Fördumningskulmen: mångkulturell utbildning i tidpassning

Nya Axess Magasin är ute

Nya Axess Magasin är ute

Nu har det nya numret av Axess Magasin utkommit. Temat är ”Hjärnornas kamp. Om artificiell intelligens, IQ-tester och nätfördumning”. Några av artiklarna på temat går att läsa på nätet: Hur intelligenta kan vi bli? , Som om den vore intelligent, Högt IQ inget krav för bra beslut, ”Din IQ är medfödd”, AI-forskningen söker sig nya vägar. Klickbara artiklar i andra ämnen är i detta nummer ”Ingen kultur är en ö”, Missade kvaliteter samt Brödraskapet är inga demokrater, vilket påminner mig om Metrointervjun den 3 mars av egyptiern och förre generalsekreteraren för FN, Boutros-Ghali: ”Västlig politik politik fungerar inte i Mellanöstern”. Författaren och biologen Fredrik Sjöberg har skrivit en läsvärd artikel om akademisk frihet och författares och forskares villkor (sid 22-25), men den ligger inte uppe på nätet (Axess Magasin går bla att köpa på Pressbyrån, eller så teckna prenumeration här). På nätet finns däremot Sjöbergs recension av Lasse Bergs senaste bok (Bergs genväg leder vilse, SVD):

”Lasse Berg är lite som Gunnar Adler-Karlsson, fast tvärtom. Där den ene ser adrenalinstinna hannar, skapta för herravälde och strid på kniven, ser den andre i botten av människans väsen blott bussiga nomader, formade av lättja och lek i mindre flockar på vandring genom ett evigt Schlaraffenland. Dessa genetiska spår finns, det är sant, och kunskapen lär oss något om livet. Men bör den vägas in i samhällsbygget? När Lasse Berg utbrister i en lovsång till Jantelagen, som är stenhård i Kalahariöknen, passeras en gräns åtminstone för mig.”

Vad säger Lasse Berg om den här onaturliga situationen: mamman tar med sig sitt barn när hon letar mat.

Vad säger Lasse Berg om den här onaturliga situationen: mamman tar med sig sitt barn när hon letar mat. Nu faller ju hela Bergs urdagis-teori.

Gunnar Adler-Karlsson har som bekant skrivit boken ”Ondskans biologiska ursprung” som ligger på min ”att läsa-hög” sedan två år. Man kan höra Lasse Berg prata om sin nya bok i ”En bok, en författare” (UR Play 30 min) i Kunskapskanalen, där vi bla får veta att ”det ursprungliga är dagistillvaron” och att ”den ensamma mamman som tar hand om en unge hela dagarna är onaturligt”. Detta är typisk Lasse Berg-argumentation: eftersom mamman inte är helt ensam, utan tar hjälp av flocken ibland när hon ska ut och leta mat,  så faller hela idén om att en mamma bör ta hand om sina barn själv, eller åtminstone  kommer Berg fram till att det är ”onaturligt” (i normalfallet brukar det ju inte finnas något ”naturligt” eller ”onaturligt” i svensk debatt, men när det gäller att försvara en viss politisk agenda så finns ibland plötsligt det naturliga – åtminstone om det går emot det som de politiska motståndarna ser som naturligt). Lasse Berg är säkert jättetrevlig men  inte särskilt vetenskaplig. På tal om nya böcker, nu har ”De intellektuellas flykt” som Axess chefredaktör Johan Lundberg skrivit förordet till, utkommit på svenska.

Den rådande utvecklingen visar att

Forskning visar att människans kranium är för stort för den hjärna som behövs för att klara sig bra i pk-Sverige

Minns att Lasse Bergs TV-dokumentär ”Jordens snällaste apa” (blogginlägg) lanserades med lärarhandledning i svenska skolor förra året med en ny tes: ”det är inte konkurrens och kampen för överlevnad som format människan, utan samarbete och solidaritet” (!) Jag trodde  att samarbete och solidaritet varit en fördel i kampen för överlevnad och att samarbetet inom en grupp gynnat denna grupp i konkurrens med andra (inbördes solidariska och samarbetande) grupper – varför skulle konkurrens och kamp för överlevnad stå i motsatsförhållande till solidaritet och samarbete? Men som sagt, detta är Berg-logik.  Jag fick mail från flera zoologer som tackade mig för att jag tog upp detta i Axess. De blev också bekymrade över skolans framtid. Varje dag blir Sverige en smula galnare och varje dag lanseras minst ett nytt fördumningsprojekt (som brukar kallas för ”nytänk”, vilken galning har lyckats lansera ”tänk” som ett substantiv!?), vilket gör mitt bokprojekt ”Att rasera en nation” alltmer angeläget, och därför känns Sjöbergs artikel i Axess om ekonomiska garantier för forskare och författare som vill röra sig utanför växthus- och genushysterin väldigt relevant just nu.

Min egen Axesskrönika (inte på nätet) handlar om en vansinnig artikel jag fann i Dagens medicin för någon månad sedan: Sjuksköterskor i Kalmar län utbildas kring mångkultur”. Citat:

Svensk vårdpersonal måste utbildas i mångkultur

Svensk vårdpersonal ska under tre år utbildas i mångkultur

”Landstinget i Kalmar län satsar 150 000 kronor för att överbrygga kulturskillnader. Patienter som har svårt att passa tiden och patienter som inte vill betala förrän de träffat en läkare är exempel på problem, som kan förklaras med kulturella skillnader, som vårdpersonal möter i sin vardag, rapporterar Sveriges Radio Kalmar. För att öka kunskapen om andra kulturer startar nu Landstinget i Kalmar län ett pilotprojekt där personalen på hälsocentralerna i Blomstermåla, Högsby och Hultsfred ska utbildas under tre års tid.

– Det fick oss alla att tänka efter. Det är olika på hur man ser på sjukdomar, hur man ser på tider, att det inte alltid är man själv som har rätt, säger distriktssköterskan Gunnel Johansson på Blomstermåla hälsocentral, till Sveriges Radio Kalmar. Landstingets basenhetschef, Ann-Christine Kempe, håller med om att utbildningen har varit en ögonöppnare men understryker att landstinget fortfarande har rätt att ställa krav när det gäller exempelvis att passa tider.”

Vad är klockan egentligen i ett mångkulturellt samhälle?

Vad är klockan egentligen i ett mångkulturellt samhälle?

Alltså: under tre år (!) ska personalen ”utbildas”, dvs medvetandegöras, om att man i olika kulturer kan ha olika syn på vad det innebär att ”komma i tid”. Detta kan man problematisera under tre år, även om jag har svårt att se hur man ska fylla ut tiden. Kanske hyr man in tidigare patientgrupper som kommit för sent respektive i tid, för att sedan med läkare, kuratorer och mångkulturexperter prata om hur det kändes att komma i tid och att komma för sent, för läkaren, patienten och den administrativa personalen. Kanske man kan få in ett genusperspektiv också? Alla ska få ge sin syn på saken i en anda av förståelse för ”den andres” syn på tidsbegreppet. Vad innebär det egentligen att säga ”klockan 15.00”?

Tidsdilatation

Tidsdilatationsformeln

Kanske kommer man här att gå in på relativitetsbegreppet och dra Einsteins tidsdilatation med tillhörande formel och räkna på några olika fall. Vad är det annars som tar tre år? Det svarar ju mot just den tid det i normalfallet tar att skaffa sig en kandidatexamen i fysik. Man måste ju förstå att tiden, åtminstone sett ur vårdpersonalens perspektiv, inte går lika fort på patientens klocka då han eller hon befinner sig i rörelse på väg mot vårdcentralen. Rekommenderar översta boken här som litteratur – en av mina käraste ägodelar från tonårstiden, nedklottrad och fin liksom alla mina andra konstverk. Men jag antar att det är det här man ska göra, eller underskattar jag landstingsledningens intellekt?

Igår

Igår kväll när jag tog fram mitt teleskop fann jag vetenskapliga belägg för att samhället vittrar sönder inifrån

Sedan har vi betalningen. Lösningen kan ju inte vara dialog med tydlig information om att det är så här svensk sjukvård fungerar – man betalar före besöket, utan vårdpersonalen måste bredda sig i sin kulturella kompetens. Den bakomliggande komplexa problematiken kring betalningsmotviljan måste analyseras ur ett mångkulturperspektiv – här behövs etnologer, beteendevetare och mångfaldscoacher! Genom att läsa på om andra kulturer och hyra in mångfaldsexperter kanske personalen kan förstå och vara ödmjuk inför det faktum att alla inte vill betala. Precis som man borde hålla kurser för politiker så att de kan förstå att svenska skattebetalare inte vill finansiera vare sig genusvansinne eller mångkulturell breddning för var och varannan yrkeskategori. Men den idén är det fortfarande ingen som förverkligat, trots det stora behovet. Att det är ett ”pilotprojekt” antyder att det handlar om en förstudie där man testar och utvärderar utbildningen innan den implementeras i full skala, vilket kan tyckas vara en tröst. Men i sådan här fall brukar det ju oftast vara en fråga när, och inte om, det blir en fullskalig rikstäckande implementering, ungefär som med genusutbildningar. Och som med ”Livskunskapen” i skolan där samtliga välkända program nyligen dömdes ut av Skolverket.  Men experter, konsulter och coacher tjänar ju pengar på den här fördumningsindustrin där man idiotförklarar medborgarna och håller långa utbildningar i ”medvetandegörande”. Att man går ut öppet i media med sin mångkulturella utbildning i tidpassning och betalning visar tyvärr att fördumningsindustrin gett resultat – man ser inte själv hur absurt det är längre.

Vad sysslar man med i det här landet? Tror man att vi medborgare, svenskar som invandrare, är helt dumma i huvudet? Tror de att vi vill betala 150.000 kronor för att genus- och mångfaldscoacher ska ge ut ett metodmaterial om tidsbegreppet när allt man behöver göra är att sätta upp en skylt för 10 kronor? Kanske man kan ta hjälp av RFSU, som för övrigt just uppmärksammat forskning om att motstånd mot kvinnlig könsstympning är att ses som ett utslag av rasism  (SVD ledarbloggen). Jag ser att till och med Unga Forskare, där jag själv var ordförande under några år under min högstadie- och gymnasietid, blivit genusinfiltrerat (googla på ”metodmaterial” så kommer det upp som första träff):  Vad gör det härUnga Forskares hemsida?

”I allt föreningsarbete är det viktigt att titta på de strukturer som finns i den egna organisationen. Kan det vara så att människor blir diskriminerade? Väger vissa människors ord tyngre än andras? Vem eller vilka sätter reglerna för vad som gäller? Vad anses rätt och fel, normalt och onormalt? Bryt är ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet av Forum för levande historia och RFSL Ungdom. Ladda ner gratis här nedan.”

Mitt teleskop

Jag är verkligen glad att jag fick växa upp före genusvansinnets tid.

Jag antar att varje förening och organisation som får det här skickat till sig, måste lägga upp det för att inte bli stigmatiserad? Jag ser ingen annan förklaring. Finns det inte längre någon fredad zon? När jag var aktiv i Unga Forskare var det enda vi, killar som tjejer, tänkte på VETENSKAP. Att bygga teleskop, åka på solförmörkelseexpedition, hyra in föreläsare och anordna vetenskapskvällar, programmera och bygga apparater. Det förenade oss och bröt all eventuell indelning i olika kategorier som kön, sexuell läggning, etnicitet, ålder, funktionshinder mm. I den mån det fanns en indelning bland oss, så var den baserad på vilket vetenskapsområde som vi var mest intresserade av och insatta i. Den som kunde något om något som ingen annan kunde fick gärna hålla en liten föreläsning för oss andra. Men sådan elitism och hierarkisering går väl inte för sig längre, åtminstone inte förrän alla medlemmar i föreningen först läst igenom och haft diskussionsaftnar om det normbrytande materialet från RFSU och Forum för levande historia? Det här är inte att hålla historien levande – det här är ju att rasera en hel civilisation genom att fördumma invånarna så att de inte längre kan ta del av sitt vetenskapliga arv. Detta börjar verkligen bli absurt.

Lästips: Feministeliten vill göra mammor till fattigpensionärer , Riktig jämlikhet är att respektera kvinnor som väljer ”fel” (med flera i högermarginalen). Får män kritisera en kvinnodominerad skola?

Annons

96 Responses to Fördumningskulmen: mångkulturell utbildning i tidpassning

 1. Tanja Bergkvist skriver:

  Neeeeejj, jag noterade just att man skymtar delar av en liten svensk tygflagga i nedersta bilden vid elementet – jag kommer att bli uthängd i Expo! 🙂 Det strider mot min moral att redigera bilden och förfalska verkligheten, kan ni låtsas att ni inte ser det där blågula? Det är en liten tygflagga som ligger i en låda med gosedjur. Finns en bulgarisk likadan. Katastrof…

 2. QED skriver:

  Aha, trodde det var en bit av en ukrainsk flagga man kunde se på bild. Den oranga saken kanske egentligen är ett miniraketgevär? Verkligen skumt 😉

  Intressant med utbildning i att komma i tid. För ca 25 år sedan avskaffade man
  akademisk kvart vid vissa universitet. Då betydde kl 15 plötsligt 15.00 och inte 15.15.

 3. QED skriver:

  Apropå Lasse Bergs Jordens snällaste apa så hittade jag ett roligt citat i en recension av boken Gryning över Kalahari av samme man:

  ”Fast det är märkligt hur vår föreställning om urmänniskan har skiftat i överensstämmelse med tidsandan. Vid förra sekelskiftet, när patriarkala och krigiska värderingar var på modet, var också urmänniskan sådan. Historien påstods handla om hur starkare kulturer besegrade svagare, och varje avsteg från denna ordning innebar ett svek mot vår natur. Nu, när helt andra värderingar gäller, upptäcker vi att urmänniskan egentligen var jämlik, social och samarbetande. Urmänniskan prickar av så gott som samtliga önskvärda egenskaper i en platsannons från 2011, möjligen med undantag för färdigheter i Excel.”

  http://www.unt.se/kultur/litteratur/trendkanslig-syn-pa-urmanniskan–1276605.aspx

 4. Torbjörn skriver:

  Det här är kanske den bästa bloggen i Sverige. Intelligent och underhållande. Gratulerar! Vill samtidigt passa på att påpeka att beröm från mig är värt mycket. 🙂 Den där rötgenbilden på Homer Simpsons skalle var kul. Trodde först att det var Reinfeldt.

  Jag tänkte det här med att passa tider…undrar om social och försäkringskassa har samma problem med att bidragsansökningarna inte kommer in i tid? Jag tror inte det, men kanske värt att kolla upp. I så fall måste ju personalen utbildas där också. Och sen det där med beltalningen…jag ska börja kräva att få betala läkaren först när jag blivit frisk. Om jag nu blir det!

 5. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, det där är mitt teleskop jag haft sedan jag var tolv. Har även ett större men använder det inte. Jaha, hur klarade akademikerna av omställningen med den akademiska kvarten utan mångfaldscoacher? DET är skumt om något. Eller BEHÖVS inga mångfaldscoacher?

  Ska vi sätta ihop en ny kurs och sälja materialet för tusen kronor sidan? ”Att komma i tid i ett mångkulturellt samhälle, fördjupning” (Tidskonsulterna AB). Kalmar håller i del ett och vi utarbetar material för fördjupning. Det måste ta mer än tre år att problematisera detta. Inte kan det väl lösa sig på tre år? Eller tre minuter? Genom att sätta upp en skylt?

  Jag har en känsla av att Info snart kommer med en jättekommentar så att man måste skrolla en km ner för att se kommentaren efter, så om vi ska utarbeta ett material måste det ske nu!

  Moment 1:
  Klockan – vad är det? Vårdpersonalen får titta på olika klockor. Vi går igenom timvisare, minutvisare och sekundvisare. Modulo-räkning för nybörjare: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kongruens_modulo

  Moment 2: Går klockan alltid rätt? Om batteribyte och annat som kan påverka tiden.

  Moment 3: Går klockan alltid rätt? Fördjupning. Om patienter i likformig rörelse som kommer för sent.

  Moment 4: Går klockan alltid rätt PK (Påbyggnadskurs, inte politisk korrekt kurs)? Allmän relativitetsteori: gravitationsfältets inverkan på klockan och tidsuppfattningen.

  Moment 5: Går min klocka fortare än jag? En kurs i jogging mellan hem och vårdcentral.

  Moment 6:
  Att tolka tiden. Kan igår vara idag och imorgon igår? Vad vet vi egentligen? Och vad menas med att veta något och hur påverkar det vår ”vetskap” om tiden?

  Moment 7:
  Avslutning. ”Tid: 15.00” Kan det verkligen vara så enkelt? Patienter med erfarenhet av att komma i tid föreläser.

 6. Fredrik skriver:

  Haha! Du är i toppform! 🙂

 7. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, måste du ställa så komplicerade frågor på en lördag? Vad är meningen med livet, vad är meningen med bloggen? Varför sitter jag här? Varför gör jag detta? Du måste släppa de tankarna – det är vår plikt att göra det här. Blogga och så. Handla först och tänk sedan, du kan inte veta redan nu vad du ställer till med med din blogg. Idé: kom på det här och delta: http://www.freedomfest.nu/programmet

  Du kanske kan samordna föredrag på ett liknande sätt? Du är ju inne på att organisera? Själv har jag över 3000 olästa mail sedan ett år. Det säger ändå något om att det är finns ett behov av att belysa galenskaperna. Jag måste börja läsa min mail snart….

  Torbjörn, jag känner mig hedrad av ditt beröm :-). Nu har hela lördagen gått och solen är påväg ner innan jag hunnit se den och resten av dagen måste jag städa. Vad gör man inte för kampen?

  ”Den där rötgenbilden på Homer Simpsons skalle var kul. Trodde först att det var Reinfeldt.” Ja, om det stannar mellan oss: det ÄR Reinfeldt men jag bytte skal på bilden för att den inte ska vara åtalbar. Röntgenbilder är väl inte offentlig handling?

  ”Jag ska börja kräva att få betala läkaren först när jag blivit frisk. Om jag nu blir det!” Det där var ju en strålande idé! 🙂

 8. QED skriver:

  Om den akademiska kvartens historia och avskaffande

  http://www.uu.se/node244

 9. JohannaV skriver:

  ”När jag var aktiv i Unga Forskare var det enda vi, killar som tjejer, tänkte på VETENSKAP. Att bygga teleskop, åka på solförmörkelseexpedition, … ”

  Det enda? Det ENDA ni tänkte på, killar som tjejer? Tillåt mig småle. Du, Tanya kanske bara tänkte på vetenskap, men jag slår vad om att åtskilliga av de unga grabbarna även tänkte på annat. Speciellt under solförmörkelseexpeditioner … 😉

 10. Tanja Bergkvist skriver:

  Johanna, vet inte varför du hamnar i kön alltid, måste vara ngn inställning hos dig 😦 Alltså hos din dator, inte dig personligen :-). Ja ja, men jag kan bara tala för mig själv, någon annan tänkte säkert på något annat än vetenskap någon gång, men inget som krävde ett metodmaterial från RFSU om heteronormen för att hantera. Du ser, utan metodmaterialet gick det så smidigt att självaste ordföranden (dvs jag) inte märkte av en enda gång att någon ens tänkte på annat än vetenskap och föreningens aktiviteter. Det betyder att ingen slogs, mobbades, retades, bråkade eller annat som stal uppmärksamheten från vetenskapen. Varför behövde inte vi någon RFSU-propaganda för att fungera normalt?

 11. JohannaV skriver:

  ”Johanna, vet inte varför du hamnar i kön alltid, måste vara ngn inställning hos dig Alltså hos din dator, inte dig personligen .”

  Alltid? Ovanstående var mitt tredje inlägg hos dig totalt, Det andra tror jag att jag skrev för något halvår sen. Räcker det med tre inlägg för att kallas för att det ska betraktas som en vana? Vad kan du då utläsa av detta mitt fjärde inlägg hos dig? Besatthet? 😉

 12. Info skriver:

  BARA FLICKORNA FICK SEMLOR 8 MARS

  TT, Dagens Nyheter, Sv.D. m.fl. tidningar:

  ”Kvinnodagen på ett fritids i Hemse på Gotland firades med att flickorna fick semlor och pojkarna fick vanligt mellanmål med knäckebröd och mjölk.

  Syftet var att särskilt uppmärksamma flickorna på kvinnodagen.

  Händelsen har väckt starka reaktioner bland barnen och deras föräldrar. Nu backar rektorn som tänker ringa upp föräldrarna och be om ursäkt, skriver Gotlands Tidningar.

  Vi hade inte funderat djupt nog, säger rektorn LEKBIR BELMHAMDI.”

  Info: Det blir kul om ett år. När gossebarn ska nekas att äta på Kvinnodagen. Och kanske också flera veckor framåt.

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  APPARATJIK (APPARATCHIK)

  ”1. A member of a Communist apparat. – 2. An unquestioningly loyal subordinate, especially of a political leader or organization.

  Member of the (Soviet) bureaucracy; now extended to apply to any inflexible organisation man, particularly in a political party.

  ETYMOLOGY
  From Russian apparat (apparatus, the government machine or structure) + chik (agent). – Like other terms deriving from the USSR such as nomenklatura (list of important positions to be filled by people from the party), apparatchik is always used pejoratively. It suggests a bureaucrat who willingly follows and implements the party line, either in a spirit of blind obedience or one of cynical ambition. As an insult for a person sitting in an office, it’s stronger and more exotic than ´suit´ or ´jobsworth´.”

 13. Tanja Bergkvist skriver:

  Johanna, jaha men då tänkte jag på en annan kommentator som kallar sig Johanna, och inte JohannaV :-). Hm, då hamnar ni båda i kön av okänd anledning. Ja jag ser nu att du har en annan mailadress. Inte lätt för en doktor att förstå att flera personer kan ha samma namn och kommentera på samma blogg. Jag tror jag måste gå en utbildning för att inte göra om det här misstaget. Det är här RFSU:s normbrytande material kommer in. Genom att jag trodde att du var en annan kommentator så bemötte jag dig på ett stereotypt sätt, bla genom att utgå ifrån att du fastnat i kön förut, vilket måste, enligt dagsaktuell forskning, få oerhörda konsekvenser för ditt känsloliv. Jag inser nu att jag är i stort behov av en kurs i bemötande.

  Tre inlägg är inte en vana, det är tvärtom väldigt illa – du måste kommentera mer :-).

 14. Tanja Bergkvist skriver:

  Johanna, jag sitter och väger mellan polisens och tandvårdens kursmaterial – vilket tror du gagnar mig bäst? https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/03/hbt-certifiering-och-nationaldagsfirande/

 15. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ja jag såg det där om semlorna (lämna länkar så vi kan se källor!! http://genusnytt.wordpress.com/2011/03/12/bara-flickorna-fick-semlor-pojkarna-fick-fil/ ) –

  och nu kommer uppföljaren: http://genusnytt.wordpress.com/2011/03/12/politiker-kallar-semmeldiskriminering-rattviseovning/

  ”Rättviseövning”?

 16. ulle skriver:

  Först vill jag säga att du är väldigt snygg där vid teleskopet; man tappar hakan litegrann…
  Gällande västlig politik i Mellanöstern och det uttalandet verkar ju gå stick i stäv med Peter Weideruds uttalande (Sossarnas Brödrskap) om att islamismen har mkt gemensamt med politiken i väst (!!!).
  Känner Tanaj till ngt om denne märklige man? Är det ngn som utreder honom och den organisation han representerar? Är han köpt av ngn etc?
  Tack för din fina blogg, ditt fina arbete och bilderna på dig!
  Mvh Ulle

 17. ulle skriver:

  Det ska vara ”Tanja” ej ”Tanaj”…

 18. Tanja Bergkvist skriver:

  ulle, tack! 🙂 Hade en vän på besök igår som tog några bilder, kan ju inte ta på mig själv så har nästan inga… Var finns Weideruds uttalande? Har inte koll på allt. Vilken märklige man, Boutros-Ghali? Enligt uppgifterna i Metro http://www.readmetro.com/show/se/Stockholm/20110303/1/16/ representerar han ingen organisation just nu? och om han är köpt – hur i allsin dar ska jag veta det? 🙂 Nog för att någon i etablissemanget sagt att jag skulle passa som dubbelagent men jag har ju knappt tid med bloggen. Men om du googlar (och det var en matematiker som byggde google, glöm inte det – så bakom varje kommande samhällsrevolution döljer sig, kan man säga, matematiker. Så har det alltid varit egentligen, bara att ingen vet eftersom vi matematiker håller låg profil eftersom vi är så insnöade i vår forskning. Och min egen forskning är verkligen insnöad just nu, bokstavligen eftersom hela labbet är insnöat och ingen har skottat) så kan du nog luska ut om någon är köpt eller något, finns säkert en oändlig debatt bland insatta bloggare om det. På wiki står det att han är egyptisk politiker: http://sv.wikipedia.org/wiki/Boutros_Boutros-Ghali så då tillhör han väl något parti?

 19. Tanja Bergkvist skriver:

  Ulle, det är ok, jag brukar själv alltid skriva under mail med Tanaj, av misstag. Har vi samma tangentproblem? 🙂

 20. QED skriver:


  ”Jaha, hur klarade akademikerna av omställningen med den akademiska kvarten utan mångfaldscoacher? DET är skumt om något. Eller BEHÖVS inga mångfaldscoacher?”

  Jag tror det gick ganska bra att integrera akademikerna i resten av samhället. Alltför bra kanske.

 21. ulle skriver:

  Sorry! Jag skyller min förvirrade skrivelse på din skönhet på bild…
  Min undran gäller Weiderud eftersom denne man inte bara bor i mitt land han har tydligen ngn form av makt också, vilket skrämmer förstås.
  http://www.newsmill.se/artikel/2011/01/30/ett-demokratiskt-islamistiskt-styrt-egypten-kommer-att-bidra-till-fred-och-utveck
  Nej, det är klart att du inte kan veta det å andra
  sidan borde uttalanden av detta slag få många att reagera och börja utreda karl’n kan jag tycka förstås, därav frågan.
  Hårda tider; här gäller att välja sida…
  Weiderud och jag kommer nog välja olika…

 22. ulle skriver:

  ”Tanaj”; en viss indisk touch, eller hur?

 23. Stig Olsson skriver:

  Tanja, först ett jättetack för din härliga blogg! Sen kan jag inte låta bli att tycka att det börjar bli riktigt obehagligt att de som sitter på pengarna går så långt i att slösa bort dom att de avsätter 150 000 till något så löjligt!

  Även om vi raljerar över det här exemplet, eller alla andra du radat upp i bloggen, så infaller ändå en viss skräck för att de styrande i landet så ondskefullt och medvetet använder våra skattepengar så felaktigt de bara kan.
  Och den enda mening jag ser med det är att ännu högre makter än politiker kämpar stenhårt för att driva landet Sveriges medborgare över den ekonomiska ättestupan!

  För till vilken nytta har det här med att bete sig så illa att slösa bort pengar för att lära vårdpersonal att människor från andra länder inte ska behöva komma i tid eller betala sina räkningar, men samtidigt, självklart, kunna kräva att svensken ska både komma i tid OCH betala, oavsett om denne får möta en läkare/bli frisk eller inte!?!?!

  Jag undrar om t ex Spaniens vårdcentraler skulle anpassa sig efter mig som svensk??? Eller om jag kommer till Saudi och som kristen vill gå in i en moské… Kommer detta att respekteras på det sätt som vi tydligen ska lära oss respektera andra länders ovilja till att sköta sig efter våra lagar?!?!

  Känner mig bara mer och mer förvirrad i detta mitt fosterland Sverige som verkar ha rökt på nåt av de starkaste droger som finns, med tanke på allt idiotiskt som pågår, och det samtidigt som vård, skola, omsorg går på knäna, människor sliter ut sig för låga löner etc.

  Förlåt mig för min depp-blues så här på en lördagskväll 🙂

 24. Osynlige Mannen skriver:

  Lustigt nog fanns ingen akademisk kvart på min grundutbildning vid LU, men det kan bero på att jag är naturvetare. Min favoritföreläsare gav dock rådet att de som läst in litteraturen inför dagens föreläsning kunde ta en timmas sovmorgon. Så om man var klok och läste kvällen innan, varade föreläsningen bara mellan 09.00-12.00 i stället för schemalagda 08.00-12.00 Jag är lite osäker på om det hålls fyratimmars föreläsningsblock än idag? Det här var ju trots allt för drygt 20 år sedan. Laborationerna varade från 08.00 tills man var klar med godkänt resultat, vilket i bästa fall var runt kl 14. Tanja: Även du hatar uttrycket ”ett tänk”. Då är vi åtminstone två, vars kräkreflex reagerar på ett så vedervärdigt uttryck. Och vad gäller genustänket: Ett dunkelt säg är ett dunkelt tänk. Eller möjligen ett dubbeltänk.

 25. Sven-Ove Johansson skriver:

  Apropå teleskopbilderna. Varför har du hönsnät? Har du hyrt våning av LRF eller har du försökt bygga en Faradays bur mot genusstrålning?

 26. Osynlige Mannen skriver:

  @ Sven-Ove
  Faradayburen skyddar även katter från tyngdlagen.

 27. surkart skriver:

  Du borde läsa Adler-Karlssons böcker. Förutom Onskans biologiska ursprung så finns ”Västvärldens vishet ” som behandlar de filosofer som format vårt västerländska tänkande och samhälle. Det finns en enorm klokhet nedlagd inte minst hos de grekiska filosoferna, som danat vårt tänkande i väst. Adler – Karlsson skriver mycket utifrån hur evolution format oss. Hur vårt biologiska arv hänger med oss, trots att genustanter och vänstertomtar försöker utplåna det! Hans perspektiv är mycket intressant så läs snarast boken(böckerna).

 28. ulle skriver:

  Till surkart
  Vad är det för evolution? SOm man lätt förstår kommer varken vetenskap, klokhet, filosofi, religion, moral, kultur, civilisation ,jusridik etc från naturen eller biologin. Om man menar att deta är biologisk evolution är man ju riktigt ute och cyklar och flummigare finns faktiskt inte.
  Människan är en andlig varelse och det är detta som göra att ovanstående underbara fenomen evolveras fram. Allt männsikan gör blir kultur, därför att hon inte är av naturen men av anden.

 29. mamo skriver:

  angående samarbete vs konkurrens.
  jag tror att du kan hitta intressanta ideer här:
  http://www.amazon.com/Moral-Calculations-Theory-Logic-Frailty/dp/0387984194

 30. Info skriver:

  JÄMSTÄLLDHETEN INOM SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS
  ”NÄTVERK FÖR JÄMSTÄLLDHET”

  ”Genusperspektiv i barnlitteraturen” – konferens i World Trade Center i Stockholm 28/11 2008:

  10.00. Välkommen: SARA FÄLTSKOG ELDROS och NINA FRID.

  10.15. Genuspusslet: MONIKA ANDRAE.

  11.00. Utställning av barnlitteratur som bryter mönster: SARA DAHLIN

  11.45. Genus – hur påverkar det dig: KERSTIN ERWALLIUS

  13.30. Flickor, pojkar och barnböcker: PAMELA VON SABLJAR och KARIN SALMSON (Vilda Förlag)

  14.15. Konst eller pedagogik:: LOTTA OLSSON

  15.30. Leker Kenta med Barbisar: PIJA LINDENBAUM

  Anmälan till Svensk Biblioteksförening: EVA SILVERPLATS
  Mer information: SARA FÄLTSKOG ELDROS och WIVIANN WILHELMSSON

  KVINNOR: 100 %.
  MÄN: 0 %.

 31. Johanna skriver:

  Jag tror att mångfaldscoacherna skulle få en chock om de läste sidan jag håller på att läsa just nu. Det är mitt universitets råd till internationella studenter. För det första har sidan hitintills nämnt både brittisk kultur och hemlandets kultur vilket i mitt fall skuller vara svenk. Redan där skulle de nog svimma.

  Sedan kommer praktiska tips om brittisk kultur. Exempelvis att man i England kommer i tid till föreläsningar. Står det klockan nio är man där 8.55 för att inte störa med att komma för sent.

  Naturligtvis kommer information om att man hälsar korrekt genom att skaka hand med både män och kvinnor samt att män och kvinnor ska behandlas på samma sätt i England. Och här skulle mångfaldcocherna ringa DO.

  Tänk vad okänsliga de är. De påstår att jag har en kultur och att jag oavsätt det måste anpassa mitt beteende lite till deras kultur när jag frivilligt flyttar dit. Nej, nu tror jag att jag känner mig kränkt.

 32. surkart skriver:

  Ulle : Det som du nämner är naturligtvis framtaget av människor(kultur, vetenskap etc etc. Men om du har rätt funnes ingen onska, inga krig, inga holoclaust. Tänk en gång till Ulle. Att vi endast skulle vara enbart andliga(religöst nonsens) utan biologiska drifter är ju bara dumheter. Body AND soul ! För min del sätter jag body först i den ekvationen.

 33. ulle skriver:

  Jo då; krig är i allra högsta grad kulturellt betingat, dessutom är det både vetenskap och konst involverat här. Clausewitz benämnde ju kriget fortsättningen på politiken ex.
  Vad gäller holocaust är det ju definitivt avhängigt av vår tankeförmåga och vårt vetenskapande; inget slumpmässigt och biologskt driftmässigt i att utrota.

 34. ulle skriver:

  Ondskan är ju beroende av moralen och brist därpå dvs problem i tanke/vilja/känsla-komplexet vilket ju är det unika för människan. Ett djur, en blomma, en mineral kan inte vara ond, endast människan kan det.
  Märk väl; allt av anden är inte gott; jag sade att vi är av ande, dvs det är en konstituitionell fråga, inte kvalitativ.

 35. surkart skriver:

  Om det endast vore ett moraliskt problem med krig, ondska skulle den väl gå att hantera enklare. Kulturen är mellan 5000- 10000 år. Människan som biologisk varelse kanske 50 – 100 miljoner år ! Den kulturella fernissan är mycket tunn, därmed torde vårt biologiska arv spela en stor roll. I kampen på marginalen har förmodligen människan, män alltid slagits. Därmed spelar den biologiska delen även en stor roll för formandet av kulturer. Därmed inte sagt att vi måste vara slavar under vårt biologiska arv, men vi måste lära oss att hantera det. Det är denna bit som Adler -Karlsson diskuterar i sin bok om den Biologiska onskan som vi måste lära oss hantera. Varför slåss vi, det kan inte enbart vara kulturellt betingat, blir lite av hönan och ägget.

 36. SvenK skriver:

  Hej Tanja,

  gillar din blogg! Apropå ”nytänk”, kan det vara kopplat till Orwells ”Newspeak” i 1984?

 37. ulle skriver:

  50-100 milj?!!?; var i h-te får ngn det i från?
  Flumflumflum; ngn biologisk ondska finns inte.
  Se i naturen hur biologin ser ut; där finns ingen ondska eller hur? Ser du på mäniskan ser du kultur och det som resulterar när den andliga männsikan verkar, bla gott och ont.

 38. Stig Olsson skriver:

  Hur kan någon ens påstå hur gammal t ex vår planet eller människan är när metoderna att mäta inte ens är i närheten av att vara pålitliga?

  Jag lärde mig som barn (länge sen) att Kol-14-metoden var den som gällde, men för inte så länge sedan läste jag den här artikeln som gör att jag blev minst sagt bekymrad.

  Bekymrad och rätt arg på den s k vetenskapen som påstår en massa saker utan att ha torrt på fötterna!

  Vänligen läs denna länk och säg om jag har rätt eller fel i mitt påstående att jag Kk14 bara är båg:
  http://www.getsemane.se/radioakt.htm

 39. Tanja Bergkvist skriver:

  Sven-Ove, tog bort din kommentar med namn på genusvetare + bilder som föreställer andra personer, kan inte kontrollera den länk du angav (text illustrator) eftersom den länk du angav inte fungerar, vet inte heller om de namn du tagit är på måfå eller om det verkligen är genusvetare som existerar, för bilderna hör ju inte till texten i vilket fall. Hoppas du inte tar illa upp, men det finns gränser. Har aldrig förut tagit bort en kommentar, men du förstår säkert tanken bakom.

  Hönsnätet har jag spikat upp på ett fönster så att katterna kan rada upp sig och sola och titta ut 🙂 De är ju innekatter, har försökt ta ut dem med koppel för länge sedan men de vill inte. Men de älskar att sitta i det fönstret och titta ut, så därför. Osynlige mannnen har förstått :-).

 40. QED skriver:

  Tanja, missa inte Berglins serierutor idag. Bla om ängsliga bananer och Schymans familjepolitik:

  http://www.svd.se/kulturnoje/serier/berglins_5017.svd

 41. surkart skriver:

  Vi hade tidigare fyndet ”Lucy” som var 3-4 miljoner år gamla, man har nu fått ett fynd på 43 miljoner år gammalt. Då har vi nog ännu inte gjort de äldsta fynden. De såg inte ut som vi gör, men vi får förmoda att vår s.k. reptilhjärna med största sannolikhet företräder likheter med de äldsta fynden. Så hundratusentals och åter hundratusentals år av utveckling ligger inbäddade i vår hjärna. Våra grundläggande reflexer och instinkter härrör från den tiden. Finns det någon här som tror att människan kan ha utvecklats till vad vi är på några tiotusentals år ??? det handlar om miljoner.

 42. mach skriver:

  Stig Olsson, Vi kan på goda grunder påstå att jorden är mellan 4.5 och 4.6 +/- 1% miljarder år. Givetvis finns det mätproblem, som i all mätning som kräver instrument, men med alla Chondriter som mätts med OLIKA radiometriska daterings metoder landar resultaten kring ovan nämnda tidsintervall med mätfel på runt 1%. Isotoper med väldigt lång halverings tid används givetvis för att åldersdatera vårt solsystem och Jordens tillblivelse och då är det ofta förhållandet mellan isotoperna 147Sm/144Nd mot 143Nd/144Nd och 207Pb/204Pb mot 206Pb/204Pb. Det finns som sagt flera andra isotop par, som sinsemellan bygger på andra isotop geologiska förutsättningar vilka kan användas för att bestämma solsystemets ålder.

  Den 600-sidiga bok jag hade när jag studerade kan varmt rekommenderas för nybörjare. Har man dessutom lite koll på fysikalisk kemi och mineralogi-petrologi så är det till stor hjälp.

  http://www.amazon.com/Principles-Isotope-Geology-Gunter-Faure/dp/0471864129

  Klicka för att komma åt Mn-Cr%20GCA%20prepr.pdf

  Klicka för att komma åt 5053.pdf

 43. Stig Olsson skriver:

  surkart: Tror du att det ens är möjligt att vi utvecklats från det som påstås vara 3-4 miljoner, eller 43 miljoner år gammalt?

  Är det K14-metoden som använts i dom beräkningarna så ber jag att få hänvisa till min tidigare kommentar med länken om K14-metodens felaktigheter vilket omöjliggör mätningar som är äldre än max 50 000 år!

  Se gärna mer på http://www.getsemane.se/radioakt.htm

 44. Osynlige Mannen skriver:

  @ Tanja

  Självklart har jag förstått! Frågan är varför jag har förstått? Beror det på långvarig erfarenhet av samboende med katter? Beror det på långvarig utveckling av min reptilhjärna? Beror det på att jag fick MVG på HBT-genus-mångfalds-multikulti-klimat-tentan? Eller beror det helt enkelt på att jag är född med ett överlägset intellekt? Nej. Det sista kan inte stämma. Ett överlägset intellekt hade inte låtit sig förslavas under en främmande livsform (=katter). Fast så smarta är katter egentligen inte. Om de rymt räcker det ju faktiskt att gå ut och dra några varv med konservöppnaren, så kommer de springande. En livsform som låter sig förslavas av Röda Klara kan väl inte vara så smart. Eller?

 45. QED skriver:

  Tanja, se upp med innekatter som kommer ut i det fria. Då kan det gå så här

 46. Galne Gunnar skriver:

  Lystring Tanja B + läsare:

  Jag söker en mycket bra SVT sänd föreläsning från Hjärnans dag 2007 av prof. emerita vid GU, Annica Dahlström, som retade gallfeber på PK etablissemanget bl.a. i samband med att hennes bok ”Könet sitter i hjärnan” släpptes. Hon bör vara väl bekant för denna eminenta bloggs läsare.

  Någon som vet var jag kan hitta föreläsningen på nätet? Någon som har den inspelad och kan dela?

 47. Info skriver:

  TILL GALNE GUNNAR (14/3 1.04 fm.)

  Gunnar om ANNICA DAHLSTRÖM: ”Hon bör vara väl bekant för denna eminenta bloggs läsare.”

  INFO skrev 25/4 2010 11.18 fm.:

  ”Jag börjar med en liten fråga. För några år sen stämde den tidens bloggar och diskussionsfora på nätet upp en körsång:

  • Den där kärringen borde hängas!
  • Såna där pissråttor borde inte få gå lösa!
  • Bränn den häxan, hon vet inte vad hon talar om!
  • Hon hatar och vill hela världen illa!
  • Ge henne och alla hennes anhängare respass!
  • Gamla mossiga, inskränkta fascistteorier som inte hör hemma i ett modernt, öppet, tolerant, liberalt samhälle!
  • Typisk kryptonazist!

  Vem gällde detta?

  Jag tror, att mer än 99% av alla som nu läser detta, är säkra på svaret: EN SVERIGEDEMOKRAT, FÖRSTÅS!

  Fel! Raseriet gällde – och gäller än idag – en professor i cellbiologi, Annica Dahlström, som ur olika, vetenskapliga källor kompilerat en bok, som hon kallade ”Könet sitter i hjärnan”. Den borde naturligtvis ha hetat ”Könet sitter i statens och genuspedagogernas hjärnor” eller något liknande. Men det gjorde den inte. Genus-Sverige råkade därmed i ett tillstånd som närmade sig ett mentalt sammanbrott.

  Publiceringen av en intervju med Annica Dahlström, som var tänkt att ingå i Norrbottensteaterns bok om jämställdhet (2005) stoppades av länsstyrelsen, som skulle stå för tryckkostnaderna:

  ”Vår svenska jämställdhetspolitik bygger på att vi är lika och socialiseras in i olika könsroller, sade Britt Marie Lugnet-Häggberg, jämställdhetsdirektör på Länsstyrelsen, i onsdagens DN. Annica Dahlström är särartsfeministisk och utgår från att pojkar och flickor är helt olika. Länsstyrelsen kan inte ge ut ett material med den uppfattningen.”

  Bland det hemskaste som Annica hade redogjort för var, att flickor och kvinnor i högre grad än pojkar och män var inställde på att vårda och omhänderta små barn och också – till allas stora belåtenhet – i största allmänhet hade en större omvårdnadsinstinkt och omvårdnadsförståelse än män. Det var helt naturligt, att flickor men inte pojkar ville leka med dockor och hade så varit lika länge som dockor tillverkats som barnleksaker. Att kvinnor gärna blev sjuksyrror och förskolepersonal men inte heterosexuella män.

  Mot detta reste sig inte bara en härskara av politiker, journalister och kvinnliga genusvetare utan också en mängd ”moderna” pappor och Kapten Klänningar av alla politiska schatteringar. Det var till exempel oförskämt att påstå att inte en pappa kunde vara en lika bra mamma för spädbarnet som en kvinna. Och lika intolerant (moraliskt dåligt) att hävda, att inte barn i enkönade äktenskap hade det mycket bättre än barn i könsförrädiska kärnfamiljer. Exempel på uttalanden i denna riktning skulle lätt kunna sammanställas till en bok med liten text, tjockare än Bibeln.

  Aftonbladet Wendela och många med henne förvrängde avsiktligt: Dahlström påstår att ”PAPPAN KAN SKADA BARNET”.

  SCHIMPANSFLICKOR BÄR OMKRING PÅ, VÅRDAR OCH LEKER MED PINNAR SOM MED SMÅ APUNGAR – SCHIMPANSPOJKAR ANVÄNDER PINNAR SOM VAPEN

  Detta är rön, som gjorts av amerikanska etologer i Kibale nationalpark i Uganda och som idag [= 21/12] återges i en mängd världstidningar. ”Young female chimps use sticks for play-mothering” lyder t.ex. en artikelrubrik i Los Angeles Times.

  ”Scientists studying the mammals in Uganda find distinct gender differences, with more than twice the number of females cradling sticks like babies than males.”

  ”Kahlenberg pointed to previous research showing that when presented with dolls or trucks, female chimps in captivity preferred the dolls and males went for the trucks. The males may have gravitated toward the trucks because they intuitively favor toys that allow more freedom of movement, she said.”

  Rönen finns också publicerade i nättidningen Current Biology.

  Redan idag har en ny Annica Dahlström-debatt blossat upp. Genusvetare Sverige runt protesterar: För få studerade schimpansflockar! Bara en slump! Det studerade beteendet är socialt vidarebefordrat inom flocken – bara sociala konstruktioner…”

 48. Info skriver:

  TILL GALNE GUNNAR (14/3 2011 1.04 fm.)

  Gunnar om ANNICA DAHLSTRÖM: ”Hon bör vara väl bekant för denna eminenta bloggs läsare.”

  INFO skrev (hos Tanja) 21/12 2010:

  ”Jag börjar med en liten fråga. För några år sen stämde den tidens bloggar och diskussionsfora på nätet upp en körsång:

  • Den där kärringen borde hängas!
  • Såna där pissråttor borde inte få gå lösa!
  • Bränn den häxan, hon vet inte vad hon talar om!
  • Hon hatar och vill hela världen illa!
  • Ge henne och alla hennes anhängare respass!
  • Gamla mossiga, inskränkta fascistteorier som inte hör hemma i ett modernt, öppet, tolerant, liberalt samhälle!
  • Typisk kryptonazist!

  Vem gällde detta?

  Jag tror, att mer än 99% av alla som nu läser detta, är säkra på svaret: EN SVERIGEDEMOKRAT, FÖRSTÅS!

  Fel! Raseriet gällde – och gäller än idag – en professor i cellbiologi, Annica Dahlström, som ur olika, vetenskapliga källor kompilerat en bok, som hon kallade ”Könet sitter i hjärnan”. Den borde naturligtvis ha hetat ”Könet sitter i statens och genuspedagogernas hjärnor” eller något liknande. Men det gjorde den inte. Genus-Sverige råkade därmed i ett tillstånd som närmade sig ett mentalt sammanbrott.

  Publiceringen av en intervju med Annica Dahlström, som var tänkt att ingå i Norrbottensteaterns bok om jämställdhet (2005) stoppades av länsstyrelsen, som skulle stå för tryckkostnaderna:

  ”Vår svenska jämställdhetspolitik bygger på att vi är lika och socialiseras in i olika könsroller, sade Britt Marie Lugnet-Häggberg, jämställdhetsdirektör på Länsstyrelsen, i onsdagens DN. Annica Dahlström är särartsfeministisk och utgår från att pojkar och flickor är helt olika. Länsstyrelsen kan inte ge ut ett material med den uppfattningen.”

  Bland det hemskaste som Annica hade redogjort för var, att flickor och kvinnor i högre grad än pojkar och män var inställde på att vårda och omhänderta små barn och också – till allas stora belåtenhet – i största allmänhet hade en större omvårdnadsinstinkt och omvårdnadsförståelse än män. Det var helt naturligt, att flickor men inte pojkar ville leka med dockor och hade så varit lika länge som dockor tillverkats som barnleksaker. Att kvinnor gärna blev sjuksyrror och förskolepersonal men inte heterosexuella män.

  Mot detta reste sig inte bara en härskara av politiker, journalister och kvinnliga genusvetare utan också en mängd ”moderna” pappor och Kapten Klänningar av alla politiska schatteringar. Det var till exempel oförskämt att påstå att inte en pappa kunde vara en lika bra mamma för spädbarnet som en kvinna. Och lika intolerant (moraliskt dåligt) att hävda, att inte barn i enkönade äktenskap hade det mycket bättre än barn i könsförrädiska kärnfamiljer. Exempel på uttalanden i denna riktning skulle lätt kunna sammanställas till en bok med liten text, tjockare än Bibeln.

  Aftonbladet Wendela och många med henne förvrängde avsiktligt: Dahlström påstår att ”PAPPAN KAN SKADA BARNET”.

  SCHIMPANSFLICKOR BÄR OMKRING PÅ, VÅRDAR OCH LEKER MED PINNAR SOM MED SMÅ APUNGAR – SCHIMPANSPOJKAR ANVÄNDER PINNAR SOM VAPEN

  Detta är rön, som gjorts av amerikanska etologer i Kibale nationalpark i Uganda och som idag [= 21/12] återges i en mängd världstidningar. ”Young female chimps use sticks for play-mothering” lyder t.ex. en artikelrubrik i Los Angeles Times.

  ”Scientists studying the mammals in Uganda find distinct gender differences, with more than twice the number of females cradling sticks like babies than males.”

  ”Kahlenberg pointed to previous research showing that when presented with dolls or trucks, female chimps in captivity preferred the dolls and males went for the trucks. The males may have gravitated toward the trucks because they intuitively favor toys that allow more freedom of movement, she said.”

  Rönen finns också publicerade i nättidningen Current Biology.

  Redan idag har en ny Annica Dahlström-debatt blossat upp. Genusvetare Sverige runt protesterar: För få studerade schimpansflockar! Bara en slump! Det studerade beteendet är socialt vidarebefordrat inom flocken – bara sociala konstruktioner…”

 49. Kristian skriver:

  Nej! Inte Unga Forskare också!

  Minns ännu ”laser plus två speglar”, ”skumorm” och ”jodklocka” från UFs besök (tidigt 90-tal.)

 50. Sven-Ove Johansson skriver:

  Jag förstår faktiskt vad du menar. Jag såg en av bilderna på en blogg och tänke att, ja… Det gick lite hastigt. Det finns en gräns även för den svärta med vilken samtidsandans fantomer bör smädas även om jag tydligen inte i varje ögonblick inser detta…
  Så är jag då sämste ”kommentarsskribent”! Tänk att slå bottenrekord år 2011! Att ha blivit refuserad bland insändarspalterna under Herbert Tingstens tid på DN hade varit en sak… Men 2011… Hmm

  PS
  Du har väl inte elektrifierat hönsnäten?

 51. Jax skriver:

  Tanja, om ni unga forskare av båda könen verkligen bara tänkte på vetenskap när ni träffades så finns nog ett problem här….
  Men du behöver inte vända dig till RFSU för det. Det löser sig om vi gör steg 8 som vi varit inne på tidigare.

 52. Info skriver:

  MILJÖPARTIET KRÄVER: GENUSPEDAGOGER I STOCKHOLMS ALLA FÖRSKOLOR SAMT I GRUNDSKOLOR OCH GYMNASIESKOLOR

  ”För att uppnå jämställdhet behöver samhället bryta föreställningarna om vad som är manligt och kvinnligt, tycker Miljöpartiet som vill åtgärda det genom att placera så kallade genuspedagoger på samtliga förskolor i Stockholm. När man inte trodde att det kunde bli tramsigare så påminns man om att det är i Sverige 2011 vi lever, här och nu är ingenting omöjligt – bokstavligt talat.

  – Bristen på jämställdhet syns redan i förskolan – pojkar och flickor bemöts olika. En pojke som gillar rosa riskerar mobbing, tjejer som klättrar i träd kallas pojkflicka och pojkars språkutveckling begränsas genom att vuxna tilltalar pojkar och flickor olika. Därför behövs tidiga satsningar. Politiken ska skapa förutsättningar för ett samhälle där vi utgår från individ och inte förlegade föreställningar om kön, säger Per Bolund (MP), oppositionsborgarråd Stockholms stad.

  – Miljöpartiet vill ha utbildade genuspedagoger i Stockholms alla förskolor. Det är en viktig satsning för att ge alla barn samma möjligheter tidigt i livet. Viktigt är att föräldrarna görs delaktiga i arbetet. I den gröna budgeten för Stockholm stad satsar vi sju miljoner på genuspedagoger i förskolan och fem miljoner på genuspedagoger i grundskola och gymnasium, säger Per Bolund (MP).”

  http://svenssonsfortvivlan.blogspot.com/2011/03/miljopartiet-genuspedagoger-i.html

  Månd. 14. mars 2011.

 53. Galne Gunnar skriver:

  CITAT #1:

  ”Tror man att vi medborgare, svenskar som invandrare, är helt dumma i huvudet?

  CITAT #2:

  ”Kanske man kan ta hjälp av RFSU, som för övrigt just uppmärksammat forskning om att motstånd mot kvinnlig könsstympning är att ses som ett utslag av rasism.

  😉

 54. Viktoria Larsson skriver:

  Hej Tanja! Min stora uppskattning av din blogg, för smarthet och humor. Visste du att milöjpartiets i Stockholm senaste förslag är en genuspedagog på varje dagis. Hur ska detta sluta, jag får ångest när jag tänker på att jag häromdagen läste en icke genuscertifierad bok för mitt barnbarn. Bonden beskrevs som man och kvinnan var bara ”bondens fru”. I en genuscertifierad barnbok skulle det ju varit tvärtom, bonden=kvinnan och mannen=bondens man…, alternativt bondens kvinna om de varit lesbiska, eller ja, du vet…om det nu är 3 eller 8 kön det finns, jag har inte riktigt fattat det, det är ju viktigt inte bara med genusperspektiv utan också att bryta heteronormativiteten…
  Det är så lätt att förvirra sig. Men min svärdotter berättade något mycket märkligt för mig. Tills barnbarnet var 1 år var hon (förskolepedagog men med förmåga till självständigt tänkande, dom finns…) noga med att lille Gossen skulle få både dockor o bilar att leka med. Men vid ca ett års ålder gick hon och en väninna på promenad med sina barn, väninnans barn är en flicka, jämngammal med G. Så kom de till en stor byggarbetsplats, lille G ville inte därifrån och ögonen stirrade stort på alla grävskopor, traktorer o vad det nu kallas, medan väninnans lilla flicka var totalt ointresserad. Om nu föräldrar nödvändigtvis måste ut på promenad med sina barnvagnar, så är det väl inte för mycket begärt att man får en genuspedagog med sig, som kan hantera sådana förskräckliga situationer som den med grävskoporna.

 55. ulle skriver:

  Till surkart : sorry; var lite otydlig här. Det vi talade om tidigare är ju möjligt att de biologiska föregångnarna till det som sedan skulle ta emot den inkarnerade människoanden är gamla, ja.
  Märk väl; begreppet ”ondska” är inte biologisk och kan inte knytas till de biologiska föregångare som sedan utvecklades till de kroppar som mottog människoanden. ”Ondska” är endast knutet till anden och, i männsikans fall, det fria valet, dessutom.

 56. Viktoria Larsson skriver:

  P.S. Kanske är Newtons andra lag tillämpbar på genusmaffian, ett föremål strävar efter att behålla storlek och riktning på den rörelse den en gång fått. Om jag minns rätt…Apropå det du skrev om patienter i likformig rörelse…Eller är kanske vårdcentralen något slags kraftfält som saktar upp tiden? Eller är det patienterna som är kraftfältet?

 57. Leif skriver:

  Saxat från Miljöpartiet: ”För att uppnå jämställdhet behöver samhället bryta föreställningarna om vad som är manligt och kvinnligt tidigt. Därför är förskolan en mycket viktig plats som måste ge alla barn samma förutsättningar och möjligheter. Ojämlikheten trycker in barn i trånga mallar utifrån vuxnas föreställningar om hur män och kvinnor ska vara.”

  http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/genuspedagoger-i-stockholms-alla-foerskolor-592338

  Jag röstade på dem förra seklet, så länge se´n det känns…
  Det är en glädje för en gammal lärare att läsa din blogg. Vi tillhör ju ett utrotningshotat släkte, vi manliga ma/no-lärare på högstadiet. Gammal förresten, jag har nått mitten med lika många terminer bakom mig som framför mig om inte statsmakterna tvingar mig att jobba längre för att rädda välfärden…

  Men alltså, var började genushysterin? Med en knasig socialdemokrat och hennes norska protegé? Eller handlar det om att man som politiker hela tiden måste hitta på nå´t för att motivera sin position vid köttgrytorna?

 58. mach skriver:

  Stig Olsson, ja du har helt rätt i att C14 metoden endast kan användas till att datera kolhaltigt material upp till drygt 50000 år. Detta på grund av att halveringstiden är 5730 år.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Radiocarbon_dating

 59. James skriver:

  HJÄLP JAG BLIR FÖRTVIVLAD ÖVER VANSINNET I DETTA LAND,
  MIN DOTTER FYLLER 13 IDAG JAG FÅR GLÄDJAS ÅT DETTA OCH FÖRSÖKA ATT GLÖMMA SÖNDERFALLET I SVERIGE, JUST FOR A DAY

 60. QED skriver:

  Artikel av fd ledamot i DEJA

  ”Skolan behöver fler genusmän, inte cowboys”

  ”I min fantasi ser jag den nya moderna mannen gå ut på stäppen i solnedgången och säga: – ”Vilda Västern är ej som förut”…iklädd en prinsesskjol.”

  http://www.newsmill.se/artikel/2011/03/16/skolan-beh-ver-fler-genusm-n-inte-cowboys

 61. Fredrik skriver:

  @Leif, bra fråga. Ursprunget till vansinnet kommer från kommunisterna, som efter murens fall (utom Ohly) förstod att kommunism var ute. Så de behövde en ny troslära att tvinga på folk, och fastnade för feminismen. Gudrun Schyman och alla inkvoterade dårkärringar till professorer legitimerade det hela, så att alla i 7 -klövern tror att feminism är en röstmagnet. Att större delen av svenska folket föraktar hela cirkusen (inkl många kvinnor), har de ännu inte förstått.

 62. Johan skriver:

  Hejsan!

  Tack till Tanja Bergqvist för en imponerande kombination av intelligens, humor och kreativitet.

  Tre ingredienser vi ser alltför lite av i Genus-sverige.

  – – –

  Detta med genusdebatten och feminismen har satt en del myror i mitt huvud. Så till den grad att jag såg ingen annan lösning än att ringa upp några genusforskare idag.

  Jag talade med tre stycken damer som alla efter en liten stund blev ganska lågt ställda till min ärliga vilja att förstå.

  Jag frågade när problemet började (med en hemsk ”könsmaktsfördelning” osv.). Var det för 50 år sedan? Var det på 200-talet? Var det kanske för 15000 år sedan? På detta fick jag inget svar – frågan var mycket dum ansågs det.

  Jag frågade om det var viktigt att få in fler kvinnor inom juridiken. På den frågan fick jag ett tydligt JA. När jag frågade ”varför” uppstod ett slags vakum och de sa att kvinnor har speciella erfarenheter som var värdefulla. Min följdfråga då blev självklart: ”vilka erfarenheter är det du avser?”. Detta ville man inte säga till mig.

  Jag upplevde att det inte uppskattades att jag ställde frågor som gick djupare än redan existerande politiskt korrekta slogans. Jag fick en känsla av att ifrågasättande inte alls var bra.

  Eftersom jag strax före samtalet läst en intressant artikel om sekter och vad som var utmärkande för dessa tog jag mod till mig och frågade om det inom genus-branschen och feminismen kanske fanns sektliknande sätt att tänka och verka i och med att ”ifrågasätt inte” är just ett av de klassiska tecknen på sekter. Som svar fick jag bara ett muttrande.

  Eftersom nu stämningen var ganska låg tänkte jag att jag inget har att förlora på att förfråga mig om genusprofessorn Tiina Rosenbergs medverkan på promoveringsfestligheterna på Lunds Universitet för ett par år sedan.

  Under middagen sjöng en harmlös grupp studentspexare sin underhållande visa om ”Folkets Rättigheter”. Detta blev för mycket för genusprofessorn som gick upp mot scenen och skrek ”fuck you” ”fuck you” ”fuck you” (tre gånger).

  http://www.sydsvenskan.se/lund/article330063/Rasande-professor-skallde-ut-artister-pa-promoveringsmiddag.html

  Studentspexarna – som med sitt lustiga uppsåt lika gärna kunde lämnat landet i djup depression repade sig dock och skrev en ny visa som verkligen är riktigt bra:

  När jag i telefon till ett av genusproffsen sa att inget är väl så känsligt att man inte kan skämta lite så hade jag fel. ”jag tycker inte om skämt som går nedåt – däremot tycker jag om skämt som tar uppåt” blir jag då informerad om.

  Jag frågar då om hon liknar studentsångarnas skämt om Tiina Rosenberg med att det skulle vara lika illa som om man skulle skämta om t.ex. färgade el likn. Ja,så illa var det sa hon.

  Jag hade ingen aning om att genusforskande kvinnor i Sverige resonerade så här.

  – – –

  Mina erfarenheter idag av dessa feministiska genusforskande kvinnor (arga, sura och misstänksamma som om avslöjandet av någon hemlighet var nära) gjorde mig både förvirrad och lite ledsen. Jag trodde ju att det mest var en massa prat och fördomar, men när jag beslutade mig ta reda på hur det verkligen var och förhöll sig sänkte sig ett slags dysters mörker i min från början så glada och nyfikna själ.

  Innan samtalen avslutades frågade jag om det kanske hade med pengar och makt att göra? Ville man ha pengar? Eller vad? Ja, jag fick ett lätt medgivande ”ja, pengar är ju viktigt”.

  – – –

  Sammanslaget är mitt intryck att det är något konstigt och ”sjukt” över detta och att den svenska regeringen borde ingripa. Men det är väl det den redan gjort kanske? Och möjliggjort all denna galensskap…?

  Jag har mycket mer att säga i denna fråga men mitt inlägg har redan blivit alltför långt…

  Avslutningsvis: tänk om folk i allmänhet går på allt det här?

  Johan

 63. Peter skriver:

  @QED: Genusmannen, eller fjollan från humaniora, som jag brukar säga. Fjollan från humaniora känns i första hand igen genom en kroppsbyggnad som mest påminner om vristen på en gråsparv och på den tvärrandiga tröjan. Under utbildningen har han lärt sig tre ord: struktur, normativitet och kontext, vilka han brukar som en besatt. Han är också djupt bevandrad i kritiskt tänkande, men har samtidigt aldrig funderat på att ifrågasätta någon av trossatserna som förekommer i kurslitteraturen eller som mer eller mindre kvalificerade lärare predikar.

 64. hpx83 skriver:

  Visst är det fantastiskt att få vara publik när ett helt samhälle begår kollektivt självmord? Skymning över västerlandet, verkar det som ….

 65. Fredrik skriver:

  DNs ledarsida kommer ut till försvar för semle-apartheid:

  http://www.dn.se/ledare/signerat/i-graddfilen-rattvisepanik-om-flicksemlor

  Snart i ett dagis nära dig!

  Världen blir bara konstiga och konstigare :/

 66. […] även Pelle Billings och Tanja Bergkvists tankar på detta och relaterade ämnen. Missa inte GenusLeaks. Postat i Genus, Jämställdhet […]

 67. Josef Boberg skriver:

  Det är ju själve faen att det skall ta sådan jävla tid att få till det fulländade storebrorssamhället – så att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – kan börja med att lita på staten ! – för under väntetiden har Wi ju ett rent helvete, tyvärr tyvärr… 😥

 68. Pelle skriver:

  Har precis hittat Erik & dig & vill bara tacka för era fantastiska bloggar. Ni är verkligen ljuset i tunneln för en ”gammal” man! Man känner ju hjärtattacken komma närmare för varje gång man öppnar en tidning eller kollar en nyhetssajt… skönt att inte vara ensam! Alltså inte om hjärtattacken, den kan jag vara ensam om! Skitsamma ni fattar… Tack!

 69. Johan skriver:

  Det är mycket viktigt att vi diskuterar på olika sätt.

  En sak som dock är mycket bidragande till fördumningen är att de fördummande myndighetspersoner och regeringspersoner som har inflytande på fördumningen sitter tämligen ostörda.

  De umgås bara med varandra och där upplever de ett mysigt välmående i och med att de applåderar varandra för de nya dumheter de kommer på.

  En lite dum idé får en liten snäll uppmuntrande applåd. En jättedum idé får en jättestor applåd osv.

  FÖRSLAG
  Ring upp dessa offentliga personer som gör sitt land en sådan otjänst och luras! Spela gärna in dem. Citera dem i bloggar. Exponera dem på ett korrekt och vetenskapligt sätt. Fråga dem vad exakt de menar och varför de kommit fram till det de säger de kommit fram till. Kräv tydliga svar och acceptera inte att de rabblar inlärt politiskt korrekt svammel.

  Ur detta kommer nämligen mer dumhet att komma fram. men den åskådliggörs ofta på bästa sätt genom att de själva får säga dumheterna.

  Denna dumhet kan då exponeras och de kommer efter att de blivit arga att uppleva skam och genans.

  Det är endast monetära förluster samt skam och genans som får dessa personer att ändra sig.

  Ofta saknar de gott omdöme och stil för att hyfs och fason ska få dem att resonera förnuftigt.

  Just nu tjänar de mer pengar ju dummare saker de tar sig till.

  Och i och med att de inte konfronteras med en sund verklighet får de heller inte uppleva den så hälsosamma skam-känslan. Detta kan engagerade och strukturerade människor motverka genom att kontakta dessa förirrade själar via telefon och ställa frågor och sedan förmedla resultaten.

  Vad tror ni om denna vinkling (på eländet)?

  Johan

 70. Galne Gunnar skriver:

  Info:

  Tack, intressant läsning!

 71. Galne Gunnar skriver:

  Här har vi en bloggare som propagerar för att religion (islam) ska få legitimitet som politisk ideologi, med samma status som övriga politiska ideologier:

  http://www.sunar.se/2011/03/16/hor-religionen-hemma-pa-den-politiska-arenan/

  Det här är en tydlig varningssignal och en indikator på vartåt det barkar; ett direkt resultat av massinvandringen, och det är exakt det som SD har varnat för. Med en fortsatt massinvandring, så befarar jag att den här typen av röster kommer att bli allt fler vad det lider…

 72. Galne Gunnar skriver:

  Lite felformulerat av mig här ovan ser jag, angående ”samma status som övriga politiska ideologier”.

  Han tycker kort och gott att religiösa idéer ska ha rätt att lyftas fram i det politiska samtalet, som vilka andra politiska idéer som helst.

  Läs hans blogginlägg ovan.

 73. QED skriver:

  Nytt jämställdhetsprojekt (genusprojekt) finansierat av DEJA

  ”För en jämställd forskarutbildning”:

  http://www.sfs.se/gendr

  Akronymen är GenDr vilket ger dåliga vibbar när man uttalar det.

  Invigning på måndag 21/3 i Göteborg:

  http://www.sfs.se/sv/node/1794

 74. Galne Gunnar skriver:

  Jimmie Åkesson (SD) vs Fredrik Reinfeldt (M) – Om illegala invandrare (17 mars 2011):

 75. mach skriver:

  QED tack för länken till GenDr! Skrämmande läsning. Kollade igenom snabbt och insåg att här finns massr av genuspropaganda och dito floskler. Symboliken under ”Du som är…” är väldigt talande. Kvinnor avbildas i grön färg medan resten (som ju förståss är män) avbildas med hatt och i svart färg. Offermentaliteten talar sitt tydliga språk här också. Borde kanske gå på invigningen och ställa lite kritiska frågor 🙂

 76. jocke i baren skriver:

  Hej Tanja!
  Har precis sett Let’s dance.
  Jag noterade att dommarna gav Frank Andersson ett gott betyg och nämnde hans ”manlighet” som en positiv egenskap i dansen. Även de andra deltagarna (kvinliga) fick positiva omdömen för sin kvinlighet.
  Dessa uttalanden måste ha ”skurit” i öronen på genusmaffian.
  Det är märkligt att inte någon genuspolis har kritiserat detta program. Let’s dance bejakar kvinnlig och manlighet.
  Undrar hus en genuspedagog ställer sig till dans?

 77. QED skriver:

  Först får socialdemokraterna en ledare med mustasch.

  Nu föreslår tillträdande partisekreteraren skoluniform.

  Var skall detta sluta ?

  http://www.expressen.se/nyheter/1.2371136/skoluniform-om-carin-jamtin-far-bestamma

 78. Nordbo skriver:

  Den här är värd att se. Ingrid Carlqvist är en modig kvinna:

 79. Josef Boberg skriver:

  ”Nu föreslår tillträdande partisekreteraren skoluniform. Var skall detta sluta ?

  QED – det ultimat GalenPanniga (folkrättsligt sett) kommer först – och sen kommer folkets Buddhaupplysning per automatik – förr eller senare. 🙄

 80. Josef Boberg skriver:

  Vilka är de enda som kan bringa ordning i kaos ? Wåra mer eller mindre folkkära PyramidMaktHavare och deras medlöpare – eller Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna ❓

 81. krakel skriver:

  Bryt är verkligen fantastiskt roligt (den här kan också användas till att räkna ut intersektionella offerpoäng):

  ett test som är taget från rfsl-ungdoms metodmaterial BRYT!

  GÅ ETT STEG FRAM OM PÅSTÅENDET STÄMMER IN PÅ DIN ROLL:

  Mina högtider har en röd siffra i almanackan.

  Jag har aldrig varit med om att någon har frågat om jag är kille eller tjej.

  Jag behöver inte snåla i slutet av månaden.

  Ingen har förklarat mitt humör med att jag har mens.

  Jag är inte orolig för min framtid.

  Min jobbansökan har aldrig blivit bortsorterad för att jag har ett konstigt namn.

  Jag känner att mitt språk, min religion och min kultur respekteras i samhället som jag lever i.

  Jag är inte rädd för att stoppas av polisen.

  Jag kan köpa hudfärgade plåster som liknar min hudfärg.

  Jag har aldrig blivit kallad något nedsättande på grund av min sexuella läggning eller mitt könsuttryck.

  Jag kan gå och simma på offentliga simhallar utan att ägna en tanke åt vilket omklädningsrum jag ska använda.

  Jag kan välja att arbeta med vad jag vill.

  Jag har aldrig varit med om att folk har kastat skeptiska blickar åt mitt håll när jag har gått på stan.

  Ingen har frågat mig var i världen jag kommer ifrån egentligen.

  Folk antar att jag är bra på datorer, bara på grund av mitt kön.

  Jag har inte haft några ekonomiska svårigheter.

  Jag har ett EU-pass.

  Jag kommer in i en byggnad utan problem, även om det är trappor upp till dörren.

  Jag har aldrig skämts för mitt hem eller mina kläder.

  Ingen skulle ifrågasätta min lämplighet att vara förälder.

  Jag känner att människor lyssnar på mig och tar mina åsikter på allvar.

  Jag kan besöka myndigheter utan att ha med en tolk.

  Jag kan gå hand i hand på stan med den jag älskar utan att få konstiga blickar.

  Varje dag kan jag läsa i tidningen om framgångsrika människor med samma hudfärg som jag själv.

  Om jag var på besök i riksdagen skulle folk ta mig för en riksdagsledamot.

  Jag behöver inte leta extrapriser när jag handlar mat.

  Mina föräldrar och lärare har fått mig att känna att jag kan bli vad jag vill.

  Jag känner mig sällan rädd när jag är ute på stan om kvällarna.

  Det är lätt att få tag på information på mitt förstaspråk.

  Ingen har kallat mig för lilla gumman.

  Jag är inte på min vakt när jag går förbi en grupp män sent på kvällen.

  Jag har aldrig varit orolig för att min lön är lägre än mina kollegors bara på grund av mitt kön.

  Jag har aldrig behövt berätta för mina släktingar vilken sexuell läggning jag har.

 82. QED skriver:

  Hakelius om att skicka JAS till Libyen. 🙂

  ”Och förresten

  … undrar jag vad det är som gör folkpartister särskilt uppspelta av tanken att dra in Sverige i krig. Har tvåhundra år av mesig fred gjort dem rastlösa? Tittar de för mycket på Hollywoodfilm? Eller är det bara en kompensation för årtionden av torrlagda landsmöten med nattlånga debatter om pappamånader? Något för en sociolog att bita i.”

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/johanhakelius/article12769802.ab

 83. familjekampanjen skriver:

  Läget i Sverige och utvecklingen dit, har klart visat, att svenska folket snabbt skulle ha blivit mycket godare – bättre – nazister än tyskarna själva. Så lätt som vi snabbt inordnar oss under den ena dumheten efter den andra från nomenklaturan. Och anammar det Storebrors Nyspråk, som avses skyla över det dumma i dumheterna och övergreppen på tankens frihet och – vissa Mänskliga Rättigheter – i vårt land.

 84. Galne Gunnar skriver:

  Kulturmarxistiska Miljöpartiet: Alla dagis ska vara genusdagis:

  http://www.friatider.se/miljopartiet-alla-dagis-ska-vara-genusdagis

 85. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, ja de flesta dagis har ju någon genuspedagog numera antar jag. Men det kan aldrig bli tillräckligt :-).

  QED, intressant är också ”Går det åt pipan kommer samtliga inblandade att skylla på västvärlden: Ett väst som inte ingriper är cyniska rasister. Ett väst som ingriper är rasistiska korstågsfarare.” Precis så är det.

  Intressant om GenDr, som om inte doktorander har fullt upp ändå. Det blir väl genusdoktoranderna som kommer att hålla i allt antar jag. Kan ju bli en del av deras forskning f.ö. – att övervaka andra doktoranders verksamhet ur ett genusperspektiv…

 86. Johanna skriver:

  Förslag till genusprojekt

  Fem miljoner för att undersöka hur högerhandsregeln för vektormultiplikation framställs i matematik- och fysiköcker och hur det leder till en könkodning av ämnena. Handen hålls nästan som när små pojkar leker att de skjuter varandra vilket automatiskt måste leda till en manlig könskodning av ämnet.

  Vad tycker ni, ska jag utveckla det och skicka in till Vetenskapsrådet?

 87. Info skriver:

  ATT SKAPA GENUS ENL. U LÄNS LÄNSSTYRELSE

  Här har vi alltså en länsstyrelse, som har svalt hela det genusschamanistiska manifestet med hull och hår:

  http://www.jamstalldskola.se/vad-ar-jamstalldhet/genus-genusteori.shtml

  Länsstyrelsen i Västmanlands län, alltså. Kan inte bero på annat än att den – liksom andra länsstyrelser – fått en genushypnotiserad ”jämställdhetsdirektör” på halsen.

  ”Är du intresserade [= intresserad] av [att] läsa mer om genusforskning, kan du söka på Vetenskapsrådets webbplats eller på Nationella sekretariatet för genusforsknings webbplats. – – –
  Vi skapar genus ständigt, varje dag, varje minut. Uppdelning i kvinnligt och manligt är en mycket stark kategorisering, som vi alla gör, oftast utan att vara medvetna om det. Vi kan alltså utgå från att genus skapas i förskola och skola, frågan blir om det resulterar i en ojämställd eller jämställd verksamhet. Eftersom genus hela tiden skapas av barn, elever och pedagoger tillsammans, kan vi självklart skapa genus som leder till jämställdhet. – – –

  YVONNE HIRDMAN är professor i historia och har i sin forskning beskrivet hur vi skapar olika, osynliga regler normer, seder, förväntningar om manligt och kvinnligt i vårt samhället [= samhälle], ett genuskontrakt.”

  De bokstavstroende muslimerna har sin koran. De bokstavstroende rabiatfeministerna har sin Yvonne Hirdman. I vilkens heliga skrifter inte ett enda kommatecken får ifrågasättas.

  Den som så gör är en BIOLOGIST.

 88. Josef Boberg skriver:

  Familjekampanjen – andra världskriget startades i en demokrati och drevs av demokratier.

  ”Många typer av styrelseformer har prövats och kommer att prövas i denna värld av synd och bedrövelse. Ingen påstår att demokrati är perfekt eller allsmäktigt. Det har sagts att demokrati är den sämsta styrelseformen som har prövats, bortsett från alla de övriga formerna som prövats genom tiderna.”
  – sagt av Winston Churchill

 89. Cavatus skriver:

  Apropå kursen i att anpassa sig till invandrares motvilja till att betala och lyda order, har bloggaren och psykologen Maj Grandmo skrivit bra om det:

  http://www.majgrandmo.com/2011/03/mangkulturell-vard.html

 90. […] roligt! Kanske var en reaktion på min förra krönika ”Sjukt i sjukvården” om mångkulturell utbildning i tidpassning (!)  eller någon av de andra. Tänk om man hade kunnat […]

 91. […] av använt kärnbränsle,  Genusvetare förvirrar barnen SVD, Trumpeten som genussymbol i SVD,   Fördumningskulmen: mångkulturell utbildning i tidpassning,  Kommunal genushjärntvätt – iiinte 80 miljoner […]

 92. Magdalena skriver:

  Delar av texten om fördumning fick mig att tänka på när alla för många år sen gjorde sig lustiga över en avhandling om badrum (tror jag det var). Alla eggar varandra, få har närmare studerat vad det är man dryper ironier över.

  ”Hur kan man problematisera … i tre år?”

  Jodå. ”Inses lätt”, som det brukar stå i matematiska härledningar: Naturligtvis kan inte alla barnskötare eller undersköterskor eller receptionister gå på kurs samtidigt.
  Att ”utbilda personalen under tre år” kan (och brukar) betyda att alla i personalen inom tre år ska ha genomgått samtliga moment i en oftast ganska begränsad utbildningssatsning.

  Det kan krävas en del list och uppfinningsrikedom för att åstadkomma detta, i en stor personalstyrka, i en slimmad organisation med sparkrav på sig. Även de som är barnlediga eller långtidssjuka, de som inte är intresserade av att lära nytt, och de som har en kämpig vardag och svårt att ens orka med jobbet.

  Min egen erfarenhet av missförstånd och trassel säger mig att det nog kan löna sig med en utbildningssatsning om skiftande kulturella koder och tankemönster och liknande.

  För övrigt anser jag inte att skoluniform – i någon form – är en så himla dum idé.
  Men det är det tydligen här :).
  Då kanske ingen sagt precis detsamma som jag, fast tråden är uråldrig!

 93. Magdalena skriver:

  Justering: ”…Även de som är barnlediga eller långtidssjuka ska ju med, och de som inte är…”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: