Konsensuskultur och genusfysik

Nu är det nya numret av Axess Magasin  ute, och temat är konsensuskultur. Flera av artiklarna återfinns på nätet: I skuggan av framtiden,   Baksidan av konsensus, Pippi och Sveriges särart, Samarbetslandet, Samförstånd som statsreligion, Och glöm inte att följa Axessbloggen!  Axess Magasin går att köpa i välsorterade Pressbyråer, annars teckna prenumeration HÄR.  Axess höll i veckan även ett intressant frukostseminarium på temat Konsensus, åsiktspluralism och grindvakter, som jag återkommer till när det kommer upp på Axess Play. (Uppdatering! Nu är videon uppe – se detta inlägg!) Min krönika Svåra lösningar på enkla problem (lista på resten här  – ni finner dem utspridda på bloggen) i Axess återfinns på sidan 66 – den ligger inte ute på nätet men överensstämmer innehållsmässigt med mitt blogginlägg ”Vad var det jag sa?”  (vilket betyder att den faktiskt ligger på nätet, men i en utvidgad version) som ni alla så klart redan läst. Och med alla menar jag även det tillskott av 8.000 nya läsare jag fick under gårdagen, eftersom min statistik då gick från det sedvanliga 1.000-2.000 till 10.035 som ni kan se på skärmdumpen nedan till vänster, vilket slog mitt gamla rekord på 5.209 efter inlägget ”Ett skräckexempel på Genusväldet”.

Min statistik gick upp till 10.035 igår

Min statistik gick upp lite, till 10.035 igår - ledsen att det här ser ut som en fallossymbol.

För den som är ny går det att finna alla inlägg på bloggen under Alla inlägg , jag hittar knappt något själv på bloggen längre så jag var tvungen att organisera det lite, präglad som jag är av den ”manliga rationalitet” som Södertörn Högskolas rektor förkastar i den av Skolverket beställda rapporten Genus och text som granskar hur ”jämställda” skolans fysikböcker är (och som jag skrivit om här och här) och med risk för att verka tjatig, låt mig ändå en sista gång lyfta fram en sammanställning av några av de djupaste insikterna i denna 69-sidiga text som Skolverket rekommenderar till blivande lärarutbildare. Jag var själv en sådan under doktorandtiden, och som ni kan se på tex denna tenta från 2006 så frågar jag efter en normalvektor till ett plan, och försöker därmed undermedvetet normalisera normalbegreppet inom matematiken. Vi vet alla att de förhatliga normerna  (metoder att beräkna längden av en vektor i ett normerat rum) inom matematiken upprätthåller föreställningar om hegemonisk maskulinitet. Bara det patriarkala påfundet att mäta något, när alla vet att en vektor är lika elastisk som en genusforskares fantasi, visar att man är ute på hal is, men även det är ett felaktigt påstående, då det här med halhet bygger på manliga föreställningar om friktion och motstånd mot genusvansinne.

Glöm inte att genus även är ett begrepp inom algebraisk topologi

Genusbegreppet är även matematiskt

Men jag blev som bekant genusmedveten någon gång efter 2006 (nu pratar jag inte om det matematiska begreppet genus), närmare bestämt 2008 (läs om hur det gick till i Om bloggen) och det gav utslag redan 2010 när jag tex i denna tenta i flervariabelanalys bad de blivande civilingenjörerna att undersöka gränsvärden och som ni ser i facit existerar inte gränsvärdet, eftersom man får olika värden beroende på ifrån vilket håll man närmar sig punkten och det är just detta som är kärnan av matte-genus-vetenskapen: mitt gränsvärde är inte lika med ditt gränsvärde eftersom du närmar dig det utifrån en annan diskurs, och därför är alla svar lika rätt, eller snarare fel, och därmed lika sanna, eller falska, eller vilket som – allt kvittar liksom. Om man ska bygga en bro och räkna ut hur den ska hålla så är inte svaret givet, min hållfasthetsdiskurs är inte lika med din hållfasthetsdiskurs så dra dit pepparn växer och bygg din egen bro, eller så bygg den inte, en bro är ändå en social konstruktion, och oftast en manlig sådan, så den behöver inte ens byggas utan det räcker att tänka fram den innan man ska gå över, och ha det så trevligt i vattnet alla genusforskare, så ses vi inte på andra sidan. Men för att komma till saken 🙂 – citaten från Södertörns högskolas rektor och den jämställda framtiden i fysikböckerna och svensk skolas slutliga kollaps, men kollapsen blir åtminstone ”jämställd” (för den som tycker att det här har med jämställdhet att göra):

Jag stoppade fingrarna i vägguttaget för att vakna upp ur den psykos jag helt enkelt måste befinna mig i med tanke på sakernas tillstånd, men det gick inte

Efter att ha läst Genus och text stoppade jag fingrarna i vägguttaget för att vakna upp ur den psykos jag trodde jag befann mig i, men det gick inte, det här är på riktigt...

* ”En jämställd skola arbetar utifrån en respekt för elevens egen livsvärld och världsbild, och en demokratisk undervisning kan då inte handla om att ersätta elevens ”vardagsförståelse” med en ”vetenskaplig” sådan. Enligt Sundgren (1996 s.31) måste det uppstå en dialog för att inte skolan skall utöva symboliskt våld på eleverna genom att påtvinga en given mening.” (sid 7)

* ”Faktabaserad, objektiv kunskap utgör vad man i ett feministiskt perspektiv brukar kategorisera som ”manlig” kunskap. Kravet på objektivitet anses ofta utgöra själva grundkriteriet för vetenskaplighet.” (sid 59)

* ”Påbjudandet av snäv kunskap med en given mening är inte förenlig med skolans jämställdhetssträvanden. (sid 64)

* ”En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort.” (sid 65)

* ”Sylvia Benckert (1997) menar att fysiken som universitetsämne eftersträvar en opersonlig renhet, och en strävan att framstå som höjd över och fri från mänskliga önskningar, och att just denna skenbara opersonlighet och könlöshet är knuten till föreställningar om maskulinitet, vilket bidrar till att göra fysiken ointressant för flickorna. (sid 16).

* ”Man kan, med Sundgren (1996, s. 86ff), ifrågasätta denna tradition som insisterar på förmedlandet av vetenskapliga begrepp och deras tolkningsföreträde, samtidigt som den invaderar vardagsförståelsen genom att också lägga beslag på vardagliga begrepp och ge dem tolkningsföreträde, som t.ex. kraft.” (sid 24)

* ”Föreställningen om det vetenskapliga tänkandets självklara överhöghet rimmar illa med jämställdhets- och demokratiidealen… Om man inte uppmärksammar detta riskerar man att göra missvisande bedömningar. T.e.x genom att oreflekterat utgå från att ett vetenskapligt tänkande är mer rationellt och därför borde ersätta ett vardagstänkande.” (sid 24)

* ”Det är sannolikt att en jämställd läroplan skulle uppfattas som en utmaning eller en provokation för många lärare och för många i det naturvetenskapliga samfundet som gärna vill se sin egen kunskap behandlad i skolan.” (sid 65)

Ämnesöverskridande genusforskning på hög nivå?

Ämnesöverskridande genusforskning på hög nivå?

Alla glada svenska barnfamiljer kan tryggt sätta sina barn i skolan förvissade om att genusvansinnet är dess främsta bundsförvant tack vare den välgenomtänkta tjänstetillsättningen på strategiskt viktiga poster i det här landet. Det gäller att värna den kommande generationens IQ, och där kan inte patriarkala påfund som logisk förmåga få störa genusindoktrineringen. Är nästa steg att fasa ut matematiken? Kanske inte, för som ni kan se på Skolverkets hemsida så uppges rapporten ”Genus och text” vara  111 sidor lång, trots att den är på 69 sidor, något som med all tydlighet illustrerar att Skolverket redan tagit till sig av den viktiga informationen om kunskapens relativa karaktär. Ni kanske tror att det bara är att bläddra genom rapporten och räkna sidorna, men att addera två tal är som bekant inte trivialt, och som exempel kan man tänka på den vardagliga situation som flertalet beslutsfattare befinner sig i dagligen, nämligen sandlådan, där man upptäcker att om man gör en sandkaka ovanpå en annan sandkaka så blir det en ny, fast större och möjligtvis fulare, men ändå EN, sandkaka. Detta förstår redan en 2-åring, så varför den svenska skolans matematik- och fysikböcker inte har tagit till sig det här är en av mänsklighetens, och genusforskningens, stora gåtor.

Var är genussandhögen?

Var är den där genussandhögen?

Jag måste nog uppdatera min doktorsavhandling med ett genusperspektiv och göra om allt.  Förresten, nu är ju Anna Ekström ny generaldirektör för Skolverket, och som ni minns hade jag en genusdebatt med henne i Riksdagen för ett år sedan om svensk skola ( se inlägget Mitt anförande i Riksdagen)  och detta inger ju ännu mer hopp om den svenska skolans framtid och lösningen på skolproblemen. Det gäller ju att sätta in insatserna och finansieringen där den behövs – nämligen hos genusforskarna. Problemet är kanske inte, för den som lyfter blicken ur genusträsket och skådar ut i världen, något jag själv ofta gör med mitt teleskop, att pojkar underpresterar med 10% jämfört med flickorna, utan att alla underpresterar. Under mina sommarlov i Bulgarien visade mig grannbarnen i 7:e klass hur man genomför ett matematiskt induktionsbevis, medan vi i Sverige fortfarande höll på med de fyra räknesätten och att dela upp en tårta i fem delar, år ut och år in, åtminstone fram till gymnasiet, där jag hade turen att ha avdankade universitetslektorer i fysik, kemi och matematik, och det förblir en gåta hur klassen lyckades så bra på de nationella proven trots att lärarna hade ämneskunskaper istället för genuskunskaper. Låt mig avsluta med symbolen för genusvansinnets intåg i akademin – GENUSTRUMPETEN (SVD) (här replik och slutreplik, se även Birger Schlaugs inlägg där han varnar proffs-tyckareliten, bland annat sig själv, för att inte ta min kritik på allvar):

Texten till låten återfinns här. Nu hade jag ju tänkt blogga om genusexcellens och om inläggen i veckans debatt om fri lek (SVD1, SVD2, Newsmill, Ingerö i Studio Ett osv), men det får bli i nästa inlägg. Jag råkade nämligen härom veckan se ett program i Kunskapskanalen där studier visat att delar av hjärnan inte utvecklas och att inlärning hämmas om barn inte får ägna sig åt fri lek: Barndomens försvunna äventyr – se det här på UR Play (46 min)!

Det var faktiskt jag som upptäckte de patriarkala strukturerna

Det var faktiskt jag som upptäckte de universella patriarkala strukturerna...

Notera de, ska jag kalla dem könsneutrala, sakerna som kvinnan lägger ut på skolgården i slutet av programmet. Tygstycken, snören, kartonger. Jag antar att dessa räknas som könsneutrala, de blir ju varken ”pojkkodade” eller ”flickkodade”. Jag har redan berättat om det här, att jag till min dotter köpt många leksaker på Clas Ohlson (vilket bör göra mig till ledande genusforskare) och med leksaker menar jag alltså metallplattor med hål, skruvar, muttrar och monterbara små hjul, brädbitar, spikar och sandpapper. Mest för att jag själv också vill leka med det här, något som även gör mina föräldrar till ledande genusforskare, (eller gränsöverskridande fysik-genusforskare) eftersom de lät mig och min bror växa upp i en miljö med hålkort som papper att rita på, kretskort och elektriska komponenter över hela golvet, en rostig ABC 80, ELFA-katalogen i sagobokhyllan och så vidare, och jag lödde mitt första kretskort vid 5 års ålder, började spela schack vid 6, skrev mitt första BASIC-program vid 8, men det var även då jag, liksom min bror, broderade min första bulgariska duk, och gjorde mina första pyrograferade tavlor (som jag bla ställt ut längst ner i inlägget  Mitt bidrag till den moderna konsten – fast just de där gjorde jag nyligen :-)). Dessutom skötte vi hela grönsakslandet hos våra morföräldrar varje sommar i Bulgarien. Ja, det här med miljön har nog en viss inverkan, eftersom både jag och min lillebror disputerade, jag i matematik och han i elektroteknik, men det föregicks av ett par decenniers hårt arbete också, och hur ska man få fler att välja den vägen i Sverige om man både ska föra över egenansvaret till någon annan genom att skylla på patriarkala strukturer och dessutom plocka bort en hel del av det traditionella vetenskapliga innehållet i fysiken? Med en genuskurs i härskarteknik 7.5 hp? Anmäl er med ett mail till  jag-vill-bidra-till-att-landet-kollapsar-av-genusvansinne@gmail.com. Studsar det så är det för att denna min så populära genuskurs är överbokad! 🙂

... och inte COBE

...och inte COBE-satelliten

Det var ju inte Jupiters månar och solfläckarna jag studerade varje dag  efter skolan med mitt teleskop, det var de patriarkala strukturer som skapades redan vid Big Bang och som under den inflationistiska fasen blåstes upp till de förtryckarstrukturer vi kan se idag. Så var det. Kort efter min upptäckt fann COBE-satelliten  (Cosmic Background Explorer) samma sak – små anisotropier i den kosmiska bakgrundstrålningen som utgjorde fröerna till de patriarkala strukturerna, vilket ledde till Nobelpriset i fysik för två forskare, trots att jag upptäckte det här flera år tidigare med mitt teleskop från vår balkong i Lund. Gud vad jag babblar, nä nu måste jag sluta. Glöm inte se UR Play om fri lek och Axess-artiklarna längst upp med mera!

Relaterat: Därför lyckas asiatiska elever (professor Inger Enkvist, författare till Skolan – ett svenskt högriskprojekt), läs även artikeln  ”Lära sig att lära sig” omöjligt utan ordentliga faktakunskaper  av professor Olle Häggström! Vad var det jag sa?-inlägget. Blandade genusnyheter: Genusnytt, Matte Matik, Aktivarum, Pelle Billing. EU-vansinne: HAX, kulturblogg: Axessbloggen.

53 Responses to Konsensuskultur och genusfysik

 1. Roger Klang skriver:

  ”…mitt gränsvärde är inte lika med ditt gränsvärde eftersom du närmar dig det utifrån en annan diskurs, och därför är alla svar lika rätt, eller snarare fel, och därmed lika sanna, eller falska, eller vilket som – allt kvittar liksom. Om man ska bygga en bro och räkna ut hur den ska hålla så är inte svaret givet, min hållfasthetsdiskurs är inte lika med din hållfasthetsdiskurs så dra dit pepparn växer och bygg din egen bro, eller så bygg den inte, en bro är ändå en social konstruktion, och oftast en manlig sådan, så den behöver inte ens byggas utan det räcker att tänka fram den innan man ska gå över, och ha det så trevligt i vattnet alla.”

  För jävla roligt Tanja! Man behöver inte ha lätt till skratt för att roas av detta. Fullt i klass med Blackadder och Pang i bygget.

  Roger Klang

 2. Nordbo skriver:

  Hej doktor Tanja. Jag har nu inhandlat boken som du sa att jag ska läsa. Den fanns på svenska: ”Civilisationernas självmord.” Det är väl rätt bok? Författaren heter Elmer Pendell. Jag tror inte genusvetare och andra politruker skulle gilla boken, att döma av texten på baksidan.

 3. Daniel skriver:

  Tanja:
  Hur kan det komma sig att patriarkatet misslyckades så totalt med att forma dig när du var liten?
  Stänkte din mamma vigvatten på dig och hängde viktlök kring din hals?
  De kanske borde ta prover på dig så att de kan utveckla ett slags patriarkalt vaccin.

  Nu är den där nissen Gens i farten igen.
  Hur kan det komma sig att man blir expert på barns utveckling och lek bara genom att läsa en massa genus?

  http://www.newsmill.se/artikel/2011/05/20/det-finns-ingen-frihet-i-vanlig-skolg-rdslek

  En annan sak som jag kom att tänka på, när har vi den första genusvetaren på månen? Ingen idé att hålla andan va hihihi

 4. Adrian skriver:

  Det du skriver är relevant, intressant och viktigt, men eftersom texten dryper av tvärtemot-ironi blir den ganska jobbig att läsa. Du skriver inte alltid på det sättet, och då tycker jag att budskapet syns bättre.

  Det skulle nog vara rätt så kul att ha dig som föreläsare.

 5. Josef Boberg skriver:

  ”…En jämställd skola arbetar utifrån en respekt för elevens egen livsvärld och världsbild…”

  Tänk… – Tanja – ifall ALLA föräldrar hade den utgångspunkten – vid sin vägvisning = fostran av sina egna barn ❗

 6. Tanja Bergkvist skriver:

  Roger, ingen kan mäta sig med Cleese! Roligt se dig på bloggen, det var länge sedan! 🙂

  Nordbo, ja det är rätt bok – läs och lägg ut en sammanfattning av hela boken i en kommentar när du är klar – tack! 😉 Hm, jag ska ju skriva boken ”Att rasera en nation”, så jag borde kanske också läsa den där?

  Daniel ok ska kolla! Ingår i samma serie som den jag tipsade om i inlägget ovan, av Alice Toedorescu (den här: http://www.newsmill.se/artikel/2011/05/18/att-t-nka-fritt-r-bra-att-t-nka-r-tt-r-visst-nnu-b-ttre ). Hon är klok, vi åkte ner tillsammans till Jönköping förra året och höll låda för KDU efter deras genusutspel om att avskaffa Nationella Sekretariatet för Genusvansinne, som jag skrev här i ”Det var ju på tiden”, för den som missade det: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/29/det-var-ju-pa-tiden/ Sekretariatet finns dock kvar…

 7. Tanja Bergkvist skriver:

  Adrian, när jag inte plöjt en lunta material att blogga om eller funnit en specifik artikel att djupdyka i så blir det lätt så 🙂 Dock har jag läst både DEJA:s slutrapport och en massa annat som jag inte hunnit ta upp, men i nästa inlägg ska jag ta upp några saker från det senaste numret av Genusperspektiv, eftersom det är fullt av motsägelser, som vanligt… Med tanke på alla genusrapporter jag läst så är det konstigt att inte jag får jobb som genusforskare, hur mer queer kan det bli för dem att ha en logiskt tänkande människa i närheten? 😉 Just det, jag sökte ju jobbet som informatör åt Genusmaffian för över ett år sedan, men vad hände med det – de har fortfarande inte kallat mig till en anställningsintervju! Trots att jag la upp ansökan offentligt på bloggen och allt 🙂 https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/10/22/informator-at-genusmaffian/

 8. Roger Klang skriver:

  @Tanja:

  Rowan Atkinson kan mäta sig med Cleese när Rowan är som bäst, och det är i Blackadder. Jag har funnits i bakgrunden och läst din blogg hela tiden! Fattas bara.

  Vh Roger Klang

 9. Tanja Bergkvist skriver:

  Adrian, när det gäller budskapet förresten … Saken är den att jag tycker att allt är så uppenbart, det behöver knappt ens formuleras explicit. Jag tänker att mina smarta bloggläsare fattar allt när jag lyfter fram citat mm :-), men visst, jag kanske bör tänka mer på att sammanfatta de vanligt förekommande motsägelser som man stöter på så ofta, som tex i inlägget ”‘Forskning saknas’ på genusvansinne för 225 miljoner och dags att ‘reflektera över sin vithet'” https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/11/22/%E2%80%9Dforskning-saknas%E2%80%9D-pa-genusvansinne-for-225-miljoner-och-dags-att-%E2%80%9Dreflektera-over-sin-vithet%E2%80%9D-2/

  I Metro Stockholm kunde man den 1 november läsa på sid 12 under rubriken ”Kvinnor läser mest för barn” att en ny Sifo-undersökning visar att ”8 av 10 kvinnor svarar att det är de, och inte partnern, läser mest för sina barn” (undersökningen borde för övrigt anmälas till DO för att ha utelämnat samkönade relationer – jag överlämnar detta ärende till kommentatorn Info) och att ”Ungefär hälften av kvinnorna läser för barnen varje dag, medan bara en tredjedel av männen gör detsamma”. Fanny Armbjörnsson, genusforskare vid Stockholms universitet, tycker att detta är ”tråkigt, men inte förvånande”. Vi kan läsa att ”Det är trist för alla, för kvinnorna som får jobba dubbelt och hamnar efter lönemässigt, för barnen som får mindre möjligheter till en nära relation till sin förälder och – inte minst – för männen själva.”

  Detta är så typiskt! När kvinnor stannar hemma med barn är det en ”kvinnofälla”, när män gör detsamma är detta ”bra för barnen” (sedan när bryr sig genusvetarna om dem!?) och inte minst är det ”berikande” för männen och höjer deras livskvalitet. Varför är det som höjer livskvalitén för män alltid en fälla för kvinnor?

  Det här förekommer hela tiden, man blir nästan trött på att se det här i olika former dagligen (för den som läser tidningar dagligen). Jag är lite yrkesskadad som matematiker tror jag, har man väl bevisat eller motbevisat något så är saken en gång för alla klar och det finns inget skäl att upprepa det. När jag har lyft fram något en gång i ett inlägg så utgår jag ifrån att alla minns det väl och dessutom kan generalisera det till andra liknande situationer – så fungerar den matematiska kurslitteraturen och det är den jag är uppvuxen med :-).

  Och hur viktigt det är att lägga varje bevis och resonemang på minnet visar ju inte minst mitt bidrag till den moderna konsten: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/12/30/mitt-bidrag-till-den-moderna-konsten/

  Och glöm inte att reflektera över er vithet dagligen, ni som är vita: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/11/22/%E2%80%9Dforskning-saknas%E2%80%9D-pa-genusvansinne-for-225-miljoner-och-dags-att-%E2%80%9Dreflektera-over-sin-vithet%E2%80%9D-2/ Själv är jag väldigt blek, vilket inte är konstigt med tanke på alla genusnyheter jag läst de senaste två åren.

 10. Jerker Montelius skriver:

  Hej Tanja

  ”Hur stoppar man fördumnings industrin?”

  Ett tips som jag hittat är i alla fall Khan Academy
  http://www.khanacademy.org/

  Utbilda dig själv eller dina barn i matte, kemi, fysik eller biologi.

 11. Patrick skriver:

  Hej Tanja,

  Väldigt roande och klokt skrivit, som vanligt. Dock tycker jag att bilden du valde för att illustrera ”Ämnesöverskridande genusforskning på hög nivå?” skulle ha varit ännu bättre om den hade varit en bild av en gödselstack!

 12. hamstrn skriver:

  Hej Tanja! Hittade din blogg för några veckor sedan och uppskattar den väldigt mycket. Du har en till anhängare /salut

  Rent spontant undrar jag dock om man kan ställa upp matematiska modeller för argumentation och om du vet var/vad man kan läsa/lära sig mer om detta?

 13. QED skriver:

  Nyheter från Sekretariatet:

  ”Forskare har utvärderat hur genusperspektivet används i planeringen av spårvagnstrafik i Malmö.

  – Man måste fråga sig vem det är som har makten över transporterna, säger genusforskaren Lena Levin.”

  ”Genom att hålla dialogmöten med utvalda grupper i stället för att göra allmänna inbjudningar har man nått en större andel kvinnor och ungdomar.

  – Vi vet sedan tidigare att mötena med medborgare brukar domineras av män och att medelåldern brukar vara hög. Genom att aktivt söka upp olika grupper har man fått respons från personer som annars inte brukar yttra sig, säger VTI-forskaren Lena Levin.”

  ”Bilkörning symbolisk fråga

  Eftersom fler kvinnor än män åker kollektivt har politikerna i Malmö särskilt diskuterat hur de ska få fler män att ställa bilen.
  – Det är absolut en relevant diskussion eftersom bilkörning är en symbolisk fråga med koppling till synen på maskulinitet, säger Lena Levin.”

  http://www.genus.se/meromgenus/genusflodet/genusflodetdetalj//genus-i-fokus-for-framtidens-sparvag.cid1026097

 14. QED skriver:

  Ung vänster: Skolrasterna är förtäckta kristna bönestunder. Bort med dem!

  http://www.barometern.se/reagera/skolans-hyckleri-ar-skrammande(2788319).gm

 15. Daniel skriver:

  QED:
  När jag läser ett så ologiskt och obegåvat resonemang så blir jag mörkrädd.
  ”Det är en urgammal ”tradition” som härstammar från klosterskolorna, då munkarna skulle be. Våra raster är egentligen bönestunder!”

  Är oförmågan att kunna föra att logiskt resonemang ett kriterium för att bli marxist, eller är det en bieffekt?

 16. dunnoplayer skriver:

  Jag har svaret på varför din blogg var så välbesökt den 20 maj =)

  Den 19maj klockan 23:58 publicerades genusvansinne och fördumningsindustri på PI =D

  http://politisktinkorrekt.info/2011/05/19/tanja-bergkvist-genusvansinne-och-fordumningsindustri/

  well, tack för ett vettigt bidrag till ”debatten” ❤

 17. Aris Toteles skriver:

  Lysande blog!
  Någon som är så klok som du kan inte ha lätt i den här självgoda dumhetens Ocean….

 18. Cavatus skriver:

  Såg att du var på Axess frukostseminarium. Hur lyckades du nästla dig in där? Det var väldigt sevärt i alla fall. Dessutom rekommenderar jag alla att titta igenom föreläsningarna från Freedomfest. De ger välbehövliga tankeställare.

  Toppenkul att du fått så många besökare! Det kan ge ringar på vattnet för alla oss dissidenter som jobbar på olika plan. Själv lobbar jag vidare för yttrandefriheten (där Axess frukostseminarium är ett gott tecken i tiden) och dess konsekvenser på kostymens storlek vad gäller att sakligt debattera migrationspolitiken utan invektiv och skällsord.

  Det är ju en balansgång på slak lina där godhetsapostlarna ständigt stakar ut gränserna för vad vi tillåts yppa. Men rätten till yttrandefrihet och saklig debatt utan skällsord gäller ju även genusparadigmet och många andra samhällsfrågor där bara ”en” åsikt anses vara korrekt för att få tillgång till den offentliga debatten.

  Det finns anledning att se ljust på framtiden!

 19. Daniel skriver:

  Nu ligger det ett nytt inlägg uppe i debatten kring fri lek och genus”pedagogik”.
  http://www.newsmill.se/artikel/2011/05/24/regeringen-och-genuspedagogerna-vill-ha-ett-nytt-folk

  Jag har läst igenom lite av kommentarerna och jag vet inte om jag ska skratta eller gråta när jag läser de som är skrivna av någon som kallar sig för Gunilla Madegård.

  Finns denna människa på riktigt?
  Eller är det en av vår tids största satiriker som leker (i brist på bättre ord) ”batikhäxa”?

 20. Tanja Bergkvist skriver:

  Cavatus, ha ha 🙂 ”nästla mig in”? Jag är ju krönikör där, remember? http://www.axess.se/magasin/search.aspx?str=Tanja+Bergkvist Jaha, syntes jag där – jag som försöker hålla låg profil ;-). Har du hört talas om det gamla ordspråket ”Bakom varje samhällsrevolution av betydelse döljer sig en galen matematiker som försöker ligga lågt för att i lugn och kunna analysera händelseförloppet korrekt och beräkna nästa drag”? Inte? Nä det beror på att alla matematiker tidigare i historien lyckats ligga lågt utom jag som av någon anledning alltid har oturen att ertappas som drivande bakom den pågående samhällsomvandligen. I förrgår blev jag intervjuad av en journalist från tidningen Riksdag och Departement, så i det kommande numret lär det stå något som jag sagt i den, eller kanske flera saker, eftersom jag summerade hela genusvansinnet, vilket jag otroligt nog återigen lyckades göra på en halvtimme, fast lite mer generellt och inte så många detaljer, för de tar ju aldrig slut :-).

  ”…gäller ju även genusparadigmet och många andra samhällsfrågor där bara ”en” åsikt anses vara korrekt för att få tillgång till den offentliga debatten.”

  Nja, man kan nog få tillgång till den offentliga debatten även som kritiker, jag har ju haft det i både tidningar, radio och TV, och hade jag bara haft tid hade jag kunnat sitta och skriva inlägg i debatten på löpande band, och startat upp en egen TV-kanal, men jag försöker hålla låg profil här, för att inte bli avslöjad, illa nog att min blogg är synlig för alla. 🙂 Ja ja, det är ju egentligen redan kört, det har inte gått så bra att hålla låg profil så det är lika bra att köra på öppet snart och rasera hela Genusväldet. Det kan inte vara så svårt när man tänker efter, inom ett decennium är det borta, se det som ett personligt löfte från mig!

  Aris Toteles, ja men jag har ju alla mina kloka läsare som stöd – så det finns hopp :-).

 21. Tanja Bergkvist skriver:

  Jerker, jo det är en växande industri. Jag borde spela in en matematikutbildning på svenska från början till slut – som ett komplement till skolan. Eller kanske ett läromedel rent av.

 22. Tanja Bergkvist skriver:

  Det här är till alla genusforskare: igår köpte jag en radiostyrd militärhelikopter till min dotter från Teknikmagasinet, och under kvällen lyckades vi krascha den i varenda möbel, det var riktigt roligt, till och med katterna var fascinerade :-). Det är högst motvilligt jag medger att jag är genusmedveten utan att vara medveten om det. Den säljs just nu för 199 :- istället för 499 :-, för den som också vill köpa en och träna upp sin förmåga att bli stridspilot i dessa tider av vansinne, eller att stärka sig mentalt inför kampen genom att tänka sig att man styr genuspiloterna ut ur det offentliga rummet.

 23. Tanja Bergkvist skriver:

  Patrick, ja gödselstack var en bra idé, men då hade jag ju behövt åka ända till Göteborg och fota Sekretariatet, och vem har tid med det…

 24. Cavatus skriver:

  F’låt, nästla sig in kanske lät lite elakt, det var inte menat så. Men det är kul att det börjar röra sig lite i debatten och ja, du får vara med i samhällsdebatten, men minns du inte hur de tittade snett på dig när du förlöjligade genustrumpeten? Jag minns så väl ditt inlägg i SvD (tror jag det var) och efterföljande debatter bl a i radio. Det kändes som om samhället höll andan när någon (i det här fallet du) tog bladet från munnen och vågade/orkade kritisera vansinnet.

  De flesta slår ju bara ifrån sig tokerierna och tänker att snart måste de väl komma till vett och sans, men faran med detta beteende är att tokeriföreträdarna då får fortsätta i ullstrumporna och det de håller på med hinner bli mer eller mindre normaliserat och sedan hamna i facket för frågor som inte får diskuteras för ”alla håller ju med om detta”.

  Vi ser samma islossning i flera andra frågor, även om jag tycker du varit särskilt framgångsrik med din specialfråga. Jag är säker på att andra infekterade frågor kommer att gå samma öppenhet till mötes, även om det kan ta olika lång tid.

 25. Tanja Bergkvist skriver:

  dunnoplayer, ja jag har ju sett det, vi diskuterade ju det i förra inlägget, kunde ändå inte undgå att notera att det komm några tusen läsare därifrån i min wp-admin 🙂

  Daniel, fick just mail från Elise om den och ska just läsa den! Önskar jag också hade tid att skriva där, i synnerhet nu när jag haft en trevlig pratstund med Newsmills chefred på Axess-seminariet, så borde man ju lämna ett dagligt bidrag där, ett i varje ämne varje dag, jag måste ju dessutom bredda mig och ha en åsikt i alla frågor, eller kanske inte alla – idag letar man efter skribenter med privata eller professionella erfarenheter av Kungen och Bodström :-). Men nåja, jag borde iaf överväga att bli mer aktiv i det offentliga rummet, men då kan jag ju inte hålla låg profil längre som jag gjort nu i två år, men jag har ju så många andra saker att tänka på, som vad jag ska göra med mitt liv, bevisa Riemmans hypotes med mera, och nu måste jag ju läsa vad Elise skrivit om regeringen och genuspedagogerna!

 26. Tanja Bergkvist skriver:

  Neeej, varför läser jag inte mina mail!!?? Ser nu att Mikael Jalving (som var i panelen på Axess-seminariet http://www.axess.se/tv/player.aspx?id=2460 som jag tänkt blogga om men som ni redan sett och kommenterat här på bloggen) kontaktat mig i april 2010 för att intervjua mig till sin bok, och jag missade det :-(. Så nu undrar jag ju vad annat jag missat sedan ett år tillbaka, när jag börjat läsa mina 4000 olästa mail… Nåja, det ordnar sig, jag ska ju göra en helt egen bok om genusvansinnet så det kommer att gå att läsa om det här ändå.

 27. Nordbo skriver:

  Jag lyssnade på Mikael Jalving på videoupptagningen av accesseminariet. Han var mycket bra! Passionerad och spännande. Vad synd att du missade att han hade kontaktat dig. Men det blir nog bra ändå.

  För övrigt är det värt att klicka på ”cavatus” här ovan och läsa artikeln av SR Larsson som dyker upp.

 28. Daniel skriver:

  Tanja
  Angående egen bok, vet du vad som skulle vara bra?

  Jo ett litet uppslagsverk över genustermer, så att politiker och andra beslutsfattare inte lika lätt drabbas av ”kejsarens nya kläder syndromet”.

  Typ något i denna stil:

  Hegemonisk maskulinet.
  Genusvetarnas beskrivning:
  Överdrivet mans ideal blabla förtryckande blabla, vite mannen är en bov blabla men ok om han är gay eller handikappad, social konstruktion blabla lek med dockor blabla

  Naturvetenskapligt beskrivning:
  Testosteronets inverkan på det manliga sinnet och kropp.

 29. Galne Gunnar skriver:

  Här följer mina reflektioner efter att ha sett Axess-seminariet ”Ju mer vi är tillsammans”:

  REFLEKTIONER OM AXESS-SEMINARIET ”JU MER VI ÄR TILLSAMMANS”:

  MIKAEL JALVING – EN FRISK FLÄKT

  Notera hur eldigt och passionerat dansken Mikael Jalving talar jämfört med svenskarna Björn Wiman och Sakine Madon. Underbart! Hade Jalving varit från Mellanöstern eller från Afrika, så hade rasisterna sagt: ”Du ser ju hur de där utlänningarna är, de blir bara aggressiva när de debatterar”.

  Sanningen är att det som gör att vi svenskar ofta är så tysta och försiktiga i jämförelse med praktiskt taget alla andra nationaliteter, är den kroniskt låga självkänslan. I Sverige påstår vi att vi gillar att bli berikade av andra kulturer – vilket är jättebra, för vi svenskar behöver definitivt en rejäl berikning av den danska självkänslan som Mikael Jalving här visar prov på.

  Viktigt att tillägga är att invandrare inte alltid har bättre självkänsla än vi svenskar. I många fall är det snarare så att de har lägre självkänsla, men att det framstår som om det vore tvärtom. Det beror på att många invandrare i olika hög utsträckning ser ned på oss svenskar, och därmed framstår det som om de har en starkare självkänsla än vad vi har, eftersom de betraktar oss från ett von oben-perspektiv.

  Lösningen är dock inte att vi svenskar ska börja se ned på invandrare, utan det är fortfarande stärkt självkänsla som är den enda hållbara och vettiga vägen framåt.

  Johan Hakelius tar – som frågeställare i publiken – upp en intressant problematik, när han ungefär säger att: ”Vi svenskar vill kunna säga vad vi tycker bara om vi inte får bli emotsagda.” Svaret på den grundläggande orsaken till varför vi svenskar beter oss på det sättet är återigen – den kroniskt låga självkänslan.

  BJÖRN WIMAN – ”LOST IN SPACE”

  Björn Wiman är ju helt overklig! Kanske inte ur ett svenskt perspektiv, men jösses, den mannen är ju helt ”lost in space”.

  Ett axplock av Wimans förvirrade uttalanden: ”Folk kommer att migrera oavsett vad vi gör.”; ”Det som är tillräckligt bra i den svenska kulturen kommer att överleva i konkurrensen [alltså oavsett vad som händer].”; ”Vi kan inte göra någonting åt om den svenska kulturen går under.”

  Jaså, inte? Vem är det då som kan påverka den svenska kulturens öde, om vi människor inte kan göra det? Är det ödet? Är det Gud? Är det Shiva eller Vishnu? Enligt Wiman så kan vi alla alltså bara skita i allting, för det spelar i alla fall ingen roll vad vi gör, det kommer ändå ”att bli som det blir”. Vilket otroligt korkat och defaitistiskt resonemang.

  Det är ofattbart hur en snubbe som Wiman har lyckats bli kulturchef på Dagens Nyheter. Frågan är vem av Wimans kompisar som har gett honom jobbet?

  Inte nog med ovanstånde idioti; Wiman sparar sitt dummaste uttalande till finalen, när han mot slutet levererar ett äkta halmgubbe-argument när han säger att: ”Här inne tycks råda att det är filmjölksaktigt, PK och mesigt att försvara invandrare, homosexuella, och tanken på jämställdhet mellan könen. Jag tycker alla de tre sakerna är bra saker”.

  Vilket idiotiskt argument! Att kritisera invandringspolitiken är inte detsamma som att kritsera invandrare. Homosexuella diskuterades inte överhuvudtaget i debatten, så var fan fick han det ifrån? Jämställdhet mellan könen diskuterades inte heller, däremot diskuterades psuedo-genusvetenskapen, som precis som feminism inte har ett dugg med jämställdhet mellan könen att göra. Att kritisera vare sig invandrare eller homosexuella behöver för övrigt inte betyda att man ogillar dessa grupper. Det hela beror ju naturligtvis på vad det är man kritiserar, men den typen av nyanserade resonemang kanske är bortom Wimans fattningsförmåga?

  Kul att höra hur Wimans svamlande fick Tanja Bergkvist att ryta till från åhörarplats…

  SLUTBETYG:

  Mikael Jalving var en mycket frisk fläkt i debatten och förtjänar ett ”passepartout” till framtida Axessdebatter. Sakine Madon kan bättre. Skärpning nästa gång Sakine! Björn Wiman får ett permanent ”rött kort” utan pardon. Jag vill aldrig se eller höra honom mer. Och moderator Johan Lundberg var i världsklass – som vanligt! 😉

  Seminariet kan ses här: http://www.axess.se/tv/player.aspx?id=2460

 30. QED skriver:

  Göran Persson om Gudrun Schyman 😀

 31. […] inför publik i ett forum och istället för en kyrka med rätt att formulera sanningen så har vi vetenskaplig debatt som utgår från metodik, inte person. ”Svårigheten med att bemöta Pär Ström sakligt är […]

 32. […] har heller inte lyssnat på Tanja Bergkvist som faktiskt vet hur det är att vara kvinna i ett mansdominerat […]

 33. […] och vetenskapliga sanningar är utbytbara storheter?” och det kan man ju fråga sig med von Wright-citaten i färskt minne, och sedan kan man fråga sig varför folk får högt blodtryck i det här landet, […]

 34. Hamstrn skriver:

  Tanja

  Det var precis det jag letade efter! Tack!

 35. […] Ni känner faktiskt redan till innehållet i min krönika Fördumningsindustri på frammarsch från tidigare inlägg  (jag var tvungen att lyfta fram det i Axess eftersom det visat sig att denna information ännu […]

 36. […] och Perssons motionsrunda i studion, Mattegenus i det Butlerska vektorrummet, Dejas matteproblem, Konsensuskultur och genusfysik, 4-årsjubileum och Sverige går under av idioti, Ström och Billing resonerar och genusforskare […]

 37. […] ofta kamouflerade i ord som ”vetenskap”, måste göras ”jämställda” (läs om den nya genusfysiken här). Då måste man själv föregå med gott […]

 38. […] andra, mäter den. (vi vet ju att räkna och mäta saker är ett patriarkalt påfund – se tex Genusfysik och konsensuskultur eller Hur många aprilskämt? ). Genusforskarna känns lätt igen, här flög en framför mitt […]

 39. […] men den har försvunnit och stigmatiserats till förmån för det mest absurda – som tex den nya genusfysiken där vi bla får veta att rektorn för en svensk högskola anser att ”En jämställd skola […]

 40. […] inställning (Sokal & Bricmont) – läs mer om den nya svenskinitierade genusfysiken HÄR, med fler intressanta detaljer  HÄR och HÄR  om hur man raserar skolväsendet i genusvansinnets […]

 41. skvitts skriver:

  […] inställning (Sokal & Bricmont) – läs mer om den nya svenskinitierade genusfysiken HÄR, med fler intressanta detaljer HÄR och HÄR  om hur man raserar skolväsendet i […]

 42. […] inställning (Sokal & Bricmont) – läs mer om den nya svenskinitierade genusfysiken HÄR, med fler intressanta detaljer HÄR och HÄR  om hur man raserar skolväsendet i […]

 43. […] tas upp i video 3.  Se det omtalade programmet Hjernevask som nämns i video nr 3 HÄR. Läs de vansinnigaste citaten uppradade här  från den den på flera lärarutbildningar rekommenderade rapporten till Skolverket (”Genus och […]

 44. […] Rapporten är skriven av en genusfrälst professor i pedagogik från Örebro universitet som nu har blivit rektor för Södertörns högskola. Det finns inte någon universitetsutbildning i fysik vid Södertörns högskola men däremot en omfattande lärarutbildning. Flera anmärkningsvärda citat ur rapporten finns i Tanja Bergkvists Blog. […]

 45. […] kunna ta sig ner på egen hand, utan de får, vilket också idag är deras ambition (se här  och här) själva uppfinna den feministiska icke-objektiva och oinfluerad av ”manlig rationalitet” fysik […]

 46. Petter Nerman skriver:

  Åh, herregud. Genusmodifierad fysik? 😦
  Jag måste dessvärre konstatera att genusvansinnet genererat ett övergripande hat mot mänskligheten hos mig. Typ.

 47. […] Bland annat Tanja Bergqvist har protesterat mot att denna ökande tendens att relativisera fakta även inom vetenskapliga discipliner.Se till exempel hennes inlägg Konsensuskultur och genusfysik. […]

 48. […] ”Tillåt mig förfasas över de tilltänkta sommarkursernas innehåll, inspirerade av Moira von Wright som utrett problemet med den svenska fysikundervisningen ur ett feministiskt perspektiv. Citat ut ”Genus och text” – rapport till Skolverket:https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/05/21/konsensuskultur-och-genusfysik/ […]

 49. […] Du som i din kamp för att lyfta flickorna i utbildningen och låta flickorna ta plats inte ser att hela utbildningssystemet är i gungning. Att pojkarna med lätthet passeras av flickorna i betygssammanhang och i inträdet till högskolorna. Vad du inte tycks se är att kunskapsnivån för både pojkar och flickor är i sjunkande och långt ifrån toppen i världen. Det är alltså även flickor som tar skada av ett utbildningssystem som prioriterar genusvetenskap och förkastar naturvetenskapen. Ref: Tanja Bergkvist. […]

 50. […] har läst om detta i inläggen Genusväldet intar Södertörns högskola , von Wright och tekoppen ,Genusfysik och konsensuskultur  samt Mitt anförande i Riksdagen”. Detta nummer av DSM har temat ”Sveriges viktigaste […]

 51. […] artiklar på wikipedia och föra in feministiskt stoff i dem – oklart hur detta ska gå till, men von Wright skulle ju säkert kunna vara en inspiratör här. Gruppen som driver detta heter FemTechNet och om […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: