SD och genusvansinnet

Lagligt

Förskolorna har ett lagligt ansvar. Att pojkar tar på sig klänning är viktigt för svensk jämställdhet

Det var ju på tiden! Jag upptäckte förresten just att om man googlar på ”Det var ju på tiden” kommer mitt gamla inlägg Det var ju på tiden upp som första träff. För det var nästan exakt ett år sedan det var på tiden att någon, i detta fall KD, kom på och offentligt lanserade den förnuftiga idén att avskaffa Nationella Sekretariatet för genusvansinne. Man kan ju vid en första anblick tycka att det verkligen behövs en nationell myndighet för att ”könsavkoda leksaker” och inspektera förskolebarns attityder (trots att föräldrarna motsätter sig detta) för att därefter utarbeta en seriös nationell handlingsplan för några miljoner för hur man ingjuter mod i pojkar att bära klänning, men å andra sidan så vet vi att många talibaner bär klänning till vardags, och därför vore det mycket bättre om Genusväldet for iväg på studieresa till Afghanistan för att se hur man gör. I Saudiarabien har män också klänningliknande plagg. Uppenbarligen finns det platser där genusutopin blivit till verklighet, något man annars sällan kan beskåda. Vetenskapsrådet beviljade ju nyligen 10 miljoner till några genusforskare  för att åka på genusresa till Pakistan, och då är man ju redan i närheten. För som vi ju fick reda på för ett tag sedan  så har de svenska förskolorna tydligen ett lagligt ansvar för att se till att pojkarna faktiskt tar på sig klänning! Ur artikeln:

”Dagens föreläsare, genuspedagogen Anna Ubysz, jobbar kommunalt med frågor kring barnuppfostran och jämställdhet, och hon har också skrivit en magisteruppsats i ämnet, ”Genus och jämställdhet i förskolan”. Den bild hon målar upp är svart men hoppfull. Det är för jävligt. Det blir bättre. Men backlashen lurar runt hörnet. I världens mest jämställda land är risken stor att vi dunkar varandras ryggar och är nöjda med det vi redan åstadkommit. I förskolorna ser det ut som det gör överallt annars i samhället, och den som vill förändra stöter på hårt motstånd. ”Ofta är det föräldrarna som känner ett starkt och nästan instinktivt motstånd mot ord som genus, jämställdhet och könsroller. De tror väl att man ska stassa ut pojkarna i klänning”, säger Anna Ubysz. Och varför inte, tänker jag. Faktum är att förskolorna har ett lagligt ansvar för de här frågorna.”

Infiltration

Infiltration, "utbildning", "information" och angiveri

Vansinnet har fortsatt oförminskat och man översvämmas dagligen av svenskt genusvansinne. Visst är det lite roligt att de håller på sådär och aldrig ger upp, som tex när flera års genusarbete smulades sönder i DN efter att under åratal ha genusindoktrinerat en barnkull vid två kända genusdagis och sedan släppt ut dem i verkligheten så ändrade barnen beteende! Detta skedde i en svensk skola som inte var infiltrerad av genuspedagoger ”Det tog bara ett par dagar så smulades det ner” som man uttryckte det. Alltså: på bara några dagar lyckades skolpersonalen rekonstruera allas kön och rasera genusvetarnas mångåriga arbete på dagiset med att ”bara låta barnen få vara sig själva”. Infiltrera kan tyckas vara ett starkt ord, men faktum är att man från gensuvetarhåll är helt öppen med att det är just infiltration man håller på med, se själva sidan 28 här: ”Genuscertifiering på Fysicum. Tre viktiga faser: Infiltration, Information och Utbildning.” Tack för ärligheten får man väl säga.

Två kända svenska debattörer vill sortera bort vita heterosexuella och långa (!) män med blå ögon och i viss ålder från universitetskorridorer, bolagsstyrelser och tidningsredaktioner

Två kända svenska debattörer vill sortera bort vita heterosexuella och långa (!) män med blå ögon och i viss ålder från universitetskorridorer, bolagsstyrelser och tidningsredaktioner

För att komma till saken, jag vet att man kan få hela sin karriär förstörd om man kritiserar genusvansinnet (jag är dock ett unikt undantag; exakt hur många undantag som kan finnas i ett samhälle är ett mått på graden av infiltration och en väldigt intressant och relevant fråga men det får jag gå in på i ett annat inlägg om jag då får lov att offentliggöra en matteformel utan att ni går i taket, det har ju gått bra förut i samband med min modell för förfallet i landet ) och därför är det glädjande att en riksdagsledamot (i detta fall från SD) nu tagit upp genusvansinnet och kritiserat det i en interpellationsdebatt. Jag borde kanske häva ur mig några invektiv först så att jag inte blir misstänkliggjord förresten: verklighetsfientlig, extremistisk, rasbiologisk, galen, obildad, ultraradikal och reaktionär. Det var Genusmaffian det gällde alltså. Reaktionär är väl det minsta man kan säga om man ser klänningbärande talibaner som ett fördöme för jämställdheten, och rasbiologin förespråkade man så sent som 2007, som ni kan se då Zoran Alagic (jämställdhetspolitisk debattör och presschef på Lärarnas Riksförbund) och Kurdo Baksi (bror till Nalin Pekgul och mottagare av Industrifackets kulturpris mot rasism (1999) samt Olof Palmepriset (1999)) i en debattartikel krävde att ”De närmaste fem åren skall alla vita, långa, heterosexuella, blonda och blåögda män mellan 40 och 50 år ställas längst ner i anställningshierarkin, i universitetskorridorerna, på tidningsredaktionerna och i bolagsstyrelserna.” Detta skulle som alla inser kräva en omfattande rasbiologisk insats. Det är tydligen det här som är kulmen på det arbete mot rasism och för jämställdhet som från etablissemangets sida belönas med priser, utmärkelser och positioner. Mörkerkrafterna Baksi och Alagic är fortfarande mer än välkomna i den offentliga debatten, vilket är ganska skrämmande.

Mattias Karlsson

Mattias Karlsson frågar Sabuni vad alla JÄMI-miljoner används till

Men åter till kampen mot den del av den svenska fördumningsindustrin som kallas för genusvansinne. Det kan tydligen ta sig många olika uttryck, alltifrån slöseri med skattepengar och hjärntvätt inom myndigheter, till hot om våld och anklagelser om könsförräderi. Därför är det glädjande att någon folkvald vågat kritisera delar av gensuvansinnet offentligt och det var det jag ville ta upp. Riksdagsledamoten var Mattias Karlsson från SD som tog upp en del intressant i en interpellationsdebatt som ägde rum i Riksdagen den 3 februari. Ur kammarens protokoll (finns även videoupptagning):

”Jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting

Anf. 39 MATTIAS KARLSSON (SD):

Herr talman! År 2008 beviljade regeringen 100 miljoner kronor till organisationen SKL för genomförandet av så kallad jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting. Dessa 100 miljoner kom senare att växa till 145 miljoner. Varför man valde att satsa så mycket skattepengar på just jämställdhetsintegrering är inte helt lätt att bli klok på. Enligt Jämi saknas det nämligen helt svensk forskning kring metoden,  och ingen vet egentligen om detta är ett bra och effektivt sätt att förbättra jämställdheten. Det finns säkert ett och annat guldkorn bland de projekt som verksamheten rymmer, men klart är att det på flera håll i landet inte kan beskrivas som någonting annat än ett fiasko. I en utvärdering från Ljungby kommun konstaterades det att deltagarna inte kunnat se behovet av verksamheten, att man upplevt det som någonting påtvingat uppifrån och att mindre än 30 procent trodde att det skulle leda till ökad jämställdhet. I Simrishamn har man använt pengarna till att anställa en genuspedagog som har lärt kvinnor att sitta bredbent på en stol och som har hållit kurser i hur man dekonstruerar den så kallade könsmaktsordningen genom att mentalt byta kön på matsalsbestick. Nu har man ytterligare ökat resurserna, med 80 miljoner kronor, till den här verksamheten. Därför skulle jag vilja fråga jämställdhetsministern om hon anser att programmet för hållbar jämställdhet verkligen är det bästa sättet att förbättra levnadsvillkoren för Sveriges kvinnor och om det har varit klokt att spendera 225 miljoner kronor på det.

Anf. 40 Statsrådet NYAMKO SABUNI (FP):

Nyamko Sabuni har skrivit under alla JÄMI-beslut

Nyamko Sabuni har skrivit under alla JÄMI-beslut

Herr talman! Jag vill tacka Mattias Karlsson för denna viktiga fråga. Jag tror eventuellt att Mattias Karlsson har läst en utvärdering av projektet som jag själv inte har tagit del av. Den del av utvärderingen som jag har läst handlar nämligen framför allt om att det har varit många stora framgångar på det området. Vi kan bara konstatera att välfärdstjänster i vårt land inte är jämställda. Omsorgen till de äldre ges inte på lika villkor, om man tittar könsmässigt. Män får mer och tidigare omsorg än kvinnor. Vår skola är inte jämställd. Man har i ett projekt konkret kunnat se att pojkar får så mycket hjälp att det slutar med att läraren gör pojkarnas skrivläxa medan flickorna kämpar med sina läxor. Därmed utvecklar flickorna läsförmågan och skrivförmågan mycket snabbare än killarna. Och vården, inte minst, har vi följt i många år. Kvinnor och män får inte vård på lika villkor. Detta handlar om en kvalitetsfråga. Vår sjukvård, omsorg och skola kommer aldrig att hålla den höga kvalitet som jag vill att den ska hålla om vi inte kan garantera att både flickor och pojkar och både män och kvinnor får välfärdstjänster på lika villkor. Därför satsar vi dessa pengar. Det gör vi för att utveckla arbetsmetoder och utveckla statistik och därmed också kunna ifrågasätta: Varför ser det olika ut? Och vad kan man göra åt det? De här pengarna har gjort en stor nytta.

Anf. 41 MATTIAS KARLSSON (SD):

Behövs alla genuspiloter?

Behövs alla genuspiloter?

Herr talman! Jag tackar för svaret, men jag beklagar att jämställdhetsministern inte är beredd att se mer nyktert och självkritiskt på de prioriteringar man gjort och den verksamhet som man har bedrivit. Jag beklagar också att den borgerliga regeringen har valt att bygga vidare på den verklighetsfrånvända, flummiga och radikalfeministiska jämställdhetspolitik som lanserades av tidigare vänsterregeringar.  Min och Sverigedemokraternas uppfattning är att vi inte behöver fler genuspedagoger, genuscoacher och jämställdhetspiloter som genuscertifierar barnböcker och byter kön på bestick i en närmast totalitär anda. Vad vi i stället behöver är ökade anslag till forskning kring kvinnosjukdomar och krafttag mot den grasserande våldtäktsepidemin, det hedersrelaterade förtrycket och den utbredda psykiska ohälsan bland unga kvinnor.

Anf. 42 Statsrådet NYAMKO SABUNI (FP):

Skattepengar går till genuspedagoger som provocerar genom att sitta bredbent på en stol och "vräka" sig

Faktum är att skattepengar går till genuspedagoger som provocerar genom att sitta bredbent på en stol och "vräka" sig...

Herr talman! Återigen ser vi på kvalitetsfrågan på olika sätt, Mattias Karlsson och jag. Jag menar att kvalitet inom välfärdstjänster handlar just om hur det faller ut för män och kvinnor, vare sig det handlar om skola, omsorg eller sjukvård. Det finns många goda exempel för Mattias Karlsson att ta del av när det gäller hur jämställdhetsintegrering och de pengar som regeringen har satsat faktiskt lett till bättre verksamheter när det gäller både ledarutbildningar och chefsutbildningar. Vi vet också att förändringsarbete, vare sig det gäller jämställdhet eller miljöfrågor, handlar om ledarskapsfrågor, att den som bedriver verksamheten också kan se de kvalitetsbrister som finns. I det här fallet är bristen på jämställdhet en av de brister som finns när det gäller kvalitet i våra välfärdstjänster. Det här är ett arbete som måste fortsätta att utvecklas. Jag skulle önska att Mattias Karlsson kunde vara med i denna kamp, så att vi kan garantera att våra medborgare, oavsett kön, faktiskt får tillgång till vård, omsorg och skola på lika villkor.”

Jag brukar hjälpa Genusmaffian genom att läsa rapporterna och sprida kunskapen till de folkvalda

Jag brukar hjälpa Genusmaffian genom att läsa rapporterna och sprida kunskapen till de folkvalda

Vad trevligt att de folkvalda tycks läsa min blogg. Eller åtminstone de dokument jag rotar fram. Inte alla dock, Sabuni har visst missat Ljungbyrapporten. Ändå spammade jag ut detta inlägg till alla riksdagsledamöter när det var aktuellt. Sabuni borde läsa delrapporterna och följa upp hur verksamheten går, hon är ju trots allt ansvarig och som ni kan se är det Sabunis namnteckning (tex här och här) i de dokument där pengarna beviljats. Sabuni säger att ”Det finns många goda exempel för Mattias Karlsson att ta del av när det gäller hur jämställdhets-integrering och de pengar som regeringen har satsat faktiskt lett till bättre verksamheter när det gäller både ledarutbildningar och chefsutbildningar” Självklart! Genusutbildningen är i full gång och propagandaverksamheten blir så klart bättre och bättre ju fler ”genuspiloter”, ”processledare” och ”jämställdhetsstrateger” som anställs. Frågan är om detta på något sätt gagnar medborgarna, och frågan är om inte hela den kommunala verksamheten istället för att förbättras istället blivit lidande av jämställdhetsintegreringen. I Ljungbyrapporten framgår att över 70% av de inblandade inblandade inte anser den här satsningen vara relevant för jämställdheten , att cheferna anser att genuspropagandan tar tid från den ordinarie verksamheten (den som verkligen ska garantera medborgarna god samhällsservice), att ”projektet skapats uppifrån” och att ”det ännu inte synts några konkreta verktyg” (efter 10 månaders verksamhet), att det varit en hel del ”korvstoppning” (dvs abstrakt genusteori), att uppdraget varit ”otydligt” och att flera ”jämställdhetsstratger” i kommunen tilldelades uppdaget mot sin vilja. Det är bara att läsa innantill (direktlänk till rapporten).

Genusutbildningen måste kryddas med mer kunskap

Genus-utbildningen måste kryddas - det räcker inte som det är idag

Mattias Karlsson har läst på medan Sabuni inte har något annat att komma med än floskler. Dessa floskler går att läsa i beslut om medel, i regeringens pressmeddelanden och i introduktionen till genusrapporterna. Den som bläddrar fram till efter de introducerande flosklerna som alltid låter bra givetvis, möts dock av Verkligheten, och Mattias Karlsson är en av få folkvalda som tagit sig tid att faktiskt undersöka verkligheten och det ska han ha all heder för. Det uppges i rapporten att processledarna (som leder genusutbildningen/jämställdhetsintegreringen) ”haft ett komplett motstånd”, men ändå drar man upp riktlinjer för den fortsatta verksamheten. Under ”slutdiskussion” i Ljungbyrapporten  kan vi otroligt nog läsa att man trots utbredd motvilja och ifrågasättande av denna typ av projekt som metod för att uppnå jämställdhet ändå gärna ser att arbetet utvidgas till även andra kategorier än kön:

Men grupperna kvinnor och män är inte homogena och de kan i sin tur ha varierande behov beroende på bland annat etnicitet, religion, ålder, social tillhörighet och funktionsnedsättning. Även dessa grupper är en del av diskrimineringslagstiftningen. För att arbeta med att i framtiden skapa en kommun öppen för alla och där alla medborgare har möjlighet till likvärdig påverkan, är det viktigt att också arbeta med mångfald”.

Man blir ingen bra tandläkare förrän man genomgått

Man blir ingen bra tandläkare förrän man genomgått en genuskurs

Vi kan således räkna med statligt avlönade mångfaldscoacher, mångfaldsstrateger och många andra nya yrken inom kort. Sabuni, eller jag menar vi medborgare, betalar givetvis kalaset. Halva befolkningen ska sättas att övervaka att den andra halvan beter sig och tänker genusmedvetet. Kvinnor och män är ju olika, vad smart att man kommit på det, så nu kan man skapa en massa underkategorier och hitta på fler roliga titlar. Läkare, sjuksköterskor, lärare och annan personal har ju aldrig kunnat sköta sitt arbete egentligen, hur ska man kunna avgöra vårdbehovet hos en patient utan att ha läst genuskunskap? Som om en läkare vet något om den könade kroppen! Och vad vet en mattelärare om att undervisa i matematik och vad vet en tandläkare om hål i tänder? De vet inte hur de ska bemöta patienter och elever förrän de smakat på en dos statlig genuspropaganda – helst ett mångårigt projekt som aldrig avslutas eftersom man aldrig kan vara genusmedveten nog. Kan någon väcka mig ur denna av idioti präglade mardröm?

Hela världen ska genuscertifieras i ett svenskt genuslabb

Hela världen ska genuscertifieras i ett svenskt genuslabb

På tal om mångfald. Sabuni var den som 2008 sade: ”Mångfald är bra, men all mångfald är inte bra” i samband med att regeringen initierade en tre år lång värdegrundsdialog för att ”skapa en förstärkt gemensam värdegrund” eftersom diskussionen ”inte gått i takt med samhällets utveckling”. Vad menas med att ”mångfald är bra men all mångfald är inte bra”? Hur ska mångfalden begränsas om man förespråkar mångfald, och får en politiskt korrekt politiker (som då var jämställdhetsminister) verkligen säga så? Läser man diverse styrdokument som exempelvis det obligatoriska skolväsendets läroplan får man intrycket att den demokratiska värdegrunden innebär att man ska respektera olikheter i människors uppfattningar, synsätt och värderingar  – dvs människors olika värdegrunder. Så en konkretisering av innebörden av såväl den ”demokratiska” som den ”gemensamma värdegrunden” med de grundläggande värderingar som det är skolans och samhällets demokratiska uppdrag att förmedla är välkommen. Tills vidare kan man bara tolka den demokratiska värdegrunden som att man ska acceptera att människor har skilda värdegrunder.  Kommer inte projektet med en ”gemensam värdegrund” att krocka med den ”demokratiska värdegrunden”? Nåja, värdegrunden ska vara klar år 2011 så då lär vi få veta ungefär vad vi ska tycka och tänka, och kanske också känna… Det blir nog förbjudet att kritisera värdegrunden, som en del av värdegrunden, bli inte förvånade. Borde vi inte få folkomrösta om värdegrunden förresten?

OBS! Läs om innehållet i Ljugbyrapporten och döm själva!

Några länkar:

Regeringsbeslut (”Regeringen beviljar SKL högst 100 000 000 kronor för att under tiden den 1 januari 2008–31 december 2010 stödja genomförandet av jämställdhetsintegrering i kommuner, landsting, regionala självstyrelseorgan och kommunala samverkansorgan” )

Uppdrag till Nationell Sekretariatet (regeringsbeslut) att stödja genomförandet av jämställdhetsintegrering (JÄMI), som kort innebär att ett genus/jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande på alla nivåer, i alla steg av processen och av alla aktörer som deltar i beslutsfattandet. Konkret ska detta efter omfattande utbildningsinsatser resultera i att ett genusperspektiv genomsyrar all verksamhet inom kommuner, landsting, regionala självstyrelseorgan och kommunala samverkansorgan. Se ett exempel på hur det går till rent konkret i inlägget om Ljungbyrapporten! Se andra liknande dokument i länk nedan (”Dokument som publicerats av program JÄMI”)

Det behövdes visst 45 miljoner extra till genuspropagandan

Det behövdes visst 45 miljoner extra till genuspropagandan

SKL pressmeddelande om att budgeten sprängs med 45 miljoner för perioden 2008-2010 (notera: ”Ansökningarna handlar ofta om att göra en översyn av styrsystem och beslutsprocesser samt att utveckla IT-system och brukarundersökningar så att all statistik kan könsuppdelas. Många innehåller också riktade utbildningsinsatser för förtroendevalda och chefer för att öka kunskaperna om genus och jämställdhet.” – så att vi vet vad pengarna går till).

SKL pressmeddelande om ytterligare 80 miljoner för perioden 2011-2013

Dokument som publicerats av program JÄMI

Direktlänk till Ljungbyrapporten om jämställdhetsintegeringen

Relaterat:

”Forskning saknas” på genusvansinne för 225 miljoner och dags att ”reflektera över sin vithet”

Iiiinte 80 miljoner till!!!!

145 miljoner för könsbyten på bestick och ”genusbanker” i svenska skolor

Hur många miljarder? Det går utför…

Det var ju på tiden

Hållbar utveckling, hållbar jämställdhet och hållbart vansinne

Nytt genusprojekt: ”Jag kan inte tänka abstrakt!”

Jämställdhetsindex och trafikljus vid våra lärosäten

23 MILJONER till ”GENUSFOKUS” och nya statliga utredningar!

Grattis skattebetalare – del 2

Grattis skattebetalare!

Vad sysslar vetenskapsrådet med?

Läs vad polisen tycker om sin genusutbildning (i detta fall sk HBT-utbildning) ”Jag tyckte den var mer eller mindre ett påhopp. Väldigt generaliserande och väldigt låg nivå… Man får känslan av att utbildningen är utformad för någon som är sex år gammal. Det känns nästan kränkande att behöva genomgå den” (direktlänk till Ekot granskar)

Trygghet i kollektivtrafiken? Läs om genusanalysen av transportsektorn och avgör själv om denna påkostade genusanalys (SOU 2001:43) på något sätt gagnar dig som resenär: Del 1 , Del 2 , Del 3

Folkpartister vill ha genus i förskolan

Genushysteri i praktiken (FP vill fortfarande ha mer genus)

Genusforskarna uppger sig dela upp till 70% av sina gener med en brödlimpa

Blev lite väl många länkar i det här inlägget, ber om ursäkt för det, men jag vill ju bara sprida kunskap om det viktiga genusarbetet. 😉

120 Responses to SD och genusvansinnet

 1. Per skriver:

  Omsorgen om de äldre ges inte på lika villkor sägs det. Men hur mäter man det? Kvinnor lever längre än män och att någon som är 90 år inte får vård på samma villkor som någon som är 60 år är en verklighet som vi måste acceptera, en 90-åring har helt enkelt betydligt sämre förutsättningar att överleva ex. en hjärttransplantation och det måste man givetvis ta hänsyn till.

  Jag undrar om den påstådda ”ojämlikheten” inte helt enkelt beror på att män och kvinnor ÄR olika, att inte beakta våra olikheter vore ju om någon ojämställt!

  Att granska jämställdhet inom vården överlämnar jag hellre till en medicinsk skolad som kan statistik, än någon genusvetare på fil.fak.

  Intressant är också att förskolan ”ska motverka stereotypa könsroller”. Med andra ord är det inte könsrollerna i sig man ska motverka, bara de könsroller som evolutionen har gagnat under miljontals år. Hade annorlunda könsroller gagnat artens fortplantning bättre så hade vi istället haft andra könsroller. Det här genusvansinnet kommer att utplåna hela populationen, och kulturer med mer traditionella könsroller, som har bättre förutsättningar för fortplantning, kommer att ta över.

 2. Fredrik skriver:

  Mycket intressanta debattklipp! Direkt pinsamt att Sabuni inte bemöter Karlsson i sak överhuvudtaget.

 3. Dr. Jonsson skriver:

  Ofta är det föräldrarna som känner ett starkt och nästan instinktivt motstånd mot ord som genus, jämställdhet och könsroller …

  Ett inte så litet ljus i mörkret alltså.

  Inte för att Nyamko ”jag-tänker-köra-ner-en-gemensam-värdegrund-i-halsen-på-dig” Sabuni kanske bryr sig så mycket, och tyvärr är det ju hon som bestämmer om sånt här än så länge.

  All heder åt Mattias Karlsson

 4. Dr. Jonsson skriver:

  @Fredrik:

  Jag håller med. Det extremt pinsamt att ansvarig minister inte har något att säga i sak, utan bara lägger ut rökridåer i forma av meningslöst pladder.

 5. JEL skriver:

  European Court of Justice.

  Tanja – kan du researcha lite om vad som hander vid ECJ! Som jag tidigare rapporterat ar nu ECJ i fard med att forbjuda hansyn till ”gender” for t ex forsakringsbolag. Detta kommer att leda till kraftigt okade forsakringspremier for flickor (utan motsvarande sankning for pojkar) da man vid prissattningen av t e x en bilforsakring i England ej far ta hansyn till att unga man ar 10 ggr mer olycksdrabbade (och brottsbenagna) an tjejer.
  Unga kvinnliga bilforare kommer darfor att fa premierna hojda med ca SEK 10,000 per ar.
  Dessutom kommer pensions-annuiteterna att forsamras kraftigt for man da man ej langre far ta hansyn till att man har kortare livslangd an kvinnor.
  Det finns flera vansinniga exempel pa foljderna av denna s k diskriminerings-hansyn.
  Helt sinnessjukt!

 6. Dr. Jonsson skriver:

  Ett Sabuni-citat som väcker lite frågor är:

  Man har i ett projekt konkret kunnat se att pojkar får så mycket hjälp att det slutar med att läraren gör pojkarnas skrivläxa medan flickorna kämpar med sina läxor. Därmed utvecklar flickorna läsförmågan och skrivförmågan mycket snabbare än killarna.

  Vad menar hon med det? Att det daltas så mycket med pojkarna att de därigenom försvagas? Efter att ha spenderat några heldagar i min dotters lågstadieklass betvivlar jag väldigt starkt att pojkar får någon annan särbehandling än att ”hållas kort”. Men om man ändå ska ta det som faktisk sanning – hur ska man då ställa det i relation till krav på inkvotering och den de facto curling av kvinnor som pågår inom genuspolitiskt intressanta statusyrken? Borde inte det i så fall stärka männen enligt samma logik.

  Och … behövs det egentligen lärare(*) i skolan enligt Sabuni? Eftersom man tydligen blir bättre av att kämpa på helt själv med sina läxor utan stöd av lärare så borde man både kunna ta Sverige till kunskapstoppen och samtidigt spara gigantiska summor på att enbart dela ut ett tjockt häfte med läsårets alla läxor till varje elev vid skolstart, och sen är det bara att ”kämpa på” och ”utveckla sina förmågor” utan försvagande lärarstörningar. Vaktmästaren kan titta in ibland och se att de inte river ned klassrummet.

  (*) Nu skulle jag inte precis kalla en person som själv gör läxorna åt sina elever (!) för en Lärare, utan snarare ett skräckexempel på en person som totalt saknar förståelse för lärandeprocessen som borde ägna sig åt vad som helst utom att undervisa [gissar att du håller med om det, Tanja]. Projektet som Sabuni refererar till verkar alltså snarare ha identifierat dåliga lärare än något annat.

  Det framgår inte, men om ”projektet” var en genusvetenskaplig fältstudie genomförd med sedvanlig genusvetenskaplig stringens, så har man dessutom säkert besökt hela 2–3 klassrum i en närbelägen skola under kanske så mycket som 1-2 lektionstimmar i vardera klass, varpå genusvetaren åker hem och gör en subjektiv tolkning av vad som observerats. Det vore intressant att veta vad det var för projekt hon syftade på, för om det empriska underlaget är representativt för alla landets skolor så har hon i princip sagt att alla landets lågstadielärare är inkompetenta idioter som inte borde släppas in i ett klassrum – och jag tvivlar på att så är fallet.

 7. KZ skriver:

  Det är härligt att vi har fått in ett parti i hönshuset som åtminstone formellt motsätter sig genusvansinnet, även om deras inflytande är ytterst begränsat. Även Erik Almqvist har skrivit några skarpa sågningar av genus-/queerindustrin. Tyvärr verkar hans gamla blogg vara nedlagd, men här är en artikel:

  http://erikalmqvist.se/2010/02/05/kdu-samarbetar-hellre-med-radikalfeminister-an-vardekonservativa/

 8. Dr. Jonsson skriver:

  @KZ: Jag nominerar ett guldcitat från din länk:

  våra barns rätt att växa upp utan att få sin könsidentitet motarbetad på dagis och i förskolor

  Det är en riktigt bra formulering av Erik Almqvist

 9. Leif skriver:

  När ska det bli ett slut på detta vansinne?

 10. Info skriver:

  TANJA – SE UPP!

  Inga invändningar mot inlägget från min sida. Jag hoppas, att du kommer ihåg mig, när du blir kombinerad köns-/humanetologi-/matteminister och Mattias Karlsson kulturminister.

  Om vi alla överlever det annalkande och av allt att döma oundvikliga inbördeskriget, förstås

  Nyligen lokaliserade jag f.ö. denna fientligt sinnade blogg, DET RIKTIGA GENUSNYTT, som hittills åtminstone hunnit skåpa ut Pär Ström:

  http://detriktigagenusnytt.bloggplatsen.se/

  Såvitt jag kunde utleta, hade man ännu inte fått upp vittringen på Tanja Bergkvist. Men se upp – detta är kanske bara en tidsfråga! Låt mig veta, om du ställs i skottgluggen, så lovar jag dig kraftigt eldunderstöd.

  Här jämför bloggen liksom Schyman svenska män med talibaner:

  ”Sharialagar är en effekt av ett patriarkalt tänkande. Inte tvärtom. Patriarkalt tänkande finns som en struktur över hela världen, även i Sverige. Patriarkala strukturer i Sverige är starka hos en viss typ av nätaktivister, som vill ha tolkningsföreträde för män inom olika områden; politisk makt, ekonomisk makt, sexuell makt och flera andra områden.

  Dessa patriarkala svenska strukturer skiljer sig inte alltför mycket från de sharialagar de själva kritiserar.”

  Jo, visst tillhör jag, Info, de utpekade. Jag är en vit man med blå ögon.

  Vem någon vem som ligger bakom bloggen ”Det riktiga genusnytt”? Feministiskt initiativ? Lesbisk front? Sjupartiets jämställdhetskommitté? Feministiskt Perspektiv? Centrum För Genusvetenskap?

 11. Tanja Bergkvist skriver:

  Per, ”Intressant är också att förskolan ”ska motverka stereotypa könsroller”. Inte bara det:Förskola av den svenska modellen representerar såväl ett barnpedagogiskt som ett könspolitiskt projekt(sid 19 SOU 2006:75 http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/72/88/1a5ba502.pdf )

  ”Det här genusvansinnet kommer att utplåna hela populationen”. Ha ha – ja så är det! 🙂 Vi måste stoppa det!

 12. Tanja Bergkvist skriver:

  Fredrik, hon kan inte bemöta i sak eftersom hon inte vet vad det handlar om. Vår jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister har dock läst en kurs i juridik vid Uppsala Universitet: http://www.regeringen.se/sb/d/7397/a/70304 Imponerande! Och så migrationspolitik i Mälardalen. Uppenbarligen har vår biträdande utbildningsminister inte ens tagit ut en akademisk examen i något ämne. Iofs kan man vara beläst och kunnig ändå, men om man inte ens vet vad man skriver på och vad alla miljoner går till så är det lite illavarslande. Det var 1.6 miljarder under förra mandatperioden förresten, varav 158 miljoner till JÄMI: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/12/08/hur-manga-miljarder-det-gar-utfor/ Då borde man kunna någon detalj åtminstone.

  Men floskler funkar alltid. Som med Reinfeldt, ställ en godtycklig fråga och svaret blir ”Vi måste värna det öppna fria samhället”

  – Ska momsen höjas på frukt?

  – Vi måste värna det öppna samhället, och frukten är en del av det.

  – Men ska momsen höjas eller inte?

  -Frukten är en del av Sverige och Sverige är en del av världen, och då måste vi anpassa oss.

  – Höjas eller sänkas? Bara kort!

  – Vi måste alla höja förväntningarna på en eventuell sänkning. Men vi diskuterar saken. Frukt är som sagt en del av det fria och öppna samhället, och det måste vi värna om.

 13. Håll ut! Vi behöver Dig!

 14. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, ha ha är du på krigsstigen? 😉

  ”Man har i ett projekt konkret kunnat se att pojkar får så mycket hjälp att det slutar med att läraren gör pojkarnas skrivläxa” Det var ett projekt, en skola en lärare. Givetvis. För Sabuni blir det då en allmän sanning. Vad är det för fel med att generalisera och extrapolera lite, du som doktor och forskare vet att man måste göra det ibland, när man inte har någon annan information ;-). I vissa ämnen är det dessutom fritt fram att spekulera fram sina ”resultat”. Här har du ett annat Sabuni-utspel: http://www.expressen.se/debatt/1.386536/kontrollera-underlivet-pa-alla-hogstadieflickor ”Kontrollera underlivet på alla högstadieflickor”

  ”Inför obligatoriska gynekologiska undersökningar på flickor. Samhället måste hitta former för att hindra, avslöja och bevisa könsstympning. Det bör inom skolans ram införas obligatoriska läkarkontroller, liknande de som genomförs på pojkar vid sex års ålder. Detta bör för flickor ske någon gång på högstadiet.”

  Vad är det för poäng att kolla i efterhand? Borde man inte jobba förebyggande?

 15. Tanja Bergkvist skriver:

  Tack Björn! Jag håller ut :-).

  JEL, ”European Court of Justice” – jag kände inte alls till de där sakerna. Har du ngn länk då?

  KZ, Ok ska läsa!

  Leif, snart! 🙂

  Info, ja nu när du lagt en länk till den bloggen och det kommer läsare härifrån dit så lär de ju definitivt upptäcka min blogg :-). Å andra sidan känner de väl till den redan, de håller väl koll på allt på Genusnytts bloggrulle. Här är en genusanalys av Patriarkatet från genusprofessor Eva Lundgren: ”Risk att Mellanösternmännen uppmuntrar svenska patriarkatet” men den känner du nog redan till http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/25/risk-att-mellanosternmannen-uppmuntrar-svenska-patriarkatet

  ”Låt mig veta, om du ställs i skottgluggen, så lovar jag dig kraftigt eldunderstöd.”

  Tack Info, jag ska ha det i åtanke. Glöm dock inte att jag är forskare vid avdelningen för försvars- och säkerhetssystem och vet hur jag ska skydda mig ;-). Eller du kanske menade verbalt eldunderstöd? Bra då vet jag! Men det visste jag ju redan att du skulle göra för mig! 🙂

 16. QED skriver:

  Utmärkt inlägg Tanja.

  Här är en gammal TV-reporter (Olle Andersson) som skäller ut gammelmedia:

  ”Från Söders höjder till bostadsrätterna i Vasastan har veropen skallat över Flashback. Sajten har blivit ett allomfattande ont som våra opinionsmakare skrämmer småbarn med, som sotarn förr i tiden. Men utan Flashback hade vi fortfarande famlat i mörkret i Assangeaffären. När journalisterna svek, klev Flashback in.”

  http://www.newsmill.se/artikel/2011/02/12/flashback-stoppade-h-xprocessen-mot-julian-assange

 17. Torbjörn skriver:

  Vi gillar olika, men vi behöver en gemensam förstärkt värdegrund! Alltså: Vi gillar lika!

  Genom att säga att man måste ha en gemensam värdegrund, så har man erkänt att det mångkulturella samhället inte fungerar. Men det visste vi redan. Eller?

 18. Dr. Jonsson skriver:

  Jag är alltid på krigsstigen 😉

  Men det är något visst med Nyamko Sabuni som får mig att gå igång lite extra, trots att hon är så trevlig. Kanske är det hennes exceptionella förmåga att klä det kommande statliga åsiktsförtrycket i så vackra ord och fraser som t.ex. ”Gemensam Värdegrund”.

  En gemensam värdegrund? Gärna för mig, så länge jag får bestämma vad den är – annars Nej Tack! Jag vill behålla min egen!.

  Gissar att de flesta andra medborgare också vill kunna välja sin egen värdegrund hellre än att få den definierad av regeringen och en selekterad grupp lobbyorganisationer. Men jag kan ju ha fel …

 19. Fredrik skriver:

  ”Man har i ett projekt konkret kunnat se att pojkar får så mycket hjälp att det slutar med att läraren gör pojkarnas skrivläxa medan flickorna kämpar med sina läxor. Därmed utvecklar flickorna läsförmågan och skrivförmågan mycket snabbare än killarna.”

  Detta är faktiskt så genant fånigt och dumt att jag knappt kan tro att en minister yttrar sig så. Detta skulle alltså vara förklaringen till skillnader i utvecklingskurvor mellan pojkar och flickor! Väldigt trovärdigt. Den där studien skulle man vilja titta närmare på, haha…

 20. Dr. Jonsson skriver:

  @Tanja:

  Angående extrapolering så brukar jag som du antyder också använda mig av det i mitt yrke. Vanligtvis baserat på ett flertal, ibland hundratals eller tusentals observationer, vilket ofta ger en god förståelse av vad man kan vänta sig i områden där data saknas.

  Men genusvetare är imponerande – och kanske man kunde lära sig något nyttigt av dem – de extrapolerar till synes obehindrat från en enda observation! En fantastisk kreativitet måste jag säga. Tror du möjligen de erbjuder kurser i enpunktsextrapolering för oss naturvetare som ibland har lite svårt med vetenskapsteorin? 🙂

 21. Peter skriver:

  Jag är inte Sverigedemokrat, men på något sätt kan jag inte låta bli att förundras över partiet. Jag har sett deras ”elit” i några debatter och faktum är att det har gått riktigt bra för dem. Kanske inte av den anledningen att de argumenterar på ett överdrivet bra sätt alla gånger, men det behövs sällan eftersom motståndarna i princip knockar sig själva.

  @Info:
  Angående Gudrun Schymans talibantal så kan jag bara konstatera att genusfeminister är otroligt bra på att avfyra ordentliga salvor mot män i allmänhet, för att sedan ta sin tillflykt bland kvinnor. En strategi som också tillämpas av Hamas.

 22. Cavatus skriver:

  Tack Tanja, för en utmärkt bloggpost som klär av jämställdhetsministern alla hennes verbala kläder, trots att hon försöker linda in alla sina uttalanden i kejsarens kläder. Men det hjälper inte.

  Sverigedemokraterna har rört om i grytan när gammmelpartierna står och gör bort sig på löpande band, när de aldrig har behövt vässa sina argument (alla gammelpartier är ju i princip överens om det mesta utan några få procent hit och dit), vilket gjort dem lata och okunniga om varför de egentligen tycker saker.

  När de ställs mot väggen brukar de besvara angreppet med invektiv eller som i det här fallet med tomma floskler. De har haft det för bekvämt i ett antal decennier där de inte behövt vässa sina argument eller ens vara pålästa. Pinsamt för dem allihop.

 23. Info skriver:

  HUR HAR DEN SVENSKA SKOLANS PROBLEMGENUS,

  dvs. den sociala konstruktionen ”pojkar”, förr kunnat fortleva i skolvärlden över huvud taget utan att ställa till större problem? Ända sedan den allmänna folkskolan infördes 1842.

  En hart när olöslig gåta. Tur i alla fall, att problemen nu avtäckts och belysts, så att de äntligen kan åtgärdas.

  Sabunis beskrivning av en typisk klassrumssituation är i och för sig inte bara en fantasifull skröna utan en fräck och medveten lögn. Mer ligger dock i det allmänna konstaterandet av somliga, nutida, manliga elevers faktiska lättja, ohyfsade uppträdande, omognad och utagerande i jämförelse med jämnåriga flickors mera stillsamma och tillbakadragna framtoning.

  BETYG OCH NATIONELLA PROV

  Allt fler tycks idag vara eniga om, att flickornas nämnda framtoning utgör ett kunskapskriterium i sig som bör vägas in jämsides med utfallet av nationella och andra prov. (”Kommer ofta i tid till skolan” = höjt betyg i matte.) Men man förbiser då, att det här rör sig om två helt olika saker: dels KUNSKAPER OCH SKOLPRESTATIONER, dels SOCIALT BETEENDE I ETT SKOLSAMMMANHANG.

  Dessa saker bedömdes förr var för sig. Det var genom en massiv, ideologisk, socialdemokratisk insats som de särskilda betygen i UPPFÖRANDE och ORDNING förbjöds någon gång omkring slutet av 1960-talet. Genom förgrundsgestalter som Åke Isling, Stellan Arvidsson, Torsten Husén och naturligtvis Olof Palme. Allt i den goda avsikten att bryta lärarnas förmodade batongterror, riktad framförallt mot ”arbetarklassens barn”.

  Enbart dessa viktiga betyg stävjade i själva verket effektivt överdrivet bus och störande ouppmärksamhet såväl bland ”överklassens” som ”underklassens” barn. Inga groteska DEJA-utredningar behövdes på den tiden. Inga spaltmil förekom av kvasifilosoferande om elevers frihet att utveckla sina egon på helt egna villkor.

  Ja, i många fall hjälpte enbart en barsk (manlig) tillsägelse. Inför svaga lärare utan auktoritet tänjdes gränserna.

  Tanja har en gång i en kommentar målande beskrivit hur en av hennes lärare helt utan hjälp av JÄMI-miljoner höll ordning på ouppfostrade elever.

 24. Galne Gunnar skriver:

  Nyamko Sabuni (FP): ”Jag tror eventuellt att Mattias Karlsson har läst en utvärdering av projektet som jag själv inte har tagit del av.”

  Ja, uppenbarligen är det så Sabuni.

  Sabuni igen: ”Mångfald är bra, men all mångfald är inte bra”.

  Jag tror jag vet vad hon menar; åsiktsmångfalden är den dåliga varianten av mångfald. Delar du inte ”pappa statens” åsikter, så är du ju per definition en dålig människa enligt den statliga doktrinen. (Eller man kanske måste skriva ”mamma staten” för att slippa riskera åtal av något slag).

  ”Borde vi inte få folkomrösta om värdegrunden förresten?”

  Folkomröstningar är ju bara skäl till ytterligare frustration då de endast är vägledande i Sverige. Du kan ju räkna med att en massiv indoktrineringskampanj skulle lanseras i medierna. (Indoktrinering och opinionsbildning kallas ju fräckt för folkbilding dessutom). Minst 6-12 månader innan omröstningen skulle vi dagligen matas med dokumentärer och debattprogram, där en deltagare är emot- och tio deltagare är för- statens förslag om en gemensam värdegrund.

  Förmodligen räcker det för att vända opinionen, och gör det inte det, så skitsamma! Politikerna kör över det svenska folket – världens mest kuvade folk – och gör som de vill i alla fall!

 25. Dr. Jonsson skriver:

  @Galne Gunnar:

  Jag känner igen din beskrivning av upprampen till folkomröstningen om EU-medlemskapet. 🙂 Vill minnas att statstelevisionen och medialocket villigt ställde upp och de spelade mycket på att det bara var trångsynta människor som var rädda för förändring som var emot EU-medlemskap. Därmed lyckades man vända den motsträviga opinionen till en minimal majoritet som legitimerade felsatsningen. För ”rädda” och ”trångsynta” det vill vi ju inte vara.

  Allt de behöver göra för att svensken snällt ska lulla in i den rätta ideologiska fållan är att säga ”tycker du inte som vi föreskriver så är det bara för att du är rädd och trångsynt”.

  Eller som man säger idag, har ”xxx-fobi” och bär på ”yyy-hat”.

 26. Dr. Jonsson skriver:

  Det har sagts att ”Frihet är aldrig mer än en generation från att utplånas”. Om vi accepterar att regeringen och ett urval ideologiska lobbyister definierar vilken värdegrund medborgarna ska ha så är vi nog den generationen.

  I ett fritt och demokratiskt land är det medborgarna som i fria val bestämmer vilken värdegrund regeringen ska ha.

  Sabuni och sittande regering vill ha det tvärtom.

 27. […] – Genusnytt – Pelle Billing – Tanja Bergkvist – […]

 28. Viktoria Larsson skriver:

  Jag läser alltid det du skriver på din blogg och beundrar dig för tankeskärpa och humor. Men jag brukar inte kommentera men idag måste jag. Med ett tack för all bra läsning där jag ofta tänker: ”det kanske inte är mig det är fel på ändå, när Tanja kan skriva så här…” Sedan är det så att jag jobbar i kommunal sektor. Jag skulle mycket hellre låta satsa 245 miljoner (???jag tappade räkningen på kronorna…) på att se till att de äldre får sysselsättning på dagarna. Då kommer de att sova på natten, behöva mindre piller och slippa sitta apatiska och ledsna och glo.

 29. Ian Wachtmeister skriver:

  När jag var aktiv i Sveriges Riksdag ställde jag frågan hur dumt ett politiskt beslut kan bli och gav själv svaret: Hur dumt som helst! (Vilket bevisas ovan!)
  Genusperspektivisterna kommer att framstå som en sista(?) avart av de flummiga tokerier som tilläts ersätta det sunda förnuftet i det överpolitiserade Sverige.
  Du har goda utsikter att vinna den här matchen Tanja! Lycka till och ge Dig aldrig! Ian Wachtmeister

 30. Phin Daralia skriver:

  Hej Ian,
  kul att höra av dig på detta forum. Jag måste passa på att berätta att jag har ett jättetrevligt minne av dig när du stod i en boklåda för att marknadsföra din bok. Jag tror det var akademibokhandeln i Uppsala. Du skojade med något av mina barn som fick prova olika märkliga hattar, och alla skrattade.
  Ja, vad tror du, som van mediaperson: Vilket är genusvansinnets Akilleshäl? Är det

  1. de absurda och ovetenskapliga uttalandena om att inga biologiska könsskillnader finns – samtidigt som det finns rikligt med solida data på motsatsen,

  2. de vetenskapligt usla och udda metoderna och den därmed tillhörande bristen på empiri,

  3. dess svårighet att kommunicera begripligt (vilket ju tydligen har lyckats rätt bra ändå i den offentliga arenan – eller kanske tack vare detta?)

  4. att folk i allmänhet helt enkelt inte håller med om att könen ska vara helt lika (oavsett de har rätt eller inte),

  5. att folk i allmänhet börjar bli less på tjatet och indoktrineringen, och tycker att lite ojämlikhet kan vi väl tåla bara vi slipper TJÖTA så förbannat om det

 31. Tanja Bergkvist skriver:

  Jag skulle aldrig ha skrivit den här bloggposten, den spreds som en löpeld, och kolla nu vad jag ställt till med!! http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article8562626.ab

  Ingen missade väl förresten KDU:s artikel i SVD Brännpunkt? http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/forsvarsrekryteringen-ett-olyckligt-genusexperiment_5939595.svd

  Och här repliken.: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/var-rekrytering-ar-inget-experiment_5941521.svd

  Så här skriver chefingenjören: http://chefsingenjoren.blogspot.com/2011/01/antagningstester.html

  Från artikel i hd: http://hd.se/skane/2011/01/19/kvinnorna-faller-bort-i-till-nya/

  – Eftersom vi använder positiv särbehandling har alla kvinnor som fått godkänt på testerna kommit in, säger Lars Hammarlund.

  Antagningskraven har förändrats jämfört med under värnpliktstiden.

  De fysiska kraven har sänkts medan värdegrundskraven har höjts, säger han.

  Höjda ”värdegrundskrav” och sänkta fyskrav alltså!

  Jag försökte koppla upp mig en stund i em vid fikat med min bärbara mobil-dator-kamera-brödrost (lovade ju skaffa en här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/01/22/metaforen-om-aktiva-spermier-och-passiva-agg-forstarker-konsnormer/ ) men det var lite störningar i bakgrunden ( http://www.svd.se/nyheter/inrikes/experter-testar-terrorbomber_5937923.svd ) och därför kunde jag bara släppa igenom två av de kommentarer som fastnat i spammen men nu har jag släppt resten – ber om ursäkt för detta men rikets säkerhet kommer alltid i första hand ;-).

 32. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ja Reinfeldt vet vad han gör. I Metro förra veckan fanns en artikel om att han varit i en gymnasieskola och blivit ställd av elevernas frågor. De sa att han var ”hal som en ål”. Reinfeldt tycks dock ha fått politiskt inkorrekta problem… http://www.friatider.se/fredrik-reinfeldts-son-i-brak-med-invandrargang

 33. Tanja Bergkvist skriver:

  Torbjörn, ja mer eller mindre så är det så ju. Problemet är att man i många år använt ordet mångkultur där var och en använt sin egen definition, och dessutom har var och en kontinuerligt ändrat sin definition utan att meddela andra. Helt oacceptabelt för en matematikerhjärna. Dessutom var väl tanken från början faktiskt en ”äkta” mångkultur där flera kulturer kunde existera och frodas sida vid sida men sedan blev grupperna större och skillnaderna allt tydligare för makthavarna, liksom segregationen, som de inte kunde göra någonting åt utan att styra var envar ska bosätta sig, eftersom det ve och fasa visat sig att folk söker sig till likasinnade. Och det visar ju att folk är olika, och det gillade inte makthavarna, fast de gillar ju olika människor, bara de har samma värdegrund, och bara denna värdegrund är pådyvlad ovanifrån.

  Hm, jag hittade just ett intressant dokument: Skrivelse 2009/10:106 Dialog om samhällets värdegrund: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GX03106

  Det låter ju bra, ungefär som när man påbörjar ett ”praktiskt jämställdhetsarbete”, men sedan visar det sig att man redan bestämt hur allt ska utfalla och vad alla ska tycka.

 34. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, skriv ner din värdegrund och maila till Sabuni då! 🙂 Kanske skicka till SVD Brännpunkt också? Här lite inspiration:

  Morgonsur om värdegrund I: http://morgonsur.wordpress.com/2009/11/28/om-vardegrunder-och-hogt-i-tak/

  Morgonsur om värdegrund II: Morgonsur om värdegrund II: http://morgonsur.wordpress.com/2009/11/29/om-vardegrunder-ii-forsvaret-och-bikupan/

  Morgonsur om värdegrund III:
  http://morgonsur.wordpress.com/2009/12/29/om-vardegrunder-iii/

  Ur del III:

  LAG (2012:345) OM GEMENSAM VÄRDEGRUND

  1 kap. Grundläggande bestämmelser

  1 § Med den Gemensamma Värdegrunden förstås de grundläggande värderingar och uppfattningar kring vilka konsensus råder i Sverige.

  2 § All offentlig verksamhet skall utgå från den Gemensamma Värdegrunden, och till säkerställande av en allsidig upplysning skall det stå varje svensk medborgare fritt att yttra tankar och åsikter som främjar spridning av densamma.

  3 § Endast den som delar den Gemensamma Värdegrunden äger rätt att hävda den respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet som anges i 1 kap 2 § Kungörelsen (1974:152) om beslutad ny regeringsform.

  1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2012.

  2. Genom lagen upphävs de negativa konsekvenserna av den yttrandefrihet som avses i kungörelsen (1974:152) om beslutad ny regeringsform, tryckfrihetsförordningen (1949:105) och yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469).

  3. Den som vid lagens ikraftträdande ännu inte anammat den Gemensamma Värdegrunden skall erbjudas möjlighet att göra detta muntligen, skriftligen eller genom deltagande i offentliga manifestationer fram till och med den 31 december 2015.

 35. QED skriver:

  Bättre etisk mångfald än gemensam värdegrund.

 36. Tanja Bergkvist skriver:

  Fredrik, ”Detta är faktiskt så genant fånigt och dumt att jag knappt kan tro att en minister yttrar sig så.” Ja, faktiskt. Min blogg borde bli utbildnings- och jämställdhetsminister istället :-). Och folkvettsminister och avindoktrineringsminister.

 37. Tanja Bergkvist skriver:

  Peter, ”eftersom motståndarna i princip knockar sig själva.” Ja, och dessutom måste de ju alltid ta avstånd ifrån SD, även om det innebär att de frångår sina principer, sin ideologi och sina tidigare sammanhängande argument. Det är nästan komiskt :-).

 38. Tanja Bergkvist skriver:

  Cavatus, ”(alla gammelpartier är ju i princip överens om det mesta utan några få procent hit och dit), vilket gjort dem lata och okunniga om varför de egentligen tycker saker.”

  Men vänta nu – Maud Olofsson har ju själv erkänt det!
  http://www.expressen.se/nyheter/1.2318293/invandringen-ska-radda-c

  ”Invandrarna är mer företagsamma än vi svenskar, de är mer högutbildade, de har en lägre ålder som vi behöver för vår demografis skull” sa hon ju just i Expressen. Då erkänner hon ju mer eller mindre, undersförstått, sin egen lathet, okunnighet och oduglighet. Alltid ett steg i rätt riktning. Självinsikt är det första steget mot förändring ;-).

 39. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ”HUR HAR DEN SVENSKA SKOLANS PROBLEMGENUS,dvs. den sociala konstruktionen ”pojkar”, förr kunnat fortleva i skolvärlden över huvud taget utan att ställa till större problem? Ända sedan den allmänna folkskolan infördes 1842.”

  Ha ha, ja jag har ju frågat dem det :-). Dessutom, hur kan Kina, Japan och Korea ha så många flickor i tekniska utbildningar utan en enda genusvetare i sikte! Jag har påtalat även detta, men de är heeeelt döva.

 40. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, ”Du kan ju räkna med att en massiv indoktrineringskampanj skulle lanseras i medierna.” Ja du har helt rätt. Fast den pågår ju redan, även om vi inte får folkomrösta. Det faktum att vi inte får folkomrösta om något längre visar att man är rädd för att vi ska rösta fel, som tex att rösta ut Genusväldet ur det offentliga rummet. Hur var det nu? 1 miljon namnunderskrifter från X antal länder för att få upp en fråga på agendan?

 41. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, råkade stöta på denna artikel, var det inte den du tipsade om i förra inlägget? http://www.newsmill.se/artikel/2011/02/08/begrav-multikulturalismen-en-g-ng-f-r-alla

 42. Tanja Bergkvist skriver:

  Viktoria, tack, vad roligt att höra! 🙂 Nej, det är verkligen inte fel på dig, eller någon av mina bloggläsare – utan världen ÄR galen. Men om du jobbar inom kommunal sektor och har koll på det här med äldrevård kan du inte skriva en debattartikel om det? Själv eller med några kollegor? När du tar upp så här vad man försummar pga all genusidioti kommer det att beröra folk och jag är säker på att du/ni kommer att få mycket positiv respons! Tillsammans blir vi starka :-).

 43. Tanja Bergkvist skriver:

  Ian W, roligt att se dig här! ”Genusperspektivisterna”, bra ord! 🙂 Jag vet inte om jag/vi kan vinna det här, men vi ska göra vårt bästa! Läste förresten i Metro just att hemmafruidealet är på modet och att unga gifter sig allt tidigare – vilken fasa för gensuforskarna! Vem blir förresten årets rebell? Eller ska jag inneha titeln under hela mandatperioden? 🙂
  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/11/01/arets-rebell-enligt-ian-wachtmeister/

 44. SL skriver:

  Tjena Tanja,

  läser regelbundet din blogg, men har aldrig kommenterat något. Vill först och främst säga att detta är en suverän blogg, ger den 5 genusmorötter av 5 möjliga (obs! manligt kodade)!

  Har du för övrigt hört talas om en man vid namn John Derbyshire? Han är en brittisk-amerikansk konservativ. Till saken hör att han är utbildad till matematiker och har skrivit ett par populärböcker om matematik, så man kan nästan säga att han är en kollega till dig.;) Han har också intressanta åsikter, eller döm själv genom att lyssna på denna intervju:

  Kan också rekommendera hans bok We Are Doomed: Reclaiming Conservative Pessimism.

 45. Dogdylan skriver:

  Nyamko Sabuni är ett politiskt våp. Tydligen är hon ”PR-konsult” till yrket. Nyamko Sabuni fick ersätta Mauricio Rojas då Rojas blev för frispråkig, tex. om tredje världens invandrarnas sanslösa överrepresentation i brottsstatistiken.

  http://www.dn.se/debatt/kulturarv-ligger-bakom-invandrarnas-brottslighet

  Nyamko Sabuni var också rätt hårt men när hon blev minister blev hon mjuk, snäll och i undanfallande och eftersom hon kanske inte är världens mest begåvade kvinna och förstår hon inte det post-marxistiska svammel och nu kräks ur sig blir allt bara snömos.

  Mattias Karlsson är en bra debattör och tydligen tillräckligt smart för att hänga med i svängarna då det kommer till genusvetenskapen. Jag är rätt säker på att Karlsson skulle vara en grym jämställdhetsminister. 😀

  Det värsta med alliansen är som sagt Folkpartiet. Jag håller med Kent Ekeroth (SD) som han sa till Judisk krönika – att Folkpartister är det värsta som finns och Ekeroth har så rätt.

  Fredrik Malm hade ju något i huvudet – men nu vet man ju att killen bara ”is in it for the buck” Jag röstade på Folkpartiet i Landstingsvalet 2006 och tänkte rösta på dem i Riksdagsvalet 2010 men så tänkte jag att om jag inte kan kryssa Lindberg eller Cwejman får det vara.

  Det blev Moderaterna istället. Tyvärr är jag hatar jag ”Nya Moderaterna” också och det är än mer bedrövligt att de måste samarbeta med Maud Olofsson och C som vill öppna gränserna till hela världen för att de är ”bättre” än oss svenskar på företag. Det är konstigt med tanke på att mer än 50 procent av Rosengård är på bidrag och att 9 av 10 somalier och zigenare saknar jobb. Verkligen mer ”produktiva” än svenskar.

  Jag tål inte kristdemokraterna och deras fega konservatism som mest handlar om vårdnadsbidraget som ingen människa använder. Hade de sagt – nej – nu skiter i vi konservatismen och blir liberaler istället skulle jag respektera dem. Men nu är mitt tålamod slut! Ut med dem!

  Vi kan bara hoppas på att Fp, C och Kd får en snabb död så vi blir av med dem! Släng ut V, Mp och S kommer riksdagen bli en fungerande plats!

  Moderaterna bör gaska upp sig! Som Moderat skäms jag över den här alliansen med dessa små post-marxistiska skitpartier som ingår i den.

  Förövrigt var det en modig och bra artikel av Tanja – som vågar gå mot strömmen och berömma Sd-ledamöter när de gör något bra. Gudmundson vågar ju sådant ibland också. Fler bör göra det – i synnerhet när Sd tar sig an dessa Genusdemagoger och kulturrelativister i Fp, C, Kd, S, V och Mp!

 46. Galne Gunnar skriver:

  Dr. Jonsson och Tanja B:

  Jan Milld bloggade igår om medieindoktrinering i Egypten, men resonemanget är överförbart till Sverige:

  ”Nu har Mubarak avgått, liksom hans riksdag. […] Demonstranterna kräver nu en stortvätt även i TV-huset. Det räcker inte med att politiker byts ut, detsamma måste ske med dess propagandister.”

  Milld har naturligtvis rätt. Jag är fullkomligt övertygad om att de svenska vänsterjournalisterna har stor del i att Sverige förvandlats till en toalett, och att det som fordras är att de byts ut, eller åtminstone balanseras upp av fler borgerliga journalister.

  Det håller inte att hela 2/3 av journalistkåren är vänsteranhängare enligt en rapport från JMG vid Göteborgs Universitet.

  Vänstern kommer att bli Sveriges död om vi inte stoppar dem!

  Dr. Jonsson: ”Vill minnas att statstelevisionen och medialocket villigt ställde upp och de spelade mycket på att det bara var trångsynta människor som var rädda för förändring som var emot EU-medlemskap.”

  Vänstern begagnar egentligen gamla och väl beprövade tekniker för att försöka styra oss. En klassiker är skam-/skuldkänslor som används hela tiden. Attacker mot människovärde/intelligens som du är inne på ovan hamnar under skamkategorin:

  Skam/skuld beträffande invanding/mångkultur:

  ”Vi har en skyldighet att hjälpa människor i nöd” – SKAM

  ”Vi i väst har utnyttjat den tredje världen och därför måste vi nu ta vårt ansvar och hjälpa dem”. – SKAM och SKULD

  ”Att ogilla invandring handlar om okunskap.” – SKAM

  ”Det är lågutbildade män som inte klarar av stora samhälleliga förändringar och som skyller det på invandrarna” – SKAM

  Skam/skuld beträffande miljön:

  ”Tänker du inte på miljön nu när du tar flyget till Australien?” – SKAM och SKULD

  ”Hur kan du vara emot trängselavgifter? Tänker du inte på miljön?” – SKAM och SKULD

  Sen har vi vänsterns allmänna demonisering av dem som tjänar bra, och av de som inte vill betala varenda krona de tjänar i skatt till ensamkommande ”flyktingbarn” eller genuspedagoger:

  ”Det är bara rika människor som röstar på Moderaterna”.

  Det är alltså fult att vara rik. Och den som är rik är det enbart för att de är skurkar enligt vänsterlogiken.

  ”Chefen tjänar 14 ggr mer än en vanlig arbetare…”

  Chefen är alltså en skurk som tror att han är bättre än vanligt folk, och vanligt folk är förstås moraliskt oantastliga.

  ”Tycker du verkligen att du är värd alla de miljonerna du får i lön?”

  Observera att denna fråga alltid ställs av svenska journalister till företagsledare, för de är per definition giriga skurkar i vänsterns ögon. Att Peter ”Foppa” Forsberg och Zlatan Ibrahimovic tjänar några miljoner i sekunden ifrågasätts aldrig, för de förtjänar sina löner eftersom de inte är företagsledare. Christer Gardell och Johan Staël von Holstein är däremot giriga svin.

  ”Moderater bryr sig inte om andra människor, det är bara vänstern som gör det”.

  Om man är av den uppfattningen att människor mår bäst av att TA EGET ANSVAR FÖR SINA LIV och skapa sig sin egen lycka, så bryr man sig alltså inte om andra människor enligt den förljugna och förvirrade vänstern.

  Den vänsterretorik som jag ger prov på ovan har tyvärr den svenska högern varit oförmögna att besvara – och de är fortfarande oförmögna att besvara den. Inte nog med att den bygger på dumhet, den är dessutom väldigt oärlig.

  Vi som är övertygade om att Sverige behöver gå i en annan riktning; en riktning där personligt ansvarstagande uppmuntras och belönas, måste bemöta vänsterns vidriga retorik med rationella argument, och vi måste göra det med kraft under väldigt lång tid framöver. Det är det enda sättet för oss att kunna vända 30-40-50(??) års indoktrinering. Vi måste höras både oftare och starkare än vänstern vilket är en näst intill inhuman uppgift, men vi har trots allt trumfkortet på hand: vi har den objektiva sanningen på vår sida.

  och härmed avslutar jag världens i särklass längsta bloggsvar någonsin. 😉

 47. Galne Gunnar skriver:

  …Blev inte så farligt långt trots allt!

 48. Galne Gunnar skriver:

  Stig-Björn Lunggren, om hur en riktig sosse resonerar:

 49. Observer skriver:

  Ni borde ju grunda ett parti eller låta SD ta sig an de här frågorna på allvar. I så fall bör dock de mest rabulistiska tongångarna tystas inom SD för att det skall bli ett folkparti.

 50. Viktoria Larsson skriver:

  Tack för råd Tanja! Men jag avstår – slåss med väderkvarnar orkar jag inte. I Per Gynt står på ett ställe: ”Det sunda förnuftet avgick med döden i aftes kl. 11”. Jag skrev ner några stödord för att kunna skriva detta till dig, som kommentar på din blogg gör det nog lika stor nytta.
  Det första ordet är tidsandan vi lever i. Det finns idag en övertro på att människan är som ett tomt skal som hela tiden ska gå att omforma som en klump lera ungefär (tabula rasa). Vi ska fås att tycka, känna och handla ”rätt” (efter värdegrunden då…) En konturlös massa av byråkrater sitter vid sina datorer och deras våta dröm är att genom att trycka på knappar få fram statistik om precis allt (Hur ofta bajsar en 30-årig kvinna? Tryck på knappen!) och så använda den statistiken till att styra om hur vi beter oss. Min doktorkompis (som är en man, därför skriver jag genomgående han här nere) på vårdcentralen är förtvivlad, nu ska han ta dyrbar tid som han kunde använt till att titta på tant Agdas onda ben och diskutera orsaken till hennes sömnproblem, för att istället fråga henne om hennes alkoholvanor (hon är 80 och dricker en snaps varje midsommar) och det ska då skickas in till ett centralt kvalitets(?)register där det ska bokföras. Sjuksköterskan på äldreboendet får en enkät från socialstyrelsen, hur många av hennes 40 patienter är genomgångna med instrument X (kryssfrågor och poängsystem) som kartlägger risk för trycksår. Hon måste svara NOLL och det kommer ju inte att se så snyggt ut i statistiken, jobbar man inte alls för att förebygga trycksår? Men hur många trycksår har man bland dessa 40 patienter då? Svar – NOLL! Men den nollan syns inte någonstans.
  Nästa stödord är Helheten. När det gäller din specialitet Tanja, är summan av delarna lika med helheten (vad jag begriper av matematik – som jag tyckte var jättekul i gymnasiet). Men när det gäller mänskliga ting som livserfarenheter, sorger, bekymmer, smärta i kroppen etc. och när det ska sorteras för att hjälpa en person så bra som möjligt, så är alltid helheten större än summan av delarna. Ändå ska man (i datorn förstås) spalta upp en människa i allt från bajsning till livsåskådning (det ser väldigt snyggt ut – teckenstorlek 12 på vit bakgrund). Människor som jobbar i vården ses inte som individer som med hjälp av sina egna högst personliga egenskaper när de jobbar med sig själv som redskap, visserligen är utbytbara men oersättliga som unika individer. Vårdarbetarna ses som schemarader och allt tal om ”humankapital” är ofta bara vackra ord och floskler (jag har någon gång testat de vackra formuleringarna (tex patienten i centrum) mot verkligheten och verkligheten förlorade…
  Nästa ord Sunt förnuft. Varför ska en läkare ägna timmar åt enkäter, papper, frågeformulär och administration? Inte undra på vi har vårdköer. Hör det ihop med sunt förnuft? Ja – för alla begriper att det är bättre att doktorn ägnar sin tid åt patienterna, men den som agerar enligt sitt sunda förnuft och struntar i det oviktiga, blir straffad på ett eller annat sätt. Jag upplever att den tidsanda som råder, med mängder av byråkrater som ägnar sig åt statistik och ”information” och ”kartläggningar” har avskaffat begreppet sunt förnuft. Det är ett begrepp som inte får finnas (hörde jag på en kurs en gång) eftersom sunt förnuft kan vara olika för olika människor.
  Sedan finns det förstås statistik som är bra och nödvändig men doktorn får inte lov att välja vilken han vill gynna. Han får inte lov att säga att statisktik och behandlingsöversikter för bäst behandling vid hjärtsvikt, är viktigare än jämställdhetsenkäter och integritetskränkande frågor om alkoholvanor (alla doktorer har, ska i alla fall ha, klinisk blick, och kunna förstå vilka patienter som är i riskzonen och då fråga om alkohol – det ingår i den människokännedom en doktor får och som han kan utnyttja om han bara får lov att få tiden till det). Man litar inte längre på att människan är kompetent och duglig i sin profession. Så suckar i alla fall min doktorkompis.
  Det jag har skrivit ovan är kanske tillspetsat, men ibland måste man spetsa till saker, och kan säkert diskuteras. Men jag tycker det hör ihop med det du kallar genusvansinne. En massa ord – och vad betyder de när de analyseras? Jag blev sänd på en kurs för några år sedan där jag upplevde att de flesta satt som fågelholkar utan att ifrågasätta den karismatiske föredragshållaren (säkert svindyr i honorar). Han hävdade att nu skulle man på personalmötena gå över till ett helt nytt system – man skulle ägna sig åt ”dialog” istället för ”diskussion” (jag fattar fortfarande inte att det behöver vara någon skillnad på dessa ord) och var man inte med på det var man för omodern och gammal och kunde lika gärna säga upp sig. Sen kom fler vackra ord, man skulle ifrågasätta (sic!), demokrati, öppenhet, tolerans… ja, du vet. Hela köret… Tack för ordet.

 51. Torbjörn skriver:

  Tanja:

  Både Reinfeldts och Sabunis namn står på den där skrivelsen om samhällets värdegrund. Undrar om de skrivit den tillsamans eller var för sig? Eller om Sabunis sekreterare skrivit den, eller Reifeldts? Och slutligen, om någon av dem läst den?

  Javisst, eliten vill ha jämställda, genus och hbt-certifierade, alla-lika-värda, alla-olika-alla-lika-liberaler. I olika etniska skepnader. Vad vill de bevisa egentligen? -Ja, titta! Svart och vit kan vara bra kompisar.

  Dogdylan:

  Jag vet inte huruvida invandrare startar fler företag per capita än svenskar, men någon större inkomstkälla för landet är de inte.

  Hedi Bel Habib vid dåvarande, numera nedlagda arbetslivsinstitutet, skrev en debattartikel i Dagens Nyheter den 21 februari 2001 under rubriken ”Mångfald döljer proletariat”. Den påvisar statistik över invandrarföretagares inkomster, och man hade delat upp invandrarna efter årtioende de invandrat från 60-talet och framåt.

  Statistiken påvisade att invandrarföretagarna har VÄLDIGT låga inkomster. Så låga att de faktiskt i snitt allihopa ligger på inkomstnivåer som erkänner bidrag från samhället. Som exempel kan jag nämna att de som invandrat under 60-talet hade en snittårsinkomst på ca 90000 kr. De som invandrat på 70-talet ca 80000 kr och slutligen de som invandrat på 90-talet ca. 70000 kr i årsinkomst. Som jämförelse tog man upp att invandrare som var anställda av (svenska) företag hade i snitt ca dubbelt så hög årsinkomst som företagarna.

  Den förklaring och tillika slutsats som lämnades av Bedi Hel Habib var som rukriken skvallar om, nämligen: att invandrarna jobbar arslet av sig för ingenting.

  Det är någonting som inte stämmer här. Jag VET hur mycket det kostar att ”köpa” en restaurangrörelse, pizzeria eller lokal till frisersalong. Åtminstone i Stockholm är det höga sexsiffriga belopp. MINST!
  Det rimmar illa att så många invandrare skulle satsa enorma summor i rörelser som inte genererar någon utkomst. Eller hur?

  Lägg sedan till skatteverkets statistik över det sk. skattefelet på ca 130 miljarder årligen. Skattefelet är alltså summan av uteblivna skatteintäkter antingen genom slarv eller medvetet fusk. En mycket stor del av dessa 130 miljarder står mikroföretagen för. Dvs företag med färre än 10 anställda. Dvs restauranger, pizzerior, städ, frisör mm. Dessa är dessutom branscher som skatteverket pekat ut där det är hög förekomst av svartarbete och oredovisade inkomster.

  Artikeln säger egenligen allt. Rekommenderar envar att läsa den. Finns tyvärr ej på nätet, utom kanske för er som kan logga in som DN-prenumeranter.

 52. Galne Gunnar skriver:

  @ Observer:

  ”I så fall bör dock de mest rabulistiska tongångarna tystas inom SD för att det skall bli ett folkparti.”

  Och exakt vilka är dessa rabulistiska tongångar som du åsyftar?

 53. Tanja Bergkvist skriver:

  Jag hittade just en jättebra artikel! 🙂
  ”Vad gör alla dessa akademiker hela dagarna?”
  http://emilstankar.se/?newsitem=9142

  I dag finns inte begreppet ”akademikerproletariat”. Men företeelsen finns, konstaterar Andreas Braw. För vad ska man egentligen kalla alla de mängder av utexaminerade samhällsvetare, vars enda sysselsättning tycks vara att problematisera företeelser i vår samtid och bilda opinion för offentliga politiska ingripanden?

  Att de svenska utbildningsfabrikerna producerar på tok för många ”akademiker” är helt klart en underdrift. De flesta av dessa saknar helt uppgifter när de kommer ut på det rullande bandet från någon av landets högskolor med studentmössan i ena handen och studieskulden i den andra. Ett skämt som ibland orskakar sura miner lyder:

  – Vad säger man till en fil. kand. som firar tioårsjubileum?

  – En BigMac och co., tack!

  Det är onekligen ett kul skämt, men det är också en del av den bistra sanningen. Vad ska alla dessa filmvetare, högskolejournalister, statsvetare och kulturgeografer göra hela dagarna? Vad ska de arbeta med? Vem ska anställa dem?

  I några fall lyckas dessa sysslolösa akademiker tvinga till sig jobb. Men en del har ordnat det bra för sig. Vem är det som vill att det anställs genuspedagoger runtom i kommunerna? Jo, genuspedagogerna! Ingen vet egentligen vad man ska ha en genuspedagog till rent praktiskt, men likväl anställs de av snart sagt varje kommun. Om de inte anställs så skriker de i högan sky. När de väl anställs, så betalas de för att ”synliggöra föråldrade strukturer”. Om de inte finner några sådana strukturer, så finns det inget behov av att behålla dem på lönelistan.

  Således finner dessa yrkesmänniskor de mest absurda könsmönster att bekämpa i kommunens verksamhet. Om pojkar talar för mycket i klassrummet så är det en struktur. Om pojkar är för duktiga på fotboll, så är det en struktur. Om flickor har rosa på sig, så måste det bekämpas. Om pojkar inte har klänning på sig så måste de börja med det.

  Och allt detta ska naturligtvis synliggöras och botas genom den universitetsutbildade genuspedagogens upplysta despoti. Som Dan Berglund sjunger: ”Den är säkrad snart, den eviga fred, när vi satt yxan i Satans svans”

  Jag har alltså en teori. Anledningen till att alla dessa strukturer (t.ex. flickleksaker och pojkleksaker) tvunget måste ändras i den svenska skolan, är inte att det utgör något problem. Anledningen till att alla dessa problem plötsligt ”upptäcks” är för att alla dessa människor som utbildat sig till genuspedagoger annars skulle bli sysslolösa. Sysslolösa människor innebär problem, särskilt om de har skaffat sig en framskjuten ställning i opinionen.

  Att en genuspedagog eller genusforskare hittar strukturer som ”måste” förändras är ungefär lika intressant som att Estrella hittar goda anledningar till att vi ska äta mer chips. Om de inte hittar strukturerna så innebär det att deras år på universitetet har varit lögn, och att de inte kommer att få varken lön eller forskningsanslag. Det är således inte underligt att det sägs vara ett problem när pojkar inte bär klänning. För om det inte vore ett problem, så skulle genuspedagogen snällt få packa sin väska och söka ett riktigt arbete istället.

  Samtidigt som dessa icke-problem bekämpas i Sverige, håller ett inbördeskrig på att bryta ut i Elfenbenskusten. Ryssland har höjt sina försvarsanslag med hela 60 procent. Kina testar stealth-flygplan. Kristna egyptier beskjuts med tårgas av myndigheterna efter att deras vänner slaktats av islamister. Minsta smärta i ditt lillfinger gör dig mera besvär och obehag än miljoner människors undergång och död.

  2011-01-21
  // Andreas Braw

  Riktigt bra sammanfattat!

  Fanns annat läsvärt på den sidan också:
  http://www.emilstankar.se/?newsitem=2522

  Kom till denna sida härifrån: http://www.barnensratt.se/

 54. Observer skriver:

  @Galne Gunnar

  Kanske att man svär mindre, lite mindre enögdhet i vissa religionsfrågor, lite högre i tak visavi åsikter i allmänhet. Annars tycker jag det som SD jobbar för är OK, d.v.s. stoppa invandringen och avskaffa genusväldet.

 55. Tanja Bergkvist skriver:

  Observer, jag var tvungen att slå upp ordet ”rabulist” http://sv.wikipedia.org/wiki/Rabulist

  ”En rabulist (från latinska rabula) är en skrikig talare eller advokat, uppviglare mot regeringen eller radikal och skrävlande politiker. Ordet var vanligt i Sverige under tidigt 1800-tal.”

  ”Uppvigla mot regeringen” – ha ha 🙂

 56. Tanja Bergkvist skriver:

  ”Avskaffa genusväldet”, vad roligt att genusvansinne och genusvälde blivit allmänt vedertagna ord! 🙂

 57. Tanja Bergkvist skriver:

  Torbjörn, jag skulle inte bli förvånad om de inte ens läst den…

  Viktoria, tack för din långa och innehållsrika kommentar! Det är alltså riktigt illa ute på arbetsplatserna. Som matematiker har jag aldrig varit drabbat av sådant här, möjligtvis när det gäller undervisningen av studenter, men även då har det varit väldigt resultatinriktat – hur ska vi få dem att snabbare bli bra och bättre på matematik, givet de stora kunskapsluckorna mm. Inga floskler eller annat. När jag tills nyligen var i akademin kom en jämställdhetsexpert en gång om året och svamlade i en halvtimme om att vi hade för många manliga professorer men det var ju en halvtimme om året så det kunde man ta. Måste vara jobbigt att leva med floskler i vardagen. Jag råkar bara ut för det om jag sätter på TV:n eller läser ngn tidning.

  Så du är i vården… den senaste nyheten jag läste om vården var denna i Dagens medicin: http://www.dagensmedicin.se/dagenssjukskoterska/nyheter/2011/02/07/sjukskoterskor-utbildas-kr/index.xml

  Sjuksköterskor i Kalmar län utbildas kring mångkultur.

  2011-02-07 Landstinget i Kalmar län satsar 150 000 kronor för att överbrygga kulturskillnader.

  Patienter som har svårt att passa tiden och patienter som inte vill betala förrän de träffat en läkare är exempel på problem, som kan förklaras med kulturella skillnader, som vårdpersonal möter i sin vardag, rapporterar Sveriges Radio Kalmar.

  För att öka kunskapen om andra kulturer startar nu Landstinget i Kalmar län ett pilotprojekt där personalen på hälsocentralerna i Blomstermåla, Högsby och Hultsfred ska utbildas under tre års tid.

  – Det fick oss alla att tänka efter. Det är olika på hur man ser på sjukdomar, hur man ser på tider, att det inte alltid är man själv som har rätt, säger distriktssköterskan Gunnel Johansson på Blomstermåla hälsocentral, till Sveriges Radio Kalmar.

  Landstingets basenhetschef, Ann-Christine Kempe, håller med om att utbildningen har varit en ögonöppnare men understryker att landstinget fortfarande har rätt att ställa krav när det gäller exempelvis att passa tider.

  Herregud… vad är det personalen ska ”utbildas” i under tre år? Är det inte bättre att sätta upp en skylt i dörröppningen: Kom i tid och betala först! Så är saken ur världen. Vad är problemet?

 58. Helena Palena skriver:

  Gokväll Tanja! Bra att du orkar hålla sån koll. Kul att se Ian W igen. Det var länge sen. Tur att SD kom in i riksdagen och spänner på dom lite. Man kan tydligen sitta där och inte veta vad man gör. Keep up!

 59. Tanja Bergkvist skriver:

  Helena, jag vet inte hur mycket koll jag har, tyvärr hinner jag inte alls ha den koll jag vill, det skulle kräva 24 timmar om dygnet… Men de gamla medierna har spelat ut sin roll liksom flertalet politiker, om de inte skärper sig snart. Så kallade partiledardebatter som är kramkalas och en statsminister som svarar samma sak på varje fråga. Det här landet är i sanning en underhållande cirkusföreställning :-). Som jag ska skriva en bok om sedan, om jag överlever all galenskap ;-). vad skulle den nu heta, ”Att rasera en nation”. Ett kapitel om varje samhällsfunktion. Här fann jag idag ett boktips på Chefsingejörens blogg (se bloggrulle): http://www.bokus.com/bok/9789173534178/fredens-illusioner-det-svenska-nationella-forvarets-nedgang-och-fall/ Sedan har vi skolan, vården (Viktoria – tar du den? :-)), och SKL som är kuppat av genusmaffian, akademin, och sedan måste vi ha intervjuer med en massa forskare och politiker, och så Ian W givetvis. Det ska bli kul! Just det, sedan måste vi presentera en lösning under ”Avslutande diskussion”. Det är det som blir det roliga. Som exempel på vårdproblemen jag nämnde i kommentaren ovan kan man sätta upp en skylt. Mycket smart. Behövs inte en statlig utredning för det? Herregud, här slängde jag ur mig en lösning på ett komplicerat problem om att passa tider och betala sitt läkarbesök, istället för att söka några miljoner för att komma fram till det, f-n varför ska jag alltid komma på saker så snabbt? 😉 Ibland känns det som om jag inte är en produkt av den svenska skolan… och det är jag ju inte när jag tänker efter, jag är en produkt av mina sommarlov i Bulgarien där jag lärde mig tänka normalt. Och av mina matte- och fysikböcker, som jag läste under tonåren i isolation från det omgivande samhället.

 60. Galne Gunnar skriver:

  @ Observer:

  ”Kanske att man svär mindre, lite mindre enögdhet i vissa religionsfrågor, lite högre i tak visavi åsikter i allmänhet. Annars tycker jag det som SD jobbar för är OK, d.v.s. stoppa invandringen och avskaffa genusväldet.”

  SD vill inte stoppa invandringen, de vill minska invandringen med 90 procent.

  Det har säkert hänt att en SD företrädare har svurit, men jag har aldrig hört det.

  Har du några konkreta citat som belyser sådant som du anser vara rabulistiska tongångar?

 61. QED skriver:

  ”Barnläkare: Livskunskap trots allt bättre än bevakning och kontroll”

  http://www.newsmill.se/artikel/2011/02/15/barnl-kare-livskunskap-trots-allt-b-ttre-n-bevakning-och-kontroll

 62. Dogdylan skriver:

  Galne Gunnar

  Med tanke på att vi tar emot 30 procent av Europas kvotflyktingar och i runda slängor 100 000 människor om året (Netto) så är en minskning av 90 procent inte speciellt konstig. Vi tog väl emot hälften av alla irakiska flyktingar för något år sedan. Bara Södertälje tog emot fler än hela USA.

  Vårt system är helt sinnesjukt eftersom våra eliter i princip vill ha fria gränser. Titta på Dagens Nyheters ledarsida. Var enda jävla ledare ylar ”mer invandrare” mer ”mångkultur” – Mer identitetspolitik för invandrargrupper.

  Idag säger Ström Melin att ”tja, någonstans borde man ju dra gränsen hur många som kan ta sig hit..” och sedan är det mer invandring i nästa mening.

  Nu har i alla fall den afroamerikanska kongressmannen i USA, Allen West sagt att det är nog med mångkultur i Amerika och nog med öppna gränser. Det är dags att bry sig om USA.

  Nu är England, Frankrike, USA (snart), Kanada (snart), Norge, Danmark, Finland, Belgien, Holland, Italien, Spanien, Ungern, Israel, Japan, Sydkorea, Australien, Argentina och Tyskland med på tåget. De som invandrar till den rika världen skall adoptera liberal demokrati och delvis assimileras in i det civila samhället.

  Det är litet lustigt att Dagens Nyheters ledarredaktion och Sveriges politiker fortfarande tror att det är 1995 där de kan säga och göra vad som helst utan att folk slutar köpa deras tidningar och rösta på dem!

  Högern är på frammarch!

 63. Tanja Bergkvist skriver:

  SL (ursäkta sen respons), intressant, nej jag hade inte hört talas om John Derbyshire, men ja, jag tyckte han sa bra saker i klippet! Det är dock inte bra för hälsan att vara för pessimistisk. Även om jag själv är det när det gäller den pågående fördumningsindustrin…

  Dogdylan,
  har du läst Rojas bok ”I ensamhetens labyrint”? Läs vad han har för åsikter om svenska män. Du tycks ju hata de flesta partier ser jag, men du får väl gå in i (m) och reformera inifrån, om du nu vill påverka :-). Läste också intervjun, varför fick Mustafa Can göra intervjun, är han skribent där?

 64. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, ”SD vill inte stoppa invandringen, de vill minska invandringen med 90 procent.” Va, jag trodde de ville öka den med 10%! ;-). Det här är ett resultat av svensk fördumningsindustri som naturligtvis också drabbat skolan, i själva verket är skolan värst drabbad:

  Länk: http://www.youtube.com/watch?v=hSxQJQ26Yew

 65. Tanja Bergkvist skriver:

  Och så har vi en finansminister som inte kan
  addera tre tal! Klicka på ”Läs Anders Borgs fusklapp”: http://di.se/Default.aspx?ArticleView=CommentsList&SortBy=OldestFirst&PageIndex=7&pid=253__ArticlePageProvider&epslanguage=sv

 66. Galne Gunnar skriver:

  @ Dogdylan:

  Ditt svar är missriktat om det verkligen är riktat mot mig. Jag behöver inte övertygas om att vi behöver minska invandringen, det har varit min åsikt så långt tillbaka som jag kan minnas, och jag har ett mycket gott minne.

  En korrigering av det du skriver: Södertälje tog inte bara emot fler irakier än USA, det var ännu värre än så; de tog emot fler irakier än både USA OCH Kanada tillsammans!

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/sodertalje-tar-emot-fler-irakier-an-usa-och-kanada

  Högern är på frammarch!

  Ja, men det är fan i elfte timmen!

 67. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, jag tycker personligen att man ska ta upp saker som mobbing och annat för att främja en bra miljö i skolan, men det är absurt att det ska tränga ut andra ämnen och uppta en tredjedel av skoltiden. Det räcker att en pojke knuffar en annan på rasten el i klassrummet så tar man 30 minuters ”Livskunskap”. Som man redan haft tre timmar dagen innan. Enligt lärarna så måste hela klassen involveras igen, även om det rör sig om en knuff mellan två pojkar som brukarbråka. Det är tydligen ”kränkande” att ta de två åt sidan och pratat med bara dem, de kan känna sig ”utpekade” så hela klassen måste genast ha en extrainsatt lektion om mobbing! Min 7-åring låter redan som en utbildad psykolog! Jag skojar inte. Dessa antimobbingfloskler kan de utan och innan. Precis som Skolverket konstaterat så tappar allt sin innebörd till slut, orden betyder till slut ingenting längre för barnen.

 68. Galne Gunnar skriver:

  ”[…]på fusklappen påminner finansministern sig själv om att han måste kritisera oppositionen.”

  *ASG!* Fan va kul!

  Behöver han verkligen skriva såna självklarheter? Jag undrar hur hans privata lappar ser ut: Borsta tänderna innan läggdags. Duscha innan jag går på dejt.

  Den där Gunnar Andrén videon har du och jag garvat åt tidigare. Har du glömt, eller var det en favorit i repris?

 69. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, jag förstår inte riktigt varför du hela tiden fastnar i kön. kan det vara ngn inställning i din dator, som var fallet med Dr Jonsson innan han löste det? Det finns inga ord du använder som är blockade. DN har en annan artikel på temat, tydligen kallas Södertälje numera för ”Lilla Bagdad”: http://www.dn.se/sthlm/25-irakier-i-veckan-flyr-till-sodertalje

  ”Världen bevittnar en massflykt från Irak. Nära hälften av alla som tar sig till Europa söker asyl i Sverige, där de koncentreras till några få bostadsområden, som Ronna i Södertälje. Här är samhället på väg att sprängas inifrån av trycket. Efter höstens accelererande sönderfall i Irak har flyktingströmmen mot Södertälje, några mil från Stockholm, växt till sådana proportioner att miljonprogramsområdet Ronna i folkmun döpts om till ”Lilla Bagdad”.”

  Anders Lago (S) kritiserar USA: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2752336.ab Lite intressant att läsa kommunens (Södertäljes) riktlinjer 2008-2012: http://www.sodertalje.se/Kommun-demokrati/Vart-flyktingarbete/ ”Södertälje ska agera kraftfullt för att minska antalet flyktingar som väljer att bosätta sig i Södertälje.” Hur ska Anders Lago ”agera kraftfullt” för detta, och går det inte lite emot socialdemokratisk politik? För att åstadkomma denna minskning ska man ”agera för och skapa opinionsbildning kring ett ökat nationellt ansvarstagande av flyktingmottagning i alla landets kommuner” vilket innebär att man ska förklara för de andra kommunerna vilken resurs invandrarna utgör, dock inte för Södertälje? Notera: ”Våra riktlinjer ska stödja synen på flyktingar som ansvarsfulla och kompetenta att klara ett eget liv.” Ska det komma från (s)? För (s) är väl alla offer?

 70. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, här har du en debatt med din favoritpolitiker Sabuni ;-). http://www.timbro.se/innehall/?ev=timbrofrukost-med-nyamko-sabuni&omr=44&flik=2&page=1 Tillhörande rapport: ”Fattigdomsfällan slår igen – om somalier i utanförskap i Sverige”: http://www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667430&flik=4

 71. Galne Gunnar skriver:

  Från riksdagen tidigare idag:

  SD frågar statsministern om han kommer ta intryck ifrån de europeiska ledare, däribland Angela Merkel, David Cameron och Nicolas Sarkozy, som alla nyligen förklarat mångkulturen som ett misslyckande, men Reinfeldt är tydligen fast besluten att fortsätta vara tjurskallig och oresonlig:

 72. Dr. Jonsson skriver:

  Nej, tyvärr har jag inte löst det.

  Ibland kan nån kommentar trilla igenom förbi granskningskön, men det verkar som att när man använder minsta lilla HTML tag i sin kommentar (t.ex. även nåt så harmlöst som bold-taggen), så minns Worpress-systemet att jag tidigare klassats som potentiellt farlig.

  Och det är jag ju också. [Hoppas jag … ]

 73. Dr. Jonsson skriver:

  Den där var helt utan taggar, men det gick inte ändå …

  Yes!!! Jag ÄR farlig 🙂

 74. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, jaha ok jag trodde du löst det då jag noterat att dina kommentarer numera alltid slinker igenom, trots att du är en ärkereaktionär patriark 😉 (dina egna ord, ha ha), men nu fastnade du, liksom Galne Gunnar.

 75. Galne Gunnar skriver:

  @ Tanja B:

  Det stör inte mig att jag fastnar i ditt filter. De flesta är adresserade till dig och fastnar dem i filtret så vet jag att du har läst dem när jag ser att de har släppts.

  Jag trodde du hade mig på nån speciell ”bad boy” lista över mariga typer som behöver hårdbevakas. 😉

  Södertälje kallas ”Lilla Bagdad” och Rinkeby kallas ”Lilla Mogadishu”.

  Försök inte ens begripa dig på hur Anders Lago eller någon annan förvirrad sosse resonerar. Du kommer inte att finna någon logisk koherens där och det vet du redan.

 76. Dr. Jonsson skriver:

  Tanja,

  Apropå Lago: Det är lite märkligt att en kommun har som målsättning att ”ta krafttag” mot en fortsatt inflyttning av de vinstmaskiner som enligt rådande konsensus är den enda chansen att trygga den framtida välfärden. Hur tänker man då? Borde det inte vara önskvärt att trygga den framtida välfärden i Södertälje?

  Det är som om en kommun skulle ha målsättningen att ta krafttag mot inflyttning och nyetablering av lönsamma företag inom kommunen.

  När det nu är så lönsamt, varför lägga så mycket energi på att alla kommuner ska dela lika? Lagstiftningsvägen, om de inte fattar sitt eget bästa. Varför inte bara ta allt själv och ”skratta hela vägen till banken”?

  Nåt är det som inte stämmer …

 77. Dr. Jonsson skriver:

  Haha,

  Samhällsklimatet för ”ärkereaktionära heteronormativa (*) patriarker” som jag bestämt minns att jag brukar titulera mig (kanske ska lägga till vit, blåögd och medelålders också), har kanske hårdnat ytterligare, och filtren tightats till något.

  (*) OBS att jag är ”snällt heteronormativ” med ett stort och rymligt hjärta. Så ingen behöver bli förolämpad i onödan.

 78. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, nejdå du är inte hårdbevakad av mig. 😉 Kanske av någon annan men inte av mig, jag bevakar ingen och inget, utom svenska intressen då, fast det är ju på arbetstid. ”Försök inte ens begripa dig på hur Anders Lago eller någon annan förvirrad sosse resonerar.” Nej, det gör jag inte, jag försöker förstå mig på hur folk som röstar på förvirrade partipampar tänker. Om de nu gör det?

  Dr Jonsson, ja det verkar lite motsägelsefullt, men du måste förstå: Lago och (s) är så osjälviska – de vill hellre göra något gott för andra än sig själva för de är så oäääääääändligt goda ;-).

 79. Dr. Jonsson skriver:

  @Galne Gunnar:

  Ja, jag tror också att större delen av journalistkåren i Sverige behöver bytas ut innan det kan ske någon större förändring av Sverige. De har ägnat sig åt propaganda och aktiv informationsblockering alldeles för länge för att man ska känna något som helst förtroende för dem längre.

  Jag minns i och för sig fortfarande hur det bara tog någon vecka efter Sovjetunionens fall innan det började sändas betydligt mer kritiska reportage om Sovjetsystemet och kommunismen. Men det skapade inte direkt förtroende, eftersom det bara bevisade vad jag och andra förfallna högerspöken hade misstänkt hela tiden: att svenska massmedia var lojala med kommunismen och Sovjet. Nu när ”husse” hade dött, så var det klart att man sökte en ny hand som skulle föda dem. Och då provade man väl på att ”skälla” lite på husse. Han var ju trots allt död, så det krävdes ju inte alltför mycket mod för det.

  Sen föll man väl tillbaka till att förvalta sitt vänsterarv lite mer autodidakt kanske. Får mig att tänka på en del filmer där det Tredje Rikets ideologi ska övervintra i små celler som opererar i hemlighet i olika länder i väntan på ett gynnsamt läge att upprätta Fjärde Riket eller vad det nu kallas. Bara att här i Sverige, bland journalister, kulturelit och även de alltmer vänsterinfluerade partierna, så är det Sovjetunionens och DDR:s ideologiska arv som lever vidare genom sina villiga bärare av detsamma. [Bevisligen tidigare på DDR:s lönelistor, så helt i luften är min hypotes inte]

  Medialocket är ett helt underbart ord (vem har myntat det?), och jag var bara tvungen att smaka på det genom att klämma in det i en kommentar. Det är en klockren beskrivining av svensk massmedia idag.

  Nåt man ska se upp med är deras allt högre pladder om ”Hatet på Nätet”, vilket i en del fall har berättigande, men i andra fall är ett nyspråk för ”Sanningar-som-vi-framgångsrikt-hade-lyckats-hindra-att-medborgarna-skulle-få-reda-på-om det-bara-inte-funnits-bloggare-som-vägrar-att-rätta-in-sig-i-ledet”.

  Jag personligen befarar att det pladdret är ett försök att förbereda befolkningen på att ”det behövs en skärpt lagstiftning mot ‘Näthat’ dvs allt vi inte gillar och har svårt att komma med rationella argument emot”. Medialockets makt är kraftigt hotad av yttrandefriheten på nätet. Det är eg. enda hålet i muren, så kan man täppa till det med en utvidgad hatbrottslagstiftning så har man snart föst in befolkningen under medialocket igen.

  Det är i alla fall vad jag tror – optimist som jag är … 😉

 80. QED skriver:

  ”Den traditionella evolutionsteorin om parning ifrågasatt

  [Publicerad 2011-02-17]
  Översexuella, aggressiva och tävlar om att få para sig med honor – så ser ofta den stereotypa bilden av hanar ut utifrån evolutionsteoretiska resonemang. En ny avhandling av Sandra South på avdelningen för ekologi och genetik, utmanar den gängse bilden och den traditionella evolutionsteorin. Disputationen äger rum på Uppsala universitet den 25 februari.”

  http://www.uu.se/nyheter/nyhet.php?typ=artikel&id=1371
  http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:386603

 81. Stefan skriver:

  SD är helt klart en frisk fläkt i genusfrågorna. Jag avvaktar dock med att ta ställning för partiet fullt ut så länge de de fortsätter vara mitten-sossar i frågor som rör ekonomi, arbetsmarknad, välfärdssystem osv som trots allt är viktigast för mig.

 82. Galne Gunnar skriver:

  Tanja B:

  ”Galne Gunnar, nejdå du är inte hårdbevakad av mig. 😉 Kanske av någon annan men inte av mig,”

  Vilka hårdbevakas jag av då, StaGePo? 😉

  Dr. Jonsson:

  ”Medialocket är ett helt underbart ord (vem har myntat det?)”

  Det är Susanna Popova som myntade begreppet om ett medielock i denna utmärkta Axessdebatt som jag varmt rekommenderar:

  DEL 1: http://www.youtube.com/watch?v=cTJy0fGdkB8

  DEL 2: http://www.youtube.com/watch?v=q03AYi1lfys

  Angående det du skriver om att du tror på en annalkande nätcensur, så blir mitt kortfattade svar att jag är mer optimistisk än du på den punkten och att jag inte tror att det kommer att hända. Det skulle vara alldeles för uppenbart, särskilt i ett läge då c:a 10% av befolkningen har blivit medvetna om att etablissemanget dagligen ljuger oss rakt upp i ansiktet utan att blinka.

  Jag tror att det snarare skulle verka som ett incitament för oss att intensifiera våra ansträngningar. Vi kommer inte att låta oss tystas och det vet våra makthavare, och just därför kommer de inte försöka sig på någon nätcensur då de vet att kostnaden är mycket större än nyttan med en sådan aktion.

 83. Galne Gunnar skriver:

  Dr. Jonsson:

  Ett par sista meningar som jag inte fick med i förra inlägget:

  Folk kan inte kuvas hur länge och hur hårt som helst, tillslut kommer de att få nog och slå tillbaka och det är precis det jag tror skulle kunna hända vid en nätcensur; och det är den faran som jag tror att våra makthavare är medvetna om och som kommer att få dem att avstå från att censurera nätet.

 84. Dr. Jonsson skriver:

  Galne Gunnar:

  Ja, jag hoppas att du har rätt, för om nätet (bloggosfären, mm) förblir ocensurerat i Sverige så kommer SVT och övriga i medialocket att avskaffa sig själva genom att fortsätta i samma hjulspår och därmed göra sig själva allt mer irrelevanta i folks ögon.

  Styr de inte upp yttrandefriheten på nätet då är jag t.o.m. försiktigt hoppfull inför framtiden.

 85. Dr. Jonsson skriver:

  Noterar att statsministern också är inne på ”näthatet” i videosnutten ovan. Det är nog bara en tidsfråga innan ett lagförslag kommer. Till hösten eller början 2012 är min gissning.

  Antagligen så luddigt formulerad att ingen som yppar minsta lilla kritik mot hjärtefrågorna kan vara säker på att undgå åtal – utom förstås journalister på ”riktiga” tidningar och etablerade TV-kanaler. Detta senare för att visa att man minnsann ”säkrar yttrandefriheten”.

  Härligt att vakna så här optimistisk … 😉

 86. Phin Daralia skriver:

  QED: ”Den traditionella evolutionsteorin om parning ifrågasatt”

  Det där tycks mig vara en extrem, rent av orimlig tolkning av mygg-resultaten.

  Det första som är lurigt är ju den svepande formuleringen ”traditionella evolutionsteorin om parning” – det kan ju syfta på en mängd olika saker, och blir på så vis upp till läsarens (eventuella) egna uppfattning om [evolutionsteorin] och ännu mer vad som anses vara [traditionellt] och inte i den.

  Vad författaren till avhandlingen, South, säger är att mygghannar ”inte nödvändigtvis” ”parar sig urskillningslöst”.

  Utifrån det säger hon tydligen sedan att detta ”utmanar antagandet om att [] otrohet och våldtäkter skulle bero på att hanar [är] mer ivriga att para sig”

  Men det finns ingen motsättning mellan detta. Hanar kan mycket väl ha en viss urskillning och samtidigt vara promiskuösa – det finns ingen som helst motsättning i detta.

  Jag antar att det ”traditionella” som utmanas är att män har en något starkare tendens till dessa beteenden än vad kvinnor har, men det säger ju inte resultaten något alls om (även om vi accepterar att de går att direkt överföra från myggor till människor:-).

  Mycket märkligt att man dagtingar så vildsint med sin vetenskapliga integritet bara för att få fyra av ett politiskt långskott. Det är intellektuellt ohederligt.

  Och för att slutligen växla in på ett annat och kanske intressantare spår kan man ju fråga sig hur personer som South väljer ut vilka föreställningar de ska attackera. Vad är drivkraften bakom att hävda att våldtäkt eller otrohet [hos män] inte är genetiskt betingat? Är det möjligen att dessa beteenden – som ju generellt ÄR vanligare hos män – i så fall måste bero på ”fria val” eller ”sociala konstruktioner”? Och varför är det mer önskvärt, i så fall? För att det gör mäns beteende ännu skamligare och klandervärt? Det tycks mig i så fall återigen väldigt långsökt, eftersom sådana saker bedöms utifrån den skada som åsamkas offret. Våldtäkt är utan tvekan ytterst klandervärt – precis som det borde vara – och påverkas inte av orsakerna till det.

 87. DogDylan skriver:

  TorBjörn:

  Tack för informationen! Mer sådant på bloggen!

  Tanja:

  Jag har inte läst boken. Vad skrev Rojas där? Att gå med i M innebär att jag får dela ut flygblad och jobba för inga pengar i 20 år innan jag sitter i riksdagen och innan man kommer in där (Om man inte heter Waberi såklart)så måste man gå igenom Moderaternas HBTQ-Mångkultur-Feminist-filter – och jag tror inte jag skulle kunna ta mig igenom det filtret.

  Nya Moderaterna har ju en ny valsång också – Bygg mer mosker i Sverige och gärna ”två baby”.

  Egentligen – We need General Patton, not General Bullshit.

 88. Helena Palena skriver:

  God Morgon! Solen skiner! Naturen kan. Det är skillnad på könen. Det är till och med skillnad i moderlivet. Läs Pär Ström som skrev i rubriken att mammor som får pojkar blir besvikna. Alla vill ha sensation. Att var nedstämd är inte att vara besviken. Det är ett hormonspel. Det kanske du skulle skriva lite om.

  De pojkar jag har fött upp har alla rest sig som en fällkniv när dom hört en traktor brumma på gården. Eller en grävlastare. Min son gick igång redan när han var sju månader över ljudet. Ja, han kunde krypa tidigt. Det sitter i generna.

  I Sovjet sponsrade Stalin forskaren Lysenko. Han ville undersöka om vete kunde växa i snö. Sjukt! Lika sjukt är det nu i Sverige. Tur att du finns och orkar skriva om det här.

 89. Bruno Brunbjörn skriver:

  Hah! Läser med stor behållning. Uppskattar ditt arbete Tanja

 90. QED skriver:

  Feministiskt studentinitiativ, ett nytt parti inför studentkårvalet vid Uppsala universitet:

  ”– Vi kan också bidra med en kritik mot de normer som råder vid universitetet. Vissa grejer värdesätts mer än andra. Det syns till exempel i vilka institutioner som får mest pengar och vilken forskning som lyfts fram.”

  http://www.ergo.nu/nyheter/20110218-feminister-ger-sig-in-i-karpolitiken

 91. Info skriver:

  KULTURLIV VID UPPSALA UNIVERSITET

  ”HBTQ-TEMA PÅ VÄRMLANDS NATION
  Studenttidningen Ergo 2011-02-14

  Bakbundna händer, löskukar, bröst och nakna kroppar ska SKAPA DEBATT på Alla hjärtans dag. Det är i alla fall förhoppningen och tanken bakom konstutställningen med hbtq-tema på Värmlands nation.

  Bakom utställningen står Uppsala studentkår och Kondoma mera, som tillsammans med Värmlands nation vill visa att kärleken mellan människor kan se ut på mer än ett sätt. – – –

  Det är en blandning av foton, teckningar, målningar, skulpturer och texter som möter besökaren i Värmlands stora festsal. ANNA HAAGEN är en av konstnärerna som bidragit med sina verk. Bredvid hennes bildsatta texter stoltserar en stor påtagbar LÖSKUK i ståltråd.
  – Det var roligt att ta bussen hit imorse – jag satt med den i knät och pungen hängde och dinglade. Tanken från början var att JAG VILLE VISA ATT JAG HAR EN KUK – duger jag nu?”

 92. Tanja Bergkvist skriver:

  Tack för lästips och lyssningstips, ska bli roligt att konsumera, särskilt nu när jag sedan några dagar är helt utslagen i influensa. Nåja, inte helt utslagen, det blir jag aldrig, idag gick mina krafter till att skriva Axesskrönika (ni följer väl Axessbloggen? Hinner det knappt själv men ni måste göra det 🙂 http://www.axess.se/blog/Default.aspx
  Ni måste vara pålästa och kunniga inför den stundande revolutionen ) och släpa hem några liter kattsand från stan :-). Förresten, idag delas årets Gunnars Heckscerstipendium ut ( https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/02/24/gunnar-heckschers-stipendium/ ), jag är bjuden men kan ju inte åka i det här tillståndet… Jag vet dock vem årets pristagare är ;-). Men det antar jag att alla får veta imorgon. Men jag måste alltid vara steget före alla andra, annars kan jag inte leda det folkliga uppror som ska krossa fördumningsindustrin ju!

 93. SuperJante skriver:

  På Uppsala universitet tar man orättvisor på stort allvar.

  Personalavdelningen har en särskild enhet för detta, som heter ”Enheten för lika villkor”. Där finns en enhetschef, en mångfaldsspecialist, en utredare,en projektledare, samt två ”samordnare för lika villkor”.

  Tyvärr tycks de redan initialt ha misslyckats med rekryteringen, eftersom alla är kvinnor utom en, vars kön inte säkert framgår av förnamnet. Men det kanske bara beror på att alla andra Enheter för lika villkor sedan tidigare har en manlig dominans som man på detta sätt utjämnar.

  Hur som helst undrar man vad alla dessa arbetstimmar rent konkret används till. Med sådana eminenta resurser stannar man säkert inte vid att söka eliminera skillnaderna mellan könen (t ex att bara 20% av professorerna är kvinnor). Eftersom ”Sveriges officiella hållning i frågan”, som alla vet vid det här laget, är att kön är socialt konstruerat, måste denna brist på proportionalitet bero på orättvisor i denna sociala konstruktion. Alltså är diskriminering av överrepresenterat kön (javisstja, i detta sammanhang heter det positiv särbehandling) befogat. Det finns därför särskilda professurer som bara kvinnor får söka, särskilda pengar för meritering som bara kvinnor får söka, och kvotering till beslutande organ som styrelser, betygsnämnder och anställningsnämnder med mera.

  Betydande resurser kan därför säkert sättas in på att på att utjämna även andra orättvisor på samma sätt. Låt oss bara fundera på ett fåtal exempel.

  Det naturliga är förstås att hindra eller försvåra för personer vars sociala bakgrund kan tänkas göra det mer sannolikt att de väljer att studera på ett universitet, dvs sådana som har universitetsutbildade föräldrar eller som av andra skäl värderar utbildning högt. Det ger dem orättvist goda förutsättningar att studera i form av självförtroende, intresse och studievana. De bör alltså få ett avdrag från sina antagningspoäng.

  Det räcker dock inte med detta, eftersom många av dem som inte har det lika förspänt inte ens kommer på tanken att söka en universitetsutbildning. Därför måste man i rättvisans namn undanta dem från behörighetskraven i t ex matematik, svenska och engelska. De har ju helt enkelt varken haft förutsättningarna eller det sociala stödet att läsa in dessa ämnen. Men för att få dem att söka krävs nog också en rejäl bonus för att de ska vilja ge upp sina löner i kanske bil-, bygg- eller servicesektorn. Det är klart att det är mycket begärt att avstå från en lön som ofta är högre än en doktorandlön och som man haft från kanske 20-årsåldern (vilket ger fina pensionspoäng!). Ett skattefritt bidrag på 15000 i månaden skulle kanske räcka, men bara för dem som kan dokumentera en studieovänlig social bakgrund.

  Problemet är bara att den kognitiva förmågan också varierar, och det är ju JÄVLIGT orättvist. Det enda rätta är därför att alla studenter får göra ett antal kognitiva tester, och utifrån hur lätt de har för att räkna, tänka logiskt, se samband och förstå text kan man räkna ut ett index som man sedan dividerar kommande tentaresultat med. Om vi säger att befolkningen som helhet har en förmåga på 1.0 så har en person som presterar strax under detta indexet 0.88. Om denna person t ex får 8 rätt på ett prov med 18 möjliga poäng, så dividerar man dennes tentapoäng med 0.88 och får då strax över 9. Eftersom gränsen för godkänt ofta ligger på 50% (9 av 18) så får denna person det rättvisa betyget Godkänt utifrån sina förutsättningar.

  Det var bara två exempel på hur en framsynt, upplyst, inkluderande, och rättvis högskola bör fungera, och vi är redan på god väg. I takt med att fler mångfaldsspecialister, utredare, projektledare, och samordnare för lika villkor anställs kommer vi att kunna tillämpa dessa principer på allt fler orättvisor och deras ofattbart komplicerade samband, så kallad intersektionalitet. Då kommer man t ex att förutom kön också kunna lägga in personens egna – liksom hens föräldrars och farföräldrars – utbildning, betyg, etniska härkomst, sexuella läggning, fysiska och mentala handikapp, längd och hudfärg i ekvationen. Då kan vi komma ytterligare några steg mot ett inkluderande och jämlikt universitet som får sin legitimitet från en bred folklig förankring och där ingen kan mer än någon annan.

 94. Dr. Jonsson skriver:

  SuperJante 😀

 95. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, tack för tips! Axess TV har en massa intressanta program! Ligger sedan några år på min ”att göra lista” att se alla, när det nu blir… Men några har jag sett 🙂 http://www.axess.se/tv/play.aspx

  QED, tack för dessa alltid lika uuuuuuuunderbara nyheter från den akademiska världen. Hallå, jag försöker bli frisk från en influensa här, och så chockar du mitt känsliga psyke med den modifierade evolutionsteorin, vilket skämt – delar helt Phin Daralias analys ovan: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/02/13/sd-och-genusvansinnet/#comment-12007

  Helena, bara inte det här ämnet bli genusinfiltrerat så överlever jag: http://sv.wikipedia.org/wiki/Epigenetik Kram!

  Dogdylan, måste du lägga ut sådan där kass musik på min blogg!? Som sagt – jag försöker bli frisk men det där sänker mitt immunfösvar!

  Bruno Brunbjörn,
  tack – roligt att höra! 🙂

  Info, ha ha 🙂 Finns det artikel på nätet om detta? varför lämnar du aldrig länkar? Jag googlade fram det, vilken tur – till och med en bild på ståltrådsgrejen: http://www.ergo.nu/nyheter/20110214-hbtq-tema-pa-varmlands

  SuperJante,
  tack för information och intressanta framtidsidéer (tänk dock på att inte ge genusforskarna några ”bra” idéer – viss följer min blogg)! 🙂

  ”Personalavdelningen har en särskild enhet för detta, som heter ”Enheten för lika villkor”. Där finns en enhetschef, en mångfaldsspecialist, en utredare,en projektledare, samt två ”samordnare för lika villkor”.”

  Javisst – det var en jämställdhetsexpert på Enheten för Lika Villkor vid UU som var ansvarig för den här numera välkända och absurda incidenten: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/05/11/ett-skrackexempel-pa-genusvaldet/

  SVD tog också upp det från min blogg: http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/mansgrisigt-att-bladdra-i-papper-pa-universitet_2897797.svd

  Det var i samband med det jag fick mitt rekordbesök, det var den 14 maj 2009 med 5209 besökare på en dag. Kul att kunna bidra till det folkliga uppror som är i annalkande. Det står i mitt livshoroskop att jag inte (ensam) kommer att kunna hantera konsekvenserna av det jag ställer till med. Ändå står det att jag ska ”bära reformens fana” :-). Bäst jag har skottsäker väst på mig då…

 96. Tanja Bergkvist skriver:

  SuperJante, Uppsala Universitet bryter visst mot lagen – man har inte uppdaterat sina likabehandlingsplaner på över ett år (de ska ju uppdateras årligen):

  ”Försenade likabehandlingsplaner. Den 25 januari antog Uppsala universitet nya planer för likabehandling vad gäller bland annat jämställdhet, sexuell läggning och könsidentitet, mångfald samt tillgänglighet. De tidigare planerna gällde för perioden 2007–2009. Universitetet har alltså varit utan aktuella planer i drygt ett år. Beslutet att anta de nya planerna har skjutits upp flera gånger på grund av meningsskiljaktigheter kring ordalydelsen i dokumenten.”

  ”Tillgänglighet”!? Sexuell sådan får man förmoda? Eller är det bara ett i raden av alla modeord som måste med, som ”hållbar” m fl. Antar det.
  http://www.ergo.nu/nyheter-i-korthet/20110209-forsenade-likabehandlingsplaner

 97. QED skriver:

  Phin Daralias och Tanja: man kanske måste ha förståelse för en snart nykläckt doktor som skall söka postdoktjänster. Det gäller att övertyga tänkbara finansiärer att forskningen är gångbar och spännande. South ser ut att ligga bra till för särskilda genuspengar med detta pressmeddelande. Det kan ju också slå tillbaka att ta ut svängarna för mycket.

 98. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ”övertyga tänkbara finansiärer att forskningen är gångbar och spännande.” Ja om man menar Vetenskapsrådets ”expertgrupp för genus”, men hur kommer en postdoc som bygger på detta att bedömas av de egna, dvs från Biologiska sektionen, Institutionen för ekologi och genetik, Zooekologi.

  Jag vägrar tro att UU tummar på sin vetenskapliga kvalitet vad gäller forskningen. Det här måste vara en reporter som lyft fram delar av något och gjort sin egen tolkning. Ungefär som Aftonbladet gjorde i Wendela när de skulle citera min artikel i SVD och tillskrev mig åsikter som inte fanns att läsa någonstans i SVD-artikeln eller ngn annanstans heller (den första SVD artikeln 2008 då jag aldrig uttalat mig om ngt tidigare i det ämnet ngnstans och inte heller hade en blogg. De skrev att jag ansåg att könsroller inte går att förändra!). Så man ska inte lita alltför mycket på det som skrivs, bättre att läsa avhandlingen själv. Man vet ju inte om det är doktoranden själv som skrivit pressmeddelandet eller den som står som undertecknad: Anneli Wara, som är presschef vid UU http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/uu/contact_person/view/anneli-waara-pressinformatoer-502

  Man ska vara försiktig med pressfolk och journalister. För att citera Dr Jackson ( http://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jackson_%28psykiater%29 ) som sa så här i P1 för några år sedan (klippet borta nu) när en journalist ringde upp honom för att fråga varför han ställt upp i en intervju i Nationell Idag: ”Jag har större förtroende för en tidning som Nationell Idag än för en lätt alkoholiserad journalist som du” (utan att veta vem journalisten var verkade det som, och så blev Dr Jackson haffad under sin joggingrunda och avbröt den inte ens när journalisten ringde, så det var ganska underhållande hela klippet :-)).

  WP verkar ha en tillfällig bugg för citationstecken just nu, därav tagg istället för ”.

 99. Tanja Bergkvist skriver:

  Ja, ni ser själva, citationetecknet blev åter omvandlat till ordet tagg i sista meningen ovan…

 100. QED skriver:

  Tanja, svängarna brukar tas ut ordentligt vad gäller miljö- och klimatforskning och liknande. Jag tror att det finns ett samspel mellan journalister och vissa forskare som är minst sagt osunt.

 101. QED skriver:

  Doktoranden skall i princip skriva pressmeddelandet själv vid Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten vid UU.

 102. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, fast det finns bra journalister också, bla en som jag vet följer denna blogg och som är bra (en kvinna) :-). Men man får väl bättre anställningsavtal om man är genusextremist antar jag.

 103. QED skriver:

  ”Högskolan inte jämställd: Politiska åtgärder krävs”

  http://www.sulf.se/templates/CopyrightPage.aspx?id=13038

  (gamla nyheter i SULF-tidningen)

 104. Dr. Jonsson skriver:

  QED:

  Intressant är att i pressmeddelandet så är tydligen målet för jämställdhet att kvinnor inte missgynnas – alltså inte underrepresenterat kön som man skulle kunna tycka vore mer korrekt.

  Inte för att jag är förvånad eller så …

 105. Info skriver:

  QED: PIA SANDVIK WIKLUND,

  ordförande för delegationen för Jämställdhet i högskolan, universitetsrektor ibland, länsråd då och då, verkställande direktör när lönen är ännu högre, jämställdhetsdiktator på heltid, har mycket gemensamt med Tiina Rosenberg – inte bara i fråga om utseendet…

 106. Robsten skriver:

  Får väl säga grattis till ett bra genomslag Tanja 😉 Nu är väl tokfeminismen snart dö, med motståndare som Tanja och Evin Rubar.

 107. QED skriver:

  En blogg som monterar genusglasögon på ledande politiker (höhö)

  http://nyaglasogon.blogspot.com/2010/06/carl-bildt-m.html

 108. […] om det svenska akademikerproletariatet. Och slutligen måste jag lägga ut en kommentar från kommentatorn SuperJante som i förra inlägget fann den bästa lösningen jag sett på problemet med livets […]

 109. Genusoberoende skriver:

  Det var ju på tiden! Jag upptäckte förresten just att om man googlar på ”Det var ju på tiden” kommer mitt gamla inlägg Det var ju på tiden upp som första träff.

  Samma sak om man googlar på ”det går utför”. Hur många läsare har du egentligen?

  http://img580.imageshack.us/i/googledetgarutfor.png/

 110. Tanja Bergkvist skriver:

  Genusoberoende, det var ju roligt! Tillräckligt många för att genusetablissemanget ska sätta kaffet i halsen ;-). Även på ”genusvansinne” ligger jag bra till ser jag. Och ”dagisgenus”. och ”Tanja” 🙂 (inte så konstigt kanske…) Jag kan se i min wp-admin att folk googlar på allt möjligt och kommer till min blogg. Idag har tex fyra pers kommit till något av mina blogginlägg genom att googla ”triangel”, två på ”citrus molekyl” (!), ”Bulgarien”, ”Claes Borgström”, ”hållbar utveckling”, ”polisens värdegrund”, ”dna-sträng”, ”mandelbrot set”, ”elchock”, ”allas lika värde” mm mm. Men då ligger väl träffarna ganska långt bak antar jag.

  Men, detta är viktigt: folk som söker på kända genusforskare och kända genusbegrepp kommer också till min blogg, vilket ju är bra – som motvikt mot alla andra träffar då :-).

  Jag kan dagligen roa mig med att kolla upp alla ord eller meningar folk googlat och som lett till träffar på min blogg. Ganska kul ibland faktiskt.

 111. daniel spansk skriver:

  ”Man har i ett projekt konkret kunnat se att pojkar får så mycket hjälp att det slutar med att läraren gör pojkarnas skrivläxa medan flickorna kämpar med sina läxor. Därmed utvecklar flickorna läsförmågan och skrivförmågan mycket snabbare än killarna.”…och ”äldre män får hjälp mkt tidigare än äldre kvinnor” -citat
  Nyamko Sabuni.

  Det första exemplet visar endast till att man ska ge fan i att göra saker åt elever som förväntas utföras av dem själva. Mitt tips, tag lärdom av Sabunis slutsats och låt även pojkar göra sina läs och skrivuppgifter själva. Det verkar ju uppenbart fungera för flickorna att förfara på det viset.

  Det andra exemplet.
  – Kan det ha något att göra med mäns lägre snittålder? Att män åldras snabbare än kvinnor och därmed tidigare behöver vård?

  -Å andra sidan. Hur f-n kan detta komma sig? Jag menar under tonåren och puberteten är det ju brudarna som generellt är tidigare än pojkarna. Är det så att vi ”rejsar” om och åldras tidigare under det senare skeendet i livet? Om det är så så borde det utrönas ifall vi män är utsatta för en dold (och kvinnlig) maktstruktur som syftar till att ta död på oss i förtid.

 112. Bob skriver:

  Nytt program i SR med Karlsson om SD:s jämställdhetspolitik här:

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=4387538

 113. […] erfarenheter, och en som var där var Mattias Karlsson, som vi alla känner till från inlägget SD och genus-vansinnet där  jag tog upp Mattias Karlssons interpellationsdebatt rörande den sk […]

 114. […] i ”Bevakningen av SD – hönan eller ägget?” och det handlade alltså om mitt inlägg ”SD och gensuvansinnet”. Så Corren känner ni redan till. Correns ledarsida (huvudsida här  – följ gärna den!) har […]

 115. […] Mattias Karlsson för att vara en av få folkvalda som stått upp mot ”genusvansinnet” [1 , 2 ] gör mig än mer betänksam. På sin hemsida riktar också SD i Uppsala ett varmt tack till […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: