DEJA:s matteproblem

Med postkoloniala feministiska verktyg ska genusvetarna dekonstruera manligheten för skolprestationerna skull

Med klassiska postkoloniala feministiska verktyg ska genusvetarna dekonstruera manligheten

Det här blir det sista inlägget (fortsättning på 0, 1, 2, 3, 4) om DEJA:s delbetänkande SOU 2009:64, men var inte ledsna – vi har ju själva SLUTRAPPORTEN att se fram emot, den kommer den 30 augusti 2010! Det är då (ve och fasa) ”åtgärderna” ska presenteras! Som vi redan vet gäller (sid 237 under rubriken ”Underprestation som effekt av sociala konstruktioner av manlighet i skolan”) att ”En gemensam utgångspunkt är att social genusordning har avgörande betydelse för pojkars underprestationer i skolan.” och det är i all välvilja som genusvetarna därför ägnar sig åt att dekonstruera manligheten vid våra lärosäten på skattebetalarnas bekostnad. Kan inte den som vill få sin manlighet dekonstruerad vända sig till en genusspecialist och betala ur egen ficka!? Var tog valfriheten vägen, hörni – Alliansen!? Apropå Alliansen, så har en ung kvinnlig moderat (Sophia Ljungberg) lagt ner sin röst angående ett beslut om jämställdhetsplan, och i intervjun i länken ovan kan man läsa följande kloka ord: ”Jag är stolt över feminismen och det är tack vare den framfart feminismen har haft under 1800- och 1900-talet som min generation inte behöver kalla sig feminister. Jag är ganska säker på att målet med feminismen från början var, att kvinnor någon gång i framtiden inte skulle behöva använda begreppet feminism mer än på historielektionerna.”

Jag funderar faktiskt själv på att sätta ihop en bok om allt vansinne redan nu när jag ändå har det aktuellt i huvudet, och som kan utgöra denna framtida historiebok som Sophia talar om. Medan genusvetarna är i full färd med att dekonstruera alla manligt könskodade objekt i universum så ska jag skriva den och samtidigt försöka tänka ut hur vi kan dekonstruera genusvetarna så att boken verkligen blir en historiebok och inte nutidsbok. En nutidsbok är däremot s-kvinnornas Makthandboken där följande står att läsa: ”Kvinnor måste därför ta ansvar för minst halva makten i alla beslutande församlingar. Ett beslut som fattas av enbart män är dessutom ett icke-beslut. Sådana beslut borde ogiltigförklaras i lag.”

I DEJA:s rapport sidan 237 läser vi vidare: ”Genusteoretiska maskulinitetsteorier (t ex i Connells efterföljd) ser skapande och försvar för hegemonisk maskulinitet som en avgörande mekanism… Exakt vad som blir manligt respektive kvinnligt är delvis godtyckligt, men en övergripande och etablerad maktordning ger maskulinitet högre värde och tillskriver pojkar/män sådant som värderas högt.” Jaha, det var ju intressant – hur finner då genusvetarna det godtycke som ska dekonstrueras och vem gör värderingen? Och vad menar de med maskulint? Det finns ju inget sådant – maskulint och feminint är ju flytande abstraktioner som Patriarkatet uppfunnit för att kunna förtrycka! Har genusvetarna också fallit i Patriarkatets fälla? De skapar ju det maskulina genom att påtala det – har de inte läst sin egen forskning? Bedrövligt!

mental rotation

Genuseriet påminner om en vrickad mental rotation

Vad har rapportförfattarna att säga om skolprestationer inom matematiken då? Sid 212-213: ”Den stora mängden resultat [Könsskillnader i kognitiva förmågor] har dock kunnat föras samman i omfattande metastudier… Endast tre kognitiva förmågor uppvisade könsskillnader: verbal förmåga, visuell-spatial förmåga och matematisk förmåga. Därtill fann man stabila skillnader endast avseende aggressivitet… Avseende kognitiva förmågor rapporterar Hyde negligerbara skillnader avseende verbal och matematisk förmåga. För spatial förmåga förefaller en viss skillnad finnas, men den varierar mellan olika aspekter inom detta kognitiva område – störst skillnader till mäns fördel finns för mental rotation.” Mental rotation! Det är precis vad min kommande historiebok om genusvetarnas verksamhet ska heta! 🙂

Sid 214-215: ”Rosén fann en betydande skillnad mellan könsskillnader/ -likheter i de observerade prestationerna… Flickorna förefaller, i Roséns studie, använda mer generella intellektuella förmågor för alla uppgifter, medan pojkarna framstår som mer specialiserade då de använder smalare förmågedimensioner. Rosén skriver, med exempel från matematikområdet: ”Females seem to nurture their general intellectual abilities, while males seem to nurture their numerical achievement skills. (1998, s. 44)”. ”

Pojkars smalare förmågedimension syns på en brainscanning

Pojkars "smalare förmågedimension" syns på en brainscanning

Vad menas med ”generell intellektuell förmåga” i matematiska sammanhang, och hur kommer pojkarnas smalare förmågedimension till uttryck rent konkret? Kan någon genusvetare förklara för mig som matematiker hur det ligger till här? Har jag använt min kvinnliga generella intellektuella förmåga i min doktorsavhandling eller har en mörkare manlig sida hos mig i form av en smalare förmågedimension satt sitt spår i resultaten? Eller i bevisen? Vidare: ”Eftersom studien inte visar på några könsskillnader i begåvnings-strukturen som sådan skulle resultaten peka på att flickor och pojkar använder sina förmågor olika snarare än har olika förmågor. Och, som sagt, resultaten i form av lösningsfrekvens på test blir mycket likartade. Liknande resultat, som alltså pekar på att flickor i högre grad använder generell förmåga och pojkar avgränsad förmåga, har även framkommit i senare studier… Samtidigt skulle det kunna vara så att pojkar och flickor använder olika aspekter av sin förmåga för att lösa samma uppgifter… Rosén (1998) sätter emellertid resultaten i sin studie i relation till skillnaderna i könsmönster i klassrummet där pojkar tenderar att ta större plats och får mer uppmärksamhet. Hon skriver: ”However, male dominance may have a cognitive price, if males due to the fact that they receive more educational resources, are able to develop specialised skills, whereas girls in their subordinate position does (sic!) not get that opportunity. Their different cognitive profile may also interact with the fact that boys are more visible in the classroom. It could be that females’ broad and even cognitive profile makes them perceived as (too) “all-round” and broad in their interests; they either lack exotic specialised knowledge or it becomes inseparable from their high general level, and thus becomes harder to recognise. If broad and narrow ability dimensions can develop more or less independently from each other, then, perhaps the male price for their higher degree of visibility and unique competence is an uneven cognitive profile and weak spots. (s. 66)” Samma genomsnittliga prestationsnivå och övergripande kognitiva strukturer kan alltså dölja skillnader i hur uppgifter angrips och löses.”

Den som tänker utanför de påbjudna ramarna bidrar till att upprätthålla könsmaktsordningen

I ett jämställt samhälle tänker ingen utanför genusvetarnas påbjudna ramar

Ve och fasa, vilken katastrof – eleverna tänker på olika sätt för att komma fram till samma resultat! I dessa tider av tankelikriktning måste detta ses som ett grovt övertramp mot värdegrunden och likhetsideologin, detta är en strukturell orättvisa och de tankebrott som den tar sig uttryck i kan bara åtgärdas med en postkolonial feministisk massvaccination! För hjärnforskarna, som redan kände till att det finns genomsnittliga skillnader i strukturen mellan mäns och kvinnors hjärnor – dem vill genusvetarna inte kommunicera med. Nej nej – skillnader i spatial förmåga beror givetvis på könsmaktsordningen! Bryter vi bara könsmaktsordningen så kommer de geometriska figurerna att falla på plats på rätt sätt. Som en första övning för att förstå vilka olika metoder som finns för att vrida geometriska figurer i huvudet föreslår jag att genusvetarna/rapportförfattarna gör mensatestet HÄR – det ska bli intressant att se hur de ska standardisera lösandet av dessa problem och sedan utfärda påbud om tankelikriktning i jämställdhetens namn, och vi får se om Mensas styrelse kan klura ut hur man kan verifiera exakt hur varje testpersonen tänkte när han/hon utförde testet. Kanske finns någon feministisk telepatisk metod? Men ännu mer intressant blir det givetvis att se vilket resultat genusvetarna själva får på detta test! 😉

Annons

104 Responses to DEJA:s matteproblem

 1. Jax skriver:

  HJÄLP!
  Mental rotation – vad är det då?
  Du kan inte lämna oss så här….jag kommer inte att kunna somna i natt…. vad i h.. är mental rotation?
  Tanja. Du är min nya idol. Du är en människa som inte bara orkar läsa offentliga utredningar om skola och gender – du publicerar också vad det står, ställer relevanta frågor och drar korrekta slutsatser.
  Tanja. Med din svada fattar jag att du inte är lätt att leva med. Men jag är förlorad. Vill du gifta dig med mig?

 2. Anders skriver:

  Jax:

  ”Mental rotation” är att kunna föreställa sig, hur det man ser skulle te sig, om man såg det från ett annat håll.

  Om du t.ex. färdas åt söder och tittar på en karta efter en avtagsväg som går mot öster, så skall du ta av åt vänster fast denna väg (på kartan) avgår åt höger.

  För de flesta män är detta lätt som en plätt – för de flesta kvinnor är det s-v-å-r-t. Har du inte sett hur kvinnor ofta vrider kartan 180 grader (om de färdas åt söder)?

  De roterar kartan fysiskt i stället för att inne-i-huvudet rotera sin bild av kartan dvs rotera sin mentala bild (av kartan).

 3. Fahrenheit451 skriver:

  Hejsan Tanja!
  Har läst din blogg ett bra tag och bara älskar den. En intellktuell isbrytare skulle jag vilja kalla den och som jag hoppas förgör den ”mentala istid” som vi tvingas leva i.

  Den infantila människan som i skolan och av föräldrar lär sig att lyda överheten och därmed fortsätter att vara infantil, är som en öken att vandra igenom för den som tänker själv.

 4. Tanja Bergkvist skriver:

  Jax – ha ha ha! 🙂 Friar du till mig? Ingen har gjort det innan! Ja, jag är ju singel så… men jag har svårt att fatta sådana här förhastade beslut när det enda jag vet är att du kallar dig ”Jax” :-).

  Hur visste du att jag inte är lätt att leva med? He he, det stämmer nog. Jag har ju inte tid att leva över huvud taget när jag tänker efter – jag måste undervisa den kommande generationen i logiskt tänkande, skriva matteböcker, bygga ut matte-avdelningen på Vetenskapens Hus, koka nudlar, rätta tentor, scanna av hela internet en gång varje dag, läsa SOU-rapporter, skriva blogginlägg, bygga anti-genusnätverk, beräkna värdet på den kosmologiska konstanten (om den fyller rymden med vakuumenergi så att hela universum tunnas ut så kanske man lika gärna kan strunta i genusvetarna – deras antal per kubikmeter kommer ju också att avta i önskvärd takt), sedan måste jag skriva i Axess, tillverka en politiskt inkorrekt substans i samarbete med en hjärnforskare på Karolinska institutet för att därefter massvaccinera hela befolkningen innan valet 2010, låna den stora kompressorn på Kemicentrum och göra ett svart hål av Centrum för Genusstudier så att inte en endaste till genusartikel slinker ut därifrån, och slutligen, diskutera sakernas tillstånd med mina blogg-kommentatorer som ju ska bli mina framtida vapendragare! 🙂 Och det vara bara denna veckas schema…

  Mental rotation innebär att du föreställer dig (dvs kan ”se” eller resonera dig fram till) hur ett objekt ser ut efter en vridning i rummet, du får alltså en bild på den 2-dimensionella projektionen av ett 3-dimensionellt objekt i rummet som du sedan ska föreställa dig hur det kommer att se ut om du vrider på det i rummet X grader, ungefär något i den stilen. Träna på detta – så kan vi diskutera giftermålet sen! 😉

 5. Tanja Bergkvist skriver:

  Anders, ha ha – ja det stämmer, jag skulle också vrida kartan! 🙂

 6. Tanja Bergkvist skriver:

  Farenheit451, vad roligt att höra! En trogen läsare – varför har du inte gett dig tillkänna tidigare? Din blogg ser intressant ut – har sparat den som ett bokmärke just! 🙂

 7. QED skriver:

  Tack för avslöjande och dråplig bloggning om denna förnumstiga skolutredning.

  Mental rotation kunde man annars tro Bellman skrev om i sin kända vers

  ”Hjärnan ännu i mig vrides.
  När jag tänker på Euklides
  och på de trianglarna
  ABC och CDA.
  Svetten ur min panna gnides
  Värre än på Golgata.”

 8. JEL skriver:

  ”Mental rotation” är kanske när en person, oftast en politiker eller kanske en genusvetare, tar ett vedertaget begrepp och omdefinierar innebörden för att passa en uppfattning eller tro som denna person har. Man kapar helt enkelt begreppet och kan sedan använda det i vilseledande syfte.

 9. Tanja Bergkvist skriver:

  QED – den där Bellmanversen kände jag inte till, jag borde förresten kanske skriva en vers eller en liten dikt till gensuvetarna när jag tänker efter – om jag nu skulle vara poetiskt lagd, men det är jag nog inte – men man vet aldrig förrän man provat! Det får bli en riktig diss-dikt i så fall! 🙂

 10. Tanja Bergkvist skriver:

  JEL – jättebra ny definition av mental rotation! Är du medveten om att denna din omdefinition av ”mental rotation” också är en mental rotation i så fall? 😉

 11. JEL skriver:

  Tanja,

  Det blev ju ett ganska bra exempel i så fall. Begreppet kan nu användas i flera sammanhang och de som egentligen vet den rätta innebörden av det kommer att bli förbannade varje gång de ser att begreppet har kapats…!

 12. QED skriver:

  Apropå spatiell förmåga:

  – Hur många feminister behövs det för att byta en glödlampa?
  – Det var INTE roligt!

 13. Ingvar Åstrand skriver:

  Vad tycks om denna definition av mental rotation =>
  paradigmskifte
  som t.ex. i min version (se min webbplats)innebär en
  re-evolution av matematiken och logiken i fysiken.

 14. Jax skriver:

  Hoppsan.
  Ja det gjorde jag. Men jag måste erkänna att det for iväg med mig – jag har redan ett förhållande. Hur som helst så tycker jag väldigt mycket om det du skriver och det sätt du skriver på. I Sverige lever vi under ett konstant åsiktstryck uppifrån och genderismen är värst. Någon har beslutat att vårt samhälle skall ändras i grunden och att vi alla skall byta åsikter till det som i dag anses lämpligt. Det skapar onekligen en viss känsla av pressad frustration. Då är det som att doppa handen i en frisk bäck i bergen att läsa det du skriver. Jag är uppriktigt rörd.

  Och tack för förklaringen av mental rotation, Anders & Tanja. Jaså, var det bara det. Det är väl ändå oomtvistat att män i allmänhet har bättre lokalsinne och förmåga att överblicka tekniska strukturer, och att kvinnor i allmänhet har bättre förmåga till kommunikation.(?)

 15. Anders B Westin skriver:

  En sådan ofattbar okunskap som du beskriver i detta inlägg.

  Förstår genusvetarna livets grundläggande byggbitar.

  Har de någonsin reflekterat över ”sexuell selektion” och de bakomliggande orsakerna till ”konstruktionen av könsroller”.

  Det är summan av biotop och sociotop som i ett självorganiserat system ”konstruerar” våra roller.

  Vill man med kvotering, lagar och reglementen påverka ”sociotopen” är det minsta man kan begära att man kan tänka i ”flervariabelanalys” och inte enbart i en endimensionell linjär verklighetsbild.

  Vet de överhuvudtaget vad ”komplexa biprodukter” och social fasvridning och efterföljande interferens har för innebörd.

  Kortfattat: Det blir aldrig som man vill om man inte tänker ”stora tankar”.

  Det fattas elementär kunskap i signallära och den ”imaginära rymden”.

 16. Alvin Stoltz skriver:

  Den kosmologiska konstanten som ev. fyller rymden med vakuumenergi? Det låter lite otäckt. Hoppas det bara är en spegelbild av ett imaginärt ickeförhållande………eller liknande fast tvärtom.

  Icke många kvinnor kommenterar denna blogg? Inte eller genuspersoner. Var gömmer sig genuspersonerna??

 17. Nordbo skriver:

  De skojarna sätter sig verkligen på höga hästar i jämlikhetens namn. Dekonstruera manlighten..hmph…

  Jag funderar ibland på att börja kalla mig reaktionär. Men det är inget hot mot kvinnorna, Sophia Ljungberg har rätt på den punkten. Tanja, du slår mig säkert med hästlängder på det där menzatestet, men det får inte mig att känna mig hotad.

  *utmanar Jax på en duell*

 18. Stefan skriver:

  Det demokratiska förslaget om ”MINST halva makten i alla beslutande församlingar” tycker jag är fascinerande. Kan också omformuleras som att ”män bör bör ha mindre än halva makten” så blir det tydligare vad förslaget innebär. Män bör inte kunna bestämma om någonting. Beslut som inte fattas av minst en kvinna bör dessutom ogiltigförklaras. Fast ifall det stämmer att vi män fattar icke-beslut så känns det lite onödigt. Då krävs det ju minst en kvinna för att det överhuvudtaget ska kunna vara ett beslut. Kan inte låta bli att fnissa lite åt formuleringarna, men i egenskap av man borde jag kanske snarare vara lite bekymrad? 😐

 19. Alvin Stoltz skriver:

  Tanja: Har ”genusarna” (”genusaserna”, ”genusterna” whatever) egna bloggar där du är inne och argumenterar?

 20. Dogdylan skriver:

  Tanja:

  Har du inte barn också? Eller är du en sådan där sexistisk kvinna som lägger allt ansvar för hus och barn på din ex-man/ex-sambo?

 21. Alvin Stoltz skriver:

  Är det någonting skumt med att om en skärpt kvinna skriver riviga inlägg i genusfrågor så faller vi killar som mogna persikor inför denna företeelse?

 22. Stefan skriver:

  Alvin: Män är djur.

 23. Alvin Stoltz skriver:

  Tänkte inte på det.

 24. Jax skriver:

  Det är kvinnorna som befriar oss.
  Det är illa men så är det. Tanja är inte först, den första kvinna jag vet som skrev en ”motbok” i könsrolls debatten är Esther Vilar med boken ”Den dresserade mannen”. Den skrevs 1971 men är en lika omtumlande läsupplevelse än i dag. År 2001 skrev feministikonen Susan Faludi boken ”Ställd – förräderiet mot mannen”. Hon är en feminist som fick infallet att undersöka hur män egentligen har det, och hon blev djupt skakad. Hon mötte utsatta, vanmäktiga män och inte alls de maktfullkomliga medlemmar i patriarkatet hon skulle möta enligt teorin.
  Det är väl så att i dagens debattklimat är det helt enkelt omöjligtför en man att komma till tals utan att bli utsatt för samtliga härskartekniker på en gång.

  *Nordbo – välj vapen*

 25. Jax skriver:

  Och glöm inte Evin Rubar med teveserien ”Könskriget”. De reportagen hade ingen man kunnat gjort.

 26. Info skriver:

  FÖRMÅGEDIMENSIONER OCH MENTAL ROTATION

  Roligt och välskrivet som vanligt, Tanja! Jag förblir din trogna läsare. Mest roliga är nog ändå utredningscitaten i sig i all sin nakna stupiditet. Jag kommer att tänka på en sak, när jag tittar ut genom fönstret. Precis just här tittar jag ut:

  http://www.malmgrenpaintings.se/Vi_gar_pa_valentino_delsida.htm

  Fast just nu skiner solen utanför. Hur som helst, nedanför fönstret finns en liten park med en långsträckt gräsmatta. Där kvarterens många hundägare dagligen rastar sina älsklingar. (Alla ordentligt medförande plastpåsar, i vilka hm-hm samlas upp.) Det är något konstigt med dessa älsklingar. Vissa har något undertill bakåt svansen, som ser ut som en snopp. Andra har något undertill mera framåt, som ser ut som små tappar. Och jag, som känner varenda hund, har märkt, att de uppför sig en smula olika. Framförallt kan jag se det, när en hund med snopp umgås med en annan hund med tappar.

  Uppenbarligen känner de inte till teorin om den MENTALA ROTATIONEN. Hemskt egentligen. Vad göra? Skulle det hjälpa, om jag gick ut på gräsmattan och predikade feminism? Jag betvivlar det. Och hur förfara med alla miljontals hundar, som går omkring helt ovetande om det svenska genuseriet på andra sidan jordklotet? Hur kan man socialt omkonstruera dem i en handvändning?

  Nej, jag står svarslös. Jag lämnar dagens textbidrag i stället. En liten brännpunktsartikel i Sv.D. 26/2 2005 av Elise Claeson::

  ”SÅ UTROTAR VI MÄNNEN

  Mannen är en sexualfixerad blodsugare, en emotionell parasit som inte förtjänar att leva. Hur ska vi utplåna männen? Själv lutar jag åt biologiska stridsmedel, skriver Eva Moberg i en satirisk analys av superfeministernas hyllning av Valerie Solanas oförsonliga manifest om män.

  När jag på 70-talet läste Valerie Solanas ”Scum Manifest” såg jag det som ett utbrott av en högt begåvad men svårt skadad kvinna. Hon hade [påstod sig ha] som barn våldtagits av sin far[?] och sen arbetat som prostituerad en stor del av sitt liv. Jag såg hennes uppfattning om männen som en naturlig följd av att hon – som var lesbisk – tvingats försörja sig [= finansiera sitt knarkmissbruk] genom att sexuellt betjäna män. Hon skrev sitt manifest på allvar. Till slut sköt hon Andy Warhol. Han dog inte. Hon hade ”övat för lite”, sa hon.

  Nu inser jag att jag tog helt fel. Solanas var inte en skadad kvinna. Hon är en strålande frisk ledstjärna för feminister på 2000-talet! Hennes Scum Manifest (Society for Cutting Up Men) kom ut på svenska 2003, med ett entusiastiskt förord av SARA STRIDSBERG, nyetablerad författare och feminist som bland annat medverkat i ”Bangs” redaktion. Enligt Stridsberg ”borde boken ha en hedersplats i varje kvinnas hjärta och bokhylla”. Hon framhåller att det här inte är någon drift med männen eller någon sorts symbolik, utan det hela är bokstavligt allvar.

  Scum säger att mannen har förverkat sin rätt att leva. Han ska utrotas. ”Mannen är av naturen en blodsugare, en emotionell parasit, och förtjänar därför av moraliska skäl inte att leva.” Kvinnorna är en överlägsen ras. De ”vet instinktivt att det enda som är fel är att skada andra och att meningen med livet är kärlek”. Fast inte till män förstås.

  En rad feminister och skribenter har slutit upp kring Scum Manifestet och särskilt lovordat Sara Stridsbergs hängivna förord.

  AASE BERG skrev i BLM att förordet är lysande och gjorde henne nästan lika lycklig som manifestet.

  MARIA-PIA BOËTHIUS beskrev det i ETC (nr 3-4, 04) som ”den mest lysande feministiska bok som kommit ut på svenska i denna tid”.

  NINA LEKANDER välkomnade boken i Expressen.”

 27. Lövet skriver:

  GPS-navigatorn som feministisk symbol…

  Anders och Tanja: Har ni tänkt på att alla bilnavigatorer är defaultinställda på att ha kartan orienterad i färdriktningen. Jag har inte reflekterat över det till för en tid sedan, när jag gjorde en ruttplanering via google maps (eller om det var hitta/eniro) och utan att reagera plötsligt satt och funderade över varför resmålet – som jag visste låg väster om E6:an utanför mölndal på kartal låg till vänster om vägen och inte till höger….

  …Ja som ni förstår förväntade jag mig att komma norrifrån medan kartan var sedvanligt norrorienterad.

  …Ärligt talat första gången jag haft den upplevelsen, men så var det ett halvår sedan jag köpte den där TomTom:en också…

  Hade aldrig köpt den om jag vetat att den var en del av konspirationen! 😉

 28. Lövet skriver:

  …eller dekonstruktionen kanske jag skulle kallat den!

 29. Jax skriver:

  Hej igen.
  Jag kan inte släppa det här. Första stycket i Tanjas text:
  ”En gemensam utgångspunkt är att social genusordning har avgörande betydelse för pojkars underprestationer i skolan.”
  Borde det inte innebära att tidigare, innan feminismen påbörjat dekonstruktionen av det manliga könet, pojkarna borde underpresterat i ännu högre grad? Nu är det ju tvärt om. Sedan genusperspektivet infördes i skolan har pojkars prestationer, eller åtminstone betyg, stadigt försämrats.

 30. Nordbo skriver:

  De kanske egentligen tycker att det är bra att pojkarnas prestationer försämras.
  Fast jag tror att det är lönlöst att leta efter rim och reson i deras verksamhet. Jag ser det snarare som ett utslag av något slags vansinne.

  *Nordbo väljer värja*

  Duellen mellan Nordbo de Bergerac och Jax börjar:

 31. Tanja Bergkvist skriver:

  Ingvar, jag känner mig inte helt övertygad av fösöket till en GUT (Grand Unified Theory) på din sida… kan du utveckla det lite? Här har du min förenade teori, ha ha :-): https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/15/en-vetenskaplig-ansats-till-forstaelse/

 32. Tanja Bergkvist skriver:

  Jax, ja du har så rätt. Genuseriet är det mest absurda men det är också tacksamt eftersom det tydligast illustrerar hur man genom att infiltrera akademin kan omstöpa ett helt samhälle. De där SOU-rapporterna (Statens Offentliga Utredningar) beställer ju regeringen från akademin (i fallet jämställdhet/genus, men även sociologi och annat, jämför tex K amalis ”Integrationens svarta bok, agenda för jämlikhet och social sammanhållning” ) vars åtgärdsprogram ju t.o.m stred mot författningen men Sahlin var visst nöjd… ) Jaså Jax, du hade redan ett förhållande kom du visst på – men då ska du väl inte fråga om jag vill gifta mig med dig? 😉

 33. Tanja Bergkvist skriver:

  Anders B Westin – ja, de har tappar verklighetsförankringen. Och nej, de fattar inte att de själva delvis är orsak till maskuliniteten genom sin egen partnerselektion genom årmiljonerna!

  Alvin, genuspersonerna har ingen anledning att diskutera/protestera längre, detta eftersom de ju redan fått som de ville – ett eget propagandamaskineri bestående av politiker och media, pengar i överflöd och egna institutioner som har ett finger med i spelet inom snart sagt alla samhällssfärer. Varför skulle de vilja gå i öppen polemik i en sådan situation? De har bara att förlora på det, och på att bli granskade. Jag har inte koll på deras bloggar men säkert har de sådana.

 34. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, jag har faktiskt aldrig gjort mensatestet, trots tjat från några matematiker på institutionen som är medlemmar. Jag har bara inte haft varken tid eller intresse för det. Det enda jag gjort var ett på Illustrerad Vetenskaps hemsida en gång för två-tre år sedan – det var uppdelat i fem delar (alltså inte bara sådana där figurer som mensa har, utan även associationsförmåga, minne, logisk förmåga, matematisk förmåga och slutligen figurerna som de kallade visuell förmåga, om jag minns rätt….) I vilket fall, då fick jag 138 🙂 men de tog ju tiden också och jag hade jättebråttom eftersom jag inte gått in på tidningens hemsida för att göra ett test utan för att leta upp en artikel, så såg jag det och började och ville bara ha det överstökat – har fortfarande en utprintad sida av resultatet och var jag hamnade på normalfördelningskurvan :-). Iaf, intelligens är så pass komplicerat och mångtydigt att jag inte tror så mycket på sådana där tester, de mäter ju bara en typ av intelligens. Hur intelligent är det tex att bidra till sin egen undergång? Oavsett hur många gemoetriska figurer man kan vrida på och oavsett hur snabbt och korrekt man kan förutsäga nästa figur i mensa-serier så är det inget värt om man inte vet sitt eget bästa i ett långsiktigt perspektiv, eller hur? 😉

 35. Tanja Bergkvist skriver:

  Stefan, och ett 1-mannalag bestående av en man kan inte heller fatta ett lagligt beslut för egen del, eftersom han är i manlig majoritet. 🙂

 36. Alvin Stoltz skriver:

  Ja, ja, ……suck

  Så här glömmer jag hela genusföreteelsen:
  Jag mekar på min veteranbil och lyssnar samtidigt på Bach. Koralförspelen, kantaterna, passionerna tex.

  Detta beteende är jag troligtvis ensam om.

 37. Tanja Bergkvist skriver:

  Alvin, och jag glömmer genusföreteelsen genom matematik och genom att den trots allt inte tagit över ens vardag, men den bidrar starkt till den allmänna fördumningen och den låga nivån på samhällsdebatten. Fast…. själva ser de sig som intellektuella giganter. Ja ja, alla genier är ju missförstådda, så även genusvetarna. 😉

 38. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, ”Tanja: Har du inte barn också? Eller är du en sådan där sexistisk kvinna som lägger allt ansvar för hus och barn på din ex-man/ex-sambo?” Faktum är att jag är helt ensamstående och har det fulla ansvaret själv för allt… Det är tufft att få vardagen att gå ihop. Det blir jobb, barn, blogg, sova, äta. Hade jag haft en partner som kunnat avlasta så hade jag kanske kunnat blogga varje dag, men nu får jag göra så gott det går. Dessutom bor jag inte i hus utan i en lägenhet, som är översvämmad av matteböcker och utprintade statliga utredningar, genusartiklar och annat nutida samhällsvetenskapligt svammel! 😉
  Förresten, varför denna konstiga fråga?

 39. Tanja Bergkvist skriver:

  Alvin, ”…så faller vi killar som mogna persikor” – ha ha, vad roligt ifall det är så! 🙂 Själv känner jag bara att jag gör min medborgerliga plikt. Det här är (även om tonläget ibland kan ge intryck av annat) ingen lek utan faktiskt allvar – det här landet håller i flera avseenden på att bli galet.

  Jax, tack för intressanta lästips! Hade inte hört talas om de böckerna. Ha ha 🙂 *nordbo – välj vapen* vad ska det betyda? Inget krig på min blogg mellan åsiktsfränder! Kriget ska föras mot fienden! Inga interna splittringar innan vi ens satt igång, tack!

 40. Alvin Stoltz skriver:

  frågan är inte konstig ehuru det egentligen inte är en fråga utan ett ”egenriktat påstående” med defunktiv återväg.

 41. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ”Jag förblir din trogna läsare.” Bra – lojalitet uppskattas, det är en förutsättning för att vi ska kunna kunna störta galenskapens fanbärare! 😉 Ja, du har helt rätt där – citaten talar för sig själva!

  Ha ha – jag tror inte alls att det där (länken) är din utsikt genom fönstret!! 🙂

  Apropå SCUM-kommentaren, minns du inte från mitt inlägg om postautistisk ekonomi att ”män ackumulerar alienerad kärlek, som de sedan transformerar till en explorativ maktkraft”!?

 42. Tanja Bergkvist skriver:

  Alvin, vad betyder ”defunktiv återväg”? Och menar du angående Dogdylans fråga?

 43. Tanja Bergkvist skriver:

  Lövet, ”Har ni tänkt på att alla bilnavigatorer är defaultinställda på att ha kartan orienterad i färdriktningen.” – menar du att det är en del av genusvetarnas dekonstruktion av manligheten inriktad på att feminisera män? Jag tror inte det är ett specifikt kvinnligt önskemål att ha kartan i färdriktningen, det är bara logiskt och användarvänligt, och tänk på att det finns fler män än kvinnor i extremerna längs IQ-normalfördelningskurvan. 😉

 44. Tanja Bergkvist skriver:

  Jax, ”Borde det inte innebära att tidigare, innan feminismen påbörjat dekonstruktionen av det manliga könet, pojkarna borde underpresterat i ännu högre grad?”

  Nej, inte nödvändigtvis eftersom de också hävdar i rapporten att skolan feminiserats (ambition och flit är tydligen ”kvinnligt könskodade” samt fler kvinnliga än manliga lärare i de lägre klasserna osv) och som en motreaktion måste killar underprestera för att upprätthålla den ”hegemoniska maskuliniteten” som måste stå i motsatsförhållande till kvinnligt beteende (inklusive studier också således) (skrev kort om detta i första inlägget om skolgenus här). Det är alltså ”feminiseringen” av skolan som gjort att pojkar för att behålla sin överordnade maskulinitet måste ”distansera sig” från lärandet. Men pojkarna är inte medvetna om detta, inte heller lärarna, enligt rapportförfattarna, och därför måste de översköljas av genusflum via en massiv skattefinansierad propagandainsats som förevigt ska förpassa Y-kromosomen till soptippen.

  Men din invändning är relevant eftersom den är tillämpbar på flera andra områden där fenomen, som genusvetarna anser sig vara räddningen på, i själva verket har förvärrats sedan de inledde sin ”mission”. Detta behöver inte nödvändigtvis bero på dem (men gör det säkerligen i flera fall) men i vilket fall har de inte avhjälpt situationen.- Lösningen? Standardlösningen: ännu mer genusforskning på området för att fixa till det förvärrade läget, som BAAAARA kan fixas med postkolonialt-queer-blackfeminsim-dekonstruera-allt-genusflum.

 45. Alvin Stoltz skriver:

  Att jag använder det ickebetyderliga uttrycket ”defunktiv återväg” är ett tecken på att jag läst och blivit miljöskadad av dina matematiska utläggningar. 🙂

  Ur absurda Visdomsordboken
  ”Jag tänker, alltså finns du till”
  ”Viljan sitter i trädtoppen, nämligen det träd som står på vidgårdsvägen 78, i en mindre samhälle i inre Götaland”

 46. Nordbo skriver:

  Ah, det är värt att duellera till din ära. Du förstår hur jag tänker. 🙂

  Genuserierna ser jag som en del av en större strid. Jag vet inte hur de ansvariga ser sig själva, men i mina ögon sprider de en onödig förvirring bland människor och det i en tid när vi skulle behöva fokusera på att lösa mycket stora problem med vårt samhälle. Jag tror att genuserierna kan skapa en inre konflikt hos de barn som faller i genusvetarnas klor. En konflikt mellan de mentala föreställningar som barnen indoktrineras med och deras biologiskt grundade natur. Du har min respekt för striden som du för. Den är viktig. Det är allvar, men humor är ett bra vapen som du använder väl. 🙂

 47. Tanja Bergkvist skriver:

  Alvin, jag tror du måste sova. Hur vet du att ”viljan” sitter i just den trädtoppen? 🙂 jag vill hävda att ”viljan” sitter i mitt huvud. Vad betyder nu det nya ordet ”ickebetyderliga”? Betydelselösa?

  Men jag förstår fortfarande inte vad ”defunktiv” betyder, och google-sökning gav inte en enda träff inte ens på min blogg fast du använt det här! 🙂 Måste be matematikerna på Google att genast högprioritera min blogg så att den scannas av FÖRST av alla sökmotorer, iaf google…

  Mina matematiska utläggningar kan inte ha orsakat dig denna allvarliga skada eftersom ”defunktiv” inte heller finns som matematiskt begrepp (till skillnad från tex genus , integration och mångfald som alla är matematiska termer)! 🙂

 48. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, jag orkade inte se klart hela den videon. Så vem vann då? Blev det avgjort i klippet? 🙂 Tjejig som jag är orkade jag bara kolla en minut på det där…

  ”… men i mina ögon sprider de en onödig förvirring bland människor och det i en tid när vi skulle behöva fokusera på att lösa mycket stora problem med vårt samhälle.” Ja, men det är ju just det som är så smart av dem. De stora problemen överskuggas ju av de ofantligt mycket större problemen om den maskulina strukturen i möglet i Reinfelds halvuppdruckna morgonkaffe. Inte så att genusveterna är smarta, det var inte så jag menade, men det är ju trots allt någon som finansierar deras verksamhet som uppenbarligen tycker att (eller vill få andra att tro) deras teoretiserande om kön utgör lösningen på alla stora problem. Just nu söker genusvetarna anslag för att delta i klimatforskningen, för den saknar tydligen genusperspektiv, se tex här: ”Bråttom få in genus i klimatforskningen.”

  Ja, givetvis är genusnissarnas verksamhet en kamp mot naturen, som de aldrig kan vinna. Istället för att då inse faktum och lägga ner, efterlyser de mer pengar till mer ”forskning”. Ligger man halvdöd på slagfältet är det dags att inse att man förlorat, det borde du veta som ju just duellerat med Jax. Vem vann förresten? Jag får väl ta och se videon då :-).

 49. Alvin Stoltz skriver:

  Defunktiv ”google-sökning gav inte en enda träff inte ens på min blogg fast du använt det här!”

  Åh, härligt, ytterligare ett av mina ord som är världsunikt!!!

  Trots att ”skadan” funnits långt innan din blogg (matematiska blogg) uppstod så kan jag ändå skylla på dina matematiska ”konvulsioner”. En sorts prematurisk påverkanseffekt blev antagligen utsänd från framtiden till förr (som var nu då, fast det är då nu) och den inligerade (en sorts lagerföring) i mitt medvetande på ett metafysiogenetiskt (tror jag)(kan de vara)(ja, du vet) sätt.

  Du får förlåta om detta låter som 1800-tals-frieri men saken förklaras lättast på detta sätt.

 50. Dogdylan skriver:

  Tanja:

  Eftersom du inte nämnde barn när du svarade Jax. Bara en fråga liksom. De flesta brukar ju nämna sina barn dvs. att de tar en massa tid. :p

 51. Alvin Stoltz skriver:

  På samma sätt som de mera utflippade marxist-nissarna på 70-talet fördömde klassisk musik och alla berömda författare som inte skrev om arbetarklassen, borde genusskatorna (man kanske inte får säga så?) göra samma sak. Musik och litteratur framsprungen utan det minsta genuscertifiering, ”påhittad” av patriarkala ickepersoner typ ”Mozart” ”Shakespeare” borde utdömas, fördömas, ev. repareras el. ”omskolas”

 52. Jalle skriver:

  Underbart att du vill skriva en bok!
  Jag vill verkligen uppmuntra dig till att göra det och lovar att köpa den när den kommer ut.
  Jag läser allt du skriver oberoende om det handlar om genusvetenskap eller egenpolynom till differentialoperatorn.
  Jag skulle egentligen kolla upp vad matteinstitutionen på su sysslade med tills jag stötte på din blogg och fastnade för den.. Är det förresten ok att jag mailar dig om jag har nån fråga angående matteinstitutionen?

 53. Nordbo skriver:

  Äsch, duellen var inte så viktig. Fast jag vann. Här är några ord från den Gudomliga Komedin som jag tillägnar dig:

  ”Med blicken fäst på evighetens sfärer stod Beatrice; och på henne fäste jag min, sedan jag från solen vänt bort den. Vid hennes åsyn blev jag i mitt inre lik Glaucus, när han hade smakat örten som lät honom förvandlas till en havsgud.”

  Paradiset: Canto I

 54. Info skriver:

  STORA OCH SMÅ PROBLEM

  Som sagt, jag är härdad, jag rycker på axlarna åt att du inte tror att jag bor där jag bor. Eller existerar. Och åt att mina målningar enligt din bedömning inte finns till. Däremot känner jag mig litet orolig över att min morbror (90 år) inte svarar i telefon.

  Jag har ringt tre gånger idag. Jag vet att han har haft hjärtproblem. Som du nyligen uppmärksammade men redan nu har glömt, så dog min mamma i slutet av förra året. Senare dog min mammas syster. Min pappa är död. Snart är jag själv död.

  Vad tjänar allting till?

 55. Nordbo skriver:

  Hmm, info det låter inte bra. Härda ut.

  @Tanja

  Jag tittade lite på gunstidningen du länkade till. ”Medan män generellt vill lösa klimatproblemen med bättre teknik är kvinnor inställda på att förändra sitt sätt att leva.” Om det stämmer så säger det kanske något om män och kvinnor i dagens samhälle, men vad har det med klimatförändringarna att göra?
  Jag tror att det är ofrånkomligt att vi måste ändra livsstil i väst, inte bara på grund av klimatet, utan också pga av resursbrist och skövlingen av naturen som är en följd av det moderna sättet att leva. Jag är en man men tänker tydligen som en kvinna på den här punkten. 🙂 ”Genusperspektivet” tillför ingenting till lösningen av problemet, det distraherar snarare uppmärksamheten från det egentliga problemet som är klimatförändringar och jag tillägger: ekologisk ödeläggelse, en kommande brist på naturresurser mm.

 56. Stefan skriver:

  Tanja: ”Iaf, intelligens är så pass komplicerat och mångtydigt att jag inte tror så mycket på sådana där tester, de mäter ju bara en typ av intelligens.”

  Det är såklart en manligt genuskodad typ av intelligens som mäts va? 😛

 57. Mogen_Persika skriver:

  =)

  Ty hon är helt bestämt både skärpt, saklig, fyndig och fager. Sedermera förvisso, är verkligheten så beskaffad att belägenheten ”mogen_persika” inte är ett raggtrick som fungerar med tillräcklig akuratess.

  Annars så är just mogen_persika både fyndigt och målande för hur jag känner mig inför osedvanligt chillat heta damer av dylik massiv dignitet. Hon som visar både självdistans, humor och ödmjukhet, intelligens, saklighet och djupt förakt; inför genusvänsterns marxistfantiserade, men könsfixerade och groteska extremvansinne i smörförpackat och nonsensifierat nyspråk =)

  Keep on rocking =)

 58. Tanja Bergkvist skriver:

  Alvin, för att sammanfatta – min blogg blev droppen som fick bägaren att rinna över? 🙂

  Dogdylan, ja du har helt rätt, faktiskt tar barnet mer tid än allt det andra sammantaget. Men jag vill inte brodera ut mitt privatliv på bloggen, och dessutom var ju svaret till Jax skrivet i skämtsam ton, som du kanske märkte. Jag har inte haft tid med den kosmologiska konstanten på flera år nu, och hinner nog inte återuppta det heller. 😉

  Alvin,
  ”Musik och litteratur framsprungen utan det minsta genuscertifiering, ”påhittad” av patriarkala ickepersoner typ ”Mozart” ”Shakespeare” borde utdömas, fördömas, ev. repareras el. ”omskolas”” Ja, men det pågår faktiskt redan saker i den stilen, givetvis! Därför produceras nu en oändlig mängd genusvetare för att granska hela vårt förflutna ur ett gensupersopektiv.

  Här (sökord ”genus”) har du tex VR-bidrag för

  ”Musik som efterbildning och performativitet. Opera seria och musikalisk representation av kön och genus ,

  ”Genus och populärmusik: ett kulturforskningsprojekt” ,

  ”Genusperspektiv på historiska landskap”

  ”Genus och ruralt vardagsliv – konstruktion av en genderiserad ruralitet” osv – ”forskningsmöjligheterna” är ändlösa…

 59. Tanja Bergkvist skriver:

  Jalle, vad roligt att höra att jag redan har en köpare till min fortfarande oskrivna bokom 🙂 Ja, du kan maila mig om du har frågor ang matematiken, även om hemsidan borde innehålla alla relevant info – men du är välkommen med frågor!

  Nordbo,
  kul att du vann duellen, och tack för de tillägnade orden! Här får du en liten dikt från mig:

  Om detta är vår sista dag,
  och kampen mot idiotin dör med oss till slut,
  men utan att ha utkämpat ett sista slag
  i tron att det någonsin blir som förut.
  Så ska våra själar höra barnen som gråter,
  deras förtvivlan drunknar i genuseriets hav,
  men fegheten skänker oss ingenting åter –
  generationen som tog men som ingenting gav.
  Den genushjärntvättade nationens barn tynar bort,
  men försök min vän, en sista gång,
  att kämpa mot genustyrannernas sjuka sort
  och ditt namn ska ljuda i var framtida sång!

  Ha ha – den var väl bra? 😉

 60. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, jag har tyvärr ingen lösning på alls våra existentiella problem… Jag hoppas att din morbror svarar snart, annars får du väl åka dit? Jo, jag tror på att du existerar och att du bor där uppe där din utsikt är som du beskrev i detta och föregående inlägg, dvs så här:

  http://www.malmgrenpaintings.se/Vi_gar_pa_valentino_delsida.htm

  och så här: http://www.malmgrenpaintings.se/utsikt_mot_a_delsida.htm

  men jag sa att min teori är att du hängt upp dessa dina konstverk framför dina förnster, eller har du verkligen sån tur med utsikten? 😉

  Ja, vad tjänar allting till, det undrar jag också ibland? Vad lämnar man efter sig? En blogg bland miljontals i bloggosfären, en avhandling som kanske 100 matematiker läst i hela världen… Man borde ägna sig åt barnaalstring och sprida sina gener istället, är det inte det alltings mening är? Hmmm… har fortfarande inte läst Dawkins ”Den själviska genen”, måste göra det, fast då känns kanske allt ännu mer meningslöst efteråt. Jag är iofs så upptagen med allt att jag inte hinner reflektera så mycket över alltings mening, eller åtminstone inte meningen med mitt eget liv, även om det står i mitt livshoroskop (som jag ju inte heller tror på) på 30 sidor som en kompis beställde för 8 år sedan att ”du bör bära reformens fana” och ”dina personliga ansträngningar kan vara betydelsefulla angående igångsättandet av kollektiva förändringar”, och att jag ”kan komma att bidra till kullkastandet av mäktiga organisationer och kraftfulla institutioner”, ha ha 🙂 Ska jag störta Genuscentrum kanske?

  Jag tycker du ska måla en ny tavla, så kommer du att känna dig bättre!

 61. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, och det är anmärkningsvärt att genusvetarna inte anser tekniska lösningar vara någonting värda… bara för att de anses vara ”manliga påfund”. För min del får de gärna stänga av filtreringen av sitt dricksvatten, då lär de få i sig en hel del restprodukter från psykofarmaka – kanske skulle det vara bra? 😉

  Stefan ,
  ja det anses så när det gäller just spatial-förmåga-tester (tex Mensas), men forskare använder andra mer komplexa tester som testar flera typer av intelligens närmare bestämt nio stycken . Testerna i dessa fall är i själva verket konstruerade SÅ ATT kvinnor och män SKA få samma genomsnittliga resultat, se vidare Sex and Intelligence (wiki).

  Mogen-Persika,
  ”..djupt förakt; inför genusvänsterns marxistfantiserade, men könsfixerade och groteska extremvansinne i smörförpackat och nonsensifierat nyspråk” Väl beskrivet! 🙂 Men samtidigt börjar jag förstå deras tankebanor. Måste reda ut hur det kunnat bli så här…

 62. Tanja Bergkvist skriver:

  Alvin, en till grej från VR, ca 1.5 miljoner till : ”Hur görs djur? Biologi, sexualitet, kön och ”ras” i SVT:s naturprogram. ”

  ”Projektets viktigaste frågeställningar är: 1. Vilka strömningar, teorier och resultat från biologisk forskning om kön, sexualitet, ras och art används och dramatiseras i naturprogram i svensk TV? Vilka grenar av forskningen har funnits och finns representerade och vilka har inte använts? 2. Hur produceras och reproduceras (mänskliga) föreställningar om natur, kultur, kön, sexualitet och reproduktion i skildringarna av djurens liv? Och vad får det för konsekvenser för våra uppfattningar om ”naturligt” och ”onaturligt” vad gäller dessa kategorier? 3.Hur etnifieras naturen, djuren och de människor som avbildas i naturprogrammen? Hur representeras ”svensk” natur och ”svenska” djur och människor i förhållande till exempelvis ”afrikansk” natur? Hur konstrueras ”ras” i förhållande till ”art”?” Observera punkt 3: Varför citationstecken? Finns inte svensk resp afrikansk natur? Jag är säker på att en afrikan skulle bli ganska sårad om man sa att det inte finns någon afrikansk natur… Och vad menar hon med hur ras konstrueras i förhållande till art – dessa begrepp är ju klart definierade redan. Eller tänkte hon omkonstruera dessa för djuren men postkolonial feminism?

 63. Alvin Stoltz skriver:

  ”Alvin, för att sammanfatta – min blogg blev droppen som fick bägaren att rinna över?”
  Exakt, du fattar snabbt! 🙂

  ”Musik som efterbildning och performativitet. Opera seria och musikalisk representation av kön och genus”

  Läst!
  !Fy fan sånt jävla skit. Det där är ju ingenting nytt. Gammal analys som var ointressant redan då. Vi lyssnar på musiken i alla fall och ger blanka fan i dessa nyvaknade idioter som verkar befinna på mellanstadienivå.
  Jag blir så förbannad………….

 64. Nordbo skriver:

  Tack för dikten! Jag tyckte om den.

  Angående existentiella frågor:

  Antag att:
  1) Intelligens är ett mångfacetterat fenomen
  2) Professorer och naturvetare (no offense!) tenderar att ha en starkt specialiserad intelligens.

  Sir Ken Robinson säger att barn är naturligt kreativa och att skolorna (där vi alla har spenderat så mycket tid) gör att de ofta förlorar den kreativa förmågan. Det beror på att skolorna fokuserar på den övre delen av kroppen och då framför allt hjärnans vänstra del. Det jag vill komma fram till handlar dock inte om kreativitet, men att tänka utanför ramarna undelättar nog.

  Det är genom intelligensen vi försöker orientera oss i världen. Men om vi bara använder en begränsad del av vår intelligens så kan man kanske anta att bilden som framträder har samma begränsning.

  Hur framträder världen för någon som använder hela sin intelligens? Jag vet inte. Men om vi flyttar oss från vänstra delen av huvudet ned till hjärtat så finner vi en annan aspekt av intelligensen, anser jag. En aspekt som har med mening att göra.

  Den moderna västerlänningen har till stor del förlorat förmågan att lyssna till hjärtat, och då menar jag förstås inte muskeln. Jag uppfostrades själv till att se allt rationellt. Men det skapade en konflikt mellan huvud och bröst. För att göra en lång historia kort, så lärde jag mig att lyssna till hjärtat. Det gör att världen framträder på ett annat sätt. Den är meningsfull och levande, istället för att bara vara som en maskin.

  Tanjas dikt talar om själar, feghet och mod. Poesi uttrycker en aspekt av verkligheten (intelligens är en del av verkligheten) som vi inte kan nå genom analyser och vetenskapliga studier. Men ändå finns det där för oss. Jag kanske ska understryka att jag inte talar om några dogmer eller någon religion. Nej, det handlar om en känsla för verklighetens poesi, som jag ser det.

  Det här var ett omständigt sätt att komma fram till att jag tror att Tanjas råd är alldeles utmärkt. Måla tavlor! 🙂

 65. Alvin Stoltz skriver:

  ”Genus och populärmusik: ett kulturforskningsprojekt” ,

  Läst!
  ”..Sex forskare arbetar tillsammans för att ur ett tvärvetenskapligt kulturperspektiv…..etc.

  & stycken! jösses då, måtte vara skitviktigt!

 66. Alvin Stoltz skriver:

  ”Genus och populärmusik: ett kulturforskningsprojekt” ,

  Läst!
  ”..Sex forskare arbetar tillsammans för att ur ett tvärvetenskapligt kulturperspektiv…..etc.

  6 stycken! jösses då, måtte vara skitviktigt!

 67. Alvin Stoltz skriver:

  Man svimmar av hänförelse:

  ”Vi kommer att arbeta utifrån tre olika perspektiv: 1. Ett diskursperspektiv som studerar kopplingarna mellan rum och genus och hur dessa kommer till uttryck. 2. Ett realistperspektiv som fokuserar på förändringsaspekterna i vardagslivet och av maskulinitet och femininitet och 3. ett värderingsperspektiv som ser till konsekvenserna av iakttagna förändringar. Vi kommer att arbeta med narrativa, diskursiva och statistiska analyser.”

  hör, hör!!

 68. Nordbo skriver:

  @ Tanja II

  Ja, att tekniska lösningar inte skulle vara något värt för att det anses vara manligt är ett bisarrt sätt att se på saken. Tekniska lösningar är alldeles utmärkta för tekniska problem. Jag är glad att jag till exempel har tillgång till rinnande vatten, läkare, en spis, värme etc etc. Jag är inte alls fientlig till tekniken, men samtidigt är jag inte en ”teknofil”. Teknik kan säkert bidra till att lösa många problem vi står inför, men jag tror inte att det är lösningen på allt. Tex är jag en motståndare till ”teknokratväldet” där ett mekaniskt tänkande som är bra för att lösa tekniska problem tillämpas på samhället.

  Von Wright uttryckte saken så här:

  ”Som jag ser det är tidsandan, der Zeitgeist, i vår egen epok främst en oro och ett obehag som vållats av två av de mest typiska moderna systemen, nämligen det industriella produktionssättet och de byråkratisk-paternalistiska formerna för demokrati, inkräktat på människans livsvillkor.”

 69. QED skriver:

  Nordbo: här ett forskningsprojekt från den genuslista Tanja tog
  fram från VR (länk ovan). Det anknyter till vad du skrev om alternativa intelligenser och läroprocesser.


  Namn: Bäckström, Åsa
  Titel: Fil doktor Kön: Kvinna
  Univ./Institution: Lärarhögskolan i Stockholm – IOL/Barn- och ungdomsvetenskap
  Projekttitel: Estetiska lärprocesser – kunskap, kropp och skateboardkultur

  ”Estetiska lärprocesser – kunskap, kropp och skateboardkultur Att lära sig något kan göras på många olika sätt. I det här projektet undersöks hur kroppen används som bärare och görare av kunskap. Utgångspunkten är att lärprocesserna är estetiska, det vill säga har något att göra med sinnliga upplevelser. Dessa upplevelser är alltså kroppslig förankrade och alstrar kunskap, och hur den kunskapen ser ut och beskrivs är en del av vad studien syftar till att undersöka. Eftersom det handlar om kroppsligt lärande är det väldigt viktigt att se till vilken betydelse genus har, det vill säga det socialt och kulturellt konstruerade könet.”

 70. Nordbo skriver:

  @ QED
  Jaja, men det finns fler möjlighter än att antingen vara för postmodern relativism eller att hylla en starkt inskränkt syn på förnuftet. Jag är varken på den ena eller andra sidan.

  Postmodernismen ser jag för övrigt inte som ”post-” utan som ”sen-”. Det är det moderna som rinner ut i tomma intet.

  Alexander Solzjenitsyn uttryckte det så här:
  ”Hur kunde Väst förfalla från sin stolta marsch till sitt nuvarande sjukdomstillstånd? Har det någonstans
  uppstått några ödesdigra vändningar. Har det skett några verkliga misstag i utvecklingen av dess kultur?
  Det förefaller inte så. Väst fortsatte framåt i enlighet med sina bestämda föresatser, med hjälp av en briljant teknologisk utveckling.
  Och så befann sig Väst plötsligt i sitt nuvarande tillstånd av svaghet. Det betyder att svagheten finns i roten av systemet, i grunden av det mänskliga tankesättet under de gångna århundradena.”

 71. Alvin Stoltz skriver:

  Varje gång jag ser exempel liknande de här ovan känns det som då jag är hos tandläkaren och borren kommer intill pulpan. En explosion av smärta vill liksom spränga sönder huvudknoppen. Tandläkarstolens armstöd knakar av händernas järngrepp, kroppen spänner sig i båge av fruktansvärd smärta!

  Bedövning? Dvs. låta bli att läsa bloggen? Tja, det är en möjlighet………………..fast självspäkning kanske är karaktärsdanande.
  Sen har vi ju de roliga inläggen som man inte vill gå miste om.

 72. Alvin Stoltz skriver:

  Gissar att alla förstår men jag menar naturligtvis dessa exempel från vetenskapliga genusvärlden.

 73. Jax skriver:

  Hej Tanja.
  Ja. Du har rätt och jag har fel. Naturligtvis skulle jag inte friat till dig när jag har ett förhållande. Jag har ingen ursäkt. Min förklaring är att jag tappade huvudet. Det var ditt fel.

  Förresten finns det en kvinna till vi män är skyldiga ett stort tack, Monica Antonsson. Hon skrev boken om Mia-skandalen (2008). Liza Marklund skrev den ”sanna” boken ”Gömda” om ”Mia” som flydde från ett gäng galna araber (män). Polisen klarade inte att skydda henne och hon fick fly ut ur landet.
  Monica förstod att detta inte stod rätt till och började nysta i affären. Det var ljug från början till slut. Det allvarliga är att Lizas bok var ett ”politiskt projekt” som påverkat lagstiftning i Sverige och människors syn på män och påstått förföljda kvinnor. Lizas förtroendekapital är nu noll och hon har inte bett om ursäkt.

 74. Jax skriver:

  Tanja.
  Angående duellen.
  Nordbo utmanade mig. Enligt reglerna för en duell skall den som utmanats välja vapen. Men då Nordman är en omanlig fjant uppmanade jag honom att välja vapen och han valde värja, vilket bekräftar mitt omdöme om honom.
  En duell är ett medel att lösa en konflikt som användes innan staten monopoliserade våldsutövandet. Det är kanske synd, för om man inte får använda våld som konfliktlösning blir det den som snackar mest som bestämmer. Och varför skall den pratigaste bestämma över den starkaste?
  Tanja, det är för din skull vi skall duellera. Du har helt rätt i att vi som är på samma sida inte skall motarbeta varandra, dessutom mister du en beundrare, men det kan inte hjälpas. Får jag syn på Nordman måste jag döda honom.

  *Nordman – du är en fjant!*

 75. Nordbo skriver:

  Vad? Fjant? Nej nu….
  Jag heter Nordbo. Fast du har rätt i att jag är en man, så kalla mig inte en fjant. Vad skulle jag göra? Du friade ju till henne. Det räckte som anledning till att utmana dig. Att du dessutom redan är i ett förhållande visar att du måste sättas på plats ordentligt.
  Let the fight go on..

 76. Ingvar Åstrand skriver:

  Tanja Bergkvist skrev:
  september 11, 2009 kl 4:17 e m

  ”Ingvar, jag känner mig inte helt övertygad av fösöket till en GUT (Grand Unified Theory) på din sida… kan du utveckla det lite? Här har du min förenade teori, ha ha.”
  ——————————-
  Tanja,
  Mitt svar är att jag inte känner mig helt övertygad av att Du är så intelligent och intellektuell som Du vill framställa Dig genom att skoja bort denna viktiga grundläggande vetenskapliga fråga.
  Men.
  Du är inte ensam — ingen vågar diskutera detta TABU.
  Vetenskapsetablissemanget har genom skola och media marinerat och disciplinerat folkets intelligens att formas likt det autoimmuna systemet som angriper sig själv för att hindra ”openminded intelligence — the brain then will fall out”.

  Visa mig en seriös attityd och föreslå vad Du vill veta (utan flin och hån och arrogans).

  Jag ser att Du har skrivit om Hubbles recession-hypotes som Du tydligen ser som en sann teori.
  Därför borde Du vara insatt i Hubbles (felaktiga) teori och förstå vad jag skriver om mina upptäckter och härledningar som jag bara hittills visar som sammanfattningar från några konferens-föredrag.

  Jag jobbar på mer ny faktabaserad fysik som är mycket intressant och matematisk relevant och som jag kommer att bjuda på i en gratis PDF-bok.

  Googla på physics + theory
  Är där 1:a av ca. 10-200 miljoner hits.
  Detta visar på nyfikenhet men ingen vågar visa mod att ta i denna stigmatiserande crack-pot issue.

 77. Tanja Bergkvist skriver:

  Alvin, bäst du slutar läsa de där beviljade projektbidragen innan du kollapsar, som du ser analyseras hur kön och genus ”görs” i alla möjliga sammanhang. Alla aspekter av vår historia ska analyseras ur ett genusperspektiv – möjligheterna är oändliga för genusidiotin och det är vi som betalar för kalaset. Bröd och skådespel åt folket! Det är nu i vår avgörande tid som mänskligheten delas upp i två arter: genusfanatikerna och icke-genusfanatikerna ;-). Just nu har de förra övertaget, men genom att deras logik och tankesätt saknar överlevnadsvärde kommer de givetvis att förlora på lång sikt. Det ska bli ett sant nöje att se korthuset rasa!

 78. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, ja något händer i skolan, men även vad gäller områdena där specialiserad intelligens behövs – se bara på matematikundervisningen… Jag fick mitt intresse genom att läsa populärvetenskapliga böcker i kosmologi, fysik och filosofi, ofta allt i ett, vetenskap som ger andlig tillfredsställelse – läs tex den teoretiske fysikern Paul Davies böcker (tex ”I huvudet på Gud”, ”Gud och den nya fysiken” m fl).

  Apropå din andra kommentar – nä, det är ju ingen bra idé att förstöra något för att sedan försöka åtgärda symptomen halvdant och ytligt med tekniska metoder (som dessutom alltid genererar bieffekter). Det är ju ungefär så dagspolitiken i Sverige fungerar, man åtgärdar symptomen på ett i grunden sjukt samhälle (genom genusteorier och andra postmodernistiska teoretiska alster, som man iofs kanske inte kan kalla tekniska men i någon mening är de det) och resultatet blir i detta fall riktigt illa – ett förvärrat sjukdomstillstånd.

 79. Tanja Bergkvist skriver:

  Alvin, ”Bedövning? Dvs. låta bli att läsa bloggen? Tja, det är en möjlighet…” Nej, du måste ju läsa om vansinnet! 🙂 Risken är på gott och ont iofs att du efter en tid blir immun mot genuspåfunden, vilket ju kan leda till ett förbättrat hälsotillstånd för din del om jag förstår det rätt, men nackdelen är att du inte längre blir lika upprörd, vilket skulle kunna sänka kampmoralen… Hmm… svårt. Jag ska försöka varva genusinläggen med andra inlägg då! 🙂

 80. Tanja Bergkvist skriver:

  Jax, jag känner till det där(och har läst ”Gömda” men inte övriga böcker i serien) men är inte så insatt i den debatten, minns att jag såg diverse TV-program om det när det var aktuellt. Var det mitt fel att du tappade huvudet, aha – då ber jag om ursäkt givetvis! 😉

  Angående duellen, han kallar sig ”Nordbo” inte ”Nordman”. ”Det är kanske synd, för om man inte får använda våld som konfliktlösning blir det den som snackar mest som bestämmer. Och varför skall den pratigaste bestämma över den starkaste?” Det ligger något i det, men bara om ”den starkaste” även innefattar den intellektuellt starkaste, och vem som är det avgör givetvis jag och alla som är på min sida i kampen mot vansinnet!

  Hahahahaha ”…dessutom mister du en beundrare, men det kan inte hjälpas. Får jag syn på Nordman måste jag döda honom.” Döda på du, men vad jag kan se är Nordbo kvar på nätet! 😉

 81. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, haha är det Jax som bärs iväg på bår i duell-videon? 🙂 Jag orkade bara se första minuten… Men du har ju ett försprång också gentemot Jax i och med att du har en blogg! Jag vill inte att du ska dö. Kan du inte beväpna dig med naziankan som pratar om kulturmarxism?

 82. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ”…kroppen används som bärare och görare av kunskap…Eftersom det handlar om kroppsligt lärande är det väldigt viktigt att se till vilken betydelse genus har.” av en fil dr på Lärarhögskolan. Detta är riktigt illavarslande…

 83. Tanja Bergkvist skriver:

  Ingvar, vad är tabu? Jag förstår inte vad du menar… Menar du att den sida du länkar till (din antar jag?) på några rader utmanar hela den moderna 1900-talsfysiken och kosmologin? Vad är tabu, och vilken är ”denna viktiga grundläggande vetenskapliga fråga”? Du skriver: ”Därför borde Du vara insatt i Hubbles (felaktiga) teori och förstå vad jag skriver om mina upptäckter och härledningar som jag bara hittills visar som sammanfattningar från några konferens-föredrag.” Var kan jag läsa om dessa dina upptäckter? Jag ser inga länkar från sidan, och jag låter mig givetvis inte övertygas av att några rader på någon okänd sida på nätet skulle kullkasta ett helt sekels forskningsartiklar i ämnet av fysikens och matematikens giganter (dessutom med tillgång till avancerad experimentell utrustning). Jag förstår faktiskt inte om du menar allvar eller skämtar med mig? 🙂 Om det förra är fallet, så får jag väl vänta på den PDF-bok du talar om.

 84. Alvin Stoltz skriver:

  ……..öh, vad hände? Varför ligger jag här på golvet?
  Vilken huvudvärk!!! Verkar som att jag svimmat. Säkert mental rotation. Kan jag ha läst något opassande?
  (Skämt åsido, det är inte långt ifrån)

  Skulle det gå att på något sätt lista eller grafiskt göra en översikt över alla erbarmliga utredningar och liknande för att på ett åskådligt sätt visa på mängden och koppla till någon kostnad?

  Man kan inte begära att alla ska orka plöja igenom dessa skrifter med sitt fruktansvärda snömosspråk.

 85. Nordbo skriver:

  Jag tycker att man ska uppmuntra folk att utveckla sina talanger istället för att försöka tvinga in dem i en och samma form. Den som tex har en matematisk begåvning skulle alltså i min idealskola uppmuntras och få hjälp. En vän till mig, som jag tyvärr har tappat kontakten med, berättade att han tog hem matteboken över en helg i början av året någon gång i lågstadiet och gjorde klart alla uppgifter. När han kom till skolan och visade vad han hade gjort fick han skäll av sin lärare. Han skulle minsann hålla samma takt som alla andra. Det ser jag som ett destruktivt utslag av jämlikhetsidealet. Sist jag hörde något om honom höll han på med en avhandling i matematik i Stockholm.
  Jag förstår att vetenskap kan ge en djup tillfredställelse för dem som har en natur som överensstämmer med den verksamheten. Paul Davies känner jag inte till, men jag ska följa din länk när jag har skrivit klart mitt svar.

  Det gläder mig att du inte vill att jag ska dö. Men jag vågar inte använda min nazianka här för då kanske du ändrar dig. :p

 86. Ingvar Åstrand skriver:

  Tanja,
  vi bryter här.
  Din attityd blockerar Dig.
  Ingvar

 87. Nordbo skriver:

  Någon nämnde Dawkins. Jag har bara lyssnat på honom i en 20 minutersvideo men jag upplevde honom bara som grov och ytlig när han talade om religion så det väckte inte en önskan att veta mer om vad han har att säga.

  Jag har just lyssnat på Paul Davies på youtube: ”Paul Davies on an Ultimate Explanation”. Det var något helt annat. Det han sa fick mig att tänka på Spinozas syn på Naturen (=Gud). Det var intressant. Den kosmiska känslan han började med att nämna är min känsla för naturen så han hade med mig från föreläsningens första stund.

 88. Tanja Bergkvist skriver:

  Alvin, nä det räcker väl att jag plöjer allt och tar reda på kostnaderna. Ska försöka fixa detta inför valet 2010! 🙂

  Nordbo, ja det är tråkigt att likhetsideologin ska gälla även skolarbetet… Ja, men nu har du ju slutit fred med Jax så tänk inte mer på det! 🙂 Dawkins harskrivit ”Den själviska genen” – har den hemma mer har fortfarande inte hunnit läsa den… Paul Davies böcker har jag däremot läst, alla som finns översatta på svenska iaf, men det var länge sedan, på gymnasiet – ja man fick en kosmisk kick – undrar hur jag skulle känna om jag läste dem nu, borde göra det någon gång. Ska också leta upp Davies video. Är det på Youtube? Just det, du skrev ju det – bra!

  Ingvar,
  ja det är ok.

 89. Alvin Stoltz skriver:

  Nej, nej, jag tänkte inte att du skulle göra det. Tänkte högt, typ! (för att nu använda kidsens tugg) Skulle göra det själv om jag bara visste hur.
  Och var.

 90. Tanja Bergkvist skriver:

  Alvin, vi får kanske göra det som ett gemensamt projekt då? 🙂

 91. Alvin Stoltz skriver:

  Jag förstår ändå inte hur det kommer sig att universiteten har godtagit iden med genuscertifiering.
  Det är ju ändå universitet med en sorts vetenskaplig tradition där man håller sig (borde i alla fall) för god för att hålla på med ”trams och slams”

  Förresten, vilka universitet är det som anammat genustugget?

  Finns det inte något universitet där man forskar om parapsykologi. Är det bättre!!

 92. Tanja Bergkvist skriver:

  Alvin, de som ingår i genuscertifeiringens pilotprojekt är vid Lunds Universitet: inst för fysik, inst för energivetenskaper och trafikflyghögskolan. Men alla universitet har ju obligatoriska jämställdhetsplaner och där skiljer det sig väl åt lokalt på vilket sätt man ”anammat gensutugget”.

 93. Alvin Stoltz skriver:

  Pilotprojekt….så då kanske man vid utvärdering kommer fram till en vettig slutsats?

 94. Tanja Bergkvist skriver:

  Alvin, tja det beror vem som gör utvärderingen – och vem skulle det vara annat än gensuvetarna? Inget hopp där alltså. Det är givetvis bara en tidsfråga innan det implememnteras på bred front, om än successivt för att inte motståndet ska bli för stort. Allt annat kommer troligen att ses som en civilisationsmässig tillbakagång till medeltiden…

 95. Alvin Stoltz skriver:

  Stopp och belägg! Så kan det inte fungera? Utvärdering görs av tredje part, annars är det ingen utvärdering.

 96. Tanja Bergkvist skriver:

  Alvin, ja kanske de drabbade då. 🙂 Men det är i vilket fall genusvetarna som kommer att förfoga över dessa dokument, och ha tolkningsföreträde. Vem annan har tid med detta ändå?

 97. […] DEJA:s matteproblem (del 5 om SOU 2009:64) […]

 98. […] och pojkar i skolan – hur jämställt är det?” (i fem delar: 1, 2, 3, 4, 5 eller se Skolgenus) och sedan fick jag tillfälle att diskutera de intressanta slutsatserna med den […]

 99. […] sitt skolpolitiska utspel på burkafrågan (som rör en handfull personer) istället på de sju DEJA-rapporter som producerats under ett år, varav jag bloggat om några, och som rör alla elever och lärare i […]

 100. […] ämnena, liksom i matematik (men mitt ämne har de inte gett sig på än. Eller vad säger jag!? Visst finns en genusanalys av matematiken!). Trots att man satsar miljoner och åter miljoner i svensk skola på genuskunniga specialpedagoger […]

 101. […] i studion (del 3 om SOU 2009:64) , Mattegenus i det Butlerska vektorrummet (del 4 om SOU 2009:64) , DEJA:s matteproblem (del 5 om SOU 2009:64), Mitt anförande i Riksdagen , Grattis skattebetalare!, Genusväldet intar Södertörns högskola, […]

 102. […] genuspedagoger och Göran Perssons motionsrunda i studion, Mattegenus i det Butlerska vektorrummet, DEJA:s matteproblem. Annat: Är genusvetarnas verksamhet […]

 103. […] genuspedagoger och Perssons motionsrunda i studion, Mattegenus i det Butlerska vektorrummet, Dejas matteproblem, Konsensuskultur och genusfysik, 4-årsjubileum och Sverige går under av idioti, Ström och […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: