Det nya yrket: förändringsagent!

Detta flödesdiagram beskriver genusverksamheten

Detta flödesdiagram beskriver den svenska genusverksamheten

Det räcker inte med alla genuscoacher, genuspiloter, förändringspiloter, jämställdhetsutvecklare (och låt oss inte glömma all mångfalds- och demokratiutvecklare, men det är ett kapitel för sig, som till sin natur dock inte är särskilt väsensskilt från genusyrkena), genusutvecklare, genusstrateger, jämställdhetsstrateger, jämställdhetsdirektörer, genuskonsulter, genusambassadörer, genuspedagoger, jämställdhets-inspektörer och jämställdhetsambassadörer (googla själva för att övertyga er om att dessa titlar finns i Sverige, hitta gärna på egna valfria kombinationer och testa – ”könsinspektör” finns dock inte än) utan det behövs nu även ”förändringsagenter”. Notera alltså att ”förändringspilot”  inte är detsamma som det nyare yrket ”förändringsagent” – vari skillnaden består är ännu inte helt klarlagt, men jag jobbar på att undersöka saken. Med nya insikter om nya genusbehov behövs nya yrken som staten också måste avdela nya pengar till, som vi alla förstår. Vad en genuscoach gör kan man exempelvis läsa om här i genusverktygslådan, och man inser genast att en genuscoach givetvis måste handledas av en genusstrateg som som i sin tur är underordnad en jämställdhetsdirektör, medan jämställdhetsinspektören undersöker resultatet och vidarebefordrar de nya behoven till jämställdhetsutvecklaren som utvecklar nya metoder tillsammans med genusforskarna, genusexperterna, och genuskonsulterna och i sin tur får hjälp med att nå ut med fortsatt verksamhet via en genuspedagog. Förändringsagenten ser till att alla som passerar genusfiltret verkligen blir förändrade, medan förändringspiloten styr arbetets inriktning och ser till att propagandan kraschlandar rakt i huvudet på våra kuvade landsmän, landskvinnor och landspersoner.

Patriarkatet måste sättas på plats!

Patriarkatet måste sättas på plats!

”Genuscoaching innebär att genuscoachen, som kan vara en konsult eller forskare, deltar i och observerar en verksamhet, till exempel ett möte. Efteråt går genuscoachen tillsammans med den aktör som skall bli medveten om hur genus görs i den aktuella situationen/ organisationen igenom händelser, analyserar och tolkar vad som skett och hur olika aktörer agerat.  Metoden kan användas för att skapa en fördjupad förståelse av hur kön konstrueras i organisationer.Genom observationer av möten kan exempelvis en förståelse skapas om hur makt och kön konstrueras i förhållande till vilka som inkluderas, respektive exkluderas i samtalen. Metoden ger projektledaren/förändringsledaren möjlighet att reflektera över sin vardag för att sedan processa denna kunskap tillsammans med genuscoachen för en genusteoretisk tolkning. Metoden gynnar praktikernas lärande samtidigt som den bidrar med genusvetenskaplig kunskap.”

Men nu behövs det som sagt även förändringsagenter. Detta framgår av DEJA:s (Delegationen för jämställdhet i skolan) senaste rapport ”Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt”  (SOU 2010:83) . Även om genusambassadörer och jämställdhetsinspektörer hjälper (kuvar?) alla anställda i all offentlig förvaltning att uppföra sig på ett genusmedvetet sätt så finns det ju fortfarande allvarliga problem med hjärntvätten – den går inte som förväntat. Exempelvis så ägnar sig vissa läkare och företag åt att konstruera Viagramän:

Här bor den den vita medelålders heterosexuella Viagramannen

Här bor den den vita (svenska) heterosexuella Viagramannen i sitt övre medelklasshus

”Forskarna Cecilia Åsberg, Tema Genus, Linköpings universitet och Ericka Johnson, avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier, Göteborgs universitet har studerat texter och bilder på webbplatsen potenslinjen.se utifrån teorier om bland annat konstruktionen av genus och identitet. Studien har stötts av Vetenskapsrådet. Forskarna menar att företaget genom associationer till naturlighet och normalitet ideologiskt sett konstruerar  en svensk ’Viagraman’. Det är en tänkt idealanvändare av läkemedlet. Idealmannen är vit (svensk), företrädesvis heterosexuell och övre medelklass, praktiserar penetrativ sexualitet och har ”hegemonisk” makt att dominera över andra män och över kvinnor.” Det här är forskning i Nobelprisklass som Vetenskapsrådet givetvis har all anledning att stödja för att utveckla Sverige till en ledande kunskapsnation. Penetrativ sexualitet innebär ett förtryck och förstärker både könsmaktsordningen och könsrollerna genom att låta i synnerhet vita heterosexuella män ägna sig åt sådant, istället för att gå på genuskurser där de kan omkonstruera både sin könsidentitet, sin sexuella läggning och sin hudfärg. Vi har all anledning att lyfta fram genusforskningen för demokratins, rättvisans, mångfaldens och den globala undergångens skull, och vägen dit heter genusvansinne.

Att vi ska fortsätta vandra på genusvansinnets väg visar inte minst det kontinuerliga och aldrig sinande flöde av rapporter som vi alla regelbundet kan ta del av. DEJA:s senaste rapport är det kanske viktigaste dokumentet i genusväg som publicerades under vecka 46 år 2010. Ledsen att jag legat och hållt på den så länge utan att gå ut med denna viktiga genuskunskap. Vi väntar fortfarande med spänning på DEJA:s slutrapport som är lite försenad, men som ska innehålla ”lämpliga åtgärder” baserade på 2010 års elva stycken rapporter på temat jämställdhet i skolan detta viktiga ämne som en gång för alla ska lösa problemet med de allt sämre resultaten i svensk skola. En, eller snarare elva, genusanalyser är precis vad alla skattemiljoner måste gå till för att vi ska komma tillrätta med detta problem.

Jag vågar knappt lära studenterna något längre

Jag vågar knappt lära studenterna något längre, med genusvetarna flåsandes i nacken

Lösningen av en andragradsekvation, som för två decennier sedan var trivial för en 7:e-klassare, innehåller i sig så mycket förgiftande patriarkala strukturer och rester av könsmaktsordningen att genusperspektivet måste genomsyra undervisningen för att eleverna inte ska ta skada av det traditionella matematikundervisningen. Därför är nu andragrads-ekvationer flyttade några årskurser upp, för säkerhets skull. Bara en sådan sak som att härleda lösningsformlen genom att kvadratkomplettera ett uttryck rymmer dolda skadliga budskap – ”kvadrat” och ”komplettera” kan helt klart kopplas till heteronormativiteten genom att ”två” personer ska ”komplettera” varandra i äktenskap eller ett förhållande. För att inte tala om att det också finns just två lösningar, som förvisso kan sammanfalla om vi har en dubbelrot, något som med viss välvilja kan kopplas till homosexualitet, men man bör allmänt förhålla sig skeptisk till rötter av alla de slag, inte bara matematiska utan även kulturella och geografiska, som är lika socialt konstruerade som könet. Därför borde lösandet av ekvationer egentligen vara förbjudet i lag. Om man ockuperar en svensk skola eller matematisk institution och letar med ljus och lykta och ett mikroskop från Genusvetenskapliga institutionen så upptäcker man det här, och jag tror det var några framstående svenska genusforskare som gjorde denna viktiga upptäckt. Könsförräderiet finns inbyggt i matteboken. Svävade jag iväg nu, ja det gjorde jag visst, men genusforskningen är så full med intressanta resultat. Jag skulle ju skriva om DEJA-rapporten. Det får bli en följetong på 3-4 inlägg, eftersom ni annars kommer att klaga. Jag har själv provat att läsa långa blogginlägg, dock inte mina egna, det skulle jag verkligen aldrig orka, men andra inlägg som var någon kilometer långa, och det var ju lite svårt, särskilt när genusmaffian hela tiden försöker skicka in trojanska hästar med genusglasögon på in i min dator så att jag hela tiden måste avbryta för att kriga.

Vilka problem möter förändringsagenterna i svensk skola?

Vilka problem möter förändringsagenterna i skolans verksamhet?

Ok men då kör vi: folkupplysning om SOU 2010:83. 🙂 Rapporten är författad av Gun-Marie Frånberg, som är verksam vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet (för information om vad en forskare i ”utbildningsvetenskap” sysslar med kan jag rekommendera professor Inger Enkvists bok ”Skolan – ett svenskt högriskprojekt”). Under ”Om innehållet” (sid 7): ”I ett avslutande kapitel diskuteras effekterna av de i studien ingående projekten. Även reflektioner om skolans uppdrag vad gäller jämställdhet ur ett demokratiskt perspektiv presenteras. Därutöver diskuteras och problematiseras pedagogiska frågor om skolans möjligheter att förändra strukturer generellt och vad gäller skolans jämställdhetsarbete mer specifikt. Vilka problem och förväntningar möter förändringsagenter i skolans verksamhet? Hur ska teorier, politiska ambitioner och beslut omsättas i praktiken? Vilka hinder för förändringsarbete kan vi urskilja? Vilka möjligheter till förändring finns?”

Det som gör denna rapport extra intressant och hederlig är att man faktiskt väljer, likt en normal människa, dvs en matematiker, att inledningsvis definiera de begrepp man använder sig av. Detta är imponerande ur ett matteperspektiv, ett perspektiv som borde genomsyra all forskning, all statlig verksamhet och på sikt hela Universum, om civilisationen, så som vi kände den före 1998 då Nationella Sekretariatet inrättades (förordning i Svensk Författningssamling), ska kunna återuppstå. På sidan 3 under ”Förord” kan vi läsa vad rapporten innehåller: ”I denna rapport presenteras och analyseras aktuella projekt, metoder och insatser för att främja jämställdhet i skolan från drygt 50 kommuner.” Underskrivet ordförande Anna ”Jag står bakom varje ord i rapporten [SOU 2009:64]” Ekström. På sid 12 under ”Teoretisk referensram”och ”Utvärderingsansats” kan vi läsa att: “Arbetet har inletts med att försöka skissera konturerna till en referensram för det som ska utvärderas… En inledande fråga är: Vilka är de grundläggande problem som ska lösas genom att arbeta i enlighet med de aktuella metoderna för att främja jämställdhet? Genom att anlägga ett makroperspektiv och utifrån detta betrakta åtgärderna är det möjligt att ringa in det som är föremål för utvärderingen.”

Min forskning visar att kommunanställdas hjärnor krymper efter en dos genuspropaganda

Min forskning visar att de kommunanställdas hjärnor krymper efter en dos genuspropaganda

Fråga: hur såg de projektbeskrivningar ut som fick flera miljoner i skattebidrag för ”jämställdhets- och genusarbete” i skolorna? Borde inte ”de grundläggande problemen som ska lösas” varit formulerade redan där? Eller är det som med SKL och JÄMI? Kör på med genuspropaganda till de kommun-anställda och ställ därefter (eller inte alls) frågan om vad syftet egentligen var, eller om det ens fanns något, och vilka resultat som skulle nås, utöver själva hjernevasken då? På tal om hjernevask, och nu ser jag att jag kommer att sväva iväg igen eftersom jag måste lägga upp det norska programmet Hjernevask, och eftersom detta inlägg redan börjar bli för långt ändå, så får jag fortsätta avhandla innehållet i DEJA-rapporten i nästa inlägg, och då inleder jag med rapportens definition av begreppen ”Genus”, ”Jämställdhet” och ”Förändring”(!) som ägnas några sidor. Förändringsbegreppet måste givetvis definieras eftersom det nya yrket ”förändringsagent” måste motiveras. Politikerna måste förstå att utan förändringsagenter med genuskompetens så stannar Sverige. Men nu måste ni först titta på Hjernevask 🙂 – nedan  del 1 av 7. Och kom ihåg att bara en lögn, eller ett luftslott, som genusvansinnet är, behöver flera decenniers pengaflöde och propaganda från statligt håll för att upprätthållas. Sanningen kan som bekant stå på egna ben.

64 Responses to Det nya yrket: förändringsagent!

 1. Bengt skriver:

  Tycker att allt detta med genuspilot hit och dito -coacher, -agenter, -strateger dit och allt annat kan sammanfattas mycket enkelt med den sedan långt tidigare välkända benämningen POLITRUK.

  Dvs. en övervakande ”tjänsteman/ -kvinna som ser till att den ”rätta” läran följes och praktiseras och att alla avvikare därifrån först upplyses och informeras, sedan utbildas och indoktrineras för att om detta inte skulle ”hjälpa” omskolas och / eller avsätts från sina positioner!

 2. Tanja Bergkvist skriver:

  Bengt, ja men med en samlande term blir ju antalet begränsat, medan Genusmaffian insett vikten av att införa många olika titlar – då kan antalet gå mot oändligheten!

 3. wodinaz skriver:

  Tre ord: Hemundervisning, hemundervisning, hemundervisning.

  Skydda era ungar från denna demoni!

 4. Tanja Bergkvist skriver:

  Wodinaz, nja, måste man isolera sig? Är det inte bättre att krossa genusväldet och återupprätta normaliteten i skolan? På tal om det: Centern gör ett desperat utspel i skolfrågan: http://www.axess.se/blog/post/2011/01/05/En-varld-dar-alla-ar-utbytbara-mot-varandra.aspx

 5. David Holman skriver:

  Är hemundervisning lagligt?

  Denna text fick mig att fundera. Ingen skulle någonsin komma på tanken att försöka förändra en homosexuell till heterosexuell. Ingen som inte är en religösfundamentalist. Så varför vill folk ändra på heterosexualiteten? Och varför tillåter heterosexuella män sig kuvas av detta (främst män som ska förändras). Vem är de att bestämma hur min sexualitet ska utforskas och manifestera sig?

  Befängt ovanpå befängt!

 6. Josef Boberg skriver:

  Bengt – det känns som om Du är inne på hur samhället ”får till” det mainstreamade.

  Om hur det går till har jag själv skrivit om här – och håller på att skriva födjupande om vad Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – kan göra åt det här.

 7. Kristian J skriver:

  Du har nämnt bidrag för miljoner, men för den som inte vet så mycket av unversitetsvärlden och dess ekonomi finns det inget att relatera till. Kan du ge oss en enkel jämförande ekonomísk översikt av något slag…….mellan tummen och pekfingret……..i runda slängar…….på ett ungefär…….typ.

 8. Robert Stenkvist skriver:

  ”Det som gör denna rapport extra intressant och hederlig är att man faktiskt väljer, likt en normal människa, dvs en matematiker,” He, he, he.

  Ja i Hjernevask sade feministfantaikerna samma sak igen, som vi hört hela tiden, skillnaderna mellan män och kvinnor beror på att bebispojkar får blåa täcken i barnvagnen, flickor rosa dito, samt att man gullar lite mer med flickorna. Jättetroligt 😉

 9. Ulf Åkesson skriver:

  Tanja:

  Är det inte dags att samla alla dessa titlar under en gemensam term som korrekt beskriver vad de sysslar med? Termen jag tänker på är ”kommissarie” i den betydelse den hade i forna Sovjetdiktaturen.

 10. Info skriver:

  DE NYA DIAGNOSERNA

  Nya yrken – och nya, psykiatriska diagnoser.

  Bland annat jag, Info, och också Tanja har antytt de senaste två åren, att Sveriges f.n. politiskt korrekta sanningar egentligen inte handlar om vad som är ”rätt” och ”fel” utan snarare om manifestationer av kliniskt definierbara abnormalitetstillstånd – närmare bestämt fullt utvecklade MASSPSYKOSER.

  Likheten mellan PK-troendes kollektiva fanatism och massuggestionens yttringar i ett ylande, frireligiöst väckelsetält är uppenbar. Eller varför inte den kollektiva exaltationen i ett för 70 år sedan av Goebbels iscensatt massmöte.

  Beteckningen ”genusvansinne” är medicinskt fullt korrekt. ”Oikofobi” egentligen likaså. Hos de frälsta och troende själva är sjukdomsinsikten obefintlig.

  Den minoritet, som fortfarande förmår hålla huvudet någorlunda kallt, utgör FIENDEN, eller, om man så vill, DJÄVULEN. Den nödvändige Onde, vilkens bekämpande är De Godas heliga plikt – den, utan vilken själva godheten skulle sakna innehåll och de själva existensberättigande.

  Exorcism, korståg, heliga krig, inkvisition, självmordsbombning, Knutby-mord, DEJA-utredningar, Vi-gillar-olika-kampanjer, mångfaldscoacher.

  • ALLMÄNDESTRUKTIV GODHETSPSYKOS (ADG): ”Rödhåriga feministen Rebecka Bohlin var mellan 2004 och 2009 chefredaktör för den syndikalistiska tidningen Arbetaren. Bohlin är även instruktör i feministiskt självförsvar, vad nu det är för någonting. Bohlin satt med i SVT:s lilla debattpanel på nyårsafton för att diskutera året som gått. På fullt allvar säger människan att ´romerna är årets förlorare´ och att Sverige borde utropas till fristad åt alla dessa [Europas 10-15 miljoner] asylsökande zigenare eftersom vårt land har plats.” (PI.)

  Tidigare lanserade Gertrud Sigurdsen (s) uppfattningen, att Sverige borde bli en gratis fristad för ALLA världens homosexuella. (Påstådd eller verklig homosexualitet utgör f.n. asylskäl i Sverige – och då inte bara för den asylsökande utan i lika hög grad för dennes många barn och diverse anhöriga.)

  http://migileaks.wordpress.com/

  • DEMOKRATISK SD-FOBI (DSDF): ”De är fascister” lyder rubriken på Sam Carlshamres och Daniel Strands uppviglingsartikel i Aftonbladet 2010-09-30:

  ”För att beskriva Sverigedemokraternas sammelsurium av främlingsfientlighet, kulturkonservatism och allmänborgerlig politik bör man tala om fascism snarare än om rasism. – – – Bakom hans [Åkessons] högtravande tal om ´ansvar´ för den politiska situationen döljer sig en fascistisk fantasi om ett homogent Sverige tömt på politiska konflikter. Det förklarar också Sverigedemokraternas ständiga tal om en återgång till folkhemmet, som för partiet är sinnebilden av det fridfulla och harmoniska svenska samhället.

  Sverigedemokraterna är fascister.

  Först genom att kalla dem vid deras rätta namn kan man blottlägga kopplingarna mellan etnisk chauvinism och ekonomiska klyftor och förstå hur lågkonjunkturen, arbetslösheten och utförsäkringarna gjort partiets visioner om ett konfliktlöst Sverige så attraktiva.”

  – – – – – – – –
  ANM.: Info är inte medlem i Sd eller något annat parti.

 11. QED skriver:

  Glöm inte den kommersiella delen av genuskomplexet. Se nätverket Genusföretagarna

  ”En genusföretagare är den som har jämställdhet, jämlikhet eller mångfald i sin affärsidé. Det spelar ingen roll hur du är verksam (exempelvis konsult, frilans, kulturarbetare eller utbildare) det gemensamma är området och att vi har företag.”

  http://www.genusforetagarna.se/

 12. Kristian J skriver:

  Genusföretagarna har ingen jämställdhet i sin styrelse såvitt jag kan se!!

 13. Du är för subtil – de blir förvirrade av en bisats och fullständigt hjälplösa inför en konjunktiv! Vi skulle behöva en populistisk demagog för att sprida budskapet – och det tror jag av någon anledning att Du inte vill bli. 🙂
  Björn

 14. AV skriver:

  Ahh, vi har en hel del dyrt ordbajs att se fram emot i skolan. Jösses! Tur att man jobbar på en friskola kanske. Då används pengarna förhoppningsvis mer ändamålsenligt. Min rektor verkar inte särskilt genusinriktad.

  Dock har du fel om andragradsekvationerna. Olika rötter är betydligt bättre än dubbelrot. En dubbelrot blir patriarkal exakt, inget utrymme för olika tolkningar. Om vi har ekvationen x^2+2x-8=0 så kan du säga att lösningen är 2 och jag kan hävda att den är -4 och båda har lika rätt i var vår verklighet. Ekvationer utan reella rötter är däremot helt förkastliga. Varför skall någon bestämma att det inte skall finnas en lösning om jag känner att den finns? Varför skall den personen ha mer rätt än jag i min värld? Och inför man komplexa lösningar blir det riktigt jobbigt. Varför skall man hålla på med siffror som inte finns, hallåååå? Det kan väl bara jobbiga killar hålla på med. Om de inte finns i vardagen har de ju ingen nytta. (jmf med den berömda tekoppen och sockerbitarna. Varför kolla upplösningen i kall te när ingen dricker det?)

  Bra att du orkar granska skiten.
  Pluss på dig

  AV

 15. stigolsson skriver:

  Jag är så glad att jag fick tips om denna din blogg! 🙂

  Men samtidigt blir jag också jätteskrämd över att se hur staten försöker manipulera oss från barnsben och även att det läggs så enormt mycket pengar på rent ut sagt skit!

  Borde inte både barn och vuxna kort och gott få lära sig, som de alltid gjort från sina föräldrar, att man ska respektera och behandla varandra med värme och kärlek!?!?!

  Måste det till vetenskaplig kvasiforskning för att spendera dyra skattepengar som jag anser hellre borde gå till vård, skola, omsorg? Fast då skulle vi såklart inte få läsa dina underbara inlägg 🙂

  Hit kommer jag att återvända frekvent, lita på det 😉

 16. Osynlige Mannen skriver:

  1. Rätta stavfel:
  ockupperar -> ockuperar
  skiva -> skriva

  2. Ge mig övertygande argument att förmå min fru att avstå från penetrerande sex.

  3. Ge mig övertygande argument att förmå mig själv att avstå från penetrerande sex.

  4. Ge mig syndernas förlåtelse. (Jag välbärgad, medelålders, vit, heterosexuell man.) Allt är mitt fel. Straffa mig. Kinky. Jag förtjänar det förmodligen.

 17. Tia skriver:

  Man baxnar: man startar med metoderna och först sen funderar man över själva problemformuleringen?

  Och detta skall vara akademiskt?!

  Jag hoppas verkligen att det är många som läser ditt blogg (jag rekommenderar den särskilt till mina lärarvänner)så att en revolt mot detta genusvansinne börjar formera sig.

  Tur att våra barn gick i engelsk skola där man tex i matte redan vid 8-9 års ålder jobbade med både x och y.

 18. Olle skriver:

  Det är jobbigt att läsa all texten så här sent på natten, och förmodligen vilken tid på dygnet som helst. Det borde skrivas en forskningsrapport med titeln ”Genus och text” eller kanske ännu hellre ”Genus och en jävla massa text”. Men jag gillar illustrationerna till denna bloggen – 1) Översikt på de förtryckande strukturerna, 2) Genusforskarnas mål, 3) En typisk förtryckar-struktur (min kåk är mindre), 4) En stereotypisk matematiker, 5) Kaosforskning och 6)Genomsnittsmannens hjärna (min ärta är större)

 19. Ganndul skriver:

  Någon som vet var man kan se/ladda ner resten av Hjernevaskavsnittet? De tre sista delarna verkar inte finnas på youtube…

 20. Bengt skriver:

  Politruker och kommissarier inom det genusindustriella komplexet..
  Ja, alla totalitära system tycks använda sig av samma ”strukturer” även om det kommit till sin yttersta tillämpning inom f.d Sovjetunionen.

  Men, den statliga indoktrineringen började redan på Myrdalarnas tid där egentligen alla ”skadliga” värderingar från föräldrar etc. på barn skulle ”normaliseras” bort

 21. Anders skriver:

  Arrrghh! Jag började se hjernevask, tyckte det var ett riktigt intressant program, men på youtube hittade jag bara 3 av 7 delar till programmet. Är det nån som har en länk till resten/hela programmet?

 22. AV skriver:

  Döm inte programmet utifrån del 1. Se fortsättningen. De tar upp flera sidor.

  del 2:

  del 3:

 23. AV skriver:

  En retorikexpert dömer ut genussidan.

  http://www.dagbladet.no/2010/03/09/magasinet/kommentar/retorikk/hjernevask/nrk/10777106/

  Min tanke faller på kreationister och ID-förespråkare. Istället för att lägga fram vetenskapliga belägg FÖR sin tes, försöker de bara hitta fel i evolutionsteorin. Om man bara är EMOT något och aldrig argumenterar FÖR blir man inte ansedd som seriös.

 24. Bengt skriver:

  4. Ge mig syndernas förlåtelse. (Jag välbärgad, medelålders, vit, heterosexuell man.) Allt är mitt fel. Straffa mig. Kinky. Jag förtjänar det förmodligen.

  Du glömde köttätande och bilåkande!
  ;-))

 25. Guy skriver:

  Hjernevask är ju ett riktigt bra TV-program!!

  Det slår alla debattprogram jag nånsin sett i svensk TV (jag har ärligt talat inte sett så många, eftersom jag fick en intensiv motvilja):

  (1) Man gör en grundlig research, (2) frågar experter och (3) låter dem ge sina argument, (4) pedagogiskt följer upp de olika argumenten och förklaringsmodellerna, och DESSUTOM (5) följer upp särskilt motsägelsefulla påståenden genom att bolla tillbaks dem mellan dem som har uttalat dem!

  Det är ju helt strålande, i motsats till svenska debattprogram som (enligt min erfarenhet) gör så här:

  Samlar ihop (1) några etablerade offentliga tyckare (ofta författare eller journalister) som totalt saknar expertkompetens, några skolbarn, åldringar och kanske nån politiker i en studio tillsammans med (2) en gapig och flåsig programledare som inte har läst på alls, och (3) låter denne kasta ut irrelevanta påståenden till de övriga (4) utan varje form av systematik, där det enda syftet (5) tycks vara att få folk att bli arga på varandra.

  Men snälla, snälla, kan någon hjälpa mig att se del 4-7? Jag tittade på NRK men de verkar inte ha någon funktion för att se gamla program…

 26. QED skriver:

  Hjernevask-programmet har en egen webbsida.

  http://www.nrk.no/programmer/sider/hjernevask/

 27. Leif skriver:

  ”…praktiserar penetrativ sexualitet”
  Det här påminner mig om en diskussion som till och från flammar upp om boken. Den lär återkomma snart.
  I och med att boken numera kan förmedlas på annat sätt än det som varit självklart i århundraden så skulle plötsligt boken kallas för ”pappersbok” i stället. Det som varit ett etablerat begrepp under lång tid förlorade plötsligt rätten till sin ”identitet”.
  Penetrerande sex? Är det inte bättre att specificera det sexuella umgänge som inte omfattat penetration som icke-penetrerande sex? Eller är penetrerande sex en udda variant av sex?
  Am I right or am I right, som Groucho Marx sa.

 28. Galne Gunnar skriver:

  Tanja, känner du till psykologen Maj Grandmos blogg? Hon brukar skriva mycket intressanta inlägg om mångkulturen ur ett psykologiskt perspektiv. Idag skrev hon dock om din hjärtefråga, genusvansinnet: http://www.majgrandmo.com/2011/01/nyttan-med-genusvetenskap.html

 29. Info skriver:

  APROPÅ NYA YRKEN

  så har väl inte LIVSSTILSCOACH varit på tapeten ännu här hos Tanja? Min egen googling ger just nu 9.360 träffar.

  Någonstans måste ju alla på löpande band ”utbildade” genusvetare ta vägen. Fler och fler blir de för varje år som går och alla kan inte bli jämställdhetsdirektörer och förändringsagenter.

  För att lättare kunna placera dem i samhället har Sjupartiet för övrigt redan inrättat särskilda DIREKTUTBILDNINGAR till livsstilscoach på en del högskolor.

  ”HÖGSKOLEUTBILDNING TILL LIVSSTILSCOACH –
  6 aug 2010 … I ett unikt samarbete lanserar Högskolan Dalarna och hälsoföretaget Ylab Sveriges första Wellcare Coach utbildning med en förening av det …
  http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/hoegskoleutbildning-till-livsstilscoach-448747 – 31k – Cachad – Liknande sidor”

  Själv skulle jag rekommendera högskolorna att i första hand lära sig själva att skriva ihop. Något som varje tioåring behärskade förr i världen. I det här fallet ska det stå ”Wellcare Coach-utbildning”. (Kunde man dessutom lära sig uttrycka sig på simpel svenska, så vore det ännu bättre.)

  Dessa livsstilscoacher verkar redan inom många lönsamma konsultföretag – till privatpersoners uppbyggelse men också i det allmännas tjänst. Bl.a. landets skolor förväntas nämligen hyra in sådana coacher för att med lock och pock och lek och smek lära barnen statens RÄTTA värdegrunder och RIKTIGA TÄNKANDE i politiska och ideologiska frågor. En långt framskjuten plats tar naturligtvis inpräntandet av de rätta genusperspektiven.

  Tanja – vi har mycket att återkomma till.

 30. Tanja Bergkvist skriver:

  Vad roligt, någon skriver (6/1) på Newsmill om alla dessa genuscoacher, genuspiloter, genuskonsulter och genusexperter: http://www.newsmill.se/artikel/2011/01/06/fria-kvinnor-v-ljer-barnen

 31. Tanja Bergkvist skriver:

  Ang ”konstruktionen av en Viagraman”. Varför resonerar genusvetarna här inte så som de brukar om fallet varit det omvända? Dvs: Kvinnors (förtryckande) FÖRVÄNTNINGAR är orsaken till Viagramännen? Istället undviker man att föra hela resonemanget som man brukar – nu handlar det återigen om männens skuld givetvis, eftersom de vill vara heterosexuella Viagramän, och kvinnans förväntningar som skapande av detsamma nämner man inte. I vilket fall är allt alltid någon annans fel, och vem som bär skulden till allt vet vi redan… Hade situationen varit den omvända, tex handlat om det förtryck det innebär att kvinnor sminkar sig, så hade ”mannens förväntningar” varit problemet. Varför resonerar man inte så vad gäller Viagramän?

 32. Joakim skriver:

  Doktor Tanja, du är en riddarinna som räddar män i nöd. Feministerna borde vara här och betyga dig sin vördnad, istället för att gnälla. Fast feminist kan ju betyda många saker, så de som kallar sig feminister men vägrar se sig som offer gillar nog vad du gör.

 33. QED skriver:

  Här är en video som lämpligen kan tillägnas kommunalrådet i Uppsala som vill införa en tjockis-skatt. Det är viktigt att börja dagen med en rejäl frukost. 😉

 34. Tanja Bergkvist skriver:

  Joakim, ja jag såg just en inkommande länk härifrån: http://oskorei.motpol.nu/?p=3464 och uppenbarligen finns många typer av feminismer, jag måste läsa på!

  David, det var en debatt om det i somras, här googlade jag fram några på Newsmill: http://www.newsmill.se/artikel/2010/06/06/rosta-nej-till-skollagsforslaget
  och http://www.newsmill.se/artikel/2010/06/07/forbud-mot-hemundervisning-allmanintresse-eller-vald-pa-mansklig-rattighet Längst ner här finns fakta, men artikeln verkar lite äldre: http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=2914&Itemid=98 Här var visst en hel hemsida på temat: http://www.hemundervisning.se/ Jag har tyvärr inte koll på om det är lagligt eller inte, men minns en debatt från i somras men kommer inte ihåg hur det gick och har inte följt upp det.

  Vi borde starta en friskola, inget genustrams förekomma – bara matematik och naturvetenskap 😉

  David, ang sexualitet och könsidentitet är det som vanligt motsägelsefullt vad de håller på med. Om tex en man vill byta kön så accepteras det, att han är ”född i fel kropp” men de som är födda i ”rätt kropp” ska minsann inte tro att de är kvinnor/män. Dock hade jag ett tag mailkontakt med en kvinna, fd man, som berättade sin historia, och hon sa att genusvetarna faktiskt inte accepterade könsbytarna riktigt, eftersom de visar att man kan känna att man tillhör ett visst kön redan som liten, redan innan ”strukturerna” har satt in. Hon skriver här: http://www.li-sam.com/

 35. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, tack – jag som just behövde få igång aptiten! 🙂

 36. Tanja Bergkvist skriver:

  Josef, jag vill minnas att det var du som informerade mig om Partikrati: http://sv.wikipedia.org/wiki/Partikrati Jag ser dock att wikiartikeln inte alls är lika bra som den de hade uppe för ett år sedan, ngn har redigerat och haft sig. Det enda jag känner igen är detta:

  Indikationer på att en stat är en partikrati

  * Avsaknanden av bindande folkomröstningar (referendum)
  * Endast folkvalda kan rösta om lagförslag.
  * Regeringssammansättningen avgörs av partirepresentationen i parlamentet
  * Folkvalda kan endast nomineras genom registrerade och godkända partier
  * En enpartistat är en extrem form av partikrati.

 37. Niklas P skriver:

  Wow. Vilken underbar kvinna = intellekt + humor + intelligens + allt annat positivt etc.

  Varför finns det bara en kvinna som dig i detta land.

 38. Tanja Bergkvist skriver:

  Kristian, här har du några projekt och dessas kostnader:

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/09/28/grattis-skattebetalare/

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/11/04/grattis-skattebetalare-del-2/

  Det finns utöver detta ett antal miljoner som är speciellt öronmärkta från Vetenskapsrådet till just genus, för några år sedan var det 10-13 miljoner per år, nu är summan högre, tror 17 miljoner minst, pga de sk excellenssatsningarna på genuscentra som jag bloggat om tidigare. Kan nog hittas på VR:s hemsida, men sedan finns det ju många andra finansiärer. EU-finansiärer inte minst, tex Europeiska Socialfondens Tema Likabehandling m fl.

  Observera att flera genusprojekt inte faller under detta ändå, tex genustrumpeten: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vetenskap-eller-galenskap_2531501.svd VR:s generaldirektör skrev en replik till mig: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-satsar-pa-en-ung-och-lovande-forskare_2563587.svd där han försäkrade att genuskommittén inte var inblandad, något som ju faktiskt gör saken ”värre”, vilket jag påtalade: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/den-som-inte-ser-tidsandan-ar-hemmablind_2621083.svd

  Detta föll under anslagen för musikvetenskap. Men visst får genusforskarna forska, jag vänder mig emot att de ska in i varje ANNAT vetenskapsområde. Läs tex här: 11 miljoner till en genusforskare vid Uppsala Universitet: http://vrproj.vr.se/detail.asp?arendeid=47871

  Det senaste decenniets utveckling vad gäller förståelser av sex/gender inom naturvetenskap respektive genusvetenskap är i mångt och mycket till synes motstridiga, vilket skapar ökade spänningar mellan forskningsområdena. Vi vill ta dessa spänningar och konflikter på allvar, problematisera dem och undersöka… Naturvetare kan vara ovana vid vetenskapsteori och -kritik, och frågande inför varför och hur ett genusperspektiv på naturvetenskaplig forskning ska kunna anläggas.”

  Just det, jag har ju en kategori som heter Kostnader (genus): https://tanjabergkvist.wordpress.com/category/kostnader-genus/ och som du kan se i det översta: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/12/08/hur-manga-miljarder-det-gar-utfor/

  så har tex 1.6 miljarder (1.600.000.000 kronor!) gått till jämställdhetsinsatser under förra mandatperioden. Vissa projekt är säkerligen bra och viktiga initiativ, men alltför många är det jag kallar ”genusvansinne” – tex när en hel kommuns alla anställda ska gå på en tvådagarns genuskurs om härskartekniker (en sådan här 🙂 : https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/05/14/harskarteknik-75-hp/ ) där de ska lära sig om genusteorier, och de får inte säga emot – då kan de tex bli omplacerade eftersom de utövar härskarteknik: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/25/ifragasatte-konsmaktsordningen-fick-sparken/ och här har vi motsvarande situation inom akadeim – en skriftlig varning från universitetets rektor: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/05/11/ett-skrackexempel-pa-genusvaldet/

 39. Tanja Bergkvist skriver:

  Nu gjorde jag ett inlägg med den, så rolig ju! 🙂

 40. Tanja Bergkvist skriver:

  Björn, jag kan bli antigenusdemagog 🙂

  AV, ja du har helt rätt – tänkte inte på det. Inte heller kan man enväldigt hävda andra saker inom matematiken när jag tänker efter. Vad säger att 1+1=2? Man kan inte påtala fel och därmed skada elevens självförtroende, jo det finns en sådan pedagogisk skola. Dessutom när man tänker efter: en sandhög som läggs ovanpå en annan sandhög blir ju en till, fast större sandhög, så man kan lika gärna hävda att 1+1=1. Om detta gällde genusvetarna hade vi kunnat begränsa deras antal. Men att 1+1+1+….. \neq 1 genusvetare vet vi ju, så jag måste ha fel om sandhögarna, eller så är inte genusvetarna sandhögar, vilket jag trodde de var.

 41. Tanja Bergkvist skriver:

  Stigolson, välkommen som ny läsare :-).

  Osynlige mannen,
  tack för påpekandena om stavfel, har åtgärdat detta. Har bråttom ibland, och i mina inlägg är ju det mesta understruket med rött, stavningskollen i wp har jag aldrig ägnat en tanke – den accepterar tex inte ”genusvetare”, ”genusforkskare” m fl :-).

  Tia,
  och läs gärna det här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/05/11/ett-skrackexempel-pa-genusvaldet/

  Granndul,
  vet inte, jag hann se tre just innan jag var tvungen avsluta, menar du att de övriga inte finns på nätet? Jag hade tänkt se dem idag ju!

  Olle, den nästa sista bilden är inte Kaosforskning, utan en gensuforskare in action i en svensk skola – fast det var kanske det du menade? 😉

 42. Tanja Bergkvist skriver:

  Bengt, just det ja – köttande och genus. Det finns faktiskt: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/05/26/kott-och-konsroller/

  Liksom bilåkandet: http://www.genus.se/digitalAssets/1279/1279649_gp2-08.pdf
  Ang klimatet så är det extra intressant – jag har som matematiker noterat flera motsägelser, bland annat så kritiserar man mäns konsumtion, deras bilar och jetplan förorenar, samtidigt jobbar man ju parallellt med att kvinnor ska få exakt samma möjligheter ekonomsikt för att kunna ”ta för sig”, dvs konsumera, åka jet och köra bilar

 43. Tanja Bergkvist skriver:

  Guy, ha ha, bra beskrivning! 🙂 Själv sammanfattade jag i en gammal kommentar hur ett typiskt svenskt debattprogram kan se ut:

  Frågeställning: ska vi ha A eller B? Man har redan bestämt sig för A, och B är uteslutet och därför bjuds ingen företrädare för reform/åsikt B in. A-förespråkarna diskuterar när man ska införa A, om det blir den 14 december eller den 14 januari, och hur man ska få folk att förstå hur bra A är, och hur dåligt B är. Sedan riggar man en liten konflikt där en av de tio (och de enda) inbjudna A-förespråkarna blir upprörd och skäller ut en annan, det kan tex rör sig om vem som föreslog A först, vem som bespottat alternativ B på mest föredömligt sätt, och hur detaljerna kring A ska se ut.

  Själva debatten om huruvida vi ens ska ha alternativ A försvinner helt, men då rubriken på programmet ju är ”Tio proffstyckare debatterar A” så kan man lätt tro att när debatten är slut så är ämnet uttömt, och de tio A-företrädarna var oeniga i detaljer och gnällde på varandra, men till slut kom ALLA fram till hur bra A är och man kunde enas om detaljerna.

  Om nu tio debattörer oberoende av varandra kom fram till detta i direktsändning så måste det ju stämma. Alltså att reform/åsikt A är önskvärd, men att det varken blir den 14 december eller den 14 januari, utan istället den 26 december – en kompromiss alltså, A ”debatterades” livligt och alla enades till slut. Man bara flyttade fokus lite: från A:s vara eller icke-vara till datumet för dess införande.

  Genusfrågan debatteras dock inte längre, risken är för stor, att hela Genusväldet faller ihop då! 😉

 44. Tanja Bergkvist skriver:

  QED bra, då går hela programmet att se, tack! http://www.nrk.no/programmer/sider/hjernevask/

  Leif, ja det måste vara udda, ha ha :-).

  Galne Gunnar, har kollat nu och kommenterat! Kul att fler får upp ögonen! Jo jag har läst ett inlägg av Grandmo en gång före valet, länkade mig dit från någonstans minns jag nu. Herregud vad många bloggar man borde läsa – hinner knappt med min egen :-).

  Info, ja det finns mycket där, har ju lust läst ut den där DEJA SOU 2010:83 jag ska blogga vidare om snart, och där kommer vi till livsstilscoacher och annat, värdegrundskurser mm mm.

  Niklas P,
  tack för komplimangerna! 🙂 Tyvärr har allt det här med att hålla igång intellekt, blogg, vara ensamstående mamma och allt annat gjort att jag känner mig ganska ensam, och jag ser ingen annan lösning ut ur min självvalda isolering än att dra igång en folkrörelse och krossa fienden! 🙂 Jag kommet att göra det för det sociala och för att träffa likasinnade. Om det sedan blir en revolution som bieffekt så är det ju bara trevligt. I mitt livshoroskop, som jag inte tror på, men allt det förgångna stämmer så står det att jaga ska ”bära reformens fana” och att min verksamhet ”kan komma att leda till omkullkastandet av kraftfulla institutioner och personer och omstrukturerandet av mäktiga organisationer ”, och att detta kommer att inträffa… ta da: 2011! Låt oss hoppas det då! 🙂 Jag önskar jag kunde tro på horoskop, eller Gud eller något (bara inte en genusvetare) för att samla styrka för det här, men det står tyvärr att ”ensamhetens mantel vilar över dina axlar”. Men kommentarerna här gör alltid att jag känner mig mindre ensam. :-). Just det, det står att ”du är förutbestämd att se stora ting upplösas av tiden gång men är kallad att bygga något stort”. Jag ska bygga ett JÄTTEMATEMATIKCENTRUM efter att ha kört över Nationella Sekretariatet med en ångvält! 🙂

 45. Wanderlust skriver:

  Tänk om alla dessa yrken hade funnits på den tiden man själv gick till skolans syokonsulent, så mycket man hade haft att välja på när man skulle göra sitt karriärval 😉
  Om man ska vara allvarlig så är det skrämmande att antalet påhittat konstruerade yrkeskategorier med anknytning till genus, jämställdhet och förändring aldrig tycks ta slut…

 46. […] presenteras som objektiva sanningar eller som bedömningar gjorda av ”experter” (exempel I, exempel II […]

 47. Ann-Marie skriver:

  Är det meningen att vi alla ska vara könslösa (eller är det könlösa) varelser? När har vi fått nog av tramset?! Och det hela får mig att tänka på Aldous Huxleys Du sköna nya värld.

 48. Josef Boberg skriver:

  Anne-Marie – även ifall samhällets PyramidMaktHavare önskar oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – som att Wi skall bete oss som om Wi vore utan kön – så är det nog omöjligt att realisera – är jag rätt säker på. 8)

 49. Tia skriver:

  Tanja: Läste igenom ditt skräckexempel på genusvansinne.

  Jag blir mörkrädd, har svårt att ta in att detta är sant. Detta är totalitär ideologi. Ideologi och inte vetenskap. Kan någon förklara för mig hur detta har fått utvecklas så här långt. Vart har förnuftet tagit vägen?

  En rädslans kultur sprider ut sig.

  Vad är det som gör att något som en gång varit en sund reaktion på maktmissförhållanden och förtryck, småningom efter att ansträngningar gjorts till att rätta till dem, perverteras till oigenkänlighet. Som om det handlade om en inneboende lagbundenhet.

  De goda begreppen som tex jämställdhet och mänskliga rättigheter ser ut att kidnappas av manipulativa och makthungriga människor, blir korrumperade och perverterade. Använda främst för egen personlig vinning.

  Och jag tror inte att värderelativismen är hela förklaringen. Eller ens den intellektuella ohederligheten.

  Dessa fenomen, tillsammans med nivelleringen, ett kvinnlighetens problem, bidrar starkt – men när en så stor del av både den politiska och den akademiska världen går med i detta genusmoras, måste ytterligare krafter ligga bakom. Kollektiva krafter.

  Kan en hel kultur vara så narcissistisk – och därmed så fylld av tomhet? Som måste fyllas med meningslöst ordsvamleri, där man plockar de lämpligaste fraserna, knådar lite om och låtsas/tror sig ha producerat något nytt? Med ständig rädsla för att bli avslöjad – varför de aggressiva reaktionerna vid minsta lilla rispa?

  Har någon skrivit en vettig analys om fenomenet?

 50. Kristian J skriver:

  Tia:”Kan en hel kultur vara så narcissistisk – och därmed så fylld av tomhet?……..osv.
  Full pott där Tia!!

 51. Josef Boberg skriver:

  ”…Och jag tror inte att värderelativismen är hela förklaringen. Eller ens den intellektuella ohederligheten. …”

  Jo… – Tia – men finns det överhuvudtaget något intellektuellt språk för ”sanna sanningar”

 52. Tia skriver:

  Josef Boberg: ang ”intellektuellt språk”

  Ett språk representerar verkligheten, den kan aldrig kopiera den. Så vi får lov att ständigt ansträga oss med att formulera oss, formulera oss om och om… Det är ju sist och slutligen kommunikation det handlar om. Om inte annat så med sig själv.

  Den som inte orkar med detta, väljer att säga att det inte finns någon sanning (som tex Clarens Crawford i en hel föreläsning). Den intellektuella lättjan får också folk att säga sådant som ”Det som är sant för dig behöver inte vara sant för mig.”

  Och ändå är sanningen absolut!

  Att jag nu skriver på svenska, inte på finska eller på kinesiska, är sant, och inte alls beroende av vad någon tror att jag skriver på för språk.

  Det är så bekvämt att använda luddiga och så ”toleranta” formuleringar, man är väl en god människa, tar inga onödiga konflikter. Är knappt medveten om sina begreppsförvirringar.

  ”Inget värde är högre än ett annat värde.”
  ”Det finns varken rätt eller fel.”
  ”Alla har vi lika värde.” Saddam Hussein lika som Nelson Mandela?!

  Ja, de är många, dessa världsgodas rappakaljaformuleringar.

 53. Josef Boberg skriver:

  ”…Och ändå är sanningen absolut!”

  Jo… – Tia – därom är jag helt enig med Dig.

  Dock… – personligen har jag vid snart 70 års LivsErfarenhet kommit på – att jag har ”ljugit” hela mitt liv – av det enkla skälet att jag tills nu ej ens vetat om att det existerar en ”absolut sanning”.

  jag har så att säga ”lögnat” i god tro – och det kan jag ju nu reflektera över om jag är ensam om.

 54. Tia skriver:

  Re: mitt eget tänkande kring narcissismen.

  Grumla till begreppen rätt och fel, men markera samtidigt vad som är ”gott” och vad ”ont”, att man säkert valt det goda och inte det onda. Utifrån vad kollektivet anser. Inte utifrån den egna livserfarenheten, den egna moraliska kompassen, de egna observationerna.

  Klart detta leder till ängslighet: gör jag ”rätt” nu? Vilka ord ska jag välja? Vad signalerar de andra?

  Vilket i sin tur leder till att det av avdra definierade ”onda” måste klart skiljas från det av andra definierade ”goda”. Man separerar ont från gott, man klyver, i stället för att fusionera dem. Vilket skulle vara det friska, det opatologiska.

  Skulle denna analys stämma, skulle vi hamna i diagnosen borderline (inte psykos, folk hallunicerar ju ändå inte.

  Så – när ett samhälles topp består av tillräckligt många narcissister, resulterar det till sist i ett borderline samhälle. Parallellprocesserna går ju som bekant rätt snabbt från toppen och neråt.

  Ett riktigt riktigt sjukt samhälle, med andra ord.

 55. […] stora frågan blir hur väl vad männen säger stämmer in på de diskursbildade människornas uppfattning av vad som är tillåtet . Man anar redan nu vad svaret kommer att bli. Kvinnor är lättare att […]

 56. Josef Boberg skriver:

  Taaack ❗ – Tia – för Dina tankeinspirerande kommentarer.

  Narcissistisk personlighetsstörning: ”…är en personlighetsstörning som kännetecknas av narcissistens extrema känsla av självhävdelse, bristande verklighetsuppfattning, sitt stora behov av att befinna sig i centrum och brist på empati. Denna patologiska narcissism skiljer sig från den naturliga narcissismen vi alla bär på, känslan av att vilja vara omtyckt.

  Personer med denna störning utmärker sig genom krocken mellan två motsatta självbilder – den idealistiska bilden av sig själv som storslagen och grandios, gentemot känslor av skam och självhat. I relationen med en partner kan narcissisten inledningsvis vara utomordentligt charmerande och karismatisk, för att plötsligt växla till ett obehärskat och kränkande beteende.

  Narcissisten har ett behov av att ha kontroll och kan i relationen te sig maktfullkomlig och/eller paranoid. Kontrollbehovet kan ta sig uttryck i ett tvångsmässigt beteende som han själv ser som fullt naturligt och där han kräver efterlevnad av omgivningen. …”


  En riktigt riktigt bra beskrivning av hur jag själv har levt hela mitt vuxna liv (ifrån ca 25 års ungdom 1966 – till min folkpensionering 2006). Men särskilt i den ”svenska modellen” är ju sådant verkligen föredömligt, tyvärr tyvärr… 😥 – så jag har ju varit en exemplarisk medborgare

  Det är ju själve faen – att det skulle behöva ta ca 40 år att komma på det vansinniga förhållningssättet till sig själv och världen. Men varför ”gråta över spilld mjölk” – för nu kan jag ju ”leva loppan” hela resten av mitt liv. 🙄

 57. DogDylan skriver:

  Homosexuella tenderar ju att ha penetrativt sex precis som heterosexuella män. Det kanske är något i just det penetrativa. Det var som bekant inte något amoraliskt i hellenistisk kultur att ha sex med andra män, bara du var den dominanta, den som penetrerade mannen. Detta motiverades med att männen var det bättre könet.

  Ungefär samma sak anser muslimerna. Koranen är mycket tydlig med att kvinnan inte är jämställd mannen så rimligtvis är det ju bättre att ha sex med en annan man eftersom båda är jämställda. Det finns defacto vissa passager i Koranen men fler hadither som accepterar homosexuell sexuell aktivitet inom vissa gränser.

  Rätt spännande egentligen. I Afrika är man ju väldigt religiös – mer åt den animistiska hållet och mer åt det frireligiösa protestantiska hållet än det katolska hållet. Men men. I Uganda är man mot homosexuellas ”rättigheter”. Det är rätt konstigt eftersom de är fattiga, svarta och det gäller både män och kvinnor. Två korta klipp från en föreläsning om homosexuella och varför det bör vara olagligt och så bilder från ett protestantiskt seminiarum. Rätt kul faktiskt. De har rätt roliga argument mot homosexualitet 😀

 58. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, hade det varit i Sverige hade det klassats som hets mot folkgrupp, hela ”föreläsningen” eller vad det nu är, är obehaglig. Men men, minns att det i denna fråga redan fastställts att ”Afrikas hat kommer utifrån”: http://www.dn.se/ledare/signerat/ideologiska-logner? Således är det inte personen i videon som egentligen producerar detta hat mot homosexuella, utan hatet har implementerats i hans hjärna av utifrån kommande förtryckare. DN-artikelns författare anser att ”… den afrikanska homosexualiteten är ingen importvara. Det är hatet mot de sexuella minoriteterna som kommer utifrån” medan afrikanerna visst har en annan syn enligt författaren: ”Antigayretoriken i Afrika har ofta ett gemensamt huvudargument. Homosexualitet framställs som något icke-afrikanskt, en last som européerna har haft med sig.”
  Alla är som man ser överens om vem som bär skulden till allt.

 59. Livmoderskeppet skriver:

  Jag har också tänkt på det här och oroat mig många gånger för hur jag ska göra när mina framtida barn ska gå i skola i Sverige. Det är genuslära konstant. Min mans barn är bara 6 och redan i nollan börjas det. Jag oroar mig.

  Skulle själv läsa på universitet igen förra året och trots att Göteborg är mindre ”genusstad” än Umeå (där jag läste för ca 10 år sedan) så var det ändå ett nästan hjärntvättande malande om genus från dag ett. Jag ville inte lyssna på det i tre år kom jag fram till. Vad jag läste? Religion.

 60. […] så kommer ju kollapsen att bli oundviklig, och förändring är alltid intressant, fråga bara de svenska förändringsagenterna. Och förutom allt det praktiska så fick vi lära oss Sovjethyllande dikter utantill och recitera […]

 61. […] inte alla de här genuscoacherna, genusstrategerna genusambassadörerna, genuspiloterna och förändringsagenterna förmedla sina idéer till landets medborgare?  Jag menar med tanke på att alla arbetsplatser och […]

 62. […] många genuscoacher, genuspiloter, gensuambassadörer, gensusstrateger, förändringspiloter och förändringsagenter  som vi kan ha plats med, så är det verkligen på tiden att vi inför ett nytt yrke förknippat […]

 63. […] aktiva spermier och passiva ägg förstärker könsnormer!, Är genusvetarnas verksamhet laglig? , Det nya yrket: förändringsagent!, Genuskemi och några klavertramp i det politiskt inkorrekta träsket, Hur många miljarder? Det […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: