Folk och försvar, matematik, härskarteknik och trumpetens genusladdning i Skandinavien

Gunnar Berg är en av de bästa pedagogerna vid matematiska institutionen vid UU

Gunnar Berg är matematiker och verksam vid Uppsala Universitet

Ja ja, jag vet att jag borde hålla mig till ett ämne men ni kommer att inse efter ett tag att allt det här hänger ihop. Ingen får missa Filosofiska Rummets senaste program om matematik: ”Var finns matematiken?” (här  mp3-fil) där matematikern Gunnar Berg och den teoretiske fysikern Ulf Danielson diskuterar matematikens natur. Minut 24:47 talar Gunnar Berg om hur Einstein ”fångades i matematiken och kom inte ut”. Så var det ju för mig också – jag började läsa till teoretisk fysiker efter att ha varit besatt av kosmologi sedan tonåren, men när jag skulle till Matematicum i Lund för att hämta verktygen så att säga, så fastnade jag också och kom inte ut. 🙂 Jag kom förvisso ut ur byggnaden efter några år, eftersom jag ju skulle ta tåget till Stockholm för att doktorera år 2000, men ut ur matematiken kom jag ju som bekant inte förrän någon drämde genustrumpeten i mitt huvud, jag återkommer till den snart. Minut 26:16 och framåt säger Ulf Danielsson att ”Jag tror inte man kan använda matematik för att bedriva litteraturvetenskap i någon större utsträckning på något intressant sätt i alla fall”. Där har han helt fel! Sverige är världsledande på området: flera dammiga professorer i litteraturvetenskap vittnar (anonymt via mail till mig) om hur man kan ta ut en examen i litteraturvetenskap genom att ta en klassisk bok och ”studera den ur ett genusperspektiv”, vilket bland annat innebär att man räknar antalet ”hon” och ”han”, och sedan räknar ut kvoten mellan dessa och får ett könsinverterat jämställdhetsindex att trycka upp i författarens ansikte på Aftonbladets kultursidor. De svenska genusforskarna har således med sin briljans lyckats öppna upp för ett helt nytt tvärvetenskapligt område, som professorn i teoretisk fysik olyckligtvis tycks ha missat, eller låtsas missa och därmed gör sig skyldig till utövandet av härskartekniken ”osynliggörande”.

Innehavaren av det här kan bli anklagad för utövandet av härskartekniken "Undanhållande av information"

Innehavaren av det här kan bli anklagad för utövandet av härskartekniken "Undanhållande av information"

Alla som känner till de fem klassiska härskarteknikerna (numera är de dock 33 stycken,  minst – och glöm aldrig vad som kan hända om man utövar en sådan!) vet att fenomenet är vitt utbrett. Inte minst SÄPO och andra myndigheter gör sig regelbundet skyldiga till utövandet av den tredje härskartekniken, nämligen ”Undanhållande av information”. Som ni ser är ”bläddrande i papper” också en härskarteknik (”Osynliggörande”) och under samma härskarteknik faller ”Att tysta eller marginalisera oppositionella personer genom att ignorera dem.” – något som Genusmaffian själv faktiskt  gör sig skyldig till genom att inte uppmärksamma mina blogginlägg stort på sina hemsidor och i sina tidningar. Hallå? Jag vill ha in en artikel i den excellenta forskningstidskriften Genus! Eller kanske en reklamplats då, för bloggen? Eller reklam för min egenutformade  kurs i härskarteknik som genusmaffian inspirerat mig till. Hade ni glömt den? Jag tyckte väl att det var lite för få deltagare i år. Den är indelad i tio obligatoriska moment, varje moment tar ungefär ett år. Efter tio år, vid kursslut, erhåller alla deltagare en doktorsexamen i genusvetenskap med valfri inriktning (välj mellan inriktningar som kritisk mansforskare , queerteoretisk konsult, genuspilot, genuskapten, könskonverterare och många andra fina titlar)

Till moment 8, dvs under år 8, använder vi detta som kurslitteratur

Till moment 8, dvs under år 8, använder vi dessa som kurslitteratur

1. Hat mot Patriarkat – en kurs i fanatism med inbjuden talare från Förvirrat Initiativ.

2. Kulturmarxistisk infiltration av akademi, kulturliv och statlig förvaltning – hur man förgör ett statsbygge inifrån.

3. Att upptäcka härskartekniker i den könade vardagen och hur man använder detta för att krossa makten och slå fiendens liv i spillror.

4. Könsförräderi – var går gränsen i ett anständigt samhälle? Den ideella föreningen ”Feminister för fångläger” gästföreläser.

5. Upptäcka härskartekniker fördjupning – att genom likriktning och kontroll av det kollektiva psyket påföra skuld och skam för avvikande åsikter.

6. De små stegens tyranni och träning i offermentalitet – att införa världsmarxism förklätt i små steg av ”praktiskt jämställdhetsarbete”.

7. Reproduktionens dilemma – hur för vi vidare det genusvetenskapliga arvet när reproduktionen avstannat och framfödandet av förtryckare upphört?

8. Det biologiska könets flyktighet – med hallucinogena svampar visar vi varandra att könet verkligen är en illusion – föränderligt i tiden, rummet och det påverkade psyket.

9. Sociala konstruktioner – medan patriarkatets argument är tagna ur luften hämtar vi istället våra argument ur den vakuumfyllda rymden och visar att ingenting egentligen existerar, förutom genussystemet.

10. Moderna bibelstudier: SCUM-manifestets ständiga aktualitet och vår kamps andliga kärna – att smida järnet medan hatet är varmt.

Anmäl er till min privata genusinstitution via mail: jag-vill-medverka-till-att-Sverige-går-under-av-idioti@genusvansinne-för-alla.com

Genusväldet har intagit Lund

Genusväldet har intagit Lunds Universitet

Själv medverkade jag i Filosofiska Rummet i våras angående genuscertifieringen där jag visst råkade höja blodtrycket på både Lunds Universitets förre rektor Bexell och hans trogne vapendragare Brage – båda varma förespråkare för genuscertifiering (se detaljer om vad denna certifiering innebär rent konkret  i länken ovan), genom att lyfta fram deras egen rappoort i ljuset.  Minns att Bexell först (här mp3:n eller se mitt inlägg om saken)  kallar slutrapporten för genuscertifiering för  ”en mycket välskriven och välstrukturerad rapport” min. (2:53-2:56) men när jag längre fram i programmet börjar citera dess innehåll bla i form av de konkreta kriterier som ska tillämpas så säger Bexell plötsligt att ”texten är inte att uppfattas på det sättet” (min 31:50-32:14) vilket är anmärkningsvärt med tanke på att det ju är just denna 9-sidiga rapport som ligger till grund för Fysicums hela genuscertifieringsarbete (en delmängd av exakt dessa kriterier återkommer nämligen i denna enkät) och jag bara läste kriterierna innantill.

Jag spelar också genustrumpet

Genustrumpetens klang blir avvikande när jag blåser i den

Men låt mig komma till saken: GENUSTRUMPETEN är åter på tapeten! Egentligen tänkte jag ta upp DEJA-rapporten ”Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt” som jag läste över julen men nu får jag skjuta på det ytterligare en gång. Vi minns alla det VR-finansierade projektet ”Trumpeten som gensusymbol” Då tyckte jag det var helt galet och skrev an artikel som hamnade i SVD (här replik och slutreplik) och glöm inte att Birger Schlaug varnade proffstyckareliten för att inte ta min kritik på allvar. Något den fortfarande inte gjort och därför kommer konsekvenserna att bli kännbara när jag är klar med mitt samhällsengagemang ;-).

Jag tänkte ägna min fortsatta karriär åt att studera den här triangeln ur ett genusperspektiv

Jag tänkte ägna min fortsatta karriär åt att studera den här triangeln ur ett genusperspektiv

På samma sätt är jag säker på att Sverige kommer att ta ledningen vid studiet av cello, trummor, fiol, dragspel, saxofon, bastuba, blockflöjt, piano och resterande musikinstrument i denna lista ur ett genusperspektiv. Varje projekt kommer likt genustrumpeten att kosta 700.000 kronor och vi har drygt 300 instrument att undersöka ur ett genusperspektiv, vilket blir totalt 700.000×300= 210 miljoner kronor! Men kan genuskunskap verkligen mätas i pengar? Nej, det kan den inte – däremot kan den räknas i den avtagande genomsnitts-IQ som kommer att visa sig inom några år vid en koll av de svenska studenterna, och som kommer att förvåna många och generera nya genusprojekt. Ty skälet är alltid, och låt oss minnas denna sanning, skälet till allt och därmed lösningen på alla världsproblem är och har alltid varit att anlägga ett genusperspektiv. Och helst inte bara ett utan flera, ett för varje genusforskare och varje skattemiljon. När pengarna i landet sedan är helt slut och BNP har sjunkit till noll, så inser man att även detta är ett genusproblem – och den gången har man för en gångs skull rätt i sin analys!

Nu kan man läsa om hur det går med trumpetforskningen i tidningen Genus, sidan 19 under ”Symbol för kraft och manlighet” (tipstack Anna F och Agneta m fl!). ”Trumpeten inom genussystemet” föredrar den kvinnliga doktorn i musikvetenskap dock att kalla sitt 2-åriga post doc- projekt som kommer att avslutas i slutet av 2011. Det tar faktiskt tid att undersöka en trumpet ur genusperspektiv, eftersom ingen tidigare gjort just det. Det är intressant att få veta hur arbetet fortskrider:

Hur ska man tolka den här gitarren?

Hur ska man tolka den här gitarren?

”Hur används trumpeten för att skapa, återskapa och befästa maktrelationer och värderingar kopplade till kön?” frågar sig doktorn som själv spelar trumpet. ”Musik som symbol för genus kan undersökas med hjälp av andra instrument, men föreställningar om genus är speciellt tydligt kopplade till trumpeten… Forskning har bland annat kopplat specifika instrument och genrer till genus och sexualitet och visat hur olika sätt att framföra musik både kan konstruera och bekräfta en speciell genusdiskurs. Gitarren är ett exempel. Kvinnors marginella position förklaras utifrån instrumentets sexuella laddning – bland annat har gitarren beskrivits som fallossymbol. Liknande beskrivningar finns även i nyare forskning om trumpeten, men… forskningen har rört sig på en kvantitativ nivå. Problemet är att detta ofta skett utan en ifrågasättande diskussion av själva genuskonstruktionen i samband med instrumentet trumpet.”

Men detta projekt handlar enligt uppgift om det motsatta:

Trumpetens genusladdning är svag i Skandinavien

Trumpetens genusladdning är svag i Skandinavien

”En stor del av hennes arbete går ut på kvalitativa undersökningar i form av intervjuer av trumpetare, såväl kvinnliga som manliga. –Det intressanta är att samtliga informanter, även om de hade olika åsikter om det, visste om trumpetens manliga kodning. Den kulturella konsensusen kring trumpetens genuskodning är alltså fortfarande väldigt tydlig. Däremot visar intervjuerna att trumpetens genusladdning är olika stark beroende på geografiskt läge. Ju längre österut man kommer i Europa ju starkare är genusladdningen och i Skandinavien är den ganska svag. Möjligheten att spela starkt på instrumentet har gynnat genuskodningen då trumpetens starka ljud har kopplats till kraft och manlighet. Att spela starkt har blivit till ett slags norm som länge överskuggat andra klangmöjligheter som uppfattats som avvikande och kvinnliga”.

Man undrar ibland vem det egentligen är som har det manliga som norm. Jag hoppas att det genusindustriella komplexet inte tar illa upp om jag tar min genustrumpet och får utlopp för mitt undertryckta manliga genus genom att blåsa så starkt att ljudvågen välter hela Nationella Sekretariatet och förintar hela propagandamaskineriet så att både genusforskarna och alla flygblad lämnar galaxen för alltid? Min egen forskning visar för övrigt att genustrumpeten inte är en markör för manlighet utan en symbol för ett samhälle i utförsbacke:

Ingen har väl förresten missat årets konferens Folk och Försvar? Den inleddes igår och pågår i hela tre dagar. Man kunde se sändningar på TV i förmiddags från igår, och gårdagens och dagens sändningar ligger nu uppe i  arkivet. Jag satte på TV:n i morse och hamnade mitt i föredraget ”Cyberattacker i praktiken – demonstation” där en forskare från FOI höll ett väldigt intressant föredrag. Söndagens tema var som ni kan se ”De inre hoten” och ämnena är extremism och cyber-attacker.

Jag och min dotter besöker Armémuseum

Jag och min dotter utanför Armémuseum

Sändningarna läggs upp fortlöpande i denna länk. Misstar jag mig eller har man missat det stora smygande inre hot mot Rikets säkerhet som kallas Genusväldet? Jag ska genast kontakta FOI, SÄPO, Kungen och det församlade patriarkatet i ärendet och återkommer när jag vet mer. Möjligtvis kan det vara strategiskt klokt att inte lyfta fram vissa hot eftersom man då riskerar folkliga uppror och kaos, men allt finns ju ändå dokumenterat här och anledningen till att jag lägger upp det genusindustriella komplexets växande vansinne och utbredning på bloggen är ren självbevarelsedrift, man vill ju inte bli anklagad för den tredje härskartekniken ”undanhållande av information”. Glöm nu inte att lyssna på Filosofiska Rummets program om matematik! 🙂

Annons

56 Responses to Folk och försvar, matematik, härskarteknik och trumpetens genusladdning i Skandinavien

 1. Leif skriver:

  Fantastiskt Tanja!
  Applåder och ovationer. Tack!

 2. Jax skriver:

  Kan man läsa enstaka årskurser? Jag vill studera steg 8 med dig, Tanja.

 3. Kristian J skriver:

  He,he, ja, du är rolig du. 🙂

  Obs detta är naturligtvis inte ett ironisk-sarkastisk påhopp i den patriarkaliska skolans härskartekniks- och förtryckarmässiga attitydstrukturella och som, och som, och som……..jag tappade tråden. Var är jag? Vad händer? Finns vi?

 4. AV skriver:

  Man kan alltid hoppas på att genustrumpetens manligt kraftiga skall får genusbyggets murar att rämna likt Jericos engång i tiden (enligt myten iaf).

  Just din reflektion om vem som egentligen sätter det manliga som norm har jag också gjort. Genom att koda vissa saker som manligt, definiera det som norm och gärna visa att det är ditåt alla kvinnor bör gå tycker jag de ofta bygger upp de könsnormer de säger sig vilja bryta ner. Trumpet (och liknande horn) har traditionellt använts i det militära som tydlig signal. Visst är det manliga miljöer så kraftiga hornsignaler får säkert många att associera till militären. Men vem hindrar kvinnor att trycka in en sordin i hålet (oj, vilka associationer DET kan ge) och spela mjukare plåtjazz? Det är väl bara att spela på som man önskar själv och inte bry sig så mycket om hur andra gör och tycker? Dessutom är det väl just de som hittar sitt eget uttryckssätt i musiken som har potential att bli riktigt stor. Vem bryr sig om det femtielfte dansbandet eller pojkbandet som låter som alla de andra?

 5. Info skriver:

  JAHA, DET MÅSTE HA VARIT HÖSTEN 2008

  som du och din söta lilla dotter besökte Armémusem. Och fick se något ganska ovidkommande. Jag citerar ur en av Tanjas kommentarer till Info 12/7 2009 (”Gender budgeting och postautistisk ekonomi”):

  ”Hmmm, detta förklarar varför det var en HBT-utställning på Armémuseum senast jag var där i höstas.”

  Tanja, jag har tagit mig friheten att (med stort nöje) citera några andra rader ur din blogg i GenusNytt idag: ”Centrum för genusvetenskap avslöjar sig” 17/1 17.00 (kommentar nr 4).

  http://genusnytt.wordpress.com/2011/01/

 6. Tanja Bergkvist skriver:

  Leif, tack, jag började misstänka att folk glömt av min genuskurs så jag fick ta upp detta igen! Det var för få studneter ;-).

  Jax, ditt psykfall – jag deltar inte i steg 8 annat än som instruktör, dvs jag deltar inte i lektionen på något sätt! Jag brukar bara beställa svamparna från nationell sekretariatet som har ett helt lager. 🙂

  Kristian,
  jag vet inte om jag finns heller men jag vet att min blogg gör det, annars hade jag inte kunnat lägga upp nya inlägg. Det är svårt det här med existens…

  AV, precis så verkar det ofta vara med normerna ja. Och just det, hur ska man annars blåsa i trumpeten så att det hörs när den används till annat än ”markör för manlighet”? Tex när vi ska störta Genusväldfet – jag hade tänkt signalera det med min BR-trumpet så att det hörs land och rike runt :-).

  Info, du minns då allt. Även om Armemuseum ligger nära, jag har varit där några gånger. Mest för att bryta traditionella könsmönster, och så har jag rapporterat mina besök till nationella sekretariatet för att de ska få till sin statistik. Själva har de väl aldrig varit där… Ha ha ”genuskapacitans” 🙂 , jag hade glömt det där själv, det var det här inlägget du skrev om: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/06/04/dags-att-soka-anslag/ Jag borde anställa dig som min sekreterare! 🙂

 7. Håkan Fransson skriver:

  Tack Tanja!
  Du borde utses till årets folkbildare. Din enträgna kamp för att väcka alla aningslösa, sovande, stackars vilseledda människor är imponerande. Jag önskar dig lycka till och hoppas att du inte förtröttas. Tyvärr läser inte alla din blogg. Försök att få ut mer artiklar i DN, SvD, GP osv.
  Ja, Jag vet att de bara tar in PK-artiklar men ge inte upp.

 8. Daniel Jonsson skriver:

  Väl värt att lyssna på mp3-filen. Gunnar Berg är den överlägset bästa föreläsare jag haft, och är den som återuppväckte mitt intresse för matematik.

 9. Stig Olsson skriver:

  Det är rent uppfriskande härligt att läsa din blogg och i synnerhet det du skriver om denna genuskamp som bara existerar i förvirrade Gudrun-Shyman-wanna-bees 😉

  En fråga dock, är det ok att kopiera dina inlägg och lägga dom på min blogg för ytterligare spridning?

  Självklart hänvisar jag hit till din egen blogg!

  Tack för att du gör min godnattsagestund så läsvärd för mig själv. Nu kan jag nöjd och glad hoppa i lopplådan 🙂

 10. Info skriver:

  GODKÄND SVENSK NATIONALSYMBOL OCH INTE

  Vafalls, Tanja – ska jag degraderas till sekreterare? Du har ju redan erbjudit mig anställning som din genuspilot (förare) i ditt privatflygplan samt som (heders)gästföreläsare på dina genuskurser!

  ”tanjabergkvist skriver: maj 14, 2009 kl. 8:27 e m

  Info, jag håller med. Varför denna fixering vid biologiskt kön när de ändå anser det sociala könet (genus) vara överordnat? Du är för övrigt inte bara kvalificerad att gå kursen utan du är till och med påtänkt som föreläsare – vad säger du?”

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/05/14/harskarteknik-75-hp/

  DET FINNS EN GODKÄND NATIONALSYMBOL I SVERIGE

  Det var dina rader om trumpeter och andra instrument härovan som kom mig att associera till något annat aktuellt i musikens värld.

  Nationalism är ju enligt ett enigt Sjuparti i Sveriges riksdag detsamma som fascism/nazism = extremhöger = sverigedemokrater. (Och det är ju tveksamt om svenskar ens existerar som ”grupp” enligt Fredrik Reinfeldt.) Likväl har Sverige en NATIONALSYMBOL! Jo, jag har läst om det många gånger, senast i Sv.D. häromdagen.

  Inte den föreslaget ändrade svenska flaggan utan kors men med gul, arabisk text ur koranen på blå botten. Nej – ”NATIONALSYMBOLENEN ZLATAN lekte med bollen” eller något liknande stod det.

  Utanför Sverige brukar Zlatan rankas någonstans på en plats mellan 25 och 50 bland världens för ögonblicket bästa fotbollsspelare. Som världens främste genom alla tider, före Enrico Caruso, har däremot en bred, utländsk expertis i flera sammanhang nyligen utnämnt en helt pursvensk tenor från Dalarna.

  Inom kort inträffar hundraårsdagen av hans födelse. Festligheter till hans minne arrangeras i en rad världsstäder. Johan Jonatan ”Jussi” Björling.

  ”Jussi Bjorling is considered by experts to be THE GREATEST of Tenors, due to his masterful technique, exceptional range and silvery beauty of voice, and most of the aficionados of Bel Canto would agree.” (Wiki.)

  Visserligen kommer en del lokala minneskonerter att anordnas runt om i Sverige, men när Jussi Björling-sällskapet uppvaktade kulturdepartementet med önskan om statligt engagemang blev det avslag, och även Kulturrådet sa nej.

  Jussi Björling får ingen sedelbild (jfr Jenny Lind). Jussi Björling får inget minnesfrimärke. Han skulle ju då – hemska tanke – kunna uppfattas som en nationaltenor!

  Statligt kulturstöd får däremot EXPO och den ”queerfeministiska” tidskriften FUL. För att inte tala om BANG.

 11. Lövet skriver:

  Oj, oj, oj, Vet du vad du ger dig in på om du skall studera triangeln…
  Den är nämligen maskulin i sin musikaliska tillämpning:
  …och feminin om du vänder den upp och ner:

  http://symboldictionary.net/?p=1914

  Ja, allt enligt vår sentida postmoderna mumbujumbothrillerförfattare Dan Browns ”säkra källor” förstås.

 12. Lövet skriver:

  …men den senare associationen är förstås uppenbar för alla (oss) med icke-PK småekivok humor…

 13. Karl Stark skriver:

  Tack för ännu ett underhållande och upplysande inlägg!

 14. Tanja Bergkvist skriver:

  Håkan, problemet är tidsbrist. Just nu såg jag av en slump ett mail från en journalist på Corren ang DEJA som sökt mig även på tele men den har varit av pga dottern är sjuk i halsfluss och har feber. Men mina bloggmail är en katastrof, ärligt talat så ligger det mail som är upp till 8 månader gamla som jag inte läst ännu… Mitt projekt att ta mig igenom allt under julen misslyckades, men jag har inte gett upp! 🙂 Jag ska ringa Corren-journalisten under dagen. Men allt annat jag kan ha missat under 8 månader… det får vara så. Det är svårt att få ihop livspusslet ibland och tyvärr är det mina mail som fått offras. Jag tror det är fullt möjligt att få in annat än PK-artiklar i tidningarna – bara det blir debatt och bråk så blir alla glada! 😉

 15. Tanja Bergkvist skriver:

  Daniel, vad roligt att du haft Gunnar Berg, han har rykte om sig att vara en excellent pedagog! 🙂

 16. Tanja Bergkvist skriver:

  Stig, ja givetvis får du uppmärksamma min blogg! Roligt att min blogg fungerar som godnattsaga! 🙂 Andra kan istället inte sova efter att de läst om vansinnet… Själv är jag så van att jag inte reagerar så mycket längre, genustrumpeten bleknar jämfört med DEJA, transportegenus-utredningar: https://tanjabergkvist.wordpress.com/category/transportgenus/ och annat vansinne.

 17. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, jaha, jag ber om ursäkt! Jag tänkte alltså inte sekreterare i traditionell mening utan mer som någon som håller ordning på mig och allt jag gör, påminner mig att äta, kolla mail och annat jag ibland glömmer. Exakt vad du, jag och andra skrivit i alla kommentarer osv. Du kan vara min mat- och sovklocka, en sådan där som Skalman har :-). ‘

  Och givetvis ska du vara min genuspilot som flyger mig land och rike runt så att jag kan hålla olika föredrag. Vilket moment i härskarteknik-kursen vill du föreläsa på? 🙂 Vill du som den konstnär du är visa upp några provocerande tavlor för deltagarna (dvs normala målningar som inte är provokativa och därför provocerar)? Ang nationalsymboler, är inte Tiina Rosenberg också en svensk nationalsymbol?

  På tal om det så har det kommit en ny vetenskaplig studie om oxytocin: http://www.friatider.se/forskning-nationalism-ar-naturligt (här i NY Times: http://www.nytimes.com/2011/01/11/science/11hormone.html?_r=1 och http://www.pnas.org/content/early/2011/01/06/1015316108 ). Jag ser att DN Vetenskap inte klarar av att hålla en saklig ton ens i vetenskapliga sammanhang längre: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-karlekshormon-ar-aven-rasisthormon Totalt svartvit världsbild, kanske en liten kurs i nyansering skulle hjälpa, som detta inlägg: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/24/vem-lurar-vem/

  Forskarna påpekar att det inte har så mycket att göra med en ökad fientlighet gentemot andra grupper som med en ökad känsla av samhörighet med sin egen.

  Är Bojs verkligen vetenskapsjournalist? Nej, inte bara det: http://sv.wikipedia.org/wiki/Karin_Bojs Bojs är

  ”svensk journalist och Dagens Nyheters vetenskapsredaktör. Hon är utbildad vid journalisthögskolan vid Göteborgs universitet. Karin Bojs blev i april 2008 hedersdoktor vid Stockholms universitets naturvetenskapliga fakultet. År 2000 fick Bojs Vetenskapliga mediepriset, instiftat av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Stiftelsen för Vetenskapsinformation, med motiveringen att ”Karin Bojs förenar aktuell journalistik med relevant forskning. Hon knyter samman stor sakkunskap med journalistisk energi och språklig klarhet i sina tre roller som vetenskapsredaktör, reporter och krönikör”. Vid en ceremoni i oktober 2008 var hon en av mottagarna av Kunskapspriset, som utdelas av Nationalencyklopedin.”

  Jag läser i en av blogglänkarna till DN-artikeln att:

  ”Flera personer hade skrivit kommentarer till denna artikel, men någon på DN, kanske Karin Bojs själv, stängde av kommentarsfältet och raderade alla kommentarer av någon anledning. Kvar finns dock Twingly-bloggkoppling.”

  Hm, jag tror jag håller mig till Illustrerad vetenskap för att få tillgång till vetenskapliga rön som inte presenteras i hysterisk politisk korrekt affekt. Synd det inte går att kommentera, annars hade man kunnat tipsa om en KI-studie om oxytocin från 2008 som visar att oxytocin allmänt minskar obehagskänslor – mot alla andra människor (även ”hotfulla”): http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=21944&a=58922&cid=21946&l=sv

  ”Oxytocinspray minskar obehagskänslor

  I studien fick försökspersonerna se bilder på fyra olika ansikten, där två av bilderna ibland kombinerades med en mycket liten, ofarlig men för försökspersonen obehaglig, strömstöt. Inte oväntat kunde forskarna konstatera att de ansiktsbilder som följts av de små strömstötarna upplevdes som mer obehagliga än övriga bilder. Men när forskarna sedan gav hälften av försökspersonerna oxytocinspray och den andra hälften placebospray skedde en intressant förändring.

  – När vi visade de två ansikterna som tidigare varit parade med strömstöten igen för dem som fått oxytocin tyckte de inte längre att de var obehagliga. Medan gruppen som fått placebo behöll känslan av obehag inför dessa bilder, säger Predrag Petrovic vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

  Forskarna följde också bildexperimenten med fMRI. De kunde då se att försökspersoner som utvecklat en obehagskänsla mot vissa ansiktsbilder genom strömstötarna hade en ökad aktivitet i amygdala och ytterligare ett område i hjärnan – fusiform face area – som bearbetar obehagliga och hotfulla ansikten, då dessa bilder visades. Hos de försökspersoner som sedan fick oxytocin minskade aktiviteten, medan de som fick placebo hade en fortsatt hög aktivitet.”

  Lövet,
  men hela min triangelforskning då!? Du kan inte lägga fram resultatet sådär öppet innan jag fått 700.000 kr från VR! 🙂

  Karl,
  tack själv, var på din länk jag fann oxytocinartikeln!

 18. O skriver:

  Karin Bojs skrev ju även att KTH förnekade växthuseffekten. Tycker ju att klimathetsarna på DN borde ha någorlunda koll på vad dom skriver eftersom de skriver om det hela tiden men, men.

 19. Jax skriver:

  Tanja, var inte elak. Du vet ju vad jag känner för dig. Förresten är det omöjligt och alldeles olämpligt att använda katederundervisning vid praktiskt existensiella och sinnesutvidgande kurser som denna. Om adeptens upplevelser skall kunna bli en meningsfull referens och ge en användbar erfarenhet i det ”normala” livet krävs att lärarinnan, likt en schaman, är fullt ut närvarande och delaktig i upplevelsen.

 20. Tanja Bergkvist skriver:

  O, jaha du menar i fallet med den där matteboken? ( http://blog.moderna-myter.se/2010/12/forbjudet-saga-224-pa-kth.html )

  Jax, ok förlåt, jag vill dock minnas att du förlorade den virtuella duellen mot Nordbo här på kommentarsfältet för ett år sedan och sedan dess har du inte sagt att du känner något för mig ;-). Vad menar du? Varför kan inte jag sitta vid katedern med en korg svampar som observatör, instruktör och övervakare? Jag kommer ju genom att just inte delta att vara den enda som faktiskt är närvarande. 🙂

 21. Tanja Bergkvist skriver:

  Någon mer än jag som har erfarenhet av att ha halsfluss och ögoninflammation samtidigt? Idag köpte jag en salva och ser därför ganska suddigt. Borde inte satt mig vid datorn, men men. Min dotter kom hem med en dos streptokocker från skolstarten och nu är vi helt utslagna.

 22. QED skriver:

  Hittade ett boktips på Centrum för genusvetenskaps hemsida i Uppsala. (Tanja, du kanske kan få ett recensionsexemplar? 🙂 )

  Noter att samtliga författare är kvinnor. Ska man gissa att boken tillkommit för att fira att mansbastionen Filosfiska institutionen vid Uppsala universitet har fallit? Hur det gick till när den stormades kan man läsa här

  http://www.newsmill.se/artikel/2009/02/19/om-konsten-att-misskota-ett-universitet


  ”Stil, kön, andrahet” – ny bok av Ulrika Björk och Lisa Folkmarson Käll

  Boken som kommer ut i dagarna är redigerad av Ulrika Björk som är verksam vid filosofiska institutionen vid Uppsala universitet och Lisa Folkmarson Käll som är verksam vid Centrum för genusvetenskap vid samma universitet. Övriga medverkande är Martina Reuter, Virpi Lehtinen, Eva Gothlin, Johanna Oksala, Sara Heinämaa, Cathrine Egeland, Lilli Alanen, Marcia Sá Cavalcante Schuback, Sigridur Thorgeirsdottir och Robin May Schott.

  Om boken

  Feministisk filosofi intresserar sig för frågor som rör etiska, politiska, historiefilosofiska, metafysiska, ontologiska, epistemologiska och språkfilosofiska förbindelser mellan kön, sexualitet och makt.

  Den här volymen består av nyskrivna artiklar i feministisk filosofi av kvinnliga filosofer från de fem nordiska länderna. Bidragen kommer från såväl framstående och etablerade forskare som yngre nydisputerade forskare och doktorander. Samlingen är i hög utsträckning förankrad i den kontinentalfilosofiska traditionen och den bidrar därmed också till att bredda den svenska filosofin, som traditionellt har dominerats av anglosaxisk analytisk filosofi.

  Att en antologi i feministisk filosofi finner sina rötter inom kontinentalfilosofin och framför allt inom fenomenologin är ingen tillfällighet. En central fråga inom den feministiska filosofin rör nämligen kvinnors och mäns erfarenheter. Är kognitiva, känslomässiga och praktiska upplevelser könsbundna? Hur uppkommer i så fall sådana upplevelser? Är de förutbestämda eller föränderliga? På vilka grunder försvaras, förnekas, vidmakthålls och förändras könskodat beteende vardagligt, vetenskapligt och politiskt? Den samtida fenomenologins fokus på situation, historicitet, kroppens fakticitet och levd erfarenhet har visat sig vara fruktbar för att utforska såväl könsskillnadens villkor som dess uttryck i konkreta fenomen. Artiklarna tar emellertid inte enbart tar sin utgångspunkt i fenomenologin, utan söker sig även tillbaka till antik filosofi, till tysk idealism och – via de Beauvoir – aktualiserar psykoanalys och
  marxistisk historiefilosofi.

  Boken är utgiven av bokförlaget Daidalos och beställs via deras hemsida http://www.daidalos.se/.”

 23. QED skriver:

  Mitt inlägg fastnade i spammen. Fulaste ordet i inlägget är ”könskodat” eller möjligen ”kontinental filosofi”.

 24. Galne Gunnar skriver:

  @ Tanja B:

  Tanja, det verkar som om Jimmie Åkesson följer både mig och dig på nätet! Lyssna på vad han säger till Lars Ohly i dagens partiledardebatt (17:10-18:00):

  http://svtplay.se/v/2300213/partiledardebatt_2011_lars_ohly_v

 25. Rille skriver:

  Tanja:

  Funderar lite på i vilken enhet man mäter storheten ”genusladdning”, har du lyckats komma fram till något ?

 26. Stig Olsson skriver:

  Alltså, jag kan bara inte låta bli, så ursäkta mig alla ni, från Tanja till alla som kommenterat detta inlägg 🙂

  En sak jag undrar seriöst över, vad gäller genusperspektivet, som en del helt knäppa människor t o m får forskarpengar till!?!?!

  Min undring lyder som följer: Med tanke på genusstrebr(o)rna förstår jag inte varför de aldrig diskuterat problemet med att män och kvinnor som lever med funktionsnedsättningar tvingas ha likadana rullstolar!?!?!?
  Vore inte DET nåt att diskutera och vara jättearg på, eller förnekar även genusmaffian dessa kvinnors existens också??? 😉

  Tänk vilka forskningsanslag som måste ligga i att forska i detta ämne!!! 😀

  Vem är mest intresserad? Tanja eller Lövet?
  Fniss…

 27. Jax skriver:

  Tanja. Skickade jag dig inte en vacker sydfransk medeltida dikt, Duvan från Canigou.
  Duellen blev aldrig av. Nordbo fegade ur. Du ser ju att han lever ännu.
  Vi får tala mer om steg 8 längre fram.

 28. statsvetare skriver:

  Kunde verkligen studenten kvitta ut examen efter att ha räknat antalet ”han” och ”hon” i ett källmaterial?

  Ur ett feministiskt metodperspektiv är ju den kvantitativa forskningsstragegin förknippad med hierarki och patriarkalt utnyttjande.

  Att söka kunskapen som om den bara står att finna utan att problematisera kunskapsproduktionen. Detta genom att inte ta hänsyn till undersökningsobjektets utsatta position genom att negligera dess egna subjektiva förståelse och utnyttja det genom att inhämta kunskap utan att ge något i utbyte.

  Är källmaterialet oförmöget att delge sin egen berättelse och inte heller kan ge medgivande till undersökningsdeltagande har vi att göra med en ”subaltern”. Vi ka då inte genomföra undersökningen eftersom att det strider emot våra feministiska ståndpunkter men vi kan diskutera hur den patriarkala postkoloniala diskursen ifråntagit källmaterialet sin röst.

  Tack återigen för ett underhållande inlägg.

  Tack också för den krona du gav mig på ICA för några veckor sedan efter att jag påpekat att du kanske tappat den. Jag och min tjej skrattade mycket åt att jag blivit ”dissad” av en så beundransvärd person som Tanja B! =D

 29. QED skriver:

  Undersökning om teknikfärdighet hos barn

  ”Fler barn kan spela Angry birds än knyta skorna

  Teknikskickligheten bland barn ökar kraftigt. Samtidigt finns frågetecken om traditionella kunskaper får stå tillbaka. Enligt en ny undersökning kan 19 procent av barn mellan två och fem år spela mobilspel, medan bara 9 procent kan knyta skorna.”

  Undrar om kriteriet på att kunna knyta skor är kanske lite tydligare än färdighet att kunna spela dataspel.

  ”- Det finns inget ”teknikgap” mellan pojkar och flickor. I hela åldersintervallet 2-5 år kan 59 procent av flickorna och 58 procent av pojkarna spela ett enkelt dataspel. Samma siffra när det gäller att ringa ett mobilsamtal är 29 procent för flickor och 28 procent för pojkar.”

  http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/fler-barn-kan-spela-angry-birds-an-knyta-skorna_5879577.svd

 30. Varg i Veum skriver:

  Aj, jag har ont i magen. Det är inte ofta jag skrattar åt text (nån brist i humorcentrumdelen i hjärnan) men nu skrattade jag så att jag fick ont i magen och hostade 🙂

  Tanja for President!

 31. DogDylan skriver:

  Tanjas dotter är inte genusmärkt. Hon har ju rosa byxor. Det betyder att Tanjas dotter är ännu ett offer patriarkatet. Tanja Bergkvist har ju internaliserat dessa manliga hegemonska maktordningar som hon nu för över till sin dotter. Detta är en typisk reproduktion av könsmaktsordningen. HAHAHA

 32. […] även hysteriskt roliga Tanja Bergkvist (varifrån jag fick inspiration) om detta ämne. Döm henne inte bara för att jag är […]

 33. Bo skriver:

  Jag tycker om det du skriver, Tanja

  För mig är alla människor jämlika, oavsett vilket kön de har.

  Det är det fel med kvotering till yrken som till exempel brandman. Det vore fel med kvotering i andra sammanhang som till exempel sjuksköterska eller svenskalärarare med.

  Kvotering är en kommunistisk konspiration, om jag skall skoja lite, fast det är allvar.

  För mig, är det människan som är viktig.

 34. Bo skriver:

  ”För mig, är det människan som är viktig.”

  Jag menade kompetensen, eller insikten.

 35. Joakim skriver:

  Normlöshetsindoktrinering för barn i skolan:

  ”– Vi vill komma bort från metaforer som att spermier är aktiva och ägg passiva i befruktningsprocessen, eller att mäns och kvinnors könsorgan beskrivs som komplementära.’

  Den typen av beskrivningar tjänar bara till att förstärka traditionella könsnormer och heteronormen, menar de.”

  http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/vi-pratar-sex-redan-i-forskolan

 36. QED skriver:

  Nekades jobb på Statistiska Centralbyrån på grund av debattartiklar

  http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samhalle/article8437420.ab

 37. Ola skriver:

  Jag blev nyligen bekant med en man som doktorerat i organisk kemi och nu var sysselsatt med forskning.Han var blixtrande snabb att fälla humoristiska kommentarer och var mycket underhållande.När jag läser Tanjas senaste inlägg så påminns jag om honom och jag tänker så här. – Stor humor skapas lättast av den som är analytiskt lagd och tänker logiskt.En matematiker t ex.
  Nu kom jag att tänka på en rad personer personer med dessa egenskaper som är roliga,bl a en professor som lockar till skratt med sin spetsiga ironi.
  Intelligens och humor har ett nära samband.

 38. QED skriver:

  Delegationen för jämställdhet i högskolan presenterar sitt betänkande kl 13.00
  idag:

  http://www.dn.se/debatt/belona-universitet-som-forbattrar-jamstalldheten

  (Delegationens ordförande är kvinna och hon lämnade posten som rektor
  för universitetet i Luleå för att bli länsråd i Jämtland och senare VD för ett försäkringsbolag. Hur hjälper det jämställdheten i högskolan? Gör som jag säger och inte som jag gör?)

 39. QED skriver:

  Regeringen är forskningsfientlig enligt Uppsalas socialdemokratiska studenters
  förening Laboremus:

  http://www.ergo.nu/debatt/20110119-regeringen-ar-forskningsfientlig

 40. Kristian J skriver:

  QED! Jag tog en titt

  ”Eleverna skulle tränas i att förstå hur större processer som klimatförändringar, globalisering och migrationsströmmar påverkar människors livssituationer.”

  Är det inte andra ämnen? Typ Socialantropologi? Förstår Björklunds sågning av den kursplanen.

  Tycker också att Hägglund sågning träffat rätt:

  ”Sveriges radikala elit har kommit att bli den nya överheten. De som under flagg av att företräda minsta lilla påfunna rättviseanspråk har satt upp ett formidabelt minfält av ideologiska teorier, där konstruktioner, kategorier och förtryckarstrukturer ligger om vartannat. Den ena idén mer akademiskt tillskruvad än den andra och allt med udden ytterst riktad mot vanligt folks sätt att vara.”

 41. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ledsen för det, vet inte vilket ord den reagerade på eller om det var någon av länkarna.

  Galne Gunnar, ok ska lyssna på det. Vi har just börjat tillfriskna från halsfluss mm. Det mest konkreta jag sett är när Åkesson i sitt sommartal nämnde att man inte kommer att medverka till projekt i stil med det Vetenskapsrådet finansierat att studera trumpeter ur ett genusperspektiv, och så citerade han ur SVD-artikeln. Det var på minut 9 ca i tredje och sista delen, minns att det var upplagt på youtube i tre delar.

  Jag hoppas ju verkligen att alla politiker lyssnar på mig – annars måste jag ju själv bli en! 😉

  Ok lyssnat nu. Var sa han något man kan finna på min blogg? Det om massavvisning/massinvandring jag nämnde i en kommentar? Det var ju som jag skrev taget från boken Världsmästarna, och den har ju alla 349 ledamöter fått skickade till sig. Nu lyssnade jag kanske inte jättenoga, så jag kanske missade det kanske… inte något om genustrumpeten väl? Jämi?

  Rille, genusladdningen är köns- och enhetslös tror jag, men jag har inte grubblat på det. Har du någon idé? Får bli ett forskningsprojekt till ett annat inlägg!

 42. Tanja Bergkvist skriver:

  Stig, men är inte målet att alla ska ha allt lika? Genusforskarna borde vara jättenöjda om alla kvinnor och män har samma rullstolar. Helst ska väl alla ha samma funktionsnedsättning också, eller så ska man kanske visa att nedsättningen är en social konstruktion? Det enda jag vet om detta ämne är att genusvansinnet är en social konstruktion och en funktionsnedsättning för vilket samhälle som helst ;-). Det talas ofta om ”funktionsnedsättning” i samband med sexualitet, kön, etnicitet osv fast du har rätt – jag har aldrig sett någon problematisering eller konkretiserng av funktionsnedsättning. Även om man i JÄMi i en kommun ville utvidga sitt genusprojekt till att på sikt omfatta även det: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/11/14/iiiinte-80-miljoner-till/

 43. Tanja Bergkvist skriver:

  Jax, ”Duellen blev aldrig av. Nordbo fegade ur. Du ser ju att han lever ännu.” Jo men ni la ju in en massa videos i något inlägg för över ett år sedan så jag trodde ni var klara med det. Ja, Nordbo verkar ju högst levande fortfarande, men jag tillåter inte mina kommentatorer att slå ihjäl varandra, vi måste stå enade mot fienden som vi ska anfalla när jag bara blivit klar med det bulgariska broderiet på min rustning här. Eller ska vi bara demonstrera fredligt mot genusvansinnet på Mynttorget? Eller ska vi kuppa Vetenskapsrådet och ta bort genusanslagen?

 44. Tanja Bergkvist skriver:

  Statsvetare, Tack också för den krona du gav mig på ICA för några veckor sedan efter att jag påpekat att du kanske tappat den. Jag och min tjej skrattade mycket åt att jag blivit ”dissad” av en så beundransvärd person som Tanja B! =D”

  Ha ha, har jag bloggläsande grannar? Vad kul! 🙂 ”Dissad”? Men om jag gav dig kronan var det väl ingen diss, det var ju inte min krona. Nu minns jag inga detaljer eftersom jag brukar irra runt på ICA ganska ofta och köpa hela deras lager med kattsand, men nu har de inte haft det inne på flera veckor. Kan du säga till dem nästa gång i kassan att jag behöver Euroshoppers kattsand till mina fyra katter? Iofs har jag redan sagt det men om en kund till tar upp det så kommer de nog att fylla på lagret. Men varför hälsade du och flickvännen inte? Jag kräver att få veta vilka i min närhet som läser min blogg! 🙂 Jag trodde jag var helt anonym inne på ICA. Och på Fältan, men där stod jag en dag i kön i en mataffär och så tilltalade någon mig, och det var visst en konsthandlare från Östermalm (inte Info) som var bloggläsare! Nästa gång ni ser mig på ICA så får ni gärna säga hej!

  QED, intressant, det ligger nog något i det. De lär sig tekniken jättefort.

  Varg i Veum, vad kul att höra! Vi har ju ingen presidentpost i Sverige. Vad sägs om diktator? 🙂 Eller Fanbärare för Folkvett, som jag titulerade mig här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/11/25/alla-inlagg-par-strom-i-genusbrak-och-en-pk-floskelgenerator/ Hm, jag är ju bara en anspråkslös matematiker som vill förändra världen, jag hade inte tänkt vara öppen med min verksamhet. Hur blev det så här!!? Jag som gjort allt för att ingen ska upptäcka bloggen. Som att spamma vissa inlägg till alla riksdagsledamöter tex. Men det var kring jul, och jag fick tillbaka ca 100 felmeddelanden. Har Riksdagen spamklassat min blogg, vad ohyfsat! Verkligen dålig stil, jag ska ringa Säpo och be dem ordna detta.

 45. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, ja man vet ju aldrig, jag kan vara Genusmaffians hemliga spion, som målmedvetet och systematiskt ackumulerar och organiserar motståndet för att sedan tillintetgöra det. 😉 Nejdå, jag har inte internaliserat någon maktordning, det var ett fritt val med rosa byxor, oroa dig inte.

  Bo, precis, det som inte ska spela någon roll (kön, sexuell läggning, etnicitet m fl) blir paradoxalt nog offer för en sjuklig fixering hos genusetablissemanget.

  QED och Joakim,
  tack för lästips! Ska genast kolla! Hoppas jag kan sova sedan bara…

 46. Tanja Bergkvist skriver:

  Ola, ja det kan vara så, jag vet inte men flera professorer jag haft i några kurser har varit väldigt underhållande, flera utan att verka vara medvetna om det. Under hållningen har ofta legat i att de beter sig så typiskt som en professor ”förväntas” göra, precis som stereotypen. Eller på andra sätt. En professor jag hade var ju extremt kunnig och smart (det är ju alla egentligen, åtminstone de i matematik) men det var ju katastrof när mobilen ringde eller det var något internetrelaterat. En gång försökte jag nå honom i två veckor under min doktorandtid pga jag ville diskutera en artikel, och då visade det sig efter flera veckor att allt var ok men att han haft sin mobil på ljudlös i två veckor utan att märka det själv, han verkade inte ens veta att den kunde vara på ljudlös. Jag och en annan doktorand satte på ljudet iaf – dagens goda gärning :-).

 47. Galne Gunnar skriver:

  Det var just det om hur epitetet ”MASS-” begagnas väldigt arbiträrt av vänstern som jag syftade på. Minns nu när du nämner det att du plockat det från Julia Caesar. Jag trodde dock att det var du som hade spetsat öronen. Jag skulle alltså ha hört av mig till henne istället… =P

  Förresten, jag har frågat dig typ tre ggr nu om ditt anförande i riksdagen finns att skåda någonstans på nätet, men du har tydligen missat det. =P Jag vill gärna se det om det går.

  Krya på dig!

 48. Galne Gunnar skriver:

  Vad tyckte du om boken ”Världsmästarna”? Är den så bra som alla säger?

 49. Hasse skriver:

  Isses…kommer vi någonsin att få se slutresultatet av forskningen kring Genustrumpeten?
  Jag tvivlar…

 50. Bo skriver:

  Du är en förebild för mig, Tanja. Högutbildad och intelligent. Sunt förnuft. Inte förgiftad av kommunismens gift. Vacker dessutom.

 51. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, tyvärr tror jag inte att någon spelat in paneldebatten i Riksdagen( https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/11/mitt-anforande-i-riksdagen/). Så det går tyvärr inte att se någonstans. Jag får väl klampa in och hålla ett nytt snart :-). Annars kan jag spela in ett eget anförande hemma och lägga upp. Lite webb-TV :-). Måste bara fixa en kamera först då! Boken är bra, speciellt i början när hon sågar journalistkåren :-). Sedan är det huvudsakligen faktauppgifter som är hämtade från Merit Wagers blogg, och det är ju individuellt hur mycket av det man kände till redan, jag kände redan till det mesta. Någon har sagt att det ska vara fel på några siffror någonstans i boken, men jag är inte insatt i detaljerna för att kunna bedöma det. Iaf är det roligaste avsnittet det första där författaren gör upp med journalistkåren :-).

  Hasse, självklart kommer projektet genustrumpeten att avslutas – och då ska rapporten upp på bloggen :-).

  Bo, tack, det värmer att höra! Även om jag känner mig ganska medelmåttig, men det är väl den rådande mentaliteten och jantelagen som förgiftat mig, istället för kommunismen.

 52. Joakim skriver:

  Ja, doktorn är vacker, intelligent och modig.

  Det här är roligt. 😀 Upprepningssvennen:

 53. QED skriver:

  Kommunistisk version av Monopol. Observera de köande figurerna på brädet!

  http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/3364493/New-Communist-Monopoly-game.html?OTC-RSS&ATTR=News

  Tanja, när kommer den radikalfeministiska versionen?

 54. David Holman skriver:

  Jag har hållit mig ett längre tag från att läsa detta inlägg till monster! Men nu har jag gjort det.
  Först och främst, jag spelar gitarr. Jag har ALDRIG sett en fallos med gitarren, alla gitarrister jag har träffat har alltid kallat gitarren för en ‘henne’ och säger ”spela på henne som om du älskar med en kvinna, ibland mjukt, ibland hårt och ibland blir du förvirrad av henne”. Och kollar man på gitarrens form så är det uppenbart en kvinna. Det heter ju kropp, nacke och hals till och med!
  Och är det inte väldigt likt en kvinnas former? Breda höfter, bröst och lång smal nacke med ett huvud som besitter 6 öron. (Det sista är ett skämt… För alla som inte förstår det).
  Befängt ovanpå befängt!

 55. […] måste slänga in ett sent inlägg här. Jag blev uppmärksammad av Tanja Bergkvist att det numera inte bara finns fem härskartekniker utan hela 33 stycken. Det är väldigt många […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: