Genushysteri i praktiken

Gernusvetarna vill hamna i toppen av samhällshierarkin, även om de principiellt är motståndare till hierarkire

Genusvetarna vill hamna i toppen av samhällshierarkin även om de principiellt är motståndare till hierarkier - givetvis

Ingen förälder jag stött på har tyckt att genuspedagogik ska ingå som en obligatorisk del av förskolans läroplan, i alla fall inte så som den har gestaltar sig i konkret handling som man kan läsa om i exempelvis SOU 2006:75 ”Jämställdhet i förskolan” där man lyfter fram ”positiva” exempel och utformar riktlinjer för framtiden, i kombination med det klassiska ”Effekterna av det vi sysslar med är egentligen inte kända, vi behöver ytterligare 200 miljoner (minst, men gärna dubbelt så mycket) under nästa budgetår för mer forskning kring de förtryckarstrukturer som barnen utvecklar redan som 1-åringar i samspel med andra barn och vi vill också bygga en uppfinnarverkstad för att ta fram könsneutrala leksaker. Då behövs naturligtvis även en fabrik för storskalig produktion osv så låt oss avrunda till en miljard jämnt då. Det är det minsta regeringen och skattebetalarna kan göra för jämställdheten eftersom strukturerna skapas redan i födelseögonblicket och förstärks sedan exponentiellt under uppväxtåren, och genuspedagogerna är som bekant de enda som har utbildning och kunskap nog för att omdirigera utvecklingen på området liksom att lösa klimatkrisen, finanskrisen, de eskalerande matpriserna och EU:s förmynderi. Med feminister i toppen av ett strikt hierarkiskt universum finns det en liten chans att vi kan undvika det svarta hålet i Vintergatans mitt, även om vi får räkna med att det borgerliga blocket blåser upp till en röd jätte under kampens gång. Inget pris är för högt för det statliga genusprojektet och dess kamp för att utjämna strukturer och maktordningar och genusvetarna, i egenskap av übermenschen, styr den korkade massan mot bättre vetande.” Och jämställdhetsministern kan naturligtvis inte säga nej, det vore ju politiskt självmord.

Jag har förgäves letat med ljus och lykta efter åtminstone någon (som jag känner) som tycker att genus är ett viktigt framtidprojekt där Sverige måste gå i täten för att sprida detta unika vansinnesprojekt av komiska och kosmiska proportioner över hela jordklotet.

Ni måååste lära er mer om de maktordningar era små barn bygger upp bakom er rygg på lekplatserna! Vet ni att gungorna är könsmarkarde? Och att genuskodat material kan skada hjärnvävnaden? Det har en framstående svensk genusvetare visat!

Nja, alltså saken är den att vi inte har några lekplatser i vårt land… vi behöver verkligen rent vatten. Kan ni inte hjälpa oss att borra en brunn istället?

Brunnen - ett godkänt feministprojekt

– Ja, det är ju bättre att borra en vagina i Moder Jord än att bygga en fallosformad klätterställning med inbyggda karriärstegar som pojkarna kommer att klättra i men inte flickorna. Men saken är den att er vattenbrist beror på den globala uppvärmningen som i sin tur beror på den manliga konsumtionen och för att förstå detta måste ni läsa 15 poäng genusvetenskap. Ni kan läsa den på distans via nätet, så kommer allt annat att lösa sig med tiden.

– Sanningen är den att vi inte har något datornät, vi behöver bygga ut vårt vanliga vägnät först. Kan ni inte hjälpa oss med redskap så att vi kan börja bygga?

– Nej, det går verkligen inte för sig, grävskopor och spadar är manligt könskodade, det har framstående forskare i väst visat. Dessutom är vägar farliga – alla vägar bär till Patriarkatet, och där vill ni inte vara, det vore inte bra för jämställdheten! Dessutom behöver vi göra en feministisk intersektionell analys av ert grundvatten när vi borrat Vaginabrunnen, och det innebär att vi måste spärra av 90% av ert landområde under några år, men när vi väl publicerat resultaten i en välrennomerad genustidskrift blir vi…eh jag menar ni, världsberömda! Det blir ett feministiskt genombrott! Om inte marken imploderar under borrandet, vi vill helst inte gå händelserna i förväg genom att undersöka markens hållfasthet med manliga maktinstrument. Men som det gamla talesättet lyder – den som lever får se, medan den som faller in i Vaginan dör en helig feministisk död. Det låter väl bra, kan vi skriva avtal nu?

Genusfrälst smiley

Genusfrälst smiley

Jag önskar verkligen jag fick möjlighet att prata med en förälder i detta avlånga land som vill ha genusteorier i förskolan men än har ingen ställt sig positiv. Däremot finns det gensufrälsta (ofta nyblivna) föräldrar i diverse forum på nätet. De berättar med entusiasm och glädje om genusperspektivets betydelse i vardagen, och hur de äntligen får nytta av sina 30 poäng i genusvetenskap. Hur har de förresten tid att hänga på forum med en så hög utbildning?

– Det var en intressant diskussion men jag måste koppla ner mig nu, det är något oljud i bakgrunden.

– Jaha, är det din man som kommit ut ur sin grotta och brölar?

– Nej, det är lilla Elsa som drar ut tangentbordsknapparna på den andra datorn, jag måste verkligen sluta nu och se vad som står på.

– Vet du att alfabetet är en förskräcklig norm? Det lärde jag mig när jag gick en genuskurs i vintras. Det finns en struktur på tangentbordet där var bokstav ska veta sin plats. Det din dotter gör nu är normbrytande – hon utmanar alfabetsnormen genom att byta plats på bokstäverna – det är viktigt att du inte avbryter detta viktiga inslag i hennes utveckling! Bokstäver är, till skillnad från vad Patriarkatet vill låta påskina, fritt utbytbara mot varandra – ingen bokstav är bättre än någon annan! Känner du till att det finns statistiska undersökningar som visar att vissa bokstäver förekommer oftare än andra och att man därför kan dechiffrera kodade meddelanden där olika bokstäver bytts ut mot varandra? Om alla bokstäver förekommit lika ofta och det rådde jämställdhet i bokstavsdjungeln hade allt varit mycket bättre, säkert hade vi kunnat förhindra flera krig, eller åtminstone avsluta dem tidigare. Det ska till en kvinna att förstå detta! Jag har en väninna som är gensuvetare och hon håller på att konstruera ett bokstavsneutralt språk där alla bokstäver förekommer exakt lika många gånger i varje bok som översätts till det språket, verkligen alfabetsbrytande, varje bokstav kan ju sägas utgöra ett eget kön och hon bringar ordning i maktordningarna och plattar till talstrukturen. Låt bokstäverna byta plats så får du se hur strukturen i meningarna försvinner omedelbart – din dotter är mycket klok!

– Byta ut bokstäverna? Men hur ska då min man kunna skriva eller förstå en text skriven på den datorn?

– Förstå och förstå, här handlar det om att sätta barnet i centrum och hela tiden ha jämställdheten i åtanke. Varje barn föds i könsneutralitetens tecken och det är vi vuxna, eller närmare bestämt din man, som begränsar deras kreativa flöde och inneboende feministiska skaparkraft.

– Jaha, ja så kan det vara men nu måste jag verkligen gå ifrån, Elsa klippte just av sladden på hårtorken!

– Ser du, det går framåt! Min tvååriga dotter är för övrigt oerhört positivt påverkad av genuspedagogiken på dagis, igår fick hon ett utbrott och kastade sin leksakstraktor i golvet och var sedan aggressiv hela eftermiddagen – ett verkligt framsteg ur ett genusperspektiv! Hon tog verkligen plats om man säger så.

– Jaha är det inte trotsåldern då?

– Nejdå, det är genuspedagogiken – den gör underverk! Igår hällde hon ut rosa nagellack över spisen. Det var en feministisk protest mot kvinnans roll som kockerska och slav i det moderna Sverige. Tänk att hon redan förstått det – genuspedagogiken har verkligen påverkat hela familjen, och dagen innan det vred hon huvudet av alla sina dockor och lade dem i en kastrull på spisen, och senast i förra veckan så öppnade hon bilmotorn och dök in och stannade där i en timme, minst. Det kan ha varit en dag, vi ville ju inte störa hennes möjlighet att utvecklas bortom könsrollerna.

– Jaha, eh, är det inte farligt för ett litet barn att vistas i en bilmotor sådär?

Könsneutral lek?

Könsrollsutjämnande lekplats

– Nejdå, när hon kom ut var hon riktigt igång och fick ännu ett raseriutbrott och betedde sig allmänt underligt, i vilket fall betedde hon sig inte normenligt så något måste ju bilmotorn ha gjort för självkänslan. Vi tog henne till en läkare efter några dagars hosta man han kunde inte fastställa sjukdomsbild, men då sa jag stolt att hela familjen ingår i ett genusprojekt som gör att vi bryter mot normer – vi får tydligen helt nya sjukdomar också som varken män eller kvinnor tidigare haft, det måste vara de där nya könsneutrala sjukdomarna som genusvetarna lovade oss, mycket intressant! Jag undrar om det finns några feministiska botemedel eller om Patriarkatets giftpenicillin fungerar även här? Jag känner att vi i min familj är stormsteg före alla andra i jämställdhetsavseende,det är en ny era, ett nytt sätt att leva, eller dö. I vilket fall är det unikt och normbrytande och vi får en ny gratis intersektionell analys av familjens maktordningar varje vecka tillsammans med vårt horoskop! Vill du också vara med?

För att komma till saken, det var inte bara Cecilia Wigström från fp som år 2003 tjatade på (s) om att påskynda genusarbetet i förskolan, utan även Birgitta Ohlsson (fp) var pådrivande, vilket man kunde se i samma interpellationsdebatt som jag bloggade om för ett tag sedan, och som följde på interpellationen 2003/04:63 där Birgitta Ohlsson vill veta vad statsrådet Lena Hallengren (s) tänkt ”göra för att bryta de ojämlika strukturerna och åstadkomma förändringar bland barn i förskolan.” Läser man debatten inser man,  liksom i debatten med Cecilia Wigström, att det lika gärna kunde varit en vänsterpartist som debatterade med statsrådet i frågan, eller så är Ohlssons liberala feminism helt enkelt identisk med vänsterns. Men lyckligtvis finns det folkpartister som inte köpt genusvetarnas vänsterfeministiska överideologi, tex Camilla Lindberg , Fredrik van der Broek , Lars Leijonborg med flera. Detta retar naturligtvis upp Birgitta Ohlsson som tydligen anser (SVD 14 januari 2007) att ”För en folkpartist är det ‘ideologiskt tjänstefel’ att inte kalla sig feminist.” Det skulle väl innebära att jämställdhetsminister Sabuni har begått ideologiskt tjänstefel, men etiketter är inte relevanta här, utan handling är det som räknas, och därför är det förvånande att Sabuni skrev under Jämi-beslutet och därmed gav klartecken (och stora summor pengar) till ett projekt som drivs av genusvetare och som står för en typ av feminism som Sabuni ju inte verkar vilja bekänna sig till, om inte jag missuppfattat något. Att det är Nationella Sekretariatet för genusforskning som fått regeringsuppdraget att genomföra JÄMI säger en del om vilken syn på jämställdhet vi har att göra med här.

I Birgitta Ohlsson värld vistas vi alla under en våt filt

I Birgitta Ohlssons värld vistas vi alla under en våt filt av könsroller

I interpellation 2003/04:63 framgår att Birgitta Ohlsson ringt runt till hundratals förskolor där huvuddelen av personalen visst tyckt att de inte vill lägga värderingar i barnens lekar samt att det är lite för tidigt att börja med ”jämställdhetsarbete” (den som definieras av genusvetarna) redan i förskoleåldern, men, som Birgitta Ohlsson skriver i interpellationen: ”Bristen på jämställdhet börjar i familjen. Men för att befria individen från gammeldags könsroller räcker det inte bara med en jämställdhetsmedveten barnuppfostran i hemmen utan det krävs också en feministiskt medveten förskolepolitik.” och i debatten menar hon (anf. 23) att ”könsrollerna hänger som en våt filt över vårt samhälle” och att det är ”extra roligt att det idag är två folkpartister som har valt att lyfta upp frågan på agendan”, och hon tycker visst fortfarande år 2008 att ”könsrollerna hänger som en våt filt” men denna gång (motion 2008/09:Ub462 tillsammans med folkpartisterna Tina Acketoft och Hans Backman) hänger den visst ”över dagens förskoleverksamhet” och därför är den nuvarande övertygelsen att ”Obligatoriska feministiska jämställdhetsplaner på dagis är ett första steg för att luckra upp könsrollerna och skapa ett friare samhälle. Det förutsätter att det blir obligatoriskt med både teoretisk och praktisk genuskunskap på förskollärar-utbildningen.” Obligatorisk teoretisk och praktisk genuskunskap för förskolelärare? Ställer sig folkpartiet som parti bakom detta? Vidare tycker visst Ohlsson inte att Myndigheten för skolutveckling gör tillräckligt, en myndighet vars regeringsuppdrag (sist i interpellationen) ”syftar till att främja och intensifiera jämställdhetsarbetet i skolor och kommuner. Exemplen ska öka kunskapen om innebörden i begreppet jämställdhet i ett skolperspektiv, hur genus och könsmönster tar sig i uttryck i skolan samt hur man kan arbeta för att nå läroplanens mål.”

Fysiklagarna i era böcker är underordnade de könsstrukturer ni ser om ni tittar ut genom fönstret

"Fysiklagarna är till sitt väsen underordnade de osynliga köns- och maktstrukturer ni ser genomsyrar Universum om ni tittar ut genom fönstret med läroplanens bifogade genusglasögon"

Jämställdhet i ett ”skolperspektiv”? Läroplanens mål? Målet om jämställdhet då eller? Förmodligen, eftersom detta givetvis står över uppdraget om kunskapsförmedling som visst kommit lite i skymundan de senaste åren eftersom det är lååångt viktigare att medvetandegöra barnen om förtryckarstrukturer och den belastning könet utgör (oavsett kön) än att studera. I vilket fall måste det till massor av resurser i form av pengar och genusvetare till svensk skola innan vi någonsin kan inbilla oss att resultaten förbättras – för dåliga resultat beror givetvis på samhällets strukturer och på att så många elever befinner sig i någon offerkategori som bara kan förstås genom en intersektionell analys av skolväsendet. Eller?

44 Responses to Genushysteri i praktiken

 1. Genji skriver:

  Härligt formulerad drapa ! Väntar med spänning på din redovisning av ”svårigheter” i din vidare karriär du utan tvekan kommer att undfägnas, -det är starka krafter du så träffande utmanar. Men samtidigt bekräftar det riktigheten i din skrift,och gör det alltmer viktigt.
  -Stå på dig i ditt ”nakenkejsarskåderi”
  Du har all min respekt !

 2. Info skriver:

  KÖNSNEUTRALA LEKSAKER: UPPFINNARVERKSTAD

  Haha – du glömde att tagga till ”humor”. Hur som helst så inser vi nog litet till mans (förlåt, MENS) nödvändigheten av uppfinnarverkstäder ”för att ta fram könsneutrala leksaker. Då behövs naturligtvis även en fabrik för storskalig produktion osv. så låt oss avrunda till en miljard jämt då”.

  Här är en garanterat genuscertifierad, helt könsneutral leksak, som redan är uppfunnen:

  http://www.malmgrenpaintings.se/1984_delsida.htm

  Nu undrar jag: hur mycket får uppfinnaren i fråga RETROAKTIVT av den nämnda miljarden? Ganska mycket, antar jag. Rätt ska vara rätt!

  Eftersom solen skiner som bäst, så ger jag mig nu ut på en liten promenad längs Klara sjös könsneutrala vatten (jag hoppas bara, att jag slipper att möta det där otäcka, heteronormativa svanparet igen). Återkommer måhända senare med vidare reflexioner.

 3. Tomac skriver:

  Okej. Nu skrattade jag faktiskt högt. Det här var ett underbart inlägg. Du får guld.

 4. Tanja Bergkvist skriver:

  Genji – tack! 🙂 Vi får se vad det blir för eventuella svårigheter om det blir några, men som jag sagt förut – det ligger faktiskt i de styrandes intresse att jag fortsätter med min vanliga verksamhet, annars skulle jag ju använda all min lediga tid till att organisera motståndet, det är ju rätt många som tänker det jag skriver men väntar på att någon annan ska ta täten, sedan kommer de att följa efter i kampen mot vansinnet. 😉

 5. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ok jag ska tagga det med humor då. 🙂 Jaså det finns redan en könsneutral leksak uppfunnen – men ingen storskalig produktion än? Återkom gärna med dina reflexioner senare!

  Tomac, tack! Guld av mina läsare och skit av genusvetarna – precis som det var tänkt alltså! 😉

 6. Bitte Assarmo skriver:

  Underbart inlägg! Du träffar verkligen helt rätt. Får jag länka till din blogg och detta inlägg när jag skriver om samma ämne i min blogg?

  /Bitte

 7. Info skriver:

  KVINNORNA TAR HELA MAKTEN!

  Kajsa Wahlström heter en av de hyllade manipulatörerna bakom det pilotprojekt, som ledde fram till det förskoleideal, som Tanja här beskrivit. Dagisen Björntomten och Tittmyran i Gästrikland. Men den drivande idégivaren i sammanhanget torde ha varit en annan, nämligen den egendomlige socialantropologen INGEMAR GENS (se Wikipedia m.m.).

  Numera verkar han som genuskonsult, TV-soffexpert och författare av förryckta men trots detta ytterst inflytelserika genusartiklar. Jag passar här på att återge den hittills kanske mest famösa av dessa. Texten är något lång – jag rekommenderar den som har ont om lästid (och alla andra också) att spara den i Word för framtida behov:

  Aftonbladet 2003-10-07
  ”OM TJUGO ÅR HAR KVINNORNA MAKTEN

  ´Varför skulle kvinnor nöja sig med halva makten och lika mycket lön? Om 20 år har vi en kvinnlig dominans inom näringslivet, politiken och i privatsfären´, skriver Ingemar Gens, konsult i könsrollsfrågor.

  Kvinnor är inte i ett ständigt underläge längre. Och en modern jämställdhetspolitik måste anpassa sig efter det, menar han.

  Inom tjugo år kommer vi att se hur makten och kontrollen i samhället gradvis kommer att glida över från män till kvinnor. Det är en process som pågått under hela 1900-talet men som under de senaste tio åren fullständigt exploderat. I jämställdhetspolitiken agerar man fortfarande som om ingenting har hänt och Jämo, Claes Borgström, hävdar att kvinnor måste göra könsbyte för att få högre lön.

  Svensk jämställdhetspolitik går ut på att fokusera på det som inte fungerar och därför är man blind för vad som egentligen händer. Det är en föråldrad politik utan möjlighet att styra det verkliga skeendet.

  Det var den allmänna skolplikten som startade den utveckling som vi nu börjar se så tydliga spår av. Den dag samhället började ge både flickor och pojkar utbildning lades grunden för ett maktskifte mellan könen. Så tänkte man inte då, och inte nu heller för den delen. Jag undrar vad samhällseliten egentligen trodde att flickorna skulle göra med sin kunskap? Men kunskap är makt oavsett vilket kön man tillhör.

  I dag kan vi se att flickor har bättre betyg än pojkar i samtliga ämnen på grundskolan, utom i idrott. I ämnet svenska har upp till 40 procent fler flickor än pojkar betyget MVG (Mycket väl godkänd). Flickor har bättre betyg än pojkar på samtliga program i gymnasiet och nästan 70 procent av de universitetsstuderande är kvinnor.

  I USA räknar man med att om 20 år är SAMTLIGA nya akademiker kvinnor. I England, till exempel, förväntar sig 63 procent av flickorna att få välbetalda toppjobb innan de fyller 30, medan bara 51 procent av pojkarna har samma förväntan. Situationen är densamma i USA, Japan, Finland, Tyskland, Frankrike och Australien.

  Flickor och kvinnor väljer hela tiden mindre könstraditionellt och letar sig in på klassisk mansmark. Tekniska linjer som maskiningenjörsutbildningen – som man aldrig trodde skulle få några kvinnliga studenter – har i dag cirka trettio procent. Det finns inga områden som längre är otänkbara.

  Idag har den könssegregerade arbetsmarknaden blivit mindre åtskild och det är kvinnor som söker sig till den lukrativa manliga sektorn. Män söker sig inte till klassiska kvinnoyrken.

  Kvinnors löneutveckling är stadig och för många kvinnodominerade yrken i allra högsta grad märkbar. Sjuksköterskor har länge haft den snabbaste löneutvecklingen i hela samhället. Det är män som är de allra lägst betalda i Sverige, visar LO:s nya studie.

  Chefspositioner är inte på något sätt längre vikta för män även om vi ser att det gamla gardet klamrar sig fast. Men deras öde är beseglat – det är bara en tidsfråga. Kvinnor är i dag i tung övervikt när det gäller chefskap inom det offentliga, men männen kommer snart att MOTAS BORT från chefsstolarna även i det privata näringslivet. Christina Stenbeck är ett färskt lysande exempel. Kapitalet är intresserat av effektiv förvaltning, inte av kön.

  Det föds allt färre barn i Sverige vilket måste tas som ett uttryck för att moderna västerländska kvinnor gör ett val – karriären främst. Att det skulle vara svårare nu än förr att ha barn och samtidigt yrkesarbeta är nonsens. Det har aldrig varit så lätt att ha barn i vårt land som i dag, men det har heller aldrig varit möjligt att göra så många val.

  Och politiken då? Jo, det blir allt fler kvinnor i partitopparna, i regeringen och på lokal toppnivå. Och de är effektiva och populära. [Mona Sahlin, Gudrun Schyman, Maria Ferm, Veronika Svärd.]

  Kvinnor tar över allt fler av de klassiskt manliga levnadsmönstren. De dricker snart lika mycket alkohol, röker mer, skaffar sig muskler, bestiger berg, åker snabba bilar och framför allt – konsumerar mycket. Porsche riktar numera sin reklam mot kvinnor. Annika Sörenstam åker Mercedes och har en Rolex på armen. I dag fattar kvinnor mer än 80 procent av familjens konsumtionsbeslut enligt en studie.

  DN skrev häromdagen om en norsk studie av ungdomars sexualvanor. Flickorna vill ha sex med många partners och ser till att få det. Utredaren säger vidare: ”Det verkar som om många pojkar får nöja sig med att sitta på rummet och onanera.”

  Flickor tillskrivs i dag makt, även om skolan gör allt för att kväsa den utvecklingen. I dag är vi renodlade individer och var och en klättrar på sin egen stege mot makten och kontrollen, utan hänsyn till andra – kvinnor som män. Solidaritet är ett begrepp för länge sedan förvisat till en svunnen tid. Var och en sin egen lyckas smed och i dag gäller det i samma utsträckning för kvinnor som för män. Kvinnors lyhördhet har dämpats.

  Flickor och kvinnor har börjat – precis som pojkar och män gör – sätta sina egna intressen främst. Men det är till slut flickors och kvinnors överlägsenhet i att kommunicera som får pendeln att slå över. Vi uppfostrar fortfarande pojkarna med begränsande kommandon och öser över flickorna ett rikt, nyanserat och fullödigt språk. Kommunikationssamhället kräver kommunikation.

  Makt är ett slutet system. När flickorna nu också ges möjlighet, och även förväntas, att utöva makt måste den tas någonstans ifrån. Det finns bara en källa – pojkarnas och männens makt. Varför skulle kvinnors löneutveckling stanna vid 100 procent av männens? Varför skulle antalet kvinnliga professorer stanna vid lika många som de manliga? Varför skulle antalet kvinnliga politiker stanna vid lika många som de manliga? Varför skulle kvinnliga chefer stanna just vid lika många som det finns manliga? De kommer förstås inte att stanna.

  Om 20 år har vi en kvinnlig dominans inom näringslivet, politiken och i privatsfären. Om tjugo år har kvinnorna makten.”

 8. bo skriver:

  Tanja!
  Om jag vore Bulgarien så skulle jag gråta ögonen ur mig, men nu är jag Sverige och jag är mycket glad och tacksam!

 9. Genji skriver:

  – man skulle vid en ev. omorganisation eventuellt kunna finna att just din kapacitet skulle göra sig gällande i -låt oss säga Brasilien,,,Jag undviker medvetet att nämna M.Winberg…ooops

 10. Genji skriver:

  asg !

 11. Tanja Bergkvist skriver:

  Bitte – javisst länka på du och sprid sanningen om vansinnet! 🙂

  Bo, ska jag tolka det som att du är genusvetare!?
  Kanske är jag för trött och fattar inte ironin…sorry isf.

 12. Tanja Bergkvist skriver:

  Genji, var din kommentar till mig, ang Brasilien? Hmmm, vad menar du? Vad sysslade Winberg med i Brasilien, har inte så stor koll på vad hon uträttat där…

 13. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, han verkar inte vara vidare påläst: ”I USA räknar man med att om 20 år är SAMTLIGA nya akademiker kvinnor.” Det där skulle jag vilja ha en referens till.För övrigt är det ju anmärkningsvärt vilka saker han ser som framsteg:
  ”Det föds allt färre barn i Sverige vilket måste tas som ett uttryck för att moderna västerländska kvinnor gör ett val – karriären främst. Att det skulle vara svårare nu än förr att ha barn och samtidigt yrkesarbeta är nonsens. Det har aldrig varit så lätt att ha barn i vårt land som i dag, men det har heller aldrig varit möjligt att göra så många val.” Nja, förr levde man i storfamilj och det var inte enbart en eller två föräldrar som tog hand om barnen, som det ofta är idag. Och han det visst som ett framsteg i jämställdhetsavseende att:
  ”Kvinnor tar över allt fler av de klassiskt manliga levnadsmönstren. De dricker snart lika mycket alkohol, röker mer, skaffar sig muskler, bestiger berg, åker snabba bilar och framför allt – konsumerar mycket.” (!) Jag googlade och såg han skrivit en bok ”Myten om det motsatta könet”. ( http://www.gens.se/ )

 14. Genji skriver:

  – jo, GP den store (Göran Persson,ex statsminister) fann att en ”besvärlig” minister , som han själv utsatt,utgjorde sig bäst som ambasadöööör i det för Sverige viktiga landet..; Brasilien
  -tydligen var det inte signaler nog,utan som Du så riktigt
  poängterar, Statsfeminismen, den heliga, låter sig fritt flöda.

 15. Genji skriver:

  Jag förutsätter att du är insatt i hennes och sossarnas roll i; skulla jag vilja attt Du kollar i Svt, dokumentär : ”Könskriget” , mina referenser framstår då lite mer naturligt.

 16. Genji skriver:

  Hav förbarmande, min satsföljd är lite , ska vi säga ;”begränsad” pga. ngt. brk. av …öl .

 17. Info skriver:

  INGEMAR GENS: MYTEN OM DET MOTSATTA KÖNET

  ”Myten om det motsatta könet – från förskolepedagogiken vid Björntomten och Tittmyran till det maskulina samhällets undergång.” När du, Tanja, nämner denna boktitel, ringer ånyo en liten klocka i mitt huvud. Javisst, ja. Boken har jag inte läst, men jag minns med förfäran en lång, devot radiointervju med Gens i samband med något liknande, som han just hade publicerat. En intervju, där han på nytt och utan minsta motsägelse eller ifrågasättande hävdade sina verklighetsfrämmande spekulationer om könet som varande enbart en ”social konstruktion”. Biologiska kön existerade inte.

  Fram till hans eget uppträdande på världsscenen en felkonstruktion, som han nu såg som sin livsuppgift att rätta till, dekonstruera samt omkonstruera.

  Hittills har han lyckats åtminstone såtillvida att han förmått fylla Sverige med professionella genuspedagoger, som gör föräldrar och far- och morföräldrar onödiga, samt med att år efter år ställa sig själv som en glänsande fixstjärna mitt i det mediala strålkastarljuset.

  Vad gäller Margareta Winbergs tillfälliga deportation som ambassadör i Brasilien, så minns jag, att hon utverkade en lön, som vida översteg andra, diplomatmeriterade ambassadörers, samt att hon för jämställdhetens skull höll sig med en infödd uppasserska, som naturligtvis också betalades med svenska skattemedel (”fritt boende i residenset, eget hembiträde, kock och servitör”).

  Hennes enda, diplomatiska insats under Brasilien-tiden var att hon officiellt förkunnade för landets befolkning, att de många skilsmässorna i Sverige berodde på, att svenska kvinnor nu blivit så starka, att männen var rädda för dem. Eller något liknande.

 18. bo skriver:

  @Tanja
  Förlåt att jag uttryckte mig så kryptiskt. Så här blir det i klartext:
  Jag blir så glad av att läsa det Du skriver. Därför är jag också glad för att Du valt att vara verksam i Sverige. Eftersom Du deklarerat dig som halv Bulgar kunde Du kanske ha valt Bulgarien i stället. När så ej är fallet kan jag bara beklaga Bulgariens förlust.

 19. Tanja Bergkvist skriver:

  Genji, jaha ok! Jag har sett ”Könskriget” men det var ett bra tag sedan så jag har glömt allt utom de tre berömda orden! Jag får väl se om den då. Har någon en länk till den? Eller kanske den finns på Youtube? 🙂

 20. Tanja Bergkvist skriver:

  Info – ja det var ju en imponerande insats…

  Bo, jaha då förstår jag! Genustramset har inte kommit till Bulgarien än, men jag kommer personligen att ta mig in på flygplatsen och stoppa alla eventuella flyg med svenska genusvetare som tänkt åka dit – någon måtta får det vara på missionerandet och hjärntvätten! 🙂 När jag tänker på saken borde jag redan nu skriva ett varningsbrev till den nyvalda (höger)regeringen i landet, bra att du påminde mig om detta!

 21. bo skriver:

  Bra! Varna dom för all del. Också bra att Du bashar Birgitta Ohlsson. Jag förstår inte vad hon har i folkpartiet att göra. Jag trodde att hon var flata men Ingerö påstod att hon var mamma med barn(nåja sådana kan väl också…). BOh är nog ett fall av det Du sökte iaf – hon är säkert lycklig med att förskolan utnyttjas för indoktrinering av de arma barnen. Könsmaktutövande ettåringar my foot! Har Du sett att SIDA (en annan inälvsparasit som livnär sig i skattepengartarmen) nu skall satsa på HBTsektorn i biståndsländerna? Men JÄMLIKHETEN då?
  Jag har föreslagit någonstans att vi skulle få SIDA att bipacka en av våra politiker i vart och ett av sina biståndspaket att av mottagarlandet behållas för evigt – ungefär som när Gharton nyligen försvann i fylledille i Tblisi. Dessvärre hittade de sluga Georgierna honom och lär raskt returnera det paketet och det finns alltå anledning att varna för trafiken i Arlandarondellen de närmaste par dagarna.

 22. Erik skriver:

  Info & Tanja:

  När man lyssnar på Ingemar Gens skall man komma ihåg vad hans jobb är och vad han får betalt för. Han får inte betalt för att okritiskt beskriva verklighetens empiri dvs han är ingen forskare. Han får betalt för att skapa den situation han beskriver. En av alla de tekniker som dessa propagandamakare använder för att uppnå målet är att ”beskriva verkligheten som de vill (vi tror) den ser ut, inte hur den faktiskt ser ut”

  Deras metod är alltså att göra det så svårt som möjligt för folk att korrekt bedöma hur faktiska verkligheten ser ut (detta eftersom det är just vad vi går på i vardagen). Enligt personer som Gens skall helst alla källor ge er fel information.

  Fel representation på TV, i tidningar samt i alla böcker, såväl faktalitteratur som skönlitteratur. Kvinnor skall vara starka, Män svaga (eller så skall de vara den andra extremt ovanliga rollen, brutala), Barn smarta, Vuxna korkade, Vita skall framställas som fattiga och lågutbildade, Svarta rika och högutbildade osv. Påståendet från personer som Gens är att detta skall vara ”normfritt” men en snabb undersökning av hur det ser ut i praktiken avslöjar att det sedan länge ser precis likadant ut överallt.

  Det är komiskt förutsägbart att Gens kallar den korrekta bilden av könet för en myt medan han kallar den myt han med alla sätt försöker sprida för den riktiga verkligheten. Gens kan såklart inte erkänna detta för det är ju vad han får betalt för. Att vara en helt felaktig källa som lurar människor att inte lita på vad de ser och hör eftersom det är ”ideologiskt önskvärt” de har helt felaktig bild av omvärlden. Som Paolo Roberto sade, den som vill veta om vad Gens säger stämmer behöver bara sticka ut huvudet genom fönstret och se efter.
  Gens jobb är att se till ingen gör det.

 23. Dogdylan skriver:

  SENASTE NYTT I GENUSVÄLDET – Tiina Rosenberg vill ha med terroristorganet AFA i Pride-festivalen.

  Idag svamlar Tiina Rosenberg kring heterosexuella normer i samband med Pride-festivalen. Det är de gamla vanliga cirkelresonemanget som inte säger något. Men vad som är intressant är det sista. Hon skriver:

  ”Med tanke på det kan jag bara beklaga att ledningen för Pride i år valt att utesluta Afa, Antifascistisk aktion från paraden. Pride har genom åren alltid balanserat mellan rörelsens olika falanger, men aldrig uteslutit någon som skyddat både paraden och Tantolunden på det sätt som Afa gjort. Men jag förstår att showen måste gå vidare. Det finns ju så oändligt många heterosexuella att sjunga och dansa för. Fascisterna får någon annan ta hand om.”

  Det måste tolkas som om Tiina Rosenberg stödjer de våldsaktioner som AFA gör mot oliktänkande. Tiina skulle kunna ha skrivit: ”Fler poliser” eller ”vakter” behövs för att skydda festivalens deltagare – men istället tycker hon att festivalen skall förlita sig på en löst sammansatt terroristorganisation.

  Artikel: http://www.aftonbladet.se/kultur/article5567099.ab

 24. Dalahest skriver:

  Inget pris är för högt för det statliga genusprojektet och dess kamp för att utjämna strukturer och maktordningar och genusvetarna, i egenskap av übermenschen, styr den korkade massan mot bättre vetande.”

  Vi menar även att det är viktigt att det motstånd som uppenbarligen finns på en del skolor mot genuspedagogerna och jämställdhetsarbetet synliggörs och diskuteras.

  Källa: Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det?
  Utbildningsdepartementet, Delegationen för Jämställdhet i skolan, Statens offentliga utredningar (SOU) SOU 2009:64
  6 juli 2009

 25. bo skriver:

  Allt är politik i vår tid. Jag tycker att HBT är en något stapplig benämning. Nu har ju också pridefestivalen brutit ut. Logiken i att AFA skulle enrolleras för att vända på det gamla begreppet ”knacka bög” till knacka svenne är felfri. Nu var ju homofoberna i Tantolunden inte svennar utan invandrare – det var ju förvånande nog därför som rättensordförande ansåg att det var inte något hatbrott. Bara svennar kan begå hatbrott tydligen. Detta visar att hatbrottslagen är överflödig och fel. Brottsbalken räcker så väl utan detta PKtillägg.
  Genuspolitik talar vi mycket om här. Anus är ett påfallande likartat ord. Lät mig komma med analoga neologa ”anuspolitik” – fast det blir ju otydligt för det mesta av politiken skulle ju förtjäna det epitetet dessvärre.

 26. Erik skriver:

  På tal om genushysteri, här har vi lite HBT-hysteri också. Ruwaida menar att vi behöver en normkritisk nyhet eftersom människor pratar mer om det ovanliga än om det vanliga. Bland annat så frågar människor artigt mörkhyade var de kommer ifrån och stackars Anders Borg blir omtalad för att han är en 40-årig man med hästsvans. Människor fria att prata om vad de vill? Näe så kan vi inte ha det anser Ruwaida.

  http://newsmill.se/artikel/2009/07/27/dags-normkritisk-politik#comment-66994

 27. Tanja Bergkvist skriver:

  Bo, jag kände inte till att Gharton nyligen försvann i fylledille i Tblisi, ha ha! 🙂 Ja en enkel biljett för genusmaskineriet vore bra – men gärna till en annan planet också! Men stämmer det att Tantolundsöverfallet inte blev behandlat som ett hatbrott!?

  Erik,
  tragiskt att man ska kunna göra karriär på att skapa vilseledande propaganda och hylla idiotin – ju dummare desto bättre: bara ett sjukt, och jag menar allvarligt sjukt, samhälle kan hålla på så här…
  Jag såg också den artikeln på Newsmill – har ett öppet fönster med den men inte läst än. Ska jag, eller ska jag göra det imorgon, så att jag kan sova en god natts sömn? 🙂

  Dogdylan, varför är jag inte förvånad?

  Dalahest,
  tack för intressant citat! Jag har inte hunnit läse den SOU:n än men den står på kö! 🙂

 28. Tommy Jonsson skriver:

  På Daddys blogg kan du titta å Könskriget.

 29. QED skriver:

  Tanja, Lysande parodi på genustugg!

  Här är en ny slagpåse för genusvetarna:

  http://siderisk.blogspot.com/2009/07/gay-fore-fodelsen.html

 30. Tanja Bergkvist skriver:

  Tommy, ok då vet jag!
  QED, tack! Ha ha, ja det var en lustig blogg! 🙂

 31. Erik skriver:

  Jaha det var ju bara en tidsfråga men nu har eländet brakat löst på allvar på newsmill. Det började med en artikel av Yvonne Ruwaida men nu har den ena efter andra negativistiska artikeln som försöker framställa det vanliga sättet att leva som ett problem och konfundera vetenskap med politik dykt upp. Kanske mest skrämmande är den debatt som följande artikel (skriven av en blott 13 år men redan färdigindoktrinerad kille) skapat.

  Det enda positiva som finns att sägas om denna är egentligen att det inte är han som skrivit rubriken iaf.

  http://newsmill.se/artikel/2009/07/28/den-onda-heteronormen#comment-67414

 32. Dogdylan skriver:

  Erik: Ja, Yvonne Ruwaida är 150kg ondska. :p

  Hon brände 275 000kr mellan 1999-2001 med Riksdagens kreditkort. År 1999 åkte hon taxi för 70 000 kr. Det är nästan 200 kr per dag och hon bodde då i Stockholms innerstad. Jag ha bott i Stockholms innerstad i stort sätt hela mitt liv och kommunikationerna fungerar utmärkt innaför tullarna.

  Tydligen ”orkade” hon inte GÅ till jobbet. Hon har inte jobbat i hela sitt liv och ändå kräver hon vanligt folk skall betala för alla hennes marxistprojekt. Jag gissar på att hon skulle vilja använda Stockholmsstads pengar till att hjälpa ”palestiniska” flyktingbarn, att dessa flyktingbarn och har skägg och bombbälte antar jag hon blundar för.

  Ruwaida verkar också ha mer intresse i att lobba för invandrare, palestinia och feminism än att göra något åt klimatbluffen. Varför har miljöskurkarna henne i sitt parti?

 33. Tuve skriver:

  Tack för att du på ett så roligt och dräpande sätt tar upp detta vansinne! Om inte Olle motas i grind snart kan det knappast sluta annat än i förskräckelse!

  Allt gott!

 34. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, vad sägs om denna då? http://newsmill.se/artikel/2009/07/30/alla-skolor-borde-fira-pridedagar

  Dogdylan,
  det är uppfriskande att se dig så här upprörd! 🙂 Varför blir inte fler upprörda över alla galenskaper?

  Tack Tuve,
  jag ska göra mitt bästa! 🙂

 35. Erik skriver:

  Tanja:

  Ja den där var ju en riktigt höjdare. Jag har skrivit ett långt svar i kommentarerna på newsmill (längst ner), svaret blev mycket längre än tänkt och jag skrev helt fristående utan en tanke på vad det skulle bli. Får se om jag skriver ett längre inlägg om amerikansk identitetspolitik senare på bloggen. Penn & Teller gjorde det enda rätta i Bullshit (ämne College) när de kallade etnisk identitets och kompensationspolitik för vad den är: Rasism. Det är också lite svårt att bedöma om man skall se det som en fördel eller nackdel för den ”gullade” gruppen. De säger ju indirekt dessa är konstiga svaga typer som behöver enormt mycket mer stöd och hjälp än vanliga medborgare. Det som förvånar mig är att inte fler med hbt-läggning protesterar mot hur de indirekt beskrivs av främst RFSL (Konstigt namn, de försöker ju inte alls få likaberättigande längre utan precis som alla andra letar de sätt att gynna egna gruppen)

 36. vitpister skriver:

  hej
  en sak jag har tänkt på är vilka sjukdomar som ger olika symtom hos män och kvinnor, och barn för den delen också. Till exempel så hörde jag, som säkert andra också- om att hjärtinfarkt kunde ge olika symtom hos män och kvinnor.

  Vet du något mer om det. Jag skulle tycka det var intressant att läsa om du tar upp något om det i din blogg. Har du själv lagt märke till att sjukdomar ger olika symtom hos dem du känner? Jag själv har itne tänkt så mycket på det. Men kanske så säger kvinnor oftare att de känner sig deprimerade, då de har en oupptäckt infektion. Vad män säger vet jag inte, kanske säger de att de är alldeles slut. Eller att de känner sig risiga.

  Hälsning
  Storstadsbo

 37. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, jag blev ju kontaktad av en kvinna (fd man), dvs en transperson, efter min första SVD-artikel i dec-08, och hon beskrev hur hela transgruppen paradoxalt nog exkluderas från HBT-folket eftersom det ses som problematiskt med transpersoner, som ju känt sedan barnsben att de tillhör det motsatta biologiska könet (som för dem också hör ihop med klädsel, kroppsspråk mm som de också anammar) eftersom ju detta bekräftar att könet finns och att det visst spelar roll.

 38. Tanja Bergkvist skriver:

  Vitpister, jag känner till det där om hjärtsjukdomars olika könsbundna symptombild men är ingen läkare så jag rekommenderar att du googlar på det, eller letar i Läkartidningens arkiv: http://www.lakartidningen.se/

 39. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, apropå Newsmillartikeln, ”Sverige är det landet i världen där individen betyder mest, religionen och familjen minst. Vi ligger i topp när det gäller individuell utveckling, självständighet och kreativitet.” Och vi ligger också i topp vad gäller politiskt korrekt propaganda och dekonstruktion av allt befintligt, liksom vi ligger i topp vad gäller psykisk ohälsa, självmordsförsök, depressioner osv. Samband? Någon?

 40. QED skriver:

  Tanja, för att följa upp ditt citat från Newmillsartikel, här är en bra artikel i DN om den filosofiska värdenihilismen som format det moderna svenska samhället.

  http://www.dn.se/opinion/signerat/modernitet-axel-hagerstrom-gjorde-svenskarna-till-narcissister-1.923867

 41. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, det var ju en bra artikel!

 42. Erik skriver:

  Hej Tanja!

  Jag skulle jättegärna sätta barn på ett genusmedvetet dagis och jag önskar själv att det fanns när jag var liten. Jag känner även flera andra som önskar det sammma. Men då är väl jag ”genussmittad” och min åsikt är väl därför inget värt enligt dig. Jag är ju ”hjärntvättad”. Jag har aldrig hört talas om ett genusdagis där killar förbjuds leka med bilar och tjejer förbjuds leka med dockor. Det handlar om att ernjuda allternativ och visa på flera olika möjligheter att vara tjej eller kille, att bredda barnens repetoar, att öka acceptansen för att vi är olika som individer snarare än kön. Alltså ett fihetsprojekt. ”Fast det är klart det måste ju ligga i killars natur att leka med bilar det har de ju gjort sedan stenåldern.” ”Och killar som leker med dockor måste ju vara bögar, mesar och är naturligtvis inga riktiga män” ”fjollor”…

 43. […] Genushysteri i praktiken (FP vill fortfarande ha mer genus) […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: