En röst på de rödgröna…

…är en röst på fortsatt genusvälde – glöm inte det:

På tal om politik så stötte jag igår av en slump på Camilla Lindberg (som jag inte sett sedan paneldebatten i Riksdagen i mars) – där stod hon och valtalade mitt framför Ångströmlaboratoriet där matematiska institutionen ligger! Då informerade hon mig om att hon i dagarna utnämnt mig till jämställdhetsminister på sin blogg: ”I den bästa av världar” Jag tackar för förtroendet Camilla! 🙂 Och du kommer att bli en utmärkt skolminister! Camilla är en person som stått rakryggad i en galen värld, både vad gäller det genusindustriella komplexet och FRA-lagen. Vad skulle tex hända om genusvetarna fick tillgång till allt avlyssnat material från FRA (en plats som min handledare vid SU för övrigt kallade för ”institutionens soptipp”)? Då får vi ett scenario som det i videon ovan. Avstannad evolution och annat.

Och evolution är förresten vad nästa nummer av Axess ska handla om, så jag skrev en krönika i helgen om det. Men det senaste numret av Axess Magasin kom i förra veckan (notera att det är en bild på mig nere till höger,  det är tre tjejer och ingen bild på någon man, dvs könsfödelning 100/0 tillförmån för kvinnor –  vad genusmedvetet! :-)),  och jag kan bla rekommendera Johan Lundbergs ledare ”En vanlig dag i okunskaps-skolan” där vi kan läsa om en professor i pedagogik vid Örebro universitet, Sangeeta Bagga-Gupta – en av alla dessa smarta nytänkande pedagogikprofessorer – vad hon har för syn på läsning och skrivning kan ni läsa om i andra halvan av detta inlägg efter avsnittet om att Sahlin rekommenderar svenska män att föda barn för jämställdhetens skull! Jag kan också rekommendera min egen krönika på sidan 56, men den finns inte på nätet så ni får köpa ett nummer av tidningen (finns i välsorterade Pressbyråer mm) men jag beklagar bland annat att Björklund fokuserade sitt skolpolitiska utspel på burkafrågan (som rör en handfull personer) istället för de sju DEJA-rapporter som producerats under ett år, varav jag bloggat om några, och som rör alla elever och lärare i svensk skola. Jag ställer i mitt stilla sinne frågan om politikerna själva läst rapporterna de beställt? För det har jag.

I SOU 2009:64 (”Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det?”) får vi tex veta (sid 237 under rubriken ”Underprestation som effekt av sociala konstruktioner av manlighet i skolan”) att  ”Genusteoretiska maskulinitetsteorier (t ex i Connells efterföljd) ser skapande och försvar för hegemonisk maskulinitet som en avgörande mekanism. Den risk som det kan innebära för pojkar att framstå som omanliga gör att de undviker beteenden som kan uppfattas vara feminina. Dit hör att vara duktig i skolan… I avsnittet ovan har jag försökt föra samman några olika förklaringar till pojkars underprestationer som alla utgår ifrån att det är maskulinitet/manlig identitet i sig som är boven i dramat. En gemensam utgångspunkt är att social genusordning har avgörande betydelse för pojkars underprestationer i skolan.”

Och i den senaste DEJA-rapporten SOU 2010:53 kan vi tex läsa ”Traditionella föreställningar om manlighet hindrar många pojkar från att lyckas i skolan… I rapporten diskuteras hur fenomenet att pojkar som grupp tenderar att prestera sämre i skolan ska förstås, och vad man kan göra åt saken. Ytterst beror problemen med pojkars och unga mäns lägre deltagande och sämre resultat i utbildning samt även vissa beteendeproblem i skolan på traditionella föreställningar om manlighet.”

Tanja håller låda i riksdagen

Tanja håller låda i riksdagen

Den sista DEJA-rapporten kommer om några veckor (30 november) och där ska man presentera sitt ”åtgärdspaket” vilket innebär att svensk skola kommer att översvämmas av ”genuspiloter”, ”genuscoacher” (vad gör en sådan?), ”jämställdhetsambassadörer”, och ”kritiska maskulinitetsforskare” istället för alla de lektorer som Björklund utlovat! Betydligt viktigare än burkafrågor. Men min misstanke är att politikerna själva inte hunnit läsa genusrapporterna så jag får väl sätta mig som konsult i regeringen efter valet då – någon måste lyfta fram allt vansinne! Ordförande i DEJA är för övrigt Anna Ekström, som utöver ordförande i SACO råkar vara (regeringsutsedd) vice ordförande i Uppsala Universitets styrelse. I paneldebatten i Riksdagen citerade jag bland mycket annat de delar ur SOU 2009:64 som jag nämnt ovan och Ekström uppgav då att hon ”står för vartenda ord i rapporten”. Det gäller att sätta rätt personer på rätt poster om man vill att utvecklingen ska gå framåt i vansinnets tecken. Men, för att använda en numera avliden feministisk kulturantropologs egna ord (Margaret Mead): ”Betvivla aldrig att en eftertänksam grupp ansvarstagande medborgare kan förändra världen. Tvärtom, det är det enda som har hänt”.

En yta med genus 3

En yta med genus 3

Hur kan man förresten i jämställdhetens namn använda sig av förkortningen DEJA, som ju är benämning på en kvinnlig träl under yngre järnåldern. Men genusvetarna drar sig inte för att stjäla och omdefiniera begrepp. Från matematiken har de stulit ord som genus, integration och mångfald, för att nämna några. Nu hinner jag ju knappt blogga om det nya numret av Genusperspektiv som jag hade tänkt, men det får bli nästa gång. GP ges ut av Nationella Sekretariatet för genusforskning vars regeringsuppdrag återfinnes i Svensk Författningssamling SFS 1997:61 och där vi får veta att ”Sekretariatet skall med ett rikstäckande perspektiv, främja genusforskning i vid bemärkelse och verka för att betydelsen av genusperspektiv uppmärksammas i all forskning, analysera behovet av genusforskning inom alla vetenskapsområden, och arbeta för ett ökat medvetande om genusforskningens och genusperspektivens betydelse.” för den som missat att detta klubbades igenom 1997. En liten sammanställning och länksamnling med inlägg av hur det gått återfinnes i detta inlägg.

Alltför länge har män definierat vad som är kvalitet inom medicinforskningen

Alltför länge har män definierat vad som är kvalitet inom medicinsk forskning

Men en sak hinner jag ta upp redan nu från det senaste numret av GP. På sidan 5 (svarar mot 3 i pdf:en) kan vi i artikeln ”Ojämställd medicinforskning ger Vetenskapsrådet huvudbry” under rubriken ”Anslag till bästa forskningen” läsa att ”Ulfendahl [ämnesrådets huvudsekreterare] understryker att det är den bästa forskningen som ska få anslag. Att prioritera en 50-50-fördelning framför den högsta vetenskapliga kvaliteten skulle slå tillbaka mot hela forskarsamhället, säger han. Samtidigt är han öppen för att definitionen av vad som är kvalitet inom medicinsk forskning kan behöva omprövas. – Det är möjligt att vår nuvarande definition har varit mansdominerad och att vi på grund av det har missgynnat kvinnliga sökande. Det är nästa sten att vända på.” Alltså återigen, vad som är god vetenskaplig kvalitet har fastställts av Patriarkatet, och inte bara det – kvinnor har i egenskap av sitt kön tydligen en annan syn på vad som är god vetenskaplig kvalitet. Vem är det som har fördomar kopplade till kön? Det värsta jag stött på hittills i detta avseende är som bekant synen på fysikämnet och dess läromedel av nuvarande rektorn för Södertörns högskola, som är  professor i pedagogik. Enligt henne präglas fysikämnet av ”den manliga rationaliteten” vilket ger en skev bild av verkligheten och om den av Skolverket beställda rapporten ”Genus och text” kan vi läsa följande (Newsmill):

Von Wrights rapport ”Genus och text” från 1998 (tillgänglig på Skolverkets webbsidor) behandlar den angelägna frågan om varför flickor är så starkt underrepresenterade i fysikstudier. Hon studerar några läroböcker i fysik för gymnasiet och kommer fram till att problemet till stor del ligger i själva fysikämnets karaktär. Flera av böckerna strävar nämligen efter att slå fast vad som är sant och vad som inte är det. De förmedlar budskapet att ”fysik handlar om det objektiva, det som höjer sig bortom känsla och mänskligt liv”. Detta menar von Wright strider mot kraven på en jämställd text: ”Påbjudandet av snäv kunskap med en given mening är inte förenligt med skolans jämställdhetssträvanden.” Hon rekommenderar därför förändringar av läroplanen: ”En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort.”

Mer om detta i dessa inlägg: Genusväldet intar Södertörns högskola, von Wright och tekoppen .

Mer i det tvärvetenskapliga området genus-fysik: Genusaspekter på slutförvaringen av använt kärnbränsle, Ingen panik i genusfrågan (uppföljning).

Detta är Genustrumpeten

Genustrumpeten är i tryggt förvar hos mig!

En professor på institutionen undrade i veckan var jag hade Genustrumpeten och om jag kunde ta den till institutionen, men den hänger ju på min vägg hemma och jag tänkte att jag skulle skänka den till Naturhistoriska Riksmuseet längre fram. Men jag ska se till att införskaffa en kopia nästa gång jag passerar BR Leksaker och sedan glasa in kopian på institutionen :-). Ledsen att jag inte hunnit läsa några nya utredningar att blogga om men det kommer. Särskilt intressant ska det bli att läsa om det åtgärdspaket som DEJA kommer att presentera i november – det ska synas i sömmarna, var så säkra! Glöm inte följa Matte Matik, Genusnytt, Pelle Billing, Aktivarum, Axessbloggen m fl!

Annat lästips: Folkhemmet har flyttat hem till mor (SVD).

84 Responses to En röst på de rödgröna…

 1. Ya Krivetko skriver:

  Grattis, Fru Jämställdhetsminister (i den bästa av världar)! 🙂

 2. Info skriver:

  VÄRLDSKULTURMUSEETS AKTIVITETER

  Av någon anledning kom jag att fästa mig vid, att du tänkte skänka genustrumpeten till Naturhistoriska riksmuseet. Men varför inte till Musikhistoriska museet (Musikmuseet) – eller kanske Kungl. Musikhögskolans hemliga kuriosakabinett?

  På tal om museer och genus (queergenus):

  En av dåvarande kulturminister Marita Ulvskogs hjärtefrågor var på sin tid skapandet av ett s.k. världskulturmuseum i Göteborg. Museets syfte var att visa svenskarna allt det positiva, som fanns i andra länders kulturer och som saknades i Sverige.

  Men museet har vidare syften än så:

  ”HBTQ-FRÅGAN är en av Världskulturmuseets hjärtefrågor. Den har vi arbetat med kontinuerligt under museets 5-åriga historia, i utställningar, program och festivaler.”

  ”Konstnären Elisabeth Ohlson Wallin har varit i Jerusalem och tagit en serie bilder som föreställer homosexuella personer på religiöst laddade platser. Hon hävdar att Världskulturmuseet i Göteborg har lovat henne en egen utställning men att museet nu inte vågar visa några kontroversiella bilder av rädsla för att reta religiösa företrädare. – Detta är felaktigt. – – – Det enda avtal som funnits är att Världskulturmuseet delfinansierat Elisabeth Ohlson Wallins resa till Jerusalem, därefter skulle bildernas eventuella utställande på museet avgöras.” (Världskulturmuseets pressmedd. 2010-06-02.)

  ”Världskulturmuseet vill visa Elisabeth Ohlson Wallins Jerusalem-bilder snarast. – Med tanke på den intensiva debatten och diskussionen om utställningen är det av stort allmänintresse att den får möta sin publik, säger den i höst tillträdande museichefen Mats Widbom.” (Världskulturmuseets pressmedd. 2010-06-08.)

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  ”VÄRLDENS STÖRSTA ARMBRYTARTÄVLING FÖR KVINNOR ARRANGERAS I GÖTEBORG

  På internationella kvinnodagens 100-årsjubileum den 8 mars 2010 arrangeras världens största armbrytartävling för kvinnor, World Challenge, på Världskulturmuseet i Göteborg.

  Tävlande från tio olika nationer sluter upp i Göteborg jämte den tiofaldiga, regerande världsmästarinnan, ryskan Irina Makeeva. Parallellt med tävlingen erbjuds seminarier och utställningar med fokus på temat styrka, inspiration och handlingskraft.

  Det är hundra år sedan den internationella kvinnodagen infördes för att belysa att kvinnor och män inte delar tillvaron på lika villkor. – I Sverige ser vi det som en självklarhet att kvinnor är starka, stolta elitidrottare, men det är långt ifrån en självklarhet världen över, säger initiativtagaren och projektledaren Heidi Andersson – – -.” (Världskulturmuseet pressmedd. 2010-03-10. Vill här visa, att muskelstyrka bara är en social konstruktion och då en form av manlig härskarteknik.)

  – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Sin övergripande kulturella betydelse presenterar museet på nätet i en lång, uppblåst, politiskt korrekt programförklaring, där det avslutningsvis plötsligt byter namn (kanske ett mera passande sådant):

  ”VÄRLDSHUSMUSEET blev årets MUSEIUM [sic!] 2009!”

 3. Josef Boberg skriver:

  Hej Tanja,

  Trots ”axel ur led” och en förkylning – så är Du ju på G så att det både syns och hörs, verkligen… 💡

  Dock… – passa Dig så att Du ej ”bränner Ditt klara ljus i båda ändar”.

  LIte mera och annorlunda om varför världen är så ännanvänd som den är – håller jag att skriva om HÄR.

 4. Adam Weisshaupt skriver:

  Glada nyheter Tanja, Hitler har vänt genusväldet ryggen och istället satsat på ett annat svensk fenomen nämligen svensk techno och i synnerhet Boten Anna. Detta skänker Oss en strimma hopp eftersom Hitler hade sämsta tänkbara förutsättningar till denna insikt, han är ju död!

 5. Adam Weisshaupt skriver:

  Men inget gott som inte har något ont med sig:
  I Norrland har man nu anammat genustänket på allvar, det första feministiska initiativet startades av ett gäng jägargubbar i samhället Lillhavan i Norrland som har insett hur fel det är med lika spelregler för samtliga individer.

 6. Patrik (PP) skriver:

  Underbat skrivet Tanja! En angelägen påminnelse om att dumheten är gränslös.

 7. Info skriver:

  ”DEJA” VAR ETT LEVANDE BEGREPP

  ännu under mina far- och morföräldrars tid. En deja var då detsamma som en ladugårdspiga – och i all synnerhet en mjölkerska, mjölkdeja kallad.

  Och vad gäller Södertörns högskola, som du med all rätt åter länkar till på ett ställe, så kan jag utveckla min egen kommentar under ”Genusväldet intar Södertörns högskola” vad gäller det viktiga kursmomentet ”hur görs kön”.

  Södertörns högskolas genusvetenskapliga institution avslöjade nämligen på egen hand på ett tidigt stadium RFSU:s illvilliga och förlegade ”görande av två kön” av vad som egentligen var multikönade ”människor”. Här från ett referat i den numera nedlagda fanzinen Lilith:

  ”När Adriana Aurelius, Andrea Gadd, Ida Johansson och Helena Magnusson [kvinnonamn 100%, mansnamn 0%] hösten 2003 skulle skriva sin analyserande A-uppsats på Genusvetenskap A, Södertörns Högskola, valde de att titta på RFSU:s sexualupplysning; i form av tre broschyrer, en för flickor, en för pojkar och en för båda könen De märkte snabbt att häftena genom både språkval, fakta och problematisering UPPRÄTTHÅLLER IDÉN OM TVÅ KÖN OCH HAR STORA BRISTER. – – –

  Tydlig representation av manligt genus visas genom att fokus läggs på att flickor ska sätta gränser mot pojkar vilket reproducerar idén om mannen som driftstark – – -. Värt att reflektera över är att detta synsätt är URGAMMALT OCH LEVER KVAR ÄN IDAG. – – –

  Genom att göra ett flick- och ett pojkhäfte KONSTRUERAR MAN KÖN. Skaparna utgår ifrån att det existerar två olika typer av målgrupper, en manlig och n kvinnlig. – – – Man kan fråga sig om författarna här uteblivit med [rätt svenska: utelämnat] viss fakta [rätt svenska: vissa fakta] eller utgått ifrån att man redan vet saker för att man ex. [rätt svenska: ex.vis] är flicka. Vi har funnit att genom språkval, upplägg, fakta och problematisering UPPRÄTTHÅLLS IDÉN OM TVÅ KÖN.”

  Södertörns högskola ger alltså RFSU:s sexhäften underkänt. Idag ser RFSU:s sexupplysning för ungdomar förmodligen helt annorlunda ut. Genuscertifierad in i minsta detalj. Hur skulle man annars kunna utverka statligt trycknings- och distributionsstöd? Av Alliansen.

 8. Cuben skriver:

  Jag har hört att efter de senaste rapporterna om ”vin, kvinnor och sång”,så funderar Thomas Bodström att sluta i kyrkans manskör. Stämmer det?

  Den skulle ju antagligen inte heller klara genuscertifieringen så jag förstår honom.

  Vet inte heller om dessa advokatskämt från USA skulle klara det heller…

  Q: How can you tell when a lawyer is lying?
  A: His lips are moving.

  Q: What do honest lawyers and UFOs have in common?
  A: You always hear about them, but you never see them.

  Q: Why does California have the most lawyers, and New Jersey have the most toxic waste dumps?
  A: New Jersey got first pick.

  Q: What’s the difference between a lawyer and a catfish?
  A: One is a slimy, bottom dwelling, scum sucker. The other is a fish.

  Q: What’s the difference between a law firm and a circus?
  A: At a circus, the clowns don’t charge the public by the hour

  Hoppas dock verkligen att Bodström kommer att trivas över där! (Det verkar som om Göran Persson är i USA och rekar också).

 9. Bengt skriver:

  ”..vilket innebär att svensk skola kommer att översvämmas av ”genuspiloter”, ”genuscoacher” (vad gör en sådan?), ”jämställdhetsambassadörer”, och ”kritiska maskulinitetsforskare” istället för alla de lektorer som Björklund utlovat!…”

  Ja, men någonstans måste ju alla de (svartklädda)
  kadrer av ”genusvetare” et.al som ”utexamineras” årligen från exv Södertörn ju få sin ”pysselsättning”… ;-))

  Deras alldeles OERHÖRDA KUNNANDE och KOMPETENS får ju INTE förfaras på hälleberget utan den måste spridas ut och lyckliggöra den stackars (dumma) befolkningen så att de vet hur de skall agera, tycka,t änka och värdera och så att inte förlegade, unkna, omoderna gammelpatriarkala ideer och värderingar fortsätter att leva kvar.

  Nej, fram för den nya frigjorda människan i den nya lyckliga staten…

  (har vi inte hört liknande fraser tidigare i ett annat numera till historiens skräpkammare förpassat system?)

 10. Dalahest skriver:

  Tanja for President.

 11. Erik skriver:

  Tanja;

  Grattis till ministerposten Tanja! Du är i gott sällskap då Camilla fann för gott att inte bara själv göra dig sällskap (skolminister), hon satte också David Eberhard och Stefan Einhorn i samma regering (socialförsäkringsminister och socialaminister). Klockrenta val.

 12. QED skriver:

  Tanja, kul att se att din Genus-Hitler video är tillbaka!

  Apropå tillbaka, ser jag att Berlusconi har gjort bort sig igen genom att ge karriärråd till vackra kvinnor och skämta om Hitler: ”Führern, führer, du har
  kommit tillbaka, demokratin har misslyckats, och alla väntar på dig. I tre dagar
  insisterar de men han säger alltid nej. Till slut lyckas de övertyga honom och han säger: Jag skall komma tillbaka men bara på ett villkor … om jag den här gången
  får vara riktigt ond.”

  http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/utrikes/article7782893.ab

  😯

 13. Info skriver:

  JÄMSTÄLLDHETSMINISTER BERGKVIST: ”EN RÖST PÅ DE RÖDGRÖNA…”

  Inför valdagen: Ett visst parti, Sveriges tredje största enl. DN/Synnovate 15/9, tilläts som bekant inte att delta i SVT:s partiledardebatt. Sjupartialliansen var enig om beslutet såväl med TV-ledningen ((Jan Axelsson) som inbördes på denna punkt: ”Vi vill inte heller ta i dem med tång”, sa Fredrik Reinfeldt till Mona Sahlin.

  Kanhända då på sin plats att i stället här på nätet redovisa några viljeyttringar från detta parti – vilkets namn jag, vis av erfarenhet, inte vågar nämna öppet. Jag kallar det här nedan helt enkelt RNPp (= Rasist/Nazist/Populist-partiet).

  • RNPp vill (partiprogrammet): ”EN AVVECKLING AV DET STATSFINANSIERADE STÖDET TILL GENUSPEDAGOGIK och annan verksamhet där staten med utgångspunkt i verklighetsfrånvända politiska teorier försöker experimentera med eller ändra på våra barns och ungdomars beteendemönster och könsidentitet.”

  • ”De ´borgerliga´ har så gott som helt gett upp eller gjort avkall på det genuint borgerliga i värdefrågor och är därmed också ett lätt offer för den kulturradikala anstormningen inspirerad och ledd av en högljudd och självsäker kader av genusvetare och allsköns demagoger utexaminerade från något av landets allt fler genuscertifierade universitet och högskolor.” (Riksdagskandidat Anna Hagwall, RNPp, 9/2 2010.)

  • ”Attackerna mot kvinnornas livsval och roller måste vi slå tillbaka. De samhällsupplösande krafterna är högljudda och aggressiva och till och med gamla konservativa partier ger efter för påtryckningarna. Vår uppgift är att försvara kvinnornas rätt till eget val i samklang med de biologiska förutsättningarna.” (Anna Hagwall, RNPp, 7/9 2010.)

  • ”Att flit, studier, hårt arbete ska löna sig, att man ska kunna bli stolt över sitt land och sin kultur.” (Anna Hagwall, RNPp, 7/9 2010.)

  – – – – – – – – – – – – – – – –

  JÄMSTÄLLT enl. Sjupartialliansen: ”Kvinnorna har tagit över makten. Kvinnorna dominerar i toppen av Ängelholmspolitiken. Sju av nio partier styrs av damer.”

 14. Pär.B skriver:

  Jag tog examen för många år sedan. Vid mitten av 2000-talet återvände jag för att läsa ett par kurser. Det som slog mig var att det blivit genusperspektiv på allting. Fast det trista i kråksången är att det fanns ingen källkritik eller annan slags vetenskaplig syn på det hela. Då man läser ett ämne kritiseras ju forskningsresultaten livligt. Men det görs alltså inte när ämnet sedan ska ges genusperspektiv. Studenterna köper okritiskt hela konceptet. Vad är detta för något? Jag måste få fråga dig Tanja: består studenterna idag bara av lallande idioter? Det är så jag upplever det. Att lärarna tvingas anamma genus för att få pengar förstår jag. Men studenterna har väl ingenting att vinna på det.

 15. Penumbra skriver:

  Tanja,

  Konstigt att du har en bra relation till Camilla Lindberg. Hon var med att grunda det politiska nätverket Liberati tillsammans med en av de mera efterblivna liberalerna, nämligen Alexander Bard. Dessutom är Lindberg medlem i ett parti med kanske de värsta feministerna i Sverige, t ex Birgitta Ohlsson.

  I fråga om feminism skiljer sig inte Alliansen och de Rödgröna åt speciellt mycket. Det handlar om små gradskillnader där KD och C kanske håller lite lägre profil. Man märker detta också i den politiska debatten inför valet, där feminism i princip inte är en fråga.

  ”Den risk som det kan innebära för pojkar att framstå som omanliga gör att de undviker beteenden som kan uppfattas vara feminina”. Är det därför som prohomopropagandan är så intensiv numera? Även där står Camilla Lindbergs folkpartister i främsta ledet, tillsammans med kommunister och socialdemokrater.

  Grattis till publikationen i Axess Magasin! Jag läser inte tidningen men har TV-kanalen och den är ett mycket bra komplement till övriga kanaler.

 16. Info skriver:

  DEJA-SKOLAN OCH DEN FASCISTISKA SKOLAN

  Inte dåligt! Hur många här lyckas på en och samma gång vara

  HÖGEREXTREMISTISKA
  FRÄMLINGSFIENTLIGA
  NATIONALISTISKA
  FASCISTISKA

  Och gå omkring med en falsk fasad, som ni döljer er bakom? Detta har i alla fall en Mussolini-agent, utklädd till chaufför i Transport, nyligen lyckats med:

  ”Ett ytterligare bevis på den omfattande demokratur som råder i Sverige synliggjordes nu när chauffören Leif Rogerstam i Ljungby har uteslutits ur Transportarbetarförbundet på grund av sitt politiska engagemang. Rogerstam är sverigedemokrat och står på partiets lista i kommunfullmäktigevalet.

  Transports presschef Mattias Håkansson säger att förbundet som alla föreningar har stadgar om medlemmars skyldigheter och rättigheter och om en medlem verkar mot stadgarna är det skäl för uteslutning. Och politiskt anser Transport att Sverigedemokraterna bakom fasaden döljer högerextremism, främlingsfientlighet och kopplingar till både nationalism och fascism, något som är helt oförenligt med Transports grundvärderingar.” (Diverse källor vecka 37.)

  Fascisternas klädsymbol på 1920- och 1930-talen var svarta skjortor. I övrigt skiftade fascismen i Italien på 1920- och 1930-talen ansikte så många gånger, att ingen idag kan säga vad den innerst inne stod för. I vår tid lever fascismen bara kvar i Sverige och kännetecknas där, enligt svenska medier och riksdagspolitiker, av ”bruna skjortor”. Skjortor, som dock ingen någonsin har sett, eftersom de svenska fascisterna (likt chaufför Rogerstam) döljer sig bakom falska fasader.

  I de svenska kryptofascisternas partiprogram framgår dock den verkliga sanningen. Ett varnande exempel:

  • ”I vårt Sverige genomsyras skolan av demokrati och respekt för andras åsikter, kritiskt och konstruktivt tänkande stimuleras och uppmuntras. I vårt Sverige kännetecknas skolan av trygghet och studiero, kunskapsförmedling samt ordning och reda. – – – I vårt Sverige förmedlas en djupgående förståelse och acceptans för vårt svenska kulturarv – från en generation till en annan. I vårt Sverige bygger skolan på en uttalat svensk värdegrund.”

 17. Josef Boberg skriver:

  ”Mona och Fredrik – ni bör regera tillsammans !” – DN 15/9-10 – ”Växelbruket mellan borgerliga och socialdemokratiska regeringar har gett en hygglig förnyelse av Sverige de senaste 35 åren. Med en stor koalition skulle nästa våg av reformer bli både djärvare och uthålligare.”

  Jo… – det blir i så fall den handlingskraftigaste regering Sverige har haft – sedan Tage Erlanders på 1940, 50 och 60-talen. Detta därför att: ”PARTISAMVERKAN ÖVER BLOCKGRÄNSERNA ÄR WIN-WIN FÖR ALLA”.

  Sannolikt skulle en sådan regering kunna göra någonting åt RÄNTEBLUFFEN på ett framgångsfullt sätt – såväl som att finna kreativa lösningar på MAKTENS MYSTERIUM – menar Josef

 18. Adam Weisshaupt skriver:

  Info,
  Nu väntar vi bara på att Transport exkommunicerar fransmän, expoliser, militärpoliser samt frimurare som medlemmar i Transport, samtliga har ju det välbekanta knippet ”Faski” som symbol. Vidare så har Wasaätten det och även ordningsvakter så på Transport måste det nu vara en febril aktivitet med att söka upp slika medlemmar.

  Kanske blir svårt att utesluta frimurare dock med tanke på denna deras logga:
  http://www.transport.se/

  Jisses Amalia vart är vi på väg någonstans?

  Är övertygad om att vi lever i ett land tämligen fritt från rasism och sexism men ändå så ödar vi sån kraft och energi på att bekämpa dessa väderkvarnar.

 19. Marenko skriver:

  Är det verkligen nån skillnad vad man röstar på när det gäller genus-välde?

  jag har hört både Birgitta Olsson och Maud Olofsson prata om könsroller, härskartekniker och genus…

  jag tror hela Sverige är nersmittat tyvärr…

 20. Marenko skriver:

  Tanja om jag ska gå och rösta (brukar inte bry mej om att rösta), då kräver jag att du engagerar dej mot genusarbetet även politiskt den kommande mandatperioden om alliansen vinner!

  deal? =)

 21. Robsten skriver:

  Å fy fan, får man skriva en kort kommentar? Jag hänvisar till W. Churchill, han bad om ursäkt för ett långt brev, med orden ”jag hade inte tid att skriva ett kort”. Imponerad av din förmåga att tröska igenom ski..relativt ointressant lektyr. Får jag låna din nazi-film till min anspråkslösa blogg Tanja? (mitt egentliga ärende).

 22. Info skriver:

  TANKESMEDJA FÖR KORREKTA GENUSPERSPEKTIV

  Att Mona Sahlin i ett uttalande förutspådde (och hoppades på) ett helt genusbefriat samhälle, där också män föder barn, var kanske mer än en freudiansk felsägelse. (Se Tanjas roliga inlägg 3/8 2010: ”Sahlin: I ett jämlikt Sverige”.)

  Någonstans på Söder i Stockholm ligger bokhandeln Hallongrottan. Den presenterar sig så här: ”Hallongrottan är mycket mer än en bokaffär. På tre år har den blivit Stockholms självklara mötesplats för diskussioner om feminism såväl som för queerrörelsens litterära evenemang.” Med andra ord: en viktig, politisk cell för produktion och spridande av jämställdhetsideologi. Varken Sjupartialliansen eller Nationella sekretariatet för genusforskning fattar längre några avgörande beslut i genusfrågor utan att först stämma av sina åsikter till överensstämmelse med Hallongrottans.

  HALLONGROTTAN BRYTER NORMER

  ”Affärens specialinriktning är böcker på temat HBTQ (homo-, bisexuella, trans- och queerpersoner) och feminism. Även annan slags normbrytande litteratur får plats. – Vi vill visa att man inte kan isolera en fråga från andra. Därför säljer vi bland annat antirasistiskt material.”

  ”– När det gäller barnböcker har vi fokus på att de ska bryta normer. Barnen ska få läsa böcker som ger mer än Disneys berättarteknik.”

  SEXLEKSAKER NATURLIGA INSLAG I EN BOKHANDEL

  ”På hyllorna i Hallongrottan står facklitteratur om feminism, lesbisk skönlitteratur, serieböcker och dvd-filmer – alla personligt utvalda för att passa in i affären. Här finns även t-shirts med kvinnokamptecken, sexleksaker [för ”kvinnor”] och mycket mer.”

  FILM- OCH BOKTIPS

  • DESPERATE LIVING av John Waters. – ”Kvinnlig komedi släpps sällan fram i filmvärlden. Men den här filmen sätter den i ett helt annat ljus. Den innehåller fruktansvärt grotesk humor på en fångkoloni i Baltimore som styrs av en queenqirl och hennes harem av läderbögar. I huvudrollerna ser vi ett lesbiskt par som är dundersköna.”

  • SPELAR ROLL av Hans Olsson, – ”Ofta skildrar ungdomslitteratur om homosexuallitet en viss tragik. Men det gör inte denna, istället får vi läsa om en populär kille som ibland råkar få stånd i duschen bland sina killkompisar. Det är lite Bert-känsla över det.”

  • DÅRENS DOTTER av Mian Lodalen. – ”Det är ett stycke svensk historia. Om klassamhället, om att inte kunna sitta stilla i skolan och om tattaridentitet. Fantastiskt bra helt enkelt.” – ”MIAN LODALEN har skrivit ett par halvgalna böcker där hon ur lesbisk synvinkel ironiserar över den gråtrista heterovärlden.” (Beundrarrecension i Sv.D. av Erik Löfvendahl 2008-11-31.)

 23. wodinaz skriver:

  Alliansen är inte mycket bättre än den rödgröna salladen beträffande genusvansinnet.

  Analogt med genusvetenskap, som inte har med vetenskap att göra och med DDR, som inte har med demokrati att göra, har Folkpartiet inte ett epsilon med folket att göra. Kriminalpsykopaten Bengt Westerbergs inflytande för genusvansinnets införande var av stor betydelse.

  Lägg därtill att borgarna inte begriper hur de skall komma åt den omkringvarande kulturmarxistiska maktstrukturen — antingen för att de inte vet hur de metapolitiska mekanismerna verkar eller för att de avsiktligen låter det ske.

  Bara något så banalt att de inte verkar vara det minsta intresserade eller ens bekymrade över antalet renodlade kulturmarxister som producerar de SOU, vilka sedermera gladeligen implementeras. De begriper inte heller att flummet och kaoset i skolan, som tydligen tynger Björklund så mycket, beror på kraftig kulturell påverkan från olika ljusskygga håll.

  SD är det enda parti av rimlig storlek som har observerat den omkringvarande strukturen som producerar kulturmarxism åt regeringen och vill göra något åt det.

 24. Penumbra skriver:

  @Info

  Feminismen är en del av kommunismen och anarkismen samt har starka rötter i kvinnlig homosexualitet. Man tycker att en sådan ideologi inte borde tas på allvar och inte tillåtas nässla sig in i samhället. Men vad händer? Feminismen är idag en av de större förändringskrafterna inom samhället inkl alla absurditeter som nämns och diskuteras här.

  Det blir väldigt intressant att följa upp utvecklingen och se hur långt detta vansinne kommer att gå. För ni tror väl inte att vi har nått en vändpunkt?!

 25. Théodore skriver:

  Ja, Johan Norberg till statsminister! Han skulle inte låta dessa självutnämnda fighters (radikalfeminister som för en kamp mot vårt patriarkala samhälle, socialister som för en kamp mot vårt klassamhälle och sverigedemokrater som för en kamp mot vårt invandringssamhälle) få en syl i vädret! Liberaler är de enda vettiga människorna i vår värld. Socialister, konservativa, kommunister, nationalister och andra liknande kommer långsamt försvinna i takt med att människans kunskap breddas och fördjupas.

 26. QED skriver:

  En utställning alla väntat på

  ”Könad sprit
  – paraplydrinkar och stora starka”

  http://www.pastan.nu/konst-museer/konad-sprit-paraplydrinkar-och-stora-starka-1.1172409

  Så nu måste man tänka på det också …

  Det här är nog en manlig drink (gammal favorit i norr):

  Pajala Sunrise

  Hembränt
  1 Skiva falukorv

  Ett glas hembränt med en falukorvsskiva på kanten.

 27. nocal skriver:

  Pär.B (september 15, 2010 kl 2:58 e m)

  Studenterna har blivit programmerade med genus under hela sina liv, dogmerna har blivit vardagsmat (de ser inte galenskaperna i sitt rätta ljus). Universitetet har blivit en sektaktig broilerindustri där kvaliteten är underordnad så stor genomströmning som möjligt.

 28. Bengt skriver:

  Genus”vetenskapen” och dess dogmer (könsmaktsordning, mäns våld mot kvinnor etc) har likt feminismen (om det nu inte är olika beteckning på samma sak) blivit någonting ”heligt” man inte får diskutera, än mindre ifrågasätta och absolut INTE kritisera…

  Den som gör något av ovanstående betraktas som avvikare och borde i mildaste fall sätta av tid för ”normkritiskt tänkande” och komma till ”insikt” om de ”rätta” tankegångarna och värderingarna.
  I värsta fall spärras in på mentalsjukhus för att ”kureras” och ”omprogrammeras”…

  Någon som känner igen ovanstående från en annan totalitär ideologi.. ?
  ;-))

 29. Info skriver:

  Med anledning av PRENUMBRAS kommentar ovan ”september 17, 2010 kl 6:19 e m”:

  TANJA HÄCKLAS I HBT-BLOGG

  En av nätets obehagligaste HBT-bloggar kallar sig ”Vi som aldrig sa sexist”, skapad av tre varelser vid namn Hanna, Frida och Martin.. Deras idoler heter t.ex. Eva Lundgren, Valerie Solanas, Gudrun Schyman, Birgitta Ohlsson osv.

  Någon som de däremot inte alls gillar är Tanja Bergkvist.

  Den 21/12 2008 ägnade ”Vi som aldrig sa sexist” ett långt inlägg åt att i förvirrade ordalag såga Tanjas utmärkta Brännpunkt-artikel i Svenska Dagbladet den 19/12 samma år, ”Genusvetare förvirrar barnen”.

  (Har du sett detta angrepp, Tanja? Kanske inte, eftersom du inte återfinns bland kommentatorerna.)

  Den obefintliga halten av verklighetsförankring och vetenskaplighet i HBT:arnas argumentation må tala för sig själv i detta textutdrag:

  ”Bergkvist anser att rönen som visar att barns lek i skogen blir mer jämställd än när aktiviteterna sker på lekplatser, med könskodade tillbehör som sandlådor, gungor och cyklar, är förkastliga. Genusvetarna ska ”hålla sina resultat för sig själva”, och utfallen blir alltmer absurda ju längre jag läser. Men vad menar hen? Det är inte så lätt att veta, för debattartikeln presenterar ingen frågeställning och bjuder inte ens in till diskussion. Den enda synliga poängen är att ”genusvetarna” är dumma, och att ”flera studier visar att de roller vi tar på oss är genetiskt betingade, ett biologiskt faktum, något naturen sett till att gynna under tusentals år av evolution – troligen för att vi ska överleva”. Påstår skribenten – men ger inte en enda källhänvisning.

  Det här gör mig så trött. Jag har inga som helst problem med en debatt kring hur genus konstrueras i förskolan. Men då ska den banne mig vara saklig, och inte innehålla osakliga angrepp, svepande generaliseringar och ovetenskaplig gallimatias. Anledningen till att Bergkvist inte nämner vilka ”studier” som visar på dessa oomkullrunkeliga bevis för att könsskillnaderna är huggna i sten, är att de förmodligen inte existerar. Gör de det, så finns det andra rön som visar på motsatsen. Vad Bergkvist gör är att upphöja sina egna förutfattade meningar till axiom, för att sedan låtsas att de har stöd i forskningen. Hur seriöst är det?” – – –

  ”Och när argumenten tryter är steget tydligen inte långt till att kasta skit på motparten med formuleringar som: ”Ska man kanske ta barnen från föräldrarna redan vid födseln och stänga in dem i könsneutrala indoktrineringsanstalter där ingen annan än genusexperterna själva får ha kontakt med barnen?” Bergkvist borde kanske försöka förstå vad genusvetenskap är istället för att kräkas ut sitt hat mot denna inbillade monstruositet. Sedan kan vi diskutera förskolepedagogik tills öronen trillar av.”

  http://www.visomaldrigsasexist.net/2008/12/jag-r-inte-bara-tandlkare-utan-ven.html

  INFO: Observera att man konsekvent skriver HEN. – Bloggarna tror f.ö. liksom Måna och Ingemar Gens på manlig amning och manligt barnafödande. De skriver t.ex. på ett ställe: ”Vilket öppnar upp för både manliga ammor som professionella ammor av båda kön. Jag skulle nästan vilja stötta en LAG om amning som gäller både kvinnor och män bara för att det vore så roligt.”

 30. Penumbra skriver:

  @Info

  Vilket bekräftar det jag hävdar, nämligen att extremistiska ideologier har rötter i homo- och queerkretsar. Min förklaring är att dessa människor både står och känner sig utanför samhället eftersom de lever utanför samhällets grundläggande normer.

  Ibland har det resulterat i riktiga farligheter. På 40- och 50-talet rekryterade Sovjet en hel drös med spioner i Väst som var homosexuella och därmed lätta att påverka, just för att de kände sig rotlösa i det vänsterländska samhället.

  Alltså, istället för att anpassa sig själva till normerna så försöker HBTQ-folket forma om samhället så att det passar dem. Detta är ett omöjligt projekt, även om våra politiker gör allt för att få till stånd en normalisering. Skulle det bli verklighet någon gång i framtiden är det för att vårt samhälle, så som vi känner det, under upplösning, och det är helt andra krafter än moral och samvete som härskar. Men detta blir bara början på något nytt. Mänskliga samhällen har en god förmåga till självläkning.

 31. QED skriver:

  Förre EU-kommissionären Margot Wallström bli ordförande för styrelsen för Lunds universitet.

  Margot Wallström har gått ut högstadiet.

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/wallstrom-leder-lunds-universitet-1.1173001

 32. Info skriver:

  SVAR TILL THÉODORE (September 17, 2010 kl 6:29 e m)

  ”Johan Norberg till statsminister! Han skulle inte låta dessa självutnämnda fighters”

  Svar: Ska du använda det där gamla engelska uttrycket ”Someone for prime minister”, så rekommenderar jag dig för att bli trovärdig och inte bara fjortisaktig att skriva elementär svenska i stället. Således: ”Johan Norberg SOM statsminister!” Haha, det var femton år sen som vänstern och liberalerna först skanderade i talkörer på Stockholms gator: ”Maria-Pia FOR statsminister”.

  Att du, Théodore, bekänner dig till folkpartiet liberalerna förstår jag, eftersom Birgitta Ohlsson också kommit så långt i sin mentala utveckling, att hon vill avskaffa nationalstaterna (i varje fall Sverige) och etnisk och kulturell gemenskap. Hon tror att detta går lätt som en plätt bara man är tillräckligt stor i truten och har hela Sveriges radios, Svenska Dagbladets, Dagens Nyheters och hela den övriga pressens journalisthögskoledresserade journalister bakom sig.

  En annan framstående, liberal profil är MARIA LEISSNER. Efter en kort tid som partiledare – hon förväntades som både kvinna och etniskt speciell kunna lyfta folkpartiet till minst 50% – avsattes hon nästan omgående. Och förpassades till ett gyllene toppjobb (egentligen avsett för jurister och diplomater) i Mellanamerika. Hon efterträddes av Lars Leijonborg.

  Numera är hon avsatt också som ambassadör men skär som folkpartiets gunstling fortfarande guld inom nya områden:

  ”LEISSNER VILL HA VOJAKALA-ZIGENARNA FRIKÄNDA”

  Sveriges mest ökända zigenarapologet Maria Leissner vill nu att ärendet med den grovt brottsbelastade zigenarfamiljen Grönfors i Vojakkala skall tas upp på nytt och granskas då hon tycker att ”det finns en strukturell rasism riktad mot romer i samhället och som också ser ut att ha gripit kring sig i rättsapparaten”. Grönforsarna har under flera år varit en ständig nagel i ögat på grannar och poliser i den lilla byn i Haparanda kommun. Leissners uppenbara mål är sannolikt att de senaste domarna mot skurkfamiljen Grönfors skall rivas upp. Politiskt Inkorrekt har tidigare skrivit om Grönforsarnas bravader.

  Det är ett digert brottsregister dessa ”diskriminerade” zigenare kan visa upp. Det senaste ärendet, det som Leissner alltså vill ska ”granskas”, ser ut så här (domar):

  • “32-åringen“- Demetri Grönfors döms till fängelse i 6 år för medhjälp till försök till mord, samt solidariskt med “37-åringen” betala målsägande 231 212 kr i skadestånd. Han förekommer under nio avsnitt i belastningsregistret, bla dömd till 10 månaders fängelse för olaga hot 2007.

  •“37-åringen” – Feija Grönfors döms till 6 års fängelse för medhjälp till försök till mord, samt solidariskt med “32-åringen” betala målsägande 231 212 kr i skadestånd. Han förekommer under sju avsnitt i belastningsregistret

  •“39-åringen” – Allan Grönfors skall genomgå rättspsykiatrisk undersökning och därefter kommer tingsrätten med ev straffpåföljd.

  • “Pappan” – Yrjö Grönfors döms till 6 månaders fängelse för skyddande av brottsling. Han förekommer under tolv avsnitt i belastningsregistret sedan 1992. Han har dömts för våldsamt motstånd, olaga hot och ofredande.

  •“67-årig, bekant” – Taisto Tikkala döms till fängelse i 6 månader för skyddande av brottsling. Han förekommer i belastningsregistret endast för en trafikförseelse.

  • “41-årig dotter” – Hilkka Grönfors döms till 8 månaders fängelse för skyddande av brottsling. Hon förekommer under åtta avsnitt i belastningsregistret.

  • “40-årig dotter” – Anneli Grönfors döms till 6 månaders fängelse för skyddande av brottsling. Hon förekommer under tre avsnitt i belastningsregistret.

  Maria Leissner är ordförande i den svenska regeringens delegation för romska frågor som tidigare i år publicerade rapporten ”Romers rätt – en strategi för romer i Sverige” (SOU 2010:55). Rapporten har kritiserats hårt för att vara tendentiös, ensidig och förljugen.”

  (Politiskt Inkorrekt 2010-09-18.)

 33. Théodore skriver:

  Du har rätt i att det ska vara ”som statsminister”.

  Jag bekänner mig inte som folkpartist. Johan Norberg är nyliberal, liksom jag. Folkpartiet är inte nyliberaler. LUF kanske har en del personer med nyliberala tankegångar men sist jag kollade ville inte Folkpartiet nedmontera välfärdssamhället. Resten av ditt inlägg består av 515 ord som då egentligen inte berör mig. Det skulle inte förvåna mig om du stod närmre Folkpartiets politik än vad jag gör.

 34. Marenko skriver:

  För första gången tänkte jag i år rösta på de borgerliga. Detta främst av 2 orsaker:

  1. De rödgröna är emot allt byggande i ”känslig natur” (buskar) i min kommun.

  2. De rödgröna vill behålla och FÖRSTÄRKA genusväldet.

  ….

  sen såg jag på debatten mellan Birgitta Ohlsson och Gudrun i teve… och då sitter Birgitta och rapar upp de värsta genus-flosklerna! helt frivilligt! det är ”könsmönster som ska brytas” osv…. Sen står självaste REINFELDT och pratar om könsroller (visserlien i en bisats men ändå)

  så nu vet jag inte längre… tyvärr kan jag nog varken rösta på Alliansen eller rödgröna..

  jag tvingas rösta på ett parti som står utanför blocken…. och SD är otänkbarn..

  då finns bara piratpartiet kvar.

  / Rebell på 2000-talet…

 35. Cavatus skriver:

  Hallå! Nu kan man även beställa Julia Caesars krönikor i bokform från och med idag. Här finns länken till beställningssidan:

  http://aktualia.wordpress.com/2010/09/17/release-julia-caesar/

  Imorgon kommer Julia Cesars sista krönika på Snaphanen. Hon började i april och skulle skriva fram till och med valet. Det är just dessa krönikor som ges ut i bokform, närmare bestämt 21 stycken. Boken heter ”Fler ministrar borde gråta. Tjugoen oönskade krönikor”. Bra present till morfar som inte har Internet eller dator!

  Hennes andra bok, Världsmästarna, hittar du också information om på ovanstående blogg.

  Nu är sista chansen att dela ut flygblad. Ta den chansen! Vårt mål är att spränga barriärerna som hindrar den fria opinionsbildningen och spränga journalisternas sammansvärjning mot svenska folket! Kämpa på in i det sista! Gå till: korta.nu/flygblad

 36. Tanja Bergkvist skriver:

  Hej alla! 🙂

  Haft lite fullt upp med föreläsningar, pendla till Uppsala och räkna mattetal på tåget – dessvärre är det inte lönt köra mobilt bredband där eftersom det hela tiden bryts. Men nu har jag äntligen lite tid över 🙂

  I tisdags kommenterade jag på Camilla Lindbergs inlägg ” I den bästa av världar” och trodde att min långa kommentar kom upp men satte mig just vid dator och såg att den aldrig kommit upp! Jag skulle bemöta en anonym knäppskalle som kallade mig homofob. Snacka om att inte känna mig… Nåja, nu styckade jag upp min kommentar i två delar och då kom den (de) upp. Återger den här, men den ligger även på Camillas blogg: http://camilla-lindberg.blogspot.com/2010/09/i-den-basta-av-varldar.html

  Camilla! tack – jag känner mig hedrad! 🙂 Helt otroligt vi stötte på varandra idag, för er som undrar så stötte jag av en slump på Camilla idag vid Uppsala Universitet påväg till en lektion, där stod hon och valtalade inför publik mitt framför Ångström – bra att du är ute på gator och torg! 🙂 Så passade jag på att diskutera lite med Piratpartiet också eftersom de stod där tidigare innan Camilla dök upp – vad roligt med folk som är engagerade! Själv är jag mest engagerad i min matteundervisning just nu, men genusvansinnet tar ju aldrig slut så det finns gott om saker att blogga om!

  Anonym (varför vågar du förresten inte framträda med namn?), vad är det för knas du kläcker ur dig? Homofob!? Och vad grundar du det på, eh???? HBT-certifiering av tandvården och genuscertifiering av myndigheter är snarare sådant som förstärker fördomar genom att folk ska ses som bärare av sin läggning eller sitt kön snarare än de individer de är, bortom kön, läggning och andra ”intersektionella” perspektiv.

  Själv är jag typ funktionshindrad efter att min axel gick ur led i förra veckan. Ska alla myndigheter utbildas i hur de ska bemöta mig? Förändrar det mig som person? Om du tycker det är slöseri med 10 miljoner på ”utbildning” om hur man (inte läkare då, utan alla andra) ska bemöta folk som vridit axeln ur led, gör det dig till någon som är rädd för eller hyser agg för sådana personer? Vet du att det finns gott om personer i kategorin HBT (tex ett antal jag själv känner och är god vän med) som också är kritiska mot allt ”certifierande” och diverse påfund av detta slag där de pekas ut som grupp?

  Se här förresten vad polisen tycker om sin HBT-utbildning, och de står för det öppet, inget som har med homofobi att göra, snarare med sunt förnuft:
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=2588460

  Citat från artikeln i Sveriges Radio:

  ”En av dem är Jocke Beland, gruppchef för polisens så kallade Plattan-grupp.

  – Jag tyckte den var mer eller mindre ett påhopp. Väldigt generaliserande och väldigt låg nivå för att den utgick ifrån att alla poliser var mer eller mindre homofober. Det kändes inte bra alls, säger Jocke Beland.

  Jocke Beland kommenterar en del av testet.

  – Här visar man en bild på en asiatiska och sen står frågan: ”Är det här en svensk?”. Det är för mig en mycket konstig fråga. Det är helt ointressant om hon är svenska eller inte. Har hon blivit utsatt för ett brott eller inte, det är mer intressant. Det känns som ganska mycket bortkastad tid.

  – Vill man få fram bättre effekt och att polisen blir bättre på att upptäcka och utreda hatbrott så var det här definitivt inte den rätta vägen, säger Jocke Beland.

  Nu finns det också poliser som tycker att utbildningen är bra. Och kanske det är bättre med en utbildning som har brister än ingen utbildning alls. Men det tycker inte alla. Så här säger två poliser som vill vara anonyma.

  ”Kursen kan få en motsatt effekt. Man blir ju helt anti när man blir behandlad som om man gick på lågstadiet.”

  ”Man får känslan av att utbildningen är utformad för någon som är sex år gammal. Det känns nästan kränkande att behöva genomgå den.”

  Länspolismästare Carin Götblad har avböjt att bli intervjuad.”

  Det är sådant här som pågår överallt idag. Något som snarare förstärker fördomar, och idiotförklarar folk, om du tänker efter, Anonym. Har bara med sunt förnuft att göra. Och med skattebetalarnas pengar också, förstås.

 37. Tanja Bergkvist skriver:

  Alltså ovanstående var min kommentar. Egentligen ska jag inte behöva bemöta sådan idioti, jag får väl brodera ut min presentation av mig själv vid tillfälle och förklara var jag står i varje sakfråga. Men jag hade ju tänkt vänta med det till programförklaringen till den nya Partiet inför valet 2014. Men jag ser att jag får tidigarelägga allt 🙂

  Var det någon som såg Debatt i torsdags? Jag såg den i efterhand igår kväll, mitt fredagsnöje efter en tuff vecka. http://svtplay.se/t/103450/debatt (eller här: http://svtplay.se/v/2150436/debatt/del_3_av_17_torsdag )Och de första två minuterna sa Birgitta Ohlsson en hel del kloka saker ang RUT. Men, och här kommer chocken, jag tyckte Schyman var bra. 🙂 Tyvärr har hon någon sorts karisma (Info, du lämnar väl inte bloggen nu? 😉 Låt mig förklara) om man delar hennes syn på livet som en könskamp och ett Patriarkat som härskar över Jorden på kvinnors bekostnad så kan jag förstå att man diggar henne. Utifrån sin världsbild så för hon en bra argumentation. Jag delar ju som bekant inte hennes åsikter, och tycker det är lite motsägelsefullt att först vilja pusha för att fler kvinnor gör karriär för att sedan inte vilja unna dem avdrag för städhjälp (för om man har gjort en klassresa så kanske man inte räknas som förtryckt längre utan som Patriarkatets medlöpare, eller åtminstone tillhör man inte längre det skikt/klass som Fi vill hjälpa till ett bättre liv), liksom att alla ”kvinnor måste jobba mer” (varför måste alla kvinnor det?), men hon sa faktiskt en sak som jag ger henne helt rätt i (min 13 och framåt): ”Den hets som nu pågår om att vi alla ska förminska oss till någon form av kamrerstyper där vi ska ha näsan i plånboken och portmonän och se vilket block som ger mest pengar, det tycker jag är förnedrande.”

  Exakt! Jag såg en av debatterna, en ”valduell” mellan Sahlin och Reinfeldt. För det första somnar jag nästan bara av att höra dem, och Schyman satte fingret på varför det (nästan, finns även andra skäl) alltid är så: Duellen pågick 20-21 och jag lyssnade 20.00-20.30 (minns inte vilken dag det var nu i veckan) och DET ENDA Sahlin och Reinfeldt pratade om var om vem som skulle ge väljarna de där två extra hundralapparna i plånboken, som man gärna vill att hela valet ska handla om. Totalt slöseri med tid att lyssna på denna ”duell”. Jag var ganska chockad, här har vi val efter 4 år och så handlar den stora ”valduellen” mellan statsministerkandidaterna om vilket block som kan ge väljarna några hundralappar extra i plånboken. Vad hände med alla andra frågor? Tragiskt, och så lever vi dessutom i en partikrati:

  ”En partikrati eller partistyre/partivälde är en form av representativ demokrati där den lagstiftande makten i praktiken ligger hos en politisk elit som är organiserad i politiska partier och inte hos enskilda politiker eller medborgare. Folket väljer sina representanter via ett proportionellt parti-valsystem. I praktiken kan de flesta demokratier betraktas som partikratier. Den pricipiella skillnaden mellan en demokrati och en partikrati är graden av folkets suveränitet. Både styrelseskicken har oftast partier och parlament men inom demokratin har folket, genom bindande folkomröstningar, en större möjlighet att direkt påverka lagstiftningen. Det vill säga att inom en partikrati saknar folket direkt politisk makt. I en partikrati kan folket endast genom allmänna val, som hålls med årsvisa mellanrum, ändra förhållandet mellan partierna i parlamentet och har endast i ”efterhand” en möjlighet att påverka maktutövningen.”

  Tråkigt att vi bara inte har personval, annars hade ni väl alla skrivit upp mig på en tom valsedel? 😉

 38. Tanja Bergkvist skriver:

  Ya Krivetko, men jag trivs ju så bra som vik lektor :-). Vet inte om min känsliga matematikerhjärna kan hantera den ”vanliga” världens oförutsägbarhet… Ska tänka på det ett tag. Jag ville ju bli forskare sedan jag var 12, medan jag halkade in på genusvansinnet helt nyligen. Varje dag kan jag hålla låda inför 150 studenter och säga: ”Så här är det” och sedan bevisa det och så är saken klar. Alla håller med. Men att göra samma sak inom politiken går ju inte, väldigt frustrerande. Det beror på att genusmaffian har en annat axiomsystem och då håller ju inte min argumentation i deras värld, och vice versa. Jag är förresten inte ”Fru”, jag har aldrig varit gift. 🙂 Vilka fördomar, det är sådant här som visar att varje myndighet och akademisk institution måååååste genus- och HBT-certifieras snarast!

 39. Adam Weisshaupt skriver:

  Tanja,

  Gudrun är tokig men man kan inte anklaga henne för att inte vara konsekvent i alla fall.

  Som gammal Malmöbo har jag åtskilliga ggr bevistat hennes föreläsningar och torgmöten. Hon har, tror jag, snott mycket av Kurt Olsson då hon också använde sig av stora fina rittavlor där hon ritade så att det såg ut som en teckning från dagis där barn får klottra på lite färg helt fritt. Stor komik med andra ord 😉

  Men kära Tanja, du har väl inte gått över till ”den andra sidan”?

 40. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, vet du inte om att man LAGSTIFTAT OM ATT KVINNOR OCH MÄN SKA HA SAMMA (FYSISKA) FÖRMÅGA!? Detta gjorde man 2006. Vilket förklarar en del förändringar på senare inom vissa fysiskt krävande utbildningar. Låt mig påminna om ett av mina 136 inlägg i genusfrågan:

  Bakgrund till 50/50-fördelningen (andra halvan): https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/11/13/nar-lika-mojligheter-blev-5050/

  Citat ur den antagna prop 2005/06:155 om nytt övergripande jämställdhetspolitiskt mål:

  ”Regeringen anser att det nya förslaget till mål tar sikte på att beskriva vilket RESULTAT som skall nås genom att kvinnor har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män. Regeringen finner därför, i likhet med flera av remissinstanserna, att förslaget till mål på ett bättre sätt avspeglar vad som utmärker ett jämställt samhälle”.

  Detta nya övergripande jämställdhetspolitiska mål där man fokuserar på det UTFALL/RESULTAT som ska erhållas GENOM ATT kvinnor och män har samma rättigheter och möjligheter (vad hände med den fria viljan!?) antogs i mars 2006 och där lagstiftar man även om att alla ska ha samma möjlighet OCH förmåga (hur man nu kan lagstifta om det, även fysisk förmåga avses eftersom fysisk förmåga utgör en grund för maktutövning, och maktbegreppet är centralt och uttrycks därför explicit i målet, se själva länk till propositionen).

  I vilket fall har jag funnit en allvarlig miss i ett av de fyra uttalade delmålen i denna prop 2005/06:155, nämligen:

  ”En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet”

  Detta antogs givetvis, dock ställde sig flera remissinstanser, däribland däribland Uppsala universitet och Länsstyrelsen i Stockholms län, frågande till hur detta ska kontrolleras. Dessa remissinstanser framhöll också ”att det gällande målets skrivningar om att kvinnor och män skall ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter är mer konkret och att det är olyckligt att formuleringen försvinner ur det övergripande målet”

  För er som trodde att detta var dagens jämställdhetspolitiska mål. Det är det alltså inte. Målet är att alla ska ha ”samma makt att forma samhället och sitt eget liv” med fokus på utfallet (och där ”ordet makt skall förstås i betydelsen att kvinnor och män skall ha samma rätt, förmåga och möjlighet”, notera att man skiljer på de två senare)

  För att återgå till fördelningen av det obetalda hemarbetet:

  Här missar man att lagstifta om samkönade förhållanden, att kvinnor och kvinnor resp män och män ska dela lika på hemarbetet i förekommande fall. Detta försummande en en hel kategori människor borde verkligen föranleda en reprimand – även genusfolket missar visst genusaspekten ibland.

  Dessutom försummar man helt gruppen ensamstående, som måste göra allt hushållsarbete själva, man utgår helt fördomsfullt ifrån att alla som har hushållsarbete bor ihop med någon, och dessutom med någon av motsatt kön. För när det gäller hushållsarbete finns faktiskt två kön – även enligt genusvetarna. Dock hade man synpunkter på att även om fördelningen närmar sig 50/50 för det obetalda hemarbetet så befattar sig männen i större utsträckning med saker som att laga bilen, klippa gräset och lufta elementen, medan kvinnor ägnar mer av sin obetalda tid åt att diska och hänga tvätt.

  Här gäller det att köra in övervakningskameror i alla hem och börja med husförhör – annars uppnår vi aldrig jämställdhet!

 41. Bengt skriver:

  *asg*

  I det gamla DDR (som förresten ärvde mycket av kontrollstrukturerna från 3:e riket) fanns det i varje ”block/kvarter” en person som övervakade de boendes ”rättrogenhet” gentemot systemet.

  De insamlade uppgifterna fördes vidare högre upp i beslutshierarkierna till verkställande och beslutande organ och om någon inte levde upp till ”normerna” så var det tack och adjö för den personens son/dotter på kvalificerade utbildningar, borttagen ut ”Trabant-kön” el.likn.

  Allting kontrollerades och registrerades med tysk noggrannhet samt diariefördes och arkiverades naturligtvis.

  Idag med dagens teknik, databaser och små webbkameror skulle man lätt kunna automatisera denna övervakning! 😀

 42. Tanja Bergkvist skriver:

  Adam, självklart inte! Men medan personer som Sahlin är totalt frånstötande och okunniga så kan iaf Schyman sin sak, även om jag, som jag skrev, inte håller med i hennes analyser eller lösningar på världsproblemen. Man klagar tex på att män använder transportmedel som bilar och flygplan i högre utsträckning och därmed bidrar till miljöförstöringen mer än kvinnor (googla själv på ”genusperspektiv” och ”miljö” eller vad som helst…) så uppmuntrar man samtidigt kvinnor att anamma samma livsstil som den (de anklagade) männen har! Man föraktar å ena sidan många sk ”manliga” beteenden” samtidigt som man har detta som norm och mål för kvinnor. Ologiskt. Eller åtminstone ojämställt och inte direkt könsneutralt tänkande.

  Var inte orolig, ju mer jag ser av genusvansinne desto mer motståndare blir jag, liksom alla andra som börjar läsa lite om vad som pågår på detaljnivå. Häromdagen riskerade jag till och med livet genom att gå in i FI:s valstuga på Sergels torg! 😉 Jag tog lite broschyrer och annat som jag samlade i en påse. Jag var inne i alla valstugor och plockade på mig allt som alla hade. Men jag var lite orolig när jag skulle in i Fi:s tält (för det var ingen stuga de hade) men det vara bara att gå in och hämta material :-).

 43. Adam Weisshaupt skriver:

  Lol Tanja,

  Besökte också F!:s stuga i Uppsala och försökte att balansera upp deras världsbild med hårda fakta men fick till svars att:
  -Det är ingen idé att prata med dig då du inte är utbildad.

  Min fråga var då:
  Vilken utbildning tycker du jag saknar?

  F!:s representant:
  – Du måste läsa genusvetenskap

  Mitt svar:
  – Det är ju snömos.

  Efter detta så vände den unga damen på klacken innan hon gav mig den den föraktfulla blicken. Jag och min stora trut, måste jag verkligen försöka att omvända en troende?

  Schyman kan sin sak säger du? Nja, retoriken är lätt att genomskåda och alla kan lära sig alfabetet baklänges utan att det för den delen föder framgång, välstånd och fred på jorden 😉

  Sahlin? Kommentarer överflödiga….

 44. Adam Weisshaupt skriver:

  Skönt att höra att du fortfarande tillhör ”the bright side”, Ska aldrig betvivla dig igen!

 45. Tanja Bergkvist skriver:

  Adam, själv pratade jag inte med någon i valstugan. Schyman verkar ha svar på alla frågor ur sitt (genus)perspektiv, allt kan ju förklaras med könsförtryck och Patriarkat – då blir lösningen på all världens problem naturligtvis att angripa de patriarkala maktstrukturerna, men det intressanta är ju att de 33 härskarteknikerna och annat är mänskligt snarare än manligt, och när radikalfeministerna lyckats platta till alla strukturer kommer de på ”manligt” manér att sätta sig själv på toppen för att härska över Jorden, det kommer att bli maktkonflikter mellan radikalfeminister i olika länder och de kommer att starta krig mot varandra (fast idag visar genusforskningen att krig leder till en ”remaskulinisering” av samhället, men det beror på att det är manliga soldater som lyfts fram som förebilder istället för kvinnliga tydligen, vilket inte skulle vara fallet i ett genusstyrt land ju: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1302&artikel=3584270 ) och för att sammanfatta så kommer genusfolket att bygga upp egna strukturer för maktutövning och plötsligt är hierarki inte längre så fel, liksom kontrollinstanser som tillser att allt är genuscertifierat. Men oj, det här har ju redan hänt visst. Då återstår bara att genusmaffian,likt USA, startar anfallskrig för att installera sina marionettregeringar runt om i världen.

 46. Tanja Bergkvist skriver:

  Josef, du med alla dina länkar och videos 🙂 Här har du en av mig. Har du läst den här boken: ”Makteliten mot folket”, mycket intressant läsning. Inför EU-valet gick den att ladda ner från nätet men nu verkar den inte finnas kvar som pdf på nätet… Nils Lundgren hade en blogg under några dagar innan valet, men jag hittar inte boken, här ett bra inlägg iaf: http://nilslundgrensblogg.blogspot.com/2009/06/lissabonfordraget-ett-historiskt.html

 47. Tanja Bergkvist skriver:

  Patrik (PP), ja dumheten ser faktiskt ut att vara gränslös. Minns min Theory of Everything från förra året :-): https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/15/en-vetenskaplig-ansats-till-forstaelse/

 48. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ”Genom att göra ett flick- och ett pojkhäfte KONSTRUERAR MAN KÖN. Skaparna utgår ifrån att det existerar två olika typer av målgrupper, en manlig och en kvinnlig… Vi har funnit att genom språkval, upplägg, fakta och problematisering UPPRÄTTHÅLLS IDÉN OM TVÅ KÖN.” Ja men har inte Butler visat att det finns 8 kön? 🙂 Kanske den hade passerat om man tagit hänsyn till detta? Notera: ”genom FAKTA upprätthålls idén om två kön.” Hm…

 49. Tanja Bergkvist skriver:

  Dalahest, tack men vi har ju ingen president! Skriver du upp mig på en tom valsedel idag? Just det, det är VAL idag. Vi får välja mellan: genus i förskolan eller genus i förskolan, genuscertifierade akademier eller genuscertifierade akademier, genuspiloter på arbetsplatserna eller genuspiloter på arbetsplatserna – vad ska man välja!!???

 50. Tanja Bergkvist skriver:

  Pär B, jag har ingen personlig erfarenhet av genus i universitetskurserna eftersom vi inte har det i matematiken. Nu har jag flerdimensionell analays för tre civilingenjörsprogram och det finns inga genuskompendier till Calculus eller annat som har med genus att göra, men jag är medveten om att det förekommer obligatorisk genus inom många andra ämnen (troligen alla utom de naturvetenskapliga), och jag vet studenter som hade tänkt sig doktorera (i tex statsvetenskap) men gett upp idén pga man måste ha köpt allt det där för att ta sig fram. Tragiskt, det betyder att genusväldet reproducerar sig självt inom akademin i flera ämnen…

  Här om genus i filosofi i Gbg (Axessbloggen) – läsvärt! : http://axess.se/blog/post/2008/12/06/En-akademisk-fraga-om-genus.aspx

 51. Tanja Bergkvist skriver:

  Penumbra, ”Grattis till publikationen i Axess Magasin! Jag läser inte tidningen men har TV-kanalen och den är ett mycket bra komplement till övriga kanaler.”

  Jag har ju haft en krönika i Axess i varje nummer nu från april 2009 (de kontaktade mig efter de två SVD-artiklarna om genuspedagogik resp genustrumpeten och undrade om jag ville bli krönikör :-)) http://www.axess.se/magasin/search.aspx?str=Tanja+Bergkvist

  Ja, och för den som inte har kanalen finns Axess-TV på nätet med många bra program, har bara hunnit se en bråkdel av dem.

  Ang C. Linberg. Inom ett och samma parti ryms ofta flera olika åsikter. Camilla vågade rösta mot partiet i FRA-frågan (medan media innan omröstningen gav massa utrymme åt Birgitta Olsson som också lovat rösta emot men, om jag minns rätt, var frånvarande när omröstningen skulle ske), sedan har Camilla också låtit sig intervjuas av Pär Ström där hon tar ställning mot genusindustrin där män skuldbeläggs för allt. Jag vet att Birgitta Olsson är radikalfeminist (har läst några av hennes motioner, och andras inom partiet – se inlägget Folkpartister vill ha genus i förskolan) och dessutom vill hon avskaffa det land som hon som folkvald representerar! Birgitta Olsson i Expressen år 2001: http://fc.birgitta.nu/skriver/I006FE608%20Ohlsson

  ”Det är dags för oss som kallar oss för världsmedborgare att damma av världsfederalismen som vision för en mer rättfärdig värld genom att sträva efter en global union med federalistiskt statsskick. Varje land ska avstå delar av sin nationella suveränitet. Genom en global rättsordning kan mellanfolkliga konflikter lösas fredligt. En världslag ska stiftas av ett demokratiskt valt världsparlament och hävdas genom världspolis. Fredstanken är central inom världsfederalismen likaså tron på internationell rätt och vårt gemensamma ansvar för att mänskliga rättigheter tillgodoses överallt.”

  ”Ett demokratiskt valt världsparlament ”, ”Fredstanken är central”. Snälla….

 52. Tanja Bergkvist skriver:

  Marenko, ”Tanja om jag ska gå och rösta (brukar inte bry mej om att rösta), då kräver jag att du engagerar dej mot genusarbetet även politiskt den kommande mandatperioden om alliansen vinner!”

  Ok, men jag borde väl göra det oavsett vem som vinner. Rött, blått eller grönt genusvälde – allt lika illa. Samma genusforskare är nämligen konsulter och leder genusarbetet.

 53. Tanja Bergkvist skriver:

  Robsten, visst – använd du videon, inga problem! 🙂

 54. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, könad sprit, tack för tipset! 🙂

 55. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, nej jag hade inte sett det. Dec 2008 hade jag ingen blogg och följde heller inga bloggar så jag har missat det. För dem som inte läst artikeln: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/genusvetare-forvirrar-barnen_2224643.svd

  Läsarreaktioner: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lasarna-en-skrammande-utveckling_2227807.svd

  Replik och slutreplik: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2257835.svd

  Världen idag: http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=3523&Itemid=98

  http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=3522&Itemid=98

  Info, jag följde aldrig nätet efter den artikeln utan TV4 ringde så jag plöjde ju SOU 2006:75 och medverkade i TV-debatt på Nyhetsmorgon (se ”Videos”) men då visste jag ju inte mycket om hur omfattande allt detta med genus var.

  Notera: I SOU 2006:75 (slutbetänkande av Delegationen för jämställdhet i förskolan) påpekas upprepade gånger att ”förskola av den svenska modellen representerar såväl ett barnpedagogiskt som ett könspolitiskt projekt” (tex sidan 19).

 56. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, har Margot Wallström bara gått ut högstadiet, och inte ens gymnasiet? Kan det stämma? Har du ngn källa?

 57. QED skriver:

  Margot Wallström tycks ha blivit SSU ombudsman direkt efter gymnasiet.

  I hennes CV som EU-kommissionär står Studentexamen/Graduated from High School. En översättningsmaskin översatte det senare som Högstadium.

  http://ec.europa.eu/archives/commission_1999_2004/wallstrom/personal_sv.htm
  http://ec.europa.eu/archives/commission_1999_2004/wallstrom/personal_en.htm

 58. QED skriver:

  INFO har rett ut Wallströms meriter i ett tidigare inlägg

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/11/16/svenskfornekarna/#comment-4593

 59. Penumbra skriver:

  @Tanja

  Kolla upp nedanstående länk. Jag tror att samtliga dessa spioner som Sovjet rekryterade redan innan kriget var homosexuella:

  http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/coldwar/cambridge_spies_01.shtml

  Det står inte i artikeln men googlar man på namnen så dyker även den informationen fram. Kim Philby gömde sig i Moskva till sin död och hade gott om pojkvänner, som KGB fixade åt honom.

 60. Penumbra skriver:

  Till de som inte tänker rösta: Sluta larva er!!!

  Det är en väsentlig skillnad mellan Alliansen och de Rödgröna även i genussammanhang. Tänk bara på Lars Ohly, Claes Borgström, så förstår ni vad jag menar.

  Dessutom är inte genusfrågorna de centrala idag, även om ämnet på den här bloggen är det. Egentligen handlar valet om vi ska fortsätta modernisera det svenska samhället eller återgå till det tröga bidragssamhället, nu med miljögalningar och kommunister i regeringen.

  Och kasta inte bort era röster på barnrumpor som piratpartister o dyl.

 61. Marenko skriver:

  Penumbra – det finns egentligen bara två större partier som inte är genus-nazister, och det är Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna..

  SD vill jag inte ha i regeringen av andra skäl, och KD drabbas av mediernas och lärarnas religionshat..

 62. Josef Boberg skriver:


  JOSEF BOBERGS VALANALYS

  Sverigedemokraternas valframgång kan förklaras med: ”Medverka aktivt i att förstora ett samhällsproblem – invänta reaktionerna – presentera lösningen = rösta in SD i Riksdagen.” – och så blev det ju bevisligen (video ca 8 min) med SD som nytt vågmästarparti i Riksdagen.

  Men VERKLIGHETEN tillhandahåller ju ALLTID en ideal lösning på ALLA samhällsproblem – som i detta fallet får uppfattas vara: ”En besjälad person kan göra mycket – men två besjälade personer i sann förening kan förändra hela världen – bokstavligt talat !”

  Så frågan blir ju nu om Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin är dessa Sveriges och världens första TVÅ personer ❓ – som TILLSAMMANS bl a skulle kunna eliminera RÄNTEBLUFFENS förödande effekter på Sveriges nationalekonomi.

 63. Matte Matik skriver:

  Från http://www.umu.se/nyhet//.cid139617 :
  Görel Bohlins pris för genusforskning går i år till litteraturvetaren Annelie Bränström Öhman, för hennes värdefulla vetenskapliga insatser.

  Annelie Bränström Öhmans forskning rör sig i skärningspunkten mellan fälten genusteori, emotionsforskning, modern svensk litteratur och kreativt skrivande. Den rödaste tråden har, alltsedan avhandlingsarbetet om poeten Rut Hillarps erotiska lyrik, varit olika aspekter av kärlekens kulturella och litterära gestaltningar. Den uppmärksammade boken om kärlekstematiken i Sara Lidmans romaner är en av Bränström Öhmans senare publiceringar med samma inriktning. Intresset för relationen mellan genus, emotioner och skrivandets olika genrer, vetenskapliga lika väl som litterära, har också resulterat i en rad tidskriftartiklar och även en antologi.

  2009 erhöll hon Karriärbidrag för unga forskare vid Umeå universitet.

  Från Wikipedia:
  Görel Ruth Charlotte Bohlin, född 6 november 1930 i Östersund, är en svensk politiker som var riksdagsledamot för moderaterna mellan 1979 och 1991, och var den första kvinnan på posten som landshövding i Västerbotten mellan 1992 och 1995. Hon har till förmån för Umeå universitet skapat en stiftelse som med olika stipendier ska understödja och främja genusvetenskap.

 64. QED skriver:

  Hakelius i Aftonbladet om protesterna mot valresultatet:

  ”Just måndagens demonstrationer fick mig att tänka på ett annat kollektivt känslosvall: det som skedde när prinsessan Diana dött. Det var förstås trist att hon körde ihjäl sig, men det blev snabbt något obehagligt självupptaget över de smetigt tårögda manifestationerna. Det handlade inte om henne, utan om att få bli del i en flock. I en tid av individualism och splittring gav prinsessans död äntligen en möjlighet att forma en okomplicerad hord.”

  ”Det handlar egentligen inte om att ett litet vulgärt underklassparti har haft framgångar, utan om att äntligen få lösas upp i en rättfärdig massa.

  Det lustiga är förstås att samma dröm om okomplicerad gemenskap i kamp mot störande avvikare, är precis det som lockat folk att rösta på Sverigedemokraterna.”

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/johanhakelius/article7827681.ab

 65. Josef Boberg skriver:

  Valmyndigheten har redovisat valresultatet HÄR.

 66. Lennart W skriver:

  Skönheten – och fulheten – ligger förstås mycket i betraktarens ögon. Varför gör folk som de gör?

  Min son är 19 år, och detta var hans första val. Bryr sig alldeles för lite om just någonting alls, tycker jag, så nu tyckte jag att han väl kunde försöka bestämma sig för något att rösta på, kanske t.ex. i samråd med kompisar. Tycker inte att jag har försökt påverka mer än så (och det skulle nog iaf inte lyckas..). Till min förvåning verkade han plötsligt tycka det var viktigt. Hans eget motiv: att motverka SD, och att han ju har kompisar som HAN uppfattar skulle missgynnas av SDs politik. Sen satt han och hemma hos en kompis och följde iaf delar av valvakan. SD 5.7 % och vågmästarposition. Katastrof. Dagen efter var han på plattan och demonstrerade. Detta engagemang är nog iaf något av det mer äkta slaget han har haft på ett tag.

 67. PizzaQueen skriver:

  LennartW,

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/johanhakelius/article7827681.ab

  ”Det är som om hela landet, åtminstone den del som hörs och syns, har lagt sig på schäslongen och glömt att stänga dörren. Det är förvirring och ilska och gråt och nervöst fnitter om vart annat.

  Det är ett fängslande skådespel, håll med om det. Man kan tvivla på idén om ett kollektivt medvetande, men det är svårare att göra efter i söndags. Och alltihop därför att ett gäng skåningar har limmat ihop vad sossarna stod för på femtiotalet med moderat lag och ordning, inga nya bensinskatter och finsk invandringspolitik. ”

 68. Nordbo skriver:

  Medias hatkampanj har dehumaniserat SD som ju är ett demokratiskt vat parti. Det har lett till att 2 personer har blivit knivskurna för att de troddes vad anhängare av partier. Hur kan någon försvara det här? Jag har varit kritisk mot medierna men den låga illvillighet de har visat den senaste månaden, tillsammans med många politiker slår alla mina förväntningar.

  Henrik Schyffert är dock mest komisk i Aftonbladet. Hans självhet fick mig att tycka syna om honom. Stackars kille. Han hetsar mot sig själv:

  http://www.aftonbladet.se/vigillarolika/article7839980.ab

  Det här är inget annat än en masspsykos. Och det är framför allt medierna som har skapat den. Istället för att försöka förstå orsakerna så släpper man alla hämningar i en orgie av hat. Alla som kan sin 1984 låter sig dock inte luras:

 69. QED skriver:

  Snart kommer nättidningen Feministiskt perspektiv som kanske får presstöd.

  ”Feministisk nyhetstidning på webben
  2010-09-22 19:51
  I mitten av oktober öppnar hemsidan och räkneverket för webbtidningen Feministiskt Perspektiv. När 1500 prenumeranter registrerat sig startar veckovis utgivning enligt Presstödsnämndens regler. – Det finns både en underutnyttjad kompetens bland journalister och en svältfödd läsekrets för en feministisk nyhetstidning, säger chefredaktören Anna-Klara Bratt.”

  http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/feministiskt-perspektiv

 70. QED skriver:

  Nordbo, hysterin borde sättas i perspektiv över hur medievänstern i Sverige reagerade när reklam-TV infördes eller andra närmanden till normal västerländsk politik. Också då var Sveriges undergång nära. Vi hade socialdemokratiska politiker som förespråkade förbud mot privat innehav av parabolantenner.

  SDs program är väl inte mer extremt än den politik som förs av flera regeringspartier inom EU. Däremot har en del politiker inom SD en politisk
  bakgrund som inte betraktas som demokratisk, jämförbar med kommunism, vilket de för övrigt delar med S och V.

 71. Nordbo skriver:

  Det som stör mig mest är den lågsinta och vulgära nivån på debatten. Jag borde inte vara förvånad, men intensiteten på hatet och illviljan som media hetsar fram överträffar allt jag hade förväntat mig.

  Det tror sjutton att partiet inte kan fylla alla platser de har fått när media riktar en intensiv hatkampanj mot dem och polisen inte klarar av att skydda politikerna. I Göteborg hoppade exempelvis just en man från SD av efter att ha blivit misshandlad av 10 personer.

  Så varför talar man om folk som har en mindre demokratisk bakgrund inom SD? Det är inte de som skränar på gatorna och misshandlar sina motståndare.

 72. Nordbo skriver:

  Så här låter en sann demokrat. (Hon är inte från SD):

  http://nettelblad.blogg.se/2010/september/om-masspsykosen-i-sverige.html

  Jag har varit kritisk mot politiker och medier tidigare. Men jag känner ändå som henne. Mina kritiska synpunkter har varit naiva och blåögda. Läget är värre än jag trodde.

 73. QED skriver:

  Det vore intressant att jämför Sverige med Vitryssland just nu …

 74. Marco Diamani skriver:

  QED – jag har nyligen varit i Vitryssland (affärsresa). Det landet är ett UNDER av ”fritt tänkande” om man jämför med genus-sverige!

  i Vitryssland får du säga och tycka vad du vill så länge du inte nämner regeringen!

  Ingen regeringsrepresentant skulle där komma på tanken att reglera vem som är hemma med barnen (det brukar dock va mamman eftersom hon föder och ammar barnet)…

  men visst, gillar du PRIDE-parader eller vill kritisera regimen så kan du få det tufft… då kan då sätta övervakning på dej osv…

  men så länge du inte gör dessa två saker så är det ingen som har några åsikter om vad du gör i ditt eget hem eller med ditt eget liv..

  i Sverige är det tvärtom – du FÅR kritisera regeringen – men ingen lyssnar eller är intresserad av vad du säger! =D hahaha!

  men om du bryter mot genus-teorierna – då jäklar !

 75. Penumbra skriver:

  @Nordbo, september 26, 2010 kl 9:14 f m

  Media, den intellektuella eliten och politikereliten gillar inte SD. De kommer att göra allt för att dra SD i smutsen, piska upp en hatstämning mot dem, angripa enskilda SD-representanter, osv.

  Men eliten har det inte lätt. Hatkampanjer mot SD ökar bara sympatierna för dem. Försöken att ignorera dem hjälper inte heller. Debattera med dem går heller inte eftersom de då får ut sitt budskap. Det är nämligen så att det finns en stor grupp väljare som tvekar mellan SD och något annat parti och kan mycket väl rösta på dem nästa gång. Grundproblemet, som är anledningen till att SD överhuvudtaget har hamnat i riksdagen blir inte löst kommande fyra åren, heller.

  Men, som sagt, SD-anhängare (ej jag) får vänja sig vid att vara hatade och förföljda av media och den intellektuella eliten. De är inte ensamma om det. Frikyrkliga eller katoliker är inte så populära heller och så fort någon höjer rösten mot homosex eller abort (två legala vidrigheter i det här landet) så blir det motsvarande attacker i press och media. Skulle det bildas en stark antifeministisk organisation i Sverige skulle den uppleva samma påhopp som SD, den också.

  Det är ingen idé att böla över ”orättvisan” – det enda som gäller är att hålla fast vid sin övertygelse och kämpa på.

 76. Wanderlust skriver:

  För alla som oss kämpar mot det genusförgiftade samhället är det extra glädjande att kunna konstatera att F! gick kraftigt tillbaka i riksdagsvalet, detta trots den oproportionerligt stora uppmärksamhet i förhållande till sin storlek (eller litenhet ska man kanske säga…)som Gudrun och partiet fick i media under valrörelsen. I flera olika mediasammanhang så klumpades F!, PP och SD ihop med varandra under beteckningen småpartier trots att de sistnämnda hade betydligt högre siffror och i opinionsundersökningarna.
  Hur som helst så backade F! från 0,68% i valet 2006 till 0.40% nu http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.htm (scrolla ned till ”Röstfördelning övriga partier”), vilket är en minskning med runt 40 procent!

 77. Lennart W skriver:

  @PizzaQueen, mitt inlägg var en reaktion på den artikel du länkade till och som QED redan länkat till bara några rader innan mitt.
  Visst kan väl hända att det finns hysteri och kanske även s.k. moralpanik, men jag tror det är dumt att tro att det BARA handlar om det. Kan ju finnas ett äkta engagemang också.

  Min egen negativa inställning till SD är känd här sedan förr. Tror dock att det är väldigt kontraproduktivt att försöka mobba bort dem. Låt dem vara med istället överallt och ta ansvar. Är de bara ens hälften så klantiga och inkompetenta idioter som jag tror de är, kommer det ju visa sig bättre ju mer de syns och ju mer de får vara med, och DET kommer öka chansen för att deras tid i Riksdagen blir så kort som möjligt. Jämför gärna med hur det gick till när de rödgröna tappade sin stora ledning i opinionsmätningarna — när de började tala om sin egen politik istället för att bara skälla på Alliansen. Alltså: fram för MER idiotuttalanden av Åkesson t.ex. om att det inte behövs någon import av utländska fotbollsspelare eftersom vi ju redan har så många bra spelare själva (sic!).

 78. Nordbo skriver:

  @Penumbra

  Jag ser mig inte som en SDare, även om jag röstade på dem och har försvarat dem en del. Jag har inte bölat över någonting, jag bara konstaterar att många politiker och medier var mer följugna än jag tidigare har insett. Deras ovärdiga hatkampanj gör mig bara mer beslutsam att verka för en grundläggande förändring i landet.

 79. Tanja Bergkvist skriver:

  Jag har missat alla kommentarer här den senaste tiden – ledsen för det, tar igen imorgon, nu måste jag undervisa. Jag ser dock att det är politik och val som diskuteras så tänkte passa på att uppmärksamma en intressant sak jag just fann på SVD (la även in den i senaste inlägget men det passar kanske bättre här, återkommer imorgon på detta inlägg):

  Har Ungdom mot rasism blivit etnopluralister? 🙂 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/dags-att-skrota-integrationspolitiken_5398125.svd

  ”Att dagens integrationspolitik har misslyckats anser många. Till skillnad från andra anser vi inte att integrationspolitiken har misslyckats på grund av att den är illa genomförd, om detta är fallet låter vi vara osagt. Istället menar vi att visionen om en integration så som den formulerats i Sverige är ett fundamentalt feltänk i hur ett mångkulturellt samhälle kan skapas. Den svenska integrationspolitiken var dömd att misslyckas redan vid dess införande.”

  ”En strävan efter integration resulterar ofta i att det skapas en intolerans mot olika identiteter, kulturer och tänkande i samhället. Vår slutsats är därför att om vi fortsätter sträva efter en integration på samma sätt som vi gör idag, kommer vi aldrig att kunna utforma en mångkulturell vision. En vilja att likrikta människors identiteter är alltid ett uttryck för att en mångkulturell vision inte erkänns fullt ut.”

  Det stämmer ju att en mångkultur i ordets rätta bemärkelse faktiskt innebär att flera olika kulturer (och därmed olika värderingar) existerar sida vid sida. Nu får väl Ungdom mot rasism ta fighten med Nyamko Sabuni… Debatt inom etablissemanget – roligt 🙂

 80. QED skriver:

  Marco, det var intressant med din jämförelse från Vitryssland. I nästa inlägg finns en länk till en blogg med jämförelse av det politiska klimatet i Bulgarian och Sverige, med slutsatsen att debatten är friare i Bulgarien!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: