Nu har jag det!

Den svenske matematikern Helge von Kochs (1870-1924) snöflinga

Den svenske matematikern Helge von Kochs (1870-1924) fraktala snöflinga

Liksom man inte kan dra en kurva mellan två godtyckliga punkter på en yta som inte är sammanhängande så kan man heller inte få ett sammanhang i sitt liv om man inte noga betänker de val man gör som ung. Och vad jag pratar om är naturligtvis den matematiska verksamheten vid våra lärosäten. Matematik är grunden till er logiska förmåga, och om ni vill få era dendriter att växa så är det bäst för er att ni spenderar er värdefulla tid på intressanta matteföredrag innan ni i vinter tar första bästa jetplan till Thailand för att lata er i tron att logiken utvecklas av sig själv och i tron att vi matematiker helt ensamma kan bära upp hela verksamheten i det här landet utan ert moraliska stöd och aktiva deltagande!

I dessa tider av färgänglighet gäller det att ha förmågan att finna något beständigt och kontinuerligt som kan ledsaga en genom livets outgrundliga vägar, och därför kan man till exempel inte lämna jordelivet utan att ha en förståelse för kontinuerliga funktioner, där en funktion uttrycker ett (i positiv bemärkelse) beroende. Till exempel är genuseriets framtid beroende av mängden skattemedel man avdelar till detta vansinnesprojekt, liksom av folkets tålamod, politikernas beslut och medias prioritering – och detta kan man uttrycka som G(skatt, tålamod, beslut, media). Hur gör man rent matematiskt för att denna funktion ska störta in i origo och bli noll?

COBE-satelliten har letat patriarkala strukturer sedan 1989

COBE-satelliten har letat patriarkala strukturer sedan 1989

Vad gäller beständigheten så är det så att det som inom matematiken en gång är bevisat är för evigt sant – detta ska jämföras med den tragiska situationen i mer världslig forskning där exempelvis upptäckten av ett litet roterande femdimensionellt membran i universums utkant kan rasera fler decenniers grubblerier och forskningsartiklar kring universums uppbyggnad. Inom fysiken måste man givetvis kombinera matematiska modeller med experimentella resultat, och man får räkna med en del bakslag ibland. Även genusvetarna, som inte använder sig av matematik, tog som bekant hjälp av COBE-satelliten (Cosmic Background Explorer) som skjöts upp 1989 och till slut lyckades finna den anisotropi (små variationer) i den kosmiska bakgrunds-strålningen som sedermera under den inflationistiska fasen av universums utvidgning gav upphov till de universella patriarkala strukturer vi kan beskåda idag (är det kanske därför Tiina Rosenbergs projektgrupp inlett ett samarbete med Fysikum i Lund kring genuscertifieringen?)

För att komma till saken – jag vill härmed inbjuda intresserade läsare (sprid gärna till vänner och bakanta!) till en populärvetenskaplig
föreläsningsserie i matematik – nämligen MATEMATISK LUSTTUR,
som kommer att hållas nu i höst (med start 6 oktober) vid matematiska institutionen, Stockholms Universitet på tisdagskvällar kl 18-20. Den som är intresserad kan anmäla sig till kursansvarig  (det är inte jag, jag ska bara hålla ett av föredragen) till: orikurs@math.su.se eller rikard@math.su.se. Det går givetvis bra att anmäla sig till mig också så vidarebefordrar jag. Det krävs faktiskt inga förkunskaper alls utan bara nyfikenhet och intresse, och sk grundläggande behörighet dvs slutbetyg från gymnaium. Men den som inte är intresserad av att samla Ladok-poäng utan bara vill lyssna till ett eller annat föredrag är givetvis också varmt välkommen! Här är kursbeskrivningen till Matematisk Lusttur och här är ett preliminärt schema där ni kan se vilka föredrag som kommer att hållas under de första veckorna, den kommer att fyllas på inom kort.

Är det här genusartiklarna producerats?

Är det här alla genusartiklarna producerats?

Det finns ju hur mycket som helst att ta upp utöver det som redan är inbokat – alltifrån Benfords lag som kan användas för att enkelt upptäcka bokföringsbrott till The Infinite Monkey Theorem (eller på svenska: satsen om oändligt många apor) som hävdar att en odödlig apa som gör oändligt många tangenttryckningar förr eller senare kommer att skriva varje känd text (i sin ursprungliga form hävdade satsen dock ”alla böcker i det franska nationalbiblioteket”). Detta innebär även att alla genusflummerier kommer att reproduceras av apan. Frågan är om det inte är just denna apa som sitter i något labb och skriver alla genusartiklar? Trots allt formulerades ju satsen redan 1909 i en bok om sannolikhetslära av Émile Borel, så apan har ju redan hållt på i 100 år. Hur sannolikt är det att det är denna apa som är ansvarig för dagens genusartiklar, och varför råkade alla bli på just svenska? Mycket intressant forskningsproblem – jag tror jag måste ta tag i det – äntligen är jag vansinnet på spåren!

Här en en annan klassiker om sannolikheter, nämligen Tage Danielssons monolog om sannolikheter ang Harrisburgolyckan (tipstack till Josef för denna underhållande video):

80 Responses to Nu har jag det!

 1. Jax skriver:

  Hej Tanja.

  Hmmm.
  Matematiken kan hjälpa oss att reda ut ett och annat men den hjälper oss tyvärr inte att utvecklas som människor. För då hade ju matematiker varit beundransvärda människor och föredömen för oss alla. Den enda matematiker jag helhjärtat beundrar är du, Tanja.

  OM GENUSERISMEN SKALL KUNNA UTROTAS
  måste det bli en allmän uppfattning i samhället att ”genusvetenskapen” sysslar med stollerier.
  OM DET SKALL SKE måste det visas var de har fel.
  OCH DET ÄR DERAS GRUNDANTAGANDE, att män och kvinnor är lika i allt, som är felaktigt. Detta är förbjudet att säga i Genuslandet Sverige i dag och även i princip förbjudet att forska om. Men det finns de som vågar. Annika Dahlström är professor i neurobiologi och hjärnforskare. Hon har skrivit boken ”Könet sitter i hjärnan”. Den är uppfriskande och visar hur män och kvinnor faktiskt är ”konstruerade” att fungera. En annan bra bok är ”Det motsatta könet” av Desmond Morris. Hela boken handlar om konstaterade skillnader mellan kvinnor och män. För om det inte är så att könet är en social konstruktion faller hela grunden för samtliga genusvetare i detta land. Om det kan bevisas att kön är en social konstruktion skall jag omskola mig till genuspedagog.

  Puss och kram.
  Jax

 2. Lennart W skriver:

  Kul initiativ med de här föredragen, som jag hoppas många nappar på! Fast som disputerad fysiker (med t.ex. diff.geometri i bagaget) misstänker jag att jag är lite överkalificerad. Kanske kan vara kul ändå? Gillar i alla fall att läsa populärvetenskapliga böcker även om mitt eget ämne, om det är en tillräckligt intressant författare. Blir ibland mer levande texter så.

  Kanske gäller ännu mer i matematik? Ursäkta, men era avhandlingar är ju fullständigt oläsbara (gäller nog i princip även din, men området verkar ju i princip bekant, så det kanske är genomträngligt), med så många specialbegrepp som möjligt redan på första raden i inledningen, och helst på totalt 20 sidor i hela avhandlingen. En människa som berättar lite om hur han eller hon faktiskt tänkte (istället för de där efterkonstruktionerna som kallas bevis) kan kanske vara givande. Matte är ju jätteintressant egentligen.

  Minns inte om det var Benfords lag som de talade om ”Freakonomics”, när de avslöjade fuskbetyg i Chicagoområdet. Något sorts mönster var det i alla fall som var alltför osannolika för att vara rimliga från vissa lärare. Hyfsat bra bok i alla fall, om allt möjliga mer eller mindre oväntade sammanhang. Vore förresten intressant med en ”freakonomisk” utredning även av det här med genusforskningen?

 3. Fas skriver:

  Hur ser du på teorin om alternativa verklighetsdimensioner? Detta skulle kunna förklara en hel del. I en värld har alla människor köpt genusteorin och allt i kultur och natur är könskodat och färdigförpackat. I denna värld blir barn jämställda. Vi som tänker annorlunda tillhör helt enkelt fel dimension. Därför är mitt förslag pluralistiskt. Sålänge vi bor i samma dimension kan genusteoretikerna uppfostra sina barn på sitt sätt, medan jag uppfostrar mina på mitt sätt. Är inte detta en bra lösning. I övrigt uppskattade jag the Monkey Theorem. En apa som slår på ett tangentbord i oändlig tid skulle förmodligen kunna producera en genusuppsats om trumpeter. Frågan är dock om det skulle behöva ta så lång tid egentligen?

 4. Info skriver:

  FEMINISTISKT INITIATIV

  anser att det är tvärtom vad gäller den vetenskapliga halten i genuseriet. Att det enbart är feministiska aktivister som är intresserade av seriös forskning. Fackbiologer, genetiker m.fl. är däremot överlag illasinnade ”biologister” och forskningsfientliga charlataner.

  Så här skrev Veronica Svärd, styrelseledamot i Fi, nyligen i sin blogg:

  ”Pär [Ströms] och Camillas [Lundbergs] slutsats: Staten ska inte tala om kön förutom när det handlar om diskriminering av män. De vill inte att vi ska läsa eller bry oss om forskning. Och ännu mindre att vi ska hålla på med forskning som kan ta fram underlag som det går att dra slutsatser om hur det ser ut med bristande jämställdhet, egentligen.”

  Besök gärna Veronica Svärd då och då

  http://veronicasvard.wordpress.com/

  för att hålla er à jour med genuseriets förvända verklighetsuppfattning

 5. Karl skriver:

  ->Jax

  Jo, Dahlström är modig som gick ut med den boken. Har inte läst den själv men jag har tillräckligt med koll på den internationella neurologiska forskningen för att vet att man hittat stora mängder av skillnader i fördelning av funktioner, storlek på olika områden och delar i hjärnan(finns redan hos spädbarn),och även neurokemiska skillnader. Det finns inte en chans i universum att så många skillnader, varav en del betydande och kvalitativa, skulle kunna bero på den sociala miljön.

  Det finns också flera resultat som starkt pekar på att könsidentitet är något medfött och antagligen helt opåverkbart av miljön. Könsidentitet kodar antagligen för vilken könsroll man ska absorbera för att fungera i samhället. Att ha ett samhälle utan könsroller bör vara ett bastillstånd som har selekterats bort i vår evolutionära historia för att det inte fungerat för att bygga samhällen.

 6. Stefan skriver:

  Info: ”De vill inte att vi ska läsa eller bry oss om forskning. Och ännu mindre att vi ska hålla på med forskning som kan ta fram underlag som det går att dra slutsatser om hur det ser ut med bristande jämställdhet, egentligen.”

  Problemet med den så kallade genusforskningen är väl att den endast tycks vara kapabel att ta fram underlag som visar hur bristande jämställdheten är, och endast till kvinnors nackdel. Jag har inga siffror men vågar man gissa, på en höft sådär, att åtminstone 90 procent av genusforskare är kvinnor, och en klar majoritet av dessa är feminister? Är detta något som genusforskare själva studerat överrepresentationen av kvinnor och dragit slutsatser om genusforskningens tillförlitlighet utifrån detta? På samma vis som de gör när de kommer fram till att andra vetenskaper som nationalekonomin är ovetenskapliga för att de flesta ekonomer är män? Ett ämne vars enda syfte tycks vara att skapa ”underlag” för politiker som vill särbehandla kvinnor, med statsfeminism som enda verktyg (förutom hammaren och skäran), borde ha extra stora krav på sig just vad gäller representation av bägge könen.

 7. Tanja Bergkvist skriver:

  Jax, det finns ju massor med beundransvärda matematiker! 🙂 Om jag startar ett matte-parti som går till val på att höja nivån på matematikundervisningen i skolan så får du själv se! Neeeejj, du får inte omskola dig till genuspedagog!!! Kan du inte bli vice chefsideolog i mitt matteparti istället (jag måste ju vara ordinarie ;-))?

  Allvarligt, det som är ett stort problem är att regeringen låter gensuvetarna sköta alla utredningar som rör jämställdhet, det är därför teorierna tagit sig in i statsapparatan. Vi måste alltså bygga upp ett EGET genuscentrum där vi inte utgår ifrån dagens vansinnestolkningar av kön, och så be att få göra de statliga utredningarna om jämställdhet. För någon måste ju göra dem. Så ja, egentligen vore det inte helt fel om du blev genuspedagog/genusvetare i så fall, och börjar erbjuda dina tjänster, vi behöver en alternativ ”genuskonsultmarknad”!

 8. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, jag har den där boken i pocket (”Freakonomics”) men har (som vanligt…) inte hunnit öppna den. Vafalls!? Skulle min avhandling vara oläslig! Den är ju full med bilder och annat roligt – rekommenderar den som kvällslektyr, i synnerhet åt en fysiker som du ju är – varsågod: http://www2.math.su.se/~tanjab/thesis.pdf Eller som fysiker kanske du skulle gilla mitt gamla exjobb bättre om matematiska modeller inom kosmologi: http://www2.math.su.se/~tanjab/exjobb.pdf Du får gärna komma till våra populärvetenskapliga föredrag – och om du redan vet allt så kan du ju ändå komma och luta dig tillbaks och känna dig smart! 🙂

  Vi forskare hinner ju sällan njuta av frukterna av våra prestationer innan vi ger oss in i nästa projekt. Jag har fortfarande inte ens hunnit gå på min sk doktorspromovering 2007, och jag missade chansen att gå 2008 och 2009 också eftersom jag är för upptagen med annat. Jag måååååste gå 2010 – jag vill ha min hatt! 😉 Vilket är ditt område inom fysiken? jag läste ju teoretisk fysik för Hans-Uno Bengtsson i Lund, men sedan insåg jag ju ganska snabbt att allt krävde avancerad matematik, och så stack jag till Matematikum i några år för att skaffa mig ”verktygen”, men sedan fastnade jag liksom där – hos matematikerna.

 9. Tanja Bergkvist skriver:

  Fas, menar du Everetts flervärldstolkning? Alltså denna: http://en.wikipedia.org/wiki/Many-worlds_interpretation Jo, det är fascinerande men ändock kommmer det av principiella skäl aldrig att kunna utrönas om den stämmer eftersom omöjligheten att ”komma åt” de andra världarna är en del av teorin…

  Men din idé om genusdimensionen är däremot sann – vi människor lever i olika mentala världar, och i synnerhet lever gensuvetarna i en annan mental värld, där ”en annan” ska tolkas som en avvikelse från den normvärlden, nämligen den jag och ni kommentatorer lever i! 😉

  Angående apan i teoremet – ja men det är ju det jag säger – det har bara gått 100 år och redan har den producerat så mycket genussvammel som svenska statens tagit till sig – vansinne att en maskinskrivande apa i ett statistiklabb ska styra vårt land och att genusvetarna vallfärdar dit för att hämta sina artiklar – men nu är det ju så illa…

 10. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, tack för tips på blogg av en Fi-styrelseledamot, det kan vara bra att kolla på en sådan ibland. 🙂 Just det jag måste hinna blogga om Pärs och Camillas artikel, får göra det imorgon!

 11. Tanja Bergkvist skriver:

  Karl, du har ju redan läst annat på temat, men Dahlström har jag läst och kan rekommendera. Och vill man bara läsa kotare artiklar kan man gå in på Illustrerad Vetenskaps hemsida och söka på ”kön”: http://www.illvet.se/polopoly.jsp?a=1010
  För att läsa vissa artiklar måste man iofs vara prenumerant. Läs ”Liten skillnad är STOR” nr 14, 2005, sid 30-37: http://www.illvet.se/Crosslink.jsp?d=184&a=1218&id=9134

 12. Tanja Bergkvist skriver:

  Stefan, ja just detta har jag lyft fram flera gånger – kolla här på de olika gensuvetenskapliga institutionerna: http://www.genus.se/resurser/genusstudiersverige/

 13. Lennart W skriver:

  Tanja, känslan att få känna sig smart ska inte underskattas. 🙂

  OK, kanske gav ett litet tjuvnyp där, men det var inte illa menat. De där operatorerna och deras egenpolynom påminner lite om kvantfysikmatte. Men kanske inte ändå, när polynomen inte är ortogonala. De här bilderna på nollställena är verkligen fascinerande! Känns absolut som något jag själv kunna snurra in i så jag aldrig hittade ut igen. 🙂 Är jag helt ute och snurrar om jag också tänker på den kära Mandelbrotmängden? (Där varje liten kopia av helheten ligger runt ett nollställe till en tillräckligt högt itererad iterationsformel, eller något åt det hållet.)

  Har lite skäl till att vara lite hemlig om mig själv, men det där exjobbet ligger inte så långt från vad jag intresserade mig för som doktorand. Och visst krävs det en hel del matte. Tror jag ägnade minst halva kurstiden i allmän rel.-teori om att bara försöka förstå hur i allsin dar en vektor och en deriveringsoperator kan vara samma sak (för att inte tala om 1-former och tensorer). Det som ändå är lite fiffigt med fysik är att man tillåts att ”fuska” lite ibland i det matematiska. Ingen fysiker skulle ens komma på frågan om en sluten kurva (som inte korsar sig själv) i ett plan verkligen alltid delar upp planet i en insida och en utsida. Ursäkta, men för mig känns det lite som genusvetenskap, med all respekt ändå för Marie Ennemond Camille Jordan (som trots namnet var en kille) och beviset som lär vara något alldeles i hästväg. 🙂

  Antar att du känner till att man numera tror att det verkligen krävs ett ”Lambda” i FLRW-ekvationerna, dvs för att beskriva det man kallar för mörk materia. Är t.o.m. så man tror att det mesta av universums energi (mätt i det medföljande systemet) är just sån där mörk energi, men som ingen har en aning om vad det egentligen är. Dvs det finns inget jordiskt lab som har studerat något sådant. Kan det vara någons sorts genus? Är nog lite skeptisk ändå…

  OK, ska fundera lite mer på seminarierna. Ang. din grej om Fibonacci, förresten, kanske du känner till att serien närapå har kultstatus bland vissa aktieplacerare? Googla på ”Fibonacci trading”, och på ”Fibonacci EWT”. Rena numerologin om du frågar mig. Kanske t.o.m. får en sån i publiken?

 14. Jax skriver:

  Jag är med!
  Vice chefsideolog i ditt matteparti… OK. Jag kan ju iallafall alla fyra räknesätten. Undrar om jag skulle bättra mig om jag fick privatundervisning…

  Jag tror att om tillräckligt många ropar att kejsaren (genusvetarna) är naken tillräckligt länge kommer ingen längre att kunna ta genustjafset på allvar. Politikerna är känsliga för att verka löjliga och när några börjar hoppa av från ”den rätta genusvägen” så skyndar alla de andra sig för att inte bli kvar sist och riskera få bära skammen för det 30-åriga genusvansinnet.

 15. Karl skriver:

  Tanja

  Prenumererar tyvärr inte. (Fast det borde jag nog med tanke på hur ofta jag köper den…)

  Jag tror inte det räcker med en apa förresten, antingen har man ett helt zoo nånstans eller en datorcluster som slumpgenerar meningar med feministisk nomenklatur. 😛

  Det skulle kunna vara en(?) meme konstruerad av främmande makt som vill skicka sverige till stenåldern(via omväg)!

 16. Lars A skriver:

  Bästa Tanja!
  Skriv inte spendera i betydelsen tillbringa (om tid)! Det är inte svenska, utan svengelska. Det svenska verbet spendera kan inte användas i en så vid betydelse som det engelska spend. På svenska betyder spendera ”betala ut (pengar) på ett flott sätt.” Källa: Svensk ordbok, utarbetad vid språkdata vid Göteborgs universitet, Stockholm 1986.
  Vänliga hälsningar
  Lars A

 17. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, ”De där operatorerna och deras egenpolynom påminner lite om kvantfysikmatte. Men kanske inte ändå, när polynomen inte är ortogonala.” Men det är ju det som är grejen – de klassiska ortogonala polynomen uppträder bara som specialfall till vissa av operatorerna. Eftersom jag betraktar en mycket bred klass av operatorer (se villkoren på dessa i inledningen http://www2.math.su.se/~tanjab/thesis.pdf ) så är egenpolynomen som regel inte ortogonala (undantagen är troligtvis bara när operatorn sammanfaller med ngn klassisk operator, om man inte vill använda sig av något intressant hittills okänt mått som gör dem ortogonala) och kan därför inte studeras med välkända klassiska metoder. Iaf inte de träd längs vilka rötterna fördelar sig.

  Men det visar sig att Cauchy-transformen är väldigt användbar här (rekommenderar speciellt att du ser mitt ”natural heuristic argument” i Paper IV där insikten om matematikens skönhet leder till fulländning :-)) Efter att jag hållt ett föredrag på KTH om detta där självaste det årets Abelspristagare Carleson närvarade, föreslog han att detta skulle ha men minimering av energier att göra längs trädens kurvor (som du ser är den logaritmiska potentialen inblandad via Cauchy-transformen). Har inte forskat sedan disputationen med detta fält är widely open.

  Apropå de klassiska polynomen som då står dig mer nära som fysiker. I Paper II bevisade vi en flera decennier gammal hypotes kring det ledande polynomet i Bochner-Krall operatorer av Nevai-typ (och jag fick efter det mailkontakt med självaste Nevai! :-)) Och resultaten i Paper IV skulle på motsvarande sätt kunna lösa andra hypoteser kring klassifikationen av Bochner-Krall-systemen. Hmm…jag borde faktiskt fortsätta min forskarkarriär nu när jag tänker på det…

  Du kan läsa kort om varje Paper I-V i pdf:en ovan sid 5-7 (och även sammanfattningen sid 3-4). Jag fattar att ingen orkar läsa igenom allt detta. Fan – jag satt fem år med den avhandlingen som kanske några hundra matematiker läst, medans ett blogginlägg tar några timmar och läses av tusentals personer. Å andra sidan är blogginlägg och de tankar som presenteras där förgängliga medan matematiken är evig! 😉

 18. Tanja Bergkvist skriver:

  Jax, det är lugnt – jag har gjort beräkningar baserade på det mänskliga psyket och lite annat. Det kommer att krävas stora uppoffringar för att vända utvecklingen, men en fanatisk skara kan givetvis åstadkomma underverk. Jag har bara inte bestämt mig för än om jag vill genomföra detta lilla ”projekt” med att störta genusväldet och annan idioti, eftersom det troligtvis innebär, eftersom jag tar alla mina uppgifter och förpliktelser på fullaste allvar, att jag skulle behöva göra ett litet karriärbyte, milt uttryckt.

  Å andra sidan så står det ju i mitt livshoroskop att det kommer ett ”plötsligt karriärbyte” 2011 och att det är mitt öde att leva ut en (ospecificerat vilken) kollektiv idé genom att arbeta ”intensivt med omstruktureringsprocesser i samhället”. Dessutom står det att min verksamhet kan leda till ”kullkastandet av mäktiga människor, eller kollapsen och omstrukturerandet av kraftfulla institutioner. Det är ditt uppdrag att förändra det oacceptabla användandet av auktoritet.” (sic!) – ha ha! 🙂

 19. Tanja Bergkvist skriver:

  Karl, ja ett helt genuszoo! Jag ser förresten på diverse hemsidor att genusvetarna börjat studera olika djurarter ur ett genusperspektiv. Maktordningarna mm. Säkert är det en undanflykt för att sätta aporna i arbete att skriva deras artiklar! 😉

 20. Tanja Bergkvist skriver:

  Lars A, jaha, jag som alltid levt i tron att man kan spendera sin tid. 🙂 Jag trodde tex att jag spenderade en massa tid med bloggen men den håller ju verkligen inte igång min ekonomi direkt, snarare kommer den säkert förr eller senare att rasera den ( ;-)). Tack för informationen i alla fall – ska tänka på det nästa gång jag tillbringar tid med att skriva ett nytt inlägg!

 21. Lennart W skriver:

  Tanja,
  Den ”matematiska skönheten” här är förstås du själv! 😉
  (Ursäkta, kunde inte låta bli.)

  Ska kolla lite närmare på de där sidorna du nämner så fort jag får tillfälle, och spar vidare frågor till dess. Och så förstås även det där om Bochner-Krall.

  Ang. just matematisk skönhet är det förresten en sån där sak som alltför många tyvärr inte har en aning om. Alla de där som upplevde alla mattelektionerna som bara ett jobbigt inlärande av konstiga regler. Har själv stött på rätt konstiga reaktioner när jag försökt använda begreppet. ”Intressant kanske, men vacker??” Hoppas er matematiska lusttur bidrar till att rätta till det!

  Två helt andra frågor:
  Hur mycket html-kod kan man använda här?
  Vilken tidszon ligger den här bloggen i egentligen??

 22. Nordbo skriver:

  Om genusvetarna började lyssna på apan i den här videon, istället för den som skriver genusartiklar, så skulle de skapa mindre förvirring. Möjligen skulle de själva bli mer förvirrade istället.
  Fast finns en viss könskodning hos apan, det verkar inte helt rättvist:

 23. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, tack för komplimangen! 🙂 jag vet inte vilken tidszon, toro det är 2 timmars förskjutning på bloggen, har aldrig orkat bry mig om att ändra det, men ska ta en titt i kontrollpanelen och se om det går att fixa! Ang html-kod undrar jag om du menar i själva blogginläggemn (då går ju det allt) eller om du menar kommentarerna? Lite html ska ju gå i kommentarerna. Det som är det bästa är dock att wordpress stöder LATEX (se här: http://support.wordpress.com/latex/ ), vilket innebär att jag tex här kan återge en av mina hypoteser kring tillväxten av rötterna till mina polynom när graden går mot oändligheten (återger den fritt här, jag minns den pga dess skönhet och hur det tog mig tre månader att finna den):

  Let T be a degenerate Exactly-solvable operator of order k: T=\sum_{j=1}^{k}Q_j(z)\frac{d^j}{dz^j}, i.e. \deg Q_j\leq j\quad\forall j with equality for at least one j and \deg Q_k<k (thus degenerate), and denote by j_0 the largest j for which \deg Q_j=j. Denote by r_n the largest modulus of the roots of the sequence \{p_n\} of eigenpolynomials of T. Then \lim_{n\to\infty}\frac{r_n}{n^d} where
  d=\max_{j_0+1\leq j\leq k}\bigg(\frac{j-j_0}{j-\deg Q_j}\bigg). Visste är det snyggt att man så här utifrån operatorn kan se rötternas tillväxt! 🙂 Sedan skalar man ner alla polynom enligt detta och får alla rötter längs ett träd med kompakt stöd. Undre gränsen är bevisad i hypotesen, övre gränser återstår. Jag har visst fått många matematiker att ta sig an övre gränsen men det har gått 2 år och ännu har ingen lyckats. Jag kanske måste söka postdoc och fixa det? 🙂

 24. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, hur vet du att det inte är samma apa som skriver genusartiklarna som ocksp har musikalisk talang? 😉 jag har problem att se Youtube-videon och andra videos just nu pga datorkrångel, så jag kan tyvärr inte lyssna till musiken just nu, innan jag fått datorn fixad….

 25. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, nu har jag lagt till två timmar, således bör denna kommentar synas som ca 8.42, eftersom klockan är det nu.

 26. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, ja det funkade ju! Förresten, apropå fysik och genus, vad sägs om Genusaspekter på slutförvaring av använt kärnbränsle :-): https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/10/genusaspekter-pa-slutforvaringen-av-anvant-karnbransle/

 27. Nordbo skriver:

  Min apa verkar lida av dilerium. Men det verkar galet att se förtryckarstrukturer överallt också. Så ja, det kanske är samma apa som spelar trummor och skriver genusartiklar.
  Jag vet inte om du missar något för att du inte kan se apan. Det kanske är tur för mig att din dator krånglar. 😛

 28. Alvin Stoltz skriver:

  Någon i en annan blogg någonstans hade en invändning, då du hade kritiserat genusforskningen, att det fanns väl ingenting att forska i matamatik. Tex. Phytagoros sats är väl på det hela taget tämligen färdigforskad.
  (fastän den är vinklad. Min anmärkning)

 29. Alvin Stoltz skriver:

  Ursäkta felstavning. Från välunderrättat håll påstås att det heter ”matematik” 🙂

 30. QED skriver:

  Är dagens ungdomar smartare än sina föräldrar? Second Opinion
  om rapportering i Metro

  http://www.second-opinion.se/so/view/478

  ”Förutom det logiska testet har Allan Svensson också utfört tester i spatial och verbal förmåga. Båda dessa moment har försämrats kraftigt för personer födda efter 1972. Det fallande värdet på ordförståelsen kan förklaras med ökad invandring och att vissa ord har åldrats sedan testet infördes, skriver Allan Svensson i sin rapport. Varför det spatiala testet, som går ut på att föreställa sig utplattade objekt i tredimensionell form, går sämre för dagens ungdomar har han dock ingen tydlig förklaring till. ”

 31. Lennart W skriver:

  Tanja, mailade förstås genast ut denna viktiga rapport till alla kollegor jag har med minsta intresse i kärnenergi! 🙄

  Passar på tal om sådant på att testa lite
  \LaTeX:
  n+^{235}U\rightarrow ^{141}Ba+^{92}Kr +3n

 32. Lennart W skriver:

  Hmm… Gick ju ganska bra. Borde finnas en preview-funktion. Och finns det någon sökfunktion? Kan ju hända att det finns en massa andra viktiga rapporttips här som genast måste ut till alla jag känner?

 33. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, vad tråkigt att din apa är sjuk – den går säkert att bota om du bara gör en ordentlig genuanalys av den. Min (eller jag menar genusvetarnas) apa kanske kan göra det (om det du inte är samma apa)?

  Alvin, jag kan förstå att vissa har den synen med tanke på den tråkiga skolmatematiken som inte ger den minsta insikt i matematikforskningens värld, eller ens vad matematik handlar om, hur den är uppbyggd, hur man tänker, bygger upp bevis osv. Å andra sidan så har inte matematiken imperialistiska ambitioner såsom genusvetenskapen både i det politiska och inom hela universitetsvärdlen (ja, du vet vad jag avser med det senare – genuscertifieringen). Den bloggaren som du pratar om borde kanske komma till vår populärvetenskapliga föreläsningsserie? han/hon hade nämligen inte ens kunnat blogga utan den matematiska kunskap vi har! 😉

 34. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W – vad glädjande att höra! Och vad trevligt med ett litet sönderfall på min blogg! 🙂

  Någon sökfunktion har jag inte kollat om bloggen har – men du kan ju klicka på de olika kategorierna längst ner till vänster på bloggen så får du kanske fram det du söker. Jag kan direkt ge dig en annan viktig rapport här då – dels mitt anspråkslösa förslag till en GUT (Grand Unified Theory) eller kanske jag ska kalla den TOE (Theory of everything) här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/15/en-vetenskaplig-ansats-till-forstaelse/

  Och sedan måste givetvis alla du känner uppdatera sig med den senaste genusforskningen, så jag har själv sytt ihop en kurs, här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/05/14/harskarteknik-75-hp/

 35. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, som du ser finns det en katergori längst ner till vänster som heter ”Kärnbränslegenus” ( https://tanjabergkvist.wordpress.com/category/karnbranslegenus/ )och där finns ett inlägg till i kärnbränslefrågan – nämligen uppföljaren till det föregående inlägget, Svensk Kärnbränslehantering AB kontaktade mig ju efter inlägget och bjöd mig till pressträffen den 20 mars (var datumet om jag minns rätt), men jag kunde inte komma då eftersom mina studenter tentade den dagen :-). Här är iaf uppföljaren till det första kärnbränsleinlägget: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/13/ingen-panik-i-genusfragan/

 36. Tanja Bergkvist skriver:

  QED – intressant, tack för tipset, ska genast läsa det! 🙂

 37. Erik skriver:

  Karl:

  ”Att ha ett samhälle utan könsroller bör vara ett bastillstånd som har selekterats bort i vår evolutionära historia för att det inte fungerat för att bygga samhällen.”

  Att ”ha” ett samhälle utan könsroller har aldrig existerat så det har aldrig selekterats bort. Orsaken kunskapen på detta ämne är så usel är att det under en längre tid var enormt fashionabelt bland universitetens intellektuella att läsa och citera Roussau. Detta till den grad att de glömde bort/struntade helt i sina grundläggande forskningsskyldigheter. Istället förde man fram sina personliga åsikter att det Roussau sade lät klokt. Inte nog med det, en ung antropolog Margaret Mead fick ostört ljuga ihop fantasier om söderhavsöarna för att stödja dessa åsikter. Det var trendigt att ha de åsikterna och är det än idag trots att empiri motbevisar dem. Det var när empiri började motbevisa sådana här dumheter som kampenjen mot empirisk forskning i sig blev fokus och man krävde att det skulle finnas alternativ (trots att empiri är den ENDA metoden som har reliabilitet)

  Den empiriska sanningen är inte att könsrollslösa samhällen selekterades bort. Den empiriska sanningen är att selektering aldrig skedde då könsroller är en absolut förutsättning för att samhället skall kunna byggas och existera. Våra samhällen skapar inte könsroller, våra könsroller skapar samhällen.

 38. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Erik – jag kan ju nu undra över vad ”The Pilgrim Of Peace !” = Mahatma Gandhi skulle ha sagt om saken ❓

 39. Lennart W skriver:

  Tanja, du ger mig verkligen en massa att läsa. 😀

  Skrev lite om reaktionerna på SKB-rapporten på nästa blogginlägg. Borde väl ha lagt det här, eller kanske på kommentarerna till något av dina originalinlägg om frågan. Kanske lägger dit något mer, mindre raljerande. Finns det ingen genusforskningsförsvarare här? Skulle bli roligare då. Eller är det rollen jag ska behöva ta?? Har iofs spelat djävulens advokat i andra sammanhang, så varför inte. 😈

  Betr. din TOE har jag modifierat den något på rätt plats, och redan härlett från den att vår civilisation riskerar sluta i total katastrof!

 40. Rolf Lampa skriver:

  Tanja: Intressant att syna premisserna för en materiedistributionen (se citat nedan ur ditt exjobb, sid 5). Vore kul att se skillnaden om materiedistributionen i universum INTE är homogen.

  Kosmologin kring BB-modellen må vara intressant att forska kring, men som redan antytts av annan kommentator är det ju inte särskilt trovärdigt att huvuddelen av förväntad materia saknas där ute i mörkret. ”Mörk materia” liknar genustänket i den meningen att man satt tjusigt namn på det man inte riktigt begriper sig på… (materia som inte påträffats utgår troligen från en felaktig kosmologisk modell, och denna felaktiga(?) modell är det enda som kräver homogen materialdistribution). Du skrev:

  ”Ett universum som är homogent och isotropt vad gäller materiedistributionen säges satisfiera den kosmologiska principen. Isotropi kring varje
  punkt innebär global homogenitet, och en homogen materiedistribution leder till ett rum med konstant krökning då det ju är materian […] som kröker rummet.”

  Om den saknade materien istället vore placerad längst ut, vid universums yttersta gräns, som ett äggskal, bestående av vatten (ca 7/8 av total massa) torde märkliga saker hända både med gravitationen (…), lokala tidrum (på kosmiska skalor) samt rumkrökning.

  De enorma tomrum vi observerar i universum kan ju faktiskt vara just detta, tomrum. Länk till illustration:
  http://sv.rilpedia.org/wiki/1_Mos_1:7

  Varken mörk materia eller mörk energi behöver med någon nödvändighet existera, man behöver bara ha en korrekt kosmologisk modell som utgångspunkt… 🙂

  Det är trots allt endast filosofiska förhandsantaganden som säger att vi måste förutsätta isotropi, den kosmologiska principen, med mera, i konflikt med faktiska observationer.

  Man framhåller gärna att isotropi är ”konsistent” med observationer av distributionen av det man de facto ser (galaxer osv) men samtidigt blundar man mentalt för innebördin i att det FATTAS ca 70% av den materia som *borde* finnas där…

  Eller som Lennart W här ovan säger:
  ”…krävs ett ”Lambda” i FLRW-ekvationerna… för mörk materia. Är t.o.m…. det mesta av universums energi… just sån där mörk energi, men som ingen har en aning om vad det egentligen är. Dvs… inget jordiskt lab som har studerat något sådant. Kan det vara någons sorts genus? Är nog lite skeptisk…”

  Empirin tar mycket stryk i dag, helt öppet, i all hemlighet. Kanske inte enbart genusforskare har lagt sig till med synsätt som har ansenliga delar av verkligheten mot sig… 🙂

  Appropå TOE, ambitionen att presentera en sådan har ju funnits ett bra tag bland människors barn, se här bara:
  http://sv.rilpedia.org/wiki/1_Mos_1:5

  🙂

  // Rolf Lampa

 41. Lennart W skriver:

  Rolf…
  Du förstår nog precis vad jag menar på en del sätt. Finns en del i fysiken idag som jag inte tycker känns helt bra. Men idéerna i dina länkar (och länkarna där) löser knappast några problem, och speciellt inte på ett mer vetenskapligt sätt. Var är ekvationerna i den där modellen? Innan man räknar (eller bättre: experimenterar och observerar) och bara pratar och vevar med armarna kan man falla för vilken sorts idé som helst. Har du t.ex. någon koll på vad det egentligen blir för gravitationella effekter innanför ett sfäriskt skal, om man utgår från Newtons gravatiationsteori? Råkar faktiskt bli inga alls! Det är bara på utsidan man får en kraft. Saken reds ut rätt så bra, på lite olika matematisk nivå, i den här wikedialänken om the shell theorem.

  Man kan förstås invända att Newtons teori ju inte fungerar på kosmologiska skalor. Rätt! Men precis samma resultat gäller även i Einstiens gravitationsteori under namnet Birkhoff’s theorem.

  Kort sagt, ditt jättelika vattenskal tillför ingenting.

  Bibeln är en otrolig bok på många sätt. Men det är inte en fysikbok eller en en biologibok. Finns t.ex. inte ett ord om galaxer eller DNA, och inga fysik eller kemiformler. Är rent av respektlöst mot den ev. Skaparen att hävda att några få sidor i Genesis skulle täcka in allt som är värt säga om allt detta fantastiska, IMHO.

 42. Lennart W skriver:

  Ang. mina bidrag till GUT/TOE/whatever på den här bloggen, ska det förstås helt och hållet tolkas som ett försök till att haka på Tanjas humor.

 43. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, ha ha – ja spela du gärna genusvetare om du vill – lycka till! 🙂 ja, jag har sett ditt kompletterande bidrag och tackar! Men du glömde väva in mig i funktionen – tack vare min verksamhet finns det en chans att vår civilisation inte kollapsar! Måste bara tänka ut hur jag ska organisera det på optimalt sätt.

  Kan du bidra med en partikelaccelerator? Jag tänkte stänga in de politiskt korrekta marionetterna vid lärosätena där medan jag tänker. Deras dumhet strålar nämligen ut över hela campus likt en sönderslagen kärnreaktor och stör min tankeverksamhet. Det andra alternativet är att låta sy en burka för att skydda obehöriga från insyn i min mentala verksamhet – men nu fick man visst inte ha på sig burka längre så den idén kommer inte att hålla. Dessutom skulle det vara roligt att göra några små experiment i partikelacceleratorn – vad händer tex om Schymans enda hjärncell tillåts krocka med Borgströms dito i 99% av ljusets hastighet? Det vore väl genomförbart eftersom deras hjärceller är nästintill masslösa, eller vad tror du? 🙂

 44. Tanja Bergkvist skriver:

  Rolf, ja antagandena är där eftersom detta är matematiska idealiserade modeller. Vad gäller mörk materia så behövs den vad jag förstått av många olika skäl, bla för att förklara vår egen galaxs rotation. Alltså högst påtagliga fenomen, i alla fall om man är astronom och sitter vid ett teleskop på la Palma.

 45. Rolf Lampa skriver:

  Lennart W:
  >> Du förstår nog precis vad jag menar på en del sätt.

  O, ja, det försöker jag göra!

  >> Men idéerna i dina länkar (och länkarna där)
  >> löser knappast några problem, och speciellt inte
  >> på ett mer vetenskapligt sätt.

  Nu pratar vi kosmologi, eller hur? Och det är inte samma sak som att tillämpa matematik på densamma.

  Med all respekt för Tanjas och dina (roliga) försök att klämma in genusforskningen i passande formler, men ingen tror väl att genustokerierna blir mer tillförlitliga om man uttrycker delar av det i matematiska termer.

  Men modern kosmologi lider som du antyder delvis av samma problem. Dagens kosmologi bygger nog trots allt fortfarande en aning mer på filosofiska förhandsantaganden än på observation. En kristen astrofysiker (John Hartnett) sade om detta, i en artikel ”kosmologi är inte ens astrofysik”:

  ”As an experimentalist, I know the standards used in so-called ‘cosmology experiments’ would never pass muster in my lab. Yet it has been said we are now living in the era of ‘precision cosmology’.”

  Han fortsätter:

  ”Recently Max Tegmark said, ‘… 30 years ago, cosmology was largely viewed as somewhere out there between philosophy and metaphysics. You could speculate over a bunch of beers about what happened, and then you could go home, because there wasn’t a whole lot else to do.’”

  🙂 Han har problem med de fantastiska extrapoleringar man gör på basen av sina löst grundade antaganden:

  ”But now they are closing in on a ‘consistent picture of how the universe evolved from the earliest moment to the present.’”
  (hela artikeln: http://creation.com/cosmology-is-not-even-astrophysics)

  Kosmologernas självförtroende verkan man iaf inte kunna klaga på. Det är dock självfallet inte matematiken det är fel på att kosmologernas utgångspunkter i många fall är är något, um… osäkra.

  >> Var är ekvationerna i den där modellen?

  Jag har artikeln, med dithörande ekvationer, i pappersform, men den borde även finnas på nätet. Jag återkommer om jag hittar den.

  // Rolf Lampa

 46. Rolf Lampa skriver:

  Tanja:
  Huruvida mörk materia verkligen behövs beror naturligtvis på vilka förhandsantaganden (modeller) man forskar utifrån.

  Som kristen är det inte så lätt att ”have a say” men den sekulära teoretiska fysikern professor Moshe Carmeli verkar inte heller ha så mycket till övers för kosmologins egen lilla stolliga genusteori som lyckats göra hela universum på smällen, dvs Big Bang. 🙂

  http://physweb.bgu.ac.il/HOMEPAGES/FACULTY/Carmeli/main.html

  John Hartnett, astrofysiker och forskningsprofessor (se länk) skriver om Carmelis syn på saken att:

  ”Using the centro-symmetric cosmology of Moshe Carmeli, it is shown that there is no need to assume the existence of dark matter to explain dynamics of galaxies in the cosmos. Further, it is shown that in this cosmology the cosmological constant or dark energy is a property of space-time.”

  Hela artikeln:
  http://creation.com/dark-matter-and-a-cosmological-constant-in-a-creationist-cosmology

  Vad gäller förklaringen av vår egen galax rotation så har Carmeli även där någonting mycket intressant att säga. Jag har inte citat här, men problemet han addresserar, och till synes har lösningar på, är varför galaxerna inte snurrat upp sig för länge sedan, om universum är så gammalt som det anses vara. Han har tänkt på saken, erkänt en mängd problem, och försöker lösa dem.

  Och som matematiker vet du säkert att man inte alltid kan döma efter vad ögonen ser. Ibland måste man blunda hårt, och tänka – för att se! (dvs för att klura ut vissa saker) 🙂

  Den som intar samma iskyliga inställning till kosmologeras kaxiga ölmagar som till genusvetarnas stollerier vinner. I längden. Helt säkert.

  Roms kristna på nya testamentets tid kallades av romarna för ”ateister” ( de trodde ju inte på nästan någon enda av sin tids gudar…). Men dagens genusvetare och kosmologer, de har minsann starkt tro. Jättestark. Det har dom. 🙂

  // Rolf Lampa

 47. Lennart W skriver:

  Rolf…
  Det här är inte rätt plats för en mer detaljerad diskussion. Det som kanske ändå hör till saken här är att det ju är DU som börjar med ”rätt” svar (din bokstavstro), och sedan letar efter passande ”bevis”. Det är DIN strategi som liknar genusköret.

 48. Rolf Lampa skriver:

  Lennart W,

  OK, ämnet var alltför känsligt. Men visst, vi släpper det känsliga och undviker detaljer. Vi avslutar helt enkelt.

  Vill bara säga att de flesta lär som modern kosmologi genom att läsa bokstäver. Så även jag. Och genom att uppfatta bokstävernas gängse innebörd, och genom att kolla upp och jämföra olika tankar om kosmologi (de flesta utgörs av sekulära bokstavliga källor) så har mitt förtroende för den förhärskande modellen, Big Bang, inte stärkts.

  Alla börjar med en utgångspunkt, sekulär eller biblisk. Det anses vara ett vetenskapligt förhållningssätt att kritiskt granska och undersöka sin hypotes, särskilt de mest grundläggande utgångspunkterna. Alla ser det ju inte som självklart att universum blivit till av sig själv.

  Många undrar till exempel om ”absolut Allting, verkligen blivit till av absolut Ingenting, med hjälp av absolut Ingenting”.

  Avslutningsvis anser jag nog att genusköret i likhet med den moderna kosmologin har en mängd observationer av verkligheten emot sig. Sedan kosmologerna för bara några få år sedan fick kraftfulla parameterstyrda datorsimuleringsprogram att illustrera sina funderingar med, ökade den visuella bländfaktorn mer än hälsosamt.

  Ord är dock betydligt svårare att bluffa med än bild Ord (sekvenser av bokstäver) och siffror aktiverar intellektet på ett annat sätt än bilder.

  Jag skäms alltså inte för bokstäver. Och inte för detaljer heller. Särskilt inte om de tillåts sättas in i och förstås i kontext. 🙂

  // Rolf Lampa

 49. Lennart W skriver:

  Rolf
  Inte känsligt alls på något sätt. Tror bara inte det är Tanjas idé med den här bloggen, och det vill jag respektera. Kanske finns något annat passande forum, där jag t.ex. i detalj kan gå igenom alla konstigheter i den här artikeln (som nog var formelpapperet du tänkte på)?

 50. Lennart W skriver:

  Tanja!
  Jo, allt annat antogs ju som sagt som konstant. Får skruva lite mer på modellen för att få lite mer intressant dynamik mellan storheterna, inkl. någon stokastisk del som är tillräckligt elakartad för att inte omedelbart dissas av herrarna Mandelbrot och Taleb.

  Ska genast kolla om vi kan få lite tid med LHC på Cern för ditt experiment med Borgström och Schyman-partiklarna! Fast jag är lite orolig för utfallet för ett sånt experiment. Blir ju t.ex. 7 ggr högre massa med en sån hastighet, varför de ju snarare riskerar att föröka sig. Det ev. svarta hålet som kan bli oroar också. Till skillnad mot med vanliga elementarpartiklar (som ju smackar in i jorden från rymden med såna energier varje dag) vet vi ju inte vad som kan hända i det här fallet.

 51. Rolf Lampa skriver:

  Lennart W,

  Jag vill försöka respektera ämnet för bloggen.

  Den avslappnade attityden här till diverse pretentiösa funderingar med nyvunnen akademisk status sände dock inga varningssingnaler, istället fann jag din (och andras) kommentar om mörk materia smått intressanta.

  Citat:
  …sån där mörk energi, men som ingen har en aning… inget jordiskt lab som har studerat något sådant. Kan det vara någons sorts genus?

  Det finns många anledningar till varför det dräller av olika sekulära kosmologiska modeller.

  Och nej, det var *inte* det länkade papperet jag sökte efter.

  // Rolf Lampa

 52. Lennart W skriver:

  Rolf
  Den avslappade attityden får inte skymma att huvudpoängen med kritiken mot ”genusvetenskapen” är att den är en sådan fullständig parodi på vetenskap. Inte att det strider mot din religion, som jag har en känsla av snarare är ditt problem (ursäkta det ev. halmgubbeargumentet).

  Min attityd är inte heller tillräckligt avslappnad för att överse med att din religiöst motiverade vattenskalskosmologi har ungefär lika stora vetenskapliga brister som ”genusvetenskap”. Den är ett mycket sämre alternativ till Big Bang, inte för att jag vill ha det så, utan för att jag kan räkna på båda eftersom jag är fysiker. Det brister både i förståelsen av grundläggande teori och i själva räkningarna, och skulle av det skälet aldrig kunna publiceras i en riktig vetenskaplig tidskrift.

  Tar gärna en riktigt grundlig diskussion på passande forum om alla vetenskapliga detaljer, utifrån varje referens, artikel, formel, experiment eller observation du vill peka på. Välj plats (diskussionssajt) och vapen (artiklar och ev. annat). I’ll be there… Är du en kyckling eller en man?

  (Antar att det iaf är bättre att få utlopp för alfahannen inom sig på det här sätten än som fotbollshuligan.) 😆

 53. Rolf Lampa skriver:

  Snälla nån.

  Beklagar, men jag försökte redan antyda att det verkliga problemet börjar innan observationer ens kan tolkas, i ett skede då absolut Allting förutsätts (av vissa) ha blivit till av absolut Ingenting, med hjälp av absolut Ingenting. I en utbredd motvilja mot den logiska slutsatsen att det övernaturliga måste föregått och gett upphov till det naturliga.

  == URSPRUNG – Roten, inte lövkronan ==

  Det råder alltså delade meningar om hur allt BLEV TILL. I grundförutsättningarna avgörs vad som följer – vår världsbild. Det handlar om religion.

  Ett träd hålls upprätt av roten, inte av löven. Så även med världsbilden. Religionen.

  Chicken or man? Skall man slåss så bör man åtminstone hitta till ringen. Dessutom är jag less på att kratta löv.

  // Rolf Lampa

 54. Tanja Bergkvist skriver:

  Rolf, vi har alla rätt till vår tro. Efter att ha läst en hel del matte, fysik, astronomi och även kosmologi vid universitetet i Lund så insåg jag en sak – Gud är fysiker och/eller matematiker! Och det är fortfarande min fasta övertygelse – det kan inte vara en slump att modellerna fungerar så bra för att beskriva och förutsäga verkligheten! 😉

 55. Tanja Bergkvist skriver:

  Rolf, ok sista inlägget i denna diskussionen. Du skriver: ”Många undrar till exempel om ”absolut Allting, verkligen blivit till av absolut Ingenting, med hjälp av absolut Ingenting”.” Hört talas om kvantfluktuationer? Heisenbergs osäkerhetsprincip tillämpad på paret energi och tid? Där har då något att bita i, och då menar jag inte att slå upp det på wiki: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvantfluktuation (eller engelska versionen: http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_fluctuation )utan att ta en ordentlig titt på den vetenskapliga litteratur som ligger till grund för denna möjlighet. Alla undrar faktiskt inte hur Allting kunde uppstå ur Ingenting. Förvisso krävs här en mer utförlig definition av ”ingenting”, men i vilket fall – jag undrar tex inte över detta.

  Däremot undrar jag hur min blogg uppstod – jag ville ju bara föra en anonym tillvaro som matematiker, och så blev det så här istället! 😉

 56. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, Rolf – jag är inte så insatt men jag förstår inte vad problemet egentligen är – handlar det om vem som är yttersta ansvarig för kosmos uppkomst och funktion, och varför (Rolf) skulle Gud isf ha något emot det fysikerna kallar mörk materia? Gud måste i vilket fall ha varit/vara fysiker för att ha skapat detta universum – allt annat vore orimligt imina ögon. Men som sagt så är jag inte insatt i det här med kreationism – men visst får ni gärna diskutera kosmos, genus och Gud eller vad ni nu vill på min blogg :-), allt hänger ju ändå ihop – som tex vilket genus Gud skulle ha? Och varför tillåter Gud ondska, som ska ”dekonstruera” hans verklighet? Själv är jag ateist, men avundas de som är troende, mest för den (enlig min egen erfarenhet) allmänna trygghet de känner i livet.

 57. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, ”Fast jag är lite orolig för utfallet för ett sånt experiment. Blir ju t.ex. 7 ggr högre massa med en sån hastighet, varför de ju snarare riskerar att föröka sig.” Ja men jag nämnde väl att hjärncellerna var masslösa? 🙂

 58. Rolf Lampa skriver:

  Tanja, inte heller jag undrar särskilt mycket över hur ”Allting kunde uppstå ur Ingenting” (jag tror nämligen att det gjort det, och även Bibeln säger att det var så). Däremot undrar jag hur det skulle kunna ske med hjälp av Ingenting.

  Med ”ingenting” utesluts även energi, och medger därmed ingen växling mellan energi/materia (alltså inte före ”någonting” fanns).

  Av betydelse i sammanhanget är att Bibelns Gud uppgavs skapa ”ex nihilo” (dvs ur intet) och vidare att Han själv är skild ifrån sin skapelse (universum). Detta utesluter därmed även t.ex. ”österländska” föreställningar om gudomlighet i någon form av ”energi” som genomsyrar alltet.

  Biblisk lära har – trots många påståenden om motsatsen – inte mycket gemensamt med andra filosofiers / religioners uppfattningar om vare sig den andliga eller fysiska delen av tillvaron.

  // Rolf Lampa

 59. Rolf Lampa skriver:

  Tanja
  >> ”… vilket genus Gud skulle ha?

  Förutsatt att det är Bibelns Gud vi talar om så presenterar Bibeln Honom (inte Henne) som en Han, som en Fader (och uttryckligen inte ”Moder”).

  Efter att ha sagt detta (ursäkta amerikanismen) förtjänar det påpekas att Bibeln uppger att Gud, då han skapade människan till sin avbild, uttryckligen tillade att ”till Guds avbild skapade han henne, till man OCH kvinna skapade han dem.”.
  http://sv.rilpedia.org/wiki/1_Mos_1:27
  (i verskommentaren framgår att ”avbild” utgjorde ett antikt hebreiskt idiom som syftade på en persons innersta väsen / natur / ”personlighet”)

  Även de senare kristna grundarna framhöll mannens och kvinnans likhet inför Gud.

  En del kan dock inte skilja på detta (dvs vår ställning inför Gud) från skillnader i biologi samt ställning som kulturvarelser i olika mänskliga sammanhang.

  Jobs bok i gamla testamentet, en ”bok om lidande” och av många ansedd som Bibelns äldsta, avslutas med noteringen att Jobs tre (3) döttrar fick arvsrätt tillsammans med sina bröder. Men inte nog med det, som sjubarnsfar, med tre (3) vackra döttrar, brukar jag framhålla även den andra delen av samma vers, som säger att ”Och så vackra kvinnor som Jobs döttrar funnos icke i hela landet;
  http://sv.rilpedia.org/wiki/Job_42:15 (hela boken avslutas två verser senare).

  Vad döttrarnas fägring hade med Jobs vedermödor och med djupsinnig teologi att göra framgår dock inte. 🙂

  Genusfunderingar är hur som helst inte på något sätt förbisedda i Bibeln även om den har otroligt lite gemensamt med svenska genusteoretiker.

  // Rolf Lampa

 60. Lennart W skriver:

  Tanja
  Tack för de fria tyglarna i diskussionsämnet.

  Ang. Guds kön, är han vad jag förstår helt ensam i sitt slag (första budet) och skulle därför knappast ha någon användning av ett sådant. Vore iaf frusterarande för Honom om Han hade. ”Var är brudarna?” 🙂

  Vilket iofs inte hindrar att Han/Hon/whatever kan vara vad som helst med en genusteoretisk konstruktion.

  Trygghet? Finns studier som visar att religiösa är mer otrygga än ickereligiösa. Men det säger iofs inte så mycket mer än just det. Kan ju bara vara en selektionseffekt för vilka som dras till sånt.

  Rolf!
  Förutom att du har vaga begrepp om hur vetenskap fungerar, t.ex. när man går vetenskapligt till väga för att undersöka vårt ursprung, så har du också vaga begrepp om vad Big Bang står för. Visste du att Lemaitre, en av de fyra som brukar äras för de relativistiska ekvationerna som beskriver modellen, var en katolsk präst? Faktiskt rätt så naturligt, eftersom den vetenskapliga idén om Kosmos innan Big Bang var att alltid hade funnits. Vilket ju verkligen strider mot kristen tro. Kanske också ett av skälen till att Katolska Kyrkan idag officiellt inte har några problem att acceptera Big Bang, eller någon annan ev. vetenskaplig modell som är ännu bättre.

  Katolska Katekesen, 159: Tro och vetenskap: ”Även om tron står över förnuftet, så kan det aldrig föreligga en verklig motsättning dem emellan. Ty samme Gud som uppenbarar mysterierna har låtit förnuftets ljus komma in i människoanden. Därför kan inte Gud förneka sig själv eller motsäga det som är sant”…

  Katolska Katekesen, 283: Frågan om världens och människans ursprung utgör ämnet för talrika vetenskapliga undersökningar, som på ett storslaget sätt har berikat våra kunskaper om världsalltets ålder och storlek, det levandes tillblivelse och människans framträdande. Dessa upptäckter uppmanar oss desto mera att beundra Skaparens storhet, att tacka honom för alla hans verk och för det förstånd och den vishet han ger åt vetenskapsmännen och forskarna. Dessa kan med Salomo säga: ”Det är han som har givit mig det sanna vetandet om det som finns, det är han som har låtit mig lära känna världens uppbyggnad och egenskaperna i dess beståndsdelar… ty det är Visheten som har gjort allt som har givit mig insikt”

  Big Bang teorin säger inte alls något om var allt uppstod från. Den uttalar sig ö.h.t. inte om den saken. I ett nötskal handlar den bara om att universum är homogent, isotropt, och f.n. expanderande, och att alla avstånd en gång var noll. Från relativitsteorin följer också att tiden måste ha börjat precis där, dvs att tiden är en del av skapelsen vilket även St Augustinus menade redan på 400-talet utifrån teologiska överväganden. Men vilket inte blir fallet i din favoritmodell, iaf inte som en rent vetenskaplig nödvändighet som det är i Big Bang.

  Finns också en hel del man har räknat ut från det och jämfört med observationer, med en otroligt god överenstämmelse. Dit hör fördelningen av ffa väte och helium (och lite litium), men framför allt den nästan helt perfekta svarta kroppsstrålningsspektrumet i bakgrundsstrålningen, dvs den svaga glöd som fortfarande finns kvar från Big Bang. Är f.ö. en sån där sak som är svår att förklara med alla modeller som likt din favorit har en ändlig utsträckning för materien.

  Jo, jag undrar likt Tanja varför inte Gud skulle gilla mörk materia eller mörk energi. Och vad skulle Han ha för problem med om universum är oändligt stort? Finns iofs intressanta topologiska varianter av alla Big Bang-modeller (finns olika…) som är ändliga, s.k. ”small universe”, (som iofs f.n. inte har något starkt observationellt stöd, tyvärr, eftersom de tilltalar min matematiska fantasi).

  Likaväl som Skaparen kunde ha kickat igång ditt din numera gigantiska vattenbubbla, kan Han väl ha kickat igång Big Bang?

  ”Gud spelar inte tärning” sa Einstein i den historiska debatten mellan honom och Bohr. Varmed Bohr svarade ”Du får sluta tala om för Gud vad han ska och inte ska göra”. Ett svar som nog även gäller dig, bäste Rolf, och dina kreationstvänner.

  Hmm… Har jag missat nåt? Jo kanske det nästan uppenbara. Jag är katolik. Har varit i mässan idag. Rogivande. Fast ska jag vara ärlig är Påven helt galen när det gäller kondomer..

 61. Rolf Lampa skriver:

  Lennart W,
  Hinner inte svara på allt just, bara ett par kommentarer som får indikera att du har en del att tänka igenom.

  Jag är inte katolik, bara en helt vanlig tråkig medlem i den yttre livlösa institution som kallas svenska kyrkan.

  Bibeln däremot är av mer spännande karaktär. Den gör anspråk på att vara Guds budskap till de människor han skapat. Budskap uppifrån och ner således. Inte nerifrån och upp. Bibeln är den ultimata ”Inte-lära -pappa-göra-barn”-boken, om man säger så.

  Det bibliska perspektivet medför, om det tas på allvar (på riktigt på allvar alltså) en stor skillnad redan i utgångspunkterna jämfört mot ett mer gudlöst naturalistiskt filosofiskt synsätt.

  == Olika modeller ==

  Det finns olika slag av naturalister, ärliga och smyg-dittos. Vissa smygnaturalister försöker, under falsk religiös flagg, pressa in Bibelns Gud i sina gudlösa system, där man har honom under full uppsikt. Medan ärligare ateister mer renhårigt försöker visa att han helt enkelt inte finns.

  >> Och vad skulle Han [Gud] ha för problem med
  >> om universum är oändligt stort?

  Samma problem som du?

  Om tiden är kopplat till rummet skulle ett oändligt rum betyda att universum INTE är skapat.

  Universum borde väl vara evigt i samma mån som rummet är oändligt?

  Logiska självmotsägelser brukar känneteckna lösa funderingar som INTE är förenliga med Bibelns Gud.

  Enligt Bibelns Gud är bara han själv evig, i motsats till det universum han skapat som är INTE evigt (det har en början)

  ”I begynnelsen skapade Gud” och så vidare.

  >> Likaväl som Skaparen kunde ha kickat igång
  >> ditt din numera gigantiska vattenbubbla, kan
  >> Han väl ha kickat igång Big Bang?

  Hur skall du ha det?

  Menar du att universum kan båda vara evigt (oändligt stort) och att Gud samtidigt, utan problem, kan kicka igång (ge en start åt) ett evigt oändligt stort universum?

  Bara för att inte du har problem med oändliga universa i din tankevärld måste inte det betyda att Gud inte skulle ha det.

  >> … Bohr svarade ”Du får sluta tala om för Gud
  >> vad han ska och inte ska göra”. Ett svar som
  >> nog även gäller dig, bäste Rolf, och dina
  >> kreationstvänner.
  >>
  >> Hmm… Har jag missat nåt?

  Massor. Du har missat massor.

  Du missade vad Bohr försökte säga. Och du missade viktiga poänger i vad Bibelns Gud säger som sig själv och sitt skaparverk.

  Men om du nu bara vill tala om din egen gud, som du själv hittat på, då ser inte heller jag några begränsningar i vad han kan tänkas göra eller kan tänkas ha gjort.

  Men när Bibelns Gud talar om för mig och Dig och för Bohr om det Han gjort så verkar Bohr ha lyssnat mer uppmärksamt än du.

  Förresten, vilken version av Big bang tänket menar du att en normalt funtad människa skall acceptera som med verkligheten överensstämmande? En eller alla?

  Hur många samtidiga sinsemellan motstridiga tankar behövs för att ge dig en känsla av sinnesro?

  == Avtagande trygghet ==

  Bibeln profeterar om ett kommande stort avfall (bara tidigare troende kan avfalla?). Att alltfler kristna upplever mindre trygghet i det allt luddigare föremålet för sin privatreligiösa tro är nog kanske inte så underligt.

  // Rolf Lampa

 62. Lennart W skriver:

  Rolf
  Privatreligiös? KK har mer än 1 miljard medlemmar, och katekesen som jag citerade ur är officiellt sanktionerat från Påven. Tror nog mer att din variant av SvKs lära är mer privat i så fall. Men självklart är jag naturalist, i den mån att jag inte skulle ifrågasätta vetenskapliga rön på religiösa grunder. Som synes i katekescitaten ovan är detta också helt OK inom KK. Läs också gärna Påvens astronom tror på big bang.

  Betr. fysik och kosmologi känns det inte så meningsfullt att här försöka rätta till alla dina kunskapsbrister. Finns ju bra böcker om sånt. Kanske Simon Singhs bok om Big Bang som finns ute bokhandlarna? Har inte läst just den, men två andra böcker av samma författare som var rätt bra: Kodboken och Fermats gåta. För att t.ex. försöka förstå hur intimt rum, tid, materia och energi hänger ihop, och att allt detta (rummet med..) har samma ursprung för ca 13.7 miljarder år sen (enl. de senaste uppskattningarna). Alla kan förstås inte kunna allt, men ska du kritisera något gör du bort dig lite mindre om du har mer på fötterna.

  F.ö. blir det ingen matte ikväll för mig pga annat. Kanske nästa vecka när Tanja ska snacka? Vore kul om det kunde bli av. Om det fins plats. Fast kvällens föredrag om geometrier kan nog tänkas komma in lite på relativitetsteori också, så det kan ju vara ett bra tips för Rolf?

 63. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, var Lemaitre katolsk präst! Det var nytt för mig, intressant! Ang tryggheten så har jag inga vetenskapliga belägg utan det är bara personliga erfarenheter som tyder på det. Att tro på Gud eller Ödet tycks underlätta i vardagen.

 64. Rolf Lampa skriver:

  >> jag inte skulle ifrågasätta vetenskapliga rön
  >> på religiösa grunder.

  Vetenskapliga rön tolkas olika beroende på vad du vet idag. Plus att olika filosofiska utgångspunkter uppmuntrar till olika slutledningar.

  Om Bibelns Gud säger åt en kristen att det är si och så med vissa saker, och du går ut och ser efter och ser att ja, så verkar det vara, men vetenskapssamhället samtidigt anser något helt annat, då har Gud automatiskt fel?

  En sådan attityd förutsätter att vetenskapens alla utgångspunkter och metoder är ofelbara. Bara då måste Bibelns Gud sätta sig i baksätet.

  Men då saknar du som kristen religiös grund (och alla andra också, med den inställningen). Det handlar som vi redan nämnde om roten, till skillnad från löven och den praktfulla kronan.

  >> Som synes … är detta också helt OK inom
  >> KK [Katolska Kyrkan].

  Jag föredrar att dröja vid roten av trädet, vid kristendomens källor, de historiska berättelserna i Bibeln. Antingen är dessa fel, eller inte.

  Tolkningsproblemen av verkligheten inom KK lämnar jag åt påven.

  >> … dina kunskapsbrister… förstå hur intimt
  >> rum, tid, materia och energi hänger ihop,

  Detta förutsätter även jag, vilket också var själva poängen i mitt förra inlägg där jag påpekade just detta hur (rum, tid, materia och energi) hänger ihop, vilket du inte verkade beakta i dina resonemang. Vi tar det därför en gång till:

  På grund av tid-rummet måste ett oändligt stort universum (rummet) betyda ett evigt universum (tiden). tid & rum följs åt (i Bibeln sträcker Gud ut himlarna, osv) . Men du såg inget problem med att Gud skulle ha kunnat ”kicka igång” ett oändligt/evigt universum (som alltså inte kan ha en början, och inget slut). Detta var poängen i inlägget, men du svarar inte på hur du vill ha det med dessa saker.

  Och nu vill du plötsligt hellre prata om (allt) annat?

  // Rolf Lampa

 65. Rolf Lampa skriver:

  Tanja,
  ”Att tro på Gud eller Ödet tycks underlätta i vardagen.”

  T.ex. Lennart W försöker visa varför en tro på Bibelns Gud (till skillnad från alla andra gudar) inte enbart medför en munter vardag.

  Bibelns Gud berör, Han är signifikant. Men ”profeternas och apostlarnas lära” (biblisk lära) är inte riktigt samma sak som SvKs eller KKs lära.

  Hursomhelst, tron på bibelns Gud och hans son Jesus, bär igenom hela livet OCH igenom döden. Och kanske det är det sista som är det svåraste.

  Många lever ju faktiskt rätt gott, oavsett olika filosofier, inklusive ren ondska. Men man kan inte i frid möta döden på basen av vilka egna funderingar som helst. Och tankar om döden bär vi på den tid vi har – i vardagen.

  Men om Gud verkligen skapat oss (i motsats till utvecklat) med ett syfte, och med ett på förhand bestämt mål, att uppnås efter vissa på förhand förutsedda tillförlitliga principer (dvs trygga dito, och som du märker, i alla avseenden evolutionsprincipens konceptuella motsats) OCH om Han även besegrade döden (dvs uppstod ifrån de döda) – DÅ har vi människor verkligen ett hopp.

  (Bibeln uppger att Jesus uppstod, i kroppen, i mänsklig gestalt. En kropp av annat slag, men dock en kropp).

  Att kunna hoppas på detta, att ha en trygg förvissning om detta, det ger frid, i vardagen. ”en frid som världen inte känner” sade Jesus.

  Genom tron har även jag förhoppningen (jag är faktiskt övertygad) om att jag skall bli uppväckt från döden på den yttersta dagen. Och fram till livets slut får jag leva en vardag med alla fel och brister förlåtna.

  Men, om bibelns berättelser inte är historiska, dvs inte talar sanning, om verklighetens beskaffenhet, inklusive uppståndelsen osv, då faller alltihop. Naturligtvis.

  Allt det ovanstående utgör rätt så goda anledningar att inte slarva i prövningen om Bibelns Ord verkligen talar sanning.

  Vissa som inte tycker om Bibelns Gud attackerar följaktligen Bibelns trovärdighet. De angriper ”trädet vid roten”, så att säga. Men vem orkar hålla på och räfsa löv i all oändlighet? 🙂

  // Rolf Lampa

 66. Lennart W skriver:

  Tanja, och en del av motståndet mot Big Bang har faktiskt iaf till en del grundats på ateism. Iaf enl. en äldre kollega jag hade på Fysikum, som som yngre hade jobbat tillsammans med Oskar Klein (känd som en av de första som på allvar teoretiserade om flera fysikaliska dimensioner, i detta fall för att förklara elektromagnetism som en sorts krökningseffekt den med, precis som med gravitationen). Det Klein inte skulle ha gillat med Big Bang var att den ens talar om universums skapelse, vilket ju bara religioner gjort förut. Kan samtidigt ha varit ett uppror mot fadern som var en rabbi. En annan lite rolig detalj är att Kleins (och Alfvéns) alternativa modell faktiskt påminner lite om Rolfs modell.

  Du har väl förresten inte missat det där jag antydde om att universum kan ha högre genus? Dvs de icketriviala topologierna som kan göra att alla FLRW-lösningar är ändliga i rummet, även de s.k. öppna. Lite kul tycker jag, och iaf inte konstigare än strängteorins Calabi-Yau-rum. Mest intressant förstås om man verkligen skulle observera någon sorts periodicitet på stora skalor.

  Rolf, ang. ofelbarhet har du förstås rätt i att forskarna inte alltid får till det rätt, trots alla ansträngningar. Men är du själv ofelbar då? Är din Bibeltolkning ofelbar? Är din tolkning av tron ofelbar? Är din tolkning av vad du kan se ofelbar? Är din tolkning av forskningsresultat ofelbar? Jag vet inte om jag har mer rätt än du om det rent religiösa. Men jag kan fysik tillräckligt bra för att se att du inte förstår den modell du kritiserar.

 67. Rolf Lampa skriver:

  Lennart W
  >> Rolf… förstås rätt i att forskarna inte alltid
  >> får till det rätt, trots alla ansträngningar. Men
  >> är du själv ofelbar då?

  Nej. Men jag vill gärna veta exakt vad jag uppfattar fel. Men du verkar inte vilja hjälpa till.

  >> Är din Bibeltolkning ofelbar?

  Nej. Men jag vill gärna att du svarar på om du fortfarande anser att man, åtminstone i princip, kan ”kicka igång” oändligt stora universa. Vill du svara?

  Observera att jag inte vill veta om din bibeltolkning är ofelbar (det är den inte). Jag är bara lite nyfiken på om din logik och verklighetsuppfattning verkligen håller och ger grund för din något nedlåtande attityd till mina frågor.

  Kan du svara på min fråga?

  // Rolf Lampa

 68. Lennart W skriver:

  Rolf
  Att du uppfattar mig som nedlåtande kan kanske bero på att jag faktiskt kan väldigt mycket mer än du om relevant fysik. Har ju faktiskt doktorerat i det. Eller också är det bara så att jag (och Katolska Kyrkan) har en mycket starkare tilltro än du till Guds allsmäktiga förmåga. Men nu kommer vi inte ett dugg längre tycker jag. Guds frid.

 69. Rolf Lampa skriver:

  Lennart W

  Var stolt över din doktorsgrad. Men du svarade inte på min fråga.

  Vad gäller Guds allsmäktighet så begränsar Han själv denna till att bland annat inte kunna ljuga, inte kunna göra mot sin egen natur, och så vidare.

  Du har inte den frid du tillönskar mig. Och du besvarade inte min fråga.

  // Rolf Lampa

 70. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart, jag trodde Calabi Yau gällde när det var 11 dimensioner, inte 10 som det står på wiki. En gammal föreläsare jag hade i Lund jobbade iaf med dem – undrar hur det går… Ja vilket genus universum har är en intressant fråga 😉

  Lennart och Rolf,
  här har ni något att titta på :-):

  Matematiskt bevis att Gud inte existerar:

  Matematikskt bevis att Gud existerar:

 71. Tanja Bergkvist skriver:

  Brian Greene om strängteori:

 72. Josef Boberg skriver:

  Lite mera ingående om det ofattbart fantastiska Universum HÄR – hälsar JOSEF 8)

 73. […] apropå fysikens lagar så måste jag reda ut det här med att två kommentatorer i ett äldre inlägg inte tycks komma överens vad gäller skapelsen, Big bang, mörk materia och Gud trots att båda […]

 74. Josef Boberg skriver:

  Jo, verkligen… – Tanja – och den här barnvideon är nog ej ”så fel på det” – över ”lite” tid sett, tror jag… 💡

  Marko Rodin är en intressant ”filur” också – avseende det här med att ”se” Universum – som jag ser det i vart fall.

 75. Gunnar Littmarck skriver:

  Hej Tanja.
  Så har jag funnit ännu en blogg jag måste följa.
  Jag får byta vart annat på http://theresilientearth.com/
  mot vartannat på din, ty min gubbhjärna kan inte ta in mer, vi har ju kass simultankapacitet, annars kunde jag ha tre skärmar och läsa tre bloggar samtidigt som jag bygger hus och matar katten.

  Dock kan man med tur transformer vissa icke sammanhängande ytor till en imaginära där kurvan går att dra…

  Komplexanalys är det underbaraste verktyg jag vet… eller hammaren…. hm….

 76. Tanja Bergkvist skriver:

  Gunnar, är det så illa? Själv har jag i normalfallet 40 fönster öppna och läser alla samtidigt! 🙂 Nåväl, jag får väl acceptera att du läser någon annan blogg än min också då :cry:.

 77. Gunnar Littmarck skriver:

  Nej jag har bestämt att jag byter morgonläsningen av DN mot dig.

  Det enda som är läsvärt i DN är Ernie, det kan jag ta ikapp i helgerna… hehehe

  Jag blir glad de gånger jag möter självständiga kvinnor..

  Träffade några på KTH men jag är inte bortskämd, i byggvärlden tycks ni vara totalt frånvarande.

  Jag kan inte släppa hammare och grävmaskin… det bara går inte, så jag får leva på Internetstimulans av tankar och funderingar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

<span>%d</span> bloggare gillar detta: