”Forskning saknas” på genusvansinne för 225 miljoner och dags att ”reflektera över sin vithet”

Det vore ju bäst för landet om jag blev statsminister

Det vore ju bäst för landet om jag blev statsminister

Här är Aftonbladets artikel om kvinnlig statsminister som jag nämnde i förra inlägget. Mitt svar är inte med eftersom jag inte lämnade mitt telefonnummer och de ville tydligen helst prata med en också, medan jag tänkte att det var bäst att skriva ner mitt svar, så kan inget bli fel. Men de vill ju kunna ställa följdfrågor osv antar jag. I vilket fall så hade de fått tag på Elise Claeson per telefon, och hon är ju en intelligent kvinna, så det är hennes svar som står under ”Är det viktigt att Sverige får en kvinnlig statsminister?” tillsammans Schymans svar. Måste man skaffa en särskild presstele nu också!? Nu har de fått mitt nummer i alla fall, ett av dem, ett ”obefläckat”, som jag inte ringt upp Nationella Sekretariatet med, ha ha! :-). Här kompletterar jag AB-artikeln med mitt svar:

Det här är min nya presstele

Det här är min nya presstele - nu kan media ringa mig

”Jag tycker att det är viktigt att Sverige får en kompetent, kunnig och handlingskraftig statsminister, oavsett kön. Jag tycker det skulle vara trevligt med en kvinnlig statsminister som omväxling så klart, men könet får inte vara ett kriterium. Om vi i framtiden får en kvinnlig statsminister så hoppas jag bara att det inte blir så att kritik av beslut och eventuella felsteg bemöts med genusinfluerade argument, som att kritiken bottnar i att det är en kvinna, och att sakfrågorna och politiken drunknar i sådant där, alltså en könsfixering istället för en bedömning av politiken. Det kan ju bli intressant att se hur genussamfundet hanterar ”en kvinna med makt” – är en kvinnlig statsminister ett offer i egenskap av kvinna, eller är hon (beroende på partifärg då kanske) en Patriarkatets medlöpare? Eller kanske rent ut av en egen individ med fri vilja? Enligt vissa genusforskare står ju också ”den manliga rationaliteten” (som exempelvis präglar ”manligt dominerad” vetenskap som fysik där man hävdar ”objektiva sanningar”) i motsatsförhållande till den kvinnliga dito – hur man nu ska tolka det. Ska kritikerna ta hänsyn till detta i bedömningen av de politiska besluten? En kvinnlig statsminister skulle säkerligen generera en hel del forskningsprojekt och analyser från genushåll som kan bli nog så intressanta, men förhoppningsvis genererar en framtida kvinnlig statsminister välstånd och framtidstro i första hand. Kanske kan en kvinnlig statsminister också stärka tron på kvinnan som en självständig och stark individ som kan tänka själv, något som skulle utmana genussamfundets stereotypa bild.”

Det nya numret av Axess är ute

Det nya numret av Axess är ute

Jag skulle egentligen bloggat igår, men så kom jag på att jag hade deadline på nästa Axess-krönika, och då kom jag på att jag inte skrivit om min förra här på bloggen. För det senaste numret av Axess Magasin, som jag ju brukar uppmärksamma, kom för två veckor sedan. Temat är ”Hemma i Europa” och några av artiklarna går som vanlig att läsa på nätet (”Sverige tror på sina fantasier”, ”Europas mest europeiska land””Maktens konstruktion””Trygghet går före fall””Självbilden utmanas” och så chefredaktörens ledare). Och här vid tidningen ser jag en tidningsbit jag rivit ut ur Metro. I Metro Stockholm kunde man den 1 november läsa på sid 12 under rubriken  ”Kvinnor läser mest för barn” att en ny Sifo-undersökning visar att ”8 av 10 kvinnor svarar att det är de, och inte partnern, läser mest för sina barn” (undersökningen borde för övrigt anmälas till DO för att ha utelämnat samkönade relationer – jag överlämnar detta ärende till kommentatorn Info) och att ”Ungefär hälften av kvinnorna läser för barnen varje dag, medan bara en tredjedel av männen gör detsamma”. Fanny Armbjörnsson, genusforskare vid Stockholms universitet, tycker att detta är ”tråkigt, men inte förvånande”. Vi kan läsa att ”Det är trist för alla, för kvinnorna som får jobba dubbelt och hamnar efter lönemässigt, för barnen som får mindre möjligheter till en nära relation till sin förälder och – inte minst – för männen själva.”

Män kan höja sin livskvalité med "kvinnofällorna"

Män och kvinnor behöver olika roller enligt genusvetarna - nämligen de omvända

Detta är sååååååååå typiskt! När kvinnor stannar hemma med barn är det en ”kvinnofälla”, när män gör detsamma är detta ”bra för barnen” (sedan när bryr sig genusvetarna om dem!?) och inte minst är det ”berikande” för männen och höjer deras livskvalitet. Varför är det som höjer livskvalitén för män en fälla för kvinnor? Jag är så trött på detta hyckleri! Man kan faktiskt hinna med lite av varje om man bara är effektiv, igår skrev jag Axesskrönika på förmiddagen och var sedan med dottern i stan hela eftermiddagen och tittade på julpynt och leksaker, på kvällen hann vi se en djurdokumentär på TV som var mycket lärorik – bla om steklar som använder fjärilslarver som ”surrogatlivmödrar” och sprutar in sina ägg i dem – något för genusvetarna att titta närmare på kanske? Medan jag lagade mat spelade min dotter evolutionsspelet ”Spore” som jag bloggade om för ett tag sedan och sedan spelade vi schack, läste en könskodad saga (Madicken) och sedan såg vi en TED talk på Kunskapskanalen om hur man kan lura sin egen och andras hjärna – också något för genusvetarna, fast man måste förstå sig på fysik, något som kanske är ett hinder för dem som anser att ”objektiv kunskap” och ”manlig rationalitet” infekterat området. Jag ser till att min dotter får möjlighet att odla intressen inom alla områden (utom genusvetenskap), utan att ha en genusvetare flåsandes i nacken. I själva verket är jag bättre lämpad än dem som genuskonsult när det gäller att skapa intresse för ”manligt könskodade vetenskaper”.

Genuspilot - det nya framtidsyrket, bra för både miljö och rättvisa

Genuspilot - det nya framtidsyrket, googla själva!

För att komma till saken, det var hyckleriet jag vill prata om, det som jag skrev om i min förra Axesskrönika. Män med makt – fult, kvinnor med makt – fint. Män som åker jetplan förgiftar miljön, medan kvinnor som flyger jet är ett tecken på att jämställdheten går framåt, och det mår miljön också bättre av. Exakt som artikeln i Metro illustrerar och genusideologin i ett nötskal – sk manliga beteenden och normer förkastas men hyllas när de anammas av kvinnor. På samma sätt är det på många andra områden, det är ju skillnad på folk och folk. Europeisk nationalism – fult. Andra folks nationalism – fint. Vad är i en svensk politikers eller journalists ögon mer naturligt än att stödja en minoritets kamp för ett eget etniskt homogent territorium, medan de med fasa åser de etnisk homogena områden som följer av att folk som kommer till Sverige vill bo med sina landsmän? Själva bor de också till 90% i ”svenska” områden – även om de givetvis önskar att de fick bo mitt  i mångkulturen om de bara hade råd. Eller om den bara låg lite närmare riksdagshuset där de jobbar, eller Östermalm (Södermalm för journalisterna kanske) där barnen ju går i skolan.

har inte Sverige kommit att bli lite extremt?

Har inte Sverige kommit att bli lite extremt? Går civilisationen verkligen framåt bara för att tiden går framåt?

Men vad betyder väl några utstuderade lögner i ett helhetsperspektiv? Sverige är ju (trots det förmenta självföraktet) ett föregångsland vars utveckling alla andra länder också måste genomgå – det är bara en tidsfråga när. Vi har kommit längst och är mest toleranta. Så toleranta att det är bäst att låta andra föra berörda gruppers talan mot deras vilja – precis som genusvetarna för alla kvinnors talan, de vet ju bättre än vi vad vi egentligen tycker och tänker. Alla som inte delar de officiellt fastslagna åsikterna är dessutom extremister. Och på tal om extremism, och förlåt att jag svävar iväg igen, låt mig få påtala en liten inomeuropeisk iakttagelse jag gjort: ledaren för det (i svensk media) ”ultranationalistiska högerextrema” bulgariska partiet Ataka omtalas i bulgarisk press istället som ”Siderov, som inte har en enda akademisk examen”. Alltså: en politiker, och dessutom partiledare, utan en enda akademisk examen! Detta är riktigt illa – sett ur ett bulgariskt (och många andra länders) perspektiv. Sveriges riksdag är full av sådana här extremister som saknar högre utbildning. Ska det verkligen få vara så här i en demokrati, är det inte lite extremt? Kanske inte lika extremt som genusvansinnet, men ändå. Kanske något att åtgärda i den kommande grundlagsändringen?

Som ni minns påbörjades denna den 2 juni och regeringen och hela Sveriges församlade journalistkår uppmärksammade detta stort i alla medier och proffstyckarna fick tycka till i TV och radio och framförallt fick medborgarna komma till tals, något jag bloggade om här (längst ner) när det var aktuellt.

Man slog på stort för att uppmärksamma medborgarna om den 2 juni. På Riksdagens hemsida kan man leta på allmän information om Demokrati, klicka klicka på Grundlagarna och då ser man nyheten i den lilla rutan till höger. DETTA KAN INGEN HA MISSAT!

Man slog på stort för att uppmärksamma medborgarna om den 2 juni. På Riksdagens hemsida kan man leta på allmän information om Demokrati, klicka klicka på Grundlagarna och då ser man nyheten i den lilla rutan till höger. DETTA KAN INGEN HA MISSAT!

Expressen hade häromdagen en ledare där man propagerar för fler genuspedagoger Vad gör egentligen en genuspedagog? Jag har tagit upp detta i min genomgång av SOU 2006:75 (del 1 , del 2 , del 3 , del 4) – bland annat ska förskolepersonalen ”[köns]avkoda allt material [leksaker] och ge det samma status” – hur det ska gå till i praktiken framgår som vanligt inte.

Genusglasögonen ska på i tid!

Genusglasögonen ska på i tid! De här är utvecklade av Nationella Sekretariatet

I Expressen får vi veta att DEJA just släppt ytterligare en rapport i raden, nämligen ”Rapport 11 – Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt – jämställdhetsarbete i skolan”. Denna rapport är på symboliska 88 sidor och jag har just printat ut den och återkommer i ärendet så fort jag plöjt den. Oroa er inte, det får bli en serie på 4-5 inlägg. En genusrapports vansinne får inte plats i ett enda inlägg, inte ens i mina. Jag återkommer också i Ljungbyärendet, eftersom det 1) var värre än jag trodde – har nu läst varje bokstav i rapporten, och 2) det visar sig att ”Forskning saknas” på hur genusintegreringen ska gå till! Här JÄMI:s egen rapport om att de inte själva vet varken vad de sysslar eller ska syssla med. Den som vill höra om detta live, dvs ”att det finns stora forskningsluckor inom jämställdhets-området. För att diskutera orsaker till detta och förutsättningar för ny forskning” när det gäller jämställdhetsintegreringen, kan åka till Göteborg och sätta den utlovade lunchbuffén i halsen den 15 december.

Sekretariatet har inte hunnit utveckla verktygen på 15 år

Sekretariatet har inte hunnit utveckla sina genusverktyg på 15 år och 225 miljoner har inte heller hjälpt

Vi andra kan läsa om det i senaste numret av nyhetsbrevet Genusperspektiv på sidan 2 under ”Många frågetecken kring regeringens jämställdhetsintegrering” – och glöm inte att regeringen gav Nationella Sekretariatet i uppgift att tillhandahålla stöd och kompetens till jämställdhets-integreringen redan 2008 när dessa miljoner avdelades (regeringsbeslutet första sidan överst). Och glöm inte heller att jämställdhetsintegrering har varit Sveriges strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen ända sedan 1994 (Prop. 1993/94:147). Så här står det i Genusperspektiv:  ”Jämställdhetsintegrering började användas under mitten av 1990-talet, men idag, ungefär 15 år senare finns fortfarande stora kunskapsluckor när det gäller hur och om strategin fungerar.” Ändå har man sjösatt implementeringen för 225 miljoner kronor utan att ha ”utvecklat konkreta verktyg” vilket jag ju nyligen bloggade om. Detta visar ju också Ljungbyrapporten där man efter 10 månader och några miljoner in på projektet fortfarande ”saknar konkreta verktyg”. Det visar sig inte helt oväntat att detta är själva syftet med hela den här cirkusen – ”processledarna” ska leda en ”process” i all oändlighet. Jag har just lyckats bevisa detta och ska spamma utvalda riksdagsledamöter i ärendet.

Vilken hudfärg får du av att läsa min blogg?

Vilken hudfärg får du av att läsa min blogg?

Vi kan också se (Nordiska institutet för kunskap om kön) att det är dags för kvotering av minoriteter där alla, i synnerhet vita ”majoritetskvinnor”, uppmanas ”reflektera över sin vithet”. Är inte hudfärg en social konstruktion? Jag ska personligen undersöka hur mycket ljus min hy reflekterar, detta är väl det bästa kriteriet för att avgöra graden av vithet antar jag. Eller ska man bara grubbla rent allmänt över sin hudfärg? Är den förresten inte mer gul än vit? Eller röd av högt blodtryck om man just läst en genusartikel, eller är den vit då eftersom man blir medvetslös och hamnar i koma? Är det genusvansinnet som skapar vitheten? Vilken färg får er hy efter att ha läst ett av mina blogginlägg?

Uppdatering: Minns ni denna debattartikel från 2007 i Sydsvenskan ”Ställ de självklara sist i rekryteringen!”: ”Det manliga monopolet i näringslivets maktstrukturer måste brytas. Ställ alla vita, långa, heterosexuella, blonda och blåögda män mellan 40 och 50 år längst ner i anställningshierarkin de närmaste fem åren, skriver Zoran Alagic, presschef på Lärarnas riksförbund, och Kurdo Baksi, redaktör för Svartvitt.se.” Dags att rusta upp rasbiologiska institutet?

 

Annons

43 Responses to ”Forskning saknas” på genusvansinne för 225 miljoner och dags att ”reflektera över sin vithet”

 1. Olle skriver:

  Hur definieras hudfärg? Används CIE-koordinater eller har begreppet sin egen skala?

 2. Ulf Åkesson skriver:

  Tanja:

  Min hudfärg blir klart revolutionär! 😉

 3. Pelle P skriver:

  Har följt din blogg ett tag och blir mer och mer fundersam över hur du orkar med?! Du läser ju uppenbarligen en hel del (rapporter, tidsskrifter, avhandlingar etc) som rör genus och jämställdhet. Hur kan du då så totalt undgå att förstå de mest grundläggande delarna av arbeta kring och med jämställdhet? Det verkar ju nästan som om du inte VILL förstå eller?

  Nog för att det finns en hel del tyckare, feminister, forskare, skribenter och andra som sysslar med jämställdhet och ibland är ute och snurrar i det blå. Men betyder det att ALL forskning och allt arbete med jämställdhet och genus är förkastligt? Är det total konsensus kring forskning inom matematiken eller fysiken? Ibland känner jag mig helt matt av människor som inte vill förstå och tar det som sin livsuppgift att raljera och kritisera sånt som de uppenbarligen inte har någon som helst ambition att vilja lära sig något om.

  Varifrån får du din energi att vara så negativt inställd? Varför är alla som ens föreslår att genus faktiskt påverkar individers handlingsutrymme inte riktigt kloka? Vad hände med lite klassisk ödmjukhet och öppenhet för klassisk bildning (som ju exempelvis din favorittidskrift, den inte så lite normativa Axess har som ledstjärna).

 4. QED skriver:

  Tack, Tanja för att du orkar avslöja den politiserade kunskapsproduktionen.

  Här är en rolig serie

  Vetenskapliga områden ordnade efter renhet:

  http://xkcd.com/435/

  Hur lång tid tar det avslöja en bedragare inom olika områden?

  http://xkcd.com/451/

 5. Info skriver:

  HÖGLÄSNING FÖR BARN OCH FÖRSTÅELSE AV FEMINISMEN

  Tanja – jag råkade se, att du åkallade mig på ett ställe. Ja, det du påpekar är förvisso ett ärende för DO. För att inte säga två. Den nämnda SIFO-undersökningen har också utelämnat andra populära konstellationer – t.ex. polyamorösa familjebildningar. T.ex. bestående av fem karlar och två kvinnor. Hur vet man vem som ska läsa, pappa eller mamma, om man inte ens vet vem pappa är?

  Nej, det här blir för invecklat för tillfället.

  Som hastigast kan jag bara nämna, att min mamma, som efter sitt giftermål ingick i och förblev i en på sin tid högt respekterad husmorstillvaro, aldrig läste högt för mig. Det gjorde däremot ofta den där mannen, som aldrig hört talas om ordet ”pappamånader” och alltså inte kunde ”knyta an till sitt barn”. Min pappa alltså. Han gick till kontoret varje morgon och återkom hem lediga kvällar och helger, varvid han gärna läste (liggande på rygg på en soffa) några avsnitt ur min favoritbok, Viktor Rydbergs ”Fädernas gudasaga berättad för ungdomen”.

  Snart nog lärde jag mig sen läsa på egen hand.

  HUR MAN FÖRSTÅR FEMINISM PÅ RÄTT SÄTT, ETT EXEMPEL (Kapten Klänning II)

  Sign. Pelle P undrar över, om Tanja och vi andra (de flesta) har missförstått KONTEXTEN i den feministiska DISKURSEN. Ett förslag: Kanske borde vi mera ingående studera en välkänd medarbetare i DEJA-projektet, Tomas Wetterberg. Själv exemplarisk och fullärd på genusfronten kan han kanske tjäna oss andra som ett upplysande föredöme? (Se särskilt det understa stycket.)

  Här några rader ur en presentation av Tomas Wetterberg i Svenska Dagbladet 25/11 2004:

  ”Tomas Wetterberg är övertygad feminist. Häromdagen läste han en krönika i en stor morgontidning, där skribenten på något sätt jämförde kvinnor med tikar. Tomas blev så rasande att han genast sa upp prenumerationen.

  – Artikeln visade att skribenten inte förstått något om hur genussystemet fungerar.

  Sådan är han, Tomas Wetterberg. Glad och trevlig, men pang, så kan han bli såå arg då någon inte delar hans feministiska livssyn. Till vardags arbetar han som sekreterare i regeringens ”delegation för jämställdhet i förskolan”. För honom är ord som patriarkat och könsmaktsordning lika naturliga som skiftnyckel och offside. – – –

  Omvändelsen skedde i början av 90-talet då han läste kvinnovetenskap [men inte biologi, etologi, genetik, medicin m.m.] vid Örebros högskola. Bland annat fick han i uppgift av sin lärare att skriva om en kvinnlig förebild. Han valde att skriva om sin mamma.

  – När jag intervjuade henne såg jag plötsligt kvinnohistorien livs levande. Hon hade ju slitit och kämpat för att vi ungar skulle ha det bra. Pappa jobbade visserligen hårt, men söp upp de mesta av pengarna på helgerna. Under kursen insåg jag allt tydligare att alla problem är mitt och andra gubbars fel. Och jag kände en stark skuld.

  Varför skuld, det är väl inte ditt fel att andra män betett sig som skitstövlar?

  – Kanske inte. Men jag tillhör den könskategori som tar för sig av de fördelar som det innebär att vara man, och förtrycker, eller kanske jag ska säga
  underordnar, kvinnor. – – –

  Fast Tomas Wetterberg vill mycket mer än så. Feminismen är en radikal politisk ideologi som vill vända upp och ned på samhället, säger han.

  – Patriarkatet, alltså synsättet att allt vad män traditionellt gjort värderas högre än det kvinnor sysslat med, omsorg och annat arbete med människor, måste bort. Folk i näringslivet måste bli medvetna om att marknaden styrs av manliga normer. Och politiker borde lägga sig i lönesättningen mera.

  Men i dag är ju många kvinnor ute och kämpar på samma arenor som män, de gör karriär och vill tjäna mycket pengar?

  – Ja, men för att lyckas måste de ta till sig den rådande patriarkala strukturen. I slutänden handlar feminismen egentligen inte om män och kvinnor, menar Tomas Wetterberg. KÖNET ÄR BARA EN KONSTRUKTION och det han vill motarbeta är det slags maskulinitet som både män och kvinnor kan stå för – konkurrens, hårdhet, snabbhet, våldsamhet med mera. MÅLET ÄR ETT SAMHÄLLE UTAN KÖNSSKILLNADER. – – – ”

 6. Tanja Bergkvist skriver:

  Olle, exakt, hur? Därför jag just gjorde en liten uppdatering längst ner i inlägget. Minns ni denna debattartikel från 2007 i Sydsvenskan ”Ställ de självklara sist i rekryteringen!”: ”Det manliga monopolet i näringslivets maktstrukturer måste brytas. Ställ alla vita, långa, heterosexuella, blonda och blåögda män mellan 40 och 50 år längst ner i anställningshierarkin de närmaste fem åren, skriver Zoran Alagic, presschef på Lärarnas riksförbund, och Kurdo Baksi, redaktör för Svartvitt.se.”

  Dags att rusta upp rasbiologiska institutet kanske? Eller har Alagic och Baksi utvecklat en egen metod för registeringen? Möjligtvis tillsammans med genusmaffian?

 7. Tanja Bergkvist skriver:

  Ulf, det låter bra! Fienden ska krossas! 🙂

 8. Tanja Bergkvist skriver:

  Pelle P, ”Men betyder det att ALL forskning och allt arbete med jämställdhet och genus är förkastligt?”

  Nej, givetvis inte. Jag bloggar ju bara om det jag tar del av, det jag läser, och därför kan uttala min åsikt om. Av någon anledning tycks jag alltid råka välja de mest absurda rapporterna, utredningarna och analyserna! Troligtvis flödar det av vettigt material – med det tycks jag ha svårt att hitta. Tipsa mig gärna! 🙂 Jag följer både Nationella sekretariatets hemsida, Genusflödet på genus.se och sekretariatets nyhetsbrev och tror inte det är mycket jag missar. Var finns allt det andra som du pratar om?

  ”Vad hände med lite klassisk ödmjukhet och öppenhet för klassisk bildning”

  Jag är ödmjuk. Och beredd att omvärdera mina åsikter i ljuset av ny information. Som varje sann vetenskapsman (jag menar vetenskapskvinna, eller ska det vara vetenskapsvarelse?) Klassisk bildning! I genus!? 🙂 Ge mig den klassiska genusbildningen bara, så ska jag läsa igenom den. Menar du Butler? SCUM-manifestet? Ursäkta min dåliga bildning, avser du andra klassiska mästerverk? I så fall – vilka?

  Givetvis påverkar könet våra livsval, men till skillnad från genusvetarna, så anser jag att det inte är skadligt att bli sjuksköterska om man är kvinna, eller bilmekaniker om man är man. Och även om 90% av alla sjuksköterskor skulle vara kvinnor och 90% av alla bilmekaniker vore män – vad är problemet? Anser du att du vet bättre vad andra vill göra med sina liv? Har du själv valt en könsstereotyp utbildning? Eller har du förgått med gott exempel och varit normbrytare?

  Själv bidrar jag positivt till genusstatistiken genom att vara kvinnlig matematiker. Inte för att matematikersamfundet bryr sig om mitt kön – de är mer intresserade av min forskning. Det är folk som inte har ett normalt jobb att gå till som är könsfixerade. De har ett konstgjort uppdrag som övervakare. Dock består de till 70-100% av kvinnor (statistik här: http://www.genus.se/resurser/genusstudiersverige/), vilket man ju borde uppmärksamma dem på. Övervakarna anser att vi har ”formell jämställdhet” (då kvinnor och män har samma möjligheter på pappret) men att vi inte har ”reell jämställdhet” (då utfallet inte är 50/50). Hur sjukt detta är säger sig självt. Låt alla vara den de vill och välja vad de vill (för att använda en genusfloskel)!

  PS! Hur kommer det sig att det i Asien är så många kvinnor i tekniska utbildningar, trots att det inte finns en genusvetare i sikte? Medan man i Västeuropa ser en tydlig trend att antalet kvinnor som väljer tekniska utbildningar avtar i samma takt som genusvetarna ökar?

 9. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, roligt! Och notera att matematikern på bilden är en kvinna :-).

 10. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ha ha ha! 🙂 Tack för denna fantastiska intervju med Tomas Wetterberg. Ja jag ser nu att han varit inblandad som ämneskunnig i den SOU 2006:64 (som jag bloggat om i fyra delar): http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/72/88/1a5ba502.pdf

  ”Till sekreterare för delegationen förordnades den 1 december 2003 ÄMNESKUNNIGE Tomas Wetterberg (tom 17 juli 2006)” (sid 3 längst ner i pdf:en).

  Vad världen är liten! Eller snarare genusväldet. Ett litet Genusvälde styr hela världen! Samma personer tycks återkomma hela tiden. Kan de åtminstone inte konstruera om sina namn och sitt kön då och då så att det inte framgår lika tydligt att det handlar om några få individer med oinskränkt makt. De har byggt upp en hel maktstruktur. Ingår det inte i deras uppdrag att därför rasera densamma!? Eller skådar mitt genuskritiska öga återigen hyckleri?

 11. Tanja Bergkvist skriver:

  Ha ha kolla vad jag fann bland kommentarerna på Genusnytt: http://svtdebatt.se/2010/11/jag-star-for-mitt-raseriutbrott-och-fler-kvinnor-borde-gora-som-jag/ Konstigt att jag inte får sådana utbrott, trots att det är betydligt allvarligare med genusvansinnet än att inte hitta vad man ska ha på sig för kläder. Tänk om jag samlar på mig ilska och sedan bara exploderar, kanske mitt på ett genusseminarium. Jag hoppas någon är där att filma då. 🙂

 12. Josefina Bergfast skriver:

  Intressanta synpunkter, sunda, som du för fram. Tack.
  Men en fundering slog mig häromdagen, kanske i samband med någon Eurabia-tanke, och också kanske det sista ”hedersmordet”?…
  Kanske finns det ”intressesfärer” som trycker på enormt mycket med det här med genusforskning och kvinnors och mäns jämställdhet och ”lika värde” just p.g.a. den mycket stora utomeuropeiska invandringen till hela Europa?…
  Som ett försök att bygga ett slags ”motståndsmobilisering” mot att en ”nedvärderande” (?), eller ”begränsande” syn på kvinnors resurser, förmågor och ”värde utanför hemmet”, flyttar fram sina positioner? Att samhället alltså i synen på flickor och kvinnor skulle anses ”kliva bakåt” i ”utvecklingen” om flickor och kvinnor ”hade mage” att vilja ägna sig åt någon verksamhet som befinner sig ”utanför hemmets väggar”? (Alltså att vi kanske skulle ”riskera” att kliva ”tillbaka” hundra år, eller så, om inte en ”aktiv mobilisering” fördes?….)
  Annars håller jag med dig om hysterin och vansinnigheten i hela ”läran”.
  Det hela blir som en helig lära som inte får ”ifrågasättas” för då är man: a)bakom flötet, b) oupplyst, c) reaktionär, d) religiös farlig fascist, som inget hellre vill än mörda de flesta kvinnor som över huvud taget vill yttra sig, dvs. en kvinnoförtryckare av högsta kalibern?
  Att inte vilja acceptera naturliga skillnader blir en aning fanatiskt i sig självt, minst sagt..

 13. Dalahest skriver:

  @ Pelle P

  ”Varifrån får du din energi”

  Jag gissar på en kombination av sunt förnuft och hög intelligens.

 14. Björn Östlund skriver:

  Tack för att du fortsätter att ifrågasätta det man inte får ifrågasätta. Pelle P:s önskade ödmjukhet kan jag vara utan. Tanjas kritiska röst är sällsynt och därför mycket värdefull.

 15. Erik skriver:

  Pelle P:

  ”Har följt din blogg ett tag och blir mer och mer fundersam över hur du orkar med?! Du läser ju uppenbarligen en hel del (rapporter, tidsskrifter, avhandlingar etc) som rör genus och jämställdhet. Hur kan du då så totalt undgå att förstå de mest grundläggande delarna av arbeta kring och med jämställdhet? Det verkar ju nästan som om du inte VILL förstå eller?”

  Det verkar snarare som om du Pelle förväxlar mening och resultat.

  ”Nog för att det finns en hel del tyckare, feminister, forskare, skribenter och andra som sysslar med jämställdhet och ibland är ute och snurrar i det blå. Men betyder det att ALL forskning och allt arbete med jämställdhet och genus är förkastligt?”

  Det är inte alls vad Tanja B har skrivit så det där kallas ”halmgubbe” hon har sagt att alla försök att underordna andra fält genusperspektiv är förkastliga vilket hon tydligt sade på filosofiska rummet.

  ”Är det total konsensus kring forskning inom matematiken eller fysiken?”

  Matematiken och fysiken är inte konsensus-baserade utan resultatbaserade. Just att du frågar om konsensus bekräftar de fel i genusstudier som Tanja B påpekat. Bara folk håller med tror ni det är sant, precis som folk i ”bystander effect” så inbillar ni er konsensus är bevis på nånting.

  ”Ibland känner jag mig helt matt av människor som inte vill förstå och tar det som sin livsuppgift att raljera och kritisera sånt som de uppenbarligen inte har någon som helst ambition att vilja lära sig något om.”

  Den ovanstående texten är full av retoriska fel, för det första är din känsla inget mått på fakta och för det andra så ger du inga argument som stödjer ditt påståendet överhuvudtaget. För allt i världen verkar Tanja ha läst mer genusstudier än du för hon är den enda som framför något ur dem.

  Syftet med en debatt inte att få motdebattören att tycka annorlunda. Syftet med en debatt är att presentera sina ståndpunkter så publiken kan göra ett informerat val i berörda frågor.

  ”Varifrån får du din energi att vara så negativt inställd?”

  Frågan bör snarare vara varifrån genusforskare får sin energi att vara så negativt inställd till en av Sveriges största befolkningsdelar.

  ”Varför är alla som ens föreslår att genus faktiskt påverkar individers handlingsutrymme inte riktigt kloka?”

  Av samma anledning som personer som samlas på Roswell konferenser och har konsensus om att ha blivit bortförda av aliens inte är kloka. För att de hävdar nåt de helt saknas nåns om helst bevis för.

  Hade det FUNNITS bevis är det de du hade framlagt här och nu, inte gnällt och försökt hävda dina känslor som sakargument.

  ”Vad hände med lite klassisk ödmjukhet och öppenhet för klassisk bildning (som ju exempelvis din favorittidskrift, den inte så lite normativa Axess har som ledstjärna).”

  Om man sitter och kritiserar vita män kanske man inte skall försöka inbilla folk man är ödmjuk inför klassisk bildning. Det kanske verkar lite retarded att be om respekt på basis av nåt man bevisligen inte har den minsta respekt för.

  Du vill alltså att Tanja skall respektera klassiska auktoriteter medan hela ditt område bygger på att inte göra det och vara fri att hitta på vad som helst och hänvisa till att ni kommit överens (konsensus) om att detta är sant

  Pajasforskning är vad konsensus är.

 16. Erik skriver:

  Pelle P:

  Du kanske kan börja debatten med att berätta vilken klassiska bildning som genusvetenskap, eller kvinnohistoria, eller womens studies bygger på och vad det är för ödmjukhet du menar.

  För debattens börjans skull så kan jag påpeka att exempelvis kritik mot Aristoteles hänvisningar till ”Man is a rational animal,” missar att Aristoteles inte pratade engelska.

  ”Greek and Latin both ”mark” the male as well as the female in their vocabulary: anér in Greek and vir in Latin both mean ”man=male”; gyné in Greek and femina in Latin both mean ”woman”; and ánthrôpos in Greek and homo in Latin both mean ”man=person.” Aristotle said ”ánthrôpos,” not ”anér;”

  Så hur vore det med lite ödmjukhet från din sida tilld en klassiska bildning du vill prata om?

 17. Tanja Bergkvist skriver:

  Josefina, ja man kan säga att genusforskarna är aningen fanatiska- – milt uttryckt… Här en känd genusprofessor på temat du tar upp: http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/25/risk-att-mellanosternmannen-uppmuntrar-svenska-patriarkatet

  Erik, tack för hjälpen med att sätta Pelle på plats ;-).

 18. TS skriver:

  Det jag inte begriper är varför kvinnor som nu faktiskt har en enorm makt, INTE utnyttjar den på rätt sätt. Varför måste de gå fram som en bulldozer? Vi vill ha mammor som förr i tiden: ödmjuka varelser som nu har lika mycket att säga till om som männen på alla fronter. Varför måste de bete sig som utsvultna grottvarelser. Det är något slafsigt över det hela.
  Typiskt!
  Från att ha varit de sympatiska, förtryckta, går det inte lång tid efter den vunna friheten innan folk börjar bete sig som primitiva människor, oftast värre än sina förtryckare – så har det varit med nationer, folkgrupper, klasser och nu är det kvinnor…

 19. Josef Boberg skriver:

  ”Tanja Bergkvist skriver:
  november 22, 2010 kl 7:56 e m

  Ulf, det låter bra! Fienden ska krossas! 🙂

  Nja… – Tanja – jag tror mera på ”icke göra”principen.

  Apropå forskningen som sådan – Kaliber 14 maj 2006: ”Reportaget belönat med en Guldspade 2006 ! – Beställningsjobb och köpt tystnad – är den fria forskningen hotad ?”

 20. Pelle P skriver:

  Det verkar som om det är på sin plats att förklara ett och annat eftersom det tydligen är lätt att bli missförstådd på detta forum.

  Info- Du skriver ”Sign. Pelle P undrar över, om Tanja och vi andra (de flesta) har missförstått KONTEXTEN i den feministiska DISKURSEN.” Jag har varken tagit upp begreppen Kontext eller diskurs och skulle därför be dig att inte redogöra för sådant jag inte skrivit. Dessutom kan du sluta raljera över just de två begreppen eftersom de på intet sätt är kopplade till just genusvetenskap eller jämställdhet utan sociologiska och samhällsvetenskapliga termer som används inom flera olika forskningsdicipliner. Tack.

  Tanja Bergkvist – Att du anser att alla de artiklar och rapporter du har tagit upp är absurda får nog stå för dig. Jag kan inte svara för alla eftersom jag inte lusläst hela din blogg, men bland annat DEJA-rapporterna är helt rimliga och om de anses absurda är det nog hos mottagaren den bedömningen ligger. Ett av de mer centrala problemen som jag hittar i dina resonemang är att du inte skiljer på den strukturella nivån och den partikulära nivån. Ett problem på den ena nivån betyder inte att vi har ett problem på den andra nivån. Att jag påpekar detta är inte på något sätt ett angrepp mot dig eller ett inlägg för att dumförklara dina åsikter (vilket vissa andra på din blogg med tydlig klarhet ägnar sig åt). Jag vill bara höra hur du resonerar kring detta. Låt mig exemplifiera. Du skriver att du inte anser att det ”är skadligt att bli sjuksköterska om man är kvinna, eller bilmekaniker om man är man. Och även om 90% av alla sjuksköterskor skulle vara kvinnor och 90% av alla bilmekaniker vore män – vad är problemet?” Här är du ju själv inne på de två nivåerna. Det är inget problem om en kvinna vill bli sjuksköterska eller en man mekaniker. Eller en kvinna doktor i matematik och en man förskollärare. Problemet gällande just yrkesval och den könssegregerade arbetsmarknaden är ju att den är just könssegregerad. Kvinnor arbetar mer inom den offentliga sektorn och män i den privata. Kvinnor mer med vårdande yrken, män i tillverknings och producerande yrken. Detta innebär per automatik kanske inte ett problem, det är när man lägger ett maktperspektiv på det hela som det blir problematiskt. Lönerna är högre inom de manliga yrkena. men framför allt är arbetsvillkoren desto mer gynnsamma för de yrken där män är överrepresenterade. Bland annat gällande arbetsgrupper storlek etc.
  På individnivå skiter jag och många med mig (hur är det ni nedlåtande brukar kalla oss…genusfundamentalister?!) i hur folk väljer att leva sina liv. Det är på aggregerad nivå och i strukturerna som då formas som problemen ligger. Detta är en av dessa saker som jag anser att du borde fundera på innan du bara fortsätter raljera. Om du nu har något viktigt du vill säga, varför då göra det med sånt förakt och så mycket sarkasm?! Du vinner ju inte över några nya anhängare utöver de (framförallt manliga…lite paradoxalt eller?) underhuggare du har här på bloggen. Och de gudfruktiga som läser Världen idag. (vilket för övrigt är lite märkligt, hur kan du skriva i en sån tidning. Går gud att rationellt bevisa? Men målen kanske helgar medlen eller?

  Och så till sist till den gode Erik som av någon anledning verkar ha tagit illa vid sig av vad jag skrev. Här Erik, bara för dig…
  Erik – Du säger att jag ”förväxlar mening och resultat.” Hur menar du då? Jag förstår inte hur du tänker.
  ”alla försök att underordna andra fält genusperspektiv är förkastliga vilket hon tydligt sade på filosofiska rummet.” Har lyssnat på filosofiska rummet och det som jag tycker är det som man måste ta fast på är att att universitet bara följer den politik som gäller i sverige. Tro det eller ej Erik men jämställdhet är ett eget politikområde. Detta innebär ju bland annat att man måste skilja på vad som är politik och vad som är forskning. Inte blanda ihop det hela som ständigt görs på bland annat denna blogg. Är det politik så är det politikerna som vi har valt som man kan vara arg på om man tycker de har gjort fel. Bland annat gällande att vi exvis skall ha genuspedagoger på förskolor etc. Är man tveksam till genusvetenskapliga teorier så får man ifrågasätta forskarna bakom detta. Men att hejvilt blanda äpple, päron och ett och annat russin i debatten blir inte något annat än…ja nån jävla form av äcklig fruktsallad… 🙂
  När det gäller konsensusdiskussionen så blir jag lite oförstående till ditt inlägg. Jag är ganska säker på att du har missförstått vad jag skrev. Jag menade bara på att när Tanja angriper ”genusväldet” som hon kallar det, så är det en homogen värld hon verkar vilja angripa. Men sanningen är ju att genusvetenskapen, likt all annan samhällsvetenskap, har en stor flora av motstridiga och kontradiktoriska teorier och åsikter. Det är ju detta som gör hela det samhällsvetenskapliga fältet så spännande! Den dynamik som finns. Ibland får jag för mig att det som Tanja, och många naturvetare med henne, har problem med är just denna skillnad i forskningstradition. Samhället är dynamisk och skall man då ha teorier om detsamma så måste de också innehålla någon form av dynamik. Sen om det uppfattas som att man saknar ”resultatfokus”, ja då är det väl ett problem som ligger hos den som betraktar det hela, inte hos forskningen…
  Jag har inte sagt att detta är en debatt, det är du som insinuerar att det skulle vara det. Så jag förstår inte varför jag inte kan få uttrycka en känsla. Är det fel?
  Du menar att ”frågan bör snarare vara varifrån genusforskare får sin energi att vara så negativt inställd till en av Sveriges största befolkningsdelar.” Jag är inte på det klara med exakt vad du menar. Uppfattar du att genusforskare är negativt inställda till gruppen män eller gruppen kvinnor? I vilket fall som helst så är jag ganska säker på att de seriösa genusforskare (inte tex Per Ström som ju numer kallar sig genusforskare. Ska jag kalla mig matematikprofessor nu, så att alla begrepp förlorar sina ursprungliga innebörder…) som verkar i sverige inte är negativt inställda till vare sig gruppen kvinnor som gruppen män. Det är strukturer, normer och ordningar som man problematiserar och kan uppfatta som icke önskvärda.
  ”Av samma anledning som personer som samlas på Roswell konferenser och har konsensus om att ha blivit bortförda av aliens inte är kloka. För att de hävdar nåt de helt saknas nåns om helst bevis för”. Men kära Erik, med den retoriken som du har så faller ju i princip all politik som vi har i det här landet. Vi kan ju i princip inte bevisa med exakthet att några politiska insatser vi genomför kommer att leda till de exakta resultat vi förväntar oss. Och då kan vi ju lägga ner all samhällelig verksamhet som inte innbär kontrollerade satsningar i extremt små format.
  Sen avslutar du med ett resonemang kring vita män och auktoriteter som känns väldigt märkligt. Hur kan du från vad jag skrev få det att handla om vita män? Var kom dem ifrån? Från Axess redaktion? 🙂 Allt jag skrev var att jag skulle uppskatta om vi kan ha en debatt )nu skriver jag debatt Erik. Nu. Inte innan.) som grundade sig på lite ödmjukhet från båda sidorna. Det känns lite förlegat att ha någon jävla sandlådediskussion kring dessa ämnen som mer hade platsat på Debatt på SVT. Du hade ju lyssnat på filosofiska rummet. Och om du lyssnar på något mer avsnitt än det där Tanja var med så vet du ju hur en bra debatt (eller, kanske mer diskussion då. My bad!) kan vara. Lite respekt för varandra och ämnet.

  ”Pajasforskning är vad konsensus är.”
  Ja, vad ska jag säga. Jag håller ju inte med dig i alla fall. Så vi har inte konsensus. I alla fall något…

 21. Pelle P skriver:

  Och för övrig. Vad i helvete har Aristoteles med detta att göra? Blanda inte in honom. Han har inte gjort någon illa… 🙂

 22. P.E. King skriver:

  Tack för ytterligare ett läsvärt inlägg, Tanja!

  Funderar på min färg just nu… hmm… är inte färg egentligen en subjektiv uppfattning hur vi uppfattar ljus med olika våglängd?

  Konsensus, färg, subjektiv uppfattning, anpassning, konflikträdsla, jämställdhet… att vara på samma våglängd… tja, vem vet? Ursäkta mina spridda tankar, men är lite trött just nu – dock, alltid lika upplyftande att läsa kommentarer som Infos och Eriks! 😀

  Exempel på konsensus med glimten i ögat från min sida:
  Ledarskap i främmande kulturer : en kvalitativ studie av franska chefer verksamma i Sverige

 23. Dalahestur skriver:

  TS

  ”och nu är det kvinnor…”

  Femimister.

 24. Dalahest skriver:

  Till TS

  Generalisera inte kvinnor. Det är feminister (speciellt radikalfeminister)som beter sig primitivt.

 25. Erik skriver:

  Pelle P:

  ”Och för övrig. Vad i helvete har Aristoteles med detta att göra? Blanda inte in honom. Han har inte gjort någon illa… ”

  Det har inte de flesta ANDRA vita män heller
  Det hindrar inte genusforskare från att göra DEM illa.

  Kritiska vithetsstudier my ass! Rasism och sexism kallar ni forskning!

 26. Erik skriver:

  Pelle P:

  ”Och för övrig. Vad i helvete har Aristoteles med detta att göra? Blanda inte in honom. Han har inte gjort någon illa… ”

  Det har inte de flesta ANDRA vita män heller
  Det hindrar inte genusforskare från att göra DEM illa.

 27. Jonte skriver:

  Haha! Nordiska Institutet propagerar för etnisk medvetenhet! Är du säker på att det inte var nordiska förbundet? 😉

  Det är sjukt kul att ”antirasister” måste vara etniskt medvetna för att veta vem som är dum med vem, och ”feminister” alltid måste betona könsskillnader för att kunna välja vilket beteende som ska moraliseras.

  Under tiden går alla andra runt och respekterar varandra oavsett hudfärg eller kön. Förutom i mångkulturen då, som förövrigt inte skulle finnas om ”antirasisterna” i makten faktiskt var etniskt medvetna och realistiska.

  se detta south park-avsnitt: http://www.southparkstudios.se/episodes/408/

 28. Info skriver:

  DEN IDEALISKA BAKVÄGEN TILL ENPARTISTATEN

  Sjupartiet = Den Välkamoflerade enpartistaten.

  Sundbybergs kommun utgör det senaste exemplet på samarbete över de påstådda blockgränserna. I och med att De Rödgröna i ett känsligt läge bildat koalition med Alliansens Kristdemokraterna och Centerpartiet.

  Dvs. kanske inte riktigt allas belåtenhet. Det var just däri det känsliga låg. Det var just därför koalitionen bildades. I kommunfullmäktige finns nämligen också det Onämnbara Partiet, som med hot om visst inflytande hotade Sjupartiet med sina befarat avvikande åsikter i vissa frågor. Och därmed befarade hot om något som kunde likna en tvåpartistat.

  Socialdemokraterna röstade inför samma hot i riksdagen igår emot ett av sina egna förslag.

  Idag röstar riksdagen igenom för hela Sverige genomgripande grundlagsändringar i enlighet med Lissabonfördragets direktiv. Härom inte ett ord i Sveriges radios nyhetssändningar och aktuella morgondebatter.

  Hur röstade för resten du själv i folkomröstningen om en grundlagsändring?

  Jaså, har det inte förekommit enågon folkomröstning. Folket kan ju rösta fel.

 29. Pelle P skriver:

  Erik – Du verkar lite lätt provocerad över att någon ifrågasätter vita mäns strukturella maktställning?
  För det första, jag har inte ens nämnt ”den vita mannen” så varför tar du upp detta som ett slagträ? Sluta att lägga åsikter hos mig som jag inte har. Är du upprörd på någon/något så ta inte ut det på mig eller andra som inte har med saken att göra.

  För det andra, det är nog så att du har fått det hela om bakfoten. Du menar att de flesta vita män inte har gjort någon illa och att ”det hindrar inte genusforskare från att göra DEM illa.” Så du tror på fullaste allvar att genusforskare vill vita män illa? Så bara för att man studerar strukturer och påtalar dessa så innebär det att man vill enskilda individer ur den gruppen illa? Är det så man skall se det? Så om jag konstaterar att samtliga valda politiker har mycket makt strukturellt sätt, så innebär det att jag vill enskilda politiskt aktiva personer illa? Strukturella förklaringsmodeller och normmodeller säger inget om enskilda individer utan bara något om samhället i stort. Så sluta bli så oerhört provocerad och våga ställa dig frågan: Vilka fördelar har jag i samhället av att jag är en vit, heterosexuell (kanske?) man. Det kanske du inte är, men av allt att döma så verkar det ju vara så eftersom du verkar bli provocerad av vad jag skriver.

 30. Info skriver:

  PÅ TAL OM EXTREMISM – OCH DET LÖGNINDUSTRIELLA KOMPLEXET

  Mot slutet av sin krönika (sitt blogginlägg) kommer Tanja in på en viss typ av politisk extremism:

  ”Och på tal om extremism, och förlåt att jag svävar iväg igen, låt mig få påtala en liten inomeuropeisk iakttagelse jag gjort: ledaren för det (i svensk media) ”ultranationalistiska högerextrema” bulgariska partiet Ataka omtalas i bulgarisk press istället som ”Siderov, som inte har en enda akademisk examen”. Alltså: en politiker, och dessutom partiledare, utan en enda akademisk examen! Detta är riktigt illa – sett ur ett bulgariskt (och många andra länders) perspektiv. Sveriges riksdag är full av sådana här extremister som saknar högre utbildning.”

  Just det – låt mig påminna om en aktuell sådan politiker, som i sina försök att blanda bort sina obildningskort just nu försöker rida grensle på den mångvilliga kameleonten VINNOVA. Detta märkliga djur känner vi ju alla här – friska annars upp minnet genom att läsa

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/06/det-nya-yrket-forandringspilot/

  VINNOVA, ett lydigt verktyg i genusvansinnets tjänst och en alltid svansviftande lakej i den politiska lögnens tjänarskara:

  ”LITTORIN SKA INTE GÄSTFORSKA – LJÖG BARA SOM VANLIGT
  Fria Tider 18/11 2010

  Tidigare arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (M) ljuger återigen om sina akademiska meriter. USA-kännaren och Sverigekritikern Jan Kallberg har granskat Littorins uppgift att han fått arbete som ”gästforskare på Stanford” – och funnit att det hela är en lögn.

  Det är i Ny Teknik som den tidigare arbetsmarknadsministern berättar att han fått jobb som gästforskare på det ansedda Stanforduniversitetet i USA. När tidningen frågar om han har någon tidigare erfarenhet av forskning svarar Littorin:

  – Jag har ingen forskarexamen utan har antagits tack vare mina erfarenheter. Jag kommer att sitta på Stanford, men jag kommer inte att vara anställd eller få någon ersättning från universitetet.

  Men enligt USA-kännaren Jan Kallberg är detta helt felaktigt:

  ”Han har inte antagits till Stanford som gästforskare. Han refererar i intervjun till Stanford med det är rent ljug efter som han inte är ”visting scholar”. Det är som att säga att han praktiserar som läkare på Sahlgrenska utan att vara läkare”, skriver Kallberg på sin blogg.

  Istället är det på svenska statens innovationsverk VINNOVAS anläggning i Stanford som regeringen Reinfeldt nu erbjudit plats åt sin forne kollega Littorin. Chefen för anläggningen är David Nordfors, som enligt sin CV tidigare var anställd av – ja just det – Sven Otto Littorin själv.

  ”Ingen på Stanford University har bett honom att gästforska, han är inte en akademiker, han har ingen PhD – utan bara ljuger”, skriver Kallberg.

  Littorin, som lanserade en hård kamp mot bidragsfusket under sin tid som arbetsmarknadsminister, fick hård kritik när han påstod att han tagit en MBA-examen (Master of Business Administration) vid “Fairfax University” i USA. I verkligheten finns det nämligen inget universitet som heter Fairfax.

  Littorin får inte heller gästforska i USA eftersom han inte har doktorerat ELLER ENS EN HÖGSKOLEUTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ. Dessutom är han avstängd från alla studier i USA pga sitt examensfusk.”

  – – – – – – – – – – – – – – –

  NYCKELORD: Vinnova, Littorin, examensfusk, ljuger om akademiska meriter, avstängd, rent ljug, Reinfeldt, ljuger återigen, lögn.

 31. Erik skriver:

  Pelle P:

  ”Erik – Du verkar lite lätt provocerad över att någon ifrågasätter vita mäns strukturella maktställning?”

  Hur arg, ledsen, provocerad eller glad jag för tillfället är råkar ifall du missat det vara helt irrelevant för allt det övriga (sakfrågan) du pratar om.

  Beträffande det rasistiska skitsnacket om vita män så behöver jag inte försvara mitt ogillande av det mer än min afrikansk-svenska kollega behöver försvara denne ogillar rasistiskt skitsnack om afrikaner.

  Men skulle jag behöva försvara det kunde jag påpeka att med tanke på att varenda människa vill flytta till ett land som styrs av vita män är det inte lite patetiskt att försöka framställa vita mäns styra som nåt dåligt. Folk flytter TILL sådana länder, inte från dem. så din argumentation påminner mest om lögnerna i filmen GOODBYE LENIN.

  ”För det första, jag har inte ens nämnt ”den vita mannen” så varför tar du upp detta som ett slagträ?”

  Det är inte dig vi pratar om Pelle, ämnet som diskuteras är genusvetenskap. Anledningen jag nämner den vita mannen är att genusvetare själva gör det. Inte minst TGV Tidningen för Galna Viktigpettrar har en uppenbart rasistisk utgångspunkt som de kallar kritiska vithetsstudier.

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/07/09/den-hotade-mannen-och-den-nya-definitionen-av-svensk/

  ”Sluta att lägga åsikter hos mig som jag inte har. Är du upprörd på någon/något så ta inte ut det på mig eller andra som inte har med saken att göra.”

  För det första är det helt irrelevant för det ämne som diskuteras om jag är upprörd eller inte. Det var sådan där skit man utsatte kvinnor för hundratals år sedan det var lika fel då. För det andra är det inte dig vi diskuterar utan genusvetenskapen.

  ”För det andra, det är nog så att du har fått det hela om bakfoten. Du menar att de flesta vita män inte har gjort någon illa och att ”det hindrar inte genusforskare från att göra DEM illa.”

  Det var vad jag sade ja.

  ”Så du tror på fullaste allvar att genusforskare vill vita män illa?”

  Nej det tror jag inte. Jag tror inte genusforskare har tillräckligt med objektivtet att fatta att
  1) de GÖR vita män illa
  2) vare sig de vill eller inte

  Vad genusforskarna vill är lika irrelevant som det är när kommunister babblar om rättvisa samhällen. De vill säkert skapa sådana men deras teorier om hur det skall gå till är uppenbarligen inte korrekta.

  Och genusforskares teorier om hur män skall behandlas är av samma skrot och korn.

  ”Så bara för att man studerar strukturer och påtalar dessa så innebär det att man vill enskilda individer ur den gruppen illa?”

  Nej inte nödvändigtvis. Det råder dock ingen tvekan om att många inom grupper som Ku Klux Klan som studerar svarta strukturer och påtalar dessa också vill svarta människor illa, sådana organisationer drar till sig sådana människor, att genusforskningen funkar likadant bekräftar mängder av kvinnliga akademiker. Ex Paglia och Hoff Sommers

  ”The orthodox feminists are so carried away with victimology, with a rhetoric of male-bashing that it’s full of female chauvinists”…”Women’s studies classes are increasingly a kind of initiation into the most radical wing, the most intolerant wing, of the feminist movement.”

  Men utöver detta faktum så är det förstås så att det spelar ingen roll om genusforskarna som skadar män INTENDED det resultatet mer än det spelar roll vilket resultat kommunisterna intended för Sovjetunionen.

  ”Är det så man skall se det?”

  Man skall se det som att det spelar ingen som helst roll vad genusforskare VILL, några av historiens mest ondskefulla resultat skedde med goda avsikter.

  ”Så om jag konstaterar att samtliga valda politiker har mycket makt strukturellt sätt, så innebär det att jag vill enskilda politiskt aktiva personer illa?”

  Nej inte nödvändigtvis. Men om din text leder till att folk som läser den gör inbrott och mördar politiker så kanske det inte spelar så stor roll för offren och deras familjer vad du ville med din ansvarslösa text?

  ”Strukturella förklaringsmodeller och normmodeller säger inget om enskilda individer utan bara något om samhället i stort.”

  *skratt* Strukturella förklaringsmodeller säger inte ett dugg om någonting. En strukturell förklaringsmodell är en beskrivning, ingen förklaring.

  Om 70 personer äter vaniljglass och 30 personer äter chokladglass är det en struktur. Att 70 personer äter vaniljglass säger inte ett dugg och orsaken.

  ”Så sluta bli så oerhört provocerad och våga ställa dig frågan: Vilka fördelar har jag i samhället av att jag är en vit, heterosexuell (kanske?) man.”

  För det första är jag i min fulla rätt att bli hur provocerad jag vill, det är som sagt irrelevant för ämnet.

  För det andra så antyder ditt ”vågar” du inbillar dig din position är riskfylld. Det är ett kardinalexempel på Thomsen och Stjernfeldts negativism. Sådana som du beskrivs:

  ”han uppfattar det som om han på så vis intar en radikal och farlig ytterposition, utanför varje form av konsensus, tydligen utan att märka att merparten av hela det övriga kulturlivet sedan länge befinner sig i samma position.”

  För det tredje så verkar du helt ha missat vilken effekt det hade när man ställde den sortens frågor om judar för 80 år sedan i Tyskland.

  ”Det kanske du inte är, men av allt att döma så verkar det ju vara så eftersom du verkar bli provocerad av vad jag skriver.”

  Uppfattningen att endast en vit person provoceras av idiotier är en rasistisk uppfattning och uppfattningen endast en man provoceras av idiotier är en sexistisk uppfattning.

  Beträffande vad du skriver så låter du mest som People’s Front of Judea i Life of Brian.

  ””All right, but apart from the sanitation, medicine, education, wine, public order, irrigation, roads, the fresh water system and public health, what have the Romans ever done for us?””

 32. Erik skriver:

  Tanja:

  Jag försökte svara Pelle men av nån anledning så hamnade både det första och det andra (kortare) i ”inväntar granskning”

 33. Jax skriver:

  Hej Pelle P.

  Du missförstår kritiken mot ”genusväldet”. Om grunden är rutten spelar det ingen roll med vilken möda huset byggts. ”Genusvetenskapen” har byggt ett fantastiskt teoribygge, men det är grundat på den ideologiska tesen att ”könet bara är en social konstruktion”. Om du kollar så är det en teori som inte har kunnat beläggas eller bevisas. Genusvetenskapen saknar alltså en solid grund. Det är en ideologi.

  Nu strävar genusmaffian efter att i grunden förändra vårt samhälle. Vi får betala detta via skatten. Det är det som gör vanliga människor så arga när dom förstår detta. Tanja är förmodligen en av de få i vårt samhälle som läser vad det verkligen står i de rapporter som framställs.

  Vad har du för belägg att det samhälle du verkar för är bättre att leva i än det vi har i dag? Förstår du inte att det samhälle du och andra genusvetare och feminister försöker påtvinga oss andra kan vara ett mänskligt helvete för alla? Det är ett ideologiskt fullskaleexperiment som aldrig prövats i någon känd kultur eller hos något folk sedan människans skapelse. Varför skulle jag tillåta dig att på grundval av dina snurriga ideer tvinga mig att förändra mitt liv?

 34. Josef Boberg skriver:

  ”…Förstår du inte att det samhälle du och andra genusvetare och feminister försöker påtvinga oss andra kan vara ett mänskligt helvete för alla? Förstår du inte att det samhälle du och andra genusvetare och feminister försöker påtvinga oss andra kan vara ett mänskligt helvete för alla?…”

  = fördjupningen av wårt nuvarande Kallocainsamhälle ❓ – undrar Josef

 35. […] Verksamhetsförbättringar? Skulle inte tro det (och det tror väl inte ens de insatta) […]

 36. […] JÄMI, som ni ju känner till sedan blogginlägget Iiiinte 80 miljoner till!!!! och uppföljaren ”Forskning saknas” på genusvansinne för 225 miljoner och dags att ”reflektera över sin vith…. Här är artiklarna tillgängliga på nätet: Antikt ideal (JohnArmstrong), Vikten av andligt […]

 37. […] har att förlora på att uttala sig? Debatt ringde mig också (som ni minns blev jag ju tvungen att skaffa en presstele) men jag sa att jag inte var så insatt i just det fallet. Det lär dock bli fler program med […]

 38. […] Lundberg (min krönika finns inte heller på nätet men innehållsmässigt svarar den mot detta och detta inlägg). Så här skriver Gudmundson: ”Kanske går det heller inte att tänka nytt utan att […]

 39. […] norm. Allt beror paradoxalt nog på vilket kön man tillhör. På samma sätt förhåller det sig som bekant med andra saker. Varför är det mindre värt att vara söt än tuff kan man ju för övrigt fråga denna […]

 40. […] skattepengar på just jämställdhetsintegrering är inte helt lätt att bli klok på. Enligt Jämi saknas det nämligen helt svensk forskning kring metoden,  och ingen vet egentligen om detta är ett bra och effektivt sätt att förbättra […]

 41. […] i Iiinte 80 miljoner till.  Dessutom hade det besparat oss inte bara 80 miljoner utan hela 225 miljoner kronor,  vilket hade räckt för att inhandla ett teleskop till varje elev i landet och därmed minska […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: