Bland politikers förvirrande tal

Jag ser att det går dåligt för socialdemokraternas partiledare.
Kanske är det dags att vanligt folk, som till exempel jag,  ger sig in i politiken, för att åtgärda de vänsterextrema termodynamiska förhållanden som råder i den underkylda samhällsdebatten. Jag tänkte börja med att hålla ett tal, och då gäller det att anpassa det till rådande förhållanden, så att det blir uppskattat och går hem. Kom gärna med synpunkter på detta mitt första utkast:

Genusteorierna har sitt ursprung i den vakuumfyllda rymden

Genusteorierna har sitt ursprung i den vakuumfyllda rymden, där inget liv finns. Här en bild på planeter där genusteorierna inte har någon plats.

”För det första måste alla förstå den demokratiska värdegrundens principer, framför allt då genusteorierna, som inte är tagna ur luften, utan snarare ur den vakuumfyllda rymden, och som är en ofrånkomlig del av de orubbliga kosmiska lagarna som styr våra liv, och i synnerhet då era liv – vi politiker är naturligtvis undantagna även dessa. Men detta är inget nytt. Ända sedan Antiken har vi vetat att det finns irrationella tal, och vi måste då förvalta detta vetenskapliga arv genom att föra just en irrationell politik. Varenda skolelev som försökt beräkna hypotenusan i en liksidig rätvinklig triangel med sidan 1 förstår detta. En irrationell politik kan bara förstås och accepteras om man har kunskap om irrationella tal och planetsystemets uppbyggnad som ni förstår av den sakliga argumentation som följer nedan.

Lokalt max till vänster och lokalt min till höger

Lokalt max till vänster och lokalt min till höger

Jag skulle vilja börja med att måla upp en vision, och jag hoppas att min politiska verksamhet inte kommer att bidra till en negativ, beständig och nedslående samhällsutveckling som dagens, som bygger på att hålla inflationen uppe och folkvettet nere på ett minimum, gärna grafiskt illustrerat som de lokala extrempunkter hos den analytiska välfärdsfunktion som är definierad inom intervallet mellan landets översta och nedersta breddgrad, så att vi alla kan dela på den välfärdskaka som Persson bakat ute på sitt gods och som fortfarande jäser och bubblar över av svikna löften och dumdristighet. Och det är förresten där vi alla borde göra en insats, i trädgårdslandet på Perssons herrgård, för när allt kommer omkring så gäller det att dra upp moroten med roten i behåll, och att bibehålla lugnet när kökskranen svämmar över av politiskt svammel.

Men man måste förstå att en kedja aldrig är starkare än sin svagaste länk, och det är därför vi måste försvaga kronan för att stärka demokratin. Jag är väl medveten om att den socialdemokratiska rosen sticker i ögonen när plånboken gapar tom och att tomheten tycks oändlig i det allomfattande världsallt vi alla är en del av, men kom då ihåg, kära vänner, att Sverige håller världsklass på alla områden, och att de flesta svenskar faktiskt kan både läsa och skriva efter tolv år i svensk skola! Läsa-, skriva-, räknagarantin kommer därför att ge oss det framtidståg vi alla måste hoppa på innan det kraschar i utgiftstaket, och det är väl tur att vi vid reparationen av detta tåg då har rotavdraget, som innebär att vi kan dra alla rötter vi vill ur ett godtyckligt polynom av grad n, nämligen precis n stycken komplexa rötter i enlighet med algebrans fundamentalsats.

Men låt mig först påminna om den förmån det faktiskt innebär att vara svensk, och att vi måste värna de svenska skatterna (med talrika exempel från Vikingatiden), och som för övrigt är drivkraften och motorn i den nylackade bil som kommer att bli min mest blygsamma tjänsteförmån när ni väl valt in mig i Riksdagen. Min fallskärm kommer vidare att skydda oss alla mot det regn som kommer att ösa ner till följd av den ekologiska obalans som alla ni konsumenter är skyldiga till genom era syndiga Coca Cola-inköp och som är inkösporten till den dekadenta livsstil jag vill att ni noga begrundar innan ni lägger er röst på mig, eller på någon annan politiker heller för den delen, i nästa val.

Svensk politik?

Svensk politik?

Svensk politik kan, när den är som bäst, liknas vid en uttorkad kaktus – grön och taggig. Och för att klargöra detta lite tydligare, så menar jag att de livgivande lögnerna från oss politiker måste skärskådas i sitt mest absurda avseende, nämligen, liksom en politiker så målande skulle beskriva det i ett KU-förhör: ”Man kan inte avslöja det man vill dölja”, och det är just detta som är kärnan i all politik, som liksom en kärnreaktor sprider partiklarna i en viss riktning, så visar politikerna riktningen i vilket landet måste ledsagas. Och det är också detta socialdemokraterna menar med devisen  ”Alla ska med”. Vi ska nämligen alla solidariskt hålla varandra i handen och kasta oss tillsammans nedför avgrundens rand efter att ha lagt vår röst.

De politiska besluten paketeras dagligen och skickas ut i små förrädiska RSA-krypterade paket vars litenhet sammantaget ger ett intryck av att utvecklingen är en logiskt sammanhängande och naturlig kontinuitet som vi inte kan påverka och därför är dömda att acceptera om vi bara är beredda att ta till oss det politiskt korrekta kärleksbudskap oppositionen gjort i ordning åt oss och som endast får ifrågasättas inom ramarna för det mentala fängelse som omger oss alla som en trygghetsåtgärd i världens säkraste och tryggaste land där inte en enda politiskt inkorrekt tanke lyckas undfly statsmaktens enorma dragningskraft i form av det svarta hål som dagligen åker runt och dammsuger landet på kritiker.

Agendan justeras dagligen för att förse välfärden med nya politiska visioner kantade av taggiga kaktusar som är noggrannt utvalda och konstbevattnade av statliga florister men som enligt min forskning orsakar samma smärta vid ett stick i fingret för den som fingrar på maktens metoder, som smärtan i halsen efter att ha svalt en politisk lögn. Det är alltså, för att avsluta min tidigare utsvävning, kaktusen som representerar det skenande logiska tankefelet i den statliga propagandan.

Politiska utspel måste vila på vetenskaplig grund

Politiska utspel måste vila på vetenskaplig grund

Jag vill avslutningsvis påpeka att Jorden är den tredje planeten från solen räknat, och att vi därför måste höja kommunalskatten med exakt 3%, så att vi inte går under när solen och det borgerliga blocket blåser upp till en röd jätte. Vidare har Saturnus bevisligen minst 17 ringar och det är därför vi politiker vanligen ger sjutton i folket så fort valet är över. Utan detta vetenskapliga stöd hade vi naturligtvis agerat annorlunda. Men jag finns här med min vetenskapliga kompetens för att förebygga eventuella hinder vi stöter på under vår väg till makten, även om detta innebär att jag måste omstrukturera hela Universum och rubba de kosmiska lagarna samt finjustera värdet på den kosmologiska konstanten så att inte dumheten i riket expanderar fortare än ljusets hastighet – vilket är den nuvarande hastigheten.

Trestegsraket fulltankad med folkvett

Trestegsraket fulltankad med folkvett

Minsta politiska felsteg från min sida kan dock få den kvantmekaniska vågfunktionen som beskriver sakernas tillstånd att kollapsa och misstaget är ett faktum, fast egentligen inte, eftersom man kan vrida utvecklingen tillbaka och återuppbygga vågfunktionen genom att tillämpa en unik inversionsformel framtagen i ett hemligt labb på ICA Kvantum (det är därför det heter så – mataffären är bara en avledande manöver). Jag skulle alltså teoretiskt sett kunna rätta till eventuella felsteg men det skulle orsaka flera konstiga kausalitetsparadoxer som förvisso blir intressanta, men som man då måste ta itu med i efterhand, eller på förhand, det är ju det som är problemet, och detta vill jag helst undvika eftersom vi inte har tid med sådant innan valet och mataffären stänger redan klockan 22, i alla fall där jag bor. Dessutom håller jag på att konstruera den trestegsraket fulltankad med folkvett som jag snart ska skjuta iväg mot Rosenbad.

Jag hoppas att ni alla inser, liksom jag själv gör likt en upplyst glödlampa i Edisons labb, att denna nya politik är det enda rätta vägvalet på en mörklagd väg mitt i den svenska barrskogen, som genom sin grönska är det tydligaste uttrycket för den uttorkade kaktus jag talade om innan.”

Tror ni att detta går hem hos  folket? 🙂 Jag ska genast sätta ihop ett partiprogram och packa ihop det tillsammans med mitt DNA på digital form och skicka iväg det med ljusets hastighet till övriga planeter i vår galax så att alla kan ta del av mitt budskap. Jag hoppas att Nasa tillhandahåller denna tjänst på sin hemsida.

Annons

13 Responses to Bland politikers förvirrande tal

 1. Göran skriver:

  Underbart, var signar man upp sig? Förstog endast 0,7% av texten men det måste ju betyda att den är vetenskapligt belagd?

  Göran

 2. tanjabergkvist skriver:

  Hej Göran! Är lite ny i bloggosfären – vad menar du med signar upp sig? 🙂

 3. Uffe skriver:

  Lysande tal! Men jag måste nog dessvärre varna för att inblandning av för stor del logik och reson gör att många ”yrkespolitiker” ryggar tillbaka.

  Tar dock gärna emot en kopia av ditt partiprogram 🙂 Hojta till bara, så ska jag generera en uppsättning RSA-nycklar på vårt trevliga kluster 😉

 4. Göran skriver:

  Jag är inte så gammal i bloggvärlden heller, men ”signar upp sig” är svengelska för ”var ansöker jag om medlemsskap?”.
  Uffe har kanske en poäng ochså då logik och reson ofta är negativa värden i politikervärlden.
  ”Keep up the good work”

  Göran

 5. tanjabergkvist skriver:

  Göran, ok då förstår jag vad du menar, trodde först du avsåg någon sorts prenumerationsfunktion på bloggen e.d.
  Hmm…jag har ju inte bildat något parti än, men skicka ett mail till tanjasblogg@gmail.com så ska jag notera ditt intresse, och om du vill så skriv ner vilka ämnen du tycker jag ska ta upp i mitt partiprogram 🙂
  Tillsammans kan vi smälta ner etablissemangets till synes fasta argument till flytande form på nolltid!

  Uffe, som sagt, jag har inget partiprogram ännu, fröet till det ligger tryggt förvarat och PGP-krypterat i mitt huvud än så länge där det ska växa till sig lite innan jag tar ut det ur den krypterade containern i min vänstra hjärnhalva och publicerar det för allmänheten.Du får gärna komma med bidrag till programmet på tanjasblogg@gmail.com!

 6. Patrick skriver:

  ”Genusteorierna har sitt ursprung i den vakuumfyllda rymden, där inget liv finns. Här en bild på planeter där genusteorierna inte har någon plats.”

  Tanja, menar du att genusteorierna är detsamma som vakuumenergi?

 7. tanjabergkvist skriver:

  Patrick, jag förstår vad du är inne på, jag behandlade själv vakuumenergin i mitt exjobb:http://www2.math.su.se/~tanjab/exjobb.pdf Men nu vänder jag mig ju till folket i mitt folkliga tal, och flertalets uppfattning är att vakuum är helt tömt på energi, och det var därför denna liknelse kom väl till pass för att illustrera att genusteorierna saknar substans.

  Sabba inte min politiska agenda genom att blanda in teoretisk fysik! Jag ska hålla ett specialtal för fysikerna där jag utelämnar denna liknelse. Istället ska jag inför dem tala om den ensamma exciterade elementarpartikel som utgör genusvetenskapens instabila grundstomme.

  Det gäller att anpassa budkapets paketering efter lyssnarskaran, och till fysikerna ska jag packa in mitt budskap i små ljuspaket, mer allmänt kända som fotoner, och via en fiberoptisk kabel föra ut mitt budskap och kryptera det på kvantmekanisk väg så att inte ens FRA kommer åt det utan att bryta mot Heisenbergs obestämdhetsrelation, vilket inte går, vilket innebär att de sabbar själva informationen så fort de kommer åt nyckeln. Kvantfysikens lagar kommer att vara en fantastisk tillgång i min politiska verksamhet. 🙂

 8. Kareem skriver:

  First blog I read after wakeup from sleep today!

  —————————-
  Are you tension? panic?

 9. […] genom rör, det har förändrats genom de filter det passerat.” Precis! fast jag har redan påpekat att vattnet kommer från trädgårdskranen på Perssons gods. Och detta vatten har filtrerats då […]

 10. […] med, men jag är desto mer bekymrad över hur det egentligen står till med genusvetarnas och deras marionettpolitikers logiska förmåga. Och vad händer i denna 50-50-uppdelning med alla de andra kön som finns: de gränsöverskridande […]

 11. […] FP-politiker uttalar sig om genusvansinnet Pär Ström (som driver en blogg om genusfrågor och en om övervakning) har gjort en intervju med riksdagsledamoten Camilla Lindberg (fp) som sågar genusvansinnet i Sverige – se den HÄR! Camilla Lindberg var den enda borgerliga riksdagsledamoten som röstade emot FRA-lagen. Se även relaterad artikel i Expressen angående hennes uttalanden i genusfrågan. Camilla Lindberg tror inte på den svenska statsfeminismens heliga grundtes – att könet är en social konstruktion. Självklarheter för de flesta av oss – men uppfriskande när dessa självklarheter uttalas av en politiker! För vi vet ju alla hur politiker brukar låta i normalfallet! […]

 12. […] ha haft riktigt kul i Almedalen. Själv hann jag tyvärr inte åka ner, även om jag ju förberedde mitt eget tal för flera månader sedan.  Istället har jag förberett alla augustitentor och hoppas att mina […]

 13. […] Bland politikers förvirrande tal […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: