Genusfrågan intresserar tydligen många

maj 13, 2009

Min bloggstatistik gick upp lite idag (3690 när jag gjorde denna skärmdump vid midnatt)

Min bloggstatistik gick upp lite idag (3690 när jag gjorde denna skärmdump vid midnatt)

Det måste betyda något när så många reagerar på genusvansinnet. Nu är jag inte motståndare till jämställdhet givetvis utan bara de vansinniga och absurda inslagen i det teoribygge (eller ska jag kalla det luftslott?) som kallas genusvetenskap. Halva befolkningen ska sättas att övervaka att den andra sköter sin verksamhet med det heliga genusperspektivet i åtanke. Och den som inte gör det få skylla sin syndiga tankars godtrogna villfarelse själva med en feministröresle som fått halva landet att lägga sig platt inför Genus allsmäktiga uppenbarelse. Och apropå min bloggstatistik som ligger till vänster – jag hoppas inte det är några av mina studenter som sitter och surfar runt på nätet nu när tentatiderna närmar sig! Till dem av er som läser detta: stäng ner och lägg tiden på studierna – och om era funderingar blir för många och er hög med obesvarade frågor börjar växa sig stadigt ända upp till stratosfären eller ännu högre atmosfäriska lager kan ni alltid maila mentorerna som har svar på allt (utom genusvansinnet). Det vore inte bra om frågorna hamnade utanför ozonlagret (som ju utgör den övre delen av stratosfären) eftersom vi på nätkurserna då inte kan garantera att frågornas djupare matematiska innebörd och skönhet inte tar skada av UV-strålningen och därmed blir felbesvarade. Detta skulle för övrigt kunna tolkas som ett utövande av härskartekniken osynliggörande och leda till genusarbetsläger i Sibirien (tror ni inte genusvetarna köpt mark i detta ädla syfte för skattebetalarnas pengar? Nähä, då får jag lägga upp  dokument om detta snart också…).

Den som kan skala en banan kan också genomskåda genusvansinnet. IQ-krav: 26

Den som kan skala en banan kan också genomskåda genusvansinnet. IQ-krav: 26

På wiki står det om härskartekniken osynliggörande följande: ”Att tysta eller marginalisera oppositionella personer genom att ignorera dem.” Som oppositionell mot genusvansinnet känner jag mig ignorerad av genusvetarna som lyser med sin frånvaro i debatten. Varför gör de förresten det? Vem som helst med en IQ på över 26 (vilket enligt Illustrerad Vetenskap är vad som krävs för att kunna skala en banan) inser att det beror på att de redan fått som de ville, med miljoner i statliga anslag. Men det regeringen bör ha i åtanke är att genusvansinne och enfald är två sidor av samma mynt, nämligen den svenska enkronan, som till sin natur är lika cirkulär och platt som genusvetarnas argumentationsteknik. Kanske är det därför regeringen vill byta till Euron? Det hjälper tyvärr inte – tre radikalfeminister är, som jag tidigare skrivit om , påväg ner till Bryssel för att sälla sig till de 15.000 lobbyisterna och lobba för svenskt genusvansinne och ragga sponsorer. Vem vill sponsra min kamp mot idiotin? Jag borde kanske också åka ner till Bryssel…

Och härskartekniken ”Undanhållande av information” definieras som ”Att utestänga någon eller marginalisera dennes roll genom att undanhålla den väsentlig information. Exempel: Du förstår att dina kollegor haft ett möte där du borde ha varit med. Beslut som skulle fattas på ett möte har redan fattats tidigare i informella sammanhang, där inte alla berörda haft tillträde.” Borde inte hela den politiska makteliten anmälas för utövande av denna härskarteknik? De har i samråd med genusvetarna bestämt sig för att påtvinga oss konstigheterna och befria oss (även kommunismen var en sådan här befielserörelse som skulle befria med tvång eftersom folket inte visste sitt eget bästa) bakom vår rygg!

Jag vill vakna upp till en värld utan genusvansinne!

Jag vill vakna upp till en värld utan allt genusvansinne!

Men man ska inte generalisera och dra alla genusvetare över en kam, även om detta tilltalar min natur som yrkesutövande matematiker, för medan det i andra sammanhang ses som negativt att generalisera är detta något som ju både är tillåtet och tillrådligt inom matematiken, och i matematiken kan man dessutom generalisera utan att dra förhastade slutsatser. Om man bara generaliserar sin resultat så att de täcker så många fall som möjligt så slipper man nämligen behandla alla specialfall, särfall och psykfall var för sig. Och apropå psykfall, missa inte Kvällsöppet med Ekdal nu ikväll 22.40 där Anna Odell ska försvara sitt ”konstverk” inför bland annat Johan Lundberg (Axess) och chefsöverläkare David Eberhard. Odell är nu åtalad på tre punkter. Frågan är om hon kan dömas? Hon är ju kanske psykiskt sjuk på riktigt – det hade hon visst själv frågat en av de behandlande läkarna hon stötte på när hon blev intagen: ”Om jag säger att jag bara spelar psykiskt sjuk nu, är jag då psykiskt sjuk?” Ja, det kan man verkligen fråga sig. Varför tvångsintar förresten mentalsjukhusen inte genusmaffian istället? Där finns nog ett visst behandlingsbehov, om det nu inte det är mig det är fel på, men det bör det inte vara eftersom inget hände senaste gången jag stoppade fingrarna i vägguttaget för att försöka vakna ur den psykos jag helt enkelt måste befinna mig i med tanke på sakernas tillstånd…


Beslutet (med överstrukna namn)

maj 13, 2009

Eftersom flera personer vänt upp och ner på halva Internet samt ringt runt till olika universitet för att få tag i beslutet angående mitt förra blogginlägg, ett beslut som redan låg uppe med namn på en hemsida som jag inte velat hänvisa till med hänsyn till de inblandade, så har jag med hjälp av Johan Lundberg, chefredaktör på Axess, som också var intresserad av att se beslutet, skapat en pdf med överstrukna namn, som nu ligger uppe på Axess server HÄR.


Ett skräckexempel på genusväldet

maj 11, 2009

Jag skulle ju ta en genuspaus i skrivandet, men eftersom ett det idag kom till min kännedom om ett fall som är värt att uppmärksammas som ett skräckexempel på genusväldet så får jag alltså härmed bryta genuspausen.

Kriminell handling vid obligatoriskt genusseminarium

Kriminell handling vid obligatoriskt genusseminarium

Vid ett svenskt universitet har rektor beslutat att officiellt rikta kritik mot en universitetsanställds beteende via ett beslut från juridiska avdelningen avseende ”kränkande särbehandling på grund av kön”. Av hänsyn till de inblandade parterna väljer jag att inte lägga upp beslutet. Det ska dock ses som ett varnande exempel på vad som kan hända om man som åhörare vid ett jämställdhetsseminarium bläddrar i sina papper, sms:ar eller på något annat sätt osynliggör (en av de fem kända härskarteknikerna) den inbjudna experten, som givetvis är expert på just härskartekniker och därför genast känner igen dem. Ett jämställdhetsseminarium vid ett svenskt universitet ledde till att den kvinnliga jämställdhetsexperten lyckades påvisa att en åhörare under och efter seminariet utövat inte mindre än tre härskartekniker mot henne – vilket ledde till skriftlig kritik från universitets rektor!!! Ska man skratta, gråta eller emigrera?

Jag har läst igenom beslutet och återger här händelseförloppet så som det beskrivs. En jämställdhetsexpert, låt oss kalla henne X, verksam vid universitetsledningens kansli har varit inbjuden till en av universitetets institutioner för att hålla seminarier om jämställdhetsfrågor, härskartekniker och sexuella trakasserier för personalen. Under ett seminarium om sexuella trakasserier ska en manlig åhörare, som vi kan kalla Y, varit ouppmärksam (osynliggörande) och det framkom senare att någon hört honom kommentera jämställdhetsexpertens klädsel i korridoren (förlöjligande och objektifiering). X gjorde då en skrivelse till universitet, dock ingen formell anmälan, men universitetet valde trots det att dra  igång en utredning i ärendet eftersom det enligt jämställdhetslagen (1991:433) 22 a§ gäller att en arbetsgivare som får kännedom om att en arbetstagare anser sig ha blivit utsatt för trakasserier på grund av kön är skyldig att utreda omständigheterna och om det behövs vidta åtgärder.

De fem härskarteknikerna

De fem härskar-teknikerna i var mans hjärna

Efter att Y blivit informerad om denna utredning och uppmanad av en kollega, Z, ringer han upp X för att förklara varför han diskuterat X:s klädsel med sina kollegor, genom vilket han gör sig skyldig till utövandet av ytterligare en härskarteknik, den tredje i raden, eftersom X anser samtalet vara (citat från beslutet) ”ytterligare ett exempel av härskartekniken nämligen påförande av skuld och skam, vilket innebär att den som blivit utsatt för kränkande särbehandling ska förstå att vederbörande förtjänat denna behandling.”

I beslutet framgår att Y i sitt yttrande behövt försvara att han då och då tittat i sina egna papper under seminariet: Y medger att han under seminariets första del har bläddrat i ett manuskript eftersom han hade en deadline att lämna ett utlåtande om manuset. Vidare uppger Y att han vid varje ny OH-bild som X visade lade ner manuset och analyserade bilden. Under senare delen av seminariet hade, enligt hans yttrande, Y inte manuset framme. Y anser att han inte har försökt att osynliggöra, utan anser att det inträffade är ett dåligt exempel på osynliggörande.” Vidare beklagar Y i sitt yttrande att hans agerande mot X skapat henne obehag och att han inte har haft något uppsåt att trakassera henne, samt ber om ursäkt för att ha diskuterat X:s klädsel. I beslutet konstateras dock att ”Det är visat att Y har utsatt X för kränkning på grund av kön.” Därmed kan rektor rikta officiell kritik mot den anställde åhöraren.

En missad OH-bild från en genusvetare kan påverka din karriär

En missad OH-bild från en genusvetare kan påverka hela din karriär

Här ska en person alltså tvingas krypa inför den allsmäktiga genusmaffian, inklusive rektor och universitetets juridiska avdelning, och försäkra att han noga tittat på varenda OH-bild som jämställdhetsexperten lagt upp – annars gör han sig skyldig till utövandet av härskartekniken ”osynliggörande”! Ett oberoende vittne, kollegan Z, som också deltog under seminariet, ”bekräftar att Y inledningsvis läste ett manus men betonar även att Y deltog i diskussionen vid flera tillfällen.” Med andra ord, ibland kan man ha tur att någon går i god för en, men akta er alltså för angivare i er närmsta krets som kanske i själva verket går genusmaffians ärenden. Vilken nivå befinner vi oss på, år 2009, har halva befolkningen fått psykiska problem medan jag varit upptagen med mitt doktorerande, eller är det jag själv som hamnat i en psykos och hallucinerar? Vad pågår egentligen i det här landet!?

Uppdatering: se beslutet här.

Uppdatering: SVD tar upp fallet.


Den politiska rödförskjutningen

maj 8, 2009

Jag har varit lite upptagen i veckan med att fixa till några saker

Jag har varit lite upptagen i veckan med att fixa till några akuta saker uppe i rymden

Jag har inte hunnit blogga på några dagar nu men det beror på att jag varit upptagen med att försöka finjustera värdet på den kosmologiska konstanten för att tona ner den politiska rödförskjutning som följt av Universums (i dagsläget accelererande) expansion. Sedan har jag försökt utvinna energi ur det svarta hålet i Bryssel jag skrev om innan, men efter att Tjeckiens senat godkänt Lissabonfördraget så har händelsehorisonten utvidgat sina domäner så jag fick dra mig tillbaka fast jag lovat genusmaffian att leta reda på den försvunna Y-kromosom alla kvinnor berövades under den inflationistiska fasen som följde direkt efter Big Bang, och det var också denna fas, med sin exponentiella utvidgning, som slätade ut de patriarkala strukturerna en aning innan Universum lugnade ner sig likt en hysterisk genusvetare efter att ha svalt en burk valium. Annars hade vi haft det mycket värre med de universella strukturerna idag.

Giftbägare

Giftbägare för den som vill ha praktikplats på Konsum

Senast jag hörde något om EU så var demokrati en förutsättning för att ingå i unionen, men det är väl för mycket begärt att hålla en folkomröstning om ett fördrag som påverkar hela vår framtid och dessutom på ett icke helt oväsentligt sätt (”De befogenheter som nu överlåts är så omfattande och betydelsefulla att riksdagens ställning reellt sätt urholkas i väsentlig grad” – Lagrådet om Lissabonfördraget) och även i FRA-frågan var det viktigare att värna miljön genom att spara på det papper en folkomröstning skulle innebära. Det är ju givet att medborgarna inte vet sitt eget bästa – utom i frågor som trängselskatt där det är tillåtet att folkomrösta för det är ju ”häftigt att betala skatt” för att citera Sahlin. Men man bör kanske tåla lite översitteri från politikernas sida då och då, så att vi kan fostras till en lättstyrd massa av härdade och apatiska medborgare där vi alla gemensamt kan vara en del av en levande demokrati där den med avvikande åsikter är förvisad till evig isolering, medan den som omfamnar och dricker ur giftbägaren garanteras evig sinnesfrid och praktikplats på Konsum.

Socialdemokraternas nya logga?

Sossarnas nya logga?

Apropå Sahlin, jag lyssnade i fem minuter på hennes 40 minuter långa första maj-tal på Youtube, och jag har sagt det förut med det tål att upprepas: sossarnas bedrägliga blomma borde bytas ut mot en vissen persilja och sättas på tork i Sahlins badrum för att därefter smulas sönder och placeras i den politiskt korrekta kryddburk deras medlemmar kryddar sina nudlar med i tron att de går folkets ärenden. Under de första fem minuter jag lyssnade framkom  att Sahlins äldsta dotter i tonåren kommit fram till att det som är så speciellt och bra med Sverige är att man inte måste välja mellan att utbilda sig och ha barn, utan att man kan göra båda. Visst, men då vill jag fråga den rödförskjutna falangen i riksdagen: vad menas med ”inga pigor åt överklassen” då den så kallade ”överklassen” av välutbildade kvinnor som gjort karriär till stor del består av vanliga kvinnor som uppmuntrats till detta av kvinnokämparna – överger man de kvinnor från arbetarfamiljer man tidigare stödde så fort de är färdigutbildade eller vad menas? I vissa länder i Mellanöstern, där genusvetarna lyser med sin frånvaro, finns tre gånger fler (21% mot Sveriges 7%) kvinnliga professorer vid universiteten än i Sverige, och som har barn, men som uppger att de aldrig skulle klarat detta utan hjälp i hemmet. Och då har de följaktligen 4-5 eller fler barn, och inte 0-1.85. Man vill uppenbarligen avskaffa sin egen väljarkår. Sossarna och vänstern som säger sig företräda arbetarna vill dessutom att alla ska bli akademiker (givetvis vare sig folk själva vill eller inte, jämför genusfrågan) – ännu ett bevis på att man vill avskaffa (och kanske rent av föraktar?) sin egen väljarkår.

Extremvärdena kan också ligga på områdets rand

Extremvärden kan också ligga på områdets rand

Nåväl, inget mig emot – dumheten dör ut just för att den är dum, om man inte upprätthåller den med massiva statliga propagandainsatser – vilket tyvärr tycks vara fallet. Likaså genusidiotin, som till feministernas fasa ännu inte slagit rot i våra förtryckta medborgares huvuden utan decennium efter decennium måste upprätthållas via indoktrineringskampanjer och lagar (det senare eftersom det förra inte fungerade!). Men minns att varje reellvärd kontinuerlig funktion definierad på ett kompakt område antar både ett max- och minvärde – och därmed finns det en övre gräns för idiotin inom landet, eftersom Sverige ju utgör en kompakt mängd då den är sluten och begränsad, men tänk på att extremvärdena också kan finnas på områdets rand, alltså vid riksgränsen, men det är tullens uppgift att leta där.

Och vad händer på det obegränsade jämställdhetsområdet förresten, jag har ju inte bloggat om det på flera dagar! På förstasidan i dagens Metro kan man läsa om en ”fördubbling av tjejvåldet” under de senaste åren, vilket enligt våldsforskaren professor Peter Gill, som förutspår ett snart dödsfall, beror på  ”en olycklig konsekvens av jämlikhetssträvandena”, där tonårstjejer, ivrigt påhejade av Feministiskt Idioti med flera, visar allt större tendenser till ”manlig vedergällningsmoral” enligt artikeln.

Enligt Hubbles lag avlägsnar sig galaxerna ifrån varandra med en hastighet proportionell mot avståndet

Enligt Hubbles lag avlägsnar sig galaxerna ifrån varandra med en hastighet proportionell mot avståndet mellan dem

Hubbles lag anger som bekant den hastighet med vilken ett objekt förefaller avlägsna sig från observatören pga den universella expansionen i ett homogent isotropt Universum. Den endimensionella analogi som brukar användas för detta är ett gummiband som töjs ut, och det är uppenbart att den hastighet med vilken en punkt på gummibandet avlägsnar sig från en observatör i en given punkt är proportionell mot punktens avståndet från observatören – du kan övertyga dig själv om detta om du har ett vanligt gummiband eller en uttänjd gummiparagraf från lagboken framför dig. Detta betyder att ju längre bort folkvettet hamnat ifrån oss, desto snabbare tycks det avlägsna sig – kanske för att aldrig komma tillbaka. Om nu livet kan liknas vid ett gummiband, men det tycker jag med tanke på den töjbarhet det mänskliga psyket uppenbarligen besitter då det tolererar att fler och fler befogenheter överförs till färre och färre politiskt korrekta marionetter som saknar egen vilja eller tankeförmåga.

Det är ju så att man mår illa, vilket i och för sig kan vara bra tydligen, åtminstone om man är gravid då det ger barn med högre IQ . Kanske är det med detta i åtanke, av omsorg om den kommande generationen, som politikerna fattar sina beslut? Man ska ju inte döma någon på lösa grunder…


Från Borås till Bryssels svarta hål

maj 4, 2009
Innan Regeringskansliet döljer sig det svarta hålet

Det svarta hålet innanför Regeringskansliet har avslöjats genom mina mätningar av gravitationsfältet utanför byggnaden

Nu börjar jag bli trött på genusfrågan, men eftersom Borås Tidning publicerat en intervju med mig i frågan så får detta väl bli det femtioelfte inlägget på temat, sedan tar jag genuspaus för den psykiska hälsans skull. 🙂 Här är den: Hon är trött på genushysterin. Men var inte oroliga, snart ska vi patrullera gator och torg för att städa upp efter genusvetarnas mentala nedskräpning, så sant som att jag inte gjort ett mediautspel på flera månader! Just det – det börjar bli dags för ett nytt sådant snart – etablissemanget ska nämligen fösas över randen av händelsehorisonten till det svarta hål de själva banat vägen för genom att producera så många statliga direktiv att de för att rymmas inom regeringskansliet pressats ihop till en vänsterextrem densitet vilket innebär att vi för länge sedan passerat Schwartzschildradien, alltså avståndet till händelsehorisonten för ett sfäriskt icke-roterande svart hål. För en sådan kropp med ett sfäriskt symmetriskt gravitationsfält följer att uttrycket för Schwartzscildradien utifrån Einsteins allmänna gravitationsteori sammanfaller med det vi får genom att sätta upp ekvationen för att beräkna flykthastigheten för en foton med klassisk Newtonsk mekanik:  \frac{mc^2}{2}-\frac{GMm}{R_S} \Rightarrow R_S=\frac{2GM}{c^2}, där G betecknar gravitationskonstanten, M de statliga direktivens församlade dumhet, eller jag menar massa (med dumheter), och c som vanligt betecknar ljushastigheten, alltså den hastighet med vilken tankarna färdas i mitt huvud efter att ha läst en politiskt korrekt genusartikel på regeringens hemsida.

Några nyfikna medborgares tragiska öde

Några nyfikna medborgares tragiska öde

Ingenting som befinner sig innanför händelsehorisonten, inte ens ljuset, kan lämna regionen innanför, och en extern observatör kan därför inte observera någonting innanför händelsehorisonten. Detta liknar i stort dagens politiska verksamhet, borsett från att det svarta hållet med jämna mellanrum slungar ut enorma gasmassor i form av statliga påbud. Men den som vill utnyttja offentlighetsprincipen för att ta sig en titt på den faktiska bakgrunsstrålning som föregått besluten kommer ovillkorligen att dras ut till ett fullkornsspagetti vid det svarta hålets rand, och om någon undrar så är det alltså Socialstyrelsen som sett till att spaghettit är av fullkornstyp av hälsoskäl. Socialstyrelsen har nämligen fastnat vid det svarta hålets rand, alltså händelsehorisonten, där tiden enligt fysiklagarna står lika stilla som politikernas hjärnverksamhet efter ett val.

Svarta hål kan avdunsta

Svarta hål kan avdunsta

Jag hoppas att ni alla inser att vårt öde ännu inte är beseglat av de breda lager av Bryssel-byråkrater som huserar i det svarta hålets mitt med sina 3000 (!) lobbande arbetsgrupper (läs mer om andra horribla missförhållanden i Libertas principprogram) , utan att vi genom att i nästa månads EU-val skicka dit vettiga människor i närheten av randen kan få hålet att avge så kallad Hawkingstrålning vilket obönhörligen kommer att leda till det svarta hålets avdunstning. Som ni alla minns ifrån era studier i kvantfysik så bildas ju spontant partikel-antipartikelpar som förintas ganska omedelbart, om det inte vid händelsehorisonten inträffar att antipartikeln försvinner in i hålet medan den vanliga partikeln tar sig loss, och det är ju ett faktum att Bryssel redan kollapsat under sin egen byråkratiska tyngd och därmed som bäst kan liknas vid just ett svart hål, och därför borde kvantmekansikens lagar vara applicerbara här.

Likaså är EPR-paradoxen aktuell (läsvärd orginalartikel från 1935), vilket innebär att vi antingen har så kallad spöklik avståndsverkan, dvs det som sker i Bryssel påverkar alla andra omedelbart utan fördröjning, och här avses alltså en direkt och omedelbar verkan, inte en lång väntan via ljusets hastighet, alternativt så får vi acceptera det faktum att en objektiv verklighet inte existerar, dvs om vi inte ser något så kan vi inte vara säkra på att det finns – en tolkning som företrädarna för politisk strutsmentalitet förespråkar. Och det är dessa två möjliga lösningar vi har av EPR-paradoxen, antingen offrar vi den lokala kausaliteten eller så offrar vi den universella objektiviteten – det är bara att välja.

Skattebetarnas pengar sugs in i det svarta hålet utan insyn

Satellitbild på hur skattebetalarnas pengar sugs in i det svarta hålet nere i Bryssel

Och det är faktiskt bråttom, för det som komplicerar saken en aning är att den kosmiska bakgrundsstrålningen kontinuerligt tillför energi till det svarta hålet, och ju större det är desto större energitillförsel. Jag tänker mig denna energitillförseln i form av skattepengar som medlemsstaternas flitiga invånare arbetat ihop med svett och tårar. Och svarta hål med en massa över 4,5·10²² kilo är i jämvikt med bakgrundsstrålningen på 2,7 Kelvin och kommer därför aldrig att krympa, vilket innebär att just där går gränsen för byråkratins kritiska massa, sedan är det kört! Någon som vet vilken massa det svarta hålet i Bryssel har just nu? Någon som vet hur gensuvetarna tänkt lägga in genusperspektiv på det konkreta innehållet i fysikkurserna vid Lunds Universitet? Någon som vill hjälpa mig komma tillrätta med världens galenskaper? Och helst innan halva befolkningen blivit utslängd från Internet.


Är genusvetarnas verksamhet laglig?

maj 1, 2009

I en tidningsartikel kan man läsa om en lärare och genuspedagog på Mariaskolan som håller i en genusinriktad lektion i sjunde klass. Enligt honom är det viktigt att prata om genus i grundskolan och han anser att ett alternativ är att föra in det i den vanliga undervisningen. Han uppger sig jobba utifrån ”poststrukturell feministisk analys”.

Livet är inte svart eller vitt

Livet är inte svart eller vitt

Dagens uppgift i samhällsorientering: eleverna ska studera ett papper uppdelat som ett schackbräde. I rutorna av den ena färgen står ord som ”stark”, ”bra lokalsinne”, ”krigare” osv och i övriga rutorna ord som ”plocka ögonbryn”, ”trösta”, ”blyg” och ”laga mat”. Eleverna ska försöka komma på vad färgerna står för (önskat svar: killar resp tjejer), men uppenbarligen är eleverna inte så ”fördomsfulla” som genusvetaren antog, för enligt artikeln säger eleverna följande: ”Nej, laga mat gör inte bara tjejer, killar kan göra det också.”, ”Alla personer kan trösta om de vill.”, ”Jag tycker alla är fel för jag kan vara alla om jag vill”, och detta är innan genusmissionen påbörjats – vilket är intressant eftersom man i artikeln försöker ge sken av att denna genuslektion är en nödvändighet!

Detta intryck förstärks av att det i artikeln också står att på lektionen ”sitter en grupp på tre elever och diskuterar de svarta och vita schackrutorna med beskrivningar som vanligtvis appliceras på kön och kommer fram till att de inte stämmer utan bara handlar om fördomar.” Mission complete – det var genusläraren som medvetet fyllt i rutorna på ett fördomsfullt sätt vilket eleverna alltså genomskådar ganska fort, lektionens genusinslag bör kunna avrundas. Men nejdå!

Fyra desperata hemmamän?

Fyra desperata hemmamän?

Läraren lägger nu en bild på en kvinna från Desperate housewives på en overhead. Hon är sminkad iförd rosa kläder och pärlhalsband (ha ha – jag vet vem det är! :-)). ”Är det här en kvinna eller en man?” frågar läraren. Eleverna är helt överens: det är en kvinna. ”Men det räcker inte som svar, han [läraren] vill veta varför de ser det och vilka markörer det är som skvallrar om könet på personen på bilden.” enligt artikeln.

Därefter lägger läraren upp en bild ”en höggravid person som ser ut som en man.” Och så fortsätter det, tills man hittat något där eleverna inte vet vad de ska svara, eller anser att de vet det (och det är fel svar), så att den ”genuskunnige” ska kunna visa på att eleverna bär på ingrodda fördomar om att något förhåller sig på ett visst sätt och därefter lära dem att vad som helst kan vara och se ut hur som helst uppbackad av sin poststrukturella feministiska analys . Det finns nämligen inga regler, ingen struktur, inget rätt och inget fel. Är det konstigt att dagens unga blir vilsna? Sådant här är nämligen (fråga godtycklig hjärnforkskare) ytterst stressande för de ungas hjärnor,  som försöker finna mening, sammanhang och struktur i tillvaron, särskilt under uppväxtåren.

Det pågår för övrigt en debatt på Newsmill om vilken generation det är mest synd om, och jag ska inte uttala mig om detta mer än att påpeka att det enligt all statistik som finns att tillgå aldrig tidigare funnits så många unga som mår så psykiskt dåligt i det här landet som nu. Det finns ingen enkel förklaring i stil med att 80-talisterna är bortskämda snorungar utan något är fundamentalt fel med dagens samhälle. Och den ”postrukturella feministiska analysen” bidrar till och/eller förstärker den psykiska ohälsan. Inte bara för att den uppväxande generationen intalas att den är ett offer för onda strukturer som är institutionaliserade i form av genusordningar och annat, utan också av det enkla skälet att om den bakomliggande förklaringsmodellen till livets orättvisor inte är korrekt kan inte heller det av gensuvetarna levererade åtgärdspaketet lösa problemen.

Skolan i artikeln jobbar med ”genus och jämställdhet” som utvecklingsarbete, men på senare har arbetet visst delvis ”stannat av”. Innan hade man en personal-genusgrupp, planer på en elev-genusgrupp, men nu återstår tydligen ”bara” en föräldra-genusgrupp som granskar skolans jämställdhetsarbete samt ”lärare som själva brinner för genusfrågor”. Snart ska även andra skolor pressas till aktivt genusarbete (även om det står inskrivet i läroplanen är det upp till skolan hur långt man vill gå). Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad tror att det kan ge konkurrensfördelar och har sökt pengar från Skolverket för att försöka ta fram en siffra eller ett index på skolornas genusarbete.

Unga kvinnliga lärare tror inte på "genusordningen"

Ny avhandling: kvinnliga lärare tror inte på "genusordningen"

Men det är inte bara eleverna som ska utbildas i genusfrågor. Det forskas även på genusordningen i lärarkåren. Enligt en färsk avhandling från Göteborgs universitet, där man har studerat lärares uppfattningar om arbetsuppgifter, kompetens och förväntningar, visar att ”den så kallade genusordningen – den sociala struktur som skapar och upprätthåller maktrelationen mellan kvinnor och män – även drabbar männen med bland annat speciella förväntningar från omgivningen. Ett annat av studiens resultat är att många av dagens läraruppgifter i skolan är tydligt genusmärkta.” Hej och hå – genusmärkningen ja! Allt är könskodat och genusmärkt, ett oerhört viktigt område där man kan utforska hur män och kvinnor ”könsmarkerar” olika saker och därefter förfasa sig över att det finns vissa könsbaserade preferenser (även om avvikelsen skulle vara 1% från 50/50-utopin så är det ett problem) för att därefter försöka koppla detta till ett behov av jämställdhetsarbete!

Från intervjun i tidningen: ”Både kvinnorna och männen visar sig tala nedvärderande om kvinnor och ”det kvinnliga”. I resonemang om genusordning avfärdar emellertid de yngre lärarna, och då främst de yngre kvinnorna, ett sådant resonemang och betonar istället den enskilda individens betydelse än betydelsen av en strukturell eller symbolisk genusordning.” Det nedvärderande talet om ”det kvinnliga” är vår stora gåva från genusvetarna, som har bidragit starkt till ett sådant synsätt genom att de själva föraktar allt genuint kvinnligt. Men uppenbarligen tror inte de yngre kvinnliga lärarna på genusordningen, vilket måste ses som ett sundhetstecken! 🙂

Men författarinnan till avhandlingen kommenterar inte detta i intervjun, utan ser givetvis ändå problem med lärarkåren: ”Många inom skolan pekar på att man vill ha in ”det andra”, det manliga i grundskolan. Men det verkar finnas en uppfattning att kvinnor inte kan bidra med ”det manliga”. Faran är att detta förstärker könssegregeringen och könsstereotyperna inom grundskolan vilket gör skolan motsägelsefull.” Så, nu är både elever och lärare idiotförklarade av genusvetarna, tur att vi har dem så att de kan informera oss hur vi ska bete oss könsneutralt, icke-stereotypt och sluta könsmarkera saker i vår omgivning!

Papegojfisken kan byta kön vid behov

Papegojfisken kan byta kön vid behov

Förresten, är det inte lite konstigt att prata om hur det sociala könet genus är överordnat det biologiska könet, och ändå basera all sin forskning på observationer och stimulansåtgärder kring det biologiska könet? Ungefär som när den av Sahlin tillsatte Kamali i MISD-utredningens (Makt, integration och strukturell diskriminering) slutbetänkande Integratonens svarta bok (ännu en i raden:  SOU 2006:79) ville låta registrera etnicitet på alla medborgare i landet för att i alla myndigheter och på alla arbetsplatser kunna kvotera in på ett sätt så att dessa exakt avspeglade det omgivande samhället avseende etnicitet – samtidigt som etnicitet ju inte skulle vara väsentligt. Ungefär så är det med genusvetarna – registera allt vad medborgarna gör baserat på det biologiska könet för att sedan kunna eliminera det som väsentlig faktor? Skillnaden är bara att dåvarande jämställdhets-och demokratiminister Orback ansåg att flera av Kamalis förslag stred mot författningen! Hur kan i så fall genusvetarnas verksamhet vara laglig?


%d bloggare gillar detta: