Sahlin: i ett jämlikt Sverige föder även män barn!

Årets jämställdhetsplan är utförlig och detaljerad

En bra jämställdhets- plan är minst tre meter hög

Ursäkta min frånvaro – jag har varit bortrest! Det är skönt att vara tillbaka, jag har saknat Sverige och allt vansinne! 🙂 För den som inte orkar läsa hela det här inlägget  – missa inte videoklippet längst ner för ett gott skratt! 🙂  Jag ser att det kvinnliga företagandet i Sverige ökar. Kanske är det tack vare Alliansen det går så bra för Sverige, för på nätet finns numera ett överflöd (eller kanske är det snarare ett underskott med tanke på de politiska målen) med tjänster som går i genusvansinnets tecken. Beställ en ”diskriminerings-kartläggning” ur ett genusperspektiv eller en färdig utarbetad jämställdhetsplan med efterföljande utvärdering (sk ”följeforskning”). Varje arbetsplats är ju enligt lag skyldig att årligen upprätta sådana här dokument (jämställdhetsplaner, likabehandlingsplner mm) och allt ska följas upp och utvärderas så det innebär att det för varje svensk arbetsplats behövs en motsvarande genusarbetsplats med konsultverksamhet riktad mot den första arbetsplatsen i genus-, HBT-, jämställdhets-, likabehandlings-, tankeövervaknings-  och värdegrundsfrågor. Forskare i form av högt utbildade genuscoacher (vad gör en genuscoach? och vad är jämställdhetsrevision? ) följer verksamhetens varje rörelse och producerar decimetertjocka buntar med dokument som kommer att vara verksamheten till gagn oavsett om man inser detta eller ej. För naturligtvis innnebär det här att verksamheten expanderar då man kontinuerligt måste utöka sina lokaler för att få plats med alla genuspapper och övrig administration som följer på den åsiktsregistrering, tankeövervakning och videoinspelade möten och fikaraster som en diskriminerings- och genuskartläggning innebär.

Man kan alltid lita på en genuscoach!

Man kan alltid lita på en genuscoach!

För genuscoachen är det viktigt att ta dem som ”gör kön” på bar gärning, eftersom folk är så korkade att de bara kan tillägna sig en egentlig förståelse för omvärlden genom att se sig själva inspelade på ett band som analyserats av Myndigheten för könsdekonstruktion och därefter tar ut 50% av sin årliga arbetstid till att diskutera inspelningen med genuscoachen, sina medbrottslingar och företagets VD, som oftast är den som får sitta inne längst efter att jämställdhetsarbetet är avslutat, i synnerhet om VD:n är en man. Någon jämställdhet i fängelset kan det inte bli tal om så länge de flesta VD:ar är män. Men vad gäller arbetsplatsen så är blandade miljöer är bäst hävdar man efter att ha konstaterat att det inte finns någon skillnad mellan kvinnor och män, utan kön och andra mänskliga påfund är sociala konstruktioner som man med genuscoachernas hjälp ska se till att få bukt med genom likriktning, varefter man upprepar att blandade miljöer är bäst även efter att man med genuscoaching lyckats eliminera varje tecken på variation på den aktuella arbetsplatsen. Och det är först nu, efter könsnivellering och tankelikriktning, som kreativiteten inom företaget kommer att flöda enligt genuscoachen – i synnerhet som VD:n sitter inne och alla får göra vad de vill med sitt kön, med varandra och med genusvetarna.

Sahlin - en galning

Sahlin - galen och okunnig

Man kan göra sitt arbete, göra nya jämställdhetsplaner eller göra barn. Allt bortom begrepp som kön, det har till och med Socialdemokraternas partiledare och vår eventuellt blivande statsminister sagt: i ett jämlikt Sverige kan både kvinnor och män både föda barn och ha barn, så sa Sahlin till P1:s reporter under Almedalsveckan (lyssna själva min 6.02-6.22 här! Tipstack till kommentatorn Wanderlust!) utan att reportern ens reagerade på detta, för som alla vet är ju allt möjligt i Sverige (”Ett jämlikt Sverige där både män och kvinnor, både kan föda barn, ha barn och också kunna arbeta – det finns inget viktigare för att bygga upp ett jämlikt samhälle” sa Sahlin ordagrant). Man kan undra om det är Sahlin eller hennes man som fött deras barn, och jag undrar vad jag har missat för genombrott i vetenskapen under de veckor jag varit borta. Eller är det bara valpropaganda? Ligger Ohly på BB? Det var också Sahlin som 2003 sade ”Jag tror inte folkomröstningar är gynnsamma för demokratin”, vilket visar att hon kommit betydligt längre än vi andra, som ännu inte är mentalt förberedda för den diktatur hon tänkt påtvinga oss efter valet.

Är det

Sahlin, Schyman eller Schlinggenus - blir det någon skillnad?

Men som kommentatorn Dr Jonsson påpekat så kan det faktiskt ses som väldigt kränkande i politikernas ögon att en befolkning som har det svårt nog med att välja dam- eller herrtoalett (varför man föreslagit könsneutrala toaletter) också ska tvingas till valurnorna för att välja parti på valdagen. Valfriheten är överskattad – det är bättre att toaletterna är könsneutrala och att Sjupartialliansen går till val med en gemensam lista i höst, varför ska vi göra det så svårt för oss och komplicera livet? För att återgå till genuscoachingen, som vi lär få dras med oavsett vilket parti i Sjupartialiansen som får egen majoritet i valet (borde förresten inte varje parti tilldelas lika antal mandat i jämställdhetens namn?): i en blandad miljö finns per definition lika andel kvinnor och män, men i genuskonsultbolagen kan blandad miljö innebära att 100% av konsulterna är biologiska kvinnor där hälften antagit manligt genus genom att vara som just karriärsugna konsulter. Och för övrigt är frågan irrelevant, ty som Bo Rothstein påpekat (läs och skratta gott! :-)) finns det ingenting som säger att man inte kan ändra kön under dagen eller natten medan man jobbar med jämställdhetsrevisionen. Vad som pågår kan bara en köns- eller identitetsinspektör utröna.

Klocka

Genusvetare letar ofta efter liknelser från vetenskapen för att motivera sina idéer

”Vi definierar och omdefinierar ständigt oss själva i en gränsöverskridande könscyklisk process som kan liknas vid en klocka där minutvisaren och sekundvisaren oftast befinner sig på olika ställen, trots att timvisaren går för sakta och faktiskt stannar av helt om man tappar klockan i golvet, precis som när man tappar sin identitet efter ett pass med genusterapi” brukar genuscoachen förklara i all sin smarthet och om hen är påläst kommer fortsatta utläggningar om att allt är relativt och att om två referenssystem med identiska klockor befinner sig i relativ rörelse så kommer en observatör i det ena systemet att anse att klockan i det andra systemet går långsammare, vilket ytterligare visar att kön och genus sitter i betraktarens öga, och närmare bestämt i genuskonsultens öga. Samma princip kan tillämpas på barnafödande och följer alltså av relativitetsteorin.

Dags att anpassa skolan efter sms:a ndet

Dags att anpassa skolan efter sms:ande och telefonpratande!

Vetenskapsrådet satsar på utbildningsvetenskap (156 miljoner år 2009 ) och man har nu intervjuat tolv forskare om deras forskning, bland annat Sangeeta Bagga-Gupta, professor i pedagogik med inriktning didaktik och initiativtagare till en forskarskola med mångkulturell inriktning vid Örebro Universitet, som i intervjun ”Hon vill vidga språkbegreppet” uppger att ”Skolundervisningen utgår från en förlegad syn på språk och kommunikation”. Ur intervjun: ”Sangeeta Bagga-Gupta har många forskningsengagemang, men är speciellt intresserad av literacy, enkelt beskrivet som förmågan att läsa och skriva. Begreppet definieras av framförallt två inriktningar, den ena är skriven av strukturella lingvister, den andra av de kommunikativa antropologerna, som hon själv tillhör.

– Hittills har forskare och skola framför allt tittat på elevernas läs- och skrivförmåga, betonat grammatik och att de kan  redogöra för den litteraturkanon vi har. Det är denna kunskap som betygssätts, förklarar Sangeeta Bagga-Gupta. Men språklig kommunikation är så mycket mer. Idag umgås unga och uttrycker sig via telefon, sms, facebook och internationella internetspel som i World of Warcraft. Men denna språkliga arena vet forskare mycket lite om. Än mindre fångas den upp och värderas i skolan, trots att den spelar en viktig roll för ungas språk och identitetsskapande…

Är det "hänsyn" att sänka kraven för två- och flerspråkiga?

Är det "hänsyn" att sänka kraven för två- och flerspråkiga? Vem förlorar mest på det?

Sangeeta Bagga-Gupta fascinerades av en 18-åring som bedömdes att inte klara sig i svenska. – Att det stämde kunde vi också se i hans texter. Men när vi följde honom på fritiden, och såg hur han kommunicerade med sms, på internet och hur han skrev arga brev till sin flickvän på mail växte en annan bild fram. Han var mycket mer kapabel än skolans undervisningsform fångar upp, berättar Sangeeta Bagga-Gupta. Att uppmärksamma flera dimensioner i människors kommunikation och att ta hänsyn till att de flesta i världen är två eller flerspråkiga är viktiga utmaningar för forskningen, anser hon.”

Således, svenskbetyget ska även värdera elevens identitetsskapande på fritiden via sms och telefonsamtal. Varför fastna i grammatik och textläsning? Sms-konversation:

– ?
– Vad?
– Ska vi lira fotboll efter skolan?
– Va f-n, varför vänta vi drar redan nu!
– WTF
[what the fuck] ska vi skolka!?

– 🙂

Fantastiskt, så verbalt, intressant, fascinerande! De här två busfröna uttrycker hela sin identitet här med känslor, värderingar och prioriteringar på bara några få korta textmeddelanden. Man kan utläsa en del av ungdomskulturen här –  ett helt forskningsprojekt för en svensk professor som själv vuxit upp utan mobiltelefon. Men låt oss inte bara forska utan nu när vi väl upptäckt detta sätt att kommunicera stöpa om hela skolan och anpassa läs- och skrivundervisningen efter detta. Det går ju utmärkt att kommunicera utan att behöva trassla in sig i varken grammatik eller tråkig gammal litteratur. Det viktiga är att eleverna intalas att de duger som de är och att vi inte stör deras identitetsskapande processer. Vi kan inte kränka barn idag med gammal skåpmat som inte längre är aktuell. Sms 20 år senare:

Tja, jag söker jobbet som VD hos er! Svara snabbt! Ha det!
– Vi skulle vilja veta vilka kvalifikationer du har, formell utbildning, meriter osv. Har du en CV?
– Va, öh? Checka in mig på facebook, jag är sköööönaste snubben. Kolla in bilden när jag kokar nudlar naken! Fett skööön!!!!!
– Men har du något som är relevant för ett bilföretag?
– Jag har körkort o diggar bilar, körde bara upp 18 gånger, kolla in min bil på facebook, alla andra suger fett. Peace!!
😎
– Kan du komma på en intervju möjligtvis?
– Ha ha, fan det är ju söndag snubben. No way!!!!
😆
– Men då kan du inte bli aktuell för tjänsten, tyvärr.
– Vilken diss, ska f-n anmäla er till DO!!
👿

Pojkars underprestationer - en effekt av den sociala konstruktionen av manlighet

Konstruktion av manlig identitet skadar allvarligt elevens förmåga att tillgodogöra sig kunskaper om alltifrån svensk grammatik till fysikens lagar.

Jag vet av egen erfarenhet som tvåspråkig sedan barnsben att man måste lägga dubbelt så mycket tid på studier om man vill lära sig två språk ordentligt i tal och skrift och utöver detta ta till sig relevant litteratur. Många är redan pga sänkta krav i skolan dubbelt halvspråkiga istället för tvåspråkiga. Nu har man idéer om att ytterligare sänka kraven, maskerat som att ”tillföra en ny dimension”. Sedan kan man sitta och undra över skolresultaten. Precis som man gör i den femtioelfte (mer exakt sjunde) utredningen som kommit den senaste tiden om pojkars underprestationer i skolan, här regeringens pressmeddelande ”Det råder en ‘pojkkris’ inom utbildningen”: ”Det finns en ”könsklyfta” i utbildning i Europa, och även i Nordamerika. Unga kvinnor utbildar sig i större utsträckning än unga män, flickor får bättre betyg än pojkar, och bland pojkarna är risken större för att bli diagnostiserad med beteendeproblem som kräver stödingripanden. Traditionella föreställningar om manlighet hindrar många pojkar från att lyckas i skolan. Så skriver professor Michael Kimmel i DEJA-rapporten Pojkar och skolan: Ett bakgrundsdokument om ”pojkkrisen” (SOU 2010:53),  som publiceras idag. ”

”I rapporten diskuteras hur fenomenet att pojkar som grupp tenderar att prestera sämre i skolan ska förstås, och vad man kan göra åt saken. I den industrialiserade världen har samhällen genomgått stora förändringar under de senaste 50 åren. Men föreställningarna om vad det innebär att vara man har inte ändrats i samma takt. Ytterst beror problemen med pojkars och unga mäns lägre deltagande och sämre resultat i utbildning samt även vissa beteendeproblem i skolan på traditionella föreställningar om manlighet.”

Fler och fler utredningar, men alltid samma ”forskningsresultat”. Vi minns ju förra sommarens SOU 2009:64:

Sid 237 under rubriken ”Underprestation som effekt av sociala konstruktioner av manlighet i skolan” kan vi läsa följande: ”Genusteoretiska maskulinitetsteorier (t ex i Connells efterföljd) ser skapande och försvar för hegemonisk maskulinitet som en avgörande mekanism. Den risk som det kan innebära för pojkar att framstå som omanliga gör att de undviker beteenden som kan uppfattas vara feminina. Dit hör att vara duktig i skolan… I avsnittet ovan har jag försökt föra samman några olika förklaringar till pojkars underprestationer som alla [obs: alla!]  utgår ifrån att det är maskulinitet/manlig identitet i sig som är boven i dramat. En gemensam utgångspunkt är att social genusordning har avgörande betydelse för pojkars underprestationer i skolan.”

Sid 240: ”I sin analys av svenska pojkars underprestationer i dag knyter Björnsson an till den engelska forskningen och konstaterar sammanfattningsvis det som också beskrivits i föregående avsnitt: Om man tar skolarbetet på allvar riskerar man som pojke att »få sin heterosexualitet i frågasatt «.”

Mer från sid 240: ”För det första så synes maskulinitet, i vart fall i den västerländska kulturen, formas i en viss motsättning till de ideal som gäller i skolan eller till och med i motsättning till skolan som institution.”

Är det så konstigt när skolan som institution snart har ett regeringsuppdrag att ”dekonstruera makuliniteten”. Hur kunde förresten så många män som gick i skolan för några decennier sedan bli forskare? Trots att ingen problematiserade deras maskulinitet? Och varför ökar beteendestörningarna i takt med att genusvetarna får mer att säga till om idag? Har man undersökt om det finns något samband här? Man skriver att maskulinitet formas i motsättning till de ideal som gäller i skolan. Om inget har hänt vad avser föreställningarna om vad det innebär att vara man (SOU 2010:53) och pojkar fortsätter att konstruera sin maskulinitet precis som förr i tiden, kanske det är skolans ideal som har förändrats? Kanske inte på pappret men i praktiken, eller både och? Något har i alla fall hänt med svensk skola de senaste åren, och det är knappast något som en genusanalys kan ge svar på eller lösa – snarare tvärtom.

Samhället förändras men vissa saker är tidlösa – kolla dessa videos 🙂 Pentagon – personliga nyheter:

Pentagon – knark i väskan:

Annons

76 Responses to Sahlin: i ett jämlikt Sverige föder även män barn!

 1. Bengt skriver:

  Könsneutrala omklädningsrum NU !!

  Undrar just vad ”genuskommissarierna” (de PK, svartklädda, vitsminkade från Södertörn!) skulle säga om detta men man kan ju alltid hoppas att de är konsekventa och följer sina demagog… f-låt teorier till punkt och pricka!

 2. Tanja Bergkvist skriver:

  Ingen missar väl videoklippet längst ner i inlägget – ha ha, kan inte sluta skratta åt det! 🙂

 3. Erik skriver:

  ÖPPET INLÄGG TILL ALLA:

  Vi (de flesta av oss som lägger obetalt tid på att diskutera här och på liknande forum) vet vad som behöver göras. Här är mitt bidrag till en början:

  http://mellanskiktet.wordpress.com/2010/08/03/mansrorelsen/

  Det är grundläggande mänsklig psykologi att den stora mängden människor inte kliver på i början när någonting skapas. De flesta vill inte vara ”den konstiga” (dvs weirdos/freaks) så även om nåt ser kul/bra ut kommer många först när det finns en viss mängd andra där redan. Dvs en rörelse blir till när det redan finns rörelse (momentum)

  Detta är hur människans natur funkar. Mycket får lättare att bli mer, Lite får lättare att bli mindre. Stora saker försvinner sällan – ens om de är usla. Små saker försvinner lätt – även om de är väldigt bra. Det största problemet vi i dessa diskussioner har är helt enkelt att det måste finnas någonting redan för att något av betydelse skall kunna skapas.

  Att försöka skapa utan momentum är som att ställa sig i mitten av en brant uppförsbacke och börja kappcykla därifrån med en person som kommer i fart. Hur får man mer medlemmar?

  Svaret är enkelt: Om folk tror det redan finns hundratals rentav tusentals medlemmar så får man mer medlemmar. Så ”simpla” är vi människor att om det finns många nog människor där redan förutsätter vi i regel att vad som pågår där är nåt intressant/kul – då är chansen större vi vill vara med.

  Detta inlägg postar jag hos Pär Ström, Pelle Billing, Tanja Bergkvist och Ingrid Carlqvist då dessa är de fyra talarna på eventet i Oktober.

  Detta inlägg är att betrakta som en snöboll i rullning 🙂

 4. QED skriver:

  Debattartikel av Margot Wallström i DN. Inga tankehopp är för långa.


  ”Konfliktmineral orsakar våldtäkter”

  Wallström vill ställa krav på mobiltillverkare. Europeiska konsumenter vill inte att deras mobil- telefoner ska finansiera sexuellt våld i Afrika.

  http://www.dn.se/debatt/sverige-och-eu-maste-agera-1.1147499

 5. rogerklang skriver:

  Tanja skrev:

  ”För naturligtvis innnebär det här att verksamheten expanderar då man kontinuerligt måste utöka sina lokaler för att få plats med alla genuspapper och övrig administration som följer på den åsiktsregistrering, tankeövervakning och videoinspelade möten och fikaraster som en diskriminerings- och genuskartläggning innebär.”

  Jag har också upptäckt att byråkrati är ett sätt att politisera en organisation, kanske det enda sättet:

  ”All byråkrati är bara till för att främja politisering, det är dess främsta mål!” Roger

 6. Bengt skriver:

  @Roger! Någonstans måste väl alla stränga genuskommissarier som examineras från Södertörn får ”göra nytta”.. 😉

 7. rogerklang skriver:

  @Bengt:

  Det tycker inte jag, de ställer bara till det. Fast du var ironisk förstår jag självklart.

  Tanja skrev:

  ”För den som inte orkar läsa hela det här inlägget – missa inte videoklippet längst ner för ett gott skratt!”

  Du menar väl videoklippet näst längst ner, det var vansinnigt roligt, det nedersta var torrt!

  Roger

 8. QED skriver:

  ”Ett jämlikt Sverige där både män och kvinnor, både kan föda barn,” – Haha

  Mona Sahlin ser inga gränser för politiken

  ”S we Can!”

 9. Cuben skriver:

  Har du videoklippet där Ohly säger; ”När jag tog över som partiledare efter Gudrun Schyman stod partiet vid avgrundens brant, men sedan dess har vi taget ett stort steg framåt”. Eller har den gått samma öde tillmötes om ”Ohly utanför valstugan 2006”.

 10. Ulf Pettersson skriver:

  Ett roligt inlägg som vanligt! Jag tittade lite på en sajterna du länkade till jämställ.nu – den med ”jämställdhetsrevisionen”.

  Jag tyckte sajtens skribentprofil var lite lustig för en verksamhet som utger sig att verka för jämställdhet. Så jag slängde iväg en fråga på deras kontaktsida:

  Hej, enligt er själva så har ni uppdraget att arbeta för ett jämställt samhälle. Gott så.

  När jag sedan noterar vilka era skribenter är så undrar jag nästan om hela verksamheten är ett skämt. Av totalt sexton som skriver för er är femton stycken kvinnor. En enda är man. Hela 94 % av skribenterna tillhör alltså samma kön. Mycket närmare fullständigt ojämställt är svårt att komma.

  Känner era finansiärer till den strikta icke-jämställda, matriarkala struktur som råder på Jämställ.nu?

  vänliga hälsningar
  Ulf Pettersson

  Ska bli kul att se vad man kan få för svar…

 11. Problemet med pojkarnas underprestationer är sannolikt kopplat till bristen av konstruktiva könsroller. I brist på sådana så skapar dom egna, för att tillfredsställa dom behov som vuxenvärlden ignorerar. Ironiskt nog så är mannen uppenbarligen inte normen i det bygget, utan dom negerar tjejernas beteendemöster. Inte så konstigt eftersom det är tjejerna dom behöver differentiera sig ifrån.

 12. Dr. Jonsson skriver:

  Tanja, kul att du är tillbaka.

  Undrar hur långt det där ”nya greppet” med språkinlärning tillåts gå. Tyvärr är det väl som med all annan ”galenskaplig forskning” i landet att den snart nog blir överideologi från dagis och ända till universitetens fysikinstitutioner.

  Tar man det riktigt extremt så lämnar vi alla barn och tonåringar att helt själva definiera sitt språk – gärna i små slutna kompisgäng (a.k.a. ”klaner”). Naturligtvis utan den våldsamma kränkning som det skulle innebära att tvingas definiera grammatik, eller några språkliga regler över huvud taget. Blanda gärna ord från så många länder som möjligt, helt slumpmässigt, och modda dom sen till oigenkännlighet för att det låter roligare.

  På två till tre generationer skulle vi kunna stå inför det gemensamma språkets (och därmed troligen även svenska samhällets) totala kollaps då ingen längre kan prata med någon annan utanför sin egen lilla klan.

  Får mig att undra om inte den Indiska staten skickat hit henne för att säkerställa sitt framtida världsherravälde inom teknik och naturvetenskap genom att förpassa lättlurade västliga nationer till pre-Neanderthal (?) på tre generationer.

  Och vi sponsrar naturligtvis aktiviteten alldeles själva (mha VR som det verkar).

 13. Dr. Jonsson skriver:

  Ulf Pettersson,

  Mycket fint initiativ! Man väntar med spänning på vad svaret blir. Hoppas få se det.

  En gissning från min sida är att genusmaffians olika institutioner på sikt kommer att konstruera en ursäkt om varför man plockar bort personallistorna (ev. bara förnamnen) på sina hemsidor, då könsfördelningen hos dem själva ju är ett av de främsta argumenten för att man inte borde ta någonting som de säger på allvar.

  Allt eftersom fler och fler uppmärksammar deras usla prestanda i ”reell jämställdhet” tror jag sannolikheten ökar. För till slut blir det så pinsamt att inte ens politiker kan försvara det.

  Alltså bäst att grundligt dokumentera könsfördelningarna nu, innan dom släcker ner informationen.

  Matte Matik har nog fått med det mesta, och jag har matat in hans utmärkta forskning i en Excelfil som ligger i ett bankfack i en pålitlig skurkstat dit genusväldet inte når. Ska försöka hinna titta över resten av genuskomplexet innan stora mörkläggningen kommer.

  http://mattematiksblogg.blogspot.com/2010/06/ojamstallt-i-genus-sverige.html

 14. Matte Matik skriver:

  Välkommen tillbaka, Tanja! Kände du av skillnaden mellan Sverige och din temporära tillflyktsort vad gäller människors uppförande och tidningarnas löpsedlar? Var du ute och prospekterade öar? Hittat nåt lämpligt tillhåll isåfall?

  @Ulf Pettersson: Ja, visst är det märkligt hur dåliga de är på reell jämställdhet, de här som ska kontrollera oss andra. Om de inte fixar det själva, hur ska de kunna lära oss andra? Gjorde en översikt av hur det ser ut på Sveriges genuslärosäten för ett tag sedan, 92.3% kvinnor fick jag det till. 94% ligger ju väldigt nära detta. Läs mer här om du är intresserad.

 15. Matte Matik skriver:

  @Ulf Pettersson: Var hittade du förresten åt att det var 15/16-fördelning? Är intresserad av att kunna länka till detta i ett dokument där jag kartlägger sådana här jämställdhets och genusorganisationer.

 16. QED skriver:

  Här är en könsneutral toalett. Men man har tydligen helt glömt klassperspektivet.

  http://humour.200ok.com.au/image_corpladder.html

 17. QED skriver:

  Tanja, mycket intressant om språklig kompetens och variation som inte uppskattas av den traditionella pluggskolan. Hittade denna lista av fraser som förklarar oväntade subtiliteter i vanliga uttryck bland reparatörer. Delar i svensk översättning:

  Sk-t, j-vlar, sk-t Teknisk term för den fulla insikten att den sak du just tappade i maskinens innanmäte inte bara har avgörande betydelse för maskinens funktion utan också är helt omöjlig att nå.

  sk-t, sk-t, sk-t Någonting som väger 400 kg har hamnat på mitt finger.

  sk-t, sk-t, sk-t, sk-t, sk-t … Någonting som väger 400 kg och är varmt har hamnat på mitt finger.

  h-lv-tes, j-vla sk-t Det här är en 440-volts krets och jag tror jag har glömt isolera den.

  h-lv-tes f-rb-nn-de sk-t Jag har just lyft upp lödkolven i fel ända.

  s-t-ns, h-lv-t-s j-vlar Min slips har fastnat i något som drivs av en 200 hästkrafters motor och jag kan inte nå strömbrytaren.

  h-lv-t-s j-vlar, s-t-n En allmän fras som uttrycker smärre irritation.

 18. Info skriver:

  ENPARTISTATEN ENIG: TILLÅT MONSTER!

  Vår blivande statsminister (?), Sahlin alltså, är inte ensam om att anse att också män kan föda barn. Om de bara vill och tar sig ur könsmaktsordningen. Samtliga riksdagspartier lär nämligen under Almedalsveckan ha ställt sig entusiastiska till HBTQ-kravet att kvinnor, som (skattesubventionerat) opererat om sig till män, skulle få ha kvar en del inre organ, som tillät dem att föda barn senare i livet.

  Således att de, när de fått en hudflik från underarmen fastsydd i underlivet (= ”penis”), ätit androgener länge och väl och fått skägg och målbrottsröst, fått en konstig, långsmal bula i underlivet (f.d. clitoris) osv. – när detta realiserats, så skulle de fortfarande få ha kvar livmoder och äggstockar och kunna insemineras (skattesubventionerat) – och ha en ovillkorlig rätt att återigen kalla sig kvinnor, när så kunde passa.

  Regelrätta MONSTER, alltså.

  Så här skriver Ellinor Holmberg, valombudsman i liberala ungdomsförbundet, i tidningen Mitt i Kungsholmen 3/8 2010 (förkortat):

  ”LAG OM TVÅNGSSTERILISERING AV TRANSSEXUELLA BÖR SLOPAS
  Föreställ dig att staten har rätt att bestämma över din kropp, och inte du. Anledningen till detta är att du är transsexuell eller intersexuell, och att du vill genomgå en könskorrigering. Staten anser inte att du är passande att bli förälder. Om du är transsexuell eller intersexuell och vill byta kön steriliseras du mot din vilja. Möjligheten att frysa ner könsceller tas ifrån dig.

  Det är oförståeligt och oförlåtligt. Dessa lagar måste rivas upp. – – – Folkpartiet har insett att alla människor ska ha samma rättigheter, oavsett sexualitet, och vill riva upp dessa lagar.”

  Mona Sahlin och övriga i Sjupartialliansen har glömt en sak: Lagstiftning om på operationsbordet konstruerade hermafroditers rätt att också göra GRATIS ABORT. Själv har ju Mona skrutit i TV med att hon i sin ungdom gjort SEX aborter. Kristdemokraterna vore självklart inte avvisande:

  ”- Utländska kvinnor som kommer till Sverige, finns i Sverige, har en ovillkorlig rätt till abort. Kvinnan bestämmer över sin egen kropp.
  Det säger KD-ledaren Göran Hägglund, som uppenbarligen också kan tänka sig att inte bara läkare utan också barnmorskor skall ha rätt att genomföra aborter.” (Källa: Östra Ölands fria horisont, april 2007.)

 19. Lennart W skriver:

  Håller med om att abort måste vara fritt för alla, i meningen att det måste vara tillåtet. Men varför ska det vara gratis? På apoteket kan man köpa 30-pack med kondomer för 124 kr, dvs för ca 4 kr styck..

  Finns ju annat nödvändigt som INTE är gratis och INTE går att undvika för dem det drabbar: visdomständer som ligger fel och måste dras ut, resp. glasögon/linser som konstar rejält med pengar t.o.m. för skolungar med skolplikt.

 20. Jonte skriver:

  Sahlin är det dummaste jag har sett. Jag skulle säga att det är politikernas allra viktigaste uppgift just nu att titta på vad man inte ska göra. Men det är klart att socialdemokraterna vill politisera alla frågor och reglera precis varenda del av privatlivet… (Som exempelvis ens könstillhörighet…)

  Byråkratin i Sverige kommer snart nå den punkt då dess egen arbetskraft inte kan hålla takten för att ens upprätthålla själva byråkratin i sig. Låt oss kalla det den kritiska massan, varefter alla pengar i Sverige kommer att slukas av det svarta hål som skapas.

  Sahlin försöker verkligen vara positiv och se möjligheter. Men kanske känns detta inte lika upplyftande för folket när det hon talar om är det egna partiets maktmissbruk.

  /Jonte

 21. Info skriver:

  68-TSUNAMINS EFTERBÖRD

  Ännu har inte svallvågorna lagt sig efter 68-tsunamin. Nya alerta, politiska organisationer fortsätter att skvalpa upp på stränderna. Så här i prajdtider kan det vara värt att uppmärksamma den nya föreningen QUEERA INTERSEKTIONELLA ANTIKAPITALISTER:

  http://queersmotkapitalism.wordpress.com/

  ”Vi gjorde inte så mycket mer än att vara tydliga med att vi var queera intersektionella antikapitalister och vi bjöd in alla vi trodde kunde vara intresserade till ett första möte för alla som ville skapa politik utifrån de ingångarna. – – – Den första publika händelsen det året var 1 maj då vi demonstrerade i flera städer och ropade saker som ´Lesbiska frisörer och fjolliga chaufförer, tillsammans drar vi lassen och heteroöverklassen´.”

  Naturligtvis berättigade till förenings- och kulturstöd.

 22. Ulf Pettersson skriver:

  Matte Matik:
  Gå in på -> ”Om jämställt.nu” -> ”Tack till” så hittar du en förteckning över de som gjort sajten.

  Intressant sammanställning du gör över jämställdheten på genusinstitutionerna. Du inser att du ägnar dig åt tvättäkta genusforskning; du borde nog kunna söka bidrag till verksamheten någonstans!

 23. Stefan skriver:

  ”Queers mot kapitalism är en väckelserörelse. QMK önskar en kollektivistisk queerfeministisk anti-kapitalistisk solidarisk väckelse och värld. Som börjar i förståelser av hur olika maktförhållanden hänger samman. Något som därför förutsätter att till exempel antirasism och crip-teori utgör centrala delar av analys och aktivism.”

  Crip-teori, lol? Vågar man ens fråga vad det handlar om 😀

 24. QED skriver:

  Apropå kritisk vithetsanalys som Tanja tog upp i förra inlägget, så blir det ett evenemang på ämnet i Skåne:


  Är vitheten ett osynligt imperium? Trettio artister från fyra länder och en fransk stjärnkock ingår arbetet bakom The Invisible Empire – Tillsammanslägret. Det är en 48-timmars teaterproduktion som utgår från det akademiska forskningsfältet ”kritisk vithet” och äger rum den 6–8 augusti i Brösarp, Skåne. Utifrån Ku Klux Klans hemliga skrift Kloranen och den egna kampanjen Toleranshuvan har deltagarna funderat över begrepp som vithet, främlingsrädsla och mångfald. Projektets konstnärliga ledare är Anders Carlsson från Institutet i Malmö.

  http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/teater-med-toleranshuvan-pa_5085973.svd

  http://www.institutet.eu/
  http://www.schauspiel-leipzig.de/invisibleempire/

 25. Lennart W skriver:

  Har för min del inga problem alls med andras olika sorters sexualitet. Fast man blir förstås lite undrande ibland. Från en enkät av RFSL:

  Vilket kön har du?
  * Tjej
  * Kille
  * Trans
  * Annat: [plats att skriva]

 26. QED skriver:

  Hakelius krönika i dagens Aftonblad

  ”Född i rätt kropp men i fel tid – då blir man utstött”

  ”… fick mig att fundera på vilka former av gränsöverskridande som verkligen upprör numera. ”

  ”Att kanske till och med hålla fast vid sådant som var norm för 50 år sedan. Att komma ut som en människa, visserligen född i rätt kropp, men i fel tid. Att bekämpa den kvävande nutidsrollen. Att inte skämmas för att brista ut i ett gapflabb när nutids fixerade tidningar börjar skriva ”hen”.

  Där har ni det verkligt queera.”

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/johanhakelius/article7567827.ab

 27. Helena Palena skriver:

  Välkommen tillbaka! Hoppas du haft det skönt och laddat genusbatterierna.

 28. Dalahest skriver:

  Jag förstår faktiskt inte varför staten ser det som ett hot att könen är olika, det är helt absurt. När ska staten (statsfeminismen) komma till insikt och sluta agera sexistiskt?

 29. Info skriver:

  DEN NYA PEDAGOGIKEN: DANS OCH RAP UNDER MATEMATIKLEKTIONERNA

  skall höja svenska elevers ständigt sjunkande kunskaper i matematik. Sjupartialliansen är enig också i denna fråga: Statens Kulturråd anslår nu ett stort antal skattemiljoner till ”kulturinslag” i form dans och rap i matte-, fysik-, geografi-, kemiundervisningen.

  Kanske inte bara en politiskt korrekt tillfällighet att fysikcharlatanen Moira von Wright utsågs som rektor för Södertörns s.k. högskola? Ett litet textexempel från landstingets i Södermanland hemsida 2009:

  ”DANSMATTE PÅ HÖGSTADIET
  Dansläraren Ninnie Andersson har utvecklat en metod att med hjälp av dansundervisning utveckla högstadieelevernas lärande i matematik. Workshopen leds av dansläraren Ninnie Andersson, matteläraren Helena Fridström och rektor Stig Gisslén – – -. Dans + Matte = Sant, ett samarbetsprojekt mellan Västmanlandsmusiken och Dans i Sörmland presenteras också.”

  Vid Umeå s.k. universitet kan man studera ämnet ”Dans i skolan med genusperspektiv”. Och vid Karlstads s.k. universitet ”Dans och värdegrundsarbetet i skolan”. För övrigt finns (naturligtvis) också ett särskilt, ideologiskt institut i bakgrunden, ”det nationella Institutet Dans i Skolan”, med en högavlönad, kvinnlig verksamhetschef, Cecilia Björklund Dahlgren.

  Ordet ”dansmatte” ger hos mig f.n. 801 Google-träffar.

 30. Archibald skriver:

  Säga vad man vill om Mona Sahlin, men texten vid bilden av henne blir ju bara kalkonfånig. Klaga hellre på hennes klena retoriska begåvning och oförmåga till meningsbyggnad.

  Fokuset försvinner bort från Sahlins verkliga brister med klankande på meningar tagna ur sitt sammanhang och fjantkritik, vilken framförd på det sättet snarare blir till Sahlins fördel.

 31. Bengt skriver:

  Förslagen om vad som skall ”förändras” i den svenska utbildningsväsendet tar sig än mer både skrämmande och fullständigt vansinniga excesser med kunskapsfientliga rektorer för div ”högskolor”
  och ”dansmatte”… :-O

  Tidigare hade den s.k arbetarrörelsen ett starkt bildningsideal. Genom hårt arbete, studier och förkovran skulle den ”stora massan” häva sig upp, kunna ta tillvara sina rättigheter (och fullgöra sina skyldigheter) och förbättra sin levnad!

  Dagens ”ställföreträdare” för ”arbetarna” verkar göra allt för att ”fördumma” sina ”underlydande” men det kanske är det som är det yttersta syftet. En stor obildad massa är ju mycket lättare att hantera och (miss)leda.

  Jag tar mig för att travestera en av den tidiga arbetarrörelsens stora författare – Ivar Lo Johansson med att skriva …

  ”God Natt Sverige”!

 32. QED skriver:

  Apropå diskussionerna om burka och niqab i skolan

  http://www.dn.se/ledare/huvudledare/se-bakom-slojan-1.1148940

  Det här är kanske en lämplig burka för män. 😉

  http://www.alltomprylar.se/2009/11/17/jason-hoodie-ratt-sa-skrammande-klader/

  Tänk om matteläraren dyker upp i den utstyrslen …

 33. QED skriver:

  Archibald, håller med om att oseriös kritik av Mona slår tillbaka, kanske hårdare än om man riktar den mot andra personer. Hon är tillräckligt oseriös själv. Alliansen bästa valarbetare.

  Tanja, här är en intervju med partisekreterare Per Schlingmann

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/finanskrisen-kommer-gynna-regeringen-1.574068

  * Intressant är att han blev svensk medborgare först efter valet 2006 trots att han är född och uppvuxen i Sverige. Det säger något.

  * Han kan fortfarande sifferkoden som anger färgen för vissa blixtlås.

 34. Cavatus skriver:

  En oerhört fräck och politiskt inkorrekt fråga: hur utformas en jämställdhetsplan i en moské för att uppfylla kriterierna och för att bli godkänd? Ja visst ja, sådana frågor fick man inte ställa. Då är man ute ur leken – tänkte inte på det. Jämlikheten inom detta område är fridlyst, dvs. en vit fläck tillåts med pk-folkets goda minne, för det är ju såååå synd om dem.

  Jag tror att en genuscoach är en sån som står vid sidan och tittar på när folk jobbar och hurtfriskt ropar hejaramsor på rimmad vers för att riktigt banka in genusperspektivet hos de anställda, typ: ”heja, heja, friskt humör, det är det som genus förstör …” oj, då, det blev visst ett tankefel där. Hem och utred nya hejaramsor. Tillsätt sanningskommissioner och allt.

  Apropå politikers avslöjande uttalanden, eller försägningar kanske det borde kallas, så sade ju Peter Eriksson i en chatt på DN att demokrati är farligt. Läs själva: http://www.dn.se/nyheter/chattar/chatt-med-miljopartiet-1.1135704

  Just ordvalet ”busfrö” säger mycket om hur du Tanja har skolats in i det korrekta tänkandet. Helt rätt term, alltså! När det gäller vissa kategorier människor så ska deras bidrag till samhällsförändringarna endast benämnas busstreck, som t.ex. bomber framför synagogan i Malmö (där en polisman uttalde just ordet busstreck i TV efter dådet) eller kastning med större sten.

  Jag tror inte heller att den alltigenom konstruerade genusanalysen kan lösa några problem, istället skapar den nya, som då måste lösas, och man kommer ännu längre från problemets kärna, som det i och för sig var meningen att man skulle göra, för att dölja sakernas verkliga tillstånd då sakernas verkliga tillstånd i sig är politiskt inkorrekta.

  Hur den politiska korrekthetens mekanismer fungerar och vad det egentligen syftar till, dvs. på vilket sätt etablissemanget använder begreppet som ett verktyg att styra oss, kan man läsa om in den här analysen, grundad på två samhällsforskare:

  http://tinyurl.com/37qnok3

 35. Patrick skriver:

  Är det Måååna på bilden eller Noel Gallagher?

 36. Cavatus skriver:

  Glömde att tillägga att det enligt FN begicks 1244 våldtäkter i Kongo första kvartalet i år. På årsbasis blir det 4976 våldtäkter. Kongo har 62 miljoner invånare. FN kallar därför Kongo för ”världens våldtäktscentrum”.

  Sverige hade knappt 6000 våldtäkter 2009 (enl. BRÅ). Sverige har 9 miljoner invånare. Vad ska vi då kalla Sverige?

  Vad gör genus- och jämställdhetsrörelserna för att komma till rätta med detta? Eller har man skygglapparna på då?

 37. QED skriver:

  Cavatus, så sant. Man ska väl inte skämta om det, men Margot Wallström kanske kan förklara det genom s.k. konfliktmineraler som finns i den svenska bergrunden, t.ex. coltan som finns i Varuträsk, Västerbotten, och på Väddö.

  Se Wallströms långsökta artikel om mineralutvinning i Kongo som ”orsakar våldtäkter”.

  http://www.dn.se/debatt/vi-vill-lagstifta-mot-konfliktmineraler-1.1148845

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Coltan

 38. Trocadero skriver:

  Intressant projekt som pågår. Öka intelligensen genom att fördumma kommunikationen. Nästa generation kommer väl på att vi kan säga allt vi vill med stön och skrik och pekande fingrar.

 39. QED skriver:

  Feministisk projektledning och kvoterade musikfestivaler

  Krisdrabbade Arvikafestivalen vill att hälften av artisterna till nästa års festival, om den bli av, ska vara kvinnor. Men danska Roskildefestivalen tänker inte följa det svenska exemplet, rapporterar flera danska medier.

  – Vi kommer inte att lägga någon vikt vid vilket kön folk har när vi bokar dem.

  […]

  På årets Roskildefestival var bara 48 av 180 musiker kvinnor. På norska Öyafestivalen, som äger rum i Oslo nästa helg, kommer nästan 90 procent av artisterna i år vara män, enligt Aftenposten. Men även den norska festivalledningen säger nej till könskvotering, med motiveringen att tillgången på kvinnliga artister som håller tillräckligt hög kvalitet är för liten.

  http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/roskilde-och-oya-vill-inte-kvotera_5092751.svd

  Man kan undra om Arvikafestivalens kvotering kan ha något att göra med
  den feministiska projektledarutbildning ”Creative Feminism” som bedrivs i samarbete mellan arrangörsföreningen för festivalen och Ingesunds folkhögskola. Från webbsidan länkad nedan


  Under året på Creative feminism kommer du att få:

  * Genomföra ett stort eget projekt; Planera ett stort projekt i samband med Arvikafestivalen.

  * Genomföra ett stort projekt i samband med Arvikafestivalen.

  * Besöka minst två feministiska arrangemang/projekt.

  http://www.studentum.se/Creative_Feminism_feministisk_projektledarutbildning_61164.htm

 40. […] med i mansrörelsen blir svaret: det gör vi redan. På bloggar som Genusnytt, Pelle Billing, Tanja Bergkvist, Ingrid Carlkvist och många, många, många, många […]

 41. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, jag är med på att något måste göras i organiserad form, men varför måste det heta ”Mansrörelse”? Kan det inte heta ”Rörelsen för folkvett” eller något i den stilen? 🙂 Kanske inte just det då, jag har flera bättre förslag på namn, men dem kanske man inte ska lägga ut öppet innan man skyddat det man ska använda hos PRV. Annars snor fienden det just när det börjat få en positiv klang och stabil förankring i våra anhängares hjärtan – tänk om Fi går och registrerar en ideell förening med namnet Mansrörelsen och skyddar namnet och sedan sätter sina experter på MASKULINITETSKONSTRUKTION att leda den, och det förväxlas med din rörelse!!! 😉 Hitta ett bra namn och skydda det här: http://www.prv.se/Varumarke/Ansoka-om-varumarke/

  Kom på att Fi och dylika inte kan lyckas iofs för under ”Hinder för ditt varumärke” http://www.prv.se/Varumarke/Krav-pa-ditt-varumarke/Hinder-for-ditt-varumarke/ kan vi läsa att ett hinder utgörs av ”ATT VARUMÄRKET ÄR ÄGNAT ATT VILSELEDA ALLMÄNHETEN” – så då borde inte genusmaffian kunna ta det – alltså Mansrörelse! 😆

 42. Tanja Bergkvist skriver:

  Roger, nä jag menade faktiskt det nedersta klippet. Antar det kan ha att göra med att dialekten och rösten påminner om en god vän till mig – därför jag tyckte det blev extra lsutigt! 🙂

 43. Tanja Bergkvist skriver:

  Cuben, det Ohly-klippet hade jag helt missat! Det med valstugan och Ohlys smygrunk är borttaget lagom inför valet. Om du finner det förra så kan du väl släppa det som en kommentar?

 44. Erik skriver:

  Tanja:

  Det finns en mängd anledningar till att jag valt att kalla det mansrörelse. Jag har dem alla i huvudet men det är svårt att veta hur jag skall presentera dem. Här är ett försök. Varför mansrörelse?

  Jo för I allt väsentligt är det i allmänhetens och särskilt feminismens ögon en sådan redan oavsett vad vi kallar oss. Detta eftersom oppositionen obehindrat fått kalla sig kvinnorörelse.

  Om vi kallar oss en mansrörelse kommer följdfrågan att bli VAD vi står för. Om vi kallar oss exempelvis en vetenskapsrörelse blir vi anklagade för att bara syssla med mansvetenskap/manlig vetenskap. Den taktiken har feminismen redan framgångsrikt använt.

  Om vi kallar oss en folkvettsrörelse så kommer vi att bli anklagade för att ha åsikten att det manliga är vettigare än det kvinnliga. Även detta har redan hänt med katastrofala följder för vetenskapen där man lyckades misstänkliggöra alla neutrala värden som smygmanliga.

  Titta hur feminismen hanterat exempelvis samhällsfrågor. Man kunde tro att samhället var ett neutralt begrepp men vad gjorde feminismen? Jo började kalla det manssamhället. Budskapet blev ”de säger det är neutralt men det är smygmanligt så dem skall du inte lyssna på”

  Det är bättre vi kallar oss mansrörelse än att feminismen döper oss till mansrörelse som en anklagelse där feminismen inte bara anklagar oss för att vara en mansrörelse utan även en som gör falska förspeglingar på att vara neutral.

  Som jag påtalar ger ordet ”man” dåliga vibbar. Men det som styr vilket intryck man gör är inte vibbarna. Det som styr vilket intryck man gör är diskrespansen mellan det väntade och det faktiska. Sålunda kommer manrörelsen i regel att framstå som bättre än folk trodde.

  Det finns många fler liknande orsaker men summan är att vi redan är en mansrörelse oavsett om vi vill eller inte. Att vi skulle låtsas neutrala resulterar bara i att genusvetare ”avslöjar” vi i själva verket är en mansrörelse med manlig vetenskap och manliga ideal som objektivitet och resultat.

  ”Kanske inte just det då, jag har flera bättre förslag på namn, men dem kanske man inte ska lägga ut öppet innan man skyddat det man ska använda hos PRV.”

  Min tanke var att mansrörelsen kommer att bestå av flera olika organisationer och att namnen på organisationerna i sig är viktigare gällande PRV än namnet på rörelsen som blir en mansrörelse automatiskt i förhållande till kvinnorörelsen.

  ”Annars snor fienden det just när det börjat få en positiv klang och stabil förankring i våra anhängares hjärtan – tänk om Fi går och registrerar en ideell förening med namnet Mansrörelsen och skyddar namnet och sedan sätter sina experter på MASKULINITETSKONSTRUKTION att leda den”

  Då registrerar vi i terrorbalansens namn föreningen feminismen och anordnar en växling av namnrättigheterna i en mörk gränd. Komplett med agentrockar, hemliga handslag och kodordsfraser av rysk modell.

  – Det är varmare i Paris än i Berlin (med brytning)
  Skall besvaras:
  – Särskilt på sommaren.

  ”Kom på att Fi och dylika inte kan lyckas iofs för under ”Hinder för ditt varumärke” http://www.prv.se/Varumarke/Krav-pa-ditt-varumarke/Hinder-for-ditt-varumarke/ kan vi läsa att ett hinder utgörs av ”ATT VARUMÄRKET ÄR ÄGNAT ATT VILSELEDA ALLMÄNHETEN” – så då borde inte genusmaffian kunna ta det – alltså Mansrörelse! 😆 ”

  De borde inte kunna ta ”kvinnorörelse” heller för det om något har onekligen vilselett allmänheten.

  Jag är den första att instämma i att situationen inte är avundsvärd. Jag skulle föredra att slippa debattera med människor som ostört fått kalla sig ”kvinnorörelse” så länge. Men dessa är de kort vi har på handen. Antingen kallar vi oss en mansrörelse från början eller så är det den stämpel vi får från andra hållet.

 45. Tanja Bergkvist skriver:

  Ulf, bra initiativ att maila dem! Ang vilka som finansierar så är det vi skattebetalare, så klart!

  Om jamstall.nu: http://www.jamstall.nu/web/Om_jamstall.asp
  Jämställ.nu är en unik samverkanssatsning mellan Europeiska Socialfondens Tema Likabehandling, Nationella Sekretariatet för Genusforskning, Sveriges Kommuner och Landsting samt Vinnova. Portalen lanserades den 1 december 2009.

  Allt detta finansieras med våra pengar. Vinnova lyder tex under Närinbgsdepartementet och har en årsbudget på 2 miljarder. De har nyligen utbildat sk FÖRÄNDRINGSPILOTER som ska lära sig att se ansökningar om forskningsmedel med genusglasögonen på:

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/06/det-nya-yrket-forandringspilot/

  Det var inte utan anledning jag och Matte Matik la in en bild på Vinnova i Genusväldet drar fram (”Hjärntvätta varje svensk myndighet” osv):  Ulf, meddela gärna vad de svarar!!!

 46. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, ”Får mig att undra om inte den Indiska staten skickat hit henne för att säkerställa sitt framtida världsherravälde inom teknik och naturvetenskap genom att förpassa lättlurade västliga nationer till pre-Neanderthal (?) på tre generationer. Och vi sponsrar naturligtvis aktiviteten alldeles själva (mha VR som det verkar).”

  Inte troligt att annan stat skickar hit forskare med dessa idéer – de vet bättre än att skämma ut sin nation. Snarare är det den svenska staten som dammsuger jordklotet på folk med vansinniga idéer. Sådan här ”forskning” med tillhörande förslag att revolutionera skolväsendet på ett tvivelaktigt sätt förekommer än så länge bara i västvärlden. Indien är seriöst på utbildningsområdet, skulle hon lägga ett sådant förslag där hade hon åkt ut med huvudet före från universitetsvärlden. 😉 Men här i Sverige ses varje förändring som ett framsteg, det spelar ingen roll vad det är man föreslår – bara det är annorlunda och något som ingen varit korkad nog att komma på förut, allt som är nytt är per definition forskning, även att avskaffa all logik inom ett forskningsområde är ett svenskt forskningsresultat som uppenbarligen alltför många tagit till sig.

 47. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte Matik, ”Kände du av skillnaden mellan Sverige och din temporära tillflyktsort vad gäller människors uppförande och tidningarnas löpsedlar? Var du ute och prospekterade öar? Hittat nåt lämpligt tillhåll isåfall?”

  Jag var hos mina morföräldrar i Bulgarien, som dessvärre lider av högt blodtryck ända sedan 1989. Man kan inte åse utvecklingen där utan att få det. I vilket fall är det som en snabbspolning av utvecklingen i Sverige under de senaste tre decennierna. Jag läste en tidningsartikel och kunde konstatera att det i år, 2010, gått så långt som att det lika väl kunde varit en direktöversättning av en svensk dagstidning, speciellt kommentarerna från politikerhåll där man via EU lärts upp vilka förklaringsmodeller på samhälleliga fenomen som är tillåtna, och vilka som inte är det. Jag trodde min 87-årige morfar skämtade när han sade att den amerikanske ambassadören ”styr landet”, men det kunde bekräftas genom att kolla på TV-nyheterna ett par kvällar – den amerikanske ambassadören var verkligen ute dagligen och inspekterade att alla PK-projekt i landet förlöpte friktionsfritt! Bland annat att skolan går samma öde till mötes som den i Västeuropa och USA. Folket är numera mer kritiskt mot USA än under kommunismen! Vilket man kanske borde ta lite mer på allvar…

 48. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ang din kommentar https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/08/03/sahlin-i-ett-jamlikt-sverige-foder-aven-man-barn/#comment-9261 Har du tänkt på att dessa kvinnor KOMMER ATT FÖDA SUPERMASKULINA MÄN eftersom de proppar i sig testosteron under graviditeten! 🙂 Någon läkare borde kanske påpeka riskerna för detta… Kommer att bli mycket intressant att se hur man inom QHBT-rörelsen kommer att hantera dessa ”testosteronbarn” – de kommer att vara bli hett debattämne inom några decennier, eller redan några år. Eller så lägger man locket på och medicinerar dem med östrogener. Finns det någon studie som visar hur ett barn utvecklas i moderlivet under kontinuerlig tillförsel av testosteron?

 49. Info skriver:

  TANJA: DINA FRÅGOR

  Förmodligen kommer de konstruerade hermafroditerna inte att – i allmänhet – föda intersexuella eller på annat sätt avvikande barn, eftersom fadermödrarna före och under graviditeten får undergå ett behandlingsprogram, som bl.a. innebär ett (temporärt) utsättande av testosteronliknande ämnen. Frågan kvarstår dock vad beträffar hermafroditernas egenproduktion (spontanproduktion) av sådana.

  ”Finns det någon studie som visar hur ett barn utvecklas i moderlivet under kontinuerlig tillförsel av testosteron?”

  Javisst, massvis. Redan på 1980-talet läste jag i Stockholms universitetsbibliotek en nyinkommen, anglikansk bok, som refererade till en rad sådana studier. Naturligtvis varken översatt till svenska eller omnämnd i Sverige. Själv gav jag i din blogg en länk till en modern, vetenskaplig sammanfattning (med utförliga källor) av vad som hittills är bekant inom området. Tyvärr har jag inte själv länken aktuell just nu. Men den finns i ditt kommentararkiv.

  Här något annat, som du och andra kan lägga på minnet:

  KÖNSSKILLNADER HOS BARN

  I en tongivande, svensk tidning kunde vi nyligen läsa: ”Ingenting tyder på att pojkar och flickor skulle ha skilda behov från födseln eller senare ha behov av att bli bemötta utifrån könstillhörighet.”

  Detta är den svenska enpartistatens samfällda uppfattning.

  ”Genusvetare” Josefine Arlesten i en Newsmill-artikel instämmer: ”Så vitt jag vet är inte Lindberg, varken pedagog eller forskare. Vore hon det, borde hon veta att forskning om mäns och kvinnors olikheter hör hemma på 1800-talet och i socialdarwinismens tidevarv. Det finns ingen forskning som idag kan belägga att mäns och kvinnors olikheter är biologiskt betingade. Däremot existerar det motsatta.”

  Info: TVÄRTOM – det finns hur mycket modern forskning som helst som belägger hur ”kön görs” rent biologiskt (med början för ett okänt antal miljoner år sen). Här ett litet exempel:

  ”KÖNSSKILLNADER FINNS I HJÄRNAN REDAN FÖRE FÖDELSEN

  Redan innan vi föds finns det vissa biologiska skillnader mellan könen när det gäller genuttryck i hjärnbarken. Troligen bidrar dessa genuttryck till att våra hjärnor senare utvecklas till att se lite olika ut. Det visar en ny studie av uppsalaforskarna Elena Jazin och Björn Reinius som finns publicerad i det senaste numret av tidskriften Molecular Psychiatry.

  Professor Elena Jazin och doktoranden Björn Reinius vid institutionen för fysiologi och utvecklingsbiologi har i tidigare studier visat att det finns vissa biologiska skillnader mellan könen när det gäller genuttryck i hjärnbarken, både hos människan och hos andra primater. Antagligen har dessa skillnader uppkommit för mycket länge sedan och bevarats genom evolutionen. – – –

  – Resultaten visar att många av generna i Y-kromosomen finns uttryckta i flera olika delar av hjärnan redan före födseln, och att dessa troligen bidrar till de könsskillnader man kan se i den vuxna hjärnan, berättar Elena Jazin.

  Mer än en tredjedel av de gener som finns i Y-kromosomen under den mänskliga hjärnans utveckling verkar ha betydelse för de könsspecifika skillnaderna. – – –

  Att känna till utvecklingen av könsskillnader i hjärnan är viktigt bland annat för att bättre kunna behandla störningar och sjukdomar i hjärnan. Många psykiatriska sjukdomar, som till exempel depression och autism, slår olika mot män och kvinnor.”

  Källa: FORSKNING & LÄKEMEDEL 2009-12-28

 50. Wanderlust skriver:

  Tanja, kul att du nappade på mitt uppslag och gjorde ett helt blogginlägg om det, och precis som du reagerade jag också på att inte reportern ifrågasatte uttalandet och krävde att få veta vad Sahlin egentligen menade med det hon sa…
  Såvitt jag vet så togs det heller inte upp i någon annan media, vilket måste anses mkt märkligt då de annars brukar vara snabba med att påpeka när politiker gör språkligt tvetydiga uttalanden som riskerar att misstolkas – att allt som rör genus-/jämställdhetsfrågor uppenbarligen är undantagna från den regeln förvånar mig förvisso inte nu när man har tagit del av alla genustokerier och knasiga politiska förslag/beslut som du har skrivit om på den här bloggen det senaste året…
  Tänkte komma med ett litet bidrag från verkligheten ang. besattheten av att redan små barn måste lära sig att det är viktigt att upplösa allt vad könsidentitet heter. En vän till mig som jobbar som bibliotekarie berättade följande historia:
  ”Vi bibliotekarier läser boklistor där böcker recenseras. I en av dessa var en småbarnsbok med fåren Bu och Bä med
  Kill-fåret heter Bu och tjej-fåret Bä. Recensenten skriver så här ungefär: ‘…men varför måste pojken ha blå kläder och flickan röda?. Och varför är det killen och inte tjejen som heter Bu?’ Och så nåt om könsmönster.”
  Min vän ställde sig då denna hypotetiska fråga:
  ”Blir det mer jämställt om det kvinnliga fåret heter Bu och har blå kläder…?”
  En fråga som man önskar att man kunde ställa till recensenten…

 51. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, herregud, du har rätt – se här, dansmatte för grundskolan:

  Klicka för att komma åt 1.60833!kurs%20i%20dansmatte,%20inbjudan.pdf

  Länken verkar bara funka om man kopierar hela och klistrar in.

  ”Dansmatte ger en fördjupad förståelse för matematik och erbjuder en alternativ inlärningsmetod. Dansmatte är ett komplement till matematikundervisningen… Du får även möta matematikläraren Helena Fridström, som talar om hur dans- och matematiklärare kan arbeta tillsammans för att barnen ska uppnå kunskapsmålen i matematik.”

  Inget fel i att dansa, men det skulle vara intressant att få veta hur kopplingen mellan dans och fördjupad förståelse för matematiken ser ur. Om dans ger allmänt mer harmoniska elever så borde det påverka alla ämnen och inte bara matte, så jag undrar hur den matte-inriktade dansen är utvecklad och varför (om) den fungerar.

 52. Tanja Bergkvist skriver:

  Bengt, sedan kan man fråga sig hur mycket (s) eller vänstern företräder arbetarna. Helst ska så många som möjligt bli akademiker och man är ju kritisk mot lärlingsjobb som ”låser fast” folk i en roll, att de själva valt denna roll spelar ingen roll – politikerna vet bäst, liksom genusvetarna, vad alla egentligen vill med sina liv. Så många som möjligt ska alltså göra en ”klassresa” (någon som läste i Metro om golvläggare som tjänar 36.000 kr i månaden?) varefter man föraktar dem som blivit höginkomsttagare, inga pigor åt ”överklassen”, låt överklassen städa sin egen skit osv, där även ordet pigor andas förakt och inte ska ses som arbetsmöjligheter åt den arbetarklass man företräder, däremot är det ok att en mekaniker lagar en annans bil. Många kvinnor har ju startat förtag i städbranschen, varför ses inte det som något positivt vad gäller företagande och jämställdhet?

 53. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ja Axessbloggen skrev om detta häromdagen: http://www.axess.se/blog/post/2010/08/05/Om-slojor.aspx och Johan Lundberg medverkade igår på TV4 Nyhetsmorgon: http://www.axess.se/blog/post/2010/08/06/Nyhetspanel.aspx

  Har personligen inte bestämt mig för någon åsikt i den frågan, är komplicerat, finns bra argument både för och emot. Men den rör så pass få individer att det hade varit bättre om FP ägnat sitt skolpolitiska utspel inför valet åt vansinnet i DEJA-rapporterna istället, som kommer att påverka ALLA landets skolelever.

 54. Tanja Bergkvist skriver:

  Cavatus, tack för intressant info i länken till DN-chatten:

  ”Lars: Ett land som har många folkomröstningar är Schweiz. Det är också ett av de länder där kvinnlig rösträtt infördes sent. Ser du något samband?

  Peter Eriksson: Demokrati är farligt. Man kan rösta fel. Det gäller även parlament och riksdagsledamöter.”

  Ang din fråga: ”En oerhört fräck och politiskt inkorrekt fråga: hur utformas en jämställdhetsplan i en moské för att uppfylla kriterierna och för att bli godkänd? Ja visst ja, sådana frågor fick man inte ställa. Då är man ute ur leken – tänkte inte på det.”

  Du kan ställa den frågan, tror inte du är ute ur leken, men ingen lär väl bry sig om din fråga, men som jag tidigare skrivit så är det bara en tidsfråga innan mångkulturförespråkande liberaler och genus- och HBT-rörelsen som värnar sk svaga grupper hamnar i konflikt med andra sk svaga grupper i form av bland annat ”patriarkala” kulturer, eller åtminstone i polemik med dem, eller än så länge bara OM dem. Det håller i själva verket på att hända redan nu. Exempel:

  Genusprofessor Eva Lundgren skrev på Newsmill för ett år sedan: ”Risk att Mellanösternmännen uppmuntrar svenska patriarkatet”: http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/25/risk-att-mellanosternmannen-uppmuntrar-svenska-patriarkatet

  Året innan det skrev Pernilla Ouis (lektor i humanekologi och fd muslimsk konsvertit) i Expressen http://www.expressen.se/debatt/1.1356994/det-ar-inte-fel-att-skaka-hand att ”Vanligtvis kritiseras den så kallade heteronormativiteten, men när minoriteter uppvisar dessa normer och ett patriarkalt förtryck, då accepteras detta i mångkulturalismens namn. Ett exempel på detta är när…” osv.

  Således har man lite problem med rangordningen av de svaga grupperna. Det intressanta är att vänstern och genusfolket som ju enligt sig själva företräder alla svaga grupper hade åkt ut med huvudet före om de ”patriarkala kulturerna” hade fått bestämma. Kanske kommer den dagen också, vem vet? Tills dess kommer man att ligga lågt och inte ställa frågor av den typ du föreslår. Det moderna västerländska projektet har ett antal inbyggda motsägelser som börjat komma upp till ytan. Problemet har väl varit, när det gäller just din fråga, att begreppet mångkultur inte varit entydigt definierat i debatten, och dessutom verkar ha förändrats över tid. Liberaler menar tex ett multietniskt samhälle med en gemensam värdegrund – minns regeringens (Sabunis) initiativ med en ”värdegrundsdialog”: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/12/09/vardegrundsproblematiken/
  medan vänstern tolkar begreppet på ett annat sätt nu har börjat bli problematiskt, se tex andra halvan av denna Axessartikel: http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=332

  ”Den franska journalisten Caroline Fourest presenterar i boken La tentation obscurantiste en intressant hypotes om frammarschen av det vi kallar kulturalism inom vänstern. Hon noterar att två stora identifikationspunkter för den europeiska vänstern efter kriget har varit dels den antitotalitära kampen och dels avkolonisering och antiimperialism. De har länge kunnat samsas utan någon motsättning – men genom islamismens starka framväxt i muslimska länder och bland invandrargrupper delas vänstern upp beroende på vilket av de två ursprungliga strävandena man finner viktigast. Ser man den antitotalitära kampen som det avgörande tenderar man att vända sig mot islamismen som ännu en totalitär rörelse från mellankrigstiden – men ser man i stället den antiimperialistiska kampen som avgörande, tenderar man att stödja islamismen som ett legitimt uppror mot västerländsk imperialism. Genom det senare alternativet öppnas naturligtvis vänstern för kulturalismen.

  För den hårda multikulturella vänstern kan detta vara ett dubbelt problem: kultur betyder på en och samma gång för lite och för mycket. Å ena sidan är kulturen av stor betydelse, den skänker människor deras identitet. Å andra sidan hävdas det samtidigt att kulturen inte betyder någonting alls, eftersom det i verkligheten är ekonomiska och sociala förhållanden som är bestämmande – en marxistisk lära som i ligger till grund för den hårda multikulturalismens idé att alla kulturer, hur antidemokratiska och antiliberala de än är, a priori kan samsas i ett och samma samhälle. Denna dubbelhet är naturligtvis en ständig källa till förvirring för den hårda multikulturalismens vänsterflygel. Kulturen är både en absolut oföränderlig källa till djup identitet och samtidigt ett rent ytskikt på allt i samhället som är determinerat av den ekonomiska basen. Bådadera kan naturligtvis inte vara sant.” Och så vidare.

  Men varje arbetsplats är skyldig att upprätta jämställdhetsplaner så om kyrkor och moskéer räknas som arbetsplatser borde du kunna efterfråga det du är intresserad av. Dock, återigen kan det vara så att begreppet ”jämställdhet” ges olika innebörd. Och Inte ens genusvetarna är ju inbördes överens om exakt hur man ska detaljreglera människors liv i jämställdhetens namn…

  Mycket komplicerat allt det här. Tacka vet jag matematik! 🙂

 55. QED skriver:

  Intressant avhandling recenseras i Sydsvenskan och SvD

  ”Antinazismen i efterkrigstidens Sverige vidgades till antikonservatism som också drabbade nazismens fiender. Det är tesen i Johan Östlings avhandling ”Nazismens sensmoral”.”

  ”Lite överraskande går Lundahistorikern Johan Östlings doktorsavhandling om nazismens betydelse för idéklimatet i efterkrigstidens Sverige rakt in i den pågående debatten om kulturkonservatismen.

  Varför väcker hyllningar till en terrorist som Ulrike Meinhof mindre indignerade reaktioner i den svenska debatten än Axess-redaktören Johan Lundbergs plädering för estetiska värden, frågade Ann Heberlein nyligen (5.12) i en artikel på Expressens kultursida.

  Stödd på Östling skulle man kunna svara att det speglar den kulturradikalismens hegemoni som i Sverige följde på det nazistiska idégodsets moraliska och politiska bankrutt. Jag tror inte att Johan Östling själv skulle formulera sig riktigt så långtgående och ogarderat. Men svaret ligger ändå i avhandlingstesens riktning.”

  http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article397389/Nar-det-tyska-stadades-bort.html

  ”Sverige följde i krigets kölvatten, trots att vi stod utanför, i stort samma bearbetningsprocess som övriga Europa.

  Men din poäng är att Sverige drog andra slutsatser?

  – Ja på många sätt. Man betraktade det som hänt i Tredje riket som en tysk företeelse, en primitiv våldskultur sprungen ur tysk tradition. Man drog inga egentliga slutsatser av nazismens verkningar i Sverige och såg exempelvis inte antisemitism eller rashygien som en del av nazismen, områden där historien kom ikapp på 90-talet.

  Johan Östling tar skolan som exempel på olika vägval. Sverige tog avstånd från den auktoritära skola som man förband med Tyskland, liksom från tysk nyhumanism med sina klassiska ideal. I Västtyskland sökte man sig istället tillbaka till tiden före nazismen. Man såg klassisk bildning, kristendom och historia som en moralisk stabil grund och ett skydd. Medan man i Sverige bejakade pedagogik med amerikanska förtecken. Undervisning på vetenskaplig grund, demokratifostran och kritiskt tänkande skulle verka som ett motgift mot det som varit.”

  http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/prisad-bild-av-sverige-efter-kriget_3538035.svd

 56. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik,Då registrerar vi i terrorbalansens namn föreningen feminismen och anordnar en växling av namnrättigheterna i en mörk gränd.” Ha ha ok jag ger mig! 🙂

  Info, ”Tyvärr har jag inte själv länken aktuell just nu. Men den finns i ditt kommentararkiv.” Ha ha ok men det finns just nu 9.101 kommentarer på min blogg, och med denna blir det 9.102, så jag avvaktar tills du hittar länken. Ingen brådska, när du stöter på den så kan du lägga upp den. ”TVÄRTOM – det finns hur mycket modern forskning som helst som belägger hur ”kön görs” rent biologiskt (med början för ett okänt antal miljoner år sen)” ha ha – klockrent :-). Josefine Arlestens artikel minns jag att jag bloggade om ju: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/04/19/de-farliga-olikheterna/ Genuttrycken i min hjärnbark säger mig förresten att jag läste något om just Elena Jazins forskning i höstas, här var det visst: http://www.uu.se/press/pm.php?id=800

  Wanderlust,
  ja det var ett värdefullt citat. Bra att du tog upp det, jag la just in det på Wikiquotes: http://sv.wikiquote.org/wiki/Mona_Sahlin Konstigt nog ser jag att ngt hänt med länken till Kvart i fem Ekot den 8 juli. De tycks ha ändrat länk, om det inte är något temporärt. Kan de ha tagit bort den, verkar inte rimligt, de ska ju ha ett lyssningsarkiv, ska genast leta reda på ny länk till programmet! Den gamla funkar inte längre: http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/2477822.mp3 De kan inte ha tagit bort från sitt arkiv pga ett pinsamt uttalande så jag antar det är ngt temporärt fel alt att det är en ny länk, ska leta i lyssningsarkivet, var den 8 juli – den som orkar kan hjälpa till att leta: http://sverigesradio.se/ekot/programsidor/sandningsarkiv.asp?programid=2694

 57. Tanja Bergkvist skriver:

  Hm, finns bakåt till 2010-07-09, en dag senare http://sverigesradio.se/sida/laddaner.aspx?programid=83&sida=6 Men dee uppger att de har lyssningsarkiv från 1996 och framåt så ngnstans ska det gå att finna om det inte är ett temporärt fel, annars får jag väl maila dem för att få aktuell länk för 8/7… Jag har iaf laddat ner mp3-filen så den är säkrad 🙂

 58. Tanja Bergkvist skriver:

  Jag hittar fortfarande inte programmet från 2010-07-08 men har mailat webmaster och efterfrågat länk. Har också anmält Sahlin-citatet till Ekots grodor: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=573978

 59. QED skriver:

  Apropå Östlings avhandling, här har vi latinlärare ”Caligula” i filmen Hets (1944) högste exponent för den auktoritära tyskinspirerade klassiska bildningsskolan. Han stylades som Heinrich Himmler för tydlighets skull.

 60. Info skriver:

  TANJA: JAG HAR HITTAT LÄNKEN

  Den finns bland kommentarerna till ditt inlägg ”HBT-certifiering och nationaldagsfirande” den 3. mars 2010:

  http://serendip.brynmawr.edu/exchange/node/1761

  Kanske bäst att du kopierar (eller skriver ut) sidan. Den kan komma att försvinna helt plötsligt. (Kan bli dig till nytta någon gång i framtiden, t.ex. i samband med bokskrivande.)

 61. Josef Boberg skriver:

  ”…Kanske är det tack vare Alliansen det går så bra för Sverige…”

  ”…”Jag tror inte folkomröstningar är gynnsamma för demokratin”…

  Jag tror på goda grunder att RÄNTEBLUFFEN är ROTEN till allt pågående faenstyg ❗

  I o f s så kan jag ha fel i det – men det tror jag ej alls själv på (video ca 8 min) – så det så. 8)

 62. En läsare skriver:

  Dansmatte är säkert bara ett nytt grepp för att försöka stöta bort pojkarna – så funkar det i den feminiserade skolan.

  http://svt.se/2.33831/1.1805960/gymnasister_allt_samre_i_matematik_och_fysik?lid=puff_1805960

 63. QED skriver:

  Dansmatte ? 😀

 64. Info skriver:

  QED: DANSMATTE: Se ovan

  ”Info skriver augusti 5, 2010 kl 9:51 f m
  DEN NYA PEDAGOGIKEN: DANS OCH RAP UNDER MATEMATIKLEKTIONERNA

 65. QED skriver:

  INFO, tack för hänvisning till ditt inlägg. Här är ett exempel på matte-rap (melodi: White and Nerdy) som postats tidigare här. Stackars lärare …

 66. Cuben skriver:

  En liten vetenskaplig rapport från Cern. Vi har nu stoppat in lite vit materia i acceleratorn. När vi stoppade in frimärket av Liza Marklund så kom det bara ut blå materia, rättare sagt en polisbil med blå ljusen påslagna. Marklund själv är ju så snurrig, men negativt snurrig så nu har hela acceleratorn blivit linjär och ingår numera i ett politiskt projekt, som bara går rakt fram.

  De första experimenten gå nu ut på att döpa om vissa grundämnen. Och definiera om de som har upptäckt dem. Att alla grundämnen har upptäckts av Kim Il Sung, gäller endast i Nordkorea. I alla andra länder gäller nu följande.

  ”Americum” , upptäckare Glenn Seaborg. Numera ”Nordkoreanum”, upptäckare Kim Il Sung. (En liten eftergift)

  ”Berkelium”, upptäckare Glenn Seaborg. Numera ”Genusvetenskapium”, upptäckare Eva Pannlugg och Jenny vad hon nu heter.

  ”Klor”, upptäckare Scheele. Numera ”Lysenkoum”, upptäckare Eva Pannlugg och Jenny vad hon nu heter.

  ”Nickel” upptäckare Cronstedt. Numera ”Fem Centium”, framtida upptäckare Thomas Bodström, när han kommer till USA.

  ”Plutonium” upptäckare Seaborg. Numera ”Kim Il Sungium”, upptäckare Kim Il Sung.

  ”Volfram” upptäckare Scheele/Elhuyar. Numera ”Tung Sten”, upptäckare den kinesiske vetenskapsmannen Tung Sten, allt enligt den nya genusvetenskapen.

  ”Krypton” upptäckare Ramsay/Travers. Numera ”Kryp framför mina tårium”, upptäckare Stålflickan. (Om tecknade serier förbjuds så blir det Eva Panlugg och Jenny vad hon nu heter).

  ”Bor” upptäckare Davy/Guy Lussac. Numera ”Svar Hemma” upptäckare Mona Sahlin.

  ”Guld” upptäckare okänd. Numera ”Marklundium” upptäckare Sverre.

  ”Skandium” upptäckare Nilsson. Numera ”Det ska vi ta” upptäckare Marklund och Sverre(KGB).

  Det vetenskapliga teamet fortsätter sitt arbete här. Snart anländer biologerna också. De ska tillsammans med atomfysikerna försöka uppfylla Monas visioner, eller det som hon ser när hon har sina ”visioner”. Vi försöker tala med Mona och be henne tagga ner medicineringen eftersom de korresponderar med hennes så kallade visioner. Mona vill bara snacka med den där Higgs som vi inte hittar. Kan någon hjälpa oss? Vi har försökt kontakta Bosson, men det här verkar inte vara hans område. Mona insisterar dock. Ska Bosson sjunga vid valupptakten kanske? Lite snurrigt här vid CERN som ni kan läsa, men det håller sakta på att värka fram som Mona sa till männen här.

 67. Ko Pia skriver:

  ”Sahlin: i ett jämlikt Sverige föder även män barn!”

  Alternativt: i ett jämlikt Sverige föds inga barn!.

 68. Josef Boberg skriver:

  Jo… – Ko Pia – och det är ju bra att inga barn föds – p g a brist på bostäder. Så Du är ju ”rätt på det”, verkligen… 💡 🙄

 69. JEL skriver:

  Tanja,

  Nu om nagot sa har nara valet galler devisen ”keep on punching”.

  Keep on punching!

  JEL

 70. Cuben skriver:

  Tanja nu undrar jag stilla om din blogg läses på Sveavägen 68. Den var inte utan att jag var nära och falla av stolen när jag läste detta i Expressen idag.

  Mona Sahlin vill inte bara bli statsminister utan även ”innovationsminister – uppfinningsminister”.

  Fler uppfinningar

  Nummer två: Om S vinner valet vill de inrätta ett kansli lett av Mona Sahlin själv där man ska ta fram en strategi för att få fram fler uppfinningar som ska öka tillväxten i Sverige. Arbetet ska bedrivas tillsammans med forskarvärlden och näringslivet.

  Och Mona som just har avslutat sitt besök vid CERN!

  Något lugnare blir jag när jag läser följande; ”De riktiga löftena kommer vi ge i det gemensamma valmanifestet, säger Mona Sahlin (S).” Bra det är alltså inget vallöfte utan bara fläsk… Dock efter att ha följt din blogg så blir man ju tveksam när de innan hänvisar till forskarvärlden. Vill de hitta nya jobb till Eva Lundgren och hennes gelikar nu. När det gäller näringslivet, tänker de då på Winberg på Svenska Spel?

  Vän av ordning har dock uppmärksammat att de inte vill ha facket med i detta, bara näringslivet. Intressant.

  (Ett klargörande; Min egen uppfattning om forskarvälden innefattar inte så kallad genusvetenskap. Nåja en del av statskunskapen angående ”politisk sponsrad pseudovetenskap”,se Lysenko, kanske.)

  http://www.expressen.se/Nyheter/val2010/1.2095554/mona-sahlin-vill-bli-innovationsminister

 71. En läsare skriver:

  Innovationer och uppfinningar är framtiden. Tyvärr är det just Sahlin & som har sett till att Co som har sett till att laka ur den avdelningen, bland annat genom kommunaliseringen av skolan 1991. Jag lovar att hon bara blir nöjd om minst 50 procent av innovationerna, som ska ta det är landet framåt, är av kvinnor. Hysteriskt.

 72. En läsare skriver:

  En mening såg lite konstig ut. Ska vara:

  Tyvärr är det just Sahlin & Co som har sett till att laka ur den avdelningen, bland annat genom kommunaliseringen av skolan 1991.

 73. […] pedagogikprofessorer – vad hon har för syn på läsning och skrivning kan ni läsa om i andra halvan av detta inlägg efter avsnittet om att Sahlin rekommenderar svenska män att föda barn för jämställdhetens […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: