Freedomfest – alla föredrag!

Nu är alla föreläsningar uppe från lördagen. Ni kan se presentationer (bilder mm) till några av föredragen längst ner HÄR (tex mitt – klicka på ”hämta din bilaga genom att klicka här” för att se bilder och citat):

79 Responses to Freedomfest – alla föredrag!

 1. Tanja Bergkvist skriver:

  Pinsamt att se sig själv sådär :-), usch, nåja bra jag genomförde det ändå med tanke på opererad katt och min egen halsfluss, fick improvisera kring bilderna jag gjort. Men jag måste nog undersöka hur man håller föredrag i annat ämne än matematik… eller ha tid att förbereda mer nästa gång.

  På tal om det, jag tog ju upp genomgången av skolans gymnasieböcker i fysik, ”Genus och text” (Skolverket, rapport författad av rektorn för Södertörns högskola och rekomenderad litteratur för lärarutbildare – godnatt Sverige 🙂 ): http://www.skolverket.se/publikationer?id=590

  * ”En jämställd skola arbetar utifrån en respekt för elevens egen livsvärld och världsbild, och en demokratisk undervisning kan då inte handla om att ersätta elevens ”vardagsförståelse” med en ”vetenskaplig” sådan. Enligt Sundgren (1996 s.31) måste det uppstå en dialog för att inte skolan skall utöva symboliskt våld på eleverna genom att påtvinga en given mening.” (sid 7)

  * ”Faktabaserad, objektiv kunskap utgör vad man i ett feministiskt perspektiv brukar kategorisera som ”manlig” kunskap. Kravet på objektivitet anses ofta utgöra själva grundkriteriet för vetenskaplighet.” (sid 59)

  * ”Påbjudandet av snäv kunskap med en given mening är inte förenlig med skolans jämställdhetssträvanden. (sid 64)

  * ”En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort.”

  * ”Sylvia Benckert (1997) menar att fysiken som universitetsämne eftersträvar en opersonlig renhet, och en strävan att framstå som höjd över och fri från mänskliga önskningar, och att just denna skenbara opersonlighet och könlöshet är knuten till föreställningar om maskulinitet, vilket bidrar till att göra fysiken ointressant för flickorna. (sid 16).

  * ”Man kan, med Sundgren (1996, s. 86ff), ifrågasätta denna tradition som insisterar på förmedlandet av vetenskapliga begrepp och deras tolkningsföreträde, samtidigt som den invaderar vardagsförståelsen genom att också lägga beslag på vardagliga begrepp och ge dem tolkningsföreträde, som t.ex. kraft.” (sid 24)

  * Sid 24: ”Föreställningen om det vetenskapliga tänkandets självklara överhöghet rimmar illa med jämställdhets- och demokratiidealen… Om man inte uppmärksammar detta riskerar man att göra missvisande bedömningar. T.e.x genom att oreflekterat utgå från att ett vetenskapligt tänkande är mer rationellt och därför borde ersätta ett vardagstänkande.”

  Sid 18: Samtidigt kan vi konstatera att en kontextualisering är problematisk eftersom den inte kan motsvara alla föreställningsvärldar”

  Och här utvidgar man genusperspektivet till ett sk mångfaldsperspektiv:

  Sid 24-26: För en person som aldrig har kommit i kontakt med det engelska tedrickandet kan det verka förvirrande att ha just te som exempel… Att naturvetenskapen är formulerad inom den västerländska kulturen kan innebära problem för dem som tillhör en annan kultur. För dem kan naturvetenskapens värden och läromedlens formuleringar uppfattas som en kritik eller attack mot den egna kulturen. Även inom den västerländska kulturen kan naturvetenskapen tolkas som en subkultur emedan många elever måste överskrida kulturella barriärer när de försöker hantera den naturvetenskapliga subkulturen.” (sid 24 & 26).

  Osv osv. Se fler detaljer här för den som missat detta fullständiga vansinne:

  1. https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/11/genusvaldet-intar-sodertorns-hogskola/

  2. https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/28/von-wright-och-tekoppen/

 2. Tanja Bergkvist skriver:

  Tänkte bara uppge några källor:

  JÄMI och könsbyten på bestick: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/08/21/145-miljoner-for-konsbyten-pa-bestick-och-genusbanker-i-svenska-skolor/

  JÄMI och de kommunanställda: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/11/14/iiiinte-80-miljoner-till/

  Jag vet att jag är lite hård mot genusmaffian genom att ta upp vad som pågår på detaljnivå, men det är ju faktsiskt krigstider och fördumningsindustrin är ett hot mot oss alla.

  Här är de andra källorna: https://tanjabergkvist.wordpress.com/alla-inlagg/

  Måste göra min blogg till en bok snart…

 3. Tanja Bergkvist skriver:

  Varifrån kommer genusvansinnet? https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/20/varifran-kommer-genusvansinnet/

  Genusvetenskapen – en krigsmaskin: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/10/18/genusvetenskap-en-krigsmaskin/

  Där står också om citatet från : ”Excellenssatsningarna och elitiseringen av högre utbildning korresponderar inte med jämlikhets- och jämställdhetssträvandena inom akademin” och att man efterlyser nya feministiska metoder för att ”kritiskt belysa elit och excellens inom akademin” (enligt Solveig Bergman, föreståndare för Nikk – ett ”tvärnordiskt kunskapscentrum för könsforskning och jämställdhet” finansierat av Nordiska Ministerrådet).

  Man tycks dock inte ha problem med sina egna tre stora excellenssatsningar i genus finansierade av VR, eller ska man söka pengar för att undersöka även sina egna excellensmiljöer ur ett genusperspektiv? Se här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/20/varifran-kommer-genusvansinnet/ och inte heller det transdisciplinära transnationella genusexcellenscentrum som ska börja byggas snart. Men man kanske har kommit att inse att denna elitisering av genusforskningen kan leda till en HIERARKI mellan genusforskarna själva, där vissa är galnare än de andra :-). Och så kan det väl inte vara på ett jämställt universitet? Man får helt enkelt kritiskt belysa sin egen excellens, VR kan nog betala för det också.

  Se nyhetsbrevet Genusperspektiv http://www.genus.se/digitalAssets/1283/1283646_genusperspektiv4_09.pdf under ”Får jämställdhet plats på framtidens universitet?” (sid 4 i pdf:en)

 4. Magnus skriver:

  Jag har inte kollat videon än men jag var på plats och jag tycker du gjorde ett extremt bra föredrag. Som en röd tråd går, som jag utan tvekan uppfattar det, din personliga sanningslidelse, din strikta logik kombinerat med ett mycket gott omdöme samt en härligt uppfriskande energi.

  Efter att ha läst teknisk fysik stöder jag till fullo, som jag uppfattar det, din hängivenhet till den vetenskapliga metoden. Att konfronteras med genuskyrkans anspråk på vetenskaplighet och ännu värre dess genomslag på alla områden i högskola, media och politisk teori och praktik kan inte sammanfattas med något mer träffande än ”fördumningsindustri”.

  Att med min personlighet, utbildning och genuint intresse för samhällsfrågor om och om igen konfronteras med fördumningsindustrin är genuint ledsamt. Jag upplever mig blötas ned av oceanen av fördumning som, trots att jag naivt tror det inte är möjligt, svämmar över om och om igen. Till viss del har jag vant mig men det har ett pris, ett inslag av allienation. Därför är det en lisa för själen att lyssna på någon som vadat ned i oceanen, grabbat tag i några av dess smutsiga kloaktillflöden, simmat upp igen och visat upp dess smutsiga byk för oss. Och som gjort det av ren sanningslidelse. Det är vackert.

  Jag trodde bättre om demokrations förmåga att odla samhälleligt förnuft, numera håller jag med den där killen som hade en mer pragmatisk och illusionslös syn -”demokrati är den sämsta styrelseformen, bortsett från alla andra”.

  Jag tror det är svårt att få till någon förändring så länge som den ekonomiska tillväxten är god. Majoriteten av människor fokuserar på andra ting än att ge sig på fördumningsindustrin, den är inte tillräckligt störande och då är det enklare att vända sig bort. Folk påverkas och vänjer sig, fördumningsindustrin har flyttat fram sina gränser.

  Vill man seriöst göra något åt saken måste ren propaganda på bred front användas. Propaganda låter illa men genuskyrkans budskap är just propaganda och dessutom finansierad via skatten.

  Starta en ”sladderblaskan” enligt kvällstidningskoncept som distribueras nationellt tillsammans med de två övriga kvällstidningarna. Majoriteten artiklar som aftonbladet/expressen men en mindre del skall ägna sig åt att granska fördumningsindustrin. T.ex granska en feministkolumn från en kvällstidning dagen innan. Ge en så objektiv bild av verkligheten, visa vad som skrevs i feministkolumen och visa på diffen mellan verkligheten och vinklingen/beskärningen från feministen. Slutligen fråga varför feministen släppts fram för att ge denna bild i nationell media, vad ligger bakom fördumningsartikeln. Var konsekvent i att konstatera fördumning pågår samt efter ett antal granskningar av feministartiklar konstatera behovet av att granska feministerna personligen och i förlängningen feministernas uppdragsgivare.

  Starta artikelserien ”Sladderblaskan på din sida- vi granskar fördumningsindustrin”.

  Starta uppropet ”Vi stödjer förnuft”

  Detta går ju att bygga ut på massor av sätt med TV osv.

  Finansiering? Vi kan fråga Stefan Persson*. Stefan rädda ditt land!

  (*Stefan har inte godkänt att bli omnämnd i detta sammanhang)

 5. Josef Boberg skriver:

  Tanja – jag har just kollat videon med Dig – och jag tycker att Du var briljant i Ditt framförande. Fanns det någon där som ens försökte att ifrågasätta Dig ❓

 6. Anders skriver:

  Bra att du tar upp detta!

  Tyvärr (eller inte, beroende på hur man ser det), har jag inte haft den tvivelaktiga förmånen att ha någon genuscoach eller dylikt på min arbetsplats, men den dagen det inträffar kan jag nu tack vare dig och den fakta du presenterar här på bloggen, ifrågasätta och slå hål på deras argumentering, och avfärda deras struntprat.

  Jag kan dessutom påpeka de typiska exemplen på härskarteknik som de allt som oftast verkar använda sig av för att tysta kritiken, något som de själva oftast påstår sig vara helt emot (åtminstonde så länge härskarteknik nämns i samband med maskulinitet), men som de gärna verkar använda sig flitigt av så länge det gagnar dem själva…..

  Kan du ge mina barn också privatlektioner? 😉

  Kramar
  /Anders

 7. Pelle Andersson skriver:

  Var inne och snurrade lite i den akademiska världen. Upptäckte snart att det var bättre i byggsvängen. Är väl den enda sektor snart där man slipper sånt skit. Skulle vilja se en genuspedagog komma in i en byggbod och börja sitt trams. Det hade varit underhållande.

 8. Steffo skriver:

  Första gången jag hörde dig tala och jag tycker att du gjorde det riktigt bra. Kul att du lagt upp länkarna oxå. Har väntat på dem. Har sett tre av föreläsningarna än så länge (förutom din, även den med hax och föreläsningen om hemundervisning) och alla tre har varit beroendeframkallande bra (trist bara att de går ut över det skolarbete som jag egentligen borde lägga min tid på :).

  Nåväl. Jag tycker mig se ett tydligt samband mellan det som du och det som Jonas Himmelstrand pratar om. Två fall där staten tvingar på sin ideologiska vilja på medborgarna. I båda fallen är det främst barnen man riktar in sig på och i båda fallen visar regeringen med all önskvärd tydlighet att man anser det är viktigare att styra dessa människor i en viss ideologisk riktning än att ägna sig åt den kärnverksamhet som man utåt påstår vara viktigast.

 9. Pelle Andersson skriver:

  Har faktiskt en historia om genusvetenskap och byggsvängen. En kompis jobbar på banverket som rallare. Av någon anledning så skulle det vara någon föreläsning om jämställdhet. In kommer en kvinns och börjar prata om det här framför en massa hårdföra rallare. Intresset var svalt, för att inte säga obefintligt. Efter ett tag så är det en av de äldre som säger högt, antagligen så tänkte han det men det slank ut ur munnen, ”Suggan har spytt”. Hon blev helt chockad och bara rafsade åt sig sitt material och sprang ut. Sen har det aldrig varit tal om några mer kurser i jämställdhet.

 10. Li skriver:

  Du gör ett fantastiskt arbete med att dokumentera och påpeka genusvansinnet, vilket jag anser beundransvärt. Men sen har vi just det där du efterlyser.
  ”Hur löser vi det här?”
  -Li

 11. Tanja Bergkvist skriver:

  Magnus, ”Folk påverkas och vänjer sig, fördumningsindustrin har flyttat fram sina gränser.”

  Precis det sker successivt. Jag antar du sett den här videon? https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/04/16/vast-driver-pa-fordumningen-av-osteuropa/ Nu när jag ser vad som pågår i öst och hur det skett så inser jag hur det kunnat hända i Sverige. Men som jag sa på föredraget, så går ingen i Östeuropa på det här (än!) men de behöver EU-pengarna och vissa personer är alltid beredda att offra viktiga principer för sin egen karriär och ekonomiska vinnings skull.

  Idag pratade jag med Mikael Jalving (som skrivit boken ”Absolut Sverige – En rejse i tavshedens rige”) och han blev helt chockad när jag berättade om von Wright-rapporten :-). Det var tydligen mycket värre än han trodde (det var visst mer än att könet är en social konstruktion).

  Jag antar att jag måste sätta ihop min blogg till en bok och sedan google-översätta den till alla europeiska språk och skicka på export. Jag måste verkligen göra det.

 12. Tanja Bergkvist skriver:

  Magnus, ”Vill man seriöst göra något åt saken måste ren propaganda på bred front användas. Propaganda låter illa men genuskyrkans budskap är just propaganda och dessutom finansierad via skatten.”

  Propaganda låter inte alls illa – men låt oss kalla det ”folkupplysning” eller något då.

  ”Starta artikelserien ”Sladderblaskan på din sida- vi granskar fördumningsindustrin”. Starta uppropet ”Vi stödjer förnuft” Detta går ju att bygga ut på massor av sätt med TV osv.”

  Jag vet jag vet jag veeeeeeeeeeeeeeeeet! Om någon undrar varför det kom en applåd ngnstans mitt i föredraget (för frågan hörs inte i videon), så var det alltså pga någon i publiken frågade hur man ska göra och vem som ska stoppa allt det här, och det var då jag sa ”Jag får väl göra det”. Men det går ju inte att göra själv givetvis, men första steget är ju information, gärna som i von Wrights rapport så att folk blir heligt förbannade och med gott samvete kan hjälpa till att störta genusväldet och därmed få ett stopp på fördumningsindustrin, gärna innan utbildningsväsendet är helt urholkat, så att folk åtminstone kan läsa texten i de flygblad vi ska täcka landet med genom att ösa tonvis med blad från Stefan Perssons privata helikopter (varför just Stefan Persson?).

 13. Tanja Bergkvist skriver:

  Här är lite bra musik för oss naturvetare:

 14. Li skriver:

  Tänk till ett tag efter det du säger Tanja:
  ”Vissa personer är alltid beredda att offra viktiga principer för sin egen karriär och ekonomiska vinnings skull.”
  Även om du lägger ner arbete på en bok, googleöversätta den och allt, du betalar dessa ”vissa” personer ingenting.
  -Li

 15. Tanja Bergkvist skriver:

  Men jag har ju redan planerat allt i ett gammalt inlägg, eller snarare i en gammal kommentar, men jag tror jag måste få in mer folk. Efter att ha läst mina 4000 olästa mail. Så här såg planen ut för ett år sedan:

  Jag ska vara chefsideolog🙂 . Dr Jonsson får vara konsult i Expertrådet mot genusvansinne, Matte Matik blir chef för IT-avdelningen, Info blir grävande journalist, QED blir pressekreterare, Cavatus sköter flygbladen och blir propagandaminister, Erik/Aktivarum skriver debattartiklar till media, Cuben blir vetenskaplig rådgivare, och jag håller i alla trådar och ser till att ingen klantar sig. Ingen pratar med media utan att först ha pratat med mig. Skvaller och ryktesspridning rapporteras uppåt i organisationen liksom misstänkt infiltration. Alla måste agera på ett normalt sätt utåt (jag ska skriva ihop ett instruktionshäfte) så att organisationen vinner acceptans och legitimitet, vilket ju inte borde vara särskilt svårt med tanke på att vi har rätt och Sanningen på vår sida.

  Med alla flygblad och Stefan Perssons helikopter och utvidgningen begreppet genusidioti till hela den fördumningsindustri (som genusmaffian är pådrivande i) kommer vi att nå ut till ALLA. Nåja, alla utom de som är en del i fördumningsapparaten. Vi har pådrivarna, medlöparna och sedan den efterföljande svansen som bara hänger på för att de inte har något annat att göra. Om vi krossar pådrivarna kommer medlöparna att försvinna och svansen kommer att hänga på oss istället.

  Va f-n sitter jag och skriver dagbok på bloggen, utan att ha dismountat mina .bat-filer med Truecrypt? Det är ju där jag lagrat info om den kommande verksamheten (alltså inte kommentatorn Info, utan min planering) som jag just kompletterade med tjänstetillsättningen ovan. Har jag inte glömt något? Vem ska vara ansiktet utåt? Det kan ju inte bli jag, eftersom jag ju sitter och exponerar organisationens verksamhet här på bloggen, vilket borde föranleda en uteslutning för min del, men det går ju inte eftersom jag driver organisationen. Jag ska utveckla mitt säkerhetsmedvetande – vad sägs om Facebook? 🙂 Nä jag skojar bara, vi kommunicerar genom telepati, ni kan ju läsa mina tankar eftersom ni följt min blogg så noga, och jag vet vad ni tänker, det är därför min statistik fortfarande är så bra bra trots att jag bara hinner blogga max en gång i veckan.

 16. Tanja Bergkvist skriver:

  Li, ”Även om du lägger ner arbete på en bok, googleöversätta den och allt, du betalar dessa ”vissa” personer ingenting.” Hur menar du? Förstår inte…

 17. Tanja Bergkvist skriver:

  Josef, ”Fanns det någon där som ens försökte att ifrågasätta Dig?” Ha ha, nä faktiskt inte :-). Det händer sällan. I matematiken måste alla studenter hålla med i alla bevis, annat går inte att göra ju (om man inte byter ut den ”manliga rationaliteten” till von Wrights ”vardagsförståelse” 😉 – tala om att hon har en konstig kvinnosyn), och i genusfrågan har det inte hänt än, det var ingen från genusmaffian där antar jag.

  Men när vi dragit i gång verksamheten enligt min kommentar ovan, så kommer de att försöka krossa mig, och det är då ni, kära bloggläsare, fångar in mig i ett elastiskt nät så att jag studsar upp till slagfältet igen och fortsätter kämpa.

 18. Klaus skriver:

  I skolan fick barnen tydligen lära sig om de mänskliga könsorganen. De skulle kunna rita upp dem i detalj, för både män och kvinnor. Jag blev oerhört förvånad, eftersom det numera är stipulerat att det inte är någon skillnad på könen, och eventuella observerbara skillnader bara är konstruktion. Känns som att läroboksrevisionen inte riktigt hänger med. Mer resurser!

 19. Tanja Bergkvist skriver:

  Anders, du måste läsa det här: Ett skräckexempel på Genusväldet: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/05/11/ett-skrackexempel-pa-genusvaldet/

  SVD tog också upp det: http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/mansgrisigt-att-bladdra-i-papper-pa-universitet_2897797.svd Den 14 maj 2009 dagen hade jag min statistiktopp på 5209 läsare på en dag pga jag tog upp det här (efter anonymt tips).

  Se också det här: Ifrågasatte könsmaktsordningen – fick sparken: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/25/ifragasatte-konsmaktsordningen-fick-sparken/

 20. Anders skriver:

  Här finns lite intressanta fakta för de som är intresserade!

  Klicka för att komma åt Sex_feministiska_myter_bok.pdf

  Sprid budskapet!
  /Anders

 21. Jonas Sundberg skriver:

  Tänkte mest ‘skumma igenom’ videosnutten, men på nåt vis blev det hela… Fascinerande hur genusvansinnet kryper in överallt i samhället 😉
  Kul att se hur du blir bättre och bättre som talare i ämnet (jämför med tidigare inlägg på din blogg). Märks hur du blir alltmer inläst på alla genusprojekt/vansinnen 🙂

 22. Li skriver:

  Jo Tanja; att komma ut och få genomslag med ett budskap kostar. Du kan publicera det gratis och all det där, men det säljer inte idén. Vissa människor måste kunna tjäna pengar på idén på ett eller annat sätt om det ska kunna fungera.

  Man skulle kunna kalla det för korruption, men det är inte helt korrekt eller hela sanningen. Jag tror genusvetenskapen gynnar ”vissa” personer på många sätt och genererar pengar i bidrag som du redovisat.

  Dessa vissa personer vill att det ska förbli så tills något annat bättre erbjuds dom. Enbart övertygelse om att detta är fel tror jag inte räcker. Jag tror att det vill till något annat än propaganda på bred front för att få en ändring till stånd.

  -Li

 23. Rosenhane skriver:

  Tanja, ditt framträdande var suveränt.

  Om du var dåligt förberedd kan jag bara säga: fler dåligt förberedda framträdanden från dig; du har ett ännu större genomslag i spontaniteten och, som jag sagt tidigare, koka ner valda delar av din blogg till en debattbok om genusgalenskapen.
  Den tror jag skulle bli torpeden i vattenlinjen på detta vansinne som pågår.

  Och i förlängningen av allt vad detta skulle innebära är jag säker på att du om sådär 70 år kommer att stå staty någonstans i Stockholm, förhoppningsvis på Östermalmstorg så att ”Fläskbäraren” då äntligen får stryka på foten! ;

  Inskription:

  ”Hon var med och räddade Sverige från onda krafter; med humor ironi och intelligens tog hon oss upp på banan igen”

 24. Oscar skriver:

  Hej Tanja!

  Efter att ha sett dig på PI är du min nya idol, jag var rädd att alla svenska kvinnor var helt genusförstörda vid det här laget, men det är glädjande att se svenska kvinnor som dig säga emot det rådande konsensusväldet.

  Du kan bli vad du vill och jag hoppas att du blir det!

  /Oscar

 25. johan skriver:

  Tack! Tanja för att du återger mej tron på framtiden för detta plågade land. Att någon vågar höja rösten mot den massiva dumhetsförtrycket som kväver allt sunt förnuft i sverige får mej att orka lite till. det är ”kjesaren nya kläder” i upphöjt till oändligheten i nyhetsmedia och kvällspress från morrgon till kväll. vi lever verkligen i Absurdistan och vi betalar tydligen hela cirkusen själva via skattesedeln. det måste finnas något sätt att stoppa det hela innan det är försent. tyvärr är det nog alltför många som får sin inkomst direkt eller indirekt via dumhetsindustrin och som därmed är beroende av den för att den ska upphöra av sej skjälv. och det är ju våra egna politiker som vi röstat fram som gör det hela möjligt. det känns som det ligger ett tungt blött kvävande täcke över hela sverige idag som inte tillåter ett fritt ifrågasättande och diskuterande av vad som pågår framför våra ögon, om det nu gäller den absurda genus
  ”politiken” eller misshandeln av representanter till ett lagligt riksdags parti, nämligen sd, vid deras offentliga möten. VARFÖR???

 26. Cavatus skriver:

  Tanja! Nu är du idol på PI (www.politisktinkorrekt.info) också. Du ligger just nu först/högst upp på deras nyhetslista. Någon sa sig blivit kär! Du kan snart starta en fanclub.

  Tack för att du kommer ihåg mig i din organisation. Jag tänker närmast på flygbladen. Faktum är att flygbladskampanjen har tagit fart så smått igen. Det händer så mycket tokigheter i samhället och en flygbladsmakare i norra Sverige bidrar regelbundet med händelseanknutna flygblad. Så jag är redo!

  Magnus skriver: ”jag med den där killen som hade en mer pragmatisk och illusionslös syn -”demokrati är den sämsta styrelseformen, bortsett från alla andra”.”

  Jag ber att få upplysa om att det faktiskt var ingen mindre än Winston Churchill, som yttrade dessa ord, jämte en mängd andra visdomsord. Några andra klassiska är t ex:

  Det finns ingen PUBLIC OPINION
  Det finns bara PUBLISHED OPINION

  Sanningen är så farlig att den måste omges av ett livgarde av lögner

  Morgondagens fascism blir anti-fascismen

  Winston Churchill om Mein Kampf: ”Här är den nya Koranen för tro och krig”.

  Vidare skriver Magnus:
  ”Jag tror det är svårt att få till någon förändring så länge som den ekonomiska tillväxten är god. Majoriteten av människor fokuserar på andra ting än att ge sig på fördumningsindustrin, den är inte tillräckligt störande och då är det enklare att vända sig bort. Folk påverkas och vänjer sig, fördumningsindustrin har flyttat fram sina gränser.”

  Byt ut orden migrationspolitiken och samma sak gäller. Men när folk börjar drabbas av negativa sidor reagerar de, och frågan är om det inte är i grevens tid då, precis som du säger, fenomenet har flyttat fram sina gränser så långt att läget har normaliserats.

 27. Chattanoga skriver:

  Tanja.
  Margareta Fahlgrens teorier om att ”naturvetare kan vara ovana vid vetenskapsteori och kritik…” återfinns i något förvanskad form i den genusmedicinska kunskapsöversikten ”(O)jämställdhet i hälsa och vård…” (Goldina Smirthwaite).
  Goldina säger: “möter ett stort motstånd inom medicinen. Detta motstånd förklaras ibland av att medicinen är vetenskapsteoretiskt oskuldsfull. Medan många ämnen inom humaniora och samhällsvetenskap de senast decennierna genomgått omfattande vetenskapsteoretiska diskussioner har inte samma utvecklingsprocess ägt rum inom medicinen. Medicinen har alltså inte i samma utsträckning som många ämnen inom humaniora och samhällsvetenskap en vetenskapsteoretisk grund för att på ett djupare plan kunna problematisera vetenskapsteoretiska begrepp som exempelvis neutralitet och objektiv kunskap.”

  Alltså: Man anklagar medicinen (dvs den moderna vetenskapen) för att inte “kunna problematisera vetenskapsteoretiska begrepp som exempelvis neutralitet och objektiv kunskap”. Dvs man ställer en forskartradition vars själva syfte är att minimera subjektivitet (mha peer reviewing, falsifierbahetskrav, objektivitetssträvan och öppenhet för kritik) mot ett postmodernt perspektiv, och kallar den förra för oskuldsfull och subjektiv!

  Ovan nämnda ”genusmedicinska kunskapsöversikt” är i övrigt en orgie av ovetenskaplig enögdhet.
  Jag har studerat hela dokumentet (129sid) och kan skicka över en sammanställning av de värsta vetenskapliga övertrampen om du vill.

 28. Chattanoga skriver:

  edit
  två ord föll bort:

  ”genusmedicinska forskare “möter ett stort motstånd inom medicinen…” i posten ovan

 29. Daniel skriver:

  Hej Tanja.
  Mycket bra föredrag, du lyckats summera det jag känner/tycker/tänker om genusvetenskapen.

  Jag tänkte att man skulle skapa en egen ideologi (vetenskap enligt genusvetarna) för att belysa de motsägelser och bristen på objektivitet som finns inom genusvetenskapen.
  Samt att det mer handlar om en politisk ideologi än vetenskap.

  (Känsliga läsare varnas för pseudointellektuellt svammel)

  Den skulle heta tempusvetenskap.

  ————————————
  Tempusvetenskap:

  I grund och botten går det ut på att jag som person har mycket svårt att passa tider, det här är sant jag är helt hopplös.

  Detta får mig att känna mig missanpassad och kränkt gentemot den norm (punktlighet) som finns i samhället, det är ju viktigt att passa tiden här i Sverige.

  Jag knyter även ihop detta med någon slags radikalliberal syn där människans (individens) frihet är överordnad allt annat.

  Jag konstaterar då att den tid är bara en konstruktion, den kränker min frihet som människa (mitt tokliberala axiom som allt ska vila på).

  Punktlighet är förtryckande, det finns ett nätverk av punktliga människor som vill förtrycka alla andra och inskränka individens rätt till total frihet.
  Nazisterna var mycket noga med tid och punktlighet.
  Alltså är punktlighet lika med nazism.

  Det finns olika kulturer i vårat land med olika tideräkning, men ändå är det bara en tideräkning som gäller.
  Inom andra kulturer så har man en annan syn på tid och punktlighet, men den är underordnad vår syn på tid och punktlighet.
  Man kan säga att det förekommer en slags tempusmaktsordning som man delar upp människor och kulturer i.

  Detta är då främlingsfientligt och mot mångkultur samt strider mot ”allas lika värde”.
  Punktlighet/tid är synonymt med nazism,rasism och främlingsfientlighet.

  Människor men funktionshinder kan ha svårt att passa tider, alltså är punktligheten diskriminerande.

  Jag förslår att vi instiftar tempuspedagoger på förskolor, för det är ju den enda vägen mot en friare individ och kampen mot nazism och främlingsfientlighet.

  Vem kan vara mot detta?
  Skulle så vara fallet så betyder det att du alltså är för:
  Förtryck av individen, rasism, främlingsfientlighet,nazism och diskriminering.

  Vetenskapliga bevis för förekomsten av tid är felaktiga skildringar av naturliga fenomen, åter igen den punktliga norm som förtrycker oss.
  Tidbegrepp bör tas bort från läroböcker.

  FÖRR så innebar en brist av punktlighet att du förlorade jobbet, för att få ”RÄTTVISA” så innebär detta att vi IDAG måste kvotera in de som befinner på botten av tempusmaktsordningen.
  För att garantera att det går rätt till så krävs det en tempuscoach på varje företag samt obligatorisk tempuindoktrinering eller jag menar tempuscertifiering.

  Osv……
  —————————————————–

  Kan detta vara ett sätt att motarbeta/belysa genusvansinnet?

  Ha det.
  /Daniel

 30. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, glömde ju uppdatera tjänstetillstättningen med dig här https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/05/19/freedomfest-alla-foredrag/#comment-12836

  Du får sköta webb-TV:n givetvis. En sådan måste vi ha. Våra egna Uppdrag granskning och våra egna Debatt och inte minst våra egna reportage i Rapport och Aktuellt. Och vår egen Kunskapskanal, även om den som redan finns är bra. I vilket fall – du får bli ansvarig för allt det där. Förlåt jag glömde dig 🙂

  Just det och det här med normalitet som jag nämnde. Jag behöver inte agera normalt, matematiker är alltid lite excentriska så jag slipper det kravet, men ni andra måste vara jättenormala, som en kontrast till alla offer som Genusmaffian dekonstruerat när de dekonstruerat normaliteten vid Centrum för Genusvansinne. De har ännu inte lyckats ta bort normalvektorn till ett plan, som tur är, annars kan ju studenterna inte räkna ut planets ekvation. Snart kommer genusvansinnet säkert att attackera vektorgeometrin, jag ser här att jag i en gammal tenta för blivande matematiklärare under min doktorandtid från 2006: http://www2.math.su.se/matematik/tentor/lu/vektorgeometri_funktionslara/pdf/20061219.pdf skrivit att man ska ”ange en normalvektor” till ett plan. Och även 2007 http://www2.math.su.se/matematik/tentor/lu/vektorgeometri_funktionslara/pdf/20070118s.pdf uppmanat studenterna att ange en normalvektor. Jag ser att jag är helt insyltat i strukturerna…

 31. Tanja Bergkvist skriver:

  Klaus, ”I skolan fick barnen tydligen lära sig om de mänskliga könsorganen. De skulle kunna rita upp dem i detalj, för både män och kvinnor. Jag blev oerhört förvånad, eftersom det numera är stipulerat att det inte är någon skillnad på könen, och eventuella observerbara skillnader bara är konstruktion”

  Ja, Europarådet ska ju snart fastställa att könet är en social konstruktion, och inte får man gå emot en EU-konvention: http://www.nyhetspressen.se/1333891.html

  I Sverige ligger man redan steget före givetvis: Metaforen om aktiva spermier och passiva ägg förstärker könsnormer!

  ””Undervisningen i sex-och samlevnad har hamnat på efterkälken. I höst införs ny läroplan med krav på att ämnet ska ingå i fler ämnesområden. Men på Frejaskolan i Gnesta är man steget före.

  ”Det viktiga är att eleverna ser hur allt hänger samman, menar Maja [matematik- och NO-lärare] och Karina [Kommunens jämställdhets-strateg]. Hur sexualitet ofta styrs av andras normer och värderingar. Därför ska undervisningen också ske på ett neutralt sätt. I den anatomiska undervisningen försöker de vara så tydliga som möjligt.

  – Vi vill komma bort från metaforer som att spermier är aktiva och ägg passiva i befruktningsprocessen, eller att mäns och kvinnors könsorgan beskrivs som komplementära. Den typen av beskrivningar tjänar bara till att förstärka traditionella könsnormer och heteronormen, menar de.””

  Se här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/01/22/metaforen-om-aktiva-spermier-och-passiva-agg-forstarker-konsnormer/

 32. Tanja Bergkvist skriver:

  Anders, tack! Jättebra att Pär lagt upp boken som en pdf! Precis som med ”Mansförtryck och kvinnovälde”, den första bok jag läste på temat genus :-).

  Jag ser att han nämner professorn i neurofysiologi, Germund Hesslow, i sin nya bok. Han har skrivit en mycket bra artikel, här:

  http://www.mphy.lu.se/avd/nf/hesslow/POPMEDIA/Politik/pdf_filer/DNJamst.html

  Bara en sida, se bilderna också.

 33. Tanja Bergkvist skriver:

  Jonas, tack, ja det har blivit en del material med tiden, även om jag inte hinner läsa så mkt rapporter osv just nu. Men jag har material jag läst i högar här sedan månader, men fortfarande inte hunnit blogga om 😦 . Nåja, det löser sig.

  För den som vill ha dagliga genusnyheter rekommenderas http://genusnytt.wordpress.com/

 34. kristianjonsson skriver:

  Fast lite stressad var du nog (katt o virus). Du hade lite bråttom, kanske för mycket att ta upp. Bättre då att strunta i en del saker och ta det lugnare. Skulle nog behövas lite strukturering och uppstyrning men sånt kan du säkert. Tror nog att det blir bättre nästa gång efter som du antagligen är bra på på strukturer.

 35. Tanja Bergkvist skriver:

  Li, ok tack för förtydligandet. Men under en övergångsperiod får man räkna med att offra antar jag. Sedan tror jag det finns ett så stort intresse av att få bort allt vansinne att det säkert går att ordna, kanske. Genusforskarna konkurrerar ju ut normala människor (ursäkta att jag skriver så men genusforskarna gillar inte normalitet och vill nog inte bli kallade för normala, det vore ju kränkande 🙂 ) och dessa normala människor måste ju ha ett intresse av att få en ändring till stånd.

  ”Jag tror att det vill till något annat än propaganda på bred front för att få en ändring till stånd.”

  Kanske inte bara, men det är en viktig del. Egentligen måste man plocka bort genusmaffian från toppen av den maktstruktur de byggt upp, och sedan motverka den infiltration de ägnat sig åt, och som de är öppna med att kalla infiltration, som jag tog upp här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/04/09/hur-manga-aprilskamt/

  Där i det inlägget kom jag också på att vi har FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna på vår sida:

  Om man slår upp ordet ”folkmord” http://sv.wikipedia.org/wiki/Folkmord på wikipedia kan man se att två av de fem punkter som räknas upp i FN-konventionen lyder:

  2. Att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslag eller själslig skada.

  3. Att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som är avsedda att medföra dess fysiska undergång.

  Själslig skada av genusvansinne och att uppsåtligen rasera hela naturvetenskapen (påtvingandet av nya levnadsvillkor genom att omstöpa hela utbildningsväsendet) på ett sätt som förr eller senare kommer att leda till mental och på sikt fysisk undergång.

  I vilket fall, en upplyst individ kan faktiskt tacka nej till en genuspilot på företaget, och än mer om han eller hon (eller hen) har de anställda på sin sida – som ju tagit del av vårt kommande flygblad :-).

  I det här fallet har genusmaffian redan infiltrerat politik, akademi och näringsliv, så det går bara att fasa ut dem om vanligt folk vågar säga nej. Inse att genus inte har med det som kallas för jämställdhet att göra. Man kan vara för jämställdhet men ändå emot att en genuspilot ska förstöra hela ens verksamhet genom att pådyvla de anställda och alla andra sina galenskaper som saknar verklighetsanknytning.

  Se redan vad de kommunanställda tycker om genuspiloter, här kallade ”processledare”:

  ”Det finns en diskussion från intervjuerna kring att projektet skapats uppifrån och att det inte har funnits en efterfrågan ute i verksamheterna på dessa insatser, vilket gör att arbetet prioriterats lågt”

  ”De [processledarna] har haft ett komplett motstånd men har ändå skött det bra. Det är ett lågt intresse hos både tjänstemän och politiker.”

  Osv, se resten här, ingen tvingar kommunen att göra det här, det är feghet, PK och den felaktiga sammanblandningen av jämställdhet och genus. https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/11/14/iiiinte-80-miljoner-till/

  Motståndet mot genusutbildningen ses dessutom som ett tecken på att den behövs. Där har vi problemets kärna. Hur blir man av med det här?

 36. Tanja Bergkvist skriver:

  Och polisen har reagerat på HBT-utbildningen: om kritiken i Ekot granskar: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3437&artikel=2879546

  ”Jocke Beland, gruppchef för polisens Plattangrupp: ”Jag tyckte den var mer eller mindre ett påhopp. Väldigt generaliserande och väldigt låg nivå för att den utgick ifrån att alla poliser var mer eller mindre homofober. Det kändes inte bra alls”. Poliserna fick se bilder på människor och gissa om de är svenska eller inte, om de är heterosexuella eller inte, och om olika konstellationer av människor utgör familjer. Belands kommentar: ”Här visar man en bild på en asiatiska och sen står frågan: ”Är det här en svensk?”. Det är för mig en mycket konstig fråga. Det är helt ointressant om hon är svenska eller inte. Har hon blivit utsatt för ett brott eller inte, det är mer intressant. Det känns som ganska mycket bortkastad tid.” En polisman som vill vara anonym säger: ”Man får känslan av att utbildningen är utformad för någon som är sex år gammal. Det känns nästan kränkande att behöva genomgå den.”

  Genom att framställa det som att den som inte accepterar en specialdesignad HBT-utbildning är homofob eller annat, så lyckas man få in sina genuspiloter överallt. Och vad tillför de? Inget. Det gäller att synliggöra det här.

 37. Tanja Bergkvist skriver:

  Rosenhane, ”Och i förlängningen av allt vad detta skulle innebära är jag säker på att du om sådär 70 år kommer att stå staty någonstans i Stockholm, förhoppningsvis på Östermalmstorg”. Ja men då är ju saken klar :-).

  Jag vet vem som kan tillverka statyn, det finns en konstnärligt sinnad matteprofessor som har gjort flera skulpturer av kända vetenskapsmän- och kvinnor. Det var om jag minns rätt hans glasögon jag lånade på bilden längst ner här: http://www2.math.uu.se/~tanjab/

 38. Tanja Bergkvist skriver:

  Det här måste ni läsa de som missat det – ett gott skratt förlänger livet 🙂

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/10/05/rothsteins-genusbrev-och-genusforskningens-dilemma/

 39. Tanja Bergkvist skriver:

  kristianjonsson, ja, jag hade ingen tidsuppfattning eftersom jag aldrig hann igenom vad jag skulle ta upp i förväg, eller snarare inte selektera ut det jag måste ta upp. Bara printade ut en massa gamla blogginlägg 🙂 Fast allt måste tas upp egentligen… Nåja, det ordnar sig till nästa gång!

 40. Tanja Bergkvist skriver:

  Oscar, ”Efter att ha sett dig på PI är du min nya idol” Vad kul :-). Ja jag fick några sms om det, och har sett det, http://politisktinkorrekt.info/2011/05/19/tanja-bergkvist-genusvansinne-och-fordumningsindustri/ och råkade just översvämma den med kommentarer, men jag måste ju sprida kunskap om vansinnet.

  Johan, ja vi betalar för vår egen hjärntvätt. man kanske borde få kryssa i en ruta med deklarationen vad man vill att skatten ska gå till, tex Vård, Skola, Genusvansinne osv – då hade de inte fått många kryss :-).

 41. Tanja Bergkvist skriver:

  Cavatus, ”Tanja! Nu är du idol på PI (www.politisktinkorrekt.info) också. Du ligger just nu först/högst upp på deras nyhetslista. Någon sa sig blivit kär! Du kan snart starta en fanclub.”

  Ok ska kolla på kommentarerna där. Men jag har tydligen redan en fanclub, som ngn annan startade upp för länge sedan, dessvärre har jag inte haft tid med facebook alls. Har ett eget konto också men inga ”vänner” eftersom jag inte är aktiv. Men i fancluben finns det medlemmar: http://www.facebook.com/group.php?gid=82226854236 Synd jag aldrig hunnit med det där bara… Men det vore ett sätt att organisera saker i framtiden.

 42. Tanja Bergkvist skriver:

  För dem som missat och är intresserade, lyssna i P1 Filosofiska rummet på när jag och Svante Nordin ”sopar mattan” (för att citera Axess-bloggen http://www.axess.se/blog/post/2010/03/23/Nar-frihet-blir-ofrihet-och-ofrihet-frihet.aspx ) med Lunds universitets förre rektor professor Göran Bexell och den ansvarige för genuscertifieringen av Fysicum vid Lunds Universitet:

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/06/filosofiska-rummet-imorgon-sondag-kl-17/

  Notera att Bexell precis i inledningen av programmet (min 2:53-2:56) kallade slutrapporten för genuscertifiering för ”en mycket välskriven och välstrukturerad rapport” men när jag längre fram i programmet började citera från denna rapport och gå in på dess innehåll bla i form av de konkreta kriterier som ska tillämpas så fick jag höra från Bexell (min 31:50-32:14) att ”texten är inte att uppfattas på det sättet”, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att jag läste innantill och det ju är denna blott 9-sidiga rapport som ligger till grund för Fysicums hela genuscertifieringsarbete. Så han tog alltså avstånd från (den av Tiina Rosenberg författade rapporten) när jag började läsa ur den – talande 🙂

 43. Tanja Bergkvist skriver:

  Dessutom har jag gjort en vetenskaplig artikel i form av en anspråkslös TOE (Theory of everything) där jag förklarar allt med en matteformel: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/15/en-vetenskaplig-ansats-till-forstaelse/

 44. Tanja Bergkvist skriver:

  Och utvecklat en egen kurs i härskarteknik: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/05/14/harskarteknik-75-hp/ Gå den! 🙂

 45. Tanja Bergkvist skriver:

  Chattanoga, ”Ovan nämnda ”genusmedicinska kunskapsöversikt” är i övrigt en orgie av ovetenskaplig enögdhet. Jag har studerat hela dokumentet (129sid) och kan skicka över en sammanställning av de värsta vetenskapliga övertrampen om du vill.”

  Ja gör det!!!

  Nu förstår jag varför KI har genusmedicin: http://sv.wikipedia.org/wiki/Genusmedicin

  När läkarkåren påtalar könsskillnader är det sexism men när genusvetarna gör det, ja då är det helt ok, bara de får en egen stab med genuspiloter på KI som kan ”hjälpa” de okunniga läkarna och forskarna.

 46. Tanja Bergkvist skriver:

  Och missa inte för den som är ny på bloggen.Genustrumpeten: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vetenskap-eller-galenskap_2531501.svd

 47. Li skriver:

  Tanja, som du vet håller jag med dig i det du gör och skriver och jag tycker att du gör det väldigt bra. Men jag funderar också över vad man kan, bör, skall göra åt saken, eller som du säger ”Hur blir man av med det här?”. Att bara bli av med ett ogräs, dyker det upp någonting annat bättre/värre? Vem vet?

  En tanke som intresserar mig mycket är ”Hur blev det så här?” Jag tror att bara försöka bli av med symptomen av något sjukt i det långa loppet inte hjälper. Jag tror att man också måste söka källan och försöka förstå vad som egentligen satte igång det hela för att kunna göra något åt det permanent. Jag tror också att man måste försöka förstå vad som göder dessa genusteorier och gör att dom kan utvecklas på det sätt dom gör. Vem eller vilka tjänar på det här förutom genusvetarna/genuspiloterna själva (eller vad dom nu kallas)?

  -Li

 48. Tanja Bergkvist skriver:

  Tillhörande genus-trumpetvideo:

 49. Tanja Bergkvist skriver:

  Daniel, ha ha ha! 🙂 Tempuspedagoger och tempuscertifiering – klockren text, tack för ett gott skratt! 🙂 Här för den som börjar få svårt att hitta bland kommentarerna – läs denna: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/05/19/freedomfest-alla-foredrag/#comment-12865

  Det finns hjälp att få för dig: i Dagens medicin kunde man för ett tag sedan läsa om mångkulturell utbildning i tidpassning, precis vad du behöver:

  Citat: ””Landstinget i Kalmar län satsar 150 000 kronor för att överbrygga kulturskillnader. Patienter som har svårt att passa tiden och patienter som inte vill betala förrän de träffat en läkare är exempel på problem, som kan förklaras med kulturella skillnader… För att öka kunskapen om andra kulturer startar nu Landstinget i Kalmar län ett pilotprojekt där personalen på hälsocentralerna i Blomstermåla, Högsby och Hultsfred ska utbildas under tre års tid.

  – Det fick oss alla att tänka efter. Det är olika på hur man ser på sjukdomar, hur man ser på tider, att det inte alltid är man själv som har rätt, säger distriktssköterskan Gunnel Johansson”

  Skynda dig att utbilda tempuspedagoger och tidspedagoger innnan genuspiloterna tagit det här området också!!!! 🙂

  Jag skrev om det i Axess för ett tag sedan, se själva källan för den som inte tror att det är sant: http://www.dagensmedicin.se/dagenssjukskoterska/nyheter/2011/02/07/sjukskoterskor-utbildas-kr/index.xml Jag kallade mitt relaterade inlägg för ”fördumningskulmen” men jag vet inte om kulmen är nådd i det här landet. Troligtvis inte…

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/03/12/fordumningskulmen-mangkulturell-utbildning-i-tidspassning/

 50. Daniel skriver:

  Tanja
  Var varsam med dina kommentarer på andra sidor som tex PI.
  Vänsterfolket är väldigt glade i att vara osakliga och kasta epitet till höger och vänster, ja särskilt till höger haha.
  Jag säger inte att du gör något fel, för det gör du absolut inte, men det skulle inte vara första gången som vänstern försöker täppa igen truten på en meningsmotståndare.
  Genom att kalla denne för rasist eller något dylikt.

  Så se upp så att du inte bjuder dem på ”ammunition” i onödan.

  För alla er kulturmarxister som läser detta, gör er själva och världen en tjänst:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Argumentationsfel

 51. Tanja Bergkvist skriver:

  Daniel, ja jag fick ett litet infall och spammade PI-kommentarsfältet med några gamla blogginlägg jag skrivit och tyckte var relevanta i sammanhanget. Jag får väl kommentera på en artikel om mig själv. 🙂

 52. Tanja Bergkvist skriver:

  Shit, slagit mitt gamla statistikrekord 14 maj 2009 med 5209 läsare, nu är det uppe i 6497 läsare hittills idag! Bara från PI kom några tusen, oj….

 53. Daniel skriver:

  Tanja
  Vad i helvete??!!, det där var bara något som jag tänkte ut i min koffeinstinna hjärna efter att ha sett ditt föredrag.
  Endast när det gäller genus, så överträffar verkligheten dikten.

  Men eftersom att jag anser att tempusvetenskapens uppkomst till stor del beror på dig, så undrar jag om du göra mig äran och bli översteprästinna i tempusvetenskap.
  Ja typ som Tiina.

  Man kanske skulle kunna göra att halssmycke i form av en klocka med två brutna visare som signalerar översteprästinna av tredje graden hockuspockus sim sala bim i tempusvetenskap.

  Sen så skulle det krävas tempusglasögon så klart, hmmm..

  Jag har dock ett problem, punktligheten är samma sak som patriarkatet är inom genusvetenskapen dvs den stora satan.

  Men jag är inte riktigt nöjd med namnet, det måste finnas något bättre ord.
  Förslag mottages gärna.

 54. Tanja Bergkvist skriver:

  Glömde ju jag höll låda i riksdagen om skolgenus: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/11/mitt-anforande-i-riksdagen/

  Vad sägs om det här? SOU 2009:64 Sid 237 under rubriken ”Underprestation som effekt av sociala konstruktioner av manlighet i skolan” kan vi läsa följande: ”Genusteoretiska maskulinitetsteorier (t ex i Connells efterföljd) ser skapande och försvar för hegemonisk maskulinitet som en avgörande mekanism…. I avsnittet ovan har jag försökt föra samman några olika förklaringar till pojkars underprestationer som alla [obs: alla!] utgår ifrån att det är maskulinitet/manlig identitet i sig som är boven i dramat. En gemensam utgångspunkt är att social genusordning har avgörande betydelse för pojkars underprestationer i skolan”

  Anna Ekström (SACO, Numera Skolverket!) sade sig ”stå bakom varje ord i rapporten”.

 55. Tanja Bergkvist skriver:

  Daniel, ”Tanja, Vad i helvete??!!” Ja, utbildning i tidpassning. Man har inte alltid rätt. Tänk Einstein. Kanske kommer man här att gå in på relativitetsbegreppet och dra Einsteins tidsdilatation med tillhörande formel och räkna på några olika fall. Vad är det annars som tar tre år? Det svarar ju mot just den tid det i normalfallet tar att skaffa sig en kandidatexamen i fysik. Man måste ju förstå att tiden, åtminstone sett ur vårdpersonalens perspektiv, inte går lika fort på patientens klocka då han eller hon befinner sig i rörelse på väg mot vårdcentralen. Eller överskattar jag landstingets intellekt?

 56. Daniel skriver:

  ”hegemonisk maskulinitet”… jag har ingen aning om vad det betyder men av någon anledning så tänker jag på John Holmes.

 57. Daniel skriver:

  Tanja
  Jag misstänker att du gör en grov överskattning, själv så vet jag bara att varenda gång som jag har fått kutat till vårdcentralen för att komma i tid så får jag likt förbannat sitta och vänta.
  Då känns 15 minuter som en hel livstid.

  Jag kan verkligen inte passa tider, men nu med hjälp av tempusvetenskapen så vet jag att det är alla som det är fel på!
  Sug på den Sven-Erik!!! (min gamla SO lärare i högstadiet)

 58. Anders skriver:

  Har just läst vad som händer människor som motsätter sig denna galenskap….. Fast det är helt klart värt att bli av med jobbet, om det innebär att man avslöjar skräddarna i den nya ”kejsarens kläder” som ju detta kan liknas vid. Jag kan ju alltid bli rallare eller byggjobbare istället, där verkar de inte ha riktigt samma problem….

  Nu till en liten fråga som jag ställt mig, i feminismens tecken; Om nu vi karlar är sämre varelser tack vare vårt kön, och vårt kön endast är en social konstruktion, innebär inte då detta i själva verket att vi grabbar också har 2 x-kromosomer och därmed också är av kvinnligt kön? Då kan vi ju helt enkelt skrota det här med feminismen helt eftersom vi är kärringar allihopa, och ägna oss åt viktigare saker istället! 😀

  Trevlig helg på er!

  /Anders

 59. G.A.I.S skriver:

  Tack för en mycket bra blogg, (jag fann idag från en annan fritänkande sida). Kommer absolut att läsa mer här.
  Hade varit lite kul att höra din åsikt om dubbelmoralen angående genusdebatten kontra islam. Det är någonting som förbryllat mig många gånger kan jag lova. Å ena sidan sitter genusivrarna och skall ha landet 50/50 delat i precis allting. Så till den milda grad att vi väl snart duschar tillsammans i badhusen, män kan heta Anna och en kvinna kan heta Karl osv osv. Men å den andra sidan blundar man fullkomligt i att små flickor blir tvångsbortgifta till äldre män, att män och kvinnor skall hållas åtskilda i mosken, att kvinnor skall bära niqab och en i allmänt sätt, ganska så förlegad kvinnosyn överlag. För mig känns det som man silar mygg och sväljer elefanter. Du kanske redan har skrivit om detta, men som sagt hittade bloggen idag.

  MVH/GöteborgsAtlet&IdrottsSällskap

 60. Kajsa skriver:

  Du borde verkligen läsa lite samhällsvetenskap för du har ingen som helst kunskap om det du pratar om. Pinsamt! Håll dig till matematik. Det gör mig så jävla arg att mina barn skall behöva växa upp till ett samhälle där dessa åsikter som du står för finns.

 61. Lelle skriver:

  Jag halkade in här på ett bananskal och har genast addat din blogg till ”mina favoriter” så det är lite att läsa ifatt framöver. Strålande blogg!

  Jag ska bums lära mina spermier att ta det en aning lugnare framöver och invänta lite aktivare ägg så de inte förstör könsnormerna. Fast jag är rädd att mina spermier är offer för manliga strukturer och inte fattar bättre!

  Fasen, Tanja, du är ju en galet skön och klok tjej!
  Underbar föreläsning!

  Jag tror jag är kär…

 62. Andreas skriver:

  Jag trodde flumgenus endast var förpassad till F!. Inte hade jag en aning om att denna dårskap fått ett erkännande från staten och spridit sig in i företagande och tom våra universit. Vackra Tanja, du är min nya anti-genus-guru, jag är din soldat. puss

 63. Olle skriver:

  Du har mycket viktigt att säga, argumenterar sakligt och bjuder på många härliga skratt. Synd bara att du tidvis framstår som tämligen nervös och osäker när du pratar, så du skulle nog få det svårt om du blev politiker. Du skriver mycket bättre än du talar, kanske för att du då har tid att tänka efter mera. Men bara fortsätt och kör hårt! Vi behöver verkligen fler av din kaliber. Du är en av Sveriges smartaste bloggare. Det finns alldeles för många som livnär sig på våra skattepengar genom att hävda att kejsaren har nya kläder.

 64. Oroad skriver:

  Din föreläsning var nog det mest skrämmande jag läst, särskilt stycket om rektorn.
  Herregud, vilja byta ut kunskapen i fysiken ….

  Jag vet nästan inte vad jag ska säga. Jag är så chockad…

 65. Mollemand skriver:

  For my money, you did excellent. Don’t ever change.

 66. coopcoor skriver:

  Tanja, du är min idol. Varför har jag inte upptäckt dig tidigare. Ditt mod och din analys imponerar!!

 67. kristianjonsson skriver:

  Oklart ”Kajsa” Vad menas? . Var tydligare och konkret!

 68. Hans skriver:

  Maggies föredrag var särskilt intressant och även relevant eftersom ett viktigt klimatmöte ju ägde rum i Stockholm denna vecka, bakom lyckta dörrar dock.

  Dessa klimatalarmister desarmerades inte bara av Maggie, utan även av en grupp demonstranter som stod utanför Vetenskapsakademins hus i Stockholm och ”välkomnade” mötesdeltagarna, såväl miljöfascister som nobelpristagare.

  http://www.youtube.com/watch?v=srYHFbom4Rc

  (video från Vetenskapsakademin i tisdags)

 69. steenad skriver:

  Jag ser fram emot en bok och jag tycker att det är en mycket bra idé. Material har du i överflöd och sannerligen kan du konsten att formulera dig.

  Nu när du har blivit idol så skulle den nog sälja bra och du skulle bli författare istället för ”bara” bloggare.

 70. QED skriver:

  Tanja, mycket bra framträdande!

  Några knäppa forskningsresultat i psykologi, som bygger på att idéen att
  höjd är en positiv metafor, som gör människor mer ädla.

  ”Det första visade att dubbelt så många människor i en shoppinggalleria gav pengar till Frälsningsarmens bössa när de just hade åkt upp för en rulltrappa, jämfört med om de nyss åkt ner för en rulltrappa.

  På liknande sätt visade det sig att de personer som letts upp för en trappa till en scen i en konserthall lade ner 50 procent mer tid på att fylla i ett frivilligt frågeformulär än de som hade letts ner för en trappa för att fylla i formuläret i orkesterdiket.”

  http://blog.svd.se/idagbloggen/2011/05/20/se-upp-och-bli-en-battre-manniska/

 71. DogDylan skriver:

  Jag kollade igenom hela Axess-debatten om mångkultur istället under ett par dagar, då den är på 5-6 timmar. Den var riktigt tung och värd att titta på, även om de inte sa något nytt. Men det är kul att se vad delar av media-borgligheten tycker.

  I synnerhet är det kul när Paulina Neuding ställer Johan Ingarö mot väggen då eftersom han uppenbarligen inte tycker att Siv Jensen är en idiot. Debatten finns på Axess hemsida.

  Av de här lirarna på ”Freedomfest” så har jag bara tittat på killen som snackar om Fractional Banking och tjejen som snackar om klimatbluffen. Är man helt novis på dessa ämnen är det något nytt och värda att snegla på.

  Själv gillar jag föreläsningar med glimten i ögat. CollegeBinary på Youtube är underbart kul att lyssna och titta på. De går igenom olika koncept som västerländska filosofer har presenterat på ett roligt och lärorikt sätt genom små 3 minuters långa videos – allt till roliga tecknade filmer.

  Descartes

  Locke

  Aquinas

  Hume

  Sedan går de igenom Epicuru, Zeno, Empedocles, Galileo, Platon, Aristoteles, Kant, Heraclitus & Parmenides och ett par till filosofer till. Min åsikt är att man bör läsa mer klassiker, oavsett vilket fält de befinner sig i och att det helst bör presenteras på ett pedagogiskt och roligt sätt. Tanja är ju duktig på sådant.

 72. Magnus skriver:

  Tanja ”(varför just Stefan Persson?)”
  Han är rik (och har helikopter). Förövrigt har jag ingen aning om vad han tycker. Det behövs dock mycket pengar innan en ekonomiskt hållbar mediakoncern har skapats. Vidare krävs mycket kraftig styrning för att få in ett vetenskapligt perspektiv i det dagliga journalistarbetet (till skillnad från dagens journalism).

  Det måste skapas en journalisthögskola på vetenskaplig grund, till skillnad mot nuvarande som lär ut identifikationpolitik.

  Cavactus, tack för upplysningen om Churchill. De ytterligare citaten du gav från Churchill
  Det finns ingen PUBLIC OPINION
  Det finns bara PUBLISHED OPINION
  passar bra med vad jag förslår enl. ovan som seriös motvikt mot nuvarande mediaaktörer.

  För mig är uppenbart: Media styr!
  Den omfattande utbyggnaden av genusinstitutioner skulle aldrig skett om 50% av journalistkåren bestått av människor av typ Tanja (orimligt förstås, Tanja är unik, men som tankeexperiment).
  Artiklarna från Tanjorna och Tanjarna ,som dessutom visat på var pengarna skulle kunnat användas istället, skulle gjort folk rasande. INGEN politiker skulle stå upp för utbyggnad.
  Regeringen skulle aldrig utnämnt Moira von Wright till rektor för Södertörns högskola om TV4Nyheterna haft inslag med Tanjas reserarch som grund. Anna Ekström skulle aldrig utnämnts till Generaldirektör för skolverket om Lilla Aktuellt berättat att ”Anna tycker det är dumt att pojkarna i skolan har sin pappa som förebild”. Gudrun Schyman hade endast fått vara med i någon av Aschbergs tidiga produktioner över udda personer.

 73. Magnus skriver:

  Jag tror, i Sverige av idag, att ekonomisk tillväxt gynnar fördumningsindustrin. Väljarna orkar inte opponera, de fokuserar på annat och staten har det ekonomiska utrymmet att leka god.

  Anta att jobbskatteavdraget varit bra för tillväxten. Vi har då utnyttjat, (flitigare medborgare), en del av det potentiella utrymmet för ekonomiskt välstånd mot ytterligare fördumning.

  Hade inte funnits något problem om alliansen aktivt motverkat fördumningen men då man verkar stödja den lika mycket som de rödgröna så
  Tycker jag de borgerliga väljarna bör fundera över sina prioriteringar.

 74. Josef Boberg skriver:

  Magnus – blågrönt eller rödgrönt är samma skit – ifall jag skall fästa avseende vid vad Lena Melin skrivit – och det gör jag.

 75. Cavatus skriver:

  Vill bara säga att jag nu slutligen har lyssnat/tittat mig igenom alla föredrag och det var oerhört givande och intressant. Stort tack för att du har vidarebefordrat dessa videolänkar.

 76. mach skriver:

  Din presentation var verkligen både intressant och uppfriskande även om jag läst (och hört) det mesta förut i bloggen som jag följt sedan du började skriva krönikor i Axess. Poängerna var klockrena och kan intyga att du definitivt hade publiken med dig. De jag pratade med på lunchen efteråt var minst sagt häpna över hur genusindustrin lyckats fördumma och dupera en hel nation så till den milda grad att tomma och ihåliga påståenden kan stå oemotsagda. Att det kunnat fortgå så länge utan att någon höjt rösten eller ens reagerat på flosklerna (förutom du då förståss). Att så många i beslutsfattande positioner inte verkar ha läst igenom detaljerna i det man beslutar om (eg Göran Bexell). Är mest bekymrad av hur det är möjligt att en extrem feministisk lobbymaskin lyckats skapa sig en statligt sanktionerad genusindustri som på ett Sovjet-likt sätt infiltrerat sig i skola och universitet och bedriver experiment på barn och ungdomar från 1 – 25 år.

 77. […] feminismen och genusvetenskapen tillskanser sig makt över alla delar av samhället bör inte missa Tanja Bergkvists föredrag vid förra helgens FreedomFest. Som HAX säger, det är en riktig […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: