Skolgenus

Det genuserade klassrummet under luppen

Det genuserade klassrummet under luppen

Jag har just plöjt igenom det 250-sidiga delbetänkandet av DEJA – Delegationen för jämställdhet i skolan, som kom nu i juli, med titeln ”Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det?” (SOU 2009:64). I slutbetänkandet, som kommer om ett år, ska man föreslå ”lämpliga åtgärder” baserade på den genusanalys man nu tagit fram i detta delbetänkande. Som bekant gäller att den som kritiserar en genusanalys egentligen är förblindad av sin egen delaktighet i genusordningen och därför utgör ett levande bevis på dess existens. Alltså kanske jag inte borde förstärka genusvetarnas teorier genom att ta upp dessa rapporter. Men eftersom det huvudsakligen inte är genusvetare som läser min blogg så tar jag mig friheten att skriva om ytterligare en i raden av alla genusflumanalyser som ska göra världen till en bättre plats.

Nämnde jag förresten att jag besökte en genuskonferens i torsdags? 🙂 Det var inget mindre än 6th European Conference on Gender Equality in Higher Education som ägde rum vid Stockholms Universitet, ett stenkast från Matematiska Institutionen. Här klev jag helt sonika – modig som jag är – in i ett rum fullt av världsledande genusforskare! Det fanns många seminarier att välja bland, och jag kom i sista stund och valde att besöka ”Here and even longer…” som hölls av socialantropologen Steven Sampson (1, 2) eftersom jag bedömde att detta föredrag inte skulle ge mig den typ av posttraumatiskt stressyndrom som de övriga seminarierna. Tyvärr kom jag in lite sent – när det bara var tio minuter kvar av föredraget, men jag hann under den stunden höra flera kloka ord från docent Sampson.

Mål: omvänd genusordning som slår ut den manliga primaten

Lärandemål: omvänd genusordning som slår ut den manliga primaten

Därefter kom den 45 minuter långa frågestunden, och det var också då det riktigt etablerade genustänket manifesterades. Ingen verkade veta att det satt en kvinnlig matematiker mitt ibland dem och det var därför extra intressant eftersom man diskuterade kvinnor i tekniska ämnen. Bland annat var någon i publiken bekymrad över att de tekniska och naturvetenskapliga ämnena åtnjöt högre status eftersom de var ”manligt könsmarkerade”, och hur viktigt det därför var att få in fler kvinnor i de ämnena. Frågan är om det är genusvetare som pratar maktstrukturer som kan ordna detta? Eller kanske en riktigt bra föreläsning i matematik? Väldigt svårt val… 🙂

Jag höll låg profil
så att genusvetarna inte skulle anpassa sina reflexioner efter mina politiskt inkorrekta tankegångar och eventuella ifrågasättanden eftersom jag ville få en så verklighetstrogen bild av genusmaskineriet som möjligt och inte rubba någons tankegångar – som ni vet så kan ju observatören påverka händelseförloppet och det skulle ju förstöra hela syftet med mitt besök. Dessutom skulle de ju få problem med att jag skulle framstå som en förebild som kvinnlig matematiker och att då förkasta deras teorier och säga att jag är glad att jag hann plugga klart och odla ett genuint intresse för fysik och matematik innan genusmaskineriet gjorde intåg – det skulle bara göra dem ledsna och förvirrade, att jag hade massvis med manliga föreläsare under fem år som student utan att känna av manliga härskartekniker och utan att bli behandlad annorlunda i klassrummet för att jag var kvinna.

Genusmedveten matematik

Framtidens utmaning: Genusmedveten matematik

Mina manliga professorer var så inne i sina formler på tavlan att de nog inte ens lade märke till vem som satt i klassrummet, eller om någon satt där alls, och vi var så inne i hans undervisning att vi inte tänkte på varken hans eller vårt eget kön. Medan genusvetarna numera rekommenderar (genom obligatoriska jämställdhetsplaner och genuscertifiering) att föreläsaren måste ha könet i åtanke ”hela tiden” under undervisningsprocessen. Jag tror att det var just för att föreläsaren tänkte på matematik – och inte på postmodernistiskt genusflum, som vi studenter faktiskt klarade våra tentor. Tentor som för övrigt, om genuscertifieringen går igenom, måste genomsyras av ett ”relevant genusperspektiv”. Och dessutom måste hälften av examinatorerna vara kvinnor – så det skulle betyda att ganska många studenter skulle slippa tentor i dagsläget, eller kanske jag som kvinna skulle kunna bli frilansande examinator som i egenskap av mitt underrepresenterade kön flyger runt i landet och korsförhör manligt könskodade studenter (kodade av den manliga professorn) på könsneutrala differentialekvationer och kvadratiska könsinverterade matriser av olika rang som följer en hierarkisk struktur som representerar den skenande genuspordningens manliga primat.

För att återgå till genuskonferensen. Det roligaste var när en genusvetare utbrast (övers från engelska): ”Även nu är det väldigt få kvinnor på de tekniska utbildningarna, och tänk då om vi [genusvetare] inte varit verksamma de senaste 20 åren – jag kan bara tänka mig hur illa det hade sett ut då!” Det var då jag var påväg (men avstod från) att påpeka att att det är en långt högre andel kvinnliga studenter på de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna i Ryssland & Östeuropa, Kina och Japan än i Sverige – men där har ingen (ännu) sett röken av några genusvetare. Om vi fryser alla andra variabler skulle man kunna tänka sig att det är genusvetarnas fel att andelen i Västeuropa är så mycket lägre, men å andra sidan håller ju inte detta resonemang eftersom det finns så många andra faktorer som inverkar som landets historia (i Östeuropa var det av naturliga skäl mer ofarligt att satsa på matematik och naturvetenskap, och dessutom satsades det på dessa ämnen i elitskolor, delvis för att kamma hem olympiaderna för att bevisa kommunismens överlägsenhet, men ändå…) och den mentalitet som råder med mera.

När en flicka är duktig måste pojken bli dålig för att upprätthålla sin hegemoniska maskulinitet

Om en flicka är duktig vill alla pojkar vara dåliga för att kunna upprätthålla den hegemoniska maskuliniteten

Och apropå mentalitet så odlas vidare enligt SOU 2009:64 en ”antipluggkultur” bland pojkar i skolan, och denna kultur, liksom förklaringen till varför pojkar i genomsnitt har 10% lägre betyg än flickor, kan enligt genusvetarna i rapporten vara ett resultat av en motreaktion som uppstått mot de idag kvinnligt könskodade beteendena ”läxläsning”, ”hårt arbete” och ”disciplin” (dygder som alltså i en svunnen tid varit manligt könskodade) där pojkarna alltså måste distansera sig ifrån dessa för att kunna upprätthålla en hegemonisk maskulinitet (!). Men om man nu med dagens genusvetenskap som främsta verktyg kunde dekonstruera maskuliniteten (eller helst avskaffa den), så skulle man kunna förhindra detta förfall, som naturligtvis inte har någonting att göra med genusvetarnas påverkan på samhällsklimatet där osynliga strukturer styr skolresultaten istället för elevens ambitioner eller lärarens kompetens, såvida man inte avser genuskompetens då – för den är givetvis alfa-omega. Det viktiga är att fortsätta följa idétraditionen med en anti-auktoritär skola där alla blir lika dåliga med betoning på ”lika”. För övrigt, är inte maskuliniteten delvis ett resultat av årtusenden av kvinnlig partnerselektion!?

Men man har också lite problem med att ens beskriva verkligheten under forskningens gång, eller låta de intervjuade lärarna göra detta, eftersom en korrekt beskrivning av sakernas tillstånd i sig anses utgöra en risk för att man ”cementerar” uppfattningen om manligt/kvinnligt. Inget bra utgångsläge för en analys i mina ögon… Jag märker nu att jag inte ens hinner börja redogöra för DEJA:s delbetänkande SOU 2009:64 i detta inlägg, så jag får göra det i nästa blogginlägg istället. Mycket roligt fanns emellertid att läsa på dessa 252 sidor, som måste förmedlas till medborgarna! Det är för övrigt också syftet med delbetänkandet enligt egen uppgift – att sprida resultatet av denna genusanalys – och det är just vad jag ska göra i nästa inlägg! 🙂

Genus-genen sitter i X-kromosomen

Genus-genen sitter i X-kromosomen

Jämställdhetsdebatten går visst vidare. I lördags gick två moderater ut i SVD och hävdade att: ”Statistiken antyder att det skulle finnas en sekreterargen och en vårdgen (kvinnlig), samt en byggnadsgen och en motorgen (manlig). Ett sådant antagande saknar dock vetenskapligt stöd.” Tur att de gick ut med detta kontroversiella uttalande i Brännpunkt! Jag trodde verkligen att det fanns sådana gener, liksom en blogg-gen, diska-gen, skruva-i-en-lampa-gen och en genus-gen, något som enligt hjärnforskare jag varit i kontakt med på KI ännu inte finns, men att de på regeringens uppdrag är i färd med att konstruera sådana gener, som är helt könsneutrala.

Uppdatering: Välskriven kolumn i dagens SVD av Sofia Nerbrand: ”Jämlikhet blandas ihop med likformighet… Det finns en utbredd, men felaktig, föreställning att vi bara kan behandlas jämlikt om vi är likadana och könlösa. Tankefiguren om behovet att avköna oss är i själva verket totalitär och fasansfull.”

Annons

78 Responses to Skolgenus

 1. Info skriver:

  HETEROHAT OCH HÄRSKARTEKNIK

  Socialdemokratiska S-kvinnor lanserade nyligen i ett pressmeddelande (2009-07-26) inte mindre än 33 härskartekniker. Men jag undrar, om inte Berit Åhs´ ursprungliga fem räcker till för att fånga in följande:

  ”Tyvärr kom jag in lite sent – när det bara var tio minuter kvar av föredraget —.”

  Fy skäms, Tanja! Eller kanske: Bra, Tanja, du har läst på och vet nu precis vilken teknik som lämpligen bör tillgripas i ett visst sammanhang…

  Jodå, jag noterade, att du hade bevistat en genuskonferens och att du skulle lämna ett referat från denna. Har läst detta med intresse. Ska återkomma till någon av punkterna. Låt mig bara först anknyta till ett nyss aktuellt diskussionsämne, som också var intressant:

  HETEROHATETS DAG

  http://www.kamplust.se/heterohat/index.php

  Det finns vissa företeelser i det ”öppna”, svenska samhället, varom bara en enda, officiell åsikt är tillåten. Avvikelser stigmatiseras. En sådan företeelse är nyssnämnda dag (Tanja apostroferas på slutet):

  SVERIGES RADIO 30/7: ”P3 Kultur har drabbats av en släng av Pride och vältrar sig därför i stolthet och skam. I torsdagens sändning möter du instiftaren av en ny antiheterosexuell högtidsdag, heteros som vill k-märka bögkulturen och en bok om slampighetens etik.

  Den 29 augusti firas den nyinstiftade helgdagen HETEROHATETS DAG i Göteborg. P3 Kulturs programledare Johanna Koljonen pratar med Zafire Vrba från Göteborgs queerinstitut [och ett land söder om Medelhavet] om hur firandet ska gå till – det handlar bland annat om närproducerad ultrafeministisk porr —.”

  TIDNINGEN ARBETAREN 22/7: ”Gratis hiv-test, bönestunder, queera barnsagor, fetto-aktivism och information från Migrationsverket. Sommarens Prideprogram är färdigt. Arbetaren har pratat med tre vänsteraktivister om hur de förhåller sig till Pride och inte minst till årets tema: hetero. – Vi på Queerinstitutet var från början rädda att heterotemat bara skulle bli ett ryggdunkande av fina heteropersoner, säger Zafire Vrba. Förutom att läsa queera barnsagor och ordna dragworkshop för ungdomar under Pride håller Zarfire Vrba tillsammans med Queerinstitutet en planeringsworkshop inför HETEROHATETS DAG som firas sista helgen i augusti med fest, debatter, workshops och en ultrafeministisk porrfilmsfestival.”

  Liknande entusiastiska artiklar har förekommit i flera andra svenska mediers pappersupplagor, svåra dock att just nu hitta på nätet. Har kanske aldrig funnits där.

  SLUTLIGEN: Tanja själv häcklas och hånas på nätet av diverse unga heterohatare. Under kategorin ”biologism” kan läsas i en HBT-blogg:

  ”Slutligen vill jag inte undanhålla er antifeministernas senaste pekoral; en ´debattartikel´ i Sydsvenskan. Där slår en ohelig allians (som bland annat består av matematikern gone ´samhällsdebattör´, Tanja Bergkvist – vars ogenomtänkta, irrationella och konstiga resonemang du kan läsa mer om [här] – den paranoide antifeministen Per Ström och medieprofilen Carolina Gynning) sina påsar ihop och kräver – ja vaddå egentligen?”

  Fortsättningen finns här:

  http://www.visomaldrigsasexist.net/search/label/Biologism

 2. rogerklang skriver:

  Tanja skrev:

  ”Och apropå mentalitet så odlas vidare enligt SOU 2009:64 en “antipluggkultur” bland pojkar i skolan, och denna kultur, liksom förklaringen till varför pojkar i genomsnitt har 10% lägre betyg än flickor, kan enligt genusvetarna i rapporten vara ett resultat av en motreaktion som uppstått mot de idag kvinnligt könskodade beteendena “läxläsning”, “hårt arbete” och “disciplin” (dygder som alltså i en svunnen tid varit manligt könskodade) där pojkarna alltså måste distansera sig ifrån dessa för att kunna upprätthålla en hegemonisk maskulinitet (!).”

  Det var ju ett smart drag, istället för att hjälpa pojkarna att få högre betyg så säger man att pojkarna motreagerar och förtrycker flickorna, och kvinna legitimerar därmed en fortsatt misshushållning av manliga resurser.

  Men det är ju kvinnorna som drar det längsta strået i det här fallet, hur kan då pojkarna trycka ner flickorna? Ja antingen är det som de säger – en ”motreaktion” – men då är det också en motreaktion utifrån utgångspunkten att flickorna har övertaget!

  Eller, så handlar det inte om något förtryck från pojkarnas sida alls, punkt slut. Den som kan se ett tredje alternativ får gärna säga det!

 3. Riccardo skriver:

  Grattis, jag skulle aldrig orka läsa DEJA eller någon annan genusanalys heller…
  Och det där med att ”den som kritiserar våra slutsatser är förblindad av patriarkalt, religiöst, kapitalistiskt, judefinansierat, islamistiskt eller socialistiskt tänkande”, det känner vi igen sedan tidigare.

 4. robban skriver:

  hmm sekreterar-gen och vård-gen? då borde det finnas en wannabe politiker-gen med som är könsneutral med den enda gemensamma faktorn mellan könen är att bara riktigt korkade människor har den.

  fan tanja du har ju hittat en guldgruva med dumheter att skriva om, hur kul som helst 🙂

 5. chris skriver:

  Tanja, du är skarp och har rätt i det mesta. Pojkars genomsnittligt sämre betyg hänger dock väldigt mycket samman med det feministiska samhället. Pojkar får tidigt lära sig att DE GÖR FEL, medan tjejerna får lära sig att DE BEGÅR MISSTAG. Detta leder till ett generellt högre självförtroende bland tjejerna, vilket självklart vidare leder till högre motivation till delaktighet i samhälle, vidareutbildning och gemenskap. Klart att många pojkar inser hur förfördelade tjejerna är i svensk, feminiserad grund- och gymnasieskola (samt även högre studier). Klart som f-n att pojkar distansierar sig i högre grad, läser vidare i mindre utsträckning, samt tvivlar på vem de egentligen är. För män får de inte vara. Pojkar hade tjänat på en mer auktoritär skola – självklart – men också på att traditionellt ”manliga” intresseområden såsom teknik och träslöjd uppvärderas. Det är givetvis ett medvetet drag av feministiska intresseförespråkare att t ex tvinga pojkar att ha syslöjd i skolan mot deras vilja – istället för att låta dem välja träslöjd. Flickorna accepterar vilket som, för det är mer inställsamma generellt (jag vet att du och många med dig INTE är sådana kvinnor) och vet att relationen till lärare och auktoritet i form av skolledning o dyl ger fördelar i längden. Så flickorna som egentligen vill ha syslöjd säger inget och påverkas inte nämnvärt – ”sa läraren det så är det väl så”. Likadant i vuxenvärlden – män bloggar om politik och samhälle, kvinnor om mode och skvaller (dvs. högst egocentriska ämnen som egentligen inte utvecklar samhället). Varför, frågar sig anhängare av det biologiska perspektivet? Jo, naturligtvis för att vackra och sexiga kvinnor får män att prestera bättre… vilket i sin tur innebär att denna fördelning är högst naturlig. Kvinnor bryr sig om sig själva – män om samhälle, lag och ordning. Men utan kvinna – ingen man. Och givetvis tvärtom. Så vad gör vi? Avskaffar genusmaskineriet – of course.

  Jag vet att Du är en Individ och att jag generaliserar. Jag håller med dig om det mesta, vilket jag hoppas framgår.

 6. Bitte Assarmo skriver:

  ”Tur att de gick ut med detta kontroversiella uttalande i Brännpunkt! Jag trodde verkligen att det fanns sådana gener, liksom en blogg-gen, diska-gen, skruva-i-en-lampa-gen och en genus-gen, något som enligt hjärnforskare jag varit i kontakt med på KI ännu inte finns, men att de på regeringens uppdrag håller på att konstruera sådana gener, som är helt könsneutrala.”

  Ja, vilken tur – tänk så skönt det är att bli upplyst!

  (Klockrent inlägg i vanlig ordning!)

 7. Dalahest skriver:

  Genpratet handlar bara om att de (moderatfeministerna) inte gillar att könen väljer olika (av naturliga orsaker?).

 8. Jonas skriver:

  Bra skrivet Tanja. Väntar med spänning på din genomgång av DEJA:s delbetänkande. Och spännande med nya rön: sekreterargen och en vårdgen. Undrar hur många gener det finns?

 9. Dalahest skriver:

  rogerklang

  ”Men det är ju kvinnorna som drar det längsta strået i det här fallet”

  Egentligen vill genusvetarna attt alla tjejer ska bli som Tanja Bergkvist (men ändå inte). Hon har uppenbarligen ”fel värderingar” (eftersom hon inte faller in i deras politiskt korrekta mall), och utgör därmed ett hot mot deras imbecilla utopiska teorier.

  Det genusvetarna gör är att bygga upp kulisser (som i gamla amerikanska västernfilmer). Med ”kulisser” menas att de hellre sänker helhetskvaliteten för att kunna måla upp en bild av (falsk) genusperfektion. Genusvärlden blir därför som en film, intressant att titta på – men omöjlig att leva i.

  När helhetskvaliteten sänks (kulisser i stället för stenhus), så utnyttjas detta av andra, för så fungerar världen – den svagare utnyttjas. Vi har ingen olja som Norge och inte heller några diamantgruvor. Det vi skulle kunna konkurrera med, mot resten av världen, är innovativ kunskap.

  Moment 22, för tillfället, är dock att genuspedagogiken kväver den innovativa lusten (som en våt filt över öppen eld) eftersom den vägrar att ta tillvara på våra individuella egenskaper. I den kollektivistiska världen är alla likadana. Det är en paradox av den högre skolan. Genuspedagogerna påstår sig ju skapa individuell frihet.

  Min slutsats blir därför att inget av könen drar det längsta strået i det här fallet. Genustrenden leder ju inte bara till skolans förfall, utan (i längden) även hela landets. Projekt ”skyddad verkstad” (det sociala genusexperimentet) fungerar nämligen bara tills pengarna tar slut, sedan spricker bubblan.

  Självklart (som du säger) handlar det inte om något förtryck från pojkarnas sida.

 10. Alex Birch skriver:

  Jag tyckte också att delen om pojkars ”antipluggkultur” var mycket intressant, inte minst för att man nu börjar intressera sig för pojkar (omg, jag trodde bara feminism handlade om kvinnors situation?).

  Givetvis är en av de primära faktorerna att pojkar pumpas fulla med testosteron under tonåren och framåt, vilket gör att de har svårt att sitta still, och hela tiden vill utmana varandra eller jaga flickor. Inget ont i det, men det hade varit fördelaktigt om skolan kunde anpassa undervisningen så att pojkar fick röra sig mer (gäller flickor också), och det blev mer konsekvenser av att strunta i läxor.

  Som vanligt förbiser dessa intellektuella den traditionella evolutionära/biologiska vetenskapen och försöker istället koka ihop mystiska sociologiska teorier, baserade på…ja, vad är underlaget egentligen? Visstja, att marxismen förlorade kalla kriget, men vann ”kulturkriget”.

 11. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, intressant med 33 härskartekniker – jag hittade pressmeddelandet: http://www.socialdemokraterna.se/webben-for-alla/S-kvinnor/S-kvinnor/Aktuellt/Pressmeddelanden/33-harskartekniker–inte-bara-fem-Morgonbris-har-hela-listan/ Måste beställa lösnummer av tidningen! 🙂

 12. Ola Jennebrink skriver:

  INFO-La du märke till hur Martin i ”sexist” trodde att den fria viljan stod över det biologiska urvalet. Som om resultat av det naturliga urvalet skulle vara robotar utan fri vilja.
  Är det intelligens eller hederlighet som brister hos dessa människor?Kanske båda?

 13. […] augusti 10, 2009 · Kommentera “…Och apropå mentalitet så odlas vidare enligt SOU 2009:64 en “antipluggkultur” bland pojkar i skolan, och denna kultur, liksom förklaringen till varför pojkar i genomsnitt har 10% lägre betyg än flickor, kan enligt genusvetarna i rapporten vara ett resultat av en motreaktion som uppstått mot de idag kvinnligt könskodade beteendena “läxläsning”, “hårt arbete” och “disciplin” (dygder som alltså i en svunnen tid varit manligt könskodade) där pojkarna alltså måste distansera sig ifrån dessa för att kunna upprätthålla en hegemonisk maskulinitet (!).” Citat; Tanja Bergkvists blogg. https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/08/10/skolgenus/ […]

 14. Tanja Bergkvist skriver:

  Roger, man poängterar att det även bland flickor förekommer en antipluggkultur, men i pojkarnas fall så är det alltså deras eget fel eftersom de vill uprrätthålla en maskulinitet som står i ett motsatsförhållande till det kvinnliga beteendet. De har även andra förklaringar, som att de pojkar som bryr sig om skolarbete får sin heterosexualitet ifrågasatt(!) Full med genusteorier är rapporten givetvis, men det finns intressant statistik att ta del av och använda för analys ur ett icke-genusvetenskapligt perspektiv. Som sagt, jag kommer att blogga om hela utredningen nästa gång, det lär bli 2-3 inlägg eftersom det är så mycket, och jag måste skärpa mig och korta ner mina blogginlägg! 🙂

 15. Pelle Billing skriver:

  Intressant att det är fler kvinnor inom tekniska ämnen där genusvetarna och radikalfeministerna knappt finns. Kul också att läsa att du gav dig rakt in i ”lejonkulan” för att höra vad som sas!

 16. Tanja Bergkvist skriver:

  Riccardo, egentligen fattar jag inte heller hur jag orkar läsa dem. Det är ju min medborgerliga plikt att lyfta fram idiotin i ljuset! 🙂

  Robban
  – ”en guldgruva med dumheter” – där sa du ett sant ord! Det verkar aldrig ta slut det här med genus! Önskar genusvetarna en dag blev lika intresserade av min matematik och det logiska tänkandets natur, eller vetenskapsteori, men den dagen får jag leta i stjärnorna efter! 🙂

  Chris, du skriver om ett ”generellt högre självförtroende bland tjejerna” men många studier pekar i motsatt riktning (vilket även tas upp i raopporten, dvs att flickor har sämre självförtroende). Angående högre utbildning osv finns det en hel del teorier i rapporten kring det, jag tar up pdet i kommande inlägg om rapporten – genusvetarna har givetvis svar på allt och svaret måste alltid inkludera en gensuanalys. Du skriver ”Kvinnor bryr sig om sig själva – män om samhälle, lag och ordning”. Jag tror inte riktigt det stämmer, ens om man generaliserar. Många kvinnor bryr sig om samhället eftersom de har barn som ska växa upp i det. Det finns dock en skillnad i aktivt samhällsengagemang, tex politiskt, innan och efter det att kvinnor får barn. Angående lag och ordning är det möjligt att intresset är större hos män eftersom de ju måste beskydda sin avkomma 😉 och eftersom flickor av naturen är mindre utåtagerande och aggressiva behövs kanske inte samma betoning på upprätthållandet av lag och ordning där, om det inte är för att skydda avkomman vilket ju är centralt (medvetet eller omedvetet) hos både kvinnor och män.

 17. Tanja Bergkvist skriver:

  Pelle, ja det var en intressant upplevelse. Jag hjälpte till att ta foton av konferensdeltagarna efter seminariet också. Och sedan presenterade Steven Sampson mig som ”antifeministisk bloggare” (!) – och då såg de plötsligt väldigt chockade ut, jag som ju gjort ett så trevligt intryck – de kände sig nog infiltrerade, ha ha! 😉

 18. QED skriver:

  Här är en intressant artikel skriven 1993 av en filosof som
  särskådar om det finns någon speciell feministisk kunskapsteori,

  Klicka för att komma åt rp_18_3.pdf

  ”The last fifteen years or so have seen a major shift within feminist
  philosophy: from a modest style which stressed the common humanity of
  women and men, focused on justice and opportunity, and was concerned
  primarily with issues in social and political theory; to an ambitious, imperialist
  feminism which stresses the ”woman’s point of view,” and claims
  revolutionary significance for all areas of philosophy, epistemology included.”

  ”What is most troubling is that the label is designed to convey the idea that
  inquiry should be politicized. And that is not only mistaken, but dangerously
  so.
  It is dangerously mistaken from an epistemological point of view,
  because the presupposition on which it rests-that genuine, disinterested
  inquiry is impossible-is, in Bacon’s shrewd phrase, a ”factitious despair”
  which will, indeed, ”cut the sinews and spur of industry.” Serious intellectual work is hard, painful, frustrating; suggesting that it is legitimate to
  succumb to the temptation to cut corners can only block the way of inquiry.
  I would say that inquiry really is best advanced by people with a
  genuine desire to find out how things are, who will be more persistent, less
  dogmatic, and more candid than sham reasoners seeking only to make a
  case for some foregone conclusion; except that, since it is a tautology that
  inquiry aims at the truth, the sham reasoner is not really engaged in inquiry
  at all. This should remind us that those who despair of honest inquiry
  cannot be in the truth-seeking business (as they should say, ”the
  ‘truth’ racket”); they are in the propaganda business.

  And this makes it apparent why the idea that inquiry should be politicized
  is dangerously mistaken, also, from a political point of view, because
  of the potential for t y r a ~ yof calls for ”politically adequate research and
  scholarship9 Think what ”politically inadequate research” refers to:
  research informed by what some feminists deem ”regressive” political
  ideas–and research not informed by political ideas at all, i.e., honest inquiry.
  Have we forgotten already that in Nineteen Eighty-Four it was
  thoughtcrime to believe that two plus two is four if the Party ruled otherwise?
  W This is no trivial verbal quibble, but a matter, epistemologically, of
  the integrity of inquiry and, politically, of freedom of thought. Needlessly
  sacrificing these ideals would not help women; it would hurt humanity.”

 19. QED skriver:

  ”t y r a ~yof” skall vara ”tyranny”

  Filosofen heter Susan Haack.

 20. Tanja Bergkvist skriver:

  Dalahest – jag tror snarare det handlar om valkampanj och att fiska röster. Se denna: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3318173.svd

 21. Tanja Bergkvist skriver:

  Alex, hormonella skillnader nämns faktiskt i rapporten men lösningen måste ändå vara baserad på genusanalys, jag ska skriva om allt detta inom kort så får vi ha en lång och intressant diskussion då! 🙂 Med oss själva, för genusvetarna är inte längre intresserade av diskussion eftersom de redan fått några nyckelpersoner på sin sida som ser till att de blir sponsrade för all framtid.

 22. Tanja Bergkvist skriver:

  QED – vilken filosof, vad har jag missat här?

 23. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, sorry – din kommentar hade hamnat i kön, förstår inte varför. Har släppt igenom den nu, så kanske jag förstår din kommentar nr 2 bättre! 🙂

 24. Tanja Bergkvist skriver:

  Jonas, det finns många gener, dock inte lika många som man först trodde – 25.000 istället för 100.000 🙂

 25. chris skriver:

  Tanja: Detta med självförtroende – hur har dessa undersökningar du refererar till gjorts? Jag menar, skulle man tro svensk media så skulle betydligt fler flickor/kvinnor begå självmord eftersom de skär sig i armarna. I verkligheten begås >75% av självmorden av pojkar/män. För flickorna handlar det allt som oftast om att söka uppmärksamhet – män tar livet av sig på riktigt. Samma sak när det gäller självförtroendeundersökningar – kvinnor söker ”tröst” med att de skulle må sämre än alla andra. Åter igen, det ”egocentriska” perspektivet.

  När jag generaliserar utgår jag delvis av egna, empiriska erfarenheter. Jag gillar dig starkt så tro inget annat, du är viktig i debatten, och du står ofta upp för individen. Dock måste generaliseringar tillåtas för att få bukt med feminismen.

 26. bra skriver:

  Bra inlägg!

 27. Riccardo skriver:

  Jag kan bara vara tacksam att du lyfter fram vansinnet…
  Själv hade jag inte haft orken och tålamodet att göra det. Svenska folket är alldeles för PRIDISERAT för att man ska orka tjafsa emot längre.

 28. Dalahest skriver:

  Tanja,

  I den artikeln står: ”Det finns något i kulturen som missgynnar kvinnor i Moderaterna jämfört med andra partier.”

  Jag tror inte att det handlar om något som direkt missgynnar kvinnor i Moderaterna.

  Kvinnor är, enligt min ”radikala” uppfattning, mer kollektivistiska, än män, generellt sett.

  Därför är det inte så konstigt att kvinnor dominerar inom vänsterpartiet och genussektorn.

  Konstigt däremot är att ingen (PK-människa) tycker att det är något problem (med kvinnodominansen).

 29. Info skriver:

  MÅNGA KLOKA ORD

  och logiska slutsatser både i Tanjas och hennes kommentatorers texter. Har därför inget av större värde att tillägga till allt detta för tillfället. I stället kan jag bjuda på litet genuscertifierad poesi som omväxling:

  FEMINISTISKT INITIATIVS KAMPSÅNG

  SNUBBE GUBBE JÄVLA MAN
  FÖRSTÖR VÅR VÄRLD HELT UTAN SKAM
  VÅLDTAR, KRIGAR, SLÅSS OCH FÖRSTÖR
  FATTA ATT DU INTE KAN ELLER BÖR
  TA MIG PÅ FITTAN NÄR DU BLIR KÅT
  ELLER PÅ BRÖSTEN NÄR LUSTEN FALLER PÅ
  JAG HATAR DIG DU JÄVLA MAN
  DU TROR DU VET DU TROR DU KAN
  ALLT OM KVINNOR ALLT OM VÅRA LIV
  MEN DU VET INGET SÅ TA ETT JÄVLA KLIV
  TILL SIDAN, TILL KANTEN, STÄLL DIG VID RANDEN
  RAMLA I, DET SKITER JAG I
  NU ÄR DET VÅR TUR,
  DET HÄR ÄR VÅR REVANSCH
  VI SKA VISA DIG,
  NU TAR VI VÅR CHANS
  DU GAV DIG ROLLEN SJÄLV SOM GUD SÅ JÄVLA PATETISKT,
  JAHA SÅ DU HAR KUK ÄR DET SKÄL NOG ATT TVINGA PÅ MIG IDEAL
  FÖR DIN EGNA SKULL OCH EGNA JÄVLA VÄLBEHAG
  JAG SKA VISA ATT JAG KAN, BÄTTRE ÄN DIG
  ÄVEN FAST JAG ÄR EN ”KORKAD, LITEN TJEJ”
  SNUBBE, GUBBE JÄVLA MAN
  BÄST DU BÖRJAR SPRINGA
  FÖR HÄR SER DU EN KVINNA
  SOM HATAR DIG SÅ MYCKET
  VI SKA SLITA DIG I STYCKEN

  http://media.putfile.com/ficheer

 30. QED skriver:

  Tanja, en infiltratör som fotograferar deltagarna. Det var grovt. Sån’t höll SÄPO på med 70-talets demonstrationer. 😉

 31. Info skriver:

  LOVISE HÅRDHÅNGLAR

  Jo, möjligen kan jag inskjuta en sak. Den expert, som Sveriges radio okritiskt intervjuar och citerar och som Tanja länkar till (10/8 kl. 8.04 ovan, Genusstudier gav ny sexuell identitet), LOVISE BRADE HAJ, tillhörde de prajdfunktionärer, som arrangerade hångelfesten på Sergels torg.

  På frågan om vem hon själv skulle hångla med, svarade hon: ”Haha, min fru har paxat mig.”

  Mer kan ni läsa här:

  http://www.qx.se/10950/preparera-dig-for-hardhangel

  När ni ser hennes bild, måste ni fråga er: Är hennes i en viss mening mycket karakteristiska utseende verkligen också en ”social konstruktion”. Hur skulle det ha gått till, i så fall?

 32. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, det var DERAS kamera och DE ville att jag skulle fotografera dem, så att de alla kunde vara med på samma bild – jag var bara hjälpsam! 🙂

 33. Tanja Bergkvist skriver:

  Chris, jag känner till det med att fler unga män begår självmord medan självskadebeteende och självmordsförsök är vanligare bland unga kvinnor (16-24). Sammanställningar av statistik borde finnas hos Socialstyrelsen. I vilket fall är det ett stort problem att både unga tjejer och killar uppger sig må dåligt… Jag har läst det Socialstyrelsen skrivit, och info (och analyser) kommer ju till dem från sjukvården. Men jag har inte läst någon ”självförtroendeundersökning” – men om man dömer av larmrapporter i media så… Fast återigen har vi att pojkar och flickor är olika öppna med problem, söker hjälp i olika utsträckning osv, så jag vet faktiskt inte vad jag ska tro. I vilket fall mår människor för dåligt för att ha det så här bra (i ett välfärdsland som Sverige).

 34. Tanja Bergkvist skriver:

  Tack ”bra”! 🙂

  Info, ja den där känner vi till (låten)! För min del får folk hångla bäst de vill – det är ett fritt land! 🙂

 35. Ya Krivetko skriver:

  Tanja:

  ”(i Östeuropa var det av naturliga skäl mer ofarligt att satsa på matematik och naturvetenskap, och dessutom satsades det på dessa ämnen i elitskolor, delvis för att kamma hem olympiaderna för att bevisa kommunismens överlägsenhet, men ändå…)”

  Jag tror att det är bara en del av förklaringen. Den andra delen, tycker jag, är att Östeuropa (läs: Soviet Unionen) var hela tiden i krig. Trots stora ekonomiska svårigheter behövde man nya vappen osv. I en sådant situation satsar man mycket hårt på elitnaturvetenskap och effiktivitet och struntar i politisk korrekta saker (matematiken och naturvetenskapen var så god som fri från kommunistisk propaganda, särskilt i jämförelse med allt annat, jag menar här att lärarna som undervisade matematik behövde t.ex. inte prata om kommunismen under föreläsningarna osv).

  En möjlig förklaring till genusvansinnet här i Sverige är möjligtvis att Sverige mår hellt enkelt för bra och man har råd (kortsiktligt) att prioritera bort effektivitet.

 36. Info skriver:

  STEVEN SAMPSON

  Steven Sampsons artikel i Lundagård i oktober förra året och hans senare uppföljare på samma tema i Sydsvenskan (hänvisningar ovan av Tanja) gav mig en impuls att strax därefter tillskriva honom. Vilka funderingar jag då framförde, minns jag inte, men jag kommer ihåg, att han svarade, att han skulle försöka få in desamma som ett (debatt)inlägg i Sydsvenskan. Det hela tycks dock ha runnit ut i sanden.

  Klokt av Tanja att bevista hans seminarium i första hand.

  Att jag nämnde Lovise Prade Hajs verkliga bakgrund ovan berodde på, att hon i Sveriges radio framställdes som enbart en berömd och objektiv forskare (genusforskare):

  ”En kartläggning [av Lovise] av studenter i Sverige visar att många har ändrat sin sexuella identitet i samband med genusstudier. Studenter vid fem universitet och högskolor har svarat på frågan, och åtta av tio svarade att de ser annorlunda på sin sexuella identitet efter studierna. – Genusvetenskap är ett fält som har som uppgift att ifrågasätta rådande normer och det är något som görs i stor utsträckning på utbildningarna.”

  Naturligtvis är det verkliga förhållandet det motsatta. Åtta av tio genusstuderande har valt ämnet just därför att…

 37. QED skriver:

  Tanja: aha, det var så. 🙂

 38. Erik skriver:

  Info:

  ”Studenter vid fem universitet och högskolor har svarat på frågan, och åtta av tio svarade att de ser annorlunda på sin sexuella identitet efter studierna.”

  Javisst ämnet drar ju till sig en viss sorts svaga och osäkra människor. Det är ingen nyhet det är så. Det berättade Christina Hoff sommers för ett bra tag sedan.

  ”MS. SOMMERS: Women’s studies classes are increasingly a kind of initiation into the most radical wing, the most intolerant wing, of the feminist movement.”

  http://www.menweb.org/paglsomm.htm

 39. Tanja Bergkvist skriver:

  Ha ha kolla här! Man lär sig något nytt om sig själv varje dag visst! 🙂

 40. Tanja Bergkvist skriver:

  Ya Krivetko, ja givetvis är det långt ifrån hela förklaringen! Man odlade ett genuint intresse för dessa ämnen och undervisningen i matematik och naturvetenskap höll mycket hög klass med skicklig pedagogik och kunniga lärare – något för Sverige att inleda studier kring istället för att leta genuserade maktstrukturer i klassrummen! 🙂 Och du har helt rätt, med för få reella problem skapar man egna nya ”problematiseringar” av sin vadderade verklighet.

 41. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ja jag tror inte heller att genusvetenskapen får folk att omdefiniera sin identitet eller byta ut den, utan precis som du skriver, och som ju iofs också själv säger i radiointervjun, så är det troligt att många ”som redan har funderingar” kring kön och sin sexualla identitet väljer att läsa genusvetenskap. Men media vill givetvis locka läsare med missvisande rubriker.

 42. Ya Krivetko skriver:

  Tanja. Tack så mycket för den länk till corrupt som du nämnde. Länken leder vidare till intressanta saker, t.ex.

  http://www.dn.se/opinion/debatt/i-trygghetens-sverige-ska-det-ofarliga-forbjudas-1.386528

  Artikeln är inte direkt om skolgenus men den innehåller några funderingar och observationer om moderna skoltraditioner i Sverige som kan vara intressanta också i samband med genus.

 43. QED skriver:

  Det här hör väl inte riktigt till den här tråden, men är ett intressant citat från vänsteridolen och lingvisten Noam Chomsky

  ”In fact, the entire idea of ”white male science” reminds me, I’m afraid, of ”Jewish physics”. Perhaps it is another inadequacy of mine, but when I read a scientific paper, I can’t tell whether the author is white or is male. The same is true of discussion of work in class, the office, or somewhere else. I rather doubt that the non-white, non-male students, friends, and colleagues with whom I work would be much impressed with the doctrine that their thinking and understanding differ from ”white male science” because of their ”culture or gender and race.” I suspect that ”surprise” would not be quite the proper word for their reaction.”

  ”Judisk fysik” syftar på det epitet den nationalistiska rörelsen Deutsche Physik använde för Einsteins relativitetsteori och kvantteori på 30-talet. Det finns lite fantastisk historia här

  http://en.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Physik

 44. Ya Krivetko skriver:

  Här kommer en annan intressant länk till corrupt. Nu om genus/feminism.

  http://www.corrupt.org/news/women_are_the_biggest_enemy_of_feminist_revolution

  This rings the bell…. För ett par år sen har vår jämställdhetsgrupp organiserat en föreläsning om ”könsmedveten pedagogik”. Föreläsaren pratade om samma experiment som beskrivs i ovanstående artikeln (hur man värderar identiska texter beroende på om det står att författaren är en kvinna eller en man) men sade ingenting om könet på den som värderar. Enligt henne var det ett klart bevis på diskriminering av kvinnor. Nu när jag har läst ovanstående artikeln, måste jag bara acceptera att då, för ett par år sen, var jag en lätt lurad idiot. Nu ska jag anstränga mig, hoppas jag. 🙂

 45. Tanja Bergkvist skriver:

  Ya Krivetko – jag har skrivit om den boken – här!

  Finns som pocket ”I trygghetsnarkomanernas land – Sverige och det nationella paniksyndromet” – läsvärt! Extra kul när han gör en direkt översättning av den medicinska diagnosen till statsapparaten (tog dock ej med det i mitt inlägg – men köp boken på pocketshop)!

 46. Ya Krivetko skriver:

  Tanja: Stort tack. Mycket intressant!

 47. Tanja Bergkvist skriver:

  Ya Krivetko, här är några statliga symptom av panikkaraktär och agorafobisk karaktär som Eberhard listar i sin bok:

  * Önskan att styra befolkningen till att undvika det potentiellt farliga utan att reflektera över risker.

  * Total nationell handlingsförlamning vid faktiska katastrofer.

  * Statlig förnekelse av vår dödlighet.

  * Överdriven omsorg om invånarna på bekostnad av handlingsutrymme och frihet för den enskilde.

  * Sanktionerad och omhuldad kravlöshet på grund av rädsla för att uppfattas som elak eller rädsla för att bli beskylld för orättvisor.

  * Onödiga utredningar och överrationalistiska argument inför förändringar.

  * Förbud mot välkända ämnen eller beteenden som tidigare fördragits utan större uppenbar fara för tidigare generationer.

  * Nationellt sanktionerade tävlingsförbud inom samhälleliga verksamheter.

  Och så vidare.

 48. Tanja Bergkvist skriver:

  QED – tack för intressant artikel om vetenskap av Chomsky, har aldrig läst något av honom men har några av hans böcker som jag väl kanske hinner läsa när jag blir pensionär :-). Nu har jag iaf printat ut den 9-sidiga texten om vetenskap, den lär jag hinna läsa hoppas jag! Och ”judisk fysik” – det måste väl vara motsvarigheten till dagens genusfysik, eller ”könsmärkta fysik” som det heter. Ja, det finns faktiskt genusfysik: http://www.uu.se/nyheter/nyhet.php?id=575&typ=pm

  Kolla vad jag stötte på: Uppsala Universitets Genuslitteraturlista för lärarurbildare! http://info.uu.se/uadm/dokument.nsf/enhet/6279FC838A1F7BEEC125722D0023211D/$file/Genuslitteratur.pdf Notera ”nsf” i adressfältet – nazifieringen av genuseriet är uppenbar!

 49. QED skriver:

  Tanja: tack för länken till genusfysiken i Uppsala. Det tycks handla om pedagogiska frågeställningar och könsidentititet som fysiker.

  Philipp Lenard, nobelpristagare i fysik 1905, skrev i förordet till Deutsche Physik (German Physics)

  ”Science, like every other human product, is racial and conditioned by the blood”

  Klicka för att komma åt Ch%2002%20The%20Flight%20from%20Reason.pdf

 50. QED skriver:

  Oj, kommer lärarutbildarna hinna läsa något annat än genuslitteratur.

 51. Info skriver:

  GENUSLITTERATURLISTA

  Skrämmande. Är detta vad som utspelar sig i mitt gamla lärosäte numera? Eller kommer listan från detsammas hospital för mentalt störda, Ulleråkers sjukhus?

  ”nsf” ska uttydas: Ny Stalinistisk Front.

  Bry dig inte om Chomsky. Varför har du böcker av honom?

  ”– är Chomsky vida känd för sina frihetliga vänsterradikala åsikter och kritik av Förenta staternas utrikespolitik. Han beskriver sig själv som en frihetlig socialist och förespråkare för anarkosyndikalism.” (Wikipedia.)

  Tja, man kan alltså plocka ut honom som en medioker gubbe ur vilket svenskt prajdtåg eller ur vilket svenskt AFA-upplopp som helst – men varför ödsla tid på att läsa hans texter? Han är ju redan mångmiljonär.

  Hm, Tanja, säg mig, varför blev David Eberhard nyligen så ämgslig i sin kontakt med mig? Så ängslig och trygghetsförskräckt att han plötsligt upphörde att kommunicera utan förklaring. Ingen strålande sommardag utan ett oväntat litet grått moln, som skymmer solen.

 52. Ya Krivetko skriver:

  Tanja och QED: Genus finns det inte bara i fysiken. Här är ett exempel på genus i matemtikundervisningen:

  http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:216376

  Intressant är att detta också har en anknytning till UU.

 53. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ja det är frågan, men enligt planerna på genuscertigiering ska ju genusperspektivet vara överordnat det ämne som lärs ut! Detta har de ju tänkt ut bra…

  Info,
  ”Eller kommer listan från detsammas hospital för mentalt störda, Ulleråkers sjukhus?” ha ha! 🙂 Ang att jag har böcker av Chomsky så har jag massor av böcker om allt möjligt som jag dessvärre sällan hinner läsa, har inte läst ngn av Chomskys böcker, om du nu skulle vara orolig. Ang din kontakt med Eberhard har jag ingen aning, jag känner inte honom och hur ska jag känna till vad ni har för kontakt? Fråga en psykolog/psykiater vad som hänt i er relationen, varför inte fråga Eberhard själv – han är ju psykiater! 😉

  Ya Krivetko, inget förvånande alls, man kan tydligen göra karriär i vilket ämne som helst genom att ”anlägga ett genusperspektiv”. Tex räkna antalet ”hon” och ”han” i olika matteböcker – då har man verkligen gjort sig förtjänt av en doktorsgrad! 😉

  Dalahest, ja jag har ju sagt att genusvansinnet är ute på export via EU!

 54. Info skriver:

  UNGDOMSPROJEKTET ”DU BESTÄMMER”

  Tanja, ditt aktuella inlägg behandlar ju till största delen en konferens rörande genuseriet inom ”higher education”, men samtidigt framgår, att du ingalunda lagt studiet av genusvansinnet bland yngre årgångar åt sidan.

  Jag ser naturligtvis fram mot dina fortsatta rapporter och reflektioner och bidrar gärna då och då med något citat eller någon länk som kan tänkas vara matnyttiga.

  Jag vet inte, om du känner till det märkliga och kostnadskrävande ungdomsindoktrineringsprojektet ”Du bestämmer”. Om du inte gör det, kan kanske följande upplysning på projektets hemsida reta dina vetgirighetsnerver:

  ”Projektet DU BESTÄMMER! är ett samarbete mellan tre ideella organisationer, Tjejzonen,
  SveaSträng/Ung utan pung och Manliga nätverket. — Genom Allmänna Arvsfonden har alla tre organisationer[na] fått ekonomiskt stöd för att, tillsammans med Socialdepartementets FLICKA-projekt, arbeta med det pedagogiska projektet DU BESTÄMMER!”

  Måtto: ”KILLAR TÄNKER PÅ HUR DE SKA SKAFFA TJEJER, TJEJER TÄNKER PÅ FRAMTIDEN OCH HUR DERAS LIV SKA BLI.”

  Klicka för att komma åt inspirationsbok.pdf

  Bland frontfigurerna inom projektet återfinns t.ex. Anja Hirdman och likasinnade. (Däremot inte Susanna Popovas, vilkens bok om elitfeminister avfärdas.) Projektets bärande tema är hån av pojkar. I en kort men viktig ordlista, som lånats från RFSL RFSU m.m. och som alla yngre tjejer bör känna till, återfinns termer som ANARKAFEMINISM, QUEERFEMINISTER, BISEXUELL, GENUS, GENDER, HBT, HOMOSEXUELL, LESBISK, QUEER, SEXUELL, SEXUALITET, TRANSSEXUELL.

  Intresserade rekommenderas att lägga projektets existens på minnet

  ———————–

  P.S. Ingen fara med mig och David Eberhard. Det var en retorisk fråga, ställd med anledning av din länk (du vet vilken). Det roliga var den lilla liknelsen om molnet mitt i solskenet. Men på Tanjas himmel (samma länk) finns inga moln, åtminstone inte vad jag känner till. DS.

 55. QED skriver:

  Noam Chomsky blev för övrigt hedersdoktor vid Uppsala universitet för ett par år sedan. Detta blev mycket omdebatterat på grund av hans tendentiösa böcker med kritik av USAs utrikespolitik. Jag tycker faktiskt att de kan vara uppfriskande att läsa på grund av det alternativa perspektivet, sedan måste man nog kolla fakta. Men postmodernist är han inte.

 56. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, nej jag kände inte till det projektet, ska kolla på det sen!

 57. Erik skriver:

  QED:

  Nej Chomsky är den gamla sortens vänster Marxist/Anti-imperialist. Postmodernist är han definitivt inte. Här har ni en länk där Chomsky och en känd postmodernist diskuterar sina politiska åsikter. Bredvid den mannen blir t o m Chomsky vettig. Samlar Uppsala Universitet på knäppa professorer? Lundgren och Chomsky på samma ställe helt absurt!

 58. QED skriver:

  Erik: tack för videoklippet. Foucault var OCKSÅ verksam i Uppsala under ett antal år på 50-talet … Han försökte lägga fram en av sina skrifter (”Vansinnets historia under den klassiska epoken”) som doktorsavhandling där, men den lär inte haft rätt form för en avhandling på den tiden. Kanske fanns det ovanligt gott material för denna studie i Uppsala.

 59. Matte Matik skriver:

  Jag är ofantligt dålig på att hänga med i samhällsdebatt nuförtiden men råkade halka in här och blev omedelbart ett hängivet fan. Tack!

 60. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik – intressant video!

  Matte Matik
  – tack själv! Jag brukade lyssna på din mattemusik när jag var doktorand – vad kul att du hittat till min blogg! 🙂 För er som vill höra matte-musik klicka på Matte Matik och välj ”Musik” till vänster!

 61. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte Matik, förresten var har du läst matematik? Ser på din sida du jobbar som mjukvaruutvecklare så du måste ju ha läst matte någonstans, även av dina låtar att döma! 🙂

 62. KimhZa Bremer skriver:

  Lysande inlägg, Tanja! Man blir alltid på gott humör och känner ett visst hopp för mänskligheten, efter ett besök på din blogg:-)

 63. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, vad är det där för ett suspekt band? Detta är bättre i så fall: http://www.youtube.com/watch?v=4bcm-kPIuHE

  KimhZa – vad roligt att höra! Tack! 🙂

 64. QED skriver:

  Tanja, tack, mycket pedagogiskt. Möbiushalsduk:

  http://home.att.net/~susanBinKC/patterns/mobius.html

 65. QED skriver:

  Tanja , möbiushalsduken är alltså ett genuspedagogiskt tillägg.

 66. Tanja Bergkvist skriver:

  QED – perfekt vinterplagg! 🙂

 67. wodinaz skriver:

  Chomsky är otroligt skärpt, han har hållt sin position som en av världens främsta lingvister/språkfilosofer i snart 50 år. Emellertid verkar han ha avsiktligt undvikit den etniska frågan på hemmafronten. I marxistisk tradition: U-länders nationalism=bra, Västerländsk nationalism=nazism. Och trots han massiva analyserande av media, har han aldrig tagit upp den mest relevanta frågan. Hint: det är inte kapitalistiska WASP:s och deras intressen som sätter medias agenda.

  Ickedestomindre, Chomsky är mer ofta än sällan intressant. Följande sade han om rasfrågan:

  See, capitalism is not fundamentally racist — it can exploit racism for its purposes, but racism isn’t built into it. Capitalism basically wants people to be interchangable cogs, and differences among them, such as on the basis of race, usually are not functional. I mean, they may be functional for a period, like if you want a super exploited workforce or something, but those situations are kind of anomalous. Over the long term, you can expect capitalism to be anti-racist — just because its anti-human. And race is in fact a human characterstic — there’s no reason why it should be a negative characteristic, but it is a human characteristic. So therefore identifications based on race interfere with the basic ideal that people should be available just as consumers and producers, interchangable cogs who will purchase all the junk that’s produced — that’s their ultimate function, and any other properties they might have are kind of irrelevent, and usually a nuisance.”

  Se mer här: http://www.newrightausnz.com/?p=73

  Apropos media och WASP:s fall, den utmärkta bloggen Beska Droppar skrev om den urartade degenerade amerikanska ”konservativa” pressen här: http://beskt.motpol.nu/?p=577

 68. […] här blir det sista inlägget (fortsättning på 1, 2, 3, 4) om DEJA:s delbetänkande SOU 2009:64, men var inte ledsna – vi har ju själva […]

 69. Alex.La7 skriver:

  ”Jag har just plöjt igenom det 250-sidiga delbetänkandet av DEJA”

  Fan Tanja, du är en klippa..! Grymt kul att du orkar ta dig igenom en sån tegelsten bara för att snabbt kunna upplysa allmänheten om innehållet. Jag lovar dig att det har en effekt på allmänvetandet.

  Ser fram emot din bok!

 70. Tanja Bergkvist skriver:

  Wodinaz, jag får ta och läsa något av Chomsky snart då för att bilda mig en uppfattning!

  Alex.La7
  – ska göra mitt bästa, tiden får utvisa om det blir någon bok. Nu har jags skrivit 70 inlägg, efter 70 till borde man ju kanske sammanställa infon! 🙂

 71. […] Skolgenus  (del 1 om SOU 2009:64) […]

 72. […] 2009:64 ”Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det?” (i fem delar: 1, 2, 3, 4, 5 eller se Skolgenus) och sedan fick jag tillfälle att diskutera de intressanta […]

 73. […] ”Skolorna blir sämre och genusvetarna fler”,  Är genusvetarnas verksamhet laglig? , Skolgenus  (del 1 om SOU 2009:64) , Från DEJA till Rismodellen (del 2 om SOU 2009:64) , DEJA, genuspedagoger och Göran Perssons […]

 74. […] om DEJA-rapporten: Skolgenus,  Från DEJA till rismodellen, DEJA, genuspedagoger och Göran Perssons motionsrunda i studion, […]

 75. […] Hur många aprilskämt?, Skolgenus, Från DEJA till Rismodellen,DEJA, genuspedagoger och Perssons motionsrunda i studion, Mattegenus i […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: