Hur många miljarder? Det går utför…

Jag gör mitt bästa men kan tyvärr inte hinna med allt.

Jag gör mitt bästa men kan tyvärr inte hinna med allt...

Jag var just på Timbro-seminariet ”Proffspolitikerna, amatörmedierna och Almedalsandan” under min lunch. Med amatörmedierna avses här alltså ”gammelmedia”, vilket framgick i slutet av seminariet. Jag trodde först det avsåg bloggarna 🙂 Videoupptagning av seminariet brukar komma upp på Timbros hemsida efter ett tag, för den som vill se, annars kan man ladda ner och läsa rapporten. Jag vet att ni tycker att jag också borde skriva en rapport till Timbro om Genusväldet, och det var tanken att göra det i början av året, men jag blev totalt överbelastad av allt och det hanns inte med. Men det kanske blir av framöver, man vet aldrig – det är som allt annat en tidsfråga. Fast å andra sidan så har jag faktiskt redan skrivit en rapport till Timbro, förra vintern granskade jag Välfärdsprogrammet i en intern rapport, men den får ni tyvärr inte ta del av eftersom jag enligt avtalet inte får lämna ut materialet utan tillstånd från Timbro, och de får inte lämna ut det utan tillstånd ifrån mig.  Så ni får leva med det. Tills jag gör en officiell rapport. Men ni har ju bloggen och där lägger jag upp allt vansinne löpande. 🙂

Som nu: EN OCH EN HALV MILJARD, drygt. 400 miljoner kronor per år. Så mycket har Alliansregeringen satsat under den senaste fyraårsperioden på att ”stärka jämställdhet inom offentlig sektor”. Det framgår av en intervju som JÄMI gjort med Nyamko Sabuni.

JÄMI frågar: ”Staten har satsat 400 miljoner kronor per år under den senaste fyraårsperioden på att stärka jämställdhet inom hela den offentliga sektorn. Hur bedömer du att de samlade satsningarna på jämställdhetsintegrering under den gångna perioden har fungerat?”

Alliansen

Alliansen fortsätter i genusspåret

Sabuni svarar: ”Regeringen har avsatt totalt 158 miljoner kronor under senaste mandatperioden för arbetet med jämställdhetsintegrering. Av dessa har 145 miljoner kronor gått till SKL:s satsning Hållbar Jämställdhet. Regeringen har fattat beslutat om ytterligare 80 miljoner kronor till SKL för de kommande tre åren för att säkra hållbarheten i denna satsning. Jag deltog i SKL:s resultatkonferens för Hållbar Jämställdhet den 12 november. Det var mycket glädjande att se så många konkreta verksamhetsförbättringar i kommuner och landsting. Då känner man glädje och stolthet över att satsningen gör skillnad för medborgarnas tillgång till samhällsservice på lika villkor. Men det är också tydligt att mycket återstår för att säkra hållbarheten i den här typen av omställningsarbete”

Verksamhetsförbättringar? Skulle inte tro det (och det tror väl inte ens de insatta).

Pär Ström i farten som vanligt

Pär Ström i farten som vanligt

Pär Ström har uppmärksammat de nya genusyrkena och de kan aldrig uppmärksammas ofta nog. Ström deltog imorse i P1 Morgon för att debattera anklagelserna mot Assange (läs hans blogginlägg om fallet! ) Jag hörde det av en slump imorse 🙂 Mer om wikileaks här och här och här.  Se även SVT Dokument Inifrån ”De hemliga telegrammen” (SVT Play) för den som inte på egen hand orkar plöja wikileaks-dokumenten. Jag borde faktiskt skicka in Nationella Sekretariatets verksamhet till wikileaks – eller vad tycker ni ? Skulle inte världen få en chock och hela planeten sättas i gungning? 🙂 IDAG den 8  december är det för övrigt Genusforskningens dag! Genusforskare vid Malmö högskola presenterar aktuell forskning och som ni kan se på bilden har man fångat in och i marken spikat fast vad som troligen ska föreställa Patriarkatet. Här kan man idag ta del av seminarier på alltifrån ”Doing gender” i fastighetsbranschen” till ”Religionens plats inom vården – ett genusdilemma”, ”Den våldsamma integreringen: muslimska kvinnor i offentliga rum” (av en docent i stadsbyggnad!) till ”Genderiserade rumsliga praktiker – exempel från Costa Rica”, ”Pojkfotboll som manlig fostringsmiljö” (vad är pojkfotboll, till skillnad från ”flickfotboll? Sitter genusforskarna och konstruerar könsskillnader?), ”Den största skillnaden mellan killar och tjejer är ingen. Barns perspektiv på skolans jämställdhetsarbete”, ”Överbetyg eller underprestation? Pojkar, flickor och betyg”, ”De olympiska amasonerna och kalla kriget – om genusradikalismens uppgång och fall.”

När rasade korthuset?

När rasade korthuset?

Genusradikalismens fall!!?? När föll den? Vad har jag missat, medan min dotter under en vecka nyss varit sjuk i vattkoppor (därav min digitala frånvaro) – har Gensuväldet rämnat på sju dar och jag missat hela spektaklet? Angående barns perspektiv på skolans jämställdhetsarbete så är barnen, och deras föräldrar, nog mer intresserade av att få veta varför svenska elever inte når kunskapsmålen och varför svensk skola, trots sina horder av genusforskare som ockuperat skolan på alla plan, börjat sjunka till botten. Enligt den senaste PISA-studien, som presenterades igår, har Sverige sjunkit rejält! Hur löser Sverige då detta? Jo, genom att GRANSKA SKOLANS VERKSAMHET UR ETT GENUSPERSPEKTIV.

Bara ett fåtal klarar sig undan de epigenetiska skador dom genusvansinnet leder till

Bara ett fåtal klarar sig undan de epigenetiska skador som genusvansinnet leder till

Ibland kan man tycka att evolutionen väl får ha sin gång, och att ett folk som ägnar sig åt sådan här idioti är dömt till att gå under. Men inte alla. De som i sinom tid reser sig ur Genusväldets aska (jag, mina bloggläsare och alla våra av Genusmaffian kuvade landsmän) utgör det genetiska stoff som ska bli framtidens Människa. En människotyp som är immun mot sådan här hjärntvätt. Så låt oss se positivt på det hela: den pågående genusinfiltrationen av alla myndigheter kommer att leda till dessas slutliga kollaps och det är då vi kan omstrukturera och omorganisera hela samhällsapparaten. Den måste bara bli lite sjukare först. Sedan kan Genusmaffian och politikerna sitta och undra varför även skolan förfaller. Allt kommer att falla, och det är då vi kan bygga nytt :-).  De kan inte lappa ihop det här, mögelskadorna har trängt för djupt in och allt måste bytas ut från grunden. Se bara på det här: ”Läraranas nyheter: Svenskt mörker i Pisa”

”Pisa 2009 är dyster läsning för Sveriges del. Det går nedåt på alla områden. I första Pisa, som presenterades för nio år sedan, låg Sverige över genomsnittet i OECD i både läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Läsförmågan har varit den starka grenen, tillsammans med svenska skolors förmåga att kompensera för effekterna av social bakgrund. Föräldrarnas utbildningsnivå har inte haft lika stor betydelse för elevernas resultat som i  andra länder. Allt detta är ändrat nu. Det finns ingenting som utmärker Sverige, mer än att tappet är större här än på de flesta andra håll. Svenska 15-åringars läsförmåga ligger numera på genomsnittet för OECD-länderna. Detsamma gäller matematiken medan resultaten i naturvetenskap för första gången hamnar under snittet… Betydelsen av elevens socioekonomiska bakgrund är numera större i Sverige än OECD-snittet. ”Vi är inget föregångsland längre utan ganska genomsnittligt även ur ett likvärdighetsperspektiv. Och det beror inte på att andra länder har kommit ikapp utan på att de svenska resultaten har försämrats”, säger Anders Auer, undervisningsråd på Skolverket.”

Har genuspek-pinnarna inte gett önskat resultat, eller var det medvetet man raserat det sunda förnuftet?

Har genuspekpinnarna inte gett önskat resultat, eller var det medvetet man raserade det sunda förnuftet och läsförmågan?

Notera: just den socioekonomiska bakgrund som man kämpar och kämpat så hårt för att kompensera för i Sverige, får allt större betydelse! Oj, kan genusforskarna och pk-eliten ha begått ett tankefel? Eller flera stycken? Trots all kontinuerlig och statsfinansierad nyproduktion av genusanalyser om kön, klass, funktionshinder och etnicitet i skolan och alla andra samhällsområden,så går det utför! Man är ju nästan skadeglad, eller kanske hoppfull – kommer de att fatta nu? Vända blad som Kungen och som journalisterna gör i sina tidningar, trots att varje sida ser likadan ut som den föregående? Jag sa ju att hela samhället måste byggas om och nu är jag verkligen övertygad. Men tyvärr måste de gamla byggherrarna kastas ut. Det är vi, jag och ni, som är de nya arkitekterna – äntligen en vettig utmaning värdig vår intelligens :-). Mina bloggläsares genomsnittliga IQ har jag mätt upp genom en unik formel som jag utvecklat och implementerat i wordpress, här är resultatet:

Jag och mina bloggläsare befinner oss kring pilen har jag räknat ut

Jag och mina bloggläsare befinner oss kring pilen har jag räknat ut

Länkar: Skolverkets pressmeddelande, ladda ner och läs rapporten: ”Rustad att möta framtiden?” , om skolan i SVD 1 , om skolan i SVD 2, Rayman skriver bra som vanligt. OBS! Läs Inger Enkvists artikel: ”Utbildning som urholkar kunskaperna” .

Pelle Billing analyserar radikalfeminsimen, liksom Aktivarum gör ang Kazmierskas AB-artikel, och även Matte Matik bidrar med en analys – läsvärt!

På bloggen moderna myter fann jag inlägget ”Förbjudet säga 2+2=4 på KTH”. Det går av någon anledning inte att direktlänka till bloggens inlägg (uppdatering: direktlänken), men direktlänkar till ämnet finns här på professor Claes Johnsons blogg och därifrån kan man länka sig till en artikel på samma tema på Fria Tider. KTH var min första arbetsplats efter disputationen, jag var anställd som lärare vid matematiska institutionen där under maj-dec 2007. Otroligt att allt bara går utför när jag lämnar…

Uppdatering! Pär Ström har bloggat om en lärobok i genus för åk 9 – är detta på riktigt!!!???

69 Responses to Hur många miljarder? Det går utför…

 1. Josef Boberg skriver:

  ”Otroligt att allt bara går utför när jag lämnar…”

  Kommer Du att stanna där Du är nu ❓

 2. Tanja Bergkvist skriver:

  Josef, nej, jag beger mig om några veckor :-). Återkommer om det.

 3. Info skriver:

  HUR GÖRS POJKFOTBOLL?

  Jo, det är märkliga teman, som avhandlas på Genusforskningens dag i Malmö 8/12. Tanja skriver och frågar:

  ”Pojkfotboll som manlig fostringsmiljö” (vad är pojkfotboll, till skillnad från flickfotboll? Sitter genusforskarna och konstruerar könsskillnader?)

  Jag tror att jag kan svara.:

  Stephan Yigal Mendel-Enk (f. 1974) heter en författare och journalist, som i en bok nyligen berättat om sin uppväxt i den judiska församlingen i Göteborg. Sitt stora genombrott fick han dock 2005 med boken ”Med uppenbar känsla för stil – ett reportage om manlighet”. Närmare bestämt svensk manlighet I FOTBOLLSSAMMANHANG.

  • ”Med uppenbar känsla för stil är ett reportage om manlighet. Det handlar om hur våldet och frustrationen hänger ihop med den bild av manlighet som pojkar formas till. Stephan Mendel-Enk är journalist, detta är hans debut. Han har tidigare skrivit i fotbollsmagasinet Offside och varit krönikör i Dagens Nyheter Sporten. – – –

  Behärska dig, var lojal mot gruppen, offra dig för något större och viktigare än du själv. Den interna hierarkin. Den stenhårda uppdelningen offentligt/privat. Föraktet för svaghet. Samma logik, samma ideal som formade Firman kände han igen från andra sammanhang: från sin egen uppväxt, kompisar och skolan. Från de mansdominerade tidningsredaktioner han jobbat. Från filmer, tidningar, tv-serier och böcker med män som målgrupp.(Bokus.)

  • ”Om en tjej hade skrivit reportaget Med uppenbar känsla för stil och påstått att killar är dumma i huvudet, hade hon snart fått massa knullmail från män och epitetet feministhora i gubbkretsar.” (Natalia Kazmierska, Expressen.)

  • ”Jag har inte läst något så klarsynt om manlighet sedan Joyce Carol Oates korta skrift om Boxning.” (Robert Svensson, Resumé.)

  • ”Med uppenbar känsla för stil är konsekvent och kompromisslös i sin skildring av hur vårt samhälles norm samtidigt är vårt problem och hur alla män drar fördel av den kollektiva rädsla som finns för vad vissa män ska ta sig till om mäns privilegier hotas. Mendel-Enk är stenhård i sin uppgörelse med ‘den manliga könsrollen ” (Ulrika Westerlund, GP.)

  – – – – – – – – – – – – – – – –

  ”DUMMA I HUVUDET” – KLARSYNT OM MÄN

  Ni förstår väl, att inte bara Ulrika Westerlund, RFSL, närapå gick i taket av förtjusning över Mendel-Enks ”stenhårda uppgörelse med den manliga könsrollen” – utan hela den samfällda genusmaffian (inklusive Sjupartiets ledande ministrar).

  Men hur kommer det sig att en ”man” som Mendel-Enk ägnade flera år av sin tid och sitt liv just åt att vistas i varma och svettiga omklädningsrum bland svärande, nakna och halvnakna unga män med låg IQ?

  Jag ska återkomma något om Mendel-Enk och hans inflytande på den svenska ”genusvetenskapen”.

 4. Tanja Bergkvist skriver:

  Pär Ström har bloggat om en lärobok i genus för åk 9 – är detta på riktigt!!!??? http://genusnytt.wordpress.com/2010/12/04/forsta-skolboken-i-genuskunskap-ar-feministisk/

 5. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ja återkom du om Mendel-Enk och fotbollsidealet :-). ”Sjupartiets ledande ministrar”, inte ”sjupartialliansen” längre? Kanske bara Partiet? Jag tror jag ska maila Sabuni och fråga hur hon kunde ge 1.6 MILJARDER till genusvansinne!

 6. ParStrom skriver:

  Vilket intressant och genomarbetat blogginlägg! Du gör ett jättebra jobb, Tanja!

 7. 16830911 skriver:

  Tolv beröringspunkter:

  Bokstavstro.
  Lättkränktheten.
  Tvångskonvertering.
  Symbios med vänstern.
  Ett eget prästerskap.
  Förakt för de otrogna.
  Det utbredda horandet.
  Förbud mot sunt förnuft.
  Förföljelse av oliktänkande.
  Motarbetandet av kunskapsutveckling.
  Apartheid, mot män istället för kvinnor.
  Bestraffning av de som lämnar den sanna läran.

  Sorterat i längdordning som det ska vara enligt boken.

 8. 16830911 skriver:

  Rubriken till mitt föregående inlägg föll bort:

  Genus – det nya Islam

 9. Axel Eriksson skriver:

  Dina slutsatser om detta samhälles eget förfall är helt korrekta.

  Inte minst bör man understryka det du skrev om byggherrar och arkitekter. Alltså, det samhälle vi lever i och dess utveckling är ingen slumpartad kompott utan ett resultat av medveten strävan hos dem som innehar makten idag. Vi skall därför inte vädja till dagens politiker och makthavare att ändra på sig (inkl. de stora medierna, eftersom när de någon enstaka gång släpper fram svidande kritik är det oftast ett nödvändigt ont för att inte förlora allt förtroende – alltså en baktanke).

  De har medvetet skapat detta samhälle (naturligtvis finns det en del personer som inte är lika medvetna eller tom. godhjärtade som bidragit till detta).

  All kritik bör därför tjäna till utbyte av dagens makthavare, inte någon tro till förbättring hos dem! Jag tycker du fick till detta mycket bra i artikeln.

  Låt oss arbeta dedikerat och målmedvetet med detta arbete. Rätt så!

 10. Info skriver:

  [Tanja: Nja, jag har aldrig varit riktigt nöjd med den diffusa beteckningen Sjuklövern. På vad sätt skulle en sjuklöver vara en negativ travestering av ”fyrklöver” (lyckoklöver)? Logikfel. Sjupartialliansen har väl kunnat gå an, men när nu de låtsade blocken, allianserna, börjar spricka upp och rent konkret smälta samman, så passar kanske Sjupartiet bäst. – ”Enpartistaten” var det visst du som först mumlade om i något inlägg och det tyckte jag lät bra, så även jag har fogat in detta ord i några kommentarer. På begäran: Åter till Mendel-Enk;]

  MENDEL-ENK – INTE ALLTID MANLIGHETSNEGATIV

  Stephan Mendel-Enk – se ovan 8/12 4.44 pm – är inte bara manlighetsavslöjare och genusvetenskaplig guru. Han skrev och skriver inte bara böcker utan också kolumner i Metro.

  Och han avskyr inte heller all manlighet. Bara ”heteronormativ” manlighet.

  Några rader ur hans krönika i Metro 2005-05-20, ”ALLA HOMOFOBA TRICKS FALLER DÖDA”:

  ”Det är som bekant väldigt svårt för heteromän att erkänna att en annan man är snygg. Möjligen kan man sträcka sig till en sval analys som: tja, jag kan väl se att det där är en kille som tjejerna gillar, det kan jag kanske.

  Men att man verkligen tycker att en man är snygg, att man känner hans snygghet som en fysisk upplevelse, det tar det liksom lite emot att erkänna. I fallet Martin Stenmarck går det inte att bluffa, han är så snygg att alla homofoba tricks faller döda till marken. Det räcker med det där garvet han helt spontant lägger in på exakt samma takt i ´Las Vegas´ för att man ska förstå att det här går bortom petitesser som sexuell läggning.

  Så i morgon kväll, när segern är klar, när Martin Stenmarck juckat hem varenda tolvpoängare från Karelen till Tel Aviv, ska ni inte bli oroliga om ni hör ett märkligt smackande ljud stiga i kvarteret och sprida sig över landets gator.

  Det är bara så det låter när miljoner svenska män SLÄNGER AV SIG SINA HETEROSEXUELLA TVÅNGSTRÖJOR och kastar sig fram för att pussa tv-rutan.”

  – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Hur kom det sig att jag, Info, inte pussade TV-rutan? Det får jag kanske veta nästa Genusforskningens dag. – Här är för övrigt samma krönikas början:

  – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  ”Hur kan Christer Björkman ens antyda att det kommer [att] bli fiasko för Martin Stenmarck i morgon? Det är en självmotsägelse, det hörs ju – fiasko och Martin Stenmarck – orden trivs inte ihop, de är lika omöjliga i samma mening som ´Jan Guillou´ och ´självkritisk´.

  Titta på honom, ingen människa har någonsin mått så bra som Martin Stenmarck, ingen har varit så bekväm i sig själv, ingen har uppnått en så utsökt balans mellan kropp och själ, mellan inre harmoni och explosiv utlevelse.

  Jag tror inte Martin Stenmarck har upplevt ett fiasko i hela sitt liv.

  Han går upp på morgonen, inga problem. Lakanen är sköna och väldoftande när de glider av hans kropp. Han duschar i perfekt temperat vatten, tvålar omsorgsfullt in sin SENSATIONELLA BRÖSTKORG och lyfter ansiktet mot strålen. Han torkar sig med en mjuk, fräääääsch handduk innan han sätter sig på toaletten för att avlossa fast och fin morgonavföring.

  Succéer hela vägen och klockan är inte ens åtta än.

  Christer Björkman däremot, det är en helt annan tarmflora. Han ugglar sig till frukostbordet med täcket över huvudet, bränner tungan på blaskigt snabbkaffe och bläddrar igenom sin tummade klippbok med utklipp från den schlagerfinal han själv deltog i 1992. Han ritar mustasch på tv-recensenterna som sågade hans framträdande, han lägger till ett stort hakkors över den skribent som påpekade att hans 22:a plats var Sveriges sämsta i modern tid.

  Han ringer Expressen och försöker låta samlad när han säger ´Stenmarck har inte en chans i Kiev. Sverige får kvala nästa år´. Sen skrattar han ondskefullt så det ekar i hela kala, mörka lägenheten.”

  – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  TILLÄGG: ”Martin Stenmarcks fiasko förra året. Besviken förlorare. Martin Stenmarcks ´Las Vegas´ kom på en blygsam 19:e plats i Kiev 2005.” (AB 2006-02-17.)

 11. Tanja Bergkvist skriver:

  Tack detsamma Pär!

  16830911, intressant, fast ”symbios med vänstern” är ju tveksamt. Jag tror faktiskt att vänstern och genusvetarna hade åkt ut med huvudet före, de hade dessutom åkt ut först av alla. Detta har genusprofessor Lundgren nästan tagit upp här:

  http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/25/risk-att-mellanosternmannen-uppmuntrar-svenska-patriarkatet

  Vänsterns problem med multikultiralismen tas upp i andra halvan av denna Axess-artikel:

  http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=332

  ”Den västerländska vänstern var vid denna tid emellertid så internationalistisk, i såväl sina kommunistiska som socialdemokratiska och socialliberala varianter, att kulturalismen förblev en underström. Men det som sedan tycks ha hänt är att marxismen, efter sitt långsamma bortdöende som referenspunkt för västerländska partier på vänsterkanten under 1980- och 1990-talet, efterlämnade ett tomrum som kulturalismens djupt konservativa kulturbegrepp kunde smyga sig in i och fylla ut. Det överraskande är emellertid att detta i mycket stor utsträckning skett helt utan sammandrabbningar – trots att kulturalismen på en lång rad punkter är i direkt konflikt med marxismen. Medan marxismen hävdar kulturen som en ytlig nivå ovanpå lagbundna samhällsekonomiska sammanhang, vill kulturalismen tvärtom hävda att ett samhälles ekonomi är avhängig dess kultur och denna kulturs värdesystem, eller åtminstone att ekonomin är oskiljaktig från alla andra kulturella drag i ifrågavarande kultur.

  Vi har inte fått se förbittrade parter stå och rasa mot varandra på ekonomins respektive kulturens vägnar – övergången mellan motsatserna har kunnat ske i form av en smidig glidning, närmast från ena dagen till nästa, ofta utan att de berörda personerna överhuvudtaget upptäckte vem eller vad som förkroppsligade de två ståndpunkterna. Detta har möjligen att göra med att marxismen och kulturalismen förenas av ett ännu enklare och mer djupgående schema: nämligen det som handlar om en förtryckt grupp mot en mäktig majoritet – där man alltså kan ta politisk ställning för de förra, som det hette på 1970-talets vänsterkant: ”Ett förtryckt folk har alltid rätt”. Detta har man förstått helt bokstavligt, långt bortom gränserna för ett förtryckt folks rätt att bli fria från förtrycket. Folket har också rätt i alla sin kulturs dogmer, oavsett vad dessa må hävda är rätt och sant, så länge dogmerna bara härrör från ett förtryckt folks kultur. Ett rent argument ad hominem. Därmed kunde arbetarklassen bytas ut mot den förtryckta kulturen – även om det innebar att man på samma gång oförmärkt måste byta ut sin emancipatoriska marxism mot en disciplinerande kulturalism, som hävdar uråldriga och förmoderna normer – alltså motsatsen, både filosofiskt och värderingsmässigt, till vad vänstern tidigare stod för.

  Den franska journalisten Caroline Fourest presenterar i boken La tentation obscurantiste en intressant hypotes om frammarschen av det vi kallar kulturalism inom vänstern. Hon noterar att två stora identifikationspunkter för den europeiska vänstern efter kriget har varit dels den antitotalitära kampen och dels avkolonisering och antiimperialism. De har länge kunnat samsas utan någon motsättning – men genom islamismens starka framväxt i muslimska länder och bland invandrargrupper delas vänstern upp beroende på vilket av de två ursprungliga strävandena man finner viktigast. Ser man den antitotalitära kampen som det avgörande tenderar man att vända sig mot islamismen som ännu en totalitär rörelse från mellankrigstiden – men ser man i stället den antiimperialistiska kampen som avgörande, tenderar man att stödja islamismen som ett legitimt uppror mot västerländsk imperialism. Genom det senare alternativet öppnas naturligtvis vänstern för kulturalismen.

  För den hårda multikulturella vänstern kan detta vara ett dubbelt problem: kultur betyder på en och samma gång för lite och för mycket. Å ena sidan är kulturen av stor betydelse, den skänker människor deras identitet. Å andra sidan hävdas det samtidigt att kulturen inte betyder någonting alls, eftersom det i verkligheten är ekonomiska och sociala förhållanden som är bestämmande – en marxistisk lära som i ligger till grund för den hårda multikulturalismens idé att alla kulturer, hur antidemokratiska och antiliberala de än är, a priori kan samsas i ett och samma samhälle. Denna dubbelhet är naturligtvis en ständig källa till förvirring för den hårda multikulturalismens vänsterflygel. Kulturen är både en absolut oföränderlig källa till djup identitet och samtidigt ett rent ytskikt på allt i samhället som är determinerat av den ekonomiska basen. Bådadera kan naturligtvis inte vara sant.”

 12. Info skriver:

  ACETYLSALISYLSYRA

  Jag hörde det där igår om skydd mot alla möjliga cancerformer. Men ett regelbundet intag medför också risker, Nämligen för långvariga, inre blödningar, särskilt mag- och tarmblödningar. Intag av alkohol ökar riskerna. Allvarliga tillstånd.

 13. Dalahest skriver:

  ”Enligt den senaste PISA-studien, som presenterades igår, har Sverige sjunkit rejält! Hur löser Sverige då detta? Jo, genom att GRANSKA SKOLANS VERKSAMHET UR ETT GENUSPERSPEKTIV.”

  Vansinnigt. Går det dåligt för Sverige, vilken surprise… Självklart ska problemet lösas med än mer galenskaper. Som att släcka eld med bensin.

 14. Dogdylan skriver:

  Hör upp matematiker! Nu behövs ni mer än någonsin!

  Runt om på nätet svävar Gunnar Andrens (Fp)video omkring där han talar om siffrorna kring Sverigedemokraternas åsikt om att minska invandringen med 90 procent baserat på förra årets netto invandring på 100 000 personer. Andren anser att SD vill öka invandringen med 10 procent.

  Gunnar Andren i riksdagen där han säger att SD vill öka invandringen med 10 procent:

  Gunnar Andren förklarar vad han menar med sitt utspel med hjälp av en kulram:

  Har Gunnar Andren rätt. Vill SD öka invandringen med 10 procent?

  Om Gunnar Andren hade sagt att SD vill öka andelen personer med utländsk bakgrund i Sverige. Trots allt, SD är inte emot invandring så skulle jag ha köpt det. Men hans utläggning, även med kulram känns för komplex för mig. Visst har jag några poäng statistik från Universitet, men jag antar att jag inte lyssnade ordentligt, för jag förstår inte Andrens utläggning.

  Matematiker. Kan ni hjälpa mig. Vad säger Andren?

 15. Eric skriver:

  Tanja du har så rätt. Allt måste falla till botten innan vi kan bygga nytt! Genusvetarna gör ju ganska bra ifrån sig när det gäller att skapa sin egen undergång. Tycker mig kunna utläsa att motståndet mot genushysterin blir alltmer framgångsrikt.

  Man hör på olika arbetsplatser att allt fler är trötta på eländet, och har genomskådat det. Mycket tack vare sådana som du Tanja – och oss… Vill passa på att i förskott önska dig en god jul och ett gott nytt! Hoppas verkligen att du får en välförtjänt vila under helgerna.

  Vi ska sedan fortsätta kampen mot genusväldet med nya och fräscha algoritmer, och iterera dem mot oändligheten! 🙂

  PS. Alla ni andra: tipsa andra om Tanjas, Pärs, Pelles och Daddys bloggar! Tala med era anhöriga, vänner och bekanta om detta. Underskatta inte kraften i word-of-mouth!

 16. Galne Gunnar skriver:

  @Dogdylan:

  GUNNAR ANDRÉN (FP) HAR FEL!

  Om man som SD säger att man vill minska invandringen med 90% så måste man utgå ifrån det antal invandrare Sverige tar emot, vilket innebär c:a 100.000 invandrare/år. Och när SD säger att de vill minska invandringen med 90%, innebär detta alltså en minskning från 100.000 till 10.000.

  Att försöka vända på siffrorna som Andrén gör, så att en 90 procentig sänkning skulle innebära en ökning av invandringen med 10%, är helt felaktig.

  Om Andréns påstående stämde, att SD skulle vilja öka invandringen med 10%, så skulle Sverige ta emot 110.000 invandrare istället, och det är definitivt inte det SD menar.

  Andrén försöker i den andra videon bortförklara sin kunskapsbrist genom att ändra på den initiala frågeställningen, och i praktiken besvara på en helt annan fråga, vilket blir helt galet.

  SD’s förslag att sänka invandringen med 90% innebär alltså att vi kommer att fortsätta att ha en invandring till Sverige på c:a 10.000 invandrare/år, men att påstå att detta skulle innebära att SD vill öka invandringen med 10% är som sagt helt felaktigt.

  Om man vill ta reda på hur stor procentuell ökning i invandring SD’s förslag skulle innebära, så måste man utgå ifrån hur många invandrare det finns totalt sett i landet idag, vilket är c:a 20% av Sveriges befolkning, dvs c:a 1.900.000 invandrare.

  10.000 (nya invandrare/år) dividerat med 1.900.000 (invandrare som redan finns i Sverige) ≈ 0,005 = 0,5%

  SD vill alltså öka invandringen med ungefär 0,5% per år, och inte med 10% som Andrén påstår; men det är inte den utgånspunkten SD har när de säger att de vill minska invandringen med 90%, och det är därför felaktigt att använda det som utgångspunkt som Andrén gör.

  DUMSTRUT ÅT ANDRÉN ALLTSÅ!!

 17. […] Det var en diskussion om PISA 2009-undersökningen vars resultat nyligen blivit föremål för diskussion då Sverige sjunkit på listorna och nu har en sämre placering . Tanja Bergkvist bloggar om detta här. […]

 18. Viktig samhällsinfo skriver:

 19. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, jo det stämmer, det är ju blodförtunnande. Själv har jag inte druckit alkohol på flera år så det är ingen risk för mig – jag ska nog köra 75 mg acetylsalisyra om dagen (rekommenderad dos) vilket är knappt 1/6 tablett :-). Eller åtminstone ngn dag i veckan då. Jag har hört att äldre människor redan för många år sedan när man upptäckte dessa samband (då gällande stroke mm) började knapra barnalbyl.

  Ya Krivetko, ok ska se det. Även Aktivarum-bloggen har bloggat en hel del på temat tror jag, fast har inte hunnit/orkat läsa allt. Man kan ju inte ha koll på allt. Jag måste svara på mattefrågor och göra två omtentor nu 🙂

 20. Tanja Bergkvist skriver:

  Dalahest, och snart kommer DEJA:s slutrapport med ”lämpliga åtgärder” utifrån alla de föregående rapporterna i länken. Ska bli intressant att läsa när den kommer. Men just nu har jag inte ens läst den senaste. De är alla ganska snarlika, och det är ju givet att lösningen är ännu mer genusanalys och nya resurser och fler genuspedagoger och obligatorisk genuskunkspa- endast så kan man lära barnen matematik. Hur annars?

 21. Info skriver:

  MERA OM SKOLPOLITIK

  SKOLK är den fråga, som senast varit i hetluften och låtit de Goda i riksdagen avslöja De Onda – och vice versa. Det omstridda förslaget – att skolk ska redovisas i terminsbetygen – föreslås av regeringen börja tillämpas hösten 2011 och presenterades så här av BJÖRKLUND:

  ”Det är inte okej [= godtagbart] att vuxna kommer och går som de vill på en arbetsplats. Då ska det inte vara det för eleverna i skolan heller. Eleverna ska vara närvarande på lektionerna, skolket idag är oacceptabelt stort.

  Skolk leder till lägre skolresultat och en uppluckrad studiemoral. Gymnasiet är visserligen en frivillig skolform, men har man sökt till gymnasiet och upprätthåller en plats där ska man också delta i undervisningen.”

  Den häftiga kritiken mot ”batong-Caligula” lät inte vänta på sig. Inte minst lärarförbunden protesterade. Detta var sannerligen fel väg för att skapa vallöftenas ”Europas bästa skola”:

  ”Regeringens förslag liknar ett straff för skoltrötta elever. Man blir brännmärkt för livet, säger Luis Barnes, Lärarförbundets ordförande på Gotland, om förslaget.”

  I stället föreslås skolkcoacher och skolkpiloter, genusperspektiv och nya miljarder i anslag och annat, som Tanja nämner i sitt inlägg.

  HUR VAR DET FÖRR?

  Hur var det då på den gamla hemska tiden, när Sverige låg i skoltopp – och till och med långt före Finland – dvs. före 1970-talet. Före Palmes, Åke Islings, Stellan Arvidssons m.fl. socialdemokraters ideliga ”skolreformer”?

  Nej, då förekom inte heller några omdömen om skolk i betygen.

  Varför? Svar: Emedan det över huvud taget inte förekom något skolk!

  Och om det gjorde det, så sänktes helt enkelt betyget i ordning. Som följde eleven livet ut. Upprepades den ogiltiga frånvaron, blev vederbörande relegerad och fick skylla sig själv.

  Det var då det, som sagt. Bland det första socialdemokraterna och vänstern gjorde på skolfronten så snart de kunde var att avskaffa möjligheten till relegering. Därefter avskaffades betygen i uppförande och ordning. Studentexamen och en målrelaterad betygsskala avskaffades. Det fastslogs, att det viktigaste i en skolsituation inte var kunskapsinlärning utan – ja, just sådant som Tanja ovan citerat.

  Och så förstås att eleverna, när de blev röstberättigade, skulle lära sig att rösta Rätt och på sina Goda Försvarare mot skolans Ondska. Kanske det allra viktigaste.

  BETYGSSKALA FÖRE 1960-talet:

  A (berömlig, laudatur)
  a+, a (med utmärkt beröm godkänd, a-
  AB+, AB (med beröm godkänd), AB-
  Ba+, Ba (icke utan beröm godkänd), Ba-
  B+, B (godkänd, approbatur), B-, B?
  BC (icke fullt godkänd)
  C (underkänd)

 22. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, helt otroligt, Gunnar Andren borde börja på lågtstadiet som han uppenbarligen missat – sjukt pinsamt för honom. Borde nästan uppmärksamma det hela i ett blogginlägg ju.

 23. Tanja Bergkvist skriver:

  Eric, vad roligt att höra! 🙂 God Jul på dig med men vi ses väl på bloggen igen, kampen får inte stanna av bara för att det är Jullov!

  Galne Gunnar,
  ja det är ju så uppenbart att det är pinsamt att Andren ens ställde upp med kulramen. Han måste ju tro på sig själv. Dock vill SD inte öka invandringen med 0.5% utan det är ANDELEN invandrare det handlar om att öka, om jag får rätta dig lite. Invandringen vill man ju minska med 90% enligt uppgift (utifrån siffran 100.000 per år). Däremot innebär en invandring på 10.000 personer om året en ökning av andelen invandrare i Sverige. Men det var kanske det du menade egentligen? Invandringen kan inte samtidigt både minska och öka, men även en minskad invandring leder till en ökning av andelen invandrare i Sverige.

  Viktig samhällsinfo – den var ju faktiskt lite underhållande den videon – jag googlade på Pat Condell och han är visst författare och komiker: http://en.wikipedia.org/wiki/Pat_Condell
  Och det står också ”internetpersonlighet”. Kan man vara det? 🙂

 24. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, intressant. Lämna gärna länk när du kan. Nu googlade jag dock fram källan:

  http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=6179791

  Jag kommer att tänka på Lärarnas riksförbund i Aftonbladet förra året:

  http://www.aftonbladet.se/debatt/article5567943.ab

  ”Man kan tycka att alla lärare har en skyldighet att vara öppna med sin sexuella läggning. Man kan fråga sig om det är möjligt att vara en bra lärare om man inte är sann mot sig själv och öppen med sin sexuella läggning.”

  Metta Fjelkner Förbundsordförande Lärarnas Riksförbund
  Anders Almgren 1:e vice ordförande Lärarnas Riksförbund

  Då kan ju inte eleverna skolka – hur ska de då få reda på sina lärares sexuella läggning? Denna viktiga och avgörande kunskap får ingen missa!

 25. Galne Gunnar skriver:

  Du kommer att gilla den här…

 26. Matte Matik skriver:

  Tack, Tanja. Apropå PISA-studien… Man undrar hur länge de ska kunna fortsätta med genusprojekten i skolan för att komma tillrätta med problemen med försämrad kvalité, betyg osv. Å andra sidan har man väl redan hållit på med detta sen 70-talet – utan större effekt, så varför sluta nu? Men det hela löser sig säkert när man introducerar boken Pär bloggade om – samt inför mer livskunskap.

 27. QED skriver:

  Intressant, Tanja. Alla problem går tydligen att lösa med mer genusteori. Så också:

  ”Rethinking Transnational Dominance: Men and Other Creatures

  The symposium opens GEXcel (Centre of Gender Excellence, Linköping and Örebro Universities) Theme 9 on ”Gendered sexualed transnationalisations, deconstructing the dominant: Transforming men, ”centres”, knowledge/practice”.

  http://www.tema.liu.se/tema-g/gexcel-theme-9-symposium?l=sv

  Här är ett reportage om Livskunskap i skolan – skrämmande.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=4175774

 28. QED skriver:

  Fastnat i spamfiltret …

 29. Matte Matik skriver:

  QED: Det där lät snudd på kusligt. ”Transforming men” alltså… Kan citera ett stycke ur en bok Hearn har skrivit, som jag tycker säger en del om synen på män inom dessa kretsar och man undrar om det är den här synen man har på detta symposium?

  http://books.google.se/books?id=UvAZD45BMDoC&pg=PA39&dq=”Transforming+men”&hl=sv&ei=xuMATYWsN9CUswbouIXzDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CE0Q6AEwCA#v=onepage&q=”Transforming men”&f=false

  ”If one strand of feminist theory critiques the supposed rationality of masculinity, another characterizes masculinity as in itself harmful to women and other men. These are the theories most frequently characterized as male bashing, because they focus on male violence against women and on men’s sexual objectification of women as the very definitions of masculinity. These theories seek gender equality by abolishing or dramatically transforming men and masculinity, although they may either extol or vilify the characteristics ascribed to traditional femininity.”

  Läs gärna den lilla rutan till höger, med text från en viss MacKinnon. Hennes beskrivning av män och vad män gör mot kvinnor borde klassas som våldspornografisk litteratur.

 30. Wanderlust skriver:

  ”Kalibers” tvådelade granskning av (andra delen finns här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=4206921) om ämnet Livskunskap var precis som QED beskrev ovan i sanning skrämmande, ja det är häpnadsväckande hur detta icke-ämne har kunnat breda ut sig i svenska skolor under lång tid utan att någon har reagerat! Tanja, där har du kanske en delförklaring till att de svenska eleverna halkar efter alltmer i flera av basämnena i jämförelse med andra länder. Livskunskapen tar nämligen tid från riktiga skolämnen – så här beskrivs det i Kalibers reportage: ”Och på många skolor tas livskunskapstiden från den övriga undervisningen. Matten, engelskan och svenskan får maka på sig i timplanen för att ge plats åt olika former av social och emotionell träning.”
  F.ö. så möttes nyblivna rikdagssledamoten Marie Abrahamsson och KD:s Yvonne Anderssons i en debatt just om detta: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=4208428

 31. Info skriver:

  SVAR PÅ TANJAS UPPDATERINGSFRÅGA

  Tanja: ”UPPDATERING! Pär Ström har bloggat om en lärobok i genus för åk 9 – är detta på riktigt?”

  Jo då, det är på riktigt!

  Ännu en trojansk lärobokshäst. Ännu en skenbart oskyldig, statligt certifierad livsstilshandbok, inuti proppfull av extrema, politiska genusvärderingar, färdiga att kasta sig över den oskyldige elev, som ovetande öppnar pärmarna.

  Dessvärre långt ifrån ensam i sitt slag. Marknaden vimlar redan av ”relevant” uppföljnings- och fördjupningslitteratur i samma anda:

  • Anna Öqvist: SKOLVARDAGENS GENUSDRAMATURGI (”en studie av hur feminiteter och maskuliniteter görs”)

  • Kicki Scheller: VÄRDEGRUNDEN JÄMT (”jämställdhet i teori och praktik för förskola/skola”)

  • Lena Kåreland (red.): MODIG OCH STARK – ELLER LIGGA LÅGT (”om skönlitteratur och genus i skola och förskola”)

  • Marie Nordberg (red.): MASKULINITET PÅ SCHEMAT (”pojkar, flickor och könsskapande i skola och förskola”)

  • Maria Hedlin: JÄMSTÄLLDHET – EN DEL AV SKOLANS VÄRDEGRUND

  • Maria Hedlin: LILLA GENUSHÄFTET (”om genus och skolans jämställdhetsmål”)

  • Myndigheten för skolutveckling: HUR ÄR DET STÄLLT? TACK, OJÄMT!

  • Regeringskansliet: JÄMSTÄLLDHET I FÖRSKOLAN

  • Susanne Rithander: FLICKOR OCH POJKAR I FÖRSKOLAN (”en bok om förskolan ur ett könsperspektiv”)

  • Kajsa Svalerud: GENUSPEDAGOGIK (”en tanke- och handlingsbok för lärare”)

  • Christian Eidevald: DET FINNS INGA TJEJBESTÄMMARE (”att förstå kön som position i skolans vardagsrutiner och lek”)

  • Ola Sigurdson: DEN GODA SKOLAN (”om etik, läroplaner och skolans värdegrund”)

  Listan kunde redan nu göras åtskilligt längre och ökas f.ö. automatiskt varje år som ett resultat av de genusvetenskapliga institutionernas flitiga arbete.

 32. Magnus skriver:

  Har kört alla IQ-tester som jag sett på nätet och fått ungefär mellan 134 och 142 på dem.

  Antar att jag inte ligger långt ifrån Tanja, men socialt har jag nog inte haft många andras chanser och fostrats att vara underdånig högröstade.

  Apropå läroboken i matematik torde den hävda vissa saker som inte är rätt fysiskt och är politiska, så den är knappast bra i de delarna. Men det borde gå att bortse från det och använda matematiken med påpekandet att exemplens påståenden om fysiken inte är det primära och kan vara fel. Men allt är ju mer än gravallvarligt när bokstavskombination k l i m a t är aktuell.)

 33. olle w skriver:

  Att Sverige får sämre resultat i skolan beror på att vi har en högre och högre andel invandrare i skolorna som knappat är läskunniga.

  ”Svenskar” har inte blivit så mycket sämre.

 34. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte Matik, ja den boken måste beställas och granskas. Genuskunskap för åk 9. Jag trodde det begränsade sig till akademin och debattsidor, alla arbetsplatser och all lärarutbildningar. Men nu ska det rakt in i skolan. Då kan alla skylla allt på strukturer så behöver ingen ta ansvar för något. Varför inte bara börja dela ut doktorsexamina till alla medborgare rakt av, i rättvisans namn. Och lotta fram de folkvalda? Hm, det senare är kanske inte så dumt, det skulle vara ett extremt intressant socialt experiment. Långt intressantare än genusforskarna experimenterande.

 35. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, jo så ser det ut. De tre universiteten i ”excellensmiljöerna” har följande respektive teman:

  Uppsala (Forskningsprogrammet GenNa): genus och fysik, genus och djurforskning, genus och didaktik, genus och neurovetenskap, genus och bioetik, genus och biosocialitet.

  Umeå (Forskningsprogrammet ”Challenging gender”): genus och demokrati/social rättvisa, genus och emotioner, genus och våld, genus och hälsa, genus och normalisering.

  Linköping/Örebro (Övergripande tema ”Gendering excellence”): genus, sexualitet och global förändring; Dekonstruktionen av hegemonisk manlighet och manliga hegemonier; Skillnader och sanktioner: sexuell hälsa, kropp och ”empowerment”.

  Den stora Sverigebaserade centrat för ”transdisciplinär och transnationell excellent genusforskning” är tänkt att förläggas i Linköping.

  Linköping? Det kommer ju att avfolkas på nolltid då. 😉

  Galne Gunnar, ok ska kolla videon nu och återkommer om en kvart ang min reaktion :-).

 36. Cavatus skriver:

  Hej Tanja! Tack för väl valda ord. Nu är allt glömt och förlåtet, jag menar deletat. Skulle länka till en video här men såg att Galne Gunnar ovan redan gjort det. Bra. Då har den video nått hit. För er som vill läsa mer om Frankfurtskolan finns en uttömmande bloggpost om det här:

  http://murslev.blogspot.com/2010/07/frankfurtskolan-och-68.html

  Vill bara meddela att Per Ström hade en debattartikel i SvD idag som var MYCKET läsvärd. Rekommenderas!

 37. Dalahest skriver:

  ”endast så kan man lära barnen matematik. Hur annars?”

  Genom att göra ämnet intressant genom smart/skön icke-genusladdad pedagogik?

 38. Tanja Bergkvist skriver:

  Wanderlust, tack för länk till radiodebatt! Jo, man tar tid från andra ämnen, liksom med genus…

  Info, tack för denna utförliga lista! Mer här: Genus- och jämställdhetslitteratur relevant för lärarutbildare” vid Uppsala Universitet:

  http://www.utbildningsvetenskap.uu.se/For_medarbetare/Jamstalldhet_och_likabehandling/Genuslitteratur/

  SE DETTA – DEN TAR ALDRIG SLUT!!!!

  Magnus,
  jag vet faktiskt inte vilken IQ jag har. Har aldrig testat. Bästa att avstå för att inte bli ”registrerad”. Skulle man få över 90 så kan man tex inte bli statsminister. Eller är gränsen 100? Det är ju hemligstämplat men helst ska man ligga till vänster, både IQ-mässigt då (enligt bilden) och åsiktsmässigt.

  Olle W, dessvärre måste jag göra dig besviken. Alla har blivit sämre. Det finns ju en hel del analfabeter förvisso, 53% av nyanlända flyktingar till Borlänge tex: http://meritwager.wordpress.com/2009/01/07/53-procent-analfabeter/ vilket man försöker avhjälpa: http://www.dalademokraten.se/sida/id/50845/

  Det verkar dock inte gå så bra, och det är inte konstigt med ett sådant trögt utbildningsmaskineri som vi har. Om någon missade [varning för politiskt inkorrekt kommentar, även om jag bara citerar Sveriges Radio] det så var det ett inslag i P1 direkt efter valet där en kvinna som doktorerat på valaffischer (! 🙂 ) konstaterade att ”de svenska analfabeterna” kunde ha misstolkat flera av valaffischerna och därmed röstat fel då de inte var läskunniga och därmed varken kunde läsa texten på valaffischen och ännu mindre partiprogrammet. Därför borde partierna utforma valaffischerna bättre nästa gång. Nästa gång? Om 4 år! Ska de fortfarande inte vara läskunniga efter 4 år?

  Istället för att forska på valaffischer, eller uppmärksamma det (fast jag är glad att jag fick ta del av detta för mig nya faktum i Sverige år 2010) så borde man kanske satsa på att göra sin befolkning läs- och skrivkunnig! Men nejdå, inte i Sverige, här ska alla ”mötas utifrån sina egna individuella förutsättningar” som det så vackert heter och då ska man inte komma och pracka på folk bokstäver och siffror, vilket ohyfs!

  Men de försämrade kunskaperna gäller alla. Jag minns mina föreläsare i Lund för 10-15 år sedan (flera av dem trogna bloggläsare så här flera år senare – trevligt :-)) – de var redan då förfärade över de försämrade förkunskaperna, och då var det ett högt intagningssnitt (på betyget) för att läsa matematik, och för behörighet krävdes naturvetenskaplig eller teknisk gymnasielinje, och jag vill minnas att flertalet var just svenskar på den tiden (alltså, inte så många invandrare, orkar inte dra diverse definitioner, du förstår vad jag menar) – och det har gått utför sedan dess, år för år. Man gör verkligen den unga generationen en otjänst och slösar dess tid. Jag har undervisat vid universitet i drygt 10 år nu, och det är märkbara förändringar från år till år, så något händer kontinuerligt med svensk skola och det är inte positivt.

  Man vill helt ärligt inte kränka elever genom att påtvinga dem rättstavning, jag har tagit upp detta tidigare – här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/10/03/manlighet-en-folksjukdom-ungdom-mot-rasism-gar-mot-etnopluralism-och-en-svensk-rattstavningsgen-ar-varlden-upp-och-ner/

  Galne Gunnar, NU ska jag kolla videon :-).

 39. Tanja Bergkvist skriver:

  På tal om segregation, skolresultat och social bakgrund, det är här Genusmaffian och politikerna gömmer sig medan de experimenterar på medborgarna: http://framtidoboende.se/2010/11/14/141-victoria-park-sveriges-forsta-gated-community/

 40. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, media är sig lik ja… Marx teorier visade sig inte riktigt stämma när kriget bröt ut, medborgarna tog strid för sitt land istället för sin klass. Men nu har man ju kommit på en ny idé: med mångkulturen, då kommer folk att kriga utifrån sin klass och inte nationalitet. 🙂 Äntligen kan man visa att Marx hade rätt! Måste det alltid vara krig på agendan? Klasskrig, könskrig, krig och elände. Vad var det nu han, eller någon, sade – det är värt att offra 90% av medborgarna så att åtminstone 10% får uppleva kommunismen. Undrar om genusvetarna tänker något liknande? *mardröm* Dags att börja läsa Genuslistan lite mer noggrant? http://genusnytt.wordpress.com/2010/11/24/nu-ar-genusforskarna-jattearga-pa-mig/

  Bara sett 4 min, ska se resten nu.

 41. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, ok kulturmarxismen var temat. Jag har ju sagt att genusvansinnet är kulmen på en fördumningsindutri – folk tror verkligen på det till slut. Och eftersom det saknar all logik så förstör det hjärnsubstansen. Usch vad jag är kritisk idag. Måste ha pms… Mer om Frankfurt school här (OBS! Del 1 av flera):

 42. Tanja Bergkvist skriver:

  Yale University: The Frankfurt School of Critical Theory

  Samma föreläsning här: http://academicearth.org/lectures/frankfurt-school-critical-theory

 43. Tanja Bergkvist skriver:

  Yale University: DET POSTMODERNA PSYKET:

 44. Tanja Bergkvist skriver:

  Jag borde spela in en genusföreläsning och lägga upp…

 45. Tanja Bergkvist skriver:

  Alltså ett eget föredrag, inte någon annans.

 46. Tanja Bergkvist skriver:

  Var är alla? Man kan inte slappa när landet går under, inte ens en fredagskväll. Kollar ni på Nobelfesten? Synd det inte finns något i matematik annars hade jag ju varit med på TV igen. Det var länge sedan. Men jag kan ju få det i ekonomi, flera matematiker har ju fått det. Jag tänkte räkna ut när Sverige kollapsar. Tror ni jag kan få Nobelpriset om jag räknar ut det, och det visar sig stämma? Eller blir jag anklagad för något då? Det är ju tydligen vi matematiker som orsakat finanskrisen: http://marketplace.publicradio.org/display/web/2009/02/24/pm_stock_formula_q/ Eller kanske inte: http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20090806100428AAJlwN3

  På tal om frågor och svar. När jag jobbade vid mat inst Sthlms Univ så brukade det komma mail från 118 100 (”Svar på allt”) med MATTETAL! Först lovar de att svara på alla frågor och sedan när de sitter där vid telefonen och får ett mattetal så kan de inte lösa det utan måste vända sig till en matematiska institution! Det säger något om tillståndet i landet. Jag ska ringa dit och fråga efter beviset på Riemanns hypotes ( http://sv.wikipedia.org/wiki/Riemannhypotesen ), då kanske jag åtminstone får 1 miljon dollar så jag kan blogga på heltid: http://en.wikipedia.org/wiki/Millennium_Prize_Problems Om knäppgökarna hade svarat i tid som de lovar så¨hade jag varit på Nobelfesten nu istället för att sitta här och prata med mig själv. Typiskt Sverige. Effektivitet var ordet…

 47. Info skriver:

  TANJA, HAR DU GÅTT OCH LAGT DIG?

  Jo, kanske ligger du nu. Eftersom ingen ville prata med dig. Vad ska vi prata om? Kanske om att

  SNART ÄR DET LUCIA

  Finlands lucia 2010 (Mirella Uddström):

  Politiskt korrekt svensk lucia:

  http://3.bp.blogspot.com/_Zy74IXJCLio/R1-LGID939I/AAAAAAAAARc/p1wsL6xS28w/s320/klubbjulgr%C3%B6n.bmp

  Lucia för Info:

 48. Cavatus skriver:

  Nej då, Tanja. Jag har jobbat hela kvällen. Någon Nobelfest framför TV:n blev det inte för mig i år. Jag bojkottar Nobelfesten efter debaclet med Åkesson. Här diskriminerar man minsann också oppositionen, precis som i Kina!

  Ska försöka se dina intressanta videoklipp om kritisk teori och Frankfurtskolan. Ju mer man fördjupar sig i detta, desto mer ser man hur samhället runtomkring är genomsyrat av detta tänkande.

 49. Nordbo skriver:

  Det är inte bara den sk ”internetpöbeln” som vänder sig mot fegheten och de världsfrånvända föreställningarna som dominerar den politiska klassens sinnen:

  http://www.friatider.se/har-skaller-nobelpristagaren-ut-pk-eliten

 50. VoP skriver:

  Hört från förälder på föräldramöte, på dagis, när rektorn berättade om sina planer.

  Jag skiter fullständigt i er pedagogik, jag kommer att uppfostra min dotter till flicka, kvinna och min son till pojke, man och du ska fan inte motarbeta mig.

  Rektorn gick därifrån och ”pedagogen” fick överta mötet.

 51. DogDylan skriver:

  Nu fick vi vårt första terrordåd. Spännande. Samma dag blir vi varnade av media, inte om de muslimska terroristerna i Sverige, men att detta kan gynna Sverigedemokraterna.

  Notera också att Reinfeldt körde på samma spår på sin presskonferens. Även om det nu bor 350 000-500 000 muslimer (i princip samtliga invandrare), varav tusentals av dem (inte orimligt) kan vara potensiella attentatsmän så är det viktigaste just nu att vi inte talar negativt om Islam, mångkultur eller muslimer

  Det verkar vara viktigare för Reinfeldt upprätthålla en positiv bild av det mångkulturella samhället och Islam än att tillgodose svenskarnas egen säkert.

  Jag menar, so what om den svenska muslimska communityn framstår som ett hot. De har ju inte direkt gjort bra reklam för sig själva från början.

  Nu när medlemmar ur den muslimska communityn börjat spränga sig i bitar på gatan så skall vi ju inte tala om det, för att det kan ju leda till att vanligt folk uppfattar det mångkulturella samhället som en omöjlighet.

  När man lyssnar på Reinfeldt så tror man ju att han snarare var ett offer för Foucault och Derrida än Milton Friedman.

  Men det är klart. Enligt Fredrik Reinfeldt så FINNS INTE vi svenskar, och om vi inte finns, ja då kan vi ju inte ta skada av om vi blir dödade av muslimer.

  Reinfeldt förklarar för svenskarna varför vi inte finns och varför man skall få hetsa mot vår folkgrupp:

  Det är dags för oss konservativa Moderater att ställa ett ultimatum, antingen ändrar sig Moderaterna i vår riktning, eller så röstar vi på annat parti.

 52. Info skriver:

  TILL DOGDYLAN: STATSMINISTERORD

  ”Att det finns en grupp som skulle kunna definieras som svenskar – – – visar sig väldigt ofta vara svårt att försvara.” (Sveriges statsminister i riksdagen 10/12 2010.)

  ”JAG är en typisk svensk. Min farfarsfar var frukten av en romans mellan en färgad amerikansk cirkusartist [loppcirkusdirektör] och ett lettiskt hembiträde. Det är svenskt. Blandat.” (Statsminister Reinfeldt inför M-stämman i Västerås 27-30/8 2009.)

 53. […] och för att förvissa sig om att detta är fallet behöver man inte gå längre än till mitt förra blogg-inlägg-.  Se hans tal  HÄR  i mitten på sidan ( ”Fysikpristagarens tal”, längd 5 […]

 54. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, tack för roliga bilder :-).

  Cavatus, ja det var ju extra intressant med motiveringen: SD-ledaren kan inte bjudas eftersom man enligt Nobels testamente ”inte får ta hänsyn till nationstillhörighet”. Detta gäller ju vid valet av pristagare!!! Och vill man tolka in mer än det så kan det vara att man inte heller ska ta hänsyn till nationstillhörighet när det gäller inbjudna gäster. Testamentet avser verkligen inte att man inte får bjuda någon gäst som möjligtvis anser att det finns olika nationstillhörigheter och nationer. Citat:

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8027659.ab

  ”Läser man Alfred Nobels testamente framgår det mycket tydligt att ingen hänsyn får tas till nationell tillhörighet. SD:s värderingar står i direkt strid med detta, säger Michael Sohlman, vd för Nobelstiftelsen.”

  Tror Sohlman att medborgarna i detta land är dumma i huvudet? Uppenbarligen.

 55. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, intressant, nytt genusvansinne. Genus-kemi.

  Nordbo
  , jaha vad bra att fler uppmärksammat detta, var ju just vad jag bloggade om igår :-).

  VoP,
  jag antar det finns många sådana fall. I SOU 2006:75 som jag bloggat om står det ju uttryckligen att de inhyrda genuspedagogerna motarbetats av föräldrarna. Del 4 och därifrån del 1-3 här:
  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/06/10/genuspedagogik-i-forskolan-del-4/

  I del 1 om det dokumenterade föräldramotståndet:
  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/02/22/genuspedagogik-i-forskolan-del-1/

  På sid. 120 konstaterar nämligen Delegationen för jämställdhet i förskolan att man efter genomgång av förskolornas utvärderingar följande:

  ”Den vanligaste bilden många verkar ha är att jämställdhetsarbetet ofta motarbetas från föräldrahåll när frågan introduceras. Ett sådant exempel kommer från projektet ”Vidgade Vyer” i Östersund. En bit in i arbetet blev motreaktionen från några av pojkarna på den berörda förskolan starka. De motarbetade personalen och det blev mer eller mindre kaos i gruppen. Delar av föräldragruppen ville då att projektet skulle avbrytas och det var nära att personalgruppen gav upp, men med hjälp av handledare jobbade de vidare och till slut löste sig problemen.”

  ”Löste sig problemen”? Ja, föräldrarna gav upp efter påtryckningar.

 56. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, ”När man lyssnar på Reinfeldt så tror man ju att han snarare var ett offer för Foucault och Derrida än Milton Friedman.” Reinfeldt vet nog inte ens vilka det där är. På Rapport igår 19.30 sa han att vi får räkna med en inskränkning av vår frihet och att ”vi måste leva med detta”. Jaså, ”måste” vi? Ska se videon du länkar till nu.

 57. Tanja Bergkvist skriver:

  I Nyhetsmorgon imorse kallade man självmordsbombaren för ”en 28-29 årig nästan man”. Alltså ”nästan man”. Mycket anmärkningsvärt. Letar efter klippet nu.

 58. DogDylan skriver:

  Problemet med SD och deras kulturkonservatism är inte bara att de är så dåliga. De enda jag kan tänka mig ha något i huvudet rörande kulturpolitiska spörsmål är Åkesson, Almqvist, Bojerud och Karlsson. Med det sagt, låt mig fortsätta.

  Sverigedemokraterna talade ju (enligt medierna) om att bygga en ideologisk grund på deras Landstings kommun möte här om veckorna. Det stora problemet för partiet är att de sedan 1988-talet hela tiden arbetat för att reformera partiet, vilket är förståligt. Den här radikala auktoritära nationalismen är borta sedan åtminstånde 2002. Fram tonar ett parti vars grundläggande ideologiska förankring ligger i en ideologisk rotlöshet som närmast kan beskrivas som lantligt, populistiskt och anti-intellektuellt.

  Nu kan de inte gå tillbaka till sina ideologiska rötter och det bör de inte heller göra. Istället vill de (intelligent nog) bygga nytt. Men vad skall de bygga. Deras gräsrötter tenderar att bo på landsbygden och är oftast en blandning av tandlösa socialfall och en arg medelklass. En arg medelklass inte olik den kvinna som SVT följde i dokumentären ”Sverigedemokraternas väg till riksdagen”. Hon är egentligen mycket signifikant för de nya Sverigedemokraterna. En villaboende, medelålders kvinna, egen företagare med någorlunda god ekonomi.

  För hennes del handlar den här ”kampen mot etablissemanget” inte om att återupprätta Nationalkonservativa kanon, för hennes del handlar det om att minska invandringen på grund av instrumentella orsaker samt såklart, att hon (inte helt fel) upplever att invandringen från tredje världen hotar den svenska kulturella särarten. Troligtvis kan denna kvinna motivera detta någorlunda. Detta kunde dock inte det tandlösa vita skräpet i Gävleborgs län inte klara av. I TV4:s dokumentär om Sverigedemokraterna i Söderhamn klagade de på att invandrarna saknade krukväxer i fönstren.

  I Stockholm, där den lilla eliten av Sverigedemokraterna sitter är det litet annorlunda. De vet att om de skall bygga vidare på sin nya version av nationalism behöver de förebilder. De har sneglat på Roger Scrutons rävjakts konservatism men även på radikala identitära konservativa. SD skall ju trots allt bygga en egen sin egen identitetspolitik och då behöver man förebilder.

  Tittar man på andra etniska grupper (Svenskarna som en etnisk grupp) och dess identitetspolitiska program ser man att de har egna tankesmedjor. Judarna har tillexempel den internt omdiskuterade (med mycket bra) Judisk Krönika. Sverigedemokraterna som mer eller mindre är ett parti för etniska svenskars intressen vill naturligtvis också ha något sådant.

  Det är ett antropologiskt och sociologiskt faktum att när man är i den överväldigande majoriteten så reflekterar man inte över sitt ursprung. Vår svenska identitet är norm, och vi behöver därför bara schematiskt odla den eftersom den strukturellt ständigt reproduceras. Detta sker mekaniskt. Utomlands tenderar vi svenskar att (precis som den judiska minoriteten i Sverige) ständigt aktivt återskapa den. Det måste vi göra, annars dör vår kulturella särart ut.

  Eftersom det svenska är så självklart här är det mycket svårt att identifiera det svenska. För många svenskar är det ”Svenska” Volvo, Jul, Julbord, Midsommar, Smörgåsbord, Ikea, Socialdemokrati, Höga Skatter, sekulär kristendom, julsånger, julgran, jultomte, skolavslutningar i kyrkor och annat som lätt kan falsifieras av den intellektuelle.

  Alla nationalister, i alla tider, har alltid varit tvungna att bygga nytt och skapa den här gemenskapen. Men hur skall den här gemenskapen se ut, vilka värden och kulturella uttryck skall inkluderas och vilka skall exkluderas. Enkelt vore att säga att den svenska identiteten bygger på en relation mellan de urgamla hedniska traditionerna och den kristna civilisationen, som sedan har stöpts i dess samtid.

  Alla nationalistiska rörelser kräver elitism av något slag. Alla nationalistiska rörelser är också elitiska. Det är det första steget är att identifiera gemenskapen, det andra steget är att bygga grundvalarna för gemenskapen och det tredje steget är den här mer eller mindre auktoritära socialiseringen av folket i denna kanon.

  Som LP har noterat så är den Sverigedemokratiska planen rätt identisk med den som vårt etablissemang använder sig av. Saken är bara den att vårt etablissemang håller sig med flera viktiga institutioner. De har kontroll över akademin, media, politiken, byråkratin och lagen. Sverigedemokraterna har bara politiken och såklart några internetsidor, så som politiskt inkorrekt. Kristdemokraterna har i alla tider försökt socialisera svenskarna in i det här ”kristna”. De har till och med mer resurser än SD. Trots detta slåss de mot en övermäktig fiende. Tillskillnad från SD har KD bjudits in i finrummet. Nu får de pissa ut ur tältet istället för in i tältet. Idag kan man lugnt säga att KD i princip misslyckades med att växa när de var i tältet. Detta beror på flera orsaker, men idag är de helt marginaliserade.
  Fördelen för Sverigedemokraterna (tillskillnad från KD) är att de nu när de befinner sig ute i kylan har betydligt större chans att bygga upp sin egen identitet. Tillskillnad från KD (som måste ta hänsyn till vad alliansen och Siwert Öholm tycker) kan SD sakta men säkert bygga upp en egen särart, som de sedan slipper kompromissa med. Vänsterpartiet har ju lyckats väl med detta, även när Vänsterpartiet bjuds in i de ”Rödgröna” så är partikulturen omöjlig att rucka, de är ett gäng kommunister och det tänker de inte backa ifrån.

  I partiledningen (tror inte att de fattar det själv dock) försöker man nu nå medelklassen. Man påläggskalvar som Petzäll, Hahne och Alexandra Brunell med fler. De skall locka ”ungdomen” med sin typiska medelklassbakgrund. De gjorde väl ett försök att vara uppkäftiga här om månaden framför Dramaten genom att läsa nationalskalder de inte förstod.

  Sverigedemokraterna lider av en djupt ideologisk identitetskris, en identitetskris som gör det omöjligt för dem att driva en vettig kulturpolitik. Mer där till, det blir ännu svårare för dem att förklara sin assimileringspolitik, ty vad skall invandrarna assimileras in i? Ett mer intellektuellt närmande av detta bekymmer är det som jag framför: Assimilering kommer naturligt, således måste immigrationen vara av sådan art och nivå att en naturlig assimilering är möjlig.

  Bara den insikten visar ju på både etablissemangets och Sverigedemokraternas inställning till kultur är en omöjlighet. De tror att de kan banka in kulturell samhörighet och visst går det, men de som blir kvar efter man bankat klart är de etniska svenskarna och de som ändå skulle ha assimilerats på naturligt väg. Resterande har flyttat från Sverige. Ett alternativ blir ett samhälle av en sådan konstruktion, där minoriteter hålls nere med våld. När sedan systemet är avskaffat (precis som när kommunismen avskaffades) reser sig minoriteterna upp och gör revolt. Så ser det ut i större delen av forna Jugoslavien. Varje etnisk grupp har ett eget parti.

  Jag läste en gamla, DN-artikel från 2002 av den rätt duktiga DN-journalisten Mustafa Can. Där träffande han de dåvarande viktiga personerna. I princip gick taktiken från SD ut på att genom driva en hård assimileringspolitik skrämma bort invandrare. Det var egentligen det enda syftet egentligen. Det här med ”kulturkanon” var inte så viktigt och det kanske det är det vi ser just nu, när Brunell visar festbilder från vilda partifester. Så även om vi sitter här och är föraktfulla (inte minst jag) – så arbetar SD mot det omöjliga. SD kan säkert växa, utan tvekan, det kommer de göra. Men de kommer inte växa på grund av vilken kulturkanon de har. Precis som Socialdemokraterna kommer den ideologiska inriktningen växa fram med tiden och vad jag kan se nu är att färdriktningen är emot något som kan liknas med Dansk Folkeparti.
  Jag tror också man kommer rucka på nationalistiska principer som neutralitet, och istället ta mer neo-konservativa positioner inom utrikespolitiken, så som ett starkare stöd för Israel och USA. Å andra sidan ser deras gräsrötter inte på det hela på samma sätt som SD-ledningen.

  Jag tror vi konservativa moderater och fd. moderater kommer få vänta ett bra tag till innan vi hittar ett parti som passar oss. SD är inte det partiet, i alla fall inte nu.

 59. DogDylan skriver:

  Tanja Bergkvist

  Media är inte kloka. Aktivarium-Erik skriver rätt bra om media idag/igår.

 60. Josef Boberg skriver:

  Etablissemangets massmedia är ”Trattmedia” (video 2,5 min) enligt Hans Rosling.

 61. […] eller medias, tjänst. De här misstagen måste hänga samman med den senaste PISA-studien som jag bloggade om här nyligen. Julmust kan underblåsa nationalistiska […]

 62. […] att försöka ta fram en siffra eller ett index på skolornas genusarbete. Sedan kan man ju undra varför det går utför vad gäller svenska elevers kunskaper i matematik och andra ämnen. Det kan väl inte bero på att […]

 63. […] Hur många miljarder? Det går utför… […]

 64. […] i fokus för intresset, och därför är skolundervisningen en köns/genusfråga. Är det konstigt att det går utför? Men nu måste jag komma till saken, jag tänkte lägga upp min krönika i senaste Axess, hade ju […]

 65. […] yrket: förändringsagent!, Genuskemi och några klavertramp i det politiskt inkorrekta träsket, Hur många miljarder? Det går utför… , Här är filmen och 10.8 miljoner till genusmöten, Nytt genusprojekt: ”Jag kan inte tänka […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: