Ingen panik i genusfrågan

SKB kanske kan lära mig något om hantering och slutförvar?

SKB kanske kan lära mig något om hantering och slutförvar?

Idag fick jag ett mail från Svensk Kärnbränslehantering AB med en inbjudan till ett pressmöte som kommer att hållas i nästa vecka, där man får ett unikt tillfälle att uppdatera sig i kärnavfallsfrågan vad gäller statusen i det svenska kärnavfallsprogrammet! 🙂 Jag känner mig djupt hedrad över denna inbjudan och funderar på att närvara. Och vad jag kan se av programmet så handlar det inte om genusfrågan utan om statusen i det svenska kärnavfallsprogrammet. Så om jag går dit så kan jag efter det kanske för en gång skull skriva ett vettigt inlägg på den här bloggen, eller snarare, skriva ett blogginlägg om något vettigt! Det kan också vara nyttigt att närvara vid SKB:s pressmöte för att få inspiration till en effektiv metod för hantering och slutförvar av av den gränslösa galenskapen i det här landet?

Men först ska jag reda ut ett litet missförstånd. Jag hade från en annan artikel i detta ämne läst att genusbilagan skulle producerats i all hast då man insett att man glömt genusaspekterna, detta är dock tydligen inte fallet. Genusbilagan gjordes inte i panik, utan var ett separat projekt där man ville undersöka vad attitydskillnaderna mellan män och kvinnor avseende slutförvaret av kärnbränsle berodde på. Detta enligt Jimmy Larsson-Hagberg, tf presschef för SKB AB, som har kommenterat detta i mitt förra blogginlägg (kommentar nr 23) med bland annat följande ord:

”I årsboken publiceras enbart projekt som uppbär medel inom SKB:s forskningsprogram. Det är också skälet till att artikeln om genusfrågor inte ingår i årsboken. Därmed faller också påståendet att artikeln skulle ha skett i panik. Oberoende om ett forskningsprojekt finansieras via ett forskningsråd, ett universitet, en donation eller en industri ska resultaten bli de samma när övriga faktorer är konstanta. Med andra ord: forskarna får själva stå för sina slutsatser. SKB förbehåller sig också rätten att dra våra slutsatser. Vår bas är den naturvetenskapliga forskningen och den utgör grundpelaren för att vi så småningom får tillstånd att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Oskarshamn eller Östhammar.”

Rätt ska vara rätt: genusbilagan är alltså inte tillkommen i panik, däremot är den tillkommen! 😉 Och jag vill minnas att genusrapporten avslutades med (sid 13-14):

”Vi menar att vad kvinnor behöver veta för att kunna förhålla sig till kärnkraft och till ett slutförvar för använt kärnbränsle i närområdet, inte är utrett i tillräckligt hög utsträckning. Kvinnor är mer negativa än män. Vi vet inte varför, därför att risken är undersökt ur ett manligt perspektiv…..Frågor godkänns och underkänns utifrån flera parametrar, där den sociala konstruktionen av kön är en del /Thomas 1990/. I de fall då kön problematiseras överhuvudtaget sker det ofta i relation till normen, det vill säga den korrekta manliga normen. En genusteoretisk reflektion över svaret på varför kvinnor röstar nej till EMU eller är negativa till kärnkraft och till ett slutförvar av använt kärnbränsle, är att man söker svaret utifrån det som är det korrekta, det vill säga det som män svarar och man försöker komma på hur man ska informera kvinnor så att de svarar som förväntat, istället för att ta reda på varför de svarar som de gör.”

Var inte då genusvetarnas uppgift just att ta reda på varför kvinnor svarar som de gör? Sista meningen i hela rapporten lyder: ”De frågor vi då måste ställa oss är, vilka centrala frågor det är man inte har ställt.” Men varför ställde man  inte dem då?

Går det att blogga bort genusmaffian?

Går det att blogga bort genusmaffian?

Nåja, nog om detta nu. Låt oss istället alla inse att vårt öde ännu inte är beseglat av de domedagsprofeter som kallar sig för genusvetare, utan att vi genom att utse en nationell genusombudsman (rimligen mig) kanske kan få in ett mer balanserat perspektiv på genusperspektivet. Jag som kvinna hade naturligtvis inte kunnat utbilda mig till matematiker om inte kvinnor (och män) före mig fört en kamp för att möjliggöra detta. Denna kvinnokamp var viktig. Dock undergräver genusvetenskapen av idag sin egen legitimitet av skäl så uppenbara att de inte ens behöver nämnas. Jag behöver alltså inte blogga bort genusvetarna utan de sköter via de mest absurda  inslagen i sin verksamhet detta alldeles utmärkt på egen hand. Det betyder inte att jag kommer att sluta blogga om vansinnet, utan endast att vi alla kan ta det lugnt i trygg förvissning om att genusvetarna själva ovetandes är våra bundsförvanter i denna ideologiska kamp.

Kurt Gödel, österrikisk matematiker 1906-1978

Kurt Gödel, österrikisk matematiker 1906-1978

Som ni vet så bevisade matematikern Gödel redan 1931 att verkligheten (eller snarare matematiken, vilket i min inskränkta värld är samma sak) inte kan axiomatiseras på ett fullständigt och samtidigt konsistent sätt där alla fyra räknesätten ingår, eller med andra ord: i varje motsägelsefritt formellt system som är tillräckligt komplext för att kunna beskriva aritmetik för naturliga tal, går det att formulera satser som varken kan bevisas eller motbevisas inom ramen för det formella systemet. Alltså kan det vara så att det faktiskt inte går att varken bevisa eller motbevisa vissa av genusvetarnas påståenden, och det finns tyvärr inte heller någon metod för att avgöra vilka påståenden som är av detta slag – ett problem man också brottas med som matematiker, där man kan ägna decennier åt att försöka bevisa ett påstående som faktiskt inte, rent principiellt, varken går att bevisa eller motbevisa inom systemet.

Detta, kombinerat med termodynamikens andra huvudsats
om att entropin (måttet på oordning) i ett slutet fysikaliskt system alltid ökar med tiden, kanske inte inger oss mycket hopp om att kunna förändra sakernas tillstånd. Men man ska då ha i åtanke att en människas hjärna faktiskt inte är ett slutet system utan tvärtom vidöppen för allsköns nya influenser och tänkvärda blogginlägg, varför denna naturlag inte utgör ett hinder för min verksamhet. Däremot, i enlighet med termodynamikens tredje huvudsats, så upphör alla fysikaliska processer vid absoluta nollpunkten, och det är alltså först i en sådan situation vi har anledning att börja oroa oss.

Konvergent följd av kommunfullmäktigeledamöter granskar genuskritisk blogg

Konvergent följd av kommunfullmäktige- ledamöter granskar genuskritisk blogg

Jag antar att ni alla hört talesättet: ”Bakom varje paradigmskifte döljer sig ett matematiskt teorem som någon galen matematiker tänkt ut och bevisat långt innan människan kunde gå på två ben.” Vad detta gamla ordspråk skulle innebära  i praktiken idag är att de nya kritiska tankebanorna kring genus konvergerar starkt mot framgång i varje kompakt delmängd av bloggosfären, eller, i en svagare bemärkelse, att varje konvergent följd av kommunfullmäktigeledamöter konvergerar mot en genuskritisk blogg i varje valkrets som inte utgör ett slutet termodynamiskt system med minst en invald genusvetare. Jag ska försöka bevisa detta under natten – genusvetarna ger mig ingen ro…

Annons

23 Responses to Ingen panik i genusfrågan

 1. Anders B Westin skriver:

  Vadå?
  Oändligheten (sanningen) går mot noll.
  Eller vad är det du skriver.

  Visst fanns verkligheten innan matematiken eller är det egentligen tvärtom.
  Först kom matematiken och därefter verkligheten.

  Jag menar egentligen. Tsunamin, som i ett huj bara tog död på alla ”könskonstruktioner”. Den manliga överordningen som fick plattorna att kollidera.

  Men det var väl också bara en social konstruktion.

  Splasch !!!!

 2. Uffe skriver:

  Coolt! Givetvis måste du blogga om utgången av detta pressmöte. 🙂

  Hmm, låter ju som man borde dra iväg ett mail till SVT debatt och tipsa om detta ämne och be dom bjuda in dig. 😉

 3. Li Sam skriver:

  Hmm… Angående stycket om matematikern Gödel.

  Varför sätta sig i samma båt som genusvetarna och försöka sänka den? Att försöka bevisa eller motbevisa genusvetares påståenden utifrån deras egna i utgångsläget felaktiga uppställda förutsättningar leder ingenstans. Vem i så fall går under först?

  Jag vet att jag inte är matematiker, men ibland finner man svaret på den motsatta sidan är-lika-med tecknet (=).

 4. Uffe skriver:

  Skulle förresten tippa på att ”genusvetenskaps-centret” i hjärnan, sitter i närheten av det här.

  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/hjarnan-som-gjord-for-att-tro-pa-gud-1.816883

  🙂

 5. tanjabergkvist skriver:

  Anders, egentligen kan man inte ens prata om vilket som fanns först, i alla fall inte utan att grubbla länge och väl över det. Har aldrig fått den frågan. Men rent spontant, jag antar att verkligheten fanns först, om nu inte Gud är matematiker, men då får inte Gud vara verklig, så hur kan han då vara matematiker? OK, men då kan inte Gud finnas. Eller om Gud nu finns så kom både verkligheten och matematiken till samtidigt i alla fall. Om nu inte Gud var en overklig matematiker, vad det nu ska betyda. Ha ha, nä jag blir bara förvirrad 🙂
  Matematiken är dock ett kraftfullt verktyg för att beskriva verkligheten, det är väl det enda jag vågar uttala mig om. Sedan har vi ju frågan om matematiken bara är ett verktyg uppfunnet av människan eller om den existerar där ute oberoende av oss och snarare är upptäckt än uppfunnen. Kluriga frågor!

  Li Sam, observera: systemet måste vara MOTSÄGELSEFRITT, och det är ju inte genusvetarnas system, så det är lugnt 😉

  Uffe, den artikeln var intressant! Har läst det där om magnetfälten i Illustrerad Vetenskap för ngt år sedan. jag ska ta och köpa mig en magnet, eller kan du sno en åt mig från Elektromagnetiska institutionen på Chalmers? Eller Elekto, då. 🙂

 6. Uffe skriver:

  Tanja: Jag ska höra mig för lite 🙂 Sitter i trakterna av elektro. Annars kan du alltid kolla med ETA (nej, inte dom som spränger tågstationer runt Barcelona, utan elektro-sektionens förening) som har auktioner varje år. Förra året såg jag att det fanns en defibrillator till salu.. 😛

  Hade lite tankar på att buda på den, för ett experiment som involverade en defibrillator, handtaget på min dörr och valfri ”tv-pejlare” eller ”jehova”, men jag ändrade mig i sista minuten, utav rent juridiska aspekter. 🙂

 7. Zac skriver:

  Bugar och bockar för ytterligare ett elegant och oerhört roligt inlägg om galenskaperna i och kring genusvetarna.

  //Zac

 8. Johannes skriver:

  Så fort jag hör begreppet ”kärnbränslehantering” förs mina tankar till genusaspekten av densamma…haha! 😀

 9. Anonym skriver:

  Visst finns det en metod, den kallas för ”forcing”.

 10. Alexander Funcke skriver:

  Eftersom Sverige är så dominerat av konsensus kan det behöva lansera något rejält anti-genusförslag på varje område så att vi når en vettig kompromiss.
  I det här fallet har ryssarna redan gjort spånandet, nu är det bara för dig att lansera: Miss Nuclear Sweden 2009 – http://miss2007.nuclear.ru/

 11. Jonas V skriver:

  Men matematik existerar väl inte utan att den har upptäckts eller konstruerats av människor medan t ex fysiken finns oberoenda av om det finns människor eller ej.

  I anslutning till Gödel har jag funderat en del kring primtal. Vi vet inte huruvida det finns mönster för var de förekommer. Min gissning är att primtalen förekommer utan mönster. Frågan är dock om det går att bevisa att det är så. Kan man bevisa att det saknas bevis för något?

  Avslutningsvis, hur är det med barberaren i Sevilla som rakar alla som inte rakar sig själva?

 12. wodinaz skriver:

  Apropos kvinnliga matematiker: Den preussiske matematikern och titanen David Hilbert bjöd in Emmy Noether att forska. När det blev gnöl om att hon var kvinna så sade han kort och gott: ”Mina herrar, detta är ett universitet och ingen badanstalt.”

  Jämför denna (européiska) inställning jämfört med den synnerligen anti-européiska inställningen som positiv särbehandling (affirmative action).

 13. tanjabergkvist skriver:

  Zac, tack! Ja, jag kände att SKB förtjänade att det påtalades att genusbilagan inte var någon panikåtgärd. Det måste ju betyda att den var noga planerad istället. 😉 Men som jag förstod det från SKB så var även kommunen inblandad i initiativet till denna undersökning (berörda kommuner där anläggningar planeras), och som sagt, SKB kan ju inte hjälpa att genusvetarna i rapporten inte hållt sig till ämnet (dvs vad beror attitydskillnader i synen på slutförvar på mellan män och kvinnor), utan gått in på Hirdmans teorier och annat klassiskt genusstoff som jag inte tror att de SKB är det minsta intresserade av.

  Johannes, ja tänk bara på det i feministöron reaktionära ordet ”kärnfamilj” – klart de vill syna SKB i sömmarna då, genusvetarna är ökande för att förväxla ord som låter lika, se bara genusbilagan! 🙂

  Alexander, kul att se på din sida att du läser matte! Ja, jag får se om jag hinner utarbeta ett motförslag på varje genusförslag i det här landet, det blir mycket jobb – det behövs en hel stab. Min blogg får fungera som rekryteringsplattform i detta ädla syfte! 😉

  Jonas V, fysiken ÄR ju verkligheten, och matematiken används för att beskriva befintliga fenomen och förhoppningsvis förutsäga nya. Nej, man kan inte bevisa att det saknas ett bevis för något påstående OM det är av den karaktären att det inte går att varken bevisa eller motbevisa (något man inte heller kan avgöra, dvs bevisa att det tillhör den kategorin). Men naturligtvis KAN man bevisa att det inte går att bevisa ett påstående, nämligen genom att just motbevisa det. 🙂 Men då är ju påståendet inte sant och frågan är avgjord.

  Angående primtalen så var det Hadamard som bevisade den berömda primtalssatsen 1896), som illustrerar primtalens fördelning. Se formeln här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Primtalssatsen

  Wodinaz, ja, jag vet flera kvinnor som verkligen inte skulle vilja bli inkvoterade/särbehandlade, då ju detta ju skulle kunna i sig göra att folk skulle ifrågasätta kompetensen, verkligen inte en bra idé…

 14. Uffe skriver:

  Tanja: Bygger inte Hadamard’s bevis på anmodan om att Riemann’s hypotes är sann, vilket ännu återstår att bevisa? 🙂

 15. Uffe skriver:

  …och på tal om kvotering vill jag bara tillägga:

  Det kan bli väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt fel om vi inte ser upp 🙂

 16. Jonas V skriver:

  Tanja,

  jag var otydig vad gäller primtalen. Det jag avsåg var att man inte kan konstruera en formel som säger vilka tal som är primtal. Om man kunde det skulle dagens kryptering med RSA vara oanvändbar. http://sv.wikipedia.org/wiki/Kryptering#Algoritm_f.C3.B6r_RSA-kryptering

 17. Eddec skriver:

  Hej Tanja,
  Jag kanske kan hjälpa dig på vägen i dina nattliga funderingar:)
  Jag har nämligen länge misstänkt att Gödels ofullständighetsteorem är ”ofullständigt”.

  Enkelt uttryckt är det ju inget problem, om vi inte förmår bevisa en sats som inte strider mot det formella logiska systemet med dess axiom är det ju bara att addera ett axiom, dvs. den förut obevisbara satsen själv som nu istället tillhör den axiomatiska uppbyggnaden. Proceduren kan ju sedan upprepas i all oändlighet. Svårigheten är förstås att kunna avgöra om satsen följer av eller strider mot övriga axiom (vilket kanske inte går enligt Gödel), men det är ju egentligen inget problem, det finns inget som förbjuder oss att ha ”onödiga” axiom så länge de inte bryter mot övriga axiom, och om det inte går att bevisa att de strider mot dessa så kan det väl inte heller få några konsekvenser, eller?

  Så, förutsatt att genusvetarnas påståenden tillhör denna kategori av obevisbara påståenden (liksom kanske Russels tekanna), är väl det bara att göra dessa till nya axiom, t.ex. genom beslut i FN eller till att börja med i riksdagen, så får vi övriga rätta och packen oss därefter. På så sätt kan genusvetare, postmodernister och likasinnade få sin dröm uppfylld, dvs. det ideala verktyget att påverka den verkliga verkligheten, allt blir till ett språkligt spel, som slutligen avgörs genom politiska beslut!

 18. Daniel M skriver:

  ”Ja, jag får se om jag hinner utarbeta ett motförslag på varje genusförslag i det här landet, det blir mycket jobb – det behövs en hel stab. Min blogg får fungera som rekryteringsplattform i detta ädla syfte!”

  I hear thy bidding madame, http://facadeposse.blogspot.com/2009/03/kvotering-nu-ocksa-pa-en-festival-nara.html

 19. […] Uppdatering: tydligen handlade SKB AB inte i panik, utan genusbilagan var påtänkt i tid, se detta inlägg. […]

 20. […] Relaterat (genus coh fysik): Genusväldet intar Södertörns högskola, Von wright och tekoppen, Filosofiska rummet imorgon söndag kl 17, Grattis skattebetalare (VR-projekt i genus och lärande), Genusaspekter på slutförvaring av använt kärnbränsle, Ingen panik i genusfrågan (ang kärnbränslet). […]

 21. […] området genus-fysik: Genusaspekter på slutförvaringen av använt kärnbränsle, Ingen panik i genusfrågan (uppföljning). Genustrumpeten är i tryggt förvar hos […]

 22. […] mer här: Genusaspekter på slutförvaring av använt kärnbränsle, Ingen panik i genusfrågan. Genusforskarna studerar bilder med förstoringsglas, det här är genusforskning på hög […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: