Nya svenska skolinsikter

juli 16, 2011
Mina utprintade blogginlägg

Mina utprintade blogginlägg, det blev ju en rejäl hög...

Jag vet inte om ni hann komma till slutet på förra inlägget där jag länkade till seminariet Feminsim vs Family?  Det var alltså meningen att ni skulle se det, så därför lyfter jag fram det en extra gång, eftersom viktig information tycks gå förlorad för mina läsare när mina inlägg sväller upp, något de tenderar att göra någon gång då och då, åtminstone ibland, eller ganska ofta, eller kanske alltid man ska säga i ärlighetens namn. Några kommentarer kring detta seminarium skrev jag längst ner i förra inlägget och missa inte infon om prop 2005/06:155 med de nya jämställdhetspolitiska mål som antogs våren 2006 och som ligger till grund för 50/50-fixeringen: ”Regeringen anser att det nya förslaget till mål tar sikte på att beskriva vilket resultat som skall nås genom att kvinnor har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män. Regeringen finner därför, i likhet med flera av remissinstanserna, att förslaget till mål på ett bättre sätt avspeglar vad som utmärker ett jämställt samhälle.” (Under ”Skälen för regeringens förslag” sid 43-44, se länkar i förra inlägget).

Jag som doktorand (2002)

Jag doktorerade vid Stockholms Universitet (bild från 2002)

Vilket resultat som ska nås genom att kvinnor och män har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter! Det var alltså här den fria viljan lagstiftades bort, någon gång under våren 2006 medan ni låg och jäste på en picknickfilt lyckligt ovetandes om att Genusmaffian just skaffat sig en livslång försörjning (själv var jag inne i mitt avhandlingsarbete och hade inte tid att ta tag i detta då). Inte minst genom att den själv måste eftersträva en jämn könsfördelning, något som inte lär uppnås på ett bra tag att döma av den statisktik vi finner under Genusstudier i Sverige där vi kan undersöka könsfördelningen vid varje genusvetenskaplig institution, vilket räcker eftersom en institution är just vad man tycks hamna på om man läst tillräckligt mycket genusvetenskap så det mest representativa urvalet bör finnas där (genusforskarna kan dock dekonstruera sitt genus till ett mer passande när SCB kommer på besök antar jag). Detta ska inte förväxlas med situationen vid en matematisk institution, där alla är hur normala som helst, i synnerhet jag, som till och vågat mig ut i det omgivande samhället där logiken brister lika mycket som mitt ömtåliga matematikerhjärta varje gång jag öppnar en svensk dagstidning och stöter på en massa motsägelser.

Jag som student vid Lunds Universitet

Jag under studietiden vid Lunds Universitet

För att inte tala om hur hjärnan deformeras. Alla år av hårt arbete med studier och doktorsavhandling, dvs elva-tolv års arbete (jag tog ju även en fil kand i slaviska språk som ni minns, och så läste jag ju mest fysik först tills jag insåg att varje teoretisk fysiker med nödvändighet även måste vara matematiker, och jag minns med sentimental glädje hur man, när man flyttade sitt liv från Fysicum (som nu håller på att genuscertifieras!) till Matematicum, inte längre behövde låsa in sig varje helg och skriva labbrapporter från fredag kväll till måndag morgon, men jag har ändå sparat två års labbrapporter som ett kärt arbetsminne, utan istället låste in sig med ett tio sidor långt bevis som tog en hel helg att förstå), alltså, nu tappade jag nästan tråden här, så går det när man börjar läsa annat än matematik – poängen var att tolv års hjärntillväxt med logik som grund och evolution av det mänskliga förnuftet genom oavbrutna matematikstudier kan raseras på en enda dag, om landet man bor i bara är tillräckligt ”genusmedvetet”, och här kom jag på två saker jag vill ta upp, dels det här med matematik och dels hur genusvansinnet kan gå så långt att det blir omöjligt att skilja fantasi från verklighet.

Det är den här apan i Nationella Sekretariatets källare som skrivit alla gensuartiklar

Det är den här apan i Nationella Sekretariatets källare som skrivit alla genusartiklar

Nu kanske ni säger att jag är inne på två olika ämnen igen och att det är därför mina inlägg sväller upp, men så är det inte – allt hänger ihop, i detta fall hänger matematiken ihop med genusvansinnet genom det som kallas Satsen om oändligt många apor  som säger att oändligt många apor som trycker slumpmässigt på ett tangentbord oändligt länge kommer att producera alla kända texter, fast att kräva både oändligt många apor och oändlig tid behövs inte, det duger med det ena för att producera allt, och då kan man fråga svenska politiker, och jag ska göra det i ett öppet brev snart som jag ska publicera på Wendela i Aftonbladet, varför vi både ska ha oändligt många genusvetare och att dessa dessutom ska jobba med genusfrågor i all oändlighet, när det räcker med det ena. Det är ju aporna i satsen om oändligt många apor som skrivit alla genusartiklar. Som bekant har man försökt bevisa satsen i praktiken – några forskare vid Paignton Zoo och Plymouths universitet ska ha lämnat ett tangentbord i en bur med sex makaker under en månad (med följande resultat: ”Det enda som faktiskt skrevs var ungefär fem sidor av bokstaven ‘S’, dessutom urinerade och exkrementerade aporna på tangentbordet.”).

Men givetvis har även Nationella Sekretariatet ett hemligt forskningsprojekt på samma tema. Hemligt och hemligt – inte nu längre när jag tar upp det på bloggen, men fram tills nu visste ingen det. Alltså: under Nationella Sekretariatet för genusvansinne, i källaren, har man utvecklat en förbättrad metod för att testa satsen, nämligen en apa, eller kanske det var en Homo Sapiens av manligt kön – genusvetarna gör som bekant ingen skillnad här – och ett tangentbord med alla tangenter avmonterade utom knappen F5 där apan/mannen fått trycka på F5 medan man öppnat The Postmodernism Generator på nätet och på så sätt har man i Sverige lyckats publicera en stor mängd genusartiklar på kort tid.

Det gäller att läsa noga

Det gäller att läsa noga, The Differential of a Map är viktiga saker, som behövs i kampen mot idiotin

Men låt mig nu komma till matten. För i mina ”lästips” längst ner i förra inlägget så tipsade jag om en artikel i SVD, men den tycks ni inte heller ha läst, att döma av kommentarerna (som jag ska läsa igenom imorgon), så jag får ta och lyfta fram det separat här också (ska ni fortsätta att hålla på sådär och inte läsa allt jag skriver eller tipsar om så kommer det all sluta illa, varje bokstav och tecken är lika viktig som i ett matematiskt bevis – missar ni ett enda kommatecken, semikolon eller annat så missar ni helheten, men det kan bara en matematiker förstå – se bara hur vällästa mina matteböcker är här på bilderna i ”Mitt bidrag till den moderna konsten”). I vilket fall, SVD har ju många artiklar och jag kan inte hålla reda på alla, det måste däremot ni göra eftersom ni måste sålla ut de bra artiklarna till mig, men den här hittade jag alldeles själv, och det var ju den dagens hjärtstillestånd, och så undrar ni varför jag är borta från bloggen ibland, jag tror det tog mig tre dagar att hämta mig bara från den.

SVD – ELEVER EFTERLYSER MER MATTE, ENGELSKA OCH SVENSKA

”När eleverna själva svarar på vad de vill i grundskolan efterlyser de mer av kärnämnena. Det framgår av en ny undersökning där 1000 elever i trean på gymnasiet har fått svara på en enkät, skriver Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund, och Samir El-Sabini, Sveriges Elevråds Centralorganisation. Politiker, debattörer, journalister, lärare och föräldrar och har i decennier debatterat den svenska skolan. Men vad tycker egentligen eleverna? Hur vill de att undervisningen ska se ut och innefatta för att klara av att nå sina drömmar och mål?”

Så typiskt svenskt – att eleverna ska bedöma vad undervisningen ska innefatta. Hur ska de veta vilka områden inom fysiken som ska tas med i fysikundervisningen när de ännu inte läst fysik? Nåja, i detta fall visar det sig dock att eleverna förstått mer än vuxenvärlden gjort, uppenbarligen.

”Vilka ämnen som prioriteras och hur de lärs ut har en betydelse för elevens framtid och framtidsmöjligheter. Den kunskap som eleven kan samla på sig i skolan kan spela en avgörande betydelse för personens vägval och livsval.”

”Kan spela en avgörande roll” – kan!? Jag orkar inte kommentera det där, men jag antar att skolan kan spela en roll, som det komplement den utgör till den hemundervisning allt fler föräldrar ägnar sig åt. Annars kan det ju vara så att den atomfysik som förmedlas på TV3 på kvällarna räcker för eleven.

Eleverna efterlyser mer matematik

Eleverna efterlyser mer matematik

”Resultaten i undersökningen talar sitt tydliga språk. Hälften av alla tillfrågade gymnasieelever uppger att det finns ämnen man borde läsa mer av i grundskolan för att klara av studierna i gymnasieskolan. Undersökningen visar att eleverna vill läsa mer av matematik, engelska och svenska. Anmärkningsvärt flest, 26 procent lyfter fram matematik, det ämne där resultaten försämrats mest de senaste decennierna. Vi efterlyser därför att eleverna ska få mer tid med sina lärare i matematik, engelska och svenska. En viktig del i detta är att grupperna i klassrummen blir mindre, så att varje elev kan bli sedd och utveckla sina färdigheter och kunskaper.”

Det där med mindre grupper och att ”bli sedd” har det tjatats om i tjugo år nu. Hur funkar det med 40 elever per klass och en lärare i andra länder? Och bättre resultat än i svensk skola? Läs gärna ”Det är dags att göra upp räkningen”!

Med mer fysik kan man bygga den rymdfarkost som behövs för att avlägsna sig från galenskaperna

Allt fler vill kunna bygga den rymdfarkost som behövs för att kunna avlägsna sig från galenskaperna

”I gymnasieskolan lyfter eleverna framför allt fram behovet av främmande språk men också fysik, kemi och biologi på fler program, vilket får tolkas som att andra program än det naturvetenskapliga bör ha kurser i dessa ämnen eller att eleverna vill ha större möjlighet att fördjupa sig. Resultaten ger en intressant inblick i hur elever skulle vilja att grundskolan respektive gymnasieskolan skulle förändras i framtiden. Det är lätt att dra slutsatsen att eleverna är kloka och inser själva att de behöver mer ämneskunskaper. De värdesätter kunskaper och vill öppna dörren till framtiden. Men det är också ett underbetyg till den skola som finns i dag…  Eleverna i undersökningen tar rätten till kunskap på stort allvar och har tydliga ståndpunkter kring vad som behövs för att de ska kunna lära sig mer. Eleverna är mycket måna om att skaffa sig kunskap som i framtiden kan leda till jobb eller högre studier.”

Detta behövde man göra en elevenkät för att förstå. Givetvis, och här kommer förklaringen: ”För att nå målet om en likvärdig skola där elever får den kunskap de har rätt till behöver vi lyssna på vad elever har att säga.”

Man börjar ju få hopp för den unga generationen, men den måste visst visa vuxenvärlden var skåpet ska stå, att det är faktiskt färdiglekt nu, ungefär som i ett genusdagis. Så här avslutar man artikeln:

”Med bredare lösningar får fler chansen att lyckas. Om detta är elever och lärare överens.”

Utan att precisera ”bredare lösningar”. En bred lösning vore om jag fick ta över skolväsendet, hela rubbet från förskola till universitet. Eller åtminstone låta mig lämna en lista över några konkreta förslag. Jag vet ju exakt vilken väg man måste gå för att bli doktor, och hur omgivningen ska vara utformad. Min bror blev ju också doktor (i elektroteknik, fusionsplasmafysik), och så känner jag en doktor – nämligen min egen, som säger att jag är en helt ny diagnos, och så har jag en massa doktorskollegor som doktorerat i de ämnen eleverna vill ha mer av, så låt oss skrida till verket och fastställa en läroplan som heter duga.

Öga

Alla vita, långa, heterosexuella, blonda och blåögda män mellan 40 och 50 år ska ställas längst ner i anställningshierarkin, anser presschefen för Lärarnas Riksförbund

På Lärarnas Riksförbunds hemsida här nämner man undersökningen (”På spaning efter framtidens skola – 1000 elever om skolan”)  och för upplysningar ska man kontakta Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund. Alagic minns vi från artikeln ”Ställ de självklara sist i rekryteringen” i Sydsvenskan:De närmaste fem åren skall alla vita, långa, heterosexuella, blonda och blåögda män mellan 40 och 50 år ställas längst ner i anställningshierarkin, i universitetskorridorerna, på tidningsredaktionerna och i bolagsstyrelserna.” Mycket förtroendeingivande måste jag säga. Måste inte rasbiologiska institutet rustas upp för att Alagics förslag ska kunna genomföras? Hur lång ska man vara för att vara lång, och hur är det med blå ögon som har en insprängd gråaktig ton? Här krävs förfinade mätinstrument, trettiotalets duger inte – nu talar vi om ett gensumedvetet och solidariskt Sverige på 2000-talet. Hur undersöker man förresten sexuell läggning? Oroa er inte för det? Lärarnas Riksförbunds högsta företrädare klargjorde detta på Aftonbladet för ett tag sedan – man ska uppge den: ”Man kan tycka att alla lärare har en skyldighet att vara öppna med sin sexuella läggning. Man kan fråga sig om det är möjligt att vara en bra lärare om man inte är sann mot sig själv och öppen med sin sexuella läggning”. Det är många intressanta idéer man har, men hur vore det att fokusera på skola och utbildning med fokus på elevernas framtid?

Hur ska man lösa det här?

Hur ska man lösa det här?

Uppenbarligen har eleverna nu sagt ifrån nu i en undersökningen, vilket visar att det kanske finns hopp. Trots allt är man i Sverige noga med att följa FN:s barnkonvention, och här, i artikel 28, fann jag rätten till utbildning där vi också kan läsa att ”2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att disciplinen i skolan upprättshålls”. Bryter inte Sverige mot det här? Med ”alla lämpliga åtgärder” kan inte endast avses en genusåtgärd som dekonstruktion av den hegemoniska maskulinitet som gör att pojkarna tar för sig på bekostnad av flickorna genom att prata utan att räcka upp handen. Ni vet, situationen där man i andra länder, istället för att initiera en femårig jättegenusutredning + en tioårig värdegrundsdialog mellan Hem & Skola, RFSL, Nationella Sekretariatet för genusforskning, nationella insatsstyrkan och SÄPO, skulle säga rakt av att här får man inte ordet om man inte fått ordet av läraren genom att räcka upp handen. Det funkar inte så i Sverige,
här krävs nämligen ett avancerat strategiskt samarbete mellan flera tunga aktörer och kontinuerliga internutbildningar för all personal med Genusmaffian i spetsen. ”Inte prata utan att räcka upp handen” – vad är det för nonsens? Tro att det bara ska gå att säga sådär, som det gjorde på 80-talet när jag gick i grundskola.Snälla nån, man kan inte återgå till stenåldern bara för att det funkade då. Då är då och nu är nu, det är nya tider – detta intressanta faktum, att tiden tycks vara linjär, kan man läsa om i flera genusrapporter.

För att kunna integrera, även integrera in ett genusperspektiv i alla ämnen,

Det integrerade genusperspektivet måste sopas bort redan på trappfunktionen

Och nu till något ni alla väntat på: pga platsbrist så utelämnar jag andra halvan av det här inlägget, eller nåja, så kan jag ju inte skriva, då skulle det ni nu läser inte kunna vara med ju, men jag menar andra halvan av det som skulle utgöra det här inlägget, nämligen en exemplifiering av hur det med genusvansinnet som grund för samhällsbygget börjar bli allt svårare att skilja mellan fantasi och verklighet. Den textmassan lägger jag upp snart i ett nytt inlägg. Jag tänkte att jag skulle släppa det kanske några sekunder efter det här, men jag antar att ni skulle genomskåda mig och att jag då lika gärna kunnat ha med allt, så jag släpper det i övermorgon. Som ni märker gör jag stora framsteg när det gäller den personliga utvecklingen. Debatten om mina blogginläggs längd måste upphöra omedelbums, den tar energi från kampen. Ibland är det tufft med den dagliga kampen, och ibland innebär det att ni måste läsa ett jättelångt inlägg för att vi ska kunna ta ytterligare ett steg upp för den mänskliga trappfunktionen (den här) som ska leda till den slutliga befrielsen från Genusväldet, men eftersom ni tycks vara barn av er tid och vill att jag ska curla er genom kampen så får det väl bli så… med korta inlägg.

Relaterat: Hur många aprilskämt?, Skolgenus, Från DEJA till Rismodellen,DEJA, genuspedagoger och Perssons motionsrunda i studion, Mattegenus i det Butlerska vektorrummet, Dejas matteproblem, Konsensuskultur och genusfysik, 4-årsjubileum och Sverige går under av idioti, Ström och Billing resonerar och genusforskare vill separera teoretisk genusforskning från jämställdhetspolitik! (och mer genusfysik), Machofabriker, män och kärnbränsle,Vad var det jag sa?, Lösningen på skolproblemen?, Metaforen om aktiva spermier och passiva ägg förstärker könsnormer!, Är genusvetarnas verksamhet laglig? , Det nya yrket: förändringsagent!, Genuskemi och några klavertramp i det politiskt inkorrekta träsket, Hur många miljarder? Det går utför… , Här är filmen och 10.8 miljoner till genusmöten, Nytt genusprojekt: ”Jag kan inte tänka abstrakt!”, Repris på genusperspektiv, svensk skola och snälla apor, Grattis skattebetalare,  Grattis skattebetalare – del 2.

OBS! Missa inte Sveriges radio om strängteori!  och glöm inte att läsa Det är dags att göra upp räkningen (och för den som missat: Nytt genusprojekt: ”Jag kan inte tänka abstrakt!”).

Annons

Svenskt genusvansinne når utländsk press

juli 9, 2011
Det gäller att röja bland sina papper ibland

Det gäller att röja bland sina papper ibland

Jag ber om ursäkt för min digitala frånvaro, den senaste veckan försvann i teleintervjuer med utländska chockade journalister som ville höja sitt blodtryck ytterligare genom att få höra vad som egentligen pågår i Sverige, kommer till det strax. Utöver att Genusmaffian, eller någon annan, försökt kapa min dator för att komma åt mina blogginlägg så var den allmänt krasslig och behövde fixas till. Dessutom, som jag redan nämnt i en kommentar, var jag tvungen att åka till IKEA för att införskaffa nya hyllor till alla papper, böcker, artiklar mm som bloggandet gett upphov till och inleda operation sommarstädning. Min lägenhet ser ut både som en förvirrad och upptagen mattedoktors arbetsplats och som ett antigenus-partihögkvarter – det finns en stor risk snart att genuspapper hamnar i matteartiklarna och tvärtom, och om någon såg det skulle de kunna tro att jag var galen, vilket de ju förvisso har rätt i, men det får ju inte komma ut! Nåja, inte så galen, varje människa rymmer som bekant inom sig ett frö av galenskap och genusforskarna är ju det tydligaste beviset för detta, alla vi andra bleknar i jämförelse, jag också.

Matematiskt objekt med genus 3

Matematiskt objekt med genus 3

Att ha genuspapper i matteartiklar skulle allvarligt kunna skada mitt anseende om någon matematiker kommer på besök, om det inte gällde matematiskt genus, men risken är liten eftersom jag isolerat mig och offrat hela mitt sociala liv för kampen, för er som i två år undrat hur jag får ihop allt. Dock, när jag städat här ska jag bjuda in hela den regimkritiska massan och smida planer. Den lär dock inte få plats. Vi måste antagligen köpa en hel byggnad. Vad sägs om ett IKEA-varuhus? När jag var där nyligen så tyckte jag det hade exakt rätt storlek och planlösning för att bygga en folkrörelse. Hyllorna var lagom breda och djupa för att rymma det artikelarkiv som ska föregå störtandet av genusväldet och truckarna var lagom snabba för att föra ut dagliga pressmeddelanden om vår framgång ut ur byggnaden. Jag tänkte att vi kunde bygga ihop IKEA (som vi tömmer) med närmsta Clas Ohlsson (som vi inte tömmer), för att på så sätt ha tillgång till allt vi behöver innan vi sätter igång. Är det någon som vill vara ”processledare” (inte sådana jag skrivit om här) eller måste jag ta den rollen? Jag inser att det här kan se lustigt ut för någon utländsk journalist som kör det genom google translate, vilket flera kommer att göra, (ja det blev ganska galet ”mattedoktors arbetsplats” blev ”carpet doctoral work” 🙂  ) så låt mig komma till saken.

Det började med en intervju till Associated Press  (eller här) som sedan spreds, bla Huffington Post, LifeSiteNews Daily Mail, och genustrumpeten nådde även brasiliansk press, & spansk – med mina citat under ”Personas con sentido común” (”Människor med sunt förnuft”), holländska Volkskrant (synlig bara för prenumeranter), The Independent, Daily Journal (”Swedish engineering can’t stop hormones”, hela artikeln synlig enbart för prenumeranter), mfl och sedan började mailen välla in och journalister att ringa. En halvtimmes Intervju med BBC häromdagen resulterade förvisso bara i ett litet citat i förrgår, men bättre det än inget, och andra tidningar har bett mig skriva hela artiklar till dem, så jag antar att det kommer att rulla på. På Orphans of Liberty kallar man det man läst i AP-texten för ”A new kind of Stockholmn syndrome” och då är man inte ens informerad om allt annat som pågår… Jag tycker inte alls att Egalias verksamhet på något sätt sticker ut från den övriga verksamheten i Sverige, allt det där är ju redan mainstream här. Jag har själv blivit så hjärntvättad av svensk media att jag inte längre förstår vad alla är så upprörda över – så går det när man tar ett blogguppehåll på en månad och istället för att producera gör misstaget att konsumera svenska nyheter. Så för att informera om några andra genusrelaterade saker släpper jag några länkar här till det internationella samfundet att köra genom google translate och förfasas  – se länkar längst ner i inlägget. Detta är vad som väntar om den svenska genuslobbyn vinner internationell acceptans. ”Will this sort of thing come here?” frågar man sig i Kanada (video 7 min) och då har man inte ens förstått mardrömsscenariot med genusvansinnets intåg i utbildningsväsendet från grundskola till gymnasium, som jag kommer till snart. Då handlar det inte längre om kön, utan att reformera själva skolämnena, i den mån det finns utrymme för dem att vara kvar, vilket kanske inte är fallet om man inte lyckas integrera ett genusperspektiv i dem (läs om genus- och etnicitetsperspektiv i kemiböckerna för mellanstadiet).

Även när män jobbar i förskolan har svenska genusforskare noterat att de agerar enligt vad som förväntas av dem som män, som att "ta ut bandyklubborna" och hämta bollar.

Även när män jobbar i förskolan har svenska genusforskare noterat att de agerar enligt vad som förväntas av dem som män, som att "ta ut bandyklubborna" och hämta bollarna. Mycket allvarligt det här

Fast det är klart, i andra länders statliga offentliga utredningar om jämställdhet i förskolan kanske det inte står, som i SOU 2006:75  sid 19, att ”Förskola av den svenska modellen representerar såväl ett barnpedagogiskt som könspolitiskt projekt” och att ”den nordiska synen är dock att könet är en social konstruktion” och där man kritiserar (sid 52-55) det skotska projektet ”Men in childcare” som startades i början av 2000-talet, för att projektet ”bygger i stort sätt enbart på tankar om kvinnors och mäns olikheter. Initiativtagarna till projektet ser män som i grunden olika kvinnor. De bör komma in i förskolan för att fylla en funktion som kvinnor aldrig kan göra.” Detta sticker visst i ögonen på svenska genusvetare, som däremot anser att det finns en speciell könsbunden funktion och ett oumbärligt kvinnligt perspektiv när det gäller bolagsstyrelser. Även Norge och Belgien kritiseras av samma skäl (sid 54): ”Tankarna om vikten av män till förskolan [i Norge] utgår i mycket från samma perspektiv som finns i arbetet i Belgien och Skottland. Att kön i sig har en viktig funktion. Den nordiska synen är dock att kön är en social konstruktion och att maskulinitet är föränderlig.”

Det gäller att ta på sig genusglasögonen i tid

Det gäller att ta på sig genusglasögonen i tid

Vi kan i SOU 2006:75 också läsa att den som har ”genusglasögonen” på  ”behöver nog inte gå längre än till hallen för att upptäcka det……Barnen trivs, peronalen trivs och föräldrarna är nöjda. Men som vi redan konstaterat, behöver inte trivsel automatiskt betyda att en förskola är jämställd.” (sid 58). Här kom alltså det skriftliga beviset för att genusvetarnas mål inte är att skapa trivsel bland barnen och nöjda föräldrar utan att genomföra sina planer utan hänsyn till konsekvenser och inblandade parters känslor eller välmående. Vi kan också läsa att: ”jämställdhetsarbetet ofta motarbetas från föräldrahåll när frågan introduceras. Ett sådant exempel kommer från projektet ”Vidgade Vyer” i Östersund. En bit in i arbetet blev motreaktionen från några av pojkarna på den berörda förskolan starka. De motarbetade personalen och det blev mer eller mindre kaos i gruppen. Delar av föräldragruppen ville då att projektet skulle avbrytas och det var nära att personalgruppen gav upp, men med hjälp av handledare jobbade de vidare och till slut löste sig problemen.” (läs mer om innehållet i rapporten i detta blogginlägg i fyra delar).

Löste sig? Ansvarig för rapporten är Anna Ekström, numera – surprise surprise! – generaldirektör för Skolverket, och glad över att SOU 2006:75  ”sådde frön”  som  kom att leda till riksomfattande genusdebatt på landets alla förskolor, däremot är hon besviken över att ”Skolinspektionen inte låter jämställdhetsperspektivet genomsyra sina inspektioner, ett annat krav från delegationen” som Ekström ledde. Ur intervjun i Lärarnas nyheter:

Skolverkets nya generaldirektör är mycket genusmedveten och har lett två stora genusdelegationer genom åren

Skolverkets nya generaldirektör är mycket genusmedveten och har lett två stora genus-delegationer genom åren

”Jämställdhet inom skolan var ett nytt område för Saco-ordföranden när hon åtog sig uppdraget. Från tidigare var hon van vid att arbeta med genusfrågor bland vuxna människor, och då är det enklare att tala om ansvar, makt och fria val. Hon minns särskilt en insikt hon fick under arbetets gång. – Jag förstod hur svårt det är att diskutera människors fria vilja när det samtidigt handlar om barnuppfostran. Vad är ett fritt val för ett förskolebarn? Och var går gränsen mellan uppfostran och indoktrinering? Min syn på jämställdhet är att det handlar om ett befrielseprojekt för individen, men vad är det för individ som ska befrias när vi möter en tvååring? Det är jättekomplicerat, men jag litar på förskollärarnas och föräldrarnas förmåga att hitta bra metoder.”  Ja det är jättekomplicerat det här med den fria viljan, enligt svensk genusforskning måste en 2-åring givetvis befrias från sina föräldrar  som kan råka förmedla något utom Genusmaffians kontroll, och om problematiken kan vi även läsa om i genusrapporten till årsboken från Svensk Kärnbränslehantering AB där vi kan läsa att (se mer i inlägget Radiodebatt och varning för att ”råka” förmedla något till sina barn):  

”Internalisering kan sägas innebära en inkorporering av externa värden – att kvinnan som individ tar in någon annans värderingar i sitt eget värdesystem och ersätter sina egna värderingar med någon annans. Hur detta empiriskt beläggs och teoretiseras kring, är en av de stora utmaningarna för kvalitativ genusteoretisk och feministisk forskning. Är ett handlingsmönster ett ”sant” handlingsmönster hos en individ eller är det internaliserat?”

En gensumedveten man har en fri vilja

Bara en genusmedveten man agerar efter fri vilja

Varför detta är relevant för Svensk kärnbränslehantering AB kan man fråga sig, och frågan är om inte företagsledningen som beställt genusrapporten själv exponerats för det använda kärnbränslet, men den fria vilja filosofer grubblat över i årtusenden är nu ett ärende för de svenska genusforskarna, det vet vi även från flera konkreta fall där Genusmaffian avgör vad som är fri vilja, som tex när en kvinna vill vara hemma med sina barn givetvis har internaliserat hela Patriarkatet i sin hjärna, medan en man som vill vara hemma i fem år och amma sina barn (som vissa ju vill) utgör det tydligaste exemplet på en man som brutit sig loss ur förtryckarstrukturernas bojor och blivit fri, och tänker helt fritt, utan att vara det minsta påverkad av varken genusforskare eller statligt finansierad genuspropaganda, och utan en tanke på att bli upphöjd till skyarna av Genusmaffian och få upprest en guldstaty efter sig utanför Nationella Sekretariatet för genusforskning. Inte alls, han kom på det alldeles på egen hand. Utan att ha en tumör på hypofysen, vilket annars är fallet för män som producerar bröstmjölk på ”naturlig väg”, men låt inte läkarkårens irrläror förvirra oss, det här handlar om att vara medfött genusmedveten. Medan flertalet egenskaper inte alls finns inskrivna i vårt DNA, knappt någon egenskap alls faktiskt (en människa är DNA-mässigt mest lik en brödlimpa enligt aktuell genusforskning) så är ett upplyst tillstånd av genusvansinne det enda tillstånd som förtjänar att kallas ”naturligt”. Vi är fria och naturliga först efter några decenniers genusindoktrinering .

Det är dags att omhänderta Genusmaffian

Det är dags att omhänderta Genusmaffian

Och för att återgå till det konkreta: på samma sätt förhåller det sig med en ung kvinna som vill bli sjuksköterska mot bättre vetande – hon har internaliserat maktordningen genom att vilja vårda, medan en kvinna som vill bli ”brandperson” tänkt helt självständigt (att rädda någon ur en brinnande byggnad är väl för övrigt också ett omhändertagande), och en kvinna som vill vara aktiv inom det starkt kvinnodominerade området genusforskning har fattat ett helt… fritt beslut. Givetvis. Kvinnor är omhändertagande medan män blir omhändertagna. Denna stereotyp måste vi komma bort ifrån, något Genusmaffian själv gjort genom att föredömligt nog ligga inlåst efter att ha låtit sig bli just omhändertagen av psykvården. Eller har det inte hänt än?

Som bekant blev Ekström även ordförande till efterföljaren till förskoledelegationen, en delegation med fokus på grund- och gymnasieskolan, och som bekant presenteras i rapporten SOU 2009:64 ”olika förklaringar till pojkars underprestationer som alla utgår ifrån att det är maskulinitet/manlig identitet i sig som är boven i dramat. En gemensam utgångspunkt är att social genusordning har avgörande betydelse för pojkars underprestationer i skolan” (se tex Mitt anförande i riksdagen)   Att det är en utbildningspolitiskt problem att i princip alla svenska elever underpresterar i både läsförståelse, matematik och naturvetenskap verkar inte bekymra Ekström och hennes vapendragare i Genusmaffian, som finner det långt viktigare att elever och lärare är ”genusmedvetna”, vilket alltså inte längre handlar om att bemöta elever likvärdigt oavsett kön, utan snarare kommit att handla om att i grunden förändra skolämnena så att de genomsyras av queerteoretisk postkolonial feminism och då kommer jag till kulmen av idiotin som jag skrivit om i det nya numret av Axess Magasin som nu är ute, med temat ”Den enfaldiga multikulturalismen” eller som det står på omslaget ”Identitetskris – om varför multikulturalismen hotar den individuella mångfalden” jag återkommer till det här i nästa eller nästnästa inlägg – jag glömde nämligen fråga vad temat var så jag får göra en egen krönika på det temat här på bloggen istället. Ni känner faktiskt redan till innehållet i min krönika (Fördumningsindustri på frammarsch) från tidigare inlägg  (jag var tvungen att lyfta fram det i Axess eftersom det visat sig att denna information ännu inte nått alla landets akademiker, opinionsbildare och journalister) det följande är därför tillägnat de utländska journalisterna, ni som sett det hundra gånger kan hoppa över det här – please paste the following including the quotes into google translate:

Axess nr 5 är ute nu, jag återkommer till artiklar och aktuella debatter i nästa inlägg

Axess nr 5 är ute nu, jag får återkomma till artiklarna och aktuell debatt i nästa inlägg

För drygt ett år sedan uppmärksammade Olle Häggström, professor i matematik, och Sören Holst, doktor i teoretisk fysik, i en artikel på Newsmill, en rapport till Skolverket vid namn ”Genus och text” författad av den påtänkta rektorn till Södertörns högskola: Moira von Wright, professor i pedagogik och då prorektor vid Örebro universitet. En månad senare fattade regeringen beslut om att utnämna von Wright till rektor för Södertörns högskola, efter förslag från styrelsen vid Södertörns högskola.  Efter att ha läst ”Genus och text”, som handlar om ”jämställdhet i fysikläromedel” och om ”vilka krav vi kan ställa på en jämställd text” (finns publicerad på Skolverkets hemsida) inser jag att fördumningsindustrin är på frammarsch, nått nya höjder, och att det alltid kan bli värre än vad det redan är, och att det redan är värre än vad många tror. Håll i er nu, alla ni som har barn i svensk skola – en genuskänslig fysik förutsätter nämligen att en hel del av det vetenskapliga innehållet i fysiken plockas bort och ersätts med det denna professor i pedagogik kallar för ”vardagsförståelse”. Rapporten rekommenderas givetvis för blivande lärarutbildare vid flera lärosäten. Låt mig därför presentera några av de många intressanta slutsatserna i rapporten, och låt oss ställa denna fråga till regeringen: ligger det verkligen i linje med en borgerlig skolpolitik att institutionalisera detta vansinne?

* ”En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort.” (s 65)

* ”Påbjudandet av snäv kunskap med en given mening är inte förenlig med skolans jämställdhetssträvanden.” (s 64)

* ”Faktabaserad, objektiv kunskap utgör vad man i ett feministiskt perspektiv brukar kategorisera som ”manlig” kunskap. Kravet på objektivitet anses ofta utgöra själva grundkriteriet för vetenskaplighet.” (s 59)

* ”En jämställd skola arbetar utifrån en respekt för elevens egen livsvärld och världsbild, och en demokratisk undervisning kan då inte handla om att ersätta elevens ”vardagsförståelse” med en ”vetenskaplig” sådan. Enligt Sundgren (1996 s.31) måste det uppstå en dialog för att inte skolan skall utöva symboliskt våld på eleverna genom att påtvinga en given mening.” (s 7)

* ”Sylvia Benckert (1997) menar att fysiken som universitetsämne eftersträvar en opersonlig renhet, och en strävan att framstå som höjd över och fri från mänskliga önskningar, och att just denna skenbara opersonlighet och könlöshet är knuten till föreställningar om maskulinitet, vilket bidrar till att göra fysiken ointressant för flickorna.” (s 16)

* ”Man kan, med Sundgren (1996, s. 86ff), ifrågasätta denna tradition som insisterar på förmedlandet av vetenskapliga begrepp och deras tolkningsföreträde, samtidigt som den invaderar vardagsförståelsen genom att också lägga beslag på vardagliga begrepp och ge dem tolkningsföreträde, som t.ex. kraft.” (s 24)

* ”Föreställningen om det vetenskapliga tänkandets självklara överhöghet rimmar illa med jämställdhets- och demokratiidealen… Om man inte uppmärksammar detta riskerar man att göra missvisande bedömningar. Tex genom att oreflekterat utgå från att ett vetenskapligt tänkande är mer rationellt och därför borde ersätta ett vardagstänkande.” (s 24)

* ”Det är sannolikt att en jämställd läroplan skulle uppfattas som en utmaning eller en provokation för många lärare och för många i det naturvetenskapliga samfundet som gärna vill se sin egen kunskap behandlad i skolan.” (sid 65)

Kunskapsnation var ordet…

Mer detaljer från Skolverkets fysikgenus-rapport här: Genusväldet intar Södertörns högskola och  von och Wright och tekoppen.

Se seminariet i länken

Se seminariet via länken Feminism vs Family?

Låt mig avsluta med videon från Almedalens Axess-seminarium Feminism vs Family?  Samtalet inleds min 15:30. Liberala kvinnors ordförande Bonnie Bernström (som är efterträdare till Birgitta Ohlsson) förmedlar inte oväntat den ultraradikala genusmaffians syn på världen, och på Sverige som föregångsland trots att vi enligt henne går back i genussammanhang (kan det vara något fel på den statliga genuspropagandan?).  Hennes anförande börjar min 42, men jag rekommenderar läsarna att se hela videon. Sedan fortsätter samtalet, min 53:40 och framåt konstaterar Bonnie att Merkel insett att för att öka födelsetalen måste man införa svensk gender equality, vilket som alla vet innebär att tex lagstadga lika fördelning av det obetalda hemarbetet (prop 2005/06:155: ”En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män skall ta samma ansvar för hemarbetet”) något Bonnie också tar upp – att man ofta bråkar hemma om vem som ska göra vad och då blir det inga barn.

vad räknas det som om man tar in bilen i vardagsrummet?

Är det fusk att ta in bilen i vardagsrummet?

Detta då den fria viljan ibland står i motsatsförhållande till det sedan 2006 lagstadgade påbudet (bifallet) om likafördelningen (flera remissinstaser ställde sig frågande till hur detta kan kontrolleras), där man i diskussionen också tar fasta på det som diskuterades i den statliga utredningen som låg till grund för den antagna propositionen (nämligen SOU 2005:66 ) liksom i Arbetsmarknadsutskottets behandling 2005/06: AU11 av propositionen. Nämligen att det är skillnad på utomhus- respektive inomhusarbetet – det som görs utanför huset tilldelas ett högre värde i genusordningen (av vem, kan man fråga sig!) och därför måste man även sträva efter en jämn fördelning av det obetalda hemarbetet även vad gäller inomhus och utomhusgöra. Vad gäller för växthus då, är det inomhus eller utomhus? Och hur ska kvinnan sätta in motorn och montera ihop hela bilen efter att mannen använt sina 50% till att montera sönder hela skiten?  Jag ser att jag måste göra ett utförligt blogginlägg om det här, jag tog upp det kort i  inlägget När lika möjligheter blev 50/50 men tror jag ska behandla det mer utförligt i ett kommande inlägg. För att återgå till videon. Minut 53:50 hör vi Bonnie ta upp att det som diskuteras är ”what gender equality causes, what are the consequences of gender equality, and we don’t know that, there is no country in the world where gender equality exists.”

Konstigt nog utelämnade propositionen arbets-fördelningen i samkönade relationer

Konstigt nog utelämnade propositionen direktiv för arbetsfördelningen i samkönade relationer

Och med det avser hon en 50/50-fördelning av män och kvinnor inom varje yrkeskategori och på varje arbetsplats, i varje givet ögonblick. I prop 2005/06:155 där man formulerade det nya övergripande jämställdhetspolitiska målet samt de fyra delmålen (bla det om hemarbetet), kan vi läsa följande talande stycke – målet om 50/50-fördelningen (notera att denna proposition antogs våren 2006, således avses med regeringen den gamla sosseregeringen):  ”Regeringen anser att det nya förslaget till mål tar sikte på att beskriva vilket resultat som skall nås genom att kvinnor har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män. Regeringen finner därför, i likhet med flera av remissinstanserna, att förslaget till mål på ett bättre sätt avspeglar vad som utmärker ett jämställt samhälle.(Under ”Skälen för regeringens förslag” sid 43-44).

Vilket resultat som ska nås genom att kvinnor och män har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter!? Det var alltså här den fria viljan lagstiftades bort.

Minut 56:28 och framåt tar Bonnie åter till orda och vi hör henne säga följande (hon blev upprörd av att höra att gruppen kvinnor som vill leva ett hemmafruliv växer och kommer att göra sig mer hörda): The more we have class differences, the more we get class differences, we will also have a more diversed way of forming families” (!), där detta alltså ses som negativt eftersom, som hon säger, svensk genuspolitik är utformad för en stor medelklassgrupp, och det stör henne som liberal att folk väljer att leva sina liv på olika sätt. En värdig efterträdare till Birgitta Ohlsson!

Några genusabsurditeter att köra genom google translate för utländska journalister: Metaforen om aktiva spermier och passiva ägg förstärker könsnormer!

Vi måste

"Vi vill komma bort från metaforer som att spermier är aktiva och ägg passiva i befruktningsprocessen" menar man på Frejaskolan i Gnesta där man tagit hjälp av kommunens jämställdhetsstrateg för att revidera anatomiundervisningen (!).

 Är genusvetarnas verksamhet laglig? De farliga olikheterna, Genuspedagogik i förskolan del 1, Genuspedagogik i förskolan del 2, Genuspedagogik i förskolan del 3, Genuspedagogik i förskolan del 4, Genusarbete smulades sönder i DNProject implicit – bär du på fördomar eller föreställningar om verkligheten?, Ett skräckexempel på Genusväldet, Genusaspekter på slutförvaring av använt kärnbränsleGenusvetare förvirrar barnen SVD, Trumpeten som genussymbol i SVD,   Fördumningskulmen: mångkulturell utbildning i tidpassningKommunal genushjärntvätt – iiinte 80 miljoner till!!!!

Lästips! Corren: Förskoleplikt och avskaffad fri lek,   Socialdemokratisk storkris – Juholts mustasch en manlighetssymbolNeuding i SVD,   Elever efterlyser mer matematik , Skolans roll måste vara mer fostrande, Svensk och man gav inget sommarjobb, Kritik mot RFSU:s monopolställning,   Kritik mot genuspedagoger i SVD , Svenskt genustrams röner internationell uppmärksamhet , Genusprofil i förskola påverkade inte studievalen , MP kräver att Genusnytt raderar information.


%d bloggare gillar detta: