Den politiska rödförskjutningen

Jag har varit lite upptagen i veckan med att fixa till några saker

Jag har varit lite upptagen i veckan med att fixa till några akuta saker uppe i rymden

Jag har inte hunnit blogga på några dagar nu men det beror på att jag varit upptagen med att försöka finjustera värdet på den kosmologiska konstanten för att tona ner den politiska rödförskjutning som följt av Universums (i dagsläget accelererande) expansion. Sedan har jag försökt utvinna energi ur det svarta hålet i Bryssel jag skrev om innan, men efter att Tjeckiens senat godkänt Lissabonfördraget så har händelsehorisonten utvidgat sina domäner så jag fick dra mig tillbaka fast jag lovat genusmaffian att leta reda på den försvunna Y-kromosom alla kvinnor berövades under den inflationistiska fasen som följde direkt efter Big Bang, och det var också denna fas, med sin exponentiella utvidgning, som slätade ut de patriarkala strukturerna en aning innan Universum lugnade ner sig likt en hysterisk genusvetare efter att ha svalt en burk valium. Annars hade vi haft det mycket värre med de universella strukturerna idag.

Giftbägare

Giftbägare för den som vill ha praktikplats på Konsum

Senast jag hörde något om EU så var demokrati en förutsättning för att ingå i unionen, men det är väl för mycket begärt att hålla en folkomröstning om ett fördrag som påverkar hela vår framtid och dessutom på ett icke helt oväsentligt sätt (”De befogenheter som nu överlåts är så omfattande och betydelsefulla att riksdagens ställning reellt sätt urholkas i väsentlig grad” – Lagrådet om Lissabonfördraget) och även i FRA-frågan var det viktigare att värna miljön genom att spara på det papper en folkomröstning skulle innebära. Det är ju givet att medborgarna inte vet sitt eget bästa – utom i frågor som trängselskatt där det är tillåtet att folkomrösta för det är ju ”häftigt att betala skatt” för att citera Sahlin. Men man bör kanske tåla lite översitteri från politikernas sida då och då, så att vi kan fostras till en lättstyrd massa av härdade och apatiska medborgare där vi alla gemensamt kan vara en del av en levande demokrati där den med avvikande åsikter är förvisad till evig isolering, medan den som omfamnar och dricker ur giftbägaren garanteras evig sinnesfrid och praktikplats på Konsum.

Socialdemokraternas nya logga?

Sossarnas nya logga?

Apropå Sahlin, jag lyssnade i fem minuter på hennes 40 minuter långa första maj-tal på Youtube, och jag har sagt det förut med det tål att upprepas: sossarnas bedrägliga blomma borde bytas ut mot en vissen persilja och sättas på tork i Sahlins badrum för att därefter smulas sönder och placeras i den politiskt korrekta kryddburk deras medlemmar kryddar sina nudlar med i tron att de går folkets ärenden. Under de första fem minuter jag lyssnade framkom  att Sahlins äldsta dotter i tonåren kommit fram till att det som är så speciellt och bra med Sverige är att man inte måste välja mellan att utbilda sig och ha barn, utan att man kan göra båda. Visst, men då vill jag fråga den rödförskjutna falangen i riksdagen: vad menas med ”inga pigor åt överklassen” då den så kallade ”överklassen” av välutbildade kvinnor som gjort karriär till stor del består av vanliga kvinnor som uppmuntrats till detta av kvinnokämparna – överger man de kvinnor från arbetarfamiljer man tidigare stödde så fort de är färdigutbildade eller vad menas? I vissa länder i Mellanöstern, där genusvetarna lyser med sin frånvaro, finns tre gånger fler (21% mot Sveriges 7%) kvinnliga professorer vid universiteten än i Sverige, och som har barn, men som uppger att de aldrig skulle klarat detta utan hjälp i hemmet. Och då har de följaktligen 4-5 eller fler barn, och inte 0-1.85. Man vill uppenbarligen avskaffa sin egen väljarkår. Sossarna och vänstern som säger sig företräda arbetarna vill dessutom att alla ska bli akademiker (givetvis vare sig folk själva vill eller inte, jämför genusfrågan) – ännu ett bevis på att man vill avskaffa (och kanske rent av föraktar?) sin egen väljarkår.

Extremvärdena kan också ligga på områdets rand

Extremvärden kan också ligga på områdets rand

Nåväl, inget mig emot – dumheten dör ut just för att den är dum, om man inte upprätthåller den med massiva statliga propagandainsatser – vilket tyvärr tycks vara fallet. Likaså genusidiotin, som till feministernas fasa ännu inte slagit rot i våra förtryckta medborgares huvuden utan decennium efter decennium måste upprätthållas via indoktrineringskampanjer och lagar (det senare eftersom det förra inte fungerade!). Men minns att varje reellvärd kontinuerlig funktion definierad på ett kompakt område antar både ett max- och minvärde – och därmed finns det en övre gräns för idiotin inom landet, eftersom Sverige ju utgör en kompakt mängd då den är sluten och begränsad, men tänk på att extremvärdena också kan finnas på områdets rand, alltså vid riksgränsen, men det är tullens uppgift att leta där.

Och vad händer på det obegränsade jämställdhetsområdet förresten, jag har ju inte bloggat om det på flera dagar! På förstasidan i dagens Metro kan man läsa om en ”fördubbling av tjejvåldet” under de senaste åren, vilket enligt våldsforskaren professor Peter Gill, som förutspår ett snart dödsfall, beror på  ”en olycklig konsekvens av jämlikhetssträvandena”, där tonårstjejer, ivrigt påhejade av Feministiskt Idioti med flera, visar allt större tendenser till ”manlig vedergällningsmoral” enligt artikeln.

Enligt Hubbles lag avlägsnar sig galaxerna ifrån varandra med en hastighet proportionell mot avståndet

Enligt Hubbles lag avlägsnar sig galaxerna ifrån varandra med en hastighet proportionell mot avståndet mellan dem

Hubbles lag anger som bekant den hastighet med vilken ett objekt förefaller avlägsna sig från observatören pga den universella expansionen i ett homogent isotropt Universum. Den endimensionella analogi som brukar användas för detta är ett gummiband som töjs ut, och det är uppenbart att den hastighet med vilken en punkt på gummibandet avlägsnar sig från en observatör i en given punkt är proportionell mot punktens avståndet från observatören – du kan övertyga dig själv om detta om du har ett vanligt gummiband eller en uttänjd gummiparagraf från lagboken framför dig. Detta betyder att ju längre bort folkvettet hamnat ifrån oss, desto snabbare tycks det avlägsna sig – kanske för att aldrig komma tillbaka. Om nu livet kan liknas vid ett gummiband, men det tycker jag med tanke på den töjbarhet det mänskliga psyket uppenbarligen besitter då det tolererar att fler och fler befogenheter överförs till färre och färre politiskt korrekta marionetter som saknar egen vilja eller tankeförmåga.

Det är ju så att man mår illa, vilket i och för sig kan vara bra tydligen, åtminstone om man är gravid då det ger barn med högre IQ . Kanske är det med detta i åtanke, av omsorg om den kommande generationen, som politikerna fattar sina beslut? Man ska ju inte döma någon på lösa grunder…

45 Responses to Den politiska rödförskjutningen

 1. Sivan skriver:

  Kanon bra skrivet. Följer dina inlägg om genushysterin med intresse. Läste förresten en bok om detta ämne av en forskare från Australien där han på visade det farliga i att manipulera med barns genustillhörighet. Kan få oöverskådliga negativa följder. Det finns ju en eller förmodligen flera orsaker till att en man just är en man och en kvinna just är ja just det en kvinna.

 2. Karl skriver:

  Lissabonfördraget är bara ledsamt att se hur man hanterar. Dom borde inte ha rätt att besluta om sådant överhuvudtaget utan folkomröstning.

  Jag vet inte om jag vill vänta på att feminismen förintar sig själv genom att selektera bort dom som är dumma nog att gå på den. 😛

  Personligen tror jag att f´(x) = 0 och f´´(x) >> 0 ungefär i trakten Rosenbad…

 3. tanjabergkvist skriver:

  Hej Sivan! Vad kul att du läser mina genuskritiska inlägg! 🙂 Just denna veckan blev jag lite trött på genusfrågan så det blev lite annat, men det är ganska intressant (och ibland chockerande) att läsa om vad som pågår, både på forskningsfronten och på det politiska planet. Det är klart att man ska låta var och en välja sitt eget liv, och det var väl den ursprungliga tanken, men nu har genushysterin gjort att folk tvingas till att acceptera alla möjliga vansinniga experiment och tvingas in i ett ”rätt” sätt att tänka trots att genusvetarna parallellt med sina tvångsåtgärder (iofs, genusvetarna brainstormar och politikerna implementerar) förespråkar en tolerant syn, så är de hyfsat intoleranta mot alla som inte köper deras åsiktspaket.

  Och precis som du säger, vi vet fortfarande inte vad denna ideologiska ”ifrågasätt allt”-trend kommer att leda tid för den psykiska hälsan längre fram. Chefsöverläkaren och psykiatrikern Eberhard har ju konstaterat att ”någonting har hänt med generationerna födda på 70-talet och framåt” och detta i negativ bemärkelse (ångesttillstånd, depressioner, självmordsförsök osv osv) – som sagt något är fel men frågan är vilka orsakerna är. Säkerligen många samverkande faktorer – men är det rätt i detta läge att då iscensätta ytterligare förvirringsåtgärder kan man fråga sig… Men man måste inse att genusvetarna mfl kanske ”handlar i god tro” och tror att de levererar lösningen på problem, men de baserar sina slutsatser på antagandet att könet är en social konstruktion och andra antaganden om strukturer som inte är klarlagda. Ett grundantagande om att det finns biologiska skillnader och olikheter grundade på hormonell påverkan osv hade säkert lett till andra åtgärder. Sedan tror jag egentligen inte att de vill lösa problem utan skapa nya – just genom att ”problematisera” allt.

 4. tanjabergkvist skriver:

  Karl, ja Lissabonfördraget är onekligen ett tveksamt projekt där Sverige avsäger sig vetorätt på ca 60 områden då enhällighet ersätts med majoritetsbeslut (kvalificerad majoritet). För att ”snygga till” det så ordnade man med borttagande av texten om att EU-rätt står över nationell rätt, men ersatte det istället med ett kort konstaterande om att detta redan är ”etablerad domstolspraxis” (!) Enligt flera jurister strider antagandet av fördraget i Sverige mot författningen, så det måste egentligen föregås av två likalydande beslut med riksdagsval emellan. Till och med några etablerade politiker gick ut med detta i media: http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=459176

  Men man inser ju ganska lätt att skälet till att ingen folkomröstning hölls i Sverige är att man visste att det skulle bli ett nej. Man låter bara folket rösta i frågor där man på förhand vet att utfallet blir det av politikerna önskade.

  OK så du menar att en extrempunkt ligger i Rosenbad (mycket riktigt måste derivatan då vara noll då eftersom Rosenbad inte ligger på gränsen/randen – du kan ju envariabelanalys! :-)) och att andraderivatan är positiv innebär att vi har en växande derivata och därmed ett minimum – ett minimum av intellektuell verksamhet kanske? 😉

 5. Karl skriver:

  Jag har lite svårt att förstå hur man kan kalla det vi har för demokrati egentligen. Vi har i praktiken nån ”politokrati”, folket ska mest lyda, hålla käft och bara tänka det politikerna och media säger åt dom…

  Japp, jag refererade till ovan nämnda idioti-funktion. ;P Jag undrar dock om Einstein inte hade rätt i att det är en gränsvärdesfunktion… 😉 Visst, diskret matematik, flervaribelanalys och linjär algebra också, fast det är lite rostigt… 🙂 Har lite fetish för linjär algebra faktiskt… 😛

 6. Karl skriver:

  Doh, jag vände det till en vettighetsfunktion i huvudet insåg jag just… >_< Bäst jag hoppar isäng innan jag svamlar bort mig helt…

 7. tanjabergkvist skriver:

  Ja Karl, du har rätt, märkte inte heller det, men jag vet ju vad du menade så det är ingen skada skedd 🙂 Vettighetsfunktionen ligger på min och idiotin på max, och den senare kontinuerligt avtagande utanför Rosenbad. Eller kanske den är konstant över riket – vad tror du? 🙂 Tror du att någon av funktionerna är inverterbar? Det skulle iofs innebära att max och min måste ligga på randen, annars blir ju inversen inte entydig och därmed ingen funktion, jag tänkte om man nu skulle angripa problemet matematiskt. Det finns ju hemska exempel på icke-inverterbara funktioner från vardagslivet, som när man bakar: f(deg, 30 min, 200 grader)= kaka, medan f(deg, 300 min, 200 grader) = kol, och f(deg, 3000 min, 20 grader)= mögel. Ha ha, nä nu svamlar jag också 🙂

 8. Karl skriver:

  Tja, använder man lite taskig resolution så ligger ju Rosenbad på kanten, men landets genusinstitutioner torde ju utgöra lokala max, så inversen är nog körd. 😛

  Hehe… Det var nog sovdags för oss båda. 🙂

 9. Erik Berglund skriver:

  Hej Tanja !

  Nästa gång du får tillfälle att debattera med en genus-”vetenskapare”, fråga då:

  Vilka skillnader ser de som naturliga mellan könen ?

  Det är väl ändå så att uppdelningen på två kön är synnerligen betydelsefull inom evolutionen. Den gäller en överväldigande del av allt levande, både växter och djur. Det måste betyda att olikheterna mellan de två könen varit avgörande för livskraften i varje art.

  Man och kvinna är alltså skapade för att komplettera varandra. Då kan de helt enkelt inte vara lika. De måste tvärtom vara vandras motsatser i vissa avseenden, inte bara ifråga om könsorganens fysik.

  På vilka områden menar genusvetarna att man och kvinna naturligen är varandras motsatser ? Jaså, har de inte forskat om det ? Då är det väl dags att börja med det. Självklart borde det vara klarlagt innan man går ut med ”genuspedagogik”.

  De har ju börjat i fel ände, om de vill kalla det vetenskap.

 10. tanjabergkvist skriver:

  Hej Erik! Jag tror inte att genusvetarna anser att det finns något naturligt – det är nog ett ord de inte ens vill använda, varken i bemärkelsen statistiskt sett oftast förekommande i naturen eller i bemärkelsen det
  ”rätta beteendet” (som norm). Och några skillander (annat än de fysiskt uppenbara) tror jag inte de alls erkänner, då ju könet enligt dem helt och hållet är en social konstruktion.

 11. Natan skriver:

  Gen-forsknigen torde alltmer smula sönder teorin om ”social konstruktion”. I någon bemärkelse är vi väl sociala konstruktioner men till övervägande del är det marxistiskt svammel. Till 90 % är vi biologiska konstruktioner! Det konstaterandet borde utgöra grunden för vårt tänk om hur samhället ska se ut. De skillanderna kan heller inte utraderas utan har skapats av evolutionen under millioner år. Idioterna som vill påtvinga oss social konstruktion tror därmed att vi kan gå emot evolutionen, vilket är fullständigt befängt.

 12. Magnus skriver:

  Tanja
  Varifrån har du fått uppgiften om att vissa universitet har 21% kvinnliga professorer? Vilka universitet?

  MVH Magnus
  P.S. Har du läst Camille Paglia? Hon har intressanta teorier om kvinnliga professorer…

 13. Erik Berglund skriver:

  Tack för ditt svar Tanja !

  Jovisst, men du kan väl fråga ändå ? Och påpeka att de börjat i fel ände.

  Jag har inte så många barnbarn. Men redan i två-årsåldern märker jag tydliga skillnader mellan pojkar och flickor. Det är inte föräldrarna som sätter bilar i händerna på pojkarna och gosedjur eller dockor i händerna på flickorna. De har allt att välja på själva och väljer själva.

  Pojkarna klättrar högt och hoppar ner. Flickorna sjunger ramsor och visor.

  I Scientific American läste jag att man funnit klara skillnader mellan kvinnors och mäns hjärnfunktioner. Det var något år sedan så jag minns inte detaljer. Du kan säkert hitta originalrapporten bättre än jag.

  Jag är således övertygad om att det finns genetiska skillnader, och det skall vi vara glada för.

 14. Karl skriver:

  Erik
  Man hittar samma leksakspreferensmönster hos unga primater, vilket svårligen kan bero på någon social konstruktion.

  Själv skulle jag ta upp Money´s experiment, att peka på hur det misslyckades och att han tog livet av sig är en rätt stark poäng. Dessutom att den typen av ingrepp generellt har misslyckats kapitalt.

 15. tanjabergkvist skriver:

  Magnus, uppgiften 20% gäller Universitetet i Amman, Jordanien. Uppgiften kommer från en bok av prof. Annica Dahlström. Min gissning är att det kan vara lika höga siffor även i andra Mellanösternländer, tex Iran. Finns säkert statistik att tillgå på respektive universitet om man letar, eller så på ländernas motsvarigheter till SCB, men har inte letat personligen.Tror även vissa länder (eller vissa universitet åtminstone) i Östeuropa har högre siffror än Sverige, att döma av de konferenser jag själv varit på.

  Natan, vi är till 100% biologiska varelser, inte bara till 90%! 🙂 De sociala konstruktioner vi gör är en naturlig konsekvens av vår biologi, vårt psyke, vårt sätt att fungera. Så egentligen måste alla sociala konstruktioner vila på biologisk grund då de ju är konstruerade av biologiska organismer – måste ta upp detta med genusvetarna! 🙂

  Erik,
  jo det finns ju undersökningar på några månader gamla barn som visar att pojkar väljer hårda leksaker och flickor mjuka. Och angående skillander i hjärnan finns inte bara en utan väldigt många vetenskapliga artiklar på temat. Men för oss vanliga som inte är medicinska forskare är det lättare att läsa de populärvetenskapliga artiklar som finns på temat, och som sammanfattar de senaste forskningsrönen. Minns jag läste en artikel i Illusterad Vetenskap från -05 som jag just nu letade upp här på nätet åt dig, dock måste man vara prenumerant och ha sitt prenumerationsnummer till hands för att kunna ladda ner och läsa hela pdf:en, den heter ”Liten skillnad är stor” och finns här: http://www.illvet.se/Crosslink.jsp?d=184&a=1218&id=9134

 16. kr skriver:

  Karl
  Vet du om det finns ngra större studier om vad som hänt med personer med oklar könstillhörighet då de tvingats in fel könsidentitet? I det där fallet med money var det väl också så att tvillingbrorsan tog livet av sig också…som de inte experimenterade med. Man skulle ju kunna hävda att de i ngn mån var genetiskt programerade att vara självmordbenägna menar jag, bipolära ller liknande. men i och för sig, hävdar man att en psykisk sjukdom kan vara genetiskt betingad blir det ju märkligt att påstå att könsidentiteter skulle vara helt bestämda av ngn högre makt uppifrån…. oj da så går det när man försöker vara postmodernistisk såhär på kvällskvisten….

  Såg förövrigt på något amerikanskt tvprogram för ett tag sen där de pratade om personer som fötts i fel kropp, och de hade några där som såg det som sitt mission att försöka bota dels de som fötts i fel kropp, dels homosexuella. De var psykologer om jag ej minns fel… De hade fått för sig att en bidragande orsak till att tex små pojkar uttalar att de vill bli flickor är att de har för nära relationer till sina mammor! helt sjukt. det måste ju vara en väldigt stark mekanism som får en liten pojke att fråga sin mamma när hans penis äntligen ska ramla av. Kan man tycka..men deras lösning skulle då varit att låta pojken umgås mer med pappan. De hävdade att detta fungerade oftast, man kan ju undra om de har något belägg för att påstå ngt sådant….

 17. Nyfiken skriver:

  Ursäkta en personlig fråga men stämmer prof Annica Dahlströms teorier om att kvinnor som är duktiga på matte har, hur skall jag uttrycka det, något mindre kvinnliga former ?

 18. Natan skriver:

  Att som våra kära genusvetare bortse från våra biologiska mönster är ju totalt vansinne. Man borde fråga dem i så fall om de vill åsidosätta all vetenskap och ersätta den med ideologi! I gamla Sovjet körde man den metoden, all vetenskap skulle vila på marxistisk grund. Vetenskapen måste vila på sanningssökande! Det tycks genusfolket strunta i. Men med allt bättre kunskpaper om våra gener så torde de få svårt att vinna debatten.

 19. Karl skriver:

  Kr

  Dom uppföljningsstudier som gjorts pekar på att en stor majoritet själva byter tillbaks under uppväxten, har för mig att omkring 85% bytt tillbaks när dom kommit upp i vuxen ålder, och dom flesta av dom kvarvarande levt med en oklar könsidentitet. Jag har bara läst om ett enda fall där personen faktiskt verkar levt som kvinna i vuxen ålder, om än med manliga beteendetendenser. Med tanke på att hormonpåverkan antagligen följer en ungefärlig normalfördelning så kan man nog förvänta sig att en andel är så pass androgyna eller kvinnliga i sin läggning att dom kan acceptera det.

  http://www.hopkinsmedicine.org/press_releases/2004/01_21_04.html

  http://www.hopkinsmedicine.org/press/2000/MAY/000512.HTM

  Dom siffrorna rör dock barn, inte vuxna. Men det talar ändå rätt tydligt för att det fungerar riktigt dåligt.

 20. Åke skriver:

  Att påpeka att vi är 100% biologiska varelser är ungefär lika meningsfullt som att påpeka att den här bloggen är till 100% kvantfältsteori. Ibland ger det mer att beskriva saker på en högre abstraktionsnivå.

 21. tanjabergkvist skriver:

  Nyfiken, jag har hört om det där uttalandet från Dahlströms sida. Som jag förstått det så säger hon att kvinnor vars hjärnor blivit utsatta för testosteron under fosterstadiet (tydligen finns något samband där med att modern tex är stressad) påverkas i mer ”manlig riktning”, men om det just bara är hjärnan som blir testosteronpåverkad (som det står i hennes bok och de artiklar hon refererar till) så borde detta inte påverka tex brösten – så jag är tveksam till det påståendet. Brösten består ju för övrigt till 50% av fettvävnad så det är ju en fråga om vikten också. 🙂

  Åke, hur menar du? Vi är ju biologiska varelser, men detta innebär på intet sätt att vi är helt underkastade primitiva biologiska drifter – vi har ju även ett intellekt där vi kan fatta beslut som ju kan gå emot det som skulle kunna kallas ”naturen”, men det jag menar är att då även våra hjärnor består av biologisk vävnad så är vi ju trots allt biologiska varelser, även om vi producerar tankar och kan agera på ett ”irrationellt” sätt sett ur överlevnadsperspektiv osv. Men då är ju frågan om man tror att tankarna/intellektet är en produkt av biologi i form av kemiska processer eller om själen står över det – tämligen kluriga frågor. 🙂 Och, ja min blogg är säkert liksom all materia underkastad fysikens lagar – även om bloggen nu inte består av materia utan snarare är virtuell och en produkt av mina tankar och därmed är även den biologisk! 😉

  Natan,
  ja du har satt fingret på ett viktigt problem där.

 22. Natan skriver:

  Jo för vår överlevnad måste vi ta reda på vilka vi är ! Ideologier och religioner kan icke ”frälsa oss”, de tycks påskynda katastrofen. Vi verkar predistinerade till att föra krig, bara att kolla empirin. Hoppet står då till att vi med vårt ”överintellekt” kan hejda vår aggressivitet. Dvs. den ”onska” som evolutionen, biologin skapat i oss för att vi skulle överleva i den synnerligen hårda tillvaro som våra förfäder levde under! Denna problematik finns redan beskriven hos de gamla grekerna. Aristoteles kallade oss för ”politiska djur”!

 23. Dogdylan skriver:

  Åh..alla vet ju att IQ är fördomsfullt

  Därför har Gardner kommit på sju-åtta nya intelligenser – jepp idrottsmän har intelligenta muskler för fysisk kapacitet är en intelligens. Det innebär pratiskt att matteläraren skall låta eleverna med den här typen av fysik intelligens manifestera sina mattekunskaper genom tillexempel dans.

 24. kr skriver:

  Tack för info karl!

  Dogdylan
  Tycker inte heller Gardner-intelligenserna verkar så vettiga. Visst pinpointar han bra egenskaper man kan ha, men hans definition strider ju mot det de flesta menar med intelligens i vardagligt tal så allt man gjort är att urvattna begreppet….. Så då finns det ett behov i språket av ett nytt begrepp som refererar till det man från början menade med intelligens, men då blir detta återigen taskigt mot de som har mindre av denna goda egenskap (trots att de säkert har andra trevliga egenskper) så då ger man det en ny innebörd…osv. i all evighet! Känns som att rasism också är ett begrepp som för vissa människor kommit att betyda allt möjligt. Alla mänskliga handligar är ju rasistiska näst intill kan man hävda om man har lust men begreppet blir därmed värdelöst…

 25. Paddan skriver:

  Tanja

  ”De sociala konstruktioner vi gör är en naturlig konsekvens av vår biologi, vårt psyke, vårt sätt att fungera. Så egentligen måste alla sociala konstruktioner vila på biologisk grund då de ju är konstruerade av biologiska organismer – måste ta upp detta med genusvetarna!”

  Fel! Din reduktionism är värdeladdad och ideologisk. Den biologiska diskursen vilar på förutfattade (och relativa) ord och meningar. Diskursen bekräftar bara sina egna fakta och cirkelresonemang uppstår. Eftersom det bortom allt tvivel har visats att biologin har sina egna värderingar samt att teorierna inte håller (då olika kulturer har olika uttryck och de flesta teorier utgår ifrån ett typiskt västerländskt, eurocentriskt synsätt) så kan du inte anföra dessa påståenden som giltiga argument.
  Vetenskapen är en relik. Den är naiv och bortom räddning. Paradigm skiften sker inom vetenskapen. Gårdagens sanning är inte dagens. Teorier förkastas som vi trodde var helt sanna. Alltså har vi ingen grund att stå på, därmed är allt relativt.
  Sanning och objektivitet är fullständigt beroende av subjektet.

  (Jag kan prata postmodernistiska, ett språk som är gångbart på alla de kurser jag har gått. Men jag tror inte på det. 😉

 26. Johan H skriver:

  Om man nu skall ha en folkomröstning i EU (om t.ex. fördraget) borde man väl rimligen ha den över hela EU samtidigt i en urna, och inte i var land för sig med vetorätt vid ett nej. Du är ju matematiker och kan därmed lätt inse (vad andra verkar missa) det orättvisa i 24 olika nationella omröstningar där ett enda nationellt ”nej” väger tyngre än nog så många ”ja”.

  Sedan undrar jag om det någonsin folkomröstats om konstitutioner? Jag kan inte minnas någon. Borde inte ett första krav i så fall vara att man röstar om den svenska dito? Som ju är ett par tusen ggr viktigare för oss svenskar än EUs fördrag.

 27. Erik skriver:

  Paddan:

  ”Fel! Din reduktionism är värdeladdad och ideologisk. Den biologiska diskursen vilar på förutfattade (och relativa) ord och meningar.”

  Hur menar du det där går till? Kan du ge några exempel? Vilken ideologi är det du menar det handlar om?

  ”Diskursen bekräftar bara sina egna fakta och cirkelresonemang uppstår.”

  Ok hur menar du då? Menar du positivistisk empirism eller menar du att diskursens teser inte kan falsifieras a la Popper?

  ”Eftersom det bortom allt tvivel har visats att biologin har sina egna värderingar samt att teorierna inte håller (då olika kulturer har olika uttryck och de flesta teorier utgår ifrån ett typiskt västerländskt, eurocentriskt synsätt) så kan du inte anföra dessa påståenden som giltiga argument.”

  Ooooooook…Kan du visa exempel på hur detta visats bortom allt tvivel? Olika kulturer har olika uttryck på ytan men tvärkulturell forskning av bla Evolutionspsykologer har visat tydliga likheter mellan kulturer världen över i en mängd skilda ämnen när man går på djupet.

  Detta skall också jämföras med det faktum att en mängd personer som påstår kulturer är så enormt olika bevisats ljuga om detta och överdriva olikheterna nåt enormt av ideologiska skäl. Det finns en forskningsrapport idag som visar hur ”kulturalistiska förespråkare” gör allt de kan för att inbilla främst vita västmedborgare de andra är så annorlunda de måste köpa ”konsult” från kulturalisterna själva för att kunna umgås. Genusvetarna följer samma modell, dvs att deras tjänster är av värde är information vars källa främst är dem själva

  Det existerar ingen som helst opartisk bevisning jag känner till på att dessa människor har kompetens av nån som helst värde annat än just ideologisk sådan. De kommer gärna med skräckberättelser om hur illa det påstås ”gå” om samhället är utan deras tjänster. Men det finns mängder av samhällen som trots att de saknar kulturalister och genusister i en mängd områden är helt överlägsna Sverige (inte minst beträffande kvinnor i höga positioner, det finns noll belägg för att genuskompetens ger bäst resultat, ren ideologi/önskdröm).

  Vetenskapligt är det inte kulturalismen som är starkast, faktum är att det finns rejäla konkreta bevis på att kulturgeneraliserarna gör felaktiga påståenden fr att gynna sig själva och allt tyder på att genusvetenskapen kommer att åka på exakt samma känga när deras kompetens inte presterar nån som helst resultat och allt fler undrar vad tusan de betalar för. Är det terapi (dvs tillfällig känsla) eller vetenskap? (faktiska resultat) som är genusvetenskapens värde.

  Vad kan sverige med färre kvinnliga chefer lära de länder som redan är oss helt överlägsna i resultat? Det är väl tvärtom vi som skall lära oss av dem?

  ”Vetenskapen är en relik. Den är naiv och bortom räddning.”

  Dogmatiska påståenden av den där typen som dessutom inte ges varken grund eller garant följer följande regler: Det som påstås utan bevis, avförs också utan bevis.

  ”Paradigm skiften sker inom vetenskapen. Gårdagens sanning är inte dagens.”

  Där håller jag inte med alls, gårdagens sanning är definitivt dagens sanning. Den enda skillnad som inträffat är att vissa bytt ut definitionen av sanning. Sanning enligt den gamla diskursen är inte ett dugg mindre sann för att den nya definitionen på sanning har en annan definition. Eller för att vara konkret, ingen är nånsin postmodernist i en Jumbojet tusentals meter ovan havet. Där är alla naturvetare enligt den gamla sanningen oavsett vad de säger till andra och oavsett vad de säger till sig själva.

  ”Teorier förkastas som vi trodde var helt sanna.”

  I en jumbojet ovan havet är det där en ren lögn och det är omöjligt att ta en person som bevisat ljuger på allvar.

  ”Alltså har vi ingen grund att stå på, därmed är allt relativt.”

  Ja, förutsatt att du aldrig mer i ditt liv sätter dig i en bil, en jumbojet eller nåt annat faktastyrt där enbart ditt val att deltaga visar ditt påstående att grund skulle saknas är värdelöst skitsnack som inte ens du själv tror på. Därmed blir Victor Davies Hansens ord kusligt sanna, det handlar om den moderna hovnarren.

  ”Sanning och objektivitet är fullständigt beroende av subjektet.”

  Är enbart sant om det kommer från personer som aldrig deltar i något som kräver objektiv sanning. Alla andra bevisar sig vara lögnare så fort de bevisas deltaga i aktiviteter som kräver man tror på exakt vad de försöker inbilla oss INTE tro på.

  ”Jag kan prata postmodernistiska, ett språk som är gångbart på alla de kurser jag har gått. Men jag tror inte på det.”

  Ingen tror på postmodernistiska, minst av alla lärarna själva. Det första man måste inse som student på ett svenskt universitet är att om en lärare undervisar i detta så tror denne lärare på ingenting, allra minst vad denne själv säger. Och om läraren inte tror på det varför skulle jag göra det?

 28. Paddan skriver:

  Erik

  Okej, jag hoppas att min ironi framgick någotsånär. Men för att se hur långt mina påhittade argument (men ändå inspirerade av många lärare/böcker under min studietid) håller innan du blir galen så ska jag köra på och försöka hålla straight face. Bara för att det är kul! :-p Kom ihåg… ironi är ordet. Nu kör vi!

  ”Ok hur menar du då? Menar du positivistisk empirism eller menar du att diskursens teser inte kan falsifieras a la Popper?”

  Ojoj käre vän (i nedlåtande postmodernistisk ton) du har inte en aning va. Själva vetenskapens grunder är ju högst tvivelaktiga. Själva falsifikationismens grund är instabil. Om forskare hade hållit sig till dess metodologi strängt taget så hade vi inte haft teorier som utvecklas i första hand. Vissa teorier skulle ha förkastats. Teser har lagts fram, byggda på observationer, som vid en tid var allmänt accepterade men som stred mot teorin. Teorierna förkastades dock inte, vilket de borde, enligt falsifikationismen. Ex. Newtons teori falsifierades genom observation av månens bana. Efter typ 50 år skylldes denna observation på andra faktorer än Newtons teori.

  Angående kulturer och skillnader. Du kan inte säga att män är på ett visst sätt och kvinnor på ett annat och sen hänvisa till biologin eftersom ditt grundantagande är osäkert. Om du säger, ”män gör typiskt så här och så här” så har du utgått ifrån dina egna stereotyper och sannolikt har du fel. Om du säger ”kvinnor som får mer testosteron uppvisar generellt ett typiskt manligt beteende” så har du 1. utgått ifrån att det finns något ”manligt/kvinnligt”, hur du nu definierar det eftersom inte 100% män/kvinnor är si eller så OCH det finns kulturella skillnader. Dessutom kan det ju vara så att de kulturella stereotyperna i väst som säger hur kvinnor ska vara och tvärtom är det som influerar resultaten du ser när du ger kvinnor ökad testosteron. (min lärare sa detta sista, på fullt allvar). Eftersom du inte beaktar detta jag har påpekat utan hela tiden hänvisar till biologins diskurs så bevisar du ingenting giltigt om människans natur.

  ”Dogmatiska påståenden av den där typen som dessutom inte ges varken grund eller garant följer följande regler: Det som påstås utan bevis, avförs också utan bevis.”

  Här är du naiv och lite mansgrisig. Du lutar dig på maskuliniserad vetenskap (jag har läst mansforskning, så jag vet detta, det står i böckerna) där du påstår dig veta vad bevis är. Du måste definiera ord som fakta, sanning och bevis innan du kan prata. Din åsikt om dessa ords innebörd visar bara hur subjektet talar.

  ”Där håller jag inte med alls, gårdagens sanning är definitivt dagens sanning. Den enda skillnad som inträffat är att vissa bytt ut definitionen av sanning. Sanning enligt den gamla diskursen är inte ett dugg mindre sann för att den nya definitionen på sanning har en annan definition.”

  Hur menar du? Är Sokrates rätt ute när han pratar om hur objekten faller till marken? Eller är det senare vetenskap vi ska lyssna till? Det sker paradigmskiften där vi tolkar om det vi håller för ”sanning”! Alltså är det ett relativt begrepp och vi kan aldrig veta något om den objektiva världen.

  Jag skulle kunna dra in Kuhn här och prata om de vetenskapliga strukturerna, och hur vetenskapen inom disciplinerna håller fast vid sina ”sanningar” tills det spricker och ett nytt paradigm uppkommer.

  Jag skulle kunna prata om Wittgenstein som menade att det inte går att prata om alla de processer och de kunskaper som styr vårt tänkande eftersom de ligger i det dolda, i bakgrunden. Således, för att kunna definiera någonting, för att kunna utföra vetenskap, så måste du ha en helvetes massa förkunskaper och bakgrundskunskaper som i sin tur är beroende av andra kunskaper osv osv osv. Om du inte förstår detta så är du naiv och enfaldig och eurocentrisk och mansgris och kvinnohatare och lögnare och förvillare och så vidare etc.

  God I love the smell of postmodernism in the morning!

 29. Erik skriver:

  Paddan:

  Jodå den gick fram men det är en bra ide att demonstrera för denna bloggs läsare hur postmodernism bemöts i arenor där man inte får ignorera och inte går att använda fult språk.

  ”Men för att se hur långt mina påhittade argument (men ändå inspirerade av många lärare/böcker under min studietid) håller innan du blir galen så ska jag köra på och försöka hålla straight face.”

  Jovisst, fast jag skulle säga argumenten du ”hittar på” är precis likadana som de riktiga argumenten.

  ”Ojoj käre vän (i nedlåtande postmodernistisk ton) du har inte en aning va. Själva vetenskapens grunder är ju högst tvivelaktiga. Själva falsifikationismens grund är instabil.”

  Vetenskapens teoretiska grunder må vara tvivelaktiga och falsifikationens grund må vara instabil men ingetdera är ett argument mot vetenskapens överlägsenhet. Vidare har vetenskapen också en praktisk grund i dess faktiska resultat. Om du inte trodde på vetenskapen skulle du inte kunna läsa denna text eftersom dator skulle vara en omöjlighet.

  ”Om forskare hade hållit sig till dess metodologi strängt taget så hade vi inte haft teorier som utvecklas i första hand.”

  Som praktiska resultaten bevisar så HAR forskare övervägande hållit sig till dess metodologi. Du talar om undantagen som bekräftar regeln. Vidare så hade dina undantag inte haft nån som helst trovärdighet om vetenskapen som helhet funkat så.

  ”Vissa teorier skulle ha förkastats. Teser har lagts fram, byggda på observationer, som vid en tid var allmänt accepterade men som stred mot teorin.”

  Hade man inte följt metodologin hade det inte funnits nån trovärdighet och precis alla teorier förkastats. Även de som inte gjorde det hade alltså de som gjorde det att tacka för att de fick tillfälle. Som sagt undantagen bekräftar regeln.

  ”Teorierna förkastades dock inte, vilket de borde, enligt falsifikationismen. Ex. Newtons teori falsifierades genom observation av månens bana. Efter typ 50 år skylldes denna observation på andra faktorer än Newtons teori.”

  Lika lite som positivismen säger man skall slarva och säga ja till allt lika lite säger falsifikationen man skall slarva och säga nej till allt.

  ”Angående kulturer och skillnader. Du kan inte säga att män är på ett visst sätt och kvinnor på ett annat och sen hänvisa till biologin eftersom ditt grundantagande är osäkert.”

  Det är spelar för vårt resonemang ingen roll om mitt grundantagande är osäkert eller inte. Det är inget argument mot dess giltighet (som inte baserar sig på perfektionism). Vidare så grundar mitt argument sig på interkulturell forskning, din kritik kan ej se som giltig i ljuset av att den färgas av etnocentriska undertoner. Att gå tvärsemot globala gemenskapen och göra sådana påståenden som du gör påminner om kolonialismens människosyn.

  Sedan har vi ju det här med språket. Du skriver på svenska och interkulturella studier visar ju att Svenskar gällande hur man upplever könsroller är extremt radikala och oresonliga jämfört med större delen av världen. Inte minst mörkhyade kulturers upplevelse av könsskillnader blir förtryckt och undanskuffad. Svenskar verkar anse att ju ljusare hy ju finare syn på relationer. Dock praktiskt stämmer detta inte ens med hur deras egna kvinnor beter sig så de kanske skall kolla upp hur väl teorin stämmer med verkligheten innan de utser sig till världens auktoritet på kön?

  Sedan är det allmänt känt att separationer är extremt vanligt i Sverige så det verkar knappast vara resten av världen som saknar förståelse för könsroller. Tvärtom verkar svenska män lämna övrigt att önska som alla charterresor till Grekland och Italien visar med all önskvärd tydlighet. Man blir inte en bra älskare genom att inbilla sig kvinnor och män är lika, och svenska kvinnor håller statistiskt med, de utsedde Italienare (det könsmässigt mest konservativa landet) till bästa älskare.

  ”Om du säger, “män gör typiskt så här och så här” så har du utgått ifrån dina egna stereotyper och sannolikt har du fel.”

  Tvärtom, vi både pratar svenska och som interkulturell forskning visar är den svenska stereotypen den du har, inte den jag har. Men samma forskning visar det är en extremt kolonial syn som inte alls delas av resten av världen (Sverige ligger längst ner på listan, lika extremt könsradikala som japan är extremt könskonservativa). Och svenska kvinnors egna semestervanor visar de håller med resten av världen.

  ”Om du säger “kvinnor som får mer testosteron uppvisar generellt ett typiskt manligt beteende” så har du 1. utgått ifrån att det finns något “manligt/kvinnligt”, hur du nu definierar det eftersom inte 100% män/kvinnor är si eller så OCH det finns kulturella skillnader.”

  Det finns vanligen inte alls så stora kulturella skillnader att tala om utöver dem Sverige med några få radikala översittarländer vill skapa. Interkulturella forskningsresultat riktar skarp kritik mot sådana där kulturgeneraliserande påståenden (och mot fenomenet kulturgeneralisering i sig). Man konstaterar att de som hävdar det finns stora kulturella skillnader ofta är samma personer som mot hög betalning erbjuder lösningar på dessa skillnader och man konstaterar även att problemen de erbjuder sig lösa ofta är självuppfyllande profetior. Inte minst AUM (Anxiety & Uncertainty Management) taktiker kritiseras som en självuppfyllande profetia.

  ”Dessutom kan det ju vara så att de kulturella stereotyperna i väst som säger hur kvinnor ska vara och tvärtom är det som influerar resultaten du ser när du ger kvinnor ökad testosteron.”

  Javisst, bortsett förståss att det är precis tvärtom. Väst (nordeuropa) som har steretotypen hur kvinnor och män skall vara (precis likadana, det kallas t o m den ”nordiska” modellen) och i konflikt med nästan alla andra kulturer på jorden, såväl som i konflikt med egna kvinnornas beteende och manspreferenser såväl som tillfredställelse (Svenska kvinnor utmärks av att vara missnöjda med relationer, i flera västländer är de så missnöjda att de tycker köpa saker är mer givande)

  ”(min lärare sa detta sista, på fullt allvar). Eftersom du inte beaktar detta jag har påpekat utan hela tiden hänvisar till biologins diskurs så bevisar du ingenting giltigt om människans natur.”

  Din lärare har uppenbart etnocentriska undertoner, verkar förespråka kulturgeneraliserande syn och ingen interkulturell kompetens att tala om. Det var västkvinnan Margaret Mead som hävdade könen var sociala medan det var etniska lokalbefolkningen i söderhavet som hävdade motsatsen. Givetvis fick hon förtur, de andra var ju infödingar, det enda nya är at svenskar slutat kalla dem för det nedsättande uttrycket hottentotter. En vit kvinna hade såklart förtur.

  ”Här är du naiv och lite mansgrisig. Du lutar dig på maskuliniserad vetenskap (jag har läst mansforskning, så jag vet detta, det står i böckerna) där du påstår dig veta vad bevis är.”

  Mansforskning är bara en ursäkt för rasister att attackera saker de inte gillar med andra kulturer. Mansforskningen kan sammanfattas extrem rasism mot hispanisk kultur. Återkommande är deras hat mot machismo, som såklart inte alls hör hemma i deras egna länder utan hör och häpna, utgår från betydligt mer mörkhyade länder. Rasisterna har lärt sig att rasism är oacceptabelt så de har gömt sina åsikter i marxistisk teori. Som du kanske missat så ansåg marxismen att avskaffa etniciteter och ersätta dem med en socialistisk universalkultur.

  ”Du måste definiera ord som fakta, sanning och bevis innan du kan prata. Din åsikt om dessa ords innebörd visar bara hur subjektet talar.”

  Fel, jag utgår inte från min åsikt, jag utgår från den interkulturella forskningen. Dina påståenden däremot visar som sagt att du färgas av etnocentrism. Du har problem med att människor är olika och du har problem med att andra etniska kulturer är olika din. Du verkar missat att dina egna påståenden är extremt färgade av den radikalism som Sverige visar mot andra kulturer inte minst i synen på familj och kön. Sverige är ju lika extrema som Japan är åt andra hållet.

  ”Hur menar du? Är Sokrates rätt ute när han pratar om hur objekten faller till marken? Eller är det senare vetenskap vi ska lyssna till?”

  Senare? Sokrates ägnade sig inte åt vetenskap överhuvudtaget. Han ansåg sanning kom inifrån och ”förlöstes” genom en samtalsform kallad dialektik. Du kanske skulle använt Aristoteles som exempel istället?

  ”Det sker paradigmskiften där vi tolkar om det vi håller för “sanning”! Alltså är det ett relativt begrepp och vi kan aldrig veta något om den objektiva världen.”

  Vad du kallar paradigmskiften (ytterligare ett nonsensord jag fått lära mig) är i själva verket inget annat än den logiska följden av tekniska landvinningar som i sin tur skedde uteslutande pga förbättringar i den objektiva världen. Dvs utan vad du kritiserar kunde inte ”skiften” ske. Exempelvis det mest kända skiftet i synen på kön och kognition är en maskin som kallas fMRI, hade skaparna av fMRI varit subjektiva hade inga framsteg gjorts för då hade maskinen inte funkat.

  ”Jag skulle kunna dra in Kuhn här och prata om de vetenskapliga strukturerna, och hur vetenskapen inom disciplinerna håller fast vid sina “sanningar” tills det spricker och ett nytt paradigm uppkommer.”

  Vetenskapens sanningar är inte dess teorier utan dess resultat och de spricker inte. Vad Kuhn sade blir sålunda bara tillämpligt på de dicipliner som inte producerar något resultat utan bara teorier som exempelvis hans egen. Som någon sade ”Orsaken dessa producerar strunt är att folks liv inte hänger på att vad de säger stämmer”. I övrigt så namedroppar du Kuhn för att intimidera mig och jag är tränad för att motstå dylik manipulation så svaret blir ”Argumentum ad verecundiam”

  ”Jag skulle kunna prata om Wittgenstein som menade att det inte går att prata om alla de processer och de kunskaper som styr vårt tänkande eftersom de ligger i det dolda, i bakgrunden.”

  Wittgensteins dogmatiska uttalande saknar betydelse då dogmatismen är lika död som relativismen. Ingen av dem producerar resultat. Dogmatismen producerar stagnation och relatvisismen producerar negativism. Därav positivismens överlägsenhet då den producerar flygplan, eluppvärmda hus, datorer, genetiskt förädlad gröda och sist men inte minst krossade kommunismen.

  ”Således, för att kunna definiera någonting, för att kunna utföra vetenskap, så måste du ha en helvetes massa förkunskaper och bakgrundskunskaper som i sin tur är beroende av andra kunskaper osv osv osv.”

  Javisst, det kallas mänsklig utveckling och är vad som skiljer oss från aporna. Vi börjar inte om från noll hela tiden. Den enda som varit sinnessjuk nog att se detta som nåt negativt var en viss Kambodjan.

  ”Om du inte förstår detta så är du naiv och enfaldig och eurocentrisk och mansgris och kvinnohatare och lögnare och förvillare och så vidare etc.”

  Som jag redan visat så är dina åsikter om män och kvinnor så etnocentriska de kan vara och din närmast koloniala syn på omvärldens folk där ju vitare ju finare åsikt gör dina påståenden absurda. Vidare är du rätt person att tala om eurocentrism, du nämner Wittgenstein (Österrikare-Britt) Kuhn (Vit Amerikan) och Sokrates (Grek)

  ”God I love the smell of postmodernism in the morning!”

  Ja det var ju asiaters (icke-vitas) familjesyn som bombades i den filmen också. Postmodernismen är kulturimperialistisk precis som Tanja påpekade. Man kallar t o m sin könssyn ”den nordiska modellen” fast den ariska modellen kanske vore lämpligare?

 30. Paddan skriver:

  Först en rättelse, ja jag menade Aristoteles. Har läst för mycket om Sokrates på sistone. 🙂

  För det andra. Ett rent nöje att läsa dina svar. Jag håller med åtminstone till 90%. Jag är dock ganska kär i Wittgensteins och Kuhns tankar. Men jag är övertygad om att de är hyfsat missförstådda. Kuhn ska vi inte snacka om, han fick t.o.m backa några steg efter sin ”The structure of scientific revolutions”. Och du pekar exakt, på flera punkter, varför mitt resonemang inte håller. Du kan inte bara kasta in ordet ”paradigm” och nämna Kuhn sen lägga in din egen tolkning av ordet för att ”bevisa” något. Men fantamej så gör nästan alla lärare det!
  Kuhn, om jag minns rätt, sa dock något i stil med att paradigmen är inkommensurabla och vi kan inte säga att ett är bättre än något annat eftersom alla forskare har olika paradigm dem arbetar inom och ser genom. Här är jag starkt emot Kuhn, jag menar visst att vi kan inse att ett paradigm är ”bättre” eller mer lämpligt/gynnsamt. Jag förstår inte riktigt hur han tänkte på den punkten. Kanske Erik vet?

  Det intressanta är att om allt det jag har sagt i min förra post skulle vara sant så har jag själv ingen som helst egen grund att stå på = nihilism och fullständig relativism. Jag blir en självmotsägelse. Mycket av det du anklagar mig för är sant. Jag använde många exempel som egentligen kan klassas som etnocentriska (namedroppa massa européer tex) men jag försökte dölja det med ”jag tänker utanför boxen, det gör inte du”. En del lärare är faktiskt så ärliga så att de säger något i stil med ”tja, vi kan ju aldrig undgå vår egen eurocentrism/etnocentrism och komma fram till någon universell sanning”. Problemet då är ju… varför bry sig om vad läraren säger. Om vi inte innerst inne tror på att vi kommer närmre någon sanning (objektiv eller ej) så har vi ingenting vettigt att göra. Allt vi lär oss kan ju faktiskt vara lögn (vilket förutsätter, återigen, att något är mer sant, även om det är relativt till viss del). Osv osv… ett cirkelresonemang som får till konsekvens att jag som extrem postmodernist kan gömma mitt ego gång på gång.

  Själv är jag sympatisk till en stor del av postmodernismen dock. Men utan ett nyktert synsätt och en viss pragmatisk hållning där vetenskapen ses som det bästa verktyg vi har (trots alla dess brister) så förblir jag bara förvirrad. Allt blir en labyrint av strukturer där jag inte kan göra värdeomdömmen. Inget är bättre/sämre eller högre/lägre.

  Som blivande lärare efterlyser jag, helt ärligt, en mycket bättre träning i vad vetenskap är och inte är. Vad dess styrkor och svagheter är. Utan en rejäl genomgång av vetenskapen och dess metoder så tror jag aldrig vi kommer någonvart i samhället. Tanja kan ju inte göra allt heller. 🙂

 31. Paddan skriver:

  Om jag var otydlig så menade jag att jag som blivande lärare önskar mer undervisning om vetenskap och dess metoder i skolan för barn och ungdomar!

 32. Erik skriver:

  Paddan:

  ”Först en rättelse, ja jag menade Aristoteles. Har läst för mycket om Sokrates på sistone. :-)”

  Jo jag anade det måste vara Aristoteles för innan honom fanns knappast ens begreppet vetenskap.

  ”För det andra. Ett rent nöje att läsa dina svar. Jag håller med åtminstone till 90%. Jag är dock ganska kär i Wittgensteins och Kuhns tankar. Men jag är övertygad om att de är hyfsat missförstådda.”

  Jag har inget problem med personer som Wittgenstein och Kuhn på samma grund som jag inte har något större problem med kolonisationens ”skurkar” Jag inser att jämfört med dagens kunskap hade de fel men dels så hade de inte dagens kunskap och dels finns ingen garanti dagens kunskap uppstått om de gjort saker annorlunda mer enligt ”vår” smak. Wittgenstein och Kuhn är typiska barn av sin tid.

  ”Kuhn ska vi inte snacka om, han fick t.o.m backa några steg efter sin “The structure of scientific revolutions”.”

  Kuhn anses också ha plagierat Polanyi men till skillnad från Kuhn så hade Polanyi en lösning på relativismen. Han ansåg att ”tacit knowledge” kopplade vetenskapen till objektiv verklighet.

  ”Och du pekar exakt, på flera punkter, varför mitt resonemang inte håller. Du kan inte bara kasta in ordet “paradigm” och nämna Kuhn sen lägga in din egen tolkning av ordet för att “bevisa” något. Men fantamej så gör nästan alla lärare det!”

  Där sade du emot dig själv, du säger att man inte ”kan” göra så men att de gör det visar att det går utmärkt att göra så. Det är ju bara att se till att de elever som har kompetens nog att ifrågasätta det diskrimineras på basis av auktoritet.

  ”Kuhn, om jag minns rätt, sa dock något i stil med att paradigmen är inkommensurabla och vi kan inte säga att ett är bättre än något annat eftersom alla forskare har olika paradigm dem arbetar inom och ser genom.”

  Det är bara att jämföra resultaten för att se att Kuhn isåfall talade i nattmössan.

  ”Här är jag starkt emot Kuhn, jag menar visst att vi kan inse att ett paradigm är “bättre” eller mer lämpligt/gynnsamt. Jag förstår inte riktigt hur han tänkte på den punkten. Kanske Erik vet?”

  Han hade fel helt enkelt, jag undrar om han själv visste hur han tänkte. Troligen var han fast i den diciplinens dåtida akademiska storhstsvansinne där teorierna var det enda som räknades och man applåderas med på hur cool man lät än hur vettigt det man sade var för en trebarnsfamilj.

  ”Det intressanta är att om allt det jag har sagt i min förra post skulle vara sant så har jag själv ingen som helst egen grund att stå på = nihilism och fullständig relativism. Jag blir en självmotsägelse.”

  Jovisst, och din lösning blir då att göra som genusvetare. Hävda att det visserligen inte finns objektiv kunskap men att du själv som medlem av förtryckt grupp har särskid ”insikt” som gör dina sagor mer värda än andras.

  ”Mycket av det du anklagar mig för är sant. Jag använde många exempel som egentligen kan klassas som etnocentriska (namedroppa massa européer tex) men jag försökte dölja det med “jag tänker utanför boxen, det gör inte du”.”

  De flesta har ingen aning om detta men faktum är att allting som inte är konservativt kan betraktas som etnocentriskt. Världen har inte ändrats för att vita akademiker beskriver sin önskade världsbild annorlunda.

  ”En del lärare är faktiskt så ärliga så att de säger något i stil med “tja, vi kan ju aldrig undgå vår egen eurocentrism/etnocentrism och komma fram till någon universell sanning”.”

  Å andra sidan är de lärarnas åsikt utöver att vara dogmatisk också eurocentrisk. Hela den här idén att det är teorier som är det viktiga och inte den praktiska verkligheten är om något en lyx som endast vita lärosäten kan ägna sig åt.

  ”Problemet då är ju… varför bry sig om vad läraren säger. Om vi inte innerst inne tror på att vi kommer närmre någon sanning (objektiv eller ej) så har vi ingenting vettigt att göra.”

  Det är inte meningen att lärarna skall göra nåt vettigt heller i den världsbilden.

  ”Allt vi lär oss kan ju faktiskt vara lögn (vilket förutsätter, återigen, att något är mer sant, även om det är relativt till viss del). Osv osv… ett cirkelresonemang som får till konsekvens att jag som extrem postmodernist kan gömma mitt ego gång på gång.”

  Allt vi lär oss kan vara lögn, tills det är akademikern själv som ligger på operationsbordet och är beroende av att det inte är det och därmed är också dennes trovärdighet förverkad för hade denne trott på sin egen idioti hade denne precis som religösa fanatiker hellre dött än accepterat modern medicin som utgår från nåt denne själv inte vill tro på.

  ”Själv är jag sympatisk till en stor del av postmodernismen dock. Men utan ett nyktert synsätt och en viss pragmatisk hållning där vetenskapen ses som det bästa verktyg vi har (trots alla dess brister) så förblir jag bara förvirrad.”

  Din förvirring grundar sig i din oförmåga att sätta kunskapen i dess relevanta sammanhang. Utan något att ersätta vetenskapen med så blir såklart kritik av att vetenskapen inte är perfekt bara egotrippat navelskåderi baserat på kritikerns egna behov att känna sig betydelsefull och viktig (are än andra trots att denne utåt låtsas förespråka jämlikhet)

  Men vad du missar är att all kritik mot vetenskapen byggde uteslutande på tron att man skulle ersätta den med den mycket bättre ”marxistiska” förståelsen av världen. Det har aldrig funnits nån objektivitetskritik av vetenskapen. Kritiken baserade sig på åsikten att marxismen var objektiv och jämlik medan vetenskapen/positivismen tjänade ”makten” Samma personer som försöker inbilla sig de anser inget är bättre eller sämre ansåg själva att marxismen var mycket mycket mycket mycket bättre.

  Det var först när denna plan gick i stöpet som de var tvungna att koka ihop dagens postmoderna, postkoloniala trams för att slippa sälla sig till ”fienden” idag stödjer de vad ÄN som är emot den förra fienden. Därav orsaken krisen som råder.

  ”Allt blir en labyrint av strukturer där jag inte kan göra värdeomdömmen. Inget är bättre/sämre eller högre/lägre.”

  Värdeomdömen är val man gör om hur man lever, inte teoretiskt skitsnack på lärosäten. Den som hävdar denne inte kan göra värdeomdömen måste sålunda bevisa det genom att dö. Därmed skulle problemet med dylik idioti lösa sig själv.

  ”Som blivande lärare efterlyser jag, helt ärligt, en mycket bättre träning i vad vetenskap är och inte är. Vad dess styrkor och svagheter är.”

  Jag efterlyser raka motsatsen, jag vill ha en rejäl genomgång i vad allt som inte är vetenskap innebär. Därefter torde de allra flesta människor flockas till vetenskapen. Närmast all vetenskaplig kritik grundade sig inte på oförstånd om vad vetenskap är utan naiv inkompetens gällande vad alternativen var.

  ”Utan en rejäl genomgång av vetenskapen och dess metoder så tror jag aldrig vi kommer någonvart i samhället. Tanja kan ju inte göra allt heller.”

  Vi behöver ingen genomgång av vetenskapen för de flesta människor kommer aldrig att fatta vad den är. Desto bättre att gå igenom alla alternativ, att få förklarat hur en värld styrd av marxister, präster eller relativister skulle se ut skulle de flesta anse att vad än vetenskapen är måste den vara bättre. Vetenskapsmän kanske inte är perfekta men jämfört med dårarna i Religulous är de ett under av perfektionism.

 33. Karl skriver:

  Paddan

  ”Det intressanta är att om allt det jag har sagt i min förra post skulle vara sant så har jag själv ingen som helst egen grund att stå på = nihilism och fullständig relativism.”

  Det är såvitt jag ser den slutgiltiga konsekvensen av ett strikt postmodernistiskt perspektiv. Mycket av postmodernismens mer grundläggande kritik kan lika gärna appliceras på själv. Tex, språkinlärning bygger på liknande mekanismer som verklighetsabstraktionsformulering. Om vi inte kan ha kunskap om världen så kan vi inte heller ha språkförståelse, och vad blir kvar av postmodernismen då?

 34. Paddan skriver:

  Erik

  Jag tror inte Wittgenstein och Kuhn har så fel som du tror, men det är en längre historia. 😉 Jag är helt med dig angående att de var barn av sin tid och att vi inte kan sitta på våra höga hästar och döma historien, tjänar liksom inget till. Polanyi har jag inte läst, däremot Imre Lakatos som vidareutvecklade en del av Kuhns förvirrade tankar men även vissa av Poppers svagheter. Ska kolla upp Polanyi dock!

  ”Jovisst, och din lösning blir då att göra som genusvetare. Hävda att det visserligen inte finns objektiv kunskap men att du själv som medlem av förtryckt grupp har särskid “insikt” som gör dina sagor mer värda än andras.”

  Precis… men en feminist uttryckte sig så här:
  ”[—] ‘lesbian’ is a historical construction of comparatively recent date, and that there is no eternal lesbian essence outside the frame of cultural change and historical determination. However, this strictly intellectual definition wouldn’t stop me feeling, and sometimes behaving, as though the total opposite were true. . . . We need our dream of a lesbian nation, even as we recognise its fictionality.”

  Hon säger i princip att hon ”vet” att hennes identitet är falsk, en illusion. Men baserar ändå identiteten på hennes sexuella läggning eller kön/genus. Snacka om problematisk hållning. Det finns inget specifikt ”kvinnligt” perspektiv av naturen givit. Men ändå måste de försvara det för annars finns det inga kvinnor att försvara. MEN när det kommer till mannens specifika perspektiv så är det värt noll. Allt är ju berättelser och konstruktioner… *suck*

  Marx, hmm.. jag tror han hittade en sanning. Att det ekonomiska/kapitalistiska systemet har vissa konsekvenser och strukturerar vardagen på ett visst sätt. Men kommunismen är uppenbarligen inte lösningen. Så långt är vi överrens iaf. 😉

  Du kanske har en poäng angående undervisningen i skolan. Men återigen, jag är optimist, jag tror vi kan lära ungdomar vad vetenskap är… ska bara binda fast dem i stolarna och sätta munkavle på dem så går det säkert. Är ju lindrigare metod än att lura dem att tro på poststrukturalistisk teori så att de är förvirrade i halva/hela sina liv och får ångest. (Baserad på viss egen erfarenhet ;-))

 35. Paddan skriver:

  ”Det är såvitt jag ser den slutgiltiga konsekvensen av ett strikt postmodernistiskt perspektiv. Mycket av postmodernismens mer grundläggande kritik kan lika gärna appliceras på själv. Tex, språkinlärning bygger på liknande mekanismer som verklighetsabstraktionsformulering. Om vi inte kan ha kunskap om världen så kan vi inte heller ha språkförståelse, och vad blir kvar av postmodernismen då?”

  Om jag minns rätt sa Derrida något i still med att all kommunikation är full av missförstånd. Allt kan läsas som en text och då ser man att ”texten” är full av motsägelser och oklarheter = we don’t know what the hell we are talking about. Även här är det lätt att applicera teorin på dekonstruktionismen själv. Precis som med alla andra poststrukturalistiska argument om diskurser hit och dit. Vilken diskurs står man själv i som extrem postmodernist vilket möjliggör själva uttalandet om alla andra diskurser? Ganska dogmatiskt, arrogant och egocentriskt synsätt.

 36. Karl skriver:

  Paddan
  Precis. Om kritiken är kritisk så dör även postmodernismen. Det är nog bara genom att erkänna dess begränsningar som man kan undgå systemkollaps.

 37. Paddan skriver:

  Karl

  ”Precis. Om kritiken är kritisk så dör även postmodernismen. Det är nog bara genom att erkänna dess begränsningar som man kan undgå systemkollaps.”

  Man måste erkänna alla systems begränsningar. Den vetenskapliga metoden har självmotsägelser, vissa oklarheter och cirkelresonemang. Inget är heligt på så vis. Men en hälsosam postmodernism är egentligen en fortsättning av modernismen med en viss relativism och flexibilitet inbyggd. En insikt om hur teorier och metoder är beroende av varandra och att vi behöver slira på våra gränser. Istället för hönan eller ägget säger vi båda två, samtidigt. Allt är inte svart och vitt. Men här blir det, om man inte är påläst, lätt att halka totalt och hamna i en total relativism och på så vis är idealismen dagens segrare.

  Dekonstruktion är en metod med ett passande namn för dagens situation. Att dekonstruera gårdagens (ibland) falska eller överdrivna ”sanningar” är kanske bra men i dess ställe behövs något nytt. Inte en dekonstruktionistisk syn, då har vi inget att stå på och livet blir meningslöst. Snarare behövs en modifierad vetenskap. Men då krävs det, återigen, att du fattar den vetenskapliga metoden. Och vetenskapen går väl framåt… sist jag kollade iaf.

 38. Karl skriver:

  Japp… Det absolut läskigaste systemet på det viset är logik. Varje försök att visa någon logik kräver ju någon logik. (Det höll jag på att driva mig själv till vansinne med som tonåring. :P) Systemet kan alltså inte bevisas i någon strikt mening. (Högre ordningens logik förskjuter bara problemet, infinate regress.)

  Jo, man behöver nog ha någon slags ”fussy” logik, både A och B kan ha en grad av sanning, samtidigt som dom motsäger varandra. Man måste kunna hantera multipla perspektiv i parallella analyser, se relevansen i varje enskild i det aktuella fallet och bygga upp till en helhet. Däri ligger konvergens emot den ouppnåeliga sanningen, anser jag.

  Precis. Problemet ligger delvis i att man inte förstått funktionerna i dom system man dekonstruerat, man har bara sett det negativa och förstört alltihop. Pga av man saknat både ett funktionellt och evolutionärt perspektiv tror jag.

 39. kr skriver:

  Karl (ang. andra paragrafen)

  Läst Hegel? låter så..

 40. Karl skriver:

  Nix, egna tankar. 😛

 41. kr skriver:

  Wow, klockrent! Du är ett geni! Din version är dessutom bättre:) Men Hegel är en svårtolkad filosof så ni kanske är mer lika än vad jag uppfattar, eller mer olika… Jag litar endast till min lärares tolkning…

 42. Paddan skriver:

  ”Precis. Problemet ligger delvis i att man inte förstått funktionerna i dom system man dekonstruerat, man har bara sett det negativa och förstört alltihop. Pga av man saknat både ett funktionellt och evolutionärt perspektiv tror jag.”

  That’s why I like you Karl. Du tänker som jag gör.. haha. Det är precis så jag tror det ligger till. Utan dessa båda perspektiv, åtminstone, så är det svårt att se hur världen hänger ihop. Allting blir konstigt. Men om man ”hänger upp” det på vissa principer så börjar det ljusna.

  Och ja, du låter lite som Hegel. Men det lilla jag fattar av Hegel låter rätt vettigt, inte allt dock.

 43. kr skriver:

  Nix Paddan, Hegel är inte perfekt. Men han är intressant då han inspirerat till många olika tankar:) Man kan ju alltid ta till sig det man tycker är vettigt bland idéerna.

 44. Karl skriver:

  Kr
  Oj, nu blev jag lite generad. =) Det är lite typiskt, händer inte så sällan att folk kommer och berättar att nån redan tänkt mina idéer. =P

  Borde kanske läsa på och se för egen del vad han hade för tankar. Har inte läst så mycket filosofi, jag brukar uppleva att filosofer tänker lite för kantigt för att jag riktigt ska gilla det.

 45. Karl skriver:

  Paddan
  Jo, vi verkar tänka rätt lika i det mesta. *ler lite*

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: