Ett alternativt IQ-test

Hur smart är du?

Hur smart är du?

Jag vet att mina bloggläsare är smarta, men har trots det tagit mig friheten att utforma ett litet IQ-test som ni borde anstränga er att klara av. Det kan inte ses som annat än ett tecken på hög emotionell intelligens att ni uppmärksammar detta test, och det faktum att ni överhuvudtaget svarar kommer därför att räknas in i den emotionella intelligensdelen och viktas i enlighet med teorin om multipla intelligenser och deras respektive relativa betydelse för totalvärdet, medan den som inte utför detta test kommer att tilldelas ett IQ i form av ett stort negativt tal (i absoluta termer) som mitt oberäkneliga psyke (som är en äkta slumpgenerator) kommer att slumpa fram i ursinne och vredesmod över den bristande uppmärksamheten. Och apropå uppmärksamhet så uppmärksammade Dick Erixon på sin blogg en sak jag kommenterade igår om svensk skola.

Speciellt måste de av mina studenter som tentar på fredag göra detta IQ-test, och jag vill redan nu betona att jag inte tolererar att de som också läst relativitetsteori transporterar sig själva fram till tentamensdagen för att se hur tentan ser ut i förväg, även om jag skulle uppskatta att den som gör det informerar mig eftersom jag också skulle vilja se hur tentan ser ut redan nu, så slipper jag göra den. Jag är nämligen lite efter här av oförklarliga skäl och har just satt en genusforskare att utröna vad detta beror på. Det kan ju vara så att tiden är en social konstruktion skapad av det maktfullkomliga patriarkatet, och då är det inte mitt fel att jag inte hinner med allt när tiden är en manlig norm.

Här följer frågorna, som är tydligt kategoriserade för att testa de olika aspekterna av er IQ. Det finns två alternativ att välja på, men man kan skriva till ett eget om man inte tycker att a) eller b) passar – detta tas då med i beräkningen för den kreativa förmågan i intelligensdelen, som det inte finns någon fråga för, just för att denna förmåga inte låter sig testas utan försökspersonen måste själv visa på att han/hon besitter den.

1. (Jämställdhet) På hur många sätt kan man göra en bolagsstyrelse jämställd om det finns åtta olika kön och ett oändligt kontinuum av gränsöverskridande identiteter dem emellan?

a) Genom att könsneutralisera hela spektrat först och sedan slumpa fram ledamöterna.

b) Vi ska inte ha några bolagsstyresler utan en platt ledningsstruktur med inslag av anarki.

2. (Naturlig instinkt) Vad är gubbslem?

a) De som sitter i bolagsstyrelserna i uppgift 1.

b) En encellig alg som exploderar när man rör vid den och därför utgör ett hot.

3. (Idéhistoria) Vad är 1+1?

a) 2

b) 1, eftersom en politiskt korrekt idé kombinerad med en annan politiskt korrekt idé ger en till (fast mer omfattande och mentalt begränsande) politiskt korrekt idé. Jämför resonemanget om en sandhög ovanpå en annan sandhög som ger en (fast större) sandhög.

4. (Ordförråd) Vad står FI för?

a) Feministisk Idioti

b) Förvirrat Initiativ

5. (Intuition) Var är det filosofiskt omtvistade begreppet ”tomma intet” beläget?

a) Ingen vet. Flera tankesmedjor och filosofer letar efter det just nu efter att jag mailat dem.

b) Det är inte beläget någonstans rent geografiskt utan är en benämning på det tomma tillstånd bestående av just ingenting som skapas i samma ögonblick som en genusvetare försöker tänka en heteronormativ tanke.

6. (Sakkunskap) Vilket tangentsbord-tecken ska stå här:___?

a) En smily.

b) En punkt, eftersom det är denna interpunktion som mest kan liknas vid den ensamma exciterade elementarpartikel som utgör ett förstadium till den enda hjärncell  som svävar runt i politikernas hjärnor, och som när den övergår från sitt exciterade tillstånd till grundtillståndet kommer att frigöra precis den energimängd som krävs för att genom interferens neutralisera den chockvåg som kommer att gå genom etablissemanget den dag jag bloggar bort genusvetarna från det offentliga rummet.

7. (Politisk korrekthet) Hur många kommunistiska löv växer det på den patriarkala struktur som kan liknas vid ett matematiskt träd (dvs en sammanhängande graf utan cykler där antalet noder minus antalet kanter är lika med 1) och vars rötter grävt sig djupt ner i folkets medvetande?

a) Inga, Alliansen har kokat ihop en feministisk soppa av dem åt folket.

b) Det växer inga patriarkala strukturer i Sverige utom i genusvetarnas hjärnor efter att de tuggat på en hallucinogen svamp.

8. (Fysik) Vilket värde får studskoefficienten när man kastar ett normalstort ägg på en vänsterextremist?

a) Värdet går inte att beräkna generellt då det beror på om ägget är lika ruttet som mottagaren.

b) Noll, det studsar inte alls utan fastnar i vänsterextremistens hår och balsamerar dreadsen som därigenom återfår sin rörlighet.

Läs mer om dessa varelsers beskaffenhet i näst sista stycket i detta inlägg.

9. (Matematik) Vad händer om man integrerar en patriarkal funktion med avseende på den sedan länge bortglömda variabeln folkvett?

a) Integrationen tar skada pga variabelns natur och integralen låter sig därmed inte beräknas.

b) Den patriarkala strukturen omvandlas till en primitiv funktion.

10. (Litteratur) Vilken matematiker (som för övrigt bevisade primtalssatsen 1896 – en uppskattning av hur tätt primtalen ligger) sade: ”The shortest path between two truths in the real domain passes through the complex plane.”?

a) Jacques Hadamard

b) Göran Persson

11. (Minne) Hur många kommentarer blev det på min senaste SVD Brännpunkts-artikel om genustrumpeten inom de tillåtna 72 timmarna?

a) 616 stycken

b) 16,6 stycken

12. (Mediakoll) Vad handlar dagens SVD Brännpunkt om?

a) Kris i svensk utrikesförvaltning.

b) Kris i svensk inrikesförvirring.

13. (Visuell förmåga) ”Det är alltså inte säkert att feministerna lider av ett förskjutet expansivt grundtillstånd med stämningskongruenta psykotiska symptom som man skulle kunna tro. Däremot är det dissociativa symptomet i form av upphävd identitetsupplevelse ett faktum – detta är ju själva slutmålet för övrigt. Men ändå, på grund av det tidvis gravt desorganiserade tänkandet kombinerat med små anatomiska förändringar som förvränger den konstruktiva förmågan på ett omedvetet plan, kan man säga att det feministiska kollektivet som helhet saknar sjukdomsinsikt, självinsikt och framtidsutsikt.”

Hur många ord innehöll denna mening? Du får INTE gå tillbaka och titta på meningen en gång till!

a) Jag vet inte, jag orkade inte räkna.

b) 79.

Lycka till!

57 Responses to Ett alternativt IQ-test

 1. DrKejs skriver:

  Jag vill å det starkaste protestera mot innehållet i fråga ett!

  Ditt uttalande om åtta kön finns det absolut inget belägg för; det handlar om fem kön. För att kunna få frågan korrekt behöver du ändra från ”åtta kön” till ”fem kön” istället. Detta är en vedertagen sanning och framfört från högsta håll inom forskarvärlden. Den välrenommerade forskaren inom Platyhelmintes reproduktionssystem Anne Fausto-Sterling har konstaterat detta.

  http://frank.mtsu.edu/~phollowa/5sexes.html

  Vi människor har en nära koppling till arten Uta stansburiana; dessa har också fem kön.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Side-blotched_lizard

  Rätt ska vara rätt.

 2. Uffe skriver:

  Mäkta häftigt IQ-test. 🙂 Här kommer mina svar!
  —————————————–

  1. a), men endast om ledamöterna är uniformt distribuerade.

  2. Hemligt alternativ c) Det Uffe har hostat upp den senaste veckan och nu käkar Kåvepenin för.

  3. a), eftersom jag inte ser någon korrelation mellan heltalen och politiskt korrekta idéer. Och eftersom bara vissa heltal är primtal, kan heltalen som sådana inte heller vara politiskt korrekta.

  4. b), tvivlar på att seriösa feminister vill beblanda sig med Förvridet Initiativ

  5. b), kanske borde det matematiska begreppet ”tomma mängden” definieras om till ”det som pågår i huvudet på en genusforskare”?

  6. a), eftersom författaren av IQ-testet alltid är glad. 🙂

  7. Måste vara b). Alliansen kokar inte soppa, den beställs in via catering nu när hushållsnära tjänster blivit avdragsgilla.

  8. Kan inte vara a) eftersom ägg inte kan ruttna så hårt, så jag måste använda uteslutningsmetoden här och säga b), vilket statistiskt sett vore ett säkrare svar med tanke på hur många vänsterpartister som har dreads/förmultnade hårkorvar.

  9. a), och Riemann gör rotationer i sin grav.

  10. a), eftersom Persson inte kan svara på fråga 3.

  11. a), bara 50 kommentarer från ”satans nummer” 😉

  12. b), för det syns på Calle Bildt att han är förvirrad.

  13. a), för nu ska jag gå och äta tonfisksallad.

 3. Info skriver:

  GRÄNSÖVERSKRIDANDE IDENTITETER

  Den här frågesporten var nog litet svår för mig, även om frågeställningarna är nog så intressanta. Och inspirerar till diverse funderingar. Fråga 1, till exempel: Jämställdhet, könsneutralitet och gränsöverskridande identiteter. Har du något emot att jag i stället för tretton svar gör en liten reflektion med anledning av nämnda fråga?

  Om det är någon som någonsin tvivlat på, att en dogm inom den genusvetenskapliga teoribildningen är, att könet enbart är en social konstruktion, vill jag lämna ett på måfå valt litet citat. Det härrör ur ett en akademisk examensuppsats av forskaren Pernilla Lovén från Södertörns högskola:

  ”EN VIKTIG TEORETISK UTGÅNGSPUNKT ÄR ATT JAG BETRAKTAR KÖN OCH SEXUALITET SOM KONSTRUERADE SOCIALA OCH KULTURELLA KATEGORIER. EN ANNAN ATT KATEGORIERNA KÖN OCH SEXUALITET ÄR SAMMANLÄNKADE SAMT ATT DESSA KATEGORIER FORMAS I EN HETERONORMATIV KONTEXT.”

  (Uppsatsens titel och länk: ”En empirisk studie om lesbiskt utseende på webbsajterna Corky och Sylvia”, http://www.diva-portal.org/sh/abstract.xsql?dbid=686 pdf.)

  Emellertid förklarar numera inte ens genuskonstruktionsteorin allt. En genderdoktor vid Linköpings universitet, tillika litteraturkritiker i Aftonbladet och mycket annat, Hanna Hallgren, skriver så här (om sin avhandling):

  ”Min avhandling handlar om lesbisk feminism i Sverige under 70- och 80-talen. Särskilt intresserar jag mig för de diskurser rörande kropp, kön, sexualitet och identitet som formades av lesbiskfeministiska kvinnor. Till mina teoretiska intresseområden hör sexual difference- och INTERSEKTIONALITETSTEORI, queerteori och kroppsmaterialism. Forskningsmässigt önskar jag fortsättningsvis främst att ägna mig åt ett undersökande av visionära vetenskapliga stilistiker.”

  INTERSEKTIONALITETSTEORI. Alltså ytterligare något, som just nu skall vara vägledande i svenska förskolors och genuspedagogers uppfostringsprogram. Många flummiga spaltkilometer har de senaste åren ägnats detta nya modebegrepp. Länsstyrelsen i Stockholms län (”Projektet Jämställt vägval”) bjöd häromåret (för skattemedel) in länets genuspedagoger till en kurs i ämnet. Här fick man till exempel lära sig följande viktiga sanning:

  ”En tjejs eller killes upplevda kränkning kanske mer handlar om etnicitet eller sexualitet än om könstillhörighet. Det var också anledningen till varför lesbiska och afroamerikanska kvinnor inte kände igen sig i kvinnorörelsen under 60-, 70- och 80-talet.”

  Blev någon klokare? Förhoppningsvis kommer Sveriges förskolebarn att bli det.

 4. rogerklang skriver:

  Öööh…. svar: bananens krökningsvinkel?
  Mög, jag hittade inte ens på det svaret själv!!!

  Råger

 5. Zac skriver:

  Fruktansvärt roligt! Tackar och bugar för fem minuters längre levnad.

  //Zac

 6. wodinaz skriver:

  Läste just på den tragiska politiskt korrekta fabriken newsmill att det var något gnöl om brist kvinnliga komiker. Här har vi en möjlig framtida humordrottning. De kan ju överväga att rekrytera henne 🙂

  Men ack, politisk korrekthet är inte roligt, humor existerar inte deras värld. Rekommenderad läsning, Roger Scruton Decline of Laughter: http://www.catholiceducation.org/articles/civilization/cc0259.htm

 7. Uffe skriver:

  wodinaz: En av mina favorit-författare, Christopher Hitchens, skrev ett provokativt kolumn-inlägg relaterat till din första punkt. 😉

  http://www.vanityfair.com/culture/features/2007/01/hitchens200701?printable=true&currentPage=all

  Bör läsas i sin helhet, för att få hela bilden.

 8. Anonym skriver:

  http://www.dn.se/opinion/debatt/jag-gar-fran-mp-till-fi-1.822592
  ”EU-parlamentet består till 70 procent av män”. Intressant logik. FIs styrelse består till 82% av kvinnor… Tanja, är det här genuslogiken du brukar skriva om?

 9. tanjabergkvist skriver:

  Anonym, ja, se tex denna länk och observera den procentuella fördelningen mellan män och kvinnor på landets genusinstitutioner, tex är det 89% kvinnor och 11% män på Tiina Rosenbergs institution:
  http://www.genus.lu.se/o.o.i.s/4747

  Här har du en samling att titta på: http://www.genus.se/Genusresurser/Genusstudier+i+Sverige/?languageId=100000

  Själva åker de sedan land och rike runt och kritiserar andra institutioner
  där fördelningen inte är 50-50, det är rent hyckleri och de borde sopa rent framför sin egen dörr innan de ger sig på andra. Eller hur?

 10. Uffe skriver:

  Tanja: Citat från DN-artikeln:

  ”…, och om det finns någon som klarar av att välta den gubbhyllan så är det Gudrun.”

  Ja, hon välte väl en hel skog i småland för ett tag sedan, om jag inte minns fel? 😉

 11. Anonym skriver:

  Ny slogan: Vi stoppar diskriminering – med diskriminering!

 12. Jag har tillbringat stora delar av mitt liv med att leta efter det tomma intet utan att lyckas lokalisera det. Nu när jag ser att andra har samma problem, känner jag mig plötsligt mindre ensam!

 13. Ur min kommande diktsamling ”Ur intighetens annaler”:

  Ur intet
  framflyter intet
  till ingen, ingen nytta

 14. Dogdylan skriver:

  Slut seminarium – End of story

  Jag har nu haft mitt sista seminarium. Jag måste säga de flesta (förutom tre stycken inklusive mig) är totalt duperade. Uppgiften var att se en film och sedan analysera den utifrån intersektionalitet perspektivet. De flesta verkade inte ha förstått vare sig filmens budskap, vad som hade sagts samt hur filmens alla delar hängde ihop. Väldigt många byggde resonemang på händelser som inte ens ägt rum i filmen. Man läste in (som vanligt) miljoner saker i interaktionerna mellan karaktärerna i filmen. Ju djupare studenterna gick, ju mer ”imponerad” blev läraren. Ingen kunde ge något konkret exempel dock om uttalad rasism, sexism osv. Den enda som faktiskt hade någon meningsfull poäng kom från en av de tre som inte köpt perspektivet totalt.

  Han sa att man måste förstå karaktärernas intentioner för att kunna vetenskapligt belägga bakgrunden till deras agerande och på så sätt påvisa att det är någon form av maktutövning som karaktären ger uttryck för. Alltså en kritik mot Foucault . Detta köptes delvis av läraren innan klassens dummaste brud satte i gång att yla om ”förtrycket”. Den tjejen måste fan i mig vara helt förvriden. Hon gjorde en klockren analys (tyckte läraren) då hon argumenterade för att invandrare som skämtar om sig själva (läs: sthlm live) har dåligt självförtroende och använder humorn som en försvarsmekanism, för att de inte vågar erkänna sin underordning. Förbannad hobbypsykologi är vad det är.

  Hon är inte heller speciellt trevlig och har hoppat på mig ständigt under den här kursen. Som en av tre killar (en är bög, tydligen) är man i skottbilden. Någon började (Varför liksom?) teoretisera kring varför Hitler var jude och om det var hans självhat som satte i gång förintelsen. Detta köptes direkt av hela klassen. När jag påtalade att han inte alls var jude så säger den här idiottjejen. ”Varför säger du så”, med en upprörd stämma och sen började de prata om ”judeblod”. Hon måste fan i mig vara helt körd i huvudet och det är såklart ingen hemlighet att antisemitismen är utbred oss extremvänstern. Jag valde att inte fortsätta den diskussionen, eftersom det inte hörde till ämnet. Hitler var inte jude, det finns absolut inga vetenskapliga belägg för att fallet var så.

  När vi satt i en liten grupp några timmar tidigare frågade jag gruppen om de hade någon lösning för att bryta den här ”Strukturella diskrimineringen”. Jag tittade på henne (den otrevliga), då hon talade senast, och så sätter hon i gång att det alltid är ”invandrarna” som får de här frågorna. Jag sa två gånger att frågan var riktad till alla. Jag insåg väl rätt snart att de inte hade någon lösning och att de inte alls hade förstått perspektivet, teoretiskt.

  En osäker tjej råkade säga detta i diskussionen: Man måste bryta ned fördomar. Direkt sätter genusvetaren i gång (Genusvetaren är trevlig men helt jävla duperad) och predikar. Hon säger att det inte alls handlar om fördomar (Lipsets tes) utan om förtryckande diskurser som har socialiserat oss till att se den ”andre” och så maler hon på. Genusvetaren verkligen visar att hon är ”kränkt” för hur kan man säga något så dumt och rasistiskt som att kalla rasism för en fördom. Det är som att svära i kyrkan.

  Nu sitter jag som sagt med den här hemtentan i handen. Kommer skriva en standardtenta. En jäkla massa källhänvisningar, inga åsikter eller tankar utan bara redogöra för litteraturen. Jag lär väl ändå få ett C eller D. Läraren gick typ ut med att betyg är en typ av förtryck. Som sagt. Jag hatar den här kursen. Jag är glad att den är över när hemtentan är inlämnad. Framför allt är jag glad att slippa de här ”kursarna”. Saknar mina ordinarie kursare. Fattar inte varför jag valde den här valfria kursen. Den har varit helt onödig och bara gjort mig sur.

 15. Kristian Grönqvist skriver:

  Tanja
  b På alla eftersom jag ändå utsätts för en subjektiv bedömning, och eftersom det i alla fall ger bilden av konsekvens.

 16. VEB skriver:

  Ok då kör vi

  1. a) Inga, det kommer isf (på basis av Anne Fausto Sterlings tramsteser) alltid att kunnat tolkas ojämställt och därmed blir att motverka detta en evig inkomstkälla för de som jobbar med det

  2. b) Det är vad fula tjejer kallar heterosexuella killar som gillar att titta på snygga tjejer.

  3. En räkneuppgift

  4. Det är en förkortning för den lede fienden, att personerna bakom ett visst politiskt parti (som inte är ett politiskt parti för att få pengar men som sedan plötsligt blir det igen när de fått pengar) inte ens kände till detta visar allmänbildning är en bristvara hos feminister.

  5. det andra alternativet

  6. V

  7. Inga, kommunistiska löv faller av eftersom träden placeras i Sibirien där en viss Lysenko inbillade sig de kunde tränas blomma och bära frukt.

  8. bägge svaren är korrekta

  9. Värdet på den mängd stenar som polisen behöver ta emot ökar i samma grad som folkvettet minskar.

  10. Jag tror det var Hadamard som tog äran för Göran Perssons arbete.

  11. Jag räknade inte så noga men över 500 iaf

  12. Ingen aning, men det skulle inte förvåna mig om de skyller det på könet man.

  13. 6st men jag fuskade och kollade

 17. tanjabergkvist skriver:

  DrKejs, tack för tipsen! Fem kön-artikeln ärfrån -93, jag vet inte var jag hörde att
  antalet uppdaterats till åtta kön,jag kan ha fel där ja. Ska rota i detta!

  Uffe, heltalen är visst politiskt korrekta!! Men ang fråga 6) så ärjag inte
  alltid glad, däremot så bloggar jag alltid när jag är glad,om jag har tid! 🙂

  Info, väldigt intressanta tips! Tack! Förresten ”Kroppsmaterialism”, vad f-n är det! 🙂

  Rogerklang, menar du då en EU-standardiserad banan? Eller kanske gurka?
  För de får enligt EU-standard inte överskrida en viss krökning.
  Vet EU-byråkraterna ens hur man beräknar krökningen i tre dimensioner?
  Tror knappast det….

  Zac, roligt att jag förlängde din livstid! 😉

 18. tanjabergkvist skriver:

  Wodinaz, jag kan nog inte köra humor på scen, bara bakom datorn som den mattenörd jag är! 😉

  Per-Olof, skicka gärna din diktsamling när den är klar!
  Jag borde också skriva dikter, men det blir så personligt då, men om tomma intet borde det inte vara några problem,om man inte råkar lokalisera det till sitt eget inre… 😉

 19. Eddec skriver:

  Efter att ha läst kommentarerna på detta forum måste man ställa frågan: Varför vill någon slösa bort sitt liv på att läsa sociologi eller andra humanistiska ämnen på svenska högskolor? Det som lärs ut är uppenbart snömos..

  Om jag vore ung och intresserad av dessa ämnen skulle jag så fort som möjligt försöka förflytta mig till något utländskt universitet med mindre besmittelse av den postmoderna idiotin. Jag inser att det är en världsomfattande epidemi, men det finns fortfarande motståndsnästen, t.ex. i Finland.

 20. tanjabergkvist skriver:

  Dogdylan, låter jättejobbigt för dig men det är faktiskt väldigt kul att höra vad som händer på din kurs, ha ha! 🙂 Jag hade gått under där, vilket vansinne! Tacka vet jag matematik där allt är svart på vitt. I matematiska sammanhang kan man komma överens med alla, till och med med vänsterextremisterna, så länge man håller sig till matematik. Detta innebär faktiskt att
  MATEMATIKEN är det universella språk som alla förstår och där alla kan vara överens och kommunicera utan påstådda, underförstådda och införstådda förtryckarstrukturer, oavsett ursprung, politiska åsikter med mera. Borde inte matematiken därmed vara det universella receptet för världsfred? MER MATTE ÅT FOLKET!!!! 🙂

 21. tanjabergkvist skriver:

  Kristian, ”subjektiv bedömning”? Nejdå, jag har tillräckligt med självdistans för att tillfälligt kunna träda ut mitt genus, kropp, ursprung, kulturella kontext och min egen IQ för att kunna göra en FULLSTÄNDIGT OBJEKTIV bedömning av ditt resultat. Det är då jag befinner mig i mitten på det oändliga kontinuum av gränsöverskridande identiteter, det är ett sk mixed-state tillstånd som garanterar objektivitet.

 22. tanjabergkvist skriver:

  VEB, varför är ditt svar på fråga 2) tecknet V?
  Och ang fråga 7) apropå Lysenko, vad säger du om EPIGENETIKEN då, som visar att förvärvade egenskaper under en organisms livstid kan gå i arv till nästa generation genom att gener slås av och på. Generna i sig förändras alltså inte, men deras funktion. Detta innebär enligt forskarna att Darwinismen behöver revideras. Oerhört intressant och hett ämne!

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Epigenetik

  ”Uttryckt på ett enklare sätt handlar epigenetik om att inlärda beteenden under livet kan gå i arv till nästa generation genom att genernas uttryck ändras, till exempel att de slås av eller på.”

  Jag har sett flera dokumentärer om detta liksom artiklar i populärvetenskapliga tidskrifter som tar upp flera undersökningar som visar hur detta går till. Betyder detta inte att det låg något i Lysenkos idéer?

 23. Uffe skriver:

  Tanja: Du får gärna beskriva din hypotes om att heltalen är politiskt korrekta. 😉 Jag är inte säker på att jag håller med.

  Och ang. fråga 6 får jag väl byta ut ”alltid” mot ”oftast” då. 🙂

 24. Dogdylan skriver:

  Tanja:

  Ja, det är helt galet. Jag vet ju att ”sociologi” är ett riktigt vänsterämne, läser ju som sagt B-kursen nu. A-kursen var förhållandevis neutral. Kanske för att jag läste den på sthlms U. Läste någon undersökning om politisk uppfattning bland sociologer i USA. Det går 44 liberala sociologer på 1 konservativ sociolog. Gissar på att det är en ännu högre grad ”liberaler” inom Genusvetenskapen, framför allt är det kvinnor. Som sagt. Det mest intressanta har varit hur ”sekterismen” väldigt fort breder ut sig i klassrummet.

  Lärarna har dock varit ovanligt neutrala. Snarare är det eleverna som har politiserat och litteraturen vill jag nog kräkas på. Det mesta i litteraturen är en massa akademiskt trams, där själva poängen skulle kunna sammanfattas på en halvsida. Slutsatserna är oftast den samma. Det vill säga att den vita mannen är roten till allt ont på grund av att han skapade kapitalismen som i sin tur förtrycker alla andra. Lösningen (för ja, litteraturen ger lösningar också) är att återta socialismen från socialdemokratin och göra den feministisk, mångkulturell och global.

  Åh, matematiken är ju inte universell har jag fått lära mig på den här kursen. Har du inte hört tals om anti-rasistisk matematik? Tillexempel är Einsteins relativitets teori ett uttryck för en vit manlig rasistiskt maktordning och därför fel. Värt att läsa på litet om den anti-rasistiska matematiken, för tänk om 10 år lär du väl undervisa i den.=)

 25. Anonym skriver:

  Dogdylan: I matematiken har man vissa axiom och allt följer utifrån dessa. Detta betyder att även om du är en mörkhyad kvinna på en öde-ö utanför Madagaskar som uppfostrades av hyenor och aldrig haft människokontakt så kommer du komma fram till samma matematiska resultat som vita män från Frankrike.

  Men att man tänker så förklarar en hel del, tex varför deras slutsatser är helt ologiska: ty, den vita mannen har ”skapat” logiken! Hua!

  Ehuummm… Vänta nu lite. Jag trodde du skämtade men du verkar faktiskt vara seriös http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-racist_mathematics

  Vad ska man säga om det? Det där är inte matematik, det är sam-flam.

  Dogdylan, några förslag för dig. Varför inte ta och skapa nya områden inom samhällsvetenskap? Hur låter ”Anti-diskriminerande genusvetenskap”?

 26. Dogdylan skriver:

  Ánonym: Hehe, jag tänkte faktiskt det. Jag tänkte om jag skulle söka doktorandsplats i statsvetenskap efter mitt masterprogram som jag tänker hoppa på till hösten. Men så tänkte jag. Om akademin inom humanioran och samhällsvetenskapen står så pass långt till vänster. Hur i helvete skall en höger-liberal som jag kunna slå sig fram. Det känns litet som att det är bara marxisterna som vinner lärarnas gunst. Även om statsvetenskapen precis som nationalekonomin delvis är ett ”högerämne” verkar det fortfarande vara marxisterna som håller i taktpinnen.

  Alltså anti-rasism är ett rätt roligt begrepp då marxistena har utvecklat det till att alla som ifrågasätter marximen är rasister. I stort sätt går det ut på att alla som gör en ”rasifiering”, dvs. ge någon kulturell grupp essensiella egenskaper är rasister. Det betyder också att ”kultur” som fenomen är rasistiskt. Ibland använder de begreppet ”kultifiering”. Det är en viss skillnad mellan begreppen men det går i stort sätt ut på samma sak.

  Efter nästan fem år på Universitet börjar jag bli immun mot propaganda. Det är förövrigt också bara sociologin jag läst som jag har upplevt som extremt vinklad och bara den här momentet som jag läste som jag har upplevt som extremt vänstervridet.

  Statsvetenskapen, Europakunskapen, pedagogiken och religion jag har läst har varit förhållandevis neutralt även om det är ett överslående mot social-liberalism eller ”mjukare” socialism.Statsvetenskapen och Europakunskapen var dock bitvis neo-konservativ, framför allt den säkerhetpolitisk momentet samt ett moment som handlade om EU och EU:s möjlighet att påverka internationellt. Men som sagts tidigare i texten. Det är marxisterna som håller i taktpinnen på de flesta humaniska och samhällsvetenskapliga institutioner. I framtiden gäller det även för de naturvetenskapliga insitutionerna.

  Anti-rasistisk matematik är som sagt den nya matematiken. ”Snyft”

 27. rogerklang skriver:

  Du Dogdylan!

  Jag kallar det för ”kulturrelativism”. Alla är kulturrelativister i någon mån, även våra immigranter, det är därför som ordet är så bra! Namnet exkluderar ingen, och inkluderar alla.

  M.v.h. Roger Klang, Lund, ekonomiskt liberalkonservativ och värdekonservativ

 28. tanjabergkvist skriver:

  Dogdylan, du skriver ”Det mesta i litteraturen är en massa akademiskt trams, där själva poängen skulle kunna sammanfattas på en halvsida.” Hmm…det är ungefär vad min erfarenhet också är, har ju läst lite humaniora och pedagogik. Och ang att ”…återta socialismen från socialdemokratin och göra den feministisk, mångkulturell och global.” Jag vet inte hur mångkulturen skulle gynna arbetarklassen i Sverige, när man betänker den lönedumpning som blir följden. Eller tror svenska socialister att alla arbetare ska organisera sig och få igenom fackliga kollektivavtal? Knappast troligt, om man tänker på hur det gick i Vaxholmsfallet…..

  För övrigt är väl mångkulturen ett temporärt tillstånd, om man nu med mångkultur menar just många olika kulturer som existerar parallellt inom samma land, för på sikt lär väl någon sorts sammansmältning av de ingående kulturerna vara oundviklig så länge alla folkgrupper inom landet omfattas av samma rättssystem. Mångkulturen kommer troligen inte att förbli en mångkultur, utan snarare dess motsats, en enhetlig kultur byggd på pk 😉

  Ha ha, jag noterar att rättstavningen i WordPress genom en röd understrykning reagerar på orden ”mångkultur” och ”pk”. Ha ha!! 🙂

 29. tanjabergkvist skriver:

  Eddec, fast om alla gör så så kommer ju situationen att förvärras, är det inte bättre att stanna och försöka ”reda ut” den? Kanske ett hopplöst projekt iofs….
  Jag vet flera som hoppat av dylika studier pga propagandan, och kvar blir de som köper allt, och det är de som blir kvar att dominera debatten.

 30. tanjabergkvist skriver:

  Anonym, intressant länk, och i den fanns vidare länkar till ”etnomatematik” mm. Vad är det frågan om? Läser ni om ”matematiska förtryckarstrukturer” inom sociologi Dogdylan, på allvar? För av wiki-länken verkar det inte vara så konstigt, verkar handla om hur man bemöter elever och att litteraturen inte ska förstärka stereotyper och fördomar mm. Fast namnet låter ju helt galet: Anti-racist mathematics, som om det vore en ny gren av matematiken eller något. 🙂

  Uffe, talen står över all politik, så det går inte att
  ”problematisera” detta (för att uttrycka mig som en genusvetare 😉 )

 31. Dogdylan skriver:

  Tanja:

  Alltså ”mångkulturalism” är ett rätt luddigt begrepp. Det kan betyda kulturrelativism, ett tillstånd osv. Mångkultur behöver inte vara en synonym för invandring. Du har dock rätt i att globaliseringen till Sverige leder till slitningar inom vänstern. Men vad det handlar om för feministerna är att bekämpa liberalismen. Feministerna menar att liberalismen är rasistisk eftersom den verkar för en ”enhetskultur”.

  Vad som är intressant är att vänstern förespråkar en ”enhetskultur” likväl som de förespråkar en ”mångkultur”. Det är således rätt lustigt och paradoxalt. Ett tips är att läsa Wendy Browns artikel: ”Att vinna framtiden åter. Finns i boken ”texter om makt och frihet i sen moderniteten”. Den ingår i ett kompendium vi läser.

  Den sammanfattar rätt bra feministernas inställning till västvärlden, mångkultur, liberalism och deras syn på den vetenskap som produceras av ”icke-troende” akademiker. Argumenteringen är bra, men bara om man tror på grundsatserna om en hegemonisk manlig, vit, medelklassig maktordning, vars syfte är att förtrycka ”den andre”. Den andre är således den som inte passar den liberala normen.

  Då det kommer till antirasistisk matematik ska du inte fråga mig, jag är ingen expert på just det fältet, men ja det har förekommit i olika texter jag läst. Antirasistisk matematik går dock mycket djupare än vara ”tolerant” och förstående mot icke-västerliga kulturyttringar, precis som feminismen går djupare än kravet på att män och kvinnor skall ha samma formella rättigheter. Anti-rasismen är ett integrerat koncept i den moderna feminismen. Liberala feminister kallas som du vet för anti-feminister.

  Vad som är rasism och inte verkar det som sagt vara delade meningar om.

  Den här humoristiska intervjun med Naomi Wolf ledde till en stämning mot Sasha Baron Cohen (spelar karaktärerna Bruno, Borat, Ali G) då innehållet ansågs ge uttryck för rasism

  Det här klippet tycker några av mina kurser är rasistiskt för den är en stereotypisering av afrikaner.

  Ja, så här lever inte alla svarta afrikaner. Det har mina kursare rätt i. Men att förringa ”The Nawa people” och gömma undan dem i rädsla för att stereotypisera svarta afrikaner, tycker jag är fel. Det finns inget rasistiskt att visa den här kulturyttringen, då den är i mina ögon en mycket, mycket positiv kulturyttring.

  Återigen, anti-rasistisk matematik går mycket djupare än att handla om tolerans. Du får fråga sociologerna, social-antropologerna och genusvetarna på nästa firmafest vet jag.

 32. Uffe skriver:

  Tanja: Jag tror ”genusvetarna” hade retat sig på att vissa heltal får vara primtal, medans andra inte och därefter anklagat primtalen för att vara någon slags ”gubbklubb”.. 😉 Men det är bara min personliga hypotes. 😛 Själv delar jag din åsikt heltalen. 🙂

 33. tanjabergkvist skriver:

  Dogdylan, intressanta lästips jag borde läsa din kurslitteratur 🙂 Förstår, precis som du, inte alls vad som skulle vara rasistiskt med att afrikanerna i videon utövar sin kultur genom sång och dans. Det visar ju snarare på att dina kursare är rasister som nedvärderar dem! Detta påminner mig om när Centrum mot rasism (CMR) ville få bort massajerna tillresta från Kenya som stolt (och för att locka turister till Kenya) visade upp sin folkdans på Kolmårdens djurpark (tror det var -06) eftersom det ansågs stereotypisera dem. Hur tänker man när man säger så!? Iaf, det slutade med att Nationaldemokraterna anmälde Centrum mot rasism för hets mot folkgrupp! 🙂

 34. Dogdylan skriver:

  Alltså nationaldemokraterna är ju vita separatister. Rasister har i och för sig alltid varit vita separatister men i och med att minoritetsgrupper i väst, tillexempel Black Panthers säger sig vara svarta separatister så ger det en logisk legitimitet åt de vita separatisterna. David Duke (KKK-ledare) har samarbetat med svarta separatister. Tidigare har detta gjorts men det fungerande inte så bra. Black supremacists och White supremacists som även om de delar ”separatismen” så hatar de varandra.

  Världen är fan i mig konstig alltså..

 35. Erik skriver:

  Dogdylan: Fast intressantare vore att höra dig kommentera Sverigedemokraterna ur det sociologiska perspektivet. Nationaldemokraterna är ju helt osannolika att få nån slags inflytande eftersom de missat kulturbegreppet och talar om etnicitet.

 36. Dogdylan skriver:

  Erik: Sverigedemokraterna är inte etniska separatister. De tror att ”alla” kan bli svenskar så länge du underkastar dig svensk lagstiftning och svensk kultur. Således tror Sverigedemokraterna på assimilering. Nationaldemokraterna tror inte på assimilering. De tror på etnisk separation och enligt Nationaldemokraterna kan inte ”icke-vita” bli svenskar.

  Som sagt. Egentligen borde Nationaldemokraterna inte vara så kontroversiella. En stor del av vänstern delar ju deras rätt så rasistiska ideologi om etnisk ”apartheid” eller ”Identitetspolitik” som vänstern kallar det för.

 37. […] För att hålla igång hjärnan måste man också äta nyttigt och undvika konserveringsmedel. Antioxidanter är bra och som ni vet finns dessa mest i färgstarka frukter och bär – blåbär, björnbär och russin är bland de mest antioxidantrika, så vad tror ni då inte en påse lösgodis gör för hälsan med sin färgrika sammansättning? Själv levde jag på nudlar och lösgodis fram till min disputation – och ni ser ju själva hur bra resultatet blev.  Den som vill är osäker på sin IQ kan prova att göra mitt IQ-test! […]

 38. Alvin Stoltz skriver:

  Dogdylan:
  Nawa people: Härligt klipp, svängig musik, önskar man vore där ock fick spela med!!

 39. […] att vara behörig och bli antagen till kursen förslår jag mitt politiskt korrekta IQ-test, men även om man inte klarar det blir man naturligtvis antagen eftersom det inte finns något […]

 40. Björne skriver:

  Jättekul, men man får skrattet i halsen. Det är ju en religiös polis ni skojar om.

 41. Alvin Stoltz skriver:

  Oj,oj,oj, nu kom jag längst ner och IQ-testet var på tok för svårt. Hur ska jag klara mig nu? Jag tar gärna emot pengar som tröst.

 42. tanjabergkvist skriver:

  Alvin, hur vet du att du kom längst ner i testet? Det är bara jag som (enväldigt) kan rätta det! 🙂

 43. Alvin Stoltz skriver:

  Längst ner på kommentatorslistan, inte testet!
  Eller drar du mig i benet (are you pulling my leg)

  (Vad menas förresten med ”enväldigt”?) 🙂

 44. tanjabergkvist skriver:

  Jaså var det så du menade? Men nu är jag längst ner! 🙂
  Enväldigt betyder att jag bestämmer vilka svar som är rätt och fel, men eftersom vi lever i en tid där det inte finns något rätt och fel så spelar det ingen roll. Jag har ju inte ens definierat IQ, men låt mig då genast göra det: den som håller med mig i nästan allt har per definition hög IQ. 😉

 45. Alvin Stoltz skriver:

  ”…håller med mig i nästan allt har….”

  nästan-alt.
  mezzosopran eller hög tenor??

  (Nej, nu har jag spårat ur alldeles!!)

 46. tanjabergkvist skriver:

  Hmm, jag vet. Undrar vilken IQ jag har. Gjorde ett test på Illusterard Vetenskaps hemsida en gång som var indelat i 5-6 olika kategoerier (matematisk, logisk, visuell, minne, associationsförmåga om jag minns rätt, kanske var det ngt mer), då fick jag 138 och en bild på var jag fanns på normalfördelningskurvan, som jag printade ut. Hmm…borde scanna in det och lägga upp det på bloggen, om det inte vore för att jag tar sådana där tester med en stor nypa salt. Den bästa definitionen är ju fortfarande den jag just gav dig – och då kan jag ju vara lugn vad gäller min egen IQ, såvida jag inte är full av inre motsägelser…? Tänk om jag är det, måste kolla det med en psykolog! Eller sova kanske, jag är nog lite övertrött ;-).

 47. Alvin Stoltz skriver:

  zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 48. tanjabergkvist skriver:

  Du låter som en politiker i en intensiv valdebatt 🙂 Godnatt!

 49. Alvin Stoltz skriver:

  Huh, vad hände? Känner mig som en politiker i en valdebatt. Vasa, jasså du har märkt det redan. Förlåt:-)

  Nu är jag pigg igen!

 50. tanjabergkvist skriver:

  Alvin, dem där länken du lagt på ”Om mig” den 16/5 är det på allvar!? http://www.gronkoping.nu/index.php?action=las_text&id=1213717130 Är den där tidningen på allvar?

 51. Alvin Stoltz skriver:

  Vad menar du??? Ska jag tolka det som att du inte känner till Grönköpings Veckoblad (var månad)
  Är det allvar!!
  I en akademinsk miljö?
  Där humorn brukar frodas.
  Du driver med mig???

 52. tanjabergkvist skriver:

  Alvin, nä jag känner inte till det – berätta nu vad det där bladet är för något! Eller, behövs inte – har kolat upp det: http://sv.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6nk%C3%B6pings_Veckoblad 🙂

 53. […] Den som vill gå en distansutbildning i ”Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv” 7.5 hp arrangerat av Forum för genusvetenskap och jämställdhet i Linköping och finansierat av JÄMI kan se HÄR. Program JÄMI (”Jämställdhetsintegrering i staten”) har under 2008-2009 kostat skattebetalarna 145 miljoner, pengaflödet fortsätter uppenbarligen, och denna kurs vänder sig till alla statligt anställda som vill bli genusmedvetna. Min kurs i Härskarteknik 7.5 som jag bedriver helt iddeellt är också fortfarande öppen för anmälan, för den som missat den. Glöm inte att antagningskravet är genomgånget politiskt korrekt IQ-test. […]

 54. dolf skriver:

  IQ-test:
  1. (Jämställdhet) På hur många sätt kan man göra en bolagsstyrelse jämställd om det finns åtta olika kön och ett oändligt kontinuum av gränsöverskridande identiteter dem emellan?
  c) Ställ styrelsen framför en exekutionspluton, det neutraliserar effektivt alla former av ojämlikhet.

  2. (Naturlig instinkt) Vad är gubbslem?
  a) De som sitter i bolagsstyrelserna i uppgift 1.

  3. (Idéhistoria) Vad är 1+1?
  c) 2 1/2. Detta ges av faktumet att 2+2=4, vilket alla vet som har läst 1984.

  4. (Ordförråd) Vad står FI för?
  c) Förvirrad Idioti

  5. (Intuition) Var är det filosofiskt omtvistade begreppet ”tomma intet” beläget?
  b) Det är inte beläget någonstans rent geografiskt utan är en benämning på det tomma tillstånd bestående av just ingenting som skapas i samma ögonblick som en genusvetare försöker tänka en heteronormativ tanke.

  6. (Sakkunskap) Vilket tangentsbord-tecken ska stå här:___?
  adhd) En smily 😈

  7. (Politisk korrekthet) Hur många kommunistiska löv växer det på den patriarkala struktur som kan liknas vid ett matematiskt träd (dvs en sammanhängande graf utan cykler där antalet noder minus antalet kanter är lika med 1) och vars rötter grävt sig djupt ner i folkets medvetande?
  b) Det växer inga patriarkala strukturer i Sverige utom i genusvetarnas hjärnor efter att de tuggat på en hallucinogen svamp.

  8. (Fysik) Vilket värde får studskoefficienten när man kastar ett normalstort ägg på en vänsterextremist?
  a) Värdet går inte att beräkna generellt då det beror på om ägget är lika ruttet som mottagaren.

  9. (Matematik) Vad händer om man integrerar en patriarkal funktion med avseende på den sedan länge bortglömda variabeln folkvett?
  a) Integrationen tar skada pga variabelns natur och integralen låter sig därmed inte beräknas.

  10. (Litteratur) Vilken matematiker (som för övrigt bevisade primtalssatsen 1896 – en uppskattning av hur tätt primtalen ligger) sade: ”The shortest path between two truths in the real domain passes through the complex plane.”?
  a) Jacques Hadamard

  11. (Minne) Hur många kommentarer blev det på min senaste SVD Brännpunkts-artikel om genustrumpeten inom de tillåtna 72 timmarna?
  a) 616 stycken

  12. (Mediakoll) Vad handlar dagens SVD Brännpunkt om?
  a+b) Kris i svensk utrikesförvaltning & svensk inrikesförvirring.

  13. (Visuell förmåga) ”Det är alltså inte säkert att feministerna lider av ett förskjutet expansivt grundtillstånd med stämningskongruenta psykotiska symptom som man skulle kunna tro. Däremot är det dissociativa symptomet i form av upphävd identitetsupplevelse ett faktum – detta är ju själva slutmålet för övrigt. Men ändå, på grund av det tidvis gravt desorganiserade tänkandet kombinerat med små anatomiska förändringar som förvränger den konstruktiva förmågan på ett omedvetet plan, kan man säga att det feministiska kollektivet som helhet saknar sjukdomsinsikt, självinsikt och framtidsutsikt.”
  Hur många ord innehöll denna mening? Du får INTE gå tillbaka och titta på meningen en gång till!
  c) För få respektive får många, beroende på vad man vill visa.

 55. dolf skriver:

  korrektion: svaret till fråga 3 skall förstås vara
  c) 2 1/2. Detta ges av faktumet att 2+2=5, vilket alla vet som har läst 1984.

 56. Tanja Bergkvist skriver:

  Jorgen, tack för tips om IQ_testsida, vet inte om jag orkar göra ngt nu, kanske efter att ha ätit de frysta blåbären och druckit kaffet – båda antioxidantrika, annars för egen del nöjer jag mig med mitt gamla test från Illustrerad vetenskap där jag fick 138 (det här) men det är klart att det inte skadar att göra om det. Vad är det här för artikel på iq-sidan??!! http://www.iqtestsidan.se/artiklar/134-vem-aer-den-smartaste-katter-eller-hundar Klart att katter är smartast – jag lät just testa min perser och fast han är lätt överviktig, bortskämd och allmänt lat (eftersom jag skämt bort honom) och inte ens kan fånga en mus så fick han just 200 på testet. Nu ska jag testa min 17-åriga halv-perser-hona, men hon är faktiskt dement, vänta lite…. jo, 5678 i iq fick hon just av att promenera på tangentbordet! 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: