Vad är Patriarkatet?

Detta är ett humorinlägg, den som inte är road får gärna hoppa till föregående inlägg.

För att förstå detta måste man först ta sig in i huvudet på en feminist. Jag har gjort det nu.Ni kanske trodde att 1+1=2, men så är det inte! Betänk att om man häller en sandhög ovanpå en annan sandhög så får man en (fast större) sandhög. Och det är denna logik som ligger till grund för feministernas resonemang när de lägger ihop ett och ett och får ett – nämligen ett politiskt korrekt genusuttalande. Och ni trodde väl inte att pk-kurserna vid universiteten verkligen står för ”påbyggnadskurser”, de står nämligen för politiskt korrekta kurser på hög nivå, så hjärntvätten har i åratal pågått bakom vår rygg. Jag minns själv när det matematiska genusbegreppet infördes på min första pk-kurs i algebraisk topologi.

Likaså ska vi inte tro att vi har verkligheten lika klar för oss som feministerna, och jag har nu insett varför just Fysikum i Lund är utvalt som det första pilotprojektet i Tiina Rosenbergs berömda genuscertifierings-projekt. Det finns nämligen ett antal dimensioner som vi vanliga dödliga inte ser, många fler än de vanliga tre rumsdimensioner som vi är vara vid, och som feministerna i decennier försökt få oss att acceptera genom införandet av begreppet intersektionalitet. Men strängteoretikerna är på god väg och kan med öppet sinne numera acceptera åtminstone de elva dimensioner som strängteorin påbjuder för att vara matematiskt konsistent. De tre vanliga plus åtta stycken som är för små och ”ihopkrullade” för att kunna upptäcka. Vansinne? Nejdå, följande analogi kan kanske vara till nytta: betrakta ett rep på långt håll, då kan man säga att det kan liknas vid ett endimensionellt objekt, nämligen en linje. Men om man kommer närmare, så ser man att en liten myra kryper runt på repet i tron att den lever i en tvådimensionell värld, vilket den ju gör eftersom repets yta är tvådimensionellt. Alltså kan det finnas dimensioner som är för små för att se med blotta ögat, och som feministerna upptäckt. Men till skilland från fysikerna så har feministerna kommit betydligt längre och har även teorier om hur dessa övriga dimensioner samverkar i skapandet av en universell könsneutral (eller kanske androgyn) identitet. Det måste vara därför som detta samarbete kan fungera med Fysikum.

Det är alltså inte säkert att feministerna lider av ett förskjutet expansivt grundtillstånd med stämningskongruenta psykotiska symptom som man skulle kunna tro. Däremot är det dissociativa symptomet i form av upphävd identitetsupplevelse ett faktum – detta är ju själva slutmålet för övrigt. Men ändå, på grund av det tidvis gravt desorganiserade tänkandet kombinerat med små anatomiska förändringar som förvränger den konstruktiva förmågan på ett omedvetet plan, kan man säga att det feministiska kollektivet som helhet saknar sjukdomsinsikt, självinsikt och framtidsutsikt.

Vad är då Patriarkatet? Inom feministisk teori avser patriarkatet en samhällsordning där män som genus (socialt kön) har makten. Ett tydligt exempel på patriarkatets maktutövning är det faktum att hela Lunds Universitet, inklusive institutioner med manlig dominans, helt lagt sig platt för Tiina Rosenbergs tilltag. Ett annat exempel är det faktum att männen totalt avsagt sig sin tron genom att acceptera att jämlikhetssträvan ska genomsyra all offentlig och privat verksamhet. Att definiera jämlikhet är svårt, definitionen har flera olika innebörder för vanligt folk liksom för olika grenar av feminismen, men att entydigt definiera ett begrepp är enligt en del feminister en stereotypt manlig egenskap, och för att bryta denna förtryckarstruktur så står det varje medborgare fritt att definiera och tolka innebörden av begreppet jämlikhet och ur detta härleda de teorier som måste till för att bryta könsmaktsordningen. Forskningen måste ju vara fri och alla är sin egen lyckas smed, eller snarare är feministerna allas lyckas egen smed och det står dem fritt att ta till alla till buds stående medel för att störta genusordningen.

Jag har därför studerat feministisk litteratur under natten för att försöka förstå vad Patriarkatet är. Jag är ju i min fulla rätta att själv definiera och tolka begreppet, allt annat vore att erkänna och acceptera manligt definitions-förtryck, men som matematiker har jag ändå försökt att hitta en så objektiv beskrivning som möjligt. Patriarkatet är enligt vad min forskning visar det holistiska, kollektiva och allomfattande könsmedvetande som uppstår i det feministiska samfundet i det ögonblick som banken överför statliga medel från skattebetalarna till Centrum för Genusforskning. I detta ögonblick förlorar hela svenska folkets syn på världsalltet sin mening i en universell socialt konstruerad genusparadox som sprider sig likt en löpeld i det massmediala utrymmet mellan Andromedagalaxen och Cenrum för Genusstudier.

Patriarkatet är därför inte något annat än ett förrädiskt hologram feministerna förgäves försöker greppa i sin kamp att förstå livets djupare innebörd och mening. Detta kan jämföras med den grundläggande kvantmekaniska och psykologiskt uppenbara insikten att observatören skapar verkligheten i observationsögonblicket, som är ett ögonblick av luddig tid lånad av Heisenberg själv. Och på samma sätt existerar inte Patriarkatet utan att några utomstående genusmedvetna betraktare via sin tekniska apparatur under observationsprocessen rubbar den telefonära balansen till Internet-banken, och via penningflödet befäster Patriarkatets objektiva existens. Detta holografiska paradigm har nu en gång för alla gett mig en slutlig förståelse för vad Patriarkatet i själva verket är. Det var inte meningen att ge ett bidrag till genusforskarna så här, men jag är, liksom flertalet människor, intresserad av att få veta sanningen.

27 Responses to Vad är Patriarkatet?

 1. Info skriver:

  Låt mig ge röst åt en av dem, som kraftigt skulle protestera mot din analys. Men i motsats till din text är följande ingen satir. Det är tvärtom ett ytterst allvarligt menat, autentiskt blogginlägg (publicerat 2007), kopierat rakt av. Läs och häpna:

  ”KROSSA PATRIARKATET
  Skrivet av Clara

  Tidigare idag skrev jag om alla K***r [kukar] i samhället som går omkring och beter sig som äckel. Jag fick diverse svar från folk där vissa påstod att det låg i mannens natur att fortplanta sig eftersom de trots allt är däggdjur. Visst FAAN är det så, men då borde ju kvinnor vara likadana.

  Enligt min erfarenhet är kvinnor mycket mer lojala, ärliga och djupa än män. Trots att männen iockmed sin kroppsliga styrka har ett visst fysiskt övertag så är jag FAAN så lyckligt lottad som är född som kvinna för mitt själsliga livs skull.

  Jag lever ihop med en kvinna som jag har en ren, ärlig och kärleksfull relation med. Vi har aldrig konkurrerat, varit avundsjuka eller oärliga mot varandra. Om man bara droppar alla ytliga attribut och inleder ärliga relationer så har vi kvinnor lösningar på all världens problem. Upp till kamp systrar. Krossa patriarkatet. Visa att det är vi som väljer männen inte tvärtom. De är enkelspåriga och lättstyrda. Använd deras könsorgan som fjärrkontroll och din lycka är gjord. Vaddå inte uppmuntra till att använda sex som hjälpmedel, det gör ju män varenda dag. De står och drar i sin bästa polare i duschen varenda morgon, eller tar med sig ”tidningen” när de ska ”bajsa” för att de ska kunna fungera normalt utan att göra utfall med minikompisen åt varenda tuttväsen som går förbi dem i tunnelbanan. De är handikappade.”

  Här kan det passa att googla litet på ”misshandel i lesbiska relationer” och liknande.

 2. Uffe skriver:

  Fantastiskt rolig läsning! 🙂 Det här inlägget skulle kommit mig bra tillhanda för några år sedan, som kår-engagerad matematikstudent.

 3. Stickan skriver:

  Hej Tanja! Tack för din debattartikel i dagens SvD. Fortsätt att gräva fram mer stolligheter!

 4. Olle skriver:

  Det är givetvis inte en slump att Tiina Rosenberg utbildats i DDR.

  För att förstå feminismen är det nyttigt att jämföra den feministiska retoriken med den marxistiska. När kommunisterna insåg att de aldrig skulle kunna ta makten i demokratiska val, och att den höga levnadsstandarden utgjorde ett effektivt hinder för att en revolutionär situation skulle kunna uppstå, måste de se sig om efter andra vägar att öka sin makt och sitt inflytande. Feminismen har i alla väsentliga drag ärvt marxismens retorik och stöpt om den till passande former.
  De klassiska marxisterna talade om klasskamp och klassförtryck, vilket av feministerna transformerats till kamp mot patriarkat, förtryckande strukturer och stereotypa könsroller. Inse detta, och feminismens långa period av inflytande över och kontroll av det offentliga samtalet kommer att bli en historisk parentes.

 5. Tommy G. Låbbman skriver:

  Vill bara säga att jag läste din artikel i Svd idag och det var det bästa jag läst där på år och dag!jag önskar fler kvinnor vore som du! ps maila mig om du vill gå på dejt!

 6. AK skriver:

  Jätteroligt, Tanja! Den sk feminismen är en stor, fet, kvinnofälla. På bara!

 7. […] denna linje och bidrar till att upprätthålla det han kritiserar. Och det är just detta som är Patriarkatet. Men jag måste medge att han var ganska snäll i sitt omdöme om min artikel: “Därför bör […]

 8. […] Jag har nu grubblat lite över saker och ting. Som ni vet förklarade jag innebörden av Patriarkatet för  några veckor sedan. Men eftersom Pär Ström för ett tag sedan lyckades lokalisera […]

 9. […] March 15, 2009 by Björn Axén efter allt partajande så är jag nu matt på det hela och har stannat hemma två kväller i rad. Så jag kan släppa loss ordentligt nästa vecka. Det mest intressanta idag var att jag hittade en ny rolig blogg. Det är en kvinnlig matematiker från stockholms universitet som strider mot genusvetarna. Hon är skarp på ett lite träigt matematiskt sätt. Mycket underhållande och intressant.  Bland annat undrar hon över patriarkatet. […]

 10. Regn skriver:

  Då jag dagligen studerar på Fysicum i Lunds och störts av en anslagstavla där man slagit upp en artikel (troligtvis från någon genustidning) med titeln ”Fysikerna räds inte genuscertifiering) glädjs jag av ditt engagemang! Jag printade ut denna artikel och satte upp den bredvid genusartikeln, hoppas att folk läser den, får sig ett gott skratt men samtidigt inser allvaret. 🙂

 11. tanjabergkvist skriver:

  Regn, vad roligt att höra! 🙂 Jag har själv pluggat några terminer där (på universitetssidan dock, men den är väl inte drabbad eller hur är det? Jag hade bla Hans-Uno Bengtsson m fl). Jag hade tänkt kontakta ansvarig för genuscertifieringen vid Fysicum men inte hunnit än. Har du något intressant att berätta kring hur det gestaltar sig konkret i undervisningen så maila mig gärna (tanjasblogg@gmail.com) 🙂 Kontaktar man ansvarig lär man ju bara få höra ena sidans version så att säga. Det jag sett i de papper jag läst är att pilotprojekten är Fysicum, Trafikflyghögskolan samt Institutionen för energivetenskaper.

 12. Regn skriver:

  Jag studerar vid LTH, bör nämnas. Mig veterligen finns någon form av kurs i ”genus och teknologi” (bevare mig väl) huruvida denna är knyten till just FYsicum eller ej vet jag inte. Jag har heller inte läst den anslagna aritkeln, borde väl göra det men det känns som slöseri med tid: den är ganska förutsägbar.

  Finner jag något att rapportera om kan du räkna med hjälp. Enighet mot flummet!

 13. tanjabergkvist skriver:

  Vad bra, ser fram emot det! 🙂
  Tanja

 14. En fd elev skriver:

  Hej Tanja,

  Tyvärr följer inte feministernas matematikens regler. Istället för att definiera vad som är patriarkatet så kör de med uteslutningsmetoden. Det blir en lång lista som kräver mycket forskning (läs anslag). Jag tror att man var på väg att bocka av lesbiska förhållanden.

  Tack för en läsvärd blogg.

 15. tanjabergkvist skriver:

  Hej fd elev! Jo, de är ju otydliga med hur de använder sina begrepp så det är klart de hela tiden måste ha nya anslag då de trasslar in sig i konstigheter pga att begreppen inte definieras entydigt! 😉

 16. […] roll vem folk gifter sig med, men jag är desto mer bekymrad över hur det egentligen står till med genusvetarnas och deras marionettpolitikers logiska förmåga. Och vad händer i denna 50-50-uppdelning med alla […]

 17. […] otvivelaktigt kommer att tolka som en bekräftelse på den bärande tesen om könsmaktsordningen, patriarkatet och de diskriminerande maktstrukturerna, vilket kommer att rendera än mer forskningsanslag och […]

 18. Regn skriver:

  Nu har de ansvariga för nämna anslagstavla tagit ner min uppsatta lapp innehållande artikeln :(!

  Jag ger mig emellertid inte utan tänker skriva ut ”genuscertifieringen vid lunds universitet” och sätta upp!

 19. tanjabergkvist skriver:

  Regn, det var väldigt tråkigt att höra att de tagit bort lappen – kanske har den hamnat bakom en massa stora plakat med reklam för diverse konferenser? Sätt upp den igen då! 🙂 Eller skapa ett transmissionshologram av artikeln och göm laserkällorna väl, och låt det genomsyra hela fakulteten för all framtid! Eller tills de avbrutit sitt vansinnesprojekt 😉

 20. Regn skriver:

  Det är på en väldigt ”städad” anslagstavla, så några nationsaffischer o.dyl. är det inte tal om. Den är ämnad för ”Lunda fysiker (ja, de har särskrivit) i media”, eller något i den stilen. Självfallet är denna blogg inte bara att jämställa med gammelmedia, den överstiger vida dagstidningarna i klarsynthet. Jag har tystats helt enkelt :D. Sätter upp sagda artikel så fort jag införskaffat fler utskrifter!

  NatFak har som bekant en lasershow då och då, man kanske skulle smyga in lite anti-genus”vetenskap”-propaganda. 😉

 21. […] Hat mot Patriarkat – en kurs i fanatism med inbjuden talare från Förvirrat […]

 22. matskjellstrom skriver:

  Kvinnan bakom mannen! Många historiska kvinnor är ‘chefen’ – sure.

  http://matskjellstrom.wordpress.com/2009/05/12/eva-braun-kvinnan-bakom-mannen/

 23. ann onym skriver:

  Grattis bruden. Du är omtyckt hos många män eftersom du är emot feminism och därmed emot kvinnans lika rätt. Hoppas du är lika glad om kvinnor en vacker dag förlorar rätten att ärva, äga, rösta och män får rätt att aga sina hustrur.

  Kvinnor som du har alltid funnits.
  De som vill göra sig till för män, på sin egen och alla andra kvinnors bekostnad.

  Grattis!

 24. tanjabergkvist skriver:

  Ann onym, helt fel – jag är givetvis för kvinnors lika rättigheter! Men det stora delar av genusvetenskapen i praktiken kommit att handla om idag är inte någon reell jämställdhetskamp utan om TVÅNG – en ”befirelserörelse” som liksom kommunismen måste TVINGA folk först för att (kanske de 10% som överlever?) ska få uppleva ”himmelriket”. Problemet är att extremfeministerna jobbar EMOT kvinnor, de tror att de för alla andra kvinnors talan, men så är alltså icke fallet – något även de muslimska feministerna konstaterat, och som jag tagit upp i ett av mina blogginlägg. För övrigt var min mormor hela sitt liv aktiv kvinnokämpe, men då handlade det om att ordna daghem nära kvinnors arbetsplatser osv – saker som HJÄLPTE kvinnor i deras vardag, inte förstörde den….

 25. […] till ämnet: operation Hat mot Patriarkat (vad som menas med patriarkat har jag tidigare utrett här) kommer obönhörligen att krossa det manliga förtryck som ligger imlicit i varje civilisation […]

 26. Gonzo skriver:

  Enkla rader om kvinnomakt på arbetsplatser och i hemmet: Alla vet om att det finns många subbor som härskar över männen i många hem, toffelhjälten gör som hon säger, och hon vet att utnyttja detta faktum att förnedra mannen. genetiskt arv eller???, Min mor berättade för mig då en manlig chef slutade och ersattes en ny kvinnlig chef, men hon var omåttlig impopulär bland alla. Fi skulle säkert skrika sönder stämbanden, för så ska det gå till kommer Fi att instämma att det är rätt att göra revolution enligt Maos lilla röda, ironi… Kvinnliga chefen var så paranoid att hon sökte anställdas skrivbordslådor, alla hade en chokladkartong som avskedspresent av den omtyckta manliga chefen och det tog hon, slängde allt i soptunnan. Nordkoreastämning på topp, här ska ingen få tycka att han var en bra chef. Detta hände i Örebro Konsum´s stora kontor vid Gustavsvik då min mor jobbade. Ut med Patriarket! Rödstrumporna borde lära av Pol-pot som likviderade intellektuella och de som bar glasögon, för att de röda khemrna ansåg att de som bar glasögonen var intellektuella blev skjutna på direkten. Den tanken finns som är emot männen, att bli av med männen och inseminera lebbor och ta makten på alla nivåer, hehehe sjukt. Till sist, Man och kvinna, vi behöver varandra och det är vi skapta för.

 27. Gonzo skriver:

  1+1= 2, eller hur?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: