Här är filmen! Och 10.8 miljoner till genusmöten!

Filmen ”Den omöjliga matten” från föregående inlägg som inte längre går att ses på SVT Play finns på Youtube! Tack till QED som fann den! Den heter alltså ”Alan and Marcus Go Forth and Multiply”. Första delen av 6 delar här nedan (del 2/6 dyker upp automatiskt efter att del 1 är slut, bara att klicka på den då osv), men först en klassisk matteanekdot, som jag iofs redan lagt upp som en kommentar men som förtjänar att uppmärksammas mer eftersom den ju belyser hur en matematiker är funtad, och  en förståelse för matematikämnet måste alltid föregås av förståelsen av en matematikern som person, om ni nu skulle råka känna någon sådan.

Vad skiljer en kemist, fysiker och matematiker åt?

Vad skiljer en kemist, fysiker och matematiker åt?

”En kemist, en fysiker och en matematiker är på samma konferens. På kvällen sitter de i hotellbaren och småpratar. Matematikern går och lägger sig först, någon minut senare går kemisten och lägger sig, tätt följd av fysikern. Slumpen har placerat deras hotellrum i samma korridor, och när fysikern kommer till korridoren står kemisten där och begrundar en tom papperskorg. Några meter längre bort i korridoren brinner det, men kemisten gör inget med vattenkranen han har precis bredvid sig. Fysikern frågar kemisten vad han grubblar över, och han svarar att han funderar på vad, av de saker han har omkring sig, ger mest koldioxid när han blandar det med vatten. Han behöver nämligen koldioxiden för att släcka branden. Fysikern rycker åt sig den tomma papperskorgen, fyller den med vatten och häller vattnet på elden, som slocknar. Kemisten och fysikern lägger sig.

Nästa morgon, vid frukostbordet, frågar de matematikern om han inte sett branden i korridoren föregående kväll. Jovisst, svarar matematikern. ”Men varför gjorde du inget åt den?” frågar de andra två förvånat. ”Det fanns en brand, en vattenkran och en tom papperskorg. Lösningen var ju uppenbar!” svarar matematikern. Nästa år råkar samma kemist, samma fysiker och samma matematiker sitta på samma hotellbar efter dagens konfererande. Återigen går matematikern och lägger sig först, innan kemisten följs av fysikern. Återigen brinner det i hotellkorridoren, men matematikern bara tömde den fulla papperskorgen. Nästa morgon frågar kemisten och fysikern varför han inte gjorde något, nu när han såg branden. ”Nu är ni orättvisa”, svarar matematikern. ”Jag tömde ju paperskorgen som var full. Därmed reducerade jag problemet till ett som vi redan löst!” 🙂 Tyyyypiskt matematiker! 😆 Här är mattefilmen:

Objekt med genus tre. Matematiskt, liksom i genusteorin, kan man ha oändligt många genus.

Objekt med genus tre. I matematiken, liksom i genusteorin, finns det kroppar med hur många genus som helst.

Matematik är faktiskt livsviktigt. Ett område som rönt enormt intresse bland våra folkvalda på senare är bland annat algebraisk topologi – här definieras nämligen genusbegreppet och även integration på mångfalder är av intresse, en nationalstat som Sverige är tex en mångfald med rand då denna yta slutar just ”plötsligt”, nämligen vid gränsen. Bara en insatt matematiker, eller möjligtvis någon som jobbar på FOI, kan därför ha en sann insikt om vad som egentligen pågår vid gränsen. Varje matematiker borde med lätthet kunna få jobb som konsult på regeringskansliet. På varje mångfald kan man införa en metrik som innebär att man kan mäta avståndet mellan två punkter och man inser genast att avståndet mellan genus-genusbegreppet och matematik-genusbegreppet som båda ligger på mångfalden  Sverige  är oändligt, något som Vetenskapsrådet nyligen försökt avhjälpa genom att spendera 10.8 miljoner kronor på projektet ”Gränsöverskridande möten” iscensatt av Centrum för Genusvetenskap vid Uppsala Universitet  Ok, håll i er nu kära vänner, den som har högt blodtryck bör genast ta sin medicin innan han/hon eller hen sätter sig för att läsa detta! Alltså – varning för känsliga personer. Ur den aktuella projektbeskrivningen:

Naturvetare letar genusstrukturer i en kemisk förening

Naturvetare letar genusstrukturer i en kemisk förening

”Det senaste decenniets utveckling vad gäller förståelser av sex/gender inom naturvetenskap respektive genusvetenskap är i mångt och mycket till synes motstridiga, vilket skapar ökade spänningar mellan forskningsområdena. Vi vill ta dessa spänningar och konflikter på allvar, problematisera dem och undersöka möjligheterna till kunskapsutveckling genom ytterligare överskridande av ämnesgränser mellan natur- och kulturvetenskaper. Att skapa överskridande möten, där natur/kultur-distinktionen utmanas, är därför av största vikt för genusvetenskapens framtida utveckling. Naturvetare kan vara ovana vid vetenskapsteori och -kritik, och frågande inför varför och hur ett genusperspektiv på naturvetenskaplig forskning ska kunna anläggas. Kultur- och samhällsvetare vet i sin tur sällan något om teoribildning och institutionella villkor inom naturvetenskap.”

Alltså: ”Naturvetare kan vara ovana vid vetenskapsteori och -kritik, och frågande inför varför och hur ett genusperspektiv på naturvetenskaplig forskning ska kunna anläggas.” !!! Just det, vi är väldigt ovana vid både vetenskapsteori och -kritik och spekulerar oftast fram våra resultat ur tomma intet. Personligen tog det mig fem år att spekulera fram resultaten i min doktorsavhandling. I slutet av de 10.8 miljonerna får vi veta att ”Vi menar att det finns många outforskade teoretiska allianser, men också outforskade hinder och låsningar.” Dessa hinder och låsningar ska lösas genom ”Begrepps- och teoriutveckling. I linje med den så kallade komplexa vändningen, vill vi gå i täten för en teoriutveckling baserad i verkliga möten mellan natur- och kulturvetenskap med avseende på genus.”

Ön dit jag ska ta verklighetens folk

Ön dit jag ska ta verklighetens folk

Den komplexa vändningen! Vilket bra namn på ett framtida parti, eller en tankesmedja, en folkrörelse eller en mental revolution! 🙂 Någon som vet om denkomplexavandningen.se är upptagen? Verklighetensfolk.org har vi (eller rättare sagt jag, men jag är ett med er kära läsare) ju redan – men har inte haft tid att aktivera den ännu. Som ni minns så har vi även en ö i Stockholms skärgård till förfogande (donerad av kommentatorn Harry) och där ska ni och jag – Verklighetens Folk – gå i tillfällig landsflykt medan genus-Sverige kollapsar under sin egen byråkratiska tyngd. Därifrån ska vi med hjälp av mitt teleskop undersöka både randen och alla inre punkter till den mångfald vi flytt ifrån. På vår ö ska man lära sig läsa, skriva och räkna på ett år och redan i 2:an ska alla genom integration kunna beräkna volymen av flertalet olika sorters kroppar (könade som okönade), medan folket på fastlandet fortfarande måste beräkna en godtycklig kropps volym genom att likt Archimedes sänka ned den i sitt badkar och se hur mycket vatten som rinner ut.

von Kochs snöflinga

von Kochs snöflinga

Genom att studera gränsen på vår ö ska vi i 3:an introducera fraktaler och inte minst ska alla känna till von Kochs snöflinga och vi ska förklara hur denna snöflinga (en av mina katter heter förresten Snöflinga) efter ett oändligt antal iterationer har oändlig omkrets men ändå ändlig area, ungefär som hjärnan hos en svensk politiker då fast i en dimension högre – ytan är oändlig och hur veckad som helst av alla genuskurser men volymen är ändå ändlig, den går ju som bekant dessutom mot noll efter ett tag då den veckade ytan av lagrad genuspropaganda till slut upptar hela kraniet. Glöm inte se mattefilmen nu, ni som missat den!

46 Responses to Här är filmen! Och 10.8 miljoner till genusmöten!

 1. uffenordholm skriver:

  Kul att du gillar vitsen, jag vill minnas att jag skrivit den någonstans här tidigare. Det finns mer liknande vitsar här: http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_humor .

 2. Bengt skriver:

  Genusvansinnet spinner vidare genom att tilltvinga sig ytterligare miljoner och ingen vågar säga stopp för att bli hånad och bespottad som ”könsmaktsordnare” etc.

  När skall någon likt den lille gossen i HC Andersens saga säga att kejsaren är naken ?

  Dessutom: ”Naturvetare kan vara ovana vid vetenskapsteori och -kritik, och frågande inför varför och hur ett genusperspektiv på naturvetenskaplig forskning ska kunna anläggas.”

  Hur vore det om genusvetare ovana vid stringens, återupprepbarhet och otvetydiga naturlagar skulle sättas att verifiera Plancks konstant, Schrödingerekvationer, Wiens förskjutningslag och andra ”könsmaktsordnande, patriarkal, ond manlig fysik” ?

 3. Olle skriver:

  Tanken att ordna tvärvetenskapliga samarbeten för att öka förståelsen för hur människan fungerar är välkommen. Men genusvetare, som väl tillhör det som kallas för ”political science”, är väl kanske inte de mest självklara deltagarna i ett sådant projekt? Vad skulle de kunna tillföra?

  Beteendevetare, genetiker, hormonbiologer, sexologer etc skulle tillsammans kunna hitta säkrare och mer genomarbetade förklaringsmodeller för olika mänskliga egenskaper, t.ex. varför könen prioriterar olika i arbetslivet, varför fler kvinnor gillar mode medan fler män gillar jakt och fiske, varför fler män tappar de spärrar som vi har mot att utöva grovt våld o.s.v. Listan kan göras lång.

  I slutänden skulle vi få bättre kunskap om hur arv och miljö samspelar för att påverka mänskliga beteenden. Och kanske lära oss hur vi kan påverka miljön så att personer med ”dåligt arv” ändå hittar en meningsfull roll i samhället.

 4. Peter skriver:

  Ett matteskämt till. Fonten är lite begränsad, men e(x) skall utläsas ”e upphöjt till x”.

  Konstanten C var ute och gick och träffade på en differentialoperator. C blev rädd och sprang hem till sin kompis e(x). ”Jag är inte rädd” sade kompisen och gick ut. ”Hej”, sade han när han träffade differentialoperatorn. ”Jag heter e(x), vad heter du?” ”Jag heter d/dy…”

 5. Tanja Bergkvist skriver:

  Uffe, ja det var här på bloggen någon la ut den där vitsen för första gången – så det var du? Just nu finns det 9926 kommentarer på bloggen så jag börjar tappa kollen lite ;-). Tack för länk till mer mattehumor!

  ”An often-repeated joke is that topologists can’t tell the coffee cup from which they are drinking from the doughnut they are eating,[5] since a sufficiently pliable doughnut could be reshaped (by a homeomorphism) to the form of a coffee cup by creating a dimple and progressively enlarging it, while shrinking the hole into a handle.”

  Ja båda har ju genus 1, jag tycker inte heller det är någon skillnad mellan en kaffekopp och en munk – förutom att den ena är ätbar då.

  Bengt,
  jag säger ju stopp men ingen lyssnar :-). Vi kanske borde konfrontera VR angående projektet då?
  Allmänna frågor: vetenskapsradet@vr.se
  Reception: 08-546 44 000.
  Kommunikationsavdelningen/pressansvarig: jesper.wadensjo@vr.se tel: 08-546 44 289 Andra kontaktpersoner inom humaniora och samhällsvetenskap.

  Jag vet ju att flera journalister ringde upp VR efter min trumpetartikel och undrade ”om de tyckte det var ett vettigt sätt att spendera skattepengar på” 🙂

  Vi får väl ta och organisera ett protestmöte utanför VR snart då. 🙂 Måste bara leta upp alla galna projekt. Databasen tycks dock vara stängd fram till 11 nov: http://vrproj.vr.se/ Men länken till det aktuella fungerar: http://vrproj.vr.se/detail.asp?arendeid=47871 Liksom till det i mitt förra inlägg: http://vrproj.vr.se/detail.asp?arendeid=34942 Men det går visst inte att söka i databasen just nu…

  Olle, visst är det välkommet med kommunikation och samarbete discipliner emellan. Det är ju angeläget och kan generera helt nya idéer som kommer mänskligheten till gagn. Projektet ovan förefaller dock riktad bara åt ena hållet – alla andra ska lära sig hur genus ska implmenterasi deras ämne. Men vet ens genusvetarena det? Minns vad som hände tex (finns mååååånga fler och nyare exempel redan) vid Filosofiska Inst i Göteborg: http://axess.se/blog/post/2008/12/06/En-akademisk-fraga-om-genus.aspx

  Peter,
  ha ha 🙂 tur han inte hette d/dx då, men det hade ju inte spelat någon roll i fallet med funktionen e^x. Eller var det något jag inte förstod med skämtet nu?

 6. Lennart W skriver:

  Tanja och Peter!
  Min tolkning:
  e^x trodde att differentalioperatorn var d/dx, som han ju som sagt inte hade några skäl att vara rädd för.
  Men operatorn visade sig istället vara partialderivatan d/dy (med x konstant under deriveringen). Stackars e^x blev alltså lika dödad som C skulle ha blivit! En riktig matteskräckis, så här i Halloweentider.

 7. Anders B Westin skriver:

  Jag som trodde att Darwin redan skrivit boken om Människans härkomst och könsurvalet.

  Är inte denna det utomordentliga beviset att man kunde koppla ihop naturvetenskap och kultur/samhällsvetande långt innan vetenskapsteoretiker hade egna institutioner.

  Hur har genusvetare tänkt att sexuellt urval skall utageras i den mänskliga flocken?

  Det har jag aldrig förstått att dom pratat om.

 8. Peter skriver:

  Japp: Lennart har rätt. Det var därför han var så kaxig och trodde han var osårbar. Men i själva verket blev han ihjälslagen eftersom han är en konstant för d/dy. Konstanten C blev ju, med rätta rädd.

 9. DogDylan skriver:

  Olle:

  För att klargöra
  Political Science = Statsvetenskap
  Gender Studies = Genusvetenskap

  Allt detta kan kallas för samhällsvetenskapliga studier (Social science på engelska). Det finns genusvetare som är i botten statsvetare, sociologer eller humanister (Humanister = historiker, teologer, religionshistoriker, antropologer osv.)

  Genusstudier/genusvetenskap kom till på 1960-1970-talet. Då kallades det för ”kvinnostudier”, vilket var en tvärvetenskaplig disciplin som en mängd olika typer av samhällsvetenskapligt/humanistiskt lagda forskare ägnade sig åt. I Sverige har det också kallats ”feministiska studier”.

  Idag är genusvetenskapen (Gender Studies) en egen disciplin med egna institutioner, så idag kan man bli en allvetande Genusvetare! Bäst av allt! Det är på skattebetalarnas bekostnad också!

  Det är härligt! Att Tanja Bergkvist gnäller så mycket på feministerna beror ju på att hon har internaliserat den vita maskulina medelklassens kulturella hegemoni. När Tanja har gjort några år på Lunds Universitets ”Lunda-anstalten för Genusvetenskap”, kommer allt klarna för henne. Då kan hon citera Führer Tiina Rosenbergs ”Bögarnas Zarah – diva, ikon och kult” (2009)och hon kommer klä sin dotter i avsexualiserade kläder istället för sexistiska kläder så som klänning. 😀

 10. Adam Weisshaupt skriver:

  Ni är lite skumma Ni mattemänniskor 😉

 11. Adam Weisshaupt skriver:

  Jag har ett annat käckt problem direkt relaterat till genus som jag undrar om Ni matematiker kan hjälpa mig att knäcka.
  Vad säger Judith Butler mellan alla Uh, ah och uhm?

  Säger denna genusikon att ett omöjliggörande av publikt gråtande resulterar i ett ökande av superegon och våld relaterat till AIDS och 9/11?

  Numer kan man ju inte vara OT på Tanjas blogg vilket passar mig som handen i handsken, men vågar påstå att denna kvinna har en hel del att göra med våra genusförstärkningar inom skolområdet. Alltså inte helt OT.

  Nå, matematiker, vänligen tyd detta eller förklara med en matematikers logik vad det är hon säger för något smart torde det ju vara. Man kan ju inte bara flyga av sig själv.


  inability of the public to mourn results in heightening of superego & violence related to AIDS & 9/11,

 12. QED skriver:

  Tanja, detta skämt är ju en riktig klassiker. Ser att t.o.m. Notices of AMS hade en artikel om matematikerskämt

  Klicka för att komma åt fea-dundes.pdf

  Därifrån ett riktigt dåligt skämt apropå den engelska titeln på filmen:


  The Flood is over and the ark has landed.
  Noah lets all the animals out and says,
  “Go forth and multiply.” A few months
  later, Noah decides to take a stroll and
  see how the animals are doing. Everywhere
  he looks he finds baby animals.
  Everyone is doing fine except for one
  pair of little snakes. “What’s the problem?”
  says Noah. “Cut down some trees
  and let us live there,” say the snakes.
  Noah follows their advice. Several more
  weeks pass. Noah checks on the snakes
  again. Lots of little snakes, everybody is
  happy. Noah asks, “Want to tell me how
  the trees helped?” “Certainly”, say the
  snakes. “We’re adders, so we need logs
  to multiply.”

 13. JEL skriver:

  Tanja,

  Keep on punching!

  JEL

 14. uffenordholm skriver:

  Tanja: humor är till för att spridas. Om den är bra eller inte är mindre viktigt.

 15. Harry skriver:

  Kära Tanja. Det är tydligen roliga timmen i kommenteringen, med tonvikt på matematik. Jag får väl dra mitt strå till stacken.
  Två fångar i koncentrationslägret vågar sig på att samtala när vakten befinner sig på behörigt avstånd.
  Fånge 1: Det här är ju inte klokt. Vem kunde tro att det skulle bli så här? Det hade varit bättre att inte ha blivit född!
  Fånge 2: Du är inte klok du. Sådan tur har väl nästan ingen. Kanske en på hundratusen.
  Denna historia ställer egentligen de stora, existentiella frågorna. Hur stor är sannolikheten för att inte bli född? Vad är tur? Måste inte Tanja ta hänsyn till detta i kommande förbättringar av TOE?
  Ett nästan meningslöst inlägg av Tanjas tillgivne beundrare Harry. Jag skyller på det goda vinet Mc Manis, 99 Kr.

 16. Anders B Westin skriver:

  Min snälla kommentar inväntar granskning.

 17. Josef Boberg skriver:

  Apropå humor – ”göra ingenting” – och med det åstadkomma väldigt mycket – får väl ses som god humor – eller ❓

 18. Wanderlust skriver:

  I ett inslag i svt:s ”Kulturnyheterna” igår så tog man upp den nya skoltrenden med dansande mattelektioner.
  ”- Geometri är det som är lättast att använda med kroppen, sedan blir bråk och procent väldigt tydligt, säger Ninnie Andersson, lärare på Johan Skytteskolan.”
  Här är inslaget: http://svt.se/2.27170/1.2222330/ny_skoltrend_dansande_mattelektion
  Frågan är om detta verkligen kan bidra till att öka kunskapsnivån och förbättra resultaten för svenska elever i ämnet matematik (flera av de intervjuade i inslaget uttrycker sig ju trots allt positivt om denna form av undervisning), eller om det är ännu ett meningslöst och flummigt påhitt som vi skattebetalare får bekosta . Själv lutar jag nog åt det sistnämnda…
  Vad säger du Tanja, vad skulle dina studenter tycka om du föreslog att de med hjälp av att dansa lättare skulle kunna lösa flervariabelanalyser;)?

 19. Bengt skriver:

  ”Dansande matematik… ”
  O du store Skapare!
  Kanske inte så konstigt att Sverige har halkat efter betänkligt när sådana här FLUMMERIER tillåts regera.
  Tack för att det finns friskolor som inte låter sig ryckas med av tillfälliga nycker.

  Matematik kräver inspiration, koncentration och transpiration.. !!

 20. Robert Stenkvist skriver:

  ”Naturvetare kan vara ovana vid vetenskapsteori och -kritik,”

  Phhuuu… i början tyckte jag det var roligt med alla dumskallar (internetrevolutionen gjorde ju att man fick nys om mycket konstigt) nu börjar jag tröttna. Hur dum får en människa bli innan man tas om hand av män i vita fladdrande rockar?

 21. Mars skriver:

  Låt mig bidra med min favorit, ett blondinskämt med en twist 😉

  Two male mathematicians are in a bar.

  The first one says to the second that the average person knows very little about basic mathematics.
  The second one disagrees, and claims that most people can cope with a reasonable amount of math.

  The first mathematicien goes off to the washroom, and in his absence the second calls over the waitress. He tells her that in a few minutes, after his friend has returned, he will call her over and ask her a question. All she has to do is answer one third x cubed. She repeats `one thir — dex cue’? He repeats `one third x cubed’. Her: `one thir dex cuebd’? Yes, that’s right, he says. So she agrees, and goes off mumbling to herself, `one thir dex cuebd…’.

  The first guy returns and the second proposes a bet to prove his point, that most people do know something about basic math. He says he will ask the blonde waitress an integral, and the first laughingly agrees.

  The second man calls over the waitress and asks `what is the integral of x squared?’. The waitress says `one third x cubed’ and while walking away, turns back and says over her shoulder `plus a constant’!

 22. uffenordholm skriver:

  För att fortsätta på temat humor:

  Det kommer in en apa på kvarterskrogen, och sätter sig vid bardisken. ”Kyparen, en stor stark!” säger apan, och viftar med en 500-lapp. Kyparen är lite ställd av apan, och ringer sin chef och frågar vad han skall göra. ”Enkelt,” säger chefen, ”du ger apan en stor stark och en tjuga i växel.”

  Kyparen gör som han blir tillsagd, och börjar sedan småprata lite med apan: ”Det är inte varje dag det kommer in apor här och beställer en stor stark” säger han.

  Apan svarar: ”Tacka fan för det, när ni tar 480 spänn för en öl!”

 23. QED skriver:

  Intervju med Mark Steyn i flera delar

 24. Penumbra skriver:

  Verklighetens folk på en ö? Det lär behövas en ganska stor sådan om alla ska få plats. Men jag undrar var de är när det är dags att rösta?

  Visserligen har vi givit den borgerliga alliansen ytterligare 4 år vid makten vilket inte har hänt i Svensk nutida historia (rekordet är 6 sammanhängande år), men det var först när de mest borgerliga av de borgerliga – Moderaterna – hade döpt om sig till Nya Moderaterna och också sett till att leva upp till sitt namn, dvs omfamnat feministerna, fackföreningarna, de homosexuella, muslimerna, osv.

  Detta bäddar för fortsatt stenhård omdaning av det svenska samhället mot bl a en totalfeminism. Senast idag kläckte statsministern ur sig en ny idé om hur han skulle se till att öka jämställdheten på de svenska företagen – genom skattesubventioner – vilket betyder mer av kvoteringar och annat som ”ökar” produktiviteten.

  Men vad kan man vänta sig av ett folk som har indoktrinerats i socialism under hela efterkrigstiden? Dessa kunde inte tänka sig att rösta på de gamla Moderaterna – inte i tillräcklig omfattning, i alla fall. Det krävdes ett par rejäla steg åt vänster för att Svensson skulle våga rösta på ”högern”. Finns bara ett ord för det – patetiskt.

  Men det öppnar för ett riktigt högerparti. KD skulle kunna bli det, men de måste också göra sig av med sin anpassning och det lär dröja. Just nu är alla borgerliga partier euforiska över sin bibehållna maktposition och kan inte tänka sig några ändringar, men de kommer nog att inse, vad det lider, att de numera har gjort sig beroende av stöd från socialdemokrater och/eller miljöpartister, vilket sänker deras möjligheter till ny majoritetsregering vid nästa val, väsentligt.

  Vad vill jag ha sagt? Jo, att ”verklighetens folk” tappar sin verklighetsanknytning när de står och fumlar med valsedlarna bakom skynket. Återstår bara den imaginära drömön..

 25. Penumbra skriver:

  Verklighetens folk på en ö? Det lär behövas en ganska stor sådan om alla ska få plats. Men jag undrar var de är när det är dags att rösta?

  Visserligen har vi givit den borgerliga alliansen ytterligare 4 år vid makten vilket inte har hänt i Svensk nutida historia (rekordet är 6 sammanhängande år), men det var först när de mest borgerliga av de borgerliga – Moderaterna – hade döpt om sig till Nya Moderaterna och också sett till att leva upp till sitt namn, dvs omfamnat feministerna, fackföreningarna, de h—se—lla, mus—erna, osv.

  Detta bäddar för fortsatt stenhård omdaning av det svenska samhället mot bl a en totalfeminism. Senast idag kläckte statsministern ur sig en ny idé om hur han skulle se till att öka jämställdheten på de svenska företagen – genom skattesubventioner – vilket betyder mer av kvoteringar och annat som ”ökar” produktiviteten.

  Men vad kan man vänta sig av ett folk som har indoktrinerats i socialism under hela efterkrigstiden? Dessa kunde inte tänka sig att rösta på de gamla Moderaterna – inte i tillräcklig omfattning, i alla fall. Det krävdes ett par rejäla steg åt vänster för att Svensson skulle våga rösta på ”högern”. Finns bara ett ord för det – patetiskt.

  Men det öppnar för ett riktigt högerparti. KD skulle kunna bli det, men de måste också göra sig av med sin anpassning och det lär dröja. Just nu är alla borgerliga partier euforiska över sin bibehållna maktposition och kan inte tänka sig några ändringar, men de kommer nog att inse, vad det lider, att de numera har gjort sig beroende av stöd från socialdemokrater och/eller miljöpartister, vilket sänker deras möjligheter till ny majoritetsregering vid nästa val, väsentligt.

 26. JEL skriver:

  Horde pa engelsk radio i morse att nagra belgiska ”do-godders” har anmalt ett flertal forsakringsbolag till Europadomstolen. De anser att forsakringsbolagen bryter mot Europakonventionen mot manskliga rattigheter, uttryckt som diskriminering nar forsakringsbolagen tar hansyn till ”gender” vid utformningen av forsakringspremierna. Att ta hansyn till mans och kvinnors livslangd, sjukdomsutfall, riskbenagenhet etc etc skulle saledes forbjudas. Detta kan aven komma att galla berakningar av pensioner dar skillnad i livslangd har stor betydelse (t e x dar ett fast belopp som skall omvandlas till en annuitet).
  Enligt vad jag forstod kommer domstolen att prova anmalan.
  Politisk korrekthet riskerar alltsa sta over statistiska fakta och etablerade samband.
  Jag antar att bade man och kvinnor kommer att bli forlorare samt forsakringsbolagen vinnare pa detta da riskpremien kommer att hojas for att ta hojd for den okade osakerheten?
  Vad sager matte-snillena om detta?

 27. Penumbra skriver:

  Missade slutklämmen. Här kommer den:

  Vad vill jag ha sagt? Jo, att ”verklighetens folk” tappar sin verklighetsanknytning när de står och fumlar med valsedlarna bakom skynket. Återstår bara den imaginära drömön..

 28. Lennart W skriver:

  Mars! 😀

  Jag gillar när liknande händer på riktigt (inte nödv. om matteformler), man känner sig lite smådum, och tjejen frågar:
  – är det du eller jag som är blondin här?

 29. Hej hopp,

  Rolig matteanekdot där. Själv är jag nationalekonom, och jag fick mig en anekdot om denna inriktning under en föreläsning för lääänge sedan. Håll till godo:

  En matematiker, en ingenjör och en nationalekonom led skeppsbrott och spolades upp på en öde ö. Vatten fanns det gott om men ingenting att äta. Flera dagar gick de runt på ön och letade efter något, men svält föreföll bli vad som skulle komma att ta dem av daga.

  Helt plötsligt får de, när de deprimerade sitter på stranden, se en stor låda som guppar i vattnet, 30-40 meter ut. De simmar ut och hämtar den och när de väl fått upp den blir glädjen stor när de upptäcker att den är full av konserver.

  Någon konservöppnare har de dock inte, varför matematikern och ingenjören genast sätter igång med att försöka komma på ett sätt att få upp konserverna. Nationalekonomen sitter dock lungnt kvar och tittar ut över havet. Till slut blir ju de två övriga förbannade och säger:
  – ”Ska du vara med och dela på godsakerna när vi väl får upp burkarna, får du förbanne mig också vara med och hjälpa till med att lösa hur vi ska få upp dem!”.
  -”Ok”, säger nationalekonomen, ”låt oss anta att vi har en konservöppnare…”

 30. Penumbra skriver:

  Eftersom vi är inne på anekdoter så får väl också jag, som jobbar som konsult i industrin, bidra med en. Sägs vara sagt av Georges Pompidou: ”Det finns tre vägar till undergång – kvinnor, spel och konsulter. Det behagligaste är kvinnor, det snabbaste är spel men det säkraste är konsulter.”

 31. QED skriver:

  JO kritiserar Forum för Levande Historia för film om de svenska Pol Pot kramarna. FLH är en konstig inrättning som aldrig borde tillkommit med statligt stöd.

  http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/jo-kritik-skakar-forum-for-levande-historia-1.1202947

 32. QED skriver:

  Sveriges Fria Television tar sig an svensk nationalism

  http://svtplay.se/t/140137/grotesco

  Härlig etnomasochism? Nej, bogsera bort Södermalm och SVT till Adenviken. Jag tror förslaget varit uppe förr.

 33. Leroy skriver:

  Bra inlägg Tanja.

  En intressant diskussion om Possitivism vs Hermaneutik. Vad som räknas.
  Vad som kan kontrolleras och ligga till grund för fakta och forskning.

  Humanvetenskap.

  Huvud, hjärta, tanke eller själ, få möjlighet att kunna visa eller leda i bevis.

  Leroy

 34. Adam Weisshaupt skriver:

  QED;
  Skottarna har det etter värre.

 35. QED skriver:

  Per Svensson om svenskarnas utvaldhet

  ”I sin nyligen utgivna historik över svensk religiositet, Gud i Sverige, berättar Göran Hägg om den starkt svensknationalistiska ungkyrkorörelsen som i början av 1900-talet bedrev folkkyrklig väckelse under parollen ”Sveriges folk – ett Guds folk”. Kända företrädare för de ungkyrkliga var den blivande ärkebiskopen Nathan Söderblom, den blivande västeråsbiskopen Einar Billing och den blivande stockholmsbiskopen Manfred Björkquist.

  Hägg citerar en predikan som Björkquist höll i Örnsköldsvik sommaren 1914: ”Intet folk har näst Israels folk såsom Sveriges folk varit löftets folk. Det skall med stor frimodighet uttalas. Det visste våra fäder på 1600-talet och det uttalade de mer än en gång. Och ju mer vi gå in i Sveriges historia och den Svenska kyrkans historia desto klarare blir det oss, att Sveriges folk på ett särskilt sätt är kallat att vara Guds folk.”

  Idén om den svenska särskildheten, Sverige som en skinande stad på en kulle, föddes förstås inte med ungkyrkorörelsen och dog heller inte med den. Generationer av nu levande svenskar har vuxit upp i övertygelse om att just deras land på ett särskilt sätt varit kallat att vara fredens och demokratins och jämlikhetens och välfärdens och antirasismens och jämställdhetens och miljöengagemangets och genusmedvetenhetens fyrbåk i världen.”

  http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=777

 36. Tanja Bergkvist skriver:

  Ursäkta den digitala frånvaron, det tog lite tid att rätta 1.200 matteuppgifter,vissa uträkningar var flera sidor långa. Nu återstår bara lite (?) administration! 🙂 Hoppas jag hinner blogga snart – har bunkrat upp flera artiklar med genusvansinne men just nu är det tidsbristen som gör att jag inte hunnit skriva om det – under tiden kan ni ju friska upp minnet med något gammalt vansinne, vad sägs om Statens Offentliga utredning om genusperspektiv i transportsektorn? SOU 2001:43 om ”Kön i kön” (alltså busskön) 🙂

  Del 1: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/06/17/genusanalys-av-transportsektorn-del-1/

  Del 2: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/06/20/transportgenus-och-politiker-i-kbt-behandling/

  Del 3: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/06/24/genusanalys-av-transportsektorn-del-3/

 37. Tanja Bergkvist skriver:

  Hm, ser att träffar till min blogg kommer från Språkförsvaret http://sprakforsvaret.se/sf/index.php?id=386 Ha ha, de länkar till mitt gamla inlägg om Radetzki :-): https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/06/28/ett-ansprakslost-forslag/

  Åter till de administrativa rutinerna….

 38. Info skriver:

  SPRÅKFÖRSVARETS ARKIV ÖVER OMNÄMNANDEN

  Språkförsvaret har Tanjas blogg registrerad i sitt löpande arkiv över omnämnanden:

  ”ARTIKLAR 1/1 2009 – 30/6 2009
  – – – Sprogmuseets blogg 28/6 2009 – – – Tanja Bergkvist: Ett anspråkslöst förslag? – Tanja Bergkvist Blog 28/6 2009 – – -”

  Och var i det registrerade inlägget finns då Språkförsvaret omnämnt? Svar: I en kommentar av kommentator som kallar sig ”Info”. Jag citerar inledningen:

  ”Info skriver september 2, 2010 kl 9:37 e m
  ENGELSKA (ELLER ARABISKA) I SVENSKA SKOLOR?

  Ja, den frågan har berörts här flera gånger – i samband med att både jag och Tanja uppmärksammat vissa språkkrav från den från Polen inflyttade Marian Radetzki, f.d. professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet. Krav nämligen på att det obetydliga och föga ”tillväxtskapande” språket svenska helt och hållet skulle ersättas av engelska. Se bl.a. Tanjas ”Ett anspråkslöst förslag” 28/6 2009: http:/ /tanjabergkvist.wordpress.com/2009/06/28/ett-ansprakslost-forslag/ .

  En sympatisör och tillskyndare fick Radetzski för övrigt i medicinprofessorn Hugo Lagercrantz (Sv.D. 24/11 2009) – se Infos kommentar 28/3 10.19 fm. till Tanjas inlägg 25/3 2010 ”Ifrågasatte könsmaktordningen – fick sparken”.

  Språkförsvarets senaste nyhetsbrev finner jag nu vara intressant i sammanhanget (tipsinfo inför ev. kommande bok):

  ÖPPET BREV TILL ENGELSKA SKOLAN OM ENGELSKA PÅ RASTERNA ”

  [Härefter citeras detta brev.]

 39. QED skriver:

  Brilliant krönika av Johan Hakelius

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/johanhakelius/article8099243.ab

  (Moderat hälsoläger? Vart är det nya arbetarpartiet på väg?)

 40. HSB2 skriver:

  Mycket märkliga saker som pågår i EnpartiStaten, som vanligt. Som luggad inbetalare av Världens Högsta Skatter så blir jag förbannad över hur skattemedel slösas bort på ren s-t. Dårarna är numera avslöjade i åtminstone Norge, se detta inlägg (http://eusja.wordpress.com/2010/04/26/norway-brainwashed-science-on-tv-creates-storm/)om en avslöjande reporter som intervjuade dårarna och sedan tog svaren till internationellt erkända forskare utomlands för kommentar. De var inte nådiga kan jag säga. När vågar någon reporter göra detsamma i den här lilla randstaten?

 41. Josef Boberg skriver:

  Apropå Norge – så sysslar dom ju offentligt med Trekant 1:8 också (NRK-program ca 29 min).

  Undrar vad som skulle hända ifall en sådan programserie skulle sändas i Sverige ❓

  Skulle wåra ”kära” PyramidMaktHavare tillåta det, månntro…

 42. QED skriver:

  http://www.journalisten.se/debatt/25229/vi-maste-granska-sd-som-andra-partier

  ”Medierna har kritiserats för att inte rapportera om invandringspolitikens negativa sidor, samt försummat att sakligt granska SD. Tyvärr stämmer kritiken och det har pågått i flera år.

  Självcensuren bland journalister har ofta lett till att de väljer att skriva politiskt korrekt – eller inte alls. Det är några av orsakerna till att SD i dag är ett riksdagsparti.

  Tyvärr var mediernas bevakning av SD under valrörelsen skev och osaklig. Inte många journalister, politiker eller andra företrädare för etablissemanget kritiserade att sverigedemokrater hotades och att deras hemsida hackades. I stort sett ingen inom medierna ifrågasatte de vänsteraktivister som, mot demokratiska principer, ständigt störde SDs valmöten.

  Och vad blev resultatet av denna rapportering? Inte så lyckat om målet var att få stopp på SD. I en opinionsundersökning som kom nyligen låg partiet på runt sex procent, en liten ökning jämfört med valresultatet.”

 43. […] Här är filmen! Och 10.8 miljoner till genusmöten! […]

 44. […] några klavertramp i det politiskt inkorrekta träsket, Hur många miljarder? Det går utför… , Här är filmen och 10.8 miljoner till genusmöten, Nytt genusprojekt: ”Jag kan inte tänka abstrakt!”, Repris på genusperspektiv, svensk […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: