Sprit, sjukvård och att vara som alla andra

Här kommer en fortsättning på förra inlägget i form av några utvalda stycken från läkaren Rickard Fuchs bok ”Visst är det härligt att vara svensk”:

Spriten

Spritfilosofen

Spritfilosofen

”När svensken dricker sprit blir han antingen sentimental, filosofisk eller aggressiv. Den sentimentala berusningen, som inte är så vanlig, yttrar sig i att den berusade med tårfyllda ögon börjar berätta om sin barndom och sin mormor. Det kan han sedan hålla på med en hel kväll, till århörarnas stora förtvivlan. Kvällen avslutas med en tårdypande skildring av mormors begravning, vilket skedde på kvinnofängelset i Hinseberg, där mormor satt inne för mordbrand. Den filosofiska berusningen är mycket vanlig. Den berusade talar då om vad livet egentligen är och vad livets innersta mening är. Den sprit-inducerade filosofen lägger också ut texten om döden, ”döden är en naturlig fortsättning på livet i den kretsgång som avslutas vid födseln när man dör i livets kärna av ständig evighet och odödlighet. Är flaskan tom redan?” Filosofen sitter sedan tyst en stund. ”Livet och döden är egentligen samma sak”, säger han utan att närmare gå in på detaljerna i detta intresseväckande uttalande. ”Är vi egentligen människor?” frågar spritfilosofen därefter och när man tittar på honom kan man faktiskt undra. ”Vad är meningen med livet?” fortsätter han och svarar själv på denna relativt svåra fråga, ”meningen med livet är att leva.” Han är mycket nöjd med att ha löst denna fråga som har sysselsatt mänskligheten i alla tider och rapar belåtet innan han ger sig in på att förklara varför tiden egentligen går baklänges, åtminstone på hans klocka.”

”De som reagerar med aggressivitet när de blir berusade är tyvärr inte så ovanliga. De försöker då få igång bråk med den som står närmast. De börjar gärna tala politik i provocerande ordalag eller anklagar någon i närheten för att vara ovanligt ful. I sällsynta fall kan spriten framkalla flera olika slags berusning samtidigt. Man kandå bli filosofisk och aggressiv samtidigt, vilket ger ett något konstigt intryck. ”Du din fula jävel, nu ska jag tala om för dig vad livet egentligen är. Livet är en evighetens interpunktion i intigheten med döden som livsförlängande moment. Förstår du? Eller ska du ha på käften, din jävel?”

Sjukvård

MDOP-kvoten uppfanns i Sverige

MDOP-kvoten uppfanns i Sverige

”Vi har bra sjukvård i Sverige. Vi har faktiskt världens bästa sjukvård, mätt enligt MDOP-metoden (MDOP står för Många Doktorer Och Piller). MDOP-metoden innebär att man multiplicerar antalet läkare patienten träffar på sin väg genom sjukvårdsapparaten med antalet mediciner han får utskrivet under samma tid. Till denna summa lägger man sedan antalet minuter patienten suttit i telefon och försökt att få tag i en doktor. Den summa man då får fram divideras med antalet hembesök doktorn gjort och från den summan drar man sedan antalet läkarbesök då man förstått vad doktorn menat. Det tal man då får fram kallas för MDOP-kvoten och där ligger Sverige i topp! MDOP-metoden är en svensk uppfinning, som andra länder kommer att anamma, så fort de lärt sig att förstå den… Vi är mycket nöjda med vår sjukvård i Sverige och många patienter uppskattar speciellt att få träffa så många olika läkare vid upprepade besök på sjukhus och läkarmottagningar. I andra länder tvingas patienter ofta träffa samma läkare gång på gång. Vi svenska patienter kan, om vi har tur, glädja oss åt att få träffa en ny doktor vid varje besök. Det är bra. Det ger patienten en chans att lära känna många läkare, vilket är trevligt. Det ger också patienten en möjlighet att vid varje läkarbesök få dra sitt livs lidandes historia från början till slut. Statistiskt sett är det också så, att om man som patient får träffa många läkare, så ökar chansen att någon av dessa läkare är duktig och vet vad som ska göras.”

”Svensk sjukvård kommer i framtiden att ägna sig åt uppsökande verksamhet. Den medicinska forskningen har nått så långt, att man nu kan konstatera att inte någon människa är helt frisk. Alla är sjuka, bara man undersöker dem tillräckligt noga. Vår alerta sjukvård har uppmärksammat detta faktum och kommer att skicka ut en liten broschyr med titeln ”Visst är ni sjuk!” till alla svenskar. I denna broschyr kommer vi att kunna läsa att vi bör kontakta läkare, vilket vi gör bäst genom att spela sällskapsspelet ”Ringa doktorn”. När vi så småningom får tag i en läkare, får vi mediciner utskrivna åt oss. Det blir i första hand stora vita piller samt små röda tabletter. De vita pillren är till för att ta bort biverkningarna man får av de små röda tabletterna och de röda tabletterna måste man äta för att minska biverkningarna av de vita pillren. I vissa fall bör man också äta små gröna kapslar som ska tas med ett glas vatten sex gånger om dagen. Kapslarna hjälper inte mot någonting, men det är nyttigt att dricka sex glas vatten om dagen.”

Att vara som alla andra

Tyvärr har man ännu inte kommit på hur mankan genmodifiera människor till att tycka lika

Tyvärr har man ännu inte kommit på hur man ska genmodifiera människor till att hysa samma åsikter

”Vi svenskar vill gärna vara som alla andra. Det känns tryggast så. Vi tycker inte om att utmärka oss och skilja oss från mängden. Att vara som alla andra ger gemenskap och gemenskap vill vi ju alla ha. Därför strävar vi ständigt efter att klä oss som alla andra, uppföra oss som alla andra och tycka som alla andra… Det är mycket viktigt att ha rätt åsikt i alla tänkbara och otänkbara ämnen. Vad som är rätt åsikt växlar givetvis med platsen och tiden. Åsikter, liksom kläder, växlar med modet. Ena dagen ska man ha säckiga jeans och vara emot Öresundsbron, nästa dag bör man ha åtsittande jeans och vara för ökade semesterresor för ungdomsbrottslingar. Det är inte alltid så lätt att hänga med, men ni får göra så gott ni kan. Ni måste hålla er á jour med vilka fördomar man bör ha, vilka man inte bör ha och vilka man bör ha ibland och ibland inte. Det gäller bland annat att veta vilka människor och länder det är inne att tycka om, tycka illa om och tycka synd om. Vilka TV-program ska man tala illa om och vilka ska man inte ha sett? Bör man stödja frihetsröreslen i Salasi och var i helvete ligger Salasi? Speciellt när det gäller åsikter om utländsk politik är det viktigt att ni håller er aktuell. Åsikterna om hur problemen ska lösas i långt bort liggande länder växlar nämligen mycket snabbt. På förmiddagen bör man kanske stödja de militärimperialistiska kommunisterna i Nya Mbwama (tidigare Franska Banankusten), men på eftermiddagen ska man helhjärtat ge sitt stöd åt de socialistiska revolutionsmoderaterna i samma land. God ledning om vad man ska tycka i dessa frågor får man av TV. När nyhetsuppläsarna indignerat talar om ”uppror av terrorister” så får man inte tycka om upproret. När nyhetsuppläsarna ler in i kameran och kallar revolutionärerna för ”tappra frihetskämpar” så är det dags att byta åsikt, även om man inte haren aning om var landet ligger eller vad de slåss om.”

”Det finns dock frågor där man får ha en egen åsikt. I starkt personliga frågor anses man få tycka i stort sett vad man vill. Frågan huruvida ni ska gifta er med Britta eller inte, är en ganska personlig fråga. Ni får i detta ämne framföra er egen åsikt, men helt självbestämmande kan ni inte bli. Ni måste, även i denna relativt personliga fråga, ta reda på vad andra människor tycker. vad tycker till exempel Britta? Och Brittas mamma? Och era bekanta? Och Brittas man?”

”När man är osäker på vad man ska tycka om något eller någon, kan man ofta klara sig med en så kallad allmän åsikt. Allmänna åsikter är åsikter som går att använda i alla sammanhang och som alltid är rätt. De är harmlösa och meningslösa. Det finns två typer av allmänna åsikter. Den ena typen säger inte någonting och den andra säger ja och nej samtidigt. Typ två av allmänna åsikter innehåller alla tänkbara åsikter i en fråga samtidigt och ingen förstår ett dugg av vad ni tycker. Typ ett av allmänna åsikter är åsikter som är av så urvattnad och utslätad karaktär, att de inte kan reta någon. Exempel på en sådan åsikt är: ”Ja, jag tycker nog som min far i den frågan”…. En annan bra och menlös typ-ett-åsikt är den eftertänksamma åsikten: ”Det är faktiskt inte så lätt att svara på.”… Alla förstår och respekterar ett sådant svar. Det visar att ni har satt er in i ämnet ordentligt. En variant på denna åsikt är: ”Det är svårt att säga innan man har alla fakta” Även detta är en vederhäftig åsikt som alltid går att använda:

– Älskar du mig?
– Det är svårt att säga innan man har alla fakta.

Typ två av allmänna åsikter framför, gärna mångordigt, alla tänkbara åsikter på en gång. Det väsentliga med dessa åsikter är att allt vettigt ställningstagande sveps in i  en ogenomtränglig dimma av ord, svammel, oförståeligt tyckande och meningslöst pladder. Våra politiker är mästare på detta… Vill man istället framföra ett klart ställningstagande för eller emot något, så går det också bra, bara man kommer ihåg att ta ställning både för och emot:

– Vad tycker du om Öresundsbron? Tycker du att vi ska ha en bro över Öresund?

– Det måste jag nog säga att jag tycker att vi ska ha inte. Det är ju nödvändigt med en bro där, men vi klarar ju oss bra utan den. Den är ju miljöfarlig och bra, men helt ofarlig men dålig. Vi måste, tycker jag, satsa på en ombyggnad av en utbyggd nedläggning av en icke-bro, men i armerad betong, så att den flyter.”

Boken Ruttna lingon

Boken Ruttna lingon - en kvasifilosofisk chimär i en illusorisk drömvärld skapad ur ett osignerat kaos av illuminerade känslor

”När det gäller kultur måste man också ha rätt åsikt. Man behöver inte gå till sådana ytterligheter som att se kulturprogrammen på TV, men man bör kunna se skillnad på en bok och en videokassett. Man bör också ha en åsikt om de senaste inne-böckerna. Det innebär inte att ni måste läsa dem, många av dem är ju väldigt tjocka och tryckta med ganska små bokstäver, men ni måste ha rätt åsikt om dem. Om ni orkar kan ni därför läsa någon dagstidningsrecension och lära er den utantill. ”Jodå, ‘Ruttna lingon’ av Sandberg tycker jag nog är en kvasifilosofisk chimär i en illusorisk drömvärld skapad ur ett osignerat kaos av illuminerade känslor. Och den är ju tryckt på ganska bra papper”… Om ni är tränad, kan ni direkt bli accepterad i vilket sällskap som helst, genom att uttrycka åsikter som är helt rätt, dvs precis som alla andras. Ni kan då kliva in i ett rum fullt med obekanta människor och efter en kort åsiktsmonolog bli hjärtligt välkomnad av alla i rummet. ”Hej på er´allihop. Jag heter Gustav, om ni inte har något emot det. Säga vad man vill om Öresundsbron, men det är synd om barnen. Att skiljas är adjö en smula. den nya regeringen i Guatemala är nog inte lika bra som Lill-Babs, men Volvo kan man lita på. Vad tyckte ni om den nya TV-serien ‘Utan byxor’, visst är det inte så lätt att svara på. Nog är Larssons nya bok en imaginär studie i pseudorelevanta speglingar av ett inverterat skärvdjup. Jag tyckte att boken var väldigt bra, fast dålig. Den där tavlan är väldigt fin, lagom mycket blått i den, tycker jag. Är det en Picasso? Eller Zorn?””

Det var Fuchs det. Nu till genusfrågan. För inte så länge sedan konstaterades som bekant (SOU 2010:10) att läromedlen i historia var bristfälliga ur jämställdhetssynpunkt, och nu har man intressant nog upptäckt att detsamma gäller läromedlen i samhällskunskap (SOU 2010:33): ”I rapporten påvisas att samtliga av de granskade läromedlen uppvisar brister i ovan nämnda avseenden. Problematiseringar av köns- och jämställdhetsaspekter finns, men är få. Denna rapport är nummer två i en serie av forskarrapporter från DEJA. Den första rapporten – av samma författare – behandlade genus och jämställdhet i läromedel i historia. De rapporter som följer kommer att behandla andra aspekter av genus och jämställdhet i skolan. Rapporterna kommer alla att publiceras under 2010, och föregår Delegationens slutbetänkande, som överlämnas till regeringen senast den 30 november 2010.”

50/50 är ett måste

50/50 är ett måste!

Författare till båda dessa rapporter är professor Ann-Sofie Ohlander som satt i styrelsen för Nationella sekretariatet för genusforskning år 2003-2006. Det var länge sedan jag läste en SOU-rapport så denna printar jag nu ut för att läsa igenom och sedan blogga om. Syftet är trots allt enligt uppgift att sprida den kunskap som presenteras i rapporten, där man räknat hur många kvinnor respektive män som är namngivna liksom hur förhållandet ser ut när det gäller bilder. Det är betydligt färre bilder på kvinnor än på män enligt rapporten, och det kanske kan betyda något, inte vet jag, men vad skulle man säga om det istället var fler bilder på kvinnor – skulle inte detta ses som en objektifiering av kvinnor och därför också kritiseras ur ett genusperspektiv? Antagligen måste fördelningen vara exakt 50/50 för att läroboken ska undgå kritik, men då dyker givetvis andra aspekter upp, som ålder. Är det mest bilder på unga kvinnor (objektifiering alternativt att äldre kvinnors erfarenheter ignoreras) eller är det mest bilder på äldre kvinnor (försummande av unga kvinnor samt fixering vid kvinnor som fött barn och därmed utgör Patriarkatets hantlangare)?

Potensmänden av mängden {x,y,z}

Potensmängden av mängden {x,y,z}

Sedan har vi andra aspekter som etnicitet, självupplevt genus, funktionshinder och sexuell läggning och andra delmängder i form av kategorier som skapar en människas identitet enligt intersektionalitetsexperterna, och frågan som inställer sig hos mig som matematiker är hur potensmängden P(M)   (och borde det verkligen fortfarande heta potensmängd i ett genusmedvetet samhälle som vårt?) egentligen ser ut till mängden människa M, och vilka element ingår egentligen i M, och är tomma mängden \emptyset\in P(M) identisk med den identitet som skapas i var och en av oss efter tillräckligt mycket genuspropaganda, och var drar svenska staten i så fall gränsen till ”tillräckligt mycket” så att man vet när tomheten inträder? Och behövs inte en ny statlig utredning snart som begrundar det orättvisa patriarkala faktum att potensmängden alltid är större än den betraktade mängden? För att återgå till SOU:n – författaren ”undersöker också i vilken utsträckning böckerna kan sägas ha ett könsneutralt perspektiv, det vill säga handla om människor, både kvinnor och män.” (sid 10) och det är här jag börjar känna mig lite förvirrad och får en känsla av att det tydligen finns människor som inte är människor och att det här med genusgranskningar egentligen inte är särskilt befogat utan mest är en lek med ord och folks tålamod i syfte att presentera en bra arbetslöshetsstatiskt inför valet och upprätthålla illusionen av att utvecklingen går framåt.

Lästips: ”Feministerna och politikerna sviker kvinnor som mig”,
”Är vänsterns monopol på godhet på upphällningen?”

40 Responses to Sprit, sjukvård och att vara som alla andra

 1. Karl-Oskar skriver:

  Han skriver lite som Tage Danielsson tycker jag, roligt alltså!

 2. Jax skriver:

  Hej Tanja.
  Nu orkar jag snart inte med att öppna din blogg. Du skriver så hiskeligt lååååååånga inlägg. Om jag får möjlighet skall jag bilda en grupp som skall ge ut sammandrag av alla dina inlägg genom tiderna. Det blir sprängstoff det!
  MEN det du tar upp av nyhetsförmedlingen (nyhetsindoktrineringen) är viktigt. I dag utestängs och ”osynliggörs” grupper från samhällsdebatten genom att få diverse etiketter och därmed anses vara diskvalificerade att få tycka något. Oavsett vad de säger i sak. Ett inlägg från vänsterhåll är ”vänsterextremistiskt” och därmed behöver man inte ta det på allvar, även om det i grunden är vettigt. Från högerhåll är det ”högerpopulistiskt”. Andra etiketter är ”rasist”, miljöaktivist”, (ja, alla aktivister förresten), ”yrkesdemonstrant”, ”främlingsfientlig”, och ”man”. Att vara man innebär att ens uttalanden i debatten inte tas riktigt på allvar. Då är man en previlegierad förtryckare som hindrar andra från att få lika villkor. Därför skall man helst hålla tyst. Det är minsan andras tur nu.

  Nu slutar jag innan kommentaren blir för lång. Trevlig Helg, Tanja.
  Du är mitt ljus i genusmörkret!

 3. Ch. skriver:

  Genusmörkret, ja. Hur långt ska man anse att det gått? Någon som är i stånd att göra en objektiv uppskattning? Hur utbrett är det utanför Sverige? Hur starkt, och organiserat, är motståndet? Hur bedömer vi utvecklingen?
  Hur mår manliga studenter på högskolorna? Vad vill vi som ser genushysterin som något negativt? Ska allt återgå till gamla tider? Före 1970, 1960, 1930 eller ser vi något nytt framför oss? Kanske något nytt som bygger på gammalt. Jag försöker formulera principerna för en ”sann jämställdhet” men det går trögt och ingen verkar vara intresserad.Trevlig helg Tanja?

 4. Leif Lindau skriver:

  Du skriver :””MDOP-metoden innebär att man multiplicerar antalet läkare patienten träffar på sin väg genom sjukvårdsapparaten med antalet mediciner han får utskrivet under samma tid. Till denna summa lägger man sedan …”. Om man multplicerar två tal, då blir resultatet en produkt, ej en summa. Annars har du helt rätt – som oftast.

 5. Karl-Oskar skriver:

  Citerar man någon ska man inte gärna ändra i texten (då är det inget citat längre). Eventuellt fel torde alltså vara Fuchs.

 6. Lennart W skriver:

  Tanja, ibland drar du till med rätt långsökta mattebegrepp bara för att t.ex. heter samma sak (genus t.ex..). Inte menat som kritik, för det brukar ju bli roligt iaf.

  Men det där om potensmängden P(M) på M=alla människor, är ju tänkvärt på riktigt ju. Hmmm…! Jvligt bra faktiskt.

 7. Cuben skriver:

  På tal om potensmängd och familjer;

  M = {{1,2},{2,3},{3,4}} är en familj av delmängder av A = {1,2,3,4}.

  Potensmängden P(A) av en mängd A är en familj av delmängder av A. Varje familj av delmängder av en mängd är själv en delmängd till potensmängden för denna mängd.

  Långsökt är väl snarare vissa typer av limesfunktioner.

  När det gäller sjukvården så är det ju intressant när man utvecklar en målvariabel och den som utvecklar målvariablen har ett egenintresse och intressekonflikt. När sedan ”ägaren” av samma målvariabel sedan vill pracka på den på andra över hela världen. Låter som en alldeles utmärkt upplägg för statsbidrag och utlandsresor med traktamente för mig. Gäller väl bara att koppla på genusstuket så är saken biff.

  Hmmm kan ingen matematisk nationalekonom med inriktning på ekonometri och mikroekonomi, doktorera om detta.

 8. Tanja Bergkvist skriver:

  Karl-Oskar, vet inte varför din första kommentar hamnade i granskningskön, sorry!

  Jax,
  osynliggörande – det är ju en härskarteknik och borde tas itu med från statligt håll. Menar du verkligen att etiketten ”man” gör att man inte tas på allvar? 🙂 Kanske i jämställdhetsdebatten då, men inte i övrigt väl? Men det vet ju alla att det enklaste sättet att slippa ta en debatt är att stämpla någon som galen. Är så trött på ”samhällsdebatten” i det här landet…

  Ch,
  att ingen verkar intresserad beror på att alla är upptagna med sina egna liv, och det är också så det var tänkt, så slipper man motstånd. De som jobbar med genusagendan är avlönade medan de som jobbar emot gör det gratis och på egen risk, antar det är därför det går trögt. ”Hur långt ska man anse att det gått? Någon som är i stånd att göra en objektiv uppskattning?” Det har gått jättelångt, men successivt, så att det blivit en tillvänjning. Men Pelle Billing har ju formulerat ett manifest för sann jämställdhet, precis det som du själv är inne på: http://www.pellebilling.se/2009/11/manifest-fran-feminism-till-jamstalldhet/ Se även hans ”Varför gör jag detta”: http://www.pellebilling.se/2010/01/varfor-gor-jag-detta/ Om det kan vara till någon tröst så borde ju verkligheten komma ikapp snart, men det är klart att man borde påskynda processen kanske. Någon måste ge sig in i maktens korridorer, det spelar ingen roll att 90% av medborgarna tycker att genuseriet är galenskap så länge besluten fattas och implementeras över allas huvuden.

  Leif Lindau,
  texten är ett citat från Fuchs bok, inget jag kan göra något åt att han kallar en produkt för summa… Däremot var jag tvungen att rätta till stavfel, som aggressiv som han genomgående skrivit med ett ‘s’. Men jag både använder citationstecken och säger i början att jag tar stycken ur hans bok så det borde väl framgå med all tydlighet att det inte är mina ord, jag skulle kunna kursivera hela textmassan men det blir så svårläst på skärmen då.

  Lennart,
  det slog mig då i skrivande stund att det faktiskt heter potensmängd, har aldrig reflekterat över det innan emn nu är jag ju genusmedveten ;-).

  Cuben,
  hoppas du hittar någon kandidat, jag nöjer mig med att doktorera en gång!

 9. Ch. skriver:

  Kan man inte säga att en produkt, om man bortser från att den är en produkt, också är en summa, i vardagligt språk och i alla fall om det handlar om pengar. Visst kan man rätta i citat. Enda gången man inte gör det är väl nära man ovan någon anledning villa framhäva den citerade personens språkbruk vilket ju kan hända i litteratur, journalistik och polemik.

 10. Tanja Bergkvist skriver:

  Ch, jo egentligen är ju multiplikation upprepad addidtion så det går väl an i vardagligt språk antar jag. Här har du något som Pelle Billing skrivit om förresten: http://www.pellebilling.se/2010/05/battre-kan-ni-centerkvinnorna/

 11. Cuben skriver:

  Tanja vad tror du, kan inte arbetet med att göra doktorsavhandlingen delas upp mellan Alfred E. Neuman och John von Neumann då. Är de släkt? De faller nog ändå på sina genusprovocerande efternamn.

  Jag tänkte mest på Alfred E. Neuman för att få statsbidrag till det hela. Kanske ska fråga Ewa eller Jenny? De vet nog.

 12. Jax skriver:

  Javisst Tanja.
  Du kan pröva själv genom att börja skriva kommentarer till artiklar med ett mansnamn, till exempel Göran Bengtsson. Känn hur det känns. Vad får du för reaktioner på dina inlägg? Jämför med att använda ditt eget namn ”Tanja”. Det är faktiskt så att du inte skulle kunna driva din blogg och publicera de texter du gör om du hetat Göran Bengtsson och varit 60 år. Ingen hade tagit dig på allvar. Du hade blivit avrättad.

 13. QED skriver:

  Bloggare Fredrik Runebert skriver

  ”Krossa längdmaktsordningen!”

  ”En ny studie visar att kortväxta människor har kortare utbildning, tjänar mindre och har lägre social status än långväxta människor. Studien är utförd på 950 000 rekryter där många olika variabler har kontrollerats.
  Även en fransk studie har uppvisat samma resultat. Detta är upprörande. Det visar att kortväxta människor systematiskt förtrycks och är underordnade långväxta människor, dvs. vi lever i en längdmaktsordning.
  För att råda bot på denna uppenbara orättvisa föreslår jag ett omfattande åtgärdsprogram där vi inför kvoteringar för människor under 165 cm till alla politiska församlingar, akademiska församlingar, statliga myndigheter och styrelser.”

  ”Vidare vill jag införa ett särskilt institut som forskar om den längdmaktsordning som nu har bevisats samt forskar om att människors längd i själva verket enbart är en social konstruktion. Detta institut bör arbeta för att längdperspektivet integreras inom all forskning som bedrivs på svenska universitet och högskolor. Antagligen finns det fler orättvisor mot kortväxta, exempelvis skillnader i vården, arbetsmiljön, utbildning, mobbing och ökad våldsutsatthet.”

  http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.8151119

 14. QED skriver:

  SvD: En dag i gröna Sverige.

  ”Inför helgens kongress har SvD kartlagt hur MP skiljer ut sig från de övriga och hur deras politik skulle förändra Sverige om de fick bestämma helt själva. Här är en fiktiv dag i ett grönt Sverige.”

  Ӂkarp kl 22.57

  Åsa är pigg efter den två timmar långa tågresan från Stockholm till Malmö. Hon saknar verkligen inte det nedlagda inrikesflygets trånga säten.

  Besöket hos dottern Marianne och dotterdottern Birger var lika uppiggande som vanligt. Åsa har lite svårt för barnbarnets förnamn, det får hon erkänna, men Marianne sa att det kändes som en Birger redan när hon låg i magen, så varför ändra det när namnlagen ändå är könsneutral?”

  ”Skövde kl 13.31

  Jan stänger dörren med en smäll. Det gäller att vara snabb så att ingen värme släpps ut. Hans ekologiska villa är byggd med passivhusteknik och saknar element.

  Sedan han fick sparken som yrkesofficer på P4 efter att det militära försvaret lades ner och han omskolades till vårdbiträde, har livet tagit en ny vändning. Idag var det HBT-kurs på det personalägda företaget för hembesöksvård där han fått ett friårsvikariat.”

  ”Jan lägger undan tidningen och sträcker handen mot fotleden. Den elektroniska bojan kliar igen. Han hade i sin enfald trott att det skulle räknas som tillåten civil olydnad när han med regementets enda kvarvarande kanon sköt varningsskott mot kulturarbetarna som fått ta över hans kasern –han handlade trots allt i nödvärn – men han slapp i alla fall fängelse.”

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/en-dag-i-grona-sverige_4714119.svd

 15. Carolina skriver:

  Senaste numret av Forskning & Framsteg skriver om Södertörns högskolas nya rektor – hon verkar helt galen! Läs!

 16. Lennart W skriver:

  Längdmaktsordning var fin. 🙂
  Har också läst någonstans att syskonordningen spelar roll för livsvalen. Iaf på mitt jobb är nästan alla äldst av sina syskon, så det kanske ligger något i det. Diskriminering? Kvotera!

  Som sagt, hur många olika undergrupper finns det som man kan kräva rättvisa åt? Det är just den frågan som det där om potensmängden kan svara på. Rent matematiskt måste vi då räkna alla grupper av alla storlekar, t.ex. alla sätt som man kan välja ut tre personer från landets N = 9 miljoner invånare, och sen summera över alla gruppstorlekar.

  Rotar lite i min matematiska verktygslåda.. Räknar lite med partitioner och sånt, och får det till 2^(9 milj) olika undergrupper!

  2^(9 miljoner) är … STORT. Ofattbart stort. Med t.ex. det vanliga decimalsystemet blir det ett tal med 2709270 siffror som börjar med 9140623061… och skulle kunna fylla en bibel (847 sidor, 40 rader per sida, 80 tecken per rad). Det här är ett tal som är långt bortom all föreställningförmåga iaf för mig (om man nu inte räknar själva det kombinatoriska problemet som ett sätt att föreställa sig det..).

  Man kan väl iaf säga rätt så säkert att det här X-maktsproblematiken aldrig någonsin kommer kunna uttömmas på alla sina variationer.

 17. Lennart W skriver:

  Skrev fel. Räknade inte med partitioner utan med kombinationer. Sorry..
  http://en.wikipedia.org/wiki/Combination

 18. Cuben skriver:

  Lennart W, det kan till och med var n! (n-fakultet). Där n kan vara Sveriges befolkning. Det vore något för genusforskningen att bita i att räkna ut.

  Därefter försöka hitta slutet på vissa limes-funktioner, dvs. hitta där kurvan skär axeln.

  Det skulle i alla fall ge mer mervärde än vad genusforskningen sysslar med idag. Vet bara inte om Eva och Jenny håller med, med det hade jag inte heller räknat(!) med.

 19. Info skriver:

  VETENSKAP ELLER GALENSKAP?

  Representativ doktorsavhandling inom det akademiska forskningsfältet genus, Gender Excellence, Linköpings universitet:

  Klicka för att komma åt Hanna.svensk.pdf

  Viktig vetenskap eller grasserande galenskap?

  Tanja, hur mycket kan den här avhandlingen och dess upphovsperson ha kostat skattebetalarna genom åren? Och vad kommer den att kräva i framtiden? (I form av en gyllene jämställdhetskonsultlön någonstans.)

  I bl.a. Örebro pågår just nu andra märkvärdiga Gender Excellence-projekt, t.ex. detta:

  ”KVINNOFRIDSKUNSKAP

  Vårterminen 2010 kommer Örebro universitet att för första gången att erbjuda kursen Kvinnofridskunskap. Kursen ges på halvfart och är framtagen i samverkan med Örebro kommun. Kursen tar upp ett grundläggande och fördjupat perspektiv på mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

  – Vi är glada över att den här kursen nu kan följas av olika personalgrupper inom Örebro kommun, berättar Ewa Eriksson Ahlén som är gruppledare på Örebro kommuns Kvinnocentrum. Örebro kommun har deltagit i utformningen av kursens innehåll och fungerar även som referensgrupp.

  – Det är ett fint exempel på samverkan mellan kommunen och universitetet, fortsätter Ewa.

  – Den här kursen kräver inte att man måste passa tider och platser, säger Gun Hedlund som är fil.dr., lektor på Örebro universitet. – – –

  Genom att studera och jämföra olika förklaringsperspektiv och analysera deras praktiska konsekvenser i praktiskt arbete vill kursen bidra till en utveckling av en TVÄRPROFESSIONELL ANSATS INOM KVINNOFRID. Kursen ger ett mångvetenskapligt perspektiv på området baserat på forskning inom statskunskap, genusvetenskap, socialt arbete och rättsvetenskap.” (Örebro kommuns hemsida.)

 20. Ya Krivetko skriver:

  Har just hört en politisk inkorrekt anekdot från en kollega. Han påstår att följande formulerades för många år sen på en konferens av någon mycket kännd rysk matematiker (Kolmogorov?):

  Ordinary logics:
  If (A implies B) and A, then B.

  Female logics:
  If (A implies B) and I want B, then A.

 21. Herr Melin skriver:

  Från lästips nummer ett:

  Jag har lekt med tanken att vi skulle bli dagmammor båda två och sen byta barn med varandra på dagarna och simsalabim så skulle vi båda ha ett riktigt arbete och få lön!

  Pling – helt klockrent! Varför får vi bara betalt för att ta hand om andras barn?

 22. QED skriver:

  Herr Melin: bra idé! Men det borde kunna lösas på något smart sätt med ett par skalbolag och outsourcing så att barnen kan få ha sina egna mammor som dagmammor. Gärna i ett stort trassligt närverk.

 23. QED skriver:

  Läser i SvD att könsroller förstärks i skolan

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/konsroller-kan-forstarkas-i-skolan_4726289.svd

  Om det nu är så att flickor tycker om rosa och gulliga saker av biologiska skäl så måste man helt enkelt ”tänka utanför boxen” för att rekrytera kvinnor till mansdominerade yrken som kärnfysiker och vapeningenjörer. Den här Hello Kitty inspirerade leksaken ”Hello City” är ett kreativt exempel.

  De här kanske skulle få fler kvinnliga rekryter till P7 i Revingehed eller I19 i Boden

  http://www.kittyhell.com/2010/04/16/hello-kitty-tank/
  http://www.kittyhell.com/2007/12/16/hello-kitty-assault-rifle/

  Vad tror du Tanja? Är det sån’t som kallas könsmedveten pedagogik?

 24. Info skriver:

  KITTYS KRIGSLEKSAKER

  QED: Enligt obestyrkta uppgifter skall uppslaget till att omkonstruera småflickor till könsneutrala krigare (och i förlängningen till en allmän konstruktion av helt könsneutrala kön) ursprungligen ha kommit från en SVENSK föregångsleksak från 1980-talet:

  http://www.malmgrenpaintings.se/1984_delsida.htm

  Vad gäller den av QED refererade artikeln i Sv.D. (Inrikes 16/5) kommenterar sign. Robsten bl.a. så här i sin blogg:

  ”Avslutningsvis undrar vi varför inte regeringen tar tjuren vid hornen och visar att man verkligen menar allvar med sitt jämställdhetsarbete. Varför inte börja i de skolor där könsrollerna är extra tydliga, skolorna i Fittja, Tensta, Rosengård och Hammarkullen och där införa ett projekt där de små telningarna prövar att byta könsroller? Tänk vilken positiv publicitet regeringen skulle få om något TV- team kunde visa hur små pojkar leker med barbiedockor och flickor leker krig i Rosengård?”

 25. Lennart W skriver:

  Miljöpartiet vill förlänga föräldraförsäkringen till 18 mån.

  http://www.expressen.se/Nyheter/1.1988291/mp-vill-miljardsatsa-pa-foraldraforsakringen

  Vad är det egentligen för principiella skillnad mellan detta och vårdnadsbidrag, förutom att det senare i nuläget är mycket billigare för skattebetalarna?

 26. QED skriver:

  Info, intressant, det var verkligen ett pionjärverk.

  Gudrun Schyman vill ha genuskunskap i skolan för att stoppa mäns våld

  http://www.newsmill.se/inlagg/2010/05/17/genuskunskap-nodvandigt-for-att-stoppa-valdet

 27. Info skriver:

  RASIST- OCH NAZISTNYHETER

  Jag har faktiskt bemödat mig med att lyssna några minuter på Sveriges radios Program 1 idag. Med sjusekundersintervall.

  Ämnet för dagen tycks vara den svenska SMYGRASISMEN. Som bör utrotas.

  I Thoralfs blogg kunde jag nyss läsa, att den kalmarbaserade sauditidningen Barometern publicerat ett inlägg av en en arabisk invandrare, som rekommenderade ett kraftigt fördömande av alla SMYGRASISTER. Orsaken var, att några arabiska småglim i tioårsåldern hade levt loppan och skrikit och gapat i en allmän buss – varvid en VIT, MEDELÅLDERS OCH HETEROSEXUELL, SVENSK MAN uppmanat dem att ta det lugnt och hålla tyst.

  En förolämpning mot hela arabvärlden!

  Jag fäste mig särskilt vid Barometerns arabiske favorits ord, riktade direkt till mig:

  NU SKA DU INTE TRO ATT DU ÄR SVENSK. VI LEVER I ETT MÅNGKULTURELLT LAND NU OCH DET FÅR DU FINNA DIG I . ALLA RIKSDAGSTARTIER I SVERIGE HÅLLER MED MIG. DEN SOM INTE HÅLLER MED SKALL – – – .

  Nej, jag ska inte säga emot, även om jag är frestad att säga ”hm”. (Medan jag ännu lever i min egenskap av vit, medelålders, svensk, heterosexuell man.) Nej, vad jag ville komma fram till är hela det offentliga Sveriges just nu tydligt manifesterade inte bara smygrasism utan ÖPPNA RASISM!

  Varenda dag kan jag höra denna ÖPPNA RASISM i samband med just pågående hockey-VM. Jag hörde till exempel igår en radioreporter säga ungefär: ”Det var glädjande att vi svenskar vann över Kanada med 3-1.”

  Alltså, han glömde i sin rasistiska ondska att i stället framhålla Syd-Jemens och Bortre Nepals fantastiska framgångar inom hockeyvärlden.

 28. Penumbra skriver:

  Jag har ett, som jag själv tycker, genialt förslag på lösning av problemet. Hoppas Ann-Sofie Ohlander läser Tanjas blogg (för sin egen hälsas bästa) och ser följande:

  Jo, i nästa utgåva av respektive lärobok nämner man männen med bara deras tilltals- och efternamn medan kvinnorna omnämns med samtliga namn. T ex heter som bekant ledamoten i Svenska akademin Horace Oscar Axel Engdahl, men man skriver bara Horace Engdahl, medan namnet på hans världsberömda fru litteraturprofessor (och själv en hysterisk feminist) omnämns med alla namnen, dvs Ebba Marcelle Witt-Brattström. Två mot fyra. Inte illa.

  Och medan jag skrev det, kom jag på en ännu bättre idé. Varför inte nämna de berömda männens namn parallellt med deras fruars? T ex var Ingmar Bergman gift fem gånger och här kan man nämna både respektive fruns flicknamn (alla förstås) och sedan namnbytet. Alltså, fru nummer 2 heter Ellen Bergman men är född Hollender, fast även omnämnd med namnet Lundström, och troligtvis har hon flera förnamn än Ellen. Låt oss säga att det totalt blir ”Ellen Johanna Maria Fredrika Hollender Bergman, även känd under namnet Lundström”. På två mansnamn får jag ihop sju kvinnonamn, gånger fem fruar – det blir (måste ta fram räknaren) 35!

  Och ska vi nämna alla älskarinnor, då blir det.. Ja, i alla fall, ni förstår tanken.

  Det måste jag skriva på min egen blogg också! Synd om en sådan idé bara försvinner i cyberrymden.. 😛

 29. Lennart W skriver:

  Info,
  Liiite väl många steg i den informationskedjan, inkl. du, kan man tycka. Kan inte hjälpa att jag tänker på ”viskleken” (lite GAPIGARE kanske) och att göra en höna av fjäder. Framgick det verkligen (enl. sd:aren Thoralf) av den opålitlige arabens insändare att ”smygrasisten” var heterosexuell?

 30. Harry skriver:

  Kära Tanja. Begåvning yttrar sig ofta som kompetens på flera plan. Ditt förra inlägg påminde mig om stora kåsörer som Swanberg ( frid över hans minne ), Red Top och Kajsa Olsson. Spelar du något annat instrument än tangentbord?
  Den första sommardagen i år tillbringade jag med en bra bok och ett gott vin på bryggan med utsikt bort mot gräddhyllan i Djursholm. Den vackraste bilden av dig har ju intagit sin rättmätiga plats i medvetandet, och vad är då naturligare än avbrott i bokläsandet för att filosofera över genuseriet. Positiv till sinnes som jag är tänker jag följande: Detta dygn lämnar 280 människor jordelivet i Sverige. Det är ju naturens ordning, och för en del kommer döden som en befriare, och andra har kämpat emot och vill inte dö. Vi skall alla dela ” the final experience ”. Samtidigt någonstans i detta underbara som händer när kylan viker och livet vaknar, smyger en flicka för första gången in sin hand i en pojkes, och tid och rum upphör för två människor. Och inte nog med det. I samma ögonblick falsifieras alla genus”vetenskapliga” teorier. VSB.
  Mitt lilla filosoferande pekar mot Tanjas slutseger. Det kan inte vara möjligt att förnuftet skall förlora kampen. Eller?

 31. Harry skriver:

  Kära Tanja. Jag skrev ett inlägg där jag citerade Eva Kiilpi. Ett ord föll bort. Så här skall kvinnans svar vara: Du inte bara stör. Du rubbar hela min världsbild. Välkommen.

 32. Harry skriver:

  6 Genuskunskap i utbildningen

  I Försvarsmaktens policy mot sexuella trakasserier fastläggs att

  Alla i Försvarsmakten bär ett gemensamt ansvar för att motverka dessa oönskade beteenden och skapa en förändring. För att kunna göra detta krävs kunskap, förståelse, förmåga att uppfatta vad som händer och civilkurage.

  Definitionen av sexuella trakasserier omfattar inte endast trakasserier av sexuell natur utan även diskriminerande särbehandling grundad på kön. Och detta får alltså under inga omständigheter förekomma i Försvarsmakten. Vidare framhålls det att sexuella trakasserier många gånger inte handlar om sex utan om att visa makt.

  Vänsterpartiet anser, i enlighet med Försvarsmaktens policy mot sexuella trakasserier, att en förutsättning för en förändring av de rådande maktförhållanden som sexuella trakasserier är ett uttryck för är ökade kunskaper. Ett led i regeringens arbete med att befrämja jämställdhet är att integrera ett genusperspektiv (könsperspektiv) i undervisningen vid högskola och universitet. Vänsterpartiet har tidigare påtalat att detta även bör gälla för officersutbildningen inom Försvarsmaktens högskolor (se Vänsterpartiets motion 2000/01:Fö306/v611 Utbildning för officerare). Syftet med ett integrerat genusperspektiv i undervisningen är att de blivande officerarna i sin framtida yrkesutövning skall kunna identifiera och analysera olika frågeställningar ur ett genusperspektiv.

  Utvecklingen på Balkan visar på ett ökat behov av genuskunskap. I två rapporter, ”Engendering the Peace Process” från år 2000 och ”Getting it right?” från i år, redovisar organisationen Kvinna till Kvinna just hur bristen på kvinnors delaktighet i fredsprocessen och avsaknaden av ett genusper­spektiv på den internationella (hjälp)verksamheten de facto motverkar en hållbar fred och byggandet av ett demokratiskt samhälle. I rapporternas slutsatser uttrycks behovet av genuskunskap hos FN:s personal. (Se även Vänsterpartiets motion 2000/01:Fö306 Konfliktförebyggande och jämställd säkerhetspolitik.)

  Försvarsmaktens kompetens och resurser inom fredsfrämjande insatser är samlat i ett centrum för internationell verksamhet, Swedint. Det är Swedint som stödjer den svenska utlandsstyrkan, på t.ex. Balkan, med rekrytering, utbildning, planering, underhåll och uppföljning.

  För att öka genuskunskapen hos personalen i utlandsstyrkan bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening att Försvarsmakten skall integrera ett genusperspektiv i utbildningen för utlandstjänst på Swedint.
  Precis. Vänsterpartiets analys är klockren. Tiina och Eva hade kunnat förhindra krigen i före detta Jugoslavien. Men ingen lyssnade eller läste, och så gick det som det gick. Om bara Milosevic och Mladic varit genusmedvetna hade krigen aldrig hänt. Eller?

 33. Info skriver:

  LENNART W. SVARAS HÄR

  Senast jag skrev något i Lennart W:s värld olämpligt, så hotade han med att själv upphöra kommentera. Det obehagligaste var dock, att han samtidigt postulerade, att om sign. Info fortsatte att skriva en kommentar då och då, så skulle hela Tanjas blogg dö och försvinna.

  Emellertid tycks både Tanjas blogg och Lennart W. fortfarande leva vidare.

  Den här gången är Lennart W. missnöjd med hur jag tolkade (satiriskt) en viss, arabisk insändare i Barometern.

  Om den tillrättavisande mannen var heterosexuell eller ej framgick visserligen inte. Så långt har du rätt, Lennart W. Däremot gick HELA den arabiska insändaren ut på att belysa det skamliga i att HELA BUSSEN SATT TYST. Ingen ingrep nämligen till arabpojkarnas försvar, när de blev åthutade. (Du har väl själv fiskat fram insändaren på nätet?)

  Alla svenska män i bussen förhöll sig tysta i stället för att kasta brandbomber och ropa Allahu akbar!

  Dum som jag är så utgår jag ifrån att de flesta – om inte alla – män i den fullpackade bussen var heterosexuella.

  Jag vet inte, om min dumhet därmed gränsar till det oförlåtliga. Därfor vet jag inte heller, oom jag bör be dig, Lennart W., om förlåtelse eller ej.

 34. Lennart W skriver:

  Nja Info..
  För det första är inte satir en exklusiv rättighet för dig. Min satir handlade om dig och ditt inlägg.

  För det andra har du rätt i att jag iaf försökte fiska lite, men faktiskt inte kom längre än att jag hittade Thoralfs blogg, men inte t.ex. mer specifikt vilken av hans utgjutelser som du talade om. (Kan iofs ha berott på jag plötsligt avbröts av att jag blev tvungen att springa till toaletten och ”ropa på Ulrik”.) Även träffande satir är ju en sorts förvrängning, och förvrängningar underlättar inte direkt när man ska leta efter källan.

  Förstår väl kanske inte heller vad som är intressant med om någon på den där bussen var bög. Däremot är det lite intressant att du alltså fabulerar om det. Är det det enda du bara hittar på om det här?

 35. Daniel J skriver:

  Svensk sjukvård var det ja…som i denna videon då ?

 36. […] mer ur Rickard Fuchs bok ”Visst är det härligt att vara svensk” (fortsättning på förra och förförra inlägget), nedan ett utdrag ur Fuchs kapitel om […]

 37. […] Detta kan vi jämföra med kommentaren som Tanja Bergkvist gör om genusfrågan i inlägget med den talande titeln Sprit, sjukvård och att vara som alla andra. […]

 38. […] är det härligt att vara svensk” (för fler kapitel ur denna bok se föregående inlägg 1, 2 , 3), sedan är det slut med Fuchsboken : Vissa politiker fattar vansinniga beslut helt […]

 39. Cavatus skriver:

  Se hit alla Tanjas bloggläsare. På min blogg kommer jag att publicera en ordlista (i flera delar, eftersom den redan är lång) och jag efterlyser orwellska nyspråkstermer inom ämnet genusvetenskap. Jag tror att ni här besitter en enorm kreativitet när det gäller detta område. Den lista jag har ligger för fortsatt publicering behöver kompletteras med era insiktsfulla och ofta oerhört roliga bidrag.

  http://aktualia.wordpress.com/2010/08/16/nysvensk-ordlista/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: