(m)er genus?

Det som är vänster för väljarna är höger för Nya Moderaterna

Det som är vänster för väljarna är höger för nya moderaterna

Som ni minns vill två moderata politiker ta tag i de strukturella könsproblemen i den nya alliansplattformen (idag kom en replik ) eftersom ”Könsskillnader grundläggs underifrån och förs med från förskolan och uppåt.” Att de fått sin artikel publicerad just den 8/8 ser jag för övrigt som en symbolisk gest som illustrerar genuzieringen av det offentliga rummet. Men för att inte avslöja sig har man bytt ut 8/8 mot de inte lika tabubelagda siffrorna 50/50 i sin politiska retorik. Man är i och för sig för ”lika möjligheter”, men bara så länge utfallet blir 50/50 (!) Hur detta går ihop med individens fria val är och förblir en gåta, men i och med att man köpt gensuvetarnas förklaringar om stora osynliga strukturer (”Mer osynliga hinder – traditioner, normer, sociala och ekonomiska strukturer – har fortsatt hindra mäns val av kvinnoyrken och kvinnors val av mansyrken”) som drar oss alla ner i avgrunden så har man rimligtvis även köpt deras logik, och den logiken är inte förenlig med kunskap.

Mollweides kartprojektion

Mollweides kartprojektion

Kunskap är nämligen i våra kära statsfeministers ögon relativ – inget är mer sant än något annat, för dig är jorden rund men för mig är den platt – och om du ifrågasätter min tolkning av världen så kränker du mig. Om du insinuerar att jag kan mindre än dig så menar du att jag är mindre värd. Människors lika värde innebär att det alla säger är lika sant, även om det är motsägelsefullt, men motsägelser är faktiskt bara en social konstruktion – dessutom en patriarkal sådan. Jorden kan ju vara både platt och rund, det är bara det att mänskligheten ännu inte kommit så långt att den kan förklara detta – men vi genusfrälsta politiker har sett Ljuset och det har inte ni väljare. Inte ens matematikerna (se sid 5 här) kan projicera ner en sfär på en plan yta, vilket varje världskarta i ett klassrum visar!  Länderna blir lika förvrängda som vårt politiska budskap efter att det passerat vår PR-byrås censurfilter.

Den soialistiska singulariteten fotad av NASA

Den socialistiska singulariteten fotad av NASA-satellit

Troligtvis var detta (m)-utspel kontraproduktivt. Men här kommer videon i mitt förra inlägg som på beställning – för genom att närma sig den socialistiska trojkan så gör man oss väljare mindre konfunderade genom att minimera antalet valmöjligheter. Så måste de ha tänkt givetvis – att om alla partier konvergerar mot en och samma punkt och sammanstrålar i den socialistiska singulariteten så behöver inte väljarna bli förvirrade av för många olika alternativ. Vad är förresten problemet ifall det finns biologiska skillnader mellan kvinnor och män? (Se gärna läkaren Pelle Billings blogg!) Är inte poängen att våra olika roller och livsval ska värderas lika? Då är i och för sig frågan varför politikerna och genuskonsulterna är så välavlönade medan en lärare får mycket mindre och en bloggare inte får något alls. Min bloggroll (som jag fortfarande inte hunnit fixa…) är uppenbarligen mindre värd än en genusvetares destruktiva förintelseverksamhet. För att undersöka denna strukturella orättvisa kräver jag  att de två (m)-politikerna  (som i övrigt tycks vara seriösa politiker: 1 , 2) tilldelar mig några miljoner som ett led i moderaternas nya jämställdhetslyft.

Har Marx infiltrerat (m)?

Har Marx infiltrerat (m)?

Bloggar lika många kvinnor som män? Är det minst 50% kvinnor som bloggar om moderaternas nya jämställdhetspolitik? Om inte, varför? Innebär det att den nya jämställdhetssträvan är ojämställd i det offentliga rummet, och vad får detta i så fall för konsekvenser i valet 2010? Kommer det att leda till att färre än 50% av moderatväljarna är kvinnor  – och kommer i så fall (m) att vara konsekvent och ogiltigförklara de mansröster som överstiger antalet kvinnoröster så att man uppnår väljarjämställdhet? En annan intressant fråga angående rösterna är hur många röster de nya moderaterna hör på sina partimöten. Är det lika många kvinnoröster som mansröster och tillhör en av rösterna Marx? Pratar Marx oftare än Schyman och hur många jämställdhetsbonusar går det på varje avkomma mellan dessa två? Finns det HBT-personer representerade bland rösterna och vilka politiska figurer figurerar i de eventuella hallucinationerna om ett jämställt samhälle som skapas med tvångsåtgärder och ovanifrån påbjuden hjärntvätt? Vilka strukturella förtryckarmekansimer skapas, gestaltas och återskapas under (m):s fikapauser och hur i h-ete kunde partiledningen släppa igenom detta utspel? När ska Anders Borg bryta könsmaktsordningen och när ska vi medborgare bryta oss ur den politiska korrekthetens bojor?

Mycket att utforska alltså, men just nu har jag inte tid att verkligen undersöka allt detta eftersom det är tentatider. Till mina studenter som tentar imorgon och på tisdag: lyssna på lite avslappnande matematik-musik och sitt inte uppe hela natten! 🙂

Uppdatering: Min spekulation om en önskan att minimera antalet valmöjligheter för väljarna var visst inte tagen ur luften. I en DN-ledare som publicerades dagen efter detta inlägg skriver man:  ”Är då Sverige betjänt av åtta eller nio partier i riksdagen? Knappast. Politik handlar om att ta ett helhetsansvar. Några av de gamla partierna har kanske överlevt sig själva och borde slås ihop, några av de nya slutar kanske som dagsländor..” Man får lätt intrycket av att ”att ta ett helhetsansvar” här ska tolkas som att likrikta hela politiken. Den här DN-ledaren är däremot intressant.

Annons

57 Responses to (m)er genus?

 1. QED skriver:

  Suveränt inlägg! Undrar om det Schlingmann som ligger bakom detta?

  http://weimers.wordpress.com/2008/03/04/har-schlingmann-ingen-ideologi/

 2. Jonas skriver:

  Kanonbra skrivet Tanja.

 3. Info skriver:

  STRUKTURELLA BISKOPAR

  Oj, det var mycket matematik: 8/8, 50/50…

  Sverige har världens näst mest ”jämställda riksdag”, men det finns som bekant andra områden ”där vi ännu har långt kvar”. Ett sådant område är det kristna prästeriet. Visserligen börjar det så sakteliga ”gå framåt” även på den fronten: Av tio prästvigda präster i Lund nyligen var (glädjande nog) NIO kvinnor och (tyvärr) EN man. Men vad gäller könsfördelningen inom biskopsskrået är det sämre ställt. Nu de senaste åren kan dock en viss ljusning skönjas också här. Se nedan:

  EVA BRUNNE, biskop i Stockholms stift..

  ”Eva Brunne lever med Gunilla Lindén och har varit engagerad i HBT-frågor sedan lång tid.” (QX.) Uppträder alltid i prajdparaderna tillsammans med sin fru i full ornat. Efterträdde biskop Caroline Krook, ensamlevande prajdstjärna.

  TUULIKKI KOIVUNEN BYLUND, biskop i Härnösand.

  Minglar friskt i prajdparaderna. Tidigare domprost i Uppsala, där hon meriterade sig för biskopsstolen genom att inbjuda Elisabeth Ohlson-Wallin att ställa ut sina Ecce Homo-bilder i Uppsala domkyrka.

  ANTJE JACKELÉN, biskop i Lund.

  Mäktig, kyrklig lobbyist för enkönade äktenskap: ”Äktenskapet inte sämre för att fler inkluderas”. – ”Kyrkligt pris till Mannen som älskade Yngve. — Priset delades ut av lundabiskopen Antje Jackelén.” (QX 2009.)

  Tidigare biskop i Lund: CHRISTINA ODENBERG
  Aktuell biskopsaspirant: HELLE KLEIN.

 4. Info skriver:

  PER SCHLINGMANN OCH KÖNSROLLERNA

  Kanske kan jag hjälpa till att skingra mystiken bakom moderaternas nya ”jämställdhetspolitik” genom att återge delar av inlägg på Sourze, som gjorts av partiets s.k. ideologiska strateg, Per Schlingmann:

  ”BILAR ÅT FLICKOR OCH DOCKHUS ÅT POJKAR (29/8 2007)

  En av våra största kedjor för barnkläder har under våren lanserat en särskild kollektion där kläderna inte delas in efter flickor och pojkar. De för företaget så välkända ränderna sitter på samma sätt oavsett barnets kön. Det finns redan fyra konceptbutiker som helt är uppbyggda efter ålder. Fokus är på färger, mönster och passform, inte på kön och konceptet har blivit en succé. —

  Det här är intressant och något nog varje småbarnsförälder känner igen. Förr i tiden fick barn leksaker som skulle lära dem att göra saker som vuxna gör. Tjejer fick dockhus och låtsasugnar. Pojkar fick vapen och bilar. Även om det finns mer att önska när det gäller delat ansvar för hushåll och familj händer det oftare idag att vuxna män lagar mat och tar hand om barn. Nu är snart varannan bilförare kvinna. Men leksakerna är fortfarande i hög grad de samma. —

  Jag har alltid tyckt att jämställdhet varit en självklarhet och enormt viktigt att kämpa för. Den övertygelsen har bara skärpts när jag bildat familj och under mitt arbetsliv. Inte bara barn, familjer och arbetsplatser utan hela vårt samhälles framgång är beroende av att låta alla komma till sin rätt. Könsrollerna måste läggas åt sidan och människor ska ses precis som de är.

  Det låter självklart, men är fortfarande inte det. Svenska kvinnor tjänar, äger och har mindre makt än svenska män. Här behövs en tydlig jämställdhetsagenda och som jag ser det ska den vila på fyra ben. Kvinnors ställning på arbetsmarknaden och i samhällslivet måste stärkas. Män måste stimuleras till att ta ett större ansvar för hem och familj. Det är viktigt att vi tar kampen mot kvinnovåldet och slutligen måste vi bryta föreställningar om vad som är typiskt kvinnligt och typiskt manligt beteende. —

  Nya konceptbutiker är på väg med könsneutrala kläder och det är bra. Jämställdhet är en fråga om frihet, även när det handlar om kläder och leksaker. Vill vi att våra barn ska leva i ett framtida jämställt samhälle måste vi reflektera över vilka signaler vi som vuxna sänder. —”

  ”OJÄMLIKHET MELLAN KÖNEN ETABLERAS PÅ DAGIS (15/8 2008)

  Jag är övertygad om att förskolan och skolan spelar en otroligt viktig roll för vilka könsroller människor bär med sig och vilka val människor gör. Vad har ni, Sourzes läsare, för förslag om hur förskolan och skolan kan bli mer jämställd[a]?

  Sverige har kommit längre än många andra länder när det gäller jämställdhet. Ändå har vi oändligt långt kvar till ett samhälle där män och kvinnor betraktas som individer fritt från föreställningar om kön. För oss moderater är jämställdhet en fråga om frihet. När människor inte betraktas som de individer de är så är det en form av ofrihet.

  Handlingar och beteenden tolkas olika beroende på om det är en man eller kvinna som utför dem. Forskning visar att män och kvinnor tränas i olika egenskaper redan från mycket ung ålder och att de traditionella könsrollerna hindrar flickor och pojkar att utvecklas på lika villkor.

  Mot bakgrund av forskningen som även visar att förskolan och skolan, istället för att motverka traditionella könsroller och könsmönster i många fall tvärtom förstärker dessa, har en grupp inom moderaterna undersökt hur förskolan och skolan kan bli mer jämställd.

  De konstaterar att könsidentiteten som barn ges redan vid en tidig ålder kan beskrivas som en kontrast till det andra könet”. Att vara pojke definieras därför i mycket hög grad som att inte vara flicka. Om flickor är ordentliga, lydiga och omtänksamma ska pojkar vara bråkiga, rebelliska och jag-centrerade. De olika förväntade färdigheterna skapar segregation mellan könen som gör det svårt för en människa att fritt forma sin framtid oberoende av kön. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts har visat sig ha en avgörande betydelse för hur de klarar sig under sin skolgång, vilka val de gör och hur de utvecklas som individer. Det har stor inverkan på bl.a. studieresultat, livsval och i vissa fall psykisk hälsa.

  Den moderata utvecklingsgruppen har tagit fram fem förslag. 1. Skolledare ska utbildas i hur pojkar och flickor blir bemötta och hur de borde bemötas i skolan och förskolan. 2. Även lärare ska utbildas i hur pojkar och flickor blir bemötta samt hur de bör bemötas. 3. En JÄMSTÄLLDHETSMÄRKNING av skolor och förskolor bör införas. 4. Antalet män i skolan och förskolan ska ökas. 5. Informations- och opinionsbildande arbete inom området lika bemötande i skolan och förskolan bör bedrivas.

  Jag är övertygad om att förskolan och skolan spelar en otroligt viktig roll för vilka könsroller människor bär med sig och vilka val människor gör. Vi har identifierat fem möjliga åtgärder. Nu är jag väldigt intresserad av Sourzes läsare – har ni förslag om hur förskolan och skolan kan bli mer jämställd[a]?”

  Javisst: Punkt 6-10. Fler genuspedagoger. Fler genuspedagoger. Fler genuspedagoger. Fler genuspedagoger. FLER GENUSPEDAGOGER!

 5. Anders skriver:

  Det här är bra skrivet!
  Modern maktutövning är poserande, manipulativ och låtsat empatisk. Det handlar väldigt litet om integritet och sanning, mer om positionering och exponering. Reinfeldt är en perfekt rollinnehavare; formbar och distanserad. Kungamakare som Schlingmann regisserar. Syftet är likartat annonsering i kommersiell media; att nå många med enkla budskap. Genus är perfekt att göra politik av. Förment lidande ska skyddas av välvilliga makthavare. Makten bryr sig inte om någon sanning; om bara tillräckligt många makthavare tycker att den globala uppvärmningen beror på CO2 utsläpp, då är det så. Tig eller bestig bålet…

 6. Info skriver:

  HUR KUNDE DET GÅ SÅ?

  Redan på 70-talet, när jag före disputationen läste en inledande miljökurs i Uppsala (10 poäng), så diskuterades växthuseffekten. Några riktiga (inte köpta) doktorer, docenter och professorer hade dragit den slutsatsen, att den okrontollerade och ständigt ökade mängden koldioxid i vår tunna atmosfär lade sig som ett lock över jorden, ungefär som ett växthusglas.

  Nu, omkring 40 år senare, kommer sign. ANDERS och vederlägger alltihopa. Han vet bättre. Eftersom han vet ingenting.

  Hallå, Anders, vem är du bakom några av nätets mest kända signaturer:

  DEN STORA BLUFFEN
  EN KÄTTARES BETRAKTELSER BAKOM KLIMATSVINDLERIET
  VI I SD TAR AVSTÅNF FRÅN KLIMATBLUFFARNA
  KLIMATBLUFFERIET

  Osv.

 7. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, när det gäller väl att inte bekänna sig till några värden eller principer – så kan man anpassa sig efter väljarna – som vänsterfeministerna hjärntvättat!

  Tack Jonas!
  Det var kanske ett lite halvseriöst men nästa gång kommer DEJA: rapport, för jag tänker inte ha läst 252 sidor pk-svammel i onödan! 🙂

  Anders,
  Modern maktutövning är poserande, manipulativ och låtsat empatisk. Det handlar väldigt litet om integritet och sanning, mer om positionering och exponering” – där sa du ett sant ord! Ang CO2-utsläppen är jag inte insatt, ha tänkt 100 gånger att jag ska läsa de här debattartiklarna för att kunna bilda mig en uppfattning. Men också matematikern Olle Häggströms artiklar i ämnet, eftersom han är av motsatt uppfattning är Stockholmsinitiativet.

 8. Tanja Bergkvist skriver:

  Info – du har då koll på ALLT! 🙂
  Schlingman säger alltså: ”hela vårt samhälles framgång är beroende av att låta alla komma till sin rätt. Könsrollerna måste läggas åt sidan och människor ska ses precis som de är. Det låter självklart, men är fortfarande inte det. Svenska kvinnor tjänar, äger och har mindre makt än svenska män.”

  Samhällets framgång är också beroende av att någon föder fram och fostrar den kommande generationen, annars dör mänskligheten ut med de nya moderaternas nya jämställdhetspolitik. Hmm ”för oss moderater är jämställdhet en fråga om frihet.” – Ja så länge friheten och de fria valen är dikterade ovanifrån. Tänk nu om jag inte hade doktorerat i matematik – då hade jag kanske haft 10 ungar, bara detta hade höjt medel-IQ:n i landet med 20 poäng och vi hade inte haft pk-marionetter vid makten! Kan inte moderaterna undersöka vilka osynliga strukturer som ligger bakom det faktum att nästan alla kvinnor vill göra karriär och tjäna pengar hellre än att ha en massa barn?

 9. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ”Redan på 70-talet, när jag före disputationen läste en inledande miljökurs..” Har du disputerat!? Det har du aldrig sagt! I vilket ämne? Om jag inte visste bättre skulle jag gissa på egnsuvetenskap med tanke på vilken koll du verkar ha på området! 🙂

  Men info, bråka inte med mina andra kommentatorer – det kan ju faktiskt ligga naturliga variationer bakom klimatförändringar (också), vad jag förstått är vi till exepmel påväg mot en ny istid, och då menar jag inte politisk. 😉

 10. Riccardo skriver:

  Haha, 8/8 passar feminazisterna bra 😉

  ”Nya moderaterna” måste givetvis anpassa sig till 1990-talets schymanistiska retorik och förespråka 50-50-kvotering av allt. Annars hade de ju bara varit samma ”bunkermoderater” som de var på Carl Bildts tid.
  Och osynliga strukturer är alltid lika intressanta, eftersom det bara är de med rätt åsikt/”de som sett ljuset” som kan se dem.
  Ungefär som när man skriver ord med en sån där penna, som man bara kan läsa i ultraviolett ljus. (Vet inte vad det heter, men möjligtvis är det ”ultraviolett penna” eller liknande).

 11. Ya Krivetko skriver:

  Tanja. Många mycket skarpa och intressanta funderingar. Stort tack!

  Angående 50-50, då undrar jag när genusvetarna kommer med kravet att 50% av alla barn skall födas av män? 🙂

 12. Camilla Grepe skriver:

  Lika kvalificerad underhållning som elak. Kör hårt!

 13. QED skriver:

  Ya Krivetko, du har rätt Svenska universitetslärarförbundets (SULFs) förbundsdirektör Git Claesson Pipping är faktiskt lektor i genusvetenskap. Det kanske var förklaringen varför SULF ansträngde sig så mycket för att Eva Lundgren skulle återupprättas vid Uppsala universitet efter granskningen!

  En fackmedlem klagade i SULFs tidning

  ”Att Eva Lundgren ”friats” beror som jag ser det endast på att Uppsala universitet har mycket bristfälliga riktlinjer för hur oredlighet i forskningen bör bedömas. Hade universitetet istället arbetat utifrån SULF:s etiska riktlinjer, eller utifrån Vetenskapsrådets definition av ”vetenskaplig oredlighet”, så hade utslaget av allt att döma blivit ett annat.

  Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag på att SULF:s etiska råd tar upp frågan om SULF har handlat rätt när de har lyckats utverka två års
  universitetsfinansierad och ostörd forskningstid för Eva Lundgren. Det är ett farligt prejudikat för vetenskapen i stort om man blir belönad när man har brutit mot god vetenskaplig sed. ”

  http://www.sulf.se/templates/CopyrightPage.aspx?id=6294

 14. Anders skriver:

  Kommentar ”Info”:
  jag har inget som helst problem med att tala om vem jag är. Varför ska jag dölja mig bakom ett påhittat namn? Jag HETER Anders, närmare bestämt Anders Hellsten. Och nu ska jag tydligen vara en av ”Nätets mest kända signaturer” – vad är du för en paranoid dårfink? Är du från vettet, människa? VEM ÄR DU SJÄLV? För feg för att tala om det? Vad har du för trovärdighet i att döma andra? DÖM DIG SJÄLV ISTÄLLET, ANONYMA YNKEDOM. Jag har ett namn, och det står jag för. Sverigedemokrat har jag aldrig varit, kommer aldrig att bli heller. Har överhud ingenting alls till övers för någon form av tvång, våld, hat, extremism i det sk offentliga samtalet, eller i något annat sammanhang heller. Du är en ynklig människa som anonymt klistrar partibeteckningar på andra utan att ha en aning om vad du pratar om. Vad gäller klimat: läs på. Det har hänt en hel del på 40 år, när din hjärna var funktionsduglig. Jag har f.ö. arbetat med Kyotoprotokollet och deltog bl.a. i IPCC förhandlingarna i Bonn. Det här är sista gången jag bemöter något uttalande från dig. Jag respekterar dig inte för att du uppträder som anonym, självutnämd domare och grundlös skvallerkärring. Ta av dig masken din fjant.
  Anders Hellsten

 15. QED skriver:

  Ya Krivetko (forts. ) Sedan hör det till saken att den centralorganisation SULF ingår i (SACO) leds av feministen Anna Ekström som är inflytelserik ledamot i Uppsala universitets styrelse.

 16. Ya Krivetko skriver:

  QED: Det som du säger bekräftar bara mina argument, tycker jag.

  Anders. Jag håller hellt med att

  ”Modern maktutövning är poserande, manipulativ och låtsat empatisk.”

  Detta är en mycket bra beskrivning. Men jag håller absolut inte med angående CO2. Men det är bara tiden som kommer att avgöra detta och det är möjligt att vi inte hinner att ta reda på svaret…..

 17. QED skriver:

  Info, tack för upplysningar om propagandaminister Slingerman. Skum typ. Han ville kalla FRA-lagen för ”antiterrorlag”.

 18. Info skriver:

  DISPUTERAT?

  Tanja till Info: ”Har du disputerat? Det har du aldrig sagt. I vilket ämne?”

  Har jag inte? Nej, det kanske jag inte har. Jag minns inte. Betydelselöst i detta sammanhang, har jag väl tyckt. Här är min doktorsavhandling:

  http://www.malmgrenpaintings.se/Nature_paintings_framset.htm

  Lär väga 1 1/2 kg, enligt en fackrecension av professor Nannfeldt. Själv har jag inte vägt den.

 19. QED skriver:

  Intressant om upprättelsen av Eva Lundgrens forskning UNT 2008-05-14

  ”Åter är Eva Lundgren, professor och genusforskare, på kollisionskurs med Uppsala universitet.
  Enligt Eva Lundgren är hennes rykte som forskare ännu nedsmutsat och universitetet har inte gjort tillräckligt för att ge henne upprättelse.”

  ”- Jag upplever inte att jag är en fullvärdig akademisk medlem, utan lever i ett vakuumtillstånd. Universitet ska enligt sina regler upprätta min forsknings rykte och jag hoppas nu att de ska tillmötesgå de förslag som vi har lagt, säger Eva Lundgren.

  I ett brev till rektor beskriver hon hur hon och kollegerna vid Avdelningen för samhällsvetenskaplig genusforskning utsatts för ”hätska utspel från pressen, kraftiga distanserande markeringar från kolleger, påhopp på stan, allvarliga hot (inkluderat mord- och bombhot)”.

  ”Lars Magnusson, vicerektor vid Uppsala universitet, har förståelse för att Eva Lundgren upplever att hon hamnat i en utsatt situation.
  – Men rykten är inte lätt att göra något åt, det är liksom inte en fråga som vi äger.

  Hon har varit utsatt för ett extremt massmedialt tryck och jag kan förstå att hon känt frustration över detta, säger han.Han delar inte uppfattningen att inget konkret gjorts när det gäller upprättelsearbetet.

  – Det stora som Eva Lundgren ville ha var två års möjlighet att komma tillbaks på banan igen genom pengar och tid för forskning. Det har vi bjudit på. Nu ska vi diskutera en del andra saker som kanske kan hjälpa henne, säger Lars Magnusson.”

  ”Inom SULF hanteras Eva Lundgrens ärende av den högsta ledningen, som dock är försiktig i sina uttalanden.
  – Det här är en lång process och inget som sker över en natt och nu ska vi försöka få det här i hamn, säger Git Claesson Pipping, SULF:s förbundsordförande.”

  http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=77-AV_ID=753906,00.html

 20. Dalahest skriver:

  Vad hände med Anders Hellstens replik?

 21. Tanja Bergkvist skriver:

  Riccardo, och troligen måste de förändra sin politik också, eftersom det stod i någon tidning i dagarna att deras politik är problematiskt eftersom den representerar ”manliga värderingar”. Eller så får de förändra kvinnornas värderingar, fast inte i sakfrågor tycks det som utan snarare deras värdering av partiet (m) – och genom att ta över andra partiers program så ändrar väljarna givetvis sin värdering av vad (m) står för – lyckat! Kanske är det pga detta som Schlingmann (se citaten från Info:s kommentarer) är så angelägen om att ta tag i det här med manliga och kvinnliga värderingar redan i förskolan?

 22. Tanja Bergkvist skriver:

  Ya Krivetko – tack! Och jag ser att jag visst hade rätt i min lilla analys av att man vill minimera antalet valmöjligheter 🙂 – det uttrycker man tydligt i den DN-ledare som publicerades dagen efter mitt inlägg, dvs igår:

  ”Är då Sverige betjänt av åtta eller nio partier i riksdagen? Knappast. Politik handlar om att ta ett helhetsansvar. Några av de gamla partierna har kanske överlevt sig själva och borde slås ihop, några av de nya slutar kanske som dagsländor…”

  Läser man hela ledaren är det uppenbart att ”att ta ett helhetsansvar” innebär att likrikta hela politiken.

 23. Tanja Bergkvist skriver:

  Camilla, jag hoppas inte jag var alltför elak men jag antar att de hade räknat med både ris och ros för sin artikel. Jag ser att du skriver ”om religion ur den sekulära människans perspektiv” – intressant ämnesval – har inte tidigare sett någon blogg på det temat! Själv är jag ateist som verkligen önskar att jag vore religiös (allt skulle ju kännas mycket lättare då)! Men det finns ju olika sorters andlighet, för mig ger matematiken (och den därtill relaterade fysiken) en känsla av mening! 🙂

 24. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ”….om man blir belönad när man har brutit mot god vetenskaplig sed.” ang Eva Lundgren. Jag är inte riktigt insatt i detaljerna här – känner till hennes forsknings innehåll men vari bestod brottet mot god vetenskaplig sed? Ingen redovisning av källmaterial eller vad? Vari bestod ”forskningsfusket” som det står om i SULF-artikeln? Förresten, jag tar och läser hela SULF-artikeln nu, jag ser att det framkommer där!

 25. QED skriver:

  Här är granskningsrapport angående Lundgrens forskning (via Wikipedia)

  Klicka för att komma åt Granskarnas_rapport.pdf

 26. Tanja Bergkvist skriver:

  Info intressant, hade ingen aning!

  Anders, i och med Info:s kommentar till mig så är han inte längre anonym nu – och jag hoppas er lilla dispyt därmed är avslutad nu! 🙂

 27. Tanja Bergkvist skriver:

  QED – fast den orkar jag inte läsa nu! 🙂 Men det är bra att länken finns på bloggen om jag (längre fram) eller någon annan skulle vilja ta en titt!

 28. Josef Boberg skriver:

  Apropå att ”likrikta hela politiken” – så är det väl precis motsatsen som kommer att leda till något NYTT – eller ❓

  Hur kommer Wi dit med MÅNGA partier i Riksdagen ❓ – som i grund och botten är helt överens om VÄLDIGT LITE ❗

  Tja… – faen vet – men själv bestämde jag mig igår för att bli aktiv i det här.

  Det går ju ut på att ta det bästa för folket i alla partier + att lägga till lite eget också. En helt oprövad idé i Riksdagen – såvitt jag vet i vart fall. 😉

 29. Tanja Bergkvist skriver:

  Josef, ja jag har sett en kommentator på bloggen tidigare som länkat till detta. Ang att välja olika parti i olika frågor ser det här ut som ett sådant formulär, eller? http://www.aktivdemokrati.se/delegering.htm Har inte hunnit läsa det långa partiprogrammet, men jag ser att det inte innehåller några sakfrågor utan bara hur den nya demokratin ska fungera, men det är väl också poängen antar jag.

 30. QED skriver:

  Tanja, Lundgren-sidospåret var bara för att visa hur SULF engagerade sig hårt för henne och hennes genustokerier till många fackmedlemmars förvåning.

 31. Tanja Bergkvist skriver:

  Den här DN-ledaren (”Riksdagens kris”) från 10 aug är intressant:

  ”Den svenska riksdagen har förvisso aldrig varit någon färgsparkande församling fylld med intressanta personligheter och glänsande talare. Tvärtom har den genom sina arbetsmetoder och organisation alltid uppmuntrat byråkratisk effektivitet snarare än individuella soloprestationer.”

  ”Det mesta av arbetet förebereds i utredningar och utskott med kohandel mellan partier och berörda intresseorganisationer. Beslut fattas med kontrapropositioner vilket neutraliserat småpartier och gynnat uppgörelser i mitten.”

  ”Riksdagsledamotens ställning måste stärkas på bekostnad av partiledningarna, framför allt genom ett mer direkt mandat från väljarna. Antalet ledamöter i riksdagen bör minska, personvalsinslaget stärkas och ledamöternas resurser för att anställa medarbetare bör öka på partikansliernas bekostnad.”

 32. Josef Boberg skriver:

  Jo… – Tanja – såvitt jag förstår så är just det huvud-poängen.

  Medlemmarna i AD bestämmer – via nätröstning i olika frågor – vad knapptryckarna i Riksdagen skall göra = ”partipiskan”.

  Helt annorlunda än den sedvanliga ”partipiskan” ❗ – som jag ser det i vart fall. 💡

 33. QED skriver:

  Å andra sidan var SULFs lokalavdelning vid Uppsala universitet fullständigt passiv i ett känt fall då två av mina professorskollegor kickades av universitetsledningen. En av de många absurda anklagelserna mot den kvinnliga professorn var att hon motarbetat jämställdhetssträvandena. Skulle tro att det snarare handlade om att hon inte deltog i vissa feministiskt orienterade matematikkonferenser. Det kan vara ett väldigt hårt tryck på kvinnor i mansdominerade universitetsämnen. Allt ifrån sådana representativa saker, som till att sitta med i olika nämnder så att könsbalansmålen uppfylls. Det gör det fan inte lätt att vara kvinna om man är huvudsakligen är intresserad av sitt ämne.

 34. Josef Boberg skriver:

  Tanja – DN-artikeln i Din kommentar 6:29 e m är intressant, verkligen… 💡 Dock – den artikeln kan måhända = kanske vara kamouflage för något diametralt motsatt också, tyvärr tyvärr… 😥

  Tanja… – handen på hjärtat – tror Du verkligen på att Alliansregeringens ministrar (eller vilken regerins som, för den delen) – frivilligt skulle bejaka att respektive partiers partipiskor skulle elimineras = att ett sådant förslag skulle kunna föreläggas Riksdagen – som någonting att verkligen fritt för var och en av riksdagsledamöterna att rösta för eller emot på ❓

  Historiskt så har som Princip alla MaktHavare avsatts av andra – och då som regel till än värre – folkrättsligt sett.

  Alla dom som jobbat för folkets väl och ve – t ex Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi/Peace och John Kennedy – dom ”avsattes” ju av dom som ville annat, tyvärr tyvärr… 😥

  Hur många sådana som har ”avsatts” innan dom han nå en statsledande position vet jag ej – men många många är det också, verkligen… 😈

  Så igen – kan Wi i Sverige verkligen tro på att wåra mer eller mindre ”kära” MaktHavare är så storsinta – att dom frivilligt kommer att lämna ifrån sig sin ”personliga” MAKT

 35. Josef Boberg skriver:

  Hoppsan – min föregående kommentar hamnade i Ditt spam-filter, tyvärr tyvärr… 😥 För många länkar i den, tror jag… 💡

  GooodNatt ❗ 😉

 36. Andreas Dahlin skriver:

  Suck… Finns det inget parti som inte följer statsfeminismens ideologi? Jag förstår att inget parti vågar kalla sig kritiskt till modern feminism, för det är ju alldeles för politiskt inkorrekt. Men man hade hoppats att något hyfsat vettigt parti åtminstone inte riktigt hade statsfeminism som hjärtefråga. Centern är det enda jag kan komma på som förslag just nu.

 37. JEL skriver:

  Test

 38. JEL skriver:

  Tanja,

  Det ar ett noje att lasa din sylvassa analys av dessa fragor.

  Jag onskar att Du (och Johan Ingero) vore ledarskribenter pa en av vara rikstackande tidnigar!

  Mvh,
  JEL

 39. QED skriver:

  Här är en som tror på Lundgrens & co forskning om mäns våld mot kvinnor.
  Lars Ohly på Newsmill:

  http://newsmill.se/artikel/2009/08/15/vaga-se-strukturerna-bakom-morden-pa-flickor

  (Såg att Aktivarum kommenterat.)

 40. Tanja Bergkvist skriver:

  Josef, ja den hamnade i kön pga för många länkar! Men är uppe nu! 🙂

  Intressant artikel du länkade till av Anne-Marie Pålsson (Här för den som inte orkar klicka på Josefs alla länkar för att hitta den: http://www.dn.se/nyheter/sverige/riksdagen-har-blivit-maktlos-1.871210 )

  Här är annat läsvärt som hon har skrivit, denna:
  http://www.dn.se/opinion/debatt/svensk-maktkoncentration-den-varsta-i-hela-oecd-1.764414

  (Anne-Marie Pålsson föreslår förbättrad maktdelning: inför en författningsdomstol, gör det möjligt även för enskilda att initiera folkomröstningar, öka inslaget av personval. ”Med ett proportionellt valsystem som det svenska, där val sker av partier och inte personer, blir partierna starka och personerna svaga. Ty när riksdagsledamoten nomineras – och i praktiken väljs – av partiet, tenderar lojaliteten att riktas inåt partiet och inte utåt mot väljarna… Rätten att initiera – tvinga fram – folkomröstningar borde för det andra vidgas till att också omfatta medborgarna.”

  Och denna (”Lissabonfördraget bör ses som en grundlagsfråga”): http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=459176

  Andreas, och igår höll visst Sahlin ett tal i Nacka som helt vigdes åt jämställdheten (lagstadgad kvotering till bolagsstyrelser om (s) tar makten i nästa val osv) – jag antar hon fick panik pga de två moderaternas utspel i SVD Brännpunkt häromdagen! 🙂

  JEL, tack det var roligt att höra! Ja, om jag fick lägga in lite matematikundervisning i några ledare så skulle det väl vara ok med mig! 😉

 41. QED skriver:

  Bra artikel av Anne-Marie Pålsson. Det är väl socialdemokraterna och vänstern som rår för att vi aldrig fått en ordentlig författning i Sverige. Man hyllar den rena folkviljan. Inga konserverande institutioner som författningsdomstolar skall hindra den att omedelbart och utan eftertanke slå igenom.

 42. Ya Krivetko skriver:

  Tanja och Josef. Angående ”partipiskan”. I någon mening är partipiskar mycket viktiga, tyvärr. Utan en fungerande majoritet som röstar likadant i samtliga frågor kan en riksdag fatta både beslut A och logisk negation av A. Det går faktiskt att bevisa detta på ett matematiskt sätt. 😦

 43. wodinaz skriver:

  Apropos 8/8 och 50/50, en gång i tiden, när Sverige åtminstone inte till fullo genomsyrades av vansinne hade vi 5/5.

 44. Tanja Bergkvist skriver:

  Ya Krivetko, ja det är uppenbart – men problemet är ju tex när frågor inte ens kommer upp till dagordningen , eller som i FRA-frågan när några ledamöter ville rösta emot sin partilinje (som i denna fråga i själva verket stred mot flertalet borgerliga partiers grundläggande ideologi) och som då, som några folkpartister och centerpartister vittnat om ”togs in i ett rum för ‘diskussion'” som tydligen inte var så trevligt… Det är i sådana här fall ”partipiskan” blir absurd. I de här fallen hade de som ville rösta mot FRA-lagen rätt, eftersom den stred mot partiernas ideologi. Men det var ju bara folkpartisten Camilla Lindberg ( http://camilla-lindberg.blogspot.com/ ) som vågade rösta emot när det gällde. Fast när de borgerliga partierna var i opposition, ja då talades det om att sossarna ville skapa ett Bodströmssamhälle och helt var från vettet. Och när sossarna själva sedan satt i opposition så röstade de givetvis (för att lura till sig väljare) MOT FRA-lagen!

 45. Tanja Bergkvist skriver:

  Wodinaz, intressant – kände inte till detta med 5/5! 🙂

 46. QED skriver:

  Tanja och Ya. det var sorgligt att se hur ynkliga de borgeliga FRA-dissidenterna var när partipiskan ven, med undantaget Camilla Lindberg. Kanske beror detta på politikerna allt för ofta är rena broilers som inte har något alternativ till sin politiska karriär. Som någon föreslog i pressen nyligt: lägg ner de politiska ungdomsförbunden. Varför inte höja rösträttsåldern till 21 år också.

 47. Josef Boberg skriver:

  Apropå Camilla Lindberg – så har hon visat civilkurage nu igen här.

  Jag kan ju nu undra över hur länge hon orkar = ser sig nödd och tvungen att göra som Anne-Marie Pålsson

 48. Ya Krivetko skriver:

  Tanja. Jag är själv mycket ledsen och arg angående hur det gick till med FRA och IPRED. Men jag skulle lägga skulden för detta på Reinfeld, Ask och C^o, inte på ”partipiskan”.

 49. QED skriver:

  Ya Krivetko, det är både bristen på civilkurage och de extrema påtryckningsmetoder som tycks accepteras bakom lyckta dörrar som är problemet. De hänger ju ihop.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Civilkurage

 50. Tanja Bergkvist skriver:

  QED & Ya Krivetko, det är precis den kombinationen som QED nämner det handlar om. Sedan är ju frågan om Reinfeldt ÄR ”partipiskan” eller om han också är utsatt för någon form av påtryckningar. I IPRED-fallet är det onekligen så ju, men i FRA-fallet kan man ju undra hur det ligger till ang det.

  Josef, ja jag såg också den artikeln av Camilla, hon tipsade om den på sin blogg.

 51. Dalahest skriver:

  Det här tycker jag är en intressant länk. Hittade den bland kommentarerna här. Undrar hur många som egentligen känner till det?

  För ett tag sedan läste jag [Per Schlingmann, Partisekreterare (m)] en artikel om barnuppfostran som innehöll några meningar som fastnade: ”Prylar är viktiga. Men handlingarna avgör. Du måste vara det du vill att ditt barn ska vara”.

  Det Schlingman inte tycks förstå är att vi kan ge barnen hur könsneutrala kläder, och leksaker, som helst utan att det gör någon skillnad. Det är först när Schlingman tar på sig den kvinnliga affärsdressen, med tillhörande hatt, damhandväska och en vacker brosch, som det eventuellt kan göra någon skillnad. Hans barn tar nämligen efter hans handlingar (och inte vad han handlar åt dem). Reinfeldt säger att han inte är feminist, utan moderat. Borg tror på könsmaktsordningen och Schlingman tror på könets sociala konstruktion.

  Slutsats
  Att vara moderat (i det nya arbetarpartiet) är att vara feminist. Med andra ord är alltså även Reinfeldt en moderat-feminist.

 52. Dalahest skriver:

  QED

  Är inte Ohlys resonemang misstänkt likt Schymans Taliban-tal? Til syvende og sidst blir det ju ändå den svenske mannen som får skulden eftersom han är… man.

  Sexism?

 53. Tanja Bergkvist skriver:

  Dalahest, ja jag har läst de där artiklarna och instämmer, och det är stats- och likkhetsfeminism vi pratar om här. Man undrar ju om detta är deras sanna övertygelse eller om deras PR-konsulter bett dem anamma detta utåt. Eller om de egentligen inte vet vad de talar om. Eller om de tillhör en indoktrinerad generation. Man kan iofs bli omvänd/indoktrinerad som vuxen också – i synnerhet om karriären står på spel…

 54. Dalahest skriver:

  ”Eller om de egentligen inte vet vad de talar om.”

  Därom tvista de lärde.

  http://www.olandsbladet.se/index.php?placid=3&placid_text=3&id=12574
  http://www.ostran.se/nyheter/oeland/politiker_slaar_sig_sjaelv_med_piska (partipiskan?)

  😆

  Allvarligt talat så låter det där om karriären troligast.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: