Genuskemi och några klavertramp i det politiskt inkorrekta träsket

Axess nr 9 2010

Axess nr 9 2010

Ok…varning för långt inlägg. Trevlig helgläsning till er som orkar ta er igenom vansinnet! :-). Nu är det senaste numret av Axess Magasin ute. Temat är ”Den ömtåliga civilisationen” och flera av artiklarna ligger ute på nätet (se länkar nedan), dock inte min krönika, som återfinnes på sådan 64 (för första gången, den brukar ju alltid hamna på sid 58 eller 60). Jag tar upp det här med JÄMI, som ni ju redan känner till sedan blogginlägget Iiiinte 80 miljoner till!!!! och uppföljaren ”Forskning saknas” på genusvansinne för 225 miljoner och dags att ”reflektera över sin vithet”. Här är artiklarna tillgängliga på nätet: Antikt ideal (JohnArmstrong), Vikten av andligt välstånd (Rob Riemen), Den obäddade sängens diktat (Johan Lundberg), Mot sängkammaren!” (Niklas Ekdal), Civilisation kräver uppoffringar (Svante Nordin). Svante Nordin var som ni minns min meddebattör i Filosofiska Rummet i mars om genuscertifieringen.

En av mina fyra katter

Ytterligare en av mina fyra katter

Häromdagen medan jag och dottern lekte med våra fyra katter med några gamla skosnören lyssnade jag på programmet ”En bok, en författare” i Kunskapskanalen (bara en kvinna kan göra två saker samtidigt så här) där man hade ett samtal om boken ”Afrika” med dess författarinna Ellen Hillbom, som också är doktor i ekonomisk historia verksam vid Lunds Universitet. Allt flöt på i vanlig ordning medan
katterna sprang runt och nästan välte TV:n, tills man 20 minuter in i programmet (här i UR Play) kunde höra följande (min 19:56 och framåt):

Intervjuare: ”Men i Afrika då, spåren av kolonialismen, såren av kolonialismen, vad ser vi av det idag då?”

Dr Ellen Hillbom: ”Ja en sån sak som vi ser det är ju uppdelningen, gränsuppdelningen, det är ju väldigt få gränser som egentligen har förändrats efter självständigheten. Och det har ju inneburit att man har skapat länder som Nigeria, med 250 olika folkslag som ska samlas inom en nationsgräns. I andra fall i Somalia har man delat upp den somaliska folkgruppen i fem olika stater, och det här har ju orsakat problem, att statsstaterna, det som förväntas att bli nationalstater, inte bygger på en homogen befolkning som vi kan känna här i Europa, det har inte fått växa fram på ett mer långsamt naturligt sätt utan tvingats på, och det är väl mycket utav det vi kanske ser som, man tycker om att kalla för etniska konflikter idag, många av de grupperna, folkgrupperna, skapades ju också utav kolonialmakten.”

Bulgarien - sedan 681

Bulgarien - sedan år 681

Det intressanta här är inte analysen av Afrika, som säkerligen är helt korrekt, utan det faktum att Hillbom säger något som man egentligen inte får hävda, något som dessutom anses helt felaktigt av experterna i det politiska etablissemanget och journalistkåren (även om dessa inte innehar doktorsgrad så är de ju ändå som bekant ämnesexperter inom alla tänkbara områden): att det varit en fördel för de europeiska staternas framväxt med en homogen befolkning, och inte bara det – dessutom har nationalstaterna, till skillnad från här i Europa, inte fått växa fram på ett naturligt sätt, vilket varit en nackdel. Får man verkligen säga att nationalstaterna i Europa vuxit fram ”på ett långsamt naturligt sätt” och att det varit en fördel med homogena befolkningar!? Naturligt och långsamt? Jag trodde att de alla var en onaturlig social konstruktion som implementerades från en dag till nästa någon gång på 1800-talet. Har dagstidningarna lurat mig?

Min blåögda birma kommer dock överens med de gulögda perserkatterna

Min blåögda birma kommer bra överens med de gulögda perserkatterna

Detta är inte det enda exemplet på när svensk media omedvetet klantar sig. Jag har sparat ett utklipp här från Metro Stockholm (i Plus) från den 29 november på sidan 28. I artikeln ”Därför dras vi till folk som liknar oss själva” kan vi läsa: ”Hur vi mår, vem vi gifter oss med, om vi blir sjuka, hur mycket pengar vi tjänar och vem vi röstar på – allt beror på dina vänner. Men varför? ”Genetic similarity theory” kan ge oss svaret. Den kanadensiske psykologiprofessorn Philippe Rushton menar att våra gener är programmerade för att bli attraherade av att skaffa barn med någon som liknar oss själva. – Gener för blåa ögon har större möjligheter att föra sig själva till kommande generationer om de samtidigt får sina bärare att attraheras av andra med blåa ögon snarare än av dem med bruna ögon, säger Kimmo Sorjonen, vid Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet… – Vi nätverkar och umgås med dem som liknar oss själva eftersom detta är ett sätt för våra gener att överleva, säger Kimmo Sorjonen, vid Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet.”

Det behövs en bättre granskning av media

Metro behöver hjälp av ett proffs

Detta är innehållsmässigt inte mer kontroversiellt än vad som brukar stå i Illustrerad Vetenskap. Intressant är att Metro refererar till professor Philippe Rushton som skrivit flera politiskt inkorrekta böcker, bland annat boken”Race, evolution and behaviour”, som jag själv läste för några år sedan, och jag kan lugnt säga att den var väldigt politiskt inkorrekt. Om svenska journalister hade haft någon form av koll, dvs utbildning eller bildning, hade man i sann PK-anda inte vågat hänvisa till Rushton. Detta är den andra missen på kort tid som media gjort sig skyldig till och som jag av en slump snubblat över. Jag ska hålla ögonen öppna för fortsatta missar och hoppas på så sätt kunna göra karriär inom den statliga censurapparaten. En effektiv censur förutsätter pålästa och kunniga medarbetare i statens, eller medias, tjänst. De här misstagen måste hänga samman med den senaste PISA-studien som jag bloggade om här nyligen.

Julmust kan underblåsa nationalistiska strömningar!

Julmust kan underblåsa nationalistiska strömningar!

Dessa två exempel utgör dock olyckliga undantag som snabbt måste falla i glömska. 99.999999% av alla artiklar i media är naturligtvis PK så som sig bör. Expressen varnar oss tex för farorna med julmust: ”Anna Burstedt förklarar att mat är en viktig del av varje folks nationella identitet. Men hon ser en fara i att vissa grupper gör sig till tolk för vad som är tradition och identitet – i dessa tider när främlingsfientligheten ökar. – Mat kan användas i politiskt syfte för att utestänga människor. Men den kan också vara gränsöverskridande. Man kan bjuda in andra till att dela sin julmust, säger hon.” Men låt mig komma till saken, till det jag egentligen skulle blogga om: Kemigenus. Bloggen Tradition & Fason har redan tagit upp detta, som man kunde läsa om i Skånskan den 9 december (återger hela artikeln):

”Genus och etnicitet är kanske inte det första man tänker på när man öppnar en kemibok för mellanstadiet. Men skolinspektionen har granskat kemiböckerna på Ludvigsborgs friskola och kommit fram till att det brister i jämställdhetstänkandet. Ur kemisynpunkt är det inget fel på böckerna, men eftersom de är från sent 1990-tal anser de inte belysa etnicitet och genus på ett modernt sätt. Bland annat är namnen på personer som förekommer i böckerna nästan uteslutande västerländska, andra kulturer nämns över huvud taget inte. Böckerna speglar med andra ord inte det mångkulturella samhället.”

 

Genus- och etnicitetsperspektiv saknas i kemiböckerna!

Genus- och etnicitetsperspektiv saknas i kemiböckerna!

”Skolan får beröm för det pedagogiska arbetet men kurslitteraturen i kemi måste man göra någonting åt, menar Skolverket. Dessutom vill Skolverket att att Ludvigsborgs friskola i högre utsträckning börjar tala om genus och etnicitetsfrågor, både lärare emellan och med eleverna. Någon vidare reflektion över läromedlens normerande funktion vad det gäller genus och etnicitet finns inte som det ser ut i dag.”

”Kerstin Lindberg tog nyligen över som rektor på Ludvigsborgs
friskola och tar åt sig av kritiken. – Det stämmer, det har varit eftersatt. Det har varit olika ledningar på skolan och jag har inte hunnit med den biten. Men vi ska åtgärda det här. Litteraturen ska utvärderas och nya böcker ska köpas in. Man kommer även att inleda en tydlig jämställdhetsplan för personalen och bjuda in föreläsare i genus och etnicitetsfrågor. – Jag har börjat göra analyser. Det handlar både om att lärare ska bli mer medvetna och om hur vi ska prata med eleverna. Det ska satsas på det här. Senast den 3 mars kommer Skolverket att följa upp vilka förbättringsåtgärder som har vidtagits.”

Trots hundratals miljoner på genusinsatser blir svenska elever inte bättre i kemi!

Trots hundratals miljoner på genusinsatser blir svenska elever inte bättre i kemi!

Även Johan Ingerö har bloggat om detta. Det här är så absurt att det inte ens behöver kommenteras. Och så undrar man varför svenska skolelever blir allt sämre i de naturvetenskapliga ämnena, liksom i matematik (men mitt ämne har de inte gett sig på än. Eller vad säger jag!? Visst finns en genusanalys av matematiken!). Trots att man satsar miljoner och åter miljoner i svensk skola på genuskunniga specialpedagoger och ägnar dyrbar lektionstid åt diverse rollspel, genusteori, värderingsövningar, allas lika värde-projekt, bygger världsfredsutställningar, har normbrytande samtal, anordnar värdegrunds-dialoger, gör könsrollsteater och bjuder in genuspiloter som föreläser om maktstrukturer – hur kan Sverige då inte vara världsbäst och kamma hem alla kemiolympiader? Väldigt konstigt ju… Men Vetenskapsrådet både vet och har råd och satsar 5.5 miljoner på ytterligare ett genusprojekt till lärarutbildningen för perioden 2011-2013:

”I vårt forskningsprojekt är vi intresserade av att undersöka hur man kan öka genusmedvetenheten hos blivande lärare som är inriktade mot grundskolans tidigare år och om det i förlängningen kan leda till att undervisningen i naturvetenskapliga ämnen förändras, både med avseende på innehåll och på utförande, säger Anita Hussénius. I projektet utforskas lärarstudenternas relation till lärande och undervisning i naturvetenskap från ett genusperspektiv Vi är även intresserade av hur man kan skapa sig en identitet som lärare i naturvetenskap och hur denna identitetsskapande process kan påverkas av ämnesdidaktiska kunskaper och genusmedvetenhet.”

Genustrumpeten

Genustrumpeten gick sönder i skidbacken

Vem är förvånad? Med 700.000 kronor till att undersöka trumpeter ur ett genusperspektiv är detta ytterligare ett steg framåt. För fler VR-finansierade projekt se Grattis skattebetalare del 1 och Grattis skattebetalare del 2. För den som är intresserad av det här så har Skolverket som bekant beställt en rapport från professorn i pedagogik och nuvarande rektorn vid Södertörns Högskola,  Moira von Wright, där hon studerat fysikböckerna ur ett genusperspektiv. Rapporten heter ”Genus och text” och jag har sammanfattat den i två blogginlägg. Det här är riktigt sjukt – läs det den som inte gjort det: Genusväldet intar Södertörns högskola och Von Wright och tekoppen.

Pedagogikprofessorn konstaterar bland annat följande:

* ”En jämställd skola arbetar utifrån en respekt för elevens egen livsvärld och världsbild, och en demokratisk undervisning kan då inte handla om att ersätta elevens ”vardagsförståelse” med en ”vetenskaplig” sådan.” (sid 7)

*Faktabaserad, objektiv kunskap utgör vad man i ett feministiskt perspektiv brukar kategorisera som ”manlig” kunskap. Kravet på objektivitet anses ofta utgöra själva grundkriteriet för vetenskaplighet.” (sid 59)

* ”Påbjudandet av snäv kunskap med en given mening är inte förenlig med skolans jämställdhetssträvanden.” (sid 64)

Grattis Sverige! Påminner om att Snillen spekulerar bara ligger uppe till och med imorgon lördag för den som missat programmet eller vill se om det. Igår kväll kunde man se programmet ”Nobel 2010: Hard talk” om Nobels fredspris, med repriser den 21 december och 27 december – sevärt!  Nedan ett framtidsscenario för svensk skola:

LÄSTIPS: ”Interaktivitet – ännu ett framsteg bakåt” av Johan Hakelius, Johan Norberg i Metro, Björklund i DN om svensk forskning, genusdebatt om excellenssatsning och mer , se även Genusnytts granskning, DN om barn och karriär, Skoldebatt i SVD, Kvinnor sorterar bort kvinnor, Världen Idag om en tabubelagd verklighet. Ännu ett fall av politiskt inkorrekthet, nu i Expressen. Pär Ström (som driver bloggen Genusnytt) skriver i SVD.

BLOGGAR om genusvansinne: Morgonsur om värdegrund del 1, del 2 och del 3. Aktivarum, Matte Matik, Pelle Billing, Genusnytt, Anders B Westin.

Annons

66 Responses to Genuskemi och några klavertramp i det politiskt inkorrekta träsket

 1. Roligt någon vågar ta upp ÄVEN goda sidor av kolonialismen. Påminner mig om något som en av mina vänner berättade när han kom hem från Lamko i Liberia. Presidenten, William Tubman, hade sagt något till svenskarna som hade följande innehåll:

  You must understand that Liberia has NOT been blessed by the curse of colonialism!

 2. Joakim skriver:

  Vi har egentligen inte pengarna som satsas på att göra befolkningen mer förvirrad och dummare. Det är de framtida generationerna som betalr för kalaset. Men lånbubblan kommer nog spricka snart. Fördelen med det är att det borde kunna innebära ett slut på tramset.

  Prognoserna från leap2020 brukar stämma väl.
  http://www.leap2020.eu/GEAB-N-50-is-available-Global-systemic-crisis-Second-half-of-2011-European-context-and-US-catalyst-Explosion-of-the_a5625.html

 3. Roger Klang skriver:

  ”…Ur kemisynpunkt är det inget fel på böckerna, men eftersom de är från sent 1990-tal anser de inte belysa etnicitet och genus på ett modernt sätt. Bland annat är namnen på personer som förekommer i böckerna nästan uteslutande västerländska, andra kulturer nämns över huvud taget inte. Böckerna speglar med andra ord inte det mångkulturella samhället.”

  Ja just det! Varför inte skriva om de banbrytande upptäkterna som den här araben kom upp med, vad hette han nu.., vänta nu, fanns han egentligen? Men den här araben som kom upp med.., vad var det nu, nej vänta nu, det finns ingenting som är upptäckt av någon arabisk kemist. MEN DET BETYDER INTE ATT VI INTE KAN SKRIVA OM DET I LÄROBÖCKERNA!!!

  Det finns dock en hel del asiater som har gjort banbrytande upptäckter, men om jag får gissa så är det inte aktuellt inom genusvetenskapen att presentera ”gulingarnas”, med deras mansslukande kvinnor, alster. Nej när vi Genusvetenskapskvinnor talar om kända vetenskapsmän så menar vi de arabiska och afrikanska vetenskapsmän som inte finns! Vi kräver att någon namnkunnig räknar upp dessa kemister på sin ena hand och sitt ena finger, förutsatt att fingret saknas, och smockar böckerna med deras strålande forskningsresultat som inte existerar!

  //Gullan Snutt, Genusvetare

 4. Tanja Bergkvist skriver:

  Göran C-O, vad syftar du på? Hon tar väl inte upp ngt positivt med kolonialismen? Lyssnade nu i inte jättenoga på hela programmet då vi lekte med katterna, men just det där jag citerar var det som fick mig att reagera. Vilka är de goda sidorna av kolonialismen?

  Joakim, vad snackar du om – genuspengarna tar ALDRIG slut! Jag tror det finns en sedelpress på Nationella Sekretariatet http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1997:61

  Roger, klart det finns arabiska vetenskapsmän, många verksamma vid västerländska universitet. Det man avser är dock, som jag bloggat om angående innehållet i DEJA-rapporten, det man anser vara de andra YTTRINGARNA av vetenskap, än den ”västerländska baserad på manlig rationalitet” och objektivitet – det som von Wright kritiserar. Tala om att dumförklara resten av världen – det är ju gensuvetarna som har fördomar.

  Läs ”Från DEJA till rismodellen”: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/08/18/fran-deja-till-rismodellen/ I SOU 2009:64 kan vi läsa (222 ff):

  ”Teaching materials should include science developed by minorities and other cultures and visualise the differences between different types of scientific inquiry.”

 5. Roger Klang skriver:

  @Tanja

  Ja det finns arabiska vetenskapsmän, jag försökte bara vara rolig. Men däremot så finns det bara en arabisk Nobelpristagare genom tiderna. Jämför det med alla israeliska Nobelpristagare från ett land med bara en bråkdel av den arabiska världens population, eller från en befolkning i världen med bara en bråkdel av den arabiska populationen i världen.

  Roger

 6. Tanja Bergkvist skriver:

  Och här genusanalysen av matematiken från DEJA: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/09/09/dejas-matteproblem/

  Sid 214-215 (SOU 2009:64) : ”Rosén fann en betydande skillnad mellan könsskillnader/ -likheter i de observerade prestationerna… Flickorna förefaller, i Roséns studie, använda mer generella intellektuella förmågor för alla uppgifter, medan pojkarna framstår som mer specialiserade då de använder smalare förmågedimensioner. Rosén skriver, med exempel från matematikområdet: ”Females seem to nurture their general intellectual abilities, while males seem to nurture their numerical achievement skills. (1998, s. 44)”. ”

  Sid 66: ”Samma genomsnittliga prestationsnivå och övergripande kognitiva strukturer kan alltså dölja skillnader i hur uppgifter angrips och löses.” Ve och fasa – det finns (köns)skillnader bland eleverna i hur man angriper ett och samma problem. Något man inte kan säga om genusforskarna ;-). Sedan är jag tveksam till tydliga könsskillnader i lösandet av matteproblem. Sannolikt har man jämfört de högpresterande med övriga, och bland de högpresterande har det funnits fler pojkar (liksom det finns fler pojkar bland de lågpresteranade) – och det beror på att pojkarna ”distanserar sig från den feminiserade skolan” (genusvetarnas egna ord i rapporten) – och det är inte konstigt, med tanke på vad som pågår i västerländska skolor. De högpresterande pojkarna kanske läser läroboken istället för att lyssna på lärarens genussvammel?

 7. Roger Klang skriver:

  Obs, jag räknar inte in litteraturpristagare!

 8. Osynlige Mannen skriver:

  Man får lägga upp undervisningen så att även de mest korkade förstår, samtidigt som det har ett genusperspektiv:
  ”Den här kemiska reaktionen sker genom att en pojkmolekyl och en flickmolekyl blir attraherade av varandra och…”
  Nej! Nej!! Nej!!! Nu blev det ju heteronormativt. Kan man kanske kalla pH för qQ? (Negativa tiopotensen av queer-koncentrationen.) De politiskt korrekta queervarelserna brukar ju vara ganska lättkränkta och sura. Det borde gå att få in multi-kulti i entropibegreppet på något vis. Parallellen mellan fasövergångar och migration är ju given. Jag behöver nog söka anslag för det här. Kemiämnet behöver reformeras från grunden. Man kan spara in pengar på analysutrustning. Min åsikt om vad det är för ämne vi syntetiserat är ju inte mer ”rätt” än din åsikt.

 9. runerecox3 skriver:

  Jag begriper intet men du såg fin ut för fan god jul gott nytt år för fan. Mig känner ingen en ful olustig fanmen har 1.5 % soc- värme kvar bor ivart fall och frid. Tänk en tanke på folk med saknad av bra hem eller hur ?

 10. Joakim skriver:

  Ja, de har säkert en egen sedelpress. Det innebär dock att de inte bara bidrar till en minskning av utbildningarnas värde, utan även penningvärdets minskning är deras fel.

 11. Björn skriver:

  Tack för ett lysande inlägg, Tanja. Som av en händelse har det idag framkommit att flera lärosäten mister examensrätten för lärarutbildningarna. Detta trots alla genusprojekt – eller kan det vara tack vare? 🙂

 12. Pether skriver:

  Roger Klang: Visar på lite islamofobi där du.

  Kanske läsa på några arabiska uppfinningar och upptäckter:

  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_inventions_in_the_Caliphates

  Sedan, Nobelpriset är ett västligt pris, klart att det endast är personer från väst som får det. Att de judar du anser stå över hela den ‘arabiska’ rasen, inte verkar i Israel är väl en helt annat femma för dig.

 13. Jax skriver:

  Roger Klang & Pether.
  Araber och Judar tillhör samma ras. Eventuella skillnader är endast kulturella.

 14. Roger Klang skriver:

  @Pether:

  Det är klart att min beskrivning av arabisk vetenskap och Nobelpris kom efter mitt skämt, som faktiskt var riktat med udden mot Genusvetarna. Tanja tog det fel, och du med! För övrigt så gör jag alltid en distinktion mellan ”arabisk” och ”muslimsk”. Jag har inte nämnt islam! ”Judar som står över den arabiska rasen” har inget med vad jag har sagt att göra, jag är inte rasist, inte heller för judarnas favör. Jag tror inte att judarna vill kallas rasligt överlägsna någon heller för den delen, judar är goda människor! Vidare så är det inte personer från Väst, eller Ostasien ska tilläggas, som får Nobelpriset för sin genetiska tillhörighets skull, det är dem som har fört tekniken och medicinen framåt, och dessa råkar vara från Väst och Ostasien, och en del från Ryssland förstås! Jag gillar inte ens ryssar och västeuropéer (de flesta) eller amerikaner speciellt!

  //Roger

 15. Lorem Ipsum skriver:

  Det är ju klart att genusmupparna vill till varje pris förstöra de forskningsområden där absolut sanning är eftertraktad och högt skattad.

  Detta är så våldsamt frustrerande att dom vet inte riktigt vad dom ska ta sig till.

  Det går inte att problematisera sönder Pytagoras sats hur mycket dom än vill. Spelar ingen roll vilket genuspespektiv dom än anlägger så är triangel rätvinklig.

  Naturvetenskapliga och tekniska discipliner är genusvetenskapens kryptonit.

 16. Dr. Jonsson skriver:

  @Tanja:

  Funderar lite bara: Tror du att det räcker med att doktorinnan Jonsson själv är invandrare för att göra vårt julbord ”gränsöverskridande” snarare än ”utestängande”, eller tror du vi för säkerhets skull bör bjuda in fler med utländsk bakgrund (t.ex. dig) för att inte riskera att hamna med namn och bild i Expressens kommande svarta lista över människor som begått julmusthatbrott 2010?

  Den sociala stigmatisering det skulle kunna medföra vågar vi inte ens tänka på.

  😉

 17. Pether skriver:

  Jax: Det finns inga raser. Och det du snackar om är språkkulturen. Hebreiska och Arabiska tillhör samma språkkultur, den semitiska.
  Felaktigt har språkkulturer blivit någon typ av rasindelning, precis samma sak är det med de europeiska germanerna, det är en språkgrupp, inte en rasgrupp.

 18. Magnus skriver:

  Favorit i repris: spelteknik på trumpet som dramatisering av genus. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vetenskap-eller-galenskap_2531501.svd

  Miles Davis, nån? Hans sordinerade ton kan förstås ibland litet löst kallas kvinnligt lyrisk – men han var allt annat än feminin som person.

 19. Magnus skriver:

  Jaha, du hade redan sett den – men jag bjussar gärna på hänvisningen till Davis.

 20. CB skriver:

  ”…inte belysa etnicitet och genus på ett modernt sätt” med tonfallet hur-dum-fick-man-vara-år-1990-?

  Jag tycker det påminner lite grann om hur man i förskolan byter ut personer när man läser sagor för barnen. Det är inte alltid prinsen som räddar prinsessan, men det är ändå sagor så det kanske inte gör så mycket (men jag kan ju tänka mig att författaren kan bli sur om man förvanskar dennes verk)?

  När det gäller läroböcker i ämnen som baseras på såna hemska, manliga saker som fakta (och/eller sanning)… hur ska man kunna ignorera sånt på ett korrekt sätt? Ska vi göra sagor av det också så att det är genuskorrekt?

  Nästa decenniums lärobok, ”utgåvan du inte vill ha:
  Nä, du förstår, Galileo Galilei hade egentligen bara sin kikare för att kunna bli en bättre fönstertittare… och Newton satt och latade sig i ett träd där han slängde äpplen på sin smarta syster, som kom på hur gravitation funkade, den så kallade graviditetsteorin 😉

  När vi då ska närma oss världsbilden som presenteras i filmen Idiocracy, kan vi inte importera undervisningsmodellen från vissa skolor i USA där det anses att man kränker elevens personliga värde om man påtalar att eleven har fel… även vid provtillfällen?

  – Nå lilla Lisa, hur mycket blir 1+1?
  – Tjaa, en docka!
  – Men vad duktig du är! Jag blir så stolt som lärare att ha äran att undervisa så begåvade barn. Mitt liv är fulländat. Kan du ge mig repet, Lisa, jag når så dåligt när jag står på bänken…

  Hur klarade vi oss igenom skolan innan vi hade genusvetenskapen att stödja oss på?

  Att betona vikten av genus i undervisning av normalt sett könlösa ämnen, har man så mycket pengar att slänga bort?

  Nu kan jag plötsligt förstå varför de tog bort lagen som kriminaliserade handlingen att förstöra pengar…

 21. Info skriver:

  HEJ TANJA OCH ROLAND! – OM FRÄMLINGSFIENTLIG JULMUST M.M.

  ”TANJA BERGKVIST skriver: December 13, 2010 kl 8:22 pm. – Ursäkta att jag länkar till en politiskt inkorrekt blogg, men detta är ju för galet: Julmust främlingsfientligt?”

  Ja, det är en universitetsadjunkt vid högskolan i Kristianstad i ett av de nya, livsstilsanpassade universitetsämnena, Mat och Måltid, Anna Burstedt, som inför julen i en artikel i Expressen lyckas påvisa, att svenska julrätter och -drycker är exkluderande och därför rasistiska. Som exempel på en svensk och därför främlingsfientlig dryck nämner Anna julmust.

  KÅLDOLMENS DAG I KUNGSTRÄDGÅRDEN 30/11

  Sverige håller på att få en ny nationaldag. ”Kåldolmens dag.” Den firades d. 30/11 för första gången med pompa och ståt på Karl XII:s dödsdag i Kungsträdgården i Stockholm – till åminnelse av nämnde konungs påstådda införande av den ”turkiska” rätten kåldolmar till Sverige. Och som en viktig påminnelse om att det knappast finns några svenska rätter eller något svenskt över huvud taget.

  Bakom projektet stod (enligt Sveriges Hembygdsförbunds hemsida) Globala gymnasiet, Centrum för religionsdialog i Stockholms stift, Guds Hus-projektet i Fisksätra, Sveriges Hembygdsförbund, ABF Stockholm, Judiska Församlingen i Stockholm och Islamiska Förbundet i Stockholm.

  Att generalsekreteraren för Sveriges Hembygdsförbund, Jan Nordwall, tillhör dem som står bakom och talar varmt för ”kåldolmens dag” (antisvenskhetens dag) förvånar inte – med tanke på hans uttalanden i Sveriges radio och på andra håll nyligen. Sverigedemokraterna har ju föreslagit högre anslag till bl.a. svenska hembygdsföreningar, naturskyddsföreningar, till Riksantikvarieämbetet m.m. – något som Nordwall högdraget betackat sig för och avfärdat som yttringar av ”rent nazistisk tradition”.

  Men den som har den allra minsta kunskap om ”fyllda” rätter inser, att vad som i resten av världen motsvarar kåldolmar inte är turkiska vindolmar (vinbladsdolmar) utan en i först i hela Mellanöstern (inte bara Turkiet), nu i stora delar av kontinentaleuropa vanlig rätt, bestående av köttfärsfyllda surkålsblad.

  ”Sarma är en vanligt förekommande rätt i länderna på Balkan. Ursprungligen kommer den från Mellanöstern. Rätten består av köttfärs inrullad i surkålsblad. De berömda surkålskåldolmarna är idag en uppskattad maträtt i stora delar av (främst) centrala och östra Europa, bland annat Österrike och Tyskland. Ofta serveras sarma tillsammans med fläsk och extra surkål. Sarma är också namnet på små smala vinbladsdolmar som serveras och har sitt ursprung i Turkiet. – Vinbladsdolmar (eller vindolmar) är en maträtt som oftast äts som tillbehör till andra maträtter eller som plockmat i meze. Vindolmar tillagas framför allt av ris, vinblad, olivolja, citron och örter.” (Wikipedia.)

  Att Karl XII personligen skulle ha infört surkålsdolmar till Sverige är ytterst osannolikt. Likaså, att hans spridda, hemvändande karoliner skulle ha gjort det. Inga som helst historiska belägg finns för någondera. Indirekt däremot motsatsen. Det rör sig om en vandringssägen.

  Troligare är att Karl XII:s i Stockholm i många år boende, av turkiska (osmanska) staten utsända kreditorer började tillreda sådana hemlandets rätter och i brist på surkålsblad började använda vanliga vit-/grönkålsblad. (Deras uppgift i Stockholm var att bevaka de väldiga fordringar, som Turkiet då hade på Sverige.) Dessa högt uppsatta främlingar hade den ranghöghet som krävdes för att deras vanor och matvanor skulle börja anammas av allmänheten.

  Alltså, herrar Nordwall, ädla kyrkoprelater, judar, muslimer, socialdemokrater och andra oikofober: BÖRJA MED ATT FÖRST INFÖRA KÅLDOLMENS DAG I TURKIET! Till åminnelse av den resenär, som en gång i en avlägsen forntid medförde receptet till Turkiet från t.ex. Syrien.

  Övergå sedan till att införa kåldolmens (och kaffets) dag i t.ex. TYSKLAND, ÖSTERRIKE och UNGERN. Rapportera hem till Sverige, om era arrangemang blev applåderade eller inte.

 22. Joakim skriver:

  Den som vill leva ett lugnt och tryggt liv bör inte ifrågasätta dogmen som Pether gav uttryck för: ”Det finns inga raser.”
  Det fick nobelpritagaren James Watson erfara för några år sedan när han hänvisade till forskning som tyder på motsatsen (som Rushton har också har skrivit om):

  http://www.independent.co.uk/news/science/fury-at-dna-pioneers-theory-africans-are-less-intelligent-than-westerners-394898.html

 23. Joakim skriver:

  Förresten, jag är inte en naturvetare, men har inte biologerna bara bytt ord och talar om ”population” istället för ”ras”?

 24. Info skriver:

  EN VERKLIGT GOD JUL TILL ALLA ÖNSKAR ”SVERIGES” STATSMINISTER!

  • ”Att det finns en grupp som skulle kunna definieras som svenskar – – – visar sig väldigt ofta vara svårt att försvara.” (Sveriges statsminister i riksdagen 10/12 2010.)

  Är det gamla svenska folket en ”grupp”? Som dessutom inte kan urskiljas?

  • ”Jag är en typisk svensk. Min farfarsfar var frukten av en romans mellan en färgad amerikansk cirkusartist [loppcirkusdirektör] och ett lettiskt hembiträde. Det är svenskt. Blandat.” (Statsminister Reinfeldt inför M-stämman i Västerås 27-30/8 2009.)

  • ”Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån.´ Det var statsminister Fredrik Reinfeldts lakoniska slutsats efter ett besök i invandrartäta Ronna i Södertälje på onsdagen. Det första utländska besöket som statsminister gick till Finland. Det första inhemska gick till assyrier-syrianerna i Södertälje.” (Nyhetsartikel i DN 15/11 2006.)

  • ”Jag vill gärna påpeka att de som lever på att driva upp ett vi- och dom-tänkande på ett i grunden hatfullt sätt att se på relationer mellan människor inte ska bli förvånade om sådant [t.ex. terroristattentat] händer.” (Statsminister Fredrik Reinfeldt enl. Helsingsborgs Dagblad 2010-09-14.)

  • ”Nyheter i korthet: Polisen betraktar bombdådet i Stockholm som ett terrordåd. Statsminister Fredrik Reinfeldt är OROLIG FÖR ÖKAD FRÄMLINGSFIENTLIGHET och vädjar om tålamod.” (Avanza Banks hemsida 2010-12-13.)

 25. Roger Klang skriver:

  Så som jag ser det, Babylon, så är det omvärlden som är dömd. Vi svenskar gör Guds vilja 10 ggr mer än de flesta andra nationaliteter. Dessa citat handlar om Islam, men man kan med fördel byta ut orden islamister och muslim mot amerikaner eller européer.

  Islamister i sin extrema form är ondskans redskap! Gud vill att alla människor, även kvinnor i alla länder, själva ska få välja hur de ska leva sina liv – så länge det inte drabbar oskyldiga människor – utan att de påtvingas livsval, fängslas eller behöver sätta livet till!

  Ära ligger kvar på slagfältet, inte i någon ung kvinnas dygd, eller i en kniv i lungan på någon som inte fått en ärlig chans att försvara sig. Sådant kallas för brist på empati!

  Islamisterna tror att de är rättfärdiga, trots ett bagage som mullornas utarmade Afghanistan och ett allt mer marginaliserat Iran. Antingen så är det Gud som ger välfärd för folk efter förtjänst och vi är välsignade här i Sverige, eller så är vi bättre än de flesta av er på ett icke moraliserande sätt. Det är bara för er att välja!

  Det finns välsignade människor i alla länder! De bästa människorna i eller från arabvärlden och Afrika är 10 ggr bättre än de bästa av oss svenskar. Men inga av dessa är muslimer, för muslim är man bara om man är exkluderande. Samtidigt så är de sämsta från dessa nationer 10 ggr sämre än de sämsta svenskar, men alla är inte muslimer. Men det finns tyvärr många gånger färre riktigt goda arabiska män, än det finns riktigt onda.

  Som sagt var, man kan byta ut muslim och islam mot britt, fransman eller italienare, med fördel!

  //Roger

 26. Erik skriver:

  Pether:

  ”Jax: Det finns inga raser.”

  Jo det finns det faktiskt, fast pk-moderiktiga människor tror att om man kallar en ras en etnicitet eller etnisk tillhörighet så är det magiskt inte en ras längre. Som jag ofta påoekat fattar de inte skillnaden mellan ord och språk.

  ”Och det du snackar om är språkkulturen. Hebreiska och Arabiska tillhör samma språkkultur, den semitiska.”

  Och varifrån tror du olika språk kommer? 🙂

  ”Felaktigt har språkkulturer blivit någon typ av rasindelning, precis samma sak är det med de europeiska germanerna, det är en språkgrupp, inte en rasgrupp.”

  Som Steven Pinker påpekat har de flesta dårarna felaktigt inbillat sig att beskriva olika skillnader och att värdera olika skillnader är precis SAMMA SAK. Sålunda kommer knäppskallar av rädsla för ideologier typ nazismen och häller vatten på E.O. Wilson.

  Samma knäppskallar tror att rasismen försvinner för att man slutar använda ordet ras. De behöver raser när deras egen ideologi står på spel men då brukar de såklart prata om etniska grupper – inte rasgrupper. För det vet ju ”alla” att bara man byter ut ordet så ändras magiskt allt annat eller hur?

  De här språkbytes-idiotierna är det närmaste vi har kommit en ny religion med allsmäktiga predikanter som inte behöver bevisa de vet vad de pratar om.

  Raser finns inte, men det är förbjudet att diskriminera folk på basis av etnisk tillhörighet

  Wow! Dum och dubbelmoral på samma gång!

 27. Pether skriver:

  Skillnaderna mellan ‘raserna’ är inte tillräckliga för att bli kallade olika raser lille du.

  ”Och varifrån tror du olika språk kommer?”

  Oj, jaja. Så språket sitter i DNA’t, det visste jag inte.

  Ras är inte det samma som etnicitet. Men det kanske är för mycket begärt av dig att du ska kunna förstå en sådan basic sak, du som är så upptagen med att värdera folk utifrån vilken ‘ras’ de har.

 28. Info skriver:

  JENNIES JULTIPS

  Vita flingor faller sakta ned över Kungsholmen – och tidningen Vårt Kungsholmen faller skramlande ned genom holmens otaliga brevinkast.

  Julen bjuder inför tidningen Vårt Kungsholme på en stort uppslagen artikel. Här håller det att hänga med. Överst en halvsides färgbild, visande ingen mindre än Jennie Sjögren, journalist, 35 år, som (enl. tidningens framsida) ”vet allt om jämställdhet”. Därunder förkunnar en stor, svart rubrik:

  KILLAR VILL OCKSÅ VARA PRINSESSOR

  ”Journalisten Jennie Sjögren växte upp med bilden av Sverige som världens mest jämlika land. Först ute på arbetsmarknaden, där de manliga kollegorna fick högre lön än de kvinnliga, trillade polletten ned. Nu skriver hon böcker och föreläser om feminism och jämställdhet.”

  Och så intervjuas Jennie:

  ”DET GÅR SÅ SJUKT LÅNGSAMT. JÄMSTÄLLDHETEN ÄR SOM KLIMATPROBLEMEN, MAN VILL INTE SE HUR ILLA DET ÄR STÄLLT. DET ÄR SÅ STORT OCH SÅ SVÅRT ATT DET KÄNNS ÖVERVÄLDIGANDE.”

  Jennie skryter sen över att hon själv inte hade någon svårighet att börja jobba heltid sex månader efter det att hon hade fött barn. Från barn övergår hon till att ge klapptips inför julen.

  ”TÄNK ÖVER JULKLAPPARNA. KILLAR VILL OCKSÅ VARA PRINSESSOR. POJKAR I TRE, FYRAÅRSÅLDERN BRUKAR ÄLSKA GLITTER, NAGELLACK OCH PYSSEL.”

  I särskilda rutor gör så tidningen reklam för en av Jennie författad, feministisk guidebok (bokförlaget DN) och återger bl.a. följande viktiga råd:

  ”SHOPPA FEMINISTISKT. UNDVIK ATT HANDLA I KIOSKEN SOM SÄLJER PORRTIDNINGAR. OM DU ÄR PÅ PROVOCERANDE HUMÖR, FRÅGA EFTER KÖNSNEUTRALA BARNKLÄDER OCH LEKSAKER I AFFÄREN.”

  Lycklig Jul!

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  ANM.: Exempel på porrtidningar; i kiosker, som säljer dessa tidningar ska ni sluta handla:

  OH, VILKEN ORGASM! (Aftonbladet, Wendela)
  SÅ FIXAR DU ORGASM UTOMHUS (Aftonbladet, Wendela)
  UPPFINNINGARNA SOM GER KVINNOR FLER ORGASMER (Aftonbladet, Wendela)
  SKOLBARN UPPMANAS FÅ ORGASM VARJE DAG (Aftonbladet, Wendela)
  G-PUNKTEN SOM KAN LEDA DIG TILL MÄKTIGA ORGASMER (Aftonbladet, Wendela)
  KUK + DILDO I SLIDAN. JAG HAR ONANERAT EN GÅNG PÅ ETT KONSTMUSEUM (Amelia, Damrummet)
  VI KNULLAR MEST! (Veckorevyn)
  ONANERA MERA! (Veckorevyn)
  TIDNINGEN FRIDA PRESENTERAR VIBRATORER!

 29. Joakim skriver:

  Pether skrev: ”Skillnaderna mellan ‘raserna’ är inte tillräckliga för att bli kallade olika raser lille du.”

  Ok, tack för att du klargjorde den saken. Eftersom du säger det så måste det ju vara så. J.P. Rushton, Richard Lynn, Michael Levin, Philip E. Vernon, Jensen mfl mfl måste vara inne på fel spår. Du kan väl sända dem ett klargörande mejl så att de slutar slösa bort sin tid på att studera skillnader som inte existerar.

 30. jax skriver:

  Pether.
  Nej jag menade inte språkgrupper. Att tala om mänskliga raser är dock trixigt. De som är emot menar att det är så mycket som är lika och så ytterst lite som skiljer oss åt. Men det är också ett trixigt sätt att se på saken. Vet du om att du har fler gener gemensamma med en babianhanne än du har med vår värdinna Tanja? Är Tanja då av en annan ras? Eller är ni av samma ras alla tre?

  Något namn måste skillnaden mellan populationer ha. Exempelvis inom medicinen vet man att afrikaner, europeer och asiater kan svara olika på en behandling eller behöva olika stora doser av ett läkemedel. Detta är viktig livsavgörande kunskap. Så vad föreslår du för begrepp i stället för ”ras”.

  Sedan, efter att själv skrivit detta inlägg, vill jag säga att jag inte tycker detta samtal hör hemma på Tanjas blogg. Det är lätt att gå i spinn över alla PK-lögner och manipulationer, men denna blogg borde helt ägnas åt genusfrågor. Om vi börjar snurra kring raser och invandringsfrågor kommer bloggen förr eller senare att bli misskrediterad.

  Eller vad säger du Tanja? Bestäm hur du vill ha det. Vi lyder underdånigt.

 31. Tanja Bergkvist skriver:

  Jax, ”Eller vad säger du Tanja? Bestäm hur du vill ha det. Vi lyder underdånigt.”

  Har bara sett din senaste kommentar här nu, de andra har jag inte läst än så jag har inte sett vad ni debatterat än, ska kolla om ngn timme. Men jag förstår frågan och vad du hänvisar till, och jag vill givetvis inte ha en massa kontroversiella eller hätska diskussioner. Bara sakliga och sansade. Vad som är kontroversiellt för vissa är det inte för andra. Jag ju skolad vetenskapskvinna (eller ska det vara ”vetenskapsperson”) som är född och uppvuxen med Illustrerad Vetenskap (eller Fakta som den hette när jag var riktigt liten), så vetenskap är ju vetenskap. Problemet är att vissa begrepp är laddade och att man lägger en värdering i dem, och det är då diskussionen kan manipuleras och/eller missuppfattas. På tal om din kommentar:

  ”Exempelvis inom medicinen vet man att afrikaner, europeer och asiater kan svara olika på en behandling eller behöva olika stora doser av ett läkemedel. Detta är viktig livsavgörande kunskap. Så vad föreslår du för begrepp i stället för ”ras”.”

  Så är här en Axessartikel av en docent i praktisk filosofi på just det temat: ”Medicinskt rasbegrepp kan behövas” (Axess nr 5/2006): http://www.fil.lu.se/publicationfiles/pp105.pdf

  Begreppet ras används nog av väldigt många akademiker inom medicin, zoologi osv. Men begreppet är laddat utanför akademin, troligtvis eftersom de som är mest hysteriska själva lägger en värdering idet. Är min birma mer värd än min perser? Svar: nej, Ganska okontoversiellt ju. Fast vänta, birman kostade 3000 kr men persern bara 1000 kr, så det var ju inte ett bra exempel, men jag menar inte det värdet, som ni förstår 🙂

  Invandring är ju mer kontroversiellt i så fall och för sådan diskussion finns det andra bloggar som är nischade. Frågan är väldigt komplex och jag orkar/hinner inte själv sätta mig in i ännu mer just nu. Genusvansinnet är och har alltid varit huvudämne för bloggen. Men som sagt, det beror på hur debatten förs – jag vill inte ha några primitiva utspel på bloggen givetvis, bara djupa filosofiska resonemang. 😉 Och ja, helst i genusfrågan då, men ni är så klart fria att kommentera annat också, och med tanke på detta inlägg kan jag förstå att det kan komma kommentarer även på annat än genus i kemiböckerna.

  Dock, i ett tidigare inlägg: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/10/03/manlighet-en-folksjukdom-ungdom-mot-rasism-gar-mot-etnopluralism-och-en-svensk-rattstavningsgen-ar-varlden-upp-och-ner/ uteblev tex helt en diskussion om Fleischers C-uppsats ”ETNOPLURALISM” från Södertörns högskola: http://webappl.web.sh.se/C1256C930075B5F3/0/4306F5CCAECA186EC1256E21003460E1/$file/etnopluralism.pdf så jag kan aldrig förutsäga vad ni kommer att haka upp er på och vad ni kommer att ignorera i mina inlägg ;-).

  Meningen igår var att bara blogga om kemigenus, men så hade jag det där Metroklippet, och så var det programmet i Kunskapskanalen dagen innan. Men jag citerade ju bara gammelmedia. Ska det också vara tabu nu? Men för att svara på frågan, eller det har jag väl redan gjort, ”PK-lögner och manipulationer” får ni gärna diskutera, det gör jag ju själv också ibland, och jag är vän av yttrandefrihet och vill inte lägga restriktioner på mina kommentatorer, men kanske onödigt att ta upp saker som kan provocera när detta inte är avsikten och inte heller huvudfrågan.

  Återkommer till bloggen om en stund, så ska jag se vad ni har skrivit och ställt till med :-).

 32. Leo Minor skriver:

  ”Vet du om att du har fler gener gemensamma med en babianhanne än du har med vår värdinna Tanja? Är Tanja då av en annan ras? Eller är ni av samma ras alla tre?”

  Ett alternativ saknas..

 33. susanna svensson skriver:

  Jag vet ju inte direkt om gränserna i europa har vuxit fram särskilt sakta och lungt. Sanningen är väl snarare den att europas gränser har vuxit fram med hjälp av mycke tblociga krig. frågan togs upp när jag läste internationell rätt för några år sedan. Hur gränserna har dagits om efter varje storkrig sedan 30 åriga kriget och frammåt. För varje krig har färre människor bott i länder där olika etniska grupper blandats. Det senaste exemplet där gränser dragits om för att få mer etniskt homogena områden är forna jogoslavien. tänk om ideen om de tmångkulturella samhället faktikst är en utopi. Dvs en vacker tanke som inte fungerar i praktiken.

 34. Tanja Bergkvist skriver:

  Osynlige Mannen, du får inte ge dem en massa bra idéer ju! 🙂

  Björn, jag har inte missat att flera lärosäten missat sin rätt att utexaminera lärare. Björklund höll låda i Aktuellt igår. Vill minnas att det för ngt år sedan framkom att det var för dålig kvalitet och att lärosätena hade ett år på sig att åtgärda bristerna, kan ha varit den uppföljningen men är inte säker.

 35. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, ”Tror du att det räcker med att doktorinnan Jonsson själv är invandrare för att göra vårt julbord ”gränsöverskridande” snarare än ”utestängande”, eller tror du vi för säkerhets skull bör bjuda in fler med utländsk bakgrund (t.ex. dig) för att inte riskera att hamna med namn och bild i Expressens kommande svarta lista över människor som begått julmusthatbrott 2010? ”

  Jag har inte ”tillräckligt tydlig invandrarbakgrund” som det heter. För att ha det ska man ha minst en förälder född i ett utomeuropeiskt land. Dessutom måste julmusten döpas om till ”vintermust”. DO gav som bekant sina anställda ”vinterpresenter” istället för ”julklappar” för att inte kränka de som inte tror på Jultomten! http://www.dn.se/ledare/signerat/diskriminering-hur-lange-tanker-regeringen-blunda-for-en-myndighet-i-fritt-fall-1.1220431 Eller de som inte firar ju kanske mer korrekt.

 36. Dalahest skriver:

  ”Böckerna speglar med andra ord inte det mångkulturella samhället.”

  Fast det är det de gör. Problemet är att statsfeminister har kidnappat/omdefinierat begreppet ”mångkultur” på samma sätt som de gjort med ”jämställdhet”.

  Världen består av många kulturer och är mångkulturell, men det betyder inte att Kina ska behöva vara Japan – eller att Sverige ska behöva vara Somalia.

  Jag har sett många mångkultursfanatiker som själva följer det naturliga mönstret. De umgås nämligen med sådana som liknar dem själva.

  Jag har även sett många som faktiskt lever mångkulturellt. Men de är inga fanatiker som talar om att andra måste leva som de själva gör. Dessutom är de i minoritet.

  Böckerna speglar alltså det mångkulturella samhället eftersom det ”mångkulturella samhället” som statsfeministerna pratar om bara är en fantasiprodukt, en dogm som inte ens de själva följer.

  Det är det som irriterar mig: dubbelmoralen.

  Jag skulle vilja vara en fluga på väggen och spana in mångkultursfanatikernas egna julaftnar.

  Misstänker nämligen att de då värnar om sina närmaste.

  Precis som med Tsunamin. Varför gick regeringen in och stödde enbart svenska medborgare? Var de andra ländernas offer kanske inte lika mycket värda?

  Visst kan vi förstöra den svenska kulturen. Vi kan även förstöra någon valfri familj genom att inte låta den vara en familj. Det moderna är kanske att ha mångfamiljskultur… Nej, det är ju faktiskt inte så troligt.

 37. Dalahest skriver:

  Det mångkultursfanatikerna inte inser är att de andra kulturerna som tillåts ta plats inte bryr sig ett jota om vår egen kultur, tvärtom. De flyttar bara sina egna kulturer hit samtidigt som de snackar skit om Sveriges kultur (generellt sett).

 38. Dalahest skriver:

  ”DO gav som bekant sina anställda ”vinterpresenter” istället för ”julklappar” för att inte kränka de som inte tror på Jultomten!

  Jösses!

 39. Roger Klang skriver:

  Jag bryr mig inte om var någon är ifrån eller vilken ras han har, bara han beter sig Just mot mig/mot oss. Den som tar våra kvinnor och låser in sina egna är inte justa mot oss! Det spelar ingen roll hur underlägsna de känner sig, det finns ingen anledning att göra en sådan sak, vare sig för dem eller för oss! Jag är förvånad över att så få tycks hålla med mig. Om en grupp människor tar någon annan etnisk grupps kvinnor i tiotusentals, så ska de åtminstone inte spärra in sina egna döttrar och systrar samtidigt, faktum är att man ska då enligt min etik och moral försöka att motarbeta trenden och se till så att ens egna döttrar och systrar har fri tillgång till den andra gruppen män! Det är så jag ser på saken. Det är mitt samvete och min moral. Så om min systerdotter någon gång i framtiden kommer hem med en kines, japan eller polack så bjuder jag dem på middag hem till mig! Det är det som skiljer mig från italienare, fransmän eller britter och sudaneser, araber – de flesta av världens män! (Spanjorerna av idag och sydamerikanerna är bättre, liksom många f.d. öststater.) Finns det någon svensk man som skulle missunna en kines att bli ihop med sin syster när det kommer till kritan, i synnerhet med tanke på vår historia med deras kvinnor? Jag tror inte det! Det är det som skiljer oss från de flesta av världens män.

  Roger Klang

 40. Dalahest skriver:

  ”Jag har även sett många som faktiskt lever mångkulturellt. Men de är inga fanatiker som talar om att andra måste leva som de själva gör.”

  De följer naturligtvis också det naturliga mönstret, de är ju inte onaturliga. Ville bara förtydliga. Poängen är att de är i minoritet.

 41. Dr. Jonsson skriver:

  @Tanja:

  Oj! Är det så det funkar? Då har tyvärr inte doktorinnan Jonsson tillräckligt tydlig invandrarbakgrund heller. Det lutar alltså mot att årets julbord blir en rätt kränkande historia, och risken för ett julmusthatbrott är alltså överhängande.

  Vintermust, minsann? Och vinterbord då gissar jag. Håll med om att det verkar ha blivit betydligt svårare på sistone att undvika att kränka sina medmänniskor genom till synes harmlösa gärningar.

  Trots all den ökade insikten och visdomen som vi fått oss given av genusforskare och kritiska vithetsanalytiker de senaste 20 åren. Tänk hur illa det kunde har varit utan dessa människors stora antikränkningspatos.

 42. Joakim skriver:

  Ojdå, jag begick just ett julmusthatbrott. Ja, jag drack faktiskt julmust när jag läste doktor Jonssons kommentar. Men jag insåg inte att det kunde vara kränkande för icke-julmustdrickande minoriteter.

  Förresten, kan någon förklara varför olika minoriteters matvanor är berikande för Sverige men svenska matvanor är kränkande för minoriteter? Fast det finns kanske inga svenska matvanor? Annat än när de är kränkande då.

 43. Leo Minor skriver:

  ”Förresten, kan någon förklara varför olika minoriteters matvanor är berikande för Sverige men svenska matvanor är kränkande för minoriteter? Fast det finns kanske inga svenska matvanor? Annat än när de är kränkande då.”

  Minoriteten är alltid förtryckt av majoriteten är en vanlig tankegång i alla ur marxismen sprungna ideologier, även där det är uppenbart fel.
  Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.

 44. QED skriver:

  Röda korset i Storbrittanien förbjuder julskyltning i sina butiker man tror att det
  kan förolämpa muslimer. Ehh? Är inte redan korset ett problem isåfall?

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-152361/The-Red-Cross-bans-Christmas.html

 45. DogDylan skriver:

  För mig är det litet oförståligt varför begreppet ”ras” är kontroversiellt. I den studentlitteratur jag har läst brukar ju begreppet återkomma ständigt.

  Jag har använt begreppet ”ras” i både uppsatser och PM. Dels som ”rasifiering” (den sociala konstruktionen av ras), men även ras som något essensiaistiskt. Jag föredrar dock att använda begreppet etnicitet istället – det är ett betydligt bredare begrepp för att förklara gemenskaper än ras.

  Själv tycker jag det är fantastiskt att Metro hänvisade till Rushtons Genetic similarity theory och att den här svenska forskaren säger att det hela stämmer, det är ett tecken på att journalister är skrämmande obildade.

  Det hela får mig att tänka på Aftonbladets fullkomligt galna ”Gilla Olika kampanj” som till och med dumskallarna på Expressen tycker är oförståligt korkad. Man skulle kunna säga att om man ”Gillar olika” är simulärt med ”Gilla mångfald”-kampanjerna.

  Även dessa är galna, eftersom dessa kampanjer inte har några uttalade ramar och begränsningar. Mer än så, borde man inte kunna säga att homofila är främlingsfientliga, de är ju trots allt homofila.

  Kul ändå, i all galenskap att media gör ett snedsteg och hänvisar till JP Rushton, en rätt så känd person inom etnicitetforskningen och som betraktas som ”rasist” av många.

 46. Robert Stenkvist skriver:

  Som svar på frågan, naturligtvis får man inte säga det 😉 Nordins artikel är förresten läsvärd. Din artikel Tanja ligger inte ute på nätet, vad jag såg i alla fall.

 47. Robert Stenkvist skriver:

  Det slår mig plötsligt att en ensam kvinna sänkte hela den rabiata feministiska rörelsen i vårt land, en ensam kvinna, nämligen Evin Rubar. Det är nästan så man blir feminist, he, he.

 48. Info skriver:

  UNDER DET ROSA TÄCKET – NY BRÄNNPUNKT-ARTIKEL?

  Idag är det på dagen två år sedan en viss förnuftig artikel dök upp i avd. Brännpunkt i Sv.D., Genusvetare förvirrar barnen., skriven av en för mig då okänd mattedoktor vid namn Tanja Bergkvist.

  Och motreaktionerna lät inte vänta på sig. Camilla Wagner, krönikör och affärsområdeschef för Veckans Affärer Kvinna, skrev d. 7/1 2009 om ”Dagisnivå på debatten”:

  ”Barnen får tydligen [enligt Tanja] inte ha rosa på sig. Det hade gjort min son förtvivlad. Han gick länge i sin storasysters rosa balettkjol och silverskor till dagis. Han fick en del kommentarer på bussen dit, men väl på dagis var det ingen som höjde ett ögonbryn. Nu handlar inte genusvetenskap heller om att pojkar ska ha balettkjolar. Poängen är att dagis inte ska lära barnen att det är fel för pojkar att ha det. Tanjas poäng är att vi SKA tränas in i de olika könsrollerna därför att evolutionen vill det. Hon tycker inte att skillnaderna är något problem så länge de olika rollerna värderas lika. Så låt oss börja där: Nå, Tanja. Tycker du att de värderas lika? Det hade varit passande med åtminstone ett konstruktivt förslag på hur Tanja tycker att man ska uppnå att rollerna värderas lika.”

  Resonemanget är förvirrat och medvetet vilseledande. En recension på dagisnivå. Själv har jag ”recenserat” Camilla Wagner i en kommentar i Tanjas blogg:

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/29/det-var-ju-pa-tiden/

  Tanja, har du läst Nina Björks ”epokgörande”, feministiska debattbok Under det rosa täcket (1996)? Enligt baksidestexten: ”Min bok är ett inlägg i den samtida feministiska debatten. Den har en önskan om en feminism som – – – kämpar för en frigörelse från fasta könsidentiteter.”

  Alltså en bok, som Camilla Wagner med säkerhet tagit intryck av. Själv har jag inte läst den. Inte bara på grund av den repellerande baksidestexten. Utan också på grund av dess falska marknadsföring. Att det inte alls rörde sig om en debattbok visades ögonblickligen genom mängden av alltigenom översvallande positiva och totalt okritiska omdömen i alla medier, från och med utgivningsdagen och flera år framåt.

  Långt senare har en och annan mer sansad recension dykt upp på nätet. Av dem framgår, att boken – utan vetenskapliga belägg – pläderar för s.k. likhetsfeminism, innebärande att kön är sociala konstruktioner, som formats av ett illasinnat ”patriarkat”. Ett patriarkat, som för sin del ansluter sig till s.k. särartsfeminism, innebärande att man utifrån omfattande, vetenskaplig forskning bejakar biologiska skillnader inte bara mellan män och kvinnor utan också mellan dessa och det tredje och de övriga könen.

  Tanja, kanske ett ämne för en ny Brännpunkt-artikel, som kommer att skaka om Sverige ännu mer än en stötar i genustrumpeten? TANJA BERGKVIST NYRECENSERAR NINA BJÖRKS KULTBOK UNDER DET ROSA TÄCKET!

 49. Observer skriver:

  Skall en del av pengarna på 225 miljoner gå till inköp av progesteron respektive testosteron så att de små dagisbarnen bättre kan ta emot sina ombytta könsroller på sitt ”genus-dagis” också? Kanske en daglig dos medroxiprogesteron, som används vid könsbyte, för små gossebarn så att de blir mera flickaktiga skulle göra susen – då leker de säkert mera med dockor? Tänk att det dumma Sverige låter heltokiga genusvetare ”messa up” sin egen framtid med att påföra dem onaturliga könsroller. Livsfarliga experiment då inte pojkar får vara pojkar och flickor inte vara flickor!

 50. tor skriver:

  Hej Tanja,
  du råkar inte ha (julklapps-)tips på någon bra bok om matematik? Inte för avancerat, men gärna något som kombinerar lite historia och djupare insikter med praktiska övningsuppgifter. Har blivit inspirerad av ditt intresse för matematik och skulle vilja återupptäcka matematiken själv.
  Tack för en grym blogg och god jul!

 51. […] Tanja Bergkvist har roat sig med några fler citat från genusindustrins ledning i Sverige. Det är ingen högoddsare den här gången. Det rör sig om en gammal kändis i dessa sammanhang, Moira von Right Wrong. […]

 52. Helena Palena skriver:

  Tanja: Jättebra om Afrika. Hörde också programmet. Men har inte samma ork som du att skriva om det. Stycka upp ett land efter linjal gjorde man i Europa när man delade på Afrika på 1870-talet. Splittrade folk och kulturer. Så kan man inte göra men så gjorde man. Undra på att det krigas hela tiden.

  Och nu ska vi splittras upp. Klart det blir krig. Det är inget fel på människorna men man kan inte fösa ihop fåre och getter hur som helst. Fina katter du har.

 53. Observer skriver:

  Men det här är kanske resultatet dessa genusvetare vill ha – http://svt.se/2.122744/1.2156302/angrarna. På något sätt när man ser en bild av dessa genusvetare i debatt så påmins man om denna bild då karaktärsdragen är de samma. Personligen tyckte jag synd om den ene då han berättade varför han genomgick en könsoperation och blev kvinna. Orsaken var att han aldrig fick kärlek av en flicka och trodde att genom att genomgå ett könsbyte så skulle han få den eftertraktade kärleken.

 54. Dalahest skriver:

  ”Jag har även sett många som faktiskt lever mångkulturellt.”

  Med ”mångkulturellt” avses alltså statsfeministernas syn på begreppets innebörd. <– korrektur av tidigare kommentar

 55. […] tal om kemigenus – påminner den intresserade läsaren om mitt gamla inlägg Genuskemi och några klavertramp i det politiskt inkorrekta träsket om några av medias pk-misstag och om hur Skolverket vill ha in ett genus- och etnicitetsperspektiv […]

 56. […] . Utöver ambitionen att rasera hela utbildningsväsendet och den moderna fysikens grundvalar (och även kemin måste ha ett genus- och etnicitetsperspektiv )är man i full färd med att genuscertifiera akademin (läs om hur Uppsala Universitet stod emot […]

 57. […] kvar, vilket kanske inte är fallet om man inte lyckas integrera ett genusperspektiv i den (läs om genus- och etnicitetsperspektiv i kemiböckerna för mellanstadiet). Även när män jobbar i förskolan har svenska genusforskare noterat att de […]

 58. […] könsnormer!, Är genusvetarnas verksamhet laglig? , Det nya yrket: förändringsagent!, Genuskemi och några klavertramp i det politiskt inkorrekta träsket, Hur många miljarder? Det går utför… , Här är filmen och 10.8 miljoner till genusmöten, […]

 59. […] var ordet. Vi får väl se hur det går med det. Även kemiämnet är drabbat – se Genuskemi och några klavertramp i det politiskt inkorrekta träsket. Under tiden får elever som känner sig kränkta av läroböckerna besöka Vetenskapens Hus  där […]

 60. Zeke skriver:

  Demoraliseringen av samhället har gått över i ren destabilisering. Genusflummet är så sjukt att man inte ens förstår att det finns så pass sinnessvaga medborgare att indoktinera med det. Det är ju en sak att skrämma de sinnessvaga med att de kommer drunkna om de inte betalar sina CO2 skatter till Al Gore och company men genusflummet? Vi har en konsensus i den politiska klassen, de flesta betalda av centralbanksbankirerna, att slå sönder nationalstaterna. För att slå sönder nationalstaterna krävs därför att man skuldsätter dem upp över öronen, det görs genom att skatta sönder det fria företagandet, främja krony kapitalism, bidragsimportera super-entreprenörer från MENA länder och kalla kritiker av detta för rasister via pravdan, expandera statens byråkrati genom EUSSR, nyttja balkaniseringen som migrationen bidrar med till att införa 1984 samhälle. På detta för pravdan ut 1000 non issues som riktiga frågor.
  När landet går omkull vilket sker inom hur lång tid? Så kommer vi få låna tillbaka våra egna cash från IMF och då blir det som Grekland där en trojka från Goldmanssachs numer är Der Führer. Det är inget annat än ett tyst övertagande innefrån. Vi är helt enkelt i krig men folk fattar ej det pga att de inga stridsvagnar ser och soldater.

 61. Tanja Bergkvist skriver:

  Zeke, ja det är ju lättare att köra på och köra över folk om man dessutom satt en fördumningsindustri i system – något genusvansinnet är ett tydligt exempel på. Medborgarna anställs för att hjälpa till att fördumma resten av befolkningen medan den styrande eliten är upptagen med annat.

 62. Anonym skriver:

  På Flashback finns det en tråd om genuskemi och mångkulturell kemi, som var ganska underhållande. Den startades just apropå Skolinspektionens kritik mot ”bristande genus- och etnicitetsperspektiv i kemiböckerna”, och utvecklades snabbt till en ganska raljant tråd om hur en sådan genus- och mångkulturskemi skulle kunna gestalta sig.

  Se bl.a. inläggen 16 och 32. 🙂

  https://www.flashback.org/t1388924

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: