Timbro och EU-bördan

Timbro ger EU en känga

Timbro ger EU en känga

I DN Debatt den 26 juli under rubriken ”Skattemedel för miljarder går till EU:s propaganda” presenterar Timbros vd Maria Rankka tillsammans med utredarna Philip Thomasson-Lerulf och Hannes Kataja den färska Timbro-rapporten ”Den europeiska unionens börda – information och kommunikation till ett motvilligt folk”. EU-institutionernas skattefinansierade opinionsbildning är ett problem och det är dags att dra en tydlig linje mellan information och propaganda. Några stycken ur artikeln:

* EU spenderar varje år åtskilliga miljarder kronor på tevekanaler, radiostationer, tankesmedjor, trycksaker, kampanjer och resor för journalister. Kommunikationsinsatsen propagerar för en stark och enhetlig europeisk union. En utveckling som flera folkomröstningar har sagt nej till.

* I vår undersökning visar vi upp exempel på hur EU-institutionerna med stor uppfinningsrikedom använder offentliga medel till att flytta fram sina egna positioner och föra i hamn en utveckling som medborgarna och skattebetalarna ställer sig kritiska till. Med demokratin och anständigheten för ögonen är detta oacceptabelt.

* Europeiska unionen har på kort tid bytt ansikte. Från att i huvudsak ha varit ett frihandelssamarbete antar den alltmer konturerna av en politisk union inom vilken fler och fler frågor hanteras.

* När de i folkomröstningar under de senaste tio åren har fått chansen att säga sitt om ytterligare politisk integration i Europa har svaret varje gång blivit detsamma: nej till införandet av den gemensamma valutan euron, i Danmark 2000 och Sverige 2003, nej till Nicefördraget på Irland 2001, nej till EU-konstitutionen i Frankrike och Nederländerna 2005 och nu senast, nej till Lissabonfördraget på Irland 2008. Det finns därmed ingen tydlig uppslutning kring visionen om en stark och enhetlig europeisk union.

* Varje år plöjs stora summor ned i en hord av tankesmedjor och idéinstitut runt om i Europa, som alla har det gemensamt att de aktivt förespråkar att alltmer ska beslutas av EU. Det är inte ovanligt att dessa organisationer leds eller har grundats av tidigare högt uppsatta politiker och tjänstemän i EU-institutionerna.

* I Sverige har vi fört en omfattande debatt om att statliga myndigheter och offentligt ägda bolag för fram politiskt färgade budskap. Men om EU:s opinionsbildning är det tyst, trots att den är mer långtgående och dessutom drivs av dunklare motiv. Att det dessutom är vår svenska kommissionär Margot Wallström som är huvudansvarig för Europeiska unionens kommunikationsarbete gör tystnaden än märkligare.

En dag senare kan man i DN läsa Margot Wallströms replik: ”Målet är inte att få folk att älska EU”.

Snälla rösta inte nej - jag vill ha en fin EU-karriär!

Snälla rösta inte nej - jag vill ha en fin EU-karriär!

Först bara en liten påminnelse om vad Margot Wallström gjorde våren 2005 precis innan Frankrike och Nederländerna skulle rösta (nej till) en ny EU-konstitution. Wallström höll ett tal vid det forna koncentrationslägret Theresienstadt (Terezin) i Tjeckien. Talet hade i förväg lagts upp på EU-kommissionens hemsida och delats ut till journalister, och i detta tal stod att läsa ”Ändå finns det de som i dag vill skrota idén om överstatlighet. De vill att EU ska återgå till sitt gamla, strikt mellanstatliga sätt att verka. Jag menar att dessa människor borde komma till Terezin och se vart den gamla vägen leder”. Under framförandet av talet hoppade hon dock över detta stycke vars syfte var att anklaga dem som röstade emot det nya fördraget om överstatlighet för att på något intressant och obegripligt sätt vara förespråkare för nazistiska koncentrationsläger! I samband med detta krävde  flera brittiska konservativa liksom vänsterpartisten Jonas Sjöstedt hennes avgång (källa).

Var kan man eftertidsrösta då?

Var kan man eftertidsrösta då?

Och majoriteten av medborgarna i de båda länder som tillåtits folkomrösta om detta fördrag röstade nej. Fördraget modifierades åren efteråt till det som kom att kallas Lissabonfördraget och som var skrivet på ett sådant sätt att man denna gång kunde kringgå folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna. Dock inte i Irland, där majoriteten som bekant röstade nej. Och nu har EU dragit igång en massiv propagandakampanj för att få irländarna att rösta ja snarast möjligt. Det vore en intressant tanke om vi kunde göra så i andra val också. Om någon känner att medborgarna faktiskt röstade fel – kan vi inte ta om valet några månader efteråt då?

Och så till Margot Wallströms replik då. 

”Jag hoppas vi är eniga om att allmänheten har inte bara rätt att bli informerad om vad EU gör, vilka förslag som läggs fram och vilka beslut som fattas. Den har också rätt att göra sin röst hörd om vad den vill att EU ska göra och hur.” Ha ha – jaså, det var därför vi fick rösta om Lissabonfördraget då, och de tidigare fördragen??

”Sedan 2004 har vi reformerat, moderniserat och decentraliserat kommunikationen i EU-kommissionen, ett arbete som är långt ifrån avslutat. Vi har skiftat fokus från Bryssel till enskilda medborgare i medlemsländerna. Medborgarna står i centrum och vi använder oss nu också av de medieformer som medborgarna föredrar: tv, radio, internet, bloggar, Facebook och lokaltidningar.” Skiftat fokus för propagandan till de enskilda medborgarna ja, för regeringarna är som bekant redan avklarade.

Man kan faktiskt skriva vad man tycker i något EU-forum på nätet

EU-demokrati 2009: att få lov att uttrycka sin åsikt på nätet i något EU-forum.

”Vi har skapat en tvåvägskommunikation. I stället för monolog för vi i dag en dialog med medborgarna bland annat på Debate Europe, diskussionsforum på internet, och medborgarråd på nationell och europeisk nivå. Det handlar om att lyssna, inte om att propagera. Åsikter bryts mot varandra och gapet mellan beslutsfattare i Bryssel och medborgarna minskar.” Ett diskussionsforum på nätet!? Vad ger det för politiskt inflytande – hon måste skämta!?

”Åsikter bryts mot varandra”, ”gapet mellan beslutsfattare i Bryssel och medborgarna minskar” – är hon påverkad av något olagligt preparat eller tror hon att medel-IQ:n i landet understiger 80?

”EU blir vad medlemsländerna gör det till… Min filosofi är att det blir bättre politiska beslut om vi först frågar medborgarna till råds.” (!) Jaså, det är därför man medvetet tar fram nya fördrag som inte kräver besvärande folkomröstningar från besvärliga medborgare? Denna ”replik” var något av det pinsammaste jag läst på länge.

Ett intressant stycke ur Timbrorapporten:

”I boken Utmaning Europa (Prisma, 2005) skriver den brittiska tänkaren och Europavännen Mark Leonard följande om varför Europas befolkningar flera folkomröstningar i rad har valt att rösta nej till fortsatt integration: ”Problemet är att Europas demokratiska revolution i stort sett inte har uppmärksammats av dess medborgare.” Citatet är hårresande eftersom Leonard uppenbart blundar för att demokratiska framsteg per definition måste involvera medborgarna, och det sammanfattar mycket väl det slags idéer som genomsyrar EU:s hela kommunikationsverksamhet.”

EU-regler om tillåten storlek på en tomat

EU-regler om den tillåtna storleken på en tomat

”Men hur kommer det sig då egentligen att EU i stort sett utan att möta kritik har kunnat bygga upp en enorm kommunikationsapparat som uppför sig på ett sätt som knappast skulle accepteras i de enskilda medlemsländerna?… En del av förklaringen har att göra med EU som institution. EU är till sin form och beslutsstruktur sinnebilden av en organisation som på engelska skulle beskrivas som ”top-down”. Strävan att centralisera, vare sig det gäller lagstiftning, regeluppföljning eller tillsyn, är till och med fördragsfäst. Det är knappt möjligt att finna något exempel på när EU-institutionerna har fört tillbaka maktbefogenheter som EU en gång tagit över från de enskilda medlemsländerna. EU-institutionerna fortsätter att växa och lägga allt fler politiska områden under sin kompetens, trots att medborgarna alltså inte nödvändigtvis delar detta mål.”

Dick Erixon har helt rätt när han i sitt blogginlägg om rapporten skriver: ”Europavalet skulle kunna vara det val som ger EU-ledningen dess legitimitet, men också det valet är konstruerat så att hur medborgarna i Europa än röstar kan man inte rösta bort de ansvariga. Den verkställande makten är skyddad från folkets dom. Det är inte demokratiskt.”

Måste allt offentligt vansinne utgå ifrån Sverige?

Måste allt offentligt vansinne utgå ifrån Sverige?

Förresten, är Sveriges nationalsång förlegad och ett politiskt inkorrekt musikstycke som bör bytas ut mot en ny låt som enligt förslag till kulturministern ska skrivas av en anhängare och (ekonomisk) donator till Feministiskt initiativ? Och missa inte att vi efter nästa val kanske får en ”normkritisk myndighet” som kommer att ge dekonstruktionsfilosofin en helt ny legitimitet. ”Varför gör de på detta viset”-rumpnissarna kommer att garanteras arbete och sysselsättning för all framtid! Det genusindustriella komplexet kommer att expandera i takt med och troligtvis gå hand i hand med EU-byråkratin. Du sköna nya värld! 🙂

(Tidigare inlägg om EU: 1 , 2)

129 Responses to Timbro och EU-bördan

 1. Bitte Assarmo skriver:

  Fantastiskt bra inlägg!

 2. Tanja Bergkvist skriver:

  Tack Bitte! 🙂

 3. Tanja Bergkvist skriver:

  Jag är verkligen glad att Timbro uppmärksammat detta – för då får det genomslag i de stora medierna!

 4. Dogdylan skriver:

  EU är farligheter om det växer för mycket. Visst finns det en gemenskap mellan västeuropisak länder – precis som det finns en gemenskap mellan muslimska länder. Men det innebär inte att EU bör omformas till någon form av superstat. Tack och lov är det inte svenskarna som sätter agendan i EU.

  EU:s största misstag var att öppna dörren för öst-staterna. Kommunismen tog förvisso död på mycket i öst-staterna – men på något fantastiskt sätt lyckades kommunismen samtidig bevara en konservativ kultur, som speglar ett tidigare Europa. En konservativ kultur som är raka motsatsen till det välfärdskramande post-modernistiska Europa.

  Om EU öppnar dörren för Turkiet och Nordafrika så är Europa slut som västerländsk civilisation. Enligt EU:reglerna kan ALLA stater som har någon form av anknytning till Europa gå med i EU. Med tanke på de problemen västeuropa har med sina nya medlemsländer så som Rumänien så kan man ju bara undra vad som kommer hända när man öppnar dörren för tredje världen.

 5. robban skriver:

  Eu är en fantastiskt fin demokrati om man bortser från vad dess medborgare tycker.

  margot är en väldigt bra marionett som uppfyller alla fördomar om blåsta blondiner, kanske det var hur hon kom till sin position inom EU, nåt vajsing är det med henne, några politiska talanger har hon inte, kanske hon är duktig på nåt annat? vad vet jag 🙂

 6. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, ja det var ett misstag för öststaterna dvs, på lång sikt i alla fall. Kortsiktigt finns det ju ekonomiska fördelar, men det har sitt pris i andra värden.

  Robban,
  nu är du väl lite elak 🙂 – det kunde varit vem som helst, det finns ju ganska många marionetter där nere.

 7. Jerker Montelius skriver:

  Bra skrivet.

 8. Info skriver:

  DU GER DIG UT PÅ ÄNNU MERA

  minerad mark, Tanja, när du börjar ifrågasätta lissabonfördraget. Tja, detta gör jag och irländarna och fransmännen och holländarna och engelsmännen (och kanske de gamla normala bulgarerna) också, och kanske kan vi i framtiden lyckas få någon talan.

  Men vänta tills EFTER världens JUST NU viktigaste händelse: PRIDEFESTIVALEN I STOCKHOLM!

  KNULLBORGARMÄRKET

  Även i år minglar ”partiordförande Sahlin” runt bland HBTQ-tälten, meddelar glatt ett antal s-bloggare och ledarskribenter med chic sexuell läggning. För två år sen kommenterade Kurt Lundgren Sveriges blivande statsministers motsvarande förehavanden något mera skeptiskt (bloggen Östra Ölands fria horisont):

  ”Mona tog knullborgarmärket, så stod det i en kommentar till denna blogg – skämt, skoj, nys trodde vi väl alla, men dra mig på en liten vagn.
  Den person som vill bli Sveriges nästa statsminister har tagit Knullborgarmärket . Mina irononier, sarkasmer, mina skämt och det jag håller på med kan inte matcha verkligheten – Knullborgarmärket, det hade jag aldrig kunnat hitta på, verkligheten är underbarare än dikten, fantasin kan inte längre matcha verkligheten, jag lägger nog av, tror jag.”

  Kommentar till ovanstående av sign. ”Medlem Sv. Klubben”:

  ”VILL NI VETA MER om Måna? Läs QX:s augustinummer: ”Hon är en sann homovän, och som partiledare för Sveriges största parti en viktig homovän. Hon har under sina 25 år i riksdagen gått med i massor av Pridetåg, deltagit i otaliga hbt-debatter och varit med om att driva igenom såväl partnerskap som homoadoption. QX har mött Mona Sahlin och pratat om Pride i vardagen.”

  VILL NI VETA MER också om hur man når en topposition i Sverige utan meriter och kvalifikationer? Tja, att känna Måna är bra, och att vara lesbisk samtidigt är ännu bättre. Sen gör man bara så här (också från QX:s augustinummer):

  ”FRÅN SPÅRVÄGSFÖRARE TILL SJ-BOSS. – Hon är toppchef med ansvar för miljardbelopp, men saknar utbildning för sitt yrke och har bara sökt ett enda jobb i sitt liv – som spårvagnsförare. QX:s redaktör Magda Gad fick en pratstund med SJ-bossen Helena Leufstadius ute på Arlanda, innan Helena åkte iväg på drömresa till Tibet med SIN FRU Marianne.”

  Det rör sig uppenbarligen om ett nytt, mäktigt frälse.”

 9. Alex Birch skriver:

  Dogdylan, jag är inte säker på att de miljontals östeuropéer som bad om EU-medlemsskap för ekonomiska och politiska reformer skulle hålla med dig. De vill nog hellre närma sig ett samarbete med Väst än att bli uppslukade av ett framväxande ryskt inflytande i Kaukasien (se kriget i Sydossetien).

  Visst, vår kultur ringer tomt i Väst, men det går inte att bygga kultur om resten av samhället är i upplösningstillstånd. Vi har det bra nog att kunna förändra vår kultur – glöm inte hur Östeuropa såg ut efter kommunismens fall (och fortfarande gör, jämfört med t.ex. Sverige).

 10. QED skriver:

  Bra inlägg. Jag har för mig att det fanns en del kritiska diskussioner om hur svenska staten använde skattepengar för skruvade ”EU-fakta” inför folkomröstningarna på 90-talet.

 11. Tanja Bergkvist skriver:

  Jerker, det var länge sedan jag såg dig på bloggen! 🙂 Jag minns att du sade dig vara PP-sympatisör, så jag kom att tänka på en sak jag hittade av en slump när jag googlade på svininfluensan, här i PP:s forum ang vaccin och svininfluensa – oerhört intressant:
  http://forum.piratpartiet.se/Topic164299-14-2.aspx

  ”Det här med svininfluensa är inget nytt. 1976 varnade media och myndigheter i USA om svininfluensan och man blåste upp det till orimliga proportioner och sa att det skulle bli en pandemi om inte alla vaccinerade sig. Många gjorde det. Efteråt stämde 4000 amerikaner läkemedelsföretagen på biljoner p.ga. skadorna det orsakade. Skadorna var ofta neurologiska som i vissa fall ledde till förlamning. Ändå var dessa 4000 bara de som gick så långt som att stämma. Mörkertalet för skadorna kan man bara gissa sig till.”

  Sedan tycks Baxter medvetet ha kontaminerat influensavaccin med dödligt fågelinfluensavirus ”av misstag” (?) – dock han vaccinet på 72 kilo nå flera länder innan ett tjeckiskt labb valde att testa det på djur – som dog allihop!

  ”Tidigare i år skickade Baxter Int. ut 72 kg vanligt influensavaccin kontaminerat med H5N1, också känt som fågelinfluensa, till 16 lab i fyra länder och hade kunnat utlösa en pandemi med 60% dödlighet. Lyckligtvis upptäcktes detta av labpersonal i Tjeckiska Republiken och det kontaminerade vaccinet kunde återkallas. Händelsen utreds nu av de fyra länderna och utredningen samordnas av ECDC.Baxter Int. befinner sig dessutom under en brottsutredning i Österrike. Ni kan kontrollera detta med “the Sicherheitdirektion” i Wien och se att det stämmer.”

  Nu har visst en österrikisk journalist vid namn Jane Burgermeister grävt i detta och anmälde i juni bla FN för bioterrorism. Hon anklagar Baxter AG och Avir Green Hills Biotechnology of Austria för att ha framställt vaccin som medvetetet förorenats med fågelinfluensa för att skapa en pandemi som skulle leda till obligatoriska massvaccinationer, som företagen skulle tjäna stora summor pengar på – något de redan gjort. Sverige har ju redan beställt 18 miljoner doser. Jag är ingen anhängare av konspirationsteorier men samtidigt är detta inte alls orimligt, att myndigheter och företag samarbetar om de båda tjänar på det (på olika sätt).

 12. Dogdylan skriver:

  Alex Birch:

  Min utgångspunkt var inte att titta på öst-staternas agenda, snarare handlade mitt inlägg om hur svårt det är att ena länder (även länder som har långtgående gemensam historia) och hur Västeuropa har inkapslat den socialism som de ansåg bekämpa under Kalla kriget. Även om vårt språk inte är socialistiskt, är väl våra institutioner det (Tillexempel vårt hemska utbildningsväsende).

  Öststaterna är kritiska till socialism av den orsaken att de levt under den. Det har inte politikerna i Västeuropa mer än att de har turistat i Kuba och drömt sig bort i marxistiska teorier. Västs politiker lever i en annan verklighet, en verklighet som i sin förlängning kan leda till västs undergång, om den här kulturrelativismen och kulturella masochismen fortsätter.

  Ja, vår civilisation är på väg att raseras på grund av socialism och oansvarig liberalism. Jag är inte kritisk till ett utökat EU mot öststaterna. Jag tror att öststaterna är en tillgång för väst eftersom de kan få oss att minnas vår historia och att vi är den mäktigaste civilisationen i mänsklighetens historia. En civilisation som bör skyddas.

  Då det kommer till din analys så har du ju såklart rätt. För baltstaterna har det varit mycket viktigt att kunna distansera sig från ryssen genom att gå med i EU och jag tycker naturligtvis att EU skall ta emot dem. Jag är där emot kritisk att öppna dörren för ett islamiserat Turkiet (även om USA vill det) eller Nordafrika.

  Jag är en stark förespråkare för Europa och frihandel mellan gränserna, men jag menar att man bör vara vaksam mot det bortom våra gränser, framför allt mot dem som vi historiskt har varit i konflikt med. Vi bör inte vara naiva inför Ryssland (Det är trots allt en hybrid av Europa och öst) och muslimska civilisationen. De kan bli militära hot i framtiden. Framför allt om det sker en fusion mellan dessa två. Tillexempel för Ryssland samtal med skurkstater så som Iran och den demografiska utvecklingen i Ryssland kommer inom kort göra Ryssland till en muslimsk nation. Det sista är kontroversiellt – men en sanning som måste sägas.

  Vi bör också ta mer fredliga civilisationer som den Indiska och Kinesiska på allvar. De kanske inte är militära hot för stunden, men just nu är de ett växande ekonomiska hot. Nu är jag ekonomiskt liberal, men jag menar ändå att bör vara vaksamma mot dem, framför allt har kineserna börjat investera i Afrika, investeringar som naturligtvis inte bygger på vänlighet. Kina vill utöka sin internationella hegemoni, de vill kunna ställa krav på väst. Kina, precis som Indien har en fördel. De behöver inte ta hänsyn till mänskliga rättigheter.

  I Sudan och Nigeria försöker kineserna konkurera ut oss och sätter käppar i hjulen för väst arbete för mänskliga rättigheter. Med hjälp av FN kan Ryssland och Kina med hjälp av ”Arab League” och Afrika tvinga väst till underkastelse. Som John Bolton påpekade, FN är ett tillhåll för diktaturer och inte demokratier. Vi bör hålla oss skeptiska till FN, kanske fundera på att lämna denna.

  Medan Shell blir utskällda av FN och den västerländska vänstern, kan kinesiska oljebolag verka fritt. Ett annat hot är arabernas tillgång på olja. Det är inte bra att västs historiska och länge absoluta fiender sitter på den sista oljan. Framför allt inte när de här staterna huserar en stor mängd människor som hatar väst och använder delar av sin inkomst till att finansiera Jihad. USA:s två Gulf-krig försökt har inte gjort saken bättre – nu har kan Jihadisterna rekrytera ännu fler muslimer. Detta förvärras ytterligare i att Europa har en stor invandring muslimsk invandring. Jihadisterna rekryterar således även i våra förorter. Vi är således fienden ibland oss.

  Nu låter jag väldigt neo-konservativ och ibland nästan främlingsfientlig. Jag tror jag läser för mycket Fukuyama, Huntington och amerikanska högerbloggar. 😉

 13. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ha ha – jag är inte så involverad i Pride utan jobbar och bloggar på som om inget hänt. Hoppas inte det är olagligt? Eller utövandet av härskartekniken ”osynliggörande”, men jag har faktiskt viktigare saker för mig – som att jobba och betala skatt, så att resten av befolkningen kan gå med i Pride utan att samhället stannar av under tiden. 😉

  Alex,
  man kan inte tala generellt för alla medborgare i ett land, men jag kan peka på en väsentlig skillnad. I Östeuropa håller man fortfarande sin kultur levande och historian får man med sig via modersmjölken eller från sina far- och morföräldrar. Detta gör att folk där har en mer realistisk syn på tillvaron och inte den naiva, godtrogna syn man har i väst, och detta ger ganska bra immunitet mot den kulturupplösning som östeuropéerna till sin fasa upptäckte pågår i väst efter att de fick tillträde efter -89. Sedan är korruption och band mellan politisk elit och maffia ett reellt problem givetvis. Men vad gör våra politiker då? Skänker skattepengar till EU för att pådyvla oss regler och annat vi inte vill ha. Hur stor är skillnaden?

 14. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, jaha det var inte förvånande. Fast 90-talet var ju hundratals år sedan och på den tiden satt jag bara och kollade solfläckar på dagarna och Jupiters galileiska månar på kvällarna. Kanske borde jag ha fortsatt med det, istället för att någonsin ha öppnat en svensk dagstidning! 😉

 15. QED skriver:

  Tanja, kom igen, det var knappt 15 år sedan folkomröstningen om EU-medlemskap. Hade ni inte något låtsasval i skolan? 😉 Timbro var nog inte så kritiska på den tiden.

 16. Info skriver:

  VAD ÄR ”FEMINISTISKT FORUM”?

  Ja – jag vet faktiskt inte, men jag är inte för blyg för att fråga dem som vet bättre (och därmed röja min okunskap). Ett drivande namn bakom organisationen är tydligen författaren bakom bloggen ”Rabiatfeminism”, en person med förnamnet Anna-Karin.

  Vem är denna Anna-Karin? Är det förre ärkebiskopens syster, Anna-Karin Hammar, gift med (partnerskapad med) Ninna Beckman? Nej, jag tror inte det – även om Anna-Karin Hammar är och alltid har varit en ytterst mäktig och inflytelserik person inom svenska kyrkan (själv ärkebiskopskandidat) och uppsalateologin. Nej, låt mig gissa, att Anna-Karin kallar sig Johansson Brikell i efternamn:

  http://www.feministisktinitiativ.se/riksdagslistan.php?person=Anna-Karin%20Johansson%20Brikell

  Är då Feministiskt forum möjligen en sidoorganisation till Feministiskt initiativ, bildad i avsikt att fördubbla F!:s statliga bidrag? Man skulle kanske kunna tro det, om man studerar talarlistan vid ett stort möte rätt nyligen i ABF-huset i Stockholm: öppet lesbiska Mian Lodalen, Tiina Rosenberg, Maud Eduards, Drude Dahlerup osv. I andra sammanhang uppträder proffsboxaren Åsa Sandell osv. Å andra sidan tyder den samling av sympatisörer och medlemmar, som forumet listar på sin hemsida, inte alls på att det rör sig om en renodlat politisk gren av nämnda parti:

  ABF Stockholm, Ung vänster, Vänsterpartiet, Rebella, Foff, Vänsterns studentförbund, Sveriges Kvinnolobby, ROKS, UNIFEM, Vänsterns Internationella Forum, Ordfront, RFSL, RFSL ungdom, Flamman, Diakonia, Långholmens folkhögskola.

  Vidare: Xist, Kvinnofronten, Alla Kvinnors Hus, SSU, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, tidn. ETC, Hallongrottan [lesbisk bokhandel] osv.

  Andra talare vid förbundets sammankomster än de ovan nämnda pekar inte heller på formella kopplingar till F!: Gudrun Schyman, Birgitta Ohlsson, Josefin Brink (riksdagsman/kvinna för v, öppet lesbisk) osv.

  Hur som helst så verkar det handla om en organisation, visserligen bara kryptopolitisk men med STORT politiskt och medialt inflytande. (Inte minst i fråga om genusriktig drillning på landets förskolor.)

 17. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, Ryssland kommer aldrig att bli en ”muslimsk nation” som du påstår, det är det sista landet i Europa där detta skulle ske. Varifrån får du dina teorier egentligen? 🙂 Ja, du skrev ju det, amerikanska högerbloggar. USA är en nation som måste skrämma upp sina medborgare med med diverse halvsanningar för att få igenom sin utrikespolitik. Jag känner Östeuropa – du kan vara lugn för dem – precis som du själv skriver så kan de komma att bli en tillgång för väst. men med all korruption och köpta politiker som inte heller går sina befolkningars ärenden så vet man inte. Däremot är den ryska inrikesbeundran för Putin inte direkt försumbar: http://www.youtube.com/watch?v=_OFOPd6pgjI

  Lyssna förresten på Putin och Rysskräcken del I, Putin och Rysskräcken del II., Putin och rysskräcken del III.

 18. Tanja Bergkvist skriver:

  Hmm, verkar som om det bara går att lyssna på del II och III i P1-programmen ovan…

 19. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, jag minns faktiskt inte. 🙂

 20. Ya Krivetko skriver:

  Jag håller hellt med Tanja att Ryssland inte kommer att bli en muslimsk nation snart. Men Ryssland kan bli något annat om t.ex. följande fortsätter i samma takt som det gör nu:

  http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/013/938alwas.asp

 21. Tanja Bergkvist skriver:

  Ya Krivetko, alla partier satsar ju på ungdomsorganisationer, och dessutom är din källa… amerikansk. Det är svårt att säga nu vilken typ av radikalisering som kommer att ske i olika länder, det beror ju på hur länderna agerar utrikespolitisk. Jag skulle tippa att det vore ett stort misstag av USA att tex anfalla Iran, men det håller väl flertalet människor med om. Jag var full av beundran för USA – för ett decennium sedan. Man döms efter sin handlingar, inte sina fina ord…

 22. Tanja Bergkvist skriver:

  Ya, och nu kritiserar jag alltså utrikespolitiken (och de för denna ansvariga). I övrigt är det mycket som är bra med USA – som många starka kreativa forskningsmiljöer osv – ett paradis för akademiker givetvis.

 23. Dalahest skriver:

  ”Hoppas inte det är olagligt?”

  Än så länge är det faktiskt lagligt, tro det eller ej.

 24. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, har du förresten sett att Erik startat en blogg? 🙂 http://aktivarum.wordpress.com/

  Dalahest,
  jag tror inte det blir obligatorisk närvaro inom någon snar framtid. Kanske mer sannolikt min genusindustri-kritiska blogg blir olaglig då. 🙂 Fast det ligger ju i tiden att ifrågasätta allt, så varför ska inte det ifrågasättande genusmaskineriet ifrågasättas? Blir det en genusparadox då eller? 🙂

 25. QED skriver:

  Det är något stötande när före detta säkerhetstjänstfolk blir populära presidenter,
  som Putin (chef FSB/KGB) och George Bush den äldre (chef CIA).

 26. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ja, men ALL politik är skum. Normala människor blir matematiker! 😉

 27. Ya Krivetko skriver:

  Tanja. Jag har aldrig tänkt att källans härkomst vore relevant i denna fråga. Här är några icke-amerikanska källor:

  http://www.kyivpost.com/world/31728/print

  http://www.eurozine.com/articles/2006-06-12-schmidu-de.html

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6624549.stm

  Och jag håller hellt med QED: f.d. KGB chef som president är mycket skrämmande. Däremot, en matematiker som president vore intressant. 🙂
  Men detta kommer aldrig att hända, det är jag säkert på.

 28. QED skriver:

  Den berömde matematikern Henri Poincarés bror Raymond var Frankrikes president. Albert Einstein blev tillfrågad om han ville bli Israels andre president, men tackade nej.

  Google-sökning ger: 1) Alberto Fujimori, President of Peru, MS in mathematics from the University of Wisconsin-Milwaukee. Paul Painleve, President of France in the early 20th century, 2) Leon Trotsky, revolutionary. He began to study Pure mathematics at Odessa in 1897, but imprisonment and exile in Siberia seem to have ended his mathematical efforts, 3) Corazon Aquino, former President of the Philippines. She was a math minor at the College of Mt. St. Vincent. 4) George Saitoti , current vice-president of Kenya has a Ph.D. in Algebraic Topology from Warwick University. 5) Eamon de Valera, long-time Prime Minister and then President of the Republic of Ireland. A ringer: he was a mathematics professor before Irish independence.

 29. Ola Jennebrink skriver:

  Fujimori är fängslad för sina presidentgärningar.
  Trotsky fick en ishacka i förstapris för sina politiska strävanden.
  Corazon Aquino ”skodde” sig på de miljarder dollar som hennes man stal som president.
  Tanja blir nog den som hyffsar denna dystra statistik. Vilket parti tror ni hon passar i?

 30. QED skriver:

  Jag ber att få anmärka att de matematiker med doktorsexamen eller högre (såsom vår högt värderade Tanja) inte mig veterligt har skämt ut sig på presidentposter. Jag tror man får ett långt mer skrämmande galleri om man väljer juristexamen som kriterium för presidentposter.

 31. Ola Jennebrink skriver:

  Förlåt mig Fru Aquino. Jag blandade ihop er med Imelda Marcos.
  Jurister ja,men hur blir det med teologer.Stalin läste till präst en gång i tiden

 32. Dogdylan skriver:

  Tanja:

  Det finns visst en risk att Ryssland blir muslimskt. Det är inte så konstigt med tanke på de etniska ryssarnas födelsetal och muslimsk invandring från tidigare Sovjetstater. Jag säger inte att det kommer bli så – men det kan bli så.

  Här några av de källorna jag använde mig av då jag påstod att Ryssland kan bli muslimskt..

  Här är direkta argument från Daniel Pipes:

  http://www.danielpipes.org/blog/2005/08/predicting-a-majority-muslim-russia

  Här är information om ryska födelsetal

  http://www.rand.org/pubs/conf_proceedings/CF124/index.html

  http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Russia

  Andra källor på Islams inflytande i Ryssland och den demografiska förändringen i Ryssland, dvs. som argumenterar för min sak i frågan:

  Voa-news skriver om det
  http://www.voanews.com/english/archive/2006-02/2006-02-28-voa77.cfm?CFID=263578046&CFTOKEN=87527791&jsessionid=8830c27188585855d6045336285a3035c7f1

  Times online skriver om det:
  http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article551693.ece

  Jihadwatch skriver om det:
  http://www.jihadwatch.org/archives/022251.php

  Orthodox today skriver om det
  http://www.orthodoxytoday.org/articles6/ChoudhuryRussia.php

  Samt den här boken (Gammal kursbok)
  http://www.amazon.com/Contemporary-Russia-States-Societies/dp/0333772024

  Visst, jag brukar dra saker till sin spets i det jag skriver, det måste bli litet action. Mina teorier får jag från böcker, media och bloggar.

  Jag försöker bygga upp någon slags teori av det, och de är inte speciellt kontroversiella utanför Sverige. Det finns rätt många samhällsvetare/humanister som presenterar likadana eller liknande teorier som jag.

  Daniel Pipes som jag nämnde som källa har en doktorsexamen i historia från Harvard och betraktas som rätt betrodd då kommer till de här frågorna. Kanske inte av akademikervänstern men väl akademikerhögern.

  Jag brukar ha åsikter som är en blandning mellan libertarianska, paleokonservativa och neokonservativa – alltså dras jag till sådana bloggar, sådan media och sådana böcker. Jag är inte expert på Öst-Europa men börjar bli rätt duktig på säkerhetspolitik och det jag skrev handlade om säkerhetspolitik.

  Så brukar jag göra för att få tips till bra böcker genom Universitetet: Ta min kurslitteratur (som nästan alltid är till vänster), hitta kritikerna till dem som har skivit min kurslitteratur och sen köpa deras böcker. Tillexempel var vi tvungna att läsa Edward Saids bok: Orientalismen. Vilka är kritiker till honom? Historiken Bernard Lewis och journalisten Christopher Hitchens osv.

  Det är så man blir en bra statsvetare. Göra tvärt om.

 33. Dogdylan skriver:

  Är jag bannad på bloggen?

 34. Dogdylan skriver:

  Vafalls. Vad är detta. Någon inbördes beundran för matematiker.

  Jag tycker USA borde välja en skogshuggare till president. Mig veterligen har ingen skogshuggare skämt ut sig på presidentposter. Jag tror att man får ett långt mer skrämmande galleri om man väljer en matematiker (med doktorsexamen) som kriterium för presidentposter.

  Källa:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_Kaczynski

 35. QED skriver:

  Visst, matematiker är som frimurare. Har hemliga hälsningstecken osv. Nu avsåg jag dock presidenter (motsv.) som haft en viss examen.

 36. Dogdylan skriver:

  QED. Jag förstod vad du menade. Det var bara jag som försökte göra mig litet lustig över det hela – med hjälp av Ted Kaczynski(unabomber. Han var också matematiker.

  Det var alltså ett plumpt skämt.

 37. Dogdylan skriver:

  Inget ont om matematiker. 🙂

 38. mrperfect72 skriver:

  Varfoer raderar du inte internettrollen Tanja?
  De vill flytta ditt fokus och ditt fokus aer utmaerkt.
  Bra skrivet.

  Riktig demokrati -> http://www.aktivdemokrati.se

 39. Som alltid – lysande!! 🙂

 40. Ya Krivetko skriver:

  QED och andra: Jag menade en riktig aktiv matematiker
  (som t.ex. Tanja), inte någon godtycklig person med BS, MS eller PhD i matematik. 😉

 41. Info skriver:

  TILL DOGDYLAN

  ”Dogdylan säger:
  juli 30, 2009 kl 11:14 e m
  Är jag bannad på bloggen?”

  Svar: Varför skulle du vara det? Det är ju få som babblar så mycket stup i kvarten här på bloggen som du. Du vet allt. Utom en enda sak. Du blandar ihop det engelska verbet ”ban”, som betyder ”bannlysa”, ”förbjuda” osv. med det svenska verbet ”banna”, som betyder ”klandra”, ”ge en liten uppsträckning” osv.

  Haha, vad många hundratals bloggare på nätet som ”bannar” just nu, utan att veta vad ordet betyder. Och som skryter med att ha fått ”MVG” i något ämne. Ungefär detsamma som B? på den gamla betygsskalan. (”Med största välvilja knappt godkänd.”)

 42. Erik skriver:

  Penn & Teller rockar vidare

  Få program är idag så politiskt upplysande som Penn & Tellers bullshit. Nyaste avsnittet tar upp ytterligare en av storpolitikens nya verktyg, organiskt odlad mat. Inte nog med att programmet visar hur lättlurade vi är av personer som styr massmediebudskapet, det visar även att även när vi överbevisas vägrar lyssna på bevisen. Till och med när de olika argumenten bestrider varandra (organiskt odlad mat är sämre för miljön av samma orsak som att äta mindre kött är bättre för miljön) så vägrar människor om de utsatts för tiotals år av det motsatta budskapet att lyssna. Global upphettning, Jämställdhet, Kvinnors rätt, Barns rätt, Diskriminering (sexuell läggning, etnisk tillhörighet) Genusteori, Religionsrespekt, Språkteori (förbjuda ord som skådespelerska) etc..

  Den som idag vill förespråka att människor får så lite att säga till om på egen hand som möjligt (medan denne själv får mer att säga till om) har ett virtuellt smörgåsbord av redskap som ger ursäkter till detta och ”experter” som glatt uttalar sig om saker de aldrig undersökt utan som de fått berättat för sig på sagostunder i klassrummet. Men ett faktum är odiskutabelt: människor varken lever eller visar intresse att leva på det sättet.

  Och därmed så skall jag snöra ihop säcken till vad detta inlägg egentligen handlade om. Detta bevisas nämligen lättast via den enorma mängd pengar som måste läggas på opinionsbildning. Om det fanns sådant intresse hos människorna varför måste det finnas en statligt bekostad miljardindustri i att övertyga personer som inte har det intresset? Vissa av mina föreläsningar har handlat mer om att övertyga mig och mina klasskamrater om detta än att undersöka hur det verkligen ser ut i världen.

  Jag studerar konsten att övertyga men frågan är om jag inte borde rikta in mig på hur konsten att övertyga på sistone under modern tid missbrukats av vad Karl Popper kallade det öppna samhällets fiender. Jag tror Dogdylan har helt rätt i sina vinklingar till socialismen. Medan inget socialistiskt parti har fått nån som helst maktposition har mängder av socialister gått med i andra partier och dödat den demokratiska processen. Det allra enklaste sättet för en socialist för att idag få oproportionerligt stor makt är att kalla sig feminist och gå med i nåt av de största partierna eller inte vara med i nåt parti men anställd i statsapparaten där denne kan påverka på egna nivån.

  Problemet är att så har det varit väldigt länge och de som gjorde detta för tio tjugo år sedan har idag fått väldigt höga positioner. Mark Leonards uttalande är utmärkande för dem allihop. Då de inte fick politisk makt via demokratisk majoritet för sina ideer utan på leninistiskt maner genom att låtsas stå för helt andra saker än de gör (Lenin sade åt kommunister att gå med i republikanerna och säga sig vara höger) så har de heller ingen som helst respekt för demokratiska majoritetens val. För dem är demokrati inte folkbestämmelse. För dem är demokrati att de folket valt tar sina personliga åsikter till globala arenan.

 43. QED skriver:

  Hittade lite material på nätet om debatten inför folkomröstningarna 1994 och 2003

  http://www.nejtillemu.com/folkomr941.htm

  ”Ljug inte denna gång
  Expessen 30/11 2002

  Det finns skäl att känna viss oro inför den kommande EMU-kampanjen. Den svenska erfarenheten av folkomröstningar är överlag dålig. Och även om EU-omröstningen 1994 undvek de värsta fallgroparna lämnade också den en dålig smak i munnen.

  Svenska folket baxades in i EU med hjälp av vinklade statliga utredningar och Ingvar Carlssons runda löften om bättre hushållsekonomi. Skrämselargumenten fick överhanden. Från demokratisk synpunkt var det ingen lyckad folkomröstning. Inte heller sakligt sett var EU-omröstningen något att yvas över. Ja-sidans fokus på ekonomiska argument gjorde att man tappade bort den viktigare politiska dimensionen av EU-projektet.”

  http://www.nejtillemu.com/expressen.htm#ljuginte

  http://www.nejtillemu.com/folkomrostningellerej.htm

  http://www.dn.se/nyheter/politik/eu-omrostningen-manipulerades-1.128166

 44. Marthin skriver:

  Tanja, jag är smått kär i dig. Din blogg är så bra att det kunde varit min egen..! (hur det nu lät :))

  EU-integration innebär per definition att suveräna stater ger upp sin självständighet för att maximera EU:s kollektiva makt och gemensamma intressen. I vilken omfattning samt på vilka områden har kommit att utökas vid tillämpandet av EU-projektets olika fördrag.

  Jag vill för övrigt uppmuntra alles att läsa om Integrationsteori; Inget sker av slump.

 45. Alex Birch skriver:

  Dogdylan, jag instämmer i stort sett allt du säger. EU är ett svårhanterligt projekt, för grundtanken om frihandel och samarbete var god, men nu rör vi oss mot ett superimperium. Jag tror iofs inte att det behöver betyda undergång, men det sköts riktigt illa och Europas nuvarande politiska och ekonomiska klimat gör att själva agendan blir smått vansinnig.

  Jag skulle inte kalla din infallsvinkel neokonservativ, men Bush-admin. fick iaf saker gjort på den fronten! Vi kommer se stora problem i Öst längre fram, framförallt hur Ryssland hanterar de muslimska och kinesiska hoten, samt hur väl resten av Kaukasien svarar på dessa problem. Du låter som en sund individ – skicka gärna iväg ett mejl till mig om du är intresserad av att skriva mer om detta och liknande ämnen (på engelska).

  Tanja, yes, man är mer kulturkonservativ i Öst, och jag tycker inte heller det är bra om vi exporterar vår Marxistdynga dit, men om Öst fortsätter med sin migration till demokrati, kapitalism och en hyfsad välfärdsstat, kommer den regionen att få tampas med ungefär samma problem (hur behåller du en traditionell kultur i ett kommersiellt klimat med en stark statsapparat?). Liknande problem fanns under kommunisttiden. Och jag är inte säker på att Östs syn på multikultur i dag är något vi bör anamma, även om vi behöver mer ”jävlar anamma” 😉

 46. QED skriver:

  Dogdylan: ingen fara. UNA-bombarskämt har jag hört förr … .

  Ya Krivetko: sedan skall vi inte glömma Tage Erlander, Sveriges statsminister 1946-1969, som var med och grundade Lunds
  matematiska sällskap 1923:

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Lunds_matematiska_sällskap

 47. QED skriver:

  Krönika i Expressen om Sveriges ideologiproducerande myndigheter med kommentar om ”genustrumpeten”

  http://www.expressen.se/ledare/sakinemadon/1.1657765/antinormverket-ar-en-bisarr-ide

 48. Adam Weisshaupt skriver:

  Hej Tanja och alla kommentatorer!
  Nyss hemkommen från min resa i Östeuropa så känns det som att detta ämne är intressant. Jag instämmer med Tanja om att de flesta Östisar har en mer verklighetsförankrad bild på politik, människor verkar lyckligare där trots att de tillnärmelsevis kan köpa lika många lyckopiller som Oss eller har råd att skicka ungarna på lyxigt genusdagis. Män och kvinnor har också tydligare roller i dessa länder och detta tycker jag är underbart ( Hoppas att genuspolise eller feministmaffian inte tar mig nu) den enda skillnaden verkar vara att både män och kvinnor verkar vara överrens om att det oftast är mannen som får dra det kortaste strået, å andra sidan så får han en vacker o klok kvinna vid sin sida:-)
  T ex i The Bratislava chronicle kunde man läsa om en romsk kvinna och hennes situation och syn på livet. Hon hade 6 bröder och 5 systrar och hon ansåg att bröderna var de som hade fått de farligaste och sämsta uppgifterna i familjen. Nu är det ju inte så att jag tror att sanningen helt kommer ur hennes mun man kanske ligger sanningen någonstans mitt emellan svensk hysteri om kvinnan som offer och mannen som rovdjur och/eller den östeuropeiska synen på rollerna.
  Borta bra men hemma bäst kanske inte stämmer för mig så länge till, Bratislava verkade vara en liten lagom pärla med närheten till väst:-)

 49. Tanja Bergkvist skriver:

  Ya Krivetko, det var inte meningen att ge dig en massa researchjobb, jag förstår din poäng :-), och visst blir det problematiskt när folk radikaliseras på ett osunt sätt, men man måste i så fall analysera orsakerna till denna radikalisering óch sätta in åtgärder redan där.

  En matematiker som president? Troligt i Ryssland (många partihöjdare i Östeuropa har ju naturvetenskaplig bakgrund, och glöm inte Kasparov som är/var schackmästare :-)) men inte i Sverige. Dels för att vi inte har någon presisent (men om du vill hjälpa mig kan vi genomföra en liten kupp ;-)) och dels för att matematikers hjärna mår bättre av att syssla med matematik än politik, men framförallt skulle det vara väldigt ologiskt att välja någon som tänker logiskt när politiken som ska föras ju är ologisk, eller hur?

 50. Tanja Bergkvist skriver:

  QED och Ola, ta det lugnt – jag ska inte bli president, det är mitt ofrånkomliga öde att verka bakom kulisserna, utåt syns givetvis bara bloggen! 😉

 51. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, jag är ledsen att din långa kommentar hamnade i kön – den innehöll tydligen för många länkar, och jag var för lat för att kolla bloggen efter jobbet igår…Jag har åtgärdat detta nu och höjt länkgränsen men nästa gång du lägger in 100 länkar så dela upp det så att det blir max 8 länkar i ett inlägg – ok? 🙂

  Jag ska kolla dina länkar strax, men jag ser att du nämner Kaczynski. Jag fick ”Industrial society and its future” av en kollega på institutionen för 5 år sedan men har fortfarande inte läst texten, fast såg nyligen en dokumentär om honom på TV, om det nu var National Geographic eller History Channel minns jag inte. I vilket fall, knäppgökar finns väl inom alla yrkeskategorier… Ja, USA kunde gott ta en skogshuggare – det hade nog gjort landet gott! 🙂

 52. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan igen, jag sa inte att Ryssland inte kan bli muslimskt, jag sa/skrev att jag inte anser det särskilt sannolikt. Till skillnad från Sverige har de dessutom en stark kristen ortodox kyrka. Men det beror på hur du definierar att det blir muslimskt eller en muslimsk nation som du skrev. Om du menar att över 50% av invånarna kommer att bli muslimer, eller om du menar en muslimsk stat i form av sharialagar osv. Jag säger inte att det inte kan ske, dock är det mer sannolikt att det sker i Sverige än i Ryssland, som det ser ut just nu. I Storbritannien har man just infört shariadomstolar, där båda parter i förväg skriver på att de vill ta målet i denna domstol och är beredda att acceptera domen. Detta innebär att domen inte kan överklagas i brittiskt rättsväsende samt att brittisk polis är skyldig att se till att de dömda i en brittisk shariadomstol tar sina straff. Det bygger på frivillighet att välja en sådan domstol i dagsläget, men vem kan säga om det inte blir ett socialt tryck på alla muslimer att välja den när det kommer till kritan? Och detta lär väl komma till Sverige snart också (lobbying samt förhandlingar med (s) pågår redan sedan några år tillbaka), och det lär komma till Sverige innan det når Ryssland. Dvs det är möjligt att det kan komma att invandra många muslimer till Ryssland, men till skillnad från västeuropeiska regeringar kommer inte den ryska att göra liknande eftergifter. Nåja, åtminstone inte förrän andelen överstiger 50% så att de själva kan rösta fram sharialagarna i demokratiska val… Ska försöka hinna kolla på dina länkar under kvällen!

 53. Tanja Bergkvist skriver:

  QED – vi matematiker behöver väl inte ha några hemliga hälsningstecken, det är ändå ingen som begriper sig på vad vi gör så vi kan skriva ner våra formler helt öppet och ändå sägas utgöra ett hemligt sällskap! 😉 Eller hemligt och hemligt, kanske snarare unikt sällskap då!

 54. Tanja Bergkvist skriver:

  mrperfect72, vilka internettroll? Det är bara mina vanliga trogna kommentatorer 🙂 och det ska ganska mycket till för att jag ska radera någon. Var inte orolig för mitt fokus, det går inte att flytta så lätt! 😉 Däremot borde vi diskutera den feta konvexa lins som de styrande i det här landet slipat till under många år nu för att förflytta fokus från det som de själva sysslar med till banala oväsentligheter som de med medlöparmedias hjälp blåser upp. Alla hycklare är numera så beroende av varandra att de agerar som en enda sammanhängande massa, ungefär som politisk elit och maffia i Östeuropa. Nä nu låter jag verkligen pessimistisk men så är det ju, och liksom jag aldrig skulle dölja ett obekvämt matematiskt samband jag råkat bevisa inför det församlade matematikersamfundet så skulle jag ju inte heller ljuga mina bloggläsare rakt upp i ansiktet, det tillåter mig inte min matematiska själ :-).

 55. Tanja Bergkvist skriver:

  Anders E – tack! 🙂

  Ya Krivetko – vad roligt att höra att jag inte är ”en godtycklig person” (med matteexamen)! Vad är skillnaden mellan en godtycklig matematiker och en icke-godtycklig? En aktiv matematiker är icke-godtycklig om jag förstått det rätt? 🙂

  Info, ””Är jag bannad på bloggen?” Svar: Varför skulle du vara det? Det är ju få som babblar så mycket stup i kvarten här på bloggen som du.” – ha ha, jag skrattade högt när jag läste det. Som sagt, problemet var att Dogdylan lagt in för många länkar och därför hamnade i kön. Tråkigt att Dogdylan har studieuppehåll, hade varit roligt att få höra om en lektion i postmodernism vid ett svenskt lärosäte 2009. Dogdylan, kan du inte dra dig till minnes någon vansinnessituation från terminen? 🙂

 56. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik – vad är Penn & Tellers för ett program?

 57. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, vad bra med lite gammal info :-). Samtidigt skiljer sig EU 1994 och EU 2009 åt, och många hävdar att det EU de röstade för då inte är det EU vi har idag. Även EU följer visst Parkinsons lag. Mer utförligt här: The current form of the law is not that which Parkinson refers to by that name in the article. Rather, he assigns to the term a mathematical equation describing the rate at which bureaucracies expand over time.

 58. QED skriver:

  Tanja och andra, beklagar att det blev lite mycket matematiskt tjatter där.

  Det är lätt att känna sig uppgiven efter det statskuppsliknande inträdet i EU 1994. Har det inte gått skattepengar till att få oss att älska unionen allt sedan dess? Det är normalt förfarande när man skall bygga en ny nation.

  Det var något otippat att Timbro skulle kritisera EUs propagandamaskin, men bra
  att de gör det.

 59. Tanja Bergkvist skriver:

  Marthin, kärlek är alltid lika välkommet :-). Pratar du om att alla borde läsa matematisk integrationsteori (det enda jag förstår mig på)? Eller finns det kurser i politisk integrationsteori?

 60. QED skriver:

  Tanja, det är riktigt, man framhöll 1994 de ekonomiska fördelarna, något som vi stort sett redan hade i och med EES-medlemskapet. Man mörkade skickligt de överstatliga aspekterna. Ordningsföljden i inträdesomröstningarna gjordes så att de mest positiva länderna röstade först med tanken att de skulle dra med sig de övriga (Österrike, Finland, Sverige, Norge). Det varnades för svåra ekonomiska följder av ett utanförskap. Kanske det var ett taktisk misstag att låta
  Norge rösta efter Sverige – de gör ju gärna tvärtemot storebror 🙂

 61. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, jag känner igen detta från ”Makteliten mot folket” av Nils Lundgren, han nämnde just det ekonomiska argumentet och att Island, Norge och Schweiz som inte är med i EU alla är på tio-i-topp-listan med sina BNP. Men den där psykologiska taktiken var ny för mig – intressant!

 62. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ja att Timbro gör det kan tyckas oväntat, men det var ju också oväntat att EU skulle förändras. Det är klart vi ska ha matematiskt tjatter på min blogg – det är alldeles för lite av det. Om u_j\in C^{\infty} och u_j\to u som distributioner så gäller att om Pu_j=0\quad\forall j, där P är en hypoelliptisk operator, dvs P(E)=\delta_0\Rightarrow sing(supp E)=\{0\} (minns Diracfunktionen: \int \delta(x)\phi (x)dx=\phi(0) för varje testfunktion \phi med kompakt stöd), så måste u\in C^{\infty} och u_j\to u som C^{\infty}-funktioner! Om jag inte minns fel…

  Detta litterära (nästan)citat från den store Hörmander och hans tekniska allomfattande regelverk kring distributionsteori är minst lika viktigt som EU-frågan!

 63. Tanja Bergkvist skriver:

  Alex, jag tror iofs inte att ”demokrati, kapitalism och en hyfsad välfärdsstat” utgör ett hinder för att vårda sitt kulturarv och inte heller tror jag att det måste vara en inkörsport till genusteorier, fördumning och dekadens. Jag tror inte heller att ett ”kommersiellt klimat med en stark statsapparat” är oförenligt med att behålla (stora delar av) sin traditionella kultur. Problemet är att det inte bara är demokrati som exporteras till Östeuropa, utan en hel mentalitet – och den mentaliteten kommer de inte att uppskatta, för den påminner om något… något som de känner väl till eftersom de tvingats läsa alla klassiker i ämnet. 🙂 Men du får gärna beskriva hur problemen skulle uppstå och om, och isf varför, de är en ofrånkomlig del av Östeuropas öde.

 64. QED skriver:

  Hörmanders resultat är ju på ett vis överraskande. Undrar om konvergensmodulus för $u_j \to u$ i $C^\infty$ kan erhållas effektivt från data eller om detta är ett ickekonstruktivt bevis. Måste kolla detta. Beklagar LaTeX-inslaget, då jag inte kan WordPress matematiksymboler. 🙂

 65. Tanja Bergkvist skriver:

  QED – det var en bra artikel hon skrivit! och kul att den berömda genustrumpeten kom på tal, ha ha! 🙂

 66. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, så här Tex-ar du i WordPress, mkt enklare än i normalfallet, inga hämta usepackage osv, utan skriv bara $ följt av mellanslag, följt av det du vill texa och avsluta med $. Jag kan ju inte skriva ut det explicit eftersom det då skulle bli Tex-at 🙄

 67. Tanja Bergkvist skriver:

  Adam Weisshaupt!! Kul att du är tillbaka! 🙂 Om du ska flytta till Braitslava eller annorstädes så se till att flytta till ett ställe där det finns Internet så att du kan kommentera på min blogg! Vad, menar du att det känns som att du besökt ett Matriarkat?

 68. Åke skriver:

  Betänk att

  *d*F = J

  och att

  dF = 0.

  skall du se att du blir upplyst.

 69. Erik skriver:

  Tanja:

  Penn & Teller Bullshit är ett par libertarianska illusionister som gör vetenskapliga bedömningar av olika påståenden i samhället. De avslöjar ovetenskapligheter i vitt skilda fenomen som feng shui, anger management, etc…

  http://en.wikipedia.org/wiki/Penn_teller_bullshit

 70. Info skriver:

  BEKÄNNELSE

  Som mer eller mindre anonym kommentator i denna blogg vågar jag kanske öppet bekänna en sak: Jag tillhörde dem som 1994 röstade NEJ till EU-medlemskap. Alltså inte bara till de sjukligheter, som Tanja m.fl. just beskrivit på ett klarsynt sätt utan till hela det groteska EU-upplägget.

  Jag minns tunnelbanan kors och tvärs tapetserad med väldiga plakat: JA TILL EU, ANNARS GÅR VI UNDER! RÖSTA JA SÅ BLIR DET MILJONTALS NYA JOBB! JA TILL EU OCH VI FÅR AUTOMATISKT DUBBELT SÅ MYCKET I LÖN VARJE MÅNAD!

  Vem som bekostade denna massiva övertalningskampanj vet jag fortfarande inte. Men så mycket vet jag, att det satsade beloppet inte räckte till för att övertala mig.

  Inte heller kommer jag att rösta på Benny i något eventuellt framtida sammanhang. Inte efter hans Schyman-miljon. Kanhända har han också förlorat en anhängare vid namn Tanja…

 71. Dogdylan skriver:

  Alex Birch. Nu befinner jag mig i Franska Nice (om det nu finns något annat Nice), men när jag är hemma så skickar jag ett mejl. Visst kan jag skriva på engelska.

  Info: Tack för du rättar mig. Jag tror jag behöver en språkgranskare. Jag borde kanske börja skriva saker och ting i Word innan jag postar. När jag läste en termin på lärarprogrammet hade vi rätt många som skulle läsa till svensklärare. Jag måste säga, det krävs en viss typ av människor för att bli det. När läste Sociologi A och Statsvetenskap C så pluggade jag mycket ihop med en kursare som också var färdig svensklärare.

  Hur trevlig kille som helst, men paragrafryttare då det kom till språk. Så länge man inte skriver allt för mycket talspråk (som femtonåriga tjejer tenderar att göra) och Rinkebysvenska så är jag okej med det. Med tanke på hur jag skriver så borde jag ju vara liberal till andra människors språk, vilket jag är.

  Tanja: Jag vet inte riktigt om jag har så mycket att berätta eftersom jag har sommarlov. Jag läste ju sociologi föra terminen och då var det genuskursen som var rätt ”galen”. Metodkursen var ju rätt okontroversiell. Eller jo, jag råkade säga att det där med ”Grounded Theory” kanske inte var så välgrundat metod på en lektion.

  Jag gjorde det, eftersom läraren med hjälp av en ”vinklad” intervju skriven av en journalist, försökte förklara hur Sverigedemokraternas väljare ser ut. Då sa jag att SOM institutet inte alls kom fram till samma slutsatser i sin valanalys.

  Då gick läraren genom hela datasalen fram till min plats. Han sa ”Vad säger du”, märkbart irriterad. Sen drog han en kort anekdot som handlade om en marxistisk antropolog/sociolog/whatever som hade följt en Latinamerikansk familj under några månader och att den studien gick att generalisera till hela Latinamerika.

  Jag höll inte med, han blev då mer irriterad. Men den här läraren är kanske en av de bästa jag haft någonsin och han är rätt kritisk till post-modernistisk epistemologi. Lektionen efter så hade vi en ny lärare och en annan kille satte i gång att ifrågasätta.

  Då erkände läraren att det här med ”Grounded theory” handlade väldigt mycket om vad du tycker och vart står själv, snarare än vetenskap. Killen frågade då läraren vad är det då för skillnad mellan allmänt tyckande och vetenskaplighet, fråga han läraren. Hon kunde inte svara – och skrattade bort det i stället.

  Alltså sådana här saker sker ju varje dag – oftast är det ju rätt harmlösa saker, tillexempel så har det varit mycket ”Rösta inte på Sd” propaganda från lärarna. Personligen röstar jag på Moderaterna så jag stör mig inte, men det finns ju alltid dem som röstar på Sd och tar illa upp. Inte för att någon skulle erkänna det – men ändå. Genom att titta på kurslitteraturen så får man ju en rätt bra överblick vart man får tycka på kursen.

  Jag läser just nu inför en resttenta och litteraturen är rätt vanlig – åsiktsmässigt. Det mesta av kurslitteraturen bör betraktas som Social-liberal/socialdemokratisk. En av böckerna är skriven av Gösta Esping Anderson.

  Hans bok The Three Worlds of Welfare capitalism (1990) kallas internt (och tydligen enligt Wikipedia också) för ”Den onde, den gode och den fule” – Den liberala välfärdsregimen är den onde, den socialdemokratiska välfärdsregimen den gode och den konservativa är den fule. Så här beskriver Esping-Andersson Socialdemokraten i sin bok:

  “Homo socialdemocraticus is, like a boy scout or good Christian, inclined to believe that he will do better when everybody does better. Doing good to others is not an act of charity and can, indeed, be coolly calculative. Homo socialdemocraticus plans his life around the one basic idea that he, and everybody else, will be better off in a world without want but also without free-riders.

  Society is something that we all are compelled to share, and so we had better share it well. Homo socialdemocraticus is, none the less, also a believer in individual, personal empowerment. Collectivism is not pursued for its own sake, but in order to bring out the utmost in each and every individual soul. That is why collective solutions are always the best. But his individualism is cautionary because no one should be granted favours, advantages, special recognition.

  Homo socialdemocraticus must constantly live with a moral clash between individualism and conformity. He loves the idea that we all be equally endowed; he hates the idea that someone may rise above others, particularly above himself. Solidarity is therefore fragile if someone desires to move beyond the common denominator.

  Homo socialdemocraticus is fully convinced that the more we invest in the public good, the better it will become. And this will trickle down to all, himself especially, in the form of a good life. Collective solutions are therefore the single best assurance of a good, if perhaps dull, individual life.” (Esping-Anderson, 1990, s 171-172)

  Den Konservative och den liberala personen beskrivs inte I lika goda termer , skall tilläggas. Nu gillar jag ju Esping-Andersson, precis som jag gillar andra sociologer/statsvetare som är socialliberaler/socialdemokrater– även om jag inte håller med dem. Jag är kritisk till den socialdemokratiska välfärdsstaten eftersom den, ett. Förutsätter någon form av etniskt och kulturell homogen stat och två, Den tvingar fram ett beroende till staten – vilket öppnar dörren för propaganda från staten. Jag tror att fria människor fattar bättre beslut – än ofria människor.

  Beträffade Ryssland. Demografiskt kan Ryssland, precis som Europa bli muslimskt. Nu behöver det nödvändigtvis inte leda till Sharialagar. Som vi har konstaterats tidigare så är inte Öststater speciellt politiskt korrekta och verkar inte agera efter kulturrelativism så som Storbritannien (Du gav ju ett exempel).

  Det är mycket möjligt att det växer fram någon form av alternativ Islam i Europa – som påminner om den Islam som finns i Turkiet. Men som sagt, vad vet jag.

  Om man får tro den amerikanska CBS så går det ju inte så bra i UK i deras försök att få fram ett moderat Islam.

  Det blev mycket liv sen Channel 4:s Dispatches (motsvarighet till uppdrag granskning) gjorde ett Wallraffande program vid namn Undercover Mosque och där – ja, Imanerna hade uppenbarligen inte så bra koll på heteronormen och feministisk kritik. Sen gjorde Dispatches ett nytt program som de kallade ”Return”. Uppenbarligen hade inte här Imanerna lärt sig politiskt korrekthet och tolerans för olikheter.

  Info kan nog leta fram programmen för jag hittar dem inte på Youtube eller genom Bing.

 72. Adam Weisshaupt skriver:

  Tack för välkomnandet Tanja!
  Angående tron på att Ryssland skulle bli ett islamskt land så anser jag tvärtom. I dagens Ryssland så är den ortodoxa kyrkan oerhört stark och människor besöker kyrkan väldigt ofta om man jämför med t ex Sverige. I Ukraina så har den katolska kyrkan fått en revival och i synnerhet då de västliga regionerna med dess närhet till Polen (världens mest troende folk) men också pga den västvänliga vinden som blåser. Det är numera flera i Ukraina som varit ortodoxa men som övergått till katolicismen, i Ukraina anses det lite som ett framåtskridande.

 73. Adam Weisshaupt skriver:

  Info;
  Jag röstade också nej, mest för att jag inte tror att skjuta bort makten längre bort från folket men också för att vi i dagens moderna samhälle inte behöver allianser för fred då vi behöver varandra ur ett brett o naturligt perspektiv, det är dessa som ser till att fred kvarstår och inte dåliga demokratiska underbyggda allianser. För 20 år sedan ropades det högt mot att centralisera makt liksom i Sovjet, nu är vi på väg att föda samma barn igen med en annan moder.
  Kanske är det meningen att alla ismer skall förstöras av Oss människor, kanske är det en del av vår utveckling?
  Vad kommer då efter kapitalismen?

 74. Josef Boberg skriver:

  Politiker är som duvor: ”Först äter dom ur wåra händer – och sen skiter dom på oss !”

  Ren duvskit går att tvätta bort med tvål och vatten.

  Frågan blir vilka ”rengöringsmedel” som den politiska skiten kräver ❓

 75. Dalahest skriver:

  ”Blir det en genusparadox då eller?”

  Japp. 🙂

 76. Josef Boberg skriver:

  ”…Vad kommer då efter kapitalismen?”

  Måhända någonting åt det här hållet, kanske… 💡

 77. Tanja Bergkvist skriver:

  Åke, jag är inte säker på att jag förstår vad du menar, utan ens en definition på beteckningarna, förklara gärna, vad är F, vad är J och vilken operation är *, är det faltning, multiplikation eller symbolen för det nya begreppet ”stjärnfamilj”? Eller var detta spam?

 78. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, jaha men det där (Penn & Teller) känner jag igen från TV, visste bara inte att det hette så, har bara zappat förbi det ibland (något/några år sedan).

  Info,
  det var väl dåvarande EU som finansierade Ja-sidans kampanj givetvis… Själv minns jag inte ens om jag röstade 1994. Var helt ointresserad av poöitik då – hade ju just börjat plugga matte på universitetet det året! 🙂

  Adam,
  ”Angående tron på att Ryssland skulle bli ett islamskt land så anser jag tvärtom. I dagens Ryssland så är den ortodoxa kyrkan oerhört stark”, Ja men det var ju just det jag skrev till Dogdylan. Så du anser samma sak som mig men tvärtemot vad Dogdylan anser isf :-).

  Dogdylan,
  jag har skummat snabbt i länkarna du la ut, men inte läst dem så noga pga jag har mycket att göra kring jobbet nu, vår nya matte-kurslitteratur är snart klar 🙂 men i vilket fall, jag tror inte Ryssland blir muslimskt inom en snar framtid, men på längre sikt vet man ju aldrig. Situationen är för komplex och oförutsägbar för att kunna göra en korrekt förutsägelse och måste innefatta en förutsägelse om framtida ageranden i alla framtida konflikter och en extrem insikt i det mänskliga psyket och massans psykologi, och hur långt kommer pk-propagandan och dagens svenska mentalitet att ha spridit sig över världen osv – alltså en massa svårbedömda faktorer. Hur kan man syssla med samhällsvetenskap!? Tacka vet jag matte och fysik! 🙂

 79. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, ”Då gick läraren genom hela datasalen fram till min plats. Han sa ”Vad säger du”, märkbart irriterad. Sen drog han en kort anekdot som handlade om en marxistisk antropolog/sociolog/whatever som hade följt en Latinamerikansk familj under några månader och att den studien gick att generalisera till hela Latinamerika.” Ha ha 🙂 Ang SD-röstarna då som inte vågar säga något, är det inte lika allvarligt att inte kunna stå öppet för sin politiska åsikt som med sin sexuella läggning i Sverige 2009? Något att be jämställdhets- och värdegrundsivrarna att ta tag i om de nu verkligen är så intresserade av att ingen ska vara förtryckt och att alla ska kunna stå för det de tror på och det de är öppet utan att bli socialt stigmatiserade osv. Tydligen är det för övrigt (apropå alla Pride-artiklar i dagarna) FÖRTRYCKANDE för en icke-heteroperson bara det faktum att någon skulle kunna utgå ifrån att denne skulle kunna vara hetero, och det är dennes RÄTTIGHET att inte bli bemött som om han/hon vore hetero, för det kan visst skapa djupa trauman hos en vuxen människa i dagens Sverige. Det infantila folket vägrar växa upp. Men iofs vet vi ju alla att det rör sig om en högljudd fanatisk skara och att majoriteten av medborgarna i landet inte delar deras åsikter och syn på saker & ting, och för övrigt borde det anses förtryckande att utgå ifrån att alla tror att könet är en social konstruktion, såsom det fastslagits i flera statliga utredningar och dokument – att ”den nordiska synen är att könet är en social konstruktion”.

  Vad är förresten ”Grounded theory” som du skriver om?

 80. Dogdylan skriver:

  Tanja

  Så här är det väl. Eftersom jag aldrig har röstat eller kommer rösta på Sverigedemokraterna, eftersom de är social-konservativa och jag är liberal, så bryr jag mig inte så mycket att lärarna sågar dem på lektionerna. Men det är klart, det är inte kul att vara Sverigedemokrat och de får onödigt mycket på håret och oftast är argumenten rätt värdelösa mot dem. Ibland kan argumenten bli rätt parodiska, så som, ”Utan Invandrare så skulle vi inte ha pizza”. Så sa en doktorand jag hade i Europakunskap. Jag tycker att moderaterna har varit mycket bättre på att möta dem. Inte bara för att ja g röstar på dem, snarare väljer man att möta dem med fakta (riktig fakta) och inte personangrepp som kartellen tenderar att göra. Lunda historiken och folkpartisten Mauricio Rojas kunde nog ha blivit Sd:s värsta fiende, om inte Folkpartiet hade kastat ut honom i typisk PK-anda. Skulle nog kunna tänka mig att byta ut Reinfeldt mot Rojas. Jag saknar honom i politiken, i alla fall i integrationspolitiken.

  Det är klart man skall kunna stå för sin politiska åsikt och ha rätt att säga den högt och ljudligt. Jag har dock aldrig träffat någon som offentligt sagt att den röstade på Sverigedemokraterna, men väl moderaterna. Jag har gjort det, men oftast säger jag, att jag är liberal. Det brukar märkas eftersom jag alltid hänvisar till liberala tänkare eller till någon konservativ tidning, typ New York Sun på seminarium. Det är bara vänstertjejerna som lackar, och sen frågar någon av dem efter ens nummer. På något sätt verkar ju tjejer dra sig till dem som sticker ut, så även vänstertjejerna. Jag tror de är något sociobiologiskt, boken The game fungerar. Hehe

  I vilket fall, så kan det bli det bli lite lågt i taket i sociologikretsar, många sociologer röstar på kartellen, men i statsvetarkretsar så brukar det vara okej eftersom det väldigt mycket mer balanserat, åsiktsmässigt. Det har gjort litet olika statistiska undersökningar på vart samhällslärare står i politiken, (tillexempel av Lipset) så det är empiriskt och många står till vänster.

  Här är en bra beskrivning av sociologer av en någon präst och akademiker.
  http://www.vernonjohns.org/vernjohns/sclies.html

  Uppsala har lägst i tak, Södertörns Högskola har högst i tak av de skolor jag gått i. Stockholm U är något i mellanväg upplevde jag. Orsaken är att Uppsala U huseras främst av medelklasselever – som har blivit invaggade från första klass, att det är synd om alla människor som inte är uppvuxna i Stockholms innerstad eller Bromma. Så även jag, men jag har gjorde revolt mot det. Södertörn blir naturligtvis väldigt radikalt, eftersom, det är så mångkulturellt och där åsikterna verkligen kan gå isär. Då flyttar man över till Stockholm U, där det är mysigt och där man får tycka synd om människor i fred och framför allt slippa träffa dem man tycker synd om i klassrummet. Enligt min uppfattning är Södertörns Högskola ett av de mest lyckade integrationsprojekten jag har upplevt. Inte för att jag har upplevt så många integrationsprojekt, men ändå. Nu har jag inte läst så många poäng där, men jag upplevde det som väldigt öppet till skillnad från Uppsala U och Stockholm U, då jag pluggade på Södertörn.

  Beträffande homosexualitet så har jag en rätt liberal syn på det hela (såklart) och en av mina nyare polare kom ut som gay för ett år sedan och vi polar för det. Det är okej att vara gay. Han dissar Pride. Ingenting för honom. Han är också skön på det sättet att han inte manifesterar sin sexualitet. När han, jag och några grabbar var ute på nationen för att hitta studentskor så gick han ut med det. Han sa bara, grabbar. Jag är bög. Vi blev alla väldigt förvånade. Vi har ju också en bild av hur en homosexuell skall agera, så visst finns det litet fog för homo/hetero-normen, han snusar ju, liksom, men å andra sidan. Hur skall man veta vart någon har sin sexuella läggning.

  Min ena polare var dock tvungen att svepa en Fernet i samband med det och ställa en några frågor, men han är å andra sidan inte uppvuxen med att få homosex propaganda predikad för sig som 10-åring. Som vi andra är. Vi andra tog det ”soft” och vi är ändå rätt så hetero, vita män i mitten av de tjugo. Som sagt, man exkluderar någon på grund av dennes sexualitet. Där emot förstår jag om Svensson surnar till mot vänsterns Pride yra.

  De flesta homosexuella är nog rätt okej med att vara en minoritet, och minoriteter får alltid frågor av de mindre vetande och de nyfikna. De flesta homosexuella accepterar nog sin minoritetsstatus så länge de får samma formella rättigheter. En majoritet av de homosexuella har inte koll på de här Frankfurt (skolan) teoretikerna tycker eller vad genus, etnicitet och klass tramset egentligen innebär. Detta har jag såklart inget empiriskt underlag för, men jag gissar på det eftersom de flesta inte har läst samhällskunskap Universitet. Det är därför jag säger att feminismen är en icke-fråga för de flesta.

  Det just det här med selektiv tolerans som du påpekar i ditt inlägg som är så lustig, vissa åsikter är tillåtna men inte andra, detta återspeglar sig inte bara då det handlar om åsikter, utan även i andra sammanhang. Det är ju inte den vita medelklass mannen som nackar bögar, han sitter i sin villa i Huddinge och äter chips framför TV:n med sin fru på fredagarna. Istället är det nittonåriga Mohammed, hög på Kat, som misshandlar två homosexuella på Drottninggatan, i ilska för att Spy Bar ”diskriminerade” honom för tionde gången, han tänkte att det jag hatar mest förutom dörrvakter är bögar. När han sedan träffar social-tanten, har hon precis gått en kurs i genus, etnicitet och klass och vittnar för honom i rätten, att det är viktigt att domaren tar hänsyn till hans kulturella bakgrund, ålder och klass – och att han därför inte är ansvarig för sina egna handlingar.

  Medan de två homosexuella männen får gå till psykologen i åtta månader, kommer nittonåriga Mohammed ut på gatan samma dag som rättegången är slut. Nästa gång är det berusade 16-åriga Lisa som råkar illa ut när Mohammed ”råkar” tafsa på henne i Vasaparken. Men eftersom Lisa skriker ”jävla svartskalle” så har Lisa gjort sig skyldig till ett hatbrott och får tre månaders samhällstjänst, medan nu 20-åriga Mohammed får ett sommarjobb på ICA, genom socialen. Pojken har ju hamnat snett resonerar man.

  Det är just den här paternalistiska tanken om att vissa grupper kräver skydd som är problemet. Det bottnar i den amerikanska civilrättsrörelsen. Martin Luther King sa bland annat att rasism är Makt + fördom. Eftersom svarta inte har någon makt enligt vänstern så kan de heller inte vara rasistiska. Så Mohammed kan inte vara homofobisk (hatar det ordet förövrigt) eftersom han inte har någon makt enligt vänstern. Nu har ju vänstern en Facaultiansk syn på makt, dvs. att makt är en social-relation och kan vara konstruerad hur som helst. Då kan de fritt välja, när en makt sker och när det inte sker. Även om Mohammed hade makt just då, när han misshandlade det homosexuella paret, så skulle man lika gärna kunna säg att vita koloniala diskurserna tvingande honom till detta, eller som en smått indoktrinerad kursare skulle uttrycka det. ”Han vill väl bara (rättmättigt) hämnas på dem på grund av deras (bögarnas) koloniala förflutna”. Nu kan intersektionalitet teorin förklara detta dock.

  Men, man kan alltså ställa upp en massa sådana här problem för intersektionalitet teorin som är svårare att lösa. Om en asiatisk man slår en svart man, och de är exakt samma klass. Det är alltså identiska, Vems fel är det då? Det kan inte intersektionalitet teorin förklara eftersom det krävs att någon part som har en historisk makt över den andra, och i vänsterns värld så är det alltid vitt över svart, och andra ”raser” kan därför inte begå (i termer av enbart färg) utöva makt mot varandra.

  Som sagt, you got the love the vänster.

  Grounded Theory är förövrigt ett redskap inom samhällsvetenskaplig metod. Man gör undersökningen först och sen skapar man en teori av undersökningen. Alltså, visst låter det vettigt. Istället för tvärtom, (som är mer vanligt) dvs. man testar en teori genom en undersökning. Men eftersom det är kvalitativt – så blir det ju det ju som det blir. Jag kommer ihåg att de flesta hade skrivit grymt vinklade arbeten – för att passa deras åsikter. Så, även jag. Fast jag är ju såklart en av få som vågar erkänna det. All samhällsvetenskaplig forskning är normativ, de är bara bull att det bara är kvinnoforskning som skulle vara normativ.

  Länk till Grundad Teori http://en.wikipedia.org/wiki/Grounded_Theory

 81. Erik skriver:

  Dogdylan:

  Det är bara för härligt för ens ego att läsa dina texter. Det är samtidigt inte lite skrämmande att få nästan alla fördomar man har bekräftade på detta sätt men som jag brukar säga, utan korrekt information kan man inte ens börja diskutera vad man skall göra åt saker och ting. Observera att sociologer ofta säger tvärtom, om vi beskriver hur det egentligen ser ut cementerar detta status quo, vi måste sålunda beskriva saker avsiktigt felaktigt för att kunna ”förändra” detta är enligt mig orsaken det är så ovanligt de sociologiska kvantifierade studierna publiceras. Det är inte det att sociologerna inte vet hur det ser ut, det är det att de är övertygade om att avslöja detta motverkar ”hope & change” (jag tror ingen annan yrkesgrupp i hela Sverige är så duperade av Obamas sätt att lägga orden)

  Nyligen plöjde jag igenom boken ”Vetenskapsteori för nybörjare” av Torsten Thurén och där hittade man även ”Grounded Theory (även om den kallades något annat där, en integral part av den nya vänstern är att döpa om saker hela tiden för att slippa skulden för fel man gjort) vars ”grund” helt enkelt är forskarens egna fördomar. Det är ingen forskning, det är att ta vad man redan tycker och applicera det på vad man observerar (I bokens exempel förstår författaren Talibangrupper genom att tycka ”det är ju pingsttältet vi sitter i” ”plötsligt tycker jag att jag förstår vad jag är med om”) Det är alltså på detta sätt man utan att ha lärt sig någonting om främmande grupper tycker sig kunna uttala sig om dem.

  Hur kan man kontrollera att forskaren har tolkat rätt? Svaret är enligt boken att det kan man inte. Av den orsaken anser många positivister att hermenutiken har enbart heuristiskt värde i att skapa hypoteser och inte kan användas till prövning.

  ”Men den här läraren är kanske en av de bästa jag haft någonsin och han är rätt kritisk till post-modernistisk epistemologi.”

  Det är ju just detta som kännetecknar den interna debatten inom vänstern idag. De mer klassiskt skolade marxisterna är kraftigt kritiska mot de postmodernt skolade postmarxisterna. Det är i grunden samma problem som fanns inom feministiska rörelsen på 70 och 80-talen i debatterna mellan de sex-positiva och de sex-negativa (det som idag är känt under namnet radikalfeminism) feministerna vilket kulminerade i Barnardkonferensen 1982. Dokumentationen jag läst är oklar om orsaken men efter denna så hade ett maktskifte skett och feminismen blivit sex-negativ vilket gav strålande karriärer för censur och förbudsförespråkare (women against porn, women against violence in media etc)

  Det verkar som om inget sådant maktskifte skett inom vänstern. Istället så är bägge metoderna gångbara trots att de är helt oförenliga och att detta bara funkar på teoretisk nivå (om de skulle ha en styrande position för praktisk användning måste de välja ett alternativ och förkasta det andra, då kan man inte leka intersektionell längre) I grunden så har vi en separatistisk mångkulturell genus-postmarxistisk vänster och en kulturfientlig emancipatorisk klassiskt marxistisk vänster. Det är dock inte alltid lätt att veta vad som är vad.

 82. Adam Weisshaupt skriver:

  Tanja;
  Ledsen om jag sluddrar när jag skriver men det är baksmällan efter den allt för goda Tjeckiska ölen. Det tar minst 3 månader att återhämta sig men sen kommer mina kommentarer att vara klockrena:-)

 83. Alex Birch skriver:

  Tanja:

  Ju fler sociala och kulturella områden som förstatligas eller regleras av en välfärdsstat, desto mer beroende blir medborgarna på staten istället på social interaktion. Hela den svenska mentaliteten är i hög grad en produkt av ett starkt välfärdssamhälle (se Fredrik Lindströms program). Hur håller man människor samman om inte med traditionell kultur? Svar: Kommers.

  Kommersialism har blivit den nya kulturen i Sverige, och det kommer den att bli även i Östeuropa, och till och med i annars stängda kommunistnationer som Nordkorea (de har just nu öppnat den första snabbmatskedjan: http://news.yahoo.com/s/ap/20090730/ap_on_re_as/as_nkorea_fast_food).

  EU representerar dessa värden, därför den är i grunden en frihandelsrörelse som gynnar stora korporationer. De vill sälja oss saker, och då vill man att människor ska vara mer inne på Sex & the City än Wilhelm Stenhammar. Det är inte jättesvårt att förstå. Jag gillar mycket av det som säljs i dag, men jag tror också att ett sunt samhälle bibehåller sina kulturella traditioner som fundament för människors livsstil. I Väst går vi åt andra hållet, och Sverige är extremexemplet på detta. Östeuropa har precis börjat anamma samma ”utveckling”. Vänta 20-30 år och alla polacker kommer att käka BigMac, se på Seinfeld och rösta rött 🙂

 84. Marthin skriver:

  Tanja:

  Naj, jag talar om integrationsteorierna vilka ligger till grund för sovjetbarnet Europeiska Unionen. En del av pengarna EU använder för att propagera för sig själv, går ju till att förflytta lojalitet bland medborgarna. T.ex en säck med pengar bärandes EU-loggan, och många tänker icke ens att de svettats bra många timmar för att skatta in till staten, staten till EU, EU tillbaka i något riktat projekt Bryssel ser passande. ”oj, gött, pengar från EU!!”. Lite av Staten på vite hästen, men i EU-tappning då.

  För mer info om första boken på svenska (?) att förklara de främsta teorierna, se:
  http://www.biblioteket.stockholm.se/default.asp?id=8227&extras=538216%2FID

 85. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, Mauricio Rojas var min granne i Lund för många år sedan – bodde två våningar under oss :-). Gillade dock inte riktigt hans bok ”I ensamhetens labyrint”… Jag har inte följt hans politiska bana men stötte av en slump på honom för 8 år sedan i Sthlm när jag just flyttat hit och då stod han och delade ut flygbland för moderaterna. Var han inte moderat i Lund, blev folkpartist i Stockholm. och nu har alltså Fp kastat ut honom? Stämmer det, och vad berodde det på? Har helt missat det.

  Du skriver ”sociologer röstar på kartellen”. vad är ”kartellen”? Tack för intressant (och långt) inlägg för övrigt! 🙂

 86. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, ”I grunden så har vi en separatistisk mångkulturell genus-postmarxistisk vänster och en kulturfientlig emancipatorisk klassiskt marxistisk vänster”. I vilken mening är den förra separatistisk?

 87. Tanja Bergkvist skriver:

  Adam, passa dig för Östeuropa – man måste vara härdad. Själv dricker jag inte alls, behöver mina hjärnceller!

 88. Tanja Bergkvist skriver:

  Alex Birch – jag skriver under på precis allt du skrev i din senaste kommentar! Instämmer 100% – precis så är det!

 89. Erik skriver:

  Tanja:

  Vi har ju pratat lite om detta ämne redan. Jag brukar vara försiktig när jag tar upp detta eftersom det finns många som formligen brinner av iver att feltolka, missförstå och svartmåla. Den förstnämnda vänstern jag nämner dvs post(moderna)marxister är separatistisk i det att den (precis som vissa extremhögerorganisationer med skillnaden att vänstern vill ha intern separatism/högern extern) är mångkulturell dvs vill bevara kulturella särdrag och utan separatism går det av naturliga skäl inte.

  Detta pga att kulturer inte är som man en gång trodde statiska utan dynamiska och utan statlig ”konstgjord andning” skulle troligen precis alla etniska interna minoriteter som inte är avgränsade på något sätt att försvagas och så småningom dö ut. Och då menar jag inte att folket skulle dö ut utan de skulle bli en del av den större enheten få allmänt bättre levnadsstandard och mer att säga till om. Detta vill den nya akademiska överklassen postflummare till varje pris förhindra och vad det beror på att vuxna utbildade människor kan få så destruktiva åsikter kan man bara spekulera över.

  Observera att denna teori gäller åt bägge håll. Om Sverige inte på något sätt var separerat från EU eller USA skulle samma sak troligen hända lilla Sverige. Nu finns det dock en mängd sätt på vilka Sverige är separerat (inte minst geografiskt) från såväl EU som USA så där föreligger ingen större risk men för exempelvis kineser i Sverige är det minst sagt omöjligt att behålla sin kultur och samtidigt vara en del av Sverige. Se bara på USA. Varför finns det nåt som heter Chinatown? Mitt Svar: För utan separatism går det inte.

  Skall vi ha likadant i Sverige? Exempelvis en Iraqtown (irakiska kvarteren) i varje större stad? Det är ju vad postflummarna faktiskt håller på att förespråka på universiteten (och skapa i verkligheten) även om de precis som vanligt har svepskälet det egentligen handlar om den där utopin som såklart inte magiskt inträffar (vilket den aldrig gjort men de har alltid hittat nåt att skylla på när resultatet blir fel så vad än som händer är ju aldrig deras fel)

  I vilket fall som helst är dagens feminism (och därmed genusteori) mer postmodern än marxistisk. Postmodernister är fixerade vid att bevara de mest obskyra minoriteter eftersom de ser verkligheten som olika berättelser där det inte spelar nån större roll vems saga du lyssnar på. Detta är också en av orsakerna de hatar traditionell vetenskap som fokuserar på fakta.

  De vill ju inte bli fast i en position där de faktamässigt måste försvara nån av dessa minoriteter exempelvis nazister (där hamnade exempelvis Derrida i försvarsposition) eller mayaindianers människooffer. Nej de vill glatt hålla kvar sin teori att alla kulturer skall bevaras medan de såklart aldrig menar någon specifik kultur (lite svårt att försvara människooffer och liknande praktiker kanske?)

 90. Dogdylan skriver:

  Erik. Jag har också läst den boken av Thuren, jag använde den i min C-uppsats kommer jag ihåg. Jag använde den källan som man brukar göra: D.v.s. ge källor till det uppenbara.

  Det är bara lärarna på Universitetet (och kanske även doktoranderna) som får säga vad de vill utan grund. Precis som lärarna undanhöll information för dig i grundskolan, gör de samma sak på Universitet. Det är typ på C-kurserna, Mag/Master-kurserna och som man förstår att kaninhålet går djupare. Det som lärarna lär ut som självklarheter, kanske inte är så självklart ändå. Men det skulle de ju aldrig våga säga till de färska studenterna – för då kanske de skulle börja tänka utanför boxen och börja kritisera galenskaperna.

  Om man skall slå sig fram i den akademiska världen måste man vara litet kaxig och dra saker till sin spets, i alla fall om man är lärare i samhällsvetenskap/humaniora eller ha social kompetens och slicka rätt rumpor. Så när man har någon fast tjänst så är det bara att sätta igång och provocera eller slicka rumpa. Jag vet inte vad som är mest effektivt – men min släkting (som är lärare på ett Universitet i Sverige) gav i alla fall den beskrivningen, då släktingen var litet full på midsommar.

  Fast man undrar ju lite varför man vill bli universitetslärare. Som min kompis morsa sa för några veckor sedan, när jag sa att jag funderade att gå vidare i akademin efter min master.”Varför? Professorer, usch, pluggar hela livet och tjänar inga pengar, varför vill du bli en sån?” eller som farsan sa för några dagar sedan. ”Vad fan vet en professor som aldrig har jobbat i hela sitt liv om det där”

  Det där med att akademin är ett vuxen-dagis har jag hört rätt många gånger, framför allt från medelålders män och kvinnor som betalar en professorslön i skatt varje månad och ofta kommer de till slutsatsen att utan näringslivet så skulle Sverige gå under. Det finns en viss poäng i det. Personligen, tycker jag att det är inflation på Universitet/högskolor i det här landet. Jag är inte heller imponerad av någon med fil. dr examen – men jag förstår att lärarna inte har så mycket att visa upp förutom sin examen och 35 000 i månaden. För mer än så har inte den självgoda akademikern.

  Ofta brukar Universitetslärare (i alla fall dem jag har haft) hänvisa till sig själva som medelklass eller övre medelklass. Men i Sverige är de sannerligen ingen överklass, varken ekonomiskt eller maktmässigt. Visst får några av dem skriva lite utredningar och kramas med politiker. Men de flesta får det inte. De sitter där på sina institutioner och leker med andras pengar. Jag tycker varje akademiker på Universiteten borde ta sig en tankeställare om vad de exakt bidrar med till övriga samhället.

  Precis som politiker och byråkrater. Min morsa (rätt hög byråkrat i staten) påtalar hela tiden om hur tufft det är, som byråkrat och hur djuplodade och sanningsfulla deras utredningar/upphandlingar/whatever är.

  Det är helt otroligt. Det finns absolut inga sådana sanningar i samhällsvetenskap, men ändå så sitter de här chefsbyråkraterna, som min morsa och uttalar sig i frågor (som expert) till politiker – som sen skall fatta beslut på något som inte nödvändigtvis behöver vara sant eller korrekt och i min morsas fall kan hennes ”rådgivning” beröra flera hundra tusen människor och handla om flera miljarder i skattepengar.

  När byråkraterna/utredarna gör en enkätundersökning så kanske de har 500-1000 svarande. Valfritt marknadsundersökningsföretag har kanske 5000 eller fler svarande och ALLA vet att dessa undersökningar ger på sin höjd en tillfällig överblick över vad människor tycker om saker och ting.

  Det fungerar precis likadant i akademin – när de gör sina statistiska – vetenskapliga undersökningar. Men i och för sig – med tanke på att med hjälp av EN kvalitativ intervju kan fånga en population på 50 miljoner människor, enligt mina lärare så har jag säkert fel.

  Politikerna ser också till att belöna byråkrater och akademiker som kommer fram till rätt slutsatser och gynnar deras egna politiska inriktning. Det har ju integrationsutredningar, maktutredningen och i stort sätt var enda flummig rapport – som berör ett ämne politiker vill sätta tänderna i och utöva sina social- ingenjörs konst ideologier bevis på.

  Notera att jag slår på samhällsvetare/humanister och inte dem naturvetare. Men då det kommer till samhällsvetenskapliga/humanistiska, så tycker jag man gott kan lägga ned hälften av humanist/samhällsvetenskapsutbildningarna och ersätta dem med naturvetenskapliga utbildningar istället. I min värld smäller civilingenjörsprogrammet på KTH högre, än vilket flummigt Pol. Mag. program som helst.

  Det är inte så konstigt att akademiker/byråkrater är så rädda för näringslivet – om de skulle marknadsanpassas så skulle vi bli av med dålig forskning. Då skriker de alla Universitetslärare i kör: Den fria forskningen då! Vilken fri forskning? Du tigger ju bidrag ändå av politiker och är statens marionett docka. Vi räddar ju världen, skriker de alla i kör! Ja, vad svarar man på det? Det säger journalister också – men för det mesta lyckas de mest provocera Svensson på morgonen. Akademiker lyckades dock inte ens med det eftersom ingen vet vad de gör på dagarna. Då skriker de alla i kör ”Vad skall alla idéer komma ifrån”? Ja, vad brukar dem kommer ifrån? Näringslivet!

  I USA så tjänar genusvetarna grymma pengar på att lära ut ”toleranskurser” till företag – så att inte företagen skall minska antal stämningar. Psykologerna och sociologerna kan ju också dra in fina pengar, genom att jobba för Phillip Morris – så de kan sälja fler cigaretter till singelmammor, eller varför inte jobba för Toys R us så de kan sälja mer värdelöst skräp till bortskämda medelklassbarn. Universitet behöver inte vara din försörjning. De smartaste sitter inte och ruttnar på ett Universitet – nej, nej. De omsätter sin kunskap till pengar – pengar som sen kastas in i ekonomin.

  Som Ronald Reagan sa: “Government is not the solution to our problem, government is the problem.“

  Tanja
  Kartellen är S, mp och V. Det är ett gammalt muf ordspråk. Jag vet inte så mycket om Rojas annat än att han rörde om litet i grytan – om jag förstod debatten rätt. Rojas blev ju till och med omnämnd tillsammans med Sabuni (tror jag) och Dilsa Demirbag Sten som ”husneger” i Kamalis integrationsutredning. Alltså måste han gjort något bra. Hehehe

 91. Dogdylan skriver:

  Oj, nu hade jag fler meningsbyggnadsfel än vanligt…men men

  Tanja igen

  Erik menar att post-modernisterna gillar indentitetspolitik . Identitetspolitik är ett annat ord för (politisk)multikulturalism – dvs. att rättigheter/skyldigheter skall baseras på din etniska/religösa/whatever tillhörighet. Post-modernisterna förespråkar separatism. Multikulturalism/identitetspolitik är ett annat ord för apartheid – fast inlindat i skitsnack.

  Jag anser att post-modernister är litet som Enron, en yta av bull shit men totalt bisarrt på insidan.

 92. Erik skriver:

  Dogdylan (och Tanja såklart)

  Att kalla det politisk multikulturalism är förståss ett sätt att beskriva identitetspolitik men som retoriker föredrar jag nåt enklare. Identitetspolitik är då bara ett finare namn för olikabehandling. Exempelvis (och som påpekades av Penn & Teller i ”Bullshit” avsnittet ”college”) Identitetspolitik baserad på etnisk tillhörighet kallas då helt enkelt etnisk diskriminering (eller rasism) sedan får vi könsdiskriminering, religiös diskriminering, diskriminering av sexuell läggning, osv.

  ”Det är bara lärarna på Universitetet (och kanske även doktoranderna) som får säga vad de vill utan grund.”

  Ja men sedan så citeras ju lärarna och doktoranderna av andra som tar vad de ”vill ha” och kallar det vetenskapligt. Du kan tydligt se vilka det är som funkar så här i offentliga debatter eftersom de ideligen hänvisar till forskning som om det vore en demokrati där vad de säger blir sant pga röstning och inte pga regelrätt observation och logisk konsekvens.

  Att kaninhålet är djupare begrep jag redan på A-kursen i media när vi fick läsa Chomsky och Baudrillard. Den första är politiskt biased så det står härliga till (beskriver allt som högermedia trots att det egentligen bara är Fox news som kan ges den beskrivningen) den andra är helt galen och så förtjust över allt som går emot normen att han hyllade WTC attackerna.

  ”Fast man undrar ju lite varför man vill bli universitetslärare.”

  Jag tror det är i grunden två sorters människor som vill bli universitetslärare idag. Dels den traditionella logiska sorten, det är de som har en personlighet där det ger personlig tillfredställelse att se människor växa och förbättras. Jag brukar kalla detta ”coachmentalitet” och det är en mentalitet som stämmer ganska bra på mig.

  Den andra mer progressiva känslodrivna sorten dök upp på universiteten i och med ”civil rights” rörelsen i USA. De fick lära sig i klassrummen att det räckte inte att beskriva världen för beskrivningar hjälper Status Quo och världen är redan enligt dem skit. Detta kallar jag politisk mentalitet, de lär ut specifik information avsedd att framkalla förändring. Erin Pizzey sade en gång ”jag ser inte forskare, jag ser aktivister med diplom”

  Problemet är att det politiska systemet (och då menar jag inte riksdagen, jag menar universitetets egen administration) är helt dominerat av den politiska mentaliteten och de har satt upp skrivna och oskrivna regler som fått de flesta traditionella lärare att antingen ge upp eller gömma sig. Här vill jag ge en enorm eloge till Tanja, QED och alla andra som reagerat mot detta genom att visa de finns och gå ut med namn och bild.

  ”Personligen, tycker jag att det är inflation på Universitet/högskolor i det här landet. Jag är inte heller imponerad av någon med fil. dr examen – men jag förstår att lärarna inte har så mycket att visa upp förutom sin examen och 35 000 i månaden. För mer än så har inte den självgoda akademikern.”

  Jo jag förstår hur du menar men du gör ett misstag då för där utgår du från att människor är lika som dig (personlighetsmässigt) och det är de inte. Så lärarna du talar om har en av följande två saker att visa upp. Studenter som är framgångsrika (exempelvis en kille som tränat Zlatan) eller Politisk påverkan (exempelvis Genus-Gens) och dessa saker betyder mer för dem än pengar för dem betyder det välmående.

  ”Men i Sverige är de sannerligen ingen överklass, varken ekonomiskt eller maktmässigt.”

  Det beror nog på din definition av klass och makt. Observera att i detta gör du samma analys som Marx och vänstern gjorde. Men tänk på att det finns många andra sorters makt än just den formella och pengamakt. Exempelvis så finns den makt som en snygg kvinna kan utöva. Det finns den makt som kan utövas av regissörer via hollywood-filmer och Tv-serier, det finns den makt som kan utövas via nyhetsmedia det finns även den makt som kan utövas av magiker/illusionister. Det finns mycket mer sätt att vara på toppen än att ha formell position och ett av högerns största misstag var att ignorera kulturell makt.

  ”När byråkraterna/utredarna gör en enkätundersökning så kanske de har 500-1000 svarande.”

  Det är ju inte så illa. 500-1000 svarande brukar räcka gott och väl för att extremfallen skall jämna ut varandra (se exempelvis på valundersökningar, de får ofta ett tillförlitligt nära resultat) problemet med enkätundersökningar är inte att de har för litet urval. Problemet med dem är att de ofta funkar som mattetester i nionde klass. Dvs människorna som svarar vill ge rätt svar, inte det ärliga svaret. Enkätundersökningar är sålunda värdelösa på alla känsliga ämnen. Många svarar hurdant de önskade deras liv var. Inte hur deras liv ser ut.

  Bästa exemplet på detta är att fråga unga kvinnor vad de anser om killar som är ”players” resultatet du får är lika garanterat som garanterat inkorrekt.

  ”Men i och för sig – med tanke på att med hjälp av EN kvalitativ intervju kan fånga en population på 50 miljoner människor, enligt mina lärare så har jag säkert fel.”

  Grejen är ju att kvalitativa intervjuer, precis som Thuren skrev vissa positivister anser, verkligen är just heuristiska. De kan ge nya ideer som kan undersökas men de kan aldrig ge vetenskaplig sanning. Den som säger det ger vetenskaplig sanning säger det för att denne (av olika orsaker) vill andra skall tycka det, inte för att det är sant och sanning är inte relativ och det enklaste sättet att bevisa detta är att alltid när lärare hävdar det svara med saker som är osanna och låta dem kritisera denna osanning.

  ”Då skriker de alla Universitetslärare i kör: Den fria forskningen då! Vilken fri forskning? Du tigger ju bidrag ändå av politiker och är statens marionett docka.”

  Helt korrekt, fast med reservationen att jag vill ha bättre (mer vetenskaplig) och därmed användbar forskning i allmännyttans tjänst. Inte politiska redskap (som är absurt då vi röstar politiker var fjärde år)

  ”Vi räddar ju världen, skriker de alla i kör! Ja, vad svarar man på det?”

  Svaret från mig är enkelt: Nej det gör ni inte. En lärares uppgift är inte (dvs aldrig) att rädda världen så det får ni göra på fritiden isf.

  ”Akademiker lyckades dock inte ens med det eftersom ingen vet vad de gör på dagarna. Då skriker de alla i kör ”Vad skall alla idéer komma ifrån”?”

  Och där har jag följande svar: Vi behöver inte alla idéer vi behöver faktiskt bara de bra idéerna. Hela poängen med att ha vetenskap är att få de dåliga idéerna bortsorterade så vi inte drabbas av den paralysering som innebär ”paradox of choice” så det enda akademikerna säger när de pratar om var alla idéer skall komma från är att de personligen vill ha en massa idéer som ingen har nytta av. Det är deras ideologi men det är inte vetenskap.

  ”De smartaste sitter inte och ruttnar på ett Universitet – nej, nej. De omsätter sin kunskap till pengar – pengar som sen kastas in i ekonomin.”

  Jovisst, bortsett förståss att detta smarta sätt att uppvärdera praktiskt värdelösa saker till teoretiska fantasisummor och betala dessa summor just ledde till den värsta ekonomiska krisen vi sett på många år. Det spelar ju ingen roll om du sitter på universitetet eller går till privata sektorn. Vad som spelar roll är vad du lärde dig på universitetet som du använder antingen i ett jobb på universitet eller i ett jobb i privatlivet. Ett bättre namn för toleranskurser är kapitalförstöring. Kopiösa mängder pengar som betalas till socialvetare och jurister för ingen produktion alls medan det saknas pengar till de mest grundläggande delarna av samhället.

  Visst är det sant att genusvetare i USA tjänar bra men det är lika sant att USA lånar miljarder av Kina så varför skickar de inte sin personal till Kina för att utbildas av kinesiska genusvetare för en tredjedel av de amerikanskas lön och kostnad? Var tog globala och kapitalistiska tänket vägen där?

  ”Som Ronald Reagan sa: “Government is not the solution to our problem, government is the problem.“

  Ja eller som Ron Paul sade: ”Big goverment spending democrats and big goverment spending republicans” Men för att återkoppla till problemet med dåliga universitetslärare: Lösningen till problemet är att inte att avstå från att bidra till det eftersom det alltid finns nån annnan där. Lösningen till problemet är bättre vetenskap, inte nedläggning av vetenskap. Vietnamkriget (egentligen de grupper som gjorde motstånd mot vietnamkriget) dödade akademins konsensus kring sanning, där är det egentliga problemet. När akademin blir politisk aktivism kan man inte få annat än dålig vetenskap.

 93. Dogdylan skriver:

  Erik.
  Det är klart att lärarna har en enorm makt i klassrummet, det är sant. Men den vanlige läraren har knappast mer makt att påverka än fredrik Reinfeldt. Men visst är det en marxistisk analys jag gjorde där. Det blir ju så – så fort man talar om klass eller pekar på strukturer. Fast – jag menar ju att man (som Max Weber) inte behöver vara marxist för att tala om strukturer. Men å andra sidan är strukturalismen dominerad av marxistiska teoretiker och strukturalism blir lätt socialistisk.

  Väldigt svårt det där…

  Visst är det så att kvalitativ metod handlar om tolkning och inlevelse . Det vi diskuterar bygger på oftast på kvalitativ metod. Tillexempel när jag berättar om mina upplevelser på Universitet så är det såklart min subjektiva bild. Jag erkänner dock att jag är subjektiv och att kvalitativ metod är en subjektiv vetenskapsmetod. Men detta gör inte lärarna och det är det som är problemet. Som jag alltid säger, jag gillar kvalitativ metod – men jag tar det för vad det är och ser kvalitativ metod som något som är teoriproducerande/generande. Jag gillar teori, det är därför jag läser det jag läser.

  Jag efterlyser egentligen inte bättre vetenskap. Jag efterlyser snarare mer frihet. För mig spelar det ingen roll om någon privat fond vill kasta miljarder på något jag ogillar, så länge jag slipper betala för det. Det är därför jag är marknadsliberal. Men visst vill jag se bättre forskning och gärna mer positivistisk sådan. Jag skulle gärna vilja få in ett sociobiologiskt perspektiv i samhällsvetenskaplig undervisning. Jag läste en rätt rolig artikel att vissa europiska kommuniststater laborerade med socio-biologiska tankegångar, så som att män och kivnnor skulle göra olika arbeten och varje arbetare skulle från födelsen få sin plats i samhället bestämd. Alltså någon form av biologisk determinism. Alltså inte jätte långt ifrån socialdarwnism.

  I vilket fall. Jag vill få in så många perspektiv som möjligt i undervisningen eftersom jag tycker att Universiteten också skall vara en plats för upplysning.

 94. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, ”är mångkulturell dvs vill bevara kulturella särdrag och utan separatism går det av naturliga skäl inte.” – ja detta är ju mångkulturens paradox… ”Skall vi ha likadant i Sverige? Exempelvis en Iraqtown (irakiska kvarteren) i varje större stad?” Tja, Södertälje kallas redan för ”Lilla Irak”: http://www.metro.se/se/article/2007/03/13/22/1850-45/index.xml ”Det finns mycket mer sätt att vara på toppen än att ha formell position och ett av högerns största misstag var att ignorera kulturell makt.” Stämmer bra!

 95. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, det var en intressant video du länkade till om Paradox of Choice!

 96. Erik skriver:

  Dogdylan:

  ”Det är klart att lärarna har en enorm makt i klassrummet, det är sant. Men den vanlige läraren har knappast mer makt att påverka än fredrik Reinfeldt.”

  Men deras makt tar inte slut i klassrummet. Den sprids via deras elever och den makt de skaffar sig. På vissa sätt har den vanlige universitetsläraren mer makt än Fredrik Reinfeldt. Reinfeldt är beroende av många människors stöd. En lärare är mer fri att skapa ett eget innehåll oavsett vad folk tycker om det. Det är ju just därför feminister så ofta finns där och i den administration som styr innehållet.

  De beskrivs av feminister som ”strategiskt viktiga positioner” fast nu tycker de inte det räcker nu vill de ha småbarn att leka med. Inget nytt med det ”youthbrigades” har alltid varit deras lösning. Skillnaden är att förr så fick de inte barnen hur unga som helst, först så var barnen en del av kärnfamiljen.

  ”Men visst är det en marxistisk analys jag gjorde där. Det blir ju så – så fort man talar om klass eller pekar på strukturer.”

  Nej inte nödvändigtvis. Det hänger på hur man förstår och definierar makt och inflytande. Vad marxister gör är först bestämmer de vem fienden är, sedan definierar de vad än som stämmer på fienden som makt. Sin egen makt räknar de inte. Sedan använder de sin egen påstådda maktlöshet som ursäkt för att missbruka sin makt. De kan inte missbruka makt för enligt sig själva har de ingen.

  ”Fast – jag menar ju att man (som Max Weber) inte behöver vara marxist för att tala om strukturer. Men å andra sidan är strukturalismen dominerad av marxistiska teoretiker och strukturalism blir lätt socialistisk.”

  Ja den blir ju det och då är frågan varför? På min blogg skriver jag ju om strukturer. Men mönstren i sig är ju inte socialistiska det är tvärtom så att mönstren är raka motsatsen och därmed behöver marxister beskriva dem som ett problem.

  ”Visst är det så att kvalitativ metod handlar om tolkning och inlevelse . Det vi diskuterar bygger på oftast på kvalitativ metod.”

  Javisst, vi är alla tro det eller ej sociologisociologer (Vetenskapssociologer med sociologisk inriktning) men frågan är om man inte skall ha högre krav på vetenskapliga fakta än vad som gäller för en normal social diskussion? Däremot så skulle en forskare kunna se hur vanliga dessa subjektiva upplevelser är på våra universitet.

  ”Tillexempel när jag berättar om mina upplevelser på Universitet så är det såklart min subjektiva bild. Jag erkänner dock att jag är subjektiv och att kvalitativ metod är en subjektiv vetenskapsmetod.”

  Javisst, men det är också poängen. Ingen här har titulerat sig forskare, gett sig en titel och hävdat det är fakta att så ser svenska utbildningarna ut.

  ”Men detta gör inte lärarna och det är det som är problemet. Som jag alltid säger, jag gillar kvalitativ metod – men jag tar det för vad det är och ser kvalitativ metod som något som är teoriproducerande/generande. Jag gillar teori, det är därför jag läser det jag läser.”

  Lärarna ifråga har inte samma syn på kvalitativ metod som du. De anser att den inte bara är faktabyggande vetenskap. De anser även att känslor är mer reliabel information än observation och logisk anays. Dvs de ifrågasätter inte att samla fakta. De hävdar deras egne känslor och fördomar är de enda sanna fakta som finns.

  ”Jag efterlyser egentligen inte bättre vetenskap. Jag efterlyser snarare mer frihet. För mig spelar det ingen roll om någon privat fond vill kasta miljarder på något jag ogillar, så länge jag slipper betala för det.”

  Problemet är att det blir du som betalar för det hur du än gör när de lägger sina pengar på att skapa ofrihet. Det spelar ingen roll om pengarna är privata eller offentliga för de skapar ett offentligt resultat.

  ”Det är därför jag är marknadsliberal. Men visst vill jag se bättre forskning och gärna mer positivistisk sådan. Jag skulle gärna vilja få in ett sociobiologiskt perspektiv i samhällsvetenskaplig undervisning.”

  Just det här förstår jag inte. Hur kommer det sig att de positivistiska forskarna bara får vara perspektiv medan de kvalitativa forskarna fått skapa det ena nya fältet efter det andra de har för sig själva?

  ”Jag läste en rätt rolig artikel att vissa europiska kommuniststater laborerade med socio-biologiska tankegångar, så som att män och kivnnor skulle göra olika arbeten och varje arbetare skulle från födelsen få sin plats i samhället bestämd.”

  Kul: Påminner mig om den där boken där vi skall få nya identitetskort och datorn ger en man ett kort där det står att han är älgtjur. Datorn har gjort fel men datorer kan inte göra fel så det finns inget att göra åt problemet annat än att bo på skansen under älgjakten.

  ”Alltså någon form av biologisk determinism. Alltså inte jätte långt ifrån socialdarwnism.”

  Steven Pinker ansåg att socialdarwinism hade så lite med darwin att göra att han tyckte socialspencerism var ett mer passande namn.

  ”I vilket fall. Jag vill få in så många perspektiv som möjligt i undervisningen eftersom jag tycker att Universiteten också skall vara en plats för upplysning.”

  Jo vi behöver kvalitativ forskning för att få teorier och ideer om saker och ting. Men sedan är det en absolut nödvändighet att vi kvantitativt undersöker vilka av dessa som var korrekta och s.a.s falsifierar resten men det är ju inte vad postflummare vill. Postflummare vill att vi bara sysslar med kvalitativ forskning, femton saker som säger emot varandra och undervisas parallellt är inga problem. Välj den du gillar bäst. Och gillar du flera teorierna lika bra så välj den som förespråkas av den snyggaste personen.

  Där har du en utmärkt lösning på ”Paradox of Choice” strunta i vad som är bra eller dåligt. Låt den snyggaste bestämma. Eller varför inte välja vad Thuren kallar relativistträsket och slå tärning? Vi mår visserligen allt sämre men bra och dåligt är ju bara sociala konstruktioner. Utom förståss när barn blir nedskjutna i skolan. Då verkar alla vara förvånansvärt överrens om att verkligheten existerar och att nåt dåligt inträffat.

 97. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, ha ha den var bra 🙂 : ”Vi mår visserligen allt sämre men bra och dåligt är ju bara sociala konstruktioner. Utom förståss när barn blir nedskjutna i skolan. Då verkar alla vara förvånansvärt överrens om att verkligheten existerar och att nåt dåligt inträffat.”

 98. Dogdylan skriver:

  Erik: ”Men deras makt tar inte slut i klassrummet. Den sprids via deras elever och den makt de skaffar sig. På vissa sätt har den vanlige universitetsläraren mer makt än Fredrik Reinfeldt. Reinfeldt är beroende av många människors stöd. En lärare är mer fri att skapa ett eget innehåll oavsett vad folk tycker om det. Det är ju just därför feminister så ofta finns där och i den administration som styr innehållet. De beskrivs av feminister som “strategiskt viktiga positioner” fast nu tycker de inte det räcker nu vill de ha småbarn att leka med. Inget nytt med det “youthbrigades” har alltid varit deras lösning. Skillnaden är att förr så fick de inte barnen hur unga som helst, först så var barnen en del av kärnfamiljen.”

  Visst är det så att lärare har en informell makt och i klassrummet har de mer makt än vad Fredrik Reinfeldt har ändå mer makt än den enskilda läraren. I den bemärkelsen att vad Fredrik Reinfeldt gör påverkar ett helt folk. Om Alliansen ville göra något åt missförhållanden i skolorna så skulle de kunna göra detta. Du skrev något om kulturell makt i något inlägg. Det är helt riktigt, jag tycker också att högern har glömt den. Media styrs som bekant (enligt SOM- institutet) av journalister till vänster, även om tidningens ägare må vara marknadsliberaler. Men människors liv handlar ju som sagt mer om ekonomi. Det är detta inte libertarianer Johan Norberg riktigt tror på, precis som klassiska marxister, som tror att man kan lösa allting med förstatligande av produktionsmedlen.

  Kärnfamiljen, som du säger är också enligt min mening en balans mot skolans möjlighet att påverka. Vänstern vill ju som sagt bryta ned familjen, av olika anledningar. Det här kanske är en anledning, att familjen inte skall lägga sig i vad lärarna indoktrinerar barnen i.

  ”Nej inte nödvändigtvis. Det hänger på hur man förstår och definierar makt och inflytande. Vad marxister gör är först bestämmer de vem fienden är, sedan definierar de vad än som stämmer på fienden som makt. Sin egen makt räknar de inte. Sedan använder de sin egen påstådda maktlöshet som ursäkt för att missbruka sin makt. De kan inte missbruka makt för enligt sig själva har de ingen.”

  Kan det inte vara så att marxisterna såg vissa mönster i ett samhälle (det kapitalistiska) och sen började ogilla det. Snarare än att marxister tycker illa om något för sakens skull, utan syfte. Då de kommer till din diskussion om makt, håller jag med. Det är därför Sovjet och Kina hela tiden uppmuntrade till folklig revolution. Kampen mot kapitalet tog aldrig slut, för om man deklarerar: Nu är kampen mot kapitalet slut, ja då kommer ju folk surna till på missförhållanden.

  ”Ja den blir ju det och då är frågan varför? På min blogg skriver jag ju om strukturer. Men mönstren i sig är ju inte socialistiska det är tvärtom så att mönstren är raka motsatsen och därmed behöver marxister beskriva dem som ett problem.”

  Visst är det delvis så, det är slutsatserna som är fel av deras undersökningar. Sociologerna gillar helt enkelt inte den verklighet de ser. Fast jag vet inte riktigt om det går att förklara allt mänskligt beteende i strukturella termer. Jag kollade på din blogg, där du skriver om det. ”Är det jag eller strukturen som får mig att tycka om vaniljglass. ”Jag erkänner själv att jag en tendens att använda strukturalistiska argument och marxistiska argument, då libertarianska argument lätt bli atomiska. Det handlar som sagt om balans. En balans som inte verkar finnas på Universitet.

  ”Javisst, vi är alla tro det eller ej sociologisociologer (Vetenskapssociologer med sociologisk inriktning) men frågan är om man inte skall ha högre krav på vetenskapliga fakta än vad som gäller för en normal social diskussion? Däremot så skulle en forskare kunna se hur vanliga dessa subjektiva upplevelser är på våra universitet.”
  Universitet är subjektivitetens högborg. Hehe.

  ”Lärarna ifråga har inte samma syn på kvalitativ metod som du. De anser att den inte bara är faktabyggande vetenskap. De anser även att känslor är mer reliabel information än observation och logisk anays. Dvs de ifrågasätter inte att samla fakta. De hävdar deras egne känslor och fördomar är de enda sanna fakta som finns.”

  Jag har ett rätt så bra exempel på det, då jag tog igen seminarium jag skolkade ifrån. Jag fick sedan litet feedback på min mejl. Jag ska inte posta det, eftersom jag inte vill ”outa” mig för mycket. Men det fanns en tendens från lärarens sida att ta ställning för någon form av missriktad kunskapsrelativism – alltså vissa kunskap var bra kunskap (konstruktivism), och annan kunskap var dålig kunskap (mekanisk).

  Det var så otroligt tydligt – vad som gällde enligt den läraren. Att en del av litteraturen – enbart var till som ett varnade exempel och sedan när man visade stöd för den, ja. Usch. Mejlet var också väldigt tydligt att känslor går före empiri. Jag tycker man ser det i Edward Saids bok Orientalismen, då han förklarar allt han ogillar med etnocentrism. Utan att förklara ”djupare” vad han menar och vad han menar med etnocentrism.

  ”Just det här förstår jag inte. Hur kommer det sig att de positivistiska forskarna bara får vara perspektiv medan de kvalitativa forskarna fått skapa det ena nya fältet efter det andra de har för sig själva?”

  För att de kvalitativa forskarna skapar teorier, medan de kvantitativa forskarna falsifierar de kvalitativa forskarnas teorier. Hehe, jag vet inte. Enligt Post-modernisterna så är ju kvantitativ forskning ett uttryck för kolonialism. Feministerna säger att ”siffrorna” gömmer sanningen. Sen att de använder dem själva, typ Diane Sainsbury. Ja, vad ska man säga.

  ”Där har du en utmärkt lösning på “Paradox of Choice” strunta i vad som är bra eller dåligt. Låt den snyggaste bestämma. Eller varför inte välja vad Thuren kallar relativistträsket och slå tärning? Vi mår visserligen allt sämre men bra och dåligt är ju bara sociala konstruktioner. Utom förståss när barn blir nedskjutna i skolan. Då verkar alla vara förvånansvärt överrens om att verkligheten existerar och att nåt dåligt inträffat.”

  Hehe, ja det är ju lite att slå tärning när man gör en kvalitativ undersökning. Om de här ”post-modernistiska” tankegångarna om ”equality” är så populära bland forskare, varför ser de då inte till så vi får samma betyg och varför envisas de med att ge oss faktafrågor på litteraturen.

 99. Erik skriver:

  Dogdylan:

  ”Visst är det så att lärare har en informell makt och i klassrummet har de mer makt än vad Fredrik Reinfeldt har ändå mer makt än den enskilda läraren. I den bemärkelsen att vad Fredrik Reinfeldt gör påverkar ett helt folk.”

  Jo jag förstår vad du menar men det är där som analysen enligt mig är för teoretisk. När vad du gör påverkar ett helt folk blir i praktiken din frihet att göra vad du vill mindre, inte större (det här kan man se tydligt hos företagsledare när deras företag blir större, på många sätt hade de mer makt när de inte behövde ta hänsyn till så många personer). Reinfeldt har alltså en mindre flexibilitet gällande innehållet än en lärare har. Ju högre upp du är ju mer måste du tänka på vad du säger.

  ”Om Alliansen ville göra något åt missförhållanden i skolorna så skulle de kunna göra detta.”

  Nej inte nödvändigtvis, alliansen är en politisk/ideologisk sammanslutning. Inte en praktisk. När alliansen skall göra nåt måste de göra det via sina praktiska organ dvs myndigheterna, där samma personer arbetar som vill ha kvar genussystemet eftersom per defintion sådana alltid strävar efter vad än som stärker deras egen betydelse. I klartext: Myndigheter strävar inte efter att lägga ner sig själva. Alliansen i sin tur är beroende av systemet, de kan inte attackera systemet hur som helst.

  ”Du skrev något om kulturell makt i något inlägg. Det är helt riktigt, jag tycker också att högern har glömt den. Media styrs som bekant (enligt SOM- institutet) av journalister till vänster, även om tidningens ägare må vara marknadsliberaler.”

  Tidningarnas ägare är inte ideologiska, så länge de får sina pengar (upplaga, annonser) struntar de helt i vilken ideologisk inriktning artiklarna i tidningen en viss dag hade. Man kan säga att annonsörerna har större makt än ägarna. Ägarna är bara anställda av annonsörerna att skapa avkastning till deras produkter.

  ”Men människors liv handlar ju som sagt mer om ekonomi. Det är detta inte libertarianer Johan Norberg riktigt tror på, precis som klassiska marxister, som tror att man kan lösa allting med förstatligande av produktionsmedlen.”

  Ja såväl libertarianer som marxister är mindre intresserade av hur människorna agerar och väljer än att prata om hur de tror och tycker människor borde agera och välja. Det enda som klassiska marxister gör är ju att flytta problemet.

  ”Kärnfamiljen, som du säger är också enligt min mening en balans mot skolans möjlighet att påverka.”

  Jo det jag menade var att om vi tittar på de två värsta förtryckarstaterna någonsin Tredje riket och Sovjetunionen (kunde lika gärna ta Kina) så har grunden till partiets makt varit att man tar barnen när de är unga och formar dem till ”youth brigades” (80-tals, serien ”V” visade samma sak) MEN och här är en viktig detalj. Både Tyskland och Sovjet hade enormt traditionella familjevärderingar innan barnen kom till dessa youth brigades.

  ”Vänstern vill ju som sagt bryta ned familjen, av olika anledningar. Det här kanske är en anledning, att familjen inte skall lägga sig i vad lärarna indoktrinerar barnen i.”

  Vänstern vill inte bryta ner familjen. Vänstern vill bryta ner sina fienders familjer. Vänstern vill helt enkelt dess fiender försvagar sig själva. Vänsterns tänkare har analyserat vad som gör dess fiender starka och helt i linje med socialistiskt tänkande menar vänstern att dessa skall försvaga sig själva så kampen blir mer ”rättvis”

  ”A man who doubts himself is like a man who enlists in the ranks of the enemy and bears arms
  against himself. He makes his failure certain by being the first to be convinced of it.’” Alexandre Dumas

  Men rent allmänt kan vi tydligt se att familjen ofta behåller en enormt stark ställning i vänsterns egna positioner. Exempelvis författaren bitterfittan skriver enormt kritiskt mot kärnfamiljen, själv har hon givetvis valt just kärnfamiljen. Man väljer det bästa för sig själv men inte för sina fiender.

  ”Kan det inte vara så att marxisterna såg vissa mönster i ett samhälle (det kapitalistiska) och sen började ogilla det.”

  Nja jag betvivlar inte att marxisterna såg vissa mönster de ogillade i samhället men jag betvivlar starkt dessa mönster hade nån som helst isolerad koppling till kapitalism. Snarare tycker jag vi tydligt ser hur marxisterna först inser de har fel gällande påståendet kapitalismen/burgoisen (ekonomiska systemet) bar skulden för dessa saker

  Sedan ser vi hur de undan för undan börjar försöka associera kapitalism till vad än de själva anser bär den egentliga skulden till de saker de inte gillar. Dvs marxisterna distansierar sig från sin egen teori. Frankfurtskolan och Adorno är tydliga exempel på detta. De diskuterar inte alls kapitalistiska systemet de diskuterar saker som funnits i alla system. Det är ingen kritik mot kapitalismen, det är kritik mot mänskligheten.

  Har du sett debatten mellan Chomsky och Focault ännu? inlägget om skolgenus) Där ser man tydligt vad det handlar om. De mer klassiska marxisterna (Chomsky) menar att kapitalismen är politik och polisväsende medan de vill ha en friare människa men den nya postmodernistiska vänstern (Focault) tycker kapitalismen är precis allting. Skola är kapitalism, vård är kapitalism, osv…

  ”Snarare än att marxister tycker illa om något för sakens skull, utan syfte.”

  Vad marxister tycker illa om och vad marxister attackerar/ försöker förändra är ofta två helt olika saker med ingen som helst veriferbar koppling.

  ”Då de kommer till din diskussion om makt, håller jag med. Det är därför Sovjet och Kina hela tiden uppmuntrade till folklig revolution. Kampen mot kapitalet tog aldrig slut, för om man deklarerar: Nu är kampen mot kapitalet slut, ja då kommer ju folk surna till på missförhållanden.”

  Sovjet och Kina slutade för länge sedan att kämpa mot Kapitalismen eftersom felet i den marxistiska teorin blev för tydligt. Istället försökte de koppla ihop kapitalismen med andra saker som de ville ge skulden till. En av de första snilleblixtarna som marxisterna fick var att inbilla småungar kapitalismen skapar slaveri och rasism. I själva verket är kapitalismen den enda ideologi som avskaffat slaveri och rasism.

  ”Visst är det delvis så, det är slutsatserna som är fel av deras undersökningar. Sociologerna gillar helt enkelt inte den verklighet de ser.”

  Just det, men där kommer det roligaste av allting. Eftersom sociologerna pga detta ogillande ger felaktiga beskrivningar omöjliggör de också att vi kan ändra verkligheten till det bättre. Istället blir vi som Enron, eftersom vi tror allt är bra gör vi inget åt felen.

  ”Fast jag vet inte riktigt om det går att förklara allt mänskligt beteende i strukturella termer. Jag kollade på din blogg, där du skriver om det. ”Är det jag eller strukturen som får mig att tycka om vaniljglass.”

  Ja jag ville ju ha ett så enkelt exempel som möjligt 🙂

  ”Jag erkänner själv att jag en tendens att använda strukturalistiska argument och marxistiska argument, då libertarianska argument lätt bli atomiska.”

  Ja men där är ju frågan jag ställer. Kan en struktur i sig förklara någonting? En struktur är väl mest en beskrivning av vad som redan inträffat. Inte en förklaring på varför?

  ”Det handlar som sagt om balans. En balans som inte verkar finnas på Universitet.”

  Jo detta har jag märkt.

  ”Universitet är subjektivitetens högborg. Hehe.”

  Jo fast det jag menade var att när du beskriver subjektivitet kan vi om vi skall syssla med vetenskap definiera hurdan sådan ser ut och undersöka om dina uttalanden av landets universitet är generellt sanna.

  ”Jag har ett rätt så bra exempel på det, då jag tog igen seminarium jag skolkade ifrån. Jag fick sedan litet feedback på min mejl. Jag ska inte posta det, eftersom jag inte vill ”outa” mig för mycket.”

  Jo jag förstår, jag håller med.

  ”Men det fanns en tendens från lärarens sida att ta ställning för någon form av missriktad kunskapsrelativism – alltså vissa kunskap var bra kunskap (konstruktivism), och annan kunskap var dålig kunskap (mekanisk).”

  Ja det har jag också märkt. Lärarna uppmuntrade ibland inte alls till kunskapssökande, de uppmuntrade till huvudsakligen antingen att man blev anhängare av rätt personer eller så skulle man säga ogrundat nonsens.

  ”Det var så otroligt tydligt – vad som gällde enligt den läraren. Att en del av litteraturen – enbart var till som ett varnade exempel och sedan när man visade stöd för den, ja. Usch.”

  Man kan ana…

  ”Mejlet var också väldigt tydligt att känslor går före empiri”

  Jo just det, och så slutar det med att känslomässigt störda människor forskar och utnämner sin störning som fakta. Riktigt oroande.

  ”Jag tycker man ser det i Edward Saids bok Orientalismen, då han förklarar allt han ogillar med etnocentrism. Utan att förklara ”djupare” vad han menar och vad han menar med etnocentrism.”

  Vanligtvis så ogillar de som klagar på etnocentrism inte alls etnocentrism. Det är eurocentrism (västcentrism) de menar men de skriver för en mestadels västlig publik och då kommer de undan med det så länge ingen tar nåt från författarens egen kultur och frågar ”Vad tycker du själv om det?”

  ”För att de kvalitativa forskarna skapar teorier, medan de kvantitativa forskarna falsifierar de kvalitativa forskarnas teorier.”

  Ja haha det var ju ett bra svar. Jag skrev ett relaterat blogginlägg på det ämnet också där jag beskrev hur de kvalitativa forskarna ifrågasätter de kvantitativa resultaten utan att behöva några egentliga belägg (de säger i princip åt kvantitativa forskare att deras resultat måste testas om och om igen)

  ”Hehe, jag vet inte. Enligt Post-modernisterna så är ju kvantitativ forskning ett uttryck för kolonialism.”

  Vem är det som påstår det egentligen? Finns nån källa på ett så idiotiskt påstående?

  ”Feministerna säger att ”siffrorna” gömmer sanningen. Sen att de använder dem själva, typ Diane Sainsbury. Ja, vad ska man säga.”

  Feminismen är väl full av siffror? När det beträffar kolonisering så skulle det väl isåfall vara feministernas kolonisering av universiteten som deras användning av siffror som den påstådda löneskillnaden ger uttryck för?

  ”Hehe, ja det är ju lite att slå tärning när man gör en kvalitativ undersökning. Om de här ”post-modernistiska” tankegångarna om ”equality” är så populära bland forskare, varför ser de då inte till så vi får samma betyg och varför envisas de med att ge oss faktafrågor på litteraturen.”

  Som jag sade i diskursen om familjen, du vill försvaga dina fiender, inte dig själv.

 100. Dogdylan skriver:

  Dogdylan:

  ”Visst är det så att lärare har en informell makt och i klassrummet har de mer makt än vad Fredrik Reinfeldt har ändå mer makt än den enskilda läraren. I den bemärkelsen att vad Fredrik Reinfeldt gör påverkar ett helt folk. Jo jag förstår vad du menar men det är där som analysen enligt mig är för teoretisk. När vad du gör påverkar ett helt folk blir i praktiken din frihet att göra vad du vill mindre, inte större (det här kan man se tydligt hos företagsledare när deras företag blir större, på många sätt hade de mer makt när de inte behövde ta hänsyn till så många personer). Reinfeldt har alltså en mindre flexibilitet gällande innehållet än en lärare har. Ju högre upp du är ju mer måste du tänka på vad du säger.”

  Visst är det teoretiskt. För mig är makt: A får B att göra något B inte skulle gjort annars. Jag är inte så förtjust i latent makt, eller de här Facaultianska maktdefinitionerna, att makt kan vara vad som helst och gestalta sig hur som helst. Likväl är jag inte så förtjust i Steven Lukes tredje maktdimension om verkliga intressen. Sen kan vi ju tala om maktresurser och Reinfeldt som enskild individ har enligt min mening mer makt, i den bemärkelsen att han kan påverka flera liv än den enskilda läraren kan i klassrummet.

  ”Nej inte nödvändigtvis, alliansen är en politisk/ideologisk sammanslutning. Inte en praktisk. När alliansen skall göra nåt måste de göra det via sina praktiska organ dvs myndigheterna, där samma personer arbetar som vill ha kvar genussystemet eftersom per defintion sådana alltid strävar efter vad än som stärker deras egen betydelse. I klartext: Myndigheter strävar inte efter att lägga ner sig själva. Alliansen i sin tur är beroende av systemet, de kan inte attackera systemet hur som helst.”

  Jo, jag är medveten om att offentliga institutioner kan förhindra politiker att göra förändringar. Både då det kommer till lagstiftning, men också då det kommer till möjligheten att förändra vissa stora institutioner, så som välfärdens universalism.

  Det är lätt för Alliansen att lägga ut sjukvården på entreprenad (privatisera) i Sverige (även om det nu var sossarna som startade det), men det är nästan omöjligt att privatisera sjukvården. Det finns dock några exempel på stater som gått från en socialdemokratisk välfärdsstat till en liberal sådan. Det är Nya Zeeland och Australien. Det är helt korrekt att välfärden lever sitt eget liv och myndigheter försöker leva sitt eget liv, i syfte att överleva.

  ”Tidningarnas ägare är inte ideologiska, så länge de får sina pengar (upplaga, annonser) struntar de helt i vilken ideologisk inriktning artiklarna i tidningen en viss dag hade. Man kan säga att annonsörerna har större makt än ägarna. Ägarna är bara anställda av annonsörerna att skapa avkastning till deras produkter.”

  Tidningens ägare är inte ideologiska men de konkurrerar genom sina företag på en fri marknad. De har heller inte vilja att förändra marknadsekonomin. Ingen företagare har det, på tal om verkliga intressen. Socialisterna säger att företagande i sig är en ideologisk handling, så gör även Facault. Jag tycker nog att de har rätt där. Jag tycker inte annonsörerna har större makt än ägarna, även om det finns ett beroendeförhållande där.

  ”Vänstern vill inte bryta ner familjen. Vänstern vill bryta ner sina fienders familjer. Vänstern vill helt enkelt dess fiender försvagar sig själva. Vänsterns tänkare har analyserat vad som gör dess fiender starka och helt i linje med socialistiskt tänkande menar vänstern att dessa skall försvaga sig själva så kampen blir mer ”rättvis”

  Hm, jag vet inte. Det där skulle man nog kunna bevisa, motbevisa, dvs. hur partitillhörighet korrelerar med kärnfamiljen. Jag tror nog att vänsterpartister och miljöpartister lever i mindre utsträckning i kärnfamiljer. Sen skulle man ju kunna titta på eliten också. I vilket fall så vill man ju titta på eliterna. Det är inte den genomsnittliga vänsterpartisten & miljöpartisten vid disskuterar. Vi disskuterar eliter.

  ”Nja jag betvivlar inte att marxisterna såg vissa mönster de ogillade i samhället men jag betvivlar starkt dessa mönster hade nån som helst isolerad koppling till kapitalism. Snarare tycker jag vi tydligt ser hur marxisterna först inser de har fel gällande påståendet kapitalismen/burgoisen (ekonomiska systemet) bar skulden för dessa saker”

  Kapitalismen såg väldigt mycket annorlunda ut på 1800-talet än nu. Marx säger att staten är i sig kapitalistisk. Idag skulle man nog säga tvärt om, att staten hindrar kapitalismen. Jag tror att omständigheterna som rådde på 1800-talet i England och Tyskland, så hade nog Marx, några poänger. Men som du säger, det går knappast att isolera hemska levnadsförhållanden till kapitalismen. Snarare bör man nog beskylla staten för att underhålla en missriktad kapitalisk och en skev marknad som inte, i klassisk liberal mening kan kallas för marknad.

  ” De diskuterar inte alls kapitalistiska systemet de diskuterar saker som funnits i alla system. Det är ingen kritik mot kapitalismen, det är kritik mot mänskligheten.”

  Ja, de senare marxisterna är så, ja.

  ”Har du sett debatten mellan Chomsky och Focault ännu? inlägget om skolgenus) Där ser man tydligt vad det handlar om. De mer klassiska marxisterna (Chomsky) menar att kapitalismen är politik och polisväsende medan de vill ha en friare människa men den nya postmodernistiska vänstern (Focault) tycker kapitalismen är precis allting. Skola är kapitalism, vård är kapitalism, osv… ”

  Jag såg den på Youtube. Foucault påminner väldigt mycket om Dr Evil i Austin Power trilogin.

  ”Då de kommer till din diskussion om makt, håller jag med. Det är därför Sovjet och Kina hela tiden uppmuntrade till folklig revolution. Kampen mot kapitalet tog aldrig slut, för om man deklarerar: Nu är kampen mot kapitalet slut, ja då kommer ju folk surna till på missförhållanden.”

  ”Sovjet och Kina slutade för länge sedan att kämpa mot Kapitalismen eftersom felet i den marxistiska teorin blev för tydligt. Istället försökte de koppla ihop kapitalismen med andra saker som de ville ge skulden till. En av de första snilleblixtarna som marxisterna fick var att inbilla småungar kapitalismen skapar slaveri och rasism. I själva verket är kapitalismen den enda ideologi som avskaffat slaveri och rasism.”

  Helt korrekt. Jag har läst något av post-feministen Wendy Brown som att menar att kapitalismen är likgiltig till slaveri och rasism. Rent ideologiskt så är det inte så, men i verkligheten så finns det tillfällen då enskilda individer och företag på en fri marknad har använt sig att rasism och slaveri, till och med förespråkat det. Men ideologin liberalismen och den idealtypen av kapitalism som presenteras där, tar avstånd från slaveri och rasism. Som du säger, kapitalismen avskaffade slaveriet och rasismen, medan Marxismen i institutionaliserade det på många platser.

  Angående att kvantitativ forskning är ett uttryck för olika typer av maskulint, rasistisk trams så har jag inte tillgång till det nu, då jag inte är hemma. Men en vanlig uppfattning bland feminister är att siffrorna gömmer kvinnors obetalda arbetet.

  Klassiska feminister som Sainsbury och Hirdman snackar lite om det i olika texter jag läst. Jag tror också Alan Bryman i boken Samhällsvetenskapliga metoder (2002) nämner något om detta med feministisk kritik mot kvantitativ forskning.

  Föresten,

  Konservativa Journalisten Mark Steyn driver rätt hårt i en kortare föreläsning med kulturrelativistm/post-modernism, då denna ideologi är en förnekelse av verkligheten. Rätt roligt klipp.

 101. Dogdylan skriver:

  Det skall alltså vara till Erik.

 102. Erik skriver:

  Dogdylan:

  ”Visst är det teoretiskt. För mig är makt: A får B att göra något B inte skulle gjort annars. Jag är inte så förtjust i latent makt, eller de här Facaultianska maktdefinitionerna, att makt kan vara vad som helst och gestalta sig hur som helst.”

  Som du säkert vet är jag ingen anhängare av Focault utan vad jag pratar om är mer den Farrelliska maktdefinitionen som han skapade när han träffade män med enormt mycket pengar och höga positioner men som inte hade nån som helst makt över sitt liv. Hur kommer det sig dessa personer som enligt våra ”marxistiska” definitioner av makt är överklass var så maktlösa? Enkelt för att medan de kunde utöva makt över andra via rang så gällde detta bara när de gjorde som de var tillsagda. Ju fler personer som var beroende av deras beslut ju mindre fria var de att göra de beslut de ville göra.

  ”Likväl är jag inte så förtjust i Steven Lukes tredje maktdimension om verkliga intressen. Sen kan vi ju tala om maktresurser och Reinfeldt som enskild individ har enligt min mening mer makt, i den bemärkelsen att han kan påverka flera liv än den enskilda läraren kan i klassrummet.”

  Reinfeldt kan påverka många liv javisst men han kan det bara när han följer systemet. Han bestämmer i teorin men varken kan eller bestämma vad han vill i praktiken.

  ”Jo, jag är medveten om att offentliga institutioner kan förhindra politiker att göra förändringar. Både då det kommer till lagstiftning, men också då det kommer till möjligheten att förändra vissa stora institutioner, så som välfärdens universalism.”

  Ja men i detta fall behöver de offentliga institutionerna inte göra någonting. De höga politikernas trovärdighet är för beroende av systemet för att de skall kunna attackera systemet. Trovärdighet är allting.

  ”Det är lätt för Alliansen att lägga ut sjukvården på entreprenad (privatisera) i Sverige (även om det nu var sossarna som startade det), men det är nästan omöjligt att privatisera sjukvården.”

  Javisst, detta är ju lätt att se rent ekonomiskt. Vinsten av bra sjukvård kommer så indirekt och sent i livet att det är enormt svårt att skapa den ekonomiska kalkylen. Även om det med största sannolikhet vore ett lönande hasardspel att satsa pengar vi inte har nu på förebyggande vård för att slippa kostnader senare i tiden så blir de politiker som sitter nu inte de som sitter när den positiva effekten infaller.

  ”Det finns dock några exempel på stater som gått från en socialdemokratisk välfärdsstat till en liberal sådan. Det är Nya Zeeland och Australien. Det är helt korrekt att välfärden lever sitt eget liv och myndigheter försöker leva sitt eget liv, i syfte att överleva.”

  Ja är är problemet, välfärden skapar behov i syfte att överleva och rättfärdiga sig själv. Ta exempelvis sekretariatet för genusforskning, det är ju de själva som bestämmer om de behövs.

  ”Tidningens ägare är inte ideologiska men de konkurrerar genom sina företag på en fri marknad. De har heller inte vilja att förändra marknadsekonomin. Ingen företagare har det, på tal om verkliga intressen. Socialisterna säger att företagande i sig är en ideologisk handling, så gör även Facault. Jag tycker nog att de har rätt där.”

  Kan du utveckla det där lite? Jag vet inte om jag håller med men jag kanske inte begrep sammanhanget.

  ”Jag tycker inte annonsörerna har större makt än ägarna, även om det finns ett beroendeförhållande där.”

  Huruvida annonsörerna har större makt än ägarna eller inte hänger på om det är lätt eller svårt att få annonsörer såklart. Det är en fri marknad. Finns det många tidningar och få annonsörer kan annonsörerna ställa högre krav. Detta är också hur en politiskt korrekt mediamarknad funkar.

  ”Hm, jag vet inte. Det där skulle man nog kunna bevisa, motbevisa, dvs. hur partitillhörighet korrelerar med kärnfamiljen. Jag tror nog att vänsterpartister och miljöpartister lever i mindre utsträckning i kärnfamiljer.”

  Ja men fienden är ju inte högern utan hela västvärlden so högerns makt enligt dem baseras på. Vänsterpartister klagar inte på de starka familjerelationerna i andra länder eller hur? Det vore ju rasism. Men att klaga på starka familjerelationer här i Sverige det är ju ok.

  ”Sen skulle man ju kunna titta på eliten också. I vilket fall så vill man ju titta på eliterna. Det är inte den genomsnittliga vänsterpartisten & miljöpartisten vid disskuterar. Vi disskuterar eliter.”

  Manliga eliter lever alltid oftare i fasta relationer och de har fler barn än genomsnittet, inte sällan med flera kvinnor.

  ”Kapitalismen såg väldigt mycket annorlunda ut på 1800-talet än nu. Marx säger att staten är i sig kapitalistisk. Idag skulle man nog säga tvärt om, att staten hindrar kapitalismen.”

  Javisst, bara en av alla de saker där Marx hade fel. Staten är inte i sig kapitalistisk, staten kan vara endera.

  ”Jag tror att omständigheterna som rådde på 1800-talet i England och Tyskland, så hade nog Marx, några poänger. Men som du säger, det går knappast att isolera hemska levnadsförhållanden till kapitalismen.”

  Nej, eller till rasismen, eller till biologin, eller till kärnfamiljen, eller till heteronormen…. det är lite skrämmande hur de kan bluffa gång på gång utan att nån säger stopp. Marxism som strukturell beskrivning funkar eftersom precis som jag skriver på bloggen, strukturer är efterhandskonstruktioner. Marx visste alltså hur världen blivit och var. Det var när han och hans studenter skulle svara på varför och motverka saker det gick åt pipan. Och det rejält.

  ”Snarare bör man nog beskylla staten för att underhålla en missriktad kapitalisk och en skev marknad som inte, i klassisk liberal mening kan kallas för marknad.”

  Ja just det.

  ”Ja, de senare marxisterna är så, ja.”

  De måste vara så. I sin bok ”humaniora i Sverige” berättar Svante Nordin att de faktiskt inte hade något val. Den som tappade tron på framtiden tappade även tron på verkligheten. Postmodernismen är framför allt konsekvensen av marxismens misslyckande. Utan den marxistiska utopin att tro på (ett modernistiskt rationellt rättvist samhälle) har verkligheten för dem upphört att existera.

  ”Jag såg den på Youtube. Foucault påminner väldigt mycket om Dr Evil i Austin Power trilogin.”

  Hahahah jo det stämmer. Faktum är att jag tycker Foucault var mer lik Dr Evil i verkligheten än skådespelaren. Skön bild du hittade av honom med den där fingergesten, klockren Dr Evil! Han var ju också precis som Dr Evil fanatiskt kritisk mot auktoritet.

  ”Helt korrekt. Jag har läst något av post-feministen Wendy Brown som att menar att kapitalismen är likgiltig till slaveri och rasism. Rent ideologiskt så är det inte så, men i verkligheten så finns det tillfällen då enskilda individer och företag på en fri marknad har använt sig att rasism och slaveri, till och med förespråkat det.”

  Ja och där har vi åter orsaken kvalitativ forskning bara förstärker fördomar och döljer faktaförhållandena. Snett urval är närmast en regel inom hermenutiken av idag. Liberala demokratier har inte bara avskaffat slaveri, rasism och förtryck, de är praktiskt taget de enda som gjort det.

  ”Men ideologin liberalismen och den idealtypen av kapitalism som presenteras där, tar avstånd från slaveri och rasism. Som du säger, kapitalismen avskaffade slaveriet och rasismen, medan Marxismen i institutionaliserade det på många platser.”

  Marxismen förvandlade ju stora delar av Sovjet till slavarbetsläger. Det var ju bara i städerna som befolkningen fick det bättre. Orsaken kommunisterna tog till våld var ju att de knappt fick några demokratiska röster i oktobervalet eftersom chockerande nog bondesamhället Ryssland röstade mestadels på ryska bondepartiet. Den stora fabriksarbetande majoritet som Marx baserat sin filosofi på fanns helt enkelt inte i Ryssland. De som säger Lenin inte följde Marx lära missar poängen, Lenin gjorde det enda som det GICK att göra i ett land som Ryssland. Marx läror baserade sig på industrinationer som Tyskland och Frankrike.

  ”Angående att kvantitativ forskning är ett uttryck för olika typer av maskulint, rasistisk trams så har jag inte tillgång till det nu, då jag inte är hemma. Men en vanlig uppfattning bland feminister är att siffrorna gömmer kvinnors obetalda arbetet.”

  Ja det har jag förstått, under de omständigheterna begriper jag inte varför det finns en enda människa som tror på vad feministiska forskare säger. De säger ju uttryckligen att om siffrorna inte visar vad de vill tänker de ljuga. Och att de inte gillar siffrorna är ju närmast garanterat med tanke på hur verkligheten ser ut.

  ”Adding these up, men work an average of 7.9 hours per day, while women work an average of—drum roll, please—7.9 hours per day.” ”Whatever you may have heard on The View, when these economists accounted for market work and homework, men and women spent about the same amount of time each day working.”

  Det var kvantitativa studien. Då tar vi den kvalitativa forskningens åsikt

  ”First, many knowledgeable people believe that women work more. In a survey by the authors of this study, 54 percent of economists and 62 percent of economics students thought that women work more than men, as did more than 70 percent of sociologists. And while the gender equal-work phenomenon has been noted before, ”it has been swamped by claims in widely circulated sociological studies … that women’s total work significantly exceeds men’s,” as the authors put it.”

  http://www.slate.com/id/2164268

  Det är bara en sak jag inte förstår. Om nu data visar män jobbar lika mycket varför tror så många högutbildade att kvinnor jobbar mer?

  ”Klassiska feminister som Sainsbury och Hirdman snackar lite om det i olika texter jag läst. Jag tror också Alan Bryman i boken Samhällsvetenskapliga metoder (2002) nämner något om detta med feministisk kritik mot kvantitativ forskning.”

  Feministisk kritkik mot kvantitativ forskning är väl huvudsakligen att feminister måste få använda lögner och skvaller som data för att deras genusvärld skall finnas?

  ”Konservativa Journalisten Mark Steyn driver rätt hårt i en kortare föreläsning med kulturrelativistm/post-modernism, då denna ideologi är en förnekelse av verkligheten. Rätt roligt klipp.”

  Jösses vilken suverän video, tackar! Rekommenderas varm till alla jag skrattade gott ett par gånger men vill inte förstöra nöjet för andra så jag avslöjar inte vad han sade.

 103. Dogdylan skriver:

  Erik

  ”Som du säkert vet är jag ingen anhängare av Focault utan vad jag pratar om är mer den Farrelliska maktdefinitionen som han skapade när han träffade män med enormt mycket pengar och höga positioner men som inte hade nån som helst makt över sitt liv. Hur kommer det sig dessa personer som enligt våra ”marxistiska” definitioner av makt är överklass var så maktlösa? Enkelt för att medan de kunde utöva makt över andra via rang så gällde detta bara när de gjorde som de var tillsagda. Ju fler personer som var beroende av deras beslut ju mindre fria var de att göra de beslut de ville göra.”

  Farrelliska maktdefinition? Nu sökte jag runt lite. Hittade en författare vid namn, Warren Farrell, som är en feministkritiker. Menar du honom? I vilket fall, menar du att makt är kontextbundet, dvs. vi har makt i vissa sammanhang men inte andra?

  ”Kan du utveckla det där lite? Jag vet inte om jag håller med men jag kanske inte begrep sammanhanget.” (Om tidningarna)

  Du skrev i ett tidigare inlägg: ”Tidningens ägare är inte ideologiska”.

  Vad jag menade med mitt inlägg är att företagen inte har en vilja att förändra marknadsekonomin och att företagen lobbar för en fria, mer avreglerad marknad. Detta är enligt min åsikt, delvis en ideologisk handling från företagens sida. MEN, (för att säga emot mig själv) så är företagen tvingande i det kapitalistiska systemet att verka för mer avregleringar, eftersom företagen konkurrerar mot varandra. Företagen är också obligerade att göra detta på grund av marknadsekonomin som tvingar fram konkurrens mellan företag. Detta gäller enligt min åsikt för internationella anonyma företag.

  Jag menar också att företag kan (och faktiskt gör) bryta mot lagen i syfte att gå runt en reglerad marknadsekonomi i syfte att öka sin profit. Där har traditionella socialisterna rätt, att företagens profit går före, ibland allmänhetens bästa. Jag säger dock, att i långa loppet så leder kapitalism till något bra, även om jag förhåller mig lite vaksam till globaliseringen och global kapitalism.

  ”De måste vara så. I sin bok ”humaniora i Sverige” berättar Svante Nordin att de faktiskt inte hade något val. Den som tappade tron på framtiden tappade även tron på verkligheten. Postmodernismen är framför allt konsekvensen av marxismens misslyckande. Utan den marxistiska utopin att tro på (ett modernistiskt rationellt rättvist samhälle) har verkligheten för dem upphört att existera.”

  Det kan vara så! Eller så kan det vara så att de här post-modernisterna faktiskt ha en plan, att förgöra väst för att de tror (som du vet) att västländsk kultur är upphovet till kapitalism. Det kan ju vara så, att det är gamla kommunister i ny tappning – som har hittat ett mer effektivt sätt att göra revolution på. För post-modernisterna erkänner ju en verklighet, de erkänner sin verklighet, och säger att det är de enda verkligheten. De skapar ju egna riktlinjer, som de sen säger skall gälla för alla. Multikulturalism gäller för oss vita, men inte för post-modernisterna och ”skyddade” grupper. Det är alltså i post-modernisternas värld helt okej att vara homofob som muslim, men inte som vit man.

  ”Det är bara en sak jag inte förstår. Om nu data visar män jobbar lika mycket varför tror så många högutbildade att kvinnor jobbar mer? ”

  De tror att kvinnor arbetar mer i hemmet. De tänker sig att kvinnor gör det mesta av hushållsarbetet. Det kan nog stämma, men det är knappast något som sker i alla hem. De här könsmaktsstrukturerna bygger på att det ”obetalda” arbetet skall ske över allt, det får inte finnas några anomalier. Feministernas beskrivning av männen beskriver mer den arabiska, svarta eller sydamerikanska mannen, snarare än den vita svenska mannen. Det är således väldigt lustigt, att Gudrun Schyman kallar svenska män för talibaner. Att kritisera ”icke-vita” män finns inte i feministernas värld, eftersom ”offer” aldrig kan utöva någon som helst makt. I och för sig är det problematiserat med intersektionalitet perspektivet, men den teorins bärkraft möter samma problem som de klassiska feministteorierna, anomalierna är för många.

  Jag satt själv och lekte med SPSS en gång och testade olika ”råmaterial”, när jag jämförde män och kvinnor (i en mängd olika yrkesgrupper) så visade det sig att lönerna inte skiljer så mycket. Mellan några kronor till någon tusenlapp. Om man skulle dra in erfarenhet, liknande utbildning, osv. Så skulle nog skillnaden mellan mäns och kvinnors löner vara liten. Man skulle kunna förklara varför kvinnor har lägre ”genomsnittslön” med att de föder barn och väljer att vara hemma med barnen, en tid.

  ”Feministisk kritik mot kvantitativ forskning är väl huvudsakligen att feminister måste få använda lögner och skvaller som data för att deras genusvärld skall finnas?”

  Precis, de brukar ju inte använda ”fakta” när de argumenterar. Snarare går de till personangrepp. Egentligen gäller det för alla PK-iter. De klarar helt enkelt inte av att bygga en argumentation på fakta. Det hemska är ju att de värsta av PK-trollen är väldigt välutbildade också.

 104. Dogdylan skriver:

  Sen tror jag nog också de flesta inte förstår vad post-modernisterna snackar om. Göran Hägglund står där och är helt oförstående när en feminist/post-kolonialist och centrum för rasism ledamot, vid namn Fatima Doubakil, ylar om strukturalism och ”föreställningar om den andre”.

  Det bästa är att Fatima Doubakil säger som det är: ”Det handlar inte om fördomar, det handlar om hat, det handlar om föreställningar, det handlar inte om enskilda individer”.

  Göran Hägglund, precis som alla andra människor, kan helt enkelt inte förstå att individer INTE har ansvar för sina handlingar. Göran Hägglund tänker precis som vad som är ”normalt” för vem som helst. Den här feminist-kvinnan gör det inte. Därför blir det så fantastiskt roligt att höra på.

 105. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik & Dogdylan – jag ser ni är igång igen med kilometerlånga kommenarer i intressanta ämnen – jag kommer att läsa allt detta senare under kvällen. Alltid lika lärorikt att läsa era debatter! 🙂

 106. Erik skriver:

  Dogdylan:

  ”Farrelliska maktdefinition? Nu sökte jag runt lite. Hittade en författare vid namn, Warren Farrell, som är en feministkritiker. Menar du honom? I vilket fall, menar du att makt är kontextbundet, dvs. vi har makt i vissa sammanhang men inte andra?”

  Helt korrekt, det är Warren Farrell jag menar (han är för övrigt inte bara feministkritiker, han är även fd feministhöjdare, satt i styrelsen för den största feministorganisationens New York-avdelning) Och helt korrekt igen, makt är kontextbundet. Dvs personer med mycket makt är ofta pressade/tvingade att göra beslut de inte vill göra för att behålla makten. Warren Farrell själv blev ju av med massor av makt när han sade man skulle lyssna på män och kvinnor.

  ”Du skrev i ett tidigare inlägg: ”Tidningens ägare är inte ideologiska”.”

  Ja och det jag menade var att de skriver om vad som tjänar pengar.

  ”Vad jag menade med mitt inlägg är att företagen inte har en vilja att förändra marknadsekonomin och att företagen lobbar för en fria, mer avreglerad marknad.”

  Jo fast företagens enda syfte är att tjäna pengar och många företag tjänar mer pengar med en stark stat som ger dem guldkantade avtal än de gör på en fri marknad.

  ”Detta är enligt min åsikt, delvis en ideologisk handling från företagens sida. MEN, (för att säga emot mig själv) så är företagen tvingande i det kapitalistiska systemet att verka för mer avregleringar, eftersom företagen konkurrerar mot varandra.”

  Men av just samma anledning vill ju de företag som skulle ha svårt på en fri marknad ha kvar starka statliga strukturer som gynnar dem. Exempelvis genusföretag vill inte ha en fri marknad. Tänk vilken katastrof om icke-genusföretag sålde samma tjänster med bättre effektivitet och lägre kostnad.

  ”Företagen är också obligerade att göra detta på grund av marknadsekonomin som tvingar fram konkurrens mellan företag. Detta gäller enligt min åsikt för internationella anonyma företag.”

  Jo fast även de internationella företagen har ju sina favoritpolitiker och är ofta motståndare till exempelvis libertarianism.

  ”Jag menar också att företag kan (och faktiskt gör) bryta mot lagen i syfte att gå runt en reglerad marknadsekonomi i syfte att öka sin profit. Där har traditionella socialisterna rätt, att företagens profit går före, ibland allmänhetens bästa.”

  Jo fast går inte företagens profit till stor del också före ideologins bästa?

  ”Jag säger dock, att i långa loppet så leder kapitalism till något bra, även om jag förhåller mig lite vaksam till globaliseringen och global kapitalism.”

  Jag skulle säga att globaliseringen skapar inte en fri global marknad. Den skapar en övernationell reglering med samma syfte och funktion som den nationella. Dvs organisationer som FN kan bestämma att ett visst företags produkt är den enda rätta och missgynna alla andra. Klimatdebatten ser i mångt och myckte ut så idag.

  ”Det kan vara så! Eller så kan det vara så att de här post-modernisterna faktiskt ha en plan, att förgöra väst för att de tror (som du vet) att västländsk kultur är upphovet till kapitalism.”

  Du har lyssnat på några av dem. Tror du verkligen de är samlade nog att ens klara av att tänka ut något så konkret? Jo det skulle kunna vara så men det tror jag inte, dels för att många av dem har ingen kommunism att stödja längre och dels för att de själva är kapitalister och samma sekund deras egen bekväma tillvaro hotades skulle de vara sig själva främst. Det är ju inga kommunistiska affärsinnehavare som förespråkar det slängs gatsten på deras egna skyltfönster.

  ”Det kan ju vara så, att det är gamla kommunister i ny tappning – som har hittat ett mer effektivt sätt att göra revolution på. För post-modernisterna erkänner ju en verklighet, de erkänner sin verklighet, och säger att det är de enda verkligheten.”

  Jupp så är det men frågan är om de inte bara är från vettet. Foucault försöker ju framställa galenskap som nåt positivt och psykvård som förtryck.

  ”De skapar ju egna riktlinjer, som de sen säger skall gälla för alla. Multikulturalism gäller för oss vita, men inte för post-modernisterna och ”skyddade” grupper. Det är alltså i post-modernisternas värld helt okej att vara homofob som muslim, men inte som vit man.”

  Multikulturalism finns knappast. Det finns kulturalism men kulturalister vill sällan erkänna vilken kultur de förespråkar. Istället låtsas de precis som Mark Steyn säger att alla kulturer är likadana.

  ”De tror att kvinnor arbetar mer i hemmet. De tänker sig att kvinnor gör det mesta av hushållsarbetet. Det kan nog stämma, men det är knappast något som sker i alla hem. De här könsmaktsstrukturerna bygger på att det ”obetalda” arbetet skall ske över allt, det får inte finnas några anomalier.

  De har ju rätt i att kvinnor arbetar mer i hemmmet, problemet är att kvinnorna arbetar generellt lika mycket mindre på jobbet/marknaden.

  ”Feministernas beskrivning av männen beskriver mer den arabiska, svarta eller sydamerikanska mannen, snarare än den vita svenska mannen.”

  Nej, även där blir det fel eftersom kvinnorna i de regionerna mer sällan arbetar heltid och mer ofta är hemmafruar. Kom ihåg att siffrorna slår ihop timmarna de är hemma med barnen med timmarna de är på jobbet.

  ”Det är således väldigt lustigt, att Gudrun Schyman kallar svenska män för talibaner. Att kritisera ”icke-vita” män finns inte i feministernas värld, eftersom ”offer” aldrig kan utöva någon som helst makt.

  Jupp, så är det. Eftersom makt är kontextbunden så är det dock en ren lögn.

  ”I och för sig är det problematiserat med intersektionalitet perspektivet, men den teorins bärkraft möter samma problem som de klassiska feministteorierna, anomalierna är för många.”

  Intersektionalism är väl ingen teori, det är väl bara en ursäkt att ha motstridiga uppgifter sida med sida? Jag hittar ingenting som liknar en fullständig teori inom intersektionalism. Det är mer en sekt där man säger ”ja vi vet att ett av dessa två påståenden är falska men vi struntar i vilket det är”

  ”Jag satt själv och lekte med SPSS en gång och testade olika ”råmaterial”, när jag jämförde män och kvinnor (i en mängd olika yrkesgrupper) så visade det sig att lönerna inte skiljer så mycket.”

  Stor överraskning. De flesta yrken har standardiserade löner. Alla har samma grundlön, sedan gäller prestationer och erfarenhet.

  ”Mellan några kronor till någon tusenlapp. Om man skulle dra in erfarenhet, liknande utbildning, osv. Så skulle nog skillnaden mellan mäns och kvinnors löner vara liten. Man skulle kunna förklara varför kvinnor har lägre ”genomsnittslön” med att de föder barn och väljer att vara hemma med barnen, en tid.”

  Jo men vänstern tycker ju att kvinnor skall kompenseras ekonomiskt för tiden de väljer vara hemma med barnen (alltså det är de ju redan men de menar att kvinnorna skall få löneökningar som vanligt även när de inte är på jobbet)

  ”Precis, de brukar ju inte använda ”fakta” när de argumenterar. Snarare går de till personangrepp.”

  Exakt, de använder olika former av personangrepp och när det inte funkar så attackerar de formen det sagda presenterades i istället. Vad de absolut inte sysslar med är saklig debatt där man tar reda på vad som är sant. Okunskap är för dessa människor det högsta lärandet.

  ”Egentligen gäller det för alla PK-iter. De klarar helt enkelt inte av att bygga en argumentation på fakta. Det hemska är ju att de värsta av PK-trollen är väldigt välutbildade också.”

  Ja de är väldigt välutbildade men vad är de välutbildade på? Som den konservativa klassicisten Victor Davis Hanson säger: Du har litteraturkritiker som inte kan nån litteratur överhuvudtaget. Hur kan det kallas utbildning? De kan ju ingenting om vad de uttalar sig om. Men det är klart att de som verkligen kan saker gärna har det så. Makt är kunskap så ju mindre makt skolorna förmedlar desto bättre.

 107. Erik skriver:

  Dogdylan:

  ”Sen tror jag nog också de flesta inte förstår vad post-modernisterna snackar om.”

  Vilket Snarast bör ses som ett friskhetstecken.

  ”Göran Hägglund står där och är helt oförstående när en feminist/post-kolonialist och centrum för rasism ledamot, vid namn Fatima Doubakil, ylar om strukturalism och ”föreställningar om den andre”.”

  Underbar debatt. Göran Hägglund säger en sak, Fatima säger exakt samma sak men kritiserar sättet han sade det på (formkritik) Det enda som fattas är att hon skall klaga på hans manliga språk också.

  Häglund: – Det är en fördom
  Doubakil: – Nej det är en föreställning.

  ”Det bästa är att Fatima Doubakil säger som det är: ”Det handlar inte om fördomar, det handlar om hat, det handlar om föreställningar, det handlar inte om enskilda individer”.”

  Det bästa tycker jag är när hon säger ”Folkgrupper är ett förlegat begrepp” ett faktapåstående och ett försök att utöva censur. Detta från en kvinna vars släkt uppenbarligen kommer från ett land där censur inte är förbjudet enligt lag. Vi har alltså en person som kan mycket om Sverige och en person som tydligen inte förstår svenska grundlagen ens.

  Observera att hon inte ger några som helst belägg för att påståendet är sant och hon säger heller inte att det heter nåt annat. Hon menar att det är förlegat att anse folkgrupper existerar för att hon säger så.

  ”Göran Hägglund, precis som alla andra människor, kan helt enkelt inte förstå att individer INTE har ansvar för sina handlingar.”

  Individer har ansvar för sina handlingar inom humanism och liberalism. Det enda diskussionen visar är att Fatima är ingetdera. Vad hon stödjer istället vet vi inte för som de flesta kritiska teoretiker säger hon inget om vad hon är för, men vi kan gissa.

  ”Göran Hägglund tänker precis som vad som är ”normalt” för vem som helst.”

  Nej, Göran Hägglund tänker vad som är normalt för de länder som domineras av humanism och liberala demokratiska värderingar. Fatima tänker vad som är normalt för de länder som domineras av något helt annat. Det är alltså i högsta grad just kulturellt.

  ”Den här feminist-kvinnan gör det inte. Därför blir det så fantastiskt roligt att höra på.”

  Den här feministkvinnan är i och för sig mer rasist (kulturrasist) än feminist. Vi kan titta på en annan del av debatten som är typiskt exempel:

  Hägglund: – Jag menar att vanliga svenskar
  Doubakil: – Vad menar du med vanliga svenskar?

  Här gör Hägglund en rejäl klantighet. Han försöker svara på frågan och låter henne därmed lura honom. Det vet varenda människa att hon vet vad han menar med vanliga svenskar (Vi vet, hon vet, vi vet att hon vet). Hon frågar inte för att hon undrar och vill veta, hon frågar som ren taktik. Just detta ifrågasättande är en intränad reflex.

  Ett till exempel

  Hägglund: Det gäller att skilja på de där (vanliga svenskar och mordbrännare)
  Doubakil: Nej i MIN diskurs gäller det inte det.

  Hägglund: Det är enormt vanligt människor som är rädda reagerar med … med aggressivitet
  Doubakil: Det är din uppfattning men den stämmer inte överrens med de forskare som gjort en forskningsrapport om de här föreställningarna.

  Öhh jag måste bara avsluta med en fråga: Vilka forskare? Några svenska experter på psykologi som säger rädsla inte leder till ”flight or fight” existerar knappast iaf inte i den moderna världen fast där har vi ju poängen. Trots allt sitt poserande om hur hon inte får vara en del av den svenska världen så handlar det om att hon inte VILL vara en del av den. Hon vill vara en del av SIN värld, sitt riktiga hemland.

  Sedan vill hon den delen/minoriteten diskriminerar svenskar via särbehandling. Dvs hon vill i grunden i lagens ögon behandlas som lagen behandlade vita i Sydafrika. Och i övrigt är hon precis som den andra tjejen som en skiva som hakat upp sig, Det är strukturellt det är strukturellt det är strukturellt. Strukturer är allsmäktiga som jag skrev på bloggen.

 108. Erik skriver:

  Min andra kommentar fastnade i spammen.

 109. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, ”Jo just det, och så slutar det med att känslomässigt störda människor forskar och utnämner sin störning som fakta. Riktigt oroande.” Ja, ha ha! 🙂

  Dogdylan,
  bra video (Mark Steyn)! Han säger (ang multikulturalism): ”Our core value is that we have no core values and that is what they teach in schools these days.” Vet inte om det är helt tillämpligt på svenska förhållanden iofs, vi har ju våra ”grundläggande värderingar”, som delvis förvisso inbegriper att acceptera andra kulturella yttringar, men ändå till en viss gräns.

  Ang att Fatima Doubakil ställer Göran Hägglund mot väggen i videon från Dogdylan ( http://www.youtube.com/watch?v=DBWtJrZW1CU ) En tanke: om det nu är så att någon/några ser Fatmima mfl som ”de andra” så förutsätter det ju att det finns en grupp av människor, ett subjekt, en aktör, som ser de andra som ”de andra”. Men att denna aktör inte kan kallas ”vanliga svenskar” är en glädjande nyhet, dock kan denna aktör visst kallas för en förtryckande ”privilegierad vit man” verkar det som… Även jag inser ju att den retoriska frågan om vilka de vanliga svenskarna är är en medveten provokation. Så här blir det när man utbildar människor i det här landet vid lärosäten belägrade av poststrukturalistflumgenusvetare utan verklighetsförankring…

 110. Dogdylan skriver:

  Erik:

  ”Ja och det jag menade var att de skriver om vad som tjänar pengar.”

  Att tjäna pengar kan vara en ideologisk handling.

  ”Jo fast företagens enda syfte är att tjäna pengar och många företag tjänar mer pengar med en stark stat som ger dem guldkantade avtal än de gör på en fri marknad. ”

  Företag agerar på två olika beroende i vilken typ av marknad de agerar i. Det finns två typer Kordinerad Marknadsekonomi (Europa som idealtyp) och Liberal Marknadsekonomi, (USA som idealtyp). I den kordinerade så verkar företagen inte sträva efter att tjäna pengar, på samma sätt som i den amerikanska, om man får tro forskarna Peter A Hall och David Soskices bok ”An Introduktion to Varieties of capitalism”.

  I den liberala marknadsekonomin lägger företagen mer fokus på marknaden och relationer mellan företag, medan i den kordinerade marknadsekonomin så spelar företagen oftast tillsammans med staten. I Sverige är även fackförbunden starka, som en tredje spelare i den kordinerade marknadsekonomin.

  Visst är det så att vissa konsulttjänster säljs till staten, tillexempel dem som handlar om Genus. I USA säljs det också genus, men då, även till företag, men då eftersom amerikanska företag är rädda för att bli stämda. Jag tror att de flesta företagen som anställer genusvetare gör det på grund av att ”andan” är så och någon PK-direktör tycker det passar och tror att genusvetare kan ta fram det bästa ur sina anställda. Man får inte glömma att företag också består av individer som kan påverka företaget. Företaget är således inte bara en anonym institution, där besluten bara fattas. Det är människor bakom besluten.

  I vilket fall så är genusbranschen inte speciellt lukrativ, de flesta genusvetare sällar sig till akademiker proletariatet.

  ”Jag skulle säga att globaliseringen inte skapar en fri global marknad. Den skapar en övernationell reglering med samma syfte och funktion som den nationella. D.v.s. organisationer som FN kan bestämma att ett visst företags produkt är den enda rätta och missgynna alla andra. Klimatdebatten ser i mångt och mycket ut så idag.”

  Visst kan det vara så, globaliseringen är ändå styrd av stater och FN. Den globalisering som Norberg talar om är en idealtyp.

  ”Du har lyssnat på några av dem. Tror du verkligen de är samlade nog att ens klara av att tänka ut något så konkret? Jo det skulle kunna vara så men det tror jag inte, dels för att många av dem har ingen kommunism att stödja längre och dels för att de själva är kapitalister och samma sekund deras egen bekväma tillvaro hotades skulle de vara sig själva främst. Det är ju inga kommunistiska affärsinnehavare som förespråkar det slängs gatsten på deras egna skyltfönster.”

  Jag tror nog att de här kommunistiska post-modernisterna har ett mål. Visst är de spritt språngande från vettet, men jag tycker ändå man kan skönja vissa mål. Tillexempel att kärnfamiljen måste bort, att den vita mannen måste bort och att Sverige skall ha fri oreglerad invandring. Allt detta leder således till slutet för den västerländska civilisationen.

  ”Jupp så är det men frågan är om de inte bara är från vettet. Foucault försöker ju framställa galenskap som nåt positivt och psykvård som förtryck.”

  Jag tror att den post-modernistiska vänstern inte riktigt förstår att de hämtar inspiration från 1900-talets mest galna filosofer och en vit fransman till på köpet, förvisso homosexuell, men ändå vit man. Post-modernisterna använder just hands teoretiska ramverk eftersom de kan efter eget bevåg föra in de åsikter de har själva i ramverket och förekasta andra.

  Om allt eller inget är förtryck, ja då kan man skapa sig egen ideologi byggd på en kritik mot förtryck och innehållet i ideologin behöver inte vara ett dugg logiskt. Som jag har sagt tidigare. Post-modernism är som Enron, de är bara ett ”fint” skal som förklaras med fina ord, men bakom skalet kan vad som helst lura.

  ”De skapar ju egna riktlinjer, som de sen säger skall gälla för alla. Multikulturalism gäller för oss vita, men inte för post-modernisterna och ”skyddade” grupper. Det är alltså i post-modernisternas värld helt okej att vara homofob som muslim, men inte som vit man.”

  Visst finns multikulturalism, men det har inte gått lika långt i Sverige som utomlands. Vi har ju fortfarande ”grundläggande” värderingar. Några av post-modernisterna tenderar ju att kritisera multikulturalism av den anledningen av att de inte tror att kultur existerar. Detta gör man i boken intersektionalitet av Reyes & Mulinari från 2005.

  Jag tror man får en bra inblick över hur skevt post-modernistiskt tänkande är om man läser den boken. Det är mycket logiska hopp. De vill försvara homosexualitet – men de förmås inte kritisera andra kultur, som är djupt mer homofobiska än svensk kultur.

  Det är därför de beskyller den vita mannen för homofobi, även fast, den vita mannen är rätt snäll mot homosexuella jämfört med den ”icke-vita” mannen. Att beskylla medelklassmannen blir ännu mer stört. För att förklara bort att invandrare (I USA: svarta) står för en betydande del av hatbrottsligheten mot homosexuella så säger post-modernisterna, att det är den vita mannen som skapar dessa homofoba normer, som den svarta mannen har internaliserat, alternativt att invandrare helt enkelt inte kan utöva makt eftersom de saknar makt. Som sagt, boken är väldigt förvirrande, och det är säkert meningen.

  ”De har ju rätt i att kvinnor arbetar mer i hemmet, problemet är att kvinnorna arbetar generellt lika mycket mindre på jobbet/marknaden.”

  Nja, jag vet inte. Kvinnor jobbar mer i hemmet, men lika mycket på jobbet, när de väl arbetar, kanske till och med mer. Jag tycker inte det är så konstigt att kvinnor jobbar mer i hemmet. De har en mammaroll att hantera. Vill de inte ha mammarollen så behöver de inte skaffa barn. Man kan inte komma undan biologin, att mamman är väldigt starkt knutet till sitt barn, under barnets första levnadsår.

  ”Feministernas beskrivning av männen beskriver mer den arabiska, svarta eller sydamerikanska mannen, snarare än den vita svenska mannen.”

  I dessa kulturer arbetar mannen och försörjer kvinnorna. Kvinnorna tar hand om barnen och hemmet. Hos naturfolk gör kvinnan allting, medan mannen är ”krigare” och på sin höjd jagar. I Afrika, bland svarta är det kvinnan som arbetar medan mannen verkar mer intresserad av eldvatten och prostitution.

  Kvinnans liv i tredje världen är generellt sätt inte lätt. I muslimska kulturer är kvinnan mannens egendom. Ja, kvinnan är förtryckt och har varit förtryckt, MEN, det massiva förtrycket sker för det mesta i tredje världen och inte i väst. Det är oftast ett värre förtryck som till och med under medeltiden, inte ens var så hårt. Den vita medelklass mannen borde hyllas, inte bespottas, av feministerna.

  Om intersektionalitet:

  Intersektionalitet är en teori och tankegången är byggd på identitet, att vi har olika identiteter som är värda olika mycket. Det är dock inte additivt, dvs. du är inte mer förtryckt för du är kvinna, svart och homosexuell. I vilket fall så går det ut på att en kvinna alltid är underställd en man, en homosexuell är alltid underställd en heterosexuell och en svart är underställd en vit.

  Detta är såklart Bull, eftersom det handlar om kontext. Det är mycket väl så att en svart mobb kan utöva makt över en vit. Intressant är att vita män i USA begår i stort sätt inga eller väldigt få (runt 10 stycken) våldtäkter på svarta kvinnor, medan svarta män begår väldigt många (30 000+) våldtäkter på vita kvinnor. Man undrar, vem som förtrycker vem.

  I och med att svarta män är en minoritet så är svarta överrepresenterade flera gånger om. Det samma gäller i Sverige i våldtäktsstatistiken. I Sydafrika läste jag att var tredje man har begått en våldtäkt. Det var nästan lika många svarta kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt. Det är bara att gissa vem som begår dem. Jag gissar på Fattiga, arbetslösa, svarta män.

  ”Exakt, de använder olika former av personangrepp och när det inte funkar så attackerar de formen det sagda presenterades i istället. Vad de absolut inte sysslar med är saklig debatt där man tar reda på vad som är sant. Okunskap är för dessa människor det högsta lärandet. ”

  Visst är det så!

  ”Ja de är väldigt välutbildade men vad är de välutbildade på? Som den konservativa klassicisten Victor Davis Hanson säger: Du har litteraturkritiker som inte kan nån litteratur överhuvudtaget. Hur kan det kallas utbildning? De kan ju ingenting om vad de uttalar sig om. Men det är klart att de som verkligen kan saker gärna har det så. Makt är kunskap så ju mindre makt skolorna förmedlar desto bättre.”

  Visst är det så!

  ”Vilket Snarast bör ses som ett friskhetstecken.”
  Hahaha, japp!

  Du har helt rätt i analysen av Fatima Doubakil vs Hägglund.

  ”Öhh jag måste bara avsluta med en fråga: Vilka forskare? Några svenska experter på psykologi som säger rädsla inte leder till ”flight or fight” existerar knappast iaf inte i den moderna världen fast där har vi ju poängen. Trots allt sitt poserande om hur hon inte får vara en del av den svenska världen så handlar det om att hon inte VILL vara en del av den. Hon vill vara en del av SIN värld, sitt riktiga hemland.”

  Visst är det sjukt. Hon kan inte ens bestämma sig. Jag tror det blir så om man har läst en massa strunt och sen inte riktigt förstått vad de har snackat om. I och för sig är det ju lätt att bli förvirrad. Hon måste ju också vara PK, jag älskar PK på ett sätt eftersom det verkligen förstör för post-modernisterna ibland. Tillexempel får post-modernisterna inte säga att de ä för segregering, även fast många av dem förespråkar identitetspolitik.

  Tanja:

  ”Vet inte om det är helt tillämpligt på svenska förhållanden iofs, vi har ju våra ”grundläggande värderingar”, som delvis förvisso inbegriper att acceptera andra kulturella yttringar, men ändå till en viss gräns. ”

  Visst är det så, jag menar att det är den politiska korrektheten som hindrar och såklart politiken. Multikulturalism är inte logiskt operativ. Men också omöjlig att implementera i Sverige på grund av att grundlagen förhindrar den, likväl som amerikanska konstitutionen förhindrar multikulturalism

  ”En tanke: om det nu är så att någon/några ser Fatima m.fl. som ”de andra” så förutsätter det ju att det finns en grupp av människor, ett subjekt, en aktör, som ser de andra som ”de andra”. Men att denna aktör inte kan kallas ”vanliga svenskar” är en glädjande nyhet, dock kan denna aktör visst kallas för en förtryckande ”privilegierad vit man” verkar det som… Även jag inser ju att den retoriska frågan om vilka de vanliga svenskarna är en medveten provokation. Så här blir det när man utbildar människor i det här landet vid lärosäten belägrade av poststrukturalistflumgenusvetare utan verklighetsförankring…”

  Visst är det underbart. Det är bara vänstern som får definiera (i deras ögon), vem som är svart och vem som är vit. Samtidigt säger de att ras är en socialkonstruktion och det är rasistiskt att definiera ras. Om inte ras finns, hur kan man då beskylla vita för saker och ting. Man skulle ha frågat, hur definierar du ras? vem är svart eller vit.?

  Som Erik sa, vänstern vet såklart, alla vet vem som är svart och vit. För det mesta vet man det genom att se till phenotypiska drag, även om det inte alltid är korrekt. Vänstern ser också dessa drag, men vill inte erkänna att de ser dem i ”vissa” sammanhang, men i andra sammanhang ser de dessa drag. Det är en förutsättning att de ser dessa drag för att kunna göra sin analys eftersom den post-modernistiska analysen bygger på kategorisering. Vilket är en paradox, då post-modernisterna (inte i alla fall) men i vissa fall menar att kategorisering är fel.

  Post-modernisterna är ett rätt blandat klientel då det kommer till åsikter.

 111. Erik skriver:

  Dogdylan:

  ”Att tjäna pengar kan vara en ideologisk handling.”

  Nja, man kan tjäna pengar på ideologiska handlingar men att tjäna pengar i sig kan knappast anses ideologiskt.

  ”Företag agerar på två olika beroende i vilken typ av marknad de agerar i. Det finns två typer Kordinerad Marknadsekonomi (Europa som idealtyp) och Liberal Marknadsekonomi, (USA som idealtyp).”

  Aha det är så man ser på saken. Det är intressant att detta är ungefär som när man diskuterar skillnaden mellan liberaler (Europa) och Liberals (USA) när man ser på ”liberals” i USA så är det vad som motsvaras av vänsteråsikter men när man ser på ”liberaler” är det vad som motsvaras av mitten till höger.

  ”I den kordinerade så verkar företagen inte sträva efter att tjäna pengar, på samma sätt som i den amerikanska, om man får tro forskarna Peter A Hall och David Soskices bok ”An Introduktion to Varieties of capitalism”.”

  Låter som ett bra tips, skall kolla upp den.

  ”I den liberala marknadsekonomin lägger företagen mer fokus på marknaden och relationer mellan företag, medan i den kordinerade marknadsekonomin så spelar företagen oftast tillsammans med staten.”

  Just att företag spelar tillsammans med staten riskerar ju annars att leda till fascism. Företagen kan lobba fram politiker som tycker att de skall jobba för sina arbetsgivare. Ju starkare stat vi får ju starkare blir de företag som har goda relationer med politiker.

  ”I Sverige är även fackförbunden starka, som en tredje spelare i den kordinerade marknadsekonomin.”

  Ja det är sant. Men facken är inte alltid på arbetstagarens sida. Deras höjdare umgås oftare med höjdare inom de andra sfärerna.

  ”Visst är det så att vissa konsulttjänster säljs till staten, tillexempel dem som handlar om Genus. I USA säljs det också genus, men då, även till företag, men då eftersom amerikanska företag är rädda för att bli stämda.”

  Det är ju exakt så som Jämi kommer att fungera i Sverige. Företag skall köpa genus för de är rädda för att bli stämda, alternativt rädda att fällas av sociala domstolen. Lustigt nog så slipper politikerna undan samma domstol. Exempelvis JämO borde fällts, de hade ju nästan bara kvinnor som arbetade bland annat på informationsavdelningen. Fast där är ju poängen, det blir mot lagen att ha 80% män i ledningen men inte att ha 80% kvinnor.

  ”Jag tror att de flesta företagen som anställer genusvetare gör det på grund av att ”andan” är så och någon PK-direktör tycker det passar och tror att genusvetare kan ta fram det bästa ur sina anställda.”

  Jag tror de flesta företagsledare struntar helt i ”andan” snarare så handlar det om att man är rädda för den sociala domstolen och försöker utnyttja situationen till sin fördel (ungefär som kravmärkning) företag är enormt känsliga för den sociala domstolen.

  Man får inte glömma att företag också består av individer som kan påverka företaget. Företaget är således inte bara en anonym institution, där besluten bara fattas. Det är människor bakom besluten.

  I vilket fall så är genusbranschen inte speciellt lukrativ, de flesta genusvetare sällar sig till akademiker proletariatet.

  ”Jag skulle säga att globaliseringen inte skapar en fri global marknad. Den skapar en övernationell reglering med samma syfte och funktion som den nationella. D.v.s. organisationer som FN kan bestämma att ett visst företags produkt är den enda rätta och missgynna alla andra. Klimatdebatten ser i mångt och mycket ut så idag.”

  Visst kan det vara så, globaliseringen är ändå styrd av stater och FN. Den globalisering som Norberg talar om är en idealtyp.

  Jag tror nog att de här kommunistiska post-modernisterna har ett mål. Visst är de spritt språngande från vettet, men jag tycker ändå man kan skönja vissa mål. Tillexempel att kärnfamiljen måste bort, att den vita mannen måste bort och att Sverige skall ha fri oreglerad invandring. Allt detta leder således till slutet för den västerländska civilisationen.”

  Ja fast jag menar att slutet av den västerländska civilisationen är i sig inget mål. Det är bara ett medel. Frågan är ju inte vad de vill ha bort. Frågan är vad de vill ha istället, dvs vad ”målet” är med att ha bort den västerländska civilisationen

  ”Jag tror att den post-modernistiska vänstern inte riktigt förstår att de hämtar inspiration från 1900-talets mest galna filosofer och en vit fransman till på köpet, förvisso homosexuell, men ändå vit man.”

  Jag tror att intersektionella stollar behandlar homosexuella som om de vore en egen ras i sig. Dvs de räknas inte till gruppen vita eller till gruppen män för annars funkar det inte. Det kanske mest absurda är att postmodernisterna mestadels grundat vad de tycker i filosofer som kopplats till högern.

  ”Post-modernisterna använder just hands teoretiska ramverk eftersom de kan efter eget bevåg föra in de åsikter de har själva i ramverket och förekasta andra.”

  Ja just det.

  ”Om allt eller inget är förtryck, ja då kan man skapa sig egen ideologi byggd på en kritik mot förtryck och innehållet i ideologin behöver inte vara ett dugg logiskt.”

  Om allt är eller anses vara förtryck förutom egna ideologin har man utnämnt sig själv till gud.

  ”Som jag har sagt tidigare. Post-modernism är som Enron, de är bara ett ”fint” skal som förklaras med fina ord, men bakom skalet kan vad som helst lura.”

  Din liknelse med Enron är mer klockren än du anar. Enrons tidigare VD var känd kontrollmaniker som ville ha koll på precis allt och alla. Det stämmer perfekt med postmodernisters fixering vid folks privatliv.

  ”De skapar ju egna riktlinjer, som de sen säger skall gälla för alla. Multikulturalism gäller för oss vita, men inte för post-modernisterna och ”skyddade” grupper. Det är alltså i post-modernisternas värld helt okej att vara homofob som muslim, men inte som vit man.”

  Det är uppenbarligen ok att vara postmodernist och homofob också. Postmodernister kan ju vara vad de vill. Andra är rättslösa jämfört med dem.

  ”Visst finns multikulturalism, men det har inte gått lika långt i Sverige som utomlands. Vi har ju fortfarande ”grundläggande” värderingar.”

  Jag vet inte, vad menar du med utomlands? England? För stora delar av europas länder verkar ju ha betydligt stabilare kultur än den svenska. USA däremot är ju stort nog att vara separatistiskt. Stora folkgrupper bor ju på samma ställe där redan. Kineserna har egna kvarter, Mexikanerna har egna kvarter osv… men de av dem som det går bra för flyttar sedan och blir amerikaner.

  ”Några av post-modernisterna tenderar ju att kritisera multikulturalism av den anledningen av att de inte tror att kultur existerar. Detta gör man i boken intersektionalitet av Reyes & Mulinari från 2005.”

  När man läser saker av Reyes eller Mulinari undrar man varför de överhuvudtaget är i Sverige. Om de var ärliga skulle de stuckit till ett bättre ställe för länge sedan. De är ett par stora hycklare.

  ”Jag tror man får en bra inblick över hur skevt post-modernistiskt tänkande är om man läser den boken. Det är mycket logiska hopp. De vill försvara homosexualitet – men de förmås inte kritisera andra kultur, som är djupt mer homofobiska än svensk kultur.”

  Det finns säkert nåt finare ord för detta på franska inom postflummandet från Sorbonne men på svenska kallas det för dubbelmoral.

  ”Det är därför de beskyller den vita mannen för homofobi, även fast, den vita mannen är rätt snäll mot homosexuella jämfört med den ”icke-vita” mannen.”

  Ja det är postkolonial postflummarteori. Man beskyller den enda kulturen i världen som åtgärdade problemen för att ta skapat dem. Man vill bara svara dem ”jaha och har ni icka-vita nåt bättre att komma med själva då om nu hudfärgen skall ha sån stor betydelse?” Egentligen är ju postkolonialism bara ett annat ord för kulturrasism. Dvs omotiverade attacker på det okända som man är rädd för.

  ”Att beskylla medelklassmannen blir ännu mer stört. För att förklara bort att invandrare (I USA: svarta) står för en betydande del av hatbrottsligheten mot homosexuella så säger post-modernisterna, att det är den vita mannen som skapar dessa homofoba normer, som den svarta mannen har internaliserat, alternativt att invandrare helt enkelt inte kan utöva makt eftersom de saknar makt.”

  På min blogg har jag skrivit om olika begrepp, ”Norm” är en av de saker jag skrivit om och enbart av min korta text kan man lätt utläsa att det första påståendet från Mulinari och Reyes är en ren lögn. Skulle svarta underklassen i USA ”belönas” av vita för hatbrott mot homosexuella? Jovisst om hårda fängelsestraff betraktas som belöning (det är ju där i fängelset man hittar de unga svarta männen, tillsammans med aryan brotherhood) men i vilken fantasivärlden gäller det för forskning att påstå nåt så absurt?

  Det sistnämnda att svarta inte kan utöva makt är bara så idiotiskt att jag undrar hur den person som skall föreställa handledare känner det över att ha sitt namn på nåt så galet samtidigt som USA har en svart president.

  ”Som sagt, boken är väldigt förvirrande, och det är säkert meningen.”

  Jag tycker inte den verkar förvirrande. Jag tycker det verkar vara väldigt tydliga lögner.

  ”Nja, jag vet inte. Kvinnor jobbar mer i hemmet, men lika mycket på jobbet, när de väl arbetar, kanske till och med mer.”

  Nej det gör de ju inte. Först och främst så är det fler kvinnor än män som arbetar deltid, sedan är det fler män än kvinnor som tar ut en himla massa övertid. Det är även fler män än kvinnor som företagar själva och som killen som min chef hade som kontaktperson för snabbmatsställe sade: I den branschen räknar man inte med åtta timmar per dag. I den branschen räknar man inte ens arbetstimmar..

  ”Jag tycker inte det är så konstigt att kvinnor jobbar mer i hemmet. De har en mammaroll att hantera. Vill de inte ha mammarollen så behöver de inte skaffa barn.”

  För det första så funkar inte det där argumentet eftersom Sverige som land inte överlever om de inte skaffar barn. För det andra funkar inte det där argumentet för att kvinnor har en biologisk klocka. Vid en viss ålder (oavsett vad de sade annan) vill de flesta kvinnor säkert som amen i kyrkan ha egna barn.

  ”Man kan inte komma undan biologin, att mamman är väldigt starkt knutet till sitt barn, under barnets första levnadsår.”

  Helt sant, sedan har vi också ammandet.

  ”I dessa kulturer arbetar mannen och försörjer kvinnorna. Kvinnorna tar hand om barnen och hemmet. Hos naturfolk gör kvinnan allting, medan mannen är ”krigare” och på sin höjd jagar. I Afrika, bland svarta är det kvinnan som arbetar medan mannen verkar mer intresserad av eldvatten och prostitution.”

  Lol ”Eldvatten”, haha jag fick just härliga associationer till barndomens konsumtion av amerikansk historia (Lucky Luke) Sedan fick man ju halva romarriket via den franska (Asterix) medan man fick lokal historia via den nordiska (Hagbard Handfaste) Sålunda lärde man sig följande: Alkohol är för vita ett sätt pacificera och lura de mörkhyade, de svaga länderna kuvas aldrig av de starka (särskilt inte om egna soldaterna regelbundet tar Amfetamin) och avslutningsvis Den starke nordiske mannen är livrädd för sin fru.

  ”Kvinnans liv i tredje världen är generellt sätt inte lätt. I muslimska kulturer är kvinnan mannens egendom.”

  Ja och mannen där är i sin tur guds egendom. Därav orsaken män – inte kvinnor – vanligen får bomba ihjäl sig i kulturens namm.

  ”Ja, kvinnan är förtryckt och har varit förtryckt, MEN, det massiva förtrycket sker för det mesta i tredje världen och inte i väst.”

  Det är väl så enkelt att med väst ute ur bilden så tar andra kulturer där kvinnan har svagare ställning över?

  ”Det är oftast ett värre förtryck som till och med under medeltiden, inte ens var så hårt. Den vita medelklass mannen borde hyllas, inte bespottas, av feministerna.”

  Otack är världens lön sägs det. Stämmer i detta fall. Mörkhyade män skrattar ju åt svenska män.

  ”Intersektionalitet är en teori och tankegången är byggd på identitet, att vi har olika identiteter som är värda olika mycket. Det är dock inte additivt, dvs. du är inte mer förtryckt för du är kvinna, svart och homosexuell.”

  Nej jag anade att det stod till på det sättet. Så de olika förtrycken befinner sig helt enkelt i olika parallelldimensioner helt oberoende av varandra?

  ”I vilket fall så går det ut på att en kvinna alltid är underställd en man, en homosexuell är alltid underställd en heterosexuell och en svart är underställd en vit.”

  Och en fattig är alltid underställd en rik, Sålunda för att vi skall kunna förstå en rik kvinna och en fattig man så måste vi separera på de bägge och placera dem i för varandra oberoende dimensioner som kan analyseras för sig och teoretiseras utifrån den sinnessjuka vanföreställningen att det existerar sådana ”separata” världar.

  ”Detta är såklart Bull, eftersom det handlar om kontext. Det är mycket väl så att en svart mobb kan utöva makt över en vit.”

  Nej svarta kan såklart aldrig ha makt. USA:s president har ingen makt alls. Lol Så dumt som det kan bli.

  ”Intressant är att vita män i USA begår i stort sätt inga eller väldigt få (runt 10 stycken) våldtäkter på svarta kvinnor, medan svarta män begår väldigt många (30 000+) våldtäkter på vita kvinnor. Man undrar, vem som förtrycker vem.”

  Vi behöver förståss komparativ statistik på hur många svarta män som våldtar svarta kvinnor och vita män som våldtar vita också för att få en någorlunda klar bild men visst har du rätt. Men det postmdoderna argumentet skulle ju närmast vara att de svarta männen gjorde uppror mot sina vita kvinnliga härskarinnor. (dvs i den dimensionen är vit/svart vad som räknas, man/kvinna räknas inte) det skulle förklara att männen inte våldtar svarta kvinnor. De vita känner sig inte hotade av de svarta.

  Vore det tvärtom skulle man säga att svarta män våldtar inte vita kvinnor eftersom vita har mer makt än svarta. Man skulle säga att vita mäns våldtäkter på svarta visade en kolonial syn. Så oavsett om vita förtrycker svarta eller om svarta förtrycker vita finns det en postflummarteori som förklarar det. De svaga gör uppror, de starka däremot förtrycker.

  ”I och med att svarta män är en minoritet så är svarta överrepresenterade flera gånger om. Det samma gäller i Sverige i våldtäktsstatistiken. I Sydafrika läste jag att var tredje man har begått en våldtäkt. Det var nästan lika många svarta kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt. Det är bara att gissa vem som begår dem. Jag gissar på Fattiga, arbetslösa, svarta män+.”

  Det finns förståss en risk i att använda statistiken på det sättet då en våldtäktsman kan våldta många fler kvinnor än en. Men här kommer ju postflummateorin till bruk igen. När svarta män hoppar på svarta kvinnor är det den starke som förtrycker såklart. Då är det i man/kvinna dimensionen och mannen har makt.

  ”Du har helt rätt i analysen av Fatima Doubakil vs Hägglund.”

  Tack

  ”Visst är det sjukt. Hon kan inte ens bestämma sig. Jag tror det blir så om man har läst en massa strunt och sen inte riktigt förstått vad de har snackat om.”

  Jag vet inte om hon inte kan bestämma sig. Jag tror tvärtom hon definitivt bestämt sig att i konflikter mellan Marocko och Sverige så är det Marockanska mentaliteten som är rätt. Vi kan exempelvis titta på allmän politisk åsikt

  ”Landet har ett folkvalt parlament men det är kungen som har den yttersta makten, och kan styra via dekret. Tryckfrihet och yttrandefrihet är garanterat i lag men är i praktiken begränsade.”

  Visst är det oväntat att en person hemmahörande i denna region tycker att folkvalda politiker skall läxas upp av övermakten? Själv kallar hon sig för ”afrikasvensk” landets befolkning delas dock främst in i araber och berber. Araberna koloniserade som de flesta här kanske vet Nordafrika ca 500 år efter en viss profets död. Detta koloniala maktförtryck talar postflummarna mindre om.

  ”I och för sig är det ju lätt att bli förvirrad. Hon måste ju också vara PK, jag älskar PK på ett sätt eftersom det verkligen förstör för post-modernisterna ibland. Tillexempel får post-modernisterna inte säga att de ä för segregering, även fast många av dem förespråkar identitetspolitik.”

  Ja men det är ju bara för dem att införa skiten så blir ju segregering ett oönskat misstag och inte ett avsiktligt mål. Sedan när befolkingen är tillräckligt balkaniserad är det bara att dela upp landet. Då kommer vissa regioner att vara så dominerade av vissa folk att demokratin faktiskt där stödjer segregering.

  Det är i den situationen som landets militär antingen eller inte blir inkallad för att förhindra splittring. Och detta är inte bara åsikter utan vad som historiskt hänt på många platser bara de sista 50 åren. Behöver folk inte lära sig leva tillsammans så väljer de vanligen att inte göra det.

 112. Dogdylan skriver:

  Erik:

  ”Ja fast jag menar att slutet av den västerländska civilisationen är i sig inget mål. Det är bara ett medel. Frågan är ju inte vad de vill ha bort. Frågan är vad de vill ha istället, dvs vad ”målet” är med att ha bort den västerländska civilisationen”

  Som Tobias Hübinette skrev 1996, ”Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!”

  Hur förvirrande och ologiska deras utopibeskrivningar än är så vill de ha ett samhälle som påminner om det här.

  ”Om allt är eller anses vara förtryck förutom egna ideologin har man utnämnt sig själv till gud.”

  Precis, vem tror du ska styra det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället, om inte post-modernisterna.

  ”Nej jag anade att det stod till på det sättet. Så de olika förtrycken befinner sig helt enkelt i olika parallelldimensioner helt oberoende av varandra?”

  Det är identiteten (t.ex. Kvinna) som befinner sig i en dimension osv. Om du är en vit kvinna är du inte förtryckt för att du är vit, men du är förtryckt för att du kvinna. Alltså någon form av multipla identiteter, som alla har ett visst värde när det är ställt mot en annan identitet.

  ”Och en fattig är alltid underställd en rik, Sålunda för att vi skall kunna förstå en rik kvinna och en fattig man så måste vi separera på de bägge och placera dem i för varandra oberoende dimensioner som kan analyseras för sig och teoretiseras utifrån den sinnessjuka vanföreställningen att det existerar sådana ”separata” världar.”

  Precis. Kategorin/identiteten ”Kvinna” är förtryckt av kategorin/identiteten ”man”. Men kvinnans” rikedom identitet” förtrycker mannens ”fattigdom identitet”.

  ”Vi behöver förståss komparativ statistik på hur många svarta män som våldtar svarta kvinnor och vita män som våldtar vita också för att få en någorlunda klar bild men visst har du rätt. ”

  Det finns statistik. Den görs av U.S. Justice Department. Här är den senaste från 2006:

  Klicka för att komma åt cvus0602.pdf

  Scrolla ned till bord 42. 32,443 vita våldtagna av svarta, noll svarta våldtagna av vita.

  Så här har de sett ut de senaste åren men 2002 våldtogs 8,447 svarta kvinnor av vita män. Medan 17,572 vita kvinnor våldtogs av svarta män, see bord 42. Alltså är statistiken rätt skev. Sådana här stora förändringar sker inte någonstans. Vita män slutar inte bara att våldta. Men det ger ändå en rätt bra blick på ”vem” som begår brotten och rent statistiskt så är sannolikheten att en svart man skall begå ett brott väldigt mycket högre än en vit mans sannolikhet att begå samma brott.

  Klicka för att komma åt cvus0202.pdf

  Nu vill jag inte smutskasta svarta män och invandrare. Men visst finns det statistik. Den här typen av statistik (oavsett hur skev den är) friar vita män jämfört med svarta män. I Sveriges fall handlar det ju om invandrare från vissa delar av tredje världen som är överrepresenterade i den här typen av brottslighet.

  På något sätt tyckte jag det var bättre när feministerna kastade skit på alla män, istället bara på vita män. Post-modernisterna har onekligen varit dem som dragit in ras i diskussionen. Väljer man att svara ”sanningsenligt” så transformeras diskussionen lätt till att handla om vita män som försvarar den vita rasen. Det är väl där post-modernisterna vill ha diskussionen – för då kan de skrika rasist, även om det är ogrundat så är det ett effektivt sätt att få folk att vara tysta.

  ”Jag vet inte om hon inte kan bestämma sig. Jag tror tvärtom hon definitivt bestämt sig att i konflikter mellan Marocko och Sverige så är det Marockanska mentaliteten som är rätt. Vi kan exempelvis titta på allmän politisk åsikt”

  Kvinnan tror säkert att marockanska staten är homovänlig, även fast den kastar homosexuella i fängelse. Kvinnan tror säkert att de har pride-festivaler i Saudi Arabien. En stor del av post-modernisterna är enligt min uppfattning psykiskt sjuka då de lever i någon form av förnekelsefas till verkligheten. Jag har väldigt svårt att se någon annan förklaring. Eller så är de bara duktiga på att blanda bort korten.

  ”Det är i den situationen som landets militär antingen eller inte blir inkallad för att förhindra splittring. Och detta är inte bara åsikter utan vad som historiskt hänt på många platser bara de sista 50 åren. Behöver folk inte lära sig leva tillsammans så väljer de vanligen att inte göra det.”

  Och det är väl det som är målet för post-modernisterna. Förstöra väst och sen typ styra landet som gudar. Naturligtvis kommer det inte fungera och det blir krig och elände. Jag tror att i och med Islams framväxt i Europa så kommer post-modernisterna få det riktigt svårt att välja sida. Jag menar, skall de pracka på homovänlighet på Islamister? Jag tror att de flesta av dem kommer krama talibaner framför sina homosexuella kamrater. Det är därför jag nästan längtar efter den första sharia-domstolen i Sverige och den beslutar att något homopar skall stenas på Sergels Torg. Hur ska då Kamali, Reyes, Molani, Nabila osv. förhålla sig till detta. För någonstans på vägen måste de välja sida och när de väl gör det så faller allt de har byggt upp.

 113. Erik skriver:

  Dogdylan:

  ”Som Tobias Hübinette skrev 1996, ”Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!””

  Det var ju inte det enda idiotin han skrev men med tanke på att han utöver att vara nåt så enfaldigt som en övertygad koreansk rasist även är mordbrännare som genomgått sinnesundersökning så är ju hans uttalanden helt i linje med övriga person. Antingen är han helt vrickad eller så är han helt enkelt (mindre troligt) Nordkoreansk agent.

  ”Hur förvirrande och ologiska deras utopibeskrivningar än är så vill de ha ett samhälle som påminner om det här.”

  Javisst, ungefär som Idi Amin ville ha ett samhälle fritt från utbölingar inte minst asiater, detta i alla fem sekunderna det tog att inse att nästan alla rikedomar i hela landet var beroende av ”utbölingar” och att afrikanerna inte gjorde ett bättre jobb själva utan inblandning.

  ”Precis, vem tror du ska styra det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället, om inte post-modernisterna.”

  Styra? De är inte det minsta intresserade av att styra någonting. För att referera til Michael Douglas 1995 rollprestation i ”Presidenten och Miss Wade” så är de intresserade av två saker och två saker enbart. Att göra folk rädda och berätta vem som bär skulden för det.

  ”Det är identiteten (t.ex. Kvinna) som befinner sig i en dimension osv. Om du är en vit kvinna är du inte förtryckt för att du är vit, men du är förtryckt för att du kvinna. Alltså någon form av multipla identiteter, som alla har ett visst värde när det är ställt mot en annan identitet.”

  Detta är ju bara för mycket. Jag visste att högskolan lärde ut hur man botade Schizofreni på psyologutbildningar, jag visste inte att man faktiskt tillbringade tiden med att skapa schizofreni på sociologutbildningar.

  Precis. Kategorin/identiteten ”Kvinna” är förtryckt av kategorin/identiteten ”man”. Men kvinnans” rikedom identitet” förtrycker mannens ”fattigdom identitet”.

  Är det inte detta som psykologin kallar dissociativ identitetsstörning?

  ”Scrolla ned till bord 42. 32,443 vita våldtagna av svarta, noll svarta våldtagna av vita.”

  Ja men jag frågade förstås hur många vita som våldtagits av vita och hur många svarta som våldtagits av svarta. Sedan behöver man också veta hur stor andel av den stora gruppen den mindre består av så man kan ta med proportioner i beräkningen.

  ”Så här har de sett ut de senaste åren men 2002 våldtogs 8,447 svarta kvinnor av vita män. Medan 17,572 vita kvinnor våldtogs av svarta män, see bord 42. Alltså är statistiken rätt skev. Sådana här stora förändringar sker inte någonstans. Vita män slutar inte bara att våldta.”

  En större del av USA:s befolkning är vit än svart så om den lilla mängden svarta står för dubbelt så många övergrepp än vita är det i sig en prestation. Men vi måste ju veta hur många svarta män som våldtar svarta kvinnor det är också för att kunna bedöma om det är rasism med i bilden.

  ”Men det ger ändå en rätt bra blick på ”vem” som begår brotten och rent statistiskt så är sannolikheten att en svart man skall begå ett brott väldigt mycket högre än en vit mans sannolikhet att begå samma brott.”

  Ja, medans proportionerligt så borde svarta män vara i klar minoritet bland brottslingar. Men här ser vi också en oväntad röd tråd. I jämställdhetsdebatten så har männen den svartas roll medan kvinnor har den vitas roll. På samma sätt som svarta mycket oftare är brottslingar, är män också oftare brottslingar.

  ”Nu vill jag inte smutskasta svarta män och invandrare.”

  Det gör du inte heller, att beskriva hur statistiken ser ut kan aldrig vara att smutskasta. Det är när vi börjar spekulera i orsaken det ser ut så som smutskastning riserar dyka upp.

  ”Men visst finns det statistik. Den här typen av statistik (oavsett hur skev den är) friar vita män jämfört med svarta män. I Sveriges fall handlar det ju om invandrare från vissa delar av tredje världen som är överrepresenterade i den här typen av brottslighet.”

  Ja och inte från vilka delar av´tredje världen som helst utan från vissa specifika delar. Andra sköter sig trots att de är lika fattiga så de socioekonomiska förklaringsmodellerna funkar inte.

  ”På något sätt tyckte jag det var bättre när feministerna kastade skit på alla män, istället bara på vita män.”

  Bättre och bättre? De började ju som med att ”bekämpa” USA-imperialism i vänsterorganisationer, sedan så var det ett antal tjejer där som inte gillade hur vänsterkillarna behandlade dem som skapade radikalfeminismen (de började inte som feminister utan som radikal vänster) vilken utmärks av sexnegativ politik och galna teorier. Det enda som inträffat på sistone är att vissa av dem tyckt de måste slänga in mer USA-hat för att inte förråda sitt revolutionära ursprung.

  ”Post-modernisterna har onekligen varit dem som dragit in ras i diskussionen. Väljer man att svara ”sanningsenligt” så transformeras diskussionen lätt till att handla om vita män som försvarar den vita rasen.”

  Som om de hade en bättre ”ras” eller etnisk tillhörighet själva att komma med (kul att höra de dammat av hitlers gamla rasretorik). De använder ju bara det gamla tricket att jämföra det existerande med en perfekt utopi. Orsaken de tycker vita är dåliga är att de per definition precis som Mark Steyn säger är helt inkompetenta gällande alla andra ”raser” de är precis som en jätteversion av Kirunasvenskarna som på allvar trodde Sverige var en borgerlig förtryckarstat och att friheten fanns i Sovjet.

  ”Det är väl där post-modernisterna vill ha diskussionen – för då kan de skrika rasist, även om det är ogrundat så är det ett effektivt sätt att få folk att vara tysta.”

  Det är det som Postmodernisterna har gemensamt med såväl forna sovjetkommunister, mellanösternterrorister och showmagiker i Las Vegas. Det är dock mest som Penn & Teller visade på Bullshit i avsnittet om Polygrafen ”tricket funkar bara så länge publiken inte känner till det” debatten handlar ju inte om att omvända postmodernisterna själva debatten handlar om publiken, folket.

  ”Kvinnan tror säkert att marockanska staten är homovänlig, även fast den kastar homosexuella i fängelse.”

  Kvinnan tror nog att den Marockanska staten bara gör det pga de onda personerna vid makten medan det hon avser stödja är den marockanska kulturen, inte staten. Utmärkande för postmodernister och andra kulturrelativister är kontrafaktiska resonemang gällande andra länder och kulturer. I korthet så fattar de inte att det är hur folk lever som är orsaken resultatet blir som det blir. De tror man kan leva som man gör i Egypten och få resultatet ett rikt land som Norge.

  ”Kvinnan tror säkert att de har pride-festivaler i Saudi Arabien. En stor del av post-modernisterna är enligt min uppfattning psykiskt sjuka då de lever i någon form av förnekelsefas till verkligheten.”

  Jag vet inte om jag håller med där. Milgramexperimentets höga andel som fortsatte vrida på strömmen visade ju att även normala människor kommer att lyda auktoriteter i idiotiska resonemang om de presenteras auktoritärt nog. De som är psykiskt sjuka är sålunda de som lär ut skiten på skolor och universitet eller sätter andra att göra det men deras elever är nog mestadels bara påverkade av det faktum att det görs i en traditionellt vetenskaplig kontext. Dvs de ser vad de lär sig som vilket ämne som helst vars påståenden är grundade i systemets trovärdighet.

  ”Jag har väldigt svårt att se någon annan förklaring. Eller så är de bara duktiga på att blanda bort korten.”

  Det sistnämnda är ju uppenbart. Postmodernister måste antingen ha fullkomlig tro för sina lärare eller så måste de ständigt ljuga för sig själva.

  ”Och det är väl det som är målet för post-modernisterna. Förstöra väst och sen typ styra landet som gudar.”

  Jo och det kanske mest komiska är att detta är exakt den situation som beskrivs i amerikanska serietidningen Thor (samma superhjälteuniversum som bland annat spindelmannen och X-men). Efter att ha tröttnat på hur världens länders ledare förstör världen så för Thor gudarnas rike asgård till jorden och hotar med våld om de inte ”skärper sig” straffet för att föra krig blir att förintas av Thor. Detta ultimatum för han till FN: Sluta, annars!

  ”Naturligtvis kommer det inte fungera och det blir krig och elände.”

  Det spelar ingen roll om det fungerar eller inte, resultatet om det fungerar blir en auktoritär diktatur där inget ”dåligt” är tillåtet. Ett land som det är olidligt för människor att leva i eftersom de inte kan utvecklas och vara människor. Ett annat exempel på samma antihumana världsbild visas i Stallone-filmen ”Demolition man”

  ”Jag tror att i och med Islams framväxt i Europa så kommer post-modernisterna få det riktigt svårt att välja sida. Jag menar, skall de pracka på homovänlighet på Islamister?”

  Nej hela poängen med postmodernism/kulturrelativism är ju att låta världen välja. Skulle islamisterna göra en förintelse av homosexuella så måste ju postmodernister stå vid sidan om och titta på. Det är bara när väst dödar homosexuella de får kritisera det. När andra kulturer gör det vore det kulturimperialism att klaga. Vem är vi att säga vad som är mer ok?

  ”Jag tror att de flesta av dem kommer krama talibaner framför sina homosexuella kamrater. Det är därför jag nästan längtar efter den första sharia-domstolen i Sverige och den beslutar att något homopar skall stenas på Sergels Torg.”

  Jag vet inte om jag ”längtar” dit direkt men jag längtar till när de tvingas stå offentligt och debattera just detta.

  ”Hur ska då Kamali, Reyes, Molani, Nabila osv. förhålla sig till detta. För någonstans på vägen måste de välja sida och när de väl gör det så faller allt de har byggt upp.”

  Nja Reyes m fl. behöver ju inte välja sida. De behöver bara spela dumma så kommer sidan att väljas åt dem så slipper de skuldkänslor av att varit delatiga. Det är ju heller inget nytt utan exakt hur Tysklands befolkning reagerade konfronterad av nazismen. Likadant säger postmodernismen människor skall reagera på förtryck, bara med tillägget att detta inte gäller västligt förtryck, bara alla andras.

 114. Erik skriver:

  Så hamnade mitt svar i ”spammen” igen, undrar vilket av orden jag använder som är orsaken jag ofta förpassas dit. Kan det vara ordet etnisk som är orsaken tro?

 115. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, jag vet inte heller, har inte blockat något ord, släppte igenom den nu iaf. Kanske är det pga längden? Har faktiskt ingen aning, ska försöka luska ut vad som är problemet och kolla inställningarna. Det är ju bara dina absolut längsta inlägg som fastnat. Ska läsa resten av er långa diskussion ikväll 🙂

 116. Jerker Montelius skriver:

  > Jerker, det var länge sedan jag såg dig på bloggen! 🙂
  Jag har nog aldrig varit borta men inte lämnat några kommentarer. Till slut så tänkte jag att jag måste åtminstone lämna ett litet tecken på uppmuntran.

  > Jag minns att du sade dig vara PP-sympatisör,
  Jo det stämmer.
  > så jag kom att tänka på en sak jag hittade av en slump när > jag googlade på svininfluensan, här i PP:s forum ang
  > vaccin och svininfluensa – oerhört intressant:
  > http://forum.piratpartiet.se/Topic164299-14-2.aspx
  Det här är orsaken till att mitt svar dröjt. Jag jobbar åtminstone avlägset med de här sakerna och vill därför vara säker på mitt svar.

  >”Det här med svininfluensa är inget nytt. 1976 varnade >media och myndigheter i USA om svininfluensan och man >blåste upp det till orimliga proportioner och sa att det >skulle bli en pandemi om inte alla vaccinerade sig. Många >gjorde det. Efteråt stämde 4000 amerikaner >läkemedelsföretagen på biljoner p.ga. skadorna det >orsakade. Skadorna var ofta neurologiska som i vissa fall >ledde till förlamning. Ändå var dessa 4000 bara de som gick >så långt som att stämma. Mörkertalet för skadorna kan man >bara gissa sig till.”
  Mediahysteri + möjligheter till enorma skadestånd är aldrig goda grunder för rättvisande medicinsk statestik.

  Den influensa som som är aktuell nu är inte den samma som existerat förrut. Namnet svininfluensa är dessutom felaktigt och vilseledande. Korrekt namn är H1N1.

  >Sedan tycks Baxter medvetet ha kontaminerat influensavaccin >med dödligt fågelinfluensavirus ”av misstag” (?) – dock han >vaccinet på 72 kilo nå flera länder innan ett tjeckiskt >labb valde att testa det på djur – som dog allihop!
  Det här förfarandet verkar mycket märkligt. inte minst att testa ett färdigt influensavaxsin för ett mänskligt virus på djur.

  >”Tidigare i år skickade Baxter Int. ut 72 kg vanligt >influensavaccin kontaminerat med H5N1, också känt som >fågelinfluensa, till 16 lab i fyra länder och hade kunnat >utlösa en pandemi med 60% dödlighet. Lyckligtvis upptäcktes >detta av labpersonal i Tjeckiska Republiken och det >kontaminerade vaccinet kunde återkallas. Händelsen utreds >nu av de fyra länderna och utredningen samordnas av >ECDC.Baxter Int. befinner sig dessutom under en >brottsutredning i Österrike. Ni kan kontrollera detta med >“the Sicherheitdirektion” i Wien och se att det stämmer.”

  >Nu har visst en österrikisk journalist vid namn Jane >Burgermeister grävt i detta och anmälde i juni bla FN för >bioterrorism. Hon anklagar Baxter AG och Avir Green Hills >Biotechnology of Austria för att ha framställt vaccin som >medvetetet förorenats med fågelinfluensa för att skapa en >pandemi som skulle leda till obligatoriska >massvaccinationer, som företagen skulle tjäna stora summor >pengar på – något de redan gjort. Sverige har ju redan >beställt 18 miljoner doser. Jag är ingen anhängare av >konspirationsteorier men samtidigt är detta inte alls >orimligt, att myndigheter och företag samarbetar om de båda >tjänar på det (på olika sätt).

  Jag har inte lyckats kontrollera denna uppgift på något sätt.
  Men förhåller mig mycket skeptisk.
  Även om det vore sant så gäller den gamla regeln
  “Never ascribe to malice that which can be adequately explained by stupidity.”
  Dödligheten i H1N1 är dessutom långt ifrån 60%
  Normalt dräper en influensa 0,1 procent av de insjuknade, medan spanska sjukan(den hitills västa pandemin) dödade ungefär 3% av de drabbade. H1N1 har hittills varit tämligen mild i sin form med en dödlighet på ca 0,5%
  Jag rekomenderar en god vetenskaplig sed i det här sammanhangen; Var oerhört källkritisk. Smittskyddsinstitutet och CDC är inte befolkat med några dumhuvuden. Våra kära kvällstidningsjournalister däremot.
  För övrig info rekomenderar jag
  http://sv.wikipedia.org/wiki/H1N1-utbrottet_2009
  http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=3048259

 117. Tanja Bergkvist skriver:

  Jerker, ok – ska kolla. Infon om det kontaminerade vaccinet från i februari återfinns i tjeckisk media och det ska stämma. Ang dödligheten i det som i media kallas svininfluensa (alltså H1N1) är den enl läkare 0.4-0.5% vilket visst ska vara normalt för influensa. Tom är dödligheten möjligtvis tio gånger lägre. Här är två aktuella SVD-artiklar: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3213187.svd och
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3230217.svd

  ” Hittills finns nästan 95 000 rapporterade fall av svininfluensa i världen enligt Världshälsoorganisationen (WHO) Av dem har 429 dött. Det ger en dödsrisk på 0,4-0,5 procent, alltså ungefär som för den vanliga influensan. Men hur stor den verkliga dödsrisken är i svininfluensa debatteras just nu livligt i de medicinska tidskrifterna. En grupp från Australien hävdar till exempel att dödsrisken enbart är 0.01-0.06 procent. Få eller ingen anser dock att den skulle vara särskilt mycket större än de siffror som kan räknas ut av dagens statistik.Analyser av de kända 429 dödsfallen visar att risken ökar med stigande ålder (även om fler är yngre än vid vanliga influensor), att flertalet har haft andra underliggnde sjukdomar som nedsatt immunförsvar, lungproblem och fetma.”

 118. Tanja Bergkvist skriver:

  Jerker, här har du engelskspråkig länk från The Canadian Press ”Baxter admits flu product contained live bird flu virus” (27 feb 2009). Fyra länder ska visst ha tagit emot vaccinet:
  http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20090227/Bird_Flu_090227/20090227?hub=Health

 119. Johan skriver:

  Tanja, det Åke skrev är ju Maxwells ekvationer! ( * är Hodgedual)

  Sen var det har med ditt inlägg att göra kan man ju undra…

 120. Dogdylan skriver:

  Erik:
  Tobias Hübinette är nog rätt populär i de radikala feministiska kretsarna. Han verkar dock ha någon skyddsängel som skyddar honom mot alla dumheter hittar på. Stockholm U sparkade inte ens ut honom när han började kartlägga vem som hade en asiatisk fru. Han menade att vita män som gifte sig med asiatiska kvinnor hade pedofila böjelser. Jag tycker Tobias Hübinette påminner om Facault. Väldigt smarta människor, men som lider av sinnesförvirring och ser saker som inte egentligen finns.

  ”Styra? De är inte det minsta intresserade av att styra någonting. För att referera til Michael Douglas 1995 rollprestation i ”Presidenten och Miss Wade” så är de intresserade av två saker och två saker enbart. Att göra folk rädda och berätta vem som bär skulden för det. ”

  Ja, någon måste ju styra. De måste ha ett mål och ett syfte. Om nu inte post-modernisterna är mentalsjuka. De kan ju vara det, med tanke på att grundarna till Post-modernismen, sprang mer eller mindre ut från Mental sjukhus. Edward Said verkade dock inte vara sjuk i huvudet. Snarare verkade han ha en rätt tydlig Marxistisk och Pro-Islam agenda, som han lindade in i post-modernism. Sen kallade han den Post-kolonialism.

  Naturligtvis var målet att med hjälp av post-modernism kunna ljuga och vanställa fakta, samt såklart beskylla alla som inte var antiväst för rasister. Hans bok Orientalismen är nog en av de största medvetna lögnerna och vanställningarna från extremvänstern på ämnet Islam och väst.

  ”Detta är ju bara för mycket. Jag visste att högskolan lärde ut hur man botade Schizofreni på psyologutbildningar, jag visste inte att man faktiskt tillbringade tiden med att skapa schizofreni på sociologutbildningar.”

  Visst är det sjukt. Men den här identiteten är ”omedveten” av den som bär den. Jag tror inte det kan tolkas som en identitetsstörning. Snarare är det ju bara ett sätt att dela upp människan i mindre delar och värde dennes sociala entiteter.

  ”Ja men jag frågade förstås hur många vita som våldtagits av vita och hur många svarta som våldtagits av svarta. Sedan behöver man också veta hur stor andel av den stora gruppen den mindre består av så man kan ta med proportioner i beräkningen.”

  Om du använder mina källor så kan du själva räkna ut det. Det står där också. Nu orkar jag inte springa förbi där, men det fanns vissa år en förskjutning som pekar mot att svarta ”target” vita kvinnor.

  ”Ja, medans proportionerligt så borde svarta män vara i klar minoritet bland brottslingar. Men här ser vi också en oväntad röd tråd. I jämställdhetsdebatten så har männen den svartas roll medan kvinnor har den vitas roll. På samma sätt som svarta mycket oftare är brottslingar, är män också oftare brottslingar.”

  Precis, vänstern man pekar ut fel ”ras” som skurken. Egentligen borde ju det vara mer effektivt och logiskt att vara liberal och anti-rasist än Marxist och anti-rasist.

  ”Ja och inte från vilka delar av´tredje världen som helst utan från vissa specifika delar. Andra sköter sig trots att de är lika fattiga så de socioekonomiska förklaringsmodellerna funkar inte.”

  Precis, de här socioekonomiska modellerna fungerar
  inte. Jag pluggade en termin på lärarutbildningen. Där förklarade man vissa skolors misslyckande (Typ Rinkebyskolan) med att de inte fick några pengar. Men detta är ju fel. Dessa ”invandrarskolor” får otroligt mycket mera pengar per barn och ändå klarar de inte skolan.

  Då försökte man förklara det hela med socioekonomiska modeller, men även där finns ju brister om vi börjar jämföra invandrargrupper. Tillslut kommer man hamna där, dvs. att man drar in forskare som JP Rushton, Charles Murray osv. Det tror jag väldigt många är oroliga för. Det är lätt att skylla Afrikas misslyckande på vita. Då slipper vi söka djupare förklaringar.

  Till och med korruptionsargumenten anses nu mera vara rasistiska, dvs. att en av orsakerna till varför Afrika misslyckas är att länderna är så otroligt korrumperade.

  Ett annat, om än mycket mer kontroversiell förklaring till Afrikas misslyckande är att de är mångkulturella (genom att Europiska kolonialmakter delade upp Afrika och olika stammar hamnade i samma land) och inte kan hålla sams mellan stammarna. Det sista fick jag lära mig i grundskolan. På något sätt så verkade ju konstigt att man fick lära sig att mångkultur var bra i Sverige men inte i Afrika.

  ”Kvinnan tror nog att den Marockanska staten bara gör det pga de onda personerna vid makten medan det hon avser stödja är den marockanska kulturen, inte staten. Utmärkande för postmodernister och andra kulturrelativister är kontrafaktiska resonemang gällande andra länder och kulturer. I korthet så fattar de inte att det är hur folk lever som är orsaken resultatet blir som det blir. De tror man kan leva som man gör i Egypten och få resultatet ett rikt land som Norge. ”

  Alltså, vänstern säger ju att det inte är svenska staten som är skyldig till rasismen i Sverige. Det är en vita diskursen, alltså vita människor. Men utomlands kan de skylla på staten. Då är det aldrig fel på kulturen eller den icke-vita människan. Så visst är det Kontrafaktiska resonemang de kör med. Det där med att man kan leva som man gör i Egypten och få samma resultat som i Norge är ju rätt sjukt. Tar inte vänstern hänsyn till naturresurser? I vilket fall så tror jag kulturen i sig är orsaken till varför väst är bättre än andra civilisationer, då det kommer till ekonomiska och tekniska framsteg. Jag tror nog Max Weber, hade nog rätt om den kristna etiken. I den bemärkelsen att det finns vissa kulturella mekanismer som skapar välstånd, medans andra skapar fattigdom.

  ”Det spelar ingen roll om det fungerar eller inte, resultatet om det fungerar blir en auktoritär diktatur där inget ”dåligt” är tillåtet. Ett land som det är olidligt för människor att leva i eftersom de inte kan utvecklas och vara människor. Ett annat exempel på samma antihumana världsbild visas i Stallone-filmen ”Demolition man”

  Hehe, jag har sett Demolition man. Jag tror nog inte det kommer bli ett sådant ”fridfullt” samhälle. Jag tror nog västvärlden i framtiden kommer se ut som Brasilien.

 121. Anna-Karin skriver:

  Hej Tanja,
  Jag har inte orkat läsa alla kommenterarer här men här ovan finns någon som kallar sig ”Info” som påstår att jag skulle står bakom något som heter ”feminsitiskt forum”. Det stämmer inte. Jag har aldrig varit involverad i detta forum, mig veterligen. Möjligen är Feministiskt initiativ det, där jag är medlem.

  Det är inte jag som är den Anna-Karin som skriver på deras hemsida.

  Så de som ”info” påstår vet bättre, vet tydligen inte mycket i detta fall.

 122. Erik skriver:

  Dogdylan:

  ”Tobias Hübinette är nog rätt populär i de radikala feministiska kretsarna.”

  Jaså är han? Rätt ironiskt med tanke på hur han behandlade sin ex-flickvän. Ytterligare en kvinna som ”kvinnorörelsen” inte bryr sig om alls

  ”Han verkar dock ha någon skyddsängel som skyddar honom mot alla dumheter hittar på. Stockholm U sparkade inte ens ut honom när han började kartlägga vem som hade en asiatisk fru.”

  Och feminismen sparkade inte ut honom när han försökte elda upp sin exflickvän. Behovet av medlöpare är väl större än behovet att vara konsekvent.

  ”Han menade att vita män som gifte sig med asiatiska kvinnor hade pedofila böjelser.”

  Hur lyckades han komma fram till den slutsatsen? För att han tycker att asiatiska tjejer ser yngre ut än vita? Är han rasist åt bägge hållen?

  ”Jag tycker Tobias Hübinette påminner om Facault. Väldigt smarta människor, men som lider av sinnesförvirring och ser saker som inte egentligen finns.”

  För att citera poliserna i ”Speed” galen men inte korkad.

  ”Ja, någon måste ju styra. De måste ha ett mål och ett syfte. Om nu inte post-modernisterna är mentalsjuka. De kan ju vara det, med tanke på att grundarna till Post-modernismen, sprang mer eller mindre ut från Mental sjukhus.”

  Ja nån måste styra men postmodernisterna vill inte själva göra det. De vill ha bort nuvarande system. Vad vi får istället verkar de skita i. Jag skulle säga att det är just mentalt sjuka de är. Universiteten förvärrar dessutom sjukdomen genom att reagera som om det var nåt vettigt de sade.

  ”Edward Said verkade dock inte vara sjuk i huvudet. Snarare verkade han ha en rätt tydlig Marxistisk och Pro-Islam agenda, som han lindade in i post-modernism. Sen kallade han den Post-kolonialism.”

  Jovisst, men det får man ju förstå då att kalla det ”selektiv rasism” inte låter riktigt lika akademiskt. Det är dock det uttryck jag skulle använda.

  ”Naturligtvis var målet att med hjälp av post-modernism kunna ljuga och vanställa fakta, samt såklart beskylla alla som inte var antiväst för rasister. Hans bok Orientalismen är nog en av de största medvetna lögnerna och vanställningarna från extremvänstern på ämnet Islam och väst.”

  Jaså är den? DET vore en imponerande prestation med tanke på hur många andra stora lögner det finns att välja mellan från dem.

  ”Visst är det sjukt. Men den här identiteten är ”omedveten” av den som bär den. Jag tror inte det kan tolkas som en identitetsstörning. Snarare är det ju bara ett sätt att dela upp människan i mindre delar och värde dennes sociala entiteter.”

  Jo men när den ena delens förutsättning är att den andra delen inte existerar är det knappast människan man delar upp utan en påhittad fantasivarelse.

  ”Om du använder mina källor så kan du själva räkna ut det. Det står där också. Nu orkar jag inte springa förbi där, men det fanns vissa år en förskjutning som pekar mot att svarta ”target” vita kvinnor.”

  Jovisst och den informationen är ju relativ. Rent logiskt så bör många fler svarta kvinnor utsättas för våldtäkt eftersom svarta bor i svarta områden och svarta är överrepresenterade som kriminella totalt. Skulle sålunda exempelvis hälften av offren vara vita visar redan detta att vita är överrepresenterade mot vad de borde vara.

  ”Precis, vänstern man pekar ut fel ”ras” som skurken. Egentligen borde ju det vara mer effektivt och logiskt att vara liberal och anti-rasist än Marxist och anti-rasist.”

  Exakt. Liberaler är ju per definition antirasister då de är emot grupperingar. Jag tror att vänstern bestämt från första början vem som är skurken i bägge fall, sedan har de bara försökt hitta sätt att få ihop en teori som ursäkter det. Teorin är dock en självmotsägelse och det är ju vad intersektionalitet försöker ursäkta.

  ”Precis, de här socioekonomiska modellerna fungerar
  inte. Jag pluggade en termin på lärarutbildningen. Där förklarade man vissa skolors misslyckande (Typ Rinkebyskolan) med att de inte fick några pengar. Men detta är ju fel. Dessa ”invandrarskolor” får otroligt mycket mera pengar per barn och ändå klarar de inte skolan.”

  Det visste jag inte. Får skolorna i invandrartäta områden så mycket pengar? Det är nytt för mig.

  ”Då försökte man förklara det hela med socioekonomiska modeller, men även där finns ju brister om vi börjar jämföra invandrargrupper.”

  Ja och där har vi väl utfattiga vietnameser som spöar skiten ur betydligt rikare personer från MÖ?

  ”Tillslut kommer man hamna där, dvs. att man drar in forskare som JP Rushton, Charles Murray osv. Det tror jag väldigt många är oroliga för. Det är lätt att skylla Afrikas misslyckande på vita. Då slipper vi söka djupare förklaringar.”

  Jag vet inte vilka Rushton & Murray är men att skylla Afrikas misslyckande på vita är ju löjligt. Hur såg Afrika ut när vita kom dit? Det var inte en liberal demokrati som välkomnade nya ideer direkt. Under första världskriget så fick afrikaner dö i feber hellre än komma till tyska läkare och bli helt friska.

  ”Till och med korruptionsargumenten anses nu mera vara rasistiska, dvs. att en av orsakerna till varför Afrika misslyckas är att länderna är så otroligt korrumperade.”

  Egentligen så tycker jag korruptionen snarare är ett symptom på problemet än en riktig orsak. Den riktiga orsaken att Afrika misslyckas (och därmed också orsaken till korruptionen) är att folket aldrig haft mentaliteten att bygga för framtiden. Dvs det är ”sagan om gåsen som värpte guldägg” afrikanerna slaktar alla gäss, sedan skickar väst nya.

  ”Ett annat, om än mycket mer kontroversiell förklaring till Afrikas misslyckande är att de är mångkulturella (genom att Europiska kolonialmakter delade upp Afrika och olika stammar hamnade i samma land) och inte kan hålla sams mellan stammarna. Det sista fick jag lära mig i grundskolan. På något sätt så verkade ju konstigt att man fick lära sig att mångkultur var bra i Sverige men inte i Afrika.”

  Jo men där missar man poängen, Afrika var inte framgångsrikt före den europeiska uppdelningen heller. Största undantaget är de delar av nordafrika som invaderades av islamistiska arabkrigare. Där var det också stammar tidigare men när de kulturaliserades av islam så hade regionen en gigantisk uppgång. Vilket egentligen bara är en karbonkopia på vad som hände i Europa när Romarriket kulturaliserade kontinenten.

  Och där har vi det riktigt intressanta. I Asterix & Obelix-serierna framställs romarna som de onda och gallerna som de goda men vad var det egentligen för samhälle som gallerna eftersträvade? Jo ett samhälle som inte utvecklades alls. Vad var det för samhälle som romarna eftersträvade? Jo ett ett mer demokratiskt, tekniskt högstående och ekonomiskt välmående.

  ”Alltså, vänstern säger ju att det inte är svenska staten som är skyldig till rasismen i Sverige. Det är en vita diskursen, alltså vita människor.”

  Ja det är ”diskursen” dvs det vita sättet att vara, men det är samma vita sätt att vara som är orsaken det finns ett välfärdssamhälle som folk vill komma till i Sverige.

  ”Men utomlands kan de skylla på staten. Då är det aldrig fel på kulturen eller den icke-vita människan.”

  Nej just det, selektiv rasism har blivit den dominanta ideologin. Därmed får man med föraktet mot vetenskap eftersom vetenskap per definition motsätter sig selektiva resonemang.

  ”Så visst är det Kontrafaktiska resonemang de kör med. Det där med att man kan leva som man gör i Egypten och få samma resultat som i Norge är ju rätt sjukt. Tar inte vänstern hänsyn till naturresurser?”

  Jag vet inte, det jag menade var inte naturresurser, det jag menade var vad man gör med naturresurserna. Dvs vilken mentalitet man har. Här dominerar vita nordeuropeer eftersom de tvingats ha mentaliteten att man måste spara inför vintern, bygga inför framtiden och ha en grund hus skall stå på innan man ens tänker på att bygga ett hus.

  ”I vilket fall så tror jag kulturen i sig är orsaken till varför väst är bättre än andra civilisationer, då det kommer till ekonomiska och tekniska framsteg.”

  Exakt! Dels pga mentaliteten men även av geografiska orsaker som Jared Diamond beskriver. Metoderna som bygger på jordbruk kan nämligen exporteras västerut och österut men varken växter eller djur är enkla att exportera norrut eller söderut.

  ”Jag tror nog Max Weber, hade nog rätt om den kristna etiken. I den bemärkelsen att det finns vissa kulturella mekanismer som skapar välstånd, medans andra skapar fattigdom.”

  Man kan lugnt säga att de länder som blev kristna hade en mentalitet som skapade framgång även innan kristendomen vann inbördeskriget inom romarriket men den kristna mentaliteten förstärkte dessa saker de ländernas välstånd ökade enormt mycket snabbare än andra länders.

  ”Hehe, jag har sett Demolition man. Jag tror nog inte det kommer bli ett sådant ”fridfullt” samhälle.”

  Jo men det var ju den snälla ”varianten” den riktigt roliga beskrivningen var ju serietidningen Thor v2 ett parallelluniversum som skapades för att utröna hur utvecklingen skulle bli om gudar som avskydde krig och elände tog direkt del i världens utveckling och tvingade alla att bli precis som de vill man skall vara.

  ”Jag tror nog västvärlden i framtiden kommer se ut som Brasilien.”

  Det vet jag inte ens vad det innebär. Däremot såg jag Dispatches Undercover Northern Korea nyligen (efter att ha sett Undercover Mosque) och det var inte en trevlig syn. Naturligtvis har Channel 4 utsatts för de sedvanliga anklagelserna. Det finns en särskilt obehaglig intervju på yotube som George Galloway gjorde där han istället för att kommentera innehållet klagade på att man hade dold kamera.

 123. Erik skriver:

  Grr fast i spammen igen, jag o mina långa inlägg (fast hälften av texten är ju citat)

 124. Dogdylan skriver:

  Erik:

  ”Hur lyckades han komma fram till den slutsatsen? För att han tycker att asiatiska tjejer ser yngre ut än vita? Är han rasist åt bägge hållen?”

  Tobias Hubinette kom fram till den slutsatsen eftersom asiater är fysiskt mindre än vita.

  ”Det visste jag inte. Får skolorna i invandrartäta områden så mycket pengar? Det är nytt för mig.”

  Jepp. Det är dyrt att anställa tolkar och hjälppersonal. Men utgifterna går inte bara till det. Det går också till att ge högre löner (för att göra det mer attraktivt att jobba i en skola där majoriteten av ungarna tillhör socialgrupp 3) och olika typer av sociala projekt.

  ”Jag vet inte vilka Rushton & Murray är men att skylla Afrikas misslyckande på vita är ju löjligt. Hur såg Afrika ut när vita kom dit? Det var inte en liberal demokrati som välkomnade nya ideer direkt. Under första världskriget så fick afrikaner dö i feber hellre än komma till tyska läkare och bli helt friska.”

  John Philippe Rushton är en rätt kontroversiell psykolog och professor vid University of western Ontario. Han är kontroversiell för att han skriver på ämnet ras, IQ och beteende. Han skrev en väldigt uppmärksammad bok som heter Race, Evolution and Behaviour. Jag har inte läst den boken. Charles Murray är en statsvetare som bland annat har skrivit en bok vid namn The Bell Curve – Intelligence and Class structure in American Life.

  Den boken har jag där emot läst. Ett kapitel ägnas åt ras och det är också det kapitlet som skapade kontrovers. Både Rushton och Murray ser ras som delvis en social konstruktion och delvis en biologisk entitet. Murrys bok rekommenderas.

  Det här med hur Afrika såg ut innan de vita kom är ju rätt omdiskuterat. Min åsikt är att svarta Afrikaner var jägare och samlare alternativt bodde i primitiva jordbrukssamhällen. Men också att slaveri redan var introducerat av dem själva, när vita och araberna började handla slavar av dem. Som du skriver så håller jag också med att korruption är en symptom på problemet än en förklaring.

  Visst var inte Afrika framgångsrikt för kolonialismen av Afrika, men jag tror att uppdelningen av Afrika har varit negativ för Afrikas utveckling. Det är liksom svårt att ge kulturella förklaringar till varför Afrika ständigt misslyckas. Tillexempel.

  Max Weber skulle säga att svarta afrikaner saknade den kristna etiken, MEN, nu har större delen av Afrika kristnas och fortfarande så verkar det var mycket svårt för dem att bygga fungerande samhällen. Den afrikanska civilisationen verkar sakna någon form av förmåga att bygga fungerande samhällen, det kan man i alla fall konstatera. Visst håller jag med dig om Romarna VS Gallerna. Vilket falköga du är, jag har aldrig tänkt på det.

 125. Erik skriver:

  Dogdylan:

  ”Tobias Hubinette kom fram till den slutsatsen eftersom asiater är fysiskt mindre än vita.”

  Det är såklart sant att de är det men han måste ju också bevisa att det är av den anledningen de är populära. Datingkonsulten Rion Williams har en annan syn på saken. Han anser asiatiska kvinnor är mer mogna i sin kvinnoroll än vita kvinnor.

  ”Jepp. Det är dyrt att anställa tolkar och hjälppersonal.”

  Varför behöver de tolkar? Jag var på en SFI kurs som besökare och lärarinnan kunde inte alls deras hemspråk. Hon lärde dem svenska genom energi, mimik och bilder.

  ”Men utgifterna går inte bara till det. Det går också till att ge högre löner (för att göra det mer attraktivt att jobba i en skola där majoriteten av ungarna tillhör socialgrupp 3) och olika typer av sociala projekt.”

  Aha! Där har vi nog merparten av kostnaden. Sociala projekt med specialister som får leka med teorier som ingen vet funkar. Och som ofta byter namn och kommer tillbaka i ny skepnad.

  ”John Philippe Rushton är en rätt kontroversiell psykolog och professor vid University of western Ontario. Han är kontroversiell för att han skriver på ämnet ras, IQ och beteende.”

  Aha, jo där blir man ju kontroversiell oavsett vad man skriver.

  ”Charles Murray är en statsvetare som bland annat har skrivit en bok vid namn The Bell Curve – Intelligence and Class structure in American Life.”

  Jaså det var han! Jag känner ju mycket väl till boken ”The bell curve” jag kom bara inte ihåg författarens namn. Jag hörde om den första gången i början av ”The blank slate” där Steven Pinker berättar om kritiken mot boken ifråga och mot ytterligare en.

  ”Den boken har jag där emot läst. Ett kapitel ägnas åt ras och det är också det kapitlet som skapade kontrovers. Både Rushton och Murray ser ras som delvis en social konstruktion och delvis en biologisk entitet. Murrys bok rekommenderas.”

  Skall titta på den.

  ”Det här med hur Afrika såg ut innan de vita kom är ju rätt omdiskuterat. Min åsikt är att svarta Afrikaner var jägare och samlare alternativt bodde i primitiva jordbrukssamhällen. Men också att slaveri redan var introducerat av dem själva, när vita och araberna började handla slavar av dem. Som du skriver så håller jag också med att korruption är en symptom på problemet än en förklaring.”

  Först måste man komma ihåg att ”innan de vita” i sig varierar beroende på plats. Portugiserna var i västafrika 1400, fransoser, engelsmän och holländare 1600 erövringen av afrikas inre gjord av tyskar, engelsmän och belgare skedde inte förrän så sent som slutet av 1800-talet.

  Mot detta kan vi jämföra de riken som redan fanns. Ghanariket hade storhetstiden på 1000-talet. Det riket krossades inte av vita utan av Muslimska Almoravider (som också fanns i Spanien) vilka tvingade på befolkningen islam och drog (de var nomader), varefter Maliriket tog över. Vilket sedan erövrades av Songhai som bla intog Timbuktu 1468. Varefter Songhai invaderades av Marocko under ”den gyllene emiren” 1590.

  Så Afrikas storriken i området erövrades inte bara en utan två gånger av araber vilka också var ansvariga för att de första vita kom dit eftersom de inte nöjde sig med att göra livet surt för de rikena söder om dem i Afrika utan också försökte konvertera Spanska halvön till islam (se filmen El Cid). Det var alltså ingen slump att de fick besök av just Portugiser i västafrika på 1400-talet. Det berodde mest på misslyckad kolonisering av de arabiska erövrarna.

  ”Visst var inte Afrika framgångsrikt för kolonialismen av Afrika, men jag tror att uppdelningen av Afrika har varit negativ för Afrikas utveckling.”

  Men övriga Afrikas utveckling var ju sedan länge hindrad av islams inflytande. De muslimska araberna var dessutom inte intresserade av att etablera riken. När jag läste första gången om hur de efter att ha omvänt forna Ghanariket till islam bara stack och lät Maliriket ta över så skrattade jag gott. I övrigt så verkar araberna ha varit ökennomader som struntat i allting. Det var ju Lawrence of Arabia som fick dem intresserade av egna länder under första världskriget.

  Det var när Turkarna ockuperade mellanöstern som han fick Kung Faisal att drömma om ett arabiskt rike.

  ”Det är liksom svårt att ge kulturella förklaringar till varför Afrika ständigt misslyckas.”

  Ja men man måste utgå från existerande fakta. Afrika gick samma väg som Sydamerika trots att bägge rikena haft mycket lång tid på sig att utvecklas. Detta kan bara förklaras kulturellt. Det kan inte förklaras med ”vitas” inflytande att de var så lätta att erövra trots att de haft all tid i världen på sig. Det kan bara förklaras med att de inte använde tiden lika effektivt som de vita gjorde.

  ”Max Weber skulle säga att svarta afrikaner saknade den kristna etiken, MEN, nu har större delen av Afrika kristnas och fortfarande så verkar det var mycket svårt för dem att bygga fungerande samhällen.”

  Men afrikanerna har ju haft fungerande samhällen på flera ställen. Problemet är väl snarare att de samhällena blomstrade av slavhandel vilket de vita förbjöd, vilket faktiskt kan vara en av de främsta orsakerna till Afrikas nuvarande fattigdom. Romarriket blev ju rikt och mäktigt just pga att man hade tillåtet slaveri. Det vore ju ödets ironi om Afrika hade tjänat på att vita inte förbjöd slaveri när det är just slaveriet som vita kritiseras för.

  ”Den afrikanska civilisationen verkar sakna någon form av förmåga att bygga fungerande samhällen, det kan man i alla fall konstatera.”

  Fast grundläggande för de samhällen de hade var rikedom via slavhandel och den första påverkan utifrån kom från arabiska erövrare.

  ”Visst håller jag med dig om Romarna VS Gallerna. Vilket falköga du är, jag har aldrig tänkt på det.”

  Kopplingen till Asterix & Obelix serierna är min egen idé men bedömningen av romarrikets verkliga historiska roll gjorde Monte Python gänget i filmen ”Life of Brian” Där en lokalpatriot säger ”romarna, bah, vad har romarna någonsin gett oss?” Efter en stunds diskussion så kommer de fram till följande

  ”Reg: All right, but apart from the sanitation, medicine, education, wine, public order, irrigation, roads, the fresh water system and public health, what have the Romans ever done for us?”

  ”Attendee: Brought peace?”

  ”Reg: Oh, peace – shut up!”

  Jag får för övrigt exakt samma vibbar av radikalfeministernas kritik av patriarkatet.

 126. Dogdylan skriver:

  Dogdylan:

  Om svenska skolan: Det kostar som sagt ohyggligt mycket att hålla upp skolor i mindre bemedlade områden. Tillexempel i Stockholms Kommun får Hjulsta skolan får cirka 49500 per elev och . Höglandsskolan får cirka 2200 per elev och år. Jag vet inte exakt vad pengarna går till, men det är nog allmänt känt att vissa skolor kostar mera pengar än andra. Visst går säkert mycket till onödiga projekt men skolorna har nog många andra kostnader. Jag är rätt säker på att många papperskorgar brinner i Hjulsta skolan, jämfört med i Höglandsskolan.

  http://www.dn.se/sthlm/vi-vill-inte-ha-era-pengar-1.813440

  ”Men övriga Afrikas utveckling var ju sedan länge hindrad av islams inflytande. De muslimska araberna var dessutom inte intresserade av att etablera riken. När jag läste första gången om hur de efter att ha omvänt forna Ghanariket till islam bara stack och lät Maliriket ta över så skrattade jag gott. I övrigt så verkar araberna ha varit ökennomader som struntat i allting. Det var ju Lawrence of Arabia som fick dem intresserade av egna länder under första världskriget. ”

  Förvisso kan arabernas version av Islam påverkat Västafrika i en negativ riktning. Med eller utan Islam tycker jag det framgår att det är den afrikanska kultur(erna) i sig som är disfunktionell (a). Ottomanska riket var i fritt fall men genom att övergå till en sekulariserad västerländsk tolkning av Islam och transformera Ottomanska riket till Turkiet i början av 1900-talet så kunde Turkarna återigen bli en världsspelare.

  Jag menar ju att en extrem tolkning av religion leder till problem, då det kommer till vetenskap. Islam är en disciplinär religion som hindrar utveckling, eftersom Koranen och Haditherna är rätt tydliga på att allt som går utanför ”fromhet” är otrogenhet och ska därför bestraffas hårt.

  Jag menar ju att det var när västvärlden frångick fundamentalistisk kristendom vi växte. Sen menar jag ju också (utan att vara religiös) att den kristna etiken är bra mycket bättre grund att bygga en civilisation på en den islamska etiken.

  ”Ja men man måste utgå från existerande fakta. Afrika gick samma väg som Sydamerika trots att bägge rikena haft mycket lång tid på sig att utvecklas. Detta kan bara förklaras kulturellt. Det kan inte förklaras med ”vitas” inflytande att de var så lätta att erövra trots att de haft all tid i världen på sig. Det kan bara förklaras med att de inte använde tiden lika effektivt som de vita gjorde.”

  Precis, de använde inte tiden lika effektivt som vita. Alla stora civilisationer har kunnat effektivisera tid, divisionera arbete osv. De flesta afrikanerna precis som amerikanska indianstammar gjorde ingenting av detta. I alla fall inte i större skala.

  Varför är vissa ”Kulturer” bättre än andra, liksom. Visst finns det rasteorin, sen finns det ju klimatteorin, att kallt väder leder till smartare val osv. Jag skulle inte säga att slaveri är något positivt för någon civilisation på lång sikt eftersom det förminskar möjligheten till innovationer.

 127. Erik skriver:

  ”Om svenska skolan: Det kostar som sagt ohyggligt mycket att hålla upp skolor i mindre bemedlade områden.”

  Ja Holy shit! Vilken skillnad. Det är lätt att se hur 50 mille bistånd kunde försvinna i Afrika. De här är ju bottenlösa pengabrunnar.

  ”Visst går säkert mycket till onödiga projekt men skolorna har nog många andra kostnader. Jag är rätt säker på att många papperskorgar brinner i Hjulsta skolan, jämfört med i Höglandsskolan.”

  Jovisst men sådant går ju att lösa, var försvinner resten av pengarna?

  ”Förvisso kan arabernas version av Islam påverkat Västafrika i en negativ riktning. Med eller utan Islam tycker jag det framgår att det är den afrikanska kultur(erna) i sig som är disfunktionell (a).”

  Jo det verkar som om de enda afrikanska riken av betydelse dessutom haft sin rikedom grundad till stor del på slavhandel. Så det var vårt fel Afrika blev fattigt. Vi skulle stöttat slavhandeln tills de fick ihop sin ekonomi 🙂

  ”Ottomanska riket var i fritt fall men genom att övergå till en sekulariserad västerländsk tolkning av Islam och transformera Ottomanska riket till Turkiet i början av 1900-talet så kunde Turkarna återigen bli en världsspelare.”

  Jovisst, fast glöm inte nationalismen, de behövde ju också vissa folkslag att bekämpa.

  ”Jag menar ju att en extrem tolkning av religion leder till problem, då det kommer till vetenskap. Islam är en disciplinär religion som hindrar utveckling, eftersom Koranen och Haditherna är rätt tydliga på att allt som går utanför ”fromhet” är otrogenhet och ska därför bestraffas hårt.”

  Ja och detta syns ju tydligt i utvecklingen. Islam låg länge före oss både tekniskt och moraliskt. Detta är för övrigt en ständig källa till ilska för vissa islam-akademiker som anser islam drog upp väst ur den mörka medeltiden. Du kanske sett debatten mellan Wafa Sultan och Ibrahim al-Khouly angående Huntingtons ”Clash of civilisations” på Youtube? Den ger en unik inblick i hur de ser på sig själva.

  ”Jag menar ju att det var när västvärlden frångick fundamentalistisk kristendom vi växte. Sen menar jag ju också (utan att vara religiös) att den kristna etiken är bra mycket bättre grund att bygga en civilisation på en den islamska etiken.”

  Jo men västvärlden växte ju redan under kristendomen, västvärlden växte redan under grekisk-romersk mytologi (hedningar). Det verkar inte ha nån som helst betydels vilken religion som gäller i västvärlden det viktiga var att mer effektiva kulturella uttryck fick avskaffa mindre effektiva kulturella uttryck genom dominans och våld.

  Romarna spred inte romarriket med snällhet direkt men de riken som de invaderade var ju redan från början riktigt elaka mot egna befolkningen. Romarriket må också ha varit en rasiststat i det att ickeromare inte hade samma rättigheter men många ickeromare hade många fler rättigheter där än de hade som medborgare i hemländerna, och det redan innan kristendomen.

  Så snarare är det den romerskt kulturella etiken som är orsaken kristendomen blev så framgångsrik.

  ”Precis, de använde inte tiden lika effektivt som vita. Alla stora civilisationer har kunnat effektivisera tid, divisionera arbete osv. De flesta afrikanerna precis som amerikanska indianstammar gjorde ingenting av detta. I alla fall inte i större skala.”

  Nej de drevs till stor del av rädsla för sina gudar som begränsade utvecklingen något enormt. Ta bara en viss sydamerikansk bollsport. Efter en match så antingen avrättades förlorarna eller vinnarna beroende på om man behövde vinnarnas styrka eller guds beskydd i högst grad.

  ”Varför är vissa ”Kulturer” bättre än andra, liksom. Visst finns det rasteorin, sen finns det ju klimatteorin, att kallt väder leder till smartare val osv.”

  Rasteorin skippar man, Återstår då att testa om en visst sorts kallare klimat skapar mer framgångsrika kulturer. Där träffar man nog mer rätt. En annan sak värd att komma ihåg är att ju mer beroende av boskap man är ju mer skapas hederskulturer (herdekulturer), ju mer beroende av jordbruk man är ju mer skapas ordningssamhällen. Sydstatare i USA är mycket mer känsliga än nordstatare för förolämpningar.

  ”Jag skulle inte säga att slaveri är något positivt för någon civilisation på lång sikt eftersom det förminskar möjligheten till innovationer.”

  Jag håller med. Slaveri är kortsiktigt positivt för en civilisation eftersom det ger den möjlighet att samla rikedomar och utvecklas högre än utgångsläget tillåter. När sedan slaveriet skapat rikedom är det logiskt att slaveriet avskaffas. Rika länder utvecklar kultur och en sådan kan inte ha slaveri vid sidan om. Men vi måste också komma ihåg att de flesta redan var krigsfångar och annars troligen hade dödats om inte slaveriet gjorde dem värdefulla. Vi behöver inte gilla det men om vi jämför med hur krigsfångar behandlades i vissa moderna krig så är det hugget som stucket.

  Här har vi ett kontroversiellt facit att begrunda 91.000 man tillfångatogs vid tyska förlusten vid Stalingrad. 6.000 överlevde rysk fångenskap och återvände hem. Romarriket betraktade slavar som värdefull vara. Ryssarna betraktade fångna tyska soldater som värdelösa. Romarriket var sin tids rikaste stat, Sovjetunionen krisade ekonomiskt.

  Jag tror att inte en enda högkultur började utan att ha slavar och jag tror varenda en avskaffade slaveri när de hade rikedom och välstånd.

 128. Baltazar skriver:

  Ett förslag på vår nya nationalsång. Pampig så det förslår. Helt i enlighet med mångkulturell kodex och är garanterat hedersstämplad

 129. […] Timbro och EU-bördan,  Anne-Marie Pålsson om Lissabonfördraget,  EU – det nya Sovjet (5 min video)? Johan […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: