Genusforskare delar gener med brödlimpa och svenskar har bara funnits i 100 år

Denna brödlimpa utgör 70% av genusforskarnas gener

Denna brödlimpa utgör 70% av genusforskarnas gener

Ha ha 🙂 Jag blev tipsad av en IQ-forskare på KI om följande roliga ledare skriven av Per Gudmundson den 7 februari: ”Naturvetenskapens landvinningar har fått den socialistiska tidskriften Arena att i nya numret (1/2010) proklamera ”Individens upplösning”, i flera artiklar på temat. ”Det finns inga individer”, konstaterar sociologen Karl Palmås, ty en sådan vore ”inget mer än en godtyckligt vald figur som klippts ut ur ett sammanhang”. Utsagan baseras på en rad tänkare som menar att ”det enda som finns är ett myller av sinnen”, och ”det finns ingen skillnad mellan det som händer innanför och utanför människans kranium”. Istället lanseras bilden av ”slemsvamp”, ”som exempel på hur en ny, mer eller mindre autonom organism kan uppstå ur ett myller av mindre organismer”. Vilket ”leder oss mot en ny, mer hoppfull syn på hur en annan ekonomisk ordning kan uppstå”. Det är dock inte bara individen som behöver upplösas för att uppnå ”en annan ekonomisk ordning”. Genusforskaren Cecilia Åsberg konstaterar att hon ”delar upp till sjuttio procent gener med en limpa bröd”, och att en gränsdragning vore ”vetenskapsretoriskt och religiöst sanktionerad suprematism”, varför hon drar slutsatsen att ”vi har aldrig varit människor”.”

Nu ska ett nytt projekt (Den genuskodade räddningstjänsten – Jämställdhetens förutsättningar) på Karlstads universitet för den nätta summan 10 miljoner kronor undersöka ”hur kön konstrueras inom räddningstjänsten”. Man hoppas därigenom kunna bidra med ”en mer jämställd organisation som präglas av mångfald”. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) satsar åtta miljoner kronor och ytterligare två miljoner kommer från universitetet:

”Projektet är tvärvetenskapligt och engagerar sju forskare från områden som arbetsvetenskap, genusvetenskap och sociologi. – Vi ska studera hur könsroller konstrueras i en verksamhet. Det handlar om allt från språk i styrdokument till teknikanvändning. Det ska sedan visa hur könsroller skapas inom räddningstjänsten och vilka konsekvenser det får.”

Det krävs en IQ på 26 för att skala denna

Det krävs en IQ på 26 för att kunna skala denna banan

Jag går snart i exil! Men innan jag gör det vill jag passa på att tipsa om att jag tidigare har bloggat om det viktiga genusarbetet inom räddningstjänsten (brandförsvaret) här. Alla dessa allianser mellan myndigheter och nykläckta genusexperter kommer att driva detta land till dess undergång, och med tanke på hur illa det redan är är ju frågan om det kommer att gå att vända utvecklingen, om det bör göras eller om vi bör låta evolutionen ha sin gång, eller om det trots allt finns en skara individer som bör räddas redan nu, och om detta då ska ske genom att organisera sig inom landet eller om vi kan bygga upp en ny koloni på någon ö som någon kan införskaffa. Egentligen borde vi rusta trupper och köra ut fienden ur maktens korridorer illa kvickt, men å andra sidan gäller det att inte förhasta sig, se på exempelvis Amishfolket som från början bestod av 180 individer och nu efter några hundra år är uppe i ca 230.000, så om 179 ärkekonservativa reaktionärer vill följa med mig till en obebodd ö kan vi bygga upp ett nytt samhälle där, och tar vi med oss IQ-forskaren från KI och andra intressanta kontakter jag fått genom bloggen så kommer detta säkert att bli riktigt lyckat! 🙂

Sedan kan vi återvända och genom vårt numerära överläge på ett civiliserat sätt rösta bort genusvetarna från det offentliga rummet en gång för alla. För det är ju uppenbart att vår reaktionära koloni kommer att föröka sig exponentiellt medan evolutionen helt kommer att avstanna i Genussverige inom några decennier om dagens utveckling får fortgå. De infiltratörer som vi lämnar kvar i landet kommer att informera oss om när det är dags att agera. Jag menar, hur hög IQ kan en brödlimpa ha, även om den är gjord på ekologiskt fullkorn? Jag har beräknat att när genusvetartätheten inom svenska myndigheter når den kritiska gränsen på minst en genuspilot /jämställdhetscoach/förändringspilot per 100 kvadratmeter så kommer den genomsnittliga IQ:n att sjunka till 25, och ha då i åtanke att det krävs en IQ på 26 för att skala en banan enligt Illustrerad Vetenskap, så allt är bara en tidsfråga. Tid, tålamod, planering, långsiktighet och fanatism – det är vad som kommer att rädda oss undan idiotin i sinom tid.

Ön dit jag ska ta verklighetens folk

Ön dit jag ska ta verklighetens folk

Jag tänkte förresten att vår ö kunde heta Verklighetens folk, så därför har jag köpt domänen Verklighetensfolk.org för de offer som stannar i landet och vill följa vår utveckling på ön. Dessvärre ville den person som äger verklighetensfolk.se inte sälja den till mig, men kanske .se- domänen kan användas för de delar av verklighetens folk som stannar inom rikets gränser. Om någon frågar Hägglund eller någon annan politiker under valdebatten i vår vad f-n de menar med verklighetens folk, så kan politikern bara peka på vår ö och säga ”Där borta är verklighetens folk – de har gått i tillfällig landsflykt till den genusfria ön där borta!”

Idag finns en artikel i Expressen där historieprofessor Dick Harrisson kritiserar förslaget till ny läroplan för att vara ett frontalangrepp på det svenska kunskapssamhället. Hans kritik är berättigad och visst kan man undra vad som egentligen pågår. Därför har jag undersökt det. Just nu pågår ett projekt att ge ut ett nytt omfattande (standard)verk om Sveriges historia med Dick Harrison som huvudredaktör. Med detta verk, som ska börja ges ut 2011, vill man (se artikel) ”flytta fokus från politisk historia med allt vad det innebär av kungar och krig, för att istället spegla de senaste 50 årens forskning om tidigare marginaliserade grupper, kvinnor, barn, socialt utsatta och så vidare.” Så frågan är om inte detta verk blir perfekt att lansera i dagens skola. Dick Harrison ska dessutom med dessa åtta nya böcker ”slå hål på myten om Sverige”:”Vilken historisk myt ser du mest fram emot att se söndersågad? – Den allra största myten är Sverige, att Sverige alltid har funnits som den här nationalstaten. Många tror det fortfarande. Sverige och svenskarna, så som vi definierar dem i dag, har bara funnits i 100 år.”

test

År 1910 (eller 1911, beroende på när Dicks verk ges ut) såg den första svensken "så som vi definierar dem idag" dagens ljus.

Men i artikeln utelämnas vilken definition som avses. Om man avser ”den som idag verkar och bor i Sverige” som politiker brukar säga så är det ju inte konstigt – vem blir mer än 100 år gammal? Detta innebär för övrigt att mina farföräldrars föräldrar som brukade jorden i Skåne för över 100 år sedan inte var svenskar, vilket är ganska nytt för mig och innebär att jag nu måste omtolka min släktforskning och därmed omdefiniera mig själv. Detta måste jag göra regelbundet efter diverse politiska utspel så det är ingen fara – jag är van, liksom ni andra. Det jobbiga blir ju att ringa upp vänner och bekanta och be om ursäkt för att jag felinformerat dem om vem jag egentligen är. Dessutom finns ”ett enormt tomrum som behöver fyllas” eftersom Sten Carlssons och Jerker Roséns ”Den svenska historien” gavs ut på 60-talet och bygger på 50 år gammal forskning, och det är ju halva den tid som Sverige och svenskar existerat!! Då är det givetvis motiverat att skriva ett nytt historieverk. Halva vår historia finns inte nedskriven och det har hänt mycket sedan 60-talet så det var ju på tiden. Och ambitionerna är höga: ”de åtta banden ska vara en självklar del av medborgarnas bokhyllor och lägga grunden för såväl ny forskning som ett allmänt historieintresse.”

Vilka ska medverka i författandet av dessa böcker? Längst ner i Sydsvenskan-artikeln ser vi att tomrummet ska fyllas med genus –  Yvonne ”genussystemet” Hirdman ska skriva bandet 1920-1970, så det blir säkert späckat med genusanalyser. Ska våra barn läsa detta? Tur att vi har vår ö snart! Hur ska Hirdman förresten kunna samarbeta med en manlig professor som varnats av Statens Ansvarsnämnd för att ha trakasserat en kvinnlig doktorand? Den som ska skriva historien från 1970-talet och framåt är Kjell ”Tidsignal” Östberg. Vad är Tidsignal? På hemsidan (”om”) kan man läsa att ”Tidsignal är en ny vänstersocialistisk tidskrift för politik, kultur och historia som i olika temanummer tar upp kontroversiella perspektiv” och Östberg är redaktör (se  ”Radaktion”) . Ok, alla har rätt att göra sin stämma hörd. Och är man som Östberg medlem i Socialistiska partiet (googla själva) så måste man ju skriva ur sitt eget perspektiv. Jag vill skriva bandet för åren 2008-2010 om hur Genusväldet intog landet och ska ta upp detta med Harrison. Jag vill också skriva om den moderna svenska fegheten. Generationer före oss (för den som vill tro att sådana finns) har offrat sina liv – liv! – för att få till stånd förändringar, vem vågar idag riskera något? Vi vill inte ens hamna i en liten ordtvist, vi vill ju bara vara ”som alla andra” – ja, då får vi ta och bli genusvetare hela bunten snart – som man sår får man skörda, och den som inte vågar så något alls kommer heller inte att ha något ätbart att äta och får istället drunkna i genusvansinne.

Jag tvivlar inte en sekund på att verket kommer att spegla den tidsepok under vilken det skrivs, därför är det redan av historiskt intresse, åtminstone för mig eftersom jag behöver infon till min framtidskalkyl. 🙂 Den som vill lyssna till eller samtala med Dick Harrison, eller Tore Frängsmyr eller Anders Edwardsson som skrivit boken ”En annorlunda historia” kan anmäla sig till detta Timbro-evenemang.

test

Att stärka sin identitet är visst dåligt, eller?

Historiska museet inviger i år en utställning med kopplingar till det nya verket ”Sveriges historia”. Historiska museet varnar redan nu (se bild till vänster)  för att ”det finns grupper som idag använder historien för att stärka sin identitet” och att ”olika forskare har skilda uppfattningar om det är möjligt, eller ens om det är viktigt, att försöka hitta olika kulturers ursprung ända tillbaka i forntiden”. Ja, varför bry oss om det förflutna när målet är den rotlöshet och rastlöshet som karaktäriserar Det postmoderna samhället: ”Ett postmodernt samhälle karaktäriseras av att tilltron till objektiva sanningar raserats, inga ideologier eller religioner anses längre tillförlitliga och tilltron till vetenskapen har gått förlorad. Postmodernismen är en tid då gränser suddas ut, och där ingenting är på förhand givet. Den postmoderna människan är både rot- och rastlös -och livet ses som en serie tillfälliga förflyttningar och rollbyten. I och med att människor i det postmoderna samhället har förlorat tron på objektiva sanningar, finns ingen tillförsikt i att framtiden skulle kunna kontrolleras och styras och engagemanget i kollektiva rörelser raseras. Istället förläggs människors satsningar i hög grad till individuella projekt, och jakten efter nu- upplevelser. Det postmoderna samhället är ett samhälle där var och en ständigt måste skapa och omskapa sitt eget jag och sin egen verklighet.”

Därför är det tur att vi har vår ärkereaktionära ö inom kort! 😉  I nästa inlägg ska jag skriva mer om hur det går med genusmärkningen vid Uppsala Universitet, det var tänkt att göra det nu egentligen, men jag har ju lovat att börja halvera inläggen.

PS! Jag ber om ursäkt att jag är sen med att svara på mail, just nu ligger över 200 olästa mail i min inbox – ska fixa detta nu i dagarna!

Uppdatering! Missa inte gårdagens Vetenskapens Värld om jakten på Higgspartikeln (se i SVT Play!)- det var just partikelfysik och kosmologi som fick in mig på matematik. Det var förresten i Vetenskapens Värld jag gjorde min TV-debut våren 2003 i ett program om Archimedes!

Uppdatering! Här det radioprogram i P1 Vetenskapsradion som Harrison hänvisar till i sin artikel i Expressen.

Uppdatering! Regeringen stoppar Skolverkets förslag på slopad historia.

Annons

196 Responses to Genusforskare delar gener med brödlimpa och svenskar har bara funnits i 100 år

 1. gealach skriver:

  Spara en plats på den där ön åt mig! 😀

 2. Joakim E. skriver:

  Jag vill också följa med!

 3. Robert skriver:

  Bra jobbat Tanja!! Helt otroligt hur galenskaperna radas upp! Surrealistiskt! Tur dock att du skriver med en sådan värme och humor. Du inger hopp. Var lite hängig när jag kom hit, men nu är stridsviljan på topp igen! Hur mycket skattepengar rinner inte iväg på allt detta genustrams?

  Du ställde en viktig fråga i ditt inlägg: ska vi agera nu eller låta evolutionen ha sin gång? Ja, som jag ser det så beror det på hur lång och utdragen plågan blir.

  Du, jag hänger gärna med till den där ön jag med…

 4. robban skriver:

  lite kul är det att en genusforskare börjar prata om IQ och brödlimpor samt har fått för sig att en genusforskare har koll på generna bara så där för att de har samma förstavelser.

  dick harrisson har sålt sin själ till vänstertrollen och ändrar historiesynen mot bättre vetande.

 5. Carolina skriver:

  Jag följer med till ön! Om inte annat för att lyssna på dig, du verkar ju både genomtänkt och rolig!

 6. Jax skriver:

  Jag följer med. Vi skall föröka oss exponentiellt.

 7. Info skriver:

  HISTORIEREVISION

  ”Skolverket gör just nu [2010] om alla kursplaner. I ämnet historia för grundskolan är tanken att ta bort undervisningen om antiken och demokratins framväxt i Aten och även det mesta om medeltiden.”

  Kanske klokt? I varje fall Sverige saknar ju egen forntid. Vikingastaden Birka på Björkö i Mälaren torde ju till exempel enligt modern forskning egentligen ha varit en blomstrande, muslimsk koloni:

  ”2004 arrangerade Birkamuséet och Riksantikvarieämbetet en utställning med namnet ´Tor, Kristus och Alla´”, där man för svenska skolklasser berättade den fantastiska historien om hur våra svenska förfäder levde i harmoni med muslimer i vikingastaden Birka redan för mer än tusen år sedan. Som i princip enda belägg för teorin om en muslimsk befolkning i Birka visade man upp ett fynd av arabiska mynt, som med all sannolikhet kommit dit genom handel med mellanhänder.” (Källa: Historievetares blogg.)

  Till samma slutsats som statligt indoktrinerande Riksantikvarieämbetet har också yrkesmytologen Jan Guillou kommit med sina böcker om en svensk ”korsriddare” vid namn ”Arn”, som medförde den högtstående, muslimska kulturen till barbarerna i Sverige. En fantasifugur utan historiska belägg, skapad i Jans hjärna, dock för många svenskar, särskilt i sydvästsverige, lika sann och trovärdig som den undergörande kraften hos den heliga källan i Lourdes eller hos Kaba-stenen.

 8. Jonas V skriver:

  Tanja,

  jag klarar inte av att läsa din blogg. Det beror inte på dig, inte heller på att du skulle skriva dåligt eller ha konstiga åsikter.
  I stället blir jag alldeles mörkrädd när jag läser och hoppas att det är en ond saga. Tyvärr kommer det rakt ur verkligheten från dagens Sverige. Jag lämnar Sverige den 1/4 tack och lov.

 9. Info skriver:

  10 SÄKRA MILJONER!

  Tanja har observerat, hur 10 forskningsmiljoner just beviljats

  ”Ett nytt projekt på Karlstads universitet [som] ska undersöka hur kön konstrueras inom räddningstjänsten. Förhoppningen är att projektet ska bidra med redskap till att bygga en mer jämställd organisation som präglas av mångfald. – – –

  – Vi ska studera hur könsroller konstrueras i en verksamhet. Det handlar om allt från språk i styrdokument till teknikanvändning. Det ska sedan visa hur könsroller skapas inom räddningstjänsten och vilka konsekvenser det får, säger projektledare Liselotte Jakobsen, docent i sociologi, i ett pressmeddelande.”

  Vilka är aktuellast i OS i Kanada just nu, om man får tro massmedierna? Jo, de svenska ”damkronorna”, förstås. Forslag till en ofelbart framgångsrik forskningsansökan: HÄRMED ANSÖKER VI, FORSKNINGSGRUPPEN GENUSDAMERNA, OM TIO MILJONER I ANSLAG FÖR VÅRT PROJEKT ”SKAPANDET OCH GÖRANDET AV GENUSKODADE DAMKRONOR UTIFRÅN ETT GENUSPERSPEKTIV”.

  http://www.malmgrenpaintings.se/adoration_of_the_delsida.htm

  Bland åskådarna tycker jag mig för resten kunna urskilja en lycklig genusforskare, Liselotte Jakobsen.

 10. Erik skriver:

  Om en forskare inte förstår skillnaden mellan en limpa bröd och en människa, eller vad individen innebär, eller när Sverige uppkom så då finns ingen mening med att den personen har ett statligt betalt kunskapsproducerande arbete. Då är vi tillbaka till marxisters diskussion om de verkligen kan vara professorer samtidigt som de försöker största ”burgoise society”

  Att säga vad saker INTE är är nämligen inte att producera kunskap. Det är att ge upp att ens försöka. Teorin om det postmoderna samhället kan vem som helst slå sönder om denna försöker. Ta exempelvis tåget till Stockholm, om du inte har nån aning om tåget går till Stockholm eller inte och konduktören på frågan vart tåget går svarar ”det kan man inte veta säkert” så skulle precis alla samhällsfunktioner upphöra att fungera.

  Den enda fråga som behöver ställas är hur en bevisligen helt vrickad människa kan få ett så ansvarsfullt jobb från början. Vi borde anställa våra mest intelligenta människor som forskare, nu har vi personer som är mer korkade än en uteliggare som skriver artiklar. Hur gick det till?

  Svaret är som jag ser det enkelt, jag återkommmer till det på Aktivarum senare.

 11. Tanja Bergkvist skriver:

  Gealach – det ska jag absolut göra! 🙂

  Joakim,
  ha ha ok du kan sköta båtturerna mellan ön och fastlandet! Eller så kan du stanna på fastlandet som observatör, sabotör, infiltratör och vidarebefordra all info till mig! 🙂

  Robert, vad bra att din stridsvilja är på topp! Ibland fixar naturen sådant här själv, ibland måste man rycka in, vi får väl se hur det blir med Genusland!

  Robban, ja det är ju roigt att genusforskaren medger att det överhuvudtaget finns ett arv och gener! 😉 Frågan är hur hon kunde veta att hennes gener i så stor utsträckning sammanföl om brödlimpans. Inte för att jag är förvånad – men har genusforskarna redan hemliga labb? Jag har ju misstänkt detta länge, eftersom de inte kunnat fixa till människor på naturlig väg eller medelst ”pedagogik”.

  Carolina, vad roligt att du också följer med, snart är vi ju redan 179 stycken! Ja jag kan hålla låda på ön dag och natt och sedan förstärka ljudvågorna till en chockvåg som ska sändas genom det svenska genusetablissemanget och försätta det i ett tillstånd av kronisk handlingsförlamning! 🙂

 12. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, jag fann just länken till det program i P1 Vetenskapsradion som Harrison syftar på i Expressen, ska lyssna nu: http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=3402507

 13. QED skriver:

  Bra belysning av den nya svenska overkligheten. 🙂

  Intressant att genusvetaren anser sig dela 70% av generna med en gräddad limpa. De generna måste rimligen vara sönderkokta.

  Det låter mycket lockande med ön, men jag tror att jag blir kvar här på fastlandet och går med i stay-behind nätverket. 😉

 14. Tanja Bergkvist skriver:

  Jonas V, va! Du kan ju inte bara sticka! 😦 Du får delta i kampen via nätet då, och kanske flytta ut till ön Verklighetens folk sedan är den är klar? 🙂

 15. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ha ha vilken bild 🙂 För att återgå till historieämnet – att ta bort antiken, medeltiden mm är inte alls att rekommendera, men att Skolverket har fel och Harrison rätt i sin kritik gör inte att hans egna historieskrivning (eller hur han vill använda den) automatiskt legitimeras. Ska lyssna på det där radioprogrammet nu.

 16. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, ”Den enda fråga som behöver ställas är hur en bevisligen helt vrickad människa kan få ett så ansvarsfullt jobb från början. Vi borde anställa våra mest intelligenta människor som forskare, nu har vi personer som är mer korkade än en uteliggare som skriver artiklar. Hur gick det till? Svaret är som jag ser det enkelt, jag återkommmer till det på Aktivarum senare.”

  Ser fram emot ditt inlägg! 🙂 Här ett lästips, tror det kom från QED: http://www.springerlink.com/content/m322301g12408733/

  QED, ja du får stanna och vara infiltratör. Hmmm, det framgick inte av Gudmundsons artikel om brödlimpan var gräddad eller inte när jag tänker efter…

 17. Danne.S skriver:

  Tacka fan för att det inte går att definiera Svenskar av i dag på samma sätt som för 100 år sedan. För 100 år sedan visste alla vem/vilka som var svenskar och vem/vilkas om inte var det.

  I dag vet du ju inte om det är en turist eller en svensk du talar med, så vida du inte frågat turisten/svensken om hur han/hon definierar sig.

  Så visst, om 50 år till så kan man applicera Harrissons ”historiebeskrivning” på Sverige, givet att Sverige ser befolkningsdemografiskt likadant ut då som nu.

 18. Harry skriver:

  Kära Tanja. Fantastisk ide det där om en egen ö, där genusvansinnet lyser med sin frånvaro. Men inte nog med det. Ön finns. Jag vet, ty jag har ett hus där. Och inte nog med det. Ön ligger inte långt från din arbetsplats! Jag återkommer i denna fråga när tiden är mogen.

 19. Tanja Bergkvist skriver:

  Harry, ha ha det låter strålande! 🙂 🙂

 20. Jerker Montelius skriver:

  Nej tack. Ingen Robinson Cruse vistelse för min del.
  Jag tänker stanna och kämpa.
  Jag är väl något så anakronistiskt som en som tycker att Sverige är något att kämpa för.
  De som är med mig kan ju t.ex rösta på mig i höstens val.

  Sedan kan jag ju i.o.f.s förstå att de finns vissa som tilltalas av en tids vistelse på en söderhavsö med Tanja.

 21. Fas skriver:

  Tack för ett underhållande inlägg om brödlimporna i brödlimpornas land som bara är hundra år gammalt och kallas Sverige.

  Jag skulle dessutom vilja tipsa om ett inlägg om hur debatt och öppen diskussion gradvis byts ut mot terapi i hopp om sjukdomsinsikt:

  http://fas.motpol.nu/?p=2599

 22. Erik skriver:

  Tanja:

  Visst kan jag tänka mig följa med till ön men är det inte risk det blir ganska trångt där?

  Att bunta ihop och dumpa genusfolket på ön låter snarast som en bättre ide. Sedan kan vi ha vadslagning om vad som kommer först, att de dör av svält eller att de utvecklar den form av vetenskap,s unt förnuft och verklighetsorientering som krävs för överlevnad när man inte har ”patriarkatet” som tar hand om allting livsnödvändigt åt en redan så man själv kan sitta och yra om brödlimpor.

 23. LP skriver:

  Jag är en j-l på att baka bröd, betyder det att är bra på att göra barn också?!

  Allvarligt talat, det där snacket om slemblobbar och liknande låter kusligt likt det jag fick del av under min högskoleutbildning inom humaniora för ca 15 år sedan, Arena verkar ligga lite efter med de filosofiska trenderna…

  citat:
  ””Det finns inga individer”, konstaterar sociologen Karl Palmås, ty en sådan vore ”inget mer än en godtyckligt vald figur som klippts ut ur ett sammanhang”.”

  Det där trodde jag var överspelade idéer. Låter lite som franska filosofer från 80-90-talet, fast jag kan ha fel?
  ”Vi existerar endast genom andras bekräftelse…” osv. Eller missförstår jag?

  Åtminstone verkar Palmås finnas för han har en egen blogg där han tom berättar lite om vem han är:
  http://www.isk-gbg.org/99our68/?page_id=37

  Han verkar inte heller skämmas för sitt utseende med tanke på den proffsigt tagna och svalt tjusiga svartvita bilden han lagt in på sig själv.

  När man läser om honom på nätet framstår han mest som en ung stilig man i sina bästa år som är hög på sig själv och sin förmåga att droppa balla utsagor.

 24. Alvin Stoltz skriver:

  Du behöver inte svara på detta mail!!
  Se där, nu fick du en handfull sekunder över!!

 25. Dogdylan skriver:

  Tanja:

  Vad skall du göra med din hemsida ”verklighetensfolk.org?

 26. Obstinat skriver:

  Jag är med. Vi behöver nog många öar. Det kommer att komma en strid ström av båtflyktingar som fått nog av att problematisera varenda litet knyst och av att få montera ner och vända ut och in på sin identitet en gång i timmen…

 27. Info skriver:

  BRA IAKTTAGELSE, TANJA

  Nämligen att Harrisons egen historieskrivning inte automatiskt legitimeras i och med hans kritik just nu av Skolverkets planer. Tvärtom finns en hel del, som han tänkt och skrivit, som jag finner vara ganska så räddhågset PK-riktigt och förankrat i Sjupartialliansens aktuella värderingar. Inte minst mystisk är väl hans utnämning till huvudredaktör för den Nya Nationalhistorien med Yvonne Hirdman m.fl. som av Harrison själv handplockade huvudförfattare.

  AVPERSONIFIERING AV PRONOMEN

  Vad gäller eftermiddagsprogrammet ”Lantz i P1” så finner jag detta vara så outhärdligt, att jag aldrig förmått lyssna på det i mer än högst en minut i sträck. Idag lär det dock enligt Sveriges radios hemsida ha handlat om följande:

  ”JÄMSTÄLLT PRONOMEN
  Studieförbundet Sensus slår [som Tanja nyligen påpekat] ett slag för det personbetecknande pronomenet HEN, som ett könsneutralt alternativ till han och hon. Men det är omtvistat, och vissa förordar DEN istället. Språkriktighetsboken skriver ´det är svårt att lansera pronomen från ingenting i ett så stabilt språksystem som svenskan´. Annika frågar Birgitta Lindgren på Språkrådet, om inte alla nyord ändå kommer från ingenting från början.”

  Betecknande, att också Annika sitter med genusglasögonen på. Den adekvata frågan borde väl vara: ”Varför ska det över huvud taget införas ett helt nytt, könsneutralt, personligt pronomen?”

  I generationen före vår var alltid av tradition ”person” = HAN men ”människa”, ”klocka”, ”fartyg” och ”orkan” = HON. Vari ligger det sextrakasserande och förtryckande i detta?

 28. Erik skriver:

  Info m.flera:

  Försöken att införa ”Hen” som könsneutralt måste vara bland det löjligaste som finns. Hen är givetvis inte könsneutralt utan bara en kortare variant av henne.

  Vidare så finns ingen som helst konkret grund bakom påståendena vad nuvarande språk betyder. Som specificeras i denna text bygger det mest på en ”princip av språklig relativism” skapad av Benjamin Whorf (Saphir-Whorf hypotesen)

  ”Awareness of the social effects of language was largely a 20th century phenomenon in the English-speaking world, and has been linked to the development of the Principle of Linguistic Relativity by Benjamin Whorf and others.”

  Vidare så stämmer teorin inte för alla språk

  ”The situation of ‘non-sexist’ usage is very different in languages that have masculine and feminine grammatical gender, such as French, German, and Spanish, simply because it is impossible to construct a gender-neutral sentence the way it can be done in English.”

  ”Accordingly, most of the focus has been on more concrete problems such as job titles. Due to the presence of grammatical gender, the strategy is the exact opposite of that of English: creating feminine job titles rather than eliminating them.

  Jupp ni hörde rätt, om de finns skall de bort, om de saknas skall de sättas dit. Galenskapen är total. För att Bejnamin Whorf TYCKTE något och Edward Saphir såg pengar att tjäna så blev resultatet censurgalningar.

 29. 12345 skriver:

  Vem är det som drar i alla dessa trådar?

 30. Erik skriver:

  12345:

  Det är huvudsakligen NGO:s (Non Goverment Organisations) som är initiativtagare. Huvudproblemet har uppstått när de fått nya ledare som ville använda organisationen till något annat än den skapades för. Det har inträffat i alla av de stora ideella organisationerna som Amnesty, Rädda barnen, Unicef, FN etc… Det är alltså en mer storskalig form av det fenomen som beskrivs här

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/falska-facebookgrupper-ny-trend-1.1027126

 31. Tobbe skriver:

  …och namnet på alla dessa tokerier som du Tanja har beskrivit är kulturmarxism. Sedan lång tid tillbaka utvecklat och förfinat inom Frankfurtskolans väggar. Dess medel är att relativisera och kritisera tills den förhatliga västerländska kulturen inte finns mer. Tyvärr verkar de lyckas. Vänder inte skutan snart så styr jag nog mot ”ön”.

  Ska jag ta med mig lakan?

 32. Patrick skriver:

  Genusvetarna verkar dela 100% av sina gener med ett päron.

 33. Dr. Jonsson skriver:

  Oj Tanja

  Biljetterna till ön verkar gå med en rasande fart. Bäst att boka fyra st i mitt namn nu på en gång. Jag är rätt säker på att hela min ärkereaktionära och heteronormativa famlijebildning glatt följer med sin patriark. ”Doktorinnan” – varandes från sydligare breddgrader – är nämligen missnöjd med såväl intellektuellt som meteorologiskt klimat i landet, och vill inte ha några självutnämnda ”herrar” över sig (ens om de numera är damer).

  I värsta fall blir vi kvar här och kanske gömmer oss på nån fäbodvall, odlar getter & kokar messmör och så, och i så fall försöker vi kanske koppla ihop med QEDs stay-behind-nätverk om vi blir accepterade. 🙂

 34. Robin skriver:

  Tanja, jättesmart grej det här med ön. Jag vill verkligen se att din fantastiska och originella idé blir till verklighet! Skulle fan vilja betala dig bara för att du verkligen ska åka till en ön och aldrig mer komma tillbaka. Ta gärna med dig Pär Ström också. Jag längtar så. Puss!

 35. Jack skriver:

  Robin, bra idé, betala så mycket du kan, så fort som möjligt, så kanske hon åker redan imorgon 🙂

 36. Henrik skriver:

  Ska du bara ha 180 på den ön så lär du behöva gallra.

 37. Leif skriver:

  Gör det möjligt att ingå partnerskap med limpor! Nu!

 38. 1 9 8 4 skriver:

  Eric Blair hade så rätt i sin bok. Så rätt. Bodström och Hirdman, med fler, är duktiga marionetter som iscensätter det framtidssamhälle Blair beskriver. Undrar om de ens förstår det själva. Nu börjar revisionen. Om några decennier vet befolkningen antagligen inte ens vilket år (eller århundrade) de lever i…

 39. Tanja Bergkvist skriver:

  Jerker, ok men vad står du för då?

  Erik, ja men ön ser ju så trevlig ut – jag vill dit! Vadslagningen kan att bli av ändå – men på ön.

  Alvin,
  det där är inget mail utan en kommentar!

  Dogdylan,
  som jag sa – när vi flyytat ut till ön (följer du med?) så kommer Verklighetensfolk.org att vara vårt fönster mot omvärlden. Om det inte blir någon bosättning på ön så kommer jag att använda domänen till något annat nyttigt.

  Obstinat,
  du har rätt, vi får bygga några konsgjorda öar runt huvudön, med en exponentiell förökning måste vi nog det.

  Tobbe,
  jo jag vet. Lakan går bra att ta med!

  Robin & Jack planen är givetvis att komma tillbaka – tro inget annat! 😉 Jag kan dessvärre inte åka idag eftersom jag har en massa mail att gå igenom och det finns inget bredband på ön än.

  Henrik – nej vi lär nog bli många fler, men gallra måste vi ändå! 🙂

 40. Tanja Bergkvist skriver:

  LP, ja Palmås verkar ju ”klippt ur sitt sammanhang” på den bilden, och ser nästan ut som en individ ;-).

 41. QED skriver:

  Matematiken, ungdomens fördärv? Säkerhetpolisen inkopplad?

  Aftonbladet: Katolska Opus Dei startar flickskola


  – På sportlovet ska de till exempel ha matematik för högstadieflickor.
  Och det just så det börjar, enligt avhopparen Ia Modin.

  ”Manipulation”
  – Man lockar med en akademisk miljö, vilket brukar gå hem hos föräldrar. Men all verksamhet är strikt hopkopplad med det man kallar för andlig vägledning. Det är en ytterst välregisserad manipulation som på sektmaner leder in ungdomen i Opus strikt konservativa värderingar och livsmönster, säger hon.
  Ia Modin hoppade av Opus Dei för över tio år sedan. Hon är jurist och har varit nominerad till Stora Journalistpriset för sina avslöjanden om rörelsen i Sverige.”

  Kritiker har länge hävdat att Opus Dei söker inflytande för att påverka samhället i fundamentalistisk riktning. Sådant som brukar intressera Säkerhetspolisen.

  ”– Man kan säga att vi följer upp olika miljöer i generella termer, säger Mattias Lindholm, presssekreterare på Säpo.
  – Aktörer blir intressanta för oss först när de påverkar politiska beslutsfattare, verkställande politiska beslut eller den allmänna opinionen. När det finns ett hot mot demokratin blir vi intresserade.
  Är Opus Dei ett hot mot demokratin?
  – Jag vill inte kommentera den grupp du nämner.”

 42. QED skriver:

  Länken till Aftonbladets avslöjande:

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6620287.ab

 43. Nordbo skriver:

  Leder de in ungdomarna i ett konservativt livsmönster? Usch vad hemskt. Självbehärskning är en inre förtryckande struktur som håller impulserna nere. Det går inte alls för sig: ungdomarna blir dåliga konsumenter och passar dessutom inte som medborgare i ett 1984 samhälle om det får fortgå.

  Att lära ungdomarna sånt stör genussektens arbete att leda ungdomarna i könlös riktning. Dessutom stör det sexliberalernas sekt som försöker leda in ungdomarna i gränslös sexkonsumtion.
  Göran Skytte skrev om det sistnämnda för ett tag sedan:

  http://www.svd.se/opinion/kolumnister/goranskytte/det-ar-faktiskt-inte-riktigt-klokt_3700293.svd

 44. Marco Diamani skriver:

  Tanja – ön dit du ska fly tillsammans med verklighetens folk – snälla ta mej dit redan nu! det såg så vackert ut där!
  Och du får gärna stanna kvar där med mej om du har tid! 😉

 45. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, hm hade aldrig ens hört talas om den gruppen.

  Nordbo,
  ja jag minns den där kolumnen av Skytte efter Skolfronts program.

  Marco, jag kan inte ta någon dit än eftersom ön ännu inte är preparerad för vår verksamhet! 🙂

 46. Susanna skriver:

  Tanja!
  Du överträffar dig själv, fantastiskt. Vi är just i begrepp att flytta tillbaka till Sverige efter 12 år i Afrika (inte mycket genusmaffia här, tack o lov). Vi bävar inför vad som väntar oss. Redan innan jag hunnit läsa till detta om att gå i exil, tänkte jag fråga maken ifall han kunde tänka sig att emigrera ifall det blir för jäkligt. Inte omöjligt. Tack för att du finns. Var och varannan gång när jag läser din blogg måste jag ta mig för pannan över alla otroliga dumheter därhemma, min panna börjar bli sliten.
  Please, keep up the good work, du är ett ljus i mörkret. Vi följer gärna med till ön.

 47. Tanja Bergkvist skriver:

  Susanna, vad roligt att höra att du följer min blogg ända från Afrika! 🙂 Ledsen att din panna slits, det gör min med… Ni är varmt välkomna till ön! 🙂

 48. Hans skriver:

  Även Demokratiska stater kan kidnappas av sekteristiska strukturer , vi klarade oss ifrån kommunismen med nöd och näppe. När nästa etapp i vår
  utveckling står för dörren . är vi mer oskyddade ,
  tidigare var frågan diktatur eller demokrati. oftast
  med krig och elände i kölvattnet. Vi har samma aktörer denna gång, förklädda till goda demokratiska förkämpar. Vad finns olikheten mellan fullbordad kommunism eller fullbordad feminism. Hur ser det dagliga samtalet ut , kommer vi att vara rädda att utmana det systematiska tänket. Det finns en hel arsenal av invektiv mot den avvikande. Hitler lyckades också infiltrera demokratin, dagens infiltration sker på ett mer sublimt sätt utan våld.
  Ett folk utan självinsikt är lätta att manipulera.

 49. Lennart W skriver:

  Det här med en stor andel gemensamma gener mellan olika arter och t.o.m. mellan växter och djur, ÄR förstås kanonintressant egentligen. Men det som det EGENTLIGEN visar är hur oerhört stor del av evolutionen som gått åt till att utveckla den helt fantastiska lilla fabrik som kallas för CELL. Hur man sedan sätter ihop dessa byggklossar till bananflugor eller människor eller något annat är ett enklare steg. Iaf såsom jag fattar det, men då är jag förstås bara en fysiker.

  Chimpanser och människor har 99,4 % av sina gener gemensamt Wikipedia. Således väldigt stor marginalnytta på de där 0,6 % som diffar.

  Dock inte heller bara så att aporna alltid har sämre mentala förmågor än oss. Spana in det här, som visar på ett siffersinne som nog inte ens Tanja kan matcha!

 50. Magnus skriver:

  Tanja
  Den där ön låter väldigt lik John Galts gömställe i ”Atlas Shrugged”. Antar att du läst den boken, om inte så gör det. Ayn Rand är förvisso sönderanalyserad, men fortfarande läsvärd.

 51. Lennart W skriver:

  Ang. Gudmundsons ledare, kan man förstås inte heller förbigå den här understreckaren från samma tidning:

  Jaget och själen de största av illusioner

  Iofs kanske av helt annat skrot korn än den där genusvetarens förvirrade svammel, men kanske ändå inte så annorlunda i konsekvenserna. ”Med stöd av neurovetenskap hävdar den tyske filosofen Thomas Metzinger att jaget är en illusion vi behöver göra oss av med. Om vi tar oss ut ur ”jagtunneln” slipper vi också många av subjektivitetens lidanden.

 52. Lennart W skriver:

  Försöker man, som amatör iaf, kolla upp det där lite noggrannare om hur stora de genetiska skillnaderna är egentligen, verkar det finnas lite olika bud. 6 % skillnad mellan människa och chimpans enl. http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=human-chimp-gene-gap-wide

  Kanske även större diff mellan oss och limpor?

 53. kajakrille skriver:

  Haha

 54. Jack skriver:

  Testet, ungefär, som apan i videon gör
  http://intelligenceliving.se/test2.php

  ”Är du smartare än en apa?” 🙂
  Apan klarade defaultinställningarna i 80% av fallen (efter träning).

  Jag undrar om inte apans prestation hänger ihop med att belöningen är viktigare för apan än för studenterna som apan tävlade mot i studien.

 55. Ola Jennebrink skriver:

  Jag odlar slemsvampar:I den fuktiga ,ruttnande botten på min komposthög lever det märkliga encelliga organismer. Vid ett givet ögonblick samlas de för att bilda en slags larv. Denna börjar så att arbeta sig upp mot ytan av komposten och väl där så får cellerna för sig att bilda en grön växtlik stam. Stjälken skjuter upp ett par decimeter i luften och där kröns den av en knopp. Efter att ha mognat brister knoppen och spyr ur sig sporer som kan bilda nya encelliga organismer.Slemsvampen är mycket märklig,eller hur?

  Man kan häpnas och fascineras av naturens under. Vi människor har emellertid större ambitioner än att vara slemsvampar. Vi har kultur,sociala normer,moral och etik och behöver inte alls söka inspiration hos slemsvampen för att finna vår väg framåt.
  Jag misstänker dock att sociologen Karl Palmås själv inte är så tilltalad av tanken på att vara ”slemsvamp” Han vill nog leda och bestämma utvecklingen. Gissa sedan vilka ”slemsvamparna” blir i Karls värld?!

 56. :O skriver:

  Tänk om Karl Palmås egentligen är en slemsvamp som planerar att ta över jorden. Det finns kanske miljoner Karl Palmåsar !11! ! :O

 57. Mikael skriver:

  Härligt Tanja.
  Skönt att läsa förnuftig text och få alla tokigheter radade efter varandra. Visst är det sant att det postmoderna samhället är vår tids största utmaning. Inte svamlet om 1 grader celsius hit eller dit. Historielösheten som breder ut sig och den enorma fördummning som tillåtits ske i skolor och på universitet har frambringat dessa nya ”profeter” som leder oss i fördärvet.
  Heja för IQ och vanligt bondförnuft (även om bröd är gott)

 58. Obstinat skriver:

  Jag läser R. W. Conells Masculinities. Fett intressant.
  Och fett nyttig läsning för en sann rebell. Hanhon [Conell har ju bytt kön] redogör och diskuterar olika strategier för att krossa manssamhället och då särskilt den ”hegemoniska maskuliniteten”. Det är lite som att glutta i facit. Statsfeminismens facit och strategier.
  Det är ju ingen händelse att flickorna får bättre betyg i Svenska skolor om man säger så. Det är en medveten strategi för att skapa ett förvandlingstryck. Det skall bli så hopplöst att vara maskulin att ingen längre vill vara det är strategin grovt. Läs den och andra modernare böcker om Mansforskning och maskulinitet om ni vill förstå dessa strategier, kan rekommenderas. För att erbjuda ett effektivt motstånd bör man känna sin fiende och förstå hur fienden tänker. 🙂

 59. Andreas Dahlin skriver:

  Ja du Tanja, vi har ingen solig paradisö här i Schweiz, utan mest snö och berg. Men jag funderar ändå på att inte komma hem till Genus-Sverige tack vare dig.

  Genus låter nästan som genuss – njutning – på tyska. Oroväckande…

 60. Helena Palena skriver:

  Var kommer alla pengar till genusprojekten ifrån? Det verkar ju finnas hur mycket pengar som helst till könsskapandet. Jag har velat lämna denna planet i många år. Men hittar ingen plats att hoppa ifrån. Så din ö kanske vore något.

 61. Erik skriver:

  Obstinat

  Och här kommenteras såväl Connels motivering till ”hegeminisk maskulinitet” som var hennes ideer ursprungligen kommer från:

  ”it is argued by Drs. Beasly and Elias, in their paper Situating Masculinities in Global Politics (2006), that there is enough categorical ”slippage” in the way Connell articulates the concept of hegemonic masculinity to make it less authoritative than Italian Marxist Antonio Gramsci’s original thesis of hegemony, which Connell obviously builds upon in her work. This opposing argument is, in short, that there are considerable differences between forms of dominant masculinities; more than Connell’s theory acknowledges” Wikipedia

  Observera då inlägget jag skrev till Erik N (när det släppts ur spammen) i tråden ”genusarbete smulas” för där har du samma sak vid två tillfällen. Jag poängterar hur han plockar en liten minoritet män och på ingen grund alls gör just DE männen till representanter för manlighet. Vid andra tillfället blir det helt uppenbart den marxistiska tolkningen, dels för att jag redan påpekat det en gång, dels för att vi diskuterar rösträtt och de sk ”fria männen” var bara några få av alla män. Och då var politik enligt ErikN ”manlig” trots att ofria män inte fick rösta.

 62. Erik skriver:

  Helena Palena:

  ”Var kommer alla pengar till genusprojekten ifrån?”

  Det började med att de stora superrika familjerna i USA som har hand om de skattebefriade fonderna öste pengar över genusfeminister som ett sätt att åstadkomma massiv förändring av samhället och samhällsidealen i den riktning som de stora kapitalisterna ville ha.

  Rockefeller gav 500 miljoner dollar till de skolor som hade marxistiska genusperspektiv förklarar det kanske saken?

  De ville inte ha en befolkning tänkare, de ville ha en befolkning goda arbetare och några få särskilt lojala befolkningskontrollanter. Rockefeller agerade inte ensamma, de samarbetade med Carnegie och Ford för att styra undervisningen bort från faktainnehåll.

 63. Matte Matik skriver:

  Jag, eller det jag åtminstone tror är jag, jag blev lite tveksam nu efter att ha läst ditt senaste inlägg… ska jag istället tänka på mig själv som ett myller av sinnen? Fast redan där är jag tokigt fel ute, eftersom jag ens försöker tänka mig något som ”mig själv”… Jobbigt blev det.

  Hur som helst har jag spelat in ”Genusväldet drar fram” som visa för allsångssyfte. Komplett med avkönande dragspel, rysk manskör och Sovjet-balalaika. Här finns den:
  http://mattematiksblogg.blogspot.com/2010/02/genusvaldet-drar-fram-som-visa.html

 64. Dalahest skriver:

  Kan någon förklara det här?

  För flickorna är det viktigare att kunskaperna sätts in i ett sammanhang, att exempelvis fysikämnet får mer substans med en infallsvinkel som utgår från människokroppen.

  Samt:

  Lärarutbildningen måste förändras. Särskilt gäller det utbildningen för de yrkeslärare som skall undervisa inom den nu pojkdominerade delen av gymnasieskolan. De måste få möjlighet att lära sig hur de på bästa sätt kan stödja
  flickorna och anpassa undervisningen efter flickornas erfarenheter och behov.

  De redan verksamma yrkeslärarna inom gymnasieskolans nuvarande pojkdominerade utbildningar måste ges möjlighet till fortbildning för att också lära sig hur de skall förändra sin undervisning så att de bättre kan tillgodose flickornas behov.

  Läroplanen för gymnasieskolan måste utformas med klara mål för jämställdheten. [Sic!]

  Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GE02Ub802

 65. gubben skriver:

  Varje gång jag läser din blogg, Tanja, så imponeras jag av din kunskap och slagfärdighet.
  Men var finns den arena där du och andra presumtiva öbor kan nå ut brett och kraftfullt med budskapet om alla stolleprov som görs i genusvetenskapens namn?

 66. Dogdylan skriver:

  Tanja:

  Jag vill inte flytta till någon ö. Jag vill att Sverige skall vakna upp ur multikulturalist-feminist-HBT-relativist-socialist-ocidentala-antiförnuftiga dvalen som hon har befunnits sig sedan 1968. Men jag har funderat på Argentina eller New Zealand.

  Fast det är sant, det finns ju en massa öde öar. Tänk om någon miljardär ville köpa Falklandsöarna – och sedan donera den till verklighetens folk. Det skulle vara coolt. Fast sedan skulle ön gå åt helvete ändå eftersom den skulle gå så bra så att alla ville flytta dit – och tillsist skulle ön gå samma öde som resten av västvärlden.

 67. Dalahest skriver:

  Jag fattar nämligen inte hur det går ihop med den sociala ingenjörskonstens tanke angående könets sociala konstruktion.

 68. Dalahest skriver:

  Jag vill inte flytta till någon ö.

  Sverige är en ö, liksom västvärlden.

  En sjunkande sådan.

 69. […] skrev fantastiska Tanja Bergkvist ett blogginlägg som kommenterade påståenden som inte bara är uppenbart idiotiska utan även enligt källan, en artikel i SvD. Vi tänker, alltså finns vi inte skall ha gjorts av […]

 70. Info skriver:

  SVERIGES DEMOKRATISKA NYA NATIONALHISTORIA

  Så här förklarade alltså Dick Harrison i Svenska Dagbladets stora PR-kampanj för verket (2009-09-19) varför en helt ny, svensk nationalhistoria var nödvändig:

  ”Dick Harrison ser många bekymmersamma effekter av dagens läge och den kanske tydligaste är de främlingsfientliga tendenserna som gör Sverigedemokraterna till en utmanare i det politiska klimatet.

  – Deras idéer om en speciell svensk kultur stammar från 1800-talets nationalromantiska strömningar, det vi vet idag får sådana tankar att verka väldigt tokiga.”

  Man kan anta, att Harrison indirekt vill framhålla, att Sveriges historia egentligen började på allvar först med August Palm och Hjalmar Branting, för att sedan fortsätta med Fugelstadsgruppen, Erlander, Palme och Hilding Hagberg. Slutet på historien ser han i Tiina Rosenberg, Masoud Kamali, Ali Muhamed och Mbomba Tonga. Tydligen är åttabandsverket mindre ett historieverk än en dagstillvänd, politisk pamflett.

  Men vilka var då de hemska, svenska nationalromantikerna, som Harrison vill lära oss att ta avstånd ifrån? Kanske kan det vara intressant att nämna några få från just 1800-talet som exempel – den som vill kan ju infoga namnen som svär- och skällsord i sin vokabulär för framtiden:

  RICKARD DYBECK (Du gamla, du fria)
  ESAIAS TEGNÉR (Fritiofs saga)
  AUGUST SÖDERMAN (sånger för manskör)
  ARTUR HAZELIUS (Skansen i Stockholm, Nordiska museet)
  ANDERS ZORN (konstnär)
  CARL LARSSON (konstnär)
  BRUNO LILJEFORS (konstnär)
  MARCUS LARSSON (konstnär)
  RAGNAR ÖSTBERG (Stockholms stadshus)

 71. […] var skrattretande. Tanjas kritik av speciellt genusdravlet är därför så mycket mer drabbande. Nu senast har hon läst en krönika av någon som har läst senaste numret av pomo-politrukernas husorgan […]

 72. Tia Itkonen skriver:

  Får jag följa med dig till denna ö?
  Helt underbart skrivet, jag skrattade mig krokig.

  Har det svenska universitetsfolket förlorat förståndet?!
  Jag misstänkte det redan vid slutet av 80-talet när jag blev informerad om att ”Inget värde är högre än ett annat värde.” En tillrättavisning när jag envisades med att hänvisa till några prundläggande principer.

 73. Erik N skriver:

  ursäkta sidoskottet här men vill ”identitetsskydda” lite. Såg här att någon annan tagit sig ID ”Erik N” som jag kanske använt här förr (det var inställt som så).

 74. Joakim E. skriver:

  Ja, de är galna. Påståendet ”inget värde är högre än något annat värde” är en värdering. Om påståendet är sant så är det falskt eftersom just den värderingen i så fall är högre än alternativen. Om påståendet är falskt så förblir det dock falskt.

  Men jag tycker hela saken är livsfientlig och världsfrånvänd. Varje gång jag gör ett val så gör jag samtidigt en värdering. ”X är bättre än Y, därför väljer jag X.” Vi slutar värdera saker och göra val när vi hamnar i koma eller dör.

  Om X och Y är människor och jag väljer X framför Y så kan Y alltid gnälla, känna sig kränkt och klaga över diskriminering, istället för att rycka upp sig och anstränga sig mer.

 75. Penumbra skriver:

  Om svensken har funnits bara 100 år, vilka var det som bodde här innan? Och varifrån kom svenskarna, då?

  Det är väl inte så enkelt att Dick Harrison förväxlar ”svenskar” med ”socialdemokrater”? Socialdemokraterna har ju funnits i ca 100 år. Båda orden börjar på ”s” så de kan lätt förväxlas.

  Det politiskt korrekta kräver en omdefinition av svenskheten och det är dags att forska fram ett ursprung i något lämpligt område, t ex Somalia, Irak eller Afghanistan. Tänk vad många problem skulle försvinna snabbt om det visade sig att alla vi kom från samma ställe under de senaste 100 åren.

  Jag har en känsla att forskarvärld och politiker lever numera i en slags symbios där politikerna finansierar forskarna som då producerar de forskningsresultat som politikerna ville ha från början. Forskarna kan äta sig mätta och betala sina räntor och politikerna kan genomföra sina reformer som då givetvis är ”välgrundade” på resultaten från den senaste forskningen.

  Och på den vägen är det, men vem är det som bestämmer vilka forskningsresultat är rätt resultat? Vem är ”gud” i systemet? Jo, det är kultureliten som de senaste 100 åren har tänkt ut allt, och nu återstår det bara att bevisa detta med lämplig forskning, vilket också sker. Cirkeln är sluten.

  Och här har vi de 100 åren, då all mänsklig utveckling ägde rum. Innan dess levde människorna i primitiva manssamhällen och patriarkat varmed de var likställda med babianer. Och nu vet ni vilka som levde i Sverige på 1800-talet och tidigare – babianerna. Och de överlevde just pga det faktum att det bara behövs en IQ på 26 för att kunna skala en banan.

  Förstår ni nu att allt hänger ihop och att Dick har rätt!!

  Detta förutsatt, förstås, att det inte finns något övernaturligt fenomen med i spelet. Kan vara så att Gudrun Schyman har kommit över en gammal bok i feministisk magi, har framställt en voodoo-docka på stackars Dick Harrison, sticker nålar i dockans skalle och uttalar besvärjelser ”Nuuuu ska duuuu skriiiiva om Sveriges histoooooria, ur ett geeeenus perspektiiiiv!”, varav Harrison sätter igång arbetet utan att ens veta varför.

  Kan vara så. Jag tycker Gudrun Schyman, på gamla dar, börjar se mer och mer ut som en häxa.

  Nä, förresten, hon har alltid sett ut som en häxa. Där sprack den teorin….

  😛

 76. Jonas M skriver:

  Lite OT:
  Man har hittat en skola där pojkar faktiskt har
  bättre studieresultat än flickor. Det ska det
  tydligen bli ändring på och Skolverket har anslagit
  80000 kr för att åtgjärda det:

  http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=18356

 77. Erik skriver:

  ”Om svensken har funnits bara 100 år, vilka var det som bodde här innan? Och varifrån kom svenskarna, då?”

  Det är inte svenskarna som är 100 år det är IDEN om svenskhet som enligt honom är 100 år.

  Vilket bevisar Bowden har rätt ”To them ideas are IMPORTANT”

  Han säger i princip att om svenskar inte ansåg sig svenska så var de inte svenskar – vilket är idioti eftersom Svensk inte betyder att ”tycka sig vara svensk” det betyder att bo i Sverige och ha ett svenskt ”varande” dvs alla som motsvarade svensk kultur och bodde inom dess gränser var svenskar efter att Sverige bildats. Vilket skedde för betydligt längre tid sedan än 100 år. Exempelvis blågula fanan (en tydlig symbol) skall komma från 1157 års korståg.

  Så det enda han gjort är hittat på en ny omdefiniering (finare ord för att ljuga) på svenskhet.

  ”Det är väl inte så enkelt att Dick Harrison förväxlar ”svenskar” med ”socialdemokrater”? Socialdemokraterna har ju funnits i ca 100 år. Båda orden börjar på ”s” så de kan lätt förväxlas.”

  Nej, det är rätt roliga likheter men det han framför allt menar är som god marxist just vad Bowden föreläste om. Att för dem är det ideerna som är verkligheten och inte den faktiska verkligheten. Den struntar de i.

  ”Det politiskt korrekta kräver en omdefinition av svenskheten och det är dags att forska fram ett ursprung i något lämpligt område, t ex Somalia, Irak eller Afghanistan.”

  Javisst, bortsett förstås att utmärkande för svenskhet har varit förmågan att ta folktro, behålla det vettiga, kalla det vetenskap och slänga bort skräpet. Länder som Afghanistan och Somalia däremot har aldrig klarat av att göra ett urval av vad som är bra och dåligt. Där har man köpt allting oavsett hur korkat det var.

  ”Tänk vad många problem skulle försvinna snabbt om det visade sig att alla vi kom från samma ställe under de senaste 100 åren.”

  Nej, det spelar ju ingen roll var vi kommer från för ett land, en nation är inte bara marken som den grundas på. Ett land måste skapas för att finnas. Marken i sig gör ingen nation. Exempelvis så var inte indianerna mer ur-amerikaner än de vita som grundade USA, för innan grundadet fanns inget USA. Du kan inte vara medborgare av ett land i något annat än NUET. Om landet ännu inte finns är du heller inte en del av det.

  ”Jag har en känsla att forskarvärld och politiker lever numera i en slags symbios där politikerna finansierar forskarna som då producerar de forskningsresultat som politikerna ville ha från början.”

  Politiker och forskare styrs idag huvudsakligen av NGOs vars stöd de behöver vinna så är det är där problemet ligger. I att dessa NGOs av både forskare och politiker anses företräda ”godhet” när de i praktiken styr utbildning såväl som forskning.

  ”Forskarna kan äta sig mätta och betala sina räntor och politikerna kan genomföra sina reformer som då givetvis är ”välgrundade” på resultaten från den senaste forskningen.”

  Politikernas främsta jobb är image-management som innebär de får sitta kvar.

  ”Och på den vägen är det, men vem är det som bestämmer vilka forskningsresultat är rätt resultat? Vem är ”gud” i systemet? Jo, det är kultureliten som de senaste 100 åren har tänkt ut allt, och nu återstår det bara att bevisa detta med lämplig forskning, vilket också sker. Cirkeln är sluten.”

  Fast kultureliten säger ju ingenting? Vilka är kultureliten? Säg humanioran istället det verkar ju vara den som styr precis allting åsiktsmässigt.

  ”Och här har vi de 100 åren, då all mänsklig utveckling ägde rum. Innan dess levde människorna i primitiva manssamhällen och patriarkat varmed de var likställda med babianer.”

  Det lustiga är att å ena sidan föraktar ”kulturlelitens” humaniorans represententanter ”primitiva” samhällen men å andra sidan så skall de vara positiva till multikulturella ideal som bygger på just den sorts traditionella primitiva samhälle de i egna landet föraktar.

  Å ena sidan skall de vara positiva till andra kulturer, å andra sidan vet de inget om de andra kulturerna i världen som de skall vara positiva till. De är inte positiva till andra kulturer, de är positiva til IDEEN om andra kulturer.

 78. Trocadero skriver:

  Vet inte om man bör blir rädd eller arg när man läser om detta vansinne. Känner några tokstollar, men förvånande många (kvinnor) jag känner tycker att genusvansinnet gått för långt för flera år sedan. Så chansen är att du får ta med dig fler än 179 pers… 😀

 79. Peter skriver:

  Jag vill bara upplysa om att de av Dick Eriksson redigerade historieböckerna redan har börjat utgivas. Två band har utkommit som täcker tiden 10 000 f.kr till år 1350. Särskilt flummig är boken heller inte. Om Sverige skriver man i band två:

  ”Kärnan i bygdesamhällets maktvärld, det politiska system som föregick skapandet av Sverige och svenskarna, var individen som sådan. Den enskilda människan och hennes familj stod i centrum. All auktoritet och allt inflytande utgick från personerna och de små grupper som dessa skapade och byggde sina aktiva liv kring.

  På den här punkten är nutidsmänniskan mycket olik sina anfäder och anmödrar på 600- och 700-talen. Vid denna tid var det mycket långt kvar till uppfinnandet av vad vi idag kallar institutioner. Folk levde fjärran från riksdag, regering, råd, hovrätter, kyrkor, socknar, kommuner och myndigheter. Vi kan inte förutsätta existensen av en enda institution som kan ha varit gemensam för en bygd eller ett flertal bygder, även om det är högst sannolikt att det redan vid denna tid fanns föregångare till medeltidens härdadsting och landsting.”

 80. Penumbra skriver:

  Erik,

  Humaniora är ett bra ord, men jag vill inkludera författare, filmskapare, tv-programmakare, journalister, debattörer…. Dessa hör inte till humanioran men väl till kultureliten – åtminstone de som har slagits fram till berömmelse eller tunga poster inom sina branscher. Jag menar att det inte räcker med att tänka tankar. De måste ut i samhället och slå rot, tränga in i folks undermedvetna så de slutar tänka kritiskt och bara sväljer.

  Steig Larsson kan ha förläst sig på Marx, men det har effekt på andra först när han skriver en bok, som under spännande former berättar historien om en stackars flicka som våldtas av den kapitalistiska statens tjänsteman, ger igen genom att köra upp en dildo i hans r-v samt avslöjar den hemska överklassens värsta sidor – tortyr och lustmord av kvinnor. Detta nästlar sig in i den intet ont anande medborgarens huvud, och sitter där, både när han deltar i genuskursen på jobbet och när han ska rösta. Flickan är ett datageni, men det beror på att hon är en frigjord kvinna, ligger med både kvinnor och män, men bara när hon själv vill…. inte på att hon har pluggat från morgon till kväll i fem år och arbetat lika hårt i ytterligare fem.

  Så säljer man idéer, och det är bara den ena (vänstra) sidans idéer som kultureliten omsätter i film, tv, radio, böcker, läroplaner, företagsregler, blablabla…. Tänk efter vilka arketyper som litteratur, film, tv, press och media använder sig av sedan 60 år tillbaka (bortsett från ren underhållning), så förstår du vad jag menar.

  Men jag tror att kultureliten har begått ett par, för dem fatala misstag som kanske öppnar människors ögon. Den ena är uppmjukandet av rättsväsende och polis. Den andra är den stora invandringen. Kanske kan man lägga till genushysterin, men det verkar som att den inte alls rör upp lika starka känslor bland allmänheten.

  Tanjas ö finns redan, men den heter inte ”Verklighetsfolkets ö” – den heter ”Insiktens ö”, och man hittar den någonstans mellan sina öron.

 81. Ola Jennebrink skriver:

  Peter//Svenskarna vid 600-talet var en del av den germanska folkvandringen som krossade Romarriket och tog makten i hela Europa.Och det var enligt Eriksson ”små grupper” och ”enskilda människor”? Ett par hundra år senare organiserade nordborna erövringståg med stor framgång.
  Germanerna måste ha besuttit betydande sociala färdigheter och var inga byfånar som Eriksson framställer saken.

 82. QED skriver:

  Erik, jag kan rekommendera Paul Boghossians bok Fear of Knowledge: Against Relativism and Constructivism”. Ett av exemplen, som liknar påståendet att svenskar bara funnits i 100 år, är när den franske filosofen Latour tillbakavisar forskningsresultatet att farao Ramses II skulle ha lidit av tuberkulos (baserat på DNA-analys av mumien), därför att Robert Koch upptäckte bacillen först 1882. Latour utropar: det är lika absurt som att påstå att Ramses II dött av maskingevärseld.

 83. Erik skriver:

  QED:

  Ett bra exempel, att man inte skulle råka ut för en sjukdoms effekter förrän en människa upptäckt och tror på sjukdomen är värsta sortens irrationalism. Latour är för övrigt inte filosof utan sociolog.

  ”Latour frequently presents himself as a philosopher, and this rule is one of his seven Rules of Method.” ”. Indeed, this type of ambiguity is very useful in debates: the radical interpretation can be used to attract the attention of readers inexperienced in philosophy; and the innocuous interpretation can be used as a point of retreat when the obvious falsity of the radical interpretation is exposed”

  Det finns vidare flera sådana böcker, inte minst Noretta Koertges ”A house built on sand” angående Bruno Latour så var det inte lite han sågades i science wars. Här kommentas han av allas vår favoritfysiker, givetvis hamnar vi på negativism (jag skrev ju ett inlägg om negativism och bloggen negativismkritik nyligen)

  ”Latour purports to address issues of the sociology of science, but his exposition is confused: he mixes up ontology and epistemology, and he attacks positions that no one would defend.” ”Latour’s main tactic, in presenting his vision of the sociology of science, is to empty it of all its content by retreating into platitudes that no one would question.”

  http://www.physics.nyu.edu/faculty/sokal/le_monde_english.html

 84. Erik skriver:

  Peter:

  ”All auktoritet och allt inflytande utgick från personerna och de små grupper som dessa skapade och byggde sina aktiva liv kring.”

  På vilket sätt skiljer det sig från idag? Att allting utgår från individen är lika sant nu som då. Vad finns utan individen? ”godtyckligt utklippta figurer” som Palmås babblar om?

  ”Folk levde fjärran från riksdag, regering, råd,
  hovrätter, kyrkor, socknar, kommuner och myndigheter.”

  Alla de där sakerna är just de små grupper som de skapade och byggde sina aktiva liv kring. Dick upprepar bara samma sak med olika ord.

  ”Vi kan inte förutsätta existensen av en enda institution som kan ha varit gemensam för en bygd eller ett flertal bygder”

  Helt fel, vi kan med rätta förutsätta existensen av gemensamma institutioner. Hur stor del av folket som var medvetna om deras existens däremot saknar betydelse. Poängen är att om de inte hade funnits hade ingen organisation eller samordning av större sort kunnat ske.

  Nordgermanerna genomförde framgångsrika krigståg och plundringar. En ensam by saknar helt resurserna för något sådant. En arme skapas genom att representanter rider från by till by och samlar på sig unga män.

  ”även om det är högst sannolikt att det redan vid denna tid fanns föregångare till medeltidens härdadsting och landsting.”

  Där får Dick bestämma sig, kan vi förutsätta det eller inte? (Sannolikhet är bara ett annat ord för samma sak)
  Jag hade förväntat mig att vad Dick skriver skulle bli pinsamt, han gör ingen besviken på den punkten.

 85. QED skriver:

  Dagens UNT rapporterar att Årets Namn enligt Institutet för språk och folkminnen i Uppsala är könsneutrala : Kim och Tintin. Det gäller att hänga med.

  http://www.sofi.se/1443#item100000

 86. Erik skriver:

  QED: Det lustiga är att trots ansträngningar att hålla namn könsneutrala tenderar de ändå förr eller senare bli helt dominerande av ena könet, och vanligen då det manliga könet.

  Människor i allmänhet vill inte ha neutrala namn oavsett hur mycket politiker tjatar och trots försöken att hålla namnen neutrala så börjar folk ändå alltid efter ett tag att se dem som det ena eller det andra.

  När detta inträffar så minskar populariteten hos namnet för det könet och så småningom är det könsspecifikt som vilket namn som helst och låter bara dumt på fel kön. Däremot kan det växla med kultur och språk.

 87. LP skriver:

  @QED och Erik

  Intressant om Bruno Latour och andra knäppgökar här:

  http://www.schaff.se/artiklar/sida003.htm

  Tackar för tipset förresten!

  Ju mer jag tänker på saken, desto gladare blir jag över att jag var så lat under textseminarierna under min utbildning på 90-talet där vi matades med skit som denna. Faktum är att jag glömt/trängt undan det mesta.
  En sak står dock väldigt klar för mig: Det område inom kultursektorn jag utbildades till, var och är fortfarande mycket starkt förgiftat av dessa tankar. Tyvärr verkar även övriga kutlurområden ha ”kommit ikapp” de senaste tio åren. Detta är illa. Jag citerar från länken jag anger ovan:

  ”Medan de postmoderna filosoferna abstraherar från verkligheten och försjunker i sitt isolerade glaspärlespel stormar moderniteten fram och omformar människans villkor i accelererande fart. Där står då humanisterna utan verktyg att påverka utvecklingen och har inget annat svar än verklighetsflykten. Så förloras en central kraft och ett fundamentalt perspektiv i samhällskritiken när de skulle behövas som bäst. Detta är postmodernismens största tragik.”

  från
  http://www.schaff.se/artiklar/sida003.htm

 88. Josef Boberg skriver:

  Apropå: ”vi har aldrig varit människor”

  Det kan ju vara sunt och klokt att själv inse – att Wi alla till mer än 99,99 % är ElektroMagnetiska Fält – för Wi är ju ALLA byggda av atomer enligt kvantfysiken – som i sig är ”pyttedroppar” i den ElektroMagnetiska ”oceanen” Universum (video 64 min).

  Så vore ju högst anmärkningsvärt – ifall wåra personliga ”droppar” av ElektroMagnetiska Fält = wåra kroppar, tankar, känslor osv – ej alls skulle påverkas av t ex brödskivans, faktiskt… 💡

  I o f s så kan jag ha fel i det – men det tror jag ej alls själv på – hälsar Josef B. 😉

 89. Oscar Lindau skriver:

  Jaaa! Snälla snälla ta med mig också. Vi kanske kan etablera oss på Öland eller Gotland, sen kan alla titta på oss och se hur mycket mindre stress, oro och ångest vi har.

 90. Nordbo skriver:

  Sådär, nu har jag inhandlat de två första banden av ”Sveriges historia”. Jag tvivlar inte alls på att författarna är kompetenta historiker. Men i broscyren står att ”det här är den nya generationens historia”. Vilken är den nya generationen som broschyren hävdar ”tänker annorlunda”? Jo, det är 1968 generationen.
  Jag är yngre och har vuxit upp i samhället som de har skapat. Det har gjort att jag är mycket kritisk till deras föreställningar om världen, alltså deras ”weltanschauung” och de värderingar som hänger samman med den.

 91. Peter skriver:

  Tanja du är min idol! Får jag följa med till din ö?

 92. Stefan skriver:

  Palmås text handlar i första hand om FRA och är till skillnad från vad som helst som Gudmundson någonsin yttrat sig om ämnet i fråga mycket läsvärd:

  Klicka för att komma åt 2010-02-12-palmas-sv.pdf

 93. Tanja Bergkvist skriver:

  Hans, ”dagens infiltration sker på ett mer sublimt sätt utan våld. Ett folk utan självinsikt är lätta att manipulera.” Så är det – därför är det bra att östeuropéerna är med i EU och kan påverka – de känner igen sådant här direkt. Om de nu inte lämnar EU när de ser vad som pågår. För ngt halvår sedan var några svenska genusvetare nere i Bryssel och lobbade för att dra in pengar till det centrum för transnationell excellent genusforskning som planeras att byggas i Sverige: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/20/varifran-kommer-genusvansinnet/

  Dock har de ju problem med sin egen excellenssatsning då den visst rimmar illa med jämställdhetstanken – sid 4 i denna pdf

  Under ”Får jämställdhet plats på framtidens universitet?” står att läsa: ”Excellenssatsningarna och elitiseringen av högre utbildning korresponderar inte med jämlikhets- och jämställdhetssträvandena inom akademin”. Man har alltså problem med sina egna excellenssatsningar och efterlyser nya feministiska metoder för att ”kritiskt belysa elit och excellens inom akademin”.

 94. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart, intressant! Och i Illustrerad Vetenskap läste jag att fåglar kan räkna sina ägg – upp till 7! 🙂 Tack för Under strecket-tips!

  Magnus, nä jag har inte läst den boken – får göra det, då kommer den hamna 3 meter över golvet i min att läsa-hög 🙂

 95. Tanja Bergkvist skriver:

  Ola, ha ha finns slemsvampar på riktigt? Ja det gör de visst 🙂 http://sv.wikipedia.org/wiki/Slemsvampar

  Mikael,
  ja låt inte liknelsen mellan genusforskaren och brödet få dig att sluta äta bröd. Profeter, genusprofeter, bra ord, var det inte Helena som lanserade det i något inlägg? 🙂

  Obstinat, det stämmer att det är den hegemoniska maskuliniteten som ses som ”boven i dramat” vad gäller skolprestationer, se gärna dessa inlägg som baseras på SOU 2009:64 som kom i somras (sista delen av 6 delar, går astt klicka sig fram till de föregående): https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/09/09/dejas-matteproblem/

  ”Genusteoretiska maskulinitetsteorier ser skapande och försvar för hegemonisk maskulinitet som en avgörande mekanism… I avsnittet ovan har jag försökt föra samman några olika förklaringar till pojkars underprestationer som alla utgår ifrån att det är maskulinitet/manlig identitet i sig som är boven i dramat… En gemensam utgångspunkt är att social genusordning har en avgörande betydelse för pojkars underprestationer i skolan.”

 96. Tanja Bergkvist skriver:

  Andreas, ja men till ön kan du alltid komma! 🙂

  Helena,
  Var kommer alla pengar till genusprojekten ifrån? Det verkar ju finnas hur mycket pengar som helst till könsskapandet. Jag har velat lämna denna planet i många år. Men hittar ingen plats att hoppa ifrån. Så din ö kanske vore något.” Du måste ju stanna på ön med oss och vända utvecklingen! 🙂

 97. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, ””Var kommer alla pengar till genusprojekten ifrån?” Det började med att de stora superrika familjerna i USA som har hand om de skattebefriade fonderna öste pengar över genusfeminister som ett sätt att åstadkomma massiv förändring av samhället och samhällsidealen i den riktning som de stora kapitalisterna ville ha. Rockefeller gav 500 miljoner dollar till de skolor som hade marxistiska genusperspektiv förklarar det kanske saken?”

  Har du länkar eller referenser till detta? Förse mig genast med dem! 🙂 Och även till de andra finansiärerna du nämner.

 98. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte Matik, jättebra!! 🙂 🙂 Jag ser du länkar till Adam Cwejman, vad säger han!? ”Tanja Bergqvist som skapar halmgubbar i en industriell skala på sin Axesskrönikeplats har gjort en video om genusväldet.”

  Ha ha, har jag så många fiender? 🙂 Det kan jag ta – jag vet ju att jag har rätt! Och de rätta är med mig. Och tillsammans ska vi krossa både Genusväldet och alla våra kritiker. Ok krossa låter kanske lite för radikalt. Nedmontera då. Eller ”dekonstruera”. Tillsammans ska vi dekonstruera deras myller av sinnen och förpassa det till en annan galax! Jag ska kontakta MaxLab i Lund! 🙂

 99. Tanja Bergkvist skriver:

  Dalahest, nä jag kan inte förklara regeringens pressmeddelande, tyvärr…

  Gubben,
  ”Men var finns den arena där du och andra presumtiva öbor kan nå ut brett och kraftfullt med budskapet om alla stolleprov som görs i genusvetenskapens namn?” Jag jobbar på det. Det kommer snart.

  Dogdylan, ”Jag vill inte flytta till någon ö. Jag vill att Sverige skall vakna upp ur multikulturalist-feminist-HBT-relativist-socialist-ocidentala-antiförnuftiga dvalen som hon har befunnits sig sedan 1968.”

  Ja, men eftersom detta myller av sinnen stör vår tankeverksamhet så måste vi flytta ut till en ö – sedan ska vi hitta någon som kan köpa ett flygplan och hitta en pilot (inte gensupilot) som kan strö våra flygblad över hela Svea Rike – det kommer att väcka några ur dvalan, och dem hämtar vi kontinuerligt upp i livräddningsbåtar och tar hem till ön där de kan avdoktrineras. Rättare sagt hälften, andra hälften får stanna på fastlandet och infiltrera alla genusinfiltrerade myndigheter. Jag kan inte vara kvar för genusvetarna vet redan vem jag är, men på ön kommer vi att skola in alla våra agenter och jag tänkte att du skulle vara en del av detta arbete! 🙂

 100. Tanja Bergkvist skriver:

  Tia Itkonen, ja du får följa med så klart, efter att ha genomgått det säkerhetstest som är under utformning – men det kommer du att klara galant 🙂

  ”Har det svenska universitetsfolket förlorat förståndet?!” Svar: Ja

  ”Jag misstänkte det redan vid slutet av 80-talet när jag blev informerad om att ”Inget värde är högre än ett annat värde.”” Nä men vad bra – då är ju inte gensutramset mer värt än det jag skriver på min blogg och därför borde alla universitetskurser Tanjas blogg-certifieras, varför stanna vid genus?

 101. Tanja Bergkvist skriver:

  Joakim, kul att du länkar till Genusväldets Undergång 🙂 Du har rätt, även genusvetarna gör en värdering när de gör ett val – bra observation!

  Penumbra,
  ”Det är väl inte så enkelt att Dick Harrison förväxlar ”svenskar” med ”socialdemokrater”? Socialdemokraterna har ju funnits i ca 100 år. Båda orden börjar på ”s” så de kan lätt förväxlas…. Det politiskt korrekta kräver en omdefinition av svenskheten och det är dags att forska fram ett ursprung i något lämpligt område, t ex Somalia, Irak eller Afghanistan.” Ja men det går inte, ny forskning visar att den moderna människan stammar från Östasien (min 1:22 & framåt):

 102. Tanja Bergkvist skriver:

  Peter, det finns säkert flera bra stycken i de åtta böckerna. Frågan är vad som står med tanke på den uttalade målsättningen – de styckena är också viktiga att uppmärksamma, men jag har som sagt inget av banden och kan därför inte uttala mig om innehållet. Och jag bedömer inte tusentals sidor i åtta band utifrån ett citat (tex det du angett ovan).

  ”Särskilt flummig är boken heller inte.” Det hade jag inte heller förväntat mig. Det kan den inte vara om den ska vara trovärdig.

 103. Tanja Bergkvist skriver:

  Penumbra ”Insiktens ö” – bra namn! Får jag använda det? 🙂

  Peter, jag ser visst att Ola redan hittat små diskret förpackade förstadier till manipulation i boken, i det stycke du citerar. Du får leta upp nytt stycke! 🙂

 104. Dogdylan skriver:

  Tanja:

  Okej, låt oss hitta en miljardär som är villig att köpa en ö åt oss – men med tanke på att social-konstruktivist-fanatikerna finns över allt så kanske vår pilot är en hemlig agent åt sociologerna. Agenten kanske är där för att analysera den ”vita-manliga-sexistiska-homofobiska-islamofobiska-antisemitiska-rasistiska-kapitalistiska kultur” som de anser ”finnas” bland oss.

  Då när vi är mitt ute över stilla havet så får piloten ett återfall i post-strukturalism och allt han tvingats lära sig på flygskolan åker ut genom fönstret. Då kommer piloten tro att det som flyginstrumenten är sociala konstruktioner och att nu flygplanet har blivit en U-båt – så han störtar hela vårt plan rakt ned i Stilla havet.

  Jag tror det är bäst

 105. Tanja Bergkvist skriver:

  LP tack för länkar till Fashionable nonsense! 🙂

  Oscar,
  Gotland. Almedalsveckan då? Står vi ut?

  Nordbo,
  jag antar d läser dem och informerar om allt som är galet då? 🙂

  Peter (annan Peter?) – ja, det går bra efter utfört säkerhetstest.

  Stefan,
  ok ska kolla det. Men det Gudmundson citerar finns ju också nedskrivet.

  Josef, du med alla dina länkar 🙂 Ska kolla videon vid tillfälle då, om den inte är för flummig 😉 Jag utesluter inget, kvantmekaniken är fascinerande – EPR-paradoxen som innebär (i den ena tolkningen) att ingen objektiv verklighet existerar – är förvånad att genusvetarna inte använt sig av den ännu i sin ”forskning”… Eller så gör det det och betraktar Patriarkatet som de dolda variablerna, men då går det ju bra med en obkjektiv verklighet, ok nu fattar jag varför de inte använt sig av detta…

  Dogdylan, det är just därför vi ska ha ett säkerhetstest. Vi kommer att veta vilka vi plockar in. Och Josef kan hjälpa oss att bedöma med sin telepatiska förmåga :-). Eller kanske en brödlimpa kan hjälpa oss?

 106. Erik skriver:

  Tanja:

  Att hitta alla kopplingar är ett detektivarbete som kräver mer tid än de flesta har. Bland annat kan du googla ”reece commission” eller boken ”Foundations, Their Power and Influence” av Rene Wormser.

  Men för något som känns mer nära sök på ”rockefeller” i dokumentet och se vad allas vår favoritknassociolog skriver om ämnet.

  Klicka för att komma åt 1931e3c5.pdf

 107. Dogdylan skriver:

  att vi seglar dit istället. Skall jag vara en del av detta arbete? Oj, vilken ära. 😉

  Jag fick en två roliga frågor i en utvärdering. Den första handlade om hur ”köns och genusperspektivet” var inkluderat i kursen och den andra frågan handlade om huruvida jag känt mig ”diskriminerad” på grund av ”informella normer” någon gång på institutionen.

  Nu var ju kursen jävligt bra och läraren var grymt bra, så jag har inget att klaga på – även om jag inte håller med om allt – och det radikala feministperspektivet fanns såklart inte med.

  Men med tanke på att jag på andra kurser har hört att ”vita män” är våldtäktsbenägna slavägare ungefär. Man kan ju tycka att det är någon dubbelstandard mot vita män.

  Först tänkte jag skriva att jag känner mig kränkt på grund av ”omvänd rasism” mot vita och av den kristofobi och occidentalism som förmedlas av lärare och i kurslitteratur.

  Jag skulle kunna skriva att det feministiska perspektivet kränker mig som man. Jag skulle till och med gå så långt att säga att det marxistiska perspektiv vi får lära oss kränker mig och alla människor som har flytt kommunism och socialism och dödas av den samma.

  Men det skall jag inte skriva – eftersom jag försvarar fri forskning och undervisning utan moraliska pekpinnar. Däremot tänker jag skriva att det är viktigt att motverka mobbing och otrevligheter från lärare och elever – men det innebär inte att man inte skall kunna ha en diskussion.

  Precis som jag försvarar den akademiska feministiska kulturmarxistiska vänsterns rätt att hata mig på grund av min ras, mitt kön och min religiösa och kulturella tillhörighet – så förväntar jag mig att de försvarar min rätt att kritisera dem och framföra liberala och naturalistiska alternativ till deras.

  Pat Condell säger som det är

  http://www.youtube.com/user/patcondell#p/a/u/0/96ZUZ9CPZII

 108. Josef Boberg skriver:

  Tanja – Du med alla Dina matematiska vetenskapliga förklaringar… 🙄 – kan måhända få ut något av vad Nikola Tesla tänkte och skrev i juni år 1900hoppas Josef B. 😉

 109. Obstinat skriver:

  Tanja

  Jag har läst SOU:er både fram och baklänges, precis som du. De är ett hopkok av färdigtuggad ”kunskap”. Jag menar att det är bättre att gå direkt till källan. Källan är oftast inte lika tvärsäker. Här finns många luckor och svagheter som man kan använda emot de tvärsäkra svenska genusvetarna. Nu är deras tolkning av internationell forskning helt okritiskt anammad som sanning av det politiska etablissemanget.

 110. Erik skriver:

  Dogdylan:

  ”Precis som jag försvarar den akademiska feministiska kulturmarxistiska vänsterns rätt att hata mig på grund av min ras, mitt kön och min religiösa och kulturella tillhörighet – så förväntar jag mig att de försvarar min rätt att kritisera dem och framföra liberala och naturalistiska alternativ till deras.”

  Du kan väl inte mena allvar att du förväntar dig de skall försvara din rätt att kritisera dem? Hoppas/önska de gör det möjligen men knappast tro/förvänta sig det. Ta exempelvis USA där detta fenoment funnits längre än här, där vore din rätt att kritisera dem inte alls försvarade av dem, däremot av organisationer som FIRE.

  Kulturmarxisterna själva däremot har (som en av mina lärare stolt kallade framgång när saphir-whorf kommenterades) utmärkts av censur och påtryckningar av oliktänkande. Det är därför det inte går att stödja eller tillåta det perspektivet. Man kan inte vara tolerant mot intolerans utan att stödja intolerans. Tyvärr.

  Och det finns gränser på hur många chanser som man faktiskt kan ge detta perspektiv utan att inse att resultatet aldrig blir fri forskning.

 111. Penumbra skriver:

  Tanja, du får gärna använda ”Insiktens ö”
  Zapoviadaii! 🙂

 112. Dogdylan skriver:

  Erik:

  Jag skrev en B-uppsats där jag argumenterade för att etnicitet och kön inte är förklarande variabler till varför människors ”politiskt förtroende” skiljer sig åt. Jag sedan drog jag in en massa liberal teorier om ”Rational Choice Theory” och att alla val är uttryck för en rationell medveten handling.

  Nu tror jag inte direkt på det – men med tanke på att hälften skrev om hur synd det var om invandrare och kvinnor – så ville jag sticka ut. Det var ingen bra uppsats, den var otroligt dåligt skriven – men den var ändå indirekt kritisk mot feminism och multikulturalism – dvs. kollektivism.

  Jag skrev den ihop med en invandrartjej också – som inte direkt var så PK. Så det gav ju mig ”rätten” till att skriva sådant.

  Det ju en annan svensk kille som skrev med en invandrartjej från Kurdistan eller något liknande – båda jävligt vettiga och båda var rätt kritiska till ”Post-modernist” galenskaperna och de här occidentala teorierna – om att vita män ligger bakom all ondska i världen. Framför allt den här invandrartjejen – jag tror bekant hon hade en svensk pojkvän.

  De hamnade ju i en rätt rolig sits där de indirekt försvarade en policy som handlade om att invandrare borde acceptera den ”nya” svenska kulturen på opponeringen. Jag tror till och med killen och tjejen sa något positivt om Sverigedemokraterna – när det kom på tal. Jag höll på att falla av stolen.

  Jag upplever att så länge du har bra argument och ett så kallat ”blattealibi” så kan du gå rätt hårt på vad som helst. Det är lite därför Folkpartiet har Nyamko Sabuni som integrationsminister – hon är ett inte ett dugg representativ för ”the common muslim” precis som Nalin Pekul inte är det – men deras etniska tillhörighet ger dem ”rätt” till att dra på rätt ordentligt i kritik mot vissa invandrarkulturer.

  Det finns ju fler liknande fall, så som den här mycket naiva journalistiska mjukisliberalen Evin Rubar. Jag gillar henne, hon är väldigt sympatiskt och är en riktig Rawliansk liberal. Jag är rätt säker på att kulturrelativisterna vill sätta henne på första bästa plan hem till Kurdistan för de kan ju som bekant inte kritisera henne – utan att hamna i rasistfällan själva.

  Ett av Kulturrelativisternas argument går på att kulturer är autentiska MEN att vi inte kan förstå dem till fullo. Det leder onekligen till att det blir svårt att kritisera medlemmarna av den. För vi vet ju inte vad som är en ”autentisk” kultur eller inte. Evin Rubars medlemskap i den ”Kurdiska communityn” ger ju henne otroliga möjligheter att kritisera det som inte får kritiseras – då hon har företräde att förklara sin egen kultur, framför de etniskt svenska kulturrelativisterna.

  När jag måste ”gömma” det jag skriver och problematisera till absurdum – så kan hon och andra vara mycket mer direkta i vad de tycker och ingen ifrågasätter på samma sätt som jag skulle bli ifrågasatt.

  I alla fall, nej jag tror inte direkt de skulle stödja mig. Jag vill bli färdig med skolan så jag skall bara skriva att allt är bra och mysigt – man måste välja sina krig och jag sågar min utbildning på nätet istället och till kompisar.

 113. Erik skriver:

  Dogdylan:

  ”Jag skrev en B-uppsats där jag argumenterade för att etnicitet och kön inte är förklarande variabler till varför människors ”politiskt förtroende” skiljer sig åt. Jag sedan drog jag in en massa liberal teorier om ”Rational Choice Theory” och att alla val är uttryck för en rationell medveten handling.”

  Rational Choice är förstås en enormt mycket bättre variabel i sammanhanget än helt godtyckligt fördelade saker som kön och etnicitet (där dessutom etnicitet i länder som inte är demokratier är direkt tvingande gällande politisk tilhörighet). Men RCT är också en sell-out till den marxistiska åsikten att man överhuvudtaget kan förklara verkligheten med en enda superteori medan liberal upplysningstradition leder till kumulativ samverkansteori.

  ”Nu tror jag inte direkt på det – men med tanke på att hälften skrev om hur synd det var om invandrare och kvinnor – så ville jag sticka ut.”

  Intressant att det gått så långt. Vad skrev den andra hälften om?

  ”Det var ingen bra uppsats, den var otroligt dåligt skriven – men den var ändå indirekt kritisk mot feminism och multikulturalism – dvs. kollektivism.”

  Och därmed alla andra liknande teorier gissar jag.

  ”Jag skrev den ihop med en invandrartjej också – som inte direkt var så PK. Så det gav ju mig ”rätten” till att skriva sådant.”

  Ja just det hahaha, precis som Ayaan Hirsi-Ali sade på Real Time med Bill Maher, när han klagade på att han om han sade USA var inte bara annorlunda utan bättre anklagades för rasism, Ali sade då att för at hon var svart och kvinna kunde hon säga sådana saker.

  ”Det ju en annan svensk kille som skrev med en invandrartjej från Kurdistan eller något liknande – båda jävligt vettiga och båda var rätt kritiska till ”Post-modernist” galenskaperna och de här occidentala teorierna – om att vita män ligger bakom all ondska i världen. Framför allt den här invandrartjejen – jag tror bekant hon hade en svensk pojkvän.”

  Hahaaha, jovisst, jag kan tänka mig att vissa av de Kurder som bitvis inte ens fått tala sitt hemspråk kan uppskatta Svenskars missnöje med att få sin kultur ”relativiserad” och utsatt för destruktion (förlåt, dekonstruktion menade jag såklart)

  ”De hamnade ju i en rätt rolig sits där de indirekt försvarade en policy som handlade om att invandrare borde acceptera den ”nya” svenska kulturen på opponeringen.”

  De kanske inte tyckte det var så kul när Turkiska invandrare kom till deras hem och krävde att de förkastade sin kultur? Kurderna har väl om något en historia som gör kulturrelativism till kardina-idioti?

  ”Jag tror till och med killen och tjejen sa något positivt om Sverigedemokraterna – när det kom på tal. Jag höll på att falla av stolen.”

  Hahaha, fast om jag skall vara ärlig så hör jag ständigt personer säga saker som kan räknas som positiva saker om Sverigedemokraterna. Det är bara det att vanligen så är det inte SD man pratar om och samma personer är ofta väldigt negativa till SD eftersom – om vi skall hänvisa till min numera favoritkälla för marxistiskt tankegods Bowden – det är själva IDEN av Sd de inte gillar mer än någon verklig kunskap de har.

  ”Jag upplever att så länge du har bra argument och ett så kallat ”blattealibi” så kan du gå rätt hårt på vad som helst.”

  Jo men det gäller liksom motståndarsidan också så särskilt bra är det inte.

  ”Det är lite därför Folkpartiet har Nyamko Sabuni som integrationsminister – hon är ett inte ett dugg representativ för ”the common muslim” precis som Nalin Pekul inte är det – men deras etniska tillhörighet ger dem ”rätt” till att dra på rätt ordentligt i kritik mot vissa invandrarkulturer.”

  Ja jag har märkt att Pekgul trots att hon företräder urkorkad socialpolitik är betydligt bättre än de flesta i integrationsfrågor. (Har du tänkt på att man knappast kan kalla det invandringsfrågor längre? Det är ganska många som är födda i Sverige som berörs av ämnet.

  ”Det finns ju fler liknande fall, så som den här mycket naiva journalistiska mjukisliberalen Evin Rubar. Jag gillar henne, hon är väldigt sympatiskt och är en riktig Rawliansk liberal.”

  Ja där har du ett namn som går hem hos mig också. Hon har inte bara gjort en frontalattack utan TVÅ. En mot genustokarna, en mot islamiststollarna.

  ”Jag är rätt säker på att kulturrelativisterna vill sätta henne på första bästa plan hem till Kurdistan för de kan ju som bekant inte kritisera henne – utan att hamna i rasistfällan själva.”

  Kan ju också bli lite svårt att sätta henne på planet till Kurdistan med tanke på Turkiets och vissa andra länders åsikter om dess existens. Att hon är kvinna hjälper en hel del också.

  ”Ett av Kulturrelativisternas argument går på att kulturer är autentiska MEN att vi inte kan förstå dem till fullo.”

  Nja, det är ju bara vissa kulturer som det där gäller. Det är precis som med kommentarerna ja gjorde om negativism (om du sett dem ännu på aktivarum förstås) Skillnaden mellan negativism och relativism är… att relativism säger ”bra/dålig” knappt finns medan negativism säger allt som ersätter konservativm per definition är bättre.

  Negativism kan ju som synes sammanfattas åsikten allt konservativt per automatik är sämre oavsett vad man ersätter det med. Därmed kan det hävdas att man anser blotta tänkandet av konservativa tankar är dåligt – oavsett vad det leder till – Exakt vad Team Adorno förespråkade i ”Authoritarian Personality” att tänka konservativt är skadligt och skall botas innan de blir ”fascister” hela bunten. F-skalan är ju en travesti.

  ”Det leder onekligen till att det blir svårt att kritisera medlemmarna av den. För vi vet ju inte vad som är en ”autentisk” kultur eller inte.”

  Jovisst vet vi det. Vi har facit på var någonstans som antropologerna som uppfann begreppet själva begav sig eller hur? Oavsett hur mycket förespråkarna flummar så kommer deras egna val att visa att de hade åsikter om vad DE gillade bättre och vilka de åsikterna var. Nån som anser precis allting är lika bra har aldrig funnits.

  ”Evin Rubars medlemskap i den ”Kurdiska communityn” ger ju henne otroliga möjligheter att kritisera det som inte får kritiseras – då hon har företräde att förklara sin egen kultur, framför de etniskt svenska kulturrelativisterna.”

  Hahaha! Jo jag märkte det på interkulturella kurser där lärarna utnämnde personer från andra etniciteter till kulturexperter enbart på basis av tillhörighet. Enligt lärarna räckte det med att vara jugoslav för att få bedöma Sverige såväl som Jugoslavien.

  ”När jag måste ”gömma” det jag skriver och problematisera till absurdum – så kan hon och andra vara mycket mer direkta i vad de tycker och ingen ifrågasätter på samma sätt som jag skulle bli ifrågasatt.”

  Hahaha sneaky!

  ”I alla fall, nej jag tror inte direkt de skulle stödja mig. Jag vill bli färdig med skolan så jag skall bara skriva att allt är bra och mysigt – man måste välja sina krig och jag sågar min utbildning på nätet istället och till kompisar.”

  Ja sannerligen. Men det är bra asburt ändå hur motståndare kan paradera med riktigt namn medan personer som du måste gömma din identitet. Då är nåt riktigt fel. Och utan internet vore det ju helt omöjligt att ens utvecklas inom dessa ämnen.

  PS: kolla in detta citat från Boghosians bok. Det var t o m värre än jag trodde. Den exakta formuleringen Latour använde lyder:

  ”As he boldly put it: ‘‘Before Koch, the bacillus had no real existence.’’

 114. Nordbo skriver:

  Tanja skrev: ”Nordbo, jag antar d läser dem och informerar om allt som är galet då? :-)”

  Jag har läst igenom kapitlet som handlar om goterna. Förr i tiden, även långt innan nationalromantikerna, var goterna något man var stolt över i Sverige. Och inte bara i Sverige, även om vi hade en extra nära koppling till dem eftersom Jordanes sa att de kom härifrån. I tex Spanien lever det fortfarnade kvar någon slags äretitel med ordet ”got” i.

  Men i kapitlet som lägger fram ”den nya generationens” (som är den gamla generationen för mig) syn på goterna får vi om och om reda på att goterna antagligen inte kom från nuvarande Sverige och att om de ändå gjorde det så ska vi minsann inte vara stolta över dem för de var inte snälla. Det finns flera värdeomdömen inbäddat i texten som syftar till att läsaren inte ska tro att han är något om han tycker sig vara arvatage till goterna.

  Min slutsats är att författaren vill försäkra sig om att även kommande generationer i Sverige skäms över sitt kulturarv och har en masochistisk attityd till sin identitet. Annars kan de få för sig att de är något och kanske tom att de nordiska folken är värda att bevara. Det vore ju verkligen hemskt.

 115. Erik skriver:

  Nordbo:

  Först var det vikingarna, nu är det goterna. Reglerna ser dock likadana ut som förra gången godhetens väktare red ut och stred mot nationalismen (som vi alla tack vare en marxistisk psykoanalytiker ”vet” leder raka vägen till fascism”

  Så här resonerar Guillou/Dick om Vikingar/Goter

  1. De har aldrig funnits
  2. Om de funnits var de iaf inte svenska
  3. Om de funnits och var svenska så var de iaf onda

  På 1. svarar jag: BS!
  På 2. svarar jag: Sverige fanns inte ens så det relevanta är folkslagen som levde här, inte geografiska gränser. Det är alltså etnicitet som har betydelse innan nationen grundas.
  På 3. svarar jag: De var inte mer onda än något annat folkslag som levde samtidigt, att jämföra dem med nutid visar en enda sak. jämföraren är helt från vettet, utan dåtid hade inte ens nutid inträffat.

  Och med dessa tre enkla svar så är hela argumentet i boken krossat. Det enda som sedan finns kvar är författarens personliga önskemål att styra vad som är bra/dåligt. Men som med Joe Laberos magiska trick, när man känner till det på förhand imponerar det inte.

 116. Penumbra skriver:

  @Josef Boberg, 19/2 kl 10:58 fm

  Jag har sett större delen av filmen som du länkade till, och som handlar om en ny, elektrisk, modell av universum. Flum, men intressant flum. Tyvärr med stora brister.

  Har själv vissa grundläggande kunskaper i kosmologi, dock inte mycket. Det som fick mig att stänga av i förtid var idén om att solen var någon slags ”lampa” som matades med ström från någon annanstans i universum.

  När det gäller solens och stjärnornas födelse, liv och död, fusions- och gravitationsmodellen så är det bevisat utom allt tvivel genom att man har observerat stjärnor i samtliga livsfaser i universum. Det finns ingen strömkälla som matar på med energi.

  Detta är alltså en kvasivetenskaplig teori, som många andra, med en religiös aspekt som ofta bottnar i en längtan efter en högre ordning, själslig renhet, odödlighet i egenskap av varelser i ett oändligt stort sammanhang, o dyl. Det jag frågar mig är varför människor förnekar den tusenåriga kristna traditionen i vårt land för att söka sig till denna typ av vanföreställningar, vilka numera presenteras som vetenskapligt underbyggda och som nästa stora upptäckt.

 117. Erik skriver:

  Nordbo:

  Apropå ingenting alls kan vi passa på att klippa in mitt inlägg som jag skrev hos Pelle Billing.

  OM NORDEUROPAS FOLKS FAMILJEBILDNING

  “Current data indicate that around 80% of European genes are derived from people who settled in Europe 30–40,000 years ago and therefore persisted through the Ice Ages (Sykes, 2001 Professor Human Genetics). This is sufficient time for the adverse ecology of the north to have had a powerful shaping influence on European psychological and cultural tendencies.”

  “These findings are compatible with the interpretation that ethnic differences are a contributing factor to the geographical variation in family forms within Europe. The findings suggest that the Germanic peoples had a greater biological tendency toward a suite of traits that predisposed them to individualism— including a greater tendency toward the simple household because of natural selection occurring in a prolonged resource-limited period of their evolution in the north of Europe.” (Macdonald 1990, professor, evolutionary psychology)

  During the pre-industrial era, this household system was found only within Nordic Europe: The simple household type is based on a single married couple and their children and characterized Scandinavia (except Finland), British Isles, Low Countries, German-speaking areas, and northern France. (Ladurie, 1986, professor Chair of Modern history, Paris University)

 118. Dogdylan skriver:

  Erik:
  Eftersom jag är förkyld och inte vill gå ut så satt jag igår kväll bläddrade genom litet av Charles Taylors texter – han är rätt lustig. Bland annat läste jag boken ”Det mångkulturella samhället – erkännandets” politik.

  I inledningen förklarar Amy Gutmann (rätt bra också) konflikten mellan essensialister (som jag) och post-strukturalister – och hur fel dessa har. Jag tror Amy gut. Sedan ondgör hon sig över vita amerikaner och samtidigt fördömer sexism, antisemitism, homofobi och annat. Hon avslutar det hela rätt intressant

  ”Mångkulturella samhällen och gemenskaper försvarar alla människors frihet och jämlikhet genom den ömsesidiga respekten för rimliga intellektuella, politiska och kulturella skillnader” (sida 36)

  Hon sammanfattar boken på ett väldigt bra sätt. Alla författare i boken säger i princip att om det finns en ”rimlig” skillnad som inte minskar människors individuella ”Livsväg” så är det okej med kulturell emancipation – oavsett vad det är. Habermas hänvisar bland annat till Will Kymlicka – som argumenterar att det i princip är okej med att halal/kosher slakta djur – men det är inte okej med tex. ”hedersmord” – eftersom det förhindrar ”Livsvägen”.

  Habermas är väl den som är mest relevant i boken för diskussionen om den katastrofala svenska integrationpolitiken. Habermas ställer upp en massa problem mot sitt ”multikulturalist” perspektiv – men han svarar aldrig på kritiken . Habermas säger bara att de har fel. De få motiveringar som görs av honom är att ”Fundamentalism” (enligt honom betyder det typ att man inte får tex. döda folk hur som helst och att man måste acceptera andra kulturer) .

  Vad Habermas inte tänker på att vi i Sverige har ett rätt extremt barnrättsperspektiv och vi är inte alls lika sugna på ”omskärelser” av pojkar, barnaga och tvångsgifte och annat som Habermas säker inte har några problem med så länge de är icke-vita och icke-kristna som utför dem.

  Habermas noterar också att ”kulturen” förändras med invandring eller om kulturella inhemska minoriteter reser sig. En annan borde ju tycka att det torde hota majoritetskulturen och framför allt skulle vara en katastrof i historiskt etniskt homogena länder som Sverige. Men för Habermas spelar det ingen roll om majoritetskulturen hotas, det som spelar någon roll så länge den ”politiska sfären” är intakt – där det ”rationella” samtalet skall ske. Men hur skall detta gå om de olika lägren hatar varandra och anser varandras seder barbariska? Habermas gör ju också kardinalfelet. Vår lagstiftning bygger på vår kultur och religion – och inte på Islamistisk, judisk eller Hinduisk juridik.

  Habermas säger att stater inte får splittras (det är ju separatism och det är bara okej för judar, muslimer och afrikaner). Staterna skall bara hållas ihop och varje ”minoritet” (men inte majoriteten) skall ha rätt till att upprätthålla sin kulturella sin identitet – även om det hotar majoritetskulturens existens. Andra författare i boken är dock mer öppna med hur positivt de tycker att nationalism i ”tredje världen” är, då de reser sig mot den vita mannens förtryck.

  I alla fall. Om Habermas inte hade en dold agenda så skulle han kunna argumentera för kulturell separatism och mot invandring, framför allt till västvärlden. Detta perspektiv skulle då gå under ”Etnisk separatism” Habermas erkänner till och med att ”Kulturerna” inte får stå allt för långt ifrån varandra. Vilket tyder på att han inte är helt genomrutten av politisk korrekthet. Alla rimligt intellektuellt fungerande personer skulle naturligtvis säga att svensk kultur och Skandinavisk kultur på grund av sin extrema särart gör det omöjligt för oss att öppna gränserna för människor från tredje världen – om vi inte får kräva att dessa skall assimileras in vår kultur.

  Men av någon anledning så argumenterar Habermas för fri invandring och kallar dem som motsätter sig hans perspektiv för ” välfärdschavunister”. Habermas säger att ”flyktingar och invandrare” har goda skäl till att komma till väst eftersom de kanske befinner sig i krig eller fattigdom. Han säger även att världen är så globaliserad så vi måste öppna våra gränser.

  Habermas säger också att vi Européer har en plikt att hjälpa dem på grund av vår SKULD till dem på grund av kolonialismen. Sedan säger Habermas att vita har flyttat runt och därför skall tredje världen få flytta till oss. Till sist kör han några ekonomiska argument (som naturligtvis är bull shit)

  ” Det viktigaste är det sista han skriver ” Av de moraliska skälen till en liberal invandringspolitik följer dessutom en förpliktelse att inte bestämma invandringstalen efter det mottagande landets ekonomiska behov – och alltså bara släppa in eftersökt fackfolk – utan efter sådana kriterier som är rimliga ur de berördas synvinkel” (sida 132)

  Detta är så typiskt för extremistvänstern. Kostnader och verkliga förhållanden är irrelevant för dem – så länge västerländsk kultur försvinner på grund av sitt ”historiska” förtryck mot tredje världen. K Anthony Appiah skriver i det sista kapitlet att vi måste lära ”minoriteterna” att tycka om sig själva – även om det är på bekostnad av majoriteten. Hyckleriet tar sig inga gränser!
  Av någon anledning så kollade jag för en stund sedan upp Amy Gutman. Hon är gift med Columbia statsvetaren Michael W. Doyle. Amy Gutmanns man Michael W. Doyle menar ju att USA skall utrusta Israel med kärnvapen. Man kan ju tycka att hon och hennes man skall ha någon form av ”multikulturalist” syn på Israel. Men, nej, nej. Då offrar man hellre amerikanska liv än låter Israel gå under – en stat som inte egentligen inte har något större värde för väst, förutom då bland kristna fundamentalister, sionistiska liberaler och vår judiska minoritet. Nu har jag egentligen inget problem med Israel – jag har bara en del problem med deras hyckleri. Man kan ju tycka att vi skall vara på samma sida…suck..

  Varför skall inte vi ha rätt till att driva åtminstånde mjukare paleokonservativa/nationalkonservativa nationer – om de får driva en etnisk-nationalistisk stat, utan att någon rycker på ögonbrynen.

  Jag skriver under synonym på grund av det skälet du nämner. Jag vill kunna försörja mig efter min utbildning. Sedan vill jag ju inte hamna i konflikt med mina kompisar – de flesta av dem är väldigt snälla men väldigt PK på grund av vårt vänsterextrema samhällsklimat. Som sagt, det är modigt av Tanja och några här att gå ut med sina riktiga namn. Det skulle jag aldrig våga göra.

  Ibland kan man ju bli litet avundsjuk för sektvänstern som kan slå folk på käften, skriva occidentala uppsatser och vara allmänt odräggliga – men ändå få samhällets stöd.

  Många av de här ”högerkonservativa” bloggarna är ju under hemliga namn, däremot är fallet inte det samma för vänsterextremistbloggarna.

  Roligt är att vänstern håller på att bli rätt antisemitiska. Alltså, precis som det var för i tiden. Nu har ju några av dem kommit. En del av Baader Meinhof medlemmarna blev ju tillsist nazister.

  Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Det är rätt mycket likheter mellan extremvänster och nazisterna – trots alla likheter (och dessa är många) så hatar de varandra. Jag är rätt säker på att många i extremvänstern skulle uppskatta David Duke – framför allt tror jag att Åsa Lindberg (eller vad hon nu heter) har mycket gemensamt med denna herre.

  Nu är ju Israels organstölder på tappeten. Det börjar ju bli mer och mer tydligt att klassiska Jefferson liberaler och konservativa så som Ron Paul kommer få fler anhängare inom en snar framtid. Så det är egentligen bra tider för oss – då vänstern förstör för sig själva på grund av deras förvirrade relativism och blinda ”tycka synd om” och ”hata attityd”. 🙂

 119. Nordbo skriver:

  @Erik
  Jag tyckte kapitlet om goterna, som är det enda jag har läst hittills, var välskrivet och intressant. Det är värderingarna som är invävda i texten som jag inte accepterar. Ja, negativiteten mot allt västerländskt kan spåras tillbaka till marxister och psykoanalytiker mfl. ”Godhetens väktare” har ironiskt nog ofta en bakgrund i marxismen som har inspirerat de blodigaste regimerna som världen någonsin skådat.

  Ja, det är mycket intressanta citat. Enligt modern biologi är vi väl mer än 50% bestämda av vårt biologiska arv?
  Men det är klart, biologi är bara en konstruktion. Att tro att det finns en verklighet utanför den nuvarande ”tyckarelitens” medvetande går inte för sig. De skapar verkligheten. ”Ideas are IMPORTANT.”

  Fast jag tror verkligheten är på god väg att hinna ifatt trollkonsterna. Det går igen inom många olika områden, tex ekonomin.

 120. Nordbo skriver:

  Den här kan vara värd att se. Någon slags totalitär ordning är ju på god väg att ta över USA. Samma sak gäller kanske i ännu högre grad Storbritannien som är det mest övervakade landet i världen nu. I Sverige har vi också demoraliserats (det visar sig exempelvis genom den alltför vanliga etnomasochismen) och nu inför man alltmer kontroll av befolkningen (tänk FRA). Om vi inte säger ifrån så riskerar EU verkligen att bli EUSSR fullt ut.

 121. Nordbo skriver:

  Om den filmen inte övertygar så kan jag rekomendera följande tal av Naomi Wolfe:

  Del 1:

 122. Dogdylan skriver:

  Min långa inlägg om Habermas och min konservativa/liberala kritik mot detta perspektiv blev raderat eller blockat….

  Jag säger det ..snart är jag bannad överallt..

 123. Fredde@76 skriver:

  Säg bara till när vi sticker Tanja !
  Tvekar inte en sekund på att packa väskan och sticka härifrån , detta vansinniga land .
  Tur att man är född för så pass länge sedan så att man har de gamla svenska värderingar kvar fortfarande i generna .

 124. hampus skriver:

  Hej Tanja,

  såg dig för första gången i Pär Ströms intervju me dig.

  Fan va snygg du e!

  Kram

  Kär Hampus

 125. Penumbra skriver:

  Fredde,

  Man ärver inte värderingar genetiskt. Tyvärr. Hade varit bra. Nej då, den yngre generationen är en produkt av rödgardisternas daghem, skolor, barnböcker, barnprogram på radio och tv, etc.

  Som tur är finns en minoritet som har förståndet i behåll. Men andra har utvecklat personlighetsstörningar för livet. Vi minns ju alla Ragnar som ville börja amma och Aschberg som ville dricka Ragnars bröstmjölk. Men det finns åtskilliga exempel.

  Aschberg tillhör den äldre generationen men har hittat rätt spår genom att vara rebell på ett politiskt korrekt sätt. En del är smarta och skor sig på systemet.

  Jag undrar hur det gick men den där stollen förresten, Ragnar alltså….

 126. Penumbra skriver:

  Hampus!

  Hon är min!! Om du inte avstår frivilligt, uppmanar jag dig till duell. Välj – pistol eller värja… 😉

 127. Erik skriver:

  Dogdylan:

  Men blockade texter dyker alltid upp här så småningom och vad du skrev om Habermas kan väl ändå inte vara värre än vår diskussion om judisk aktivism? 😀 Jag ser fram emot att få läsa din text, och kan du inte få den publicerad här så kan du väl maila den till mig så kan jag kommentera den ändå. aktivarum@gmail.com som vanligt.

  hampus & Penumbra: Jag föreslår snöbollskrig…

 128. Nordbo skriver:

  Jag vill också läsa läsa texten. Men jag antar att doktorn som vi alla beundrar är upptagen med annat.

  I väntan på att Dogdylans inlägg ska släppas fritt passar jag på att underbygga mina påståenden ytterligare med följande artikel:

  http://www.theaustralian.com.au/news/opinion/thought-police-muscle-up-in-britain/story-e6frg6zo-1225700363959?from=public_rss

  ”BRITAIN appears to be evolving into the first modern soft totalitarian state. As a sometime teacher of political science and international law, I do not use the term totalitarian loosely.

  There are no concentration camps or gulags but there are thought police with unprecedented powers to dictate ways of thinking and sniff out heresy, and there can be harsh punishments for dissent.”

 129. Ann-Marie skriver:

  Jag följer med till ön…. herregud! När ska vansinnet ta slut??!

 130. Bengt Salomonsson skriver:

  Tanja for president.

 131. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, Men för något som känns mer nära sök på ”rockefeller” i dokumentet och se vad allas vår favoritknassociolog skriver om ämnet. http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/70/18/1931e3c5.pdf

  Jag plöjer inte hela den! Vilken sida?

 132. Tanja Bergkvist skriver:

  Obstinat, ”Jag har läst SOU:er både fram och baklänges, precis som du. De är ett hopkok av färdigtuggad ”kunskap”” Ja jag vet – jag hade kunnat skriva ihop en SOU om jämställdhet på en vecka – man kan det ju utan och innan till slut! 🙂

 133. Widar Nord skriver:

  Jepp.

  Tanja for president.

 134. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, Min slutsats är att författaren vill försäkra sig om att även kommande generationer i Sverige skäms över sitt kulturarv och har en masochistisk attityd till sin identitet.” Ja det var ju nästan väntat.

  Erik,
  ”Så här resonerar Guillou/Dick om Vikingar/Goter
  1. De har aldrig funnits.
  2. Om de funnits var de iaf inte svenska
  3. Om de funnits och var svenska så var de iaf onda”

  Kan det stämma? På Historiska museet finns en bild på en afrikansk kvinna iförd vikingahjälm och bildtexten lyder ”Dagens viking?” så om jag ska tolka det rätt finns det än idag vikingar. Så här står det under denna rubrik:

  ”Under de senaste decennierna har mångkultur och integration blivit viktiga begrepp i samhället. Är det därför man idag lyfter fram att vikingen också var en förmedlare av idéer och kultur från fjärran länder? Vilken bild av vikingen ger vi nästa generation genom stereotypa leksaker och våldsamma filmer?”

  Så antingen fanns inga vikingar alls, eller så fanns de men då var de frälsta multikulturalister som inte alls reste runt för egen vinning utan för att lära känna folk från andra kulturer – ha ha :-). Total disneyfiering.

  Dessutom står det att svenskar och Sverige funnits i 1000 år på Historiska, så man kan undra om det med lanseringen av Harrisons verk kommer att ändras till 100 då man i år kommer att ordna en utställning kopplad till just Harrisons verk.

 135. Tanja Bergkvist skriver:

  Penumbra, solen en lampa som matas med energi från en annan del av universum? Har inte hunnit se Josefs film. Trodde det gällde för genusvetarna det där, de matas med pengar från andra för att försörja sin idéproduktion, och mentalt så är det ljusår mellan dessa grupper. Gillar du kosmologi kan du ju läsa mitt exjobb, som är 10 år gammalt förvisso, men säkert finns något roligt: http://www2.math.su.se/~tanjab/exjobb.pdf

 136. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, tack för boktips (Taylor) och sammanfattning – har beställt den boken, verkar intressant! 🙂

 137. Tanja Bergkvist skriver:

  Fredde@76, givetvis – det kommer en kallelse via bloggen inför resan ;-).

  Hampus, tack men jag ser hemsk ut i den intervjun… Var ganska överarbetad just då.

  Penumbra, ”och Aschberg som ville dricka Ragnars bröstmjölk.” Va ville han?! Jag såg programmet och kan inte minnas att han sagt det. Den där duellen, påminner mig om den duell Nordbo medverkade i för några månader sedan, ha ha :-). Hur gick det nu där, har redan glömt vem som vann? Vad hette nu motståndaren, Jax? Var är Jax förresten? Måste varit han som förlorade då eftersom Nordbo är kvar på bloggen. Snöbollskrig som Erik föreslår låter bra – lägg in en video på duellen :-).

  Erik & Dogdylan, jag tror Dogdylans kommentarer fastnar pga de är så långa, kan inte se ngt annat skäl…

  Nordbo, ja doktorn var upptagen med både kräksjuka och att ta emot en utmärkelse :-).

  Ann-Marie, det kommer nog att ta slut förr eller senare, men vi får väl gå i landslykt så länge. Dogdylan, hur ska våra asylregler för flyktingmottagning från Sverige se ut på ön? 🙂

  Bengt, ja kan bli president på Insiktens ö! 🙂

 138. Tanja Bergkvist skriver:

  Widar, på ön kan jag bli det, som sagt!

 139. Tanja Bergkvist skriver:

  Widar, följde några länkar på din sida och fann denna – Ohlys smygrunk framför valstugan 2006. Ha ha 🙂

 140. QED skriver:

  En utmärkelse? Berätta!

 141. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, väntar på ett pressmeddelande sedan kan jag blogga om det.

 142. Sven-Ove Johansson skriver:

  Pressklipp:

  Frisörmästare Bertil Grundberg i Norrtälje lät nyligen dekonstruera och därefter konstruera sin herrfriseringssalong genom att använda genusvetenskapliga metoder. Sedan öppnandet i måndags har emellertid ett antal kunder framfört klagomål. Kunderna begär ersättning för bland annat peruker förklarar frisörmästare Grundberg.

  – Då en peruk kostar flera tusen kronor har vi tvingats stänga salongen tills de rättsliga aspekterna av ersättningsanspråken klarlagts.

  – 2500 genusforskare kan ju inte ha fel suckade frisörmästare Grundberg något uppgivet.

  Missnöjda kunder samlades utanför frisörmästare Grundbergs salong:

 143. Karl skriver:

  En brödlimpa… Jag undrade i mitt stilla sinne hur många hästar hon har kvar när jag läste det, för att efter dom följande citaten inse att alla hästarna inte bara flytt fältet för länge sen, dom brände också ner stallet på vägen ut…

  Jösses…. vad kan man säga? Sätt lås på utgångarna ifrån genusinstitutionerna och använd dom som studie- och träningsobjekt för psykologstudenterna. På så vis är dom till någon nytta iaf.

  Kategoriseringar baseras i huvudsak på faktiska funktionella skillnader. (Jag kan förvisso hålla med henne om att hon begåvningsmässigt verkar uppvisa stora likheter med en brödlimpa, men i övrigt är dom förhoppningsvis ganska begränsade.) Hon kanske inte tycker det är relevant att skilja på kantareller och flugsvamp, eller på mjölk och kaliumhydroxid, men resten av världen vill nog förhoppningsvis göra det… Man får väl anta att hon är inkonsekvent eftersom hon lever…

 144. Erik skriver:

  Tanja:

  ”Jag plöjer inte hela den! Vilken sida?”

  Sidan 44, Men du.. allt du behövde göra var en sökning i acrobat reader på ordet ”rockefeller”

  ”Kan det stämma? På Historiska museet finns en bild på en afrikansk kvinna iförd vikingahjälm och bildtexten lyder ”Dagens viking?” så om jag ska tolka det rätt finns det än idag vikingar.”

  Javisst, fast då gäller alternativ 2, om de finns är de inte svenskar. Såvida inte de är onda förstås.

  ”Är det därför man idag lyfter fram att vikingen också var en förmedlare av idéer och kultur från fjärran länder? Vilken bild av vikingen ger vi nästa generation genom stereotypa leksaker och våldsamma filmer?”

  När jag hör folk säga ”vilken bild ger vi nästa generation?” hör jag stöveltrampen från myndigheten vars uppgift det är att åtala och döma de som ger fel bild.

  ”Så antingen fanns inga vikingar alls, eller så fanns de men då var de frälsta multikulturalister som inte alls reste runt för egen vinning utan för att lära känna folk från andra kulturer – ha ha 🙂 . Total disneyfiering.”

  Ja men lajvare som klär ut sig till vikingar har ju vapen gjorda av skumgummi, vi kanske kan låtsas de riktiga vikingarna hade skumgummivapen också och att de städer de ”turistade” lämnade ifrån sig sina skatter frivilligt bara för att de under de timmar som det tog för dem att ”turista” blivit så goda vänner. Anledningen vikingarna sedan lämnade platsen innan polisen kommit fram var bara att undvika missförstånd pga språksvårigheter.

  ”Dessutom står det att svenskar och Sverige funnits i 1000 år på Historiska, så man kan undra om det med lanseringen av Harrisons verk kommer att ändras till 100 då man i år kommer att ordna en utställning kopplad till just Harrisons verk.”

  Nej nej, vi får såklart en Latourisk omskrivning. Svenskar har funnits i 100 år för det är så länge vetenskapen har konsensus på området. Däremot fanns det redan för 1000 år sedan forskare som hittade svenskar men det tog vetenskapen 900 år att nå konsensus i åsikten att de upphittade svenskarna som bodde där också ansågs existera i tanken.

  Latours slutsats är att någonting som vetenskapen inte först kommit överrens om att acceptera inte finns.

  I mitt stilla sinne undrar jag varför Latour och Co fortfarande inte beslutat sig för att fattigdom inte finns.

 145. Erik skriver:

  Neeeeeeeeeej! Det där var inte ens ett långt inlägg LOL, varför hamnade jag i spammen på den där?

 146. Karl skriver:

  Vill förresten boka plats på ön! Kommer bli sinnessjuk om jag stannar i genusland…

 147. hampus skriver:

  *hampus kramar en stor saftig snöboll…*

 148. Josef Boberg skriver:

  ”Jag har sett större delen av filmen som du länkade till, och som handlar om en ny, elektrisk, modell av universum. Flum, men intressant flum. Tyvärr med stora brister.

  Har själv vissa grundläggande kunskaper i kosmologi, dock inte mycket. Det som fick mig att stänga av i förtid var idén om att solen var någon slags ”lampa” som matades med ström från någon annanstans i universum.”

  Tråkigt för Dig, verkligen… – Penumbra – att Du så fatalt missförstod filmen (ca 64 min) och därför stängde av den.

  Hade Du bemödat Dig om att se hela – så hade nog även Du kunnat dra slutsatsen att Solen får absolut INGEN energi (”ström”) utifrån – för Solen har ALL den ENERGI i sig själv – och i ÖverFlöd – som den behöver för att vara Solså det så”vet” Josef B. 😉 🙄 8)

 149. QED skriver:

  Workshop på genusexcellenscentrum Genna.

  ”NeuroGenderings: Critical Studies of the Sexed Brain
  in Uppsala, March 25-27, 2010”

  ”NeuroGenderings will bring together experts from both brain sciences, the humanities and science studies (STS) and aims to launch a transdisciplinary and international network on the broad theme of gender and the brain. The central aim of the workshop is to identify theoretical and methodological strategies for social scientists, cultural scientists and neuroscientists to engage with radical, intersectional feminist studies of the brain.”

  ”Some questions we want to address are: Which kinds of critical studies of neuroscience and which neursoscience are needed to counteract neuro-sexism, -heterosexisms and -racisms? How are identities re-conceptualized in neuroscientific experiments? Are sex and gender differences separate variables in neuroscientific experimentation and if yes why? Can and should there be a queer theory of the brain? When does ”neurolization” become a social or political problem?

  One of our long-term goals is to elaborate a new conceptual approach of the relation between gender and the brain, one that could help to head gender theorists and neuroscientists to an innovative interdisciplinary place, far away from social and biological determinisms but still engaging with the materiality of the brain.”

  http://www.genna.gender.uu.se/BodyEmbodiment/Events/NeuroGenderings/

  Som synes forskning med en politisk agenda. 😡

 150. Lennart W skriver:

  Kolla in den här videon om hyenor! Honorna har k*k. Inte är den liten heller. Inspirationskälla för en del kanske? Å andra sidan verkar det som de föder genom den.. Vill inte ens tänka på det.

 151. Lennart W skriver:

  Josef Boberg och Penumbra, det där verkar bara vara en, möjligen något upphottad, version av Alvéns plasmauniversum. Historiskt intressant, men det är allt.

  Wikipedia: Plasma cosmology

 152. Lennart W skriver:

  Wikipedia: Hyena:

  ”One unusual feature of the Spotted Hyena is that females have an enlarged clitoris, called a pseudo-penis, demi-penis, or sometimes mistakenly referred to as a nanophallus. Female hyenas give birth, copulate, and urinate through their protruding genitalia, which stretches to allow the male penis to enter for copulation; it also stretches during birth. The anatomical position of the genitalia gives females complete control over which males are allowed to mate with them.”

 153. Karl skriver:

  QED:

  Dom hymlar iaf inte om att dom håller på med pseudovetenskap. Vilket är tragiskt att dom uppenbarligen inte behöver…

 154. Penumbra skriver:

  Hehe, snöbollskrig – det låter som en bra idé, fram till i söndags i alla fall, då jag först skottade upp gångvägen framför huset, sedan en väg till trappan, sedan framför garaget och sedan gav ryggen upp, just när jag tänkte på taket. Hör ni inte av mig något mer så har taket rasat över oss.

  Hampus vinner – jag ger mig.
  ¤¤¤

  Tanja, jag ska läsa ditt ex-jobb vid tillfälle, blev nyfiken. Har studerat ämnet i början av 70-talet, innan jag bytte bana. Det har hänt en hel del sedan dess. Men jag kan skryta med att, medan jag pluggade så satte man fortfarande astronauter på månen. Tio år är riktigt färskt jämfört med mitt perspektiv. Dessutom har jag glömt det mesta.

  Och visst ville Aschberg dricka Ragnars bröstmjölk, i alla fall enligt den här artikeln:

  http://www.expressen.se/Nyheter/1.1692954/aschberg-vill-dricka-ragnars-brostmjolk

  Bra exempel på stolligheter som den feministiska yran är kapabel till att skapa.
  ¤¤¤

  Josef, jag ska se resten av filmen, men det jag har sett fram till nu verkar inte lovande.

 155. Penumbra skriver:

  Hehe, snöbollskrig – det låter som en bra idé, fram till i söndags i alla fall, då jag först skottade upp gångvägen framför huset, sedan en väg till trappan, sedan framför garaget och sedan gav ryggen upp, just när jag tänkte på taket. Hör ni inte av mig något mer så har taket rasat över oss.

  Hampus vinner – jag ger mig.

 156. Penumbra skriver:

  Josef, jag ska se resten av filmen, men det jag har sett fram till nu verkar inte lovande.

 157. Penumbra skriver:

  Tanja, jag ska läsa ditt ex-jobb vid tillfälle, blev nyfiken. Har studerat ämnet i början av 70-talet, innan jag bytte bana. Det har hänt en hel del sedan dess. Men jag kan skryta med att, medan jag pluggade så satte man fortfarande astronauter på månen. Tio år är riktigt färskt jämfört med mitt perspektiv. Dessutom har jag glömt det mesta.

  Och visst ville Aschberg dricka Ragnars b—-mjölk, i alla fall enligt den här artikeln:

  http://www.expressen.se/Nyheter/1.1692954/aschberg-vill-dricka-ragnars-brostmjolk

  Bra exempel på stolligheter som den feministiska yran är kapabel till att skapa.

 158. Penumbra skriver:

  Tanja, jag ska läsa ditt ex-jobb vid tillfälle, blev nyfiken. Har studerat ämnet i början av 70-talet, innan jag bytte bana. Det har hänt en hel del sedan dess. Men jag kan skryta med att, medan jag pluggade så satte man fortfarande astronauter på månen. Tio år är riktigt färskt jämfört med mitt perspektiv. Dessutom har jag glömt det mesta.

 159. Penumbra skriver:

  Tanja, visst ville Aschberg dricka Ragnars b*mjölk, i alla fall enligt den här artikeln:
  http://www.expressen.se/Nyheter/1.1692954/aschberg-vill-dricka-ragnars-brostmjolk
  Bra exempel på vad den feministiska yran är kapabel till.

 160. Penumbra skriver:

  Har bevis på att Aschberg ville dricka Ragnars b*mjölk, men det förefaller finnas någon autocensor som inte släpper genom länken till Expressens artikel. Jag tror jag bloggar om det istället…

 161. Fredrik skriver:

  Väst är på deken, helt klart. Tecknen är många att demokratierna i väst håller på att implodera: värdelöst skolsystem, en feminist-socialist-islamofascistoid maktelit som tar över de politiska partierna, , medierna, universiteten, domstolsväsendet, myndigheter i övrigt. De som vågar protestera blir av med jobben, trakasseras eller tom mördas som i Nederländerna.

  Då sätter Darwins mekanismer in, de verkar även mellan samhällssystem och kulturer. Den kultur som kommer att överleva är den asiatiska, eftersom de satsar stenhårt på teknik och naturvetenskap, matematik, företagande, arbetsmoral.

  Ingen art eller kultur är evig, och västerlandets undergång närmar sig. Lite tråkigt för oss, men det är ju bara naturens gång. Det nya är att individer kan välja var de vill bo på jordklotet, och eliten kommer (och håller redan på) att lämna sumpträsket åt sitt öde. Förr var det USA som lockade, framöver lär det bli Kina och Indien som lockar. Bara att boka biljett.

 162. Dogdylan skriver:

  Erik:
  Det var just mitt långa inlägg jag hänvisade till. Ja, vårt inlägga om judisk aktivism var riktigt spännande. Jag tror nog det nog var våra mest ”vågade” diskussioner här på bloggen. Det torde ju vara ett bevis på att vi är villiga att diskutera allting. Det är sann ”akademisk” frihet det.

  Tanja:
  Idag hade vi en rätt rolig föreläsning om ”diskursanalys”. Det var någon kille i klassen och några andra som ställde ett par riktigt intressanta frågor och det visade sig att läraren hade vissa ”problem” med att svara på dessa. Tillexempel handlade en fråga om hierarkier. Hur kan vi veta att ”kvinnan” är en högre kategori än ”mannen”? – om diskursanalysperspektivet säger att alla praktiker och värderingar är ett uttryck för socialt skapade normer.

  Läraren kunde inte riktigt svara på det. Men läraren sa sedan att alla värden är subjektiva och att man kan se olika typer av diskurser, där något ”upphöjs” i en diskurs men inte i en annan. Detta kan jag hålla med om.

  Jag har insett att problemet inte riktigt ligger i diskursanalysen för just teoribildning, snarare ligger det i de teorier som används för att förklara det man ser – och framför allt. Vilka som använder perspektivet och vi kan ju konstatera att det oftast är extremvänstern, som använder sig av perspektivet. Jag tror som sagt, att man skulle kunna reducera ”diskursanalysen” till en innehållsanalys eller en diskussionsanalys.

  Då skulle man kunna bli av med de här ”marxistperspektiven” på makt. Det är just dessa perspektiv som är problematiska. Kvalitativ metod kan ju trots allt vara intressant för teoribildning, trots allt. Sedan finns det ju naturligtvis en del problem med ”validitet och reliabilitet” i sådana här undersökningar.

  Jag menar, hur fan skall man kunna återupprepa en undersökning som bygger på ”förförståelsen” och ”åsikt” forskaren har – och där ”tolkningen” är strikt subjektiv (något dessa post-strukturalister erkänner – om man trycker litet på dem). Då kan vi ju aldrig nå någon ”objektiv vetenskap” om någonting.

  Man kan ju tycka att de bör utarbeta litet bättre mätverktyg. Vad har förstått så är det på väg – det verkar som om de klassiska strukturalisterna – börjar kräva det av post-strukturalisterna. Trots allt, måste ju post-strukturalisterna kunna bevisa sina påståenden.

  Asylreglerna…
  Hur jag skulle lösa asylreglerna på vår ö? Ja, gör mig till assimilations minister (Vi skall inte ha någon integrationsminister) . Jag antar att vi skulle få många från högern som skulle söka asyl från den genusifierade västvärlden. De skulle naturligtvis få bo på vår ö . Men först skulle de alla få samlas i våra läger utanför så vi kunde verifiera deras identitet och asylskäl. Tänk dig Ellis Island ungefär. Så jag antar att vi måste ha två öar. Om allt var i sin ordning och de inte strävar efter att omdana samhället – så som det har blivit i väst så skulle de kunna få bo på vår ö tillsvidare.

  Om de avhållit sig från att begå brott, betalat skatt, adopterat vårt språk och adopterat vår kultur (något sånär) och bott i vårt land i 10 år – så skulle de få svära på Bibeln och vår konstitution (Som i USA) att de lovar att bli en del av vår gemenskap. Samtidigt får de avväga sitt medborgarskap – då vi inte accepterar dubbla lojaliteter.

  Naturligtvis skall vår konstitution vara som den i USA, fast och oföränderlig. Den skall vara ännu tydligare än den i USA – så inga ondsinta socialliberaler, socialister, multikulturalister, feminister och andra occidental troll kan ta över och göra vårt samhälle och försöka omdana det till ett ”kulturkritiskt” balkaniserat tycka-synd-om samhälle.

  Böcker…
  Kul att du beställt boken. Vad roligt. Beställ gärna boken ”The social Construction of what” av Ian Hacking. Det är även en kursbok i metod på mer sansade samhällsvetenskapliga utbildningar på Universitetet. Boken ”kritisk” till ”social konstruktivism”. Kanske något för mattelärare på politiskt korståg mot akademikervänstern.

  http://www.bokus.com/b/9780674004122.html?pt=search_result&search_term=social%20construction

  För att förstå vad vi samhällsvetare tvingas läsa så kan du ju köpa boken Feminism utan gränser av Chandra Talpade Mohanty. Även den, en kursbok.

  http://www.bokus.com/b/9789197671835.html?pt=search_result&search_term=Mohanty

  Du behöver ju inte ens köpa böckerna. Du har ju liksom studenterna tillgång till Google Scholor och andra elektroniska hjälpmedel. Jag fixar nästan alltid böckerna på Pdf genom min skola. Då kan jag använda sökfuktionen för att hitta snabbare i texten. Fast det förstås, det är ju roligare att ha boken. Fast, dessa kostar ju.. =(

 163. Dogdylan skriver:

  Föresten.

  Här är ett lysande exempel på hur ”naiva” journalister är i Sverige. Här är en 30+ man som svensk media kallar för 14 år (Jepp, han är 14 år i Sverige). I Italien är han 30+, något som de avgjort. Men där vill han inte bo eftersom det är värre än Somalia. Otroligt intressant hur saker och ting förvrängs i den politiska korrekthetens namn.

  Det har skapat en folkstrom på nätet. Men jag antar att ålder är en social konstruktion, och det är ju det till viss del – i alla fall det språk som vi använder för att kategorisera saker och ting, så som genom ålder. Men biologin säger ju nog att den här mannen är 30+ och inte 14..

  Men men..

 164. Karl skriver:

  Apropå Ahmed:

  http://www.sr.se/cgi-bin/goteborg/nyheter/artikel.asp?artikel=3461101

  ”På verket tror man att många av dem själva uppgett att de är vuxna för att de hört att det är bättre eller för att det ger mer frihet, till exempel att arbeta.”

  Men av något skäl verkar det inte finnas en tanke på att dom tvärt om kanske ljugit för svenska myndigheter. PK på gränsen till galenskap…

 165. Jan skriver:

  Ingen fara Tanja.

  Jag är kvar. Irriterar dom dig så säg till så tar jag hand om dom som jag gjorde med Nordbo. Han fick nesligen dra sig tillbaka och har inte besvärat dig sedan dess utan sköter sig och uppträder trevligt.

  För övrigt är du morgonstjärnan på den svarta genushimlen. Jag är kvar på din blogg men skriver inte så ofta för att inte öka den flod av kommentarer som väller in över dig. Men vill du något så bara ropa så står jag vid din sida.

  Jag vill också passa på att tacka QED (februari 22 kl 9.50) för tipset om workshopen på Uppsala Universitet. Här startar men ett projekt där man i vanlig ordning har bestämt vad forskningen skall få för resultat. Hur kan detta få ske på Uppsala Universitet?

 166. Jax skriver:

  Hoppsan. Fingrarna slant på tangentbordet. Jax skall det vara, inte Jan.

 167. Dogdylan skriver:

  Karl:

  Det är så förbannat underligt att de drog bort både bilden och kommentarerna. Jag menar, det kan inte finnas någon vettig människa som skulle anta att denna man är 14 år gammal. Det är fullständigt galet – det som gör saken än mer galet är att vi inte har en lagstiftning som ser till så de här ”ensamma flyktingbarnen” (som alla ser ut att vara 15-35 år gamla) inte testas. Vi har ju möjligheten att avgöra ålder. I alla fall inom ramen för den naturalistiska vetenskapen.

  Jag menar, Media slog ju upp stort för ett tag sedan om de här ”flyktingbarnen” som hittades i skogen. Men så visade det sig att de kom med tåg. Alltså hade antingen media eller dem hittat på en historia. Sedan visade det sig att en av ”flyktingbarnen” var över 18.

  Det värsta är ju att ”riktiga” barn faktiskt kan komma till skada. Vi kommer ju alla ihåg de ”apatiska flyktingbarnen”. Så fort någon uttalade sig i termer av ”ungarna måste vara förgiftade” eller ”De spelar sjuka” eller whatever som var kritiskt till en rådande politiskt korrekta uppfattningen så blev de brännmärkta som rasister.

  Titta bara hur det gick i Vellinge – folket ville verkligen inte ta emot dem. Men så går mediaspelet igång och politikerna backar. Nu tycker jag förvisso att Vellinge skall ta emot dessa. All kommuner bör dela på flyktingansvaret – men hur frågan disskuterades – ja, där måste man faktiskt vara kritisk. Det var locket på direkt.

 168. Kom hit på tips f4rån maggies clima-site
  http://www.theclimatescam.se/

  Härligt med klarsynta personer! Den här sentensen:

  vad f-n de menar med verklighetens folk, så kan politikern bara peka på vår ö och säga ”Där borta är verklighetens folk – de har gått i tillfällig landsflykt till den genusfria ön där borta!”

  så tänker jag på Ayn Rand’s, Atlas Shrugged

 169. Karl skriver:

  Dogdylan:

  Det är bedrövligt hur illa det hanteras. Saken är ju den att en demokrati behöver yttrandefrihet och kritik för att fungera bra. Det finns i ett samhälles prioriteringar alltid en gräns där det blir för mycket av något enskilt. Komplexiteten i ett samhälle gör ju att resurser måste fördelas på ett antal aspekter, om inte annat så kommer en överprioritering av något enskilt område göra att resurser tas ifrån andra viktiga områden vilket vid någon punkt övergår i övervägande negativa konsekvenser för systemet som helhet för att kritiska funktioner fallerar. Möjligheten till kritik och en balanserad media är absolut nödvändigt för att samhället ska kunna reagera när något är ur balans eller fel.

  Genom att tillåta att systemet blir så ruttet som det är idag genom att inte kritisera ens i uppenbara fall så underminerar man det fullständigt på sikt. När det här väl rullas upp upp allvar, och det kommer det nog förr eller senare(om samhället inte kollapsar helt), så kommer det bli en rejäl backlash. Kommer ens riktiga flyktingar få komma hit då? Inte troligt, vi har ju redan tagit emot ett årtusendes kvot.

  Ungefär så det ser ut i alla PK-frågor tyvärr. Svartvita drev. Ironiskt nog tror jag dom i slutändan är mer destruktiva än det dom avser att bekämpa.

 170. Erik skriver:

  Dogdylan:

  ”Det är så förbannat underligt att de drog bort både bilden och kommentarerna.”

  Nja, att kommentarerna skulle dras bort var väntat, det var ju andra gången kommentarerna på en nyhetsartikel plockades bort på kort tid. Första kommentatorfunktionen som plockades bort var för artikeln om segregeringen i Stockholm.

  Vi anar en röd tråd där det inte längre kommer att gå att kommentera artiklar som kommenterar integrationspolitiken eftersom ”Interaktiv säkerhet” i Varberg (som troligen modererade bägge fallen) inte hinner radera alla länkar till politiskt inkorrekt som människor missnöjda med nyhetssidornas innehåll lämnar.

  Att också bilden skulle ryka var däremot mindre väntat. Där visar de ju att de faktiskt inte kan hantera situationen alls.

  ”Jag menar, det kan inte finnas någon vettig människa som skulle anta att denna man är 14 år gammal.”

  Det är ju ingen som tror på det (knappast tidningarna själva) men ändå har tidningen fått i uppdrag att sprida den informationen. Det är mycket konstigt, vem är det som ligger bakom tidningens vinkling egentligen? Detta är inte första kontroversen i nyhetsmedia. En journalist vid namn Aagård skrev en artikel om PI så dålig att den fick plockas bort från aftonbladet.

  ”Det är fullständigt galet – det som gör saken än mer galet är att vi inte har en lagstiftning som ser till så de här ”ensamma flyktingbarnen” (som alla ser ut att vara 15-35 år gamla) inte testas. Vi har ju möjligheten att avgöra ålder. I alla fall inom ramen för den naturalistiska vetenskapen.”

  Anledningen de inte testas är rent politisk. Att testa dem skulle ju innebära att man tog ”rasisters” påståenden på allvar. Det kan man helt enkelt inte göra. Det är alltså en prestigefråga.

  ”Jag menar, Media slog ju upp stort för ett tag sedan om de här ”flyktingbarnen” som hittades i skogen. Men så visade det sig att de kom med tåg. Alltså hade antingen media eller dem hittat på en historia. Sedan visade det sig att en av ”flyktingbarnen” var över 18.”

  Ja det var ju ingen överraskning för den som såg bilderna av dem.

  ”Det värsta är ju att ”riktiga” barn faktiskt kan komma till skada. Vi kommer ju alla ihåg de ”apatiska flyktingbarnen”. Så fort någon uttalade sig i termer av ”ungarna måste vara förgiftade” eller ”De spelar sjuka” eller whatever som var kritiskt till en rådande politiskt korrekta uppfattningen så blev de brännmärkta som rasister.”

  Precis… Ämnet får inte debatteras och pk-folk säger vad som helst för att göra debatt omöjlig.

  ”Titta bara hur det gick i Vellinge – folket ville verkligen inte ta emot dem. Men så går mediaspelet igång och politikerna backar.”

  Ja det är en lustiger dans men då är ju frågan vem/vad styr mediespelet? Är det journalisternas lärare på journalisthögskolan som bär skulden för detta eller tidningens ägare?

  ”Nu tycker jag förvisso att Vellinge skall ta emot dessa. All kommuner bör dela på flyktingansvaret – men hur frågan disskuterades – ja, där måste man faktiskt vara kritisk. Det var locket på direkt.”

  Skall Vellinge ta emot dessa? Det är väl egentligen inte ens frågan. Den stora frågan är snarare var någonstans det skall beslutas om de skall det eller inte.

 171. Tanja Bergkvist skriver:

  QED; ”The central aim of the workshop is to identify theoretical and methodological strategies for social scientists, cultural scientists and neuroscientists to engage with radical, intersectional feminist studies of the brain.” herregud – de tror att de behövs inom andra vetenskaper. Vilket skämt, ha ha :-). Precis som det nya ämnet ”genusmedicin” som om medicinarna inte redan visste om skillnaderna. Men de har ju inte fått knysta offentligt pga genushysterin. och nu plötsligt ska genusvetarna öppna upp för ett ”nytt” forskningsfält ”genusmedicin” där det kommer att vara tillåtet att studera och påtala könsskillnader. De har inte ens några medicinska kunskaper – hur många har dubbel examen i medicin och genusvetenskap? Detta är ju fullständigt skrattretande men frågan är om man inte ska gråta istället…

 172. Tanja Bergkvist skriver:

  Penumbra, tack för länk till Expressen! Otroligt! Vet inte varför du fastnade i kön/spammen. Ledsen för det.

 173. Tanja Bergkvist skriver:

  Fredrik, jag tror inte det är så illa men förstår din oro, särskilt skolan och all propaganda för att omfamna dessa ideologier är illavarslande. Dags att starta upp ny friskola?

 174. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, ”Google Scholor” vad är det?

 175. Tanja Bergkvist skriver:

  Jax, men du belastar inte genom att skriva kommentarer! Gör det närhelst du känner för det! 🙂

 176. Dogdylan skriver:

  Tanja Bergkvist.

  Det var jag som slarvade med stavningen. Jag menade Google Scholar.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Google_scholar

  Du vet väl att man kan genom Universitetet kan läsa E-böcker? Google Scholar är bara en sökmotor för att hitta sådana E-böcker. Google Scholar söker igenom typ Cambridge Press, Oxford Reference Online, Sage Reference Online osv.

 177. Halvt påläst skriver:

  Man kanske borde fråga Dick Harrison om vilka som fanns före svenskarna. Vad jag vet så var det germaner och indo-européernas föregångare cro-magnon. Men det kanske fanns negrar innan 1900-talet och som ockuperades av ett vitt krigarfolk från helvetet eller nåt, jag vet inte. PK-nissarna kör ju det resonemanget.
  Nä men seriöst ändå så är svensk en nationalitet, som dessutom missbrukas som in i helvete idag, men svear, götar, daner, nordmän, germaner etc etc är ju namn på etniciteter.
  Jag har dock ett tips:
  Dick är en väldigt duktig oratör (det borde jag veta, pluggat i LU) och som sådan är ett mycket farligt vapen i PK-händer, så den som vill debattera mot honom bör antingen vara bättre eller naturligtvis veta bättre, jag ni fattar vad jag menar.

  Och en sak till Tanja:
  Jag tror jag har sett Metalmattes filmer som handlar om Lars Ohlys F-you och fickrunk så denna var rätt kul XD

 178. Matte Matik skriver:

  @Halvt påläst: Jag har gjort en del knas genom åren men jag känner inte igen de du nämner. De låter intressanta däremot, hittar du åt så posta gärna. Innan ”Genusväldet” har jag knappast gjort något man kan kalla politiskt. Närmast kommer väl denna:

 179. Halvt påläst skriver:

  @Matte Matik: Jag menar en med signaturen MetaMatte88 på Youtube. Fast den verkar vara väck. Han har gjort blattar bråk-snuttarna. Bubba Shepherd från Eurocop Radio har assisterat i ett par stycken snuttar.

  MelalMatte har även gjort Nalle Puh-snuttar med splatter-tema.

 180. Tom skriver:

  Roligt att du intresserar dig för historia! Jag tycker att du ska skriva kapitlet om svenskt 30-tal och vad medlemmarna i föreningen Heimdal sysslade med på den tiden.

 181. […] mer objektiv än den förra bilden, vilket ju är det dilemma som diskuterades under seminariet. Här har jag skrivit ett blogginlägg om Harrisons intressanta teori om att Sverige och svenskar bara funnits i 100 år vilket ju […]

 182. Lars Östh skriver:

  Har hittat din blogg efter Filosofiska rummet i söndags. Jag är allvarligt oroad av vad som händer på våra universitet, skolor och förskolor. Det feministiska tugget är precis som det i vänsterrörelsen på 70-talet, men detta fick inte alls så stort stödd från riksdag och departement. Att flytta till en ö är ett alternativ, jag måste få följa med!, ett annat att bilda ett parti. Det finns fler dumheter att bekämpa.
  Heja Tanja!

 183. Baltazar skriver:

  Nationen Sverige i Socialisttappning kryddat med EU-diktat har mycket riktigt inte byggts upp under mer än 100 år. Tidigare knöts nationen kring kungen och släkten, ännu tidigare till stormännen. Lydstaten Sverige kan vi beskriva för barnbarnen om 50 år.
  Men då har vi väl redan flyttat till ön. Var inte orolig för .se-domänen. Varför ha den när du ska flytta till en ö?
  Får putsa på en konstitution för vem vill ha en situation som i ”Flugornas herre”? Glöm inte att ta med uppdaterad litteratur från A-B-C till senaste teoretisk fysik. Barnen behöver ju något att göra mellan dagsverken.

 184. […] invandrat till detta territorium desto mer inbillningssjuk är man. Detta beror bland annat på att Sverige och svenskarna bara funnits i 100 år men också på att debattklimatet i det här landet är lite unikt eftersom man inte vill såra […]

 185. […] i systemet. Där finns inga människor, ingen fri vilja, inget individuellt ansvar. Faktum är att individen inte existerar för om individen existerade så vore det bara en godtycklig frikoppling från detta töcken/myller […]

 186. […] i år fann han som bekant en rolig artikel i Arena där en genusforskare konstaterade att hon delar 70% av sina gener med en brödlimpa och drar därför slutsatsen att ”vi har aldrig varit människor”, och vi fick också veta att […]

 187. […] Genusforskarna uppger sig dela upp till 70% av sina gener med en brödlimpa […]

 188. […] och det här säger jag inte för att jag har fördomar, utan för att de själva skriver att de delar upp till 70% av sina gener med en brödlimpa och hur medvetet är ett bröd? Fast genom att oreflekterat utgå ifrån att man är mer medveten […]

 189. […] DNA, knappt någon egenskap alls faktiskt (en människa är DNA-mässigt mest lik en brödlimpa enligt aktuell genusforskning) så är ett upplyst tillstånd av genusvansinne det enda tillstånd som förtjänar att kallas […]

 190. […] Bergs nya tes) ,  En vetenskaplig ansats till förståelse (den svenska förfallsfunktionen) , Genusforskare delar gener med brödlimpa. Min forskning var tydligen redan lagrad vid universums […]

 191. […] av det romska kulturcentret i Malmö. Dick Harrisson har jag skrivit om tidigare i inlägget Genusforskare delar gener med brödlimpa och svenskar har bara funnits i 100 år  när han var aktuell med att ”slå hål på myten om Sverige” genom att hävda  att […]

 192. Din vän Fredrik skriver:

  Vi är fem i vår familj. Jag vet ingen i den närmsta släkten som anammar den nya religionen och tror på genus.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: