Vetenskapsrådets replik i trumpetfrågan!

Jag skrev som bekant en artikel ”Vetenskap eller galenskap?” som publicerades den 28/2 på SVD Brännpunkt. Idag den 7/3 publicerades Vetenskapsrådets replik.

VR:s generaldirektör Pär Omling skriver: ”Här finns flera sakfel: Vetenskapsrådet har beviljat ett individuellt postdoktorstipendium att använda till två års vistelse vid Royal Scottish Academy of Music and Drama i Glasgow, inte stöd till ett forskningsprojekt.”

Givetvis beviljas inte postdoc-stipendium om man inte gjort en projektbeskrivning (den vars sammanfattning återfinnes i VR:s projektdatabas). Att vistelsen är i Glasgow är irrelevant. VR har beviljat pengar för en vistelse där det som ingår i projektbeskrivningen är det som skall studeras. Att kalla det ”vistelse” eller ”forskningsprojekt” är inte huvudfrågan här.

Vidare:”Ansökan är inte granskad av någon genuskommitté utan har granskats av en postdoktorkommitté med humanistisk och samhällsvetenskaplig kompetens.”

Dels har jag inte explicit påstått att det är granskat av genuskommittén, även om man givetvis kan uppfatta det så. Jag har dock nämnt genuskommitténs existens och (underförstått) ifrågasatt den. Att inte denna kommitté är inblandad i det aktuella projketet tydliggör för övrigt i än högre grad vilket genomslag genusforskning fått inom andra discipliner. Jag har heller aldrig påstått att projektet fått någon förtur.

Vidare: ”Sett till olika forskningsområden är det särskilt viktigt inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga området att Sverige ökar internationaliseringen.” Jag håller med, men detta konstaterande utgör på intet sätt en replik till mitt inlägg.

Genusperspektivet kostar pengar

Genusperspektivet kostar pengar

Som generaldirektör för VR kan naturligtvis Omling inget annat än försvara beviljandet av ca 700.000 kronor detta postdoc-stipendium. Min kritik sträcker sig givetvis långt utanför detta specifika projekt, det är det jag menar när jag skrev att ”projektansökan talar för sig själv” – den som inte inser detta är hemmablind, vilket man ska ha förståelse för.

Vetenskapsrådet jobbar dock aktivt med jämställdhet. ”Gamla manliga strukturer och förutfattade meningar kan ligga bakom orättvisorna” påpekade man så sent som år 2006 i en självkritisk rapport. Där skriver man också: ”Dessuom finns områden där männen dominerar mer, medan det omvända är ovanligt. Forskarsamhället är med andra ord ännu inte jämställt och särskilt inte i toppen”. Jag har redan påpekat att på till exempel Tiina Rosenbergs institution återfinns 89% kvinnor och 11% män. Vi MÅSTE få fler män att intressera sig för genusvetenskap – men hur? Det kanske vore rimligt att tvångsinta dem – för jämställdhetens skull givetvis. Sedan kan de inte hjälpas att de hade tänkt sig en annan karriär….

Jag noterade förövrigt just att Vetenskapsrådets biträdande generaldirektör, Gunnel Gustafsson, i sitt CV som ligger uppe på VR:s hemsida har ett antal publikationer under kategorin ”Gender and politics”.Men ett stort antal publikationer i andra kategorier också givetvis.

För att återgå till ämnet. Genusvetarna är i sin fulla rätt att bedriva sin egen genusforskning, men de ska inte, enligt min och många andras mening (flertalet akademikers), pådyvla sina teorier på andra vetenskapsgrenar. Jag kräver tex inte att matematik ska genomsyra andra vetenskaper, så varför ska genusvetarnas teorier genomsyra och tillämpas inom andra discipliner?

Nu är måttet rågat!

Nu är måttet rågat!

Jämställdhet är viktigt, liksom likabehandling av studenter oavsett kön. Men med vilken rätt ska genusvetarna tvinga professorer och andra forskare i övriga discipliner att syna sin litteratur och kursinnehållet ur ett genusperspektiv? Detta är förvisso inte en fråga för Vetenskapsrådet, men detta klimat banar vägen för en fortsättning på denna inslagna väg där man snart inom varje existerande vetenskapsgren kan göra sig en karriär på skattebetalarnas bekostnad genom att syna än det ena och än det andra ur ett genusperspektiv. Nu är måttet rågat!

Genusvetarna?

Genus-vetarna?

Många känner sig tvingade att tillgodose allsköns önskemål från genusvetarhåll – ty allt annat betraktas som ett ställningstagande emot jämställdhet! Detta retoriska knep är orsakat av en från deras sida medveten begreppsförvirring. Tvånget är dock en illusion. Det räcker att ett antal personer ställer sig upp så rasar dominobrickorna en efter en.  Se bara den folkliga opinionen, som även inkluderar flertalet akademiker.

Annons

34 Responses to Vetenskapsrådets replik i trumpetfrågan!

 1. anarko skriver:

  Ja det var ju en löjlig ursäkt att säga att VR:s beslut rörde Glasgow då man självklart tog ställning till varför människan överhuvudtaget skall resa dit: för att forska om trumpeter som fallocentriska verktyg för manligt förtryck. Jag tror i ärlighetens namn inte att man ens gjorde en djup bedömning av postdoc-stipendiet. Man såg att det rörde ett genusprojekt och beslutade förmodligen enbart på denna grund.

 2. tanjabergkvist skriver:

  Anarko, nej då, de inkomna ansökningarna genomgår extremt noggrann granskning och bedömning. Konkurrensen är jättehård för VR:s postdoc-stipendier. Jag har själv aldrig sökt postdoc, men flera av mina kollegor säger att det tar två veckor (!) bara att sätta ihop sin ansökan. Så detta är inget slarv….

 3. anarko skriver:

  Isåfall saknar de all ursäkt. Jag trodde enbart det var fråga om pk-rutin.

 4. anarko skriver:

  I övrigt vill jag uppmärksamma dig på att du som lärare i matematik ständigt reproducerar en logocentrisk maktordning som befäster det manliga förtrycket. Ett förtryck som började med de gamla grekerna och fortskrider till denna stund. Med denna logik har man inte enbart förtryckt kvinnor utan dessutom, utifrån den vite mannens intelligens och normalfördelningskurva, förtryckt världens minoriteter.

  Hur känns det?

 5. anarko skriver:

  Detta är åtminstone en rimlig slutsats av följande artikel (som man bara kan skratta åt – läs stycket om metoden): http://www.taosinstitute.net/manuscripts/facingoff.html

 6. tanjabergkvist skriver:

  Anarko, jag fattade inte ett jota av den där texten,
  den var ju osammanhängande, ostrukturerad och slarvigt skriven så jag orkade inte läsa mer än två meningar
  (kanske därför jag inte fattade något? :-)). Eller så är jag bara trött och ser dubbelt….

  Hmmm… jag tycker inte jag befäster det manliga förtrycket genom att undervisa – jag sysslar just nu med internetbaserad undervisning och undervisar över nätet 🙂

 7. VEB skriver:

  Tanja:

  Jag håller med om allt det du säger om hur osammanhängande och slarvigt skriven texten var. Men trots det skille jag säga vad som stod i anarkos text var ganska precis exakt vad jag skrev om tidigare på Ströms blogg (med skillnaden att texten anarko länkade till pga en massa namedropping som Carol Gilligan och Michael Foucalt är längre).

  En sammanfattning av vad de säger är att traditionell vetenskap (av aktivisterna själva, de utnämner ju sig själva till den tolkande och bestämmande makten) anses västerländsk, patriarkal och mansnormerad medan feminister alltså vill ha andra alternativ som är mer kvinnliga och ej baserade på logik, systematisering eller fakta.

  Det komiska med detta är att feministerna och deras postmoderna aktivistpolare verkar tro ett osystematiskt, emotionellt och ologiskt värdesystem är mer kvinnligt medan det förr i tiden var tvärtom och kyrkan var det manliga medan det kvinnliga var just det faktabundna, logiska med fötterna på marken.

  Dessa skillnader är nämligen inte könsbundna utan kulturella. Vår västerländska kultur är för tillfället mindre emotionell och mer logisk, alltså så måste feministerna ta den andra sidan, lyckligt ovetande om att de bara tagit den manliga sidan från betydligt mer patriarkala kulturer och sålunda är lika patriarkala fast offer för exoticism.

 8. Niklas skriver:

  ”Jag kräver tex inte att matematik ska genomsyra andra vetenskaper (…)”
  Menar du att du skulle lita ett dyft på fysik eller ekonomisk historia om de bestämde sig för att inte använda matematik? 🙂

 9. Uffe skriver:

  Niklas: Skillnaden här är att användningen av matematik i andra ämnen har lett fram till vetenskapligt riktiga och användbara resultat.

  Genusperspektiv och könsbestämmande av matematisk notation lär knappast ge oss svar på de stora kvarvarande hypoteserna.

 10. tanjabergkvist skriver:

  VEB, intressant. har själv hört (jag tror någon tog upp det på Pär Ströms blogg med källhänvisning och allt) att några feminister fått för sig att definiera begrepp är en manlig egenskap och därför ska man inte definiera sina begrepp, men då blir ju teoribygget därefter! 🙂

  Niklas, jag KRÄVER inte det, men givetvis behöver fysiker och ekonomer definitivt matematik och använder sig av detta. Utan matematiken som verktyg i fysiken vet jag inte vad den vetenskapen skulle kallas. Och det är inte sällan Nobelpristagarna i ekonomi är just matematiker.

  Men jag kräver inte att humanioran ska genomsyras av matematik (passar bara på att nämna att jag själv har själv en examen i humaniora om nu någon skulle anklaga mig för att vara en inskränkt matematiker) och förövrigt vet jag inte hur det skulle gå till, fast det finns ju teoretiska fysiker som gjort sociologiska matematiska modeller och matematiker som beräknar sannolikheter för samhällsfenomen.

  Men även i språk finns användning av matematik då man tex försöker avläsa skrifttecknen som inte längre används genom en statistisk analys av hur ofta de olika tecknen förekommer och genom deras frekvens kan man sluta sig till vilken bokstav det tecknet skulle svara mot. Samma sak använder man sig av för att avläsa krypterade meddelanden från förr i tiden då man krypterade genom enkla metoder som en förskjutning i alfabetet osv.

  Men det är ju tacksamma metoder som vetenskapsmännen och vetenskapskvinnorna i de områdena själva anser sig behöva för att komma framåt med sin forskning. Matematikerna sitter inte och övervakar deras användande av matematik i sin forskning.

  Uffe, genusperspektivet på den matematiska notationen var ju ett skämt från min sida, som du förstår, men jag undrar fortfarande hur genuscertifieringsgruppen i Lund ska införa genusperspektiv på det konkreta innehållet i varje kurs (alltså inte delen om bemötandet av studenter, för det syftet finns det redan likabehandlings- och jämställdhetsplaner vid universiteten).

 11. Uffe skriver:

  Tanja: Jo jag förstog detta.. 🙂

  Kanske borde börja med \begin{ironi}-taggar a lá TeX? 😛

 12. Niklas skriver:

  Jo jag förstår skillnaden mellan att använda matematik och genusteori i andra vetenskaper, försökte bara skoja till det lite (ironitaggar?).
  Skämt åsido så verkar det som om många genusvetare uppfattar sitt ämnesområde som någon slags metavetenskap (allt är ”könat” osv).

 13. Johan skriver:

  Det var lite synd att du skrev om idén att skicka in en ansökan om genus i matematik. Det hade ju annars kunnit vara ett bra upplägg för lite wallraffande a la Sokal.

 14. tanjabergkvist skriver:

  Niklas, ja, det är ju precis så det är.
  Johan, ja du har rätt, det hade suttit bra med en halv miljon, men jag tänkte inte på det. 🙂 Däremot verkar det som om min SVD-artikel har orsakat en del ansökningar om genusaspekter på andra instrument, jag såg bla att någon i bloggosfären lagt upp ett brev på sin hemsida som han påstår sig ha skickat till VR betitlad ”Trombongenus”. Men som du säger, nu är det försent för ngt a la Sokal! Det är också för sent för mig att skriva in mig på någon genuskurs och spela med 🙂

 15. Gert Almkvist skriver:

  Nyligen var jag inne i den anrika Gleerupska Bokhandeln i Lund. Då fann jag att Matematik och Fysik tillsammans upptog hälften av det utrymme som genusvetenskap upptog. Detta ord får mig osökt att tänka på Christian Science. Vi är tillbaka på 1500-talet. Jesuiterna har ersatts av genusvetarna. Jag känner mig som Galilei förföljd av papisterna.

  Gert Almkvist
  sträng teoretiker

 16. K skriver:

  Bilden i ditt blogginlägg visar inte ett rågat mått. Den visar ett struket mått. Lika lite som du verkar vara bekant med dessa begrepp, lika lite verkar du vara insatt i genusvetenskap, musikvetenskap och matematisk lingvistik.

  Jag tycker att den aktuella ansökan verkar vara väldigt dåligt skriven, men jag tycker att ämnet kön-musikinstrument är intressant och att forskning kring det kan vara mycket relevant.

 17. tanjabergkvist skriver:

  K – du har helt rätt, för jag hittade inte ett rågat mått på nätet. Om du hittar en passande bild så får du gärna skicka den 🙂

  Du skriver att du tycker att ansökan (trumpetprojektet i musikvetenskap) var dåligt skriven. Jag har ingen åsikt i den frågan, utan jag tycker helt enkelt att den speglar tidsandan, det var den jag ville exemplifiera med min artikel. Jag tror nog jag är ganska väl insatt i matematisk lingvistik då jag ägnat mig åt högre matematik sedan jag var 19 år. Du får gärna läsa min doktorsavhandling och se om du hittar några lingvistiska fel 🙂 Varsågod: http://www2.math.su.se/~tanjab/thesis.pdf

 18. K skriver:

  Öh, vad jag kan se så har din avhandling inget som helst att göra med forskningsområdet matematisk lingvistik. Och varför skulle du veta något om matematisk lingvistik bara för att du har ägnat dig åt högre matematik sedan du var 19? Det är som om jag, bara för att jag är datorlingvist, skulle påstå att jag vet något om CPU:er.

 19. Andreas Dahlin skriver:

  Jösses, jag trodde Omling skulle ge några argument som faktiskt hade med saken att göra. Får ju VR att framstå som än mer korkade, eller snarare genusinfiltrerade. Hur vore det om man faktiskt kunde beskriva på vilket sätt trumpetprojektet bidrar till en bättre värld? Aaah, nej just det, det var ju det som var problemet…

 20. Henrik Eriksson skriver:

  Det är förstås retfullt för Gert att genus har en bredare hylla än matte och fysik. Kan det bero på att genuslitteraturen är mer läsvärd än matte och fysik för vanligt folk? Och det retar Tanja att en postdoc i musik studerar fördomar om trumpettonens manlighet. Men många tycker nog att det är mer spännande än nollställena till en viss operators egenfunktioner. Det tycker jag att vi matematiker får stå ut med. (Och jag kan erkänna att jag nog själv skulle ha satsat på trumpetforskningen.)

 21. kr skriver:

  Att genusvetenskapsböcker tar upp större plats på universitetsbiblioteken än matematikböckerna beror nog på att matematikböckerna har högre densitet. På en 7,5 poängskurs i statsvetenskap (har ingen erfarenhet av genuskurser) klämmer man cirka tre böcker medan man i motsvarande mattekurs kanske läser hälften av en bok, ungefär.

  Så Gert behöver nog inte känna sig förföljd, av just den anledningen i alla fall:)

 22. tanjabergkvist skriver:

  Henrik, det är inte just detta projekt om (citerar dig): ”att en postdoc i musik studerar fördomar om trumpettonens manlighet”) som är huvudföremål för min kritik, utan jag kritiserar hela fenomenet som sådant, men jag kommer inte att göra en utläggning då jag ser att du på din hemsida anger att ett specialintresse du har är just genusfrågor. Och om man inte ser att trumpetprojektet speglar tidsandan på ett komiskt sätt så har man inte tillräcklig självdistans. Översätt den och skicka projektbeskrivningen till vilket universitet som helst utanför Europa (och även inom iofs) och notera reaktionerna. Och svara inte: ”Men vi i Sverige har ju kommit mycket LÄNGRE än alla andra!” Problemet med genusmaffian är att de/ni idiotförklarar alla andra, såväl andra folk som meningsmotståndare inom Sverige. Men hur ser det ut för de svenska genusvetarnas ”forskning” i ett internationellt perspektiv? Läs och begrunda:
  http://www.dn.se/opinion/debatt/svenska-genusforskare-haller-inte-mattet-1.563575

 23. tanjabergkvist skriver:

  K, varför skulle jag INTE kunna något om lingvistik?
  Jag har även en examen (fil.kand.) i just språk
  (slaviska språk: ryska & serbokroatiska & bulgariska). Utöver det behärskar jag svenska, engelska och tyska. Så med sex olika språk i bagaget så är jag nog inte helt okunnig om lingvistik, inte heller matematisk sådan 😉

 24. tanjabergkvist skriver:

  Andreas, ja det borde varit den kommitté med samhällsinriktning som granskade projektbeskrivningen som borde svarat i SVD kanske. Men i egenskap av sin ställning måste Omling försvara allt som sker i VR:s namn.

 25. K skriver:

  Du framstår bara som alltmer korkad. Uppenbarligen känner du inte till att Matematisk Lingvistik är ett enskilt forskningsområde eller vad det området innefattar, och inte heller förstår du att du inte automatiskt kan sluta dig områdets forskningsfrågor bara för att du a) kan tala några språk och b) har läst matematik. Och nej, du vet ingenting om forskning i lingvistik bara för att du har studerat ett antal enskilda språk. Du verkar inte ha ens grundläggande förståelse för vad forskning inom olika akademiska discipliner innebär och att det krävs erfarenhet, kunskap och överblick innan man kan uttala sig med trovärdighet om andra än sitt eget områdes forskning. Just därför sluter jag mig till att du är helt obegåvad och okunnig om forskningsområdet genusvetenskap, och jag har svårt att begripa hur du har kunnat göra karriär inom ditt akademiska område utan att fatta att du därigenom inte är en auktoritet inom andra forskningsområden.

 26. Niklas skriver:

  @K: Du framstår bara som mer och mer ohyfsad. Det är inte förbjudet att yttra sig om ett forskningsområde man inte har en examen i. Kom med lite sakliga argument istället. Om Du menar att Tanja inte kan något om lingvistik, bevisa det. (Skriv ihop en liten tentamen eller något…) Jag förstår inte riktigt vad T:s lingvistikkunskaper har med hennes trovärdighet i genusfrågor att göra.

 27. tanjabergkvist skriver:

  K, lugna dig 🙂 Jag har inte sagt att jag förstår mig på alla vetenskapliga områden och naturligtvis finns det ingen som gör det, och jag har heller aldrig sagt (eller tycker) att jag är en ”aukturitet” inom andra forskningsområden – varifrån har du fått det!?
  Men om du nu tycker att jag är så okunnig osv så kan jag ge dig ett tips – sluta läsa min blogg! 😉

  Niklas, nä jag vet inte heller vad K vill ha sagt,
  men nu släpper vi det, inte värt att lägga tid på när det finns så mycket annat intressant! 🙂

 28. VEB skriver:

  K: Du hävdar alltså om jag förstått saken rätt att man inte kan göra slutsatser om ett forskningsområde för att man är doktor i vad detta område forskar på och inte i området i sig? Då kan jag upplysa dig om att du sedan länge är motbevisad av Alan Sokal vilken gjorde exakt detta på kunskapssociologin. Exakt samma sak gäller genusvetenskapen vilken också funkar precis som kunskapssociologin i att den gör lika urspårade uttalanden om samhällen och människor. Skillnaden är att kunskapssociolologin babblar om politisk bias medan genusvetenskapen babblar om könet-över-politiken bias. Vilket är en spegelbild av när den amerikanska extremvänsterns kvinnor skapade egna feministrörelsen. Extremvänsterns egna galenskaper dög inte utan man ville hitta på egna galenskaper också.

 29. tanjabergkvist skriver:

  VEB, ursäkta fördröjningen av kommentaren, det berodde på att jag av misstag bett wordpress blockera en bokstav, som naturligtvis förekommit i alla inlägg de senaste dagarna – äntligen upptäckte jag vad eländet berodde på! Jo, precis min åsikt också VEB, att genusvetenskapen anser sig ha en plats inom alla andra vetenskaper. Detta kan gälla undervisningsFORMERNA naturligtvis, men inte det konkreta innehållet, i alla fall inte på det sätt som de hävdar, men annat kan de inte göra då de ju inte behärskar de områden de gör anspråk på heller.

 30. VEB skriver:

  Tanja: Ingen fara, jag som trodde du tagit weekend off på nån solig ö, eller bara skyddat bloggen från oönskade inlägg efter elaka påhopp från radikala element.
  Personligen har jag svårt att se hur man ens kan betrakta genusvetenskapen som ett eget ämne då den egentligen bara är ett sociologiskt perspektiv där man gör antaganden om könsroller som det saknas belägg för och därefter får sitta och av politiska orsaker ignorera all vetenskap som bedömer just sådana belägg.
  De områden som genusvetenskapen gör anspråk på har den ju inga belägg för. Det är ungefär ”genusvetare kan det här för att genusvetare säger de kan det här” argument. Man verkar helt insnöad på att dyrka auktoriteter.
  Förklaringen på okunskapen hittar vi i genusvetenskapens historia där man egentligen aldrig ens forskat i de saker man uttalar sig om utan stulit hypoteser rakt av från några få män vars åsikter man gillade så till den grad man praktiskt struntade i både vad de stod för och vad de ställde till med.
  Det är rätt komiskt att folk inbillar sig genusvetenskap handlar om kvinnor när den är föga mer än ett sätt att promota ideer från herrar Freud och Marx. Att sedan DogDylan har svårt att få anhängare av detta att förstå vetenskapsteori är inte så konstigt då Popper på basis av falsifikationskriteriet sågade både Marx (historieteori) och Freud (psykoanalys) som just ovetenskapliga.

 31. tanjabergkvist skriver:

  VEB, jag tycker inte du gjort några elaka påhopp,
  bara sakliga påhopp, som är mycket intressanta att läsa! 🙂 Solig ö? Man kan inte ta semester när landet går under! 😉

 32. […] “Vetenskapsrådets replik i trumpetfrågan!”, […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: