Låt oss vara lite ödmjuka nu

Man måste försöka förstå hur andra fungerar

Man måste försöka förstå hur andra fungerar...

OBS! Detta är ett humorinlägg!

Jag tänkte just sammanfatta innehållet i en av flera genusartiklar jag läst på sistone, när det slog mig att det som allra bäst skulle ge en sammanfattning av allt i genusforskarväg istället är en fullständig medicinsk diagnos. Först då kan man förstå innehållet i forskningsartiklarna på ett korrekt sätt, och jag tycker vi ska vara ödmjuka här och försöka förstå hur genusvetarna tänker – deras ”kulturella kontext” som samhällsvetare skulle kallar det, eller kanske snarare ”medicinska kontext” – som jag skulle kalla det.

Dock är den kulturella kontexten också viktig, vilket inte minst följande artikel jag fann på Newsmill visar där artikelförfattaren försvarar muslimska kvinnors rätt till sin egen feministiska kamp, utan inblandning från västerländska genusvetare som inte förstår deras kultur eller specifika situation. Hon citerar bland annat Islamisk Feministisk Front: ”Tydligen väntar vi ännu på den dagen västerländska och väst-wannabeefeminister yrvaket skall inse att det finns andra sätt att betrakta kvinnors rättigheter än deras eget! Kvinnan är, enligt IFF varken tvungen att bli mer manlig eller klä sig som det passar andra…” Artikelförfattaren frågar sig också ”Vem definierar vad som är den ”rätta” kvinnliga frigörelsen egentligen? Västvärldens roll som ”kvinnors befriare” är minst sagt tveeggad.”

...det gäller även genusvetarna

...det gäller även genusvetare

Som allvetande förståsigpåare borde genusvetarna känna till att det finns flera sätt att se på världen, även om de anser sitt eget totalitära system vara vida överlägset och fullständigt utomjordiskt förträffligt. Intressant, det är visst inte bara jag som tycker att genusmaskineriet ska ta det lite lugnt och lägga storhetsvansinnet åt sidan. Om man står vid avgrundens rand finns det nämligen bara en sak att göra – ta ett steg tillbaka, som någon klok filosof en gång sagt.

För att återgå till det jag nu skulle ta upp – genom att noggrant studera flera forskningsartiklar med genusinriktning har jag nu med min medicinska expertis lyckats ställa en omfattande diagnos på dem som står bakom dylika texter. Men liksom jag misstänkte handlar det om inte bara en, utan snarare om flera, allvarliga psykiska störningar som samexisterar och interfererar på ett ur forskningssynpunkt mycket fascinerande sätt i huvudet på dessa personer. Fast eftersom ett visst inslag av personlighetsklyvning inte kan uteslutas, kan man likväl säga att det handlar om ett par personer, den ena sjukare än den andra, som med sina telepatiska förmågor lyckats samkommunicera och producera artiklarna i det som banat vägen för det (som någon kommentator här på bloggen så vackert uttryckte det för någon dag sedan) politiskt korrekta genusindustriella komplexet!

Vad pågår egentligen här?

Vad pågår egentligen här?

Kära vänner och anti-pk eldsjälar, träden in i hjärnan på det kollektiva genusmaskineriet som snart tagit över ansvaret för alla statliga förvaltningar – och  där summan av de ingående delarna naturligtvis är mångdubbelt större än totalvansinnet som varje enskild komponent kan uppvisa var för sig under 30 minuter vid ett enda genusseminarium.

Diagnos:

* Påtaglig instabilitet i självbild samt allvarliga dissociativa symptom i form av upphävd identitetsupplevelse – det här är för övrigt också själva slutmålet!

* Uppluckrad associationsförmåga samt affektiv avflackning med apatiska tendenser, utom vid nationella genuskonferenser och dylika aktiviteter då deras självbild exciteras till ett ögonblick av inbillad handlingskraft och storhetsvansinne.

* Stressrelaterade paranoida tankegångar som ett resultat av medias heteronormativa rapportering samt det språkliga bruket av ”hon” och ”han” (istället för ”hen”) i lagtexter liksom som i vardagligt strukturellt förtryckande tal.

* Substansrelaterad akut störning till följd av intag av narkotiska preparat – huvudsakligen annan forskning utanför genusområdet.

Genus strålar över mänskligheten

Genus strålar över mänskligheten

* Riskbeteende i form av forskningmässig äventyrlighet med en tendens att gå utanför rationalitetens förtryckande ramar som ska krossas med en ångvält fulltankad med strimlade forskningsartiklar som tillkom innan Genus trädde ner på Jorden och lät en stråle av upplysthet träffa en utvald skara – genusvetarna, som därmed är ättlingar till Genus och hen (Genus var ju könsneutral) gav dem i uppdrag att sprida budskapet.

* Bipolär sjukdom med blandepisoder av samtidig mani och depression, sk mixed state. Inte att förväxlas med det mixed state som utgör en viss typ av odefinierbar gränsöverskridande identitet. Eller kanske är det samma sak? Jag vet inte….

* Förskjutet expansivt grundtillstånd åt vänster med stämningskongruenta psykotiska symptom.

* Schizoaffektivt syndrom av blandad typ med tydliga inslag av rösthallucinationer från Marx.

* Oikofobi – dvs abnorm rädsla för den egna grupptillhörighetens traditionella värdegrund.

* Biologiskt betingad förvirring samt kronisk tomhetskänsla som bottnar i tomma intet – samma mentala tomma inte som de aktivt arbetar för att skapa åt oss andra som vägledande för ett fromt och barmhärtigt liv som tjänare åt Genus.

* Saknar i normalfallet (hur normalt det nu är att vara så här sjuk) sjukdomsinsikt, självinsikt och framtidsutsikt.

* Schizoid personlighetsklyvning där varje varje personlighet uppfyller alla ovanstående punkter.

* Cyklisk suicidalitet – med topp under valår, eftersom även andra då får komma till tals – inte bara genusvetarna.

Med detta i åtanke är det inte konstigt att vi andra inte alltid förstår vad genusvetarna menar. Men jag hoppas att vi hädanefter kan försöka ta till oss budskapet vid nästa tillfälle som ges – vilket inte borde dröja så länge med tanke på det heliga tempel som planeras i form av ett europeiskt centrum för transnationell excellent genusforskning efter 2011.

Är det politiskt korrekta vattnet drickbart?

Är pk-vatten drickbart?

Men kom ihåg kära vänner, man föds inte till en genusvetare, man blir det, efter passage genom ett stort antal statliga indoktrineringsanstalter som växer exponentiellt med antalet röster ni lägger på politiker som finansierar centrat ovan.  Det är precis som Birger Schlaug sa – vattnet som mänkligheten dricker (även om han nu inte menade från kunskapens källa) förändras under sin passage genom alla filter…

17 Responses to Låt oss vara lite ödmjuka nu

 1. Nils Dacke skriver:

  Vill faktiskt påpeka till Dr Tanja att orden ”det genusindustriella komplexet” är varumärkta av bloggen http://www.dackecountry.blogspot.com och att bloggen ser mycket allvarligt på intrång utan uppsåt! Funderar just nu på att ge dig namnet den kvinnliga d´Artagnan i nästa bloggpostning. Beware!

 2. Ola Jennebrink skriver:

  Är det ståuppare du ska bli när du blir stor? Eller kanske raljera i Parlamentet? Ditt fagra yttre kontrasterar härligt mot din vassa tunga. Du skulle kunna bli en succé och betänk hur verksam humor är för att nå framgång i opinionsbildning. Allvarligt!

 3. Andreas Dahlin skriver:

  Håller med, humor är allvarligt 🙂
  Intressant artikel du hittade på Newsmill förresten!

 4. Andreas H. skriver:

  Dr Bergkvist är ödmjukast i stan, ser jag 🙂
  Enligt ett test jag gjorde på nätet (finns mycket roligt där…) är jag både schizoid och schizotyp; dessutom hyser jag vissa liberalfeministiska åsikter. Tror dr Bergkvist att jag är i riskzonen för att glida in i mer radikala strömningar inom qvinnorörelsen?

 5. tanjabergkvist skriver:

  Nils, jag har scannat igenom hela din blogg nu
  (ha ha! ”För att komma upp inom partierna måste man har varit medlem redan som spermie!” – den var bra!) men jag kan inte se att du använt dig av det genusindustriella komplexet, därmed betraktar jag kommentatorn som upphovsman/kvinna!!!

  Ola och Andreas D, tack! Fast jag funkar nog bäst anonymt bakom datorn, nåja riktigt anonym är jag kanske inte med den här bloggen, men jag önskar i alla fall att jag vore ett anonymt IP-nummer… Oftast är jag ju faktiskt engagerad i matte-saker och försjunken i andra tankar, så Parlamentet får i så fall anpassa sina sändingstider efter när jag är på dissa-genusvetare-humör! Men det är jag ju iofs oftast när jag tänker efter…. Men givetvis ligger det mycket allvar bakom humorn också – det är ju det som är så bra, att ingen egentligen fattar hur seriös jag är, och därmed slipper jag hamna i Säpos åsiktregister för regimkritiker! 🙂

  Andreas H, jag är ju inte med. dr. så jag vet inte hur allvarligt läget är för dig. Vilka liberalfeministiska åsikter hyser du? Jag vill gärna åsiktsregistrera så många som möjligt här och sälja infon till FRA, ha ha – just kidding! 🙂 Var finns sådana test på nätet – jag vill också se om jag lider av något intressant!!! Och som qvinna är jag faktiskt också en del av qvinnorörelsen, däremot inte den del som genusvetarna och vänsterträsket företräder, utan min egen qvinno-och mansrörelse som går ut på att störta alla som står i vägen för min utopi som jag resonerat mig fram till genom att studera avancerade matematiska modeller för mänskligt uppförande!

 6. Andreas H. skriver:

  Tanja, jag vet att du inte är läkare eller hufvudskrynklare, tänkte bara skoja till det lite… Roligare än så är jag tyvärr inte. Jo ibland.

  Det där testet hittade jag på http://www.4degreez.com/misc/personality_disorder_test.mv Hur pålitligt det är kan jag dock inte svara på… 😉

 7. Olle skriver:

  Jag tror debatten skulle vinna på en något mildare sarkasm än vad som framfördes i detta inlägg. Smutskastning och osaklighet tillför ingenting. Och det kan vara farligt att sänka sig till genusmaffians nivå, risken finns att de vinner på sin större erfarenhet av den taktiken. 😉

 8. Tanja, som alltid går du från klarhet till klarhet! Tack för att du utgör en förnuftets (och humorns) röst i det tokfeministiska mörkret.

 9. Andreas Dahlin skriver:

  mmm bästa humorn är när man tar ett av motståndarsidans argument och gör satir av det, fast ändå på ett rationellt sätt, dvs visa att argumentet verkligen leder till vansinne
  kanske bör vi avstå från mer oprovocerade attacker… men man blir ju så upprörd äver galenskapen

 10. Karl skriver:

  Jag har upplevt många gånger att feminister uttrycker en närmast religiös övertygelse, och inte så sällan exploderar på ett vis jag förknippar med psykiska problem, Tiina tex för att ta något känt. Det ser ut som det handlar om någon intern känslomässig problematik som ventileras genom skapandet av en världsbild som motiverar ens känslor. Något av psykologins delusional projection, distortion och/eller displacement, snarlikt unga nynazisters mönster. Tex visar analyserna av Slagen dam på precis den typen av fel man kan förvänta sig av pseudovetenskap, vilken blir resultatet av den mentalitet som ligger bakom.

 11. Lövet skriver:

  Jag håller delvis med: Roliga uppslag, men möjligen skulle du kunna hålla det kortare och tänka på en gammal humormässig ”sanning”: ”Den heliga treenigheten”. Inget skämt tål att upprepas/itereras/permuteras mer än tre gånger. Faktum är att skämt som bygger på de metoderna skall upprepas osv varken mer eller mindre än tre gånger.

  En gång ger passerar utan reaktion
  Två gånger riskerar att uppfattas som en oavsiktlig slarvig upprepning.
  Tre gånger – gärna med punchlinen – ger hög humor-effekt.

  4 ggr eller mer ger ett tjatigt intryck och resulterar i gäspningar.

  Tips alltså: Small is beautiful and Kill your darlings
  (befor they’ve grown to much)

 12. Lövet skriver:

  …eller tänk gärna på Mark Twains gamla ”Jag har lite ont om tid så jag skriver ett långt brev.”

  Jo, ”before” stavas just precis så, jag vet…

 13. tanjabergkvist skriver:

  Jaja, kära läsare – detta var ju en fiktiv diagnos och jag förväntar mig inte att någon ska ta den på allvar då jag ju inte är läkare 🙂 Karl, jo det är väl så för alla människor att både förnuft och känslor ligger bakom
  både verklighetsuppfattng, vilken värld man vill skapa och med vilka metoder man vill skapa den. Känslor är ju väldigt grundläggande för flertalet människor.

 14. tanjabergkvist skriver:

  Andreas Edwardsson, tack! Jag ser att du skrivit en bok! Jag ska printa ut det första gratiskapitlet nu
  (http://www.edwardsson.biz/EAH%20Kapitel%201.pdf) – ska bli intressant att läsa! 🙂

  Lövet, jag kände inte till ”den heliga treenigheten” i humorsammanhang – då ska jag ha det i åtanke! Ja, jag satsar hårt på att korta ner min inlägg men det är svårt, jag bara skriver på och kan inte sluta ibland 😉

 15. Andreas Dahlin skriver:

  Karl: Du har rätt. Jag har länge funderat över liknelserna mellan extremfeminism och religion eller fanatism i allmänhet. Kolla gärna min hemsida.

 16. […] än hela det genusindustriella komplexet. Som ni minns så ställde jag ju för ett tag sedan en medicinsk diagnos på genusmaffian och denna kommer jag att faxa till sjukhuset i Dubai och därför lär de stanna där ganska länge […]

 17. […] de egna genusvetenskapliga institutionerna? Se här! Men låt oss ha överseende med tanke på den medicinska diagnos som är satt. Domen är hård mot […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: