Genuspedagogik i förskolan – del 4

Fortsättning på del 1, del 2, del 3.

Vägra dammsuga!

Vägra dammsuga!

Innan förskolan fick sin egen läroplan fanns sk vägledande arbetsplaner från Socialstyrelsen (den första kom 1975, den sista 1981). Ingen av dessa hade som krav att förskolan skulle ”motverka traditionella könsrollsmönster”. 1987 kom ett pedagogiskt program där det stod att förskolan ”ska ge barnen stöd i att utveckla en trygg könsidentitet” samt ”verka för jämställdhet”. Det var på den tiden då jämställdhet avsåg lika möjligheter och rättigheter, inte likriktning av tankar och beteende. Man handlar kanske idag i god tro i övertygelsen om att likriktning av beteendet ska ge barnen möjlighet att senare (när de blir myndiga?) göra ett rationellt val av vilket kön de vill tillhöra? För något ”könslöst” samhälle är inte i sikte, av biologiska skäl. År 1998 blev Skolverket tillsynsmyndighet för förskolan och i samband med detta fick förskolan sin första läroplan Lpfö 98 där det uttryckligen står att  ”traditionella könsroller ska motverkas”. Intressant nog är det tidigare vägledande ”förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en trygg könsidentitet” borta, även om genuspedagogerna troligtvis är övertygade om att dagens verksamhet bidrar till detta.

En genuspromenad om dagen kan räcka för att krossa Patriarkatet

En genuspromenad om dagen kan räcka för att krossa Patriarkatet

Ingen (?) vet heller varför dagens jämställdhetsarbete går ut på att exakt 50% av vardera könet måste göra ett visst val för att det ska anses råda jämställdhet. Om inte med morötter så med tvång, och tydligen kan man också dansa sig till jämställdhet i dagens förskola och dansar man utanför den sk ”genusramen” kan man få ett pris i den ansedda jämställdhetstävlingen ”Genomtänkt genustänk”. Den som tänker rätt blir alltså belönad av staten – priser, utmärkelser, medieutrymme och karriärer får en skjuts. Varför påminner detta mig om det kommunistiska lyckoriket i fd Östeueropa? Alla dansar i kjol, och i sånger som ”En bonde i vår by” sjunger man omväxlande ”Och bonden tar en man” istället för ”Och bonden tar en fru” (se ovanstående pdf sid 3 längst ner). Kan genusvetarna inte hitta på en egen könsneutral sång istället för att ändra i kulturarvet? Det senare strider nämligen mot Lpfö (sid 5).

I ytlighetens tidevarv gäller det att klä sig jämställt, men i logikens namn, borde inte dagens genusvetare se en klänningprydd taliban som långt framskriden i jämställdhetsavseende och därmed en förebild för alla byxförsedda talibaner här hemma? Man kan också gå på ”Genuspromenader” och under promenadens gång diskutera genus – fullständigt banbrytande! En genuspromenad är så mycket mer än en vanlig promenad – köp lärarahandledningen för 150 kronor! Här ges som ni ser också en fördjupad förståelse för svensk grammatik: ”Verb är sådant man gör, tex kön.” Man kan köna vardagen, förskolan, sitt barn, sitt barns leksaker, sin promenad eller sig själv.

Med genusglasögonen på kan man se dolda strukturer

Med genusglasögonen på inser man genast att livet är ett helvete

I SOU 2006:75 påpekas att det inte är säkert att det märks vid ett första besök huruvida förskolan når upp till jämställdhetsmålen. Men den som har ”genusglasögonen” på (jag har letat förgäves och fortfarande inte hittat någon som säljer genusglasögon) ”behöver nog inte gå längre än till hallen för att upptäcka det……Barnen trivs, peronalen trivs och föräldrarna är nöjda. Men som vi redan konstaterat, behöver inte trivsel automatiskt betyda att en förskola är jämställd.” (sid 58). Här kom alltså det skriftliga beviset för att genusvetarnas mål inte är att skapa trivsel bland barnen och nöjda föräldrar utan att genomföra sina planer utan hänsyn till konsekvenser och inblandade parters känslor eller välmående. ”Den svenska förskolan är och har sedan länge varit ett jämställdhetspolitiskt projekt” (sid 57), och på sid 19 kallar man förskolan ett ”könspolitiskt projekt”. Jag undrar hur många föräldrar som är medvetna om detta? Dock finns det en möjlighet till förändring, genom politisk aktivitet, eftersom (sid 19): ”Detta gör att förskolefältet öppnar för ideologiska och politiska motsättningar relaterade till köns-och jämställdhets-uppfattningar”.

Är normalfördelningen en illa dold fallossymbol?

Är normalfördelningen en illa dold fallossymbol?

I SOU 2006:75 påpekas att det är viktigt att visa att det finns många sätt att vara på, och givetvis är det det, men nu ska detta tydligen ske på ett sätt som innebär att man inte kan lära ut acceptans och tolerans för det avvikande eftersom det ju inte finns varken något ”normalt” eller ”avvikande”: ”Det kan låta konstigt att tolerans och acceptans inte är den bästa vägen att gå, men problemet med detta synsätt är att det ofta saknar maktperspektiv” (sid 151)! Varför kan man inte acceptera statistiska avvikelser utan att därigenom lägga mindre värde i det som är mer sällan förekommande? Här finns ett tydligt mönster i genusvetarnas tankesätt: det som är statistiskt sett mer sällsynt kallas på fackspråk för en avvikelse, men detta blandar genusvetarna ihop med avvikelse i bemärkelsen avvikande från en norm (i bemärkelsen ”rätt beteende”) och därför kan man alltså ersätta den som genusvetarna anser vara den befintliga (och givetvis underförstått förtryckande) normen och ta bort stämpeln ”avvikande” genom att få upp statistiken – därav sanktioneringen av tvång i jämställdhetens namn. Det är genusvetarna själva som i sitt paranoida tillstånd av storhetsvansinne tilldelar det mer sällsynta ett lägre värde, eller så tilldelar de alla oss andra den synen utan att vi blivit tillfrågade.

En genusfälla...

Modell av genusfälla...

I den nyutkomna boken ”100 möjligheter istället för 2” (avses de 100 olika typerna av kön som genusvetarna på senare  lanserat? Jag trodde det var fem, eller åtta – uppenbarligen har jag inte följt utvecklingen på genusområdet tillräckligt noga) lanseras sex nya jämställdheter: Lekfull, Utseendemässig, Vänskaplig, Känslomässig, Kroppslig och Språklig jämställdhet. ”Boken handlar om genusfällor och genuskrux i vardagen. Genusfällor är situationer där vi könar barnen och gör dem till flickor och pojkar.” Låt genusvetarna hålla på med sitt avköningsprojekt (synd bara att skattebetalarna betalar notan) men det kommer ändå aldrig att lyckas eftersom man måste manipulera naturen för att genomföra detta ordentligt, och hur många genusvetare har en med.dr. i bagaget? Vad menas för övrigt med ”kroppslig jämställdhet”!?

..och ett genuskrux

...och ett genuskrux

Man kan befara att en ny doktor Mengele  är i antågande, om det inte vore för det enkla faktum att genusvetarnas utbildningsbagage består i postmodernistiskt marxistiskt flum som inte förser dem med någon medicinsk expertis, snarare tvärtom. Det är alltså en fin balansgång och ett risktagande i att uppmana genuskollektivet att verkligen studera medicin för att övertyga sig om att vissa statistiskt klarlagda genomsnittsskillnader mellan könen existerar, åtminstone så länge verksamheten åtnjuter statligt stöd. Det är verkligen synd att de som förespråkar sann jämställdhet och särartsfeminister kastas ut ur det slutna genuskollektivet.


Två postmodernistiska verktyg

Två viktiga postmodernistiska verktyg

Det forskas just nu även intensivt på hur manligheten kan rekonstrueras med postmodernismens feministiska teoretiska verktyg och under tiden håller man ett vakande öga på verkligheten utanför, så inte någon av misstag ”associerar till naturlighet” (i en forskningsartikel i Health Care Anal (2009) 17:144–157 kritiseras potenslinjen.se för att förstärka genusordningen: ”Forskarna menar att företaget genom associationer till naturlighet och normalitet ideologiskt sett konstruerar  en svensk ’Viagraman’.” osv, se länken ovan) Ja, så kan det gå om man inte raserar könsrollerna redan i förskolan, då växer pojkar upp i tron att de är män, och flickor i tron att de är kvinnor. Ni minns säkert att redan lekplatserna könar barnen och förstärker maktstrukturer, och barnen könskodar lekplatsens föremål, och alla agerar de ”genusvakter” åt varandra, i en evigt nedåtgående genusspiral som onekligen kommer att leda till världens undergång. Att vi 70-talister överlevde är en ren och skär slump.

PS! Pär Ström har spelat in en ny video om strukturell diskriminering på sin Genusnytt Youtubekanal – se den här!

Annons

111 Responses to Genuspedagogik i förskolan – del 4

 1. Karl skriver:

  Skrattade högt när jag läste om normalfördelningskurvan. 🙂

  Bra poäng om avvikelse, saken är ju den att genom att (försöka) förstöra meningsfulla begrepp så minskar man möjligheterna till att tolka och kommunicera verkligheten. Jag väntar bara på att dom ska klassificera logik som ett patriarkalt förtryckarverktyg, det är ju nästan bara män som pysslat med det genom historien, och det används ju för att förtrycka åsikter genom att påstå att dom är ”ologiska”. Människor måste ju få tänka hur dom vill utan att riskera sådana påhopp! Min förhoppning är att genus då kommer äntligen kommer implodera av logisk inkonsistens, men det är nog för mycket att hoppas på.

 2. Erik skriver:

  Ja vad skall man säga? Om det är något som framgår tydligt i dessa diskussioner är det att dagens ideologiska vänstermänniskor alltid personligen individuellt är högermänniskor. De må prata om hur hemskt det kapitalistiska systemet är och hur de är för den och den politiska åsikten egentligen men hur korkade är vi om vi tror på dem när de själva är råkapitalister som säger och gör precis vad som helst för att själva tjäna på det? De får betalt för sina egna fantasier så vad konstigt att de hittar på nya saker hela tiden. Men vem tusan är det i landet som bestämmer över detta system egentligen?

 3. Jonas skriver:

  Bra skrivet, applåder.

 4. Erik skriver:

  Tanja tar upp en bra sak om avvikelser. Det liknar den slutsats som dragits i diskussioner som jag haft tidigare fast där använde vi lite andra termer. Vad vi kom fram till var att genusvetare och andra dekonstruktionistiskt lagda försöker få Sveriges människor att tro att ordet normal betecknar samma sak som ordet norm.

  Genusvetare har allt intresse av att blanda ihop de bägge orden eftersom de vill göra det otillåtet eller iaf så svårt som möjligt att berätta vad som är normalt och vad som inte är det (onormalt).

 5. QED skriver:

  Det tycks vara de Rosa Khmererna som marscherar genom institutionerna idag.

 6. Alex Birch skriver:

  Vi hade löst nästan alla dessa problem om vi satte stopp för förmyndarstaten och lät familjer själva ta ansvar att fostra sina barn. Varför ska vi låta staten indoktrinera våra barn enligt vansinniga politiska dogmer?

 7. rogerklang skriver:

  Jag förstod inte följande stycke om normalfördelningskurvan, eller avvikelser:

  ”[…]och ta bort stämpeln “avvikande” genom att få upp statistiken – därav sanktioneringen av tvång i jämställdhetens namn. Det är genusvetarna själva som i sitt paranoida tillstånd av storhetsvansinne tilldelar det mer sällsynta ett lägre värde, eller så tilldelar de alla oss andra den synen utan att vi blivit tillfrågade.”

  Men både Karl och Erik tycks ha förstått. Så, är jag dum eller? Måste man vara beläst i statistik för att förstå? Annars måste du väl ha förstått att det var något diffust skrivet. Kan du förtydliga, och tala om när du är klar med förtydligandet i en kommentar, Tanja? Du brukar vara så tydlig och metodisk när du skriver för oss dimwits eller icke-akademiker. Somliga lusläser faktiskt din blogg!

  V.h. Roger

 8. Dalahest skriver:

  Hmmm… ”kroppslig jämställdhet”… låter suspekt. Sverige har verkligen blivit ett konstigt land. Genusfeministerna härjar överallt och ”problematiserar” för brinnande livet. Är det inte för varmt så är det för kallt.

  Frågan är vilken kränkning som är värst. Den omoderna kvinnosyn som GB-gumman gestaltar eller den låga innovationsnivån som GB visar.

  http://www.va.se/asikter/bloggar/kvinnormakt/2009/03/25/gb-gubben-och-hans-fru/index.xml

  Camilla Wagners (krönikör och affärsområdeschef för VA Kvinna – bevakar ”jämställdheten” i näringslivet) ”kränkning” är värst eftersom hon så fördomsfullt förutsätter att glassgubbens hustru inte har någon viktig funktion. Vem vet, det kanske är hon som upptäcker alla nya smaker.

 9. Erik skriver:

  rogerklang: Stycket om normalfördelningskurvan har inget med statistik att göra. Det handlar mer om lingvistik men framför allt om ren semantik. Som jag skrev i mitt svar så när jag diskuterade ämnet handlade det om hur de försöker inbilla folk ordet norm har något att göra med ordet normal. Dvs det normala anklagas för att vara en norm. Jag kan ta de båda orden kort för de är centrala i all genusdebatt.

  NORMAL betyder man tittar på vad som är vanligast förekommande, avvikande betyder alltså i det fallet sällsynt. Kritik mot det normala innebär att man ändrar fördelningen genom att tvinga fram mer av det minst förekommande och saboterar det mest förekommande. Avvikelser avskaffas då genom att man tvingar fram mer av det som det finns mindre av.

  NORM betyder däremot man tittar på formella och informella regler (ideal är informella regler) i exempelvis ett samhälle eller en kultur dvs hur ”makten” anser saker bör vara. Avvikande betyder då att man inte är som idealet säger. Kritik av normer innebär man förespråkar liberala ideal.

  Vad genusvetare och liknande låtsasforskare gör är det förstnämnda, men givetvis måste de för att kunna upprätthålla bilden de vill ha och andra skall ha av sig själva låtsas göra det sistnämnda. För att kunna upprätthålla den illusionen så använder de semantik och döper gärna sina egna begrepp till existerande begrepp som redan betyder något helt annat för att dölja skillnaden. Så här ser taktiken ut.

  Först använder de båda betydelserna av det stulna ordet för att deras egen skall verka legitim, sedan behåller de ordet men avskaffar den ursprungliga betydelsen. Detta minimerar kritiken för de flesta känner igen ordet och förutsätter det är den ursprungliga betydelsen som avses.

  Ett annat ord som drabbats av genusvetares omtolkning är ordet naturlig. Genusvetare försöker gärna inbilla alla i sin omgivning att när man säger något är naturligt betyder det att det är bra/önskat. De delar av vetenskapen som sysslar med fakta och sanning har såklart motbevisat detta för åratal sedan men genusvetare ser ju sig som en motståndsrörelse och de låtsas sålunda inte veta om vad ”det naturalistiska felslutet är för någonting” trots att det per definition betyder att något är naturligt INTE betyder det är önskvärt.

  I grund och botten är genusvetarnas taktik att spela teater och låtsas en beskrivning är samma sak som en positiv värdering.

  Att dölja skillnader är centralt i genusvetenskapen (och alla besläktade dicipliner). Ju flytande gränser ju bättre, ju fastare gränser ju sämre anser genusvetare. Därav orsaken F! har på partiprogrammet att kvinnor skall heta Adam och Män Eva. För att göra all kommunikation mycket sämre och ge språket mindre innehåll. För mycket kunskap om verkligheten anser gemusfolk vara farligt och skadligt, däför förespråkar de ett språk som säger så lite om den objektiva verkligheten som möjligt och som gör det lättare att ljuga och låtsas saker är annorlunda än de är. Detta gäller inte bara ord utan även bilder. Om ett företag har 20 män och 3 kvinnor anställda så skall på bilderna det finnas 3 män och 3 kvinnor så företaget verkar ha fler kvinnor än det har.

  Var det ungefär så du menade Tanja?

 10. tanjabergkvist skriver:

  Karl, jo det genuspratas ju om att ”den manliga rationaliteten” tar för stor plats inom vetenskapen, vilket tydligen får ödesdigra konsekvenser… Jag skulle gärna vilja se genusvetarna utveckla en alternativ rationalitet för att se vetenskapen ta ett stort kliv framåt! Eller, vänta förresten, det finns visst redan en alternativ rationalitet som manifesteras genom det som kallas genusvetenskap – är det detta trevliga irrationella alternativ som avses? 😉

 11. tanjabergkvist skriver:

  Tack Jonas! 🙂

  Erik, Men vem tusan är det i landet som bestämmer över detta system egentligen?” Menar du genusvetarnas inflytande? Det verkar som om ingen har full koll på det faktiskt. Möjligtvis har Nationella sekretariatet för genusforskning viss koll. Och snart (2011 eller 2012) startas en ”fristående genuskonsultmarknad” upp på allvar, tills vidare erhålls statligt stöd via jämställdhetsintegreringen (projekt JÄMI, underskrivet beslut av Nyamko Sabuni) men målet är ”självförsörjning”, och man hade kunnat tro att genusfenomenet då skulle dö ut, men icke – det ska bli OBLIGATORISKT för statlig förvaltning och myndigheter att anlita genuskonsulter!

  QED, genusvetarna skulle väl aldrig klä sig i rosa! 🙂

 12. tanjabergkvist skriver:

  Alex, staten vill ha koll på sina undersåtar antar jag. Och så lite divide et impera – för vårt eget bästa givetvis. Det är ganska allvarligt, den där mentaliteten man odlar bland barnen – tex så ska man inte få säga något dumt om andra, vilket givetvis är helt rätt, men man får inte heller säga något snällt om/till andra barn – ”eftersom någon annan då kan bli avundsjuk och då är det orättvist” – tro det eller ej! Barnen kommer inte att vara rustade för den verklighet de möter senare i livet…

 13. tanjabergkvist skriver:

  Roger, ja givetvis ska jag förtydliga: om 5% av befolkningen beter sig på ett visst sätt som övriga 95% inte gör, så är dessa 5% avvikande i sitt beteende, rent statistiskt (utan att lägga någon värdering i det, tex är kanske 5% av detta lands medborgare extremt smarta och därmed avviker de ju från medel men egenskapen värderas ändå högre än det ”normala”). Genom att se till att få upp statistiken, alltså se till att det blir exempelvis 50% som beter sig som de ursprungliga 5% så har beteendet blivit statistiskt sett icke-avvikande, och då kan genusvetarna genom att blanda ihop begreppen hävda att detta är det normala (både i bemärkelsen rätta beteendet och i bemärkelsen vanligast förekommande) – det är ju precis detta de verkar syssla med.

  Va – lusläsa min blogg!? Min blogg är ett vetenskapligt dokument och måste läsas lika noga som en matteartikel! 😉 Här lite info om normalfördelning förresten: http://sv.wikipedia.org/wiki/Normalf%C3%B6rdelning

  Dalahest,
  läste artikeln i länken. Helt vansinnigt: GB-gumman har ingen uppgift annan än att vara GB-gubbens fru, men vad gör GB-gubben då!? Han bara står där helt passiv och objektifierad! Dessutom tycker jag, apropå artikelförfattarinnans önskemål om ekologisk bomull på GB-gumman- och gubben, att de av klädvalet att döma verkar symbolisera en regnbågsfamilj! 😉

 14. rogerklang skriver:

  Ja, då förstår jag äntligen! Tack!

 15. tanjabergkvist skriver:

  Det var så lite Roger!

 16. tanjabergkvist skriver:

  Erik, jag läste din långa kommentar nu! 🙂 Ja vi är inne på samma spår, fast du var betydligt mer utförlig – tack för kompletteringen! 🙂 Förresten: ”Därav orsaken F! har på partiprogrammet att kvinnor skall heta Adam och Män Eva” – skriver de verkligen så!?

 17. Erik skriver:

  Tanja: Jag citerar från deras egen hemsida

  ”Fi ska verka för att namnlagen ändras så att alla människor har rätt att ta förnamn utan att det styrs av biologiskt kön. Denna rätt ska även gälla för föräldrar när de namnger sina barn.”

  Dvs Fi har på programmet att killar skall kunna döpas till Eva och Tjejer skall kunna döpas till Adam. Orsaken till detta är såklart att om man kan döpa män och kvinnor till namn som tillhör andra könet säger inte namnet om någon är man eller kvinna. Dvs vad Fi vill ha är ett språk som rymmer mindre information. Det hela är såklart i linje med vad DogDylan berättat om indoktrineringen på sociologiämnet. Att kategorisera människor anses i sig förtryckande. Ålder finns inte, kön finns inte, all information de inte gillar skall inte existera i språket.

  Språket skall återföras några tusen år tillbaka i tiden eftersom dårarna av nån konstig anledning inbillat sig det var då som det jämställda paradiset försvann. Jag fick på ett annat forum bemöta påståendet att vår kultur (vår? som i planeten jorden eller?) skapar obalans mellan könen och att detta är valid kritik av den.

  Jag svarade att det snarare var så att obalans mellan könen skapade vår kultur och att utan sådan obalans hade vi varit på ungefär samma utvecklingsnivå som Pol Pots kambodja. (Fast antagligen är jag väl xenofob om jag anser den kulturen jämfört med vår var helt efterbliven, den enda åsikt man får ha är att alla är precis lika bra, om det stämmer spelar ingen roll. Det mest talande är väl svaret Annika Dahlström fick angående kön

  ”Det finns inget biologiskt kön och även om det finns får vi inte säga det.”

  Visst är det betryggande att ha professorer som gör sådana uttalanden?

 18. Fastighetskatten skriver:

  Karl: Logiken är en manlig förtryckarstruktur. Dagens ord är ”fallogocentrism”. Det dyker till och med upp i en rapport från 2001 på Regeringens webbplats, ”Underlagsrapporter till
  Jämits slutbetänkande
  Jämställdhet – transporter
  och IT” http://www.regeringen.se/content/1/c4/23/00/cb72f89a.pdf , definierat i not 10:
  ”Termen fallogocentrism är en kombination av det lancanska begreppet fallocentrism och Deridas logocentrism
  (Andermahr m fl 1997:198). Det innebär att språket i sig utgår från ett manligt, universellt, allseende subjekt.
  Detta är den enda möjlig subjektspositionen i huvuddelen av vetenskapligt tänkande. I språket ligger patriarkala
  symboler immanenta. Som redan nämnts ovan kritiseras dels vetenskapshistorien i sig och dels psykoanalysen,
  som visserligen synliggör fallogocentrismen, men utan att på ett medvetet sätt ifrågasätta denna och de
  filosofiska och historiska grunderna för psykoanalysens diskurs. Se Whitford, Margaret. The Irigaray Reader.
  Cambrige, Mass: Blackwell Publishers Ltd. 1995(1991):5ff.”

  Under mina studier i litteraturteori träffade jag på Hélène Cixous. Hon utvecklar sina tankar i ”Le rire de la meduse” (1975). I den mån jag förstod hennes tankar så menar hon att det manliga förtrycket finns inbyggt i språkets struktur, vilket då gör att kvinnor inte kan uttrycka sig själva. Jag har inte själv läst boken, men väntar på att någon kan läsa och förklara den för mig.
  Enligt det alltid lika tillförlitliga Wikipedia är boken ”a strident critique of logocentrism and phallogocentrism, having much in common with Jacques Derrida’s earlier thought. The essay also calls for an acknowledgment of universal bisexuality or polymorphous perversity, a precursor of queer theory’s later emphases, and swiftly rejects many kinds of essentialism which were still common in Anglo-American feminism at the time.”

 19. Dalahest skriver:

  Lärarförbundet har tagit del av Jämställd förskola – om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete (SOU 2006:75) och lämnar härmed sitt yttrande.

  Eva-Lis Preisz
  Förbundsordförande

  Karin Åmossa
  Ombudsman

  Läs yttrandet här.

  Skrämmande.

 20. Dalahest skriver:

  Från Lärarförbundets yttrande:

  Lärarförbundet delar uppfattningen att satsningen på att utbilda genuspedagoger behöver intensifieras för att deras kompetens ska kunna integreras i förskolans dagliga verksamhet.

  […]

  Det finns alltför lite forskning om det pedagogiska jämställdhetsarbetet inom förskolan. Vi har för lite kunskap om de arbetsmetoder som används och vad den genusmedvetna pedagogiken leder till.

  Lärarförbundet vet alltså inte vad den genusmedvetna pedagogiken leder till men vill ändå intensifiera dess omfattning. Varför‽

 21. Alvin Stoltz skriver:

  Då jag skulle göra ett inlägg här och citera Tanja började jag med att skriva ”Tanja skrev…”. Till min fasa märkte jag att använt mig av en manlig obra-teknik. Sätt in ett ”s” så ser ni det förbjudna uttryckssättet. Till mitt försvar kan man väl säga, att i och med att jag själv upptäckte fadäsen, visar tecken på viss medvetenhet, och därför kan gå fri ännu ett tag.

 22. Alvin Stoltz skriver:

  ”- Vår svenska jämställdhetspolitik bygger på att vi är lika och socialiseras in i olika könsroller, sade Britt Marie Lugnet-Häggberg, jämställdhetsdirektör på Länsstyrelsen i Luleå”

  http://www.dn.se/opinion/signerat/den-stoppade-intervjun-med-annica-dahlstrom-1.355552

  Se där, som det kan vara!

 23. Paddan skriver:

  Erik

  Klockrent! Ord som ”norm” och ”normalt” är mycket problematiska. Även på kurser och program där det inte är mycket av genusvetare så finns det ändå ett stort motstånd. ”Det finns inget som är normalt, det som är normalt för mig är inte normalt för dig” osv. Så talas det konstant. Samma sak med ordet ”naturligt”. Och, precis som du skriver Erik, så handlar det ju om hur ordet definieras och används. I vardagstal är en sak, typ ”det är ni som är konstiga och jag som är normal” men det betyder inte att orden har andra definitioner. Och personen i fråga som då leder undervisningen VÄLJER och definierar ordet som han/hon själv anser rimligt. Men detta valet är dolt. Postmodernismens självmotsägelse problem mitt i prick. Vi ska vara för pluralism och allas olika åsikter, relativism är tydligen bara bra osv, men ändå blir det bara postmodernistens EGNA åsikter och värderingar som sprutar fram. Vilken paradox! Och att fler människor inte tänker efter och protesterar…. *suck*

 24. Alvin Stoltz skriver:

  Jag står upp för ordet ”normal” och ”naturligt” och använder det precis när jag vill. 10% av befolkningen är vänsterhänta. Det är inte norm, det är bara 10 %!

  Då jag var tonåring var det värsta öde att vara normal = som Svensson. Vi gjorde allt för att vara avvikande. Det kändes sannerligen rätt!

  Sen är det upp till er andra att lägga en negativ betydelse i normal/onormal och naturlig/onaturlig ordet. Det beror på omständigheterna.

  Många homo verkar ha svårt att veta vilket ben de ska stå på. Ibland normala benet (äktenskap), ibland utspel (pridefestivaler).

 25. Erik skriver:

  Paddan:

  ”Klockrent! Ord som “norm” och “normalt” är mycket problematiska.”

  Orden i sig är inte problematiska (och kan heller inte vara det). Felaktiga tolkningar av dem är problematiska men motståndare till dessa ord (de som vill göra dem till ett problem) använder ju hela tiden avsiktligt felaktiga tolkningar. Det är ungefär som en amerikansk standupkomiker som kritiserade republikanerna för att ha åsikten att regering inte funkar. Om republikanerna vinner valet så klantar de sitt eget styre och säger ”vad var det vi sade? regering funkar inte” Det korrekta svaret är: Regering i sig funkar, eran användning av den funkar inte.

  ”Även på kurser och program där det inte är mycket av genusvetare så finns det ändå ett stort motstånd.”

  Jag har fått uppfattningen att det långtifrån är motstånd det handlar om. Snarare rädsla och behov att hålla ryggen fri. Precis som i fallet min fråga till Tanja angående vem som styrt genusvetenskapen så verkar ingen av mina lärare ha en aning om vems beslut det är att de hela tiden skall stå och be om ursäkt för generaliseringar. Som om vetenskap öht går att göra utan generaliseringar. I mina ögon står de och ber om ursäkt att människans natur är funtad som den är. Och vem som bestämt de skall göra det verkar de inte ha en aning om.

  “Det finns inget som är normalt, det som är normalt för mig är inte normalt för dig” osv.”

  Är ju bara rent felaktig svenska. Ungefär som att säga det som är en stol för dig är ett bord för mig. Det som är ett bord för dig är en stol för mig. Fast inget ändras av att ordet ändras. Det är fortfarande vad man menar med ett bord. Och normal betyder vad man menar med normal oavsett vilket ord man använder. Samma sak ned naturlig och kön. Vi kan använda helt andra ord det skulle fortfarande betyda exakt samma sak. Genusvetarnas språkfascism skulle inte göra nån som helst skillnad under ärliga former. Den enda gången genusvetarnas språkdiktatur funkar är när folk pga att de stulit ett ord som betyder nåt annat TROR de menar det första.

  ”Så talas det konstant. Samma sak med ordet “naturligt”. Och, precis som du skriver Erik, så handlar det ju om hur ordet definieras och används.”

  Vad det handlar om är felaktig svenska. Orden är ju i sig inget annat än meningen. Vad genusvetare gör är hittar på en egen mening och påstår sedan aggressivt och ilsket att det är just deras mening vi har när vi använder ordet. En stor del av deras framgång är att de bygger sig makt på kvinnor och det är jobbigt att säga emot kvinnor även när de har faktamässigt fel eftersom andra kvinnor struntar i om vad som sägs stämmer eller inte och hoppar in i lojalitet med kön istället.

  ”I vardagstal är en sak, typ “det är ni som är konstiga och jag som är normal” men det betyder inte att orden har andra definitioner.”

  I vardagstal frågar man också om folk som säger dumma saker är sjuka i huvudet. Betyder det att alla medicinska termer som innehåller ordet sjuk behöver bytas ut? Nej för alla vet instinktivt att ordet är betydelselöst. Meningen är det viktiga, vad genusvetare gör är använder orden för att låtsas ha en annan mening och sedan försöker de tvinga på andra sin mening och därmed göra orden i sig förbjudna.

  ”Och personen i fråga som då leder undervisningen VÄLJER och definierar ordet som han/hon själv anser rimligt. Men detta valet är dolt.”

  Personen som leder undervisningen väljer ofta inte ett smack på egen hand. Mina lärare står och ber om ursäkt för att gör generaliseringar när de undervisar i en vetenskap som utan generaliseringar inte existerar. De är helt enkelt rädda men frågan är vem de är rädda för? Eleverna? Eller är det kanske som i USA i dokumentären ”Indoctrinate U” att administrationen blivit skolans riktiga makthavare? När killen som gjorde filmen frågade så kallade de på säkerhetsvakter. Sådana frågor tycker de tydligen inte skall få ställas.

  ”Postmodernismens självmotsägelse problem mitt i prick. Vi ska vara för pluralism och allas olika åsikter, relativism är tydligen bara bra osv, men ändå blir det bara postmodernistens EGNA åsikter och värderingar som sprutar fram. Vilken paradox! Och att fler människor inte tänker efter och protesterar…. *suck*”

  Postmodernismen handlar inte om att vi skall vara för pluralism. Postmodernism handlar precis som Richard Dawkins påpekar i enemies of reason om motstånd mot väst, vetenskap och upplysning och att varenda människa skall ha de åsikterna.

 26. tanjabergkvist skriver:

  Erik, ok då förstår jag, jag trodde att förslaget (man vet ju aldrig med fanatiker) innebar att ALLA kvinnor ska heta Eva och alla män Adam så att man heller inte gör skillnad på person och person inom respektive könskollektiv, men så illa var det visst inte nä 🙂

  Att kalla det för ”obalans” mellan könen kan ha dålig klang för vissa så jag antar det är bättre att använda orden olikheter eller skillnader, även om det blir en nyansskillnad, med ”obalans” så är det underförstått att könen gemensamt skapar balans genom att olikheterna kompletterar varandra, men det är nog inte välkommet i Genusland.

 27. tanjabergkvist skriver:

  Fastighetskatten, tack för SOU-tipset: ”Jämställdhet – transporter och IT”. Underrubrik: ”Kön i kön – En studie av politikers och tjänstemäns tal om jämställdhet och kollektivtrafik i Östergötland” – det här måste granskas! 😉 Intressant om Helene Cixous – kände inte till den teorin att kvinnor pga språkets patriarkala förtryckarstruktur inte skulle kunna uttrycka sig – vansinne!

 28. tanjabergkvist skriver:

  Dalahest, bra observation! 🙂 Man vill ha något som man inte vet vad det är.

  Jag läste hela, kände igen en hel del:”Det är viktigt att inte inrikta arbetet på att lära elever att acceptera eller tolerera det som anses vara avvikande beteende. Ett sådant synsätt saknar maktperspektiv och förstärker klyftorna mellan ”vi” och ”dem”. Lärarförbundet delar delegationens uppfattning att ett värdegrundsarbete med ett maktperspektiv fokuserar hur normer förtrycker och utesluter personer som inte anses passa in.” (nästan ett citat från SOU:n, vilket visar att man läst den) och:
  ”Lärarförbundet delar delegationns uppfattning att det är bra med fler män i förskolan, men att en jämnare könsfördelning bland personalen inte med automatik leder till en mer jämställd förskola. Ibland förut­sätts att män har något att tillföra verksamheten enbart för att de är män. Detta är ett synsätt som går stick i stäv mot läroplanens intentioner om att motverka stereotypa förväntningar på hur män och kvinnor ska bete sig.” (tog upp just detta från SOU:n här minns jag).

  Och så avslutningen: ”Det finns alltför lite forskning om det pedagogiska jämställdhetsarbetet inom förskolan. Vi har för lite kunskap om de arbetsmetoder som används och vad den genusmedvetna pedagogiken leder till. Lärarförbundet ställer sig bakom delegationens krav på mer resurser till det utbildningsvetenskapliga vetenskapsområdet och vill också understryka vikten av att pedagogisk genusforskning prioriteras. Behovet av mer och fördjupad genusforskning är stort.” Just det, ett JÄTTESTORT behov, vad sägs om några hundra miljoner till från skattebetalarnas pengar? Till något som måste massimplementeras innan någon vet vad det leder till. Bra de erkänner i alla fall.

 29. tanjabergkvist skriver:

  Alvin, ”manlig obra-teknik” – jag förstår inte, kan du förklara, vad skulle ett ”s” göra?

 30. tanjabergkvist skriver:

  Erik, du skriver ”Mina lärare står och ber om ursäkt…”, jag kanske har frågat dig någon gång förut, men vad pluggar du och vad siktar du på för yrke (kan inte du bli statsminister? :-)). Känner du till Hélène Cixous och “Le rire de la meduse” som Fastighetskatten nämner?

 31. Alvin Stoltz skriver:

  Nämen, du är ju ändå en moder med allt vad det innebär.
  Nog förstår du väl att ett ”s” mellan ”Tanja” och ”skrev” (nämligen ”Tanjas”) På det mest opassande (ja, nu rodnar jag å de grövsta) och o-braiga sätt manifesterar en manlig härskarteknik som förpassar mig djupt ner i slemgrottans djupaste avgrundsmörker. Hav förbarmande!

  För övrigt läste jag först nu Camilla Wagners krönika om GB-gumman.

  Inte satir, inte ironi, inte skämt??? Är det någon slags kampanj som vissa kvinnor driver så vi ska tro att de är dumma??? eller vad?? Himmel och pankaka!

 32. Alvin Stoltz skriver:

  Sätt i följande symboler på passande ställen här ovan. 🙂 🙂 🙂
  Glömde!

 33. Erik skriver:

  Tanja:

  ”Erik, du skriver “Mina lärare står och ber om ursäkt…”, jag kanske har frågat dig någon gång förut, men vad pluggar du och vad siktar du på för yrke (kan inte du bli statsminister? 🙂 ).

  Jag vet inte om du frågat tidigare men jag har pluggat lite olika saker. Kommunikationsvetenskap, kulturvetenskap och organisationsteori/ledarskap bland annat. Jag siktar på lite olika yrken, yrkesmässig/persolnlig vägledning verkar intressant.

  ”Känner du till Hélène Cixous och “Le rire de la meduse” som Fastighetskatten nämner?”

  Jag känner igen namnet Hélène Cixous jag läste nyligen om henne i ”humaniora i Sverige”, hon är ytterligare en av dårarna från den del av vänsterrörelsen som kräver frigörelse från fördomar vars existens de själva fantiserat fram. Metoden har varit likadan sedan Lenin. Först var det arbetarteori (mot västeuropas borgare), sedan var det ekonomisk tredjevärldensteori (mot väst) sedan var det rasteori (mot väst) sedan var det kulturteori (mot väst) sedan var det dags för sexuella minoriteter att ha en egen teori, queerteori (mot heterosexualitet och väst)

  Och det är i den sk postmoderna feminismen vi hittar Cixious. Hennes frigörelsekamp handlar om att ”frigöra” sig från den mansdominerade phallocentriska logocentriska världen (som är en omskrivning för den västliga liberala demokratin) för att förverkliga en ”joussaince” (glädjefylld vällust) som hon förknippar med det kvinnliga. Och vad det i grunden handlar om bakom allt smink som låtsasintellektuella satt upp är samma dynga som de visade på TV ikväll i filmen ”kapning 181 flyghansa” dvs det handlar om är att naiva och dumma människor i iver att ge sig själva en känslokick stödjer diktatur, censur och förtryck.

  Hela poängen med postmodernism är att Marxismen är död. Men vad skall de stödja istället? Allah? Skall den nya profeten Muhammed frälsa världen enligt Cixious och hennes kompisar? De tar inget som helst ansvar för ett ord de säger längre. De säger bara strunt. Se bara på jämställdhetsdirektörn. Vår politik utgår från att könen föds lika.

  Ja det kanske den gör och kommunisktisk politik utgick från att människor funkade som myror. Men mer sant för det blir det inte.

 34. Sven-Ove Johansson skriver:

  Jämställdheten/jämlikheten har inom feminismen/genusvetandet övergått från en ”politisk fråga” (något som går att diskutera) till ett ”politiskt objekt” (konstituerande för en ideologi/politisk åskådning, något som inte låter sig diskuteras). ”Ordinära” föreställningar om jämlikhet kan tjäna som inspirationskälla inom juridiken, ge vägledning för hur sjukvården skall bedrivas o s v. Absolut jämställdhet är en föreställning inom socialismen. Socialismens jämlikhetsföreställningar tycks sammanfalla med jämlikhetsföreställningarna inom feminism/genusvetande. Socialismen är radikal: till en individs egenskaper räknas endast de som beror av grupptillhörighet. Det finns väsentligen två grupper: de förtryckta och de som förtrycker. I Sverige är socialistiska föreställningar vanliga. En del män är benägna att för egen del acceptera en definition av sig själva som tillhörande gruppen av förtryckare: män är förtryckare, jag är en man, alltså genom grupptillhörighet är jag en förtryckare… Därigenom får den socialistiska pjäsen sina två ”antagonistiska” grupper och som båda accepterar ”genusvetandet”. Den förtryckande gruppen (”socialistiska” män) kan genom ideologisk förmedling ”solidarisera” sig med den förtryckta gruppen (”socialistiska” kvinnor) och därigenom kan ”genusideologin” omfattas av både män och kvinnor.

 35. Alvin Stoltz skriver:

  Utmärkt analys!

  Önskar att det var jag som skrivit det, muttrar jag surmulet och avundsjukt.:-)

 36. tanjabergkvist skriver:

  Alvin, ok då förstår jag s:et! Ja man kan ju undra ang GB-gumman, men om folk är dumma så måste man ju göra en genusvetenskaplig analys till varför det är så – så it’s all about money. 😉 Ha ha, nä jag tänker inte sätta in dina glad-gubbesymboler! Apropå sådana gubbar, är det någon som kan göra ett teckenschema åt mig, hur får man en förvånad gubbe mfl, någon som vet?

 37. tanjabergkvist skriver:

  Erik, tack för infon. Om du pluggat organisationsteori/ledarskap och samtidigt vill satsa på att bli personlig vägledare och inte vill ta statsministerposten så kan du ju organisera ett nytt parti och bli min vägledare under mig väg mot statsministerposten, det är ju ändå dags för en kvinna snart! Och vad väljer du – Sahlin eller mig? 😉

 38. tanjabergkvist skriver:

  Sven-Ove, precis! (”Det finns väsentligen två grupper: de förtryckta och de som förtrycker.”) Hittade detta på nätet: ”Intersektionalitet synliggör hur olika maktordningar är sammanflätade på olika nivåer, såsom det politiska, det representationella, eller det strukturella. Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i uppfattningen om identitetskategorier som kön/genus, sexualitet, ålder, klass, funktionsduglighet och etnicitet. Genom att hävda att det finns flera maktordningar som är beroende av varandra öppnar ett intersektionellt perspektiv för att upplösa gränser mellan olika sociala kategorier för att rikta uppmärksamheten på hur de samverkar. En intersektionell analys bygger på postmodern feministisk teori, queerteori, postkolonial teori och Black Feminism.” Helt ärligt, är det med denna grund man analyserar diverse samhällsfenomen så är det inte konstigt att det byråkratiska flumberget bara växer och ingenting sker i praktiken. Om de som sysslade med denna ”analys” istället skaffade sig en vettig utbildning som bidrog till att skapa balans mellan kvinnor och män i olika yrken (ett av deras konkreta mål) så hade de gjort mer nytta för sin könskamp. 🙂

 39. Alvin Stoltz skriver:

  Här en ung läkarstuderande som vurmar för intersektionalitet

  http://royamatilda.wordpress.com/

  Den doktorn tror jag att jag ska undvika om det går

 40. Dalahest skriver:

  Miljöpartiet exkluderar könsmaktsordningen från den intersektionella teorin genom att anse den vara överordnad. De rangordnar alltså en (påhittad) maktordning över alla andra. Intressant.

  Vi utgår ifrån en feministisk och intersektionell maktanalys. Det betyder att vi ser att det finns flera olika maktstrukturer, inte bara maktordningen mellan kvinnor och män, i samhället.

  Det feministiska perspektivet betyder för oss att det finns en överordnad könsmaktsordning, där mannen är norm. Könsmaktsordningen räcker dock inte för att förklara hur ojämlikhet uppstår. Det intersektionella perspektivet hjälper oss att synliggöra hur olika maktordningar är sammanflätade med varandra.

  Källa: Miljöpartiet om jämställdhet

 41. Dalahest skriver:

  (Antingen fastnade mitt inlägg i spamfiltret – nu igen – eller så blev det något annat tekniskt fel. Jag gör ett nytt försök.)

  Miljöpartiet använder sig av intersektionell analys i sitt arbete för jämställdhet men betonar att könsmaktsordningen (som skuldbelägger det manliga könet för allt ont i världen) är överordnad. Jämställdhet för dem är att kollektivt skuldbelägga 50 % av befolkningen för något som ett fåtal gör. Ungefär som att skuldbelägga alla invandrare för något som ett fåtal invandrare gör. Om man använder sig av intersektionell analys kan man inte rangordna (överordna/underordna) maktordningarna. Detta är alltså återigen bara den gamla vanliga radikalfeministiska visan – ”kvinnor är offer”, eller ”jag hatar dig du jävla man”. Detta kallar Miljöpartiet för jämställdhetsarbete. 🙄

  Från Miljöpartiets hemsida:

  Vi utgår ifrån en feministisk och intersektionell maktanalys. Det betyder att vi ser att det finns flera olika maktstrukturer, inte bara maktordningen mellan kvinnor och män, i samhället.

  Det feministiska perspektivet betyder för oss att det finns en överordnad könsmaktsordning, där mannen är norm. Könsmaktsordningen räcker dock inte för att förklara hur ojämlikhet uppstår. Det intersektionella perspektivet hjälper oss att synliggöra hur olika maktordningar är sammanflätade med varandra.

  Källa: Miljöpartiet om jämställdhet

  Från Wikipedia:

  Intersektionalitet bör inte ses som en övergripande teori, utan snarare som ett analytiskt hjälpmedel eller begrepp som inte strävar efter att rangordna identitetskonstruktioner, utan fokuserar på hur de är sammanflätade på olika nivåer, såsom det politiska, det representationella, eller det strukturella.[14] Exempelvis ses kvinnor aldrig enbart kvinnor eftersom könsmaktsordningen – lika lite som etnicitet, sexualitet eller klasstillhörighet – inte räcker för att förklara hur ojämlikhet uppstår och hur makt utövas. Maktordningar kan inte rangordnas, ingen maktordning står över någon annan och det finns maktordningar inom varje maktordning. Klassförtrycket ses alltså inte som viktigare eller mer grundläggande än könsförtryck eller rasism, t.ex. Flera aspekter, som kön, etnicitet, religion ålder, klass och sexuell läggning spelar alla in i bestämmandet av en individs identitet och dess villkor.[15] En intersektionell analys bygger på postmodern feministisk teori, queerteori, postkolonial teori och black feminism. Syftet är inte att enbart synliggöra hur avvikande, underordnade eller exkluderade identiteter (t ex ”icke-vit etnicitet”, ”transsexualitet” eller ”arbetarklass”) produceras i dessa skärningspunkter, utan att uppmärksamma t.ex. ”vithet”, ”heterosexualitet”, ”överklass” som identitetskategorier.[16] Man menar alltså att kön inte kan separeras från andra analyskategorier. Vi är med andra ord ”mer än bara kvinnor och män”

  Tänker fler partier, eller myndigheter som DO, i samma banor som Miljöpartiet?

 42. Dalahest skriver:

  ”hur får man en förvånad gubbe mfl, någon som vet”

  http://mhdnrandomblog.wordpress.com/smileysemoticons-on-wordpress/

 43. Alvin Stoltz skriver:

  Tanja sa (skrev):
  ”nä jag tänker inte sätta in dina glad-gubbesymboler!”

  Nej, det borde inte behövas, men har inte du också märkt att lite ironiska eller annars vitsiga vändningar ibland tas på fullaste allvar och den lilla och tydliga skämtsamheten blir istället orsak till största harm.

 44. Dalahest skriver:

  tanjabergkvist

  Helt ärligt, är det med denna grund man analyserar diverse samhällsfenomen så är det inte konstigt att det byråkratiska flumberget bara växer och ingenting sker i praktiken.

  Jag tycker att det händer jättemycket i praktiken. Målet är inte att lösa problemen, utan att peka på dem för att skapa motsättningar och oreda.

  Bygger intersektionalitetsanalysen på det här?

 45. Fastighetskatten skriver:

  Motsättningarna ligger ju inom feminismen – eller snarare mellan feminismerna eller feminismen och queerteorin. Ett alternativt förhållningssätt till det byråkratiska flumberget är att luta sig tillbaka och se på när särartsfeminister och queerteoretiker äter upp varandra. Den ena gruppen vill ge likvärdiga rättigheter (men sällan samma skyldigheter) åt kvinnor som åt män. Den andra ser könsskillnader som en social konstruktion, vilket gör allt tal om jämställdhet och likvärdiga rättheter förkastligt, eftersom det ju förutsätter just de skillnader mellan könen som de förnekar. Därav de roliga formuleringarna i SOU:n som citerades och kommenterades redan i del 3:
  Lärarförbundet delar delegationens uppfattning att det är bra med fler män i förskolan, men att en jämnare könsfördelning bland personalen inte med automatik leder till en mer jämställd förskola. Ibland förut­sätts att män har något att tillföra verksamheten enbart för att de är män. Detta är ett synsätt som går stick i stäv mot läroplanens intentioner om att motverka stereotypa förväntningar på hur män och kvinnor ska bete sig.
  Nämenjustdet. Om män vore män kunde de ha något att tillföra som just män, men eftersom män enbart är individer som definierar sig som män så har de inget att tillföra bara för att de definierar sig som män. För barnen ska tydligen lära sig att kategorier som ”kvinnor” och ”män” bara är hittepå. Något som i förlängningen gör allt jämställdhetsarbete dumt och farligt, eftersom det just bygger på en kategorisering som inte ska finnas.
  Nu kan det hända att förskolebarnen skulle må bättre av att få hjälp att konstruera sin identitet än av att få hjälp att dekonstruera de identiteter som välmenande genusvetare projicerar på dem.

  Ett praktiskt fall: Jag minns förskolelärarnas bekymrade miner då de berättade att min dotter lekte med dockor på dagis, och deras lättnad då jag svarade att hon leker minsann med bilar hemma. Man kunde säga att ”Detta är ett synsätt som går stick i stäv mot läroplanens intentioner om att motverka stereotypa förväntningar på hur män och kvinnor ska bete sig.” Förskolelärarna hade en förväntan av att dottern skulle leka med bilar eftersom de kategoriserade henne som flicka. Lika stereotypt som innan, fast reverserat.

 46. Erik skriver:

  Tanja:

  ”Erik, tack för infon. Om du pluggat organisationsteori/ledarskap och samtidigt vill satsa på att bli personlig vägledare och inte vill ta statsministerposten så kan du ju organisera ett nytt parti och bli min vägledare under mig väg mot statsministerposten, det är ju ändå dags för en kvinna snart!

  Jo det där låter inte som en helt dum idé. Frågan är dock vilken sorts parti man skall satsa på. På den politiska kompassen är ju jag närmast konservativt-liberal. Liberal i det att jag är för individens rätt att välja (och därmed ta ansvar) och konservativ i det att jag inte är kulturradikal.

  ”Och vad väljer du – Sahlin eller mig?”

  Ja det var ju ett enormt svårt val. En kompetent kvinna som är doktor i matte eller en person som inte ens klarar att räkna egna ekonomin och vars enda kompetens är att vara kvinna.

 47. Dalahest skriver:

  Bygger intersektionalitetsanalyser på det här?

  http://en.wikipedia.org/wiki/Intersection_graph

 48. Erik skriver:

  Angående Intersektionalitet…

  ”Intersektionalitet synliggör hur olika maktordningar är sammanflätade på olika nivåer”

  Ok men vad är då en MAKTORDNING för någonting egentligen? Jag får mängder med träffar på wikipedia som beskriver inlägg som innehåller ordet maktordning (allt från genusvetenskap till marxism-leninism till fantayvärldars mörkeralver (drow) och hur allehanda dicipliner studerar dem men nån sida för maktordning som förklarar vad det är för någonting existerar inte.

  Så kan någon ge mig en officiell källa på vad maktordning betyder/är för någonting? Det närmaste jag kommer det är en tolkning som betyder det är en omskrivning av ”OLIKA FÖRDELNING” Dvs om en lat arbetare och en produktiv arbetare är på samma bygge och man får betalt på basis av jobbet man gör så analyserar man produktivitetens förtryck av latmaskheten. Om en trevlig kypare som gillar människor och en otrevlig kypare som hatar folk får olika mycket i dricks för att den folkglada får bättre betalt är det alltså ett förtryck av av att hata folk. Och om maskulina killar får tjejer oftare i säng än femininina killar av samma sociala status då förtrycks alltså mäns femininitet?

  Är detta korrekt uppfattat? Är maktordning exakt samma sak som olika fördelning?

 49. Alvin Stoltz skriver:

  Men har kunnande och begåvning alltid varit så gångbart i politiken?
  Det har funnit personer i partierna med skönjbar begåvning men de har liksom tonat bort. Har annat(oklart vad) varit av större vikt?

  Jag försöker ibland för min fru relatera lite ifrån denna blogg, men när jag kommer in på queerteorier och intesekionalitetstugg blir hon våldsam och antyder om att ta till hårdhanskarna om jag fortsätter prata om sånt snömos. Kan orsaken vara att hon klarat sig på egen hand, jobbat i chefsposition och låter sig inte luras av just någonting.

 50. Dalahest skriver:

  Maktordning är väl synonymt med hierarki – system med bestämd rangordning?

 51. Alvin Stoltz skriver:

  Det snurrar i huvudet. Nu då Tiina Rosenberg snart fått makten i vissa universitet genom sin genuscertifiering och kontrollfunktion, sitter hon alltså på toppen av en ny maktordning. Ska hon då med intersektionalistiska dimridåer bekämpa sig själv?

  Eller är det så att vissa ”ordningar” och genusialiteter kommer i en annan dager då förtecknen blir omvända??

 52. Dalahest skriver:

  Exempel:

  Institutionernas organisation
  Institutionerna vid SU har följande organisationsstruktur i sjunkande maktordning:
  1. högsta beslutande organ är institutionsstyrelsen
  2. prefekt + stf prefekt
  3. ledningsgrupp (rådgivande till prefekt)
  4. avdelning (i förekommande fall) med avdelningsföreståndare
  5. kommittéer o dyl.

  (Tiina Rosenberg är kanske undantaget som bekräftar regeln.) 😕

 53. Erik skriver:

  Dalahest:

  Ok om hierarki och maktordning är samma sak vem är det då som bestämmer vem i en hierarki som är i vilken roll? Ta exempelvis könen, vissa kvinnor tycker män har mest makt, vissa män tycker kvinnor har mest makt. Vem har rätt? Har alla lika rätt? Minst en kan inte ha lika rätt i verkligheten eller hur? De båda påståendena säger emot varandra det är alltså omöjligt bägge är lika sanna i verkligheten.

  Vi kan också titta på integrationen, enligt personer som Kamali är invandrare underordnade i Sverige. Men enligt andra personer är invandrare tvärtom överordnade i Sverige. Dvs de har i förhållande till antal för mycket att säga till om som berör mångdubbelt fler människor anser vissa.

  Kamali utgår från en representationsteori (kan nån berätta var denna teori kommer från? Finns nåt ursprung?) som tycker att om 10% av befolkningen i ett land är av en viss sort är de underordnade om 10% av den sorten inte har högsta positionerna i landet. Men är detta tankesätt förenligt med faktiska verkligheten?

  Vi kan titta på idrotten. Om Kamali har rätt behöver vi inte tävla varken i EM, VM eller OS, vi kan räkna ut på basis av antal medborgare i landet och antal aktiva idrottare i sporten ifråga vilka som bör ha vilken representation på prispallen. Om inte Indien vinner en viss mängd medaljer varje år så är det strukturell diskriminering av Indier.

  Men om Kamali har rätt och antal garanterar representation hur sjutton kan då en kille från lilla Jamaica dominera friidrottens mest prestigefulla grenar? Det är ju total diskriminering av alla amerikanska löpare att han får vår tillåtelse att ta positionen i toppen. På basis av antal är det många som mer än Bolt förtjänar den medaljen. För det är väl det Kamali säger? Att det är antalet som styr detta och inte investeringen? Och det är väl likadant hos genusfolket? Är inte hela deras resonemang baserat på teorin om antalets makt?

 54. Alvin Stoltz skriver:

  Jag tillhör en grupp som bara är 10% av befolkningen, kanske alla gör det, genom ett intresse eller annan inriktning.
  Vi kräver vår rätt till högsta (åtm. högre) befattningar!

 55. tanjabergkvist skriver:

  Dalahest, ”Jag tycker att det händer jättemycket i praktiken. Målet är inte att lösa problemen, utan att peka på dem för att skapa motsättningar och oreda.” Ja, jag instämmer – jag menade att det i praktiken inte händer något för att åstadkomma de resultat feministerna vill ha. Men det beror ju på att det inte lär gå utan att införa ett totalitärt styre.

  Apropå miljöpartiets jämställdhetsarbete :-): https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/04/hjalp-till-att-hitta-dolda-maktstrukturer/

  Ha ha, ja intersektionalitetsbegreppet bygger säkert på grafteori (ang din länk http://en.wikipedia.org/wiki/Intersection_graph )! 🙂

  Tack för länk med smilies förresten!

 56. tanjabergkvist skriver:

  Erik, wiki hade iaf en artikel om könsmaktsordning: http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nsmaktsordning

  Och detta är den ursprungliga representationsteorin du eftersöker:
  Representation theory is a branch of mathematics that studies abstract algebraic structures by representing their elements as linear transformations of vector spaces. Fast jag tror inte att Kamali utgår ifrån den. Och ja, det är samma tänkande som hos genusfolket, fast där handlar det om två biologiska kön, medan det i Kamalifallet handlar om etniska grupper där han menar att varje statlig myndighet, privat företag och allmänt varje arbetsplats måste ha en representation av de etniska grupperna som EXAKT avspeglar sammansättningen i befolkningen.

  Apropå parti, vi är säkert inte helt långt ifrån varandra på den politiska kompassen, men närhelst olikheter i åsikter eventuellt kvarstår efter långa diskussioner är det jag som ska bestämma (vad som ska stå i partiprogrammet) – allt annat kommer jag att tolka som ett uttryck för ett avsteg från en ny absolut maktordning, bloggmaktsordningen, där en kommentator ligger lägre i hierarkin än innehavaren av bloggen! Ok? 😉

 57. Alvin Stoltz skriver:

  Efter att ha befunnit sig på denna blogg ett tag börjar en misstanke gro i knoppen: Det är väl inte mig det är fel på? Är det så att man blivit en gammal surkart (grumpy old men) och inte kan ta till sig nymodigheter såsom ”Genus(bara-ordet-ger-mig-”creeps”)vetenskap”. Händer det att jag i min ensamhet går omkring och muttrar som ett mantra: ”Det var bättre förr” (juförrdessbättre)? Tycker jag att hiphopare har kass språkbehandling?

  En annan blogg som jag hänger mig åt är ”The Climat Scam”
  http://www.theclimatescam.se/ Vi som läser den verkar vara personer med rätt så bra kunnande inom vissa områden och sväljer inte ett påstående om det inte kan på något sätt veriferas. FN:s klimatdokument (ICCP) är därför till många delar ifrågasatt. Vi kallas därför ”Klimatförnekare” dvs. kufar som inte kan acceptera ”sanningen” om klimatet. Vilket inte är sant. Vi säger bara ”Det där verkar inte vara riktigt. Visa underlag!

  Samma fråga gror hos mig även där: Är det mig det är fel på?
  Kan Al Gore verkligen ha rätt? (Är jorden ändå platt?)

  Som tur är, drivs båda bloggarna skärpta kvinnor (tack och lov) annars skulle väl trovärdigheten vara låg. En massa ”old geeks lost in the past”!

  Ja, detta var bara en sidospårsartad reflektion. Var vänlig återgå till debattråden!!

 58. rogerklang skriver:

  Erik.

  Det finns två sorts makt, den sexuella makten och den politiska makten. Svenska kvinnor har den sexuella makten, svenska män den politiska (ännu så länge), men båda är en gradfråga. Vi talar därför om olika saker när vi talar om könskampen, kvinnor respektive män, men vi har ingen fördelning av samtalsrummet! De flesta utländska män har också den sexuella makten, men ytterst liten politisk sådan (vilket inte är så konstigt med tanke på hur de beter sig mot oss svenska män!), medan de utländska kvinnoförtryckarnas kvinnor har dragit den verkliga nitlotten. Men det behöver inte förbli så!

  Roger Klang, Lund

 59. Erik skriver:

  rogerklang:

  ”Det finns två sorts makt, den sexuella makten och den politiska makten. Svenska kvinnor har den sexuella makten, svenska män den politiska (ännu så länge), men båda är en gradfråga.”

  Nej, nej, nej och nej om man sätter sig in i ämnet visar det där sig inte bara vara en överdrift utan också en helt felaktig sådan. Om vi skall använda dina begrepp är det tvärtom kvinnor som har den politiska makten och män som har den sexuella makten och orsaken du tror det är tvärtom beror på att kvinnorna använder politisk makt för att förhindra män från att se sanningen om den sexuella makten. Din bild består helt enkelt av politiskt skapade lögner gällande sexualitet. Kvinnor är mycket mer styrda av sexualiteten än män, inte tvärtom. Varför tror du kvinnor måste vara i gäng på krogen?

  ”Vi talar därför om olika saker när vi talar om könskampen, kvinnor respektive män, men vi har ingen fördelning av samtalsrummet!”

  När vi talar om ”könskampen” (som generellt inte existerar även om Sveriges politik sedan 70-talet med Gradin och Jalmert i spetsen inbillat oss nåt annat) talar vi om de få kvinnor som använder sin politiska makt (sitt inflytande över vad än för man som är politisk representant) för att de tidigare upplevt mäns sexuella makt negativt och skyddat sig själva från ansvar genom att ta för givet de flesta män är likadana som den specifika mannen.

  ”De flesta utländska män har också den sexuella makten, men ytterst liten politisk sådan (vilket inte är så konstigt med tanke på hur de beter sig mot oss svenska män!)”

  De flesta utländska män har den sexuella makten av samma orsak som svenska män faktiskt har den sexuella makten. Skillnaden är att svenska män tränas/fostras att inte veta detta, några få killar i varje årskull inser det tidigt. Den politiska makten tränar alla andra män att tycka de killarna är dåliga människor bland annat med hjälp av populärkultur. Praktiskt taget varenda film sedan 1980 har en kille som tjejer saknar makt över, han är alltid en dålig människa.

  ”medan de utländska kvinnoförtryckarnas kvinnor har dragit den verkliga nitlotten. Men det behöver inte förbli så!”

  Om de utländska kvinnoförtryckarnas kvinnor dragit nitlotten hur kommer det sig att svenska tjejers höjdpunkt i livet är Grekiska och Italienska män på chartersemestern?

 60. Dalahest skriver:

  Erik

  ”Ok om hierarki och maktordning är samma sak vem är det då som bestämmer vem i en hierarki som är i vilken roll?”

  Staten bestämmer:)

  1. Skapa hierarki
  2. Välj rätt metod
  3. Leverera önskat resultat

  Här står en hel del om statens olika mätmetoder angående samband mellan diskriminering och hälsa. Jag funderar lite på baktanken med den kombinationen.

  En av de mest framstående forskarna på intersektionalitet, Paulina de los Reyes, menar att intersektionaliteten är användbar och utgör ett viktigt teoretiskt redskap för analyser av strukturell diskriminering. Hon menar att ”till skillnad från tidigare angreppssätt som fäster uppmärksamheten på de former av dominans som genereras utifrån en maktordning och en uppsättning relationer (klassamhälle, könsmaktordning, etniska hierarkier, heteronormen m.m.) riktar intersektionaliteten sökarljuset mot den komplexitet som kännetecknar maktutövandet och ojämlikhetsskapandet i skilda institutionella sammanhang och historiska kontexter.”

  Krieger menar att en undersökning som utgår ifrån självrapporterad diskriminering kan kompletteras
  med andra forskningsmetoder. Kvalitativa intervjuer kan där ge en djupare förståelse för individers
  upplevelser av diskriminering och för vad svaren i en enkät egentligen kan betyda. Ett annat sätt att
  komplettera en studie om självrapporterad diskriminering är att inkludera enkätfrågor som avspeglar individers politiska medvetenhet, identitetsskapande, fördomar och inåtvända förtryck. Syftet med sådana frågor är att belysa om svaren på dessa frågor ger uttryck för en samhälls- och självmedvetenhet som kan påverka sambanden mellan diskriminering och hälsa.

  Kapitel 10 – (av Paulina de Los Reyes) i del 2 av Bortom Vi och Dom – Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering (SOU 2005:41) – behandlar intersektionalitet, makt och strukturell diskriminering utförligt. Min reflektion är att om intersektionalitet införs även i förskolan så handlar det väl inte längre bara om att radera könen, utan om allt – inkl. kulturella värderingar? När kommer intersektionalitetspedagogerna?

  Ett samhälle som inte håller sig med intersektionalitet kommer förr eller senare att drabbas av minskad social sammanhållning och ökade konflikter. Därför är diskriminering samhällsskadligt, ja rent av samhällsomstörtande. Diskriminering är därför aldrig acceptabel och vi måste hålla oss med en aktiv antidiskrimineringspolicy för att förebygga segregation och underlätta social sammanhållning.

  http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1740&blogg=28350

  ”Kamali utgår från en representationsteori […]”

  Charles Wade Mills?

  Exempelvis var vita i Sydafrika statistiskt sett i en minoritetsposition men hade samtidigt en avsevärd kontroll över nästan alla maktstrukturer i samhället och kunde därmed kallas för majoritetssamhället. (Sid 29, SOU 2005:41)

  White Out: The Continuing Significance of Racism (PART II: NEW PERSPECTIVES ON WHITENESS) Chapter 3 White Supremacy as Sociopolitical System: A Philosophical Perspective

  Verkar finnas i en annan bok också: From class to race By Charles Wade Mills

 61. Dalahest skriver:

  Tanja, nu fastnade jag i spamfiltret igen. Låt det ligga där, radera det eller elda upp det. Jag skriver ett nytt.

 62. Dalahest skriver:

  Erik

  ”Ok om hierarki och maktordning är samma sak vem är det då som bestämmer vem i en hierarki som är i vilken roll?”

  Det är det som är så flummigt, att det kan bli olika svar beroende på vem som ställer frågorna. Hittade t.ex. en rapport om diskriminering och hälsa vilken studerar om diskriminering kan ge sämre hälsa och därigenom strida mot de mänskliga rättigheterna. Paulina de los Reyes är givetvis inblandad med sin intersektionalitet och:

  Krieger menar att en undersökning som utgår ifrån självrapporterad diskriminering kan kompletteras med andra forskningsmetoder. Kvalitativa intervjuer kan där ge en djupare förståelse för individers upplevelser av diskriminering och för vad svaren i en enkät egentligen kan betyda. Ett annat sätt att komplettera en studie om självrapporterad diskriminering är att inkludera enkätfrågor som avspeglar individers politiska medvetenhet, identitetsskapande, fördomar och inåtvända förtryck. Syftet med
  sådana frågor är att belysa om svaren på dessa frågor ger uttryck för en samhälls- och självmedvetenhet som kan påverka sambanden mellan diskriminering och hälsa.

  Ett exempel på en sådan frågeställning kan vara ”Har du under de senaste tre månaderna upplevt dig diskriminerad?”

  Resultatet kan bli lika fejkat som i Eva Lundgrens Slagen dam – men det kan också bli bra. Det är så mycket upplevelser inblandade. Det här hänger ihop med maktordningen för det gäller att se till att den som ska gynnas verkligen hamnar långt ned i hierarkin.

  En tanke som slår mig är att om staten väljer att ersätta genuspedagogerna med intersektionalitetspedagoger så är det inte bara barnens kön som ska raderas, intersektionalitet omfattar så mycket mer.

  ”Ett samhälle som inte håller sig med intersektionalitet kommer förr eller senare att drabbas av minskad social sammanhållning och ökade konflikter. Därför är diskriminering samhällsskadligt, ja rent av samhällsomstörtande. Diskriminering är därför aldrig acceptabel och vi måste hålla oss med en aktiv antidiskrimineringspolicy för att förebygga segregation och underlätta social sammanhållning.”

  Källa: http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1740&blogg=28350

  Den som inte redan har läst den rekommenderas: Bortom Vi och Dom – Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering (SOU 2005:41) Mycket matnyttigt där, inte minst kapitel 10 om intersektionalitet, makt och strukturell diskriminering.

 63. Dogdylan skriver:

  Jag, Dogdylan sitter här på Ingarö med min bästa vän mitt i natten och beskådar Stockholms Skärgård från hans arvegods underbara havstomt. Vi har just gått igenom en några flaskor dyrt rött vin med smak av björnbär och allt för gästa druvor, nyfiskad strömming (med tillbehör) och ett gäng franska filosofer. Min bästa vän, tog precis examen från sjöbefälshögskolan – trots detta har han gått igenom ett antal humanistiska och samhällsvetenskapliga verk.

  Inklusive de marxistiska tegelstenarna som JAG tvingas läsa på mitt förtappade Universitet – som enbart har nationslivet att stoltsera med. Mitt hat mot detta Universitet är naturligtvis oerhört . Med examen i statsvetenskap från huvudstadens Universitet valde jag att skriva in mig i detta helvetes tillhåll. Jag är glad för de vänner och vackra kvinnor jag belägrat (om än att de flesta kvinnor har varit hemska i halmen, fulla och fula som troll som John Bauer skulle porträtterat)

  Mina delpoäng från min XXXXX kurs, har ännu inte rapporterats. Den mjuke doktoranden och den radikala läraren har i två veckor tiggt om mina poäng. I en av mina restuppgifter (för missat seminarium) skrev jag sanningens ord om den flagranta rasismen som den socialistiska post-modernistisk feminism förespråkar.

  Nu här på morgonen sitter jag i hans röda malmstens fåtölj och filosoferar vad jag skall skriva till dessa akademiska primater . Kanske ska jag skriva till dessa hur anti-semitismen har lyst igenom kursen– och att jag Dogdylan har känt mig kränkt av detta – på grund av mitt judiska (naturligtvis fiktiva – men ändå föreställda arv om jag utlämnar krist. i krist-judeiska arv) . Att akademin spottade den fria borgliga studenten i ansiktet är tradition i detta socialdemokratiska högbeskattade land.

  Vad som behövs mina damer och herrar är kamp mot socialismen – dess nav hotar vår existens som medborgare och förespråkare av frihet. – En frihet som har varit självklarhet sen 1776 i Amerika men som har underminerats av den ondskefulla socialistiska eliten.

  Det är bara med kamp, broderskap (systerskap) som vi kan besegra denna ondska och återinföra det fria kungariket. Som Edmund Burke sa: The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing

 64. rogerklang skriver:

  Erik skrev:
  ”Nej, nej, nej och nej om man sätter sig in i ämnet visar det där sig inte bara vara en överdrift utan också en helt felaktig sådan. Om vi skall använda dina begrepp är det tvärtom kvinnor som har den politiska makten och män som har den sexuella makten…”

  Roger svarar:
  Är det därför som svenska kvinnor som grupp får mer sex än svenska män? (ironiskt)

  Erik skrev:
  ”Kvinnor är mycket mer styrda av sexualiteten än män, inte tvärtom. Varför tror du kvinnor måste vara i gäng på krogen?”

  Roger svarar: Gäng ger styrka! Den som låter sig styras av sexualiteten gör det ofta på bekostnad av andra.

  Erik skrev:
  ”Om de utländska kvinnoförtryckarnas kvinnor dragit nitlotten hur kommer det sig att svenska tjejers höjdpunkt i livet är Grekiska och Italienska män på chartersemestern?”

  Roger svarar:
  Har du inte förstått att könskamp pågår även i sydliga länder? Du menar tydligen att grekiska och italienska män är manligare än svenska män. Inte än mig i alla fall! Men jag menar med det jag skrev om att de utländska kvinnorna har dragit nitlotten, är att de inte har friheten att välja för sig själva vilken man de ska ta! Där av följer att svenska kvinnor kn…ar mer och med utländska män. Jag tror att minst 50 % av ”spaggarnas” kvinnor lätt skulle kunna tänka sig att gifta sig med en svensk man, men de får inte! Förlorarna är svenska män och utländska kvinnor som är förtryckta. Andra förlorare är kineser, thailändare och polacker. Där är det istället svenska europeiska och amerikanska män som har makten, på bekostnad av uppräknade grupper.

  Erik skrev:
  ”…talar vi om de få kvinnor som använder sin politiska makt (sitt inflytande över vad än för man som är politisk representant)…”

  Roger svarar:
  Det är uppenbart att du har en poäng där, vissa kvinnosakskvinnor har makt långt utanför universiteten, som Tiina Rosenberg. Genustillämpning på dagis och i förskolor är ett exempel på statlig socialistisk hjärntvätt!

  M.v.h. Roger Klang, Lund

 65. Dalahest skriver:

  Erik, och alla andra

  ”Ok om hierarki och maktordning är samma sak vem är det då som bestämmer vem i en hierarki som är i vilken roll?”

  Det är en intressant fråga eftersom det som uppdragsgivaren efterfrågar sedan används som underlag för olika politiska beslut. Diskriminering hänger ihop med makt. Jag läste en rapport som kopplar ihop diskriminering och hälsa. Det kan ju låta logiskt eftersom Danderyd säkert har bättre hälsa än Rosengård. Men syftet bakom ihopkopplingen tycker jag känns lite dunkelt. Det handlar om att försöka koppla ihop diskriminering med hälsa eftersom hälsa är en mänsklig rättighet. Det börjar lukta lite åsiktskontroll – den som kränker någon annan sänker samtidigt dennes hälsa och bryter därmed mot de mänskliga rättigheterna.

  Diskriminering är godtyckligt. Vad den ena tycker är kränkande tycker inte den andra. Detta tas även upp i rapporten som kommer till slutsatsen att det viktiga inte är exaktheten, utan att hitta mönster. Jag skulle kunna hålla med om det om jag inte misstänkte att detta i praktiken kommer att missbrukas, just eftersom diskriminering är så godtyckligt. Den som är ”högre” i hierarkin (maktordning) kan nämligen inte bli diskriminerad och riskerar därigenom bli osynligt diskriminerad. Det här kan naturligtvis missbrukas politiskt genom att lyfta fram rätt sorts grupper som diskrimineringsoffer.

  I rapporten nämns Paulina de los Reyes, en av landets experter på intersektionalitet. Intersektionalitet är verkligen på tapeten. Anledningen till att jag inte riktigt gillar det verktyget är för att om det införs inom t.ex. barnomsorgen, om vi fick intersektionalitetspedagoger, så skulle det innebära en ännu större verklighetsförskjutning för barnen. Då skulle inte bara könen försöka osynliggöras, utan även kulturer m.m. Eller har jag missförstått?

  Jag försöker hitta ytterligheter för att förstå samhällets olika turer. Därför letade jag upp en Socialdemokratisk blogg som vill att vi ska anpassa oss till varandra i så hög grad att vi ska se nationalism som något fult. Det tycker jag är synd för om man hela tiden ska gå runt och vara rädd för att trampa någon annan på tårna så förlorar man sin personlighet, man blir en i mängden som tycker om samma mat och lyssnar på samma musik som alla andra – och jag personligen gillar inte mainstream, har aldrig gjort och kommer aldrig att göra. Därför ser jag ”först kränkt vinner” som ett hot. Inte för att jag är främlingsfientlig – tvärtom faktiskt. För att jag gillar olikheter. Opposites attracts. Tro nu inte att det här är någon politisk propaganda, jag har inte tagit ställning ännu (annat än att jag inte gillar den socialdemokratiska politiken av i dag). Det är det han som har gjort. Ett citat från bloggen:

  Ett samhälle som inte håller sig med intersektionalitet kommer förr eller senare att drabbas av minskad social sammanhållning och ökade konflikter. Därför är diskriminering samhällsskadligt, ja rent av samhällsomstörtande. Diskriminering är därför aldrig acceptabel och vi måste hålla oss med en aktiv antidiskrimineringspolicy för att förebygga segregation och underlätta social sammanhållning.

  Bloggen: http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1740&blogg=28350

  Är jag knäpp som tycker att innehållet i bloggen känns väldigt radikalt – missförstår jag budskapet?

  Nu ska jag fortsätta läsa: Bortom Vi och Dom – Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering (SOU 2005:41) Redaktörer:
  Paulina de los Reyes & Masoud Kamali. Mycket matnyttigt där (för mig, som försöker förstå samhället och försöker sia om framtiden), inte minst kapitel 10 om intersektionalitet.

 66. Erik skriver:

  rogerklang:

  ”Är det därför som svenska kvinnor som grupp får mer sex än svenska män? (ironiskt)”

  Snarare får svenska kvinnor lika mycket sex som svenska män, skillnaden ligger i fördelningen. Ju mer politiskt rätt ju mindre sex.

  ”Roger svarar: Gäng ger styrka! Den som låter sig styras av sexualiteten gör det ofta på bekostnad av andra.”

  Ja gäng ger styrka, eller som det heter med ett annat uttryck, politisk makt. Tjejerna går runt i gäng för att de inte litar på sig själva.

  ”Har du inte förstått att könskamp pågår även i sydliga länder?”

  Jodå om vi tittar på Europas befolkning och födelesetal så firar den amerikanska genusfeminismen framgångar överallt.

  ”Du menar tydligen att grekiska och italienska män är manligare än svenska män.”

  Ja de är manligare än svenska män generellt, undersökningar om vilka som är bra älskare talar för sig själva.

  ”Inte än mig i alla fall! Men jag menar med det jag skrev om att de utländska kvinnorna har dragit nitlotten, är att de inte har friheten att välja för sig själva vilken man de ska ta!”

  Och det tror du de svenska har? De svenska kvinnorna har att välja mellan antingen en ej givande rent ekonomisk relation eller några få enstaka män som är så ovanliga att svenska kvinnor inte har råd att tacka nej till en enda chans ens när den kommer från dömda brottslingar.

  ”Där av följer att svenska kvinnor kn…ar mer och med utländska män.”

  Svenska kvinnor har alltid haft sex med manliga män innan de gift sig med mer stabila män. I takt med att allt fler svenska män blivit omanliga så måste de vända sig till utländska män för att kunna tillfredställa sina grundläggande emotionella behov.

  ”Jag tror att minst 50 % av “spaggarnas” kvinnor lätt skulle kunna tänka sig att gifta sig med en svensk man, men de får inte!”

  Jag pratar inte om giftermål. Jag pratar om sexualitet. De få svenska män som fattat kan redan idag åka och ha sex med deras kvinnor om de vill. Manlighet är ett universellt språk.

  ”Förlorarna är svenska män och utländska kvinnor som är förtryckta.”

  Svenska män är inte förlorare, de är uppdelade i vinnare och förlorare. Vår politik däremot försöker få så många som männen som möjligt att bli förlorare, vår media uppmuntrar män att bli förlorare.

  ”Andra förlorare är kineser, thailändare och polacker. Där är det istället svenska europeiska och amerikanska män som har makten, på bekostnad av uppräknade grupper.”

  Det är inte de männen som har makten där, det är pengar som har makten där och därmed bara de svenska, engelska och amerikanska män som har gott om den varan.

  ”Det är uppenbart att du har en poäng där, vissa kvinnosakskvinnor har makt långt utanför universiteten, som Tiina Rosenberg. Genustillämpning på dagis och i förskolor är ett exempel på statlig socialistisk hjärntvätt!”

  Det är definitivt socialisering men det handlar inte om socialism utan snarare om raka motsatsen. Du förstår socialism handlar om revolution mot makten, de här människorna däremot står i maktens tjänst så hur kan de vara socialister? Gör de revolution mot sig själva?

 67. Erik skriver:

  Dalahest:

  ”Det är en intressant fråga eftersom det som uppdragsgivaren efterfrågar sedan används som underlag för olika politiska beslut. Diskriminering hänger ihop med makt.”

  Diskriminering hänger såklart ihop med makt såtillvida att det krävs makt för att diskriminera men makt är inget man har eller inte har, makt är en fråga om vad man jämför med och hur man jämför. Exempelvis är det som humorsajten knappnytt demonstrerade ej ok att göra narr av ”minoriteten” 1 miljard muslimer men helt ok att driva gäck med ”majoriteten” en miljon skåningar.

  ”Jag läste en rapport som kopplar ihop diskriminering och hälsa. Det kan ju låta logiskt eftersom Danderyd säkert har bättre hälsa än Rosengård.”

  Snarare är det logiskt att de som har bättre hälsa lägger ner mer tid på hälsan och på aktiviteter direkt eller indirekt kopplade till hälsan.

  ”Men syftet bakom ihopkopplingen tycker jag känns lite dunkelt. Det handlar om att försöka koppla ihop diskriminering med hälsa eftersom hälsa är en mänsklig rättighet.”

  Hälsa är ingen mänsklig rättighet. Att bestämma över sin hälsa är det men det står alla och envar vuxen fritt att sabba sin egen hälsa exempelvis genom att röka.

  ”Diskriminering är godtyckligt. Vad den ena tycker är kränkande tycker inte den andra. Detta tas även upp i rapporten som kommer till slutsatsen att det viktiga inte är exaktheten, utan att hitta mönster.”

  Och vilken sorts mönster skulle det vara? Låt mig gissa på en återgång till Marxismens försök att förstå världen ekonomiskt?

  ”Jag skulle kunna hålla med om det om jag inte misstänkte att detta i praktiken kommer att missbrukas, just eftersom diskriminering är så godtyckligt.”

  Hela poängen med att inte beskriva vad diskriminering är för någonting är att själv kunna diskriminera.

  ”Den som är “högre” i hierarkin (maktordning) kan nämligen inte bli diskriminerad och riskerar därigenom bli osynligt diskriminerad.”

  Huruvida nån är högre i hierarkin eller inte hänger ju enbart på vad forskarna väljer att grunda jämförelsen på. Det enda ”forskningen” visar är forskarnas personliga åsikter.

  ”Det här kan naturligtvis missbrukas politiskt genom att lyfta fram rätt sorts grupper som diskrimineringsoffer.”

  Vad det i grunden handlar om är ju totalitär makt. Makten anser alltid grupper som hotar makten diskriminerar nån. Inte minst riskerar makten själv bli diskriminerad om den inte hjälper svagare grupper som inte kan hota makten.

  ”I rapporten nämns Paulina de los Reyes, en av landets experter på intersektionalitet. Intersektionalitet är verkligen på tapeten.”

  Intersektionalitet är i sig ingenting men de jämförelser man gör visar vad forskaren själv har för personlig åsikt/världssyn.

  ”Anledningen till att jag inte riktigt gillar det verktyget är för att om det införs inom t.ex. barnomsorgen, om vi fick intersektionalitetspedagoger, så skulle det innebära en ännu större verklighetsförskjutning för barnen.”

  Ja givetvis, eftersom världen inte är pk så kommer barn som tror det att vara verklighetsfrånvända. Det är ju exakt vad de personerna försöker skapa.

  ”Då skulle inte bara könen försöka osynliggöras, utan även kulturer m.m. Eller har jag missförstått?”

  Ja du har missförstått. Vad det handlar om är att vissa kulturer anses mer värda och andra mindre värda fast tvärtom. Exempelvis Kamali sätter den svenska kulturen i en teoretisk situation att vara högst i rang. Det vill han ändra på. Så praktiskt handlar det om att svenska kulturen skall osynliggöras. Samtidigt vill såklart Kamali hans egen kultur skall uppvärderas rejält i Sverige. För hans egen kultur diskriminerar ju ingen.

  ”Jag försöker hitta ytterligheter för att förstå samhällets olika turer. Därför letade jag upp en Socialdemokratisk blogg som vill att vi ska anpassa oss till varandra i så hög grad att vi ska se nationalism som något fult.”

  Det där är ju en ren lögn. Faktum är att det grundläggande för mångkultur är just nationalism. Turkisk nationalism, Iransk nationalism, Libanesisk nationalism, Bosnisk nationalism osv… Utan nationalister fanns inte mångkultur för då var det ingen som förblev vad de var när de flyttade.

  ”Det tycker jag är synd för om man hela tiden ska gå runt och vara rädd för att trampa någon annan på tårna så förlorar man sin personlighet”

  Vilket alltså dessa människor vill specifikt vissa länder skall göra. Däremot vill de såklart inte egna landet förlorar sin personlighet. De har ingenting emot nationalism i egna kulturen. De anser sig bara inte tillhöra den HÄR nationalismen. Det är den de inte gillar, inte nationalism i sig.

  ”Ett citat från bloggen: Ett samhälle som inte håller sig med intersektionalitet kommer förr eller senare att drabbas av minskad social sammanhållning och ökade konflikter. Därför är diskriminering samhällsskadligt, ja rent av samhällsomstörtande. Diskriminering är därför aldrig acceptabel och vi måste hålla oss med en aktiv antidiskrimineringspolicy för att förebygga segregation och underlätta social sammanhållning.”

  ”Är jag knäpp som tycker att innehållet i bloggen känns väldigt radikalt – missförstår jag budskapet?”

  Vilket budskap? Det där är ju bara en omskrivning av Karl Marx (fast med arbetare utbytta till andra lämpliga grupper) vilken visade sig ha fel på alla punkter. Och ”förr eller senare” betyder ju ingenting. Det är ett meningslöst uttryck. Titta på historien, vilka länder överlevde och vilka gick under? Varför lyssna på statsvetarna som väntade på USA:s undergång?, de har haft fel i allt de sagt under 1900-talet. Arbetarna fick inte sämre, de fick bättre. Så bra in fact att de tvingades svika arbetarna lämna det politiska livet och barrikadera sig på universiteten.

 68. Dalahest skriver:

  Erik

  ”Och vilken sorts mönster skulle det vara? Låt mig gissa på en återgång till Marxismens försök att förstå världen ekonomiskt?”

  Det kan nog stämma:

  Rapporten visar samband mellan diskriminering och hälsa och stärker farhågan att diskrimineringen också påverkar hälsan i negativ bemärkelse. Detta medför i så fall att diskrimineringen i samhället strider mot de mänskliga rättigheterna och utgör hinder för människors förutsättningar till en god hälsa på lika villkor. Som en följd är det rimligt att anta att diskrimineringen får negativa konsekvenser för samhället i form av ökad ohälsa, vilket drabbar samhällsekonomin i stort.

 69. rogerklang skriver:

  Erik, jag trodde i min enfald att du var patriot precis som jag, men du verkar mer vara någon sorts intellektuell hang-around till Hells Angel´s eller Bandidos, med borderlinestörning. Antingen det eller så är du bara en simpel landsförrädare!

  Erik skrev:
  ”Snarare får svenska kvinnor lika mycket sex som svenska män, skillnaden ligger i fördelningen. Ju mer politiskt rätt ju mindre sex.”

  Roger svarar:
  För mig som kristen är det en moralfråga, och jag är sannerligen inte politiskt korrekt!

  Erik skrev:
  ”Ja gäng ger styrka, eller som det heter med ett annat uttryck, politisk makt. Tjejerna går runt i gäng för att de inte litar på sig själva.”

  Roger svarar: Även spaggarna går i gäng, men då gör de det tydligen för att de litar på sig själva, med din inkonsekventa logik?

  Erik skrev:
  ”Jodå om vi tittar på Europas befolkning och födelesetal så firar den amerikanska genusfeminismen framgångar överallt.”

  Roger svarar:
  Men även i länder som Irak och Iran pågår en könskamp, men deras kvinnor har ett helt annat utgångsläge!

  Erik skrev:
  ”Ja de är manligare än svenska män generellt, undersökningar om vilka som är bra älskare talar för sig själva.”

  Roger svarar:
  Inte vet jag hur du definierar en man (jo, det gör jag), men enligt mig så är en man i alla fall INTE någon som spänner på sig ett bombbälte så fort hans fru går till tandläkaren utan hans vetskap!

  Erik skrev:
  ”Jag pratar inte om giftermål. Jag pratar om sexualitet. De få svenska män som fattat kan redan idag åka och ha sex med deras kvinnor om de vill. Manlighet är ett universellt språk.”

  Roger svarar:
  Om du pratar om att svenska män kan åka till Spanien och ha sex med spanska kvinnor, så är det sant, men jag föreslår att du försöker åka till Irak och göra detsamma! kvinnoförtryck är en gradfråga, och någonstans mellan Grekland och Libanon är det förenat med omedelbar livsfara att vara med en av deras kvinnor. Hur länge tror du att du hade levt om du hade gjort så i Irak? Du skulle ha dött den första dagen, bara för att du vistades i Irak. Här i Sverige är det en annan sak, man måste ju våga någonting, men de Irakiska kvinnorna i Sverige riskerar fortfarande livet om de skulle flirta med en svensk man, vilket försvårar saker betydligt.

  Erik skrev:
  ”Det är inte de männen som har makten där, det är pengar som har makten där och därmed bara de svenska, engelska och amerikanska män som har gott om den varan.”

  Roger svarar:
  Nationalekonomi och makroekonomi är två ytterst komplicerade vetenskaper som anses handla OM kvinnor.

  Erik skrev:
  ”Det är definitivt socialisering men det handlar inte om socialism utan snarare om raka motsatsen. Du förstår socialism handlar om revolution mot makten, de här människorna däremot står i maktens tjänst så hur kan de vara socialister? Gör de revolution mot sig själva?“

  Roger svarar:
  Politik handlar OM kvinnor, åtminstone i andra länder än Sverige, man behöver bara åka till Danmark för att det ska bli uppenbart. Även ett land som USA, som har så mycket frihet för kvinnor, ser politik som en kamp om kvinnorna! En sådan politik försöker jag introducera i Sverige. Jag är inte beredd att anpassa mig till andra etniska grupper i Sverige och utomlands, genom att förtrycka kvinnor, Sverige ska vara ett frihetens land, också så även för immigranternas kvinnor! Det är den kampen jag vill ta!

  V.h. Roger

 70. Erik skriver:

  rogerklang

  ”Erik, jag trodde i min enfald att du var patriot precis som jag, men du verkar mer vara någon sorts intellektuell hang-around till Hells Angel´s eller Bandidos, med borderlinestörning. Antingen det eller så är du bara en simpel landsförrädare!”

  Det där låter bara konstigt. Ser inget sammanhang med nånting som skrivits tidigare.

  ”För mig som kristen är det en moralfråga, och jag är sannerligen inte politiskt korrekt!”

  Vad menar du med att det är en moralfråga? Du pratar om vem som får mest sex. Om kvinnorna inte har en himla massa sex med varandra så får män lika mycket sex som kvinnor har. Enda skillnaden är i fördelningen.

  ”Roger svarar: Även spaggarna går i gäng, men då gör de det tydligen för att de litar på sig själva, med din inkonsekventa logik?”

  Att kvinnorna går i gäng för att de inte litar på sig själva visas inte av att de går i gäng. Det är de vanor som vanligen finns i sammanhanget som visar det. Inte minst vanan att försvåra kompisar blir uppraggade.

  ”Men även i länder som Irak och Iran pågår en könskamp, men deras kvinnor har ett helt annat utgångsläge!”

  Förutsättningen för den maktdelning jag förklarat är att landet ifråga är en demokrati. Irak var/är en diktatur. Iran är såväl en teokrati som en diktatur.

  ”Inte vet jag hur du definierar en man (jo, det gör jag), men enligt mig så är en man i alla fall INTE någon som spänner på sig ett bombbälte så fort hans fru går till tandläkaren utan hans vetskap!”

  Om du med man menar något mer än könet i sig så. En man är en person som beter sig manligt. Det kan vara en bra människa, det kan vara en dålig människa men manlighet i sig är neutral. Däremot har manlighet politiskt i Sverige framställts som något negativt sedan 70-talet även om det var först på 90-talet som manshatet blev offentligt och politiskt korrekt.

  ”Om du pratar om att svenska män kan åka till Spanien och ha sex med spanska kvinnor, så är det sant, men jag föreslår att du försöker åka till Irak och göra detsamma!”

  Jag pratade som sagt om demokratier. Det är lite svårt att utöva politisk folkmakt i ett land där bombkastning är politisk debatt. Iran och Irak är off topic.

  ”kvinnoförtryck är en gradfråga, och någonstans mellan Grekland och Libanon är det förenat med omedelbar livsfara att vara med en av deras kvinnor.”

  Du kan tro det om du vill, jag känner killar som varit med både grekiskor och libanesiskor och vad hände? Ingenting! De länderna är mycket mer liberala än du tror precis som för övrigt Iran var före revolutionen. Jag vet en kille som reste dit och jobbade, han dejtade iranskor, gifte sig med en också.

  ”Hur länge tror du att du hade levt om du hade gjort så i Irak? Du skulle ha dött den första dagen, bara för att du vistades i Irak.”

  Irak är idag en krigszon. Där dödas du vad än du gör om du tillhör fel falang. Helt off topic

  ”Här i Sverige är det en annan sak, man måste ju våga någonting, men de Irakiska kvinnorna i Sverige riskerar fortfarande livet om de skulle flirta med en svensk man, vilket försvårar saker betydligt.”

  Om Irak inte var en krigszon så skulle dina möjligheter att flirta med Irakiska kvinnor troligen vara större i Irak än i Sverige. Minoriteter i länder som de flytt till har olika taktiker att hantera situationen. En av dem är att förstärka de kulturella särdragen och börja bli hårda på traditioner som inte alls var lika allvarliga i hemlandet. En försvarsmekanism mot att försvinna.

  ”Nationalekonomi och makroekonomi är två ytterst komplicerade vetenskaper som anses handla OM kvinnor.”

  I hur grad kvinnor handlar om pengar bestämmer du själv, inte ekonomerna. Det enda ekonomerna kan gör är se vilket val du som man gjorde.

  ”Politik handlar OM kvinnor, åtminstone i andra länder än Sverige, man behöver bara åka till Danmark för att det ska bli uppenbart. Även ett land som USA, som har så mycket frihet för kvinnor, ser politik som en kamp om kvinnorna! En sådan politik försöker jag introducera i Sverige.”

  Vad menar du med att politik handlar om kvinnor? Det är ju åter helt upp till männen i hur grad som politik handlar om kvinnor.

  ”Jag är inte beredd att anpassa mig till andra etniska grupper i Sverige och utomlands, genom att förtrycka kvinnor, Sverige ska vara ett frihetens land, också så även för immigranternas kvinnor! Det är den kampen jag vill ta!”

  Vem talar om att förtrycka kvinnor? Du verkar ha svårt att skilja mellan manlighet, dominans och förtryck. Det är dock inte konstigt. Som diskussioner jag haft tidigare visar är det vissa som utgår från teorin att all dominans och alla hiearkier är dåliga. Inte sällan så kopplas våldsbrott med våld, med aggressivitet och slutligen med dominans. Att sedan ingen av tre sistnämnda har ett dugg att göra med förstnämnda är inte politiskt önskvärt att nämna.

 71. tanjabergkvist skriver:

  Dalahest, ledsen att du fastnade i spammen! Kul att det inte bara är jag som läser SOU-rapporter! 🙂 Det du tipsat om är medsparat, får se när jag hinner titta på det. Studerar du något samhällsvetenskapligt ämne eller?

 72. tanjabergkvist skriver:

  Dogdylan, kul att höra från dig! 🙂 Är det hemligt vilket universitet du befinner dig vid? Är inte alla likadana vad gäller inriktningen på de ämnena?

 73. tanjabergkvist skriver:

  Dalahest, dina tankar är intressanta, jag måste också läsa SOU 2005:41!! 🙂 s-bloggen skummade jag snabbt, han skriver ”Nationalism handlar inte bara om föreställda gemenskaper utan även om förställda, förvrängda, falska och tillgjorda gemenskaper” men på vilket sätt skulle då inte ett mångkulturellt samhälles gemenskap vara förställd och tillgjord? Det byggs ju i skrivande stund. Där om något håller man aktivt på att försöka tänka ut i diverse tankesmedjor (s-bloggen länkade tex till en person som beskrev en tankesmedjas verksamhet på området) utöver alla akademiker som försöker tänka ut hur man ska göra för att få detta konstgjorda projekt att fungera. Alla har rätt till sin egen kultur och livsstil, sätt att tänka, religion samt dess uttryck och seder med mera med men samtidigt ska alla anamma samma värdegrund!? Det säger ju sig självt att det senare inte kan ske utan att vissa helt enkelt måste avsäga sig (delar av) sin kultur/religion/livsstil/tankesätt, men då är det ju diskriminering – de har hamnat i en paradox. Om nu de postmodernistiska marxistakademikerna är så smarta, varför har de inte löst denna paradox de senaste 30 åren? Kan det vara så att de i sitt förnekande av den mänskliga naturen arbetar med fel grundförutsättningar? Att alla ska anamma samma värdegrund förutsätter (eller kräver) alla tänker ungefär likadant, och så är inte fallet. Med ”intersektionalitet” kanske de kan lösa detta på teoretisk väg, under antagande att alla människor är likadana och tänker som dem, men i praktiken kommer de inte att komma någonvart, ungefär som med genusfrågan, eftersom det är de själva, som mitt i sin toleranspropaganda riktad mot andra, är de mest intoleranta som finns. Hur kan så få ha genomskådat dem?

 74. Alvin Stoltz skriver:

  ”Hur kan så få ha genomskådat dem?”
  Nu har vi det, nu har vi det!!!

  Men vilken normal människa orkar, kan och vill följa med i dessa abstrakta rundgånspräglade intersekmarxsistinspirerade teoribyggen av postmodtyp.

  Orkar du? Om så: hur orkar du?
  Tar du hjälp av nåt piller?

 75. tanjabergkvist skriver:

  Erik, den var bra: ”Vilket budskap? Det där är ju bara en omskrivning av Karl Marx.” 🙂
  Roger, jag förstår inte heller vad du menar med anklagelserna mot Erik, men i vilket fall påtalade han det intressanta faktum att det stora flertalet av immigranterna som kommer hit faktiskt är nationellt sinnade och till och med utpräglade nationalister. Något för etablissemanget att grubbla över i sitt fastställande av den gemensamma värdegrunden som till sin natur ska vara icke-nationalistisk. Å andra sidan förstår jag inte vad Erik menar med ”Tjejerna går runt i gäng för att de inte litar på sig själva.” Vad menas!? (första gången jag tar ton mot Erik ;-)) Själv var jag senast ute (som i ”ute på stan och festade”) för två och ett halvt år sedan, och då var jag ute på min födelsedag, helt själv! 🙂 Var det för att jag litar på mig själv då, och i så fall i vilket avseende?

 76. tanjabergkvist skriver:

  Alvin, ”Men vilken normal människa orkar, kan och vill följa med i dessa abstrakta rundgånspräglade intersekmarxsistinspirerade teoribyggen av postmodtyp. Orkar du? Om så: hur orkar du?” Ha ha, för mig är det intressant för att det är nytt – jag befinner mig fortfarande i chocktillstånd sedan jag läste SOU 2006:75 om jämställdhet i förskolan, innan det hade jag aldrig läst något dylikt. Nyhetens behag och chockblandad skräck över civilisationens nära förestående undergång. 🙂 Det är ju min medborgerliga plikt att gripa in då! Därför orkar jag, min pliktkänsla är starkare än tyngdkraftfältet vid ett svart hål. 😉

 77. Alvin Stoltz skriver:

  ”pliktkänsla är starkare än tyngdkraftfältet vid ett svart hål”
  Brrr! inför en sådan ångvält är det bäst att dra in tårna.

  Men minns du inte -68 och början av -70-talet? Teorierna om hur världen skulle räddas? Hur arbetarnas paradis skulle skapas? (av några universitetsgossar som aldrig arbetat mer än en dag.)

  Eller….eller….var du liten då? hi hi

 78. tanjabergkvist skriver:

  Alvin, ja, -68 var jag inte född och på 70-talet var jag dagisbarn, så jag minns inget av den dåtida diskussionen eftersom jag troligen lekte i sandlådan. Men å andra sidan fick jag ju direktpropaganda levererad redan då från mina morföräldrar som redan bodde i ett sådant proletariatets diktatur i Östeuropa, men konstigt nog fick jag bara höra om vikten av högre utbildning, diciplin och lydnad! 😉

 79. Dalahest skriver:

  tanjabergkvist

  ”Studerar du något samhällsvetenskapligt ämne eller?”

  Några poäng har det väl blivit, men det är först nu (efter ganska många år) som jag har lyckats återhämta mig efter skolans (grundskolans) upplägg och börjat förstå att det t.o.m. kan vara roligt att plugga.

  ”ledsen att du fastnade i spammen!”

  Inte ditt fel.

  ”dina tankar är intressanta”

  Dito.
  Jag försöker bara leva mig in i och förstå vad det är som driver vissa människor.

  ”jag måste också läsa SOU 2005:41”

  Nästan som en bokklubb. 🙂

  ”de har hamnat i en paradox”

  §1 Paradoxer, och dubbelmoral, gäller inte dem som ‘vet bäst’.

  ”i praktiken kommer de inte att komma någonvart”

  Åtminstone inte utan ett kontrollsamhälle.

  ”Hur kan så få ha genomskådat dem?”

  Följande citat påstås vara av Josepf Goebbels, men källan har tydligen aldrig redovisats. Hur som helst är det väldigt bra eftersom det så kort och koncist förklarar hur det går till.

  If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it. The lie can be maintained only for such time as the State can shield the people from the political, economic and/or military consequences of the lie. It thus becomes vitally important for the State to use all of its powers to repress dissent, for the truth is the mortal enemy of the lie, and thus by extension, the truth is the greatest enemy of the State.

 80. Alvin Stoltz skriver:

  Dagen ungvänster verkar inte ha någon historiekunskap om den tiden eftersom att de upprepar samma floskler som på -70 talet.

  Vet du lika lite???? (frågar han uppfordrande och argt! 🙂 )

 81. rogerklang skriver:

  Erik:
  Du är svår att bemöta! Om det nu var så konstigt det jag skrev om att du var en hang-around eller landsförrädare, så är jag ganska ställd i frågan om vem du är. Innan jag bestämmer mig för om jag ska tycka att du pratar goja eller om dina åsikter är värda att beakta, så behöver jag veta vad Du menar är manligt beteende!? Det har du aldrig framkommit tydligt. Jag tror inte att vi har samma definition på vad en man är. Jag ska tala om vad jag betraktar som manliga egenskaper först, så att det blir rättvist!

  Jag anser att en riktig man är en gentleman mot alla kvinnor, libanesiskor eller svenskor kvittar lika. En man är aldrig en förtryckare. En riktig man står upp för sitt land, motar kvinnotjuvar som också är kvinnoförtryckare, på porten. Han står upp för det han tror på. Om han tror på Gud så står han för det med. Han visar empati mot mindre lyckligt lottade män. Han tar hand om sin familj. Han gör inte mot andra oskyldiga män vad somliga gör mot oss, utan ger igen enbart mot dem som har förtjänat det! Det finns säkert många fler egenskaper som kännetecknar en riktig man i mina ögon, men gängkriminell är i alla fall inte ett av dem.

  Jag tänker svara på följande kommentar;
  Erik skrev: ”Vad menar du med att det är en moralfråga? Du pratar om vem som får mest sex.”

  Jag tror att det blir folkfattigt i himmelen ifall sexet aldrig går igen, men jag hoppas att de svenska männen och utländska kvinnorna hellre väljer att gifta sig!

  V.h. Roger

 82. Erik skriver:

  Tanja:

  ”men på vilket sätt skulle då inte ett mångkulturellt samhälles gemenskap vara förställd och tillgjord?”

  Enligt de premisser som anges på s-bloggen är ju all gemenskap tillgjord. Vänskap är tillgjord, Kärlek är tillgjord, kulturell gemenskap tillgjord, alla gemenskaper är falska utom ”Socialisttransnationalen” (se i kommentarerna till Struck)

  Vad s-bloggaren inte säger ett ord om är såklart är hur detta yttrade sig rent praktiskt i forna Sovjet med förföljelse av minoriteter och statlig utplåning av alla symboler över falska gemenskaper. En sådan ”falsk gemenskap” ägnade sig Tyskland också att bekämpa för övrigt.

  ”Alla har rätt till sin egen kultur och livsstil, sätt att tänka, religion samt dess uttryck och seder med mera”

  Nej de har ju bevisligen inte det och för övrigt skall afrikanska kvinnor ha rätt att könsstympa sina döttrar?

  ”Det säger ju sig självt att det senare inte kan ske utan att vissa helt enkelt måste avsäga sig (delar av) sin kultur/religion/livsstil/tankesätt”

  Ja och frågan blir då vilka som skall avsäga sig saker. Vi eller dem. Fast den debatten får man inte ha för då kommer universitetens nya härskarklass värderelativisterna och hävdar alla (utom vita män) har ett eget värde.

  ”Med “intersektionalitet” kanske de kan lösa detta på teoretisk väg, under antagande att alla människor är likadana och tänker som dem, men i praktiken kommer de inte att komma någonvart, ungefär som med genusfrågan, eftersom det är de själva, som mitt i sin toleranspropaganda riktad mot andra, är de mest intoleranta som finns. Hur kan så få ha genomskådat dem?”

  Det beror på det som kallas ”den långa marschen genom institutionerna” dvs att de agerat från positioner vars traditionella grund är så faktabaserad att de sällan eller aldrig kontrolleras. Ungefär som om en polis går fram till dig och säger åt dig att hålla dig borta från en utredning. Du tar såklart inte för givet att polisen är utklädd och att ingen utredning existerar. Vad dessa personer helt enkelt gör är utnyttjar goodwillkapitalet som finns genom att låtsas deras personliga åsikter är samma sak som välgrundad vetenskap. Med ett starkt etos behövs ingen logos.

  ”Erik, den var bra: “Vilket budskap? Det där är ju bara en omskrivning av Karl Marx.” :-)”

  Visst låter det lite komiskt men alla budskap som säger nåt händer ”förr eller senare” är ju i sig inga budskap alls. Hela poängen vetenskapligt är att man kan beskriva dåtid, nutid och därmed göra ganska säkra prediktioner av framtiden. Men samhällsvetenskaperna har försökt ge sig en särställning där de inte behöver göra korrekta prediktioner alls utan kan säga det ideologiskt önskvärda på basis av ren teori.

  ”Roger, jag förstår inte heller vad du menar med anklagelserna mot Erik, men i vilket fall påtalade han det intressanta faktum att det stora flertalet av immigranterna som kommer hit faktiskt är nationellt sinnade och till och med utpräglade nationalister.”

  Vad är det för skillnad på nationalism och etnisk kulturell tillhörighet överhuvudtaget?

  ”Å andra sidan förstår jag inte vad Erik menar med “Tjejerna går runt i gäng för att de inte litar på sig själva.” Vad menas!? (första gången jag tar ton mot Erik 😉 )”

  Alltså vi diskuterade ju vad roger kallar ”sexuell makt” och han pratade om vem som får mest sex. Och vad jag menar med att tjejerna är i gäng för att de inte litar på sig själva på det området kan enklast sammanfattas med citat från Roy Baumeisters forskning ”socialt undertryck av kvinnors sexualitet”

  ”En grupp forskare (1998) undersökte ”sexuella kontrakter” som gymnasister gjorde innan de skilde till sommarferier. Kontrakter som de unga männen gjorde var sådana att de unga männen skulle försöka få sex om möjligt och unga män stödde varandra i sina försök. Däremot flickornas kortrakter var sådana att de skulle avhålla sig av sex och de lovade hjälpa andra för att hälla denna kontraktet”

  Tjejerna försöker helt enkelt förhindra att andra tjejer blir uppraggade, det är inte det att tjejer inte vill ha sex lika gärna som killar utan det enkla faktum att:

  ”I diskussioner mellan de jämnåriga flickorna rörde om att en måste bevara sitt goda rykte och att en måste vara avhållsam med sex. En del av flickor berättade att om de hade för mycket sexuell aktivitet skulle deras kvinnliga vänner bli arg för dem.”

  Killar som rogerklang brukar felaktigt tro efterfrågan på sex hos killar är större än hos tjejer vilket ger tjejer makt. Detta ignorerar helt tjejers sexdrift. Den lite mer komplicerade bilden som missas är att när tjejer har sex ofta inte bestäms av dem själva utan av en överrenskommelse mellan killen och hennes tjejkompisar.

  Jag har ett antal videoklipp från ett utländskt tvprogram som visar detta tydligt. Det räcker inte med att tjejen är intresserad, hon måste ofta ha sina kompisars tillåtelse också och detta bestämmer i hög grad killens framgång.

  ”Själv var jag senast ute (som i “ute på stan och festade”) för två och ett halvt år sedan, och då var jag ute på min födelsedag, helt själv! 🙂 Var det för att jag litar på mig själv då, och i så fall i vilket avseende?”

  Ja då litar du på dig själv i avseendet att du inte behöver andras utlåtanden av killar du träffar ute. Men det i sin tur stämmer långtifrån på alla kvinnor.

 83. Erik skriver:

  rogerklang:

  ”Du är svår att bemöta! Om det nu var så konstigt det jag skrev om att du var en hang-around eller landsförrädare, så är jag ganska ställd i frågan om vem du är.”

  Det är inte så konstigt, jag diskuterar ju inte vem jag är jag diskuterar ju sakfrågor. Sedan så får väl de som läste många av mina inlägg en ide om saker om mig som person också men det är långt ifrån säkert de sakerna stämmer. Varken diskursanalys eller psykoanalys är nåt att hänga i julgranen.

  ”Innan jag bestämmer mig för om jag ska tycka att du pratar goja eller om dina åsikter är värda att beakta, så behöver jag veta vad Du menar är manligt beteende!?”

  Manligt beteende är de taktiker som är generellt framgångsrika för män, de värderingar som haft evolutionär framgång och de beteenden som överhuvudtaget är funktionella. Som exempelvis att veta vad man talar om (confidence) och ha inflytande över andra (dominance) Att be om definition på dem är ungefär som att be om en definition på svenskhet vilket är en ofta använd taktik för att ursäkta avskaffande.

  ”Det har du aldrig framkommit tydligt. Jag tror inte att vi har samma definition på vad en man är. Jag ska tala om vad jag betraktar som manliga egenskaper först, så att det blir rättvist!”

  Ok

  ”Jag anser att en riktig man är en gentleman mot alla kvinnor, libanesiskor eller svenskor kvittar lika. En man är aldrig en förtryckare.”

  När jag pratar om vad som är manligt så pratar jag definitivt inte om hur en ”riktig man” eller ”riktig karl” är eller skall vara. En riktig man är en påhittad norm, manlighet är av uppenbara orsaker det normala dvs vad som är bäst på att överleva till nästa generation och vad som ger nästa generation mest möjlighet att i sig överleva. Men 60-tals generationen fick lära sig överlevnad i sig var helt oviktig. De struntar i allting.

  ”Det finns säkert många fler egenskaper som kännetecknar en riktig man i mina ögon, men gängkriminell är i alla fall inte ett av dem.”

  Nu förväxlar du beskrivningar med värderingar. När jag säger manlig kan det vara en dålig människa och det kan vara en bra människa. Men manlighet i sig är och måste vara funktionell. När sveriges mest attraktiva kvinnor sitter i väntrummen på Kumla och Hall säger det en hel del om vem som är manlig. Det säger ingenting om vem som är en moraliskt god människa.

  ”Jag tror att det blir folkfattigt i himmelen ifall sexet aldrig går igen, men jag hoppas att de svenska männen och utländska kvinnorna hellre väljer att gifta sig!”

  Jag förstår fortfarande inte varför det här är en moralfråga. Det mesta sexet har ju praktiskt ingenting med barn att göra. Orsaken det blir lite barn är ju familjeplaneringen. Börjar man skaffa barn när man är 30 så blir det färre barn. Det gäller hela Europa, och för övrigt även Japan.

 84. rogerklang skriver:

  Erik skrev;
  ”Det är inte så konstigt, jag diskuterar ju inte vem jag är jag diskuterar ju sakfrågor. Sedan så får väl de som läste många av mina inlägg en ide om saker om mig som person också men det är långt ifrån säkert de sakerna stämmer. Varken diskursanalys eller psykoanalys är nåt att hänga i julgranen.”

  Du och jag framför mest åsikter, sakfrågor hör hemma inom områden som matematik och fysik! Men, granted, du är smart, men det är Clark Olofsson också! Dessutom så är det fullt möjligt att få sista ordet även om man har fel. För mig och alla andra politiker så är det viktigt vem en person är. Tänk om man skulle sätta någon på en hög post utan att veta något om honom? Det skulle kunna gå åt skogen! Det är viktigt att en samhällsledare är transparent! Det är inte psykoanalys jag bedriver, jag ställde en fråga som du undvek. Men jag tror nu att jag skulle ha ställt frågan så här; Har du suttit på kåken? Diskursanalys är synnerligen relevant! Du gör ju det hela tiden konsekvent själv mot andra!

  Erik skrev;
  ”Manligt beteende är de taktiker som är generellt framgångsrika för män, de värderingar som haft evolutionär framgång och de beteenden som överhuvudtaget är funktionella. Som exempelvis att veta vad man talar om (confidence) och ha inflytande över andra (dominance) Att be om definition på dem är ungefär som att be om en definition på svenskhet vilket är en ofta använd taktik för att ursäkta avskaffande.[…]

  När jag pratar om vad som är manligt så pratar jag definitivt inte om hur en “riktig man” eller “riktig karl” är eller skall vara. En riktig man är en påhittad norm, manlighet är av uppenbara orsaker det normala dvs vad som är bäst på att överleva till nästa generation och vad som ger nästa generation mest möjlighet att i sig överleva. Men 60-tals generationen fick lära sig överlevnad i sig var helt oviktig. De struntar i allting.”

  Roger svarar;
  Med andra ord så är du en socialdarwinist. Gratulerar, i så fall så är du i gott sällskap, hela Tysklands regering mellan 1933-1945.

  Erik skrev:
  ”Jag förstår fortfarande inte varför det här är en moralfråga. Det mesta sexet har ju praktiskt ingenting med barn att göra. Orsaken det blir lite barn är ju familjeplaneringen. Börjar man skaffa barn när man är 30 så blir det färre barn. Det gäller hela Europa, och för övrigt även Japan.”

  Roger svarar;
  Jag tror att vad du egentligen skulle ha skrivit är; ”Jag förstår inte vad moral är?”.

  Jag tror inte att jag har lust att diskutera mer med dig nånsin, jag tror att du är en psykopat som vill mästra människor ”prison style”! Missförstå mig inte, psykopater är också människor, men hade jag velat ha en politisk diskussion med någon med samma iskalla egenskaper som Josef Stalin eller Adolf Hitler eller Radovan Karadzik, så hade jag sökt på andra forum! Fast jag utgår från att du besvarar även det här inlägget, för du vill väl dominera, inte sant?

  P.S. Tanja, jag vill tillägga att det är mina högst personliga misstankar som kommer fram, när jag skriver att jag tror att Erik är psykopat!

  V.h. Roger Klang, Lund

 85. tanjabergkvist skriver:

  Dalahest, ja det är nog sant (citatet)! Endast en lögn behöver massivt statligt stöd för att upprätthållas.

  Alvin, förtydliga lite vad du menar. Givetvis känner jag till ”Teorierna om hur världen skulle räddas? Hur arbetarnas paradis skulle skapas?” som du skriver, menn ågra personliga minnen har jag inte från det politiska livet på den tiden då jag ju inte var född, och några politiska floskler minns jag inte heller från den tiden. Berätta gärna 70-talet om det är något jag måste veta som jag inte verkar veta. Jag är faktiskt inte allvetande (än)! 😉

 86. tanjabergkvist skriver:

  Erik, när jag skrev ”Alla har rätt till sin egen kultur och livsstil, sätt att tänka, religion samt dess uttryck och seder med mera” så var det menat som ett citat på hur det talas om dessa saker. Men iofs så anser jag också det själv, såvida det inte strider mot lagen i det land man befinner sig i. Men precis som du skrev, bevisligen är det inte så. Apropå det med könsstympning så är det intressant att man angående kvinnors delaktighet säger att kvinnor bidrar till att upprätthålla patriarkatet/det patriarkala förtrycket. Hur kan genusvetarna veta att en man som ägnar sig åt detta gör det medvetet medan en kvinna som gör det gör det omedvetet och är ett offer för patriarkala strukturer vilket får henne att upprätthålla dem. Är inte de unga killarna också offer på samma sätt. Och varför kallas det överhuvudtaget patriarkalt förtryck när man hela tiden påtalar att kvinnorna är mer delaktiga i detta än männen?

  Apropå uttrycket ”förr eller senare” så är det väl ett uttalande om framtiden i meningen att något kommer att ske (även om man inte kan precisera när). Men visst, på så sätt kommer man ju undan: Det finns en risk att det någon gång i framtiden möjligtvis finns en liten sannolikhet, om omständigheterna är på ett visst sätt som ännu inte går att förutse, att det troligtvis är så att sannolikheten inte är helt försumbar för att det kan komma att inträffa. 🙂

  Erik: ”Den lite mer komplicerade bilden som missas är att när tjejer har sex ofta inte bestäms av dem själva utan av en överrenskommelse mellan killen och hennes tjejkompisar.” Que? Om det där är sant så måste det gälla vid ett visst specifikt litet åldersintervall antar jag och för en viss kategori av människor. Själv har jag aldrig upplevt något liknande.

 87. tanjabergkvist skriver:

  Roger, ok fast jag tror du helt enkelt bara missförstår Erik. Man måste vara överens om definitioner, annars är det bäddat för missförstånd. Jag förstår mycket väl Eriks resonemang om manlighet som det som har/ger högst överlevnadsvärde (men om du vill definiera manlighet utifrån moraliskt beteende så går det ju också bra), men naturen är sådan att inte alltid det mest moraliska agerandet (där även ordet moral måste definieras givetvis, så egentligen borde jag inte kunna göra detta påstående än) har högst överlevnadsvärde. Och det han avser är väl att kvinnor instinktivt söker sig till män som kan skydda deras avkomma på bästa sätt. En sådan man får mer (även manlig) avkomma och därmed blir detta beteende det normala för män och kan kallas manligt, om man nu väljer det.

 88. Erik skriver:

  rogerklang:

  ”Du och jag framför mest åsikter, sakfrågor hör hemma inom områden som matematik och fysik!”

  Varför tycker du det? Jag framför inte bara åsikter, jag framför åsikter för vilka det finns belägg och som jag därmed kan utveckla bortom ”jag tycker det för att jag tycker det” eller ”Jag tycker det för så säger min idoelogi man skall tycka”. Sakfrågor hör hemma i alla ämnen där man bryr sig om huruvida vad man säger stämmer med vad man faktiskt pratar om.

  ”Men, granted, du är smart, men det är Clark Olofsson också! Dessutom så är det fullt möjligt att få sista ordet även om man har fel.”

  Vad har du för orsak att göra sådana påståenden? Det där är inte bara en halmgubbe utan även ett ad-hominem argument. Utan förstärkning så finns ingen orsak för endera påstående här.

  ”För mig och alla andra politiker så är det viktigt vem en person är. Tänk om man skulle sätta någon på en hög post utan att veta något om honom? Det skulle kunna gå åt skogen!”

  Det finns ett otal exempel inom ledarskapsforskningen på när man satt personer man visste allt om på höga poster och det gått fullkomligt åt skogen och det finns lika många exempel på när personer som folk visste ingenting om visat sig vara klart bästa alternativen. Att det skulle gå åt skogen om man satte personer man inte kände till allt om på höga poster är helt enkelt ett påhitt och att det skulle kunna gå åt skogen är inget argument alls då det kan gå åt skogen även om man känner personen ifråga.

  ”Det är viktigt att en samhällsledare är transparent!”

  Ok, men varför är det viktigt?

  ”Det är inte psykoanalys jag bedriver, jag ställde en fråga som du undvek.”

  Jag har inte undvikit någon fråga. Däremot kanske min tolkning av din fråga inte var likadan som din. Ställ om den om den var viktig.

  ”Men jag tror nu att jag skulle ha ställt frågan så här; Har du suttit på kåken? Diskursanalys är synnerligen relevant! Du gör ju det hela tiden konsekvent själv mot andra!”

  Nej jag har inte suttit på kåken, eller i närheten av nåt åt det hållet, varför frågar du det? Det är inte direkt en fråga man brukar slänga ur sig hur som helst.

  ”Med andra ord så är du en socialdarwinist.”

  Vad får dig att påstå något så dumt? Nu får du lägga av. Nej jag är inte socialdarwinist. Jag bryr mig om både överlevnad och värderingar. En socialdarwinist bryr sig bara om överlevnad och är inte ett dugg intelligentare än en person som inte bryr sig om den alls. Det är två sidor av samma destruktiva skräp.

  ”Jag tror att vad du egentligen skulle ha skrivit är; “Jag förstår inte vad moral är?”.”

  Vad får du det påståendet ifrån? Det verkar snarare vara så att du har lite svårt att skilja på beskrivningar och värderingar. Att beskriva någonting är inte samma sak som att förespråka det som något eftersträvansvärt.

  ”Jag tror inte att jag har lust att diskutera mer med dig nånsin, jag tror att du är en psykopat som vill mästra människor “prison style”!”

  Jag har överhuvudtaget ingen aning om vad du snackar om. Du beter dig lite som en kameleont, först skriver du vettiga saker, sedan kommer out of the blue plötsligt grundlösa anklagelser, omvänd bevisbörda och personangrepp. Och ingen som helst motivering heller. Bara plötsligt ”förresten jag har ändrat mig, jag tror du är psykopat och sitter på kåken?” Nämen så kul att få sådant i ansiktet från ingenstans.

  ”Missförstå mig inte, psykopater är också människor”

  Varför säger du så till mig? För det första är jag inte psykopat och för det andra så har jag inte sagt någonting som tyder på att jag anser psykopater inte är människor.

  ”men hade jag velat ha en politisk diskussion med någon med samma iskalla egenskaper som Josef Stalin eller Adolf Hitler eller Radovan Karadzik, så hade jag sökt på andra forum!”

  För det första har jag inte deras egenskaper, för det andra om jag hade haft deras egenskaper hade jag inte hållt mig till sakfrågor och fakta utan gjort mig populär genom att skapa en persona som folk gillade där jag sade vad än som jag behövde säga för att få makt. Det var för övrigt kärnan i Leninism. Säg vad än ni behöver men skaffa en maktposition.

  ”Fast jag utgår från att du besvarar även det här inlägget, för du vill väl dominera, inte sant?”

  Det där var ju ett smart sätt att inte bara anklaga folk men även ta ifrån dem rätten att försvara sig.

 89. tanjabergkvist skriver:

  Erik, jag vet inte heller vad som tagit åt Roger, men jag tycker inte du ska behöva försvara dig mot de där knasiga påståendena. Konstigt….

 90. Dalahest skriver:

  Här är ett exempel på en politiskt korrekt artikel som anknyter till intersektionalitetsresonemanget: http://www.aftonbladet.se/kultur/article5402899.ab ”Fira en (höger)extrem midsommar” Till och med ”Faluröda stugor” och ”Sommarhagar” anses vara ”högerextrema” och därigenom något som får förlöjligas (med förhoppning om att de försvinner) av etablissemanget. Visst finns det väl vissa likheter med det som sker inom barnomsorgen, där vissa saker klassas som dåliga och andra som bra?

 91. tanjabergkvist skriver:

  Dalahest, på vilket sätt anknyts till intersektionalitet? I vilket fall är artikeln undermålig både journalistiskt och innehållsmässigt: de punkter som tas upp och som påstås ha med midsommar att göra har ju inte ens plockats från samtal om midsommar. Och rubriken är väl vald för att dra blickar till sig. Att Aftonbladet släpper igenom något sådant visar att de har brist på både skribenter och ämnen att skriva om. Alternativt dåligt omdöme, det är nog många svenskar som firar sin midsommar med räkor, griskött och kanske till och med i en röd stuga osv utan att känna att de är ”högerextrema”. Med den definition som skribeneten ger är ju troligen hela Aftonbladets egen redaktion högerextrem. Skribenten borde därför sparkas för förtal. 😉

 92. Dalahest skriver:

  tanjabergkvist

  Jämför artikeln med den Socialdemokratiska bloggen som jag tidigare refererade till:

  ”Nationalism göder konflikter […] Ett samhälle som inte håller sig med intersektionalitet kommer förr eller senare att drabbas av minskad social sammanhållning”

  http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1740&blogg=28350

 93. Dalahest skriver:

  Några citat från SOU 2005:112

  ”Demokratierna i dagens Europa visar prov på kategorisering och stigmatisering av personer med annan etnisk och religiös tillhörighet än majoritetssamhället vilken i sin tur förstärker deras exkludering och marginalisering i samhället.”

  ”Ett av nationsforskningens mest angelägna tema utgörs av analyser av länken mellan nationen och nationalistiska ideologier respektive rasism.”

  ”Frågan om tillhörighet, förkroppsligad genom konstruktioner av det nationella, kulturella eller etniska, är avgörande för att förstå den fackliga underordningen av invandrare. I vardagen kopplas tankar om tillhörighet till ”svenskhet”, ett odefinierbart och för invandrare till synes ouppnåbart stadium.”

  Invandrare underordnas av svenska traditioner. Ergo: Svenska traditioner är överordnade och ska balanseras bort via intersektionella maktordningar. Jämför med könsmaktsordningen.

 94. Dalahest skriver:

  (Förra kommentaren fastnade igen…)

  Följande citat kanske förklarar kopplingen mellan artikeln, bloggen och könsmaktsordningen lite bättre: ”I Regeringsformen betonas följaktligen den universella medborgarens lika behandling och icke-diskriminering i större utsträckning än ett aktivt arbete för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män.Regeringsformen ur ett könsperspektiv

  För mig är det i alla fall glasklart.

 95. tanjabergkvist skriver:

  Dalahest, intressant SOU, har sparat ner den, kände inte till den! Men ”Regeringsformen ur ett könsperspektiv”
  såg jag för några månader sedan men har inte läst den, däremot var det någon artikel om den i någon tidning, helt otroligt, borde verkligen läsa igenom den och förfasas och sedan blogga om den. 🙂

 96. Dalahest skriver:

  ”[B]orde verkligen läsa igenom den och förfasas och sedan blogga om den.”

  🙂

 97. Dalahest skriver:

  (blockad igen…)

  ”borde verkligen läsa igenom den och förfasas och sedan blogga om den.”

  Din intelligens gör det värt att vänta på.

 98. Dalahest skriver:

  att vänta på… analysen 🙂

 99. tanjabergkvist skriver:

  Dalahest, ok får se när det blir av men nu är den utprintad i alla fall. 🙂

 100. […] För den som missat: genuspedagogik i svensk förskola del 1, del 2, del 3,  del 4. […]

 101. […] Och läs mer om genusperspektivets implementering i svensk förskola här: del 1, del 2, del 3, del 4. Här är en verklighetsförankrad SVD-artikel med kloka kommentarer hos Pelle Billing, och glöm […]

 102. […] Genuspedagogik i förskolan – del 4 […]

 103. […] en genuspedagog? Jag har tagit upp detta i min genomgång av SOU 2006:75 (del 1 , del 2 , del 3 , del 4) – bland annat ska förskolepersonalen ”[köns]avkoda allt material [leksaker] och ge det samma […]

 104. […] förskolan – del 1, Genuspedagogik i förskolan – del2, Genuspedagogik i förskolan – del 3, Genuspedagogik i förskolan – del 4, Project implicit – bär du på fördomar eller ”föreställningar” om ”verkligheten”?, […]

 105. […] frågan som ställs i det senaste inlägget om DEJA:s slutrapport. I SOU 2006:75 som jag bloggat om i fyra inlägg har jag i del 3 svaret, och här är […]

 106. […] laglig?, Genusarbete smulades sönder, Genuspedagogik i förskolan: del 1 , del 2 , del 3,  del 4 , 2-årsdagen sedan Nyhetsmorgon!, Iiiinte 80 miljoner […]

 107. […] första inlägg i svensk samhällsdebatt) Genuspedagogik i förskolan del 1  , del 2,  del 3,  del 4, Genusarbete smulades sönder i DN, Project implicit – bär du på fördomar eller […]

 108. […] jobbade de vidare och till slut löste sig problemen.” (läs mer om innehållet i rapporten i detta blogginlägg i fyra […]

 109. […] att det märks vid ett första besök huruvida en förskola når upp till jämställdhetsmålen. Citat: ”Men den som har genusglasögonen på sig behöver nog inte gå längre än till hallen för […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: