Ifrågasatte könsmaktsordningen – fick sparken

Sparkad för att han ifrågasatte innehållet i en obligatorisk genuskurs

Sparkad för att han ifrågasatte innehållet i en obligatorisk genuskurs

Carl Festin kontaktade mig för ett tag sedan angående ett unikt fall (eller finns det fler där ute?) som behövde uppmärksammas. Jag uppmanade honom då att vända sig till tidningen Världen Idag, som garanterat skulle ta upp hans fall, vilket nu skett: Ställde inte upp på könsmaktsordningen – Sparkades som pappagruppsledare: När Carl Festin ifrågasatte vetenskapen bakom den så kallade könsmaktsordningen fick han inte vara kvar som ledare för pappagrupper inom Jämtlands läns landsting. Carl Festin hade varit timanställd som pappagruppsled­are i Östersund i fem år när han förra vintern blev kallad att delta i en flera dagar lång genusutbildning i landstingets regi.

”Vi fick veta att det ur samhällets synvinkel inte finns något kön vid födseln, och att man sedan kommer in i en maktstruktur där männen är överordnade kvinnorna. När jag frågade vilka vetenskapliga belägg det finns för att beskriva relationen mellan könen just så, hänvisades jag till en litteraturlista och till att detta var bestämt av riksdagen”, berättar Carl Festin. Under kursen skulle deltagarna se på vardagliga uppgifter ur ett könsmaktsperspektiv. ”Om jag bar in maten och min fru packade upp, så var det ett könsmaktsbeteende.”

Mot slutet av kursen blev Carl Festin kallad till ett tre timmar långt möte med kursledarna, den överläkare som ansvarar för hälsoutbildningarna och pappagruppernas samordnare. Han fick veta att hans kritik mot genusvetenskapen och könsmaktsordningen var olämplig, och att han ”utövat könsmakt” under en föreläsning, då han rest sig för att fylla på sin kaffekopp från en kaffevagn.

Någon vecka senare blev han ombedd att ta time-out som pappagruppsledare. Carl Festin anmälde det inträffade till Diskrimi­neringsombudsmannen (DO), som efter ett halvårs handläggning i höstas beslöt att inte ta upp ärendet.”Jag menar att jag blev tystad, och att jag inte kunde uttrycka mina åsikt­er eller ifrågasätta genusvetenskapen utan att det kostade mig jobbet”, säger Carl Festin, som nu vill få utländska bedömare att avgöra om genus är en politisk rörelse eller faktisk vetenskap.”Är det en politisk rörelse är jag således avsatt på grund av att jag motsatt mig att bedriva politisk agitation inom landstingets regi och berättigad till ett rejält skadestånd”

Jag doktorerade här vid matematiska institutionen SU, och har sedan dess jobbat på KTH, SSHL och sedan åter SU.

Jag doktorerade här vid matematiska institutionen SU, och har sedan dess jobbat på KTH, SSHL och sedan åter vid SU.

Det är alltså inte bara härskartekniker man kan bli fälld för utan även för att ifrågasätta könsmaktsordningen. Dessutom kanske man snart kan bli klassad som havandes en personlighets-störning om man inte delar genusmaffians värdegrund eftersom definitionen enligt läkarkåren lyder: ”Individer med en personlighetsstörning har vissa tanke- och beteendemönster som tydligt skiljer sig från majoriteten av befolkningen”. Det gäller alltså att vända utvecklingen i tid innan en majoritet blivit genushjärntvättad. På tal om jobb så kan jag meddela att min tjänst vid matematiska institutionen gick ut nu i februari, och detta beror inte på bloggen utan på att kontraktet helt enkelt löpte ut. Då undrar ni förstås vad jag sysslar med nu, men det är hemligstämplat tills vidare. 🙂 Den del som jag kan berätta öppet om på bloggen är att jag städar min lägenhet som tycks följa termodynamikens andra huvudsats vilket innebär att entropin (måttet av oordning) i ett slutet fysikaliskt system ökar med tiden och att jag aktivt måste motverka denna universella naturlag genom att städa upp bland alla matte- och genuspapper, men det är inte värre än att jag nästan är klar nu. 🙂

Svensk politik på vetenskaplig grund

Svensk politik på vetenskaplig grund?

Frågan är om man inte borde bli politiker? Med min vetenskapliga kompetens skulle jag då kunna motivera allt på ett trovärdigt sätt, exempelvis är Jupiter den femte planeten från solen räknat, och därför måste vi höja kommunalskatten med precis 5% varje år för att väga upp Jupiters kraftiga gravitationsfält så att inte genuskompetensen blir insugen i denna jätteplanet och förgasas. Vidare har Saturnus 17 ringar, och det är därför helt i enlighet med naturlagarna som vi som politiker ger just sjutton i medborgarna. Men detta är inget nytt – ända sedan Antiken har vi vetat att det finns irrationella tal och vi måste då förvalta detta vetenskapliga arv genom att föra just en irrationell politik, varenda skolelev som försökt beräkna hypotenusan i en likbent rätvinklig triangel med sidan 1 förstår detta självklara faktum. När vi sedan bygger vi ut med de komplexa talen kan vi göra världen till en mycket mer komplex plats med genusvansinne, byråkrati och statlig kontroll över gurkans längd, form och färg baserad på ett EU-direktiv där EU står för Europeisk Underordning och syftar till att få alla grönsaker, frukter och fröer som säljs i Europa att med några tusensidiga rekommendationer anta exakt den struktur som makthavarna finner lämplig från fall till fall och i en anda av godtycke som bottnar i att sitta kvar vid makten till varje grönsakspris.

Jag ska sätta de ekologiska kikärtorna i rullning

Jag ska sätta de ekologiska kikärtorna i rullning

Mitt vallöfte blir att de ekologiska kikärtorna kommer att rulla runt längs korridorerna i Bryssel tills de uppnår den flykthastighet på 11 km/sekund som krävs för att de ska kunna lämna Jordens gravitationsfält. De här flygande ekologiska kikärtorna blir då en del av den miljöcertifierade politik som bygger på en hållbar utveckling som jag tänkte bedriva och sprida ut i hela solsystemet och på så sätt står min politik på fast vetenskaplig grund och kommer alla invånade till del genom att den kan uttryckas i en formel som jag skulle vilja kalla för den ekologiska kikärtsformeln. Möjligtvis är flykthastigheten ovan lite felaktig eftersom den bygger på beräkningen v=\sqrt{2GM/R} där Jorden är sfärisk och detta är inte längre fallet då hela Västeuropa och i synnerhet Sverige är nedtyngt av genusidioti och statliga direktiv vilket deformerat hela jordytan och gör det svårare för både ärtor och andra grönsaker att lämna den. Jag kommer att lägga till en konstant till formeln då, som får heta Tanjas konstant, men som egentligen är en variabel då dess värde måste justeras från år till år beroende på hur långt genusvansinnet gått. Dessutom kommer ju glaciärisarna snart att smälta och det påverkar också formeln så klart, men den viktiga frågan är hur det påverkar kikärtorna. De kommer att förvandlas till groddade ärtor om de inte snarast skickas ut i rymden, och groddning är ett tecken på reproduktion och därmed relevant att stoppa ur ett genusperspektiv, så som ni ser hänger allt ihop i ett holistiskt helt och det är bara min politik som representerar detta synsätt med ett klimat-, genus- och hållbar utvecklingsperspektiv som är i samklang med naturlagarna, hela kosmos och storleken på min plånbok efter att ha blivit vald.

Johan Lundberg för en föredömlig kamp mot allehanda idioti

Johan Lundberg för en oavbruten och föredömlig kamp mot allehanda idioti

Johan Lundberg skriver på Axessbloggen under ”När frihet blir ofrihet och ofrihet frihet” ang en krönika i DN från den 23 mars: ”Det gick inte så bra för genusteori-förespråkarna när genuscertifieringen vid Lunds universitet diskuterades i Filosofiska rummet nyligen. Kort sagt sopade Tanja Bergkvist och Svante Nordin mattan med genuscertifieringens företrädare, Göran Bexell och Tomas Brage. För att återupprätta Brage och Bexell har deras professorskollega Sverker Sörlin skrivit en krönika i dagens DN (ej på nätet), där han på ett sätt som kan leda tankarna till Orwellskt nyspråk argumenterar för att statlig styrning av universitetens verksamhet är att betrakta som frihet, alltmedan de som menar att staten inte ska gå in och styra forskning och undervisning politiskt, företräder en, enligt Sörlin, högst problematisk form av frihet, nämligen friheten att kränka andra. Så här avslutas Sörlins artikel: ”Hotet mot universiteten består inte i ökad orättvisa och jämställdhet utan i de frihetens fundamentalister som förväxlat frihet med en självpåtagen rätt att intet vilja och intet välja och därför riskerar att allt kränka.” Jag skulle slutligen vijla fästa uppmärksamheten på ytterligare en av Sverker Sörlins härskartekniker (vid sidan av att utmåla företrädarna för akademisk frihet som ”frihetsfundamentalister”), nämligen att inte nämna någon av genuscertifieringens motståndare vid namn. En obehaglig debatteknik som man i detta fall inte kan utesluta beror på att en av motståndarna, Tanja Bergkvist, är kvinna och tillika inte professor.”

Just det – jag och Svante golvade genusmaffians hantlangare! 🙂 Och genom att citera ur det dokument som ligger till grund för deras arbete och som nu är på export till andra lärosäten så fick folket veta vad som verkligen pågår, vilket fick Bexell att nästan ta avstånd från dokumentet, i vilket fall sa han att det ”inte är att uppfatta på det sättet” när punkterna med de konkreta åtgärderna lästes upp. Men om det som skrivs inte är att uppfatta ”på det sättet” när man citerar så gäller det väl även det som sägs? Och frågan är då om det är lönt att diskutera något överhuvudtaget med folk som har den inställningen. Frågan är också vad Tiina Rosenberg, som är projektledare och ansvarig för slutrapporten, tycker om att den inte ska uppfattas så som den är skriven? Jag hoppas att detta uttalande orsakar en stor intern splittring inom den genusfixerade falang som härjar inom akademin och att den för evigt traumatiseras och aldrig återhämtar sig.

En genussensitiv kamera i varje klassrum

En genussensitiv kamera i varje klassrum

Så här inleder Sörlin sin krönika i DN: ”Genuscertifiering är på gång vid Lunds universitet. Motståndarna ser det som ett politiskt ingrepp i universitetens frihet. Förre rektorn, den kloke Göran Bexell, försvarade genusambitionerna i radions ”Filosofiska Rummet” nyligen. Å andra sidan, suckade han, finns så mycket som ska främjas: mänskliga rättigheter, demokrati, hållbar utveckling. Vad händer med universitetens frihet? Kanske missförstår vi frågan. Betyder universitetens frihet att de skulle vara fria från värderingar? Knappast. Det har de aldrig varit och kommer aldrig att bli.” Kanske missförstår Sörlin genuscertifieringen – den innebär ju, för att använda professor Bertil Holmlunds ord, en perspektivmonopolisering. För att inte tala om den övervakade detaljstyrning av studenters och forskares beteende och tänkande som ingår i genuscertifieringen, och som vi ”frihetsfundamentalister” vänder oss emot.

Bloggen ”Anders B Westin problematiserar”  skrev förresten ett inlägg för något år sedan om professor Sörlins medverkan i Filosofiska Rummet (men programmet går inte att lyssna till på SR:s hemsida längre) och hur han där tydligen flera gånger försökt påtala att evolutionsläran inte behövs för att förstå människans samhällsbyggande och grundläggande mellanmänskliga ageranden.

Missa inte Matte Matiks nya genuslåt: ”Om du tror att de bryr sig” ! Dessutom är visst polisanmälan mot Transgenusmotorn ute nu. Här en av Mattes äldre matematiklåtar – Calculus. Enjoy! 🙂

Lästips: PJ Anders Linder: ”Det politiska högmodets pris”. HAX om The Great Firewall of Europe. Paula Neuding i SVD: ”Lila kuvert gör oss inte tryggare” (om hyperlexi, överlagstiftande). Hon kommenterar bla artikeln ”Hårdare tag ger inte färre brott” av Fries och Jerzy Sarnecki, ni vet den dyslektiske professorn som i en intervju Gaudeamus själv undrar hur han lyckades ta en examen i sociologi, ”Kanske var inte kraven så höga då” kommentarer han. I denna intervju kan man även läsa följande:

Jerzy klarade inte de prov han måste göra för att komma in på gymnasiet. Tack vare familjens kontakter fick han börja på ett tekniskt gymnasium där han läste till lantmätare i fem år… ”En lärarinna hjälpte mig och korrigerade mina stavfel på studentexamenstentan, vilket ju förstås var både olagligt och förkastligt – men jag fick min examen.” Är Sarnecki själv kriminell? Kanske därför han inte vill ha hårdare tag…

189 Responses to Ifrågasatte könsmaktsordningen – fick sparken

 1. Lennart W skriver:

  Ang. Sörlins nyspråk kommer jag osökt att tänka på SVT-reklamen om fri television. Statlig styrning = frihet.

 2. Sven-Ove Johansson skriver:

  Tecken i tiden?

  Richard Feynman (av alla) ”censurerad” på youtube! Uppladdaren av en intervju med Richard Feynman där han går lös på ”mjuka” vetenskaper (sociologi) har plockat bort sin uppladdning… Jag trodde jag hade sparat denna intervju men har inte lyckats hitta den. Om någon har en kopia/inspelning så varsågod och ladda upp den på youtube!

 3. Roland Ch. skriver:

  Det är dags att höja rösten nu! Protetera! Blogga! Kommentera! Särskilt på Expressen som har en otäck censur. Gå dit nu och skriv öppet vad du tycker! Det har redan gått mycket för långt!

 4. Rasmus skriver:

  Fy fan vad bra skrivet Tanja! Hatten är av och applåderna ljuder.

 5. Cavatus skriver:

  Att Festin inte hade någon lycka hos DO är inte att förvåna sig över. Är man man, vit och medelålders meddelar DO redan i växeln att dessa inte omfattas. Om han dessutom opponerar sig mot en statlig åsiktspådyvling lär inget ske. Men DO ruvade tydligen ett halvår på beslutet. Antingen försökte DO med långbänk, så att det skulle falla i glömska, eller också hade hon (Katri Linna) stor ågren över hur det här skulle hanteras. Enklast att lägga i runda arkivet.

  Ja, snälla Tanja, bli politiker! Men sjuklövern slåss alla om att vara bäst på genusperspektivet, så hos dom har du inget att hämta. Men Sverige behöver sanningssägare. Sådana har det varit tunt med de senaste decennierna.

  Om man inte ska tro vad som står i ett dokument, vad ska man då tro på? Där har du helt rätt och om det nu är så att dokumentet inte ska tros, då är vi farligt nära 1984. Det gäller alltså, om man INTE läser det som fan läser bibeln. Hmm …..

 6. Dr. Jonsson skriver:

  Tanja,

  Ja … i Sovjetunionen klassades man ju som psykiskt sjuk och kunde därmed spärras in på mentalsjukhus om man hade svårartat avvikande tankemönster som t.ex. gjorde att man – i motsats till övriga – inte kunde uppfatta skönheten i det sovjetiska diktatursamhället. Vem vet hur långt vi har kvar dit.

  Värdegrundsstörning” kanske kan bli en ny tillgänglig diagnos som per automatik renderar en obetald time-out från jobbet. Och vid en ”allvarlig värdegrundsstörning” (som många av oss möjligen lider av) blir man omyndigförklarad och får en God Man. (Eller en ”God Hen”)

  Lindrigare fall kan klassas under ”patriarkala deviationer i tankemönster” vilket endast medför påtvingad sjukledighet enligt smittskyddslagen.

  Det produktionsbortfall som då uppstår är i praktiken obefintligt eftersom alla vet att inget av nytta för samhället någonsin kan skapas när man inte har ett korrekt genusperspektiv.

 7. QED skriver:

  Mycket bra och roligt skrivet, Tanja. Tungt att för män att kliva in på kvinnornas domäner. Här en provocerande artikel i Expressen på ämnet

  ”Hemmapapporna är livsfarliga för barnen

  av Eva Sternberg

  I förra veckan gick Anna Carlsson upp med en doktorsavhandling på högskolan i Malmö. Anna Carlsson har vetenskapligt bevisat att barn under ett år, har råkat illa ut under de senaste tre åren i Sverige. Olyckfallsfrekvensen bland dessa barn har ökat med mer än trettio procent! Bland äldre barn har olycksfallsfrekvensen i stället gått ner.
  Varför ökar olyckorna för barn under ett år?
  Varför bara i Sverige?
  Alla inom barnsjukvården vet. ”

  ”Vi kvinnor har sedan tidernas begynnelse utvecklat oss själva, vår hjärna och vårt sammanhang för att på bästa möjliga sätt ta emot det späda barnet vid födseln och ge det näring ur vår kropp och omvårdnad i vår famn. Män har utvecklat sin hjärna till att skjuta bisonoxar och se tredimensionellt.
  Inget samhälle i världen har överlämnat åt män att ta hand om nyfödda barn – förrän vi i Sverige kom på den vansinniga idén i samband med industrisamhällets genombrott och Alva Myrdals avsky mot sin mor.”

  ”Men varför undersöker inte forskarna sambandet mellan hemmapappor och barnolycksfall?
  Varför skriver inte kvinnliga läkare böcker och informerar föräldrar om riskerna?
  De svar jag fått på mina frågor är beklämmande:
  – Vi vågar inte!
  – Vi får inga forskningsanslag!
  – Vi vill inte bråka!
  – Vi vill att det ska vara sant att män och kvinnor är identiskt lika!”

  http://www.expressen.se/debatt/1.1930217/hemmapapporna-ar-livsfarliga-for-barnen

 8. Sven-Ove Johansson skriver:

  Konvergensområden

  – Konvergensområdet för kommunistiska/socialistiska system är fånglägren
  – Konvergensområdet för multikulturella samhällen är polisstaten
  – Konvergensområdet för genussamhället är gamla Östtyskland/Stasi

 9. Johan skriver:

  ”Liksidig rätvinklig triangel”?????

  Ja det är väl så irrationellt det blir. Hur ser den ut månn tro? Crazy :S

 10. uffenordholm skriver:

  Johan: jag tror Tanja menar en rätvinklig triangel där kateterna är lika långa (en enhet långa) och hypotenusan blir roten ur två enheter lång.

 11. Shastra skriver:

  Johan:

  En sån triangel är en självmotsägelse i det euklidiska planet, men funkar faktiskt på ytan av en sfär (och en del andra riemannska ytor). Men jag antar att Tanjas retorik syftade på en vanlig euklidisk triangel.

 12. Tanja Bergkvist skriver:

  Johan & Uffe, ha ha där klantade jag mig rejält 🙂 Har ändrat från liksidig till likbent nu. Så går det när man har bråttom och dessutom bloggar på en offentlig plats med en massa stim och stoj runt omkring. Kan ju inte bara sitta hemma… Kan någon köpa ett kontor till mig så jag kan dra igång kampen nu? 😉

 13. Ian skriver:

  Jaaa, Tanja som politiker låter som en strålande idé!Jag har alltid älskat kikärtor nämligen och ser att de får ett särskilt omhändertagande i ditt partiprogram. Äntligen får kikärtorna sin rättmätiga återupprättelse och erkänns för de livräddande egenskaper för universums samtliga individer jag innerst inne alltid vetat att de besitter. Bara orolig för att jag inte ska hinna få fatt i ett gäng innan de lämnar jordens gravitationsfält. Vill ju fortsätta avnjuta dem med vitlök, soltorkade tomater, rödlök och en gnutta citronolivolja.

 14. Tanja Bergkvist skriver:

  Jag har uppdaterat inlägget med några läsvärda texter (längst ner). Måste folk hålla på med en massa galenskaper…

 15. Harry skriver:

  Kära Tanja. Detta ditt senaste inlägg kommer i framtiden stå inhugget i marmor i statyerna föreställande dig. Kvinnan som räddade Sverige, och, i förlängningen hela världen.
  Detta självklara påstående från min sida kräver, eftersom det är sant, att jag inte längre använder det hyfsat neutrala ” Kära Tanja ” som tilltal. Det finns bara ett möjligt tilltal, och det är ” Älskade Tanja ”.
  Hoppsan! Var det de patriarkala strukturerna som tog över? Är jag bara en patriarkal förtryckare som stöter på de vackraste kvinnorna? Men Tanjas texter är ju ett uttryck för Tanjas inre egenskaper. De patriarkala strukturerna förutsätter ju att män bortser från de inre egenskaperna. Räddad!
  Det hindrar inte att jag hade en liten dröm om att erbjuda Tanja skjuts hem från Cattelin i min extremt könskodade bil. Jag tror att man mår bra av ouppnåeliga drömmar. I alla fall av dom man förverkligat.
  Harry

 16. Shastra skriver:

  En fråga som jag alltid brukar ställa när ”vetenskap” framförs som argument, är den klassiska Popperska frågan: vilket tänkbart experiment eller observation skulle kunna få dig att acceptera att din hypotes är falsk?

  Riktiga vetenskapsmän kan alltid svara på den frågan utan att blinka. Genusvetenskapare, marxister, kreationister, homeopater och liknande pack brukar dock ha svårt att förstå själva frågan, och om de ändå försöker svara så blir svaret alltid, utan undantag, ett angrepp på den som ställer frågan snarare än ett ärligt och förutsättningslöst förslag.

  Sen kan det förstås vara så att de tänkbara observationer som skulle kunna falsifiera hypotesen inte alltid är praktiskt genomförbara, men då blir hypotesen i motsvarande mån försvagad naturligtvis.

  Finns det en könsmaktsordning? Själva frågan är matematiskt tvetydig eftersom frasen kan tolkas både som ”finns det minst en?” och ”finns det exakt en enda?”. Själv tror jag att det finns ett stort antal könsmaktordningar, varav en del innebär att män utövar makt över kvinnor, en del innebär att kvinnor utövar makt över män, och en del innebär att folk som inte känner sig helt bekväma i någon av dessa könsidentiteter utövar makt eller utsätts för maktutövning av någon som inte har identiskt samma könsidentitet.

 17. Alex Birch skriver:

  ”Ang. Sörlins nyspråk kommer jag osökt att tänka på SVT-reklamen om fri television. Statlig styrning = frihet.”

  I Sverige vet myndigheterna bättre än du hur du ska tänka och leva ditt liv. Du försöker väl inte sticka upp mot makten, det är ju osolidariskt!

 18. Tanja Bergkvist skriver:

  Sven-Ove Johansson, jag är också intresserad av att se denna video! Meddela om du hittar den!

  Roland Ch, vad händer på Expressen? jag är lite efter i nyhetsflödet under mars månad…

  Tack Rasmus! 🙂

  Cavatus, ”Är man man, vit och medelålders meddelar DO redan i växeln att dessa inte omfattas.” Är det så illa? 🙂 Sjukt att kunna förlora jobbet pga ifrågasättandet av en genuskurs, det visar att vi måste samla alla krafter nu och göra något, du har helt rätt.

 19. JEL skriver:

  Bra skrivet Tanja – keep on punching!

 20. Johan skriver:

  Shastra och Uffe:

  Jo jag förstod hur det menades. Jag ville mest dryga mig lite.

  Klart det funkar med sfärisk geometri, men visst blir längden på hypotenusan = 1 (det var ett tag sen jag var ute i icke-euklidin) i alla fall? Liknelsen funkar så dåligt då 🙂

 21. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, du är för rolig – värdegrundsstörning, God Hen, smittskyddslagen, ha ha! 🙂

  QED, ska läsa! Har inte hunnit kolla Expressen på ett bra tag. Sternberg har ju också en blogg vill jag minnas: http://www.evasternberg.com/

  Shastra, bra poäng med triangeln i den sfäriska geometrin. Men kan vi släppa att jag skrev fel nu i stundens hetta? 🙂 Släpp nu triangeldramat!!!

  JEL, tack, jo jag kör på som du ser! Men tiden räcker aldrig till att ta upp alla galenskaper…

 22. Tanja Bergkvist skriver:

  Ian, vad roligt att höra. 🙂 Jag åt kikärtor nu ikväll med ris! Och så satte jag igång en groddning av mungbönor. Senast så groddade jag en ynka deciliter och de svällde upp till 2 liter så jag fick slänga nästan alla eftersom det blev för mycket! Nu kör jag en matsked istället. Mungbönor vet jag ju, men kan man grodda kikärtor? 🙂 Har aldrig tänkt på det förrän nu. Jag brukar rosta dem och äta dem med salt. Är det moraliskt tvivelaktigt ur ett kikärtsperspektiv? Är mina kikärtor underordnade mungbönorna eller vad tror du?

 23. Jonte skriver:

  På Robsten blog skrivs följande angående att media gör det omöjligt för kvinnor att visa sin sympati för SD, för att sedan klaga på att det är lite kvinnor i partiet:

  ”Vi märker att även det mentala utanförskap som präglat ett medlemskap i SD så sakteliga håller på att ge vika. Med denna utveckling kommer fler och fler kvinnor till partiet. Det räcker med en stark kvinna för att den omtalade ketchupeffekten skall göra sig påmind. Neil Young sjunger ”We are looking for a leader” på plattan ”Living with war”, SD letar efter en kvinna som kan stå som föredöme för andra kvinnor, när detta inträffar så kommer massvis med andra kvinnor.”

  Kanske ha han rätt, och du är i så fall den starka kvinnan. Kanske är det dock farligt för framtida arbetstillfällen, och för din respekt som genuskritiker, men å andra sidan tror jag att du kan ha en väldigt normaliserade effekt i det avseendet också.

  Lycka till i vilket fall och tack för ditt enastående bloggande!

 24. Tanja Bergkvist skriver:

  Käre Harry, genusföredraget på Cattelin är flyttat till den 22 april, ledsen för detta… Vem ska göra alla dessa statyer över mig förresten – du? 😉

 25. Tanja Bergkvist skriver:

  Shastra, du är ju riktigt bra! 🙂 Då det finns flera maktordningar så finns det inte en maktordning. Fast frågan är om detta även gäller könsmaktsordningen, men det borde det göra då det ju finns hundratals kön- minst!

  Lennart W och Alex, strunt i televisionen. Vi startar en Youtubekanal som konkurrerar ut den helt! Debattprogram, nyheter, vetenskap, antigenuspropaganda – bara tid, pengar och lite folk är vad som behövs för att skaka om det här landet ordentligt.

 26. Harry skriver:

  Kära Tanja. Vilken tur jag har. 22 april har jag just återvänt till fosterlandet. Till dess har jag säkert hunnit fixa felet med 6:ans växel som hoppar ur vid kraftigt gaspådrag. Sedan blir det inget problem att avlägsna sig med 295 kilometer i timmen från genusvansinnets högborg i riktning mot Medelhavet.
  Får jag bjuda på en drink vid strandpromenaden i Nice?
  Harry

 27. Ian skriver:

  Nej, nej, nej. Mungobönor är definitivt underordnade kikärtor. Mungobönor lever helst åtskilda, och torra. Kikärtor föredrar (jodå!) att leva tätt i kladd i en burk eftersom de gillar att föröka sig på gammalt hederligt vis. Därför är de självskrivna när vi emigrerar. (Och ”rostade”. Usch! Du hör väl själv?!) Är dock mer orolig för homo sapiens fortlevnad än kikärtornas på den där ön för verklighetens folk. Det är ju bara en massa gubbar här på din blogg! Och jag är faktiskt inte purung!

 28. Rosenhane skriver:

  Tanja, återigen en femetta!
  Och din fundering om Zarnecki, klockren!!!
  Paulina Neuding är inte bara snygg utan slipad som en hel rävfarm; har du politiska ambitioner – försök att få med henne.

 29. QED skriver:

  Kikärtorna är upphovet till den mänskliga civilsationen … typ …

  http://www.israel21c.org/health/discovering-the-secret-to-the-civilization-starting-chickpea

 30. Rosenhane skriver:

  Ian för helvete byt nick, du förvirrar!
  Den riktige Ian skulle aldrig skriva om kikärtor …..

 31. Ian skriver:

  Så kul för er då, med en ny Ian. Och jag är visst ”riktig”. Jag kan ju inte ta mig en ny nick när jag just skaffat min första ever! Vad är det för fel på kikärtor? För simpelt? För feminint?

 32. Rosenhane skriver:

  Njaä, bara för mycket association till minkutsläppare/rödgröna misantroper.

 33. Ian skriver:

  Då har du väldigt fel.

 34. Rosenhane skriver:

  Well Ian, radarn är känslig; och naturligtvis inställd på att reagera på vissa ord. Kikärtor ligger högt upp på listan, kan man säga.

 35. QED skriver:

  Föregångare till Genusväldet drar fram ? California über alles från 1980 av Dead Kennedys handlar om en Hippie-fascistisk guvernör (om kombinationen kan tänkas nu). En riktigt rolig text.


  I am Governor Jerry Brown
  My aura smiles
  And never frowns
  Soon I will be president…

  Carter Power will soon go away
  I will be Fuhrer one day
  I will command all of you
  Your kids will meditate in school
  Your kids will meditate in school!


  Zen fascists will control you
  100% natural
  You will jog for the master race
  And always wear the happy face

  Close your eyes, can’t happen here
  Big Bro’ on white horse is near
  The hippies won’t come back you say
  Mellow out or you will pay
  Mellow out or you will pay!


  Come quietly to the camp
  You’d look nice as a drawstring lamp
  Don’t you worry, it’s only a shower
  For your clothes here’s a pretty flower.

  DIE on organic poison gas

 36. Fysiskism skriver:

  Tack Tanja!, du har mitt fulla stöd i kampen mot de makt/profithungriga lögnare som alltid gömmer sig bakom extrema ideologiers ridå av godhet.
  War is Peace.

 37. Stefan skriver:

  Inser att jag saknar den allmänbildning som krävs för att förstå det nya Sverige, men vad tusan är en pappagrupp?

 38. Newman skriver:

  Pappagrupp? Ser man den inte på fotbollsläktaren?

 39. Den Väldige skriver:

  Shasta: det du skriver om ”Popper-test” är förstås riktigt. Men upplys en obildad: Vilken bra bok skaffar jag som reder ut detta med den popperska vetenskapsteorin så att jag kan förstå det till och med när jag lagt boken ifrån mig. =) Gärna med några bra konkreta exempel också.

  Klarar man rimlien att läsa Popper himself om man inte är påläst inom filosofi tidigare, eller bör man i stället välja någon annan skrivit bra introduktion?

 40. Li Sam skriver:

  Bra inlägg som säger en hel del om hur genusbacillen sprider sig.
  Det jag undrar över är om någon kanske vet var jag kan hitta den kravspecifikation (kravdokument) som ligger till grund för en genuscertifiering?
  Därtill så undrar jag vilken organisation som är ansvarig utgivare av denna kravspecifikation, hur deras ackreditering ser ut (av vem?) och om dom ackrediterar andra organisationer eller enskilda personer att genomföra en certifiering och utföra kontroller av efterlevnaden.
  Ett sätt att komma åt genusvansinnet är att syna dom krav, standarder och vetenskapliga dokument som en genuscertifiering rimligtvis borde bygga på.

 41. Karl skriver:

  Den Väldige:

  Tyvärr tror jag nästan att The Logic of Scientific Discovery kräver att man iaf har läst lite formell logik för att ta sig igenom.

 42. Lennart W skriver:

  Den Väldige, svenska Wikipedia har en rätt så bra men kort text om falsierbarhet.

 43. Info skriver:

  HALLÅ DÄR, TANJA

  apropå dina ekonomiska framtidsplaner. Jag har ju redan erbjudit dig att bli min konstagent och därvid ta minst 99% av intäkterna. Hur pass rik du kommer att bli beror helt och hållet på din framgång som marknadsförare.

  För att ta ditt favoritmotiv, som du brukar återkomma till

  http://www.malmgrenpaintings.se/Vi_gar_pa_valentino_delsida.htm

  så är det ju en i rumsligt hänseende ganska stor målning. Vad sägs om 300.000:- som utgångsbud? (För min egen del går det bra med tre kronor också. Eller eventuellt 3:50.)

 44. Tanja Bergkvist skriver:

  Jonte,jag förstår problemet men tror inte att jag är lösningen, men förhoppningsvis är jag lösningen på en del andra problem, annars sitter jag ju och bloggar i onödan…

  Harry, ja det går bra. Den 22 april efter föredraget då 🙂

  Ian, du är ju ingen gubbe, att döma av mailadressen 😉

  Rosenhane, om du med ”den riktige Ian” menar Ian Wachtmeister så är det inte den Ian som är här på bloggen. Vet inte vad han tycker om kikärtor. Iaf, Sarnecki är även den som kallade beskjutningen av polishuset i Ronna 2005 för ”pojkstreck”, när det handlade om män på 35-40 år utrustade med automatvapen.

  Fysiskism, tack för ditt stöd!

  Stefan & Newman, en sådan pappagrupp som Festin talar om är alltså en grupp som ska utbildas i föräldraskap. Jag har haft mailkontakt med honom ett tag, och genuskursen hölls bla av en genusvetare från en högskola i närheten. De är överallt.

  Li Sam, det var i Lunds fall Lunds universitets förre rektor Bexell som initierade en certifiering (som redan påbörjats i Umeå) och Tiina Rosenberg ledde projektgruppen och de utarbetade detta dokument på några sidor efter vilket man nu jobbar:

  Klicka för att komma åt genuscertifiering_080331.pdf

  Läs den! De skriver bla att de hämtar stöd för detta i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, där alla har rätt till utbildning på lika villkor osv osv. Tänk om de miljoner och åter miljoner som certifieringen kostar i administration, konferenser och annat elände istället hade använts för att bygga upp 10 skolor i något fattigt land där det inte ens finns skolor – då hade de kunnat hämta stöd i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter med gott samvete. Det de gör nu är bara ren och skär manipulation, men det gäller ju att uttrycka sig politiskt korrekt för att få sin vilja fram.

 45. Cavatus skriver:

  Jo, då Tanja. Så blir man bemött i växeln. Vita, medelålders män har inget att hämta hos DO. Flera vapendragare har ringt och dubbelkollat. Så illa är det med vår världsberömda jämlikhet.

  Det faktum att SD kritiseras för att ha för få kvinnor med, samtidigt som partiet regelmässigt smutskastas samt partianhängare angrips bokstavligen så att kvinnor blir rädda att öppet visa sitt stöd, är en metod som inom härskartekniken kallas dubbel bestraffning.

  Alla vi som kommenterar har ju nedlåtande kallats för de som håller till i pissrännorna, av en snobbig kulturjournalist. Har skrivit om det här:

  http://aktualia.wordpress.com/2010/03/25/pissrannornas-prosaister/

 46. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, är det där mitt favoritmotiv, det minns jag inte att jag sagt 🙂 Jag har aldrig jobbat med att marknadsföra tavlor innan så vi får se. Jag vet inget om framtiden just nu.

 47. Tanja Bergkvist skriver:

  Li Sam, ser nu att du eftersöker vetenskapliga dokument som gensucertifieringen bygger på. Ja, det är väl den aktuella forskning om kön som försiggår på alla centra för genusvetenskap.

 48. Tanja Bergkvist skriver:

  Cavatus, samtidigt ser man ju bloggare, liberala och konservativa, som tar upp mångkulturen eller snarare integrationspolitiken ur ett kritiskt perspektiv men som ”går fria” eftersom de alltid uttryckligen tar avstånd från SD även om de resonerar på liknande sätt. Det verkar alltså som om kritik får förekomma, men att den inte får ta sig ett organiserat uttryck.

  Men nu har ju mer eller mindre alla partier erkänt att integrationspolitiken misslyckats, men frågan är om det inte är för sent. Många invandrargrupper har skapat sig egna samhällen i samhället och undersökningar visar att många andra- och tredjegenerationens invandrare stärks alltmer i sin andra (icke-svenska) identitet, vilket inte är konstigt med tanke på det svenskförakt politikerna länge propagerat för, i snart 30 år, i tron att detta skulle underlätta integrationen (eller så kanske de bara bär på ett genuint självförakt), men som resultat går vi nu mot en ökad segregation, den har i själva verket aldrig varit större än nu, geografiskt som mentalt.

  Även genusvansinnet har en integrationshämmande inverkan på samhället. Kanske något jag borde ta upp någon gång. Och det är ju i synnerhet problematiskt för genusmaffian som ju gärna ser sig som försvarare av alla förtryckta grupper, men tillåt mig spekulera i att många invandrare i alla generationer, liksom svenskar, tycker att genusmaffian är komplett galen.

 49. Tanja Bergkvist skriver:

  Jonte & Cavatus, vet inte om ni sett genusvetarna Eva Lundgrens och Jenny Westerstrands utspel på Newsmill för några månader sedan?

  ”Risk att Mellanösternmännen uppmuntrar svenska patriarkatet”: http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/25/risk-att-mellanosternmannen-uppmuntrar-svenska-patriarkatet

 50. Li Sam skriver:

  Hej Tanja, vet vi vilka dessa centra för genusvetenskap är? Finns det Organisationsnummer, är dom registrerade hos skatteverket, webbsida, email, adress, telefonnummer? I det här sammanhanget är det viktigt att lokalisera organisationer och människor som ligger bakom, samt eventuella andra privatpersoner som tar betalt för att genuscertifiera företag, universitet och andra organisationer.
  Så om någon känner till vilka dessa genuscertifierare är och kan delge mig kontaktuppgifter, så vore jag tacksam.

 51. Cavatus skriver:

  Ja, den artikeln har jag både läst och kommenterat. Intressant infallsvinkel som ALDRIG berörs i svenska medier.

  Ta och tänk över det där hugskottet att bli politiker, Tanja. Du behövs!

 52. Tanja Bergkvist skriver:

  Jag hittade just en intressant blogg. Statsvetaren Andreas Johansson Heinö: http://andreasjohanssonheino.blogspot.com/

  Han har nyligen (2009) disputerat på avhandlingen
  ”Hur mycket mångfald tål demokratin?”
  http://andreasjohanssonheino.blogspot.com/2009/05/hur-mycket-mangfald-tal-demokratin.html

  Här i Tentakel:
  http://tentakel.vr.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/hurmycketmangfaldtaldemokratin.5.4a58c4bb12186995e958000832.html

  ”I Hur mycket mångfald tål demokratin? undersöker statsvetaren Andreas Johansson Heinö relationen mellan demokrati och kulturell mångfald. Historiskt har alla demokratier vuxit fram inom ramen för nationalstaten. Nationell homogenitet har därför ansetts vara en nödvändig förutsättning för demokrati. Idag återkommer dessa idéer, men inom ramen för en liberal kritik av mångkulturalismen.”

  ”Avhandlingen är en idékritisk analys av forskning och debatt om det mångkulturella samhället. Studien visar att det framförallt är tre demokratiproblem som förvärras i ett mångkulturellt samhälle: det blir svårare att dra en gräns mellan dem som inkluderas och exkluderas, det blir svårare att skapa en gemensam demokratisk värdegrund och det blir svårare att legitimera ett demokratiskt styrelseskick baserat på universella principer.”
  Osv.

 53. Republic of Sweden/In Exile-Self Proclaimed/In Formation skriver:

  Republic of Sweden/In Exile-Self Proclaimed/In Formation

  We have now formed the Swedish Republic In Exile.

  Sadly enough, in Sweden we still have a Monarchy, with a King and a class of Nobility with Counts and Barons.

  Such an antiquated institution is obviously in contradiction with modern democratic developments.

  The absurd Monarchy preserves obsolete privileges for the Aristocracy in a medieval manner, also imposing Christian Protestantism as the State Religion.

  We have therefore formed the Swedish Republic In Exile, based on equal rights and equal duties.

  We are going to strive for equality and dignity through logic and reason.

  Like the USA and France so many years ago, also the Swedish People should be given the right to be equal under the law.

  As you are involved in Swedish affairs, we ask you to support and to publicize our efforts to bring real democracy to Sweden.

  You are always welcome with comments, questions, and suggestions at rosie.spif@ymail.com
  Republic of Sweden/In Exile-Self Proclaimed/In Formation

  You are also welcome to apply for Citizenship in the Republic of Sweden/In Exile: it is an open International Organization, with a view to create equal and just societies.

  Thank you for supporting the enhancement of international democracy.

  Republic of Sweden/In Exile-Self Proclaimed/In Formation

  rosie.spif@ymail.com

  Please forward this e-mail to family, friends, and colleagues.

  .

 54. Tanja Bergkvist skriver:

  Li Sam, förresten, kul att du är tillbaka å bloggen – det var ett tag sedan 🙂 Givetvis är det Nationella Sekretariatet för Genusforskning som du ska titta på. Detta har ett regeringsuppdrag sedan 1998, här i Svensk Författningssamling

  Uppgifter:

  2 § Sekretariatet skall med ett rikstäckande perspektiv
  främja genusforskning i vid bemärkelse och verka för att betydelsen av genusperspektiv uppmärksammas i all forskning. Detta skall ske genom utredningsarbete, opinionsbildning och informationsspridning samt på de andra sätt som sekretariatet finner lämpliga. I sekretariatets uppgifter ingår bl.a. att

  – överblicka genusforskningen i Sverige och aktivt främja spridningen av dess resultat,

  – analysera behovet av genusforskning inom alla
  vetenskapsområden, och

  – arbeta för ett ökat medvetande om genusforskningens och genusperspektivens betydelse.

  Du kan följa en del av det som händer på genusfronten via sekretaritatets sida här: http://www.genus.se/

  Har du kritiska synpunkter så kan du ju kontakta de ansvariga där :-). Kontakt: http://www.genus.se/kontakt/ Eller egentligen politikerna, som inrättat detta sekretariat. Du missade väl inte KDU:s utspel nyligen om att avskaffa sekretariatet? Här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/29/det-var-ju-pa-tiden/

 55. Gunnar Littmarck skriver:

  Jag tycker du var bra på att trycka in de kommentarer du fick, i filosofiska rummet (för övrigt ett program jag aldrig missar).

  Du gör lika stor nytta som Peter Stilbs gör i CO2-hot frågan..

  Jag tänker försöka fortsätta att inte delta i genusdebatten….

  Om jag vore neger eller chikanos i USA, skulle jag kanske debattera mot orättvisorna mot majoritetsbefolkningen… Du vet att offentliga uppdrag ska upphandlas till viss del från minoritetsdominerade bolag, vilket leder till en lika korkad avart och mygel, som nu kommer ske i Zimbabwe….

  Vi är alla människor och ska vad gäller lagar och skattefinansierat stöd behandlas som individer….. inget annat…

  Ingen är ansvarig för sina förfäders handlingar…. aldrig någonsin….

  Eller hur?

 56. Tanja Bergkvist skriver:

  Cavatus, ok jag ska tänka, är upptagen i fyra veckor nu bara sedan ska jag tänka på saken.

  Josef, du är då aktiv överallt på hela Internet 🙂 Var man än hamnar så har du kommenterat där!

 57. Tanja Bergkvist skriver:

  Såg just stt det varit debatt om denna avhandling om mångfald-demokrati i Filosofiska Rummet,
  klicka här: http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programID=793 och se uppe till höger på en av de tre gröna (”Podradio/mp3”) och leta upp det program som gick 29 nov 2009 (just nu på första sidan längst ner). Kanske det funkar att klicka direkt på denna http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/2080916.mp3 men för mig bara står den och snurrar… har väl för många fönster och program öppna just nu.

 58. Li Sam skriver:

  Hej Tanja. Nu har jag läst Lunds universitets slutrapport om genuscertifiering, vilket var ett skrämmande naivt dokument, då projektgruppen egentligen inte har åstadkommit någonting. Dokumentet visar att det inte går att göra en revision av verksamheten (en slags moment 22) och det finns heller ingen standard eller liknande som visar på vad en genuscertifiering skall innehålla (gränsdragningar). En certifiering innebär att verksamheter skall uppfylla vissa dokumenterade gemensamma minimikrav, nationellt och eventuellt också internationellt.

  Här i detta dokument pratas det om en samtalsbaserad genuscertifieringsmodell som dessutom kan variera och vara olika mellan avdelningar, någon dokumentation finns inte och kommer ej heller att finnas som möjliggör en revision. Om någonting skall kallas för ett Genuscertifikat, så skall det klar framgå i dokument vilka kriterier som är underordnade just det certifikatet. Man kan inte ha ett och samma certifikat som betyder och berör olika saker.

  I mina ögon så skulle jag vilja kalla den här projektgruppens arbete för rent bedrägeri, då man i sista stycket av sammanfattningen överlämnar ett icke användbart dokument till rektor ”för vidarebefordran till områdena”, som sedan får klara sig själva. Det finns ingen som helst vägledning i detta dokument. Därtill är det graverande att undertecknad Tiina Rosenberg i sista meningen uttrycker ”Det har varit en lärorik process för oss alla”, när jag gissar att hon som professor har tagit betalt för att kunna, inte att lära.

  Det finns ett sätt att komma åt det här, och kanske genusvansinnet i sin helhet, och det är att syna den genusverksamhet som bedrivs. Är dom genuscertifierade? Hur dokumenteras deras verksamhet? Kravspecifikation, Revision, Ackreditering, vad grundas deras vetenskap på, etc. Det Carl Festin ifrågasatte är bara toppen på ett isberg.

 59. Tanja Bergkvist skriver:

  Cavatus, apropå din kommentar ”ntressant infallsvinkel som ALDRIG berörs i svenska medier.”

  Man tycker att snart måste folk börja påtala vissa problem. Och det börjar visst ske. Se Gudmundson och Erixon här tex:

  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/sveriges-unga-muslimer-maste-bryta-med-jude-och-boghatarna_4476681.svd

  http://erixon.com/blogg/2010/03/minoritet-mot-minoritet/

 60. Tanja Bergkvist skriver:

  Li Sam, ja man kan ju börja med att se hur den biologiska könsfördelningen ser ut på deras institutioner vid universiteten, det är 0-30% män och resten kvinnor, långt ifrån den 50/50-vision de förespråkar åt oss andra, se alla institutioner här:
  http://www.genus.se/resurser/genusstudiersverige/

  Ja det är intressant det där med ”Oberoende kontrollenhet” i genuscertifieringen, för det är ju Tiinas egen institution som ska utgöra denna oberoende (?) enhet. Jag trodde de kämpade mot kontroll och maktstrukturer?

 61. Dr. Jonsson skriver:

  Li Sam,

  Jag tycker du är inne på ett väldigt bra spår här. ”Är dom själva genuscertifierade?”, och allt det andra du nämner. Dags att de självutnämnda granskarna ställs under granskning först.

  En verklig akilleshäl för all genusverksamhet i Sverige är könsfördelningen på deras egna institutioner och företag. Egentligen är det ett tillräckligt villkor för att avfärda alla deras anspråk på att får granska och certifiera andra. Ingen skulle väl acceptera att bli underkänd på uppkörningen av en uppkörningsman/kvinna som aldrig själv har klarat körkortet? Varför skulle då någon vetenskaplig institution överhuvudtaget acceptera att bli kritiserad för sin manliga slagsida av en kontrollinstans som själv har en könsfördelning på 90-10, använder sig av kurslitteratur skriven av 90-10 och i de få internationella vetenskapliga publikationer de överhuvudtaget publicerar gissningsvis refererar till författare 90 – 10. På sina interna personalmöten fördelas talartiden sannolikt 90-10, deras studenter har fördelningen 90-10, och alltså fördelas antagligen även talartiden i klassrummet 90-10, och eftersom institutionens personal fördelar sig 90-10 så kommer deras studenter att få möta lärare (=förebilder) enligt fördelningen 90-10.

  De falerar helt enkelt på exakt alla ”fördelningsmässiga” punkter som dom vill dunka i huvudet på andra – och detta enbart pga sin egen könsfördelning.

  Detta är eg. helt nog för att avfärda deras anspråk som ett skämt – eller ”rappakalja” som vi hörde i Filosofiska rummet.

  Sen har vi alla andra möjliga angreppspunkter du nämner.

  Jag har inga sakliga belägg för det, men en känsla jag har fått är att man från genushåll allt mer tonar ner konkreta formuleringar om 50/50-mål i takt med att allt fler lyfter fram att ”Kejsaren” (Kejsarinnan) verkligen är naken på den här punkten.

  Därför kan man nu allt oftare höra genustroende göra uttalanden i stil med ”Det har väl aldrig handlat om att uppnå en viss könsfördelning” trots att det nästan alltid har handlat om just det – åtminstone vad gäller befattningar som är intressanta ur ett makt eller statusperspektiv.

  En ren gissning är att vi kommer att få se allt färre konkreta mål, t.ex. siffror i den här typen av styrdokument helt enkelt för att de vet att de inte själva kan klara en sån granskning, och de verkliga sötebrödsdagarna är nu över eftersom motståndet mot idiotin blir alltmer organiserat. Istället blir det förmodligen (ännu mer) tal om ”lärorika processer” och annat luddigt fluff där de alltid kan komma undan genom att säga ”men det är inte sååå man ska tolka dokumentet”.

  Det är ju rätt anmärkningsvärt att man vid ett av landets finaste lärosäten har låtit en grupp bestående av en professor, en pedagogisk utvecklare, en studierektor, fyra docenter, en universitetslektor och en universitetsadjunkt producera ett dokument som är så dåligt skrivet att studirektorn själv måste medfölja dokumentet för att det ska kunna tolkas rätt. Och på det hela taget så beskriver dokumentet ändå inte det man egentligen hade tänkt säga. (Observera att man på samtliga dessa befattningar kan förväntas ha pedagogisk skicklighet)

  Men hur som helst, det du nämner är en väldigt bra början: Innan de får lov att bli kontrollinstans – kräv att de själva har ett giltigt genuscertifikat. Och vem ska utfärda det? De olika genusinstitutionerna i Sverige kan väl knappast få sitta och ge varann körkort när ingen hade nåt från början.

 62. Dr. Jonsson skriver:

  Tanja,

  Dr Jonsson, du är för rolig – värdegrundsstörning, God Hen, smittskyddslagen, ha ha!

  Bra om det fick dig att le lite – det där finns nämligen med i den bok(?) / framtidssaga(?) som jag började skriva på idag. 🙂

  Du kommer väl ihåg din tanke (från en annan tråd) att vi skulle försöka få ihop en bok eller nåt om den troliga framtida galenskapen ”Sverige 2030” givet tangentens nuvarande riktning. Denna tråd var det:

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/03/hbt-certifiering-och-nationaldagsfirande/

  Det där har jag börjat spåna på idag. Hehe. Det blev lite drygt 7 sidor så långt. Lite välbehövlig terapi för min allvarliga värdegrundsstörning, men du kan få haka på sen om du får tid över …. 🙂

  Den kommer förstås att ha ett starkt fokus på genus-, värdegrunds- och demokratifrågor men jag har inte kollat möjligheterna till statlig eller EU finansiering än trots att de borde vara mycket goda givet ämnet … kanske man skulle ringa någon av personerna som antagligen dyker upp i sagan och fråga var de brukar söka 😉

 63. Pär.B skriver:

  Tanja! Är du medveten om att ditt efternamn är kvinnoförnedrande. De allra flesta som heter Bergkvist stavar det med med q som är symbol för kvinna. Därmed förstärker du de patriarkala strukturerna och könsmaktsordningen. Du behöver genast stava ditt efternamn annorlunda. Jag är faktiskt besviken på din omdömeslösa icke HBT-korrekta stavning. Fy på dig.

 64. Pär.B skriver:

  Dessutom. Du stavar bergkvist med v istäället för u, vilket naturligtvis beror på din omedvetna genuspåverkan. Alla vet vad v innebär, v-stilen. Ja, jag finner faktisk inga ord för hur du låtit dig påverkas av manliga maktstrukturer i det svenska språket. Dessutom ser jag en bild av dig framför bokstaven ett. Har du ens en aning vad ett upprest tecken betyder, jo manlig härskarteknik befäst genom sin egen genitalie. Jag kan nämna mycket mer. Hur som helst, du är ett offer.

 65. Cavatus skriver:

  Men Tanja om du ska delta i valet måste du vara inskriven och registrerad i ett partis lista före den 15 april har jag hört. Så vänta inte för länge!!

 66. Shastra skriver:

  Tanja, tack för tipset om Andreas Johansson Heinös blogg!

  Mycket intressant läsning, men jag är inte säker på att jag hänger med riktigt. Jag trodde den moderna demokratin växte fram ur multikulturella kolonier som Nordamerika och Indien. Eller missförstår jag kanske vad som menas med ”demokrati”? Jag är så gammal så jag brukar tänka på demokrati som ett statsskick, inte den nya betydelsen där demokrati är nån sorts mysig sekulär religion som ger tröst och andlig vägledning.

  Problemet med exkludering som Andreas Johansson Heinö tar upp hör förstås intimt samman med gruppidentitet, vilket har intressanta kopplingar till genustokerierna.

 67. Info skriver:

  BROTT OCH DERAS ORSAKER

  Tanja avslutar sitt inlägg med ett citat från en intervju med kriminologen Jerzy Sarnecki.

  För den som är intresserad av att få expertförklaringar till den ständigt ökande brottsligheten i Sverige de senaste 25 åren kan till exempel googla på orden JERZY SARNECKI ÖKAD ANMÄLNINGGSBENÄGENHET. Det är fantastiskt så många träffar man får.

  Orden BROTTSFÖRNEKANDE RÅDET ger också förvånansvärt många träffar.

 68. Komplex skriver:

  Det är tankeväckande att Sörlin väljer just citatet om kränkning frihetens fundamentalister som avslutning. Som man kan konstatera gång på gång, utmynnar genus-teori och radikalfeminism allt som oftast i just kränkning (bl.a. genus-motorn gör det synligt): rätten att kränka utan att bli emotsagd. Är det ett sätt att hellre förekomma än att förekommas?

  Att sedan kränkningen inte bara gäller män, utan även kvinnor, som konsekvent framställs som offer, är väl visserligen en absurd form av jämlikhet. Men jag undrar i mitt stilla sinne, hur en intelligent och akademiskt skolad person tillåter sig att skriva på ett sådant sätt.

 69. QED skriver:

  Sverker Sörlin skrev om historieämnet inför skolverkets beslut om nya kursplaner

  ”Berättandet lockar. Stora publiker läser gärna ännu en bok om pyramiderna, aztekerna, världskrigen. Historieskrivningens deckarträsk. Men jag har svårt att bli upprörd. Om en miljon läser om Stalingrad kanske hundratusen går vidare till Thukydides om de peloponnesiska krigen, Voltaire om Karl XII eller Freud om krigets trauma. Historieskrivningen tävlar med andra varor i idéernas basar och historikerna gör rätt som gör sig gällande.

  Skolan däremot har ett demokratiskt uppdrag. Den kan inte bara vara populär. Ett urval måste ske.

  I Danmark öppnar skolorna denna höst sina portar för den första generationen som skall ta del av den nya kanon, ”29 afgörende begivenheder”. För en icke-dansk ter sig urvalet exotiskt: Erteböllekulturen, Jellingestenen, Solvagnen.

  Samma ängsligt nationalistiska trend finns över hela Europa. Den ingår i rekylen efter murens fall, EU:s utvidgning och globaliseringen. I Sverige restes en förs ta skyddsmur med begreppet ”kulturarv” i 1994 års läroplan. Begreppet tolkades helsvenskt, inte ens samisk historia förekom, än mindre utomeuropeisk. Det var den tid när Historiska museet vältrade sig med Herman Lindqvist i ”Den svenska historien” och vadmalsrockande patrioter slog på sina skinntrummor. En miljon svenska invandrare och deras barn kan inte ha haft så lätt att känna igen sig.”

  ”Medan danskarna med sin patriotiska kanon fortsätter på den utstakade vägen mot växande etniska klyftor och socialt våld, tycks det i Sverige ändå finnas en insikt om att historieämnet måste fylla en annan funktion. Människor måste få redskap att orientera sig i en samtid där det nationella blir allt mer villkorligt och flytande och där alla tillhör många ”vi”.”

  http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/sverker-sorlin-framtidens-historieamne-forutsatter-att-lararna-sjalva-tar-ledningen-1.952013

 70. […] hittad via Tanja Bergkvist, som också säger: ”Dessutom kanske man snart kan bli klassad som havandes en […]

 71. nephilimswings skriver:

  Shastra:
  Titta på dom som stod bakom USAs författning. Långa rader av dom kroniskt onda vita männen. Det var dom som byggde hela grunden till dagens USA. Ett land som i mina ögon står i förfall.

  Vad Indien har i sammanhanget att göra förstår jag inte. Det blev inte ett fritt land förens efter andra världskriget, dvs århundraden efter att demokratiseringsprocessen av väst inletts.

  Island räknas ofta som världens äldsta demokrati, den har ungefär tusen år på nacken.

 72. QED skriver:

  En gammal debattartikel från 2005 av Thomas Mattsson inför starten av
  Feminstiskt initiativ. Fortfarande aktuell. Dock hade han fel i förhoppningen att skulle hjälpa att rösta fram en ny regerigen.


  ”Feminazis vid makten – En tidsfråga”

  ”Ingen annan rörelse tillåts okritiserad lansera groteska generaliseringar om andra människor enbart på grund av kön, ras, hudfärg eller religion. Byt ut orden ”man” och ”män” i en artikel av exempelvis Maria Pia Boethius mot ”svarta” eller ”judar” och det hade varit hets mot folkgrupp. De framför ofta sin hets ogrundat och i svepande ordalag, vilket gör hetsen obestridlig. De politiska partierna framför heller ingen kritik, utan löper med och beskriver sig till och med som feminister. Här undrar man varför inte det påstått liberala folkpartiet gör mothugg. Och var finns alla djärva moderater som vågar stå för individens rätt i samhället? Det är en utmaning att våga gå mot strömmen, inte att löpa med när drevet går på bygatan.

  Den ende som sätter sig upp mot ”Kommando Gudrun Schyman” är P M Nilsson på Expressen, Jan Guillou samt en och annan hårdhudad moderat. Nu förstår jag hur ett samhälle kan förvandlas från demokratiskt till totalitärt. Detta är otäckt och det är bara en tidsfråga innan vi får se ett uttalat feminazistiskt parti. En långtgående feministisk dominans hotar inte bara det öppna samhällslivet, utan också den fristående vetenskapliga forskningen.

  Vi har dock chansen att avvisa detta försök till systematisk segregering, genom att säga nej till nyfeminismen. Den är en absurd rörelse som inte har något berättigande i ett modernt demokratiskt samhälle. Låt oss i stället jobba för att människor skall betraktas som individer och behandlas lika.

  Vi har också chansen att rösta bort regeringen i nästa val och bana väg för en regering som kan skilja på värderingar och fakta. Den rådande inställningen är faktiskt livsfarlig och kan i händerna på extremister utgöra fundamentet till ett totalitärt samhälle.”

  http://www.sourze.se/Feminazis_vid_makten_En_tidsfråga_10460184.asp

 73. […] avhandling om mångkultur och demokrati. March 27, 2010 Hittade en intressant länk via Tanjas […]

 74. Shastra skriver:

  nephilimswings:

  Visst har demokratitanken sina rötter i Europa, men så sent som 1970 regerades en klar majoritet av Europas folk av kommunistiska eller fascistiska diktatorer. De flesta människor som levde i demokratier återfanns då i de multikulturella exkolonierna Nordamerika (USA + Kanada) och Indien.

  Indien är intressant därför att när landet blev demokratiskt så fördubblades demokratins utbredning i världen.

  Monokultur är säkert positivt för statens stabilitet (eller mer korrekt metastabilitet), men det är för all del diktatur också. Jag tror monokultur är en förutsättning för demokrati endast i länder där politiken går ut på att alla stöps i samma form och marscherar i samma takt. Alla som avviker från normen strular ju till systemet då.

 75. nephilimswings skriver:

  Shastra:

  Tänker vara lite anal och påstå att det inte motiverar påståendet att ”…den moderna demokratin växte fram ur multikulturella kolonier som Nordamerika och Indien.”

  USA har haft viss betydelse for demokratins utveckling, men det kan inte sägas ha varit ett mångkulturellt samhälle av det slag som tvingas på oss idag.

  Indien har mig veterligen inte haft någon betydelse alls för hur den moderna demokratin ser ut i formen. Att det finns många indier känns mindre relevant i den frågan.

  USA har sannolikt lyckats hålla ihop sig genom den starka nationalism som präglat landet. Om det inte hade funnits något ”vi”, hur hade man annars hållit ihop södra och mellersta USA med östra och västra tex?

  Jag tror att en hög grad av homogenitet långsiktigt är en förutsättning för att en stat och i betydande grad även samhället ska kunna fungera väl och överleva. Nationalismen, som är det enda realistiska alternativet såvitt jag ser, riskerar att erodera med tiden eller korkad politik.

  Homogenitet är nämligen associerat med betydande sociala fördelar:

  http://ideas.repec.org/a/bla/ecopol/v18y2006i2p103-120.html

  http://ideas.repec.org/p/wop/jopovw/61.html

  http://ideas.repec.org/a/taf/apeclt/v13y2006i6p341-345.html

  http://www.accessmylibrary.com/article-1G1-156651993/community-heterogeneity-burden-creation.html

  http://www3.interscience.wiley.com/journal/118510920/abstract

  Som ett litet smakprov.

  Mångkultur är också associerad med ökad risk för inbördeskrig. I Indien verkar det pågå iaf ett lågintensivt inbördeskrig.

  ”Problemet med exkludering som Andreas Johansson Heinö tar upp hör förstås intimt samman med gruppidentitet, vilket har intressanta kopplingar till genustokerierna.”

  Om du menar att gruppidentitet skulle vara nåt analogt med genustramset så undrar jag hur du tänker. I mina ögon är förhållandet diametralt motsatt. Identifieringar är fundamentalt rotat i det mänskliga psyket, och för all del inte bara vårat, det finns med all sannolikhet även hos våra släktingar och många andra djurarter. Att gruppidentifieringar uppstår är helt naturligt, och väldigt rimligt utifrån ett evolutionärt perspektiv. Det främjar samarbete, och samarbete är väldigt effektivt under många omständigheter. Det är ingen slump att människan är ett flockdjur. Precis som det inte är en slump att vi har två olika kön.

  Multikulturalismen och radikalfeminismen är tvärt om i mina ögon uttryck av samma okunskap om den mänskliga naturen och dom förutsättningar den skapar, konsekvenserna blir därefter. Båda genomdrivs högst auktoritärt där motståndet inte tystats genom goda argument, utan genom förnekande av tillgång till media och socialt tryck.

 76. Roland Ch. skriver:

  Ang. farliga pappor

  Pappor kan ta lika väl hand (eller bättre) om sin avkomma. Men det finns två olika föräldrafunktioner varav den ena är oumbärlig, särskilt för spädbarnet. Är vi ensamma om uppfostran får vi försöka uppfylla båda så gott det går. Men en man kan aldrig VARA en mamma, lika lite som en kvinna kan VARA en pappa.

  Det finns därför ingen anledning att av taktiska skäl ge avkall på att män och kvinnor i vissa biologiskt betingade avseenden är olika.

 77. Matte Matik skriver:

  Li Sam: Apropå granskning av genusverksamheten… Med tanke på hur genusvetenskapen förhåller sig till ordet vetenskap tror jag att man skulle kunna hitta åt en hel del att anmärka på inom landets genusverksamhet – även om man helt skulle bortse från de rent vetenskapliga frågorna. Det är ju t.ex. underbart att de haft en ”lärorik process” allihopa där borta i Lund, och inte ens lyckats producera ett användbart dokument. Den typen av kritik kan man framföra oavsett ämnets innehåll. Att inrikta sig på deras processer utan att beröra själva det vetenskapliga innehållet kanske t.o.m. kan göra att en eller annan byråkrat eller politiker törs ta i frågan. Tanja är bra på att både kritisera genusvetenskapen och det sätt de jobbar på, men det behövs fler granskare. Tack för din analys!

  Dr. Jonsson: Härligt att höra att du har alster på gång, lova att du släpper det på något vis nån gång!

  QED: Mattson skulle haft Transgenusmotorn. 😀

 78. Tanja Bergkvist skriver:

  Vilket mirakel – jag har funnit en genusvetare med vettiga åsikter, helt otroligt! 🙂 http://www.carolinasite.com/

 79. Shastra skriver:

  nephilimswings:

  Jag tror vi talar om lite olika saker. Jag håller helt med om att demokratins former och principer har väldigt lite med Indien att göra, eller med befolkningens storlek. Du nämnde själv Island, vars befolkning är mindre än både Luxemburg och Kaliningrad. Vad jag menade med demokratins framväxt syftade dock på genomslaget i stora befolkningsgrupper snarare än idéhistorien, och då är länder som USA och Indien intressanta.

  Annars kan jag nog bara konstatera att du och jag förmodligen står väldigt långt ifrån varandra ideologiskt. Homogenitet i samhället är för mig något som jag förknippar med både auktoritär politik och destruktiv socialdemokratisk nivellering. Och att det ibland finns poänger med gruppidentitet förstår jag, men det är ungefär lika hälsosamt som kläder: praktiskt att ha för vissa syften, men har man på sig exakt samma hela tiden så blir man rätt smutsig efter ett tag.

  Mer tänker jag inte skriva här, ämnet börjar kännas lite off-topic. Men jag kanske dyker upp och diskuterar i din egen blogg vid tillfälle, om du är intresserad. Har inte uppmärksammat den tidigare.

 80. Dr. Jonsson skriver:

  Matte Matik,

  Med risk för att en likartad kommentar dyker upp (jag schabblade med reloadknappen och allt verkar ha försvunnit, men man vet ju inte … ):

  Att lova ett släpp är nog vääääldigt tidigt just nu [även om jag efter en lång natt nu är uppe i drygt 11 sidor], men klart att du ska få läsa den elaka lilla framtidssagan på ett eller annat sätt, om inte annat så genom privat kommunikation av en PDF. Om sagan någonsin tar en vettig form förstås.

 81. Nisse34 skriver:

  Ett välskapt barn har just kommit till världen.

  Moderns matta fråga lyder:
  -Pojke eller flicka?

  Genuscertifierade barnmorskans svar:
  -Vilken dum fråga! Hen har naturligtvis inget kön ännu!

 82. QED skriver:

  Replik i Expressen till Sternbergs debattartikel:

  ”Hugo Lagercrantz: Vi kan programmeras till bra hemmapappor”

  http://www.expressen.se/debatt/1.1933517/hugo-lagercrantz-vi-kan-programmeras-till-bra-hemmapappor

  Genusprogrammerare nytt framtidsyrke?

 83. Info skriver:

  HUGO LAGERCRANTZ

  QED:

  Luleåprofessorn och polacken Marian Radetzki har ju i nånga år pläderat för att svenskarna skall avskaffa det svenska språket helt och hållet. (Dock inte polackerna det polska språket.) Medicinprofessor HUGO LAGERCRANTZ ville inte gå lika långt i sin artikel i Sv.D. den 24/11 förra året.

  Som glad anhängare av Turkiets inträde i EU och Greklands lysande affärer i den urstarka och jobbskapande euron så har han förstås samtidigt insett det svenska språkets obetydlighet. Men han vill inte öppet avskaffa det – åtminstone inte i en handvändning. Han vill nämligen gärna, att en och annan i Sverige boende person också i framtiden ska kunna läsa hans egna debattartiklar i svenska tidningar.

  Däremot anser han att undervisning i engelska bör insättas redan i treårsåldern (eller tidigare). Han skriver:

  ”Hur kommer det sig att Indien blivit världens kontor? Jo, därför att man behärskar engelska i Indien. – – – Nej, låt oss istället se till att våra barn får lära sig flera språk redan i förskolan. En kraftig satsning på att lära våra små barn engelska plus ett tredje språk såsom kinesiska, spanska, franska eller tyska är bland de bästa investeringar vi [vilka ”vi?] kan göra för framtiden.”

  Hm, det verkar som om HUGO själv inte är särskilt bevandrad i engelska. I BBC kan man dag som natt höra indier, bildade som obildade, i långa intervjuer demonstrera sin utomordentligt gutturala, inte sällan nästan obegripligt dåliga engelska. – Och, för resten, varför behärskar många indier alls en nödtorftig skolengelska? Nej, inte för att de började lära sig detta språk i förskoleåldern. Utan därför att Indien intill ganska nyligen var en engelsk koloni och nu är en postkolonial sådan med ännu kvardröjande, koloniala traditioner.

 84. Danne.S skriver:

  kommentar på genusprogrammering: Detta är ju ett direkt erkännande för statsmaktens ormprogrammering av medborgarna inom olika områden. Genusprogrammering är ju endast ett i raden.
  Vi programmeras till att omhulda det mångkulturella samhället, att inse vikten av ”allas lika värde” , att frmahålla HBT leverne som lika normalt som traditionell heterosexualitet där äktenskap är vikt åt mannen och kvinnan! o.s.v o.s.v.

  Sverige är ett nytt DDR där människan programmeras till medlöpare åt politikernas vansinnesprojekt!!

 85. Roland Ch. skriver:

  Det verkar uppstå en debatt här: http://www.expressen.se/debatt/1.1933517/hugo-lagercrantz-vi-kan-programmeras-till-bra-hemmapappor som kanske kan bli het.

  Det gäller en uppföljare av Sternbergs artikel i går. Hugo Lagercrantz: Vi kan programmeras till bra hemmapappor

 86. […] sitt nyaste blogginlägg berättar Tanja Bergkvist om ett inlägg på axessbloggen från Johan Lundberg som kommenterar en […]

 87. Erik skriver:

  Shastra:

  ”Visst har demokratitanken sina rötter i Europa, men så sent som 1970 regerades en klar majoritet av Europas folk av kommunistiska eller fascistiska diktatorer.”

  Det har ingen betydelse för det är inte de folkrikaste länderna som är viktigast i Europa. Redan Karl Marx insåg att det var de stora moderna industriländerna man måste ”ta” för att kunna lyckas. Problemet var att de motståndarna var man aldrig i närheten stark nog att klara av. Det var en rejäl klasskillnad. Faktum är att man inte ens klarade av Spanien, däremot lyckades man göra saker så jävliga att en militärdiktator fick makten där, bra jobbat.

  ”De flesta människor som levde i demokratier återfanns då i de multikulturella exkolonierna Nordamerika (USA + Kanada) och Indien.”

  Även det helt betydelselöst, det är inte folkmängden som avgör hur viktigt något är. Något som i USA för övrigt erkänns i valrörelsen där man inte räknar antal människor utan har elektorsröster. Så Indien har många invånare, och? Det är inte så att de magiskt blev mindre fattiga och oviktiga för att deras familjer skaffade många fler barn.

  ”Indien är intressant därför att när landet blev demokratiskt så fördubblades demokratins utbredning i världen.”

  Det där är fel tänkt! Demokratins utbredning i världen har aldrig varit en fråga om hur många personer som lever under den (Att kunna föda fler barn imponerar in. Faktum är att redan under Alexander den stores tid handlade demokrati om hur fåtaliga demokrater var helt överlägsna numerärt överlägsna antidemokratiska (dynastier) fiender.

  ”Monokultur är säkert positivt för statens stabilitet (eller mer korrekt metastabilitet), men det är för all del diktatur också.”

  Poängen är att demokratier med monokultur krossar diktaturer, och det trots att diktaturerna har fler mannar att sätta till fält. Demokratier slåss på ett sätt som uppväger enorma numerära underlägen. De blir aldrig besegrade på slagfältet. Demokratiska armeer vann i Korea och de förlorade inget slag i Vietnam. Det enda sättet som diktaturer ens kan tävla med demokratier är att utnyttja systemet lägga sig på rygg och kräva särställning som offer.

  Det är ju ingen tillfällighet det är vad de oftast gör idag. Ingen vill tävla på samma villkor med demokratier. Det enda de vill är leka offer och klaga på att demokratier använder sin överlägsenhet till… någonting. En diktatur utför först massmord på egna civilbefolkningen, sedan om USA lägger sig i kräver de hos internationella blufforganisationer att inte en enda civilperson skadas.

  ”Jag tror monokultur är en förutsättning för demokrati endast i länder där politiken går ut på att alla stöps i samma form och marscherar i samma takt. Alla som avviker från normen strular ju till systemet då.”

  Förutsättningen för demokrati är de förutsättingar som funnits i de länder och områden där demokrati faktiskt uppstått. Att spekulera i huruvida förutsättningen för demokrati fanns i länder som inte alls utvecklar demokrati är löjligt. Det är helt oviktigt vad vi tror är viktigt för demokrati där demokrati inte uppstod. Uppstod den bara i monokulturer är det så den riktiga förutsättningen ser ut. Resten är önsketankar.

 88. Matte Matik skriver:

  Dr. Jonsson: Det får duga! 😉 ..men jag hoppas förstås det blir nåt officiellt, är övertygad om att världen blir en bättre plats om du släpper det. Jag känner själv att det behövs fler barnböcker med alternativt innehåll. Gissar att jag inte kommer att kunna hålla mig från att göra en sån produktion framöver…

 89. Shastra:

  Jo… När du skrev ”moderna demokratin växte fram ur multikulturella kolonier” så lät det som du menade formen.

  Säkert, jag utgår ifrån en ganska utilitaristisk värdering, och då verkar mångkultur vara rätt kasst i dom flesta aspekter. Jag kommer garanterat att göra en utredning av det någon gång när jag får tid och lust.

  Du är välkommen. 🙂 Bloggen är ett nybygge. Tidigare postat som Karl här…

 90. Dr. Jonsson skriver:

  Matte Matik

  är övertygad om att världen blir en bättre plats om du släpper det

  Haha, jag tackar för det stora förtroendet (”in blanco” dessutom). Ska försöka leva upp till det. 🙂

  Det jag knåpar på nu är en vuxensaga, men alternativa barnböcker är verkligen ingen dum idé. Tycker absolut du ska gå på den impulsen. Det kommer säkert att bli en bristvara framöver. Skulle gärna se några ”kompensatoriska” genusbefriade alster som man kan köpa och låta barnen läsa i smyg hemma så att de kan komma igenom skolväsendet med vettet och personligheten i någotsånär behåll.

 91. Erik:

  ”Poängen är att demokratier med monokultur krossar diktaturer, och det trots att diktaturerna har fler mannar att sätta till fält.”

  Wehrmacht skulle nog inte riktigt hålla med… Operativt så hade nog tyskarna den effektivaste armén under andra världskriget. Dom allierade vann i huvudsak genom numerär och större industriell bas.

  Men att det finns en generell tendens ditåt håller jag med om. Finland under vinterkriget är ett mycket imponerande exempel på det. Dock tror jag att homogenitet är en fördel även för diktaturers arméer.

 92. QED skriver:

  Gudrun Schyman på Newsmill: ”Social medier välter patriarkatet”

  http://www.newsmill.se/artikel/2010/03/28/sociala-medier-valter-patriarkatet

 93. Erik skriver:

  Nephilim:

  ”Wehrmacht skulle nog inte riktigt hålla med…”

  Det blir värst för dem själva då när jag påpekar Wehrmacht var just en arme av demokratisk modell men som fick sin effektivitet förintad av just hur landet den tjänade blev en diktatur där Wehrmacht tvingades ignorera sin samlade kunskap och lyda order som per definition enbart kan beskrivas som helt sinnessjuka. Order som aldrig hade åtlytts av en arme i ett demokratiskt land just för de tar egna iniiativ när ledningen får ett anfall av vad som militärt bäst beskrivs som kraftig idioti.

  ”Operativt så hade nog tyskarna den effektivaste armén under andra världskriget.”

  Javisst, och operativt så gjorde tyska armen under Hitler några av de mest ineffektiva manövrer som världen skådat. Dumheten i Wehrmacht manövrer kan inte nog underskattas. Det var idioti på hög nivå. Man bestraffade bland annat sina överlägset bästa generaler för att de gav enormt goda råd och belönade sedan idioter med höga kommandon.

  ”Dom allierade vann i huvudsak genom numerär och större industriell bas.”

  Nej, de allierade vann för Hitler var totalt bindgalen och i strid med Wehrmacht bästa generaler gav östra armen två direkta och direkt idiotiska order. 1. Anfall Ryssland med bliztkrieg (som uppfinnaren avrådde från) 2. Avbryt en hel armegrupps framryckning mot moskva och låt dem marchera mot oljefälten. Därmed försenades anfallet mot Moskva lagom tills ryska vintern var redo att krossa nämnda anfall.

  Andra ”höjdare” från Hitlers militära geni var att sätta elitpansaret under hans personliga befäl för att sedan sova så de blev stillastående under det kritiska skedet när de allierade landsteg i Frankrike, för pansaret fick inte röra sig utan fuhrerns order och som väntat i en ickedemokrati vågade ingen väcka honom. En annan ”greatest hit” var att placera ett av sina absolut bästa befäl på avbytarbänken. Rommel var ett geni men Hitler såg såklart hellre Tyskland förlora än lyssnade på en militär som inte var övertygad nazist.

  ”Men att det finns en generell tendens ditåt håller jag med om. Finland under vinterkriget är ett mycket imponerande exempel på det. Dock tror jag att homogenitet är en fördel även för diktaturers arméer.”

  Finland under vinterkriget var inte bara ett exempel på hur smart demokratier för krig. Det var också ett exempel på hur urbota superkorkat ickedemokratier för krig. Sovjets uppförande under vinterkriget passar bra i en instruktionsbok för hur man INTE skall göra. De hade helt överlägsna styrkor och lyckades med konsttycket att ställa upp dem som måltavlor för prickskytte.

  Å andra sidan skall vi inte underskatta Stalins militära geni. Att avrätta alla officerare som retirerade från förlorade strider var ett genidrag av sällan skådad intelligens. Att döda de enda som har erfarenhet av att möta tyskarna var verkligen precis vad röda armen behövde för att inte kunna ställa upp nån som helst effektivt försvar. Att sedan låta politiska officerare skjuta lika många egna soldater som tyskar var pricken över i. Sovjets taktik att bli av med så många egna soldater som möjligt medan man uppnådde praktiskt taget ingenting var en komplett framgång. Man fick fler dödade än något annat allierat land, ett lågt pris för inga uppnådda militära mål överhuvudtaget eller hur? 🙂

  Sedan skall vi inte förringa Japans genidrag. Man bygger ett av världens dyraste och mäktigaste slagskepp som är så värdefullt att man överhuvudtaget inte vågar använda det i nån operation av betydelse förrän det blivit värdelöst pga lack of support. Avslutningsvis kläcker nåt smarto iden att man ensamma skall ånga till Okinawa, stranda skeppet och använda det som stationärt kanonbatteri. Intelligent, bortsett från de skoningslösa flyganfall som gjorde att skeppet inte ens fick nån nytta av sina fina kanoner.

  En annan höjdare var de berömda ”Banzai-anfallen” Senare i kriget förbjöds dessa av japanska ledeningen eftersom, tja de är taktiskt idiotiska räcker inte det?

  Sovjet, Tyskland och Japan, kalkonkrigföring när den är som bäst 😀 Observera att alla tre hade oerhört hög kvalitet på de styrkor de använde. Det var hur de användes som var idiotin. De leddes inte av sina bästa generaler, de leddes av tre personer som tävlade i att tro sig vara gud.

 94. Dogdylan skriver:

  Dr Jonsson

  Du nämner att man börjar bli rädd om man skall bli inspärrad på mental sjukhus i fall man ifrågasätter genusvetenskap, precis som anti-kommunister kunde hamna i fängelse eller på mental sjukhus för att ifråga sätta vissa sanningar i det kommunistiska ”paradiset”.

  Jag börjar faktiskt bli orolig att detta kan bli en verklighet. Jag menar, genusvetenskapen och dess post-strukturalistiska idévärld får allt mer utrymme i samhället. Ifrågasätter man dessa ”sanningar” får man inga argument i ansiktet – snarare får man en diagnos ”att man är en vit man och därför är oförmögen (medvetet eller omedveten) att förstå – eftersom man skyddar sina privilegier”

  Hur sjukt är inte det?

  Nu börjar dock ”normala” människor vakna upp och inser att de här post-strukturalisterna växer på samma anti-occidentala träd som Frankfurtskolan – och att det är inte vetenskap, dessa kvinnor och herrar vill förkovra sig i, snarare vill de göra ”marxismen” till en slag kulturell hegemoni.

  Då Frankfurtskolan använde sig av Psykoanalys för att ”psykologisera” Marxismen, har dess efterföljare. Post-strukturalisterna började använda sig av Diskurspsykologi.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Discursive_psychology

  Tänk er vilka konsekvenser den här nya typen av socialistiskt psykologiskt redskap kan få. Då är det ”hej då” till psykofarmaka och fungerande arbete mot mentalsjukdom – och alla som ifrågasätter extremvänsterns ”sanningar” kommer få en ”diagnos” av psykisk sjukdom. De har ju redan gått så långt att ”vita män” är oförmögna till att ”förstå” och ”känna” sympati.

  Jag skulle faktiskt vilja gå så långt som att påpeka att de här post-strukturalisterna, men även en stor portion av de här mer ”mainstream” social-strukturalisterna är en samhällsfara.

  Förra terminen hade vi ”Discourses Analysis” as Theory and Method (skriven av L. Phillips och M. W Jørgensen) som kursbok (finns även på svenska om än litet omarbetad). Det är en mycket skrämmande läsning. Ett exempel är att:

  ”Vita barn” tydligen är rasistiska – men inte andra barn från andra etniska populationer.

  Det mest genomgalna är ju att de här diskursanalytikerna besvarar kritiken mot deras perspektiv att de ”bekämpar rasism” och essensialisering, dvs. biologisering av människan. Dessa ”forskare” är således inte alls intresserad av en vetenskapsfilosofisk diskussion – snarare handlar det om att bränna västvärlden och allt som är ”vitt och kristet”.

  Jag skall ge litet utdrag från den svenska versionen

  (Om grupp-processer)

  ”Tvärtom visar tvärkulturella studier att barn med annan kulturell bakgrund inte diskriminerar mellan grupper på samma sätt som tillexempel brittiska och nordamerikanska barn (Wetherell 1982, 1996a). Studiernas resultat stämmer med det socialkonstruktivistiska antagandet att de identifierings- och kategorisering processer som är knutna till social identitet är historiskt och socialt specifika. Resultaten pekar på att gruppmedlemmarnas diskriminering av andra grupper inte beror på en automatiskt psykologisk förbindelse mellan gruppidentifiering och konkurrens mellan grupper, snarare är det en fråga om hur gruppmedlemmarna tolkar relationerna mellan grupperna utifrån sin kulturella förstålelse ramar. Det är denna tolkningsprocess som avgör om grupp identifiering leder till ”in-group favouritism” och out-group discrimination eller får ett annat utfall”. (Jørgensen & Philips s. 2000, s. 103)

  Vad dess kvinnor säger är i princip att bara vita kan vara rasister och det beror på vår ”rasistiska” historia, medans då icke-vita barn inte är det. Notera också att det inte handlar om ”konkurrens” – snarare handlar det bara om att den ena parten i princip är onda. Dessa occidentala rasistiska kvinnor kallar alltså VITA BARN (vilket betyder svenska barn) för rasister. Är någon upprörd?

  (Om identitet)

  ”Medan nation, klass, kön och familj fungerade som västäntliga tyngdpunkter utifrån vilka alla identiteter formades, finns det nu en mängd olika centrum som skapar motstridande identiteter. En identitet som kristen kan ifrågasätta ens identitet som feminist eller som arbetare Eller ens identitet som konsument kan råka i konflikt med ens identitet som miljömedveten. Som konsument har man kanske en subjektsposition i en konsumtionsdiskurs som bygger på individuell valfrihet och principen att man skall få något för pengarna, men denna subjektsposition kan stå i strid med en ekologisk diskurs som går ut på att man ska främja en kollektiv nyttighet, nämligen miljön. ” (Ibid. 2000, s. 106-107)

  Detta är mycket symptomatiskt för den här typen av bok. Författarna menar i princip att kristendomen är oförenlig med feminism och arbetarklassen. Även fast, som vi alla vet, att arbetarklassen har ofta varit för ”riktig” jämställdhet och också historiskt haft en religiös tro. Senare säger dessa två damer att ”kapitalism” (individualism) är i princip omöjligt för ”kollektivets” bästa, så som ekologism.

  Jag och Erik och många andra som har skrivit på den här siten har många gånger påtalat den nära kopplingen Genusvetenskapen har med HBT, Marxism, Frankfurtskolan, Ekologism, Post-strukturalism, anti-foundalism och andra occidentala rörelser och ideologier.

  Det är ingen tvekan om saken att det pågår ett aktivt socialiserings projekt på landets Universitet där svenska studenter lär sig att förkasta och förakta sin svenska nationella tillhörighet, sitt manliga kön, sin klass och sin etniska tillhörighet.

  Några har skrivit om Islam och invandrargrupper som ett ”hot” och ”yttre” grupper som pressar för en viss agenda. Så kanske det är till en viss mån. Men absolut det största hotet kommer inifrån och det kommer från kulturmarxisterna. Det kanske är dags nu att fler börjar märka hur dessa vänsterextrema (och i viss mån även liberala) institutioner och ideologier samverkar i syfte att nedmontera vårt samhälle och de goda värderingar och normer som är inbyggt i det.

 95. Dr. Jonsson skriver:

  Dogdylan,

  Ja, med min vid det här laget möjligen välbekanta ”framtidsoptimism” i kombination med den exponentiellt växande galenskap omkring oss som redan idag ligger på en absurd nivå, så har det inte varit svårt att börja koka ihop den lätt bissara och sumpgasdoftande framtidssoppa som är ett något skruvat, men ändå ett nästan tänkbart framtidsscenario.

  Det behöver förstås inte bli så – det beror ju på våra samlade insatser, lite tur, mm. hur framtiden faktiskt formar sig. Men att mentalsjukhus för genus-, värdegrunds- och andra typer av dissidenter kan bli en verklighet i Sverige det är min bergfasta övertygelse. Kan Ingrid Carlqvist och Carl Festin bli av med jobben idag så kan du och jag sitta inspärrade på mentalsjukhus i morgon. Det steget är inte så långt som man kunde önska. Det gäller egentligen bara att hitta några snygga formuleringar för det som får det att låta som om det vore av genuin omtanke för alla – inklusive den inspärrade.

  Det moraliska hybris som vi svenskar ständigt blåser upp oss själva med förkastar förstås alla sådana framtidsscenarion som fallandes på sin egen orimlighet. Vi – hela världens godhetsnormal och samvete – håller oss naturligtvis för goda för allt sånt där. Samtidigt har metoden provats i modern tid och i länder som en påfallande stor andel av Sveriges kulturella-, politiska- och mediaelit gärna reste runt i och odlade vänskapliga relationer med.

  Som du säger så växer dagens galenskaper delvis fram ur samma ideologiska träd. Härledningen av de ideologiska stamtavlorna kan jag inte själv så detaljerat, men jag ser att du, Erik och många andra som skriver här har en fantastisk detaljkunskap om detta. Det är väldigt bra, och ökar vakenheten och förståelsen av var det kommer ifrån och därmed vad det eventuellt kan bli. Själv är jag pga mina begränsingar i idéhistoria mm oftast hänvisad till att med min ”ideologiska näsa” känna av den murkna doft som sprider sig från trädets frukt.

  Eftersom samtliga riksdagspartier i något varierande grad tycks välkomna den ständigt pågående inblandningen av idéer från detta ”träd” i deras egna partiprogram som ”fräscht”, ”framåtsyftande” och ”en nödvändighet för att nå yngre väljare och kvinnor” så ser jag inget orimligt i att mentalsjukhus för dissidenter kan bli en verklighet också i Sverige. Den moraliska hybrisen kan faktiskt bidra till att göra det smidigare att införa. Dels för att bristen på nationell självinsikt gör att ingen noterar vad som händer eftersom det ju ”inte kan hända här”. Dels för att det då räcker med att hänvisa till att det handlar om att värna ”högre demokratiska värden” och att dessa stackare har ”rätt” att få mental tvångsvård så att de snarast kan återgå till ett ”fullvärdigt” liv i samhället igen. Eftersom ingen är emot ”högre demokratiska värden”, och dessutom vill visa att de känner empati med de mentalsjuka stackarna som bara råkat ”hamna lite snett i sin tankevärld” så förutser i alla fall jag inga större prostester.

  Men hur det verkligen blir beror ju bl.a. på vad vi gör åt det.

  (För varje halvdag som går blir jag nu mer och mer sugen på att försöka få klart min lilla saga och verkligen släppa den (hej Matte Matik, det finns hopp). Jag vill dock kraftigt tona ner förväntningarna på den litterära kvalitén. En skoluppsats på steroider kanske är en lagom förväntan. Däremot skulle den som är en flitig läsare av Tanjas blogg och som är insatt i frågor som avhandlas här troligen ha lätt att orientera sig i sagan och dess persongalleri, vilket möjligen skulle kunna ge ett och annat igenkännande leende. Vi får väl se hur det blir.)

 96. Nordbo skriver:

  Dogdylan : ”Dr Jonsson

  Du nämner att man börjar bli rädd om man skall bli inspärrad på mental sjukhus i fall man ifrågasätter genusvetenskap, precis som anti-kommunister kunde hamna i fängelse eller på mental sjukhus för att ifråga sätta vissa sanningar i det kommunistiska ”paradiset”. ”

  Nigel Farage har blivit anklagad för att vara galen för att han kritiserar EUkratin. Hans tal finns på youtube. De är verkligen värda att höra. Det ligger ett hotfullt moln av tilltagande sovjetisering över hela västvärlden.

 97. Matte Matik skriver:

  Off Topic: Senaste numret av Vi Föräldrar har inriktning på genus. Jag har bloggat om det här:
  http://mattematiksblogg.blogspot.com/2010/03/vi-foraldrar-hoppar-pa-genustaget.html

 98. Tommy skriver:

  Dogdylan: Jag läser litteraturvetenskap vid Linköpings Universitet och kan instämma i vad du säger om att det ”pågår ett aktivt socialiseringsprojekt på svenska universitet”. För närvarande håller jag på att skriva min c-uppsats, vilket har tagit tid då jag under hösten insåg vad som hade drabbat det ämne som ligger mig så varmt om hjärtat – politisering. Alla teorier vi som uppatsförfattare förväntas välja bland har sina rötter i strukturalism/poststrukturalism/cultural studies och andra forskningsgrenar som i princip samtliga syftar till att just kritisera allt vad ”normen” står för.

  Då jag inte är särskilt intresserad av att skriva en uppsats om könsmaktsroller eller postkolonialistisk offerbeskrivning återstår för mig ingenting alls. Min uppsats skulle ursprungligen handla om en modern romans koppling till dels dagens neurovetenskap, dels en gammal Hermann Hesse-roman. Men neurovetenskap var lustigt och konstigt, tyckte vägledaren, istället skulle jag ägna mig åt diskursanalys för att ta reda på hur tänkandet fungerar. Här ser vi tydligt hur pass låsta de humanistiska ämnena är, och att alla ska stöpas i samma form.

  Vet inte direkt vad detta ska tillföra diskussionen, om det är något jag vill framföra så är det väl just det faktum att det inte bara är på den genusvetenskapliga fronten som dessa otäcka samhällsperspektiv presenteras, utan verkligheten är sådan att idéerna knappast får ignoreras av den som läser t.ex. litteraturvetenskap. Detta är, i mina ögon, riktigt obehagligt. Varför ska jag som litteraturstudent behöva inta en politisk hållning?

  Tanja: Tack för en utmärkt blogg. Jag har följt den en längre tid, och blir alltid lika imponerad. Fortsätt göra det du gör, för ingen kan göra det så bra som du.

  MVH
  Tommy

 99. Dogdylan

  Det är lite ironiskt att dom nästan regelmässigt är rasistiska emot vita i sina analyser. Dom äldre studierna i ämnet baseras ofta på en felaktig premiss, att den färgade gruppen var homogen. Det visade sig att den i själva verket hade betydande interna grupperingar och identifieringar, vilket ledde till en minskad ingruppspreferens enligt forskarnas grupperingar. Hoppsan… Men det spelar kanske mindre roll så länge man kommer fram till det resultat man vill.

  I vilket läger Wetherell ligger är inte direkt svårt att gissa: http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Wetherell

  Det hörs redan i ”diskursen” i henne ”studier” som friskt blandar in politik.

  Discursive psychology låter som en naturlig fortsättning på det socialkonstruktivistiska vansinnet.

 100. Erik skriver:

  Dogdylan:

  ”Jag börjar faktiskt bli orolig att detta kan bli en verklighet. Jag menar, genusvetenskapen och dess post-strukturalistiska idévärld får allt mer utrymme i samhället.”

  Saken är ju den att de flesta vet inte vad post-strukturalism är för något. Det är ett avsiktligt valt namn. För att citera Ron Paul rörelsen angående sådana namn ”federal reserve is no more federal than federal express” Det är alltså ett namn valt för dess förmåga att dölja vad det innebär/betecknar.

  De flesta vet inte ens vad strukturalism (av modell 1960) innebär och sålunda får man egentligen börja med Existensialism för att ens kunna förklara fenomenet. Existensialismen ersattes av Strukturalism och post-strukturalism finns alltså egentligen inte utan är en negativism som kan innebära vad som helst FÖRSTA påpekade.

  Post-strukturalist är alltså inget annat än ett ord som döljer/innebär VEM man lyssnar på och lyder under. I regel om en person kallar sig poststrukturalist betyder det denne har Foucault eller Derrida som PERSON som vetenskaplig auktoritet. Dvs ”det är sant för så sade han”

  ”Ifrågasätter man dessa ”sanningar” får man inga argument i ansiktet – snarare får man en diagnos ”att man är en vit man och därför är oförmögen (medvetet eller omedveten) att förstå – eftersom man skyddar sina privilegier”

  Vilket i sin tur inte bevisas alls utan det är sant för att så sade Foucault/Derrida och de är gud och kan sålunda såga precis vilken vetenskap som helst hur de vill för allt de säger är enligt deras följare sant och inget de säger behöver nånsin bevisas med nåt annat än att de sade så. Och tror du inte mig så försök debattera empiri med en Foucaultist.

  ”Hur sjukt är inte det?”

  Precis så sjukt som det låter. Personer som leker gud på högre utbildning. Det är närmast religiösa väckelserörelser, inte vetenskap.

  ”Nu börjar dock ”normala” människor vakna upp och inser att de här post-strukturalisterna växer på samma anti-occidentala träd som Frankfurtskolan – och att det är inte vetenskap, dessa kvinnor och herrar vill förkovra sig i, snarare vill de göra ”marxismen” till en slag kulturell hegemoni.”

  Det är ju inte ens marxism de håller på med utan post-marxism, som också är en negativism som beskriver i grund och botten vad som helst ANDRA påpekandet. Marxister (som Habermas och Sartre) sågar dessa personer fullkomligt. Marxismen var ju till för just de personer som post-marxister hatar det är bara det att post-marxister är smartare än organisationer som KKK, där man var öppen med att den hatade personer så menar post-strukturalister de avskyr förtryckande strukturer och attackerar roller. Vilket såklart praktiskt innebär de precis som KKK attackerar människor.

  ”Då Frankfurtskolan använde sig av Psykoanalys för att ”psykologisera” Marxismen, har dess efterföljare. Post-strukturalisterna började använda sig av Diskurspsykologi.”

  Ett till ovanligt fånigt ord som valts just för att dölja vad det innebär. Rent praktiskt så innebär diskurspsykologi att man försöker ställa diagnosen inte på patienten utan på sättet patienten pratar.

  ”Tänk er vilka konsekvenser den här nya typen av socialistiskt psykologiskt redskap kan få. Då är det ”hej då” till psykofarmaka och fungerande arbete mot mentalsjukdom – och alla som ifrågasätter extremvänsterns ”sanningar” kommer få en ”diagnos” av psykisk sjukdom. De har ju redan gått så långt att ”vita män” är oförmögna till att ”förstå” och ”känna” sympati.

  På basis av ingenting förutom att de har en personlig auktoritet att hänvisa till. Om du frågar mig så är extremvänstern mest inget annat än ett HAREM för starka sekteristiska män. Det är den klassiska sinnesbilden av en ensam man (guru) omringad av unga naiva kvinnor.

  ”Jag skulle faktiskt vilja gå så långt som att påpeka att de här post-strukturalisterna, men även en stor portion av de här mer ”mainstream” social-strukturalisterna är en samhällsfara.”

  Är det att gå långt? Som det stod i en artikel hos föreningen Vetenskap och Folkvett, anledningen postmodernister bara dominerar vissa fält är att de fälten inte har omedelbart ansvar över människoliv. Om de vore flygplanskonstruktörer eller läkare skulle ju de fråntas ansvaret när folk började dö men genom att bunkra i fält där skadan de orsakar kan delegeras till nån annan så har de sluppit ansvar.

  ”Förra terminen hade vi ”Discourses Analysis” as Theory and Method (skriven av L. Phillips och M. W Jørgensen) som kursbok (finns även på svenska om än litet omarbetad). Det är en mycket skrämmande läsning.”

  Enbart titeln avslöjar väl vad man har att vänta sig? Det står som teori OCH metod? Dvs författarna skriver både hur du skall arbeta och vad du skall komma fram till. Det är ju snällt av dem för då behöver läsaren inte göra nåt fältarbete alls.

  ”Ett exempel är att ”Vita barn” tydligen är rasistiska – men inte andra barn från andra etniska populationer.”

  Man måste bara älska de författarnas naiva tonårsmentalitet, hur känns det att undervisas av personer med ett småbarns mognad? Det var alltså ingen rasism alls inblandad i hur Japaner behandlade Kina och Korea under andra världskriget? Kan inte författarna av den boken åka till Nanking och förklara det var de amerikanska befriarna som var rasister? Min gissning är att de riskerar inte återvända vid liv.

  ”Det mest genomgalna är ju att de här diskursanalytikerna besvarar kritiken mot deras perspektiv att de ”bekämpar rasism” och essensialisering, dvs. biologisering av människan.”

  Vi påpekar för TREDJE gången detta är en negativism. Dvs det är i sig i ingenting, det kan vara precis vad som helst, det är vad än de själva och de personer som de ser som auktoriteter (profeter snarare) säger det är och samma namn dyker upp som uppfinnare av alla dessa åsikter. Som sagt det är ett harem för de som tror på skiten är huvudsakligan naiva vita småtjejer.

  ”Dessa ”forskare” är således inte alls intresserad av en vetenskapsfilosofisk diskussion – snarare handlar det om att bränna västvärlden och allt som är ”vitt och kristet”.”

  Nej, inte ens det. Att bränna västvärlden var vad deras mästare var intresserade av. Själva är de inte ens medvetna om den saken utan de vill bara vara mästarens lärjungar ”duktig flicka syndromet” upprepa vad de behöver för att få status. Det är intressant hur tydligt man ser dessa mönster (Strukturer) i akademin efter att ha läst Macdonalds bok. Macdonald är ju just evolutionsforskare.

  ”Tvärtom visar tvärkulturella studier att barn med annan kulturell bakgrund inte diskriminerar mellan grupper på samma sätt som tillexempel brittiska och nordamerikanska barn (Wetherell 1982, 1996a).”

  Grejen är ju den att vi inte behöver låtsasforskare för att bedöma vilka länder som är mest rasistiska. Det går utmärkt att bedöma på vem som dödar vem så om tvärkulturella studier går emot det kognitivt uppenbara är det inte verkligheten det är fel på utan studiernas metodik. Lustigt, detta var en av de första sakerna jag påpekade när jag tvingades på Barthes, Carey och Dewey i medievetenskapens grundkurs.

  Jag sade ungefär ”skall gubbar i vita rockar bestämma vad som är verkligt?” Jag visste ingenting då men hade ändå rätt i slutsatsen.

  Ungefär som om jag löste ett matematiskt problem där jag inte ens visste hur man räknade men råkade komma fram till rätt svar.

  ”Studiernas resultat stämmer med det socialkonstruktivistiska antagandet att de identifierings- och kategorisering processer som är knutna till social identitet är historiskt och socialt specifika.”

  Antagandet stämmer med antagandet som stämmer med antagandet som stämmer med antagandets om stämmer med politiska önskemålet en viss PERSON hade och att de icke-vita har ihjäl varandra behöver vi inte bry oss om för antropologerna har ju redan bestämt att krig fanns inte i andra kulturer. Översatt: Icke vita har inga krig, Icke vita har ingen rasism och det faktum att de haft ihjäl varandra i mängder behöver du enligt forskarna inte bry ditt söta huvud med (som sagt, dessa saker riktas till unga vita tjejer). Vilket bevisligen funkade utmärkt på tjejerna som skrev boken.

  ”Resultaten pekar på att gruppmedlemmarnas diskriminering av andra grupper inte beror på en automatiskt psykologisk förbindelse mellan gruppidentifiering och konkurrens mellan grupper, snarare är det en fråga om hur gruppmedlemmarna tolkar relationerna mellan grupperna utifrån sin kulturella förstålelse ramar.”

  Översatt: Eftersom krig inte fanns så kan heller inte de evolutionära processer som förklarar krig finnas.

  ”Det är denna tolkningsprocess som avgör om grupp identifiering leder till ”in-group favouritism” och out-group discrimination eller får ett annat utfall”. (Jørgensen & Philips s. 2000, s. 103)”

  Antingen sker inte rasistisk favoritism eller så favoriseras folk men då inte på basis av rasism utan på basis av kulturella processer som antagligen kan förklaras med de vita forskare som kom till platsen som antagligen var ett fredligt paradis innan dess.

  ”Vad dess kvinnor säger är i princip att bara vita kan vara rasister och det beror på vår ”rasistiska” historia, medans då icke-vita barn inte är det.”

  Eller så är de det men då inte pga samma evolutionära processer som de onda vita utan snarare pga av nåt som inte fanns där förrän de vita forskarna kom dit och kognitivt bedömde vad som fanns där. Observera att post-strukturalism inte är nånting egentligen, det är vad än de själva säger. Det är PERSONEN som auktoritet, inte teori, inte vetenskap.

  Det är sant för profeten sade så och tjejerna blir ”duktiga” genom att ordagrant upprepa profetens ord och ha rätt åsikter, det belönas. Jag skulle gå ett steg längre och säga denna sorts tjejer inte har en aning om vad de säger innebär. Som sagt de försöker bara vara duktiga, jag tror inte ens de hatar vita, att deras mästare hatar vita däremot fattar nog alla men själva gör de nog det inte.

  Jag tror de bara blir förvirrade när folk inte håller med när de varit så duktiga och upprepat geniernas budskap.

  ”Notera också att det inte handlar om ”konkurrens” – snarare handlar det bara om att den ena parten i princip är onda. Dessa occidentala rasistiska kvinnor kallar alltså VITA BARN (vilket betyder svenska barn) för rasister. Är någon upprörd?”

  Nej ingen är upprörd för deras mästare/guru sade även (och det på ett övertygande sätt) att vita inte kan utsättas för rasism och denne mästare kan säga vad som helst för post-strukturalism är vad än man säger det är. Det är så en negativism funkar. Exempel En antifeminist kan vara en jämställdhetskämpe som älskar kvinnor. men en antifeminsist kan även vara en sexualbrottsling som hatar kvinnor. Det negativistiska ordet bestämmer ingen faktiskt innebörd.

  Det är vad de flesta verkar missat. Att de diskuterar nåt som inte är nåt, utan nåt som är NÅGON.

  ”Medan nation, klass, kön och familj fungerade som västäntliga tyngdpunkter utifrån vilka alla identiteter formades, finns det nu en mängd olika centrum som skapar motstridande identiteter.”

  MWAHAHA! Det där var så dåligt det var roligt. Egentligen är det tragiskt man kan skriva nåt så ovetenskapligt och få det godkänt i undervisning för här slog man nån sorts rekord i ovetenskaplighet. Får jag också försöka med samma ”metod”?

  – Medan det primitiva Långskeppet i Norge var primär fortskaffningsmetod så vet vi idag att helikoptrar går snabbare. Därmed drar vi slutsatsen Norge har fel.

  Inte illa att jämställa en geografisk plats med en historisk tidpunkt men sådana fel blir det lätt när man bara upprepar vad andra säger utan att ens veta vad man pratar om.

  ”En identitet som kristen kan ifrågasätta ens identitet som feminist eller som arbetare Eller ens identitet som konsument kan råka i konflikt med ens identitet som miljömedveten.”

  Här får vi ordakrobatik igen. Nu byter de ut struktur mot identitet (annars brukar de använda ordet roll). Det är alltså inte personer som ifrågasätter saker. Det är identiteter som ifrågasätter saker. En identitet kan givetvis göra ingenting på egen hand det är människor som gör saker.

  Det var alltså inte identiteten/rollen KKK som trakasserade svarta det var personerna som var medlemmar som gjorde det.

  ”Som konsument har man kanske en subjektsposition i en konsumtionsdiskurs som bygger på individuell valfrihet och principen att man skall få något för pengarna, men denna subjektsposition kan stå i strid med en ekologisk diskurs som går ut på att man ska främja en kollektiv nyttighet, nämligen miljön. ” (Ibid. 2000, s. 106-107)”

  Bägge de sakerna är i sig individuella val och sålunda är att ha en åsikt gällande dem just – logiskt – att förespråka individuell valfrihet för sig själv (där blir såklart diskursologens svar en attack på logiken som anklagas vare att maktmedel).

  Konflikten uppstår när personen som vill ha valfrihet för sig själv får sina val ifrågasatta av personer som representerar en demokratisk majoritet: Foucaults lösning på detta är enkel: När demokratin ger fel ”resultat” sågar han såklart demokratin.

  Det blir sålunda lätt roande att lyssna på tjejer som dels skall föreställa positiva till demokrati och den jämställdhet som bara finns under demokrati men som å andra sidan skall vara mästarens lärjungar och upprepa de rasistiska och demokratihatande tankar som mästaren själv bevisligen hade.

  ”Detta är mycket symptomatiskt för den här typen av bok. Författarna menar i princip att kristendomen är oförenlig med feminism och arbetarklassen.”

  Medan i praktiken feminism är helt oförenligt med precis allting FÖRUTOM kristendom och demokrati, nåt Foucault i sin iver att kritisera majoritetssamhället såklart struntade i precis som han struntade i allting annat inklusive egna hälsan (Han dog 57 år gammal) han struntade även i vad han själv sagt tidigare. Så här lyder poststrukturalistiska budordet:

  ”Foucault remarked ”When people say, ‘Well, you thought this a few years ago and now you say something else,’ my answer is… [laughs] ‘Well, do you think I have worked hard all those years to say the same thing and not to be changed?'”

  Praktiskt svar eller hur? Det är vad än jag säger det är, tills jag ändrar mig.

  ”Även fast, som vi alla vet, att arbetarklassen har ofta varit för ”riktig” jämställdhet och också historiskt haft en religiös tro.”

  Javisst, eller snarare av den ännu mer lättförståeliga anledningen ingenting annat ens varit i närheten av jämställdhet. Utan vad som hatas så finns inte jämställdhet. Smart att vara feminist och foucaultist.

  ”Senare säger dessa två damer att ”kapitalism” (individualism) är i princip omöjligt för ”kollektivets” bästa, så som ekologism.”

  Jomenvisst! Det måste vara därför kollektivet riskerade livhanken för att fly över Berlinmuren? Det måste också vara därför kollektivet dör utanför Miami i knappt sjövärdiga båtar. Seriöst hur kan man lära sig nåt av folk som kan ingenting?

  Den enda anledningen jag kan komma på dessa tjejer säger så vidriga saker är duktig flicka syndromet i förhållande till alfahannar inom akademin. Jag kan inte ens tro de är så vidriga som är summan av deras åsikter, jag tror de bara är korkade naiva och omogna.

  ”Jag och Erik och många andra som har skrivit på den här siten har många gånger påtalat den nära kopplingen Genusvetenskapen har med HBT, Marxism, Frankfurtskolan, Ekologism, Post-strukturalism, anti-foundalism och andra occidentala rörelser och ideologier.”

  Rätt, men jag har varit ganska diplomatisk. Här så ger jag dessa låtsasförteelser (negativismer är som sagt saker som egentligen inte finns) den respekt de förtjänar och jag hoppas fler tar efter för diplomati och normal vetenskaplig debatt har bevisligen inte funkat alls. Vetenskapen verkar ärligt talat försvarslös mot den sorts alfamän som samlar ett harem och lär dem upprepa mästarens ord som papegojor.

  ”Det är ingen tvekan om saken att det pågår ett aktivt socialiserings projekt på landets Universitet där svenska studenter lär sig att förkasta och förakta sin svenska nationella tillhörighet, sitt manliga kön, sin klass och sin etniska tillhörighet.”

  Jag tror inte ens det där är sant. De lär sig inte alls de åsikterna de lär sig upprepa vidrigheter som personer som HADE de åsikterna sade som auktoriteter. Personerna som hade de åsikterna var enormt smarta men deras studenter är ärligt talat vanligen rätt korkade för det måste man vara för att inte fatta dessa saker.

  Men diskursen är så teoretiserad med nonsensord som IDENTITET, ROLL och STRUKTUR att personer som för vidare dessa vidriga åsikter varken fattar att de gör det eller att det är människor som attackers och inte nån sorts konstruerbar struktur oberoende av personer som låtsasforskare kan leka med som om det vore dataspelet Sim City.

  ”Några har skrivit om Islam och invandrargrupper som ett ”hot” och ”yttre” grupper som pressar för en viss agenda. Så kanske det är till en viss mån. Men absolut det största hotet kommer inifrån och det kommer från kulturmarxisterna.”

  Folk vet nog inte vad kulturmarxism betyder heller men framför allt så är de nog inte kulturmarxister. De har knappast de åsikterna, snarare är det saker de lärt sig upprepa för att vara duktiga och ”medvetna”. Jag tror inte de här vidriga och hatiska åsikterna är vanliga på universitetet bland studenter. Jag tror språket är format på ett sätt som gör att de personer som INTE Har dem är ansvariga för att föra dem vidare.

  Indoktrineringen kan inte stoppas för de som indoktrinerar har vanligen inte de åsikter de anklagas föra vidare och reagerar sålunda med äkta häpnad när folk inte håller med.

  ”Det kanske är dags nu att fler börjar märka hur dessa vänsterextrema (och i viss mån även liberala) institutioner och ideologier samverkar i syfte att nedmontera vårt samhälle och de goda värderingar och normer som är inbyggt i det.”

  Inte ens de personer som sysslar med skiten märker det eller anser sig göra det. Lyssna på Bexell och Brage i filosofiska rummet. De skall alltså föreställa professorer. Men bägge representerar samma sorts naiva och teoretiserade hållning där det finns nån slags identitet, struktur, ide, byråkrati eller vad som helst som fråntar dem personligt ansvar och gör alla frågor konstiga för dem.

  Det är inte det att de är vad vi i brist på bättre ord kan kalla manshatare. Det är det att de förespråkar manshat utan att ens vara det och sålunda inte kan fatta varför nån klagar på DEM! De gör bara som de är tillsagda och det i sådana ordalag att de inte ens är medvetna om innebörden.

  Men hur kan då professorer vara så ointelligenta de inte märker detta? Svante Nordin var själv såvitt jag förstått marxist och han framstår ju som ett geni i jämförelse med personer som ingår i postmarxism.

  Skillnaden mellan marxismen och postmarxismen är att marxister var intelligenta och hade starka åsikter, Postmarxister verkar däremot vara lätt korkade.

 101. Dogdylan skriver:

  Nordbo:

  Jag har sett Nigel Farage tal. Jag visste dock inte att han blev anklagad för att vara galen.

  Det finns ju en mängd vettiga konservativa runt om i västvärlden som mer eller mindre blir får olika sanktioner emot sig av den kulturellt liberala eller socialistiska vänstern.

  EU är ett förskräckligt projekt som våra ”vänner” till vänster just nu håller på att bygga upp. EU antar jag kommer bli en slag halvdiktatur – där ett fåtal bestämmer över miljoner människor. Ett nytt Rom utan liberal demokrati, mänskliga rättigheter och frihet.

 102. Nordbo skriver:

  Dogdylan,

  Jag är inte en fan av Alex Jones, men han har intervjuat Nigel Farage. Det var i den intervjun som Nigel sade att de har anklagat honom för att vara vansinnig istället för att bemöta hans kritik.

  Jag röstade ja till EU…jag trodde att jag röstade ja till ett europeiskt samarbete, inte en alltmer centraliserad superstat.

 103. Dogdylan skriver:

  Nephilims Wings

  Ja, alltså hade de typ sagt ”Låt oss bekämpa rasismen” – all rasism skulle det vara en sak. Men de här post-marxistiska nynazisterna är ständigt i luven på vita människor. Vad vill de att jag skall göra? Ta livet av mig, sterilisera mig? Jag är ju man liksom och är då ”kulturellt rasistisk”. Då är frågan, skulle svarta behandla vita bättre än vita? Nej, absolut inte. Syd Afrika, Haiti och Zimbabwe få av många exempel på hur, svarta behandlar vita. När jag erkänner ”rasism”, eller för att använda ett bättre ord, etnocentrism, som något Universellt så säger Post-marxisterna att bara vita kan vara rasister. Till och med våra barn är rasister och förtjänar i princip att diskrimineras. De har fan i mig gått för långt!

  Tommy
  Jag har tidigare spenderat två terminer på en socialistisk institution, förlåt sociologisk. Tack och lov läser jag inte Sociologi längre, vidrigare ämne får man leta efter. Har inte satt min fot på min sociologiska institution på snart ett år nu – det känns som en slags befrielse. Däremot fick vi läsa litet ”diskursperspektiv” på mitt Masters program, dock vände sig typ hela klassen emot det, vilket var skönt. =)

  Tack och lov för det. Visst, de klassiska marxisterna går väl an, det är kul att läsa klassiker och liknande. Med de här post-kolonialistiska och post-strukturalistiska perspektiven är fullkomligt vidriga. Jag skulle kalla dessa perspektiv som institutionell Neo-Nazism.

  Någon borde ju säga stopp och polisanmäla dom för hets mot folkgrupp eller trakasserier. Tänk på alla människor som har förhållande eller till och med barn med kvinnor av ”icke-vit” eller icke-västerländsk härkomst. Man undrar hur de känner sig, när de får läsa att det är i princip ”rasföräderi” för ”svarta” kvinnor att ha barn med ”vita män”.

 104. QED skriver:

  Tröstpris till vicerektor i Uppsala som inte fick sin genusmärkning?

  Klicka för att komma åt jamstalldhet_likavillkor.pdf

 105. Info skriver:

  JÄMSTÄLLDHET!!

  Jag råkade titta in på en sida, som kallas ”Jämställdhet” och kasta några blickar på sidans lista över för Sverige särskilt viktig jämställdhetslitteratur:

  http://www.jamstalldhet.net/feministisk-litteratur.shtml

  Och hur ser jämställdheten ut här:

  KVINNLIGA FÖRFATTARE NÄMNDA: 38
  MANLIGA FÖRFATTARE NÄMNDA: 0

  Härav lesbiska, kvinnliga författare: Flertalet.

 106. Dogdylan skriver:

  Erik

  Diskurs psykologi innebär ju som du säger att man skall ställa diagnosen på hur patienten pratar – men det är i sin tur kopplat till teorier om ”arv” – att vita barn är fast i en rasistisk kultur som har reproducerats under flera hundra år. Motsvarande kultur finns enligt dessa personer inte oss några andra etniska populationer än vita. Detta förklarar de med att ”vita” har haft den historiska makten och att fördom + makt är rasism. Svarta har ingen makt och därför kan de inte vara rasister.

  Visst har man respekt för de klassiska Marxisterna. De (någonstans) vill ju i all sin naivism skapa någon form av världs gemenskap. Nu menar jag ju att Marxisterna inte heller var speciellt goda – men de var ärliga. Utan att traska in på Kevin B. MacDonald igen, så vill jag mena att Marxismen har gjort minst skada. Kritik mot kapitalismen är rimlig, men kritik mot ”biologisk etnicitet” eller kön som förmedlas av post-marxisterna är rent utsagt ont. I princip säger de här Post-Marxisterna att vi vita ”got to go” för att det här egalitära socialistiska samhället skall kunna fungera. Den här ”Marx-imeringen” av kultur, ras och kön är fullkomligt galet. Hitler var åtminstånde ärlig. Frankfurtskolan och de klassiska marxisterna (som började med ”kulturmarxismen”) var ärliga, eller tillräckligt ärliga för att Fascisterna skulle kunna genomskåda dem och sedan kasta ut dem.

  De här post-strukturalisterna däremot, de är ju genomruttna eftersom de för in ständiga kulturmarxistiska politiska perspektiv och i nästa sekund tar avstånd från Marxismen. Är man som du säger, en naiv, trevlig, vit, medelklass tjej som ”tror” starkt på ärlighet och humanism, fattar ju inte att hennes lärare drar en massa lögner och förtäckt propaganda för henne.

  För att svara på din fråga, hur det känns att undervisas av post-strukturalister. Ja, alltså de är ju väldigt få på min nuvarande institution. När föreläsarna presenterade boken (Gjorde utspel om att rasism är fel och annat självklart) – så fick an grymt mycket kritik från studenterna eftersom han sågade ”vissa” statsvetenskapliga sanningar (han var inte statsvetare) och de klassiska marxisterna och liberalerna, som brukar dominera bland statsvetenskapsstudenter, blev skitförbannade så han fick en hel del pinsamma ögonblick. När jag läste sociologi för ett år sedan så var det ju mer ”självklart” att köpa allt läraren säger – som jag har berättat. Alla små, trevliga söta studentskor köpte ju hela paketet och det skapades ju en ”tycka synd om stämning” direkt. De flesta sociologiska institutioner är ju genomlussade av post-strukturalister.

  Även teologiska på Uppsala U skall tydligen vara full med post-strukturalister, nu mera och det är vid sidan av Statsvetenskapen och Juristen de ”klassiskt” konservativa institutionerna, i alla fall enligt studenternas upplevelser . Jag antar att de (post-strukturalisterna) är där för att kalla dekonstruera Jesus ”homofobi” och ”abortmotstånd” och kalla Mircea Eliades och Bernard Lewis verk för ”fascism” samt lära de stackars prästkandidaterna att allt de tror på är ”sociala konstruktioner” och att sanningen går att finna i Edward Saids bok Orientalismen.

  Föresten Erik, kan du förklara för mig varför Post-strukturalister måste använda så mycket svåra ord hela tiden?

 107. Steen Adler skriver:

  Erik!

  Fantastiskt lärorikt inlägg som jag till vissa delar behövde Wikipedia till hjälp för att ta mig igenom men nu känner jag mig redo för tentamen.
  Det är lite synd att denna föreläsning står som en kommentar på denna förvisso förnämliga blogg. Det vore bra om den nådde många läsare.
  Gärna med faktarutor som förklarar ord som diskursanalytiker eller poststrukturalism

 108. Steen Adler skriver:

  Dogdylan
  Självklart kan man bli inspärrad på mentalsjukhus i fall man ifrågasätter genusvetenskap.
  Man drivs för tusan till vansinne när det, som man uppfattar som galenskap, upphöjs till norm.

 109. Lennart W skriver:

  Ingen kommentar om Bjästa här av någon? Beror det på att killen inte är invandrare? Yepp, jag insinuerar där, alldeles medvetet. 😦

  Annars har det här ju uppenbarligen fullt av sprängstoff ändå. För det som hänt är ju bara så typiskt svenskt egentligen, med det här daltandet med förövaren istället för att stödja brottsoffret. Speciellt unga brottslingar SKA vi ju tycka synd om, inte döma. Inte kan man väl t.ex. ta sig för att flytta mobbare från den skola där de har terroriserat någon? Skulle ju brännmärka de stackars barnen för livet ju. Var väl jättefint att välkomna den här stackars grabben på skolavslutningen med applåder och allt?

  Men tydligen går det iaf någon sorts gräns i det här fallet, iaf om det läggs fram på rätt sätt i media. För nu kan man ju även tolka det utifrån en annan mall, om våldsamma ”män” (fast skitungen var iofs bara 15 år), och mäns våld mot kvinnor. I just det här fallet var det FEL att strunta i offret.

  Iofs är det inte fel tycker jag att bekymra sig även över förövarens hälsa, och chanser till återanpassning, men brottsoffret är alltid viktigare. Inte bara i det här fallet.

 110. Roland Ch. skriver:

  Jag skrev om Bjästa på min blogg till sist utan att egentligen ha satt mig in grundligt i sakernas förhållande. Vad som hände är nog typiskt på många ställen bl.a. i Sverige. Små öar (byar, företag, institutioner etc.) i samhället får lätt sina alldeles egna värderingar, bindningar och rangordningar om det inte sker ordentlig genomvädring och detta kan leda till en förfärlig samsyn i just den miljön. Håller med om att brottsoffret bör ha prioritet, i princip. Ingen av de inblandade var väl invandrare? Ja, man kan ju undra över vilken skillnad det skulle ha inneburit. Får man det?

 111. Erik skriver:

  Steen Adler:

  Hej, kul du gillade den. Jag blev rätt nöjd med innehållet och håller som bäst på att föra över huvudinnehållet till Aktivarum under titeln: ”Avslöja poststrukturalismen!”

  Men min blogg har faktiskt inte så många besökare (jag vet inte hur man gör så den syns mer) så ibland känns det mer meningsfullt att skriva här i kommentarerna.

 112. Nordbo skriver:

  Jag är skyldig till att ha använt ordet ”struktur” slarvigt ibland. Eric har fått mig att inse att det måste bli ett slut med den saken. Det är ett ord som ligger kvar i mitt sinne sedan jag var student.

  ”Identitet” är jag däremot intresserad av. Fast inte i den meningen som post-nissarna använder det. ”Vem är jag?” är en av de mest grundläggande frågorna man kan ställa.
  Och det finns uppenbarligen olika ”vi”, även om alla ”vi” som har med Europa att göra befinner sig under ett ordentligt angrepp.

 113. Erik skriver:

  Dogdylan:

  ”Diskurs psykologi innebär ju som du säger att man skall ställa diagnosen på hur patienten pratar – men det är i sin tur kopplat till teorier om ”arv” – att vita barn är fast i en rasistisk kultur som har reproducerats under flera hundra år.”

  Teorier? Det är väl snarare så att de kallar sina hypoteser/gissningar/antaganden för teorier för att slippa bevisa dem med hypotetisk-deduktion? Det är ju bara trams som utnyttjar vetenskapans goda namn och hårda arbete.

  Ärligt talat det är bara att sluta respektera dem och det är nog enda chansen till en ändring. Folk måste sluta tro de måste respektera tramset för att de har professorer och fina titlar att slå in skiten med.

  ”Motsvarande kultur finns enligt dessa personer inte oss några andra etniska populationer än vita.”

  Vilken idiot som helst ser detta är osant. Det räcker med ett exmpel: The Rape of Nanking för att se den enorma rasism som präglade japans kejerliga ockupationsarme. Den enkla orsaken att dessa personer tror dessa saker inte finns i ickevita exempel är att de är smygrasister och sålunda inte befattar sig med några ickevita exempel i verkligheten.

  De anklagar personer som MIG för rasism för att uttala mig på området när det är de själva som är rasister i sina fördomsfulla beskrivningar och håller sig så långt borta från asiatisk exponering de inte kan ett dugg om länderna de beskriver. Om de fick bestämma hade de gett lotusligan makten i Kina och därmed förvägrat jordens största befolkning demokrati. De är en stor skam för kunskapsideal.

  ”Detta förklarar de med att ”vita” har haft den historiska makten och att fördom + makt är rasism.”

  Varför varför varför är det en enda människa som lyssnar på så korkade påståenden? fördom + makt är INTE rasism, att basera negativa handlingar mot en grupp PÅ fördom + makt är däremot rasism men om man menar att makt + fördomar AUTOMATISKT ALLTID leder till rasism jag då är man ju själv en unken biologist som menar människan inte kan styra sig själv.

  Alla har fördomar, många har makt och många med både fördomar och makt är givetvis inte rasister för att de VÄLJER att inte vara det och det är de själva som väljer om de är rasister, det är ingen korkad fördomsfull låtsasforskande teoriexpert som gör det. Never!

  ”Svarta har ingen makt och därför kan de inte vara rasister.”

  Om svarta alltså bevisligen utöver rasism kan de heller inte sakna makt i förhållande till den som de utsatte för rasism.

  ”Visst har man respekt för de klassiska Marxisterna. De (någonstans) vill ju i all sin naivism skapa någon form av världs gemenskap.”

  De klassiska marxisterna ville egentligen ingenting, Marx var för att citera killen som kommenterade en dokumentär om kommunism ”the theory guy” han hade en ide om hur världen utvecklades, vad som dock hände var att praktiska killar hade olika ideer om hur teorin skulle användas.

  Lenin, Trotsky, Stalin osv… När två renläriga ”Marxister” hamnade i konflikt så var situationen olöslig. Marxism har nämligen ingen empirisk utvärdering. Det enda sätt som två marxister kan bestämma vem som har mest rätt är med påtryckningar och våld. När Trotsky insåg detta var det för sent och han mördades i Mexiko dit han flydde från monstret han var med om att skapa.

  ”Nu menar jag ju att Marxisterna inte heller var speciellt goda – men de var ärliga. Utan att traska in på Kevin B. MacDonald igen, så vill jag mena att Marxismen har gjort minst skada. Kritik mot kapitalismen är rimlig, men kritik mot ”biologisk etnicitet” eller kön som förmedlas av post-marxisterna är rent utsagt ont.”

  Marxismen har inte gjort skada alls egentligen, den var en teori om hur världen utvecklades som hade rätt i en del men fel i mycket men som framför allt åstadkom skada när den kom i handen på personer som Lenin, Stalin, Trotsky och de andra vars namn vi knappt känner för de dödades innan de ens hann bli nåt.

  Det var ju sedan i de interna konflikterna mellan Leninister, Stalininster, Trotskyister, Marx-Leninister och allt vad de kallade sig som den stora skadan orsakades. Där skapades den allmänna konsensus att det är den med störst picka som har rätt: Sanning är bara burgoisens redskap det är den som kan tvinga igenom sin vilja som förtjänar bestämma.

  När Stalin dog saknades en stark ledare och då rörelsen struntar i sanningsprövning så är allting ”up for grabs” för den som är stark och hänsynslösa nog. Postmarxisterna hittade såklart på egna tårtbitar precis som de var upplärda att göra. En av dessa var klicken tredjevärldister som började krama U-länder. Man skall komma ihåg (vilket många inte gör idag) att de började genom att hävda EKONOMISKA skäl för sitt kramande. De menade att de hade ekonomiskt bättre taktiker och att väst skulle förfalla av sig själv.

  Asiens utveckling förintade den akademiska validiteten av denna ekonomiska låtsasteori. Man kallade det ”tigerekonomimer” Det var såklart de av USA ”utsugna” länderna som blev för rika för att marxister skulle orka häva ur sig ”utsugare” en gång till. Lösningen blev att nu anklaga väst för KULTURELL utsugning.

  Att göra saker bättre för människor som dör av svält ansåg de nya renläriga postmarxisterna var HÖGSTA förtryck (och mycket värre än ekonomisk utsugning, varje ny upptäckt av sätt väst är onda måste nämligen beskriva som värre än de förra för att hindra folk pratar om den gamla felaktiga tesen)

  ”I princip säger de här Post-Marxisterna att vi vita ”got to go” för att det här egalitära socialistiska samhället skall kunna fungera.”

  Nej, de säger vita ”got to go” för att vita är alltid de onda. Något egalitärt samhälle att förespråka har de inte. Vilket förklarar den helt uppenbara vurmen för negativism. Du kanske märkte hela TRE negativismer i min förra text (jag märkte dem tydligt)? När man inte längre har nåt hopp om mål så finns det bara en sak man kan göra. Attackera attackera attackera. Kritique kritique som Foucault upprepar som en papegoja i debatten med Chomsky.

  ”Den här ”Marx-imeringen” av kultur, ras och kön är fullkomligt galet.”

  Och logisk, de socialistiska länderna var de fattigaste i världen och de utsugna USA-länderna var rika och välmående. Man MÅSTE helt enkelt gå över till kulturkritisk teori. Man måste basera kritiken på ett värde som INTE fick bedömas empiriskt och man måste skapa regler som sade att man den som ändå gjorde sådan bedömning i bättre/sämre var en ond/hemsk och farlig människa.

  ”Hitler var åtminstånde ärlig. Frankfurtskolan och de klassiska marxisterna (som började med ”kulturmarxismen”) var ärliga, eller tillräckligt ärliga för att Fascisterna skulle kunna genomskåda dem och sedan kasta ut dem.”

  Javisst, även om de i ärlighetens namn kallade det frankfurtskolan som inte var särskilt ärligt.

  ”De här post-strukturalisterna däremot, de är ju genomruttna eftersom de för in ständiga kulturmarxistiska politiska perspektiv och i nästa sekund tar avstånd från Marxismen.”

  De gör vad de måste, ständiga negativismer. Det är ett tydligt mönster de säger väldigt lite med enorma mängder tramstext. Ju mer de säger ju mer finns att bedöma.

  ”Är man som du säger, en naiv, trevlig, vit, medelklass tjej som ”tror” starkt på ärlighet och humanism, fattar ju inte att hennes lärare drar en massa lögner och förtäckt propaganda för henne.”

  Nej jag har suttit med de här småtjejerna och det är en travesti. Att sedan vissa av lärarna är äldre kvinnor med samma barnunges mognad gör det inte lättare. En person som jag personligen hade som lärare skrev en naiv artikel om hur hon egentligen borde ändra referenserna för ledande i fältet är män och hon är ju själv genusmedveten feminist.

  Dvs hon bevisar just vilket harem dessa gubbar samlat och sedan menar hon lösningen är att låtsas kvinnor har nån talan när hela fältet är upprepning av manliga gurus (som ofta ger intryck att vara höga när de skrev saker) personliga kritik av det normala.

  ”För att svara på din fråga, hur det känns att undervisas av post-strukturalister. Ja, alltså de är ju väldigt få på min nuvarande institution. När föreläsarna presenterade boken (Gjorde utspel om att rasism är fel och annat självklart) – så fick an grymt mycket kritik från studenterna eftersom han sågade ”vissa” statsvetenskapliga sanningar”(han var inte statsvetare) och de klassiska marxisterna och liberalerna, som brukar dominera bland statsvetenskapsstudenter, blev skitförbannade så han fick en hel del pinsamma ögonblick.”

  Hahaha!

  ”När jag läste sociologi för ett år sedan så var det ju mer ”självklart” att köpa allt läraren säger – som jag har berättat. Alla små, trevliga söta studentskor köpte ju hela paketet och det skapades ju en ”tycka synd om stämning” direkt. De flesta sociologiska institutioner är ju genomlussade av post-strukturalister.”

  Jo jag har märkt det.

  ”Även teologiska på Uppsala U skall tydligen vara full med post-strukturalister, nu mera och det är vid sidan av Statsvetenskapen och Juristen de ”klassiskt” konservativa institutionerna, i alla fall enligt studenternas upplevelser .”

  Det är väl Eva Lundgrens förtjänst, hon var ju utbildad inom teologi och docent i Uppsala sedan fick hon professur i sociologi genom genuskompetens.

  ”Jag antar att de (post-strukturalisterna) är där för att kalla dekonstruera Jesus ”homofobi” och ”abortmotstånd” och kalla Mircea Eliades och Bernard Lewis verk för ”fascism” samt lära de stackars prästkandidaterna att allt de tror på är ”sociala konstruktioner” och att sanningen går att finna i Edward Saids bok Orientalismen.”

  Man kan undra… Annars gissar jag att de är där för att de vill stödja islamologer.

  ”Föresten Erik, kan du förklara för mig varför Post-strukturalister måste använda så mycket svåra ord hela tiden?”

  Jadå, ju svårare ord man använder ju mer begränsar man läskretsen. När ett vetenskapligt magasin vill höja sin status så ökar de mängden långa och svåra ord för att exkludera bort den dumma pöbeln. Man vill helt enkelt inte ha vissa läsare, dem anser man sig för fin för. Det hela är ett marknadsföringstrick för att skapa exklusivitet

  Utöver detta faktum finns det två till orsaker, man vill dölja vad man säger i kod så inte fienden kan läsa det samt att framför allt engelsspråkig litteratur betalas ibland efter antal skrivna ord så poststrukturalisten får en fet check för varje sida denne kan fylla med innebörden ”massmedia styrs delvis av ägare och delvis av konsumenter”

  Särskilt en bok vi läste gav intrycket att författaren var pårökt och hög som ett hus. Han upprepade samma sak tjugo gånger. Boken var svindyr och tjock för två.

 114. Dogdylan:

  Den verkar på något vis vara ett uttryck för självförakt, kanske till och med självhat. Det kan inte vara annat än destruktivt. Jag undrar om man inte projicerar, dvs att man lägger något man inte klarar av att hantera hos sig själv hos andra och föraktar dom för det. Alternativt överkompenserar av skuldkänslor för hur man egentligen känner. Rasism i någon form är väldigt vanligt, fast människor ofta förtränger det och sina känslor omkring det. Helt galet egentligen…

 115. Lennart:

  Bjästa är en skandal, jag tror inte att det är nåt unikt svenskt dock, det följer nog snarare ganska normal gruppdynamik och ovilja att tro negativa saker, tyvärr. Möjligtvis att det överdrivna daltandet med förövare som du nämner kan bidra.

  Men för att ge lite perspektiv, hade det varit i den muslimska världen så hade hon kunnat bli stenad i stället.

 116. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, jo jag vill gärna påbörja ett sådant bokprojekt om Sverige 2030! 🙂 Är bara så förkyld nu,
  ligger med feber och har kraftig huvudvärk.

  Pär B, ”bokstaven ett.”? Jag trodde ett var en siffra ;-). Vadå för bild förresten?

  Lennart W, själv har jag inte hängt med i allt i fallet Bjärsta, jag brukar inte blogga om saker där jag inte har handlingarna genomlästa och framför mig, men visst är det en hemsk historia, vilket visar att något är grundläggande fel med dagens samhälle på många sätt. Sedan antar jag att diskussionen om detta försiggår på de bloggar där det tas upp för fulla muggar. Du har verkligen rätt i att daltandet med brottslingar är väldigt typiskt svenskt, eftersom det är inbyggt i det svenska systemet, men representerar det verkligen folkviljan? I det som följt av fallet minns jag en artikel där skribenten beskreven massa välutbildade svenska föräldrar på arbetsplatsen som ”skulle ta lagen i egna händer” om något hände deras barn.

  För att byta ämne: jag såg just ”Insekternas paradis” på TV2, riktigt scary, en dansk dokumentär om insekter och det var mest om bönsyrsor och spindlar, där honan äter upp hanen efter parning. Varför tar inte ”maskulinitetsforskarna” upp detta groteska faktum? Eller kanske lyfter fram det som ett föredöme, vad vet jag? Varför könskonstruerar sig vissa insekter som hanar när de vet vilket öde som väntar dem? Mycket intressant tema för en genusanalys.

 117. Tanja Bergkvist skriver:

  Shastra, ”Tanja, tack för tipset om Andreas Johansson Heinös blogg! Mycket intressant läsning, men jag är inte säker på att jag hänger med riktigt. Jag trodde den moderna demokratin växte fram ur multikulturella kolonier som Nordamerika och Indien. Eller missförstår jag kanske vad som menas med ”demokrati”?”

  Ja det gör du, den ”moderna demokrati” du talar om är inte särskilt demokratisk. Fick vi rösta om FRA? Fick USA:s medborgare rösta om invasionen av Irak? Osv osv… Många finner ingen poäng att engagera sig politiskt längre pga alla beslut ofta redan är fattade, även politikerna i våra partier i riksdagen måste böja sig för partipiskan och känner sig ofta maktlösa.

 118. Tanja Bergkvist skriver:

  QED & komplex, ang artikeln av Sörlin som QED nämner så har Erik bloggat bra om den här: http://aktivarum.wordpress.com/2010/03/28/vad-ar-radsla-egentligen-professor-sorlin/

 119. QED skriver:

  Hmm, jag tror inte att dessa insekter har särskilt många hjärnceller att könskonstruera sig med. Jag antar att det var det du menade.

 120. Tanja Bergkvist skriver:

  nephilimswings, jag har nu beställt Johansson Heinös avhandling, tror den är värd 300 kr, nu såg jag ju dina länkar först nu. 🙂 I vilket fall, kolla andra halvan av denna Axess-artikel om den problematik vänstern brottas med vad gäller allt detta, inget som ingen visste här kanske, men ändå en läsvärd sammanfattning av detta, andra halvan alltså: http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=332

 121. Tanja Bergkvist skriver:

  nephilimswings, känner du förresten till den värdegrundsdialog som regeringen initierade 2008?
  Undrar hur det går…

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/12/09/vardegrundsproblematiken/

 122. QED skriver:

  Dr Jonsson, här finns ett par intressanta artiklar om missbruk av psykiatri i politikens tjänst

  http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=4228
  http://www.fof.se/blogg/bjorn-ramel/psykiatri-i-politikens-tjanst

  ”Obestridd ledare från 1962 fram till mitten av 1980-talet var Andrej
  Snezjnevskij, som var chef för Psykiatriska institutet och redaktör för landets enda psykiatriska tidskrift. Han dompterade psykiaterkåren som Stalin Sovjetunionen.

  ”Snezjnevskij vidgade schizofrenibegreppet till att omfatta en undergrupp med smygande utveckling och utan tydliga schizofrena symtom. De mest subtila förändringar i beteendet kunde diagnostiseras som tecken på en av de svåraste psykiska sjukdomarna.

  Det är i grunden ingen orimlig tidig diagnostik, men den möjliggjorde att många dissidenter kunde sjukförklaras.

  Typiska kännetecken var bla följande:

  Reformistiska vanföreställningar – dessa personer handlade på ett sätt som i demokratiska stater skulle vara helt naturligt. De ifrågasatte åsidosättandet av medborgarnas basala rättigheter, att religion inte fick utövas, bristen på öppenhet och insyn i maktutövningen och styrningen av den vetenskapliga forskningen. Det är en ironi att president Michail Gorbatjov med sin perestrojka (nydaning) kunde ha misstänkts lida av schizofreni.

  Grandiositet i form av opposition mot den allenarådande staten.

  Dålig social anpassning – ett tecken på protest mot konformism.

  Skenbar normalitet – när inget annat passade ställdes denna diagnos på de oliktänkande.

  De som internerades på grund av dessa diagnoser kunde vara framstående samhällsmedlemmar i olika avseenden. Många upplevde en kränkning av sin mänskliga värdighet när de pressades att ge upp sin övertygelse för att över huvud taget bli frisläppta. De som senare lyckades emigrera till väst visade inga tecken på schizofreni.”

 123. Shastra skriver:

  Erik:

  Jag får snarast intrycket att det är du som ägnar dig åt önsketänkande. Den moderna demokratin som statsskick har sina äldsta rötter i länder som USA och Schweiz, som är mycket mer multikulturella än t.ex. Sverige. Varenda jävla dalgång i Schweiz har ju sin egen speciella kultur. Och se på en extrem monokultur som Japan: där krävdes det två atombomber följt av 7 års amerikansk ockupation innan en fungerande demokrati fick fotfäste.

  Jag håller inte heller med om din åsikt att (citat) ”Demokratins utbredning i världen har aldrig varit en fråga om hur många personer som lever under den”. Den meningen är faktiskt riktigt korkad. Menar du att vissa människor är viktigare än andra, eller vad sjutton menar du?

 124. Shastra skriver:

  Tanja:

  Håller absolut med om vad du säger om FRA och Irak, men jag ser inte riktigt hur det har med demokrati som statsskick att göra. Det finns väl ingen demokrati som inte har problem med maktkorruption på någon nivå? Men som Winston Churchill uttryckte det: ”democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time.”

  Eller varför inte Jack Kerouac: ”Walking on water wasn’t built in a day”.

  Vi befinner oss nu precis i början av den globala demokratiska eran, så vi har ibland lite svårt att se skogen p.g.a. alla träd som blockerar sikten.

 125. Tanja Bergkvist skriver:

  Shastra, läs gärna denna av Fredrik Lindström: http://www.aftonbladet.se/kultur/lindstrom/article6746004.ab

  ””I en färsk undersökning säger nästan hälften av svenskarna att de tror att deras åsikter överensstämmer med vad de flesta andra tycker.Det är en världsledande siffra. I landet som ligger vid individualismens frontlinjer tycker vi, till synes paradoxalt, alltmer som alla andra. Om udda och extrema åsikter någon gång dyker upp, brukar svenskarna anstränga sig att frysa ut dem, blixtsnabbt stämpla dem som ”osunda”. Yttrandefrihet? Nej, håll ihop! Vi försöker med våra anpassade åsikter forma en ny gemenskap som ersättning för den vi offrade när vi självförverkligade oss. Det är knappast förvånande att ju svagare gruppidentitet människor känner, desto mer ångestladdat blir det att uttrycka en egen åsikt. Det är allmänmänskligt.””

  Här har du en intressant gruppidentitet, skapad av svenskarna själva trots ett fritt och öppet samhälle, där vi alla borde sticka ut med vår egen syn på saker och ting med tanke på att vi har den möjligheten. Nu kompliceras ju problemet av att man riskerar social stigmatisering om man inte håller sig till accepterade åsikter, men är inte detta exakt samma fenomen som i ett ”gammaldags” samhälle som man dock är snabb med att förkasta pga ofriheten. Hur fria är vi egentligen?

 126. Nordbo skriver:

  Shastra skrev: ”Vi befinner oss nu precis i början av den globala demokratiska eran, så vi har ibland lite svårt att se skogen p.g.a. alla träd som blockerar sikten.”

  Det återstår att se hur det blir med den saken.

  http://www.leap2020.eu/GEAB-N-43-is-available!-The-five-steps-of-the-global-geopolitical-dislocation-phase_a4420.html

  Alla kallar sig för övrigt demokrater. Kommuniststaterna kallade sig tex ”folkdemokratier”.

 127. Tanja Bergkvist skriver:

  Nisse34, bra poäng – så måste det vara på ett genusmedvetet BB! 🙂

  Måste sova nu. Hur långt hann jag, till Nisse34
  mars 28, 2010 kl 8:39 f m, får fortsätta imorgon!
  Roligt att ni diskuterar så mycket :-), försöker hinna läsa allt men har varit (och är) sjuk med feber…

 128. Tanja Bergkvist skriver:

  Shastra, när man ser att det folkliga motståndet är så stort i vissa frågor borde de styrande överväga folkomröstning. Och så har vi Lissabonfördraget också… Och den välkända historien om Irland där man röstade om eftersom resultatet blev ”fel” och man var tvungen att hålla folkomröstning för att det annars stred mot författningen. I Frankrike 2005 och i Holland sa folket i en omröstning också nej åt att ge utökade befogenheter åt EU och det var därför man införde några små ändringar (det som nu är känt som Lissabonfördraget) så att man skulle kunna kringgå dessa länders författningars krav på folkomröstning.

  Här är en bra artikel om detta för Sveriges del: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.123396-lissabonfordraget-bor-ses-som-en-grundlagsfraga

  Ang det jag skrev innan, här en intressant text om att vara svensk politiker idag i något av riksdagspartierna: http://www.newsmill.se/artikel/2009/05/21/meningslost-att-vara-riksdagsledamot-i-moderaterna

 129. Dr. Jonsson skriver:

  QED,

  Tack! Klockren referens på Sovjet-metoden. Jag skummade lite nu och har arkiverat för läsning.

  ”Skenbar normalitet” som catch-all diagnos!!! Ingen brist på ordvalskreativitet i alla fall. Vilket djävulskt system.

  Just den diagnosen kommer dom i alla fall inte att behöva använda på mig. T.ex. har jag väldigt gott om ”reformistiska vanföreställningar ser jag”. Även en hel del ”grandiositet” tycks jag lida av. Där ser man … på Tanjas blogg får man nya insikter hela tiden.

  För varje halvdag som går inser jag även en annan sak: Jag måste skruva sagan mycket mer annars överträffas den av verkligheten med en tiopotens eller så. T.ex. såg jag hos Matte Matik att hälften av 10 dagis i Uppdala hade förbjudit Star Wars-lekar över huvudtaget och på ett par av dagisen får barnen inte ens rita Star Wars-figurerna(!!!!!!!!!). Nån mer än jag som får Nordkorea-vibbar? Tänker på talibaner, kanske?

  Som dom säger: ”Du är inte paranoid när dom verkligen är ute efter dig”.

 130. Erik skriver:

  Shastra:

  ”Jag får snarast intrycket att det är du som ägnar dig åt önsketänkande. Den moderna demokratin som statsskick har sina äldsta rötter i länder som USA och Schweiz, som är mycket mer multikulturella än t.ex. Sverige.”

  Demokratin har sina rötter i antikens Grekland och Romerska republiken. Romarriket var mångkulturellt men alla kulturer hade inte samma värde. Några svarta fick inte bli medborgare. USA skapades på 1700-talet i en konflikt mellan huvudsakligen Frankrike och England.

  I USA var heller inte alla kulturer lika mycket värda. Asiater och svarta sågs som mindre värda och USA har tydliga likheter med Romarriket på många andra sett, inte minst i Washingtons arkitektur.

  Schweiz är inte mångkulturellt. Mångkultur innebär olika etniciteter. Många förväxlar de där sakerna eftersom de fixeras vid de exakta orden. Av samma anledning de missar mångkultur handlar om ras och etnicitet så missar de att rasism handlar om kultur.

  ”Varenda jävla dalgång i Schweiz har ju sin egen speciella kultur.”

  Det är inte vad man menar med mångkultur. Mångkultur betyder att blanda olika etniciteter under samma tak. Att exempelvis ha irländare och engelsmän är ingen mångkultur. Och undrar du varför det kallas mångkultur så beror det på att man varken kunde använda ras eller etnicitet för bägge har negativa stämplar.

  ”Och se på en extrem monokultur som Japan: där krävdes det två atombomber följt av 7 års amerikansk ockupation innan en fungerande demokrati fick fotfäste.”

  Nej, två atombomber krävdes för att besegra kejsarväldet, beträffande ockupationen så krävdes betydligt mindre än sju år men USA fattade inte hur man pratar med japaner för efter andra världskriget så var den dominanta intellektuella rörelsen i USA att alla är likadana (som motvikt mot nazismens ide att folk föds olika)

  Efter en lång tids totala misslyckanden skapade USA en ny myndighet som påbörjade forskningsfältet interkulturell kommunikation. Vilket i korthet betyder man tar fram pekpinnen och förklarar att folk INTE är likadana oavsett vad era sociologilärare inbillat er. Sedan lärde man amerikanska demokrati-byggare hur man pratar med japaner på ett sätt som japaner ger respons på.

  Sedan så gick det enormt mycket bättre att införa demokrati i Japan.

  ”Jag håller inte heller med om din åsikt att (citat) ”Demokratins utbredning i världen har aldrig varit en fråga om hur många personer som lever under den”. Den meningen är faktiskt riktigt korkad. Menar du att vissa människor är viktigare än andra, eller vad sjutton menar du?”

  Det är inte vissa människor som är viktigare än andra, det är vissa LÄNDER som är viktigare än andra. Och det som avgör vilka länder som är viktigast för politisk utveckling är alltså inte folkmängden.

  Vilket jag inte ens borde behöva säga för jag vet ingen svensk som ens vill betrakta sig i världen baserat på tio miljoner människor. Alla svenskar jag vet menar att länder med tio gånger fler invånare skall lyssna på Sverige i områden som mänskliga rättigheter, sexhandel osv…

 131. Intressant att fler får sparken av genusmaffian. Själv är jag fullt upptagen med att försöka hitta nåt som ger stålar efter uppsägningstiden. Det borde kanske instiftas en fond för genusoffren i det fina Sverige?

  I USA används Sverige som ett avskräckande exempel på ett misslyckat socialistiskt samhällsexperiment. När tom Ohly fattat att det inte längre är inne med kommunism efter murens fall 1987 så har de nu istället kört igång genusväldet. Metoderna är de gamla vanliga: repressalier mot oliktänkande, karriär för de partitrogna, stöld av skattemedel, världens högsta skatter, kontroll av medierna, en ofantlig byråkrati, datjor för partifolket i Stockholms skärgård.

 132. Dogdylan skriver:

  Steen Adler

  Ja, de här post-strukturalisterna verkar ju i alla fall få mig att vilja lägga in mig på en psykiatrisk avdelning. Vet du vad det värsta är? Jo, det är att befinna sig i ett rum fullt av dessa människor, där alla håller med och nickar. Den som sticker ut tungan blir i princip verbalt nedslagen. På ett Universitet hoppas man ju att bli intellektuellt nedslagen. Så icke bland post-strukturalister. Den här psykiska sjukdomen som post-strukturalism är har spridit sig till i princip varje institution – och intressant nog tar många mindre vetande och naiva studenter till sig denna galenskap. Oftast är det de ”godaste” och ”smartaste” studenterna som tar till sig den här galenskapen. I vårt samhälle lär vi oss att lita på auktoriteter – detta utnyttjar den akademiska vänstern för skapa i deras värld, goda samhällsmedborgare.

  Jag hade en fantastisk diskussion om omskärelse av pojkar med en av mina gamla kursare . Han är genomlussad av politisk korrekthet och ett riktigt vänstertroll. För det första kunde han ingenting om ämnet – men skulle prompt uttala sig. Han vände sig emot omskärelse av flickor, men inte pojkar. Detta på basis av konsekvensialism. När jag bevisade för honom att förhuden innehåller fler ”känselceller” än klitoris – så menade denne att man inte kunde mäta graden av känsel genom att räkna celler och nervtrådar. Detta är alltså en fullständig okunskap om hur kroppen fungerar. Han menade då att social konstruktivismen var överordnad våra biologiska fundament. Tänk på det, känn på det. Låter det galet? Ja, det gör det! Det fullkomlig skogstokigt!

  Jag la fram det ena efter det andra argumentet mot och för. Det visade sig rätt fort att han inte ens hade koll på de mest basala filosofiska argument och helt enkelt inte kunna vända och vrida på en fråga. Istället blev han förbannad eftersom jag bröt ned hans ”mångkulturaliska”, social konstruktivistiska och kvasifeministiska världsbild . Det finns bra argument för manlig omskärelse, tillexempel kulturalistiska argument. Men dessa klarade han inte att av att följa då han inte klarade av att dra saker och ting till sin spets.

  Det blir allt mer uppenbart att Universiteten skapar en mängd ”dubbelstandards” – något som sedan ovetandes studenter tar till sig. Problematiken ligger i att de inte förstår argumenten, de klarar inte av att följa dem, de har bara likt Pavels hundar fått lära sig att bita till på vissa saker med inte på andra. Sådant beteende var symptomatiskt för människor i kommunistiska stater – där man socialiserades blind att tro på saker och ting som är fullständigt orationellt. Hade kommunistledarna sagt att jorden var platt så skulle folket tro på det – det fanns inga motdiskurser, eftersom sådana var förbjudna. Genom att lägga beslag på kulturen och utnyttja människors mest basala egenskaper som social gemenskap – kan man skapa monster. Post-strukturalisterna vill i princip att vi skall vara ständigt rädda för att ”säga fel”, till och med ”tänka fel”. Det är därför den kulturella vänstern över hela västvärlden använder sig av alla sina resurser för att få människor att ”hålla käften” och känna sig livrädda för att söka djupare i sanningar. Sanningar som för 30-50 år sedan, ansågs som fullkomligt irrationella.

  Titta bara vad effekterna i Sydafrika blev när president Zuma gick ut med att man kunde bota HIV genom en dusch eller naturmedicin. De svarta sydafrikanerna trodde på det. Men till och med smarta studenter och akademiker tror på ”skitsnack” – det enda som krävs är att själva argumentet är mer komplext. En stark orsak till varför Frankfurtskolans marxistiska psykoanalys köptes av så många berodde på dess komplexitet, likväl som post-strukturalisternas idéer. Vi mer ”vetande” blir tillslut lurande eftersom vi inte kan förstå vad vi ser framför oss och måste köpa dessa sanningar den kulturella vänstern skedmatar oss med.

 133. Dogdylan skriver:

  Nephilims Wings

  Åh, post-strukturalisterna har inget självhat. De vill att andra skall bli självhatande, då i synnerhet vita kristna västerlänningar. Det är ju det här som är så spännande. Jag tror att många av de nya post-strukturalisterna är sådana som är ”sökare”. Post-strukturalismen förklarar liksom allt, det är som en slags universallösning. Frankfurtskolan var tidigare också en sådan ”lösning” – som vem som helst köpte. Men Frankfurtskolan är idag mer populär hos liberaler än hos socialisterna. Enligt min uppfattning har även liberaler och i viss mån konservativa adopterat Frankfurtskolan, medans vänstern har övergivit Frankfurtskolan för post-strukturalism. I vilket fall så ser vi en förskjutning åt vänster.

  Men som sagt, jag kanske missförstod dig. Utveckla gärna litet mer.

 134. […] även Tanja Bergkvist och Medborgarrätts bloggar om […]

 135. En gåva till gänget här, den här farbrorn är en av mina nya favoriter:
  http://expertsacademy.com/blog/brian

  Han kan tydligen en del om matte också, och är multimiljonär i dollar. Ungefär så contrarian man kan vara i sosselandet Lagom.

 136. Dogdylan skriver:

  Erik

  Alltså, Marx skrev ju det kommunistiska manifestet. Han var ingen politiker, i alla fall ingen framgångsrik sådan och visst realiserades ”Marxismen” av andra. Ja, jag tror också Trotsky (Han var nog mer galen än Stalin) förstod sitt misstag när KGB körde en Ishacka i huvudet på honom. Alltså, jag vet inte om jag håller med dig om att Post-Marxisterna inte har något mål. Visst är det negativism, men något mål måste de ändå ha, de strävar ju ändå någonstans och enligt min uppfattning är det nog ”whites got to go” för att det här socialistiska paradiset skall kunna utvecklas. Vi har ju pratat om tillexempel Antonio Gramsci – som menade att vita måste försvinna, eller i alla fall västerländsk kultur för att socialismen skall segra över världen. Men som sagt, som det ser ut nu verkar det på ytan bara finnas ”kritik” – men som sagt, något ”mål” måste de ju ha, även om målet är fullkomligt diffust och ouppnåeligt.

  Vad hette den där boken du läste med den pårökta författaren?

  Tillsist. Jag har faktiskt upplevt man skriver bra hemtentor och seminarieuppgifter om man är litet full. Ju mer osaklig, flummig och extremvänster man är desto bättre går det. Detta gäller uteslutande feministisk litteratur. Att skriva hemtentor och seminarieuppgifter till post-strukturalistiska lärare är ju faktiskt väldigt speciellt, man måste lämna hjärnan i skrivbordslådan för att det skall gå bra – och värma upp innan man börjar skriva med flaska vin och en artikel Facault för att det skall bli storverk.

 137. Dr. Jonsson skriver:

  Erik,

  Din kommentar (mars 29, 2010 kl 2:32 e m) är kanon. Den innehåller en lång rad smockor som är riktiga pärlor. Härligt att se dig plocka fram motorsågen och gå loss. Eller som du uttrycker det:

  Här så ger jag dessa låtsasförteelser … den respekt de förtjänar och jag hoppas fler tar efter för diplomati och normal vetenskaplig debatt har bevisligen inte funkat alls.

  Rätt så. Jag ska göra vad jag kan för att dra mitt strå till stacken därvidlag. Jag känner också en djup och ökande frustration att det här ständigt ska få gå under beteckningen, och av många behandlas som, vetenskap.

  I hård konkurrens från flera andra bra stycken väljer jag det här som min favoritpärla:

  Anledningen postmodernister bara dominerar vissa fält är att de fälten inte har omedelbart ansvar över människoliv. Om de vore flygplanskonstruktörer eller läkare skulle ju de fråntas ansvaret när folk började dö men genom att bunkra i fält där skadan de orsakar kan delegeras till nån annan så har de sluppit ansvar.

  Hahaha …. 🙂 mycket bra!

 138. Erik skriver:

  Dogdylan:

  ”Alltså, Marx skrev ju det kommunistiska manifestet. Han var ingen politiker, i alla fall ingen framgångsrik sådan och visst realiserades ”Marxismen” av andra.”

  Marx var en misslyckad typ och enligt vissa riktigt otrevlig att ha att göra med.

  ”Ja, jag tror också Trotsky (Han var nog mer galen än Stalin) förstod sitt misstag när KGB körde en Ishacka i huvudet på honom.”

  Frågan är vad som kom först, hackan eller förståelsen 🙂 Trotsky var ju lika illa som de han mördade. Han fick bättre rykte just för att KGB hade ihjäl honom. Som död ställde han till mindre elände än som levande.

  ”Alltså, jag vet inte om jag håller med dig om att Post-Marxisterna inte har något mål. Visst är det negativism, men något mål måste de ändå ha, de strävar ju ändå någonstans och enligt min uppfattning är det nog ”whites got to go” för att det här socialistiska paradiset skall kunna utvecklas.”

  Jag tror inte poststrukturalisterna tror på socialism alls. Jag tror mer det är som Svante Nordin skriver att om de inte fick sitt marxistiska utopi så skulle de ha inget alls att göra med nånting. Då förkastade de verklighetens existens och straffade alla som förstörde deras dröm. Foucault var inte socialist, han var mer anarkist och så bindgalen på tvdebatt att han fick Chomsky att verka vettig.

  ”Vi har ju pratat om tillexempel Antonio Gramsci – som menade att vita måste försvinna, eller i alla fall västerländsk kultur för att socialismen skall segra över världen.”

  Gramsci trodde nog på det men dagens följare av Gramsci gör det nog inte för de har ju sett att det inte funkar. Gramsci hade förståelsen av en förtryckt som kastas i fängelse. Hans lärjungar är lyxlirare i jämförelse. Ocg Gramsci levde inte länge nog att se felen.

  ”Men som sagt, som det ser ut nu verkar det på ytan bara finnas ”kritik” – men som sagt, något ”mål” måste de ju ha, även om målet är fullkomligt diffust och ouppnåeligt.”

  Jag tror inte de har nåt mål alls. Precis alla gånger de definierar mål så är det nåt som kan vara vad som helst. Det har blivit en parodi att leta negativismer i deras texter.

  ”Vad hette den där boken du läste med den pårökta författaren?”

  Understanding Media – Marshall McLuhan.

  ”he postulated that content had little effect on society — in other words, it did not matter if television broadcasts children’s shows or violent programming”

  http://en.wikipedia.org/wiki/Understanding_Media:_The_Extensions_of_Man

  ”Tillsist. Jag har faktiskt upplevt man skriver bra hemtentor och seminarieuppgifter om man är litet full. Ju mer osaklig, flummig och extremvänster man är desto bättre går det.”

  McLuhan var inte full, han var snarare hög som ett hus när han skrev sin bok. Du kan väl läsa Wikipedias summering och berätta vad du tycker. Alltså om du orkar igenom den totala bristen på hänvisningar till nåt annat än leken Simon says… McLuhan says, McLuhan says, McLuhan says…

  ”Detta gäller uteslutande feministisk litteratur. Att skriva hemtentor och seminarieuppgifter till post-strukturalistiska lärare är ju faktiskt väldigt speciellt, man måste lämna hjärnan i skrivbordslådan för att det skall gå bra – och värma upp innan man börjar skriva med flaska vin och en artikel Facault för att det skall bli storverk.”

  Ja om tentans uppgift är att se till man tycker rätt så behövs det rätt ordentlig mängd alkohol för att döva egna själen nog att skriva dyngan som skall fram.

  Jag ser tydliga likheter i de svenska blonda tjejer som blev klubbvärdinnor i Japan, De behövde inte ta av kläderna, de behövde inte ha sex de fick mycket bra betalt men att tvingas lyssna på och vara trevlig tillbaks mot Japans rikaste och mest tråkiga gubbar var så påfrestande de allihop blev knarkberoende på kuppen.

  De tjejer som prostituerade sig hade nog bättre mental hälsa. För dem varade obehaget nån timme.. värdinnorna fick pinas av trista samtalsämnen hela natten. Bäst av allt var skylten vid omklädningsrummet när de gick ut. ”No politics, no religion” Seriösa ämnen fick tjejerna inte prata om, de skulle ju vara vackra och dumma så gubbsen fick känna sig smarta.

  Inte undra på tjejerna tog kokain för att orka jobba.

 139. Info skriver:

  SVERIGEDEMOKRATERNA OCH GENUSTRUMPETEN

  Både ”genustrumpeten” och ”icke könskodade lekplatser” stod i fokus i ett anförande av sverigedemokraten Mattias Karlsson nyligen. Tanjas brännpunktsartiklar refereras och kommenteras:

  ”SVERIGEDEMOKRATERNA TÄNKER INTE SPELA MED I KÖREN AV GENUSTRUMPETER

  Då flera partikamrater kontaktat mig med förfrågningar om att få det anförande jag höll under debatten om jämställdhet på valkonferensen i en skriftlig version, presenterar jag nedan en sådan: —

  Att män och kvinnor är lika mycket värda, att män och kvinnor skall ha exakt samma valmöjligheter i livet, att män och kvinnor skall ha samma rättigheter och skyldigheter och att kvinnor såväl som män skall ha rätt att känna sig trygga och vara befriade från våld, förtryck och kränkande behandling är för oss Sverigedemokrater en fullständig självklarhet.

  Tyvärr så är dock dessa principer inte längre lika självklara i det övriga samhället.

  Bara här i Stockholm beräknas mer än 4000 tonåringar vara offer för hedersrelaterat våld och förtryck. Detta enligt en studie som gjordes vid Stockholm universitet förra året. —

  Sverige har överlägset flest antal anmälda våldtäkter i Europa. Detta tycker Brottsförebyggande rådet är ”bra”. Man tolkar det som ett tecken på att just svenska kvinnor ”vågar anmäla”. Jag har själv frågat BRÅ varför de tror att kvinnorna i de övriga nordiska länderna är hela åtta gånger så rädda för att anmäla och om det egentligen inte är mer sannolikt att det faktiskt ligger en kraftig reell ökning av antalet våldtäkter bakom de här siffrorna? Tyvärr har jag ännu inte fått något svar på den frågan…

  Trots ovanstående exempel på omfattande och ytterst allvarliga kränkningar mot kvinnors liv, hälsa och trygghet i Sverige, så råder en märklig tystnad bland svenska feminister i dessa frågor.

  De svenska feministerna tycks istället bränna nästan allt sitt krut på att ”dekonstruera könsrollerna” och på att problematisera alla områden och företeelser där män och kvinnor beter sig olika på något sätt.

  Istället för att på allvar blåsa till strid mot hedersförtrycket, så har den svenska genuskommittén tillsatt en utredning som skall granska ”Trumpeten som genussymbol” där man skall ”problematisera manligt och kvinnligt och undersöka närmare de föreställningar som är versamma och skapar trumpeten som en markör för manlighet”. Jo, det är faktiskt sant… —

  Istället för att kräva krafttag mot tvångsgifte oroar man sig över saker som att det är ”för många” kvinnor på språkvetarprogrammen och för många män på ingenjörsutbildningarna.

  Istället för att förklara krig mot våldtäktsepedemin och gå till botten med dess orsaker kräver man ”icke könskodade lekplatser” på våra förskolor. Man ser det nämligen som ett stort problem att pojkar och flickor redan i förskolan leker olika sorters lekar och använder olika redskap och leksaker. För att få stopp på denna styggelse har genusvetarna föreslagit att barnen borde tvingas att leka mycket mer ute i skogen eftersom man där har sett att pojkars och flickors lekar blir lite mer likartade. Tyvärr skulle det dock inte räcka att tvinga ut alla barn i skogen hela tiden, eftersom man även under skogsvistelserna har noterat att flickor i högre grad leker ”mamma, pappa, barn” och olika omhändertagande djurlekar medan pojkarna i högre utsträckning leker krigslekar. Enligt bland andra högskoleadjunkten Eva Ärlemalm-Hagsér måste man därför gå vidare i arbetet med att ”studera och utmana barnens lekande”, så att de till slut lär sig att leka helt rätt och könsneutralt. I detta syfte skickar man nu ut en skattefinansierad kader av genusvetare och genuspedagoger på våra förskolor som filmar och bedömer våra barn. Skulle det till exempel visa sig att det är fler pojkar än flickor som först tar sig ut på lekplatsen när rastklockan ringer, ja då måste detta naturligtvis åtgärdas. Pojkarna måste stoppas i dörren och sedan får man under ordnade former se till att släppa ut varannan pojke och varannan flicka…

  För oss Sverigedemokrater är dock inte jämställdhetsarbete synonymt med att staten skall tvinga män och kvinnor att bete sig exakt likadant från vaggan till graven. Vi ser inga problem med att män och kvinnor gör olika val i livet eller beter sig på lite olika sätt. Inte så länge dessa val och detta beteende är självvalt och inte så länge det finns möjlighet och utrymme för den som vill bryta mot normen att också göra så. —”

  Hela anförandet finns på Sd-Kurirens hemsida 2010-03-30.

 140. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, Radetzki och svenskarnas ”distinkta handikapp”, och motiveringarna för att avskaffa svenska språket, minns att jag bloggade om hans utspel i DN: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/06/28/ett-ansprakslost-forslag/

 141. Roland Ch. skriver:

  Det är mycket vi inte får rösta om i våra demokratier som sagt. När det gäller Sverige exempelvis införandet och fastställandet av ”ramar och villkor” för den s.k. genusvetenskapen som överordnad och allt genomsyrande disciplin med möjlighet att påverka kommande generationer! Och som dessutom blir oerhört svår att få bort när den väl är där som försörjare av 10 000-tals personer.

 142. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, tack för att du återger delar av din kurslitteratur, fortsätt gärna så när du har tid och möjlighet! 🙂 Visst kommer hotet inifrån, instämmer.

  Dr Jonsson,
  ”Kan Ingrid Carlqvist och Carl Festin bli av med jobben idag så kan du och jag sitta inspärrade på mentalsjukhus i morgon. Det steget är inte så långt som man kunde önska. Det gäller egentligen bara att hitta några snygga formuleringar för det som får det att låta som om det vore av genuin omtanke för alla –inklusive den inspärrade. ” Ja, kanske man kallar det för ”genusläger” eller något, och får det att låta som en semestervistelse… Egentligen är ju dessa omskolningsläger redan inbyggda i akademin, ännu smartare, så behöver man inte skicka iväg folk. Ska vi skriva den boken måste vi parallellt jobba med
  positivt tänkande för att inte gå under.

  ”Dels för att bristen på nationell självinsikt gör att ingen noterar vad som händer eftersom det ju ”inte kan hända här”. Dels för att det då räcker med att hänvisa till att det handlar om att värna ”högre demokratiska värden” och att dessa stackare har ”rätt” att få mental tvångsvård så att de snarast kan återgå till ett ”fullvärdigt” liv i samhället igen. Eftersom ingen är emot ”högre demokratiska värden”, och dessutom vill visa att de känner empati med de mentalsjuka stackarna som bara råkat ”hamna lite snett i sin tankevärld” så förutser i alla fall jag inga större prostester. ”

  Du får det verkligen att kännas verkligt det här… Boken måste ut!!! Har du något kapitel klart kan jag lägga ut det på bloggen. Jag kan börja hjälpa till om några veckor.

  Nordbo,
  antar du menar dessa då: http://www.youtube.com/results?search_query=Nigel+Farage+EU&search_type=&aq=f

  Tommy
  tack! Blir inte effekten att de som inte står ut hoppar av dessa studier, så att eländet reproduceras? Skulle dessa institutioner tex anta en doktorand som inte köpt eländet, och till och med är öppet kritisk?

 143. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, ”Lyssna på Bexell och Brage i filosofiska rummet. De skall alltså föreställa professorer. Men bägge representerar samma sorts naiva och teoretiserade hållning där det finns nån slags identitet, struktur, ide, byråkrati eller vad som helst som fråntar dem personligt ansvar och gör alla frågor konstiga för dem.”

  Ja, och de hänvisar också till ”Lunds universitets jämställdhetspolicy 2006-2010”, som om de inte själva (åtminstone Bexell som rektor) varit med om att uforma eller skriva under denna. På samma sätt reagerade man i Uppsala efter att remissyttranden komit in, man hänvisade till något dokument med namnet ”Kraftpaket för jämställdhet” som tidigare var antaget. Dvs man skyller ifrån sig ansvaret genom att hänvisa till tidigare antagna dokument som man själv varit med om att utforma!

  Du skriver: ”Svante Nordin var själv såvitt jag förstått marxist”. Kan det verkligen stämma?

 144. Nordbo skriver:

  Här får du en sång, doktor Tanja:

 145. Dogdylan skriver:

  Erik

  Världen är upp och nedvänd. Nu är jag ju inte psykolog men i det här klippet intervjuvas Judith Butler. Det känns som hon är mycket upprörd när hon berättar om den ”genetiskt” homofobiska vita mannen. Det är något slags skådespel över det hela. Visst kanske det är så att hon har ”internaliserat” de här föreställningarna om männens ondska – så djupt att till och med hennes kropp reagerar. En form mild psykos – men det känns som ett skådespel.

  Jag upplever att med mina samtal med post-strukturalister (alltså de riktigt troende) får jag sådana här vibbar som Judith Butler ger.

  När man tillexempel försvarar sina tankar i en diskussion- säger de ”du behöver inte försvara dig själv”, ”varför så upprörd”. Även fast man är kolugn och bara ger ”litet” kritik på perspektivet. Ibland säger de helt enkelt ”Du är vit man och därför kan du inte förstå”.

  Jag tror att post-strukturalisterna är tvungna till att ta till vissa ”härskartekniker” för att rationalisera all typ av galenskap. Som du sa, dessa post-strukturalister är som tonåringar, eller barn om så vill.

  De kanske är jättesmarta (som barn och tonåringar kan vara), men vid motgångar så blir de fly förbannade. Samhällets normer förhindrar dock dem att skrika eller slå, så istället kommer de med olika typer av subtilt skitsnack och härskartekniker.

  Vad som är intressant och det mest skrämmande att en massa ”halv-dumma” människor köper hela det här vänsterdravlet och sedan klarar de inte av att diskutera sina ideer – och blir som galna när deras ”verklighet” ifrågasätts.

  Jag tror att post-strukturalisterna försöker skapa någon form av ”känsloladdad” stämmning kring det de säger. Tillexempel.

  Vi skall måla upp vita mannen som ond och dessa genom olika små anekdoter om hemska mord som vissa vita män kanske har begått någon gång. Men undanhåller informationen om att vita män över hela världen är underepresenterade i brottstatistiken – och vad ”svarta kvinnor” beträffar så är de flera gånger säkrare om de gifter sig med en vit man än med en Hispanic eller svart man.

 146. Tanja Bergkvist skriver:

  Steen, kan bara instämma i att Eriks och Dogdylans kommentarer skulle kunna utgöra kapitel i en lärobok! Hoppas du klarar tentan nu tack vare dem! :-).

 147. Tanja:

  Måste börja prenumerera på Axess. 🙂

  Jodå, jag känner till den, Karl här. 😉

 148. Krya på dig förresten! 🙂

 149. Tanja Bergkvist skriver:

  Tack Nordbo, kom just på att det idag är exakt 3-årsdagen sedan min disputation! 🙂 Dock ligger (eller just nu sitter) jag med feber, huvudvärk och halsont. Men jag ska försöka glädjas åt att jag faktiskt disputerat, hinner nästan aldrig njuta frukterna av mitt arbetet förrän jag ger min in i nästa projekt, vilket inte varit så bra eftersom jag ju måste ge mig själv cred för det jag gör ibland, men det är ju så, att ju mer man vet destor mer inser man att man ingenting vet. Tack för sången!

 150. Tanja Bergkvist skriver:

  Nephilim´s Wings, jag läste just att du är Karl, det var ett tag sedan man såg dig på bloggen! 🙂 Eller så har jag varit dålig på att hinna läsa kommentarer… Ja du måste prenumerera på Axess. De lägger även ut 4-5 av huvudartiklarna på sin hemsida: http://www.axess.se/magasin/ men bäst för dig som samhällsintresserad är att ju att köpa och plöja hela tidningen!

 151. Erik skriver:

  Tanja:

  ”På samma sätt reagerade man i Uppsala efter att remissyttranden komit in, man hänvisade till något dokument med namnet ”Kraftpaket för jämställdhet” som tidigare var antaget. Dvs man skyller ifrån sig ansvaret genom att hänvisa till tidigare antagna dokument som man själv varit med om att utforma!”

  Javisst, likadant ser Hirdmans bok Genus ut…. Närmare 20 hänvisningar till andra texter hon själv skrivit. Ständiga källhänvisingar där man bara väntar på att hon skall skriva om sig själv i tredje person efter att intersektionellt inbillat sig vara olika identiteter.

  ”Kan det verkligen stämma?”

  Så här stod det i en intervju.

  ”Professorn vet besked, ty han var med. Han stod själv på barrikaderna och hade en ledande roll inom vpk i Lund och gruppen kring den radikala tidskriften Zenit. Åren runt 1980 skrev han en uppgörelsebok, egentligen ett försök till kritisk äreräddning av marxismen.”

  ”Nu drar han upp stridslinjerna gentemot alla dem som till skillnad från honom själv inte ändrade uppfattning, åtminstone inte öppet. ” trampet från den långa marschen genom institutionerna ekar fortfarande”, skriver han, och kritiserar en rad namngivna kolleger inom universitetsvärlden, från Kurt Aspelin och Sven-Eric Liedman till Roland Lysell och Eva Lundgren. En akademisk holmgång i ett tonläge som knappast hörts i detta land sedan Ingemar Hedenius och Sven Stolpes dagar.”

 152. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ”Skenbar normalitet – när inget annat passade ställdes denna diagnos på de oliktänkande”, sjukt! Ny inspiration för Dr Jonssons bok. Tack för intressanta länkar!

 153. Nordbo skriver:

  Tanja,

  Då är vi två. Jag är också sjuk. Igen. Det är inte likt mig. Jag var sjuk för ett par veckor sedan och nu är jag sjuk igen.

 154. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, ser nu du fastnade just för Skenbar normalitet-diagnosen, vi har samma bild av framtiden antar jag. 🙂

 155. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik,”Nu drar han upp stridslinjerna gentemot alla dem som till skillnad från honom själv inte ändrade uppfattning” ok så han bytte sida alltså? Märkligt ändå, slår upp Zenit här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Zenit_%28tidskrift%29 och sedan läser jag på wiki att han att han medverkat i ett tidigt skede i Salt och det var ju en konservativ skrift.

  Har du länk till den intervjun? Iofs kan jag ju bara maila och fråga honom, kan det finnas fler professorer med samma namn kanske? Men visst kan man går från vänster till konservativ.

 156. Erik skriver:

  Tanja:

  Skenbar normalitet är ett ständigt återkommande tema i Kevin MacDonalds bok ”Culture of Critique” i kapitlet om Adorno och ”Authoritarian personality” Team Adorno menade att om en pojke bråkar är det bra men om en pojke trivs med sina föräldrar förträngde han djupa svåra problem och behövde botas.

 157. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, någon har skickat mig just den boken, en tjock grön (fast översatt till svenska: Kritikkulturen) men den ligger sedan månader på min ”att läsa”-hög som växer stadigt så jag har inte öppnat den än.

 158. Erik skriver:

  Tanja

  Såklart jag har länk, jag missade bara att kopiera in den. Här är intervjun. ”Professor på krigsstigen”

  http://www.dn.se/dnbok/professor-pa-krigsstigen-1.551067

 159. Erik skriver:

  Tanja: Här är ett tips.

  Du måste inte läsa ut alla böcker för att kunna diskutera dem. Du kan läsa rescensioner på Amazon.com då det är flera professionella människor som skriver omdömen där och omdömena täcker ofta det viktigaste. Jag visste vad ”kritikkulturen” handlade om innan jag läste den.

  Många är dock rädda för boken då den attackerar judiska organisationer. Som jag påpekade när jag och Dogdylan diskuterade den så är det alltså organisationer och vissa personer som kritiseras, inte folkslaget. Ovillkorligen ser man dock hur den radikala liberala agendan utformas ”Do as we say – not as we do”

 160. Nephilims Wings

  Åh, post-strukturalisterna har inget självhat. De vill att andra skall bli självhatande, då i synnerhet vita kristna västerlänningar. Det är ju det här som är så spännande. Jag tror att många av de nya post-strukturalisterna är sådana som är ”sökare”. Post-strukturalismen förklarar liksom allt, det är som en slags universallösning. Frankfurtskolan var tidigare också en sådan ”lösning” – som vem som helst köpte. Men Frankfurtskolan är idag mer populär hos liberaler än hos socialisterna. Enligt min uppfattning har även liberaler och i viss mån konservativa adopterat Frankfurtskolan, medans vänstern har övergivit Frankfurtskolan för post-strukturalism. I vilket fall så ser vi en förskjutning åt vänster.

  Men som sagt, jag kanske missförstod dig. Utveckla gärna litet mer.

  ”Åh, post-strukturalisterna har inget självhat.”

  Är inte så säker på det, sådant är ofta inte så uppenbart som man skulle kunna tro.

  Men att dom vill att andra ska blir självhatande kan jag bara hålla med om, det handlar nog om kontroll. Kan man få människor att känna skuld och skam så kan man lätt styra dom. Tex så handlar det eviga pratet om Sveriges agerande under andra världskriget till en del om att skapa skam. Man nämner därför aldrig att Sverige var det land i världen som räddade flest judar.

  Min syn på fenomenet är mer psykologisk. Det finns ett visst värde i ett sådant perspektiv, om inte annat kan man utnyttja det i den mån det stämmer för att trigga starka känslomässiga reaktioner under debatt vilket direkt ger ett överläge. På sikt kan man nog i någon mån underminera postmodernismen genom att indirekt visa på den associering med psykologisk patologi som nog faktiskt finns där. Sun Tzu ftw… 😉

 161. Oj… Var distraherad när jag skrev, glömde ta bort råtexten som jag citerade ifrån. 😛

 162. Dogdylan skriver:

  Nephilims wings

  Jag värjer mig litet mot att pyskologisera eller patalogisera människors politiska åsikter. Jag tror det är bättre att titta på validiteten i post-modernisternas/post-strukturalisternas argument.

  Bara för att post-strukturalisterna gör fel, så behöver vi jut inte följa samma väg.

  Som sagt, det bästa vore ju om fler konservativa och liberaler vaknade till. Men också de klassiska marxisterna – de torde ju också skarpt ogilla post-modernismen. Det stora problemet med post-modernismen och dess företrädare är att så få kritiker tar del av vad de skriver.

  Det viktigaste är naturligtvis diskussionen kring post-modernismen och dess förespråkare inte spårar ur och tar extremistiska spår – vilket jag tror det kan göra om man blandar in allt för mycket evolutionspsykologi i det hela.

 163. Dogdylan skriver:

  Erik:

  Alltså, ja vi diskuterade boken och jag tog ställning mot vissa av de slutsatser Kevin B. MacDonald kommer fram till – så som marximen är för vissa judar en ”judisk gruppstrategi”. Vissa saker som han skriver om är ju intressanta – men man bör hålla sig mycket, mycket kritisk till det han skriver.

  Jag har dock läst mer extrema böcker och det är Das Kapital och Mein Kampf också. Båda mycket hemska och dysotopiska böcker – varav den första är lärobok på flera samhällsvetenskapliga institutioner runt om i landet. Det om något bör man vara upprörd över.

 164. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, tack för länk. Det var ju bra saker som kom fram i artikeln:

  ”Och i den nya boken ”Humaniora i Sverige. Framväxt – guldålder – kris” målar han upp en närmast förfärande bild av förfallet inom svensk humanistisk bildning och forskning. Allt är dessutom 68-generationens fel. Marxismens anstormning inom universiteten, menar han, kom att röja vägen för allsköns destruktiva irrläror som postmodernism, postkolonialism och feminism.

  De ersatte sådant som fakta, historia och empiri i forskningen med spekulationer, politisk korrekthet och snåriga teorier till den grad att ingen längre kan känna igen den gamla humanioran, än mindre säga vad den egentligen ska vara bra för. Om någon ens längre bryr sig. 40 år av vänsterförvillelser har lett ner humanioran i en djup identitetskris.

  – Men Sverige är så fruktansvärt homogent. Det råder en konsensusKultur där alla går åt samma håll, men i den här boken svär jag i kyrkan.
  – Och det är väl bra att någon svär. Konsensus har spätts på av att statsmakterna går in och upphöjer en viss teori till dogm, såsom genusteori, eller tidigare fredsforskningen. Man utestänger vissa frågeställningar, som om den som kritiserar sådana teorier också vore emot freden
  – Det resulterar i ett oerhört moraliserande och en ängslig politisk korrekthet. Jag är i allmänhet anhängare av att man ska ta svåra debatter, de är inte så farliga som man ofta tror.”

 165. Tanja Bergkvist skriver:

  Fredrik, ”När tom Ohly fattat att det inte längre är inne med kommunism efter murens fall 1987 så har de nu istället kört igång genusväldet. Metoderna är de gamla vanliga: repressalier mot oliktänkande, karriär för de partitrogna, stöld av skattemedel, världens högsta skatter, kontroll av medierna, en ofantlig byråkrati, datjor för partifolket i Stockholms skärgård.”

  Du menar 1989. Man blir ju helt deprimerad när du skriver så… ”Det borde kanske instiftas en fond för genusoffren i det fina Sverige?” Ja och använda medlen för att finansiera en liten revolution. Eller ska vi vänta på att Harry köper den där ön så vi kan bygga upp en egen koloni. När vi sedan är tillräckligt många och tillräckligt starka så slår vi till! 🙂 Hm, fast det behövs ju förvisso ingen ö för det iofs…

 166. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, här har du en statsvetare som bloggat om Bjärsta, tydligen har vissa försökt framställa det hela som hedersrelaterat: http://andreasjohanssonheino.blogspot.com/2010/03/ingen-heder-i-bjasta.html

 167. Dogdylan:

  Jag förstår din invändning, men i slutändan handlar det faktiskt inte så mycket om goda argument. Det är bara på marginalen som det fungerar i någon större utsträckning. Det är nog i praktiken viktigare att fler personer uttalar sig emot postmodernismen än vad dom faktiskt säger. Det handlar i stället mycket om bilder, och om människor får en (ännu) mer negativ bild av feminismen och genus så har man vunnit mycket.

  Min poäng var också lite att man inte behöver göra det direkt, kunde tex man provocera Tiina till att tugga fradga i direktsändning så har man vunnit många poäng, oavsett av vad som sägs. Man provocerar dom till att avslöja sig själva. Det går som sagt också att utnyttja praktiskt i debatter. Ju mer affekt man kan få upp någon i, ju fler misstag kommer dom generellt att göra.

 168. Dr. Jonsson skriver:

  Tanja,

  Ja, vi tolkar nog många tokigheter rätt lika.

  Och den ondskefulla uppfinningsrikedomen hos den som hittade på uttrycket ”skenbar normalitet” var svårt att inte haka upp sig på.

  Tyvärr verkar just det arvet ständigt föras vidare genom historien. Men vi som står för nåt annat saknar ju inte kreativitet vi heller.

 169. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, ”Jag har faktiskt upplevt man skriver bra hemtentor och seminarieuppgifter om man är litet full. Ju mer osaklig, flummig och extremvänster man är desto bättre går det. Detta gäller uteslutande feministisk litteratur. Att skriva hemtentor och seminarieuppgifter till post-strukturalistiska lärare är ju faktiskt väldigt speciellt, man måste lämna hjärnan i skrivbordslådan för att det skall gå bra ” Ha ha ha, tack för ett gott skratt! 🙂

 170. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ha ha ha 🙂 Genustrumpeten har blivit rikskänd! Dock skriver han ”så har den svenska genuskommittén tillsatt en utredning som skall granska ”Trumpeten som genussymbol” ” Det är dock Vetenskapsrådet som beviljat 700.000 kronor till ett projekt i Musikvetenskap, och genuskommittén inom VR är inte inblandad (vilket gör saken värre) och det är alltså ett privat forskningsprojekt och ingen utredning, men visst man skulle kunna kalla det för en privat genustrumpetutredning iofs.

  Genustrumpeten:
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2531501.svd

  Vetenskapsrådets replik:
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2563587.svd

  Min slutreplik:
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2621083.svd

  Birger Schlaug lägger sig i trumpetdebatten:
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2558133.svd

  Källa: http://vrproj.vr.se/detail.asp?arendeid=58411

 171. Info skriver:

  TANJA: GENUSTRUMPETEN

  Jo, jag vet det. Jag upptäckte ögonblickligen, att Mattias Karlsson inte hade situationen fullt klar för sig vad gäller tvåårsanslaget för genustrumpetforskning i Skottland. Men vackert så, att han intresserade sig för saken. Skriv och upplys honom om de rätta sakförhållandena.

  Jag följde din länk till ditt långa inlägg om Marian Radetzki. Mycket bra funderingar där från din sida! Instämmer i allt. (Såg i förbifarten, att en kommentator kallade sig ”pilster”. Förmodligen avsågs ”plister”, dvs. Lamium-arter.)

  Hur mina egna dissidentdamer brukar ta sig ut känner du ju till, men det hindrar inte på något sätt, att jag också mycket väl kan uppskatta en sån här bild:

  Det vet jag väl, att många heterokvinnor älskar tyger och volanger, överdådiga brudklänningar och ryschpyschiga gardiner. Gör mig enbart på utmärkt positivt humör! Jag hoppas, att du kan uppskatta bilden!

 172. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, mycket fin klänning. 🙂 Ang Karlsson kan inte alla ha allt klart för sig i detalj, men det är ju därför jag finns som expertkonsult åt regering, riksdag och alla andra. Ska jag bilda företaget ”Antigenusakuten”? 🙂

 173. QED skriver:

  Matematiker har givetvis definierat antigenus också (passar på att testa WordPress TeX) 🙂


  In case $V$ is non-singular projective, the antigenus $p^{-1}(v)$ is de fined to
  be the dimension of $H^{0}(V, \mathcal{O}(-K(V)))$ . And the absolute antigenus of an
  algebraic variety $V$ is de ned to be the supremum of $p^{-1}(V^{*})$ where $V^{*}$ is
  any non-singular projective model of $V$.”

  http://projecteuclid.org/DPubS/Repository/1.0/Disseminate?view=body&id=pdf_1&handle=euclid.jmsj/1259854893

 174. QED skriver:

  Gick visst inte så bra. Men du hajar …

 175. Li Sam skriver:

  Hej Tanja och ni andra. Jag har gjort ett tappert försök att hänga med i svängarna som verkar ganska tvära ibland. I vilket fall som helst, så skulle jag vilja återkomma till Carl Festin. Ett problem som jag tror han råkade ut för när han ifrågasatte vetenskapen bakom könsmaktsordningen (genusvetenskapen), tror jag var att han stod helt ensam, han hade inget eller någon att referera till som styrkte hans sak. Nu tror jag inte att det i det här fallet hade hjälpt att överösa Östersunds Landsting med en massa blogginlägg och det finns också en gräns hur långt man kan nå genom att bara protestera.

  Från Erik plockade jag upp en länk ”professor på krigsstigen”, intressant ur flera synvinklar.

  Svante Nordin avfärdar forskningspolitiken som opportunistisk och säsongsbetonad, och undrar varför den borgerliga regeringen som har haft så mycket att säga om skolan tiger som muren om universiteten.
  Går det då alls att få gehör för nyttan med humaniora i dagens kulturella och politiska klimat?
  – Jag är inte så pessimistisk att jag tror det skulle vara omöjligt. Tvärtom! Humanioran ger ett omistligt bidrag till ett nationellt medvetande.

  Nu får ni rätta mig om jag har fel, men medvetande av vad? Artikeln ger inga som hels svar på frågan. Så här långt i debatten kritiserar vi men hur ser alternativen till genusvetenskap och genuscertifiering ut? Vad är det man egentligen vill uppnå på universitet, institutioner, företag och liknande? Jag tror det var Winston Churchill som en gång yttrade någonting i stil med att demokrati var ”like pain in the ass”, men i brist på annat… Så konkret, finns det något bättre alternativ som ersätter genusvetenskapen?

  Idag så ringde jag upp Centrum för genusstudier på Stockholms Universitet och ställde en del frågor om Genuscertifiering. Ex: Certifieringsorgan, ackreditering, kravspecifikation, direktiv, utbildning, handledningsdokument, rutiner, etc. samt om institutionen var genuscertifierad. Kort sagt, inget av detta finns, dom uppfyller ingenting och är inte ens själva certifierade för någonting som det verkar. Han jag pratade med verkade inte ens förstå frågan utan försökte hänvisa mig vidare, bl.a. till Lund.

  Det jag undrar är om det i blogg sfären finns intresse av att verka för skapandet av ett alternativ till genusvansinnet, något som går att hänvisa till och som handlar om jämställdhet och mångfald istället för genusenfald och som även skulle kunna tjäna som underlag i certifieringssammanhang om man nu vill det? Det sägs att många revolutioner har utgått från universitet och jag gissar att många av er här studerar och kommer från den miljön? Vad säger ni, finns intresse?

  Tanja: Antigenusakuten… Hm, det har en negativ klang tycker jag. Genusvetenskapen har hitintills inte ens kunnat producera ett enda embryo som skulle kunna kallas jämställdhet, bara könlösa baciller. I vissa fall gäller det att hålla sig för mer än andra och inte komma i andra hand. Positivt är att leda.

 176. QED skriver:

  En känd dissident och matematiker, Alexander Yesenin-Volpin, var inlåst på psykiatrisk klinik i Sovjetunionen. Hans diagnos lär varit ”patologisk uppriktighet”.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Esenin-Volpin

 177. Erik skriver:

  Li Sam:

  Svante Nordin och reportern diskuterade kapitlet ”Kris” i Svante Nordins bok ”Humaniora i Sverige”, alternativet till dagens flum är enligt Svante Nordin den form av humaniorauppgift som fanns innan marxism kom in i bilden och så småningom utvecklades till dagen postmarxism, poststrukturalism och postmodernism.

 178. Dogdylan skriver:

  Nephilims Wings

  Alltså, det där är ju vänstertaktik. Skit i vad vi som sägs, bara hur det sägs. Jag håller med att en stor del av vänstern inte går att prata med. Det kanske är bättre om vi smutsar ner debatten på samma sätt som våra motståndare. Jag tror att den moderna högern kan lära sig mycket av just Frankfurtskolan och vikten att dominera kulturen. Vänstern har rätt så smarta socialpsykologiska taktiker och jag tror detta bör användas emot dem.

  Det är trist liksom. Jag hoppas dock att de sunda debattörerna kommer vinna med argument snarare än skitsnack. Det är ju liksom därför vi vänder oss emot post-modernisterna.

 179. Steen Adler skriver:

  QED

  Patologisk uppriktighet var ett roligt uttryck som jag kommer få mycket användning utav.
  Googlar man det med citattecken får man inga träffar alls.
  Googlar istället ”Pathological Honesty” får man inte mindre än 1 730 träffar.
  Fenomenet är med andra ord helt okänt i Skandinavien.

  Det är roligt att följa hur sådana här uttryck sprids. För inte många år sedan fick jag noll träffar på ”mentalt kalhygge” idag får jag 2 360

 180. Erik skriver:

  Dogdylan:

  Jag tror inte alls på den där taktiken. Jag tror extremvänstern använder de taktikerna just för att extrema vänsteråsikter tjänar mest på dem. Problemet med högern är ryggradslösheten och bristen på organisation, inte bristen på samma trams som extremvänstern sysslar med.

  Vänstern sysslar med en mängd saker av typen ”om du tror på det och agerar i linja med det blir det sant” problemet är inte att högern inte gör likadant. Problemet är att högern faktiskt låter sig styras att agera i den linjen. Taktiken som högern (och alla andra som är emot extremvänstern) måste använda är att börja PRATA med varandra

  Och då menar jag prata i normal samtalston, inte viska rädd att andra skal höra det samt organisera sig. På varje fest så har de flesta personer INTE vänsteråsikter. Sedan sitter en ensam övervakare där och ser till att ingen vågar säga emot politiskt korrekta åsikter. Hur kan denna ensamma människa vara starkare än alla ni andra?

 181. Dogdylan:
  Anser inte att man ska skita i sakfrågorna, det är långsiktigt viktigt att ha raffinerade modeller att presentera som alternativ för allmänheten, som vaccinering, och att ha som grund i debatten, fast mer för ens egen del än mot motståndaren egentligen. Men jag tror att det kan vara nödvändigt att ha ett lite bredare angreppssätt och att faktiskt utnyttja dom svagheter som finns. Det är (tyvärr) lite naivt att tro att bäst argument vinner och att det löser hela situationen. Det finns många extremister ibland feministerna, och dom går knappt att resonera med. Jag har dunkat huvudet i den väggen tillräckligt själv… Ett sätt att hantera dom är marginalisering av inflytande och vad vore lämpligare och ärligare än att få dom att själva avslöja sina egna drivkrafter och känslor? Det behöver faktiskt inte smutsa ner debatten så mycket om det sköts snyggt.

  Man bör också inse att nästan allt vad postmodernisterna gör är att attackera, och det är pga av hur vårt förhållande till verkligheten ser ut oftast ganska enkelt, oberoende av om kritiken egentligen är rimlig. Jag tror det är en del av vad som är attraktivt med postmodernismen för vissa individer, dom verkar inte sällan se sig stående lite över alla andra, för att dom har sett ”sanningen” och alla andra lever i fantasivärldar, lite överdrivet. Tar man i stället tar striden till deras sida blir det inte lika roligt längre för dom, i och med att deras egna modeller är så kassa och i stort saknar empiriskt stöd så är det rätt svårt att försvara dom.

  ”Vänstern har rätt så smarta socialpsykologiska taktiker och jag tror detta bör användas emot dem.”

  Tyvärr har pomo-vänstern det, och verkligheten är att det är svårt att möta en motståndare utan att slåss eller iaf försvara på alla plan han attackerar. Det behövs en ”medvetandehöjning” om vad dom håller på med och strategier för att bemöta det.

 182. Ian skriver:

  Tanja! Märkte att jag som vanligt fått mitt inlägg placerat under en av dina gamla krönikor. Varför inte ha en kommentarsfunktion i topp på dina inlägg som många andra bloggare? Mycket enklare att hitta rätt då. Nåja. Som vanligt många intressanta, intelligenta (och stundtals fullständigt förvirrande) inlägg här på sin blogg. Men… jag tycker vi tappar fokus från din VERKLIGHETENS Ö för oss som vill fly genushelvetetet. Hur ska vi kunna överleva där? Hela din bogg tycks ju befolkad av enkom MÄN. Jag är, som sagt, inte purung vilket betyder att du (vår ledare!) kommer att gå en alltför tidig död till mötes pga allt grocessande. Alltså: Fler fruntimer till bloggen. Bums!

 183. QED skriver:

  Feministiskt Initiativ (FI) ställer upp i kommunalvalet i Uppsala. I Europa-parlament valet fick de tydligen hela 3,38% av rösterna. Fanans formgivning tycks de ha lånat av ett numera nedlagt tyskt parti med stora europeiska ambitioner.

  http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=77-AV_ID=1031776,00.html#kommentar

  En rolig läsarkommentar till ovanstående artikel ”Att kalla ett part för FI visar att de inte gjort värnplikten.” ”Fi” är förstås förkortningen för den hypotetiska fienden i svenska militärövningar. Händelsevis använder också Fjärde Internationalen förkortningen FI

  http://www.fjardeinternationalen.se/tag/fjarde-internationalen/

 184. Lennart W skriver:

  QED
  Liksom Finansinspektionen, som t.o.m. har hemsidan http://www.fi.se/

 185. Lennart W skriver:

  QED,
  Bra försök med \LaTeX! Ge inte upp!
  http://en.support.wordpress.com/latex/

 186. Dogdylan:
  Har funderat på det du och Erik sagt, och ändrat mig lite. Jag har sett det mer taktiskt emot feminismen, men den är ju i viss mån ett symptom på att hela debattklimatet i samhället är fel, och det vänder man inte genom att använda liknande metoder som har orsakat det till att börja med. det skulle bli att vinna slaget men förlora kriget…

  Jag vidhåller dock att det antagligen inte kommer fungera att ignorera dom metoder för kontrollera och manipulera som används. Dom måste bemötas direkt eller indirekt på något vis.

 187. […] Vad ska bli långsiktigt och hållbart? Det man inte vet vad det går ut på? Det man inte förstått? En långsiktig och hållbar (och resursslukande) fördumningsindustri – det är vad Genusväldet är. Det enda som kommer att bli långsiktigt och hållbart, om vi inte gör något snart, är sådana här svammeldokument som överträffar sig själva för varje ny miljon som utdelas. Processledare, genusstrateger, styrgrupper, förändringspiloter, genuscoacher, mångfaldsstrateger – det tar aldrig slut. På tal om mångfald – är inte allt det här egentligen en plågsam och utdragen likriktningsprocess? Får man ha en annan åsikt – eller blir man av med jobbet då? […]

 188. […] sig. Känner man i hela sin själ att feminismen och dess genusindustri är helt fel ute ska man få tycka det också utan repressalier. Malte anser att det finns många svenskar som borde skämmas men problemet är att dessa inte […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: