Svenskt genusvansinne når utländsk press

Det gäller att röja bland sina papper ibland

Det gäller att röja bland sina papper ibland

Jag ber om ursäkt för min digitala frånvaro, den senaste veckan försvann i teleintervjuer med utländska chockade journalister som ville höja sitt blodtryck ytterligare genom att få höra vad som egentligen pågår i Sverige, kommer till det strax. Utöver att Genusmaffian, eller någon annan, försökt kapa min dator för att komma åt mina blogginlägg så var den allmänt krasslig och behövde fixas till. Dessutom, som jag redan nämnt i en kommentar, var jag tvungen att åka till IKEA för att införskaffa nya hyllor till alla papper, böcker, artiklar mm som bloggandet gett upphov till och inleda operation sommarstädning. Min lägenhet ser ut både som en förvirrad och upptagen mattedoktors arbetsplats och som ett antigenus-partihögkvarter – det finns en stor risk snart att genuspapper hamnar i matteartiklarna och tvärtom, och om någon såg det skulle de kunna tro att jag var galen, vilket de ju förvisso har rätt i, men det får ju inte komma ut! Nåja, inte så galen, varje människa rymmer som bekant inom sig ett frö av galenskap och genusforskarna är ju det tydligaste beviset för detta, alla vi andra bleknar i jämförelse, jag också.

Matematiskt objekt med genus 3

Matematiskt objekt med genus 3

Att ha genuspapper i matteartiklar skulle allvarligt kunna skada mitt anseende om någon matematiker kommer på besök, om det inte gällde matematiskt genus, men risken är liten eftersom jag isolerat mig och offrat hela mitt sociala liv för kampen, för er som i två år undrat hur jag får ihop allt. Dock, när jag städat här ska jag bjuda in hela den regimkritiska massan och smida planer. Den lär dock inte få plats. Vi måste antagligen köpa en hel byggnad. Vad sägs om ett IKEA-varuhus? När jag var där nyligen så tyckte jag det hade exakt rätt storlek och planlösning för att bygga en folkrörelse. Hyllorna var lagom breda och djupa för att rymma det artikelarkiv som ska föregå störtandet av genusväldet och truckarna var lagom snabba för att föra ut dagliga pressmeddelanden om vår framgång ut ur byggnaden. Jag tänkte att vi kunde bygga ihop IKEA (som vi tömmer) med närmsta Clas Ohlsson (som vi inte tömmer), för att på så sätt ha tillgång till allt vi behöver innan vi sätter igång. Är det någon som vill vara ”processledare” (inte sådana jag skrivit om här) eller måste jag ta den rollen? Jag inser att det här kan se lustigt ut för någon utländsk journalist som kör det genom google translate, vilket flera kommer att göra, (ja det blev ganska galet ”mattedoktors arbetsplats” blev ”carpet doctoral work” 🙂  ) så låt mig komma till saken.

Det började med en intervju till Associated Press  (eller här) som sedan spreds, bla Huffington Post, LifeSiteNews Daily Mail, och genustrumpeten nådde även brasiliansk press, & spansk – med mina citat under ”Personas con sentido común” (”Människor med sunt förnuft”), holländska Volkskrant (synlig bara för prenumeranter), The Independent, Daily Journal (”Swedish engineering can’t stop hormones”, hela artikeln synlig enbart för prenumeranter), mfl och sedan började mailen välla in och journalister att ringa. En halvtimmes Intervju med BBC häromdagen resulterade förvisso bara i ett litet citat i förrgår, men bättre det än inget, och andra tidningar har bett mig skriva hela artiklar till dem, så jag antar att det kommer att rulla på. På Orphans of Liberty kallar man det man läst i AP-texten för ”A new kind of Stockholmn syndrome” och då är man inte ens informerad om allt annat som pågår… Jag tycker inte alls att Egalias verksamhet på något sätt sticker ut från den övriga verksamheten i Sverige, allt det där är ju redan mainstream här. Jag har själv blivit så hjärntvättad av svensk media att jag inte längre förstår vad alla är så upprörda över – så går det när man tar ett blogguppehåll på en månad och istället för att producera gör misstaget att konsumera svenska nyheter. Så för att informera om några andra genusrelaterade saker släpper jag några länkar här till det internationella samfundet att köra genom google translate och förfasas  – se länkar längst ner i inlägget. Detta är vad som väntar om den svenska genuslobbyn vinner internationell acceptans. ”Will this sort of thing come here?” frågar man sig i Kanada (video 7 min) och då har man inte ens förstått mardrömsscenariot med genusvansinnets intåg i utbildningsväsendet från grundskola till gymnasium, som jag kommer till snart. Då handlar det inte längre om kön, utan att reformera själva skolämnena, i den mån det finns utrymme för dem att vara kvar, vilket kanske inte är fallet om man inte lyckas integrera ett genusperspektiv i dem (läs om genus- och etnicitetsperspektiv i kemiböckerna för mellanstadiet).

Även när män jobbar i förskolan har svenska genusforskare noterat att de agerar enligt vad som förväntas av dem som män, som att "ta ut bandyklubborna" och hämta bollar.

Även när män jobbar i förskolan har svenska genusforskare noterat att de agerar enligt vad som förväntas av dem som män, som att "ta ut bandyklubborna" och hämta bollarna. Mycket allvarligt det här

Fast det är klart, i andra länders statliga offentliga utredningar om jämställdhet i förskolan kanske det inte står, som i SOU 2006:75  sid 19, att ”Förskola av den svenska modellen representerar såväl ett barnpedagogiskt som könspolitiskt projekt” och att ”den nordiska synen är dock att könet är en social konstruktion” och där man kritiserar (sid 52-55) det skotska projektet ”Men in childcare” som startades i början av 2000-talet, för att projektet ”bygger i stort sätt enbart på tankar om kvinnors och mäns olikheter. Initiativtagarna till projektet ser män som i grunden olika kvinnor. De bör komma in i förskolan för att fylla en funktion som kvinnor aldrig kan göra.” Detta sticker visst i ögonen på svenska genusvetare, som däremot anser att det finns en speciell könsbunden funktion och ett oumbärligt kvinnligt perspektiv när det gäller bolagsstyrelser. Även Norge och Belgien kritiseras av samma skäl (sid 54): ”Tankarna om vikten av män till förskolan [i Norge] utgår i mycket från samma perspektiv som finns i arbetet i Belgien och Skottland. Att kön i sig har en viktig funktion. Den nordiska synen är dock att kön är en social konstruktion och att maskulinitet är föränderlig.”

Det gäller att ta på sig genusglasögonen i tid

Det gäller att ta på sig genusglasögonen i tid

Vi kan i SOU 2006:75 också läsa att den som har ”genusglasögonen” på  ”behöver nog inte gå längre än till hallen för att upptäcka det……Barnen trivs, peronalen trivs och föräldrarna är nöjda. Men som vi redan konstaterat, behöver inte trivsel automatiskt betyda att en förskola är jämställd.” (sid 58). Här kom alltså det skriftliga beviset för att genusvetarnas mål inte är att skapa trivsel bland barnen och nöjda föräldrar utan att genomföra sina planer utan hänsyn till konsekvenser och inblandade parters känslor eller välmående. Vi kan också läsa att: ”jämställdhetsarbetet ofta motarbetas från föräldrahåll när frågan introduceras. Ett sådant exempel kommer från projektet ”Vidgade Vyer” i Östersund. En bit in i arbetet blev motreaktionen från några av pojkarna på den berörda förskolan starka. De motarbetade personalen och det blev mer eller mindre kaos i gruppen. Delar av föräldragruppen ville då att projektet skulle avbrytas och det var nära att personalgruppen gav upp, men med hjälp av handledare jobbade de vidare och till slut löste sig problemen.” (läs mer om innehållet i rapporten i detta blogginlägg i fyra delar).

Löste sig? Ansvarig för rapporten är Anna Ekström, numera – surprise surprise! – generaldirektör för Skolverket, och glad över att SOU 2006:75  ”sådde frön”  som  kom att leda till riksomfattande genusdebatt på landets alla förskolor, däremot är hon besviken över att ”Skolinspektionen inte låter jämställdhetsperspektivet genomsyra sina inspektioner, ett annat krav från delegationen” som Ekström ledde. Ur intervjun i Lärarnas nyheter:

Skolverkets nya generaldirektör är mycket genusmedveten och har lett två stora genusdelegationer genom åren

Skolverkets nya generaldirektör är mycket genusmedveten och har lett två stora genus-delegationer genom åren

”Jämställdhet inom skolan var ett nytt område för Saco-ordföranden när hon åtog sig uppdraget. Från tidigare var hon van vid att arbeta med genusfrågor bland vuxna människor, och då är det enklare att tala om ansvar, makt och fria val. Hon minns särskilt en insikt hon fick under arbetets gång. – Jag förstod hur svårt det är att diskutera människors fria vilja när det samtidigt handlar om barnuppfostran. Vad är ett fritt val för ett förskolebarn? Och var går gränsen mellan uppfostran och indoktrinering? Min syn på jämställdhet är att det handlar om ett befrielseprojekt för individen, men vad är det för individ som ska befrias när vi möter en tvååring? Det är jättekomplicerat, men jag litar på förskollärarnas och föräldrarnas förmåga att hitta bra metoder.”  Ja det är jättekomplicerat det här med den fria viljan, enligt svensk genusforskning måste en 2-åring givetvis befrias från sina föräldrar  som kan råka förmedla något utom Genusmaffians kontroll, och om problematiken kan vi även läsa om i genusrapporten till årsboken från Svensk Kärnbränslehantering AB där vi kan läsa att (se mer i inlägget Radiodebatt och varning för att ”råka” förmedla något till sina barn):  

”Internalisering kan sägas innebära en inkorporering av externa värden – att kvinnan som individ tar in någon annans värderingar i sitt eget värdesystem och ersätter sina egna värderingar med någon annans. Hur detta empiriskt beläggs och teoretiseras kring, är en av de stora utmaningarna för kvalitativ genusteoretisk och feministisk forskning. Är ett handlingsmönster ett ”sant” handlingsmönster hos en individ eller är det internaliserat?”

En gensumedveten man har en fri vilja

Bara en genusmedveten man agerar efter fri vilja

Varför detta är relevant för Svensk kärnbränslehantering AB kan man fråga sig, och frågan är om inte företagsledningen som beställt genusrapporten själv exponerats för det använda kärnbränslet, men den fria vilja filosofer grubblat över i årtusenden är nu ett ärende för de svenska genusforskarna, det vet vi även från flera konkreta fall där Genusmaffian avgör vad som är fri vilja, som tex när en kvinna vill vara hemma med sina barn givetvis har internaliserat hela Patriarkatet i sin hjärna, medan en man som vill vara hemma i fem år och amma sina barn (som vissa ju vill) utgör det tydligaste exemplet på en man som brutit sig loss ur förtryckarstrukturernas bojor och blivit fri, och tänker helt fritt, utan att vara det minsta påverkad av varken genusforskare eller statligt finansierad genuspropaganda, och utan en tanke på att bli upphöjd till skyarna av Genusmaffian och få upprest en guldstaty efter sig utanför Nationella Sekretariatet för genusforskning. Inte alls, han kom på det alldeles på egen hand. Utan att ha en tumör på hypofysen, vilket annars är fallet för män som producerar bröstmjölk på ”naturlig väg”, men låt inte läkarkårens irrläror förvirra oss, det här handlar om att vara medfött genusmedveten. Medan flertalet egenskaper inte alls finns inskrivna i vårt DNA, knappt någon egenskap alls faktiskt (en människa är DNA-mässigt mest lik en brödlimpa enligt aktuell genusforskning) så är ett upplyst tillstånd av genusvansinne det enda tillstånd som förtjänar att kallas ”naturligt”. Vi är fria och naturliga först efter några decenniers genusindoktrinering .

Det är dags att omhänderta Genusmaffian

Det är dags att omhänderta Genusmaffian

Och för att återgå till det konkreta: på samma sätt förhåller det sig med en ung kvinna som vill bli sjuksköterska mot bättre vetande – hon har internaliserat maktordningen genom att vilja vårda, medan en kvinna som vill bli ”brandperson” tänkt helt självständigt (att rädda någon ur en brinnande byggnad är väl för övrigt också ett omhändertagande), och en kvinna som vill vara aktiv inom det starkt kvinnodominerade området genusforskning har fattat ett helt… fritt beslut. Givetvis. Kvinnor är omhändertagande medan män blir omhändertagna. Denna stereotyp måste vi komma bort ifrån, något Genusmaffian själv gjort genom att föredömligt nog ligga inlåst efter att ha låtit sig bli just omhändertagen av psykvården. Eller har det inte hänt än?

Som bekant blev Ekström även ordförande till efterföljaren till förskoledelegationen, en delegation med fokus på grund- och gymnasieskolan, och som bekant presenteras i rapporten SOU 2009:64 ”olika förklaringar till pojkars underprestationer som alla utgår ifrån att det är maskulinitet/manlig identitet i sig som är boven i dramat. En gemensam utgångspunkt är att social genusordning har avgörande betydelse för pojkars underprestationer i skolan” (se tex Mitt anförande i riksdagen)   Att det är en utbildningspolitiskt problem att i princip alla svenska elever underpresterar i både läsförståelse, matematik och naturvetenskap verkar inte bekymra Ekström och hennes vapendragare i Genusmaffian, som finner det långt viktigare att elever och lärare är ”genusmedvetna”, vilket alltså inte längre handlar om att bemöta elever likvärdigt oavsett kön, utan snarare kommit att handla om att i grunden förändra skolämnena så att de genomsyras av queerteoretisk postkolonial feminism och då kommer jag till kulmen av idiotin som jag skrivit om i det nya numret av Axess Magasin som nu är ute, med temat ”Den enfaldiga multikulturalismen” eller som det står på omslaget ”Identitetskris – om varför multikulturalismen hotar den individuella mångfalden” jag återkommer till det här i nästa eller nästnästa inlägg – jag glömde nämligen fråga vad temat var så jag får göra en egen krönika på det temat här på bloggen istället. Ni känner faktiskt redan till innehållet i min krönika (Fördumningsindustri på frammarsch) från tidigare inlägg  (jag var tvungen att lyfta fram det i Axess eftersom det visat sig att denna information ännu inte nått alla landets akademiker, opinionsbildare och journalister) det följande är därför tillägnat de utländska journalisterna, ni som sett det hundra gånger kan hoppa över det här – please paste the following including the quotes into google translate:

Axess nr 5 är ute nu, jag återkommer till artiklar och aktuella debatter i nästa inlägg

Axess nr 5 är ute nu, jag får återkomma till artiklarna och aktuell debatt i nästa inlägg

För drygt ett år sedan uppmärksammade Olle Häggström, professor i matematik, och Sören Holst, doktor i teoretisk fysik, i en artikel på Newsmill, en rapport till Skolverket vid namn ”Genus och text” författad av den påtänkta rektorn till Södertörns högskola: Moira von Wright, professor i pedagogik och då prorektor vid Örebro universitet. En månad senare fattade regeringen beslut om att utnämna von Wright till rektor för Södertörns högskola, efter förslag från styrelsen vid Södertörns högskola.  Efter att ha läst ”Genus och text”, som handlar om ”jämställdhet i fysikläromedel” och om ”vilka krav vi kan ställa på en jämställd text” (finns publicerad på Skolverkets hemsida) inser jag att fördumningsindustrin är på frammarsch, nått nya höjder, och att det alltid kan bli värre än vad det redan är, och att det redan är värre än vad många tror. Håll i er nu, alla ni som har barn i svensk skola – en genuskänslig fysik förutsätter nämligen att en hel del av det vetenskapliga innehållet i fysiken plockas bort och ersätts med det denna professor i pedagogik kallar för ”vardagsförståelse”. Rapporten rekommenderas givetvis för blivande lärarutbildare vid flera lärosäten. Låt mig därför presentera några av de många intressanta slutsatserna i rapporten, och låt oss ställa denna fråga till regeringen: ligger det verkligen i linje med en borgerlig skolpolitik att institutionalisera detta vansinne?

* ”En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort.” (s 65)

* ”Påbjudandet av snäv kunskap med en given mening är inte förenlig med skolans jämställdhetssträvanden.” (s 64)

* ”Faktabaserad, objektiv kunskap utgör vad man i ett feministiskt perspektiv brukar kategorisera som ”manlig” kunskap. Kravet på objektivitet anses ofta utgöra själva grundkriteriet för vetenskaplighet.” (s 59)

* ”En jämställd skola arbetar utifrån en respekt för elevens egen livsvärld och världsbild, och en demokratisk undervisning kan då inte handla om att ersätta elevens ”vardagsförståelse” med en ”vetenskaplig” sådan. Enligt Sundgren (1996 s.31) måste det uppstå en dialog för att inte skolan skall utöva symboliskt våld på eleverna genom att påtvinga en given mening.” (s 7)

* ”Sylvia Benckert (1997) menar att fysiken som universitetsämne eftersträvar en opersonlig renhet, och en strävan att framstå som höjd över och fri från mänskliga önskningar, och att just denna skenbara opersonlighet och könlöshet är knuten till föreställningar om maskulinitet, vilket bidrar till att göra fysiken ointressant för flickorna.” (s 16)

* ”Man kan, med Sundgren (1996, s. 86ff), ifrågasätta denna tradition som insisterar på förmedlandet av vetenskapliga begrepp och deras tolkningsföreträde, samtidigt som den invaderar vardagsförståelsen genom att också lägga beslag på vardagliga begrepp och ge dem tolkningsföreträde, som t.ex. kraft.” (s 24)

* ”Föreställningen om det vetenskapliga tänkandets självklara överhöghet rimmar illa med jämställdhets- och demokratiidealen… Om man inte uppmärksammar detta riskerar man att göra missvisande bedömningar. Tex genom att oreflekterat utgå från att ett vetenskapligt tänkande är mer rationellt och därför borde ersätta ett vardagstänkande.” (s 24)

* ”Det är sannolikt att en jämställd läroplan skulle uppfattas som en utmaning eller en provokation för många lärare och för många i det naturvetenskapliga samfundet som gärna vill se sin egen kunskap behandlad i skolan.” (sid 65)

Kunskapsnation var ordet…

Mer detaljer från Skolverkets fysikgenus-rapport här: Genusväldet intar Södertörns högskola och  von och Wright och tekoppen.

Se seminariet i länken

Se seminariet via länken Feminism vs Family?

Låt mig avsluta med videon från Almedalens Axess-seminarium Feminism vs Family?  Samtalet inleds min 15:30. Liberala kvinnors ordförande Bonnie Bernström (som är efterträdare till Birgitta Ohlsson) förmedlar inte oväntat den ultraradikala genusmaffians syn på världen, och på Sverige som föregångsland trots att vi enligt henne går back i genussammanhang (kan det vara något fel på den statliga genuspropagandan?).  Hennes anförande börjar min 42, men jag rekommenderar läsarna att se hela videon. Sedan fortsätter samtalet, min 53:40 och framåt konstaterar Bonnie att Merkel insett att för att öka födelsetalen måste man införa svensk gender equality, vilket som alla vet innebär att tex lagstadga lika fördelning av det obetalda hemarbetet (prop 2005/06:155: ”En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män skall ta samma ansvar för hemarbetet”) något Bonnie också tar upp – att man ofta bråkar hemma om vem som ska göra vad och då blir det inga barn.

vad räknas det som om man tar in bilen i vardagsrummet?

Är det fusk att ta in bilen i vardagsrummet?

Detta då den fria viljan ibland står i motsatsförhållande till det sedan 2006 lagstadgade påbudet (bifallet) om likafördelningen (flera remissinstaser ställde sig frågande till hur detta kan kontrolleras), där man i diskussionen också tar fasta på det som diskuterades i den statliga utredningen som låg till grund för den antagna propositionen (nämligen SOU 2005:66 ) liksom i Arbetsmarknadsutskottets behandling 2005/06: AU11 av propositionen. Nämligen att det är skillnad på utomhus- respektive inomhusarbetet – det som görs utanför huset tilldelas ett högre värde i genusordningen (av vem, kan man fråga sig!) och därför måste man även sträva efter en jämn fördelning av det obetalda hemarbetet även vad gäller inomhus och utomhusgöra. Vad gäller för växthus då, är det inomhus eller utomhus? Och hur ska kvinnan sätta in motorn och montera ihop hela bilen efter att mannen använt sina 50% till att montera sönder hela skiten?  Jag ser att jag måste göra ett utförligt blogginlägg om det här, jag tog upp det kort i  inlägget När lika möjligheter blev 50/50 men tror jag ska behandla det mer utförligt i ett kommande inlägg. För att återgå till videon. Minut 53:50 hör vi Bonnie ta upp att det som diskuteras är ”what gender equality causes, what are the consequences of gender equality, and we don’t know that, there is no country in the world where gender equality exists.”

Konstigt nog utelämnade propositionen arbets-fördelningen i samkönade relationer

Konstigt nog utelämnade propositionen direktiv för arbetsfördelningen i samkönade relationer

Och med det avser hon en 50/50-fördelning av män och kvinnor inom varje yrkeskategori och på varje arbetsplats, i varje givet ögonblick. I prop 2005/06:155 där man formulerade det nya övergripande jämställdhetspolitiska målet samt de fyra delmålen (bla det om hemarbetet), kan vi läsa följande talande stycke – målet om 50/50-fördelningen (notera att denna proposition antogs våren 2006, således avses med regeringen den gamla sosseregeringen):  ”Regeringen anser att det nya förslaget till mål tar sikte på att beskriva vilket resultat som skall nås genom att kvinnor har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män. Regeringen finner därför, i likhet med flera av remissinstanserna, att förslaget till mål på ett bättre sätt avspeglar vad som utmärker ett jämställt samhälle.(Under ”Skälen för regeringens förslag” sid 43-44).

Vilket resultat som ska nås genom att kvinnor och män har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter!? Det var alltså här den fria viljan lagstiftades bort.

Minut 56:28 och framåt tar Bonnie åter till orda och vi hör henne säga följande (hon blev upprörd av att höra att gruppen kvinnor som vill leva ett hemmafruliv växer och kommer att göra sig mer hörda): The more we have class differences, the more we get class differences, we will also have a more diversed way of forming families” (!), där detta alltså ses som negativt eftersom, som hon säger, svensk genuspolitik är utformad för en stor medelklassgrupp, och det stör henne som liberal att folk väljer att leva sina liv på olika sätt. En värdig efterträdare till Birgitta Ohlsson!

Några genusabsurditeter att köra genom google translate för utländska journalister: Metaforen om aktiva spermier och passiva ägg förstärker könsnormer!

Vi måste

"Vi vill komma bort från metaforer som att spermier är aktiva och ägg passiva i befruktningsprocessen" menar man på Frejaskolan i Gnesta där man tagit hjälp av kommunens jämställdhetsstrateg för att revidera anatomiundervisningen (!).

 Är genusvetarnas verksamhet laglig? De farliga olikheterna, Genuspedagogik i förskolan del 1, Genuspedagogik i förskolan del 2, Genuspedagogik i förskolan del 3, Genuspedagogik i förskolan del 4, Genusarbete smulades sönder i DNProject implicit – bär du på fördomar eller föreställningar om verkligheten?, Ett skräckexempel på Genusväldet, Genusaspekter på slutförvaring av använt kärnbränsleGenusvetare förvirrar barnen SVD, Trumpeten som genussymbol i SVD,   Fördumningskulmen: mångkulturell utbildning i tidpassningKommunal genushjärntvätt – iiinte 80 miljoner till!!!!

Lästips! Corren: Förskoleplikt och avskaffad fri lek,   Socialdemokratisk storkris – Juholts mustasch en manlighetssymbolNeuding i SVD,   Elever efterlyser mer matematik , Skolans roll måste vara mer fostrande, Svensk och man gav inget sommarjobb, Kritik mot RFSU:s monopolställning,   Kritik mot genuspedagoger i SVD , Svenskt genustrams röner internationell uppmärksamhet , Genusprofil i förskola påverkade inte studievalen , MP kräver att Genusnytt raderar information.

86 Responses to Svenskt genusvansinne når utländsk press

 1. Josef Boberg skriver:

  Tanja – det var ett lååångt inlägg – som jag ej ger mig tid att läsa nu – för jag skall till Ramshall och nöta dansgolvet med fagra damer.

  Ha en mysig helg ❗ / Josef 😉

 2. Galne Gunnar skriver:

  @ Tanja B:

  ”Så det är nu jag måste övergå till många och kortare inlägg”

  Jag tror att det är en god idé Tanja; att du skriver kortare inlägg och uppdaterar oftare. Dina inlägg brukar handla om olika aktuella ämnen som inte nödvändigtvis hakar in i varandra, och därför borde de för det mesta vara lätta att dela upp. Istället för ett superlångt inlägg med fyra aktuella ämnen, så får du fyra kortare inlägg som behandlar ett ämne vardera.

  Jag tror din blogg blir mer inbjudande och lättillgänglig för nya läsare med kortare inlägg, vilket kommer att göra den mer populär på sikt.

  ”Lyssna på Cwejman min 14:22-14:32 i länken ovan: ”Vi har helt enkelt inte insett att den förändring som våra samhällen nu har genomgått de senaste 40 åren är i grunden en helt revolutionernade förändring”

  Det är ju ett under att Cwejman, som verkat som politiker i flera år och både studerat internationella relationer vid universitetet och varit aktiv i både samhället och samhällsdebatten inte sett eller insett det här förrän nu”

  Antingen är Adam Cwejman mycket ointelligent eller så är han full av skit. Att inte förrän nu ha insett att en massinvandring som pågått i 40 år från diametralt motsatta kulturer skulle förändra samhället är högst obegåvat. Jag gissar dock på det senare; att han är full av skit och att han och många andra i 7-klövern sedan länge mycket väl har insett att Sverige håller på att förändras pga massinvandringen, men att han hoppar på det invandringskritiska tåget nu när SD har äntrat riksdagen och gjort det legitimt.

  Fast helt säker kan man aldrig vara när det gäller politiker och intelligens. Att bli politiker i Sverige är dessutom snart det enda jobb man kan få utan någon utbildning som helst. Det och McDonalds! För övrigt ett utmärkt karriärtips till Cwejman när Folkpartiet så småningom åker ur riksdagen och han blir tvungen att söka ett nytt kneg – flippa burgare på donken!

  ”Galne Gunnar, ang GP-ledaren, varför ligger massmedia alltid 20 år efter opinionen? Vad ska man säga: eh, modigt?

  ”Att vara stolt över sitt lands historia är inte samma sak som att kränka andras.”

  Har någon på GP kommit på det här nu, vilket skarpsinne!”

  Jag delar din irritation här, men samtidigt så ser jag alla artiklar och uttalanden (även Cwejmans ovan nämnda) som tar Sverige och Västerlandet i försvar, som extremt positiva steg i rätt riktning. Det är jätteviktigt att glädjas över alla positiva förändringar oavsett hur små de än må vara. Glöm inte att glädjas åt det positiva Tanja!

  Ett nytt inlägg av Tanja B. ser jag innan jag hinner skicka iväg denna kommentar. Det var på tiden! Du, vi får ta och styra upp det här till nästa sommar så att vi inte båda tar semester samtidigt. Jag hade tänkt att läsa din blogg på semestern i år, men inte ett enda inlägg blev det. THAT SUCKS!!

 3. Bengt skriver:

  ”…Ja det är jättekomplicerat det här med den fria viljan, enligt svensk genusforskning måste en 2-åring givetvis befrias från sina föräldrar som kan råka förmedla något utom Genusmaffians kontroll,…”

  Men detta är ju helt i linje med vad Gudrun Schyman uttryckte i sitt numera berömda ”Talibantal” med ”..död åt familjen…” Inte bara Gudrun förresten! Redan den gaml oberörbara folkhemsikonen Alva Myrdahl ville i sin skrift ”Kris i befolkningsfrågan” frånta föräldrarna ”ansvaret” redan i så tidig ålder som möjligt för barnens uppfostran (som ju kunde ge dem ”gammaldags, patriarkala och omoderna” värderingar). Dessutom hade ju inte föräldrarna någon ”formell” kompetens att uppfostra sina barn.. 😉

 4. Tanja Bergkvist skriver:

  Josef, ja men jag var tvungen att ta med en del pga en massa utländska journalister just funnit min blogg. Iofs bättre jag skriver egna artiklar och mailar dem, ingen journalist orkar på egen hand göra en artikel av ett av mina blogginlägg :-). Jag har just insett att jag ska börja spamma internationell press med mina inlägg – varför har jag inte kommit på den lysande idén förut?

  Galne Gunnar, ja men då har jag ändå bara hållt mig till ett ämne. Hela mutlikultidebatten har jag kvar. Det kommande inlägget ligger just nu i en korg och består av postitslappar jag skrivit ner allt på. Måste bara överföra dem till digital form. Mina blogginlägg har alltid sitt ursprung i en eller flera postitslappar, men klaga inte – nog skulle du väl vilja ha ett lååååångt och utförligt inlägg av mig i den debatten? 😉

  Kolla vad Pär Ström gjort, ha ha 🙂 http://genusnytt.spreadshirt.se/

 5. Galne Gunnar skriver:

  Vad bra det gick med dina nya och korta inlägg! *ironi* 😉

  ”Den nordiska synen är dock att kön är en social konstruktion och att maskulinitet är föränderlig.”

  Intressant att det bara är maskulinitet som nämns som föränderlig. Är inte femininiteten föränderlig? Är det bara maskuliniteten som är problematisk och måste förändras? Är femininiteten perfekt?

  Det är för övrigt inte ”den nordiska synen” som beskrivs, utan ”den SVENSKA synen”!

  Varje gång du nämner inlägget ”Von och Wright och tekoppen” så tänker jag på ”Russells tekanna”: http://sv.wikipedia.org/wiki/Russells_tekanna

 6. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, ”men att han hoppar på det invandringskritiska tåget nu när SD har äntrat riksdagen och gjort det legitimt.”

  Nej, inget har ”blivit” legitimt för att SD sitter i riksdagen, utan vissa har ett intresse av att göra det legitimt för att på så sätt ta kontroll över både debatten och missnöjesröstarna. Man har helt enkelt bestämt sig för att ”lyfta på locket” och då låtsas man att man just har kommit på det här, på ett sätt som, om man följt media på sistone, är nästan komiskt. Jag kommer till det. Han hoppar inte på tåget, han är med och skapar ett nytt tåg, tåget för ”mångkultur” men mot ”multikulturalism”, men iofs beror det på vad du menar när du skriver ”invandringskritiskt”, du kanske menar det tåget.

 7. Galne Gunnar skriver:

  ”Mina blogginlägg har alltid sitt ursprung i en eller flera postitslappar, men klaga inte – nog skulle du väl vilja ha ett lååååångt och utförligt inlägg av mig i den debatten?”

  Jag har inte klagat. Jag är ingen kverulant! Jag gav dig bara några skitbra tips! 😉

 8. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, ja jag vet och du har så rätt. Jag måste köra många korta inlägg. Ok men låt mitt kommande om multikulti bli mitt sista då. Kanske jag ska tillägna dig det också? Fast jag hade tänkt tillägna det etablissemanget och det vill du väl inte beblanda dig med? 😉

 9. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, ”Intressant att det bara är maskulinitet som nämns som föränderlig. Är inte femininiteten föränderlig?”

  Det är bara maskuliniteten som är PROBLEMATISK.

  Måhända avser man den svenska synen, men i utredningen står ”den nordiska”. Svenska genusvetare talar för alla. Varför inte skriva ”världens syn” lika bra.

 10. Tanja Bergkvist skriver:

  Bengt, ja där ser man.Intressant dock att Ekström ändå inte anser sig veta ang den fria viljan, dock litar hon på de statligt utbildade genuspedagogerna.

 11. QED skriver:

  Äntligen ett nytt blogginlägg!

  ”Nämligen att det är skillnad på utomhus- respektive inomhusarbetet – det som görs utanför huset tilldelas ett högre värde i genusordningen (av vem, kan man fråga sig!) och därför måste man även sträva efter en jämn fördelning av det obetalda hemarbetet även vad gäller inomhus och utomhusgöra. ”

  Läste just att 80% av de som dödas av blixtnedslag är män.

  Kolla in – Maud har nytt jobb:

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/06/08/glad-nationaldag-och-intervju-pa-jyllandspostens-blogg-mm/#comment-13253

 12. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ok ska kolla :-). Va 80% män. Mycket ojämställt, har du tispat Genusnytt?

 13. Galne Gunnar skriver:

  ”Nej, inget har ”blivit” legitimt för att SD sitter i riksdagen, utan vissa har ett intresse av att göra det legitimt för att på så sätt ta kontroll över både debatten och missnöjesröstarna.”

  Jag håller inte alls med dig där! Visst har debatten öppnats upp en hel del när det gäller att problematisera invandringen. De problemformuleringar kring ämnet som kommit från borgerliga debattörer den senaste tiden skulle inte ha varit möjliga för dem att framlägga för säg ett år sedan.

  När det gäller borgerliga politiker som ger sig in och problematiserar multikulti (Adam Cwejman (FP); Charlie Weimers (KD)) så finns där naturligtvis en agenda för att profilera sig själva och försöka vinna välbehövliga röster, det är jag medveten om, men den retorik de använder sig av för att göra det, den skulle inte ha varit möjlig om inte SD kommit in i riksdagen.

  ”Han hoppar inte på tåget, han är med och skapar ett nytt tåg”

  Kanske är det mer passande att formulera det som du gör, men det ändrar inte i grunden det jag menade; att den retorik han nu begagnar sig av var omöjlig innan SD:s riksdagsintåg.

 14. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, ”De problemformuleringar kring ämnet som kommit från borgerliga debattörer den senaste tiden skulle inte ha varit möjliga för dem att framlägga för säg ett år sedan.”

  Nej givetvis inte, det behövdes inte då. Så jag tror vi är överens egentligen, det är pga SD:s inträde i riksdagen man beslutat sig för att ta tag i de här frågorna. Man hade inte gjort det annars. Vi menar nog samma sak.

 15. QED skriver:

  BBC har ju framhävt ditt citat i marginalen.

  http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-14038419

  Ordet fördumningsindustri kanske inte finns på engelska än?

 16. Galne Gunnar skriver:

  @ Tanja B:

  ”Nej givetvis inte, det behövdes inte då. Så jag tror vi är överens egentligen, det är pga SD:s inträde i riksdagen man beslutat sig för att ta tag i de här frågorna. Man hade inte gjort det annars. Vi menar nog samma sak.”

  Nej, vi menar inte samma sak! Vi åsikter skiljer sig åt på minst den första av två nedanstående punkter, möjligtvis båda:

  1. Du menar att borgerliga debattörer inte behövde problematisera invandringen innan SD:s inträde, medan jag menar att de inte KUNDE göra det innan SD valdes in i riksdagen, med den retorik de använder sig av idag.

  SD:s riksdagsinträde har alltså medfört en acceptans för en mer explicit retorik.

  2. Du verkar vara av den uppfattningen att borgerligheten egentligen inte vill problematisera invandringen och att de aldrig skulle ha gjort det utan SD. Jag är övertygad om att stora delar av borgerligheten har LÄNGTAT efter att få problematisera invandringen, och att väljarnas beslut att rösta in SD gav dem grönt ljus och den legitimitet jag nämnde tidigare.

 17. Dr. Jonsson skriver:

  Underbara Tanja, jättekul att dina tankar och analyser hittat ut i internationell press! Ganska rejält också ser jag. I Spanien hade de visst koll på var man bäst sorterar in dig (under ”Människor med sunt förnuft”).

  Och klart du ska skriva artiklar till utländsk press om du på något vis hinner. Världen måste få veta vilka grymma experiment den svenska staten utsätter sin egen befolkning för! Kanske vi till slut kan få leva i frihet igen mha internationella påtryckningar. Skriv så mycket du kan (och jag hoppas du blir rik och berömd i processen).

 18. Dr. Jonsson skriver:

  Den fria viljan, förresten … lustigt att den politiska viljan ofta har så svårt att synka sig med den fria.

 19. Axel Johnson skriver:

  Hej Tanja!

  Läste i går kväll igenom alla 100 kommentarerna till ditt förra inlägg och tänkte att ”görans” den 19 juni angrepp på din video med Trifkovic bryr du dig inte om att slösa tid på. Men vad jag bedrog mig!
  21 juni ger du ett mycket uttömmande och klarsynt svar där du åter visar din intellektuella briljans.

  Tanja, du är verkligen ett alldeles fantastiskt fenomen!(eller ska det numera heta feminem? ;))
  Tack för att du finns!

 20. VisSomEnSten skriver:

  Vi är för dumma som läser här, korta ner dina inlägg för fan 🙂

 21. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ja förvisso, även om jag fick ganska mkt annat sagt på en halvtimme 🙂 Fördumning heter dumbing down http://en.wikipedia.org/wiki/Dumbing_down

  ”Dumbing down is a pejorative term for a perceived trend to lower the intellectual content of literature, education, news, and other aspects of culture”

  vilket var termen jag använde, men möjligtvis förtydligade jag med att hela industrin var stupid, minns inte. Har suttit med så många journalister de senaste dagarna. Vissa kommer att publicera artiklar och jag hoppas att jag blir informerad. Det med BBC mailade mig en läsare om, annars hade jag nog inväntat ngt mail från journalisten. Även grekisk, holländsk och dansk press har hämtat citerat från AP och vissa har även lyckats leta upp och skriva om genustrumpeten 🙂 Men dessa tidningar har haft det i tryck, jag har fått pdf av dem på artikeln eftersom de velat följa upp med mer material från mig, men det går ju inte att länka till. Vet inte vilka andra tidningar som skrivit. Den grekiska texten fick jag klistar in i google translate. Går ju inte heller att leta upp på en massa språk man inte kan. Men vissa kan jag , som ryska, bulgariska, serbiska. Herregud, jag borde ju maila Bulgarien, Ryssland (där såg jag länk till min blogg på ngt forum) och hela Östeuropa med min information. Allt det här med AP hände ju av en slump. Kanske dags att börja jobba målmedvetet. 🙂

 22. QED skriver:

  Tanja, haha, det är inte alls svårt att föreställa sig att du fick mycket sagt på en halvtimme. Du kan ju vara den verbala motsvarigheten till en Gatling-kanon 🙂

  ” as a last line of defence the ship is equipped with .. Gatling guns … if the missile has slipped past the outer perimeter of defence, these guns will blast it out of the sky with a nearly solid stream of bullets ..”

 23. QED skriver:

  ”Dumbing down” är ju förstås den korrekta översättningen av fördumning. Har dock inte sett det i koppling till industriell skala på engelska.

 24. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar,

  ”1. Du menar att borgerliga debattörer inte behövde problematisera invandringen innan SD:s inträde, medan jag menar att de inte KUNDE göra det innan SD valdes in i riksdagen, med den retorik de använder sig av idag.”

  Man behövde inte, men man kunde rent teknisk, och många har haft möjligheten i några decennier men man ”kunde” kanske inte i bemärkelsen att man hade fått det hett om öronen (om det är det du menar med kunde). Något vissa visst även nu fått av andra borgerliga debattörer (notera att just Axess bara funnits sedan 2002 och tagit fart först på senare år, så där har man inte haft en plattform förrän nu, jag är ju själv krönikör där och skulle aldrig komma på tanken att kritisera något jag själv är delaktig i :-)):

  http://www.expressen.se/ledare/1.2486916/den-hogljutt-fobiska-hogern

  http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/dilsa-demirbag-sten-grumligt-i-svenska-dagbladet-om-invandrare-och-brottslighet
  (reaktion på den här http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/brottslighet-bland-invandrare-borde-oroa-alla-partier_6272110.svd
  och här var en replik på det: http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/per-gudmundson-dilsa-demirbag-stens-antydan-ar-en-forolampning ). http://blog.svd.se/redaktionschefsbloggen/2011/06/30/jk-tar-inte-hot-mot-journalister-pa-allvar/

  Men återigen, vi menar nog samma sak ang punkt 1 – eftersom man inte behövde göra det så kunde man inte göra det, men efter att behovet uppstod så var man faktiskt tvungen att göra det, inte bara kunde, åtminstone om målet är att ta debatten från SD i de frågorna.

  Så en person som instämmer i att integrationen misslyckats och att vi måste prata om det har nu två val, ansluta sig till SD-linjen eller ansluta sig till de borgerliga debattörernas linje, även om den inte är helt klar, men det finns ju en klar skiljelinje (flera iofs men nu orkar jag inte hålla på med det här) som man är öppen med: SD vill minska invandringen medan de borgerliga debattörerna är för en fri invandring. Möjligtvis med undantag för Per Gudmundson som i Axess Almedalsseminarium Integrationspolitikens tillkortakommanden http://axess.se/Tv/webbtv.aspx?id=2494 minut 1:25 konstaterar att integrationspolitiken inte kan frikopplas från invandringspolitiken och att ”det spelar en roll hur inflödet till landet ser ut”. Jag blev själv förvånad över det.

  Ivf, med den nya debatten vill man förse folk med argument för att kunna diskutera det här, även med SD om man måste, och det är därför man driver linjen ”för mångkultur men mot multikultiralism”, i vissa fall tom att vi aldrig varit mångkulturella, och att det är med en ny integrationspolitik som den nya och egentliga mångkulturen ska inträda. Frågan är huruvida en akademisk debatt angående innebörden av ”mångkultur” respektive ”multikulturalism” spelar någon roll för den vanlige väljaren eller medborgaren som lever i mångkulturen, multikulturalismen eller vad man nu ska kalla den verklighet vi har i landet, det är ju den debatten vi följer. Det måste ju ändå till lösningar på problemen, och hur de ser ut finns det inga förslag på.

  Alltså, för att bara besvara din fråga ang punkt 1: nej, man ”kunde” givetvis inte använda den retorik man gör nu om inte SD kommit in i riksdagen, å andra sidan är hela POÄNGEN att använda just den retoriken för att kunna argumentera, och lära andra att argumentera, mot SD och samtidigt problematisera integrationspolitiken. Jag tycker ändå det är konstigt att det måste gå flera decennier med ökad segregation innan man tar upp frågan. Är det för att alla journalister bor på Södermalm och aldrig sett verkligheten, eller har borgerligheten varit förtryckt av vänstern?

  Herregud, vad jobbig du är :-), ska kolla vad din punkt två var. Jag skulle ju cykla på min motionscykel men det kan jag ju glömma nu. Får släppa denna och skriva en till kommentar. Jag sa ju att jag SKA göra ett inlägg om det här, men du har visst inget tålamod.

 25. Tanja Bergkvist skriver:

  QED ha ha, tänker du på min insats i filosofiska rummmet? 🙂 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=793&artikel=3482012

 26. Tanja Bergkvist skriver:

  VisSomEnSten, ja jag ska. Måste ju kompensera er för den långa frånvaron ;-).

 27. QED skriver:

  Jäpp! I filosofiska rummet hade radikalfeministiskt indoktrinerade torpederna inte en chans.

 28. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, till din punkt 2.

  ”2. Du verkar vara av den uppfattningen att borgerligheten egentligen inte vill problematisera invandringen och att de aldrig skulle ha gjort det utan SD. Jag är övertygad om att stora delar av borgerligheten har LÄNGTAT efter att få problematisera invandringen, och att väljarnas beslut att rösta in SD gav dem grönt ljus och den legitimitet jag nämnde tidigare.”

  Jo, där har du rätt. Dvs jag instämmer i att det antagligen funnits ett visst behov hos vissa debattörer att problematisera. Dock inte invandringen utan integrationspolitiken. Åtminstone är det vad man vågar sig på nu. Om 20 år kanske någon som burit på en hemlig längtan att problematisera även invandringspolitiken kanske vågar ta upp det.

  Jag har inget emot att det här nu debatteras. Men jag kan inte säga att jag direkt hyser den djupaste respekt för personer som aktivt eller passivt medverkat i ett åsiktsförtryck för att sedan när det passar säga det man egentligen tänkt i några decennier, och sådana lär vi se på löpande band nu när man ”lyft på locket”, man får ju anledning att ifrågasätta trovärdigheten. Eller så kom man verkligen på detta först nu, att oj, vi har ju enklaver, vi har ju parallella samhällen, olika värdegrunder som jag hörde att man tog upp i Människor och tro på midsommarafton. Och om det är så att man kom på detta nu så är ju frågan om man inte sovit sig igenom de senaste decennierna och om man då verkligen ska lyftas fram som ledande opinionsbildare eller samhällsexpert.

  Min dom över PK-Sverige är som vanligt hård, ni känner mig ju från gensufrågan. Om någon just kommit till insikt är det en annan sak. Feghet har bromsat diskussion och utveckling i två decennier (vilket kan göra det ännu svårare att överbrygga de motsättningar som uppstått och förstärkts i samhället) och det är tråkigt att ingen medieprofil kommit på att vanliga människor som bor i verkligheten kanske skulle gynnas av att man pratar om just verkligheten. En som tagit upp integrationsfrågan i flera år men ignorerats av andra borgerliga debattörer fram tills nyligen är Dick Erixon. Kan inte säga att jag helt delar hans syn på saker och ting, men han är ju en som försökt ta upp det till debatt inom borgerligheten men ingen hakade på.

  Men jag sa ju att jag tar upp det här i ett (eller flera) kommande inlägg.

 29. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, jag ska försöka ha förståelse för folk som varit tvungna att spela dubbelspel eller vara oärliga eller lagt band på sig själva i några decennier för att inte riskera sin karriär. Konstigt bara hur man orkar det om man liksom är aktiv i samhällsdebatten. Själv har jag riskerat en del med genusfrågan, och faktum är att jag också fått betala ett pris för det, men det är saker jag inte gått ut med för att inte andra ska tappa hoppet.

  Som sanningssökande matematiker var det väl helt självklart att påtala motsägelser och absurditeter när jag såg dem.

 30. Tanja Bergkvist skriver:

  Men här blir det väl också så att man viker sig för genusmaffian tills det är för sent. När skolväsendet är raserat och stormen lagt sig då är det dags att börja fråga vad som egentligen hände. Och varför man inte såg problemen i tid. Då kanske det blir en jättedebatt som är både välkommen och välbehövlig, men vad tror du de personerna gör idag? Det handlar inte om mediefolk här, utan om politiker och andra i maktpositioner som accepterar absurda beslut om att skriva om läromedlen mm, som utnämner von Wright till rektor och Ekström till generaldirektör för Skolverket och Fahlgren till rektor vid Uppsala Universitet osv. ”Jag vågade inte, min karriär, mitt jobb, jag vågar inte säga ifråååån, fast jag vet hur sjukt det är.” Det är faktiskt för sent när det är för sent. Och då spelar debatten mindre roll, och jag kommer att klandra alla dem som aktivt och passivt medverkade till detta. Jag gör iaf vad jag kan i frågan. Flera ungdomar kommer att få förstörd skolgång och underprestera i alltfler kunskapsmätningar. Det är de ungdomarna som kommer att krossa genusväldet om 10 år när de insett att de blivit berövade utbildning mm. Givetvis under min ledning ;-).

 31. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson! Kul att se dig här! 🙂

  Axel, tack för ditt stöd! Bra gjort att orka igenom 100 kommentarer! 🙂

 32. QED skriver:

  ”Jag vågade inte, min karriär, mitt jobb, jag vågar inte säga ifråååån, fast jag vet hur sjukt det är.”

  Tror att tankarna oftare är bland vettiga personer i ledande ställing är denna: Låt knäppgökarna hålla på. De inser kanske själva hur dumt det är. Snart kommer nästa modefilosofi. Bäst att inte säga nå’t, för det ju inte bra att håna mindre vetande. En typiskt svenskt fördragsam reaktion.

 33. Dr. Jonsson skriver:

  Känns bra att vara här också. En härlig glöd i din kommentar juli 9, 2011 kl 10:12 e m [vintertid?].

  Även om jag (tyvärr?) inte sitter på någon av de där maktpositionerna så får du mig ändå att reflektera över det här med att debattera under alias [i mitt fall för att inte fastna i genustanternas garn hos VR, Vinnova och andra potentiella källor för forskningsanslag]. Kanske börjar bli hög tid att ge den samlade genusdissidentian fler riktiga ansikten – även om inte alla av oss är vare sig mediatränade eller ens fotogeniska 🙂 ? Att ”komma ut” helt enkelt … ?

  Visar varför det ”givetvis [bilr] under din ledning” eftersom du har förmågan att väcka kampviljan hos ”undersåtarna” 😉

 34. Boman skriver:

  Tack, det var bra skrivet.
  Detta är löjligt, vem tror de att de lurar, sa en engelsk professor i barns utveckling till BBC. The swedish way. Gör nåt till en statligt hyllad grej så blir det så i heeela världen, för vi är helt enkelt bäst här i svedala. Suck! Ta bort allt gammalt vänsterflum i skola och barnomsorg, lär barnen vettiga saker så de kan välja själva vem de vill vara. Låt barn vara barn, flickor flickor och pojkar pojkar. Gör däremot klart för föräldrar att de ansvarar för sina barns uppfostran, inte staten. Då kan vi komma någonstans. De skrattar åt oss ute i den riktiga världen.

 35. Josef Boberg skriver:

  ”Jag har själv blivit så hjärntvättad av svensk media att jag inte längre förstår vad alla är så upprörda över – så går det när man tar ett blogguppehåll på en månad och istället för att producera gör misstaget att konsumera svenska nyheter.”

  Jo… – Tanja – så snabbt går det utför – så passa Dig för sådant framöver ❗

  Själv slängde jag ut TV-apparaten, avbröt alla mina tidningsprenumerationer och övergick till att väldigt sällan lyssna på radio 1995. Det har jag ALDRIG ångrat.

  För ca fem år sedan – så ansåg jag mig så frisk ifrån mainstreamet – att jag då vågade skaffa mig en nätansluten Macintosh (= en slags datorer som bara funkar och funkar utan att strula).

  Det har jag heller aldrig ångrat – för nu inser jag ju att jag ej alls är ensam om att se på den svenska modellen som åt hållet helt förryckt ❗

  Jag inser också att det finns fler än jag som har visioner om ett FRITT SVERIGE – för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna.

  Ifall ej etablissemanget lyckas med att ”täppa till truten” på sådana som Dig – så kan det inom överskådligt tid bli så att mina fem barnbarn – alla under 8 år unga – kommer att kunna leva som FRIA medborgare i Sverige.

  Så för barnens skull – kämpa vidare ❗

 36. Peter Eriksson skriver:

  Skulle gärna läst din blogg men då måste du korta dina inlägg till minst en fjärdedel. Du skriver om ett intressant ämne.

  Men att döma av antalet kommentarer och nivån verkar det funka. Dock troligen mest på de redan troende. Blir tyvärr också lite foliehatt varning när du inte begränsar dig.

  mvh

  Peter Eriksson

 37. Wanderlust skriver:

  Tanja, fantastiskt kul att ditt idoga slit och livsnödvändiga kamp mot vansinnet har gett eko även utomlands. En halvtimmes intervju med BBC är inte illa, har svårt att tänka mig att du skulle ges motsvarande utrymme hos SVT för även om detta borde vara en självklarhet i varje land som säger sig ha ett öppet debattklimat så finns det alltjämt (tyvärr) inte mycket som tyder att på att det sorgliga tillstånd som råder bland ”gammelmedierna” håller på att ändras när det gäller inställningen till feminism-/genusfrågor…

 38. Josef Boberg skriver:

  ”Blir tyvärr också lite foliehatt varning när du inte begränsar dig.”

  Hmmm… – Peter Eriksson – jag undrar om Du känner till det uråldriga tänke- och talesättet: ”Det Wi tänker och säger om någon eller några andra – det tänker och säger Wi ju ALLTID mer eller mindre om oss själva också – och ej alls så sällan minst lika mycket !”

 39. Nordbo skriver:

  Jag tror också att doktorns blogg skulle vinna på att inläggen begränsades lite mer. Texten är lång med mängder av länkar invävda i texten. Det är lätt att tappa tråden när man läser det.

  Vad långa inlägg har med folihattar att göra förstår jag dock inte. Det låter som något som kan komma från genusmaffian. Att förlöjliga sin motståndare i stället för att seriöst bemöta honom/henne är en feministisk härskarteknik, vill jag minnas.

  Jättekul att utlandet har fått upp ögonen för genusvansinnet tack vare dina ansträngningar, doktorn.

 40. Magnus skriver:

  @Peter Eriksson
  I slutänden bestämmer den som skriver bloggen längden på inläggen och får också ta konsekvensen av hur det påverkar läsarnas antal. Var och en får förstås ha synpunkter på önskvärd längd på blogginlägg, men det bör göras på ett artigt, någorlunda neutralt eller åtminstone inte överdrivet otrevligt sätt. Vilket du, trots ditt mvh, misslyckas med. Eftersom du endast kommer läsa bloggen om inläggen är kortare än en fjärdedel så vill jag i din anda säga att jag tycker det säger mer om dig och dina förmågor än om Tanjas egenskaper.

  För övrigt ser jag längden, ordrikedomen (med betoning på rikedom) och humorn som ett uttryck för personlighet. Att bara ha som syfte att påverka opinion kan vara ensidigt. Man måste få ha skoj också och ta ut svängarna och det kan förstås slå åt olika håll. Tanja är inte politiker, hon är sanningsälskare.

  Tanja har gjort ett mycket bra jobb att läsa in sig på feminist-/genusindustrins källor, som alla i huvudsak finansieras av skattepengar. Hon går i bräschen med att offentliggöra detta. Jag tycker hon borde utses till årets folkbildare (folkvettbildare). Dessutom fyller hon ett kunskaps- och samhällsopinionsmässigt gap om fördumningsindustrin vilket borde fyllts av media. Som hon själv skrivit, hon gör journalisternas jobb i detta avseende.

 41. daniel spansk skriver:

  Väldigt kul, och spännande, med den internationella spridningen av din blogg, dina tankar och din ord!

  -För mej tyder detta på ett uppvaknande som i förlängningen skulle kunna leda till ett tillfrisknande. Ja, jag ser den tillämpade genusmaffisans produkt som mer eller mindre ett sjukdomstillstånd.

  Vidare: På åkeriet, där jag arbetar som schaffis, där är den mest förekommande sysslan att köra lastbil. Vilket ur genusperspektiv och radikalfeminismens sätt att se på saken är ett typiskt/klassiskt mansgöra. Förmodar jag?

  Där, på detta åkeri, har vi fått tillskott på senare tid, av kvinnor! Så hur i hela håvete skall vi förhålla oss till vår arbetssyssla nu, och framöver?
  Genusiterna anser tydligen att ett 50/50-förhållande skall råda vad gäller fördelningen av mans respektive kvinnosysslor i hemmet. Men på arbetsplatsen? Skall vi män ( hell yeah! Shaffisar är riktiga män! =) ) nu hitta på andra saker att fördriva tiden med om dagarna? Vi kan ju inte syssla med schauföreriet, det är för typiskt manligt och då är det väl bra utifall kvinnorna tar över detta. Det måste ju om inget annat visa på dessa kvinnors frigörelse från……ja, det patriarkala förtrycket eller så. Frågan är om inte åkeribranschen helt skall tas över av kvinnor, eller så kan man ju heller inte göra, då går vi miste om 50/50 principen. Vi män i branschen får nog helt enkelt konstruera nya arbetsuppgifter, kanske att putsa vindrutorna, koka kaffe (vilket vi faktiskt redan gör), men hädanefter åt någon annan (de kvinnliga schaffisarna) etc. Bara det handlar om ett uppvisat omhändertagande kanske vi män på åkeriet kan göra lite av varje, utom att köra tunga fordon. (för manligt)

  Och om vi gör allt detta i vår kompromisslösa strävan om att uppnå 50/50-förhållanden överallt i samhället, blir genusmaffian glad då?

  -Jag lägger märke till att fröken Tanja har hakat upp sig på invandrings/integration/multikulti-frågan.

  Hmm, mkt intressant, detta tänker jag följa. Alltid intressant med nya tankesätt och infallsvinklar.

  Kör hårt Tanja!!

  ps. Jag har absolut inget mot våra kvinnliga kollegor. Tvärtom! De sprider kvinnlig fägring på ett annars av män (riktiga män) dominerat åkeri. Dessutom är några av dem riktigt duktiga schaffisar också. ds. =)

 42. QED skriver:

  Organisationen Svenskt Näringsliv lyckades ju förarga humanister och konstvetare genom ett något klantigt utspel om sänkta studiebidrag inom dessa ämnen. Nu har Johan Lundberg (humanist) kommenterat:

  ”Det är samtidigt lustigt att ta del av humanisternas försvar i dessa frågor, där man inte sällan hänvisar till den höga uppskattningen av humaniora som man sedan länge finns i Storbritannien, där politiska och ekonomiska ledare är lika väl hemmastadda i filosofi- och litteraturhistorien som i nationalekonomiska teoribildningar. Vad man dock underlåter att nämna är att den uppfattning om humaniora som fortfarande dominerar inom det engelska privatskoleväsendet sedan länge har övergivits inom det svenska utbildningssystemet. I det senare fallet har man inom humaniora alltsedan det sena sextiotalet ägnat sig åt att gräva sin egen grav genom att poängtera hur den västerländska bildningstraditionen har varit förtryckande och exkluderande.

  […]

  På de flesta utbildnings- och kulturinstitutioner i Sverige tycks man snarare så pass låsta i den kultursyn som formulerades efter 1968, att man bara fortsätter på den inslagna vägen, vilket bara gör att humaniora riskerar att marginaliseras ytterligare.”

  http://www.axess.se/blog/post/2011/7/10/Humanisternas-bristfalliga-krishantering.aspx

 43. Axel Johnson skriver:

  Jo nog skriver Tanja långa och ibland lite stökiga blogginlägg alltid. T.o.m. hennes kommentarer till kommentarerna är ibland av en kaliber som skulle ta en medelmåtta som jag en halv dag att knåpa ihop!
  Men det är ju detta som ÄR Tanja! Hennes brinnande engagemang i det hon skriver och talar om och hennes stora geni är det jag föll pladask för när jag hörde henne första gången. Hon har större begåvning än de flesta av sina medmänniskor, men det är bara att försöka hänga med!

 44. Kristian J skriver:

  En kolumnist som uppmärksammat oss:
  http://www.loriborgman.com/

 45. Tanja Bergkvist skriver:

  Hallå, är den ingen som sett seminariet Feminism vs Family? och har synpunkter på det? Eller hann ni aldrig dit, skulle inte lagt det längst ner i inlägget 🙂 jag ser att det åter startats en debatt här om längden på mina blogginlägg. Jag måste nog ta hjälp av en konsult här – hur gör man korta inlägg?

 46. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, måste bara förtydliga, det blev sent igår och jag satt vid datorn nonstop i 12 timmar och jag sa ju att jag vill ta upp det här i ett egen egen post för att få utrymme för alla aspekter och allt som sagts och skrivits, de senaste veckorna har vi ju översvämmats av artiklar, seminarier och radioprogram mm och, som man skulle säga i Bulgarien, folk som just upptäckt Amerika på kartan – det är väldigt svårt att tala om ”de” eftersom alla sagt olika saker i den nya multikulti-debatten, men bara så att du vet: Axess har bara funnits sedan 2002 och tagit fart först på senare år, så där har man inte haft en plattform förrän nu, jag är ju själv krönikör där och skulle aldrig komma på tanken att kritisera något jag själv är delaktig i. 🙂

  Jag stör mig på det allmänna fenomenet jag skrev om, folk som varit aktiva i samhällsdebatt, politik, media i flera decennier och hindrat andra från att prata om saker som de själva plötsligt lyfter/släpper fram efter att andra tagit smällarna, och inte ens då medger det. Det är tråkigt att ingen medieprofil kommit på att vanliga människor som bor i verkligheten kanske skulle gynnas av att man pratar om just verkligheten, men bättre sent än aldrig. Men jag tror inte att man gjort det om inte SD svävat som ett mörkt moln över den svenska konsensushimlen.

  Och på samma sätt kommer folk en dag att vakna och se hur genushysterin saboterat utbildningsväsende och byråkratiserat alla myndigheter och arbetsplatser till dysfunktionella enheter som man måste jämna med marken och bygga upp igen.

  Men

  Förresten, du tipsade om den här i förra inlägget ser jag nu: http://demofon.se/?p=2795 (härifrån). Det var ganska hård kritik det där, men någon ”räkmacka” skulle jag inte kalla det. Neuding & Lundberg har fått utstå ganska mkt kritik ända sedan artikeln i DN i höstas ”Vi efterlyser en debatt om invandringens problem” http://www.dn.se/debatt/vi-efterlyser-en-debatt-om-invandringens-problem ”En öppnare samhällsdebatt hade försvårat SD:s väg från extremrörelse till riksdagsparti” osv. Hade nästan glömt vilken hysteri det blev pga den.

 47. Tanja Bergkvist skriver:

  Här var ju radioporogrammet ”Människor och tro” från midsommar som jag nämnde: ”Mångkulturalismen har misslyckats”: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=416&artikel=4567757

 48. Tanja Bergkvist skriver:

  Boman, ja verkligen. Vackra sommarbilder på din blogg! Gillar din slogan: ”Döm ingen innan du gått en mil i dennes skor”.

 49. Tanja Bergkvist skriver:

  Josef, ja det går undan, har tom anammat genusspråkbruk ser jag ibland ;-).

  Peter, ja jag ska börja korta ner, det tar mkt tid med långa inlägg också, mest jag har haft begränsad möjlighet till längre tid med datorn vardagar, så samlar jag på mig saker jag snappat upp. Men jag håller med, orkar inte ens själv läsa mina inlägg efter att jag skrivit dem :-).

  Wanderlust, ”har svårt att tänka mig att du skulle ges motsvarande utrymme hos SVT” Faktum är ju att jag pga eftersläpning med mail missat SVT Debatt tre gånger nu, och då bara av det jag läst av mailen. Pga jag har så begränsat med tid har jag inte hunnit, eller ens börjat, skörda frukterna av mitt arbete, eller utnyttja de möjligheter som finns. Men en gång när jag pratade med SVT (ang manlig amning och Aschberg, som de tog upp då) så klargjorde de att jag bara skulle få prata i en minut!!! Och jag kunde inte åka till Gbg för det, eller jo jag skulle det om det var viktigt, men mest åkte jag inte för att jag kände att jag inte hade en så stark åsikt i frågan – Aschberg får gärna försöka pumpa mjölk ur ngns bröst (eller om killen skulle göra det själv, så var det kankse, och Aschberg följa upp). Det behövs i vilket fall en alternativ kanal, eller åtminstone webb-TV.

  Även om media släpper fram så har genusvetarna redan påverkat så mycket och har en fot inne överallt. Säger inte att man inte ska kunna diskutera könsroller och sådan frågor, men svenskt gensuvansinne har ju inte längre med likabehandling mm att göra ens, och alltfler inser det.

  Nordbo, ja jag vet…

  Magnus, tack för ditt försvarstal 🙂 Jag måste dock instämma i kritikerkören att mina inlägg är lite väl långa ibland. ”Som hon själv skrivit, hon gör journalisternas jobb i detta avseende.” Det var inte jag som skrev det – det var Corren: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/03/04/sd-honor-och-agg-%E2%80%93-maste-jag-gora-journalisternas-jobb/

 50. Tanja Bergkvist skriver:

  Daniel, ”Vi män i branschen får nog helt enkelt konstruera nya arbetsuppgifter, kanske att putsa vindrutorna, koka kaffe (vilket vi faktiskt redan gör)”

  Faktum är att jag läst rapporter med utvärderingar där man faktiskt tagit fasta på sådant som kaffekokande, tror bla i en rapport från MSB där man studerade strukturer på brandstationer och där jag minns att man uttryckligen pratade om det med kaffekokandet som en viktig fråga, det är vad våra skattepengar går till – genusvetare som studerar kaffevanor. Minns inte om jag tog upp kaffet i inlägget https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/08/05/brand-i-genusland/ men finns i rapporten jag plöjde.

  ”Jag lägger märke till att fröken Tanja har hakat upp sig på invandrings/integration/multikulti-frågan”

  Hakat upp och hakat upp, jag bara noterar att en ny debatt ser dagens ljus och det är alltid intressant. Dessutom så går ju Axess i täten och då måste jag ju följa det i egenskap av krönikör och kanske tom skriva om det i tidningen.

  Återigen, är det ingen som har ngt roligt att skriva ang Feminsm vs family-seminariet, som ju var huvudgrejen i inlägget? Fast det kanske inte framgick… 🙂 http://axess.se/tv/player.aspx?id=2495

 51. Tanja Bergkvist skriver:

  QED intressant! JL är alltid på hugget.

  Axel ”hennes stora geni”, ha ha! Tack! 🙂 Här är dock något som tog min fem år, och man kan ju undra hur många som läst det jämfört med bloggen http://www2.math.uu.se/~tanjab/thesis.pdf men å andra sidan är det som är bevisat för evigt sant, medan min blogg kan bli kapad och söndersmulad på nolltid om någon vill mig illa. Men som tur är sparar jag ner hela bloggen regelbundet så att jag kan ladda upp den igen om något händer. Jag borde fylla bloggosfären med flera olika bloggar när jag tänker efter :-).

  Kristian J, ska läsa!

 52. Nordbo skriver:

  Jag kokade ofta kaffe till kvinnorna på min förra arbetsplats (kvinnlig majoritet, jag slutade där nyligen). Om någon skulle ha sagt att jag skulle koka kaffe av ideologiska skäl skulle jag nog dock ha blivit irriterad och låtit bli.

  Angående långa inlägg så håller jag med Magnus om att dina texter har personlighet och humor. Om de kvalitéerna skulle gå förlorade av att korta ner dem så tycker jag inte att du ska göra ett sådant försök. Fortsätt som nu!

 53. Pelle skriver:

  Hej Tanja! Tack för ditt fina bloggarbete!

  Har du sett denna mycket intressanta sida?: http://janmilld.wordpress.com/

  /Pelle

 54. Li-Sam skriver:

  Din blogg titel säger egentligen det mesta Tanja. Alemedalens Axess-seminarium ”Feminism vs. Family” är en av många indikationer i den riktningen.

  När det gäller utländsk media och svensk genus politik, så önskar jag dig lycka till.
  -Li

 55. Nisse skriver:

  Ang. att blogginläggen blir så långa. När logiska argument inte hjälper – vad skall man göra?

 56. Indicator skriver:

  ”Faktabaserad, objektiv kunskap utgör vad man i ett feministiskt perspektiv brukar kategorisera som ”manlig” kunskap. Kravet på objektivitet anses ofta utgöra själva grundkriteriet för vetenskaplighet.”

  Så icke faktabaserad subjektiv kunskap är då kvinnlig kunskap? Verkar som om genuspedagogiken har en del gemensamt med profeten Mohammed. Och är inte idén om att kvinnor är känslosamma, okunniga och subjektiva en ”patriarkal maktstrategi” med rötter i 1800-talets borgerlighet? Är verkligen den åsikten PK bland genuspedagoger? Där ser man…

  Kravet på objektivitet ”anses” inte vara ett grundkriterium, det ÄR den förb-nnade grundbulten. Om man inte kan godta resultat även om de inte stämmer med ens önskningar, så kan man lika gärna börja ägna sig åt alkemi och trolldom. Förmodligen dessutom med ett bättre resultat.

  Världen har blivit spritt språngande galen. Har någon hällt nåt i vattnet? Bara det faktum att vi numera har ord som ”genuspedagog”, ”jobbcoach” och ”kändisbonde”!?

  Bra blogg, även om den får mitt blodtryck att spränga medicineringsgränsen. Kan dock stämma in i kören om kortare inlägg.

 57. Galne Gunnar skriver:

  Tanja B:

  Herregud, vad jobbig du är 🙂 , ska kolla vad din punkt två var. Jag skulle ju cykla på min motionscykel men det kan jag ju glömma nu. Får släppa denna och skriva en till kommentar. Jag sa ju att jag SKA göra ett inlägg om det här, men du har visst inget tålamod.”

  Ja, jag är jättejobbig, och det kommer jag att fortsätta att vara. Jag ger mig aldrig! Så det är bäst att du tänker dig för innan du ger dig in i en debatt mot mig. 😉 Men i det här fallet var det du som var jobbig mot dig själv. Om du inte ville diskutera saken så skulle du ha låtit bli att svara; ”I didn’t twist your arm”. Skyll inte på mig när du inte orkar motionscyckla. 😉 Upp och hoppa Tanja!

  ”Galne Gunnar, jag ska försöka ha förståelse för folk som varit tvungna att spela dubbelspel eller vara oärliga eller lagt band på sig själva i några decennier för att inte riskera sin karriär.”

  Du missuppfattar mig Tanja. När jag skrev att du inte skulle glömma att glädjas åt det positiva, (med GP-ledaren som skrev att det minsann finns en svensk kultur i åtanke), så menar jag inte att du ska ursäkta de dubbelspelande och lögnaktiga journalisterna. Du bör här skilja mellan sak och person. Det jag menade är att en artikel som tar svensk kultur i försvar är av godo då den är i linje med mitt eget synsätt, och det uppskattar jag. Det är dock inte detsamma som att jag gillar artikelförfattaren eller ursäktar denna för eventuella korkade artiklar som denna har skrivit tidigare. Förstår du distinktionen jag gör?

  Låt mig ge dig ett exempel: Ponera att Bengt Westerberg skriver en debattartikel där han går till angrepp mot den ”muslimska chauvinismen”, så är det i min värld ett mycket välkommet bidrag till debatten som jag skulle glädjas oerhört åt. MEN! det är dock inte detsamma som att jag förlåter Bengt Westerberg för hans historiskt hjärndöda åsikter i invandringsfrågan. Jag skulle fortfarande anse att han behöver ställas till svars för den destruktiva samhällsutveckling som han varit med om att driva.

  Jag gör alltså skillnad mellan sak och person av den enkla anledningen att jag vill kunna glädjas åt positiva inslag i samhällsdebatten oavsett vem avsändaren är. Vi tar itu med lögnarna och kappvändarna i ett senare skede… De har varit idioter så länge; låt dem åtminstone var nyttiga idioter för vår sak ett tag! 😉

  ”Förresten, du tipsade om den här i förra inlägget ser jag nu: http://demofon.se/?p=2795 (härifrån). Det var ganska hård kritik det där, men någon ”räkmacka” skulle jag inte kalla det. Neuding & Lundberg har fått utstå ganska mkt kritik ända sedan artikeln i DN i höstas ”Vi efterlyser en debatt om invandringens problem” http://www.dn.se/debatt/vi-efterlyser-en-debatt-om-invandringens-problem ”En öppnare samhällsdebatt hade försvårat SD:s väg från extremrörelse till riksdagsparti” osv. Hade nästan glömt vilken hysteri det blev pga den.”

  Neuding & Lundberg har fått utstå hård kritik i form av ord. Sverigedemokrater får utstå inte bara det, utan spott, tomater, stenar, ägg, knytnävar, avsked från jobb och ett och annat knivdåd. Så jag håller helt och hållet med Mats Dagerlind om ”räkmackan”. (Därmed inte sagt att jag vill att Neuding & Lundberg eller några andra journalsiter ska råka ut för samma saker som Sverigedemokraterna, ifall någon skulle få för sig att missförstå mig).

  Vidare så håller jag också med Mats Dagerlind om att liberala debattörer kopierar SD:s retorik och låtsas som ingenting. Det är förbluffande och komiskt på samma gång att höra hur t.ex. Per Gudmundson under Axess-seminariet ”Konservatism och liberalism” min 49:35-51:00, yttrar ”det finns en begränsad mängd resurser” och ”att hjälpa på plats”, som om han kom på det spontant på helt egen hand. Alltså nästan exakt samma budskap som SD:s valslogan: ”Allt handlar om prioriteringar”. SD talar också mycket om ”att hjälpa på plats”. Det vimlar av den här typen av exempel den senaste tiden från debattörer som bara för ett år sedan smutskastade SD för att säga exakt samma saker.

  Jag tror också att de flesta av de borgerliga debattörer som nu efter SD:s riksdagsinträde vågar problematisera invandringspolitiken är skenheliga, och att de egentligen bara väntar på rätt debattklimat för att visa vad de verkligen tycker: Att de INTE vill ha någon invandring överhuvudtaget.

  Ett bra exempel på denna skenhelighet kan man se prov på hos Paulina Neuding, dels för just den DN artikel du länkat till ovan: http://www.dn.se/debatt/vi-efterlyser-en-debatt-om-invandringens-problem, samt ett framträdande i TV4 där hon debatterade debattartikeln med Expos Lisa Bjurwald.

  Om vi börjar med ett citat ur Lundberg & Neudings artikel i DN Debatt: ”Man har misslyckats med att formulera varför ett generöst flyktingmottagande är något bra. Vill vi vinna debatten mot Sverigedemokraterna måste vi kunna formulera varför invandring är något gott, och mer specifikt – varför den invandring vi har till Sverige, med de regler som omgärdar den, är något gott. Förvånansvärt sällan har vi sett att någon som har ”tagit debatten” med Sverigedemokraterna lyckas formulera ett svar på den frågan. Ofta landar man i stället i plattityder om att det är gott med pizza och kebab, eller gör som Aftonbladet och upprepar infantila slogans av typen ”Vi gillar olika”.

  Här kritserar Neuding & Lundberg det faktum att bara ointelligenta plattityder som ”det är gott med kebab” läggs fram till massinvandringens försvar. Samtidigt torgför de INTE ETT ENDA EGET ARGUMENT till varför massinvandringen till Sverige är bra. Varför gör de inte det? Om de verkligen tycker att det finns bra saker med invandringen då borde de även ha goda argument att backa upp sina åsikter med.

  Om vi nu tittar på TV4 debatten mellan Neuding och Bjurwald, där just ovan nämnda debattratikel diskuteras, då borde väl åtminstone Neuding kunna anföra ETT ENDA KONKRET OCH RATIONELLT ARGUMENT till massinvandringens försvar?:

  Min 4:50-5:35; citat av Paulina Neuding: ”Det bästa argumentet är att hjälpa flyktingar […] Sen tror jag väldigt få av oss vi gå tillbaka till ett Bullerby-Sverige där alla är likadana; ser likadana ut. Anledningen till att vi älskar att åka till New York är att det är ett väldigt pluralistiskt samhälle; liksom en stor kulturell smältdegel. Det är ganska trevligt helt enkelt.”

  Om vi synar detta ointelligenta dravel som Neuding levererar punkt för punkt:

  * ”Det bästa argumentet är att hjälpa flyktingar”:

  Detta är inte ett argument till varför massinvandring är bra för Sverige. Det är ett argument till varför massinvandringen är bra för invandrarna. För övrigt är bara 5% av alla invandrare mellan 1980-2010 flyktingar enligt FN:s konventionener. HELA 95% är alltså helt vanliga invandrare utan flyktingsskäl.

  Se Migrationsverkets statisktik: ”Beviljade uppehållstillstånd 1980-2010”; (Flykt. kvot + FN:s konvention / Samtliga = 5,5% flyktingar).

  * ”Sen tror jag väldigt få av oss vi gå tillbaka till ett Bullerby-Sverige där alla är likadana; ser likadana ut”:

  Hennes näst bästa ”argument” är en tolkning av vad hon TROR att de flesta svenskar vill. Är detta ett skämt? Hur kan ett idiotiskt argument som detta få passera utan ifrågasättande, särskilt när det kommer från en framträdande opinionsbildare som syns i debatten hela tiden. Helt jävla otroligt!!

  * ”Anledningen till att vi älskar att åka till New York är att det är ett väldigt pluralistiskt samhälle; liksom en stor kulturell smältdegel. Det är ganska trevligt helt enkelt”:

  Neudings tredje bästa, och sista, ”argument”, tar verkligen priset. Här ska hon minsann tala om för oss varför ”VI” älskar att åka till New York, och att det minsann beror på en trevlig mångkultur. Jag vet varför jag älskar New York, och det har fan inget med mångkultur att göra, och jag behöver inte någon b-journalist som saknar intelligenta och riktiga argument att tala om för mig varför.

  Sammanfattning av Neudings insats:

  En journalist som varit framträdande i invandringsdebatten under en längre tid och som dessutom skrivit en debattartikel där hon efterlyser goda argument till varför massinvandringen berikar Sverige, och som dyker upp i en TV-debatt för att diskutera just denna artikel, HAR ALLTSÅ INTE ETT ENDA INTELLIGENT ARGUMENT ATT KOMMA MED SJÄLV!

  Det är en skandal att hon får komma undan med ett så uruselt framträdande! och det får henne att framstå som extremt korkad.

  Och det är det ovanstående jag menar pekar på en skenhelighet som nästan saknar motstycke. Om en van debattör inom invandringspolitiska sakfrågor, som själv förespråkar fortsatt massinvandring, INTE HAR ETT ENDA ANSTÄNDIGT ARGUMENT ATT ANFÖRA I MASSINVANDRINGENS FÖRSVAR, så kan det bara i logikens namn innebära att hon egentligen inte vill ha den massinvandring som hon påstår sig vilja ha.

  PS: Om du inte orkar besvara denna kommentar så räcker det om du skriver: ”Yes sir, you are correct!”, för det vet vi ju redan att jag har rätt! 😉

 58. Galne Gunnar skriver:

  Förresten, en polare till dig från Skåne skickar en hälsning: 😉

 59. Dogdylan skriver:

  Kul att ni diskuterar det mångkulturella samhället. Det är dock ingen som klargör sina positioner här.

  Paulina Neuding, Johan Lundberg, Per Gudmundson och många andra i Axess-SvD-Neo-etablissemanget argumenterar mot den såkallade normativa mångkulturalism, vilket är ett annat ord för identitetspolitik.

  De menar att det bör finnas vissa kulturella kanon i Sverige, som alla bör underkasta sig. Dessa kulturella kanon, är intet mycket mer än liberala politiska horisonter. Detta är dock inte riktigt sant heller, eftersom Paulina Neuding skriver följande i SvD, 30 juli 2009:
  ”Omskärelse är heller ingen liten detalj inom judendom och islam. Ett förbud skulle innebära att judar och muslimer hindrades från att ”utöva sin religion”, som det heter i grundlagens skydd för religionsfriheten.

  Vill vi inte ändra grundlagen och frånträda Europakonventionen återstår frågan om ingreppet ska utföras inom landstingen, eller om vi hellre riskerar att pojkar får komplikationer när de omskärs utanför sjukvården. Och jag ser inte vad vi vinner på att utsätta dem för den risken.”

  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/valet-mellan-mops-och-mohel_3279293.svd

  Religionsfriheten utgår från ett av dessa liberala friheter. Som ovan beskrivet så tolkar Paulina Neuding religionsfriheten som någonting gruppspecifikt och inte som något individuellt.

  Detta innebär mina damer och herrar, att Paulina Neuding är en normativ mångkulturalist. Nu kan man ursäkta sig med att detta var för tre år sedan och Neuding har gjort en politisk resa mot det kosmopolitiska individualistiska liberala lägret. Detta har jag dock svårt att tro.

  Vi har också en annan intressant spelare och det är Dilsa Demirbag Sten. Hon tillhör absolut det individualistiska liberala lägret, däremot vill hon ens beröra problemen med den deskriptiva mångkulturalism (hur sociologiskt och antropologiskt ser ut) – tillskillnad från Neuding, Gudmundson och de andra som har rört sig mot den riktningen.

  Detta har mer med att den debatten de under ett år har fört har gått åt den riktningen. Detta är inte konstigt, eftersom koncept som ”deskriptiv mångkulturalism och normativ mångkulturalism” hör ihop. Om man försvarar vissa kulturella eller politiska kanon så kan man inte vara för ett mångkulturellt samhälle, eftersom vissa kulturer skulle få sina identitetspolitiska positioner eller för den delen kulturella uttryck kringskurna.

  Vi såg alltså en konflikt mellan Demirbag-Sten och den här ”unga högern” efter Gudmundsons artikel om invandrares brottslighet. Demirbag-Sten påminner litet om så många andra liberaler, att hon tror på det ”sunda förnuftet” skall segra och att man således inte behöver någon typ av lagstiftning.

  Paulina Neuding och de här andra ”högerdebattörerna” argumenterar däremot att en viss lagstiftning bör vara rimlig och att invandrarna redan vid gränsen skall ställas inför ett par ultimatum – vilka alla bygger på principen om att de skall acceptera assimilering in i vissa liberala tankesystem. Alltså, är du inte liberal får du inte invandra, är du liberal är du välkommen.

  Nu kommer ju aldrig Neuding, Johan Lundberg och de andra ställa sådana explicita krav, vilket framgår i Axess nr 1 2011, som man passande har döpt till ”Kosmopoliter – hur bör vi förhålla oss till kulturell smak och kulturell härkomst i en global värld”.

  Varken Lundberg, Neuding eller för den delen Gudmundson tror egentligen på ”gränser”. Men eftersom samhället ser ut som det gör och går mot en slags kulturell och etnisk balkaniserar anser de att gränserna, instrumentellt och till en början bör finnas där, för att särskilja lämpliga kandidater för ett svenskt medborgarskap eller inträde.

  Detta kallas (hör och häpna) för det ”franska medborgarskapet”. I USA och Frankrike är ”assimileringspolitik” ingenting som har ansetts som något konstigt. Det innebär inte att USA eller Frankrike har en assimileringspolitik som Sverigedemokraterna vill ha, där invandrare skall assimileras in i det svenska ”etnos”, men att invandrare skall adoptera vissa konstitutionella principer.

  Det franska medborgarskapet tillåter multipla kulturella, etniska och religiösa identiteter (det har dock inte alltid varit så) – och således mångkultur, men begränsad mångkultur – där inte allt kan tillåtas i ”mångkulturens” namn.

  Här får vi dock en intressant skala. Hur omfattande skall denna ”assimileringspolitik” och hur skall vi förhålla oss till det juridiska, så som religionsfrihet. För Neuding är ju religionsfriheten något kollektivt och inget individuellt, så som religionsfriheten är för Dilsa Demirbag Sten.

  Frågan är dock – vad kan Tanja säga som inte redan är sagt? Skall hon ta Tinos och Sverigedemokraternas position, att invandrare skall assimileras in i svensk ”etnokultur”, eller skall hon ta den lilla ”unga” högerns position, att det franska medborgarskapet skall fortsätta gälla tillsammans med kosmopolitismen, vilket är en sorts av begränsad mångkultur med massinvandring?

  Dessa är alltså de positioner som är mest brännande. Det finns också andra intressanta positioner så som den som motpol för fram, det vill säga rena identitära etnonationalistiska positioner, som kan tas i litet olika form, beroende på om man frågar en vit amerikan eller en fransman.

  Den första är betydligt mer kosmopolitisk och inte så intresserad av kulturens roll, så som fransmannen. Denna identitära position har många likheter men den position som multikulturalisterna för fram, det vill säga att det helst bör råda vattentäta skott mellan olika etniska och kulturella grupper. Den är individualistiska kosmopolitiska liberalismen är dock något helt nytt – och särskiljer sig från kulturnationalismen (assimilationister) och etnopluralismen (etniska separatism) samt dess avart och politiskt accepterade broder, multikulturalismen.

  Alla dessa tre är kommunitära, den individualistiska kosmopolitiska liberalismen motsäger sig kommunitära positioner. Å andra sidan, gör den individualistiska kosmopolitiska liberalismen inte det, eftersom den skapar ett ”vi”, kring liberalismens principer, som överordnade.

  Men det är inte så enkelt om ni trodde det.

  Många av de här liberalerna anser ju att vi inte bara skall ha liberalismen som ett överordnat system för att försvara individualistisk pluralism, men att vi (hör och häpna) måste internalisera dessa principer. Vi får alltså inte vara homofobiska, även fast en konstitutionell liberalism skulle göra det möjligt för oss att vara det. Alltså, liberalerna (som egentligen borde tycka att samhällig kultur är irrelevant, så länge den bygger på frivillighet) – vill alltså lyfta liberalismen till en slags samhällig kultur, som uppenbarligen har starka inslag av hedonism.

  Hur vi än vänder och vrider på det kan vi inte komma bort från det kommunitära perspektivet. Ett intressant försök har gjorts av Ayn Rands teorem, där hon menar schematiskt att vi måste internalisera en sorts kantiansk egoism, vilket då skulle hindra oss från att skydda våra gruppintressen. Nu lyckades hon inte väl, eftersom hon, precis som andra liberaler ofta gör, föreställde sig att västvärlden (tillsammans med Israel) skulle vara ett ”vi” och resterande, och i synnerhet ”de barbariska araberna”, som hon kallade dem, skulle ingå i ”dem”.

  Således skulle dessa ”ociviliserade” folk aldrig kunna bli en del av hennes ”kantianska egoism”, eftersom de var för ociviliserade för att förstå eller ens internalisera den.

  Notera att även Thomas Jefferson, Voltaire och många andra liberaler (av sin tid) ansåg att ”liberalismen” förutsatte en form av gemensamhet och ansåg att bara ”upplysta europiska vita människor” kunde vara liberaler, i vita ingick inte tyskar och judar, i alla deras anglosaxiska och frankofila förståelsehorisont.

  Så vad är då lösningen? Den kosmopolitiska liberalismen – där vi måste motverka alla sorters gruppintressen, eller skall vi bli kulturnationalister eller varför inte etnopluralister/multikulturalister. Vi kanske skall överge all sorts moral och bli nazister. Nazister, nihilister som de är, menade att moralitet kunde reduceras ned till biologiska drifter, vilket naturligtvis lede till gaskammare och folkmord på sex miljoner judar och ett antal hundratusen zigenare. Å andra sidan var ju nazisterna också utopister och gjorde inget annat än att lyfta in biologi som ett överordnat värde i filosofin. Så fullständiga nihilister är de ju inte, även om tyskarna mördade sin egen befolkning (handikappade osv.) för att stärka ”genpoolen”. Imperialister, darwinister och modernister var de ju också….

  Personligen föredrar jag nog den här kosmopolitiska liberalismen -varför inte kombinera den med neo-konservatism, – men det är nog bara jag. Eller det gör jag nog inte, men valet 2014 blir det Klassiskt liberala partiet.

 60. Axel Johnson skriver:

  Nu har jag lyssnat igenom feminism/familj-seminariet och det var intressant att höra allehanda statistik som att Kina har bättre jämställdhet i yrkeslivet än Sverige och att Italien och Spanien har mindre löneskillnader mellan könen än Sverige.
  Men som den sympatiska Catherine Hakim sade så finns det förklaringar till detta i mätmetoderna, men vi svenskar ska inte tro att vi alltid är bäst i dessa frågor.
  Annars var väl det jag genast som patriarkal förtryckare lade märke till att de engelska akademiska forskarna hade sommarklänningar medan den svenska liberala politikern hade byxor. Fy på mig!

 61. Galne Gunnar skriver:

  Ansvarstagande är inte förmynderi: http://goo.gl/9WLWA

 62. Galne Gunnar skriver:

  Hett filmtips! – The Stoning of Soraya M. – Baserad på en sann historia: http://goo.gl/y7RqS

 63. mach skriver:

  Jaha, inte så att man blir förvånad men Nyamko Sabuni vill satsa 10 miljoner på bättre sexundervisning i skolan!

  ”Regeringen vill satsa på en ämnes­inte­grerad sex- och samlevnadsundervisning i skolan. Det är viktigt för jämställdheten och för att motverka sexuellt våld och trakasserier. Skolverket får också i uppdrag att öka skolans kunskaper om könsskillnader i språk-, läs- och skrivutveckling.

  ”En ämnesintegrerad sex och samlevnadsundervisning…” Eleverna kan se fram emot ännu mindre ämnesrelaterad undervisning. Eller undervisning – det heter ju numera kunskapsinhämtning där eleven själv eller tillsammans med läraren i bästa flumanda ska söka kunskap..

  Hon bekräftar vidare att ”I Skolverkets uppdrag ingår också att erbjuda utbildningsinsatser och sprida kunskap i syfte att bryta traditionella könsmönster. Insatserna ska riktas till skolledare, lärare samt studie- och yrkesvägledare inom förskolan, fritidshemmet, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildning”.

  Och så ska vi alla sitta i ring och sjunga ”We shall overcome” över att ännu fler outbildade ungdomar kommer ut ur gymnasieskolan..

  http://www.dn.se/debatt/lararna-maste-bli-battre-pa-att-undervisa-om-sex

 64. Galne Gunnar skriver:

  MÄNS UPPMUNTRAN GÖR KVINNOR TILL CHEFER:

  http://goo.gl/pIuNp

  ”Annenhver kvinnelige sjef har ikke selv tatt initiativ til å komme seg i lederstilling. Menn er årsaken til at kvinner blir sjefer, i alle fall halvparten.”

 65. Galne Gunnar skriver:

  Trailer till ovan nämnda filmtips – The Stoning of Soraya M:

 66. Viktoria Larsson skriver:

  Hej! Du måste bara läsa vad läkaren Mats Reimer skriver i Dagens Medicin om misslyckade experiment med könsidentitet, där man försökte operera spädbarnspojkar till flickor och uppfostra dem som flickor, men de ändå blev pojkar.
  http://www.dagensmedicin.se/asikter/blogg/gastbloggar/mats_reimer/index.xml

 67. Moa skriver:

  Oh jisses, får skynda mig igenom min tänka utbildning i fysik innan den inte längre handlar om fysik!

 68. Phin Daralia skriver:

  Tack än en gång Tanja för att du så klart ser vansinnigheterna och så tydligt och enkelt beskriver dem. Citaten från von Wright är eminent upplysande!

  Riksdagstexterna som du hänvisar till är fruktansvärt långa och tröglästa, vilket förmodligen är förklaringen till att de går igenom gång på gång. Om ansvarigt folk verkligen insåg vad som står där – och ännu värre vad det innebär för konsekvenser – så kan jag inte tro att de skulle släppts igenom! För det första utgör de ju anti-vetenskap, i och med att man slänger ur sig påståenden utan argument eller något som helst stöd, empiriskt eller annat:

  ”I propositionen Delad makt delat ansvar (prop. 1993/94:147, jfr bet. 1993/94:AU17, rskr. 1993/94:290) betonas att jämställdhet är en fråga om makt och att jämställdhetspolitiken tar sikte på att förändra maktförhållandena mellan kvinnor och män. Vidare betonas att i detta förändringsarbete bör inte tyngdpunkten ligga på att söka förändra attityder för att uppnå jämställdhet,
  utan att arbetet i stället bör inriktas på att förändra informella strukturer i samhället som upprätthåller den ojämna maktfördelningen mellan könen.”

  Flera åsikter och påståenden, alla helt utan grund. Går man till källorna upprepas bara samma påståenden, fortfarande utan empiriskt stöd. vilket praktexempel på devisen ”Upprepar man en sak tillräckligt många gånger blir den sann”.

  För det andra innebär texterna ett slags totalitärt system för att kunna åtlydas, i termer av lika representation mellan könen i olika församlingar och samhällsfunktioner. Och vi är för all del ganska nära ett sådant system inom akademin, som är det område jag känner bäst till. Där får kvinnor jobba hårt i styrelser, betygsnämnder och liknande, eftersom verkligheten är den att basfrekvensen av kvinnor är 0-30% medan kravet på representation är 40-60% för att uppfylla ”jämställdhetsmålen”.

  Märk väl att detta alltså innebär en strävan att öka kvinnors reella makt – till skillnad från deras formella makt, som redan är lika stor som mäns – och att det i praktiken innebär en nackdel för kvinnor, eftersom de får använda en större proportion av sin tid för detta än vad män i samma situation behöver göra, och som de annars hade kunnat använda till att meritera sig!

  Propositionstexterna talar sorgligt nog för sig själva, utan att man ens behöver kommentera: ”Att jämställdhet är en fråga om makt och kön är fortfarande grundläggande i jämställdhetspolitiken. De åtgärder och insatser som regeringen har vidtagit utgår från denna förståelse. För att kunna förändra maktordningen mellan könen krävs kunskap och medvetenhet om såväl ojämställdheten som vilka mekanismer som bidrar till att upprätthålla den.”

  Inte ett ord om alternativa förklaringar (det finns flera). En är vad man kan kalla för ”essentialistisk”, vilket innebär att könen är i något grundläggande avseende olika – på gruppnivå, märk väl, inte på individnivå. Detta skulle vara mer än tillräckligt för att förklara mäns och kvinnors olika yrkesval, till exempel. Men sådant FÅR INTE FINNAS, enligt svensk politisk och akademisk genustradition, eftersom det naturligtvis SKULLE kunna användas för att försvara eller konservera dagens eller gårdagens fördelning av sysslor och ansvarsområden mellan könen. Visst skulle det kunna användas så, men det MÅSTE ju inte göras! Det finns i själva verket inget bra argument för att göra det, argumenten är mycket starkare för att ”individer är olika, självklart ska samhället ge varje individ lika möjlighet att syssla med vad man vill och är intresserad av. Det sorgliga är att om nu det finns en gruppskillnad i yrkesval mellan könen – som en sammanfattning av forskningen starkt antyder – så innebär principen om ”lika reell makt” en ofrihet och ett förtryck, eftersom både kvinnor och män tvingas till saker som man inte särskilt gärna vill. Och allt för att man vägrar att ta till sig aktuell RIKTIG forskning, dvs empirisk, forskning med statistik signifikans, i stället för godtyckligt tolkande av texter!

 69. QED skriver:

  ”Carl Bildts svek mot pingvinerna” – bra kommentar på

  http://www.frojdh.se/2011/07/12/carl-bildts-svek-mot-pingvinerna/

 70. Phin Daralia skriver:

  Apropå Anna Ekström så har jag pratat med henne en kvart eller så, och hon har en väldigt snabb, analytisk och kreativ kapacitet (nästan i din klass Tanja:-). Hon bör definitivt ha den kognitiva och administrativa förmågan att leda ett statligt verk. Därför tror jag att hon snarare är vilseförd vad gäller den feministiska argumentationen (= omgiven av dåliga rådgivare) än verkligt off the track, och bör enligt alla odds kunna rehabiliteras utan permanenta skador.

 71. botvid62 skriver:

  Hej Tanja.

  Jag gillar det du skriver.

  För att skydda din dator, bör du tillämpa de principer som går att läsa sig till på nätet Tyvärr kan det bli rätt komplicerat om man djupdyker men man kommer långt genom att tillämpa det viktigaste.

  Du skall du aldrig gå ut på nätet, undantaget uppdateringar på trovärdiga webplatser, när du är inloggad med adminbehörighet.

  Det är en ENKEL och BRA regel som de flesta bryter systematiskt mot.

  Många användare kör alltid datorn med adminbehörighet av bekvämlighetsskäl. Det ökar risken för intrång men även andra fel med flera hundra procent, eftersom många angrepp sker ”by proxy” från olika web-platser eller från tillbehörsprogram dvs. med din behörighet som användare som grund för manipulation av din egen dator utan att du vet om det.

 72. botvid62 skriver:

  En något off-topic fråga till Tanja:

  Använder du MathCad för undervisning eller till annat ? Jag gillar det programmet mycket.

 73. Galne Gunnar skriver:

  Demokratin fortsätter att utmanas med skattemedel http://goo.gl/be5Mm

 74. Galne Gunnar skriver:

  Svenska skattebetalare tvingas finansiera hatverksamhet riktad direkt mot dem själva… http://goo.gl/XfbXS

 75. Galne Gunnar skriver:

  Ge inga bidrag till hatet http://goo.gl/sLhWp

 76. QED skriver:

  Pastafarianerna – dvs tillbedjare av det flygande spagettimonstret – får nu samma rättigheter att bära religiös huvudbonad på körkortsfotot som medlemmar av andra trossamfund. Huvudbonaden är ett durkslag.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13321437.ab

 77. Galne Gunnar skriver:

  Svårt få studenter att plugga naturvetenskap:

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4601893&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

  Dags för Sverige att lägga om invandringspolitiken så att vi har kompetent arbetskraftsinvandring utifrån behov, istället för massinvandring av tokreligiösa analfabeter.

 78. Susanna Varis skriver:

  Hej Tanja!

  Den här har du kanske läst redan. Om inte, håll till godo. Hittade den när jag följde ett spår efter den genusforskande brödlimpan.

  http://dspace.mah.se/handle/2043/9594

 79. Men@Work skriver:

  Wow Tanja! Jag beundrar dig! Allt detta och Assangecirkusen på en och samma gång lär väl sätta sina spår i folks medvetande. Pär Ström och Pelle Billing har också nått stora mediala framgångar. Ni är fantastiska allihop! Tillsammans ska vi störta genusväldet!

 80. QED skriver:

  Demokratiminister Birgitta Ohlsson är besviken på bidragsutdelningen från Ungdomsstyrelsen:

  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/birgitta-ohlsson-jag-blir-oerhort-besviken_6318496.svd

  (Demokratiminister, Ungdomsstyrelsen – vilka ordbildningar. Orwell kunde inte gjort det bättre.)

 81. Du skriver rappt, du skriver intelligent och det är både roligt och bitskt träffande!!

  Sluta aldrig

  Nåt jobb med IKEA-huset kan jag ta på mig 🙂

 82. Serina skriver:

  Här är storyn om Egalia i Australiensisk press:

  http://www.perthnow.com.au/lifestyle/pc-preschool-bans-words-him-and-her/story-e6frg3pl-1226082909254

  Jag tycker att Perth Now valde ett bätte citat av Tanja än BBC, även om BBC hade den goda smaken att inte skriva ut en dams ålder 😉

  Hittade sidan via StumbleUpon…

 83. […] vet inte om ni hann komma till slutet på förra inlägget där jag länkade till seminariet Feminsim vs Family?  Det var alltså meningen att ni skulle se […]

 84. […] Studies attack on schools. Even the world’s Media is shaking it’s head in amazement that Swedish teachers must oppose the facts of […]

 85. […] är en VIDEO där Catherine Hakim debatterar ämnet i Almedalen. Länken kommer från Tanja Bergkvist. Hakims budska är i korthet att 60% av kvinnorna varken vill vara karriärister eller […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: