”Genusmoderaterna” och svenska politiker

Nathan Shachar

Nathan Shachar

På Newsmill pågår en debatt om den omtalade och omstridda genuscertifieringen. Jag ser att debatten initierats  av Nathan Shachar (DN:s korrespondent i Jerusalem och medlem av tidskriften Axess redaktionsledning) som jag haft  nöjet att träffa några gånger och diskutera genusvansinnet med. Det är glädjande att fler kritiker vågar göra sig hörda! I högermarginalen kan man se att Schyman gått till motattack, något som tyder på att genushysterins fanbärare inte längre känner sig helt säkra, eftersom kritiken i vanliga fall bemöts med tystnad då man har mer att förlora än att vinna på att ge sig in i en saklig debatt, något som inte minst tydliggjordes av att de ansvariga mer eller mindre tog avstånd från sitt eget dokument, istället för att försvara det (”texten är inte att uppfattas på det sättet”, min 31:50-32:14) när jag citerade de konkreta kriterierna rakt av i Filosofiska Rummet,  i synnerhet som det ju är just denna rapport som ligger till grund för Lunds Universitets hela genuscertifieringsarbete (en delmängd av exakt dessa kriterier återkommer ju i denna enkät i ett av pilotprojekten som en av de inbjudna i Filosofiska Rummet ansvarar för). I mitt äldre inlägg om Filosofiska Rummet som Shachar hänvisar till finns (här mp3-filen för den som vill lyssna till det i efterhand) länkar till alla mina inlägg om genuscertifieringen vid våra lärosäten (längst ner) samt länk till den rapport om genuscertifiering som ligger till grund för arbetet, flera av kriterierna är också uppradade i inlägget för den som inte orkar läsa hela dokumentet. Jag har sagt mitt i denna fråga.

Några citat från Shachars Newsmill-artikel ”Borg och Schlingmann spelar under täcket med genus-talibanderna” för den som inte läst den:

”En sak visste man om gamla tiders partiledare: De visste vad de ville. Och det visste deras väljare också… Dagens partiledare är jägare, kamouflagemålade gerillas, som gärna söker sitt byte bakom fiendens linjer. Hellre än att markera sin position, vill de slippa naglas fast vid en hämmande katalog principer. Men det finns något som aktörerna i den principlösa huggsexan glömt bort. De flesta människor bedömer politiker och partier efter samma normer de använder i sitt privatliv. Ordhållighet, klarspråk, konsekvens, ärlighet bygger ett förtroende – och motsatsen spolierar det. Med den skillnaden att vi i privatlivet ibland förlåter charmerande odågor och överser med skavanker som vi inte uthärdar hos en statsministerkandidat.

Kan vi inte bara få ägna oss åt vår forskning? Det finns inget genusperspektiv på den asymptotiska nollställefördelningen till mina egenpolynom!

Kan vi inte bara få ägna oss åt vår forskning? Det finns inget genusperspektiv på den asymptotiska nollställe-fördelningen till mina egenpolynom!

Det finns dock saker som borde ligga vara bortom taktik och spekulation. Gränser som ett parti inte kan överträda utan att kompromettera sitt anseende och sina traditioner, utan att förråda sina anhängare. En sådan sak borde vara genuscertifieringen, det projekt som skall ge politiska extremister fria händer att åsiktskontrollera vetenskap och forskning… Miljoner forskare i Östblocket levde i decennier under sådan tyrannisk renlärighet. Den är fortfarande vardag för nordkoreanska och kubanska vetenskapsmän, som när som helst kan korsförhöras i den marxist-leninistiska katekesen… I ett avsnitt av P1:s serie Filosofiska rummet försvarar matematikern Tanja Bergkvist och filosofen Svante Nordin med bravur forskningens frihet i en debatt mot två av de professorer som krökt rygg. Många skattemiljoner har bränts på genus-certifieringens förstörelseverk. De som kämpar emot mörkmännen gör det på sin egen fritid utan andra motiv än hoppet att avstyra självstympningen innan det är för sent. Tanja Bergkvists blogg är ett ovärderligt verktyg för den som har nerver att höra hur illa det är fatt och hur fort det går utför.

Inget av detta har med jämställdhet eller feminism att göra… Genus-certifiering är en fråga om makt; en trojansk häst målad i jämlikhetens färger, men avsedd att etablera en totalitär kontrollapparat; först på universitet och efterhand överallt. Tidningsredaktioner, statsverk och arbetsplatser står också på tur att certifieras. Vad man än anser om Moderaternas finansminister Anders Borg och om deras partisekreterare Per Schlingmann så inte är de dumma. Ingen av dem betraktar världen utifrån genus-talibanernas grodperspektiv. Om mindre än 1% av svenska folket står bakom Feministiskt initiativ, hur många av moderaternas väljare gör det? 0,1%? 0, 001? Siffran är så låg att den knappt torde vara åtkomlig för statistisk mätning. Inga moderater vill höra talas om åsiktsreglering på universiteten, men flera av partiets ledande talesmän kurtiserar med de destruktiva tendenserna. Av taktiska skäl? Illa övertänkt taktik i så fall, med tanke på de egna väljarnas böjelser.

På tal om politiker, låt mig som avslutning citera några delar ur kapitlet ”Våra politiker” från Rickard Fuchs bok ”Visst är det härligt att vara svensk” (för fler kapitel ur denna bok se föregående inlägg 1, 2 , 3), sedan är det slut med Fuchsboken :-):

Vissa politiker fattar vansinniga beslut helt på egen hand

Vissa politiker fattar vansinniga beslut helt självmant

”Det finns ett annat citat om politiker: ”Om man ingenting kan, ingenting vet och ingenting förstår, så har man utmärkta förutsättningar att bli politiker.” Även detta citat stämmer förvånansvärt bra med många av våra politiker. Citatet är dock inte helt sant och till viss del lite orättvist. Många svenska politiker förstår nämligen mycket väl tidens frågor. Tyvärr har de ingen aning om svaren. Politiker är ett släkte för sig och våra svenska politiker är inte något undantag. De anser sig alltid veta bäst och vill gärna hindra folk från att lägga sig i sådant som angår dem. Politiker vill ogärna att man tittar närmare på vadde håller på med och det kan man ju förstå. Om man frågar dem vofför de gör på dette viset, blir de osäkra och arga. Vi ska dock vara glada för att våra politiker i stort sett är hederliga och okurrumperade. Det är inte som i vissa andra länder där folk stolt säger: ”Vi har de bästa politiker som kan köpas för pengar”. Svenska politiker är minsann inte till salu. När de gör konstiga saker och fattar vansinniga beslut så beror det inte på att de är mutade, utan de gör det alldeles självmant.”

Att svara på frågan eller inte, det är frågan...

Att svara på frågan eller inte, det är frågan...

”En svensk politiker vet alltid vad  han gör. Inte alltid, men oftast. Inte oftast kanske, men ibland. Enstaka gånger åtminstone. Eller som de själva så målande skulle uttrycka det: ”Även en blind höna kan gå med käpp.” Våra svenska politikerhar alltid ett syfte med sitt handlande. Det verkar inte alltid så, men de har faktiskt det. Om våra folkvalda till exempel bestämmer sig för att höja skatten på vin och sprit så finns det ett syfte med det. Strax därefter höjer de nämligen momsen och då blir folk så förtvivlade att de tar till flaskan. Och då var det ju bra att man redan hade höjt spritskatten. Våra duktiga svenska politiker lär sig också att svara på något annat än vad frågan gäller. Kanske förstår de inte frågan, kanske vill de inte svara på den eller så kanske de bara tycker att det finns roligare saker att tala om än vad frågeställaren hade tänkt sig. Vilket fallet än är, så börjar de prata om något annat.

”Tänker ni bygga ut barnomsorgen?”

”Jag skulle vilja säga att vi ständigt i våra tankar måste vara hos de förtryckta folken i länder långt bort från vårt eget land.Jag kan just nu inte erinra mig vad dessa länder heter, men vi måste alla tänka på dessa länder, jämt och ständigt.”

Det går också som politiker att associera fritt till vad frågeställaren har sagt och på så sätt koppla in på något intressant stickspår.

”Kommer barnbidragen att höjas?”

”Höjas? Måste vi inte alla höja våra förväntningar och höja ribban i livets eviga höjdhoppstävling? Måste vi inta alla, i livets häcklöpning,se till att våra häckar är fasta och vackra? Det gäller att inte snubbla på livets hinderlöpningsbana och vi i vårt parti har alltid tyckt att vattenhindret ska vara momspliktigt.”

Ibland trasslar politikerna in sig i sina dimomhöljda ordridåer så att de inte själva har en aning om vad de menar eller varför. Det blir då för åhöraren inte bara oförståeligt utan också tragikomiskt.

”Kan ni lova det här? Är det ett löfte?”

”Vi kan lova att det är ett löfte om en målsättning att lova att ha som mål att lova den målsättning som vi ger som löfte att ha som mål att lova måla om.”

”Våra politiker skulle aldrig drömma om att ljuga, däremot kan de tänka sig att göra det när de är vakna… Våra politiker är mycket duktiga på att prata utan att säga något. De kan hålla ett anförande på en timme, utan att få någonting sagt. Det är bra gjort. Man kunde tycka att det under ett så långt tal av misstag skulle slinka med någon mening med innehåll, men det gör det inte. Det väller ut ord som är alldeles tomma. Det är en konst att kunna tala på det sättet. Meningslösa associationer far som vindögda blixtar genom rummet och kolliderar med oförståeliga liknelser, allt medan politikern understryker det han säger med entusiastiska gester: ”Vi har, som jag tidigare antydde, en skyldighet att , om jag får använda en träffande liknelse igen, precis som en astronaut i rymden som äter upp en banan och sedan slänger bort skalet, så står tiden ändå inte stilla. Det är likadant med en vanlig blyertspenna, som vi kanske inte tänker på. Kanske jag här ändå skulle göra en liten utvikning för att klargöra, om det ändå inte, som en ropandes röst i öknen har hällts vatten på en gås. Vi vet ju alla att krukan går tills droppen rinner över, men jag hävdar, och jag är inte ensam, att en svart rock värmer lika bra som en vit. Vad, undrar ni kanske, har dessa rockar med det hela att göra. Det ska jag förklara om jag bara får göra
en liten parentes först. Vi har alla ett ansvar…”
I en hel timme. Utan avbrott. Bra gjort.”

Vi har alla våra yrkesskador. Min är att tänka logiskt, på gott och ont.

Vi har alla våra yrkesskador. Min är att tänka logiskt, på gott och ont.

”Politiker kan också bli irriterade över vad de kallar för irrelevanta faktorer. ”Trassla inte till saker genom att komma dragande med fakta”, kan de fräsa om någon är på väg att förstöra stämningen i en diskussion genom att verka veta vad han talar om. Fakta är ofta förvirrande och kan dessutom menligt inverka på den förutfattade mening som politikern, av ideologiska skäl, redan har. En god politiker låter inte ovidkommande detaljer som fakta störa hans utläggningar eller handlande… Politiker har en tendens att tala politikerspråk även privat. Det är en utbredd yrkesskada och svår att göra något åt.

”Vill du ha en kopp kaffe?”

”Kaffe? En kopp kaffe? Det kan jag svara både ja och nej på, men är inte frågan fel ställd egentligen? Har vi inte alla ett ansvar, och apropå ansvar så har ju tidigare undersökningar visat, och med visat menar jag inte bara i rent bokstavliga termer utan än mer i bildlig bemärkelse, att det ändå i slutändan blir en grundläggande attitydkompromiss utan försöksballonger. I livets traktorspår är vi alla sädesfält som vajar för vinden och väntar på att skördas. Nästa måndag klockan tre.”

”Jag undrade om du ville ha lite kaffe?”

”Inga kommentarer.”

Det var kloka ord från Fuchs det, och han är ju läkare och har säkert ställt en helt korrekt diagnos på politikerna. Inspirerad av detta har jag skrivit ett eget politikertal, som jag kanske kommer att hålla inför valet för att smälta in och göra mig själv förstådd, istället för att komma dragandes med en massa fakta på bloggen. Här är det, kanske något att hålla i Almedalen, om jag åker dit:

Varifrån hämtar genuslobbyn egentligen sina teorier och argument?

Varifrån hämtar genuslobbyn egentligen sina teorier och argument?

”För det första måste alla förstå den demokratiska värdegrundens principer, framför allt då genusteoriernas principer, som inte är tagna ur luften, utan snarare ur den vakuumfyllda rymden som är helt tömd på innehåll, och dessa principer är en ofrånkomlig del av de orubbliga kosmiska lagarna som styr allas våra liv, och i synnerhet då era liv – vi politiker är naturligtvis undantagna dessa naturlagar i egenskap av observatörer som står utanför experimentboxen där ni befinner er. Jag vill inte på något sätt verka bildad, men vi har ända sedan Antiken vetat att det finns irrationella tal och vi måste därför förvalta detta vetenskapliga arv genom att föra just en irrationell politik. Varenda skolelev som försökt beräkna hypotenusan i en rätvinklig triangel med katetlängd 1 förstår detta. En irrationell politik kan bara förstås och accepteras om man har kunskap om irrationella tal och planetsystemets uppbyggnad som ni förstår av den sakliga argumentation som följer nedan. Man måste, exempelvis genom att läsa en kurs i hållfasthetslära på KTH, inse att en kedja aldrig är starkare än sin svagaste länk, och det är därför vi måste försvaga kronan för att stärka demokratin. Demokrati innebär som bekant att ni röstar på mig på valdagen och sedan återgår till era egna liv fram till nästa val. Jag är väl medveten om att oppositionens politik sticker i ögonen när plånboken gapar tom och att tomheten tycks oändlig i det allomfattande världsallt vi alla är en del av och måste vårda och genuscertifiera med alla till buds stående medel, men kom då ihåg, kära vänner, att Sverige håller världsklass på alla områden, och att de flesta svenskar faktiskt kan både läsa och skriva efter tolv år i svensk skola! Läsa-, skriva-, räknagarantin kommer därför att ge oss det framtidståg vi alla måste hoppa på innan det kraschar i utgiftstaket, och det är väl tur att vi vid reparationen av detta tåg då har rotavdraget, som innebär att vi kan dra alla rötter vi vill ur ett godtyckligt polynom av grad n, nämligen precis n stycken komplexa rötter räknade med multiplicitet, helt i enlighet med algebrans fundamentalsats.

Svensk politik på vetenskaplig grund

Svensk politik på vetenskaplig grund

Allt hänger alltså ihop på ett begripligt sätt, åtminstone för den insatte. Jag vill också påpeka att Jorden är den tredje planeten från solen räknat, och att vi därför måste höja kommunalskatten med exakt 3% under nästa mandatperiod, så att vi inte går under när solen och det borgerliga blocket blåser upp till en röd jätte några miljarder år tidigare än vad astronomerna räknat med. Vidare har Saturnus bevisligen minst 17 ringar och det är därför vi politiker vanligen ger 17 i folket så fort valet är över. Utan detta vetenskapliga stöd hade vi naturligtvis agerat annorlunda. Men jag finns här med min vetenskapliga kompetens för att förebygga eventuella hinder vi stöter på under vår väg till makten, även om detta innebär att jag måste omstrukturera hela Universum och rubba de kosmiska lagarna samt finjustera värdet på den kosmologiska konstanten så att inte dumheten i riket expanderar fortare än ljusets hastighet – vilket är den nuvarande hastigheten. Om vi överskrider ljushastigheten, dvs kör landet i botten med ännu några styrdokumnet producerade på ett anrikt Genuscentrum som existerat och trakasserat övrig akademi liksom det politiska livet under de senaste åren, kan vi ju som bekant färdas bakåt i tiden och därmed hamna i en situation där folkvett råder, eller rådde, fast med nyvunnen insikt. En situation där man kan skriva efter bara tre år i skolan och där algebrans fundamentalsats är känd för var och en som avslutat gymnasiet. Frågan är om vi verkligen lyckades färdas bakåt i tiden under nästa mandatperiod eftersom vi ju har dagens situation, men jag kan lova som den hederliga politiker jag är att vi under nästa mandatperiod i vilket fall kommer att bygga den tidsmaskin som behövs för att färdas framåt i tiden och se vad som hade hänt om ni inte lagt er röst på mig.”

Jag fattade knappt det där själv, bäst jag håller mig till fakta och bloggen. Jag vet inte om min känsliga matematikerhjärna klarar av politikens oförutsägbarhet och godtycke. Måste ju dessutom snart granska SOU 2010:33 som jag lovat! 🙂

28 Responses to ”Genusmoderaterna” och svenska politiker

 1. Karl-Oskar skriver:

  Så fick man sig lite upplysande läsning till livs idag också 🙂

  Sov gott Tanja!

 2. Info skriver:

  MODERATERNA VILL STYRELSEKVOTERA OCH GENUSCERTIFIERA

  Som en liten belysning av Nathan Shachars kritik av hur genusvansinnessjukan också smittat Moderaterna, kan erinras om några ytterligare uttalanden från detta parti. (Har varit på tal här hos Tanja tidigare.)

  Det av Reinfeldt och ideologistrategen Per Schlingmann redan för flera år sedan utstakade, politiska målet ”BILAR ÅT FLICKOR, DOCKHUS ÅT POJKAR” (Schlingmann om könet som social konstruktion i Sourze) hade föregåtts av regelrätta marknadsundersökningar och fältstudier rörande kvinnors partipreferenser. Man fann – vilket man i och för sig redan visste – att andelen kvinnor i väljarkåren var låg i jämförelse med samma andel i t.ex. Miljöpartiet. Därmed var De Nya Smarta Moderaternas affärsplan inför valet 2010 given: partiet skulle profilera sig som ”Kvinnornas (dvs. radikalfeministernas och genomsnittsjournalisternas) parti”:

  • FREDRIK REINFELDT (Dagens Eko 25/1 2010):

  ”Jag tror att många kvinnor upplever att män som inte alls kan lika mycket och inte alls är lika begåvade ibland tar sig fram på ett sätt som är svårare för kvinnor och som kräver större insatser när kvinnor försöker göra på motsvarande sätt. – – –

  För att nå de här målen krävs det bland annat stora utbildningsinsatser i genusfrågor inom all pedagogisk utbildning. Jag tycker att vi har ett samhälle som ofta är väldigt inställt på att män får mer makt trots att tjejer, kvinnor ofta är bättre i skolan och har bättre förutsättningar att ta ansvar många gånger.”

  Moderaterna föreslår nu, att såväl skolor som arbetsplatser skall jämställdhetsmärkas (genuscertifieras) i framtiden. ”Det här är frågor som statsministern själv tycker är viktiga.”

  • FINANSMINISTER ANDERS BORG (UNT 2007-03-10):

  ”VI KAN BRYTA KÖNSMAKTORDNINGEN! – Feminismen var tills alldeles nyligen ett högaktuellt samtalsämne med Feministiskt initiativ som siktade på att komma in i riksdagen. Efter valet har debatten svalnat.

  Det är beklagligt, för trots att Sverige har kommit långt finns det fortfarande flera allvarliga jämställdhetsproblem att hantera. Kvinnor tjänar mindre än män, kvinnor äger mindre än män och kvinnor har mindre makt och resurser än män.

  Dagens samhälle visar att kvinnor är strukturellt underordnade män. Många människor upplever det som en viktig ofrihet att män och kvinnor inte har samma tillgång till resurser och inte samma möjligheter att forma sitt liv.

  Att jag är feminist är ingen hemlighet, det är tvärtom något som jag står för och gärna diskuterar.”

  • EVA THALÉN FINNÉ, MODERATERNAS ARBETSGRUPP FÖR JÄMSTÄLLDHETSFRÅGOR (källa: babyvärlden.se, okänt datum)

  ”M VILL SKAPA JÄMSTÄLLDA DAGIS – Ytterst få förskolerektorer säger att de arbetar aktivt med jämställdhetsfrågorna, trots att läroplanen påbjuder det säger Ewa Thalén Finné (m) som nu vill införa en jämställdhetsmärkning av förskolor och skolor som behandlar flickor och pojkar lika. – – –

  Förskolan ska enligt läroplanen ´motverka traditionella könsmönster´. Man ska också ´aktivt och medvetet främja pojkars och flickors lika rätt och möjligheter´. – – –

  – Ytterst få skolledare säger att de aktivt arbetar med de här frågorna, berättar Ewa Thalén Finné. Hon anser att alla landets rektorer ska genomgå en obligatorisk utbildning i jämställdhet och att genuspedagogik bör integreras i skolledarutbildningen och lärarutbildningen.

  Moderaternas arbetsgrupp, som Eva Thalén Finné leder, vill också införa en nationell jämställdhetsmärkning av förskolor och skolor. Idén är hämtad från ett projekt i Falun där lärare utbildas i genuskunskap och tar fram en konkret handlingsplan för lika bemötande av pojkar och flickor. – – –

  – Det här är ett sätt att flytta fram positionerna. Skolverket skulle kunna utfärda certifieringen, och den nya Skolinspektionsmyndigheten kontrollera att reglerna följs, säger Ewa Thalén Finné.

  Idéerna får stöd från såväl partiets partisekreterare PER SCHLINGMANN som Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén. Ordförande i den moderata arbetsgruppen, HILLEVI ENGSTRÖM, förklarar: – – -”

 3. Tor Kullenberg skriver:

  Tanja Bergkvist: Du är en frisk och välkommen fläkt i ett annars minst sagt unket debattklimat.
  Din ungdom och ditt mod gör också att man kan känna visst hopp inför framtiden.

 4. Thomas skriver:

  Tanja,

  ”… I högermarginalen kan man se att Schyman gått till motattack, något som tyder på att genushysterins fanbärare inte längre känner sig helt säkra, eftersom kritiken i vanliga fall bemöts med tystnad då man har mer att förlora än att vinna på att ge sig in i en saklig debatt…”

  Så… så ytterligt trivsamt formulerat!

  Mvh,
  Thomas

 5. Cuben skriver:

  Tanja en lysande artikel.

  Tyvärr lär dina chanser att bli bjuden på cocktailpartyt till minnet av Trofim Lysenko vara på gränsen till noll i år igen. (Inbjudningarna går nog med fördel främst till Uppsala och Lund kan jag tänka).

  Kan någon förklara det där med Schyman och högermarginalen bara…Däremot så tror jag att poletten ramlade ner angående genushysterins fanbärare, först missuppfattade jag ordet fan-bärare. (Freudiansk feltänk). Eller vänta nu?!

 6. Maria skriver:

  Jag blev mycket glad när jag såg Nathan Shachars Newsmillartiklar i detta ämne och att han hänvisade till din blogg och till debatten i radioprogrammet Filosofiska rummet. Shachar är en otroligt skärpt skribent, och även om Fuchs är lite småkul, så rekommenderar jag hellre läsning av Shachars böcker om Spanien, Latinamerika och Mellanöstern.

 7. Info skriver:

  MODERATMÄNNENS VIKTIGA FRÅGA GÄLLANDE ALLA MÄN

  Nej, det är inte Feministiskt initiativ som citeras nedan. Och inte Birgitta Ohlsson. Det skulle kunna vara Rickard Fuchs. Men det är det inte heller.

  Moderata mansförbundet, kallat Moderatmännen, har tidigare gjort utspel, som föranlett funderingar och kommentarer i Tanjas blogg. Igår, 30/5, framträdde Moderatmännen igen, den här gången på avd. Brännpunkt i Svenska Dagbladet:

  ”Morsdagsfirandet är en gammal fin tradition som vi i Moderatmännen väljer att uppmärksamma på ett lite annorlunda sätt detta år. Istället för att skicka blommor till mor så vill vi uppmärksamma alla kvinnor runtom i världen som väljer att bli surrogatmamma för att hjälpa bögpar och singelmän att bli fäder.”

  ”Homosexuella män och singelmän som vill bli pappor bör få anlita en surrogatmamma. Vi anser att detta är en lika viktig mansfråga som en angelägenhet för HBT-världen”

  ”Det är därför hög tid att samhället öppnar upp för alternativa vägar till reproduktion: Likväl som att singelkvinnor måste få [skattebetald] tillgång till inseminering vid svenska sjukhus måste singelmän kunna bli fäder med hjälp av surrogatmödraskap.”

  ” Vi i Moderatmännen anser att surrogatmödraskap är en lika viktig mansfråga som det är en angelägenhet för HBT-världen.”

  NÄSTA MODERATA HJÄRTEFRÅGA 1: Visst kan män amma – om vi bara tillåter dem!
  NÄSTA MODERATA HJÄRTEFRÅGA 2: Låt alla män bli gravida och föda barn!

 8. Uffe skriver:

  Du får vända dig till dina MatStat-kollegor och lära dig lite kring stokastiska processer m.m, vilket (kanske) kan hjälpa dig att tacklal, eller åtminstonde inom ett visst konfidensintervall, prediktera politikernas till synes oförutsägbara beteende/uttalanden. 😉

 9. Alex Birch skriver:

  @ Info: Till och med Reinfeldt har hoppat på genuståget. Han är tvungen, för nu är det politiskt självmord att vara emot genusreligionen.

  Hur länge dröjer det innan Hägglund också kallar sig feminist?

  Vi behöver inte bara en konservativ höger i Sverige, vi behöver en NY höger, som vågar utmana den rådande ordningen. Tanja Bergkvist, Per Ström, Pelle Billing, David Eberhard, förena er!

 10. Tanja Bergkvist skriver:

  Cuben, jag menar den här artikeln: http://www.newsmill.se/artikel/2010/05/26/nathan-shachar-flortar-vilt-med-kunskapsforaktet och sedan har andra också skrivit, man kan se alla inlägg i debatten till höger om artikeln. ”Cocktailpartyt till minnet av Trofim Lysenko”, jag tror inte jag vill dit även om det funnes ett sådant.

  Uffe, ja eller så får jag anamma samma metoder som politikerna och lämna logiken åt sidan. Fast då är det ju ingen poäng att jag blir politiker…

 11. QED skriver:

  ”Nästan bara män i fysikböckerna” – SvD, Brännpunkt

  ”I ett vanligt läromedel i fysik för grundskolan finns 14 bilder på personer som utför tekniska arbetsuppgifter. Samtliga dessa personer är män. I samma bok finns 16 bilder på personer som associeras till vetenskap. 14 av dessa är män.

  Skolinspektionen lägger i dag fram en granskning av undervisningen i fysik i grundskolan. Granskningen innehåller bland annat en analys av de tre vanligaste läromedlen i de 35 granskande skolorna genomförd av forskarna Johan Hedrén och Anders Jidesjö vid Linköpings universitet.”

  ”Både i undervisningen och i läromedlen läggs tyngdpunkten på att beskriva naturvetenskapliga resultat. Hur kunskapen kan användas hamnar i skymundan. Om det överhuvudtaget tas upp är det flyktigt, i samband med historiska tillbakablickar, som presenteras långt bak eller i tonade rutor vid sidan om.

  Målet i kursplanen om att åstadkomma en mer hållbar samhällsutveckling och att utveckla omsorg om natur och människor är i stort sett helt frånvarande i samtliga av de tre granskade läromedlen.”

  Tänka sig, i läroböcker i fysik ligger tonvikten på att presentera naturvetenskapliga resultat …

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nastan-bara-man-i-fysikbockerna_4793563.svd

 12. […] bestämt i oktober, kommer jag att hålla en föreläsningskväll i Stockholm tillsammans med Tanja Bergkvist, Ingrid Carlqvist och Pär Ström. Temat kommer att vara framtiden idéer om […]

 13. Ya Krivetko skriver:

  Lite ”off point” men i alla fall värd all läsa. En ny artikelserie i DN från Maciej Zaremba om vuxenmobbning:

  http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/de-skrattade-bara-sa-berovades-safet-sitt-manniskovarde-1.1113979

  http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/sag-inget-vanligt-till-mig-1.1114876

  Del tre kommer den 3 juni.

 14. Info skriver:

  ”NÄSTAN BARA MÄN I FYSIKBÖCKERNA”

  men BARA kvinnor i Skolinspektionens verksledning…

 15. Eva skriver:

  Nej, Info kl 9:40 f m har fel. Sju kvinnor och fyra män.

  http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Organisation/Ledning/

  Men de kanske ändå borde sopa framför egen dörr först och skriva debattartikel om sin egen skeva könsfördelning om nu den är viktigare än verksamheten.

 16. Helena Palena skriver:

  Gud vilka långa inlägg du gör! Dags att ge ut en bok! Kom och läs om pengarna. Du som kan räkna:

  http://www.newsmill.se/inlagg/2010/06/01/grattis-svenska-dagbladet-forsta-tidning-som-skriver-om-vart-sjuka-finanssystem

 17. Uffe skriver:

  Tanja: Njaaaa, tycker inte det finns något behov att avvika från logikens bana här. Anlita någon med lite kunskap i Bayesiansk statistik bara så. 😉

 18. 4BARNSFAR skriver:

  Tanja snälla sluta inte att skriva och PRATA om genusvansinnet!

  Bara kvinnor kan argumentera mot dem utan att få gris-stämpeln och bli dränkta i smutskastning

  Du är ovärdelig! kan du engagera fler smarta och välformulerade kvinnor så är du dessutom en frälsare =)

  inte menat som smör, det är bara sanningen. Anledningen att Natan Sachar blir angripen så agressivt och inte du, är att du är kvinna, och dessutom välutbildad!

  Du skulle göra succe som föreläsare om fler kände till dig, och tillsammans med andra smarta kvinnor kunde du göra underverk!

  Det bästa är föreläsningar! debatter mot genusmänniskor är ofta bortkastad tid eftersom de har debatt och ord-vrängningar som främsta vapen

  endast med SAKLIGHET går det att vinna över dem, tex:

  ”varför kvoterar ni inte in män som dagisfröknar om ni tycker att lika andel män och kvinnor överallt är så viktigt”

  ”varför utbildar sig inte kvinnliga genusforskare till byggarbetare istället, om de vill ha fler kvinnliga förebilder i mansyrken”

  ”who säger att amning ett år är att rekomendera, hur går det ihop med pappaledighet första året, ska mamman bröstpumpa på jobbet, och lämna mjölken hemma nästa dag”?

  ”om kvinnor attraheras av män, vad är det då som attraherar dem, om alla manliga egenskaper bara är sociala konstruktioner, som skulle vara jämt fördelade på kvinnor och män?”

  ————————

  du Tanja kan säkert komma på massor av logiska fällor för Gudrun och liknande ideologer

 19. Matte Matik skriver:

  Ny ”larmrapport” – nästan bara män i fysikböckerna. Något för Moira von Wright och co att ta tag i?

  http://mattematiksblogg.blogspot.com/2010/06/fler-kvinnor-i-fysikbockerna.html

 20. Nordbo skriver:

  Här är en intressant artikel från ”American Thinker”:

  ”The culture war begun in the sixties has, in large part, been won by the left. Nowhere is this clearer than in the feminization of men. The virtues of manhood which had been extolled and celebrated throughout the middle ages right up to the 1950s have been completely expunged from academia and pop culture. The baby boom generation was the last to be taught the values of rugged individualism, risk-taking, courage, bravery, loyalty, and reverence for tradition.”

  http://www.americanthinker.com/2010/05/when_masculine_virtues_go_out.html

 21. Josef Boberg skriver:

  ”…Jag vet inte om min känsliga matematikerhjärna klarar av politikens oförutsägbarhet och godtycke. …”

  Hmmm… – Tanja – PyramidMaktHavarnas hjärnFörsmutsning drabbas Wi mer eller mindre ALLA av – därför att huvudkomponenten i det är ju ATT det SKALL vara tankelogiskt ofattbart = urbota dumt, tyvärr tyvärr… 😥

  I o f s så kan jag ha fel i det – men det tror jag ej alls själv på (video ca 8 min) – så det så. 8)

 22. 2BARNSFAR skriver:

  Håller med 4BARNSFAR! Tanja är vår frälsare mot genusfascismen *knäböjer*… 😉

  Ge henne allt stöd ni kan, och du Tanja: ett STORT tack, och stå på dig!!

 23. 2BARNSFAR skriver:

  Håller med 4BARNSFAR! Tanja är vår frälsare mot genusfascismen *knäböjer*… 😉

  Ge henne allt stöd ni kan, och du Tanja: ett STORT tack, och stå på dig!! Genuspolitiken är en statskupp i slow motion. Och folket vill inte ha den.

 24. Josef Boberg skriver:

  Genusfascism i ”alla ära” – men de pågående Grundlagsändringar går ej av för hackor heller, tyvärr tyvärr… 😥

  Synd, verkligen synd… – att sådana som Anne-Marie Pålsson ”ger upp”.

 25. Lennart W skriver:

  Jag tycker nog ändå inte att man ska fnysa helt åt det där med alla män i fysikböckerna. Är väl klart det kan påverka tjejers intresse om alla bilder och exempel visar att det är ett gubbämne. Att Newton, Einsten, Bohr, m.fl., m.fl. var män är iofs bara som det är. Men det finns ju en del framstående kvinnor också, som den helt fenomenale Madame Curie, och så Liese Meitner som var den första att förstå kärnklyvningars (fissioner) fysik. Och i påhittade räkneexempel kan de ju lika gärna ta med tjejer.

  Tror faktiskt att såna små detaljer kan påverka t.ex. min dotters intresse för fysik.

  Detta är långt ifrån de ändringar av själva fysikämnet som Moira von Wright ville införa.

  På tal om fysiker måste jag bara pusha för den roliga TV-serien ”The Big Bang Theory”. Var (är) nog själv lite åt det hållet, men grejen är den att det fanns de som var så mycket värre. Så nördiga att de är coola.

 26. Mak skriver:

  Lennart W – fyll böckerna med hur många manliga dagisfrlknar du vill – och om 200 år så kommer det fortfarande inte jobba mer än MAX 10% män på dagis! 😀

  könen är olika…

 27. Matte Matik skriver:

  @Mak: Jag misstänker att feminismen gör att män i ännu mindre utsträckning vill till kvinnodominerade yrken. Tänk dig själv hur det skulle kännas att börja jobba inom en kvinnodominerad bransch där man kommer in i en miljö där folk uppfattar sig som det förtryckta könet. Jag känner mig då inte direkt sugen på det kan jag säga. Jag får i mig alldeles tillräckligt med misandri som det är ändå – trots att jag jobbar i en ”manlig bastion” där jag sitter och förtrycker världen med unken manlig teknik.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: