Hyckleri på hög nivå

Vad poågår egentligen bakom kulisserna?

Vad pågår egentligen bakom kulisserna?

Inte sällan kommer frågor upp till offentlig debatt i Sverige först långt efter att beslut redan fattats i ministerrådet och EU-parlamentet. Som om detta inte vore illa nog vågade den svenska regeringen aldrig hålla en folkomröstning om Lissabonfördraget – ett fördrag som innebär att Sverige förlorar vetorätt på ca 60 områden. Att regeringen sedan talar sig varm för demokrati och vikten av att vallfärda till valurnorna i juni när de själva ska väljas in i EU-parlamentet är inget annat än rent hyckleri!

Det svenska folket och de flesta andra européer tycks inte dela den
politiska elitens syn på vad EU-projektet egentligen ska vara. Det som började som ett fredsprojekt har förvandlats till ett projekt med målet att skapa en ny politisk stormakt. Ett samarbete mellan självständiga nationer är något som flertalet medborgare är positivt inställda till. Majoriteten verkar dock inte intresserad av att skapa en stor politisk union med stark maktkoncentration och ett ständigt växande byråkratvälde. Detta innebär inte bara en ekonomisk belastning utan även i förlängningen en begränsning av medborgarnas medbestämmande och frihet. Folken vill fatta demokratiska beslut i sina egna länder, i frågor som rör den egna befolkningen. Det samarbete vissa länder har behöver inte nödvändigtvis pådyvlas övriga medlemsländer – mellanstatligt samarbete ska bygga på frivillighet.

Aja baja -inte rösta fel!

Aja baja - inte rösta fel nu!!!

Att befolkningarna kanske skulle vara ovilliga att släppa ifrån sig beslutanderätt var något som förutsågs av EU:s ”fader” Jean Monnet, som därför förespråkade en strategi där små steg togs på vägen mot en federation. Dessa steg har oftast varit förklädda till lösningar på praktiska, huvudsakligen ekonomiskt motiverade, problem. Hittills har bland annat Holland och Frankrike (2005) och Irland (2008) sagt nej till utökade befogenheter åt EU i folkomröstningar. Monnet hade rätt, och de för eliten nedslående resultaten har lett till att regeringarna i övriga länder valt att inte utlysa folkomröstning om inte grundlagen krävt det (som i Irland), eftersom de befarat att folken kommer att rösta ”fel”. Att de sedan talar sig varma för demokrati och vikten av att vallfärda till valurnorna i juni när de själva ska väljas in i EU-parlamentet är som sagt inget annat än rent hyckleri.

Det är för övrigt ett ödets ironi
att Bryssel ligger just i Belgien, ett exempel på en artificiellt konstruerad stat från 1830 där spänningen mellan flamländare och valloner blir allt mer påtaglig och där flamländarna sedan länge kräver självständighet. Bryssel skulle kunna börja med att försöka förena dessa två befolkningar i första hand, innan man påbörjar ett försök med ett överstatligt EU med gemensam nationalsång, diplomatkår, ”hög representant” och fastställd ”gemensam historiesyn”. Andra områden i Europa som går tvärsemot den europeiska maktelitens strävan och som istället vill ha utökad självständighet är till exempel Skottland, Grönland, Åland, Baskien och Katalonien, och tendensen var som bekant densamma i de f d kommunistiska länderna i Östeuropa efter 1989.

Det går att samarbeta över nationsgränserna i allt från handel,
klimatfrågor, forskning och fredsfrågor utan att förflytta makten från de nationella parlamenten till Bryssel. Varför nöjer sig då inte politikerna med det? En stor fördel för dagens makthavare med Lissabonfördraget är att vi inte kommer att kunna utkräva ansvar, en av demokratins grundpelare. Vetorätten avskaffas nämligen i det svenska fallet på ungefär 60 områden till förmån för så kallad kvalificerad majoritet, vilket innebär att en svensk EU-kommissionär som röstat i enlighet med folkviljan men ändå förlorar i Bryssel kan skylla på EU. Vad bekvämt då….

Det gäller att hålla koll på sina undersåtar

Det gäller att hålla koll på sina undersåtar

Folken har inte röstat ”fel” om senare års fördrag (de folk som tillåtits rösta dvs) på grund av okunskap, som politikerna låter påskina, utan just för att de varit välinformerade. Med Lissabonfördaget kommer vissa länder i praktiken att kunna fatta beslut som går emot folkviljan i andra länder – något som säkert skulle öka risken för konflikt snarare än minska den. (Någon som tror att Syd-och Östeuropa skulle köpa det svenska genusvansinnet? :-)) Att man samarbetar i ekonomiska frågor är en sak, med det EU kommit att syssla med idag liknar inget annat än ett nytt statsbygge – en ”superstat” skapad på bekostnad av de befintliga nationalstaterna genom ett byråkratiskt EU-regelverk som spänner över alla samhällsområden, för att inte tala om den övervakningsapparat som är under uppbyggnad.

Missförstå mig rätt: det går givetvis att bygga en sådan EU-stat om det är vad vi vill – men uppenbarligen är den svenska motviljan så pass stor att regeringen inte ens vågar hålla en folkomröstning om saken. Det är visserligen inte Alliansen ensam om, över hela Europa missunnar regeringarna sina egna väljare möjligheten att säga sitt om maktförskjutningen till Bryssel.

Svenska politiker försöker nu frammana en klassisk blockpolitik och vill att väljarna ska ta ställning utifrån en höger-vänsterskala till den politik de ämnar föra i EU-parlamentet. I verkligheten är Alliansen och socialdemokratin sedan länge överens om att successivt förflytta den verkliga makten till Bryssel (utöver att de röstar likadant i över 90% av fallen som numera är allmänt känt). Den begränsning av staten och tillit till individen som de borgerliga partierna står för (?) i Sverige har de plötsligt ”glömt” när det gäller EU. Tvärtom väljer man att omyndigförklara sina egna medborgare och förflyttar undan för undan makten längre bort från medborgarna.

Och hgur kommerdet att gå för den svenska genusindustin i EU?

Och hur kommer det att gå för den svenska genusindustrin i det nya EU?

Dagens EU-projekt är inte det EU som svenska folket röstade för 1994. Även om man talar om subsidiaritetsprincipen så saknar den praktisk betydelse när uppskattningsvis 70-80% av våra lagar redan idag är underställda direktiv från Bryssel. Idag krävs 25 mandat från 7 länder för att skapa en partigrupp, detta ändrades nyligen från 20 mandat och 6 länder – allt för att förhindra att ”radikala” grupper (tex kritiker mot EU-bygget så som det på senare gestaltat sig) ska få något inflytande. Tanken är antagligen att man i framtiden ska kunna rösta på europeiska konservativa, europeiska liberala, europeiska socialister osv istället för de enskilda ländernas partier. Behöver man påpeka att avståndet mellan svenska konservativa och exempelvis italienska konservativa är ganska stort? Och hur skulle detta i så fall påverka det svenska genusmaskineriet? Kommer svensk genusindustri att ta Europa med storm, eller innebär EU-staten slutet för vansinnet? Och är det i så fall värt att offra flera av våra lagstadgade rättigheter och vårt demokratiska inflytande för att bli av med det? 😉

51 Responses to Hyckleri på hög nivå

 1. Calle skriver:

  Väl skrivet! Men hur ändrar vi kurs, det känns som vi redan är så hopplöst inkletade och kraftlösa? Blir det så att t ex lagefterlevnaden i en framtid inte blir så viktig för en ”svensson”, en ”Italian Style”, där det är helt OK att strunta i lagar, det spelar ändå ingen roll?!

  Mvh

 2. Midnattsvarg skriver:

  Tack för detta inlägg, du summerade i stort min egen inställning till EU. Jag är i grunden positiv till EU som mellanstatligt samarbete, men är motståndare till överstatligheten. Det har blivit en överdriven polarisering i debatten, antingen är man för EU, för federation, för ökad överstatlighet och EU-byråkrati, eller så är man emot EU – Som om det ”konfederala” alternativet inte existerade. Detta tycker jag är tragiskt. Vidare talas det ofta om det ”demokratiska underskottet” i EU, gärna som en ursäkt att förskjuta mer makt till EU-parlamentet. Men själva EU-parlamentet är en konstruktion av den federala idén, ett mellanstatligt samarbete kräver nämligen inte mer än ministerråd och arbetsgrupper. Menar de även att FNs generalförsamling lider av demokratiskt underskott därför att vi inte får välja våra representanter? Men det låter ju fint, alla tycker ju om ”demokratisering”. Det fula är att dagens politiker vet precis vart detta projekt är på väg, och de vet att folket hade satt sig på tvären om de talat klartext om vad som komma skall: Federation, Europas Förenta Stater.

 3. tanjabergkvist skriver:

  Calle, jag tror det lär spela roll för EU att lagarna efterlevs, och det kommer säkert att straffa sig att bryta mot dem. Jag vet inte hur det är i Italien, men i Östeuropa kringgås lagar genom mutor och kontakter – något som jag inte tror kommer att bli fallet i det framtida EU. Vem kommer för övrigt att ha råd att muta någon eller betala sig bort från lagparagraferna? Det är bättre att folket förblir laglydigt eftersom motståndet då kommer att växa och troligtvis också på ett organiserat sätt. Hur ”vi” ändrar kurs (jag antar att du menar hur vi får politikerna att ändra kurs) är en intressant fråga – vi måste ställa upp ett antal olika framtidscenarier och analysera dem! 🙂

 4. tanjabergkvist skriver:

  Midnattsvarg, tack själv för en utmärkt summering av sakernas tillstånd! Det är precis som du skriver. Och det intressanta är att när inte alla länder vill delta i ett visst samarbete och på fastslagna villkor så ses det som ett misslyckande för EU, vilket säger en hel del… Och det är tragiskt att man talar om just demokrati i samma ögonblick som man begränsar den. Förrädisk retorik.

 5. Info skriver:

  NÄRA FÖRINTELSEN

  Jag har lätt för att hålla med dig in i minsta detalj. Eftersom du uttrycker ungefär vad varje normalt tyckande och kännande, vanlig, svensk människa uttryckte i mitt tidigare liv. Därmed har vi dessvärre i dagens Sverige placerat oss långt fram på den svenska, mediala och politiska dödslistan. Vad väljer du? Avrättning genom hängning, arkebusering, giftinjektion eller halshuggning med svärd (adelns privilegium)?

  Själv röstade jag nej till EU-medlemskap vid det första tillfället. Hela dagen idag har Sveriges radio berättat för mig, hur fel jag hade. Samt att jag ovillkorligen måste rösta RÄTT nu den 7. juni.

  I program efter program, från morgon till kväll, har man låtit de svenska EU-kandidaterna på bruten svenska men med hög och påstridig röst poängtera min uselhet:

  Centerpartiets ABIR AL-SAHLANI. Moderaternas ANNA MARIA CORAZZA. Socialdemokraternas ARDALAN SHEKARABI.

  Studio Ett stryker under:

  ”HÖGEREXTREMA RÖRELSER
  Stigande arbetslöshet, sjunkande löner och en ekonomi på sparlåga. Europas väljare är missnöjda med de etablerade partiernas handlingsförlamning. Nu rustar de högerextrema rörelserna för att fånga upp detta folkliga missnöje och frågan är vilka framgångar de kan nå i EU-valet. Hur långt räcker medvinden och vilka locktoner använder de sig av? Vad skiljer och vad förenar de högerextrema krafterna i Europa och var finns deras starkaste fästen? Medverkande: Anna-Lena Lodenius, journalist och författare, Daniel Poohl, chefredaktör Expo, Anders Widfeldt, statsvetare vid Aberdeen University och Per Eurenius, SRs Tysklandkorrespondent.”

  Och så ett reportage med en ung kvinnlig, svensk f.d. nazist (”vi kan kalla henne Anna”), som hoppat av, eftersom hon upptäckt, att hennes systers halvkurdiska barn med sina bruna ögon är oändligt mycket sötare än vita (heterosexuella, medelålders) svennar.

  Nåja, jag är inte adelsman. Men jag är inte främmande för att ge mig själv privilegiet att med egen hand skära halsen av mig. God natt, jord.

 6. Emil skriver:

  Tack för inlägget, du tar upp viktiga saker. EU har lite annan magnitud än genusfrågor även om också det sistnämnda är hedervärt att diskutera. Jag måste säga att detta med EU är rätt obehagligt. Först och främst vill jag påpeka att det inte borde heta Europeiska Unionen eftersom en union och ett överstatligt projekt inte är samma sak (rätta mig om jag har fel). Jag tror det finns många medelsvensson där ute som spontant tror att EU bara handlar om samarbete mellan länder när det i själva verket är något helt annat (=en odemokratisk monsterstat under uppbyggnad).
  Jag tycker att det känns väldigt konstlat att föra samman den mosaik av stater och kulturer som är Europa, just för att det finns så stora olikheter. Det är onaturligt. Jag fattar inte varför det prompt måste göras en monsterstat av allting. Varför kan det inte bara få vara ett trevligt ställe? Jämför bara en svensk, med en italienare, eller en britt, eller en spanjor. Det är ljusårs skillnader mellan de olika kulturerna. Till och med danskar och finnar är olika svenskar. EU vill ju få oss att känna oss som europeer och inget annat, men hur går det? Jag kan med 95 % säkerhet säga att Sverige ligger ljusår före de andra 26 medlemsstaterna inom vilket område som helst. Det är inte för att svenskar är bättre än några andra folk, men vi har haft tur och skapat ett förhållandevis trevligt ställe här uppe. Jag fattar inte varför vi inte kan få vara ifred från de mångfaldsfascistiska marknadskommunisterna i Bryssel som redan dikterar 80 % av våra lagar har jag läst. Frihet! Lämna Sverige ifred!

 7. Josef Boberg skriver:

  Emil – varför skall Wi nöja oss med att vara bättre än de länder som är än sämre ❓

 8. Sivan skriver:

  Instämmer till 100 % Att sedan alla Eu- anställda blivit ett frälse som för gemene man är helt bisarrt är en annan sak.

  LÖN
  * Parlamentarikerna får efter lönehöjningen ett arvode på 7442 euro per månad. Lönen beskattas med cirka 50 procent. 82 000 kronor/månad.

  KOSTNADSERSÄTTNING
  * Parlamentarikerna får varje månad 4202 euro som ska täcka parlamentarikernas utgifter för bland annat telefon, porto, resor, dator, kontorsomkostnader med mera i hemlandet. Skattefritt. 46 000 kronor/månad.

  RESEERSÄTTNING
  * EU-parlamentarikerna ersätts – mot uppvisande av kvitto eller biljett – för resor och andra kostnader i samband med resorna som de gör för att delta i parlamentets officiella möten. Utöver det kan parlamentarikerna få ytterligare reseersättning på högst 4148 euro per år. Skattefritt. 3 800 kronor/månad.

  TRAKTAMENTE
  * Parlamentet betalar schablonersättning på 298 euro per dag för varje dag parlamentarikerna är närvarande vid en officiell mötesdag. Parlamentet betalar även 149 euro per dag plus utgifter för logi och frukost för möten som hålls utanför EU. Skattefritt. Summa: 3300 kronor per möte inom EU och 1600 kronor per möte utanför EU. Kan ge cirka 45000 kronor per månad. 45 000 kronor/månad.

  SUMMA FÖRE SKATT
  176 800 kronor/månad. (136 000 kronor efter skatt).

  SPRÅKKURSER:
  * Ersättning på uppåt 5 000 euro, motsvarande 55 000 kronor per år.

  DATAKURSER:
  * Ersättning på uppåt 1 500 euro, motsvarande 16 500 kronor per år.

  ASSISTENTER:
  * Parlamentarikerna får disponera upp till 185 000 kronor i månaden för att anställa assistenter.

  GRATIS SJUKVÅRD:
  * Parlamentarikerna har tillgång till eget sjukhus i huset.

  OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING:
  * Täcker läkarkostnader på upp till 82 000 kronor per tillfälle.

  INVALIDITETSPENSION.

  LIVFÖRSÄKRING TILL EFTERLEVANDE.

  Fotnot: Uppgifterna kommer från EU-parlamentets svenska sajt och summorna är omräknade efter en eurokurs på 11 kronor.

 9. Emil skriver:

  Josef – Inte säker på att jag förstår din fråga men jag gör ett försök att besvara den. Nej, det finns ingen anledning att vara nöjd eftersom Sverige inte är ett paradis på något sätt och det är inget självändamål att vara bättre än andra länder. Det jag menar är att jag motsätter mig en ökad konsolidering av EU. Jag tycker det är otrevligt att se Sverige assimileras in i en monsterstat.

 10. tanjabergkvist skriver:

  Info, bli inte självmordsbenägen nu pga EU-valet, än finns det hopp! 🙂 Ang din röst i valet 1994: Norge, Island och Schweiz är inte medlemmar i EU men ligger alla tre på tio i topp-listan över europeiska länders BNP – så kört var det för dem. Jag vet inte hur propagandan gick på den tiden, då var jag bara intresserad av kvantmekanik och mitt teleskop, men redan då kunde jag med det, utöver att se Jupiters fyra galileiska månar, även se att allt inte stod rätt till i Bryssel – jag borde ha undersökt det närmare redan då! 😉 Och ang radioprogrammet (som jag själv inte hört än): varför bjöd de inte in en aktiv högerextremist som kunde hjälpa dem med analysen då, om det nu var de högerextremismen som skulle analyseras? Som vetenskapskvinna kan jag inte tänka mig att uttala mig vetenskapligt om ett objekt utan att först ha undersökt det. Eller vafalls – får inte alla komma till tals i en demokrati!?

 11. tanjabergkvist skriver:

  Emil, jag förstår vad du menar. Och historien visar att folk vill ut ur unioner, inte in i dem. Många konflikter och krig bottnar just i önskan att lämna en union. Precis som du säger så skiljer det en hel del mellan våra olika kulturer och därför lär vissa länder via EU kunna köra över andra länder i frågor där de olika folken har olika uppfattningar (om vi ser till majoriteten då), skillnader i åsikter som tex kan vara kulturellt betingade. Därför står egentligen de olika kulturerna i vägen för skapandet av ett överstatligt EU, så talet om mångfald är ju inte heller helt sanningsenligt – det bara låter fint och går hem, långsiktigt efterstävas enhetlighet. Nåväl, som halvbulgariska så säger jag bara: den dagen EU bestämmer sig för att avskaffa kyrilliskan och göra de slaviska länderna till dåliga kopior av väst – det är den dagen jag drar till Bryssel! 😉

 12. tanjabergkvist skriver:

  Josef och Emil, vad menas med bättre? Genusgalenskaper och annat visar att detta lands befolkning inte vet sin egen undergång! Och Josef, vad menas med wi, är vi = wi, eller vilken är innebörden av wi? Något högre andligt tillstånd? 🙂

 13. tanjabergkvist skriver:

  Sivan, tack för intressant information! Du verkar väldigt insatt! Jag ska skicka en sedelpress till EU-parlamentet i julklapp 2009. Ska vi starta en öppen insamling? 😉

 14. Sivan skriver:

  Ja en sedelpress i julklapp är en bra ide, men än så länge tycks ju våra skatter (dina och mina pengar) räcka till. Framtiden får utvisa. Följer din blogg med stort intresse och vill ge dig mycket beröm för de saker du behandlar. Applåder!!

 15. tanjabergkvist skriver:

  Sivan, tack! Vet du, när jag hade skrivit min första artikel om genusvansinnet i föskolan i SVD Brännpunkt (19/12-08) fick jag bland annat ett handskrivet tackbrev från en EU-kommissionär! Jag undrar fortfarande över om det var för att visa extra uppskattning han använde snigelpost, eller om det var av säkerhetsskäl eftersom deras epost kanske är avläst så jag tog aldrig kontakt med honom över mail. Han kunde ju iofs använt annat mailkonto än sin officiella EU-adress, men jag antar att de datorer som tilldelas EU-kommissionärer och parlamentariker som tjänsteförmån redan har färdiginstallerad spionprogramvara som kan se allt i realtid. Jag har en kusin som ibland fixar tekniska saker på min dator på distans i realtid, ganska läskigt att sitta framför sin egen skärm och se någon annan fjärrstyra pilen, eller se exakt vad jag sysslar med på datorn i realtid! 🙂

 16. Josef Boberg skriver:

  ”Och Josef, vad menas med wi, är vi = wi, eller vilken är innebörden av wi? Något högre andligt tillstånd?”

  Nej… – Tanja – utan bara att jag inkluderar mig själv i min egenhet att tänka och hart när ALLTID skriva Wi – istället för det mera ”tandlösa” vi (samma med wår osv istället för vår – även fast det är vår).

  ”Genusgalenskaper och annat visar att detta lands befolkning inte vet sin egen undergång!”

  Om Du med ”lands befolkning” menar oss av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – så har Du ju åt hållet helt rätt i det.

  Dock – MaktHavarna VET att det går åt helvet – men dom ger blanka faen i det. Vad säger det om wåra ”kära” MaktHavare ❓

 17. Andreas Dahlin skriver:

  Politik är konstigt tycker jag. Jag känner mig väldigt vänster i vissa saker och väldigt höger när det gäller andra saker. Dessutom är jag för decentralisering i många saker och för globala samarbeten i andra. Jag passar inte in någonstans. Kommer nog inte rösta i år.

 18. tanjabergkvist skriver:

  Josef, ja man undrar ju ibland om makthavarna medvetet säljer sin själ eller om de verkligen inte är medvetna om vad de sysslar med, eller om de är för dumma, lata eller okunniga för att sätta sig in i det, inte äger förmågan att tänka långsiktigt, bedöma konsekvenser osv. Vilket är det? Man kan ju bara respektera dem som vet vad de sysslar med – de tänker åtminstone. Titta vad jag fann på Newsmill: http://newsmill.se/artikel/2009/05/21/meningslost-att-vara-riksdagsledamot-i-moderaterna

  Andreas, jag tror det är många som inte längre köper något partis hela åsiktspaket. Politik är för övrigt långt mer invecklat än matematik – varför tycker så många andra tvärtom? 🙂

 19. Josef Boberg skriver:

  Javisst… – Tanje – men dom som har den kalibern som självständigt tänkande människor i Riksdagen – dom orkar ju helt enkelt ej med att vara kvar där, tyvärr tyvärr…

  Apropå finansminister Andders Borg som ung… – och hur har det blivit = ÄR ❓

 20. Sjöholm skriver:

  Tack för ett väldigt bra inlägg!

  Det är lite konstigt att det inte var någon disskussion i media om Lissabon fördragets ursprung innan vår regering ratificierade fördraget, när d’Estaing öppet har gått ut med att fördraget är ett sätt att komma runt demokratin i EU?

  The author of the text himself, Valery Giscard d’Estaing, has confirmed this several times, saying Lisbon ”is purely a legal re-writing – incidentally unreadable – of the draft Constitutional Treaty”. And he revealed the reason for this: ”Above all, it is to avoid having referendums”.

  Mr Giscard d’Estaing also admitted that, unlike his original Constitutional Treaty, the Lisbon EU Treaty had been carefully crafted to confuse the public.

  Mr Giscard argues that the Lisbon treaty represents a way for the EU institutions to take the lead after the ”interference” of the members of parliament and politicians who were in the European Convention.

  Svenska politiker skriver glatt under och lägger samtidigt fram en ett förslag att ändra grundlagen för att göra beslutet irreversibelt, allt medans media tiger still?

  Man börjar att undra ifall vi är 9 eller 90 miljoner människor i det här landet, ifall det är den lägre siffran så kommer vi nog inte att ha så mycket att säga till om i framtiden!

 21. hillary2 skriver:

  Om EU-parlamentarikernas nya löner:

  Reinfeldt påstod att dessa skulle beskattas i Sverige för att ta loven av ”nyheten”. Kort därefter tog han tillbaka detta påstående. Han och andra moderater gladdes förmodligen, men i smyg, åt att de hade uppnått precis vad de länge ivrat för nämligen s.k. ”konkurrenskraftiga löner” 🙂

 22. […] Tanja Bergkvist har skrivit ett väldigt bra inlägg i […]

 23. Info skriver:

  TANJA

  Jag lever faktiskt än, men hur länge till kan jag inte lova. EU-propagandan i början på 1990-talet var i Sverige utomordentligt osofistikerad. I stort sett bara: RÖSTA FÖR EU, SÅ BLIR DET MILJONTALS NYA JOBB. OM DU INTE RÖSTAR FÖR EU SÅ ÄR DU EN BAKÅTSTRÄVARE OCH HÖGEREXTREMIST. (På Stockholms universitet, Lantis, bibliotekscaféet osv.:) BLI EN EU-PARLAMENTARIKER SÅ FÅR DU EN SKYHÖG LÖN!

  Varenda tunnelbanestation var nedlusad av jätteplakat till en kostnad av oräkneliga miljoner, där var och en, som inte tänkte rösta för EU-medlemskap, utmålades som en statsförrädare, en svikare av arbetsrätten, en förstörare av kronans och hela rikets värde och, värst av allt, som en SVIN-OLLE. Du vet, den stackars lantbrukaren i Skåne, som ställde sig tveksam till att helt plötsligt börja försörja tiotusen somalier och ugandier utan pass och identitetshandlingar.

  Densamme var för resten ett stående inslag på Stockholms tunnelbanas stora plakat under en stor del av av 1980-talet i sin påstådda egenskap av SVIN-OLLE och GRIS-OLLE. Stackars Olle är numera död, men jag hoppas, att han in i det sista var medveten om, att grisar inte bara bidrar till många människors uppehälle utan också är ovanligt vänliga och fryntliga djur, som gärna besvarar ett kliande bakom örat med en vänlig grymtning.

  Vad gäller suggorna, så är de – t.o.m. våra dagars tamsuggor – om de får leva i full frihet mästare på att bygga små hemtrevliga bon i diken och liknande åt sina kommande kultingar. De släpar ihop gräs och liknande, så gott de kan, och gör sitt bästa för att inreda ett ombonat hem åt sina blivande barn.

  Sinnebilden alltså, för den onda, svenska människan.

 24. Realist skriver:

  Faktum: Vi går mot en europeisk federation av något slag, som sedan antagligen kommer att fogas samman till en angloamerikansk maktsfär. Är detta någonting nytt? Även som självständiga nationer i EU beror vi så mycket på varandra i t.ex. utrikespolitik, att det egentligen inte går att prata om ”nationell självständighet” längre i dess sanna bemärkelse. Vi befinner oss i civilizationsperioden av historien. Små makter går samman till stora allianser. Man tycka vad man vill om det, men det är ett faktum.

  Jag är kritisk till mycket av EU:s ideologiska och ekonomiska arbete, men det är inte säkert att vi kommer att få det sämre med ett ”stor-EU”. Speciellt inte om vi tvingas alliera oss för att kontra andra makter med egna intressen i öst.

 25. Sophiaalbertina skriver:

  Hej Tanja,

  Fann din blogg när jag följde vissa trådar vad det gäller EU. Och ser att du har skrivet om hyckleriet kring EU och den förda politiken från våra politiker. Och vi verkar i stort sett har dragit samma slutsatser.

  Vi är rätt många som från olika utgångspunkter tyvärr har tvingats dra slutsatsen att hela EU projektet har mer eller mindre ”havererat” sätt från den vanlige medborgarens perspektiv (demokrati, fri- och rättigheter etc.). Och blivit vad den politiska eliten i Europa ville från början – dvs. en centralstyrd byråkratisk sammanslutning där nästan all makt har flyttas över från de nationella parlamenten till en osynlig byråkrati som i praktiken är oavsättbar.
  Där det nya Lissabon fördraget ”cementerar” denna nyordning.

  Och hur MEDVETET detta falskspel har varit, och är. Där den politiska eliten i Europa AVSIKTLIGT konstruerade Lissabon fördraget så att vanligt folk INTE skall förstå och märka vad som är på gång.

  Här har du mina senaste 2 inlägg om just EU:

  http://uddebatt.wordpress.com/2009/05/23/eu-the-aim-of-this-treaty-is-to-be-unreadable-and-unclear-and-it-can-not-be-understood-by-ordinary-citizens/

  http://uddebatt.wordpress.com/2009/05/06/eu-%e2%80%93-the-inner-game-and-the-corruption-that-cost-684-9315-per-hour-every-hour-every-day-every-year-and-is-increasing/

  Lycka till i fortsättningen

 26. Emil skriver:

  Tanja – fick du verkligen svar från en kommissionär på artikeln om genusvansinnet?! Var det inte en parlamentariker?

  Jag har också läst om d’Estaings uttalanden och det är ju bedrövligt cyniskt.
  En annan skandal som inte fick uppmärksamhet var ett avsnitt av Debatt i Sveriges Television som gick förra året. Ämnet för diskussion var Lissabonfördraget och man hade ringt runt till ett urval av riksdagsledamöter och sett om de kunde svara på några enkla frågor om fördragets innehåll. De flesta kunde inte. Dessa dåligt pålästa människor röstade igenom fördraget som bekant.

  Angående att politik skulle vara mer invecklat än matematik – så måste man nog ha lätt för matematik för att tycka så. Undertecknad får huvudvärk av matte och kom inte längre än till Matematik B på gymnasiet. Tror du att vem som helst kan förstå svår matte bara man pluggar tillräckligt eller måste man ha medfödd begåvning?

 27. Alvin Stoltz skriver:

  Ja, EU verkade vara en bra ide. ……Då.
  Så råkade jag se en 20 a4-sidor lång utredning om placeringen av bakljusen på släpvagnar som tagit nått år att arbeta fram.
  Fråga:
  Är EU:s största arbetsområde att tränga ner i petitesser och småsaker?

  Idealistiska V 0ch MP politiker skryter med att de ska skänka bort delar av sin höga ersättning, i deras tycke, passande organisationer. Men vad hjälper det mig? Kostnaden för EU blir lika stor för det.

  Visst var EU en bra ide…….liksom?

 28. Tommy Jonsson skriver:

  Nu tycker jag som Bo Rothstein att det dags att lägga ned Uppsala Universitet med sitt feministiska genustjafs.
  Lärosätet har förlorar sin trovärdighet.
  Bara ytterligare en detalj är att prefekten nu också vill makulera Docent Max Scharnbergs utomordentliga kritik av Professor Eva Lundgrens inblandning i det sk ”Södertäljefallet” och kritik mot det felaktiga rättsförfarandet, där fadern dömdes och fick sitta av sitt 5 åriga straff.
  Får se om boken skall hämtas från forskare i 5 värlsdelar av SÄPO och de av oss i Sverige som är innehavare av ett exemplar.

 29. wodinaz skriver:

  Fascinerande är också att i vår skendemokrati så låtes populasen rösta igen och igen tills de har varit lydiga och röstat rätt. Därefter frågas det inte mer. Hade vi inte gått med i EU 1994 så skulle de ha hållt omröstningar tills det att vi gått med; däremot, hålles inga kontinuerliga omröstningar om vi vill gå ur. ”EU fortfarande bra?” etc. Lissabonfördraget och konstitutionen bär vittne om detta. Samma sak kan egentligen sägas om kärnkraften.

  Vidare har dagens EU knappast något gemensamt med 1994 års EU — varför omröstningen inte bör vara giltig längre.

  Jag var förvisso inte röstberättigad 1994 men jag minns mycket väl att ”nej”-sidan (i själva verket en låtsas-nejsida som avsiktligen ställde upp dåliga argument) talade mycket om böjda gurkor, snus och annat högintressant; vänstern talade också om att EU minsann var en ”rikemansklubb” osv. Inte ett ord om ordning, suveränitet, neutraliteten, lagstiftningens ordning etc.

  Men men, vad kan man förvänta sig av skådespelet.

 30. oscar berven skriver:

  yttermera om minoritetskrafter bakom UN och The United States of Europe”, 1922 PEU (Pan-European Union) …

 31. tanjabergkvist skriver:

  Sjöholm, tack för intressanta citat! Anne-Marie Pålsson mfl borgerliga riksdagsledamöter skrev den 19 nov-08 ett bra debattinlägg i GP: ”Lissabonfördraget bör ses som en grundlagsfråga”. Detta är länken jag få fram via google men den verkar trög: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.123396-lissabonfordraget-bor-ses-som-en-grundlagsfraga . I vilket fall skriver de där om det ”marginalistiska synsättet” som innebär att varje ny överföring av befogenheter bedöms som ett separat steg i jämförelse med tidigare gjorda överlåtelser och inte som en totalitet, så varje överföring av makt ses som marginell i förhållande till tidigare överlåten makt – och på detta sätt försöker man kringgå grundlagen. Givetvis var Lissabonfördraget utarbetat på ett sätt så att man skulle kunna undvika folkomröstningar…. Kan för övrigt rekommendera ”Makteliten mot folket” (undertitel ”Tankar om EU, nationalstaten och demokratin”)av Nils Lundgren (Junilistan), blev positivt överraskad av de insikter som stod att finna där!

 32. Svenne skriver:

  Sanna Rayman på SVD har hänvisat till dig. Hoppas bara inte hon ser det här inlägget!

 33. tanjabergkvist skriver:

  Sophiaalbertina, väldigt läsvärt!! 🙂

  Emil,
  du har rätt, det måste ha varit en EU-parlamentariker givervis, inte kommissionär. Tänkte nog på att det stod EU Commission tryckt på kortet samt kuvertet. Det var en svensk man så det måste ha varit en EU-parlamentariker. Jag googlade fram honom men valde att inte maila honom. Men vem håller inte med mig och andra kritiker i genusfrågan, säkert gör flertalet kommissionärer det, i själva verket största delen av jordens befolkning 😉 (och då pratar jag om svenskt genusvansinne – inte normala jämställdhetsfrågor!) Och angående matematiken menade jag att är något bevisat så är det, då är alla matematiker överens, inga gråzoner – matematiken är det universella språk som kan förena alla jordens folk och minimera konflikter världen över! 🙂 Att manipulera med matematiska symboler har en helt annan innebörd än politisk manipulation. Jag menar att människor ju är komplexa, ibland oförutsägbara och tidvis irrationella, dessutom förändras deras psyken med tidens gång (se genusfrågan) – det finns inget givet sätt att förutsäga framtiden annat än genom idealiserade modeller – jag fattar ingenting, totalt kaos, hur kan man leva med ovisshet och evig spekulation? 😉 Ang din sista fråga – logiskt tänkande går att träna upp, även matematisk intuitiv förmåga kommer med tiden efter flera års forskning, men säkert finns det olika individuella förutsättningar för att ta till sig detta, den som utvecklar ett genuint intresse för och fascination över ämnet lär också ha en given fördel. Bra lärare är otroligt viktigt också – både för att utveckla matematisk förståelse likväl som intresse för ämnet. Matematiken är kumulativ till sin natur, man kan inte gå vidare utan att ha förstått det som föregår det kommande. Tror att många faller ifrån just där….

 34. tanjabergkvist skriver:

  Alvin, ja, och du känner väl till gurkornas krökningsindex? 🙂 Mycket viktiga saker det här! Krävs minst 50 sidors rapport författad av forskare från minst 25 medlemsländer under minst 5 år för att enas kring hur en glödlampa ska se ut år 2012. Eller skulle de inte avskaffas då? Var rapporten författad i onödan? Den om en normalstor pizzas EU-anpassade radie då?

  Tommy, ja jag läste just det på Axess-bloggen. är inte så insatt men låter vansinnigt!

  Wodinaz,
  ja det är typiskt att man röstar om och om i frågor varvat med nya propagandainsatser, just när det gäller EU. Varför fick vi inte rösta om riksdagsvalet några gånger? Alla var ju inte nöjda. Vafalls, vad hände med allas lika värde? Har inte alla lika rätt i sin röst? Jo, men då får vi likrikta folket då – så tycker alla lika så behöver vi bara rösta en enda gång. Jag ska genast ta upp det med makthavarna – eller vänta förresten, de håller ju redan på med sin likriktningsprocess – både ute bland undersåtarna folket och sinsemellan i partiledningarna. Vad bra – då behöver jag ju inte göra något! 🙂

 35. Jan skriver:

  Tanja, tack själv för en väldigt intressant blogg!

  Artikeln från GP borde vara politiskt sprängstoff i EU-valrörelsen, om nu någon journalist skulle känna sig manad.

  Den tar upp b.la
  ”låt vara med krav på 75 procents majoritet – gör det möjligt att än en gång karva ut en bit av den svenska självstyrelsen utan att väljarna får säga sitt och i strid med grundlagen såsom riksdagen tolkat den.”

  I voteringen om fördraget var 25% av ledamöterna från (kd) samt 20% från (S) frånvarande (Ifall jag har fått ihop matematiken korrekt.), undrar om detta kan ses som normalt för den viktigste frågan som riksdagen har fattat i modern tid och som krävde bifall från 75% av närvarande riksdagsledamöter?

  Jämför interiörerna från FRA-debatten. Övergår detta i utpressningsliknande situationer där ledamoten pressas till att exempelvis avstå från att rösta eller vara frånvarande vid omröstning aktualiseras bestämmelserna i brottsbalken, närmast otillbörligt verkande vid omröstning enligt 17 kap 8 § brottsbalken.

  Tack för tipset om boken, skall se till att komma över ett ex.

 36. tanjabergkvist skriver:

  Josef, bara en länk i en kommentar från dig – rekord! 🙂 Ska kolla! Oscar, du hänvisar till samma sida, vad är det för en sida egentligen, eller är det någon privat blogg?

  Svenne, jaha du menar hänvisningen till Uppsala-fallet i SVD? Ja, den ledarartikeln kom ju till och med ut i den tryckta upplagan. Nu känner jag inte till Sannas synpunkter på EU, men vad spelar det för roll – jag har ju rätt, så hon borde hålla med givetvis! 😉 Ha ha, nä allvarligt, man kan vara överens i vissa frågor och oense i andra antar jag – det borde inte vara något problem. Endast fakta dikterar mitt tyckande i denna fråga, och om dessa skulle råka vara bristfälliga så får någon gärna fylla på så är jag beredd att ompröva min åsikt. Den som vill och kan bevisa med fakta att något jag skrivit i mitt inlägg om EU är falskt är välkommen att lägga fram sin text här i kommentarerna så ska jag genast ta det i beaktande! 🙂

 37. Sjöholm skriver:

  Skrev visst ”om nu någon journalist skulle känna sig manad.”

  Menade såklart redaktionerna hos de stora tidningsdrakarna, som det senaste året har byggt upp den nya hjärnridån för att förhindra att människor som endast läser traditionella media får tillgång till ofiltrerade åsikter.

  Samma tankegång kan skönjas bakom ideerna om kabel-TV-internet, ifall en majoritet av befolkningen endast har tillgång till en begränsad gratisverision av internet, och det endast är bråkstakarna som vill betala 300+ i månaden för den fulla verisionen, så kommer alla makthavare att få en bättre nattsömn.

  Ha en bra dag!

 38. tanjabergkvist skriver:

  ”Hjärnridå” – intressant uttryck!

 39. oscar berven skriver:

  tanja

  mycket flitig är Josef som kommentator på mången sidor. Ibland följer jag efter.

  wik.inormous kunde jag tänka mig skulle gillas kanske, likt ett Glaspärlespel det är.

  Rent tekniskt är det en MediaWiki, inte en blogg. Jag gillar som plattform för ens egen forskning, eller i grupp.

  Everything connects to everything …

 40. Josef Boberg skriver:

  Tanja och Oscar,

  Min flitighet och myckna länkande – hänger samman med att så länge som jag fortfar att andas – så kommer jag att fortsätta med att åt hållet försöka ”locka” så många som möjligt – med att själva försöka förstå och inse det här – till förmån för det här.

  Även om jag själv ej kommer att få uppleva någonting av ParaDigmSkiftet – så är jag far till två barn – och farfar/morfar till 6 barnbarn.

  Skäl nog tycker jag – för att fortsätta med att vara nätmedborgare på mitt lite annorlunda sätt. 🙄

  Tanja – jag hoppas att Du delger mig på ett eller annat sätt – ifall Du upplever mig som besvärande som kommentator på Din blogg. I så fall slutar jag direkt med att kommentera här, naturligtvis…

 41. Josef Boberg skriver:

  Emil – ”Det jag menar är att jag motsätter mig en ökad konsolidering av EU. Jag tycker det är otrevligt att se Sverige assimileras in i en monsterstat.”

  Det håller jag helt och hållet med Dig om

 42. tanjabergkvist skriver:

  Josef, absolut inget besvärande – du är lika välkommen att kommentera och lämna länkar som alla andra! Jag förstår att detta är ditt unika sätt att kommentera och jag försöker hinna läsa åtminstone några av dina länkar varje gång! 🙂

 43. sophiaalbertina skriver:

  Tanja,

  Tack för det.

  Jag försöker på mitt enkla sätt bekämpa de värsta avarterna av Politisk Korrekthet, Junk Science (Global Warming Hysterin), och alla attacker och inskränkningar av våra fri- och rättigheter samt rättsäkerheten som våra intälägänta politiker så ihärdigt och i brott mot grundlagarna försöker, och har, trumfat igenom.

  Jag skulle också vilja säga att du på ett förtjänstfullt sätt drar ditt strå till stacken i denna kamp mot allmän idioti och feghet :-).

  Gott om civilkurage är det ont om för att uttrycka saken milt. Så alla bidrag från alla kanter är välkomna. Det behövs verkligen i detta land.

  Etienne de la Boetie’s (Fransk domare, författare, filosof och “politiker” under 1500 talet) The Politics of Obedience: The Discourse of Voluntary Servitude.

  “It is incredible how as soon as a people becomes subject, it promptly falls into such complete forgetfulness of its freedom that it can hardly be roused to the point of regaining it, obeying so easily and so willingly that one is led to say … that this people has not so much lost its liberty as won its enslavement.”

  Lika sant då som nu.
  http://uddebatt.wordpress.com/2007/11/17/dagens-citat/

  Thomas Jefferson 1743-1826

  “All tyranny needs to gain a foothold is for people of good conscience to remain silent.”

  En av dessa odödliga sanningar som folk aldrig verkar lära sig!
  http://uddebatt.wordpress.com/2007/11/30/dagens-citat-2/

  Eleanor Roosevelt (1884 – 1962) från hennes bok “This Is My Story” från 1937

  “No one can make you feel inferior without your consent.”

  Tänk on människor kunde förstå och lära sig detta!

  Till alla s.k. miljövänner har jag dedikerat ytterligare ett citat från Eleanor Roosevelt:

  “It is not fair to ask of others what you are unwilling to do yourself.”
  http://uddebatt.wordpress.com/2007/12/04/dagens-citat-%e2%80%93-3/

 44. tanjabergkvist skriver:

  Sophiaalbertina – skönt att få en bekräftelse på att det inte är jag som är galen, utan att det verkligen pågår oegentligheter! 😉 Jag instämmer helt, varför denna feghet bland detta lands medborgare att debattera högst väsentliga frågor? Är det statsapparaten som passiviserat folk eller varför går inte folk man ur huse när framtiden står på spel så här!? Kanske pga känslan av maktlöshet, antagligen… Nåja, jag ska inte säga något – sitter ju själv hemma framför datorn. 🙂

 45. tanjabergkvist skriver:

  Intressant artikel skriven av sju borgerliga riksdagsledamöter (19 nov-08) ang Lissabonfördraget:
  http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=459176

 46. iii skriver:

  Riktigt bra skrivet! Folk måste förstå att man kan vara för ett europeiskt samarbete utan att vara för EU som det ser ut idag. Jag håller helt med dig i att det bra med vissa beslut på EU-nivå, hur ska man annars t.ex. se till så att fisken räcker i Östersjön om länderna runt den inte samarbetar? Jag har nog egentligen inte så mycket att tillägga till ditt inlägg.

 47. tanjabergkvist skriver:

  iii, tack! Givetvis måste de europeiska länderna samarbeta i relevanta frågor, fast vad som är ”relevant” verkar inte Brysselbyråkrater och medborgare vara överens om. Sedan har vi frågan om insyn. Dels finns arbetsgrupper där man inte kan se vad som pågår (ingen offentlighetsprincip), sedan har vi de hemliga lobbygrupperna. Och vad gäller det förberedande organet Coreper (”de ständiga representanternas kommitté” som bereder alla ärenden till ministerrådet) får inte ens våra svenska riksdagsledamöter tillgång till (eller ens se) hur regeringen instruerar Sveriges (enda) representant i organet.

 48. […] EG, EU: Snart är superstaten här!” Då är det alltså inte så att det bara är jag som är ute och cyklar! Och så det senaste inlägget: “Borgerlighetens moraliska […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: