Uppsalaprofessor sätter ner foten i SVD

Uppsala Universitet inför genusmärkning

Uppsala Universitet inför genusmärkning

Mååååste genusvansinnet kulminera just under omtentaperioden!? Jag behöver min hjärna i oförstört skick åtminstone fram till fredag då sista omtentan går, och det datumet sammanfaller med att remisstiden går ut för genusmärkningen i Uppsala. Då måste jag ta del av alla offentliga handlingar i ärendet, och hur ska det då gå med tentarättningen om jag hamnar i chocktillstånd? Jag behöver en stab med folk som hjälper mig med kampen. Vi måste bygga upp en minst lika stor apparat som genusmaffian men helst på tio gånger kortare tid, vilket inte borde bli så svårt med tanke på att antalet kritiker är en växande funktion av vansinnet medan gensuvetarnas IQ är en avtagande funktion av tiden. Vi måste ha lobbygrupper, tankesmedjor, hemsidor, föreningsverksamhet, öppna föreläsningar om genusväldets risker för civilisationens fortbestånd och dedikerade människor som står upp för sanning och frihet. Att bekämpa vansinnet borde vara en nedärvd överlevnadsinstinkt. Rebell som jag ju är tänker jag åtminstone göra ett försök. 🙂 Ur ett evolutionärt perspektiv är det givetvis kört för genusmaffian, men varför ska vi invänta det oundvikliga – hur många människoliv, högskolor och universitet ska behöva offras på genusvetenskapens altare medan vi väntar ut eländet? Vi har inte råd med detta. Låt oss förinta denna diktatur och mentala fängelse en gång för alla så att vi kan se den kommande generationen i ögonen innan vi lämnar jordelivet.

Radikalfeminist?

Radikalfeminist?

Skillnaden mellan oss och genus-kommissarierna är dock att vi måste arbeta ideellt och på fritiden medan de är statligt avlönade, för våra skattepengar, för att hjärntvätta nationen. Moderaterna har nu helt sålt sig till eländet – se läkaren Pelle Billings inlägg ”Även Schlingmann är radikalfeminist” (här i AB) Redan på dagis när barnen är ett år är det dags att gripa in med queerlektioner. Vad sägs om att diskutera genuskritik på dagis – det torde väl vara queer om något, nu när genusvansinnet blivit mainstream. Det är hög tid att vi som tillhör den logiskt tänkande minoriteten erhåller offerstatus och att vår verksamhet sponsras med skattepengar liksom andra förtryckta gruppers verksamhet. Nu när de genusfrälsta är i majoritet i beslutande organ (de som sålt sin själ mot bättre vetande är också inräknade här) är det dags för en ny maktanalys – vem bygger upp och institutionaliserar en ny maktordning och vem utövar härskartekniker? Låt oss ta exempelvis härskartekniken Osynliggörande: ”Att tysta eller marginalisera oppositionella personer genom att ignorera dem.” eller Påförande av skuld och skam: ”Att få någon att skämmas för sina egenskaper, eller att antyda att något de utsätts för är deras eget fel.” Det är exempelvis mitt fel att jag tänker logiskt eftersom jag utbildat mig till matematiker och inte gensuvetare. Om genuspropagandan hade varit lika omfattande i skolorna på 80- och 90-talet som idag, hade det kanske inte gått så här snett för mig… Och givetvis vill staten reparera detta misstag genom att utbilda oss okunniga i efterhand, vilket vi borde ta emot med oändlig tacksamhet.

Dags att agera

Dags att agera

För att återgå till Schlingmann, hjärnan bakom det nya arbetarpartiet. Moderaterna lärde jag veta hut i en valstuga vid Sergels torg redan 2006. Det tragiska var att den äldre man jag pratade med, en sympatisk pensionär, såg uppriktigt ledsen ut och verkade hålla med mig när jag förvånat undrade vad (m) sysslar med, och han skulle ”framföra mina synpunkter” till de sina. Något han tydligen inte gjort eftersom de sunda krafterna inom (m) fortfarande är förtryckta. Den könsmaktsordning som både Schlingmann och Borg talar om borde undersökas inom deras eget parti. Vad sägs om att låta en vettig kvinna som Maria Abrahamsson ensam leda partiet istället för trojkan Reinfeldt-Borg-Schlingmann? Kanske finns det hopp för Alliansen, i annat fall ser jag ingen annan utväg än att via bloggen samla in de 1500 namnunderskrifter som behövs för ett nytt parti. Låt mig kolla min statistik, det borde ta cirka ett dygn, även om vi antar att en fjärdedel av mina läsare är gensuvetare eller bara läser för nöjes skull och kanske till och med vill ha kvar genusvansinnet.

Genustrumpeten har blivit en symbol för vansinnet inom akademin

Genustrumpeten har blivit en symbol för vansinnet inom akademin

På tal om vansinne. Finns det någon boende i närheten av Stockholm som kan låna mig en trumpet någon gång de närmsta veckorna under några timmar? Jag ska spela in när jag står utanför Centrum för Genusvetenskap och blåser i en genustrumpet. Detta ingår i mitt kommande propagandaprojekt men jag kan inte gå närmare in på detaljerna just nu, för då kanske Centrum för Genusvetenskap spärrar av området på obestämd tid.  Jag vågar inte vända mig till Musikhögskolan eftersom de nog fortfarande är sura över min SVD-artikel om genustrumpeten och de lär inte bli gladare över att jag än en gång tar upp genustrumpeten, även om mitt projekt faktiskt är musikaliskt och därför borde stöjdas av Musikhögskolan. Men genus står överst i hierarkin och ett musikprojket som utmanar genusöverideologin är antagligen inte välkommet även om det provocerar en norm (nämligen genusnormen) och därför borde lyftas fram av kulturetablissemanget som provokativ konst. Men som sagt, genus står över allt annat och i en diktatur skojar man inte om sina överordnade och självutnämnda ledare som tagit sig fram genom att infiltrera statsapparaten eftersom de ju aldrig skulle kunna ta sig till toppen via demokratiska val. Vem vet, de kanske till och med har legat sig fram till beslutande organ, och det är därför de mår så dåligt och vidareutvecklat sina teorier in absurdum och kryddat dem med glödande manshat.

Frängsmyr

Frängsmyr är orolig över forskningens framtid

Men nu måste jag komma till saken. Som bekant ska Uppsala Universitet införa ”genusmärkning” (svarar mot Lunds Universitets ”genuscertifiering” – se detta blogginlägg ) och denna märkning gäller inte bara undervisningsformerna utan även det konkreta innehållet på kurserna (se blogginlägget om Uppsala-remissen).  I dagens SVD Kultur har professor Tore Frängsmyr (Hans Rausing-professor em i vetenskapshistoria vid Uppsala universitet) skrivit artikeln ”Genusmärkta universitet välkänd diktatortaktik”. Så här skriver han bland annat:

”Före jul utgick ett påbud vid Uppsala universitet om att hela världen skulle genusregistreras. Ja, egentligen gällde det verksamheten i humaniora och samhällsvetenskap, men anslaget hade en universell prägel… Vad innebär då genusmärkning? Enligt beskrivningen skall institutionerna få något slags licens eller körkort, som intygar att de blivit godkända. Om de uppfyller ett visst antal uppställda kriterier accepteras de som politiskt korrekta, och då får de högre status och kan räkna med större ekonomiska resurser: ”Det ska löna sig att ansöka om och bli genusmärkt.”

Med 17 kriterier (huvudsakligen hämtade från Lund) anges vad saken gäller. I första hand talas om undervisning, men eftersom undervisning vid universitetet skall bygga på forskning, så gäller det lika mycket forskningens förutsättningar… alla ”etablerade begrepp, teorier och metoder” skall problematiseras med avseende på genus.

Genus är den överordnade principen. Ordet kompetens förekommer över huvud taget icke i skrivelsen. En tillämpning av genusmärkning enligt nämnda kategorier skulle, säger rapporten, ”kunna bidra till att förbättra Uppsala universitets image, det vill säga att komma ifrån bilden av att präglas av konservatism och förlegade strukturer”. Genusmärkningen skulle locka nya forskare och studenter till universitetet ”med en ökning av kvalitén som följd”.

Man tror inte sina ögon. Den dåliga svenskan kombineras med puerila tankar och populistisk ideologi. Vad har åratals utbildning och intellektuell träning i seminarier åstadkommit, när ledande personer inom universitetet kan släppa ifrån sig dokument av detta slag? Och hur kan man, i ledande positioner, beskriva sitt eget universitet på detta nedlåtande sätt?

En gång var forskning liktydigt med att söka sanningen. Nu, i dessa relativismens tidevarv, finns ingen sanning, bara ”konstruktioner” och ”berättelser”. Genom postmodernismens mönster kan vi hävda vårt eget personliga perspektiv som det enda gällande. Utgångspunkten för forskningen utgörs då av den egna subjektiva åsikten eller den egna gruppens. Nästa steg ligger nära till hands: gruppens program proklameras som den enda giltiga för alla forskare. Detta är naturligtvis budskapet i genusmärkningen.

För tvåhundra år sedan förklarade Wilhelm von Humboldt att grunden till den akademiska friheten bestod i att lärarna själva skulle välja ämne, teori och metod för sin forskning samt – givetvis – själva formulera sina resultat. Med genusmärkning skulle denna grundläggande frihet utplånas. Som en våt filt skulle genusforskningens teorier, metoder och målsättning läggas över all forskning. Med välkänd diktatorisk taktik skulle det politiskt korrekta uppförandet belönas med högre status och mera resurser. Det är förunderligt att forskarna själva, med några få undantag, inte protesterar och demonstrerar. Varför tiger forskarna? Inser de inte att den intellektuella grunden till deras arbete håller på att undermineras?”

Se enkät för genuscertifiering vid Fysikum i Lund (tex punkt 14) – här!

Medan forskarna har varit upptagna med att forska och stärka Sverige som kunskapsnation, har det församlade genusetablissemanget ägnat åratal åt att lobba, placera sig själva på strategiska poster och knyta kontakter med genushjärntvättade eller lättlurade politiker.

Andra som bloggat om artikeln: SVD-ledarblogg, Pär Ström, Weimers, KFJ.

PS! Missa inte att positiv särbehandling baserat på kön avskaffas på högskolan (DN, SVD-ledare)

UPPDATERING. Det var i mars 2006 som det övergripande jämställdhetspolitiska målet ändrades från det välbekanta ”samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter”, till det nuvarande ”samma makt att forma samhället och sitt eget liv”, där ”ordet makt skall förstås i betydelsen att kvinnor och män skall ha samma rätt, förmåga och möjlighet att forma samhället och sina egna liv.” (prop 2005/06:155) Observera att man skiljer mellan möjlighet och förmåga – kvinnor och män ska ha samma förmåga! Kan man lagstifta om det? Mer om detta i mitt blogginlägg ”När lika möjligheter blev 50/50”.

81 Responses to Uppsalaprofessor sätter ner foten i SVD

 1. Dr. Jonsson skriver:

  Härligt! Man blir verkligen glad att se fler som uppmärksammar detta. Ska bli intressant att se om det blir nåt ”radioaktivt nedfall” på hans debattartikel.

 2. Info skriver:

  EN LITEN PÅMINNELSE

  Apropå Tanjas sista två rader. Också Sveriges radio har upprepat denna glädjande nyhet en gång i halvtimmen det senaste dygnet. Men det är något man glömmer.

  Högskoleförordningen stadgar, att universitet och högskolor skall eftersträva en någorlunda jämn könsfördelning på alla utbildningslinjer.

  Veterinärlinjen i Uppsala försökte följa direktivet. Då genomdrev den obskyra sammanslutningen ”Centrum för rättvisa” att 43 tjejer, som ”bortkvoterats” på grund av sitt kön, fick 35.000 kr var som plåster på såren.

  Vad ”såren” bestod i, undviker däremot alla (också vissa antifeministbloggar) att redogöra för. Emellertid var det så här: I första hand fick alla mest betygsmeriterade kvinnor direkt sina utbildningsplatser. På slutet återstod en rest av sökande män och kvinnor med lika DÅLIGA meriter. (Ofullständigt gymnasium, gått på folkhögskola.) Alltså LIKA dåliga, varvid LOTTNING måste tillämpas. Varvid en viktning infördes, så att lottningen skulle garantera, att det i framtiden bland hundra veterinärer skulle finnas åtminstone EN manlig bland alla övriga nittionio kvinnliga.

  Felet ligger naturligtvis i den inskränkta, endast tregradiga betygsskalan, som inte har verktyg nog att skilja på de sökandes meriter utan framtvingar lottning.

  I Sverige förekom fram till och med början av 1960-talet, före den socialdemokratiska s.k. grundskolans tid, följande målrelaterade betygsskala i kunskaps- och läroämnena:

  A [laudatur], a+, a, a-, AB+, AB, AB-, Ba+, Ba, Ba-, B+, B, B-, B?, BC, C

  De två sista betygen innebar underkänt. Betyg gavs i folkskolan fr.o.m. klass (årskurs) ett, något som de små nybörjarna gillade. Det var en högtidsstund att vid skolavslutningen få gå fram till fröken och ta emot sitt betyg.

 3. QED skriver:

  Tanja, kul att du tog dig tid att blogga om detta, trots tentamensperioden. Nu kommenteras Frängsmyrs artikel på SvDs ledarblogg också

  http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=17670

  De föreslår att man skall använda godkänd genusmärkning som en produktupplysning vilka institutioner man skall undvika!

 4. Dalahest skriver:

  ”Vad sägs om att låta en vettig kvinna som Maria Abrahamsson ensam leda partiet istället för trojkan Reinfeldt-Borg-Schlingman?”

  Ett mycket bra förslag!

 5. Alvin Stoltz skriver:

  Bravo Tanja!

  Vi står bakom dig som en skock får!

  (Naej, det där lät inte helt bra.)

  Vi står bakom dig som en man!

  (passar kanske inte heller.)

  Vi står bara!

  (lite futtigt va?)

  osv. osv. ja, nånting

 6. Nordbo skriver:

  Jättebra skrivet. Det är verkligen vansinnigt.

 7. Ya Krivetko skriver:

  Frängsmyrs artikel är riktigt bra. Synd att alla kommer att strunta i det vad han säger eftersom han är nu pansionerad. Men några frågor som han ställer på slutet är mycket djupare än genusvansinnet.

  ”Varför tiger forskarna?”

  De tiger eftersom de har set vad som händer med de som inte tiger. För tre år sen ”övertalade” UUs rektor Anders Hallberg två professorer på matematiska institutionen att säga upp sig. En av dessa två var en kvinna (den andra kvinliga professor i matematik i Sverige efter Sonja Kovalevsky) som anklagades, bland annat, för att motarbeta jämstelldhetsarbete på institutionen! Då var Frängsmyr en av de största försvarare för rektorns agerande och öppet applåderade rektorn (i UNT t.ex.)! Detta har bidragit till att legitimera den här inkompetenta personen (jag menar Anders Hallberg) och uppmuntra honom till nya ”bedrifter”. Med honom hade UU skandalösa tillsättningar av tjänster, en ”karriärsteg” för pedagoger m.m. och nu genusmärkning. Fy fan! Vad i helvetet tycker de som tillsätter sådana här ”ledare”?

  Det största aktuella problemet för Uppsala Universitet hetter Anders Hallberg!

  Jag skulle mycket gärna veta om Frängsmyr skulle våga att publicera denna artikel om han inte vore ”em”.

 8. QED skriver:

  En av kommentarerna till Frängsmyrs utmärkta artikel är till synes skriven av Anne-Marie Morhed, förutvarande föreståndare för Nationella Sekretariatet för Genusvetenskap. Litet överraskande håller hon med Frängsmyr:

  ”Vi häpnar över universitetets flathet

  Det är med stor förvåning jag konstaterat att Uppsala universitet ställt sig bakom det sytem av genuscertifiering som hittades på av Tiina Rosenberg i Lund. Detta systemet står väldigt långt ifrån den tanke som jag ser bakom de politiska jämställdhetssträvandena som handlar om människors lika rättigheter och möjligheter. I den tanken ryms inte inskränkningar av kunskap. Systemet för genuscertifiering som Tore Frängsmyr förtjänstfullt kritiserar är totalitär och kunskapsförnekande. (Anne-Marie Morhed 2010-01-13 18:13)”

  Eftersom kommentatorsfunktionen är öppen är det svårt att veta om det verkligen är samma person.

  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/inte-att-forvaxla-med-vetenskap_455181.svd

 9. QED skriver:

  Anders Hallberg valdes med knapp marginal till rektor, i den första val omgången bland elektorerna. Han ansågs allmänt vara studenternas (=studentpolitikernas) kandidat.

 10. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ”Varvid en viktning infördes, så att lottningen skulle garantera, att det i framtiden bland hundra veterinärer skulle finnas åtminstone EN manlig bland alla övriga nittionio kvinnliga.” Var det verkligen så det viktades eller överdriver du? 🙂

  QED, ja och SVD-ledarbloggen har också länkat till mitt blogginlägg om Uppsala-remissen 🙂

  Nordbo
  , ser att du också bloggat om detta. Apropå hierarkin där genus sätts längst upp så tänkte jag bara påminna om att genusvetarna faktiskt är medvetna om denna problematik ur ”jämställdhetssynpunkt”. 🙂 De kommer själva snart att börja problematisera sin egna excellenssatsningar eftersom det skapar hierarkier, de tog upp detta i ett nummer av nyhetsbrevet Genusperspektiv, minns jag bloggade om det – här:

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/10/18/genusvetenskap-en-krigsmaskin/

  Först har de fått massa extra miljoner från Vetenskapsrådet, sedan skriver de i sitt nyhetsbrev följande: ”Excellenssatsningarna och elitiseringen av högre utbildning korresponderar inte med jämlikhets- och jämställdhetssträvandena inom akademin.”

 11. Tanja Bergkvist skriver:

  Dalahest, jag hoppas Maria kan få ordning på (m)! 🙂

  Alvin, ha ha tack tack!! 🙂 Bra att veta att jag har moraliskt stöd!

  Ya Krivetko, i vilket fall behövs röster, ju fler desto bättre. Man får hoppas att även de yngre forskarna vågar stå upp mot vansinnet. Om inte annat kommer ju alla att inse vilken idioti genusmärkningen är när det kommer till det konkreta. Minns vad som hände i Göteborg: http://www.axess.se/blog/post/2008/12/06/En-akademisk-fraga-om-genus.aspx

  QED, ja om det är denna Anne-Marie Morhed så borde ju hon skriva en artikel och skicka in till SVD!

 12. Info skriver:

  ANN-MARIE MORHED OCH LISBETH SALANDER

  Hm, här nämner någon en viss Ann-Marie Morheds stora förtjänster. Dessa har sammanfattats i Svenska Dagbladet 3007-11-12:

  ”Lägg namnet Ann-Marie Morhed på minnet. Hon är inte bara en tongivande medlem av vänsterpartiets utbrytargrupp Vägval vänster, vilket klart framgick vid föreningens välbesökta seminarium under Almedalsveckan i somras.

  Ann-Marie Morhed är också föreståndare för det av regeringen inrättade Nationella sekretariatet för genusforskning. Morhed är alltså en av staten avlönad pr-kvinna för den forskning som tar sin utgångspunkt i föreställningen att det finns en strukturell könsmaktsordning och ett globalt kvinnoförtryck. Ni hör själva, det handlar om samma svavelosande världsbild som Gudrun Schyman brukar måla in sig i, senast på gårdagens DN Debatt. Lagom till Feministiskt initiativs eventuella partibildande i dag anklagar Schyman sitt gamla parti för att inte förstå ett jota av könsmaktsproblemet. —

  Morheds förslappade syn på vetenskaplig metod i forskningen skiljer sig inte från regeringens. Varför skulle annars regeringen så enkelt låta sig luras att betala ut miljonbelopp till påhittade jämställdhetsprojekt? —

  Hur kommer det sig förresten att så många genusforskare har ett förflutet som marxister, undrade en kille i publiken och svarade själv: Därför att man redan är drillad i att tänka i strukturer. —”

  Ovanstående skrivet av Maria Abrahamsson innan hon själv blev en av Sjupartialliansens ivrigaste genussympatisörer (aspirerande riksdagskvinna). Jag kom att tänka på ett annat namn, när jag läste ”Ann-Marie Morhed”, nämligen Lisbeth Salander. Därför nämligen, att Salander har några av sina största beundrare här bland Tanjas kommentatorer. En ofta återkommande sådan kommentator skrev till exempel nyligen:

  ”F.ö. ägnade jag en del av julen åt att sträckläsa hela Millenniumtrilogin av Stieg Larsson. Jäkligt bra böcker, där bl.a. vår hjälte Paolo Roberto är med i handlingen, och även spelar sig själv sen i filmerna. Och Lisbeth Salander som kanske klurar ut vad Fermat egentligen menade med sin gäckande marginalanteckning?”

  Hans uppskattning av böckerna (som Sveriges radios kulturellt bildade kulturredaktion kallar ”triOlogi”) delas som bekant av miljoner och åter miljoner Europa runt. Dock – uppseendeväckande nog – inte av alla. Stieg Larsson var själv en troende marxist och redaktör för det huvudsakligen statsunderstödda, ultraoikofobiska organet Expo. Kanske kan det vara intressant att läsa, vad en av Larssons och Morheds främsta angreppsobjekt själv skrev en gång i ett sammanhang. Då hon inte blev censurerad. Rigmor Robèrt, Newsmill 2009-09-21:

  ”Hur är det med kvinnor och mäns hjärnor och deras benägenhet för våld? Faktum är att unga kvinnor enligt utvecklingshistorien förbereds på att ge närhet, näring och beskydd till små barn. För nästa generation är mammans försiktighetsprincip och känslighet mer funktionell än risktagande med lust till revansch och triumf. Lisbeth Salanders karaktär är inte kvinnlig.

  KAN KVINNOR GÖRA SOM LISBETH SALANDER?

  Knappast, svarar jag. Lisbeth Salander är en kvinnlig hämnare med flera psykiatriska problem och kompetens i världsklass inom både it och stridskonst. Den kvinnan är inte på riktigt. Lisbeth Salander är en effektiv fiktion besläktad med Batmans kattkvinna, Tarantinos Kill Bill-brud eller Jen och Shu-lien i Crouching Tiger, Hidden Dragon.

  I verkliga livet är våldsbenägna kvinnor varken it-snillen, mästare i marchal arts eller flitiga i matematik. De brukar vara impulsdrivna, kan ha testat droger och ingå i ett gäng. Kvinnliga sekt- eller terrortorpeder, som Hanadi Jaradat eller barnflickan i Knutby, är inte som Lisbeth Salander ute efter revansch för egen del. De är troende och beordrade att döda för en påstått hård Gud i ett himmelskt dödsrike. — Lisbeth Salanders beteende är en författarfantasi.

  Många unga kvinnor stajlar sig till det yttre som Lisbeth Salander: svartfärgat hår, vitpudrade kinder, metallknappar genom näsan och läppar. De har hämtat sin persona från subkulturer som punk, goth, hårdrock, etno. Metallrockarnas folk talar med mig om sorg, existentiell sorg. Musikernas avgrundsvrål och publikens headbanging sägs handla om att få ur sig känslor. Få ur varifrån? Från det inre, från det, ”detet”, som döljs under ytan.”

  http://www.newsmill.se/artikel/2009/09/14/darfor-ar-lisbeth-salander-inte-en-riktig-kvinna

 13. QED skriver:

  Här är vad Wikipedia säger om Anne-Marie Morhed. Det är ju möjligt att hon ändrat uppfattning: hon har gått från vänsterpartiet till folkpartiet.

  ”Anne-Marie Morhed, född 22 juni 1949, är föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet och regeringens särskilda utredare för att undersöka effekterna av de bestämmelser om aktiva åtgärder som tas upp i lagarna mot diskriminering. Hon är också ordförande i styrelsen för Nordiska institutet för kunskap om kön (NIKK).

  Anne-Marie Morhed disputerade 1993 i sociologi på avhandlingen ”Mellan kvinnofråga och kvinnovetenskap – om kvinnodiskursens utveckling och disciplinering” och har under många år varit verksam som lärare och forskare vid Sociologiska institutionen och vid Institutionen för informationsvetenskap vid Uppsala universitet. Hon har också varit jämställdhetshandläggare vid Uppsala universitet och politiskt sakkunnig i jämställdhetsfrågor på Regeringskansliet.

  Anne-Marie Morhed har varit kommunpolitiker för Vänsterpartiet i Knivsta kommun, men lämnade partiet 2004 och var politisk vilde fram till valet 2006. Hon har också varit engagerad i föreningen Vägval Vänster, bland annat som styrelseledamot juni 2005-november 2007. Numera är hon medlem i Folkpartiet liberalerna, och sitter i styrelsen för Folkpartiet i Knivsta.”

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Anne-Marie_Morhed

 14. Nordbo skriver:

  Tanja,

  Ska de problematisera sig själva? Jag blir förvirrad av deras underliga manövrar hit och dit. Är deras lösning att skapa mer byråkrati som ska övervaka övervakarna, eller något i den stilen? Jag ska läsa ditt inlägg, så får jag se.

 15. Roffe skriver:

  För att ytterligare öka förvirringen ang. A-M Morhed vill jag minnas att hon undertecknat debattartikel tillsammans med professor Bo Rothstein i feministkritiskt ämne.
  Skall kolla om jag hittar något.

  ps. tror att det gällde kritiken av Eva Lundgren ds.

 16. Roffe skriver:

  Ang. Roffe januari 13, 2010 kl 9:47 e m

  Hittade denna pdf där en Åsa Elden eldar upp sig till randen av självantändning över kritiken mot E.L.
  Rothstein och Morhed är huvudsakliga måltavlor utöver UU;s rektor Sundqvist.

  Klicka för att komma åt Artikel2.pdf

 17. QED skriver:

  Tack för referensen. Då verkar det mycket troligt att SvD-inlägget av Morhed är äkta. Eva Lundgren har ju fått en del ”upprättelse” under nuvarande rektor Anders Hallberg. Det var mitt kremlologibidrag för idag (http://sv.wikipedia.org/wiki/Kremlologi) 🙂

 18. Ola Jennebrink skriver:

  Tanja-Organisationsformer för att ”förinta denna diktatur” Vad tror du om att sno Piratpartiets koncept.Vi startar Valsamverkan 2010, där undertecknarna förbinder sig att rösta på det parti som bäst motverkar Genusifieringen av Sverige.På demokratiskt vis röstar vi om vilket parti vi bedömmer som bäst och alla röstar lojalt på detta. Förhoppningsvis är den dåliga trenden bruten iom detta val och vi kan lägga ner verksamheten. Eller inte.
  Alla de förslag du nämner är bra och kan gemnomföras i mån av resurser.Pelle Billing har startat en grupp på Facebook vilken blir ett ben till att stå på.Vad säger du?

 19. Lennart W skriver:

  Info 🙂
  ”Därför nämligen, att Salander har några av sina största beundrare här bland Tanjas kommentatorer. En ofta återkommande sådan kommentator”
  Är väl bara jag som dragit fram det där?

  Ang. Rigmor Robèrts ”avslöjande” om Salander. Hmm.. Men Bourne i Bourne’s finns väl iaf på riktigt? Riv nu inte ned alla mina kära illusioner. 😉

  I så fall drar jag till Pandora.

 20. Lennart W skriver:

  Bourne´s identity alltså. Filmerna. ”TriOlogin”.

 21. Rick skriver:

  Nja, Tanja. Jag sitter som bäst och filar på en vetenskaplig artikel och det är förbaskat jobbigt med att få ihop empirin till ett logiskt sammanhang. Jag börjar tro att de här genushistorierna kanske ändå skulle vara något för mig: Strunta i fakta, skrik högt, ställ krav på andra (inte på dig själv)och blirikligt belönad.
  Kanske dags att sadla om… Dessutom har ju kvinnorna börjat bli i majoritet vid flera institutioner, så jag kan väl som man räkna med att bli inkvoterad bara jag lär mig rabbla upp något mantra. Det torde bli många nya kvotjobb vid genusinstitutionerna för oss män…

 22. Genusklåda skriver:

 23. Carolina skriver:

  Jag går med i ditt parti!

 24. Dalahest skriver:

  Utveckla gärna ”livvakt” – jag förstår faktiskt inte.

 25. Harry skriver:

  Fantastisk blogg det här. Men hur undgår man att bli häftigt förälskad i blogginnehaverskan?
  Tacksam för svar.

 26. Lennart W skriver:

  Harry, gift och dessutom katolik som jag är, är jag rädd att jag inte heller har något bra svar. 😉
  Mea culpa.

 27. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, ”Ska de problematisera sig själva? ”

  Ja exakt – de ska granska sina excellenssatsningar ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv!!!

  QED,
  ”kremlolog” – nytt ord! Tack! 🙂

  Ola, jag ska tänka igenom detta!

  Rick, ”Jag börjar tro att de här genushistorierna kanske ändå skulle vara något för mig: Strunta i fakta, skrik högt, ställ krav på andra (inte på dig själv)och blirikligt belönad.” Det är ju så det funkar – dock inte hos oss på matte! 🙂

  Carolina,
  vad roligt att höra! 🙂 Om det nu blir något, ha ha!

  Harry,
  ha ha! 🙂 Men vad bra om det är så illa, jag behöver lojala följeslagare som inser att det är deras oundvikliga öde att följa mig i kampen mot vansinnet!

 28. Nordbo skriver:

  Jag tror att du gör ett mycket bättre jobb att probematisera dem än de kan göra själva. De kan ju ta in dig som konsult, men av något skäl tror jag inte det kommer att hända. 🙂

 29. Suomalainen mies skriver:

  Suomalainen?

  Bra blogg, du skriver en del om genusprojekt.

 30. Erik skriver:

  Du finns omtalad här:

  ”Problemet med Moira von Wrights rapport Genus och text är inte genusperspektivet, utan det enögda humanioraperspektivet, i förlängningen själva den moderna konstitutionens separation av subjekt och objekt. En snabb titt på en av Moira von Wrights senaste publikationer visar också att hon först och främst är en utpräglad humanist. Där ordas massor om subjektivitet och intersubjektivitet – G.H. Mead framträder som en husgud – medan genusteori faktiskt är frånvarande.

  Paranoida antifeminister har dock bestämt sig – på deras obskyra bloggar har Moira von Wright utnämnts till “Sveriges genusvetares stolthet”. Rabiata Tanja Bergkvist basunerar ut: “Genusväldet intar Södertörns högskola” och får det att framstå som att det bara är att eliminera feminismen för att återupprätta Vetenskapen.”

  Läsa hela inlägget på http://copyriot.se/2010/01/15/problemet-stavas-humaniora-inte-genusvetenskap/

 31. kanske student skriver:

  Oj, idag var jag forbi Frescati for att kopa en kopp kaffe med tillhorandes gott sallskap, och sedan gick vi runt lite och tittade pa lokationerna. Anslagstavlorna var overfulla med saker som \en del ar mer lika an andra\ tror att det var nagon gratis feministisk teater sen var det nat om \manlighet makt och mode\, det fanns mer men jag kommer inte ihag. Universitet verkar ju vara en indoktrineringsanstalt. Vagar jag som inte tror pa genus soka dit nasta ar…

 32. QED skriver:

  Erik, det förfaller som om bloggaren du citerar är en cyborg-feministisk doktorand vid Södertörns högskola.

  För mer om denna gren av postmodernistisk feminism se

  http://en.wikipedia.org/wiki/Donna_Haraway

 33. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik & QED, va rabiat? Jag? Den där bloggaren borde googla på definitionen av rabiat. Sökermanpå ”rabiat wiki” så får man upp Tiina Rosenberg som tredje träff, ha ha – se själva :-):

  http://www.google.se/search?hl=sv&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla%3Asv-SE%3Aofficial&hs=kLE&q=rabiat+wiki&btnG=S%C3%B6k&meta=&aq=f&oq=

  kanske student,
  det är viktigt att få in andra i akademin än de genusfrälsta. Att anslagstavlorna är fulla beror på att dessa könsaktivister har tid med teater och annat medan andra studenter måste ägna sig åtstudier. Givetvis ska du inte avstå från studier pga att vissa institutioner är ockupperade av genusfanatiker, om alla tänker så är det ju kört :-).

 34. QED skriver:

  Visst, kulturmarxistiska studenter vid högskolor och universitet har max 20 timmars arbetsvecka, och har tid att agitera för sina illa underbyggda åsikter. 😉

 35. Rasmus|Copyriot skriver:

  Hellre än att googla definitioner (och skratta åt vilka namn som kommer upp) brukar jag kolla SAOB.

  Rabiat = ursinnigt ettrig, ilsket oresonlig; äv.: hätsk.

  Tanja, jag tycker att det ganska väl beskriver din reaktion på Moira von Wright-historien, som har ganska lite med genusteori att göra och mer handlar om allmän vetenskapssyn.
  Holst och Häggström insåg detta och skrev en hederlig artikel, men det verkar som att du bara ville bekräfta vad du redan tyckte. Men jag kan ha fel och skulle väldigt gärna ta del av vad du tycker om relationen humaniora/naturvetenskap.

  QED: Jag är inte ”cyborg-feministisk doktorand vid Södertörns högskola”. Jag är doktorand vid historiska institutionen på Lunds universitet, med placering på Samtidshistoriska institutet på Södertörns högskola.

  Donna Haraway är jag visserligen inte någon expert på – rekommenderar hellre det inlägg på Karl Palmås blogg som länkas från mitt inlägg. Men en sak som är säkert är att Donna Haraway inte är att räkna som ”postmodernist”. Att sedan hennes forskning har misstolkats av postmodernister (vilket Palmås ger exempel på) må vara hänt men är inget som Haraway kan lastas för. Vissa av de som misstolkar henne kanske rentav har skrivit på Wikipedia. Men om vi på allvar värnar om akademisk hederlighet så kan vi väl inte lita blint på Wikipedia, eller hur?
  Så tagga ner konspirationerna och kommentera hellre vad jag skrev. Jag kräver inte att vi ska vara överens, däremot ber jag om en saklig diskussion.

 36. Michael skriver:

  Skall Uppsala Universitet införa anusmärkning nu också? Räcker det inte med anuscertifiering?

 37. Patriotisk Nysvensk skriver:

  Egentligen är det viktigt att säga emot likhetsfeministerna när dom börjar predika i universitetslokalerna, jag menar i kafeterior och dylikt..

  det blir ett jäkla liv, men det är det värt!

  Ingen annan sjuk massideologi har heller raserats utan häftiga och hotfulla diskussioner..

  man får inte va konflikträdd!

 38. Jack skriver:

  Jag har gjort lite självreflektion och funnit att jag ställt mig i opposition till ordet genus. Jag hör ”genus” – då är det nåt dåligt. Det är en emotionell respons och inte en reflektion som ger inställningen. Det är inte helt rättvist (även om jag upplever att det är vanligt med även den motsatta reaktionen utan reflektion).

  Jag är ju för individuell frihet och vill inte att en tillhörighet till biologiskt kön ska tvinga en att göra våld på sig för att inte bestraffas av andra.

  Om genusmärkning bidrar till minskade onödiga konflikter och minskat behov av onödiga återhållanden/inrättanden så att man kan producera mer och må bättre med goda relationer till sig själv och andra, ja då är det ju något bra. Samtidigt är den frågan någonting större än genus.

  Jag undrar därför om genusfokus varit delproblemet som väckt störst uppmärksamhet? Har den största delen då råkat dölja helheten varpå man missat något mer grundläggade, finns det någon generellare lösning som nu kanske skulle obstrueras av genusmärkning samtidigt som genusmärkning är onödigt problematisk att införa? Eller har man varit pragmatisk och tagit en stor grepplig del?

  Produktiviteten och upplevelsen i den sociala miljön förefaller mig iallafall vara de två dimensioner som bör avgöra huruvida genusmärkning skall införas. Jag undrar också vad det finns för evidens kring detta som kontrollerats av oberoende? Finns det iaf rimliga teorier? påtvingande av ideologier?

  En viktning av dimensionernas betydelse bör variera med domänen i vilken märkningen görs. På universitetsnivå bör vetenskaplig och kunskapsmässig produktivitet få kosta lite grand gentemot att ha en rakt igenom angenäm upplevelse med avseende på genus.

  Det skulle också kunna vara så att det blir en genusbroms på både produktivitet och upplevelse. Den grundinställning man har vid införandet kan påverka utfallet. Kan man isåfall ändra sin inställning och plötsligt ha ett bra verktyg till förfogande?

  När millimeterrättviserna ska fram mellan könen (varför inte genusarna? Kan man få byta genus och komma i en annan kvot?) ska de också fram på rättvist sätt. Det föds fler (6%) pojkar än flickor. Om alla individer oavsett kön ska ha samma chans – då måste 50/50 korrigeras till 51.5/48.5 för män/kvinnor. Det gäller förstås inte bara i genusmärkning av universitet utan är något som borde gälla överallt där man talar om jämställdhet.

  Det sänder en signal om huruvida man ser individer eller kön som avgörande och om man tycker att män ska ha samma chans. Lika för individer eller lika för könsgrupper så att män diskrimineras? De märkliga %satserna är inte svårare att följa än 50/50 bara för att de är svårare att skriva. Istället väcker de frågan och svaret ”individer” vilket måste ses som en tanke man ska väcka. I praktiken blir det förstås samma antal kvinnor och män som vid 50/50 ofta men jag tror ändå det kan vara bra av nämnda anledningar.

 39. QED skriver:

  Remissvar på genusmärkningsförslaget har kommit

  http://www.uu.se/nyheter/nyhet.php?typ=artikel&id=871

  http://info.uu.se/uadm/mainpage.nsf/avd/humanistisksamhallsvetenskapliga.vetenskapsomradet.html

  Tydligen har inte alla svar kommit. Teologiska fakulteten är positiv till fortsatt arbete på genusmärkningsförslaget. Kanske drömmer man sig tillbaka till storhetstiden då Uppsala universitet var en högborg för luthersk ortodoxi? Annan ortodoxi, men dock ortodoxi!

 40. Rasmus skriver:

  (Jag gör ett sista försök att posta den här repliken, som hittills försvunnit flera gånger. Det kan väl inte vara så att sakliga kommentarer raderas bara för att de inte är entydigt instämmande?)

  Hellre än att googla definitioner (och skratta åt vilka namn som kommer upp) brukar jag kolla SAOB.

  Rabiat = ”ursinnigt ettrig, ilsket oresonlig; äv.: hätsk.”

  Tanja, jag tycker att det ganska väl beskriver din reaktion på Moira von Wright-historien, som har ganska lite med genusteori att göra och mer handlar om allmän vetenskapssyn.
  Holst och Häggström insåg detta och skrev en hederlig artikel, men det verkar som att du bara ville bekräfta vad du redan tyckte. Men jag kan ha fel och skulle väldigt gärna ta del av vad du tycker om relationen humaniora/naturvetenskap.

  QED: Jag är inte ”cyborg-feministisk doktorand vid Södertörns högskola”. Jag är doktorand vid historiska institutionen på Lunds universitet, med placering på Samtidshistoriska institutet på Södertörns högskola.

  Donna Haraway är jag visserligen inte någon expert på – rekommenderar hellre det inlägg på Karl Palmås blogg som länkas från mitt inlägg. Men en sak som är säker är att Donna Haraway _inte_ kan räknas som ”postmodernist” eller sanningsrelativist. Att sedan hennes forskning har misstolkats av postmodernister (vilket Palmås ger exempel på) må vara hänt men är inget som Haraway kan lastas för. Vissa av de som misstolkar henne kanske rentav har skrivit på Wikipedia. Men om vi på allvar värnar om akademisk hederlighet så kan vi väl inte lita blint på Wikipedia, eller hur?
  Så tagga ner konspirationerna och kommentera hellre vad jag skrev. Jag kräver inte att vi ska vara överens, däremot ber jag om en saklig diskussion.

 41. Helena Palena skriver:

  Det är ingen skillnad på Per S och Fredrik R! Dom är egentligen sossar. Har i alla fall blivit. Tyvärr har vi ingen höger längre i Sverige. Alla klamrar sig fast i mitten.
  Fängsmyr har jag haft som föreläsare. Han var bra. Och boken jag läste som han skrivit var också bra.

 42. QED skriver:

  Hjälpmedel för prenatal genuspedagogik?

  http://www.aftonbladet.se/pryl/article6434176.ab

  Det är bara att köra ett ljudspår inläst av genuspedagog på repeat så kommer vi att få sant fria medborgare i framtiden. Givetvis kommer genusmärkta mödravårdscentraler att kontrollera att utrustningen används korrekt 😉

 43. Erik skriver:

  Jack:

  ”Jag har gjort lite självreflektion och funnit att jag ställt mig i opposition till ordet genus.”

  Eller mot en av dess användningar iaf.

  ”Jag hör ”genus” – då är det nåt dåligt. Det är en emotionell respons och inte en reflektion som ger inställningen. Det är inte helt rättvist (även om jag upplever att det är vanligt med även den motsatta reaktionen utan reflektion).”

  Alla responser är emotionella, frågan är vad känslan baseras på. Exempelvis känslan förnuft brukar baseras på logik.

  ”Jag är ju för individuell frihet och vill inte att en tillhörighet till biologiskt kön ska tvinga en att göra våld på sig för att inte bestraffas av andra.”

  Att inte bestraffas av andra är nog en omöjlighet. Vi kan diskutera att inte bestraffas av samhällets lagar och regler men att ta ifrån individer rätten att bestämma vilka individer de gillar är raka motsatsen till individuell frihet.

  ”Om genusmärkning bidrar till minskade onödiga konflikter och minskat behov av onödiga återhållanden/inrättanden så att man kan producera mer och må bättre med goda relationer till sig själv och andra, ja då är det ju något bra. Samtidigt är den frågan någonting större än genus.”

  Jag fascineras av iden det skulle finnas den minsta orsak att tro genusmärkning minskar konflikter eftersom ingenting i världen tyder på det. Däremot tyder en hel del på att Sean Connery vet hur man får ett äktenskap att hålla.

  ”Jag undrar därför om genusfokus varit delproblemet som väckt störst uppmärksamhet?”

  Utveckla gärna, själv har jag svårt att se några empiriska data som visar genusfokus överhuvudtaget har med att minska konflikter och fixa bättre relationer mellan könen att göra.

  ”Har den största delen då råkat dölja helheten varpå man missat något mer grundläggade, finns det någon generellare lösning som nu kanske skulle obstrueras av genusmärkning samtidigt som genusmärkning är onödigt problematisk att införa? Eller har man varit pragmatisk och tagit en stor grepplig del?”

  Har önskan att genusfokus ger resultat minskat möjligheten att utveckla saker som ger resultat? Jag skulle svara ja på den frågan.

  En historiker påpekade genusvetare förklarar allt med genus, inklusive saker som inte behöver nån genusförklaring för det finns redan en förklaring på vad genusvetarna försöker förklara. Exempelvis hästens minskade betydelse förklaras inte med att man ansåg hästar var ”tjejigt” utan med att bilen i hög grad tog över.

  ”Produktiviteten och upplevelsen i den sociala miljön förefaller mig iallafall vara de två dimensioner som bör avgöra huruvida genusmärkning skall införas.”

  Problemet är att de fält som idag har makten över sådant sysslar inte med empiri. De frågar folk vad de själva tycker. Och folk försöker ge de önskade svaren, att ge de sanna svaren är inte prioriterat.

  ”Jag undrar också vad det finns för evidens kring detta som kontrollerats av oberoende?”

  Evidensen som finns är mestadels ”self-reported” Genus är bra för man baserar kvaliteten på vad folk svarar.

  ”Finns det iaf rimliga teorier? påtvingande av ideologier?”

  Frågan borde vara hur väl den empiriska verkligheten stämmer. Att fråga folk vad de tycker är rimligt ”en känsla” genererar nästan alltid positiva svar när folk tror den som frågar behöver det för att sociala pinsamheter skall undvikas.

  ”En viktning av dimensionernas betydelse bör variera med domänen i vilken märkningen görs. På universitetsnivå bör vetenskaplig och kunskapsmässig produktivitet få kosta lite grand gentemot att ha en rakt igenom angenäm upplevelse med avseende på genus.”

  Att låta universitet funka som upplevelseindustrin (hollywood etc) kan bara leda till sämre kvalitet på den kunskap som finns.

  ”Det skulle också kunna vara så att det blir en genusbroms på både produktivitet och upplevelse. Den grundinställning man har vid införandet kan påverka utfallet. Kan man isåfall ändra sin inställning och plötsligt ha ett bra verktyg till förfogande?”

  Jag har svårt att se varför genusnåt ens är ett alternativ. Hittar ingen empirisk koppling till de saker man säger sig vilja åstadkomma.

  ”När millimeterrättviserna ska fram mellan könen (varför inte genusarna? Kan man få byta genus och komma i en annan kvot?) ska de också fram på rättvist sätt.”

  Att byta genus skulle innebära att byta beteende. Vilket är tämligen omöjligt för män eftersom kvinnans beteende förutsätter nån som beter sig manligt tillbaka.

  ”Det föds fler (6%) pojkar än flickor. Om alla individer oavsett kön ska ha samma chans – då måste 50/50 korrigeras till 51.5/48.5 för män/kvinnor. Det gäller förstås inte bara i genusmärkning av universitet utan är något som borde gälla överallt där man talar om jämställdhet.”

  Det har du rätt i, men siffrorna korrigeras av att män i högre grad dör.

  ”Det sänder en signal om huruvida man ser individer eller kön som avgörande och om man tycker att män ska ha samma chans. Lika för individer eller lika för könsgrupper så att män diskrimineras?”

  Där vet vi ju vad som valts redan.

  ”De märkliga %satserna är inte svårare att följa än 50/50 bara för att de är svårare att skriva. Istället väcker de frågan och svaret ”individer” vilket måste ses som en tanke man ska väcka. I praktiken blir det förstås samma antal kvinnor och män som vid 50/50 ofta men jag tror ändå det kan vara bra av nämnda anledningar.”

  Men 50/50 siffran baseras inte på antal individer som försöker. Den baseras på ideologiska ideal om maktbalans och politiska utopier som idag blivit trend i fina salonger. Och genom att bygga utbildningar som passar flickor bättre ser man till att få kvinnlig dominans även om man tillämpar positiv särbehandling.

  Som en vän påpekade, utbildningar som prioriterar anpassningsförmåga till gruppens ideologi. Där dominerar kvinnor redan.

 44. Lennart W skriver:

  Tanja! Eller kanske snarare jultomten!
  Jag vill ha en till julklapp!

  Politically Correct Bedtime Stories

  Wikipedia om boken

  Början på Rödluvan

 45. Niclas skriver:

  Har själv studerat vid teologen i U-a och är inte ett dugg förvånad över institutionens positiva gensvar kring genusmärkning. De teologiska institutionerna (jag tror jag kan tala för Lund också)liksom Svenska kyrkan är svårt infekterade av genusvirus. Om Tanja hinner när omtentaperioden är över skulle jag gärna ordna med en föreläsningsserie i församlingar runt om i landet som en motvikt.

 46. Tim Danielsson skriver:

  Ni glömmer väl inte att gå med i Tanjas fanklubb?
  http://www.facebook.com/group.php?gid=82226854236

 47. QED skriver:

  Nu har Upsala Nya Tidning en artikel om genusmärkningen också:

  http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=77-AV_ID=1004339,00.html?Akommentar=1

  I Juridiska institutionens remissvar diskuterar man de olämpliga associationer som ordet genusmärkning kan ge: dödsmärkt, märkt av ödet. 🙂

 48. QED skriver:


  Högskolan i Fjuttby kommer att införa genuspiercing av hela verksamheten. Ord som ”genusmärkning” kan ge olämpliga associationer, säger högskolans rektor,
  Sigbritt Freud. Genusperspektivet är centralt och skall genomtränga all pedagogik och forskning, menar högskolechefen.

 49. Nordbo skriver:

  Åh fy tusan. Genuspierca hela verksamheten?

  Och genomtränga allting? Det låter som att Sigbritt har ett maskulint genus idag. Nu flyr jag snart till den genusfria världen där folk fortfarande helt enkelt är kvinnor eller män.

 50. Patriotisk Nysvensk skriver:

  Nordbo – då måste du tyvärr lämna skandinavien

 51. Nordbo skriver:

  @Patriotisk Nysvensk

  Ja, jag söker kanske genus-politisk asyl i Ryssland rätt som det är. De har befriat sig från marxismen och vill samtidigt inte lägga sig inför USAs makt.

  @Muse
  Jag tror faktiskt att vi kommer att får se en hel del ”uprisings” framöver. Nu tänker jag på ekonomi. När det gäller genuserierna är dr Bergkvist dynamiten.

 52. QED skriver:

  Rasmus, jag får be om ursäkt att jag helt missuppfattade ditt forskningsområde.

  Wikipedia är inte alltid att lita på.

  Här finns dock en text som diskuterar varför Haraway inte betraktas som postmodernistisk teoretiker trots att hon använder dess diskurs

  http://www.jstor.org/pss/3175223

  ”the writings of feminists (women, persons of color) have consistently
  been slighted in the white male-dominated field of postmodern theorizing.”

  Angående Moira von Wright så skriver hon tydligt i Genus och Text (sid 7) att hon försöker använda genusteori i sin analys:

  ”När kan man tala om jämställdhet i läromedel? är den fråga med vilken jag har tagit mig an uppgiften att göra en analys av jämställdhet i läromedelstexter. Genom en närläsning av läroböcker i fysik för grundskolan och gymnasiet, i kombination med en teoretisk fördjupning i genusproblematiken, har jag undersökt i vilken mån fysikläromedlen kan sägas stöda jämställdhet samt formulerat frågor och kriterier för en jämställd lärobok. Trots att jämställdhetsfrågor ofta behandlas och diskuteras lyser jämställdhetsteorin med sin frånvaro. Jag har därför i första hand vänt mig till feministisk teori och genusteori i mina försök att reda ut begreppen och skapa en koherent referensram för min analys av texterna.”

 53. Patriotisk Nysvensk skriver:

 54. Erik skriver:

  Copyriot tillägnar Tanja ”rabiat” Bergkvist ett helt blogginlägg!

  ”Tanja Bergkvist är matematiker vid Stockholms universitet, men är mer känd såsom ursinnigt ettrig, ilsket oresonlig och hätsk antifeminist. Orden som är kursiverade i förra meningen utgör SAOB:s definition av “rabiat”.”

  Läs själv på: http://copyriot.se/2010/01/20/tanja-bergkvist-tanja-bergkvist/

  Oh, it’s on now!

 55. Bernt skriver:

  Hej Tanja!

  Jag har läst din blogg från och till en längre tid och vill bara hälsa och tacka för att du orkar hålla på.

  För intelligentare kvinna med sån spetsfundig humor får man leta efter.

  Keep up the good work!
  Jag gillar dig ”from the bottom of my heart” 🙂

 56. Lennart W skriver:

  Är det du som är Erik Almqvist som är med i fancluben? Kollade om en sådan verkligen fanns med där, och det gör det ju med bild och allt. Å andra sidan är även den brutale våldtäktsmannen Niklas Lindengren också med med bild (samma pressbild som använts i tidningarna), vilket nog snarare är ett smutskastningsförsök av någon annan (eller möjligen med rätt sjuk humor).

  Hoppas allt är bra med Tanja förresten.

 57. QED skriver:

  Har svarat Copyriot. Han censurerade Infos inlägg.

 58. Greger skriver:

  QED: Och vem är du? Tanjas ställföreträdare?

 59. Erik skriver:

  Har svarat Copyriot.

 60. Info skriver:

  Här är den av Copyriot censurerade kommentaren:

  NY ”SVENSK” HISTORIA: ODEN VAR QUEER!

  Sveriges historia skall skrivas om! I ett nytt, statsunderstött projekt, lika omfattande och normgivande som Nationalencyklopedin, ska slås fast, att Sverige som enda land i världen saknar historia och att, om man nu ändå kan spåra något som liknar en sådan, denna hittills i huvudsak varit skändlig, föraktlig, mindervärdig och homofobisk.

  Bland de handplockade, garanterat oikofoba huvudförfattarna återfinns (enl. länken nedan):

  • ”KJELL ÖSTBERG är professor i historia vid Södertörns högskola och har utsetts som författare till det sista bandet i standardverket. Östberg är sedan länge en förgrundsfigur inom den extrema vänstern, redaktör för den marxistiska tidskriften Tidssignal och en ledande medlem av det revolutionära trotskistpartiet, Socialistiska partiet, som bland annat samarbetar med terrorgrupperingar som AFA och SUF.”

  • ”YVONNE HIRDMAN är professor i samtidshistoria vid Södertörns högskola och har utsetts som författare till det näst sista bandet i standardverket. Även Hirdman har sedan länge varit en förgrundsgestalt inom den extrema vänstern. Hon var en del av den s.k 68-rörelsen och deltog bland annat i den berömda ockupationen av kårhuset och försöket att storma Stockholms operahus. Genom att vara den som i Sverige lanserade tankarna om den s.k genusordningen eller genussystemet räknas Hirdman av många som en av den svenska feminismens och kulturradikalismens främsta teoretiker. På senare år har Hirdman vid flera tillfällen ställt upp som föreläsare för Socialistiska Partiet och dess ungdomsförbund Ungsocialisterna. I en intervju med Socialistiska partiets tidning Internationalen har hon gett uttryck för åsikten att det svenska folkhemmet i praktiken innebar ´könsapartheid´.”

  • ”JENNY ANDERSSON är docent i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och medförfattare till det sista bandet i standardverket. För närvarande är hon verksam vid Institutet för framtidsstudier i Stockholm, men även hon har tidigare varit verksam vid Södertörns högskola. Andersson har medverkat vid Socialistiskt forum i Stockholm, där den samlade vänstern, inklusive terrororganisationer som SUF, samlas för att diskutera strategier inför framtiden.”

  • ”STIG WELINDER är professor i arkeologi vid Mittuniversitetet och författare till det första bandet i standardverket. Welinder är också författare till skriften Svensk arkeologis protorasistiska föreställningssediment och redaktör för antologin Män och manligheter från vikingar till Kalle Anka.”

  Genom sistnämnde kan vi äntligen få Nordens fornhistoria belyst ur ett excellenscertifierat genusperspektiv. Tillsammans med Carolina Edberg har han nämligen utifrån utgrävningar av några mansgravar från järnåldern tyckt sig kunna konstatera att guden Oden var QUEER. Några rader från en recension i Historisk tidskrift (2005:1) av de bådas bidrag i ”Män – – – från vikingar till Kalle Anka”:

  ”Författarna tar sin utgångspunkt i genusbegreppet, betraktat som en möjlighet att frigöra sig från en uppdelning utifrån biologiskt kön, i sitt förutsättningslösa sökande efter möjliga könskonstruktioner. De empiriska resultat som presenteras är långtifrån entydiga. Författarna vill trots detta, och med stöd i exempelvis tankar om Oden som queer, inte utesluta möjligheten för gränsöverskridande könsrelationer under den tid som studeras. Frågan är dock om inte detta bidrag hade vunnit på om författarna sluppit ta omvägen över de arkeologiska studierna i sitt ifrågasättande av den heterosexuella tvåsamheten som norm.”

  För er som inte redan visste det genom all förhandsreklam i Sveriges radio och Sveriges television, kan jag upplysa, att den nya Nationalhistoriens huvudredaktör är den ökände lundaprofessorn Dick Harrison.

  NYCKELORD: Södertörns högskola. Socialistiska partiet. Frigöra sig från biologiskt kön. Könskonstruktioner. Gränsöverskridande könsrelationer. Queer. Genusordningen. Genussystemet. Ifrågasättande av den heterosexuella tvåsamheten.

  http://www.sdkuriren.se/blog/index.php/karlsson/2010/01/20/extremvanstern_skriver_nationens_nya_his

 61. QED skriver:

  Greger >: nej, jag är bara en trogen följare och kommentator av denna utmärkta och fria blogg. Eftersom Rasmus (Copyriot) adresserade mig i ett inlägg ovan och dessutom kommenterade kommentatorerna, så kände jag mig kallad att svara.

 62. QED skriver:

  Info mycket intressant inlägg om svensk historia. Rasmus/Copyriot är doktorand i historia (som han nämner ovan) så han borde välkomna diskussion av detta. Han är placerad vid Södertörn inom den nationella forskarskolan:

  http://www.hist.lu.se/forskarskolan

  Kanske vore intressant att undersöka hur genus-syrad den forskarskolan är?

  Tycks vara en del genusteori och postkolonial teori enligt kurslitteraturlistorna, men så ser det ju på de flesta ställen.

 63. Philip skriver:

  Hej!
  Här kan man läsa om hur Juridiska fakulteten i Uppsala ställer sig till genusmärkningen:

  http://www.dagensjuridik.se/sv/Artiklar/2010/01/Juridiska-fakulteten-i-Uppsala-sagar-genusmarkning-/

  En sund inställning tycker jag!

 64. QED skriver:

  Alla remissvaren om genusmärkningen har nu inkommit:

  Klicka för att komma åt Remissvar.pdf

 65. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik mfl, jag har nu svarat på Copyriots inlägg om mig ( http://copyriot.se/2010/01/20/tanja-bergkvist-tanja-bergkvist/ ) som jag upptäckte för några timmar sedan. Egentligen är det under min värdighet att bemöta dylikt, men eftersom ni mina kommentatorer gett er iväg till hans inlägg och skrivitså var det väl min plikt att också kommnetara det. Jag återger min kommentar här, utifall han skulle censurera/ta bort den:

  Kära vänner och fiender, jag är ledsen att jag inte har riktigt tid med detta. Just nu är det omtentor som ska rättas och mailen väller in från alla håll och kanter och så vet ni ju att jag ska ta upp en viktig sak i mitt nästa blogginlägg och jag sitter just och läser igenom några papper.

  Men vad gör ni, mina kära kommentatorer, på denna högst obalanserade blogg? Jag upptäckte just detta inlägg då folk länkat sig härifrån till min blogg. Dessvärre Rasmus, så hamnade din kommentar i kön och pga tidsbrist har jag tyvärr inte hunnit släppa igenom saker på löpande band. Din kommentar måste ha innehållit något ord jag censurerat 😉 Har dessvärre inte hunnit läsa den, ska göra det så snart jag kan.

  Jag ger mig gärna in i en djupare diskussion med dig när jag har lite mer tid än vad jag har just nu.

  Angående Olle Häggström, en matematiker jag känt i flera år och som jag har fullt förtroende för, så kontaktade jag honom nyss och uppenbarligen hade du missförstått en del i er korrespondens, som du dessutom lagt ut i detta inlägg under någon timme i morse utan Häggströms medgivande (varefter du fick ta bort den eftersom han inte uppskattade det, bland annat för att du medvetet eller omedvetet misstolkat delar av det han skrivit) och detta med hänvisning att ”Tanja har lagt ut er privata korrespondens på sin blogg”, när sanningen ju var den (vilket han påpekade för dig) att jag frågat honom om han ville kommentera något ytterligare på min blogg som en intervjufråga.

  Och det är knappast jag som startat mig Facebook-fanclub, jag använder inte ens Facebook, även om jag skaffat ett konto som legat och dammat i något år. Jag har inte haft tid med Facebook, har inte ens några ”vänner” där och undrar vad den klubben och SD:s partistyrelse har att göra med mitt blogginlägg om Södertörn? 🙂 Du verkar lite galen, men så är du ju också doktorand på Södertörn, så vad kan man vänta sig? 😉

  Anledningen till att jag inte vill nedlåta mig till en diskussion med dig Rasmus, är att jag att döma av detta ditt inlägg om mig, inser att du inte är en ärlig person och inte heller saklig. Jag har inte tid med sånt här. Lev väl!

 66. Per skriver:

  Bra skrivet. Bra också att du skriver resonerande, även om det blir lång text. Galenskaperna måste ju snart få ett slut.

  Undrar också om nån vet om den som skriver en avhandling i t.ex. matematik måste ha med ett genuskapitel. Måste en matematiker, såsom historiker och samhällsvetare, ha med genusperspektivet i forskningen? Måste själva det som avhandlas ses ur ett genusperspektiv för att bli godkänt? Även när det som avhandlas endast har med vinklarna i en månghörning, acceleration eller tidsdilation, att göra?

 67. Erik skriver:

  Jeeeeeeses!

  Jag har gett mig på att läsa en genusbok som jag haft liggande. Yvonne Hirdman är författaren och i boken får vi bland annat förklarat att Yvonne vägrar acceptera 1 + 1 som någonsin ensamt och reellt existerande. Endast två får existera och detta två får inte heta kön för kön är enligt Yvonne ett ”orent” ord varvid ordet genus ger henne distans till det laddade ordet kön.

  Därefter får vi oerhört imponerande ”vetenskap” i form av en ”zappversion” vilket betyder Hirdman tar korta texter från olika personer utan någon som helst motivering till just den texten och kallar detta en beskrivning av ”evigt bakgrundsbrus i 2000-årig historia) Om jag får välja vilka texter jag vill kan jag såklart fixa en zappversion som visar Europa varit präglat av satansdyrkan också.

  Därefter roar sig Hirdman med att avskaffa kontexttänkande. Dvs hon anser det oviktigt om texterna hon använder som ”bevis” för hur man såg på kvinnan handlade om kvinnor.

  Sedan avskaffar Hirdman även överlevnadens hårda materiella villkor (jag skämtar inte) enligt Hirdman är detta en gammal uppdelning mellan kropp – själ och ande – materia. Ett tudelat sätt att tänka där man skapar skenproblem genom att skapa mellanrum mellan 1 och 2 (jag skämtar fortfarande inte) I den konstruktionen enligt Hirdman är det skillnad mellan det man kan ta på och det man säger där det verkliga är jorden som rinner mellan fingrarna och ord överflödsprodukter.

  Men så skall vi inte ha de enligt hirdman. Dags för lite genusvetenskapliga visdomsord:
  ”Talet ÄR verklighet, SPEGLAR villkor och verklighet, SKAPAR villkor och verklighet” slår hirdman fast.

  ”Löst prat skall vi förstå som kulturella produkter som opererar aktivt i världen i dialektiskt förhållande till de sociokulturella” (det sistnämnda är så dumt att jag knappt kan skriva det, att beodra folk hur de skall förstå saker istället för sätta upp premisser och se vad de kommer fram till gör alla vetenskapliga anspråk ett stort skämt)

  Mer kul visdomsord

  ”Det talande som gör genus är i högsta grad ett görande talande”

  Därefter ger sig Hirdman på formelbyggande, först utifrån skapelsemyten och sedan utifrån darwins evolutionslära ”fortplantning” (observera att i verkligheten samverkar inte dessa, i Hirdmans fantasivärld är de bara olika varianter av samma sak) Därefter går hon till tredje formeln sexualiseringen.

  En annan sak att uppmärksamma är Hirdmans metod för att få de saker hon säger att verka vettiga. Den verkar bestå av att om och om igen kalla saker som går emot hennes världsbild ”banala” om och om igen upprepas banal banal banal. Jag har aldrig någonsin sett banal upprepas på detta sätt i utbildningslitteratur. När jag skriver detta har jag nått sidan 77 där man i samma stycke hittar både ”banal” och ”banalitet”

  Mer genusvidsom från Hirdman ”Men ”biologi” är bara bekymmersam om man faktiskt tror på den” Hon går vidare till sociobiologin där hannen är genspridare, honan ägginvesterare med allt det innebär. Hirdsmans kommentar:

  ”Låter man sig övertygas av sådana argument – ja då har man givetvis problem”

  I Hirdmans värld är det bara att strunta i sådana ”argument” som att detta skulle innebära skillnader i beteende. ”Problemet” som hirdman ser det är att nationalekonomi sätter bilden för tolkning av beteende. Eller på enkel svenska: Att tillgång och efterfrågan skulle ha nån som helst betydelse.

  Halva boken utläst.

 68. Harry skriver:

  Ny forskning, utförd av mig, tyder på att Pridefestivaler var vanliga i Jerusalem redan under Jesus livstid. Inte nog med det, jag har även tillgång till material som otvetydigt visar att minst tre Pridefestivaler ägde rum i Medina när profeten levde. Man kan inte utesluta möjligheten att både Jesus och profeten kände till och accepterade företeelsen. Jag har inte funnit något som tyder på att Jesus eller profeten skulle ha uttalat sig negativt om dessa Pridefestivaler, något som tyder på genusmedvetenhet.
  Det är för tidigt att säga om Jesus och profeten ansåg att könet är en social konstruktion, men mycket i min forskning pekar i den riktningen.
  Jag kommer nu att söka medel som möjliggör ytterligare forskning i ämnet, dock först efter nästa val när Mona Sahlin, Jens Orback och Carin Jämtin sitter på pengarna. Dessa personer har gjort sig kända genom att utan tvekan bevilja pengar till fantasifulla, icke existerande fantasiprojekt inom jämställdhets- och genusområdet. Ett seriöst forskningsprojekt som mitt kan därför påräkna ett mycket generöst anslag.
  Jag kommer samtidigt att söka medel till ett forskningsprojekt jag kallar ” Unga kvinnor och sexualiseringen av fortplantningsprocessen ”. Tonvikten i detta projekt kommer att ligga på vikten av att unga kvinnor vid val av partner anlägger ett queer-och genusperspektiv redan från början av ett förhållande. Jag kommer att begära ett anslag på 4,7 miljoner för detta projekt.
  Jag tror att många läsare av denna blogg också gärna vill stödja min viktiga forskning. Tanja har min mailadress och får lämna ut den till alla som vill bidra ekonomiskt.
  Tack på förhand.
  Harry

 69. Patriotisk Nysvensk skriver:

 70. Per Hagman skriver:

  Vad väntar vi på ….sätt igång …blogga in ett nytt parti…är det 1500 röster som behövs…var skriver jag på?

  Bort med den individ föraktande totalitära marxistiska leninistiska statsfeminismen.

  Per Hagman

 71. Per Hagman skriver:

  .
  Jag skall alltså med min hustru , arbeta för att inledningsvis skapa en familj , för att sedan skicka min barn till dagis för indoktrinering i den ”sanna” statsuppfostran.

  Varför skall jag då vara förälder överhuvudtaget?

  Är det inte lika bra att vi lämnar bort våra barn direkt till staten efter barnets första eller andra år år , för deras kollektivisering , en kollektiv uppfostran som sedan dras på min lön… direkt ?

  .Per Hagman

 72. Tanja Bergkvist skriver:

  Per, här är en sida/organisation som borde intressera dig: ”Barnens rätt till föräldrarnas tid” http://www.barnensratt.se/ Väldigt läsvärda artiklar går att finna, och se deras flygblad (klicka på ”flygblad” i vänstermarginalen.

  Ett nytt parti – ja men är det inte lite sent? När går tiden ut för registrering till riksdagsval? 26 el 28 februari väl? Måste ju bilda folkrörelse först och utforma partiprogram och så vidare. Eller så bli ett enfrågeaparti med bara genus (och kanske skola&utbildning också)…

 73. […] sett ett problem med ”konservatism och förlegade strukturer” som skall lösas enligt följande: Allting skall vara exakt lika mellan kvinnor och män: antalet lärare skall vara lika många av […]

 74. […] infon till min framtidskalkyl. Den som vill lyssna till eller samtala med Dick Harrisson, eller Tore Frängsmyr eller Anders Edwardsson som skrivit boken ”En annorlunda historia” kan anmäla sig till […]

 75. Per Hagman skriver:

  Tanja.

  Visst har Du rätt i dina tankar kring de starkt beskurna möjligheterna att bilda opinion med ett nytt politiskt parti mht till datum etc.
  Samtidigt kommer det ett nytt val med möjligheter till starka förberedelser inför detta nya val.
  Vad blir den samlande eggen?
  Svenska politiska partier kan mer betraktas som drivande affärsverksamheter än politiska föreningar / partier.
  SAP har enligt obekräftad uppgift ca 20 miljarder på bankkonto och resurser.
  Centerpartiet har ca dito 8 miljarder.
  .
  Per Hagman .
  .

 76. Tanja Bergkvist skriver:

  Per, visst behövs ett nytt parti, men det kommer även att behövas efter detta val – kanske i synnerhet då. Om vi siktar på valet efter detta har vi hela fyra år på oss att organisera, rekrytera och utforma ett genomtänkt partiprogram och utbilda alla våra kandidater – och vad är väl fyra korta år mot den varaktiga förändring som kan bli resultatet? 🙂

 77. […] Uppsalaprofessor sätter ner foten i SVD […]

 78. […] Uppsalaprofessorn i vetenskapshistoria Tore Frängsmyr som agerat föredömligt genom att våga rikta offentlig kritik mot den planerade genusmärkningen vid Uppsala Universitet. Camilla Lindberg: en av […]

 79. […] förlorad om den förhatliga genuscertifieringen införs: ”diktatorisk taktik!” dundrar han i SvD den 13 januari. Sällsynt naivt hävdar han alltså att den frihet den enskilde forskaren enligt honom åtnjuter […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: