Årets julklapp: en strömförande genus-brödrost

Årets julklapp är denna genusbrödrost

Årets julklapp är en strömförande genusbrödrost

Studenter vid Mälardalens Högskola har ägnat sig åt ”Leksaksdesign ur ett genusperspektiv” och ”har tillverkat egna leksaker, som ska stimulera till kreativ lek oavsett om barnet är en pojke eller flicka”. Vad har stimulerandet av kreativitet med genus att göra? Är inte korrelationen snarare negativ? Till vänster en bild (härifrån) på en av leksakerna – en rostig och nedklottrad brödrost från 80-talet med två metallfjädrar som sticker ut. Kommer ungarna inte att få ström i sig? Eller är det detta som är poängen – en liten elchocksbehandling så att de blir genusmedvetna? År 2009 är det fullt rimligt att riskera 220 volt i kroppen och massdöd av hjärnceller om det finns en liten om än försvinnande chans att via vägguttaget implementera ett genusmedvetande. Jag funderar själv på att köpa den där strömförande brödrosten – kanske kommer jag att vakna upp då och inse att hela genusvansinnet bara varit en enda långvarig psykos? På tal om barnleksaker, igår tog Studio Ett upp bojkott av rosa leksaker i Storbritannien (här) och ikväll kommer Studio Ett att ta upp slutförvar av kärnavfall och jag hoppas inte de missar genusperspektivet som ju måste beaktas även i denna fråga!!

Trodde ni det var slut på genusnyheter nu? Genusnyheterna tar aldrig slut och genusmaskineriet är faktiskt det enda exemplet på en äkta evighetsmaskin, uppfunnen och patenterad i Sverige. Regeringen ger ytterligare 20  miljoner kronor till SKL för jämställdhetsintegrering inom programmet ”Hållbar jämställdhet” (man är nu totalt uppe i 145 miljoner). I Regeringens pressmeddelande står att det handlar om ”bestående verksamhetsförbättringar”, men SKL som delar ut pengarna till sökande uppger att ”Ansökningarna handlar ofta om att göra en översyn av styrsystem och beslutsprocesser samt att utveckla IT-system och brukarundersökningar så att all statistik kan könsuppdelas. Många innehåller också riktade utbildningsinsatser för förtroendevalda och chefer för att öka kunskaperna om genus och jämställdhet.” Könsuppdelad statistik och genusgropaganda således, och inget som kommer medborgarna till del. Här är beslutet om JÄMI från 2008  för den som inte vet vad ”jämställdhetsintegrering” är. Nu har pengarna börjat delas ut och det är nu helt svart på vitt att pengarna går till att ”öka medvetenheten kring makt, genus och normer bland förtroendevalda, chefer och personal.” Vi bekostar vår egen hjärntvätt!

Normbrytande bullbak i Lund

Normbrytande bullbak i Lund

Men det räcker inte med att införliva ett genusperspektiv i all statlig förvaltning. Genusmaffian deltar även på FN:s klimatkonferens för att få in ett genusperspektiv, och den otroligt viktiga och avancerade forskning de bidrar med i frågan är att könsuppdela mänskligheten och sedan peka på ”hur män och kvinnor på olika sätt bidrar till och drabbas av klimatförändringarna.” Dagens genusforsknings övergripande strategi kan kort sammanfattas med orden ”Där vi ser pengar – där ser vi genus!” och det är inte konstigt – även pengar är ju könade, vilket som bekant miljöpartiet uppmärksammat. Att ”köna” klimatfrågan måste vara det mest banbrytande påfundet för år 2009 som förtjänar ett eget Nobelpris i vansinne, möjligtvis ett delat pris med Hardqueer i Lund som åter varit i farten och i en nattlig queeraktion ”bytt kön och identitet” (könet förstår jag men hur bytte de identiteterna!?) på statyerna på Universitetsplatsen och dessutom bakat bullar åt polisen som en del i sin normbrytande verksamhet:

”Det är också viktigt att ifrågasätta – göra tvärtom mot normen… Som när polisen kom till huset på Botulfsgatan och vi stack ut en plåt med nybakade bullar till dem. Det är ett sätt att ifrågasätta deras machoattityd.”

Vad har ni gjort för andra aktioner?

”Vi bytte ut några av böckerna på Filosofiska institutionens bibliotek mot andra, som vi tyckte mer nödvändiga. Plus att vi bytte kön och identitet på statyerna på Universitetsplatsen… Det är viktigt med vardagsaktivism, att agera när man ser att det behövs. Är jag ute på en klubb kan jag lika gärna testa att klä av mig, så får man se när jag bli utslängd. Jag gjorde det en gång i somras – på en klubb för hbtq-personer dessutom. Och blev utslängd!”

Vi sitter alla mitt i genuslabbet

Vi sitter alla mitt i genuslabbet

Ha ha, de är lite roliga trots allt! 🙂 Tills de hamnar i maktens korridorer givetvis… För att testa gränserna för hur mycket resten av mänskligheten tål är nog vad genusvansinnet ytterst handlar om, och vi är alla försöksdjur i det experimentet. Problemet är bara att vetenskapliga experiment normalt sett är avgränsade i tid och rum, i synnerhet om det finns risk för dödlig utgång eller irreversibla hjärnskador, så att arten kan fortbestå efter avslutat experiment. Så är inte fallet med genusvansinnet som blivit allomfattande och antagligen kommer att visa sig bli en av de ”universella värderingarna” när värdegrunden är klar 2010. Det börjar bli dags att en gång för alla avlägsna genusvansinnet från all offentlig verksamhet. Jag har därför som en sista utväg kontaktat ledande forskare i geologi och experter på plattektonik vid Stockholms Universitet som förklarat sig villiga att hjälpa mig att iscensätta en artificiell kontinentalförskjutning för att bryta loss och förflytta hela Nationella Sekretariatet med genusmaffian på bort från norra halvklotet i ett första steg och bort från planeten Tellus i ett andra steg för att sedan föras vidare ut i rymden mot det svarta hålet i Vintergatans mitt.

Lagrangepunkterna

Lagrangepunkterna

I ett tredje steg ska jag tillsammans med några astronomer i Lund försöka skapa artificiell gravitation genom att rotera en supraledare så att vi kan hämta hem Sekretariatet en gång per decennium för att se vad som hänt, alternativt kommer vi att placera sekretariatet i en Lagrangepunkt där jordens och solens gravitation tar ut varandra och som därför utgör en stationär punkt och säker förvaringsplats, och sedan studera utvecklingen kontinuerligt med mitt teleskop, det gäller ju att hålla sina fiender nära och under uppsikt! Detta avlägsningsprojekt kommer att påbörjas under januari 2010 direkt efter att jag hållt mina tentor, så bli inte rädda om det kommer några små jordskalv då och då från och med mitten av januari – det är bara jag som jobbar fysiskt med genusfrågan. 🙂

Vad hände förresten med det förra jobbet jag sökte som informatör åt genusmaffian? Fick jag inte det? Näha nä, men skam den som ger sig! Nu söker Centrum för genusvetenskap i Lund en genuslektor, där forskningen ska bedrivas inom projektet ”En öppen akademi” där en aspekt, utöver att ”utveckla en forskningsprofil kring makt, jämställdhet och mångfald inom akademin, utifrån feministiska, postkoloniala och queera perspektiv” är att ”utforska motstånd mot jämställdhet och mångfald inom universiteten som organisation”.

Jag vill utforska mig själv ur ett postkolonialt perspektiv för att se om jag i strid med den rådande uppfattningen möjligtvis bidrar till jämställdheten utan att vara en medlöpare till genusmaffian, tex genom det projekt som jag igår fick brev om att jag beviljats bidrag för och på vilket sätt jag, genom att inte underordna mig genusideologin, är queer i ett postgenussammanhang, och hur ser maktrelationen mellan mig och genusmaffian egentligen ut när jag inte får de genusjobb jag söker? Jag får väl läsa på om Judith Butlers heterosexuella matris och vilken den är framgår av denna artikel om genustrubbel:

”Butlers syfte i Genustrubbel är, som titeln antyder, att skapa trubbel. Hon menar att trubbel är en nödvändighet eftersom kön inte är en naturlig och fast enhet utan en trasslig och socialt konstruerad icke-sanning… Den heterosexuella matrisen är en genusmodell som utgår från att kroppar (män och kvinnor) görs begripliga genom ett visst genus (maskulinitet och femininitet). Dessa två enheter organiseras som motsatta genom en tvingande heterosexuell praktik (män åtrår kvinnor och kvinnor åtrår män). Det är genom detta system som föreställningen om en ursprunglig natur skapas. Förbud och påbud får människor att agera utefter könsspecifika normer, något som upprepas tills vi förväxlar orsak med verkan. Butler menar alltså att vi upplever män och kvinnor som ett naturligt faktum när de egentligen bara är en effekt av den heteronormativa matrisen”.

Den heterosexuell matrisen

Den heterosexuella matrisen

Jag minns nu att jag ju tidigare utvecklat den Butlerska matrismekaniken här men jag har ju helt glömt bort att skicka detta banbrytande blogginlägg för vetenskaplig publicering i någon ansedd genustidskrift så att jag kan lägga det på mitt CV. Kanske därför jag inte fått något genuslektorat än? Kanske jag tills vidare kan medverka i Uppsala-projektet Gränsöverskridande möten som fått 10.8 miljoner från VR för att ”problematisera” de ”ökade spänningarna” mellan genusvetenskapen och naturvetenskaperna och där gränsöverskridande möten ska hjälpa naturvetarna, då ”Naturvetare kan vara ovana vid vetenskapsteori och –kritik” (sic!) Jag behöver geeenast den där strömförande genus-brödrosten! Väck mig någon – detta är inte sant!!!

Vem fick dessa 10.8 miljoner? Hoppsan, det var ju samma Margaretha Fahlgren som håller i Uppsala Universitets genusmärkning. Stämmer det anonyma mail jag fått om att hon är påtänkt som nästa rektor för Uppsala Universitet? Det rimmar i så fall väl med projektet att sätta sina egna på strategiska poster för att gendermainstreama hela samhällsapparaten för skattebetalarnas pengar och ta över landet. Hur var det nu med samverkande maktordningar och det förtryckta genuskollektivet? Med några miljoner kronor hinner man ställa till med mycket på tre år. Själv fortsätter jag naivt min verksamhet i tron att fler (av båda könen) kommer att få upp ögonen för matematikens skönhet om vi spelar in våra populärvetenskapliga föreläsningar under tre månader för en över 200 gånger lägre summa och sedan sprider dem, än om vi ”problematiserar” de ”ökade spänningarna” mellan genusvetenskap och naturvetenskap för 10.8 miljoner. Vad tror ni?

Hur öka intresset för naturvetenskap?

Hur öka intresset för naturvetenskap?

Här har jag listat några beviljade genusprojket som säkert är avgörande för vår arts slutliga undergång. Och istället för 145 miljoner till SKL:s ”jämställdhetsintegrering” kunde man  införskaffa ca 145.000 teleskop och skänka till landets skolor för att stimulera elevernas intresse för vetenskap. Men förvisso, om teleskopen inte används för att leta patriarkala strukturer i himlavalvet så skulle ju ett sådant växande intresse för vetenskap riskera att utveckla ungdomarnas logiska förmåga vilket på sikt innebär ett allvarligt hot mot hela genusmaffians verksamhet, och då framstår ju JÄMI som ett mer förnuftigt alternativ att satsa på. Vi kan därför luta oss tillbaka och slappna av i trygg förvissning om att landets högsta ledning fattar kloka beslut, även om de observationer jag gjorde i helgen med mitt eget teleskop dessvärre visar att det borgerliga blocket håller på att blåsa upp till en röd jätte. Fast eftersom de irrationella talen är en del av det västerländska kulturarvet så är det väl helt logiskt att föra en irrationell politik – det är detta politikerna menar med att de vill bevara kulturarvet.

Är normalfördelningen egentligen en fallossymbol?

Är normalfördelningen egentligen en fallossymbol?

Några dagsaktuella inlägg i genusdebatten: Om MUF-ordförandens feministiska initiativ (Pär Ström) (i rättvisans namn ska nämnas att det finns sunda röster), Pelle Billing startar nätverk och Johan Lundberg skriver på Axess-bloggen att en journalist på DN inte ens kunde räkna när hon skulle göra könsuppdelad statistik på artiklarna i senaste Axess, vilket visar att det verkligen behövs insatser i matematik och inte i genusfrågor. Eller blir nästa steg att utvidga genuseländet med en ”intersektionell förståelse av begreppet genus” (som jag sett flera tendenser till) där man börjar registrera all mänsklig aktivitet inte bara utifrån kön utan även ålder, etnicitet, klass och funktionshinder mm. För att därefter med olika tvångsåtgärder uppnå en exakt avspegling av det omgivande samhället inom all privat och offentlig verksamhet. Men just det – det förslaget kom ju redan 2006! I SOU 2006:79 – Kamalis Integrationens Svarta Bok, vad gäller etniciteten, och dåvarande demokratiminister Orback påtalade att flera av Kamalis förslag var författningsstridiga. Varför får då genusvetarna hålla på, och hur rimmar registrering av kön med var och ens rätt att själv välja detsamma? Med tanke på det ena vansinniga utspelet efter det andra kan man misstänka att kvoteringsmodellen sedan flera år tillbaka redan smygimplementerats i all statlig förvaltning vad gäller IQ och att vänsterfalangen på normalfördelningskurvan lyckats kuppa bort övriga IQ-inkvoterade.

Relaterat till genusbrödrosten: inlägg om dagisgenus.

103 Responses to Årets julklapp: en strömförande genus-brödrost

 1. Uffe skriver:

  Den Butlerska matrisen har aldelles uppenbarligen ett egenvärdes-problem.. 😉

 2. […] Lite uppvärmning: Årets julklapp: en strömförande genus-brödrost « Tanja Bergkvists Blog […]

 3. Jonas skriver:

  ”Är normalfördelningen egentligen en fallossymbol?”

  Den var bra!

  BRAVO TANJA!

 4. Info skriver:

  ÅRETS JULKLAPP: KÖNSNEUTRAL BRÖDROST

  David Akpone heter den person som har publicerat brödrosten. Jag tillskrev honom den 11/12 och meddelade en länk till en viss bild, som jag trodde skulle intressera honom. Han har inte svarat.

  Apropå bröd och annan mat. Här är något matnyttigt till dig, Tanja, för eventuellt framtida bruk:

  De nya yrkena: JÄMSTÄLLDHETSDIREKTÖR

  Patricia Tennberg, Lunds universitet
  Christina Scholten, Karin Hopstadius, Kronoberg
  Margit Mared, Halland
  Janna Hörnqvist, Kajsa Öbrink, Lillemor Dahlgren, Skåne
  Karin Tilly, Västmanland
  Lena Svenaeus, Catharina Alpkvist, Östergötland
  Margareta Hede, Uppsala
  Britt-Marie Hedlöf, Dalarna
  Ylva Hallberg, Blekinge
  Emma Johnsson
  Margareta Berggren, Helena Österlind, Västerbotten
  Doris Thornlund, Britt-Marie Häggberg, Norrbotten
  Kicki Scheller, Gävleborg
  Maritha Johansson (Jansson), Värmland
  Jeanette Boog-Harvard, Jämtland
  Simone Lindsten, Västra Götaland
  Margaretha Palmér, Centr. Etikprövningsnämnden
  Birgitta Evengård, Stockholms läns landsting
  Evy Messell, ILO
  Jennie Granat Thorslund, Södermanland
  Margareta Palmér, Kalmar

  Kvinnor: 27
  Män: 0

  ——————————-

  Från jämställdhetsdirektörernas arbetsfält (Barometern):

  ”JÄMSTÄLLDHETSDIREKTÖR BESTÖRT ÖVER NAKENBILDER

  Länsstyrelsens jämställdhetsdirektör reagerar på pin-up-bilderna i kommunens lokaler på Franska vägen. Margareta Palmér är jämställdhetsdirektör på länsstyrelsen och blev upprörd när hon läste Barometern-OT:s avslöjande om situationen i kommunens lokaler på Franska vägen i Kalmar.

  -Jag blev bestört över att sådant här fortfarande finns kvar, säger hon. Det här är ETT STORT BAKSLAG FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETET i Kalmar. – Margareta Palmér har nu skrivit till kommunen där hon vill veta hur man tänker följa upp det som har hänt arbetar med att stödja det offentliga med sitt jämställdhetsarbete.”

  ——————————

  JÄMSTÄLLDHETSKOMMITTÉERS sammansättning, exempel från länsstyrelsen i Södermanlands län:

  Gunnel Lundin, Mälardalens högskola (MDH)
  Gunilla Lange, Företagarna
  Lena Siljebråt, TCO
  Maria Ekman, Sörmlandsidrotten
  Margareta Viking, Landstinget
  Torbjörn Messing, MdH
  Anita Pettersson, Eskilstuna kommun
  Kristina Gilbert, RRC FöretagSam Sörmland
  Ulrika Kärrvall Energimyndigheten
  Berit Göthberg, LO
  Inger Gunnarsson, Polismyndigheten
  Laila Bennett, Arbetsförmedlingen
  Jennie Granat Thorslund, Länsstyrelsen i Södermanlands län

  Kvinnor: 12
  Män: 1

 5. Tanja Bergkvist skriver:

  Uffe, ja jag hoppas de kan vidareutveckla teorin själva snart! Eller ska jag erbjuda mig att hjälpa dem under ett gränsöverskridande möte? 🙂

  Jonas
  – ja men den är ju det, en förtryckande fördelning som indikerar att alla inte är identiska kopior av varandra. Hemska tanke! 😉

  Info, vet inte varför du hamnade i spammen. Jämställdhetsdirektör! Finns det sådana också!? Har du målat någon rolig tavla på sistone? Du har inte lagt upp utsikten från ditt fönster på bloggen på länge nu! 🙂 Detta är min utsikt just nu – två galaxer håller på att krocka: http://geology.com/nasa/galaxy-collisions/galaxy-arp-148.jpg

 6. QED skriver:

  Mycket bra. 🙂

  Tack för förklaringen av manicken. Jag såg denna tidigare och trodde att det
  var en elektrisk genuscertfierare.

 7. Uffe skriver:

  Tanja: Njaaa.. Jag tycker nog vi kan dela upp problemet. QR, Cholesky eller singularvärdes uppdelning? 😉

 8. Info skriver:

  TILL TANJA

  Gratulerar till bidraget från Lars Salvius-föreningen! Du beviljades det, trots att du tydligen glömt genusperspektivet i projektbeskrivningen. Märkligt… – Min fönsterutsikt är inte längre densamma, sedan det nya monsterhuskomplexet (vid Centralen) börjat stå färdigt. Jag känner inte igen mig längre. Nej, inga nya, roliga tavlor. Varför ödet ville ha det så, vet jag inte, men här är i alla fall mitt livs sista målning:

  http://www.malmgrenpaintings.se/Kvinnororelse_3_delsida.htm

  ”JÄMSTÄLLDHETSDIREKTÖR BESTÖRT ÖVER NAKENBILDER”

  Haha.

 9. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ja det skulle kunna vara en strömförande genuscertifierare – dödsstöten då så att säga! 😉

  Uffe, l
  åt mig tänka på saken, mattegenus är ju så intressant och jag vill länka samman alla områden i matematiken med åtminstone något genusvansinne!

  Info, den var fin – ditt vanliga motiv ser jag ;-). Vad menar du med ditt livs sista målning?? Du menar den sista hittills i ditt liv antar jag?

 10. Uffe skriver:

  Tanja: En uppdelning som fungerar för Butlerska matriser med icke full rank (d.v.s alla Butlerska matriser) borde nog te sig lämpligast.. Annars går det inte att pseudo-invertera och cancellera dårskapet.. 😉

  Höll även jag på att sätta i halsen när jag läste:

  ”Naturvetare kan vara ovana vid vetenskapsteori och –kritik”

  Så vitt jag vet, har jag iallafall själv jobbat helt utifrån falsifierbarhet. Detta är nog mer än vad som går att säga om genus”vetenskapen”. (Det är lätt att forska om utgångspunkten är att ‘Jag har rätt och det kan ingen motbevisa’).

  God vetenskap är falsifierbar, annars är det inte vetenskap – punkt slut!

 11. Dr. Jonsson skriver:

  Naturvetare kan vara ovana vid vetenskapsteori och –kritik

  Jo, jag tackar jag. Den skruvade bollen såg jag inte komma. Jag antar att genuseriet observerat den ökade kritiken mot vetenskapligheten i deras verksamhet och bestämt sig för att sätta agendan genom att helt sonika anklaga oss inom naturvetenskapen för att inte begripa vad riktig vetenskap är.

  Man anar nästan närvaron av en krigsstrateg i de normlösa kulisserna.

  Nu kan jag dock gissa nästa steg: En ”framåtsyftande” dekonstruktion av nuvarande begrepp för vetenskapsteori och –kritik”, då dessa uppenbarligen måste vara en patriarkalt biaserad social konstruktion eftersom en strikt tillämpning tycks falsifiera varje fundament som genusvetenskapen bygger på.

  Ambitionen att omdefiniera begreppet kvalitet var nog bara uppvärmningen.

  En snabbtitt in i den svenska Genusfarmen: ”… men vissa vetenskaper är mer vetenskapliga än andra.

  Ett relativt snart införande av begreppet ”Certifierade Forskare”, kanske? [Ej att förväxla med den likaledes obligatoriska Genuscertifieringen och ettåriga Värdegrundsträningen]

  VR ger sen bara anslag till Certifierade Forskare med vilket menats att man underkastats en omskolningsprocess under en vecka på kursgård utan mat och sömn, med regelbundna överspolningar med kallt vatten, allt under det att högtalarna oavbrutet läser mantrat ”||: Naturvetenskap är ingen riktig vetenskap:||”. Certifikatet får man om man vid veckans slut i intervju med en genuspsykolog lyckas övertyga henne om att man till fullo internaliserat detta viktiga genusperspektiv. Om inte ges möjligheten att på VR’s bekostnad gå om ”kursen”, alt. säga bye bye baby till anslag från VR.

  Yish!

 12. Dr. Jonsson skriver:

  Det skulle vara ett avslutande repristecken där istf smiley, ifall nån undrar.

 13. QED skriver:

  Här är en film handlar om Tanjas kamp för yttrandefrihet
  och sanning i den svenska debatten

  http://www.tackfilm.se/?id=1260810611513RA13

  Skippa sista sekunderna, som bara är en påminnelse om TV-avgiften. 😉

  Till de som sett den förut med någon annan hjälte: det är falsk propaganda!

  🙂

 14. Dr. Jonsson skriver:

  QED,
  Det var ett vackert initiativ. Du är en god och omtänksam människa du.

 15. Dalahest skriver:

  ”en liten elchocksbehandling

  🙂

 16. Dogdylan skriver:

  Info:

  Hur får du tillgång till all information? Är du månne journalist och dissident på din redaktion?

  Tanja

  Jag gillar att du skriver ”mm”(med mera) och inte osv.

 17. Nordbo skriver:

  Haha, jag hade inte sett den filmen förrut. Kul och passande. 😀

 18. Info skriver:

  TANJA

  Ja, ”den sista hittills”. Hittills OCH för ALLTID. Visst kändes det både underligt och mycket tomt och dessutom sorgligt i flera år därefter, men med tiden sjunker som bekant känslorna undan för att efterträdas av nya.

  DOGDYLAN: Jag är inte journalist och har inget med någon redaktion att göra. Jag känner ingen journalist eller i övrigt redaktionsanknuten person. Som dissident kan jag däremot med gott samvete betrakta mig.

 19. Lennart W skriver:

  Tanja, gällande brödrostar och genus har jag en egen erfarenhet från när jag var nygift. En bröllopsgåva som gick sönder väldigt fort. Fabrikationsfel! påstod min fru. Så jag lommade iväg och försökte byta (vi hade fått kvittot också). Jisses vad arg jag blev när expediten antydde att det var vi som hade petat sönder den. Men jag krigade! Och fick byta till slut. Frid och fröjd och jubel! 🙂
  Sen berättade min fru att hon egentligen HADE pillat sönder den med en gaffel. Brödbiten hade ju fastnat.. 😉

  Gällande de matematiska angreppsmetoderna på problmatiken undrar jag om du ännu har försökt med fatilarkalkyl? Kolla upp det annars, det kan vara värt. Även om det kommer från Chalmers och inte från Lund… Känner på mig att metoderna verkligen är relevanta för genusforskning.

 20. Ola Jennebrink skriver:

  I inslaget om rosa leksaker sades det först ha väckt en viss debatt i Storbritannien men senare hette det stor debatt.Genusarna är ju vana att se det de vill se.Sedan gick de ut till allmänheten i affärerna, men där fick de tji.Folk har ännu inte lärt sig genusläxan. LennartW:Jag hade också en fru som rände ett bestick i brödrosten.Kniven dock.En tråd gick av men jag lyckades löda ihop den.

 21. Patrick skriver:

  Genusvetarna ville säkert döpa om ”normalfördelningen” till ”heteronormativfördelningen”!

 22. Erik skriver:

  Heteronormativa brödrostar? Bättre och bättre…

 23. QED skriver:

  Tanja Intressant citat du hittade om ”En öppen akademi”. Fantastiskt duktiga dessa genusmuppar är på att producera nyspråk. Stängt är öppet. Krig är fred. Har de missat att 1984 var en dystopi? Nej, det torde vara en förebild, eftersom verkligen bestäms av språket för Butler och anhängare.

  ”‘En öppen akademi’ är en satsning från Centrums sida på att utveckla en forskningsprofil kring makt, jämställdhet och mångfald inom akademin, utifrån feministiska, postkoloniala och queera perspketiv. Inom ramen för detta projekt är vi del av fakultetens forskningsstrategiska satsning, under titeln I Hedda Anderssons fotspår, samt del av Lunds universitets satsning på Equal opportunities. ”

 24. QED skriver:

  Rättelse till föregående inlägg: verkligen -> verkligheten

 25. Dr. Jonsson skriver:

  Det vore ju synd om könskodade leksaker försvann ur butikshyllorna – hur ska man då kunna välja nåt normbrytande till sina barn? 🙂

  Min dotter som alltid föredrog leksaksbilar och diverse maskiner framför dockor, men numera ägnar sig åt den (i ett större historiskt och mångkulturellt perspektiv) manliga eller möjligen könsneutrala aktiviteten ridning, och lillebror som älskar munderingen kamouflagebrallor + piratsvärd + rosa älvprinsessvingar + ett prinsessdiadem + en Barbie prinsess-spira [detta är ur verkligheten].

  Mina barns lek skulle vissa dagar kunna göra vilken genusdagisföreståndare som hels grön av avund (trots att jag som bekant är en ärkereaktionär heteronormativ patriark). Andra dagar kanske inte.

  Men om jag i en snar och genussäkrad framtid kommer in på Toys R Us för att köpa nya rosa fjärilsvingar till sonen och en ny racerbil till lillan, men endast ser hyllmeter efter hyllmeter med rött Slime för pojkar och blått Slime för flickor – hur ska det då gå?

 26. redaktörn skriver:

  Vilka jäkla stolleprov! Suck. Jämställdhetsdirektör…

 27. Dr. Jonsson skriver:

  Tanja (och alla andra som vill leva i ett fritt och öppet samhälle)

  Ställd inför detta generalangrepp från politiskt drivna s.k. forskare (”Naturvetare kan vara ovana vid vetenskapsteori och –kritik”, underförstått att genusvetare är de som vet vad sann vetenskap är, och hur saker och ting ska tolkas) får man verkligen hoppas att naturvetare på bred front – tillsammans med frihetsälskare i allmänhet – vaknar upp och går till motangrepp långt innan man sett just sina egna forskningsanslag indragna pga att man har fel politisk uppfattning.

  Det kan kanske verka frestande för enskilda forskare att, även om man ser hur fel detta genusvansinne är, välja att inte ta striden så länge man själv tycks sitta i orubbat bo. Men glöm inte detta berömda citat [Martin Niemöller, 1946] [eng.]

  När nazisterna hämtade kommunisterna,
  teg jag;
  jag var ju ingen kommunist.

  När de spärrade in socialdemokraterna,
  teg jag;
  jag var ju ingen socialdemokrat.

  När de hämtade de fackliga,
  lät jag bli att protestera;
  jag var ju inte med i facket.

  När de hämtade judarna,
  lät jag bli att protestera;
  jag var ju ingen jude.

  När de hämtade mig,
  fanns det ingen kvar som kunde protestera.

 28. Kalle skriver:

  Bra Tanja! Fortsätt skriva dina briljanta inlägg!

 29. leonardo34 skriver:

  Tanja! Du är ett ljus i mörkret!

 30. Info skriver:

  De nya yrkena 2: JÄMSTÄLLDHETSKONSULT (50 / 50?)

  ANN-KATRINE ROTH, jämställdhetskonsult (Euro Quality Jämställdhetskonsult AB)

  GABRIELLA FAGERLIND, jämställdhetskonsult

  KRISTINA HENKEL, jämställdhetskonsult

  CHRISTINA AHLZEN, jämställdhetskonsult

  CARIN HERTNÄS, jämställdhetskonsult (konsultföretaget Morgondagen)

  JOHN NILSSON, kristen jämställdhetskonsult på deltid

  MONICA JOHANSSON, jämställdhetskonsult

  ELENA MARTINEZ-CONDE, jämställdhetskonsult

  CAROLINA BARRIENTOS, jämställdhetskonsult

  HANNA GLANS, certifierad jämställdhetskonsult

  PERNILLA KARLSSON, jämställdhetskonsult

  DORIS MARYDOTTER, jämställdhetskonsult

  INGALILL BERGMAN, jämställdhetskonsult

  KARIN BENGTSSON och LINA NILSSON, jämställdhetskonsulter

  EVA MARK, jämställdhetskonsult

  JEANETTE OLSSON (Jämställdhetskonsult Väst)

  ——————————

  Produktbeskrivning av ett jämställdhetskonsultföredrag (Jeanette Olsson):

  ”HÄRSKARTEKNIKER:
  För att uppnå jämställdhet på alla områden så är det viktigt att se hur makten rör sig och vilken roll den spelar mellan olika människor. Några av de tydligaste tekniker som används för att få makt är härskartekniker. Under föreläsningen tar jag upp och synliggör de sju härskarteknikerna som finns i vår vardag:

  1. Osynliggörande
  2. Förlöjligande
  3. Undanhållande av information
  4. Dubbelbestraffning
  5. Påförande av skuld och skam
  6. Objektifiering
  7. Våld och hot om våld

  Jag tar upp dessa ur ett jämställdhetsperspektiv. Målet med föreläsningen är att med olika metoder diskutera och synliggöra dessa härskartekniker och på så sätt bli medveten om dem.”

  Info frågar: Finns här någon som vet vad detta och liknande föredrag kostar en arrangör (inkl. skatt och sociala avgifter)?

 31. Tim Danielsson skriver:

  Info
  Jag tycker det är bra att du gräver fram namn så folk kan se vem som gör vad. Speciellt viktigt tycker jag det är då besluten är mot allt sunt förnuft och stenkorkade.

 32. Nordbo skriver:

  Vad är det här för något?

  ”För en dryg månad sedan berättade SvD.se om den tvååriga flickan, som blivit uppsagd från den privata förskolan Mamma Mu för att hennes mamma sågs som ett ”arbetsmiljöproblem” efter att ha diskuterat genusarbetet på förskolan.”

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/uppsagning-av-2-aring-star-fast-trots-att-den-strider-mot-skollagen_3951301.svd

 33. QED skriver:

  ”Därför går kvinnorna på klimatbluffen

  Varför i hela fridens namn är alla klimatskeptiker män? Var finns alla skeptiska kvinnor? En klimatskeptiker måste ha tjock hud och minst lika många liv som katten. Det är nog främst detta, och inte biologin, som gör att vi så sällan hör skeptiska kvinnliga röster i klimatdebatten”, skriver klimatskeptikern MAGGIE THAUERSKÖLD CRUSELL.”

  http://www.newsmill.se/artikel/2009/12/16/varf-r-finns-det-s-f-kvinnliga-klimatskeptiker

 34. QED skriver:

  Nordbo, från den tidigare artikeln på ämnet tror jag det framgår att
  mamman ”undervisat” personalen om genusarbete:


  I ett brev inför mötet skriver rektorn att relationen mellan mamman och förskolan ”inte känns bra” och att Diana Saksala lämnat kritik och synpunkter till personalen som gör rektorn ”väldigt fundersam”.

  – Jag förklarade att det är jättetråkigt om barnskötaren blivit ledsen över någonting. Men jag undrade bara hur de jobbar utifrån ett genusperspektiv och förklarade för henne vad det handlar om, att man omedvetet behandlar pojkar och flickor olika. Det var inga otrevligheter på något sätt, säger Diana Saksala för SvD.se.

  Under mötet förklarar också rektorn att ett vittne, en förälder till ett barn som går på förskolan, berättat att Diana talat i en brysk ton och ”låtit ironisk” under samtal med personalen.

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tvaaring-fick-sparken-fran-forskola_3816389.svd

 35. Patrick skriver:

  QED, en av mina favoritbloggare (förutom Tanja, förstås) heter Joanne Nova, och är en kvinnlig klimatskeptiker från Australien. Hon har skrivit ”The Skeptics Handbook”, som finns översatt på svenska. Kolla hennes webbsida här: http://www.joannenova.com.au

  Jag skulle tro att hon och Tanja har mycket gemensamt.

 36. Tommy skriver:

  ”Naturvetare kan vara ovana vid vetenskapsteori och –kritik”

  Inte för att försvara dem men jag förstår vad de syftar på. Det jag tror de menar i stora drag är att naturvetare har bra koll på den positivistiska vetenskapsteorin men sämre koll på den hermeneutiska etc. Och eftersom ALL ”genusforskning” utgår från social konstruktivism, post-modernism, post-structuralism, och allt vad de heter, så kan de behöva förklara för naturvetare vad tusan de snackar om.

  Rättar mig om jag har fel, men jag har fått uppfattningen att många inom naturvetenskap, teknik och ekonomi etc inte läser så mycket vetenskapsteori och -filosofi under sin utbildning(iaf grundutbildningen). Jag har en syster som är doktorand i biologi och hon har dålig koll på hur vetenskapsteorin har utvecklats. Men iofs läste jag själv inte speciellt mycket vetenskapsteori förrän på masternivå. Men det var väldigt värdefullt att läsa en större kurs i ämnet.

  Men de vetenskapliga ”metoder och teorier” som används inom ”genusvetenskapen”, och en del andra samhälls- och humanistämnen, är extremt flummiga.

 37. Adam Weisshaupt skriver:

  Liberalt eller ej,
  dagens video är sounds of silence

 38. QED skriver:

  Patrick: tack för tipset!

 39. Tommy skriver:

  jag vill bara tillägga att med vetenskapsteori menar jag här: Philosophy of Science eller Meta-theory of science (låter så mycket bättre på engelska eller hur?). Och inte då något som Einsteins relativitetsteorin.

 40. Lennart W skriver:

  Tommy
  Kan väl verifiera det du säger med att iaf jag kunde disputera i fysik utan någon kurs i vetenskapsteori av det slag som du antyder. Nu får man väl iofs en del på köpet, både i kvantfysik och relativitetsteori, kanske speciellt i kvant, med allt man måste fundera igenom där om relationen mellan observatör och det observerade (Köpenhamnstolkningen, Everetts många världar-tolkning, Bells teorem, osv).

 41. QED skriver:

  Konservativa unga amerikaner granskar kulturradikala collegekurser

  http://www.jasonmattera.com/tag/dirty-dozen/

 42. Tim Danielsson skriver:

  Jobbet du lägger ner på detta är ovärderligt Tanja. Jag försöker förstå men har svårt. Jag misstänkte att det fanns stora inslag av korruption och inkompetens i systemet men när jag börjar ana hur stort det kan vara blir jag rädd.

 43. Harry skriver:

  Ett slag funderade jag på att bli fågelskådare. Med stigande ålder har ju intresset för fåglar tilltagit kraftigt. Det är häftigt med blåmesar.
  De patriarkala strukturerna har tyvärr fördärvat mig som människa. Jag vill bli bra eller bäst på det jag företar mig. Det visade sig att konkurrensen inom fågelskåderiet var sådan att jag skulle bli tvungen att ge upp alla andra intressen för att bli bäst bara i Sverige. Det finns i denna situation bara en sak att göra. Man startar en tjurskådarklubb. Och se på fan, snart var jag medlem i 4-klubben som jag själv startat. Jag hade sett och protokollfört 4 olika raser av tjurar. Med fåglar är det ett ständigt problem med hanar och honor och färger och näbbutformning. Med tjurar är det inga sådana problem. Trodde jag. Nu har genusindoktrineringen förstört alltsammans. Den glädje jag en gång kände vid åsynen av en ny tjur att rasbestämma, har försvunnit. Varje gång jag ser en ny tjur, dyker misstanken att könet bara är en social konstruktion upp och förstör glädjen. Har jag gått på propagandan? Finns någon effektiv terapi? Snälla Tanja! Du verkar så klok. Ge mig ett råd. Jag gör vad som helst för att få tjurskådarglädjen tillbaka.
  Litet allvarligt menat smicker kanske får dig att avsätta den tid som krävs.
  Tanja Bergkvist bekräftar som person uttrycket ”matematikens skönhet”
  Hjälp!

 44. Olaus Petri skriver:

  För att återgå till allvaret så har jag tillverkat och pat(t)enterat en klimatsäker genusbröstrost som motverkar den patriarkala tyngdlagens effekter på mamillerna, manliga som kvinnlig så klart!

  Min bröstrost eller brönrost finns snart i en äffär när dig!

 45. Olaus Petri skriver:

  Var hamnar förresten Bulters mätress i matrisen?

 46. Adam Weisshaupt skriver:

  Dagens video!
  Älskar personligen Alanis Morissette och speciellt denna låt men denna ironiska cover slår alla priser.
  För övrigt vill jag rekommendera samtliga att kolla in den marxistiska sidan:
  http://www.mfj.se/

  Den bevisar att vansinnet har i alla fall ett ansikte, jo, det är sant. Han bloggar också men däremot är han ovillig att ta till sig kritik i form av fakta. Varning dock, Ni kommer att antingen skratta ihjäl Er eller dö av sorg. Det är denna dikotomi ni ställs inför, vågar Ni klicka på länken?

  ok låten, evo te:

 47. Adam Weisshaupt skriver:

  Sensmoral;
  Könet sitter någonstans i huvudet:-)

 48. VSB skriver:

  Mumindalens Särskola som man brukar kallar Mälardalens Högskola i Uppsala.

 49. Olle skriver:

  Hellre brödrost än råttbröst! Men brödrosten är ju faktiskt väldigt rostig!!! Vad göra???

 50. Olle skriver:

  Hey Beavis, that chick is naked, huhuhu!!!!

 51. Nordbo skriver:

  ”Bojkotta rosa leksaker! De tvingar bara in era döttrar i en snäv könsroll.

  Kampanjen Pink Stinks taggar upp inför julhandeln – och får stöd av brittiska justitieministern.”

  http://www.aftonbladet.se/wendela/article6260724.ab

 52. Nordbo skriver:

  Uppmuntra pojkarna att inte vara pojkar…Är det här vad genuserier och likande leder till? 🙂

 53. Dr. Jonsson skriver:

  Om bojkott av rosa leksaker känns som en viktig del av det som ännu återstår i jämställdsarbetet – så viktigt att det har uttalat stöd även på ministernivå – då kan man väl anta att ev. problem med löneskillnader, lika möjligheter osv numera är helt avklarade, och att inte särskilt mycket av vikt återstår.

  Här verkar mest som att någon med för mycket fritid som vill vara ”ung och arg” inte riktigt hittade nånting att reta sig på, till slut valde rosa leksaker som en symbol för all ondska i världen. Då det förmodligen finns fler flickor i världen som inte ens har rent dricksvatten än de stackars rika barn som ”tvingas in i stereotypa könsroller” av rosa leksaker vill jag till alla politiskt s.k. ”medvetna” be att också få ”sätta fingret på nåt viktigt”: NI BORDE SKÄMMAS! Skaffa er lite perspektiv! Tänk globalt, och se till att kämpa mot verkliga orättvisor istället!

 54. Tanja Bergkvist skriver:

  Uffe, och jag har bara sysslat på med bevisföring dagligen i ca 15 år, men om genusvetarna anser att naturvetare är ovana vid vetenskapsteori -och kritik så är vi väl det ;-). Frågan är vad i h-ete VR sysslar med (oj, där rök mitt postdoc som jag aldrig hunnit söka, ha ha!)

 55. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr. Jonsson ”dekonstruktion av nuvarande begrepp för vetenskapsteori och –kritik” – vad smart du är, så måste det vara! 🙂 Den där omskolningsprocessen låter läskig, men det är ju så att genusvetarna verkligen anser att genusperspektivet hör hemma i alla andra vetenskaper – i det konkreta ämnesinnehållet!

 56. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ha ha vad har du gjort!? 🙂 Tack för den, bara den inte sprids. Jag vill helst jobba underjordiskt. Jag håller för närvarande själv på att sätta ihop en liten genus-propagandafilm som jag hoppas jag ska hinna göra klart i mellandagarna och lägga upp på bloggen. 🙂

  Dogdylan, ”Jag gillar att du skriver ”mm”(med mera) och inte osv.” vad spelar det för roll? 🙂 Info verkar ha en massa tidningar från tiden innan Internet också ju, gamla saker som kan vara värdefulla för att sammanställa all galenskap i kronologisk ordning sen när det blir dags. Inom ramen för verksamheten inom den tankesmedja jag ska starta upp snart och som jag utgår ifrån att både du, Info, Erik, QED, Dr Jonsson med flera kommer att ansluta er till. Eller? 😉 Det är ju hög tid att sätta igång snart!

 57. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ”Hittills OCH för ALLTID.” Jaha, jag trodde du målade aktivt. Nåja, allt har sin tid. Liksom jag själv snart måste lägga matten tillfälligt åt sidan för att initiera en sammetrevolution. I den vevan kanske jag för övrigt vill anställa dig på min dissident-redaktion. 🙂 Eller så kan du skriva en bok åt mig: ”Genusmaskineriets svarta bok”. Eller vänta nu, den skulle ju JAG skriva. OK, då får du skriva boken om Kalle-Pia som går på bal med Nisse-Stina. Under tiden kan du läsa följande bok:
  ”Skönheter och odjur : en feministisk kritik av djur-människa-relationen”:
  http://www.bokus.com/b/9789170610158.html?pt=search_result&search_term=M%E4nniskor%20och%20djur
  med en ”vision om en jämställdhet som inte exkluderar.” Jag visste väl att genusvetarna var släkt med daggmaskarna – nu har de avslöjat sig!!

 58. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, ”Sen berättade min fru att hon egentligen HADE pillat sönder den med en gaffel. Brödbiten hade ju fastnat.” Det måste vara den brödrosten genusvetarna fått tag i och byggt om! 🙂 Futilarkalkyl? Lät mkt obekant så jag googlade det: http://sv.wikipedia.org/wiki/Fatilarkalkyl

  ”Fatilarkalkyl, kultförklarad fuskdoktorsavhandling på Chalmers som bygger på påhittade vetenskapliga termer som beskriver matematik ur ett mycket invecklat och komplicerat perspektiv. Viktiga element inom fatilarkalkylen är askofrotteringsteori, fekanter, charlys, splurisation och självklart fatilarerna.

  För avhandlingen stod Rickard Wilson som disputerade under mediabevakning den 4 juni 1955. Diverse tidningar i huvudstaden lär, till skillnad från göteborgstidningarna, ha tagit avhandlingen på stort allvar; kanske med anledning av alla referenser till kända och okända matematiker, såsom Émile Cortège och Thomas Sputteridgeworth.”

  Men jag antar att avhandlingen sågades på plats? Eller? Från 1956 ser jag, ha ha :-): http://user.it.uu.se/~zeitler/seminars/fatilar.pdf

 59. Tanja Bergkvist skriver:

  Ola, ”LennartW:Jag hade också en fru som rände ett bestick i brödrosten. Kniven dock. En tråd gick av men jag lyckades löda ihop den.”

  Hmm… min brödrost är full med katthår. Har ju 4 långhåriga. Hur ska man få ut dem om inte med en gaffel eller kniv? Dammsugaren?

 60. Tanja Bergkvist skriver:

  Patrick, Genusvetarna ville säkert döpa om ”normalfördelningen” till ”heteronormativfördelningen”!”

  Det där inspirerar mig till ett litet tvärvetenskapligt projekt… Hmm… ska kanske ta in detta i låten jag och Matte Matik håller på att skriva om genusvansinnet. 🙂

 61. VSB skriver:

  ”QED, ha ha vad har du gjort!?” :oop: Jo alltså de va så att … 😳 råkade bara trycka på några knappar, dra bilden från bloggen och så var filmen klar och postad. Men den passar ju bra in på dig eller hur? 😕 (Om du tar bort länken så går den nog inte att hitta.)

 62. QED skriver:

  VSB=QED

 63. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, ”Det vore ju synd om könskodade leksaker försvann ur butikshyllorna – hur ska man då kunna välja nåt normbrytande till sina barn?”

  Ja, snart är det genusneutrala slimet du skriver om mainstream så det blir normbrytande att använda könskodad, så om utveckligen håller i sig med att provocera normen så kanske vi är tillbaka på ruta ett snart, vilket ju vore glädjande för en ärkereaktionär heteronormativ patriark som du! 😉

 64. Tanja Bergkvist skriver:

  VSB/QED, ingen fara. Jag borde inte lägga ut bilder på mig själv på bloggen – tänk om fienden får tag på dem och letar upp mig? 😉 Särskilt nu när det snart blir både en genussång och en genusvideo från mitt håll, ha ha!

 65. Tanja Bergkvist skriver:

  Tack Kalle & leonardo34. Synd bara att jag har sån extrem tidsbrist just nu och inte hinner blogga så ofta som jag skulle vilja… 😥

 66. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, det kan inte vara svårt att ta reda på vad en föreläsning med genusexpert kostar. Ring och försök boka en själv. 🙂

  Här är alla genusexperter listade – i DATABASEN GREDA:
  http://www.ub.gu.se/kvinn/greda/

 67. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, det där skrevs det en del om för ngn månad sedan. Ngn mamma som visst krävt mer genus i förskolan, men av de artiklar jag läste där alla fick uttala sig framgick att mamman uppträtt föraktfullt och arrogant mot personalen och påverkat hela förskolans arbetsmiljö negativt. Säkert mkt man inte fått veta. Vissa fanatiker drar sig ju inte för något, vem vet om hon inte mailat och ringt till alltifrån förskolechefen till kommunen och ansvariga politiker? Iofs är hon i sin fulla rätt att göra det. Liksom jag är i min fulla rätt att göra detsamma för att ifrågasätta idiotin. 😉

 68. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, vet inte hur könsfördelningen ser ut ang klimatfrågan, men låt oss ge Info i uppdrag att sammanställa könsfördelningen på denna lista:

  http://www.stockholmsinitiativet.se/upprop/undertecknare/

  Jag har printat listan, den är bara 17 sidor lång. Du eller jag Info? 😉

  Här är förresten en blogg som tar upp frågan löpande:
  http://svenskhistoria.blogspot.com/

 69. Nordbo skriver:

  Det är intressant hur kulturell marxism har lyckast infiltrera samhället överallt:

  ”Premiär för HBT-konfirmation i vår
  Sveriges första konfirmation med hbt-perspektiv. Det bjuder Adolf Fredriks kyrka i Stockholm in till i vår.
  – Bibeln går utmärkt att läsa på ett normkritiskt sätt, säger ansvarige prästen Hillevi Beckman. ”

  http://www.kyrkanstidning.com/premiar_for_hbt-konfirmation_i_var_0_12419.news.aspx

 70. QED skriver:

  Tanja, ok bra. 🙂 Genussång och genusvideo? Det låter spännande.

  Är detta genuscertifierad frågesport?

  Gender Wars DVD Game

  http://www.amazon.com/Game-Snacks-Gender-Wars-DVD/dp/B000CCEV88/ref=pd_sim_t_1

 71. Tanja Bergkvist skriver:

  Tommy, man kan ju få vetenskapsteorin- och kritiken automatiskt genom att man tillämpar den dagligen i sin forskning. Det är inte alltid nödvändigt att veta hur ”vetenskapsteorin har utvecklats”, däremot hur det ämne man forskar i har utvecklats. Varje fysiker kan sin fysikhistoria och varje matematiker sin matematikhistoria. Men att läsa om olika metoder är givetvis viktigt inom samhällsvetenskaperna liksom flera andra ämnen (statistik, medicin, biologi) där det finns olika möjliga metoder och modeller att använda sig vad gäller inhämtning av information och sammanställning och tolkning av resultat. Men detta kan inte genusvetarna bidra med ett smack – man vet ju inte om man ska skratta eller gråta. De HAR ju inte ens någon utbildning enligt min mening.

 72. QED skriver:

  Bloggaren Joanne Nova som Patrick nyligt tipsade om har också skrivit om frågan var det finns så få kvinnliga klimatskeptiker:

  http://joannenova.com.au/2009/12/women-dont-want-to-face-global-bullies/

  ”The climate change “debate” from alarmists is based on bluff and bluster, it’s about hazing people, not about evidence. Smear, slander and intimidation are not just rife, they are industrial — coming from funded blog sites, prime ministers, and vice presidential staff. […]

  Since men are more likely to take risks, is anyone surprised that most women choose to stay on the sidelines of this vitriolic fracas?”

 73. Tanja Bergkvist skriver:

  Tommy, ser nu din andra kommentar ”jag vill bara tillägga att med vetenskapsteori menar jag här: Philosophy of Science eller Meta-theory of science”. OK där kan det vara så att vissa naturvetare intre läst ngn kurs i ämnet, men min personliga erfarenhet av matematiker och fysiker är att de är så besatta av sina ämnen att de faktiskt läser sådant här på sin fritid 🙂 Känner inte någon som inte gör det iaf.

 74. Dr. Jonsson skriver:

  Apropå mitt eget inlägg ovan om att inget väsentligt kan väl vara kvar av könskampen när rosa leksaker blir en seriös fiende:

  Tror ändå någon att löneskillnader inte är helt utjämnade, att kvinnoyrken i t.ex. offentlig vård-skola-omsorg nog är lite underbetalda [det tror jag – jag har nämligen sett min frus lönebesked 😦 ] så kom då ihåg att dessa löner sätts och alltid har satts av politiker från något av de sju partier som vid tillfälle haft makten över respektive kommun, landsting eller stat. Samtliga är bekännande feminister eller med feministisk agenda på programmet.

  Det är alltså inte kvinnohatande patriarker i det privata näringslivet som sätter undersköterskornas och dagispersonalens löner, utan det är Mona Sahlin, Maria Wetterstrand, Birgitta Ohlson, deras partikamrater, eller de tjänstemän som de valt att utföra uppgiften efter deras direktiv.

  Hela ansvaret för ev. skitlöner ligger alltså på politiska partier som bekänner sig som feminister. Sett över tiden har (s) troligen regerat oftast i kommuner, landsting och stat, så det är alltså i huvudsak Mona Sahlin, hennes föregångare och hennes partikamrater man ska skylla låga vårdlöner på, men givetvis även allianspartierna av och till. Ingen högre makt har någonsin hindrat dem att höja lönerna för sina anställda. Om de hade velat göra det, och det vore ekonomiskt möjligt, så skulle de ha gjort det.

  Men ”feministiska” partier – inte minst (s) (v) och (mp) – behöver ett hungrigt kvinnoproletariat för att ha en stadig och garanterad väljarbas som ser dessa partier som sitt enda hopp. Därför går Margareta, Mona och Wanja ut varje första Maj och är arga på ”någon” som inte vill ge kvinnor en skälig lön. Däremellan sitter samma personer på båda sidor om förhandlingbordet och kommer överens om lönerna i vård-skola-omsorg där de flesta kvinnor jobbar.

  De ”osynliga strukturer som hindrar kvinnors rätt till lika villkor” är alltså inget annat än sammansvärjningen mellan de personer som kvinnoproletariatet ständigt röstar på i tron att det ska bli bättre. Det är Winberg, Sahlin, Lundby-Wedin och deras partisystrar och partibröder. För att dölja sin ohederliga agenda – som eg. bara handlar om att skapa och bibehålla stabila väljare – förs ett oupphörligt krig mot väderkvarnen ”Könsmaktsordningen”. I krig har man ju inte alltid tid för eftertanke, så bara man håller kvinnorna upptagna med hätska angrepp på väderkvarnarna så kommer garanterat inget att hända, och den trygga väljarbasen förblir således intakt.

 75. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, ”nu får man väl iofs en del på köpet, både i kvantfysik och relativitetsteori, kanske speciellt i kvant”. Exakt, det kom ju på köpet med studierna, och just dessa två ämnen har en så riklig populärvetenskaplig flora att de flesta som ens börjar läsa fysik (tex jag) avverkat den redan på gymnasiet. Jag har autografer hemma från tre nobelpristagare i fysik förresten som jag fick när jag och Unga Forskare bevistade en föreläsning av några av giganterna i Lund för många år sedan :-).

 76. Tanja Bergkvist skriver:

  Tim, ”Jag misstänkte att det fanns stora inslag av korruption och inkompetens i systemet men när jag börjar ana hur stort det kan vara blir jag rädd.”

  Ja, min vän du anar inte. Dessvärre för dem är jag dem på spåren och det jag kommer att presentera längre fram om denna verksamhet kommer att slå ner som en bomb i det församlade genusetablissemanget ;-).

 77. Dr. Jonsson skriver:

  Tanja,

  en ärkereaktionär heteronormativ patriark som du!

  Det är epitet man bär med stolthet i dessa dagar 🙂 . Tack för att du lyfter fram det så fint …

 78. Dr. Jonsson skriver:

  Tanja, ”Ja, snart är det genusneutrala slimet du skriver om mainstream så det blir normbrytande att använda könskodad, så om utveckligen håller i sig med att provocera normen så kanske vi är tillbaka på ruta ett snart

  Det får man ju hoppas, för när min son har slitit ut storasysters rosa Fairytopia-fjärilsvingar och tjatar på mig att köpa nya så vill man ju kunna vara en god ärkereaktionär familjefar och göra det … 🙂

 79. Tanja Bergkvist skriver:

  Harry, ”Den glädje jag en gång kände vid åsynen av en ny tjur att rasbestämma, har försvunnit. Varje gång jag ser en ny tjur, dyker misstanken att könet bara är en social konstruktion upp och förstör glädjen. Har jag gått på propagandan? Finns någon effektiv terapi? Snälla Tanja! Du verkar så klok. Ge mig ett råd.”

  Det verkar ju dessvärre som att du i så fall har gått på propagandan. 😉 Jag vet inte om det finns någon KBT-behandling för att återfå livsglädjen vid åsynen av en ny tjur och ett sätt att genom mental träning få bort bilden av dess kön som socialt konstruerat. Har du frågat tjuren själv tex? Om han, eller ska jag säga hen, känner sig manlig?

  Läs denna bok om en feministisk kritik av relationen djur-människa för att kunna kommunicera med tjuren: http://www.bokus.com/b/9789170610158.html?pt=search_result&search_term=M%E4nniskor%20och%20djur

  Och försök sedan utröna om det finns en uppfattning bland djuren också att deras kön är socialt konstruerat, och är det i så fall konstruerat av dem själva, rasens honor, eller av svenska genusvetare av arten människa? Kan inte ge dig något annat råd…

 80. Tanja Bergkvist skriver:

  Olaus Petri, vad är ”Bulters mätress”. Har jag missat något viktigt genusbegrepp!!?? 🙂

 81. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, är inte risken med en specialkonfirmation att HBT-personer känner sig ännu mer annorlunda? Betyder detta att övriga konfirmander ännu inte läser Bibeln på ett ”normkritiskt sätt”? I’m surprised. 😯

 82. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ”Gender Wars DVD Game” – kanske är det ett könskrig? 😉

 83. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, ”Men ”feministiska” partier – inte minst (s) (v) och (mp) – behöver ett hungrigt kvinnoproletariat för att ha en stadig och garanterad väljarbas som ser dessa partier som sitt enda hopp. Därför går Margareta, Mona och Wanja ut varje första Maj och är arga på ”någon” som inte vill ge kvinnor en skälig lön. Däremellan sitter samma personer på båda sidor om förhandlingbordet och kommer överens om lönerna i vård-skola-omsorg där de flesta kvinnor jobbar.”

  Bra att du uppmärksammar detta! Och på samma sätt vill inte dessa partier och feminister att karriärkvinnor ska ha möjlighet till hemhjälp i form av ”pigor”, samma karriärkvinnor som de själva uppmanat göra karriär, eftersom makt och pengar ju är så viktigt. Är det så att när en kvinna med arbetarbakgrund lyckats skaffa sig hög utbildning så ska hon plötsligt överges av den irrationella feministmaffian? Då kan hon minsann diska och städa själv för nu tjänar hon ju pengar!?

 84. Tanja Bergkvist skriver:

  Adam Weisshaupt, tack för länktipset!

  Nordbo,
  ang Pink Stinks så ringde Världen idag i fredags för att jag skulle uttala mig i ärendet.:-) Vet inte om de skrivit om det än men det verkar inte så av vad jag kan se. De skrev om mig efter SVD-artikeln: http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=3523&Itemid=98 som när jag tänker efter firar 1-årsjubileum idag!

  Denna alltså: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/genusvetare-forvirrar-barnen_2224643.svd

  Kolla läsarreaktionerna 🙂 : http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lasarna-en-skrammande-utveckling_2227807.svd

 85. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr. Jonsson, ”Då det förmodligen finns fler flickor i världen som inte ens har rent dricksvatten än de stackars rika barn som ”tvingas in i stereotypa könsroller” av rosa leksaker vill jag till alla politiskt s.k. ”medvetna” be att också få ”sätta fingret på nåt viktigt”: NI BORDE SKÄMMAS! Skaffa er lite perspektiv! Tänk globalt, och se till att kämpa mot verkliga orättvisor istället!”

  De har försökt, och misslyckats. Så här säger Islamisk Feministisk Front (källa):

  ”Vi är förvånade, eftersom vi inte trodde att det var en feministisk tanke att kvinnor skulle klä av sig mer än de själva önskar för att behaga sin omgivning. Tydligen väntar vi ännu på den dagen västerländska och väst-wannabeefeminister yrvaket skall inse att det finns andra sätt att betrakta kvinnors rättigheter än deras eget! Kvinnan är, enligt IFF varken tvungen att bli mer manlig eller klä sig som det passar andra; hon har rätt att vara som hon är och respekteras och tillerkännas sitt självklara värde som människa och kvinna skapad av Allah på bästa sätt.”

  Det verkar inte bättre än att genusvetarna tror att en föreläsning i queerteori kommer att ge rent vatten och rösträtt… Och varför skulle de inte tro det? De har ju en IQ <70 och kan inte ens bygga en tågbana med lego!

  Genushysteri i praktiken: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/07/26/genushysteri-i-praktiken/

 86. Dr. Jonsson skriver:

  Tanja, ”Och på samma sätt vill inte dessa partier och feminister att karriärkvinnor ska ha möjlighet till hemhjälp i form av ”pigor”, samma karriärkvinnor som de själva uppmanat göra karriär, eftersom makt och pengar ju är så viktigt. Är det så att när en kvinna med arbetarbakgrund lyckats skaffa sig hög utbildning så ska hon plötsligt överges av den irrationella feministmaffian? Då kan hon minsann diska och städa själv för nu tjänar hon ju pengar!?

  Ja, hyckleriet och inkonsekvensen är i det närmaste total.

  (vilket f.ö. nog var samma ord jag använde för att beskriva din klarsyn – alltså ”i det närmaste total”. Här har vi då två tydliga motpoler: din klarsyn, och deras hyckleri och inkonsekvens … och jag upprepar mig själv … upprepar mig själv … upprepar … behöver nog gå en skrivkurs … )

  Dessutom så vill man därmed indirekt nedmontera alla de (ofta) kvinnoledda nya företagen i ”pig-branschen” så att dessa nyblivna potentiellt framgångsrika kvinnliga företagsledare får återvända till det hungriga kvinnoproletariatet igen – där Mona uppenbarligen tycker att dom bör hålla sig. Åter till ett underbetalt städjobb på en (s)-ledd kommun, och med en röst på ett feministiskt parti som enda hopp om förändring.

  Deras agerande i den här frågan motsäger i alla fall inte min förklaringsmodell. Är det måhända förmätet att kalla den ”Dr. Jonssons hypotes om kvinnoproletariatet”? 🙂

 87. Uffe skriver:

  Tanja: Filmtips! 🙂

 88. Tanja Bergkvist skriver:

  Tack Uffe, det filmtipset har jag fått upprepade gånger från Erik och Dogdylan! 🙂 Har dock bara hunnit se del 1 än så länge, dvs 10 min…

 89. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, vi kan kalla hypotesen så :-). Själv vill jag helst ha en konstant uppkallad efter mig ;-).

 90. Uffe skriver:

  På tal om jämställdhet…

 91. Rosenhane skriver:

  Tanja:

  Alexandra Charles sitter just nu i godmorgon-tv och berättar om sin pengainsamling till centrum för genusmedicin på KI. Spontant ringer
  larmklockan för galenskap även här… Synpunkter?

  http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?l=sv&d=8993

 92. Nordbo skriver:

  ”Genusmedicin är vetenskapen om biologiska skillnader mellan kvinnor och män vid hälsa och sjukdom.”

  De är särartsfeminister. 😉

  De verkar utgå från vetenskap, inte bara ideologiska konstruktioner och tyckande.

 93. Lennart W skriver:

  Tanja, var precis den fatilarkalkylen jag menade. För är det inte egentligen samma sort sak som genusvetenskap? En viktig skillnad är förstås att alla riktiga akademiker som hörde talas om fatilarerna såg det som ett skämt. Också en del roliga buzz words där. Hade du inte talat om att bilden föreställde en brödrost, hade jag gissat på en splurisator.

  Ang. Unga Forskare var jag själv väldigt aktiv i den organisationen ett tag. Började med en resa jag vann på deras utställning.

 94. Dr. Jonsson skriver:

  TanjaSjälv vill jag helst ha en konstant uppkallad efter mig

  Dr. Bergkvists Värdekonservativa Friktionskonstant? 🙂

  Teoretiskt maxvärde för assymetriskt friktionsmotstånd vid ideologiska förflyttningar av en bred massa efter en höger-vänster axel.

  (se det som ett utkast för att trigga igång de vassare hjärnor som också kommenterar här)

 95. Olaus Petri skriver:

  Tanja, om du inte skojar med mig så stavade jag fel till Butler. Beklagar. 😦

  Sedan skall vi komma ihåg att den genusmedicin som Alexandra Charles mfl propagerar är en medicin grundad i det biologiska könet, inte det socialt konstruerade. Det manliga könet, alltså män, har ansetts vara normen och den medicinska vetenskapen mm har inte i tillräckligt hög grad beaktat att mannens och kvinnans biologi är olika. Genusmedicinen kritiserar med andra ord detta ”feltänk”.

  Än roligare blir det i och med att vi humanister gärna stödjer oss på Thomas Laqueurs bok om ”könens uppkomst”, där han propagerar för att vi ända fram till 1800-talet hade en ”enkönsdiskurs” istället för en ”tvåkönsdito”. Enligt den förstnämnda var mannen och kvinnan ett och samma kön, med skillnaden att mannen var mer utvecklad.

  Denna diskurs bröts ned, enligt Laqueur, ungefär när den naturvetenskapliga revolutionen började vinna insteg i medicinen. Nu började man istället lyfta fram att könen var diametralt olika, att de var väsensskilda. Anledningen till detta ändrade synsätt bland medicinarna var mindre resultat av vetenskapliga framsteg, mer en konsekvens av att det moderna industrisamhället/offentligheten emanciperade kvinnan varför man behövde en ny ”könsdiskurs” som kunde domesticera henne på nytt.

  Med vetenskaplig tyngd gavs nu kvinnan därför en svag och passiv natur som bäst lämpade sig för den privata sfärens sysslor. Mannen å andra sidan erhöll naturgivna aktiva egenskaper vilket gav stöd åt att det var mannen som var bäst lämpade för ett liv i offentligheten.

  Alltså, den medicin som (enligt Laqueur) antas ha betonat och förstärkt kvinnan och kvinnligheten som ett ”annat” väsen än mannen och manligheten, är samtidigt, enligt genusmedicinen, skyldig till att göra den medicinska vetenskapen ”könsblind”. 🙂

 96. Levande Tänkande Vuxen Man skriver:

  Tramsigt att såna här frågor inte sällan måste hanteras med civil olydnad som knappast gör att inställningen till icke-norm-varande blir bättre eller mer accepterad.

  Kanske dags att starta genuspartiet, göra en piratpartiet och lyfta fram frågor som sträcker sig över landsgränser och försöka komma in som parlamentariker i EU..

  Annars kan jag inte se hur det skulle gå att få gehör, militanta aktiviteter som i de flesta medborgares ögon ses som vandalism, känns inte det jäkligt förlegat, vem orkar lyssna på den som skriker….

  Lycka till, det är viktiga frågor, och jag hoppas att det går fram att jag på intet sätt ställer mig emot saken, utan metodiken…

  Johnjohn

 97. David skriver:

  David Akpone ÄR INTE ansvarig för den där bilden på brödrosten. David var processledare inom kursen kreativa leksaker ur ett genusperspektiv som gick under hösten 2009. David hjälpte alltså studenter med att ta sig vidare i en produktutvecklingsprocess, inget annat.
  För övrigt Verkar inte researchen som är gjord på vad det är för leksaker som har tagits fram under kursen vara speciellt bra, då bilden INTE är någon av leksakerna! Bättre efterforskning borde göras innan man skriver ett inlägg!

 98. Tanja Bergkvist skriver:

  Rosenhane, ”det nya ämnet genusmedicin”! Om riktiga läkare forskat på könsskillnader i sjukdomar så hade de ju blivit märkta för livet av genusfanatikerna, och dessutom känner de till en hel del men ligger väl lågt i media för att inte stöta sig med genusväldet. Men nu, nu ska gensuvetarna, utan några som helst medicinska kunskaper, lansera det nya ämnet genusmedicin! Och då är det plötsligt helt ok att påtala könsskillnader. Suck…

  Levande tänkande vuxen man, ”Kanske dags att starta genuspartiet”. Ja varför inte? 😉 Dock får det bli ”genuskritiska partiet”!

  David, nähä men det var ju denna bild som projeketet exemplifierades med. Menar duatt genusvetarna inte utvecklat en strömförande brödrost? 🙂

 99. David skriver:

  Tanja, Precis..Och det är inte genusvetarna som utvecklat leksaker alls. Det var tvärvetenskapliga grupper, alltså studenter som studerar olika saker. informationsdesign, illustration, ingenjörer osv.
  Bilden som du sett är en bild för att locka intresse för kursen och dess innehåll, om du letar på TV4 (morgonsoffan)så ska det finnas ett klipp där en del av studenterna är med och visar upp de leksaker de har kommit fram med.

 100. Tanja Bergkvist skriver:

  David ok men varför markandsförs då dessa leksaker som könsneurala och ”ur ett genusperspektiv” osv? OK så innovatörer har utvecklat leksakerna medan genusvetarna (varför annars denna terminologi + PR från Nationella Sekretariatet för gensuforskning?) ”övervakat” allt. Då är allt som vanligt då, och som vanligt alltid värre än vad man först anade….

 101. Erik skriver:

  David:

  ”Och det är inte genusvetarna som utvecklat leksaker alls. Det var tvärvetenskapliga grupper, alltså studenter som studerar olika saker. informationsdesign, illustration, ingenjörer osv.”

  Hoppas du förstår hur mycket värre det där var än den ursprungliga slutsatsen. Det betyder alltså att genusvetare funkar som konsulter till vad som är ”det goda och rätta” för alla andra.

  Dvs moderna präster som instruerar hur man undviker synd. Man kan smälla av för mindre!

 102. […] vilket begränsar barnen. Detta till skillnad från genuspedagogerna, som bland annat designar nya leksaker ur ett genusperspektiv som ska stimulera kreativiteten – något varken föräldrar eller förskolepersonal visst kan […]

 103. Ingemar Öhberg skriver:

  Återkopplar till fatilarkalkylen (bloggen 19 dec 2009). Den som disputerade (frack, tre opponenter… rubbet) var Rickard Wilson. Såvitt jag minns godkändes avhandlingen men inte examinatorn. Rickard Wilson är inte längre med oss men intresserade hittar Rickard Wilson Sällskapet på http://www.fatilar.se Jag kommer just från Sällskapets årsmöte. Avhandlingen kommer snart i nytryck (fjärde upplagan. Det finns även en CD med ljudupptagning från disputationen. Kan beställas via hemsidan, kostar en spottstyver.Var själv nästan samtida med Rickard fast några år före honom och inte på samma sektion. Så jag kände honom inte.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: