Fraktal skönhet och SCUM:s fulhet

Axess nr 4 2010

Axess nr 4 2010

Nu har det nya numret av Axess Magasin kommit ut! Min krönika ”Naturen som ren matematik” på sidan 58 handlar om fraktaler, och jag valde detta eftersom jag för någon månad sedan höll föredrag om fraktaler och svarade på publikens frågor när Nobelmuseet i samarbete med Tempo dokumentärfilmfestival visade dokumentären ”Jakten på den gömda dimensionen”. I övrigt är temat i detta nummer av Axess ”Impopulär populism” med fokus på integration och, som Johan Lundberg skriver i sin ledare, ”på de utmaningar som möten mellan företrädare för olika kulturer ställer på de politiska partierna och på det svenska politiska systemet” och flera av artiklarna + ledaren finns att läsa på hemsidan! Vi matematiker – som är specialister på både genus, mångfald och integration – skulle ju kunna få konsultuppdrag åt regeringen!

Förr gick det utmärkt att lära barnen läsa och skriva utan 900 miljoner extra

Förr gick det utmärkt att lära barnen läsa och skriva utan 900 miljoner extra. Varför går inte det idag?

På tal om partier och politik, alla minns vi läsa-skriva-räkna garantin som infördes läsåret 2008/09 med ett statsbidrag på hisnande 900 miljoner (!) att fördelas under tre år för att eleverna garanterat ska lära sig att just läsa, räkna och skriva under sin skolgång. Man kan ju undra om, och i så fall varför, detta krav inte fanns redan innan? Och vad behövs alla 900 miljoner till?  Om man kör en bokstav i kvartalet kan man avverka hela alfabetet efter drygt sju år, och sedan kan man avsluta grundskolan med en nästan två år lång fördjupningskurs specialinriktad på interpunktioner. Med samma lästakt på en interpunktion i kvartalet hinner man med punkt, kommatecken, semikolon, kolon, semikolon, citationstecken, utropstecken och frågetecken. Sedan kan man tillsätta en statlig utredning i kombinatorik för att undersöka på hur många olika sätt man kan variera denna läroplan. Givetvis måste man först manuellt generera många olika läroplaner där man väger och jämför dem tills den slutliga femårsplanen blir färdigställd, och sedan ska detta utvärderas, analyseras, barnen ska intervjuas och föräldrarna ska gå på workshops och seminarier för att utbyta erfarenheter och djupintervjuas av pedagogiska experter, genusvetare, maktkritik-coacher och rättviseprofeter för att utröna om barnen fått en icke-diskriminerande syn på olika bokstäver utifrån den aktuella kursplan de provat på där man tagit i beaktande att den ordning i vilken bokstäverna förekommer i alfabetet kan påverka synen på bokstäverna och barnen kan undermedvetet tilldela bokstaven A ett högre värde än B som ju kommer efter och detta måste problematiseras ur ett maktperspektiv. Antalet sådana läroplaner skapade med ett maktperspektiv blir 29×28×27×26x ……x3×2×1 stycken, dvs 29! (”29-fakultet” för den oinvigde angående detta förkortade skrivsätt), eftersom den första bokstaven kan väljas på 29 sätt, den andra på 28 sätt (då man ju redan tagit en bokstav från alfabetet), den tredje på 27 osv. Men vi har ju kvar genusperspektivet, miljöperspektivet och hållbar utvecklings-perspektivet. Det är så här man håller arbetslösheten nere i Sverige som politiker.

För att kommentara på blogspot måste man verifieras och jag föreslår att man höjer nivån på uppgifterna där.

För att kommentara på blogspot måste man verifieras och jag föreslår att man höjer nivån på uppgifterna där.

Men eleverna kan också lära sig matematik genom att kommentera på bloggar på nätet. Själv upptäckte jag till min glädje att jag skulle verifieras såsom varande mänsklig genom att beräkna ett tal, nämligen 2+3, när jag skulle kommentera på en blogg, istället för den betydligt svårare ordinarie uppgiften jag annars stött på där man ska avkoda ett ord med förvrängda, spegelvända och lokalt inverterade bokstäver och som inte har något pedagogiskt syfte annat än att testa ens tålamod. Således måste det ingå i skolans demokratiska uppdrag att lära ut matematik eftersom eleverna annars riskerar att stängas ute från samhällsdebatten och därmed förlora sitt inflytande. Jag föreslår att bloggprogrammerarna dessutom höjer nivån på dessa mattetal efter stigande ålder på användaren (åldern kan verifieras via ett enkelt DNA-test eller varför inte biometriskt via ansiktsuttrycket som efter decennier av inhemsk samhällsdebatt blivit ordentligt fårat och med ett chockartat alternativt apatiskt uttryck) – detta skulle bli ett utmärkt komplement till skolan och ett projekt för IT-pedagogerna att tänka på.

Ett träd uppviar self-similarity

Ett träd uppvisar self-similarity

En fraktal är som bekant ett matematiskt begrepp som vi associerar med en geometrisk figur som uppvisar självlikformighet: zoomar vi in i en del av figuren ser vi en reducerad kopia av helheten. Det fascinerande med fraktaler är att enkla matematiska regler resulterar i komplexa och vackra mönster. Deras struktur är dock för irreguljär för att beskrivas med vanlig Euklidisk geometri, varför exempelvis en linje inte räknas som en fraktal även om den är det enklaste exemplet på en figur som uppvisar självlikformighet. I naturen finns många fenomen som kan approximeras med fraktaler: moln, kustlinjer, bergskedjor, blodkärl, galaxhopar, växter och grönsaker. Betrakta ett träd: en gren tycks vara en reducerad kopia av hela trädet, och i vissa fall kan man plantera en gren och få ett nytt träd. Då är det naturligt att hela trädet, även dess grenar, är underkastade samma fysikaliska tillväxtregel – i detta fall förgreningsprincip. Grenarna är inga exakta kopior av trädet och förgreningen fortsätter heller inte i det oändliga, men trädet uppvisar en statistisk självlikformighet som är tillräckligt bra för att kunna approximeras med en fraktal.

Mandelbrotmängden

Mandelbrotmängden

Men det slutar faktiskt inte vid trädet. Biologer och matematiker samarbetar för att fastställa hur mycket koldioxid en hel skog absorberar. Genom datainsamling har det visat sig att skogen som helhet uppvisar samma fraktala struktur som ett enda träd – dvs andelen träd i olika storlekar är en nästintill exakt avsegling av andelen grenar i olika storlekar på ett godtyckligt utvalt träd. Så det räcker att studera koldioxidupptaget i ett enda träd för att kunna generalisera resultatet till hela skogen. Ordet fraktal myntades 1975 av den fransk-judiske matematikern Mandelbrot som 1977 kom ut med det klassiska verket ”The Fractal Geometry of Nature” där han byggde vidare på tidigare matematikers studier, men till skillnad från dessa insåg han att många naturliga fenomen kan approximeras med fraktaler, som alltså inte längre bara var att betrakta som matematisk kuriosa. Många fraktaler genereras genom en rekursionsformel där nyckelordet är oändlig iteration (upprepning). Ett exempel är Mandelbrotmängden där där man testar varje komplext tal c genom att börja med ett starttal (noll), sätta in det i en formel, tar resultatet och stoppar in det i formeln igen osv, varpå man erhåller en oändlig följd av tal. Om följden genererad av formeln – f(z)=z^2+c – konvergerar så tillhör c Mandelbrotmängden. Det var dock först på Mandelbrots tid som man kunde illustrera fraktalerna grafiskt eftersom det kräver tusentals och miljontals upprepningar tills mönstret framträder ordentligt.

von Kochs snöflinga

von Kochs snöflinga

Andra fraktaler bygger på oändlig upprepning av någon enkel geometrisk regel, som exempelvis von Kochs snöflinga, vars upphovsman är den en svenske matematikern Helge von Koch. Man börjar med en liksidig triangel och på varje sida tar man bort den mittersta tredjedelen och ersätter den med en utbuktning i form av en ny liksidig triangel (men raderar dess bas) och så fortsätter man på varje ny sida. För varje steg ökar omkretsen med en tredjedel i förhållande till föregående steg så efter oändlig upprepning får snöflingan en oändlig omkrets, men en begränsad area, vilket kan tyckas paradoxalt. Naturen använder sig mycket av denna egenskap: exempelvis ger blodkärldens fraktala struktur maximal blodförsörjning till ett organ med en begränsad yta. Frågan är om naturen redan ”kände till” fraktalerna eller om det vi ser är ett resultat av naturligt urval? Jag tror på en kombination.

Hunting the hidden dimension del 1 av 5. Se alla fem delar! Finns annars i sin helhet på  Google videos, kan tyvärr inte bädda in den:

Ursäkta att jag inte tog upp genusfrågan idag! Har ni abstinens så gå genast till Genusnytt och Pelle Billing och Matte Matik, som för övrigt just trangenusifierat SCUM-manifestet –  och resultatet är riktigt frånstötande. Vilka svenska feminister kommer fortsätta hylla detta manifest? Från wiki: ”Manifestet hävdar att mänsklighetens alla problem kan reduceras till problemet med män, och att dessa problem ska lösas genom dessas utplånande, kvinnans vidare reproduktion  med artificiella medel och produktionens totala automatisering…. Solanas menar att mannen mentalt är fångad i ”skymningslandet mellan apa och människa” och endast har förmågan till negativa känslor. Hon menar att medan kvinnan drivs av kärlek, medmänsklighet, oberoende och självförverkligande så drivs mannen av ett undflyende från sina känslor av hat, svartsjuka, förakt, äckel, skuld, skam och tvivel. Hon menar att mannen i sitt undflyende av dessa försöker framställa sig själv som osårbar och märkvärdig genom ”Stor Konst” och ”Djupa Grejer”… Faderskapet, som hon menar baseras på injagandet av fruktan, pekas ut som grunden till all sinnessjukdom.” Man kan ju undra vem som är sinnessjuk? Genusnytt har just lagt upp följande video om hur USA reagerar på svenskt genusvansinne:

Dagens lästips: ”Lägg ner alla lobbande myndigheter”. Jag kommer genast att tänka på Nationella Sekretariatet för genusforskning vars regeringsuppdrag finns formulerat i svensk författningssamling (förordning 1997:61):

2 § Sekretariatet skall med ett rikstäckande perspektiv
främja genusforskning i vid bemärkelse och verka för att
betydelsen av genusperspektiv uppmärksammas i all forskning.

Detta skall ske genom utredningsarbete, opinionsbildning och
informationsspridning samt på de andra sätt som sekretariatet
finner lämpliga. I sekretariatets uppgifter ingår bl.a. att

– överblicka genusforskningen i Sverige och aktivt främja
spridningen av dess resultat,

– analysera behovet av genusforskning inom alla
vetenskapsområden, och

– arbeta för ett ökat medvetande om genusforskningens och
genusperspektivens betydelse.

102 Responses to Fraktal skönhet och SCUM:s fulhet

 1. Nordbo skriver:

  Fraktaler är mycket intressant. Jag förstår inte matematiken men formerna är fascinerande. Det är trevligt att läsa när du skriver om det du tycker bäst om. För det här är väl ditt stora intresse?

  Jag har en svaghet för dolda dimensioner. Jag ske se filmen.

 2. Komplex skriver:

  Jag tycker fraktaler är spännande och intressanta, men är de användbara till någonting? Och finns det metoder att bevisa att någonting i naturen (som man ofta jämför med fraktaler) verkligen har en fraktal struktur?

  Funderar också på om feminismens form kanske är fraktal. Jag menar, vi har grundformen – òändligt kantig och med brutna oregelbundna mönster, och ser man det i mindre skala så upprepas samma brutna oregelbundna mönster, ju längre in och längre ner i skalan man kommer. Förutom det så skulle den ju inte vara så varierad utan att man använder de imaginära delarna. Kanske den rentutav skulle vara platt. Sedan är teorin fylld av en massa okända dimensioner, vilka det skulle vara synd att kalla för hela.

  Vad tror du?

 3. Alex Birch skriver:

  Inte ens en demokratisk kanal som the Young Turks vågar närma sig Sveriges extremfeminism – fantastiskt roligt! Såklart spelar hormoner in i man/kvinna-identitet, vad tror vi att vi är!?

 4. Matte Matik skriver:

  Trevligt att du skriver såna här saker som omväxling!

  ”åldern kan verifieras via ett enkelt DNA-test eller varför inte biometriskt via ansiktsuttrycket som efter decennier av inhemsk samhällsdebatt blivit ordentligt fårat och med ett chockartat alternativt apatiskt uttryck

  Inte för att jag följt samhällsdebatten länge alls men nu förstår jag varför jag tycker jag blivit gammal så fort!

 5. rogerklang skriver:

  Jag har skrivit om Mandelbrot och fraktaler på min vetenskapliga blogg, Tanja! (jag har tre bloggar, en filosofisk, en politisk och en vetenskaplig) http://regorgnalk.wordpress.com/ Här är ett utdrag ur inlägget om fraktaler:

  ”…Storleken på djur och människor. Formeln E=m3/4 avgör djurs kroppsvolym kontra energiförbrukning. Ju större energiförbrukning desto mindre djur desto fler avkommor (i regel, men det gäller dock inte fåglar). Eller så kan man säga så här; Ju större djur, desto färre avkommor, och desto mindre energiförbrukning. Större djur tycks alltså ha vissa fördelar energimässigt. Men anta att det fanns enbart två djur på jorden – elefanter och möss – och anta att de åt samma slags föda. Om det finns lika många möss som motsvarar massan av alla elefanter, så skulle elefanterna göra av med mindre mat på grund av sin kroppsvolym. Å andra sidan så konkurrerar mössen med elefanterna så att maten tar slut samtidigt för båda arterna. Det innebär att mössen har det biologiska övertaget framför elefanterna, framför allt för att de inte investerar lika mycket energi i sin avkomma. (I verkliga livet så äter ju elefanterna av träden, och mössen av det som finns på marken, så en sådan konkurrens förekommer inte på riktigt, därför så har mössens fraktaler inte konkurrerat ut elefantens. Å andra sidan så i verkliga livet så äter också mössen trädens nötter när de har fallit till marken. Men det kan vara en symbios med elefanterna lika gärna som att det sker i konkurrens, för elefanter skulle kanske inte kunna leva i tät skog med dess nuvarande storlek, vilket innebär att de skulle ha dött ut (eller evolverat) eftersom de inte skulle kunna nå upp till trädbladen om den krympte. Det här är bara ad hoc- spekulationer för exemplets skull så att det inte skall fallera, men ni förstår poängen med delteorin?)

  Det kan alltså vara möjligt att de specialiserade däggdjuren konkurrerade ut dinosaurierna så fort som däggdjur av någon art började inkräkta på dinosauriernas mat i trädtopparna. Man vet ju att vid samma tid som dinosaurierna dog ut så skedde en explosion av däggdjursarter. Det strider mot teorin med en meteorit som utplånade dinosaurierna, för det finns ingenting som säger att däggdjuren skulle ha överlevt en sådan katastrof. Nu vet vi genom fossil att de gjorde det, och inte behövde börja om från början evolutionsmässigt, t.ex. från en mullvad. Dessutom överlevde vissa dinosaurier utrotningen, typ krokodiler, varaner etc. Det kunde de göra för att de var specialiserade dinosaurier som kunde konkurrera på samma villkor som däggdjuren (genom att de åt däggdjur) och att de var av blygsam storlek, vilket också är en form av specialisering. Däggdjurens fraktaler utrotade kanske dinosaurierna…”

  Mvh Roger

 6. Ian skriver:

  Fraktaler? Jag skulle önska att vi på Tanjas blogg diskuterar vardagsjämställdhet ibland. Känns så tråkigt när Tanjas smarta tankar bara resulterar i en massa Japan-SD-blabla-snack. En massa ”jag är smartast”-män som ska överträffa varandra i olika teoretiska spörsmål. Kan inte vi vanliga få plats hos dig, Tanja? Ellere är ni en intern klubb som har en redan angiven agenda?

 7. Eskil Berglund skriver:

  Tack för inlägget om läsa-skriva-räkna garantin! Den är så makalöst elegant elak att jag njuter av varje rad.

  När det gäller fraktaler har jag under senare år kommit att undra om inte de politiska partierna också är uppbyggda av fraktaler. Här finns ett nytt lovande forskningsfält för universiteten.

 8. rogerklang skriver:

  Ian:

  Att vara smart ger nog samma slags endorfiner i kroppen som makt. Någon måste ju föra samhället vidare, och det är de smartaste vetenskapsmännen sida vid sida med de mäktiga (de mäktiga behöver inte ha rätten på sin sida för det). Inte för att jag hör till den gruppen högt IQ-begåvade, jag är ”särbegåvad” vilket betyder att jag har vissa avgränsade förmågor som jag är extremt bra på. Skriva är ett av dem. Jag har ingen fru och barn, kan jag få ha det lilla då?

  Mvh Roger Klang, Lund Scaniae

 9. Håkan Fransson skriver:

  Hej Tanja.
  Jag tror jag vet svaret på frågan om varför barnen idag inte kan lära sig räkna eller läsa utan 900 miljoner. Eller jag tror jag vet var du kan läsa svaret. Psykologen Gordon Neufeld från Vancouver har kommit på att efterkrigstidens jämnårigorientering gör barnen mer eller mindre omöjliga att lära. Jämnårigorienteringen dödar nyfikenheten (som är en viktig förutsättning för lärande), hämmar det integrativa tänkandet, ser till så man inte lär sig av sina egna misstag (man erkänner inte ens att man gör fel) osv. Läs kapitlet Unteachable pupils i hans fantastiska bok Hold on to your kids. Finns nu även på svenska Våga ta plats i ditt barns liv. Han kommer förresten till Stockholm i juni!

 10. Li Sam skriver:

  Fraktal? Ibland känns det så skönt att vara ordblind med ett IQ motsvarande en urspårad spårvagn. Det känns så bra och man kan vara lyckligt ovetande om att man egentligen borde vara olycklig. Vid ett första påseende läste jag ”Frack tal”. Klart trevligare att utbringa en skål i frack utan att behöva räkna ut hur man skall ta sig hem efter en sådan tillställning.
  Annars är jag ganska bra på att räkna ut saker och ting, men jag har ett problem. Kan fatal, fraktal menar jag förstås, matematik användas att beräkna flygtid från England till Sverige med hänsyn till Isländska vulkanutbrott? Jag försöker nämligen räkna ut hur jag skall ta mig hem nästa vecka om inte väder och vind vill.
  I vilket fall som helst; ibland så kan matematik i den högre skolan vara ganska underhållande.
  Skål Tanja!

 11. Erik skriver:

  Ian: Nu förstår jag inte vad du menar. Vill du skriva om vardagsjämställdhet så är det ju bara att göra det och mig veterligen har Tanja aldrig exkluderat någon från bloggen. Tvärtom brukar hon svara på allting när hon hinner.

 12. Ian skriver:

  Roger: Förlåt. Tar tillbaka det där. Det var ogenomtänkt.

 13. rogerklang skriver:

  För all del Ian!

  Så lite hemligheter som möjligt är mitt motto!

  Jag tillbringar inte dagarna med att sitta och gråta över min situation, mitt liv har bara blivit som det har blivit av olika anledningar. En av de allra främsta anledningarna är att jag drabbades av paranoid schizofreni i vuxen ålder.

  Mvh Roger Klang

 14. QED skriver:

  Tanja Tack för intressant inlägg. Bra påpekande om genussekretariatet.

  Apropå fraktal skönhet, hittade jag en webbsida Femme Fractale som ser lite kuriös ut

  Women and Complexity: Linking Thinking for a new Century

  http://www.femmefractal.com/


  ”Complexity is an emerging intellectual revolution, at the confluence of science, social science, and the humanities. ”

  ” Is Complexity inherently a “feminist science”?

  Many of the principles of complexity resonate with the way women approach and relate to the world around them, sparking much debate on whether complexity approaches are inherently a feminist science.”

  “Is Complexity the language of the mother?” asks Anne Phelan, in “Rationalism, Complexity Science and Curriculum: A cautionary tale.” Professor Phelan studies feminist and post-structural theories at the University of British Columbia. Feminist science talks about the weaving of women’s own experience into multi-threaded tapestries, and the value of the narrative – which is often replaced by the linear narrative and Euclidean thought in traditional academic training. Dr Phelan suggests the complexity approach invites an interpretive and linguistic turn in our thought and practice as a HERMENEUTIC (notion that one cannot understand the meaning of a portion of a work until one understands the whole, even though one cannot understand the whole until one understands the parts), yielding a richness in education, endowment of meaning and an attitude of inquiry.”

 15. Erik skriver:

  QED:

  ”Professor Phelan studies feminist and post-structural theories”

  Och är väl därmed ganska duktigt diskvalificerad från all verklighetsbaserad debatt?

  ”Feminist science talks about the weaving of women’s own experience into multi-threaded tapestries, and the value of the narrative”

  Eller som det kallas på svenska, sagoberättande. (Jag översätter så mindre smarta kan följa hennes ideer)

  ”which is often replaced by the linear narrative and Euclidean thought in traditional academic training.”

  Fakta ersätter ofta sagoberättande i traditionell akademisk träning? Ja det stämmer.

  ”Dr Phelan suggests the complexity approach invites an interpretive and linguistic turn in our thought and practice”

  Dr Phelan föreslår vi återgår till sagoberättande för det kan man koda ”Kvinnligt” medan det totalt överlägsna faktasamhället bör undvikas, inte för att det ger dåligt resultat utan för att manliga saker bör konnoteras negativt oavsett resultatet de ger.

  För övrigt anser jag Phelan bör följa sina tankar till slut och därmed avstå från att kalla sig Dr då det är en manlig titel baserad på traditionell vetenskap. Om hon tycker sagovetenskap är så bra så ”rik” kan hon sluta använda en traditionell titel.

 16. Zalgonenko skriver:

  Jätteintressant bloggning Tanja! Laddade hem hela filmen direkt och såg den. Jättebra!
  Här är en länk där en smart man försöker förklara innebörden av strängteorins 10 dimensioner:

 17. Zalgonenko skriver:

  Del 2:

 18. Matte Matik skriver:

  QED: Åhh suck… Verkligen banbrytande doktor det där.. Tack för analysen, Erik! Du borde f ö lägga in ditt fiktiva telefonsamtal ang manliga & kvinnliga regissörer, Persbrandt m.m. som ett eget inlägg i din blogg.

 19. Matte Matik skriver:

  Auuh, nej, sorry, det där var en gammal artikel!

 20. Erik skriver:

  Matte Matik:

  Bra ide, jag funderade själv i de banorna.

 21. Komplex skriver:

  Jag vet inte om ni sett Solveigh Ternströms http://www.newsmill.se/artikel/2010/04/13/aven-kvinnliga-chefer-utnyttjar-underordnade-sexuellt intervju på Newsmill. Hon gör en mycket intressant analys av företeelsen med sexuella trakasserier på teatern. Bland huvuddragen är.

  1. Alla skådespelare (oavsett kön) utsätts för sexuella trakasserier, eftersom det är en naturlig del av den kulturen. De som säger att de inte blivit utsatta förtränger detta.
  2. Orsaken till att manliga regissörer och producenter figurerar i större utsträckning beror enbart på att de är fler än de kvinnliga. Men kvinnliga regissörer beter sig på samma sätt som de manliga.

 22. Ian skriver:

  Jag vill bara be om ursäkt för mitt tidigare, osedvanligt korkade, inlägg. Det var skrivet i ett slags allmän affekt över att utvecklingen mot en sann jämställdhetsdebatt är så förbannat trög. All heder åt Tanja, Billing, Ström, Carlqvist och alla er andra som orkar kämpa!

 23. Tänker på det stackars barnet… Det största begränsning man kan ge sitt barn är nog otrygghet och psykisk ohälsa.

  Ungdomar i kulturer där man har starka könsroller tycks väsentligt tryggare och ofta mer välmående än svenska. Ser man på utvecklingen här så har ungdomars psykiska hälsa försämrats, och det trots stora framsteg vad gäller behandling. Om eliminerandet av könsroller hade varit något positivt borde man inte se en negativ utveckling.

  Risken är att föräldrarna är feministiska nötter också, och då lär det barnet hamna på BUP… :/

 24. Info skriver:

  EN ”BLA-BLA-BLA” SKRIVER OM BOJKOTTAD, SVENSK GLASS I KÄND, DANSK BLOGG

  Jag har ingen aning om vem signaturen ”Julia Caesar” är. Jag har heller ingen aning om huruvida denne krönikör på den mycket välkända, ofta besökta, danska bloggen ”Snaphanen” sympatiserar med Sd eller något annat svenskt parti.

  Men två saker känner jag mig säker på. Att jag skrev ”denne” ovan beror på, att jag utgår ifrån att vederbörande är av normalt, manligt kön. Av det välformulerade, grammatiskt korrekta språket och krönikans gedigna innehåll och logiska disposition drar jag vidare den slutsatsen, att ”Julia” är en svensk. En svensk, som sannolikt dessutom gått i den förhatliga, ”gamla”, svenska skolan.

  http://snaphanen.dk/2010/04/18/kronika-sverige-sjunker-som-en-sten/

  Julia nämner på slutet, hur CMR anmälde glassen Nogger black (= nougatglas med lakritsöverdrag) till DO som rasistisk. Jag vill här för Tanja – det är HENNE jag kommenterar och talar med här – upplysa om en liknande, nästan ofattbar genusincident i sammanhanget.

  Ungefär samtidigt blev nämligen en annan svensk glass offentligt ifrågasatt och häftigt kritiserad i Sverige, denna gång av genderpolitiska och genusideologiska skäl. Nämligen glassen GIRLIE.

  KONSUMENTRÅD RASAR MOT ROSA GLASS (Sv.D., DN). KONSUMENTER RASAR MOT GB:S FLICKGLASS (AB: Wendela). Och så vidare. GB hade nämligen 2007 lanserat en ny glassort, Girlie, som hade rosa färg och var beströdd med ”glitter”. En glass totalt utan genusperspektiv, alltså. En misstänkt, ICKE KÖNSNEUTRAL GLASS! Giftigare är arsenik. Farligare för den ignoranta, svenska befolkningen än en atombomb.

  Tanja, vågar du köpa Girlie till din lilla dotter i sommar?

  – – – – – – – – – – – –

  Anm.: ”Julia Caesar” = en ordlek: Julia CEsar var en välkänd, svensk skådespelerska, som uppträdde i många roller som amper sanningssägerska. Julius CAEsar var en romersk kejsare. A-ändelsen i förnamnet = femininum. Us-ändelsen = maskulinum. Ordet ”kejsare” (på tyska Kaiser) återgår på just kejsar Caesar. Caesar uttalades nämligen ”KAJSAR” på höglatin.

 25. QED skriver:

  Ser att GB lanserar en glass som heter ”Cornetto Freestyle Bröllopsstrut” inför
  årets kungliga bröllop.

  http://www.gb.se/iceCreamInfo.asp?icid=237

  Det låter heteronormativt, men kanske GB undergår kritik genom tillägget ”Freestyle”. 😉

 26. QED skriver:

  Rättelse: det är GB-gubben Clovve som gifter sig med Clovina. Heteronormativt alltså och det har förstås någon feminist redan tänkt på:

  http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.8207326

 27. QED skriver:

  Experiment i socialpsykologi som väl skall visa hur människor följer könsroller oavsett om de har en funktion eller ej:

 28. Erik skriver:

  QED:

  Experimentet har ingenting med könsroller att göra, experimentet visar tvärtom konkreta skrivna regler (som är raka motsatsen till vad som brukar kallas roller)

  Du går in i en annan persons byggnad, den andra personen bestämmer reglerna. Titta på mannen vid 1.50… han visar påtagligt han inte följer en undermedveten roll utan tvärtom enbart följer skyltarna. Hans tankar är inte alls ”konformerade” utan tvärtom handlar han emot tankarna av rädsla för att få polisen på sig.

  Samma experiment utfört på dam och herrtoalett visar samma sak. Och det händer även där att folk går in i andra könets toalett, men inte ofta och i regel ses det inte som något positivt. Utformningen av denna video visar att socialpsykologen ljuger om premisserna för experimentet.

  Videon visar även desperation att försöka påvisa de påstådda rollerna. De kunde inte ens hitta ett riktigt exempel precis som Margaret Mead aldrig kunde hitta ett riktigt land där könsrollerna såg annorlunda ut än väntat, istället fick hon fantisera fram ett.

  Här är en till video som bara visar socialpsykologer som skämmer ut sig fullkomligt. Imponeras man av sådana här analyser torde man inte vara raketforskare. När de klär sig olika så kallar man dem ”Konformerade” för att de dricker samma läsk. Seriöst.

  Här är ett till exempel. Konsten att förespråka man beter sig som ett r-vh-l.’

  Här är ett mycket roligare exempel på socialpsykologi. En värld av sådant här (fast på allvar, inte på skoj) är vad normbrytare förespråkar.

 29. Lennart W skriver:

  Fraktaler är förstås både intressanta och användbara. Den mest exotiska tillämpningen jag har stött på är nog för att beskriva förbränningsfronetn i en supernova – ”A snowflake in hell” av Stan Woosley (googla).

  Har iaf hittat en helt annan grej om genus som nog också är väldigt intressant på sitt sätt, spec. i dessa tider.

  Kristendomen guldgruva för queerteoretiker

 30. Obstinat skriver:

  Fraktaler sätter människans futtiga försök till ordning i ett svindlande perspektiv….

  Rättvisa? Moral? Etik?

 31. Obstinat skriver:

  …logiska system ämnade att styra upp en slumpmässigt varierande verklighet…

 32. JEL skriver:

  Intressant läsning Tanja!

 33. Ola Jennebrink skriver:

  Är det inte naturens sätt att skapa fraktaler som gör att liv existerar. Lagbunden utveckling,delvis styrd av slumpen. Som i kvantmekaniken.

 34. QED skriver:

  Tanja, Kvotering på förnamn skulle lösa många av rättviseproblem som du tar upp: klass, kön eller etniskt ursprung. Hur många domare heter Therez, Kevin eller Ronny i jämförelse med befolkningen i stort? ”Tyvärr nu har vi för många Fredrik, Carl-Gustaf och Louise men vi söker …”. Lysande idé eller hur 😉

  ”Du är vad heter – mer än du tror”

  http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/samhalle/du-ar-vad-du-heter-mer-an-du-tror_4585337.svd

 35. Erik skriver:

  QED:

  Låt oss gå igenom argumenten de har för sina påståenden.

  ”i alla fall enligt deltagarna i en diskussion på webbplatsen Namnsnack.”

  Och svarta stjäl enligt diskussion på Flashback… Värdelös källa.

  ”intervjuat människor om deras syn på namn”

  Sannolikt en tolkningsstudie

  ”Har man haft en elak lärare som hette Lennart, kommer det namnet troligtvis…”

  Forskarens personliga spekulation, helt utan belägg.

  ”De flesta skulle nog gissa…”

  Mer spekulation från forskaren.

  ”tror de flesta i stället att det är”

  Argumentum ad populum…

  ”kan också fungera som”

  Betyder inte det är så

  ”Även i diskussioner på nätet”

  Inte minst i diskussioner på Flashback

  ”Många tycker”

  Ospecifikt och ostyrkt

  ”som själv ofta får höra”

  Ospecifikt och ostyrkt

  ”När SCB i början av 2000-talet gjorde en sammanställning”

  Första påståendet i artikeln som överhuvudtaget visade försök att förhålla sig till sanning.

  ”Många sociologer förklarar detta med att”

  Ospecifik källa, ostyrkt påstående.

  Det fanns dock enstaka vettig information i artikeln också bland annat:

  ”I Florida undersökte en amerikansk ekonomiprofessor studieresultaten för 55 000 elever. Barn med förnamn som hade låg status fick i genomsnitt 3 – 5 procent lägre betygspoäng jämfört med dem som presterade likvärdigt”

  Det här låter som en bra undersökning. Jag vill se en likadan fast baserad på kön. Undrar vilka som får högre betygspoäng, de med manliga namn eller kvinnliga? Vi kanske borde kasta om namnen och låta lärare rätta anonymt för att se vilka fördomar lärare har om manliga namn?

 36. Tanja Bergkvist skriver:

  Joakim & Komplex, jag tror feministerna lever i en patriarkal fraktal – hur mycket och var de än zoomar in i världen dyker en ny patriarkal struktur upp osv i det oändliga!

 37. Tanja Bergkvist skriver:

  Ian, klart vi ska diskutera jämställdhet! Ingen plan finns för kommentarerna utan det är bara attta upp vad man känner för! 🙂

 38. Tanja Bergkvist skriver:

  Håkan, vad innebär ”jämnårigorientering”?

 39. Tanja Bergkvist skriver:

  Roger, tre bloggar – det var inte illa!

  Li Sam, jag kan tyvärr inte hjälpa dig att ta dig hem när vulkanaskanär ivägen, men du kan ju grubble över det faktum att Storbritanniens kustremsa är fraktal nu när du ändå är där! 🙂 http://en.wikipedia.org/wiki/How_Long_Is_the_Coast_of_Britain%3F_Statistical_Self-Similarity_and_Fractional_Dimension

  QED, instämmer med Erik: ”För övrigt anser jag Phelan bör följa sina tankar till slut och därmed avstå från att kalla sig Dr då det är en manlig titel baserad på traditionell vetenskap”.

 40. Tanja Bergkvist skriver:

  Zalgonenko, intressant (har nu sett din första video, ska nuse den andra). Jag minns en TV-dokumentär med den teoretiske fysikern Brian Greene som skrivit boken ”Ett utsökt unibversum” om strängteori. I den poulärvetenskapliga boken och programmet uttrycks det hela mkt enkelt ang de övriga ”ihopkrullade dimensioner” som är så små att vi inte kan se dem: föreställ dig att du ser ett rep långt borta – för dig ser det ut som en linje – endimensionell utan utsträckning, men kommer du närmare upptäcker du en liten insekt som kryper runt på repet, och du inser nu när du är tillräckligt nära att det var tvådimensionellt och inte endimesionellt, så förklarade man på ett intuitivt begripligt sätt varför vi inte ”ser” de andra dimensionerna. Väldigt förenklat men mycket pedagogiskt.

 41. Tanja Bergkvist skriver:

  Zalgonenko, ha ha – den andra videon är ju textadpå bulgariska! 🙂

 42. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte Matik, ”Tanja m.fl har skrivit under på artikel i Sydsvenskan idag: http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article493021/quotSluta-strava-efter-likhet-mellan-konenquot.html

  Den är från i somras ju – 14 juli. Någon kritiserade oss och jag kommenterade detta här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/07/21/forandring-kraver-samarbete/

 43. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, jo jag minns det med glassen Girlie, tror tom vi hade det uppe på bloggen någon gång, eller iaf ngn länk till artikel om detta. Har dock aldrig sett den glassen i någon affär.

 44. QED skriver:

  Tanja Greenes exempel med repet påminner mig om en annons för en kurs i något topologiskt ämne som en matematiker gjorde för många år sedan. Den var väl tänkt att väcka intresse hos nybörjarstudenter och innehöll några frågor. Där stod På vilket avstånd är alla kvinnor lika vackra? Det blev så klart anmälan om diskriminering på grund av kön till universitetet. Jag tycker också den var olämplig, men att anmäla det …

 45. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, det var en rolig video den med dörrarna! Instämmer dock med Erik att den mer visar hur benägen man är att följa regler, men mankan också se det som att personen avslöjar om han/hon definierar sig som man eller kvinna.

 46. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, intressant det med namnforskningen. Läste i ngn Metro /tror jag det var) för ngt år sedan om att telefonförsäljare presenterar sig med enligt namnforskningen förtroendeingivande namn, som Birgitta m fl, minns inte vilka andra som nämndes. Detta pga undersökningar som visat vilka namn som inger förtroende osv. Det är väl lite som man nämner i artikeln att det också har med den ålder namnet associeras till att göra osv. Intressant, och det stämmer säkert om tom företag väljer att låta sin försäljare döpa om sig i enlighet med denna namnforskning.

 47. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, du känner säkert till den här underökningen: http://sv.wikipedia.org/wiki/Rosenthaleffekten

 48. rogerklang skriver:

  Tanja;

  Jag har jobbat som telefonförsäljare ett kort tag. Bland mina arbetskamrater fanns det andra generationens svenskar som använde svenska namn men pratade med brytning. 🙂 Jag har även blivit uppringd av sådana telefonförsäljare.

 49. Info skriver:

  TILL TANJA

  Det kan stämma, det du säger. Glassen Girlie togs faktiskt ur GB:s sortiment på grund av bristande könsneutralitet. (Men du skulle ju kunna fråga efter Girlie nu i sommar i alla fall och sen rapportera här, hur många i glasspersonalen och bland de omkringstående som svimmade av chocken.)

  Sign. QED nämnde nyligen något om den patriarkaliskt förtryckande glassen ”Clove”. Det var jag, Info, som drog upp saken i en kommentar. Hur Reinfeldts favoritdonna – hon som krävde ovillkorlig kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser omedelbart – i sin blogg utdömde företaget GB för att glassgubben helt radikalfeministiskt omotiverat presenterades tillsammans med en glassgumma.

  Glassgummor skall per definition inte vara glassgummor utan minst kammaråklagare. Samt givetvis inte inte uppträda i ett heterosexuellt sammanhang, som ett BIHANG till mannen.

 50. Ya Krivetko skriver:

  QED!

  Angående

  > På vilket avstånd är alla kvinnor lika vackra?

  Man kan svara på detta fråga på många olika sätt.
  Ett av möjliga svar är följande (bl. an. fick
  jag höra detta och ännu grovare saker från
  en av mina tidigare chefer – en kvinnlig rektor
  på ett gymnasium), grov översättning från ryska:

  Icke-vackra kvinnor finns det inte; däremot, ibland
  har man för lite vodka.

  Jag tycker att ett samhälle är jämställdhet-friskt
  när kvinnor själv skrattar och skämtar om ett
  sådant grovt skämt (och inte anmäller).
  Det finns väl lika många grova skämt om män också….

 51. Info skriver:

  TILL YA-KRIVETKO OCH QED

  ”På vilket avstånd är alla kvinnor lika vackra?”

  Ur mitt eget minne kan jag genast fiska upp en tilldragelse på en studentnation i Uppsala. En danskväll för många år sen. Dumt nog och ung och oerfaren som jag var, så råkade jag, dyster till sinnes, säga till en söt ung väninna, som satt intill:

  – Hm, egentligen tycker jag att tjejerna här ser ganska tråkiga ut. Fast det är klart, när kvällen går så börjar de gradvis se…

  – Haha, snyggare ut. Ju fler öl du dricker, desto vackrare blir kvinnorna…

  Vad kunde jag svara på det? Just det, min lilla väninna, du har så rätt. Du är inte det minsta grov men sunt realistiskt humoristisk. Tack, Girlie!Jag minns dig än, efter alla dessa år.

 52. Info skriver:

  KÄRA TANJA

  Förlåt att jag – av en gåtfull händelse – såg din fråga just nu:

  ”Tanja Bergkvist säger april 13, 2010 kl 6:48 e m

  Info, ang din bild: ”The ”Miss Madonna” gala is sponsored by the ideologically conscious, multinational hormone and equality trust Liberty Pills Inc.” Finns den eller har du hittat på? man vet ju aldrig i dessa tider.”

  http://www.malmgrenpaintings.se/adoration_of_the_delsida.htm

  ”Finns den”? Naturligtvis ska du vara skeptisk på nätet! Jodå, målningen finns. Den finns här på Kungsholmen, tre meter framför min näsa. Jag kommer till och med ihåg, hur den kom till, på Glimmervägen i Uppsala för många år sen, i en liten studentlägenhet på sjätte våningen. Jag kommer ihåg, hur hela målningen rann fram ur mina penslar till min egen dag för dag allt större förvåning. Ungefär som en odödlig Mozart-symfoni ur två trevande små toner. Den har också ställts ut en gång – på Naturhistoriska riksmuseet (en utställning med Naturhistoriska riksmuseets egna konstnärer). Arkivbilder finns.

 53. Ian skriver:

  Exakt Ya (nånting) och Info!
  Var finns humorn i debatten? Det är ju med DEN man kommer någonvart. Det vet Tanja och vi andra kloka kvinnor som hänger på den här bloggen. Det stora bekymret är inte att män har välbehövlig, skön distans till sin könsroll och skämten omkring hela ”problematiken” — utan att kvinnor INTE har det! Dessutom: Är det inte i just olikheterna — och för all del obegripligheterna — som själva tjusningen och dragningskraften ligger? Tänk att pola med en snubbe som tänker och funkar precis som jag själv … BEWARE!

 54. Adam Weisshaupt skriver:

  När Ni ändå är så låga:

 55. Observatör skriver:

  Tanja! Hjälp mig! Du skriver (apropå Kochs snöflinga) att ”För varje steg ökar omkretsen med en tredjedel i förhållande till föregående steg så efter oändlig upprepning får snöflingan en oändlig omkrets, men en begränsad area, vilket kan tyckas paradoxalt”. Kanske är mitt problem med din utsaga av semantisk karaktär, men hur kan det finnas något sådant som ”efter oändlig upprepning”. I min logik finns inget ”efter” något ”oändligt”? För mig kännetecknas det oändliga av sin avsaknad av ett ”efter”.

 56. Matte Matik skriver:

  Observatör: Jag gissar att det handlar om något i stil med gränsvärd – att Tanja var lite snabb i sin formulering, dvs att det handlar att värdet skulle approximera något ju mer man upprepar det. Det är f ö störtcoolt att det finns funktioner man kan tolka geometriskt som har en omkrets som är oändlig, men en yta som är ett reellt tal!

  Nu nåt helt annat. Vi är duktiga på att diskutera saker i trådar på bloggar, och det är väl kanske inte så konstigt att vi hamnar i bloggarna då gammelmedia inte är så bra på att ta upp det vi tycker de borde ta upp. Men… med tanke på att det på sistone dykt upp bra saker borde vi inte visa att vi uppskattar det? Tänker främst på Correns bilaga med Pelle Billing. Jag tog mig faktiskt omaket att registrera mig på deras rätt krångliga forum och skrev en bit, och kan jag så kan ni!

  Här är diskussionstråden:
  http://www.corren.se/forum/messages.aspx?interval=40-59&forumid=4123430&threadid=5172941

 57. QED skriver:

  Artikel från 2006 där viceordförande för Sveriges Förenade Studentkårer ger en ny tolkning av begreppet akademisk frihet.

  ”Akademisk frihet stavas genus

  Jag ser ett väl avgränsat slagfält där
  den kanske viktigaste kampen för akademisk
  frihet står idag och imorgon. Att
  stå upp för genusforskningens ställning
  i forskningen, och genusperspektivets
  ställning i undervisningen. Där borde
  striden stå.

  OCH ÄVEN OM JAG inledningsvis argumenterade
  för att högskolans styrning
  inte ska stå i fokus när man talar om akademisk
  frihet, finns det en aspekt där det
  trots allt finns en tydlig koppling. Om
  genusperspektivet ska ha en chans, om
  akademin inte ska finnas till främst för
  männen, den halva av befolkningen som
  i flera decennier varit i minoritet i högskolan,
  behöver den makthavare som står
  upp för det. Här är det inte klåfingriga
  politiker som är hotet, utan akademins
  grånande ledare, en klan av överhuvuden
  som på professors nivå till 86 procent
  består av män.
  Därför är en förändring som ger fler
  kvinnliga rektorer, fler kvinnliga professorer
  och fl er kvinnliga akademiska
  chefer och ledare ett helt centralt mål för
  den som på allvar vill värna akademins
  frihet.”

  Klicka för att komma åt Sulf%2018.pdf

 58. QED skriver:

  SFS viceordförande Pelle Rödin – som skrev ovanstående – beskrivs så här
  på sajten makthavare.se

  ”Pelle Rödin (s) Politiskt sakkunnig
  Ung medarbetare på riksdagskansliet som gjort sig oumbärlig på det utbildningspolitiska området. Blir belönad som tung sakkunnig.”

  http://www.makthavare.se/2010/02/08/68-listan-sa-befolkar-de-rodgrona-departementen/

 59. QED skriver:

  Adam Weisshaupt, haha den var bra! Här är dryckesreklam som är mer politiskt korrekt:

 60. Lennart W skriver:

  Observatör
  Kanske OK om jag rycker in för Tanjas räkning här. Ibland kan man faktiskt räkna ut vad det blir efter ett oändligt antal matematiska operationer. Exmpel: Geometrisk serie.

  En kanske bättre förklaring ändå är den klassiska om Akilles och sköldpaddan.

 61. Matte Matik skriver:

  Lennart W:

  Handlar det inte om språkförbistring här? Man kan inte säga att något kommer ‘efter’ oändligt antal matematiska operationer – man kan bara säga att man kan komma hur nära ett visst tal som helst när man låter variabler gå mot oändligheten. Men det finns inget ”efter” oändligheten, du går mot oändligheten, men når aldrig fram till den, och man kan förstås inte heller prata om något som kommer ‘efter’ den.

  Det här får mig att tänka på något som är ännu roligare – uppräkneliga mängder och ouppräkneliga. Det finns ju t.ex. oändligt många heltal och rationella tal (kvoter) på samma sätt som det finns oändligt många reella tal. Men då det finns tal som inte kan beskrivas som rationella tal, t.ex. Pi, så då borde man kunna säga att det finns fler reella tal än rationella, och fler rationella tal än heltal. Men det är ju oändligt många hur som helst – kan man verkligen säga att det då finns fler? Kan något vara oändligare än något annat, och då kommer ju begreppet om ”uppräknelighet” in. Nåt är ‘oändligare’ än något annat, det är ju jätteskoj! 😀 Säg att du också tycker det där är kul!?

 62. Observatör skriver:

  Matte Matik! Tack för din insats. För att så att säga klargöra oändlighetens mysterium kan man kanske tänka på lösningen till gåtan ’vad är det för likhet mellan amerikansk öl och att bedriva älskog i en kanot?’ (It’s fucking close to water).

 63. Lennart W skriver:

  Oändligheter är väldigt fascinerande. Men precis som de skriver i Matte Matiks länk om uppräknelighet, har ALLA uppräkneligt oändliga mängder samma kardinaltal, dvs Alef-0, \aleph_0.

  T.ex. finns det faktiskt lika många jämna tal som det finns hela tal! Varför? Borde det inte vara dubbelt så många? Nej. För alla heltal {1,2,3,…} kan i tur och ordning paras ihop med de jämna tal som är precis dubbelt så stora {2,4,6…}, dvs man kan bilda de unika paren (1,2), (2,4), (3,6), osv. Om alla flickor har EN pojke var och alla pojkar har EN flicka var, så måste det vara ju vara lika många av varje sort!

  Däremot finns det många fler reella tal än rationella. Men antalet punkter på en kontinuerlig linje är lika många som antalet punkter på en yta eller i en volym, i just den där parmeningen härovan.

  Finns också ännu större mängder (typ mängden av alla delmängder till den reella talmängden). Finns faktiskt t.o.m. oändligt många sorters oändligheter, där varje högre är oändligt mycket större än den föregående.
  Alef-tal.

 64. Observatör skriver:

  Lennart W! Du skriver: ”Finns faktiskt t.o.m. oändligt många sorters oändligheter, där varje högre är oändligt mycket större än den föregående”. Menar du att det finns olika stora oändligheter? Och vad är olika sorters oändligheter? Du förbryllar mig!

 65. Tanja Bergkvist skriver:

  Ursäkta min frånvaro. F-n, de har plockat bort min Genus-Hitler-video, jag fick höra om det idag att Youtube har lockat bort allt som är taget från Der Untergang. Trodde inte de även tagit min, men det har de – alla är borttagna 😥 😥 😥

 66. Tanja Bergkvist skriver:

  Ian, jag ser att du bekänt kön – trevligt :-). Annars tror ju folk att du är Wachtmeister men du är ju snyggare än så 😉

  Info,
  vad roligt att din tavla hängt på Naturhistoriska!

  Observatör,
  ok låt mig byta ut ”efter oändlig upprepning” till ”vid oändlig upprepning” då, men jag tror du förstår ändå, det som kommer efter oändligt är som du säger också oändligt (\infty +1 =\infty) men poängen är att omkretsen växer obegränsat.

 67. Tanja Bergkvist skriver:

  Varför kompileras inte Tex-koden!? 😦 Nåja, strunt samma: oändlighet +1=oändlighet då.

 68. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ”Akademisk frihet stavas genus”!?

  Ur artikeln: ”Här är det inte klåfingriga
  politiker som är hotet, utan akademins
  grånande ledare, en klan av överhuvuden
  som på professors nivå till 86 procent
  består av män.”

  Jag hade gärna sett att denna klan av grånande professorer från akademin satt i Riksdagen istället för politikerna.

 69. Tanja Bergkvist skriver:

  Observatör, här, från wiki :
  ”Antalet nya linjer att operera på blir hela tiden 4 gånger tidigare antal linjer, så antalet linjer efter n iterationer blir följaktligen 4^n… Denna figur [von Kochs snöflinga] erhålls genom att man börjar med en liksidig triangel istället för bara en linje. Vid varje iteration ökar omkretsen med en tredjedel. I iteration n är längden (4/3)^n gånger ursprungslängden. Snöflingans omkrets saknar alltså gränsvärde och går mot oändligheten när n går mot oändligheten. Däremot konvergerar dess area mot 8/5 gånger ursprungstriangelns area.”

  Har kan du också inse varför dimensionen blir fraktal
  (\ln 3/\ln4\approx 1.26) men bättre byta till engelska versionerna på wiki för utförligare förklaringar.

 70. Tanja Bergkvist skriver:

  Så nu funkar tex-koden längre upp också, måste varit ngt tillfälligt fel.

  Matte Matik och Lennart W, bra ni håller lite mattelektion på bloggen om kardinaltal och uppräknelighet – får mig att känna mig mer hemma på min egen blogg och mina identiteter flyter ihop till ett – tack! 🙂

 71. Ian skriver:

  Usch, sitter och läser det här blogginlägget med alla dess kommentarer. Läskigt är bara förnamnet … och en bit ner utvecklar journalisten ”Hans” sin känslor.

  http://genusnytt.wordpress.com/2010/04/20/feministisk-propaganda-i-radio-insider-vittnar/

 72. Ian skriver:

  Matte och Lennart: Inte för svår matte bara! Tänk på oss stackare som blev matteförstörda av det gigantiska experimentet MÄNGDLÄRA i späd ålder och efter den prövningen är tacksmma — och förvånade! –at vi ens klarar av vardagsekonomin.

  Tanja: Förfärligt sorgligt med filmen! Den hade garanterat fått en guldpiska vid Nationella sekretariatets årliga filmfestival 😉

 73. Tanja Bergkvist skriver:

  Hm jag ser att folk har kommit till min blogg genom att googla på Dick Harrison och Susanna Hakelius Popova, på Harrison kommer min blogg upp som nr 9 och på Hakelius Popova som nr 5 (och 12). Det kan man ju se i sin wp-admin hur folk hittat till bloggen. Idag har folk även hittat hit genom att söka på orden ”spöklik avståndsverkan”, ”genushitler”, ”manlig amning”, ”genus kbt”, ”härskarteknik” och mycket annat, men frågan är hur någon kommit hit på sökningen ”multipla orgasmer” – vad sysslar ni med!? 😉 Någon som håller koll på Erik, Dogdylan med flera som ju brukar kommentera vissa inlägg i flera veckor? Erik – är du den skyldige!? Eller kanske snarare Info, om jag skulle göra en kvalificerad gissning. Info, har du lagt ut en tavla på min blogg på detta tema?

 74. Tanja Bergkvist skriver:

  Ian, ja som den här boken, där en konstnär faktiskt lyckades lura Göteborgs queerinstitut (de som högtidlighåller ”Heterohatsts dag” varje år i augusti som bekant): Bokbål Förlag kammade hem priset för ”intersektionellt manshat av hantverksmässig fulländning” för boken Fångad

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/09/18/bokbal-forlag-far-pris-for-intersektionellt-manshat/

  (QED, ja de blev lurade, minns du var tveksam men det reddes ut med de inblandade efter ett tag).

 75. Ian skriver:

  Tanja: Ha ha! ”Konstkukskollektivet” och ”intersektionellt manshat av hantverksmässig fulländning”. Underbart!

 76. Tanja Bergkvist skriver:

  Ian, ja de är galna, därför kan man få ett pris genom att göra ngt så galet som möjligt :-), men de kan till slut inte skilja på äkta galenskap och fejkad.

  Heterohatets dag: http://www.kamplust.se/heterohat/index.php

  Kan du tänka dig en annan hat-dag och hur det skulle tas emot i media? Jag antar de undantas eftersom alla vet att de är galna och därmed inte kan anses ansvariga för sina projekt… Kanske man borde köra deras hatdag genom transgenusmotorn, eller det räcker egentligen med att byta hetero mot homo så blir det åtal. Ingen likhet inför lagen här…

 77. QED skriver:

  Tanja, synd att Genus-Hitler videon togs bort. Kan inte någon lägga upp den någonstans där filmbolaget inte har något att säga till om?

 78. Ian skriver:

  Tanja: Apropå multipla orgasmer och hur man hittar rätt 😉 dvs till världens bästa blogg. Vet du vem som tipsade mig om dig ..? En riksdagspolitiker!

 79. QED skriver:

  Svenska kyrkan: ”Victoria visar på omodern syn på jämställdhet”

  http://www.aftonbladet.se/brollopet/article6999626.ab

 80. Info skriver:

  TANJA: HITTILLS TROR JAG ATT JAG HAR LYCKATS SVARA

  någorlunda tillfredsställande på de flesta av dina frågor. Men den här gången blir det svårare:

  ”Tanja Bergkvist april 22, 2010 kl 6:45 e m: ”…frågan är hur någon kommit hit på sökningen ´multipla orgasmer´ – vad sysslar ni med!? Någon som håller koll på Erik, Dogdylan med flera som ju brukar kommentera vissa inlägg i flera veckor? Erik – är du den skyldige!? Eller kanske snarare Info, om jag skulle göra en kvalificerad gissning. Info, har du lagt ut en tavla på min blogg på detta tema?”

  Nej, dylika obiologiska fantasimotiv har aldrig lockat mig. ”Multipla orgasmer”, ”fontänorgasmer”, ”G-punkter” och liknande hel- och halvskrönor tillhör inte mitt intresseområde utan snarare och nästan uteslutande dels den feministiska ”kvinnor-kan-lika-bra-som-män-och-bättre-sfären”, dels diverse frågespalter i tidningar för yngre tjejer (9-16 år).

  Men skulle det inte kunna finnas något samband med bloggerskan TANJA S. (som jag nämnde i en kommentar hos dig förra sommaren)? Hon är ju både anarkistiskt ”polyamorös” och ett telefonsexproffs (phonefucker). Samt kan bevisligen googlas fram tillsammans med uttrycket ”multipla orgasmer”.

  Någon kan t.ex. i någon orgasmblogg ha sett namnet TANJA (avseende Tanja S.), googlat på förnamnet och så råkat hitta vår egen matematiska doktor Tanja B.

  Ja – inget säkert svar för ögonblicket. Nu kanske du i stället själv kan presentera mysteriets slutliga lösning?

 81. Erik skriver:

  Tanja: Multipla Orgasmer hahaha! Hur lyckas du ens få en träff på den titeln? Och hur kunde mina och dogdylans metadebatter leda dig att tro vi nån av oss är den skyldige? Dogdylan sade visserligen jag rör mig på djupa vatten men det är väl en nååååååågot långsökt metafor hoppas jag.

 82. Ian skriver:

  Oj då. Vadan denna vårysterhet. Vad har du nu dragit igång, Tanja ..? Skulle vår doktor ha bytt ut ett B mot ett S? Mycket chockerande! Fast vänta: vi kvinnor med vår oerhörda 😉 simultankapacitet får här kanske ett användbart tips för att dryga ut hushåll med bara en inkomst. Fraktaler och ”phonefucking” i inkomstbringande skön förening. Two in one. Skulle kunna funka. Och går säkert att avhandla samtidigt.;)

 83. QED skriver:

  Tanja, du har ju skrivit om genus och multipla intelligenser

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/18/ett-alternativt-iq-test/

  så du är delvis skyldig till googleträffen 😉

 84. Adam Weisshaupt skriver:

  Ha ha Multipla intelligenser vs multipla orgasmer är väl lite grann samma sak som med miljö vs arv, dvs du kan inte ha den ene utan den andre.

  Tagit bort Hitler-genus videon från Youtube!? Är det månne Stasi projektet i Varberg* som har ett finger med i spelet?

  * I Varberg ligger ett företag som sysslar med att föra det politiska korrekta arvet vidare, de sysslar b la med att censurera och moderera våra stora nättidningar.

  Älskar denna blogg men då mina matematikkunskaper sträcker sig till att jag arbetat som kalkylerare på ett byggföretag (skyddsrumsuppföringar, bra att veta var man inte ska befinna sig under bombattack) så är man som ett frågetecken ibland.

  Denna blogg är nutidsorienterad och lärande på ett sätt som gör att någon måste kontakta skolministern eller/och samtliga prefekter så att de får ta del av denna metods framgång för medvetandegörning och upplysning. Tack Tanja och tack alla som kommenterar här, Ni är fantastiska!

 85. Dogdylan skriver:

  Jag och Eriks diskussioner har ju varit så extrema så söker man på något icke-pk ord så kommer nog Tanjas blogg upp i periferin.

  När skall Tanja utveckla bloggen och skriva om något annat än genusväldet och kasta sarkastisk institutionshumor på genusväldet.

  Jag läste en rolig grej på fria tider.

  http://www.friatider.se/bonnier-raderar-anders-jacobssons-blogg

  Sunes och Berts ena farsa. Anders Jackobsson har fått det hett om öronen. Han har skämtat om de såkallade ”flyktingbarnen” (Barnen med skäggväxt och som ser ut att vara bortåt 25-30 år)

  Media-Sverige rasar. Hur har den här onde fan, gått för långt! Bonnier har raderat hans blogg! Batikhäxan Gunilla Brodrej skriver:

  ”Det är så man vill gråta. Man vill gråta i armarna på Astrid Lindgren som under andra världskriget tog ställning mot nazismen och i boken Kati i Amerika beskrev rasmotsättningarna i USA.
  1996 engagerade hon sig i den utvisade kurdiska familjen Sincari. I en text på Expressens ungkultursida 9/11-09 skriver hennes vän Margareta Strömstedt: ”Barn och djur som for illa tände henne alltid och fick henne att ligga vaken på natten, grubblande på olika lösningar.”
  Anders Jacobson ligger tydligen vaken av helt andra skäl.”

  Det finns få mediahus som har gjort så mycket dålig för Sverige, så som Bonnier. Det är inte ofta de skriver någon ärligt och antändigt.

  Sedan är det kul att höra att Flashback, Fria Tider, Politiskt Inkorrekt har blivit mediahorornas största fasa. Tydligen får Nationell Idag pressstöd, och det retar ju etablisemanget till vansinne. Tänk när Fria tider, Politiskt inkorrekt osv. får pressstöd. Dessa är inte ens i närheten lika extrema som Nationell Idag, och tilltalar därför desto flera, de är dock anti-etablisemanget.

  Tänk er själva när konservativa, (klassiska)liberaler, icke-politiskt korrekta, antifeminister, nationalister, invandringskritiker, HBT-kritiker, kristna osv. börjar få pressstöd för sina nättidningar. Bonnier, Höjne, Strix och LO lär ju bli fullständigt galna. De stora mediahusen kommer få konkurrens, inte av den extrema vänstern (som alltid varit marginaliserad) – men av de såkallade ”realisterna”, eller de som mer eller mindre är vänligt inställda till Upplysningens ideal eller gud förbjude, klassiska kristo-västerländska ideal.

  Skadeglädjen är enorm! HAHAHAA

 86. Adam Weisshaupt skriver:

  Den var rolig, common sense slår relativism alla dagar i veckan. Starta en blogg Dogdylan!

 87. Info skriver:

  ALFHILD-PRIS 2009 TILL SCUM-MANIFESTETS ÖVERSÄTTARE

  ”Årets Alfhildpris går till Majgull Axelsson och Christina Ouzounidis. Priset har instiftats av Riksteatern och Östgötateatern för att stimulera ´dramatik som synliggör ett kvinnligt perspektiv på allmänmänskliga frågor´. I motiveringen står att Majgull Axelsson ´skildrar brännande frågor och teman´ och Christina Ouzounidis kallas för en ´ung och radikal dramatiker´.

  Tidigare vinnare är Mirja Unge (2008) och Sara Stridsberg (2009). Priset består av en pjäsbeställning.” (Sv.D. kultur 26/4 2010.)

  ALFHILD AGRELL var en medioker, radikalfeministisk, familjehånande pjäsförfattare i slutet av 1800-talet. SARA STRIDSBERG gjorde den bejublade svenska översättningen av lesbiska Valerie Solanas´ SCUM-manifest. Sedermera skrev Sara Stridsberg en bok OM sin hjältinna, Solanas, samt en annan bok ”ur ett HBT-perspektiv” om den lesbiska ”stålsimmerskan” Sally Bauer (”Happy Sally”).

  Och fick på störten ÄNNU flera litterära priser.

  Tanja – var ligger din ö?

 88. Harry skriver:

  Tanja har ingen ö. Det är jag som har en ö.

 89. Tanja Bergkvist skriver:

  Ian, ”Vet du vem som tipsade mig om dig ..? En riksdagspolitiker!” Vad roligt att höra! 🙂

 90. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ja det var ju inte oväntat att han skulle flippa ut över borttagna videos. Nåväl, min video har jag ju på DVD och usb och när jag orkat kolla upp möjligheterna ska jag fixa det.

 91. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, tack för tips till Wendelaartikeln.

  ”Om kronprinsessan vill vara hela folkets prinsessa behöver hon och Daniel Westling tänka om, skriver Annika Borg, präst i Svenska kyrkan, på DN Debatt. Amerikanska filmer verkar ha inspirerat flera svenskar till en ny tradition vid bröllop: överlämningen av bruden från pappan till blivande mannen. I Sverige finns ingen tradition som säger att bruden ska ledas fram till altaret av sin pappa.”

  Men vad bra och normbrytande i så fall, då borde ju svenska kyrkan, eller åtminstone denna präst, välkomna det nya som kommit utifrån och ersätter svensk förlegad tradition av att inte ha det så här. Eller hur ska man ha det med allt egentligen?

 92. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ja du har rätt, det är denna du menar antar jag: http://ablativ.blogspot.com/

  Adam,
  det kan ju vara som QED skriver att jag någonstans nämnt multipel intelligens och därav träffen hit. Spelar ingen roll – tack för dina varma ord om min blogg :-).

 93. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte, ja det där var ju typiskt ”det var patriarkatets fel”. Allt är patriarkatets fel, så nu när vi alla vet det kan man ju lika gärna lägga ner all samhälls-, psykologi- och genusforskning ;-).

 94. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, ”När skall Tanja utveckla bloggen och skriva om något annat än genusväldet och kasta sarkastisk institutionshumor på genusväldet.” Jag borde kanske göra det, ibland känns ju genusfrågan ganska uttömd och färdiganalyserad – det är bara kvar att åtgärda allt nu. Och sedan gå vidare till nästa fråga :-).

 95. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, man kan inte få presstöd för en nättidning, man måste ha pappersupplaga. Är inte 100% men 99% säker. Kolla gärna upp det för om det gäller nättidning så drar jag isf igång en genast! 🙂 Men som sagt, presstödet omfattar nog bara tryckt tidning.

 96. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, som Harry säger – jag har ingen ö, men han har visst. Jag äger bara domänen http://www.verklighetensfolk.org/

 97. Matte Matik skriver:

  Tanja:
  ”… då borde ju svenska kyrkan, eller åtminstone denna präst, välkomna det nya som kommit utifrån och ersätter svensk förlegad tradition av att inte ha det så här. Eller hur ska man ha det med allt egentligen?”

  Fullträff! Öppenhet mot andra kulturer gäller visst bara man väljer de sådana som är godkända. Det är tydligen bättre att göra något som går hem bland hela svenska folket än att ta efter Amerika.

 98. Dogdylan skriver:

  Tanja:

  Jag såg den här debatten med Per ström och hur de behandlade honom insåg jag ju att genuskriget inte kommer ta slut förrän vi går till botten med relativismen – och dess sönderfrätande på samhälliga normer.

  Till och med goda sådana, så som att man som INDVID är ansvarig för sina handlingar, och att man inte kan hållas historiskt eller kollektivt ansvarig för någonting man inte gjort, oavsett om det är kvinnoförtryck eller slaveri. Det är dags för högern att börja mobilisera inför valet. Det är fem månader kvar.

  Som jag skrev i tråden, internethögern växer så pass mycket så media till och med omskriver oss som ”hatmobben”.

 99. […] under den dokumentärfilmfestival som arrangerades tidigare i år i samarbete med Nobelmuseet (gammalt blogginlägg om fraktaler i samband med detta). Utöver denna matematikdokumentär visades ”Resan till livets […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: