Gunnar Heckschers stipendium

Jag fann en jättesnödriva på institutionens tak när jag skulle studera snökristallernas struktur

Jag fann en jättesnödriva på institutionens tak när jag skulle studera snökristallernas struktur

Ursäkta min frånvaro, jag hade oturen att drabbas av vinterkräksjukan men är nu åter på benen, fast några dagar efter i schemat. Vilket ju är katastrof med tanke på landets tillstånd. Det finns ingen större förlust för mänskligheten än medborgare som planlöst driver omkring i jakt på livets mening under det att genusvetarna får härja fritt på gator och torg. Detta sökande ska naturligtvis ske för all del men under ordnade former och helst under någon matematikers allsmäktiga överinseende. Hjärnan måste nämligen tränas på daglig basis, annars kommer man aldrig på livets mening utan nöjer sig med att förklara allt med Patriarkat, strukturer, könsmaktsordning och Marx. För den enfaldige finns det alltid en enkel lösning i sikte och för en genusvetare finns det alltid en struktur i sikte som skapats av ett myller av sinnen som klippts ut ur en slemsvamp. Eller hur var det nu? Jag har redan glömt den senaste teorin. Vi är alla ingredienser i det gemensamma klister som håller ihop den vetenskapliga verksamheten vid lärosätena och där ingår inte genusvansinnet, som snarare måste undanröjas för att befolkningen ska kunna ta ytterligare ett steg på det mänskliga intellektets trappfunktion. Fienden ska gå under i den jättesnödriva som jag snart ska skyffla bort från institutionens tak. Denna snödriva kommer för all framtid att symbolisera glädjen över mitt senaste bevis som utgör en viktig generalisering av ett tidigare resultat. Medan det i andra sammanhang ses som negativt att generalisera är detta något som är både tillåtet och tillrådligt inom matematiken, och i matematiken kan man dessutom generalisera utan att dra förhastade slutsatser. Generaliserar man sina resultat så att de täcker så många fall som möjligt så slipper man dessutom behandla alla specialfall, särfall och psykfall var för sig.

I helgen var jag i Uppsala för att ta emot Stipendiet  till professor Gunnar Heckschers minne som utdelas årligen av Föreningen Heimdal till personer som på ett föredömligt sätt verkat för reformvänlig konservatism. Motiveringen lyder: ”För att med humor, kraft och brinnande engagemang verkat i opinionsbildande syfte mot den allt mer långtgående genusfixeringen i forskning och samhällsdebatt.” Professor Gunnar Heckscher (1909-1987) var Föreningen Heimdals ordförande 1931-32 och sedermera ordförande för Högerpartiet. Vid sin död testamenterade professor Heckscher medel till föreningen, avsedda att i hans namn utdelas som stipendium till personer som på ett föredömligt sätt verkat för reformvänlig konservatism. Tidigare stipendiater är bla Peter J Olsson, Per Ericson och  Maria Abrahamsson (2009). Jag känner mig naturligtvis djupt hedrad och har hängt upp diplomet på väggen bland mina examina! 🙂 Det betyder mycket för mig att andra uppskattar det jag gör och dessutom anser att det gör skillnad. Därför kommer jag att fortsätta, till genusmaffians stora förtret. Det var för övrigt just för föreningen Heimdal som jag höll mitt första föredrag i höstas om genusvansinnets intåg i förskola, skola och akademi. Det var också i höstas jag blev utsedd till Årets rebell och att det är rebelliskt att tala klarspråk och kritisera genusvansinnet säger en del om den tid i vilken vi, och alla genusvetare inkapslade i sin giftiga rökfyllda slemsvamp, lever.

wikipedia står om Gunnar Heckscher  att ”Enligt Nils Elvander var Gunnar Heckscher den siste stora statsvetenskapliga professorn som var politiskt aktiv i högerpartiet.” När jag läste Nils Elvander så ringde en genusklocka i mina öron, och jag kom att tänka på den här DN-artikeln från 2005 skriven av just Nils Elvander som jag blev tipsad om för några veckor sedan: ”Radikalfeminismens manshat demokratiskt tvivelaktigt” som är mycket läsvärd. Några citat: 

”Vidare har radikalfeminismen i likhet med marxismen ett konfliktperspektiv inbyggt som en självklar förutsättning för alla resonemang om samhällsstrukturer, sociala relationer och härskande ideologier. Marxisternas hat mot kapitalismen förenades emellertid med en motvillig beundran för dess effektivitet och kreativitet. På ungefär samma sätt eggas radikalfeministernas manshat av avund mot det härskande könets skicklighet att skapa och befästa sina maktpositioner. I båda fallen blir huvudmotståndaren föremål för såväl hat som försök till efterliknande.”

”Radikalfeminismen har inte satts på samma förödande praktiska prov som marxismen, varför dess förhållande till demokratin är mera svårbedömbart. Men det finns i dess förkunnelse en tendens till ringaktning av demokratin i bemärkelsen av ett för alla demokratiska partier och intressegrupper gemensamt regelsystem. Den ”sanna” demokratin är inte möjlig så länge männen har makten – det är radikalfeministens demokratisyn i ett nötskal.”

”Likheten med marxismens förakt för” den borgerliga demokratin” och med dess vision av den verkliga, alltså socialistiska, demokratin är ganska tydlig. Därmed inte sagt att radikalfeministerna skulle vara diktaturanhängare.Slutligen finns det en påtaglig likhet mellan marxismen och radikalfeminismen i den meningen att båda dessa ideologier med totalförklarande anspråk har utgjort en bördig jordmån för sekterism. En sekterism av en intensitet som för tanken till de otaliga exempel som kyrkohistorien erbjuder. Den som har mottagit det marxist-feministiska andedopet enligt en viss uttolkning av läran anser sig därmed vara delaktig i den enda sanna läran. Intolerans mot andra åsikter blir den ofrånkomliga följden av sekterismen.”

Olle Häggström är professor i matematisk statistik

Olle Häggström är professor i matematisk statistik

Slutligen vill jag publicera det svar jag fick från professor Olle Häggström angående regeringens beslut den 11 februari att utse Moira von Wright (se tidigare inlägg om detta här och här) till rektor för Södertörns högskola. Man kan ju gå under för mindre. Här ser jag att man kan ringa till von Wright och kanske få pedagogiska råd. ”Södertörns högskolas tre ledord mångfald, mångvetenskap och medborgerlig bildning som genomsyrar verksamheten känner hon starkt för.” Medborgerlig bildning var ordet.  Den som lägger ihop de nollskilda siffrorna i von Wrights mobilnummer med omväxlande – och + inser genast att resultatet (7-3+5-3+4-5+8) blir 13 – ett olyckstal! Hur ska man tolka detta? Och hur tolkar von Wright detta?

Intervju med Olle Häggström:

Tanja: Hur ser du på regeringens beslut att utse Moira von Wright till rektor för Södertörns högskola?

Olle Häggström: Inte alls förvånande, och heller inte särskilt upprörande. Det kan i praktiken inte vara regeringens sak att granska en rektorskandidats vetenskapliga meritering (eller som i det här fallet hennes antimeritering). Skulden för det inträffade ligger enligt min mening hos Södertörns högskolestyrelse, som av allt att döma inte såg något behov av att ompröva beslutet att nominera von Wright även sedan de fått kännedom om hennes vetenskapsfientliga förflutna.

Tanja: Vad anser du om von Wrights svar till dig och Sören Holst på Newsmill den 9 februari?

Olle Häggström: Ytterst otillfredsställande. Om man vill anstränga sig att läsa hennes svar extremt välvilligt så kan man förstås glädjas åt att hon deklarerar att hon varken är vetenskapsfientlig eller relativist. Problemet är bara att detta blott är tomma ord, att döma av vad hon skriver i övrigt. Tag t.ex. detta med relativismen. I de stycken som Sören Holst och jag refererar (och fler därtill) gör hon sig skyldig till tydligt relativistiska resonemang, men hon gör i sitt svar ingen ansats att vare sig ta avstånd från eller förklara dem. Istället pekar hon på att hon i ett annat stycke var rapporten varnar för ”att hemfalla till kunskapsrelativism”. Detta gör dock inte saken bättre. Snarare sämre, då detta tillsammans med hennes faktiska hemfallande till kunskapsrelativism visar både på hennes bristande självinsikt och på hennes oförmåga att författa en någorlunda koherent rapport.

När det gäller vetenskapsfientligheten väljer von Wright det billiga tricket att avsiktligt missförstå oss. Hon låtsas som om det är hennes inställning till forkningsämnet fysik vi diskuterar. Men rapporten vi kritiserar handlar om skolämnet fysik, och det framgår klart och tydligt i vår artikel att det är detta – skolämnet – saken handlar om. När hon i rapporten skriver att ”en genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort”, så ger hon visserligen ingen omedelbar konkretisering av vad detta innebär, men tillsammans med vad hon skriver i övrigt framgår att hon tycker att sådant som energiprincipen och gravitationslagen behöver maka på sig i skolfysiken för att ge plats åt sådant jamsetrams som att astronomi och astrologi tillhör olika kunskapsparadigm och att man därför inte kan säga att det ena är vare sig sannare eller falskare än det andra. Det är detta vi betraktar som vetenskapsfientligt. Anklagelsen om vetenskapsfientlighet bemöter hon med att hon överhuvudtaget inte uttalar sig ”om forskingsämnet som sådant”. Goddag yxskaft!

Uppdatering: jag har visst missat en intressant genusartikel i DN medan jag var sjuk: ”Skolämnet historia är en strikt manlig angelägenhet” Pär Ström har bloggat om detta med mer info HÄR. Pelle Billing har funnit en artikel av en kvinna som gjort upp med radikalfeminismen HÄR.

Annons

69 Responses to Gunnar Heckschers stipendium

 1. Johan skriver:

  Japp!
  Gratulerar (jag väntar fortfarande på sakkunnigutlåtande om musiktipsen i ”Genusväldet drar fram”-posten, eller var det just musiken som fick dig att spy?)!

 2. Dogdylan skriver:

  Grattis till umärkelsen 🙂

  När får du ”Fields medaljen”?

 3. Jan-Ola Gustafsson skriver:

  Varmt Grattis till stipendiet! Det är hoppingivande att det fortfarande finns många personer som sätter värde på ditt eleganta sätt att analysera de hjärnspökerier som tyvärr gör anspråk på vetenskap. Vi är många som uppskattar dina insatser och önskar dig fortsatt lycka till!

 4. Info skriver:

  FIENDEN SKA GÅ UNDER I DEN JÄTTESNÖDRIVA

  Mottag mina uppriktiga gratulationer till din välförtjänta utmärkelse!

  Och nu gäller det att ladda om. Den s.k. Internationella kvinnodagen närmar sig med stormsteg. Bland alla dagstidningars medarbetare pustas det just nu över och putsas det just nu på de fruktansvärda genderpredikningar, som är avsedda att samfällt knocka Patriarkatet den 8. mars.

  Det ska bli spännande att läsa Tanjas egen moteld nämnda dag! ”Fienden ska gå under i den jättesnödriva som jag snart ska skyffla bort från institutionens tak.”

  JA, DET SNÖAR I KALLE-ANKALANDET

  För 50 år sen kunde det snöa hur mycket som helst och vara hur kallt som helst på vintrarna utan att ett enda tåg eller en enda rälsbuss stod stilla. Trots att det på den tiden inte fanns en enda TRANSPORTSYSTEMPROFESSOR och inte heller någon INFRASTRUKTURMINISTER.

  Nu finns som bekant både högavlönade TRANSPORTSYSTEMPROFESSORER och INFRASTRUKTURMINISTRAR. Trots detta inställs mängder av tågavgångar. Och Norrlandsexpressen från Stockholm blir stående i fyra timmar på spåret mellan Helenelund och Ulriksdal.

  Lämpliga åtgärder? Att inköpa ett eller flera snöröjningslok modell äldre? Nej, nej! Sverige har gått framåt! Lämpligaste åtgärd är naturligtvis att tillsätta ÄNNU en transportsystemprofessor. Som då naturligtvis ska vara en kvinna. Helst vara mellan 20 och 25 år, ha en passande sexuell läggning, en lämplig, etnisk bakgrund samt vara känd från någon underhållningsserie i TV. Då löser sig det mesta.

  Och så gäller det förstås att fylla det skriande behovet av flera (kvinnliga) JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGER inom transportområdet!

  Får vi bara litet sådant, så smälter snö och is på fläcken och det blir vår! (Den som tvivlar på detta har först och främst en felaktig värdegrund. Dessutom är han – det värsta av allt – en illasinnad nationalromantiker som längtar tillbaks till de gamla exluderande och främlingsfientliga, svenskbyggda tågen.)

 5. Matte Matik skriver:

  Glädjande bland allt deprimerande i vintermörkret. Stort grattis!

 6. Alex Birch skriver:

  Grattis Tanja!

 7. Ya Krivetko skriver:

  Grattis Tanja!

 8. gealach skriver:

  Stort grattis till stipendiet!

 9. Dr. Jonsson skriver:

  Tanja,

  Som en av dina trogna så gläder jag mig över varje offentligt erkännande av din betydelsefulla gärning för landet. Du är värd varje utmärkelse du kan få. Ett utmärkt val av Heimdal.

  Stort grattis!

 10. uffenordholm skriver:

  Grattis!

 11. rogerklang skriver:

  Så här går historien om ”Goddag yxskaft”, om ni inte har hört den förut:

  En döv gubbe satt vid sin stuga ute på landet och täljde på ett yxskaft, när det kommer en man på vägen. Gubben tänkte; där kommer en turist, jag slår vad om att han stannar för att språka lite. Han vill nog veta vad det är jag täljer på för det första. Sedan undrar han nog hur långt det är till närmsta by. Och avslutningsvis så undrar han nog åt vilket håll den ligger åt.

  Turisten stannar mycket riktigt och han börjar språka med gubben:

  Goddag!

  Yxskaft!

  Rågen växer hög i år.

  2 mil!

  Är ni vriden gubbe?

  Åt vänster!

  Man kan med fördel byta ut ”gubben” mot ”Von Wright”! Gratulerar till utmärkelsen Tanja!

  Mvh Roger Klang, Lund Scaniae

 12. Rosenhane skriver:

  Info:

  Inihelvete kul skrivet. 😀

  Tanja:

  Grattis till ännu en utmärkelse; jag vet ju inte hur dina väggar ser ut men
  om några år tror jag att du kommer att behöva något som liknar en större biosalong som salong.

  Vad gäller Olle H: Lika klarsynt och vass när det gäller blivande rektorn på Södertörn, lika suddig och svamlig är han i klimatdebatten där han tyvärr återfinns bland de sista entusiasterna på hysterikersidan. 😦

 13. Rosenhane skriver:

  Info:
  Inihelvete kul skrivet, tack! 😀

  Tanja:

  Jättegrattis , jag vet inte hur dina väggar ser ut men jag gissar att du inom några år
  kommer att behöva något liknande en biosalong som just salong.

  Vad gäller Olle H; lika vass och välformulerad i ärendet med blivande rektor på Södertörn, lika svamlig och larvig är han i klimathotsdebatten där han återfinns bland de sista entusiasterna på hysterikersidan.

 14. Alvin Stoltz skriver:

  Och lång klänning!!!!

 15. Alvin Stoltz skriver:

  Som på bal!!

 16. Rosenhane skriver:

  Det blev två sidor av samma mynt; iofs intressant studie vad gäller komihågförmågan.
  Det första inlägget försvann och det andra är en rekonstruktion ur minnet.
  Nåja, andemeningen gick fram i båda. 😉

 17. Josef Boberg skriver:

  STOOORT G R A T T I S ❗ från Josef B. 😉 🙄

 18. Tanja Bergkvist skriver:

  Tack alla! 🙂

  Dogdylan, Fieldsmedaljen har jag dessvärre inga planer på – tror du jag har storhetsvansinne? 😉 För Fieldsmedaljen (som bara delas ut vart 4:e år) måste man vara under 40, och det är jag ett tag till men inte tillräckligt länge för att både hinna störta genusväldet och bevisa det som ingen förvirrad professor lyckats bevisa efter att ha isolerat sig i flera decennier. Men kanske Abelspriset? Den enda svensk som fått det är Lennart Carleson år 2006, och någon månad efter att han fått det dök han upp på ett förtedrag jag höll på KTH om min forskning, och sedan ställde han två frågor! bara måååste skryta om det! 🙂

  Johan,
  oj jag är efter med bloggkommentarerna också, inte bara mailen 😦 Bra du sa ifrån, ska kolla upp dina musiktips så snart jag kan!

  Matte Matik, vintermörker? Det är ju en meter snö överallt! Men jo, sjukdomar är verkligen deprimerande, men övergående – precis som gensuvansinnet! Ska vi göra en ny låt snart? 🙂

  Roger,
  tack för den! 🙂 Jag har en annan version i min bok ”Svenska folksagor”. I kategorin dövhetsskämt. Frågan är om denna saga inte kommer att plockas bort snart då den kränker en utsatt grupp?

  Info, ”Och nu gäller det att ladda om. Den s.k. Internationella kvinnodagen närmar sig med stormsteg” Ha ha du är då alltid på krigsstigen! 😉 Jag skulle vilja lyssna till ”de fruktansvärda genderpredikningar, som är avsedda att samfällt knocka Patriarkatet den 8. mars”!

  ”Det ska bli spännande att läsa Tanjas egen moteld nämnda dag!”

  Ge mig en lista på de föreläsningar och genderpredikningar som kommer äga rum i Stockholmsområdet! Eller annat av intresse! 🙂 Jag borde kolla mina mail från ”genuslistan” men hinner aldrig… Transportsystemprofessorer och genusanalys av transportsektorn – jag läste ju en del av en sådan utredning: ”Kön i kön” – så fyndigt!!! https://tanjabergkvist.wordpress.com/category/transportgenus/

 19. Matte Matik skriver:

  Tanja: Gärna fler låtar, bara vi hinner! Medan du har legat och spytt hann jag med Genusväldet som ryssvisa och snart är en ny hårdrocksdänga färdig – med flyt är den klar inom en vecka. Vi måste höras!

 20. Tanja Bergkvist skriver:

  Rosenhane, ja jag har noterat det angående klimatfrågan, har dock inte satt mig in i den så jag ska inte uttala mig, har inte ens haft tid att läsa Olles inlägg i den debatten, vilket jag måste göra innan jag bildar mig en slutgiltig uppfattning – trots allt är han ju matematiker! 🙂

  Alvin,
  ja med det var en bal! Dessvärre kunde jag inte stanna till dansen… Var inte helt frisk ju. Nåväl, Mikael Odenberg var där och höll tal :-), och sedan fick jag också hålla låda!

 21. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte Matik, ja men ryssvisan har jag ju hört! 🙂 Ok vi hörs av, skicka ett sms i vanlig ordning så kollar jag mailen! Fan, jag måste börja avverka min mail nu 😦 Skönt det inte var den aggressiva kräksjukan från förra året, den var en riktig katastrof.

 22. zinkel skriver:

  Ett mycket stort grattis!
  Dina inlägg ger en gammal man energi att ha tro för hans barnbarns framtid.

 23. Tanja Bergkvist skriver:

  Zinkel – vad bra! Utan hopp är det inte lönt att kämpa!

 24. JEL skriver:

  Grattis till stipendiet Tanja – mycket välförtjänt!
  JEL

 25. Joakim S skriver:

  Tanja, en fråga:
  Vilka yrken kan man komma i fråga om man har studerat genusvetenskap?

  Jag uppfattar hela denna cirkus mmed gensuvetenskap som ett slöseri av resurser och pengar.

  Det vore mer givande att satsa på fler utbildningsplatser för exempelvis läkare eller andra ”konkreta” yrken.

  En annan fråga som dyker upp är hur mycket pengar som genusfaktulteterna kostar dagens universitet.

 26. Fredrik Wallinder skriver:

  Grattis Tanja, mycket välförtjänt!

  Här i Örebro är det som vanligt: radikalfeministerna klättrar på sina karriärstegar och planerar utan att nån ingriper kommande attacker mot Patriarkatet, då främst manliga lärare i naturvetenskap & teknik. Särskilt professorer har de ett ont öga till, det är frestande att sparka dom för då finns frigörs massor av statliga stålar att belöna sig själva med. Min gissning är att all naturvetenskap och teknik som inte är genuscertifierad är nedlagd inom 2 år, och lärarna följaktligen sparkade. Är de dessutom inte socialister så är saken klar; visste du att kommunisterna på Örebro-högskolan gjorde upp dödslistor på såna som skulle avrättas efter maktövertagandet på 70-talet? Fina traditioner här således, fast numera använder dom subtilare metoder.

  Jag rekommenderar de studenter jag möter att söka sig till ett gammalt universitet typ Lund. Dårarna håller ju på där med men det tar längre tid att förstöra ett stort universitet, förhoppningsvis hinner de få ut sin examen innan det är försent och kan emigrera till ett normalt land.

 27. QED skriver:

  Grattis till den fina utmärkelsen!

 28. Info skriver:

  SVAR TILL TANJA: INTERNATIONELLA KVINNODAGEN

  firas naturligtvis runtom i landet med en mängd tillställningar i feministisk anda. En liten beskrivning från ett sådant evenemang gav den kända vänsterjournalisten Elin Grelsson i sin blogg 2008:

  ”KVINNODAGEN FT. AVSAKNAD AV FITTA. – Sen åkte jag till Världskulturmuseet för att fira kvinnodagen och kom in med ett stort oj på läpparna för överallt var människor, så oerhört många människor och jag hejade och kramade och insåg exakt hur jävla insyltat jag är i feminist- och queerkretsarna i den här stan när jag kände igen var och varannan människa och det var fantastiskt. Det var naturligtvis helt fantastiskt. – – –

  Och där stod jag i trappan med frugan och försökte heja på bekanta, lyssna på hearingen på scenen och ha ett stapplande telefonsamtal med Boombox-John (alltså jag hör inget, Gudrun pratar så högt) om Myspace-bilder samtidigt. – – – Där stod jag och imponerades som alltid av Gudrun Schyman. Jag håller inte alltid med henne, hon lägger inte alltid fram kompletta och bra förslag men hon är alltid genomgående så jävla slipad. Direkta frågor, svar på tal, pondus och en självsäkerhet som jag fortfarande bara drömmer om. En dag ska jag bli som Schyman. Jag har långt kvar, men fanimej det ska jag.”

  I Stockholm har man i år, 2010, den 8. mars

  möjlighet att t.ex. höra ”brandtal av några av Sveriges främsta feminister” , nämligen TIINA ROSENBERG och NIMA SHIAVARANI, på Södra teatern (Kägelbanan från 19.30) på den radikalfeministiska (statsunderstödda) tidskriften Bangs stora kvinnofest. (Bang = uppkallad efter den queera journalisten Barbro Alving, som skrev under sign. ”Bang”.)

  En mängd välkända, mer el. mindre radikalfeministiska namn kan som vanligt förväntas dyka upp på DN:s, Sv.D:s, AB:s, Expressens m.fl:s kultur- och debattsidor. Exakt vad som kommer att skrivas vet vi förstås inte i förväg – annat än att intet nytt kan förväntas annat än sådant som redan avhandlats i Tanjas och Pär Ströms bloggar det senaste året..

  Jag återkommer eventuellt med flera tips.

 29. QED skriver:

  Gunnar Heckscher var reformvänligt konservativ, vilket bland annat betydde, har jag läst, att han var positiv sociala reformer, som socialdemokraterna förde fram. Tanja, du är väl mer reformvänligt reaktionär ? 😉 Det är väl ingen poäng att konservera det nuvarande tillståndet vad gäller genusvansinne m.m.

  Hälsningar från en annan tidzon. Ser här att även Japanska forskningsrådet (Science Council of Japan) är inne på genusperspektiv:

  ”(5) Recommendations
  (a) To the community of scientists
  • To employ gender perspectives in each area of study by recognizing that
  they are necessary and useful for all scientific research.
  • To fully utilize the results of gender studies and education in policies,
  including the policy of co-participation by men and women in science.”

  Klicka för att komma åt kohyo-20-t29e.pdf

 30. Johnny skriver:

  Det var inga dåliga grejor. Ett stort grattis.

 31. Karl skriver:

  Gratulerar! 🙂

 32. barfota skriver:

  Jättemycket Grattis! 😀

 33. Reflektioner skriver:

  Gratulationer till Järnkorset i striden mot dumheten.

  En av de värsta äggen, Birgitta Ohlsson, tycker att vore fruktansvärt behöva stanna hemma HELA 6 veckor med ett nyfött barn. Det är viktigare att jobba för landets BNP. En helt iskall syn på barnets behov och den eventuellt framtida konsekvensen av hennes cynism.

  Det kommer mig att tänka på en scen i en Monte Python-film: Tanten i den katolska familjen som redan hade minst 10 barn står och diskar. Då ramlar det ut en ny unge mellan hennes ben. Hon står kvar och diskar. ”Can you take it John?”

  Vad gör Ohlsson i (fp)? När hon i verkligheten ligger till vänster om (v)??

 34. Karl skriver:

  Det var förresten en intressant artikel som Pelle Billing länkat till! Told you so… ;P

 35. Info skriver:

  TANJA: FLER TIPS

  Internationella kvinnodagen i stockholmstrakten, fler tips (litet urval) på begäran:

  • LATINAMERIKAGRUPPERNA: 16.00. Demonstration, samling Södermalmstorg. Huvudparoll ”Det räcker nu”:

  ”Men trots att tjejer i genomsnitt både har bättre betyg än killar när de slutar gymnasiet och att det är fler kvinnor än män som läser vid universitet och högskolor så är det bara 2 % kvinnor som har chefspositioner. Kvinnor i Sverige tjänar i snitt 80 % av mäns löner, där en orättvis värdering av deras yrken i kombination med större ansvar för hem och barn inte bara ger kvinnor mindre pengar i plånboken, det minskar även deras möjligheter att ställa krav vid löneförhandlingar.”

  • HISTORISKA MUSEET: 16.00-20.00.

  ”Kvällen kommer bland annat att bjuda på tal och historiska återblickar av Nyamko Sabuni, integrations- och jämställdhetsminister, YVONNE HIRDMAN, professor i genushistoria, Stockholms universitet och BIRGITTA WISTRAND, ordförande Fredrika- Bremer-förbundet. Efter en paus för mat och dryck kommer den uppmärksammade föreställningen Seven att spelas.”

  • FÖRENADE SOCIALISTISKA PARTIER: ”I Stockholm blir det som vanligt en demo från Södermalmstorg (Slussen) till Medborgarplatsen via Mariatorget.”

  • VECKANS AFFÄRER: 17.30. Konserthuset.

  ”För tolfte året i rad listar Veckans Affärer Näringslivets 125 mäktigaste kvinnor. Vinnaren presenteras den 8 mars i Konserthuset.”

  • FÖRETAGANDE.SE:

  ”Grattis kvinna! Fira internationella kvinnodagen med en inspirerande frukost där vi diskuterar, debatterar och reflekterar kring den undersökning som presenteras exklusivt.”

  ”Självkänsla, självförtroende och självförverkligande förpackat i en lyxig atmosfär. Ta med dig alla dina alter-egon: affärskvinnan, mamman, festpinglan och livsnjutaren. Kom och ge dig själv en riktig ego-kick.”

  • MKFC STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA: Mäster Samuelsgatan 42. Tid okänd.

 36. Info skriver:

  REGERINGEN HAR LÖST TÅGKRISEN I VINTERVÄDRET

  ”Näringsdepartementet 2008-01-10
  MINOO AKHTARZAND NY GENERALDIREKTÖR FÖR BANVERKET

  Regeringen har idag beslutat att utse MINOO AKTHARZAND till ny generaldirektör och chef för Banverket. Intresset för järnväg ökar kraftigt och har kanske den mest intressanta tiden framför sig. Med Minoo Akhtarzand som generaldirektör kommer Banverket tryggt [att] anta de utmaningar verket står inför, säger infrastrukturminister ÅSA TORSTENSSON.

  – Jag är oerhört glad och förväntansfull över att bli generaldirektör för Banverket och hedrad över det förtroende som regeringen nu ger mig. Banverket står inför stora utmaningar de närmaste åren. Jag hoppas och tror att jag ska kunna vara en del i förändringen och kunna bidra till utvecklingen av svensk järnväg, säger Minoo Akhtarzand i en kommentar till dagens utnämning.”

  Hm, socialdemokraterna har ju just tillsammans med moderaterna avvecklat SJ (Statens Järnvägar). Och tillsatt en generaldirektör med både rätt bakgrund och rätt kön. Vilket infrastrukturministern, som också har RÄTT KÖN, applåderar. Hm, varför står tågen ändå still som frågetecken ute på spåren? Kan felet bestå i, att det är för få kvinnor som kvoterats in i Banverkets styrelse?

  Hm, låt se:

  LISA WARSÉN, styrelsens vice ordförande. I styrelsen sedan 1998. MINOO AKHTARZAND, generaldirektör, Banverket. MARIE S. ARVIDSSON, verkställande direktör, Skogsindustrierna. I styrelsen sedan juli 2005. CARINA HOLMGREN, advokat och delägare i advokatfirman Fylgia i Stockholm. I styrelsen sedan 2005. KATARINA KEMPE, informationschef och tillförordnad generaldirektör i Post- och Telestyrelsen. I styrelsen sedan 2006.

  Nej, allt verkar vara i sin ordning. Kan det vara SJÄLVA SNÖN som det är fel på? Tanja, du som kan mäta – är inte snöflingorna tillräckligt könskodade?

 37. Nordbo skriver:

  Från DN:

  ”Jag begär inte ut Säpodokumenten som privatperson utan gör det i egenskap av professor och ledare för forskningsprojektet ”Kontakt och konflikt: Sverige – DDR. Retorik och politik kring Östersjön”. Projektet bedrivs vid Södertörns högskola och finansieras sedan 2005 av Östersjöstiftelsen. Jag har redan fått reaktioner från kolleger i Tyskland: Vilken skandal! Sverige är alltså DDR:s sista bastion!”

  http://www.dn.se/opinion/debatt/vilka-samhallstoppar-ar-det-som-polisen-skyddar-1.1051452

 38. Shastra skriver:

  Tanja, ett extra grattis till att du på kort tid har uppmärksammats både som Årets Rebell och som Föredömligt Konservativ! Själva kombinationen säger en del om vår tids ”Zeitgeist”, eller hur?

  Keep up the good work säger jag bara, och än en gång ett stort grattis! 🙂

 39. Penumbra skriver:

  Gratulerar till stipendiet, Tanja! Visste inte att det existerade ett sådant men det beror säkert på pressens motvilja att rapportera om dyl företeelser, som t ex stipendier för konservativt tänkande.

  Jag antar att det blir svårare och svårare att hitta människor med konservativ läggning bland professorer inom vetenskap och humaniora eftersom dessa tjänster numera tillsätts mht kön och annat än enbart meriter inom det konkreta ämnet. Det gäller väl att ha demonstrerat ”rätt” inställning i såväl frågor om jämlikhet mellan könen som invandring, homosexualitet och religion, om man överhuvudtaget ska komma på fråga. Och ju närmare humaniora ämnet ligger desto viktigare blir det med ”rätt” inställning. Statsvetenskap måste väl vara ett av de ämnen där kontrollen är stenhård i det avseendet.

  Systemet att hålla borta människor med obekväma åsikter och idéer verkar säkert till 100% inom all verksamhet där staten har kontrollen och det inkluderar utbildningsväsende, rättsväsende, försvar, kyrka…. Vi ska inte glömma bort att staten i modern tid har varit liktydigt med socialdemokratin och att den borgerliga oppositionen har sedan länge lämnat högern och förvandlats till mesiga vänsterliberaler, till förväxling lika socialisterna.

  Och på den vägen är det. Det verkar inte finnas plats för något annat än en stor vänster-social-kommunisto-liberal kletig grön degklump i ett litet land som Sverige.

 40. Dalahest skriver:

  Grattis!!111!!!1

 41. Nordbo skriver:

  En annan sida av genus:

  ”The Little Princes of Denmark: Why do Danes have smaller nuts than Finns— are toxins to blame?”

  http://www.slate.com/id/2245110/

  Är det samma foskningsresultat som doktor Bergkvist skrev om för ett tag sedan?

 42. Danne.S skriver:

  Tanja!

  ..sorry men jag tror Gunnar Heckscher stipendiet tilldelades Dig enkom p.g.a Ditt kön, styrelsen är givetvis vettskrämd av genusmaffian och vågade inte annat än att kvotera in en kvinna som mottagare. Att
  det sedan blev Du måste nog bero på att man alls inte vill visa sin rädsla inför genusmaffians strupgrepp och därför valde man någon som driver genusmotsattsfrågor.
  Man har därmed bibehållit sin en politisk korrekthet samtidigt som man inte tappar ansiktet helt.

  Sådär, slut på skämtet. Ett stort fång rosor till Dig för Din kamp mot genderbendergenushokuspokussom ingenegentligenvetvaddetärochsomingenvillha, förutom De utvalda då förstås, samt jättegrattis till stipendiet!!!!!

 43. Tanja Bergkvist skriver:

  Tack JEL!

  Joakim S, ”Vilka yrken kan man komma i fråga om man har studerat genusvetenskap? Jag uppfattar hela denna cirkus mmed gensuvetenskap som ett slöseri av resurser och pengar. En annan fråga som dyker upp är hur mycket pengar som genusfaktulteterna kostar dagens universitet.”

  Yrke? Man kan jobba var som helst – för att övervaka andra. Angående kostnaderna ska jag just börja räkna ut det, inte bara inom akademin utan hela samhällsapparaten. Rapporten kommer att vara klar om någon månad.

  Fredrik, tråkigt att det har gått så långt… men är du inte lite för pessimistisk nu? Upp med hakan, närt botten är nådd så kommer vändningen! 🙂 I så fall måste genusprofessorerna också lämna över sina tjänster till män. Om man inte inrättar fler professurer istället, inte helt omöjligt…

 44. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, tveksamt om jag vågar gå på tidskriften Bangs stora kvinnofest – ha ha! 🙂 Jag håller mig då till de kommande radikalfeministiska artiklarna på tidningarnas debattsidor!

  QED,
  otroligt att det kommit till Japan, jag som trodde de var immuna genoim sitt stora intag av Omega 3…

 45. Tanja Bergkvist skriver:

  Reflektioner, ja Birgitta Ohlsson tycks ha valt fel parti, instämmer… Men det kan vara smart att gå in i fel parti för att få igenom sin agenda även där – det behövs ingen sådan mission i (v), (s) eller (mp) ju.

 46. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, 80% av männens löner, och? Alltid samma tjat för att många kvinnor väljer att jobba deltid. Alla får väl göra som de vill? Jag har hela hösten jobbat 75% för att kunna ha tid med bloggen. Man måste välja i livet, det är hela innebörden av begreppet valfrihet. Men någon sådan vill väl inte radikal- och queerfeministerna veta av. Det enda som räknas för dem är makt och pengar, och ändå kan de inte skaffa det. Istället för att undersöka strukturer borde de låta undersöka sin IQ.

  Tack vare min deltid kan min 6-åring redan lösa linjära ekvationer, läsa och kan en massa om rymden. Säkert kan hon trots sin ringa ålder mer än en genomsnittlig genusvetare!

 47. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, tack för denna utförliga information om Banverket! 🙂 Ja det är snön det är fel på, kristallstrukturen är manligt könskodad. Vad skulle det annars vara?

  Shastra,
  tack! Vi lever sannerligen i underliga tider.

  Penumbra, du har rätt att denna åsiktskontroll framför allt gäller vissa ämnen, på matnat-fakulteten är vi nog rätt befriade från detta.

  Nordbo,
  ska kolla på den länken. Minns att jag bloggade om ngt liknande för ett tag sedan om GENDER BENDING CHEMICALS: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/11/22/svensk-exceptionalism-och-gender-bending-kemikalier/

  ”Young boys, like those in the Danish study, could end up producing less sperm and developing feminised behaviour. Research at Rotterdam’s Erasmus University found that boys whose mothers were exposed to PCBs and dioxins were more likely to play with dolls and tea sets and dress up in female clothes. And it is in the womb [livmodern] that babies are most vulnerable; a study of umbilical cords [navelsträngar] from British mothers found that every one contained hazardous chemicals. Scientists at the University of Rochester in New York discovered that boys born to women exposed to phthalates had smaller penises and other feminisation of the genitals.”

  Och så vidare.

 48. Info skriver:

  TANJA, TACK FÖR DINA SVAR

  Du brukar ju betvivla, att jag är den jag är och att jag bor där jag bor. Inget konstigt med det. Nätet vimlar av troll och trojaner. Bäst vara sunt skeptisk. Låt mig i alla fall påpeka, att du just nu har en möjlighet till kontroll.

  Utanför mina fönster har alltså ett monsterhus vuxit upp de senaste åren. Invid Centralen, som sagt. Stockholms stadshus har utplånats som en löjlig, nationalromantisk lekstuga. Just nu håller man på att montera ned den sista byggnadskranen. Ta bara en T-bana till Centralen, stig upp på Klarabergsgatan, titta med egna ögon. Ljuger jag om vad jag ser eller ljuger jag inte?

  Vad den 8. mars anbelangar, så gör du naturligtvis klokt i att hålla dig borta från Bangs kvinnofest. Själv återkommer jag kanske med en speciell kommentar i din blogg just denna dag. Var beredd på en sådan!

  Det finns dock ett problem. Jag har numera svårt att få kontakt med Tanja-bloggen på grund av att de tre nätläsare, som jag använder, har några år på nacken. Tyvärr kan jag inte heller ladda ned några nyare versioner, eftersom jag då (enligt Apple och Microsoft) först måste inköpa en helt ny dator. (Detta kanske jag gör också, men inte på befallning.)

  Som sista utväg kan jag förstås skicka kommentaren med vanlig, frimärksmärkt snigelpost till Kräftriket och Tanja personligen. Eller hur, Tanja?

 49. Leif skriver:

  7 – 3 + 5 – 3 + 4 – 5 + 8 = 13

  Att räkna (t ex namn) har ju blivit ett nytt vapen i kampen mot patriarkatet. Kan man skönja en dolsk patriarkal konspiration när just detta mobilnummer tilldelades von Wright? En slags voodoo, kanske?

 50. Tack för medkänslan Tanja.

  Jodå, jag är inbokad till öronen med fysikundervisning på basåret men ska sparkas ändå. Så de 70 studenter som läser den kursen får se sig om efter en annan lärare. Det kallas för ”arbetsbrist” i Örebro.

  Ska bli skönt att lämna feministleninisterna åt sitt öde och istället fokusera på det nya företaget, jag och kollegorna har jobbat så länge att vi har ett års uppsägningstid med full lön som genusmaffian är tvungna att betala..

  Skulle inte förvåna om facket driver hela grejen till AD, då får feministerna förklara hur ett underskott på 12 mille helt plötsligt sjönk till 4 på ett år. Med lite tur kan AD ogiltigförklara uppsägningen så att de är tvungna att betala ett saftigt avgångsvederlag för att få bort oss manliga representanter för den patriarkala könsmaktsordningen.

 51. green_tara skriver:

  Stort Grattis till utmärkelsen Tanja.
  Flera av din sort skulle behövas.

 52. Andreas skriver:

  Stort grattis till en välförtjänt utmärkelse!! Helt klart gör du skillnad! Själv har jag (inspirerad av din blog) börjat utnyttja lunchraster till att diskutera genusvansinnet med mina arbetskollegor. Mycket intressant och mycket roligt!!

 53. mats c skriver:

  På tal om Banverket.

  F.d huvudläraren i militärhistoria vid försvarshögskolan var nyligen på besök på SJ´s driftsvärn´s museum

  ” Som militärhistoriker blev jag förvånad, eftersom jag trott att SJ driftvärn inte haft någon kvinnlig medlem och ännu mindre någon med mörk hudfärg. Föreståndaren höll med mig och förklarade hur det hela låg till:

  ”För att vi skulle få anslag till att bygga museét krävdes det att en kvinna och en färgad ingick i utställningen. Detta av genus- och jämställdhetsskäl”. ”

  http://mopsen.wordpress.com/2010/02/28/dockan-i-dala-storsund/

 54. mats c skriver:

  korrigering:

  Stellan Bojerud,F.d huvudläraren i militärhistoria vid försvarshögskolan,…

 55. Grattis till stipendiet!
  Ej läst din blogg tidigare, men tyckte den var så rolig att jag inte kunde låta bli att skriva en kommentar och länka.
  http://blogg.jamstalldhetsarbete.se/#post2
  Ska fortsätta läsa.
  / Fredrik

 56. Jonathan Müller skriver:

  Grattis Tanja. 🙂

 57. Erik skriver:

  Hur kommer det sig att jag hamnar i spammen?

 58. Dalahest skriver:

  Jag har hela hösten jobbat 75% för att kunna ha tid med bloggen.

  Tack vare min deltid kan min 6-åring redan lösa linjära ekvationer, läsa och kan en massa om rymden. Säkert kan hon trots sin ringa ålder mer än en genomsnittlig genusvetare!

  Du medverkar till en bättre värld. Respekt!

 59. Alex Birch skriver:

  ”Tack vare min deltid kan min 6-åring redan lösa linjära ekvationer, läsa och kan en massa om rymden.”

  Intelligens triumferar dogmatik. Du borde bli statsminister.

 60. Tanja Bergkvist skriver:

  Fattar inte varför alla hamnar i granskningskön! 😦

  Info,
  bara för att du har sett något kring T-centralen så vidar det ju inteb att du bor där ;-). jag du kan skicka kommentarer via snigelpost, inga problem. tack för sin avhandling förresten – den anlände till institutionen för några veckor sedan! Men något är fel med mina inställningar, ser att alla hamnat i granskningskön – är alltså inte din dator.

  Leif, ja vi borde ju fråga von Wright om detta! 🙂

 61. Tanja Bergkvist skriver:

  Fredrik, är det företag du talar om det du länkar till, antar jag?

 62. Tanja Bergkvist skriver:

  Mats c, För att vi skulle få anslag till att bygga museét krävdes det att en kvinna och en färgad ingick i utställningen. Detta av genus- och jämställdhetsskäl.” vem är det som sagt det, och vilken är källan? Är den blogg du länkar till Stellan Bojeruds blogg eller?

 63. Tanja Bergkvist skriver:

  Fredrik, ha ha ok, men är du verkligen jämställdhetskonsult?? 🙂

 64. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, jag vet inte vad som hänt. 😦 Många har hamnat i granskningskön, ingen aning om varför.

  Dalahest, tack! Det gäller att börja med sig själv och sin egen vardag!

  Alex, ok vill du leda min valkampanj då? 😉

 65. Erik skriver:

  Tanja: Det var nog WordPress som hade tekniska problem efter att hela systemet hade ett längre stopp. Jag testade att skriva några få ord och ändå blev det spammen. Verkar fixat hos dem nu

 66. Cecilia skriver:

  Tycker det var rätt så B av von Wright att på Newsmill förneka anspråken på att fysiklektionerna inte skulle innehålla så mycket naturvetenskap, i den tidigare uppsatsen. Man är väl inte sämre än att man kan ändra sig efter tio år. Förnekandet gjorde det hela värre.

 67. […] akademi) och kan därför garantera kvalitén på dessa föredrag. Sedan blev jag (tidigare i år) tilldelad Gunnar Heckschers stipendium som utdelas årligen av just föreningen Heimdal till personer som på […]

 68. […] årets Gunnar Heckscher-stipendium för reformvänlig konservatism, detsamma som jag blev tilldelad förra året för er som minns (med motiveringen ”För att med humor, kraft och brinnande engagemang verkat i opinionsbildande […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: