Är genusvetarnas verksamhet laglig?

I en tidningsartikel kan man läsa om en lärare och genuspedagog på Mariaskolan som håller i en genusinriktad lektion i sjunde klass. Enligt honom är det viktigt att prata om genus i grundskolan och han anser att ett alternativ är att föra in det i den vanliga undervisningen. Han uppger sig jobba utifrån ”poststrukturell feministisk analys”.

Livet är inte svart eller vitt

Livet är inte svart eller vitt

Dagens uppgift i samhällsorientering: eleverna ska studera ett papper uppdelat som ett schackbräde. I rutorna av den ena färgen står ord som ”stark”, ”bra lokalsinne”, ”krigare” osv och i övriga rutorna ord som ”plocka ögonbryn”, ”trösta”, ”blyg” och ”laga mat”. Eleverna ska försöka komma på vad färgerna står för (önskat svar: killar resp tjejer), men uppenbarligen är eleverna inte så ”fördomsfulla” som genusvetaren antog, för enligt artikeln säger eleverna följande: ”Nej, laga mat gör inte bara tjejer, killar kan göra det också.”, ”Alla personer kan trösta om de vill.”, ”Jag tycker alla är fel för jag kan vara alla om jag vill”, och detta är innan genusmissionen påbörjats – vilket är intressant eftersom man i artikeln försöker ge sken av att denna genuslektion är en nödvändighet!

Detta intryck förstärks av att det i artikeln också står att på lektionen ”sitter en grupp på tre elever och diskuterar de svarta och vita schackrutorna med beskrivningar som vanligtvis appliceras på kön och kommer fram till att de inte stämmer utan bara handlar om fördomar.” Mission complete – det var genusläraren som medvetet fyllt i rutorna på ett fördomsfullt sätt vilket eleverna alltså genomskådar ganska fort, lektionens genusinslag bör kunna avrundas. Men nejdå!

Fyra desperata hemmamän?

Fyra desperata hemmamän?

Läraren lägger nu en bild på en kvinna från Desperate housewives på en overhead. Hon är sminkad iförd rosa kläder och pärlhalsband (ha ha – jag vet vem det är! :-)). ”Är det här en kvinna eller en man?” frågar läraren. Eleverna är helt överens: det är en kvinna. ”Men det räcker inte som svar, han [läraren] vill veta varför de ser det och vilka markörer det är som skvallrar om könet på personen på bilden.” enligt artikeln.

Därefter lägger läraren upp en bild ”en höggravid person som ser ut som en man.” Och så fortsätter det, tills man hittat något där eleverna inte vet vad de ska svara, eller anser att de vet det (och det är fel svar), så att den ”genuskunnige” ska kunna visa på att eleverna bär på ingrodda fördomar om att något förhåller sig på ett visst sätt och därefter lära dem att vad som helst kan vara och se ut hur som helst uppbackad av sin poststrukturella feministiska analys . Det finns nämligen inga regler, ingen struktur, inget rätt och inget fel. Är det konstigt att dagens unga blir vilsna? Sådant här är nämligen (fråga godtycklig hjärnforkskare) ytterst stressande för de ungas hjärnor,  som försöker finna mening, sammanhang och struktur i tillvaron, särskilt under uppväxtåren.

Det pågår för övrigt en debatt på Newsmill om vilken generation det är mest synd om, och jag ska inte uttala mig om detta mer än att påpeka att det enligt all statistik som finns att tillgå aldrig tidigare funnits så många unga som mår så psykiskt dåligt i det här landet som nu. Det finns ingen enkel förklaring i stil med att 80-talisterna är bortskämda snorungar utan något är fundamentalt fel med dagens samhälle. Och den ”postrukturella feministiska analysen” bidrar till och/eller förstärker den psykiska ohälsan. Inte bara för att den uppväxande generationen intalas att den är ett offer för onda strukturer som är institutionaliserade i form av genusordningar och annat, utan också av det enkla skälet att om den bakomliggande förklaringsmodellen till livets orättvisor inte är korrekt kan inte heller det av gensuvetarna levererade åtgärdspaketet lösa problemen.

Skolan i artikeln jobbar med ”genus och jämställdhet” som utvecklingsarbete, men på senare har arbetet visst delvis ”stannat av”. Innan hade man en personal-genusgrupp, planer på en elev-genusgrupp, men nu återstår tydligen ”bara” en föräldra-genusgrupp som granskar skolans jämställdhetsarbete samt ”lärare som själva brinner för genusfrågor”. Snart ska även andra skolor pressas till aktivt genusarbete (även om det står inskrivet i läroplanen är det upp till skolan hur långt man vill gå). Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad tror att det kan ge konkurrensfördelar och har sökt pengar från Skolverket för att försöka ta fram en siffra eller ett index på skolornas genusarbete.

Unga kvinnliga lärare tror inte på "genusordningen"

Ny avhandling: kvinnliga lärare tror inte på "genusordningen"

Men det är inte bara eleverna som ska utbildas i genusfrågor. Det forskas även på genusordningen i lärarkåren. Enligt en färsk avhandling från Göteborgs universitet, där man har studerat lärares uppfattningar om arbetsuppgifter, kompetens och förväntningar, visar att ”den så kallade genusordningen – den sociala struktur som skapar och upprätthåller maktrelationen mellan kvinnor och män – även drabbar männen med bland annat speciella förväntningar från omgivningen. Ett annat av studiens resultat är att många av dagens läraruppgifter i skolan är tydligt genusmärkta.” Hej och hå – genusmärkningen ja! Allt är könskodat och genusmärkt, ett oerhört viktigt område där man kan utforska hur män och kvinnor ”könsmarkerar” olika saker och därefter förfasa sig över att det finns vissa könsbaserade preferenser (även om avvikelsen skulle vara 1% från 50/50-utopin så är det ett problem) för att därefter försöka koppla detta till ett behov av jämställdhetsarbete!

Från intervjun i tidningen: ”Både kvinnorna och männen visar sig tala nedvärderande om kvinnor och ”det kvinnliga”. I resonemang om genusordning avfärdar emellertid de yngre lärarna, och då främst de yngre kvinnorna, ett sådant resonemang och betonar istället den enskilda individens betydelse än betydelsen av en strukturell eller symbolisk genusordning.” Det nedvärderande talet om ”det kvinnliga” är vår stora gåva från genusvetarna, som har bidragit starkt till ett sådant synsätt genom att de själva föraktar allt genuint kvinnligt. Men uppenbarligen tror inte de yngre kvinnliga lärarna på genusordningen, vilket måste ses som ett sundhetstecken! 🙂

Men författarinnan till avhandlingen kommenterar inte detta i intervjun, utan ser givetvis ändå problem med lärarkåren: ”Många inom skolan pekar på att man vill ha in ”det andra”, det manliga i grundskolan. Men det verkar finnas en uppfattning att kvinnor inte kan bidra med ”det manliga”. Faran är att detta förstärker könssegregeringen och könsstereotyperna inom grundskolan vilket gör skolan motsägelsefull.” Så, nu är både elever och lärare idiotförklarade av genusvetarna, tur att vi har dem så att de kan informera oss hur vi ska bete oss könsneutralt, icke-stereotypt och sluta könsmarkera saker i vår omgivning!

Papegojfisken kan byta kön vid behov

Papegojfisken kan byta kön vid behov

Förresten, är det inte lite konstigt att prata om hur det sociala könet genus är överordnat det biologiska könet, och ändå basera all sin forskning på observationer och stimulansåtgärder kring det biologiska könet? Ungefär som när den av Sahlin tillsatte Kamali i MISD-utredningens (Makt, integration och strukturell diskriminering) slutbetänkande Integratonens svarta bok (ännu en i raden:  SOU 2006:79) ville låta registrera etnicitet på alla medborgare i landet för att i alla myndigheter och på alla arbetsplatser kunna kvotera in på ett sätt så att dessa exakt avspeglade det omgivande samhället avseende etnicitet – samtidigt som etnicitet ju inte skulle vara väsentligt. Ungefär så är det med genusvetarna – registera allt vad medborgarna gör baserat på det biologiska könet för att sedan kunna eliminera det som väsentlig faktor? Skillnaden är bara att dåvarande jämställdhets-och demokratiminister Orback ansåg att flera av Kamalis förslag stred mot författningen! Hur kan i så fall genusvetarnas verksamhet vara laglig?

Annons

46 Responses to Är genusvetarnas verksamhet laglig?

 1. Mikael Gustafsson, Säffle skriver:

  Enastående blogg. Ett litet gnistrande ljus i det kompakta mörkret!

 2. Olle skriver:

  Påminner mig om skämtteckningen som Kalle Strokirk gjort, med pianoläraren som skitnödigt anstränger sig för att vara PK, och påminner eleven om att ”inte trycka ner de svarta”.

 3. tanjabergkvist skriver:

  Olle, jaha kände jag inte till det, men hittade
  ”Kalles elaka bildblogg”: 🙂 http://www.kallestrokirk.se/bildblogg2.htm

 4. tanjabergkvist skriver:

  Tack Mikael! Men jag känner det blivit lite för mycket genus på sistone, ha ha – måste byta ämne i nästa inlägg om jag inte ska bli galen snart! 🙂

 5. Kristian Grönqvist skriver:

  Är teologiska fakultetens verksamhet laglig…?

 6. Realist skriver:

  Förespråkare för genusteori får en moralisk boost av att följa populismen. Det ger ungefär samma effekt som att skänka bidrag till tredje världen: även om det inte är effektivt (http://www.corrupt.org/news/stop_giving_us_money_damit), framstår man som altruistisk och moraliskt god. I en tid när människor saknar självförtroende, boostar vi vårt ego med moralisk altruism istället. Och genom att gå i frontleden för jämlikhet, frihet, mångfald, eller vilket annat tomt 1789-års begrepp som helst, blir man Godheten själv.

 7. dinsida skriver:

  Som vanligt lysande av Tanja Bergkvist (älskar intelligenta-kreativa människor). Vill även passa på att relatera till en relaterad artikel:

  http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/manligtkvinnligt/artikel_180342.svd

 8. dinsida skriver:

  Som vanligt lysande av Tanja Bergkvist (älskar intelligenta-kreativa människor). Vill även passa på att länka till en relaterad artikel:

  http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/manligtkvinnligt/artikel_180342.svd

 9. tanjabergkvist skriver:

  Realist, den där länken tycks inte fungera…

  Tack dinsida! 🙂 Och från din länk kunde man klicka sig till ännu fler ”intressanta” artiklar!

 10. halvhundringen skriver:

  Du är Sannerligen en skarsinnig och klok ung kvinna.
  Du är precis det ljus vi behöver för att komma till rätta med alla galna påhitt i genusträsket.
  Stort tack för en läsvärd och suverän blogg

  Medelålders man med åsikter.

 11. tanjabergkvist skriver:

  Tackar för förtroendet halvhundringen! Jag kan nog inte stoppa alla galna påhitt, men däremot uppmärksamma dem! 🙂 Endast rena lögner behöver statligt stöd i form av stora summor pengar och ännu större propagandainsatser för att upprätthållas. Och ändå hjälper det inte – befolkningen vägrar låta sig genusfrälsas! 😉

 12. Dogdylan skriver:

  På metodkursen jag läser nu skall genus/etnicitet perspektivet in. Detta blev fantastiskt roligt då den (kvinnliga) läraren skulle visa hur ”förtryckta” kvinnorna är då de får en lägre lön än män. Hon tog ett par variabler och körde dem i SPSS framför oss. Det visade sig att kvinnor (inom en viss sektor) kräver en viss lön och får en litet lägre lön än den lönen de begär. Män får också litet lägre lön än vad de begär. Männen begär dock högre lön än kvinnorna och det är därför män har högre lön än kvinnor. Alltså: Vad man begär korrelerar mest vilken lön man får och inte ”dolda maktstrukturer”.

  Om nu kvinnorna inte har en egen vilja alternativt dåligt självförtroende. Om man kör ”dåligt självförtroende” och ”ohälsa” så verkar det som om att män mår sämre än kvinnor. Men det är klart. Att män tar i livet av sig i större utsträckning än kvinnor är ju enligt ”post-kolonial teori” inget att lägga vikt på.

  Den andra läraren (man & invandrare) råkade komma fram till att orsaken till varför svenska ungdomar misslyckas i skolan jämfört med finska ungdomar beror på att Sverige har flera invandrare än Finland och att dessa invandrare drar ned betygen och resultaten. Detta kunde man såklart räkna ut med arslet. De jag kände igen från genuskursen (några av dem) satt där framför datorerna och gapade.

  Det är inte så konstigt varför feministerna, post-modernisterna och flumakademikerna hatar kvantitativ metod och säger att de är ett uttryck för en maskulin, vit, rasistiskt maktordning då deras ”makt teorier” skulle bli falsifierade. Jag tror inte många av de här genusvetarna är intresserade av någon form av systematisk positivistisk forskning eftersom det inte gynnar dem.

  Vad jag kommer ihåg på min genuskurs (och som jag blev upprörd över) var att de kom fram till olika konspirationsteorier så som att Hitler var jude och att begreppet ”tredje världen” är skapat av en ”vit” man för att skilja på ”Vi och dem”. Båda var naturligtvis fel. Hitler var inte jude (varken etniskt eller religöst) och begreppet tredjevärlden myntades bland annat av Indiens premiärminister Jawaharlal Nehru. Som vi redan har konstaterat så ser genusfanatikerna förtryck i allting så länge förtrycket kan härledas till vita män. Jag vill mena att de största rasisterna och människohatarna i akademin är just genusforskarna. Jag tror också att antisemitismen är rätt utbred ibland de här post-modernistiska – post-kolonialist – teoretikerna (läs: dårarna)

  Jag undrar vad som skulle hända som Universiteten i Sverige privatiserades. Utan statliga pengar finns det jävligt få som skulle finansiera den här typen av kultur, ras och kvinnoforskning. Jag är rätt säker på att rätt många sociologiinstitutioner – om inte de flesta av genusvetenskapliga institutionerna skulle få stänga i brist på anslag. Men som sagt, det är bara en dröm…

  Funderar på att skriva en C-uppsats i sociologi om jag inte kommer in på mitt Masterprogram i höst. Jag skulle skriva en uppsats om hur samhällsvetenskapliga lärare använder sin ”makt” för att pracka på studenterna sin politiska inriktning. Jag är rätt säker på att detta stämmer då i stort sätt all litteratur (förutom metodkursen)har varit anti-liberal, anti-positivistisk och förespråkat auktoritär socialism, mord på vita män eller flum-socialism.

  Det är nog dags att borgligheten gör en ny stor utredning och granskar sveriges ”forskare”. Jag tror de flesta av de här samhällsvetenskapliga forskarna – framför allt dem som forskar om genus, ras och kultur utifrån ett vänster-perspektiv är ohederliga. Fuck den fria forskningen!

 13. Jonas skriver:

  Mycket bra skrivet!

 14. tanjabergkvist skriver:

  Dogdylan, alltid lika kul att du skriver dagbok på min blogg! 🙂 Ja, som sagt, lögnerna du talar om måste upprätthållas med statsapparatens hjälp eftersom de annars faller på sin egen absurditet. Låter väldigt intressant med ditt tema för C-uppsatsen, men blir det inte problematiskt då just de på institutionen måste godkänna den? Jag tycker du ska köra på, och om de strular så hotar du med att trycka en bok av materialet istället – jag kan hjälpa dig med förlag och marknadsföring!! 🙂

  Jonas, tack om du menar det jag skrivit, och om du menar det Dogdylan skrev så instämmer jag i att det var väldigt bra! 🙂

 15. Karl skriver:

  Bra in lägg dogdylan!

  Starta ett namninsamling för att en sådan granskning ska komma tillstånd? 🙂

 16. Samuel skriver:

  Hurra äntligen en vettig människa bland alla genustokar!!! Keep up the good work

 17. tanjabergkvist skriver:

  Tack Samuel!

 18. Josefin Utas skriver:

  Hej Tanja!

  Du tog upp exemplet med läraren som med eleverna gjorde övningen att de tittade på bilder av människor och associerade och diskuterade kring dem. Du skrev att läraren ville förmedla att det inte finns några regler, inget rätt och inget fel.

  Jag själv tycker att en sådan övning är utmärkt för elever för att stimulera eget tänkande och reflektion över det egna tänkande. Och för att se hur andra tänker, att de inte tänker likadant som man själv gör. Men din kommentar var ”är det konstigt att dagens unga blir vilsna?”. Du skrev att sådant stressar ungas hjärnor.

  Kan du inte förklara hur det borde gått till istället? Hur borde läraren ha gjort, d.v.s vad var det för rätt och fel som skulle förmedlats istället för att hålla en öppen diskussion utan stämplande av åsikter som fel? Eller ska diskussioner om människors syn på andra människor undvikas i skolan?

 19. tanjabergkvist skriver:

  Hej Josefin, när givetvis ska man diskutera i skolan och jag ser det inte som att något ”rätt eller fel” skulle förmedlas men faktum är ju att eleverna med lätthet genomskådade genuslärarens plan – de bar faktiskt inte på en massa fördomar eller negativ syn på andra människor, så vad gjorde han där? Sedan är själva ifrågasättandet av allt faktiskt en ideologisk trend och ”kritiskt tänkande” likställs med ”ifrågasätt allt som tycks föredras av en majoritet människor, förkasta det och upphöj allt annat till norm”, ungefär. Så på något sätt har ju genusvetarna också en agenda där de vill lära ut ett specifikt sätt att tänka. Men det är inte deras uppfinning det här utan det går tillbaka lite i tiden, man kan även se ”ifrågasätt allt”-trenden i modern konst, men där kan man ha lite större acceptans för detta tycker jag.

  Man kan ju för övrigt notera sådär i förbifarten att ju mer sådan här propaganda man kör desto mer tycks folk bli fientligt inställda till den. ”Hur det borde gått till istället”? Ja, dels behövdes enligt mig detta inslag inte alls med tanke på att önskad reaktion hos eleverna infann sig direkt innan genusläraren hann börja.

 20. Karl skriver:

  Jag är rejält trött på det postmoderna ”problematiserandet” av allting. Dom får gärna vara en gnutta konsekventa och problematisera behovet av mat, det är ju ”bara” en abstraktion, och kollektivt demonstrera hur bra det går att leva utan…

 21. Dogdylan skriver:

  Tack, Tack.

  Problemet ligger inte i att det finns lärare med socialistiska värderingar på Universiteten. Problemet ligger i att de är i en överväldigande majoritet och arbetar för att hålla sina institutioner rena från ”borgliga” åsikter. På vissa institutioner är det naturligtvis värre – och inte minst på sociologi och genus institutionerna. Denna friviliga marxistiska ideologiproducering som sker på dessa institutioner skulle göra Fidel stolt.

  Denna typ av beteende från socialisterna ligger i deras marxistiska ideologi som föreskriver att de som inte deltar i ”revolutionen” och ställer sig bakom det marxistiska teoretiska ramverket är en fiende som måste nedgöras. En socialist är sällan neutral – eftersom deras ideologi inte förskriver någon form av objektivism. En liberal kan där emot vara neutral på grund av att liberalismen är i en rätt stor utsträckning objektivistisk.

  Många feminister på Universiteten menar att vita mannen är ondskan på jorden. Deras ideologi följer ungefär följande logik: Vita människor leder till västerländsk civilisation vilket leder till kapitalism, liberal demokrati och frihet vilket leder till rasism och sexism.

  Alltså måste vitheten (eller den vita rasen) försvinna och därför är identitets politik viktigt för att den ”Svarta” rasen skall skyddas. Den svarta rasen måste skyddas eftersom genom att vara svart så tar du ett ställningstagande mot den vita, liberala kapitalismen. ”Blackness” är således medlet för att bekämpa den vita maskulina kapitalismen. Det är inte underligt att Bell Hooks är så pass älskad av socialist akademikerna eftersom hon säger det de aldrig skulle våga säga officiellt – att utrota den onda vita mannen.

  Om kön är en social konstruktion – borde då inte den vita mannen vara en social-konstruktion. Nej sa doktoranten till mig. ”Det finns ingen forskning på det annat än att den vita mannen är en biologisk ras”. Men är inte det här rasim frågar man sig. Intressant att genusvetarna har tagit över rollen som Rasforskare. Om Hitler hade levat idag så skulle han vara feminist.

  Är du svart, inte socialist eller tar ställning för något som inte faller den här socialist- akademikerna i smaken så som att gudbevars gifta dig med en svenskt vit man är du en Uncle Tom och rasförrädare. Nyamko Sabuni (feministerna älskar att hata henne) är naturligtvis ondskan på jorden – hur kan en svart muslimsk kvinna gifta sig med en vit, svensk, äldre kristen man. Inte bara det hon är liberal också . USCH! – Nästan så man vill joina Baader-Meinhof för att göra något åt sådana som Nyamko Sabuni.

  De här post-modernistiska feministerna är inte ens feminister längre och de kanske aldrig har varit det. De har varit socialister från början och kommer alltid vara socialister även om de fått litet andra teorier och andra verktyg för bevara sin tro.

  Eftersom feministerna ser rasism och sexism i en kaffekopp kan de inte ens vara överrens över minsta fråga – vilket naturligtvis leder till att de aldrig kan organisera sig på ett fullfärdigt sätt- men något är de i alla fall överrens om och det är att hålla sina institutioner rena från borgliga forskare och att Islamisk terrorism är bra och judar, vita män och att amerikaner är onda.

  Som en lärare sa när jag läste en kurs Pedagogik ”Jag håller inte med dig att Universitetet är till för upplysning” och visst höll hon på detta då hon utformande ”tentan” där man skulle göra en genusanalys över en liten anekdot där elaka ”vita” killar kritiserade ett genustema under ett seminarium på Universitetet och stackars lilla Sara kände sig stämplad för hon tyckte annorlunda.

  Naturligtvis visar sig könsförtrycket i all undervisning!

  Jag var på en föreläsning för några dagar sedan där en tjej blev ”Jätteupprörd” för att (feminist)läraren sa: ”Författaren XXXX menar att alla inte är duktiga på att göra djup intervjuer”. Där försvann 10 minuter åt att diskutera genus, ras och klass. Man måste ända säga att de här feministiska studenterna är engagerade i kampen mot förtrycket. You got to love the Academia!

  Jag hittade en bra amerikansk dokumentär på Youtube- om hur socialismen (liberalismen i USA) har ätit upp Akademin och hur socialistisk ”politisk korrekthet” används för att hålla institutionerna rena från oliktänkande. Jag är rätt säker på att Sverige är ännu värre.

  Här är första delen av dokumentären av tio:

  Om ni inte orkar titta på dokumentären så lyssna på slutsången vid eftertexterna i del 10.

  Om någon frågar mig, vilket kyrka ä du med i – kommer jag svara – Universitetet

 22. kr skriver:

  Ur intervju med Alexandra Pascalidou:

  ”Vem retar du dig på?
  – Dilsa Demirbag, därför att hon låtit sig bli högerns favoritblatte. Hon pissar på invandrarna ute i Rinkeby, med sin inställning och brist på solidaritet.”

  http://www.realtid.se/ArticlePages/200901/30/20090130082916_Realtid304/20090130082916_Realtid304.dbp.asp

 23. Dogdylan skriver:

  KR:

  Som jag har sagt hela tiden. ”Blattar” som inte lever upp till vänsterns ”blatte-ideal” dvs. att ”blatte idealet” är en motdiskurs mot den vita, maskulina kapitalistiska rasismen är en ”oncle tom”, husblatte, rasförädare osv…

  Pascalidou är en jäkla pajas. Nu var jag litet för ung då Mosaik sändes men de gamla klipp jag sett har varit bedrövliga då det kommer till objektivitet. Men å andra sidan – vad kan man förvänta sig av (S)(V)(T) – Sveriges mesta kommunist-kanal.

  Fan vad höger jag har blivit på senaste tiden – jag skyller på vänstertrollen :p

 24. Josefin Utas skriver:

  Tack för svaret Tanja.

  Du skriver att ifrågasättandet är en trend. Jag håller med, men jag ser den snarare som en trend som pågått från början av människans uppkomst. Sen fluktuerar den med tiden, men i stort går vi väl åt att ifrågasätta allt mer. Och det tycker jag är bra. Det ifrågasätts inte för mycket, utan för lite tycker jag. Särskilt bland människor i allmänhet (utanför akademiska kretsar). Det vi behöver bli mycket bättre på är att ifrågasätta det vi har närmast oss, så som t.ex. vårt eget beteende mot andra. Och det är något som jag ser som ett jätteviktigt uppdrag som skolan har, att lära ut att kritiskt tänkande.

  ATT ifrågasätta kan jag omöjligen se som negativt. Följden av ett ifrågasättande är ju inte klarlagd i och med att ifrågasättandet gjorts. Det är väl följderna man borde kritisera om något?

  Tack och lov att vi ifrågasätter, eftersom det leder oss in på nya – och bättre – vägar. Senaste århundradet har vi t.ex. lyckats klämma fram en deklaration för mänskliga rättigheter. Även om alla inte är helt överens över tolkningen av alla dess punkter så är den ett stort framsteg och definitivt inget som man kan ta för givet.

  Jag förstår inte var du ser det här med att ”det majoriteten tycker ska förkastas och ersättas med något annat”. Vadå? När då? Vem tycker det? Jag ser inte alls det. Jag tror t.ex. de flesta faktiskt inte tycker det är ok att diskriminera p.g.a. kön. Det har vi ju i alla fall kommit fram till på demokratisk väg. Det står i våra lagar. Vill genusvetarna att vi ska bli för diskriminering eller vad är det för något som du har uppfattat att genusvetarna vill?

  När det gäller läraren som inte hade något att förmedla för att läraren och eleverna redan var överens från början: då är väl allt ok? Kan en elev multiplikationstabellen redan när de börjar öva på den säger man väl: ”vad bra!” också går man vidare till nästa uppgift?

 25. Karl skriver:

  Dogdylan
  Hade jag inte sett delar av det själv skulle jag ha tro vad du säger…

  http://www.aftonbladet.se/debatt/article204689.ab

  http://sydsvenskan.se/samtidigt/article108175/quotIbland-kanner-jag-att-mannen-bor-fa-lidaquot.html

  http://www.dn.se/kultur-noje/med-smak-for-det-svarta-1.641065

  Du lär få gå till SMR för att hitta någon värre rasist än Rytel, men eftersom hon är rasistisk emot vita män är det helt okej. Dubbelmoralen i svensk media har nog aldrig framstått tydligare än så.

  Solanasfeministerna verkar överhuvudtaget rätt osympatiska människor. Har man inte läst SCUM-manifest så är det att rekommendera:

  http://www.churchofeuthanasia.org/e-sermons/scum.html

  Mein Kampf är en barnbok i jämförelse.

 26. Karl skriver:

  Josefin

  Ifrågasättandet ifrån postmodernisternas sida verkar i huvudsak innebära att angripa allt dom inte gillar, ett maktmedel således. Ska man pyssla med sådant på allvar måste man börja hos sig själv, alla fel och problem hos en själv kommer nämligen reflekteras i det man gör. Den insikten verkar i hög grad saknas hos dom som pysslar med det.

  Ifrågasättande är definitivt konstruktivt ibland, men inte alltid och bara till en gräns. Våra abstraktioner går nämligen alltid att angripa, det i sig säger inte särskilt mycket om deras relevans och funktionalitet. Man måste internt kunna hantera den typ av logiskt system som uppstår för att det ska vara konstruktivt, det verkar många feminister och genustomtar inte klara, eller så bryr dom sig inte eftersom deras agenda inte är sanningssökande. Sänker du en funktionell abstraktion och inte ersätter den med något mer nyanserat så har du inte vunnit något utan tvärt om förlorat.

  Generellt kan det ses som ett balanssystem, man bör vara lagom ifrågasättande. För lite så utvecklas man inte, och för mycket så minskar den praktiska effektiviteten.

 27. kr skriver:

  Dogdylan
  Var också lite liten under mosaiktiden men jag tror inte vi har missat ngt i hennes repertoar då hon förmodligen endas memorerat och upprepar de floskler hon använde sig av då:-)

  Hon är hur som helt väldigt solidarisk med de hon kallar ”blattar” eftersom hon är extra förbannad på dem när de inte har rätt politisk åskådning… Vita svennar kan man ju förstå att tillhör högern eftersom de naturligtvis är helt osolidariska…..eller nåt sånt kanske hon tänker? beats me..

 28. […] saker förekommer redan i svensk grundskola – se här! Och läs mer om genusperspektivets implementering i svensk förskola här: del 1, del 2, del 3, del […]

 29. […] påminner om situationen på Mariaskolan i Stockholm där inbjudna genusexperter visar bilder på ”en höggravid person som ser ut som en man” och […]

 30. […] Är genusvetarnas verksamhet laglig? […]

 31. […] (Hur kan en rektor sätta ”genusarbetet” framför läsytvecklingen!?) (relaterat blogginlägg).  Notera att skolans lärare tröttnade på genusarbetet så att man fick ta en […]

 32. […] genusteori, värderingsövningar, allas lika värde-projekt, bygger världsfredsutställningar, har normbrytande samtal, anordnar värdegrundsdialoger, gör könsrollsteater och bjuder in genuspiloter som föreläser om […]

 33. […] Världen idag: ”Skolorna blir sämre och genusvetarna fler”,  Är genusvetarnas verksamhet laglig? , Skolgenus  (del 1 om SOU 2009:64) , Från DEJA till Rismodellen (del 2 om SOU 2009:64) , DEJA, […]

 34. […] genuskonferens med inbjudna ungdomar för att förvissa er om detta – jag har gjort det (eller läs detta exempel). Japanska 15-åringar löser differentialekvationer, svenska 15-åringar tittar på bilder och […]

 35. […] Relaterat om DEJA-rapporten: Skolgenus,  Från DEJA till rismodellen, DEJA, genuspedagoger och Göran Perssons motionsrunda i studion, Mattegenus i det Butlerska vektorrummet, DEJA:s matteproblem. Annat: Är genusvetarnas verksamhet laglig? […]

 36. […] könsbyten på bestick,  Metaforen om aktiva spermier och passiva ägg förstärker könsnormer! , Är genusvetarnas verksamhet laglig?, Genusarbete smulades sönder, Genuspedagogik i förskolan: del 1 , del 2 , del 3,  del 4 , […]

 37. […]  Är genusvetarnas verksamhet laglig?,  De farliga olikheterna, Genuspedagogik i förskolan del 1, Genuspedagogik i förskolan del 2, Genuspedagogik i förskolan del 3, Genuspedagogik i förskolan del 4, Genusarbete smulades sönder i DN,  Project implicit – bär du på fördomar eller föreställningar om verkligheten?, Ett skräckexempel på Genusväldet, Genusaspekter på slutförvaring av använt kärnbränsle,  Genusvetare förvirrar barnen SVD, Trumpeten som genussymbol i SVD,   Fördumningskulmen: mångkulturell utbildning i tidpassning,  Kommunal genushjärntvätt – iiinte 80 miljoner till!!!! […]

 38. […] på skolproblemen?, Metaforen om aktiva spermier och passiva ägg förstärker könsnormer!, Är genusvetarnas verksamhet laglig? , Det nya yrket: förändringsagent!, Genuskemi och några klavertramp i det politiskt inkorrekta […]

 39. […] en man respektive kvinna kan göra, och fick i desperation lägga upp en bild på en gravid man (se Är genusvetarnas verksamhet laglig?)  så att barnen, oavsett hur de än svarade, fick fel. Vilket ju är genusexpertens mål, […]

 40. Niklas A. skriver:

  En kommentar till Dogdylans inlägg: det är lustigt hur man i Sverige brukar förneka alla de problem som följer med en stor invandring av lågutbildade invandrare från Afrika och Mellanöstern, men när det gäller den havererade svenska skolan, så har jag hört politiker m.fl. skylla tillståndet i skolan på invandringen.

  Jag tvivlar inte på att den nyare invandringen drar ned det totala resultaten i den svenska skolan, men den förklarar inte varför svenska elever hamnar så långt ned i t.ex. PISA-undersökningarna. Dels sållas en del bort i undersökningen genom att eleverna som deltar måste ha bott i landet minst ett år, dels går det att se både hur stor andel av deltagarna som är invandrarbarn, samt hur mycket de drar ned genomsnittsresultatet totalt för Sverige. Effekten av invandrarbarnen i undersökningen kan inte på långa vägar förklara den stora skillnaden mellan Sverige och länder som Australien, Kanada och Nya Zeeland, för att inte tala om Finland och en rad östasiatiska länder. Och då bör man minnas att en del länder som klarar sig betydligt bättre än Sverige, t.ex. Nederländerna och Belgien, har (gissar jag) också stora grupper av invandrarbarn från samma invandrargrupper.

  Så kort sagt, det är lustigt att just här verkar de postmarxistiskt lagda PK-människorna vara väldigt villiga att skylla på invandringen. Jag tror att det beror på att de uppfattar den alternativa förklaringen, nämligen att det är de själva som har förstört den svenska skolan, som ännu värre. Det går t.o.m. att läsa en rapport (skriven innan den senaste PISA-undersökningen) på Skolverkets sida om de nordiska skolorna. Vad är skillnaden mellan den betydligt mer framgångsrika finska skolan å ena sidan, samt de andra nordiska ländernas skolor å andra sidan? Jo, den finska skolan har satsat stenhårt på ämneskunniga lärare och att försöka ge eleverna från tidig ålder en förmåga att tänka vetenskapligt. Som vi säkert alla är medvetna om här, så ser det lite annorlunda ut i de andra nordiska skolorna som har satsat på en mer postmarxistisk inställning till lärande (som i mina ögon alltid är kunskaps- och vetenskapsfientlig). Föga överraskande är lärarnas goda ämneskunskaper, större mängd kateterundervisning, lugn studiemiljö och en undervisning som går ut på att ge eleverna en mer grundläggande förståelse för t.ex. matematik och vetenskapligt tänkande, det jag många gånger har läst som en förklaring till att eleverna i östasiatiska länder presterar mycket bättre än eleverna i USA. Det bör noteras att Sverige hamnade i toppskiktet, samt tidigare i toppen, bland PISA-länderna när det gällde hur pass stökig elever och lärare bedömde sin arbetsmiljö.

  Så visst, en del sorters invandring drar säkert ned resultaten, även om det inte gäller all sorters invandring (se hur de största invandrarländerna, Kanada och Australien, hamnar väldigt högt upp i internationella undersökningar om elevers kunskaper och förmåga att lösa problem), men grundorsaken till det havererade svenska skolan har nog mer att göra med det som bl.a. den här bloggen behandlar. Åtminstone tills nyligen hörde jag ofta i den svenska skoldebatten hur många svenska ”pedagoger” oemotsagda kunde hävda att det är oviktigt om lärare verkligen kan det ämne som de ska lära ut till eleverna. Det var kontroversiellt att hävda motsatsen, att för att kunna lära ut något så bör man rimligtvis kunna det man lär ut! Vem kan rimligtvis bli överraskad att skolan i ett sådant land inte fungerar?

 41. Tanja Bergkvist skriver:

  Niklas A, här är två intressanta lästips. Ett inlägg i debatten av Inger Ekvist (professor i spanska och skoldebattör): http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=402 och ett inlägg av Olle Häggström (professor i matematisk statistik): http://www.math.chalmers.se/~olleh/skolans_sak/Axess_tema.html (Olle H har skrivit många inlägg i skolfrågan: http://www.math.chalmers.se/~olleh/skolans_sak/ och Enkvist har skrivit flera böcker, bla Skolan – ett svenskt högriskprojekt: http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Inger%20Enkvist och Feltänkt: http://www.bokus.com/bok/9789171508638/feltankt/ ).

 42. Niklas A. skriver:

  Oj, jag märkte först nu att jag hade klickat på och kommenterat en 2 år gammal bloggpost. XD

  Tack för länkarna, jag ska kolla igenom Olle H:s inlägg när jag har tid. Jag undrar om jag inte har en bok av honom som heter ”Riktig vetenskap och dåliga imitationer” eller liknande?
  Jag ber om ursäkt om det här inlägget blir lite väl långt:

  När det gäller den första Axess-artikeln, så tangerar den ett mer känsligt ämne, nämligen den forskning som finns kring kognitiva skillnader mellan olika rasgrupper, samt vilka socioekonomiska konsekvenser de har. De senaste 100 åren av mätningar av g-faktorn, d.v.s. IQ (eller ”intelligens” som många skulle kalla det, men i forskningssammanhang har man inte kommit till konsensus angående begreppets definition), har obönhörligt pekat på skillnader, t.o.m. tämligen avsevärda skillnader, i genomsnittlig g-faktor mellan olika raser (för enkelhetens skull kommer jag hädanefter använda ordet ”intelligens” som den förmåga till abstrakt tänkande som mäts med IQ-test). Adoptions- och tvillingstudier har pekat på att intelligens är huvudsakligen medfödd och bestäms i första hand av genetiska faktorer (men även miljöfaktorer, speciellt sådana som påverkar kroppen biologiskt, förefaller ha en mindre påverkan på de statistiska resultaten).

  IQ-tester har visat sig ge bättre statistiska förutsägelser om framtida studieprestationer än t.ex. socioekonomiska faktorer. Det finns även starka indikationer på att intelligens har statistiskt sett stor inverkan på ekonomisk framgång. Detta innebär kort att det är rimligt att förvänta sig att den genomsnittliga intelligensen hos en grupp även har påverkan på vilken hemmiljö och ekonomiska förutsättningar barnen har inom gruppen. T.ex. sammanfaller studieprestationerna mellan olika grupper i USA med de skillnader som finns mellan dessa grupper ifråga om genomsnittlig intelligens. Undantaget är landets ursprungsbefolkning, som examineras i betydligt lägre grad inom högre utbildning än vad som skulle vara förväntat utifrån IQ-tester. Detta är inte så förvånande, med tanke på den speciella status ursprungsbefolkningen har i USA, med t.ex. egna reservat som i stor utsträckning är avskärmade från resten av det amerikanska samhället. Ovanpå detta finns det forskning som åtminstone indikerar att den genomsnittliga intelligensnivån i ett land påverkar landets ekonomiska utveckling, kanske i första hand dess ekonomiska framgång genom industrialisering och teknisk utveckling, vid sidan av andra faktorer som befintliga naturresurser och marknads-/planekonomi.

  Under de senaste åren har det dessutom framlagts en evolutionsbiologisk teori till dessa skillnader mellan de grupper som under 10 000-tals år har utvecklats geografiskt separerade från varandra. Genetisk forskning pekar på att under de senaste 5000 åren har de genetiska skillnaderna mellan olika grupper av människor accelererat. I första hand verkar de ökade skillnaderna bestå av genetiska mutationer av gener som har koppling till hjärna och kranium hos nordligt levande människogrupper. Redan tidigare har man påvisat ett statistiskt samband mellan hjärnstorlek och intelligens, samt att de genomsnittliga intelligensskillnaderna mellan olika rasgrupper sammanfaller med skillnaderna i genomsnittlig hjärn- och skallstorlek. Teorin är att människogrupper som har flyttat norrut har utsatts för ett hårt evolutionstryck p.g.a. det ogästvänliga klimatet, som har starkt premierat förmågan för abstrakt tänkande för att möjliggöra bättre planering, organisering och problemlösning för att överleva vinterhalvåret (obs, att det finns även nackdelar med en stor hjärna, t.ex. är hjärnan relativt sett väldigt energikrävande för att kunna fungera).

  Den ovannämnda forskningen, samt t.ex. medicinsk forskning, kriminologisk forskning och beteendeforskning som påvisar biologiska skillnader mellan olika människogrupper (t.ex. skillnader utifrån ras och kön), har än så länge utförts i tämligen begränsad omfattning och än så länge ser jag dem mest som preliminära indikationer på åt vilket håll den framtida (seriösa och vetenskapliga) humanforskningen kommer att gå. Trots att denna forskning är kontroversiell utifrån den rådande ideologin i de flesta länder i Västvärlden, samt att forskningen emellanåt har drabbats av bakslag genom reducerade forskningsanslag och minskat antal anställda när kontroversiella forskningsresultat har uppmärksammats inom t.ex. media och de har angripits av vänsterideologiskt troende både inom och utom den akademiska världen, så ökar liknande forskningsresultat exponentiellt. Dessutom är det inte säkert att denna forskning kommer att vara kontroversiell i Östasien, som med Kinas ekonomiska utveckling förmodligen kommer att stå för en allt större del av den totala forskningen.

  Det slående är dock att i stort sett samtliga seriösa forskningsresultat hittills går stick i stäv med de vänsterideologiskt kopplade teorier och antaganden om människan som har varit helt dominerande inom de flesta områden inom humanforskning (de har inte dominerat inom t.ex. nationalekonomi, men har i stort sett varit det enda befintliga inom t.ex. genusvetenskap och sociologi). Det är också slående hur lite empiriskt och statistiskt stöd dessa vänstertroende akademiker har lyckats finna för sina teorier, trots att dessa teorier helt har dominerat de ”mjuka vetenskaperna” om människan under nästan 100 år. Oavsett hur medvetet eller omedvetet det är, så är det knappast överraskande att vänsterideologiska akademiker i allt högre grad har börjat hänge sig åt kunskaps- och vetenskapsrelativism, förneka att det egentligen går att forska kring människan utifrån den vetenskapliga metodik som bl.a. finns inom naturvetenskapen, samt i allt högre grad börjat angripa andra forskare med ad-hominem argument och moralism, för trots allt finns det aldrig några vetenskapliga grunder till att fortsätta bita sig fast vid ogrundade (d.v.s. trosgrundade) förklaringar och samtidigt bortse helt från befintliga forskningsresultat. Jämför gärna hur vänstertroende ”forskare” bemöter liknande forskningsresultat med t.ex. kristna som försöker framföra sina ID-teorier och Kreationism som en motbild till evolutionsteorin. Du kommer finna exakt samma tendens till att föra fram kritik mot befintlig forskning utifrån enstaka forskningsarbeten från 1800-talet eller åtminstone av relativt gammalt datum, samtidigt som alla forskningsresultat av nyare datum negligeras, samma tendens till kunskapsrelativism, samma beskyllningar om att t.ex. naturvetenskap också bara är ”ideologi”/”tro”, samma beskyllningar om att den mer vetenskapliga teorierna har negativa konsekvenser för människor moral och för samhällsutvecklingen, samma ohederliga användning av statistik och empirisk data o.s.v. Jag misstänker att de vänsterideologiska trossystemen befinner sig på fallrepet på samma sätt som den kristna världsförklaringen gjorde lite längre tillbaka i tiden, även om man kanske kan få det motsatta intrycket när man bor här i Sverige.

  Ovannämnda forskning utsätts för ideologiska och politiska angrepp, där man dels för fram vänsterideologiska dogmer, dels för fram (inte alltför välgrundade) påståenden om vilken negativ effekt sådan forskning kommer ha på samhället. Ur ett rent vetenskapligt perspektiv är det lika orimligt att forskningen utsätts för detta, som att t.ex. forskare som är verksamma inom områden som berör evolutionsbiologi skulle behöva dagligen bemöta trosgrundade angrepp från kreationister, samt att de skulle i stort sett behöva framlägga en politisk handlingsplan för varje forskningsresultat för att ingen skall använda resultaten på ett oönskat sätt. Rimligtvis bör vetenskaplig forskning granskas utifrån ett vetenskapligt perspektiv och ingenting annat. Skulle den framtida forskningen i allt högre grad fortsätta ge fler forskningsresultat som är politiskt inkorrekta och även känsliga i övrigt, så kommer det eventuellt att bli problematiskt att inte ta hänsyn till dem när man diskuterar olika samhällsfrågor. Ett exempel är så klart vilken inverkan det kommer att ha på den svenska skolan, samt samhället i övrigt, om landet har en stor invandring av grupper som i genomsnitt har betydligt lägre IQ än vita européer (eller invandring av östasiater som har t.o.m. högre IQ än vita).

  Föga förvånande har jag på nätet läst många som beskyller de svenska elevernas allt sämre prestationer på den stora invandringen från Afrika och mellanöstern. I regel görs även misstaget att anta att en grupp av invandrare från ett land har samma genomsnittsintelligens som befolkningen i ursprungslandet. Detta motsägs dock av flera undersökningar utomlands. Även när det gäller flyttandet inom länder, så pekar undersökningar på att de som är flyttningsbenägna har i regel lite högre genomsnittsintelligens än resten av befolkningen. Statistiken som i Västvärlden visar på att högre IQ även statistiskt ökar sannolikheten för högre studieprestationer och ekonomisk framgång, är kanske inte lika självklar när det gäller U-länder utan allmän skolgång, men åtminstone kan man misstänka att det finns ett samband även i dessa länder. Många andra länder ger förtur till utomeuropeiska invandrare med högskoleutbildning, samt många länder (t.ex. Finland) har valt att t.ex. i första hand ta emot somaliska flyktingar som kan läsa och skriva med hänvisning till att de är lättare att integrera. Vi vet dessutom att vissa invandrargruppers barn klarar sig dåligt i den svenska skolan och att skolor med en majoritet av invandrarbarn har stora problem.

  Trots allt detta stämmer det inte att den stora invandringen av utomeuropéer till Sverige förklarar de stora kunskapsskillnaderna mellan finska och svenska elever i t.ex. PISA-undersökningarna. Även om man eliminerar resultaten från barnen med invandrarbakgrund från båda ländernas resultat, så kvarstår det fortfarande ett enormt gap mellan de svenska och finska elevernas prestationsförmåga. Det finns inga större skillnader i genomsnittlig IQ mellan finska och svenska barn. Inte heller är de kulturella skillnaderna mellan de två länderna alltför stora. Finns det inga (biologiska) egenskaper hos föräldrar och barn, eller kulturella/ekonomiska skillnader mellan länderna, som kan förklara de stora skillnaderna i kunskapsnivå mellan ländernas elever, så ligger det närmast till hands att anta att skillnaden ligger i de två ländernas skolsystem.

  I övrigt rekommenderar jag att söka på forskningsresultat som visar på en stark koppling mellan primatungars lekbeteende och hormonhalter. Jag har inte på senare tid följt din blogg, så jag vet inte om du har tagit upp ämnet. Jag hade några forskningsartiklar sparade på min andra dator, men trist nog pajade den, så jag har inte just nu några länkar att ge. Forskningen visar dessa resultat hos barn, hos människoartade apors ungar, samt även hos markattartade apors ungar (t.ex. hos makaker). Beteendet förefaller i första hand vara kopplat till hormonhalter, men eftersom dessa halter i genomsnitt skiljer sig mellan de båda könen, så ger de även en genomsnittlig skillnad i lekbeteende mellan könen. Det finns även forskningsresultat från undersökningar med både apor och människor, som visar att flickfoster som har utsatts för större mängder manligt könshormon under graviditeten p.g.a. ett sjukdomstillstånd hos modern, senare uppvisar mer typiska ”pojkbeteenden”. Det jag tycker är roligt med dessa forskningsresultat är att de visar att den i genomsnitt högre uppskattningen av leksaksbilar hos pojkar är en egenskap som uppstod under evolutionen långt innan alla dessa apors utvecklingslinjer skildes åt från varandra. Forskarnas teori är att det inte är så att ungar föredrar vissa leksaker i sig (antalet billeksaker m.m. torde ha varit begränsat när denna egenskap uppkom hos en gemensam primatförfader för ett x antal miljoner år sedan), utan de föredrar vissa lekbeteenden och väljer helst de leksaker som passar ihop med beteendet. Jag undrar hur detta går ihop med genusvetares antaganden om inlärt beteende utifrån ”könsroller” och ”könskodade” leksaker, speciellt som beteendet förefaller snarare ha att göra med hormoner än kön?

 43. Niklas A. skriver:

  Jag satt och flippade mellan TV-kanalerna ett par dagar sedan och märkte att en kanal visade någon form av politisk debatt/seminarium om den svenska skolan (jag vet inte om det var från riksdagshuset eller någon annanstans).

  Jag stannade upp för att se på programmet en kort stund för att se om de skulle för en gångs skull ta upp de stora problem som den svenska skolan dras med. Likaså undrade jag om det skulle diskuteras hur man skulle göra för att dels skapa en hållbar skolgång på lång sikt, men även vad man skall göra akut på kort sikt. Problemen är ju rätt omfattande, då frågan inte bara är hur man skall få en högre kvalité på de studenter som söker sig till lärarhögskolan (vanligtvis anses höjda löner som en lösning) och hur man skall lösa problemet att det nuvarande systemet snarast uppmuntrar till betygsinflation och att skolor inte anställer kvalificerad personal. Första frågan borde ha varit hur man skall lyckas skapa bra lärarhögskolor som producerar lärare med goda ämneskunskaper och insikt i vad som fungerar och inte fungerar ifråga om utlärning, istället för att låta studenter läsa en massa vänsterideologiskt strunt. Andra frågan borde ha varit vilka som skall utbilda dessa elever, med tanke på att de ”mjuka vetenskaperna” i Sverige idag i stor utsträckning idag befolkas av personer med den kunskaps- och vetenskapsfientliga ideologi som är en central del av problemen inom den svenska skolan och forskningen. Speciellt har ju de svenska ”pedagogerna” just tillhört denna grupp. Det tredje problemet borde vara hur dessa eventuellt framtida kompetenta lärare kommer att kunna utföra sitt arbete efter bästa förmåga, då en förkrossande majoritet av alla beslutsfattare inom det svenska skolväsendet – från Skolverket ned till de enskilda rektorerna (eller vad de kallas idag) på skolorna – är anhängare av den rådande kunskaps- och vetenskapsfientliga ideologin. Och även om man skulle lyckas lösa allt ovanstående, så är frågan vad man ska göra under den tid det tar att utbilda ett par nya generationer av högkompetenta grundskole- och gymnasielärare.

  Det problem som först togs upp var den hemska särbehandlingen av flickor i skolan genom att det på många skolor fanns brännbollsslagträn och ”tjejslagträ”. Kort sagt, problemprioriteringen var den samma som den brukar vara här i Sverige och jag bytte kanal.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: