Artikel i Sydsvenskan

Idag publicerades en debattartikel i Sydsvenskan (”Sluta sträva efter likhet mellan könen”) om det statliga jämställdhetsarbetet som jag och några till har skrivit.

Följande personer står bakom artikeln:
Pelle Billing, läkare och genusdebattör
Tanja Bergkvist, fil dr matematik
Carolina Gynning, programledare och konstnär
Pär Ström, redaktör Genusnytt
Ingrid Carlqvist, journalist
John Johansson, Civilingenjör
Björn Ljungberg, doktorand i ekonomisk historia
Emma Rydgren, fil kand statsvetenskap
Magnus Falkman, genusdebattör
Andreas Dahlin, tekn. dr. Biovetenskap
Johan Lundberg, chefredaktör Axess Magasin

Björn Ljungberg och Emma Rydgren är författare boken ”Vem slår Eva? Forskande feminister i genusland.”

Satellitbild

Satellitbild på hur skattebetalarnas pengar sugs in i jämställdhets-industrins svarta hål

Det är inte sällan jämställdhet tas upp i media. Man kan ju fråga sig varför de önskade resultaten aldrig uppnås trots att skattemiljonerna rullar och jämställdhetsindustrin jobbar hårt och målmedvetet med både utåtriktade insatser och internutbildningar inom statlig såväl som privat sektor. Vi är många som kommer med saklig kritik och fakta och ifrågasätter om det pågående jämställdhetsarbetet verkligen bedrivs på rätt sätt. Om grundtesen till analysen har allvarliga brister är det ganska logiskt att de rekommenderade åtgärderna inte får någon effekt.

Problemet med att ifrågasätta genusvetarna (som är pådrivande i och genomgående tilldelas uppdraget att genomföra jämställdhetsarbetet) är att de förhärskande teorierna i sig är oåtkomliga för kritik. Varje form av kritik mot deras teorier avfärdas, eller kanske man snarare ska säga används, som en bekräftelse på teorierna riktighet då kritiken i sig anses bevisa förtryckarstrukturernas och könsmaktsordningens existens. Kritikern i sig anses alltså utgöra ett vetenskapligt bevis på hur djupt invävd och (medvetet eller omedvetet) insyltad kritikern är i den förtryckande maktstrukturen och hur han eller hon (medvetet eller omedvetet) bidrar till att upprätthålla dessa maktordningar. Genusvetarna själva är de enda som står över och bortom dessa strukturer medan resterande befolkning, i synnerhet de som opponerar sig, är så förtryckta att de inte själva vet om det. Det fria valet är en illusion, åtminstone för den som väljer ”fel” och på så sätt bidrar till ett utfall som inte överensstämmer med genusvetarnas utopi om ett jämställt samhälle (nämligen att medborgarna måste göra val som resulterar i 50/50 könsfördelning inom varje yrkeskategori och på varje arbetsplats, men helst även vad gäller privatlivet).

I gårdagens SVD-artikel ”Högskolan är inte jämställd” skriven av ordföranden och huvudsekreteraren för Delegationen för jämställdhet i högskolan har vi ett typexempel. Här står att läsa följande:

”Det är uppenbart att en förändring är nödvändig. Fortfarande, år 2009, är den svenska högskolan i många viktiga avseenden en ojämställd och starkt könsuppdelad arena. Av Högskoleverkets rapport Kvinnor och män i högskolan (Rapport 2008:20 R) framgår bland annat att närmare två tredjedelar av studenterna inom högskolans grundutbildning är kvinnor. Samtidigt finns det i toppen av den akademiska karriären, bland professorerna, endast 18 procent kvinnor, 82 procent är män. Vi måste fråga oss; vart tar kvinnorna vägen? Och varför?”

Att bli professor eller inte - det är frågan

Att bli professor eller inte - det är frågan

Min personlig gissning är att många kvinnor till exempel valt att ge sig ut i näringslivet och göra karriär där. Även detta är ju något som idag uppmuntras. Medan andra kvinnor faktiskt väljer att stanna inom akademin. Att 82% av professorerna är män idag beror bland annat på att flertalet av dem tillhör en generation där det inte var så att två tredjedelar av studenterna var kvinnor! För närvarande jobbar exempelvis Vetenskaprådet aktivt med att se till att anslagen fördelas jämnt mellan könen. Effekten kan inte komma innan man knappt har påbörjat detta arbete!  (Men för all del, sök 25 miljoner kronor här för att tex undersöka ”den ojämna könsfördelningen på högre tjänster och befattningar inom högskolan” för den som inte fattat att dagens professorer utexaminerades på 60-,70- och 80-talet innan andelen kvinnliga studenter uppgick till 2/3). Men detta räcker inte, i artikeln ger man också uttryck för exakt det jag just skrev om det fria valet:

”Sammanfattningsvis konstaterar Högskoleverket att vad som framkommer i rapporten knappast kan vara ett uttryck för den enskilda kvinnans och mannens fria val. Istället pekar man på sega kultur- och maktstrukturer som vi alla medvetet eller omedvetet bidrar till att upprätthålla.”

Jag är för att uppmuntra och stimulera unga kvinnors intresse för naturvetenskap och matematik. I själva verket hart jag jobbat aktivt med detta ända sedan gymnasietiden då jag var ordförande för Lunds gymnasieskolors Unga Forskareförening. Och när jag anordnade en matematikolympiad på SSHL för drygt ett år sedan deltog många unga begåvade tjejer och killar, och i finalen som utspelades mellan ett lag bestående av tre tjejer och ett bestående av tre killar så vann tjejlaget. 🙂 Jag uppmuntrade dem naturligtvis till fortsatta studier i matematik och naturvetenskap med tanke på den begåvning de uppvisade i ämnet, men det är i slutändan deras eget fria val att bestämma vad de vill använda sin intelligens till.

Matematikolympiad SSHL

I Sigtunabygden om matematikolympiaden på SSHL 20 februari 2008

79 Responses to Artikel i Sydsvenskan

 1. Zac skriver:

  Jättebra debattartikel – men har du någon länk eller något mer kring undersökningen från Cambridge?

  //Zac

 2. tanjabergkvist skriver:

  Tack Zac! Det är Pelle Billing som har de uppgifterna så jag föreslår att du frågar honom här: http://www.pellebilling.se/blogg/

 3. QED skriver:

  Ja, utmärkt artikel. Jag tror att svaret varför staten håller på med den här sortens resultatlösa jämställdhetsarbete kan utläsas från dagens Dilbert. Så om vi alla slutar klaga så fungerar det! 🙂

 4. Erik skriver:

  Klockren artikel. Jag känner igen de flesta namnen som skrivit under också men hur hamnade Carolina Gynning där egentligen? 🙂

 5. tanjabergkvist skriver:

  QED, var finner man dagens Dilbert, vilken tidning?

  Erik,
  en annan person som skrivit under har visst kontakt med henne och fick med henne eftersom hon tydligen delar åsikterna i artikeln. 🙂

 6. Alex Birch skriver:

  Tack Gode Gud för att det fortfarande finns människor i Sverige som vågar kritisera storebrorstatens Sovjetmetoder – all heder åt Tanja & Co.

 7. QED skriver:

  Jag försökte skicka med en länk men bloggen gillade inte HTML-koden.
  Ett nytt försök:

  http://dilbert.com/strips/comic/2009-07-14

 8. tanjabergkvist skriver:

  QED, ja det var en klockren parallell där!

  Tack Alex! 🙂

 9. LP skriver:

  Det är en viktig och aktuell fråga du och dina medförfattare tar upp i artikeln, nämligen hur jämställdhetssträvandet alltmer kommit att bli en ideologi som påbjuder likriktning. Denna likriktningsidologi gör sig tyvärr gällande inte bara då det gäller undergrupperna män/kvinnor, utan gäller allmänt för alla kategorier.

  Jag blir dock fundersam då jag läser (citat från er artikel):

  ”Forskare på universitetet i Cambridge har visat att redan hos en dag gamla spädbarn är flickor mer intresserade av att titta på ett ansikte och pojkar mer intresserade av att titta på en mobiltelefon[…]

  Den statliga synen utgår från att kvinnor och män inte är kapabla att välja själva. Istället ses båda könen som robotar[…]

  Ifall vi är helt styrda av omgivningens förväntningar och samhällets strukturer, hur lyckas i så fall de genusvetare som regeringen anlitar som experter kritisera den nuvarande samhällsordningen? Vittnar inte detta om deras förmåga att som individer bryta sig ur rådande strukturer? Man kan fråga sig varför de då inte tillskriver andra samma förmåga att kritiskt analysera sin vardag och göra individuella val.”

  Resonemanget känns inte tillräckligt konsekvent och tydligt. Om pojkar och flickor är präglade till olika beteenden från födseln, och man som pojke ”väljer” detta förprogrammerade beteende, så skulle detta vara motsatsen till att bete sig som en ”robot” som programmeras till ett annat beteende av av miljön?

  Vi är styrda av biologin OCH av miljön. Dock finns en tredje faktor, och denna nämner ni också, nämligen den fria viljan och det individuella valet. Utgångspunkten måste också vara att man ges möjlighet att välja och det är detta som är verklig jämlikhet, inte bara mellan könen utan mellan människor.

  Biologisterna vill fängsla oss i roller som vi som tänkande människor egentligen är fullt kapabla att bortse ifrån då vi önskar. En slags rasism alltså. Likriktningsfanatiker vill å andra sidan lagstifta fram individuella beteenden då det gäller saker som samhället strängt taget inte skall lägga sig i, ungefär som den religiösa polisen i Iran lägger sig i iraninernas privatliv. En slags moraltuktan mao.
  Båda ståndpunkerna lika förkastliga. Det gäller att vara tydlig med det.

 10. tanjabergkvist skriver:

  LP, det står att ”könen ses som robotar” – detta är alltså inte vår åsikt, utan den åsikt vi tillskriver genusvetarna. Kanske ”oskrivna blad” hade passat bättre. Vi tänkte inte att det skulle vara en förprogrammerad robot, utan egentligen avsåg vi väl (nu var vi ju flera och diskuterade inte definitionen av roboten :-)) en varelse utan egen vilja som är helt styrd av (inbillade) strukturer. Som sagt, vår syn är att beteendet är en kombination av arv och miljö, medan det alltså är genusvetarna som ser folk som robotar som kan och måste omprogrammeras av dem, eftersom ju strukturerna och könsmaktsordningen lagt in fel programvara i dem, (inget medfött/förprogrammerat avses alltså när vi använder ordet robot) ungefär så. 🙂

  Angående biologism så som du definierar den ovan tror jag faktiskt inte det finns någon enda idag levande människa som verkligen köper den synen, i synnerhet inte forskarna. Men precis som du säger så har genusvetarna å andra sidan tagit till sig den motsatta extremen. Här har jag skrivit lite om likriktning, olikheter mm: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/04/19/de-farliga-olikheterna/

 11. tanjabergkvist skriver:

  Zac, du har fått svar från Pelle Billing, men utifall någon annan vill ha referens till Cambridgestudien lägger jag in den här:

  Connellan, J., Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Ba’tki, A., & Ahluwalia, J. (2001). Sex differences in human neonatal social perception. Infant Behavior and Development, 23, 113–118.

  Populärvetenskaplig översikt av experimentet finns i boken “The Essential Difference” av Simon Baron-Cohen.

 12. Info skriver:

  VAD HJÄLPER NORMALT FUNDERANDE?

  I bloggvärlden får vi en inblick i vad som i verkligheten rör sig bakom våra medmänniskors pannben. Många Judith Butler-troende finnas där. Lika svåra att kommunicera med som med medlemmarna i Knutby-sekten. Men med avsevärt större inflytande inom politiker- och medievärlden. Ett litet belysande citat från en queerblogg (Lilith) 15/7:

  ”SOCIALISM

  Låt inte samhällets normer stoppa dig, ägna dig åt omstörtande verksamhet istället. Kvinnligt och manligt – bara fint så länge det är normalt.

  Mens, mens mens!!!

  Det finns många regler som gäller tjejers mens. De är stereotypa och pinsamt pryda i en idag rätt så sexualiserad värld. Men den medeltida skammen verkar vi inte ha lyckats radera där kvinnan ska vara ren och skämmas för sina kroppsvätskor och lukter.

  Skam, skam, skam. Fontänorgasmer tas fördomsfullt för urin. Skam, skam, skam. Man kan inte ha sex för det är äckligt. Man ska tränga undan det faktum att man är extra kåt (och våt) när man har mens på grund av hänsyn till sin ”stackars” partner.

  Sperma är alltid finare än blod.

  Total tystnad. Mens får absolut inte synas. Mens får absolut inte nämnas. Det som inte finns, eller nämns finns inte. Och obehaget är sopat under mattan.
  KVINNOR HAR ABSOLUT INGA KROPPSVÄTSKOR!!!

  Här kommer lite terapi från Lilith:

  Gör upp med patriarkatet. Låt mensblodet flöda och måla in dig med det. Rita hjärtan på den uppsvällda magen. Skriv: ”Jag älskar mig själv och min kropp. Jag har ingen skam.”

  Tanja Suhinina sa: “Höjden av kärlek är när en kille utövar cunnilingus på en vulva full med mens”.

  Var stolt!!!
  Sexualisera mera!!!
  Var vulgär!!!

  Inspirationen är tagen från Johanna Sjödin [känd bloggerska]. Jag skulle spermastrejka.

  Mensa ner är begåvat upphetsande och skoj. ”

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Judith_Butler

 13. Info skriver:

  FÖRTYDLIGANDE

  Adressen till ovannämnda Liliths blogg är

  http://lilithsvalin.wordpress.com/

  Vinjetten på hennes startsida visar ett foto av en gapande kvinna, som antingen gäspar eller håller ett feministiskt brandtal. Såvitt jag kan se, visar bilden JUDITH BUTLER.

 14. MrPerfect72 skriver:

  Ja. Att foeraendra lagar och regler saa att de gynnar baada koenen lika eller bara konstatera vissa faktum kostar ingenting. Feminism kan man skapa aendaa.

  Gillade ditt inlaegg om http://sv.wikipedia.org/wiki/Elitteorin
  i Henrik Alexanderssons blogg. Passade utmaerkt.

  Det senaste:
  http://aktivdemokrati.wordpress.com/2009/07/06/ny-slags-allians-mojlig-2010/#comment-212

 15. Karl skriver:

  LP

  ”Biologisterna vill fängsla oss i roller som vi som tänkande människor egentligen är fullt kapabla att bortse ifrån då vi önskar. En slags rasism alltså. Likriktningsfanatiker vill å andra sidan lagstifta fram individuella beteenden då det gäller saker som samhället strängt taget inte skall lägga sig i, ungefär som den religiösa polisen i Iran lägger sig i iraninernas privatliv. En slags moraltuktan mao.
  Båda ståndpunkerna lika förkastliga. Det gäller att vara tydlig med det.”

  ”Biologister” av det slaget existerar i praktiken inte utanför feministernas vridna världsbild. Däremot har vi en natur, och den går inte att tänka bort helt, även om vi även påverkas av miljön. Generellt överskattas dock dom möjligheterna av feminister och annat postmodernt pack. Generellt har man i psykologin funnit en ärftlighet omkring 0,5 för de flesta personlighetsdrag. Det är antagligen en underskattning av ett par skäl, fast det finns mig veterligen i dagsläget ingen analys på hur stor den är, men man kan nog säga att huvuddragen i personligheten i genomsnitt i övervägande grad bestäms utifrån arvet.

  Däremot finns det som Tanja säger genustomtar som anser att det bara är miljö. Dom verkar helt isolerade ifrån annan forskning, generellt går man emot modeller med allt större könsskillnader.

 16. LP skriver:

  @Tanja och Karl (kanske mest till Karl?)

  Fundamentalistisk biologism är tack och lov ovanlig, men jag håller inte med om att den inte finns. Detta gäller för övrigt den motsatta sidan också, även om en del debattörer verkar tro att det sitter rabiata antibiologister i alla samhällets ledande positioner numera. Förmodligen eftersom det är de mest nippriga och extrema sk ”genusvetarna” och ”feministerna” som hörs mest (ngen nämnd ingen glömd).

  Karl skriver ”Däremot har vi en natur, och den går inte att tänka bort helt…”. Nej just det, det är mot detta kritiken skall riktas, att man gör politik av vetenskap och bara farten förnekar fakta eftersom den inte stämmer med politiken! Detta är skrämmande och denna taktik tillämpas i stor utsträckning även då det gäller en annan ödesfråga, nämligen frågan om den mångkulturalistiska ideologins verkningar.

  Vad vi som individer gör med våra liv är däremot en annan fråga som kanske snarare sorterar under filosofin. Vi är som sagt inga robotar men tyvärr upplever jag fortfarande att en del använder biologin som argument då de påstår sig veta hur han eller hon bör göra sina privata livsval.
  Observera att jag här inte talar om den klassiska ”vem kan bli brandman-frågan”, i sådana situationer skall självklart lika krav gälla vare sig man är vit kvinna, neger, indian, muslim, vit medelålders västerländsk man med övervikt etc.

 17. Liam Isman skriver:

  Återigen ett bra inlägg och debattartikel. Skrev något liknande med anledning av artikeln i SVD, för några dagar sedan: http://liamisman.blogspot.com/2009/07/man-och-kvinnor-gor-olika-val.html

  LP: Vilket stöd har du för teorin att vi väsentligen inte är robotar? Finns det något vetenskapligt stöd för den fria viljan?

 18. Erik skriver:

  LP:

  Några belägg för fundamental biologism känner jag inte till nånstans. Däremot finns en debattbok mot fundamental sociologism som kallas ”the blank slate” där anges 50% av skillnaden mellan syskon vara medfödd. En siffra baserad på tvillingexperiment. Det är den högsta siffran jag känner till.

  Svenska politiker och professorer däremot har sagt ungefär så här: Vi utgår från att könet är socialt skapat. Det finns ingen forskning som säger könet är medfött och finns det får vi ändå inte säga det.

  Det är ganska självförklarande vilken av parterna som är mest fundamentalistisk då bara en av dem förespråkar förfalskning av forskning.

  Och nej vi är inga robotar men faktum kvarstår att vi heller inte är godtyckliga sociala konstruktioner. Dvs de flesta väljer inte ett och samma alternativ för att de måste och kunde lika gärna valt nåt annat (detta är trots allt en demokrati) de flesta väljer samma alternativ för det passar dem bättre.

 19. LP skriver:

  @Erik

  För tydlighetens skull – jag talar om fundamentalistisk biologism, alltså ett ställningstagande eller en åsikt. Jag kan inte hänvisa till några studier som säger att x% av mänskligheten gör ett sådant ställningstagande. Däremot har jag i vardagen stött på personer med åsikter i frågan som gör att jag inte kan kalla dem för annat än fundamentalister, och detta gäller som sagt även för den motsatta åsikten.

  @Liam Isman

  Och där kom den, den fria viljan…
  Vi kan säga så här, vad betyder det om vi inte alls har en fri vilja? Hur kan jag förhålla mig till det?
  Redan här, när jag hör mig själv reflektera över saken, anar jag att det åtminstone är en rimlig tes att anta att jag har en fri vilja.
  Men man kan ju aldrig säkert veta något sådant eftersom allt man kommer fram till kan kallas autogenererade tankeprodukter och att det INTE skulle vara så kan man inte bevisa. I själva verket är jag kanske bara en elektronisk dröm i Matrix och du är bara en del av denna dröm.

  Finns du Liam? Åtminstone väljer jag att anta att det finns någon bakom din signatur, och jag väljer också att hålla dig ansvarig för ditt inlägg. Jag vet inte vem du är, men på din blogg läser jag:

  ”Evolutionen har gett oss förmågan att planera och därför också att mer långsiktigt värna spridningen av mänskliga gener. Den unika förmågan bör vi värna, där har åtminstone trädkramarna en poäng.”
  http://liamisman.blogspot.com/2009/07/naturen-rar-inte-om-sitt-ode-endast.html

  Du verkar åtminstone inte anse att vi bara är en hoper vandrande knullrobotar som har som enda mål att sprida våra gener?!

 20. Info skriver:

  SVERIGES RADIO, BIOLOGISM OCH THAIMASSAGE

  Sveriges Radios biologiskt nollkunniga medarbetare kör hårt i sin ädla kamp mot BIOLOGISMEN och OJÄMSTÄLLDHETEN i heterovärlden. Nu i eftermiddag i P1 till exempel i ett stort reportage om OJÄMSTÄLLDHETEN på semestern:

  ”Vad händer med könsrollerna under semestern? Faller vi tillbaks i gamla mönster, där kvinnan står och diskar i uteköket och mannen sköter gräsklipparen eller båtmotorn? Är sommarn en back-lash för jämställdheten eller är det bara en myt? Medverkande Roger Klint, MANSFORSKARE vid Linköpings Universitet, Jenny Östergren, TV 4-profil och krönikör, Tomas Wetterberg, MÄN FÖR JÄMSTÄLLDHET och Åsa Erlandsson SOM LEVER I ETT JÄMSTÄLLT FÖRHÅLLANDE.”

  Men värre blev det sen. Sveriges radio hade sensationellt nog upptäckt, att det förekom salonger med Thai massage i bl.a. Stockholm, och att det kunde hända, att massösen kom för nära någon viss kroppsdel hos den masserade mannen (givetvis inte kvinnan). En reporter vid namn Robin Olin var så upprörd, att han nätt och jämt kunde uttrycka sig.

  Låt mig tills vidare bara erinra om, att Robin Olin inte är så genusmedvetet originell som han tror. Redan här, på denna tjugo år gamla målning, kan ni se en av hans föregångare i anden i full aktion:

  http://www.malmgrenpaintings.se/Spirit_Of_Pat_Pong_delsida2.htm
  http://www.malmgrenpaintings.se/Spirit_Of_Pat_Pong_delsida.htm

 21. QED skriver:

  Tanja, Mycket lovvärt initiativ med matematiktävlingen. Intressant att vissa aspekter av matematik kan fungera som publiksport.

 22. QED skriver:

  Politiker ber om ursäkt för att använt den könsstereotypa tillsägelsen
  ”din morsa jobbar inte här”. Se Hakelius krönika:

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/johanhakelius/article5514081.ab

 23. Olle skriver:

  Jag tycker genusforskarna ska söka jobb som sopåkare, så att jämställdhets-statistiken förbättras. 50/50 inom alla yrken är ju målet. Någon måste gå i bräschen.

 24. Liam Isman skriver:

  LP:

  Att vi kan planera ger oss inte en fri vilja. Man kan inte säga ”jag tänker, därför har jag en fri vilja”. Planeringen är en strategi för att på bästa sätt uttrycka vår vilja och våra behov, det ger tillgång till fler möjliga betenden, men inte en fri vilja. Diskussionen är inte filosofisk (kan man veta någonting med säkerhet?) som du vill ha den till utan vetenskaplig (mätbar). Inom neurovetenskap finns det möjlighet att utföra experiment som exempelvis gör gällande att omedveten hjärnaktivitet förutspår medvetna val med god precision, kan man då tala om en fri vilja?

  Förmågan till planering motsäger inte på något sätt att vårt primära mål är att sprida våra gener. Gener som inte förs vidare dör med nödvändighet ut. Hävdar du exempelvis då att vår förmåga till planering inte skulle vara nedärvd, att vilket djur som helst i rätt kontext klarar av det? Denna förmåga är istället med stor sannolikhet resultatet av just människans sexuella selektion.

  Planering ger oss alltså långsiktighet och möjlighet att exempelvis undvika miljökatastrofer och vår egen undergång, men inte frihet. Det kan vara lönt att diskutera saker och ting eftersom det ger tillgång till nya val, hur vi sedan väljer styr vi dock inte över.

  Vari består egentligen din efterlängtade motsatts till mänskliga knullrobotar (som du uttrycker saken), att våra beteenden skulle vara godtyckliga?

 25. Magnus skriver:

  Camille Paglia har en del intressanta tankar om varför det finne fler manliga än kvinnliga professorer, men det har du säkert redan koll på.

 26. tanjabergkvist skriver:

  MrPerfekt72, det är talande för det nuvarande systemet när man måste bilda speciella partier som går till val på att införa demokrati och som förespråkar (beslutande) folkomröstningar, något som borde vara självklart i en demokrati värd namnet… Hmm, finns det förresten något särskilt skäl till att de fem översta kandidaterna på ert exempel på valsedel är hämtade från Fi? 🙂

  Karl, ”Generellt har man i psykologin funnit en ärftlighet omkring 0,5 för de flesta personlighetsdrag. Det är antagligen en underskattning av ett par skäl, fast det finns mig veterligen i dagsläget ingen analys på hur stor den är, men man kan nog säga att huvuddragen i personligheten i genomsnitt i övervägande grad bestäms utifrån arvet.” Det fanns en artikel i Illustrerad Vetenskap nyligen (för några månader sedan) där forskarna tydligen uppskattade att 70-80% av ens personlighet är arvsbestämd. Men beroende på det omgivande samhället (miljön) kan livet gestalta sig helt annorlunda för personer med liknande personlighetsdrag.

  Liam Isman, kolla här:
  http://www.illvet.se/polopoly.jsp?d=184&a=1070 ”Det medvetna valet är en illusion”: ”I ett försök bad den amerikanske neurologen Benjamin Libet en grupp försökspersoner att röra handen, när de kände för det. De skulle bara notera vid vilken tidpunkt de fattade beslutet genom att titta på ett särskilt stoppur. Under tiden mätte Libet personernas hjärnvågor med EEG-utrustning. Hjärnvågorna avslöjade att hjärnan började förbereda handrörelsen 600 millisekunder, det vill säga lite över en halv sekund, innan handen rörde på sig – det motsvarar den tid det tar att omsätta nervsignaler till muskelrörelser. Det överraskande var dock att personerna fattade beslutet att röra handen först 200 millisekunder innan rörelsen ägde rum. Vår upplevelse av att vi fattar medvetna val är kanske en illusion.” Hjärnan började förbereda rörelsen innan försökspersonerna upplevde att de fattade beslutet – intressant, jag minns den artikeln i Ill Vet för några år sedan, var en utförlig artikel om hur experimentet gick till.

  Och i samma länk om hjärnan: ”Hög kreativitet = mer sex”: ”Vissa forskare anser att det stora hoppet framåt i intelligens i själva verket handlade om sex. Kvinnorna föredrog de män som var kreativa och skapande. Därför gynnades de skapande generna, och inom loppet av relativt kort tid hade människan utvecklat helt nya kreativa hjärnor. En ny undersökning dokumenterar att män även idag skapar fler konstverk (här böcker och målningar) än kvinnor. Det beror troligen på att generna för intelligens primärt finns i X-kromosomen. Eftersom männen bara har en sådan, slår eventuella ytterligheter igenom starkare här. Det betyder att det finns fler manliga både genier och förlorare.” 🙂

 27. tanjabergkvist skriver:

  Erik, ”Dvs de flesta väljer inte ett och samma alternativ för att de måste och kunde lika gärna valt nåt annat (detta är trots allt en demokrati) de flesta väljer samma alternativ för det passar dem bättre.” Fast det kan du inte komma någon vart med med en genusvetare, denne (hen :-)) hade direkt sagt att det som ”passar” vissa ”bättre” är ett resultat av ”sega maktstrukturer” och könsmaktsordningen osv… Om samhället sett ut på ett annat sätt hade en kvinna kanske valt annorlunda osv, och förvisso är ju detta sant (gäller även män) men vad är vunnet med att valet blir det motsatta än det förväntade?

 28. Camilla Lindberg skriver:

  Halloj Tanja, ville bara gratulera till ännu en utmärkt artikel.
  Hoppas solen skiner på dig i sommar!
  stor kram från Camilla

 29. tanjabergkvist skriver:

  Olle, ja genusvetare är ju ett starkt kvinnodominerat yrke så några av dem borde omskola sig för att ge plats åt män istället, och rimligtvis som du föreslår bör de då söka sig till något mansdominerat yrke om de nu är så trogna sina ideal och vill bidra till det de uppfattar som ett jämställt samhälle. Hade varit intressant att se. Eller de kanske bara vill att vi andra ska agera så som de förespråkar i sin ”forskning”?

 30. tanjabergkvist skriver:

  Camilla tack! Jag tänkte just på dig idag – jag fann just på riksdagens hemsida en några år gammal (2003) interpellationsdebatt där bland annat Birgitta Ohlsson kräver fler gensuvetare i svensk förskola av dåvarande sossestatsrpåd och förskoleminister! Ska blogga om detta senare i veckan och kan maila dig länk sedan! 🙂

 31. tanjabergkvist skriver:

  QED, i kval och semifinal fick de ganska svåra uppgifter (liknande dem i rikstäckande matematikolympiader) och satt i (urpsrungligen ca 13-14 i kvalet om jag minns rätt) tremannalag och löste dem under 1.5 timme. Finalen var ordnad (skolledningens idé) så att även en publik kunde engageras, så det blev snabbfrågor på rimlig nivå som alla kunde se på en skärm. Det var två fantastiskt duktiga lag i finalen – jag var väldigt imponerad! 🙂

 32. tanjabergkvist skriver:

  Magnus, faktiskt inte, jag vet inte ens vem Camille Paglia är men på wiki (http://sv.wikipedia.org/wiki/Camille_Paglia) ser jag att hon är ”Förespråkare för sexpositiv feminism.” (http://sv.wikipedia.org/wiki/Sexpositiv_feminism ): ”Den sexpositiva feminismen är delvis en motreaktion mot radikalfeminismens och den socialistiska feminismens protester mot pornografi, prostitution och i vissa fall all heterosexualitet. Enligt den sexpositiva feminismen utnyttjar och stärker dessa protester äldre patriarkala tabun kring framför allt kvinnlig sexualitet.” men vad har hon för förklaring till att det finns fler manliga professorer – det står inget om det på wiki?

 33. Dogdylan skriver:

  Nu ska jag vara litet kritisk här. Jag tyckte inte er artikel var så nyskapande och vem fan läser Sydsvenskan? Jag tyckte ni borde få in den i Dagens Nyheter istället! Gärna DN-Debatt och gärna litet mer tunga namn på listan.

  Jag är inte så säker på att statens definition är total likhet mellan könen – även om det ofta framstår så. Som så många gånger jag och Erik har påtalat så verkar snarare den nya vågens feminister argumentera för att könen är olika och skall opponera sig emot varandra samt inslagen av post-modernism. Den nuvarande regeringen är inne på samma linje som den förra – dvs. att kön är en social konstruktion. Det är ingen hemlighet.

  Ni skriver: ”Ifall vi är helt styrda av omgivningens förväntningar och samhällets strukturer, hur lyckas i så fall de genusvetare som regeringen anlitar som experter kritisera den nuvarande samhällsordningen? Vittnar inte detta om deras förmåga att som individer bryta sig ur rådande strukturer? Man kan fråga sig varför de då inte tillskriver andra samma förmåga att kritiskt analysera sin vardag och göra individuella val. ”

  Yvonne Hirdman kritiserades i en artikel om Genus (1988) för att hon hävdade att könsroller (dikotomi) var institutionaliserade, hon menade att det var så men att institutioner även kan vara föränderliga och att det går att ”se utöver maktstrukturer” och genom socialism komma över motsättningarna mellan man och kvinna.

  Fler år senare använde statsvetaren Bo Rothstein samma kritik mot henne. Således ingen nyskapande kritik från artikelförfattarnas sida.

  Vad artikelförfattarna bör göra är att kritisera den nya formen av feminism, dvs. den feminismen sprungen ur post-modernistiska, post-koloniala och vetenskapsrelativistiska förståelsehorisonter. Det är denna typ av feminism som används och lärs ut på Universiteten, inte den som Yvonne Hirdman och andra första vågs feminister lär ut.

  Det är en rätt stor skillnad mellan Yvonne Hirdman och tillexempel Bell Hooks även om båda hatar män så hatar Yvonne alla män. Hooks hatar mest de vita männen. Yvonne Hirdman använder tillexempel inte de populära intesektionalitetsperspektiven. Jag tycker också att Uppsalafeministen Lundgren och Tiina Rosenberg också är litet förlegade.

  Nya feministskaran har grymt mycket djupare teori. De för också in klass, etnicitet, ålder och andra nya kategorier in i sin genusanalys – tillskillnad från de gamla genusvetarna som enbart ser kön.

  Det är just föränderligheten i genusforskningen som är intressant att följa och kritisera. Inte vad de gamla feministerna ylade om för 20 år sedan.

 34. Erik skriver:

  Tanja:

  Ja du har rätt i din beskrivning av vad genusvetaren hade sagt men denne missar ju helt målet när denne börjar prata om samhälle och strukturer som om det vore samma sak. Det ena handlar (för att förklara det så enkelt som möjligt medan postmodern och co gör tvärtom) om hur våra levnadsomständigheter ser ut (inte hur de verkar se ut, hur de faktiskt ser ut) det andra handlar om vilka val som det är mest vanligt vi gör, detta utifrån både samhälle och biologi.

  Vad genusgänget gjort är som jag ser det följande: Man har valt att ignorera biologin helt, göra marginella ändringar av samhället men fylla den offentliga och akademiska sfären med illusionen av stora förändringar i förhoppning att lura oss att tro de förändringarna verkligen har skett på riktigt. Därav deras kritik mot positivismen vilken med sin manliga fixering vid logik riskerar avslöja skillnaden.

  Jo just det, ”om samhället sett ut på ett annat sätt”. Att prata om ”sega strukturer” är ju bara ett förtäckt sätt att blame the victim. Dvs oss människor för att vi inte ändrar oss utan orsak. Alternativet är ju att genusvetarna återgår till den ursprungliga vänsterns försök att införa samhällsreformer dvs skapa riktiga förutsättningar för ändring istället för inbillade sådana som lurar oss.

  Men även om genusvetarna lämnar sin låtsasakademiska gloria, visar sin sanna ideologiska färg och faktiskt lyckas få politisk makt med demokratiska metoder så återstår ju det faktum att biologin garanterat ändå kommer att se till att vissa saker inte ändras frivilligt oavsett hur mycket vi ändrar samhället i övrigt. Så jämställdhet blir det inte då heller utan nån form av kompromiss, alternativet är förståss ofrivillighet – diktatur.

 35. Camilla Lindberg skriver:

  Tanja, you are the best! Gärna lunch framöver, kommer till Stockholm nästa vecka. Varför är det så tyst från politiskt håll i denna fråga? Jag gick ju ut hårt med Pär Ströms youtube intervju och jag har blivit så utskälld av det politiska etablissemanget, men hyllad av folket. Varför denna otakt? Varför är det som gör denna fråga så politiskt inkorrekt? Din blog är ljuvligt politiskt inkorrekt!
  Camilla Lindberg

 36. Josef Boberg skriver:

  ”…Jag uppmuntrade dem naturligtvis till fortsatta studier i matematik och naturvetenskap med tanke på den begåvning de uppvisade i ämnet, men det är i slutändan deras eget fria val att bestämma vad de vill använda sin intelligens till.”

  Vet Wi = människosläktet vad Intelligens är, egentligen… ❓

 37. tanjabergkvist skriver:

  Ha ha, Dogdylan ingen fara – du får gärna sura över vår artikel och att den skickades till Sydsvenskan! 🙂 Nej, jag är medveten om att ingen kritik var nyskapande – all nyskapande kritik har ju producerats här på bloggen av mina pålästa och hängivna kommentatorer! 😉

  ”Vad artikelförfattarna bör göra är att kritisera den nya formen av feminism, dvs. den feminismen sprungen ur post-modernistiska, post-koloniala och vetenskapsrelativistiska förståelsehorisonter. Det är denna typ av feminism som används och lärs ut på Universiteten, inte den som Yvonne Hirdman och andra första vågs feminister lär ut.”

  Eftersom ingen av artikelförfattarna läst genuskurser vid universitetet så har vi inte gått efter det utan efter statliga utredningar (som ju på jämställdhetsområdet skrivs av genusvetare) osv. Om du besitter kunskap om vad som lärs ut idag och kan kritisera det på ett bra sätt så borde du verkligen skriva en artikel och skicka in! 🙂 Om den är för djuplodande (och bra) för de stora dagstidningarna så kan du alltid publicera den på Newsmill! Där brukar det ta mindre än en timme att få upp en artikel efter att någon på redaktionen läst igenom den.Egentligen borde man blogga genom att istället lägga upp sina artiklar där (http://www.newsmill.se/ ) när jag tänker på saken. Iaf, kan inte du skriva en sammanfattning av vad som pågår vid våra lärosäten och skriva ihop en vettig kritik så kan jag leta ”tunga namn”? 🙂 Eller lägga upp det som ett gästinlägg på bloggen här, om du nu vill vara anonym. Jag är faktiskt (och säkert många med mig) jättenyfiken på exakt vad det är som lärs ut på kurserna och vad som förändrats under de senaste tio åren, som jag förstått det läser du inte ens genusvetenskap utan statsvetenskap (?) och de för in genusteorierna både där och i andra ämnen. Vad säger du? 🙂

 38. tanjabergkvist skriver:

  Camilla tack, din blogg borde också uppmärksammas då du ju var den enda borgerliga politikerna att rösta nej till FRA-lagen, så jag lägger en reklamlänk till den här: http://camilla-lindberg.blogspot.com/ Ja, man kan ju undra över otakten och varför det är så politiskt inkorrekt, men det är ju oroväckande tyst från genusvetarhåll och det tolkar jag bara som ett teckan på att de inte har något intresse av att debattera frågan, det har ju redan fått som de ville – skattemiljoner i överflöd för att deras teorier och agenda ska implementeras i varje verksamhet, från skola och fotbollsträning till tandborstning och hur man bäddar sängen ur ett genusperspektiv. Hur är man förresten politikst inkorrekt ur ett genusperspektiv? Kanske någon genusfrälst i riksdagen kan framföra en interpellation i frågan? ”Delegationen för politisk inkorrekthet ur ett genusperspektiv” – låter väl bra! 🙂 Den kan jobba till år 2013 med ca 25 miljoner om året fram tills dess för att utreda detta tycker jag. Eller vad sägs om ”Delegationen för jämställda åsikter”? Borde inte exakt 50% av folket vara FÖR genus och 50% MOT genus? Annars är det väl inte jämställt på åsiktspronten ur ett genusperspektiv?

 39. tanjabergkvist skriver:

  Erik, ja jag har ju sett flera exempel på dokument i form av utredningar och annat där både politiker och genusvetare inleder med att säga ungefär så här ”Trots att vi i tio år lagt stora resurser på jämställdhetsarbete i sektor X så är vi lång ifrån målen och man kan säga att inte mycket har hänt. Regeringen/Delegationen för flum och postmodernism/Jämställdhetsutskottet har därför tänkt avdela 100 miljoner kronor under ytterligare en period på tre år för att åtgärda de brister vi blivit medvetna om i samband med den nu presenterade utredningen” bla bla bla….

 40. Erik skriver:

  Camilla:

  Vill bara skriva och tacka för ditt engagemang i frågan. Det var härligt att se dig konkretisera vad många anat.
  Jag tror det som gör denna fråga så politiskt inkorrekt är att den visar otakten mellan den temporära delen av staten (politiker) och den mer permanenta delen av staten (statligt anställda vid institutioner) dvs jag tror helt enkelt politiska hållet drar sig från att attackera anställda vid de instituioner som för staten är så viktiga. För många år sedan var klimatet sådant att praktiskt taget alla samhällsvetare och humanister var radikaler. Därmed så sitter många av dem på mycket höga/viktiga poster idag med åsikter som i flera frågor går tvärtemot sittande regering. Antingen för att de fortfarande är äkta vänster (marx/lenin) eller för att de blivit postmodernister och kritiserar själva iden av auktoritet, fakta och sanning (se Michael Foucalt) Vad tror du själv, du har väl träffat några av dem i din roll som politiker?

 41. Dogdylan skriver:

  Tanja:

  Jag läste min rena Genuskurs inom sociologi, det var den jag refererade till då jag beskrev hur galet situationen blev bland elever och lärare på kursen, att det blev ett sorts väckelsemöte som jag ogillade. Inget ont om lärarna samt mina kursare, men ibland blev det litet för mycket och ibland blev det litet extremistiskt och lågt i tak.

  Jag har inga problem med tokigheter, men om diskussionen förvandlas till att bli anti-intellektuell och där berättigad kritik (i form av ett resonemang)betraktas som ”farligt” av lärare och elever så blir det inte kul längre. Vi är ju faktiskt där för att lära och vara kritiska, inte köpa allt med hull och hår.

  Jag har läst andra ämnen också och då har genus var integrerade i varje kurs (eller moment) eller fungerat som en enskild kurs. Jag har inte läst statsvetenskap på ett år nu. Nu till hösten blir det förhoppningsvis statsvetenskap på avancerad (master) nivå.

  Det är knappast bara genusforskare som pysslar med genusvetenskap. I stort sätt på alla humanistiska och samhällsvetenskapliga institutioner på Universitet pysslas det med Genus på olika sätt. Vad jag har fått höra (av två genusvetare) så snurras det mycket kring radikalfeminism på de genusvetenskapliga institutionerna

  medans de sociologiska institutionerna pysslar med andra typer av feminism, tillexempel den post-modernistiska/post-koloniala feminismen. Det är naturligtvis inte helt korrekt beskrivning av verkligheten, men på ett ungefär.

  Min kritik är egentligen mot samhällsvetenskapen på Universitet över lag, först och främst litteraturen då men också då det kommer till undervisningen.

  Framför allt har jag litet svårt för sociologi. Eftersom ämnet i sig är väldigt vänster så tycker jag att det kan bli tröttsamt att hela tiden läsa hyllningsartiklar till Marx. Jag gjorde en liten överslagsräkning och kom fram till att 75 procent av all kurslitteratur jag har läst i sociologi A och B har varit skriven av författare med en marxistisk agenda.

  Men å andra sidan tycker jag att sociologin har väldigt mycket mer och djupare metodkurser än statsvetenskapen. Tillexempel är kvantitativa metodkurser ett rätt stort inslag i sociologin jämfört med statsvetenskapen. Detta är lustigt då statsvetenskapen anses vara en hård kurs (positivistisk) och sociologin dess motsatts. Det kan naturligtvis skilja sig från olika skolor.

  Jag har flera rätt lustiga anekdoter från kurser jag läst då lärare i sin iver att banka in någon sanning i studenterna har fått mothugg. Ett exempel var den svenska föreläsaren som lyckades på en stor föreläsning (inför en rätt så multikulturell publik) förklara folkmordet på grekcyprioter/armenier/kristna turkar i början av 1900-talet som överdrifter och sen några minuter senare ställa sig på turkarnas sida mot kurderna. Då var det väldigt många som rörde på sig och några blev riktigt förbannade.

  Några började faktiskt bua och lämnade salen. Svenskarna satt dock där rätt tysta i mitten och tittade på klockan. Personligen tyckte jag att det var roligast när han förklarade muslimernas ”Poll tax” (Jitza) på icke-muslimer som ett uttryck för Ottomanska rikets tidiga ”demokratisyn”.

  Han sa en massa rätt svårförsvarliga åsikter under sin föreläsning, rätt ogenerat också – även om han nog förstod efter föreläsningen att allt han sa inte uppskattades. Varför gjorde han detta? Hans agenda var rätt tydlig: Turkiet skulle med i EU och det var synd om muslimer.

  Jag klagar mest på vänstern, det är sant. Det är egentligen inte för att de är vänster. Jag uppskattar till och med post-modernisterna också även om jag gillar att sparka på dem, snarare är det så att vänstern enligt min uppfattning oftast tenderar att bli partiska och ha svårt att vara neutrala. Jag hatar sådant.

  MEN.

  Jag hade tillexempel en förläsare och seminarieledare som var otroligt mycket till vänster, men otroligt bra. Han började förläsningen att förklara vad han stod politiskt. Gick igenom boken (väldigt bra också) på första halvan av föreläsningen. I början av andra föreläsningen säger han: ”Då jag gått igenom innehållet i boken kan ni som vill gå hem. Den här timmen kommer jag ägna åt vad JAG tycker om boken. Ni kan förkasta det jag säger om ni vill”.

  Han började med att säga att kursen var neo-konservativ propaganda och att det behövdes ett bokbål. Sen totalsågande han boken utifrån ett marxistiskt perspektiv, han gjorde det bra också. Sådana lärare tycker jag om – även om jag inte delar deras åsikter.

  Tyvärr är sådan minoritet och det första exemplet är tyvärr vanligast – alternativt så läser man om sådant som är så ointressant, tillexempel kurser om EU-byråkrati – att man inte orkar leta politiska vinklingar i föreläsningar och litteratur.

  Klart jag kommer med en längre artikel om Genus, Marxism och the ”end of western civilization”. Men då behöver jag litet mer tid och behöver svinga förbi mitt studentkollektiv för att gräva i min bokhylla. Men anonymt måste det vara. 🙂

 42. QED skriver:

  Tanja och Dogdylan: Det vore definitiv mycket värdefullt med en artikel som belyser och avslöjar de postmodernistiska feministerna vid universiteten. Bekymret är att de mycket snabbt blivit del av etablissemanget och att det knappt problematiseras alls i större tidningar. Med tanke på vad man hör mellan skål och vägg med universitetslärare är det konstigt att det inte kommer fler protester mot hur genusvansinnet eller postmodernistiskt inspirerade teorier breder ut sig överhuvudtaget.

  Här är kanske en vink om det kan vara riskabelt att sticka ut hakan. Vid en tillsättning av en professorstjänst i teoretisk filosofi i Uppsala ställde sig
  Uppsal studentkår (34 000 medlemmar) bakom en skrivelse från ett
  studeranderåd där man varnade för en av professorskandidaterna, PP:

  ”Med anledning av vår önskan om öppenhet och bredd så ser vi med oro på den effekt som en eventuell anställning av PP skulle kunna få på utbildningskvaliteten och klimatet vid Filosofiska institutionen i Uppsala. I Sveriges Radios program Filosofiska rummet 2006-10-01, behandlades och diskuterades konflikten mellan analytisk och kontinental filosofi, där uttalar
  sig PP i starkt negativa ordalag om vissa delar av den kontinentala filosofin, s.k. ”franska utsvävningar från det senaste decennierna”, som han ”skulle betrakta som definitivt inte vetenskapliga och som jag inte kan tycka det finns någon större anledning att hysa på universiteten.” Mer specifikt så utpekas ”postmodern” filosofi och Jacques Derrida namnges.
  […]
  Vi är oroade för att anställningen av PP snarare skulle leda till homogenisering av det akademiska klimatet, än att bredda det på det sätt som studenterna efterfrågat.”

  Stort möda tycks ha lagts på att undvika att anställa den mycket meriterade PP, menen genusdekanus som ordförande för rekryteringsgruppen (första omgången), väl valda sakkunniga och lite oreda, så tillsatte man till slut som professor SH, en expert på Simone de Beauvoir (feminstikon). En av de kvinnliga sökanden (också mycket är välmeriterade) avfärdades med,att hon inte skulle vara effektiv i att främja kvinnliga forskare eftersom hon försökte spela grabbarnas spel (här: analytisk filosofi). (Det var alltså någon typ av högre ordningens jämställdhetsskäl.) Hon drog i protest tillbaka sin ansökan.

  Den som är intresserad av detta kan begära ut handlingarna från Uppsala universitet, diarienummer UFV-PA 2006/2292. Det har också kommenterats i aftonbladet ”Manlig protest mot kvinnlig professor” http://www.aftonbladet.se/kultur/article4388903.ab Det är speciellt intressant att läsa kommentarerna.

 43. Paddan skriver:

  Vill bara gratulera Tanja och co till artikeln! Den kändes rätt och bra.

  @Dogdylan
  Jag har liknande erfarenheter/uppfattningar som du. Tyvärr har jag inte gått någon renodlad genuskurs, men det hade varit spännande. Dock finns ett genusperspektiv med överallt ju, poängen är väl att det ska integreras i alla kurser så att du inte reagerar och lägger märke till det.

  Men jag har roliga anekdoter. Efter att jag berättat att jag trodde på att det kan finnas medfödda skillnader mellan könen (hänvisade då till den forskning som Pelle använde) så svarade min lärare: ”men det kanske ändå är strukturerna i samhället, våra förväntningar, som ger den responsen”. Hmm… grumligt tänkande.
  En annan lärare jag hade tyckte det var roligt att påpeka hur alla män sitter på höga poster och hur de alltid har gjort det. Så fort vi gick förbi något historiskt föremål så sa hon ”tänk nu efter varför t.ex. det är en man på den här statyn”… hon antydde alltid att det var förtryck och makt. Hon var väldigt inläst på Foucalt. 🙂 Ett mycket ensidigt tänkande på många kurser. Men som dogdylan berättar så finns det även guldkorn från vänsterkanten/postmodernister… man bör icke dra alla över en kam.

 44. Camilla Lindberg skriver:

  svar till Erik…ja, du har helt rätt i din analys.
  Camilla Lindnberg

 45. Dogdylan skriver:

  QED: Den artikeln fick vi läsa på en genuskurs och det var ett tydligt bevis för kvinnoförtrycket. Men nu när jag läste kommentarerna och ditt utlägg förstod man ju att något var fel.

  Paddan: Ja, alla vänstertomtar är ju inte idioter liksom. Jag menar, Marie Wetterstrand har ju 20,0 på högskoleprovet och har tydligen ett jätte högt IQ – men hon är språkrrör för pajaspartiet Miljöpartiet.

  Marie Wetterstrand säger de mest horribla och ogenomtänkta saker. Men ändå är hon begåvad, i alla fall intellektuellt. Hitler, Lenin, Stalin

 46. Dogdylan skriver:

  samt Nero sades ju också vara rätt intellektuella – men de var alla rätt tokiga.

 47. QED skriver:

  Dogdylan, Aftonbladet-artikeln användes på en kurs – det var som
  attan. Jag antar att läraren inte hade kollat upp storyn.

 48. Dogdylan skriver:

  QED: Hahaha, nej det hade hon nog inte. Alltså en del exempel blev ju rätt lustiga när de skulle bevisa rasismen. En annat exempel på den flakranta rasismen var denna artikel: http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=122&a=399556

  Enligt Post-modernisterna så finns ju inte ”Kulturer” och allt tal om hedersmord är rasism. Jag vet inte riktigt vad som var tanken men jag tyckte nog att om det inte står att det handlar om invandrare så handlar det inte om invandrare. Nu fattar ju alla ”ändå” att artikeln gör det. Det är inte direkt vanligt att average Svensson kastar sin 15-åriga lösaktiga dotter från balkongen eller sin homosexuella son. Så där har ju post-modernisterna en poäng: Att saker och ting inte behöver vara artikulerat och att det finns oskrivna ”latenta” normer. Men det är knappast ett bra bevis på rasism.

  Vad som dock är lustigt är att de post-modernistiska feministena ändå använder olika kulturbegrepp i sina texter. Hyckleri kan tyckas. De gav dock ett rätt bra exempel på hur widespread rasismen är, de hänvisade till en omröstning i någon amerikansk stat där en stor del att röstat mot ”Interracial marriage”. Det var jävligt övertygande. Om den marxisiska och anti-rasistiska feministerna kom med flera sådana argument så tror jag de kan komma långt. Jag tror också att de skulle bli mer ”uppskattade” också. Feministernas argument är ju intressanta, men de behöver konkretiseras och de behöver börja bevisa sina teser utifrån en positivistiskt förhållningsätt. Fan, marxisterna klarar ju det – så varför skall det vara så svårt för feministerna. (och ja, jag vet vad feministerna anser om hård vetenskap, men ändå)

 49. LP skriver:

  @Liam Isman

  Som sagt, var hamnar vi om vi i vår vardag utgår från att den fria viljan, eller det ”medvetna valet” som man talar om i artikeln Tanja Bergkvist citerar, öht inte finns då det gäller några som helst val (allt från enkla ”skall jag röra handen?” till komplexa ”skall jag dra i krig?”)?
  Åt skogen såklart, eftersom det moraliska ansvaret för våra handlingar knappast kan hävdas då. Detta är såklart även filosofi. Om man kan definiera en strikt naturvetenskaplig fri vilja, så måste man hålla isär dessa förståelser av begreppet eftersom vi behöver båda.

  Det går säkert att mäta om den fria viljan finns. Faktum är att jag tror (tror alltså!), att allt går att mäta och även att förstå. Jag tror dock att då det gäller frågan om fri vilja eller ej, är mycket svårt och att det åtminstone till att börja med inte går att undvika en diskussion som även rör sig över det man kan kalla det filosofiska området. Detta gäller som sagt inte minst då man skall komma överens om vad man menar med begreppen ”fri” och (egen)”vilja”.

  Artikeln “Det medvetna valet är en illusion” där man beskriver neurologen Benjamin Libets experiment (som Tanja alltså länkar till), är intressant.
  Försökspersonen skulle göra bla två saker: Notera tidpunkten då fattade beslutet att röra handen och röra handen. Men personen visste hela tiden också att han/hon deltog i ett experiment och visste (var medveten) om villkoren. En tankeprocess som omväxlande mer eller mindre hade med experimentet att göra, bör ha pågått hela tiden (och kanske även några dagar före?) på BÅDE det medvetna och det omedvetna planet. Försökspersonen valde INTE att avbryta experimentet och han/hon hade möjlighet att reflektera över denna möjlighet.

  Det skulle i så fall handla om en process där det omedvetna och det medvetna interagerar (jmf arv och miljö?). Detta har man säkert reflekterat över och vägt in då man gjorde försöket och det går naturligtvis inte att göra några ställningstaganden eller kanske ens föra en diskussion utifrån en populärvetenskapligt skriven artikel om ett enda experiment.

  Jag tillhör de som anser att det relativistiska synsättet alltid är problematiskt och jag tror verkligen att det går att skrapa fram en sanning då det gäller naturvetenskapliga frågor. Att det sedan kanske aldrig kommer att lyckas i en del fall är en annan sak.
  När det gäller att förstå allt (ALLT alltså, nu talar jag på ”guds”-nivå, ateist som jag är), och även försöka förstå hur vi förstår och definierar (språket), är det nog en annan femma. Begreppen blir ostadiga och de fasta punkterna verkar lösas upp. Begreppet ”fri vilja” tillhör knappast den enklare kategorin.

 50. Erik skriver:

  DogDylan:

  Det är onekligen ett intressant exempel. Hur ger man svensk hederskultur skulden för att saker som knappt ens hänt i Sverige inträffar? Svaret blir väl ganska logiskt, det blir en flummig luddig koppling till ”patriarkala” former där precis allting ingår och sålunda man lika gärna kunde säga det beror på syret i luften du hade då samma grad av specifik förklaring dvs ingen alls. Och heller inga specifika åtgärder att ta till. Fast nu har du väl förväxlat de bägge grupperna dogdylan?

  De ursprungliga marxisterna förkastade ju kulturen förståss. De ansåg alla skulle bilda en ny socialistisk kultur och minoriteterna hade inget att hämta där. Men de nya postmoderna västmarxisterna (med egna tolkningar av filosofer som Heidegger och Nietzsche som bas) anser ju snarare att kulturer i högsta grad finns men att ingen sådan får anses bättre än nån annan. Däremot har det alltid varit ok att anse västkulturen sämre just för att den anses ”dominant” Ursprungliga marxismen hade inget emot auktoritet eller dominans, den ansåg bara det var socialistisk kultur som skulle dominera världen.

  Nya västmarxismen däremot har enorma problem med auktoritet och dominans, och när de själva är dominanta blir det skrattretande. Problemen denna postmoderna skola har visades väldigt bra i denna artikel

  ”I dag tycks det ha skett ett skifte i systemet för legitimering av intellektuella: för att tala, måste man vara tystad. Detta system har ersatt tidigare kanon och hierarkier, men har samma avskiljande funktion.”

  http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/kajsa-ekis-ekman-vansterns-arena-gar-at-hoger-1.910543

  Jag har också nyligen läst om en studie gällande vissa amerikanska småstäder och det dödande som hade genomförts där. Slutsatserna av studien var att dödandet berodde på en hederskultur och att hederskultur hade en direkt koppling till platsen som personen ifråga kommer från. Hederskultur kunde även kallas herdes-kultur eftersom den var betydligt vanligare hos befolkningar där man försörjde sig som herde (boskap) än där man försörjde sig på jordbruk. Detta eftersom boskapen lättare kan bli stulen om herden framstod som feg/svag.

  Att kalla detta rasism är inte bara ovetenskapligt utan även rent idiotiskt eftersom forskarna lyckades replikera studien i modern tid genom att förolämpa elever i skolkorridoren. Detta med resultatet att hederskultur i USA är mycket vanligare hos de som kom från sydstaterna än de som kom från nordstaterna vilka hade mycket lättare att ta förolämpningar med en klackspark. Medan sydstatarna blev bevisat arga på riktigt.

 51. LP skriver:

  Angående Det fria valet/Religion/Politik/Könsroller/Natur/Kultur mm. Artikel i Sydsvenskan ”Ickepersonval” av Lena Halldenius, docent i praktisk filosofi.

  http://sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article502157/Ickepersonval.html

 52. tanjabergkvist skriver:

  Dogdylan, ok jag väntar med spänning! Under tiden får du gärna lägga upp dina anekdoter som kommentarer här på bloggen. 🙂

  Paddan,
  och du också – mer inside info om genuseriet tack! 🙂

  QED
  – helt otroligt, tur man sysslar med matte!

 53. Karl skriver:

  ->LP

  ”Fundamentalistisk biologism är tack och lov ovanlig, men jag håller inte med om att den inte finns. Detta gäller för övrigt den motsatta sidan också, även om en del debattörer verkar tro att det sitter rabiata antibiologister i alla samhällets ledande positioner numera. Förmodligen eftersom det är de mest nippriga och extrema sk “genusvetarna” och “feministerna” som hörs mest (ngen nämnd ingen glömd).”

  Jag skrev ”i praktiken”, det existerar säkert någon/ några individer, men jag har aldrig stött på någon.

  ”Nej just det, det är mot detta kritiken skall riktas, att man gör politik av vetenskap och bara farten förnekar fakta eftersom den inte stämmer med politiken!”

  Absolut, ”genusvetenskapen” är pseudovetenskap, den framställer sig som vetenskap fast den egentligen är en politisk/ideologisk rörelse. Att blunda för verkligheten på det vis feministerna gör är i mina ögon en ögonblicklig diskvalificering ifrån seriösa sammanhang, vare sig det är vetenskap eller politik.

  Grundproblemet med ”genusvetenskapen” upplever jag ligger i att feminismen har dragit till sig en grupp individer med känslomässiga/psykiska problem som kraftigt hämmar deras kognitiva förmågor. Offerbilden är generellt ofta attraherande för sådana individer, då ligger orsaken och lösningen till deras problem utanför dom själva vilket gör att dom ”slipper” bemöta dom riktiga problemen inombords. I och med att dom är känslomässigt beroende av offerbilden får dom väldigt svårt att tänka rationellt kring det, varje ifrågasättande blir en attack emot deras psykologiska försvar vilket tenderar att ge en tämligen rabiat respons. Vet naturligtvis inte om och i vilken utsträckning det faktiskt förhåller sig så, jag vet bara genom livslång erfarenhet av psykiska problem och god intuition att många av dom mer radikala feministerna jag stött på verkat ha seriösa problem, och mönstret stämmer väl med en sådan försvarsmekanism.

  ”Detta är skrämmande och denna taktik tillämpas i stor utsträckning även då det gäller en annan ödesfråga, nämligen frågan om den mångkulturalistiska ideologins verkningar.”

  Kan bara hålla med, det är en stor tragedi att folk inte reagerar mer på vansinnet.

  ”Vad vi som individer gör med våra liv är däremot en annan fråga som kanske snarare sorterar under filosofin. Vi är som sagt inga robotar men tyvärr upplever jag fortfarande att en del använder biologin som argument då de påstår sig veta hur han eller hon bör göra sina privata livsval.”

  Fri vilja är jag tveksam till. Rent fysikalisk är vi antagligen antingen determinerade eller stokastiska, ingendera ger någon fri vilja i klassisk bemärkelse. Inte heller psykologiskt kan jag se att vi skulle ha fri vilja, vårt beslutsfattande och tänkande påverkas i hög grad av känslor och undermedvetna faktorer, vi tänker verkligen inte fritt. Sen är det förstås mycket jag inte vet, jag kan ha fel.

  Att kalla oss robotar är i mina ögon inte alls orimligt, vi kan ses som en slags biologisk maskin. Fast jag har nog ett litet annorlunda perspektiv på robotar som gammal Asimov-fan. 😛

  Biologin säger en del om hur vi fungerar, och det har naturligtvis en viss relevans om man beslutar saker där det är en viktig komponent. Tex tror jag en viktig del i kommunismens fallerande bestod i bristande förståelse av människan.

 54. Gustaf Janson skriver:

  Ekologiprofessorn Christer Löfstedt avlevererar denna salva när Ekologiska institutionen hade omröstning om införandet av en jämställdhetsplan:

  ”Jag är så oerhört trött på genus-tugget, på sökandet efter motsättningar mellan könen och universitetets följsamhet mot politikernas påbud om jämställdhetsplaner hit och mångfald dit. Det bekymrar mig mycket att många av universitetets bästa krafter ägnar så mycket tid åt dessa frågor istället för att forska och undervisa. Min reaktion i det rådande klimatet är därför att anamma en strategi av ”civil olydnad” och om detta inte förslår återstår väl bara att gå i inre exil.”

  ”När jag hör orden ”kön” eller ”genus” osäkrar jag numera min penna! ”

  http://www.ekol.lu.se/upload/Ekologiska_inst/protokoll/ES_Protokoll_070614.pdf (PDF-fil)

 55. Josef Boberg skriver:

  Jo… – Gustaf Janson – Christer Löfstedt har ju i o f s rätt i det – men är ej att den fria forskningen som sådan är på utdöende ! ! ! – mycket mycket allvarligare ❓

  Så tala om mygg (= genus-tugget) och svälja elefanter – eller ❓

 56. QED skriver:

  Herregud, Statliga Genuspolisen (StaGePo) kommer att söka upp Ekologiprofessorn. 😉 Sist jag gav uttryck för negativ attityd till inkvotering på ett institutionsmöte antydde jämställdhetsrepresentanten att jag agerade som en antisemit. Såvitt jag det var det dock nazisterna och sovjetkommunisterna som använde maximumkvoter för judar (numerus clausus).

 57. QED skriver:

  ”Såvitt jag VET var det dock” skall det stå. (Kanske vi bara haft en del ovanligt obalanserade jämställdhetsföreträdare vid vår institution.)

 58. LP skriver:

  Efter att ha läst vad Christer Löfstedt skriver i dokumentet som Gustaf Janson länkar till ovan, blir jag än mer övertygad om att att de största rasisterna är de sk ”antirasisterna”. Detta eftersom de i tid och otid betonar etniciteter och minoriteters ”rätt” att vara grupper iställer för individer (med verklig, eller åtminstone inbillad, fri vilja och medvetna val).
  Samma slags tankeröta verkar ligga bakom det skruvade tänkande kring ”genus” och ”kön” som Löfstedt kritiserar.

  Vad är det som sker med en del människors sunda förnuft när de träder in i den akademiska världens tunna luft? Tappar man helt koncepten?

  Läs gärna Maciej Zarembas hårresande artikel ”Först kränkt vinner” i DN om ni inte redan gjort det. Man skrattar och gråter om vartannat:

  http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/forst-krankt-vinner-1.534968

 59. tanjabergkvist skriver:

  Karl, ”….att många av dom mer radikala feministerna jag stött på verkat ha seriösa problem, och mönstret stämmer väl med en sådan försvarsmekanism.” Vissa skulle säkert inte förneka det men skulle hävda att de psykiska problemen är en följd av könsmaktsordningen och förtryckande strukturer mm. Du skriver ”Inte heller psykologiskt kan jag se att vi skulle ha fri vilja, vårt beslutsfattande och tänkande påverkas i hög grad av känslor och undermedvetna faktorer, vi tänker verkligen inte fritt. Sen är det förstås mycket jag inte vet, jag kan ha fel.” Att vårt beslutsfattande påverkas av känslor behöver väl inte innebära att viljan inte är fri? Som yrkesskadad matematiker känner jag att vi behöver en strikt definition av den fria viljan här, innan vi kan avgöra frågan. 🙂

  LP, det finns ju forskning att tillgå om mångkulturalism av Robert Putnam och slutsatserna han drar är att det han kallar det sociala kapitalet otvetydigt minskar i ett sådant samhälle och att demokratin blir lidande. Denna forskning är öppen och välkänd (till skillnad från genetikers och medicinares forskningsresultat som medvetet mörkas i media av politiska/ideologiska skäl) men Putnams forskning får bara debatteras med den uttalade målsättningen att få det mångkulturella samhället att fungera, inte att ifrågasätta det.

 60. tanjabergkvist skriver:

  Gustaf, klockrent (din länk till Ekologiska inst i Lund)! Jag måste ta upp detta i ett inlägg! Och kontakta professorn – vilken klok människa med civilkurage! Stort tack för tipset! 🙂

 61. tanjabergkvist skriver:

  QED – StaGePo, ha ha! Ja, om inte de så kommer jag att göra det – dock i hyllningssyfte! 😉

 62. tanjabergkvist skriver:

  LP – här är intressant läsning, om du inte redan läst den, om vänsterns aktuella problematik – andra halvan av denna artikel: http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=332

 63. Erik skriver:

  QED:

  All respekt till dig och förhoppning att du inte drabbas privat av ”tolerantas” intolerans. Själv kommer jag att vara anonym ett tag till eftersom jag inte bestämt mig vad jag skall satsa på ännu och vissa vägar blir svårare om oppositionen är förvarnad. Men jag kommer förmodligen inom kort att vara kopplad till en webbsida som tar upp de ämnen som diskuteras här, bland annat yttrandefriheten.

 64. aktivarum skriver:

  QED:

  Jag instämmer men jag tycker också man måste se helhetsbilden. Fackföreningarna spelar egentligen inte på arbetsgivarens planhalva, de spelar på offentlighetens planhalva med offentlighetens regler. Jag har ju läst medie och kommunikationsvetenskap och där framgick ganska tydligt hur det verkar fungera. Alla stora organisationer (fack, styrelse, ideella etc) har börjat rätta sig efter ”offentlighetens” krav.

  Offentligheten har blivit en egen faktor. Alla måste rätta sig efter offentlighetens regler, t o m politikerna som i teorin styr reglerna men som i praktiken flera gånger drabbats av den. Det råder en ganska stor förvirring gällande vem som bestämmer saker idag. De flesta som tar beslut gör det inte för att de själva personligen tycker så utan hänvisar mycket riktigt till saker kopplade till offentlighet som exempelvis arbetsmiljö, ”allas” bästa och liknande. Det finns få exempel där något specifikt har ansvaret utan att hävisa till att denne måste agera så för att så säger spelreglerna. Vem styr spelreglerna? Det kommer att vara ett av ämnena som diskuteras om detta initiativ fungerar som det är tänkt.

 65. aktivarum skriver:

  QED (allmänt)

  Ok så det är så wordpress funktion funkar. Det var alltså jag (Erik) som skrev det ovanstående inlägget. aktivarum är namnet webbsidan jag nämnde i ovanstående inlägg.

 66. LP skriver:

  @Tanja och Gustaf

  I väntan på Tanjas djuplodande artikel (som jag hoppas att hon snart skriver!) om Ekologiprofessor Christer Löfstedts uttalande ang genusfrågor, skriver jag en kort artikel om saken (med länk till Löfstedts PDF-dokument) på bloggen Every Kinda People där jag är gästskribent. Informationen måste spridas.

 67. tanjabergkvist skriver:

  QED – det är glädjande att ha en professor på sin sida! 🙂 Vi är nog ganska många egentligen så vi är långt ifrån ensamma! Många skulle nog bekänna färg om någon annan gick i täten. Jag vet inte om jag är ”övermänskligt modig” direkt, som matematiker är man ju helt enkelt van att vara rak och gå Sanningens ärenden!

  Erik/aktivarum,
  (lite förvirrande nu att QED blir Erik och Erik blir aktivarum :-)) kul att du kommit igång med blogg – håll oss informerade om hur det går! 🙂

  LP, ja det är verkligen värt att uppmärksammas! Jag hade iofs inte tänkt göra någon ”djuplodande artikel” utan mest uppmärksamma innehållet i PDF:en, liksom du :-), jag gör det i alla fall i nästa blogginlägg, så kan jag tipstacka Gustaf och länka till ditt inlägg också. Imorgon då, för nu skrev jag just ett annat inlägg, så blir det ännu större spridning – bara det inte blir en ny mediestorm nu, jag har ju en tendens att ställa till det, ha ha! 🙂

 68. Erik skriver:

  Tanja:

  Orsaken det står aktivarum på mina två ovanstående inlägg är att jag var inloggad under arbete med bloggen när jag skrev det första. Jag blir alltså inte aktivarum (Aktivt forum). Flera personer är aktivarum. Jag blir fortfarande Erik och på aktivarum har jag en nyckelroll och egen kategori, ett par andra personer kommer att skriva under alias på bloggen dessa är inte bestämda ännu men jag behåller Erik så förvirringen blir inte total. Det enda som går att göra nu är skriva kommentarer men adressen är här iaf http://aktivarum.wordpress.com/

 69. QED skriver:

  Erik/aktivarum: Vad jag skrev om att facket spelar med på arbetsgivarnas sida bör jag nog precisera. Det gäller den offentliga sektor, och speciellt universitetsvärlden, där arbetsgivaren har kommit på att arbetsmiljölagstiftningen kan användas för att bli av med obekväm personal, och då kan de samarbeta med facket för vilket arbetsmiljö är en hjärtefråga. Tex. chef A upplever dålig arbetsmiljö eftersom någon anställd C kritiserar dennes beslut. A går till närmaste högre chef B och påtalar att arbetsmiljön är dålig. B är då skyldig enligt lagen att åtgärda arbetsmiljöproblem som denne fått kännedom om. Förbund som organiserar både chefer och vanliga anställda finns det flera av inom SACO, t.ex. SULF (Sveriges universitetslärarförbund). Enligt nuvarande SACO boss är det viktigt att fler kvinnor når chefspositioner inom akademin och det gäller att undanröja hinder för detta. Ett hinder kan vara att man upplever den traditionellt frimodiga samtalstonen inom akademi som skrämmande, kanske är det skrämmande att få offentlig kritik för sina beslut. Kvinnor sägs vara särskilt känsliga för sådan samtalston. Just så verkar man resonera i ett aktuellt fall i Lund som diskuterats här tidigare.
  (http://yttrandefrihet99.blogspot.com/)

 70. Gustaf Janson skriver:

  @LP
  jag läste just på Every Kínda People att du uppmärksammat länken jag gav, jättebra! Det får väl anses vara av vikt att även kritiska ord riktat mot genusvansinnet får stor spridning.

 71. tanjabergkvist skriver:

  Gustaf, ja det var ett intressant tips du hade där! 🙂 Nu hann ju Every Kinda People redan blogga om det, men jag tänkte också göra ett inlägg om detta så att det sprids!

 72. Gustaf Janson skriver:

  Gott mos, Tanja! 🙂

 73. tanjabergkvist skriver:

  Va ”gott mos” – vad menar du Gustaf? 🙂

 74. Henrik Eriksson skriver:

  Det var inte en mobiltelefon som dom nyfödda pojkarna gillade bättre än en docka! ”Mobile” är en dinglande bebisleksak.

  Jättebra, Tanja, att du peppat mattesinnade tjejer att läsa vidare! Det är så synd att fördomar ska styra livets val. Men jag har svårt att förstå att du skriver under en artikel som i stället tycker att den stora faran är strävan mot att få jämn könsfördelning bland oss matematiker. Är detta oerhört avlägsna mål verkligen mer angeläget att bekämpa än dagens snedfördelning?

 75. tanjabergkvist skriver:

  Henrik, ok ang ”mobile” jag har inte läst den där artikeln. 🙂

  Jämställdhetshysterin handlar inte bara om att uppnå 50/50, som för övrigt inte är en fara så länge den inte måste föregås av tvång och/eller statlig propaganda värdig en diktatur (sanningen kan som bekant stå på egna ben), utan detta är tex vad som väntar runt hörnet:
  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/02/14/genuscertifieringen-vid-lunds-universitet/ Man ska få in genusteorierna i det konkreta kursinnehållet, men varken universitetslärarna eller genusexperterna vet hur det ska gå till, som du kan se här: http://www.axess.se/blog/post/2008/12/06/En-akademisk-fraga-om-genus.aspx

  Jag ser det som mycket viktigt med positiva kvinnliga förebilder inom matematik (i synnerhet i västerlandet eftersom det finns någon sorts uppfattning, möjligtvis självuppfyllande profetia, om att matematik inte är för tjejer, men mitt slaviska påbrå gjorde dock att jag inte var mottaglig för detta), liksom att stimulera intresset för matematik hos unga tjejer.

  Detta gör man dock genom att stimulera dem att intressera sig för ämnet matematik, inte genom att inbilla dem att de är offer och åter offer för patriarkala maktordningar eller lära föreläsaren innebörden den senaste genusteorin (som ska förmedlas under matematikföreläsningen då? Där man kan diskutera könsmönster och bli riktigt övertygad om hur eländigt och orättvist livet är istället för att glädjas åt matematikens inneboende skönhet). Jag har odlat ett mycket starkt intresse för matematik och fysik ända sedan gymnasietiden, och flertalet av mina föreläsare har varit män, helt omedvetna om genuseriet (kanske ibland till och med omedvetna om vem som, om någon, satt i salen :-)) – däremot var de utmärkta, i bemärkelsen ämneskompetenta och pedagogiskt skickliga, matematiker!

 76. QED skriver:

  Henrik Eriksson: om det är något självändamål med att få fler tjejer att läsa matematik på högre nivå, skulle jag tro att den bästa metoden vore att höja ämneskompetenskraven avsevärt för matematiklärare på högstadium och gymnasium. Många kvinnliga matematiker i länder där man fortfarande har hög standard tycks ha kommit in på ämnet på detta sätt. Läraryrket tycks locka kvinnor i högre grad än ingenjörsyrket. Det skulle naturligtvis ha det goda med sig att höja nivån på matematikundervisning. Jag antar att det samma gäller för naturvetenskaperna.

 77. tanjabergkvist skriver:

  QED, instämmer. Jag vet att 96% av alla matematiker instämmer vad gäller detta (en lektor hos oss beräknade det till 96% :-)).

 78. tanjabergkvist skriver:

  Henrik, och dessutom gäller ”jämn könsfördelnings”-utopin alla ykeskategoerier alla arbetsplatser osv, man kan givetvis inte ställa sådana mål – det är absurt. Ska vi fördela jämnt på varje arbetsplats vad gäller etnicitet också, som Kamali föreslog i ”Integrationens svarta bok” (som dåvarande demokratiminister Orback sågade bla med motiveringen att flera av förslagen stred mot svensk författning)? Och efter handikapp, personlighet, sexuell läggning och matvanor? Absurt.

 79. […] Den som läser artikeln ser att den är så pass allmänt skriven att givetvis flera personer (med olika bakgrund och yrken) kan stå bakom orden. Naturligtvis hade vi alla elva undertecknare kunnat skriva var sin artikel […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: