Genusvetenskap – en krigsmaskin

Två kroppar påverkar varandra med lika stora men motrikade krafter, även om den ena har större massa. Bortse från hunden - trekropparsproblemet är ännu inte löst

Två kroppar påverkar varandra med lika stora men motrikade krafter, även om den ena har större massa i form av ölmage. Bortse från hunden, trekroppars-problemet är ju ännu inte löst.

Nu har det politiska nyhetsbrevet Genusperspektiv 4/09 kommit ut! Här kan vi läsa om den nya organisationen Atgender som ska ”stärka och ena den samlade gensukompetensen i Europa”.  Atgender står för ”The European Association for gender research”, vilket inses lätt av envar som förstått att bokstäver bara är sociala konstruktioner och därmed godtyckligt utbytbara mot varandra i bokstavsblindhetens namn. ”Vi tror att om man samlar alla krafter får man en större tyngd”. Jag ser att genusvetarna studerat fysik, och närmare bestämt Newtons andra rörelselag som känns igen som F=ma där i detta fall m utgör det församlade genusetablissemangets massa och a betecknar tyngdaccelerationen. Jag ska kontakta Fysikum för att se om det går att lokalt modifiera tyngdaccelerationen på de ställen där genusvetarna samlas för sina konferenser. Genusvetarna måste dock ha missat Newtons tredje lag, enligt vilken två kroppar alltid påverkar varandra med lika stora men motriktade krafter. Då genusforskningen anser att en manlig kropp påverkar en kvinnokropp med en större kraft än vice versa så har vi här ett av tusentals bevis på att genuseriet är kvasivetenskap som bryter mot de mest grundläggande naturlagarna som man läser om redan som 15-åring. Om skolan nu inte bytt ut lärandemålen sedan jag läste – inte helt osannolikt. Information om könsmaktsordningen är naturligtvis långt viktigare än att rulla en bil längs katedern (om sådana fortfarande finns) och beräkna friktionskoefficienten. Den enda friktion som är intressant idag är ju den mellan Patriarkatet och den kuvade komplementmängden.

På sid 4-5 i nyhetsbrevet ser vi att Kerstin Alnebratt är ny föreståndare för Nationell sekretariatet för genusforskning. Den förra föreståndaren kommer att fortsätta som senior rådgivare inom sekretariatets uppdrag Program Jämi: jämställdhetsintegrering i staten (läs mitt tidigare inlägg om JÄMI). Sekretariatet har som bekant uppdraget att  (se Svensk författningssamling förordning 1997:61)

* med ett rikstäckande perspektiv främja genusforskning i vid bemärkelse och verka för att betydelsen av genusperspektiv uppmärksammas i all forskning

* analysera behovet av genusforskning inom alla vetenskapsområden

* arbeta för ett ökat medvetande om genusforskningens och genusperspektivens betydelse.

Genusvetenskapen är en rullande boll

Genusvetenskapen är en rullande boll fulltankad med krigslystet vansinne

I Alnebratts kommande doktorsavhandling i genusvetenskap talas om genusvetenskapen som en ”krigsmaskin” vilket är mycket talande, och i intervjun i nyhetsbrevet  återkommer hon ofta till ”den respekt hon under avhandlingsarbetet utvecklat för de eldsjälar som satt den boll som är genusvetenskapen av idag, i rullning”.  En rullande boll i form av en krigsmaskin var sannerligen en träffande beskrivning av dagens genusvetenskap – jag kan inte annat än instämma! Vidare har man på Island grundat ett excellenscentrum för genusforskning (som ni vet finns redan tre sådana i Sverige, som Vetenskapsrådet finansierar) med det uttalade målet att (sid 6 i nyhetsbrevet) ”utveckla spetskompetens i jämställdhetsforskning” och ”göra det isländska samhället ett än mer dynamiskt ‘laboratorium’ inom fältet” (!). Det räckte inte med finanskrisen utan nu ska man bygga en jättelik genusbubbla också!

Genusvetarna ska granska sin egen verksamhet ur ett genusperspektiv

Genusvetarna ska granska sin egen verksamhet ur ett genusperspektiv

På samma sida kan man intressant nog läsa (under ”Får jämställdhet plats på framtidens universitet?”) att ”Excellenssatsningarna och elitiseringen av högre utbildning korresponderar inte med jämlikhets- och jämställdhetssträvandena inom akademin”. Man har alltså problem med sina egna excellenssatsningar och efterlyser nya feministiska metoder för att ”kritiskt belysa elit och excellens inom akademin”. Detta enligt Solveig Bergman, föreståndare för Nikk – ett ”tvärnordiskt kunskapscentrum för könsforskning och jämställdhet” finansierat av Nordiska Ministerrådet.  Ja – låt oss bygga ett luftslott ovanpå luftslottet vilken lysande idé! Först bygger vi upp tre stora excellenscentra för transnationell genusforskning för miljontals kronor i Sverige som ska syna varje vrå i samhället ur ett genusperspektiv, och sedan bygger vi upp nya genuscentra för att granska själva excellensmiljöerna ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv! För att citera Bergman i nyhetsbrevet:  ”Maktstrukturerna inom högre utbildning borde belysas bättre samtidigt som fokuseringen på forskareliten och excellensen måste analyseras utifrån exempelvis Europeiska unionens strävan mot demokrati, jämlikhet och jämställdhet.”

Schymans Skägg är en lysande idé!

Schymans Skägg är en lysande idé!

Vad ska vi då göra åt allt detta vansinne? Jag tänkte att man kunde starta en könsneutral intersektionell tankesmedja som heter Schymans Skägg. Idén är lika enkel som genial: Schymans Skägg tar ställning för allt som Schyman är emot och vice versa. Problemet uppstår då ifall Schyman tycker att tankesmedjan är en bra idé, för då måste ju tankesmedjan vara en dålig idé – och jag vill inte starta upp ett projekt som är dömt från första början.  Bäst att inte fråga Schyman då, när allt kommer omkring blev ju vi andra aldrig tillfrågade om massimplementeringen av gensuvansinnet. Här är förresten något normbrytande för genusvetarna att studera (tipstack till QED): Fasan kär i traktor (se video). Sexualitet över artgränserna – ett helt unikt forskningsområde, faller väl under genusanalys av transportsektorn (läs mina inlägg om transportgenus här – jag måste uppdatera dem så snart fasan-traktor-relationen är utvärderad vid Centrum för Genusvetenskap).

Jag är förälskad i det här kretskortet

Jag är förälskad i det här kretskortet

Forskningområdet ”Kött och könsroller” finns som bekant redan (”Vi vill titta på hur olika former av underordning hänger samman, så som klass, etnicitet och arter.”). Här kan man utvidga området med fasanen och traktorn som inkörsport till än mer genusvansinne. Var befinner sig traktorn i transportklassamhället där mäns sportbilar och de manligt könskodade långtradarna åtnjuter högre status? Här kan man väva samman studien med  det banbrytande forskningsområdet ”Gender and Forestry” om den könade skogsindustrin, för att förstå att traktorn är en symol för kvinnlig majsodling mitt ute på den svenska åkern som genom sin gulhet är det tydligaste uttrycket för genusvetarnas gula fläck och skarpsynthet, medan männens blinda fläck (hitta din egen blinda fläck här – det funkar!) hittills dominerat all jordbruksforskning. Patriarkatets förgiftade odlingar har upprätthållit könsmaktsordningen i årtusenden, ända sedan människan började gå på två ben (och männen på tre) men nu när genusordningen börjat falla kan även fasaner ge uttryck för sin sanna natur och förkärlek för materiella föremål liksom marxist-feministerna med sin materialistiska världsåskådning. När kommer en riksdagsmotion om att präster ska få viga över artgränserna? Jag tror jag ska kontakta någon som är professor i  genus, människa och maskin (ja, det finns faktiskt) i ärendet! Jag vill gärna gifta mig med min dator eller närmare bestämt ett kretskort jag blev förälskad i en gång när jag öppnade den för att kasta ut den trojanska häst som genusvetarna kastat in – detta bör inte vara något probelm i Sverige år 2009.

Låt mig till slut ta mig friheten att höja ert blodtryck med två genusvideos:

Gender Roles – interviews with Kids:

Gender Identity Development:

Liknande saker förekommer redan i svensk grundskola – se här! Och läs mer om genusperspektivets implementering i svensk förskola här: del 1, del 2, del 3, del 4. Här är en verklighetsförankrad SVD-artikel med kloka kommentarer hos Pelle Billing, och glöm inte följa Pär Ströms genusflöde!

30 Responses to Genusvetenskap – en krigsmaskin

 1. rogerklang skriver:

  ”* med ett rikstäckande perspektiv främja genusforskning i vid bemärkelse och verka för att betydelsen av genusperspektiv uppmärksammas i all forskning

  * analysera behovet av genusforskning inom alla vetenskapsområden

  * arbeta för ett ökat medvetande om genusforskningens och genusperspektivens betydelse.”

  På punkt nummer två så förutsätter Kerstin Alnebratt att det finns ett behov av genusforskning, och att det är det behovet som ska analyseras när det redan är fastslaget av Alnebratt att behovet är ett behov. Vad man rent objektivt borde analysera är OM det finns ett behov till att börja med, annars är det inte vetenskap (och det har vi ju redan slagit fast) för då förutsätter man det man försöker bevisa!

  På punkt nummer tre så begår hon samma felslut. Ja egentligen så är det ju inte en logisk fråga, utan en fråga om propagandaspridning.

  På punkt nummer ett så begår hon samma ologiska dödssynd som på punkt nummer två och tre, så egentligen hade det räckt för henne om hon skrivit ner bara en punkt.

  Mvh Roger Klang

 2. Tanja Bergkvist skriver:

  Roger, det är inte Alnebratt som skrivit ner dessa punkter utan dessa punkter är angivna i förordningen i svensk författningssamling som anger sekretariatets uppdrag. Se länken (denna). Eller se här på sekretariatets hemsida: http://www.genus.se/om-oss/

 3. QED skriver:

  Tack för rolig genomgång av genusdirektoratets senaste nyhetsbrev.

  Ungar har alltid varit reaktionära. Se här hur en reporter fick kämpa på 80-talet för att få ett politiskt acceptabelt svar. 😉

 4. Lennart W skriver:

  Charmiga ungar, allihop. Undrar iofs vad man kan dra för vettiga slutsatser av dem? (Tänker inte på QEDs roliga gamla video.) Ta den där om grabben som tycker att pojkdockan blir en flicka när den får kjol på sig. Är ju inte konstigare än att man kan lura ungar i den åldern att pappa faktiskt är en jultomte. Funkar ofta med bara en mask och inget mer.

 5. Erik skriver:

  Lennart W:

  ”Undrar iofs vad man kan dra för vettiga slutsatser av dem?”

  Jag kan gissa vilka slutsatser som genusvetare drar. Vi måste börja punktmarkera barn mycket tidigare i livet de här är ju redan patriarkatets lakejer.

  ”Ta den där om grabben som tycker att pojkdockan blir en flicka när den får kjol på sig. Är ju inte konstigare än att man kan lura ungar i den åldern att pappa faktiskt är en jultomte.”

  En dålig jämförelse. Jultomtar finns inte i verkligheten så där har barn inget val annat än att ta oss på orden (och framför allt handlingarna). Flickor och pojkar däremot existerar på riktigt och sålunda kan vi inte lura i barn vad som helst där, till genusvetares stora förtret.

  ”Funkar ofta med bara en mask och inget mer.”

  Jo man kan luras att tro det, tills man kommer ihåg att barn är beroende av vuxna och när vi sålunda reagerar som om gubben med mask inte är pappa har barnen inte så stora val eller hur? Om vi alla däremot välkomnade pappa som vanligt och enda skillnaden var masken skulle det funka lika bra då?

  Om vi utgår från att barn vet skillnaden mellan dockor och riktiga personer så anser alltså barnet att det skulle bli en flickdocka om man satte på den klänning. Inte illa pinkat att göra småbarn till socialkonstruktionister som inte ser någon verklighet i dockan i sig.

 6. JEL skriver:

  Tanja,

  Skrämmande läsning som vanligt ! Vill inte verka arrogant men bara namnet ”Alnebratt” låter som ett dåligt skämt, enda tills man (tack vare dig) läser vad Alnefnatt har att säga och förstår att detta är på allvar…!
  Att detta nu är stadfäst i lag gör inte saken bättre!
  Det är ungefär som med Ted Kennedy som man hedrar genom att tillskriva honom tillkomsten av 2.500 lagar.
  Men …. tänk efter lite grann….kan man själv ens komma på 2.500 saker man absolut vill pådyvla sina medmänniskor i form av lag !?

 7. Tanja Bergkvist skriver:

  QED – ja den var kul 🙂

  Lennart,
  ja det är helt meningslöst – givetvis svarar en fyraåring att de flesta flickor har långt hår eftersom det är i enlighet med barnets verklighetsuppfattning och även med den faktiska verkligheten! Man vill ha ”fel” svar så att man kan forstätta med sin ”upplysningskampanj”. Detta är precis som man gjorde med sjundeklassarna i Mariaskolan som jag bloggat om, här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/05/01/ar-genusvetarnas-verksamhet-laglig/ där läraren (som uppger sig jobba med den poststrukturalistiska feminismen som metod) lägger fram en bild på en höggravid man och frågar om det är en man eller kvinna. Vilket svar som än ges är det fel, och idiotin kan fortsätta. Och samma sak verkar pågå på polisens hårt kritiserade sk HBT-utbildningar, se här: http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=2588460

 8. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, göra barnen till ”socialkonstruktivister” – det är precis det man är ute efter, så att man kan få medel till att ”åtgärda” detta. Hela genuseriet är en enda stor arbetsmarkandspolitisk åtgärd. Om den inte är ett skämt från Konstfack 😉

  JEL, ja genusvetarna kan det – 2.500 vansinnesdåd som det sedan lagstiftas om! 🙂

 9. Emmanuel skriver:

  ”F=ma där.. ..a betecknar tyngdaccelerationen”

  Men Tanja, i detta fall är det ju trögheten och inte tyngden som det handlar om. Kanske en petitess, speciellt då Albert ju har visat den tröga och tunga massans ekvivalens, men ändå..

  Dessutom, blir det inte roligare med ”trög” 🙂

 10. Lennart W skriver:

  Erik, vad är det för dumheter? Klart tomten finns, och delar ut julklappar till alla snälla barn under julen. Läs mer om hur det går till (inkl. relativistiska effekter) i den roande boken The Physics of Christmas.

 11. Tanja Bergkvist skriver:

  Emmanuel, genusvetarna sa tyngd som ju är en kraft och den beräknas som mg där g betecknar tyngdaccelerationen (man kan också kalla g för genustyngdacceleration här). Men jag antar att du när du ser F=ma tänker på m som den tröga massan, dvs att objektet utövar ett rörelsemotstånd med avseende på den påverkande kraften F. Men det är ju tyvärr vi andra som är den tröga massan och genusmaskineriet som är den påverkande kraften :-), och i vilket fall, som du säger har ju dessa (tung och trög massa) samma värde, så sluta genast ha synpunkter på mina matte-genus-teorier!!! 😉

 12. Emmanuel skriver:

  ”..sluta genast ha synpunkter på mina matte-genus-teorier!!!”

  Sorry, kunde inte låta bli..

  Men nu är jag ju inte matematiker utan fysiker, och nu förstår jag att vad du egentligen menade var ma=mg ;-)?

  Jag kan inte heller låta bli att förmedla ett någorlunda välkänt råd från Erik Hallén till matematiker (vilket jag verkligen hoppas att du inte följer :-):

  ”Håll er till matematiken och ge Er inte in på praktiska problem.. Matematiker har ingen uppfattning om sin egen bristande fysikaliska insikt.”

 13. Lennart W skriver:

  Trekropparsproblemet (och flerkropparsdito) måste iaf vara det som i vanliga fall kallas för livspusslet. Vem ska lämna på dagis (el. mots. för vovven)? Vem ska hämta? Handla käk, kläder, platt-TV, och annat livsviktigt, städa, laga mat, tvätta, laga takrännan, fixa födelsedagskalas, förbereda för skidsemestern, hålla sig genusuppdaterad, jobba, få ungen på 18 månader (eller år!) att somna när han ska, få upp densamma i tid på mornarna, gå ut med polarna, läsa tidningar och böcker, betala räkningar, osv, osv, osv.

  Fast här verkar dock tvåkropparsproblemet vara ännu svårare än för tre… ALLA singelföräldrar borde ha guldmedalj.

 14. Tanja Bergkvist skriver:

  Emmanuel, rätta mig om jag har fel men är det inte alltid ni fysiker som kommer till oss för att lösa era ”praktiska problem”, som tex strängteorin. Vet du hur många matematiker, tex vissa av mina kollegor, som har haft huvudvärk i flera år nu pga era Calabi-Yau-mångfalder och annat vansinne ni inte kan lösa utan skickar vidare till oss. Vissa av era projekt är ju så avancerade att matematiken inte ens finns utvecklad än, och ni kommer inte vidare utan oss! 😉 Och hur ska ni verifiera detta experimentellt? Gravitoner som försvinner in i en annan dimension som vi ändå inte kommer åt! Då får ni ta och packa in era femtioelva dimensioner med en beprövad metod istället!

 15. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart, skicka hit en guldmedalj då! Jag är singelförälder som både jobbar, bloggar och tar hand om barn! 🙂

 16. Adam Weisshaupt skriver:

  Du är nog den vackraste och klokaste av dem alla Tanja!

 17. Lennart W skriver:

  Tanja, det är förstås för att ni kan göra så magiska grejer med matten. Någon som t.ex. undrar vad summan blir av alla naturliga tal, dvs 1+2+3+… i all oändlighet? -1/12 förstås! Kolla själv med hjälp av den av matematikerna uppfunna Riemann Zeta Funktionen, där synbarligen s=-1 ger den önskade summan.

  OK, OK, jag vet att den matematiska historien runt det där är liiite längre än så. Men jag känner också till att det där tricket har använts ung. så där, som härovan i just strängteori… Iofs egentligen lite längre historia där också, tror jag.

  Men iaf, poängen är att matematikerna kan trolla.

  Du får nöja dig med en virtuell guldmedalj, så länge, i väntan på den riktiga (dvs en sån där med schoklad i).

 18. QED skriver:

  Den Reellt Existerande Feminismen är nära i Uppsala

  http://www2.unt.se/pages/1,1826,MC=77-AV_ID=972064,00.html?from=puff

  (Se speciellt kommentarerna till artikeln.)

 19. Vansterwiki skriver:

  Jag beordrar dig att sluta blogga. Jag får magsmärtor om jag gapskrattar på morgonen. Om inte annat måste du blockera bloggen innan jag fått i mig frukost, helst även lunch.

  Annars kan vi ju lägga ner hela geunscirkusen för det är ju de som är de egentliga skaparna av humorn.

 20. Tanja Bergkvist skriver:

  Adam, ”av dem alla” – av alla vilka? men tack för komplmangen! 🙂

  Lennart
  – fantastiskt, har aldrig fått en medalj förut, och än mindre en virtuell! Eh, jag vet att det där var aningen ologiskt uttryckt, men tack! 🙂

  QED – tack för det tipset som jag som bekant tog upp i mitt senaste inlägg 🙂 – jag trodde den där skyltfrågan var avklarad för länge sedan, frågan har ju varit uppe på dagordningen i flera år! Och först nu är de klara, vilken byråkrati!

  Vansterwiki, jag tar tyvärr inte order från någon utan kör mitt race oavsett, förblindad av fanatisk kampanda. Ja, om vi ska tänka långsiktigt så är det ju skadligt för mitt bloggande om genuscirkusen läggs ner – som du säger så är det ju deras alster som är grunden till humorn här!

  Jag vill helst inte blockera dig från min blogg, även om jag skulle kunna (om du ger mig några uppgifter, annars skickar jag in spionprogramvara själv i din dator medan du läser bloggen) fjärrstyra din dator och stänga ner alla fönster du öppnar med min bloggadress. Vilket väljer du? Hjälpa mig fjärrstyra, spionprogram eller fortsatta magproblem? Eller så kan du ju läsa på kvällen – vilken smart lösning! 😉

 21. Adam weisshaupt skriver:

  haha du har rätt, av den ende borde det vara.

 22. Adam weisshaupt skriver:

  Ett unikum, en kvinna fri från fördomar! Mozet bit budet brak krasivaya, tjudnaya i umnaya zhenshina:-)

 23. Adam weisshaupt skriver:

  http://video.tagged.com/?v=NL1Nu3qZLdg
  Thank you Tanja!

 24. […] intressanta här är att jag instämmer i vad en radikalfeminist säger (utöver, som framgår av förrförra blogginlägget, att genusvetenbskapen är en krigsmaskin i form av en rullande boll) – nämligen det låsta […]

 25. […] denna sin egen (av Vetenskapsrådet finansierade dock) excellenssatsning ur ett genusperspektiv (något jag tagit upp tidigare).För att citera föreståndaren för Nikk (ett ”tvärnordiskt kunskapscentrum för […]

 26. […] rikets säkerhet (minns att Nationella Sekretariatets föreståndare ser på genusvetenskapen som ”en krigsmaskin”)  så jag får även fortsättningsvis avhandla de mest absurda inslagen av denna verksamhet (det […]

 27. […] inom akademin” – där man alltså syftar på sina egna excellenssatsningar! (se  ”Genusvetenskap – en krigsmaskin” och mer om själva excellenssatsningen, finansierad av Vetenskapsrådet (vem annars?) här). Kan […]

 28. […] elitisering inom akademin och excellenssatsningar inom andra områden (se om detta i inlägget Genusvetenskap – en krigsmaskin). Excellensmiljöerna har följande intressanta […]

 29. […] och att de nu önskar undersöka dessa sina egna excellenssatsningar ur ett genusperspektiv!!  Citat av Solveig Bergman, föreståndare för Nikk- ett ”tvärnordiskt kunskapscentrum för […]

 30. […] för Nationella Sekretariatet för genusforskning) har själva kallat sin vetenskap för en ”krigsmaskin” och att man ”satt den boll som är genusvetenskapen av idag, i rullning”. En krigsmaskin är en […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: