Det var ju på tiden!

Äntligen

Äntligen har politikerna tagit tag i detta med genusvansinnet - kan jag få återgå till min forskning nu?

Idag finns en mycket läsvärd artikel på SVD Brännpunkt: ”KD måste forma en borgerlig jämställdhetspolitik.” ”KD måste lämna det genuskonsensus alla partier nu anslutit sig till och forma en borgerlig jämställdhetspolitik”, skriver KDU:s förbundsordförande Charlie Weimers, som anser att det för KDU självklara alternativet ”är att formulera en jämställdhetspolitik som utmanar radikalfeminismen. I sådana fall är ambitionen att låta jämställdheten komma ut ur genusgarderoben. Detta kan ske genom ett ifrågasättande av 50/50 som ett absolut villkor för jämställdhet till förmån för principen om lika möjligheter, ett avvisande av varje form av kvotering samtidigt som kunskap och meriter framhålls och genom en analys av kvinnors lägre löner där det individuella perspektivet ersatt genusglasögonen.”

50/50-fixeringen är absurd

50/50-fixeringen är absurd anser Weimers.

”Kristdemokraterna skulle kunna formulera en borgerlig jämställdhetspolitik som bygger på alla människors lika värde och möjligheter snarare än på tanken om 50/50, som handlar om att jämställdhet endast kan uppnås när exempelvis föräldrarna delar exakt lika på föräldraförsäkringen eller när statsvetenskapskursen har precis lika många kvinnliga och manliga studenter. När all fördelning är 50/50 inom varje yrkeskategori och på varje arbetsplats, så kallas detta av genusvetarna för ”reell jämställdhet” medan en politik som innebär lika möjligheter och rättigheter kallas för ”formell jämställdhet”. Den formella jämställdheten duger förstås inte för genusvetarna, utan de anser att ”reell jämställdhet” bara kan råda då fördelningen är 50/50.”

För distinktionen mellan formell och reell jämställdhet se exempelvis rapporten ”Regeringsformen ur ett könsperspektiv” utförd på Grundlagsutredningens uppdrag, avsnitt 4.1 sid 20:

”Begreppet formell jämställdhet – de jure jämställdhet – innebär att alla individer har samma medborgerliga fri- och rättigheter och att dessa följer individen, inte den grupp individen tillhör. Målsättningen är likhet i behandling, men har i övrigt inget materiellt innehåll… Begreppet reell (eller materiell) jämställdhet – de facto jämställdhet – innebär att alla har samma ställning och inflytande. Till skillnad från den formella jämställdheten är utgångspunkten vilka materiella villkor som omgärdar individen. Målsättningen är inte likhet i behandling, utan likhet i resultat.”

Även i andra genustexter stöter man på denna distinktion som man använder som förevändning för nya utredningar och nya anslag. Formell jämställdhet har vi redan på pappret men det räcker inte, åtgärder måste vidtas för att jämställdheten ska bli ”reell” vilket innebär ett blint fokus på utfallet som i just könsfrågan svarar mot en 50/50-fördelning. I en utvidgad intersektionell analys kan man (likt Sahlins utredare Masoud Kamali i SOU 2006:79)  föreslå en exakt avspegling av det omgivande samhället i varje myndighet och på varje arbetsplats baserad på etnicitet. Politiken bakom 50/50 strävan har också sin bakgrund i att det övergripande jämställdhetspolitiska målet ändrades i mars 2006 i och med prop 2005/06:155 (jag har tidigare tagit upp detta här) Det tidigare ”samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter” blev ”samma makt att forma samhället och sitt eget liv”, där ”ordet makt skall förstås i betydelsen att kvinnor och män skall ha samma rätt, förmåga och möjlighet att forma samhället och sina egna liv.” Observera att man skiljer mellan möjlighet och förmåga – kvinnor och män ska ha samma förmåga! Kan man lagstifta om det?

Mer från dagens SVD Brännpunktsartikel:

Weimers ifrågasätter Nationella Sekretariatets uppdrag

Weimers ifrågasätter Nationella Sekretariatets uppdrag

”En borgerlig jämställdhetspolitik accepterar att det finns kvinnligt och manligt, men fokuserar på varje människas rätt att göra sina egna livsval. Det handlar inte om att tvinga människor att anamma stereotypt kvinnliga eller manliga beteenden, utan istället om att acceptera att det inte är patriarkatet som bestämt att tjejer i regel leker med dockor medan killarna oftast föredrar bilar.Om en ung kvinna väljer att läsa modevetenskap är det inte ett problem så länge det bygger på ett fritt val, och det är inte försvarbart att genuspoliser på skattebetalarnas bekostnad ska förklara henne ”hjärntvättad”. Det är anmärkningsvärt att den svenska förskolan enligt statliga utredningar förklarats som ”ett könspolitiskt projekt” där dagisbarn tvingas att sluta leka med dockor eller innebandyklubbor. Det är inte med den akademiska friheten som utgångspunkt som Uppsala universitet nu utreder en genusmärkning av sina utbildningar. En kristdemokratisk jämställdhetspolitik som vill vrida mittpunkten åt rätt håll kapitulerar inte inför genusindustrin utan bevakar istället varje students lika möjligheter oavsett kön, och avskaffar den skattefinansierade och radikalfeministiska tankesmedja som går under namnet Nationella sekretariatet för genusforskning.”

Den som inte tror på att ”Förskola av den svenska modellen representerar såväl ett barnpedagogiskt som könspolitiskt projekt” kan ta sig en titt på sid 19 i statens offentliga utredning SOU 2006:75 första raden.

Här på Rapport från igår (28/1) finns ett inslag om KD
som pågår minut 16:09 – 18:50. KDU-ordföranden Charlie Weimers föreslår att Hägglund kräver att Nationella Sekretariatet för Genusforskning avskaffas, detta uttalande löper under minut 18:20-18:33. Hägglund tror dock inte på några ”tvära kast”. Men hur tvärt var inte kastet att inrätta Nationella Sekretariatet för Genusforskning år 1998 (regeringsbeslut 1997), vars regeringsuppdrag finns formulerat i Svensk Författningssamling SFS 1997:61:

Varför ska Sekretariatet granska oss?

Sekretariatet granskar oss alla

2 § Sekretariatet skall med ett rikstäckande perspektiv främja genusforskning i vid bemärkelse och verka för att betydelsen av genusperspektiv uppmärksammas i all forskning. Detta skall ske genom utredningsarbete, opinionsbildning och informationsspridning samt på de andra sätt som sekretariatetfinner lämpliga. I sekretariatets uppgifter ingår bl.a. att

– överblicka genusforskningen i Sverige och aktivt främja
spridningen av dess resultat,

– analysera behovet av genusforskning inom alla
vetenskapsområden, och

– arbeta för ett ökat medvetande om genusforskningens och
genusperspektivens betydelse.

Om man tittar noga ser man i länken ovan (SFS 1997:61) att följande har inträffat: ”Upphävd: 2010-01-01 00:00:00. Författningen har upphävts genom: SFS 2009:1574 Vad detta innebär är inget annat än att Nationella Sekretariatets styrelse inte längre ska utses av Utbildningsdepartementet, utan hela uppdraget från och med 2010-01-01 riktas direkt till Göteborgs Universitet. Uppdraget förblir dock exakt detsamma (se ovan) – jag ringde just upp Sekretariatet för att försäkra mig om detta, och det bekräftas även av artikeln ”Uppdrag och anslag ligger fast när sekretariatet byter hemvist” i det forskningspolitiska nyhetsbrevet Genusperspektiv 5-6/09 (se överst sid 10, svarar mot sid 6 i pdf:en) som ges ut av Nationella Sekretariatet för Genusforskning.

”Sekretariatet har sedan starten 1998 styrts av en regeringsutsedd styrelse. Några förändringar för verksamhetens resurser eller inriktning kommer den förändrade organisationen inte att innebära. Såväl budget som nationellt uppdrag ligger fast.”

Pär Ströms läsvärda bok

Pär Ströms läsvärda bok

I dagens SVD Brännpunkt finns också en artikel från moderat håll (”Jämställdhet är en fråga om frihet”) på temat jämställdhet underskriven Per Schlingmann och Hillevi Engström (ingen har väl missat de tidigare artiklarna 1, 2, 3, 4 samt intern kritik liksom extern) där man försöker få stöd för moderaternas nya  jämställdhetspolitiska plattform som partistyrelsen nyligen antagit. Jag undrar vad ”jämställdhetsmärkning av skolor och förskolor” ska innebära i praktiken? Men ska inte kommentera då jag inte hunnit läsa hela dokumentet än. Apropå lönekartläggningarna (som idag görs vart tredje år) – för en kartläggning av löneskillnader 2007 (statligt anställda) se Arbetsgivarverkets sammanfattande information från 2008: ”Den löneskillnad som slutligen blir kvar, den s.k. oförklarade löneskillnaden, som inte kan förklaras av den mätbara information som finns tillgänglig i den partsgemensamma statistiken var i september 2007, 1,3 procent.” År 2002 var den oförklarade löneskillnaden 1,8 procent – se Pär Ströms bok ”Mansförtryck och kvinnovälde” (sid 153-157, svarar mot 154-158 i pdf:en) Men det gäller väl numera för (m) att ”förändra de strukturer” som gör att människor gör de val de gör?

Jag är lite upptagen så jag kan inte hinna läsa allt, imorgon ska jag hålla ett föredrag på KD:s kommundagar i Jönköping där KDU lanserar sin jämställdhetskampanj och arrangerar seminariet ”Jämställdheten kommer ut ur genusgarderoben.” Föredragets titel är ”Genus i utbildningssystemet: Historien om en statsideologi”. Jag funderar på att inleda en liten föreläsningsturné. Liksom genusvetarna påtvingar oss sina upplysningskampanjer skulle jag vilja driva en liten upplysningskampanj på de genusvetenskapliga instititionerna, och fördomsfria som de ju alla är, kommer de säkert inte att ha något emot att jag föreläser i den genusspecifika utstyrseln i översta bilden – jag är faktiskt inte riktigt säker på mitt genus än, det finns ju 258 att välja bland, eller var det 2580? Jag hinner inte med i den snabba utvecklingen…

Relaterat:

När lika möjligheter blev 50/50

Höstens genusmotioner

Hur Borgström sköt sig själv i foten

Dagens musikvideo + jämställdhetsdebatt i SVD

(m)er genus?

Genushysteri i praktiken

Folkpartister vill ha genus i förskolan

Fp-politiker uttalarsig om genusvansinnet

Leijonborg och genusforskarna

Vem har tid att invänta opinionen?

De farliga olikheterna

Varifrån kommer genusvansinnet?

Mer genusvansinne åt folket

Bland politikers förvirrande tal

113 Responses to Det var ju på tiden!

 1. Dr. Jonsson skriver:

  … kapitulerar inte inför genusindustrin utan bevakar istället varje students lika möjligheter oavsett kön, och avskaffar den skattefinansierade och radikalfeministiska tankesmedja som går under namnet Nationella sekretariatet för genusforskning.”

  Tjohoooo …. way-to-go, Charlie!

  Får du KD att gå till val på detta så har ni garanterat min röst.

  Helskön artikel även i övrigt.

 2. Dalahest skriver:

  ”kan jag få återgå till min forskning nu?”

  Nja, du är nog lite för nyfiken/intresserad för att släppa det här helt 🙂

 3. Jonas skriver:

  Nej inte än. Du behandlar genusvansinnet så bra att vi väntar på nya inlägg. Och bilden är ju kanon!

 4. Hans skriver:

  Jag har surfat runt och läst väldigt komplicerade
  tankar och ideer angående genusforskningen.
  Jag försöker tolka vissa med mina känslor.

  I framtiden kallar vi inte varandra för kvinna och
  man , pojke och flicka utan jag är människa.
  I den världen borde det bli identitetsproblem.

  Det tangerar även den kristna högerns tankar i USA om Darvins lära.

  Bibeln kanske får en renässans , vi kommer att få
  många lekmannapräster, som sprider genusperspektivet till församlingen.

 5. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, ”radikalfeministiska tankesmedjan” var klockrent! 🙂

  Ursäkta i övrigt jag är efter med kommentarerna – har bara så sjukt mycket nu 😦

  Dalahest, du har rätt – jag har naturligtvis inga planer på att lägga ner min granskning av vansinnet!

  Jonas,
  ja men jag ska fortsätta så klart! Bilden är väl genusmedveten och bra? 😉

  Hans, ja det finns väl redan genusperspektiv i kyrkan. HBT-anpassade konfirmationsläger till exempel läste jag om någonstan nyligen. Hur var det nu med att man ska se till individen och skillnaderna ska vara irrelevanta? Att dela upp i olika grupper baserat på sexuell läggning går ju emot den man säger sig kämpa för. Eller?

 6. Alvin Stoltz skriver:

  Ser man på!

  En gryning är att finna
  uppå vår mörka jord
  kan man sig besinna
  och kan man finna ord

  att komma upp till ytan
  till sans och till nivå
  att åter låta knoppen tänka
  och ej den del man sitter på.

 7. Penumbra skriver:

  Till Hans (jan 29 kl 5:25 em): Blanda inte in Bibeln, den kristna högern, USA eller darwinismen i det här. På vilket sätt vill Bibel eller kristendom eliminera könsidentiteten? Och vad har darwinismen med saken att göra? Vad är du för en man, människa?! Jag tror att du är en pojke som ännu inte har lärt sig att använda hjärnan när han ska försöka förstå komplicerade tankar.

  Till Tanja: Utmärkta inlägg! Fortsätt så. Ska följa din blogg med stort intresse.

 8. Penumbra skriver:

  Beträffande HBT-anpassade konfirmationsläger och samkönade äktenskap i kyrkan så kan jag säga att Svenska kyrkan är ganska så ensam om det. Den har utsatts för samma press från myndigheterna som alla andra institutioner och t o m tvingats gå mot vissa grundpelare i kristendom och gudstro. Svenska kyrkan har lämnat de kristna traditionerna för att anpassa sig till en tidsanda som bygger på ateistiska uppfattningar – socialism, liberalism, feminism, o dyl. Det är bedrövligt!

 9. Info skriver:

  JAG KÄNDE EN GÅNG EN MANLIG HBT-KYRKOHERDE

  här invid i den stora stockholmskyrkan. På puben strax intill. Där han satt och drack öl på kvällarna. (Och vad gjorde jag? Drack också öl, förstås!) Han var fil.dr i exegetik. Vi kom bra överens och pratade Gamla och Nya testamentets exegetik så att det stod härliga till. Intill dess att han en dag mera började intressera sig för att sitta och kuttrasjua med yngre män än att diskutera Bibelns tillkomsthistoria.

  Det kunde hända, att jag frågade:

  – Vad sitter ni och pratar om?

  Och kyrkoherden svarade:

  – Vi sitter och pratar om kärleken. Det kristna kärlekbudskapet.

  Snart slutade han som kyrkoherde i stockholmsförsamlingen och startade egna konfirmandkurser med HBT-inriktning (i prospektet lockades också med golfkurser).

  Nåja, frid över hans minne. Men jag förstår inte riktigt, varför Tanja är så uppbunden vid Kd. Ingen fara. Tanja kon säkert förklara och svara för sig. Därmed har vi ett diskussionsämne till under resten av året. Som ett svar till Tanja och Pär Ström skrev jag nyss som kommentar på den senares blogg:

  KRISTDEMOKRATERNAS NYA KORSTÅG MOT SVENSKARNA

  Om man bortser från Kristdemokraternas disparata hållning i genuserifrågorna. Om man bortser från deras fasthållande vid bokstavstro på förmedeltida ökensagor och ökenlegender . Om man bortser från att deras kristna program i Sveriges radio numera i huvudsak ägnar sig åt att propagera för en liberal hållning till islam i Sverige.

  Om man bortser från allt detta. Så kommer kristdemokraterna ändå inte att få mitt huvud på ett fat. Se mitt blod flyta utan motstånd. Hur mycket de än hånar mig för att jag är svensk. På samma sätt som de övriga i Sjupartialliansen. Låt mig bara citera från en politiskt korrekt ledarkrönika i Kristdemokraten 15/12 2009:

  ”LEDARKRÖNIKA. För några veckor sedan stötte jag ihop med några flygbladsutdelande unga grabbar i ett köpcentrum utanför Stockholm. Flygbladets rubrik var ´Stoppa svenskhatet!´ De påstod ivrigt att inom 100 år kommer den ´etniske svensken´ att vara utplånad. De hade lite svårt att redogöra för vad en etnisk svensk är. Kan vår kung härstammande från släkten Bernadotte kalla sig etnisk svensk? Eller drottningen?”

  Alltså skäl nog att bevilja uppehållstillstånd just i Sverige till omkring 100.000 lycksökare utan asylskäl från Afrika och Mellanöstern, Afghanistan m.m. varje år.
  Ledarkrönikören, Hardy Hedman, svarar omgående på ovanstående:

  ”Man hör ekot av 1800-talets nationalstatsidé – ett land, ett folk, ett språk, en kultur.”

  Konstigt nog talar sig Hardy Hedman varm för andra folk, kurder, finländare osv. Men om jag själv säger att jag är svensk och att det land jag bor i heter Sverige, då är jag BRUN, då hör han och kristdemokraterna mitt STÖVELTRAMP. Då är jag HITLER! Och då vet jag, vad jag har att vänta.”

 10. QED skriver:

  Tanja, ja, du vår räddande ängel borde verkligen få vila vingarna lite. Det var ju förträffligt att en politiker i ett riksdagsparti engagerar sig mot genushysterin.

 11. Tanja Bergkvist skriver:

  Alvin – vilken fin dikt! 🙂

  Penumbra, vad kul – ska följa din cokså, har redan läst några inlägg nu faktiskt :-). ”Penumbra” – påminner mig om mina studier av solfläckar som jag var besatt av åren 1986-1993, där det mörka området kallas umbra (skugga) och det ljusare området på fläcken rand är penumbran ( http://sv.wikipedia.org/wiki/Solfl%C3%A4ckar#Fysik )

  Info, ”Men jag förstår inte riktigt, varför Tanja är så uppbunden vid Kd. Ingen fara. Tanja kon säkert förklara och svara för sig. Därmed har vi ett diskussionsämne till under resten av året.”

  Jag är väl inte uppbunden? Jag är i dagsläget partipolitiskt obunden (skulle ju starta eget parti kanske? ;-)), men jag har ju hållit andra genusföredrag och nu blev jag tillfrågad av KDU och sa ja – detta är mitt enda inlägg om KD någonsin, vilket du kan övertyga dig om genom att läsa igenom alla 105 inlägg på min blogg! 😉 Och givetvis måste jag blogga om detta politiskt inkorrekta antigenusutspel! Oavsett vem som hade framfört detta hade jag bloggat om det!

  ”Konstigt nog talar sig Hardy Hedman varm för andra folk, kurder, finländare osv. Men om jag själv säger att jag är svensk och att det land jag bor i heter Sverige, då är jag BRUN, då hör han och kristdemokraterna mitt STÖVELTRAMP. Då är jag HITLER! Och då vet jag, vad jag har att vänta.”

  Menar du att folk skulle klandra dig för att vara nationalist? 🙂 95% av världens befolkning är ju nationalister – du har bara hamnat i fel land för att kunna uttrycka din högst naturliga och instinktiva känsla av att tillhöra ett folk.

 12. Tanja Bergkvist skriver:

  QED – ja trött är just vad jag är…. Helt slut av allt jag hela tiden har att göra. Måste starta förening så att jag kan få ett socialt liv.

 13. Jerker Montelius skriver:

  Det är väl i.o.f.s bra med det här uttalandet. Dock har jag lite svårt för KD av en orsak. Trovärdighet.
  Ett, Detta är från ett parti som lyfte fram kreationisten Ella Bohlin som förstanamn i EU valet. personligen vet jag inte vad som är värst feminism eller kreationism.
  Två. KD lovade under förra valrörelsen sänkt bensinskatt och avskaffad fastighetsskatt. Oavsett vad man tycker om dessa förslag så kan vi konstatera att det inte riktigt blev så.

 14. Tanja Bergkvist skriver:

  Jerker, ja KDU ska ha cred för det här uttalandet (observera att det inte är KD utan KDU, läs i mitt inlägg vad Hägglund sade om Weimers förslag: han tror inte på några ”tvära kast” ang avskaffande av Nationella Sekretariatets regeringsuppdrag.

  Det finns givetvis ett (egentligen flera, men dem tar jag inte upp av strategiska skäl ;-)) till att jag inte är engagerad i något befintligt parti.

 15. Nordbo skriver:

  Jag har faktiskt blivit positivare till KD sista året. Jag gillar pratet om ”verklighetens folk” kontra kulturetablissemanget och nu genuserierna. Det är en bra början, fast det finns ju fler saker som vi som lever i verkligheten är oroade av.

  ”… du har bara hamnat i fel land för att kunna uttrycka din högst naturliga och instinktiva känsla av att tillhöra ett folk.”

  Så man är inte en mordisk demon från helvetet då? Det var skönt att höra.

 16. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, ja det är lugnt. Föredraaaaaget! Får ta det på tåget imorgon, har försummat kommentarer så länge nu pga tidsbrist. Fast nu sluts mina ögon – måste sova….

 17. Patriotisk nysvensk skriver:

  nu vet alla vad jag redan visste – att män som omfamnar likhetsfeminismen och genusteorierna antingen är sexuellt avvikande, ELLER har ett extremt ovanligt stort behov av kvinnlig uppmärksamhet och beundran, och har funnit ett sätt att ”fuska” till sig kjoltygens beundran och sällskap (dock inte de skarpaste kjoltygen)

  kodord: ”polischef”… ”avslöjande”

 18. NisseNyfiken skriver:

  Info, nu tror jag allt att du blandar ihop det politiska partiet KD med diverse kristna samfund och grupperingar.

  Vad jag vet är inte KD ett parti som på något sätt är bokstavstroende av ”förmedeltida ökensagor och ökenlegender”. Du tänker kanske på Livets Ord? Låter mer som dem iaf. KD har inte heller några radioprogram i Sveriges Radio vad jag vet. Du tänker kanske på helgmålsringning, men det är faktiskt inte ett KD-program ska du veta.

 19. Penumbra skriver:

  Till Info, jan 29 kl 7:18 em

  Angående den manliga hbt-kyrkoherden, så har han blandat ihop det kristna kärleksbudskapet med sex och sexuell lust, dessutom mellan individer av samma kön. Detta är ett missbruk av Kristi lära och för det kommer han att stå till svars inför Gud.

  Ditt föraktfulla sätt att beskriva Bibel och kristendom som ”förmedeltida ökensagor och ökenlegender” är patetiskt. Likaså dina anklagelser mot Kd för att du inte får kalla dig svensk. Att dessutom måla ett undergångscenario för den ”etniske svensken” inom 100 år, är dubbelpatetiskt.

  Att skylla den stora invandringen på Kd är dessutom dumdristigt, därför att du mycket väl vet att samtliga riksdagspartier står bakom den, och att socialistblocket är ännu värre i det avseendet. Nu har du fått ett parti som ska ”rädda” Sverige – Sd. Rösta på dem, men jag kan säga redan nu att de inte kommer att åstadkomma något. Problemet med den stora invandringen måste lösas på annat sätt – genom opinionsbildning inom de etablerade partierna och genom att den nuvarande vänsterliberala kultureliten förlorar sin dominans i Sverige och sitt inflytande på svensk politik – via naturlig avgång.

 20. Obstinat skriver:

  ”…den genusspecifika utstyrseln i översta bilden – jag är faktiskt inte riktigt säker på mitt genus än, det finns ju 258 att välja bland, eller var det 2580? Jag hinner inte med i den snabba utvecklingen…”

  Det är ju Moderaterna som brukar tjata om att det är viktigt mad valfrihet…i det ljuset verkar endast två genus väldigt sossegrått, för att inte tala om endast ett genus som genusvetarna strävar mot.

  Deras nya certifierade standardiserade Ubergenus skall bestå av 4,2% maskulint genus och 73,5% feminint genus och resten QHBT. Källa: onda aningar

 21. Ya Krivetko skriver:

  Mycket intressant. Tack! Trodde inte att KD hade kurage att komma med något sådant. Låt oss hoppas att det blir nu en intressant debatt….

 22. […] Tanja Bergkvist: Det var ju på tiden! […]

 23. Fabian skriver:

  Ja, 50/50-fokuseringen är mycket märklig. Ska man kräva att det föds lika många pojkar som flickor? I mina barns klass är fördelningen 70/30 till tjejernas fördel. Är detta ojämställt? Ska jag kräva att skolan tar in fler pojkar, eller möjligen att ett antal flickor skickas till nån annan skola med ojämnare fördelning åt andra hållet? Såna dumheter…

 24. Helena Palena skriver:

  Tanja så söt du är! Och kul! Vilken tjej! Kvinnor kan! Ha, ha, ha…. Klart du ska använda genustrumpeten när genusprofeten kommer! Tuta i basun!

 25. Dogdylan skriver:

  Charlie Weimars är precis som några av hans äldre motsvarigheter, motarbetade av KD-ledningen

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/toppar-i-kd-vill-stoppa-weimers_418913.svd

  Det är naivt att tro att det kommer bli någon form av förändring. Varför? Jo, eftersom den här extrema socialkonstruktivismen är mycket djupt rotad i alla etablerade politiska läger.

  De frireligiösa (suck) utgör KDs primära väljarbasis. KD har också slagit fast om vissa västerländska värden, vilket har tilltalat litet fler, kanske kristna nationalister. Men KD och KDU ledningarna gör som bekant sitt yttersta för att transformera partiet till att bli som de andra borgliga partierna.

  Göran Hägglund har dödat det mesta av den kristna socialkonservatismen och nationalkonservatismen i Kristdemokraterna.

  Till och med Charlie Weimars gjorde även en avbön i och med att han var medlem i nätverket Engelbreckt, som media kallar för extrema. Man kan ju förstå honom. Kramar man inte feminism, multikulturalism, HBT, socialliberalism, massinvandring, kulturrelativism och ”dekonstrueringen” av Sverige och svenskarna, så får inte vara med vid köttgrytorna. Så, förstår Charlie Weimar.

  Nu kommer ju Kd (förhopppningsvis) åka ut ur Riksdagen i september. Det är nog lika bra med tanke på att KD framtida politiker kommer vara sådana som Ella Bohlin, det vill säga naiva Fd. Livets ordare som är HBT-kramande feminister och multikulturalister som tror på kreationism.

 26. Bishounen skriver:

  Penumbra skrev:

  ”Angående den manliga hbt-kyrkoherden, så har han blandat ihop det kristna kärleksbudskapet med sex och sexuell lust, dessutom mellan individer av samma kön. Detta är ett missbruk av Kristi lära och för det kommer han att stå till svars inför Gud.”

  Trams. Har du fördomar, så stå för dem och för att de är dina egna och ingen annans, istället för att gömma dig bakom att ”Gud/Jesus säger att”.

  Jesus själv säger aldrig någonting som fördömer samkönad Kärlek- De som gjorde det, var farbröder som hävdade att ”Gud sade till dem att”, D.V.S. andra hand-anekdoter, och därmed var det naturligtvis genast sant.

  Däremot sade han; ”Störst av allt är Kärleken”.

  För övrigt gick ju Jesus omkring i klänning och levde med tolv karlar, så vad är problemet.

  Hälsosam länk: http://www.youtube.com/watch?v=Fm3cWytGAqw

 27. Lennart W skriver:

  Finns knasbollar i alla partier tror jag, så att ha just det som kriterium leder ingen vart. Om det nu är så med Ella Bohlin och hennes kreationism, vilket man väl får kolla upp lite. Men annars lutar jag själv starkt åt KD. Ser det alltför hopplöst ut för Alliansen, kan det iofs annars bli en röst på sossealliansen istället, för att motarbeta att SD ev. får vågmästarroll. ALLT är bättre än SD, inkl. FI. För min del.

 28. Lennart W skriver:

  Ska f.ö. genast ta kontakt med min polare Bengt i Vatikanen, för att se till att Tanja helgonförklaras. (Dvs om det går att fixa även för fortfarande levande personer.) Nu har vi ju bildbevis.

 29. Lennart W skriver:

  Snabba Cash = bra bok! Har plötsligt fått blodat tand på svenska deckare. Det här blev 4:e i år, efter Stieg Larssons Milenniumtrologi. Tror nästa bok får bli någon mer faktamässig om de kriminella nätverken i Sverige och ffa i Stockholm. Är nog en väldigt genusbefriad verksamhet, men knappast ett föredöme för det.

 30. Nordbo skriver:

  Svenska helgon:

  Ansgar
  Sankt Arild
  Björn av Klockrike
  Sankt Botvid
  David av Munktorp
  Sankt Enevald
  Erik den helige
  Sankt Eskil
  Biskop Henrik
  Halvard
  Karlung av Roslagen
  Magnhild av Fulltofta
  Helige Nikolaus av Edelskog
  Sankta Ragnhild
  Den helige Staffan
  Sigfrid
  Helige Sten
  Helige Sven av Arboga
  Sankt Tora
  Sankt Torgil
  Torkel i Strand
  Helige Torsten i Bjurum
  Helige Torsten av Grevie
  Sankt Tanja

 31. Penumbra skriver:

  Bishounen säger: ”Trams. Har du fördomar, så stå för dem och för att de är dina egna och ingen annans”

  Jag har livserfarenhet, vet vad som står i Bibeln och vad den står för. Om du vill kalla det för ”fördomar” så okej för mig.

  Bishounen säger: ”För övrigt gick ju Jesus omkring i klänning och levde med tolv karlar, så vad är problemet.”

  Nu undrar jag vem som står för tramset här?

  ——————

  Till dem som hoppas på att Kd åker ur Riksdagen:

  Själv är jag inte anhängare till Kd. Däremot vill jag väldigt gärna att den borgerliga alliansen fortsätter regera och därmed reformera det svenska samhället. I annat fall går vi tillbaka till en politik som sakta men säkert förvandlar det svenska samhället till en högskattebyråkrati samt ett paradis för latmaskar och brottslingar.

  Många uttrycker besvikelse över att alliansen inte stramade åt invandrarpolitiken mera. Jag också. Men glöm inte att en socialistisk regering är ännu generösare i sin syn på saken. Innan sista valet såg de tre socialistiska partierna till att ge allmän amnesti åt i stort sett alla illegala och gömda flyktningar.

  I september står vi inför ett vägval för det närmaste decenniet, kanske t o m mer än så – fortsatt reformering av Sverige mot ett effektivare samhälle eller återgång till något som sedan början av 1970-talet har visat sig fungera dåligt, fast nu i en omvärld som är betydligt svårare att konkurrera med. Vilken väg väljer du?

  Faller Kd eller C ur, så fallen hela Alliansen för Sverige. Själv kommer jag att stödrösta på Kd om jag anser att de riskerar att hamna under 4%.

 32. Info skriver:

  TILL TANJA

  Tack för svaret. Lugnande på flera sätt. Vad gäller dina genusföreläsningar, så tycker jag så klart att du ska fortsätta med sådana och dessutom, i mån av tid, i ökande skala. Oavsett vem inbjudaren är.

  Detsamma har jag sagt förut – redan vid ditt första framträdande i Uppsala förra året, vill jag minnas!

  Och så har du ju din viktiga 7,5-poängskurs i genuseri att tänka på. Minns du, när du skrev det här i kommentarerna:

  ”Info, jag håller med. Varför denna fixering vid biologiskt kön när de ändå anser det sociala könet (genus) vara överordnat? Du är för övrigt inte bara kvalificerad att gå kursen utan du är till och med påtänkt som föreläsare – vad säger du?”

  Det var den 14. maj 2009 (på kvällen).

 33. […] Tanja Bergkvist: Det var ju på tiden! […]

 34. Info skriver:

  CAMILLA WAGNER

  Pär Ström (bloggen Genusnytt) behandlar just bl.a. moderaternas radikalfeministiska utspel nyligen – samt också en motartikel, som publiceras idag under rubriken Brännpunkt (Sv.D.). ”Moderaterna sviker liberala feminister”. Artikeln börjar:

  ”Det var via Veckans Affärer som Per Schlingmann valde att berätta om Moderaternas nya samhällsanalys, och det blev Camilla Wagner som fick scoopet: en journalist som har gjort styrelsekvotering till sin nisch – kvotering har för Wagner blivit vad ubåtsfrågan var för Carl Bildt.”

  Som brännpunktförfattarinnan antyder var det troligen ingen slump att Schlingmann vände sig till just Camilla Wagner med sitt nygamla budskap. Vem är Camilla Wagner? Kanske kan nedanstående upplysningar vara av intresse:

  CAMILLA WAGNER (f. 1967) är en genuspolitiskt hyperkorrekt bloggare. I sin dagliga profession är hon krönikör och affärsområdeschef i Veckans Affärer. ”Researchchef och reporter med redaktionellt ansvar för konceptnumren som Näringslivets mäktigaste kvinna.” 2009 utsedd till Årets Fredrika. Här några utdrag från hennes bloggsidor:

  • POJKARS RÄTT ATT VARA LUCIA
  ”Att hindra pojkar att vara lucia är inte att bejaka deras manlighet. Det är att odla deras fördomar.” (13/12 09.)

  • GENUSTVÅNG I SKOLAN
  ”Det borde vara krav på alla skolor att fortbilda sina lärare i genuskunskap så att vi slutar fortplanta normen. Då kan vi börja uppfostra människor istället för män och kvinnor.” (13/12 09.)

  • GB-REKLAM
  ” GB-gubben, som tydligen heter Clovve, har fått en fru. – – – GB-gumman är inte sexuellt utmanande. Icke desto mindre blir hon en symbol för kvinnans underordning. Åtminstone så länge hon inte har någon annan roll att fylla än att vara gubbens fru. Han är huvudfiguren, den vi har en relation till. Hon är ny för oss och definieras utifrån vad vi har för relation till honom. På så sätt blir en rund liten påklädd gumma lika objektifierande som om de hade gjort henne till pinuppa.

  Frågan är vilken kränkning som är värst. Den omoderna kvinnosyn som GB- gumman gestaltar eller den låga innovationsnivån som GB visar. – – – Vad är det vi fått veta? Jo, att Clovve inte bara är retro, utan också hetro. Jag hade aldrig funderat över hans sexuella läggning tidigare, men nu vet jag. Det råder ingen tvekan om att det är han som har huvudrollen. Hon är glad att få sola sig i hans glans. Det framgår nämligen inte varför hon finns, mer än som ett attribut till honom.” (25/3 09.)

  • KÖNSKVOTERING
  ”I dagens Veckans Affärer publicerades min intervju med Per Schlingmann (nedan kan du läsa artikeln i sin helhet). Han presenterar för mig partistyrelsens nya jämställdhetsplattform, eller åtminstone en liten del av den. Den delen som rör näringslivet. – – – Hade jag önskat att han var ännu tydligare? Ja. Hade jag önskat att han ville införa kvotering idag? Ja.” (21/1 2009.)

  • DRÖMPOJKEN

  Så där fortgår det. I inlägg efter inlägg. Men – spetsa öronen nu – det har funnits EN ”man” inom Camillas synkrets som hon verkligen har uppskattat. Så här beskriver hon henom:

  ”Mannen som säljer hudkrämen till mig är hårt, men smakfullt sminkad. Jag tittar noggrant för att se om det finns någon som helst antydan till skäggstubb, men nej. Huden är så slät att den kan göra vilken kvinna som helst avundsjuk. Även håret som hänger i en tofs på ryggen väcker avund. Tjockt och glänsande.” (15/12 09.)

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Vi kan väl anta, att Camillas och Veckans Affärers kvinnoideal i första hand är den påstått kvinnliga medeldistanslöparen CASTER SEMENYA. Som har missbildade, yttre genitalier, testiklarna placerade inne i buken och som saknar livmoder. En drömkvinna också i många tjejbloggares värld. Varför skulle inte Caster fritt få tävla mot och vinna över kvinnor, trots sin manskropp? Annat vore sexistiskt förtryck…

 35. […] Det första som slår mig när jag läser Wahlströms artikel på newsmill är hur hon pratar om att barn skall uppfostras jämställt samtidigt som hennes beskrivningar av föräldraskap är allt annat än jämställda. Så här ser Kajsa Wahlströms syn på egna barnen ut (observera att det är hennes egna ord, detta är inte ett nationellt sekretariat med styrelse utsedd av Göteborgs Universitet) […]

 36. Robert Stasinski skriver:

  Hej Tanja, uppskattar dina långa och förhållandevis analytiska texter om genusdebatten i Sverige. Bara nyfiken: vad har du för kvalifikationer att uttala dig så säkert om ämnet? har du högskolepoäng? har du själv erfarenheter i form av diskriminering, lägre lön eller annat? har du någon erfarenhet alls av s.k. strukturell diskriminering?

 37. Info skriver:

  KOLUMN

  P.S. Debattartikeln ”Moderaterna sviker liberala feminister” på Svenska Dagbladets ledarsida (se ovan kl.19.18) rubriceras av tidningen som ”Kolumn”. DS.

 38. D N Lundqvist skriver:

  Nej, Tanja, du får inte återgå till din forskning. Du måste hålla tempot uppe.

  Du vet att man kan vinna slaget men kriget kan ändå förloras i slutändan. Jag tror inte det är dags att andas ut ännu.

  Så därför vill jag att du fortsätter, om jag får be. 😉

  Ett litet tips om du känner att ditt bloggande inkräktar för mycket på dina övriga livsåtaganden är att skriva kortare inlägg, men istället kanske lite oftare. Jag tycker ibland att det är liiiiiiiite väl långa artiklar.

 39. Helena Palena skriver:

  Tanja: Har du elden i baken? Fick du mitt mejl?

 40. Stefan skriver:

  Robert Stasinski: Det är bara feminister som tar högskolepoäng i ämnet genusvetenskap, eftersom det är politiserad låtsasforskning som ingen annan vill läsa. Ännu mer moment 22 blir det när du kräver personlig erfarenhet av strukturell diskriminering för att påvisa att ingen sådan diskriminering förekommer. Du framstår som en riktig akademiker, i ordets allra mest negativa bemärkelse. Vad sägs om att bidra med dina argument i sakfrågan, ifall du har några, istället för att fråga hur många högskolepoäng folk har?

 41. Lennart W skriver:

  Stasinskis fråga om erfarenheter är bra och relevant tycker jag. Iaf om man till erfarenheter rimligen också räknar att INTE ha upplevt ”strukturell diskriminering” osv. En annan anledning till att det är en bra fråga är att Tanja på flera sätt tillhör en grupp som feminister/genusvetare påstår sig försvara. I ett genusteoretiskt perspektiv måste Tanja vara en anomali. Faktiskt själv lite nyfiken, men det kanske är kanske lite för privat.

 42. Erik skriver:

  Robert Stasinski:

  Om du menar Tanja har fel i något hon skrivit så får du väl helt enkelt argumentera för den delen. Annars begriper jag inte varför du frågar efter kvalifikationer. Det blir ju en implicit anklagelse mot Tanja att hon skulle behöva sådana. Vilket du inte på något sätt påvisat.

  Erfarenheter av diskriminering är i detta fall helt irrelevanta eftersom det som skulle stödja Tanjas inlägg och teserm precis som Lennart W säger är att hon hade erfarenheter av att INTE diskrimineras. Vilket som bevisas av Bertrand Russels osynliga tekanna inte är Tanjas sak att bevisa överhuvudtaget.

  Tvärtom är det isåfall oppositionen, exempelvis du själv som skall bevisa att Tanja har diskriminerats och alltså har fel. Det är ju vetenskapens grundbult att man gör bevisningar av påståenden, inte av icke-påståenden. Fast då har vi ju i Moira Von Genus ett utmärkt exempel på att genusvetare avser krossa vetenskapen och ersätta den med sagoberättande.

  Frågar du mig är det bara deras hämnd för att vetenskapen (den empiriska delen) inte okritiskt backade upp marxismen. Tiina exempelvis är ju utbildad på Karl Marx univerzität är det sådana kvalifikationer som Tanja skall presentera?

 43. Harry skriver:

  Kära Tanja. Det finns risk att de bilder du publicerar på dig själv drar bort uppmärksamheten från det du skriver. Det har jag kommit fram till genom introspektion. Med tanke på budskapets vikt måste jag därför be dig sluta med bilder, i alla fall på dig.
  Å andra sidan är jag man och därför ett offer för patriarkala strukturer. Jag måste därför be dig att publicera fler bilder på dig.
  Just nu extra starkt påverkad av patriarkala strukturer kräver jag att du uppfyller mina önskningar.
  Harry

 44. Patriotisk nysvensk skriver:

  Harry – jag tror du har fel.

  Det blir snarare en enorm slagkraft i och med att man ser att det är en kvinna, inte bara nån som PÅSTÅR sig vara en kvinma – som kritiserar genusteorierna..

  det är vad jag tror..

  en kvinna har cirka tio gånger större trovärdighet i den här debatten

 45. Olaus Petri skriver:

  Genussekretariatet i alla ära, men IPCC och klimathotsindustrin är strået vassare:

  http://climatequotes.com/2010/02/01/ipcc-cites-boot-cleaning-guide-for-antarctica-tour-operators/

 46. Alex.La7 skriver:

  Tanja, du borde helt klart bege dig ut på lite upplysningskampanjer. Få är såpass insatta som dig i den här frågan och då får du även chansen att prata av dig och bilda opinion. =)

  Lycka till och ha de bra!

 47. Jonas Segersam skriver:

  ajajaj! Jag missade att du var på våra kommundagar – hur kunde jag missa det?

 48. Dogdylan skriver:

  Jag har för mig att Tanja har en kandidat i östeuropiska språk. Hon borde ju rimligtvis ha en kandidat matematik. Jag är också rätt säker på att hon har en ettårig Master i Matematik. Tillsist har hon fyra år av doktorsstudier. Så Tanja har minst 480 högskolepoäng i det nya systemet. Mycket beror som sagt på hur hon lagt upp sina kandidatexamina.

  Jag tycker det är bra att Tanja inte tillhör samhällsvetarna och humanisterna. Det är viktigt att de naturalistiska akademkerna tar del av den här debatten kring genusvansinnet. Det råder ett förskräckligt konsensus bland samhällsvetare och humanister att människan är en social konstruktion. Jag tycker därför det är bra att Tanja inte är stöpt samma tradition som humanister och samhällsvetare – hon är inte lika ”smittade” av vänstertomterier som vi samhällsvetare är.

 49. Tanja Bergkvist skriver:

  Ursäkta jag varit lite off, har halsfluss och inte så mycket ork just nu…

  Dogdylan, ja det stämmer att jag har en kandidatexamen i slaviska språk från Göteborgs universitet, en magisterexamen i matematik från Lunds universitet, och en doktorsexamen i matematik Stockholms universitet. Totalt har jag i det gamla systemet 360 (kanske var det 355?) universitetspoäng, vilket utgör 540 universitetspoäng i det nya systemet. Inte illa va? 🙂

  Den som tvivlar kan ju kolla upp detta i Ladok och Gladok (Gbg:s ladok heter Gladok, iaf år 2000 då jag blev klar där). Om nu vem som helst får kolla andras poäng i Ladok/Gladok – annars kan jag ju scanna in allt och lägga ut på bloggen under ”Om mig” 😉

 50. Tanja Bergkvist skriver:

  Jonas, jag anlände till Jönköping på lördag eftermiddag, tror KD:s kommundagar var avslutade då? Eller jag kanske har fel? I alla fall var det lördag 30 jan som KDU lanserade sin jämställdhetskampanj och det var ju det som var målet med min resa, sedan åkte jag hem söndag morgon. Ja, det var ju tråkigt att jag inte hann träffa någon som driver en öppet patriarkal blogg! 😉

 51. Tanja Bergkvist skriver:

  Vänta, ska bara läsa saga till dottern, återkommer om en kvart. Ha ha det är så roligt, hon vill läsa faktaböcker istället för sagor, fast jag vill läsa barnsagor som ett avbrott från den seriösa vardagen, men nu är hon inne i en faktaboksperiod – igår läste vi om svampar (jag lärde mig själv en massa nytt :-)) och i förrgår en hel bok bara om Saturnus och nu ska vi läsa om olika vitaminer och deras funktion och i vilka livsmedel de finns för det lovade jag innan idag efter en del tjat – vaaarför har jag sparat mina gamla högstadieböcker!? 🙂 Ha ha, jag tycker det är så roligt, denna period med faktaböcker inleddes förra veckan. Kan det vara ärftligt?

 52. Tanja Bergkvist skriver:

  Fast hon är ju bara 6 och jag var ju 12 när jag blev sån. Konstigt… Fast iofs var jag helt fixerad vid uppfinningar på lågstadiet och brukade rita hela fabriker där man kunde se hur en vara tillverkades i olika steg. Men det började min dotter också med för ett halvår sedan – helt utan min inblandning! På helgerna brukade jag och min lillebror få löda kretskort på min pappas jobb, och som jag tidigare nämnt i något inlägg var det enda ritpapper vi hade råd med mina föräldrars hålkort, och min lillebrors bibel var ELFA-katalogen.

 53. Tanja Bergkvist skriver:

  Varför säger jag det här till er – detta är mitt eget lilla privata trauma som nog kulminerade när morsan satte mig och lillbrorsan på BASIC-programmeringskurs när vi var 7 och 8, och det enda dataspel jag spelat i hela mitt liv är ”masken” på vår ABC80, och den bestod av en massa o:n och huvudet av bokstaven ö, och ända sedan jag spelade det för sista gången när jag var 9 har jag bara jobbat och läst faktaböcker. Kanske dags att läsa den där ”sagan” om vitaminerna nu?

 54. Lennart W skriver:

  Vad är det ”nya systemet” för något? Det jag känner till hade 40 p per termin för fulltidsstudier, dvs 1 p per terminsvecka. Oavsett vilket är 360 sådana poäng imponerande!

  Kul med dottern! 🙂

  Min egen är 13, och vill att jag ska ge en bra förklaring på vad en googolplex är för något. Lycka till liksom.

 55. Lennart W skriver:

  Fattar inte riktigt ditt tidsschema, Tanja, om din dotter alltså föddes 2003-2004, typ samtidigt som du licade (stavning?). Hade du med dig böckerna in på BB?

  När min dotter föddes låg faktiskt min frus rumskamrat och läste böcker med markeringspenna. Måste bara vara en fanatisk doktorand, tänkte jag, så jag pratade lite med henne. Slutade med att jag fick två av henne böcker. Jehovas vittne.. 😉

 56. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, i det nya systemet omvandlas 5 p till 7,5 p så du får multiplicera dina poäng med 1,5. Nu för tiden är det 30 p per termin. Jag tror du skrev fel där – för några år sedan var det 20 p per termin och40 på ett år, nu är ett års heltidsstudier 60 poäng.

  Apropå din länk, ha ha :-): ”In 1938, Edward Kasner’s nine-year-old nephew Milton Sirotta coined the term googol; Milton then proposed the further term googolplex to be ”one, followed by writing zeroes until you get tired”. Kasner decided to adopt a more formal definition ”because different people get tired at different times and it would never do to have Carnera be a better mathematician than Dr. Einstein, simply because he had more endurance and could write for longer.”.[1] It thus became standardized to 10googol.”

 57. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, mitt tidsschema är att jag licade i 7:e månaden, var ”ledig” 1.5 år och fortsatte därefter doktorerandet – dock med 7-8 timmars arbetsdag istället för det tidigare 14-16. Detvar en tuff omställning för en hängiven och fanatisk forskare som jag! 😉

 58. Tanja Bergkvist skriver:

  Alex.La7 – ja! En rikstäckande upplysningskampanj! Vill du vara kampanjledare, presschef, säkerhetsstyrka och chaufför? 🙂 Så kan jag ”prata av mig” – ha ha!

 59. Lennart W skriver:

  Tanja, jo jag skrev fel.. Ursäkta.

  Nu måste jag bara själv försöka förstå de där ännu större talen som nämns i länken. Om ”förstå” ö.h.t är ett ord som kan användas i det sammanhanget?

 60. Tanja Bergkvist skriver:

  Helena, ja jag har fått ditt mail och svarat 🙂 Jag har just nu ”bara” 150 olästa mail i min bloggmail-inbox, så jag måste ta tag i det men de senaste veckorna har farit så fulla och nu har jag även dragit på mig halsfluss. Ha ha – det var ju kul att se folks reaktioner när jag sprang in i en sal med de där vingarna för att hålla i en liten föreläsning – har folk fördomar eller? 😉

 61. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart, ”Ska f.ö. genast ta kontakt med min polare Bengt i Vatikanen, för att se till att Tanja helgonförklaras” Ha ha – den där bilden är till den kommande musikvideon om Genusväldet! 🙂 Inte så att jag fick en flipp att ta en massa bilder på mig själv, de är en del av ett seriöst propagandaprojekt! 😉

 62. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan och Penumbra – slå er ihop och bilda ett parti då, bara jag får skriva principprogrammet – eller åtminstone bestämma allt! 🙂

  Obstinat – bra blogg du har! 🙂

 63. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, jag minns det där om GB-gubben och hans fru du tog upp ovan! Det här landet är galet. ja det är dags att marknadsföra vår genuskurs men vilket universitet ska vi sälja in den till – Södertörn? 🙂

 64. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, intressant länk i ditt inlägg om den där studien som ifrågasätter genusteorins grund:
  http://ekonomistas.se/2010/01/28/ar-dolda-konsmaktsstrukturer-en-myt/

 65. Tanja Bergkvist skriver:

  Harry, det är väldigt sällan jag lagt upp bilder på mig själv underdet år jaghaft bloggen, max 10 gånger, och samma tråkiga bilder. Som jag nyss sa till Lennart så kommer sig dessa nya och lite knäppa bilder av att jag var tvungen att producera lite material till en musikvideo om Genusväldet. Vi får se om jag lägger upp fler då – ditt budskap är ju lite motstridigt. 🙂

 66. QED skriver:

  Tanja, ”det var ju kul att se folks reaktioner när jag sprang in i en sal med de där vingarna för att hålla i en liten föreläsning – har folk fördomar eller?”.
  QUE?

 67. QED skriver:

  Det måste finnas något konstigt i dricksvattnet i Uppsala, med den frekvens som onödiga idéer dyker upp här. Det är inte flour.

  http://www2.unt.se/pages/1,1826,MC=77-AV_ID=1010548,00.html?from=puff

 68. Penumbra skriver:

  Tanja, bra förslag kl 10:10 em! Jag har länge suckat över frånvaron av ett högerkonservativt parti, baserat på de klassiska kristna värdena. Men man kanske skulle fixa det själv. Vad är det man brukar säga – själv är bäste dräng. Och visst får du bestämma allt, så länge det stämmer med vad jag tycker…. 😉

  Måste erkänna att jag trodde, att det bara var gubbar som jag som hade dyl åsikter samt att alla kvinnor mellan 25 och 50 var mer eller mindre varianter på Birgitta Ohlsson. (Idag blev hon EU-minister, och hennes stirriga ögon har glott på mig från snart sagt vartenda webbtidning, så hon blev den första jag kom på). Nu har jag blivit av med den fördomen, efter att ha besökt din blogg. Skönt!

 69. Tanja Bergkvist skriver:

  Robert, ”Bara nyfiken: vad har du för kvalifikationer att uttala dig så säkert om ämnet? har du högskolepoäng? har du själv erfarenheter i form av diskriminering, lägre lön eller annat? har du någon erfarenhet alls av s.k. strukturell diskriminering?”

  Jag hinner inte ta upp mina ”kvalifikationer att uttala” mig, men om du undrar över poäng så är det 360 i gamla systemet och 540 i nya. Dock inte i genus, utom kurser i algebraisk geometri då där det matematiska genusbegreppet tas upp.

  Du får definiera vad ”kvalifikationer” för att få uttala sig om något som påverkar både allas vår vardag, ekonomi, hälsa och snart hela akademin innebär.

  Om jag har erfarenhet av strukturell diskriminering? Låt se, jag levde på utbildningsbidrag mina första 2.5 år som doktorand, liksom alla andra på våra institutioner gör, med en ingångslön på brutto 13.500 kr år 2000. Innan dess hade jag pluggat till två examina under 7 år och har nu 412.000 kr i studieskuld – och den växer eftersom lönen inte ens räcker till räntorna och jag är ensamstående deltidsarbetande (just nu 75%, innan det på 50% under ett år) mamma. Mitt i doktorerande blev jag tvungen att ta ett miljonlån på banken för att kunna flytta närmare min arbetsplats eftersom det inte skulle funka att jobba med hämtnings- och lämningstider på dagis.

  Visst är det tufft, men jag känner mig inte ”strukturellt diskriminerad”. Detta är mitt livsval. Man borde kanske höja doktorandlöner + utbildningsbidrag kan jag tycka, då allt fler är i åldern att de bildar familj. Jag antar att jag ofta jämför med andra länder, där man inte ens har möjlighet att flytta hemifrån vid fyllda 20, om inte ens föräldrar sparat hela livet för att kunna köpa hus/lägenhet till sina barn (tex mitt andra hemland Bulgarien)- jag antar att jag inte är någon gnällspik utan finner mig i ganska mycket eftersom jag sett många människor leva under mycket värre förhållanden utan att klaga.

  Dessutom är nöden uppfinningarnas moder. Jag vet inte vad du har för politiska preferenser, men är du vänster (eller även höger iofs) antar jag du anser att vi i Sverige på sikt bör sänka vår levnadsstandard pga klimatkris och internationell solidaritet – så prova på det ett tag och se om du klarar det – att stå upp för dina ideal, om du nu har dessa ideal.

  Men nej, jag har inga högskolepoäng i genus – måste jag ha det för att få uttala mig? Får du uttala dig i politiska frågor utan att ha poäng i statskunskap?

  För övrigt, apropå akademiska meriter – låt mig citera din kommentar till DR Jonsson på Weimers blogg här: http://weimers.wordpress.com/2010/01/30/we-can-do-it-utan-kvotering/

  ”Förstår inte varför du också har en sådan tilltro till statliga institutioner som högskolan; tror du det finns något som heter neutrala, opolitiska utnämningar av professorer?? Naivt. Ta ett jobb på en statlig myndighet innan du gör sådana starka uttalanden om att ”kompetens inom ämnet” styr jobbtillsättningen. Sådana uttalanden är maktretoriska instrument och har inte så mycket förankring i verkligheten.”

  Så vad ger du för dessa genusprofessorer egentligen?

 70. Penumbra skriver:

  QED kl 10:40 em

  Det var det töntigaste jag läst på väldigt länge. Vad menar de med ”alla människors lika värde”? Har de hittills borrat i homosexuellas tänder utan bedövning, eller? Eller menar de att de ska försöka hålla sig för skratt när Gunnar från Bryggeriet Holmen kommer i högklackat, klänning, makeup och läppstift?

  Håller folk på att bli tokiga i det här landet?!

 71. Tanja Bergkvist skriver:

  Robert, ett annat (bland många) problem är följande: radikalfeminister inbillar unga tjejer att de kan ha ALLT: massa barn, toppkarriär, pengar, hälsa, tid för sig själv och egen utveckling, osv osv. Men så är det inte. Varför ökar utskrivningen av psykofarmaka lavinartat för unga kvinnor? Att vi alla harlika möjligheter och rättigheter innebär att vi alla är fria att göra val. VAL. Ett val utesluter oftast något annat – annars hette det inte val. Man kan inte ha allt. Radikalfeminisiterna vill att alla ska sträva efter att ha allt på alla fronter, men det kan man inte. Här har du en matnyttig sida – klicka gärna på ”Vårt flygblad” i vänsterspalten.

 72. Tanja Bergkvist skriver:

  D N Lundqvist, ”Jag tror inte det är dags att andas ut ännu. Så därför vill jag att du fortsätter, om jag får be.”

  Jag kommer att fortsätta, och ja du har rätt i din kommentar om att fler inlägg samt kortare är ett mål att sträva emot. Jag har försökt ett tag nu men det går inte så bra 🙂

 73. Info skriver:

  TANJA, HOPPAS ATT DU TILLFRISKNAR SNART

  så att du kan presentera ditt nästa blogginlägg! Efter all Axess-debatt om postmodernism kontra traditionell bildkonst de senaste månaderna så kanske du då kunde passa på att ägna saken några rader också ur ett genusperspektiv. Själv har jag i så fall redan en informativ kommentar på lager (i bakhuvudet)!

  Genuskursen borde kanske förläggas till Kräftriket?

  En saga för vuxna barn som inte handlar om tomtar och troll och som jag KANSKE kunde rekommendera till högläsning också för din kloka dotter är ”Mannen som visste allt” ur en liten bok med samma namn. Av en viss temporär författare. Den torde närmast kunna lånas på Kungliga biblioteket.

  Jaha, nu vet vi vad du gjort i kväll. Nu kan jag berätta, vad jag själv gör just nu. Jag lyssnar på strömmande klassisk musik från den amerikanska stationen WCPE, för ögonblicket Rondo brilliant i E dur av Mendelssohn, pianist Ian Hobson.

 74. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, tack för ditt försvarstal 🙂 ”Tiina exempelvis är ju utbildad på Karl Marx univerzität är det sådana kvalifikationer som Tanja skall presentera?”

  Ha ha – det vore faktiskt en intressant erfarenhet, som dock definitivt hade gjort mig ännu mer kritiskt inställd mot genusindustrin inom såväl akademi som politik.

 75. Tanja Bergkvist skriver:

  I själva verket (Robert och Erik) funderar jag på att skriva in mig på någon genuskurs för att kunna vidareutveckla min kritik!!! 😉

 76. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ja alltså det var inte någon riktig föreläsning inför studenter det där, ha ha 🙂 Det var jag, fotografen och ett tomt klassrum. Jag pratade om några vi stötte på i korridoren på väg till salen som kanske undrade vad som försiggick. Jag hade också reagerat i ett sådant läge. Men jag menar att i ett fullständigt sk tolerant samhälle ska det per definition inte finnas något som avviker och ändå såg jag på blicken att folk tyckte att det pågick något avvikande. 😉 Strunt samma, jag var ironisk!

 77. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, tack för UNT-tips!!!

  ”Folktandvården vill göra skäl för namnet och finnas till för alla. Nu ska man som första tandvårdsgivare i landet hbt-certifieras som ett bevis på sin kompetens att bemöta både personal och patienter som är homo-, bisexuella och transpersoner.”

  Ska man behöva redogöra för sin läggning inför tandvårdspersonal. Helt vansinnigt. Måste försöka hinna blogga kort om detta!

 78. Dr. Jonsson skriver:

  QED

  Man kan ju inte låta bli att undra vad dom hittar på att man ska certifieras efter härnäst.

  Det är ju fortfarande lite segt i min bransch efter finanskrisen. Kanske skulle sadla om och starta en ny firma:

  GENERELL IDEOLOGISK CERTIFIERINGSKONSULT AB

  eller kanske

  VÄRDEGRUNDSBESIKTNING AB
  – ”vi kollar att du inte har mögel i värdegrunden
  – ”mot tillägg besiktigar vi även ditt ideologiska ramverk

  Verkar vara en riktig framtidsbransch. Nån som vill haka på? Jag tror inga formella meriter behövs, och med tanke på att organisationer som själva har den unkna könsfördelning 20/80 idag är marknadsledande inom segmentet 50/50-baserad genuscertifiering så tror jag vi skulle ha goda möjligheter att slå oss in åtminstone där.

 79. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, du får gärna lägga uppdin informativa kommentar här utan att jag skrivit ett inlägg 🙂 Har ganska mkt tidsbrist nu under en tio dar till så det blir ingen postmodernism-analys under den tiden, dessvärre – men lägg du gärna ut dina tankar här ändå, och om möjlighet uppstår så lägg samma kommentar igen i ngt kommande inlägg på temat – repetition är kunskapens moder! Tack för uppdatering om din status :-). Nu ska jag nerdatera min status och sova. Godnatt!

 80. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, ”VÄRDEGRUNDSBESIKTNING AB
  – ”vi kollar att du inte har mögel i värdegrunden””

  Ha ha ha – tack för ett gott skratt! Mögel i värdegrunden. Det är det många som har. Vi kunde ju starta det där företaget!

 81. Dr. Jonsson skriver:

  Absolut, Tanja! Du var definitivt påtänkt för detta … 🙂

 82. QED skriver:

  Värdegrundsbesiktning AB 😀

  Kanske det går att få starta-eget-bidrag för detta?

  http://www.starta-eget-bidrag.se/

  Tanja, hur vore det med en liten exorcismfirma med inriktning mot genusvetare?

 83. Jonas skriver:

  Du får säkert ta emot mycket skit så jag vill bara säga att jag älskar dig.

 84. Dogdylan skriver:

  Tanja:

  Har du 540 Högskolepoäng. Det är arton terminer, vilket är nio år totalt. Rätt imponerande! Men då har du också fyra år av doktorandstudier. Så jag antar att då blir det fem år på ”undergraduate” nivå. Detta blir 300 poäng. Jag har själv 360 efter den här terminen och efter nästa sommar kommer jag ha 420 poäng tillsammans med en kandidatexamen med tre huvudämnen och en (tvåårig) Masterexamen. Eftersom jag har alla mina poäng i samhällskunskap så torde jag ju läst mycket om feminism. Jag satt och funderade på hur stort utrymme genusvetenskapen har fått i min utbildning. Jag måste säga att det är relativt liten del.

  Vad jag däremot har noterat av mina år på Universitetet är skiftningen från den radikala feminismen till multikulturalism. Detta om någonting är mycket intressant. När jag började plugga så läste vi en del av liberala feministen Susan Muller Okin som kritiserar den Kanadensiska filosofen Will Kymlicka – som försöker legitimera ”Communitarianism” (Se Charles Taylor), med att sätta upp kriterier då ”individuell frihet” inte får inskränkas på bekostnad av ”kulturell tolerans” . Men på de här åren har saker och ting skiftat i akademin.

  Jag har tidigare skrivit om Post-kolonial teori och teorier kring ”empowerment” av minoritetsgrupper har blivit viktigare än att bekämpa den kvinnoförtrycket. Under mina 6 år som universitetsstudent har jag om något noterat denna utveckling.

  Men ute i ”verkligheten” ser man samma fenomen.

  Om vi tänker till ordentligt så verkar saker och ting ha förändrats rätt ordentligt. Under 2001 så skulle omskärelse av pojkar förbjudas – men det förbjöds inte på grund av muslimska och judiska lobbygrupper – och för att politikerna var ängsliga.

  År 2009 så säger Sveriges kommuner och Landsting att Landstingen bör erbjuda gratis omskärelse av pojkar. Under 2001 så fanns det visst medialt utrymme för diskussion om omskärelse på ledarsidorna. År 2009 så tar de största tidningar parti för omskärelse och så även politikerna. Nu tar till och med Rädda Barnen, RFSL och Vänsterpartiet en ”neutral” position och bråkar om ”definitioner”. Ser du skiftningen – från ett barnperspektiv till ”kulturell emancipation.

  Jag läste för några dagar sedan läste jag om en muslimsk man sexuellt utnyttjade sin dotter. När han sedan greps och fördes till domstol så frikändes han från ”sexuellt utnyttjade” – och dömdes för misshandel.

  http://www.sr.se/goteborg/nyheter/artikel.asp?artikel=3406950

  Fallet togs inte upp i högsta domstolen på grund av detta kunde bli ett ”prejdukat” – vilket, kanske skulle innebära att så fort man hänvisar till sin ”kultur” så kan man frias. Men svensk lagstiftning undergrävs inte bara enbart i brottsmålen på grund av multikulturalistisk policy och politisk korrekthet. För att ge ytterligare ett exempel.

  Du kanske kommer ihåg slöjdebatten. För tio år sedan diskuterades det om ”slöjan” var ett uttryck för kvinnoförtryck. Detta stöddes av politiker och journalister. Idag är ”slöjan” inte längre ett uttryck för kvinnoförtryck – trots att motiveringen till slöjan skulle få vilken klassisk feminist att skrika sexism.

  Förra året gjorde till och med SVT ett ”mångkulturprogram” om tre beslöjade kvinnor. Idag stödjer alla tidningar ”slöjan”. Nu kommer vi till nästa anhalt – den så kallade burkan. I söndags klargjorde alla politiker att de var emot detta – men ingen ville lagstifta. Det fanns en otrolig ängslan bland politikerna kring de här frågorna.

  Enligt intersektionalitet teorin så är kvinnor, barn, handikappade, HBT-personer och icke-vita och deras kultur förtryckta. Men vad händer om dessa ”skyddade” grupper börjar förtrycka varandra. Man måste välja sida och framför allt, man måste börja värdera. Så vad är viktigast kvinnan, barnen eller invandrarnas kulturer? I marxistisk tradition måste man tala om makt – man måste göra en sätta alla dessa kategorier i en vertikal hierarki – där kategorierna ges olika maktkapital. Som framgått här så verkar invandrarnas rätt till sin kultur stå över kvinnors och barns rättigheter. Detta är symptomatiskt i både den politiska och akademiska diskursen.

  Så hur hanterar politikerna dessa problem?

  I september förra året går Göran Hägglund ut på DN-debatt och säger att ”Queerteori och genusvetenskap” är hokuspokus och att hans parti stödjer ”verklighetens folk”. Vad han inte riktigt förstår är att han tillhör samma elit som han kritiserar och att han är en del av etablissemanget.

  ”Verklighetens folk” hyser en misstro mot flyktingpolitik, mångkulturen, flumskolan, brottsligheten och inte minst det mediala och politiska etablissemanget där Göran Hägglund tillhör. Det verkar inte finnas någon politisk motivation och rent utsagt en ovilja att gå till roten med dessa problem i etablissemanget.

  Men det är inte bara kvinnors och barn som lider av Sveriges och västvärldens kulturella självmord. Låt oss titta på den svensk och västvärldens gränspolitik .

  I USA verkar lagstiftning vara mycket flexibel då det kommer till illegal invandring. I USA måste ”Minutmännen” hålla gränserna, eftersom gränspolisen saknar resurser. De amerikanska politikerna ser också mellan fingerarna och är ovilliga att stifta tuffare lagar. Istället pratar man om amnesti. Även om politikerna argumenterar för ”reglerad” invandring och lagen är tydlig – så är invandringen till USA i princip fri, då nya policies och lagar undergräver den gamla nattväktarstatens lagstiftning.

  I Sverige ser vi samma fenomen. Igår läste jag att regeringens utredare vill ge fri skola till illegala invandrares barn.

  http://sydsvenskan.se/sverige/article626212/Alla-barn-ska-fa-ga-i-skolan.html

  Det har också varit tal om ge illegala invandrare gratis sjukvård och tillgång till socialförsäkringssystemen. Detta betyder i princip att illegala invandrare kommer att ha samma ”rättigheter” – som legala invandrare. Om heller inte polisen prioriterar den illegala invandring och inte har befogenheter att implementera svensk lagstiftning. Vad är det då för mening med att ha en ”reglerad” invandring?

  Ja, feminismen är ett problem. Men det är ett stort misstag att inte se hur den är sammanlänkad med Marxism, Liberalism och Multikulturalism – och hur dessa ”ideologier” är sammanlänkade med varandra. För att ge ett exempel till. Vänstern är kritisk till globalisering och Högern är positiv till globalisering. Men när man frågar respektive sympatisör så förstår man att vänstern inte alls är kritisk till ”Globalisering” – de kallar bara sin ”Globalisering” för internationalism istället, en socialistiskt betingad internationalism om så vill.

  Men både Högern och Vänstern verkar för att ”Globalisering” – även om deras drömsamhällen ser litet olika ut – är de båda fientliga till nationalstaten, de är fientliga till kristendomen och västvärldens etniska och nationella värden.

  Utvecklingen i Sverige är snarare ett internationellt fenomen och det är bara västvärlden som hänger sig åt den här typen av irrationell internationalisering och självhat. Det är en mängd intressen som samverkar. Vi har socialistiska internationalister, storföretag, judisk/israeliska lobbygrupper, kristna fundamentalister, liberaler, multikulturalister och i stort sätt ett brett spektrum av människor och institutioner – men de är alla kontraproduktiva för västvärldens överlevnad. Både folket och ”iden” om västvärlden.

  Titta på västvärlden. Egypten föll, Grekland föll, Rom föll, Byzantium föll och nu håller den Europiska civilisationen på att falla. I Europas diaspora har vi sett efterkrigstidens politik. Först såg vi hur våra kolonier i Afrika föll så som Sydafrika och Rhodesia. När länder inte längre kan upprätthålla sina gränser, sin kultur och hänger sig åt kortsiktig ekonomisk vinning så som Sydafrika – som tillätt massinvandring från hela Afrika – för den billiga arbetskraften.

  För stunden så ser vi en vit massimmigration från Sydafrika till Australien, Nya Zeeland, Kanada och EU. Sydafrika håller på att implodera. I USA bedrivs en ungefärlig politik som gjordes under apartheid Sydafrika – medelklassen är mer villig att betala för en illegal latinamerikan än för en laglig invandrare/Amerikan.

  Vi ser samma fenomen i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och nu även Argentina – där massinvandring från tredje världen för att fylla behovet av billig arbetskraft. Således ser vi feminism, internationalism, massinvandring och en nedmontering av Europisk identitet i den Europiska Diasporan.

  Den västerländska diasporan hålls ihop av Europa – inte av nämnda länder. Om Europa faller, faller hela västvärlden. Om västvärlden faller så finns det få länder – som har en tillräckligt stor Europisk befolkning som kan återuppta den västerländska renässansen.

  Tänk dig vilka geopolitiska effekter ett fall av västvärlden skulle få. I princip försörjs tredje världen av västerlandet. Östasien ekonomi är beroende av västvärlden och Östasien är inte heller villig att agera som ”världspolis” eller är villiga att agera humanitärt, något vi sätt under katastrofen på Haiti.

  Utan västvärlden är Israel försvarslöst. Enligt Norman G Finkelstein är Israel mer militariserat än Nazityskland. När inte västvärlden håller tillbaka de sionistiska fundamentalisterna i Israel och Islamisterna i den muslimska världen – kommer vi få skörda storm i mellanöstern. Tänk dig ett fattigt Afrika där miljoner svarta afrikaner och araber går över de västerländska gränserna – när inga matleveranser och bidrag längre återkommer. Vi ser redan idag hur befolkningsexplosionen leder till hur Sydeuropa tampas med illegala invandrare – med siktet mot centrala och norra Europa. Men om detta låter hemskt, tänk då på den anarki som kommer råda i Afrika och Mellanöstern utan NATO-trupper. Deras regionala fredbevarande organ (African Union) är mycket svagt.

  Detta är naturligtvis extrema spekulationer från min sida – det behöver inte bli så här och jag kanske övertolkar och överdimensionerar de problem som västvärlden möter, men utan tvekan är västerlandets överlevnad mycket viktig för ”hela världens folk”– även om jag tror och hoppas på att Östasien kan bära oket som civilisationens mittpunkt – då de historiskt en gång varit civilisationens mittpunkt.

 85. Nordbo skriver:

  Bra sammanfattning av läget Dogdylan. Vi lever i intressanta tider. Det finns mycket att göra. 🙂

  Min övetrygelse är att hoppet för Europa inte alls är ute. För tillfället saknar Europa vigör. Det är som om vi inte vill överleva som civilisation och som om folken i Europa inte har en önskan om att ha en framtid som européer. Vår största fiende är en fatalism som får oss att tro framtiden inte är öppen, att den nuvarande inriktningen är oundviklig.

  Det finns en passiv hållning inför förändringar som jag ofta har stött på. Jag har anklagats för att vara ”rädd för förändringar.” Förväntningen bakom den attityden är att jag bara ska acceptera de förändringar som är på gång, utan att oponera mig.

  Men det är ju nonsens: det är vi som skapar framtiden. Förändringarna som pågår i Europa är en följd av vissa föreställningar och en viss politik som följer av de föreställningarna.
  Aristoteles definierade människan som ”zoon politikon”, ett politiskt djur. Det tolkar jag som att det som skiljer oss från djuren är att vi aktivt kan vara med och forma framtiden för samhället som vi är en del av. Att ta ett sådant ansvar för samhället är att vara människa fullt ut.

  Om vi inte tycker om vad det nuvarande politiska etablissemanget håller på att göra med vårt land och vår civilisation så får vi verka för att de ska bytas ut och/eller att de ska inse att de har lett in Sverige och Europa i en ohållbar riktning. Allt är möjligt.

  Jag är inte alls rädd för förändringar. Jag vill ha långt större förändringar än de flesta, som läget ser ut just nu. Men jag tror skaran som vill ha stora förändringar, istället för att bara passivt finna sig i vad politiker och byråkrater verkar för, kommer att växa framöver. Nöden är uppfinningarnas moder. Jag tror nöden kommer att öka framöver och det kommer att ha en positiv sida: folk ruskas ur sin passivitet och fler börjar tänka i nya banor.

 86. Z skriver:

  I själva verket (Robert och Erik) funderar jag på att skriva in mig på någon genuskurs för att kunna vidareutveckla min kritik!!! 😉

  Det där låter som en god idé.

  Att kritisera olika förehavanden inom en viss disciplin (här: genusteori) borde alla kunna få göra, t ex ifrågasätter jag starkt Moira von Wrights relativisering av fysikämnet i skolan (ifall det är så hon menar, jag väntar på ett uttalande), däremot:

  att avfärda en hel universitetsdisciplin (genusvetenskap)….då låter det säkrast om man har lite på fötterna, t ex gått en termin eller två, eller åtminstone läst tre böcker från kurslistan, t ex.
  (ber om överseende ifall du inte avfärdar genusteori som ämne, i så fall har jag missuppfattat)

 87. Lennart W skriver:

  Håller nog med Z här, i princip iaf. Har sett såna där svepande fördömande och avfärdanden förr mot t.ex. hela ekonomiämnet, när det egentligen bara är någon avart av nationalekonomi som har irriterat. Är ju liksom lite annat också som ekonomerna läser.

 88. Erik skriver:

  Dogdylan:

  ”Vad jag däremot har noterat av mina år på Universitetet är skiftningen från den radikala feminismen till multikulturalism.”

  Jag skulle inte ens kalla det en skiftning, jag skulle påpeka att feminismen från första början saknat någon fast grund som kan skifta. Redan från början påpekas radikalfeminismen hade fäste i en ohelig allians av högerns mest religiösa stollar och vänsterns mest kommunistromantiska stollar.

  Dvs universiteten försöker analysera något som inte finns och bygga sin legitimitet på symbolisk tramsvetenskap.

  Multikulturalister var feministerna redan innan de blev feminister, fast då kallades det anti-imperialism och betraktades som en ekonomisk fråga. Man trodde de USA-utsugna länderna var de fattiga länderna, länder stödda av Sovjet och Kina däremot skulle bli mest välmående för de slapp utsugare.

  Det var killar som hade de här åsikterna och de drog till sig kopiösa mängder tjejer med rebellfantasier (Mrs Wannabee- James Dean-Lennon) Detta hade resultatet att de behandlade tjejerna precis som dagens rockstjärnor behandlar sina flickvänner. Detta resulterade i tredjevågsfeminismen. Som protest mot de patriarkala vänsterradikala killarna.

  Men det betydde inte de tjejerna inte var multikulturella, det betydde bara att när de multikulturella killarna var otrogna och hade fem flickvänner samtidigt så ansåg multikulturella tjejer att kvinnor hade mer gemensamt med de grupper man kämpade för än de grupper man tillhörde.

  Man utnämnde kvinnor till en ny offergrupp – precis som Gramsci förutspådde och Marcuse förespråkade.

  Så i grund och botten var de alltid multikulturella OCH radikalfeministiska. Och utan fast grund är de två alltid i konflikt. Ibland tar pk-media in det ena, ibland det andra men det är alltid bägge. Feminismen är alltid en anti-imperialistisk rörelse.

  ”Detta om någonting är mycket intressant. När jag började plugga så läste vi en del av liberala feministen Susan Muller Okin som kritiserar den Kanadensiska filosofen Will Kymlicka – som försöker legitimera ”Communitarianism” (Se Charles Taylor), med att sätta upp kriterier då ”individuell frihet” inte får inskränkas på bekostnad av ”kulturell tolerans” . Men på de här åren har saker och ting skiftat i akademin.”

  Nej, bägge perspektiven har funnits sida vid sida hela tiden från grundandet. Man pratar bara inte om det eftersom det är irrationellt beteende att tillhöra två motsatta åsikter samtidigt. Och att anklaga kvinnor för irrationellt, ologiskt beteende har av någon anledning blivit portförbjudet i akademin 😉

  Poängen är att samma beteenden som vänsterradikala kvinnor beundrade hos andra kulturer. När deras egna män gjorde likadant så blev de inte lika förtjusta. Varför de kvinnorna envisas med att tycka det är bra italienska män har könsroller men dåligt att svenska män har det kan faktiskt enbart de själva besvara men så är det sedan länge.

  ”Jag har tidigare skrivit om Post-kolonial teori och teorier kring ”empowerment” av minoritetsgrupper har blivit viktigare än att bekämpa den kvinnoförtrycket.”

  De har alltid varit viktigare eftersom det var vad de ville syssla med från början. Feminismen var en motreaktion när de VITA männen började bete sig kulturellt ”ovitt” överklasstjejerna på berkley ville beundra sådana män på avstånd, inte att deras egna män skulle ta efter dem.

  Om du utgår från hudfärg så var tjejerna toleranta. Men kulturellt så var de lika rasistiska själva när kulturen ifråga anammades av deras vita pojkvänner. Det här pratar man inte om på universitetet för bilden av hur rasistiska de här tjejerna blev när svarta (beundrade) beteenden hos deras egna killar blev föraktade beteenden stämmer inte med universitetets åsikter om kvinnor.

  Särskilt inte medvetna, utbildade kvinnor.

  ”Under mina 6 år som universitetsstudent har jag om något noterat denna utveckling. Men ute i ”verkligheten” ser man samma fenomen.”

  I verkligheten ser man samma sak, ibland det ena, andra gånger det andra men anti-imperialism var först och det andra har alltid varit en motreaktion på multikulturella patriarkala vänsterkillar i EGNA kulturen.

  ”Om vi tänker till ordentligt så verkar saker och ting ha förändrats rätt ordentligt.”

  Japp, med ”verkar” som nyckelord.

  ”Under 2001 så skulle omskärelse av pojkar förbjudas – men det förbjöds inte på grund av muslimska och judiska lobbygrupper – och för att politikerna var ängsliga.”

  I kombination med förstås att man ignorerat inte bara den mansfrågan utan alla mansfrågor (utan kända undantag). Man har t o m ignorerat pappafrågor trots att det missgynnar egna jämställhetspolitiken.

  ”År 2009 så säger Sveriges kommuner och Landsting att Landstingen bör erbjuda gratis omskärelse av pojkar.”

  De har inget val, antingen gör de det eller så görs det av någon annan. Oavsett vad Sverige beslutar så blir beslutet inte respekterat.

  ”Under 2001 så fanns det visst medialt utrymme för diskussion om omskärelse på ledarsidorna. År 2009 så tar de största tidningar parti för omskärelse och så även politikerna.”

  De har inget val.

  ”Nu tar till och med Rädda Barnen, RFSL och Vänsterpartiet en ”neutral” position och bråkar om ”definitioner”. Ser du skiftningen – från ett barnperspektiv till ”kulturell emancipation.”

  Jupp, jag ser tydligt skiftningen i de organisationerna men det beror ju på att de liksom Amnesty har bytt ledning. Amnesty har nu en ledare från U-landet Bangladesh, så konstigt att hon vill ha en annan organsation än den engelske jurist som grundade Amnesty eller hur?

  http://aktivarum.wordpress.com/2010/02/02/amnesty-international-blir-anti-amnesty/

  ”Jag läste för några dagar sedan läste jag om en muslimsk man sexuellt utnyttjade sin dotter. När han sedan greps och fördes till domstol så frikändes han från ”sexuellt utnyttjade” – och dömdes för misshandel.”

  Påminner om ett känt fall i Tyskland där en tysk KVINNLIG domare vägrade påskynda en skilsmässa med argumentet tjejen kände till att i hans kultur ingick för kvinnor att bli slagna.

  http://www.dn.se/nyheter/varlden/tysk-domare-hanvisade-till-koranen-i-skilsmassomal-1.497575

  ”För att ge ytterligare ett exempel. Du kanske kommer ihåg slöjdebatten. För tio år sedan diskuterades det om ”slöjan” var ett uttryck för kvinnoförtryck. Detta stöddes av politiker och journalister.”

  Javisst

  ”Idag är ”slöjan” inte längre ett uttryck för kvinnoförtryck – trots att motiveringen till slöjan skulle få vilken klassisk feminist att skrika sexism.”

  Men feminister är också postmoderna, de har inget problem att omformulera fram en annan symbolik helt i strid med verkligheten. Då blir slöjan ok och tyder på starka kvinnor.

  ”Förra året gjorde till och med SVT ett ”mångkulturprogram” om tre beslöjade kvinnor.”

  Ett program som förolämpade en av sina gäster så till den grad hela diskussionen handlade om varför man hälsar i Sverige genom kroppskontakt (ta i hand)

  ”Idag stödjer alla tidningar ”slöjan”.”

  Eller så stödjer de inte nedbrända tidningsredaktioner? Man måste skilja på frivilliga åsikter och hot om våld.

  ”Nu kommer vi till nästa anhalt – den så kallade burkan. I söndags klargjorde alla politiker att de var emot detta – men ingen ville lagstifta. Det fanns en otrolig ängslan bland politikerna kring de här frågorna.”

  Otrolig? Alla svenska politiker vet att de kan mördas när som helst om de är för tydliga på den punkten. Just den formen av debatt har ju mellanösternkulturer framgångsrikt fört sedan Theo Van Gogh straffades för sin medverkan i en viss film.

  ”Enligt intersektionalitet teorin så är kvinnor, barn, handikappade, HBT-personer och icke-vita och deras kultur förtryckta.”

  Javisst, och samtidigt så formligen svämmar de grupperna till de länder som antas vara förtryckare. Intersektionalitet-teori påminner mest om killen i en film som heter ”goodbye lenin” som skulle få mamma att tro att berlinmurens syfte var att hålla borta västmedborgare från paradiset Östtyskland.

  Att universitet ens tar i den med tång får dem att framstå som pajas-skolor.

  ”Men vad händer om dessa ”skyddade” grupper börjar förtrycka varandra.”

  Börjar? De har alltid förtryckt varandra i andra länder. Det är bara det att blinda bortskämda svenskar har alltid romantiserat de länderna. Kambodja åkte fånar till och trodde var ett paradis. Kirunasvenskarna blev i flera fall avrättade som spioner. När de kom tillbaka låtsades vänsterpartiet som det regnade.

  Om HBT-folk förtrycks av väst, varför flyr de inte till Iran eller Turkiet? Varför flyr de TILL förtryckaren? Seriöst varför kan man ens säga så idiotiska saker på ett universitet, det är ju löjets skimmer över hela skolan.

  ”Man måste välja sida och framför allt, man måste börja värdera.”

  Nej det är ju just att välja sida de aldrig gör och inte vill göra. De gillar den ena sidan i ett land och den andra sidan i hemlandet, fast bara på exotiska grupper. Om en vit svensk kille tar efter andra kulturers kvinnosyn så blir rasismen lika tydlig som uppenbar hos de toleranta grupperna.

  ”Så vad är viktigast kvinnan, barnen eller invandrarnas kulturer?”

  Ingenting är viktigast, viktigast finns inte. Fasta värden är manliga, kvinnlig vetenskap saknar fasta värden där behöver man sålunda inte ens svara på frågan. ”Kvinnlig” professur (som egentligen har noll med könet kvinna att göra då alla viktiga teorier kom från vita KILLAR) innebär att varje dag säga till eleverna de inget vet och inget kan veta.

  Mest påminner det om stereotypen indisk guru som samlar ett gäng kvinnor som harem.

  ”I marxistisk tradition måste man tala om makt – man måste göra en sätta alla dessa kategorier i en vertikal hierarki – där kategorierna ges olika maktkapital.”

  Där personerna med mest makt beskrivs som om de hade minst makt osv tills den logiska slutsatsen blir att vem som helst efter behov kan påstås vara den med makt medan diktatorerna trodde sig vara ”av folket” och därmed representera ”mot makten”

  ”Som framgått här så verkar invandrarnas rätt till sin kultur stå över kvinnors och barns rättigheter.”

  Vilket ändras samma sekund en svensk man anammar samma kultur. Att en vit man beter sig svart visar på en gång att kulturen i sig föraktar man.

  ”Så hur hanterar politikerna dessa problem?”

  Inte alls.

  Vilket är anledningen personer som inte alls borde ha en tanke på att rösta Sd faktiskt verkar planera att göra det (vilket knappast är en fördel för oss även om det kan vara nödvändigt). Mätning på mätning bekräftar Sd nu har statistiskt säkerställd ökning. De har flera gånger faktiskt haft högre siffra än flera av de etablerade partierna.

  Avslutar kommentaren här då det sedan är nytt ämne.

 89. Erik skriver:

  Tanja:

  ”I själva verket (Robert och Erik) funderar jag på att skriva in mig på någon genuskurs för att kunna vidareutveckla min kritik!!!”

  Det spelar egentligen ingen roll vilken kurs du skriver in dig på. Symbolisk/kulturell vetenskap verkar vara samma bluff och båg oavsett vad man läser.

  Testa denna fråga: Om kulturen som skall föreställa det allra mest viktiga för all utveckling var kvinnofientlig, hur kommer det sig att resultatet blev det motsatta?

  Det är så löjligt, istället för att beskriva verklighet så diskuterar de ”ideal” Hur de tror idealen såg ut och hur de tycker idealen såg ut. Sagovetenskap modell Moira von Genus.

 90. Z skriver:

  Det spelar egentligen ingen roll vilken kurs du skriver in dig på. Symbolisk/kulturell vetenskap verkar vara samma bluff och båg oavsett vad man läser.

  Testa denna fråga: Om kulturen som skall föreställa det allra mest viktiga för all utveckling var kvinnofientlig, hur kommer det sig att resultatet blev det motsatta?

  Antagligen för att vi lever under andra förhållanden än många flockdjur och klansamhällen i krigiska områden.
  Vi har en annan budget och det finns inte lika mycket överlevnadsfaktor för byn/staden i att hålla kvinnorna hårt lite allmänt och i synnerhet när det kom till att räkna antalet munnar att mätta, dvs ingen fick bli gravid utan att försörjare som såg till att mat fanns på bordet, var i närheten.

 91. Dr. Jonsson skriver:

  QED,

  Du är hemskt välkommen du med … 🙂

  Det sjuka är att jag tror att man faktiskt skulle kunna få både starta-eget-bidrag och många uppdrag i kommuner och landsting. Bolagsnamnet skulle förmodligen bara uppfattas om lite roligt, och både du, jag, Tanja och många fler här skulle nog med glans klara av att sätta ihop den meningslösa b.s. som behövs i säljdokument och på hemsidor för att beställningar ska börja trilla in.

  Kruxet är väl att sälja in mer celeber personal som t.ex. Tanja (om du vill vara med) med epitetet ”framstående samhällsdebattör med fokus på genusfrågor” utan att kunderna googlar alltför mycket.

  Vi kanske kan lösa det genom att anonymisera personalen gentemot kund med motiveringen att vi inte vill att normstela kunder väljer bland våra konsulter baserat på deras kön eller etnicitet. Det skulle kanske t.o.m. ge oss ytterligare konkurrensfördelar i det att det kan ses som nytänkande och ett extra hedervärt grepp för att verkligen motarbeta diskriminering i alla dess intersektionella former.

  Jag tror vi kan det här … 🙂

 92. Erik skriver:

  Z:

  ”Antagligen för att vi lever under andra förhållanden än många flockdjur och klansamhällen i krigiska områden.”

  Javisst, då blir frågan hur kommer det sig vi lever under andra förhållanden än klansamhällen och krigiska områden? Vi lever i det som var ett av de mest krigiska områdena som fanns. Och vi hade definitivt klaner. Vad är speciellt för väst i allmänhet och Sverige i synnerhet?

  ”Vi har en annan budget och det finns inte lika mycket överlevnadsfaktor för byn/staden i att hålla kvinnorna hårt lite allmänt”

  Ja men hur kommer det sig att just vi (väst som enligt de intersektionella/multikulturella delarna av våra universitet är de värsta förtryckarna) hade den utvecklingen? Vi beskrivs tvärtemot vad vi resten av världen haft för resultat.

  ”och i synnerhet när det kom till att räkna antalet munnar att mätta, dvs ingen fick bli gravid utan att försörjare som såg till att mat fanns på bordet, var i närheten.”

  Ja och i andra länder i världen så resonerade man tvärtom. Och gör det fortfarande och då undrar jag vad du anser (eller fått lära dig) är kvinnoförtryck? Att de ploppar ut en massa ungar utan försörjare och ser dem svälta ihjäl eller att samhället ser till barn föds i den takt som det går att ta hand om.

  Där har du de två alternativen som finns. Vilket av dem anser du förtrycker kvinnor?

 93. Z skriver:

  jag beskrev tänkbara anledningar till att hedersbeteenden tycks ha selekterats så hårt i vissa områden, kanske var det på sådana områden endast denna typ av stammar som överlevde: De som på olika sätt såg till att barn föddes i den takt som det gick att ta hand om dem.
  Tyvärr blev en bieffekt av detta, i de tuffaste områden, hedersmord och annat, kvinnor som inte fick prata med män utan att titta ner i marken, inte fick ta i hand, det präglade hela deras liv, och inte bara just när de skulle ha sex.

  Den hårda kontrollen gick mot kvinnor mycket mer än mot män, eftersom det inte fanns lika mycket överlevnadsstrategi i att hålla hårt på männens sexualitet som på kvinnornas, antar jag. Kvinnan kunde inte sticka iväg från ansvaret (eller från byn) lika lätt.

  men i dagens moderna och tekniskt utvecklade samhällen verkar det inte vara lika fördelaktigt med samma hårda koll på kvinnorna, för ekonomins skull.

  har ingen aning om detta är något som tas upp på genuskurser men det är min evolutionära tanke kring varför beteendet verkar ha selekterats fram

 94. Nordbo skriver:

  Ja, en anledning till att kvinnorna är ute och jobbar lika mycket som männen är för att tillväxtmaskinen, som det moderna samhället är, ska hållas igång. Men jag tror att nya tider stundar. Verkligheten håller på att hinna ikapp oss:

  http://www.energybulletin.net/node/34357

 95. Dogdylan skriver:

  Erik:

  Feminismen har varit självständig – och då i borglig form (Suffragetterna) . Men vi skulle kunna gå ännu längre tillbaka. Jag har två rätt bra böcker som skriver om historisk feminism. Den första heter ”Feminist Nationalism” (1997) och är redigerad av Lois A. West. Den andra heter The Fourth Estate och är skriven av Shulasmith Shahar (1987). Tar man bort feministtramset så verkar ju feministrörelsen alltid ha vunnits fast i olika former, även på medeltiden. Jag skulle nog säga att feminism snarare är ett fenomen, än en ideologi, även om nu feminismen ideologiseras. Egentligen kanske man skall tala om kvinnors frigörelse, snarare än feminism. Kanske skulle den ”äldre feminismen” kunna bli en underkategori till (social) Liberalismen, så som den John Steward Mill presenterar.

  Feminismen handlar om frihet – eller snarare möjligheten till frihet. Vad jag menar är att, feminismen och dess moderna och sen moderna ideologier har skiftat till multikulturalism. Man talar ju som sagt om de här ”feministiska vågorna”.

  Nu talade jag som sagt bara om egen erfarenhet, men jag skulle nog ändå säga att det har skett en skiftning, framför allt i Sverige – och troligen under de senaste tio åren. När jag tänker efter så kom Chandra Talpade Mohanty ut med essän ”Med västerländska ögon” 1986 – så jag antar att multikulturalist/post-koloniala perspektivet är relativt nytt. Säkert är det inte äldre än 30 år i folks medvetanden, även om ”själva perspektivet” säkert är tusen år. Min tes är att multikulturalist perspektivet har satts sig över den ”västerländska feminismen” – och att detta framför allt i Sverige är relativt nytt. I undervisningen har jag märkt av en skiftning från mer ”mainstream” feminister som Yvonne Hirdman, till radikalfeminism till det här post-koloniala perspektivet.

  Då det kommer till den gamla ”vänsterns” inställning till barnfrågor och kvinnofrågor – så tror jag inte det handlar om byte av ledning i t.ex. Amnesty, det handlar om förändrade diskurser och vad som är socialt accepterat. Det är mer ”socialt accepterat” att förkasta feminism, än att förkasta ”mångkultur”.

  Dilsa Demirbag Sten skrev idag i DN om en ny doktorsavhandling på Juridiken på Uppsala U. Tydligen så argumenterar den för Sharia.

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/rattsforakt-i-mangkulturens-namn_4197415.svd

  Så utvecklingen (skulle jag säga) pekar mot en kulturell balkanisering av Sverige. Förvisso är det naturligt när vi sedan 1975 har släppt in över en miljon människor från tredje världen. Invandrargrupperna är så pass stora att assimilering är omöjlig.

  Dilsa Demirbag Sten missar naturligtvis målet, dvs. att det är invandringspolitiken, som det är fel på och att vi har tagit emot för många och ibland människor från kulturer som nästan är omöjliga att assimilera, men hon noterar att det måste råda en ”viss anpassning” av invandrargrupper. Jag ser Dilsa Demirbag Sten som en säkerhetsventil – hon förkastar inte det mångkulturella samhället – men samtidigt kritiserar hon det. Jag tror nog att hon vill vara mer frispråkig, men mångkulturen är nog den heligaste av kor i västvärlden och har varit så länge.

 96. Erik skriver:

  Z:

  ”jag beskrev tänkbara anledningar till att hedersbeteenden tycks ha selekterats så hårt i vissa områden, kanske var det på sådana områden endast denna typ av stammar som överlevde: De som på olika sätt såg till att barn föddes i den takt som det gick att ta hand om dem.”

  Hedersbeteende har enligt ”Outliers” av Malcolm Gladwell selekterats på basis av hur lättsnodd vara som det man försörjer sig på råkar vara. Hederskulturer är huvudsakligen Herdes-kulturer. Framstår man inte tuff nog där så stjäl de din boskap och din familj svälter.

  I kulturer som försörjer sig på jordbruk (dit Sverige råkar höra) så blir det mycket mindre framträdande än hos exempelvis fåraherdar eller boskapsfösare som ständigt löper risk att råka ut för tjuvar. Jordbruk kan man inte lika lätt stjäla. Det enda som kunde stjälas och orsaka hedersvåld hos svenskar var alltså kvinnor.

  Vilket vi därför i stabilitetens namn fick hårda lagar mot. Jag tror det var Birger Jarl som krävde hårda straff för kvinnorov.

  ”Tyvärr blev en bieffekt av detta, i de tuffaste områden, hedersmord och annat, kvinnor som inte fick prata med män utan att titta ner i marken, inte fick ta i hand, det präglade hela deras liv, och inte bara just när de skulle ha sex.”

  I de tuffaste områden är det familjen själv som ser till att kvinnorov ej sker, i Sverige är det sedan länge polismaktens uppgift. När en kvinna rövas/våldtas är det inte mannens heder som försvinner utan landets/statens. Därmed slapp man alla dessa blodshämnder som vi hade.

  ”Den hårda kontrollen gick mot kvinnor mycket mer än mot män, eftersom det inte fanns lika mycket överlevnadsstrategi i att hålla hårt på männens sexualitet som på kvinnornas, antar jag.”

  Vad menar du med att kontrollen gick mot kvinnor mer än mot män? Om en kvinna hindras ha sex med en man så hindras ju den mannen i lika hög grad att ha sex.

  Exempelvis det som hände i Danmark där vissa danska islamisters hökvakt på vissa muslimska kvinnor ledde ju till slagsmål och ja då hindrade de muslimska kvinnor att ha sex med danska killar. Men det innebär ju också de danska killarna hindrades ha sex eller hur? Slagsmålens orsak var ju att islamisterna raggade på danska tjejer men vägrade låta danska killar ragga på muslimska tjejer. Varför så ville inte islamistiska killar danska killar dejtade muslimska kvinnor? Jo för i deras kultur gifter man sig ofta inom släkten för att behålla egendomar inom familjen (man vill också behålla status inom klassen, fina damer får inte giftas ner). Danska killarnas framgångsrika uppvaktning skulle ge dem rätt att få egendomar. Dessa vanor har sedan bibehållts även när man inte ens har hemgift. Då kallas det ”sed”

  ”Kvinnan kunde inte sticka iväg från ansvaret (eller från byn) lika lätt.”

  Nej men det innebär ju även att en man inte kunde ha sex med kvinnan så lätt. Poängen är dock att kvinnans familj skyddade henne och misslyckades de hade de förlorat ”heder” dumt så det förslår men så är det.

  ”men i dagens moderna och tekniskt utvecklade samhällen verkar det inte vara lika fördelaktigt med samma hårda koll på kvinnorna, för ekonomins skull.”

  Är det inte? Jag läste nyss om en svensk förskola där över hälften av barnen talade andra språk än svenska, det dominerande språket bland barnen är också det dominerande språket i heders (herdes) kulturerna. Nu fick lärarna på den förskolan språksstöd i arabiska. Över halva den kommande generationen talar alltså utifrån den skolans population arabiska.

  Bevisligen är det en klart ekonomiskt fördelaktig taktik. Allt tyder på att dessa länder som har dessa vanor kommer att dominera denna del av världen.

  ”har ingen aning om detta är något som tas upp på genuskurser men det är min evolutionära tanke kring varför beteendet verkar ha selekterats fram”

  Genuskurser tar nog inte upp detta. De verkar ha som mål att göra en Bill Gates, dvs leva gott själva men sedan skänka bort allt de har så nästa generation tvingas börja om.

 97. Erik skriver:

  Dogdylan:

  (Det här är ett grymt intressant ämne förresten)

  ”Feminismen har varit självständig – och då i borglig form (Suffragetterna)”

  Hur självständiga var suffragetterna? Det var ju upplysningstiden som skapade tron på människans rättigheter och förnuftets/vetenskapens styrka på 1700-talet. Med franska revolutionen som höjdpunkt.

  ”Men vi skulle kunna gå ännu längre tillbaka. Jag har två rätt bra böcker som skriver om historisk feminism. Den första heter ”Feminist Nationalism” (1997) och är redigerad av Lois A. West. Den andra heter The Fourth Estate och är skriven av Shulasmith Shahar (1987).”

  Jag har inte läst någon av dem men jag har däremot ”Vem slår Eva? forskande feminister i genusland” som är en utmärkt handledning i pocketform på skillnaden mellan då och nu. Det är Björn Ljungberg och Emma Rydgren som skrivet den och den är väldigt lättläst med ordentlig källförteckning.

  ”Tar man bort feministtramset så verkar ju feministrörelsen alltid ha vunnits fast i olika former, även på medeltiden.”

  Nyckelordet där är nog ”verkar” för på samma sätt som dagens moderna feminism har väldigt lite med suffragetterna och rösträtten att göra torde allting som fanns före upplysningstiden haft väldigt lite med liberala upplysningsfilosofer att göra. De var ju när de dök upp det mest radikala som fanns. Feminismen före dem torde sålunda haft andra tankar – sannolikt om religion.

  ”Jag skulle nog säga att feminism snarare är ett fenomen, än en ideologi, även om nu feminismen ideologiseras.”

  Den radikalfeminism vi ser idag startades antingen runt 1960 (om vi menar grundandet) eller 1980 (om vi menar genomslaget på Barnard-konferensen) och dess anor i Marx har ingenting att göra med suffragetterna. Du måste komma ihåg att suffragetterna (första vågen) var dåligt utbildad arbetarklass som ville ha rösträtt och grundläggande rättigheter.

  Den andra vågen hade i stort sett ingenting med något annat än abortfrågan att göra. Den vanns överlägset.

  Radikalfeministerna (den tredje vågen) var högutbildade studenter inom medborgarrättsrörelsen i USA som hade marxistiska nya analysverktyg och kände sig mer smarta och medvetna än den ”förborgeligade” förändringsobenägna arbetarklassen som nu sågs som politiskt inkorrekta. Det nya kriget fördes mot egna föräldrarna. Först så hade detta inget med feminism att göra. Det var multikultur/antiimperialism för hela slanten.

  Men de ville även såklart precis som tjejer idag (oavsetthur jämställda de säger sig vara)= uppvaktas, behandlas romantiskt och de ville deras pojkvänner skulle vara trogna, ha en tjej i taget och gifta sig med dem. Inget av detta stämmer på pårökta antiimperialistiska vänsterradikala studentkillar från medborgarrättsrörelsen.

  Resultatet av den ”kulturkrocken” var att vänsterkvinnorna bildade en egen rörelse vars främsta ämne var fientlighet mot killar som var respektlösa mot kvinnor dvs ”knullade runt”

  ”Egentligen kanske man skall tala om kvinnors frigörelse, snarare än feminism. Kanske skulle den ”äldre feminismen” kunna bli en underkategori till (social) Liberalismen, så som den John Steward Mill presenterar.”

  Just min poäng, fast då är det människors frigörelse, inte kvinnors. Då blir feminism inget annat än en liten del av de manliga upplysningsfilosoferna och en mansdominerad liberalkamp. Fullt förståeligt att feministerna själva inte alls vill se sig på det sättet. De har ett ego stort som ett hus. En av dem skrev att utan radikalfeminismen (anno 1960) hade kvinnor inte fått rösträtt (anno 1919)

  ”Feminismen handlar om frihet – eller snarare möjligheten till frihet.”

  Feminismen handlade (första vågen) om frihet, andra vågen handlade om abort och karriär, tredje vågen handlade inte ens avlägset om frihet. Tredje vågen handlade utöver om marxistisk elitkänsla – för att citera en tjej från pendulumeffect om ”being angry at men feminism”

  Hon beskrev även fjärde vågen, ”reclaim sexy feminism” som är precis samma sak som tredje vågen fast i höga klackar och med den brända behån återtagen. Fjärde vågen förstår man bäst av att läsa Ariel Levys bok ”female chauvinist pigs”

  ”Vad jag menar är att, feminismen och dess moderna och sen moderna ideologier har skiftat till multikulturalism. Man talar ju som sagt om de här ”feministiska vågorna”.”

  Men feminismen har alltid varit multikulturalism (anti-imperialism) det var ju för att multikulturkillarna på universiteten var så pårökta och respektlösa (annat ord för sexuellt otrogna) som tredje vågen bildades. Tjejerna ville diskutera tredje världen men de ville behandlas med respekt, i den tredjevärlden diskurs som rådde sågs de precis som Hells Angels ser på kvinnor idag.

  ”Nu talade jag som sagt bara om egen erfarenhet, men jag skulle nog ändå säga att det har skett en skiftning, framför allt i Sverige – och troligen under de senaste tio åren.”

  Ja och nej, det kanske har blivit tydligare var de stod från början (innan det här arg-på-män tredjevågs tramset skapades) men det är absolut inget nytt.

  ”När jag tänker efter så kom Chandra Talpade Mohanty ut med essän ”Med västerländska ögon” 1986 – så jag antar att multikulturalist/post-koloniala perspektivet är relativt nytt.”

  Njaa, postkolonialt perspektiv skapades av Frantz Fanon 1960, förordet till hans bok skrevs för övrigt av Simone de Bevoires älskare (flumkille som vägrade binda sig) Jean Paul Sartre. Så något nytt är det inte. Postkoloniala perspektivet var också en direkt följd av händelserna i Sovjet, man kunde ju inte längre utmåla kommunismen i Sovjet som en lösning så vad gjorde man? Jo man sade socialismen i tredje världen var det nya världshoppet.

  Som sagt, man läste då ekonomi, sedan när det blev pinsamt uppenbart (även i Sveriges universitet) USA-länderna blev ju rikare och rikare. Socialist-trejdevärlden däremot…. Vips så importerade man nästa flumteori, kulturimperialism. Ja sydkorea har pengar men de får sina värderingar och seder förstörda snyft snyft.

  ”Säkert är det inte äldre än 30 år i folks medvetanden, även om ”själva perspektivet” säkert är tusen år. Min tes är att multikulturalist perspektivet har satts sig över den ”västerländska feminismen” – och att detta framför allt i Sverige är relativt nytt.”

  Nja, nytt är väl snarare att pga krig så syns multikulturen utanför husknuten. På den tiden det hela började pratade man om länder tusen mil bort. Inte om rasism i egna landet.

  ”I undervisningen har jag märkt av en skiftning från mer ”mainstream” feminister som Yvonne Hirdman, till radikalfeminism till det här post-koloniala perspektivet.”

  Mainstream feminism måste betyda andra vågen. Första vågens deltagare är ju döda av hög ålder. Men jo jag kan förstå att man diskuterar multikultur mer. Man vill ju bekämpa SD (som upplevs som ett patriarkat trots att de bekämpar kulturer som ÄR patriarkat)

  ”Då det kommer till den gamla ”vänsterns” inställning till barnfrågor och kvinnofrågor – så tror jag inte det handlar om byte av ledning i t.ex. Amnesty, det handlar om förändrade diskurser och vad som är socialt accepterat.”

  Det socialt accepterade (eller som det också heter politiskt korrekta) är en toppstyrd åsikt som kommer just från dessa byten av ledning som inför nya regler för vad man får och skal säga om man vill behålla jobbet,

  På ifeminists.com kan du läsa i vilka organisationer som bytt ledare till radikalfeminister och hur det påverkade ”diskursen” Bland annat i FN och Unicef.

  ”In 1995, Carol Bellamy took over at the helm of UNICEF. Since then, UNICEF has become increasingly focused on gender equality.”

  samma trams hittar du hos Amnesty-Irene som låtit organisationen gå från att kritisera män som slängs i fängelse av politiska orsaker till att förespråka män slängs i fängelse av den orsaken.

  ”Det är mer ”socialt accepterat” att förkasta feminism, än att förkasta ”mångkultur”.”

  Så enkelt är det inte. de båda åsikterna är parallella. Mångkultur innebär respekt för andra kulturer men att de får förskasta feminism betyder inte DU (västman) får det.
  De vill äta kakan och ha den kvar. Det är alltså inte pk för dig att förkasta feminism.

  ”Dilsa Demirbag Sten skrev idag i DN om en ny doktorsavhandling på Juridiken på Uppsala U. Tydligen så argumenterar den för Sharia.”

  Enbart för dem, inte för dig. Det är samma fenomen som på Berkeley, det var heller inte många av de tjejerna som ville gifta sig med den svarta kultur de förespråkade.

  ”Så utvecklingen (skulle jag säga) pekar mot en kulturell balkanisering av Sverige. Förvisso är det naturligt när vi sedan 1975 har släppt in över en miljon människor från tredje världen. Invandrargrupperna är så pass stora att assimilering är omöjlig.”

  Assimilering är alltid möjlig om man vill, nu vill inte Sverige assimilera men det är långtifrån omöjligt.

  Att assimilera Japans bushido efter krigsslutet var hundra gånger svårare. Assimilering av de invandrargrupper jag varit med och undervisat i svenska var busenkelt. De var glada, nyfikna och det största hindret för dem att assimileras är att de har oturen att kunna arabiska.

  Så utöver de som jobbade i butiker med svenska kunder (som var klart bättre på svenska bara efter några futtiga veckor) kommer ju de andra inte att få prata svenska. De kommer att tilltalas på arabiska och förväntas svara på arabiska och att svara på svenska blir som en förolämpning. Svenska samhället är på den här punkten helt vettlöst. Vi har politiker som själva kan noll arabiska som går runt och är stolta över att de skapar medborgare som de inte kan kommunicera med.

  ”Dilsa Demirbag Sten missar naturligtvis målet, dvs. att det är invandringspolitiken, som det är fel på och att vi har tagit emot för många och ibland människor från kulturer som nästan är omöjliga att assimilera”

  Vi har inte ens försökt assimilera dem. Med tanke på hur framgångsrikt USA hanterade Japan är det ren lathet att säga ”det går inte” Svenskar ger upp utan ett ens testa. Vi får vetenskap baserad inte på försök, utan på tyckande och attitydvetenskap.

  ”men hon noterar att det måste råda en ”viss anpassning” av invandrargrupper. Jag ser Dilsa Demirbag Sten som en säkerhetsventil – hon förkastar inte det mångkulturella samhället – men samtidigt kritiserar hon det.”

  Hon är vettigare än de flesta ja.

  ”Jag tror nog att hon vill vara mer frispråkig, men mångkulturen är nog den heligaste av kor i västvärlden och har varit så länge.”

  Nej det tror jag inte. Jämställdhet, jämlikhet och trygghet är lika heliga, såvida inte du är från en förtryckt invandrargrupp för då har du ju kulturseder att skylla på. Vilket vi kan tacka Sydkorea och Taiwan (tigerekonomierna) för. Det var ju de som tvingade universitetsprofessorerna att ändra sig som beskrivs av Svante Nordin i boken ”humaniora i sverige”

  Sedan visade ju med all tydlighet Defamation (suveränt filmtips förresten) att J-arna är heliga också. Intressant att de skyddas av en organisation vars årsbudget påstås vara 70 miljoner dollar.

  Vad händer om Multikultur går upp mot Antisemitism? PC Battle of the century!

 98. Erik skriver:

  Hjälp, spammen igen! Jag och mina långa inlägg 🙂

 99. QED skriver:

  ”Tandvården försvarar hbt-arbete”

  ”Nyheten om att folktandvården i Uppsala län ska hbt-certifieras av RFSL lämnade inte läsarna oberörda. Onödigt, menade många. För Eva Ljung, tandvårdsdirektör på Folktandvården, var det ännu ett bevis på att certifieringen behövs.”

  ”I bemötandet av patienter finns det mycket man kan lära sig genom den utbildning som ingår i hbt-certifieringen, menar Eva Ljung. Det kan vara att lära sig om sjukdomar i munnen som vissa patienter är mer utsatta för, men framförallt handlar det om att diskutera normer.
  – Vi har många familjer som kommer hit och familjer kan se ut på många olika sätt, det är inte alltid mamma, pappa, barn, utan det kanske är pappa, pappa, barn och då handlar det om att bemöta dem på ett fördomsfritt sätt, säger Eva Ljung.”

  http://www2.unt.se/pages/1,1826,MC=77-AV_ID=1011325,00.html?from=puff

 100. Info skriver:

  MYCKET QUEER OCH QUEER-FEMINISTISK KONST I SVERIGE JUST NU

  Referens: Tanjas kommentar 2010-02-02 kl. 11.37 em.

  Påtryckningar från politiskt korrekt regeringshåll var troligen anledningen till att en rad svenska museer plötsligt började profilera sig genom uttalat queer-besjälade utställningar. Till exempel bidrog Naturhistoriska riksmuseet nyligen med en i korrekta kretsar bejublad utställning om (verkligt eller påstått/arrangerat) homosexuella djur. Du, Tanja, hade visst ungefär samtidigt besökt Sjöhistoriska museet (eller var det Armémuseum?) och där till din förvåning kunnat njuta av bilder på homosexuell fartygspersonal. Samma utställning (”Frizon”) visades 2009 på Sjöfartsmuseet i Göteborg.

  Också på Nationalmuseum inventerade man lydigt sina förråd och skrapade ihop en omskriven och lovordad utställning om ”queera” inslag i konsten.

  Just nu är det Umeås och återigen Göteborgs tur:

  BILDMUSEET I UMEÅ

  ”På Bildmuseet i Umeå öppnade i helgen årets stora vårutställning Lost and Found – Queerying the Archive. Här presenterar tretton internationella konstnärer verk som utifrån ett queerperspektiv gestaltar nya berättelser och alternativa historier. Utställningen har producerats i samarbete med Kunsthallen Nikolaj i Köpenhamn och i nära samarbete med Umeå CENTRUM FÖR GENUSSTUDIER. – – –

  De tretton konstnärerna berättar sina historier på helt olika sätt och med hjälp av fotografier, installationer, film och performance UTMANAR OCH SYNAR DE RÅDANDE FÖRESTÄLLNINGAR KRING SEXUALITET OCH KÖN. Konstverken IFRÅGASÄTTER de etiketter vi ger varandra.” (Sveriges radio, Kulturnytt 2/1 09.)

  GÖTEBORGS KONSTHALL

  ”All konst är politik!!” – Så lät det kulturella mantrat under1960- och 1970-talen. Dock inte vilken politik som helst. Endast sådan, vars syfte var att bereda marken för arbetarklassens och ”de intellektuellas” kommande, socialistiska revolution. Resten var i högre eller lägre grad okonst.

  Med tiden började dock andra saker röra sig i kulturhjärnorna. Som bara hade plats för en sak i taget. Plötsligt var det IMPLOSION som gällde. Och därpå POSTMODERNISM.

  Nu har den politiska konsten återigen blivit aktuell. Närmare bestämt den feministpolitiska konsten. – ”Kultur är politisk aktivism!” är temat för en just pågående, stor utställning i Göteborgs konsthall med två amerikanska konstnärer av obestämt, påstått kvinnligt kön. En utställning, som uppmärksammas inte bara på kultursidorna utan naturligtvis också av t.ex. Sveriges radio. Dess medarbetare Mia Gerdin förklarade den ena konstnärinnans, Sharon Hayes, politiska uppvaknande:

  ”Hennes politiska medvetenhet väcktes i samband med queer- och HBT-rörelsen, och hon säger att hon undersöker gränserna mellan det privata och det allmänna”.

  Några exempel på Sharon Hayes queerpolitiska konst:

  • Sharon Hayes går omkring i stadsmiljö, bärande på ett stort plakat med skriften ”I AM A MAN”.

  • I ett annat performance-nummer går hon på en annan gata med ett ännu större plakat hängande från halsen ned över hela framkroppen med den utomordentligt konstnärligt storslagna texten: ”NOTHING WILL BE AS BEFORE”. Ingenting annat. Inte ens en streckgubbe.

  • Mera: Sharon Hayes håller en av sina berömda konstföreläsningar. Hon sitter på en stol med ett hatiskt uttryck i ansiktet. Bakom henne skymtar ett stort skrivblock, där hon textat en del viktiga ord och sentenser: GAY POWER – HOMOSEXUALITY – WE WILL NOT…

  Tala om originalitet och självständighet och nydanande djärvhet hos det svenska kulturetablissemanget!

 101. Stefan skriver:

  Det är skillnad på att avfärda själva idén att studera likheter/olikheter mellan kön vetenskapligt, eller forskning på mänskliga rasskillnader och andra kontroversiella ämnen, och att kritisera discipliner som genusvetenskap eller rasbiologi (nä, jag tänker inte be om ursäkt för ”Godwins lag”). Problemet är politiserad forskning där man bara intresserar sig för ”rätt” slutsatser. Då närmare 100 procent av de som forskar ansluter sig till ideologin som staten uppmuntrar (som statsfeminism eller statlig rasism) är det rätt förutsägbart att så blir fallet. Jämförelsen med nationalekonomi är så löjlig att den inte borde behöva kommenteras. Medan genusvetare letar efter texter av intressanta kvinnor till sina litteraturstudier, prövas ekonomiska teorier empiriskt av nationalekonomer och statistiker mot stora mängder kvantitativa data http://en.wikipedia.org/wiki/Econometrics

 102. […] bloggers and a few editorials have shown support for abolishing the ‘gender-frenzy’ that they […]

 103. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, tack för länk till starta eget – just vad jag behövde! 🙂

  Jonas, ”Du får säkert ta emot mycket skit så jag vill bara säga att jag älskar dig.” Inte så mycket skit som man skulle tro, men kärlek från själsfränder gör mig glad och hoppfull! 🙂

  Dogdylan,
  ”Ja, feminismen är ett problem. Men det är ett stort misstag att inte se hur den är sammanlänkad med Marxism, Liberalism och Multikulturalism – och hur dessa ”ideologier” är sammanlänkade med varandra.”

  Jag vet.

  ”Men när man frågar respektive sympatisör så förstår man att vänstern inte alls är kritisk till ”Globalisering” – de kallar bara sin ”Globalisering” för internationalism istället, en socialistiskt betingad internationalism om så vill. Men både Högern och Vänstern verkar för att ”Globalisering” – även om deras drömsamhällen ser litet olika ut.”

  Ja, jag vet. Vänstern drivs av ideologi och högern av ekonomi, ta tex utspelet (m) och (mp) gjorde tillsammans för ngt år sedan (var det i DN eller SVD minns inte) ang arbetskraftsinvandring.

  ”Utvecklingen i Sverige är snarare ett internationellt fenomen och det är bara västvärlden som hänger sig åt den här typen av irrationell internationalisering och självhat”

  Ha ha, ja till och med mina kommunistiska morföräldrar i Bulgarien är fanatiska patrioter! 🙂

  ”Titta på västvärlden. Egypten föll, Grekland föll, Rom föll, Byzantium föll och nu håller den Europiska civilisationen på att falla.”

  Känner du till boken ”Why civilizations self-destruct”?

  Ang poängen, ja det stämmer med 18 terminer. 7 år på grundnivå (en fil mag och en fil kand med lite extra poäng i) och sedan doktorerandet som kräver motsv två års heltidsstudier i form av doktorandkurser, som man dock kan sprida ut som man vill under fem år.

 104. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, en självdestruktiv civilisation kommer att gå under, det är bara evolution. Visst ska man se ljust på framtiden, frågan är vem/vilka som tänker offra sig…

  Z, ”att avfärda en hel universitetsdisciplin (genusvetenskap)….då låter det säkrast om man har lite på fötterna, t ex gått en termin eller två, eller åtminstone läst tre böcker från kurslistan, t ex.(ber om överseende ifall du inte avfärdar genusteori som ämne, i så fall har jag missuppfattat)”

  Ja, du har missuppfattat – genusvetare får gärna forska på vad de vill inom sina institutioner, jag vänder mig emot de imperialistiska tendenserna inom akademin, liksom att deras teorier tillåts bli realpolitik.

 105. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, ”Det var killar som hade de här åsikterna och de drog till sig kopiösa mängder tjejer med rebellfantasier (Mrs Wannabee- James Dean-Lennon) Detta hade resultatet att de behandlade tjejerna precis som dagens rockstjärnor behandlar sina flickvänner. Detta resulterade i tredjevågsfeminismen. Som protest mot de patriarkala vänsterradikala killarna.” Intressant, visste inte detta! 🙂

  Apropå handskakningsdebatten, minns att Pernilla Ouis skrev om det i Expressen: http://www.expressen.se/debatt/1.1356994/det-ar-inte-fel-att-skaka-hand ”Vanligtvis kritiseras den så kallade heteronormativiteten, men när minoriteter uppvisar dessa normer och ett patriarkalt förtryck, då accepteras detta i mångkulturalismens namn.” Man skulle ha tänkt på allt det här i förväg, verkar inte som om de regeringar vi haft planerat särskilt bra eller varit förutseende, eller så har de det och ser allt det här som ett intressant socialt experiment, vilket det iofs är, i synnerhet för dem som har (ekonomisk) möjlighet stå vid sidan av och bara observera och teoretisera.

 106. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, ”Kruxet är väl att sälja in mer celeber personal som t.ex. Tanja (om du vill vara med) med epitetet ”framstående samhällsdebattör med fokus på genusfrågor” utan att kunderna googlar alltför mycket. Vi kanske kan lösa det genom att anonymisera personalen gentemot kund med motiveringen att vi inte vill att normstela kunder väljer bland våra konsulter baserat på deras kön eller etnicitet.” Ha ha – bra idé! 🙂

 107. Tanja Bergkvist skriver:

  Stefan, ”Medan genusvetare letar efter texter av intressanta kvinnor till sina litteraturstudier, prövas ekonomiska teorier empiriskt av nationalekonomer och statistiker mot stora mängder kvantitativa data http://en.wikipedia.org/wiki/Econometrics

  Har du sett vad Sveriges Kvinnolobby har för läsning atterbjuda? Se Gender budgeting och skriften ”Pengar nu!” http://www.sverigeskvinnolobby.se/home/page.asp?sid=2357&mid=2&PageId=52468

  Sid 35 under ”En enkönad teori styr världen”:

  ”…eftersom nationalekonomiska begrepp och modeller är utvecklade av män och för män brister de i vetenskaplig objektivitet” (!)

 108. […] slagträn i debatten” kan vi på sid 4 i denna pdf läsa att bland annat som en reaktion på KDU-artikeln i SVD för ett tag sedan . Att ordet genusvetarna är skrivet med citationstecken tolkar jag som att […]

 109. […] det senaste numret av Genusperspektiv reagerat på genusvetarnas utsatthet bla som en reaktion på KDU:s utspel för ett tag sedan. Tanja citerade ur vår rapport – var är närmsta […]

 110. […] googla fram mina egna inlägg, söker man tex på uttrycket ”Det var ju på tiden” så dyker den här upp som första träff osv. Men nu är det ordning och reda! Däremot är det kaos i […]

 111. […] förresten just att om man googlar på ”Det var ju på tiden” kommer mitt gamla inlägg Det var ju på tiden upp som första träff. För det var nästan exakt ett år sedan det var på tiden att någon, i […]

 112. […] Ni inser liksom jag att det var en stor prövning för mig att skriva en text på 1.800 tecken inkl blanks, liksom det brukar vara med Axess-krönikorna på 3.500 tecken, och därför är det ju tur att jag har en blogg att brodera ut allt på, så att den fullständiga bilden framträder. Låt mig först lyfta fram Nationella Sekreatriatet för genusforskning. Vi kan läsa om uppdraget i SFS 1997:61 Att forordningen är upphävd genom SFS 2009:1574. Vad detta innebär är inget annat än att Nationella Sekretariatet genomgår en organisatorisk förändring. Uppdraget förblir dock exakt detsamma, vilket ni kan försäkra er om i ”Uppdrag och anslag ligger fast när sekretariatet byter hemvist” i det forskningspolitiska nyhetsbrevet Genusperspektiv 5-6/09  (se överst sid 10, svarar mot sid 6 i pdf:en) som ges ut av Nationella Sekretariatet för Genusforskning. För att vara riktigt säker på att inte politikerna tagit sitt förnuft till fånga, kontrollerade jag detta en extra gång genom att ringa upp sekretariatet i samband med inlägget Det var ju på tiden! […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: