Trumpetdebatten tar visst aldrig slut!

Helt ärligt, jag har nu börjat bli så fascinerad av trumpeten att jag funderar på att själv börja spela! Idag menar Birger SchlaugSVD Brännpunkt att män styr vår bild av historien. Och i egenskap av man som skriver på Brännpunkt för att själv ge sin tolkning av sakernas tillstånd inför hela svenska folket så fortsätter han denna linje och bidrar till att upprätthålla det han kritiserar. Och det är just detta som är Patriarkatet. Men jag måste medge att han var ganska snäll i sitt omdöme om min artikel: ”Därför bör man inte ritualmässigt slå ifrån sig Tanja Bergkvists ironiska inlägg. Tvärtom: ta det till grund för lite självkritik.” Han verkar också mena att det är viktigt att proffstyckareliten är lyhörd. Va!? En politiker som anser att man ska lyssna på folkopinionen! Vad glädjande! 🙂 Men så är han ju numera ”avdankad politiker” som han skriver på sin hemsida.

Vad skriver Birger Schlaug mer i sin artikel? ”Ibland upplever jag att egentillverkade tillkortakommanden skylls på bristande jämställdhet. När en kvinna skyller en dåligt utförd debatt på att kvinnor missgynnas av politiska journalister är det kontraproduktivt. De flesta ser ju igenom att debatten faktiskt var dåligt genomförd.” Jag kan inte annat än instämma i att det i många fall säkert är så.

Politiskt korrekt vatten

Politiskt korrekt vatten

Och annat klokt stoff: ”Vi får alla vårt vatten genom en kran, men de flesta av oss har ingen aning om varifrån vattnet kommer. Det har runnit lång väg genom rör, det har förändrats genom de filter det passerat.” Precis! fast jag har redan påpekat att vattnet kommer från trädgårdskranen på Perssons gods. Och detta vatten har mycket riktigt förändrats då det filtrerats under sin passage  genom alla tänkbara samhälleliga indoktrineringsanstalter under sin väg till folket.

Jag börjar tycka att Birger är riktigt vettig! Fast jag vill minnas att det var miljöpartiet som pratade om medborgarlön i den naiva tron att alla människor skulle jobba ideellt när de kände för det. Givetvis inte, alla skulle sitta hemma och blogga, som han själv gör. Jag hörde (kan vara hörsägen – någon som är insatt?) att ekonomerna räknat på fem olika modeller för medborgarlön och att alla ledde till fullständig ekonomisk kollaps! Och det var innan alla bloggade!

Han pratar dock om existensen av den i samhället rådande ”könsmaktsordningen”, och tanken att genusfrågan bör ventileras verkar mest vara som en förebyggande åtgärd så att missnöjet inte kanaliseras på annat sätt och tar sig ett mer organiserat uttryck.

För att återgå till trumpeten. Det var faktiskt inte meningen att ställa till det för etablissemanget så här innan påsk, i själva verket var det ju meningen att jag skulle göra detta mycket tidigare, nämligen redan direkt efter disputationen 2007, men så började jag ägna mig åt att utveckla internetkurser på KTH, vara gästlektor på SSHL och sedan var jag tillbaka på Matteinstitutionen vid SU.

CERN hydron collider

CERN hydron collider i Schweiz

Jag skulle gärna jobba vid CERN för att med hjälp av deras stora partikelaccelerator utföra ett intressant experiment där jag låter någon s-politikers båda hjärnhalvor kollidera för att se om jag ur detta möjligtvis kan utvinna den vakuumenergi jag behöver för att snabba på Universums expansion för att se om denna följer samma dynamiska mönster som dumheten under en expansionsfas. Dumheten kan ju som alla vet som bäst liknas vid en exponentialfunktion vars oberoende variabler varierar likt våra politikers åsikter i valtider.

Kanske kan jag också med fysikerna där bygga en stor konvex lins  för att med dennas hjälp förflytta fokus i debatten från genusförtryckta trumpeter till de försämrade resultaten i svensk skola vad gäller matematikkunskaper. Och i detta syfte borde man bedriva uppsökande verksamhet, där vi ska försöka uppsöka de få hjärnceller s-politikerna som skrev läroplanen har kvar för att därefter med hjälp av det i läroplanen inklistrade pedagogiska klistret försöka få dessa celler att kommunicera och bilda ett neuralt nätverk av politiskt korrekt svammel vi kan använda oss av för att söka några skattemiljarder till att avskaffa genusvansinnet (allt går att köpa eller sälja bort för pengar).

För, och betänk detta noga, om man ser världen genom den pedagogiska linsen, som är konvex, samtidigt som man betraktar skolväsendet genom genuslinsen (den som sitter i genusglasögonen) som är konkav, så kommer världen att se ut precis som vanligt, det kan varje legitimerad optiker försäkra er om! Med dessa skattemiljarder kan vi också betala medicinsk expertis för att forska fram en substans som ger multiresistens mot politskt korrekta genusteorier och därefter massvaccinera hela svenska folket inför nästa val – vilken lysande idé!

Min kaffekopp på institutionen

Min kaffekopp på institutionen

Jag har avslutningsvis ett forskningsprojekt till Miljöpartiet (kanske de kan få anslag från Vetenskapsrådet?) eller kanske Birger Schlaug kan ta tag i detta – att utröna vad det är för olika intressanta mögelarter som döljer sig  på botten av den kaffekopp jag lämnade vid mitt skrivbord på institutionen förra veckan. Den har stått där ganska länge ju. Och gärna ta in ett genusperspektiv på detta också. Någon miljöpartist som kan bekräfta min misstanke att oboy och kaffe ger upphov till olika mögelarter? Finns det manligt och kvinnligt mögel? Lever det kvinnliga möglet längre än det manliga? Dör möglet om man blåser på det med en genusmedveten trumpet?

Annons

24 Responses to Trumpetdebatten tar visst aldrig slut!

 1. Uffe skriver:

  Ahh, den där CERN-maskinen. Var det den dom återskapade Big Ben med??

  På tal om Big ben, en av världens största klockbeprydda jätte-fallos. Den kanske borde göras om med ett mer genusavkodat utförande?

 2. parstrom skriver:

  Jag älskar dina analyser, Tanja! Keep up good work!
  Pär

 3. Birger skriver:

  Mögel är för det mesta manligt betingat, eftersom det, enligt min erfarenhet från riksdagen i alla fall, mest är män som värnar den biologiska mångfalden genom att precis som du odla mögel i begagnade koppar…:-) Du är således ett lysande exempel på praktisk jämställdhet… Lev väl!

 4. Tanja Bergkvist skriver:

  Uffe, du får ta och bygga om Big Ben, jag måste slåss mot genushysterin på hemmaplan.

  Pär, tack! Det blir inte mycket sömn nu för tiden! 🙂

  Birger, vad roligt att de är på besök på min blogg, jag känner mig lika hedrad som av SVD-artikeln. Och glöm inte att utöver att odla mögel så är jag också matematiker. I själva verket studerade och doktorerade jag enkom för att gynna jämställdheten, det tog 10 år, men vad gör man inte för att bidra till samhällets väl? 😉

 5. Per skriver:

  Får du statligt stöd för att forska om manligt och kvinnligt mögel, så byter jag rum.

 6. Birger skriver:

  Det kallar jag uppoffring, Tanja…:-) Men vad gör man inte för jämställdheten, själv blev jag politiker i ett av kvinnor dominerat parti för att man skulle klara kraven på kvotering… Världen skulle behöva fler av sådana jämställdhetskämpar som du och jag…:-)

 7. tanjabergkvist skriver:

  Per, föredrar du att mögelkopparna ligger kvar vid skrivbordet? Förresten kan du slänga mina nudlar som legat och torkat i en vecka där? Jag tänkte främst söka bidrag (från VR givetvis) för att studera möglet ur det matematikska genusperspektivet – är varje mögelfläck en sammanhängande orienterbar yta som kan tilldelas ett genus?

  För den som inte vet: genus=antalet ”hål” på denna sammanhängande yta, tex har kaffekoppen möglet ligger i genus 1 pga handtaget. Och kan man definiera en universell mögelfunktion med oboymöglet som definitionsmängd och kaffemöglet som värdemängd? Innebär detta i så fall att oboy kan omvandlas till kaffe, och tvärtom, om funktionen definierad på dessa mängder nu är bijektiv och inverterbar? Vad tror du?

  Och Birger, betyder detta att vi kan utrota fattigdomen i världen om man slutar odla kaffe och istället bara kör kakaobönor? Eller tvärtom, om vi kan hitta funktionens invers. Vilket vore bäst för världsfreden? Och om ingen behöver odla kaffe längre, kan vi i så fall införa medborgarlön? Vem ska då odla kakaobönorna? Miljöpartiet?

 8. Ulrik O skriver:

  Vet du a priori att dina läsare behärskar matematisk jargon? Om inte, varför använder du dig då av det?
  Har du behov av att glänsa eller?

  Och så frågetecknet efter lite matematiskt dravel…. ”Nu ska jag få dig att känna dig korkad Birger”. Jösses vad patetiskt.

 9. tanjabergkvist skriver:

  Ulrik, jag utgår ifrån att de flesta som läser min blogg har gått ut grundskolan. Men flertalet har nog betydligt högre meriter än så. För övrigt så: ja, många av mina vänner är just matematiker! 🙂

 10. Ulrik O skriver:

  Men tjena… 1. Bijektiv, inverterbar etc tas varken upp i grundskolan eller gymnasiet, utan på matematiskt-naturvetenskapliga utbildningar på universitets- och högskolenivå. 2. Har du grund för att tro att Birger behärskar matematisk jargong? Knappast. Därför är det enbart löljigt att använda sig av det. Men du kanske inte är ute efter ett konstruktivt meningsutbyte…

 11. Ola Jennebrink skriver:

  Va inte ledsen nu Ulrik.Det är inte såå krångligt.Läs om några gånger lite långsamt så hajar du nog det mesta.Och att invertera läser man väl fortfarande om i gymnasiet.Annars kan du ta debatten om feminismen, som du kanske har åsikter om.Kom igen!

 12. tanjabergkvist skriver:

  Ola, ja, ordet invertera är väl inte enbart begränsat till matematisk terminologi såvitt jag vet. 🙂

 13. Uffe skriver:

  http://www.thefreedictionary.com/invert

  invert (Verb)

  1. to turn upside down or inside out
  2. to reverse in effect, sequence, or direction

  Vi signalbehandlare använder ordet väldigt frekvent, dock ofta i matematiska kontext.

 14. Li Sam skriver:

  Det där jobbet vid CERN låter intressant, men tyvärr matematiken, skolan och jag kom inte riktigt överens på 60 talet. Jo jag kunde räkna, men inte efter skolans riktlinjer, på det sätt som tal skulle vara uppställda då. Och att till på köpet vara ordblind försämrade mina odds radikalt. Så jag blev åsidosatt och betraktad som ett dumt barn utan möjligheter till att utvecklas vidare. Jag tror det var då jag började förstå vad dumhet var och jag har under alla dessa år tills nu inte fullt ut kunnat hitta någon formel för detta.

  Det jag dock lärde mig om matematik var ganska basic och att många ekvationer fick sin egentliga lösning bakvänt. Jag menar, genom att börja med svaret (så som verkligheten ser ut och fungerar) och räkna sig baklänges fram till dom ingående parametrarna. Detta koncept har hjälpt mig och fungerar än idag.

  Detta skulle då betyda att formeln för dumhet under expansion, om den nu skall jämföras och antas följa samma dynamiska mönster som universums expansion, har bara en variabel. Det räcker nämligen med bara en S-politikers hjärnhalva. Du stoppar in den i partikelacceleratorn och låter den kollidera och klyvas mot ingenting ”0” alltså. ”S-politikerns hjärnhalva delat med ”0” = Oöverskådligt dumt”. Nu kanske matematikens lagar säger att det inte går att dela någonting med ingenting (0) och att den där S-politikers hjärnhalva kommer att snurra runt där i CERN i all evighet och ur det kan ingen energi utvinnas.

  Jovisst, absolut, visst går det! Ur ett genusperspektiv så breder dumheten ut sig i varierande hastighet och efter bara några varv så har den snabbare tanklösheten (dumheter) hunnit i fatt den mycket långsammare eftertänksamheten (existerar egentligen inte) och den kollision som då uppstår lämnar efter sig ett vakuum att likna vid ett av universums svarta hål. För att kunna förstå och beräkna dumhet så krävs en motsvarande matematik; helt ologisk och där svaret redan på förhand är givet. Jag tror att den matematiken ibland brukar kallas för statistik.

  Hmm… Jag undrar om jag någonsin kan få jobba och utföra beräkningar vid CERN?

 15. tanjabergkvist skriver:

  Ha ha, bra analys Li! 🙂

 16. Danne skriver:

  Då jag endast är en dum lasbilsschoufför och inte alls bevandrad i matematikens värld så använder jag ordet invertera mkt sparsamt. Men jag tror dock jag inverterade alldeles nyss ,jag bara älskar Tanjas träffsäkra ”matematiska jargong” trots att jag inte till hundra% fattar alla matte-termer.

  Vad gäller trumpeten så verkar den mest ta död på kvinnomöglet ,jag hopas alla brighta matematiker här på bloggen känner till det kvinnliga möglet?

  Testade i morse att blåsa för kung å fosterland och så vitt jag kan se är det det kvinnliga möglet som snabbast viker sig i tonerna av ” Stad i ljus” på min pickolo-trumpet! 😉

 17. tanjabergkvist skriver:

  Danne, en lastbilschaufför behöverdefinitivt inte vara dum, finns flera som är med i Mensa faktiskt, även om jag tycker det är tråkigt att deras IQ-tester bara handlar om att vrida figurer och se mönster.

  Som jag förstått av genusvetarnas klagosång är trumpeten manligt könskodad för att man förr i fält använde den till att signalera med. Skulle någon höra någon som står och plingar på en triangel över stora avstånd? Det var funktionellt då, och nu ska genusvetarna kasta skit på trumpeten, som kanske till och med är skälet till att de lever idag!

 18. […] hugg jagar en lesbisk transsexuell man för att denna vågat bära kjol när han spelat på en genusmedveten trumpet istället för det könsneutrala plagg som Nationella sekretariatet för genusstudier påbjudit. […]

 19. […] med antalet röster ni lägger på politiker som finansierar centrat ovan.  Det är precis som Birger Schlaug sa – vattnet som mänkligheten dricker (även om han nu inte menade från kunskapens källa) […]

 20. […] upptäckte de patriarkala strukturerna på våra sedlar.  För även om miljöpartister som Schlaug tycker att man ska ta min genuskritik på allvar så tror de ändock på könsmaktsordningen. Det bästa vore att avskaffa alla pengar och återgå […]

 21. Stefan skriver:

  Har nyligen upptäckt din blogg och förfasar mig över att jag inte gjort det tidigare! Särskilt inläggen om feminism är mitt i prick 🙂 Fast skulle gärna vilja ha en källa på ditt påstående om ekonomerna som sågat medborgarlön. Gäller det specifikt miljöpartiets orealistiska förslag då? För idén som sådan har starkt stöd bland just nationalekonomer. Milton Friedman, Robert Solow med flera nobelpristagare har förespråkat medborgarlön. Dock inte på sådana tokgenerösa nivåer som MP föreslagit.

 22. tanjabergkvist skriver:

  Stefan, tyvärr har jag ingen källa jag kan skicka dig eftersom jag inte har bemödat mig om att fråga efter den eftersom jag tog för sant (matematiker ljuger sällan :-)) vad några kollegor diskuterade för några år sedan om att det var så var fallet, men det får dröja någon månad tills folk är tillbaks så att jag kan ta reda på detaljerna, om du orkar vänta… Som du ser i inlägget så efterfrågar jag någon som kan bekräfta detta. Sedan är ju ”ekonomisk kollaps” också en definitionsfråga. De du nämner som förespråkat medborgarlön var nytt för mig – intressant! Men det beror ju på vilket land det gäller, och ska de som arbetar med lön också vara berättigade till det eller gäller det bara arbetslösa? I det senare fallet blir det ju bara en fin omskrivning för ”socialbidrag”…

  Jag såg dock en dokumentär på TV för två år sedan om miljöpartiet och deras förslag. Det mest orealistiska som jag ser det var deras inställning att folk (i bemärkelsen ”alla”) skulle jobba ideellt ändå för det socialas skull. Detta stämmer kanske på max 10% av befolkningen, flertalet skulle inte sätta sig bakom kassan på ICA en varm sommardag för att det är ”kul”, eller står vid löpande bandet i 12 timmarspass för att ”hjälpa till”, utan att de får ett öre för detta då de ju redan är garanterade sin medborgarlön. Och hur kommer detta system att påverkan utbildningsväsendet? Kommer någon att skuldsätta sig i fyra långa studieår och läsa till sjuksköterska för att sedan ”hjälpa till” lite i vården gratis? Dvs problemet är den naiva människosynen. I övrigt är jag för ett samhälle som ser till att alla har en grundtrygghet, men man måste ha en realistisk syn och insikt i människans natur – detta borde inte minst det naturnära miljöpartiet ha kan man tycka. 🙂

 23. […] “Trumpetdebatten tar visst aldrig slut!”, […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: