Repris på genusperspektiv, svensk skola och snälla apor

Repris idag kl 17.03

Göran Bexell, Tanja Bergkvist, Tomas Brage, Svante Nordin i Filosofiska Rummet

Ikväll kl 17.03 blir det repris på Filosofiska Rummets ”Genus-perspektivet och forskningens frihet”  där jag medverkade för några månader sedan. De tre föregående programmen Konservatism, Ekologism och Nationalism ingår i Filosofiska Rummets nya serie om politiska ideologier. I mitt TIDIGARE INLÄGG OM FILOSOFISKA RUMMET återfinnes mp3-länk till kvällens program för den som inte kan lyssna till det kl 17 idag, liksom en sammanfattning av de kriterier som utarbetats av gruppen för genuscertifiering och dessutom (längst ner) länkar till alla mina inlägg om genuscertifiering och Genusväldets intåg i akademin. Den som är observant kannotera att Lunds Universitets fd rektor professor Göran Bexell precis i inledningen av programmet (min 2:53-2:56) kallade slutrapporten för genuscertifiering för  ”en mycket välskriven och välstrukturerad rapport” men när jag längre fram i programmet började citera från denna rapport och gå in på dess innehåll bla i form av de konkreta kriterier som ska tillämpas så fick jag höra från Bexell (min 31:50-32:14) att ”texten är inte att uppfattas på det sättet”, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att jag läste innantill och det ju är denna blott 9-sidiga rapport som ligger till grund för Fysicums hela genuscertifieringsarbete (en delmängd av exakt dessa kriterier återkommer nämligen i denna enkät). Sammanfattningsvis: när man undersöker vad som rent konkret döljer sig bakom alla fagra ord om  jämställdhetsarbete så märker man en viss obekvämhet från de ansvarigas sida, det handlar nämligen alltmer sällan om jämställdhet och allt oftare om att att bygga upp egna maktstrukturer och genuskontrollorgan. Om man nu menade något helt annat än det man skrev – varför skrev man då inte det? Helt obegripligt för mig som matematiker, liksom för flertalet normalt fungerande människor.

I Lars Fimmerstads bok ”Lagom galen. En studie i svensk fundamentalism” (skriven 1989) som jag citerade från i förra inlägget finns mer läsvärt – här lite om skolan:

”Den svenska populistiska ideologin säger att det finns en klass av ”starka” som hotar harmonin i samhället. Det är statens uppgift att i folkets namn eliminera ”de starka”. Den svenska världsbilden är egentligen socialdarwinistisk. Nazismen bejakade den socialdarwinistiska tanken att de starka skulle segra. Den svenska modellen utgår också från socialdarwinismens beskrivning av människornas värld, men försöker vända den upp och ner. Genom införandet av en stark stat ska förlorarna i kampen för tillvaron i stället tränga undan de starka. The survival of the fittest ska ersättas med the survival of the feeblest. Den svenska staten är den civilisatoriska triumfator som korrigerar naturens grymma lagar. Genom att alla goda förlorare håller ihop kan de besegra de onda vinnarna i den darwinistiska djungeln. Utan skydd av en stark stat flyter de starka genast upp och vi får tillbaka den tidiga industrialismens samhälle i de nordengelska koldistrikten.”

”I varje ny generation uppstår det nya starka människor. Det är därför en viktig uppgift för skolan att tidigt upptäcka dem och sprida ut dem jämnt i skolsystemet, så att de inte klumpar ihop sig i elitskolor eller specialklasser. Skolsystemets främsta uppgift har blivit att så länge som möjligt förhindra att begåvade elever utnyttjar skoltiden till att skaffa sig ett intellektuellt försprång.  När de slutligen närmar sig vuxen ålder har skolan redan gjort sitt. Risken för uppkomsten av renässansmänniskor eller begåvade undantagsmänniskor är undanröjd. Den som vill förvärva en enastående förmåga på något område måste börja utveckla den redan före puberteten och lägga grunden till sin särskilda skicklighet under tonåren. Fram emot tjugoårsåldern är det för sent att anträda en exceptionell karriär. Därefter kan individen visserligen nå respektingivande skicklighet inom sitt fält men aldrig förmågan till civilisatoriska prestationer av utomordentligt slag.”

Nybyggt svenskt universitet med genusspetskompetens

Nybyggt svenskt universitet med genusspets-utbildning?

”Konstruktörerna av det svenska skolsystemet anade detta förhållande och göt en massiv skyddsbarriär mot ovälkommen begåvningsutveckling i de sammanhållna klasserna och den obligatoriska gymnasieskolan. Ingen länk i kedjan av skolelever inom en viss generation borde fortsättningsvis bli starkare än den svagaste. Undantag görs i tennis. Av något skäl tillåts gräddan av nationens tennistalanger att utveckla sin talang i tid. Lika viktigt som att hämma begåvningsutvecklingen hos skolelever är det att inte speciellt lysande universitetsmiljöer uppstår där de starka kan briljera och hetsa varann till elitistiska kulturyttringar. Därför bör all utbildning av vuxna människor försvinna in i ett högskolesystem som är så jämnt utbrett över landet som möjligt och inte har några elitistiska ansamlingar på vissa platser. Framför allt gällde det att hugga topparna av de universitetsmetropoler som genom att vända sig till hela landet kunde skumma befolkningens begåvningsreserv till sina elitära bildningsinstitutioner. Genom att avleda utbildningsresurserna till landsortshålor utan intellektuell eller kulturell tradition kunde man tunna ut rekryteringsbasen till de gamla universitetsstäderna och strypa tillflödet av begåvning dit.”

”Men inte ens det mest utopiskt konstruerade utbildningssystem kan ensamt stävja en hel befolknings intellektuella strävanden. All bildning frodas ju inte i den formella utbildningens hägn… Skönlitteraturen, till exempel, är ett fält där ett samhälle som strävar efter absolut jämlikhet måste uppfinna någon slags gräsklippare som kan hålla topparna i trim. Där gjorde skattepolitiken sin tjänst. Genom att författare åtminstone i början av sin karriär oftast måste ha någon form av arbete som försörjer dem innan de kastar sig ut i storskrivandets äventyr stoppar marginalskater och  40-procentiga arbetsgivaravgifter på bokintäkter de flesta försök att skörda kommersiella inkomster på författarskap.” (slut på citat)

Betygskommittén i en Malmöskola sammanträder

Betygskommittén i en Malmöskola sätter betyg på en av sina lärare

Så är det, ingen får avvika från mittpunktsnormalen eller hamna utanför den demokratiska grundmängden, som man skulle uttrycka det idag. Den där boken skrevs ju 1989 och mycket, eller kanske snarare lite, beroende på hur man ser det, har hänt sedan dess. Detta påminner mig om nyhetsinslaget i förrgår i Rapport om hur eleverna i Malmö betygssätter sina lärare för att dessa ska kunna utveckla sin pedagogiska skicklighet (det är nämligen mer demokratiskt att lägga det pedagogiska ansvaret på 13-åringarna än på vuxna människor med fyra eller flera års universitetsutbildning, och vem vill vara odemokratisk?) och andra nya påfund som ska förbättra den svenska skolans ambitioner. Författaren och journalisten Lasse Berg har rest runt i världen för att ta reda på hur människan blev människa. Så här står det om hans dokumentärfilm ”Jordens snällaste apa” som lanseras i skolorna nu: ”Eftersom människans hela utveckling skett i Afrika, är det framförallt där filmen utspelar sig med några utflykter till forskare i Europa och USA.” Något som för det första inte alls är säkert…

…men som svensk journalist kan man inte hålla reda på allt. Desto mer intressant är följande: ”Darwins tanke om det naturliga urvalet där den starkaste överlever har länge varit den teori om människans evolution som varit mest accepterad. Men en del forskare har en annan syn och det är det som Filmen Jordens snällaste apa handlar om. I filmen presenteras tesen om att det kanske inte är konkurrens och kampen för överlevnaden som format människan, utan samarbete och solidaritet. Författaren Lasse Berg håller med de forskare som anser att det som gör människan unik är att vi av naturen är osjälviska och hjälpsamma. Forskning visar att det inte är den starka som drivit utvecklingen framåt, det är den smarta. Solidaritet har alltid vägt tyngre än aggressivitet. Det handlade om politik redan på apstadiet och den som skaffade sig flest kompisar vann.”

Reciprok altruism är vanligt inom djurvärlden

Reciprok altruism är vanligt inom djurvärlden

Alltså: det är inte konkurrens och kampen för överlevnad som format människan, utan samarbete och solidaritet!? Det är heller inte de starka som drivit utvecklingen framåt. Detta är denna ”nya tes” som Lasse Berg presenterar (genom att själv tolka olika forskare han besökt) och som alltså ska ses som ”en annan syn”. Vilket det förvisso är. Jag trodde att Darwins tanke var att samarbete och solidaritet varit en fördel i kampen för överlevnad och att samarbetet inom en grupp gynnat denna grupp i konkurrens med andra (inbördes solidariska och samarbetande) grupper – varför skulle konkurrens och kamp för överlevnad stå i motsatsförhållande till solidaritet och samarbete? Känner Berg inte till begreppen släkturval, reciprok altruism (har bloggat kort om detta här) och Hamiltons regel (matteformel :-) ) (om hur ärftligt altruistiskt beteende kan uppstå)? Det här förklarar även samarbete mellan icke-besläktade grupper – om det var dit han ville komma? Kan för övrigt inte samarbete och solidaritet vara en styrka – eller har Lasse Berg inte lyckats slå upp och korrekt översätta ordet “fit” från engelska?Att lära ut solidaritetstanken enkom på lektionerna i samhällsvetenskap och kemi eller få in demokratiperspektivet i fysik-undervisningen räcker inte, eftersom mobbing och grovt våld alltjämt ökar i svensk skola (hur förklarar Berg det?) därför kommer den ”nya tesen” (är inte kontentan att samarbete och solidaritet varit en fördel i kampen för överlevnad – så vad är nytt?) att ingå i biologi-undervisningen och för detta finns en speciellt utarbetad lärarhandledning. Att vara snäll och solidarisk, osjälvisk och hjälpsam är alltså något vi är av naturen (se citat ovan) och därför är det viktigt att vi lär oss detta under skoltid, bara för säkerhets skull utifrån att någon elev skulle vara muterad, eftersom man inte alltid kan lita på naturen – däremot kan man alltid lita på svenska läroplaner och tillhörande handledningar.

Svenska läroplaner är modernast i världen och helt i samklang med naturen, vilket är det viktigaste. Det är exempelvis inget naturligt beteende att kunna skriva, läsa eller räkna – dessa är helt mänskliga påfund som tillkommit först på senare och det är inte säkert att dessa onaturliga beteenden rimmar väl med vare sig naturens inneboende godhet eller demokratitanken, och demokratin är trots allt ett nedärvt samhällsskick som finns inskrivet i vårt DNA. Att hjälpa sina egna och andra är för övrigt ingen ”ny tes”. Jag har tidigare (på den tid då mina blogginlägg fortfarande var korta ;-)) skrivit om släkturval och reciprok altruism här. Men Lasse Berg, som antagligen gått i svensk skola, måste ha missat det här avsnittet i biologi.  Den som vill läsa om genusanalysen av svensk skola och den genusordning i ämnenas innehåll (!) som anses vara skälet till elevernas underprestation kan läsa inlägget Mitt anförande i Riksdagen” Det finns tydligen inget slut på galenskapen. Jag tror jag måste öka värdet på den nationella sönderfallskonstanten C i min Theory of Everything…

F(t)=\frac{C\cdot b(t)\cdot e^{Pk(t)}\cdot\sin(v)\cdot I^2(t)}{(1-P_{Sahlin})\cdot S(t)\cdot B^2(t)\cdot f^3(t)}

LÄSTIPS: Aktivarum, Matte MatikGenusnytt, Pelle Billing.

Uppdatering: verkar som om en annan forskningsgrupp med svensken Svante Pääbo i spetsen också kommit till slutsatsen att Out of Africa-teorin inte är helt korrekt: Artikel på Sr.se,

Lyssna på radioinslag med Pääbo (19 min).

Uppdatering 2: Och Neanderthalarnas förfäder bodde i Europa för 800.000 år sedan (DN)

Annons

67 Responses to Repris på genusperspektiv, svensk skola och snälla apor

 1. Komplex skriver:

  Ang ”Jordens snällaste apa”

  Var hittar du alla dina texter?!? Det är ju en skam att forskning.se (vad det nu är för organisation) ställer sig bakom en sådan här film – för Darwin-året 2009, till på köpet. Darwin lär oss varken att de starkaste eller de smartaste vinner. Frågan är om de forskare som Berg hänvisar till är genusforskarna, för biologer lär de knappast vara. Socialdarwinistiska tänkandet om att den starkaste överlevde har sin egen historia, men övergavs förhoppningsvis när tredje riket föll. Att den smartaste överlever är av samma orsak ett groteskt påstående och borde förpassas till samma skräphög.

  Lasse Berg är ett av dessa intellektuella stolpskott, som tyvärr haft ett starkt inflytande över flera generationer av skol-elever (kanske p.g.a. deras lärares politiska faiblesser – som troende marxist han är).

  När man läser eller hör sådant som citatet ovan, ska magkänslan säga till en att sluta läsa. Om man ändå väljer att fortsätta läsa bör det i första hand vara i studiesyfte för att lära sig varifrån felaktiga och farliga föreställningar om genetik kommer.

 2. Nordbo skriver:

  Konservatism, ekologism, och nationalism? Jag får lyssna på filosofiska rummet någon dag när jag har tid.

  Fimmerstads beskrivning av svensk skola gjorde att jag nästan började skratta, men sedan slog det mig att han har rätt och då försvann det begynnande leendet från mina läppar.

 3. QED skriver:

  Från artikel i SvD 31 maj:

  ”Barn är redan tidigt naturligt empatiska och hjälpsamma, generösa och informativa, är slutsatsen i en studie från förra året vid bland annat Max Planck-institutet för evolutionär antropologi i Leipzig. Dess biträdande chef Michael Tomasello kom i oktober ut med boken Why we cooperate, där han konstaterar: Människans hjälpsamhet verkar medfödd, eftersom den uppträder så tidigt och innan föräldrarna hunnit lära barnen hur man beter sig tillsammans med andra.

   Visst, vissa typer av hjälpsamt beteende finns även hos mycket små barn, säger Staffan Ulfstrand, pensionerad Uppsalaprofessor i ekologisk zoologi.

  Han vill dock inte beskriva människan som ”änglalikt osjälvisk”.

  – Jag menar att hjälpsamheten är djupt programmerad, eftersom den har behövts för att gruppen skulle fungera väl, fortsätter han. Vi har alltid levt i grupper, konkurrerat med andra om resurserna och hamnat i olika konflikter.

  Men försöken verkar visa att vi är mer osjälviskt sociala jämfört med schimpanserna?

  Då säger Staffan Ulfstrand ”Ja, men storskarven, då?” Den bor också i kolonier” och menar att de flesta arter är mer eller mindre sociala. Att fungera i grupp är inte unikt för människan.”

  http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/samhalle/barn-fods-med-viljan-att-hjalpa-till_4782897.svd

 4. Tanja Bergkvist skriver:

  Några av KRITERIERNA:

  * Problematiseras kvalitetskriterier och lärandemål med avseende på genus?

  * Har kursplaner och andra styrdokument setts över med avseende på genus och har detta synliggjorts för studenterna?

  * Används litteratur som explicit analyserar ämnet ur genusperspektiv?

  *När litteratur används som saknar ett genusperspektiv, problematiseras den då i undervisningen?

  * Har lärare genomgått utbildning avseende genusperspektiv i undervisning och genusmedveten undervisning?

  * Har lärare kunskap om genus som begrepp, perspektiv och forskningsområde?

  *Genomsyrar genusperspektiv undervisningen?

  * Problematiseras etablerade begrepp, teorier och metoder med avseende på genus?

  * Reflekterar läraren över sin och studenternas roll ur ett genusperspektiv? (Vem läraren är i relation till studenterna och vilken makt och möjlighet hon/han har att påverka uttryck för maktstrukturer i undervisningssituationer.)

  * Används kompetensen som finns på Centrum för genusvetenskap?

  (Sid 6-8 i slutrapporten http://www3.lu.se/pers/Jamstalldhet/genuscertifiering_080331.pdf )

 5. Info skriver:

  VEM LURAR VEM?

  Jo, jag kommer ihåg det där blogginlägget förra våren, ”Vem lurar vem?”. Om du läser min kommentar därunder, så finner du min reaktion då. Som är densamma idag.

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/24/vem-lurar-vem/

  Säkert har du stött på följande tillrättaläggande tidigare, men andra har kanske inte gjort det. Vad är det för mening med att bygga upp en hel samhällsbild och delar av politiska ideologier utifrån ett felaktigt traderat yttrande av Charles Darwin?

  FIMMERSTAD: ”Nazismen bejakar den socialdarwinistiska tanken att den starkare skulle segra.” – ”den darwinistiska djungeln”.

  LASSE BERG: ”Darwins tanke om det naturliga urvalet där den starkaste överlever – – -”

  Något dylikt tänkte dock aldrig Darwin själv. Med ”the survival of the fittest” menas bara precis vad som sägs: I ständigt föränderliga ekosystem överlever de till förändringarna bäst ANPASSADE organismvarianterna och mutationerna.

  Det kan mycket väl i något sammanhang vara den ”svagaste” som överlever. Till exempel i ett kallnande klimat en stor organisms minsta individer. Bland bl.a. människor är förstås ”smarthet” en överlevnadsfaktor, som – i kombination med andra faktorer – är vida mer framgångsrik än blott och bart styrka.

  4-1 till Tyskland (mot England) står det just när jag skriver det här. Styrka eller smarthet? Eller både och? PLUS något mer?

 6. Tanja Bergkvist skriver:

  Komplex, vad menar du? Givetvis har människan formats i en kamp för överlevnad, vad som räknas som ”starkt” kan ju variera (det handlar inte bara om fysisk styrka) – det är tex en styrka att kunna samarbeta i grupp, liksom att kunna anpassa sig till nya förhållanden osv, men detta är på intet sätt en nyhet. Så här står det dock om filmen:

  ”I filmen presenteras tesen om att det kanske inte är konkurrens och kampen för överlevnaden som format människan, utan samarbete och solidaritet.”

  Som om det skulle finnas en motsättning!

  Det här är i vilket fall bara ännu ett sätt att fortsätta fokusera på social fostran i skolan istället för att fokusera på skolämnena, för helst ska allt annat trängas undan till förmån för kunskap om hur eleverna ska vara snälla mot andra, vara goda kamrater, inte mobba osv, dock utan att ha betyg, eller ens krav, på anständigt uppförande. Det ska på något sätt läras in som ett teoretiskt ämne – eleverna ska reflektera sig till ett medvetande om hur man uppför sig – i dialog med en lärare som ska agera bollplank men inte ”förtrycka” eleven utan man ska tillsammans resonera sig till allt detta under 12 år.

  I vilket fall är det viktigt att lära sig (den medfödda) känslan för solidaritet, vilket i praktiken innebär att aldrig säga emot något där solidaritetstanken används som argument. Precis som ingen ska våga kritisera genusvansinnet eftersom man då anses vara emot jämställdhet. Och ingen ska kritisera makthavarnas förehavanden eftersom de ju är folkvalda, och då är man emot demokratin. Är det bara jag som känner solidaritet med den uppväxande generationen som måste leva med allt detta, hur ska de kunna föra ett eget resonemang eller tänka fritt när vuxenvärlden håller på så här?

  Etnologen Jonas Frykman säger i en artikel ( http://www3.lu.se/info/lum/LUM_06_98/LUM6_04_skola.html ): ”Nutidens skola ska hjälpa varje elev att utvecklas och ”hitta sig själv”, ”bli en bra människa”, att inte vara rasist, inte mobba, inte skämmas utan vara stolt över sin religion, sin klass, sitt kön etc. Ja, det finns ett helt personlighetsutvecklande program som eleven förväntas omfatta efterhand. I fokus står inte kunskaper utan egenskaper. Skolan koncentrerar sig på att göra individen till Någon. Dagens skola har fastnat i Den Goda Viljans Tragik.”

  Nordbo, om du har tidsbrist rekommenderar jag det om konservatism.

  QED, människan är ett flockdjur och givetvis är hjälpsamhet en fördel för gruppen, och jag skrev lite om det här efter att ha läst intressanta artiklar om detta. Men det som irriterar mig är att man försöker framställa detta som någon nyhet (hjälpsamhet och solidaritet) för att använda det i skolan i politiskt syfte, det är förresten intressant att man måste göra det med tanke på att det ska vara medfött. Och om det nu är medfött, vilket jag också tror det ligger en hel del i, borde Lasse Berg istället fundera över vad i skolan eller samhället som raserat denna medfödda egenskap eftersom man nu även måste ta till biologiska argument för att få barnen att samarbeta och känna solidaritet – för det är uppenbart att man tänker använda det i skolan som en del av fostran av eleverna till demokratiska medborgare. Men jag har kanske missuppfattat saken… Och hur skulle detta synsätt utgöra en ”annan syn” än Darwins?

 7. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, exakt, instämmer. Styrkan ligger i att kunna anpassa sig. Liksom det i dagens politiskt korrekta åsiktsklimat ligger ett överlevnadsvärde i att hålla käften eller ännu hellre hålla med om allt som är på modet hur dumt det än kan te sig. För att sammanfatta det så är den starke idag den som a) säljer sin själ, eller b) blivit indoktrinerad och kan upprepa genusmantran som han/hon eller hen verkligen är ärligt övertygad om.

 8. QED skriver:

  Tanja, längre ner i SvD-artikeln


  ”Varifrån har allt det kommit, som främjar samarbete och ökar vi-känslan? För Staffan Ulfstrand är det darwinistiskt från början till slut:

  – Altruism, jodå, men med ett stort mått av självintresse, säger han. Gruppsammanhållningen är så viktig för oss att vi gör kortsiktiga uppoffringar för att gruppen ska överleva.”

  och vidare


  ”– I vår genetiska arsenal av anpassning ingår ett starkt ”vi”-element, berättar Staffan Ulfstrand. Mer än någon annan art har människan en vi-känsla som stärker gruppens sammanhållning. Att vi kan vi se framåt i tiden och utarbeta en samfälld, gemensam plan gör oss mentalt starkare än andra arter. Om alla följer reglerna blir det lätt att samarbeta mot viktiga mål.

  Därför, förklarar Staffan Ulfstrand, blir vi upprörda när andra bryter mot normerna fastän vi inte drabbas direkt själva. Återigen handlar det om vi-känslan: ska ”vi” klara oss, måste alla ställa upp.

  Kanske finns det extra starka ”Vi”-gener hos svenskarna, att döma av konsensusmentaliteten som härskar här?

 9. Nordbo skriver:

  ”För att sammanfatta det så är den starke idag den som a) säljer sin själ, eller b) blivit indoktrinerad och kan upprepa genusmantran som han/hon eller hen verkligen är ärligt övertygad om.”

  Åh nej, jag är en svag människa. 😦 Jag har fortfarande kvar min själ och jag kan inte upprepa genusmantran utan att få en sarkastisk underton i rösten.

  Jag ska lyssna på programmet om konservatism senare. Men nu håller jag på att städa eftersom min dotter ska vara hos mig en vecka from tisdag.
  För övrigt är hennes mor en radikalfeminist. 🙂 Eller hon var i varje fall det tidigare, innan hon blev mor. Jag kanske ska tillägga att det inte var feminismen som förde oss samman.

 10. Komplex skriver:

  @Tanja

  Det jag vänder mig emot är alla former socialdarwinism, oavsett om det är nazistisk eller av den arten som Fimmerstad beskriver, eftersom den lägger moral i eller rationalitet för en viss typ av politik. Min uppfattning om Darwins teori delar jag med Info, som förklarade det som jag utelämnade. Det känns som ett hån gentemot Darwin att presentera Darwins idéer utifrån felaktiga socialdarwinistiska principer. Jag hoppas att jag inte är ensam att försöka stå upp mot stolliga tolkningar av naturvetenskap.

  Vad gäller det övriga så håller jag med dig, inte helt men till den största delen. Självklart finns det ingen motsättning mellan samarbete och konkurrens, om målet är att få en så stark grund att stå på som möjligt. Man behöver träna i båda, och det står inte i motsättning till en kunskaps-skola. Hade det inte varit medfött hade all sådan träning varit förgäves.

  Men övertron på ”det goda”, där genusvansinnet är nästa steg (det är inte riktigt över oss än, alla institutioner i Sverige är inte genuscertifierade), är absolut ett jätte-problem. Självgoda, fostrande politiker är själva förutsättningen för fortsatt mobbing och förtryck av de som avviker från normen. Frykmans beskrivning är en annan sida av samma mynt.

  Sagt det sista – det jag skrev i min första kommentar handlade om pseudovetenskap som bara har indirekt med skolan att göra.

 11. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, här är en annan intressant SVD-artikel relaterad till den andra du tipsade om: http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/samhalle/osjalviskhet-inte-effektivt-for-samhallet_4767687.svd

  Osjälviskhet inte effektivt för samhället.

  Hur långt sträcker sig vår förmåga att handla för andra människors skull? Inte så långt att vi kan bygga hela samhällssystem på altruism, menar ekonomen William Harbaugh. Däremot finns en stor kraft i den mer ljumma tillfredsställelsen av att bidra till det gemensamma bästa.

  Sedan berättar de om försöket där fyra grupper ska finansiera ett välgörenhetsprojekt. Varje grupp består av tio personer som får 100 kronor var. Förutsättningarna är följande: Den summa man själv väljer att ge till projektet dubblas i potten, och för varje donerad tiokrona får alla i gruppen 2 kronor var. Tänker man samarbete, får var och en dubbelt så mycket kvar som de hade från början om alla i gruppen betalar in hela summan till projektet. Tänker man privat, kostar det varje enskild 10 kronor att få 2 kronor.

  Spelet upprepas tio gånger.

  Var i världen det här försöket än genomförs uppstår samma beteende. Under de första omgångarna samarbetar gruppen inbördes och deltagarna ger ända upp till 60 procent av sina inkomster. Sedan märker de att några inte bidrar alls. Då minskar viljan att betala dramatiskt och i de sista omgångarna donerar man 10 procent av sina pengar.

  – Hälften av deltagarna bidrar mer till det allmänna, ju mer de tror att andra också gör det. 30 procent ger ingenting, oavsett hur andra beter sig. Det är dem vi kallar för gratisåkare, säger William Harbaugh.

  I experimentets andra fas för man in ett straffsystem mot dem som åker snålskjuts. Det går ut på att deltagarna får bekosta en kännbar sänkning av värdet på plankarnas pengar. Redan i första omgången ger grupperna nu 60 procent av sina pengar till välgörenhetsprojektet. I andra omgången 70 procent. Till slut donerar de upp till nästan 100 procent av sina tilldelade medel.

  – Med straffsystemet använder de pengar som egentligen var avsedda för projektet för att få andra att inordna sig i systemet. Beteendet väcker deras altruism: Fast man till och med måste betala för det själv, tuktar man dem som inte lever upp till normerna, säger William Harbaugh.

 12. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, jag är ju också svag, vi måste kanske anpassa oss och bli radikalfeminister om vi ska överleva… Kan du inte lyssna på programmet om konservatism medan du städar. Igår lyssnade jag på alla tre just medan jag städade, det gäller att effektivisera och proppa hjärnan så full med information som möjligt när man inte använder den till att lösa matteproblem. Fast jag antar det bara är vi kvinnor som kan göra två saker på samma gång? 😉

 13. Nordbo skriver:

  Du är säkert bättre än mig på att göra två saker samtidigt. Men jag lyckades faktiskt både lyssna och göra andra saker samtidigt, så nu har jag hört programmet om konservatism. Jag använder inte min hjärna till att lösa matteproblem, men jag har en tendens att fylla den med information om saker som intresserar mig.
  Programmet var intressant, fast jag är lite mer far out än herr Martinsson. Just nu sitter jag och bläddrar i Tage Lindboms ”Västerlandets framväxt och kris” för att se om jag kan hitta något lämpligt citat att krydda min kommentar med…

 14. Nordbo skriver:

  Nu hittade jag något som jag har strukit under: ”Men till denna kosmologi fogas en, om vi kan uttrycka det så, konstitutionell kraft i det kosmologiska verket, det hierarkiska: över allt, som vi givit namnet tillvaron, står den makt, som utgiver och återtager, som är detta som den kristna medeltiden kallade ab uno ad unum, den makt som utgiver men som också återtager sitt verk.”

 15. Tanja Bergkvist skriver:

  Komplex, problemet är att det här samhället skapar svaga individer, trots att man motiverar diverse åtgärder med att man värnar om de svaga. Det är hyckleri, men genusmaffian och andra behöver en grupp av försvagade individer, eller individer som anser sig vara svaga, för att kunna behålla sin position och föra en kamp i de svagas och förtrycktas namn, kampen förutsätter att det finns grupper som är förtryckta eller som inbillas att de är förtryckta. Målet är att upprätthålla denna kamp för de svaga/förtryckta, inte att göra dessa svaga till starka, för då måste ju rörelsen lägga ner. Att försvaga ett folk kan man göra på många olika sätt, man det är alltid en bra början att fördumma det. De med sämst förutsättningar att stå emot sådan yttre påverkan är lättast att ge sig på, sedan ges just dessa stort inflytande i samhället och alla andra och egentligen (som vi ser idag med genusindustrin) hela samhället måste anpassa sig.

  Jag förstår dina invändingar mot Fimmerstad men jag antar att han överdriver lite för att kunna göra en poäng av samhällsklimatet (1989). Jag antar att man mellan raderna kan läsa (ang samarbete och konkurrens som du var inne på) att konkurrens faktiskt kan leda till ett bättre liv för många andra. En person som startar företag skapar arbetstillfällen, men i Sverige får ingen sticka upp och vara för bra. Det är bättre att alla har det dåligt än att alla har det bra om det ska finnas en enda idiot som har det ännu bättre än det stora flertal som har det bra. Då är det bäst att alla har det dåligt. Sedan man kan fråga sig vem som är ond och vem som är god. För det är ju det det handlar om, den som har patent på godheten har ju ett överläge i debatten.

  Jag är inte insatt i socialdarwinism men på wiki finner jag följande:

  ”Grundprincipen är att människans och samhällets utveckling sker genom utslagning av svaga individer; endast de bäst lämpade överlever och för sina gener vidare till kommande släktled. Därför är man motståndare till socialpolitiska insatser för de svaga och utslagna. Fattigdomen har enligt socialdarwinismen en funktion att fylla; den rensar samhället från svaga individer och hindrar dessa att föra sina dåliga gener vidare. ”

  Låter inte alls särskilt trevligt och den synen finns det nog inte många som delar. Fattiga behöver inte vara svaga (annat än ekonomiskt) och vilken är egentligen definitionen på svag? I vilket fall så hjälper ett sunt samhälle dem som på olika sätt är svaga eller har det sämre ställt, det hör liksom till en civilisation. Liksom att skapa lika möjligheter för alla medborgare att utbilda sig osv (vi har inte ens studieavgifter i Sverige, det enda man måste göra är att anstränga sig, många länder avundas detta). Men att ägna sig åt att försvaga människor (försämra intellektet, självförtroendet osv som genusmaffian gör) är inte en bra roll för staten i ett civiliserat land, i synnerhet inte med ”godheten” (eller ”jämställdheten”) som argument, men det är väl därför det kunnat gå så långt…

 16. Skarsnik skriver:

  Lyssnade av en slump på filosofiska rummet idag och blev jävla glad när jag fick höra fler kritiska röster mot den här ständiga assimileringen som genus har på sin omvärld. Gav upp akademin just på grund utav den vinkling och praxis som verkar ha uppstått att slumpa ut doktorandtjänster till första bästa titel som innehåller begreppet genus.

  Tack för en bra och tänkvärd debatt!

 17. Jax skriver:

  Tanja, för fasen. Sluta skriv så långa artiklar!!! Det du skriver är viktigt men för många ämnen samtidigt dränker varandra. Det går inte heller att gå tillbaka och söka efter något när allt är en enda gröt.

  För övrigt, tack igen för din insats i Filosofiska Rummet. Du är bäst!

 18. Info skriver:

  SOCIALDARWINISM

  Lägg märke till följande lilla mening i Wikipedias artikel om socialdarwinism:

  ”Darwin själv tog avstånd från socialdarwinismen.”

  Filosofiska rummets avsnitt om konservatism lyssnade jag något på vid det första sändningstillfället och förvånades över dess brist på substans. När reprisen kom, stängde jag av radion. TANJA borde ha ersatt Roland Poirier Martinsson! (Och Rakel Chukri ska ni akta er för.)

  Nej – jag rekommenderar i stället nobelpristagaren Konrad Lorenz´ också till svenska översatta klassiker: AGGRESSION – DET SÅ KALLADE ONDA.

  Dödskallestämplad först av den svenska vänstern, senare av hela Sjupartialliansen. Då förstår alla, att den är läsvärd.

 19. Dogdylan skriver:

  Kvotering på Kvotering ”” Desto mer intressant är följande: ”Darwins tanke om det naturliga urvalet där den starkaste överlever har länge varit den teori om människans evolution som varit mest accepterad. Men en del forskare har en annan syn och det är det som Filmen Jordens snällaste apa handlar om. I filmen presenteras tesen om att det kanske inte är konkurrens och kampen för överlevnaden som format människan, utan samarbete och solidaritet. Författaren Lasse Berg håller med de forskare som anser att det som gör människan unik är att vi av naturen är osjälviska och hjälpsamma. Forskning visar att det inte är den starka som drivit utvecklingen framåt, det är den smarta. Solidaritet har alltid vägt tyngre än aggressivitet. Det handlade om politik redan på apstadiet och den som skaffade sig flest kompisar vann.””

  Märk det sista. Skaffar sig flest kompisar? Inget i ”naturvärlden” är marxistiskt. Det är mycket sant att anpassning och gruppdynamik är viktigt för mänsklighetens fortskridande. Men anpassning och gruppdynamik kräver även att någon utesluts. Bland djuren kommer ”solidariteten” inte på bekostnad av ”gruppen”.

  Individer som saknar existensberättigande sållas ut. I den ”mänskliga” världen så sker samma sak. I den ociviliserade världen, inklusive Sovjet och Nazi-Tyskland så dödade man dem som inte ”passade” in. I vår värld sätter vi misshagliga individer i fängelse eller isolerar dem från samhället, ibland utan att vi ens noterar det.

  De flesta människor, precis som djur definierar sig utifrån motpoler. Grupper behöver motpoler för sin överlevnad – annars förlorar de existensberättigande. Om ingen yttre fiende finns går man på sina egna. Detta är en del av den mänskliga naturen. Det är inte alltid moraliskt riktigt, men en sanning. Man skulle kunna analysera mobbning inom barngrupp som en sorts ”naturlig” och reflexmässigt beteende som drabbar dem som sticker ut, som gör någonting annorlunda och som hotar den egna gruppens homogenitet (Det förbjudna ordet).

  Nu drar jag mig för att förklara hela världen i termer av biologi. Men konflikt är i högsta grad en del av den mänskliga biologiska naturen. Världsfred är omöjligt.

  Individualisering är ett problem. Vill vi tex. lösa mobbingen måste vi först våga ta steget att definiera oss själva och vår grupp. Frågan är – vågar vi det och vilka konsekvenser får det för dem som inte tillhör oss?

 20. Jax skriver:

  Hej.
  Tack för tänkvärda inlägg. Jag tycker dock synd om Lasse Berg som blivit kidnappad av snällhetsmaffian. Det är nog så att både individdarwinismen och gruppdarwinismen är riktiga. För människan som djurart är det oerhört viktigt att främja den egna gruppen och vi har massor med nedärvda beteenden för att fungera som gruppmedlemmar. Att vi fungerar i flock (grupp) är vår viktigaste framgångsstrategi.

  Detta innebär inte att vi är snälla. Vi kan utesluta medlemmar ur gruppen som inte beter sig acceptabelt och vi för krig mot andra grupper och djurarter. Jag hörde på radion i veckan att man upptäckt att även chimpanser för krig mot andra flockar. Det är mycket intressant då det innebär att de kan gå samman för ett gemensamt mål, ta ett beslut om det och genomföra det tillsammans. Det är således fler apor än vi som använder gruppstrategi.

 21. Info skriver:

  GENUSPERSPEKTIV INOM GÖTEBORGSKONSTEN

  Proklamation i Göteborgs konstmuseums forskningsrapport Skiascope nr 3 (2010):

  ”POSTMODERNISMEN KOM FRÅN GÖTEBORG

  Det är ett av många överraskande resultat av ett forskningsprojekt om 1980- och 1990-talets konst i Göteborg. Andra spännande slutsatser, som presenteras i det nya numret av Skiascope, är att den RELATIONELLA ESTETIKEN föddes i Göteborg, långt före begreppet ens var uppfunnet.

  Och att det här, i reaktion mot GUBBVÄLDET i stadens konstliv, växte fram ett HELT NYTT SLAGS FEMINISTISK KONST, förkroppsligad i en KLUMP RÖD GELÉ.”

  Därmed torde fortsatta forskningsanslag vara säkrade lång tid framöver.

 22. Info skriver:

  KAPTEN KLÄNNING – EN POLITISKT KORREKT TRESTEGSRAKET

  Långt innan Kapten Klännings, f. polismästaren Görans Lindbergs, rätta identitet blev allmänt känd genom tabloidpressen, nämnde jag denna här i Tanjas blogg. När nu delar av förundersökningen idag blivit offentliggjord, är jag inte det minsta förvånad. Alltihop visste jag och andra uppmärksamma personer redan för snart ett halvår sen.

  RAKETSTEG TRE: Kapten Klänning är anklagad för våldtäkter, koppleri, sexköp osv. Han kan genom analys av SMS-meddelanden osv. karakteriseras som någon son hyser öppet ”kvinnoförakt”, som älskar att använda råa och ”grova ord” och som älskar ”avancerade sexuella våldsövningar” tillsammans med kvinnor. Han är alltså en psykopat och på sitt sätt abnorm.

  RAKETSTEG TVÅ: Offentligt däremot fjädrar sig Kapten Klänning i sin fullkomligt osannolika vurm för jämlikhet och jämställdhet, han håller föredrag och kurser om mäns våld mot kvinnor och nödvändigheten av genuscertifiering och ett krossande av patriarkatet och ett brytande av könsmaktordningen.

  Därmed finns ingen gräns för hans befordringar. Han blir länspolismästare i Uppsala, rektor för Polishögskolan och – har jag hört – förste genusambassadör i universum. (Eller, Tanja, var det i Hästskonebulosan?)

  RAKETSTEG ETT: Vari ligger det konstiga och motsägelsefulla i det ovanstående? Ja, det är något som vållar hela Sveriges journalistkår bryderi. Får jag ge en liten ledtråd? Om själva förutsättningen:

  Det var inte den uppenbart psykopatiska Kapten Klänning själv, som gjorde sig till länspolismästare och könsjämlikhetsgeneral med astronomiska löner och fördelar. Det var några andra, Det var de, som HADE MAKTEN ATT UTSE OCH BEFORDRA. Förslagsvis: MARGARETA WINBERG, MONA SAHLIN, CLAES BORGSTRÖM… Troligen var också TIINA ROSENBERG med på ett hörn… Hela det radikalfeministiska kotteriet med sina otaliga medlöpare, helt enkelt.

  Varning: Det finns många fler Kapten Klänningar i omlopp, av vilka jag redan nämnt ett antal här i Tanjas blogg.

 23. Komplex skriver:

  Tanja

  Innan du missförstår mig mer: Nej, jag är inte ute efter att Fimmerstad eller någon annan namnkunnig folkhemskritiker är social-darwinister (vilket det man tyvärr alltför ofta hör av diverse rödgröna politiker när argumenten tryter). Jag gillar dessutom den humor med vilket han beskriver det som han ser. Hans sätt att hänvisa till Darwin är helt okej… han bygger inte moral eller politik kring det utan raljerar andra.

  Jag vet inte om du har rätt när det gäller försvagningen av svenskar, som sker i skolorna och i samhället i stort. Det är fullt möjligt men ett annat alternativ är att det är andra styrkor man prioriterar än de som verkligen skulle behövas, för de ständiga arbetet kring välfärdsstaten Sverige. Jag kan helt enkelt för lite om det, och jag brukar dra mig för att använda det som argument.

  Faktum kvarstår – den som avviker från mitt-fåran straffas för det genom hela samhällslivet – ruskigt är det när mittfåran dessutom politiskt sätt vrids åt totalitär vänster (hellre center-extremister än vänster-extremister).

  Självklart ska man låta sig inspireras av Darwin också. Men att motivera politiska ställningstagande för att det ligger i den mänskliga naturen, hänvisande till evolutionen… Vet inte om jag egentligen ska utveckla det mer. Lasse Berg är i alla fall olämplig att undervisa i utvecklingslära.

 24. Kalle skriver:

  Gudruns jämställdhetsfond = lika lön för olika arbete?

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/flat-losning-fran-rodgrona-om-jamstalldhet_4921667.svd#articlecomments

  Nog för att jag kan hålla med om att vissa får mer betalt än de förtjänar men likväl…

  Kalle

 25. […] världen är en sådan, där den akademiska friheten som bäst håller på att kringrännas av genusmaffian, men även den lägre kommunala skolan belägras i hög grad av mer eller mindre […]

 26. Tommy Jonsson skriver:

  Synd att Tiina Rosenberg inte var med i programmet. Hon vågade väl inte då hon hade för mycket att förlora?
  Du var brilliant Tanja! Tack för föreställningen.

 27. Tor Kullenberg skriver:

  Det var just i ovanstående avsnitt av Filosofiska Rummet som jag fick upp öronen för Ditt skarpsinne. Sedan dess är jag en entusiastisk lärjunge.

 28. QED skriver:

  Det här låter intressant …

  ”Vänsterfeminist: Därför är moderaterna kvinnornas självklara val”

  http://www.newsmill.se/artikel/2010/06/29/v-nsterfeminist-d-rf-r-r-moderaterna-kvinnornas-sj-lvklara-val

 29. Tupp! skriver:

  Varje man för över en miljon till varje kvinna:

  Klicka för att komma åt BE0801_2005K03_TI_06_A05ST0503.pdf

  Många har nog sett denna nu, men jag vill inte att ni missar den så jag lobbar för den här.
  //S

 30. Sam skriver:

  Tack för dina ovärderliga insatser! När jag ser fotot tänker jag osökt: Lilla my bland hemuler. Oj, vad hemulerna behöver detta!

 31. steenad skriver:

  Det här med ”snälla apor” var ett nytt pedagogiskt grepp att visa på socialismens förträfflighet.
  Det andas lite desperation tycker jag.

  Jag trodde propagandaministeriet hade bytt ledning.

 32. Marco Diamani skriver:

  Tanja – snälla kan du inte skriva en krönika även om polischefen Göran Lindberg!

  För nu försöker Gudrun o Co göra honom till ett exempel på att ”män är svin” osv..

  detta är ju så extremt ologiskt eftersom han snarare är ett exempel på hur GENUS-IVRARE är!

 33. QED skriver:

  Forskning och Framsteg intervjuar Yvonne Hirdman

  http://www.fof.se/tidning/2010/5

 34. Tanja Bergkvist skriver:

  Vi har visst neanderthalarblod i oss 🙂 , verkar som om en annan forskningsgrupp med svensken Svante Pääbo i spetsen också kommit till slutsatsen att Out of Africa-teorin inte är helt korrekt, får uppdatera inlägget med detta:

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=3680305

  Lyssna: http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/2353612.mp3

 35. […] texter finns i artikeln om den svenska skolan och snälla apor ”Den svenska populistiska ideologin säger att det finns en klass av ”starka” som hotar […]

 36. Info skriver:

  NÅGRA ORD OM ELAKA APOR

  I många apflockar går det våldsamt till, främst för att reglera en sträng ranghierarki.

  Vad gäller den människan närstående chimpansen (den större av arterna) så krigar inte olika flockar i egentlig mening. Däremot avdelas vaktpatruller, som systematiskt bevakar revirens gränser. Om en chimpans från en främmande flock upptäcks i närheten av reviret, dödas han ögonblickligen med brutalast tänkbara medel. Samtidigt passar vaktstyrkan på att utöka reviret ett stycke.

  Liksom människan allätare, är chimpansen heller inte alltför snäll, när den skakar ned småapor ur träden för att sedan kasta sig över dem och äta upp dem.

  Chimpanserna i Furuviksparken tillbringar sina dagar mestadels helt fridsamt – men det händer då och då att ledaren, den gamle hanen, till synes utan anledning får ett våldsamt raseriutbrott och bokstavligen går bärsärkagång. (Som dock inte drabbar den kvinnliga skötaren, som han älskar.)

  Nu på sistone har vi kunnat läsa om en chimpans i fångenskap, som på morgonen lade upp ett förråd av stenar, som han senare på dagen roade sig med att kasta på besökarna.

 37. Jonas V skriver:

  Det är en felaktig beskrivning att man som liberal skulle vara emot samarbete. Det som skiljer liberaler från andra är att vi anser att samarbete skall vara frivilligt.
  The survival of the fittest har helt felaktigt översatts till att den starkaste överlever. Den som överlever är den som kan anpassa sig till de förändringar som sker. Varför det översatts fel i Sverige vet jag inte. Det borde hette ”den mest anpassningsbare överlever”.
  Slutligen, jag älskar verkligen din blogg.

 38. Jack skriver:

  Jonas V,

  ”den mest anpassningsbare överlever”

  Snarare ”den mest anpassade överlever” och det är inte en utsaga om vem som överlever, utan en definition av vad det innebär att vara anpassad.

  Som människor har vi en relativt god men varierande förmåga att anpassa omvärlden till oss istället för att anpassa. Fantastisk anpassbarhet är sämre överlevnadspredikator än att vara den som tvingar andra att anpassa sig.

  Att i en social kontext säga att den mest anpassningsbare överlever är nästan helt fel därför. Den som inte behöver anpassa sig har förtur, vederbörande är också anpassad.

 39. Info skriver:

  NORMAL FÖRLAG LÄGGER NER

  Normal Förlag, som varit på tapeten ibland här i Tanjas blogg, upphör:

  http://www.qx.se/kultur/14514/normal-forlag-lagger-ner-

 40. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan & Jax. Notera alltså att samarbete och solidaritet (i Jordens snällaste apa) inte handlar om att kämpa för sin överlevnad (!?). Eftersom både släkturval och reciprok altruism dessutom är välkända fenomen (utom för svenska journalister uppenbarligen) kan man bara tolka nyhetsvärdet här som att solidaritetstanken ska gynna andra än den egna gruppen, och dessutom UTAN att det gynnar den egna gruppen också (eftersom om den gjorde det skulle det räknas inom reciprok altruism). Varför är jag inte förvånad över detta nya västerländska påfund?

  Info, tack för din politiskt korrekta trestegsraket! 🙂

  Tommy,
  tanken var att Tiina Rosenberg skulle medverka då i mars, men trots att flera datum fanns att välja på så kunde hon visst inte. Hon kanske inte ville träffa mig? 😉

  Tor, ”lärljunge” – vad kul! betyder det att du kommer att skriva in dig på Envariabel- och flervariabelanalys i Uppsala till hösten? 😉

  Marco, ar har du förresten hållit hus? 🙂 Jo jag såg det där på Newsmill osv med Gudrun. Hm, jag hinner inte lägga mig i det just nu eftersom jag måste fixa höstens kursplanering. Det är väldigt svårt att inte hinna med allt man vill, särskilt om man är en allt-eller inget människa som jag, men om jag ska ge mig in i samhällsdebatten på allvar så är det 110% som gäller, och jag har inte bestämt mig än, vet inte om min känsliga matematiska hjärna tål samhällsdebattens godtycke och oförutsägbarhet.

  Jonas V, tack! Ja ”den mest välanpassade” borde det vara, fast inte alla vill anpassa sig till rådande förhållanden, det är därför min och mina bloggläsares ödesbestämda uppgift att förändra förutsättningarna snarast. jag tänkte sätta igång med det efter valet. Jag vill ju inte störa den sista valrörelsen som kommer att gå i Galenskapens tecken, utan låt oss njuta av denna sista cirkusföreställning! 🙂

 41. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, normal förlag? Minns du Bokbål förlag och priset för ”Intersektionellt manshat”? Ha ha 🙂 https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/09/18/bokbal-forlag-far-pris-for-intersektionellt-manshat/

 42. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, har du en mer direkt länk till intervjun? Ser bara att muterade myggor struntar i myggmedel…

 43. QED skriver:

  Ser nu att hela intervjun bara finns i pappersupplagan. Här är första sidan:

  http://www.fof.se/tidning/2010/5/den-roda-professorn

 44. QED skriver:

  Hårda puckar:

  ”Man blir inte psykopat av en taskig uppväxtmiljö
  Av David Eberhard
  2010-06-02 06:00

  Varje dag kan man i kvällstidningarna läsa om någon psykopat. Antingen är det en kallhamrad mördare som får en livränta av sin mördade flickvän eller så är det en bedragare som snor pengar från ideella organisationer, eller någon som våldtar flickor på toaletten i småbyar.

  Psykopat är en term som används regelmässigt inom rättspsykiatrin. Detta är helt korrekt eftersom tillståndet är solklart utkristalliserat som en entitet. Tyvärr har man inom den allmänpsykiatriska diagnostiken istället valt att beskriva personlighetsstörningar utifrån mindre vetenskapligt belagda kluster. Psykopater har drag från de tre personlighetsstörningarna ”Narcissistisk personlighetsstörning”, ”Borderline personlighetsstörning” och ”Antisocial personlighetsstörning”. Dessa är däremot mycket tveksamma konstruktioner. Till exempel kan man ha ”Borderline personlighetsstörning” på 256 olika sätt som inte i särdeles hög grad behöver påminna särskilt mycket om varandra. Dessutom har den som lider av ”Borderline personlighetsstörning” i genomsnitt fyra olika personlighetsstörningar på en gång.

  Slutsats; man bör ändra diagnostiken med avseende på detta. Det håller man i och för sig också på att göra. Ovanstående gäller däremot inte den mycket valida diagnosen psykopat. Det tillståndet ser alltid likadant ut. Det är förenat med ett flertal kliniska objektiva kännetecken. Utöver det har psykopater ett flertal somatiska avvikelser som t ex kraftigare muskelmassa vid tre års ålder, högre testosteronhalt i blodet, annorlunda glukos- samt kolesterolmetabolism etc. Det i sin tur visar att den idiotiska termen sociopat som ofta använts i den anglosaxiska världen ger en fullständigt felaktig bild av vad det handlar om.

  Psykopat blir man nämligen inte av en taskig uppväxtmiljö. Psykopat föds man till. I vissa miljöer kan symptomen modereras så att man inte blir en kriminell våldsverkare. Men samvetslösheten, den totala bristen på medkänsla, den ytliga charmen, oförmågan till långsiktigt tänkande, de utstuderade lögnerna och benägenheten att spela på andras känslor för egen vinnings skull är gemensam för hela gruppen. Och likaså impulskontrollförlusten som kan leda till våldsutbrott utan skrupler samt en total oförmåga att känna obehag för vidrigheter man hör talas om eller ser. Denna oförmåga kan man till och med mäta.

  Över hälften av alla personer som döms för grova våldsbrott är psykopater. Det är ett tillstånd som det saknas behandling för. Med den rådande undvikande hållningen gentemot detta gigantiska samhällsproblem och den uttalade allmänna viljan att offerförklara dessa förövare genom att hänvisa till att ”de hade det minsann tufft i sin barndom”, kommer vi inte en millimeter närmare en eventuell bot eller ens moderering av deras beteende. Ett tydligt exempel på att man ställer till mer elände genom att blunda för verkligheten och bara tro att alla människor egentligen är snälla.”

  http://medicinskordbok.se/blogg-david/7075-man-blir-inte-psykopat-av-en-taskig-uppvaextmiljoe

 45. QED skriver:

  Lena Andersson apropå VM i fotboll

  ”De kollektiva krigsidrotterna befordrar inte bara underkastelse, utan ännu mer ett extremt särartstänkande i synen på kön. De är kort sagt antifeministiska. ”

  http://www.dn.se/ledare/kolumner/krigsidrott-och-kon-1.1132369

  (Värmeslag i DN-skrapan?)

 46. QED skriver:

  Tanja, du borde försöka läggq upp din Genus-Hitler film på YouTube igen. Kan den här filmen med Mona på valvaka 2010 vara ”Fair Use” så borde din kunna vara det utan vidare.

 47. Info skriver:

  KVINNOR KRÄNKTA AV GRABBIG JARGONG

  Allt fler tjejer blir CHEFER över byggnadsarbetarna. Det hjälper inte. Ju fler de blir, desto mer KRÄNKTA blir de. Av byggnadsarbetarnas GRABBIGA JARGONG.

  Vad göra? Kvotera in minst 50 procent tjejer som byggnadsarbetare? Förbjuda nuvarande, manliga byggnadsarbetare att yttra sig över huvud taget under arbetstid?

  ”KVINNOR KRÄNKTA I BYGGBRANSCHEN
  Varannan kvinnlig chef i byggbranschen anser att där finns hindrande attityder mot kvinnor och 36 procent har känt sig kränkta på grund av kön. Det framgår av en undersökning som Novus opinion gjort på uppdrag av branschorganisationen Byggcheferna.

  Nästan varannan av de kvinnliga byggcheferna tror att en grabbig jargong förklarar varför det är så få kvinnor i byggbranschen.”

  (Källa: Sveriges radio, Sv.D. m.m. 5/6 2010.)

 48. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, den var kul 🙂 Inbäddningen dock aktiverad. Måste ses här: http://www.youtube.com/watch?v=dhX8_e4emB4

  Jag har inte orkat sätta mig in i Fair Use, hur funkar det?

 49. QED skriver:

  ”Det falska medvetandet”

  http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=19880

  Feminism i Schymans tappning är helt enkelt fascism för flickor. På 30-40 talet
  lät sig miljoner europeiska yngilngar från goda borgeliga hem och arbetarhem förledas av fascistiska rörelser, som predikade att ju de var framtidens hopp. Nu är det tjejernas tur, under ledning av Schyman och liknande populister. Intressant är att hennes typ inte så framgångsrika i länder som har förstahandserfarenheten av kommunism och nazism.

 50. QED skriver:

  Rättelse – så här skulle det ha stått:

  ”Det falska medvetandet”

  http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=19880

  Feminism i Schymans tappning är helt enkelt fascism för flickor. På 30-40 talet
  lät sig miljoner europeiska yngilngar från goda borgeliga hem och arbetarhem förledas av fascistiska rörelser, som predikade att just de var framtidens hopp. Nu är det tjejernas tur, under ledning av Schyman och liknande populister. Intressant är att hennes typ inte är så framgångsrika i länder som har förstahandserfarenhet av kommunism och nazism.

  PS

  Fi bränner pengar

  ”För ett år sedan fick Gudrun Schyman och Feministiskt initiativ en miljon av Abba-Benny.
  Nu väljer hon att elda upp 100 000 kronor.
  – Det är en manifestation för rättvisa löner mellan kvinnor och män, säger Schyman.

  I en Youtube-film som lades ut på Fi:s hemsida nu i kväll står en sommarklädd Gudrun Schyman med en tjugokronorssedel och en tändare i hand.”

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7421188.ab

 51. QED skriver:

  Genom lite psykoanalytiskt resonemang kan man kanske förklara Gudrun Schymans märkliga sedelbränning. 😉 En vanlig bild av sedelbränning är när en person tänder cigarren med en sedel

  http://www.inmagine.com/bld055/bld055979-photo
  http://www.gettyimages.se/detail/86497012/Comstock-Images?language=en-US&location=SWE

  Cigarren är så klart en fallisk symbol. Hur skall man tolka avsaknaden av cigarrer i FI:s manifestation? Svaret verkar uppenbart.

 52. Tor Kullenberg skriver:

  Tanja.
  Lärjungen är nog inte kvalificerad att deltaga i dina matematiska kurser. Haha!
  Är tvärtom rädd att du blir oskadligjord som ledare för någon meningslös statlig utredning, och därmed förlorar universitetet och vetenskapen en skarp hjärna.
  Men jag tror inte du skulle trivas i det slöa sällskapet!

 53. Info skriver:

  NY STOR KONSTHÄNDELSE!

  Sommarens konsthändelse i Sverige är en ny, stor, internationell utställning i Göteborgs konsthall, ”Disidentifikation”. En utställning som rör i ”stor utsträckning frågor kring sexualitet och etnicitet”. Utställningskommissarie är Stina Edblom, en ung tjej, som jämte socialisten och regissören Stina Oskarsson och några till på senare år framträtt som politiskt tongivande inom svenskt kulturliv.

  Först några få rader, som antyder Edbloms mångkulturella, radikalfeministiska ideologi och förklarar hennes upphöjelse till utställningsintendent vid Göteborgs konsthall:

  ”Stina Edblom visar en dokumentärfilm sprungen ur projektet ´Jämställdhet i konsten – kvinnor i samtal´ och utställningen Kvinnliga rum.” (År: 2006. Arrangör: ABF, Kulturen i Botkyrka och Mångkulturellt Centrum.)

  Ett av göteborgsutställningens största namn är Chicago-skulptören Nick Cave, ”en svart homosexuell man”.

  Som, enligt Sveriges radios Kulturnytt 7/7, säger sig vilja berika världen med ”en ny sorts hybridmänniska”. Nick Cave enl. Sv.D. 1/7: ”jag vill sudda ut kön, klass och ras genom att TVINGA betraktaren att ta till sig en helt ny sorts hybrid”. Hans nu i Göteborg visade, epokgörande konstverk, består av stora ”dräktskulpturer” i ”gränslandet mellan fågelskrämma och haute couture”.

  Hela utställningens syfte är enligt Stina Edblom att motverka svenskarnas FÖRDOMAR.

  Påminner inte så litet om flera liknande, lovprisade HBT-utställningar nyligen (Stockholm, Göteborg, Umeå), tidigare kommenterade i Tanjas blogg. Tyvärr hittar jag inte under vilka blogginlägg detta skedde.

  42 miljoner kronor avsattes nyligen av Moderna museet för inköp av konstverk av ENBART kvinnliga konstnärer. Satsningen har samtidigt utvidgats till landsomfattande, avslutade, pågående och kommande inventeringar av alla konstmuseers SAMLINGAR UR ETT GENUSPERSPEKTIV. Huruvida övertalig, manligt producerad konst som ett slutresultat av undersökningarna ska kasseras intill dess att könsjämvikt uppnåtts, har ännu inte framgått.

 54. Molly HOLZSCHLAG&Jöns Olof ÅKERLUND skriver:

  VÄNSKAPSKORRUPTION nollar ned TROVÄRDIGHETEN AV MYNDIGHETERNA; MigraSionVerkSekt+dess lika stinkande förlängda armén s.k. ”Förhaltningsrätten” toppar i skìthögen
  ¤
  EU borde granska detta vänskapsrektyteringsmaskineriet/sektdominerade svenska(?!) Migrationsverket!
  ”Kan man vara rasist och jobba på Migrationsverket? Nej, inte om det tar sig den här formen, då är man inte lämplig att handlägga ärenden som rör andra människor”, säger MVS-chefen Jonas Lindgren.
  – Seriös?! Om chefen är verkligen en milimeter ärlig på sin attityd varför då de sionistiska rasisterna fortfarande i maktpositioner i sådana smutsiga myndigheter?
  – Konkret namn? Vilken sekt?
  – Handläggarens namn t.ex. israeliska demaskerade agenten kurdoförrädiska judekonvert hooran Fadime BAKIR.
  – Sekt då?
  – Sekt t.ex. Knutby-sekt, mestadels fanatiska helt cyniska provokatörer av den ökända sekten erövrar Uppsala avdelningen av Migrationsverket. Stegvis andra offentliga områdena genom liknande jäviga metoder….
  – (Dödstystnad)…
  – Svara då!
  – (Prutt)!!!
  Då tittar Johan LINDGREN ned på sina fötter… Även sina nära kamrater föredrar att lämna scenen som svansen nere….
  – Analysera den här graden av dubbelmoralen, hur du vill nu!
  ~~~~~~~~~~~~~~
  Relaterade info-källan:
  http://www.yazdanfar.se/?p=1995#respond
  http://blogg.vk.se/jabar/2010/09/23/tack-for-ert-fortroende-och-ert-stod-190617

  eller lika innehållsrika:
  http://nordicdervish.wordpress.com/2010/07/06/stenad-vs-brand/#comments

  plus faktarika avslöjande f.d. Miggan som liknar Merit Wager:
  http://www.unnidrougge.com/2010/07/05/kopsex/#comments

  Notiz: F. MALM hävdar nu att: ”Den fanatiske migrantmanipulatören käring Merit Barbara WAGER förvandlades till skvallermaskin i sina sista dagar i livet, skriver att någon likasinnade ANONYMA MIGGAN mailar-!- till henne som låter påhittad källa att tjalla vidare…. Men i verkligheten den ANONYMA falskaren är den dogmatiska lögnaren SJÄLVA, ingen annan. Hon lurar sig själva genom sådana klassiska imperialistiska förvrängningssagor. Visst, stå-upp komiker tanten spelar sina komiska hallusinationer, fast på NÄTET”
  – Men Fredrik, det låter ju att sådana utspel vara din sann profession i verkligheten; eller kanske möjligen ärvde du den attitydshandikkappade fanatismen av sådana historieförvrängare, därför blev du avundsjuk på den illisionärande judinnan i senaste tider?! Du är som israels kontraktor sprider påhittiga hjärntvättsartiklar som ZOG-gy piggy?
  – Nejdå! Jag själv är jude liksom den käringen!
  – Jådå! Det är ju eran gemene talmudian tradition t.o.m. genetiska deformatiska karaktären av liknelsen, också…
  – ?!
  ~~~
  Molly HOLZSCHLAG&Jöns Olof ÅKERLUND
  molly@molly.com

 55. […] i riksradio tog avstånd ifrån den rapport först kallade ”välskriven och välstrukturerad” efter att jag började läsa innantill från den! Däremot i riksdagen så sade Anna Ekström att hon ”står bakom varje ord i […]

 56. […] att lyfta fram deras egen rappoort i ljuset.  Minns att Bexell först (här mp3:n eller se mitt inlägg om saken)  kallar slutrapporten för genuscertifiering för  ”en mycket välskriven och välstrukturerad […]

 57. […] med Genusmaffians hantlangare nere i Lund i Filosofiska rummet förra året och som jag skrev här om programmet så kan man notera att professorn etik och fd rektorn för Lunds Universitet, Göran […]

 58. […] och 10.8 miljoner till genusmöten, Nytt genusprojekt: ”Jag kan inte tänka abstrakt!”, Repris på genusperspektiv, svensk skola och snälla apor, Grattis skattebetalare,  Grattis skattebetalare – del […]

 59. […] blogginlägg: Vem lurar vem (reciprok alturism)?,   Repris på genusperspektiv och snälla apor (Lasse Bergs nya tes) ,  En vetenskaplig ansats till förståelse (den svenska förfallsfunktionen) , Genusforskare […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: