Tips till föräldrar som vill undkomma pk-flödet

Här finns en fantastisk sida, som flera skolor tydligen använder sig av: Mattemästaren. Klicka på en bok och låt barnet addera, subtrahera och multiplicera tal. Under tiden kan du själv laga mat, blogga eller förfasas över världens tillstånd. Den som lever ett jämställt liv med en partner kanske istället kan göra nästa veckas diskschema, medan den som är ensam slipper sådan tjafs.  Just nu är det tentatider och det betyder att jag är ganska upptagen med att tänka ut kluriga tentatal och förbereda de sista föreläsningarna som ska dra upp IQ:n i landet. Eftersom jag trots allt ändå håller på med annat, så ser min lägenhet för tillfället ut ungefär så här 🙂 : 

Varje morgon när man sätter sig vid frukostbordet med en kopp te, några omega3-kapslar och en burk valium tror man att man är fredad mot allehanda idioti, men hela ens psyke slås i spillror så fort man öppnar en godtycklig svensk dagstidning. Nu senast tipsade en kommentator om en artikel av Ulf Nilsson i Expressen med den föga uppmuntrande titeln ”Sverige är på väg åt helvete” där han förvånas över att en svensk journalist skrivit en ny bok under pseudonym av säkerhetsskäl! Av säkerhetsskäl måste han själv också avsluta sin artikel med: ”Alltså finns det bara en lösning: arbete åt alla, undervisning, jämlikhet och brödraskap. Ingen ska tro att det blir lätt. Så det är bäst att vi äntligen erkänner problemet. Och skyndar oss att fixa det.” Det låter ju fint, förutom att han glömde ”systerskap” då, och det är väl bara att fixa allt då, man har bara inte hunnit det på några decennier men nu när någon påtalat det så är saken snart ur världen. Bättre sent än aldrig. Det är synd att politiker och journalister inte har råd att bosätta sig i de delar av samhället som de hela tiden talar och skriver om. Till och med Ohlys barn måste gå i en privatskola och avskärma sig från paradiset – det måste verkligen vara hemskt. Hur ska det gå för barnen?

 

Skolan behöver en vitamininjektion

Skolan behöver en vitamininjektion

 

Det svenska utbildningsväsendet är den största utmaningen. Inte bara vad gäller de problem man ser på ytan med bristerna i kunskapsförmedlingen. Man ska förvisso vara glad om man kan skriva och läsa, eller både och,  efter tolv år i svensk skola. Kanske till och med addera tre tal – något Anders Borg misslyckades med under sin tid som finansminister. Men skolan har faktiskt viktigare uppgifter för sig än att korvstoppa elever med multiplikationstabeller och annat, bland annat är det via utbildningsväsendet man skapar och upprätthåller det som en blogg omskrev som ett ”politiskt korrekt kast” Det var förresten lite intressant (tipstack till W) så jag måste citera:

För att administrera ett samhälle av Sveriges storlek och komplexitet krävs ett stort antal beslutsfattare, byråkrater, och så vidare. Det går inte att detaljkontrollera dem alla, då det skulle kräva ofattbara mängder tid och resurser, och frågan kring hur man garanterar att de åtminstone någorlunda följer den officiella linjen blir därför av intresse. Hur sköter systemet reproduktionen av sina mellanskikt? Hur ser man till att det hela tiden finns nya journalister, genuspedagoger, arbetsförmedlare, etcetera, som delar samma grundläggande värderingar?… Mekanismerna bakom reproduktionen av de sociala skikt som administrerar den politiskt korrekta politiken på lokal nivå är därför av stort värde för varje systemkritiker.”

”Ett sätt att garantera att systemets handgångna män och kvinnor kan vara relativt självgående är en lång utbildningsperiod… För de blivande makthavarna fortsätter dessutom denna ideologiska inskolning under många år efter gymnasiet… Denna långa studieperiod innebär också att den framtida medlemmen av den Nya klassen är så specialiserad i sin kompetens att han eller hon kommer att ha svårt att finna andra arbetsgivare än stat och media. Vilket också garanterar en viss lojalitet.”

 

Pk-inspektion av svenskt hushåll

Pk-inspektion av svenskt hushåll

 

Intressant.  Fast ”det går inte att detaljkontrollera dem alla” – jag är inte så säker på det… om man spränger in tillräckligt många från det politiskt korrekta kastet lite varstans så får man snart ett angiverisystem, där man anger en åsiktsavvikare innan man själv blir angiven, bara för säkerhets skull. Alla som inte regelbundet häver ur sig politiskt korrekta floskler är ju mer eller mindre misstänkta hela tiden. Dessutom får man en skjuts i karriären när man visar att man tar de officiellt påbjudna åsikterna på så pass allvar att man är beredd att offra sin kollegor. Har man tur så kan dock någon orädd kollega ställa upp som oberoende vittne när man ställs inför rätta.

 

Här vid matematiska institutionen är man fredad från allt yttre vansinne

Innan jag trädde in i det offentliga rummet bodde jag här vid matematiska institutionen, där jag under hela min doktorandtid var fredad från allt yttre vansinne

 

Nä, nu ska jag inte sväva iväg eller överdriva, jag tycker man kan säga ganska mycket i Sverige innan man blir mördad. Själv lever jag ju exempelvis fortfarande. Till och med Ungdom mot rasism påpekade ju nyligen på SVD Brännpunkt att Pk-maffians  (nåja, de använde inte det ordet, men det var det de menade) likriktningspolitik leder till splittring. Detta eftersom delar av Den Nya Värdegrunden kommer ovanifrån och inte underifrån. Den snickras ihop vid lärosätena och påtvingas sedan befolkningen som ett socialt experiment. Forskarna själva studerar sedan intresserat effekterna. För att undkomma vissa delar av den nya värdegrunden startar vissa kuvade medborgare friskolor, medan andra bara blir rotlösa och drar runt i gäng och vandaliserar de institutioner som pk-maffian och det politiskt korrekta kastets forskare byggt upp tillsammans. Rotlösheten skapar man genom att säga att det inte finns något som är rätt eller fel (det är därför jag råder alla att läsa matematik – så slipper man sådana identitetskriser) och man kan inte heller ha regler och annat förtryck  som hindrar den medfödda kreativiteten från att flöda ut i form av frustration och förvirring. På så sätt tror man sig få fram människans sanna innersta väsen, som annars, om det funnes en omgivande struktur (tex i form av ett fungerande samhälle),  manifesterar sig som en förrädisk social konstruktion med både  ålder, kön och annat artificiellt.

 

Här ligger uträkningen. Jag behövde ta hjälp av en dator, det handlar ju trots allt om svenskt flöde av vansinne så det blir stora uträkningar

Här ligger uträkningen. Jag behövde ta hjälp av en dator, det handlar ju trots allt om svenskt flöde av vansinne så det blir stora uträkningar.

 

Nä, nu måste jag sluta, det var verkligen inte meningen att blogga idag, men så såg jag den där länken Mattemästaren som jag ju måste tipsa alla föräldrar om, måste återgå till matten nu. Just det, för en funktion f(x,y,z)  gäller att gradientvektorn \nabla f (x,y,z)   i form av de partiella derivatorna i en punkt är vinkelrät mot tangenten till varje kurva genom punkten som ligger på nivåytan f(x,y,z)=C, medan världen utanför min mattebok  fortfarande är upp- och ner, vilket man kan konstatera genom att med hjälp av Gauss sats beräkna den här flödesintegralen \int\int_{\partial K}u\cdot n dS där \partial K är randen, eller rättare sagt ytan, av det kompakta område K  fullt av vansinne som omsluter varje svensk medborgare, och där u är ett vektorfält i form av en stationär (tidsoberoende)  strömning. Och att denna flödesintegral är större än noll (vilket jag just räknade ut) innebär att det sker en ständig produktion av det strömmande mediet någonstans i området K (något som varje matematiker eller fysiker kan försäkra er om) och denna produktion är inget annat än det politiskt korrekta svammel som flödar ut ur det svenska offentliga rummet (K), och bästa sättet att undvika det är att uppehålla sig på Mattemästaren, som, just det – glömde ju det viktigaste, som ligger långt utanför K! 🙂

LYSSNINGSTIPS: 1. Varifrån kommer lusten att lära? (Filosofiska rummet). 2. Folkets röst – om demokrati och populism (Filosofiska Rummet).

61 Responses to Tips till föräldrar som vill undkomma pk-flödet

 1. Kalle skriver:

  Ingen som sagt något fast det legat ute flera timmar nu. Då passar jag på att säga hej 🙂

 2. Info skriver:

  DEN POLITISKT KORREKTA BOMULLEN

  ”Den politiskt korrekta bomullen som har lagt sig som ett snötäcke över svenskarnas tankevärld.” Orden är riksspelkvinnan Marie Stensbys och yttrades nyss i ett folkmusikprogram i P2.

  Programmets tema var att demonisera ett visst riksdagsparti – det var som representant för partiet i fråga som Marie fick tillfälle att säga ovanstående.

  Bakgrunden var ett förslag från detta parti – vilkets namn jag inte vågar nämna – att anslå en halv miljard som stöd till svenska hembygdsföreningar, till Riksantikvarieämbetet, till svensk folkmusik och folkdans m.m.

  Vad gäller stöd till svenska hembygdsföreningar, har förslaget som bekant redan föraktfullt avfärdats i Sveriges radio av generalsekreteraren för Sveriges Hembydsförbund, Jan Nordwall: att säga att det finns en svensk kultur ”bottnar i en rent nazistisk tradition”. Vad gäller den påstådda, svenska folkmusiken, var det ingen ände på hur många experter som programmet nu i P2 hade trummat ihop för att bevisa samma sak.

  Pengar till svenska hembygdsföreningar kan man inte ge av den enkla anledningen att det inte finns någon svensk hembygd. Inte heller någon svensk folkmusik. All sådan har kommit utifrån.

  Ingela Thalén (s), som är engagerad i hembygdsrörelsen, kände sig ”oroad och utnyttjad” då Jimmie Åkesson i riksdagssammanhang burit en folkdräkt från Blekinge. Det var skrämmande, att ”folkdräkten blivit en symbol för [det onämnbara partiet]”

  En kvinna på västkusten hade arbetet i många månader på att sy upp sin hemtrakts folkdräkt. Samma dag som hon fick den klar fick hon veta, att Jimmie Åkesson och hans flickvän burit folkdräkter i Stockholm. Hon blev förtvivlad intill halv medvetslöshet. Skulle hon någonsin kunna sätta på sig sin nya dräkt?

  Annan folkmusikrepresentant: ”Vi tar avstånd från det som har ett främlingsfientligt anslag.”

  Representant för Folkmusikens hus: ”Jag blir upprörd över människosynen – usch, jag blir upprörd, helt upprörd!” – ”Vi kan inte tåla en sån MÄNNISKOSYN.” – ”Nu lever vi i ett land där det lever människor från hela världen. Varför skulle man just stödja svensk folkmusik?”

  Skånsk folkmusiker och lärare vid musikhögskolan i Malmö: ”Har man inte lärt sig någonting av historien? – – – den här högerflygeln – – – rasistiska – – – osv.”

  Hur som helst så blir det kanske litet ordning på torpet nu i veckan, när folkmusiker för mångfald ska samlas till en stor demonstration utanför riksdagshuset med krav på att ett visst riksdagsparti skall – – -. Ja, vad då? Förbjudas?

 3. Dr. Jonsson skriver:

  @Info:

  Berätta det inte för någon, men jag har hela två fioler i ett skåp här hemma, och därtill en hel pärm med brudmarscher, polskor, och gånglåtar. Kanske utgör tillräcklig bevisning för ett hatbrottsåtal numera? 🙂 Jag blir lite orolig. Antagligen bäst att låta noterna gå i vedpannan direkt.

  I min ungdom blev jag utsatt för den högerextrema hjärntvätt det är att tvingas lära sig dessa musikstycken i tron att Gånglåt från Äppelbo, Gammal jämtländsk brudmarsch, Jon-Pers polska, Hårgalåten mm hade något som helst med svensk kultur att göra. Vilken skrämmande människosyn vi hade! Ojojoj …

  Min fiollärare var sträng och krävande. Tack vare P2:s noggranna genomlysning av ämnet ”svensk kultur” förstår jag nu varför. Han var ju under-cover nazist förstås, och hade antagligen svårt bara att hålla högerarmen stilla.

  De två fiolerna har jag efter min morfar – antagligen en tvättäkta nazist han med, förstår jag nu – och den ena är lite möglig. Har alltid trott att det var en fuktskada, men inser att det alltså kan vara spår efter det mögel jag nog har i min värdegrund. Eller morfars d:o.

  Vad tror du? Ska jag elda upp dem också, för säkerhets skull? Hur skulle du göra? 😉

  *OBS: Ironi*

 4. Cavatus skriver:

  Tanja! Som opponent mot somligt i det här samhället bör du läsa den bok Ulf Nilson recenserar, Världsmästarna. Det beställs från Book on Demand. Googla på den så hittar du säkert en länk till beställningssidan. Den är så övertygande i sina källhänvisningar att man kippar efter andan. Högst ett kapitel i taget ordineras för att inte hjärnblödning ska drabba en.

 5. QED skriver:

  Apropå förbundskansler Angela Merkels uttalande om multikulturalism

  http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11559451

  hon låter ju nästan en Sv*r*g*d*m*kr*t. Dags för Reinfeldt att skicka flottan mot
  Hamburg?

 6. QED skriver:

  INFO, det är väl det fint med folkrörelsesverige att olika skrån och korporationer snabbt kan mobilisera mot politiska fiender på olika områden. Benito skulle vara vara stolt.

 7. Info skriver:

  TILL QED

  Massmedier över hela världen har uppmärksammat Angela Merkels tal och återgivit delar av detsamma. Också Ekots nyhetssändningar (igår) i Sveriges radio. Men man gjorde det där för säkerhets skull på sitt eget speciella sätt:

  Ungefär: ”Angela Merkel framhöll att Tyskland haft och har stor nytta av sina invandrare. Kanske har dock integrationen ibland misslyckats varför Tyskland nu måste anstränga sig ännu mer för att förbättra integrationen.”

  Mycket bra kan bli ännu bättre, alltså.

  På samma sätt har Göran Hägglund (kd) tolkat talet.

 8. mrmustardswatchdog skriver:

  PK-maffian i Tyskland under 30-40 talet, var de som möjliggjorde Hitlers framgångar.
  PK = att säga det som man tror kommer att gynna den egna karriären och den egna sociala statusen i gruppen.

  Nej nu känner jag att jag gick in med pekpinnen här, förlåt, men ibland vill jag bara ge uttryck.

  Jag älskar matte men känner att jag nog borde börja med ”Mattemästaren” ,
  det är inte lätt att vara matematiker bland matematiker heller tydligen, Man kan ju undra vart Grisja Perelman tog vägen, jag skulle gärna vilja höra något ifrån honom.

  Intressant blog

 9. Ch. skriver:

  Händer det kanske något nu? Typ opinionsförskjutning. Merkel och Hägglund förvånar. Se min blogg också för några försök till tankar kring vad som brukar kallas populism. Ett av de tveeggade verktyg som tillverkats av makten.

 10. Lennart W skriver:

  Tror inte ”multikultur” och ”integration” betyder samma sak för alla som har åsikter om det. Måste verkligen ”multikultur” stå för att alla har kvar 100 % av sin sin ursprungskultur? Så kan man förstås tänka sig begreppet, men i så fall behövs ett annat ord också för alla dessa som mest tycker det är OK att folk vill fortsätta kunna käka sin favoritmat från hemlandet och lyssna och dansa till sin musik, och i stort sett bara det. På den nivån behöver det inte stå i någon motsättning alls till integration där det är vikigt, dvs om lagar och regler och demokrati och MR osv.

  Jag är inte säker på matematiker är speciellt lämpade för att leda ett samhälle, iaf inte om idén är att göra någon sorts matematiska teorem av allting. Bättre med mer pragmatism och kompromissande, än en helt igenom konsekvent linje som ibland får helt omänskliga konsekvenser. Tycker jag.

  En annan av tillvarons mysterier är varför matematiker inte använder vektorpilar på sina vektorvariabler, t.ex. \vex{u}. Gar iofs att forst anda, precis att man man kan forsta svensk text utan prickar och ringar over o och a..

 11. Lennart W skriver:

  Hmmm.. ”Formula does not parse” är iofs en bra anledning. 🙂
  (Försökte med \vec{u} i texkod som borde fungerat)

 12. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart, jag ska snart fixa din formel. Kom just in genom dörren. Och upptäckte att jag ligger 2:a på WordPress top posts, direkt under Carl Bildt 🙂 : http://botd.wordpress.com/top-posts/?lang=sv

  Ganska bra med tanke på att jag just nu bara hinner blogga varannan vecka :-).

 13. Tanja Bergkvist skriver:

  Jag vet inte om det funkar med vec, kanske vector: \vector{u}?

 14. Tanja Bergkvist skriver:

  Nähä, inte det, jag brukar iofs köra overline: \overline{u}.

 15. Tanja Bergkvist skriver:

  Ja men det blev ju fint! 🙂 Eller måste det vara en pil? Det ska funka med \vec, men testar \overrightarrow då: \overrightarrow{u} sedan får det räcka, du får skriva ordet ”vektor” framför 🙂

 16. Tanja Bergkvist skriver:

  Ja men det gick. OK så WordPress accepterar alltså inte vec utan overrightarrow, nu vet vi det!

 17. Tanja Bergkvist skriver:

  Hej Kalle! 🙂

  Info, ”Den politiskt korrekta BOMULLEN” vilket uttryck, ha ha ha 🙂

  mrmustardswatchdog, Perelman är i skogen och plockar svamp. Minns du inte att media skrev om det? Han dissade en professur i USA för sin ryska svampodling 🙂 Typiskt matematiker, vi är sådana idelister – offrar allt för vår egen inre övertygelse, kosta vad det kosta vill ;-).

 18. Tanja Bergkvist skriver:

  Cavatus ok 🙂 Jag har ju redan en jättehög med böcker men den lär anlända snart eftersom en bloggläsare tydligen skickat den hitåt. Jag läser den om du läser alla böcker jag ska skriva sen. Inklusive matteböcker, ok? 😉

 19. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart, precis, att behålla kultur & identitet behöver inte stå i motsats till integration. Nåde den som inte låter mig lyssna på bulgarisk folkmusik på högsta volym efter en tuff arbetsvecka!! Du skriver: ”En annan av tillvarons mysterier är varför matematiker inte använder vektorpilar på sina vektorvariabler”. Ja men eftersom det är en skalärprodukt i uttrycket (u\cdot n) så är det ju uppenbart att det handlar om vektorer (vektorfält som i detta fall). Jag brukar dock sätta streck över mina vektorer när jag föreläser, blir jobbigt att göra dem i fetstil och då tar alla kritor slut på nolltid ju, om man nu kör kapitlet vektoranalys. Man kan också använda olika färger :-).

  ”Jag är inte säker på matematiker är speciellt lämpade för att leda ett samhälle, iaf inte om idén är att göra någon sorts matematiska teorem av allting.”

  Man KAN inte göra ”någon sorts matematiska teorem av allting”, även om man vill. Men matematiker skulle iaf inte bygga in motsägelser, eller motsättningar, i sitt samhällsbygge – det är därför vi är extra lämpade pga denna vår yrkesskada att alltid ta hänsyn till konsekvenserna. Man inför ju inte någon tvetydig definition som raserar hela matematiken (eller samhället då) och alla andras forskning, bara för att man vill synas och höras. Vi matematiker vill bara alla väl och håller oss gärna undan ramljuset, likt Perelman plockar vi hellre svamp i skogen än ger oss in i kaoset. Men jag kan vara typ ”högsta rådgivare” åt beslutsfattarna eller något. Men det är jag ju egentligen redan, bara det att ingen vet om det ;-).

 20. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, ”Berätta det inte för någon, men jag har hela två fioler i ett skåp här hemma,” Det är inte hela sanningen! Minns att du skrev att du gärna lånar ut en trumpet till mig förra vintern när jag efterfrågade en på bloggen för musikvideon. Det betyder att du även har en TRUMPET hemma! Och det har jag också, fast från BR :-).

 21. Elisabeth skriver:

  Plockar han fortfarande svamp, då är han nog beroende.

 22. Tanja Bergkvist skriver:

  QED & Ch, ja jag har sett det.

  Kan det bero på en studie som tankesmedjan Friedrich Ebert-stiftelsen har gjort? Merkel vill kanske vara den fasta handen, så att ingen riktig Führer kommer till makten, med tanke på tongångarna – se nedan:

  http://www.realtid.se/ArticlePages/201010/18/20101018084448_Realtid204/20101018084448_Realtid204.dbp.asp

  ”Över en tredjedel av de drygt 2 400 tillfrågade ansåg att Tyskland ”överfylls av utlänningar” och fler än en av tio tyckte att det behövs en ”Führer” som kan styra landet ”med fast hand”.”

 23. Tanja Bergkvist skriver:

  Elisabeth, ha ha 🙂 Ja, det tänkte jag inte på, att det kunde vara så, men jag tror inte det. Han är bara lite tillbakadragen väl, och gör nog annat än att plocka svamp också, men media skrev om svampplockning.

  Ha ha det står tom om det på wiki:

  ”Perelman själv förefaller dock ointresserad av både pengar och ära. Av dem som känner honom har han genomgående beskrivits som blyg och världsfrånvänd. Under 1990-talet tackade han nej till ett prestigefyllt pris från Europeiska matematiksällskapet. Enligt många källor skall Perelman ha avgått från sin anställning vid Steklov Institute under våren 2003. Alltsedan dess har hans uppehållsplats varit okänd för den matematiska världen och han är motvillig till att tala med pressen trots det stora intresset. Vänner och kollegor säger att han plockar svamp i de vidsträckta ryska skogarna. Situationen liknar tidigare exempel på extremt talangfulla matematikers ”försvinnanden”, till exempel Alexander Grothendieck.”

  Låt mig spekulera. Det kan vara postframgångs-depression (kan man säga så?) Kämpar man i flera år med ett bevis, och sedan lyckas, så kanske det uppstår ett tomrum efteråt, om hela ens liv cirklat kring det… Jämför astronauter som blir deprimerade efter den månfärd de tränat inför under flera år. Och ett annat exempel är antikommunister i det förna Östeuropa som tog livet av sig när muren föll. Hela deras liv var uppbyggd kring en kamp och sedan bara ”försvann” kampen.

 24. Info skriver:

  ENPARTISTATEN VÄXER FRAM

  Det började så smått i Eslöv:

  ”I Eslöv har – – – Moderaterna och Socialdemokraterna just beslutat att bilda koalition, Socialmoderaterna. Anledningen är, att man vill hindra ett nytt, stort parti, som i kommunalvalet fick hela 13,4 % av rösterna, att få något som helst inflytande – inte ens i de fall, då detta parti eventuellt skulle ha stött något av de två nämnda.

  Fusionen tycks ha varit tämligen enkel att genomföra, eftersom Moderaterna och Socialdemokraterna numera delar uppfattning i de flesta frågor. I all synnerhet sådana som gäller gender, nödvändigheten av genuscertifiering, kvotering, genuspedagogik, socialkonstruktivism osv.” (Info i Tanjas blogg 8/10 2010.)

  TOMELILLA FÖLJER EFTER

  De Nya Moderaterna och Socialdemokraterna slår sig nu samman också i Tomelilla. Därmed kan man ”blockera” Sd.

  Socialmoderaterna önskar anslå särskilda museimedel framförallt till Östasiatiska museet, Världskulturmuseet och Etnografiska museet under det att Sd vill lägga motsvarande medel i första hand på t.ex. Nordiska museet, Skansen och olika lokala (svenska) kulturhistoriska museer.

  Häri består en inte ringa del av Sd:s samhällsfarlighet.

  Andra farliga inslag i detta partis inställning i olika frågor är som vanligt dess tveksamhet inför enkönade äktenskap med adoptionsrätt, moskébyggande och böneutropande i lantliga, svenska småstäder, motvilja mot hårdhänt, statlig genuspedagogik fr.o.m. förskoleåldern upp i universitetsvärlden, fortsatt massinvandring, genuscertifiering, postmodernistisk estetik och mycket mera.

  Sd önskar behålla den internationella företeelsen ”hembygd” också i Sverige och motsätter sig att det skall betraktas som skadligt (eventuellt nazistiskt) att barn fäster sig vid sina föräldrar och föräldrar vid sina barn (i stället för vid den multikulturella, anonyma Staten).

  Den som lever får se hur det går.

  Dr. Josson: Själv har jag spelat en hel del instrument i min dar (även på Kungkl. M.högsk. i Sthlm) och under en period också flitigt dragspel. Och då gärna stycken av t.ex. Calle Jularbo, Kalle Grönstedt och deras samtida. Och så litet finskt, förstås, i synnerhet Säkkijärven polkka. (Är det någon som vet från vilka afrikanske länder som Livet i Finnskogarna och Säkkijärven polkka kommer ursprungligen?)

 25. Tanja Bergkvist skriver:

  Studio Ett idag:

  http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?ProgramId=1637

  I kväll ska Europaparlamentet debattera EU:s förslag om förlängd mammaledighet. Europaparlamentets kvinnoutskott vill ge mammor rätt till minst 20 veckors ledighet med full lön. Men det skulle kosta för mycket, menar kritikerna. Svenska Euripaparlamentarikerna Eva-Britt Svensson, (V) och Olle Ludvigsson, (S) ser förslaget som ett hot mot den svenska jämställdheten eftersom mammorna kommer att tvingas vara hemma de första sex veckorna efter förlossningen. Susanne Palme, EU-reporter Studio Ett är också med. 16-timmen

  Hot? Tvingas? Sex veckor, är inte barnet värt det? Eller mamman? Pappan kan väl också vara hemma om han vill. Måste allt handla om pengar och att styra folks (fria?) val.

 26. […] via Tanja Bergkvist till Mattemästaren och har nu suttit och räknat lite procent här. Tragiskt dålig på […]

 27. Wanderlust skriver:

  En programserie om heteronormen (ja just det, ni läste rätt…) startar på UR i höst, och i ett inslag i ”Gomorron Sverige” förra veckan så gjorde man reklam för programmet – medverkade gjorde bl.a. antropologen och genusforskaren Fanny Ambjörnsson: http://svtplay.se/v/2192046/gomorron_sverige/hur_stark_ar_heteronormen_
  Tänk att jag fram till för något år sedan hade gått omkring hela livet lyckligt ovetande om att begreppet heteronormativitet ens existerade, fy på mig!

 28. David skriver:

  Bulgarisk folkmusik säger du? Vill minnas att även Zappa tyckte om deras folkmusik. Har du några tips på var man bör starta?

 29. Info skriver:

  FOLKMUSIKER MOT FRÄMLINGSFIENTLIGHET

  Sven Ahlbäck, professor i svensk folkmusik vid Musikhögskolan i Stockholm, demonstrerade idag på stan tillsammans med delar av det övriga musiksverige mot Det Onämnbara Partiet:

  Från Svenska Dagbladet idag:

  ”Varför debatterar du mot främlingsfientlighet?

  [Ahlbäck:] Kulturarvet har utvecklats och fortsätter att utvecklas genom att vara inkluderande. Därför är det viktigt att inte låta symbolerna eller det kulturella innehållet i den svenska traditionen kidnappas av Sverigedemokraterna. De levererar en djupt olycklig nidbild av vad kulturarvet står för, använder det som slagträ för att exploatera en känsla av utanförskap i en ekonomiskt globaliserad samtid.

  Folkmusiker mot främlingsfientlighet idag kl 12.30 på Mynttorget i Stockholm, Stadshuset i Malmö och Brunnsparken i Göteborg.”

  (Nytt predikoämne för biskop Eva Brunne och hennes fru – också präst – på söndag.)

 30. Info skriver:

  FOLKMUSIKER MOT RASISM

  Demonstrationerna mot nazisterna i riksdagen äger rum den 19/10. Allmänt upprop:

  ”FOLKMUSIKER MOT RASISM

  Tisdagen den 19 oktober samlas folkmusiker över hela landet för att manifestera mot rasism och främlingsfientlighet. I Stockholm, Göteborg och Malmö anordnas dessutom konserter och debatter.

  Bakom arrangemanget står nätverket Folkmusiker mot främlingsfientlighet.”

 31. QED skriver:

  Råkade se på Wikipedia att anarkisten Peter Kropotkin redan 1902 lanserade samarbetsteorin för evolution

  http://en.wikipedia.org/wiki/Mutual_Aid:_A_Factor_of_Evolution

 32. Info skriver:

  TILL WANDERLUST ANG. FANNY AMBJÖRNSSON

  Fanny Ambjörnsson, specialiserad queerforskare, är biologisk mamma (insemination) till ett av Jonas Gardells och Mark Levengoods barn. Mamma till Marks och Jonas´ andra barn är Fannys partner, Ingeborg Svensson.

  Aftonbladet 2006-03-04: ”Mark Levengood och Fanny Ambjörnsson blev föräldrar till en dotter i tisdags. Bonusföräldrar är deras respektive partners Jonas Gardell och Ingeborg Svensson. – – – De båda paren bor nära varandra på söder och har delad vårdnad – – -.”

 33. QED skriver:

  Ny myndighet för mänskliga rättigheter föreslås. Vem kan väl vara emot mänskliga rättigheter?

  ”För att garantera Kommissionen för mänskliga rättigheter största möjliga självständighet föreslår delegationen att den inrättas under riksdagen. Kommissionen ska dock självklart samverka med regeringens olika myndigheter, såsom Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen, Socialstyrelsen och Handisam.

  Blir delegationens förslag verklighet kan de mänskliga rättigheterna få samma centrala plats i den svenska inrikespolitiken, som de har i utrikespolitiken. Det är på tiden.”

  http://www.dn.se/debatt/svensk-myndighet-behovs-for-manskliga-rattigheter-1.1191361

  Ännu en myndighet som skall bedriva opinionsbildning …

 34. QED skriver:

  Fanny Ambjörnsson är dotter till Ronny Ambjörnsson, professor i idéhistoria (historiematerialistisk inriktning) och Gunila Ambjörsson, som bland annat regisserade det svårt vänstervridna barnprogrammet Ville, Valle och Viktor från 70-talet se

  http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=5355

 35. Robert Stenkvist skriver:

  För att anknyta till själva artikeln, Mattemästaren kommer från samma förlag som gör Safariböckerna, det är de matteböcker som används i lågstadiet i dag. Är inte själv helt nöjd med böckerna med barnen gillar dem.

 36. Robert Stenkvist skriver:

  Ser sista kommentaren här i ögonvrån och kan inte låta bli att reagera lite. Var Ville, Valle och Victor vänstervridna? Kan du ge exempel på detta? Jag kan inte på rak arm se att de skulle varit det faktiskt. Däremot är dagens UR-program fruktansvärt vänstervridna, jag önskar någon skulle granska dessa program.

 37. QED skriver:

  Ett exempel är sången som Gudmundson citerar

  ”Det finns nånstans en röd planet
  en rödare planet än våååran solnedgång.
  Där alla har vad dom behöver
  och alla gör vad dom förmår
  för oss alla
  för oss alla
  för oss alla
  för oss alla.”

  Fler exempel finns här

  http://kulturarbete.blogspot.com/2009/02/proggiga-barnplattor-del-3-har-kommer.html

  http://kulturarbete.blogspot.com/2009/02/proggiga-barnplattor-del-4-har-kommer.html

 38. Info skriver:

  TILL QED: ”BORT MED BETYGEN”

  Gunila Ambjörnsson gjorde fr.o.m. 1968 kometkarriär med sin vänsteragiterande bok ”Skräpkultur år barnen”. Hennes man 1958-1972, Ronny Ambjörnsson, var även han en mediernas – särskilt Dagens Nyheters – socialistiske gunstling. I ett eget radioprogram på 1990-talet fick han tillfälle att berätta hela historien om sin underbara klassresa (också beskriven i självbiografin ”Mitt förnamn är Ronny”).

  Men eftersom Fanny föddes efter Gunilas skilsmässa från Ronny, så torde hon på mödernet härstamma från släkten Levin.

  Det var ju kul, att du, QED, erinrade dig Gunilas barnprogram ”Ville, Valle och Viktor” med än i dag aktuella kampsånger som

  ”Det finns en skola nån annan stans
  där hjälper man varann.
  Där finns ingen tävlan och konkurrens
  men vänskapen är sann!

  Bort med betygen så det blir möjligt att hålla samman allihop!
  Bort med betygen, det är så löjligt när din gråt blir ditt glädjerop.”

  Det där kravet på en betygsreducerad, i slutänden helt betygsfri skola hade dock länge varit i Islings, Orrings, Edenmans, Löwbeers och Palmes säck innan det hamnade i Gunilas TV-påse.

  Den femgradiga betygsskalan (som numera blivit tregradig) infördes i början på 1960-talet. Dessförinnan och i alla år hade graderingen – till allmän belåtenhet – sett ut så här:

  A (laudatur, berömlig],
  a+, a (med utmärkt beröm godkänd, a-
  AB+, AB (med beröm godkänd), AB-
  Ba+, Ba (inte utan beröm godkänd), Ba-
  B+, B (godkänd), B-
  B? (med tvekan godkänd)
  BC, C (underkänd)

  Betyg gavs i det första skolstadiet, folkskolan (t.o.m. 1950-talet) redan fr.o.m. klass (årskurs) ett men de första åren endast på en låg nivå (på sin höjd gavs Ba). Ingen liten nybörjare svimmade på den tiden av att avslutningsdagen få gå fram till fröken och hämta sitt exkluderande alt. elitistiska betyg. Tvärtom, betygsformuläret utdelades alltid under viss högtidlighet.

  Studentexamen avskaffades 1968.

  DET ONÄMNBARA PARTIET utmärker sig för resten nu i dagarna också på skolfronten. Genom sin (av Lärarnas riksförbunds Metta Fjelkner fördömda) första riksdagsmotion om att betyg ska ges redan från fjärde årskursen.

 39. […] Tanja Bergkvist har skrivit en hel del om dessa ämnen, framför allt i detta inlägg där hon via en artikel av Johan Lundberg i Access påpekar den logiska konsekvensen av tankesättet. […]

 40. Cuben skriver:

  Tanja, nu angående Anders Borg. Det är självklart att Borg justerade för multiplikatoreffekten i sin uträkning. (Tappert försök till försvar/förklaring).

  Av någon anledning finns det ingen artikel om denna på svenska i Wikipedia. Om du bara justera för denna lite approximativt så stämmer det. Dessutom kom ihåg att nationalekonomi är en ”social science”, men som gärna brukar matematiska formler.

  http://da.wikipedia.org/wiki/Multiplikatoreffekt

  http://en.wikipedia.org/wiki/Fiscal_multiplier

  Grattis till rankingen, just efter Carl Bildt. Det säger väl lite om hur uppskattad din blogg är!!

 41. Info skriver:

  DEMONSTRATIONER MOT FOLKMUSIKENS KIDNAPPARE

  SR.se – Stockholm[
  FOLKMUSIKER I PROTEST MOT FRÄMLINGSFIENTLIGHET

  Idag vid lunchtid samlades upp mot 200 folkmusiker på Mynttorget i Stockholm för att protestera mot rasism. Sara Parkman är en av dem som engagerat sig i Folkmusiker mot främlingsfientlighet. Idag 15:25

  NT.se – Senaste nytt
  FOLKMUSIKER MANIFESTERAR MOT RASISM

  Tisdagen den 19 oktober samlas folkmusiker över hela landet för att manifestera mot rasism och främlingsfientlighet. I Stockholm, Göteborg och Malmö anordnas dessutom konserter och debatter.

  svt.se – Gävledala
  FOLKMUSIKER SPELAR MOT RASISM

  MALUNG – På tisdagen manifesterade folkmusiker över hela landet mot främlingsfientlighet. Bland annat i Stockholm, Göteborg och Malung. Idag 20:03

  SR.se – Dalarna
  FOLKMUSIKER MOT FRÄMLINGSFIENTLIGHET

  I dag har spelmän från olika delar av landet åkt till Stockholm för att spela på Mynttorget som en manifestation MOT DE KRAFTER SOM VILL LÄGGA BESLAG PÅ FOLKMUSIKEN. Folkmusiker mot främlingsfientlighet har aktionen kallats och den är riktad mot Sverigedemokraterna. Idag 14:24

  SR.se – Jämtland[Liknande]
  FOLKMUSIKER VÄRNAR OM MÅNGFALD

  I dag, tisdag, manifesterar folkmusiker i hela landet mot främlingsfientlighet. Sådana manifestationer hålls vid bland annat Rådhuset i Östersund och utanför riksdagen i Stockholm, vid lunchtid. Idag 10:01

 42. QED skriver:

  Det ser ju ut som om SD:s kulturexperter missbedömt folkmusikrörelsen. Hittade
  en C-uppsats från Musikvetenskapliga institutionen vid UU som ger en bild av den:

  ”Svensk folkmusik blir svensk världsmusik”

  Klicka för att komma åt KarinErikssonC-uppsats.pdf

 43. Harry skriver:

  Kära Tanja. Tyvärr måste jag erkänna att jag hade litet svårt att koncentrera mig på din senaste text. Felet är ditt. Du får nog sluta med att bifoga foton på dig som omedelbart får vilken man som helst att avslöja genusbluffen om könet som social konstruktion, och som dessutom hos svaga karaktärer kan leda tankarna bort från kampen till något helt annat.
  Ett gott råd från din tillgivne beundrare Harry.

 44. Jonte skriver:

  Kul att du citerar Oskorei. Det är en mycket värdefull blogg.

  En annan bloggare, John Järvenpää, på samma blogg-portal, har faktiskt skrivit en bok om politiskt korrekthet. Den finns på Bokus:

  http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?search_word=john+j%E4rvenp%E4%E4&language=&ac_used=no

  Och på han hemsida:

  http://www.reaktion.nu/bocker.html#007

 45. Info skriver:

  DET ÄR VÄL BÄST ATT JAG SÄGER ADJÖ

  I Malmö har förekommit omkring 50 skottlossningar i år. De flesta ”gängrelaterade” (invandrargäng). Saken har inte rönt någon uppmärksamhet förrän nu, då polisen har kunnat konstatera, att omkring 8 skottlossningar skett från samma vapen. Liksom i övriga, gängrelaterade fall har offren varit invandrare.

  Nu förstår Sveriges journalister sammanhanget! Den Nye Lasermannen! Den hemske, xenofobiske svensken John Aussonius (som egentligen själv var en invandrare från Tyskland/Österrike) är i farten i ny skepnad!

  Sveriges radio talar utan omskrivning om XENOFOBI. Infödda svenskars monstruösa hat mot alla andra. Intervjuar invandrerskan Shukri på Sydsvenskan. Och en manlig kulturprofil och invandrare, som knappt kan tala svenska förståeligt. Men så här sa han ordagarant:

  ”DET HÄR ÄR MIN STAD NU – DET HÄR ÄR MITT LAND.”

  Själva är mina föräldrar födda i Sverige långt innan dina föräldrar föddes i ditt land. Själv är jag född i Sverige långt innan du flyttade hit och började hata mig och mina föräldrar.

  Nå, jag vet nu vad som gäller. Jag räknar nu med att bli skjuten på öppen gata när som helst av Sveriges riksdagsledamöter, invandrare eller journalister. Om sign. ”Info” en dag försvinner, så har ni här förklaringen.

 46. QED skriver:

  Kulturminister Ädelröta har tydligen kläckt ur sig att ”det finns ingen specifikt
  svensk kultur” i DN och får här mothugg av en rad musiker och musikvetare, som också passar på att kritisera SDs program för folkmusik:

  http://www.newsmill.se/artikel/2010/10/21/folkmusikeliten-orov-ckande-att-kulturministern-inte-k-nner-till-att-det-finns-en

  ”Att frånkänna människor tillhörighet till och ägande av gemensamma kulturarv, frånkänna att människors kreativitet och bruk av kulturella uttryck över generationer skulle komma till uttryck i någon mening unik kultur, det är inte ett konstruktivt sätt att bemöta främlingsfientlighet. När man som vi har fördjupat oss i ett lokalt, traditionellt uttryck – i vårt fall det som brukar benämnas ‘svensk’ folkmusik – slås man av den rikedom av kulturella influenser från olika tider som återspeglas i musiken och de nära parallellerna till andra folkmusiktraditioner med ursprung i helt andra ställen på jorden. Men detta står inte i motsättning till att musiktraditioner har unika drag, som gör dem intressanta och kan ha en kreativ, konstnärlig potential idag, både som självständiga kulturformer och i mötet mellan olika kulturer. Vi upplever såväl det unika, specifika som det gemensamma, förenande, som resurser i traditionsmusik, som t.ex. svensk folkmusik.”

 47. Lennart W skriver:

  Info, du verkar verkligen inte vara i balans. Är du frisk?

 48. Marenko skriver:

  Tanja! jag har länge letat efter sätt att slippa höra PK-inlagor i vardagen!

  problemet är att man inte kan läsa nyheter utan att prackas på massa PK-åsikter!

  tex ”nya Våldtäkter i Kongo” – ”manligheten måste omformas”… VEM TUSAN KALLAR VÅLDTÄKTSMÄN FÖR MANLIGA? detta är TYPISKT PK-folkets underliga slutsatser! Jag skulle säga att bland det omanligaste som finns är att våldta! – däremot att KUNNA våldta, rent fysiskt, är manligt! …men att KUNNA göra en sak – eller att göra det? rätt stor skillnad!

  motsvarande vore att säga ”nya barnlik i frysen” – ”kvinnligheten måste omformas” … dvs bara för att män inte kan föda barn i hemlighet och sen stoppa dem i frysen i hemlighet – så skulle man se det som ”kvinnligt” att göra så? ….nej där tryter fantasin tydlligen! det är bara ”manlighet” som ska demoniseras och vulgariseras…

  eller alla artiklar med ”kvinnorna tar över” (ungefär som om det pågick en TÄVLING mellan könen)… – för mej är kvinnor ett välkommet KOMPLEMENT till oss män! inte en fiende att konkurrera med!

  …eller ”pojkarna hörs mest i klassrummet”… (men man glömmer att tonårstjejers röster hörs cirka dubbelt så bra UTAN att höja rösten, tack vara den skarpare kvinnliga rösten) osv osv…

  För att slippa detta tjat i de svenska PK-medierna så håller jag på att upprätta en lista med PK-fria medier där man kan läsa nyheter utan att störas av PK-artiklar på morgonen:

  http://www.tt.se (rent och avskalat, genus får ej plats)
  http://www.realtid.se (affärsnyheter från hela världen)
  http://www.dagen.se (kristen nyhetstidning, mycket saklig)

  kan någon bygga på min lista med PK-fria nyhetssajter på svenska?

 49. Lennart W skriver:

  Jag har en turkrona, men min kompis F har en oturskorna. Här är beviset:

  Jag kastade TVÅ gånger och fick krona båfa gångerna. D kastade också TVÅ gånger och fick ingen krona.

  Jag tror att detta beror på att jag är en bättre människa än F. Ska nog skriva en ”intressant artikel” om det på Newsmill. 🙂

  Två fall är milt sagt ett uruselt statistiskt underlag för vilken sorts spekulationer som helst.

 50. Lennart W skriver:

  Klantade mig lite med tangenterna. Bl.a. skulle ”D” (som kastade…) vara ”F”.

 51. QED skriver:

  Då bör Danmark uteslutas ur EU

  http://www.unt.se/debatt/da-bor-danmark-uteslutas-ur-eu-1084876.aspx

  Man kan konstatera att USA redan kan uteslutas ur EU på samma grunder.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Bill_of_Rights_(USA)

 52. Jonte skriver:

  Någon som har set Snabba Cash? Hur kommer det sig att SVT sponsrar den filmen som visar invandrargäng som brottslingar? I SVT sa de också nyligen att de män som hade utnyttjat en handikappad 14-årig flicka, skulle få utvisning efter fängelsestraffet; detta vittnar givetvis om att de är invandrare. Jag får en känsla av att pk-ismen delvis har börjat luckras upp, men att det dock finns kvar en massa radikala pk-iter som inte förstår att de ska sluta svamla utan tror att det var sanningen hela tiden.

  jag kan tänka mig att många äldre män från vänsterkanten som jobbar på svt faktiskt tycker att det är den politiska korrektheten är ganska befängd och att de försöker nyansera bilden är de får till det.

 53. QED skriver:

  ”Björklunds skola i retorikernas våld”

  ”Enligt min mening är lärarutbildningen undermålig och lockar inte tillräckligt bra studenter. Retoriskt skickliga pedagoger har sålt en mirakellösning där bra didaktik ersätter ämneskunskaper. ”Teorier om lärandeprocesser” är viktigare än hur nyblivna lärare håller ordning på och intresserar ett rum fyllt med förstaklassare; metodik är numera ett fult ord. Kommunala skolor har, i stället för att locka elever med bra lärare, för ekonomins skull inriktat sig på att fylla tomma bänkar med löften om laptopar och goda betyg – med eller utan god kunskap.”

  ”Bäste utbildningsminister Jan Björklund, låt pedagogiken, likt läkevetenskapen, bli evidensbaserad innan den tillåts reformera skolan och lärarutbildningen. Skapa incitament för skolor att premiera bra lärare, och få många duktiga elever att se läraryrket som en attraktiv karriär – utan detta är lärarlegitimation meningslöst. Ett konkret förslag är att i statlig regi anställa disputerade gymnasielektorer, säg en per tio ämneslärare. Det kostar, men har en kunskapsnation värd namnet råd att låta bli?”

  http://www.expressen.se/debatt/1.2186440/bjorklunds-skola-i-retorikernas-vald

 54. Nordbo skriver:

  Jag vill inte oroa någon, men det här är en sak som jag tänkte på när jag läste om hur det gick för miljontals människor i USA som hade hus som var övervärderade och bubblan sprack.

  http://www.friatider.se/economist-svenska-bopriser-mest-overvarderade-i-varlden

 55. Nordbo skriver:

  ”Totalitär sentimentalitet”, är kanske ett bättre ord än ”politisk korrekthet”?:
  http://spectator.org/archives/2009/12/09/totalitarian-sentimentality

  Intressant om kampen mot den totalitära sentimentaliteten vid ett Universitet i USA:

  http://davidthompson.typepad.com/davidthompson/2010/10/dissident-academic-feels-the-warmth-of-social-justice-.html

 56. Lennart W skriver:

  Har två ex av det det kommunistiska manifestet i min hylla (sv och eng språk), som jag faktiskt bläddrar lite i ibland. Hittade en passage i denna text från 1848 som kanske faktiskt förklarar en del sammanhang (kopierar från nätet):

  Familjens upphävande! Även de radikalaste beskärmar sig över denna skändliga avsikt hos kommunisterna.

  Varpå vilar den nuvarande, den borgerliga familjen? På kapitalet, på det enskilda förvärvet. Fullständigt utvecklad existerar den blott för bourgeoisin, men den finner sin komplettering i den tvungna familjelösheten hos arbetarna och i den offentliga prostitutionen.

  Den borgerliga familjen bortfaller naturligtvis samtidigt med denna dess komplettering, och båda försvinner i och med kapitalets försvinnande.

  Förebrår ni oss, att vi vill upphäva föräldrarnas utsugning av barnen? Vi tillstår denna förbrytelse.

  Men, säger ni, vi upphäver de ömtåligaste förhållanden, när vi i stället för uppfostran i hemmet sätter samhällelig uppfostran.

  Och är inte också er uppfostran bestämd genom samhället? Genom de samhällsförhållanden, under vilka ni uppfostras, genom samhällets mer eller mindre direkta inblandning, medelst skolan o s v. Kommunisterna uppfinner inte samhällets inverkan på uppfostran, de förändrar blott dess karaktär, de undandrar uppfostran den härskande klassens inflytande.

  De borgerliga talesätten om familj och uppfostran, om det ömma förhållandet mellan föräldrar och barn, blir alltmera motbjudande, ju mer alla proletariatets familjeband sönderslits till följd av storindustrin och barnen förvandlas till vanliga handelsartiklar och arbetsredskap.

  Men ni kommunister vill införa kvinnogemenskap, skriker hela bourgeoisin i korus mot oss.

  Borgaren ser i sin hustru blott ett produktionsinstrument. Han hör, att produktionsinstrumenten skall göras till allmän egendom och kan då naturligtvis icke tänka sig annat än att gemensamheten också skall bli kvinnans lott.

  Han anar icke, att vad det just gäller, det är att upphäva kvinnans ställning som blott ett produktionsinstrument.

  Det finns för övrigt ingenting löjligare än vår borgarklass’ högmoraliska harm över kommunisternas föregivna officiella kvinnogemenskap – kommunisterna behöver icke införa kvinnogemenskap – den har nästan alltid existerat.

  Våra borgare, som icke är nöjda med, att deras proletärers hustrur och döttrar står till deras förfogande, för att nu inte tala om den officiella prostitutionen, finner ett särskilt nöje i att ömsesidigt förföra varandras hustrur.

  Det borgerliga samhällets äktenskap är i verkligheten hustrugemenskap. Man kunde på sin höjd förebrå kommunisterna, att de i stället för en under hyckleri dold kvinnogemenskap ville sätta en officiell, öppen sådan. Men det förstås annars av sig självt, att med de nuvarande produktionsförhållandenas upphävande även den ur dessa uppkomna kvinnogemenskapen, dvs officiella och icke-officiella prostitutionen kommer att försvinna.”

  Rättvisa åt alla män! Låt oss dela lika på kvinnorna! Lol.

 57. Matte Matik skriver:

  Kunskapspris till Kärleksakuten: Kärleksakuten, en organisation av läkarstuderande som bl.a. arbetar med sexualupplysning i skolorna, har fått Nationalencyklopedins Kunskapspris på 250 000 kr i kategorin folkrörelse/organisation. Den belönade föreningen, som grundades 1999 och har sina rötter vid Umeå universitet, finns numera på alla orter som har läkarprogram och består av 200 specialutbildade och idellt arbetande läkarstuderande.

  http://www.kunskapspriset.se/webpages/2010/reportage_karleksakuten.jsp

  Det lät ju ofarligt, men surfar man vidare hittar man:

  Lokalt ägnar sig organisationen dels åt att informera andra läkarstuderande om vad man håller på med, dels gör man akututryckningar till den obligatoriska skolan för att informera om sex och samlevnad. I Susannes lokalförening i Lund har man ofta föreläsare som kommer och informerar i frågor som bland annat gäller sådant som sex, genus och jämställdhet.

 58. QED skriver:

  Här kan man anmäla sig till en workshop om Naturens kön vi GenNa. Syftet är att ifrågasätta antaganden om kön och sexualitet i samhällsvetenskap såväl som biologi.

  http://www.genna.gender.uu.se/about-genna/genna-news/workshop-on-natures-sexes/

 59. Nordbo skriver:

  Det här kan vara av intresse:

  ”Recession May Be Changing Americans’ Attitudes Toward Work”

  In poll, many say job insecurity puts focus on importance of family, friends

  Recession-linked job insecurity has many Americans questioning the sacrifices they make for work, such as having less time for family, leisure and self-improvement activities, a new study suggests.

  Florida State University researchers surveyed more than 1,100 full-time workers with a range of jobs and career stages. Nearly half (48 percent) said the recession had increased their appreciation of family, and 37 percent said the recession triggered thoughts that work isn’t as important as it once was in the overall scheme of things.

  Among the other findings:

  •49 percent of respondents said the recession helped them recognize the value of people over things.
  •23 percent said the recession raised their awareness of being over-committed to work at the expense of family and recreation.
  •43 percent said the recession increased their drive to be a better person rather than just a better worker.
  •More than 70 percent of respondents said most days on the job ”seem like they will never end,” which is a common attitude in workplaces where increasingly more time and output is expected even though there is less support and fewer certain rewards, the researchers said.

  Ytterligare ett tecken på förändrade attityder:

  http://www.the-spearhead.com/2010/10/20/the-decline-of-the-metrosexual/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: