Transgenusmotorn polisanmäld!

Timbro och Skattebetalarnas förening startar SlösO – ombudsmannen mot slöseri med skattepengar. Dags att lämna in klagomål mot genusmaffian (se SlösO:s hemsida), eller snarare svenska staten, som finansierar den! Äntligen! Jag ser att Sahlin går vidare med planerna på könskvotering till bolagsstyrelser:  ”Sahlin slog också fast att det blir lagstiftning om könskvotering i bolagsstyrelser om de rödgröna vinner valet. Hon preciserar nu tidigare löften om ändringar av aktiebolagslagen – Nu fungerar det inte med hot längre.

I (s)-singulariteten bryter tid, rum och hjärfunktion samman

I (s)-singulariteten bryter tid, rum och hjärfunktion samman

Sossarna har länge bedrivit en hotfull, hatisk och destruktiv politik, och det är bra att man äntligen är öppen med detta, även om hotstrategin uppenbarligen inte funkat så att man nu måste lagstifta över folks huvuden. ”En lämplig tidpunkt är 2012, sade Sahlin.” Vilken tur, eftersom det är just vid denna tidpunkt som jag och mina gelikar tänkte skjuta iväg den trestegsraket fulltankad med folkvett som varit under uppbyggnad under ett tag nu, och den kommer att landa rakt i sossarnas partikansli just 2012 och under nedslaget lansera en ny marxistisk teori med en uppdelning inte efter kön, utan efter IQ. Vi har idag en tydlig IQ-maktsordning där de med en IQ på över 100 är strukturellt underordnade dem med en lägre, eller till och med negativ, IQ. Graden av exkludering från den verkställande makten är dessutom proportionell mot IQ-värdet. Man kan illustrera detta grafiskt enligt bilden till vänster, där vi ser att rum, tid och all hjärnverksamhet upphör att fungera i den singularitet som utgörs av sossarnas partikansli. Denna kamp mellan IQ-kollektiven kommer enligt min framtidskalkyl att leda till att i princip hela (s) måste avgå med omedelbar verkan 2012, varför Sahlins dumheter inte förtjänar att tas på allvar. Nu gäller det bara att lära sig av genusmaffian och lobba för den marxistiska IQ-teorins existensberättigande, vilket kan bli lite svårt då de som tillhör den underordnade gruppen ur ett IQ-perspektiv (dvs de med över 100) exakt utgör komplementmängden till dem som driver den nu dominerande marxistiska linjen där könskampen ses som central istället för IQ:n – och alla dessa har ju infiltrerat styrelser och beslutande organ som fördelar forskningsmedel och annat. Ett litet dilemma alltså…

Fil dr i etik Ann Heberlein har skrivit en artikel (8 mars) i Sydsvenskan med titeln ”Lika barn leka bäst” där hon ger uttryck för åsikten att genuscertifiering inte är något att oroa sig för samt att den akademiska friheten på intet sätt är hotad:

Det gäller att vända utvecklingen i tid!

Det gäller att vända utvecklingen i tid!

”Det finns ord som provocerar. Och så finns det ord som provocerar så till den milda grad att den provocerade förlorar besinningen.”Genus” är ett sådant ord, för att inte tala om ”genuscertifiering”. Det sistnämnda får sansade och intelligenta människor att gå verbal bärsärk, som socialantropologen Steven Sampsons  överord ”förmynderi och härskarteknik”. Tore Frängsmyr, professor emeritus i vetenskapshistoria, går ett steg längre. Han befarar – på allvar! – att den akademiska friheten ska gå förlorad om den förhatliga genuscertifieringen införs: ”diktatorisk taktik!” dundrar han i SvD den 13 januari. Sällsynt naivt hävdar han alltså att den frihet den enskilde forskaren enligt honom åtnjuter riskerar att ersättas av ett tvång att bedriva genusvetenskaplig forskning. Det är naturligtvis trams… För det andra är syftet med genuscertifiering att uppmärksamma den problematik som ibland finns i undervisningssituationen, nämligen att kurslitteraturen domineras av manliga författare, att den blott speglar den vite heterosexuelle mannens perspektiv, att de kvinnliga studenterna får mindre utrymme än de manliga etc. Om forskning sägs inte ett smack. ”

Det är ju en intressant fråga i så fall VEM det är som ska ”problematisera etablerade begrepp, teorier och metoder med avseende på genus” vilket är ett kriterierna i genuscertifieringen som rör undervisningens innehåll (av många, även den befintliga kurslitteratur som saknar genusperspektiv ska problematiseras med avseende på genus etc), om inte just forskarna? Ska man kunna förmedla denna nya kunskap till studenterna måste den först forskas fram och i vanlig ordning granskas av det övriga forskningssamfundet och så vidare. Så givetvis måste man lägga allt annat åt sidan för att ägna sig åt genusperspektivet. Detta på kort sikt (även om man ju kan fortsätta att ”problematisera” i all oändlighet – så även detta kan bli heltidsgöra). På lång sikt riskerar denna omdaning av undervisningen att premiera forskning kring genusperspektiv eftersom studenterna kommer att matas med just detta perspektiv. De studenter som inte hade väntat sig denna ensidighet i sina universitetsstudier kommer att lämna ämnet och de genusfixerade strukturerna att reproduceras och växa tills de totalt dominerar forskningsområdet. Den som vill läsa vad en genuscertifiering innebär kan läsa HÄR och försöka övertyga sig om hur ”oskyldigt” detta tillltag är.

Transgenusmotorn omvandlar en politiskt korrekt artikel till en politiskt inkorrekt artikel - detta har vållat några tidningar bekymmer

Transgenusmotorn omvandlar en politiskt korrekt artikel till en politiskt inkorrekt artikel - detta har vållat några tidningar bekymmer

Matte Matik, den musikaliska begåvning som sjunger låten ”Genusväldet drar fram” har fått några svenska tidningar att gå i taket i dagarna. Matte Matik har nämligen programmerat vad han kallar Transgenusmotorn där man kan mata in en URL (förslagsvis en typisk tidningsartikel) och därefter fås vissa ord att byta plats i artikeln. Genom att systematiskt byta ut ”kvinnor” mot ”svenskar” och ”män” mot ”invandrare” kan man illustrera och tydliggöra hur vissa artiklar egentligen låter, bortom den hjärntvätt som förblinat oss idag vad gäller framställandet av könskollektiven. Med andra kollektiv skulle nämligen tidningarna göra sig skyldiga till alltifrån ärekränkning till hets mot folkgrupp. Transgenusmotorn illustrerar helt enkelt att det är skillnad på kollektiv och kollektiv. Matte Matik har fått mail från UNT:s chefredaktör, som är upprörd över Transgenusmotorn, vilket bland annat beror på att någon kört denna artikel genom motorn med ett resultat som chefredaktören uppenbarligen ansåg osmakligt, till skillnad från hur artikeln är skriven i sin ursprungliga form. Delar av resultatet finns återgivet i följande blogginlägg: Transgenusmotorn skakar Uppsala (Oscar Swartz)

Mailkonversationen mellan Matte Matik och UNT går att läsa här, där Matte liksom Oscar påpekar att med denna logik borde även tex Google Translate bli föremål för polisutredning (vid sådana översättningar kan dessutom resultatet också bli förvanskat, om det nu skulle vara relevant). Så här skriver Oscar i sitt inlägg: ”Har UNT:s chefredaktör mejlat Google och bett dem blockera möjligheten att köra deras sidor genom Google Translate? Nej, det verkar inte så för jag kan översätta UNT-artiklar där. Om det hela bara är en upphovsrättsfråga, varför har han inte krävt blockering?”

1. Att tysta en kritiker med hjälp av upphovsrätt (Matte Matik)

2. Mer transgenus (Matte Matik)

3. Jag stänger transgenus (Matte Matik)

4. Hur många transgenusmotorer? (Oscar Swartz)

5. Att verkligen tysta en genuskritiker (Medborgarperspektiv)

6. TRANSGENUS HAR ÅTERUPPSTÅTT (Ershag) – testa transgenusmotorn och konvertera en artikel!

Det är visst Sundsvalls Tidning som polisanmält Transgenus: ”Sajt som förvanskar mediesidor polisanmäld.” Även Journalisten.se skriver om fallet.

Är det denna apa från The Infinite Monkey Theorem som producerar alla genusartiklar?

Är det denna apa från The Infinite Monkey Theorem som producerar alla genusartiklar?

Läs förresten här om UNT:s 50/50-vecka. Det är som sagt skillnad på grupp och grupp… Lite underligt i dessa tider av medvetenhet om allas lika värde och där generaliseringar av grupper ses som tecken på fördomar och som ett resultat av en misslyckad demokratisk fostran av medborgarna. Skulle vara intressant att konvertera en av statens offentliga utredningar om jämställdhet med transgensumotorn. Apropå att använda olika källor för att producera något nytt: vad sägs om The Postmodernism Generator där du själv kan generera postmodernistiska artiklar på löpande band genom en knapptryckning. Inte konstigt att genusmaffian har tid att lobba och anordna festivaler och jippon som ”Heterohatets dag” parallellt med sin vetenskapliga (?) verksamhet. Om man nu inte använt sig av The Infinite Monkey Theorem: En enda (odödlig) apa som gör oändligt många tangenttryckningar kommer förr eller senare att skriva varje känd text – en oändlig mängd apor å andra sidan kommer att börja skriva varje känd text omedelbart. Varje odödlig daktylografisk apas producerade sträng innehåller någonstans i sig varje känd text, någonstans. Ska inte UNT och ST polisanmäla denna apa och de ansvariga forskare vid några universitet i USA som håller på med detta experiment?

Världen idag rapporterar om genusdebatten i Riksdagen: ”Skolorna blir sämre och genusvetarna fler”. Vill minnas att jag konstaterade detta ja! 🙂 Apropå utbildning och bildning. I fredags och lördags höll jag föredrag om fraktaler inför visningarna av dokumentärfilmen ”Jakten på den gömda dimensionen” som visades på Tempo dokumentärfilmfestival i samarbete med Nobelmuseet (Nobelmuseets nystartade filmfestival heter FILM & SCIENCE). Utöver denna matematikdokumentär visades ”Resan till livets kärna – Virus är fienden” samt ”Jordens snällaste apa”, även dessa med inbjudna forskare som introducerade filmen samt svarade på frågor efteråt.

Detta är min favoritlåt (efter ”Genusväldet drar fram givetvis” :-)):

OBS! Lyssna på Skolministeriet imorgon tisdag 16 mars: ”Genuspedagogerna” Jag var inbjuden att medverka men kunde dessvärre inte ställa upp vid inspelningstillfället i fredags eftersom jag då höll mitt fraktalföredrag. ”Skolministeriet tittar närmare på den förra regeringens satsning på genuspedagoger –hur gick det och vad gör de? Förvandlar de pojkar till flickor och tvärtom, eller skapar de möjligheter för barnen att växa utan begränsande könsroller? Och vad händer med jämställdhetsarbetet inom den svenska skolan och de 145 miljoner kronor som staten vikt åt olika jämställdhetsprojekt. Möt genuspedagogen ute på uppdrag, den kritiske föräldern och ordföranden i DEJA – Delegationen för jämställdhet i skolan.” (dvs Anna Ekström, som medverkade i paneldebatten i Riksdagen i förra veckan).

OBS! Lyssna även på Johan Lundberg mfl i senaste Nya Vågen om debatten om svensk högerdebatt.


Annons

114 Responses to Transgenusmotorn polisanmäld!

 1. […] Nu har vi även fått en enkel definition av den genusetniska paradoxen här, nämligen att en politiskt korrekt artikel blir en politiskt inkorrekt artikel. Postat i […]

 2. Johan Y skriver:

  IQ-maktsordningen är intressant och jag tror också att den skulle sopa bort större delen av socialdemokraternas partikansli. De enda vi skulle få kvar är de som är intelligenta men så cyniska och intellektuellt ohederliga att de insett att det karriärsmässigt intelligenta är att bygga vidare på idiotin. En nackdel måhända, att behålla de intelligenta opportunisterna.

  En bättre ny maktordning tycker jag hade varit en självhävdelsemaktordning. Till skillnad mot de som har hög IQ kan man genuint stå för att de med dålig förmåga att hävda sig själva är förfördelade. Samtidigt är det omöjligt att ta sig fram utan att vara självhävdande så en ny marxistiskt influerad teori kring det skulle få hela systemet att implodera. Så fort någon tar sig igenom bruset är de per definition självhävdande och ska förtryckas av de som inte gör det.

 3. Dr. Jonsson skriver:

  Stöveltrampet från genusmaffians lakejer hörs allt starkare, och här når man uppenbarligen nya nivåer av både övervåld och dumhet.

  Kuggfråga för svensk chefsredaktör av idag: Vad är satir?

 4. Info skriver:

  GENUS- OCH MÅNGFALDSPERSPEKTIV PÅ SVENSKA ISBRYTARE

  Sedan en tid brukar jag då och då på Radio Nackas programslinga lyssna på ett trivsamt reportage från 1992 från statsisbrytaren Frej vid Stadsgårdskajen – gjort av de strävsamma små radioväninnorna Karin och Marie.

  Under hand har jag då inte kunnat undgå att slås av den ohyggliga fördomsfulhet, socialdarwinism och främlingsfientlighet som präglat det svenska sjöväsendet, när landets isbrytare fått sina namn. Håll i er nu och försök att andas lugnt:

  ALE, ATLE, TOR, ODEN, FREJ
  YMER, NJORD, VIDAR, BALDER

  Hemskt, eller hur? Hur många kvinnonamn har inkvoterats? Inget! Hårresande. En given valfråga för varje svenskt riksdagsparti med självaktning. Döp om de svenska isbrytarna!

  Tydligen har man tänkt sig, att dessa väldiga fartyg skulle vara starka som jätten Ymer och dunderguden Tor och obetvingliga som allfadern Oden. Alltså unken socialdarwinism och exkluderande nationalromantik. Numera vet ju alla eller åtminstone de flesta, att styrka bara är en (vanligen orättvis) social konstruktion. Vem säger, att inte den väna lilla gudinnan Disa skulle ha varit lika stark som jätten Ymer, om bara inte Patriarkatet hade hindrat henne att utvecklas som MÄNNISKA? Och varför just Oden? Vem kan hävda, att Oden på något sätt vore att föredra framför Allah och Herren Jesus och Krishna?

  Här är några mera lämpliga namnförslag:

  TIINA, MIAN, VALERIE, JUDITH, GUDRUN, FREDRIK-URSULA

  Men vänta nu. Har vi inte glömt någonting? Har vi inte glömt MÅNGFALDSASPEKTEN? Det vanligaste svenska mansnamnet i Malmö är ju nu MUHAMED. Alltså borde åtminstone någon isbrytare få heta Muhamed. Exempelvis Ale. MUHAMED ALI. Inte så dumt, eller hur?

 5. Lennart W skriver:

  Tanja
  Rena självmålet ju av UNT m.fl. om transgenusmotorn. F.ö. en snygg applikation av Matte Matik! Eller kanske det bara verifierar teorin om IQ-maktsordningen?

  Iaf, filmen ”jakten på den gömda dimensionen” finns on-line, om än med lite dålig bildkvalitet (trist när det gäller just fraktaler!). Tror jag nämnde det förut någon gång i samband med en fundering om den fraktala dimensionen på ”det genusindustriella komplexet”.

  Google video: Nova – Hunting The Hidden Dimension (fractals)

 6. Roland Ch. skriver:

  Skrev även spontant om den tilltänkta kvoteringen på min lilla blogg. Det finns mer man kan säga. Hoppas jag inte missade någon viktig aspekt i min upprördhet. Det verkar vara rena snurren nu i sahlinskans huvud. Varför kvoterar man inte precis allting? I så fall. Borde det inte vara lika många av båda könen i alla familjer, idrottsklubbar etc?

  Har också kvar en liten snutt från Transgenus på min lilla. Men vid minsta hot tar jag bort den skrjasen som jag är. Det där med rasbiologen tyckte jag var dråpligt.

  Ett sätt att kringgå nedstängningen av Matiks webbplats och få några bra exempel skulle kunna vara att konstruera sannolika genustexter och sedan ¨översätta” dem. Det behöver ju inte vara faktiskt publicerade tidningsartiklar för att poängen ska gå fram. Eller blir det hets mot folkgrupp då?

 7. Erik skriver:

  Info:

  Isbrytaren Fredrik-Ursula LOL! Isbrytaren Muhammed-Ale LMAO!

  Lennart W:

  Så sant, jag tror dessutom att transgenusmotorn nu blir mycket mer populär eftersom den fått så mycket reklam. Dessutom så hade Matte inte riktigt tid att utveckla den medan den nu såvitt jag förstått programmeras att bli bättre.

 8. Cuben skriver:

  Tanja är det sant att Sundsvalls Tidning också kommer att stämma Microsoft för att de har ett verktyg som heter ”Ersätt ord med ett annat ord” i Microsoft Word?

  Att Sundsvalls Tidning fram tills dess har begärt att all användning av Microsoft Word ska stoppas. Stämmer det?

  Senaste gången, innan UNT, jag hörde någon i position hota om polisanmälan gentemot ”publikation” var några poliser vid Hornstulls T-banestation.

 9. […] Bergkvist skriver om att Transgenusmotorn polisanmäld ”Genom att systematiskt byta ut ‘kvinnor’ mot ’svenskar’ och […]

 10. Ztripez skriver:

  Jag har patchat Transgenus så det inte kräver Python längre..

  http://paranoianormal.se/blog/2010/03/15/transgenus-nu-i-php-native/

 11. QED skriver:

  Är det så att teologer – som Ann Heberlein – är de mest positiva till genuscertifiering?

 12. Osynlige Mannen skriver:

  Lyckligtvis går det fortfarande att läsa UNT via smurfalizer.

 13. Shastra skriver:

  Jag ser att flera andra har lagt upp speglar och nya implementationer. Utmärkt! Men det mest idiotsäkra om man vill slippa bråka med idioten på Uppsala Nya Tidning (ja, jag skriver ”Uppsala” istället för ”Upsala” i förhoppning om att detta kränker tidningen lite extra), det är ju att tillhandahålla programvaran som en lokal proxy som var och en kan ladda ner och köra på sin egen dator.

  Då försvinner ju alla tramsiga skenargument om upphovsrätt.

 14. Dalahest skriver:

  Vi har idag en tydlig IQ-maktsordning där de med en IQ på över 100 är strukturellt underordnade dem med en lägre, eller till och med negativ, IQ.

  True.

 15. AV skriver:

  Jag har en liten idé. Skulle man inte kunna ta en uppenbart rasistisk text, från säg nationalsocialistisk front eller vad våra rakade vänner nu kallar sig, och omtransformera den till en text om genus och könsmaktsordning. Få in den som debattartikel i UNT eller ST, vänta på hyllningskören och sedan dra ner brallorna på dem genom att visa dem originaltexten?

  Allt givetvis som ett konstprojekt. Free for the taking.

  Tanja: Genusvetarna håller givetvis på att EMPIRISKT visa att Dawkins har fel genom att hävda att apan aldrig skulle kunna komma till ”METHINKS IT IS LIKE A WEASEL”. Jo, jag lägger genus”vetenskapen” i samma korg som kreationisterna.

 16. Alex Birch skriver:

  Det där med IQ-kvotering låter faktiskt inte som en dum idé. Om vi ska diskrimnera på arbetsmarknaden, låt oss göra det på rätt meriter!

 17. Tanja Bergkvist skriver:

  Johan Y – intressant teori, vi får utveckla en korsbefrukning av självhävdelseteorin och IQ-teorin, tänk bara på alla blygsamma matematiker med hög IQ som bara sitter och är allmänt smarta när de hade kunnat göra världen till en bättre plats! 😉

  Info,
  du får ringa ”Ring P1” angående det där med isbrytarna! 🙂 Och lägg ut en länk på bloggen sedan till ditt samtal – så får vi också svar på Dr Jonssons fråga på vad satir är. Dessutom vore det ju ett konstverk, Info, om du gjorde detta. Jag kan sedan ställa ut detta konstverk på min blogg i form av en länk till ”Ring P1” ;-).

 18. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W – ja det är precis den filmen! 🙂

  Roland Ch, jo det där med 50/50 i varje familj har jag också påpekat i ett mycket gammalt blogginlägg en gång – om genusvetarna nu ska vara konsistenta i sin kvoteringsiver! 🙂 Jag vill minnas att det var då Roger Klang undrade om jag var Gud, ha ha! (inlägget). jag ville bara ha en logiskt konsistent hållning från genusvetarhåll, men det får man ju sällan.

  Ang ”att konstruera sannolika genustexter och sedan ¨översätta” dem.” Är det inte ett konstverk att göra det här? Matte Matik är en konstnär :-). Det är ju djupt, och provocerande, och en illustration av tidsandan!

 19. Robert skriver:

  Som någon skrev i ett inlägg någonstans: hoppas att dessa tidningar drabbas hårt av Streisandeffekten.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Streisandeffekten

  Låt oss alla se till att så blir fallet. 😉

 20. Tanja Bergkvist skriver:

  Cuben, ”Tanja är det sant att Sundsvalls Tidning också kommer att stämma Microsoft för att de har ett verktyg som heter ”Ersätt ord med ett annat ord” i Microsoft Word?”

  Ha ha ha 🙂 Det kanske man har – vad vet jag? Borde inte apan i The Infinite Monkey Theorem också polisanmälas? Den har ju skrivit delar av vad många andra redan har copyright på, vad jag förstått utifrån de resultat man fått fram. För den som inte vet: http://sv.wikipedia.org/wiki/Satsen_om_o%C3%A4ndligt_m%C3%A5nga_apor

  ”Satsen om oändligt många apor i sin ursprungliga form slår fast att en apa som slumpmässigt trycker på en skrivmaskins tangentbord till slut kommer att ha skrivit alla böcker i det franska nationalbiblioteket. En populär variant av satsen använder oändligt många apor vilka skriver oändligt länge och på så sätt producerar alla kända texter. Att kräva både oändligt många skrivmaskinister och oändlig tid är dock helt överflödigt, satsen blir precis lika giltig med bara den ena. En enda (odödlig) apa som gör oändligt många tangenttryckningar kommer förr eller senare (sannolikt senare) att skriva varje känd text – en oändlig mängd apor å andra sidan kommer att börja skriva varje känd text omedelbart. Varje odödlig daktylografisk apas producerade sträng innehåller någonstans i sig varje känd text, någonstans.”

  Och man har redan gjort experiment på detta – borde inte forskarna och apan vid de universiteten polisanmälas?

 21. vmm skriver:

  Det ska bli intressant att följa målet mot Transgenusmotorn. Fallet kan ju bli en riktig långkörare i domstolsvärlden eftersom det förmodligen inte finns någon praxis. Men Sundsvalls tidning har ju redan förlorat kampen rent PR-mässigt, men det är en annan sak.

  Utgår från att förundersökningsmaterial och domar kommer att hamna på nätet och röna stort intresse.

 22. Jerker Montelius skriver:

  Vad som hänt med MatteMatematik och transgenusmotorn är ett paradexempel på vad piratpartiet slåss emot. Frihet på nätet har väldigt lite att göra med fildelning och väldigt mycket att göra med yttrandefrihet. Att man ens har möjligheten att hota någon med stämning för en webbsida som transgenusmotorn är fel.

 23. vmm skriver:

  Ibland när jag söker på Google får jag förslag på ”Menade du…” och till och med så söks automatiskt på närliggande stavningar.

  Jag känner mig kränkt av Google som förvanskar mina sökningar och funderar på att göra en polisanmälan.

  Nä, skojade bara.

 24. Tanja Bergkvist skriver:

  Stripez – du får meddela Matte Matik detta!

  Osynlige mannen, ursäkta min okunskap, men vad är smurfalizer?

  AV – det Matte Matik gjort borde definitivt klassas som ett modernt konstverk! 🙂

  vmm, ja Matte Matik kommer att bli en kändis 🙂

  Jerker, vi får väl vänta och se hur de motiverar sin anmälan – verkar iaf som om Matte kommer att få massor av hjälp från alla håll och kanter! 🙂 Men dessutom har han tagit ner den nu, vem är då ansvarig om den dyker upp på andra ställen?

 25. Tanja Bergkvist skriver:

  Robert, Streisandeffekten – det var nytt för mig, visste inte att denna term fanns – det är ju precis vad det här är, nu kommer ju alla att köra UNT och ST i Transgenusmotorn för att se vad det handlar om! 🙂

 26. vmm skriver:

  Kanske skulle man kunna låta Transgenusmotorn bli en översättningstjänst som översätter… ja, kalla det att man översätter till lättläst svenska. Och så byter man ut orden på precis samma sätt. Okej, det blir inte mer lättläst och det är en dålig översättningstjänst, men fi fan asså, dåm kan jö alldri stämma nån för å jort en dåli översättningstjänst. Då får dom vända sigg till KO, möjligen.

 27. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, jag är faktiskt förvånad ang Heberlein. Frängsmyr kommer att ge svar på tal antar jag.

 28. Harry skriver:

  Kära Tanja. Som expert på förbränningsmotorer är jag säker på att jag har mycket att tillföra i vidareutvecklingen av transgenusmotorn. Jag är inte främmande för ett samriskföretag med dig och Mate Matik med syfte att slå världen med häpnad vid vår presentation av den första motorn med en verkningsgrad på över 100%.
  Beträffande apor kan jag berätta att ett antal apor sysselsätts av franska bilfabrikanter för att skriva verkstadshandböcker. Det är möjligt att sysselsättandet av ett oändligt antal apor skulle resultera i åtminstone en korrekt verkstadhandbok, men jag tvivlar. I bilverkstadssammanhang gäller speciella statistiska lagar. Om sannolikheten för att det skall bli fel är 1 på 2, så blir det fel i 9 fall av 10.
  Nu skall jag skriva färdigt 2 nya artiklar till Genusproletären:
  1. Unga kvinnor och sexualiseringen av fortplantningsprocessen.
  2. Fråga inte vad genuspedagogen kan göra för dig, fråga vad du kan göra för hen.
  Prenumerera genom att gå in på; http://www.gendercrap.se.
  Harry

 29. vmm skriver:

  När det gäller anklagelserna om rasism gällande Transgenusmotorn (det vill säga Hets mot folkgrupp) så tror jag Matte Matik kan vara lugn.

  Jag är inte jurist men jag tror för det första att det krävs uppsåt, och för det andra så tror jag det blir svårt att fälla honom när han inte ens skrivit texterna själv. Drivs målen mot honom parallellt, dvs ett mål där han anklagas för upphovsrättsintrång, dvs stulit texter som inte är hans, och målet om att han uttryckt sig rasistiskt så lär det bli svårt att fälla honom för Hets mot folkgrupp.

  Och onekligen blir det intressant när Sundsvalls tidnings advokat ska stå där och plädera för att det är rasistiskt och avskyvärt att uttrycka sig som Transgenusmotorn gjort när det är dom själva som skrivit texten men att man bara bytt ut grupp som dom påstår att han hetsar mot.

 30. Erik skriver:

  Så där! Då har massmedia åter förstorat en sak genom att klaga på dess existens. Jag förstod detta skulle hända men jag trodde inte det skulle gå så fort. Frågan är nu dels om detta tas upp av nån större massmedia och dels när första officiella massmediet (sk gammelmedia) vänder ifrågan.

  Vid detta laget lär den som skriver ha insett att transgenus inte bara var som vilken proxy som helst utan även att det fanns flera liknande tjänster – Vilka nu också med största sannolikhet får ökad användning, skall de polisanmäla dem allihop?

  Smurfalizer, skall de polisanmäla smurfalizer? Isåfall har de ju förlorat förståndet.

 31. Osynlige Mannen skriver:

  @Tanja
  http://www.smurfalizer.se/
  översätter valfri URL till smurfspråk. Början av ovanstående post blir så här:

  Timbro och Skattebetalarnas förening startar Slöso – ombudsmannen mot slöseri med skattepengar. Dags att smurfa in klagomål mot genusmaffian (se Slöso:s hemsida), eller snarare svenska staten, som smurfar den! Äntligen! Jag smurfar att Sahlin smurfar vidare med planerna på könskvotering till bolagsstyrelser: ”sahlin smurfade också fast att det blir lagstiftning om könskvotering i bolagsstyrelser om de rödgröna smurfar valet. Hon smurfar nu tidigare löften om ändringar av aktiebolagslagen – Nu smurfar det inte med hot längre.”

  Genialiskt tramsigt. Ju fler verb man smurfar i texten desto bättre smurfar det.

 32. Nordbo skriver:

  Ursäkta, det här är OT, men Nigel Farage gör ett riktigt bra jobb i EU-parlamentet:

 33. […] fick via Tanja Bergkvist se att Transgenus skapare även har framfört kritik mot genusväldet på det andra sättet han är […]

 34. Info skriver:

  TEMPO DOKUMENTÄRFILMFESTIVAL

  kan ju inte ha varit en helt och hållet förfelad tillställning, eftersom den alltså bjöd på ett intressant föredrag om intersektionella genusfraktaler.

  Men annars känner jag mig litet bekymrad över din länk, Tanja. Hur jag än räknar på jämställdheten bland arrangörerna så finner jag 19 kvinnonamn och 3 mansnamn. Naturligtvis är festivalchefen själv en kvinna. Vad gjorde egentligen de tre katterna bland hermelinerna?

  Svar: Vad gäller Ring P1, så är detta program nästan helt och hållet förbehållet inringare av den marx-bergkvistska IQ-kategorin ”under 100”. Till vilken jag själv inte riktigt räknar mig.

  Även om otänkbart att medverka i, så kan Ring P1 understundom vara nog så upplysande att LYSSNA på. Endast här får man till exempel exakta besked om den Stora Amalgamförgiftningsepidemins härjningar, initierade rapporter om den ännu farligare Elallergin samt inte minst om för Sverige unika sjukdomar som Gå-in-i-väggen-sjukan och Apatiskt barn-syndromet.

 35. Cuben skriver:

  Tanja jämför inte chefredaktören på Sundsvalls tidning med apor och vad de kan åstadkomma. Det är faktiskt en förolämpning mot aporna.

  Det var också snyggt av alla piratpartister och gå upp och blocka för Matte Matik. Jag är ingen piratpartist men det de gjorde ska de alla ha heder för.

  Det är ju dock lite otäckt att UNT tydligen visste att en polisanmälan ändå skulle ske trots att de inte var de själva som skulle göra den efter det att Matte hade backat. Att då låta Carnbro, en styrelsemedlem i Tidningsutgivarna, som det verkar göra den är lite som att sticka kniven i ryggen på Matte ändå. Eftersom Carnbro på Sundsvalls Tidning sitter i Tidningsutgivarnas styrelse så lär väl dom få sig en släng av sleven också. Eller var de också med i den här smeten? Fler kockar?

  Att Trofim Lysenko och efterträdarna i Sverige känner sig träffade av genuskritiken kan jag förstå men att en medlem i Tidningsutgivarna polisanmäler trodde jag aldrig skulle kunna ske. När den granskande makten känner sig träffad, när de själva blir granskade, kan jag bara inte förstå, eller så har de väldigt dåligt samvete. Dessutom med ett instrument som de själv kan ha nytta av, för vem vill ha stereotypa schabloniseringar i sin tidning?

  Tidningsutgivarna vet ju också att Upphovsrättsadvokater finns det bara ett fåtal av i Sverige och de är alla betalda av just Tidningsutgivarna. Att just då använda sig av detta ”hjälpmedel” mot Matte Matik är verkligen orättmätigt. Nu är det ju som tur var inte bara Trofim Lysenkos efterträdare som köper tidningarna… Tillfälle för Tidningsutgivarnas styrelse att ta ett litet snack med Carnbro nästa gång de träffas kanske. Tidpunkt för gammelmedia att dra sig tillbaka och tänka på pension?

 36. Dogdylan skriver:

  Detta var nog Tanjas bästa blogginlägg hittils. Hon försvarar vita män och deras rätt att slippa bli rasist och sexiststämplade av vänsterextremisterna.

  Tanja hoppar tyvärr på enbart sossarna. Problemet går djupare än så då borgligheten även dem är fullkomligt insyltat i postmodernistisk genuspropaganda occidentialism.

  Men som sagt, detta var det bästa Tanja gjort.

  Evin Rubars dokumentär om radikala muslimer är grymt sevärd och vänstermedia har lagt locket på. Man undrar vad feministerna är så tysta!

  BRA! Tanja

 37. QED skriver:

  Tanja Ja, ett mycket bra inlägg. Dessutom har du god smak i illustrationerna: bilden på transgenusmotorn är uppenbarligen BMWs vassa M3-motor med 420 hk 🙂

 38. leogardan skriver:

  Visst ska det va ett n i hjärnfunktionen som bryter ihop i (s)ingulariteten? =)

 39. Erik skriver:

  Dog Dylan:

  ”Detta var nog Tanjas bästa blogginlägg hittils. Hon försvarar vita män och deras rätt att slippa bli rasist och sexiststämplade av vänsterextremisterna.”

  Ja visst var det bra. Jag skulle dock säga att hon skyddar allas rätt att slippa bli rasiststämplade och sexiststämplade av vänsterextremisterna. Det råkar bara vara vita män som råkar ut för det för närvarande men tids nog hittar vänsterextremisterna en ny grupp/kultur/struktur att attackera och ”de(con)struera” för precis som Lasch påpekar i eliternas uppror så har de inget eget att komma med. All deras energi kommer från att förstöra någon annans konstruktion.

  De kan riva hus, de kan inte bygga hus. De har inbillats av lärare med storhetsvansinne att bygga hus är nåt alla kan medan att riva hus är vad som kräver utbildade genier.

  ”Tanja hoppar tyvärr på enbart sossarna. Problemet går djupare än så då borgligheten även dem är fullkomligt insyltat i postmodernistisk genuspropaganda occidentialism.”

  Javisst men man måste börja någonstans. Vidare tror jag att Tanjas egen disciplin är såpass vetenskaplig hon har svårt att föreställa sig problemet utan politisk koppling.

  ”Evin Rubars dokumentär om radikala muslimer är grymt sevärd och vänstermedia har lagt locket på. Man undrar vad feministerna är så tysta!”

  Nja, feministerna är ju så tysta för att vad Evin Rubar visar som vanligt inte överrensstämmer med deras föreställning om hur det ser ut. För att förstå problemet är det marknadsföring man bör läsa in sig på där man poängterar det inte är produkten som är det viktiga utan relationen mellan köpare och säljare.

  Det är ju den relationen som feministerna skyddar, de ignorerar helt själva produkten. Inom retoriken kallar man denna totala ignorans av verklighet för doxa. Helt enkelt att deras egna åsikter om vad det är blir viktigare än vad det är.

  Inom marknadsföring pratar man om varumärken. Ett varumärke anses där vara vad än som konsumenterna tror/tycker det är.
  Feministerna har en ide om vad Evin Rubar visar, vad Evin Rubar visar stämmer inte med deras ide. Men de behöver inte lyssna på Evin Rubar heller så enkelt är det.

  Det är ju det som är problemet, ingen behöver lyssna på verkligheten.

  För att feministerna skulle behöva lyssna på Evin Rubar måste de först exempelvis tvångsförflyttas att bo med grupperna de är så glada att prata om som om de kunde ett dugg om dem istället för att ha lärt sig vad man skall tycka.

  Likadant är det med de andra ”varumärkena”. Ingen behöver veta någonting om dem, alla kan fortsätta gå runt och tro de är precis vad de tror de är – vilket är precis vad marknadsförare uppmuntras att spä på för det är bättre att spela på kundens föreställningar om produkten än den faktiska produkten.

 40. […] Så länge debatten handlade om genus så struntade massmedia i det. När sedan kopplingen gjordes mellas rasism och genus så struntade fortfarande massmedia i det. Vad Transgenus åstadkom var dock att koppla massmedia till rasism varvid de inte längre alls struntade i det. Skaparen Matte Matik (som också är musiker) polisanmäldes. […]

 41. Info skriver:

  PROGRAMTIPS

  Ja, jag ska försöka lyssna – åtminstone på prov de första trettio sekunderna – på det program i kväll, som Tanja tipsat om. Här vill jag komma med ett eget lyssnartips, också gällande Sveriges radios P1 idag.

  Nej, jag syftar inte på det just pågående programmet ”Klimakteriedrottningar”, som handlar om hur kvinnor runt femtio äntligen blir kvitt det BIOLOGISTISKA östrogenet och slutar upp att vara ”menlösa”, äntligen lär sig att ”ta för sig” och bli ”mer som män”.

  Observera den enväldiga programledarinnans, Ulrika Hjalmarson Neidemans ordval. Så länge har hon levt i sin feministiska bubbla, att hon inte ens känner till ordet ”biologisk” och dettas betydelse. Allt i hennes värld är ”biologistiskt” (nyuppfunnet, genusvetenskapligt skällsord). Tur att Tanja inte är MATEMATISTISK.

  Det program jag syftar på är ett inslag i Studio Ett i eftermiddag, något slags efterbörd efter den Internationella kvinnodagen. Inslaget, som just nu ännu inte finns inlagt på SR:s hemsida, lär handla om en kvinna, som låter operera om sig till man, som gifter sig och får ett lyckligt äktenskap och sen låter operera om sig till kvinna igen och blir ännu lyckligare. Eller om det nu var en man från början, som bytte kön fram och tillbaks allt eftersom hen kände sig socialt konstruerad för tillfället. – Hur som helst: ett program i tiden!

 42. rogerklang skriver:

  Jag är orolig för dig Tanja! Du jobbar 80 %, är heltidsmamma, och bloggar 20 % av din vakna tid. Ovanpå det så svarar du på allas kommentarer på bloggen. Bara du inte går in i väggen!? Vem skulle gå i täten för kampen i sådana fall?

  mvh Roger

 43. Roland Ch. skriver:

  Roger: Rätt reflektion. Tanja är den oförtröttliga motorn (och plogbillen) som går på luft, vatten och patos. Kan man säga så? Vi är fiskmåsar som skränande flyger efter traktorn med sikte på feta daggmaskar i den nyplöjda myllan. Vad skulle bli av oss ”stackars svage män” om hon ginge in i väggen. Tror du Tanja behöver hjälp med något? Eller ska vi skicka henne på Spa?

 44. Lennart W skriver:

  Ska man nu länka till Rubars dokumentär, kan man väl länka till hela, och inte heller vinkla det till något som inte Rubar avsåg? Hennes udd var inte alls riktad mot hela islam och alla muslimer. Tvärtom ifrågasatte hon varför ”alla” förutsätter att islamister (om än ”moderata”) talar för alla muslimer.

  Men det där är väl rimligen en distinktion som inte är för svår att förstå för samhällsvetarna här??

 45. QED skriver:

  Sveriges Radio P3 Västernorrland 15/3

  ”Ordet kvinnor byttes ut till ordet judar i en artikel på Sundsvalls tidnings hemsida. Nu polisanmäler chefredaktören Kjell Carnbro ingreppet.

  16.12: Transgenusmotor är en sorts webbsida där vissa ord byts ut mot andra – mer kontroversiella. Exempelvis kvinnor kan bli judar – män kan bli invandrare. Kjell Carnbro, chefredaktör Sundsvalls Tidning är med i Efter tre om varför han polisanmält ett intrång som transgenusmotorn, enligt honom, ska stå bakom.”

  http://www.sr.se/cgi-bin/vasternorrland/program/amnessida.asp?programID=240&Nyheter=&grupp=5365&artikel=3509248

 46. QED skriver:

  Märkligt (eller kanske inte) hur denna nyhet felrapporteras av journalister: ”Exempelvis kvinnor kan bli judar – män kan bli invandrare”. Syftet saknas helt i rapporteringen. 😦

 47. Erik skriver:

  Lennart W:

  Vad är det för vinkling du ser från honom? Jag håller med om att det inte alls är hela islam eller alla muslimer men var säger han att det är det? Tvärtom säger han att den handlar om de radikala muslimerna.

  Vidare påpekar jag i mitt nya inlägg i den förra tråden att när muslimer dödas och förtrycks är det vanligen andra muslimer som begår handlingarna ifråga jag citerar från mitt förra inlägg

  ”vissa muslimer förtrycker andra muslimer (och en mängd andra grupper). Vilket är vad Evin Rubars dokumentär till stor del handlar om”

  Att du länkar till hela dokumentären är för övrigt enbart bra.

 48. Sven skriver:

  ”Sossarna har länge bedrivit en hotfull, hatisk och destruktiv politik,”. Dom byggde ju för h-vete upp Sverige, hur kan du kalla det destruktivt?!

 49. Per Hagman skriver:

  Bra Bra.

  Synpunkt :

  Ofta skrivs ”RødGrøna” før att definera den nya politiska alliansen.
  ?????

  Borde ej beteckningen på alliansen mellan dessa tre politiska føreningar eg vara Vænster Alliansen.

  Eller kanke mer stringent , Vænster Alliansen på marxistisk feministisk grund …VAM/F

  Per Hagman

 50. Erik skriver:

  Sven: Du förväxlar arbetarpolitik med politiskt korrekt dynga! Ja sossarna av förr byggde upp Sverige, och de höll kommunisterna borta från makten, och de respekterade kulturen.

  Men dagens sossar gör ingen av de där sakerna. De bryr sig bara om politiskt korrekta fantasier. De vill höja skatterna javisst men vad vill de använde pengarna till?

  Jo statliga beteendekontrollanter och glassiga kvoteringsyrken – Sådant hör inte arbetare till, sådant hör överklassen till. De har tappat sin bakgrund.

  Mona Sahlin försöker inte förbättra villkoren för kvinnobranscher, Hon försöker få fler kvinnor i styrelsen. Arbetarpartiet som blev styrelsepartiet, snacka om 180 grader.

 51. Lennart W skriver:

  Erik, det finns en rubrik till youtube-klippet också. Använder man just den länken, och förstår vad Rubars dokumentär egentligen handlade om, krävs det nog faktiskt en kommentar om det. Intellektuellt hederligare iaf.

 52. Lennart W skriver:

  Ang. sossarnas samhällsbygge..
  1. I princip är det möjligt att S gjorde väldigt bra saker för Sveriges utveckling, någon gång historiskt, men det är nog inte sant hela vägen. Fr.o.m. 70-talet kan det tvärtom snarare ha varit så att deras politik raserade Sveriges ekonomi relativt andra jämförbara länder, genom överbudspolitik och ständiga devalveringar.
  2. Det finns andra länder med jämförbar standard, utan sossar. Finns alltså iaf andra sätt än bara sossarnas.
  3. Vad exakt är det egentligen som S skulle ha ”byggt”? Kan tvärtom hävdas att de absolut viktigaste bidragen har kommit från helt andra håll än från S, eller några politiker ö.h.t., som innovatörer och entrepenörer, som TROTS all klåfingrighet och allt misstänkliggörande från ”samhällsingenjörer” ändå lyckats dra igång IKEA, Ericsson, Tetrapak, osv, för inte tala om alla jätteviktiga små och medelstora företag.

 53. Sven skriver:

  Jovisst, sossarna nu suger, ni har rätt. Men jag kan inte förneka att de gamla sossarna byggde upp det en gång så trygga Sverige.

 54. Erik skriver:

  Lennart W: Oj! Hade inte ens tittat på rubriken, jag bedömde enbart innehållet. Jag glömmer det där hela tiden att utbildare/marknadsförare pratar om rubrik och yta för personligen tycker jag inte de är viktiga men tydlige skall de vara det för folk allmänt. De kunde skriva vad som helst det är ju ändå videoklippets innehåll jag skulle bedöma.

  Det är likadant med fokus på personen. Jag brydde mig om att kolla vem som föreläste om marxismen hos Nordbo först när jag kommenterade länkarna här. Innan dess så brydde jag mig inte ett dugg om vem han var eller vilken organisation som föreläste. Det var innehållet som var bra. Och som jag skrev på en annan blogg (Cattas) en bra ide är lika bra även om den kom från en idiot.

  Jag brukar prata om motorvägar. Du vet en viss österrikare med kramp i armen ansåg det var bra med motorvägar. Det innebär inte det är dåligt med sådana.

 55. Erik skriver:

  Beträffande Sossarna så fattar jag bara inte hur Mona Sahlin kan vara deras partiledare. Jag förstår varför folk röstar på sossarna men varför kräver de inte kompetent ledning? Att ha en representationsledare för Sveriges största parti är ju löjligt.

 56. QED skriver:

  Lästips:

  DO är statens ombudsman för diskriminering enligt debattartikel

  http://www.expressen.se/debatt/1.1919291/gunnar-strommer-statens-ombudsman-for-diskriminering

 57. Dalahest skriver:

  Erik

  ”representationsledare”

  ?

 58. Nordbo skriver:

  Jag var så nöjd med Nigel Farages olika tal som finns på youtube att jag glömde att säga att det är ett mycket bra inlägg. Tack.

 59. Info skriver:

  TANJA

  Nej, jag kunde inte lyssna på UR-programmet till slut. Anna Ekström och den inkallade genuspedagogen äcklade mig för mycket rent fysiskt.

  ”Det idealiska vore att varenda lärare var en GENUSPEDAGOG!”

  Pladdrade en förtjust och exalterad Anna fram på regeringens uppdrag. Om en mattelärare själv kan matematik och vill lära ut matematik är enligt genusreligionen oviktigt. Om en biologilektor till exempel är en framstående ekologisk botanist är i skolans biologivärld helt oväsentligt. Det enda som räknas är att han antecknar dagarna i ända om eleverna beter sig könsstereotypt och könskodat och i så fall att han ägnar resten av sin undervisningstid åt att koda om varje elevs genusbeteende. Punkt för punkt enligt den statliga genusmanualen.

  Världens slutgiltiga, paradisiska tillstånd är nära. I och med Anna Ekströms tillkomst på jorden har nebulosornas rörelser i rymden avstannat. För alltid. De vågade inte annat än lyda.

 60. Lennart W skriver:

  Anna Ekström är annars ordf. för det klart vettigaste av de stora fackförbunden: SACO. Vill jag nog ändå ge henne credd för.

  Hur som helst hittade jag också en länk som jag bara måste dela med mig av till speciellt Tanja. Om en underbar liten tjej som uppenbarligen är väldigt smart och säkert kan bli en duktig forskare som vuxen. Möt Lydia, the fairy scientist! 🙂

 61. Lennart W skriver:

  Äh, jag visar det så här också:

 62. Penumbra skriver:

  Sahlin blev ju själv inkvoterad som partiledare pga av kön, så det har väl fått henne in på tanken att det är bra för landet Sverige, i största allmänhet. Kan tänka mig att hon lever med parollen: ”Det som är bra för S är bra för Sverige”. Det är bara så att inte ens sossarna tycker att det var någon bra idé med Sahlin som partiledare, men det talar de inte om för henne.

  En ”marxistisk IQ-teori” för S – vilken bra idé! Vi kompletterar den men en leninistisk IQ-revolutionsteori som appellerar på Lars Ohly samt en grön, energisnål och koldioxidneutral IQ-teori så att även Maria och Peter får sin välbehövliga andel.

  Beträffande Transgenusmotorn så får vi än en gång veta vad de fagra orden om yttrandefrihet egentligen är värda. Jag tycker mig se en allt snävare frihet där. Det förefaller som att i stor sett bara socialistiska eller liberala värderingar får utryckas fritt – f ö råder godtycklig censur.

  Att censuren är godtycklig beror på att press och media egentligen inte har klart för sig vad som faller inom ramen för yttrandefriheten och vad som faller utanför. Det, i sin tur, beror på problemets natur – antingen har man yttrande frihet och då är alla åsikter och demonstrationer tillåtna, eller så har man det inte. Amerikanerna brukar säga ”There’s nothing called almost pregnant” och jag menar att det inte heller finns något som heter ”nästintill yttrandefrihet”.

  Finns det några ord i svenskan som har blivit så missbrukade som ”frihet”, ”jämlikhet” och ”demokrati”? När man tvingar föräldrar att dela på föräldraledigheten med ekonomiska medel, samt avskaffar vårdnadsbidraget, anser man sig ha ökat deras valfrihet, uppnått jämställdhet och allt detta görs i demokratins namn. Alla vet vad det andra D-et i ”DDR” stod för. Denna diktatur, som inte längre existerar, älskade också orden ”frihet”, ”jämlikhet” och ”demokrati”.

  Filmen ”Jordens snällaste apa” handlar om hur människan blev till, antar jag. Har också hört uttrycket ”den nakna apan” i vetenskapliga sammanhang. Det är inne med att jämställa människan med aporna. Det finns en politisk dimension på det – en slags evolutionistisk jantelag: ”Du ska inte tro att du är förmer än en apa”, varmed väldigt mycket av de socialistiska eller vänsterliberala värdena och idéerna kan få existera utan att bli ifrågasatta.

  Smart, eller hur. Det finns bara en hake – vi är inte alls snälla, i grunden. Men det är en annan diskussion.

 63. AV skriver:

  Skickade följande mail till Lotte Nord på P3. Får se om man får respons:

  Hej!

  Det kan vara en fördel att veta vad det är man kritiserar och läser på vad det faktiskt är. En bristvara i dagens journalistik. Transgenusmotorn är ett litet skript som likt Google translate byter ut ord i en text, men i detta fall var det kvinnor mot svenskar och män mot invandrare/judar. Inte kvinnor mot judar som ni skriver på er hemsida, vilket visar att ni inte gjort er research ordentligt eller medvetet vill få det till något som miskrediterar kvinnor. Vilket det inte är. Dessutom är det inget datorintrång genom några brandväggar. Inget är sparat någonstans och därför ingen extra spridning eller kopierat till andra. Texten översätts varje gång till den användare som klipper in URL i motorn.

  Tanken bakom transgenusmotorn är definitivt varken rasistisk eller sexistisk, utan tvärt om för jämställdhet. Skaparen är för riktig jämställdhet där BÅDE kvinnor och män bemöts som de individer de är och inte för det kön eller hudfärg man råkar ha. Orsaken till programmet är att det numera tydligen är fullt ok att generalisera grovt om män (förövare, förtryckare, snyltare, oansvariga, miljöbovar) och kvinnor (offer, synd om, drabbade av män som grupp) som grupper på ett sätt som aldrig skulle tolereras i andra sammanhang. Transgenusmotorn visar på ett övertydligt pedagogiskt sätt hur en hel del texter med genustema med bara ett litet byte av grupper blir brutalt rasistiska som ingen utanför Nationalsocialistisk front skulle ta i med tång. Om de nu blev rasistiska, vad var de då från början? Sexistiska. Det roliga är att ni inte verkar ha kontaktat Matte Matik och frågat varför han lade upp motorn. Därför rusar ni åstad med halva storyn och sprider falsk information och spekulationer om t ex dataintrång och pojkstreck. Kjell Carnbo verkar definitivt inte förstå kritiken mot hans tidnings texter. Hade du varit en kritisk journalist hade du kanske kunnat fråga varför han polisanmäler utan att ens kontakta skaparen av siten och ta reda på vad det är. Istället kör ni ett litet myssamtal utan att veta vad det egentligen handlar om.

  Du kan ta en text av säg Eva Lundgren (När skall vi erkänna att polismästaren bara är som alla andra män, på Newsmill) och köra den i motorn och du får en text som i svepande ordalag beskriver judars (som grupp) övergrepp på svenskar. Goebbels skulle vara stolt över en sådan text.
  Eller varför inte STs artikel om kvinnorna som städar upp männens skit. Den tar fasta på att de som jobbar på länstyrelsen med att kartlägga gamla synder alla är kvinnor. Byter man ut kvinnor och män mot svenskar resp. invandrare blir den helt sjuk, vilket den givetvis också var från början. Vad ST missade grovt var att kvinnor givetvis också fått del i den ekonomiska tillväxt industrierna skapade och man bortser helt från de män som slet ut sig och riskerade förgiftning i dessa miljöer. Det är heller ingen idé att kritisera våra förfäder genom dagens kunskap. De visste inte effekterna av vad de släpte ut och när de visste ändrade man i produktionen. Dessutom framgår det i texten, fast det inte betonas, att det visserligen är kvinnor som kartlägger utsläppen, men att det är, just det, män som faktiskt jobbar i de privata företag som skall rensa den förgiftade marken. Så de som återigen skall riskera sin hälsa genom att stå i dammet och skyffla förgiftad jord är givetvis män. Så vem städar upp efter vem?

  Att krystat göra om en positiv händelse (uppstädning av gamla miljösynder) till propaganda i ett könskrig mellan onda män och goda kvinnor gynnar varken jämlikhet eller jämställdhet mellan könen. Istället för att idka lite hedelig självkritik a la 70-tal skjuter nu ST på budbäraren, med ert benägna bistånd. Som vanligt slår det tillbaka på er själva med Streisandeffekten. Nu vet ”alla” att ni står med byxorna nerdragna och transgenusmotorn har fått en egen blogg och flera avknoppningar på nätet. Jag ser fram emot att ni nu gör ett reportage om hur ni rusade iväg och hade helt fel och vad TGM egentligen är. Fast jag tvivlar på att ni har tillräckligt ryggrad för det. Undertiden kan ni med fördel läsa lite ur Tage Danielssons Grallimatik från 1966. Speciellt avsnitten om grova generaliseringar, förhastade slutsatser och ovidkommande fakta kan tas som varnande exempel. Lycka till!

  MVH
  AV

 64. Erik skriver:

  Dalahest:

  Representationsledare = Ledare som får positionen pga lojalitet eller tillhörighet, inte kompetens. Typiskt exempel på detta är Göran Lindberg som blev hög polischef utan att vara varken bra polis eller bra chef.

 65. Johan Grimm skriver:

  Hejhej alla. Tanja, du är min nya ”nätförälskelse”! ;o)

  Jo, det här med isbrytarna; ni vet att all världens båtar är döpta med kvinnonamn utom bogserbåtar och isbrytare. Det ska visst ha med någon romantisk 1900-talsföreställning att göra. Men eftersom hela begreppet romantik nu tydligen ska skrotas i någon perverterad genus-defragger är det väl lika bra att avköna allt från båtar till människor. Man kanske skulle DNA-forska på det tredje könet och lägga straffskatt på alla som under graviditeten väljer att föda en pojke/flicka? Utöka Radiotjänsts befogenheter och använd lapp-Marie (Lisa kan man ju inte använda, Marie borde funka eftersom frankerna använder det på folk oavsett utrustning mellan benen) till att lappa alla som försöker smita undan, MER kontroll!! När sedan Sveriges födslotal dykt till ett kraftigt minus är det bara att kompensera bort det med kraftigt utökad folkvandring. Gärna från något utsatt folk som perserna eller så. Jag menar, om vi nu inte vill ha Skandinaviens pärla till något vettigt, ge det till några som vet att uppskatta livets goda. Fast när det gått så långt är jag nog redan avrättad för hets mot kön eller något annat sexistiskt. Likt Petronius Bram (Egalias döttrar) kommer jag antingen startat en aktionsgrupp för könens befrielse eller ha börjat med burka. Bägge något de framtida Socialistisk Tvekönade Omänsklighetspartiet säkert belagt med offentlig könsgiljotinering på Sergels torg. Så,Tanja, jag är hemskt ledsen, min korta, ensidiga (?) nätromans är dömd att misslyckas. Vi måste sluta träffas så här…

  Skaffa för f-n ingen båt, inga barn. De ni redan har, lämna bort till avköning eller kölhalning, vilket som.

  Ridå

  Slut

 66. Matte Matik skriver:

  @AV: Får jag inkludera ditt mail, som du lämnade i en kommentar, i sin helhet i en separat post?

 67. AV skriver:

  Visst får du det. Svarade på din sida. Tanja har min mail (via kommentar-funktionen) om du behöver kontakta mig.

  Kör hårt.

  AV

 68. Info skriver:

  EGALIAS DÖTTRAR

  En ny, tydligen allmänbildad kommentator, Johan Grimm, har uppenbarat sig (17/3 2010 kl. 05.57, kommentar 63). Vi får hoppas, att han omprövar sitt hot om att inhoppet var en engångsföreteelse. I förbifarten nämner Johan titeln på en viss bok, ”Egalias döttrar”. Den allmänbildade vet genast vad han menar. I den händelse att någon av Tanjas läsare inte är fullt så allmänbildad som han borde vara, ger jag nedan en liten presentation av sagda bok.

  Först parentetiskt: ”Person”, ”någon” och motsvarande = HAN. Alltså ”som han borde”. Inte ”som han eller hon borde”. Fartyg däremot, utom isbrytare och bogserbåtar, människa m.m. = alltid HON. Enligt gammal exkluderande, nationalromantisk, fascistisk, sexistisk, förlegad och omodern svensk språksed och tradition.

  Den svenska genusreligionen har sina egna biblar. ”Egalias döttrar” är en dessa. Författad av en i litterära och feministiska kretsar högt uppskattad norrmänniska från Norge, Gerd Brantenberg. Naturligtvis själv öppet lesbisk. Fattas bara annat.

  Några karakteristiska omdömen:

  • MIAN LODALEN
  ”Mian Lodalen framförde sin obegränsade beundran för Brantenbergs mod att i början av 70-talet ge ut en så öppet lesbisk bok.” (Europride 2005/Oslo.)

  • BLOGGEN DJÄVULSKT BELÄST 2008-04-13
  ”Egalias döttrar är en mycket intressant ´what it?´ bok som är skriven av Gerd Brantenberg. Boken handlar om Petronius, en ung man som drömmer om att bli sjökvinna. — Jag säger så här: vill du ställa din världsuppfattning på huvudet en sväng så läs Egalias döttrar. Det är en SUVERÄNT BRA BOK SOM JAG REKOMMENDERAR.”

  • HANNA ANDERSSON (journalist)
  ”EGALIAS DÖTTRAR är skriven på 70-talet av norska Gerd Brantenberg, en kvinna som var aktiv i Nyfeministene och Lesbisk bevegelse. Hon har i sin bok skapat ett nytt och annorlunda samhälle där människorna lever liv som liknar våra idag, men ändå inte allas. Könsrollerna är precis tvärtom… I Egalia är det kvinnorna som bestämmer. – – – Männen är ju trots allt det sårbara könet, de har ju könsorganen på utsidan och de är dessutom biologiskt underlägsna eftersom de ju inte ens kan föda barn. – – – Jag tycker det var en mycket tänkvärd och intressant bok som gör att man kanske tänker till lite extra när det gäller vardagliga saker.”

  • BLOGGEN THE PALE GREEN WOMAN 2008-10-04
  ”Alla män måste ju av anständighetsskäl bära pehå [penishållare] över en viss ålder, det vet ju varenda kvinniska [= människa).! Så är de ju så söta på Svenbalen när de dansar i små ringar och sedan blir utvalda av kvinnorna att följa med upp på rummet. – – – Boken kom 1977 och jag tycker den håller fortfarande. Det tar en liten stund innan man kommer in i vokabulären (”man” heter till exempel ”dam”), men sedan är den LÄTTLÄST och ROLIG. Dessutom TÄNKVÄRD — Kvinnorna går på klubb, går barbröstade och tafsar på männen. — Jag önskar att jag hade läst den när jag var i tonåren, men är det någon som passerat tonåren och inte läst den så gör det nu på en gång!”

  • AKADEMISK UPPSATS AV AILA-LISA ERICSON 2007 (Södertörns högskola, Institutionen för genus, kultur och historia, handledare Ebba Witt-Brattström)

  ”Abstract: The idea of this paper is to try to give the novel of Gerd Brantenberg, Egalias döttrar, another profundity. To take the book to another dimension, by using the theory of JUDITH BUTLER, queer, and her criticism of the Monique Wittig’s earlier theories of the subject queer. I examine how the language is used through a queer analysis by performing a closely reading. My position is that the language assumes a heterosexual norm, which is unveiled by queer. Further I analyse the importance of penetration in the heterosexual society.”

  —————–

  Detta lilla urval av sentida omdömen må räcka för att illustrera Gerd Brantenbergs betydelse för den svenska nutiden. Debutromanen 1973, Opp alle jordens homofile, utkom återigen på svenska så sent som 2008 på Normal Förlag AB under titeln ”FLATOR I ALLA LÄNDER – FÖRENEN EDER”.

 69. […] där effekterna av att folk tycker politiskt korrekt framgår tydligare. Genusnytt, Pelle Billing, Tanja Bergkvist har alla uppmärksammat relevanta […]

 70. bubblor skriver:

  oj, oj, oj!

 71. rogerklang skriver:

  Roland Ch sade:

  ”…Tror du Tanja behöver hjälp med något? Eller ska vi skicka henne på Spa?”

  Allt jag vet är att Tanja får allt fler läsare, och hon har en personlig relation till var och en av dem! Det kan inte hålla i längden.

  Roger Klang, Lund Scaniae

 72. Dogdylan skriver:

  Erik:

  Som sagt, jag hoppas bara att den här occidentialismen blir mer exponerad av mer ”mainstream” högerdebattörer som Tanja. Längre än så bör och kan man inte gå just nu. Annars åker man ut i kylan. Men vi får se vad som händer efter valet.

  Lennart W
  Jag hade inte sett hela klippet och trodde det var hela dokumentären. Så det var ett misstag snarare än propaganda.

 73. Shastra skriver:

  rogerklang:

  Tanja uppmärksammar varje kommentator individuellt (inklusive dig och lilla mig), det tycker jag är hur coolt som helst! Du har helt rätt i att det inte skalar i längden, men när detta blir ett logistiskt problem så får väl Tanja modifiera sin policy helt enkelt.

 74. Johan Grimm skriver:

  Hehe, Tanja får väl anställa spökskrivare som kan hålla oss 43-åriga 3-barnspappor i handen ;o). Jag säger bara det, kör hårt, Tanja. Jag behöver ingen tröst men kan hälsa från min horisont (som är en udda blandning av att vara född/uppvuxen i Djursholm, hade en syrra som kom hem på smällen vid 16 år, flitigt frekventerade drakfestivalen på Gärdet, började som ”Linje 3’are” men grupptryckövertygades av svinen i klassen om ”Linje 1’s” förträfflighet i samband med ett studiebesök på Forsmark, såg och garvade stort det året Armens dag firades helgen innan drakfestivalen på Gärdet hur abnormt stora spår S och Centurion rivit upp och hur Hare Krischna helade jorden med böner), läste Egalias döttrar med stor glädje. Säkert två gånger till sedan dess. Den är faktiskt dåtidens svar på internetfunktioner som scriptar om websidor on-the-fly. Jag tycker (faktiskt) det är direkt fel att okritiskt förkasta hela detta med genusperspektiv. Know your enemy! Det finns tonvis med red-neck-svin ute i obyggden och alla kan inte vara likt Myrdahl D.Ä. höjda till supermänniskor.

  Det jag gillar mest med dig, Tanja (och säkert med fler här på bloggen) är att du är påläst, både i detta ämne såväl som privat. Du har (tyckte jag mig se) egna barn och är likt Reinfeldt en äkta person som vet att hämta å lämna på dagis. DÄRFÖR gillar jag detta rum!

  DÄRFÖR kommer jag nog drälla lite här framöver. Har dessutom fört en egen ”kamp mot dumheten” vad gäller en annan rädslofödare; elöverkänslighet. Men det skulle likna ttådkapning att sväva ut i det här och nu.

  Idag var jag på föräldramöte för äldsta grabben, åk 4. Höll på att smälla av när det aviserades en föredragshållare i ämnet ”antipluggkultur hos pojkar”. Lite lite genussnack, säkert bara nyttigt hos den pöbel med inte så utbildade föräldrar som närvarade, sipprade ut. Jag återfick kontrollen på blodtrycket och kunde konstatera att min kommuns lärare valt att sikta på högläsning istället för fascistgenusfasoner. Så det har kablats ut skrifter från högre ort, det har pådyvlats dravel från genusmaffian, check. Men ”mina” lärare är garvade nog att fokusera på rätt åtgärder för att höja pojkarnas prestation. Bra!

  Hörs, Johan

 75. Erik skriver:

  Dogdylan:

  ”Som sagt, jag hoppas bara att den här occidentialismen blir mer exponerad av mer ”mainstream” högerdebattörer som Tanja.”

  Jag skulle knappast kalla Tanja mainstream. Snarare är det väl just vad som är mainstream i de berörda arenorna som Tanja bekämpar? Occidentialismen är ju för övrigt bara en av alla effekter som den här elitistiska ”ifrågasätt allt vanligt” -ideologin fört med sig.

  Jag tittar för tillfället på begreppet Nördfeminism. Där har du en attack på narrativet istället för på vetenskapen. Där attackeras precis allting som sålt bra de senaste 30 åren. Exempelvis diskuteras om det är lämpligt att kraften i Starwars är något man föds med och inte nåt alla kan lära sig.

  You aint seen nothing yet av den galenskap som politrukerna från antiprivilegie-kulten sysslar med.

  ”Längre än så bör och kan man inte gå just nu. Annars åker man ut i kylan. Men vi får se vad som händer efter valet.”

  Valet har som jag ser det ingen som helst effekt på någonting vi diskuterar. Folk är väl ganska överrens redan nu om att Sd kommer in i Riksdagen vilket inte har nån större betydelse då de inte har stöd av nån annan och Mona Sahlin blir vår nya statsminister.

  Möjligen skulle Pp Kunna påverka debatten men de har ju inga profilfrågor för närvarande. Det lustiga med dem är att de är totalt mansdominerade men precis som alla andra pk-räddharar så ser de detta enbart som en nackdel, ”hur skall vi få fler kvinnor buhuuu”

  Den politiska debatten är en kamp om att vara offer av högst grad och representera offer av högst grad och då de flesta inte är offer av hög grad så blir den därmed också ointressant för de flesta.

 76. Rosenhane skriver:

  Johan Grimm

  Finns det några elallergiker nuförtiden eller har dom alla sugits upp av klimatalarmisttornadon? Jag menar, det var länge sedan man fick läsa om någon stackare i inplastad husvagn mitt inne i storskogen?

 77. Jerker Montelius skriver:

  @Erik
  ”Möjligen skulle Pp Kunna påverka debatten men de har ju inga profilfrågor för närvarande. Det lustiga med dem är att de är totalt mansdominerade men precis som alla andra pk-räddharar så ser de detta enbart som en nackdel, ”hur skall vi få fler kvinnor buhuuu”

  Om du inte har märkt det så påverkar Piratpartiet redan debatten. Alla de konstiga turerna kring datalagringsdirektivet tycker jag är ett tydligt bevis på det. Miljöpartiet var först emot, sedan för, sedan hade de övertalat S om att införa det. sen var de emot och hade alltid varit det.

  Våra profilfrågor är de de alltid har varit ”Integritet, Kunskap, Kultur”.
  Personlig Integritet innebär att du har större rätt att granska staten än staten har rätt att granska dig. Det är för att staten är till för dig och inte tvärt om.
  Fri Kunskap innebär att all kunskap skall vara fritt tillgänglig utan att hindras av patent eller licenser. Tanja och andra lärare skall kunna lära ut vilka matematiska metoder hon vill utan att krävas på en klassuppsättning matematiklicenser. Men i förlängningen innebär det också att samhället skall styras utefter denna kunskap snarare än efter religiösa eller ideologiska(läs genusteori) doktriner.
  Delad kultur innebär just att vi har rätt till att ta del av, modifiera och redistribuera vår nuvarande kultur. Polisanmälan mot Matte Matik är ett lysande exempel på vad som kan hända annars. Matte har enligt polisanmälan tagit existerande ”kultur” och modifierat för att föra fram sitt egna budskap. Detta skall vara tillåtet.

  Angående mansdominansen i Piratpartiet så är det en sanning med modifikation. Sant är att vi har ca 6 ggr fler manliga medlemmar än kvinnliga. Detta har möjligtvis rent historiska orsaker att partiet grundades av hackers och spreds i dessa kretsar. Vi kan ju inte vägra någon medlemskap bara beroende på kön? De ledande bloggarna inom partiet är dock snarast ”fifty /fifty” om man nödvändigtvis måste räkna så. Jag rekommenderar både Rick Fakvinges blog och vice ordförande Anna Trobergs. Ett annat mycket intressant inlägg kommer från vår då 13åriga superbloggare Calendrella http://calandrella.wordpress.com/2009/05/17/piratpartiet-behover-inte-fler-kvinnor/
  Sen är det till syvende och sist så att vi är ett politiskt parti. Vi vill att folk skall rösta på oss. Om vi är oförklarligt är 6 ggr. svagare i en grupp så är det något man får fundera på.

 78. Johan Grimm skriver:

  OK, med risk för att det för en stund spårar ur lite från huvudämnet, min egen taktik i ”Kampen mot dumheten”;

  @ Roshane
  ”Ingemar berättar att han mår sämre om någon ringer hem till hans fasta telefon via en mobil – i stället för en vanlig stationär telefon.” (http://www.transport.se/home/trp2/tidn/home.nsf/pages/62BC0A885BAAA756C1257458002BBFBC)

  Mer om just Elöverkänsligas Förening i Västra Götaland på http://www.febv.com/

  Dessutom min lilla strid i tidningen Bohuslänningen
  Ingemars första:

  Mitt svar:

  Å så Kurt-Olov Ankar’s förvirrade (känd TV-licenshaverist från Uddevallatrakten) kommentar/missuppfattning:

  Jag hittar inte längre mitt inlägg i ”Ring P1” (fast jag har den hemtankad/mp3’ad, kan lägga upp om ni vill höra) där jag ställer frågan; ”jag som ringer från en GSM-telefon, är det farligt att lyssna på mig i radio?”. Teppas höll på att fnittra loss men lyckades hålla sig.

  Min taktik (nu spårar det snart in på genus igen) är att bemöta kritiker inte med direkt konfrontation utan genom exempel på värre företeelser som borde genom motkombattantens uppsatta och oftast vanställda regler, ge utslag på deras mätare. Alltså, om någon är elöverkänslig, exemplifiera på andra saker som de av okunskap inte ”tänkt på” som också kan vara farligt (se mitt svar i Bohuslänningen ovan).

  En taktik som borde fungera även mot genusivrarna. Alltså, om någon kommer med märkliga och osakliga argument, håll med, stryk medhårs. Ställ sedan en motfråga från ditt eget perspektiv på något som inte den andre har kunskap om. Få medhåll och låt dumheten tala för sig själv. Nu är ju detta en offentlig blogg, jag ”avslöjar” mina trix för ”motståndarlaget”. Men det gör inte metoden mindre effektiv att ”vi” bemöts med samma mynt. Jag bara undrar hur? Med tanke på att allt genusdravel ju springer ur nya tankar om tingens ordning, inte en modifiering av befintliga. Alltså svårt att besvara med samma mynt.

  Jag inget emot att kliva upp på scenen men då ska fler argument vara klara och vässade. Klurigt dock att genusfrågorna inte egentligen drivs som en politisk fråga, alltså inte mer aktuell bara för att det är val. Jo, om Sahlinskan håller genusfrågan i dess nuvarande form om ryggen, då är det farligt NU. Men det vet ni andra ju redan om.

  Jag emotser mothugg från alla håll! ;o) Håller inte tankarna ska de bytas ut mot bättre.

 79. Erik skriver:

  Jerker Montelius:

  ”Om du inte har märkt det så påverkar Piratpartiet redan debatten.”

  Inte den debatt som förs här på bloggen. Pp har ingen stark ställning varken i genusfrågan (dvs mansfrågan för det är redan enbart kvinnofrågor i mainstream) den vetenskapsteoretiska frågan eller den etniska frågan.

  ”Våra profilfrågor är de de alltid har varit ”Integritet, Kunskap, Kultur”.”

  Det där är värderingar, inte profilfrågor. Fildelning är en fråga, rättvisa är det inte. FRA-lagen var en fråga. Jämlikhet är det inte. Värderingar och profilfrågor är inte samma sak.

  ”Personlig Integritet innebär att du har större rätt att granska staten än staten har rätt att granska dig. Det är för att staten är till för dig och inte tvärt om.”

  Problemet är att det inte längre är staten som granskar utan till stor del görs det av privata företag (exempelvis Interaktiv Säkerhet som modererar massmedias kommentarsfält) och vi har i allt högre grad självcensur av rädsla för att bli av med jobbet. Fråga Ingrid Carlqvist.

  ”Fri Kunskap innebär att all kunskap skall vara fritt tillgänglig utan att hindras av patent eller licenser.”

  Jo jag vet det, jag förklarade ju att Skivad Lime tog upp Transgenus eftersom massmedia gjorde yttrandefrihet till en upphovsrättsfråga. Det kan du läsa om här.

  http://aktivarum.wordpress.com/2010/03/15/transgenus-och-streisandeffekten/

  ”Men i förlängningen innebär det också att samhället skall styras utefter denna kunskap snarare än efter religiösa eller ideologiska(läs genusteori) doktriner.”

  Saken är den att de ideologiska perspektiven är inbyggda i kunskapen. Frågan är alltså vilken ideologi som gäller. Något sätt att befria all kunskap från ideologi finns inte.

  ”Delad kultur innebär just att vi har rätt till att ta del av, modifiera och redistribuera vår nuvarande kultur. Polisanmälan mot Matte Matik är ett lysande exempel på vad som kan hända annars.”

  Bara om han fälls. Vilket ännu inte skett.

  ”Matte har enligt polisanmälan tagit existerande ”kultur” och modifierat för att föra fram sitt egna budskap. Detta skall vara tillåtet.”

  Felaktigt, matte har inte fört fram egna budskap. Han har visat vilka budskap som existerande ”kultur” redan för fram mot människor genom att visa hur den såg ut mot tydligare definierade människor. Som ett videoklipp berättar på min blogg, Gruppen män finns inte!

  ”Angående mansdominansen i Piratpartiet så är det en sanning med modifikation. Sant är att vi har ca 6 ggr fler manliga medlemmar än kvinnliga.”

  Vilket innebär att det inte är en sanning med modifikation. De flesta kvinnor struntar i Pp.

  ”Detta har möjligtvis rent historiska orsaker att partiet grundades av hackers och spreds i dessa kretsar.”

  Jag tror de flesta vet att andelen män som diskuterade i Mainchat på dc var fler än andelen kvinnor. Det finns en teori som säger att pga antalet kvinnor är så litet så blir de marginaliserade. Här visas så inte är fallet.

  http://ekonomistas.se/2010/01/28/ar-dolda-konsmaktsstrukturer-en-myt/

  ”Vi kan ju inte vägra någon medlemskap bara beroende på kön? De ledande bloggarna inom partiet är dock snarast ”fifty /fifty” om man nödvändigtvis måste räkna så.”

  Jag har aldrig sagt att man skall vägra nån medlemskap så jag vet inte varför du tog upp det ämnet. Jag pratar om ideologiska frågor. Det är intressant det där att män kan arbeta med kvinnofrågor men skulle man ha mansfrågor så menar man att det skulle exkludera kvinnor. Hur går det ihop?

  ”Jag rekommenderar både Rick Fakvinges blog och vice ordförande Anna Trobergs. Ett annat mycket intressant inlägg kommer från vår då 13åriga superbloggare Calendrella”

  Jag förstår inte vad hennes inlägg har med ämnet jag tog upp att göra. Jag diskuterar att piratpartiet har en himla många fler män än kvinnor men trots det inga mansfrågor – precis som alla andra partier. I hennes blogginlägg kan man bla läsa

  ””Men att hävda att det finns en grabbig kultur inom Piratpartiet är trams, för det utgår från att män är på ett visst sätt – ett grabbigt sätt – och att kvinnor är på ett visst annat sätt – ett kvinnligt sätt. Detta är inte fallet.””

  *Jag undrar dels vad som är fel med en grabbig kultur? (Jag undrar även vad som är fel med en tjejig kultur?) Vidare.
  *Om så inte är fallet hur kommer det sig vi behöver en regelbok tjock som bibeln med beteendekoder för att inte skrämma bort kvinnor?

  ”Sen är det till syvende och sist så att vi är ett politiskt parti. Vi vill att folk skall rösta på oss. Om vi är oförklarligt är 6 ggr. svagare i en grupp så är det något man får fundera på.”

  Att ni är 6 ggr svagare är inget oförklarligt utan helt naturligt på basis av fördelningen på de virtuella platser där diskussionerna om partiet skapades. Det fanns exempelvis inte 50% kvinnor på Ancient Spirit eller BBBSweden 1-6 men det fanns tjejer där och de som fanns hade status.

  Men frågan är fortfarande hur det kommer sig att kvinnodominerade politiska partier bryr sig mest om kvinnor medan mansdominerade struntar i män..
  Som sagt, män finns inte.

  http://aktivarum.wordpress.com/2010/03/03/rorelsen-mot-maskulinitet-del-5/

 80. Info skriver:

  TANJA, VARNING!

  Om den nye JOHAN GRIMM är densamme som den förste, så vill jag skicka ut en varning. Den förste Johan Grimm var tydligen en smula kritisk till ”Egalias döttrar”. Den andre Johan Grimm (mars 18, 2010 kl 12:46 f m) rekommenderar däremot samma lesbiska kampbok i nästan lyriska ordalag:

  ”läste Egalias döttrar med stor glädje. Säkert två gånger till sedan dess. Den är faktiskt dåtidens svar på internetfunktioner”

  Jaha, Johan Grimm, eller om du nu heter Gudrun eller Mian Lodalen, det verkar faktiskt som om du kommer att lyckas att införa genusväldet över hela linjen. Men ännu har du inte nackat halsen av alla oss subversiva, som döljer sig i diverse motståndsfickor.

  Du tar till det grova artilleriet för att demonstrera din övermänsklighet:

  ”SCRIPTAR om WEBSIDOR ON-THE-FLY.Jag tycker (faktiskt) [att] det är direkt fel att okritiskt förkasta hela detta med genusperspektiv. KNOW YOUR ENEMY! Det finns tonvis med RED-NECK-SVIN ute i obyggden [= obygden] och alla kan inte vara likt Myrdahl D.Ä. [= d.ä.] höjda till supermänniskor.”

  Ståtligt. De nye Johan Grimm kan några engelska fraser. KEEP UP THE GOOD WORK. Jag är bäst i världen eftersom I REST MY CASE. RED-NECK-SVIN. Skriv några rader på felfri franska eller tyska eller ryska i stället, så kanske jag tar dig på allvar.

  Är jag för övrigt tvungen att ta detta ordbajseri på allvar:

  ”Jag behöver ingen tröst men kan hälsa från min horisont (som är en udda blandning av att vara född/uppvuxen i Djursholm, hade en syrra som kom hem på smällen vid 16 år, flitigt frekventerade drakfestivalen på Gärdet, började som ”Linje 3?are” men grupptryckövertygades av svinen i klassen om ”Linje 1’s” förträfflighet i samband med ett studiebesök på Forsmark, såg och garvade stort det året Armens dag firades helgen innan drakfestivalen på Gärdet hur abnormt stora spår S och Centurion rivit upp och hur Hare Krischna [= Krishna] helade jorden med böner),”

 81. Johan Grimm skriver:

  Hehe! Info, nu är du go du!
  Ja, jag är densamme. Jag är inte kritisk till ”Egalias döttrar” i något av mina inlägg. Förutom att det faktiskt är en djävligt rolig bok (läs den!) så får du ta mitt ”dravel” på vilket sätt du vill. Vartenda ord är sant, jag gillar inte att svepa fram en massa ljug om mig själv. Dessutom, jag använder mitt eget namn, du är välkommen att kolla upp mig både på FaceBook såväl som på Eniro.

  Förresten, JAG påstår inte att JAG är ”som Myrdahl”. Däremot säger jag att det finns gott om folk som envisas med att placera sig i just det facket. Ödmjukt! (OBS Ironi!)

  Vad stör det att man kastar in några engelska sentenser här och var? Jag kan ju inte rå för att jag tänker på engelska lika ofta som på svenska. Det är inte för att ”spänna någon båge” det ploppar ut en å annan grej på icke-svenska. Stör det alltså SÅ mycket? Visste inte det…

  Självklart skulle det underlätta om du kände mig lite bättre. Särskilt med tanke på att vi till stora delar har samma åsikter om i vart fall genusperspektivet.

  Fast jag vidhåller, det är inte per automatik ”skit med allt” bara för att det framförs av någon som i övrigt är ute å cyklar.

  (undrar förresten vart mitt tredje inlägg tog vägen? Spam-fiter (ursäkta det engelska ordet för inlagd skinka), detta är ju mitt fjärde)

 82. Johan Grimm skriver:

  Är dessa svarsfält till Tanjas inlägg en klubb för inbördes beundran? Vill ni som helst ”hänger” här ha utrymmet för er själva? Tanja?

 83. Sven-Ove Johansson skriver:

  Johan Grimm = Troll?

 84. uffenordholm skriver:

  Det har inget med just detta inlägg att göra, men det poppade upp en fråga i mitt huvud idag.

  Om det är OK att kvotera in kvinnor i börsbolagens för att andelen kvinnor är för låg, borde det då inte vara OK att kvotera in män där andelen män är ”för låg”?

  Det första exempel jag kommer på är äldrevården, där det går _många_ kvinnor på de få män som jobbar där. Det är ju ett förhållande som måste rättas till genom att kvotera in män. Så nästa gång du ser en jobbannons som gäller äldrevården, och du är man, är det bara att skriva att du vill ha jobbet så har du det! Du behöver inga meriter annat än snoppen, liksom man inte behöver andra meriter än avsaknad av snopp för att bli inkvoterad i bolagsstyrelserna. Åtminstone om oppositionen vinner kommande val.

 85. uffenordholm skriver:

  Edit: det saknas ett ”styrelser” i andra stycket i mitt förra inlägg. Stycket i sin helhet skall vara:

  ”Om det är OK att kvotera in kvinnor i börsbolagens styrelser för att andelen kvinnor är för låg, borde det då inte vara OK att kvotera in män där andelen män är ”för låg”?”

 86. Jerker Montelius skriver:

  @Johan

  Jerker Montelius:

  >>”Om du inte har märkt det så påverkar Piratpartiet redan >>debatten.”

  >Inte den debatt som förs här på bloggen. Pp har ingen stark >ställning varken i genusfrågan

  Nä, det är just det som är grejen. När alla andra partier faller över varandra för att stödja genushysterin så hävdar piratpartiet att den är ointressant. Förutom några rent medicinska delar som kamp mot bröst respektive prostata cancer så skulle de flesta ”genusfrågor” lösa sig bara vi slutade dela upp folk efter deras könsorgan och såg till de underliggande frågorna i stället.

  >>”Våra profilfrågor är de de alltid har varit ”Integritet, >>Kunskap, Kultur”.”

  >Det där är värderingar, inte profilfrågor. Fildelning är en >fråga, rättvisa är det inte. FRA-lagen var en fråga. >Jämlikhet är det inte. Värderingar och profilfrågor är inte >samma sak.

  OK. du har en point. Frågorna som bygger på dessa värderingar är bort med FRA-lagen, Teledatalagringen måste stoppas, IPRED-lagen måste rivas upp, Upphovsrättslagstiftningen måste moderniseras och Internets frihet måste försvaras.
  Jag hänvisar till HAX för vidare förklaringar.
  http://henrikalexandersson.blogspot.com/2010/03/odesvalet-2010.html

  >>”Personlig Integritet innebär att du har större rätt att >>granska staten än staten har rätt att granska dig. Det är >>för att staten är till för dig och inte tvärt om.”

  >Problemet är att det inte längre är staten som granskar >utan till stor del görs det av privata företag (exempelvis >Interaktiv Säkerhet som modererar massmedias >kommentarsfält) och vi har i allt högre grad självcensur av >rädsla för att bli av med jobbet. Fråga Ingrid Carlqvist.

  Nja. Det är naturligtvis inte på något sätt bättre att trakasserad av privata i ställer för offentliga intressen. Det är Därför det är av yttersta vikt att IPRED-lagen måste rivas upp.

  >>”Men i förlängningen innebär det också att samhället skall >>styras utefter denna kunskap snarare än efter religiösa >>eller ideologiska(läs genusteori) doktriner.”

  >Saken är den att de ideologiska perspektiven är inbyggda i >kunskapen. Frågan är alltså vilken ideologi som gäller. >Något sätt att befria all kunskap från ideologi finns inte.

  Nej naturligtvis går det inte helt. men man kan ju alltid ha förutsatsen att vetenskap är bättre än vidskepelse.

  >>”Delad kultur innebär just att vi har rätt till att ta del >>av, modifiera och redistribuera vår nuvarande kultur. >>Polisanmälan mot Matte Matik är ett lysande exempel på vad >>som kan hända annars.”

  >Bara om han fälls. Vilket ännu inte skett.

  Nej. Skadan är redan skedd för Matte Matiks del. Du pratade ju själv om självcensur.

  >>”Matte har enligt polisanmälan tagit existerande ”kultur” >>och modifierat för att föra fram sitt egna budskap. Detta >>skall vara tillåtet.”

  >Felaktigt, matte har inte fört fram egna budskap. Han har >visat vilka budskap som existerande ”kultur” redan för fram >mot människor genom att visa hur den såg ut mot tydligare >definierade människor.

  Jag uppfattar det som det är just det som är Mattes budskap.
  Att det fanns en dold rasism i redan existerande artiklar. Detta visade han på.

  >>”Angående mansdominansen i Piratpartiet så är det en >>sanning med modifikation. Sant är att vi har ca 6 ggr fler >>manliga medlemmar än kvinnliga.”

  >Vilket innebär att det inte är en sanning med modifikation. >De flesta kvinnor struntar i Pp.

  Att dominera någonting behöver inte betyda fler i ”strikt kroppsräkning”.

  >>”Vi kan ju inte vägra någon medlemskap bara beroende på >>kön? De ledande bloggarna inom partiet är dock snarast >>”fifty /fifty” om man nödvändigtvis måste räkna så.”

  >Jag har aldrig sagt att man skall vägra nån medlemskap så >jag vet inte varför du tog upp det ämnet. Jag pratar om >ideologiska frågor.

  Jo. Min point är att ävem om kvinnorna bevisligen är färre än männen i piratpartiet så är de inte dominerade. Inte åt andra hållet heller för den delen.

  >>”Jag rekommenderar både Rick Fakvinges blog och vice >>ordförande Anna Trobergs. Ett annat mycket intressant >>inlägg kommer från vår då 13åriga superbloggare >>Calendrella”

  >Jag förstår inte vad hennes inlägg har med ämnet jag tog >upp att göra.

  Calendrella är en KILLE för guds skull. Kan man inte vara ung, verbal och intellektuell utan att bli betraktad som tjej. Är det en effekt av genuspedagogiken i skolan? Män finns inte eller hur uttryckte du dig.

  >Jag diskuterar att piratpartiet har en himla många fler män >än kvinnor men trots det inga mansfrågor

  Nä. Borde vi ha det bara för att vi är fler män. Våra frågor är medborgarfrågor och borde appellera lika till båda könen.

  >Men frågan är fortfarande hur det kommer sig att >kvinnodominerade politiska partier bryr sig mest om kvinnor >medan mansdominerade struntar i män..

  Jag kan naturligtvis inte svara för andra partier men inom politiken gör sällan två fel ett rätt. Att andra har en felaktig profeministisk politik skulle knappast kontras av en felaktig promaskulin politik.

 87. Erik skriver:

  Jerker Montelius: (Erik var det, inte Johan)

  ”Nä, det är just det som är grejen. När alla andra partier faller över varandra för att stödja genushysterin så hävdar piratpartiet att den är ointressant.”

  Piratpartiet hävdar inte alls den är ointressant. Piratpartiet befinner sig nånstans mellan att stödja status quo (dvs göra inget åt dagens extrema genusfixering) eller att aktivt förvärra den med kvoteringsiver.

  http://www.sr.se/cgi-bin/skaraborg/nyheter/artikel.asp?artikel=3495279

  ”Förutom några rent medicinska delar som kamp mot bröst respektive prostata cancer så skulle de flesta ”genusfrågor” lösa sig bara vi slutade dela upp folk efter deras könsorgan och såg till de underliggande frågorna i stället.”

  Om du har en balansvåg med extrem övervikt och sedan lägger lika mycket på bägge sidor så får du fortfarande extrem övervikt. Debatten löser sig inte genom att göra ingenting. Det är för många som gör någonting redan.

  ”OK. du har en point. Frågorna som bygger på dessa värderingar är bort med FRA-lagen, Teledatalagringen måste stoppas, IPRED-lagen måste rivas upp, Upphovsrättslagstiftningen måste moderniseras och Internets frihet måste försvaras.”

  *Det där är nördspråk och sålunda inte bra i större sammanhang. Samtliga övervakningslagar vore bättre att slå ihop till en enda fråga och döpa till ett namn som folk faktiskt kommer ihåg.

  *Upphovsrätten moderniseras, alldeles för vagt. Först måste man bestämma konkret HUR den skall moderniseras, sedan måste denna nya modernisering ges ett namn som folk faktiskt orkar lägga på minnet. Association, position.

  *Internets frihet försvaras, klart det bästa alternativet för profilfråga av de tre du nämner men även här ganska vagt. Vad är ”frihet”? Isaiah Berlin räknar två sorters frihet, negativ frihet och positiv frihet.

  ”Nja. Det är naturligtvis inte på något sätt bättre att trakasserad av privata i ställer för offentliga intressen. Det är Därför det är av yttersta vikt att IPRED-lagen måste rivas upp.”

  Men det är psykologiskt fel att basera en profilfråga på en negation. Bättre vore att förespråka en integritetslag generellt MOT övervakning och kontroll dvs FÖR integritet. IPRED-lagens rivande är isf bara en del i denna nya lag.

  ”Nej naturligtvis går det inte helt. men man kan ju alltid ha förutsatsen att vetenskap är bättre än vidskepelse.”

  Saken är ju den att då måste man också ha en klar definition på vad som är vetenskap. Idag råder det pga politiska bataljer delade meningar om vad vetenskap innebär. Andra världskriget öppnade flodvågen. Rädda att biologi skulle ge ursäkter till duvetvad så dödade man all forskning i ämnet. När E.O. Wilson startade forskning i ”human nature” blev han anklagad för duvetvad.

  ”Nej. Skadan är redan skedd för Matte Matiks del. Du pratade ju själv om självcensur.”

  Det har du rätt i, vad jag menade var att det inte är upphovsrätten som orsakar den skadan utan den politiska korrekthet som gör det ok att göra sådana hotelser. Hade det inte varit upphovsrätt så hade han hotats med HMF-lagen istället.

  ”Jag uppfattar det som det är just det som är Mattes budskap. Att det fanns en dold rasism i redan existerande artiklar. Detta visade han på.”

  Ja men det polisanmälan avser med hans budskap är det resultat du fick genom att köra tidningstexten genom transgenusmotorn. Inte det budskap han faktiskt hade. Att tidningarna har missuppfattat detta helt har många påpekat på olika forum.

  ”Att dominera någonting behöver inte betyda fler i ”strikt kroppsräkning”.”

  Nej det måste inte göra det. Men när jag sade mansdominans menade jag i antal, vilket framgick ganska tydligt av sammanhanget. I allmänhet struntar kvinnor i PP kan vi vara överrens om att många fler män än kvinnor bryr sig om de frågor som PP prioriterar?

  ”Jo. Min point är att ävem om kvinnorna bevisligen är färre än männen i piratpartiet så är de inte dominerade. Inte åt andra hållet heller för den delen.”

  Det torde framgå från första början av sammanhanget att när jag sade dominerade menade jag antalet. Att män inte dominerar trots antalet visar i de flesta fall något som på engelska kallas chivalry och på svenska ridderlighet. Helt enkelt att män gynnar kvinnor för att de är kvinnor. Vilket hade varit ok om vi inte också hade ett politiskt mål som kallas jämställdhet – som negeras av ridderlighet.

  Det är nämligen så enkelt att om nån gör allt åt dig så lär du dig inte göra det på egen hand. Om nån låter dig vinna hela tiden så blir du sällan riktigt bra.

  ”Calendrella är en KILLE för guds skull. Kan man inte vara ung, verbal och intellektuell utan att bli betraktad som tjej.”

  Calendrella är semantiskt ett tjejnamn vilket var orsaken jag sade henne. Att det sedan var fel är ingen katastrof. Bättre att chansa och oftast ha rätt men kanske ha fel än att gå runt i konstant osäkerhet.

  ”Är det en effekt av genuspedagogiken i skolan? Män finns inte eller hur uttryckte du dig.”

  se ovan.

  ”Nä. Borde vi ha det bara för att vi är fler män.”

  Nej, ni borde ha det oavsett om ni är fler män eller inte eftersom A) alla andra partier inte har det och det är en grundläggande princip i marknadsföring att utmärka sig, B) ni driver i högsta grad mestaldels mansrelevanta ämnen redan nu och C) ni bevisligen skulle tjäna på det och därmed kunna få igenom andra för er viktigare frågor.

  Kvinnofrågor tjänar ni inte ett dugg på eftersom ni inte kan bjuda över nåt av de andra partierna. Tjejerna kommer inte att rösta på en sämre kopia av deras favorit. Och neutralitet innebär status quo dvs total övervikt på kvinnofrågor – vilket ni som parti såklart förlorar på då era sakfrågor inte är relevanta.

  ”Våra frågor är medborgarfrågor och borde appellera lika till båda könen.”

  Att två olika kön skulle apelleras lika mycket till samma frågor ser jag som en tämligen orealistisk ide. De kanske ideologiskt ”borde” apellera lika mycket till båda könen men bevisligen gör de inte det i verkligheten.

  Det intressanta är då att ni väljer att slåss där ni är som svagast. Piratpartiets agerande i genderfrågor är jämförbart med en högerstriker som lovar att bara använda vänsterfoten vid skott på mål.

  Jag vet inte varför PP agerar så och jag undrar om PP själva vet det. En sak vet jag dock med 100% säkerhet. PP förlorar på det. PP kastar bort sina starkaste kort och försöker spela de svagaste korten, de kort som är motståndarens starkaste.

  ”Jag kan naturligtvis inte svara för andra partier men inom politiken gör sällan två fel ett rätt.”

  Det är bättre med ett mindre fel än ett större fel. Att inte göra nåt åt det större felet alls innebär att betrakta det större felet som mer ok än det mindre. En sorts perfektionism där man om man inte kan få det helt perfekt inte ens försöker göra saker lite bättre.

  ”Att andra har en felaktig profeministisk politik skulle knappast kontras av en felaktig promaskulin politik.”

  Det är ju fel. En promaskulin politik skulle nämligen pga den redan förskjutna skalan vara klart mer neutral medan det som idag betraktas som neutralt är extremt profeministiskt.

  Dessutom är det inte bara profeministiskt utan även socialkonstruktionistiskt, kulturradikalt osv allt detta är extrema saker som idag redan betraktas som normala i debatten.

  Att aktivt vara emot dem skulle alltså förespråka ett mer neutralt slutresultat.

  Men här ser vi ett universellt fenomen i dagens debatt. Alla politiska partier tror de måste ha fler kvinnor. Man kunde föreslå att de anställde Tanja Bergkvist (som är dr i matematik) för att förklara för dem att de inte alla kan få fler kvinnor för kvinnorna måste komma nånstans från.

  PÅ enkel svenska. Samtliga svenska politiska partier anser en kvinna som röstar på dem är mycket mer värdefull och önskvärd än en man som röstar på dem.

  Psykologen Roy Baumeister summmerar det i ett av sina tal.

  ””Eagly’s research has compiled mountains of data on the stereotypes people have about men and women, which the researchers summarized as “The WAW effect.” WAW stands for “Women Are Wonderful.” Both men and women hold much more favorable views of women than of men. Almost everybody likes women better than men.””

  http://www.psy.fsu.edu/~baumeistertice/goodaboutmen.htm

  Med detta i minnet så citerar jag http://www.Sr.se

  ”Piratpartiet har satsat så hårt på att få med kvinnor på riksdagslistan till nästa val, att männen i stället blivit lidande.”

  PP har alltså vänt ryggen till sin överlägset starkaste väljarbas. Smart! För mig som kan de här sakerna bättre än de flesta skulle jag gärna få svar på denna enkla fråga.

  Varför har pp gjort detta?

  Beror det på att ingen inom partiet har en aning om dessa saker eller är det fenomenet som inträder på fyllefester i båstad där kvinnor krävt betalt för att följa med killar hem på fyllefest med argumentet ”killarna har så mycket roligare när vi är med”

  Jag kan ta ett till exempel

  ”Piratpartiets Rick Falkvinge efterlyste för en tid sedan
  ”trevliga tjejer att sova hos” runt om i landet.”

  ”Att förklara partiets könsskillnader ”är en hel vetenskap” sade piratpartisten Daniel Nyström förundrat till Sveriges Radio i går.”

  ”Kampanjlåten satte i gång en viktig debatt om Piratpartiets grabbighet.”

  http://www.expressen.se/ledare/1.1568432/johannes-forssberg-var-ar-brudarna

  Låter inte detta lite konstigt?

 88. Johan Grimm skriver:

  Jaha, är det för att ni INTE läst Egalias döttrar ni lackar ur på mig? Jag som trodde det var en styrka att ha inhämtat information från alla läger. Synd att ett av mina inlägg spärrades bort, saker och ting hade kanske klarnat lite då. Konstigast av allt är att jag ju delar Tanjas åsikter. Jag bara råkar komma från en brokig uppväxt. Å jag är inte ritad av John Bauer!

 89. Cavatus skriver:

  Hela genuspåhittet är en förberedelse i att likrikta allas åsikter enligt den nya EU-lagstiftning som ska vara införd i medlemsländernas lagar senaste i november. Läs och förskräcks om den kommande åsiktsdiktaturen:

  http://aktualia.wordpress.com/2010/03/19/europas-yttrandefrihet/

 90. Jerker Montelius skriver:

  @Erik : sorry

  >Piratpartiet hävdar inte alls den är ointressant. Piratpartiet befinner sig nånstans mellan att stödja status quo (dvs göra inget åt dagens extrema genusfixering) eller att aktivt förvärra den med kvoteringsiver.

  Just kvoteringen till riksdagslistan är ett av de beslut som kritiserats absolut hårdast internt. Bland annat utav mig.

  >>”Förutom några rent medicinska delar som kamp mot bröst respektive prostata cancer så skulle de flesta ”genusfrågor” lösa sig bara vi slutade dela upp folk efter deras könsorgan och såg till de underliggande frågorna i stället.”

  >Om du har en balansvåg med extrem övervikt och sedan lägger lika mycket på bägge sidor så får du fortfarande extrem övervikt. Debatten löser sig inte genom att göra ingenting. Det är för många som gör någonting redan.

  Jag har inte sagt att vi skall göra ingenting. Jag säger att vi bör flytta fokus. Tex. satsen ”Vi har för få kvinnliga professorer.” har fel fokus. Sanningen i dag är i stället ”Vi har för få professorer” speciellt om jämför med konkurrerande länder. De kan vara kvinnor, män eller gränsöverskridande transpersonligheter bara de klarar att producera världsledande forskning och utbildning för min del.

  >>”OK. du har en point. Frågorna som bygger på dessa värderingar är bort med FRA-lagen, Teledatalagringen måste stoppas, IPRED-lagen måste rivas upp, Upphovsrättslagstiftningen måste moderniseras och Internets frihet måste försvaras.”

  >*Det där är nördspråk och sålunda inte bra i större sammanhang. Samtliga övervakningslagar vore bättre att slå ihop till en enda fråga och döpa till ett namn som folk faktiskt kommer ihåg.

  Ja. Jag vet. Jag bara fick uppfattningen att jag diskuterade men någon med högre än medel IQ. 🙂

  >*Upphovsrätten moderniseras, alldeles för vagt. Först måste man bestämma konkret HUR den skall moderniseras, sedan måste denna nya modernisering ges ett namn som folk faktiskt orkar lägga på minnet. Association, position.

  Grejen är vi normalt brukar anklagas för att vilja ta bort upphovsrätten helt. Det är fel. Vi vill förändra och förbättra den. Har du något bra namn på lut så tas de dock tacksamt emot.

  >*Internets frihet försvaras, klart det bästa alternativet för profilfråga av de tre du nämner men även här ganska vagt. Vad är ”frihet”? Isaiah Berlin räknar två sorters frihet, negativ frihet och positiv frihet.

  Det finns flera saker här. Yttrande frihet, frihet från censur och filtrering. Både positiva och negativa friheter.

  >>”Nja. Det är naturligtvis inte på något sätt bättre att trakasserad av privata i ställer för offentliga intressen. Det är Därför det är av yttersta vikt att IPRED-lagen måste rivas upp.”

  >Men det är psykologiskt fel att basera en profilfråga på en negation. Bättre vore att förespråka en integritetslag generellt MOT övervakning och kontroll dvs FÖR integritet. IPRED-lagens rivande är isf bara en del i denna nya lag.

  Ja men frågan var om vi agerade mot privat övervakning också. Och det gav jag ett exempel på. Sedan har det diskuterats om man skulle agera för en integritetsbalk men det förkastades av rena juridisktekniska orsaker.

  >>”Nej naturligtvis går det inte helt. men man kan ju alltid ha förutsatsen att vetenskap är bättre än vidskepelse.”

  >Saken är ju den att då måste man också ha en klar definition på vad som är vetenskap. Idag råder det pga politiska bataljer delade meningar om vad vetenskap innebär. Andra världskriget öppnade flodvågen. Rädda att biologi skulle ge ursäkter till duvetvad så dödade man all forskning i ämnet. När E.O. Wilson startade forskning i ”human nature” blev han anklagad för duvetvad.

  Personligen är jag Poperian.

  >>”Nej. Skadan är redan skedd för Matte Matiks del. Du pratade ju själv om självcensur.”

  >Det har du rätt i, vad jag menade var att det inte är upphovsrätten som orsakar den skadan utan den politiska korrekthet som gör det ok att göra sådana hotelser. Hade det inte varit upphovsrätt så hade han hotats med HMF-lagen istället.
  Jag antar att HMF = ”hets mot folkgrupp”
  Nej det är jag inte så övertygad om.
  1. Du behöver gå ganska långt för att åka dit på HMF. Jag tror t.ex att avsikt måste visas. Åke Gren klarade ju sig.
  2. Hade man anklagat Matte för HMF och Matte försvarat sig med att ”Ja, jag anser också att artiklarna är rasistiska. Det är hela min point. Men jag har bara bytt ut ord så all rasisism måste därför ha funnits där från början” då hade hela caset exploderat i händerna på tidningarna. De hade bevisligen skrivit rasistiska artiklar i sina tidningar.
  3. Tidningarna har bevisligen stämt honom på upphovsrätt och inte på LoHMF. Även om båda lagarna finns så är det den man föredrar.

  >Det torde framgå från första början av sammanhanget att när jag sade dominerade menade jag antalet. Att män inte dominerar trots antalet visar i de flesta fall något som på engelska kallas chivalry och på svenska ridderlighet. Helt enkelt att män gynnar kvinnor för att de är kvinnor. Vilket hade varit ok om vi inte också hade ett politiskt mål som kallas jämställdhet – som negeras av ridderlighet.

  OK. Jag har som piratpartis blivit anklagad för att vara komunist, kapitalist, finnig, fildelande tonåring men jag har aldrig förut blivit anklagad för att vara överdrivet
  chevaleresk eller ridderlig. Den var ny. 🙂
  Seriöst så tror jag bara att det visar på att kvantitet och kvalitet inte har med varandra att göra. T.ex kan Tanja vara hur ensam som helst med sitt genusmotstånd. har hon rätt så kommer hon i alla fall att dominera.

  >Nej, ni borde ha det oavsett om ni är fler män eller inte eftersom A) alla andra partier inte har det och det är en grundläggande princip i marknadsföring att utmärka sig, B) ni driver i högsta grad mestaldels mansrelevanta ämnen redan nu och C) ni bevisligen skulle tjäna på det och därmed kunna få igenom andra för er viktigare frågor.

  Jag tror att du i grunden har missuppfattat det som driver folk i piratrörelsen. Folk är har uppfattat övervaknings och
  kontroll samhället som det största hotet mot vårat demokratiska samhälle sedan andra världskriget. Detta måste vi få stopp på helt oavsett var man står i andra frågor. Mansfrågor är viktiga OK. Men de är inte avgörande för vår framtida samhällutveckling i stort. Vad du dessutom föreslår att att vi skall börja med mansfrågor som någon form av valfläsk som vi använde i valet och sedan avsåg att byta bort?

  >>”Våra frågor är medborgarfrågor och borde appellera lika till båda könen.”

  >Att två olika kön skulle apelleras lika mycket till samma frågor ser jag som en tämligen orealistisk ide. De kanske ideologiskt ”borde” apellera lika mycket till båda könen men bevisligen gör de inte det i verkligheten.

  Nä inte på decimalen kanske men taget lite grovt så.

  >Det intressanta är då att ni väljer att slåss där ni är som svagast. Piratpartiets agerande i genderfrågor är jämförbart med en högerstriker som lovar att bara använda vänsterfoten vid skott på mål.

  >Jag vet inte varför PP agerar så och jag undrar om PP själva vet det. En sak vet jag dock med 100% säkerhet. PP förlorar på det. PP kastar bort sina starkaste kort och försöker spela de svagaste korten, de kort som är motståndarens starkaste.

  Som jag sa ovan. Mansfrågor är viktiga men integretetsfrågor är viktigare. Löser vi den så kan vi sedan i lugn och ro diskutera om det verkligen är sunt med att genusmärka utbildningar.

  >>”Att andra har en felaktig profeministisk politik skulle knappast kontras av en felaktig promaskulin politik.”

  >Det är ju fel. En promaskulin politik skulle nämligen pga den redan förskjutna skalan vara klart mer neutral medan det som idag betraktas som neutralt är extremt profeministiskt.

  >Att aktivt vara emot dem skulle alltså förespråka ett mer neutralt slutresultat.

  Nej. den taktiken köper jag inte. Att en part felar lite åt ena sidan kompenseras sällan av att andra parten felar åt andra sidan. Kanske det är min erfarenhet som småbarnsförälder som säger mig att om Lisa slagit Pelle i huvudet så blir det inte bättre av att Pelle får dra Lisa i håret. Resultatet av sådant brukar vara vilt slagsmål barnen emellan tills någon förklarar för stridstupparna att man ”skiter i vem som slog först och varför, i det här huset slåss man inte och fattar ni inte det så är det läggdags för båda två omedelbart”.

  >”Piratpartiet har satsat så hårt på att få med kvinnor på riksdagslistan till nästa val, att männen i stället blivit lidande.”

  Det här stämmer inte. Var har du fått det ifrån. Kolla hur kvoteringen slog t.ex

  >”Piratpartiets Rick Falkvinge efterlyste för en tid sedan
  ”trevliga tjejer att sova hos” runt om i landet.”

  Ja? Rick är hetro och singel? Är det så upprörande att en partiledare faktiskt har ett sexliv?

  >”Att förklara partiets könsskillnader ”är en hel vetenskap” sade piratpartisten Daniel Nyström förundrat till Sveriges Radio i går.”

  Va va egentligen frågan som han svarade på då? Det låter mest som han duckade en konstig fråga.

  >”Kampanjlåten satte i gång en viktig debatt om Piratpartiets grabbighet.”

  >http://www.expressen.se/ledare/1.1568432/johannes-forssberg-var-ar-brudarna

  >Låter inte detta lite konstigt?

  Jo. men du måste också inse att det finns många med kraftiga politiska motiv att svärta ned piratpartiet och i detta spel så drar man sig inte för feltolkningar eller direkta lögner.

 91. […] Missa inte vad som händer i Transgenusdebatten! Tidningar och radio har tagit upp fallet. Från Matte Matiks […]

 92. Dogdylan skriver:

  Erik

  Enligt min uppfattning rör sig Tanja på gränsen mellan vad som får sägas och vad som inte får sägas. Det är bra – eftersom kritiken från den liberala och konservativa högern bör ta små, små steg i taget. ”Nördfeminism” – det låter konstigt. Det har jag aldrig hört talas om. Men jag antar att det är mera någonting som är utanför ”akademin” så att säga och jag har ju ingen examen i pseudovetenskapen genusvetenskap direkt.

  Ja, jag är livrädd för Mona Sahlin. Hon är precis den typen av politiker som jag ogillar starkt. En riktig mobbare och opportunist – som föddes in i den socialdemokratiska politikeradeln. Jag är mest rädd för att Fp, S, V och Mp ser till så att vi får lagstiftad diskriminering mot män, kristna och etniska svenskar. Jag tål inte dessa partiers dubbelstandards och rasism. Jag är också djupt bedrövad att Moderaterna är riktiga folkmordsförnekande jävla ass (ursäkta språkbruket). Det är fullkomligt sanslöst att vi har en regering som inte har några dugg problem att erkänna folkmord på judar, muslimer och andra – men då det kommer till ”kristna” så är det liksom skitsamma för dem. Nu tycker jag förvisso det är ”Bullshit” att lagstifta om vad som är rätt och fel. Förintelsen och Turkiets folkmord på kristna är historiska händelser – och det räcker så. Men den här dubbelstandarden är fullkomligt vidrig.

  Sedan är jag än mer upprörd på att KD nu inte vet hur de skall göra med ”dödshjälp”. Personligen vill jag inte ha dödshjälp, jag vill inte att aborter skall vara något preventivmedel, jag vill inte ha slöjor på gatorna, jag vill inte ha särrättigheter, jag vill inte ha feminism, jag vill inte ha sharia, jag vill inte ha inskränkt yttrandefrihet, jag vill inte ha ett NATO Sverige, Jag vill inte ha ett Sverige som är medlem av EU och jag vill återgå till en någorlunda sans och balans.

  Som sagt, vår framtid ser jäkligt mörk ut – men lyckligtvis börjar ju fler och fler vakna upp ur dvalan. I USA har ju medelklassen börjat organisera sig i ”Tea parties” mot den fullkomligt galna politiken som skurkarna i de två partierna har pysslat med sedan i början av 1900-talet. Tyvärr verkar dock medelklassen ”blint” tro att man med rationella argument kan påverka politikerna. Sedan är det ju intressant att se hur vissa frågor helt enkelt inte ”tas upp på agendan” för dessa små arga medelklassrörelser. Vissa frågor får helt enkelt inte diskuteras.

  PP tror jag inte på. De är precis som Junilistan. De ser att något är åt helvete fel i Sverige och i västvärlden – men istället för att göra en djupare analys om vad som hotar väst och Sverige (dvs. se hur multikulturalism, massinvandring, feminism, finansvärlden, Israellobbyn, vänsterakademin, median osv. är sammanlänkad) så lägger de sig ned och låter våra politiska eliter hålla i taktpinnen och de exponerar i princip bara effekterna av eliternas politik. Medelklassen som är väsvärldens viktigaste väljargrupp – verkar ju se problemen men de vägrar ju göra en djupare analys. Visst har de inte tid och de vill ju inte sätta på sig ”foliehatten”, vilket jag tror krävs för att analysera det som hotar väst och Sverige.

  Titta bara på hur Sveriges vidrigaste tidning – Dagens Nyheter resonerar angående Grekland. ”Vi skall betala för dem – resonerar de eftersom vi har någon humanistisk plikt att betala för hela världen”. DN redaktörerna är ungefär som sociologer i allmänhet. De vill inte vara socialister, de vill inte vara konservativa, de vill inte vara libertarianer och de vill inte vara socialliberaler. Att läsa Dagens Nyheter är ungefär lika uttömmande som att läsa något av Habermas.

  Vi skall vara solidariska, samtidigt som vi skall ha individuell frihet, samtidigt som vi skall kulturell frihet och så skall vi vara marknadsliberaler, men inte bara, för vi skall ju vara solidariska med tredje världen och alla ”tycka synd om grupper”. Det är bara på Universitet och på DN redaktionen som man slipper ha kontakt med verkligheten och kan pyssla med ”allomfattande” teorier där man kan sätta ”Reasonable” framför varje mening och sedan kan man rättfärdiga alla politiska ideologier och dess lösningar på en gång samtidigt som man inte rättfärdigar en endaste av dem.

  När Wolodarski blev politisk chefredaktör sa jag upp min premie på tidningen. Han är till och med värre än den här fullkomliga PK-tomten Niklas Ekdahl, mannen som gick ut med att det är ”reaktionärt” att vara emot politiskt korrekthet.

  Vad jag dock gillar med Wolodarski att han är mer tydliga än Ekdahl – typ: USA är bra för USA gillar Israel, omskärelse av pojkar är bra för jag är sekulär jude, omskärelse av kvinnor är dåligt för om vi var mer ”explicita” så kanske folk kommer på att mångkultur betyder att förtryck, massinvandring från tredje världen är bra eftersom vi då får lönedumpning och kan rasera västvärldens kultur, välfärdsstaten är bra för då gillar de dumma arbetarna oss,

  Bush är dålig eftersom Bush förargar väljare på grund av sin ”kristo-sionistiska” retorik, Obama är därför jättebra för alla dumma väljare ”tror på honom” för att han är färgad och talar om det intetsägande ”change”, och så kan Obama bomba sönder tredje världen och samtidigt få Nobelpriset, efter tio dagars tjänst, där han i sitt tal säger retoriskt säger att ”krig är rättfärdigat” – Obama är så himla bra för att han tjänar både de stora oljebolagen, bankerna, förstörande av västvärlden och Israel samtidigt – och Obama gör det ”moraliskt” för massorna.

  Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Jag skall fan gå i exil till Saudi Arabien– där vet man åtminstånde var man har de politiska och mediala eliterna.

 93. Erik skriver:

  Jerker M:

  ”Just kvoteringen till riksdagslistan är ett av de beslut som kritiserats absolut hårdast internt. Bland annat utav mig.”

  Vilket är bra men nu var det tydligen ändå någon som tog det beslutet trots kritiken och då får vi ju den klassiska bilden hur visserligen det är svårt att hitta nån som stödjer sånt här men ändå får de som gör det bevisligen igenom dem, gång på gång. Märkligt eller?

  ”Jag har inte sagt att vi skall göra ingenting. Jag säger att vi bör flytta fokus. Tex. satsen ”Vi har för få kvinnliga professorer.” har fel fokus. Sanningen i dag är i stället ”Vi har för få professorer” speciellt om jämför med konkurrerande länder.”

  Med tanke på personer som Eva Lundgren så klarar vi oss med minst en professor färre 😀 men diskussionen om kvinnliga professorer döljer ju i sin tur att man håller på att av ideologiska orsaker sortera bort män som studenter från högre utbildning och då särskilt en viss sorts män. Nämligen de som prioriterar kunskap. Kvar blir de som tycker utbildning skall handla om värdegrund.

  ”De kan vara kvinnor, män eller gränsöverskridande transpersonligheter bara de klarar att producera världsledande forskning och utbildning för min del.”

  Vad är världsledande forskning inom värdegrundsområdet? Vi har fler och fler utbildningar där man inte lär sig nåt alls. Syftet är istället att forma personligheter. En av mina föreläsare sade att USA fällde atombomber i vietnam. Ingen kan nånting om nånting. Allt är marknadsföring och osäkerhet.

  ”Ja. Jag vet. Jag bara fick uppfattningen att jag diskuterade men någon med högre än medel IQ. :-)”

  Det gör du, jag berättar den bild som ges ser ut för en utomstående.

  ”Grejen är vi normalt brukar anklagas för att vilja ta bort upphovsrätten helt. Det är fel. Vi vill förändra och förbättra den. Har du något bra namn på lut så tas de dock tacksamt emot.”

  Vad som är bra att kalla det ni förespråkar hänger på hur ni vill förändringen ni förespråkar skall se ut. Det behöver finnas en koppling mellan vad ni vill göra och vad det kallas.

  ”Det finns flera saker här. Yttrande frihet, frihet från censur och filtrering. Både positiva och negativa friheter.”

  Det där är väl i stort sett bara negativa friheter. Positiva friheter är ju när man är ute efter att uppnå något. Negativa är när man struntar i vad som uppnås bara folk är ”fria”

  ”Ja men frågan var om vi agerade mot privat övervakning också. Och det gav jag ett exempel på. Sedan har det diskuterats om man skulle agera för en integritetsbalk men det förkastades av rena juridisktekniska orsaker.”

  Jag tänkte mer integritetslag i existerande system än en helt ny balk men jag är ingen expert på juridik.

  ”Personligen är jag Poperian.”

  Jag gillar också Karl Popper men det är långtifrån ett komplett konkret system som han bidrog med och hans tankar följs inte på högskolans lärarlinjer.

  ”Jag antar att HMF = ”hets mot folkgrupp”
  Nej det är jag inte så övertygad om.
  1. Du behöver gå ganska långt för att åka dit på HMF. Jag tror t.ex att avsikt måste visas. Åke Gren klarade ju sig.”

  Åke Green var religiös och kritiserade inte invandrare.

  HMF-grupperna är rankade olika, högst rankade idag är de religiösa och etniska grupperna. Vad vi i brist på bättre ord kan kalla ”Makten/Eliten” har bestämt att vi skall ha multikultur oavsett vad folk tycker om det och detta är inte ens öppet att diskutera för det är bara dumma/rasistiska/outbildade/sjuka/onda som säger emot.

  ”2. Hade man anklagat Matte för HMF och Matte försvarat sig med att ”Ja, jag anser också att artiklarna är rasistiska. Det är hela min point. Men jag har bara bytt ut ord så all rasisism måste därför ha funnits där från början” då hade hela caset exploderat i händerna på tidningarna. De hade bevisligen skrivit rasistiska artiklar i sina tidningar.”

  De hade skrivit sexistiska artiklar i tidningarna, sexism och rasism är inte samma sak. Särskilt inte sexism mot vita män som ju är den mest accepterade sortens rasism som finns idag. Detta då skolan faktiskt redan har en utbildning baserad på åsikten detta är ok.
  Sexism mot vita män exploderar aldrig i nåns ansikte. Folk bara tror det kommer att hända men ridderlighetens ideologi gör det i praktiken omöjligt eftersom all sexism mot män bemöts med grundåsikten det är ”nödvändigt” i kampen mot vita mäns påstådda privilegium.

  Det exploderar inte i nåns ansikte för det finns ingen part av betydelse på hög nivå som kämpar mot det. Och om ingen är emot det så kan det inte explodera. Transgenus är inget nytt. Jag skrev om transgenus redan innan namnet fanns.

  http://aktivarum.wordpress.com/2009/10/23/akessons-retorik-ar-hamtad-fran-strukturernas-varld/

  ”3. Tidningarna har bevisligen stämt honom på upphovsrätt och inte på LoHMF. Även om båda lagarna finns så är det den man föredrar.”

  Det viktiga är inte vilket verktyg tidningarna använder utan varför de gör det. Å ena sidan säger tidningarna att det är ok att skylla dålig miljö på (vita) män. Å andra sidan säger de att det är vidriga hemska budskap att skylla dålig miljö på invandrare. Det borde vara fel att göra sådana beskyllningar alls men bevisligen är det (åter) inte så i verkligheten utan det är skillnad på folk och folk.

  ”OK. Jag har som piratpartis blivit anklagad för att vara komunist, kapitalist, finnig, fildelande tonåring men jag har aldrig förut blivit anklagad för att vara överdrivet
  chevaleresk eller ridderlig. Den var ny. :-)”

  Du blir inte anklagad för att vara ridderlig för att personerna som anklagar dig är själva ridderliga. Hur ofta anklagas du för att vara kommunist av personer som själva är kommunister?

  Alla killar i vår kultur är uppfostrade ridderligt. Min poäng är att piratpartiet är inget undantag. Det märks bara mycket tydligare när det knappt finns några kvinnor att vara ridderlig mot.

  ”Seriöst så tror jag bara att det visar på att kvantitet och kvalitet inte har med varandra att göra. T.ex kan Tanja vara hur ensam som helst med sitt genusmotstånd. har hon rätt så kommer hon i alla fall att dominera.”

  Nej, för att ha rätt och få ut sitt budskap övertygande är inte samma sak och Tanja har inte en heltidstjänst för att göra dessa saker. Det har motståndarna. Tanja gör ett jättejobb som inte nog kan berömmas men det finns gränser på vad hon kan göra ensam.

  ”Jag tror att du i grunden har missuppfattat det som driver folk i piratrörelsen. Folk är har uppfattat övervaknings och
  kontroll samhället som det största hotet mot vårat demokratiska samhälle sedan andra världskriget.”

  Jag tror inte jag har missuppfattat piratrörelsen. Däremot har piratrörelsen som jag ser det missuppfattat sig själva. I precis alla existerande samhällen i alla tider när en kritisk rörelse som piratrörelsen finns så består den mestadels av de maskulina männen. Men under 70-80 talen i USA och västvärlden så blev rebellerna mer nördar än busar.

  (Filmen Karate Kid är en utmärkt illustration av detta budskap. Det görs en ny version just nu med Will Smiths son i rollen och jag kan sätta en slant på att budskapet har ändrats precis… inte alls.)

  Vilket egentligen är en nyttig utveckling – hackers lär sig vettigare saker än AFAiter det kan vi nog alla vara överrens om – Det dåliga är att de av ideologiska orsaker samtidigt fick lära sig inte vara maskulina.

  Resultatet av detta blev arketypen datanörd på 80-talet (som har inget med data att göra). En arketyp som finns kvar än idag med resultatet att en okunnig rockare har högre status än en duktig datanörd. Det är alltså inget högstatus i själva handlingen i sig det är helt enkelt killar som är nördiga som blivit upplärda att nedvärdera sig själva genom beteende, språk och attityd. Vilket är vad piratrörelsen gör idag.

  Vilket säger en hel del om vilka som rörelsen består av även om man inte som jag faktiskt tillhör dem som kommer ihåg DC-hubbarna där piratdiskussionerna var starkast.

  ”Detta måste vi få stopp på helt oavsett var man står i andra frågor.”

  Er möjlighet att få stopp på detta är helt beroende av var ni står i andra frågor för det är det som avgör hur många som lyssnar på er alls. Jag är själv från samma nördkultur så jag vet precis hur det funkar. Det är bara det att jag också kan evolutionspsykologiska fakta som de flesta aldrig fick lära sig.

  ”Mansfrågor är viktiga OK. Men de är inte avgörande för vår framtida samhällutveckling i stort.”

  Där har du fel.

  Vad vi kan lära oss av historien är att de är helt avgörande och alltid har varit det i alla samhällen (ingen liten sak att förkasta hela människans historia). Förstå mig rätt nu, Tanja är svinbra men Tanja är också en liten minoritet. Precis som Camilla L i fp, dessa tjejer är fantastiskt bra men historiskt är det endast i rörelser dominerade av män som deras åsikter funnits alls.

  Av naturliga skäl blir de också där mycket populära. Du kan ju räkna alla personer/inlägg som uttrycker personligt intresse för Tanja.

  I alla tider i alla samhällen har en rörelse som piratrörelsen sett ut likadant. Det är bara det att ni med stor sannolikhet har lärt er nedvärdera er egen roll, är du 70-talist så skedde detta troligen redan i grundskolan.

  ”Vad du dessutom föreslår att att vi skall börja med mansfrågor som någon form av valfläsk som vi använde i valet och sedan avsåg att byta bort?”

  Nej tvärtom föreslår jag att ni skall börja med mansfrågor för att det är mansfrågor som gör er starka på andra frågor. Att byta bort dem skulle försvaga er på era ”hjärtefrågor”

  Vad jag förespråkar är fysiska motsvarigheten till att använda ett prickskyttegevär istället för en hagelsvärm. En hagelsvärm tappar energi och bara en liten del av den träffar måltavlan.

  ”Nä inte på decimalen kanske men taget lite grovt så.”

  För att citera dig – jag trodde jag också jag pratade med nån som hade IQ över medel :)) –
  Kom igen! Du ser väl att det empiriskt inte ens är i närheten av lika könsmässigt? Min poäng är att det aldrig varit det heller. Tjejer och killar har inte samma intressen generellt.

  ”Som jag sa ovan. Mansfrågor är viktiga men integretetsfrågor är viktigare.”

  Vad jag försöker förklara för dig är att mansfrågor ÄR integritetsfrågor av den sort ni förespråkar

  (”Kvinnliga integritetsfrågor” vore exempelvis hårdare kontroll av internet så inte oönskade nakenbilder kan spridas)

  En stor anledning att ni inte blir starkare på integritetsfrågor är att ni inte förstår detta enkla faktum. Det är en fråga om prioritering, vill ni vara populära eller vill ni lyckas få igenom era frågor?

  ”Löser vi den så kan vi sedan i lugn och ro diskutera om det verkligen är sunt med att genusmärka utbildningar.”

  Utbildningar är redan genusmärkta. Tanja motsätter sig mer öppen genusstyrning. Alltså utöver det obestridliga faktum att grundskolan redan ger tjejer högre betyg på alla ämnen på basis av väregrund och har så ostört haft som agenda i åratal.

  ”Nej. den taktiken köper jag inte. Att en part felar lite åt ena sidan kompenseras sällan av att andra parten felar åt andra sidan.”

  Hade det varit LITE åt ena hållet en part felar hade jag köpt den invändningen men nu har du inte en lite felande part. Du har ett brant sluttande berg som dessutom inte sluttar mindre i våra dagar utan mer och mer.

  Som jag sade på en fest, status = kvinnor.

  ”Kanske det är min erfarenhet som småbarnsförälder som säger mig att om Lisa slagit Pelle i huvudet så blir det inte bättre av att Pelle får dra Lisa i håret. Resultatet av sådant brukar vara vilt slagsmål barnen emellan tills någon förklarar för stridstupparna att man ”skiter i vem som slog först och varför, i det här huset slåss man inte och fattar ni inte det så är det läggdags för båda två omedelbart”.”

  Det där förutsätter att du ser till Lisa inte slår Pelle. Men vad händer om du under flera år låter Lisa slå Pelle men FÖRBJUDER strängeligen och med hårda hot Pelle för att nånsin ens röra ett hår på Lisas huvud? Vad har du för erfarenheter av det?

  ”Det här stämmer inte. Var har du fått det ifrån. Kolla hur kvoteringen slog t.ex”

  Jag har ju redan förklarat ridderligheten redan. Kvoteringen infördes i Pp för att vissa felaktigt trodde kvinnor behöver kvoteras en faktamiss (och faktamissar i ett parti vars medlemmar är faktanördar säger en hel del om hur stark denna ridderliga ideologi är)

  …men i praktiken har tjejer i nördsammanhang sedan länge haft en mycket högre status. Allt som skett har sålunda varit väldigt förutsägbart, både piratpartiets kvotering av kvinnor och det faktum att den inte behövdes eftersom kvinnor redan pga de är exklusiv minoritet är högre värda.

  Utom förstås i saker som helt saknar status. Se serien ”The Big Bang Theory” för typiska exempel.

  Men tror ni att ni kommer undan där? Jag kan upplysa dig om att det gör ni inte. Läs mina artiklar om politisk korrekthet for dummies och ”nördfeminism” där kommer du att få se att det i själva verket är dåligt ni väljer fram opropotionerligt många kvinnor för det visar ni objektifierar kvinnor. Det finns en hel lista på de roller som kvinnor har hos ”nördar” och naturligtvis beskrivs varenda en av dem som nåt dåligt.

  De avslutar med att kräva rätten att definiera sig själva (eller rättare sagt definiera sig och alla andra för de kvinnor som ingår i strukturerna kan man ju inte lita på)

  ”Ja? Rick är hetro och singel? Är det så upprörande att en partiledare faktiskt har ett sexliv?”

  Nej privatpersonen Rick får gärna ha ett sexliv med hur många han vill. Att däremot partiledaren Rick annonserar efter ett sexliv ger ett minst sagt dåligt och lågstatusintryck av just den sort jag varnar för ovan. Nördar nedvärderar som sagt sig själva med beteende och sätt att kommunicera.

  Nörd i sig är ett nedvärderande ord vi kunde kalla dem ”sakkunniga” eller ”lärda” men jag använder det i brist på bättre för att illustrera en poäng.

  ”Va va egentligen frågan som han svarade på då? Det låter mest som han duckade en konstig fråga.”

  Han svarade på varför det är så få kvinnliga medlemmar och så få tjejer som röstar på er.

  ”Jo. men du måste också inse att det finns många med kraftiga politiska motiv att svärta ned piratpartiet och i detta spel så drar man sig inte för feltolkningar eller direkta lögner.”

  Du missar min poäng. Dessa saker är inte nedsvärtningar om inte ni själva tycker det.
  *Hur kan det vara att svärta ner er att kalla er grabbiga? *Hur kan det vara att svärta ner er att säga det är få kvinnor

  Det är ju helt sanna påståenden.

 94. Bur-q-ua57 skriver:

  Apropå

  ”Detta är min favoritlåt (efter ”Genusväldet drar fram givetvis” 🙂 ):

  En annan bra (/bättre? …en smaksak)låt:
  ”Brainwash” – om socialkontoret

  http://www.youtube.com/watch?v=FggCGgV1ooI .


  Brainwash, brainwash.
  They know they’re gonna get you
  when you’re brainwashed!

  B57

 95. Fredrik skriver:

  Det är kul att det nu förs viss diskussion om själva idén bakom transgenusmotorn, och inte bara om upphovsrättsfrågan (även om bråket runt den sistnämnda också gav prov på intressanta och mycket talande reflexmässiga reaktioner från vissa media!).

  Men jag tycker nu att poängen med transgenusmotorn formuleras lite konstigt av dem som gillar den också.

  Man verkar resonera ungefär såhär. När vi transgenusifierar en text ser vi hur hemskt rasistisk den ter sig. Alltså, texten var från början sexistisk, eftersom det enda vi bytt ut är ”huvudpersonerna” i texten (könsgrupper mot folkgrupper). Och alltså, i förlängningen: man borde inte fått skriva såhär om män och kvinnor heller – för alla texter som påtalar mindre önskvärda egenskaper hos en grupp eller som ger upphov till ”kränkningsreaktioner” är per definition sexistiska eller rasistiska.

  Det som försvinner helt i det resonemanget är frågan om huruvida innehållet i texten faktiskt är *sant* eller ej. Om det nu är sant att män står för fler våldsbrott, är det då ”sexistiskt” att skriva en artikel om det? Knappast, skulle jag påstå. Det är en mycket farlig samtidstendens att kväva alla sådana diskussioner med den typen av argument.

  Så jag tycker man kunde se poängen med transgenusmotorn annorlunda. Vad den i själva verket visar är att det finns ett stort bias i media när det gäller *vilka* gruppskillnader man får ta upp till diskussion. Det är ok att diskutera könsskillnader när dessa är till kvinnors fördel. Det är mycket sällan ok att diskutera könsskillnader när de är till mäns fördel. Det är nästan aldrig ok att diskutera skillnader mellan folkgrupper, i synnerhet inte när dessa är till nackdel för en minoritetsgrupp och i synnerhet inte när grupperna är biologiskt snarare än kulturellt definierade.

  Det vore mycket intressant att studera dessa tabun mer systematiskt. T.ex. genom att låta försökspersoner rata hur graden av ”anstötlighet” förändras när grupperna byts ut på olika sätt. I själva verket tror jag en utbyggd och mer flexibel transgenusmotor skulle vara mycket användbar i forskningsstudier på detta. Kanske något för genusvetare att anamma haha? 🙂

  Fredrik

 96. Erik skriver:

  Jerker Montelius:

  Bevisligen blev kvoteringen ändå verklighet så bevisligen har pp:s ledning den åsikten.

  Beträffande professorer.
  Om vi tittar på Eva Lundgren så har vi minst en professor för mycket (med Kamali är de två) och när professorer har som uppgift att sdölja fakta så hjälper det inte med fler av dem.

  Angående världsledande forskning
  Det är inte kvaliteten som är det viktiga. Det är vilka fält den finns inom. Det finns givetvis fler professorer inom fält av nytta för världen än det finns inom exempelvis genuspedgogik eller intersektionell idrott.

  ”Ja. Jag vet. Jag bara fick uppfattningen att jag diskuterade men någon med högre än medel IQ. :-)”

  Det gör du, jag berättar hur piratpartiet uppfattas enligt objektiv (vetenskaplig) bedömning.

  ”Grejen är vi normalt brukar anklagas för att vilja ta bort upphovsrätten helt. Det är fel.”

  Det är inte alls fel, det är däremot OSANT. Det är helt rätt av dem att anklaga pp för det eftersom deras syfte är att tjäna på det och placera pp i försvarsposition. Vilket lyckas eftersom pp är så otydliga med vad de vill ha.

  ”Vi vill förändra och förbättra den. Har du något bra namn på lut så tas de dock tacksamt emot.”

  Namnet skall vara kopplat till den förbättring som ni vill göra och då måste jag först veta vad ni vill göra innan jag kan presentera ett bra namn för det.

  ”Det finns flera saker här. Yttrande frihet, frihet från censur och filtrering. Både positiva och negativa friheter.”

  Det där är enbart sk ”negativa friheter”. Positiva friheter är när man tittar till vad man vill uppnå också så det skapas mening i tillvaron. Tanja har ett inlägg som handlar om ”paradox of choice” valmöjligheters negativa effekter.

  ”Ja men frågan var om vi agerade mot privat övervakning också. Och det gav jag ett exempel på. Sedan har det diskuterats om man skulle agera för en integritetsbalk men det förkastades av rena juridisktekniska orsaker.”

  Dem vet jag inget om. Jag säger ni skall förespråka en ny lagtext för min poäng är att man kan inte förespråka saker man vill förstöra och ta bort. Man måste förespråka vad man vill ha, inte vad man inte vill ha.

  Er opposition använder detta hela tiden. De lägger beslag på positiva värden så framstår pp som ett gnäll och klagparti och oavsett vad de säger lyssnar inte folk.

  ”Personligen är jag Poperian.”

  Jag gillar också Karl Popper men det är inte han som styr hur vetenskapen ser ut idag. Det är bara vissa discipliner som lyssnar på honom.

  ”Jag antar att HMF = ”hets mot folkgrupp” Nej det är jag inte så övertygad om. 1. Du behöver gå ganska långt för att åka dit på HMF. Jag tror t.ex att avsikt måste visas. Åke Gren klarade ju sig.”

  Ej ett bra exempel. Åke green tillhörde själv en lagskyddad pk-grupp (religiösa) och det var en mindre högt pk-rankad grupp han attackerade. Det anses av eliten värre att attackera invandrare än det är att attackera homosexuella.

  ”2. Hade man anklagat Matte för HMF och Matte försvarat sig med att ”Ja, jag anser också att artiklarna är rasistiska. Det är hela min point. Men jag har bara bytt ut ord så all rasisism måste därför ha funnits där från början” då hade hela caset exploderat i händerna på tidningarna.”

  Nej, att tidningarna skriver sexistiskt mot män kan inte explodera i händerna på dem för ingen person eller grupp av betydelse ifrågasätter det beteendet idag. Vore kul om pp vore de första som gjorde det istället för att bara reagera när det blir en upphovsrättsfråga.

  ”De hade bevisligen skrivit rasistiska artiklar i sina tidningar.”

  Nej, sexistiska, men sexism räknas idag ENBART när den riktas mot kvinnor och så länge ingen av betydelse har en annan åsikt kan tidningarna skriva vad de vill om män. Och gör det också.

  ”3. Tidningarna har bevisligen stämt honom på upphovsrätt och inte på LoHMF. Även om båda lagarna finns så är det den man föredrar.”

  Vad spelar det för roll vilken av lagarna som används? Det har samma normativa effekt. Nämligen att skydda tidningarnas egen diskriminering. När varenda grupp som sysslar med dessa frågor bara bryr sig om samma grupper så finns ingen grupp som bryr sig om några andra grupper.

  ”OK. Jag har som piratpartis blivit anklagad för att vara komunist, kapitalist, finnig, fildelande tonåring men jag har aldrig förut blivit anklagad för att vara överdrivet
  chevaleresk eller ridderlig. Den var ny. :-)”

  Om en person själv är kommunist anklagar denne inte andra för att vara kommunister. Av samma anledning anklagas ni inte för att vara ridderliga. För de som skulle göra det är det själva.

  ”Seriöst så tror jag bara att det visar på att kvantitet och kvalitet inte har med varandra att göra. T.ex kan Tanja vara hur ensam som helst med sitt genusmotstånd. har hon rätt så kommer hon i alla fall att dominera.”

  Tanja är en person. Hon kan inte göra allting på egen hand och även när hon förespråkar det sanna så kan folk strunta i henne när alla grupper av betydelse antingen är opposition i frågan eller struntar i den (lämnar fritt fram för de som är negativa till den)

  ”Jag tror att du i grunden har missuppfattat det som driver folk i piratrörelsen. Folk är har uppfattat övervaknings och
  kontroll samhället som det största hotet mot vårat demokratiska samhälle sedan andra världskriget. Detta måste vi få stopp på helt oavsett var man står i andra frågor.”

  Det är var ni står i andra frågor som avgör om ni kan få stopp på detta. Det är inte jag som har missuppfattat piratrörelsen det är piratrörelsen som i grunden har missuppfattat sig själv. I alla tider i alla samhällen har denna sorts rörelser präglats av maskulina män. Men runt 70-80 talet blev maskulinitet stämplad som negativ/skadlig (det var nog då du gick i grundskolan) och rebellerna blev nördar.

  Det är ingen tillfällighet partiet bildats i denna tid. Folk som föddes på 70-80 talen med de störa nördintressena är idag i den åldern där de hamnar i politiska sammanhang. Men är man ett parti manliga datanördar så tjänar man inte på att göra allt man kan för att inbilla andra man inte är det och jaga den väljargrupp som är minst intresserade.

  ”Mansfrågor är viktiga OK. Men de är inte avgörande för vår framtida samhällutveckling i stort.”

  Som sagt, rörelser av samma typ som pp har ALLTID varit i grunden mansrörelser. Inget har varit mer avgörande för vår framtida samhällsutveckling än mansfrågor. Det är bara det att maskulinitet är negativt stämplat nuförtiden.

  ”Vad du dessutom föreslår att att vi skall börja med mansfrågor som någon form av valfläsk som vi använde i valet och sedan avsåg att byta bort?”

  Nej jag föreslår ni börjar med mansfrågor för att era frågor ÄR redan mansfrågor, ni har bara inte förstått det ännu att ni är emot det etablissemang som kvinnor generellt alltid stödjer då de flesta kvinnor prioriterar trygghet från dig, högre än frihet från de institioner du kritiserar.

  Tanja är suverän men i gruppen kvinnor är Tanja inte bara minoritet utan mycket liten minoritet.

  ”Nä inte på decimalen kanske men taget lite grovt så.”

  Nej, inte ens i närheten av lite grovt. Det är en gigantisk biologisk skillnad mellan hur de flesta män och de flesta kvinnor står i just de frågor som ni håller högst.

  ”Som jag sa ovan. Mansfrågor är viktiga men integretetsfrågor är viktigare.”

  Integritetsfrågor mellan män och kvinnor ser alltid väldigt olika ut. Mäns integritetsfrågor ser ut precis som piratpartiets frihetliga. De vill ha skydd mot institution, stat och företag. Kvinnors ser ut RAKT motsatta, de vill institution, stat och företag skall skydda dem från människor – I avsaknad av klan/stam/kärnfamilj.

  Det finns ganska massiv vetenskap på detta området men de enda som använder den är i stort sett anordnare av raggkurser.

  ”Löser vi den så kan vi sedan i lugn och ro diskutera om det verkligen är sunt med att genusmärka utbildningar.”

  Utbildningarna är redan genusmärkta (då de förespråkar ett beteende och värderingar vanligare hos killar än tjejer), det Tanja motsätter sig är en officiell märkning

  ”Nej. den taktiken köper jag inte. Att en part felar lite åt ena sidan kompenseras sällan av att andra parten felar åt andra sidan. Kanske det är min erfarenhet som småbarnsförälder som säger mig att om Lisa slagit Pelle i huvudet så blir det inte bättre av att Pelle får dra Lisa i håret.”

  Vad tror du händer om Lisa redan drar Pelle i håret, gjort så länge och väl. Pelle fått veta att han inte understå sig röra ett hår på hennes huvud och du i den situationen gör ingenting?

  ”Resultatet av sådant brukar vara vilt slagsmål barnen emellan tills någon förklarar för stridstupparna att man ”skiter i vem som slog först och varför, i det här huset slåss man inte och fattar ni inte det så är det läggdags för båda två omedelbart”.”

  Det där går ju att göra när bägge slåss men dagens situation är att endast ena parten slåss. Mitt förslag är att Pp då tar positionen att INGEN slåss vilket kräver man åtgärdar den part som slåss. Att göra ingenting innebär våldet fortsätter och att attackera den part som redan inte slåss är ju meningslöst.

  ”Det här stämmer inte. Var har du fått det ifrån. Kolla hur kvoteringen slog t.ex”

  Att den formella kvoteringen inte behövdes berodde ju på att man redan hade en oproportionerlig kvotering av kvinnor i piratpartiet. Vilket är precis likadant som situationen som rådde på hubbar som Ancient Spirit. De få kvinnor som fanns ansågs viktiga för att de var få.

  ”Ja? Rick är hetro och singel? Är det så upprörande att en partiledare faktiskt har ett sexliv?”

  Att ha ett sexliv tillhör privatlivet, inte partipolitiken.

  ”Va va egentligen frågan som han svarade på då? Det låter mest som han duckade en konstig fråga.”

  Han svarade varför det är till antalet så få kvinnor i pp.

  ”Jo. men du måste också inse att det finns många med kraftiga politiska motiv att svärta ned piratpartiet och i detta spel så drar man sig inte för feltolkningar eller direkta lögner.”

  Du missar poängen:
  Han säger att piratpartiet är grabbigt. På vilket sätt är det en NEDVSVÄRTNING? Hur blev grabbigt något dåligt?

  Han säger det är fler killar än tjejer i piratpartiet.
  Åter, hur kan det vara att svärta ner er? Är det inte sant?

  Är det de eller ni som vinklar grabbighet negativt?

 97. Erik skriver:

  Fredrik:

  ”Och alltså, i förlängningen: man borde inte fått skriva såhär om män och kvinnor heller – för alla texter som påtalar mindre önskvärda egenskaper hos en grupp eller som ger upphov till ”kränkningsreaktioner” är per definition sexistiska eller rasistiska.”

  Hela poängen är VARFÖR man inte borde fått skriva så. Man borde alltså inte få skriva så om den ena eftersom vi redan har bestämt (och straffat folk som bryter den regeln) man inte får skriva så om den andra.

  ”Det som försvinner helt i det resonemanget är frågan om huruvida innehållet i texten faktiskt är *sant* eller ej.”

  Nej, vill man prata om vad som är sant så får man göra det men då måste man acceptera samma sak gäller andra grupper också. Detta har jag redan påpekat. Jag tror jag var först i Sverige att påpeka Sverigedemokrater och genusvetare låter precis likadant och att man sålunda måste acceptera det ena om man accepterar det andra. Vad jag motsätter mig är olikabehandlingen.

  ”Om det nu är sant att män står för fler våldsbrott, är det då ”sexistiskt” att skriva en artikel om det? Knappast, skulle jag påstå.”

  Om man får skriva en likadan artikel om invandrare är det inte det. Om man inte får det (vilket är realitet redan) är det definitivt sexistiskt och fortsätter vara så tills en av de två sakerna ändrats.

  ”Det är en mycket farlig samtidstendens att kväva alla sådana diskussioner med den typen av argument.”

  Instämmer men ingen kväver diskussionen. Det enda vi kväver är iden att detta bara skall gälla vissa upphöjda grupper medan det inte gäller andra grupper. Dvs samma argument Betner använde i debatten om Lars Vilks rondellhund.

  ”Så jag tycker man kunde se poängen med transgenusmotorn annorlunda. Vad den i själva verket visar är att det finns ett stort bias i media när det gäller *vilka* gruppskillnader man får ta upp till diskussion.”

  Precis vad den gör. Den säger inte det är fel att diskutera detta, den ifrågasätter det hade varit fel bara det varit en annan sanning man diskuterade.

  Det var länge sedan jag kom på paradoxen Transgenus, (innan ordet/programmet fanns) Jag såg dåvarande integrations och jämställdhetsminister Jens Orback i två olika tv-program. Det ena kommenterade muslimska terrorister, det andra kommenterade mäns våld mot kvinnor.

  Han sade emot sig själv helt och hållet. Kontenten var att som integrationsminister är han emot strukturell kollektivisering av muslimer/terrorister. men som jämställdhetsminister förespråkade han att män som inte brukar våld ”tar sitt ansvar”

  ”Det är ok att diskutera könsskillnader när dessa är till kvinnors fördel. Det är mycket sällan ok att diskutera könsskillnader när de är till mäns fördel.”

  Nej, nej, nej och åter nej. Den där diskursen bygger på en helt felaktig PK premiss. Det är inte när den är till kvinnors fördel det anses ok i media, man struntar helt i verklighetens kvinnor. Det är när den är till EGNA TEORINS fördel.

  Teorin tar för givet den är till för kvinnors fördel även när den går precis tvärtemot vad kvinnor själva väljer och vill. Då behandlar man glatt kvinnorna som omyndiga småbarn.

  Eller på enkel svenska, de kan göra vad f-n de vill och hävda det var till kvinnors bästa. Moderaterna säger de är till kvinnors bästa, sossarna förespråkar raka motsatsen men säger just DE är till för kvinnors bästa. Kan bägge vara till kvinnors fördel? Nej givetvis inte.

  Det är alltså TEORIN som styr vad som är ok, det har inget att göra med om det är till mäns/kvinnors fördel.

  ”Det är nästan aldrig ok att diskutera skillnader mellan folkgrupper, i synnerhet inte när dessa är till nackdel för en minoritetsgrupp och i synnerhet inte när grupperna är biologiskt snarare än kulturellt definierade.”

  Fel, det är alltid ok att diskutera skillnader mellan folkgrupper när det är de för TEORIN relevanta folkgrupperna som framstår i bäst dager. Det som inte är ok är att diskutera skillnader där kannibalserna från suluöarna eller hustrumisshandlarna i norra Iran framställs sämre än en normal svensk medelsvensson.

  Detta är helt uppenbart för alla som följer JACK BAUER i TV-serien 24 där det är helt ok att framställa skillnader mellan vissa folkgrupper. De har glatt använt ryssar, kineser, nordkoreaner, mexikaner, amerikaner och jugoslaver….

  Det är dock EN DEL av världen som får särbehandling. I denna enda del av världen använder man helt påhittade länder.

  ”Det vore mycket intressant att studera dessa tabun mer systematiskt. T.ex. genom att låta försökspersoner rata hur graden av ”anstötlighet” förändras när grupperna byts ut på olika sätt.”

  Försökspersoner märker inte detta. Det enda sättet att testa dessa regler är genom att försökspersonen från början får veta att det är en metafor och sedan får denne bedöma dagens texters anstötlighet fullt medveten om att fokus kommer att bytas ut.

  ”I själva verket tror jag en utbyggd och mer flexibel transgenusmotor skulle vara mycket användbar i forskningsstudier på detta. Kanske något för genusvetare att anamma haha? :)”

  Ja det är ju väldigt troligt att genusvetare bidrar till att krossa sin egen karriär.

 98. Erik skriver:

  Jerker Montelius:

  Du har fått två olika svar av mig på samma post för jag trodde mitt första svar hade försvunnit och jag hade ingen kopia liggande (firefox kraschade). Efter en dags väntan skrev jag ett nytt svar. Till innehållet är de dock i stort sett likadana.

 99. Fredrik skriver:

  Erik:

  Det blir en smula mångordigt :).

  Jag hade en väldigt enkel huvudpoäng: Om transgenusmotorn används som argument för att vi borde få diskutera gruppskillnader öppet, då är det bra. Om transgenusmotorn däremot används som slagträ för ökad repression – t.ex. på formen ”ni får inte skriva så om män, för man får inte skriva så om kvinnor och då blir det ORÄTTVIST”, som du och andra varit inne på – då är jag inte med.

  Två mer specifika kommentarer:

  ” ”Det är ok att diskutera könsskillnader när dessa är till kvinnors fördel. Det är mycket sällan ok att diskutera könsskillnader när de är till mäns fördel.”

  Nej, nej, nej och åter nej. Den där diskursen bygger på en helt felaktig PK premiss. Det är inte när den är till kvinnors fördel det anses ok i media, man struntar helt i verklighetens kvinnor. Det är när den är till EGNA TEORINS fördel. ”

  Landsortsjournalister är inga genusteoretiker. De har mycket enklare filter än så. T.ex.: Om en allmänt uppskattad egenskap eller beteende är vanligare hos kvinnor, eller om kvinnor har blivit offer för det ena eller det andra, då kan man skriva om det. Betydligare knepigare åt andra hållet. Men du har naturligtvis en poäng i att det finns intressanta mönster vad gäller vilka grupper man får tala hur om. Det var just det jag menade att man skulle kunna studera empiriskt med transgenusmotorn som verktyg, för att komma bort från rena tyckerier.

  ”Försökspersoner märker inte detta. Det enda sättet att testa dessa regler är genom att försökspersonen från början får veta att det är en metafor och sedan får denne bedöma dagens texters anstötlighet fullt medveten om att fokus kommer att bytas ut.”

  Det är klart att folk märker hur anstötlig en text är. Och jag tror du missuppfattat betydelsen av ordet ”metafor”. Hursomhelst förstår jag inte vad du vill ha sagt.

 100. Matte Matik skriver:

  Men Erik, vad gör du? 😀 Jag som i princip hade bestämt mig för att rösta PP! Nu är jag inte längre säker på vad jag ska rösta på och hittar inga bra alternativ. Usch vad jobbigt! För övrigt, säg att du jobbar på att skriva en bok? Du har så många intressanta tankar jag skulle vilja läsa i lite mer strukturerad form än som bloggkommentarer i ett otal diskussioner jag inte hinner hålla koll på.

  Fredrik & Erik: Apropå TGM och att få diskutera skillnader mellan grupper öppet så ska jag förstås erkänna att jag gjorde TGM främst som ett inlägg i jämställdhets/genusdebatten. Huvudsyftet var att visa att det är tillåtet att säga vissa saker om vissa grupper men inte för andra (gissar att det placerar mig i ”ORÄTTVIST!”-facket). Jag tolkar polisanmälan och Carnbros uttalande i radio som ett bevis på att det är precis det som är fallet. Han säger:

  ”Problemet för oss är att den artikel som en gång hade rubriken då att det här är ”kvinnorna som får städa upp efter männens miljösynder” nu har rubriken ”Svenskar får städa upp efter judarnas miljösynder” och det har aldrig varit någon text som har varit införd i Sundsvalls Tidning.”

  ”man har spridit den i en stor krets för att ge sken av att vi skriver på ett helt annat sätt än vi skriver.”

  Jag tolkar detta som att Carnbro själv tycker att det blir på ett ”helt annat sätt” när man skriver om svenskar och judar än om män och kvinnor, och det tycker jag är fel. Visst bör man få diskutera skillnader mellan grupper men det kan göras på olika sätt. Jag tycker dock att man inte ska skriva på det sätt som gjordes i exempelartiklarna från UNT och ST om några grupper överhuvudtaget.

  Ni kan läsa hela radioinslaget i text här: http://mattematiksblogg.blogspot.com/2010/03/utskrift-av-radioinslag-om-transgenus.html

 101. Erik skriver:

  Fredrik:

  ”Det blir en smula mångordigt :)”

  Helt ok med mig.

  ”Jag hade en väldigt enkel huvudpoäng: Om transgenusmotorn används som argument för att vi borde få diskutera gruppskillnader öppet, då är det bra.”

  Det blir såklart effekten av den ja.

  ”Om transgenusmotorn däremot används som slagträ för ökad repression – t.ex. på formen ”ni får inte skriva så om män, för man får inte skriva så om kvinnor och då blir det ORÄTTVIST”, som du och andra varit inne på – då är jag inte med.”

  Hela poängen är ju att det är ohållbart med den regeln men man måste använda tvärtomspråket för att effektivt kunna bestrida den. Dvs genom att förespråka censur så visar man hur absurd iden av sådan censur är.

  ”Landsortsjournalister är inga genusteoretiker. De har mycket enklare filter än så.”

  Det är inget krav att kunna en teori för att rätta sig efter den. Landsortsjournalister kanske inte vet ens vad teorin heter men det ändrar inte att de följer dess budord. De utgår alltså inte från vad som är bra för kvinnor. Precis som alla andra så har de låtit teorin styra till 100% vad som ”bra för kvinnor” enligt dem innebär.

  ”T.ex.: Om en allmänt uppskattad egenskap eller beteende är vanligare hos kvinnor, eller om kvinnor har blivit offer för det ena eller det andra, då kan man skriva om det.”

  Det är vanligare kvinnor ägnar sig åt sjukvård än män. När var det sist du såg journalister skriva om det? Den allsmäktiga teorin säger det inte är bra för kvinnor att ägna sig åt sjukvård så trots att det bevisligen är allmänt uppskattat och trots att bevisligen flest kvinnor ägnar sig åt det… skriver man knappast en rad om det i genussyfte.

  Man skriver däremot hundra avhandlingar om skillnader i hur läkare bemöter kvinnor och män, där antas kvinnor ha det sämst trots att män lever kortast. På vilket sätt skulle kvinnor gynnas av att bli behandlade mer som män? Igen den allsmäktiga teorin säger män har det så bra och då har de bra även när de bevisligen empiriskt har det mycket sämre.

  ”Betydligare knepigare åt andra hållet. Men du har naturligtvis en poäng i att det finns intressanta mönster vad gäller vilka grupper man får tala hur om. Det var just det jag menade att man skulle kunna studera empiriskt med transgenusmotorn som verktyg, för att komma bort från rena tyckerier.”

  Hur skall det gå till rent praktiskt? Self-reporting avslöjar ingen diskrespans.

  ”Det är klart att folk märker hur anstötlig en text är.”

  Nej, folk tycker inte texter anstötliga mot (vita) män är anstötliga mot (vita) män. De flesta människor är hjärntvättade i samma teori som den här människan, hon är det bara i högre grad. Samma som alla andra, bara ovanligt mycket.

  http://helenahagglund.blogspot.com/

  ”Och jag tror du missuppfattat betydelsen av ordet ”metafor”. Hursomhelst förstår jag inte vad du vill ha sagt.”

  Jag vet vad metafor betyder. Poängen är att jag förelår försökspersonerna när de får bedöma de vitemanskritiska pktexterna från början vet att texten de ser inte är likadan som vad som bedöms. Därmed kan vi bedöma om de överhuvdutaget klarar av att bedöma konsekvenserna av egen ignorans.

 102. Erik skriver:

  Matte Matik:

  ”Men Erik, vad gör du? 😀 Jag som i princip hade bestämt mig för att rösta PP! Nu är jag inte längre säker på vad jag ska rösta på och hittar inga bra alternativ. Usch vad jobbigt!”

  Ojdå hade det den effekten? Jag vet ärligt talat inte alls vad jag gör, jag försöker bara få svar på om det ser ut som jag tror i pp och isåfall diskutera varför. För mig är det ganska pressande ämne hur det kommer sig ett parti som av allt att döma består nästan uteslutande av nördkillar från 70-80 talet menar mansfrågor INTE är viktiga och sedan jagar tjejer som är helt ointresserade av deras ämnen.

  ”För övrigt, säg att du jobbar på att skriva en bok? Du har så många intressanta tankar jag skulle vilja läsa i lite mer strukturerad form än som bloggkommentarer i ett otal diskussioner jag inte hinner hålla koll på.”

  Jadå jag jobbar på nån form av sammanhängande text. Huruvida jag kan få en bok utgiven är en annan femma. Hur många förlag och publicister vill inte stanna i sin nuvarande rosa fantasi om dessa frågor?

  ”Fredrik & Erik: Apropå TGM och att få diskutera skillnader mellan grupper öppet så ska jag förstås erkänna att jag gjorde TGM främst som ett inlägg i jämställdhets/genusdebatten.”

  Jo det förstår jag såklart. TGM-ämnet är ju ingen nyhet men du har ju speciella skills både inom musik och data och därmed är det logiskt det är så du försöker påverka.

  ”Huvudsyftet var att visa att det är tillåtet att säga vissa saker om vissa grupper men inte för andra (gissar att det placerar mig i ”ORÄTTVIST!”-facket).”

  Det jag menar med att det är orättvist är alltså att man tillämpat en inkonsekvent regelbok. När en sådan finns så bevisar det att det inte finns några regler utan det är aversion mot vissa personer/grupper som ligger bakom påståendena som görs. Det som flera jag pratat med kallat ”en socialistisk världsbild” det är viktigare att jämna ut saker än att vara konsekvent enligt denna.

  ”Jag tolkar polisanmälan och Carnbros uttalande i radio som ett bevis på att det är precis det som är fallet. Han säger:
  ”Problemet för oss är att den artikel som en gång hade rubriken då att det här är ”kvinnorna som får städa upp efter männens miljösynder” nu har rubriken ”Svenskar får städa upp efter judarnas miljösynder” och det har aldrig varit någon text som har varit införd i Sundsvalls Tidning.”

  Den som begår brottet är isåfall den som hävdar den texten funnits i Sundsvalls tidning från början. Dvs det är inte skaparen av Transgenus som bryter mot lagen utan den som missbrukar dess funktion. Transgenus syfte är att visa hur det hade sett ut om den texten HADE funnits i Sundsvalls tidning. Kan ST förneka det är precis så texten isåfall hade sett ut? Givetvis inte.

  ”man har spridit den i en stor krets för att ge sken av att vi skriver på ett helt annat sätt än vi skriver.”

  Den som har gjort det har såklart isf brutit mot lagen. Men vad har det med transgenus att göra? Om en person kopierar pengar i en färglaser är det inte uppfinnaren av laserskrivare som begår brottet.

  ”Jag tolkar detta som att Carnbro själv tycker att det blir på ett ”helt annat sätt” när man skriver om svenskar och judar än om män och kvinnor, och det tycker jag är fel.”

  Javisst, men det tycker inte han. Som sagt TEORIN bakom dessa saker är alltmer allsmäktig och enbart genom att inbilla sig han hjälper kvinnor kan han ursäkta sånt här. Detta trots att det egentligen inte har ett dugg med att hjälpa kvinnor att göra. Kvinnor vill som sagt inte ha svaga män som ber om ursäkt (det gör dem bara stressade) så i realiteten försämrar Carnbro för kvinnor. Teorin som används gör falska påståenden.

  ”Visst bör man få diskutera skillnader mellan grupper men det kan göras på olika sätt. Jag tycker dock att man inte ska skriva på det sätt som gjordes i exempelartiklarna från UNT och ST om några grupper överhuvudtaget.”

  Antingen skall man få det om alla eller få det om ingen. Då teorin är negativistisk så kommer dess förespråkare att gå emot precis vad än vi förespråkar. Därmed är det bättre från vår sida att eftersträva konsekvens och ge teorins förespråkare uppgiften att bedöma om det skall vara ok eller inte.

  Dvs bäst är att om vi inte bryr oss om det är ok eller inte. Argumentet är enkelt: Visst kan vi låta det vara ok, men då kan ni inta klaga på Sverigedemokraterna för att de gör samma sak heller (eller att kvinnor åker på likadana kängor). Då får ni vackert sluta klaga på Sd för att de ger alla muslimer skulden för att några få av dem gör terroristbrott för ni säger ju det är ok att kollektivisera skuld.

  Min åsikt är att under de reglerna skulle hela förteelsen försvinna. Det skulle bli helt ohållbart med sådana resonemang om man tvingades acceptera dem på alla grupper. Tänk bara på hur vissa småstäders hela befolkning får kollektiv skuld för att det finns några enstaka medlemmar i Hells Angels där.

  Då får vi nog slut på skiten rätt fort.

 103. Fredrik skriver:

  Erik:
  ””Det är klart att folk märker hur anstötlig en text är.”

  Nej, folk tycker inte texter anstötliga mot (vita) män är anstötliga mot (vita) män.”

  Ja, just precis. Det var den typen av fenomen man skulle undersöka ;).

 104. Matte Matik skriver:

  Erik: Om jag förstår dig rätt så håller jag med dig helt. Skåningarna får allt se till att ta sitt ansvar för att stoppa MC-gängen! 😉

 105. Erik skriver:

  Matte Matik:

  Precis, andra mäns kultur är lika relevant för skapade av kvinnomisshandel som skånska ortsbefolkningens kultur är för skapade av gangsterligor modell Hells Angels.

  De städer där gangsters etablerar sig bär alltså skulden för detta. De måste dessutom börja tänka på hur de pratar och behandlar andra så att inte gangsters tror det är ok att vara där. (för gangsters bryr sig så mycket om vad andra tycker om dem)

  Bland annat får man inte längre kalla en avancerad Platt TV för HDTV i Skåne. För HD är som alla vet Hells Angels favoritmotorcykel och att kalla en Tv för HD antyder positiv konnotering av HD. Hädanefter döps HDTV om till TVMJBK (TV med jättsnygg bildkvalitet)

  Detta resonemang tog det tio sekunder att komma på. Det krävs absolut ingen kunskap för att hitta på nonsens-associationer av ord. Det enda som krävs är auktoritet som inbillar folk att påståendet år sant.

 106. Fredrik skriver:

  Matte:

  Trevligt att ha TGM-skaparen själv med i diskussionen!
  Jag är stor fan av den. Det vore kul med lite fler valmöjligheter, a la Complaint Letter Generator ;).
  Blir det några fler mattevisor förresten? De förgyller den akademiska vardagen haha 🙂

  ”Jag tycker dock att man inte ska skriva på det sätt som gjordes i exempelartiklarna från UNT och ST om några grupper överhuvudtaget.”

  Kunde inte ett tumregel vara att man bör göra tydligt hur könsskillnaden ser ut? I princip alltid handlar det ju om skillnader i medelvärde med mer eller mindre stora (ofta stora) överlapp mellan fördelningarna, snarare än att alla män > alla kvinnor. Om är tydlig om hur gruppskillnaden ser ut i det avseendet tycker jag man borde få diskutera alla gruppskillnader, precis som man borde fritt få diskutera hur tillvaron funkar i största allmänhet.

  Många skribenter har ju inte ens detta riktigt klart för sig. Titt som tätt ser man argument av typen ”det kan inte vara så farligt att röka för jag hade en farbror som blev 112 år och rökte som en borstbindare”.

 107. Jerker Montelius skriver:

  Erik:

  Jag kan inte svara på allt då denna tråd då växer över alla breddar och jag redan misstänker att vissa tycker att vi ”trollar” eller spammar Tanjas kommentarer.

  >Med tanke på personer som Eva Lundgren så klarar vi oss med minst en professor färre 😀

  Jag tror nog vi skulle kunna enas om vilken sorts forsking och vilken sorts professorer, doktorander och studenter vi skall ha.

  >>”Det finns flera saker här. Yttrande frihet, frihet från censur och filtrering. Både positiva och negativa friheter.”

  >Det där är väl i stort sett bara negativa friheter. Positiva friheter är ju när man är ute efter att uppnå något. Negativa är när man struntar i vad som uppnås bara folk är ”fria”

  Nja, problemet är att många positiva friheter är att de kostat pengar. ”Bredband till alla” skulle t.ex kosta staten enorma pengar. Rättssäkerhet är dock en sak som jag kan nämna som en positiv frihet. Den skall införas ”kosta vad det kosta vill”.

  >>”Personligen är jag Poperian.”

  >Jag gillar också Karl Popper men det är långtifrån ett komplett konkret system som han bidrog med och hans tankar följs inte på högskolans lärarlinjer.

  Nä. Och det är deras problem.

  >>”3. Tidningarna har bevisligen stämt honom på upphovsrätt och inte på LoHMF. Även om båda lagarna finns så är det den man föredrar.”

  >Det viktiga är inte vilket verktyg tidningarna använder utan varför de gör det. Å ena sidan säger tidningarna att det är ok att skylla dålig miljö på (vita) män. Å andra sidan säger de att det är vidriga hemska budskap att skylla dålig miljö på invandrare. Det borde vara fel att göra sådana beskyllningar alls men bevisligen är det (åter) inte så i verkligheten utan det är skillnad på folk och folk.

  Faktum är fortfarande. man stämde för upphovsrättsintrång.

  >>”OK. Jag har som piratpartis blivit anklagad för att vara kommunist, kapitalist, finnig, fildelande tonåring men jag har aldrig förut blivit anklagad för att vara överdrivet
  chevaleresk eller ridderlig. Den var ny. 🙂 ”

  >Du blir inte anklagad för att vara ridderlig för att personerna som anklagar dig är själva ridderliga. Hur ofta anklagas du för att vara kommunist av personer som själva är kommunister?

  Alla killar i vår kultur är uppfostrade ridderligt. Min poäng är att piratpartiet är inget undantag. Det märks bara mycket tydligare när det knappt finns några kvinnor att vara ridderlig mot.

  Och du är inte det? om jag uppfattar dig rätt ?

  Resultatet av detta blev arketypen datanörd på 80-talet (som har inget med data att göra). En arketyp som finns kvar än idag med resultatet att en okunnig rockare har högre status än en duktig datanörd. Det är alltså inget högstatus i själva handlingen i sig det är helt enkelt killar som är nördiga som blivit upplärda att nedvärdera sig själva genom beteende, språk och attityd. Vilket är vad piratrörelsen gör idag.

  Piratrörelsen i dag har representanter i EU-parlamentet och tänker byta ut regeringen i detta land. Vi kan, vi vill och vi törs. På vilket sätt anser du att vi nedvärderar oss själva eller inte är maskulina nog?

  >I alla tider i alla samhällen har en rörelse som piratrörelsen sett ut likadant. Det är bara det att ni med stor sannolikhet har lärt er nedvärdera er egen roll, är du 70-talist så skedde detta troligen redan i grundskolan.

  Fortfarande. Representerade i EU-parlametet, Snart i riksdagen. Piratpartier i över 30 (trettio!) länder. Hur mednar du att vi nedvärderar oss? Hybris är inte heller särskillt bra?

  >>”Vad du dessutom föreslår att att vi skall börja med mansfrågor som någon form av valfläsk som vi använde i valet och sedan avsåg att byta bort?”

  >Nej tvärtom föreslår jag att ni skall börja med mansfrågor för att det är mansfrågor som gör er starka på andra frågor. Att byta bort dem skulle försvaga er på era ”hjärtefrågor”

  Du får nog förklara vidare vad du menar med mansfrågor då.

  >>”Nä inte på decimalen kanske men taget lite grovt så.”

  >Kom igen! Du ser väl att det empiriskt inte ens är i närheten av lika könsmässigt? Min poäng är att det aldrig varit det heller. Tjejer och killar har inte samma intressen generellt.

  Det beror på vad du fokuserar på.

  >>”Som jag sa ovan. Mansfrågor är viktiga men integretetsfrågor är viktigare.”

  >Vad jag försöker förklara för dig är att mansfrågor ÄR integritetsfrågor av den sort ni förespråkar

  Som ovan du får nog konkretisera dina mansfrågor.

  >(”Kvinnliga integritetsfrågor” vore exempelvis hårdare kontroll av internet så inte oönskade nakenbilder kan spridas)

  Med de nya reglerna om nakenskanning på flygplatser så nog frågan om spridning av bilder nog något som vi generellt får
  dras med. Om ökad kontroll av internet skulle göra från eller till på detta kan vi diskutera.

  >>”Löser vi den så kan vi sedan i lugn och ro diskutera om det verkligen är sunt med att genusmärka utbildningar.”

  > Utbildningar är redan genusmärkta. Tanja motsätter sig mer öppen genusstyrning. Alltså utöver det obestridliga faktum att grundskolan redan ger tjejer högre betyg på alla ämnen på basis av väregrund och har så ostört haft som agenda i åratal.

  Och utan yttrandefrihet så hade du inte kunnat nämna det.

  >>”Kanske det är min erfarenhet som småbarnsförälder som säger mig att om Lisa slagit Pelle i huvudet så blir det inte bättre av att Pelle får dra Lisa i håret. Resultatet av sådant brukar vara vilt slagsmål barnen emellan tills någon förklarar för stridstupparna att man ”skiter i vem som slog först och varför, i det här huset slåss man inte och fattar ni inte det så är det läggdags för båda två omedelbart”.”

  >Det där förutsätter att du ser till Lisa inte slår Pelle. Men vad händer om du under flera år låter Lisa slå Pelle men FÖRBJUDER strängeligen och med hårda hot Pelle för att nånsin ens röra ett hår på Lisas huvud? Vad har du för erfarenheter av det?

  Precis vad du säger ”Det där förutsätter att du ser till Lisa inte slår Pelle.”
  Rätta det ursprungliga felet. försök aldrig kompencera.

  ”Det här stämmer inte. Var har du fått det ifrån. Kolla hur kvoteringen slog t.ex”

  >Jag har ju redan förklarat ridderligheten redan. Kvoteringen infördes i Pp för att vissa felaktigt trodde kvinnor behöver kvoteras en faktamiss (och faktamissar i ett parti vars medlemmar är faktanördar säger en hel del om hur stark denna ridderliga ideologi är)

  >…men i praktiken har tjejer i nördsammanhang sedan länge haft en mycket högre status. Allt som skett har sålunda varit väldigt förutsägbart, både piratpartiets kvotering av kvinnor och det faktum att den inte behövdes eftersom kvinnor redan pga de är exklusiv minoritet är högre värda.

  Du beskriver piratpartiet som ett parti fyllt med chevalereska, lärda, kunniga och ridderliga män och är kvinnor uppskattas och har en hög ställning. För mig låter det som ett trevligt sällskap. 🙂 Undrar om det är därför kvinnor strömmar till piratpartiet i drivor. 🙂

  >>”Ja? Rick är hetro och singel? Är det så upprörande att en partiledare faktiskt har ett sexliv?”

  >Nej privatpersonen Rick får gärna ha ett sexliv med hur många han vill. Att däremot partiledaren Rick annonserar efter ett sexliv ger ett minst sagt dåligt och lågstatusintryck av just den sort jag varnar för ovan. Nördar nedvärderar som sagt sig själva med beteende och sätt att kommunicera.

  Jasså? När började sexliv ge ”lågstatusintryck” och vem är det som nedvärderar förresten?

  >Nörd i sig är ett nedvärderande ord vi kunde kalla dem ”sakkunniga” eller ”lärda” men jag använder det i brist på bättre för att illustrera en poäng.

  Here! Here!

  >>”Va va egentligen frågan som han svarade på då? Det låter mest som han duckade en konstig fråga.”

  >Han svarade på varför det är så få kvinnliga medlemmar och så få tjejer som röstar på er.

  Och som denna evighetslånga diskussion visar så hade han rätt.

  >>”Jo. men du måste också inse att det finns många med kraftiga politiska motiv att svärta ned piratpartiet och i detta spel så drar man sig inte för feltolkningar eller direkta lögner.”

  >Du missar min poäng. Dessa saker är inte nedsvärtningar om inte ni själva tycker det.
  *Hur kan det vara att svärta ner er att kalla er grabbiga?
  *Hur kan det vara att svärta ner er att säga det är få kvinnor

  Grabbig skall ses i relation till manlig. Grabbig signalerar något infantilt och omoget på samma sätt som tjejig står i relation till kvinnlig.

  Att vara dåligt representerad hos vilken som helst godtycklig grupp är dåligt för ett politiskt parti för att det visar på att det rent tekniska valarbetet kanske inte flyter så bra som det skall.

 108. Erik skriver:

  Jerker Monelius:

  ”redan misstänker att vissa tycker att vi ”trollar” eller spammar Tanjas kommentarer.”

  Jag och Dogdylan spammar regelbundet Tanjas kommentarer, pga den informativt höga nivån vi håller så brukar Tanja vara positiv till denna sorts ”spammande”. Man lär sig helt enkelt nya saker när man skriver så här som man annars aldrig hade tänkt på.

  ”Jag tror nog vi skulle kunna enas om vilken sorts forsking och vilken sorts professorer, doktorander och studenter vi skall ha.”

  Det kan visa sig svårare än du tror då problemet ligger i den aministration som utnämner dem och den ideologi som totalt dominerar de kretsarna.

  ”Nja, problemet är att många positiva friheter är att de kostat pengar. ”Bredband till alla” skulle t.ex kosta staten enorma pengar.”

  Jag tror du missförstått Berlins beskrivning av olika friheter. Den negativa är den som utmärks av USA, den positiva är den som utmärks av Sovjet, problemet är att bägge blir epic fail när de överdrivs.

  ”Rättssäkerhet är dock en sak som jag kan nämna som en positiv frihet. Den skall införas ”kosta vad det kosta vill”.”

  Rättsäkerhet är en negativ frihet. Alla friheter som handlar om att ta bort begränsningar är negativa. Positiva friheter är när man förespråkar någonting. Negativa är när man vill ta bort hinder.

  ”Nä. Och det är deras problem.”

  Och de skyller i sin tur på riktlinjerna de fått av regering och riksdag. Därmed blir det i sammanhanget pp:s problem.

  ”Faktum är fortfarande. man stämde för upphovsrättsintrång.”

  Vilket juridiskt förmodligen är fel per definition. Men den stora poängen är att man försöker tysta oliktänkare. Inte exakt hur man går till väga för att göra det.

  ”Och du är inte det? om jag uppfattar dig rätt ?”

  Korrekt, jag är inte ridderlig, jag är jämställd och lyssnar faktiskt på kvinnor. Vilket ridderliga män inte gör även om många tror de gör det genom att följa en ideologi som bygger på ett samhälle som inte existerar.

  ”Piratrörelsen i dag har representanter i EU-parlamentet och tänker byta ut regeringen i detta land. Vi kan, vi vill och vi törs. På vilket sätt anser du att vi nedvärderar oss själva eller inte är maskulina nog?”

  Ni är ett mansparti (genom intresseområde) men ni har ingen manspolitik alls. Det är jämförbart med ett vänsterparti som inte har nån kvinnopolitik, ett kd utan familjepolitik eller ett moderaterna som inte har nån politik för företagare.

  ”Fortfarande. Representerade i EU-parlametet, Snart i riksdagen. Piratpartier i över 30 (trettio!) länder. Hur mednar du att vi nedvärderar oss? Hybris är inte heller särskillt bra?”

  Jag menar ni nedvärderar er själva för ni har ingen manspolitik vilket innebär ni är enda partiet som för en politik i ignorans av vem som partiet och dess väljare består av. Fi försöker inte dölja det är ett kvinnoparti (på basis av antal och intresse) men ni visar inte att ni är ett mansparti eller hur? Detta trots att vem som helst som är räknekunnig kan berätta det.

  ”Du får nog förklara vidare vad du menar med mansfrågor då.”

  Vet du vad kvinnofrågor innebär? Det innebär att vänsterpartiet jagar andra medlemmar och röstande än exempelvis folkpartiet.

  ”Det beror på vad du fokuserar på.”

  Du kan ta precis vad som helst, internetanvändning, sexualitet, vänskap, filmer, musiksmak, låttexter, till och med antalet personer som föredrar att umgås. Könsskillnaderna är generellt mycket stora i precis alla sammanhang utom ETT

  Hur vi pratar om dem. Där har en enorm skillnad skett den senaste tiden.

  ”Som ovan du får nog konkretisera dina mansfrågor.”

  Det betyder samma sak som kvinnofrågor, bara det att det inte är vänsterpartiet vi pratar om.

  ”Med de nya reglerna om nakenskanning på flygplatser så nog frågan om spridning av bilder nog något som vi generellt får
  dras med. Om ökad kontroll av internet skulle göra från eller till på detta kan vi diskutera.”

  Det är just det som är min poäng, du vill diskutera om åtgärderna är empiriskt effektiva. Det är dock inte alls vad de kvinnliga integritetsfrågorna handlar om. Där handlar det om att få män att resa sig upp och säga ifrån och skicka signaler och ge starka KÄNSLOintryck.

  Av den anledningen är det mansfrågor ni sysslar med. Dvs frågor som många män och mycket färre kvinnor intresseras av.

  ”Och utan yttrandefrihet så hade du inte kunnat nämna det.”

  Jag kan inte nämna det idag MED yttrandefrihet heller utan att riskera negativa följder irl. Diskussionen om politisk korrekthet gör diskursen om yttrandefrihet till en perifer bagatell. Det finns redan hundratals saker vi lagligt FÅR göra men som knappt nån vågar göra av rädsla för stigmatisering. Yttrandefriheten är på väg att bli ett tomt skal. Vi får säga vad vi vill men skolan säger att om vi gör det får vi sämre betyg och sämre jobb.

  ”Precis vad du säger ”Det där förutsätter att du ser till Lisa inte slår Pelle.” Rätta det ursprungliga felet. försök aldrig kompencera.”

  Och idag rättar ingen felet just av rädsla för att det skall uppfattas som kompensering: Lisa fortsätter slå Pelle och är idag så van att ingen reagerar när det sker.

  ”Du beskriver piratpartiet som ett parti fyllt med chevalereska, lärda, kunniga och ridderliga män och är kvinnor uppskattas och har en hög ställning.”

  Ja precis.

  ”För mig låter det som ett trevligt sällskap. :-)”

  Javisst och det är en del av problemet. Trevlig är ur popperiansk bedömning ett negativt omdöme – inte ett positivt – särskilt om det är kvinnor som pratar om män.

  Det är alltså bra att vara trevlig om folk ser till det är bra att vara trevlig – vilket inte sker alls.

  ”Undrar om det är därför kvinnor strömmar till piratpartiet i drivor. :-)”

  Det är en av orsakerna de inte gör det. Utmärkande för killar som pratar om att vara ”trevlig” är just den här ridderligheten där män sätter kvinnor på piedestal – vilket ger kvinnor genrellt ett dåligt intryck av den killen.

  ”Jasså? När började sexliv ge ”lågstatusintryck” och vem är det som nedvärderar förresten?”

  Sexliv signalerar inte lågstatus, annonsering av brist på sexliv signalerar lågstatus. Killar som redan har en massa tjejer annonserar inte efter tjejer, det behöver de inte för guess what? Tjejer pratar med varandra!

  ”Here! Here!”

  Haha :)) Lärd man är för övrigt vad det kallades i gamla rollspel som drakar och demoner.

  ”Och som denna evighetslånga diskussion visar så hade han rätt.”

  Jag har aldrig sagt han inte hade rätt, min poäng är att han inte behövde säga nåt alls för det är omaskulint att en mansgruppering ber om uräskt för att de är en mansgruppering. Har du nånsin hört Vänsterpartiet eller Feministiskt initiativ be om ursäkt för bristen på män?

  Om en grupp ber om ursäkt och en annan inte gör det är det en klar signal för lågstatus.

  ”Grabbig skall ses i relation till manlig.”

  Nej, grabbig blir sedd i relation till tjejig (och nån regel för hur det ”skall” ses är oviktig för ingen följer nånsin de där fantasireglerna i verkligheten). Grabb är en könsspecifik benämning. Den handlar om killar vars motsvarighet är tjejer – inte män.

  ”Grabbig signalerar något infantilt och omoget på samma sätt som tjejig står i relation till kvinnlig.”

  Grabbig signalerar de egenskaper som utmärker karaktärer som ex. Han Solo, James Bond och Maverick (Tom Cruise i Top Gun) karaktärer som inte bara utmärks av prestationer utan som också är enormt populära bland kvinnor just för att de inte ber om ursäkt för vad de är och försöker göra sig prydliga. De vet de är rebeller men skillnaden mellan dem och pp är att de är stolta över vad de är.

  ”Att vara dåligt representerad hos vilken som helst godtycklig grupp är dåligt för ett politiskt parti”

  Varför är det dåligt?

  ”för att det visar på att det rent tekniska valarbetet kanske inte flyter så bra som det skall.”

  Det är ju inget parti som försöker få fler manliga väljare Alla partier försöker få fler kvinnor och sålunda är det en fysisk omöjlighet de alla lyckas – detta oavsett hur bra deras tekniska valarbete flyter.

 109. Fredrik skriver:

  ”Jag och Dogdylan spammar regelbundet Tanjas kommentarer,”

  Ja ni borde inte göra så. När jag skrev ”mångordig” var det Dig jag syftade på. Tänk först och skriv sedan, men kort. Jag menar inte att vara ohövlig, men nu blir diskussionen hopplös att följa.

 110. Erik skriver:

  Det är ganska svårt att svara kort i en diskussion där de flesta utgår från felaktiga premisser. Korta kommentarer kräver man utgår från samma doxa från början men jag pratar regelbundet om saker de flesta av allt att döma inte har en aning om. Utmärkande i detta är skillnaden mellan den ridderliga teorin om vad som är bra för kvinnor och det lätt kontrollerbara faktum att kvinnor är minst nöjda i de länder som utmärks av den tanken. Och ändå kör folk på i samma riktning som om de trodde att göra precis samma fel ännu mer skulle lösa problemet.

 111. Matte Matik skriver:

  Fredrik: Tyvärr blev det dåligt om inspiration till mattelåtar efter att jag hade pluggat klart. Jag har gjort en massa annat knas däremot och på sistone har det blivit ett par låtar ”genusmetal”. Transgenus tror jag heller inte jag kommer att bygga vidare på, tyvärr, det kommer att vara väldigt fullt upp med ”verkliga livet” (hur verkligt nu det är) framöver.

  Man borde få ”diskutera” alla gruppskillnader på samma sätt som man ska få diskutera allt annat. Jag tycker dock att det är lite knepigt med ordet ”diskutera” i sammanhanget – vad betyder det exakt? Att skuldbelägga en viss grupp för att enstaka individer i den gjort något dumt tycker jag inte är ok. Att utelämna analys av orsaker till att det kan finnas skillnad mellan grupper är i allmänhet också dåligt. Om diskussionen syftar till förståelse är det bra. Syftar den enbart till att skapa alienation och motsättningar är det inte bra. Med reservation för att jag inte funderat på långa vägar tillräckligt över detta.

  Kan f ö tillägga att jag tycker det är positivt med alla många och långa kommentarer om allt möjligt i den här bloggen. Man får små inblickar i så mycket man annars aldrig skulle stöta på. Iallafall inte jag.

 112. Fredrik skriver:

  Matte:

  >Tyvärr blev det dåligt om inspiration till >mattelåtar efter att jag hade pluggat klart.”

  Synd! Hoppas inspirationen rinner till igen någon gång – måste finnas många egendomligheter kvar att skriva låtar om därute i de abstrakta rummen…

  >Man borde få ”diskutera” alla gruppskillnader på >samma sätt som man ska få diskutera allt annat.

  Jo. Jag vill framför allt kompromisslöst försvara något slags (mitt) grundforskar-credo: Det är rätt att ta reda på hur världen funkar, oavsett om den ser ut som vi önskar oss och oavsett om det är någon ”nytta” med det. Och dessutom: i långa loppet lär det vara mer ”nytta” med en bra modell än en dålig modell, vilket man får om man håller sig till PK-dogmer och tabubelägger undersökning av vissa frågor.

  >Jag tycker dock att det är lite knepigt med ordet >”diskutera” i sammanhanget – vad betyder det exakt?

  Jag menade väl ungefär: att beskriva faktiska skillnader och att analysera deras tänkbara konsekvenser och orsaker.

  >Att skuldbelägga en viss grupp för att enstaka >individer i den gjort något dumt tycker jag inte är >ok.

  Nej, men den situationen borde ju bara uppkomma om man diskuterar gruppskillnader felaktigt. Egentligen hör ju inte diskussioner om vem som är skyldig till vad hemma i en vetenskaplig diskussion – det är väl filosofernas bord :).

  >Att utelämna analys av orsaker till att det kan >finnas skillnad mellan grupper är i allmänhet också >dåligt.

  Problemet där är att orsaksförhållandena kan vara extremt komplexa, och enda sättet att reda ut dem är att gå fram stegvis. (Som regel kan man naturligtvis anta att gruppskillnader har både genetiska och icke-genetiska orsaker precis som individuella skillnader). Så man kan inte kräva att en enskild studie eller artikel analyserar orsaker bakom gruppskillnader om det inte var syftet från början, tycker jag.

  >Om diskussionen syftar till förståelse är det bra. >Syftar den enbart till att skapa alienation och >motsättningar är det inte bra.

  Håller med i princip. Men argumentet missbrukas ofta: En typisk attack när någon analyserar en tabubelagd gruppskillnad, och de riktiga argumenten tagit slut är ”det där borde man inte få forska på eller prata om för det skapar bara splittring” (och en massa varianter på detta som inte har med sakförhållandena att göra). Återigen, att blockera undersökningar av vissa delar av verkligheten på det sättet tycker jag är antivetenskapligt och knäppt.

  >Kan f ö tillägga att jag tycker det är positivt med >alla många och långa kommentarer om allt möjligt i >den här bloggen.

  En kanonblogg utan tvivel :). Kanske min begränsade bandvidd, men jag kände mig lite översvämmad när kommentarerna svävar ut över flera sidor…

 113. Matte Matik skriver:

  Fredrik: Om jag förstår dig rätt håller jag med helt. Jag tror inte verkligheten blir annorlunda bara för att man ignorerar det man inte vill se.

 114. Inger A skriver:

  Tack för att du finns Tanja!

  Det är så många som tänker lika dant som du.Jag blir arg när jag hör feminister som säger aqtt de talar för min räkning för de gör de inte alls.Jag fattar inte vitsen med att måla upp könskonflikter.Jag och min gubbe bestämmer väl själva hur vi ska ha det,alla mina kompisar mid sina gubbar likså.Vem har bett dem att lägga sig in.vi kan ju faktiskt prata själva och behöver inga ombud! Kan jag hjälpa dig på nåt sätt?
  Du verkar köra turbo dygnet runt!!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: