Välkomna till genusföredrag på Heimdal!

Nu på torsdag ska jag hålla ett litet krossa-genusväldet-föredrag på Heimdal (Sveriges största och äldsta borgerliga studentförening)  i Uppsala kl 19.30 (se länken för info). Föredragets titel är ”Genusvetenskap – vetenskap eller galenskap?” Alla är hjärtligt välkomna! 🙂

Jag har just upptäckt en ny genustidskrift! I Tidskrift för Genusvetenskap nr 1 2009 med tema pedagogik, kan vi läsa:

Vem kokar kaffet?

Vem kokar egentligen genuskaffet?

”Hur ska man med feministiska perspektiv utmana dagens utbildningssystem?… I detta nummer av tgv får du läsa om hur antidiskriminerande undervisning arbetar mot vedertagna föreställningar om vad det innebär att undervisa och lära. Motstånd och kris är nödvändiga ingredienser. Frågan ställs också om kvinnliga och manliga naturvetenskapslärare disciplineras till ett visst sätt att tänka… Och vem kokar egentligen kaffet när kvinnor och män har lika hög position i en organisation? Medverkande i detta nummer: Postperspektiv på antidiskriminerande undervisning i engelska,matematik och samhälls- och naturorienterande ämnen.  Kevin K Kumashiro, osv.

Acta Matematica är säkert ingenting jämfört med denna banbytande, normbrytande och troligtvis obegripliga lunta som jag geeeenast måste inhandla! Det ligger i min natur som matematiker att fascineras av det obegripliga – i själva verket är just detta en stark drivkraft både i min matematiska verksamhet och i min antigenus-bloggverksamhet, som egentligen ytterst handlar om att förstå det mänskliga psyket. Genusvetenskapen är en social konstruktion som dekonstruerar andra sociala konstruktioner- inbillade eller verkliga. Hur kan man komma på så mycket vansinne på så kort tid och dessutom lyckas med konststycket att dekonstruera andras psyken, tex politikernas, för att få igenom sin agenda?

Jag ser att feministprofessor Eva Lungren samt jur. dr. Jenny Westerstrand just varit ute på Newsmill med en artikel med rubriken ”Risk att Mellanösternmännen uppmuntrar svenska patriarkatet”:

Ritning av det svenska åsiktsfiltret

Åsiktsfilter

”Vi menar att såväl Åkessons artikel som reaktionerna som följde mot Aftonbladet för att de gav Åkesson utrymme för att göra sitt utspel, uttrycker något vi vill kalla typiskt svenskt. Vi delar sålunda Jimmie Åkessons analys av Sverige som ett land i ett blockerat debattläge. Här finns mycket starka sorteringsmekanismer för vad som är ”rätt” och ”fel”, där det som anses felaktigt också anses inte böra få komma till tals.” Det ena intressanta här är att vi fått ett svar på den evigt ältade frågan om vad som är typiskt svenskt (utöver könsmaktsordningen då) och det andra intressanta här är att jag instämmer i vad en radikalfeminist säger (utöver, som framgår av förrförra blogginlägget, att genusvetenskapen är en krigsmaskin i form av en rullande boll) – nämligen det låsta debattläget. Vad Lundgren och Wetterstrand talar om här är dock kritiken mot  ”Slagen Dam” , enligt vilken 46% av kvinnorna i studien ”rapporterade om någon våldserfarenhet från en man” – där dock även en lätt knuff i busskön räknades som en ”våldserfarenhet”.  Själv blir jag i så fall misshandlad dagligen!

Patriarkatet

Patriarkatet flyger runt över hela jordklotet och förpestar allt i sin väg

Och så det stora orosmolnet då: att invandrade män från patriarkala kulturer kommer att väcka ett svenskt slumrande patriarkat till liv genom ”flirtationen mansmakter emellan”: ”Därför ser vi ett behov av att kritiskt problematisera också närvaron i Sverige av konservativa män, exempelvis från Mellanöstern: Deras syn på kön, präglad av förtryck och segregation, hur förhåller sig den till kvinnors rätt att vara och leva i enlighet med sina egna personligheter? Vilka värderingar bär dessa män rörande kvinnors (och barns) rättigheter? Och hur krokar de i och blåser upp sådant av samma sort som redan finns i många svenska mäns (och kvinnors) hjärtan?”

Här har vi den troligtvis enda genetiskt nedärvda egenskap som genusvetarna erkänner och som förs över från generation till generation av svenska män: behovet av att förtrycka kvinnor. Därför är ”en förändring i synen på kön och sexualitet nödvändig också för ”svenskt” vidkommande. Den svenska könskulturens nuvarande innehåll tror vi inte klarar av att tacka nej till de patriarkala tolkningar och tolkningsförträden som erbjuds männen i det enligt Åkesson ”oikofoba” Sverige.” Jaså – har Sverige officiellt fått en kultur nu också? En förtryckande patriarkal könskultur förvisso, men ändock.

Vägra dammsuga ett enda dammkorn mer än din partner!

Vägra dammsuga ett enda dammkorn mer än din partner!

Att det finns familjer i Sverige som inte delar lika på diskningen eller dammsugningen rimmar illa med det av riksdagen under försommaren 2006 antagna jämställdhetspolitiska målet (prop 2005/06:155) att kvinnor och män ska dela exakt lika på allt hushållsarbete: ”En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män skall ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.” Vad gäller det senare, alltså inte disk- och städdirektiven som avses i början, så avses tex omsorgen om sina äldre släktingar – denna omsorg ska delas lika. Så här står det på sid 50 i prop 2005/06:155: ”…medför ökningen av antalet äldre också en ökning av anhörigas obetalda omsorgsarbete. Detta arbete är i dag mycket ojämnt fördelat mellan kvinnor och män. Kvinnliga anhöriga, främst äldre makar och medelålders döttrar, har ökat sitt obetalda omsorgsarbete om gamla. Insatserna från manliga anhöriga har inte ökat i motsvarande grad. Samhället har ett ansvar för att inte upprätthålla föreställningen om kvinnor som de självklara omsorgsgivarna.”

Om mannen inte handlar mat till kvinnans gamla mamma så ska inte kvinnan heller göra det. Allt ska delas lika! Allt! Om kvinnan slänger soppåsen en gång mer än mannen ska kvinnan  kunna kompenseras i domstol – allt annat vore att blunda för könsmaktsordningens inslag i den könade vardagen och att befästa patriarkatets överordning! Den kvinna som frivilligt kastar soppåsen en gång extra har internaliserat den manliga maktordningen och måste tvångsupplysas på närmsta psykklinik! Någon j-a ordning får det vara i världens mest jämställda land!

Det gäller att få på sig genusglasögonen i tid!

Det gäller att få på genusglasögonen i riktigt god tid!

Patriarkatet skall fösas över randen av händelsehorisonten till det svarta hål som det redan i tidernas begynnelse lagt grunden till, och som under sin hänsynslösa ångvältsfärd genom Svea Rike dammsugit landet på jämställdhet och dessutom skapat de strukturer och maskhål med manliga genvägar till makt vi kan beskåda idag, om vi bara i god tid, helst redan på BB, tar på oss tillräckligt välslipade och igenimmade genusglasögon med en tjock konvex lins som förflyttar fokus från allt ovidkommande till det som är kärnan av den genusoperator som avbildar precis hela Patriarkatet på nollelementet, och det är exakt samma kärna som till den heteroxexuella matris som Judith Butler pratade om. Utanför denna kärna, även kallad nollrummet, ligger det sk värderummet som fortfarande är ett unket tillhåll för patriarkala värderingar och som därför måste krossas med Tors hammare efter att den har tankats full med postkolonial feminism. Detta kan låta aningen våldsamt, men minns vad några tongivande företrädare för (s) sa för inte så länge sedan: ojämställdheten angriper via en trojansk häst i vardagsrummet och vi kan inte invänta opionionen utan måste påtvinga medborgarna vår senaste poststrukturalistiska genusteori för deras eget bästa (jo, de sa faktiskt så, även om de undvek att nämna ”poststrukturalistisk genusteori” men det var vad de menade) – se här!

Gravitoner fångade på bild precis innan de försvinner i en annan dimansion

Gravitoner fångade på bild precis innan de försvinner in i en annan dimension

För att återgå till ämnet: operation Hat mot Patriarkat (vad som menas med patriarkat har jag tidigare utrett här) kommer obönhörligen att krossa det manliga förtryck som ligger imlicit i varje civilisation genom att smula sönder varje könskodat föremål i lika många bitar som den svenska lagboken har genusparagrafer, och varje smula ska därefter dras ut till en vibrerande sträng av darrande hat vilket kommer att leda till att hela Patriarkatet, fast i söndersmulat skick, kommer att försvinna ut i strängteorins 11:e dimension tillsammans med alla de förrädiska gravitoner som skapar attraktionen mellan könen. Denna symbios mellan svensk statsfeminism och strängteori är i nuläget under en expansiv fas i mitt hårt ansatta medvetande och jag hoppas på att få moralisk såväl som ekonomiskt stöd för detta tvärvetenskapliga och än så länge hemligstämplade projket, som jag alltså inte kommer att berätta om på torsdag. Men kanske får ni höra något annat av intresse istället! 🙂

103 Responses to Välkomna till genusföredrag på Heimdal!

 1. Nisse skriver:

  Och här trodde man att Eva Lundgren till slut skulle inse vilket fuskverk hennes Slagen dam är och skämmas för det, men vissa lär sig tydligen aldrig (och med ”vissa” kan faktiskt menas feminister 😉 ).
  Jag skrev själv för några år sedan en kritisk genomgång av den undersökningen, som fortfarande finns att läsa här.

  Vi ses på torsdag. 🙂

 2. Henrik skriver:

  Uppsala… Varför så långt bort? 😦

 3. QED skriver:

  Lycka till med Heimdalföredraget, Tanja! Det behövs lite upplysning i genusmörkrets hjärta, Uppsala.

 4. Info skriver:

  HJÄRTLIGT LYCKA TILL

  på torsdagsmötet i Uppsala den 29. ds! Och gratulerar till den lyckade ämnesrubriken! Många emotser säkert en sammanfattning så småningom av ditt föredrag här på bloggen. Samt, inte minst, en analys av mottagandet!

  Eva Lundgren känner vi alla till; hennes radikalfeministiska vapendragare Jenny Westerstrand känner jag själv till efter att för ett par år sen ha läst hennes krior på nätet och förundrats över att en blivande juris doktor skrev en så knackig och ofullkomlig svenska Henne ska du inte rädas ett ögonblick, om hon dyker upp för att desavouera ditt framträdande.

  Vad gäller kriterierna för mäns misshandel och sexuella trakasserier av kvinnor (särskilt ”studentskor”) så har ju också ”ovälkomna blickar” listats i övergreppskatalogen. (Jag har för mig att du har berört saken tidigare i något sammanhang.) Liksom listan över manliga härskartekniker numera utökats från sex i antal till f.n. 33, är förmodligen också trakasserilistan i behov av en uppdatering.

  När kommer t.ex. ordet ”brandman” att inbegripas som ett utslag av könsmaktordningen? Jag citerar ett litet stycke ur den hädangångne Kurt Lundgrens blogg ”Östra Ölands fria horisont”:

  http://kurtlundgren.webblogg.se/

  ”Det som här kommer att följa är så fullkomligt idiotiskt att det bara kan ha en enda källa och ett enda ursprung: EU. – I ett memorandum kallat Gender Neutral Language (Könsneutralt språk) förbjuds EU:s parlamentsledamöter att använda orden Fröken/Fru, Mr/Mrs, Madame/ Mademoiselle, Frau-Fräulein, Senora/Senorita; alla ord på ”man” anses sexistiska. – Ord som sportsman får inte användas, istället skall en korrekt EU-ledamot säga atlet.

  Statesman får det inte heta, man skall säga politisk ledare. Ordet man-made är förstås också förbjudet. Likaså förbjuds orden fireman, hostess, headmaster, policeman etc – allt på man stoppas av EU:s språkpolis.”

 5. Artikel 19 skriver:

  Jag kommenterade också Lundgrens ovetenskapliga forskning i ett blogginlägg, se länk. I mitt inlägg återfinns utdrag från forskarnas granskning av Lundgrens feministiska propaganda.

  Artikel 19, Lundgrens genusvetenskapliga forskning underkänd:
  http://artikel19.blogspot.com/2005/12/lundgrens-genusvetenskapliga-forskning.html

 6. Info skriver:

  FINT NÄR MÄN AMMAR – FÖRTRYCK NÄR KVINNOR AMMAR

  Sveriges radio förnekar sig inte. Inte en enda sekund på dygnet.

  Tanja hörde ju till dem här på nätet, som uppmärksammade den spektakulära kvällstidningsgrejen nyligen om hur en man hjältemodigt skulle släppa sin förtryckarroll och börja lära sig amma. Mindre än ett år skulle det visst ta, innan hans kropp skulle lära sig att producera fullvärdiga tuttar och fullvärdig bröstmjölk. Det var bara viljan det hela hängde på.

  Tanja hörde som väntat till kritikerna av denna horribelt obiologiska mumbojumbo. Sveriges radio däremot följer upp på sedvanligt renlärigt, statsfeministiskt korrekt sätt. Just nu pågår programmet Kropp & själ i P1: ”Hur påverkas du av mamma-myterna?” (Hur många gånger har man inte hört mantrat ”mammamyter” de senaste trettio åren? Samt påpekandet, att det egentligen är patriarkatets elaka påfund, att kvinnor skulle önska sig barn och dessutom – till råga på allt – skulle frivilligt älska sina barn?)

  SR:s programpresentation må tala för sig själv:

  ”HUR PÅVERKAS DU AV MAMMA-MYTERNA? ”

  För Bea blev amningen en plåga, så fort hon la barnet till bröstet kom ångestkänslorna över henne. Ändå fortsatte hon amma, för alla sa ju att det var det absolut viktigaste. Hon höll ut i flera månader – tills depressionen var ett faktum. Dagens Kropp & Själ handlar om hur myterna om den goda modern påverkar oss och kan få oss att må riktigt dåligt.

  Gäster i studion är psykiatern Christina Spjut och Viktoria Myrén som skrivit en bok —” osv.

 7. Tanja Bergkvist skriver:

  Nisse, intressant – ska läsa din text! 🙂

  Henrik,
  men jag kan ju åka till andra städer också! Men jag vet inte hur det kommer att gå på torsdag eftersom jag aldrig hållt föredrag i annat än matte – och dessutom finns ju all relevant information på bloggen! 🙂 Vart tycker du jag ska åka och hålla föredrag då (om det inte blir helt misslyckat på torsdag)?

  QED – ja, trots allt var det ju där som ett av de största skräckexemplen på det svenska genusväldet ägde rum!! 😉

 8. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ja jag får väl göra en sammanställning på bloggen och berätta om hur det gick – om jag kommer levande därifrån dvs! 😉

 9. Tanja Bergkvist skriver:

  Artikel19, det är ju ganska illa måste jag säga:

  En av forskarna, Margareta Hallberg, professor vid idéhistoriska institutionen på Göteborgs universitet, sammanfattade Lundgrens forskning med följande ord:

  ”…finns empiriska påståenden som saknar empirisk grund, oklarheter vad gäller urval och intervjupersoner, avsaknad av alternativa tolkningar, påståenden som motsägs av egna data generaliseringar utifrån ett litet underlag”.

  Uppsala universitets rektor Bo Sundqvist konstaterade att Lundgrens forskning utgjorde en allvarlig avvikelse från god forskningssed.
  Lundgren vägrade även att lämna ut material till forskarna, vilket omöjliggjorde en fullständig granskning av hennes forskning. Lundgren avvisade all kritik mot hennes ovetenskapliga forskning och riktade istället kritik mot att oberoende forskare fick granska hennes forskning.

  Men man får väl ha förståelse för att hon inte ville bli granskad av eller lämna ut sitt material till Patriarkatet. 😉

 10. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ”mammamyter”!? Hade aldrig ens hört ordet innan. Ska lyssna på det.

 11. Joakim Eng skriver:

  Bra skrivet.

  Jag skulle gärna lyssna på din föreläsning om jag kunde, men jag är upptagen med annat.
  Det där hemligstämplade projektet låter spännande.

  🙂

 12. Tanja Bergkvist skriver:

  Joakim, ja det hemligstämplade projektet är intressant!
  Måste publicera mig i Tidskrift för Genusvetenskap sen! 🙂

 13. Uffe skriver:

  ”Och vem kokar egentligen kaffet när kvinnor och män har lika hög position i en organisation?”

  Hmm… Selecta?

 14. Erik skriver:

  Man bara trött åt eländet när man ser de politiska extremister vi dras med idag.

  På ena sidan politiska islams Salafi-fasoner som kritiserar folk för att inte vara troende nog enligt den enda rätta tolkningen (som de fick från Saudi)

  och på andra sidan politiska radikalfeminismens ”mansforsknings” härskarfasoner som kritiserar folk för att inte vara troende nog enligt den enda rätta tolkningen (könsmaktsordning som de fick från ultrakonservativa amerikanska moralister).

  Eva Lundgren och Islamistiska Salafigrupper är ju samma sorts politiserande människor. Tankepoliser som anser vanligt folk har fel och som anser vanligt folk skall anpassa sig till den extremism som de själva företräder som ”experter” på tolkning.

  Lundgren genom att hänvisa till samma sorts strukturella angrepp på svenska män som Åkesson gjorde på muslimer. (Där minoriteter får representera majoriteter helt emot den vetenskapliga traditionen.)
  Islamistiska Salafigrupperna genom att hänvisa till sin egen extrema tolkning av islam med vilken de trakasserar vanliga skötsamma muslimer.

  Bägge dessa tolkningarna är i praktiken inte vad de påstår sig vara. Lundgren företräder inte en vetenskap och de islamistiska salafi företräder ingen religion.

  De företräder bägge en extrem politisk aktivism utan demokratiska mandat och utan respekt för liberala demokratins fundament! Likheterna mellan den ”mansforskning” som sociologer som Lundgren företräder och den ”islamforskning” som Åkesson presenterade i Aftonbladet är inte uppenbar för alla men vid närmare anblick så syns likheterna tydligt.

 15. Joakim Eng skriver:

  @Tanja
  Det kommer att gå jättebra, Tanja. 🙂 Synd att jag inte kan vara där.
  (blomman är till dig, inte till Erik 🙂 )

  @Erik
  Ja, olika sorters fundamentalism som härjar med varandra är ett stort problem idag. Det finns religiösa fundamentalismer, feministisk fundamentalism, men i ”Myten om framsteget” tar Georg Henrik von Wright även upp scientism som en problematisk form av fundamentalism. Jag vill även lägga till den ultralibera marknadsfundamentalismen vars ”ordning” håller på att falla sönder runtomkring oss just nu.
  Vi saknar överblick, en gemensam vision om vad som är viktigt och vad samhället bör syssla med. I brist på en sådan är det fritt fram för olika fundamentalistiska sekter eller andra särintressen att tvinga på samhället sina agendor. Ofta möter de knappt något motstånd.

 16. Fastighetskatten skriver:

  …medför ökningen av antalet äldre också en ökning av anhörigas obetalda omsorgsarbete. Detta arbete är i dag mycket ojämnt fördelat mellan kvinnor och män. Kvinnliga anhöriga, främst äldre makar och medelålders döttrar, har ökat sitt obetalda omsorgsarbete om gamla.
  Visst är det ojämlikt att äldre makar tar hand om sina män i högre grad än att äldre makar tar hand om sina hustrur! Det borde genast rättas till, men hur? 2008 var medellivslängden för kvinnor (ursäkta att jag svänger mig med detta biologistiska begrepp, som jag lånar från SCB) 83 år, medan den var 79 år för män.
  Samma statistiksamlande myndighet vet berätta att under mitten av 1960-talet var [m]edelåldern vid första giftermålet
  då […] bara drygt 26 år för män och 23 år för
  kvinnor.
  (http://www.scb.se/statistik/BE/BE0701/2000I02/BE51ST0204_11.pdf) Utifrån dessa uppgifter ger mina begränsade matematiska kunskaper för handen att kvinnorna hinner vara änkor i medeltal i sju år innan de dör. Det är vanligt att avsluta sitt liv med sjukdom och död. Med andra ord skulle jag gissa att det är mycket vanligare att mannen i äktenskapet blir sjuk och behöver vård flera år innan hustrun gör det. Då blir det så att den friska hustrun sköter sin sjuka make medan den döda maken inte sköter sin sjuka hustru.
  Jag ser tre sätt att återupprätta rättvisan:
  1) bygg ut åldringsvården så att hustrurna kan göra sig kvitt sina makar och få dem att bo på anstalt i stället.
  2) vidta åtgärder för att minska det diskriminerande gapet i medellivslängd mellan kvinnor och män.
  3) indoktrinera befolkningen i genusteori så att de själva slutar se sig som kvinnor och män varvid kategoriseringen blir irrelevant och den upplevda diskrimineringen självdör.

 17. Lennart W skriver:

  Tanja, lycka till på torsdag!

  Ang. mer eller vilda associationer till strängteori och annat hittade jag en grej som, milt sagt, förskräcker. Kolla in den här youtube-videon om hur homeopati fungerar av ”Dr” Charlene Werner. Har även med en del revolutionerande matte, som t.ex. att ”you can almost cross out mass!” i E=mc^2. Här är en textversion av talet.

 18. Info skriver:

  FI-KRITIKER FÖRHANDSMODERERAS AV NEWSMILL

  Vänsterprogrammet Nya Vågen i P1 idag uppehöll sig inledningsvis vid en lång s.k. debatt, där några kända kritiker av det ”högerpopulistiska” partiet Sverigedemokraterna fick debattera detta och liknande, utländska partiers eventuella existensberättigande. (Se SR:s hemsida.) Avslutningsvis hade Newsmills chefredaktör inbjudits för att belysa, huruvida kommentarfunktioner med delvis anonyma kommentatorer borde få finnas kvar på nätet.

  Svaret var enligt P.M. Nilsson: ”Ja – delvis.” I Newsmills fall dock endast under förutsättning av att en förhandsmoderering tillämpades i vissa speciella fall. Nilsson nämnde några exempel. Jag fäste mig särskilt vid ett av dessa:

  KOMMENTARERNA TILL VISSA VÄNSTERKVINNORS DEBATTINLÄGG PÅ NEWSMILL FÖRHANDSMODERERADES ALLTID.

  Eftersom dessas inlägg brukar göra folk ”arga”. Med ”vänsterkvinnor” menas förstås genusfanatiker i allmänhet och radikalfeminister i synnerhet. (Gudrun Schyman, Tiina Rosenberg, Mian Lodalen, Eva Brunne, Devrin Mavi, Kristina Hultman, Lena Sundström, Barbro Westerholm, damerna i Sveriges radios kulturredaktion m.fl.)

  SVAR TILL TANJA: Nja, ”modersmyter” har det hetat tidigare (”myten om den goda modern”). Det nya ordet ”mammamyter” är alltså en mera ledig variant. – Vi tänker på dig på torsdag!

 19. midnattsvarg skriver:

  Åh vad kul att du kommer till stan, hoppas jag hinner gå på det.

 20. knäppo skriver:

  stora bröst = dålig på matte?

  Vad säger du om detta Tanja? Hur stämmer detta överrens med dina observationer från matematikvärlden?

  http://www.tv4.se/1.1293993/2009/09/21/stora_brost_dalig_pa_matte

 21. Karl skriver:

  Lycka till på torsdag! Fel stad för mig tyvärr, hade väldigt gärna sett den.

 22. Natan skriver:

  Lycka till med föredraget på torsdag.

 23. Ibland tänker jag att det kanske är rätt fiffigt egentligen – alltså att Moder Svea har ett intrikat immunförsvar som låter extrema strömningar neutralisera varandra. Å ena sidan invandringen av muslimer från ärkekonservativa, patriarkala kulturer. det vore osvenskt att inte välkomna dem som alla andra. Vad gör den svenska folksjälen då? Jo, den uppfinner extremliberal HBT-kultur och radikalfeminism – det enda den islamska konservatismen inte bara ställer sig totalt oförstående till utan dessutom kommer att ha mycket svårt att trivas ihop med. Så kanske talibanismen håller sig borta utan att vi äventyrar vår milda svenskhet genom att sätta hårt mot hårt…

 24. Andreas Dahlin skriver:

  Tanja!

  Fantastiskt att du ska hålla ett föredrag med den titeln på den platsen! Hur lyckades du få göra det? Jag menar du är ju bra på att diskutera och föreläsa, men att de tillåter detta tycker jag är förvånande (och positivt)!
  Du måste berätta hur det gick, åtminstone för mig!

 25. QED skriver:

  Jämställdhetskommi…. ansvarig vid studentkåren blickar tillbaka på kampåren i Uppsala i denna Ergo-artikel. Genusperspektivet har all tänkbart stöd från universitetsledningen numera.

  http://www.ergo.nu/tidning/Artikel.asp?ArtikelID=5579

  ”För ungefär tio år sedan spred föreningen Heimdal flygblad med följande budskap över Uppsala: ”TYCKER DU (…) att det är RÄTT att ”genusperspektiv” – som ofta innehåller överdrivet konspirationstänkande – skall påtvingas i all undervisning? JA, DÅ ÄR DU DUM I HUVUDET OCH PASSAR BRA SOM KÅRREPRESENTANT!” Det var kårens åsikt att universitetet skulle fortsätta försöksverksamheten med positiv särbehandling vid tjänstetillsättning som fick Heimdaliterna att härskna till.
  – Kåren försökte lyfta fram att positiv särbehandling var ett sätt att uppväga den strukturella ojämställdhet som fanns – och finns – på universitetet och som bland annat tar sig uttryck i att män ofta gynnas vid tjänstetillsättningar. Att kåren dessutom drev frågan om genusperspektiv i undervisningen var något som Heimdal inte var så förtjusta i, säger Lena Sohl, kårens jämlikhetsansvarig 2000/2001.”

  ”– Vad gällde genusfrågorna kom faktiskt det största motståndet från studenterna själva. Jag hade till exempel en debattkonversation i Ergo med en kvinnlig juridikstuderande som tyckte att genusperspektivet var irrelevant trams och slöseri med ovärderlig tid. Men institutionens jämställdhetsansvariga och en av de manliga professorerna gick ut och kritiserade hennes synpunkter, säger Anna Ardin.”

  ”– Institutionerna hör av sig och undrar vad de kan göra för att förbättra jämställdhetsarbetet, vilket är jätteroligt. Vi måste jobba nära universitetet, och här är studentrepresentanterna väldigt viktiga. Det är de som granskar den här typen av frågor i universitetets olika beslutande organ, säger hon.
  Samtidigt finns det ett motstånd mot genusperspektiv, jämställdhet och feminism, och Ina Sörlid känner att hon förlorat en del illusioner sedan hon började.
  – Jag är hela tiden tvungen att förklara mig och mina åsikter, till och med privat. Vi har inte kommit så långt som man tror och jag tvingas sorgligt nog att lägga mig på en lägre nivå än jag skulle vilja. Folk ryggar när de här problemen kommer för nära, man vill inte inse hur det faktiskt ser ut. Därför är det viktigt att det finns någon som i alla sammanhang kan föra upp de här frågorna på dagordningen.”

 26. Lennart W skriver:

  I gratistidningen Metro hittar man ofta små guldkorn tycker jag, som inte finns i iaf DN eller SvD. Kolumnen t.ex. är alltid värd att läsa t.o.m. när de är som mest irriterande (t.ex. Göran Greider). Här är det en tänkvärd kolumn av en feminist (enl. henne själv) om småbarnsåren, med udden riktad mot ”Nalin Pekgul, Gudrun Schyman och hela Feministsverige”. ”Vi lever i en konstig tid där alla föräldrar säger att de inte har råd att vara med sina barn. Samtidigt överkonsumerar vi bilar, kläder, teknikprylar, utlandsresor och lägenheter för miljoner.”

  I den här artikeln talas det om forskningsrapport som visar att Kvinnan bör vara yngre och smartare än mannen för att öka chansen för en lång och lycklig parrelation.

  Fast bäst är nog den här om en man som går igenom förlossningssmärtor. Simulerade såna med elektroder. Inte alls så freakigt som den där killen som vill amma, utan snarare en rejäl påminnelse till oss alla, spec. män, om hur oändligt tacksamma vi ska vara till kvinnorna som fött oss och våra barn.

 27. knäppo skriver:

  OBS Tanja! Mina frågor var menade som skämt..

  Om du inte uppskattar sådan humor ber jag om ursäkt.

  (Vill inte bli anmäld för sexuella bloggtrakasserier.)

 28. Jax skriver:

  Hej Tanja.

  Då är det så att de som konstruerat könet kvinna oftare vårdar anhöriga än de som konstruerat könet man. Om man dekonstruerar könet man har vi bara ett kön och då spelar det ingen roll vem som vårdar vem. Eftersom kön är en fiktiv konstruktion borde det inte heller spela någon roll vem som vårdar vem redan nu innan dekonstruktionen är slutförd.

  Tanja, det var längesedan jag skrev på din blogg. Jag har saknat dig. Kommer du och håller ett föredrag i Västsverige kan inte tusen elefanter hindra mig från att komma och lyssna på dig. Jag skall be om din autograf också.

  Lycka till med ditt föredrag i lejonets kula. Jag håller tummarna.

 29. Info skriver:

  UPPSALA , HA-HA

  TILL QED: Jag råkar efter tretton studieår i Uppsala känna staden ganska bra. Ett par olika magisterexamina och en dokrorsexamen. I samband med den sistnämnda var det inte mindre än fem äkta professorer, som undertecknade ett upprop, som gick ut på att min avhandling skulle underkännas. Eftersom den kom med en del originaliteter, som de själva inte hade tänkt på.

  Ingen av dessa dök upp vid disputationstillfället.

  Samma år fick min avhandling universitetets pris för årets främsta, naturvetenskaploiga avhandling.

 30. Lennart W skriver:

  Knäppo, jag tror inte alls att Tanja ryggar för det ämnet, och kanske t.o.m. håller med, tolkat i statistisk mening, som ju inte hindrar det finns individer som avviker från mönstret. Iaf står hjärnforskaren Annica Dahlström högt i kurs på den här bloggen, vad jag förstår, som en sån som vågar tala öppet om biologiska skillnader mellan könen, som en irriterande nagel i ögat på genusvetarna och deras idéer om könet bara är en social konstruktion och att allt annat är ”biologism”. Sen undrar jag iofs vad grunden till Dahlströms uttalande är i just det här fallet. Googlande ger mest en massa spott och fräs och fy…

  Fast Charlene Werner jag nämde förut verkar iaf inte falla in i det mönstret. ”You can almost cross out mass!” (ur E=mc^2). Tjusig kvinna iofs, men knappast storbröstad.

 31. Lennart W skriver:

  Info, fascinerande att både ha fem professorer mot sig, och ändå utnämnas till det årets främsta avhandling. Tvivlar inte på ditt ord, men har svårt att föreställa mig i naturvetenskap. Vad i allsin dar kan vara så kontroversiellt?

 32. knäppo skriver:

  Lennart W

  Men just det med att säga att det har med brösten att göra, det var väl mest för att jorunalisten ville spetsa till det lite för att locka folk att titta. Det borde väl snarare handla om förhållandet mellan midjan och höfterna som har med saken att göra. Om nu det stämmer. Det låter som att förhållandet mellan höft och midja borde ha med testosteron att göra, men jag har hört att manliga matematiker generellt har lägre testosteronhalter än andra män. Men, det är säkert många saker som påverkar….

 33. Adam Weisshaupt skriver:

  Tanja.
  Jag är ju infödd Upsaliensare och hade gärna deltagit, dessvärre bor jag nu i Malmö (har sina fördelar) men om du intar Lund eller Malmö så ”sjukar” jag mig vilket inte händer allt för ofta.
  It´s a promise:-)

 34. John Apse skriver:

  Vad du är skön!

  Otroligt välformulerad.

 35. Erik skriver:

  Lycka till ikväll på Heimdal! (har förmodligen varit redan 🙂

 36. Dogdylan skriver:

  Heimdal..

  Uppsalas förening för högerspöken 😉

 37. Karl skriver:

  Bra kolumn i SVD:

  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_3728379.svd

  Kul att någon journalist äntligen tar upp dom faktumen. Feministerna missbrukar könsmaktsanalysen för sina egna intressen.

 38. Info skriver:

  TILL LENNART W.

  Ja, det frågar jag mig också. Enl. en känd institutionschef i Uppsala skulle aversionen helt enkelt bero på, att avhandlingen var för omfattande (670 sidor med mestadels liten stil) och innehöll för många nya begrepp och angreppspunkter. En annan menade, att undertecknarna inte själva hade sett avhandlingen utan vägleddes av kompisförtal.

  I övrigt är flera av de aktuella professorerna nu döda och kan inte tillfrågas. En anlitas dock fortfarande regelbundet som expert i Sveriges radio. Vi har aldrig träffats och jag hoppas, att denna omständighet inte kommer att ändras.

  Själv har jag ibland lutat åt att det kanske inte i själva verket var mig man ville åt utan min institution och dess ledning… Gammalt akademikergroll, måhända.

  Men alltihopa är för länge sen överspelat för min del. Jag ville bara kosta på mig ett litet ha-ha åt Uppsala universitet, nu med anledning av dess Eva Lundgren-Jenny Westerstrand-politik.

 39. John Ringh skriver:

  Tack för ett bra föredrag igår på Heimdal!

  /John

 40. Jonas Andersson skriver:

  Ja, tusen tack för ett mycket intressant och lärorikt föredrag.

 41. Ch. skriver:

  Följand måste vara ett av de mest horribla ”politsika uttalanden som någonsin fällts.
  ”Ibland kan man inte sitta och vänta in opinionen, utan makten måste våga leda opinio­nen.”
  Varifrån har makten fått sin makt frågar man sig. Jo, från opinionen. Mona Sahlin är alltså uttalat för skendemokrati! Elle kan man säga att hon är en antidemokrat?

 42. Ch. skriver:

  Följande måste vara ett av de mest horribla ”politiska uttalanden som någonsin fällts:
  ”Ibland kan man inte sitta och vänta in opinionen, utan makten måste våga leda opinio­nen.”
  Varifrån har makten fått sin makt frågar man sig. Jo, från opinionen. Mona Sahlin är alltså uttalat för skendemokrati! Eller kan man säga att hon är en antidemokrat?

 43. Lennart W skriver:

  Karl, kolumnen är intressant på ett annat sätt, än att den bara talar om den större spridningen för män än kvinnor. Den försöker ju även förklara varför det är så, utifrån ett resonemang som väsentligen är hämtad från ekonomisk teori: risk/reward: Fega pojkar får inte kyssa vackra flickor. Det är genom att ta risker du har chans att vinna något. Men en risk har förstås alltid också en nedsida, som t.o.m. kan vara av dödligt slag. Män tar större risker än kvinnor, och
  vinner ibland på det, och förlorar stort på det också ibland. Därav fler män både i toppen och i botten. Detta männens riskttagande har t.o.m. alltid uppmuntrats av samhället enl. Thomas Gür, eftersom samhällets fortlevnad är känsligare för om många kvinnor och barn dör. ”Män är i större utsträckning förbrukningsvaror utifrån ett samhälles perspektiv om överlevnad.” Hmmm…

 44. Karl skriver:

  ->Lennart

  Jag skulle säga evolution, social och biologisk…

 45. Erik skriver:

  Lennart W:

  ”Män är i större utsträckning förbrukningsvaror utifrån ett samhälles perspektiv om överlevnad.”

  Faktum är att män är i större utsträckning förbrukningsvaror även i ett samhälle som inte bryr sig ett dugg om sin egen överlevnad. Det följer logiken att det samhälle som inte bryr sig om överlevnaden överhuvudtaget uppmuntrar sina män att motverka just de vanor som samhällen som bryr sig om överlevnad uppmuntrar.

  Det intressanta med Sverige år 2009 är att bägge grupperna är representerade offentligt i storpolitiken. Personer som inte bryr sig om samhällets överlevnad (För dem är en viss ideologi viktigare) möts konstant i bataljer med de som fortfarande bryr sig om samhällets överlevnad.

 46. Tanja Bergkvist skriver:

  Nu har Schyman varit ute på Aftonbladet och kontstaterat att klimatet är en kvinnofråga, här: http://www.aftonbladet.se/debatt/article6020281.ab

  ”Larm inför dagens EU-toppmöte: Utan kvinnors kunskap ger klimatsatsningarna inte önskad effekt.” Och artikeln inleds inte helt oväntat med ”Världen över kränks kvinnors rättigheter varje dag. Kvinnor och flickor drabbas alltid hårdast av fattigdom, svält, katastrofer och krig”. Just det – män är ju som alla vet odödliga och känslokalla och känner varken av svält, benbrott eller hunger.

  Och det är ju även sedan tidigare känt att det är ”bråttom få in genusperspektiv i klimatfrågan”, som vi kunde läsa om i det politiska nyhetsbrevet Genusperspektiv redan 2008: http://www.genus.se/digitalAssets/1279/1279649_gp2-08.pdf

  Där genusvetarna ser pengar ser de genus – så enkelt är det.

 47. Tanja Bergkvist skriver:

  Uffe, just det, rätt svar – kaffeautomaten kokar kaffet! Så är det också på vår institution. Och när den krånglar är det vår (manlige) vaktmästare som fixar den. Jag försöker iaf inte laga den längre eftersom när jag försökte för tre år sedan så förvärrade jag tydligen läget och vår dåvarande vaktmästare sa att jag begått ett ”vansinnesdåd” mot automaten, ha ha! 🙂

 48. Tanja Bergkvist skriver:

  Joakim, ja det gick faktiskt bra på Heimdal igår! 🙂 Bra uppslutning med 70 pers sa de, och fiendesidan dök inte ens upp – så ingen tomat-och äggkastning på mig! 😉

 49. Tanja Bergkvist skriver:

  Fastighetskatten, och det fortsätter (efter ”Kvinnliga anhöriga, främst äldre makar och medelålders döttrar, har ökat sitt obetalda omsorgsarbete om gamla.” ) enligt följande: ”Samhället har ett ansvar för att inte upprätthålla föreställningen om kvinnor som de självklara omsorgsgivarna.”

  Utredningen SOU 2005:66 (”Makt att forma samhället och sitt eget liv”) valde också att använda begreppet ”omsorg utan underordning” medan regeringen (i sin proposition, som bygger på ovanstående utredning) istället valde begreppet ”omsorg på lika villkor”. På samma sätt ändrades utredningens föreslagna ”SKALL DELA LIKA på hemarbetet” till ”skall ta samma ansvar för hemarbetet”.Länsstyrelsen i Stockholms län (en av remissinstanserna) var dock skeptisk till möjligheten via politisk styrning påverka hur man väljer att fördela sitt hemarbete. Ja – hur ska man kolla upp att ingen bryter mot detta jämställdhetspolitiska mål…

  Jag tror ditt sista förslag 3) på åtgärder (”indoktrinera befolkningen i genusteori så att de själva slutar se sig som kvinnor och män varvid kategoriseringen blir irrelevant och den upplevda diskrimineringen självdör.”) är det som bör ligga närmast till hands så här i genusteoriernas tidevarv! 🙂

  Dock är paradoxen här att genusvetarena är fixerade vid ”biologisk kroppsräkning” trots att det sociala könet ju är överordnat det bioogiska. Hur vet de att inte äldre kvinnor (avseende biologiskt kön då) byter genus precis 7 år innan de dör? 😉

 50. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, jag ska kolla videon på söndag 1 nov. Nu har jag äntligen rett ut varför min dator strulat och nätet varit segt – tydligen har jag överskridit gränsen 5 Gb och måste vänta till 1 nov innan jag åter kommer upp i min normala hastighet (som alltså sänks när man överskrider 5Gb) – jag har tydligen sett för många debattprogram och lyssnat för mycket på webbradio från 1 okt till 18 okt och enligt Telia är detta skälet till att Youtube inte går att se eftersom den buffrar i evigheter, iaf fram till på söndag! 🙂

 51. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, intressant att radikalfeministernas kommentarer granskar! Det gick bra på föredraget! Jag måste inleda en landsomfattande turné! Jag pratade möjligtvis lite för fort – men hur ska man annars kunna återge ett decenniums vansinne på 1 timme (eller 1.5 kanske det blev)? 😉

 52. Tanja Bergkvist skriver:

  Midnattsvarg – jag hoppas att du kom!

  Karl och Natan – det gick bra och som sagt så dök ingen från fiendesidan upp vad jag märkte så allt fortskred planenligt! 🙂

  Knäppo,
  ja jag har hört talas om det där (att Annica Dahlström sagt det i någon intervju), men jag kan inte uttala mig om sanningshalten i det, jag antar att hon bygger påståendet på att vissa kvinnor som är extremt tävlings- och karriärinriktade fått en extra dos testosteron på hjärnan under forsterstadiet, men om detta påverkar även den kroppsliga utvecklingen vet jag inte, och har inte heller studerat relevant forskningsmaterial.

  Iaf stämmer det inte överens med mina observationer på mig själv, ha ha! 😉

 53. Tanja Bergkvist skriver:

  Midnattsvarg – hoppas att du hann gå!

  Karl och Natan – det gick bra! Ingen från motsidan dök upp vad jag märkte och allt gick planenligt. Men även om genusvetare kommit hade det säkert bara blivit en intressant debatt!

  Knäppo, jo jag känner till det där (att Dahlström sagt det i någon intervju), men jag kan inte uttala mig om sanningshalten i det, jag antar att hon bygger påståendet på att vissa kvinnor som är extremt tävlings- och karriärinriktade fått en extra dos testosteron på hjärnan under forsterstadiet, men om detta påverkar även den kroppsliga utvecklingen vet jag inte, och har inte heller studerat relevant forskningsmaterial.

  Iaf stämmer det inte överens med mina observationer på mig själv, ha ha! 😉

 54. Tanja Bergkvist skriver:

  Alexander, man kan tänka sig att det blir en framtida konflikt där. Eller så leder dessa två motpoler till enklavisering, geografisk eller mental, med egna förskolor, skolor osv för vardera ”lägret”. Fast vad jag hörde senast igår så är det visst standard att lära ut om ”könsmaktsordningen” i svensk grundskola numera. Men om det är obligatoriskt vet jag inte.

  Andreas D, ”Fantastiskt att du ska hålla ett föredrag med den titeln på den platsen! Hur lyckades du få göra det?” Svar: jag blev tillfrågad. Och det blir kanske fler föredrag på andra håll också. 🙂 Det är ju inte tabu för vanligt folk, bara för dem som driver vansinnet.

 55. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, det där flygbladet var ju ett klockrent initiativ av Heimdal! 🙂 Att ”genusperspektivet ska in i alla undervisning” avser som bekant inte formerna för undervisningen, tex i from av bemötandet av studenter (för det kallas ”genusmedveten pedagogik”), utan här avses DET KONKRETA KURSINNEHÅLLET (= ”genusmedveten undervisning”).

  Om detta fortskrider kommer det snart inte längre att finnas några andra utbildningar utan allt kommer att omvandlas till genusvetenskap, med ett visst inslag av andra ämnen. Framtidens kurskatalog: ”Genusvetenskap med matematikperspektiv”, ”genusvetenskap med kemiperspektiv”, ”genusvetenskap med arkeologiperspektiv” osv. Nädå, jag tror inte det kommer att gå så långt! 🙂

 56. Tanja Bergkvist skriver:

  Jax – bra poäng (”Då är det så att de som konstruerat könet kvinna oftare vårdar anhöriga än de som konstruerat könet man”)! Det är inte omöjligt att jag kommer till Västsverige och håller föredrag en dag! 🙂

 57. Tanja Bergkvist skriver:

  Adam, ja Skåne är ju mina hemtrakter så jag kanske åker ner dit och håller föredrag i min gamla studentstad Lund!

  Dogdylan,
  ”högerspöken”? Det var jättetrevligt och jag såg inte ett enda spöke – eftersom genusvetarna uppenbarligen höll sig undan. 😉

  Erik,
  ja det har varit redan, och det är lugnt, jag lever!

  John & Jonas, tack! 🙂

  Ch,
  helt korrekt – Sahlin är både demokratiföraktande och människoföraktande, liksom dåligt påläst, vilket till och med hennes egna partikollegor säger öppet i media.

  Se tex vad några av HENNES EGNA PARTIKAMRATER säger om hennes person (Källa: ”Citat om Mona Sahlin”, längst ner här: http://sv.wikiquote.org/wiki/Mona_Sahlin )

  1) Man tilltror henne en större politisk kapacitet än hon har. Det är inte så märkvärdigt, det som kommer över hennes läppar. Hennes styrka är inte tänkandet, utan hennes styrka är att förmedla ett budskap.” Göran Persson i en intervju med Erik Fichtelius i oktober 1997. Från den första delen av Sveriges Televisions dokumentärserie Ordförande Persson den 19 mars 2007.

  2)
  ”Mitt intryck av henne – jag har jobbat nära henne under hennes tid som partisekreterare – är att hon agerar mer efter vart hon känner att vinden blåser än efter djupt grundad övertygelse och framför allt kunskap. De gånger hon bad mig om underlag för något, ville hon aldrig läsa några vidlyftiga papper, som hon själv måste tolka; nej, korta sammanfattningar skulle det vara. Hon var ganska lat.” Mona Sahlin recenserad av den socialdemokratiske politikern Enn Kok

  3) ”Och hon var fruktansvärt oberäknelig. Det hände, att ombudsmän slog vad om hurudivda hon skulle komma till ett utlovat möte eller inte.” Mona Sahlin recenserad av den socialdemokratiske politikern Enn Kokk.

  4) ”Partiledaren Mona Sahlin är inte förmögen att med auktoritet tala om ekonomiska frågor, än mindre tänka konstruktivt om ekonomiska system, därtill är hon för okunnig. Kompetenser i hennes omgivning har stötts ut.” Villy Bergström (S), LO-ekonom och f.d. vice riksbankschef. Krönika i nättidningen Placera.nu, den 1 december 2008

 58. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, ”Faktum är att män är i större utsträckning förbrukningsvaror även i ett samhälle som inte bryr sig ett dugg om sin egen överlevnad. Det följer logiken att det samhälle som inte bryr sig om överlevnaden överhuvudtaget uppmuntrar sina män att motverka just de vanor som samhällen som bryr sig om överlevnad uppmuntrar.” – bra poäng! Som alltid! 😉

 59. Erik Berglund skriver:

  Hej Tanja !

  Inför ditt föredrag skulle du kanske ta en titt på Illustrerad Vetenskap nr 14/2005:

  http://illvet.se/manniskan/sjukdom-behandling/liten-skillnad-ar-stor

  Där redovisar man tydliga skillnader mellan kvinnors och mäns hjärnor. Dock med tillägget att individuella variationer kan var större än den statistiska skillnaden mellan könen.

  På länken finner du länkar till de underliggande rapporterna.

  Den poäng, som jag menar är viktigast, finner du inte där. Två-könade arter dominerar allt liv. Evolutionen har således visat att den ”konstruktionen” är överlägset mest livskraftig. Vitsen med två kön måste då vara att de är olika, så att de kompletterar varandra. Annars hade ett kön kunnat fungera lika bra.

  Lycka till

  Erik

 60. Tim Danielsson skriver:

  Tack Tanja du är en strålande stjärna i genushelvetet som breder ut sig. När jag började höra talas om de första genusteorierna skakade jag bara på på huvudet och tänkte ”vad fullständigt sjukt, vilket vansinne”. Detta blir inte långvarigt! Några år senare chockades jag när det blev en professur någonstans i Sverige och det verkade breda ut sig på allvar. Samtidigt började jag höra mig för bland folk jag kände och ingen trodde på de nya genusteorierna. Numer ingår genusteori i arbetsplaneringen på daghemmen i Sverige, ofattbart! Hur har det kunnat gå så långt. Det räcker med att ha läst minimalt med vetenskapsteori för att se de stora hålen i genusteorin. Därför är svårt att förstå för mig hur genusteorin kan ha tagit sig in på universiteten. Fullständigt fasaväckande är det att det bedrivs genusforskning, vem finansierar den? För det kan väl inte vara skattebetalarna! Tack igen Tanja för att du vågar!

 61. Erik skriver:

  Tim Danielsson:

  Visst är genusteori finansierad av skattebetalarna. Samma personer vars syfte var att kritisera idén med vetenskap (västsamhälle, objektivitet, upplysningen etc) säger såklart inte nej till att bli försörjda av den idén. Att behöva vara konsekvent och objektiv är ju just en av de idéer de attackerar som ”manlig” och vill ha ”kvinnliga” alternativ till. Och undrar du hur genusteorin tog sig in på universiteten så har du missat att genusteorin i sig är personer som redan fanns på universitetet med andra titlar som började ”forska” utifrån feminismens politiska teori. Dvs de första genusvetarna var professorer i retorik, sociologi, språk, filosofi och psykologi som använde sina positioner för att driva feministisk teori (sina politiska åsikter) som vetenskap (inte olikt hur den politiska teorin marxism påståtts vara en vetenskap)

  Problemet är just att när dumheterna kom så tänkte folk ”vilken idioti den blir inte långvarig” därmed så blev det inget seriöst motstånd heller utan den fick i lugn och ro ägna sig åt det enda som var viktigt. Politiskt lobbyarbete. Idag har vi absurt nog en skattefinansierad myndighet som har den uppgiften, Nationella sekretariatet för genusforskning. Bekostat av skattebetalarna och med uppgift att öka genusforskningens inflytande. Kul eller hur?

 62. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik B, tack för tipset – jag har läst den där artikeln från -05, jag är ju trogen prenumerant på Illustrerad Vetenskap! 🙂 Men ingenting verkar kunna övertyga genusmaffian, den verkar helt blockerad i den frågan, mest eftersom den själv definierat kvinnliga egenskaper som ”underordning”. Det manliga tycks vara deras norm, samtidigt som de klagar över att det manliga utgör normen. Men nu har de börjat inse detta själva och därför i all välvilja inlett operation dekonstruktion av maskuliniteten.

 63. Tanja Bergkvist skriver:

  Tim, jo det är skattebetalarna som står för kalaset givetvis. Vi betalar bensinen i den ångvält fulltankad med genusvansinne som genusvetarna kör med över land och rike för att sprida sitt osammanhängande teoribygge. Problemet är att de inte bara sitter instängda i en universitetsbyggnad och ägnar sig åt detta utan att de ser till att omvandla sin verksamhet till realpolitik. Utöver att på ett tvångsmässigt sätt försöka pådyvla alla övriga vetenskapliga discipliner sina ”resultat”. Ja det är vansinne…

 64. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, ja så har det asntagligen börjat och under åren har de lyckats bygga upp en jätteindustri, och låt mig åter lyfta fram sekretariatets uppgifter som återfinns i Svensk Författningssamling förordning 1997:61

  Uppgifter

  2 § Sekretariatet skall med ett rikstäckande perspektiv främja genusforskning i vid bemärkelse och verka för att betydelsen av genusperspektiv uppmärksammas i all forskning. Detta skall ske genom utredningsarbete, opinionsbildning och informationsspridning samt på de andra sätt som sekretariatet finner lämpliga. I sekretariatets uppgifter ingår bl.a. att

  – överblicka genusforskningen i Sverige och aktivt främja spridningen av dess resultat,

  – analysera behovet av genusforskning inom alla
  vetenskapsområden, och

  – arbeta för ett ökat medvetande om genusforskningens och genusperspektivens betydelse.

 65. Lennart W skriver:

  Karl</b och Erik, ekonomiska modeller med risk/reward förutsäger också att utfallet i medel ska öka med risken (dvs iaf om den är något så när väl avvägd – idiotrisker lönar sig inte). Vilket i så fall också skulle kunna förklara skillnader i medelinkomst. (Är just detta som är argumentet för att spara i fonder eller t.o.m. i enskilda aktier istället för på bank.)

  Så långt alltså om (min tolkning av) Gürs resonemang. Men vågar man sig på en invändning också, verkar barnafödande ha varit en rätt så riskfylld business förr även i vårt land (och är det fortfarande i fattiga länder). Fattar nog iofs inte hur kvinnor vågar utsätta sig för påfrestningarna med graviditet och barnafödande idag heller, men att någon vågade göra det för 100 år sen är ju helt otroligt. Varför har inte det risktagandet lönat sig bättre?

 66. Tim Danielsson skriver:

  Tack Tanja och Erik för kompletteringarna! Jag har nu ägnat några timmar åt att läsa igenom din blogg, följa länkar och hämtat några pdf:er. Jag började ana att det kunde vara 2 kanske 3ggr värre än vad jag från början trodde, det är 100ggr. Jag är chockad förstummad, granskning åt bara det ena hållet, vissa frågor ska man inte tala om för att vara korrekt, möjligen finns åsiktsfriheten kvar i sverige men säger du fel saker straffas du ekonomiskt eller genom utfrysning. Jag ser åt vilket håll det lutar eller är på väg. Jag kanske inte ville se det tidigare. Kan sverige vara på väg mot en politisk eller demokratisk (så kallad) diktatur? Kan det vara möjligt, troligt eller sannolikt? Världens rättvisaste och jämlikaste land eller…

 67. Info skriver:

  TILL TANJA

  Glad, att du återkommit med livet i behåll! Jaså – genusmatadorerna i Uppsala, Eva Lundgren, Jenny Westerstrand m.fl., lyste med sin frånvaro. Märkligt. Du skrev ovan:

  ”— att hon bygger påståendet på att vissa kvinnor som är extremt tävlings- och karriärinriktade fått en extra dos testosteron på hjärnan under forsterstadiet, men om detta påverkar även den kroppsliga utvecklingen vet jag inte, och har inte heller studerat relevant forskningsmaterial.”

  Detta kan jag efter flera decenniers egna, anatomiska studier garantera, att den (onaturligt extra dosen) gör. Om en ”kvinna” är lesbisk eller ej ses t.ex. i ca 75 fall av hundra redan av ansiktets och kroppens modellering.

  Vad gäller manliga motsvarigheter är det
  varken vederbörandes yttre eller allmänna sätt att uppträda, som genast röjer. Dock något annat, som har med det fysiska att göra.

  Ska jag skriva en avhandling till? Nej, men jag kan ju återkomma med flera besynnerliga kommentarer i Tanjas blogg vad det lider.

  Apropå Uppsala: Om du nu inte fick särskilt mycket mothugg av de tydligen beskedliga åhörarna – hur formulerades i stället de instämmanden, som förmodligen kunde höras efteråt?

 68. hampus skriver:

  Lycka till Tanja!

  Fan, jag är bara så helt totalt nerkärad i dig o din hjärna! *suck*

 69. Erik skriver:

  Lennart W:

  ”ekonomiska modeller med risk/reward förutsäger också att utfallet i medel ska öka med risken (dvs iaf om den är något så när väl avvägd – idiotrisker lönar sig inte)”

  Javisst, det där såg man tydligt på BBC:s secret of the sexes när de jämförde könen, körde go-kart och mätte testosteronnivåerna. De som har hög testosteronnivå tar större risker och vinner mer men sedan finns det killen som hade för hög sådan också, han tog för stora risker och sladdade ur när han tog en kurva i för hög fart. Feministerna brukar använda just killen som sladdar ur som kritik mot manlighet som någonting som skapar dåliga resultat men vad de inte säger är att det var just killarna med höga nivåer testosteron som i övrigt var överlägsna. Det var för övrigt likadant i verkligheten när ett gäng från mitt jobb stack och körde go-kart. Du hade bägge killarna där. Dels han med höga testosteronnivåer som vinner, dels han med för höga testosteronnivåer som sladdade ur i en kurva.

  ”Vilket i så fall också skulle kunna förklara skillnader i medelinkomst. (Är just detta som är argumentet för att spara i fonder eller t.o.m. i enskilda aktier istället för på bank.)”

  Jag tror nog de flesta förstår att de som sparar i bank om det går dåligt förlorar mindre, om det går bra vinner mindre. Om vi tittar på den som förlorar mest och den som vinner mest så hittar vi garanterat bägge i gruppen som sparar i fonder och aktier.

  ”Så långt alltså om (min tolkning av) Gürs resonemang. Men vågar man sig på en invändning också, verkar barnafödande ha varit en rätt så riskfylld business förr även i vårt land (och är det fortfarande i fattiga länder).”

  Barnafödande är ett utmärkt exempel på hur risker belönats. Det var ju en förutsättning för att överleva på gamla år både för samhällen, människor och näringsliv. De som inte födde barn riskerade inte dö i barnsäng men dog garanterat när de var för gamla för att arbeta och de inte hade några barn som kunde ta över.

  På samma sätt så riskerar inte en arbetsplats som inte anställer unga människor att personer där pga oerfarenhet gör dåliga beslut. Men samtidigt så kommer företaget att få klappa ihop när ordinarie personal är för gammal för att arbeta och det inte finns några som har kompetensen som behövs att ersätta dem. Och skulle inte barn födas här ja då kommer personerna som inte skaffade barn att inte få någon välfärd när de blir äldre. Utöver detta så har vi det faktum att föda barn i sig har starka positiva emotionella belöningar (annars hade mänskligheten knappast överlevt) och det är snarast de kvinnor som är barnlösa vid 50 som löper risker. Inte tvärtom.

  ”Varför har inte det risktagandet lönat sig bättre?”

  Konstig fråga Lennart, vad menar du med att risktagandet inte lönat sig bättre? Bättre jämfört med vad? Vi kan ju knappast veta att kvinnorna hade haft det bättre om de inte fött barn, snarare är det väl just så att risktagandet konstant lönat sig bättre medan våra diskussioner idag har en uppenbar risk att inte alls löna sig i framtiden.

 70. Tanja Bergkvist skriver:

  Tim, jag var också chockad i början när jag satte mig in i genusvansinnet! Jag ska räkna på några olika modeller för att ta reda på exakt när diktaturen inträder. Tills vidare får du hålla till godo med den analys av samhällsförfallet jag gjorde för några månader sedan :-), här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/15/en-vetenskaplig-ansats-till-forstaelse/

  Info, ”Detta kan jag efter flera decenniers egna, anatomiska studier garantera, att den (onaturligt extra dosen) gör.” Jag antar att du syftar på dina tavlor? 🙂 Men nu handlade det om att hjärnan fick en extrados testosteron, och jag tror också det kan spela roll exakt i vilken vecka i fosterstadiet detta sker om jag minns rätt från Dahlströms bok – dvs när exponeringen sker är avgörande för vilket/vilka organ som påverkas. Det var förresten länge sedan du la ut din utsikt från fönstret här på bloggen. Själv har jag just nu följande utsikt från mitt köksfönster: http://terpsichore.stsci.edu/~summers/viz/hgast/hgast_imax_sombrero_galaxy_0510_1404x1024.jpg

  Hampus,
  vad gulligt sagt av dig! 🙂 Den finaste komplimang jag fått sedan jag skrev om genustrumpeten i SVD och en lektor på institutionen kallade mig för ”reaktionär talang”, ha ha! 😉

 71. Info skriver:

  TANJA

  Nej, det är dina egna ord (som jag citerade) som jag svarar på. Jag citerar dig igen:

  ”— en extra dos testosteron på hjärnan under fosterstadiet, men om detta påverkar även den kroppsliga utvecklingen vet jag inte, och har inte heller studerat relevant forskningsmaterial”

  Mitt svar var alltså (beträffande den kroppsliga utvecklingen):

  ”Detta kan jag efter flera decenniers egna, anatomiska studier garantera, att den (onaturligt extra dosen) gör. Om en ´kvinna´ är lesbisk eller ej ses t.ex. i ca 75 fall av hundra redan på ansiktets och kroppens modellering.

  Vad gäller manliga motsvarigheter är det varken vederbörandes yttre eller allmänna sätt att uppträda, som genast röjer. Dock något annat, som har med det fysiska att göra.”

  De anatomiska studierna rör inte mina tavlor, utan fullt relevanta iakttagelser i just det aktuella ämnet i fält. Först på V-Dala nation i Uppsala, vars pub stadens hbt-förening plötsligt gjort till sin, sedermera på Confetti, därefter på ”Bögpalatset” vid Sveavägen, alltifrån öppningsveckan, sedermera på Qinks and Queens här nedanför på Kungsholmsgatan (för länge sedan upphört och flyttat), sedermera i Amsterdam och på andra ställen var som helst över huvud taget. Jag har ögonen öppna för allt överallt.

  Du säger några ord om att Dahlström ev. konstaterar, att tidpunkten för den manshormonella omvandlingen av flickfostret påverkar vilka organ, som främst berörs. Detta är också min erfarenhet. Nämligen: Om denna obalans inträffar tidigt och ihållande, påverkas stora delar av kroppen (mer eller mindre), om sent främst hjärnan.

  Snälla Tanja, bekräfta nu, att du slutat missförstå mig – åtminstone denna gång.

 72. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, jag förstår vad du menar! Men det jag menade var att testosteronpåverkan kan ha olika effekt beroende på när exponeringen sker, men det har du ju redan förstått att jag menade. Du pratar om kopplingen mellan sexuell läggning och utseende som du visst gjort fältstudier kring, ok jag fattar! 🙂

 73. Lennart W skriver:

  Erik, jag försöker fortfarande tolka Gürs kolumn, där han ju menar att ev. fördelar (och nackdelar) för män har haft att göra med att de tagit större risker. Min reflektion om barnafödandet, spec. historiskt, handlar bara om att det väl var ett risktagande om något, kanske t.o.m. jämförbart med att gå ut i krig för män. Vilket i så fall lite grann tar udden av Gürs argument för en naturlig ojämlikhet.

 74. Info skriver:

  BRA, TANJA

  Jag tackar för din nya fönsterutsikt, samtidigt som jag minns din gamla: nebulosor som sprakade ute i rymden eller något liknande. Jag erinrar mig en företeelse, som jag först såg på en personalvisning på Cosmonova (Naturhistoriska riksmuseet): En egendomlig skepnad som steg och vidgade sig långt, långt bort i den oändliga rymden upp mot något ändå längre bort i en ännu mer ofattbart oändlig rymd. Det svindlande var, att bara någon försumbar bråkdel av denna jätteskapelse var lika stor som hela vårt solsystem.

  Senare har jag sett just denna bild reproducerad i flera olika sammanhang; du vet nog, vad jag syftar på.

 75. Dr. Jonsson skriver:

  Förlåt en nykomling om detta möjligen är lite trivialt, men jag blev av denna tråden nyfiken på Nationella Sekretariatet för Genusforskning så jag kollade vilka som jobbar där, och det visar sig vara 8 av 9 personer som enligt biologisk kroppsräkning kan antas ha det socialt konstruerade könet kvinna, varav en är föräldraledig och en tjänstledig. Därutöver en föräldraledig person som av namnet att döma är en socialt konstruerad man. Fördelningen 6/0 = oändligt obalans bland de aktiva (enl. http://www.genus.se/om-oss/personal/). Jag känner mig lite kränkt som man av att den planerade dekosntruktionen av mitt kön inte övervakas av en mer representativt sammansatt grupp.

  Jag tycker mig i detta kunna identifiera ett antal härskartekninker tillämpade mot mig pga mitt kön: (1) OSYNLIGGÖRANDE (ej värd att lyssnas till eller uppmärksammas), (2) UNDANHÅLLANDE AV INFORMATION (eftersom jag inte känner att jag är ”med i loopen” så ges jag inte tillgång till hela bilden) (3) NEDVÄRDERING AV KUNSKAP (annan kunskap än den egna avfärdas), och (4) ENSAMRÄTT PÅ TOLKNING OCH FÖRSTÅELSE. [Taget från Maria Knutssons ”33 härskartekniker”]

  Precis som jag ligger sömnlös om nätterna och ororar mig för ojämlika bolagsstyrelser där det kvinnliga perspektivet inte tas tillvara, ska jag nu också behöva oroa mig för att den nationella genusforskningen inte tar till vara det manliga perspektivet? Eller kanske enkönad ledning inte är nån anledning till oro längre? Jag tittar inte på nyheterna varje dag, så jag kan ha missat den omställningen.

  TANJA: Jag älskar din blog – den är min nya drog … jag minns inte ens vad den gamla var, men nu sitter jag i timmar och försöker komma ikapp övriga lyckostar som varit med hela tiden.

 76. Erik skriver:

  Lennart W:

  ”Erik, jag försöker fortfarande tolka Gürs kolumn, där han ju menar att ev. fördelar (och nackdelar) för män har haft att göra med att de tagit större risker.”

  Nej det är inte vad Gür säger. Han säger att samhället har tjänat på att män tagit större risker och att kulturen (i framgångsrika samhällen – de stater som överlevde) därför strävat i den riktningen. Män generellt har inte tjänat mer än kvinnor på att män tagit större risker.

  Det finns individer som tjänat på det och det finns individer som har förlorat på det men nån sammanhållen ”grupp män” som tjänat på det existerar inte. Rent demokratiskt är det många fler män som förlorat på att män tar risker än det är som vunnit på det (underklassen är större i antal än överklassen) men människorna generellt (män som kvinnor) skulle förlora enormt på det om män inte gjorde det.

  Feminister/Kvinnokämpar rent generellt klagar över att fler kvinnor inte finns i den förstnämnda kategorin men missar att ingen hamnar i den förstnämnda kategorin utan att först vara kandidat för den sistnämnda och där finns ingen kvinnokämpe som vill ha fler kvinnor. Istället attackerar de där andelen män. Dvs de inbillar sig att framgång är mindre uttryck för manlighet än fängelsevistelse när de bägge uttrycker exakt samma sak.

  ”Min reflektion om barnafödandet, spec. historiskt, handlar bara om att det väl var ett risktagande om något, kanske t.o.m. jämförbart med att gå ut i krig för män.”

  Ja det var ett risktagande att föda barn. Men hur får du fram invändningen? Du verkar göraa missen att jämföra kvinnorna med männen när du bedömer vem som tjänade på det – Korrekt jämförelse är mellan kvinnorna som födde barn och kvinnorna som inte födde barn. Där ser vi exakt samma sak som Gür beskriver. Det var de kvinnor som födde barn som tjänade mest. De kvinnor som pga riskerna avstod från att föda barn förlorade på sin feghet. De samhällen som dominerades av sådana kvinnor gick under på nolltid. För kvinnor att inte föda barn var alltså generellt mycket större risk både individuellt och socialt.

  Observera dock att det är överkurs att diskutera kvinnans val här för i praktiken fanns ingen möjlighet för kvinnorna att garantera det valet blev respekterat. Om ett samhälle hade nästan bara män var det bara att skaffa kvinnor som födde barn.

  Alternativet till detta var att utplånas.

  Hade samhällena då tyckt det var viktigare att respektera kvinnans vilja än att finnas till hade vi inte existerat heller och då hade vi inte kunnat dikutera ämnet ens.

  ”Vilket i så fall lite grann tar udden av Gürs argument för en naturlig ojämlikhet.”

  Gür argumenterar inte för ojämlikhet. Han förklarar att vi alla tjänat på vad vi gjorde. Sedan finns det vissa som hellre skulle se människorasen gick under än att vi valde som vi gjorde men de personerna ligger intellektuellt på samma nivå som personer som begår massmord på skolor. Dvs de anser människan saknar värde.

  Det är intressant att vissa av dem hävdar sig förespråka alla människors lika värde när de samtidigt förespråkar att om människan inte är som DE vill så är människan värdelös.

 77. Erik skriver:

  Dr.Jonsson:

  En könsanalys av Sekretariatet för genusforskning är säkert rolig att göra men än mer givande skulle en bedömning av politisk tillhörighet. Jag gissar att där är det inte 8/9 utan 10/9 dvs alla anställda där och även blivande anställda har samma åsikter.

 78. Jisses Tanja, är det inga kvinnor som skriver här??

 79. Dr. Jonsson skriver:

  Erik: Jag misstänker att du har rätt. Könsfördelning och politisk färgblandning i kombination gör att jag allvarligt överväger att söka nästa gång en professur i genusvetenskap utlyses (tipsa gärna om utlysningar). I mångfaldens namn förstås, även om den rika tillgången på anslag också lockar. Förväntar mig att utlysningen i vanlig ordning kommer att innehålla nåt i stil med ”Då området idag domineras av kvinnliga forskare ser vi gärna manliga sökande”. Troligen specificeras inte önskemål om lämpliga partier, men det kanske man kan känna av när man blir kallad till intervju.

  ”Härskarteknikers influenser på mikrochips implementerade i nanometer CMOS teknologi” är ett område som ligger mig varmt om hjärtat, men man får ju i vanlig ordning se vad det beviljas anslag för.

  Tanja: Om du också skulle söka professuren lovar jag att dra tillbaka min ansökan till förmån för dig …

 80. Lennart W skriver:

  Erik: ”Män generellt har inte tjänat mer än kvinnor på att män tagit större risker.” Det där är ju helt enkelt inte sant. Statistiskt kan man gruppera hur man vill t.ex. efter kön (eller vikt, BMI, längd, nationailitet, etc, etc), och gör man det just efter kön, så är det ju faktiskt så att män tjänar mer än kvinnor, och att det alltid har varit så. I genomsnitt. Vilket man, om man följer Gürs argumentation, kan förklara med mäns större risktagande, som precis när det gäller riskabla investeringar, lönar sig i snitt, men också misslyckas katastrofalt ibland. Och varför skulle ickebarnafödanda kvinnor inte lika gärna kunna jämföras med män? Dvs sett ur ett individcentrerat perspektiv, som inte värderar människor olika beroende på t.ex. kön. Risk som risk, belöning som belöning.

  Gür talar förstås om samhället, men han gör det utifrån individens perspektiv. Det är ju bara i en socialistisk utopi som människor kan motiveras enbart med vad som är bra för samhället. I det verkliga livet spelar egennyttan en roll. Varför ska just jag ta risker och kanske t.o.m. riskera att dö? Det gör jag bara jag tror att just jag kan tjäna på det, eller iaf folk som som jag verkligen bryr mig om som t.ex. mina barn. Belöningar uppmuntrar risktagande.

 81. Erik skriver:

  Lennart W:

  ”Det där är ju helt enkelt inte sant. Statistiskt kan man gruppera hur man vill t.ex. efter kön (eller vikt, BMI, längd, nationailitet, etc, etc), och gör man det just efter kön, så är det ju faktiskt så att män tjänar mer än kvinnor”

  Nu talar du om vad män som GRUPP tjänar jämfört med vad kvinnor som grupp tjänar (och det i vårt samhälle när män tar risker) Jag pratade om vad män generellt tjänar. Jag till och med skrev att det rörde sig om ”män generellt” men det verkar som feministiska indoktrineringen gjort att många tror det enda man kan och får jämföra är summan av grupper.

  Gruppjämförelserna som feministerna gör är per definition helt värdelösa. De skulle exempelvis visa att om en man hade tjugo miljoner kronor och 10 män var panka medan 15 kvinnor hade en miljon var så var det männen som tjänade på det. Män generellt hade varit panka, kvinnor generellt hade haft 1 miljon var och fortfarande klagat över hur bra män hade det.

  ”I genomsnitt. Vilket man, om man följer Gürs argumentation, kan förklara med mäns större risktagande”

  Att män i genomsnitt har högre lön än kvinnor betyder inte män generellt har det bättre än kvinnor. Det betyder att Bill Gates har en himla massa pengar. Pengar som för övrigt i mycket högre grad kommer hans fru till del än de kommer andra män till del. Men Bill Gates är inte samma sak som ”män generellt” och för att Bill Gates är rik så blir inte plötsligt en manlig uteliggare rikare.

  De flesta män tjänar inte en krona på att Bill Gates har en himla massa pengar även om feministernas statistik faktiskt lever av just detta vansinniga antagande. Däremot tjänar Bill Gates fru något enormt på detta, vilket givetvis helt ignoreras av samma feministers statistik. Det är just denna form av förvanskade data som amerikanska feminister är experter på.

  ”Och varför skulle ickebarnafödanda kvinnor inte lika gärna kunna jämföras med män?”

  Såklart du kan jämföra ickebarnafödande kvinnor med ickebarnafödande män. Men då måste du också jämföra barnafödande kvinnor med barnafödande män och det finns normalt inga barnafödande män. Däremot vet vi att barnafödande kvinnor är mycket mer gynnade än ickebarnafödande kvinnor. Det hade troligen männen också varit i en genusfantasivärld men nu föder inte männen barnen i riktiga världen, det är den vi lever i.

  ”Dvs sett ur ett individcentrerat perspektiv, som inte värderar människor olika beroende på t.ex. kön. Risk som risk, belöning som belöning.”

  Javisst, men då det inte finns några barnafödande män så är det bara flum.

  ”Gür talar förstås om samhället, men han gör det utifrån individens perspektiv.”

  Gür talar om evolutionen av samhället. Vi får mer av vad som funkar bra, vi får mindre av vad som funkar dåligt. Detta oavsett hur specifika individer påverkas för utan samhälle gick alla under, inte bara de specifika individerna. Samhället är viktigare. Men samhället är inte samma sak som vad de styrande för tillfället tycker.

  ”Det är ju bara i en socialistisk utopi som människor kan motiveras enbart med vad som är bra för samhället.”

  Nej, socialism handlar för övrigt inte om att människor motiveras av vad som är bra för samhället. Socialistisk utopi handlar om att människor motiveras av vad en ideologisk diktator säger. Detta oavsett hur både individ och samhälle påverkas. Socialism handlar om personkult.

  ”I det verkliga livet spelar egennyttan en roll.”

  Javisst, och i en demokrati är det majoritetens egennytta som styr riktningen. Inte ett fåtals. Annars hade apartheid-sydafrika setts som en demokrati och de vita där som en förtryckt minoritet.

  ”Varför ska just jag ta risker och kanske t.o.m. riskera att dö?”

  Om du inte tar risker dör du garanterat och även din fru och dina barn, om du tar risker dör du kanske och din fru och dina barn överlever sannolikt. Mänskligheten tjänar på det sistnämnda.

  ”Det gör jag bara jag tror att just jag kan tjäna på det, eller iaf folk som som jag verkligen bryr mig om som t.ex. mina barn. Belöningar uppmuntrar risktagande.”

  Belöningar är inte den främsta motiverigen som människan har. Det är rädslor som är den starkaste motiveringen människan har. Du tar risker för att du fruktar vad som annars skulle hända din fru och dina barn. Så enkelt funkar det.

 82. Lennart W skriver:

  Erik, nej, jag talar om medelvärden. Punkt. Samma sorts medelvärden som säger att det är bättre att investera i aktier än i räntesparande, trots alla aktier som t.o.m. tappar 100 % i värde (pga kk). Vill du tolka ett enkelt medelvärde som en femistisk operation får det stå för dig. Inte min syn iaf, snarare tvärtom. Är ju snarare brist på hårda fakta från det lägret och desto mer av rena tyckanden.

  Enl. Wikipedia har Gates förmögenhet som mest varit nästan 60 miljarder dollar. Iofs en helt otroligt stor summa, men ända mindre än 10 usd per världsinvånare. Nej, trots summan har det nog ingen större effekt på mäns medelförmögenhet och antagligen inte heller på inkomst (som dessutom varit negativ sen finanskrisen började).

  Fattar fortfarande inte varför man bara skulle jämföra kvinnor med kvinnor och män med män. I min föreställningsvärld är alla människor lika mycker värda, och ska vägas och bedömas på samma sätt. T.ex. en matematiker ska varken ha fördelar eller nackdelar i sitt yrke pga kön. Intressant och samtidigt trist att du tycker det är en så flummig idé. Som jag förstår Gür är det också vad han försöker göra, men att han har en förklaringsmodell för varför det finns fler män både i toppen och i botten utifrån riskbeteendet. Jag sympatiserar med tanken, men ifrågasätter dess korrekthet lite iaf historiskt. Iofs behöver man tyvärr inte heller gå till historien för att hitta exempel där kvinnors risker snarare straffats än belönats. Någon som sett filmen Soraya M än?

  Ang. ”socialistisk utopi” tolkar jag en sån formulering som vilken idealbild anhängarna har av det. Iaf var det det jag avsåg. Betyder inte att jag tror på det själv eller så. Tror inte alls att den socialistiska idealbilden är personkult eller diktatur. Att det sen oftast har blivit så är en annan sak, som bl.a. visar att idealbilden bara är en utopi.

  ”Belöningar uppmuntrar risktagande” är f.ö. ett citat från Gür. Belöningar som inte bara måste vara av positivt slag, dvs mer av något bra, utan även kan vara av negativt slag, dvs mindre av något dåligt. Finns iofs riskälskare som gärna tar stora risker av inga särskilt bra skäl alls (utom en adrenalinkick, som iofs också måste räknas som en belöning för dem som gillar sånt).

  Har en känsla av att du inte är med riktigt på vad det är för sorts ekonomisk modell jag har i tankarna i min jämförelse med Gür. En sådan är t.ex. CAPM. Ju större risk, desto mer i förväntad belöning, men som sagt till priset av just större risk även för att det ska gå åt pepparn. Det jag vill peka på är att det knappast är frågan om socialistiska idéer här, bara en förklaringsmodell för sambandet mellan risk och reward.

 83. Erik skriver:

  Lennart W:

  ”Erik, nej, jag talar om medelvärden. Punkt.”

  I just detta fall kommenterade du vad jag skrev och jag skrev inte medelvärde, jag skrev män generellt.

  Dvs de flesta män har med manligt risktagande inte tjänat mer än de flesta kvinnor med manligt risktagande det var vad jag skrev. Det är möjligt att medelvärdet skiljer men det var inte vad jag kommenterade i just detta fall utan vad jag kommenterade var hur alla tjänar generellt på att män tar risker medan individuellt män generellt inte tjänar mer än kvinnor på att män tar risker.

  Detta eftersom antalet personer av manligt kön som tjänar på risktagandet individuellt är så begränsat.

  Alla som inte blir vinnare genom att ta risker har alltså bara en vinst, de allmänna vinster som skapas av de som blir vinnare. Den vinsten tar kvinnor minst lika mycket del av. Kvinnor tar däremot inte alls lika stor del av förlusterna i och med att kvinnor dras till män som det går bra för och dumpar män det går dåligt för. Ett mönster tydligt i nationekonomi såväl som i statsvetaren Rothsteins siffror.

  ”Samma sorts medelvärden som säger att det är bättre att investera i aktier än i räntesparande, trots alla aktier som t.o.m. tappar 100 % i värde (pga kk).”

  Huruvida det är bättre att investera i aktier än i räntesparande beror på vilken aktie vi pratar om. Teliaaktien var ju som bekant ingen hit men det ultimata exemplet heter Xcelera.com vilken som mest hade över 110 miljarder dollar i börsvärde – pengar som i praktiken inte fanns.

  ”Vill du tolka ett enkelt medelvärde som en femistisk operation får det stå för dig.”

  Ett enkelt medelvärde är allt annat än enkelt när man jämför mellan kön. Detta har framför allt påpekats i USA vid en debatt om tjejers naturvetenskapliga kompetens. Där forskarna visade att ju högre kompetens ju högre blev mansdominansen. Dvs i medel så är män och kvinnor på samma kompetensnivå. Men män har fler genier och idioter.

  ”Är ju snarare brist på hårda fakta från det lägret och desto mer av rena tyckanden.”

  Det finns gott om hårda fakta från feministerna, de är nästan utan undantag felaktigt tolkade. Vanligaste felet är att man förväxlar orsak och verkan, exempelvis när man säger företag tjänar på att anställa kvinnor för att företagen med många kvinnor har högre vinst. Där så förväxlade feministerna även hög vinst med hög lönsamhet (dvs de hade visat att kvinnliga chefer föredrar större företag)

  ”Enl. Wikipedia har Gates förmögenhet som mest varit nästan 60 miljarder dollar. Iofs en helt otroligt stor summa, men ända mindre än 10 usd per världsinvånare.”

  Javisst men nu är Bill Gates inte den enda toppen i gruppen män. Det finns massor av ”Bill Gates” typer i gruppen män. Det finns inte en massa Bill Gates typer i gruppen kvinna. Om sålunda gruppen män skall behålla alla Bill Gates typer och ändå inte tjäna en krona mer än gruppen kvinna i medelsiffran så måste en himla massa män tjäna betydligt mindre än de flesta kvinnorna.

  ”Nej, trots summan har det nog ingen större effekt på mäns medelförmögenhet och antagligen inte heller på inkomst (som dessutom varit negativ sen finanskrisen började).”

  Faktum kvarstår att om två grupper har samma medellön medan ena gruppen har många fler toppar så har samma grupp också många fler dalar. En himla massa män som tjänar mindre än kvinnor är vad som krävs för att få 50-50 i den statistiken.

  ”Fattar fortfarande inte varför man bara skulle jämföra kvinnor med kvinnor och män med män.”

  Det har jag förklarat redan, du kan inte ta för givet män tjänat på att män tar risker baserat på en jämförelse mellan män och kvinnor för du har ingen garanti för att det skulle vara bättre om män inte tog risker.

  Om män inte tar risker försvinner inte bara den individuella del där största skillnaderna finns utan även den allmänna del där alla får del av vinsten av att leva i den sortens samhälle. Du påstår alltså att män tjänat på att ta risker jämfört med kvinnor, men en jämförelse med kvinnor säger ingenting om män tjänat på att ta risker. Endast en jämförelse mellan när män tar risker och när män inte tar risker berättar om nuvarande är mer gynnsamt för män.

  Personligen tror jag hela analysen faller som ett korthus när vi tittar på vad som hade hänt med kvinnors situation om vi inte hade haft ett samhälle där män tog risker.

  ”I min föreställningsvärld är alla människor lika mycker värda, och ska vägas och bedömas på samma sätt. T.ex. en matematiker ska varken ha fördelar eller nackdelar i sitt yrke pga kön.”

  Det har de inte heller. Däremot är det fler män som är bättre på matte ju högre upp du kommer. Dvs andelen män är högre. Därmed inte sagt det inte finns kompetenta kvinnor, bara sagt att de är färre till antalet.

  ”Intressant och samtidigt trist att du tycker det är en så flummig idé.”

  Det flummiga är att jämföra män som föder barn med kvinnor som föder barn för det finns inga sådana män.

  ”Som jag förstår Gür är det också vad han försöker göra, men att han har en förklaringsmodell för varför det finns fler män både i toppen och i botten utifrån riskbeteendet.”

  Det är genom att ta risker du hamnar i toppen om du vinner men alla vinner inte. De flesta vinner heller inte. Om fler kvinnor tog risker skulle fler kvinnor hamna i toppen, och fler kvinnor hamna i botten också.

  ”Jag sympatiserar med tanken, men ifrågasätter dess korrekthet lite iaf historiskt. Iofs behöver man tyvärr inte heller gå till historien för att hitta exempel där kvinnors risker snarare straffats än belönats. Någon som sett filmen Soraya M än?”

  Du missar grundpremissen, de flesta män som tar risker bestraffas. Soraya M råkar bara vara en av de många förlorarna (som genom risktagande bidrar till att alla får en bättre värld allmänt men som individuellt bestraffas) istället för att en av de få vinnarna som faktiskt belönas individullt också. Hon är faktiskt ett utmärkt exempel på mansrollen.

  PS: Jag känner igen kvinnan som spelar Zahra i Soraya M från säsong 4 av serien ”24” hon har en väldigt karakterisktisk röst som är svår att ta miste på.

  Att människor tar risker belönas sällan på individuell nivå men de få som belönas tjänar mer än de som inte tar risker. Utöver detta så tjänar alla på risktagandet eftersom alla skulle ha det sämre om ingen gjorde det.

  ”Ang. ”socialistisk utopi” tolkar jag en sån formulering som vilken idealbild anhängarna har av det. Iaf var det det jag avsåg.”

  Jo men min poäng där är att vad anhängare säger är bra för samhället och den effekt som det har på samhället knappast är samstämmiga.

  ”Betyder inte att jag tror på det själv eller så. Tror inte alls att den socialistiska idealbilden är personkult eller diktatur. Att det sen oftast har blivit så är en annan sak, som bl.a. visar att idealbilden bara är en utopi.”

  Jag pratar ju inte om den socialistiska idealbilden, jag pratar om den faktiska realiteten. I alla socialistiska länder skapas en personkult. Alla socialistiska ledare måste därför låtsas vara stora tänkare och skriva låtsasakademisk smörja på ämnen de inte kan. Denna smörja tar sedan anhängare på största allvar och försöker tolka akademiskt precis som om det vore bibeln.

  Detta har den minst sagt komiska effekten att en socialistisk ledare som är en amatör på lingvistik betraktas som en mästare av en erkänd professor på samma ämne.

  ”Belöningar uppmuntrar risktagande” är f.ö. ett citat från Gür. Belöningar som inte bara måste vara av positivt slag, dvs mer av något bra, utan även kan vara av negativt slag, dvs mindre av något dåligt.”

  Jo men det viktiga här att komma ihåg är framför allt att de flesta som tar risker inte alls belönas. Men det är de individuella vinnarna vi ser, det är vinnarna som feministerna ser.

  ”Finns iofs riskälskare som gärna tar stora risker av inga särskilt bra skäl alls (utom en adrenalinkick, som iofs också måste räknas som en belöning för dem som gillar sånt).”

  Precis, och gissa om adrenalin-junkies är lika många i gruppen män som i gruppen kvinnor.

  ”Har en känsla av att du inte är med riktigt på vad det är för sorts ekonomisk modell jag har i tankarna i min jämförelse med Gür.”

  Jag tror vi bägge missförstår varandra. Jag har försökt förklara de viktigaste delarn här iaf. Du måste veta hur vi hade haft det utan män som tar risker för att kunna bedöma om män tjänat på att män gör det jämfört med kvinnor. Du måste veta att riskerna som tas ofta inte lönar sig individuellt men vi skulle alla förlora på det om ingen tog risker för då försvann de mycket viktigare generella belöningarna. Som både män och kvinnor redan tar del av.

  Skulle kvinnor tjäna på att inte ha de allmänna belöningarna risktagade män resulterar i? Det är vad jag tvivlar på. Det är snarare kvinnor som har högst behov av den sorts samhälle som förutsätter risktagande män.

  ”En sådan är t.ex. CAPM. Ju större risk, desto mer i förväntad belöning, men som sagt till priset av just större risk även för att det ska gå åt pepparn.”

  Ja men då är du bara på individuell nivå. Du måste komma ihåg att om ingen tar risker så förlorar alla på det eftersom riskerna skapar ett samhälle där alla har de bättre. Vissa har det mer bättre, andra mindre bättre men poängen är att även de som har det mindre bättre har en avsevärd förbättring.

  ”Det jag vill peka på är att det knappast är frågan om socialistiska idéer här, bara en förklaringsmodell för sambandet mellan risk och reward.”

  Jo jag förstår det, men när vi pratar om människostammar och samhällen så är utgångsläget att om ingen tar risker så dör alla ut pga stagnation. Dvs även om risken är stor måste den tas. Ta exempelvis några av de kända striderna under andra världskriget. Föreställ dig att alla stannar i båten och väntar på att någon annan springer först ut på stranden i Normandie under D-Dagen. Vad händer? Jo ingen springer, tyskarna får tid att rikta in kanonerna och alla dör när båten sprängs.

  Du får alltså följande val, antingen springer du och dör kanske, eller så springer nån annan och dör kanske eller så springer ingen och då dör alla garanterat. Så poängen är att medan du kan förlora på att ta risken och vinna på att inte göra det så om ingen annan heller tar risken när du inte gör det så vinner du ingenting på att inte ta risken. Det är bara om nån annan tar risken du vinner på att själv fega och medaljerna går givetvis till de som både tar risken och lyckas.

 84. Lennart W skriver:

  Erik, till att börja med är det iofs lite smickrande att få sina ordsatser vägda en och en som du gör med mina inlägg. Men det blir väldigt omständigt, t.ex. med en massa omtagningar av dina idéer när du tycker de är relevanta på olika ställer i det jag skrivit. Tror du skulle tjäna i klarhet om dina egna idéer på om du försökte skriva lite mer sammanhållet i ett fåtal stycken om olika delämnen. För min del behöver du iaf inte upprepa mina ord. Jag vet vad jag har sagt.

  Anser också att det är helt OK att vara oense om saker. Mitt mål med en diskussion är inte att bli överens om allting, men gärna iaf att klargöra vad det är som skiljer, och iaf att räta ut rena missförstånd. Tror inte ens det är möjligt för alla att bli överens om allting, inte ens om alla är lika smarta, lika pålästa, lika uthålliga osv, eftersom värderingar också spelar roll, vilket är personliga val och inte objektiva, och naturligtvis även betingat av ens bakgrund, t.ex. kulturellt och religiöst.

  Tillbaka till ämnet/ämnena, så har du nog rätt i att vi talar förbi varandra. Ett medel är ett medel. Spridningen är det som är risken. Män har högre medel och högre spridning (dvs högre risk): fler i toppen och fler botten och ett högre medel. Det är denna form av stokastiska samband mellan risk och belöning som formaliseras i finansmodellen CAPM (som iofs är en ordentligt kritiserad modell av både Mandelbrot och Taleb, men nog ändå har iaf en del sanning i kvalitativ mening). Att det är ett stokastiskt samband betyder just att det är oförutsägbart i de enskilda fallen hur det kommer att bli (för enskilda aktier eller för enskilda risktagande människor), men att man ändå vet något om just förväntat medelvärde och hur utfallen är spridda. I sak är vi rätt så ense, tror jag. CAPM har även finessen att den inte ser all risk som likvärdig. S.k. diversiferbar risk lönar sig inte, dvs sån där risk man kan gardera sig för genom att inte lägga alla äggen i samma korg. Det är den systematiska risken, dvs den som har ett samband med hela börsens (eller kanske rent av hela samhällets) risk och möjliga utfall som betalar sig i genomsnitt.

  Erik, vad skulle få dig själv att vara först ut ur landstigningsbåtarna i Operation Overlord? Gissar ändå på någon sorts kalkyl som handlar om din egen belöning, t.ex. av det slag du nyss genomförde. Dvs att du faktiskt trodde på större överlevnadschans om du och alla kamrater deltog i striden efter bästa förmåga. Så hade nog iaf jag tänkt (dvs om jag då hade kunnat samla ihop mig till att tänka någon vettig tanke alls). T.o.m. islamistiska självmordsbombare offrar sig, vad jag förstår, för egen vinnings skull, utifrån en tro på en stor belöning efter döden.

  Håller nog inte alls med om att hela vårt välstånd bara skulle vara ett resultat av mäns risktagande. Utan min mors risktagande när hon blev gravid med mig och sedan födde mig, hade jag inte ens funnits. Jo då, det finns nog iofs en hel del män att tacka också för vad vi är idag, t.ex. hjältarna från Dagen D, men knappast bara män. Räcker för all del bara med att tänka tillbaka till senast man hade ett par tiondels grader i feber, för att inse hur otroligt beroende iaf jag är av en kvinna för min överlevnad. 😉

  Hoppar över lite smått, för att gå mer rakt på en intressantare fråga. Har iofs inte sett Soraya M själv än, så jag kanske är fel ute om det som exempel. Men enl. de recensionerna jag har läst verkar hon bara ha varit ett offer för förtryck av värsta sort. Tog hon själv någon risk, som hon hade kunnat välja bort? Må så vara. För mig är det iaf klart att det både funnits och fortfarande finns på alltför många håll ett fruktansvärt förtryck mot människor, inte minst mot många kvinnor, som t.ex. tar såna uttryck som stening av våldtäktsoffer, och könsstympning. Enl. mig med nästan ingen relevans alls till dagens Sverige (men glöm för all del inte Fadime och Pela). Är det här verkligen en helt annan bild av förhållandena än vad du har? Det är iaf även till denna del som jag är skeptisk till tankarna i Gürs kolumn, om hur de ekonomiska skillnaderna mellan män och kvinnor, i medel, kan förklaras av att män har tagit större risker.

 85. Erik skriver:

  Lennart W:

  Jo det blev lite omständigt men det är i regel bättre att man är övertydlig när man diskuterar dessa saker än att man lämnar luckor. Detta är trots allt ett av våra mest känsliga ämnen. En av mina föreläsare anser att tron på ”Jämställdhet” är fullt jämförbar med vad kristendomen var förr i tiden. Du har helt rätt i att spridningen är risken och män har högre spridning, dvs högre risk. Därmed har män i medel också större vinst. Men den vinsten fördelas inte på något sätt vidare inom samma kön så filosofers och samhällkritikers normtjafs är ju helt taget ur luften.

  Det är närmast lika bra att inte ens ta upp medelsiffror för de flesta begriper ju inte vad medel betyder. De tror att om män i medel tjänar mer så har män generellt det bättre och mer makt än kvinnor. När de får kapitalistiska argument för att kvinnor inte diskrimineras vet du vad feministerna svarar? ”Men hire men cause they like to hire men” De tror alltså på fullt allvar att ett företag som drivs av män anställer män som gör samma arbete för 120% av kostnaden för att de gillar att anställa män.

  CAPM verkar för övrigt bra beskriva just vad det handlar om när kvinnor har reservmöjligheten att gifta sig rikt. Då tar de inte lika stor risk som männen och skillnaden i motivering leder till att männen vinner i konkurrensen eftersom kvinnorna diversifierat risken.

  Vad skulle få mig att vara först ut ur landstigningsbåtarna under Overlord? Jadu enligt den forskning som gjorts är det framför allt kamratandan i militära enheter som är nyckeln till hjältedåd. Om du skyddar din grupp så skyddar de dig och då har ni alla en lite bättre möjlighet att överleva. Alla kommer inte att överleva vad ni än gör och det är den verklighet du redan accepterat att risken finns.

  Sedan kan ju påpekas att dataspelet Call Of Duty har en oerhört välgjord bana baserad på D-Dagen där man får uppleva hela stormningen av stränderna. När folk börjar skrika och röra på sig är det knappast någon som har möjlighet att göra kalkyler. Rampen går ner och du är i vattnet på nolltid. Därefter måste du omväxlande söka skydd och springa i midjedjupt vatten tills du når stranden.

  Väl på stranden måste alla som överlevde samlas i stridsgrupper (inga ensamma rambotakter). Befälen ger sedan order vem som skall göra vad när man forcerar den första försvarsvallen. Den spränger man sig igenom med bangalores. Vilket enbart är möjligt om alla arbetar i grupp. Därefter så inleds attacken genom hålet i vallen mot bunkrar och inre nästen. Därefter har man ett brohuvud.

  Skulle folk agera på egen hand själviskt skulle precis varenda en dödas på stranden. Det var vad som höll på att hända på Omaha Beach då yttrade Col George Taylor den idag berömda kommentaren ”There are two kinds of people who are staying on this beach – those who are dead and those who are going to die! Now let’s get the hell out of here!” Och det var precis vad som inträffade.

  Islamistiska självmordsbombare kan sannolikt överhuvudtaget inte tänka i de banor som du beskriver. Det närmaste jag kommit att förstå hurdana de är på riktigt är Channel 4 Dispatches, Terror Mumbai. Indiska underrättelsetjänsten spelade in varenda ord som terroristerna sade till sina ”controllers” i Pakistan i realtid.

  Det är som att lyssna på en femåring, Terrorist: ”Wow du skall se vilka plasma-tv de har här” De dirigerades av sina controllers i Pakistan som om de vore radiotyrda bilar. De var inte ivriga djupt troende energiska mujaheddin. De var sorgliga småungar som var mer intresserade av datorskärmar än av uppgiften de hade. Det var någonting de ”Måste” göra. Inget de var entusiastiska över utan controllers måste ideligen uppmana dem göra vad som skulle göras. Sjukaste tvprogram jag sett.

  Beträffande risktagandet är det inte samma saker vi pratar om. Männen som tar risker gör det ofta i en situation där de flesta som tar risker förlorar på det individuellt. Kvinnorna tar sällan risker i den situationen just för att sådana uppgifter ger vår kultur till männen så kvinnor kan vänta på att en man tar det jobbet. Att föda barn är i praktiken inte en stor risk jämfört med att inte göra det. Förr i tiden föddes många barn, alla överlevde inte och födde kvinnan för få barn så överlevde ingen. Att sålunda föda för få barn var också en risk.

  Och födde kvinnan inga barn ja vem tog hand om henne när hon blev lite äldre isåfall? Där har du också en risk.

  Beträffande filmen Soraya M verkar det snarare varit Zarah och journalisten som stannar i byn som tog riskerna i och med att de inte höll tyst (det var dem jag trodde du menade, att döma av trailern). Det enda Soraya gjorde var vägrade skilsmässa (mannen ville gifta sig med en yngre variant) vilket hon gjorde av ekonomiska orsaker. Nån egentlig risk tog hon inte utan mannen använde en korrupt präst för att sätta dit henne enligt Sharialagar.

  Det är lite lustigt egentligen med filmen. Vänstern vill leka intersektionalister och prata om kvinnoförtryck men utelämna alla kulturella/religiösa faktorer. Högern å sin sida använder filmen som kritik mot nuvarande regim. Men både vänstern och högern har fel. Det filmen visar är hur ett korrupt system kan användas av privatpersoner.

  Vänstern har fel för den ignorerar hedersvåldsaspekten. Högern har fel för den ignorerar att det inte spelar nån roll vilken regim man har. Det är de religiösa reglerna som missbrukas politiskt av privatpersoner. Det är liksom vad det hela handlat om hela tiden. Ayaan Hirsi Ali har rätt. Det är den politiska kopplingen som våra styrande inte fattar.

  Beträffande Gürs beskrivning så är den spot on i det att så länge kvinnor kan räkna med att en man ställer upp för dem så kommer kvinnor själva inte att behöva ta riskerna. Detta oavsett vad vi säger och tycker. Det är precis som du påpekade med CAPM, kvinnorna får jämfört med männen sämre belöning för de har mer diversifierade risker.

 86. à-la-carte skriver:

  ”men det är i regel bättre att man är övertydlig när man diskuterar dessa saker än att man lämnar luckor”

  Exakt. Minsta lilla lucka förstoras och misstolkas allt som oftast av speciellt radikalfeministerna, vilka verkar vilja missförstå med flit.

 87. hampus skriver:

  Hej Tanja,

  ”Hampus, vad gulligt sagt av dig! 🙂 Den finaste komplimang jag fått sedan jag skrev om genustrumpeten i SVD och en lektor på institutionen kallade mig för ”reaktionär talang”, ha ha! ;-)”

  Jag läste replikerna, och bara skitkort, de va ynkliga och avslutande me Schlaugs totalt intetsägande avslutsreplik!

  Ååå, va arg jag blir! ”Morr!”

  Men egentligen undrar ja: de går inte uppvakta dig va? Typ me en varm, kokt korv o en massa senap på? Skitgott ja lovar, o så kan vi käka mitt i natten mens vi kollar på den nya generationen festa loss mitt i natten i nån småstad, eller så…? Nä, jag blev för jobbig nu va?

  Men shit va jag älskar din blogg.

 88. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr. Jonsson, fasansfullt att du blott genom sekretariatets existens utsatts för så många härskartekniker ;-), och jag tänkte jag skulle trösta dig med någon svensk genusvetenskaplig institution där könsfördelningen ligger nära 50/50, men det går tyvärr inte, eftersom andelen män på alla institutioner ligger på 0-30%, som du kan se här genom att klicka på godtycklig institution: http://www.genus.se/resurser/genusstudiersverige/

 89. Tanja Bergkvist skriver:

  Alexander, jo det finns även kvinnor som kommenterar här, vilket jag kan se av namnet på uppgiven mailadress (om den nu stämmer), men jag kan ju inte avslöja för dig vilka det är :-). Sedan får jag ju en del mail från kvinnor med positiva reaktioner och kommentarer, men det syns ju inte på bloggen. Däremot är det begripligt med fler kommentarer är från män, eftersom de drabbas mer synligt i vardagen av den rådande ideologin och får dessutom knappt framföra offentlig kritik utan att det får konsekvenser.

  Och även kvinnor drabbas givetvis, jag har fått mail från kvinnor i ledande positioner i organisationer och på arbetsplatser som är ganska upprörda över vansinnets intåg eftersom det tar resurser, tid, arbetskraft och kräver arbetsrelaterade och organisatoriska omstruktureringar och omprioriteringar av anställdas uppgifter samt en oändlig byråkrati. Som, vilket är mest relevant, inte ens gynnar någon utan bara tar tid från det egentliga arbetet.

 90. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, ”Gür talar förstås om samhället, men han gör det utifrån individens perspektiv. Det är ju bara i en socialistisk utopi som människor kan motiveras enbart med vad som är bra för samhället. I det verkliga livet spelar egennyttan en roll. Varför ska just jag ta risker och kanske t.o.m. riskera att dö? Det gör jag bara jag tror att just jag kan tjäna på det, eller iaf folk som som jag verkligen bryr mig om som t.ex. mina barn. Belöningar uppmuntrar risktagande.”

  Precis, du är beredd att ta risker för din avkomma. Risktagande män (som inte dött under risktagandet) har lättare lockat till sig kvinnor och därmed producerat mer avkomma, vilket ur deras individuella perspektiv (medvetet eller omdevetet) ansetts gynna samhället – vilket man också skulle kunna kalla för egennytta förvisso. Behöver inte vara någon socialistiskt utopi för detta således.

  Jag skrev ett inlägg för några månader sedan om detta med släkturval och reciprok altruism, här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/24/vem-lurar-vem/

 91. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, ”Belöningar är inte den främsta motiverigen som människan har. Det är rädslor som är den starkaste motiveringen människan har. Du tar risker för att du fruktar vad som annars skulle hända din fru och dina barn. Så enkelt funkar det.”

  Jag instämmer inte här, forskning visar att rädsla tom oftast paralyserar och handlingsförlamar. Du kanske menar en generell oro? I så fall är det förnuftsbaserat att ta risker pga en oro för vad som skulle hända annars. Men det är hjärnans belöningssystem som uppmuntrar risktagande, det är den biologiska aspekten, och där tror jag belöningen är en långt starkare drivkraft än rädslan, som dessutom drivit utvecklingen framåt på ett sätt som jag knappast tror att rädslan har. Men om du talar om vårt moderna samhälle så kan jag instämma i att det är rädsla som styr rätt mycket av människors handlande, tyvärr.

 92. Tanja Bergkvist skriver:

  Hampus, ha ha ha 🙂 – kokt korv med senap – du är verkligen unik! Men jag funderar på att sluta äta kött eftersom jag är djurälskare, iaf har jag dragit ner på det så det får bli en sojakorv isf :-).

  Vad menar du men ”Ååå, va arg jag blir! Morr!” om Schlaugs replik – blev du arg på honom? Jag tillägnade honom ju ett helt blogginlägg pga han lade sig i debatten: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/06/trumpetdebatten-tar-visst-aldrig-slut/

  och som du ser svarade han till och med nere i kommentarerna, ha ha! 🙂

 93. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik och Lennart, jag har följt er ordväxling, och det heter ”omständlig”, inte ”omständig”. Skäms! 😉

 94. knäppo skriver:

  Jag är kvinna ju Alexander, trots mitt stora intresse av matematiska bröst 🙂

  För min del har jag länge förstått att Tanja var den som skulle rädda Sveriges kvinnor.

 95. hampus skriver:

  Mmm, men de e just att bara ha senap på korven, även en sojakorv, o massor med, som gör delikatessen! Mums.

  Jo, jag blir arg, och ännu mera så när jag läser hans bloggsvar till dig, för han så tydligt är på superdefensiven och inte vågar trigga dina vassa kommentarer med hans annars så generösa sedvanliga feministargument. Han blir ju t o m så patetisk med att skriva:

  ”Du är således ett lysande exempel på praktisk jämställdhet… Lev väl!”

  Notera hur han avfärdar din kritik som vara sprungen ur hans egen ideologis framgångar med dig som exempel, fast du kommer med invändningar han fegt väljer inte bemöta. O hans avslutande ”Lev väl!” bara vittnar om hans obekvämlighet att finna sig i en diskussion med dig.

  Vidare:

  ”Världen skulle behöva fler av sådana jämställdhetskämpar som du och jag…:-)”

  där Birger här försöker blidka dig med att antyda kamratligt samförstånd, åter igen utan att ha bemött ett endaste av dina argument, lika litet som i sin debattartikel, av feg rädsla på allvar pröva sin ideologi retoriskt med dig.

  Naturligtvis kan säkerligen flertalet hålla med dig om att du är en jämställdhetskämpe etc, men på samma villkor som Schlaug? Fnys! Knappast i helvetet heller! Han är bara skitskraj för dig!

  Men det är klart, det är inte på min plats o bli arg å dina vägnar o ja lovar torka mina tårar av o se ditt sköna häcklande förbigås så skamlöst innan jag får bjuda dig på en senapsdränkt sojakorv … 😀

 96. Lennart W skriver:

  Tanja, det där blogginlägget om reciprok altruistism var ju kanonbra! Ang. det du skriver om att straffa fuskare har jag sett liknande resultat inom behavioral finance (eller liknande), där experiment (väsentligen spel) har visat att de flesta av deltagarna t.o.m. är beredda att betala för att straffa fuskare. (Vilket strider mot traditionell ekonomisk teori, där the economic man alltid bara bryr sig om att maximera sin egen vinst). Hade någon bra referens till det men hittar den inte just nu…

 97. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, kul att du gillade den! 🙂

 98. Tanja Bergkvist skriver:

  Knäppo, jaså är det mitt öde nu – att rädda Sveriges kvinnor? I’ll try! 😉

 99. Tanja Bergkvist skriver:

  hampus,Notera hur han avfärdar din kritik som vara sprungen ur hans egen ideologis framgångar med dig som exempel, fast du kommer med invändningar han fegt väljer inte bemöta.” Jag vet att det är ett fult knep, givetvis har dagens genusvetare inget med mitt intresse för matematik och fysik att göra. Snarare stjäl de värdefull tid med sin idioti – jag måste ju ägna tid åt att bemöta deras vansinne istället för att BARA hålla på med matte!

 100. […] Tanja Bergkvist torsdagstalar på Föreningen Heimdal (Föreningen Heimdal, 2009-10-25) • Välkomna till genusföredrag på Heimdal! (Tanja Bergkvists blogg, 2009-10-26) • Tanja Bergkvists blogg • Presentation av Tanja Bergkvist […]

 101. […] fortsätta, till genusmaffians stora förtret. Det var för övrigt just för föreningen Heimdal som jag höll mitt första föredrag i höstas om genusvansinnets intåg i förskola, skola och akademi. Det var också i höstas jag […]

 102. […] föreläser Pär Ström hos föreningen Heimdal i Uppsala. Som några kanske minns höll jag själv föredrag där förra hösten (om genusväldets intåg i förskola, skola och akademi) och kan […]

 103. […] ett seminarium med rubriken ”Genusvetenskap – galenskap eller vetenskap?” [1 , 2 ] När jag tar del av en intervju på nätet med ledamoten i SD:s kvinnoförbund, Hanna Wigh, kan […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: