Nästa trend: attitydambassadörer

Vilken medicinsk utrustning blir tillåten för en "attitydambassadör"?

Vilken medicinsk utrustning blir tillåten för en så kallad "attitydambassadör"?

Idag presenterar regeringen ett riksomfattande program ”för att öka kunskapen om och förändra attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.” (DN Debatt) Tanken är god givetvis, då mellan 20 och 40 procent av befolkningen uppger att de lider av psykisk ohälsa enligt artikeln (!), men jag är orolig över att man i artikeln (andra halvan) använder uttrycket ”utbilda attitydambassadörer”- ska det ordet bli legitimt även i andra sammanhang? Är attitydambassadör det nya framtidsyrket? Halva befolkningen kan ju jobba som attitydambassadörer åt den andra halvan, tex i genusfrågan – vilken utmärkt arbetsmarkandspolitisk åtgärd – två flugor i en smäll! När kommer de första utbildningarna som leder till titeln ”certifierad attitydambassadör”? Måste man specialisera sig på en fråga eller kan man ha flera specialistområden i ett paket som tex certifierad genus-integrations-mångfalds-krossa kapitalet-ambassadör?

Mer galenskap: Vetenskapsrådet beviljade 10.8 miljoner under åren 2006-2008 för projektet ”Uppsala Centrum för Genusvetenskap: Natur/kultur och gränsöverskridande möten.” Så här låter det i projektbeskrivningen (dnr 2006-7267):

”Det senaste decenniets utveckling vad gäller förståelser av sex/gender inom naturvetenskap respektive genusvetenskap är i mångt och mycket till synes motstridiga, vilket skapar ökade spänningar mellan forskningsområdena. Vi vill ta dessa spänningar och konflikter på allvar, problematisera dem och undersöka möjligheterna till kunskapsutveckling genom ytterligare överskridande av ämnesgränser mellan natur- och kulturvetenskaper. Att skapa överskridande möten, där natur/kultur-distinktionen utmanas, är därför av största vikt för genusvetenskapens framtida utveckling. Naturvetare kan vara ovana vid vetenskapsteori och -kritik, och frågande inför varför och hur ett genusperspektiv på naturvetenskaplig forskning ska kunna anläggas. Kultur- och samhällsvetare vet i sin tur sällan något om teoribildning och institutionella villkor inom naturvetenskap.”Alltså: ”Naturvetare kan vara ovana vid vetenskapsteori och -kritik” (!!) och ”Kultur- och samhällsvetare vet i sin tur sällan något om teoribildning och institutionella villkor inom naturvetenskap” – men det gör genusvetarna? Jag ska leta upp utvärderingen av detta projekt och återkommer i ärendet!

Närbild på hur skattepengar går upp i rök. På bilden några av genusmaskineriets skorstenar

Närbild på hur skattepengar går upp i rök. På bilden några av genusmaskineriets välanvända skorstenar

Vidare: ”Genusdidaktiken är ett underutvecklat fält, främst i Sverige men även internationellt. Samtidigt är det en grundläggande dimension i all genusvetenskap att förstå hur genus kommuniceras. Undervisning är därför en nyckel till tvärvetenskapliga möten, varför ett nationellt kunskapscentrum i genusdidaktik förväntas bidra till den fördjupade tvärvetenskapliga forskning och teoriutveckling som planeras.” Alltså: nationellt kunskapscentrum i genusdidaktik nästa! För hur ska de extremt viktiga genuskunskaperna förmedlas? Detta måste problematiseras ur ett meta-genusperspektiv. Behövs en ny banbrytande genuspedagogik för att utbilda i genusfrågor? Vad sägs om att börja med att utbilda genuscertifierade attitydambassadörer? Eller en folkvald genusdiktator som står över statschef, regeringschef, Socialstyrelsen och Centrum för utbildning av attitydambassadörer? Apropå didaktik, missa inte skoldebatten på Newsmill (resterande artiklar i ämnet ses i spalten till höger, tipstack till QED)! Och apropå genus, läs gärna min krönika i senaste numret av Axess Magasin (nr 7/09) om transportgenus, ämnet är intressant (som en illustration av den absurda tidsandan) och jag har tagit upp detta tidigare på bloggen: del 1 , del 2 , del 3.

Måste tipsa om en intressant SVD-ledare om DDR:s tankekolonisering av Sverige med information baserad på boken ”Inte bara Stasi: Relationer Sverige-DDR 1949-1990” av Birgitta Almgren. Ur ledaren: ”Det statsbärande partiet SED och säkerhetstjänsten Stasi förmådde nämligen att infiltrera det svenska samhället på flera nivåer, i syfte att ”erövra Sverige för socialismen”. Vi skulle bli DDR:s galjonsland i väst och användas som en murbräcka in i den fria världen, som en förlängning av de planer som Hitlertyskland redan hade ritat upp för Sverige… Men för att Sverige skulle falla ansåg Berlin att en politisk-ideologisk mission var nödvändig. DDR-Kulturcentrum i Stockholm blev den operativa basen för upprättandet av samarbeten med Sveriges radio/tv, flera stora kommuner och formella som informella svenska makthavare.Genom spridandet av den egna kulturen spreds DDR:s budskap om marxism-leninismens överhöghet… Strategin svaldes med hull och hår, inte minst tack vare att tunga socialdemokrater som riksdagsmannen Stellan Arvidson, ordförande i Förbundet Sverige-DDR, agerade som idéförmedlare. Mest chockerande är kampanjen för att infiltrera Sveriges skolor och universitet.”

DNA

Pär Ström informerar om den tekniska utvecklingen

Prenumerera på Pär Ströms elektroniska nyhetsbrev Big Brother Bulletin (BBB). Ur det senaste, nr 5/09: ”Falska DNA-bevis kan nu konstrueras i lab: Tidningen New York Times avslöjar att forskare i Israel har visat att det är möjligt att byta ut DNA-information i blod och saliv så att blodet eller saliven ser ut att komma från en annan människa. Forskarna har gjort det, och på prov skickat det manipulerade vävnadsprovet till ett DNA-laboratorium. Detta märkte inte manipuleringen, utan bekräftade den falska identiteten.” Nu har man kommit fram till att folk inte vill bli övervakade, varken ur ett gensupersekptiv eller något annat perspektiv heller. Gårdagens DN Debatt: ”Med tvångsmedel avses åtgärder för att övervaka och kontrollera medborgarna, som till exempel telefonavlyssning, post- och paketkontroll, åsiktsregistrering eller förbud mot demonstrationer och möten. Av tidigare ej publicerade resultat från den senaste SOM-undersökningen framgår att svenska folket under de senaste åren blivit mer negativt inställt till statens rätt att använda sådana tvångsmedel.” Som om inte terrorister vet att kryptera sina mail, telefonsamtal och sms. I artikeln framkommer att ”I undersökningen uppträder också ett nytt, om än svagt, samband mellan vänsterideologi och restriktiv syn på tvångsmedel.” Hur går detta ihop med genusväldet som är baserat på vänsterideologi, omhuldas av vänsteranhängare, och som ju kräver (eftersom medborgarna uppenbarligen ännu inte låtit sig kuvas) statligt sanktionerade tvångsåtgärder, övervakning och kontrollinstanser? Bara en lögn, eller snarare ett luftslott, som genusvansinnet är, behöver flera decenniers pengaflöde från statligt håll för att upprätthållas. Sanningen kan som bekant stå på egna ben.

68 Responses to Nästa trend: attitydambassadörer

 1. Jax skriver:

  Hej Tanja.
  Detta med ”attitydambassadörer” är ett kusligt område. Det satsas förmodligen enorma belopp från statligt håll på att få oss medborgare att tycka rätt. (Och ännu större belopp från näringslivet för att vi skall tyck och handla ”rätt). Vi har skapat ett samhälle där det är allt svårare att bilda en egen uppfattning grundad på självupplevda erfarenheter och stå för den. Det skapas till och med särskilda institutioner för att få oss att tycka rätt, världskulturmuseet och Forum för levande historia är två exempel. Och hela Genuskomplexet är ett gigantiskt exempel, skapat för att få in oss medborgare i fållan och tycka och säga rätt saker. Kom också ihåg EU-valet där hela eliten gick ihop för att omvända medborgarna (som var EU-kritiska) – och lyckades!

  Vem startar impulserna till våra handlingar? Om du bestämmer dig för att köpa något, till exempel en ny hushållsmaskin, är det då så att du inte skulle fått impulsen till detta om du inte varit utsatt för det reklamtryck som finns i samhället? Om du hade kunnat välja fritt – vad hade du då lagt dina pengar på?

 2. Info skriver:

  SJÄLVMOTSÄGELSER FINNS DET GOTT OM

  här i Genusland. Tanja är allt som oftast dylika på spåren. Så också den här gången. Här ytterligare en, som jag inte kan förstå hur ens en normambassadör skulle kunna få rätsida på:

  ”HELIGA FAMILJEN” är en programserie, som rätt nyligen sänts i Sveriges radio både en och två gånger:

  ”Heliga Familjen – Granskning av familjen och jämställdheten. – Vi är trötta på lyckohyckleriet. Fram med avgrundsgrälen på middagsbordet, säger Maria Sveland och Johanna Langhorst som håller i programserien Heliga Familjen.”

  Maria Sveland, författarinna till Bitterfittan och ofta av Sveriges radio anlitad heterofamiljhatare, lät i ett av avsnitten genusprofessorn Yvonne Hirdman framträda – för att förklara, att kärnfamiljer med mamma, pappa, barn, mormor, farfar osv. inte var annat än FAMILJEONANI. (Nytt ord i svenska språket.)

  Men hur kommer det sig då, att Hirdman, liksom Gudrun, Tiina osv. trots allt ömmar så starkt för äktenskap och t.o.m. kristet-kyrklig vigsel – när det gäller HBTQ-personer?

 3. parstrom skriver:

  Du bloggar bra som alltid, Tanja!
  Pär Ström

 4. Ch. skriver:

  Vad jag undrar är hur länge till det ska vara möjligt för en person med behov av integritet och av att få tänka självständigt att stanna kvar i genusmonarkin Sverige (vid införandet av kvinnlig tornföljd åberopades jämställdhetsskäl!). Ibland är jag faktiskt glad att jag inte längre är 20 år. När ska vi se de första svenska asylanökningarna i andra länder på grund av upplevt åsiktsförtryck? Det börjar kännas mer än ”stuffy” intellektuellt (rätt stavat, va?)sett. Och finns det några verkliga fristäder?

 5. Jonas skriver:

  Mycket bra skrivet.

 6. Tanja Bergkvist skriver:

  Jax, ja om man ska köpa en hushållsapparat eller inte – jag tror ändå man gör en avvägning huruvida man kommer att få användning av den eller inte. Men angående indoktrineringen i ”genustänk” (ja, de kallar det så på universitetet!) och annat som genomsyrar skol- och universitetsvärlden och snart sagt varje myndighet och arbetsplats för att inte tala om på regeringskansliet där man klubbar igenom alla beslut, så är det svårare att värja sig som medborgare. Angående hushållsapparaten är det ju bara att stänga av TV:n.

  ”Vem startar impulserna till våra handlingar?” Hmmm…enligt en intressant artikel för några år sedan i Iluustrerad vetenskap är det fortfarande ett öppet problem – se Illustrerad Vetenskap nr 12 2003 sid 76-83 ”Hjärnan har tunnelseende” http://www.illvet.se/Crosslink.jsp?d=184&a=1218&id=8043 Går dock bara attläsa som pdf om man harprenumerationsnummer.

  För att återgå till problemet, jag har ju lovat att gå till botten med genusvansinnet inför valet 2010. 🙂 Som jag ser det inleddes den akuta fasen den 2 september 1998 i och med inrättandet av Nationella Sekretariatet för genusforkning som har regeringens uppdrag att ”aktivt sprida dess [genusforskningens] resultat både inom och utanför universitetet”, ”arbeta för ett ökat medvetande om genusperspektivets betydelse” samt ”analysera dess status och utvecklingsmöjligheter inom alla vetenskapsområden.” Se här: http://www.genus.se/om-oss/

  Här är förordningen i Svensk Författningssamling, se tex paragraf 2: ”Sekretariatet skall med ett rikstäckande perspektiv främja genusforskning i vid bemärkelse och verka för att betydelsen av genusperspektiv uppmärksammas i all forskning. Detta skall ske genom utredningsarbete, opinionsbildning och informationsspridning samt på de andra sätt som sekretariatet finner lämpliga.”

 7. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ja det har jag också frågat mig. Och jag har bara kommit på ett trovärdigt svar: för att jävlas och skapa rubriker. OK det var två trovärdiga svar. Är man bitter så är man och så måste man sprida sitt hat liksom varje centrum för genusforskning tvångsmässigt måste sprida sina ”resultat” ute i samhället. Eller inta bara sprida, utan också implementera.

  Pär,
  tack! Och du kämpar på du också ser jag! 🙂

  Ch,
  jag borde inte ta detta över bloggen men jag har ju nämnt det en gång innan så jag kan lika bra ta det igen: vi köper oss en ö och isolerar oss! 😉 Att bilda en genusfri enklav inom landet kommer möjligtvis också att vara möjligt om något decennium, när – som jag skrev om i ngn kommentar i ett föregående inlägg – genuseriet krockar med de patriarkala minoritetskulturerna i Sverige. Eftersom vänsteretablissemanget är så tolerant så kommer det att tillåta enklavisering, och i rättvisans namn (om sådan finns om 10 år) kommer vi att kunna definiera oss som en egen intressegrupp – om vi måste får vi hitta på en gud eller något som vi låtsas tro på och så bildar vi en sekt där genusvansinne är tabu och gammal hederlig katederundervisning är ett måste, och där naturliga hierarkier kan finnas, liksom könsroller, utan att detta utgör ett hot mot allas lika värde, och där vi kan ägna åt oss andlig utveckling, civilisationsbygge och vetenskap utan att störas av genusidioti och annan propaganda som stör vår verksamhet. Och sedan lever vi lyckliga i alla våra dagar. Alla gör militärtjänst och vi turas om att vakta vår genusfria enklavs gränser!

  Men om enklavisering inte blir en följd av situationen vi har idag, och om liberala Sabunis assimileringspaket lyckas så måste vi assimilera in oss i genusmaskineriet (något som pågår nu), och då finns det bara en annan väg att gå och det är via politisk reform. Då bygger vi upp en organisation. Ta det lugnt & lita på mig – allt kommer att ordna sig! 🙂

  Tack Jonas,
  även om inlägget blev lite rörigt eftersom jag ville ta upp flera olika saker när jag ändå var igång! 🙂

 8. JEL skriver:

  Kuslig läsning!

 9. Tanja Bergkvist skriver:

  JEL, ja ibland finns det mycket att ta upp, även annat, det kan ju inte bli en genomgång av en tung genusrapport varje gång, men snart måste jag redogöra för ”Regeringsformen ur ett könsperspektiv” som jag ju lovat mina läsare för minst två månader sedan. Började läsa den häromdagen – ska bli intressant att se vad de nu hittat på för vansinne!

 10. Erik skriver:

  Info:

  ”Men hur kommer det sig då, att Hirdman, liksom Gudrun, Tiina osv. trots allt ömmar så starkt för äktenskap och t.o.m. kristet-kyrklig vigsel – när det gäller HBTQ-personer?”

  Utmärkt fråga, en ännu bättre fråga är om hur Sveland nu hatar heterokärnfamiljen hur förklarar hon att hon är gift med Olof och har barnen Leo och Max tillsammans med honom? Är det någon som är mästare på familjehyckleri är det hon själv som skriver rena fantasier och presenterar dem som om de vore verklighet. Det nya framgångskonceptet, kvinnliga journalister som ljuger men säger de talar sanning. Stieg Larsson är iaf ärlig med att hans böcker är en fantasiskapelse. Sveland däremot är en riktig hycklare.

 11. Jax skriver:

  Av alla de som vill styra oss att göra saker vi inte skulle göra om inte någon forcerade oss till det är reklamindustrin utan tvekan mäktigast. Ekonomen Gunnar Adler Karlsson myntade en gång begreppet ”Köpfrid”. Han föreslog att kunden skulle ta varje initiativ till inköp av en vara.

  Det finns universitet som utbildar människor som får anställning på företag med höga löner för att påverka oss att göra det vi inte tänkt göra.

  Hur skulle det vara om all reklam försvann? Jag skulle andas lättare, sträcka på ryggen och titta upp mot himmelen där fåglarna svävar. Och gå hem och skita i att köpa något det är ytterst tveksamt om jag behöver.

  Detta har med indoktrineringen och ofriheten i samhället att göra, men det viktiga på denna blogg är genusindoktrineringen så jag släpper oönskad, omedveten påverkan av reklam härmed.

 12. Jax skriver:

  Förresten, du vet väl att impulsen att handla kommer före tanken. Att vi har bestämt oss för vad vi skall göra innan vi blivit medvetna på tankenivå om det.

 13. Jax skriver:

  ”Den säljare, som utan påtänkt köpares föregående
  initiativ, på något sätt söker påverka denne att inhandla säljarens vara, dömes till böter eller, i grövre fall och vid upprepat brott, till fängelse.
  Den utbjudna varan skall utan vederlag bliva den
  utsatte köparens egendom”.

  Heja Gunnar Adler Karlsson!

  Ok. Jag skall sluta nu.
  Jax

 14. Stefan skriver:

  Angående vänsterns restriktiva syn på tvångsmedel så går det ihop med genusväldet eftersom vänsterideologin helt enkelt inte är bunden av den borgerliga logikens lagar. Bland de mest uppenbara exemplen är kanske ärkereaktionära islamister och knasliberal homolobby – för alla andra är det självklart att välja sida, medan vänstern är de enda som trovärdigt (?) kan stödja bägge två samtidigt. Kommunister som förespråkar diktatur som medel för att uppnå demokrati, kan kritisera USA för att använda krig som medel för att uppnå fred. Feministerna kan kritisera abortmotståndare med utgångspunkt i kvinnors rätt till egna kroppar, och samtidigt vilja förbjuda sexarbete i hela Europa. Facket kan ta ställning mot ungdomsarbetslöshet, men samtidigt försvara turordningsreglerna i LAS, och så vidare.

  Jax: Jag gillar också Gunnar Adler-Karlsson, men det där citaten är vansinne. Rent principiellt så har reklam har en samhällsnyttig funktion, genom att höja graden av konkurrens på marknaden. Det gäller dock inte för reklam som ljuger eller vilseleder, vilket gör att man kan fråga sig hur mycket av dagens reklam som går att försvara utifrån det argumentet, som dock rent principiellt är ett mycket bra argument 🙂

 15. Ch. skriver:

  Har ni sett Scymans inlägg om den nya namnlagen på Second Opinion? Gå dit
  http://www.second-opinion.se/so/view/757
  och lyft upp eller begrav den. Se gärna också inlägget på min blogg
  http://blogg.expressen.se/individ/entry.jsp?messid=545483
  som Kommer i morgon!

 16. Nordbo skriver:

  Jag håller med Jax men inte Stefan.

  Det finns inget samhällsnyttigt med reklam. Snarare tvärtom. Den bidrar till att leda in oss i en hysterisk konsumtionsorgie som är ohållbar både mänskligt och ekologiskt. Mänskligt förminskar orgien oss från aktiva medborgare till passiva konsumenter. Ekologiskt leder den till rovdrift av naturen. Konsumtionssamhället är ohållbart och under människans värdighet.
  Så ter det sig i varje fall i mina ögon. Köpfrid!

  Men det handlade om annat… attitydambassadörer? Det finns en klang av politisk kommissarie i det ordet.

 17. Nordbo skriver:

  Jag vill inte kapa tråden, men jag rekomenderar varmt dokumentären ”The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power”. Den finns också som bok. Filmen ligger på nätet, så det är bara att googla fram den och se den.

 18. Info skriver:

  NATURENS BEFOLKNINGSMINSKNINGSLIST (1)

  Först en fråga till Tanja och hennes pigga kommentatorer: Om ni slår upp en miljonspridd gratistidning i Stockholm och då över ett helt uppslag kan läsa fäljande rubrik i superfetbokstäver (omkring 37 cm, dvs. nästan en halv meter lång):

  MMA – SLAGSMÅLSKLUBB FÖR TJEJER

  Vem tror ni har skrivit artikeln? En man eller en nutida kvinna? Rätt svar: Hen heter SOFIA STRANDBERG. Själv vet jag inte om hen är någondera, kanske i själva verket en hermafrodit.

  Detta må vara hennes sak. Men inte vår. För här på uppslaget vill miljonindustrin bakom tidningen tvinga på oss följande:

  En stor mängd färgbilder på tjejer som slåss med varandra. Låt oss ta den första. Man ser där en yngre ”tjej” som ligger på rygg helt utslagen (i brottning gäller det att man förlorar, om man får axlarna i brottarmattan). Hennes vänsterarm vilar slappt över bröstet, hon blundar med halvöppen mun och ser ut att njuta oerhört. Över henne och mellan hennes ben ligger en annan ”tjej” med handen placerad mellan hennes lår, precis på det ställe, där benen i människoartens fall i normala fall möts.

  Andra bilder visar muskulösa ”tjejer” som kramas, svettas och kånkar omkring med varandra. Texten av Sofia förklarar:

  ”Att brottas i vuxen ålder är det roligaste jag har gjort, säger Emma Lindberg, 26. – Hon tröttnade på boxning och började i stället köra MMA,

  Slagen och sparkarna bekymrar inte Jenny Ewald. Värre är det när folk stirrar på blåmärkena på hennes armar och ben. Varje vecka tränar hon MMA – en kampsport som växer sig allt starkare bland kvinnor i Stockholm.”

  Nå, jag är läraktig! För var dag som går börjar jag att betrakta varje kvinna jag möter, på gatan eller någon annanstans, som ett i grund och botten svettigt, lesbiskt monster. Eftersom jag av födseln är ohjälpligt heterosexuell och inte tycker om karlkroppar, verkar kvinnor i allmänhet numera i första hand bara repellerande.

  Viss, allmän osmaklighet.

  Av detta blir det inga barn. (Genom mera normala och trevliga män.) Listigt av naturen. Eller hur?

 19. Dogdylan skriver:

  ”Naturvetare kan vara ovana vid vetenskapsteori och -kritik, och frågande inför varför och hur ett genusperspektiv på naturvetenskaplig forskning ska kunna anläggas. Kultur- och samhällsvetare vet i sin tur sällan något om teoribildning och institutionella villkor inom naturvetenskap.”Alltså: ”Naturvetare kan vara ovana vid vetenskapsteori och -kritik” (!!) och ”Kultur- och samhällsvetare vet i sin tur sällan något om teoribildning och institutionella villkor inom naturvetenskap”

  Jag är upprörd, Jag är än mer upprörd….

  Det är nog dags att lägga sig ned för att dö. Jag har tappat tro på verkligheten.

 20. Camilla Lindberg skriver:

  Tanja, du är och förblir Sveriges okrönta antigenus drottning. Vad skulle vi gör utan dig?
  Vi har haft möte i talmannens jämställdhetsnätverk (jag är lite stolt att jag får vara folkpartiets representant)-vi måste ses och skvallra. Men jag måste erkänna att det senaste frukostmötet vi ordnade i nätverket, i våras, blev över förväntan. Då talade justitiekanslern på temat om jämställdheten står över rätten till lika behandling.
  Vi ses och hörs, hoppas jag
  Camilla Lindberg

 21. Karl skriver:

  ”Naturvetare kan vara ovana vid vetenskapsteori och -kritik, och frågande inför varför och hur ett genusperspektiv på naturvetenskaplig forskning ska kunna anläggas. Kultur- och samhällsvetare vet i sin tur sällan något om teoribildning och institutionella villkor inom naturvetenskap.”Alltså: ”Naturvetare kan vara ovana vid vetenskapsteori och -kritik” (!!) och ”Kultur- och samhällsvetare vet i sin tur sällan något om teoribildning och institutionella villkor inom naturvetenskap” ”

  Ärligt talat, är dom helt dumma i huvudet? Jag har inte träffat en naturvetare som inte haft betydligt bättre insikt i den logiska problematiken i vetenskapsarbete än någon genusvetare jag pratat med. Genusvetarna har inte ens terminologin och språket för den typen av analyser. Hade dom haft det hade kanske inte deras eget ämne varit en så pseudovetenskaplig soppa! Hur menar dom att dom blinda ska kunna leda som seende?

 22. Tanja Bergkvist skriver:

  Stefan, ja det var ett par bra exempel där på vänsterns ologiska agerande. Så du menar att logikens lagar ser annorlunda ut för dem, ja det måste vara så.

 23. Tanja Bergkvist skriver:

  Ch, Schyman skriver ”Många lever mer eller mindre permanent i en annan könsroll än sin biologiska och då behöver man även officiellt ha det namn som man använder i den rollen. Annars kan det inträffa att till exempel en man blir uppropad med mansnamn fast han är på plats som kvinna.” Men om alla namn ska vara könsneutrala – vad är det då för poäng med att byta namn!? Jan Olov får heta Madeleine, men det vill han (hon) just för att Madeleine är ett kvinnligt namn! Om alla namn används av båda könen så att det om 10 år inte finns några könsmärkta namn alls – då försvinner även behovet av att byta namn. Fattar inte Schyman det?

 24. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo – men skulle du inte stödja om jag startade ett företag för att tjäna pengar till kampen för att krossa gensuväldet? 🙂 I övrigt känner jag inte igen mig eftersom jag aldrig ”gått på” reklam – jag trodde inte ens att det gjorde så stor skillnad. Men ok om jag kör ett andligt företag då, som säljer kunskap, föreläsningar och information – skulle du stödja det då? Eller om jag skriver en bok om genusvansinnet – den måste ju alla köpa! 😉

 25. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ha ha – du har alltså börjat bli rädd för kvinnor? Själv har jag inte sett någon tidningstext med 37 cm höga bokstäver om brottning, men vad sägs om att lägga in en annons med texten ”Krossa genusväldet”? Om ingen tidning tar in den så anmäler vi det till DO. Trots allt är ju vi kritiker en förtryckt minoritet (nåja inte egentligen, men alla vill få oss att tro det – så vi spelar på det).

  Dogdylan,
  jag ville också ”lägga mig och dö” efter att ha läst det där, men så kom jag på att då finns det ju ingen längre som kan driva vidare bloggen! 🙂 ”Verkligheten” tappar du väl inte tron på, kanske du menar mänskligheten? Jag har själv provat att stoppa fingrarna i väggutaget för att vakna ur det psykos jag ibland tror jag lever i med tanke på sakernas tillstånd, men en sådan liten elchock hjälper inte – genuseriet finns där likväl varje gång jag återhämtat mig! 😉 Egentligen borde man kontakta VR och se om den kommitté som beviljat just detta anslag instämmer i påståendet…

 26. Tanja Bergkvist skriver:

  Camilla – det låter som en utmärkt idé att ses och skvallra! 🙂 Jag vill gärna granska talmannens jämställdhetsnätverk! Funderar JK över om ”jämställdheten står över rätten till lika behandling”? Ehhh – jag måste gå till botten med detta genast!

 27. Tanja Bergkvist skriver:

  Karl – ja det är helt vansinnigt….

 28. Dogdylan skriver:

  Tanja.

  Tanja. Jag menar verkligheten. Jag blir liksom förvirrad. Jag menar, jag kan inte längre lita på mina egna ögon, att jag lever i den verklighet jag lever i. Tänk om ”Den vita patriarkala rasistiska maskulina” – vetenskapen försvinner. Då kommer jag ju sväva ut i rymden eftersom tyngdlagen upphör att existera, då naturlagar bara är en abstraktion och ett maktmedel för vita män att förtrycka alla andra. Om vi har tur så lever vi i ”the Matrix” och då vaknar jag kanske upp i ett rymdskepp.

  Fast det kanske är lika bra. Enligt Michel Foucault är ju mentalsjukhusen en form av förtryckarinstitution – där (om man drar det till sin spets) vita heterosexuella män låser in misshagliga personer. Om genusvetarna fick bestämma så skulle ju dessa ”genier” släppas ut. Då kanske det är lika bra om jag ”svävar” ut i rymden. :p

  Man kan skämta om det. Men då tänker jag på det här med genuspedagogiska och post-modernist pedagogiska skolor och dagis. Tänk dig detta scenario:

  Barn: Lisa tog mina Transformers

  Fröken: Men Olle, Lisa revolterade bara emot dig eftersom du är en elak taliban och en del av patriarkatet.

  Barn: Men du såg väl att hon tog mina transformers . Hon gjorde ju det framför ögonen på dig

  Fröken: Det kanske verkar så, men du vet Olle. Det man ser är inte det man ser. Det handlar om en relativ upplevelse Olle, och verkligheten är ju subjektiv och Jag upplevde inte att Lisa tog dina leksaker. Se så Olle, sätt på dig den här klänningen.

  Barn: Men då ser jag ju ut som en taliban.

  Fröken: Försöker du göra dig lustig över andra kulturer. Är du rasist. Jag skall tala med dina föräldrar.

  Barn: Men du sa ju att det inte fanns någon ”verklighet” och då….

  Fröken: Vafalls. Det sa jag inte. Ut på gården

  Barn: Men det är ju minusgrader

  Fröken: Äsch, Du kan gott stå där och frysa och då kommer du veta hur det känns att vara kvinna! Se så ut!

  Jag menar. Tänk att föddas på 2000-talet. Vilken identitetskris alltså.

 29. Camilla Lindberg skriver:

  Nej, nej,missförstå mig rätt. JK talade om rätten till lika behandling och förklarade varför kvotering är fel. Han var toppen!
  Mejlar dig i veckan!
  Camilla

 30. Info skriver:

  FÖRLÅT, TANJA!

  Tydligen formulerade jag mig oklart. Jag skrev att ”rubriken är omkring 37 cm, dvs. nästan en halv meter lång”. Alltså inte, att den är 37 cm hög.

  Tanja: ”Själv har jag inte sett någon tidningstext med 37 cm höga bokstäver om brottning”

  Dock har jag numret av STOCKHOLM CITY kvar, och kan jag därmed genast upplysa om bokstävernas faktiska höjd. Nu ska vi se, sa den blinde. Hm, de gemena är nästan exakt 18 respektive 25 mm höga. Versalerna är 2,5 cm höga.

  Till tidningens stora omslagsbild får jag kanske anledning att återkomma. Vem ser vi där om inte LO KAUPPI, Sveriges nya kvinoidol. Jag citerar: ”MED KUKEN SOM VAPEN. LO KAUPPI GÖR RÅBARKAD STÅ UPP OM SEXISM. VILL FÅ DIT REINFELDT.”

  Jag vill minnas, att det var Pelle Billing, som skrev om hennes eskapader för några dar sen.

  Vad gäller kvinnor, var jag ingalunda rädd för sådana förr i världen:

  http://www.malmgrenpaintings.se/Vi_gar_pa_valentino_delsida.htm

  Detta är alltså det fönster, som jag just nu har 2,3 m bakom ryggen. Om du accepterar min ursäkt, så kanske jag återkommer till ämnet Lo Kauppi vid ett senare tillfälle.

 31. Nordbo skriver:

  @Tanja

  Jag menar inte att det är något fel med att göra affärer. Och jag skulle naturligtvis stödja ditt företag. Fö har jag själv planer på att starta ett företag. 🙂

  Men vår tid har drabbats av en besinningslöshet som bla tar sig uttryck i en rovdrift av naturen. Den hotar oss alla. Det är det jag vänder mig mot. Filmen jag nämnde har mycket intressant att säga på den punkten.
  Se den här delen till exempel:

 32. Dogdylan skriver:

  Stefan: Grymt träffsäker reflektion. Jag stör mig också på Birgitta Olsson liberaler. Personligen undrar jag varför Folkpartiet kallar sig för liberaler när de ändå inte är det. När jag var medlem i ”Muf” tyckte vi ju att Folkpartiet borde slås ihop med Socialdemokraterna.

  Nu är förvisso mitt hemparti Moderaterna våldtagna av de rosa liberalerna och småborgliga pragmatiker. Det värsta är ju att om jag skulle vara med i ett TV-program så skulle jag nog låta som Anders Borg gjorde när han var ung.

  ”Hej, jag heter Dogdylan, jag är 24 år och jag är student i Uppsala – om jag var statminister så skulle alla få göra precis vad de ville.”

  Fast saker och ting förändras nog med åldern och ju mer jag läser. Jag blir allt mer konservativ och jag skulle nog inte säga att jag är libertarian längre. Jag menar, det är väl klart att mammor skall amma och ta hand om barnen. Sen är det klart att man bör dela på arbetsbördan. Vem vill ha en gifta sig med en lågutbildad och svag kvinna, liksom. Men fortfarande kan man inte bara ”dekonstruera” saker och ting och säga att en pappa kan ta över mammans roll i alla delar av barnens uppväxt.

  I och med det förstår jag inte det här med att man tillåter homosexuella att adoptera. Jag menar, vem skall ta pappans roll. Sen har jag naturligtvis inga problem med vad man gör i sänghalmen eller om man väljer att organisera sig i någon homoförening.

  Sen förstår jag inte riktigt mening med att man skall tillåta homosexuella att gifta sig eller ingå partnerskap. Jag menar, med den logiken borde ju även muslimska män och animister kunna gifta sig med flera fruar och vi vet ju att alla att det är ett sätt för männen att kontrollera kvinnorna på ett sätt som de flesta (förutom riksdagspartierna, Media och akademikerna då) anser hör hemma i ett Beduinsamhälle.

  Jag gillar heller inte dödshjälp, mångkulturella skolavslutningar, moské byggen, Islamistkramandet, abort som preventivmedel, Anti Israel & Amerika lobbyn, Homolobbyn, kvinnolobbyn och socialdemokratiska välfärdsstaten.

  Inte för att jag vill förbjuda dessa lobbygrupper, moské byggen, abort och mångkulturella skolavslutningar. De får gärna tro att Månen är en abstraktion, att män äter upp barn och kvinnor i skogen och att judarna snor organ av palestinier. Men när hela samhället präglas av någon form av socialistisk post-modern progressivitet . Ja, då börjar man bli trött.

  Vad skall jag rösta på? Kristdemokraterna? De har ju svikit sina ideal. Sen gillar jag inte frikyrkorna. Jehovas vittnen knackade på hos mig här om dagen och försökte pracka på mig en massa en strunt. De är ju värre än telefonförsäljare, de försökte övertyga mig om att teknikutveckling var djävulens budskap Vafalls!

  Det är nog bättre att de flyttar till Afrika, där råder det ju ingen teknikutveckling. Nu är ju förvisso KD inget parti för Jehovas vittnen och Livets ord. Snarare antar jag att det är pingströrelsen som är dominant i partiet.

  Men jag har bara någon aversion mot karismatiska kyrkor. Precis som jag har svårt för Islam, katolicismen, flum buddism och krämarreligionen Hinduismen. De får gärna hålla på med galenskaperna, men inte i min port och jag vill inte betala för dem.

  Aja . Det verkar som Sverige får varje människa att bli politiskt apatiskt. De enda som orkar hålla på med politik är de sju systrarna och jag antar att de får orgasm varje gång de hittar på en ny bisarr lagstiftning eller kastar ytterligare miljarder på Keynes doktriner, klimatbluffen och vänster progressiva projekt samtidigt som de skär ned på lag och ordning.

  När sedan vi har mer våldtäkter per capita än Amerika så förklarar ”eliten” saken med att ”Ja, det är ju varmt ute så det är växthuseffektens fel! Jag pratade med en master student i Naturgeografi. Hon höll på att skriva en uppsats om växthus effekten och genus.

  Tydligen var det så att ”växthuseffekten” var ”gendered” på grund av att män släppte ut mest koldioxid. Vad ska man säga. När skall vita män sluta bli beskyllda för kvinnors, homosexuellas, handikappades, invandrares, icke-vita och dumreligiösas misslyckanden genom historien.

  Jag menar, knullar du så kan du bli gravid eller bli pappa. Men likförbannad så ligger unga tjejer och killar runt utan kondom. Okej, jag förstår att sexualdriften är stark och jag är inget helgon själv. Men har man sex utan kondom kan man åka på sjukdomar och ännu värre bli gravid. Naturligtvis är det inte de här tonåringarnas fel att de blir på smällen (tillsammans). Nej, nej. Det är samhällets fel. Har du sex utan preventivmedel så kan med otur sitta där med en joddlande jävla snorunge resten av livet som sen i tonåren skall ha en dyr jacka varje vinter.

  Jag tittar ju på min lillasyrra. En blond ”hallå” tonåring som har väskor som kostar lika mycket som mitt månatliga CSN, har fem olika Converse, Canada Goose jackor och sådana där fula ”puffjackor” från Fjällräven. Ändå skall hon ha mer, mer och mer. Vem vill ha barn liksom? Nu har mina föräldrar rätt gott om pengar så de betalar för snorungen, något jag aldrig skulle göra dock.

  Men de vill väl skämma bort det yngsta barnet, nu när ingen av de andra barnen bor hemma. Men det värsta är nog de här White Trash och invandrarmammorna som skaffar barn på barn. Utan att ens ha råd med vinterskor till ungarna. Vem får betala? Vita män såklart!

  Som sagt, det är väl inte så konstigt att självmorden ökar bland vita män. Jesus fucking Christ.

  PS: Jag är bitter. 😉

 33. Nordbo skriver:

  Ett klargörande:

  Jag är inte ”vänster”. Det jag inte höll med Stefan om var synen på reklam. Vart tog den gammla hederliga måttfullheten vägen? Den intensiva reklam vi utsätts för har del i skulden för dess försvinnande, anser jag. Jag har jobbat med marknadsundersökningar. Reklam fungerar.

  @Dogdylan

  Kul tal. 🙂

 34. JEL skriver:

  JAX.

  Gunnar Adler Karlsson!?? Du ar nu ej langre trovardig i denna debatt – sorry.

 35. Camilla Lindberg skriver:

  Dogdylan- du får inte tro att alla folkpartister är som Birgitta Ohlsson! Jag gör mitt bästa att förändra partiet och tycker nog att jag har viss framgång. Te.x efter Pär Ströms intervju med mig i mars då jag gick ut och sa att feminismen gått för långt, så har folkpartiet delats i två läger, feministerna mot icke feministerna. Jag känner ganska starkt stöd inom partiet, men visst det är Birgitta som hörs mest.
  Folkpartiets problem är snarare att vi har så många pk korrekta män, som tror att de måste kalla sig feminister för att det är korrekt.
  Jag skulle behöva både Carolina Gynning och Anna Anka i Folkpartiet.
  Camilla-allergisk mot feminism och annat trams, dock folkpartist.

 36. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, är det verkligen så illa att födas på 200-talet så är det illa…

  Camilla, jaha ok då¨förstår jag! Jag trodde det var tvärtom!

  Info, tillåt mig att tvivla på att det där är din fönsterutsikt! 😉

 37. Ch. skriver:

  Hej!
  Camilla Lindberg, du ska nog vara glad att inte Anna Anka enrollerat sig i ditt parti. Den andra kvinnan vet jag inte så mycket om mer än att hon ser ut att vara en typisk bimbo. Det ska väl kunna finnas många riktningar även inom ett mindre parti som FP, vad som är bra är att det allt kraftigare mullrande motståndet mot den mest radikala och oförsonliga statsunderstödda feminismen fångas upp någon stans i etablisemanget som det nu verkar finnas möjlighet till genom Camillas personliaga enegagemang. Det har fördelar jämfört med tillskapande av nya partier men man får se upp så att det blir något slags långsam absorbtion och våra sunda tankar så småningom sväljs av de stora fiskarna. FP kan väl lite också behöva tvätta bort tråk- och folskollärarstämpeln, förlåt jag är själv tråkig och lärarutbildad)genom att visa upp färgstarka politiker och stort spelrum inom liberalismens gränser.
  Jag vill också ta tillfället i akt att peka på att det blivit nya turer kring Schymans artikel om namnlagen och bl.a. min kommentar till den. Se vidare http://www.second-opinion.se/so/view/757 och http://blogg.expressen.se/individ/. Kommentera gärna på båda ställena. Gick jag för lång i min kommentar? Uttryckte jag mig otaktsikt?

 38. Info skriver:

  TANJA,

  samma sak sa du för ett par veckor sen. Att du tvivlar på att jag bor där jag bor. Ja, visst tillåter jag. Att du tvivlar. Men nu är det kanske du som bör upp till bevis.

  Ställ vilka intrikata frågor som helst för att övertygas – eller för att avslöja mig. Jag lovar att svara så uppriktigt och detaljerat som jag kan. Dock får du inte veta flickans namn och adress, något som jag hoppas att du kan ha förståelse för.

 39. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, intressant – är inte insatt i reklamfrågan men det beror väl på att den inte berört mig (än).

  Dogdylan,
  här är ett gammalt inlägg jag skrev om någon av Birgitta Ohlssons interpellationer och motioner om jämställdhet: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/07/26/genushysteri-i-praktiken/

  Så här säger hon: ”Bristen på jämställdhet börjar i familjen. Men för att befria individen från gammeldags könsroller räcker det inte bara med en jämställdhetsmedveten barnuppfostran i hemmen utan det krävs också en feministiskt medveten förskolepolitik… Obligatoriska feministiska jämställdhetsplaner på dagis är ett första steg för att luckra upp könsrollerna och skapa ett friare samhälle. Det förutsätter att det blir obligatoriskt med både teoretisk och praktisk genuskunskap på förskollärar-utbildningen.” osv osv

  Du skriver: ”Tydligen var det så att ”växthuseffekten” var ”gendered” på grund av att män släppte ut mest koldioxid.” Ja men se detta: ”Klimatfrågans lösning kräver ett genusperspektiv”: http://www.genus.se/digitalAssets/1279/1279649_gp2-08.pdf

  Sen hoppas jag du blir mer barnvänlig med tiden, din lillasyster är ju trots allt din syster och tillhör familjen och som nybliven konservativ borde du väl värna om den, inte vara avundsjuk på hennes jackor osv. Fast jag antar att du skämtade en del där, eller var bitter som du själv sa. Stackars desillusionerade Dogdylan! 🙂

  Camilla, jag hoppas att ditt läger vinner då! 🙂 Du, Björklund, och några till kan väl kuppa partiet under nästa årsmöte och sätta era egna gubbar på de viktiga posterna (ursäkta jag menar gubbar och gummor)! 😉 Så får vi ordning på både gensuindoktrineringen och skolväsendet!

 40. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, det var ju liknande motiv förra gången, då i flera fönster. Hur många fönster har du egentligen? Och var bor du eftersom alla sitter nakna på sina terasser mitt i kalla hösten – ha ha! 🙂

 41. Erik skriver:

  Dogdylan:

  Har du betänkt det faktum att den reaktion du har nu är exakt den reaktion de försöker ge dig? Låt säga att jag har en åsikt många inte har och vill slippa debattera den med dem eftersom jag tycker den är så självklar att det helst inte skulle vara tillåtet att ens föreslå några alternativ. Är det inte då också ganska logiskt att jag gärna spenderar så mycket tid jag kan på att upprepa strunt i ett försök att få motståndarna att tröttna och ge upp utan strid?

  http://aktivarum.wordpress.com/2009/07/29/att-uppfinna-elden-om-och-om-igen/

  Vi kan exempelvis diskutera vetenskap. Men om man tillämpar helhetsbild är det ganska uppenbart att när fält blir för kvinnligt dominerade (och då menar jag mentaliteten, inte personerna) så upphör de att syssla med vade de sysslade med och får nya prioriteringar som har väldigt tydliga röda trådar.

  Det är lätt att se vad som händer när arbetsplatsen blir mer kvinnlig. Vips så handlar det mer och mer om trygghet, oro och att se bra ut i andras ögon än innehåll. Det blir också viktigare att vara överrens än att vara effektiv. En person med mycket bättre metod blir utmobbad för det hotar gemenskapen. Allt hotar gemenskapen och det viktigaste som finns i alla sammanhang är trygghet trygghet trygghet. Att klä sig rätt är trygghet, att tänka på vad man säger är trygghet osv…

  Det är faktiskt inte särskilt svårt att se att orden och titlarna helt saknar den innebörd de tidigare haft. De får helt enkelt andra arbetsuppgifter än vad de betyder. Å ena sidan vaktar de noga på den legitimitet som fälten i sig ger, å andra sidan sysslar de med ingenting av vad som skapades den legitimiteten

  Cristopher Lasch beskriver det bäst i ”Eliternas uppror” Nämligen att de postnåt eliterna har ingenting eget som de producerar. De lever av att sönderdela någonting någon annan ideologi skapade och så länge det finns något att sönderdela kan de fortsätta tills vi producerat inget annat än åsikter så länge att allt förtroendekapital är bortblåst.

  Dvs exakt samma sak som inträffade i den ekonomiska krisen kommer att drabba andra områden än husbranschen. Politiken är redan drabbad, där kallas det politikerförakt men vad är det egentligen? Jo det är när förtroendekapitalet försvinner. Vetenskapen ligger rätt bra till hands att ryka också. Allt fler vetenskapliga studier har följade frågeställning ”hur upplever du att…?” eller ”vad innebär NN för dig?”

  Och ärligt talat, den frågan behöver vi inte forskare till att ställa. Den kan lika gärna outsourcas till kyrkans prästerskap eller till nöjesbranschens talkshowledare. Så människor slutar lita till politiska beslut, till forskning och till ekonomiska systemet. Vad blir resultatet av en sådan minskning i förtroende i allmänna ögon?

  Jo resultatet kan bara bli ett: Segregation. Eftersom alla bara är ute efter att luras så kan man inte lita på någon utanför egna kretsen och detta är ju för övrigt exakt den politiska inrikting som PK strävar efter. Homosexuella för sig, Kvinnor för sig, Svarta för sig, Naturvetare för sig, Humanister för sig osv… De SÄGER förståss inte rakt ut det är vad de försöker uppnå eftersom det viktiga är att se bra ut, inte innehållet men folk behöver inte få förklarat för sig vad en låda innehåller. Att den är full med skit kan de se med egna ögon.

  Fortsättning följer.

 42. Erik skriver:

  Suck, fast i spammen igen.

 43. Erik skriver:

  Just ja, sedan får vi inte glömma ansvarsfrågan. För cirka hundra år sedan klagade folk över att kvinnor var omyndiga i samhällets ögon. Men vi har ju i och med pk-makt-teorin som genuspolitiken bygger på sett en tydlig återgång till just mentaliteten att kvinnor är omyndiga.

  Kvinnor har liksom rösträtt som påverkar hur det politiska systemet ser ut och antingen är man myndig eller inte man är inte myndig när man känner för det och helt utan ansvar när det är saker som inte ser bra ut. Är man myndig är man lika ansvarig som alla andra för klimateffekten och krigen och allt annat dåligt som skett som direkt följd av politisk inriktning.

  Det går inte bara att strunta i myndighetsgrundat ansvar när det passar. Det är att förespråka och stärka exakt den attityd av omyndighet som var ursprungliga föremålet för kritiken. Det är antingen ridderlighet (specialbehandling) eller jämställdhet (likabehandling) som gäller. Bägge funkar inte.

  Har ni för övrigt sett dokumentären Indoctrinate U? Där är det en kille i USA som får höra att eftersom han är svart så skulle han hålla klaffen. Orsaken är att han uttalade sig positivt för likabehandling på basis av ras (dvs kritiserade rasbaserad särbehandling) Så å ena sidan kritiserar man att svarta diskrimineras, å andra sidan gör man det själva så fort det passar.

  Eftersom makt-genus-forskarna vill omyndigförklara röstberättigade kvinnors roll i politiken så är de en del av det system som omyndigförklarat kvinnor från början det system som feminismen kritiserade. Hur kan man ens få kalla sig feminist när man stödjer omyndigförklarande bild av kvinnor? Borde det inte finnas nån kvalitetssäkring på ord som feminism? Kan man förespråka ansvarslösa omyndiga kvinnor och forfarande kalla sig feminist som är för jämställdhet?

  Isåfall betyder ju ordet ingenting!

 44. Tanja Bergkvist skriver:

  Ch, jag tycker inte det var något fel med din kommentar, de verkade vända sig mot att du inte uppget för-och efternamn, och när du gjorde det la de ju in den igen.

  Erik,
  du är ute ur spammen nu. Camilla fastande också i spammen en stund, förstår inte vad det beror på…

 45. Info skriver:

  TANJA

  Stora fönster som vetter mot sydöst, öster och slottet, Gamla stan m.m. har jag TVÅ stycken av, fördelade på två olika rum.

  Andra fönster i lägenheten med mera trivial utsikt är ointressanta i sammanhanget.

  Var jag bor kan du lätt approximera genom att undersöka vinklarna och andra inbördes förhållanden dels mellan det motiv, som visar utsikten (nu aktuell) utanför, dvs. FRAMFÖR de två ovannämnda fönstren + en balkong, dels motivet på den målning, som jag länkade till senast och som visar geografin FRÅN slottet MOT samma fönster. Kanske finns någon matteformel för att lösa mysteriet?

  Någon exakt gatuadress kan inte uppges, eftersom alltför många är allergiska mot nakenmålningar, om det inte står ZORN eller PICASSO eller möjligen RUBENS i något hörn av målningen.

 46. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ok om vi säger så här då: jag tror på motiven vad gäller utsikten, men att det sitter nakna kvinnor ut på takterasserna vart du än tittar ut betvivlar jag fortfarande! 😉

 47. Dogdylan skriver:

  Camila Lindberg.

  Nu var jag ju inte 100 procent seriös. Man får ta mig med en nypa salt ibland. Alltså, saken är den att det handlar om så mycket mer än feminism. Jag tyckte Göran Hägglunds utspel mot kulturvänstern i DN för två-tre veckor sedan var rätt träffsäker. De flesta väljare förstår varken ”Logiken” eller innehållet i vad politiker säger. Jag upplever att politiker lyssnar på forskare och tjänstemän, förändrar det de får höra så det skall vara operativt och så det skall passa in i deras ideologi. Där med förlorar det ursprungliga budskapet sin reliabilitet.

  Jag tvivlar också på att politiker verkligen förstår innehållet i vad experter förmedlar till dem. Om vi tar Göran Hägglund som exempel i det klipp från SVT:s Debatt som Tanja har lagt upp. Han förstod helt enkelt inte vad den här vänsterdebattören försökte säga till honom. Mannen är varken statsvetare, sociolog eller genuspedagogik. Det är naturligtvis inte rimligt att politiker skall vara experter. Snarare tvärt om. De skall vara ett tvärtsnitt av folket. Tyvärr är det inte så. Framför allt då det kommer till värderingar. Folket är alltid mer konservativt än politikerna. Men det betyder inte att politiker inte behöver argumentera på ett konsekvent och rationellt sätt.

  Jag skall ta ett exempel. Magnus Betnér vs Zaida Catalán (MP) om sexköpslagen diskuterar sexköpslagen i det här klippet.

  Nu är kanske Magnus Betner inte den smartaste paddeln i kanoten. Men vad Zaida Catalan gör är kanonfel. Zaida Catalan argumenterar för att ”kvinnan har rätt till sin egen kropp” då det kommer abort. Men” hon har inte rätt till sin egen då det kommer till prostitution”. Det är en inkonsekvent argumentation. Det är naturligtvis inget fel att argumentera så om man är konservativ och säger att det finns ”goda” och ”dåliga” värden. Inte heller om man är konsekvensialist eller utilitarist. Men detta är hon inte.

  Hon säger dock att det är en ”normativ” lagstiftning mot sexköpslagen som hon vill. Samtidigt menar Zaida Catalan att ”normer” är någonting begränsade, någon form av makt. Eftersom hon är medlem av nya vänstern så är ”Makt” någonting dåligt, enligt henne, men bara ibland såklart, för ibland är makt helt okej, så länge det är hon som har den.

  Men som jag sa, det finns så mycket mer politiker gör fel. Ett annat ämne som är ”hett” är immigration. Alla politiker säger att vi behöver invandrare/flyktingar för att försörja en åldrande befolkning. Som Nyamko Sabuni sa, vi politiker måste ”se in i framtiden” i SVT:s Debatt. Problemet är att vanligt folk inte riktigt förstår varför man skall ta emot invandrare för att fylla arbetsbristen, då sanningen är den att det finns rätt hög arbetslöshet.

  För de flesta låter nog det här som om Nyamko Sabuni vill ta emot invandrare för att kunna dumpa lönerna, i och med att fler slåss om jobben. Om jag skall vara ärlig så förstår jag inte heller logiken i det ta argument– om nu inte Nyamkos Sabunis tanke är att dumpa lönerna. Om vi talar empiri så skulle jag nog säga att invandring inte nödvändigtvis behöver vara lösningen för en åldrande befolkning. Man skulle kunna argumentera för att teknikutveckling delvis skulle kunna lösa problematiken, likväl skulle man kunna säga att invandringen inte ha varit ”god” och lyckats med att råda bot på ”arbetsbristen”.

  Där emot skulle Nyamko Sabuni kunna använda andra argument för att kunna ta emot flyktingar/invandrare. Detta är problemet. Hon behöver inte ”hänvisa” till forskning, men vad hon bör göra är att ta en normativ position. Det är hennes jobb som politiker, att vara visionär. Inte att använda sig av forskning som auktoritetsargument. I vilket fall så ökar politikerföraktet på grund av dessa ständiga ”disconnects” och svår förståliga logik.

  Det finns en mängd frågor som politiker gör bort sig på och som ”verkligen” ogillas av folket. Så kanske det har varit i alla tider. Jag tycker dock att man kan skönja detta internationellt, framför allt i Västeuropa. Jag skulle också säga att folket behöver och vill ha fasta värderingar (på tal om att folket är konservativt). Detta kan inte liberalism, post-socialism och post-modernism erbjuda, eftersom de är värde relativistiska i sin natur.

  Det är såldes inte konstigt att Europa fylls av protestpartier, för vilken ”samhällsvetare” förstår kritisk ”diskursiv argumentation”, alltså: Det handlar inte om hur verkligheten ser ut, det är hur vi talar om verklighet som är verkligheten.

  Nu blir detta långt, men jag hoppas du förstår min poäng.

 48. Dogdylan skriver:

  Tanja: Birgitta Olsson är ”suck”, men det är de flesta politiker. Jag ogillar egentligen politiker för att de har mycket makt. Jag ogillar dem för att de är dumma i huvudet. Det är nog bäst att statsvetarna får all makt. En leviathan liksom.

  Värna om lilla syrran. Ja, du, jag vet inte. Jag var hemma några dagar från min studenstad här om veckan. ”Brööl, ut ur badrummet”. Men gå till det andra badrummet säger ja. ”Brööl, jag har mitt smink där, ditt apdjur”…

  Det är så(åå) skönt att vara hemma i mitt studentkollektiv igen.

 49. Erik skriver:

  Dogdylan:

  Ett intressant filmklipp. Det tar förståss ett tag innan vi får höra de verkliga argumenten men till slut så får vi såklar motiveringen av Zaida att ”vi måste fråga oss är det sex eller är det kanske en makthandling? varför skall man köpa för pengar sex? varför?” Det finns två svar man kan ge där. Det första är det Betner använder ”om världen såg ut så” det andra tänkbara svaret är att då det är tillåtet att ha sex och tillåtet att köpa saker.

  Hennes påstående att vi måste ställa den frågan om det är sex eller kanske makt och acceptera hennes falska dilemma (är det a eller b?) är ju i sig just en tydligt makthandling där hon som politiker gör exakt det hon kritiserar hos sexköpare, tar sig makten över andra för att få känna sig betydelsefull. Det är alltså inget principiellt fel i att förtrycka folk. Det är sexet i sig hon är ute efter.

  Hon säger även ”jag ser strukturer” men vad hon inte säger är såklart att strukturer är frivilliga demokratiska val som människorna gör i moderna liberala demokratier. Det kanske är lite svårt att som demokratiskt vald politiker säga att folk inte har rätten att göra de demokratiska val de vill göra?

  Vi kan lika gärna säga att folk inte får rösta på Catalan för det är ju också en struktur som folk inte har rätt att skapa isåfall. Men där är ju poängen, det goda är tillåtet och det onda är det inte. Man påstår att hon inte är konservativ men det är ju exakt vad Zaida är. En modern variant av den värsta kristenhögern som valt att bli vänster för det är mer folkligt.

  Det hon kommer med är typiska kristenhögerargument från tiden när vi saknade allmän rösträtt. Att leva omoraliskt stödjer kriminalitet Check, Att folket får göra egna val (skapa strukturer) är dåligt Check, Sex utanför de fina relationerna är dåligt Check osv.

  Betner säger som det är, Zaida säger ”varför skall det vara så?” Men varför skulle Betner ha svaret på den frågan? Och Zaidas förslag kommer ju inte att ändra på någonting. Hon pratar om att ändra efterfrågan med förbud. Sedan när minskade efterfrågan av spritförbudet i USA?

 50. Dogdylan skriver:

  Erik.

  Du gör en bättre analys än mig som vanligt. Men jag tror hon syftar på ”tvingande” strukturer, inte att människor handlar efter ett visst mönster. Just att hon använder (post)strukturalistiska teorier menar jag kännetecknar den korkade politikern. Istället för att attackera någonting normativt, vilket de bör göra, så lindar de in sig i vetenskap, vetenskap som de inte riktigt själva förstår. Detta är som sagt min poäng i mitt inlägg till Camilla (är det samma folkpartist som vände sig emot FRA).

  Politiker som försöker anamma vetenskap i alla sammanhang är enligt min uppfattning idioter. Men Politiker skall resonera utifrån vad de ”tycker”, inte vad byråkrater och vetenskapsmän/kvinnor säger åt dem att tycka. Jag gillar heller inte vetenskapliga argument i många frågor, där en ”moralisk” position spelar större roll.

  Tillexempel, droger. Även (rent empiriskt) om det är bättre att legalisera lättare droger (Cannabis) på grund av att de samhälliga effekterna är bättre, så innebär det inte att det är ”moraliskt” rätt att legalisera lättare droger. Jag tänker också på konsekvensialisten Peter Singer, mannen som mycket rationellt argumenterar för att effekterna av att döda handikappade barn är bättre för ”hela” samhället än att låta dem leva.

  Han tar också ställning för dödshjälp och mot att hjälpa tredje världen genom konsekvensialistisk och utilitaristisk argumentation. Även om Peter Singer är förnuftig och rationell är hans tankar inte moraliskt riktiga. De överensstämmer inte med den mänskliga gemensamma värdegrunden. Jag menar förvisso att politiker skall agera rationellt, men det finns gränser. Där av är en ”normativ” position mycket viktig. Nu tror jag att jag är luddig själv.

  Visst är det så att Zaida Catalan använder ”kristenhöger” argument eller konservativa argument. Nu har jag förstått att du kan vara normativ och samtidigt värde liberal. Habermas, Foucault osv. säger ju att det finns sanna värden i ena stunden men i andra inte. Väldigt inkonsekvent. Habermas är litet lustig. Han menar att den Deliberativ demokratin är den bästa typen av demokrati om vi ser (som han gör delvis) demokratin som instrumentell. Samtidigt säger Habermas att ”normer” är tvingande och att vi aldrig kan ge uttryck för vårt sanna jag i diskurser. Hur skall då den Deliberativ demokratin fungera om så är fallet?

  Själv är jag orolig för att politiker är så långt borta från väljarna. Jag upplever också att samma sak gäller för journalister. Enligt SOM-institutet så svenska folket en rätt negativ inställning till media och journalister.

  Jag lyssnar inte på radio, men mina lägenhetspolare gör det. Så idag vid frukosten var det något ”ring in” program på radion. Den här debattledaren var en fullständig idiot. Mycket handlade om invandring, Islam och lokala politiska beslut. Vilket är lustigt då väljarna inte ser dessa frågor som ”viktiga” jämfört med andra frågor, t.ex. Välfärdsfrågor, också enligt SOM-institutet. Så jag förstår inte varför det tjatas om invandringsrelaterade frågor och feminism hela tiden i media. I alla fall.

  Den här journalisten var ungefär som Täppas Fågelberg (som också har ett liknande radioprogram). Han, precis som den här kvinnliga journalisten jag litet kort lyssnade på idag, tar konsekvent avstånd från vad ”vanligt” folk tycker.

  Vad som också är tragiskt är att dem som ringer in behandlas rätt illa. Även om de som ringer in har rätt i vad de säger så kan de liksom inte styrka det. En rätt förvirrad gubbe talade rätt konspiratoriskt om att muslimer har en plan att ta över väst. Detta är naturligtvis fel. Men han hade rätt i att koranen förskriver att muslimer inte skall ta kristna och judar som vänner, eftersom de inte är rättfärdiga. Så här står det i Koranen

  ”O you who believe! do not take the Jews and the Christians for friends; they are friends of each other; and whoever amongst you takes them for a friend, then surely he is one of them; surely Allah does not guide the unjust people.” (Surah: 5:51)

  Så gubben hade rätt. Men den här journalisten säger rakt upp och ned att han ljuger. Men det gjorde han ju inte. Nu kunde inte gubben hänvisa till versen. Men jag tycker det här beteendet och fördummandet av vanligt folk är rätt beklämmande, framför allt då det kommer från journalister och politiker, då deras åsikter i någon mån skall spegla den allmänna opinionen.

  Visst var gubben ett original. Jag antar att de flesta som ställer upp som publik i TV eller ringer in till radio är lite udda. Personligen säger jag inte ens vilket parti jag röstar på inför folk jag inte känner IRL, om det inte är nödvändigt. Det är ju som sagt onödigt att skapa friktion. Men journalistens irrationalitet är rätt symptomatiskt på en rätt så förvirrad journalistkår.

  Hon kunde ha argumenterat för att religion är mer än urkunder, att religionen är ständigt i förändring eller något liknande argument. Men det gjorde hon inte. Hon sa bara ”du ljuger”. Det passade helt enkelt inte in i hennes världsbild att det stod ”konstigheter” i Koranen.

  Att tro att de värderingar som förmedlas i Koranen för 1400 år sedan ser likadana ut som de värderingar som finns inom den vänstra delen i journalistkåren är ett tecken på en otrolig ignorans för historisk epistemologi teori.

  Vi har ju pratat om Mark Steyn tidigare. Han säger ju att vi får lära oss att kunskap är irrelevant eftersom det räcker med att toleranta.

  Jag har sett samma sak i SVT:s debatt då det handlat om Islam. När den här äldre kvinnan som var debattledare innan Janne Josefsson sa något liknande till en iransk kvinna när hon kritiserade islams teologiska grunder på basis av liberalism. Det är naturligtvis så att man kan debattera validiteten i hänvisat material.

  Men att konsekvent säga: Du ljuger och sen komma med påståenden tagna ur luften som svar som de här debattledarna gjorde är enligt min mening rent utsagt korkat. Då låter man som radikala feminister som säger: ”Du har inte kunskap om det här” så därför har du fel. Herre jösses.

  Det mest roliga exemplet är när den tokiga fördetta Livets Ords prästen och bluffcoachen Runar Södergaard gick ut och sa att Mohammed var pedofil eftersom Mohammed gifte sig med Aisha, när hon var 6 åring och konsumerade äktenskapet när hon var 9 åring. Detta Enligt tex. Bukhari och Muslim Haditherna. För att ge ett exempel:

  ”Muhammad married Aisha at the age of nine” (Muslim (8:3309)

  Nu är haditherna inkonsekventa över hennes och många muslimer följer dem inte eftersom haditherna är inkonsekventa. Men tex. Saudi Arabien använder sig av dem. I vilket fall. Runar sa i alla fall detta på en predikan och media gjorde en stor grej av det. Runar hamnar i alla fall i TV-soffan med Kristian Luke. Naturligtvis kommer detta upp och Luke frågar ”Vad bygger du detta” på.

  Runar svarar och säger sen. Anser du att det är pedofili att ha sex med en 9-åring? Kristian Luke säger då. Det vill jag inte svara på och det jag inget om. Kristian Luke kan alltså inte ta ställning om det är pedofili att ha sex med 9-åringar. Varför? Jo, eftersom om han hade sagt. Ja, det är fel så hade han varit ”icke-politisk korrekt”.

  Det är just sådana här ”känsliga” delar i icke-västerliga kulturer som journalister och politiker helt enkelt förnekar. De existerar inte och de vill inte tala om dem. Det är därför de säger. ”Du ljuger” eller helt enkelt går till personangrepp, för om de (journalisterna och politikerna såklart) presenteras för fakta som Kristian Luke blev, ja då blir det ju svårt att svara.

  Vi lever i en otroligt irrationell och konstig tid där vi har tagit intellektuellt självmord på toleransens altare.

 51. Dogdylan skriver:

  Ursäkta svenskan, jag var grymt trött och hade pluggat hela dagen.

 52. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, det är beklämmande att du blev utjagad ur badrummet men så är det att vara man idag ;-). Jo, det är en intressant ekvation som du nämner med stigande arbetslöshet och ett ”skrikande behov” av invandring för en ”åldrande befolkning”. Det kan inte bli annat än lönedumpning, om det är nu det handlar om. Se f.ö. denna artikel: ”Demografisk bomb avfärdas som myt” av sociologiprofessorn Lars Tornstam vid Uppsala universitet:

  http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=1-AV_ID=588554,00.html

 53. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, ”Politiker som försöker anamma vetenskap i alla sammanhang är enligt min uppfattning idioter. Men Politiker skall resonera utifrån vad de ”tycker”, inte vad byråkrater och vetenskapsmän/kvinnor säger åt dem att tycka.” Jag instämmer inte, ”tyckandet” måste ju vara baserat på fakta, och du klagar ju själv på att politiker är dumma, de borde verkligen sätta sig in i vetenskap, men varför kallar du poststrukturalism för vetenskap? Kanske därför du inte tycker de ska ägna sig åt ”vetenskap”? 😉

 54. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, ”Även om Peter Singer är förnuftig och rationell är hans tankar inte moraliskt riktiga. De överensstämmer inte med den mänskliga gemensamma värdegrunden.” Jag får inte den uppfattningen av Singer som du beskriver, när jag läser om honom på wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Singer men som sagt, nu har jag inte läst något mer om/av honom än det på wiki-länken ovan.

 55. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan & Erik, jag tror faktiskt att Catalan är känslomässigt engagerad här – som kvinna betyder nämligen sex ofta mer än bara den fysiska akten. Jag tror hon känner så, därav aversionen mot sexköp – det är förnedrande för kvinnan eftersom kvinnan i allmänhet har en lite mer komplicerad relation till sex än män. Men samtidigt som hon antagligen känner så så kommer hon aldrig att erkänna det eftersom hon ju i egenskap av ”kvinnorättskämpe” ju tycker att kvinnor ska ”ta för sig” på alla plan, och anamma manligt beteende, i synnerhet brukar det låta så vad gäller sexuellt beteende.

 56. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan ”Vi lever i en otroligt irrationell och konstig tid där vi har tagit intellektuellt självmord på toleransens altare.” – där sa du ett sant ord….

 57. Dogdylan skriver:

  Tanja
  Jag har läst den artikeln tidigare om den åldrande befolkningen tidigare. Men tack ändå. Jag har för mig att andra har skrivit om det tidigare. Det verkar onekligen var något som politiker, journalister och ”kändisakademikerna” inte riktigt vill säga till oss vanliga.

  Vad jag menar med att politiker skall ha en normativ ansats istället för en vetenskaplig är att ”moral” inte kan påvisas med vetenskap. Hur vi än vänder på begreppet ”moral” så kommer vi få olika svar. Visst kan filosofin och antropologin ge vissa fingervisningar vad som är ”bra moral och dålig” moral.

  Men även de slutsatser de drar kan brytas ned. För mig är det viktigare att politiker handlar vad jag anser är moraliskt riktigt, snarare än vad någon forskare säger. Naturligtvis måste politiker lyssna på alla delar av samhället. Men eftersom samhällsvetenskaplig/humanistisk forskning handlar om bästa gissningar, tycker jag det är rätt onödigt att politikerna skall uteslutande lyssna på dem.

  Jag skall ta ett exempel. Enligt den norska historiken Benedict Anderson så är ”nationen” en föreställd gemenskap. Detta är korrekt. Många akademiker och politiker gör dock den tolkningen att den är irrationell och därför onödig att bevara. Men Nationen i sig själv betyder mycket för dem som tillhör den. Det är ett skäl till varför det är så djävulskt svårt att assimilera invandrare.

  Jag skulle säga att även om det bara är en ”föreställning” om vad som är svenskt och inte så är ”svenskheten” viktig för oss svenskar och därför förkastar vi inte den. Att som Mona Sahlin till Fredrik Reinfeldt säga att den svenska nationen inte är viktig är skitsnack.

  När Mona Sahlin sa ”Vem är svensk egentligen” och när Fredrik Reinfeldt sa att svenskar är blått barbarer och allt ”vettigt” har kommit utifrån” så blev nog rätt många svenskar sura. Vad som är svenskt, irakiskt, turkiskt, tyskt osv. går djupare än tillfällig patriotism under en fotbollsmatch.

  Nu hycklar förvisso politiker, andras nationer får bevaras men inte svenskars. Nu förespråkar jag naturligtvis inte någon typ av etnopluralism. Men min poäng är samhällsvetenskapliga och humanistiska resonemang är väldigt komplicerade. Därför bör man vara vaksam till samhällsvetenskaplig/humanistisk forskning.

  Den är absolut inte precis och följer man den slaviskt gör man kardinalfel. Vad politiker bör göra är att följa sin moraliska övertygelse, även om den inte är ”logisk”. Det är upp till oss medborgare att sedan välja vilken ”moralisk övertygelse” som vi anser passar oss bäst.

  Ett samhälle vars moral hela tiden skall vara byggt på vetenskap, vill jag personligen inte leva i. Jag menar, vi är ju människor. Inte som Spock i Star Trek.

  Politikerna är dumma i huvudet för att de tror på vad utredningsbyråkraterna och någon lirare med Fil. Dr examen säger till dem. Vad byråkraternas (ej dem som implementerar politiska beslut)och akademikernas jobb är att ge olika förslag.

  Sen får politikerna fatta det beslut de finner mest riktigt, alternativt förkasta allting och köra sitt eget race. Det är därför det är viktigt att inte hela akademin och byråkratin består av en politisk eller moralisk inriktning.

  Vad jag menar med Peter Singer är att även om han argumenterar (genom utilitarismen) logiskt för att handikappade döda barn, behöver det inte betyda att det är moraliskt rätt att döda handikappade barn även om det nu skulle gynna samhället. Som jag skrev tidigare. Det finns olika uppfattningar även inom Filosofin. Dock är jag inte läst filosofi annat än politisk filosofi/teori så jag skall nog inte gräva ned mig i det för mycket.

  Visst är Catalan känslomässigt engagerad. Jag läste någonstans att sex är en större ”big deal” för kvinnor eftersom risktagandet är högre än för män. Det vill säga att kvinnor blir gravida och blir du gravid då sitter du där med en unge resten av livet. Så man kan väl tänka sig att det finns någon biologisk aspekt där.

  Jag tycker inte att prostitution är någonting bra. Men det är långt steg till att förbjuda det. Man har rätt att pyssla med ”skadliga” saker (inte för att jag tror att prostitution är speciellt farligt) om man är med på noterna.

  Om Catalan hade varit konsekvent hade hon sagt till Betner att hon ville förbjuda porrfilm också. Men, nej det ville hon inte. För uppenbarligen verkar det ju som om porr är okej, bara det är feminister som gör den.

  Kvinnor är också ”biologiskt” determinerade att fostra. Kan det vara därför kvinnor är förälskade i socialism och fascism? De röstar ju som bekant på vänsterrörelsen i större utsträckning än män!

  Kan det vara så att kvinnor också har en förkärlek för ”nazism”. Jag läste i någon skvallertidning (Typ aftonbladet) att naziströrelsen lockar kvinnor.

  Det kanske har något att göra med att kvinnor dras till maskulina ideologier, att själva ideologin blir en sexuell fetisch för dem. Att nazismen blir som någon form av sexuell fantasi, som de vill vara nära. Nationalsocialistisk Front kanske får extra mycket medlemmar när kvinnorna är fertila, för det är då enligt biologin som kvinnorna vill ha en ”stark” maskulin partner och ingen ”trevlig” mes.

  Eller så kan det vara så att Catalan inte alls är mer känslomässigt engagerad än någon annan ideolog. Naturligtvis inte så konstigt eftersom hon umgås med vänstertomtar och klimatbluffsvirare jämt och ständigt och när hon träffar på någon som inte är ett ”manligt djur” och tar en liberal position så går hennes förnuft i bitar. Där är tror jag den huvudsakliga förklaringen ligger till varför vi upplever att Catalan blir så upprörd.

  Förvövrigt behandlade upplysningsliberalerna på 1700-1800-talet (inte de som var mest Wacko då) kvinnor bra mycket bättre än många andra. Samma upplysningsliberaler som vänstern ogillar. De var de första riktiga feministerna, och de kvar män.

 58. Erik skriver:

  Dogdylan:

  ”Vad jag menar med att politiker skall ha en normativ ansats istället för en vetenskaplig är att ”moral” inte kan påvisas med vetenskap.”

  Det stämmer att moral inte kan påvisas med vetenskap men det stämmer också att saker inte kan göras genomförbara på moralisk basis. Dvs att vi vill det betyder inte det går. Vetenskapen måste sålunda testa vad som går och vad som inte går.

  ”Men även de slutsatser de drar kan brytas ned. För mig är det viktigare att politiker handlar vad jag anser är moraliskt riktigt, snarare än vad någon forskare säger.”

  Handlingar kan aldrig kopplas till moral. Moral är nämligen syftesbaserad. Att man har goda föresatser betyder inte man uppnår goda resultat. Många kastar ifrån sig allt ansvar över elände de orsakar med argumentet ”det var inte vad vi försökte göra”

  ”Men eftersom samhällsvetenskaplig/humanistisk forskning handlar om bästa gissningar, tycker jag det är rätt onödigt att politikerna skall uteslutande lyssna på dem.”

  Samhällsvetenskaplig/humanistisk forskning handlar inte om gissningar. I Humaniorans i Sverige berättas historien om hur man delade upp vetenskapernas syfte. Dvs det var bara naturvetenskapen som sysslade med ”bästa gissningar” Samhällsvetenskapen skulle syssla med administration och Humanioran med ideologi (marxism)

  ”Jag skall ta ett exempel. Enligt den norska historiken Benedict Anderson så är ”nationen” en föreställd gemenskap. Detta är korrekt.”

  Det är inte alls korrekt, det är bara politisk retorik. Vad skulle göra nationen förställd? Hur många framgångsrika mänskliga samhällen utan nationer känner du till? Det som är förställt är ”ickenationen”. Däremot nationen inte bara existerar utan dominerar överallt. Vilket förklarar kritiken mot den. Det har ju länge varit trend att allt framgångsrikt i vår del av världen beskrivs som om det vore något dåligt.

  ”Många akademiker och politiker gör dock den tolkningen att den är irrationell och därför onödig att bevara.”

  Nej, det är tvärtom. Akademiker och politiker anser att Nationen är dålig för att den är framgångsrik och vårt klimat förespråkar att man kritiserar allting som är överlägset. Negativism kallas det, att vara negativ mot vad som ”är” som självändamål.

  ”Men Nationen i sig själv betyder mycket för dem som tillhör den.”

  Nationen i sig betyder varken mer eller mindre än vad den faktiskt är för någonting konkret. Tittar vi på historien så är nationen livsnödvändig.

  ”Det är ett skäl till varför det är så djävulskt svårt att assimilera invandrare.”

  Vad menar du med att det är svårt att assimilera invandrare? Det är tvärtom väldigt lätt att assimilera invandrare förutsatt förståss att man vill det och spelar på sina starka sidor. Men starka sidor är nåt fult i Sverige. Vi uppmanas att spela på våra svaga sidor och göra de saker som har sämst chans att lyckas.

  ”Jag skulle säga att även om det bara är en ”föreställning” om vad som är svenskt och inte så är ”svenskheten” viktig för oss svenskar och därför förkastar vi inte den.”

  Svenskhet är inte bara en föreställning. Svenskhet är vad som faktiskt finns i Sverige.

  ”Att som Mona Sahlin till Fredrik Reinfeldt säga att den svenska nationen inte är viktig är skitsnack.”

  Javisst, men samtidigt helt i linje med ideologin att Sverige inte skall utnyttja sina starka sidor.

  ”När Mona Sahlin sa ”Vem är svensk egentligen” och när Fredrik Reinfeldt sa att svenskar är blått barbarer och allt ”vettigt” har kommit utifrån” så blev nog rätt många svenskar sura.”

  Att fråga vem som är svensk egentligen är ungefär lika intelligent som att fråga vem som äger Ikea egentligen. Rent allmänt anser vi den som stått för byggandet står för ägandet.

  ”Men min poäng är samhällsvetenskapliga och humanistiska resonemang är väldigt komplicerade. Därför bör man vara vaksam till samhällsvetenskaplig/humanistisk forskning.”

  Min poäng är att samhällsvetenskapliga och humanistiska resonemang är allt annat än komplicerade. De är resultatet av att man börjar med önskade målet och hittar på ursäkter för att komma dit. Därav alla motsägelser när man upptäcker att påståendet inte styrks av empiri.

  ”Vad politiker bör göra är att följa sin moraliska övertygelse, även om den inte är ”logisk”. Det är upp till oss medborgare att sedan välja vilken ”moralisk övertygelse” som vi anser passar oss bäst.”

  Det räcker inte med moral. Moral är vad man försöker göra men hur vet vi medborgare om den valda metoden korrelerar med påstådda syftet? Dvs hur vet vi om vad de vill göra gör vad de säger de försöker uppnå?

  ”Ett samhälle vars moral hela tiden skall vara byggt på vetenskap, vill jag personligen inte leva i. Jag menar, vi är ju människor. Inte som Spock i Star Trek.”

  Vetenskapen bedömer vad man kan göra och hur. Moralen vad man bör göra och om man skall göra det.

  ”Politikerna är dumma i huvudet för att de tror på vad utredningsbyråkraterna och någon lirare med Fil. Dr examen säger till dem.”

  Nej utredarna säger ju vad politikerna vill höra och politikerna styr ju sedan budskapet via pengar. Exempelvis vill de styrande idag höra att vi har ett problem med klimatet så hur mycket pengar har inte lagts för att människor skall leverera det då?

  ”Sen får politikerna fatta det beslut de finner mest riktigt, alternativt förkasta allting och köra sitt eget race.”

  Det är ju politikernas race som vi kör från början. Dvs underlaget för vilka karriärer som kan göras på vilka budskap styrs politiskt.

  ”Vad jag menar med Peter Singer är att även om han argumenterar (genom utilitarismen) logiskt för att handikappade döda barn, behöver det inte betyda att det är moraliskt rätt att döda handikappade barn även om det nu skulle gynna samhället.”

  Peter Singers argument är lika uselt som genusvetarnas. Dvs bägge förespråkar att vi avskaffar saker för att DE personligen inte kan förstå vad de skall vara bra för.

  ”Visst är Catalan känslomässigt engagerad. Jag läste någonstans att sex är en större ”big deal” för kvinnor eftersom risktagandet är högre än för män.”

  Sex är en större deal för kvinnor eftersom kvinnor rent biologiskt skall använda sex för att få andra saker (främst trygghet) i utbyte. Problemet är att det argumentet funkar inte om vi samtidigt skall sträva efter jämställdhet och prata om att avskaffa könsroller.

  ”Det vill säga att kvinnor blir gravida och blir du gravid då sitter du där med en unge resten av livet.”

  Vilket möjligen skulle vara ett problem biologiskt om syftet med biologin var att utplåna mänskligheten. Annars är nog hela ”graviditet är en katastrof-argumentet” mer ideologiskt än biologiskt motiverat.

  ”Jag tycker inte att prostitution är någonting bra.”

  Inte jag heller men huruvida vi vill ha prostitution eller inte spelar ingen större roll. Det är bara att titta på spritförbudet på 20-talet.

  ”Kvinnor är också ”biologiskt” determinerade att fostra. Kan det vara därför kvinnor är förälskade i socialism och fascism? De röstar ju som bekant på vänsterrörelsen i större utsträckning än män!”

  Det är precis tvärtom. De kvinnor som har barn och alltså är inriktade på att fostra röstar högre grad på högern. Jag skulle säga att orsaken kvinnor är förälskade i socialism och fascism snarare beror på att de har pappaproblem och vill bli omhändertagna. Dvs det är ett sätt att omyndigförklara sig själv.

  ”Kan det vara så att kvinnor också har en förkärlek för ”nazism”. Jag läste i någon skvallertidning (Typ aftonbladet) att naziströrelsen lockar kvinnor.”

  Kvinnor har varken förkärlek för nazism eller socialism. De har förkärkek för trygghet. Om de röstar på nazism är det för att de tror de kan bli trygga där.

  ”Det kanske har något att göra med att kvinnor dras till maskulina ideologier, att själva ideologin blir en sexuell fetisch för dem.”

  Vad sjutton är en maskulin ideologi? Hur kan en ideologi vara maskulin eller feminin?

  ”Eller så kan det vara så att Catalan inte alls är mer känslomässigt engagerad än någon annan ideolog.”

  Att Catalan är känslomässigt engagerad utöver det vanliga tror jag definitivt men anledningen till det har mest att göra med att hon vill ”tillhöra” någonting. Kvinnor har varit tvingade att hålla sig till gruppen för att överleva. Män har haft större möjligheter att vara enstöringar och överleva.

  ”Förvövrigt behandlade upplysningsliberalerna på 1700-1800-talet (inte de som var mest Wacko då) kvinnor bra mycket bättre än många andra. Samma upplysningsliberaler som vänstern ogillar. De var de första riktiga feministerna, och de kvar män.”

  Anledningen kvinnor behandlades bättre av liberalerna på 1700-1800-talet är att liberalerna på den tiden var vetenskapliga konsekventialister. Dvs de hade en viss åsikt (människans invididuella värde) därmed så var kvinnor automatiskt i en viss bättre position än de var under den ideologibaserade. Dagens vänster är raka motsatsen till konsekventialister. När deras teori innebär oönskat resultat struntar de i sin egen lära.

  Hade liberala män gjort likadant som dagens vänster (ignorerat de resultat de som inte stämmer med önskade åsikterna) hade kvinnors rättigheter fått det betydligt svårare att komma nån vart på den tiden.

 59. Dogdylan skriver:

  Nationen är väl ändå föreställd. Jag menar, människor som inte har någonting gemensamt överhuvudtaget sammanfördes. Vad Benedict Anderson säger är att språk, kultur, religion, etnicitet, historia, kultur, traditioner och sociala normer är något socialt skapat. Svenskar har inte uppfattat sig som svenskar för all framtid, de blev svenskar.

  Det är just att nationen är socialt skapad och det är det Benedict Andersson menar med föreställning. Visst finns nationen där, men dess fundament är socialt skapat, det är en social konstruktion. Sedan tar jag ju parti för de västerländska nationerna och tycker liksom du att vänstern babblar strunt. Men det förstod du ju i mitt inlägg.

  Jag har också hört argumentet ”vår nation är bra och därför är den dålig eftersom de andra nationerna där med blir underlägsna”. Vad jag kan läsa i litteraturen: är argumentet att nationen är föreställd och där med onödig att bevara. Precis som kön då, att kön är en social konstruktion och har därför inget värde.

  Jag menar att det är svårt att assimilera invandrare eftersom jag menar att tanken om ”nationen” eller tanken om tillhörigheten till sitt eget folk är väldigt stark. Det är svårt att säga: Nu är du svensk till invandrare. De kommer ändå inte se sig som svenskar med medborgarskap eller inte. Där emot menar jag att med rätt assimilerings politik kan man få en större procent att avsäga sig sin etniska tillhörighet och träder in i den svenska.

  Då det kommer till vetenskap menar jag att den i samhällsvetenskapen ofta ligger nära moral eller moraliska politiska uppfattningar. Som vi vet är ju Marx en sociologisk klassiker, alltså det är en ”vetenskaplig” sanning att arbetarna exploateras av kapitalet. Jag menar att en kategori forskning (I alla fall det jag läst) ofta hör ihop med en viss moralisk (eller politisk) uppfattning. Jag tycker det är svårt att inte säga att diskursanalys (som säger sig vara ett vetenskapligt verktyg) inte kan härledas ur en viss ideologi. Vi har ju konstaterat att mycket av den nya ”vetenskapen” som produceras, produceras av ideologier. Alltså, konceptet av vad som är vetenskapen har förändrats. I den politiska Filosofin tycker jag att man kan säga att Platon har bytts ut mot Facault och Judith Butler.

  När du kritiserar politiker och menar att de styr över det de inte bör styra över, så menar jag att Byråkraterna, media styr över det de inte bör styra över, dvs. politiker. Men visst finns det exempel från båda hållen, där politiker har påverkat media och akademin och tvärt om. Personligen, tror jag att akademin skulle må gott av om Jan Hägglund och Jan Björklund klagade på dem litet mer.

  Min poäng med utläggningarna om nazismen, socialismen och fascism. Var att jag menade att ideologi styr, mer än ”biologiska förklaringar om trygghet” och där tycker jag Tanjas utläggning om att ”Sex är känslomässigt viktigt för kvinnor och därför är kvinnor feminister” felaktig. Eller ja, inte felaktig. Men jag måste utgå från att Catalan är som vilken annan ideolog som helst, att säga. Hon är kvinna och där med emot prostitution på (biologisk) känslomässig grund, tror jag är fel.

  Och visst har du rätt om upplysningsliberalerna.

 60. Erik skriver:

  Dogdylan:

  ”Nationen är väl ändå föreställd.”

  Vad skulle göra nationen mer föreställd än något annat? Ta exempelvis tanken att människor skall känna samhörighet på basis av hudfärg. Hur föreställd gemenskap är inte det? Ursprungligen så försökte en svart stam krossa en annan så nationen är mindre förställd än både hudfärg och etnicitet.

  ”Jag menar, människor som inte har någonting gemensamt överhuvudtaget sammanfördes.”

  Men de hade ju någonting gemensamt, de hade tillhörigheten till nationen gemensamt.

  ”Vad Benedict Anderson säger är att språk, kultur, religion, etnicitet, historia, kultur, traditioner och sociala normer är något socialt skapat.”

  Benedict Anderson förväxlar vad som är bestämt av naturen med vad som är bestämt av människan (Anderson verkar av allt att döma använda begreppet socialt skapat på bägge vilket förvirrar många kritiker – precis som sammanblandningen av norm och normal).

  Vi har haft tusentals års utveckling där naturen konstant utraderat saker naturen inte gillade och där vi som människor inte haft någon som helst talan i vad som fick vara kvar.

  ”Svenskar har inte uppfattat sig som svenskar för all framtid, de blev svenskar.”

  Svenskar blev svenskar när de bodde i Sverige. Innan Sverige existerade fanns ingen möjlighet att bo i Sverige pga att en nation inte är samma sak som dess markyta och existerar sålunda inte före grundandet.

  ”Det är just att nationen är socialt skapad och det är det Benedict Andersson menar med föreställning.”

  Nationen är skapad av människan javisst men människan har inte skapat behovet att bygga nationer, det har antingen naturen eller gud beroende på vilken världsåskådning man har.

  ”Visst finns nationen där, men dess fundament är socialt skapat, det är en social konstruktion.”

  Nej, nationens fundament är de mänskliga behoven. Människan har inte skapat sina egna behov och snacket om sociala skapelser handlar ofta bara om personer som förnekar att människan har behov, vilket de ofta gör medan de själva noga tillfredställer just dessa behov. Se följande blogginlägg delen där han pratar om hur smart han är som fått lära sig hur män ”bekräftar sig”

  ”Han försöker skratta bort sina egna behov medan han bevisligen ser till att först tillfredställa dem”

  http://aktivarum.wordpress.com/2009/08/25/jamstalldhet-eller-propaganda/

  ”Sedan tar jag ju parti för de västerländska nationerna och tycker liksom du att vänstern babblar strunt. Men det förstod du ju i mitt inlägg.”

  Jupp, vi har en intellektuell diskussion, jag kritiserar inte dig personligen för någonting.

  ”Jag har också hört argumentet ”vår nation är bra och därför är den dålig eftersom de andra nationerna där med blir underlägsna”

  Eller som jag brukar kalla det på vardagssvenska. Kommunism innebär att alla skall tvingas ha det lika dåligt.

  ”Vad jag kan läsa i litteraturen: är argumentet att nationen är föreställd och där med onödig att bevara. Precis som kön då, att kön är en social konstruktion och har därför inget värde.”

  Precis, men du måste förstå att argumentet är på låtsas. Vad detta handlar om är att personer som från början anser nationen skall bort måste ljuga ihop något som låter rimligt som ursäkt att få säga det.

  Sina sanna anledningar till att de anser nationen skall bort vill de inte redovisa. Samma sak för könet. De anser inte kön saknar värde för att det är en social konstruktion. De säger kön är en social konstruktion för att de anser kön är dåligt från början.

  ”Jag menar att det är svårt att assimilera invandrare eftersom jag menar att tanken om ”nationen” eller tanken om tillhörigheten till sitt eget folk är väldigt stark.”

  Men det är just det som är poängen, om nationen är stark så kan den med lätthet assimilera personer oavsett hudfärg, etnicitet eller religion. Det är inte vetenskap det är enkel logik. De byter ut något sämre mot något bättre, mänsklig prioritering. Kom ihåg att nationen är inte ett dugg mindre föreställd än vad än för värdering (etnicitet, religion etc) som den riskerar att ”göra våld på” Men om invandrare känner det är ok att behålla det gamla så blir det ingen assimilering.

  Hört talas om Bruce Lee? Han personifierade det jag just berättat. Han blev tillsagd att inte lära ut asiaternas hemligheter till ”vitingar” Bruce Lee lärde ut kampsport till alla oavsett religion, etnicitet eller tidigare tillhörighet. MEN han lärde inte ut andra kampsporter. Hos honom var det vad som funkade som gällde, inte vad andra ansåg var ”av värde”

  ”Det är svårt att säga: Nu är du svensk till invandrare. De kommer ändå inte se sig som svenskar med medborgarskap eller inte.”

  Det är inte alls svårt att säga ”nu är du svensk” problemet är att säga ”nu får du inte vara något annat än svensk, vi har inte dubbla lojaliteter här”

  ”Där emot menar jag att med rätt assimilerings politik kan man få en större procent att avsäga sig sin etniska tillhörighet och träder in i den svenska.”

  Där håller jag uppenbarligen med.

  ”Då det kommer till vetenskap menar jag att den i samhällsvetenskapen ofta ligger nära moral eller moraliska politiska uppfattningar.”

  Moral och politik är lika besläktade som moral och religion och efter hundratals års kamp för att bli fri kyrkans statliga inflytande är det tragedi att bjuda in en ny kyrka bakvägen via moralrelativism.

  ”Som vi vet är ju Marx en sociologisk klassiker, alltså det är en ”vetenskaplig” sanning att arbetarna exploateras av kapitalet.”

  Det är alltså också en vetenskaplig sanning att arbetarna gjorde revolution i moderna industriländer som England och Frankrike trots att det är historiska fakta att sådana ej ägde rum och att arbetarna valde nationen framför klassfrågan i första världskriget? Tage Danielssons drift med sannolikheter gör sig till minnes.

  ”Jag menar att en kategori forskning (I alla fall det jag läst) ofta hör ihop med en viss moralisk (eller politisk) uppfattning.”

  Javisst, precis som en kategori religion ofta hör ihop med en viss politisk uppfattning.

  ”Alltså, konceptet av vad som är vetenskapen har förändrats. I den politiska Filosofin tycker jag att man kan säga att Platon har bytts ut mot Facault och Judith Butler.”

  Konceptet vad som är vetenskap har inte förändrats nej vad som inträffat är att kategorier som inte alls är vetenskap blivit avundsjuka på den legitimitet vetenskapen åtnjuter i folks ögon. Som någon annan sade tidigare: Om en diciplin kallar sig vetenskap kan man förutsätta det inte är det. Vetenskap innehåller normalt inte ordet vetenskap i ämnesnamnet.

  Ordet vetenskap hittar du här: Genusvetenskap, Filmvetenskap, Konstvetenskap, Medievetenskap, Beteendevetenskap, Litteraturvetenskap, Språkvetenskap, Kulturvetenskap.

  Alla vill kalla sig vetenskap och sola i glansen av de som gjorde exakt vad de själva inte vill göra.

  ”När du kritiserar politiker och menar att de styr över det de inte bör styra över, så menar jag att Byråkraterna, media styr över det de inte bör styra över, dvs. politiker.”

  Byråkrater och media är ju inte samma sak. Media är ju konsumtionsstyrd. Byråkratin däremot styrs av högskolan dvs byråkrater är högutbildade, vad de utbildats i styr skolans administration och påverkas av politiska beslut som styr finansiering.

  ”Men visst finns det exempel från båda hållen, där politiker har påverkat media och akademin och tvärt om. Personligen, tror jag att akademin skulle må gott av om Jan Hägglund och Jan Björklund klagade på dem litet mer.”

  Jag tror du skrev fel namn där. 🙂

  ”Min poäng med utläggningarna om nazismen, socialismen och fascism. Var att jag menade att ideologi styr, mer än ”biologiska förklaringar om trygghet”

  Ideologin i sig ÄR styrd av biologiska förklaringar om trygghet. Därav orsaken det inte spelar nån roll om du talar om Hitler eller Stalin i krigstal, när de skall prata om krig säger de alltid samma saker för de talar till människor och där är det biologiska förutsättningar de spelar på, inte kulturella.

  ”och där tycker jag Tanjas utläggning om att ”Sex är känslomässigt viktigt för kvinnor och därför är kvinnor feminister” felaktig. Eller ja, inte felaktig.”

  Frågan för mig är inte om sex är känslomässigt för kvinnor. Det vet jag det är. Frågan är om Catalans dumheter verkligen motiverades av de känslorna.

  ”Men jag måste utgå från att Catalan är som vilken annan ideolog som helst, att säga. Hon är kvinna och där med emot prostitution på (biologisk) känslomässig grund, tror jag är fel.”

  Ja det är fel, men det är vetenskapligt rätt att påtala att det är kvinnor som generellt har mest emot prostitution. Prostitution skapar konkurrens för alla kvinnor. Samma sak med fotomodeller, utvik, pornografi, striptease, sexiga scenshower etc. Att kvinnors intresseorganisationer skulle vara positiva till en enda av dessa saker skulle sålunda vara ren antibiologism.

 61. Dogdylan skriver:

  Alltså nationen kan antingen ses som ett ”naturligt” fenomen som alltid har funnits där eller så kan man se nationen som en konstruerat gemenskap. Jag menar att det är det senaste. Tillexempel slog svenska kungar gång på gång ihop delar av Sverige. Skåningarna som inte alls var svenskar tidigare, blev svenskar genom en medveten socialisation av Kungen. Definierar man nationen i sin minsta beståndsdel som ett stamsamhälle borde nationen alltid ha varit där, eftersom människan är ett flockdjur. Men det betyder naturligtvis inte att ”nationen” i dess nuvarande form är en konstruktion. Så jag antar att vi har ungefär samma uppfattning där då du skriver.

  ”Nationen är skapad av människan javisst men människan har inte skapat behovet av att bygga nationer, det har antingen naturen eller gud beroende på vilken världsåskådning man har.”

  Jag tänkte på det här med assimilering av invandrare. USA har ju uppenbarligen lyckats bättre än svenskar. Nationalismen i USA är också väldigt mycket starkare än i Sverige. Men kan det vara så att vissa grupper helt enkelt inte går att assimilera. Att de alltid kommer utgöra en underklass. Jag menar, romerna. De har varit här i flera hundra år och alla försök att assimilera dem har misslyckats och då skall det tilläggas att Sverige förre 1960 var väldigt mycket mer nationalistiskt och ”realistiskt” ,än det är idag. Idag försöker vi ju inte ens assimilera romer, vi för ju en integrationspolitik istället. Jag såg en rätt bra dansk dokumentär vid namn ”Tidens fångar” på SVT för något år sedan. Den handlade om hur vi har misslyckats assimilera ursprungsbefolkningar och att man därför började driva en multikulturalistisk politik istället, dvs. låta dem ha självbestämmande. Även det gick fel, faktiskt blev det ännu värre.

  Alltså (om vi inte pratar om ras) så krävs det att vår kultur är väldigt mycket starkare och dominant än invandrares samt kräver ett rätt så slutet anti-liberalt samhälle för att assimilera dem. Samtidigt får invandrarna inte vara för många. Trots det så kommer vissa grupper vara svåra eller kanske omöjliga att assimilera (tex. Romerna) och tidigare tog man till väldigt hårda tag för att lyckas med det. I diskrimineringsutredningen 1981 så säger någon av författarna att Romerna saknar den kristna etiken (Weber) och det är därför man har misslyckats med dem, men lyckats med andra kristna från tex. Balkan. Problemet är dock att romerna är kristna, eller många av dem. Det måste således vara någonting annat som hindrar. Enligt tex. JP Rushton beror Romernas misslyckande på deras låga ”IQ” och deras kultur och moral är en produkt av tex. Ett lågt IQ. Om det är så, hur skall man då kunna ”förena” mänskligheten till en enda. Det kanske är så att vi misslyckandes i assimileringen av dem, på grund av de verktyg vi använde assimileringsprocessen av dem.

  Media är konsumtionsstyrd, förutom (S)(V)T och (S)R då. Men hur kommer det sig att vänstern är överrepresenterade i akademin och media, m en att detta inte speglar politiken. Vid 1950-talet så speglade de politiska sympatierna hos folket i median. Ungefär samma (Där har jag dock bara läst amerikansk statistik) gäller för akademin. Jag menar, att på grund av att media, akademin, byråkratin och att lagarna är institutionaliserade på ett sådant sätt att de nästan är omöjliga att avskaffa – så kan socialdemokraterna sitta kvar även om de inte för tillfället har regeringsmakten.

  Jag håller inte med om att ”ideologin” är styrd av biologiska förklaringar om trygghet, där emot kan ”ideologin” tilltala människors biologiska behov. Jag tror heller inte att kvinnor är emot prostitution på grund av biologiska orsaker. Politiken och biologin är enligt min uppfattning separerade från varandra, även om nu förnuftet kan vara biologiskt givet, även om det är färgat olika på grund av kulturen. Människors inställning till politiska ställningstagande osv. menar jag har mer med kultur att göra, snarare än med genetiken.

 62. Ch. skriver:

  Nationer har uppstått ur mänskliga behov (naturen). Tack Erik för den visdomen. Däremot har väl inte naturen sagt något om exakt vilka nationer som ska bildas, möjligen något om deras beskaffenhet (”minimikrav”) så i det avseendet är väl de specifika, för tillfället existerande nationerna ”sociala” konstruktioner som resulterat ur tillfälligheter och behov dikterade av naturen i lika hög grad som Lions Club i Tranås. Människor som fördes tillsammans i en nation hade det gemensamt att de, även om de från bröjan såg väldigt olika ut, befann sig inom just den nationens gränser när den bildades. Håller med om att nationerna inte längre är föreställda utan faktiska när de väl etablerats. Däremot är de inte bara föränderliga utan också förgängliga och kan när som helst försvinna. Så även vår stolta svenska nation, hur svårt det än är att tro.

 63. Erik skriver:

  Dogdylan:

  Ja svenska kungar har slagit ihop delar av Sverige. Javisst dagens nationer består ofta av sammanslagningar. Men VAD bestämde vilka sammanslagningar som lyckades bäst och vilka som inte lyckades alls? Detta är ju klassisk evolution. Du testar än det ena och än det andra och endast vissa saker funkar och överlever. Vad bestämmer vad som överlever?

  Vad som helst funkar inte och du kan sålunda inte göra godtyckliga konstruktioner som soc-kon gänget antyder. Du kan bara göra en viss sorts konstruktioner. Pk-gänget har indoktrinerats med tanken att kritisera de konstruktioner som funkar bäst och förespråka de konstruktioner som funkar sämst. Nationen funkar bäst, alltså är den ett konstant hatobjekt.

  Etniciteter funkar sämst, alltså är det konstant hyllat av pk folk att bygga band inom etniciteter. Observera att den ideologi som pk bygger på styrker detta påstående. Etnisk identitet ansågs i Sovjet vara något dåligt.

  I ett annat exempel har vi de rasistiska poliserna i Malmö. Pk-insatta anser att om polisen ber om ursäkt och tränas vara respektfull mot stenkastare så blir det mindre stenkastning. Detta är helt i linje med politisk korrekthet eftersom det förutsägbara resultatet när du belönar kriminalitet är att du får mer kriminalitet. Du visar svaghet, därmed uppmuntrar du såklart den andre att testa gränserna. Det vet ju alla.

  Assimilering av invandrare funkar likadant. USA har lyckats bättre än Sverige genom att testa fler saker och behålla det som funkade bäst. Sverige behåller inte det som funkar bäst, Sverige behåller det som byråkrater tycker är terapi för egna själen. Sverige struntar alltså i att man konstant väljer det sämsta alternativet som finns. Vi skall ha rätt ”människosyn” säger man. Vilket är kod för att vi är tvingade att göra på ett visst sätt.

  ”Den handlade om hur vi har misslyckats assimilera ursprungsbefolkningar och att man därför började driva en multikulturalistisk politik istället, dvs. låta dem ha självbestämmande. Även det gick fel, faktiskt blev det ännu värre.”

  Vi låter dem inte ha självbestämmande på saker de är bra på så självklart går det åt pepparn. Det är intressant att man vill låta den grupp som i hemlandet har de mest hänsynslösa konflikter som existerar sköta sin egen integrering. De har ju visat att sådant är de bra på eller hur?

  Och beträffande anti-liberalt samhälle. Det är ju precis tvärtom. Vi behöver ett liberalt samhälle och därmed så kan vi inte använda liberal ideologi för att importera antiliberala levnadssätt. Enklaste sättet att förstå detta är att ta exemplet en demokrati där majoriteten inte vill ha demokrati (FN)

  Om FN som organisation har demokrati som ideologi så måste FN avskaffas sammma sekund som den demokratiska makten inom FN finns hos personer som inte delar den ideologin. Varken ”ett land – en röst” eller ”en medborgare – en röst” funkar då det finns enormt folkrika länder där demokrati betyder man röstar som stamhövningen vill.

  Och vidare pga alla etniskt motiverade konflikter blir de länder som förespråkar antidemokrati fler än länderna som förespråkar demokrati. Precis som östeuropa dominerade Eurovision eftersom de hade fått så många fler grannländer via krig och splittring.

  Beträffande Romerna så är de i samma situation som större delen av Afrika och Sydamerika var. Dvs om vi inte tvingar dem förbättras sker ingen förbättring för de har inte några utvecklande vanor som skapar sådan. Det är för övrigt likadant i Sverige. Vi övergav inte ”trägudars land” frivilligt och vi var ett av de mest hårdnackade envisa folken på det området. Bland de sista i Europa att falla för kristendomen.

  Hur kommer det sig att vänstern är överrepresenterade i akademin och media men att detta inte speglar politiken? Det beror på samma mekanism som visar att förespråkan av snälla mjuka killar är överrepresenterade i media medan tuffa kaxiga killar är överrepresenterade på krogen.

  ”Jag menar, att på grund av att media, akademin, byråkratin och att lagarna är institutionaliserade på ett sådant sätt att de nästan är omöjliga att avskaffa – så kan socialdemokraterna sitta kvar även om de inte för tillfället har regeringsmakten.”

  Javisst, det politiska valet avgörs av verkliga faktorer. Media, akademi och byråkrati däremot avgörs av önsketänkande. Precis som nobels fredspris. Du ger det på basis av önskemål och förhoppningar. Men när vi skall välja riksdag så väljer vi inte vänsterpartiet för att vi hoppas kommunismen plötsligt skall magiskt funka.

  ”Jag håller inte med om att ”ideologin” är styrd av biologiska förklaringar om trygghet, där emot kan ”ideologin” tilltala människors biologiska behov.”

  Ideologin inte bara kan tilltala biologiska behov. Den absolut måste göra det för att överleva. Men den kan göra det på två sätt. Den kan tilltala biologiska behov praktiskt (om vi bygger en ny väg så kör vi snabbare till Stockholm) men den kan även tilltala biologiska behov rent emotionellt (ett samhälle skall sträva efter rättvisa)

  ”Jag tror heller inte att kvinnor är emot prostitution på grund av biologiska orsaker.”

  Inte desto mindre så beter de sig som om de gjorde det gällande precis alla sfärer där sex är inblandat.

  ”Politiken och biologin är enligt min uppfattning separerade från varandra, även om nu förnuftet kan vara biologiskt givet, även om det är färgat olika på grund av kulturen.”

  Biologin finns alltid före politiken och vilken politik som helst funkar inte. Vad bestämmer vilken politik som funkar och vilken som inte gör det?

  ”Människors inställning till politiska ställningstagande osv. menar jag har mer med kultur att göra, snarare än med genetiken.”

  Det är hela tiden ett samspel. Personer med en viss biologi är mer sannolika att få en viss personlighet är mer sannnolika att skapa en viss kultur och den kulturen är i sin tur mer sannolik att ha en viss politisk ideologi *pust*

 64. Erik skriver:

  Så var man i spammen igen heh heh

 65. Dogdylan skriver:

  Visst är den evolution eller en utslagningsprocess som visar på vilken ”nation” som lyckas bäst. Men den är social. Inte biologisk. Vad jag säger är att det finns mer rätta konstruktioner än andra. Precis som det finns mer rätta eller bättre kulturer än andra. Jag tror (som du vet) att kultur inte är sprunget ur ras eller biologi. Vad social konstruktivisterna (eller de flesta av dem) säger är att man kan dekonstruera och konstruera allt. Jag säger att det finns begräsningar och genom en social evolution vinner den starkaste nationen. Vad vi gör nu i väst är att bryta ned våra nationer och våra värderingar. Då är frågan, är det en naturlig process som man skall låta vara eller är den en onaturlig process. Jag skulle nog säga att det är västerlandets inneboende kristna humanism som har exploateras av socialister, social-liberaler och nihilister – det är därför väst faller sönder.

  Vad du säger är. För att skydda liberalismen måste vi begränsa den och adoptera delvis konservatism och nationalism. Jag håller helt med.

  Till minoriteterna. Alltså, Sverige har väl ingen direkt ”multikulturalistisk” politik. Danmark, Australien, USA, Kanada osv. har det dock. Det är naturligtvis helt galet att vi låter minoriteter sköta sin egen integrationspolitik. Det är ett led på den här kravlösa integrationspolitiken. Jag hör gång på gång separatistiska identitetspolitiska argument från muslimer, RFSL (och Tiina Rosenberg), svarta, invandrare osv. Samtidigt kräver de kvotering. I USA har man kvotering för att historiskt så ligger de svarta efter, om de kvoteras in kommer de bredvid de vita på startfältet. Kvoteringen är förstålig inom ramen för Rawls rättvise teori och historian. Även fast jag nu inte håller med.

  Det är där emot helt ologiskt att vi skulle ha kvotering i Sverige. Invandrare är invandrare. De ligger inte ”historiskt” efter i vårt land. De har aldrig varit slavar eller bott i reservat. De kan inte ha ”direkt” till att bli in kvoterade till ett jobb så fort de kliver av båten är fullständigt horribelt och ologiskt. OM, nu inte man från politiskt håll menar att hela världen ligger efter på grund av svenskarnas historiska (om än obefintliga) imperialism och därför måste hela världen vara välkommna och sedan kvoteras till jobb i Sverige. Men det säger bara de mest extrema.

  Vad som är mest sorgligt är hur ”invandrare” som faktiskt gillar Sverige inte är välkommna medan resterande är välkommna. Ju lägre utbildning, ju mer brott du har begått i hemlandet och här och ju mindre du har jobbat. Desto större chans har du att stanna i Sverige. När man pratar med ”utbytesstudenter” från tredje världen så suckar även de över sina landsmän och undrar varför vi tar emot de medborgare de vill bli av med. Även om man vill göra Sverige till ett mångkulturellt land. Varför tar man då emot de sämsta invandrarna. Vad har analfabeter, låg utbildade, kriminella, fundamentalister osv. här att göra? Varför är de prioriterade framför välutbildade Chang från Kina.

  Det här med media – önsketänkande och politiken – realism. Då kom jag att tänka på Obama. Han är vänsterns önskedröm. Jag har inte hört någon som helst kritik mot honom i Sverige. DN, SVD, Aftonbladet, Expressen, Uppsala Nya Tidning, Metro, City osv. tar i honom med silkesvantar. Om Obama invaderade Iran så skulle de inte säga något. Det är nästan som man undrar om inte Obamas strategi var att göra sig älskad i vänsterns ögon och sedan se till att inget händer i vita huset. Obama vet, precis som alla andra att om man stänger Gitmo, drar ut trupperna ur Afghanistan, Irak och mellanöstern kommer det blåsa upp inbördes och inom kort så är det ännu fler Islamister ute på gatorna om man stänger Gitmo. Man får bara hoppas att han inte lyckas med sjukvårdsreformen och inrikespolitiken hemma. Mannen får nobelpriset, i alla fall. Det är verkligen ett tecken på vänsterns fullständiga vansinne och ”tro”.

 66. Ch. skriver:

  Varför hoppas du att Obama inte lyckas med sjukvårdsreformen. Det gör han nog inte men varför hoppas du det?

 67. Erik skriver:

  Dodylan:

  Det är inte processen ”bygga samhälle” som jag säger inte är social. Det är resultatet på processen som inte är socialt. Vi människor påverkar men vi styr inte vilken effekt den påverkan vi gör har. Saker kan alltså inte se ut hur som hest. Sålunda kan man inte prata om konstruktioner heller utan man måste snarare prata om produkter. Och ja vi håller i väst på att bryta ner våra nationer och traditioner och anpassa oss efter system och värderingar baserade på saker som vi är dåliga på.

  ”Då är frågan, är det en naturlig process som man skall låta vara eller är den en onaturlig process.”

  Efter omständigheterna är det definitivt en naturlig process men hur naturliga är omständigheterna?

  ”Jag skulle nog säga att det är västerlandets inneboende kristna humanism som har exploateras av socialister, social-liberaler och nihilister – det är därför väst faller sönder.”

  Nja, ingen föds ju som socialist eller social-liberal och absolut inte som nihilist så frågan är ju varifrån de isåfall kom och hur de isåfall kunde få så mycket makt? Därmed uppkommer den klassiska frågan. Hur gjorde nazisterna och hur gjorde kommunisterna? Det intressanta är att i filmen ”The Soviet Story” så visar man hur enormt lika nazisterna och kommunisterna var från början.
  http://www.imdb.com/title/tt1305871/

  ”Vad du säger är. För att skydda liberalismen måste vi begränsa den och adoptera delvis konservatism och nationalism. Jag håller helt med.”

  För att skydda liberalismen måste vi villkora den. Dvs personer som vill ha liberalismens rättigheter måste ha liberalismens skyldigheter också. Där ingår givetvis att försvara liberala länder mot ickeliberala länder. Samma sak med demokrati, att hävda att ickedemokratiska länder skall ha mer rättigheter än demokratiska länder för att man skall kunna ”sätta högre krav på demokratier” är absurt. Kraven på demokratier skall såklart handla om hur demokratierna behandlar egna medborgarna.

  Inte hur de behandlar tyranner. Respekt förtjänar man.

  ”Alltså, Sverige har väl ingen direkt ”multikulturalistisk” politik.”

  Jodå det har vi, vår politik går ut på att det är svenskarna som är fördomsfulla och måste utbildas i tolerans.

  ”Det är naturligtvis helt galet att vi låter minoriteter sköta sin egen integrationspolitik. Det är ett led på den här kravlösa integrationspolitiken.”

  Kravlös? Tvärtom ställs det ständigt krav på de personer som berörs av den vad de måste göra för att vara goda samhällsmedborgare.

  ”Jag hör gång på gång separatistiska identitetspolitiska argument från muslimer, RFSL (och Tiina Rosenberg), svarta, invandrare osv.”

  Nej det är inte svarta och invandrare som förespråkar separatism. Det är deras intresseorganisationer. Inte sällan helt utan demokratiska mandat och ofta med vita personer i toppen.

  ”Samtidigt kräver de kvotering. I USA har man kvotering för att historiskt så ligger de svarta efter, om de kvoteras in kommer de bredvid de vita på startfältet.”

  I USA har man kvotering för att man har haft ett rasistiskt system dvs lagstiftad diskriminering. Men det där är en gammal fråga, i dagens USA är det inte svårare att bli president om du är svart än om du är vit. Det krävs exakt samma prestation oavsett din hudfärg. Du skall ha kontakter, utbildning, rätt familjeförhållande, rätt religion, kunna prata för dig och sist men inte minst ha en j-a massa pengar.

  Däremot så har du stora nackdelar om du är exempelvis asiat eller ateist.

  ”Kvoteringen är förstålig inom ramen för Rawls rättvise teori och historian. Även fast jag nu inte håller med.”

  Kvoteringen är förståelig under ett enda tillfälle. Det är när det nyligen varit lagstiftad diskriminering. Därmed så kan de gärna tvångsskyffla in några tusen kvinnor i svenska militären för att utjämna den historiska orättvisan där om de nu menar allvar med att lyssna på Rawl.

  ”Det är där emot helt ologiskt att vi skulle ha kvotering i Sverige. Invandrare är invandrare. De ligger inte ”historiskt” efter i vårt land.”

  Just det, och det visar ju nikab-debatten med all önskvärd tydlighet.

  ”OM, nu inte man från politiskt håll menar att hela världen ligger efter på grund av svenskarnas historiska (om än obefintliga) imperialism och därför måste hela världen vara välkommna och sedan kvoteras till jobb i Sverige. Men det säger bara de mest extrema.”

  Det är väl snarare vanlig rasism? Att sverige skall betala för vad andra vita har gjort? Det är ju så idioten i ”Indoctrinate U” säger. Att ”vithet” i sig är förtryck. Det är vad de lär ut på universitetet.

  ”Ju lägre utbildning, ju mer brott du har begått i hemlandet och här och ju mindre du har jobbat. Desto större chans har du att stanna i Sverige.”

  Jupp, det är så behovsstyrda mekanismer funkar.

  ”När man pratar med ”utbytesstudenter” från tredje världen så suckar även de över sina landsmän och undrar varför vi tar emot de medborgare de vill bli av med.”

  De är väl bara glada över att vi gör det?

  ”Även om man vill göra Sverige till ett mångkulturellt land. Varför tar man då emot de sämsta invandrarna. Vad har analfabeter, låg utbildade, kriminella, fundamentalister osv. här att göra?”

  För att de är mest sannolika att rösta ”rätt” kanske?

  ”Varför är de prioriterade framför välutbildade Chang från Kina.”

  Kanske för att Kina inte längre har den önskade politiska inriktningen?

  ”Det här med media – önsketänkande och politiken – realism. Då kom jag att tänka på Obama. Han är vänsterns önskedröm.”

  Egentligen inte, han har samma position inom vänstern som Sydvietnams president hade när USA gick in i kriget. Det var inte riktigt den snubbe man ville ha men det var den man hade och måste stödja. Enligt politiska index är Obama mer konservativ än exempelvis Hillary Clinton.

  ”Jag har inte hört någon som helst kritik mot honom i Sverige. DN, SVD, Aftonbladet, Expressen, Uppsala Nya Tidning, Metro, City osv. tar i honom med silkesvantar.”

  Faktum är att samma sak har hänt i USA. Man ville ha en svart president och nu när man har det så verkar målet vara att så lite som möjligt skall göras och så mycket som möjligt pratas om hur bra det är att ha en svart president. Jag såg en tydligt förändring i de amerikanske humorprogrammen efter valet. Det är som om de inte riktigt vet vad de skall göra när de inte har Bush!

  Det är som om de alla plötsligt insåg att det var för att Obama var svart de ville ha honom, att de verkligen var rasister hela bunten.

  ”Om Obama invaderade Iran så skulle de inte säga något.”

  De kan inte säga något. De har redan tappat initiativet.

  ”Det är nästan som man undrar om inte Obamas strategi var att göra sig älskad i vänsterns ögon och sedan se till att inget händer i vita huset.”

  Jupp, och Obama är som sagt ingen vänsterpartist.

  ”Obama vet, precis som alla andra att om man stänger Gitmo, drar ut trupperna ur Afghanistan, Irak och mellanöstern kommer det blåsa upp inbördes och inom kort så är det ännu fler Islamister ute på gatorna om man stänger Gitmo.”

  Så snart Obama blev president så insåg han att vissa av personerna i Gitmo faktiskt hör hemma där även om vissa av hans supporters av principiella skäl inte vill ha det så. Troligen för att man som presidentkanditat är politiker men som President är man högsta militära befälhavare.

  ”Man får bara hoppas att han inte lyckas med sjukvårdsreformen och inrikespolitiken hemma. Mannen får nobelpriset, i alla fall. Det är verkligen ett tecken på vänsterns fullständiga vansinne och ”tro”.”

  Mannen får nobelpriset för att USAs fiender förhoppningsvis är lika rasistiska som folk tror. Isåfall kommer ju USA att vara säkrare bara för att han är svart. Leve rasismen som skapar fred i världen säger Nobel 😀

 68. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, jag tänkte svara på ditt inlägg oktober 11, 2009 kl 1:47 men Erik har svarat så bra oktober 11, 2009 kl 10:47 och jag har inget att tillägga! 😉 Jo ett tillägg: genusvetenskapen är också en social konstruktion. Därmed bör den enligt genusvetarnas logik inte ha något värde eller existensberättigande – vad bra då har vi löst det problemet!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: