Nya svenska skolinsikter

Mina utprintade blogginlägg

Mina utprintade blogginlägg, det blev ju en rejäl hög...

Jag vet inte om ni hann komma till slutet på förra inlägget där jag länkade till seminariet Feminsim vs Family?  Det var alltså meningen att ni skulle se det, så därför lyfter jag fram det en extra gång, eftersom viktig information tycks gå förlorad för mina läsare när mina inlägg sväller upp, något de tenderar att göra någon gång då och då, åtminstone ibland, eller ganska ofta, eller kanske alltid man ska säga i ärlighetens namn. Några kommentarer kring detta seminarium skrev jag längst ner i förra inlägget och missa inte infon om prop 2005/06:155 med de nya jämställdhetspolitiska mål som antogs våren 2006 och som ligger till grund för 50/50-fixeringen: ”Regeringen anser att det nya förslaget till mål tar sikte på att beskriva vilket resultat som skall nås genom att kvinnor har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män. Regeringen finner därför, i likhet med flera av remissinstanserna, att förslaget till mål på ett bättre sätt avspeglar vad som utmärker ett jämställt samhälle.” (Under ”Skälen för regeringens förslag” sid 43-44, se länkar i förra inlägget).

Jag som doktorand (2002)

Jag doktorerade vid Stockholms Universitet (bild från 2002)

Vilket resultat som ska nås genom att kvinnor och män har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter! Det var alltså här den fria viljan lagstiftades bort, någon gång under våren 2006 medan ni låg och jäste på en picknickfilt lyckligt ovetandes om att Genusmaffian just skaffat sig en livslång försörjning (själv var jag inne i mitt avhandlingsarbete och hade inte tid att ta tag i detta då). Inte minst genom att den själv måste eftersträva en jämn könsfördelning, något som inte lär uppnås på ett bra tag att döma av den statisktik vi finner under Genusstudier i Sverige där vi kan undersöka könsfördelningen vid varje genusvetenskaplig institution, vilket räcker eftersom en institution är just vad man tycks hamna på om man läst tillräckligt mycket genusvetenskap så det mest representativa urvalet bör finnas där (genusforskarna kan dock dekonstruera sitt genus till ett mer passande när SCB kommer på besök antar jag). Detta ska inte förväxlas med situationen vid en matematisk institution, där alla är hur normala som helst, i synnerhet jag, som till och vågat mig ut i det omgivande samhället där logiken brister lika mycket som mitt ömtåliga matematikerhjärta varje gång jag öppnar en svensk dagstidning och stöter på en massa motsägelser.

Jag som student vid Lunds Universitet

Jag under studietiden vid Lunds Universitet

För att inte tala om hur hjärnan deformeras. Alla år av hårt arbete med studier och doktorsavhandling, dvs elva-tolv års arbete (jag tog ju även en fil kand i slaviska språk som ni minns, och så läste jag ju mest fysik först tills jag insåg att varje teoretisk fysiker med nödvändighet även måste vara matematiker, och jag minns med sentimental glädje hur man, när man flyttade sitt liv från Fysicum (som nu håller på att genuscertifieras!) till Matematicum, inte längre behövde låsa in sig varje helg och skriva labbrapporter från fredag kväll till måndag morgon, men jag har ändå sparat två års labbrapporter som ett kärt arbetsminne, utan istället låste in sig med ett tio sidor långt bevis som tog en hel helg att förstå), alltså, nu tappade jag nästan tråden här, så går det när man börjar läsa annat än matematik – poängen var att tolv års hjärntillväxt med logik som grund och evolution av det mänskliga förnuftet genom oavbrutna matematikstudier kan raseras på en enda dag, om landet man bor i bara är tillräckligt ”genusmedvetet”, och här kom jag på två saker jag vill ta upp, dels det här med matematik och dels hur genusvansinnet kan gå så långt att det blir omöjligt att skilja fantasi från verklighet.

Det är den här apan i Nationella Sekretariatets källare som skrivit alla gensuartiklar

Det är den här apan i Nationella Sekretariatets källare som skrivit alla genusartiklar

Nu kanske ni säger att jag är inne på två olika ämnen igen och att det är därför mina inlägg sväller upp, men så är det inte – allt hänger ihop, i detta fall hänger matematiken ihop med genusvansinnet genom det som kallas Satsen om oändligt många apor  som säger att oändligt många apor som trycker slumpmässigt på ett tangentbord oändligt länge kommer att producera alla kända texter, fast att kräva både oändligt många apor och oändlig tid behövs inte, det duger med det ena för att producera allt, och då kan man fråga svenska politiker, och jag ska göra det i ett öppet brev snart som jag ska publicera på Wendela i Aftonbladet, varför vi både ska ha oändligt många genusvetare och att dessa dessutom ska jobba med genusfrågor i all oändlighet, när det räcker med det ena. Det är ju aporna i satsen om oändligt många apor som skrivit alla genusartiklar. Som bekant har man försökt bevisa satsen i praktiken – några forskare vid Paignton Zoo och Plymouths universitet ska ha lämnat ett tangentbord i en bur med sex makaker under en månad (med följande resultat: ”Det enda som faktiskt skrevs var ungefär fem sidor av bokstaven ‘S’, dessutom urinerade och exkrementerade aporna på tangentbordet.”).

Men givetvis har även Nationella Sekretariatet ett hemligt forskningsprojekt på samma tema. Hemligt och hemligt – inte nu längre när jag tar upp det på bloggen, men fram tills nu visste ingen det. Alltså: under Nationella Sekretariatet för genusvansinne, i källaren, har man utvecklat en förbättrad metod för att testa satsen, nämligen en apa, eller kanske det var en Homo Sapiens av manligt kön – genusvetarna gör som bekant ingen skillnad här – och ett tangentbord med alla tangenter avmonterade utom knappen F5 där apan/mannen fått trycka på F5 medan man öppnat The Postmodernism Generator på nätet och på så sätt har man i Sverige lyckats publicera en stor mängd genusartiklar på kort tid.

Det gäller att läsa noga

Det gäller att läsa noga, The Differential of a Map är viktiga saker, som behövs i kampen mot idiotin

Men låt mig nu komma till matten. För i mina ”lästips” längst ner i förra inlägget så tipsade jag om en artikel i SVD, men den tycks ni inte heller ha läst, att döma av kommentarerna (som jag ska läsa igenom imorgon), så jag får ta och lyfta fram det separat här också (ska ni fortsätta att hålla på sådär och inte läsa allt jag skriver eller tipsar om så kommer det all sluta illa, varje bokstav och tecken är lika viktig som i ett matematiskt bevis – missar ni ett enda kommatecken, semikolon eller annat så missar ni helheten, men det kan bara en matematiker förstå – se bara hur vällästa mina matteböcker är här på bilderna i ”Mitt bidrag till den moderna konsten”). I vilket fall, SVD har ju många artiklar och jag kan inte hålla reda på alla, det måste däremot ni göra eftersom ni måste sålla ut de bra artiklarna till mig, men den här hittade jag alldeles själv, och det var ju den dagens hjärtstillestånd, och så undrar ni varför jag är borta från bloggen ibland, jag tror det tog mig tre dagar att hämta mig bara från den.

SVD – ELEVER EFTERLYSER MER MATTE, ENGELSKA OCH SVENSKA

”När eleverna själva svarar på vad de vill i grundskolan efterlyser de mer av kärnämnena. Det framgår av en ny undersökning där 1000 elever i trean på gymnasiet har fått svara på en enkät, skriver Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund, och Samir El-Sabini, Sveriges Elevråds Centralorganisation. Politiker, debattörer, journalister, lärare och föräldrar och har i decennier debatterat den svenska skolan. Men vad tycker egentligen eleverna? Hur vill de att undervisningen ska se ut och innefatta för att klara av att nå sina drömmar och mål?”

Så typiskt svenskt – att eleverna ska bedöma vad undervisningen ska innefatta. Hur ska de veta vilka områden inom fysiken som ska tas med i fysikundervisningen när de ännu inte läst fysik? Nåja, i detta fall visar det sig dock att eleverna förstått mer än vuxenvärlden gjort, uppenbarligen.

”Vilka ämnen som prioriteras och hur de lärs ut har en betydelse för elevens framtid och framtidsmöjligheter. Den kunskap som eleven kan samla på sig i skolan kan spela en avgörande betydelse för personens vägval och livsval.”

”Kan spela en avgörande roll” – kan!? Jag orkar inte kommentera det där, men jag antar att skolan kan spela en roll, som det komplement den utgör till den hemundervisning allt fler föräldrar ägnar sig åt. Annars kan det ju vara så att den atomfysik som förmedlas på TV3 på kvällarna räcker för eleven.

Eleverna efterlyser mer matematik

Eleverna efterlyser mer matematik

”Resultaten i undersökningen talar sitt tydliga språk. Hälften av alla tillfrågade gymnasieelever uppger att det finns ämnen man borde läsa mer av i grundskolan för att klara av studierna i gymnasieskolan. Undersökningen visar att eleverna vill läsa mer av matematik, engelska och svenska. Anmärkningsvärt flest, 26 procent lyfter fram matematik, det ämne där resultaten försämrats mest de senaste decennierna. Vi efterlyser därför att eleverna ska få mer tid med sina lärare i matematik, engelska och svenska. En viktig del i detta är att grupperna i klassrummen blir mindre, så att varje elev kan bli sedd och utveckla sina färdigheter och kunskaper.”

Det där med mindre grupper och att ”bli sedd” har det tjatats om i tjugo år nu. Hur funkar det med 40 elever per klass och en lärare i andra länder? Och bättre resultat än i svensk skola? Läs gärna ”Det är dags att göra upp räkningen”!

Med mer fysik kan man bygga den rymdfarkost som behövs för att avlägsna sig från galenskaperna

Allt fler vill kunna bygga den rymdfarkost som behövs för att kunna avlägsna sig från galenskaperna

”I gymnasieskolan lyfter eleverna framför allt fram behovet av främmande språk men också fysik, kemi och biologi på fler program, vilket får tolkas som att andra program än det naturvetenskapliga bör ha kurser i dessa ämnen eller att eleverna vill ha större möjlighet att fördjupa sig. Resultaten ger en intressant inblick i hur elever skulle vilja att grundskolan respektive gymnasieskolan skulle förändras i framtiden. Det är lätt att dra slutsatsen att eleverna är kloka och inser själva att de behöver mer ämneskunskaper. De värdesätter kunskaper och vill öppna dörren till framtiden. Men det är också ett underbetyg till den skola som finns i dag…  Eleverna i undersökningen tar rätten till kunskap på stort allvar och har tydliga ståndpunkter kring vad som behövs för att de ska kunna lära sig mer. Eleverna är mycket måna om att skaffa sig kunskap som i framtiden kan leda till jobb eller högre studier.”

Detta behövde man göra en elevenkät för att förstå. Givetvis, och här kommer förklaringen: ”För att nå målet om en likvärdig skola där elever får den kunskap de har rätt till behöver vi lyssna på vad elever har att säga.”

Man börjar ju få hopp för den unga generationen, men den måste visst visa vuxenvärlden var skåpet ska stå, att det är faktiskt färdiglekt nu, ungefär som i ett genusdagis. Så här avslutar man artikeln:

”Med bredare lösningar får fler chansen att lyckas. Om detta är elever och lärare överens.”

Utan att precisera ”bredare lösningar”. En bred lösning vore om jag fick ta över skolväsendet, hela rubbet från förskola till universitet. Eller åtminstone låta mig lämna en lista över några konkreta förslag. Jag vet ju exakt vilken väg man måste gå för att bli doktor, och hur omgivningen ska vara utformad. Min bror blev ju också doktor (i elektroteknik, fusionsplasmafysik), och så känner jag en doktor – nämligen min egen, som säger att jag är en helt ny diagnos, och så har jag en massa doktorskollegor som doktorerat i de ämnen eleverna vill ha mer av, så låt oss skrida till verket och fastställa en läroplan som heter duga.

Öga

Alla vita, långa, heterosexuella, blonda och blåögda män mellan 40 och 50 år ska ställas längst ner i anställningshierarkin, anser presschefen för Lärarnas Riksförbund

På Lärarnas Riksförbunds hemsida här nämner man undersökningen (”På spaning efter framtidens skola – 1000 elever om skolan”)  och för upplysningar ska man kontakta Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund. Alagic minns vi från artikeln ”Ställ de självklara sist i rekryteringen” i Sydsvenskan:De närmaste fem åren skall alla vita, långa, heterosexuella, blonda och blåögda män mellan 40 och 50 år ställas längst ner i anställningshierarkin, i universitetskorridorerna, på tidningsredaktionerna och i bolagsstyrelserna.” Mycket förtroendeingivande måste jag säga. Måste inte rasbiologiska institutet rustas upp för att Alagics förslag ska kunna genomföras? Hur lång ska man vara för att vara lång, och hur är det med blå ögon som har en insprängd gråaktig ton? Här krävs förfinade mätinstrument, trettiotalets duger inte – nu talar vi om ett gensumedvetet och solidariskt Sverige på 2000-talet. Hur undersöker man förresten sexuell läggning? Oroa er inte för det? Lärarnas Riksförbunds högsta företrädare klargjorde detta på Aftonbladet för ett tag sedan – man ska uppge den: ”Man kan tycka att alla lärare har en skyldighet att vara öppna med sin sexuella läggning. Man kan fråga sig om det är möjligt att vara en bra lärare om man inte är sann mot sig själv och öppen med sin sexuella läggning”. Det är många intressanta idéer man har, men hur vore det att fokusera på skola och utbildning med fokus på elevernas framtid?

Hur ska man lösa det här?

Hur ska man lösa det här?

Uppenbarligen har eleverna nu sagt ifrån nu i en undersökningen, vilket visar att det kanske finns hopp. Trots allt är man i Sverige noga med att följa FN:s barnkonvention, och här, i artikel 28, fann jag rätten till utbildning där vi också kan läsa att ”2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att disciplinen i skolan upprättshålls”. Bryter inte Sverige mot det här? Med ”alla lämpliga åtgärder” kan inte endast avses en genusåtgärd som dekonstruktion av den hegemoniska maskulinitet som gör att pojkarna tar för sig på bekostnad av flickorna genom att prata utan att räcka upp handen. Ni vet, situationen där man i andra länder, istället för att initiera en femårig jättegenusutredning + en tioårig värdegrundsdialog mellan Hem & Skola, RFSL, Nationella Sekretariatet för genusforskning, nationella insatsstyrkan och SÄPO, skulle säga rakt av att här får man inte ordet om man inte fått ordet av läraren genom att räcka upp handen. Det funkar inte så i Sverige,
här krävs nämligen ett avancerat strategiskt samarbete mellan flera tunga aktörer och kontinuerliga internutbildningar för all personal med Genusmaffian i spetsen. ”Inte prata utan att räcka upp handen” – vad är det för nonsens? Tro att det bara ska gå att säga sådär, som det gjorde på 80-talet när jag gick i grundskola.Snälla nån, man kan inte återgå till stenåldern bara för att det funkade då. Då är då och nu är nu, det är nya tider – detta intressanta faktum, att tiden tycks vara linjär, kan man läsa om i flera genusrapporter.

För att kunna integrera, även integrera in ett genusperspektiv i alla ämnen,

Det integrerade genusperspektivet måste sopas bort redan på trappfunktionen

Och nu till något ni alla väntat på: pga platsbrist så utelämnar jag andra halvan av det här inlägget, eller nåja, så kan jag ju inte skriva, då skulle det ni nu läser inte kunna vara med ju, men jag menar andra halvan av det som skulle utgöra det här inlägget, nämligen en exemplifiering av hur det med genusvansinnet som grund för samhällsbygget börjar bli allt svårare att skilja mellan fantasi och verklighet. Den textmassan lägger jag upp snart i ett nytt inlägg. Jag tänkte att jag skulle släppa det kanske några sekunder efter det här, men jag antar att ni skulle genomskåda mig och att jag då lika gärna kunnat ha med allt, så jag släpper det i övermorgon. Som ni märker gör jag stora framsteg när det gäller den personliga utvecklingen. Debatten om mina blogginläggs längd måste upphöra omedelbums, den tar energi från kampen. Ibland är det tufft med den dagliga kampen, och ibland innebär det att ni måste läsa ett jättelångt inlägg för att vi ska kunna ta ytterligare ett steg upp för den mänskliga trappfunktionen (den här) som ska leda till den slutliga befrielsen från Genusväldet, men eftersom ni tycks vara barn av er tid och vill att jag ska curla er genom kampen så får det väl bli så… med korta inlägg.

Relaterat: Hur många aprilskämt?, Skolgenus, Från DEJA till Rismodellen,DEJA, genuspedagoger och Perssons motionsrunda i studion, Mattegenus i det Butlerska vektorrummet, Dejas matteproblem, Konsensuskultur och genusfysik, 4-årsjubileum och Sverige går under av idioti, Ström och Billing resonerar och genusforskare vill separera teoretisk genusforskning från jämställdhetspolitik! (och mer genusfysik), Machofabriker, män och kärnbränsle,Vad var det jag sa?, Lösningen på skolproblemen?, Metaforen om aktiva spermier och passiva ägg förstärker könsnormer!, Är genusvetarnas verksamhet laglig? , Det nya yrket: förändringsagent!, Genuskemi och några klavertramp i det politiskt inkorrekta träsket, Hur många miljarder? Det går utför… , Här är filmen och 10.8 miljoner till genusmöten, Nytt genusprojekt: ”Jag kan inte tänka abstrakt!”, Repris på genusperspektiv, svensk skola och snälla apor, Grattis skattebetalare,  Grattis skattebetalare – del 2.

OBS! Missa inte Sveriges radio om strängteori!  och glöm inte att läsa Det är dags att göra upp räkningen (och för den som missat: Nytt genusprojekt: ”Jag kan inte tänka abstrakt!”).

59 Responses to Nya svenska skolinsikter

 1. Peter skriver:

  Intressant läsning.

 2. QED skriver:

  Tanja, kul läsning som vanligt :-D.

  Du citerade faktiskt inte hela stycket i barnkonventionen – antar att det är den senare delen som är den viktiga.

  ”2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att disciplinen i skolan upprättshålls” fortsätter ”på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga värdighet och i överensstämmelse med denna konvention.”

 3. Galne Gunnar skriver:

  Du missuppfattar oss, vi vill inte alls bli curlade. Posta gärna nästa inlägg på momangen.

 4. QED skriver:

  Nytt ord (?): ”genusdemokrati”. Hittat här

  http://www.arkitekt.se/arkitekt.nu/ahlberg

 5. Roger Klang skriver:

  Zoran Alagic, presschef på Lärarnas Riksförbund, kan säkert dra sina egna konsekvenser av hans rasbiologiska men innovativa idéer. Alla pizzabagare och gyroskärare måste vara blonda, blåögda, långa, heterosexualla och medelålders svenskar eftersom dessa aldrig jobbar i invandrarföretag som drivs av heterosexuella invandrare. Dessutom så måste vi kvotera in invandrarkvinnor som valt att inte gå i slöja till yrken de inte är behöriga till, samtidigt som vi har anställningsstopp för invandrarmän i alla yrken tills antalet förvärvsarbetande icke slöjbärande invandrarkvinnor är lika många som antalet arbetande invandrarmän.

  Roger Klang

 6. Håkan Fransson skriver:

  Snälla Tanja. Börja Twittra. Du måste nå ut med ditt budskap för att rädda Sverige!

 7. Jern&Betong skriver:

  ”Underbart är kort…” Povel Ramel.

 8. läkare skriver:

  Jag tror att Fru Tanja underskattar sina läsare. De flesta av oss klarar visst av att läsa längre texter. I själva verket kryllar det av folk här som klarar det!
  Alltså: Keep up the good work! And let your mind flow!

  Vi njuter….

 9. Ett antal fina poänger här. Men det behöver knappast påpekas längre efter varje inlägg. En strategi för att komma ut bättre med budskapet kanske är värt att tänka (mer) på. Hur ser du på citat från och omnämnande av dina inlägg på andra ställen, Tanja?

 10. Ipse Cogita! skriver:

  Tanja:
  Läser sedan en längre tid tillbaka dina mycket insiktsfulla inlägg. Jag noterar att du halvt om halvt ber lite om ursäkt för att du är på väg att tappa tråden, skriver för långt och liknande.

  Men för tusan hakar — ändra inget. Allt är läsvärt och ditt skrivsätt är udda OCH synnerligen givande.

  Således: viktiga frågor framfört på ett speciellt sätt och jag uppskattar det mycket.

  Ändra dig icke!

 11. mach skriver:

  Hej Tanja och tack för ett underbart inlägg ang. SVD’s artikel! ”Annars kan det ju vara så att den atomfysik som förmedlas på TV3 på kvällarna räcker för eleven.” Haha klockrent! Den relativistiska gummiartade bergreppsvärd där allt reduceras till din och min historia kan vara orsaken 🙂 Annars betyder väl ”kan” i samtliga genus- och skolpedagogers forsknings rapporter, mer pengar till forskning, och därmed fortsatta miljoner som plöjs ner i meningslösa avhandlingar och rapporter.

 12. […] Bergkvist skriver på sin blog (här) under rubriken ”Nya svenska skolinsikter” som bl a handlar om […]

 13. QED skriver:

  Succé i implementationen av Anna Ekströms DEJA-rapports rekommendationer:

  http://www.newsmill.se/artikel/2011/07/15/sabunis-satsning-p-j-mst-lldhet-r-imponerande

 14. Viktoria skriver:

  Du har ett fantastiskt skrivsätt som gör att man bara måste fortsätta läsa. Under tiden man läser så kommer man på sig själv med att sitta och småle 🙂 Fast texten innehåller allvarliga ting så är det ändå underhållande att läsa, det är precis som om man hör dig prata.

  Jag är relativt ny läsare på din sida och har mycket kvar att läsa, så ibland när jag inte har något att göra så går jag in hit tar fram något jag inte läst. Är texten lång då kan jag skriva ut den eftersom jag tycker det är jobbigt att läsa på skärmen, så det brukar ligga lite texter av dig utspridda i lägenheten.
  En text som jag skrev ut och läste upp på en sammankomst var den med ägget och spermien. Mycket roande 🙂 och folk frågar vart jag hittat detta dravel, och då upplyser jag om din blogg.

  Kram på dig Tanja och fortsätt detta viktiga arbete.

 15. Josef Boberg skriver:

  ”En bred lösning vore om jag fick ta över skolväsendet, hela rubbet från förskola till universitet.”

  Tanja – den lösningen gillar jag. 🙄

 16. Peter skriver:

  Äntligen, jag fick en poäng av genussamhället! Om man tycker att lärare ska vara öppen med sin sexualitet så gör jag uppenbarligen något rätt i deras ögon – och därför skulle jag vilja citera mig själv:

  ”Det finns proffstyckare som vill att jag ska anpassa undervisningen efter genusteorier. Själv vill jag ha Hayden Panettiere, och det kommer inte heller att hända.”

 17. Det skulle bli grejer det. Ordning på torpet, kan jag tänka! Hälsning från Ch.

 18. frihetenärhär skriver:

  Res er för Pär Ström!

  AVE!

 19. Oskar skriver:

  Är det inte övermorgon snart?
  Vi längtar ju efter ett nytt inlägg.

 20. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ang att upprätthålla disciplinen ”på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga värdighet och i överensstämmelse med denna konvention”. Jo det hade jag ju kunnat ta med men då hade inlägget behövt sväva iväg mot en debatt kring hur man ska tolka ”mänsklig värdighet”. En tillsägelse kan kanske vara nog för att kränka denna kanske, och själva ämnesinnehållet också kan kränka eleven, det är så mycket att ta hänsyn till nu när von Wright m fl genier har utformat nya idéer där varje skolbok måste granskas eftersom ”en kontextualisering är problematisk eftersom den inte kan motsvara alla föreställningsvärldar” (som ni minns härifrån: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/28/von-wright-och-tekoppen/ ). Vem känner igen sig i ”Genus och text”, denna vansinnesrapport kan omöjligen avspegla någon normal människas föreställningsvärld (genusforskare gillar ju ändå inte normalitet, så de tar inte illa upp av att jag skriver så).

  För övrigt minns du väl att Tiina Rosenberg också hämtade motivet för genuscertfieringen (minns reaktionerna här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/21/uppsala-universitets-institutioner-nobbar-genusmarkningen/ ) från FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, sid 2 här: http://www3.lu.se/pers/Jamstalldhet/genuscertifiering_080331.pdf

  Hm, undrar förresten vad Skolverket menar med ”disciplinåtgärder” här på bilden överst från SVT: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/01/29/vad-var-det-jag-sa/

  Ha ha, ”genusdemokrati” (http://www.arkitekt.se/arkitekt.nu/ahlberg ) – var hittar du allt vansinne? 🙂 Minns att jag skrev i ngn Axesskrönika för ngt år sedan om att man gett 800.000 för att göra en karusell jämställd, minns inte vilken stad det var. Var säkert gensudemokrater som varit framme ;-).

  Galne Gunnar, ”Du missuppfattar oss, vi vill inte alls bli curlade. Posta gärna nästa inlägg på momangen.” På momangen? Ok ok, men jag behöver klona mig. Påminner mig förresten om att min nya idol är Sheldon i The Big bang Theory 🙂 http://www.youtube.com/watch?v=PQZzSrAIp-E&feature=relmfu

  När jag inte är på bloggen är jag någon annanstans, kanske inte låter så märkvärdigt men med det menar jag någon annanstans och gör nytta. Iofs var jag med min dotter på Gröna Lund häromdagen, men det var ju ett utmärkt tillfälle att lära henne fysik. Allt jag gör har ett syfte. Iofs frågade en journalist mig häromdagen vad syftet är med bloggen och jag hade lite svårt att svara på det eftersom jag ju inte ville avslöja över en avlyssnad linje att syftet är att initiera en revolution, eller snarare påskynda den, den är ju redan på gång, jag tänkte bara agera katalysator (för den som inte vet vad det är, man vet ju inte hur det står till med utbildningsväsendet nuförtiden, från wiki: ”En katalysator är ett ämne som utan att själv förbrukas ändrar kinetiken hos en termodynamiskt tillåten kemisk reaktion genom att öppna en alternativ reaktionsväg med lägre aktiveringsenergi så att fler partiklar har tillräckligt hög energi för att kunna reagera. På detta sätt accelererar en katalysator reaktionen så att den kan utföras vid lägre temperatur och tryck.”) Vilket påminner mig om att jag måste läsa igenom intervjutexten imorgon fm och se så att jag inte avslöjade det.

 21. Tanja Bergkvist skriver:

  Roger, ok, låter som Kamali i SOU 2006:79 🙂 http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/79/01/fb2aa315.pdf där han föreslog saker i den stilen. Har du läst den?

  Håkan,
  ”Snälla Tanja. Börja Twittra. Du måste nå ut med ditt budskap för att rädda Sverige!”

  Twittra! vem läser twitter!? 🙂 Precis som mediefolk och politiker själva konstaterat sedan länge är det bara en invigd skara som skriver till varandra och läser varandras inlägg. Iofs var det två år sedan och en del har hänt sedan dess så jag ska tänka på saken. Är det lämpligt för en katalysator att twittra? Måste kolla upp det, en katalysator ska inte vara för synlig för att inte förbrukas, i synnerhet inte en samhällskatalysator… Men har jag bloggen kan jag lika gärna twittra. Jag köpte ju en sådan där liten mobil-dator-kamera-brödrost som ni minns, den kan jag ju använda om jag twittrar, fast då blir jag ju lokaliserad av fienden och det är inte bra, då kan den kartlägga mina vanor, som att jag bloggar osv.

 22. Tanja Bergkvist skriver:

  Läkare, ok vad roligt att höra! 🙂 Det var inte jag som satte igång debatten om längden på mina inlägg, men jag kan hålla med om att de bör vara lite kortare. Jag är inte Fru utan ogift och dessutom singel. Det står faktiskt i mitt livshoroskop som en fysikstudent (som läst von Wright kan man undra? ;-)) beställde och gav mig år 2000 när jag flyttade från Lund att (utöver att jag ”bör bära reformens fana”, att ”dina personliga ansträngningar kan vara viktiga för igångsättandet att kollektiva förändringar”,att ”du ärt förutbestämd att egga de grupper och organisationer du är inblandad i till att agera”) att ”folk kommer att böja sig för dig socialt men ensamhetens mantel vilar över dina axlar”. Det beror på att jag aldrig hinner läsa mina mail. Ha ha, plockade fram det här 🙂 ”Du kan vilja integrera några unika talanger angående samhällsidealism i din karriär… Där kan finnas en talang för samröre med media och vittomspännande teman förknippade med massorna. Materiella spörsmål kommer att vara mindre viktiga för dig än förverkligandet av en kollektiv dröm”. Står en massa roliga saker – tur jag inte slängde det. ”Det är ditt uppdrag att förändra det oacceptabla användandet av auktoritet”.

  Hm, ”När plötslig förändring kommer – vilket det gör utan undantag – kan den struktur du byggt upp upplösas då du kompromisslöst påbörjar ett helt nytt företag. Du har en roll i samhället där du borde bära reformens fana” Ha ha :-). Min analys visar dock att jag ska agera katalysator, man ska inte tro på horoskop. Det står dessutom att jag kommer att ”antända bomben för att sedan gå iväg, ofta förförd av förändringens idé för dess egen skull och sällan ägande förmågan att hantera konsekvenserna.” Det där handlar också om att jag inte hinner läsa mina mail. Tur att horoskopet påminde mig om det. Det är faktiskt Genusmaffian som utbildar förändringsagenter: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/01/05/det-nya-yrket-forandringsagent/ Jag vill bara ha en återgång till normaltillståndet, hur svårhanterliga kan konsekvenserna bli?

 23. Tanja Bergkvist skriver:

  Roland, ”En strategi för att komma ut bättre med budskapet kanske är värt att tänka (mer) på. Hur ser du på citat från och omnämnande av dina inlägg på andra ställen, Tanja?”

  Citera du, inga problem :-). Jag har inte hunnit implementera en bättre strategi pga tidsbrist. Det står faktiskt i mitt livshoroskop att jag ”arbetar hårt istället för att arbeta smart”, men det funkade ju bra tills jag kom på att jag skulle initiera en revolution, eller förlåt, menar katalysera, antar jag. Forskning i matematik och ”vittomspännande teman förknippade med massorna” är ju två ganska olika saker. Det finns en miljon saker jag skulle kunna dra igång om jag bara hade tid. Bloggen har varit min hobby, hade den varit min huvudsyssla hade Genusväldet redan varit borta. Ja, det kanske är dumt att förslösa den chansen, med tanke på att väldigt mycket av min fritid de senaste två åren gått till bloggen så är det dumt att inte avsluta projektet snyggt. Jag ska se till att göra det, jag förväntar mig dock en staty på Stureplan med texten ”Denna kvinna störtade Genusväldet” e.d. Vi vet att genusvetarna nästan lyckades för 20.000 år sedan, det läste jag på text-TV igår: http://www.nyheterna.se/1.2212244/2011/07/19/manniskan_var_nara_att_do_ut

  ”Människan var nära att dö ut”

  ”…tidsmässigt sammanfaller avbrottet med något som måste ha varit en av de mest ödesmättade händelserna i vår historia. Vi tycks ha varit nära att gå under som art för 40 000—20 000 år sedan.

  Den mänskliga befolkningen, både i Afrika och Eurasien, minskade tiofalt. I Eurasien återstod till slut bara en spillra på cirka 1 200 vuxna, sexuellt aktiva och reproducerande individer. I Afrika var antalet högre men även här sjönk befolkningstalet dramatiskt, ner till cirka 5 700 reproducerande individer. Enorma områden, på alla kontinenter, måste ha varit helt tomma på människor.

  Vad var det som hände? Ingen vet men liknande flaskhalsar har konstaterats för flera stora däggdjur vid just den här tiden. Den senaste nedisningen var inne i sin mest intensivt kalla fas och kan ha krympt livsutrymmet för många arter. I Europa och Asien bredde inlandsisarna ut sig, och i Afrika var klimatet extremt torrt.

  Oavsett orsaken, var flaskhalsen dock relativt kortvarig.”

  Krympt utrymme i den offentliga debatten och en torrt mentalt klimat, det där känner man ju igen.

 24. Tanja Bergkvist skriver:

  Ipse Cogita!, ok, jag tror inte jag kan ändra så mycket ändå, har ju tänkt ha kortare inlägg i över ett år nu :-), men varje gång jag sätter på datorn skapas ju nya områden och associationer i min hjärna, och den fylls hela tiden på, precis som era när ni surfar, så prognoserna ser inte så goda ut för kortare inlägg. Men jag inser att jag när jag kommer in i nästa fas av revolutionen inte kommer att ha tid med så långa inlägg längre. Jag borde vara i nästa fas redan nu, men är lite försenad. Det beror till viss del på mina långa inlägg så egentligen är prognoserna goda för kortare inlägg, om jag får lov att ändra mig i samma kommentar? 😉

 25. Tanja Bergkvist skriver:

  Kommentarerna är också för långa, jag är en timme efter i min planering, jag skulle ju se ett av snitt av The BIg bang Theory (på DVD dvs, den tycks inte gå på TV5 längre, jag måste se ett avsnitt varje kväll för att rensa huvudet från allt vansinne) Förresten, har ni sett det här? http://www.youtube.com/watch?v=5OHtb3lg5C8&feature=related

  Sheldon konstaterade i början av det avsnittet (hittar inget klipp med det på nätet) att om han uppfann en tidsmaskin så skulle han åka tillbaka i tiden och ge sig själv tidsmaskinen för att slippa uppfinna den in the first place :-). Intressant paradox där, nästan lika paradoxalt som gensuvansinnet.

 26. Tanja Bergkvist skriver:

  mach, eller så satsar man på SR, som tex nyligen hade ett program om strängteori http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=412&artikel=4580668 men då måste eleven mellan dessa vetenskapssändningar lyssna på en massa genustrams och genusradioteater och genusanalyser. För ett tag sedan spenderade SR 45 min värdefull programtid på ett genusprogram om ”flanöser”.

  HÄR ÄR DET JU: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=767&artikel=4576543 Lyssna här: http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=broadcast&id=3238353&codingformat=.m4a&metafile=asx

  Hade skrivit upp på en lapp att blogga om det för flera veckor sedan ser jag här men uppenbarligen inte hunnit.

  P1 torsdag 30 juni kl 18.15

  Ordet flanör hör det förra sekelskiftet till, men det här programmet handlar nu inte om männen på gatan. Kan det paradoxalt nog ligga ett stråk av revolt i ordet flanös idag? En kvinna som flanerar avsiktslöst utan stegräknare. Är det över huvud taget möjligt att röra sig på det sättet längre? Vad är det som driver gåendet? Vems är utomhuset? När övergår strosandet till irrandet? Vad betyder gå av sig?

  Katarina Wikars promenerar en stund med författaren Maja Lundgren, diskuterar flanösstrategier med Ulrika Dahl, lektor i genusvetenskap medan radioproducenten Jenny Teleman vandrar i de fotspår hon som nioåring trampade upp på kyrkogården.

 27. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, tack för lästips på Newsmill. Här har förresten JÄMI gjort en intervju med Sabuni: http://www.jamiprogram.se/Aktuellt/Nyheter/fulltext//intervju-med-nyamko-sabuni.cid968198

  JÄMI frågar: ”Staten har satsat 400 miljoner kronor per år under den senaste fyraårsperioden på att stärka jämställdhet inom hela den offentliga sektorn. Hur bedömer du att de samlade satsningarna på jämställdhetsintegrering under den gångna perioden har fungerat?”

  Sabuni svarar: ”Regeringen har avsatt totalt 158 miljoner kronor under senaste mandatperioden för arbetet med jämställdhetsintegrering. Av dessa har 145 miljoner kronor gått till SKL:s satsning Hållbar Jämställdhet. Regeringen har fattat beslutat om ytterligare 80 miljoner kronor till SKL för de kommande tre åren för att säkra hållbarheten i denna satsning. Jag deltog i SKL:s resultatkonferens för Hållbar Jämställdhet den 12 november. Det var mycket glädjande att se så många konkreta verksamhetsförbättringar i kommuner och landsting. Då känner man glädje och stolthet över att satsningen gör skillnad för medborgarnas tillgång till samhällsservice på lika villkor. Men det är också tydligt att mycket återstår för att säkra hållbarheten i den här typen av omställningsarbete”

  Hållbar jämställdhet, det tog jag upp på bloggen. Sveriges kommuner och landsting lägger upp en bild på en ammande (?) man: http://www.skl.se/press/nyheter_2/nyheter_2010_1/80_miljoner_till_for_jamstalldhetsarbete

  ”Resultaten från programmet redovisades även i form av en omfattande posterutställning och ett antal filmer, och i ett spännande bildspel bjöd fotografen Elisabeth Ohlson Wallin på sin tolkning av begreppen jämställdhet och ojämställdhet… Ladda ner två av Elisabeth Ohlson Wallins bilder” osv

  Här kan man ta del av mer om denna satsning: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/11/14/iiiinte-80-miljoner-till/

 28. Tanja Bergkvist skriver:

  Och glöm för all del inte genusvetarnas som får betalt av kommunen för att utföra könsbyten på bestick: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/08/21/145-miljoner-for-konsbyten-pa-bestick-och-genusbanker-i-svenska-skolor/

  Direktlänk till intervjun i Ystads Allehanda: http://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/article1204056/Jaumlmstaumllldhet-har-en-enorm-attraktionskraft.html

  ”Jag håller upp en kniv och en gaffel. Vilken är feminin och vilken är maskulin? Den frågan fick genuspedagogerna Helena Magnusson och Britten Dehlin nyligen på ett möte. – Alla svarade att gaffeln var mest feminin. Då bytte de ut kniven mot en sked, och plötsligt var det skeden som var feminin. Vi hade gjort ett könsbyte på bestick, säger Helena Magnusson. Britten Dehlin firar fem år som genuspedagog i Simrishamns kommun i år. Som sådan har hon träffat dagbarnvårdare, förskollärare och lärare och diskuterat hur man kan integrera genus och jämställdhetstänk i skolans värld. Men efter ett tag fick hon nog. – Det funkar inte att bara en person driver det här viktiga arbetet. Det krävs nätverk, säger Britten Dehlin.”

  ”Hon behövde hjälp, och fick det. 2009 fick Simrishamns kommun en miljon kronor av Sveriges kommuner och landsting för att bedriva jämställdhetsarbete. Helena Magnusson anställdes på 75% och Britten Dehlins tjänst utökades.

  En miljon för könsbyten på bestick. Vad ska man säga liksom? Grattis Sverige!

 29. Tanja Bergkvist skriver:

  Viktoria – vad roligt att höra! 🙂 Jag känner igen det där med en massa texter utspridda i lägenheten, jag försöker just röja lite bland allt jag själv skrivit ut det senaste året. Det mesta läser jag med en gul märkpenna som om det vore en mattebok, sedan lagrar jag allt gulmarkerat i mitt arbetsminne som jag sedan tömmer det i ett enda alldeles för långt blogginlägg :-). Så var det iaf tidigare när jag hade mer tid att läsa rapporter och genusmaffians nyhetsbrev mm. Nu räcker det att sätta på datorn så översvämmas man av vansinne. Här är alla inlägg, det kan bli svårt att hitta något på bloggen annars, om man ska söka på kategorier eller använda sökfunktionen: https://tanjabergkvist.wordpress.com/alla-inlagg/

 30. Tanja Bergkvist skriver:

  Josef, ok då vet du vem du ska rösta på om det blir personval. I själva verket tror jag att de där som svarade att de ville ha en stark och diktatorisk ledare som det stod om i DN för ett tag sedan ( https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/06/08/glad-nationaldag-och-intervju-pa-jyllandspostens-blogg-mm/ ) egentligen tänkte på mig och min blogg, hur bra det vore om jag skrev alla SOU:er och la ut på bloggen och enväldigt fattade alla beslut, åtminstone tillfälligt, efter samråd med er läsare givetvis. Jag skulle göra en rösta-funktion på bloggen (det finns, varför har jag inte använt den!?) och så skulle alla kunna se utfallet och makthavarna, eller förresten de finns ju inte kvar utan jag menar tjänstemännen, måste rätta sig efter det. Hm, fast då är det ju nästan demokrati kan man säga, inte riktigt dock, vbi måste hindra sabotörer osv som kommer att rösta, som genusforskare, därför måste den som ska rösta först klara mina löpande IQ-test, som tex det här gamla alternativa IQ-testet jag utformade för länge sedan – jag hoppas att ni alla gjort det!?

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/18/ett-alternativt-iq-test/

 31. Tanja Bergkvist skriver:

  Fysikfrågan måste ni ju kunna svara rätt på, annars betyder det att von Wrights teorier redan fått genomslag.

  8. (Fysik) Vilket värde får studskoefficienten när man kastar ett normalstort ägg på en vänsterextremist?

  a) Värdet går inte att beräkna generellt då det beror på om ägget är lika ruttet som mottagaren.

  b) Noll, det studsar inte alls utan fastnar i vänsterextremistens hår och balsamerar dreadsen som därigenom återfår sin rörlighet.

 32. Tanja Bergkvist skriver:

  Sakkunskapen är också viktig. Varför har jag skrivit sakkunskap? Det där är ju också fysik!

  6. (Sakkunskap) Vilket tangentsbord-tecken ska stå här:___?

  a) En smily.

  b) En punkt, eftersom det är denna interpunktion som mest kan liknas vid den ensamma exciterade elementarpartikel som utgör ett förstadium till den enda hjärncell som svävar runt i politikernas hjärnor, och som när den övergår från sitt exciterade tillstånd till grundtillståndet kommer att frigöra precis den energimängd som krävs för att genom interferens neutralisera den chockvåg som kommer att gå genom etablissemanget den dag jag bloggar bort genusvetarna från det offentliga rummet.

 33. Tanja Bergkvist skriver:

  frihetenärhär, jag hade missat den videon till Pär Ström, är det du som ligger bakom den? 🙂

  QED, jag såg det på textTV med brandkåren. Här är handlingsprogrammet för jämställdhet för det kommunala säkerhetsarbetet.: https://www.msb.se/Upload/Insats_och_beredskap/jamstalldhet_mangfald/handlingsprogramjamstalldhet.pdf?epslanguage=sv

  Kvinnor utgjorde år 2007 ca 3.15% av det totala antalet brandmän i Sverige, och målet är att 40% av dem som anställs som brandmän ska vara kvinnor redan år 2014. Men man jobbar på det: http://www.sydsvenskan.se/malmo/article300692/Fysiska-krav-pa-brandman-sanks.html och här en till: http://www.svd.se/nyheter/stockholm/fler-kvinnor-ska-bli-brandman_2016741.svd

  HBT-kunkskaper är också meriterande, hur ska en heterosexuell brandman- eller kvinna kunna rädda någon med en annan sexuell läggning? Man måste ju kunna bemöta alla möjliga personer i ett brinnande hus och småprata fråga dem om än det ena och det andra innan man bär ut dem ur det brinnande huset: http://www.aftonbladet.se/wendela/article3687651.ab?service=print

  Oskar, jo det börjar bli väldigt mycket i övermorgon nu, jag noterade också det, det kommer, i övermorgon försvinner ju egentligen aldrig utan bara förskjuts i takt med tidens gång, men i övermorgon får det bli, i övermorgon räknat från idag dvs :-).

 34. Robert skriver:

  Twitter har en gräns på 140 tecken… Är det bara jag som ser ett problem med det? ;D

 35. Axel Johnson skriver:

  Singel! :w000t: :beer:

 36. Harry skriver:

  Kära Tanja. Äntligen börjar abstinensbesvären avta. Jag trodde du gett upp kampen. I ren förtvivlan bytte jag den extremt könskodade bilen till en ännu extremare dito, som ännu snabbare tar dig ( och mig ) till strandpromenaden i Nice och de härliga paraplydrinkarna som där serveras och med välbehag dricks av personer som aldrig hört talas om genusvetenskap.
  Jag har redan tagit en provtur till Frankrike, och då kunnat konstatera att graden av genusvansinne minskar med kvadraten på avståndet till genussekretarietets högkvarter, speciellt om man färdas söderut. I Nyköping tyckte en kvinnlig polis att 117 kilometer i timmen var att otillåtet fort att avlägsna sig från ovannämnda sekretariat, och ville ha 2000 kronor. Rädd som jag var att dessa pengar skulle gå till genusforskning, vägrade jag och blir då åtalad. Detta kostar statskassan pengar, och då blir det förhoppningsvis mindre sådana till viss forskning.
  Sommarhälsningar från Harry, som nu beger sig till den genusbefriade ön. Skickar nog MMS om telefonen samarbetar.

 37. Nordbo skriver:

  Åsiktsregistrering av barn, för att se till att de är politiskt korrekta:

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/forskolebarns-asikter-ska-inte-kartlaggas_6338814.svd

 38. […] och granska den så kallade genusvetenskapen (hon kallar det för “genusvansinnet”) är Tanja Bergkvist. Framtiden för genusexperter som Doktor Ericson ser ljus ut om man ska döma av alla de exempel som […]

 39. […] I del 2 (länk kommer) skall vi titta närmare på hur bra holländarna lyckas med detta. Tills dess missa inte Tanja Bergkvists nyaste inlägg om svenska skolinsikter.  […]

 40. Galne Gunnar skriver:

  Lena Sundström fick orgasm när hon hörde att den misstänkte gärningsmannen i Oslo inte var en islamist utan en etnisk norrman.

 41. Tanja!

  Du skriver lika rasande och underhållande som Rahsaan Roland Kirk spelar jazz i sina bästa stunder!!

  🙂

 42. Karl skriver:

  Vad är egentligen en sån där ”kulturmarxist” som du och dina vänner med samma världsbild tjatar om hela tiden?

 43. QED skriver:

  En gammaldags kulturmarxist anser att en genomförande av kommunismen kräver inte bara förändringar av produktionsförhållanden och också att kulturen aktivt brytas ned, eller med finare ord att man gör upp med förlegade föreställningar, traditioner, religioner, könsroller och normer. Det var väl Gramsci mfl som kom till insikten att Europas arbetarklass var för alltför impregnerad i kultur och religion för att revolutionen skulle bli av.

 44. QED skriver:

  Anledningen att kulturmarxism nämns så mycket på bloggen är väl att genusvetenskap m.m hämtar så mycket av från s.k. kritisk teori (kritiska studier) vilken kan sägas ingå i ett kulturmarxistiskt program. Wikipedia (på engelska)

  http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Marxism

  http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_theory

  Det är väl för övrigt amerikansk kristen höger som på senare tid börjat använda kulturmarxist som ett nedsättande tillmäle.

 45. Olle i grind skriver:

  Läs detta:

  ”Grabbdominans en slump”
  Text: Anna Thulin
  Publicerad 21 juli 2011 13.07 Uppdaterad 22 juli 2011 23.30
  Trelleborg.
  16 män och en kvinna spelar på Palmfestivalen i Trelleborg den 26-27 augusti.
  – Det är en tillfällighet att det bara är män bland artisterna i år, säger Alf Näslund som är pressansvarig för festivalen.
  – Vi bokar vad trelleborgarna vill ha. Perikles till exempel, de är otroligt populära. Det fanns en lucka kvar på lördagen som vi hade kunnat ge till en kvinnlig artist, men så blev det Andreas Wikstrand istället.
  Hur kommer det sig?
  – Vi letade inte speciellt länge utan tog det band som var ledigt. Huvudsaken är att kön och ålder inte spelar någon roll.
  Alf Näslund säger att festivalkommittén, som väljer artister, är ”glad för mångfald” och att det är en slump att alla elva personer i styrelsegruppen är män, över trettio år och födda i Trelleborg.
  – När vi ska välja kommitté är det nästan bara tjejer som kommer. Och ändå röstar de på männen! Det är väl konstigt? Själv hade jag tyckt att det varit festligt med en kvinnlig festivalgeneral. Det vore en bra förebild.
  Erika Rosén som arrangerar Äspöfestivalen undrar hur kommunen resonerar när de stödjer Palmfestivalen.
  – Kommunen har ett ansvar att kontrollera vad skattepengarna går till. För Trelleborg statistik och gör uppföljningar av sådana här evenemang? Jag vet att till exempel Malmöfestivalen har börjat räkna hur många artister som är kvinnor respektive män. Det är rimligt att det finns jämställdhetstänk i kulturevenemang liksom i andra områden där kommunen verkar, säger hon.
  Trelleborgs kommun bidrar med 200 000 kronor vilket är hälften av Palmfestivalens budget. Men Ulf Bingsgård (M), kommunstyrelsens ordförande, säger att jämställdhet och mångfald ses som enskilda föreningars ansvar.
  – Det är inget som vi har diskuterat tidigare. Vi lägger oss generellt inte i hur arrangören planerar och får ingen lista på artister i förväg. Det är tråkigt om det inte ses som en naturlig del hos arrangören, att föreningen inte bara bokar artister av ett kön.

  Länk:
  http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/trelleborg/article1515388/Grabbdominans-en-slump.html

 46. Phin Daralia skriver:

  DN 110724, 16-17: ”IDROTTEN RIVER GAMLA KÖNSGRÄNSER”
  Det intressanta med denna artikel är att den verkar handla om olika saker som vävs ihop. Denna kommentar handlar om hur och varför detta görs.
  ”Idrottsvärlden har skippat sina gamla definitioner på ”män” och ”kvinnor”. Könsidentiteten sitter varken mellan benen eller i kromosomerna, utan är mycket mer komplicerad.” Detta är säkert helt sant, men det har ingen kausal koppling till de fakta som läggs fram i artikeln. Dessa fakta är ju helt enkelt att man nyligen har etablerat nya regler för hur man ska bedöma idrottares kön, utifrån att kvinnor och män tävlar i olika klasser, med slutsatsen att det är testosteronnivåerna som är utslagsgivande. Med andra ord en enklare bedömning än tidigare, då man både tittade på kromosomer och yttre könskarakteristika, inte en ”mer komplicerad”.
  ”I april i år antog både IOK (Internationella olympiska kommittéen) och internationella friidrottsförbundet nya regler, baserade på forskarnas förslag. /// Därmed har världen fått en ny och mer modern och vetenskaplig syn på vad som är ”män” och ”kvinnor”. Den gamla synen att hela mänskligheten enkelt kan delas in i två distinkta grupper har lagts på sophögen.” Att något lagts på sophögen är uppenbarligen journalistens egen åsikt, eftersom det inte finns något stöd eller argument för detta i artikeln.
  Ett vanligt argument bland feminister är ju att fördelningarna för män och kvinnor i alla tänkbara egenskaper överlappar. Det betyder att det finns kvinnor som är mer typiskt manliga vad gäller någon egenskap än en genomsnittlig man och vice versa. Detta framhålls som ett bevis för att skillnaden mellan könen inte är kvalitativ, dvs att de inte utgör två distinkta kategorier. Enligt viss filosofisk terminologi kallas detta för essentialism, och många feministiska texter kritiserar essentialism. Ja, vissa går ju tom så långt som till att påstå att kön inte ”finns”, att det är socialt konstruerat. Detta blir mer en lek med ord än vad jag tycker är meningsfullt och intressant, eftersom man kan definiera om de flesta begrepp för att passa det ena eller andra påståendet.
  Rent konkret och praktiskt skapar vi de kategorier som vi behöver, eller som på ett meningsfullt verkar beskriva verkligheten. Behövs kategorin kön? Säger den något användbart och viktigt om människor? Uppenbarligen gör den ju det i idrottssammanhang. För om man lägger idén om att ”mänskligheten enkelt kan delas in i två distinkta grupper” på sophögen så skulle man låta män och kvinnor tävla i samma klass. Eller också skulle man inrätta så många klasser som man anser att det finns kategorier i verkligheten. Rubriken hade alltså mer rättvisande kunnat vara ”idrotten förstärker gamla könsgränser”, med hänvisning till att man numera är beredd att gå ännu längre för att bibehålla dem: ”Om en damidrottare har för höga nivåer av det manliga könshormonet testosteron ska hon erbjudas möjlighet att sänka nivåerna med hjälp av mediciner”, säger experten Arne Ljungkvist i artikeln.
  Det verkar ju väldigt märkligt på flera sätt. (1) Varför ska folk överhuvudtaget mixtra med sina hormonnivåer, vilket säkert inte är nyttigt? (2) Vad händer om de inte vill medicinera, med tanke på att detta är ett ”erbjudande”? Ska de bli avstängda? Det verkar ju inte finnas något att vinna på det: Lägre prestationer och farliga manipulationer med en kropp som tack vare idrottsträningen redan arbetar på sina fysiska gränser. (3) Dessutom verkar det omöjligt att avgöra hur mycket man i så fall ska sänka nivåerna eftersom dessa naturligt varierar mellan individer. Därför går det inte att säga hur hög nivå en viss individ borde ha eller skulle ha haft utan sitt syndrom. Vad är en ”rättvis” nivå med hänsyn till fysisk prestation, när personer utan syndrom normalt varierar med en faktor 5 till 8 inom samma kön? Som jämförelse är testosteronnivån 10-80 nanogram per deciliter blod för kvinnor och 200-1000 ng/dl för män, vilket innebär att skillnaden mellan kvinnor och män är en faktor 10-12.
  Som ett tankeexperiment kan vi leka med andra kategoriska indelningar, t ex arter. Chimpanser överlappar också i en mängd egenskaper med människor – är det fel att göra åtskillnad mellan dessa arter eftersom det finns chimpanser som springer, äter, fortplantar sig eller vad som helst likadant eller lika fort eller på något sätt likadant som det typiskt mänskliga? Eller för att det finns människor som springer, äter, fortplantar sig eller vad som helst likadant eller lika fort eller på ett sätt som är typiskt för chimpanser?
  Arne Ljungkvist igen: ”Det enda som skiljer män och kvinnor ur prestationssynpunkt är nivån av testosteron”. Om vi i enlighet med detta bara utgår från testosteronnivån så ÄR ju faktiskt skillnaden mellan könen kvalitativ, eftersom den högsta nivån för friska kvinnor (80 ng/dl) fortfarande är flera gånger mindre än den lägsta nivån för friska män (200 ng/dl). Det finns alltså inget överlapp mellan fördelningarna alls – utom just för personer som faktiskt har ett syndrom av något slag. Men inte ens de överlappar antagligen med medelvärdet för det motsatta könet. Caster Semeneya lär till exempel ha 300 ng/dl, vilket fortfarande är mindre än medelvärdet för män, vilket ligger runt 600 ng/dl. Och ändå ser hon mer ut som en man än en kvinna med avseende på muskulatur, bröst och höfter.
  Det finns minst nio etablerade diagnoser och syndrom som ingår i den breda definitionen av ”Disorders of Sex Development”. En uppskattning av hur vanligt det är med ”intersex … restricted to those conditions in which chromosomal sex is inconsistent with phenotypic sex, or in which the phenotype is not classifiable as either male or female” är ca 0.018%, dvs en på 5555 personer (Sax (2002). How common is intersex? a response to Anne Fausto-Sterling. Journal of Sex Research, 39(3): 174–178. doi:10.1080/00224490209552139.)
  Kärnfrågan är alltså när en kategorisering vad gäller människor är berättigad. Om 5554 av 5555 personer på ett meningsfullt och effektivt sätt kan indelas i könen man och kvinna, är det då rätt att göra så? Eller är det orätt därför att det inte stämmer in på en av 5555 personer? En sak är klar, och det är att det blir mycket mer tidsödande, besvärligt och irriterande att bruket av ”person” istället för man/kvinna och ”hen” istället för hon och han döljer viktig information om våra medmänniskor, till exempel det enkla faktum om de är lämpliga att para sig med (för de 96 av 100 personer som är heterosexuella och de 197 av 200 personer som har en klar sexuell partnerpreferens). En annan sak som också är klar är att man i så fall borde skrota de flesta kategoriseringar, eftersom de inte heller lever upp till dessa väldigt högt ställda krav. Det borde i så fall inte heller vara tillåtet att påstå att folk har olika hårfärg, att de är höger- eller vänsterhänta, eller att de är långa eller korta.
  Slutligen kommer vi till en central mening i DN-artikeln ”De nya reglerna tar fasta på att könsidentitet är mycket komplext och mycket privat och sitter djupt i personligheten.” Tja, jag kan inte se något som helst tecken på detta – tvärtom tycks man bortse helt från de privata och personliga aspekterna av det. Detta måste alltså vara journalistens önskan om hur det borde vara, och som hon tagit chansen att framföra i ett sammanhang där budskapet egentligen är ett helt annat. För så fungerar det med politiskt korrekta åsikter: Folk snavar övar varandra i sin iver att få säga dem gång på gång, oavsett hur många gånger de redan sagts och hur illa de än stämmer med fakta. För detta vet man: Säger man det tillräckligt många gånger blir även den värsta lögn etablerad sanning.

 47. sven skriver:

  Hej Tanja.

  Tack för en fantastiskt bra blogg och för att du tar tag i något som det här landet verkligen måste fatta, och det nu på en gång.

  Jag brukar inte kommentera särskilt mycket och gör det egentligen nu bara för att stötta det sätt du skriver på, fortsätt skriva långa inlägg! Korta inlägg dödar en text som inget annat kan och när man rationaliserar bort saker man hade önskat kunna ta med tappar man kvalitet så lätt,

  Våga väga blogg-curling och fortsätt skriva som du gör, fantastisk läsning.

  Mvh
  Sven.

 48. JEL skriver:

  Tanja,

  Keep on punching! (Lite tjatig kommentar men den sammanfattar vad manga av dina trogna lasare tycker….)

  JEL

 49. Wincent skriver:

  Då det är första gången jag kommenterar i din blogg vill jag bara säga att jag tycker att du är en fantastisk debattör, dinna inlägg varierar alltid mellan underhållande och väldigt underhållande.

  Jag tänkte dock föreslå att din jämförelse med aporna inte är helt korrekt. Om vi inte använder oändligt i vardagliga termer så har kan vi aldrig uppnå varken oändligt antal genusvetare eller oändligt med tid som läggs ner av genusvetare. Och har vi inte längre varken oändligt med tid eller genusvetare. Och det kommer ju bli mera statistisk troligt att det efterfrågat arbetssättet uppnås tidigare med ett ökande antal genusarbetare. Så accepterar man deras ”vetenskap” så finns det ju inget ologiskt att kräva ett stort antal genusvetare.

 50. Mikael skriver:

  Som nytillkommen läsare har jag reagerat på den ovanliga mängden av sunt förnuft som finns i det du skriver. Kanske beror det på att det är tankar jag själv har tänkt – eller har tänkt att tänka men inte orkat – eller också är det kontrasten mot den stora mängd dummedia som ligger som ett täcke över Sverige.
  En anmärkning har jag dock.
  Det vore kul om du ville samla dina tankar i bokform. För att inte stressa dig med det begränsade formatet vill jag poängtera att det inte nödvändigtvis måste komprimeras till en futtig bok, det står dig fritt att släppa böcker löpande (alltså inte släppa böcker medan du springer även om det förstås inte är att rekommendera att bära en massa böcker när man springer, det är ju å andra sidan bättre att bära på böcker än saxar) eller att samtidigt ge ut ett helt band.
  Det finns två orsaker till denna önskan; att jag får ont i huvudet av att stirra på skärmen för länge (saknar fungerande skrivare) samt att jag tror det kunde bli väldigt underhållande böcker.

 51. QED skriver:

  Ta’t lungt i sommar. Tänk på att gräsmattan är en social konstruktion 🙂

 52. Rosenhane skriver:

  Tanja,
  här ett färskt newsmillinlägg apropå skolinsikter och feminism:

  http://www.newsmill.se/artikel/2011/07/31/i-dagens-skola-skall-en-pojke-helst-vara-en-flicka

 53. Galne Gunnar skriver:

  Tanja B:

  Hur är läget egentligen?

  Du var ju tillbaka till bloggandet och utannonserade fler kommande inlägg, men sedan dess har vi inte hört ett pip från dig på ett par veckor. Anledningen till att jag frågar är att du brukar ha ett riktigt soligt humör när du kommenterar här, förutom de senaste gångerna då jag tycker att du var märkbart mulen.

  Jag hoppas att din frånvaro från bloggen beror på att du har haft ett så rikt privatliv att du inte hunnit blogga, och inte på att du ligger deprimerad i fosterställning och gråter. 😦

  Jag tror på dig Tanja! You can do it! 😉

 54. Anonymson skriver:

  http://www.corren.se/asikter/ledare/?articleId=5723020&date=&menuids=

  Ledare i Corren om Tanja och hennes blogg. Intressant läsning!

 55. Arne skriver:

  Begriper inte varför det överallt klankas ner på att sova i fosterställning. Det är ju den mest ursprungliga och skönaste sovställning som finns.
  Har inte med att man känner sig ynklig att göra anser jag.

  Tanja har gissningsvis mycket att göra, och har just nu inte tid att skriva ett blogginlägg åt bortskämda söndercurlade läsare, som vill printa ut och använda det som snuttefilt.

 56. Galne Gunnar skriver:

  @ Arne:

  Vilken korkad och ogenomtänkt kommentar!

  De negativa tankesätt som ligger bakom din kommentar kommer att göra dig bitter, deprimerad, och ensam – om du inte redan är det…

  Lycka till ”Arne”!

 57. […] rapporten På spaning efter framtidens skola (PDF ) och jag har ju redan skrivit om det i inlägget Nya svenska skolinsikter  så jag ska inte säga mer om det, men som ni ser så har rapportförfattarna gjort ett finns […]

 58. […] skrivit flera inlägg som påpekar hur genusvetenskapen gång på gång kommer med tokigheter och politiserade […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: