Genuspedagogik i förskolan – del 3

SOU 2006:75 – den roliga fortsättningen (av del 1 och del 2 ): ”Förskolans uppdrag att motverka traditionella könsroller och könsmönster handlar till stor del om att rasera gamla föreställningar om vad som är normalt beteende för pojkar respektive flickor.” Just, det:  rasera – vad konstruktivt! Och när man raserat en föreställning måste man givetvis ersätta den med en annan föreställning – nämligen genusvetarnas. Eller kanske vi inte ska ha någon föreställning om någonting alls?

Hjärnan behöver många olika yttre stimuli för att kunna växa

Hjärnan behöver olika yttre stimuli för att kunna växa

Ledsen genusvetare, men så fungerar inte den mänskliga hjärnan. Den mänskliga hjärnan (om nu genusvetarna anser sig ha en sådan) samlar in information som den strukturerar och bearbetar på optimalt sätt för att kunna hantera omgivningen. Troligtvis vet genusvetarna just detta – det är därför de vet att de måste arbeta med den omgivande miljön: cencurera bland barnböckerna, låta leksakerna passera ”genusfiltret”, erbjuda alternativa upplevelser och så vidare.

Avancerat genusfilter - för vårt eget bästa

Avancerat genusfilter - för vårt eget bästa

Men barnens hjärna kommer trots det att försöka skapa någon sorts struktur för att förstå sin omvärld, och nya intryck kommer med tidens gång att utmana genusvetarnas ambitiösa pedagogik. Genusvetarna måste därför jaga dessa barn livet igenom för att med genusfiltret i högsta hugg springa före den uppväxande ungen innan dess genusbearbetade psyke blir besudlat av alla vuxna människors förlegade syn på varat. Omgivningen är nämligen livsfarlig (och genusvetarna borde fråga sig varför) för genusperspektivets beständighet. Demokrati och tankefrihet i all ära men hur i h-e ska det gå om barnet börjar ifrågasätta genusperspektivet?

Genusvetarna av idag har ingen liten uppgift framför sig – de måste nämligen säkra genuspedagogernas landvinningar för framtida generationer (om sådana nu kommer att existera när genusfolket är färdiga med sitt projekt), men detta låter sig endast göras genom en massiv omstruktureringsprocess av universum. Jag avundas dem inte.

En genusfrälst, som själv valt dagis med genusinriktning för sina barn, berättar hur ”pojkarnas GÖRA och flickornas VARA [är] en underliggande svåråtkomlig klangbotten” och att ”backlashen lurar runt hörnet. I världens mest jämställda land är risken stor att vi dunkar varandras ryggar och är nöjda med det vi redan åstadkommit.”

”Det som åstadkommits”, att döma av förskolepersonal, föräldrar och statens egna offentliga utredning i frågan, är enligt vad jag sett hittills total förvirring. Eftersträvansvärt kanske för en fanatisk rörelse som gör karriär på att förvirra och därefter studera förvirringen och dokumentera resultaten, som får ligga till grund för ytterligare forskning.

Klänningproblemet måste lösas under 2000-talet!

Klänningproblemet måste lösas under 2000-talet!

Vad sägs mer i denna läsvärda artikel? En inbjuden genuspedagog föreläser tydligen för föräldrarna: ””Ofta är det föräldrarna som känner ett starkt och nästan instinktivt motstånd mot ord som genus, jämställdhet och könsroller. De tror väl att man ska stassa ut pojkarna i klänning”, säger Anna Ubysz. Och varför inte, tänker jag. Faktum är att förskolorna har ett lagligt ansvar för de här frågorna.” skriver artikelförfattarinnan, för att lite längre ner i artikeln göra avbön (?): ”De flesta är överens om att genusarbete ska vara något lustfyllt, något som bejakar och berikar barnen snarare än låser eller tvingar.” Vad hände med det lagliga ansvaret för att ”stassa ut pojkarna i klänning” då? Jag försöker bara följa en röd tråd här, som inte är full av självmotsägelser, men det är lika svårt som alltid.

Det finns ett förlag, Vilda, som enligt artikeln jobbat med genusgranskning av böcker sedan 2007 och jobbar med en metod som de kallar ”krammärkning”. ”Krammärkningen betyder att text och bild granskas ur ett demokrati-, jämställdhets- och mångfalds-perspektiv” enligt förläggaren Karin Salmson. Demokrati. Jämställdhet. Mångfald. Hur går detta ihop ur ett genusperspektiv?

Jämställdhet innebär i praktiken (läs valfri genusartikel) att genom aktiv likriktning och tankekontroll få in barnen i samma tankemall (genusvetarnas), genom att ”utmana” och helst ersätta gamla ”förlegade värderingar” och syn på könen, och helst radera ut gränserna och skillnaderna mellan könen, eller åtminstone synen på vad kön är, men helst båda. Mångfaldsperspektivet borde, som jag tolkar ordet om inte någon redan hunnit ändra innebörden vilket ibland sker med kort varsel, handla om att bejaka och acceptera mångfald och därmed olikheter. Demokrati borde slutligen innebära tanke-och yttrandefrihet för barnen, och rätten att själva tolka sin omvärld utan en genusvetare som med pekpinnen i högsta hugg ”förklarar” hur barnet ska tolka att moster Anna har odlat skägg eller varför lille Anton inte vill leka med den nyinköpta könsneutrala genusdockan det tagit åratal av seriös genusforskning att forska fram.

Men även om vi tolkar det som att demokratiperspektivet innebär att integrera mångfalds-och jämställdhetsperspektivet som en del i barnens demokratiska värderingar (vilket vanligen är det som avses) så får jag ändå inte ihop det….svensk genusvetenskap krockar liksom med mångfaldsperspektivet. Flera har för övrigt undrat om böcker verkligen ska genusgranskas, särskilt när barnen inte får välja vilka böcker som förskolorna köper in.

Norge delar inte "den nordiska synen" på könet

Norge delar horribelt nog inte "den nordiska synen" på könet

Åter till statens offentliga utredning. Om det nu nödvändigtvis måste finnas män (genusvetarna är inte helt överens här)  så måste de jobba i förskolorna – och det mååååste vara 50% kvinnor och 50% män där.Tills jag läste SOU 2006:75 så visste jag inte riktigt varför genusvetarna vill ha det så, och efter att ha läst den förstår jag det ännu mindre. Hör och häpna: på sidan 52 under 2.6: ”Män + förskola = jämställdhet?” diskuteras andra länders jämställdhetsarbete i förskolan, där man också vill ha in fler män. Dessa länder vill dock ha in fler män av fel skäl! Bland annat kritiseras det skotska projektet ”Men in childcare” som startades i början av 2000-talet, för att projektet ”bygger i stort sätt enbart på tankar om kvinnors och mäns olikheter. Initiativtagarna till projektet ser män som i grunden olika kvinnor. De bör komma in i förskolan för att fylla en funktion som kvinnor aldrig kan göra.” Detta sticker visst i ögonen på svenska genusvetare.

Även Norge och Belgien kritiseras av samma skäl (sid 54): ”Tankarna om vikten av män till förskolan [i Norge] utgår i mycket från samma perspektiv som finns i arbetet i Belgien och Skottland. Att kön i sig har en viktig funktion. Den nordiska synen är dock att kön är en social konstruktion och att maskulinitet är föränderlig.” (!)

Fy skam på dessa länders genusvetare – att tala om olikheter! Men då kan man fråga sig, och det gör jag, vilket är de svenska genusvetarnas syfte bakom strävan efter fler män inom förskolan? Det finns tydligen ingen ”manlig kompetens” som tillför något som inte kvinnor kan tillföra. Däremot finns ”kvinnlig kompetens” – och den måste in i bolagsstyrelserna genast, annars brakar världen samman – se bara finanskrisen!

Uppdatering: tydligen är det vi matematiker som ligger bakom finanskrisen: DN.

98 Responses to Genuspedagogik i förskolan – del 3

 1. Info skriver:

  TRANSVESTITER TILL BARNEN!

  Genuspedagoger i all ära. För att rätt socialt konstruera andra människors småbarn i flock. Men transvestiter smäller högre.

  I Örebro gör enligt Nerikes Allehanda Pia Widahr succé som dagisfröken på Regnbågens förskola. Vem är Pia? Pia är en karl med mörk damperuk, kraftig karlnäsa och örhängen. Förutom statligt påbjuden, genderriktig, muntlig undervisning tillhandahåller hen ett noga utvalt bibliotek av könsneutrala barnböcker.

  Citat:

  ”Barnen väljer böcker fritt ur en hög på golvet, som dock enbart innehåller utgåvor från Olika Förlag. Det innebär att alla böckerna har ett jämställt innehåll med otraditionella familjebildningar, flera olika etniska tillhörigheter och sexuella läggningar —.

  Någon sträcker fram boken ´Värsta prutten, Lolly´ och Pia börjar läsa om Lolly som just har upptäckt hur roligt det är att prutta med armhålan. Lolly har två pappor och en mamma, men det kommenteras inte i boken. Papporna är som vilka föräldrar som helst.”

  Att det är så viktigt att alla småbarn läser just dessa och inga andra böcker, valda av dem själva eller deras föräldrar, motiverar Pia med att hen själv personligen i sin ungdom inte kände sig vara fullt normal bland sina jämnåriga pojkkompisar. Nämligen därigenom att henoms högsta önskan var att klä sig i flickkläder i stället för att spela fotboll, något som de felaktigt konstruerade killarna på planen inte riktigt förstod. Därför ska nu hela världen tvångsnormaliseras. Med början i förskolorna.

  I en liknande, översvallande positiv artikel nyligen i Nya Wermlandstidningen om en annan transvestit i Arvika fick vi för resten veta, att RFSU ansåg det vara felaktigt att ens påstå och låta påskina att någon FÖTTS till pojke eller flicka, sto eller hingst, tupp eller höna. Nej, så här ska det heta:

  ”HEMMAHÖRANDE I DEN KÖNSKATEGORI MAN FRÅN FÖDSELN SORTERATS IN I”

  http://www.na.se/meny/artikel.asp?intId=1460944

  http://www.olika.nu/

  ”PRESSRÖSTER: ´Det nystartade förlaget OLIKA satsar på böcker som bygger på ett positivt genusmönster och utmanar därmed traditionella könsroller.´ —.”

 2. wiktzac skriver:

  Jag bockar och bugar för ett, i vanlig ordning, både humoristiskt, men också djupt skrämmande inlägg.

  //Zac

 3. Info skriver:

  LEKSAKER OCH GENUS

  En viktig ingrediens i den svenska förskolans verksamhet är som bekant leksaker. Och inte vilka leksaker som helst, införskaffade av föräldrar och släktingar, utan leksaker, noga utvalda av statsfeministiskt skolade experter. En sökning på uttrycket ”leksaker och genus” ger redan idag ca 11.500 träffar. Många av dessa leder till akademiska uppsatser, rapporter och avhandlingar. Ett exempel på måfå ur högen:

  http://www.liu.se/content/1/c6/08/05/28/leksaker.doc

  Runt om på landets högskolor och universitet sitter just nu en uppsjö av flitiga och väldresserade genusvetare och filar på ytterligare 500 uppsatser på temat.

  http://www.malmgrenpaintings.se/1984_delsida.htm

  Kanske är det just leksaker som äntligen skall förändra världen?

 4. Tanja Bergkvist skriver:

  Hej Keyser Söze – ja jag har just sett artikeln! Hmm….ja, det borde väl alla fatta att matematikerna skapar en idealiserad modell av verkligheten, men det är klart att det kan missbrukas av okunniga som använder en sådan modell som förevändning för att agera utifrån egenintresse.

 5. Pelle Billing skriver:

  Den nordiska synen är dock att kön är en social konstruktion och att maskulinitet är föränderlig.

  Den nordiska *synen*?!

  Mycket intressant påstående. Är det ett synsätt eller är det rådande forskning som ska ligga till grund för regeringsbeställda utredningar? Snacka om att den feministiska religionen har börjat ersätta ett kritiskt tänkande.

  Ytterligare ett bra blogginlägg Tanja!

 6. Med din tolkning av genuspedagogiken kan man sluta sig till att det inte finns någon skillnad mellan att agera normativt och att personligen leva på ett sätt som följer normen, apropå det om klänningar och rasera könsmönster.

  Med andra ord är även alla vita människor rasister och alla heterosexuella homofober. Eller?

 7. Jonny Svensson skriver:

  Ha ha ha, Otroligt!
  Rena Lysenkoismen! Hör här:

  Det forskades om Mendels genetik i Sovjetunionen på 1920-talet, men den mötte motstånd från politiskt håll, eftersom man ogillade idén att det fanns medfödda skillnader mellan individer.

  På 1930-talet började den förföljas av regimen och genetiker förlorade sina arbeten, skickades till Sibirien, arbetsläger, eller försvann helt enkelt. Mot mitten av 1930-talet började den anklagas för att vara ”idealistisk” (vilket bröt mot den dogmatiska ideologin). Den medicinsk-genetiska institutionen förlöjligades i Pravda 1936 och upplöstes. Institutionens grundare Solomon Levit tvingades göra en ”bekännelse” om vetenskaplig brottslighet och försvann spårlöst.

  Under tiden utsågs Lysenko till ledare för mitjurinismen. Teorin beskrev att förvärvade egenskaper går i arv och att den omgivande miljön kan påverka arvet. S.k. ”sprängning” eller ”omskakning” av nedärvningen, en slags chock-behandling antas kunna bryta ned den ärftliga konstitutionens normala stabilitet så att den blir vad Lysenko kallade ”instabil”.

  Välregisserade kongresser anordnades för att måla ut mitjurinismen som överlägsen mendelismen. 1938 utsågs Lysenko till president för Leninakademin för jordbruksvetenskap. Han tilldelades också flera medaljer, däribland Stalinpris och Leninorden. 1941 utsågs han till Sovjetunionens hjälte.

  1948 fastställdes mitjurinismen av kommunistiska partiets centralkommitté och en resolution fattades som fördömde mendelismen och upphöjde mitjurinismen. Liknande resolutioner fattades av ryska vetenskapsakademin samma år, och mitjurinismen var fastställd som officiellt godkänd vetenskap.

  Och redan 1871 skrev Marx till Bolte:
  ”Historiskt sett kan sekter ha sitt berättigande så länge arbetarklassen ännu inte är mogen för en självständigt organiserad historisk insats. Så snart den nått denna mognad, ter sig sekterna föråldrade och reaktionära. Detta hindrar inte att vissa drag som ständigt upprepar sig i historien också kan återfinnas i Internationalens historia. Det föråldrade försöker gärna återvinna och stärka sin ställning inom den nyskapade formen.”

  Tomtarnas vaktparad! Nu i Genuskläder.

 8. Josefin Utas skriver:

  Du skriver:
  ”Och när man raserat en föreställning måste man givetvis ersätta den med en annan”.

  Ja, det är centralt faktum. Vi kommer aldrig nånsin att vara utan föreställningar. Så frågan är: vilka vill vi ha och föra vidare? Där borde alla vara med och diskutera. Det du gör istället är att håna de som vill få till stånd en förändring. Det är verkligen kontraproduktivt.

  I dessa frågor är att inte göra något också att göra något. Man kan hur mycket man vill spy galla över att ex förskolepedagoger och förskolans utformning påverka barnen. Men det tjänar inget till, för hur de än gör kommer de att påverka barnen, på gott och ont. Genom att välja eller inte välja. Genom att köpa böcker eller inte köpa böcker. Med vad de än säger och gör eller inte gör mot barnen etc. Det finns inga andra alternativ. Så man bör istället diskutera vilka värden det är som ska förmedlas och varför, eftersom några garanterat kommer att förmedlas. Är världen perfekt som den är nu? Om inte så kan det väl ändå inte vara fel att en förändringsprocess finns? Det viktiga är väl utgången av den?

  Ditt tal om genusvetare som några sorts djävular som har som enda intention att förstöra för människor påminner mig om ett avsnitt i Seinfeld där Elaines kompis (rödhårig tjej som pratar konstigt) vill göra karriär som stå-upp komiker. Hon börjar bygga hela sina framträdanden på att Jerry är just en djävul och gör narr av honom konstant. Det gav henne uppmärksamhet och det var positivt för henne. Men att det sa så mycket om Jerry, nej det gjorde det förstås inte. Precis som det här svartmålandet av genusvetare och jämställdhetsförespråkare inte kommer att göra jämställdheten en tjänst. Jag skulle önska mig en debatt om jämställdhet i en mer positiv anda. Det går att vara kritisk och få gehör för åsikter utan att håna människor som faktiskt vill och vill försöka förändra världen till något bättre.

 9. Realist skriver:

  Alltid lika kul att läsa Tanjas halvesoteriska satirinlägg om genus. Vi behöver fler bloggare och journalister som vågar använda satir och humor för att lyfta fram viktiga frågor i samhället.

  F.ö. tror jag den här programserien avslöjar det mesta om varför jämställdhetsivern har gått så långt i Sverige: http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=24691

 10. Karl skriver:

  Man har faktiskt försökt med genusneutral uppfostran på kibbutzer. Det höll inte på längre sikt, varken ungdomar eller föräldrar ville ha det så.

  http://brothersjuddblog.com/archives/2005/04/how_ya_gonna_keep_em_down_on_t.html

  http://www.amazon.com/Children-Kibbutz-Melford-E-Spiro/dp/0805200932

 11. Erik skriver:

  Utas:

  ”Ja, det är centralt faktum. Vi kommer aldrig nånsin att vara utan föreställningar. Så frågan är: vilka vill vi ha och föra vidare? Där borde alla vara med och diskutera.”

  Alla är redan med i den diskussionen. Det är bara det att du inte verkar förstått hur den diskussionen förs eller med vilka kroppsdelar detta kommmuniceras. Antingen väljer man jämställda män eller så gör man det inte och gör man det inte ville man inte ha det heller. Enkelt!

  ”Det du gör istället är att håna de som vill få till stånd en förändring. Det är verkligen kontraproduktivt.”

  Den som vill få till stånd en förändring pratar inte om det. Den som vill få till stånd en förändring kommunicerar ett annat val och andra prioriteringar. Vi behöver alltså inte ändlösa diskussioner. Vi behöver bara ärliga människor som väljer vad de pratar om.

  ”I dessa frågor är att inte göra något också att göra något.”

  Öhh nej, rent vansinnigt påstående. Att göra ingenting är just att göra ingenting, raka motsaten till att göra någonting. Personligen anser jag de flesta feminister inte gör någonting. De bara pratar om förändring men det enda som skapar förändring är andra val och prioriteringar.

  ”Man kan hur mycket man vill spy galla över att ex förskolepedagoger och förskolans utformning påverka barnen. Men det tjänar inget till, för hur de än gör kommer de att påverka barnen, på gott och ont.”

  Man kan använda samma resonemang på ett fotbollslag, skillnaden är att ingen skulle i ett fotbollslag förslå nåt så idiotiskt som att Zlatan gick och ställde sig i målet eftersom han var dålig på det. Skillnaden mellan genuspedagoger och vanlig undervisning är att genuspedagoger ställer Zlatan i målet för att han är bra på att göra mål. Vanlig undervisning gör honom till center för att han är bra på det.

  ”Genom att välja eller inte välja.”

  Det är exakt så kvinnor skapar mansrollen också. Därav orsaken verbal diskussion är helt överflödig och oviktig.

  ”Genom att köpa böcker eller inte köpa böcker. Med vad de än säger och gör eller inte gör mot barnen etc. Det finns inga andra alternativ.”

  Tvärtom det finns två tydliga alternativ. Antingen så utvecklar man barnen naturligt eller så krigar man mot naturen med näbbar och klor. Vad genuspedagoger vill är inte särskilt annorlunda jämfört med John Moneys försök att tvinga en liten pojke bli flicka.

  ”Så man bör istället diskutera vilka värden det är som ska förmedlas och varför, eftersom några garanterat kommer att förmedlas.”

  Nej åter, de värden som förmedlas är de som VÄLJS i riktiga världen. Det enda verbala diskussioner gör är förvirrar barnen och skapar mängder av rekryter för destruktiva rörelser och depression pga krocken mellan utopi och verklighet.

  Det borde genusvetarna själva veta då deras ursprungliga professorer nästan utan undantag hejade på Sovjet var medlemmar i marxist leninistiska förbund och tyckte Mao var en trevlig prick. Visst kan vi diskutera vilka värden som förmedlas men vilka värden förmedlar man genom att föra vidare åsikter från världens största massmördare egentligen?

  ”Är världen perfekt som den är nu?”

  Nej, och inte kommer den att bli det heller. Det enda perfektionism leder till är naivitet och depression.

  ”Om inte så kan det väl ändå inte vara fel att en förändringsprocess finns?”

  Jo faktiskt, för de där ”förändringsprocesserna” tenderar dels inte att skapa perfekta samhällen och dels att göra precis allting mycket värre!

  ”Det viktiga är väl utgången av den?”

  Ja just det, och vi har ganska bra koll på vad de ideologier som ligger till grund för de där påståendena hade för utgång. Därav orsaken dagens feminism vanligen är postmodern, för att länderna man trodde var perfekta ett efter ett visade sig vara humanitära katastrofer.

  ”Ditt tal om genusvetare som några sorts djävular som har som enda intention att förstöra för människor påminner mig om ett avsnitt i Seinfeld”

  Skillnaden mellan det avsnittet och Seinfeld är att Seinfeld inte baserar ståuppkomik på massmördarreligionen marxism. Det gör däremot genusvetenskapen. Det är precis som Svante Nordin säger, postmarxisterna blev feminister när teorierna på förra förtryckta gruppen (arbetare) visade sig vara kattmos.

  ”Precis som det här svartmålandet av genusvetare och jämställdhetsförespråkare inte kommer att göra jämställdheten en tjänst.”

  Lär dig skillnaden mellan jämställdhet och feminism, snälla. Det finns inget larviga i denna debatt än människorna som påstår feminism och jämställdhet är samma sak. Utom möjligen då människorna som menar ett angrepp på den politiska ideologin feminism är ett angrepp på det fysiska könet kvinna.

  ”Jag skulle önska mig en debatt om jämställdhet i en mer positiv anda. Det går att vara kritisk och få gehör för åsikter utan att håna människor som faktiskt vill och vill försöka förändra världen till något bättre.”

  Problemet med feminism är inte att den inte vill skapa jämställdhet. Problemet är att den har en usel metodik som enbart skapar problem för män och ingen som helst jämställlhet. Feminismen verkar helt omedveten om det faktum att göra saker FÖR män kommer kvinnor till del och göra saker MOT män sabbar generellt för kvinnor.

  Därav orsaken det mest talande för vilket parti som vinner valet i USA är antalet barnlösa singeltjejer.

 12. hillary2 skriver:

  Tanja svartarbetar förmodligen åt Schlingmann. Det finns en mängd seriös genusforskning att ta upp, men den passar inte in i Tanjas uppdrag, som innebär att hon ska desinformera och undanhålla relevant information ex.vis omedveten särbehandling av pojkar och flickor på dagis vid blöjbyten eller omedveten särbehandling i universitetsvärlden vid tillsättning av professurer. Ovanstående är exempel på genusvetenskapliga ämnen där det finns intressanta forskningsrön, men dem är varken Tanja eller hennes uppdragsgivare intresserade av.

 13. Robin_Shadowes skriver:

  Vadå? Mussarna går ju redan omkring i klänningar så det kommer ju ändå slå igenom vart det lider…

 14. Regn skriver:

  Det är inte utan att man blir fly förbannad. Männen ska altså inte in i förskolan för att agera förebilder, utan för att tvinga in dem i ett klassiskt kvinnligt yrke.

  När bägaren väl rinner över hoppas jag att du är där Tanja, och öppnar famnen för en grundlurad befolkning.

 15. Lennart W skriver:

  Kul blogg Tanja, rätt så bra i linje med mina egna funderingar på området!

  Undrar bara om du känner du till att din artikel, i sin helhet, även har publicerats på den här islamofobiska sajten:
  http://politisktinkorrekt.wordpress.com/
  Det gänget vill i alla fall inte jag associeras med.

  För på sätt och vis står ju de, med sin variant av att vara ”politiskt inkorrekt”, för raka motsatsen mot dig. Du talar ju för den underbara mångfalden. Att människor är olika med olika intressen och fallenheter som bara de själva kan avgöra, och inte att de ska behöva dikteras i sina beteenden av andra. Förvisso med tyngdpunkt på sånt som t.ex. att en liten tjej inte ske behöva be om ursäkt för om hon hellre leker med barbiedockor än med leksaksbilar.

  Men i de där ”politiskt inkorrektas” världsbild finns det normer för hur alla i vårt land bör klä sig, hälsa, osv. Dvs inte som t.ex. en muslim i alla fall. Kanske i och för sig med något större tolerans för ev. olikheter mellan könen, men bara just där i så fall. I grund och botten vill ju dessa ”politiskt inkorrekta” diktera hur människor ska få vara i minst lika hög grad som de där genusvetarna.

  Ha en bra Valborg!

 16. hillary2 skriver:

  Jag ser att du inte vågar släppa igenom min kommentar.
  ha,ha

 17. Uffe skriver:

  Regn: För att bägaren ska rinna över krävs det att den grundlurade befolkningen får kännedom om att den är just grundlurad. Dock brukar större sällskap av grundlurade homo sapiens inte komma till denna insikt på grund av diverse olika anledningar.

  Tanja: Fått post? 🙂

 18. tanjabergkvist skriver:

  Uffe – ska kolla mitt fack! Bra jobbat!

  Wiktzac och Pelle Billing – tack! 🙂

  Hillary2, ledsen fördröjningen, hade inte möjlighet
  att kolla min blogg förrän nu! Nej, jag arbetar inte åt Schlingmann – ha ha! 🙂 De ”intressanta forskningsrönen” du pratar om, eller snarare deras förklaring, utgör ju oftast både slutsats och grundantagande i denna typ av ”forskning” som jag visst sett flera exempel på. Vad händer på Wachtmeisters blogg förresten – har inte varit där på länge!

  Lennart W, jag hittar faktiskt inte att mitt inlägg skulle vara importerat till den där bloggen, kan du skicka länk?

  Immanuel, specificera gärna vad du menar med skillnaden mellan att ”agera normativt och att personligen leva på ett sätt som följer normen”, så ska jag svara!

  Info, ska kolla på artikeln om leksaker och genus du tipsar om! 🙂

  Realist – ja den programserien var riktigt bra! 🙂

  Karl, intressant det där, tack för lästipset! ”The experiment collapsed within a generation” – ha ha! 🙂

  Regn
  – givetvis ska jag ta konsekvenserna av min verksamhet! 😉 När bägaren runnit över, och om jag nu råkar bidra till det, kommer jag att vara där!


  Jonny Svensson,
  ja det där är intressant. Som du skriver om mitjurinismen – ”Teorin beskrev att förvärvade egenskaper går i arv och att den omgivande miljön kan påverka arvet.” Detta har dock fått ny aktualitet i och med epigenetiken, dock förändras inte arvet som sådant, dvs DNA-sekvensen förblir intakt, men miljöfaktorer reglerar vilka gener som kommer till uttryck, och dessa epigenetiska mekanismer är både ärftliga och miljökänsliga, så förvärvade egenskaper kan gå i arv i den bemärkelsen, dvs avseende vilka gener som aktiveras eller avaktiveras. Däremot kan man inte som Lysenko hoppades framkalla helt nya egenskaper som inte redan ligger implicit i arvet, det är mutationernas område. 🙂

 19. tanjabergkvist skriver:

  Josefin Utas, ”de som vill få till stånd en förändring” håller på att åstadkomma ett (förhoppningsvis inte helt irreversibelt) fördummande av medborgarna och flyttar utöver det fokus i samhällsdebatten från väsentligheter till vad jag och många med mig (uppskattningsvis 96% av medborgarna i detta land enligt en lektor jag pratade med) skulle betrakta som i bästa fall ofarliga dumheter. Men dessvärre är det inte heller ofarligt utan kan leda till identitetsproblem för en hel uppväxande generation. Man har faktiskt inte följt upp en hel generation än för att studera utslaget. Genusvetarna måste för övrigt verkligen ha tappat perspektivet när de åker till u-länder för att predika sin senaste queer-teori när kvinnorna där behöver mat och rösträtt. Som en kvinna påpekade i en artikel på Newsmill nyligen så har svenska genusvetare fått för sig att de bedriver någon sorts befielsekamp som alla kvinnor vill ha. Artikelförfattarinnan hänvisade till muslimska kvinnors feministiska front – som tydligen helt förkastar svenska genusvetares idéer. 😉

  För övrigt så har jag inte utmålat genusvetarna så mycket som något – som du märker citerar jag huvudsakligen deras egna dokument. Detta säger uppenbarligen allt. Om du betraktar dessa citat som att göra narr av dem så säger det bara vad du omedvetet själv anser om dessa citat, som hämtats ifrån offentliga handlingar producerade av genusvetarna själva. 😉

  För övrigt rekommenderar jag att du läser vad Erik skrivit, han är alltid med i alla diskussioner och har uppenbarligen bra svar på allt! 🙂

 20. Paddan skriver:

  Genusvetarna är inte helt fel ute.. :-p
  Jag läste precis i en historiebok följande…

  ”Hur mycket av mänskligt beteende är egentligen påverkat av ärftliga faktorer?
  Svaret är mycket enkelt: Det finns inga biologiska arvsgångar för kultur. Vårt beteende formas genom uppfostran och i daglig samvaro med andra människor. Arvet ställer bara upp släktets ramar, stakar ut dess möjligheter; det ger aldrig något egentligt innehåll. För individen är arvet en samling erbjudanden men aldrig ett färdigt kontrakt. [—] Människor kan växa upp under föreställningen att de är vargar som i fallet med de berömda ‘vargbarnen’ som påträffades i närheten av Calcutta på 1920-talet […] i intet fall är arvet predisponerade utan den omgivande kulturen har det viktiga inflytandet.”

  Många historieförfattare skriver om hur den sociala miljön avgör vad som är maskulint/feminint etc. Även om jag håller med om att sådana kategorier förändras… är det inte extremt att säga ”Det finns inga biologiska arvsgångar för kultur.”

  Genusvetare och historieskrivare som använder vargbarnen som exempel glömmer nämna att många barn som växer upp under sådana här förhållanden inte ens kan lära sig tala och har svåra psykiska men till följd. Men det är väl normalt? Det är ju vi andra som växt upp i ett patriarkalt samhälle, vilket är helt sjukt. Hmm….

 21. Lennart W skriver:

  Ursäkta mig Tanja! Hittar inte heller den nu på länken jag gav. Men på den här finns det i alla fall importerat en liten bit ned:
  http://natverkmotpk.blogspot.com/
  Gick kanske vidare från den till den andra förut, när jag kollade upp saker. I huvudsak rätt så likt innehåll där ändå tycker jag.

 22. tanjabergkvist skriver:

  Paddan, ja som sagt – arvet ger förutsättningarna och ramarna för det möjliga, och miljön har stor inverkan givetvis, eftersom arvet (observera) sett till att vi kan anpassa oss efter skiftande yttre omständigheter. Ett ständigt samspel som jag ser det. Givetvis kan en människa överleva i en vargflock i tron att hon/han är en varg, men hur funktionellt blir det beteendet när denna person ska leva bland människor….?

 23. tanjabergkvist skriver:

  Lennart, ok har kollat på den nya bloggen du nämner – de verkar ju importera ganska brett från andra bloggar, allt från Dick Erixon, Pär Ström (genusnyttbloggen) och Merit Wager till diverse antipk-bloggar. Nåja, så länge det inte står ”gästinlägg” eller dylikt så går det väl an, jag antar att Erixon, Ström mfl inte heller är tillfrågade eftersom de också kallar deras inlägg för ”importerade”. Kanske jag får fler läsare, det är ju så här bloggosfären funkar 🙂 Det påminner mig om att jag fortfarande inte fixat någon bloggrulle vilket alla andra tycks ha. Är min blogg osocial…?

 24. Josefin Utas skriver:

  Erik:

  Har tyvärr inte tid att bemöta allt, men jag börjar:

  Om du har tid får du gärna förklara de två första styckena som du skrev som svar till mig, för de förstod jag inte. Ex: ”Antingen väljer man jämställda män eller så gör man det inte och gör man det inte ville man inte ha det heller.”)

  Citat:
  ”Tvärtom det finns två tydliga alternativ. Antingen så utvecklar man barnen naturligt eller så krigar man mot naturen med näbbar och klor.”

  När det gäller detta verkar vi tycka olika. Du får gärna konkretisera och exemplifiera: hur är ”naturen” menar du? Och när och hur ”krigar” vi mot naturen?

  Naturen för mig är allt som finns här på jorden som rör levande varelser. Naturen är inte enkel utan komplex. Den är också föränderlig och det finns inte ett sätt att vara, se ut, känna eller tänka på. Och oavsett vad vi gör eller hur saker är så är det en del av naturen. Jag kan alltså omöjligen dela in beteenden eller annat i naturligt och inte naturligt även om jag ville. Enligt mig skulle jag ljuga då, för jag har inga som helst belägg för att det faktiskt är så.

  Visst är det jobbigt, frustrerande, att inte ha något objektivt rättesnöre att följa som säger att ”si ska det vara, inte så”, som i religion. Men jag tror inte på att det finns något sådant. Det finns bara subjektiva rättesnören eller vad man ska kalla dem. Jag försöker ha mitt eget rättesnöre baserat på min kunskap, mina känslor, min empati. Jag frågar mig vart jag vill att världen ska komma, hur vill och kan jag bidra och sen försöker jag göra det så gott jag kan efter min förmåga. Välmående hos människor och individuell frihet är två sådana saker som jag vill försöka öka. Och båda två påverkas av jämställdheten.

 25. Lennart W skriver:

  Det är OK Tanja. Snedtände lite när jag följde upp ursprungsartikeln om Halal-TV på samma sajt.

  Ha det bra! Nu ska jag, lite sent, fixa käk till min smarta duktiga dotter. Hästtokig trots att hon blev biten så det blödde förra veckan. Nästan bara tjejer som håller på med sånt, trots att det är skitigt och djuren är helt enorma som man skulle kunna tro bara kunde hanteras av stora karlar. Killarna är väl inte tillräckligt tuffa kanske?

 26. tanjabergkvist skriver:

  Josefin Utas, du skriver ”Visst är det jobbigt, frustrerande, att inte ha något objektivt rättesnöre att följa som säger att ”si ska det vara, inte så”, som i religion. Men jag tror inte på att det finns något sådant.” – då ska du verkligen fundera över varför du försvarar genusvetarna… Vidare skriver du: ”Välmående hos människor och individuell frihet är två sådana saker som jag vill försöka öka.” – återigen, hur kan du då försvara genusvetarna? Var god illustrera/konkretisera gärna kopplingen mellan genusvetarnas aktuella forskning samt jämställdhet!

  Kanske lite mycket begärt iofs om du inte är inläst på deras forskning (och då talar jag inte om vissa individers utspel i media utan akademisk forskning!), men å andra sidan avkräver du Erik på en del: ”Du får gärna konkretisera och exemplifiera: hur är ”naturen” menar du?”

  Detta påminner om diskussionerna som följde på mina artiklar i SVD Brännpunkt (19/12-08 med replik och slutreplik och 28/2-09 samt replik och slutreplik, och Schlaugs uppmaning om att ta min kritik på allvar inte att förglömma :-)), där tex den från 28/2 avslutades med 616 kommentarer och där du stod i princip ensam mot alla övriga kommentatorer, som också tyckte det var väldigt anmärkningsvärt att du hela tiden ville att andra skulle redogöra för hur allt ligger till i världen men där du själv inte en enda gång kunde skriva något konkret och försvara dina egna ståndpunkter annat än med att påpeka att man minsann aldrig kan vara säker på något – hela ditt koncept tycks vara att ifrågasätta andras ståndpunkter som ett sätt att (vad du tror) försvara genusteorierna, men du försvarar dem ju inte med något – du bara ifrågasätter kritikernas ståndpunkter utan att kunna komma med sakliga belägg för dina eventuella egna ståndpunkter, och än mindre genusvetarnas.

  Du skriver tex ”Naturen för mig är allt som finns här på jorden som rör levande varelser. Naturen är inte enkel utan komplex. Den är också föränderlig och det finns inte ett sätt att vara, se ut, känna eller tänka på.” Det låter jättefint och jag är säker på att alla på min blogg skulle skriva under på detta högst generella och självklara påstående 🙂 Jag tror Erik efterfrågar resonemang på lite högre nivå och logiska argument kring ditt försvar av genusvetenskapen. Eller, Erik?

 27. Josefin Utas skriver:

  När det gäller ”att inte välja är också att välja” så kanske det inte framgick riktigt vad jag menade. Här är ett exempel: avstår man t.ex. från att köpa böcker till förskolan, så kommer inte barnen stirra in i väggen utan göra något annat istället, t.ex. prata med pedagogerna, göra andra aktiviteter, leka med andra saker. Alla dessa aktiviteter kommer också påverka barnen. Och köper man bara ett visst antal böcker på måfå från ett förlag, så kommer barnen bli påverkade av utbudet där, som bestäms av någon o.s.v. Komplicerat när man försöker bena upp det, men så är det. Antingen bryr man sig inte om att det är så här komplicerat och bara accepterar det. Då får det följder för barnen. Eller så bryr man sig och agerar mer aktivt själv, och då får det också följder för barnen.

  Hur tycker du att man skulle resonera i en sån här situation med bok-valet? (det är ett bra exempel tycker jag på själva problematiken) Är det bättre för barnen att man inte försöker påverka aktivt utan bara låter ”slumpen” (=resten av samhället, i detta fall bokförlaget) göra det jobbet? Jag ser inte hur det skulle göra det bättre för barnen.

  Det som jag ser är det viktigaste är att barnens perspektiv och möjligheter ”breddas” eller vad man ska kalla det, för att de ska kunna hitta det som de tycker om, tror på och det som de vill göra. Det är mycket bättre än att de stympas av ingrodda föreställningar och behöver skämmas för att de tycker något särskilt är roligt eller vill se ut på ett visst sätt.

 28. tanjabergkvist skriver:

  Lennart W, ok! Påminner mig om tiden i grundskolan – hela klassen var hästtokig och alla gick på ridskola (inte alla, bara tjejerna iofs, så halva klassen då – något för genusvetarna att ta tag i kanske? :-))

 29. Josefin Utas skriver:

  Tanja:

  Citat: ”ditt koncept är att ifrågasätta andras ståndpunkter som ett sätt att (vad du tror) försvara genusteorierna, men du försvarar dem ju inte med något”

  Om du anser mig ”försvara” genusteorierna så får den åsikten stå för dig. Min åsikt är att om jag nu kan sägas försvara något så är det strävan för jämställdhet och ytterst männsiskors välmående. Jag har förstått att det uppfattas som väldigt provokativt och svårhanterbart när någon inte klart står på ”ena sidan” och försvarar allt och alla på den sidan. Men jag tänker inte stå på nån annan sida än min egen.

  Och när det gäller tidigare diskussioner så är det för mig högst orelevant hur många som tyckte vad i den. Jag innehar den åsikt jag tycker rätt och bra. Och jag tar mig den fulla rätten att vara tveksam och att fråga om andras åsikter om jag vill göra det. Än så länge råder inte frågo-förbud nånstans. Men vet vet, det kanske kommer? Det vore mycket olyckligt och i så fall skulle utvecklingen verkligen ha gått bakåt.

 30. Erik skriver:

  Josfeine Utas:

  ”Om du har tid får du gärna förklara de två första styckena som du skrev som svar till mig, för de förstod jag inte.”

  Vad var det du inte förstod? Du skrev till mig att du vill ha fler män i diskussionen vad ”vi vill ha”. Jag besvarade dig att männen är redan med i diskussionen det är bara du som har svårt att förstå vilken kroppsdel det är man kommunicerar vad man beträffande motsatt kön vill ha med. Det avgörs i romantiska sammanhang, inte politiska. Det är viktigare vem du visar brösten för än vilken sorts man du säger vara önskvärd. Prat saknar betydelse. Diskussionen med männen pågår redan och varje gång du kysser nån eller visar brösten eller liknande så är det en del av förhandlingen/diskussionen. Att däremot prata om vad du tycker är önskvärt här är INTE en del av diskussionen.

  ”När det gäller detta verkar vi tycka olika. Du får gärna konkretisera och exemplifiera: hur är ”naturen” menar du? Och när och hur ”krigar” vi mot naturen?”

  När vi har en person som är bra på en sak och dålig på en annan och vi tvingar denne träna vad denne är dålig på om och om igen och gör denne medelmåttig på vad denne var dålig på istället för att utveckla vad denne hade talang för att bli bra på det är när vi går emot naturen. Ett typiskt exempel är när vi tvingar en invandrare som är geni på sitt ämne/jobb traggla sig igenom allmän jantesvenska istället för ge denne de specifika språkkunskaper denne behöver för att utöva yrket först. Se Maciej Zarembas artikel

  ”Enligt en SFI-bok skall vi i stället öva på denna mening, som vore den enda civiliserade sättet att uttrycka sig på: ”Jag kan kanske känna lite grann ibland att du behöver träna mer på läsningen”

  http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/upptack-sverige-1.821742

  Det finns andra exempel på att göra våld mot naturen och tvinga folk bli medelmåttiga på saker de inte kan bli bra på också men folk tenderar vara mest rädda för att kritisera denna form av exempel.

  ”Naturen för mig är allt som finns här på jorden som rör levande varelser.”

  När jag sade naturen var det givetvis med begränsningen vad vi faktiskt pratade om. Dvs människan, talang, anlag, det anses allmän kännedom att veta det idiotiska i att tvinga en person som föds utan möjlighet att säga R bra men med all talang för att bli snille i astrofysik att spendera sjutton timmar i veckan på att korrigera uttalet av en bokstav.

  ”Naturen är inte enkel utan komplex.”

  Naturen är både enkel och komplex, det ena är inte på något sätt argument mot det andra eftersom att en sak är komplex inte innebär den annan sak automatiskt är det.

  ”Den är också föränderlig”

  De flesta som kan någonting om naturen fick den kunskapen från ämnet biologi baserat på evolutionsteorin som säger att naturen inte bara är föränderlig utan bara kan förändras under vissa specifika behov. Exempelvis är det bara en liten promille av alla människor som har förmågan att framgångsrikt ändra kön (och noll procent av dem som kan göra den förändringen socialt). Tvingade vi dig göra det skulle du sannolikt få problem då vi ändrat nåt som naturen anser generellt ej skall ändras.

  ”och det finns inte ett sätt att vara, se ut, känna eller tänka på.”

  I de allra flesta fall finns det ett sätt att vara, se ut eller tänka på som funkar mycket bättre än de andra och därmed gett högst grad av överlevnad. Inte minst tenderar det sättet att ge högre grad av framgång när man förför unga (max 30) kvinnor.

  ”Och oavsett vad vi gör eller hur saker är så är det en del av naturen.”

  Nej, och John Money som försökte träna en pojke till flicka fick effektivt känna på skillnaden.

  ”Jag kan alltså omöjligen dela in beteenden eller annat i naturligt och inte naturligt även om jag ville.”

  Du delar redan in beteenden i naturligt och inte naturligt i ditt vardagliga liv. Testa själv att ha sex med varenda kille som vill ha sex med dig och berätta sedan för mig hur framgångsrikt det var att gå MOT naturen. Dvs förutsatt att du ens kan göra det. Risken är att du redan anser det helt onaturligt att göra så.

  ”Enligt mig skulle jag ljuga då, för jag har inga som helst belägg för att det faktiskt är så.”

  Ok, så isåfall kan du väl ha sex med varenda kille som vill ha sex med dig ikväll? Berätta hur naturligt det kändes. Det här funkar 100 gånger av 100 möjliga på tjejer.

  ”Visst är det jobbigt, frustrerande, att inte ha något objektivt rättesnöre att följa som säger att ”si ska det vara, inte så”, som i religion.”

  Religionens rättesnöre är informationen i sig. Vetenskapens är hur man kom fram till det. Religion är dogmatisk, vetenskapen är beroende av verklighetsobservation.

  ”Men jag tror inte på att det finns något sådant.”

  Men du baserar med all sannolikhet redan ditt beteende på dess existens.

  ”Det finns bara subjektiva rättesnören eller vad man ska kalla dem. Jag försöker ha mitt eget rättesnöre baserat på min kunskap, mina känslor, min empati.”

  Dina känslor är en del av naturen och därmed enligt dina egna påståenden föränderliga. Dina känslor saknar alltså betydelse. Tycker du det känns onatuligt att ha sex med vilken kille som helst? Det är bara att göra det och vänta på att känslorna ändras, precis som allt annat.

  ”Jag frågar mig vart jag vill att världen ska komma, hur vill och kan jag bidra och sen försöker jag göra det så gott jag kan efter min förmåga.”

  Samma sak där också, vart du vill världen skall komma (din vilja) är en del av naturen och därmed föränderlig. Med din logik skulle din vilja vara lika föränderlig som könsrollerna. Du kan tränas vilja vad som helst.

  ”Välmående hos människor och individuell frihet är två sådana saker som jag vill försöka öka. Och båda två påverkas av jämställdheten.”

  Det existerar inga som helst bevis på att jämställdhet som den definieras idag av feministiska politiker ökar endera.

  Tvärtom, för att förhindra att val som stärker patriarkala strukturer görs måste ofta just den individuella friheten offras. Och påståëndet att jämställdhet skulle öka välmående är helt grundlöst. Sist man forskade i vilka som mådde bäst var det inte svenskar, och när man forskade i vilka män som svenska kvinnor föredrog som älskare var det europas minst jämställda män som hamnade i topp. Menar du att svenska kvinnor inte vet sitt eget bästa?

  Isåfall måste ju åter de svenska kvinnorna få mindre frihet att göra destruktiva individuella val.

  http://www.aftonbladet.se/kultur/article1981323.ab

  Avslutningsvis beträffande mäns koll på vad ni kvinnor vill ha vill jag citera en kvinna: Ann Heberlein:

  ”Det paradoxala i det hela är att de danska männen faktiskt har rätt. Kvinnorna tycks inte heller veta vad de vill. I teorin vill en kvinna ha en jämställd man som tar hälften av hemarbetet och stöttar henne i hennes karriär, men i praktiken väljer hon fortfarande en man som tjänar mer pengar än vad hon gör och som står över henne i alla sociala och kulturella hierarkier.”

  http://sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article361749/Hur-ska-man-vara-for-att-vara-man.html

  Det hör till sakens natur att vi män måste ha bättre koll på vad som enligt era val är naturligt än ni själva. Ni behöver inte veta dessa saker för att göra dessa val och att inte veta vad som är naturligt för en kvinna att välja påverkar inte er det minsta, de enda som förlorar på att ha noll på vad som enligt kvinnor är naturligt är vi män.

  Du kan säga att det finns teori som säger inget är onaturligt bäst du vill, jag kan ta fram tusentals beteenden som enligt dig garanterat är onaturliga. Apropå ingenting, evolutionpsykologer lät en man och en kvinna gå runt och ge alla av motsatt kön chansen att ha sex med dem. Resultatet? 75% av männen var med på det. Gissa hur många av kvinnorna?

 31. tanjabergkvist skriver:

  Josefin, det måste vara någon sorts missuppfattning, jag tror inte två personer på denna bloggen faller inom samma ”åsiktspaket” utan alla är självtänkande och står liksom du uppger dig göra, på ”sin egen sida” (att du ens påpekar detta är konstigt, vem skulle stå på någon annans sida än sin egen så att säga?? :-)) Sedan att ”din sida” innebär en önskan om ”människors välmående” och att det ska vara jämställt – jag tror flertalet läsare här också anser det, inklusive jag själv.

  Saken är bara – hur definieras jämställdhet? Hur uppnås den? Och vad leder till välmående? Det är just det här jag menar med att du när du ”försvarar” dig i debatten egentligen inte säger något annat än väldigt generella saker som flertalet här skulle skriva under på, inklusive de du anser dig argumentera mot (!) eller åtminstone ifrågasätter. Därför bör du specificera dina ståndpunkter lite om du önskar en djupare debatt. Vad menar DU med välmående, jämställdhet osv? Hur anser DU att dessa kan uppnås, med vilka metoder? Varför anser du att just de metoderna skulle fungera? Osv.

 32. Olaus Petri skriver:

  Josefin U, du vill påskina att man meddelst aktivt val av litteratur skall styra barnen i rätt (sic! Du som pratar om subjektivitet och avsaknaden av ”rättesnören” :-D)) riktning. Det enda som dagisfröknar och genuspedagoger skall sysselsätta sig med i förskolan, är att se till att barnen har det bra, dvs att de skall vara visa hänsyn och inte enbart se till sig själva. Givetvis skall de inte heller tillåtas vara elaka mot sina kamrater. Därmed kommer inte några barn till samkönade att hamna i kläm (för övrigt analyserar inte småbarn sådant i ”fobitermer”.

  Svårare än så är det inte. Dagis- förskolepersonal skall inte hålla på med social ingenjörskonst, uppdrag eller inte. Barn är barn och skall tillåtas vara just det. Dessutom är barn och förskolemiljö alldeles för komplexa företeelser för att personal skall kunna använda några ”vetenskapliga belägg” som styrmedel eller för den del ”analytiska verktyg” när de små skall tass om hand.

  Då har vi snart ett ”Gillbergscenario” här igen, där man låter personal screena av vilka barn som har osund hjärnskada/heteronormativet eller inte.

 33. Andreas Dahlin skriver:

  Härligt att du är tillbaka Tanja! Tycker det här med förskolan är kanske det mest intressanta du skriver om. Det är ändå rätt positivt att andra länder tycker det vore kul med mer män i förskolan eftersom de tänker och agerar lite annorlunda. Alla är inte så dumma som Sverige.

 34. Paddan skriver:

  Josefin
  För att undvika att allt bara blir subjektivt tyckande så är det viktigt att våra förståelsehorisonter (för att tala med Gadamer) smälter samman. Att vi båda ser saken ur flera perspektiv men sen kommer fram till en hyfsad gemensam lösning som vi tror är bäst. Enas om ett perspektiv som gör att vi kan gå framåt. Utan det så blir allt bara relativt och du kan ALDRIG rättfärdiga det du säger, eller hur? Hur kommer vi framåt? Jo diskussion och med hjälp av så ”objektiva data” vi kan. Vad ska vi annars använda? Annars är vi tillbaka i din subjektiva lek med ord.

  Min poäng är att även om det du säger låter beundransvärt så är det ganska arrogant. Du säger att allt är subjektivt och kortsluter effektivt andras åsikter som ju bara är deras subjektiva åsikter. Då behöver vi ju aldrig diskutera, för alla är bara fulla av sin egen skit. Jag vet ju ändå bäst. :-p

 35. tanjabergkvist skriver:

  Olaus Petri, bra observation! Det är ju precis sådär genusvetarna + deras anhängare fungerar – alla ska vara ”fria”, men de ska ändå liksom ”styras in i” det rätta tänkandet och beteendet. Hyckleriet vet inga gränser!

  Andreas, ja och om man läser artiklarna i Aftonbladet & Sydsvenskan som Erik länkar till i sitt senaste inlägg så ser man att även genusforskare i uppenbarligen USA är förbluffade över vissa svenska genusvetares korkade idéer 🙂

 36. Olaus Petri skriver:

  Tanja, kommer osökt att tänka på en scen ur den stjärnspäckade ”Mars Attacks”, där pressuppådet skall få ställa frågor till de nyanlända ”gröningarna”. En i publikum är till förväxling lik Judith Butler (ergo androgyn)och denne/a passar på att fråga överstemarsianen om hur han ser på ”konstruktionen av kön och heteronormativitetens primat” (Detta var fritt ur minnet/Välj valfri genusradikalfras).

 37. tanjabergkvist skriver:

  Hm, har inte sett den filmen. Är den bra? Gör den narr av samtiden? 🙂

 38. Erik skriver:

  Mars Attacks är så himla skoj! Alla kändisar ville vara med i den, det i sig säger en hel del om vad det är för film. Den gör narr av hela den liberala synen på konflikt för övrigt. En av mina favoritrepliker är annars livvakten som svar på en förfrågan svarar:

  ”Av någon anledning vill Secret Service inte ha det verkställande.. och det lagstiftande organet på samma ställe samtidigt.”

  Undrar varför haha

 39. hillary2 skriver:

  Tanja.

  Nej där har du som vanligt fel. Den första studien var en enkel tidsstudie som visade att personal prioriterade pojkar och gav dem längre tid och uppmärksamhet på skötbordet. Den andra studien var en uppföljning av vad som hände med ”Thamprofessurerna” när förordnaderna gått ut. Kvinnorna hade i stort sett gjort sig oumbärliga och erbjöds tjänster för att stanna kvar. Slutsatsen som drogs var att man tillsätter oftare en oprövad man än en oprövad kvinna. (På många ställen tillsätter man ju aldrig någon från den egna institutionen och det uppskattar jag – när människor är oprövade – det ger dynamik som inte hämmas av gamla lojaliteter.)Det hade varit intressant om jag kommit ihåg hur ”populationen” under professorerna var könsfördelad…men eftersom jag inte har fördjupat mig i någon av studierna, men läst om den ena och varit på föreläsning med en kvinnlig professor om den andra( glömt namnet det var flera år sedan) kan jag inte inga detaljer, men jag har som person och som utbildad i vetenskapliga metodik en kritisk hållning till det jag läser och hör. Det är lätt att förlöjliga förskolelärare som kallar sig genuspedagoger eller SOU-alster, men vad är ditt syfte? Jag har läst mycket skräp bland de sistnämnda men det finns ju en självregulator i vårt svenska konsensustänkande. De som är helt nippriga i tanken får mycket sällan sina viljor igenom. Som förälder kommer du dessutom att ha ett stort inflytande på ditt barns dagis. Du har onekligen en analytisk begåvning men varför inte odla dina svagare sidor? Empati,äkta hjälpsamhet och människokännedom verkar du inte vara så bra på – ännu?
  När jag idag för första gången tittade på ”Ingers blogg” blev jag litet orolig därför att så otroligt många kommentatorer inte såg att bloggen var en fejk och en parodi. Samma omedvetna ”ordblindhet” tycker jag mig finna hos dig. Du verkar slåss mot väderkvarnar precis som många hos ”Inger”, men det är kanske så att det krävs lång livserfarenhet för att kunna göra rimlighetsberäkningar och inte tolka allt bokstavligt.

 40. Anders B Westin skriver:

  Hillary2

  Om jag inte förstått Tanja fel så handlar hennes blogginlägg om Genusvetenskapens ovetenskapliga undertoner och ”sagoberättande”
  Det skulle kunna finnas en Genusvetenskap som som var vetenskaplig. Som den nu är så är den i hög grad ideologisk och då är det ingen vetenskap.

  Ett bättre ord i nuläget är därför ”Genusideologin” .

  Självklart finns det inslag av vetenskaplighet men för oss som läser av helheten drunknar det vetenskapliga i det ideologiska.

  Med naturvetenskapliga metoder kan man säkert hitta beteendeskillnader i hur personal och föräldrar interagerar med flickor och pojkar. (självklart)
  Är man naturvetenskaplig konstaterar man detta utan värdering. Sedan går man vidare för att förstå de bakomliggande orsakerna utan värderingar.
  Man kan sedan erbjuda hypoteser om hur ett förändrat beteende skall förändra framtiden.

  Men i detta ögonblick måste den stora ödmjukheten infinna sig.

  Organismers liv är nämligen långt mer komplexa än det första närfältet och den första tanken. Redan myrornas sociala beteenden är tillräckligt komplexa.

  PC Jersild skrev i ”Darwins Ofullbordade” om ”Verklighetens sju våningar” . Vi rör oss normalt på våning 7. Tankar nere i våning 6 ger lite obehag.
  För att inte tala om tankar som korta stunder fladdrar ner på våning 1-3.
  Då blir det riktigt jobbigt.

  Beröringsskräck för flertalet personer.

  Skynda upp på plan 7.

 41. Josefin Utas skriver:

  Erik:

  Citat: ”När vi har en person som är bra på en sak och dålig på en annan och vi tvingar denne träna vad denne är dålig på om och om igen och gör denne medelmåttig på vad denne var dålig på istället för att utveckla vad denne hade talang för att bli bra på det är när vi går emot naturen.”

  Fast hur kan en person veta vad den är bra på om den aldrig får prova på det?

  Du skrev om Zlatan och hans plats på spelplanen och drog parallellen till undervisningen i skolan. Skolans roll är visserligen att se till att man blir bättre på det man redan är bra på eller extra intresserad av. Men den är även till för att göra så att alla får en viss grundläggande kunskap, förmåga att tänka, resonera, känna efter o.s.v.

  När jag läser vad du skriver får jag känslan av att du anser det vara fel att ge barnen ett sorts grund-kit med kunskaper och förmågor, d.v.s. det som görs med den offentliga verksamheten. Jag tycker det är en jätteviktig roll för skolan, att försöka få barn att utveckla vissa saker som de inte har lika stor fallenhet för, för att ge de en grund att stå på för resten av sina liv. T.ex. göra de så modiga att de vågar prova på saker de tycker verkar intressanta. Eller att våga ta sina känslor på allvar och inte förneka dem för att andra kanske skulle tycka att de var konstiga. Att ha en viss grundläggande kunskap om samhället och dess historia, så de lättare kan se saker som händer i ett sammanhang. Och mycket mera. Att ge de dessa kunskaper är inte bara för individens egen skull, utan för allas skull för vi lever tillsammans i samhället och påverkas vad andra gör och tycker.

  Så skolan är för mig en sak. Resten av samhället är något annat. Jag vill inte tvinga någon att t.ex. välja ett särskilt yrke. Däremot ser jag gärna att man understödjer ett arbetsliv där alla har så bra möjligheter som finns att göra de val som de allra helst vill. En fråga som rör det är könskvotering på utbildningar.

  Förut var jag mer positiv till att kvotera in underrepresenterade kön på vissa utbildningar, men jag ändrat uppfattning. När vi människor ser problem tenderar vi att vilja ta till snabblösningar. Men jag ser hellre ett mer långsiktigt arbete med attityder för att gå mot ett mer jämställt samhälle – även om det tar längre tid. Oftast skapar man fler problem med såna här åtgärder än man löser. Det räcker inte med en god intention. Man måste försöka se helheten och tänka smart och långsiktigt också. Jag tycker alltså att det kostar mer än det smakar. Så den begränsningen av människor tycker jag inte är ok.

  Jag ser inte heller själva målet som kvoteringen siktar emot. Ingen blir lyckligare av bara det faktumet att det skulle är 50-50 på utbildningar. Om människor får göra det som de vill och använda sin kapacitet så att samhället går framåt och blir bättre, det är mycket bättre mål.

  Citat: ”Du delar redan in beteenden i naturligt och inte naturligt i ditt vardagliga liv. Testa själv att ha sex med varenda kille som vill ha sex med dig och berätta sedan för mig hur framgångsrikt det var att gå MOT naturen.”

  Klart jag har preferenser för saker. Fast de känslorna och åsikterna är ju min sanning, min syn på mig och mitt eget liv. Den synen vill jag inte pracka på andra.

  Det som jag uppfattade att du pratade om var något sorts objektivt ”naturligt” som skulle användas som rättesnöre för alla människor och kallas vara ”rätt”. Jag tycker inte att det finns det. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att bli läkare t.ex. Men jag tänker inte säga därför att det är ”mot naturen” om andra vill bli det och därför bekämpa det. Jag kan inte heller säga att det vore emot naturen om någon gjorde något som ingen annan i hela världen vill göra. Jag köper alltså inte definitionen ”statistiskt mycket förekommande” på uttrycket ”naturligt”.

 42. Josefin Utas skriver:

  Paddan:

  Citat:
  ”Min poäng är att även om det du säger låter beundransvärt så är det ganska arrogant. Du säger att allt är subjektivt och kortsluter effektivt andras åsikter som ju bara är deras subjektiva åsikter.”

  Subjektiva åsikter är inte ”bara subjektiva åsikter”. Subjektiva åsikter är ovärdeliga! För mig är det ödmjukt att acceptera andras åsikter som deras sanningar, så som jag vill att andra ska acceptera mina som min sanning. Jag ser inte hur det skulle vara arrogant.

  Men det utesluter ju inte att vi när vi lyfter oss till en kollektiv nivå som rör oss alls (stat, skola, sjukvård etc) måste enas om vilka åsikter och värderingar som ska styra verksamheten. Om man inte kan enas om något i ett kollektiv kan man ju inte agera som ett kollektiv. Det är väl ungefär det du säger i början av det inlägget jag citerar ur ovanför, att vi måste enas om vissa saker. Så vi tycker lika där. Men bara för att ett kollektiv har en gemensam åsikt så är det inte detsamma som en objektiv sanning ur hela universums perspektiv, eller hur man nu ska säga. Det blir kollektivets ”subjektiva” åsikt. Och den förändras ju vartefter människorna förändras, precis som våra egna åsikter förändras vartefter vi förändras.

  Jag håller alltså helt med dig:

  Citat: ”Hur kommer vi framåt? Jo diskussion och med hjälp av så “objektiva data” vi kan”

  Och i diskussionen så kommer våra värderingar in, våra åsikter, våra tolkningar, våra sätt att se på saken.

 43. hillary2 skriver:

  Anders B Westin

  Som jag anser att det är lika infantilt idag som för 40 år sedan att kalla studerande eller nystuderade människor beteendevetare, genusvetare e.dyl. för att märkvärdiggöra deras akademiska status och än värre är det om man använder sådana beteckningar om människor som lagt sina studier bakom sig för decennier sedan. Skitviktighet är aldrig klädsam.

  Instämmer i att Jersild skriver bra romaner. ”Skitbra” helt enkelt, ”kliniskt rena” i tanken och ibland skrämmande MEN han har också skrivit en verklig pärla för den som behöver öva upp sin empatiska förmåga,”Stumpen”, som kom ut i början på 70-talet.
  Som jag ser det håller Tanja, i sin iver att ”bekämpa dumheten”, tyvärr på med att kasta ut barnet med badvattnet. Dumhet florerar bland adepterna, men inte forskarna, i alla dicipliners barndom. Tanja vill slå igen dörren istället för att öppna upp den. Det torde vara av speciell vikt för kvinnor att upptäcka sina omedvetena handlingar/drifter och lära sig att hantera dem. Män säger att de är kukstyrda och visar därmed att de kanske har större förståelse för sin egen biologi än kvinnor som oftast är fokuserade på PMS, graviditeter eller olika sjukdomstillstånd som rör deras kön.
  Jag gillar den nya diciplinen genusforskning. Har
  faktiskt själv in på bara huden
  upplevt ”blöjbytesstudieresultatet”. Insåg mycket tidigt att jag positivt särbehandlade min tvillingson framför hans syster. Hade många hemmasnickrade förklaringar till detta beteende, som jag iakttog hos mig själv, men utan att kunna hantera det. En dag kommer vår då 5-åriga dotter till mig med gråten i rösten och berättade att brodern vid ett gräl sagt till henne ”Jag är det bästa barnet”… Vad hade kunnat förbättra barnens situation? Borde jag ha bytt ut den icke deltagande fadern mot en ny man? 🙂

 44. hillary2 skriver:

  Ursäkta den slarvigt redigerade första meningen.Har läst ditt inlägg en gång till och när det gäller nomenklatur så kallar jag inte en massa uppsatser för vetenskap, sådana som inte utsatts för en referees granskning eller åtminstone passerat en utomståendes nålsöga. Vidare kallar jag inte ens det vetenskap som publiceras i mindre ansedda vetenskapliga tidskrifter.
  Drevet gick mot en genusforskande kvinnlig professor för att hon vid tillfälle sagt i en bisats att ”män är djur”. Hade hon uttryckt sig på manligt vis och sagt att män är kukstyrda hade drevet kanske aldrig hade uppstått. Hennes forskning befanns dock vid granskning uppfylla universitetets kriterier.

 45. Paddan skriver:

  Josefin
  ”Subjektiva åsikter är ovärdeliga! För mig är det ödmjukt att acceptera andras åsikter som deras sanningar, så som jag vill att andra ska acceptera mina som min sanning. Jag ser inte hur det skulle vara arrogant.”

  Det jag menade var att om man använder argumentet ”min sanning är min sanning och din är din sanning” i en diskussion så leder det ingenvart, det sätter bara grus i maskineriet. Så i den kontexten är det inte fruktbart, men annars så håller jag också med dig… att acceptera andras åsikter som deras sanningar tycker jag är bättre än att säga att de är dumma i huvudet osv. Men därmed gör jag också ett värdeomdöme. Jag säger att ett ”världscentriskt” synsätt är bättre (= tar hänsyn till alla människor) än ett ”egocentriskt” eller ”etnocentriskt” synsätt.

  Så tittar vi ”objektivt” på mitt uttalande har jag satt en värdehierarki där jag inte tycker att nazister har lika värdefulla åsikter som du har. Frågan är då vad jag baserar min dolda värdehierarki på och om det är ”sant” eller åtminstone rimligt.

  På samma sätt måste du kolla på dina egna uttalande. ”Klart jag har preferenser för saker. Fast de känslorna och åsikterna är ju min sanning, min syn på mig och mitt eget liv. Den synen vill jag inte pracka på andra.”
  Min poäng här är att det gör du redan. Bara genom din blotta existens så, om inte prackar, så påverkar och influerar du samhället. Du verkar försöka fly till en neutral plats, men det går liksom inte.
  Som du själv påpekade i tidigare inlägg angående skolböcker… att inte välja vissa böcker är också ett val. Vi gör alltid val, medvetet eller omedvetet.

  ”Men bara för att ett kollektiv har en gemensam åsikt så är det inte detsamma som en objektiv sanning ur hela universums perspektiv, eller hur man nu ska säga. Det blir kollektivets ”subjektiva” åsikt. Och den förändras ju vartefter människorna förändras, precis som våra egna åsikter förändras vartefter vi förändras.”

  En sådan objektiv sanning som du pekar på kanske inte finns, vem vet. Så jag håller med dig till viss del här, det kollektivas åsikt är inte en absolut objektiv ståndpunkt. Men den kan vara mer eller mindre rimlig/lämplig/”sann”. Demokrati är bättre än diktatur osv. Enligt ditt sätt att se det så är risken stor att du tolkas som att diktatur är lika bra som demokrati. Diktatur har ett funktionellt värde, gynnar vissa individer etc.

  Återigen, din subjektiva snurr på diskussionen är förståelig, men till sist måste du ändå ut ur garderoben. Exemplet med kvoteringen, och hur du resonerade där är ett bra exempel. Då kan vi liksom gräva vidare.

  PS. Kul med en person som har ett väldigt relativt synsätt Josefin… du bidrar till intressanta inlägg.

 46. Karl skriver:

  Hillary
  ”Dumhet florerar bland adepterna, men inte forskarna, i alla dicipliners barndom.”

  Om du menar att det bara finns adepter inom genus måhända… Jag har iaf inte hittills stött på någon seriös svensk forskare inom genus, vad Lundgren och Rosenberg pysslar med är i mina ögon skattefinansierad pseudovetenskap, och det verkar vara en tämligen vanlig åsikt ibland akademiker. Jag har till och med träffat genusvetare som varit tveksamma till kvaliteten i deras arbeten.

  Jag misstänker att vi kan vara kodade att prioritera pojkars psykiska hälsa och självförtroende lite högre, det verkar väldigt vanligt och det vore rimligt ur ett evolutionärt perspektiv. Killar har nog ett större behov av bra psykisk hälsa för att nå framgång i partnerselektionen. Det kan också vara så att pojkar faktiskt behöver lite mer psykologiskt stöd i den tidiga uppväxten. Lika behandling av föräldrarna leder alltså inte per automatik till ökad jämställdhet, utan resultatet kan tvärt om bli det motsatta.

 47. tanjabergkvist skriver:

  Josefin, tack för att du utvecklade dina resonemang lite! 🙂 Jag instämmer helt i det du säger om det tveksamma i att kvotera in underrepresenterat kön, och om det verkligen är så 50/50-fördelningen är något som gynnar jämställdhet i bemärkelsen lika möjligheter och rättigheter osv (en jämn fördelning blir det ju onekligen, men att tolka som jämställdhet är ju tveksamt).

  Ang din diskussion med Erik om naturligt och onaturligt så citerar du först Erik som skrev: ”Du delar redan in beteenden i naturligt och inte naturligt i ditt vardagliga liv. Testa själv att ha sex med varenda kille som vill ha sex med dig och berätta sedan för mig hur framgångsrikt det var att gå MOT naturen.” och sedan säger du: ”Klart jag har preferenser för saker. Fast de känslorna och åsikterna är ju min sanning, min syn på mig och mitt eget liv. Den synen vill jag inte pracka på andra.” vilket är helt i sin ordning givetvis och som kvinna förstår jag de där känslorna och åsikterna du skriver om, men det kan nog visa sig att 95% eller kanske till och med en större andel av kvinnorna delar din (och min) syn/känsla just i denna fråga. Hur kan man tolka det? Tror det var det som var Eriks poäng.

  Men du säger å andra sidan uttryckligen: ”Jag köper alltså inte definitionen ”statistiskt mycket förekommande” på uttrycket ”naturligt”.” Men om inte det är definitionen på naturligt, och det inte heller finns någon annan sorts objektivt naturligt – för du skriver ju också:
  ”…något sorts objektivt ”naturligt” som skulle användas som rättesnöre för alla människor och kallas vara ”rätt”. Jag tycker inte att det finns det.” vad är då enligt dig naturligt? Eller finns ingen innebörd i ett sådant begrepp för dig? Dvs begreppet kan lika bra avskaffas?

  På samma sätt: vilken är din definition av ”normalt”? Där kan man antingen avse statistiskt oftast förekommande, alternativt i bemärkelsen att något är upphöjt till norm och därmed det rätta. Om man tex anser att det senare inte existerar så måste man i så fall acceptera den förra definitionen som jag ser det. Eller finns det någon ytterligare tolkning av innebörden av ordet ”normal”?

  Vissa genusvetare tycks ju mena att ”normalt” (och likaså ”naturligt”) är något som andra människor definierar utifrån sin inskränkta världsbild men som de själva står över och kan använda för att förklara ”de andra”. Men i så fall är ju denna syn på sakernas tillstånd och sätt att tänka en form av normalitet/ naturlighet för dem (och då i bemärkelsen norm som ”det rätta” givetvis). Ingen kommer liksom undan 🙂

 48. tanjabergkvist skriver:

  Karl, intressant tanke om hur det hillary2 berättar om skulle kunna förklaras ur ett evolutionärt perspektiv 🙂

  Hillary2 – den där Ingers blogg låter intressant. Har du länk? För övrigt anser jag givetvis inte att det inte finns orättvisor, felaktig behandling av människor osv, men jag är inte överens med genusvetarna om metoden för att åtgärda dessa saker, och jag köper inte heller deras försök till analys av bakomliggande orsaker och mekanismer. Sett ur deras eget perspektiv är de slutsatser de drar och de åtgärder de förspråkar givetvis helt rimliga. Men om man inte köper den bakomliggande förklaringsmodell som de levererar så kan man ju inte heller köpa det specialdesignade åtgärdspaketet, eller hur? 😉

  Och slutligen, hillary2 – på vilka grunder (samma forskningmetodik som genusvetarna använder sig av ser jag) drar du slutsatsen att min kritik av genusvetarnas verksamhet implicerar att jag ”inte verkar vara så bra på” empati? Innebär det att jag kan dra samma slutsats om dig eftersom du kritiserar det jag skriver, eller vad pågår i din tankeverkstad egentligen? Du som uttryckligen påstod dig väl förtrogen med forskningmetodik! 😉 Förresten, har det slagit dig att min kritik av genusvetarnas verksamhet tvärtom kan grunda sig på empati – för dem som riskerar att drabbas av deras, som jag ser det kontraproduktiva och skadliga, verksamhet?

 49. Karl skriver:

  Tanja
  Evolutionspsykologi är en liten hobby jag har, jag uppfann den på egen hand på gymnasiet. Det var rätt kul att läsa teorier jag själv hade kommit på i populärvetenskapliga tidsskrifter. 🙂 Mitt system för sexuell selektion är fortfarande snäppet före allt jag läst om hittills, fast någon borde ha kommit på det vid det här laget. Bara genom att observera och fundera kan man komma rätt långt. Det är inte så metodologiskt säkert, men det brukar sällan hamna långt ifrån vad som visar sig vara fallet.

  Man kan faktiskt använda ett evolutionärt perspektiv som tumregel för bedömning av den praktiska funktionaliteten av olika politiska idéer. Ser man tex på dom klassiska moralsystemen så uppvisar dom signifikanta tendenser, och i och med att dom selekterat genom attraktionen på människor, personlig och samhällsmässig överlevnad, så kan man gissa att det antagligen rör sig om högfunktionella system. Vilket stämmer väl med vad man hittar i spelteoretisk analys. Vad vi inte ser nånstans i världen är könsneutrala samhällen…

 50. Paddan skriver:

  Tanja/Hillary2
  Usch vilket påhopp på Tanja… påminner mig om vad en filosof en gång skrev efter att ha blivit anklagad för att vara empati-lös:
  ”If you have a strong head, you must have no heart. I think there is a wild and wacky equation hidden in there somewhere: ‘IQ goes up, emotional sensitivity goes down.'”

  Jag tycker det stämmer bra in på Tanja. She’s got a strong head. Åtminstone om man läser bloggen, vad det säger om hennes känslor är en helt annan historia och det krävs nog att vi alla tar en kopp kaffe för att börja se det.

 51. hillary2 skriver:

  Karl

  Jag delar inte din ”evolutionsteori”. Menar du på fullt allvar att män per se skulle vara sämre än kvinnor på att välja sig en partner? Vad är din egen erfarenhet av att kritisk granska en studie? Att människor tvivlar på standarden av sina verk är något positivt. De som saknar självkritik är de intellektuellt svaga. Jag anser att Lundgrens forskning är godkänd och det finns fler kvinnliga genusforskande professorer än dem du nämnt. Godkännandet kommer inte från mig utan från en granskningsnämnd vid Uppsala universitet. Det finns f.ö. en god tumregel för lyckat föräldrarskap – det är när barnen kommer överens som vuxna. 🙂

  Tanja

  Förstår du inte en gliring? ”Grunden” är antingen min elakhet eller min livserfarenhet:-) Välj själv.
  Kan du själv besvara en bättre ställd fråga? 🙂 Vem är ”genusvetare” enligt din definition? Din kritik av dessa för mig och andra odefinierade människor grundar sig enligt min uppfattning inte på empati, utan på att jag anar att du, precis som jag i mina unga år, missbrukar din kapacitet genom att bekämpa ett irritationsmoment – dumhet. Jag hade mindre god självkänsla, trodde ofta att jag inte dög men lyckades utan att ha det som mål s.a.s. ofta formellt bli ”bäst”. När jag sedan upptäckte hur god självkänsla en massa okunniga människor hade blev jag förmodligen avundsjuk, men jag upplevde det mer som en ilska över all ”dumhet” och denna började jag bekämpa totalt omedveten om det hopplösa i ”min mission”. Dumheten är ju oändlig och varför skulle jag ha ett pedagogiskt ansvar för andra människor? Jag ”vaknade” först när min man satte ord på min verksamhet och sade: ”Du har gått in för att bekämpa dumheten.” Min pedagogiska drive syns dock vara obotlig 😉 Exemplet kan du använda för egen retrospektion. Take it or leave it…

  Men varför började du missionera på Ians blogg?
  Där finns den mor- och farföräldersgeneration som blev utslängd från Bildts blogg p.g.a. uppkäftighet och bristande följsamhet till inläggen.

  Bifogar på begäran den galna fejkbloggen som KD´s partisekreterare vill stänga ner.
  http://sanningenmastefram.wordpress.com/
  Om du tittar på den kan du börja fundera om inte dessa ”KD-representanter” är värre för våra barn och barnbarn än andra 🙂 Satir är ett bra medel att bekämpa dumhet med. Här har du annars en av mina favoritadresser med politisk satir:
  http://badlandshyena.wordpress.com/2007/11/02/stall-sossesverige-infor-ratta/

  Ha det gott och lycka till, men fundera gärna över vad det är som driver dig. Nu lämnar jag din blogg p.g.a. ålderskrämpor, men hoppas att du skriver en vänlig gravruna över mig 🙂

 52. Karl skriver:

  ”Empati,äkta hjälpsamhet och människokännedom verkar du inte vara så bra på – ännu?”

  Ad hominem. Och hur kan du trovärdigt uttala dig om det baserat på det som skrivits här? Svagt.

  Det är lite intressant att just det tas upp som angreppspunkt. Skulle en man få samma kritik? Hur är det egentligen med ”genusglasögonen”? 😛

 53. tanjabergkvist skriver:

  Paddan och hillary2, jag vet inte vilken definition på IQ (kanske att vrida och vända på geometriska figurer?) den där filosofen avsåg, men själv anser jag att hög emotionell känslighet är en förutsättning för hög intelligens, om man talar om den mer moderna synen på intelligens som innefattar EQ, SQ osv. Enligt Howard Gardner finns det olika typer av intelligens, han identifierade sju: lingvistisk (språklig), logisk-matematisk, spatial (rumslig), kroppslig-kinestetisk, musikalisk, interpersonell (social) och intrapersonell (reflekterande) intelligens. Sett till detta kan jag inte instämma i filosofens citat, varken vad gäller mig själv eller människor i min omgivning som jag skulle klassa som intelligenta. Men åter så kan man säga att den omgivande miljön i viss mån definierar intelligens – som det flockdjur människan är gynnar det troligen både individen och flocken att ha höga poäng på alla dessa sju, det är väl så man ”funnit” just dessa sju antar jag.

  Karl, det är ingen fara, låt genusglasögonen sitta kvar på dem som vill ha dem – det är bara bra att vara underskattad och missförstådd av sina eventuella meningsmotsåndare! 😉

 54. Josefin Utas skriver:

  Tanja:
  Naturligt och normalt är ord jag helst avstår från att använda för att de har så stor värdeladdning och för att deras betydelser är så olika för olika människor.

  Ordet ”normalt” kan jag acceptera med betydelsen ”mest förekommande”, men då kan man lika gärna säga just så istället, för att undvika att det tas emot med en värdering.

  ”Naturligt” däremot har för mig en definition i stil med ”i naturen förekommande”, d.v.s. allt. Att använda ordet ger mig alltså ingenting för det innefattar allt. Men när någon använder det ordet så måste de ju mena något mer avgränsat än det jag gör. Och för att ha en chans att förstå vad så måste jag fråga om det.

  Jag tycker inte man behöver avskaffa några ord. Men jag önskade människor kunde bli lite mer medvetna om hur mycket till synes små ord faktiskt kan innehålla och påverka.

 55. Erik skriver:

  Josefine Utas:

  ”Fast hur kan en person veta vad den är bra på om den aldrig får prova på det?”

  Du kan lika gärna fråga hur kommer det sig att någon gör någonting någonsin? Bevisligen gör redan någon någonting och därmed så existerar egentligen inte situationen du just beskrivit. Vad det handlar om är j ganska enkla saker: personlighet tycke och smak. Den kan ingen styra. Jag vet den ena genusmedvetna människan som var ung på flowerpower efter den andra som fått se sina teorier om barnuppfostran gå upp i rök.

  Hälften av dem har gett upp och insett naturen gör som den vill på området, hälften av dem har blivit negativa deprimerade kritikermaniker som börjat skylla på samhället och alla andra och tycker allt är skit och klagar på media och kräver politiker ”bygger om allt” från grunden. Det är som stollarna som fortfarande tycker John Moneys könstränar-experiment hade kunnat funka.

  ”Du skrev om Zlatan och hans plats på spelplanen och drog parallellen till undervisningen i skolan. Skolans roll är visserligen att se till att man blir bättre på det man redan är bra på eller extra intresserad av.”

  Skolans roll är att hjälpa till så att man som vuxen blir en lyckad och väl fungerande människa. Får den inte det resultatet spelar det ingen roll vad den gör i övrigt. Föreställ dig själv att polisen skjuter ihjäl en 28 år gammal rånare, vad skolan gjorde är ju då helt slöseri.

  ”Men den är även till för att göra så att alla får en viss grundläggande kunskap, förmåga att tänka, resonera, känna efter o.s.v.”

  Nej, det där är ren ideologi, utöver den kunskap som faktiskt ingår i vad jag skrev ovan (dvs allmänkännedom) så handlar det där i grunden om att för ett antal år sedan fick vissa människor ett starkt behov att sabba barns kontakt med sina föräldrar. Det är därför rätt tragikomiskt att se vissa experter idag säga åt föräldrarna ta mer ansvar nu när effekterna av dessa flumteorier visat sig.

  ”När jag läser vad du skriver får jag känslan av att du anser det vara fel att ge barnen ett sorts grund-kit med kunskaper och förmågor, d.v.s. det som görs med den offentliga verksamheten.”

  Att behandla barn som robotar och förespråka ”one-size fits all” är fel enligt mig ja. Det är rätt lustigt att höra samma personer som tycker alla kvinnor inte skall behandla på ett sätt pga individuella skillnader och alla nationaliteter inte behandlas på ett sätt pga kulturell tolerans plötsligt hävda att behandla alla BARN efter one-size fits all. Snacka om att hoppa mellan två stolar.

  ”Jag tycker det är en jätteviktig roll för skolan, att försöka få barn att utveckla vissa saker som de inte har lika stor fallenhet för, för att ge de en grund att stå på för resten av sina liv.”

  Lyssna på vad du just sade lite närmare, vadå grund att stå på? Inser du inte vilket ideologiskt uttalande det där är? Som om alla kommer att bli svensson och leva normalt. Realiteten är att den ena du (med du menar jag alltså fortsättningsvis läraren) utbildar kommer att bli datanörd, sitta ensam och surfa porr den andra kommer att bli IT-miljonär, den tredje kommer att bli hemlös drogmissbrukare och den fjärde kommer att bli ishockeystjärna, den femte kommer att stå i en fabrik tills arbetsskador leder till sjukpension. Vad var grunden till för nu igen? Jag glömde.

  Och ännu värre blir det när samma filosofi skall utbilda invandrare. Då blir de behandlade som småungar tvingade att spendera evighet i skolbänken för att lära sig jantespråk (som för dem är betydligt svårare att förstå än hur man uttalar svenska ord) medan de ofta har mycket mer kompetens både i livet och i olika yrken än de som skall föreställa lärare själva har men så länge man kan inbilla sig det handlar om att ge dem en ”grund” att stå på kan man iaf inbilla sig det är välvilja och inte ego det handlar om.

  ”T.ex. göra de så modiga att de vågar prova på saker de tycker verkar intressanta.”

  Intressant filosofi. Du tror alltså att man ”lär” barn vara modiga. Vet du nånting om forskningen på de som klättrar i berg, hoppar fallskärm eller kör Nascar på högsta nivå? Tror du verkligen de som barn hade lärare som lärde dem vara mer modiga än andra barn?

  http://stress.about.com/od/situationalstress/a/adrenaline0528.htm

  Låt mig lära dig enkla fakta om din sexualitet (jag väljer sex för du är kvinna och statistiskt förutsägbar). Om personers inneboende egenskaper inte hade betydelse skulle det inte spela nån som helst roll för dig vem du hade sex med. Sexualitet är ingen politisk eller social handling, det är en biologisk handling. Kärlek är en evolutionär lämplighetsbedömning. Dina gener försöker hitta andra gener som skapar bästa avkomman.

  Alla känslor som kärleksindustrin (romantiska filmer, böcker, dejtingföretag) tjänar miljardbelopp på handlar om att utnyttja de känslor som skapas av att människor är olika från födseln vilket kommer att visa sig senare i livet när latenta egenskaper får betydelse för hur man faktiskt väljer att leva.

  ”Eller att våga ta sina känslor på allvar och inte förneka dem för att andra kanske skulle tycka att de var konstiga.”

  Där har vi det igen, flumrebell-ideologin från 70-talet som säger vi skall betrakta känslor som auktoriteter. Som egentligen bara är ett försök av personer med högre grad av känslor i personliga preferenser att tvinga alla vara som de själva. Dvs lägre i tanke, mer i känsla. Det är vad de vill ha som norm, som regel. Som alla skall tvingas rätta sig efter. Det finns också en bevisad fördumming av skolan som skedde när dessa lärare fick makten.

  Och det gick sämre och sämre för killarna trots att de så snart de sluppit från grundskolans fängelseattityd bevisligen inte har några som helst problem att hitta kompetenta lösningar. Det är tänkarkillarna som bygger Microsoft-företag i världen. De är enormt värdefulla praktiskt även om grundskolan helst skulle föredra tänkar-människor inte fick göra karriär alls för skolan har enväldigt bestämt alla skall ha samma grund tycke och smak.

  Och de som inte har det är det bara att ge dåliga betyg. Att de presterar lika bra i såväl nationella som internationella prov rör inte lärarna i ryggen, att hålla dessa tänkare borta från högre positioner är ju att göra ”alla” en tjänst. Det handlar inte om att dessa tänkare saknar kompetens. Det handlar om att de inte delar de värderingar skolan bestämt vi ”alla” för ”allas” bästa skall ha skall straffas i ett politiskt korrekt samhälle som skyddar sig själv.

  Det förbluffar fortfarande känslo-orienterade ideologiska låtsasforskare med statustitlar och noll logisk tankeförmåga hur tänkarmänniskor kan få högre lön trots lägre utbildning. Deras lösning på det är enkel: Hela samhället skall samverka för att se till det går dåligt för tänkarna. Det skall finnas lagar mot att företag anställer bättre personer med sämre meriter (att de sämre meriterna är en följd av att man missgynnar vissa redan i grundskolan säger vi inget om, heller inte om den enorma mängd människor som hoppade av skolan och bildade stora företag eller gjorde karriär på andra sätt)

  ”Att ha en viss grundläggande kunskap om samhället och dess historia, så de lättare kan se saker som händer i ett sammanhang.”

  Dagens I-landsoproblem. En hemlös man med trasiga kläder minns inte vilken svensk kung som dog i Norge, han kan dock rabbla alla Europas huvudstäder så hans lärare kan känna sig stolta över grunden de gav honom. Men det är ju kul att vi alla kan känna oss utbildade och upplysta genom att följa med i underhållningsprogram som har frågesport på sådana saker.

  ”Och mycket mera. Att ge de dessa kunskaper är inte bara för individens egen skull, utan för allas skull för vi lever tillsammans i samhället och påverkas vad andra gör och tycker.”

  Nej det är inte för allas skull men givetvis måste man säga det är för alla skull för om man sade det bara var för sin egen så skulle inte lika många tycka det var en bra ide. Man kan inte säga ”jag tar detta för att jag vill ha det” man måste säga ”jag gör detta för allas skull” man måste manipulera människor för att de skall svara ja.

  ”Så skolan är för mig en sak.”

  Ja grundskolan är ideologi dvs ett sätt att göra alla andras personlighet tycke och smak undesställda din egen. Inte så konstigt, den började som ideologi (kyrkan) och nu är den på väg tillbaka. Annan religion som styr, samma rigida one-size-fits-all tänkande.

  ”Resten av samhället är något annat.”

  Javisst om du bara lärde den hemlösa den kunskap du tyckte var viktig är det inte ditt fel han är hemlös. Dina prioriteringar skall ju gälla alla. Dagens lärares filosofi är verkligen uttryck för snälla och hjälpsamma människor.

  ”Jag vill inte tvinga någon att t.ex. välja ett särskilt yrke.”

  Faktum är att det är exakt vad du vill, du vill tvinga personer som har en viss preferens välja tvärtemot den för du tycker fler borde välja annorlunda än de faktiskt gör idag.

  ”Däremot ser jag gärna att man understödjer ett arbetsliv där alla har så bra möjligheter som finns att göra de val som de allra helst vill.”

  Jovisst, alla har ju lika bra möjligheter att göra vad de vill efter att ha gått en skola som gynnnade alla som är på ditt sätt och missgynnade alla med annan personlighet, tycke och smak än din. Sedan har vi förståss mängder med människor som idag är miljonärer och som hoppade av skolan men dem pratar vi inte om eller hur? Åter vi måste skydda oss själva från oönskad kunskap.

  Dessa hemska tänkarmänniskor som påtalar skillnaden mellan vad vi påstår och vad som SKER. ”Inget sker på riktigt, allt är sociala konstruktioner”, det är vad känslorienterade akademiker svarar såklart. dD måste ju säga så. det handlar om självförsvar. Politiskt tänkande. Som Feminetiks Alvunger en gång sade ”varför skall jag tro på att evolution och bilologi styr könet, vad tjänar jag på det?”

  ”En fråga som rör det är könskvotering på utbildningar.”

  Nej, för idag är killar (den som politiska personligheter anser vara den starka parten) minoritet och därmed kommer inte sådana personer att vilja ha könskvotering längre.

  ”Förut var jag mer positiv till att kvotera in underrepresenterade kön på vissa utbildningar, men jag ändrat uppfattning.”

  Vad oväntat, jag skrev just ovan att det var vad som skulle hända också.

  ”När vi människor ser problem tenderar vi att vilja ta till snabblösningar. Men jag ser hellre ett mer långsiktigt arbete med attityder för att gå mot ett mer jämställt samhälle – även om det tar längre tid.”

  Det är så du rationaliserar dina känslor till nåt som låter rimligt. Eftersom du har en sådan personlighet så är det inte att lösningen är snabb som är problemet för dig, det är att den gynnar fel grupp. Feminismen har handlat just om snabba lösningar som arga känslostyrda människor tvingar igenom. Men så snart de lösningarna inte appliceras på de som politiska personligheter anser vara ”starka grupper” så vill man inte ha de lösningarna kvar såklart. Kvotering av ”minoriteter” försvinner när minoriteten är en man vill ha bort. Först diskriminerar man bort dem, sedan tar man bort åtgärderna man använde för att få bort dem. Praktiskt!

  ”Oftast skapar man fler problem med såna här åtgärder än man löser.”

  Har aldrig hindrat folk från att införa dem så länge de inte gynnade politiskt ”fel” grupper och personer.

  ”Det räcker inte med en god intention. Man måste försöka se helheten och tänka smart och långsiktigt också. Jag tycker alltså att det kostar mer än det smakar. Så den begränsningen av människor tycker jag inte är ok.”

  Jo det gör du. när den gynnnar de som är politiskt rätt. Du skriver själv att du nu ändrat dig. Nåt jag kunde berättat för dig för fem år sedan om så är. Du verkar inte fatta att du tycker som du gör pga att du är som du är (personlighet, tycke, smak) och det beror inte på dina lärare eller föräldrar. Det beror på dina preferenser. De hade du från början men vad du vill göra är försöka lära andra bli som du. Samma som USA gör internationellt med vapenmakt.

  ”Jag ser inte heller själva målet som kvoteringen siktar emot. Ingen blir lyckligare av bara det faktumet att det skulle är 50-50 på utbildningar.”

  Men hela ditt resonemang om grundskolans behandling av barn bygger på kvoteringstänkande. Du kan inte acceptera att vissa barn är så och vissa barn är så. Därmed tycker du att du har rätten och kompetensen att träna bort detta. Fast du skulle förmodligen aldrig använda dig själv i det experimentet för dina egna preferenser vill du nog ha kvar, inte bortlärda av personer som mig som kallar sig ”experter” och utbildats i rena åsikter.

  ”Om människor får göra det som de vill och använda sin kapacitet så att samhället går framåt och blir bättre, det är mycket bättre mål.”

  Vad du kallar ”Samhället” är bara de få människor vars karriärer bygger på att arbeta med samhällsfunktioner och det är klart de människorna vill alla andra skall arbeta för att gynna deras liv istället för att gynna sina egna och sina vänners. Fast som internationell forskning visar är även den åsikten enormt styrd av kulturell tillhörighet. I andra länder arbetar man mycket mer för familjen och vännerna och mycket mindre för ”samhället”

  ”Klart jag har preferenser för saker.”

  Ja det har alla människor, de föds med olika preferenser och detta i sin tur styr din sexuella preferens. Om människor föddes lika hade du inte haft nån preferens för den saken. Och könet påverkar, det spelar ingen roll om en man är hetero eller homo. Han är fortfarande mer sannolik att tycka fler sexpartners är godkända än du och han är fortfarande mer sannolik att ha sex med personer han inte känner än du. Pga ren biologi.

  ”Fast de känslorna och åsikterna är ju min sanning, min syn på mig och mitt eget liv. Den synen vill jag inte pracka på andra.”

  Det är ingen ”syn”, det är din personlighet, dvs kombinationen av pappas och mammas gener.

  ”Det som jag uppfattade att du pratade om var något sorts objektivt ”naturligt” som skulle användas som rättesnöre för alla människor och kallas vara ”rätt”.”

  Nej jag har aldrig pratat om rätt/fel, jag har sagt naturligt/onaturligt. Det är två helt olika saker.

  ”Jag tycker inte att det finns det.”

  Att de två sakerna inte är samma sak är fakta och kallas det naturalistiska felslutet. Du har gjort ett omvänt sådant när du påstår jag menade rätt/fel när jag sade naturlig/onaturlig. Jag har aldrig sagt jag menade rätt/fel. Jag pratade fakta, inte ideologi.

  ”Jag skulle aldrig kunna tänka mig att bli läkare t.ex.”

  Nej, människor är olika men det betyder inte du inte vill bli läkare för att nån lärde dig inte vilja det heller.

  ”Men jag tänker inte säga därför att det är ”mot naturen” om andra vill bli det”

  Poängen är att det vore mot naturen om DU ville det. Naturen är dina preferenser, den objektiva naturen är de vanligaste preferenserna. Det vanligaste hos tjejer vill du träna så det blir ovanligare – för att gynna din politiska åsikt. Det är i princip vad du säger.

  Jag kan inte heller säga att det vore emot naturen om någon gjorde något som ingen annan i hela världen vill göra.”

  Du kan, du vill inte, du föredrar känslor, tänkande gillar du inte lika mycket.

  ”Jag köper alltså inte definitionen ”statistiskt mycket förekommande” på uttrycket ”naturligt”.”

  Det enda existerande sättet att bedöma om något är naturligt är just statistisk bedömning av förekomsten i riktiga världen. Orsaken vi blir mer förvånade om en apa är i skogen än om en älg är det är att det är statistiskt mer naturligt med älgar i detta klimat. De som sålunda vill ljuga och prata om vad de tycker skall vara naturligt och inte vad som faktiskt ÄR naturligt måste sålunda börja förespråka denna syn på verkligheten

  ”den finns inte och även om den finns skall vi inte kommentera den för vi påverkar den genom att kommentera den och därmed är det enda sättet att inte påverkas av den att prata som om den inte existerar eller iaf vi måste vara mycket mycket mycket försiktiga”

  Och det är den syn kännarna försöker tvinga på tänkarna idag på faktiska universitet. Fast helst ger kännarna tänkarna så dåliga betyg i grundskolan (tvingar dem göra saker de är dåliga på och anklagar dem för att vara lata) de inte ens kommer in på universiteten. Sedan finns det såklart undantag. DogDylan exempelvis är en tänkare som fått känna på hur det är att utbildas i ett kännarämne där man anser man inte skall prata om verkligheten. Fråga honom hur rättvist det var att bli trakasserad dag ut dag in för att han inte kunde tränas på mer kännare, själva behövde såklart inte kännarna tränas bli mer tänkare som DogDylan. De är ju redan enligt sig själva helt perfekta och behöver bara vara upprörda när de hör saker de inte gillar.

  Enda problemet är att tänkarna producerar mer i verkligheten och har högre lön i verkligheten för lön baseras inte på hur väl man lyckas undvika prata om vad som faktiskt sker. Undantaget journalism och underhållningsindustrin och där hittar man också mängder av feministiska kännare.

 56. Josefin Utas skriver:

  Tack för ett intressant svar Paddan! Det här börjar bli en mer allmän-filosofisk diskussion, men inte mig emot.

  Om att ”pracka på någon” sitt synsätt: visst påverkar man andra genom att utrycka sin åsikt. Det är ett av mina motiv med att diskutera, att påverka andra, att få dem att tänka en liten smula annorlunda, rubba deras cirklar. Det tycker jag bara är positivt och jag uppmuntrar andra att göra likadant.

  Men det jag menar med att ”pracka på” andra min åsikt är om jag har en personlig syn på mig och det jag gör i mitt lilla liv, gillar etc, och skulle ta den och propagera för att andra skulle göra precis likadant. Ett exempel: visst är det trevligt med mycket pengar eller bra vård, men jag tänker inte rösta på det parti som ger MIG allra mest pengar i plånboken eller bästa vården till mig, utan det som ger alla den bästa möjliga sjukvården. Är du med? Om jag förstod dig rätt var det det som du menade med ”världscentriskt” synsätt. Ja, det propagerar jag för.

  Du skrev något om att jag försöker ”fly till en neutral plats”, vet ej om jag fattat dig rätt, men jo, jag inser att om jag propagerar för ett världscentriskt synsätt, så då ”prackar jag på” andra den synen. Men jag kan inte annat än säga: enligt min åsikt så är det ok. För att komma till ett stadium där alla människor verkligen kan få bli saliga på sin tro, då de INTE behöver bli påprackade hur de ska leva, då måste jag tillåta nu att vi gör åtgärder nu för att komma dit. Att man propagerar för ett sådant samhälle måste jag i så fall tillåta.

  Filosofi i all ära, men ibland måste det bara till lite praktiskt tänkande helt enkelt och man måste ställa olika alternativ emot varandra. Jag kan inte avstå att säga min åsikt för att det kan ses som att jag försöker styra nåns liv (vilket jag inte tycker man ska göra).

  Usch, nu blev det komplicerat – i min egen hjärna också. Men du får väl fråga om det du inte uppfattade och jag fortsätter att fundera på om jag egentligen tror på det jag just sagt (!).

  Citat:
  ”Det jag menade var att om man använder argumentet “min sanning är min sanning och din är din sanning” i en diskussion så leder det ingenvart, det sätter bara grus i maskineriet.”

  Som nåt sorts argument i en diskussion leder det självklart ingen vart, men det är heller inte min avsikt att använda det så. Det är snarare avsett att vara smörjning av diskussionsmaskineriet. Jag tar upp det när försök görs för att hämma diskussionen och ställa skribenterna på olika nivåer.

  Sen tycker jag också att saken i sig är så viktig att jag gärna tar chansen att poängtera den lite extra. En del må fnysa åt det och tänka ”hur kan man säga något så självklart”. Men det är tyvärr inte lika självklart för alla. Tror många behöver påminnas. Här har man chansen. Det här är ju ett öppet forum, som en anslagstavla, där alla kan läsa.

 57. Josefin Utas skriver:

  Tanja:
  Du skrev om att säkert mer än 95% av kvinnorna delade vår syn att vi inte ville ha sex med massa män och frågade hur man ska tolka det. Vad är det som behöver tolkning? Om det är så, så är det väl så. Är du ute efter ett erkännande från min sida att den känslan därför skulle vara ”naturlig” för att den delas av många?

  Det finns mycket hemskt som jag anser vara en del av naturen: våld, tvång, krig, ångest, gråt. Vore ”naturligt” detsamma som rätt och bra så skulle jag ta bort argumenten för att försöka bekämpa de sakerna.

  Jag vill motverka bl.a. våld. för att jag anser det vara dåligt, d.v.s. får oss att inte må bra. Det räcker gott och väl med den åsikten. Jag behöver inte ha naturen i ryggen. Jag finner det är viktigare att vi funderar över bra och dåligt istället för naturligt och onaturligt. Man kan förstås ha som mål att allt ska vara naturligt, men jag är alltså inte av den åsikten. Målet för mig är det mänskliga välmåendet.

  Jag ser inte vad vi vinner på att kategorisera i naturligt och inte naturligt. Vad är det som är så dåligt med att acceptera att det finns majoritetsåsikter och känslor och minoritetsåsikter och känslor?

 58. Erik skriver:

  Josefin Utas:

  ”Jag vill motverka bl.a. våld. för att jag anser det vara dåligt, d.v.s. får oss att inte må bra.”

  Nej i grunden handlar det om att du vill motverka våld för att känna dig betydelsefull. Bara premissen att motverka våld i ett samhälle vars människor spenderar miljarder på att underhållas av våld är ju helt absurd. Och vad är våld förresten? Formel Ett Racing är Maskinellt våld, Ishockey är fysiskt våld. Och då får vi inte förglömma att enligt viss framstående intellektuella är all mainstreamsmak symboliskt våld. Du skulle alltså först ogiltigförklara marknaden och sedan omyndiggöra människornas egna val. Avslutningsvis menar du att vi mår dåligt av våld men det är människorna för dumma för att inse. Om man tittar till vad du skriver är det alldeles för uppenbart att detta handlar om en person, dig själv. Inte vad som är bra för ”oss” Ayn Rand visste såklart dessa saker bara alltför väl.

 59. Josefin Utas skriver:

  Erik:

  Tycker du att den lilla meningen från mig gav dig möjlighet att göra en så långtgående psykoanalys av mina tankar och intentioner?

  Vet inte om det spelar någon roll om jag svarar dig eftersom du redan verkar ha din bild klar. Om inte annat så för de övriga kommer här en liten utveckling av den meningen: jag tycker inte det är något fel i sig med våld. Om det däremot påverkar oss negativt i form av att vi blir utsatta för det emot vår vilja, då är det fel enligt mig och det våldet ska så gott det går motverkas. Det var iof ett rätt enkelt exempel. Det finns betydligt mer svår-analyserande sådana, så som det som du Erik tog upp, våldsfilmer. Hur påverkas samhället av det? Är det något man borde sätta begränsningar på eller ej? Det kan man diskutera och studera hur mycket som helst.

  Några skulle få stora trauman om de blev tatuerade för att de inte vill det. Men andra gör det gladeligen och helt självmant och mår bra av det. En del fyller kropparna med piercingar. En del kör rally, jobbar som obducenter och så vidare. Det är bra så. Vi människor tycker och vill olika saker. Och jag vill att så många som möjligt ska få bli saliga på sin tro och ha frihet att göra det de själva tror på och blir lyckliga av – eller olyckliga av om de nu vill bli olyckliga förstås.

 60. Erik skriver:

  Josefin Utas:

  Det är intressant att du tar min analys personligt med tanke på att du säger exakt samma saker som alla andra som ingår i detta fenomen. Det var inte dig personligen jag analyserade utan ett betydligt större fenomen som bäst beskrivs av Thomas Sowell i boken ”A Conflict of Visions” vilket är en beskrivning av hur personligheter och personliga preferenser påverkar ideologisk/politisk tillhörighet på olika arenor.

  Poängen här är att ingen som förespråkar förbud mot exempelvis boxning gör det av omtanke om boxarna. Vad det handlar om är att personen som förespråkar förbudet själv aldrig skulle boxas och sålunda inte förstår de val boxarpersonligheter gör. Det hela blir ännu enklare att förstå om man byter ut boxning mot fallskärmshoppning. Då är fallskärmshoppning ett tecken på att vara korkad och samhället borde ”för allas bästa” såklart försbjuda fallskärmshoppning. Och det är såklart av omtanke om fallskärmshopparna som man förbjuder det. Nej det är av ignorans av skillnaden i personlighet mellan de som vill förbjuda och fallskärmshopparna. Människor är olika men vissa vill ha ett samhälle byggt på premissen de inte behöver vara det.

  Det är också intressant att du börjar prata om hur ”vi” blir påverkade av våld negativt när det i själva verket isåfall är du som blir det. Våld påverkar människor på olika sätt så vilka är de där ”vi” som påverkas som du hänvisar till egentligen? Och våldsfilmer är väl det bästa exempel på som finns på denna absurditet för hur kan du vara tvingad att se en våldsfilm mot din vilja Josefin? Och hur påverkas samhället är en intressant fråga med tanke på att jag isåfall undrar vem samhället finns till för? Människorna (de som påverkas OCh de som inte påverkas) eller finns kanske samhället bara till för rätt sorts människor som hade turen att födas med rätt sorts preferenser?

  Själv tycker jag det är intressant att du tycker man skall diskutera och studera om man borde sätta upp begränsningar på videovåld med tanke på att studier av hur samhällen och deras innevånare påverkas av just begränsningar av kultur ofta kallat censur gör censur ett mycket värre problem för människor än videovåld nånsin ens kan påstås vara. Vi skall alltså åtgärda en punktering med en bilbomb.

  ”Vi människor tycker och vill olika saker. Och jag vill att så många som möjligt ska få bli saliga på sin tro och ha frihet att göra det de själva tror på och blir lyckliga av – eller olyckliga av om de nu vill bli olyckliga förstås.”

  Men titta nåt jag kan hålla med om. Problemet är att vissa människor bara verkar bli lyckliga av en enda sak, att via begränsningar göra andra olyckliga. Exempelvis vissa kan inte stå ut om andra får underhållas av våldsfilmer och vissa kan inte stå ut med att andra tycker skönhetstävlingar är kul.

 61. Karl skriver:

  Hillary

  Evolutionspsykologi är en väl etablerad underavdelning till psykologin, det är ett väldigt kraftfullt verktyg i analysen av övergripande beteendetendenser hos människor och djur. Klart du inte delar min syn, du förstod inte alls vad jag menade. Partnerselektion handlar om dom explicita och implicita kriterier och tendenser som finns vid val av partner och sexuellt umgänge. Det kan inte gärna ha undgått att män och kvinnor har olika kriterier och gränser vad gäller val av partner och sex. Man har en asymmetri, sannolikt pga den stora skillnaden i investering i avkomman. Det kan förklaras utmärkt genom evolutionspsykologi.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_psychology

  Jag har studerat flera ämnen på högskolenivå, bland annat socialantropologi, psykologi, matematik, och diverse tekniska ämnen, jag har läst studier i nästan alla samhällsvetenskapliga ämnen, biologi, neurologi, etc, iaf nåt hundratal sammanlagt. Jag är väl bekant med vetenskapsteori, Popper är en favorit. Jag har läst formell logik och är inte obekant med epistemologi. Dessutom lär jag vara ”exceptionellt begåvad” enligt WAIS och psykolog. Jag tror att jag är kapabel till kritisk granskning, men vad vet jag…

  Att vara kritisk är en sak, att känna att utbildningsmaterialet inte håller vetenskaplig kvalité är något helt annat. Lundgren fick antagligen fortsätta vara professor för att det hade varit för politiskt kontroversiellt att avsätta henne. Kritiken i den granskningen var i mina ögon helt tillräcklig för att kräva hennes omedelbara avgång. Har du läst den? Det är närmast en skandal att dom inte gjorde det efter den sågningen. Bo Rothstein kommenterade det såhär: http://www.dn.se/opinion/debatt/uppsala-universitet-maste-laggas-ned-1.730383

  Hadenius skriver såhär om Lundgrens tillsättning:
  http://www.dn.se/opinion/debatt/tillsattningen-av-lundgren-politiskt-spektakel-1.372452

  Det var ingen vidare tumregel tycker jag, jag känner många som vuxit upp i ordentligt dysfunktionella familjer som kommer överrens med sina syskon i vuxen ålder. Inklusive jag själv. Barnens psykiska hälsa i tonår och vuxenliv är en betydligt bättre markör skulle jag säga.

 62. Realist skriver:

  @ Karl: Du och jag verkar vara inne på samma spår. Vi måste först förtydliga dessa teoribyggen utifrån teoretiskt filosofiska och evolutionärt psykologiska perspektiv. Då kommer vi antagligen finna att teoribyggerna inte håller interdisciplinärt och saknar stringens. Tanja använder sin matematiska bakgrund; filosofer och psykologer bör göra samma sak.

 63. Erik skriver:

  Realist:

  Jag förstår din poäng men du missar hela problematiken. De personer som för tillfället styr bryr sig inte det minsta om att teoribyggena inte håller och saknar stringens. Tanja och du och alla andra som skriver på ämnet har rätt i praktiskt taget allting utifrån ett perspektiv av sanning/osanning. Men de som styr detta struntar helt i det perspektivet.

  Det är för dem inte intressant eller viktigt om det som påstås är sant eller inte. De försöker skapa ett Sverige där sådana saker överhuvudtaget inte betyder någonting. Deras perspektiv är rätt/fel (önskvärt/ej önskvärt) och om man behöver ljuga lite och påstå helt grundlösa saker tycker de är helt ok.

  Och då menar jag med ”de” inte de som är publik, jag menar att du har mängder av professorer och makthavare inom akademin samt mängder av journalister, recencenter och publicister som anser att sanning är relativt så det skall akademiker inte syssla med alls. Istället skall akademiker ge bilden av att problemet är verkligheten och att inte se verkligheten som ett problem är att ställa sig i ”vita patriarkala, imperialistiska blaha blaha” tjänst och det är alltså enligt dem anti-intellektuellt.

 64. Karl skriver:

  Realist

  Jo, jag anser att ”genusvetenskapen” är en pseudovetenskap. Dvs, man utgår ifrån vad man vill och söker bevis för det. Det går inte ha vetenskap under ideologi(radikalfeminismen), resultatet blir en vederstyggelse. Jag kan inte se hur man alls kan prata om vetenskap eller kunskap under en strikt postmodernism. Den borde implicera en total nihilism och då är allt det dom gör lika värdelöst som dom anser allt annat vara. Många av deras verktyg går utmärkt att vända emot dom själva.

  Erik kan ifs ha en poäng i att genustomtarna inte bryr sig, en del är nog så övertygade/indoktrinerade/kognitivt blockerade att dom inte går att kommunicera med. Jag har iaf inte haft mycket lycka med att få dom att ens förstå vad jag säger. Men vi kan däremot föra ut det till andra akademiker och människor. Dom kan inte hålla upp den bubblan för evigt under tryck, och det trycket växer.

 65. Realist skriver:

  Detta är ännu en populistisk våg, där det tilltalande spelar mer roll än verkligheten. Jag tror man i första hand bör fokusera på att bygga upp traditionella familjevärderingar, och möjligtvis även en manlighets- eller gentlemannakultur, istället för att attackera vänstern. Politik i Sverige är kvicksand: du framstår ALLTID som intolerant om du argumenterar mot konsensus.

 66. tanjabergkvist skriver:

  Ja, man inser ju ganska snabbt vad som pågår – endast lögner behöver statligt stöd i form av dessa stora summor pengar och propagandainsatser för att upprätthållas. Och ändå hjälper det inte – befolkningen vägrar låta sig genusfrälsas! 🙂

 67. Logitech skriver:

  Erik skriver: ”Enda problemet är att tänkarna producerar mer i verkligheten och har högre lön i verkligheten för lön baseras inte på hur väl man lyckas undvika prata om vad som faktiskt sker. Undantaget journalism och underhållningsindustrin och där hittar man också mängder av feministiska kännare.”

  ”Problemet är att vissa människor bara verkar bli lyckliga av en enda sak, att via begränsningar göra andra olyckliga.”

  Det vill säga, likt en genuskärring göra flickor av pojkar och pojkar av flickor på basis av egen kommunistisk/genusideologisk likhetsfanatism. Med flickors ”kännande” istället för pojkars ”tänkande” som norm. Anti-heterosexuellt. Anti-västerländsk demokrati.

  Det är av min uppfattning att så gott som samtliga vetenskapsmän och samtliga vetenskapskvinnor på denna planet som ägnar sig åt faktisk vetenskap betraktar exemplet kreationism och dess likaledes verklighetsfrånvända egoprojekt, kusinen och kommunistprojektet, _genusvetenskap_ såsom verklighetsfrånvänd smörja. Men inte bara vetenskapligt införstådda hyser aversion mot genuskärringarna som återfinns av båda könen (fler tanter än fjollor, men inga män).

  Det tycks mig vara så att även majoriteten av befolkningen samstämmigt kaskadkräks över de otaliga genuslögnerna. Ty för den som tänker, använder medfött förnuft, _helt_ utan skolning, är genuslögnerna lika uppenbara, som för den som med vetenskaplig skolning sågar sagorna.

  Sågar genusvetenskapen som till skillnad från den vetenskapliga metoden, odiskutabelt och i den faktiska verkligheten lyft mänskligheten formligen ur gyttjan, ur misären, ur okunskap, ur religiös/ideologisk fanatism och ur sjukdomars obevekliga dödsdom.

  Jag frågar mig därför hur de antivetenskapliga genusdårarna tillskansat sig denna makt över hela samhället. Och hur vi stoppar det uppenbara genusvansinnet- vår tids Lysenkoism.

  Alla vet att det är ideologiska lögner som sprids, generationer på generationer av barn, män och kvinnor far illa, men nästan ingenting händer för att stoppa dårskapen.

 68. Logitech skriver:

  Det saknas ett ”inte” i min skrift ser jag. Endast den förståndshandikappade har problem att finna vart ordet ”inte” skulle tänkas kunna sitta som hand i handsken om vi vill hålla oss till den faktiska verkligheten. =)

 69. tanjabergkvist skriver:

  Josefin, ja jag undrade lite hur du, kanske omedvetet, definierade ”naturligt” osv, – för om vi alla använder olika definitioner blir det ju ingen vettig diskussion, men jag förstår att du helst inte vill använda de orden – då får vi diskutera utan just dem! 🙂

  Visste du förresten att det finns vissa feminister som inte tycker man ska definiera begrepp alls eftersom det anses vara ett manligt påfund! Inte konstigt att diskussionerna kan pågå i all evighet då! 🙂

 70. Paddan skriver:

  Tanja

  LOL… insåg hur dåligt mitt inlägg var när jag citerade filosofen. Allt han sa var IRONI, och jag skulle naturligtvis ha påpekat det. Han menade alltså INTE att hög IQ (och ja det är komplicerat) = låg empati. Snarare tvärtom.

  Jag borde tänka efter innan jag klipper och klistrar. 😉

  Josefin
  Finns mycket att diskutera. Frågan är hur lätt det är på ett forum. För övrigt är det hälsosamt när ens egen hjärna kokar över lite, då är det oftast nya insikter på G.

  Min avsikt var att försöka visa hur cirkulära och slutna resonemangen ibland kan vara, eller oftast är. Problemet är att vi missar var vi själv resonerar osammanhängande. Eller så är vi ganska medvetna om det men tycker inte det är något problem. Men det betyder inte att jag tycker att allt du säger är 100% fel, tvärtom, snarare är det så att jag sympatiserar med mycket av det du säger.. men jag tycker inte det håller hela vägen.

  ”Som nåt sorts argument i en diskussion leder det självklart ingen vart, men det är heller inte min avsikt att använda det så. Det är snarare avsett att vara smörjning av diskussionsmaskineriet. Jag tar upp det när försök görs för att hämma diskussionen och ställa skribenterna på olika nivåer.”

  Jag kan köpa detta. Även om jag inte tycker du använde så konstruktivt just här, men strunt samma, ”bara” min åsikt.. eller hur? :-p

  Har inte tid att svara utförligare, får återkomma. Ha det bra!

 71. tanjabergkvist skriver:

  Logitech, jag bekräftar härmed att nästan alla vetenskapsmän och vetenskapskvinnor som ägnar sig åt riktig vetenskap förkastar genusideologernas idéer. 🙂 Och för dem som inte gör det räcker det med ett par enkla frågor för att de ska börja ifrågasätta – om de vågar – eftersom forskare är skolade i att använda sitt förnuft och dra slutsatser baserat på faktaunderlag (och visst mått av intuition möjligtvis), och de få icke-genusvetare som ändå tror på genusvansinnet är ideologiskt övertygade marxister, och det finns inget att göra. Men det är få, som tur är! 😉 Vad som är värre är däremot att dessa har en tendens att göra sig mer hörda i debatten, eftersom de ju drivs av en vilja att förändra något och anser att de påtalar missförhållanden (och dessutom har de inbillat både sig själva och andra att de på något sätt står för ”det goda”), medan övriga som inte ser ett behov av att ”problematisera” varje sandkorn ur ett genusperspektiv ju inte har mycket att säga om detta utan ägnar sig åt sin egen forskning.

  Paddan, ok då förstår jag, även om jag inser att citatet skulle kunna stämma på vissa högintelligenta med en väldigt specialiserad typ av intelligens. Vad säger det om din omsorg om kulturarvet att du klipper och klistar fel så att djupa visdomsord från gamla filosofer ändrar innebörd? 😉

 72. Paddan skriver:

  Tanja

  Att jag åtminstone har humor? 😉

 73. Karl skriver:

  Måste säga att det är ett intressant gäng kommentatorer som hittat hit. 🙂 Fast det är klart, det är ju en intressant och kul blogg! 😉

  Nån borde starta en förening, ”Akademiker mot genusteologi”, eller nåt…

 74. tanjabergkvist skriver:

  Paddan, ja det får jag väl erkänna att du har! 🙂
  Karl, va! Insinuerar du att jag har en suspekt beundrarskara här på bloggen? 😉

 75. Karl skriver:

  Jag är ju här så lite suspekt är den iaf… 😉

 76. Josefin Utas skriver:

  Erik:

  Jag får känslan av att du projicerar en massa åsikter på mig som andra har. Du fortsätter t.ex. påstå att jag anser att ”one size fits all” och liknande, fastän jag säger precis motsatsen. Du vägrar ta till dig när jag skriver att saker för mig inte är svart-vita. Du får förstås göra som du vill, men jag känner inte något behov att stå till svars för vad nån annan tycker, bara för det jag själv tycker, så vissa saker känner jag inte ens att jag behöver bemöta.

  Men annars är det en hel del intressant du skriver. Jag har förstått att du anser mig tycka åt skogen fel, men vad anser DU vara rätt då? Du klagar t.ex. på att jag tar ställning i frågan om skolan och vad den ska lära ut. Men, kan man ha en skola utan att definiera vad som ska läras ut? Med den värderingen så säger du enligt min logik att det inte borde finnas någon skola. Med samma logik ser jag inte hur man kunde ha något gemensamt överhuvudtaget. Är du emot att vi ska ha en stat och lagar där vi tillsammans faktiskt måste ta ställning, enas om vad som ska gälla!? Eller, anser du att vi kan ha en sorts ”neutral” uppfostran och skola som blir ett faktum bara man låtsas att den finns? Men, hur får man den? Hur ska de som arbetar i skolan i så fall göra? Man måste väl ändå säga vad det är som är deras uppgift? Eller ska det vara fritt för lärarna att bestämma helt och fritt själva!?

  En sammanfattning av mina frågor till dig om skolan, så jag har en chans att förstå dig:

  1) Anser du att det ska finnas en obligatorisk skola?
  2) I så fall: vad skulle målet för den skolan vara?
  3) I så fall: hur ska personalen rent praktiskt gå till väga för att stödja de målen?

 77. Josefin Utas skriver:

  Erik:

  Du skrev många gånger ”vad ideologiskt det är, det du säger”. Ja så? Skulle det vara något fult att ha egna åsikter och värderingar? Det tycker inte jag. Det har alla, så också jag. Och här är en samling sådana apropå de svar du gav mig:

  Jag anser att människor ska få vara och leva så fria som det bara går. Om en individ ska ha möjlighet att vara just fri, kunna förverkliga sig själv som vuxen och göra sina egna val så kan man inte ”förstöra” barnet redan i barndomen (ex misshandla, inte ge dem närhet, trygghet och kärlek eller ett bredspektralt känsloliv). Utan barnet ska behandlas på så vis att barnet får största möjliga handlingsutrymme som vuxen.

  Barnet är sin egen individ, precis som en vuxen. Men, någon/några vårdnadshavare bör ta hand om barnets självbestämmanderätt tills de är stora nog att hantera den själv. I och med detta kommer vissa begränsningar för barnet att göras, begränsningar som en vuxen inte har. Begränsningar är inte bra, men alternativet att inte ha några alls är värre. Därför kan jag godta att det finns sådana. Det är det bästa möjliga alternativet. Den bästa kompromissen.

  I och med detta har jag inte på något sätt sagt hur man ska gå till väga när man gör detta. Detta sätter bara upp ramarna, strävan.

  Alltså gör jag en stor skillnad mellan barn och vuxna. Det är för jag anser att ett barn inte är redo att från födseln ta ansvar för sig själv. Barn är enormt mycket mer påverkbara än vuxna. Barn är som lerklumpar, ofärdiga och formbara. Vad vi ”stoppar i dem” som barn anser jag kommer påverka dem som vuxna (se nästa inlägg).

  Och för att bemöta ett möjligt argument här så kan jag direkt säga att: nej. Det går ingen magisk gräns vid 18 år då barnet pang blir vuxen och vet sitt eget bästa etc. Gränsen när man kan bestämma själv är flytande. Men om man inte ska ha full frihet ända från födseln samt man anser att några allmänna regler som gäller för alla ska finnas så måste man sätta någon gräns.

  Har du några alternativa och bättre sätt att resonera på i denna fråga om barn kontra vuxna? Jag lyssnar gärna.

 78. Josefin Utas skriver:

  Flera gånger i dina inlägg har du argumenterat som om det enda som påverkar människan är arvet, d.v.s. våra gener. Är det din åsikt?

  Du talar om mod och att det inte skulle gå att träna in. För det första så är det är väl ändå en gradskillnad mellan att lära sig bli liiite bättre på något till att vara extrem, bland de bästa, inom ett område? Sen tycker jag att mod att t.ex. hoppa fallskärm inte riktigt är detsamma som t.ex. mod att ta kontakt med någon man är lite intresserad av. Det var den senare typen av mod jag tänkte på när jag skrev som jag skrev. Det förra ser jag inte som något som skolan måste försöka få alla att kunna och vilja göra. Däremot det senare önskar jag att skolan i alla fall skulle kunna bidra en del till. Och du som så mycket hävdar naturens ”viktighet” borde väl ändå tycka att det som ytterst kan leda till fortplantning är något viktigt för oss människor (?)

  Jag tror att hur vi blir (bl.a. hur modiga vi är) beror av både arvet och miljön. Vi har olika förutsättningar genom generna, men miljön påverkar sedan hur vi utvecklas utifrån de genetiska förutsättningarna. Så vitt jag vet finns det ännu inte någon vetenskaplig information som säger något annat. Inte heller kan man säga exakt vart ifrån en enskild åsikt eller tanke faktiskt härstammar. Eller jag missat den informationen? Du eller någon annan får gärna hänvisa mig till sådan om det finns.

  När jag ser vad som händer runtomkring mig så kan jag omöjligen säga att det jag ser tyder på att allt skulle ha endast genetiskt ursprung. Ta brottslighet t.ex. Säkerligen finns gener som påverkar om man kommer begå brott. Men jag tror att miljön är så pass avgörande i en människas liv att det faktiskt går att minska brottsligheten i samhället i stort genom olika åtgärder.

 79. Paddan skriver:

  ”När jag ser vad som händer runtomkring mig så kan jag omöjligen säga att det jag ser tyder på att allt skulle ha endast genetiskt ursprung. Ta brottslighet t.ex. Säkerligen finns gener som påverkar om man kommer begå brott. Men jag tror att miljön är så pass avgörande i en människas liv att det faktiskt går att minska brottsligheten i samhället i stort genom olika åtgärder.”

 80. Paddan skriver:

  Josefin

  ”När jag ser vad som händer runtomkring mig så kan jag omöjligen säga att det jag ser tyder på att allt skulle ha endast genetiskt ursprung. Ta brottslighet t.ex. Säkerligen finns gener som påverkar om man kommer begå brott. Men jag tror att miljön är så pass avgörande i en människas liv att det faktiskt går att minska brottsligheten i samhället i stort genom olika åtgärder.”

  Håller med dig i stort. Det finns gener som forskarna tror gör en mer benägen eller sannolik att begå brott. Men som du säger så påverkar miljön. Det är ju svårt att dela på arv/miljö. Det är som ett spektrum där allt vävs in i varandra, men där vissa saker verkar mer fundamentala och andra mer öppna och formbara. Hur skulle vi dessutom exakt kunna veta vilket som påverkar mest? Arvet är ju alltid med precis som miljön. Det blir lätt ”hönan eller ägget” diskussion och man får nog ha en kompromissande inställning och säga att båda är viktiga.

  Jag tror de flesta, även de som argumenterar starkt för att vi styrs av våra gener, skulle hålla med om att uppfostran är viktig. Om jag har ett barn som jag ”vet” inte kommer hamna högt på social intelligens så betyder inte det att jag köper det, tvärtom gör jag allt för att träna barnet i sociala situationer. Så måste det ju vara… annars är vi ju lite dumma.

 81. Josefin Utas skriver:

  Paddan:

  Jag håller med dig. Jag tycker också det är bättre att inta en lite med ödmjuk instälning inför det vi inte vet (ang arv eller miljö).

  Jag har också, precis som du, väldigt svårt att tro att ens de som allra mest betonar arvets betydelse skulle anse att det _bara_ är arvet som spelar roll. Men varför kämpa så hårt för att framställa det som det då? Bättre att vara så tydlig man kan med var man står så slipper det bli missförstånd. Så kan man diskutera de verkliga meningsskiljaktigheterna istället för de som inte finns.

 82. Paddan skriver:

  Josefin

  ”Jag har också, precis som du, väldigt svårt att tro att ens de som allra mest betonar arvets betydelse skulle anse att det _bara_ är arvet som spelar roll. Men varför kämpa så hårt för att framställa det som det då?”

  För egen del tror jag att flera vetenskapliga discipliner behövs för att ge en mer komplett bild, och jag tror inte de motsäger varandra så mycket som de nog kompletterar varandra. Men jag bli personligen irriterad när människor kan mycket om EN enda disciplin/teori/tankesätt och sen vill förklara ALLT med den. Oavsett om det är inom biologi/fysik eller postmodernism. Tror vi har plats för det mesta. I den tid vi lever i nu är jag dock på jakt efter att återupprätta, i min egen argumentation, en del det otroligt viktiga arbete vetenskapen gjort och gör. Den här ”miljön bestämmer allt” eller ”allt är relativt” är mer skadligt än nyttigt om den går för långt.

  Men min gissning är att vi båda har lite samma intuitiva känsla inför de här frågorna. Även om vi säkert inte är 100% överrens utan lutar åt lite olika håll.

 83. Alvin Stoltz skriver:

  Fråga från en amatör och okunnig:
  Ska vi se den vetenskapliga metoden som ett patriarkalt synsätt och därför grunden till ett ojämlikt förhållande och således förkastlig???

  F.ö. har jag alltid vetat att jorden är platt

 84. […] i förskolan – del 4 Fortsättning på del 1, del 2, del 3. Vägra […]

 85. Erik skriver:

  Josefin Utas

  ”Du skrev många gånger ”vad ideologiskt det är, det du säger”. Ja så? Skulle det vara något fult att ha egna åsikter och värderingar?”

  Att ha åsikter? Nej
  Att basera beslut på åsikter? Ja, beslut skall enligt upplysningstraditionenen baseras på fakta.

  ”Jag anser att människor ska få vara och leva så fria som det bara går.”

  Ja det ansåg Pol Pot också men det var i grunden Roussau som fick miljontals människor i västvärlden att inbilla sig samhället förstör människorna. Men de länder de herrarna fick skapa bevisade inte på något sätt teorin. Snarade det omvända.

  ”Om en individ ska ha möjlighet att vara just fri, kunna förverkliga sig själv som vuxen och göra sina egna val så kan man inte ”förstöra” barnet redan i barndomen (ex misshandla, inte ge dem närhet, trygghet och kärlek eller ett bredspektralt känsloliv).”

  Det värsta en människa kan råka ut för är att sakna allt denne behöver. Det näst värsta en människa kan råka ut för är få precis allt denne behöver. En av orsakerna män och kvinnor är så olika är så att män kan fokusera på vad barn förtjänar och kvinnor på vad barn behöver (eller tvärtom). Om du får bestämma så försvinner den manliga biten och barn får enbart den kvinnliga, vad de behöver.

  Det skapar omogenhet och garanterar att ungar börjar sabotera kött, bränna affärer och klättra i byggställningar för att de inte är rädda för dig och det finns ingen pappafigur för dem att vara rädda för. Vad genusfeminister vill är att staten tar över rollen som pappa. Mamma är den goda, staten den onda och män är bara ivägen. Så ser deras önskevärld ut.

  ”Utan barnet ska behandlas på så vis att barnet får största möjliga handlingsutrymme som vuxen.”

  Ja men vad bra då att killarna är fria att bli våldtäktsmän/gängmedlemmar och flickorna är fria att lära sig tjäna tusentals kronor per dag på att visa tuttarna på webbcam. Bra värderingar du vill ge dem genom att fly från ansvaret att ge dem värderingar alls. Sedan när de växer upp och gör dessa saker är det bara att skylla på frånvarande pappor (att man själv drev bort dem har man då glömt) och ”patriarkatet”

  ”Barnet är sin egen individ, precis som en vuxen.”

  Nej, en vuxen har självmedvetenhet och observerande ego. Det har inte barn. Att behandla barn som om de vore vuxna handlar om att tillfredställa egna känslobehovet att vara kompis framför barnets behov av en förälder. Sådana tjejer som är kompis med mamma har jag haft och de är hopplösa. De behöver en pappa, inte en pojkvän.

  ”Men, någon/några vårdnadshavare bör ta hand om barnets självbestämmanderätt tills de är stora nog att hantera den själv.”

  Huruvida detta någonsin inträffar hänger på balansen i uppfostran mellan manlig/kvinnlig precis som den i kinesisk mytologi hänger på yin/yang.

  ”I och med detta kommer vissa begränsningar för barnet att göras, begränsningar som en vuxen inte har. Begränsningar är inte bra, men alternativet att inte ha några alls är värre.”

  Vilket betyder att begränsningar ÄR BRA men du vill inte säga så. Bra är inte en utopi, bra är jämfört med alternativen.

  ”Därför kan jag godta att det finns sådana. Det är det bästa möjliga alternativet. Den bästa kompromissen.”

  Det bästa möjliga alternativet innebär vad som är bra. Sedan när är att gå på ett sämre alternativ någonsin nåt bra?

  ”I och med detta har jag inte på något sätt sagt hur man ska gå till väga när man gör detta. Detta sätter bara upp ramarna, strävan.”

  Ja, fast först försöker du ge dig själv alibi genom att skriva du egentligen inte är för ramar. Och tror du inte barnen märker du säger emot dig själv?

  ”Alltså gör jag en stor skillnad mellan barn och vuxna. Det är för jag anser att ett barn inte är redo att från födseln ta ansvar för sig själv.”

  Det är inte en åsikt, det är medicinska fakta.

  ”Barn är enormt mycket mer påverkbara än vuxna. Barn är som lerklumpar, ofärdiga och formbara. Vad vi ”stoppar i dem” som barn anser jag kommer påverka dem som vuxna (se nästa inlägg).”

  Barn är till viss del formbara men barn är också gener. Om barn inte var gener fanns ingen som helst poäng med attraktion. Då kunde du som kvinna skaffa barn med vilken man som helst, det spelar ju ingen roll hurdan han är för barnet formas till vad du vill och mannen kan du dumpa sedan. Kvinnor är gällande egna sexualiteten ENORMT BIOLOGISKTISKA! Det enda som räknas är biologi där.

  ”Och för att bemöta ett möjligt argument här så kan jag direkt säga att: nej. Det går ingen magisk gräns vid 18 år då barnet pang blir vuxen och vet sitt eget bästa etc.”

  Självfallet inte, gränsen går vid arbete inte vid en teoretisk siffra. Därav orsaken våra barn aldrig blir vuxna. De är i skolan tills de fyller 25-30.

  ”Gränsen när man kan bestämma själv är flytande. Men om man inte ska ha full frihet ända från födseln samt man anser att några allmänna regler som gäller för alla ska finnas så måste man sätta någon gräns.”

  Javisst, den gränsen sätter föräldrarna.

  ”Har du några alternativa och bättre sätt att resonera på i denna fråga om barn kontra vuxna? Jag lyssnar gärna.”

  Alternativet är enkelt, skolan fokuserar på kunskap, föräldrarna tar hand om uppfostran.

 86. tanjabergkvist skriver:

  Erik, bråkar du och Josefin fortfarande om genuspedagogiken och barnuppfostran? 🙂

 87. […] den som missat: genuspedagogik i svensk förskola del 1, del 2, del 3,  del […]

 88. hillary2 skriver:

  Artikel till dig Tanja.

  Jag ska läsa Alnebratts avhandling när den kommer – bra historik. Kerstin är bra på det du inte ännu(?) kan – definitioner

  http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=913&a=505528

  Bästa hälsningar H

 89. […] se här! Och läs mer om genusperspektivets implementering i svensk förskola här: del 1, del 2, del 3, del 4. Här är en verklighetsförankrad SVD-artikel med kloka kommentarer hos Pelle Billing, och […]

 90. […] Genuspedagogik i förskolan – del 3 […]

 91. […] en genuspedagog? Jag har tagit upp detta i min genomgång av SOU 2006:75 (del 1 , del 2 , del 3 , del 4) – bland annat ska förskolepersonalen ”[köns]avkoda allt material [leksaker] och ge […]

 92. […] Genuspedagogik i förskolan – del 1, Genuspedagogik i förskolan – del2, Genuspedagogik i förskolan – del 3, Genuspedagogik i förskolan – del 4, Project implicit – bär du på fördomar eller […]

 93. […] senaste inlägget om DEJA:s slutrapport. I SOU 2006:75 som jag bloggat om i fyra inlägg har jag i del 3 svaret, och här är […]

 94. […] verksamhet laglig?, Genusarbete smulades sönder, Genuspedagogik i förskolan: del 1 , del 2 , del 3,  del 4 , 2-årsdagen sedan Nyhetsmorgon!, Iiiinte 80 miljoner […]

 95. […] (mitt första inlägg i svensk samhällsdebatt) Genuspedagogik i förskolan del 1  , del 2,  del 3,  del 4, Genusarbete smulades sönder i DN, Project implicit – bär du på fördomar eller […]

 96. […] De farliga olikheterna, Genuspedagogik i förskolan del 1, Genuspedagogik i förskolan del 2, Genuspedagogik i förskolan del 3, Genuspedagogik i förskolan del 4, Genusarbete smulades sönder i DN,  Project implicit – bär […]

 97. […] … man utan vidare kan hävda att män inte har något ”att tillföra i egenskap av män” som personal i förskolan eftersom det är en felaktig utgångspunkt ”att kön i sig har en viktig funktion” (SOU 2006:75 sid 52-54) samtidigt som man hävdar att det finns ett kvinnligt perspektiv som är viktigt att tillvarata inom bolagsstyrelser. Var finns logiken? Finns det eller finns det inte ett manligt/kvinnligt perspektiv eller egenskaper?[kommentar baserad på denna källa] […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: